OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, November 17, 1853, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1853-11-17/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

T3 aUvf
...
\ X.ll.N' 3,W31
NKVV-YCIKIL THURHDAY, NOVKMUEH i7, nm.
PKICE TWO (KN'liS.
W.YOHK Tli'lHl'M,
?
w '
...? a.
??,*-**.-*?<* ^???*W1
x
'
, , *, y ... 1 V K ?:* a-A
* ? ... I
a t
*.'*'
** * ,.** *M**y, _tl*Ua>M*ai
** '
. rb-* wtt w> a ittatka-tt
? tl a
, . , SA , .
aaaawaatt-- . x, a
...
' .Vaaa ai tt*- i
tt ??? . ,, a* * J
A?-a- Ittaawavu..
. . .?
tlt>?\re*ar-A tk yrar* - ik* ta al <? a x.
_V7aa aad a* T.Btimn bjararar at bttoUpaat ad
__T_r tbattat* taa t**rd?b* ??!**?. ?**, wt.
__"-_i| .**^*at.pttb?Bttbitb?a.
*k!t',-?-a*.?''alatia- ' '- "
iSlLattoa*. ;.,.-?? ? - .
Ty raht *>i jmk.tr aaajaBito. aad e* r*r%aiaa *.-*
-a-- .ittTit F-attB4a.BR
aaaaru ,i ? ? ?
-f Ita^atar-. I^araa***. i*abi.*k r-. Paardkart,
Bkta.fart.-T*. *f ltt*-vtd rartutna lBB|lr_
JJaai*-:* lW*_Wr*,Ak-...
_-, rtarpa :.- Ra ?j* bj -a Pa . aai aatraf
?*_** w*j?irtth_erb***tt*lltkt*.i -att
_.* rep-x.1 b*r*a**t?*j-d?JB*e a li-w-rai ptvt. s
?_, a. Ai-n-r-aiata-r-a-ad ? b. **?*?. tad BMrwjctat to ua
mmm , - ? - a-i ? ?*?-:-?-. --yatta aa Wua af **,--??
?_ ._a* ****?*.?.?-d ?tt tt akt or tay **_a?t-y^iry la
?aattakaaaa. aar r~* taa trm akat papar th* taa* taUu? of
(V fr,n __f a-aa- ttawb* *at*jre* aj ik kara* aaanat **T ia
_____; j -ia.- 'i --*~-?*?" >J-W1~*
kr taaataaacaaaa af taaaanal la
bj, i a?it-t a.*?* a ai?aca. R* Ba-"li?tnt tttatvd
b___.__Bbi R* aTatiUMaaB atii aa MWtarh: aataort ttartai
R ttttt aul be ur_*--a*A aaa tt tka ?****?
j j ui-aaa;-. trt: - a aarrraacBt e_rra.?J**a of tAD*
aaaa* kw **? :.?a ?? .abt ttdr-T-.', *r ta kxk 9?> tf ?W| aad
a^kr^.iitr.art-aaiut- Tbai * iotaj. lat aaah
aBwBaaataatat ttt ia?,-tkr** aartt or ab-ra
t * - ?
ttttt x mrr r* aaa iaba liAm-taaT** worsU. ia SV i .
m ?-? . ?**?*-.. taaBYaTBhaaa) ta*
**_*, ? . ....w ?_***.*- r. ana* -
? mattTflr IBr- ???*? ^JfS^*^
> Ci-ttdl ?
. ?
.ttt _
1 ? . i, ua. -? . ?
CbTS - ? -
? : ? laBaBB ....._.
f**- ' ? b**?fan?4 I
Baaaak fc awtoaadatt -aartar td Latpaaawt , u taa .
89*aj_afc tv- J
Maahabrta ?' " ??' '' *=? '-'"''- '
awfh?i t| aat' tu: aara Bat haaad
JtoiaiBj itBiig
i ix*" i ?? ? .
TbtitatAl M?tti?a/tJba,_?'*?? '?"'
riarV,. w.'b-aaail t kiUrra, -
t
lai,*-. aa 11 ' '
a_. . , ... - , ? -. ? > ' ? - - - a
BhtfiaaTatyad
1h*?har.ka4f*r.laF>Tk.--. i.ift kttr
? aa,- xi.*_A/
_.YZ> i i MILUtr.
?iMltaai t MBca Flada ta Oa* ?Uatat*.
-^t Utt .-. t .ra.. . tt I rO'ta*
t.t ?
. . . . . ? ?? ? . ? 7 -.: a; - .' > ? i
B - '
Dr- Btr*raaaa *
Baaa "v --. at o* .- ??
aa- ?* Cata_h*k ai -au^r t-.' Mx*a* bttaan
B tikt * i. ?. ?
?ua.., * ak^kdl^-au t
:^
9t!i!
BarOPAl ? Srk.'V. *,? * o !
a
-
7 *A7
| | a | L?M
1 I |
-, a_
i ->
u*t utw
'. I. .
ttt ka i* ' i - t
heirv. r-4at V-a.-. ii)at*'i Bv lt* biuatw.v f<
Itaaat * 9a r?*tjv*c?*x w ?*?
" ym,nti lta>**Jt?a?rtr CFBk*, aavd I.bJmpp rlt
?aajij >ta ? ?*: -''-?- * *?**
hna < ~ . > tu* f>taBtu_a.x.ur.-i vf BaBbBattaa
BbTbM . a? atan t? i-* :-* ?--. '?
at*-i au< paaawa* ca b?? tik^ir x?t> . * ,_.**
aaahaiiBttat aat anttBajrliw aaavtuit wuw.-?, U, p. ? th* *.*?**?' v.
htparatitx. ->e*>
y rtt/tkV *.;.'ix^itt?i
2k.ttaarBiFiiih
Kr j ?
-ua-.,
, ? - I ?
Aaaaato. -
wa vi
Mr? I." '
Mr . ' '
w*. L ' ?-'.' ttatl'*'
a l-l >-?._.?..
afj. f.'
.uta*
i'! a-Rbaa..
f. aaawa *a?
/
taUa-a M- _*~<-.
TT.r ? . ? y. ? - yy . i !d O ?
Si'fci.O" Oi k -'" f>
H 9tLI?AF B*a ' ' '" "' ^xdpw.
a*a_4<.>. . tt ,
?fl
'/?
8*0 Pl. .. ., Baaat
. ,
att) '*.-,--.'.-<'/'
- r
tt tu. t* t< ? / ' >' t > ?***.
ht**. Ir- kli
ltyu...*o larta*... ' u, M -? . . u-t
Btaat M BAt
tta kAbi..
ttpa. ii'Mika.. ..a, ,
M? -.. Pb',p-r-? rt
BtVC I.II IU
I ***** _. tka ??/ -
II m a.,.. . .
uad?k. . . . i , . - -
th* B-uaa...* . ?
BAI.i.Ai' 1
M
r.?
E
U; P. a ' ..
ti<"t - i -ia,,
. r .... .
.
J? 1 1 iJ - ./.. M<it>l>Ar
aadhiRkb PuA_tt?.. , ^uU.
ti;
_B/t
nrifi i '.vi'iiAM -I ?
M tttt.,:,u.|,?k1.u,?k?,,,
la ilti'i *. w ?a-a Tt < **..
*Bt***o*t-ari..
f A M. tb i. : r M.Ra Vih.uat.., At__-^.. *?. i
Nn i a . . \? ?i,i p \i k.?n
a '
..4 f-aleax,
? a ?
, -?.?_.?
.1 , ll-kl
. ka ...
1
.
'
a.a ...
a. .....?,
a . ?.i
.
....... t.
. | ie t
t.k ii ld
. I v
. . a
i . i l I. IIIMMlM l VMII . I IITIl C"N'
1 , . ? .-'. to i.ot..i
: ..
? ?
?
\.
. uap,
x 1 aaa,
-By Ib :a-up."
atoBmO-'aad liixht o'er VYroof ;"
? . . , ?:>'
. , and tetdaitliler ,
,1 luro wtirn a
Dolhna aafl B
i - kaea..
vv
I .-a.-". "
.-. - ? rk. t>' i Pana Baaa*,11
w ' '? ? ?''" . ,. ,
.TKr . ? ? u- t". Marde* aad Bttttbl
| ! ari I " ni ih-." w.-tt.
I ji-iar"
I" to Rt ?' I'.! b* frre' and none aha'l cnnf.tie "'
? . . U BAwaaRl it ,.f tii.ii--.
aad tn n.y (L.-l lo re-lv.
Aid. drtpit* :he u|B|WBM, m (taln tteedom or d.e "
. ajn at 6t ot>. k Cunrert At 7} oVBat
kd .: Urar. llu! I __?'? No ?9i iljrace VY at.-r. t, No -3J
ra No S-C; T S Bert '.. S.- BTI BrOB-Waj Atid at tb
?. :u_ci* on lha
I P nnj a.-cotnpaul
? - '. -. ,t ,i, ? t . ,:..utrni,., ......
S, - P.?.b vt Sa .a At.il lliato.-). *_r*aia at the d
B
Bl BTOK ? THEATEB?I'liainbt-rn-st.?AdmiHioi
, id Parqa ? i Or
V NO, Nor. 17, wld ln
,..,:. '? Ca a- d-. la SkCta. "f
?.w' h "uTn
awn .?' l!,
? ??.btto?R-y??
I ' le Fa.-f r i f
iO-ARDIAMS
\V \i L ul" THEATEB?DremCirckan_ Par
YY ....?$. <U ; P j "?'*? *' Privati
a-,.,.% 17. wi.l be prrloraied
t"'1 * uovt AND MOSF.Y.
l_-_Fiilrv.Mr Imtrr i Hrlen Plantaaenet ..Matrv-ni
? ika I Roa* Liwltm.MitStepb
LK HOL'aE.
, . ,,|i lady D-.il rk .. ...LanraK-en,
UB ' a I4y Jellaby.Mrt. -
r 'itmatf to kcgio tt 7 __
, w.w THhATFK-THIS EfVENING
tb* tratedy of
KlNG LF. vll
.Mi.Atod-rpon | The For,!.Mm XIarvn
>.... .ilr Corway I I'ord.lia.Mm-. Pouu
-I.V -1AKKK
B.'P-v f'ait--r . .Miw Oonienhrt!0 | Mtrtsriduke Mou*er..Dkyidf
li ? iture wi.l coinmenrt- pn
glli. f* nn FkuiUy Cucle, ii centi; Pllf-li
iu. . I'u.akl_
NATION'AL THLATEB ChaUiRin-at.?D.. Pl ? i- ?
at 4k . curroun rvtet al "i o'ciork.
THli YVRNOIG, waU b* oertanaaa
tlPtClJ! TOM'H OABlh
.Mr J X_B**r
Y Z.72" .S J 1 Pr."
S*lrf_J,',' .;..Mr H *_?
.. !..?!.., Old.liA H.X-AI
?????.Mrt (4. C llu-ar
F,rt7ker'' ? ' Oyh-'iA.a-*??33.Br*-Bh?i
M. - F.ita.Mr_U?" '"'?
..Ml Tr-J__B.Ea.rneI.no . Mla Harh.
,,.T? ?i. _ Fo?. Marie at. Clalr.Mw. '.ai.n-i
. ?eant . Orchi-trA Arm fiora. -' -?*"'
nf'Mll. TO>F* L-ikBI-N," ut the NATIONAJ
L -iHRAlri NOtiaimClTI7KSS*nd3rRA_OERd
T...7-.at M-lit; -? Irraaa af "'I Nl LF. TOM'- CAUI M " b, <
' inilH ?' I >,at b-ra perfurmrd w.tu tucb e
. MR klK.lt - :??? B.aht ainee th- lltb .
ir, ^J. ? ? . if.,.'woador, LlrtU fourdella Howard
a'-willbx.eot.tiu'o.dKVKItY KVKSISi
. b'.MBKR. and evrry WED.SB4DAY ...
ii .-.r-n't ... Ur-u ( ircl.
..... : iu ('..kl'uru tt noi
p:_:oaln wjich lln---rr n rerkio
| . i:arrUt_a^rr'itowe,trr'*?''*,''k''?n l"1 ?"a'?-"1
C?EO fintl-TV and WOOI/* M.INKTKEL8.
t !?-. 444 Ltoadw.a, ahove Howtrdat
OPEN EVKKY _vr..N!SO
H OYOM .ll.i.;:..et > anaaer
i i;a ,1T -a pro'eaaionalif kn/e-'.| ...M'-M" BVoBBBBW
3-n^. __S l_.":.t_*-t-l Mi.Bc Daneota. N-*ro Urllneatlotit. Bu
. kr. kr
__.n uyrb at t| eomabtin-- al 7| T.r.k*U V, centa.
A aA__h_dPBOItTI CHRUTT, ?* ar*_m__ml_ kno
x- 12 yar. u. _ta?aotlM wuh >.tai,.pi*n Mlnttrela.
^a_ |__ nn- L - k| > '< i aad th.
.4 .lOl.r'u.r.'..,. w'l, Mr II WfJbOD. ?4 'Blajtr.
444 B.'opdwaa.M ??,'.:, plaea be wil. ap|x-ar K.VK.il
yi 10/ u-x-t bi* trn.-.lt In lhal uitzni! r.
?. r.ii pr>d._rloi?l eatrar.iiy II- bup.
... !-. ^.. aa- x,. r-.rr, w.ll, lliat turr-a p-inrb I,
..p-<u u/ow pr-.inU* Nn r?.,rt un i.i. pai
uair'/UAie * fro-firia jab.ir. lave harnlo
(i S HAltKIN-ll'il
"?"?^ nirir* n-j*---ffmn CHRidTY
pHBIIfTY'* ABEBICAB OPEBA HOUBE, N.
V> tn t_-.iio*iy fi^' Oraadel
r,p? IOIIT
JVtw. r--xr '/-,.-. .-.a'J'-I.Y l.i '-??.d
. L . 1 r>| Y H M I Nrt'lttK-M,
Oaaamaaa ib 1441
. , ,. ,. ...d ',-??,.-,. I* F..x
?IVt. M'r "' TlfF. VV ?
iri ? .re! '?ri( l.to-.-t ..f Hif pf.
, . ?.,.X- ? ...OX? I
, ...a-x. "' 4P.VRM PF.AI
. -?' r-.k - A.
'?" ?? - ? ?- "?"'*? "
r .t*ift.i*tt* aovv i ;'';';:,i
...I. Mal .toap. .... -n iir.oa IK
... ...nU.. |W Pablltb.o.o.
.. u.axx... ..4 .
,,?,.! ... .I./ ?xA-IUlfl.J -I '
ttap ..-_.-" ? '" ??"?*'?' -:_'""
, . | . , 1 ,
..;r^r_T;.4
? ?? ?"? " '?!??" u'a.b-ll.. -
, .... ' ' '
. t v. . U,l .0.. U*
. ,.,.?!_.? ,..lu.x_-l 1? l.,,/__..'.-.-._
- ' -
1" lUFi'doh'/idJ 'Kxi.d l/i.play
-
r i- /?-?:? '
IA_*
'
. : /.
. . ? v ttal b,v.
'., .Ati/lll'/ lll'
(
Y Y .. .
r -
li
B.'
?'
fl . . . ' "' '
I
i> ai - i s, (Yii i |i \- MI i ' M P 1 8*8
I > k, ,
I : ? ?
. mim
niib ......... l
I. , ..,? U.I . a '
I X | I >. ' . ...
ItAl . ' BA ll ni' i
irllN
. -. i.i ?- .i I.
... , ? ., ,
i . ? ., ... BI.RBI
11 XIXSX k ,
IIIIXX .. ? IX.I X
SS i . i .X.llll ii. I ' . .1 i ill ASI
UIIRUI ? iiiiox , |
tVi'l" lti-*!'. ? ' '. IM'li
, I I HI.S. liilD.S'.M
,1 IIX..
Miiini.'i. rskxi, -
SX || ... .1 X.M
, i.iia ii si.i.. .'<..' siir i
j || . r .ui.ll lull..
Ittb* I tad ... i 1 Hiainitlr
> '?.? ?" ' ? i ? ' U*oet*4' ?
,. . |. , i I lv,,?'i.l,'? Il.n.iu
"""""i'ssh i,i ,in i ii i < ?. inva r.ni ira,
. .ti. ,, Bia *?"' u-. I'l il.f.r-1 ap
1 ""'kj !'i'i,hi,t."iii'NPiii i. iiioi ,\mm m/.EN-i
. n -Eufl.tid.
In . ItrBtl Botilhl tu ??- >'"
si.Asi i.Y AB ll' IH
I ti.a.u.all iii.lili,,. .1 .'<?. if.cru.-lllaiandb?rhiritlia
|| , ,i. "BOtl ii i ' io >.' "1 ?' ' ' i ' ,lo?u au< " li" ttaUt -.' ?
1, _Bdaaia.ll) .1. rtiothe u.^io abora tho walti
" ifrti ibiu ? ' s>"" '"?iu *''" Bafatk btttead of ?b
. ,,?>,,. i.Hi | lha laootan. ..av- aa ptBIIBjil ul ull t
, il .? . i ? : . ?
?, ,i liftratl . i lurniui n?ay tb Midn-nr.a In lean, tb-> aathot hv*
tkliri, rk.ii.iili.ii.-iatu.il.- tatti I". h.xma Flria. ulaapbanl at laat
tadaBerallttt ui."" '- tt??t - -
,i! in bap| iu. i- Ix thelitudt.t tl.iu who watthei over all.
Iu a mi nl thk Pran a d.ali witb
PACTH I.VMl'.YD 0? Kli'TIOM.
It appealt lo ri-aaon Itiiii-id k'th ? i ai .?.. mn.ftr tl
,. ,,., foaefi ' tl .ii .rr". 'li ,;ii;ir-,.i-iu oi tbkdratxi
1 e of aay pttot toaad Btal . witnoa:
rratoa. aad aaal witbpat ku'wledte,
OnlbaUTUEH li l.iixmi..- of tbe waok. tt 3.. l.x-k r*.
niail.i ? ' U?i i.n, tad aoadaal i iioriuani-i-*, tor xx bitb ttt tht BUIa
' AdttHlaaa* to thewh,:* Maaaaaa-aataaiaa LmyoUittrrea,
tbr li.ati.i d Ud*. Iht .laliaol Btataar,, tha Puture. aFalUry. tha
ySuiur,. i . i. tnmiut.tlie Chin-ae Haloun. and in-Cwmo
im.B Kunrua. kc. aa wallttih" PoiRjiratattt 9)aaatt Cbildr_a
*.?i? in Bat Pa?attta 18) atatt aatra I -
taaltlatlM Prru lltii*, 50 teuti. wl-.ich ru?y ba obtaiued
ailAOARA'-LA.sT 1>AY IHT ONE -Th..
' Xkl i. bat* Btt ?< en me r,a ,it of I B A 7KK 48IXIR?d a n*
.! roftlii Oreat Ctiaraet aad tBrraaaduiat, m-iat -
\l x.. llll RSDAY, i:tliiui'., poiiiivtly clotetitaKt. t
?' Fxl'i'i'.'?'),lat IloieChapel. No. 718 Broadwey. BTBB1
BBOUR atbo'clocki hVi'.iY LVIiSlNil at 7, o'cluck.
Adnbaiou -iceutt-Chilurrii U; _
)}.1.HA.M- (.IIT EXHlBiTIONS of tbo
I
P
i.\l N MIU MIKI'Oil
09 ,111 LAJkEB NIYOAnA FAI.I.9, Ac,
>., x A9TEB?-OON andBVENISO att..*.
II LDBMY IIALL Ni '-.I BH ilDi'li'.
OiftTi. k.t* tiduiitiug four ptiioii* (ail at once. or at I
: , tha tklililiibt.
OM.Y ONT. POLLArt BACH,
TO BE II YP AT No.obR BROADWAY, aud METROPOLI
TAN' I1ALL.
OWK1.I - GREA1 BATIONAL PAINTINO ol
PE MOTtPS PIStOVEl'.V OF TUE Mlr.SlSSII't'l,
A P IkU
P.iDtrd by ordtr of Cooireu for tbe Ctpl'.ol tt YVaahUutt'in, i. n>a
eiblbijiBii.t EMy jggttatjm No WiB"OsP V W
Alao, Portralt. t.k.a 'rom l_t>. of i.AMARi'lNi'.. KOOE4E9UE,
ALPX. IH MVS_ Pt C liKIlNAHI), PIERKE LEROfX aad
Oarafraaa9A.M. till 10 P. M.daily. Sir.il* aaBBBtea, btaaalB
Beaaoo likio SOeeati_
JOMS- PANT08COPE of CALIFORNTA, the
II.AINS r.ud SALT LABE-Boa exhib,: u, n II
lccttre rt. m No 718 Itroadxaay, ES r RY EVE.1I.40
,71 o'llotk aud VVI.R.xK-D.kY and BA,ftTIAAT SF
lERSOONS tt 3 r/elock. Tho n:o?t rnattiiti.-tni ,"*i itiat,
l.-t.ni 1 5" ilap-.rrreo'ypei. tJt.n expre-tly for ihit pirpa.., by J.
xx EtiLEY JONE8 Artl-i a:id Ptoprietor durini -aoTrr.an.l kau*
,.,,,;, . ?,,!,, Raprctrntiiiii to tlie U> Iudi-.u? .Atur.j .ia au 1
t'allfornkdt and tbr nvott roMnliierat aenrry In the world A rally
da*cri|UTa laotata, by tha *rt.*t, BBd .[nr.prlata tuui e will BB
H.ea tk* ??.,._.* Ti*k??. sa ???- n-^.-'.at-y? u>--?_w_
SIGNOB BLITZ-raTUYVt-SANT LNBl'ITUTrS,
No uSf. BROAPWAY^Performanie atrry oroaia. ">*'+?<]
lot *l ll o'rJoek, and oa VBPRlCdDAY aud dATtlRDtY ?""??
pfvOaTt !.T eoaakttoi o? itra.t a.d liuthahl.pi.wrr. of VES
TltlLOC.fl.-M .baLl.ARNP'.PCAN'.ArtV U.RD.-4 .alram.rk.ble
f.at. iu NAT.'WAI. MA.iK athaaaJaa 91 aattBI ihildra. IJ|
C*fr,tm.
HANVAKD"' UOLY LANDat tbeOueraaia, B - -"?
v,??i_,. F.hititrd EVEBT EVBBIBO. Bl7|r/ek?k, .n.l
VSH.sT.-PAY aadI BATCIDAY AFI ErlNOONd. at 1 o'clock.
Adn.i**lt,n. lie.ntt; Frnnt BaBha, .Viret.-U.
CPIKITUAL MAMl KSTATIONS-Mrt COAH
M |;.|.,-titand WriliniMrditiBi. aill f,?tve xBitori dai.. fr.rnD
L |,T Sf and from A. S .ud 1 tu I P. M Adai.-iur. H . BtM
Rrom. Bt 88 Whitr-*t. a few doort weal of Hioadway. P d. -Ar
rai-Ai n,eoU - an lm uiadr for privai. littintt
Dollo.
FOUBTH ANHUAL BALL of ENOIME Co Ro
i ,? ht bi ld .t s I'.i.v No*. a, 1&53 BbalttaAat aaatttaOa.
till nll.nd t , nxaged f,.r tl.* occatwn Titkaua.Mob, b.l* Jo.
!?:',; Mua' Ftuir rto 300 Broadaay, and it_-.ll h Son'i. No. A* Broai.
w?. ui tt BM doot ou the ?TttRBBfanaa ball_ ^&^ ^^^
JOttPl. J- BtaaOlB, S.crettiy.
tXlie OJorlii'B /air.
I?UB8 at the CBY8T_kL PALAOE.?Uuplicataa ta
.'1 il* dbapratt lb. F.ihibitlou, maoufat-tnred witb Btt tt'tt
Mt r.t- iu . v. rx ratttt] of t ur. from ehi,.ea sittk. aie oow B-IUaa
by tbe nbtl r.l*t Bt ir..*I.rat.- prtr-a Ala... ou n- .ary Spl-o lid lla
",n.,-. lii,hS,lr.i Cioiki. iruuned wi'b Ru-itB S.bie lludaoi
Ba78abla Roytl ) r?ni,- Sahl. Mink Siuaa Maitoa Bn.not Avret
I bbl Mila' Itu.-ian Lyux tha ..11 ary plainajte ot tho Or.b* f urr
ih. l-akr otli.nrxa, and a tra.t tarlely o olbai taahtt. IttB
Ladlr. ai.d xki.or. are r.V.-i-iftilly latrPodlo ^ewthra. rery bBBB*.
i?,.?..-,,.h.ii.. prap.ra-orv tattodr tBgryaa.ttoawir-a w..h Fu
f,? th. .....i, i 'HARI.ES < OOK Vur bl_nBl?oturor and S.lx
i.,. No ?S5 Broadway. Naw-York _
P.xm.I ra.-* af Pkntlad Kabl.aaad p>_ilne* for ?*!* weli wortb,
th, .tt.utiouol Naturel-kt. whlcb arriTed too late for kn AryataJ
Pai."
Kctjo pnblitotione. _
Thk Dtv rubliibrd.
\|hh. HAl.K" PBACT1CAL H0U8IH0LD Kl.
lti IP.IIl liOOK
'll.. i. a BSeJ xolun.e wbith ahould oceupy a protaineut pltce U
i II,. Ilhi.ry ol rxri, boutrkeapar. No aork btt horetofore ap
" |- ar. ,1 a a. rrln M uiu.li uieful Infunuatloo bal beoa eonrryed tn ?
2 tttt||i | firai ll- ll? a huld Kf .pt Book" will befouiidaper
i..i ,.|,,., ui, wkhraaaaj ttbha ?.".i baaaaaatt, aattaaaaia i?i*i
,. ? .,. . BBBBaNad wlil, lioiUKIIoLI) aad DOMBRTI4
.' pill'llSl. It. Iii.m. n. (ojul.t.l, tt pro.f of I t air.-lla.,. " ll
ttbtyuBd a do.ll, tka ll.u*t p- rlr. t hoiui.keapar'. ?*d. tuecoui .T.i
" ui.l.ll.l.d
pabBatad iu ?u. laJaaaa inauiifuii, toaBd Pru-*, ti
II l.o.'ili k HRiMilKR No il AdbbI
Rk-J-VV ni.d I'OI'I I.AK B0OK8. -Publi.li.d tho
.! . ukituh.1 . ii a Tataaaeiviaa t.i.b ..r faa Paaaaai
,r p?,u bj i laailn Mtaham n.u.i ?dmo? arRt IBaaaataa
i, I..,,., svai,,i.*,i.a Pataoiaoaatt
, oa 1.....I., N.. i >
UlhPI lllAi'l'll.'Hlillllllf < lu.1,1. h... .|.p?l d
,., , r .. a. R..i?..ef ? i.ip.. m I'..'.. I'.-.'.-?'
,i !,;, . .. ..I. ?".. f.'- ? * ?'?.";:"?'
. a-i"-' "?? raiiaati ">?~ ?' " t *??
,t *_(... ..lAfcll.ua.,'.?.!. I- I ???' . .-'. ''" ?'
,,.. XX. i? ..
.,,,,,.,,. I i i iii i p i?h n, Phtlilp Pattta I'kaat
III* rtkiar. , ';'???-- ? ?"''"- ?'__
I,..l*, i. ? ...i li ?
.......
. AM.illr. .'. BAftflM r....-1'.l.l..ii H... .I."!. -I I" '
n
......
w _
.
.
. i.
klr_4, Phll 'bi.
Aii . 11 > i t-.M. irnoi ii ? ?"?i _
' .._l *. >
i. i i i * M I' i. " ? * v p,
II.
i..1 fiaiillP
i .'V ii, Bi*f*al
I ? .
.1 r.f .bi* w,,k atoaa
-I. , k Ib I, I, .. ...p- il-. lo Mtoi |
... _ln, I. pa l.*..B.ildA?.rava_ii. pi~
. ? BMXr. w? li..x n_.l._d. w* t*l**ltk* 0*1- '
. ... . ... ?
?. Ili.iP.ik ..,.* Brt I. I, P.ll ..., .. ...? I'.WBld .l.vtll'l. BM
1 IM |.,,,? ... . ,:,,, ., |?. ..........Ilb-l. i. Il||.,.i* pr,vil*|*.
1 1.ktaak.aa.tat ..." n-k -uinoa o " ]
| ...?.,.. -, . ? 1 . ' ' 1
1 1 r 1., 1,1 ,,,..,1 i,t |..,|, ry iu 001
a, .1 , ll.- t WBJ . . a ili.: ? alaiu. I . Ua| ? .1 a
? nt aad I. n 1 well dfirool_d aaata ar. _?* |
.. .. 1., ar 1 ? e< 1.1 ..i.wa d 111.rl. Fallipr flByBlil aud ul'ior
. ih. RbbbIiROkBirh ba*aalraedydaaa aaab-Bhtha 1
., I . ...... ,1.. |,.? nal'.ir l.i I...llUlll. ,l,d .1 Uwi'l
,, ,, I, | 1.1. .,, 'l.i pa h.il tlm ppp ...iitry iu .Im, work Tbe
pery baar*bpaa Ba '??- tb* hapraa al ouiii Badkato oaiatot'.* <
.1 ii.. a. ... it... Iba. 11.....I ,...' ?..-..r .,1.d. rtli.-na n-iil >|. 11*1 >a I
1 . ..,, '. .,.,.'? t,r. li..i,i lafeacy 1 . ili" Uae abM *'. - - a
,.',,... II, . .,. 'li Ir lam l.lli.l li .11 I'-'l a tll'U in* ti.rrat.y-- and
alll ... I 1 .11 a.lrael | ublw at|> 1.1 uii It to wrlaap n, elea* aad
., 11II Ir laBimr wi'h - ? .- a an I
!...-? tt ? ia ? -.'? 11 . ' Bbl - iin.nl f"f tba readrr.
VV ? kn.w in wh.n wr I.A.r re.id 1 1...0. wm.
eklk 11 d-MUkaa lha naa in wi. v. . p ?aad
aclor, e ? -.
I'.h. Mai uaallKauK-ralaod Mornir.f rllai N w-Tork OltT.
"Tbit la a iii.ai .nliLl.ie w< rk to 1 r. ?, d ' ll-?.n e,' by dua Sln
1 rnpiet litv., b- atnl.
:...' ia wtl'tcu with i-a ..cii.uua, ?f ipiii. in orro a
m%tt . raaartrd kad ihnlUaf hkddeat, li ia
11.1... .|.i -'???'. 1 '??' '??'?.? ? - ? m*eaadato-taai. -MirlgliTA
aad. .1 uut 1.1 rckd wtb j ut I rotit auJ iut ra "
S Y
VV.- wiuld tdaite ot-.r rrt.li rt to pr acnr- a MpJ of lliit work 1
n.rr lut wr ar- ll 1 A 1 t. ? li.at tt w,ll proye a IT ?
BM nl 1 f buib Iiaa t'.d n.ot.ry." |F.,rt VVaya- ..eBtinel
I ? il.. ... li. t*|hy t,( 1 -.o m? ladv l.rluutu.4 to aaarl* o
CTBtto Iti'h < Aii o :r 'i.n.tly aad .1, ta, lln akMBB Baa to tn, -.d u> r
ir> m tbe neiety to wk.cfc ihe wa. rarly In. iin. d from :h- readu.c ot
alii.tiltant liil e tci ideu'a !y ihroavu iti hrr waa . alao tbe triala
ard lf no. utiuna .0 which- k-r Ulbtr havi.it ,n< d-ane wa rxr>_?r,l
uderJrnll ?< __ l"_* work itof aheirbin* tnt.rer ard
.- ? t iltakl. ciui : uiuBU Mia !*mr .i 4 ' Bi airie '"
[IbeO
. Tr ra.art rrad.r. tipetUtUy, wiil i.ud Ibia w, rk M p.-ta*
an ?aealltatttlab." (DaiiyM.ll, Bo.:ua
Jn.t pnbliahnl.
THI! BOBBBlBrBllOBl _BtBB?B_B_T__b_M1 By Sun ,
uvl . priug. ??*>, t'thof il (i:a:!ar A. Lkreeti. Prife SOe.
Th. rm* Baa all paru of tbe couotry. ipekk of tbit 14 the bott
ramaamal i BkiadawMflabBahaA
LE VVITI" k DAVEMPORT. P-ialith? rt.
NM ,'^iand I*.'.V
Thlt Dit Pnbl'irted. Volame III ?A New Vuiarae.
Df.W. JB1", PATFNT BEBM0B8.
Ihetbi.o v.liiu.cof thupupnlar aad fec.itloni work U bow
reedy Iho eitraordintry aoimUnty of ti* Iwo preriouaiy l?ied
Ton.meiiittta'Baory eridencr of the h..n...:ux?. r.ch .ad racy chir.
ac.ficflkeae satmoni. Io ft. t, "Duw, Jr.'a. I'atent *jrmor_." tra
Bknle*ofidn_-ablee-?*yi. eou-aiuint . t keen aitire.
iL(1 p, t, the fniliet aad foibiei 01 inioktad, and mure
wh-haa-MBMial l-aotikthkn hkv- ka. 0 eouvey.-d to the p.biic
tiice tbe davaof Addauu kiid ihe imuauiul .Sp.viatur
F.teh t. B*M r..u.p!-t- in ilaelf. Prlc*. 40 centt a v .lum!. Y'o!
nmn tuld reptrate.
', Ilb LAVV \ KR- STORY; Or, THt Oki-iitat Wbo.ioi. By a
M.n'eruiih. N-a.-3 urt Lar. Teuth td.tiou now ready.
Tbe|natd,rciiJid f.ir tlii. |io".al*r oo.ei htt hitberto -a ited rreAt
ntobTtairtcc to ihe publakr n iu coueeiurnce 01' their Itmbl.ity to
toppryco|b?t fttt rnonih.-tch rliiiut, hiainf been e?htu__-*'
rcukt utt-B 11 pi:b'.i?hrd A new elitn-n ta now ready, and tbopnb
lu-h.rtbupeto keeuAb!eduenc-forw_:dU, tapply f 1.-.'. r urden **
toun ki r?c- iv.d
I'litlUb.d in one volame Pir-r rarea. ilinitraled. pru-e 54)c_ :
llbraiy 1 diiiuo. boaod and lllrttrated. price 73eeata.
Wiil b* teady in a few day*.
THF. OLO IKbCTOR; Or. Srittv batrt. raovt .v Jottaitiu
I.ttid.Jhtb. l.atbuokuf ihrkind tbat baa appeared tlnce VVar
,,,.. inti'v ?faUH Plivtifixn."which pop tofWaAB reaeait,le.uk
1.. fiBft.l Bkkklto witho, t. hnwerer. the .li,-t-*t lendency to n.n
n. _mm?__*rk_B __B4_4tBgB _ ?-. ?^uro.uin^-i ??
?r__mmamm7m.to _-_- ot . km. aadl B l*mBm BB
, k. , f New-Ynrk Tbe tiri. U chatt,-. Mid the tenor of the work u
.i.pr.nriplo.ofu.iraii.yaalpbilat,
thitiiy. |t 1. aa excellrot ftm.ly bouk
Ta. iBtrieaiB, wu.-k wlll be -M-l in on. volunif, _Mfl
UlbatraltA l'"af 3u cea'a; hbrary edtiuii. .5 ceata
Ulbitr H. _oMi | Bttpn-iA, BB. U Ann-*:.
. R,_; ter l-x-oBuneodAtiota
LAT)Y- ?ti-KA* HIMIA- A roUfaftlon Ot*
llenry C. YVat_on. Quatto Mjfl[ ?,/
FniraW. V YVal'licB. I_q
1 -xx. ...r'hit Rtocakralar. I to -neet ? *r..t wtot-to tlllnp k tb
. . i - . ...at *re
x .,.J tl,? MOik tunov fiien.iaaud tbr pi
Bi.adtb.woik to in ut STai_0Krt, __,.
.uik lor ,o.-ai tlaaart, for privitaexhl
n in lud nai
-laaet tbit book wi.l be a cob.ianl <m, for IU .?????????? ._??
. 1 ...n* rl,arA,-:it Al toon u th* Ladt't Ole* Uon* a
Prom Mn Miarrtlk, Eaj.
. .x. -n, h n'raaed with th* Ud.'t Ulee Book. The rapld
Bl^lTtT^LTZattStoa co'iut'ry. andt'.e flryma_b__C
*,er, ah. * l-ud to 'oc?' P"' "JT"'C- r*'0'1'' " ,ch *- 1?* *rC?"'?*'
a .VI IxadvVijIee Book ably t.ppilea.bo w_nt ol the loualcal c no
nilv^eV eilon^fll-cea eihibiu m.cb taM and abil.tv
Th.yatewe' vufc.d. |).eaa m -d popaUr Thf oprrt1 BelactMM
I, -Zat im-dv aud tanun* ib. fJ.Ui pl*cei1 thM_by ae
?6 ,. w.Tl kV___4 _a>a__J l.vui.t. . I re.o__.e_d tha w.rk to my
p.aec
*B*^n__-_f_-bi, ELAKEMAN h LAW P.^hrra.
Hn ry Bl ?.f h I F K
andlblH-K POEMS.
By Stkll. HCLfN WMIT-lAfl.
I roL !2iuo 7. ceait.
- Tha yoloav* wil! be ey.ry-here n.omptly raiapB^amBB
'?, addl'lon toeor perrnanent fiterature ll ror J<rar.
"" .1^1 PM_k_aP?Btoj__dMJ -wb??w*?
*^?SXa^Jaam%S-Tm-td-S- _? ?____M_S ?<
Nu Aatritai w rata , f ? f d,licAt, aad aiblle feo
:?.^.r-ir.^r/hbl-or./ao ^^^z, mmMmf.
U? BM kai. m-Bm ke.n e,n_? by _.y ?|iJ^g?wi
??W. bPM few eol'eftloBt of Ameracan yerae tottronfly india-ld nl
.. ,kU.' lvV.' rfM?ed?ib- fat-a* - _m mb a^-MjjMBbB
1 -|T_^T-7jllL - I ' ' _ff_a-T. Aaa_.ia.-M <?? af
_! 5 Hr:.. .? SLmd-s _5-_Sl-_3_5__ ??-"
./. ,,.,*.io.,, uuliin..am ir*. ^d ".'?^"-J; JpSS*"
,1',^h" 1 1. n Ai'PIFTOV R Ca > a PbanCI. R Ca BV
Af4;,V^.!u..AANl,'fHiNO.llON li P Pt Tk\% All. B
BtP-ll -BM
iiAlli.NAM" MIS>FNi.l.K Ta Al'VFKII
Cl m RR laell . ?_- wl.... baa ? | ? ? ??
V*iJt.V*HPB^R-.?M..?;a.-. ",-;.
:r;.:...; .;; 1.'. I.i ?.r;,r_?_ :r:?:u
..?., I1...4 Bi-al. <??-~a| ..-.."?'4-"- "*" /?""
V 0 lAl.kllH .... Ixi il...a I* ?..-*l ?- ?l"*" ua,.r?iaiaa_a*
ll._lL.pd ... l,.pl,P .-.IP -.Ip... <a* .U'1 kt.tllaaalMi -? ?
. , .. r.?a ..-d I'kii-inr'e. Ba
, ... ';.:-.:.Ta ?
f> ui Ain ....(Vi.'ir'Vn'i'viM.N IH D4|
-
I . I I l II
,,,,1 .. . M I ?> . ritu'N*s ??
i
. ?
Ml l 1,... ? ...
|
.Ill.l .I ? "
w
,
?IMM. Wnl 1,11" PXIMIUTK)'.' ILLUBTBATED
l| ,, |- | ,-, -, llf t , ,. I .1. ,.l. I III I 111 V I'.., VII , , 1*.
,,,,,. | ,,,.,. I),. Il.l.t -li H.AIP ll H... 11,111 ,.< Ih*
,.c , .-i ? ? i ni i : .?. ? ' - lad.etry of .11 Maiuoa.) H* ? f'.rk
f.ONI I
Tid.tt.,.1 i Bj '-? .._...
.,,.,.,.,,t.,1 Babtakuf (PraaaatBUl Arl In P .
i
il.I.i i H v :
b| i: . lin Ri " '. ork,
H,a. i " . Parw,
.
Mi.u.r, Tn ? ' .' bi 0 I ? ? Otaoa,
..,. tai.l i r I- ni.'i-'i'" I'"".*
Th. Si .1. aod< I ild ..?.?., i.y 'I N.'io'ti. I
' ... h ? r. -. , ..'.<?>, I.l-not**.
a ., . ?,rn ,n Onk. by II.* ra iforl ti. rll .rr i I
hhapbrid At-ak.-f trt a i****a*d byJ Praaa. BartlB,
, i ,,, Poaadrr, H ulla,
. Ilyll.r li.b ... I I X I , ,", .,! . ', .
.i tl ? hk klya,
s.,.. ri. i-.a>h. i., HaMiiaaaar, Viennt,
11,1,1,1, '? a ? I.Y I.- .', a Pi, , ? ,'. I,
Oruaxu.Blal |.**i ??!.... by J An.. II. l.?udo-i.
VS, .?. i ki ? mi? i , I '. I *i .?? h- nii. PV.rli ub r?.
liwlily i ar ..ti .-." uard i.y V blltora, I! at.,n
?i 1 . . , ",-,.- l+l'ir will
tha ANM'iAll.P < .S I Al.O',1 > , |B*B h u< ? r [.ir. J. aud ti I*
Mblktbad .r."..,i witb ii att*. I
llllll.t. ?...*. LKltlt'tt BOTtCta.
-.AH Ihi' ar. ..u..." iu ut . ad lha lixh Uitiun will |et abetter Ida*
tfttbaa thk m.,k ? iin f.o'ii .-.-.
I' i ta 1 Caaittartltl.
" It I. an eica.dlnil'y banl.o?ia work " (Laad?B Ali Ji.-nil
"TO|ta**TT*. r.t.r .. - ? in ou,-'i talttharekt
p,,t it.,1 < IBI 0 a* tba | la,
|[tloaton I'raoaeript.
'? F.t.ry I.B..'.j In t'je -o-m-ry thoul.l poit 't ib it ? rd ?
I It?ita
CC 11 M II IC AMliliK AN -Ci utcutt ior the wetrk
m i tRN Bat II
l'*t-f t Otctl atiur Kr fine (Ra pher.*'?|-Trirre F.ntravioM
Mat-i.lte ftr Prilaitt Mi.'itonaa iStranili'il-On- Pntrtrinr
I'lteut CliBip tbr Cirpeuter* Mirtfn'.i?One t'.af.tt*laf
.*aw-'I o, th Carrrttat i Ptr*o?r'ii--Two EnfriTinp.
, Baaa- we.kiy Lkt
lniH.it.ui io Invn ti,ii
Bttt if th. Ba_?Wltlb ExtrBaray?
Pttil .- Btllr'ail ? VVail ,t. If.riX'.e.
Prxn. ? . f Huimhutrtn..
Am.tirao VV, ol
Ita lo'.r ILot
M.th.rVrd 1 rtt-rtier of Mrta
,1, BU,
In pt?. t: n t Iu Bawi - ss ,? r. ic i )
Laih MiuLiDa (Packar**! |
Ir p II.t ni. r l'i- i'i )
N. ? -? trmt (Vewion't >
? Cotui" Valrt Mim*ni*ry'e)
- , s,: -. t it,,
-
F.j t. TJ.tr. ll! I'lt, att
l?t, ? | i ' ti -ntt No IV
PBaaograiki
n tt tb* Cryotal Palaca.
Kew pot-rv t*ru tiar. Pr.t*.
Pi ra raal M i^n
. -No. 1.
?i nd Fui.'P'au Xat-aJ Ar hiteorure
Th. Nutthwui Patl
? r Miki; i Fri.-t on Mafehe*. A,
Iba ??? in ;? pulikbtd aetkly by Ml'RB k Co,
So 1.4 1'dlcti-.t . et f 2 per itinum.
AlOMPr.MMlM OF THE THEOLiOGICAL
AID BfiaiTBRL tTBITtBOl 09 EMAMt'F.L t? '
to hl,. Being a Syitiniai;,-.ad O d-rlv Epitouv* of a.l hk
, ? , ASoiV. ; ?alrcte'd fo.ru more than thii'v toIuui*. and ? .,
tll h!t l-'iincamenLl Priniipl-a, with l ,ip ou. Iltutralooi aai
Tttrblrai Y\ ith an appropn.t* hvrod'irtion. prefacrd by a fi.l
Life ol lha Anthor; with abriafvi.w of all hk workloa ^?^-T
ll d.t..;.bT.tb.iTh?oloty. 575pai.'* royal .Ktav.i;.*?*"? ?,,', ?7"_
.orcUir. .p-.it Bi.d?-?noapu'.lithedat lha ?< le. ation of t'io So
rl.-k tu xvu.ch Mr. Chapiu staiadlr m nkter*. Prit. 7icea *.
u,.) tu t...ku.i. p Ut.SRY l.YO*. No. 548 Broadaay.
Kri'llTk'i; .tnd itt radital COBE, arith a <? .mpleto
he n;-.h?n:irtl -ra nuant. tl,.. _ I*Att >r
Btinoiilioidt Vtrleoeela. - ttal SA. t,.A n. .,..;, tm-, -
BT.roih.atrStlf-Abi... . IlUc rt ? . ? '.'tad r*tot
ot'ihrL.t.. Pr.'!?pao. I.'tt.-. kc. aith ? "J "1
c..,. byB N. Marth 41 pa?*a ii centa. Coontry A(eoc. rapplled
^n!ibt:" 'l.lVKNPOItT Ba.
Mi,s BRAi -MA\ i;..')K!.iriiiiii .:.. -
k Pl ir AT THK PIXIEBj Or. LrornDi or mr \V trr
Ax,i, ,., liiMttttiioat IWH K. Piowtio ,P..i/.) IV'II. to
.,..,1 '?,.,,l!.n.-o.:.',v.iihtha I .1 .,..1.. h.tra.cuvljrraBaa
a-twBhttolWo-l.Mklttt. . -;^it
AKEW (.AMK-T1IH CKY8TAL I'Vi.s.
Ur-a- f.l.ilti nor SAVrld't F.ir Ua ne. .bowin* ,,r:oiJir> .
Wr.'a-''?_iioa_itud lM_y uik*r?*t.uA 0*y? |''^;)'^ ''*
to* ap ia itood ?tyk. tba draataai aod ika e-?rtTia? M 'ko BBBBBB
%?, i.^/" Virrflf: A- .*.*-. aeaia-ad to crta-t ia tlo Bklad of
tbi,'- to AMKRIOABOaaw, i?,
IrJplayor aa meraawad BBN ?d ad-uiaBa- t a.a^-*,^* ?*-?*.
"iTal- tko ho poe-'f'T aaa888r- ttatattpaa, b*ln, readlly oaaa
prfhrtdrd liyth-tii. andawtaaiBaly lataiiarbaj ?
Vlr J.iiu li iB, I "tb.r Jouaib-o iui h;t .uakfin* tainur, ana
ky OEUROE II UP.LL. *t*ti
Xine ^Ario
AMKRICAN AHT-UNION.?Fraa hthinition.?
NowOp.a-; No 89! UnaularnT_
PAINTINHS -lY tMERU SS SiIII-it
Mittllltfrrrf- pttata -II al the <itllery fer tb-rll
eu.niTiriBI bafkW* tha litu ? ?
1?DtE ABTS-RAUE BM0BAVIN08 aml ETCH
1NU8- -Firat imponaiion tiuce Mr HlxtllvR-S rat.m to
aataa*. trr tka f...;.,?iM old aaatata asd d l-i P.uropa
bvaiprt-ial a.. Bt An .n-.iraly naw ***..-n-tant bylk. Btttc-ll
biat..f Bi-Rer*. l* jtuv luiporte. wu.-t.;y tbe .ftou.to- 01 etinuuU
..urtaud^l Uivtra of Fi... Artt U BIOOAll'd old ttoro, .<4o 89
laual- N Y. Rem'itaudi, llabeat tv,ti*. Ot'ada, Ed.-link,
p.utiAkl, aad othrrt. Alto, ttiy ' e fuond a rire iot of I'urtrai'a, he.
CDanth._
A! ? PECTABLE OlBL, ssith e.i.-elleut cits ref.T.'iiee.
wautt a titttilon to do |*ueral houaawurk io a.to.ll f.inly.
o, wouiddo rbaru'erwork l all al No *U fnioa-tt., Soruh Brook
l,L .' W.i.l
ty u. o|.-?.?...
APfaaar? AB1J9 TOtTIO WottAB svanti a titnttioi:
u Chin-kerniald and VVa,.rrt, or would la* wi Uui l > mln I
cb.ldrm ctB |ix? tuodetiy retV-itnca. tall at No. Ul Raataatt.
-.. i,p-.t?i:t. hark ruoui. ,ri Uikh, tur twodaT,.__
Ala.pn iai'ii: Oibi wantt aiitaatioa to.k.
waih tud iron or to do the ?? neral buutawurk of * I nall pri
t.iefxBiily. I.ttood PUiu f.'ook and ex^e.lant SV?b*raud Iriuer.
C.r! ..- e b?tt o. relereure Call tt No 172 lltnat. betweea ,th aud
llb-a>i. ittoad tiut.r l.at-i ruom._
Aga coo.1 C?M)K. and to wiwh aud iron in a p.ixato
faruil, bvone. aBdaal baniberuia.d and AVaiter or a* i'h . n
,. tmaid ind l.auird,e? by the O'har. 'Ih.te ,^"\^'J"'i"}
eBtad and ba.e exoeikn: elty rofareaee. fall tt No. 72 tfth-av , tn
th. btiok ttore.___._._
A8 Coor an.1 to vvaah an.1 iron, or ta <i" tha BBBaa
work of a prtvkt* fttnily, by one. and at Nurte and -?at,n?:r.'**.
o. uthan-baimtid and Meatnttraat by th* other. Th^ae Ob_*?
TrrytxperirBcd and htToett.llent elty refettneo. Call tt No 72
Oth-iv , la tbe book itore_,
AS Gi'NKttAi, Cleuk. an ex[periencedp?;r*im, accut
tomadtocorT.tvondetca.nd oitcawoik. *ui"?5
m. nt. m tuy .i tattta ahere intniity and arlti tt y-otion wo? d h*>
u.. iui Adxertaer c-i |ixe reiiwae.- ?* to tb**a*Wf and capabil ty.
._du.B.i.lo,.u.uti..:!i..,y look.dfur wouid b? **t.t.-J aliaa
" od.rateaalary Addrtw i7 8 P. ? 0 u- I ? r l ibun. U.li.;.
TiWO Voi n<; Womf.n with aHoatioaa; oao at g.?rf-l
(vH,k, VVaUirr tad lrun.it, aud tb* otlujt ** VV'aiiai ... I I hi .
le.Batd. and kiud toaard thiidren Apply at No 157 ?ureyth *t.
toaaaaaal C.n i.e *een for two day*. _
WANTI D? Bv a Prataetaal vuiimi Wouian. a titu
aikn at ybaiuberinaid iad Waiter or Noree and *-?_*?*
< ai, le ... n 'or two dayt tt No 170 Eitt ?4th*i _
\V aN'I 11'?Hv a retpatatuhl* Proteattt.it (iirl. a *it
T T BBBaa a* , haii'.oarru.io aud Av?.t*r ,,r OkaaabaraaM aai tt
dopltia awut O.dritT r.ltian.e, lfr*a.iU*d Apply at .ao. tl
H.u,T*t . rai, 'biid iloor ruom No. t.
WAN'H l?-A .itnatiou bv a r*tp,vtah!.
YAuukii I.' d..rb.mbri?k.rk and pla'.a * ?mj tla*t .-f BRJ
?.-r. iu-.. Apply tt Bo Iit ld ?? . b*l???>? tilb m; I ikaate
,'AN'I Kl>?1?? tsso kouttii (iirlt, ?itu.?t'.'tta, 00* at
I t ...,i W**b*t aad l*a*t auJ..t.t.ud*bak.u( aud p ??
,i , i *. tl,.u.k*ima.daad SV a i.i lalh hatt -i w??to* V t
k lk..(.lu i .?...., t ....... t
. n*i,ibi,.i b..,*> iu-ui rvluakkia at, B..s.ki,? j* | a.
r-.y,, l?ila.u.?ll I
tt ' V N l t l? Iix ill ..x|Vi'., -.1- ..I S , Sl MUkU,
yt , a.l.a.luu aa U. wwwkl wtttHaaak* 0*1* ?l *al
iu..nd .a, '. ?? k ? ? ..... . -
k, . *, x, . k .
.. ,. iu .V. ... f x
\\' V N l t t? A ailUktl ?>? t>. ? , . ..
tt. -x ... da* a,,)**
? ? ? ?
>N
\\ is 11 , v . 8
II
. Vk ....
\x
\\\ .?
w
k . .
?
N\ \
\\
A ffiMFFTF.NT YOlJMi hAllYfie-ireaaai'.ia'i n
A'."?"." _%t__r*x_^__?t
X
. ' '?_:Vaa,_rT_r
i
, |? ?,._, ..t..f., u.r; r I--rr?f t '. tu c .ao. tn and awi
\,f a. iNa WWbamO-toa. -^_^
AN AFPBI N'lK Fat ihe Wn<?l Kngraviu b-<i
-,-_ war.trd BM -hn _*? .0 ...Ut ral ta*t*. A *???'..*?
dr.wl-4 a,,.i mn.t -,i.i k* a*M I - y**'t or .4-. BJu* m__m a oa
I .V. "1 . (i,:l I: rfl Na ' ll -kman-el
AN JVIFLI.I'.FNT, ACTITK YOUNO MAN I
.Ir.. i,,.,ii. u..?i lor i.a .y.niata. hto da li n? b to|'> ?
? ..i Air,...t _Afl K. Trlkaa* <'? ?
AOBBTB' nnd BMPLOYBB8' hXt.'ilANUB, by
O fl HARLf.-'i l ' '
i rcrafel 7 ' 1/ '.' ?. ??? '"
. yi -I _ ., 411' ?.'"
?....?, 1 .,.-./.. /. da. A *
otuep'i. (i'.k; CUatimt, tc, tta rnod-rai* cxpeBM. R"fer
Pei Ihe L'ulop. A Butiuoa niAO it wea'al
,?..'. 1. .
AU NT. WANTED?To *eii-The Ba rlai i ed
otker YVara," I .1,1. I A-___
f AN FA< LY Pl ' Ai I'iN ?. ?'. ->Mta
Bb> . :? 1 ..f.t.oa ' ' ? 'a_
Aifjl NTM V.\Mi.li 1 ... good ildwee
a. AtiBU fur *ry ral pat-Bt v- 1 leatoap B*. an maka
4 | 1. ? uika lll 0 per aminm.
A ar.. II bai..-, aod Varlaty _t_reforaI*i |i-"il 1 arfaio Caii. ot
|7Bow.r? _
AI.Ahl.h MiBB.-J. "i h.\F. i ? ED BF.K.
.. . .rt, IL. 1 a ? wh .ii.voeeajarvvd
. r., a..- waat
1 . ?, i. ikuMIMA.'.IV. A A* .. a- . . at . litookiya
Bl. . U AM! Ib?A kin.'.ii, ucii'.C Bef, Wko wr te*
. ap 1' band, and can cuiue wel! reeo.uineud-d, niay apply at
|4 !,l'-lt.
CLEBGYMAB A German Proieitonl CleigyaBU.
ni.!,.. !u ii.. 1 ?i !, a:: > u tao ?.? BlmtB Pw'or I- * CjB
fiifalloi 11M .ln un-lcrtake ih-.cbjlatt* d'ltlv* No
,rn.-.-. tiveu Ad.tr. a, pott
? ,1 H li !? ?_,
COl 01 BG nnd PK l hKI'OK'b li Ui ' Ul -A
f, p ! -,nd.. ?! ? ran wi '.. w.ajn 4, por day
aid Ai.y i'bu ? ?r..'.iinf bvihrLai-Or.n.>_.. .
wil'htre .faeir paaaie monry r-'urned by pr .1 ici'i? a ear_._e?_e
froo. tbe ('apialn.
blfv Bri. Iti ( erprntert wanted. to whcia the taeet wt*e* wdl be
pfrta JOlt.v FttW_____ Coatracior.
Not. 1, tkM_
G.\l,l l.M B- YVaated,in Brookl .-...> .alaa,
wlo Ln a _a_bwk_#B i,t mjd_aaja ... t the t-aie of bjraat
S. i-.h r ?.e mtD irr.i trd Aadia** BJ E . tbaomor, or ipjly,
1. A M tnd alt'r A P .M . cn ibe pnniee*. _'llat_a-*T., 4ra
,'r. 1'1 m Myiti-ar , liibtude
DBAC1 it Ah DEBI0NE8 V. ANTFP -Wa lod,
JL a I'i liii.er m qaainlrd with al! ihe br.nrhei of D-.ifa, aad theto
1 r.illrtl app katioB '0 Ui'ilir ututn tive io.rj-i.oa ? lha New
Bcl oni ot P. nca for YVum, b. _ inimer-ei. Btt . n. Appli
tti M 1 aa i * i:,?de paiMBoallT It tbr -_..... I or b. l-lter to
r bi Nt.lt !(bN. 1-ea.iret No _4 ("ra ral Wharf. Boaton.
\hl>MAN WABTED in a wboleaale Uubrella
S ,te ?Mn-t to wall a. ?( lainted wfch ttamadl *od aiTetoiaa
? :1> 1.1c lot.l :. .Vddra**. poet paid. J S. box No 1.7-.1 Po?'.
Omra. _
ri'l ACHER \VANTED IBMEDIATELT?Al
X Wbeatibeaf. Fli/ab. ti.towo, N. J . tor a pa lie tt hwl Tke
kM.'icta. nitu be rdieienlanda-mew-hal eiperieocri A puiot uian
i_., rr.it. FOoiK. BPtoaaaaaC
a^HK 1'AIhV TBIBUBI WANTKD-Of the lo!
,. d.l.i Afiii < aud Vlnci 1*. UM. ?nd J-,ly4. 1*32. 124
, ,j tut t-aeiiol l t-ubove ai FARH.IN'8 NewaDdp t,
taf Caaalra _
FpO Gt'AltlilAN*.?T ?', vvi^ea toengaea
JL al.ii. a. ut lt. t 14 veartof-.e to iak? ,-ar.-of ehildraa, a
tin o. fl-d Jllpallitr, tad . ne alhor ade*lr?d. Add.oaa a.te to
V L , i.ii No. i.d'l'rio.ia Ottic*. _*
n^O MAM 1 A? HKFlhS nud OTHFRS-A gen
J. im 11 l,i-idln*.B_ltibeol tuki duw n towo, au 1 w o 1* d .ra
, | ? t . ck ,..,ly. woaltl puet bouka^nld^'b ttr_r~\,..
1 ctucrt two or thr** *mm ' mmm "v
s
? HoteL
1., - nl TH. KN GENTLEMEN.?Airat-ra
'" ,lto8 l*m^mmmM
batc-P* Ity li -??>- u.b aalai ....u.b..loa. Th oa.t
c* " . , , . ?v*n A liue a,!di **?d to P.
;' , , ntuiBgwken.-idw. revnlaterrtaw
1 ', wlll be aite-id-d'" _
VV'ATC?HMAhl.KUAM'l I' ? S,,utb.TorniB
'' ??"?'?'-.?",;-',..,4>;V.1;. R-.llMil_m_.ai
117 VTc T* MAKEB WABTED.?A re_-i flBBB who
^> . ,,.,?.,.. ........oii-au 1..III- w_il aaa
ANT.s- l an iUe fura ah dwitb th. b.-8f S^ryanu
,,,.. . Daaa, *t, u> "
..:<?
\N 1 I l?-A Mtuution a* C
, .... '. n The
Add-. IX.H P H
? ?'.... .'"ftrua-'w.v two
_?,;,. .. Daaa. *_, atai co..... ufUruadw.y, two
?loc4ta ? ' ' ??" f. .. ?_=?
Y,1*AN11T>-A Mtuution ?* Copyi ', l).iiii_rb''""l,n
Y.Y.rANTFD?F.v a roung Mi.n of jomoexperienoe,
\\ ,, ... , Ls,!.'A_i_iio.3V_ol..aleDry.bu,,,l. Iln.ea <.
* . .' , ,. ... ?_,,., ula. ain ll I-1':' ,,,jU' l-'ULnuya ??>,.
iauuBbce a ___4?. .lA.no. pxtti. uiaa u A L H bto
H ?? tbe kapt ei city raartapca. A-Bnne, for iwo *_.*, u n
W'lKTtll'- laBViv-itf f"fn b a Fofiwtant Mnii
* rt *r.T!^r?.. _u. '., io. ?.?.! r*l_.f a. .a. Apply Bl Ko. _- t-.PM,
L
I' -I
i:r..
L
,1.
i
tooi _n_ ifonnft.
a 0ST or BTOLEN?Tha fidlowkg Nnto at ?c montbfl,
J_d ,r,mi Apr I . ! 44 I r . . I R draax,, by III-dell.Piera.ak
.1 ?wu urdel aud by theto _, li.d.Ha.od. A.
p.aa'eot of the abt.T. no:- h.t rrro -"..pped. all perton. ire f-rbtd
_,,..?itiinf tl.' .,? OEOltOE O LvrvK. tao 171 Ur..idway._
08T .r bTOLEN -Two nlAMOND BBBABT
.,!-.. ,\ Ih tvl rrvar.l wlll !* pnd At S'.l I7D Eaal I Ubet.,
' 1ZN VA fc Lll LAIN. No. 28 Broadwsy flwiaa re,-oy-ry
. hbi t. md all pfraoi.i ar- c eitloned afaii ? bnyln* tlie t.rne.
>ll l I I? IT. N"v. 111la. in tka N.'rlh iviwr, BM
1 1 IB BleOOl for t flaab, wl_*b 'h? own r 0.0 Iu.* h? P'or
I, t 1 rup. rt. ai.d jiaylm r'? r-t un tiie arne t.11 ai CAV|PBK.LL
A.' I.OOhY'H Oftee, No 7 Hruadat. _
?fo Ulhom tl tn.tr. ?oncem
M.v.'ll<IMoNIAL,.-A geutleifau, _9 yeara of ago,
(tnraifdin knalneaa Ie thu aliy (, ia dee?o_tolcontr,elnf tur
,ia_ ha ladvolkiidaou.. :ntlun.ie.lap._liliin. aadlntke aaa
1. ?onu .or_e proprny. Auy lady withthe ro.|a_dt*.|?vll_*atb4_a,
wl,. ir i inixl a.-i .A.uttnrr m.y baaa pUead her .? ? o.a.1 o...I-.iiIa*
to IA. B*a____r_, may a_drea la all ilac- llty. 11. P. 6, Low.ar Po*
O'l r.
MEXICAN WAk ?Inforination wanfe.1 af .4M
l"b I. VV AKkF.N, fruin K.ooerto* Caoada VVrat. wbo lelt bl*
eiue J. l'y lr47 Hlfht ilx f. -t, lifht halr. fali eoeipleyloo. M yevra
uld \V?. aear Vrr. Jirtit durm* a M.-ie au MRMB mwat r.t iruad
tohew Yi.a.a'.d ia .?u! "' -ay- Tol.iut-.ratl to f* bo allfiirBl;,
ov.r a ccairai.y HW. tf d parent.are ...tloa. tohear fr ao 01 ot
r__. tUiTtm&V I. v M_W I'' l M W?* ? "' Oaaadamipa._
\\'\MII'-li.'*"" "' 'IMOMArt AhEXAN
l\ MliTrMHwaa*f dwkfaajlMBa ? bateher by trade. a
nfiveTf J ,r?f,0n.'ra.hlre. Nurth VVrVe. who left Uyrpool ffo
t n Cttl o? 1,.,'rd -,f the Ji-epb Wtlk-r. ?d ?h^.^/AjJ
Jrn. ary 7 1 ftftl II tbr abi ve wlll addreaa lOHN EV A *_, Iia_A
;':'. lit.'lb1?_Co. lunarciicnt, bo wl'.l he_r aoaurthln^ to bl. ad
?autl ?
tjo -faTincrfl onb (Dthcra.
SHOKT HOBBB? I bavenn hund and forSalo, two
. rthreeSh. rt II. iu HV.lCalvM. uo-, ih- tet of Vana l^peat,
, _.p_r I.- 11 t'ol V. ? rwo. d 1 two. Ik* **t of Oa ^??-?'.0^ ? _
Ib-m'tWeddle IHie-t vary.bt wt h a?e ,nd x,r,.l. t..-- fnirr, 1130
ta. RxOJ JOHN K PAObi dennet, Caynaa Oointy, N t 1
ttijanttfi for _.a?ince? flicn.
APARTNKU WA-TTED (3h.? BK8IDES iu the
CITY.-lb..ub_iri_** to lo*4lcd ;,?>'a"m''M^AJ-,*:~
^ofd,l!__^^W*---^^
M_/_T_fi' Ml'"u. ." __"rrJd'nT* to 1-? tlty. aod tor ba. r.^k
___*a* .Tih."?nr . d .. -d aad to attrad ik.aal*-. aadtk* ta-ert
bl, ____..__ 10 ik. kayia* fv_la aod ai.,04 He wall **tl oaa_-t
ol VH Vllfiu,! .urireta-brViaf rUfr~Bf._. to ba ..all'aa
Addre- V? T HAdTIMOd. Hu.M Haala. t?_*?__? Co .
| .: pRa ,rdfof and w*ll 4toek*d
DUIGSTOKI lot ______.?A nmtclAM Dntg
. .kunk. L. I . la a aaa a__ aad
uewtoi 1 IxkkBlhlBl now doii 4 a k_.?e_t b. wbteb a yeaaa aaa
. arai .au wh-.. .aa kr m.i-_**d ky a paraea wko
,'au da.** bkt-* .1 ',_xl_U.*l Ik* tl._4P_4ui._Jr
. aud Fuaeaxt , S?w a ,
t'OB SUF u JEBBEl CITT, J*teul>.n-*t. nrnur
? k'S ? W_rto*i_r*a_
I, a ,._ L. . ?' ??? k-twp-paa.. t.B4 *?. -4_if__d.
k 1 ' ' ' ' *?__
.:. .. e-^^'^'Jj**^
LXajT-AU V IUIM v lll FAFKK
I* bkab J .: ya_p... p-a.vt Ovho iw.'vo ta IPaaM kaadrtdapr
-J 1 .are* iSa-aad Prtoa
l ___mU_p-.
IKk'N bv l M iti ^v U oporatiaHi
... .- -, ? i_tx >.. . - to. B I vv _,c a
? rvviYBT-tf ' *AU i t A>\ TKKM&?
l
.1
- ' -
1
**" T^"*
s
-.
IM a Mvvk-4. u
I'kt.'.-a..

xml | txt