OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, November 22, 1853, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1853-11-22/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

?- ?
. v ? ,.
I
?
..lh I
air. oyiI ,.
-
.- ?'
... .
?
,ae I
a^.<wv ... aa* i? ' ?*
.-.n?..a?
, ? ?
?
.... | -. -
.
an. paaaraiiat 1
,. -
, r , ,. r..
Oa aatf? i,
a_gBBJ lajBr*'~ ~ ' ? ''? " *'"'
aa* ???? ?
k_k*. t a a
ara?'!
>aa? ,
ra_r-r-htT. ?
Bat af
ta. -i
A
hi n "'tnc taa ta}_itr- -
r ?:
. ;.
ar*-- .
Ba tr , -~
rraai'i t.-te -
_l,-;. l -:,i-i _M (B v. ? . a.: , ;, . >? ~i~- ?
tt/MM l-.i- - < i- ; :? ? -? " L ..?-??-*
,
'.'
r--j ? l ? ?
. -.
an war
kt ?!'?'
BBM
* : ?
i_fa BmYB ?? i
tt*aii agb l ' ?: wj . ~ ? B* i ??*"
l*aw ai
B a:;
BB_BmM '" 7?-. ? ' ;? ?'" J '? '-? - .-?-.?? i
-
?Iaa bb
t_B n
Ybt taa 4.-._a Avsatlaen -,:.
? ? L ? ' ? - ? ' ? V ' . ' -' .' r
?
t' BBakJi -j aad Bat-j aaa ???*?: v ? . ? - ?.? t
-,
*Ciwmm Bitrb'i
?."? Ckaabi
i-j ?
toaatj It.;!:'., i
Tkr iDjptaj.tr?*M af tWrntmrnM B
, a?Q ta rwoBBaxx-. ' taate.
4*4 i-T.? V
Cfc* . , aa4 U
tm/f+fvt. k Aaa
7V
r?BMa with the aparHaal lawt >.'
L~gBb gaba af I' "? ??>?? ? i: ? tnaioal rwth ,??.-? y
af awral erll a_a i ttmaa
cVj rarritv wiib a < Uni* of ba-?*r. I ' I - '
BBJ .< f/re
ardinatiot. a | ix,<_i. Ir. :>,? i mn af
tarifc"i,r,fi -|, ao'bor JiibTfiiU tl,' ?. ?
f.irbravied Kii-taj.l-.?- Btioa.
XI. f'O I | '_^ II l ;
la tLe pi. ta. * u ? I
wori all U
IBory > / w ? i
4ala*a_dtr. itvladir ir a rx-v ,_..,.' Ilato bi 1 ArjiUAii- The
Yahaat uow iaaoed err.br
aaVtal?rti. t: ? | i- :
*lk aotn.- ,il
L'ieik* ---Y-rrilir-a? i-orton ?.f the worr
kytb*ni.,'i<i t .-? r oi atybaad ah ih
A_rk the wrh.tii,'. af tka aaaatOB
OlATION OB THA OM A^iT'.-v ')" ' ' f.K' ? ATIV. THE
10BTIKTH A.VNM r HI ?. ii a 1 11.K OF I.AK K
KKIE delnei.d at .N?v. ,,. ? .... (.XokCS 11
CatYtty Caaal
Tkia i* a tn.i ol aa c ? ?? ? ? i I rti>Xl,
atople, dira-l, with ptvaaagM of gbwBtg
*rrd w'ltb Yiiatii.'.i. drvr it la admira'.y Bd
orcaaion aad thirnc ?aBafcaaBtd it *Bth In Ib" pro.ni!
fcaii). it ia ri. hly w-,rt',y of prean-rvation by _M l B?B Uira of
lorkl atid l. i-U'rietl BBoakBgrB] he
laaBlIBfiLFK KfiK By Bamr C av.tkib. 8yo. pp ni
Uaijurt, blakraiab k ( u
Tl.a ia a ntw i-o Eagliah. Irraach aad ll I
Baale, eoAVAtBtiag of teltct iria^a i ih ral ? It
B bi-kly r4xoniin?ndt.d by aaaatal af aur rn .*t diatia
l?*laVtd trntakal anlburii'' - ? B b IBBBlldlTag it ava
txctlleatly ao.ied both for the inatnit u af claaaoa and
tba aa? of tbe Akaarbg room
POLTHVIatRlA CMiaoatd by*Cajatt?P IlKt-aikaa , ?
MaaaiykCa
Tbla ia w ongiiaal eolk. tion of latrtd tuo^i in. ludag a
b**tMtrarit-tyafbABit.tuiirf. m t*B -.?!* nieacaa,
toa^tber with a haadrfd bvinca for tbr.- parta, adapt-d
b CaakjreaatbM aad handay s. bo.,la
aBrjrr'j AfcTBa-rfaAj^tVior.t t.ue. i.. aaab ii i'- aapa
*|*TbBi Geniikri r_oi.tl.ly, kud w, | tka atten
"?*aiAakricau afi^irli of (>ra?ai. ll alban
??aMAo wbotatbat Ixri/uai/i ia rartiAy-ular Ju agreeabb
?b?^BAa7-jrototiu a ttuiBiit.i bait ta, kt baaai bi l vy,;i
??jbadiiy b.j;uLa lbuo ix,to an aafBBBBal v w.tb tbe lan
ktkfr
I edition of WBIIIBUfl bmBmBI bV
?"?"bB tha hMBt-e? r.f tbe Ko.-.t-v Mav. Uw UiMiiod
^'?***? A Co . lioatoa Fr^iy p*-. ba. a ?plrilad eo
P??baj, toi_Lt({ a eerJea of j,icV>rial ari"i!i*?;ii,? B
BRJBBB
A bbbj ajablea of Caarati i . ? !ii,i,?li
r***t*vmA aad wuh a^itiiirAal t.<rtaa. U iaauavi by II 0
Bkird. PbiladtlptaAB, and a,ld by AyyHu* k Co, It. a)?w
? w
' A V 'PISwlwl ,
... ' ,
,.- ?.!?',, "
VV .. ' , , . I . , | ?',?..,
...
,,,. . Hapibb'b i I ?
\ . . ?
, . i . , .1 ..... In ||
? ., I riinnl il,. e . i, >..-.' kM . ? I
..... ?in, I.,-.,.. I., 1. i,...... , d, .|..ilut, ..I ? 10 ahlah ih. v
I . ..'
.
\\t ? , , ; | H ,, i? r A f'.i BatO| .
.
l. . U vai iBB'B rfrWt
. 1 Y.U IBJ JJ " 'I >l '
\ | . ,,,.,. ika v mi ii i
? ?
< | ??????
' , Wiai.um Utwa i ?.,.! Mi Bataa
.. | - ?
poi | ardkal aaaal ika P ? I BkaHpal
-.
. r? ''"'i. by
.i a .'ita?? ia i.pri",,i irvim ih, gevoaieeBtB Laadaa
.. r I-. t e.M I 1 ivtli.ta
UI HDKii TlilALS
, v.v , . ,. v \ ,; . ? ? ladfa Knw.au
1M vl ci WOOPRI K\ AM'i K.OM.
,.,..,,.. .. i oi v.ri-1 it ,'t '??? B iiiiwi n
paataaf
a^r- 1 ?''? BJ
: iu oa tka trraad a ca
. ' M-.,iv ???'.t ?.."" i"''ii'iiiit:-.
la abaal ? a*aoh Bi Ckari ? S Bpe i
| ,i A ||h D i*?: tvttawl
i ? ?'? "? d be ii r
., i iitarae* tka aaaaai
,.(' MM ? I I ,!...,- . i u;. nl
,,i at'd thaeaMWijsi IJearaoi bkal
?, ?, i rm tba ataidbraf
v , . | . v , ?. i .'...v,., Im I'.i,-i...
mr r bf
1 . , * L I. 1-1 v N 'v I.
: | ?
... I ? I
v. v. .11
1 bad tha nall
i ? i ? < ll,,t'.v
a.
. , . . - -.04,10
.
\. . | 11
AV Ai , . I I "
? ?. ? klloal
?
N -.
? ?
? * ?
Bh twaf I I *' v aad
'
... ..,?.'
.. . , ?- a?l la
1 - . ?
.. r 4. ..??>
Ii t 1
-
?'
t
-*>
-
I
....... w . w. ?
.- .
I ?
*
-
J 1 - , A l.'ttV I'I t't
, I
baa i * Ule
'.?
Tb .rti'l Ut.'. - ? bm aB wta la taa
l waaaaaab -
M.i?tr.;!k af Ika aorl 1 k I
,..,.,..:,,. ? ' bjiow tkbanad fr..aa
? ' Ij ; ; M ? ' ?? ' "f tka
b b aaay yaan t. laab - baa
?.',_, ,> BfiBeaal baaatoapBA-ab l'"?n* ' ' l,"1
I Bdadbg ap witk a abaibh,
bid a Bl
. ....'? - "
lae wiri.a'i :.n.iiir, aadyat foi Ika BBjafaawa
Bt thiiil B H' '""'""'' arka-all ??? b ? i
. .. r| 11dalkoaa deaaaa B Ctcajaahaat ' ??'? w?
tboagb .toA.r, but tha aaa to-aa-tina, aaa Baodd, what
.,| i., ; ri,.,('i..M .1 B BBB, a
. ,??.-- aaaaaaafj ...?-.
,1.rl ? a,ra al '?> au l.ear
TkaaoB I"1 tboiii'bt tbat IJruiu would ?."? Iato wlator
.,1.1.11. ra in ib. ii BBtol 4.1,1- ..t liiBBwet;to?tsa.i.i. ?
?
?a.t ||, , 1 ,, -v-...lv nliiii.-it Ii BB rc'iiiii '1 tolown.
'I 1k gn bb !? rrnt .-a BB tka Bm\ BB n-e voi.-cl ?a tka "
littla i.nt. i..-p>.. .a kara a-dthe-i in tho -oa-rtry
tiag tu.i.i.:!' ? tb kaipkalli tb a-4 tbat hav, Boed ? br al
the laaaM i ara i t*aad, b-d .d aad barr. d, tka aara bavai
Ika niifri',ii'iit(d walka
t_e .j,t?wti n aa-BBB ara peop*. l ****e
u on ll.< ? wiiidowa a r. buini.-b, il aad tba durplit i"f?
K,t,r Wilii.ii ebiiijl' ll'.l'.'lv" jyBBB J. Ciyiitil lir.uk yn
,..,ii., ;rni' rderanb ifaatkaaar-ar brtkaj m the !
oTbBArfBowYark.' toaabgraa.' SaekarB-kh
tb.i,n..rt., bad i.-ti.. nbiBaakB eraardfoi tkal - beb. ?
l.v.ry iii4.il w.ihal.iii-k.l B l-uud.. B parakfl
bIbjIbtibaB i aaaapapaPi aaarjaaaa gobg kaaa ?
BSBBB tbimbe baa bc n in twtlvc bobibi ttethaday'i
hi i.i ia up, unl tbo hounilo ol Avarice and Atn'otion aro
oi.< t tiaort in tbe liuab.
Ojiaa at S-a- Thaal p OcA* a P-alb airlTi d Itaaday
f? ,,, f -n.1 .eta.lt. < B] . rBB e,l e BB I ? ?""? "' ?' ''''4 ' r"? ,'"'
inbitv-ipitiibi-r ialal fd.lon. S. to thnCran I BMkkB On
l aa bpttMker ba -atotkaBBaka Boatkweei wktb
ivirpio .1. bm baarabdkya b.'avy Baaffoaatka bbm>
nia.ttotl.cn.ri. wkbh Blamtke -ky li_ht-. katah boaaa,
--, | a aad . abina Aviib wator, iii.d tb
tb i " ' .. ,i-ii
?ll. rb> WlUtn A C(K.;.r. BaaB Mewoaatle, Eagtaad,
.,.,,,1 haa-ry waaaaPly -abaaa tha fmjmjt akbk
iplit rh >, BbJ-'a 1-oal. bu'wnl... A-.
?j,, lf.i i, ll.r' I. ii kV bat, ?ae fortyeeven d iva a'
m .,,: ,,.,.ml. nd Y.,.tirlyirkl.aui...t"ftb'ti"ie Bka
,,? | pl aiaj. b.M faai ti.p g-akBtt rard. luaiiiyard .1 Bg,
;.nl?,.?.r.,-a On th, 1 H.
,. . |?? .. rdB .tp.r.B'.-d abarrtoaaaaaaal l
. m W ai.dN W.?"d BBJ obligad It btov to i.r
lorty arifc-lit l.oura
,.,k j|?w.-,frofnr.l..o'f' M.BkaadBBBBBiaBba
?f bM?y aaatk bbbj <\y xw^mm i aiBaaki r J b " bk. i
S St-.bBh.dMAB.laaH.lb f^yinlb-wMofth.
hUtland lalaada. ??" A.prr*""1 ,J ? " fn'" -"-" '""" M W
.,, fs V\ . ,..... . . . , vMih f'lilfl." I
ll i . x.| n Ma* ?r? I'"T. ln altl.. n d*TB "H RB* |>Xaa.arai
. ' ".
I I | .
fv',,,1, . I i ? l ?? , vv ib I ,
ni iha i "iib wi t ., i,' i 'i ?! ?? ?
RWRJ ihr aaxtt.t:a . li- .ta li nn ll '
xo.tr ii. bj N bi raM aad I" , :!" ef aa
I.I ? ,'..Va
ii, Mp i. aa foaad. '? ?? .,,, i,\,i',-,i ? npn
lir?T ixbi on ll.O paaaaur. nml lixa l.ra'i. BRBB BAJB wita.ln
flfly i?!i ' "' S"n,,.v ^,H>,,
M..pi?iiTftT Sm Tbebark Hbrdn fr?m HaikfV.iy.
l-r.l l, r v .l.aihe or. tbr paxaap.' Bh* aailed with tw . boiv
.i,.,i BBd Ita ...,Vtni,t paaaaaaara an,i w?x nt ?*. flity
fl*r**a
i i BPfcra WtWaaw ?-> ii.,..v Dtogoaad Baary n ?*?,*?*
rn. i. ,1,. .1,.', I ...,nl af ih- rl.ip Ki.b-lia, on tl.e p-.axa,'? rrow
I..? i I| i I I- lb X | "tl
Sxttira s.ai ii'.vif Tke bip MaiidiiBla. flra*RfBa*kf
RrriTfd v.it. r.lny BajlBBBg, wNk tlnrty liv,-ra:n n, wba
vv,.. ..t.i.n. by thal'i.itidSMi.iroBHul al Kayal
TiiK llnvi FOR ii.? Kmrii'i ra? - Our |*Bkk*B4B
il .1, |i..t,ai?ii Vi.il ta. th" Imei'-iton. ia te l-heldon
i I,.!,. daj We koae i: wiil be i-cmcmbcr.' a
, .,,. ti.l.rl.if.rlorlbipoorrhl.lr n.,1
lo t'.i.l i.iti.i Ibi W. thaai* lk* pfinoiia aad II..uiHofG>r
,,.i.,, .ininh l-.U'rllnt ifcey BR*aU be aaved from
,.,... il an rt.nl ibry ahotild be puniib.d for it
Wa 'i nui Ibatlhi m.t.rutionia in ?p*~ia! n cd of BBR4B to
i,.,.il? .Ln iiiiipaaati and ti.?t ibe aaaaaaaaR aBfoaa
ll,? i,,n nrv ,.., r.|.'ei,iab.il. iM? ktfxRBl unu-ial em
tuiaiiBiaai Ti'.a aa-fki rW aatak* ikbaaaafBRaa^BB
mi iiitl.rixr. wlo I ? ? to look after thtir wanti
ptnuaalrj l.m. th.no aa by proar. bi*agk th-U'-or* ol
ii b aa n.l. Im iy. m.iii ib.it' foaa w.lUtT.r rrjb'' kaw ? "?
ll. .1 ii tn tn.ii.fi i ii" r- tlian n tbinaand d-ai'ute. wrtrt<! te 1
, 1 i i'hii. lYe*. ibe ri'ieci nnd by waya of tho eity, to re
ijr. table ai il |" iinam Bt BBl uTfTJ.
l<: tin ir i.t.i wi-.i haaabrtfaaa, oa ba aj-pr >a. luag
Ti i. v tig, xb-.w ll:i.t th.y an. "not wi-ory lfl wdi
?
? 11,. rl-vli a i p ? .iaglr- t.tr, l.aa n.orn
th I,.,.., .1 i.ii. i ai, .l? ,1 .mr ?'? "fgore"
il, BawToakaad BrV Batbaad CaMaaaap bar* inade
. i,, ,1.-1,. ,a ,n th.'r iruii a, tin will be e-eu by their al
Miiaiiiii ni n aliotln r lolntnii
?
HiarARTIU l.ui.i.v A.-tii. UTMM ? Tlie ?iilij.-t of
l>, i ta.ii,,. i.iiiiii i,,iii,e ea ' tb- BagBak PaaW of th
\l\il. I . I'lu.v vail, I-?' bV "li xnil Maeaul-y, in I
M . IV v. ' na pl. \ RBBkTJ BBRBMBMR d. Bl tl..- BxPB* i rkBBBR I BB
l-intiv i v, i i i .!
PobI itiPoaatA Tfca BRMUBarGeerialaaw; aai djaa
at? o'otwk, for aRapiawB Bk* CkBtrlaW bbr ab*** < l
J....I_;.ta.aan*ttgwkoaaa.kVi Di A Va.iC.im_. I -
( . I. ti i r. >nl A|-. Hll.. Miinniia bfcado, atnl S I Nrj-rill,
\ . it., i t. nt tbe rbbb pbre
thrakwii of iha Ni BbaaaTaad lakajiaak IA
.' / I AA B .
I , rj.pl, neffhtalia* it ia bellered wln klil for
rver iln* o ,, .i,..|v i? ih* traaaaila*biB *f ataa
iiw. *! i I .i, r n 1-1 i- |" i "I i vlt.'l "i. tba li..
i itatl ., kNot* n. in, ?i,i Ni ? B.iwleh.'
j I . . wa ttill tl.at ,' ,.,?la' lk*l RB| BRBBrfoty
- i r.k-anl lo ll ? IflR '"'"?' AayB*W*B*URRPWill
| -, | ,-i ,m . : I'.w , v| , t,-i- , an b.i.e llm B***l
? raaiked ??' ?'''" d ???. an.l ikh hiaaa "i ba
, i , l I ..I ll.. ' ,, , ,! 'I I'lf, IV.lll
? , j . ? rr I , - ' I" Bfl "l"T' 'I Iha !?? ? '
p,?-?,'v.n I' t aa- i. ttiu". liit pril.r. lo'.niiv.y il I, ,iu
? - - , i. v fork
Iviir'-.M i i:,?4xx i'tiiiuiia ib GuBRwaaa Ci i
i:rr.v BM Bg hlter a[.pr.iri In lb ? (' ui / ,c dst
| 1 a-gVV V .'.IH
\ . i ? ? | xr- i? y
. . i.ii
? ab ? . ab li! i
, dll lataib I'llO
I
i t , i i ..'-,.. i
.
Praac* naa li I.
, |wl bta*W | II ? i.i ? la! i
- ? Lth a] ?
.... ik ' i ??? ,ii vi
: . lo I
w
t.
ind 1
a i.
?
, ?? x cxr. wL*M i ? ? ? '
, irt'i.
? ?
r...ik.
i h Inh. r. PB, wk > arn
. i
II,
; i ,i n
in
I
, ,? 1,1 I... Hll |i I,.' II,,a
? ! '.'. , I ..
l li .1
,
i ., i . -I, Pha
l.a-, li.lt
? ,,, , l|.. I Mlll ? ll'ln I Mi - II I I '
,|, ,,,.,?.! .... :..!..,
I , , , ? V., . ? ll ' "'
.1,1 I- . -I I nn-, ' i . I ? .k
.natr wllh - , ?!
ii, . i i.'i. n will >., |." i
, ? ,. i. .|, ma- ? ?
i .,., , ,,. ,i ii,, i, ,' ? ol lb wurb vi , ,, |b. iki
, ., ? ? I--, il- ii i in.i .ii li M I
' i?ty
?
R*ttl PolRTiMl lloR I'"' i ... rnvaa'unoS. i-.-Mi
ji i a 11.,, -i i 11 i'.ii. .,1 iha i Blawtoa ? i '
,i. .,, ,-..? il - ,i i., ii ? ii kabl aihi I lay xeli ? di,
n ii.) j. i in tb. *T*Blngof 11. ...k- i v in ? lay A i'i lltni
, in ar all and, ?? ; ? ? ndaw arn I ?
|| , ,', ll rl ,,?. .I,!,,, III .
bi ui Iti illwbu fe*l Int. I- ?' -I in Ihii wirrk, to ? CBI aad
,,, i, , ii, - .. i i., iha w.I. ii.il m fh wbich h*a b* i I
, complbbed, and Ib pl f.irtb*! itara
' ? lAvilN B. AiiAMR MMMlBBfy,
f. ,T |g BaroRTBBTioa poa Daba*rb.- a iak in m
ei.iivinlii.i, wi - ., -!? i.inv i, -l.lt.'. ! lfl tb I t *rth D
Cotiri, bj a nn n bant of tbil i 'v. t"i 4 '.'' ' 'I
, . | h lai - .,-, .,ii4.^ aad atatioiii w nl of
) ,.;|. |;, ?.,..' , . , .1 I :.< i'iuiii,, .-. a " iUiio'I I"' "i
iib i'i.I n ill . ">? ?lo..-nt, '1
, t 'lb* . in i mataaatat l lb. ?? I ? -i-l
lo 1 - ol a vt-.v .,I)-. iItb ' bx n ? and 11 i.I ?? ?i
l, gid, Urga dawaagca "ill donbtb
?
1)1 Al II I I ' M A, ' BOI l- Mxi.RBAI fici A" i" I '"?' '"???
., . i || ? */ VT'irb '??"
f.ital , .. . .- i- ? of H ' ' 'I
!. i, ?:. riari ..I i| '? 'li' 'I ?
., ,,. , ad i ni *"? "i"! I. ? |* ?" wli ? ? b. bb ?
,. 1. 1, . .-- -i ' I. I" ?.,/ -I I"..I .??'" '.
II,, .iii.i ?lr Ixaac Wltiaai. nflbi n . j.-1 ???. ?.?<? i ? ? ??.
.li iv tbal il.<??!.?"' waa I,m "i-i.i i" ??"? i Ix
i ,,,i t'. I illl II. k.."WI' lli, ?... ii.--. -a.l.l" I.
,?,,,,. ,,,. . . ... ,..!.?. ' I
I I 'I Bl : lb?.? '" .I " ' "?'
,,, ,,.. .1 II l:l
,. t m v I nl ai.v irpxP wa. I" bl.- '?' "" w.? I " ?
.,.! hap-xattd \>< Aga'
|i.| tl ?l v.1,.1, Ibi ' . w ' ' '? "" '
., ,,,| I _, ,i l,?l.i!n, . wl- il , ' ??"
, ri i ' iv ?." i 'I I.- ic >i i," ? 'i " "?" '.' I
. Ii. kbOWbdgl iif ttetn | '? ? .
il..|,r.,bl. ti' my 1,'iW l.'in I. II"'I ?? | kl I l>? d'< - "' ??'?
,..,. il,-., IU.-..I i K ii, ll" "?' I .|*
l rl,,,.,,l.i,.,.v ir.eii.a III. paal ... -ll.
1 ' ' ? |l :
l.i.,... Ila nn ii.'.,"i '? Tbi ?' ? ? - J -
t,,.ii aad if righrt raTlty IHad will. mwi i.|Riw ?
, I a, . ?,. .;,lii, i.i bi. bl "'I X'"l ? ii.-.**d - ?
, ,,i i'i ittb
'li. !. ll wiag ver-.i. i ?., - . .
:|? .... . ,| tvt. , ' ' |"i"""l- '
"r. .fi'.il ,11 ??nii ? ??',' nnki'iiWii I'I ' i
-a. I.'i. v, H.,,.. .li.lBi aii.-.'f'I' ail.'- b* im" '.?
?a'. nctriiv, vi.,< ? ?, .. j.i ?'? .,|it,.- '??, - "im ,.'.-..1'
- Vt Ul 1 li. Wli
A'.ii'inAt. DtAiti A v.iuii- inan naawd W.il ?tn
'..(,, i;. v . '? in tl.il ?? ol ? !
iMi.ir ' I Knlr, n an.l WMliam i. , f 11 ,1 wnlwolli
lUir. iiii., tl.e i.llur and wtu instautly kil, d. ll- '
Bti waa M'tii..il.
?
Fiir-Almtit l| O'd ? 'rr.it'..' a tir- waj
.!i.(?.v?r.-.l in ihe groccn Bor* eanwrot kTcaa* Caad
Mtithri bv (llliur Ci'lill. "f the K-Mir'.e,.'h VV ir !
lli fii.ma ii me.o .arlv on lh< gl?d, BBl bef-re tl- V
,,.|,| .iil,,li,i ibe llxm.B tbe i. uu tita .f tbe "o.r, w-re
hiim.i .i.iii.ly il.attnje.l 'Ibe ti.riciaRled IB tb* P**r
,,,i,i ,1., ... re i"i intnr oil cii:>, wln .<? it waa impo*
.ibi., i" hevntakii. ,,la>.b. ??. id ul riiar* U * *rc*ly
any BOBbt U>bI ll wax Ib* work of diaign
- ------ ....
f ii?B,.r i.i ilttA.i, Laara.t A votiiiB .nae i.umI
\A in 11 li. mira. wa. ri..lnrday arraetrl try ?' ,
, 11 . I , ,, \\ ? l
, ii.ii ? ? '' ln l .1 i i.i roin a bnn ia la lha h
Mi .1. im r Hi ii,., i, n , ir, ..:, t It i
il ? . , rtr. Italm ke, and
wm in Ihe b.ililt of . - i l i
' l| lha tlnj al '". > ni, ,,i .1 hv wa* at tna he
aflrrll |
'
' ' , . i v ry han I
? ' oi.il barittg ,:, 11. l'iiii ,"dd ? ', . .1, aid
B i Mr I. |o tharge hin with the th. ft
li' i I ' : rad lh?- yonlh the
i ii li il be would ma n,,:bin.- aboal it lae lad r
fo-. ,i io rotnply ?nl, iheM t'-rnt- and laforatad hi. tather
of tl. affalr, y.),,, , ,i. , t tka arraB of Ika <. i
l: ?? rlotbinf* aud wat. h. and wa* om
nd,:. ,1 by ,lu-:in. \\., . I ?,, .,.,.,: . BBBB?lk n
? ?
frTAI i rr> i y Boa . r, ? Ofl I lad .t r.Lht a pBBUBJ in iu
BtBaedTbaa I tke-rl raatdkag aa Nn. -*r> Cmmrrat,
wb.lf oa hb wrvv boflaa, wr_ att.-nked by a gnag o( p.w
.iite. wbahaaeaced him dow-. ttabked hirn in theri-ht
hnnet. rtolf a bnidli of ekatBiag wtvie- bo hal with 1,aa,
a_d tb n tkd W!. :: rir>t UUt Bad ba calWd ba heip. bat
uOi,?i-ftt haad A:t.rthe ra.. ds flo<l be n*aot>--e-l ; >
nte, ard hi.. frbads aoaa .... : him;o tho
jVew'-York BawfataL
?
iTiaarY aJBBaa R'Wnira.-On Kanday nUht ag-an-of
riiW'::-' BdJBM kept 'ry one
John Ke!!y aj tl,, eaiYM r ? I S1',, rffl and Stanton at* . and
? ftar (JrinAic- t>..... i ... i ait "at the lirht- and went at
Jfcch i tl.tr with li. Bh ... ii,.!,*. BM The ooie.'they uialo
P94Mi attra. trd the ntteninn ?{ th, B-*rT*aak Ward roD v.
an.*. C pt 8qakrM witk a paeM of hia m 1 to tho
plaff and afti r brt,-^ir,g aj Btkfl bata, whi.-'i tho row
oi.. lad aAtdtad, laptawl BaBy aad ?-vtu ot!ier?. all of
bbbbbb wcre bltjaiflBg fo ? emta aad brabBa akbk th.-y n
cayiTi.l ia theatTray Alw.it halfa **artlo*adofbn.'-v
tl??, cbatri and tadkfoa w.ro f.-i.nd *or<t:en?d aboel tho
plac". Thep wertt.ii.en baaan .1 rt*:t.? Weei and held ***
aaaata?atba
a>
Ri tt F-riTi ?Tl joJca were i_?tm IS'ovr. It,
l,y Colc and CL.i., n
Leaawbcld ympartj Bu 33 A.ruae A. 11x1 to..B4 9B
LeaMbuld pror^rty tu 29th 4-. aear 3d ?v , ABaW. iaial
[Aeraert axvaten' |
, ?? Uxt 11 TfiB'.'' Capib" xx the Natf >nal Theatre, where
"i,i., fc,. phyed ?' rr^a?-^t|Y.ei|Vfa**iiwTBtAartahtoiatoaBlaa??
, ? tr.eut w-k: ?
a/eb't. ? -a ? -ini h ?ria-4'..e : er-JjitT of
riBt'. y orl ii r.r ricea j-c rt-ridnrina tbe day It u laaoaaoal
rrarry cyi-bti tfarbu the rrar ar . rrary WKDNK-D VV and
r-AilKl'AY AFrEB.NtJOJCI On l!li'.'l?H'.V iTbt.
; ? s ; ' r r?-? tn-a Mon-mj Afternuon aud Kycb
.. i A'..- tr* r?a*<i :o luraiba: Mra.(. C II a-ard. tU
'i.iav batrbkl I lateiliad fiom b?r iato iualijr>_4ai?a. w.li o .'. y
_._
;AdYeruj?m'B*. )
"I'Mir. T'im" ai BaAiun m's?Thia inieb adraired
.rdtni v-i-rnt'd adlptation ,,f M 1 Stowe'j |r.at va.ark. wv b ??
ikill aa ,rnia. jt-i tat Bjural aB ctr. ?tli be raanaaau
lvini... ?t7o'c'c k ?t M.ni'ir.'a Muara.n A njoro tc-jcbiia 14
n.i.i. I i.i. 0" lj itd viverioiij moral pl.7 neYer bu t.e?n ,?
, ? !,i.r the L?w ar.amtrrnent of tbree ti.ket ofieea, io
i. .,,,,-? lyy al! :b? uaiia! ia.ouveukaeM uf tbe crjwd.
'1 l.l. ArTLa. iM.i,.?
(Adhwaab ataoj I
TlYB Ni av Mi:?ai;i .itir.. N .. .W Brorvdway. ncarly
opaiiadt. tba Biaali a; ? ? ?4 yaaAawaay. aa4 ? aartataif
lh, ,, . ?? *al. l. ., /, ?, o|.c*i EaaYiMttoa r.er*e?n in tbia ci'y !? will
I BW I ,- BBM BB)
*
| A-t- trtie rnrnt |
'IH i in I ?i it - lii-iii.i.i. PntaUBTB ak Laiu. No.
f/7i BiaaitBay. batwraa 'ir.-.n-t aad !:r??ineatj. l,a... reaarf l 1,7
a,. in,., riaj.il 1 a aew aad saAtr. a4,,rk ,.f R?h Iir.M-hiii Ba?
I'laiia -tr . aia
. d . ar d **??, tu,< 1.1* ? ., r utf-redM ret.il, tu
, ..itruBJ.
[Adttaatbwaaaa |
.lilliis- IfoRBTKi OBI.iI ,ia Wl,. '.-.i-r .I'i!
,, , I. 1,.?? ,,, tb ' ',/,'/('" baa a,.
ll.,. bM be.,. bm.
., lll?,l?,l,.i?,l ll..?.l,l?l?l,?a|..
i..i..,i Iu .v?..,.a tbrUy'a I *.",*. 1 ?-? / J ?'*??' ' ' ?
I.. ...
II,. .1. ,.,..,1 t,? B ,,??.' , a,. > ' a a
. . . | ,... a Aak
d.i 1 I.. itj'e ' < ? *
,, , ,,, 11 fall ol VV II I ? ?
.,.?.,.'..???'
, , ,, j-,/ ... /, 1- . . ...... |
'I lo . a
atiaabl altrrl B/a 11.11. ?* iV?ya_ik<
f Ad
Ml f? H I iivv 1 ' 1 I- ? ? ' V
|
I . I ? 'I
...
. . ? ?.44 paMaiaw
BROOKLTN TTER
Al.nini 1 Mr Wiirovta W ji-laBYa
,!.i v, 1 -a ti** .fc aad
I ol. r. I r
v tcr tLe baa-aBtad t_t B-B
? .'. | um
i . 1 .1: t I?i ? I Jt Foa YaaijajT <jMaa_
- /? ~AaM ?'.-'..
1 v ??. r ,...-?? Vklaita aaaal aoaBBaat
I.i a ;? <1 lha bd ' l v I diiTiMMt rtdaariawa l -
aai. 11
aaaak. I
1 . . . . ? - -
.
atrtii t (1 . -o> ," !' r r- : ?
? aaaaat foltsti-r-- 1
-
ia aaw BB |aA~A_B Ika
i|., ,,.,, . oi Aal ? ike YBiT.kar'**
,., ,1 1 ., 1 ,?? ' I k! . - . aaa, .aat
I, 1,* 1 I
,
v
, ......
.... . ,
v
v ,.. , M.I v kt.. ... vj .
? . v. ,. .. iu y.
M." '. Bi?"*ti Bie B * tV,*.|
I .. VI,a I VI.vv
.... Aiia ' V4 .
II...... II,. v I
11,, A.a.M ?i...ii a. Vni.vii. .1 ath ' > btaf aaaBtkal aa
I., I.... v,..! 1..1. v.,1.1.1 ladlYtdaab avtaeaallag m al ta
a. 111. I .
WJLLIAMSIWRQIl TTEMS,
I!. II,!,:. . innir leat niir'it in lVilliain-bnr^ Ib
. ini,. giraaCbaaartal tka M-irop.,iii.iti Hail.tb"pr,.
,,,,1. afwkJck vi.II BOgtoai f'Ti ,' la niMoi th ? I.
II. in. Mi.inn it Ihe Fiiel'oi-ta tka wortl"!
ii,:r objeet, wktrkappeab fcaatkly b a-ary Bk-aalkaa
I B ,addad iiitbertiiiarkebli' popnlarity of the -ittr" ra. moM
?11 BOBaVarbg bouee. and aa aliundvat |-urio
b* n.i Mi Baa
*
Aiu 1 1 "i ? jrTt'BPOCaai A loalereroimd Ihe ilrao I
,, |, , , n.n.d l.ei.i.,.. Kait-oll. v. ea e.t,-<l,.l .1!
I.,.,, , I 1 1.1.1.1,4. .liiai,. .. II., well 1, .1.1 la, r, | A
?xx-lrl <d <i 11,1,1 i,i.,i, I \l?,',rt?'l' ?*" loiid., "
i.1 II.M..I II I.M1 .*. Ml* I""lb<" !''.'?'? "?' '
,, l,,l .. .il .,.....,?. .??! I- .i;. '.I'I,' ?? "1 I' !!'? I
1,, ', 11 ? ?' i.i ?!? 1.lha !
* ,
I 1 1.111-- A i.o..., 01.11 ?'""? l Xl ' ?? ' ?'
., ??? I"
. l\.,.?,ll 1,-, .1-. ? ?
11...1 ? i ll ?? ' - '. I'I ?' ? ?
I . ,..!.,, ,.I-,, ??? d ..U.| '! I I
I . .. . ., , ? ?
I '"II.-' ?
a '
Ar. ,1 I ? ? ." I'. A
.... I II1.I...I Jl . . 1 .. " -
| .,., - II ll . ? '.
I .......: |, .1 . ? ? 1 . ?'
.. I l). .
.?..''- " ? II
_ . .. ...1. 1 ..... ? ? v ? . ?
I, ., 1 , .. I .
W II
II. ?? -. ' ?? ? ' ? ?? '
, ? ? ? h '? ' - ?
II. 1.... ..i..,. .ti
1 ' '" . _- .
1 *. 1 . ? '
A ?
1 .
I
... . .
* ?
......
...
u- . ?? ? ? , ....! ..4.1.. ..iikv-aof MMaa
?* .IH a... ???< ? ' __
VV. a'a.. ....
..a,-. ? '
Naaelo fc*. JkU. auikiaarM ka bmt. .ya-ImIt.Ii
, Dl ai a_tl.?l .olaaYirY (baa raat-b klnd of ra.aa..
anditval tb.oBTr?ajat MaM aad ax-i.ibi.tioJk. lur pawa. toloj
fa,l.a Ltosuarrbarch peooeittoj ia tka a?aWala PiMaataJkl MMMrMa
* !??.{.. .iar, H, BiyVIII- CalYia. aad tb. "?l?-*?1?i_k*-.'-*'1
ie._M)y wr._.d tkaureaeaar. fru? CMlaakik tc*^^" ??,
ai'Btrat aad aati*?ted taem 10 Uy toBtrol. If errr Proteataal lawi
... .... rdnat flir.fi i .1,4 .''I.>.?.;! fl *d fnXti d w.itilM 1
, I n(. ang Clingy ia th? r>?i dli
?-. " 0?t lla. .aaw.e'T >f r>?rn an-n n
- > i.i.r. wa weeld In ll., *<?, t.oftae
. . ? il" ".hr
1.1. , rrtall ??? ln 1, BBd ' .w
Bjahe oa.r getrea
... ?
?1 au beal , ol Ihe I alli-.. ? ? ?tn h.
. 'it liea
1 ai haW eeat t* aearfa > <
H-T.rrnt ..4 .'-peator. we k*
n axia 11.1 in ?i
TBOTKBB
' r ?? I ? M- i lOBN MR VlIAM.
HIIV l (ILIN. MI' II IP.r. it V'lltF.TT,
JOIIN FI.NN. PATRI. K MMlril H?r>T
fliieadcB tl.e Fi-aet o: the I'tir nigaaf Ihe lu>4.at .litc Mi bare'
- I* J Not 11 1IAA1
.' Bf!
.'a K ?m Bewart B*r M IIB.
Rit loPxaxSix I hivr ra.irai. ind read with pleaenr.. the ,
UttrrtAtttrtardtoTaa Irtke Troatree el Sl r>let'eChavr..'i. Uelie
,111a. and ahicl. aaa trta>n.l*trd to m? for tn, pr-r ail
I, of ceafir. r, ?ird thrtr rraigaeiion of ettice ratbar ae a mittrr ef
lae, for mra eotertiiaiugiach tvat loaaie are
B.t ' ker to al-irar tha ?rn* g >mraitt?d to th.ra. ted iwdaraW
ar Btn.r ven will ae dtabt Aad tbem aatfal iulluriee a '.be maaegr
E'tt of ibe trmiorxl xlTu.i(it voir partah
I .otiU boI ba. he pU-a*d wi.h the r>- ad aad corr.ct , .arg]
wkich ih.ir l.ttrr t-xUibna. J. reaani tn .6* unpa.-iaal wati -
idBilaMliakHaa ef fhanab lei.aaai aad tba r . ? " <ire
tor tha- nMeaatiea cfan .nf.e. whieh I r.gr, 1 '?b>. hea 00 i.-io-tat
..... . ,. . , . ... . - '.'..-? ptB . ?a
?la. reta rrl (ew-Torl ? raa -ae
'COB|i?gftillTir.rBU.t t w 11 the Sad . devta ol'ba
-??m ae rbrm.MT ra.-ried o?,t, aad of t ia ?'i'antaaT** la
- w'k-b bar. reeailtarlfroni the tdoptitigof tboee 'r-ie C?llio!Ja
rttiem whieh he at' auntrd ia ita pixee.
kt eci- epini.-B xmotxg Ciihelira, wbether 'i-ntT ?r
? r.gerd te tke poe-.tloB takaa bt tbe Tr ttrei I I Bt> I. > M
Bi.lxlo If exrried o-.t. it wouM mtka them. and -. t th*
?br rn! iBTrrtntg paaw.-r ia tbe Vhurrh It larvidaat that
If ihrv h?'l ke?B iMd r-bottti. nt grouada of dwpit* batwoeo tbe,*,
tnd th. ; . ? Blabor.. woai.i bare beea ?eagataee raako.e.!.
tr rktbtt ?o-. ?i Brvai hare axieted.
I irsxrrt tl.e trrTalrare 0: uoad ind eorrrxt Tlewa apon ?.hixanV
1 'a.:. ot tha Wcieae of .Vawark aav'av rt 1
fnr iha r-aacei'iilloaa. xad proipetiiT ,if ojt fatore fclm.u.i' .
IV a lli t.Ai. Kniop. i'rixt aaa p-opie. caa h?,? til oa.tr.
tb. aiatia-r-ih. bitor. ti-.e glora tod proa|>?i.lv of Uoafa . ,
. . to ea thaa ai! elea Ka-aidee , taai ai t.-uat tnd
prav.i b. that wbatBTtr we hxe. it ia our power 'o do fot tn- ?ajax
?no.. nrm ra/atl ?' ment of oau ha>la mtiaroa ib tba akate,
<oe ia tbe traa apu.t of Chrwlaa uuut atni cht.it'
1'b.g vou to i-oni.T to the me Traateex of >t l'eter'? < nar. k lh?
?lai.aaAaa at u.. kiad t.gaid.
I reenata with aluc.re taepaal aer> traia eamta.
IJAMtt. Uaknaaat Newark
Tbe Rev Jcix Hocam PiatteofBt I'.ter-i f'!. r-b, Balfc^ille, M J
/.I W 1XTELLWEXCE.
D] F.RIOU rOl'RT-A'.r-cbal Tim-Before Jodtjee OtlAlT,
K.mm.- . gad BorrMxB,
| . D rh.-.ara, l4*waB the OBj of N.w-Tork.
PiaiatitT f.< ii t" r, eoTer ba. v al oal 4 ?. ", ??'::.' a the
?aileg.Jlo liavatcrBillegailTlcTi, dfrotn ocr ftom 1J? to : "lo (oa j
.kirrLttoOrCcr J.ak.na tlrtaxaa on pr.mxea Moe 14. li aad 1S
1 u ai. i xaa Si-> e-iainii tiiat It wix a .euLiui of Ici-auie fcr ,
:..(t by Uw from tax Tbe itvao wta tr ad
be'oir Jadge raiae atd lJut.. TUe J. f.ux.- ?.. itt t!.? waboah
B.a, wmb...I ai a boirdiBg-boaie t> ? w i M.**'
cii.' hakeidiai whoal aad waiaot exeaipl ft. ataxatiea V vridieg I
wtv. r?r,<Vr?l for plnintiR for -*.' *f>\ luhjeci to ? IjaelBK-Bt. aad ip
j-etliiriae. Arr. n..tt wai heird.
BTPKBIOB i <n .".r-llifore JaJge Huga
Tl i ti ?? l"i Hea aad W fa t.t '! be F.ric K.ilrotd ClBipiBf
To r.ei.vrr BBkBRtltea lb* alb-Ked injuiy to Mra. (i . th*
ctx in whkb-h'wn, htvtiig b.en precipitttediaia the riear. aa Mi
aiatu I'i ft.iort. ln Feh.lf:. Iha pxaaeBgera. f i, BTsriB a
Bjgggif Mthe wavtMBBWaAeBwaaaaBwa* btv-.r kaforeth', w-re
eitiieaUdi beMdaB wblxR h ichkrg.d Mra ii waa ait. tot..r aad
b.iertiallT Irakaedeadiaj 'd Rbe .'timi *it.-.xoodv.
It MdVuii'l Iha tr wa. ity r?ull oa tbe part of the <. > ,|.ut er Ita
aa.aa Tbl rauapaBTtvUt a.. u;. aco.ral rnl.aia fro..i I a J
...... io .m.W.iile-o "f aa mpidtahar
lfl*?**-1* IhaCMpafBaw I
For alb ".'! Injury lo plaintilTx pr-iniaexdur.112 t i- jrmd
- iir.'adT i.frr.ii to F*lkB*l dr p'.ai'.t.l *a..TR.
m\ I 1 "KiKI.O' Kr-B.(oraJndx. B'rti.
i ? ? " ?.
To rt><orcr oa a ial* of loUon Udit Ib? 'lof'-ni* m.
... |kf Ar Var'ii.-t t/r p tatxavt**.
. ? a.tg IXB'/aBt '.U.?D*d.
ai. t.w H.'-ira }%.'<* Mnaait
' ? ' ? rr*
R*f> ?? - '
-,
| , -t fy/r J^tSXB-rai BaVl iataw
. . | ... ..-.?a*A
'"'-' .-_.. I
-
... -
?-??<.??? k21! '
' -"*'? ' ' ?^li^j^tZlr' .. aaTaa I
*?i~ v ... '??aawaa.
" ' ' ' ' ' lT?m
I .... ecaa aa
? ? ? ' ' ? '
, ? ? .. . .
... ? .... ? ?
. .,
1 r im. -
dalbra i'i in,,n ?xi.^im.
I arntieajBMdBB;
_-. iiieti
ua
i v irniixBTT
axar
_,Pt ?- . . ? ? -
__, .. i OaaOe.
, a i?p ln-aaax,
. . , ? '
- >
i ii,t..h;,i'.iciior
aaa ??* .?, ? . , - . tna n
?
.a |
? ? I ' '?'
? '
?' . . MA m\ l*\
... BxtbaaRaM),
. s. ,; i r n> Lffa*. R r>, 14. BR
14 IB) IB 4.' 41.57.
* ?- _____?_???
P1AKHIKO.
nxni 1 i' MI BM - Ofl Toeadav. NiveemSfr 1V. at flt Andrew'a
, h , [ ItV'r/l. i ? IV" ]'?'"* MeerB, Alfred Ba.ber. of
Nr. \,ik tt "oiMX. .'..ViUi.r B Sl i>o*rlI MbbBT of Stxtea
''i','. uMFIt-iRAIT-At thi ntutra, riitiburgh, oa Thnrxdiy
ikeal. 'I Ir-M Vr the R, t T B I.vmxn. j.kha A. Hl-oer.
. i itj. to Biax Catllta*, dxu?bttt ol Juaei S. Crafl,
'll.T1? ,BBoadiTn-.irB'.xg. Boe tt. br tba
Bi-CatWiaeadtatagjb,
*a?* i ki 1 a Kin.U'.l rtxai a' Nftx-ibtk
".'.v . - - t>^??* v> >*a ?aa
1X4* 1 " ? * 0,**fc*,*'
IV k 1 . I . I . . A,. .-_ \A kk . ?~ A. Vl_
\,, ? .'aaita BxllaBt BRb.
A.? ?-"'
V\ II i nar iw
ru-ik
? * tr BR>. BMRBBjBV WRBBW
. ~<. ... ?
. ? a> .aa X' . -. _. "ta
, .. . -~. r.
- ?
?
....I..?
a ,a
a
r*-*x
....
' " r' . ' -HaVwa, It
rafSa af P*-? ? ?-'?-"??
'. ' " ' . ..... *? m "
? WaaaaaiB k' Raaw I
:.x2? gd v.aT . I T.-al .Mi
l-Bdarlxaar- I<x< ? h. W xVare. ? To la B* t^ra. *
a. v ...,?,,.. 4
l52CBB.:....::??toBB.gwwtaimBi ...??_?
ilol'ljear. !?a,l!!?. f?l Tnl^ .MI
HitaMTeerx.. 11*B toTi Teatx...... U Ttxtal.-?xi
ni,i or t.t.'it .
UtitidStalee.217 O.rmaoiy. ? tBkaawa.-__J
Ireliid.TJ Frtvace. I
Eaaliad. 11 Holl-id ....... J Ttaal.JU
Bcgliaad. ? Br Peea la X A. . 1
T. o . iil,Lt_^ '" t >
f|waj_iA*ylu?.4o 2 ( . <"?U,"P'?-.?
VVArWlaiiid.iv >?-?? ?-?.??? ???
I -aareatavB.h ... ..M
wriitb.i; rw.Bt_tb.jw
r~f*l4,. I ik'itr.n'h.1* ^ ?_.
t,.,.b . '9 FnVoBth. 1 ?
K-?-,b.' HOVV.S.SO. C.t, I-pe-tor.
?rertei'i 06V*. No. H l?M *_?*_.
c
nucaaai j"
a ?.} n.?eot-rT .S I.4a? of >4oaaac* I
??-?..t.' n o? Braln 1 F, y. r. t o r a i" 1 '-*-?;??>""_***.!
r...-a i ofLoup.. 1 K.rer i'.i-i eral .. 1 Ma formanea..?
CarwarortA*. I 1*1 v.r. Tyrbeid ... J MarM .M ........ 0
C-iY' *1<B..7 F.ver Tapk.8 ???? * Piemaj.r. tti'lk .. I
| .... 5 Iteart trljeaa. . ISn.M'ot.B
LVloAty.I II morr'-ar..t'''rae I SttM'tora. .B
tkjrtrt. ie l'Trrrei... I lo''*-. . f bral-i ... S SukcM*. ?
Uav-b. a .... I la-amof rlowela... 8
Braaa. it, liead. t 1-fta a of tviJneya. l TotaJ .Y*
[j, , , . K 1 l.**aa g/ |..,w** ... }
*? *?wDBT,t HtoJtkl
r. *, ?. .,. ii .... ? ~
a0.*syi| ?H
? Je:w-y/lnc lo..b*i It'A Jco
,,.,. al '
.b"
COMMESCLAZUA rTERS.
Balea at thr Jatoa k Kirb.ari.\?T >i.
BJWI t - *? *l.b-Vl.-** liOCiBiberiaadCoa.
8,1*44 l' -?'??? ' vi i , <o do. *V
aaea Califbrala7a TB. ,. Bl| AAaJ do.t
tlBI Bar Frvr- co'-pctAol'l >? do.bB*
Aere F- r a- . Bda .li" 1"* 4o. ... c
lOtorr-. ! 4-1 PlitW do.A*
ilfCH do.baw
. N il. K B.ii ..1.H M do.je
?.(* do.JaUlltM do.J
alo. AHJ l(ie do.,
?. v to. . M I0? d?.fc|
IlCUyBaak.IU !?'? "?'.ktw
la_aiCo....IlvS i'? .Ij.
IM do. tlu l*l ParV.-r', , ' I
He ,Uv,. 4o.bl
iaa aa.bjo iift} i*e db.i
.?t>-eea i'ank.alO SB'l.H d.?.M
'?.,-.. r*l i. R
do.
? rkank. ??t 14 d..
IB .io. l?v 4-VF.rie B.i ro.,1.1
? tll.W l.i-e k ::-,a( l 0 .... '* I "l do.....*4
'.*4 Aoi-.ni. . 1*4 4A0 do.I
!?? .... ? Bj ltv? do. .bd
ItW 4. ' ? > do.Mw
|BVoi t. VA., !; ii.
*e
?
jo? ,>V.'.'.'.'.'.'.'.'.......\<x> i?i
;-. , Ca.. 8 ace do.
BBBBIeaia?ua aaa Co.... Bl i ?" *o.
*w to.
BM Jo .
fctY. .io.
4.W
v ,? .baw .6; ir* L-vaa lalaad Railre
m ,, , ...-..: vi-iiotilan'OTi Ka:...*
a,B do.bl" ? >" Ita.. nj
SM do.l.0??l"0 d".
lto ,lo.IW4W do.
JB do. gl "-> *?.
1MB do.blO *,( V di .
lil Jj .aa ?i ?W do.
S>aw-Yoitkl ..? lltadaouBlv. B. R.
I .1'ai !l" do.
B)B lQ,i.Ai,v 1 Datraetloo..lfa i"' do.jtwl
? , ..124 *? 4o.bJBi
. AviujeHR.I
aicoftD r .xo
aatauraW T Ca BB ? ' "??? ('?."? 9
?'?,., ? Votk le.iral Al. ?"
S.?r Batr-JaiaayCca Bda. 'at 40 Jo.???
aftTiaii T --*? *'i!I?dJoa Rli.r KA
kfc'iiVi"'
i,w bW ,7 ? do.
mi Bflje d,
IMB. M.B-kBaa ? ' KfcircwJ
?? '? BB l| >* J* . _.
.' w-.b A VA?r BR . "?
BBB .;. ' ? 31
19 r V*? to .B
? m
to
V V , i.i'vj - -. i*.B R.R
-
J^Oai^^raMr..i. !'
Bk. Ai '*' **
f,I , _, |i. rr ?B PMAaaaMadbM . M >??aY. Vaw tl.
4ai.?*i*ie"*B?1? Y YVitfcMM a-*Bmm. rarkTatoaaaa.
! -e *. v-4 OVWjVa,
-1'7,_'',,v , ... f ??? 4 J.a,
bXb_31 JkaV AVa7?-t? ?: ?? t -? ?- ?? '?.
v 11 li,
? * ,...-..(.,-.; . ? '?- i?k
? i I 14
. ta. i'r-f,
? ?i. xa
... ? .- -i
!H iB^ak-rfBA i*i l*o., Ufc
,,?:.,'? ' 'V4 .-J.
? - " V
. ? >? aa .
.1 y. Btwa UtoaRj
B 1 A . ?? a,
. . ? w. i:i*4o.bv.ia?
ea?i IB: Ua Marrti ca al.
I . .? I I !? o i - l ? ?' < j,
?i I_aat Iakaad R. AL,
,.1 M
?' ^a.
>. . |i*i' ry it.
^ :.. >"?*.
? Bawdi-ai B B_
aaav, kA .411 S? to Ui ia#
? i 4rat?, a.. M. ' S-t wd. ? e?*?d BaABai
?n.aH ra T 7, IHL -Mk-it Pa_a_aatY_ttoPaa_t gaS4. WAaM (?di
jAUa.i.1. . ' ?
raaaaataw Wutommy Baveaav W?i M. 8B V l - Mtrd P?2-.itI
'. Worra Ca__l 144 bM 141
kil
?ii^t,rrajL
.... ... 14
?aked C'a._d5t4toa
u ? ?. ,U . 1.U .AIA- .. ?UA. ... 4A?-A
""" n".-.- ;i-l'M.
r^e r*_jao?:'.-i;nB az 'Jlt' NoctAV.ari u>_?y wero Ivfn ia
ihoktadlagbn ? a-d tha ap-rard Baadaaey of tbe ruvrket
vnratTaac*. Ti* ir__iit a: idw abeeaxd Baard wu booyant,
aad vrk-eri BA-k E~*:b t__u__a. acd a tiiapoeition to op-.rAto.
llto rk?.'iAlry woh w_*.-_ m*b-_ for t-arrying at'?cki are now
4i.-tji.-4vl hM ?rtTea tka baCa tha ajootavl of the uavkot.
BBB to* tAa praaeal appew to harev b great m jm
axv. BaTiuidoiMvi tbe cv a-cat Tt>4_ attive atocka continuo to
t* Frie. > A.-xra,;aa and A'ttmba-rlaod. to whi, h Kaadiot*,
w t v- b baa A>r wmm tiaM pa*t bo? n qnife inru-tive, hae ra
Fr'ecSoavdaf -., . --'J The bua neeo
- J ? r ia fuily- up to tbe eettmate. Readin- aold at
t) Tb ? Foiapany are now ^rettin? I"- per tun freight oa
11, | vidcnd af January ia ruroorcd at? V cont, of
wkbk a' I' aaaB, wi'J be in et.Hk. rankin? 9 ?> cent for tba
yvar tSon* atrcpi: Fbiladeipbia pariie* are now buying.
Harlttn i* tinn at IB . Iludeon Kiver BB] a 70. The chan^oe
from Satnrday aro?F.ric edvancrd i W cont.. Itoading 3 f
.. i.t. Ilarlem J ?* cent. NorwtVb J ?* cent, Hudeon itiver 1
?> ctut. Atc Ccmberlanddeo"ned , ? cent The p.rtioa
who wt-re bnybg, have anaptnd. d tbcir operationa in coa
at-qnenci of tl.c faiiuf of one of them. Delawam iwproved
} V ci nt | 1'a.k. r Vein 1 lkareirna aold to the extent of
akaiaa and advaii' ed 1 9 BBBa. There would ba
11 like a corccr in tliia atock but for the lxrf-o nurn
Itrof ihana in the capital. Tbe premtura Kailioada coo
i ? e o linproTe with laBBl in.]tiiry. New Y'ork Central
BBaaawod to lie}. wh'ch l?t? Hartford ont of iU .10 ahansa at
a b'a-da n?e rn^t. M.ch;aran Sorjtht rn improved 1 P cent
BeJabg at BBk with a a*mi annual d ridend of aorae aix ?
..Ll Baajiadlrg Stxtber MJ (' 0 A- Fincinnali. IM.
N l.vd.aral\atofr?<ix.n NI X I and I Ilaveo, 103, aa
-jktprarrMrat of 3 ? <vai. Tbe leadiag UiaeraJ Stocks ara
(Bbb j*4 ia*ba atotaap a-aa improvvd soc. Lehigb Zioo
wm b Aaaard m H?W| bayarW PotMi 1.03J, oa
\ v .: t{ \c Ta? it-aprovvnientia
>., \ .a>vbbaaukedwi*b'ooddt>ta-ad.cloa
a arv: atjady A aal* of (Jor
??, -.-.... e B ?? i aadof IWYat 111|.
I *^f4?fcYB*rtW.-4?^^ J5*-,"*?
.... . | bad ?ral rlaaa bawuvrr a bill* hara
, Jl vVoaa 11'.* th*t? atw bat tew yet
? . , t>* iiyamW *? *h-pa jMatbg at the SvH-Ah
.a?8J?*JN.J abaBBWAUaMkiaaJ
, vaaarAx?4 4 w ^btoxt aAaxaga af iajp-A-^-r-a.
BB tvaa-H AVrair. l*'?l-.?|d.. *,**B
.-.-j if*:*&l To Loavdo-a.
M ..vta-avVdi^aAaxiO, SaWbhb.
B ?.* TfWatt- aB Bk-BBA 4 >v-or .V.vfaj bbb.
> V?ie : <44k i.r*Bk, vitv. 40 taM Axhato. tld;
*T,? Aatwrrp tw? fall eargoM waaa
?Ba lk tll**vaw wwne t.rain ai ltd. ^
aaraA teWAtaa* u yY_uaakl betltt w H*tfwd, *
. v _W.w??a ibe Markcd B -Bet
. , | M ittajaaary arara IU*.!**. **ay
BBBBB ? _,
.?krr^aaAV ivaffc *<* *i tb* tkrw* ??*?-*?? o** AB rwoaatb
. awgaaaal |V 4A l.kV tmm tlaw bB yaaAT Tka
.1 UwAwvy**. ..woktotra av4*aa?a^wa?ll.^7-*7.
afc.vr- # < Tk? ea*-*-A-Ato b* -?Wtw -aeka B
? joa aajatoB auiKOoa ______
r.4kWSaTe4 l^k-c .-BtjiA. bB wtavk at Wavbiog
^iCa^^ ^t-TM**- aboar. M are a .U.ipOod.
..i..-W-W*4'"lWtAtAl4*afcMM>.^
.Yfcwi.1-. b atvou. a *** and ia^B
kt hawelred ikiaaint Tbe aiaount M ppjacke on haad ia
mw fcMMljbMbraM-tbaa at the tiaw of the fir* waekly
j,- Tb. re i. apparently in Baaka and Sub TraMtiry
witbin ItjiX.'-'iX) of tWA-nty atiUioM of atksa-ae, but M aoote of
tbe Uanka n-port Sob Trea/mry drkAa aa apecic. tke riact
arivunt eannot be ktvowa TbedrpMitt abowa farther
inctea** of over a m'-Uion. aud aro now above the averagt
oftkenportaaiacaAug ? Ia the _KA*eAVte of Loaaa BM

xml | txt