OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, December 01, 1853, Image 4

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1853-12-01/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

faoi'ii.-e Vtuiii*
I
?
. m o tk \
. .4
I \ . - * ' ' "
? ?
W*m. 444V
v V
?* '
k Tti*: \
r.aJ ? ay
s
V
-- * . ?
?
'
4>?
.: ..'kk -
.
- ihal m
I
. k. tkr S I k"_ Bk. t*.
..- k*
4
.4 el.VK!.
a - aeat,
N Y
-
-
. k
- -
-
1
fca BbIbb ai ' ?'?'? '?' '? " *?' "? * ' J
- - --' .
-? Iva aia* f -i i. ea kaaw ??**_-. ...wjriri
4.1 l-4k'_B*.-*l
?kkt-p?n and all othera it. waut of B
B-tar-- ki, aea,',? Lil _?? _R arak
fhmel - .?r-rr - S* i.- i -.li?BL-at eorai
?a. k* *__. Lbe't?1?- mmtsmam .:'- tR**RUt ?-. e-.erotf.r-i
*B-b*r--t
H?S 4\ Hl'M
?
MdkMBkUBBp-itai*-?
k<l !-..,r Cktr-etar ral per y*r_
iul- i J trd
__<k : r - - vt'd
?? ' '
Ata- a larr*-et ef I * ? ? m rema.BTa ai G p ?
Ibif iiii iti ~- we..toc_Ube
tmat ?> t, Lii,.?.i;i
|_.|-k,-aaaaa*-a ? y, - . _>:-_d? .
~2u I ? --S i i; - ag the
W_r__,-tcca-a. W.- .:v .'.u .._?.* IP-i-.b M-,..-ry 1_j:_u
i__
-Aai witb t r-rtiaj aobke be.ta tbe wor.d
>?tik? ?) .4??a aotilui
wcid:kt:te:itfcar tb-.' [Blaak BtaBBt.
Ibkiati-y t _ee~t_-_i_o_.. bo k wer* aad rnfiody. ?ad ir Hr.
M Ballal*. U*y
iklfc-ec-cl'ikr aoaihri _.d io
Hck.vl ?H.ll. No __i droadway.
i nnea rtatblag of arory deaeriptioB, laitabb
... . ?-.?!?? 1 I -k-l :?? f ?' ?:. ?? ' Ol .nab:?
-.,_- > .. a-wavi b* BaM at No al JoLt.-.: earaei ,.f Stn.no.
??-?; ' ? .V f?Bt___?_ Oj.
Pkix i a>ia i h'N ? l>v it bBawa to ull that j. C.
Wateaeai k I I _?-*? B-o?Iwt*. tre aowo-tu-irnih*- tpt*a
tjaa.4i_fl_ti.ct_*.'- ? P"?* LjJ ?>
lact .laria Brecft:.t? l/imu'i e_/i .L,,*nuil jo'd sluie*. at
BlflMMtaa ? . koaiela ia*e.ty. Oelhtf*.
F-tnorL-B Ktrnci ro mr. L_bus.?A uplfnlid
faiian 11 i f Pi -i rr-.BtaaoMmaav, Miok. Ko... M./.u
tata kniiL A - Ytti.. M" Tie
fcravr-a:dP--J'Li>k Ljda. Lt_L.. ?' tad hf_* .' il -l Di b, r_a
k. al J i M -it.ur.'*. ...?ow.>ry
. 1
e -.-.
*i? ...nd-imm) Purob.?A creat -R-_-_J*, -Wta tbe
| t ?? ...v e,,.ai lo.-ie* tl
'",__,_. "AarttVa tieti Ftaaoaad Maik Paub i*hia ut
""Oae Theaeaad Dtdliira Reivard wUl i-e paid by the
I [-i.t. d I
Dtriitct r?*_?Bi?Dtk Mrt? (Oaylar. . _:-i, ) *.av? everfai.ei
laata li .u, l rr _-knr.lt- Safea al k.L.i-i
fc, aale ?t tbe I- ? ?sSBSBHana,
by IvOllBT Si. IH* tt M./. !.. ? :er _:
Wn-MW BB-Dca i.a< i: wn BvsLta C__TA_ta,
liTia I<t LiiBti OlAT CoaaiCM kr iYh'ilmiLB aBB Kt
? . , ,,. aaLaCfl * >!i_i futurtiaol IV.nJoa. Htud-t. tni lm
B>it*n . fl.-v d In.iui i.ita.na, kc a:e prepafail* olf-i ptir
>h*_tr> . ??? ? . .-ii,,n i aud l.-.aiu. noi lo ke! .ind
:hi-i <_!tbl_>hui?n'. Our Itock i* t i Nr. WiaNew-Tork
Km.tv k FttCUIOt,
No* .8:. Iif-adwiy. tnd-4 ilt ? e-at.. New-York.
PiAXo-r'rji.Tr.s.? Bayan af Haair Frrttn an- invitod
to ritvn ?t the e,e>_Ll a<oiim< io ol
..tOV.iTt.-l k TllTILOW,
At U ? ii ?ir..v?..4
So SBo Broadway.
Adjolau.. lhe Bt. Niehoia. 11..t. 1
Wm DOBT" I"' IBI Srii.DiMiH Pri.mii m
Ro. t*l4ky t-Tl.r htal arliile .u lh. w. r id f r .lornln. anl reanr
. s. ... lir .vlway ,
ARoi ai.k likit. 1 ..'.- Hi|M'.i'.. Ko. H *.y. J
ReilfLL .".atBiaO, manufatlurrr -nd Brtf-toRS, No ii i'rejijnt.
' ~_. _
11( . n i loi:
mjki.ui:, PATI'.NTS
j p FiaaeM
.kal,-t. New-York_
Im. Moaaa'e iNTjooaATuia i.i.im.i or Cobmal.
? An.i r i all beil* ki ? '.,? i in "ird . .! . ? ' i b fo:iM t J I
n.i.i. i. .niiifit a 'h. ii[araiio.. rtaadl lapreaM liiai
.x t'ad lhe l.avel* ol Dr. Moi*. wi.u h haa added *o ina h
t,.,ri".. mii ,".? ? '? d o. tba ..... orrry R tbi*
berbrl.it. he w. nld*".H l.tkabrer. !h- .r.at beaefartor of l ??**.
ktiiirik) r,i"i,ita a-. i.ii.ilv lapatsaied by thl* parelj v
klryoawetk , k.|.< pl:r. o. no n, ni-j.-.ti l.i iddu ? ?
CoBki.U.d *i!_ n.uia... ??? ii. .imm-r ,u vuy pbyiical
ii.au..:"ii l"?p i.uodif p?ina ul auy
kiBO' io l' U v, oi t'Ulfvly. la Joui lulnd mn nieimrt e! i . 1 ,1.
dt*i kO, ? hi ta if.il you iu lioali rn. ar. vnu A, pri-a-d 'n Sfi
Ii.i Mli, woin utt.'iad ktlK n.v "aai oi taari I' ll. i n yoal r n ?
kal. r. ii.,< ia a a ib. ' IB tleobol, P*l
in Bi. It-la kt d ktra ka ra tbi iv.-/ n - tiltere.l aaier. Think of
t).r>, !? o i- v, ? abo ir* airk rr,d , f-ni,.:. tad teal uut w . 1, br
eip' ii..., n- ', it. i ?.l.k ia | ..t n,. i.ah | aaassalraied, i , put
Lot.". Pfke ?..,.? !?..',. iktni,., $ .. a.i l.,r *!.' i B lia*
l'to] tni, i, No IU. Biaaiway Soiil by D.-u..au th.-oi4?boat the
I'l.-.i..! Btatea, ( ?i ,, a ? d ita m ttl lod.n.
Si.ikiMi M,v( iiini.s?Aii ciit rah m-.k LoYeation, and
. , . ? .. ani i.ihrr ti n
i i Bttkat-Bfb inre*,l ?r,.i hat.-iu "ii
lii,l< i ttftaal '. .
taakfiotn nd il, rtiiel ,1 > d.ne wiih, ut nr.v4i?i thr *,uoin. 0*0
aad i*t ibi ?a.hla. iu ..; r.l
1 M BlBBBB k C*., Na -J Broadway.
k-miM, Ma. him B?C'ARD n> m)' I'" MJC.?1 o. r
erive f .1 1 !iia Uowe, Jr la adv .-,tt-i,,i httaaalf *a paBaaaaa of the
,' ., . ir. M-. i ". -' ' ? ?
ii. ar. reepi.mi
iiliMobio. Tat^al l .akHn-illii
-- J, bu J . - - ?I e?:h
Bt. Uowe obtl
. f.iivianl ll.a P.t- l- Oui ?.???: ." lovve , ? i. . :
lira'ti. itor.tile BlIlkTBI II TrRlb leobained hl* p.ieat. Ke
ddkM iiittnilhe oerdle wiin IM ete BBM tbe |m/iui iiewaan.it
tbe ...i. iaa) . ., t: . ut tbe cinoliitui. -o ai
. witb i*o in
Ibbpbu -? ' mwmwktk mwa
tk-,.'in llarbaH-a wi.r* - i Bti Ikyroe aod wt-e c_ ,. na~l ,a
g .4 i,i-itiiii -Swii Mv i ?>_*?* _id eateaR* y
,i ll. ? ni.,-? otoia tl a. )0 y??? h.
;.d
? ao ..Ibar per.,a tbaa aiya.lt eould. ol eaa. hav. t va i*
ptlei l i . ..
0i tb,,:. ,i tbeee faeii a ?i. .i.d_.i tad saaataBaa I
htve lak, b Bit?.-ic. _> mh.Ii aa a<i. '? . . i.iio*.? ea would peraut,
- a paettl foi inj otitiu.l lavn
t n ' am bk law eatitle* ta ll tad la . , aarae oo duu -
it. I>, toat rw Ha* > - ?e Bu prolt-rii'.n Bfl I
jarf cltiaa . aal'laliaJ! ta-aaak. bmi IBBM ',(-- * J*_t r.taperwaii B
l.viu, all abe ?? '-" *"*
i-lKuli't ? *'lafaflory evldenea ihal
1 waa k*f t.i an. . .ti/.i , . ... Ibe H
Wai ti:b I- ' ??' If
Seviijii. Mauiini:*-.-All j-iM.na niiikuik BaBia|
ra a*n| d-?U| Maci.iu-. twrwnj Bl ? ?
eye aeer tkr poiat, ..r herrby ea .t.-i vl .4-.. .,: i !; ??''? ui) Ot*
.ll-kl Paieut, ?r,.l,!rd It, pl 1.1 |8R et a ?:.' I-ra Will kl k i
r-apofce i,r ?f..,4,La ... itm '1 R lillaaku pa .._. ar. ItaeBwd ia
n.aa fi. iur> ?"". _> li >, v. u .- v i
kl-a.it 1V_"*l*/, lV,*,i. ? ( ? i.i k l o Ihe Atatntnu
Mv -
ob k Blla. tbi J A L< .._ uf Boe'oa , 14?.. W toklredfe luaea
k M,4>r_, I.kj-n, Maa. t-.I A H 'low., ,( N f
Kl..? llo-a J. '....t.-. .. ,h, ,..-,.,_al Bewia. Uaeblat,
S iniadw- ,... '..tl aud .V,. ., ttujuim'^t . UuWMa
itse
" t-tBTADOBO'a Liqnid llair I)>e tt,ili n,,t take b iBPB
to *tci b j li-h ita ctaag* ia ita Hail .
aaaafktly, kut d_*al: it.ltBi'y. iharoai j tad eailtfaeiM
bruwra ur lltk* are , loduct. a. If bv n.a.ie Buldaai.,.
Bo. t Altor I.vbm.
K'.ni.iHN .1 W-iia, i'br.?-,....._i-i, aad I'-ibi it
r BBM Hail Ko ISI Naaae-a.
ll'llt DYE ARD \Vit.\-Uni Ht HM- Maiiul-ti.iy
f_r tBew. arttala* -> tamntti i l
? Mrt be taa li ?? ?
Oo. oi oa .. ? **?'? v?'?i_*i
R tae aad f BBpeea ."
I kM.'!4 Pl MM I
yen ly ttatkd.*h ?, ,rl.!il ibeM-lhoaltd.'ia'ti.i.id
i " ur tt-ro.
Ina? tarbued, dt?'>
i.i.-. a i nai'i.i \k ., ,.
.....
Tii
, i ir,,, i...
.?cr.li tl...
rtabere. lia l
B |
ini i i.k-i ii I". k, I'i RB, Itt ki if mn
?
-
...oii.i
?
?
a
I
i
,,,.,,,; ,,., I ,, I, v 1 .- .i.M.B.I.I Ihil X,
... ? : i i.ii
?
...... I .. x
l it ti- I-.. uii; BoNRKt. i ?
X
.....
I 1 '
B xarlfly ef rkl f.ney
?
l,i ham'i 1 11" t- 0 K
:. nn the K-ih
iaal . x. -? . |_.
lll r ll .1 .| ?: ?
i . ..a'ed.
. d a ilan
. lekea.
IX
? ! eirh.
1. -.- - . i . N taaaWw*.;
l _!_,_? _ .. : alwriy;
1 11.. i ?. I! x. . -
IM 11 li IBM1 KT* ni, lKi-in.k. Wimi BIALI 1BD
.,:.! at aae. ..
. r.ork. an : al
.. _ at ihf ljw,a- i iic .
i tl I' -t arr anl
Bl oi Ji.ut RlloNo 10*11
, '
1 i i > Hu: i \..v I.: I do hereb- rertify tbat I
Wa* a' t . t. ih P..-..-..a. kkorna and l.iv-i i jin" alnt for len
v,.r? ai ' n"' '"'
?Vonn x
aia BB* mun.u
Vu.ois Paiu Car lea C* N J
. - 1 tn adel| ? "'* ,l"
kidermt l t Conotj
? i... if", ? h n.l *olj
- itat.tnrut .. J -i -B . ln -
dai.
Ihil ?' x ol i :-i tt, l?t I.
.AB.Bl I'-MtRD. Alderuaa.
1 a; i tn xyop and
?ja-tr f : okiifo, Ball Ba cliy
I* for thi 1 in.r. .-?'.-.??_
I ;,. ? "i new and
?eroiiful ir'ii ? ? Kl ??? atth*
,,!?,? laatar ui li r. RosBBA B* 44? Bro.dw.v where ih-y
1 lair. t.oo'.i. Oaiii'-.kn:
?| u:a _
mm t tk , of rraa n itiob
0a__
1 : :? ? . lyl Bl ll .tion
l ?| a.?
. :i. n
KafC- - - tion,?
K? exrn tbe A.,nex.atino.,
Or the Antiolan r. ,
aki xvr- lo .r fl ? ? ?: rJoa,
'l hro i -i n.
O! tbe. ? . IvAT.iAkio*.
i ? Pre*. ? r. - . lii.r
. . jo n iu ait- at ?
OfUepearrfeJ ,.-n- nation
Into :be lairen eraal ?,
? ?rai ,'ie.d or, af*.?
k ? ? . ?
And thi itiuu
i ; itloa,
. n.nd i . araa* froin tea to ?? i .
Oray hair i. * reaatl *_?
I) n.lr 'I _ a botheraiinn?
Blifhl Iot I" ar* a ba i. ition?
Ih. LtoWi K ithariom itt me.
_Vi'.v.-pc*r). Ui)\[u iZxiijm
IHITSHAY. DECEMJBJ B 1,18
ro coiksafosoKsn
Haaotie*oai. ke takatofaaai aioarlo*. Wr.tefer
. .! he BotheBtioefed by the umi f i"d
idureai.i th. rt_*T- Bo4 *a_4a__lirj BJf BataaaBaaBAj bat a* a
, ' faiih
We raunot aadatlaka to Ntari IBjaMtd . nrrit-iimiei-lon.
I'.y tolefraph. {.a? BK-fl-Bg, We have 1'ite a.iil dla
fcreaafaafl u.-ikg from tbe 11 in-. Capt. (.iinuinn aud
Mr KeiB, To|?..|rrnphi.'iil Kii.ineor. af tlie KipleriBg
Kxjeditiont Wm. Porrer. a cuide; three priWes of
< , i: j :,i k A.i, oaated Tifleincn. and tw* others. whlll
at br-nkfi 8* at Snlt [___.$, were MTpTiied l.y I party <)f
Iiidihiif-- nnd iiinaaaciei]. Capt CrBBBJIQfl Inid J'i ar
roAAB in his body ikl.en found. i nd one ann ofl"
i
WTB8B8 BB TlIK iMCiFlf.
With unnl etod energy and pertinacioti- e ffort. tli ?
tOki-n.iiKnt of the ('/. r i-c.iixtiiitli Biihhafti ptfl -
trate nml L'Rin a loct'iii; in ;.li acccM-il.lo BBltl $fth$
L'lolc. Krli la-t sprinr;. a_BBBg all the jotiriiila of
Aueri.a nnd Kurope.'Ini: Titnil'.vi: ivnii tho fir.t to
t-allpublic attt'iitioii Xo thi iehoB.ea efBaaaisat Ihi
Sniiilkiirb lalands.?where ahe has nppointod a njie iial
dipkfloatk in'fi t.?ax in-)! uk tohcr daaigBIOBtbi river
An or. tl.e Miiiiili'.ii a-BBBtTJ . Ifld M ,1 i|ian an I JoeiO,
whieh are Bitaated aearl) eppnihi t.. the nioutli afthai
gmttirrer. k___M___t-_Mle_a>eTpaBeri brti oftcn
aoticed tbe prcseDco of ? Husniiin ninadron iu thi I lii
Beoi i.n.l J$aa_-i$i ktatiTH, atteapt?g to Mloa la tb$
ikiike of CoiiiiLOtlnre l.-rrj.?.md li vve early foie
_______ tbe pabUc kkould bo tbe cane",?to OakfllTTI , ?
i, i.k, iientK and dehafaefthe __-erieaa EzpetBtioe, au.l
to Hiiiport tbiiii or intrij*iit' ay iin?t tliem. accor,i
circun ithiieea.
'Ihe rchaoiie whioli or.L'inatod the pondinc li the i'.t
c-if.c ol Bbbb-UI Taeaela ef wai B__yh$ brloiy i*tated
A* loii| ni;o a* I?'.'- tu. ie WBI ereati'd ifl Plt$_ahar|
a BbBBB? American C'.iupui i to traii with the lii
iUbaml Ahutiiiu Kiam!*. aad theaerth *?e$t eeaet of
tLii ft'iitinent. Of late th * ('..ii.pi.nk, of whiih the
Czar liiiiin ll i* Kr.'-id. i.t. haa beeaiBdowed arith aew
prrtBegoa. enal.ling it to extt-nd it? ojm-r.iti<>iib la Cali
lornia and China. or in a word, a. far aa p la.ible iu
the I'acit'e. lt* principal __**tory in thi n Ttliern part
uf tbe .-f-.-an i* i:t Bifkfl, II Ulaad i.ftr tl.e 5 'tli dagroi
of latitude. Thit lactory i* aitBflted upon a lnautil'iil
bey, and tl.e i*luiii H_ppUei I ?*. r eni'UL''i Ior tbo
eaaatraetiaa of ?*___! coa*;inLf aml t___h_g vetael*
Aloiat tvio yeai. iga, theCrBfltpaBj eqaipped leteral
kCfi \* at *-itkn an.i M Bt them aal with geadi for tho*.
ppaport* of China whieh BM ,'|.en to ___eapaafl tr.il
lli Cl.iiif pc authorit'eg l.a*ly Pifiiad them tho per
nirfi. n te (nt.-r their porta tolaad orto trade, aador
tl.e plt-a thal the Bafl_?a, bj r;?",'i..l iad leagaxiating
tii-atic-p. abeaaj ladayed idireel ;r Ie with ti.e Celaa
? : i aipliiiIhreagh hlkbwatehli aad K.it-M-i -
aeiiheifl ftaaiiei. aad ttweald ba i dlre I riola
tha priu(.]'!(a of CLiue*. law la al'oiv aaj na
tion on i krtk ikio or more op<-uin_? for trale i:i ilitTor
rnt lafiaaa ai the Earpire Ail thi aaarf-B t-praaaBi
atiima ard largBBBBBfltl t! I ."ritrnr. belflg ?f no ni ail,
it ktai Lnaiiy leeadedatBi Pehaiahargte f't'THi?
tl. (..,-. m.'i i-i t of Pehifl, aa Englaod aad lr.:
Coii?? qui'.itl) K'.-arAilll.irril I'nt.iitiin- waa *ent
aith bi* xjiiadnni to tbr- l'*eii,f llr* r.rri-. .1 nt llon.
, n .iim.- ii,.' biid o/i ir.-i**.,! n aaaaaerial t? tim
rbi.l Maadarin. of thi I'.tr.? ?. <>l KaBflgtei
_aaaBaa.ta Ihi *a__*$l iK.it _?!$! the tri-nt*- oi Kaa
t. iv.. ? d 1 ' ? p ? " ? Ie ?il
),.,,'i ',!
' ' . .-, e.l \i.
!),. I i , i ?!. II..- I .. ie h :u..l thu. .......io ?... I
it w? arged bl tbii 'i?' ?<<?? ?? la ae. ?
I_artera,Ai
ji/.l, oil I.l,-, f ' ;??'.- |i.l ll..l*4-* </f tbe tr. ..'
to thki ? af the I <*' '-? '?' II '? l* '
IfkliaLd Ib Bti I ? . '/. aliy artaU f i ||
. A. nd II ' hfalA. BfiaM
al.,'..
' : ?/.?').. I I.i i b**. ia 'IrD- !? I,'
?'tt.'.
' llr li . i.l,.,,1, .,
'
....
, . . r
i?,v Ut |in.no.! inei'i "ii Hia Ire. ?o...?i ?.?.?
Itbel il Ita- ?? I.'".1"'1 '.'
| il.. M, ' ,.!..'. b <""' I"
?ttrr atai ' I ? i ?
lik.i.n.kt .1 | ik.. ' !
,.i I ii U... I i1""1 "
... v,,? ., ,,i'i ibara bal ta Haa ll
,,., ib "' iiii
al Ib * i'Bio|"ii '??" !? i pm ta
l,., I;,,,, |lj lhe ii.biiiio . i.H ou ?'. "" k- M '
, ,, b) .1. ? bo.iIi'iiI il bn I ?
I ?'.,-, -, ? were partij lhe iv.uk i
,'...' ? ??
ubI-i ie ? < Iba lliiaaba ni al i tabllshataal aad
?, ,k aad atrll ? i ? ' ' iy?- ,!'?
I.n, mn I...1. ii. it. id to i-i;.:!i-n eaodaar. l
in ? ,i prrabttaa Ibal prei .Hi la all brtaehM ? I
\,? i . ti.Con bn. it* Ipaeial li'-l.l in the nnvy |
11 Mtl. tl Ipa nr. i aatraotadofib aryi
t,., aii bi ? ? b. _-j "..? 11" -: - i il :!>'v ir"
i ti 1 i.i iii-'t'?'? r to tual.e ii .i .'iv whM mi abj tb
,, - 11.,. ,.i' ., r. ur" Bppotal I ''.? f. 'T
forca] ? ' -;|- -v
. i oati rj \t aaa taia i ??? Bl Pat ra. ai |
Pi ne Meacblkoff who, tu uut thaatwaatj yaara,
waa tha lIBdatar ed Martaa, arllhoat bafaaj inan
acaaa i.t.-.l iiitb ablp-baildtaf < r aa-al __aaeaeara,_-_d (
lAbBiif'ei r[i mi:: in. bbm aaaaa ef-BM-pfihMbi
tbe bbv] ta Bdi lepl rabla Thb h lhe ?
l'rii c( lf< Bchikef arha l.a* ha-1 so iniich ta J? i_ .*.-.
ati-f the piaaBB diiTieulfics ofthe MMflad Iii
B. Ifet. lihi-'j the kl,i|>8ofthepon-lrrf.'isl.e?ti '
iatbaBaltb aad in ti.e Bheh8ea aro in tho -
rtata, aad peeefbly in a aaeae aaa thaa the ehiao <!?*
tini-i: t?' Ja] ;.n BBd the r_ci!ic II ii reTta:n thai I
tltets i-f.i'ii i.d ataad a aaoaMataaja_?ttb
mtbI tarecaaf E-gbad aad Praaeo, ii ti.-y ihoald
? etii Lt.lk attael them.
Tha Men piaeeBBj atatten addeb JbMbbwm
l, (?/ ,.-,; .-: Puterebara, -o B_*pre-eath
ev. r. tr. in rteaiiily follotvii:, Ib Utji
? i.ict tha Baadwieb lalaadi Tli- aaxl Eai
? rikiil ien Uhetj brfaaj berethe RaeeiaaD-p_?
natic Aff-t tn roittr for the C?urt of Kin_ Kam >.,a
roi 18. wheee _yp-?-_aal "a-. Baaaaaeed
n ontl ? _.(> t.i Tm: Tkhtnt. Bheald Baaaba p
ereateeB] di-fe-lttaa nt tho Baada I ;- or ot
?tho con,line,i fleet ef I'litVit ne ivith hii
kktiti .- up.rinirs nill p'rove searoe.y a iir.u:liful f.ir
Con ii odi rc Party. _
IMNAiTI U.II.HOAD.
Whethei BM are ever to have a Cunal across the
Isthnaaoi Daiiea any be aa aadeeided areMea
tiatwi are reryeaeataharaa BeBiaad f- >??? aeeaa
:,. oeeaaadadb efao doabt We bara before u8*
ci ii n iiiiiintii ii ef the Dlteeten ef I
r.; ii ('oa ; .i.y. aeeeMM- iad iy i report Ore tb I
Ii.i i : ? 11 the aath, fraai *'oeU ire di rii.? a bbrbm
of tatereat-Bf beta, aad treaa arbieh ara leata tb
hj. ia eatertaiaad af ao-Bflatiag the eatira raad bj
ti.e iii.iith of A-Bjaat i"it. The ooaapbtba af tiii*
iv.ik ii si; t-ici.t to be looko.l fotwaid ta with
iatereat bj _U b BtttiaM natione. nnd wiil mark nn lfl_
M ritiut e rn m the b-ttaeeaPM ot the ivnrld. When tbe
tcirori- af tbe hjbrid p_o\._e of tle Istbiuu-' are ??
r.moed wa i! ni I'-peet a large laereeaaal bataroo--'
ii,trilieath - betweaa t! e A??atb nu.l Pae_le No m ;ii
or im mbii i-icrkis tho I.tbini's lion a .1 ?>- ... '. - fr a
tha I.. afalf I*. i pt imiii-r l!o- spti-. : .i m'*i.e tii'it
ikioiiii profl 11 l im ni aet to j.. aetiate u Bael I
jungle aa well. To hazard tl. taiaearthe
ii.k of i-iillirr deptha otTi.ii 1 aad iBire, t.breatb
U aad poboaoe uhalatieealteetra{|)e with ?
, "y aadaa
BBhaatthj tlinute, nn i.i 4.01 aad Maliag, nlai that
dr? ncli the iinbappy ttav, il.-r aad tum bim aat, at the
,:?;.., bblatiu-M i il.iiiu.--.' ,aa aaay riet-a tadia.
etaa aad death ladaed ll woald a m thattoba
laaded m the latbaru brtbe parpaM of en
.; 'ii .: Pbi m or Niearafaa, 'u, wbataatially
equiTaleoi U y" mi oa eaa eeaetwita i
preepaet af ralbf ea ttaethM after aatald aarlbia
gettiag eeroM lhe eeaatry.
\ll tbb b to be rnilicnllv t hun.t-il tho d?y tho I _ni
ii.., Ra-ivadbeoMpleted. Thaa thatrarelereaB ara.
ci i .1 in beaHb nnd BMaaaraUe ea_a_bri tnm one aad ta
thealharaf UetajtafB. ilo wil! bf braaaferred baa
r-te; n.t r to oar. aml from oar lo steamor. witb BBM U I
rapidity, ai .1 tik.. bean will bbBIm ta a di I ba from
i.e.aii to . c< i.t; His rapid transit will ea-Mo hiui t i
lefj the ii tilurious ain efthel dMlb dMlhaj i
aad ta aaeepa tbe etatehM ofthe larbibk mumjol
-BMBI'.ttiietitiiil Beaatawhieb rmblaeabed lhe
if tiiinirni.. ? iki.o l.'.o tnikiiod thit way, uti.l BBWl '.
i la offatiil diMBM inthe broastsoias ? BJ
Battheaaietj aad heffltf oftrard ii aai t.i i. I
oal] :r. :it tl sult of the OOMfdl BlRI Of thb fo'er I
It ii UTt opcii lha d'-or t<> ii baaa bm tr aaaarta-aa ef
artiebsof eaB-Berea, nn i freatly redai e the praa?M
eitrriiBLiint c.iKi of carri.o'o i. I Baw,
io,tl.ii I- bat tbe i.'ttils aadai-MM afea-aU balhaad
li.bt kkoi^i.t eeahatnaaaartad. Hit wheleahifhadi
oi eoB-caedi-M May he tbr..>iii aereaaiaad j, wbea
tbb Ba&raad b aaea bbbbf aiay. We tharafbea haB
tic ataaaaal ?f m eariy con pdatk n af the w >rk with
in icikiitd aMiabetlea.
1\. leiirii fiom the report ef tha Eogiaeat that the
. I.t'ne ld )s*tb nf tbi- n : ,1 friim Akpii'-.k-..': tl.o U
t. in .in- to Thnama mi the I-oiSc, ie l.? milea. Of
tl.i* .li.n.ii.o 83 miloii are BVW in open.tion, aa.l in
Jaaaaryaazi the earn nill raa Sl aafl-s? loavinir a
aeetbao. I8__beta be eoBotraetad. Thbeeettaa i
ui ii. baeh-heee ef bhe CeaBaaat, or tho bbmmU
ridge, ef whieh lha _r_-bbb- pade aa Hta Attaatk
? 1. je ia 4.1 f,et to ti.e li.ile. Ba! "'l the 1'aeitic BBafB
70 tett to the n.ilo Tbe blghMl tloiation of the road
m ibe bifb Ti.lt oftbe 1'acifie.
lt i rstii: ati ii that b 000 BkCB ean eouipleto ther .a 1
iaab. BMatha. Ti.e force aow at w..rk crmiista of
| ( i n i ii in laaai numbers. < "f theae about 4 ') are
kkl.iti-ii i n. and the rc_B_B-M BBti I s. aul
Jaa__iea B on Srr;: | :: > nt- are made to bliag
B&tire WMhBMrB froao Ortliai'-iia aid tt.e adjacent
i.i.i.t; in .laiim.ry, aml tho I'mard af Direoton have
ordored thi ahlp-RMt ef IJOfl Cae-ee fr.-ui Chiua.
iad I ?.'; bai.ils frmii Ireland.
Bat tbaa taadtlthi an.l nne -rt liii'y in Maaar.Bg
ii e bbMBfi aaadi .1 for the waal an- \< r> giaai The
:) itn .1 iiiki*. ? ? -Tation. an.l the ! |
baa Ibimbui la bii praearad abiaad.aad theeipenie
ol Lii troiit) ortati.iii bM to be bOTBO by I.i-, e-npl.._ier
It h i.-ry B?aeaBhy, aad the erdhRiy wbite man waP
|, i. ii ini, fi.in sii kne.i. Ihe Iiiib are. for tiii* re i
i
rtmi ml but ulter a kklnie make u-eful kkorkmen.
'J i , i ,i ipiil.lLintin:
11 tbe ] .. iliovel aml
: It is
., ?.:.., o.ii.iimii-. t" . i..i, oi'
II . v iik tl ??? "1! " ' I tU tiie .-.ni
alru, I io, < I III Pl /. ? I ?? ? l" ." ...'|"..l.
. II . . .? " I- ? ii I oi ll.it
.,,), .,",, I.I lloll, llltlBlll pBlllol *., Vk <.:
v, i i-4 ..tiii.i.i. ,i io ? .,..?;...... >
li I.II." | l-.l .('. ' ? ip'.l.l. i..|.ld.l)?l II"
:? .4 ll.l'll I
ii.i.ll , u M ili i ? I . ..I III
.
',....
1
?
? ?
1,1 . I
' ?
,11 . ? . Ill.ll.l.. th .'
.,, .... i ...|". iad aia. bai? rerf kktn ???
,. ii,,i i? ..i.iiii.,,., I'..
,.. (bi tha i
... I ? l-ro ',.,4 i.r 'I,,.
,..,,n. Aad kxini la u . " i ?.. r,...... .,,1 min . .lr. ia
' I oa Ihe ethor
? i ... > i , -i ? ; k.
;,? at .ti. p *|" i a la ha
whlrl lr$| '' "'*? a-abrdi
Ml,i , .;,.,.- t i!.' i. ?'? ref th" .lar.-ry ? I
, t!" or ? 11 ?. i 'i N ?' raeha, a
i ,, n i, k?' ii '.f ratifllalii .
,,,(...i .?. Iftltl:"- ' ' -':illiv
ici.tl. i. in Mr. At. i.i bbbbIbi "{?' '??' ou Ihi barl
,!ai ot ibel ? ;1 bb. brbJ
? a Tit-itol-1 Cov. nimeut I'or N ?
W.-lnid aptirtionol that tiveech ___.il
readrr* thatwhet
hl.t?.r w.i.t ;o WflflhiBfh a a yeai-..??eppeaed lelfe*
liAihi- bb iha3 laaaw i - lAuliateiflreaithi
?, tli'.-il I; tl.e __ -?
a_ aiokkiil that he Iad chan_-l hii greead .Kir i
fflBixa
th i. .-. ..(' tciri'.t." - I kflMli BaB ilMifBP
*r x eary to gt-t arouud tbe proiiiioni af the Cee_pfe>
Bad he bad no kot e o'. tl e r r pe..!. (>.i that a ?
Mr Atfl.'i*-D had to try twiflfl bcf-re h
W his real revoni why
he -_. i,_*in*: Ntl.iai-ka at Iint. __t_ why he tv,;
cliidid ?o i-otc for the oruanization of t':.' t- r.-i? B_ ll
lut. Bai ilitiix
pion dipclored the aecret of tl "tel ia
,:"f ol' t' _' . .?
it BppCBTl thfll Mr. A'.-lnKi't bM Urue. anoth-"r M_b*
iitet ai.d "one baek tobi* or;_iiiil paeMea. He no-.T
ili.tinttlx irppoaee tbe lerjitotlal or_-.nizatir>n ?
brmka and avowe tl-at l.e ahall e? n_i aet Bwith.
.' Bfldi in ir,
?? ior.
1 l,e ptibjeot of P.avpry in n'i i:? iipe-tt bi a $!?**___.
B
cier Lai.uti their p.cep'i..' kki tiicr \v ir
I- ?? - 'hat .-. r.-ta: tly | theix
.. tbeir i.i .?-'. il oo. Itlatba ihelirtaein
tl.e 1 .. . "3 lt,
l Ut il.e.'-i.L'l.k dk' ' . " ibol 1<T.
M ,i, . ?].:.- af ilnver; in t!,i? our day. :.i e ;i;.h iti
fflpy, 4? mt a_i abara __arT eti
batcflM .. ?.: Edai rj :- U*aeil anl biid.iuk. It
la ti.,-. .in whieh l.e breathii B
,,1 l.k I*] : i ef all
hi* own thoiitbt*. an.l it it th* weight nnd i.i MMBN by
whieh heeatt-iatea theth ightool - - mn.
Notl.il j. r< ti fp to l.in, on na okvn ui.-r --,:. . 1 Ifl
hcied ' latei ' "'" Ihi iaal - ef i i I or matrer.
K-. ii t. ii * * ? ? ev.-.-y
actitiu.it ... phDaathrepy, i i ,<? aul
bti r> fljeaereai ht l'.n. . irery rhet of .'ieuce an i
.am "i 1.* .ie b. tar* i" ii I or i- .un" -.i
aacad h) hii... bai lo ba bii ? ieed in ita l__aeeoo upon
risretj. An.l. acci'r.iit |:, -
io i* ile.'i.l' d the ijiieatif.u af HB oveption lato the tnin.l.
Aad <apec a'.iy M b aa. .
i-Lail be all.'Tkr.'.t.'dir.ct r iafloifl iet of
the in.iiii'-'i-.l. Tha Mppeii iad defeneo of Cha
Dlaieiy at taaallflliia tho i I BaeBtal lerritade,
am! en-atta a i-lan rj af the s.?il. w!,i,-h. to m.-ry trul)
ii.,'-. |. i,i. -i ? ,:iad, i- t. ti i,i tbaei . ? !.? galliflg
than tl.e kki.tht I. tten ot tl..- irer$l ph;.'i.-il boa la .".
Wi' kd
vaI iel, we -. o tl.e Bapperti ra,
Of rl.11. 11 d.ivi II- IV '? '
r'.pl.t Mt. I, pia?pi ti t'lll to .. - . 'i
.'?> | te arreit.-d in it 1
.; .! WhlM
tim ie tl.ir latv. ThebeflBty of truti, afltflfl -
.'it.. a r> adk kkkmmi, uhieii U MBVM half pro
,., Dced ete thi eipreai ? leko I, flalifle l. or
will Li'ld en'.-.Ik. I'or IBOh BBRBtfll l.oii l.i..e. Mel
il-k.i) to tlan n fiiel;'.('niTfinnof tl.e .
:. -.;,'.- li ; I. 11 tl.. I ih tt '" .Mii-V
..? tl... iiit.lliei. nnd .ii.-li *elfiiitlieted diin_'")ti in
iition af the .. ul. wbo em U'ip ,. Uflfj pity anl
. aa n :m ration '
Tha$weareaplty Mr.AtehJioa, tlioaghwo cinfem
Ihflt we aB'Bflt thdah that ahhar hii ?$$$) or ?_***_)
..;.! nii'atiou iiof aueli a tcxture that it will ttitfer Braoh
fr. I,. tl.e ." ' " | '-iti'UH.
Bat it i* li'tw !c to *ee any u.an who ha* been ?
to the ji.'i-i'i'ii oi Knitfii ?-? ?? iraaaiag
fr.ini u.e fi''c to another of a fBeathaa, beatinaj
Bfld i!'?i.'i y froa ' itoaodaq ,irnl.
cn a iieart:?( ef Ufial I
likea man. <? ir.-iii.-r liko b man, and deefari lihfl a man.
Tl.at l.e ?io.? not 2$ it in tl.i.i BBM bai I'tittTK. ainl hea
itatcx ilei'in 11 I'.rxt afl w... and then flaathoT, t'oolin .
nvkak vxlut little cj'ital ol" rexi'.ct.il.le ne'lioerity he
had t" I ? .in kki ih, i. bei-aiix.- be iooaeef tbepoora-lehi
.. .r that ile_raiJi_ nibj.-ction to Slavcry. oi ?
we laif Bpohea. He bi -oaaiateat in Betbtagbal lahii
i.r.lii to the pecB-hkr laatitBt itai. Tethk legiaerito iad
iagh r i at eoaditiaa how naayof tho publie ,?en ofear
dlj are l ranly ___al_f, boBei iflg it to bi the only ?i.il
oi politieal euftot aad <ii*tiiu-tioii.
A __B_P__UB MCEDEU.
For fLire jears Bflflt the ollieera af the B$Bl
Anen 1 lj in thi* BtoBI have h.-eti ifl (lnracter and ca
jiaiin lar I.< 1. kk u.i-.ii'.
drinikar.1* ha*a.l Bl or otl.er, BBBBBBtod
tl.. ii t. hi-. into ,-< iii* of tl.e ',arioi;t crTiei.'P. The caies
_f Ihi bVAibB$ ef tha a-eBaai ifl Wai, and
Ihe Aiailliflt tlhlflliw ef llaat. are in point. I
l! ci r* ki.-ie eoir.ii te.ioffjro.hurii-ondiiL't.kvio'e
-,x I... Lai a nit baea mbi ie*ad ta aped i niy by a
teetflJ atatool morala aud disupline on the part of
thi __fl_-han < f the LaBtiilatare. Itiapiaperl
lnv.eur. ?!. iMb $ze .p
titn* to the tha prectdini* at-teiucnti, bur tht-y have
Ifrnl'.w. I.et n* La'e a ret'orin in thi* iilv'it, aul
the *_aa_r_4*tol u wilHe niat'TU!ly im
IToii d. if w ? liiiirt have a BBMl Blflay ot men. bd 1
hf BtanBia eBaeei halUof tai C_p_tel af
Ail any, lrt them be pxraon* ol* rcepei'tability aul liir
i-orala.
It Nl u 1 tl nt Mr. Belmont founJ at ti.
Htflg aer.Fi to Court that Mr.
Vi . , M$arp$rian_$ed at Berli... bfll t;:il'ke th it |
man. he did not guceuu b to th>" requiaitieai ef the royal
ry-B oncr W'l.e-i i.i* I ly 1,'ijrtel to
r. it-,kii_ tha An.eric.n Char_i d'AflAirea iu e
?lataaBa. thi- Cl.-i' lt .-? tBflal bi 1 ' r "Cf ived
? ;.t ail. and re.' I We
?. ,i i;. i d ti <? riihrh) oi Mr ii uaaatal I
cauie thu. far aahsn Betfeax** ___eh ?!$$$
:,!iut i. . ' lle 'Iil lo
diue tirtu . :
oi ti.c I'tit.-b iiuri. thal baal f_Upateai 1
, ?,rt iu an.li r lo . ? ? I, nn* iu
!,, t Mi if.iult l.i tl.e A i i.r i. -iti |.o.>i'|." Tbi*
ii a ptoiil I" xx 1.'. I. iifiu-ite thi .nr.-. il att.'iit.oii ?l
Ha |i".
lll ol
. la ii" |... i ?-. > i -.
,, bbI I
,1
. . i , i * I iii L I i.i ? ;. l ..
ni ? k\ i, ..
i i . -..i .. .... ? "
. . . | i i
. . i i i ? i .
.i.i.i ...
agalMl altawlBtiBny pWWIea ?f bhla ummjU ln ibi
,,,?,?,,|,.l,ve? ol Bt- "".n"/ Ml
,,.,.,1.1.d,..,-,". MtalaeM m br i
i, I,,,,,,.,, poi..,i.t.t.i. < Im ' - 8Bjarwh
.,,,..., iraaval Mut
haaeal m h I af tai _reri or el i I '?"""'?
? ,,,,.,.,-r lor lo... la WWU bi. ii-ifoioi 0*1 olB Ul
fHTB.i. ni j..*. an i.e would .1.. kt haaaa. Bal whj -
?,.|,.! ni niiiforoi. B.il woiill bl I '' '" be
,,. ? ii. . t! i* PfeatdeBt*! 11 ?? ad la
,,i.|. r> Bt llorlin or *-? Pal *-_Mr|'
on!.I an Aiii.-ri.nii st.M.p lo la whal ov u a btr
barinn in not u quired to da, ll
of his fi.uniiy for aChtaMO potHoMt at IVkin, or a
fflirk embraidorad iwaBawtafbl rarrei aaab R the
aw sports so f.isi Eaatiaglj tt M t Irid '
It i- an aheaidllj aad a dagrada-aa, an! are traal
v.ill tako the maife- i'i haad, and lupi'ly the
alaeaef Mr. Marev'i hatfwai ani Baaat-dbaaari cir
cuhir by a positirc law on the auhje-t.
Tbe ii at.< of th.* Atiori-an B-MMRf Klirt i* in
nri.-.n at I'.i'at'a. .T_va. on eheifll that tbe MRftl
? eountry have pro_..u_ ed aa-baaded. and yet
vorni: ent ref'tses to intorforo mt bb r
The Ui ui .1 ot tl :s laf-BBl _ that ho i? nit an Viiori
cancitizen but a British tui-je.-t, whbh WB hellara is
the fact. The Briti-h QararBM i.t. however. aho P>
P_H to iatefere on tbe trnmnd that he is a nflef ou
board an Ameriean raaeei was arre
cifv tni is rntitli d BMM -Bfjj ta Aiuerican anl aot
toEndish protoetion. Thai b tWBBB the two tho
i-hes in his .iuii.e-.n ai, 1 UU -li" '"'
_,.,.), Ti.i- is wroiiir Aa BB hMM-MB
?ahjeal t" Anioiiean iatra, aad KaMe to be ro
.1 : :; v Lere I J an ..'neri.'-U C RR_> in -
bad deeeitrd hb i | tuj eatWed ta the
a. bal
a* a reMi.-n tl.ar our (.. RR bb
eaaaa li Mr. Maure. eo?td Bal time t.< I?..k after
Korzta, whyi I he -oachaafi
tioate ? wha * aBjaadj b friaiae I la .:.
______________________
Ii :- utf. ii.i v in foruB te ..tte.npt to pleasc the pro
ilarary Jearaab. Thaj w_l ba a-eetahle le: us di
ivlatiki kkil' Batwedetbiahthataaeoftheirlaat eora
. ,-n spare.l. It is a part
dafly daty tv BStraet 'he aewa ftcta tbe colutnns af
our rotemp'.raries. ia iliifen-nt perta ofth.lat J,
i,ii,l in thedbrhai|aaf tl.i. <lut> wa eepy alike fima
Beathen ;.u>' Betthera aooreea. We aheald bo behia 1
tl e tin.t-e aad fnll short af <?ur aim to miiko a jo'irnil
contaiuim. the eurreut new. of tho time. aud ro:!
the pietaree af daBj Hfearoaad aa, w,*re we to eeait
? ? . ? ? aeaaa
rflj toaeb ti .* Bahjeet of ale-erj
kk ? . ta teraaed -fita-era. The ..thoi- day we
_i, :,i,,! ,i i,.,:i 1- r of elo.ant extraots uudor ti..* bead
ry " Wo io ts bo
caoM they were tt..* bbmI Eataiaeti-f aaattar that the
..n aaaara whieh reaehed aa that day <???"
Aie no to l lame thai tl e -??_-1 -hra
?r' An.lisi: falrtodeaooBeeaaMlaeea
dbry aa^taton for eopytaf the rery aewi whieh fioy
(Bi-bl m ' Oe-tleaaea, yaa nill aol be Mtbied
ean ftrem abdit-OBjaarBala?yaa ire aol a___-6ed ba
eaaoaweeepj BtaMthaM wh_eh aMtaia aad uae,
tle aatrbrehal betltattaa. WBI yoa tall u from what
p;.t .-.- !? ?? i ::. oi _?_?
The '???' leia bM aada its appaaraaee at Bew _-_*?
loans. Tl.at in-fortunato city bariag hunlly got riJ of
'le k. UOR fover. is io B ? thh BBW MBBrg I.
V,. -n;:t il bbj i.nt'on.r iifTiiot lii r tboafh tbere b ao
ta iBppi ? tl.at iu iBvagM eaa baeafBalaa
i. . of Ihe p* rtfleaea II ia-ceeda B il the breekiag,
out of :Lis, | idaade ia aay elty iu lhe eaaatry shouM
baawataiagta bB, aad eapeciall) taNow-Torh. It
tclU tis tl.at we riiu.-t p'iril'y our atroata and MMOra
tv. in thea 'I a Utl thai batan aad ajeaaraaM II
[f we woald aol I tn lha eholera bara aaxt eaauaai
let iu bo arieaiat-Be aud not oaly |be the City a
lhMea|heleaaahn bbw i.ut k.-.-pir aaeeat he..:ai.er.
1 ? . isiA.iA ? Th" retsulta of tbe B ?'?? - l""iion are not all
amtrtiMifd. but eiu.u.h is known to make BaarMtathM
tlu wbo!" Innv ? r..fi.- S-ate ti.-Let is eie. bd bj ? I R I l
BBkbfk??k-b Baaaaal F. Marh-> m badBui ( .rles E.
Oliaiaai.BbtaTiBMBM11 nnd J. B. larr^'in, Super'.n
1.1 :. i.' ??: 1'iibiie Cdaratha Tbe Doaaaeiab btve abetad
taCaagraM Wm Dasbartatha Tir.-t Dhtrbtaad dihn P.
Pwktoa, dr. ta _ha Third. Bolaad Jbbr ta -ta f oir-h, m 1
b Wh%B Ii .o.lore C Ilunt iiithe S"-ond I)'.s:r.et.
Ib tha LubbiRB Ibaa b a neaa-baabk B a raab-M
:. i. tl. biaaahR TheB aabbala t ifor*", iry",r.
'iiin-atre-i'-t. i. a_ba aad twobyr
Iba ta be Mpfbad at the late eleetion. Of those I
oi, r.ataawi IB Demoerutunndsi-vi n W'liios-two of whitn,
B-Ithe. i.Me'.'-r.-on. nnd Kbhotfi of Bt Min'.u.
l.Bkt ba in bctad Jadfaa, ainl bs. i froin tho S i.i
aie. Ihehp-BMahaM RMB HM with men of tho samo
- tatha lion-,.. il," D.-iiioiiatiliive am/ijurityquite
? -aar. The Deaw ratb mijo..ty
, ii ji im baflta will prrbai.'y ba M. A L" s. deaatafbto be
.to4.il. dohn S.ideil nn.l Oov. Heb.rt are eandiditus.
BMtiB anl ih I a-heta ta Baaara tbe abaaaa ..f
l.tgi.-lktorM favorable to his Seuat .rinl iiepinitioris, end tbo
vo-i in N'.-w Oiieans look* a*. if anoth. r Piaquomiue* fraa.l
was j.erp-trattd._
rrivitiiAMA? T ? OtrritAmrg Cryat ' Ftwmtwin,m
T. ni| i rai.- B pap. t, ghM tbi faBowil | M the '1 wpOMB M
\ -. ii .< u: ii. i ivL-.;??? lhara aaai tejiemie Tuumtmmt or
pai.itrt'.. ne
Conntft. il'".
p,,ka.-MB Moat.'.r.
Baeki.Mli Mont.o_-ry.
!;,,_..t(!6 Monroe... IR
, ,, t. n..Mk Nort ...mhe:lar. 1.
. RjB fllladeldhia City . I I
,,. i: lia Cointy. I :2
I). '..ie.10/ I'utter... . I'
.illl rVhiy ki.l.1 >?
, .1 E. " '?'? ? 'uR'i.l.i
I Iei.4."'il IVTemln.. -"'.I
I ,r. ?* Y..rk.
.1. i
[atheabafaeoBB-Mthi rata b umUfftrtp
' in iibi.ut f.'-k .-? .uut'* '' r ? i, n, r<--i
InrPnJ ia m ?t in.taiiceaoae
eftba ti aaaitba Baaataa?ag t. oiparaM
>.,- ?? im ;- Fi. 1 r -Mi,-t'r .in :''-oiin-'-B, nnd r-.nr . 1
?
:: i - Bi : a I Betaf aUa
ttaaa lM_,af_ i te, BadaWtaafBtaafaM-i
; , ? , ? -.." Wh '
r did bal
itar. ahtntl.fc latter.. I bj BBBJarB/.
Ka rbanks, Vcnnont E. C. L-hahaB, Edii B .1"'
, .: i r.k l'r.f Ba - -.
Via.binston; Hen .Jol.n B B-Of, Wl B-BBI ll >n II f
IMi.tr BaaMa BsJ TMaw ' bIB-rafa ii ??? l. '?'?
BMMcha Btfa Baa D T Jeawa CaptatoaG?n
dii.tr lliI Waadhwry, l .s Araay C mt B i
Navy, air.'. ad yi alarday at th. M
-?--?????
Saiii*.. or Tiir. Aiiti.li- lln Brtfab -tafl -
ArabiB, Cupt Jadhtaa a_bd m m ? - it atae
Llverj i l .
? i . 1...I li d '
. at. rl.n.'
.ii I. ii nn 11 - ' ? .'
i, ' M
i> M
, V.
k
I , . l I
. ? -
THE LATEST NEWS.
KKCf-fVKI) R
HAGNETIC l-OiBgEAPia
ll!N'.'P">N.
?irlfr.t
\V k-iiiM.i 1*4, Wedn-i .'w. N.yr n.? 1^3
llaxc jii-t bfoiiod that tho 0 B_ra_M| hst ?*.
r.ived late* di*p-t<'he* from tbe S.*) Ivri ?_ IiHusla,
v.l.i' I. M i"'i ' >' thi tmti tl.ii a rev. |-r ?_ t!iroat*a;ar
tl.e di-j"- '?'(' ef Ihe exiitinii goreraaMBl of th?*.
i .. i; -e.i to ha ea bot. nd tahe f.,*De*r__4
l.y thi Ibitiab aud IVneh (hj_fl_ll Tli* fJijeot of thia
, .' . mt i* to thn.iv abetB le* ia the way of a (*!.__*,
of tbo iilaiul* to the Cnited Stat.-a. Th* labje-t *_
no doult r.-ccivf the aet i.m. eonii.leration of the CtV
inet, and tt i? not impo.tible that it may b*> _*>e oeea
aion of a snpplententary paragraph in the Me**-*-*.
I i n.i tbat the Rev. Mr. Mii.m'KX_ _f M.bile will
x. r x peahahty be $l$$a$_ th.* Chsphi. of tha lli.i*.
Mr Milhurne i* a Methodiit, tbouirh a man of tr ily
li'.'cral n'ntiuieiita. He haa ncarly Imt tha ?te of bii
ryee, nn.l h. i M flf the iuo?t el(X|n."tit preachen ia tke
eountry. Tberc could not be a better ehoice.
PBOM V.'ASIIINCTOX.
9rom Oar Owa Correapondrnt.
Wtsuix lov, Welneeday, N.iv. 3 V t..*
Tbe Tr.n_ir.rs itatement endinit Mh Nor? ah.iwi u
a.-. n_at. aet balaace oftwenty four tniliona f._r_aadr*4
rr.d aixty on. tboueat'd dollara at all the depoaitorie* aad
\ i/ ti xx York, loi'-r mill'on* live hundred aod titty
tlonwind H.-'on. t!Bte niillion* and lixtrninethoaiaal,
N> w I'r'.tan*. ?__? hundnd and lixty tive thouaaod. St
i ti. m.lii.n four lunJred and a-vrnth.ma^nd. S*a
I ir in :fi-o. onr niillion twohundrtd thonaand. Ph:ialelphia
ni.nt. -evt n mdiions aix hundnd and m-venty iiOeth.nuAud.
Nl w Or'enri* mirt. three million* mt." rmn-'r.-d tbo .-and
...-. ah K> t ni'iy ha* been appoint-d by th* Ptaaidaat
Mervbal of tbe Kaetern l':?ir'ut of IaouUiruia vie* Maruray,
r. -Ln. d
/'..on pahhaaei G*a. Wa_hk*tdga* Braaah deiirered
at the Nm "tork Adarunntme BaaBBf, Q i Vin.
_
J7_ , - norniu . hason arti'Ie .ui the I'ninnof
the DaflB etaay, in whk-h it mak.?t'ie i.li.iwiii . r> nariabl*
arkMrfion ?
.. ii ihe Bai ' i"ni had ox* i ??? 1 or
iHaaiBjain . .i-iuine, tl.e i l bar*
ii,, ?,. i'.-.iii ? I,
? ii. "ie,;,- oi'tli. iti.eix-,,. .>-.' i ii iiitnanl "?"? rb il -if
fi.ieul . le-t a pri-id.'iii. a d thiafact oaghlta
imprra* it-< if with forra u]h.,i tb. niiifla.-t' l)-n laraWabl
\ ;:. DiaTtration more ctmadd. rati m t ?a_nl
? i aVaf ara
il to have r. ct iv. d." .______.*
:, Cronmillor b ia been del i I Iraa
. ui.ii, a. and, ' k'tiitvat
. , ,.- i, v :; .1 l'lympt.'ii. oraerad t, tha CaaB Sirvey
ft! lllll. I'COIXX iil , , , , ? C . I
II,; ? nembera hold their caacna on Balardfly
, ? i, -, i - for tho II ni-.- i '?? i 1 >ti_>
tea I-Yi-Sp, ,i ' ll.yd,
Dianey, Orr, IMd*. Bicl irdaoa, Pbal.a. V >r C**ah
- i-. rn. x. stn _i-. Yoaag aad Uarrb l D'.r
K., r. i MtP.n Mi-Kocw, the praeeal lacaaiboBt fttt
, . - ?. ly V-x,- ,it
Doork, d Berrot, af Md Por Poatataata** a_b.
dohi tOD, tke 1 ?''( a nt iueiiinl'i'iit For BargtMBBl at Arna?
x,ir ,, tbe preeeal lacambeat. Kor 1'a.Uc
i'li.t.i M.-.xik A.nitroiir. Tm -ler an t I'.iw.r*.
| ' . . . ini. b.l il' . ele. I. d iU ollii-e,i n' the __..<? utive
, , -,'i-oH l.Iil. d l:o . il lll'.'.' will be 81 nl*.
A ( baUainf.'i thal botiy iuu-t, boweirer, beaaafltfla, Tha
Be* II. in i Bliceraod otben arecaadidaaBa,
I!,-!, tal'i min,ntofdr.if.4 r, giateredal theTroa-'aryla.t
w(fk. - n
M. in b. i* nn comlngtn raptdly. Am>n? the lat"*'. ar
_r. ."x. ni.toi- Mi.lt 11. of La. Bi preeentativei raaar,
ol |f< Walbridga, Peckluaa, Taylor, Ha?ti?.-4.... a*a
.,.,. . \\, utworta, "I" Mn.-*.. IbaratafB,of KIi.mI? btBkfldi
I'lnit. lihloi- aad tagBraoll. of CoiiaBtxtlrat, Brarbarl md
MiCill"'1'. "t' l*ii . BkeboB and Lillv. af Ni' v.loraey;
Bitchi y, of ohio . rlttrke. of aaUeh . 1-tha.af M i
l I SKNATol, FKOM Uf II VMI'MIIKK
Banea, lYedaaaday, Bea B. l$8J
Hi Oamaar Tnrd Tf \\iii,iui*hs? been appeaaadby
thi I Im ' n or of New llauij.xhiie to *up;.ly th? vn aney in
tl,' I I.ittd Mi ?' ? .' U.-te, i - e.-i-iolled by the death of tbfl
Iiou. (i.iui. 10. A-hartaa._
( IIOKKKA AT Nl'IVlillhlANS.
_,_ik Oui r.tNx, TueiKiay. Nov. "2!). 195.
Thc Iloard af hea__ r. portx Ml daataad ir ag Iaal aaak,
im'.ud.i". 1 ?-? iiotiii l.olii-.i, t'n btttfi-niOBtly emirriinU
EatwardJ Caiial. Jwaanlj E4mm af l^Craaaak. died
ytht. rday.
The w? ntber i* rainy and mltry
LATI AND IMl'DHTANT PBOM TIIK P____DH
MA88ACBE OF (Al'I'AIN lil'NNI ? ?N AXO
KliiliT OF HIS I'AIMY KV INDIAN'S, a*a.
_F| K.; , . W.-.|n--*day. R$1 I : 1881
ThcSalt LakoMa'l l.a*'i*riv.-.1 nt IndfpendHnce.bringiBg
int. lli,.'. ne. af tl"' B_BflBBflr$ef Capt Q___dM and part of
hi. aapbatag party
An .xpr. r. r< aaaal fler. Younr. on the 3l*t Ootober from
Capt M'.iri- gh flf m a-'' imt of tie- inaes.ierc, whi h waa
ctmniitii.l by a party af Ind.ai* on Sevier Kiver Tbe
kilbdvx'i-. Capt loiniii.",., Mr K.rn, th Top. ,rra;ihi.ei
. tr, WddBBB 1'ort. r, a gBklii two ..tb.-ra, and three
jriiat *of Cotnpany A mountnl rilltinen TIu foliowing
nr<- tl " ] i.rtieulara:
Cipii-uiiBii-onnnd tw.lve of hi* party I,1!-ciiartiod
fr. m tln rrct, nnd wi.ile at breakiat a muid af U liaat,
Inteedrng t" ileeliiii a Manaea villn_-e ne.ir at hanl, cama
iiiH-n th. ni aad tir.'l with rifl.*, nnd tln n flflfld b iwiatid
niroix* -Sliot- w.-r. nturiod bv tb* Grflaaia ?i pxrty, bat
ll, v ?. re on rpowt-n d. Bad "i.fv four e-.-np id. _>ino,*'lii
I n.i txx. ntv *ix urrow--but in bi* bidx', anl whenloml
eaa of bhtanaa wnx eC Th? bobh "f the larioy.wkaBj
bad b? inDearly aaflBjaaaad, laatl?BBBBk and tbeauiaiala
wcie taken Iv tl.e lidiana.
(lov. Yoaag iiiuii .ilialely *ent nid to I ipt Morrit, to ra
b n-e I.iui from hi* eritienl |*i?itiot. Ifl tho i:ii l*t "1 irnia-h
ereaa I__jaaa, aad aadaavor to ahtaia the lo*t property.
II.. partj I, t, rn;. .1 ...on to.'.'o into winter'|uartera.
A paity ef ( heyciine* .iirroiindtil the raail aud d'-n ii'l
ed ncnrlv all the proviBion*, which wcr?: nivun upto tba a.
>r Oalli ? o- the Petagala to Cuagraaa, ha.-. MUiea. an.
left for Waahhigtoa. _
AKKIVAK OF MAK1IN KOaWTA AT IIOSTON-IN"
VIIATION TO -KJlIN MinilKL.
IIoston, Wcdn. wlay, Nov. '10, WJ.
Tl,e b*rk >ulfnn., witb Koezt. on board. will a/riv* bare
about .' o< !fa<k thiBafteino. n Th.; m . . I nn tea
MBBB?
,k Ijtidai ( ommiit' i, aaa bataag of Siir aatO I m\ Capt.
11., tun* Oaa and I). W.0 Hrien, lone here th'* afternna
for Niw 1 aih to ii.vi'e Mit. b.l to vir.it Uoeton. Tbe CotB
m.ttti r. [i.:.i.f Old Ir.iand, " Voiinff Irclaad, and
" Military Ir.!i.nd.
Fathf-r earaad Uataiad lai*: nigbt in th? Mtuie Hall to
aht.ut ? I ?
ll.e xx. i.il.ir h< re ia a* m'ld aa .Inne.
-?B -'
LOM Oi A TBOUIAhTD DOl.KAK Mfl
AtflABT, W.di,..a'lay. Nov.88, UkX
A produ.-e dealtr af li a V..rk ( ty i* baea, Mtm hin? la
Jl.mteotniry at. for a tl.ounan.1 dolbir note of the Baak *f
__flM_.Ce, xa bi. h h.aupr.ret* he dropp* d iu the .an bare a>
lloi.day ni_hh and thnt it wai Lii.pt out into Moot'//B_ary
? II. .| d i.ot ii:- i.vi r 1. * I x- until h.- uriividatiiew
Yotk. en Iflaadaj Bl rn.r.g.
ANO'IIIKK I'ltl/K FIOHT COXIVfl OVV
laiiaaaiiait BTadaaadaj*, N r* ?". i"u
A |.r;/e liubt far *"i' n aaa aaaaa aa te ? irriw^aear
Vnll. i Forye, betweea Bradley and Kl'.an oaoal
aacatfi apar, aad th* el r a BaBbBaaala*_.
in BOLABY ai mav ilwkm ,_,
Nia 11 vx i ai. VYadaaaday, Nj>
II, . U*. Mfl i Ahloii i IKoiiuu'f.
inlliBi.lM. aa. i ii <? . d bi verr r-tport banilart '??
Batbt.aadrobtwdofpilkplo tbe x.,;,, -I I.'1*) *n
wai.l.it .. b .>t\ .e.i fta*Iha an,'*l "f ihn thi.raaaaa
i. . ox i . x af ll.e gt
i . M l?F rllK BI-ABI VNY,',___.
|).| ko,.. kk, ,....*4lrl". D ?' ' ' kj
kk , x i x, , "? I k. . N A N l .
'? - ' ' " N " ' h.-4
k lk -
.......,!.. I tie BkOx-kaBK w^
... , ,. , T. ..... - V.-.. -- _ ^ ^
' ' T** aad tba
___ l-alia
1- . '
w_.avaiaiaxlw.l_
, , ...ix-. .k.t*v-B. ? ?
,., ,t. f .,'?'.*"?*
txireaaafl
_ u.- K ax.
ak_ tlHaliaa* tixOHBillx*. 1."
?ari I'va i. ??*
' fn . . . . i ' _
i
K.8?

xml | txt