OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, December 01, 1853, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1853-12-01/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

v**--ata. h* rtataaad
kN^t^a
??*
?
?
:
-
?
i ? i
1
Rt-.. "
BM ??
" If T
Ik. BV -1 (.<-_-_! 4: .'...:.
I i_ - , ? , | ?
k
ajii . v .
,??,-* i ... ,
>
na . vu. a - I < ii.i '-,4i- 1 - - ? -? '-I -v ? ??
as*. titaat
i -
f*v-l
1-4
I i lat'.
k.r _,..'?
, . ... .
fi*) kai* ?iei. a. ae*aa* !
klv R Baw 1 ,
Iaa ta .: caak. ia
san
By -i<*i t< u. .
Oteatftke I?_*".a*ai_._4.t__4 U
.-_9
RcrYt -1 i-e Vmuamt k* . .
Ib ke a <':b*-yi-Rtaa vi fb? .<,_,;,
Baa at*are tka. a. -_??rt r*a*)t* ??a,.?
taa A". tj.ae?>* '? |:rv; ?
?IB ,.J. ? ' '? 'k ?._... 4 ,..'....
aia a.'t. v ? tb* i-umta*..
Wkif (ii <? P *4 aa- ? '?'
J?_t. i.t ta! beei. aad thaaaa ky tartataa ** a*Maaa-k . *_.
taaa* c' tt > akwaa -_i*a
Rta.k-ti. iinriuikDM-.
kki_?i>a.. Ra* * uat
__.Hr._-U??_k*4aar4i_k*'l -bt M__a__l-aa *?
M-ti f> _*)?" fMMl )-*/??
?cn-. i
batatbii pta>i tr. .'. ta?? a.
aolt'.r tr* II* .. ?? *.;???? ?>? k? ? a" '. tnawnawr
Baak l_Oa. Tk* i
Ord?,ary
Bi* K.
RL,
Tke krrl.aa
aavaa. .
DfhaR r-zr-ta. Ralak* lOm ?'?"
ai ...111
,.?*.. ..? i Bm
v^:
_y BartkCaw-aa
CtaalRi .BB
Ijj wi f.*? ita
l.l 4
l-t...
"
f ,nntf. ttnm. tt*. iai.? Bu**a
BkaaalMBeala-bri IM* .. .
Bbbb* anttul iniu ??.**> __?
F1XH.R ARO UttXL-Ott viaMnM aaa. tt*m uynuat *t*
*
.
.
?
-
. I
- ? tr* ar- ataady. a
-
-
'
'
?
?
-
?
-. ?'
......
?
. ' .
-
? t d'?tad:
-
-
? ? _ . i -
.? , . .Bt-d
a l ..^e
.
...
'.. tb. I ...
. ?? ot
-
i - -
< A :>.'
I
? ?
/
1 '
....
14
1
? al.- il 'tX, . ?
-
* / l ??
- .: l>/B
a
a**-?.
_ a i . ? '
'
. ? I
...
' '
r
...
-
a ? -'-,.-?
?
?
' I
'
I
v ? ?
k
. 4
" . ? *
.?_- ' ? .
? _
v
N l '
' '
'
?
:
? ? ?
v
i **0
*. 88;
? ? tl lliLtatf B
be't" ' ?'? r,.i. ?: tl 4 * , _ ______
k aat
l are 1 8_B,*M -J '***?
rjtM.
rtl/i i rt _,_?? d Hrart-1* _-??* *
"n,, . . fipiaits-R ef-BBMRBIBta
tt . .. bat ?_.?.* _t*?d.T m-/t,t
ramiiy -_B_H-taa>a
Tb. killowinx _*?_? rire* ibe Btaafl 1.
1 y of Ni.w lor': oa
.
r... b - ? Bi
i -tik,
" I
'. .
.
t
t
?
? i i
- k
-?
. ata.
i ? ?
-
* :
. ??
_?
, l M
?
?
i tt. . .', Ac
jTb 'i
-
. ?
, ? 4 . >?
'
r --,, ?
ii at*
lil i) 1 r: f.bo'lt Id Plti.
i ....
Il: j
f ? ?. RTm haa
. j i.aroliiia They a.
II f Idrb.
.- 'a t 'jiint. ?!
vi ? hflewtag
..- dan e: iii.- ?
B-rketi
? ? | ? . . ,. ao.i L,:l
'??:. - i a v
'
? 'Itc.a
trntat tfl v: .i.
r _._de.ler.
ci a ? ? ?
B .
__
Ittvt.vk of thi liw-1. ? ".irttet
BepCTtedeirhMttelrfiir Th* "? I I v .- .iiii Kjm-.ob.
BMIkT-rBBTf-FOni t -.-. .-.,
We ! : ?
t?o *.. ? . ??-??-.:.
...,. I :/..?-...
I ?/>;-.* i-rn.:. anrl 1,'ne hare be*a
ttkra awai isiiil. inii r eiti?) t* t.nd t
1\e Lave DfTeraeea thr ?:rert M
? ?. k. ? ;r.iii|i?vl> ?_ult
.
BattelT tboee war.t. .1 a.-e exactiv
- ..
v. .?? whtir? f.rirr
i i .: :- ,? i ?
?
>;__,.. '; (,:. Luid. tnd ao' oae wu to'.i om of thea
,:al ? ? . ?-.-? i: arill ibow
. o know tba*. ital.e. vt _*l it tha ataie of tbe
?
ilki )T!i ? | ?
i ... .;; v r*wtr*a. .t .-Ctold it hintt
ii. t.it ia 'ha! :i the marlM ? ia lrell -
? - r . ? .
. . .-?'?.. af tbaaaaa i.tr.d !-? of ah ri. pn-ed orcer. t
' tle i rtient di
, k (.; v. tm . - itoek
t -* .: .. t?-. io.ri :.'.:.::.
bas tat Raa kai ';_,?? ... bo?ea. goed
.uk. :? t* i*y r bim, aib
BaOWl . I tad rr.Hirt ?. '. . I ? u i
1 Tl tn aav .xat.i BM
I that friet*hai ' - ??? ll i -^er th< pco;.,.
e tt tl ?
U .Ll -, . . ? ? tmlandtr.d 11
,:-c.k_tv.ortert tMiawaaUMl
Ccalty ia ~ tiii t tale*.
latL- ? ? loiw tc, be o_e of the moet tvirr-^f .1 detle-e
mived
? I..- ia _cr-'-!. .- r_t-l niercbaa
di*e II ,. .
? .' a/iiM h-.-tti talk rnaall i - -
waa' l . ? taaoa the
. li i i.n .1 a fa_ty priee Aaetl a.cy bo?ei ecld
? , i'i" .i iwaaaaalrR taatael layi I',hu.ii i.iib- A ?al
r ._'?_ rawa eoitr >:ro_. tr.d a-ad lookbtf. eold fb;
t.t*. A bay aar, of .oodtitt aad very fioe ??,._, wLicbcc-ld trot
ll ht-xii. ? i I _.)
I.i.*., . i n i a: c) arac rr <?? kaM Th l _ ', ri ia tbe othar
k r-d'td tad all report !_._?
( uBolrirtfr ( Bltle Har'-rf.
RlBMBdfct TLt .It.i'v.i .ri'.-nf., by J j.n IiTOa
Wl_s__o?y I
A. ?.- '
. ? . Oiea Loaiaau CaJira V'i:m|i . tad - jetri
aU
Mutry Brtr-P.itra. i/cwt Bl -ratqut tlv |7B*7
ti S _o. *8 . ordr-try a1?*-_I . niBe. t> r.i , itn)
t. -. t i f*1b .
'?-kl I k.iei iiin ll
, " -?.. .71. awt. aiio.
? -. .. *.l *.4 #38. 041.1-5-10 071.
?ll. I
I *-'t IU
Ibi*. )>_? * . *??
? .. -.- l li. ti Lv,..i't .ki. tn'ti . ..ci iad weil
I K/a 4'- ?? ?7 f>
- ir - B4 V
kard 'n tx Uat ?... ? ? ?
p._ : , t.._ai wa.l?tatbar i -.-'L*ie deuiiad.by
>*.** ar* very
4 .** ha/e baea
ral a... .iie iara* l.u. karnta-d Ibr pr*.
? ? .11- ?it. I varnbie ??d fum el
I
vr- 'heBoaca
ittui liade* a.l). ( eiti. Bbe.; ilo?r. Bauia, aad
int ? ..? ba* ,'rired oiirau-k't of
.- ? -. . ? ?
? ?< tbeaua lTJ.sOl Bt
.hu
Bwbtt I! -~ ?
??'.,.
.'/i ia
...an -a
UtM... a..U ........ 4 it
, ? i, ia "'
I'i 4|0
I ? . 4 41. ?: t. ?7
.f?*i-4*H iii.t, ***,_. i BaaM
.. ... IM?a| la Tb* ti I o.
,.
i
. . ,.
. an-,. .. . ; .
? ? :
.
.8**.-a*a" <
IX
I.
?
Ml . I ....... . M .._.!.
?
I . .
M ... XX..
IW
?
, ' ? ' '
'
I , l I . I
taa
'
ii.
a
*
?
,?a, . 6 ? " ?- .
itt*
-
whb I! ... :? " : ? < ? x-ra- o, i. u
.ra. ll
ka. )? . a ..r _e inihU-le* attOBt.tm'to J rl ii
^tJIJ,, ? -r .":.- tk. aa_t we*k anJ 'irjw eale*
ban I ?
dkfk. - ' ' '
wrati ?
, , f ?
-
PcarB.k... x
-
laaaaaaek., ..-...'-.
I Pr ? .
i ??? . ?
?
II f M.irket.
-
-
I hllerlf'i l.U Market*.XX fi.x_a-.AT B$a
. . . ? -
hraad at
B
kl , ? -
.aall
Ib Ci-cr* rt
- Smallt-lf.
Marw. (? ./
:
a.l!- to.IT
?
I
-
. .....
:
:. Ccuiaty. acd - - B ___.? Fria-C. fl
"i\a'.i aeaaarka
? r.
- '
_
ltrteipta of Prrdace. .|
/. ; |J .'rcoat-l tt* bb!. Kl). ?f. 1 J-O do.
73b,.a
* _. . .
, ? /?-,. />..-'?-11511 Ihkv Font. X io. A.he* 1?
rl r* AVbiil
? ?
Paaa?n_;<r* Arrlv_rl
?-.Jae Rfott. Mr Mor
.. . - Mn aad I rWMrea Mr KJ?d !alr
? Mra kl, Lai
? AA'm. M Ka'-T, Ur. kl II- Oltoa J..
l aad ternnl.
Bt.I.TVla albi.ic.Tn-4 na*
SlK-R an .. I-l Moo-i-Riae* .. irti
HICH WATtB.THU 0?T.
Baady n-ek.4 V* ' (ioi Uaadl la BaB Gal*. t A*
\{AEINE JOUBNAL
rORT OP NtkV.ORK.Sot. 34
Icaxe*1.
--.-.:-. -.iinnah, 8 L B
k Co :
F a. e J_ Hiiird: _*, ?
?r i . "
I
c . Liih.iu-t l"tirre xin _ .-..:
Lirkf-O J ( bai,* N
?
I.. ld.
Crax.i k C* : Az-iiv Darla. . : __,_._ Kl- ?
? i LAI) I' C-Wetfi E ita Brewa ' - -
- - Jo-.n. B_P. II Ir la
.?a (,.:. i.ri.:. lteataTkie* aad B -eno* Ay:>>. maiter. -O
? j i Beehtel.
... i|
II I'i-rKxj: Al.-.zo llcla*.
hiwian Blaxrkwail A Ta . Dtala. (Ppaa ) MaifB-r Denia. Fraaeia,
. kt:- ra^m-.n. h-T v?*-t ttiat-r k... otin-. Oill.
ia'rr IdiL!. N.w- Orl.ina, A'an Brar.t k
.:ol. E. 9 Powali R- lief Cataa,
?-, -h
y.u: .|.-.|.f! Ax'itf.-r.. ,-e ..w HixfL 1 H. HxT-ni
r i-i r ...t.Sau.-e. raile. > cin'.'o_l
Ccai-ri T
f kA.n!.,w J.bi. Pi-i'-tdt-l. Lit. J B N Brifp.
Arrived.
? iipAllaBtk '?' ?'. i_-r T-atrraax, Nl
__K(- l. fl : 2K, Ion ."42 p.aaed.t-imihip
he*** ia _lui_eal Th?.AtAt,?c eipe.aa_ed very bo.?urr
ok, w. a L. r 4_d ita- v w- *?' iaaale.
Bl -.rrafe. OUff?r. Kot |. S_ J-bn*. N7..
Nlv 17 .r_*j__ 1' itii Hkiifka Nov. _i ..llmlM. ulpaato
_ (BL- rl
lak* Ervut. icfBoat'B Dxer. 4 pxaed
. n_(. udi.ia loM I'uU i i
t arwkark Ka rruine bo*ad W *_.i .... 4-ea _ r
Mtml tla.fi ca tb* paeaare TLe J B lai made the paa
. KM a_dS4. u.4 baa had ___M eaateriy aind. o-.
akcle i_aa_e.
ta.-. Oct, 1 with fr.iL lead * c. to
ii ( B-.f. k iper:tLf?d b-axx wnt!:-r _n tbe .?*?*.
I kl U '4. il i rale f? S E wb.le rnaain*. aiii) ped a a_a_ry
i-a i: I'- -rt'id i.i:?r wlirb tarr-.-d aw.y the moni
iiiii .-eosd th* fatp Uitti th* cat.ti acd dee'ii wib witer aal
|BB?Ii| llu Tfaa- ie ifik ?? 1! P M ,hi- - the rewel to aadaoppal
the !.4k Nov 1 la: 21 I*. loa 4! V>. excs*a*e*. .(rjii. tri
- Bl r* M. er '? ad W. No, /7. 1*1 *42 loaM54.ip.ka
?bip XV o hiaei, oohzA ki Th* M Iaa ba
aeatL. raa tha cc.t. beea 12 d* -ra tb* Ion of M. On tb* 14th iaar.
liibo ji:.r :m N ?;.., iiaaall ax - maintopaail iad waa
Ir, htue to :n c tf <:?.'.- f
' ? re, ef r;.tt-_:r.,Cr.rtA JackaaaTlUe, Ud*
v- r -o mwter
B- . i Gratan. Br-oen. 47 dt w th baJlar a_l 101
rt* :o . J ? ,<-.-, No. .1 at _S_, loa ?4. feU II
wr.rl tt hrit J (' Prea-oat 'before reaortedl wa-er-lora-d aal
BhaaBBBa- B** a. 1*_ 40 ?. -_.?_ *pax_* aekr. rraaeia-o, fm lt.
Dcn ii r tor B_ac_
Br'r I'i--. ti .-fle 1 S*a"r_ Maiaia, M d*. wita 'nit to Ho?m fc
Ih ir.at . al BBBBt, an .Ie iy n< a' aacbor oa th* Bar. wai nn
r,| farjue of Prankport. wtiiek caxriei away liae P.'ipk
a . > ll
Brt W_-_f.a foaeil. _t Marki. tl 4a. wtth ottaa. to-arro, lu
- i.<_, AxAeraua A Co Aiptticnced bcavy waath. -
?
BriflTaaa*. (hj.oitn- Ha.ifix 5 d* witk f_h a_4 9pa_* u, J S.
TAtrliBfT k Lo.
- --..-ab Mirii. 'oi Cc 4 -pin; Jcoea Miui 41 4a. *-.d ? 4*
- it to A McAarJrr?i. _? a i_a . L?t ?3 l? Ion
'. ,-,i-.i..::il; ! '..'.' kk _.? a l*a . -'2 i
nl. _Mb l**t. H wkle_ia. N by AV V> aiile*. ipoi- Lii* Miry l*l*w
.i tfKi'lu.fm I'bi.ad.ii-ie for Boatoa. Skk inet, io tba Ualf
:b i ii> I,L:r. N >.. ihi; ped ? tea: t U1b| iha eabra wiih
?.'.:. i ii .j;. ? n >.- ; wir . ? ?. a A
-ixot. Abi-11*. <.a_44 10 da. witk lamo*t to May new, Tai
'.'.? k Co
. .'. ' ' -i-i. II it witk ".-baad i-mherte
Ma ' ? w I...- ?
J'ka Cikocy ._lar_4. NoirU, E-aton I d. witb moaa. te J.
Adlina
Kfbr Bebeera Ke!>y I ofton 4 <_. wtb Beb to n.uo-r
.-ilm Proa Bat-awn ( Larleaton f? boun with totten,
. ?. k l ii
riP.I.'iW li.rk Wm 0 Aldm Bate*. I'.. BB,
l.ajtB, Ar tu P Alnaadrr; ln, (ie* kk
Marl* ii 'I* eeatlaa fc* . U l'.r_dl. A f.tla.. brii P.bb *, <<>( Pr*>il
luil Me ,fr,, V llr.,-n __B awiti. ?'
.1 -; A . - ., 1 .i.ij, ud 1 _ark.
BAILPI. H'.a ._ p A kl. J.dkir.. .... I.
A4a, . i laltsrpaal l-BBBM laaw Car. frl.i.
? -I
NR W a,..l
tf ,l.-..k. 14.. , A ., .... II....... (la, ll..,,|. , will, ....,., ?l
I , . - . _____) ,.i I,..", ,.-.,,.?
?k I..., ....I BM | ,.. . I . , .
. . I . I ..,. .
.
||t, B.4.4. II .1 I ,:.., , a I
, kk? r "'
I , ?' ? ? ? . 11.4
..J...
I - - ...
?
., .....
A'W.,4 'Jk.lk..,. nit.t |I..,/1?I|4, liak.f " ? ****>** &V9*f
'
?i
? '
IIy Telafrapfe.
' hayaia
t ,,,..*. ? r ihi p ii
i ? . ? . v?, i t
*l .1 I
,-?'... i
H. ,?.,,
..I .1
???'?
tipol.i-r. <*,e.
Not
ioo IB, tklf J.Bi.'i BtBWB
J
'
-Fria
S a-Y.rl _ .
_
.Yhnlr-i.
'
?
?Maaaaaaak
?'
? ? ?
, l TL <
I
LL B1C6.D SBIB -i b r*.ot*.I rtata tnd wh ?
'
?
?
I
?tr*v -
?'
- -
- , 1 k I > " " . * k ". ' ?
.
?? ...
?
I'orr.'-.M i* . i
Ai C-:- bf I
?
i ?
'
- ?
?
-
? -1
A.- ftl -
'
- -
? - berk'.-J-t. Oid. f/o:n R
iit* .-,_.-,
-
Bti* c ??
iad. i
-
IM i
J ttitea Jr . J. ba
'?
-rl freai Brl
? dat-ia cie
??in. Rapslta, Ri - "? . :. i
do. AL
"'?b. biifi MeM .-. Portitad v.v
(klaraa.'ih. him hierrt N.va^t, r-'t
Biouik . Mkt.T./l. b.iii Ma
.i
_*cb. do ; Aietr-o. (Of
t:e,kVaa-_ ' ib .<uk K4wi.
Ctltr...
Mli ii in.l.. bark Prtckiir. I7-Y
l bk Itl'thlB! Pl i 1--C- RF B-BBB
\ I
A:r ?: ' .
?''.'irv
Arr it .- ?-"r. Hl __!. .
bi.il Kr. -.
A r ?t r_rk; IV. Mr (hl
ATSLBCI
iia. . :._*i are: M
K L . 11 itrr . . /vbttb
.-llaM-B Miti-B H .ur'
. .-.-rdav 08 KkpTthakLiOfk. A m
BYBUABMia HiHtikCK. irt'd I'urto i . . :t pat
? k Hth. letkv.
BcBB. Mitsik. it. a: Kerfbtk from Pr-videace wu Ic.k. a-. 1
w. n'.A lav. to .*
B?rt iBct. fr id Bii_-T.:cr I I l-npLoa
Koa*i_ttk. tavii.. beeo rea u,:o bf a brif; dt__i?e B_4iUtcd
Dotnratl. Port*.
AI.BANY. Kcv _8?Arr prop*Iler Seio, Ortw-beek. P I
phia. ktbr Ma-jtet .Uk hl..:* mi .iaii.vr. Cid. prop. Coiaiaarc*,
_
AI LXAM/illA. Ra* !8-Arr ?r).r Eipreaa Brtra-. Boatm.
- _*__i_, Ptii River; Cataoar??i Perry,
APALACHICOLA. Ko* _--Arr ahr Ahaali, r Itaa B*w.
Toifc; Bat, -a -'..eaa*: ri.lier. uj. ( d. !."._.. talk U ?
1
APPON'.4T'f? Baa y?Arr ttmt - Utminf. Ci-f...tyM'
. bia: -7th. ifhr RU*, l-iuaeU. Ali't/.v
vfni.r .'?
I V.ttt; rit Mr a. bra J. L B-.iriotD <l
i.i*. O-f-rJ. ii-t r ." ttce C I ni
Jli e. K
i/K. Not a -River elosed aiih ica?atzty ve-telt tad three
etriB" ri it ll' lari.cr :u ta c
EA.H K#* 28-Arr _--?a Ik i ,t_.Srot??,. ICew-Tot-; H K
? do .-Id Kbr t l-a.Vai.c.T "Lr H?!too I -
BO-TON. N?-. Tl? A-r .te. ? .
.... |
- Marrhv. Herbrr Or
Ulasdj
., .' i fc . >! rtay H_n
i ? _ .Philad* '[._.? for I roTiw ??-,-_. i
Teieirt|b Htricw mb Prar.ciaeo. M >a Mt?. Arr* '/_veetoa :
ttrkiLaciile. Deea. Eut loai - frood
im. . remoBt, "PjiB-a. O-'.ralttr Ma t mv-k.-t .
Idi. HtlUrtt, fca-in-rr* : bria* V'.lt-r*. Perklaa. Jer*
.
ia y .tha.-... C:er!rrto* : *thr L
? ail'd Bark J
J R. Bboadti, tad tt hr. Cballaaat, Brauua tt __r..-r Lo 'ha
?
PIOI-' -,-.--. kk ,. - ? . r.
A - tcar. Rai* ia Bluom. r.-a?r, .'.'ea
IAXL RIVER Nov __-g_J _a_B Martba Wr*?ht:B.tOB, Wri.ht
HABTIORD Vov 3B_f*_ rt,tn. ?}.* s-rV.-r, Threaher. H?w
? ? l'r.ti. Kiu-auw kxr
rtatMM Nr-Vork Bta, i;:h. Khn.
Ke '?. t&d f/'t. r'etveT fc. Bolivar, Noi
hi U'?BKTH'CRD Kot __?1 _ oa. Btker. Boatoa. to
lotd fo. Baa Praacwca.
HA'tN - Arr ?*:_ 'ark 8t Juro. Bt,. i.r!n'. i:',r. Pr**
ider" la-laea Albaay: Han-b-a Kela- r_*w-Tor?
M U LOKbUN .-.'tr. yS.-Arr b.-i.'Ea_era.d. 'B/ , M D*aaH,
... ....
iaa: AJabama. i ?mi aad _.'rhro,,t. Waliaea. do fordo : Sinh.
i'trf Ao 'tr Nea-Btvifud: P.tri. Aa-r-i Aitnr fi
a* D-.rr gylitaer, Ai i?t aa.i lira.-a .1-. far rlo ,
.el. r? Bo*ton H.b-tra Or*T, do fur NVw-Vofk,
i im I l : r-.T I'uit Ewea lor Pali tvivr. (j-n M?-.oa. firlliarn,
iad Aud. Smitb do for do ; 1..
-leo-e Daa i Vt -ad Br.ve Lo.^ll. do. ttir IV ?
I e.r Kai. in
RE* l? ? | ,- ... f?i? , HT| lf.-b-.r?.
belaa tblp Caraak I !....--. d.ba-k*H.(i Hlehhora. Faa
r . .'. ? li- ,. t ' Koai . I.. '? / -"Ub,
C1**e. Pblli ? i i. 'ri.Crl.tlae. irlp , 11.r..
hEWPOHT. Not 2B -Arr brl. Sea Eaa
K),r. tl W,l|,htl_it.m. Pall Kit.r l.r ,'l,ilaMI . i
Daaaa Praylacetoao for Vlra iia; M ' r . * Vnk.
?: ,tIi (tt- ii ,ii ?i,u ia,
Otl |*avler . tll h i
I l/a Ai.', -ie. Ib, I..i lil.
H - ,.., . , , ,,,,__?
.rii.i.1,1. _. I
k , IViltla,,, i?l| ?,, t
?
1 ' ?. |-?,..i?l, .
t llanuaf, D.n i
MIBIIII.K N.,. .1 A.l .?-.,. ki ..,, ,rr,.,, .,
!???? .1 ? ? -?. I'.- .... N... ?, ...k
". II
I l,ii , ,
kk
I
- .
? , ti a, .
.
...I.t..
.
3.'
,.,.
? . .' rt .....
la.*'
?..,., ?-!.. - '".* '-- ' ' .**"
x.V
. II. m - '..?v?B_i
Tv,
P*a? irar?_.
" ?''laf aatVA.
i_|
"'
? ? I Bra
?_
**" ?:..
* 3 I ix
?aa
-n
'
'
a__ nda^Ba
?
-4.
'taf.ritbi _.M
-
-
- : - t
-
-
'"??*_.
. i $l*e.
?
- ?. L'
-
'
?
.... t>4at*
Kl.
... *tbiA
- ? a pn
.- ladbeeem; na]**
- PBBB- -a???
- -.: v ktC*
?- rn.-aeaa
- ttip.
? Ji ra-BB*
.1 -an
:
A> ; ...
-ii'-' _?__
. ? ?
DIVI1
IA1 4
?a * BBl
BB
lk.
.: ICI r-Bfl
r
? ? i' f \ 11 {?'? . -. r, ? i'i B_fc
ta
.A.l llfi,
k\ . Ne J eVal*
Ne
Ml. KxilaBCB.
? _ B
-. . , . !_,- ?-koa T_B
I'AV ih. ' '
I. >*-*
i i .: m
?
,. -:. aki
f f t rkaBBB
Mrw-t. WIN ,. IW LANIlll
J kf anl I R l.tk
i ln;
.-.
ec.Tid ia il xe lbii. ihe Stb of DeceaV- iro,ia>o. la_ra_BB_
Kl . -? 'k-oibo
L-_*a
??o,D.
ft' E Hl :
KiiTi' rOCh-BOLDI B-Sed th? Flll~I
r. v.y .. Piir* x b4... r . .'.3*11**
?Tter of Iha I - - x th* i.t 4*. at lat?
oext .aaaree-at
? ? er -t ?'? Phaa
_<k*B*i
.'.IriraaaBI
? soprn
CITY (>r NKk*. YOHB aj -ipit*,*
- ? -,:.* rn Aal
rnowi s. p nBM
!*lTL. M BBTIO. < Ubier
x Bifr N.w ferl S-f ' Bl
?? ?riaiio* aaaaap
-: _rlt.a*
.. larnk^a**
?Bere to fhe L-t-' ,
. :: pioTO. r-at
IKCL'LAJa.?Ihe und rai, , ..|. - kl*i
v ?-. <m*
.- aaaa*.
*p*fl * ka
: n - o ?ii.i that .tBfll
r . :. j ..?. * ? _r__4
a. ? ,:.. - m *M
' *
.. r ...... ? __.'
B - firm _. th* f -. a
ii'iWL;
Wk-oTIi 1. -N'-.XA YORK ?od .\K\V-HAV___i h_U?
11 (. .a L> ? ??">. - Bi ? 'an: i ...,:. ?aof tka B
?a, ta_t*|
(
. t.*a? a*.
<ai;H.4**aia
___C**-h_
POAD BiyNI" Bi ? 'an: i re.,:.-?aof tk*
?
... . -
tl..
?-.-? *? '? I --r .try!
', i . nr.iy re Aiae by i-r-r. iddeaaa.
i ib* ik-r. aa ? .<
x-. <
1 o* fici.Lif of I!'_at| ? u.v. i __._-___! B*|J ** aaaaa
?-.iLia. .-da:.tin of tLa laoldeia. *_BB BpfBBaa
"jir.r_
Oifiil .
TAlIT N'i .'tea"T 't S--pt
fA.T rxo .f xx. .r;. ?: lir. r ? ?? k -','._?4*
TCTOCKUOI_0__1M ?' tho 1L*t(.TWi
VI!!. ?*____._
"i'T_-_B
Stock lo the tboTe C<.i_pan_? ~t -,' ??'.at*--* tm
vi tsd ToleAt) Rt ?_?i ?_"? 2J_S
, - . . ha Janetio. WJti* _K
: ,h- TeleA, NoVai . - '^l_____i_lT_a.
? b* piid I* tb* B?d* u( e- ?fw ?^JxfaBT^aa
a -' BB Ctmpi-lei _*.-",*V^Tfc
? f/i.ea ri"-' '.?',_VB__aa?
Jraerl? Boad ea? l- excb-*|e4 ? an* ilB^Brta. ?**??_
it-aad_ ^g B Ll.CliPlf-P Ti-aa*^
NCtTICE te \kli\l.l 1,1 il.l'i.U.S--i>_7?_5
Le r.rei.ed ai ib- 0 " ;' "^JiTfcJtk.I*
? ?'. .!4T of L"f*-bW_'.*^.____i*
n ihir. ot materlal .Ld koildlBja .Irr u| r, tl. W*W"W
a ,irr__ wfT-^
? ?? LiiL.T-d and .litx i i i-i ,'***7-4__W
. t be ib-ii .learorl.f. in , a.?l/i*- mJr\. i^|
. -4-4
r_4B|l"a?
, . r. lia*.**
^vrf-i
ttAS* -! I v.l.A.Mi. I ?2S
ll.Mnf.-i. i '"?Rk i-^Tiaa
1,. (. t. ..-...?. i L _ *l,1 oo *,i part* ollll*'(-?*JV-B
' J. aaB>
Dreir 1. Hither. fc Cbeieh. Saji k"raoih?o. feraia .a ?k*B. B
I . ouauty d_.oio.ted at '?'?^_r'j}/i\ w0 114 NaaaaaA
i-i.)du-. ,HiN.x i.MiiA *??-**?*?"25
\_/(an -du ? - ''?'?Ti-jr***-'
' 7_*l*r8BaB)l*
aad 4?-iati..f :,.,_? , .
C.xll' * ___li
, g?n. .-.k-..!.*, aaaaj.
/ i Iil ATl'l l l !?' AtCOMMl l?AT10tt-_?ffg
" ' ,r...eT4?ae.,|_
. k> . . II , , .- ia**
. . . "*
n| KOSS \ io San I ''"KSS
' ...4.
n ? BB
.-..kir-^
I -i m. k ' i ? ' -? "' VV'AlJjBTJ
I. . .
;''..,.. maf*
...... '',',.- 4A*
r.
?fki'-Mlll ' I"
$5,0.000
.':,-.:,"
221
__

xml | txt