OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, December 14, 1853, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1853-12-14/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

k!FW-YOKK a_il CALIFORNIA fiTEAhfrflllP
UNI rhkl' ABAOt'A-Tb* Aeteawry Traa.ii thjMMaB ??
?_.- propnetei* T_ra*a*gh ib M?a*se ef iSa M.aii Only I-ee
_ Ik t_? *?W BB* '.'Irt-r nraran ,U1H.'. ',? ?.-.. n.f
__*__? th, b'l.'ARAOl'A TRANH1T BOt) TK ka<lag kat
Jl,W? 18-81 ef btod trkii?pnrtMie>o. Th*** eteamera we aa
___a_*d .a ttrir _ax.tiiar.oB and aecomnaodaiw?u fnr in'oa-B-Uea
^4X_feB8t!y*-r?toCU___Ua8MOaOAX.'UtM Ne 5 B,wlia*
8f?e?
F(iK LIVFI'l'DOI-?The n.ainuioth rlipper-tbip
l.lEAl BEJ ' fi 10,4-91 tana I apt L MrlV.ey.wiil aa'l a.
?art. er n *'?'"? Dee ** Tbia ia llte larg*.- and .i.?'p*et ahlp le
_*we:id aid t i. cri'dei t'e .tper'.d lhal bb? wiii rnake th? ma
aLfa.riet' ?"? I'"')"" Ueaji Her .eeorraiirdationf for paaea
?aMBi*e*j-aled Iu aay rctprct, and (>:.'? r na i.ual loa'ar-a-nt* to
_,'... - i-,..,- ln .e-i-i. Ital .*''io ur
Jmettt*. ttvpry ?? ***>* - '" ? **" ?faw BIt*v. (M Maieraa****
_j! (fcrVfts T.I t.i-:a*ell aad Cneru.
. r-mraay Int-nd lo diapa'ch
?wtar?!.??.ior II P.1DAY I) ? P M H"ra-i.-M
IvB^rrfB-et iretaet. Ib? eftmtt OCOROR LAW ...... ) Mc
l-war te 8*888*1 Bt Par.ma with th ? tttttt Mail Btaat*
.*, ita .t-i.titn.*. OM ? -?:.- ' I' !'.
akrcaih ickrr* u f a! 'n.-uia by 7bae favorii* rttta-r* caa now
ke inibavd u wre ,,w ir.ea
"J. , niii ..rtheeapenae ofthe paa-nren txnow
?-T.. . . ? reai-a t-a lit__nBJ
LaT eh k> ranaot !* teund on .ny-th'r ij..'- tu (a.ili.rnia Pj*
J.4.-I' *t lTto(' A WHITNEY. M (U ottae. Ne in VVaetat.
rvoB BEBMUDi nfl rHOMAB -The Bajai
JT Me BtfBBWrCt'BLEW.vV Baa_| a. ia*>r -Tbi* 8fl?
iw7-. an 4! iBW-eaO'*"'?" ??"*' '?!***. aBATI Bg.tT, _?k
?_.? l-M*: Itl'M'AV, "tk rr-mary. 18841 TLE-DaY. 7th
? :ie. exrirewly fortht
. . - iw.to New Yoik tnd r)t ThoirM Sbe L - . lofty pocp
Atvtk a?.-4ia-tc_ri tak - "d ventllatioa.
raMaOt MoaiT
faR.oc.d.BM Ti.Sl.TU_u-. 87*
I., ( -Rta er pa-age *. -._? ARD ^ _ ___.,?, 0rMO _, T
riitu BR1T18T, attd .""Ml hh-BBICAMBOTi-C
1 MA! .(.TOLlVfRPOOL
t'Ulfl ' fc 1 a . .81^
',^u'v6sTuHiou\T'ii-'()oL.
t?,.f . iktafaaaa** . .81 jw
taaattiCakia Paaaaar . M
- iaai.'ai
Af-AMA (ap J.. - ? ' .Hi-RCapt. LaiUd,
r_n..:;, (ai- 1 . , > fu.oj-,
A* a Caa* t 0 _. 1, CA.'
Al-i 'i A Cepi Harrkwa NIAOARA. CavM L?u.
*>.,. r?a k*
Bar).4,'l i w. H.d r?. |ki'- I, ?
, s - .-.- Hl""
1 k*t
\ Leiteh .. tk'.i.n.ert*T J,-- '??
?:.New-York.Wed D
. - A I.Btif. V et'e:, .W..)ue4da) 4l'i Jvi "A
4 1 , boi a 1 ?... 'k.., ilr). J?a.
_A>Al?A, H bi.I,,,?(,.-,. ik -. fan.
, . >. it 1 .. r Ur* Jaa
HAPIA I - Bfatea.WidaoBda), int Feb
'or
la 1 '. "t. Koiid
, . a
tl IA.lt ot
. ai,i Ibt aai.- . ?ei.
,, .
ri | . . |.}<illj._:.ill'ill|,kl?l.l lill V.-IKAta
J . ? ,*f
1
1 .1 apt. rUle.it Lsi'BB
-
47ITV Ol BALTlMOItl -ixitB-e. (aew ahlp )
raaai ?mi..
CITV 11 . Bat ii 4*,.D?c 10. 1a*B
Cl'l) ... . ...S., Llilla, J*0 7. Ir'.l
? -L
fiTY 0
, I IR'.'
Cl-i 11. ??.,.-? iV.dTi.-a.ia*. Jan 4 M-'d
. IE
y gioH raoM L,?rB.n..L
? 'Oitu -71 r-iee.
I p .. . ..17 .
1 . . '. .. '. rward ....18
f,. wtrd ....
Tll I
j ; > ? ,k-n f'ori. PhU
U ' a : V ,' ' ?la.Bt
t rpool.tta
(harii'ii . -o ,,ai ut who art dr.ir ux
if :..! . . ....
A ? 1 ...', .ati, ahip.
' , .laud.
1.
.' Philadalphia.
Kl. IIAl.I'if'N BBOTHKF .k 1 .. . liUeipo...
1'Mt m i Ki li iad LlVEBPOOL UN-1
UAIL cij'.aVM' ? * 1 oiupo-ng thta llna
a uwlni
Al I.a.m 1 K Cat.i W..,. 1 ?" II I" an N*e
AR. l.'i ' . li'.l.'IH:. ('apt Coiottock.
Allltl
Tbe.r .Inp* le. >? ?fO.tl
a. ,.:..,.,,,. ||aa aa al... la
I ', -,,,l mfetd fc',1 11.-ii a>, 1 ,
I , I, a
tf ,an law. calun 81
m - .... Oi.ra
? - rl .L-rfMia 41
?ach* ' to ee:-i- f; -r N
I-I 01 ' St I' Dad -Dr BAI1 INO
r BR BBW-1 r, ori 1 *__f< I 1
latorn*!.ji. , .Jnly fl. I*M
latl . ? ' . - -Aug 1^ IH'*
. ,.i tVaaaaaday.Ang M
Bai ii ii,,.Bept .1 ln_) ki.d,,..4laT.f'ept 7, It-iS
a-.ida.
8.111...a. 'll, ... .()et S, ISti
Ha , ? . . 'i 1 - . ...Oct. lf, 18
tVu,,/,. .No*. 2 l8Af
Br. .Mi v l.' !::..: liV.lii.-'i.T.No* 16, |*_
k... - .No*. ao, iia
8. .I)?c 14, mv*.
. W*daa**_J.DW ?, !??)
Fc fn if" ni fte?.arr .pily fo
IR Co Ne. MW.1IR., N. Y.
HOW Uti pool
JOHN bii' li"r k Ce ii'- Korte Diatiw. -la VRii.rtee,
I (?!?() II UKAI'I .
af.* e'-n.r* ol their B_r| I wBI n?l ' * aie-uanlalil* (or anM. ftlaeT,
aiiin 1. ,|,i , leweln pieetea* floae. or 'neiB'a unl^a billi oi
V. ? ' e vilae Iher.ol thereia ex.tr?...
J/tut 1 i\ l i.i'cul. -Miamship ANDEB, E. It.
^l,.r,,. C-a.mt ,'? 1 Th'. n< w aud pow*rf..l .tia.in.r wlll
?ailfroi Ur 1 ,i'.i.'i aid N.i'ili Ai'ii-.i.'.n I! ? I'acket
('?,. ,-ra ? Dot-k. ?? J**l
I.., , aa*. Bgrr**aly. 8?r wbea ibei
Wtttal a. reui" ..iiftii" I ' -I'lff",
BBl w tt hoat wk-fl - : h r.n'>?-e'eaiied uu board.
Frri?? I lakan ai r.Miiiiii- r..r, Arpiy to
V fi \iiin Nn 4 R,.iTllaf ,1r..n.
Sl l i.Vi lll.TW 1.I..S .M.VV-'KIUK aiitl.l. kM.oW
-Th- (.1 ki l'i'- BBdNl '.i YOHK STKAMSIIIP COMP*.
aV'Slowtlfl.l l.rw llrl.ll,rh'l> OLABOOVV, I,,*i. f nieaud lO.'bi.rB*.
pa,.,, ki ? " ? '. f i'?inii.B!.d*r wlll e-.il ftu.n New-York fa? thaa
aaw en W 1 IIV1 -l'i) Jannarv lt. at !.' o'ciock aooo
Fl-.i 1 lloom.l.8>1
kii.ti.lu, .7*
ri. ctnd I alnn. ?"*)
lbild(lBM. .~>
M,-..aid'? Ibe iticliiil-fi
Arj J kUetMOB Ne *1 Broadway
IIV EBFOOL an.l LONDON PACKET B-UP8 -
J .- iv 11,1 cii . vil UNB
baillng to and _*? li VI Ki'ODL ua ihe 6tb tnd 2l*t of evety
BBJBRl
BkUiai M BBd ft-Bt 1,'VI'C - . - Thiiraday.
Paaaa., a raa kl BrOBI, i ui a; ) -a. uu to lhe Bn.lrraigni-, lole p*_
pT-*"TiBtrt to ENOI.AN1) IHELAM). S(OTLAM) aad
W'ALIS
VV e _*i:i lliiVT) lu arrctinia from ?1 tnd npwvd, which tr* pay
ab e al . - irgaa al
Iheia :iu! la. and _!1 it* bmr.ch*. -.
Pi.,. I,l<iu Mi.la A Co.. llaii.aii.. I.iHiibud-at . l~i_-.>ii ;
'llrr Na;.,...: I ? id, OU__OW i
M*M1>
lu, ,,,iil? 1 hk.-imaiiun appl* If bv 'itter, pottptit to
BOwMAN ORlrTNELL A Oo.,
No. to Soutl. Bt NrwYoik, or No 4 K.feut-r.iw, _l.er|ioo4
f3trntnhciai6 cinb tlailroalia._
N'AVC \T l ( K BA1LB0AD NOTICE.?Tba roatT
. uiwttpair.d a_dlr_l*l r Bibreiigh w-iihout int -rr'
Frrlgbt * kk I ...od iLtrr.nrliete ,-*? .n* OB
, I'aa av 1-HllA) lll KD V1-8 fT*?d*M aV?d 9
|?BEE EXCUB8I0N te KEYPOBT.?The it<
k JOliN li \h T 11 I I.-bm-: I .,-*t on TlHll-iD VY,
rk, for tb* ao b***i* at
i.f fhe Flo-en-e .'irl Kevioit riiiiraany to
ke), ai a u thal day u] 00 tbc priciixff Itoturulng, leivrs RByB rl
at 11'.' .1
/1A^*1'1^ .ul AMBOT B-UIaBO-LD to l'HIl.A
W IFHIA. froml .'il.irer. Tw* ia-* .Ui'.y, M
9 R M. 84 8 f -aiian 1. n - ul l M
Jaka f efter ta 8 . c . aud Ca n*
1 tr?. I ? e -1 2 l1. M . by J
111. ci ? fjlioura. Far* Ri.
la.,-,.!. . tr rke_*abar l*?VJ.
Rl.BANT-Bti MW VOBK UAILBOAD.?Two
- - 1 1 k AM.aadlMf M
? ? - , .. h Im.i I
k|._-r,-*i 1 ?? >
a- ?>, kk ,... ?? . .' ra. Bailroad* 1
1'he ab ir ira: .* etar; fr.a 1
?'
-.: A !*x:--. 1 IT. 8
'? * I aaaadBig.it. ll^cbrt
1 aaie
, '. at Broome tt. aad Bowerr aal Wth lt tad '
a Ufctk, lt
Tl.a-.l ? uxori _n'v at C.-otoo
.uganoa,,
.? , 1 ? \i'. K M k'
\iw ). 1 vV-HaYbN RA1LBOAD.?
DwH .*4.)T._i_ei T,
Ttxii* ,. . ? . ., \\ w Ubtcb - Aeoo-ir_a~ii
IA Man.. iii kl8*_d8P.l| I a- e-s at I A M.. laad 4 P
: tho .1 T M.
' M t.aia MStaiiif.rd
?ad li,.j,
' 1 ? e k. V.
a e 41
k'ar B8-T8B tW ftpHWti
IA k, aad 4 P M I'
.in'Hail-l>*e-^ ta* MfiBtre*J--V-X
etrta ae I 4 4 I' . . -
ii>a Haa.t ?-.. a '
*. '
?:m
. - tpreaMt A M.t* '
.?Vah, rrtariiagloa at, a .d 3 P. M. le
I eaa ' A V BBl
'
' P. M
'
. A il anl
'
-
vrvn
i'l
1
(.
^^-a__l
N
:KW.YORK to MONTREAI. OB^eaafeaaA B ir
.. . aaoaak f-t JohMi-nr., b*iiow*' p*ji? n -thaa, wic-ieot.
Ull-e Vivar, Welig Rlr?r. Hoatr*'i*r. **? Alnaaa 8*1 ?,)__*'?
P< nt lift'tii- -a Ro* Havea Railroad e?'n r Rr ladway a ? I
(..-a' ted i*-h ?? tnii'k-et Eipre*. tra -vi 1 4 M aad 4 P 14.
Bifftg' 'bfrkrd il lh rorfr*i.bl
'" FK l - - ?? > ? UBBaaaV*
^TEW-T04I and KRIE RAILROAD -Paaae_wer
B Tiaia leave oW r Bat of PBBBI ,li.
Pay li|i>* al . A M f"r l).,a.i-'. ?'..l Hitlalo
kla.l .1 " )? A M far lian.lrk Biftaio anl intermodlat* ara.
II. ta 11 * itaio will rrn,?iB aaaa ai.bi al Lloura. aud prucoed th*
a-1. ii
11 ay P.aprea at 1I1P M for Di.oklrk.aal InUitnadUte r_
lu - ?
tv-v ?? 1 r M fcrOl. - -ttioue
1 i;r*.. at 1 P to 'ur Dtibk'.rk and Bud.io
> : -t '. I' M fer I>miir< anl e. t i?>'arl-8__8aa
On M M'Al ?? - -.-,-..
Ti.* lijrw'iriM ror.n.ct at Daakira wihth* I.tke Sboie
Railrctd 1*1 I leveitad, Cio~-inr.tri Te.rro f'-tr-it a hicago kc
CHA.-4 MINOI. S-.p-rin-ndent
f'ENTRAb RAILROAD of NEW-.IER8EY.~New
V> Tti'k Hca.rr.il.r and K.aaUitv- Uinb-r erren*-m*ata?Ob aa*
afta Oit 1 IBM Pu_?rit*r Tr-lii* wiil leav. a f, How.?.rona P!i?
tte . N.-r-i :..-. Nrw-V..rk ** A kl 12 W and HP M M B
York Br 8*aa**-rB_* iwiu at s P M L??v* l'i,.l,p*1,ir*r_, opp..
? '.. ) .- I A M. ii P M Leav* Siio*rvilie lar
_88-W A M tl.?? > t* Witb train* by tb* N I ?
?o i ? ? 1 tiBltat
Htag, a cut t.eri a tB u*:u. froea Ivew T.r* a fo.lowa . from |_ *?
1 fleid for Hakenridge ke from Sawn*nille kh* Peajwr.k. Ar ; frer
WVt' Rl ? ?? t l,.".:ti'0. ki from Kvitun ir ,.
lAiikrobtrre BetMehra llVnori Manr.- . h-r. Ae . ac
ftri) H FEOB-kM -4 ipr rmt^n-ier.t
STATEN 18LAND r'ERl.V. fcot ** Whitenai-.i.
r.i. 6. c*i a la qoarabtibb, btaeutob rxmzo,
HII lANPlNC, T i* Boat* wJl leavatv-,-, ...... a dllluar.
Lr.ve litalrr, lii?t C Irt.t M? w Wt
I f- A M to 7 Y M Frtim 7 1 M to I P B
B'fbt baaa froaa tha lalaad B**al**B fetoti .
Knht liuat ft-tr B.rw Vork lljVeloek Ka - <
Bclodfd
PlfBDlT 48t?.68BiraT.- -R ....... ,, - r ? , ttt*- 9
t V oit' 1" B Nigbiboet* aa o'cloek frnro ibr li -I
? -. ? rk
fW*V-_ NE^ BROAD tiAUGE BOOTE. Uh
O.iO* TWEEB KIW-TOBR and NIA(4.Vn.A I .
CAN \ NPAl.il'4 vui NlA'iA.A BAI.M r. 1 I Llill i P OP1 B
io ? >.* y ?Pi.i
Ibr Iiprralri'tD'?.v*. Ni.gv-a Falli bi 2 ai p M M.il Tr.ii
Ihe F.xpr?a Tra n leave* lanandtif-n Bill Tb* Mii!
Trtiti lt 4 P H 8* - ? ?-' -igwth the Nir'-it I iprea rrain. i?
tbe N-w York ond Krie anl CaD-i .tiri.a aad Klm ra tUUma ?
witb Trtina oa tbe B*w-Y*rl Oaaaal mmhui U rit ?-t ?
*^lt7i_ill Trtir. tiao conneeta with tbe .Mail Tri'_ ru. ke Car.ar M
ma and I '- -> :
Throagb Tictt'.i'o behadattbe 0-_-**at-M i'o-npviT tttae
lali* aud CtBandalg-*. mi tt th. 0 '* toa
Krie Rat rti.1 ('?umiani. at foot of U.ti^r. aad
| * and B - ? - To.k.
N B ? K'.?aB* rbtrked tht ,r.?n Notban
IV
Beperh-r.. :*i.fi ()*rtC ar.d N K. K il - - - Ot-;. 14.
ld.-j IV W PALMER A..-.t R* l
CLEVELAND aad TOLEDO BAICbOAD.
/ ?- I!
uaBBdaTn MONDAY N-?? 'l tttAJttm onttXtttuwt kaara
i?|,i i . . .di? follnwi'
oo.,t laN rwilk
Laave Clev.laad at.' ? A I - ... " ii P M.
i . . .-. - A.B ' M ' I I
i I '
- ?
. .1 ,' ( , Bl , ?
. . la with Mad .iir-r
aoo Lat.
N< r I-i rt. Dlvll t -..i'jaky.
Lee-.- ' .tUT.U.
Uave Kaodoaky t-. ?- ,..7X8 AM
?- .
1 ,?'),; B08TON, ' i" ?B ' I
.,? (.BATRTA -
?
... I - .
^,.,.., .. i i- taaeh .-av
, . ? . . , .
npreafrelgbl Into '-"
rpiii. ..: .,i LAB ?: -|l Ll> la BTONLl.01 H
I ? ON .'i.d'. t i-''
? -,.;? t ebaag. ofaan - .-arrylja
'.',',....''( . VANDERBILT, G
iu,. 1 . . . , ? .
. a-Y.uk
1 a .,,.1
Battery-| laor.at lo I
, , . , ? ? M
?ad ? . - ? - ?- ai- eipeii
-
t 'ketrip i. tn -.-?
. ? ::.. ra c_n al-varB oli
-....,b .1.
a-iay tn*
.
-
paretroi
,,n ai 7 A M
A I'.a ? .. '.
W.v
pei f'attrr iw-tha aiat*-roi ? a .,' i reii - ? e,.y lenuil
at iu t '
NEW-YORK snd PHILADEJ PHIA DI1
M i< :; RSEY B klLROAD i . .
il. m'.
i . - J ."J il
A H n 4?
i . .. i : ni ? H Sai-1 . A M. ai.l 11 ib' '
lai. f.u, N.w-Yer- | II A M idlP. M
litiKin - -
ui, j ? i ?: :? A, M. H | I 'I I l "? ?'
flailhi pricealB N-? o L,n?,
?f ii li !? ' ? f rtiandl ? ' ?
11 tli.i.' . ' ? tho Keaa
; l.i ? il ln tl a und tf; ? - Pbl a '.-Ip'i'a
ki i.j . BBd witb baggag - I
Tl recgb Hcketa wld for Bal tlorore, Waahlogttm. u.'l ' -
W iiii.ii.,Kb aid CbailtaBoa ta all i - ahori I ataa. i-.-.tign bax
|B8c-agiataai.d I.ra.gr euatiaaed to 9aad S| Uoeeaaly l'anenger.
? tbe I, ry II n.lnutra beijr- t'.e trtll
OUDBON B1VEB BAILBOAD.?FaD Arrange
mmt )? ? ? t ( ha^)beiB-.t dti'y I'or Albany .- I .
Ntw Irikto tbd Iroiu All'tny tnd Trov-Uu tuuaf.-r MO
Dee l i*
. , ? . \ ? thtaasb ,ii I ir h'-.ra ("iiin-'i.ig with
N, il!. ii .l.i Vl.t:.:ii li.lit
MtUTrtlaBA U n.o.ah Way Trataa 18 M asd r M
ExprriaTiaiaaSP M acoo-uoiod-lloa TralaatB r. M
l i imtewa bi 1 i P. M
Ker Pong'l ki eialc tl. -. P**a*B*ef Tr.ir,! i: 118 AM 8 I 1 P M ,
fu ii, I I au.I.. laat , uid W'ay.l'itlathl aiiU IV.-Jgi) Tiain ? 10 A.1I.
frum 4 bl -i !- r. -I
I.t Prek.klllal M V M
'11. rarryiow* I ? ekakili aud Pi.i.ghlrep-ic Tr.iua.top rt .11 t'.ie
1- ' ' " ' - . .
I'a.-i ie ?'t-i, f a!CI,?ir,l,-rB rai.al. i-l,r .
kVRDA. BAIL TRAINBatSrWE M bwa* tian.l-.i. Cai .
ui tii 11 ai BtatlM " _
IDlH Ni) FitF.lv'Cll Jiip,-r t,tei?l?nt.
i^VAXl WE8TE8N MAIL BOUTE.?8IXTY
\J Mlll< DlflTANCE BAVEO MICHIOAN 80UTHERS
KAILRi'Ai. l.'Nfi Tbe Railroad la ijwupe.. to l).o .1Ii?.iaii?l
u. Si i.,?ii. .v.j kaara __ _
I..., . -,-,-w v. ik lu i! a NEW-TOBI IN'I) ERIR
01 1.1 )'- iN RIVER l'.AILROADi4, al U .,'clork A M. bi l.lug
?m rvtntaa at Duukiia ot Bu.alo; or lev.ini bv PEOPLEd"
I INK r.liA'.-. n!ii..-,',..V I" 11 ihia - i. it.iilo ii-n or.a
lBg trd ,ot)!..rtiiig wiih LIOIITNIN . I RPRJ 88 TRAIR8 oa
tu. LAKE 8HORE RAILROAD. und re.. a l hicag" "'i'r''-aln?
ek, wbcre * eomfortahle olgbi't r**t <a?y be obtaloed anl
prvratdatle'cioekBeBtBaratoa bj lha C 11CAOO ARD ROCR
I8LAND RAILROAD, for La 8 -tit-n Sunog ieM, Al
tm. ai.OM l-i uia, ail tlie- way bv I! 11 I.itti 11). Afa , ,-onn? it g
ailhi.aiowiih naim cn tl.e l HII kOO ?NI) O VLENA RAILe
? ? | i :t (faii E? nnd Dubujue
l.i. , .- ra -? Ibia hiu'l.aie thr priiiirte of itoppiog at any polnt
B,,,i i, ,1 i...:.i; ii a'lbt pliaure Ai.l the v will oot he auhe
Ibe o. ii i .i. ?- a..d iti.tiou. delayioccaioi.td by LOW IVAIrlR.
aa 11 < tl-. r ii i.'< -
y;,t-r- ? - er any further ibformatl-n, appi; it the Cotn
pani'a 089ca, Ko. i!0 ilioadvr... (oriter of D.-v-at., tn
JOHN !'? PORTB.R. Oeaaral Aa*at
M \ BBd EBIE B. li". t.. B0BNELL8VILLE?
ili II PPAI.O aud NF.W-VOltK CITY RAILROAD.-Ii.--ad
UtBgi ( e i 11- tid to Jrraey City.
li. . i of n*ire-.t. by tbe Eipreea Trtln*
afth*route, wiiha eertaiatyof cobi lalawith Li.b;.
aia.1 tprta of Laka Sh?rr li.ilr-ai t u i'i. ra i.ml. 1 elado, t bicaio,
bl ? ' ? ti mi l u,i- i.ntti tbd L'.iavilie; aia,, wltii a-.eainere
I... Di i I,
7 A M Iii r,... trri-.t. at Bbffa'o 9 P. M. Leavca for Oleveland
?-.
r ',5 \ .1!. M.1I Trtin. anivfa .1 r.imiraa 30 P. II . atoppiug ovai
anl i. ir. ... il al 9~..~) A. M . ?td r...-i.( at i! .flai,i~i I' M
>... .rr.it. .t BoBilo lo A. M. Lea,M foi Claveltnd
at II 41 A M
I a.nfr eheehed ihri.nah to PutTalo.
Ibtough llckfta al .">.. RM Bioa,,wav, fuat corner above Aalor
J ll lii'l I .-. i a a. t ll A N V (' R R.
II i i iliiaairBB a?- . N , .?.-) Bl hil..-y -.-? Itaiclay.
AUMiol.
C.ix \I'A MINEBAL WATEE8.?Min.r_lWatan
ruir'.Bta Slagaia Falla, C. W, wbar* theRatha
, \v? . ? , , . . i.n for tb* 0'ire of dye
J, |aa, ibdigt.tiun, lutui'i m tu- lu-i. n.o-ya, chr.mlc diarthtfc
, -? t i.t thr-n: f a.u. Ii'inb.gii, BOaralfto, a r'ua
aiid al. lar.iti-lot tbr a*lu A ?ao. foi eem.tia! -vealnea tn I fir dia
,,.,.,? adcntoi J Battlad al W it'irnae'i
11, C .ill.it 1 W -II 'rS-iN -r.-nrttir
.: . Ncw-Yoik P:i.e ?cra:i
M* '08 ItWTOaS:
,!. Clark b Co . Raa 18-V iil tad -7J tlroodwav.
4 liroadway.
M lln.iia.v
.-. BraaAway *
? K tdw.y.
DR. BMITB ? DY8PEP6IA C0RD1AL hia j
? all cae*ofDy.prp.it. F'at .
, rpidlah i. aa-l al. djr?ea ara-* ftJtu deraaga
. y each bo-t.a
| -iiltroadw.v. Deltrtn IXooto. Nj. B
- Ko. Mlloweiy. Triioarr'a No 2S) 11 b)te
ha .? N V . Jbb IV - tad Mja__gB*-pltce; Baouk
? "... 8441 Al!?nhc-*t '-? '? ? ?!?*.*
IV r . ? t N - I'- I2tb-at Phii-a-ipb*
h BA-NMBU1* Mi.flCAL aui. MELHanIUL
.1 Mcrrerat N Y -Foi tba
n ibe aju ic.litB af h* Bodj
Snta?l I'mr* Ur?re Tiu**..*. PelrU
ive'ing Conipaniou ior tbe eure af Vt>
8| .u-l tod Feaui - - n -
<aor ; a-ou, fcr tb* t.pport W
.' IB' -1 _^^^^
D
B PH1NNE1 8 FANCT PIL1 9
A B k l'. SAND8, tgenr*,
mt.
- HOBii - HOl 8ES!?A arn.'i
t. five. !r.'.!i adarted t-.? th* Hotwe to heal aad atrenfthea,
trret
1)
li
* tbe peblic wil. t-nj la Pt
CHAkB wbicb ia the iwat certalu I
i | - . ...
i
-
n-BeiB bav* : a '
ri tatli- to ftuallei .:/,. N B r"
i . ? '
- ,
i i i ' -
-
1
'
IMFOIiTANT to NUBS-NG MOTHERS-Dr.
rirFIHTAM'B IMPROVXI) BRF.AST FI'MP.-rlig-ly ap
j pn e.d k* tke moW rmtaea' 1 hie-tiar. ia lb* traerr
i i ? j* Blf lf ii||rr*t *t,p*'i' ri t ....r oth?n. rat* la-a' aVaW* ta
' ll.. iul.wiagMdef la-tbe''-t;i|.*taTatk*_dtibeer)-.B*e .ae w |
Ih. e*bar.'?r r.adr- '"a'**5_
I w brrr t! r : -ra.* la -???ifde*d Iu* aeppl* t-JKi'.. H.'*?- ?m?(.
I ef.xb" ? ? *'? aat-r-L wRnea', ea-l-xa
llbai 4t. r _."*.*. M tb* ao'taea -.-atc't aa 1 VxiM ity
._-?_? w ? ? -. aal and aipt ........ minia
' etiatut.-r. Ihwrt-i'T ba na 1?t by
| af asa ef tb* B*< I -..n-.Lt, aa* b *o Tirl?d ea i*
iB.it*'* tb* aTL.aii.B. bb well I .lirct of a na-ftat cbild- to a verv
; r-B-irlat (* dfgrfe ; 4lh. i-n-.;alrrf very ttl .'.'t,ow ta apply asd
nit ? e t f.w-r ot ici'?n. abieb raa V grtdatl'd 'o aay piuh,
I witbo-.f r.Tnnv-'Bg f?o_ th. br- aat : V h. R M BO* I *M* te t-t eat ?f
; on.rrt.fc. r frtm M. l _.e. ttb. -__-_caa _??* Vkttt
n .i 11 i'i ?i ?? *ni ki ith of ti?ta
E B' l-t'lll- .?... 4-g-t.l fiw tM Ua-"! !ljt',.i?''H). 1*8
Wat.) tt '
rrwfi g?E.T_lT _^_?_
Mi - ( (.1 i.n ).- . n\. .' \'i :.-*. rt.ia" iSi.iA.N"
ta8*a*t ot _r_-ci.ii. and taj-ritup .** eeea
I iirti
kirta'e br T1."'M' ?:?*: B-J-TO*
,1m.'!
II ti:> itrt . )! 18
t bo. 17 li ) tlya.i
' "'
M\ .*? k-B-L. i* i.l.'AIIAM.*i..i I Mllaa ON I
? b* I ea-d or Ma. ?- .-tigajai h.-t ?
i i wr. k, ?Lii it wia't i?; '? lhe ..
ftrtrge th-nt ?:-.l< iM. ?
.-o. ll rta wttt hf-rd er harr, tiie m Itnel
l~ >e
kl AtB-tl I T'-'.tl ' ia :? i - '
SlA.M: * Mi'i P .: iiO_J_HOi ' U aai I
k> f-RRLB BXPSfTOBAB I e-na Qiart
ko'tlet-l il fali.,.rt ?? l-'.-l tr., ? Ma aai
. eBiur r-ici. S,..d ),, ail I'r ggiatt V'. ? . ... * taa r-ia'-l. at
I^I.'AT t.OL'kAL'Li * li.\....i> Hi ..?! Aii.ii
FOAP Jaarvfaalll r*_ I* a*aeaIfl?B I e
6-.tl.41 ' kat karl 1- r* paai. dartag
? i.i. h iiu e ll haa tf. ad'it l,"fl :_.
Bji.at ?!?'? ' e .... t ta r , A tbat I ta*baI to l>**r th? ? Ml
ejir- tad taa Be9 ba.* at
- a 1
lai.rd liair :li_ S. . ,i
aoaiB. Ifcit ie aot H? enty ?-i
|i"l?- I, e..i .? lli-na-k-a. and H l>w?*? Mia *
?DMt hfaeti'*! wbite. DT.1 ll f-irtpla ?- ?
irr. cr ? ? . . r. -? . r .
hra'd u ,,C-l - ? i _ j?w
?
.-.l.i.'y iibireand 11 .ir Baerarttive ir. > :.- at Ur
( Ol lt.' -ar M , ulwa- ;
l.j VV r.ifc_itttL it. i:ortBi ( Mi-ta.' , Ll Ac
f fffll vV-TKfB
AFglCM 1 B * m;T [I 1. ?All i - . I to
i tbat
...
?
- !).-.! i .,
IN Pl .'..? i . ' ' ' - ?
?
i ? ? ?
?
11M 1.7 l .*.." II..1
k. ril ucx: -l?i:ed Bew
' '
. '
IE-'PUBSI ..dteoi'iho
"
tUaloi.
?
IN 1 1 !.-? :
*
:
tbi . 1 ? -.t n *t i' ' '
Dtud. .'aaie-' .rk, t_<..-.. . .
J ' , Pieeaiora.
iTitwei - -
N01TCJ aeeoi
. - .- . .
-..>- ii
.
.
? ?
? r- ? - , ' ,:
1 ?.'.ak-la.lk.ta
.
_ I i ' IMV.'I
8111
-
h, .!? I. '
.
. : a
,? ? 1 a ? ' ?
C ? a.V ll! ih r ' . 1 I ? ? - i i
l
, ,-i.t ii, tuii acti.-n i.-m ? a ul ihe
Clxtk ef Cttutraainf ( oanty ea1b*_tb-lavof Har ? ? i
, !' .
l,' lai ,'nU' ..... il *i V
, , : ' _ H COMEDl AT WAIaLACI
Tbt y l.aa".kRdK,l. l_
lhal bai the v-aliti af tl.e uid rian-lar-1
ivirkt nnd Taylirtoeik r. fn..e in a -_-898tk 9-MB I
wl, n he lvi-hid to t-llaw ap th I
Mejai acea af tha atafe. W
ItacM that ga - ? ; i
? i T. actaal pa-kj- la aal-T-aab-a ta th I
- niir. Kjuality el tha n.e nre ull a-BaV nl la U
;. tht .'.ardin* tM_araata afl_a :ho mlktop
.
tmi "-i'i i 1 ?? .1 n B -? tha BB* it. !? 1 ? I i' II
from 1, fer rk limt?are all BBBl
ttake np the ramj-ant wif, fun. coar-tn'.-M ur, 1
, , ti, , i i ,.;. .il... 1... ( . tUTY nr Keui.
i n l.,e ta aaa i I tai
i.r i bm .ly dur i'vii ar-,,"?-I BMfl af B8R*_*aR\ ea_ ear
rn BBB k'oa'al h iu.-tk( epi IR K*_B the fatbionabla) w irld of
Xiw Vorl. i* n tawi'lry ,xrej.fiin 99 th' i _i; ..? tirtris nf oar
RBtaRB-l i il'i in uil.i.ary, vithoui the upl udi.l pjliah ot' arti
liilal taah8f the ?ple-r.'.'<l id'n-n*-- af hire'liiury prikile.-.
For the M'.nit taaaea thal aa aaaaal aJorJ lha uiiirial for
_e*_ee_t-,wa cannot ivoatain a t'.'or.rnri *t I
**a*8*f, Tl.e ligl.t* nnd i-hadt* nrc Wintin^. _M
liigb eroii.li ta laritnture. 88-8-1 BM) enon.'h 99 ln nr >nt
in niicf to rank VV hat BM af innn. ndo by th. art -
zaj: cr j'oct * parqninade. when every one ear
..ut, ard ihfi ..'(m rl.n^ Bat I ty a-. 8t_8_ ; ' I ?nk
in t-onie iiut.ittra ei* n iito _M ba_B9l 1 ? ?
ih-OBghtirB-T-f-l "it' ? ?",it'.i'
t:.tl, n. i hl i 9988-11 Bl a BB n.-ly iralvanized itate Ot vTality,
j, t th. Btoga in thi* CflJ of Ni vr V. rk dein ___? a i lpply of
bbBuMaiaVi8il ytajiiafanaaaHirI Beaar ia eaa b 'or.
hat th. re be-.n the !.*iiie rurh of crowd* to tbo th ai.r tkt
t?n:e d,n3f.nd for mw iiiecen, BBtl the eame li-ieral reward-"
fur actoiv-nny man aml woxun of really iiiptrriur talcnt
i< aajaare of amatting fnrtuno in a tbort tui". and th.
?potirplajtr ljeitip; a Cctioit unlent tl.e plnyer lie poor o:i
the -taga
Thia a^pa-i i.t BaBBBBrh tj et d. masd wiihoat "upply rend
<r?*riy atttniit to meet the ditieiei.-y a bold under
tnkinj;?for d mtms 99 b, a fight a^a'aai the i-pirit aftha
ape, in ihlt hinil-jhtre at least. La*t ni^'ht at
YVitllaika IhsaaM tudi an *:icmpt Tvat maJe. Acmn
irly with tle tlat-'cal ?ve acf", and the MaVtempored title
/ /.. wa* put on Ibe ataa-'. ? th a _* J.-lity to
n.riry. lOttuiiie* and ver.1i_1J.tudf ef p-r
in tt:. n>: locfrttt wi;h thi- i-lnap and na ty ai-coatreneato
ol a few ktar* ba. k, and con-titnte* an iiidn.'et_?nt ol
to ihe ptillie world io iieit the theiutr The hiLU i-on:_iii"J
B8 -utl.or n name, bnt the caat liraply wat giv.n The pitR
i* a* followi. An tldtrly a-ountry (rentlemiip .t/r?i tirrei
. ?k? ha*jtirtni_rrieda vounp; girlofa wife..'.
name Mr? CeRTwaj] lleforriittotown? London?totpend
99998 wttri at the honteof hit n-phew Mr SimUr tl>y_.*.t
Thi n.}hiwitn..tp_r.i<: liriy ayoun~man haviagad?_eb
tir nf kWati rlkta.n lhe marrlape of the a:
ahew.M t a atat.il' the t htun (.*f h.m aad hi*. tnd en
i. a atd the -_8aaaf gaeaaaja .n h <
Liart. Hi* B - * | " - ' mv
rjing btr 'mere rb_d of a dvJ?'hter-_I_tJ la - M-a
PaBBF IHtn i to a "nitre boy'' of a butband?Lyt_e
vv radhaBR, i - - * . '- "
tatta lf TeBBf r':ylai*_ Mr Ci
Bttiai. sl-.-oti?why t ? ? ail
und lhe other 11-; ? f*at_aT
i,f idle-fikudalmeugtr* _f>.47i I BMBaa) hl 8-8 parmcr
axd hu* i.'
n one o.-. *.iv,n the a; pfiae-:..ii ... *
,:,! ni Bct-tiiiriui i-yniplfii n I
"._niv yaaag r
? dtttrha.'in
'
I vater. Th. '
'
I
?
.
.?
A irene of enat-oation followa oa tbe part of Roptrt?he
il ..aa hia baaeaf a* in r.fTttring to te I the itijary he mty do
1 ?r hy .ipoaiBi. her fonutr lur. for h tn At the rCmax <>;'
1. r aj f.iix.n. wh-a alie haa thrown herwelf hr~*~a>a-hin-*!y
b? ta ib h ra impla rrj h m oot to *eek :o !ai k r ? 1 h injarv.
rr d( tire iinctane _*taa_e she ba* ra-jr-rvt-l jnothaT. le r
l.ait*i d Liitro.ioca.1 by the aeandal moni-er apewar*. aa 1
the curtaia l'?Ua oa Ibe tabhau. Da BOBl a t Utr.ido ,-.*
tke hatband aa aiarh down io the noo-'-h a. be had jo*.
lt?n ap ia the cloada, aad Mn. Joyia'I vaiuly endear >r* to
laake Lim p> knd aetk an i iplanation of b I yoanj. w.tV. *j
tli ntpLe* bn.-rie* him nd to hk owa r ma. R*pert next
a, k-Air f.i..li ;.. ogt] hi, lo .f love le:i't* t-.-.ug txr^'.'^o*
arpthrw. atd tbere ia a -??-._* tiver w'ne and Irandy 11 eon
lonurri'e the bsrgain. kai aa he r-U irfl-tf. :d with Hqaer
1 - pnrpoa* b thahen and hs? Verer aatan r>.~tar__t, There
-rn behind i hi-k Rav !.bj retired aad
a.-.. 1- ,;t_ kr/kOB -kaahaaJkwka o.*rhe*r? the
pM At 'lie i 'iiii?i il'ti'iui Ib kJalied <>ver by ihe bappy
and oivL.. 'j L labaad. aad the tegMct. tt p -n:aa: an 1 as
aae* eeB-BBBB-L M aaaaacB?Jfr .
BBaaBBOW tl t: tl* tkt rafl ia Ul-.w. aiel .V
wkaearwdgiaf L'a aaa^iag helBi I a>l 1 haiband
? and -kaae i? a m-.-lodranv
rirte of rv-eoiMilituion. The b<-r aud gir i ?k oabaad and
aite- wlo I.ave Le-a iitorraLa-;. a^rco -aaiag ti'th
lady 1 ma of Mn JoyUll to b" f?n'la?he jfiv
ieg ap smtikl-?-_? ** d -' - j^it'n^ _kB8atealJ -' ?
loo-p iaLtd il i tmrtt
\Mm we i.ay tbat the corjidy perfonaed fur the fi rat
0BM iait nigh: t_l aot ompele w.th aozne otberi tliit tn .-ht
I- rama.l. ae a?,A addahettl haa.-otno l?ef *?? llie w.i.ld
v -it pBaaaaaa TLe aMefahaeeetaB an? cl-iriy tkt
tioca cl tkoee frotn tkt A ? .- I . 1 laa Grtm
BWe i a jwaaej wMk i-aScrSir
/ ar.d thf iriimltabk-a. re-i
. ? .' ' . | '.' .-.'rr>0*
ia S<r H tjonun P'lc-lbt'e. aud .Vtrr Bkadhw, F';.
iaakitcfj - ia hia lere mak _ca. Tbe I)':
I th- oppneitaof Mi <'.-. - .tni t^o
I".;-aiel :_,;i! atepded a* da^aorreotypea
Of llu* rl y ll..- woid aflrr BU ll luud ni B
tkcy ii ?'. BBl Iad it af-ha r ~ln t r*. : !,i-!t'ra
n*. The Imt in tke o.ic ataae waa too cretr,. aadf ia
r t.a-i sfa.j.
Tle kwa ef fiaaa fer a i-ian oM a nongh fo be her
? - ii, tha wb b '
rttxrrB brr;: the a--m
jatl.y ot tl. r li hia yoath oa hia aido. The
i.n -jiet of ?" ? / ? ./'?.
?
il'.il | u r- ci i _reaa ? . -
kaewa t.i bc bcbud ,;o bo! do ao
'?ut t.ot fi liviii ? i-i r
Wi '? : . no fn.-.'t wiih the aathor for aot
i ? i ?
with : -
-? 'iii twa :'.
bi ui tbi ? ,i s growlha Bt.d ti.r.e.l Cmka i
t:ut. Ihe *pir!t of tbe ege ga'ided hia h
Baa bb > da da i i ia tbe
?
. tl ,,i a li-' rj ? i. I iie?the
bfeat their i ?? Uut
h We
Tle y
aiew
'
I.i t nt H ivork
l,i .1 :
:
?
wor.l. C. t 81 ? 1 . . - !,, w
r [aaaa iamdw 1 Mr
i itbeaathor
wlo ia a ?
Tbea tLt c:: i
'?'- I
i ' ?
? tr ik'ti?' ap 'araa
cbanctcr, ia Ibia I aaaty awa
i ;
? |. . - t an. k a oaa I
A, et it ."uraVoiH araa bbn ler
aBaaaaiaf Tba Seaaaia
SARRATIYi: OF MARTIiS K08ZTA.
i i r.- i?tter baa been addfecaed to Mr I'i, -
llrr.r. Koit'a. wl. . .'on
J:r Paxni t, -h a arntinrr.i ot'a.r ??'?? 1
1*-; r, i n.d . ,!.-. p piaiifuil- li- I I, v .I, ? iiiu ir ij
nijd. tacel l bave to thaah yea aot
rl 'ii tnyaelf, bnl aiao fiar tb- p
a I.' li yonbavi -*tabl_?hed, aad ableh w.ll. in futuro. nn
f- r. C : a r-} i i t 10 f.ll ll ? I Wbo 1 Bl 8 tlie ^.. j I
,-i,.l. r llu | rotea li.m of the Al
rt i ll per ple as tbi*, povern< d by a nohlo Preeidea a*
iagbamaaky
f,i,.r( mn enJ tvrauiiy, ani in:l.
tta i II tlii-a euiltitl'-ll' '.
,, ady tu . I.t. k iBJaettce, nun.lc tln-ir bi
tews to mia ri' 'a of tha power aad their
" it, with my
thai ka, tbia barty narrntivc uf my kdsiory, b
,' Ufh jTut. ? liull.
On tLe S2d of Jsw . ? P v! ? *rk
?-. il Baa n 11,1 all
, ,t:. v , ii . tad tv. twe nn-n. aad a l _ara 'l t.>
I j..- aived half >t docea more
aitbtbeirdaj rerata daponiae Whllainthata
l - tbraara Eato ibe --a. Twa V.-'a, wUii twa aaw la
? d t(. hii k tn- ap. M ?
i nped ia rnd aa iciiine un the ?ur
fBei ? f tbea '? Iworlawraaaaeatoakaaa by Ihoaaek
an.l Lc.iid ncd ki pt BBB W tl.e water, alternately ptanzing
?
f,rettv Caa aatii wearrlred I BRiiaa brig H
acchorid at tbree BBBea ctf Af-w miuue-a lioire my
anival oa board on eaptaaBlaak me latall
mr Ltma and laga w'tth a rop*, nt. 1 BB gerbtg n! 8Bg
wia bailid ap ?a n l-ee uf ruen !. n i ? Aa thia waa '
lu j _ lii _e :Le Austriaa Ceaaal Qeaaral ond Commauder
Bel ?ai!/. .1 tl ? ;- _- ll ?- '? wi ui ko ibe I
bmyrca i dwitkoal priaa hbw aaj aodea
tu knii.."c n '? tbey itqaaaae bfaa to ? Inyra*
,)Be,fl it aa wbo bad jaa ooaaa baah flraaa
Am( ri('1 . . ...
Beaaltaaeaaaly wiih my arnvil un board tbe Aaatnan
? pBtparaUoaa we.-c made 88 _ie me uu a
? ow_BB-_dei BcbwaiW retaraed aa baaed, aad; after
ailtlie-eiiik." n-e in l.arrh l*npua-e t , nL. b I wa* naif to
*i)-mr tl.at I waa BadW ibR A:n- ri -hii ;>r -...-. U ti. 80 I
reeoBBiacd ia bha bo rigkl to tieht mo tbos, be ...
?tontteraa- ::.?-(!'ii-with tifty
liulJ. luaied i
aith i taii.a, in adiiit.uii tu wl.i. h Ivc. 1 to a
pillnr alibi u^h mi arma aiul le.- wai* lik.-wi.e iiel. In ,
ai.d with my ?' ;r-- ? wc: with Iba ica wtter.
1 rt n.hiuid ei^Lt houra whe:i, my raoral atreu^th yi-11 n_'
f ? m. phyak (.1 ?iiiT. iIbm, 1 I
ki.ew. na- Ihal rr.y ftrn-i I I! !>? ea nnti'.d hy the ph.-.-ii itui
ef ike naaaaa. aaa aaidtral atteadance wm adatie
to Be i i I lo ha tii i to the j.i.iar tiaiil * A. il. of
tlie a-tdsJaa*, Al aai lha Baaa I wa. aalsad by fiar men
?i.d ' anh d?oot l Biag *l.ie t? walk aayaatf?uto the aa
tweive ofiicera aad aoldiera. at
;. i di ?! 1 i the .Aiairiin Ck .
tiiTocai.'ir.-' 1h( Chaaeell Tthi n allresa-.-l bw Beveral
aiui vz whi-h are tbe f
(j wby f-r. ;u, l.ere ' '
A ?" I de'not k'c- w
t} ? Tl.iik f'-r ?lat reaaia mu are here I
A ? -1 know of no other rtaaon tban becaaae yuu bave
.j j ?!;??' tw - i - " ? " ar J i arry me. '
V - "Be wU: aatl irity aid wc do that '
A ?? I la t ?' i.t uw
(j _" Bot where r-\r- yuu b- ra and wba ,'-)iatrym_
i .
A ?"lly natir- lacd i? HoDijary. IVilui* yoti
iLat tba t'tc .ivr. mn a right on ma
BBch ttabt aa f han aa t?. Auri
?
ta . tkat I a laaBy e_a n
M'.ilerhi' ..- -'
be 'le. k aiui aiikapered a ft-w *?: unttD
lle ti*_i came tcain and calitfl tbe (" xtatn ler into
- Tr.-c't un dr rk. and on hi. ratara
. lauguage. UH tben u ka i*n t i
: - ?
. .. t ^^..lir^. ? .- ;i<0.i ibi
?twu. Tbe
_er. axd il waa tl.cn pre*> ..
i 1 tt and waa
VI. J tti.ert I futiad aBaattreai *n'l _
v ? ; i l by Mr. <
wa* aa
?: '.t I ??.. r,.ta -
l'< vlied. hare j
I
1 ?
!
B '
-
lad nir*-*.!- ttattd my baving oledgetl aay t-ith to Aaa
ira aaal tl.Bt I wi*b**j to i*) i*} t-itber.
Afltr tbi* e.iover**_..o I wat retaraetl to tbe h.-ld and
iF rrorf trinrf ind anti] ibe?dof July. At about I
\ **t of tl-t Ht) l'..iia:o la-Tabam taxne to bm al me.
kavii..- ' BMadt r 8, hwartt t.i withdraw, and
t i- . -t ? n wl.*;l..r I ? !aim,-i-'r mK tb? Arn-r
b pi ? : < M. e l ,. ri r. -,.r: ? tLo: I .iid claioaithe
ibatlihatird bata it, aad 1- rt. S.e-'lv _fvr I aaw
I ra-taaa ta taa made aa bn-.-j fce * htm ???'?*- the tix
*-_.*<' n.en ahfch had previ-utly hotn pieceel *>y tay lide
at.! alute n>e, touk aj-aio ibt ir (irme-r ibr. ttening prni
ti. ii 1 icar-.d aflerward tbat tbi* wa* ia roti*8i]uencw of
Cat t In?.ral' ni L**ire na'tified ratmtnaB.ier B-b-Bft. that
i:' I RM nrt l.Cf retid btton- ii A. M. la thoall t__o -ie.
At 11 th< Auttiian KUirnand-. taid lo tae tbal thi A-.tHiR
l or.f ul (i. _,;_i wat ini*_cf _ to rileate me. but that he. _*
AB Aa.tTianiTfrer.WQnl-l r.ot ?!.>*_. Imntinne It iremvln
. il : 1' M . ab n .i tcral ? '1 liar* af tbe Haa
?tr karrtad _??? intu a 8888, alway. in chiiot n.id '>r?.i_h'
i!e ?h* f. aid fr m ;,'. i I iia-tal,
w_t!, ? . | roitalOineral k;n.i.y-'
? Itattlycaatad ..!..!.
? t.d i ta, i.i bm in aph tsaaf, -ernto- bi room vci:h .k>vd
atlei - P
- .-.ii ? a r Br. i elaea aiy arri?al in tb ?
Frwnrh hi^p't! bad ? aeeaaia ta -how t.iwanl me the
Mi!.'. rinie88888 me nn! o-fnu'i;
ratrd to rr.e iLat Mr itrown had arrivi-.l tr .tn C 'n-lanti
?n tiij ailate.l Irt-tva-,. k
i tn aad Aa ri u LegattaBa, and hacd.d tn*) th-' fial 'wiit..
*__9a_t fr-iii tha Bea.B atarabi . nn my
wr.i ic .ic Ba-flkN if the CBBR-B-Ma aaatBR t
XXTIICT
~ s
"laMxfB wil! take hir p??Hu M ---_u-i ol .',?
iily, ui ba?rd a trtaa. ol w*t af tae
. :
V.4.. . . ith ti ? ? ..iJlo.t and M
th* i. - ? i . f. r i_ ? : a - - ;..:x at
aui ifcUiaidhtla jo.l. ?i.,f.i io caa uf. ?? ? ?<? or aay
. ihrii.i ?? :-ei< I. -i-i * A
, . ? ?
? if ar: W ,i in Aia-ri-a l" ?
l_,(.r ' ? , kowtarl ? . : ? I a . .;* tbat
ly w ith lt* righ 4 ab : .. fj inj
ca ' i - ' it
1 -, wr ! now B *te iha_?eeawary at?arg-m-Bt. for Kof- ?>
o ?Bd pe-wigf M tti* l' "? iu cnnrof-i, f wnb
tfce ir-icf.riil trttw.eo Barrr- a, | ? f, aad vou -ii!
takr ir iu ik,-x_. i wi-.t-ti.'ai- ? ax .
Ih. Tf. . ? i . -..aedi '? . k ' - i.
. - -
Ctrttf
Hk ibat ConvfBtioo I wa* plica in t e
? i u pttaaa, ahara I tnt i
- mv.. lf n k.
?i.'ueiit
- 1 ... I.nni in ly aa :
* I BM r.? wi II at rapt.-l to my t
. my liti r ,ti ni at
? 1
i wrinnc of my foll ai I i M Mj aa n '????
i . pi.
_ ?
,i ? i.i ulioii rei'..;' >
i.i axci the a -tral taa 1 .t Pbi ,
??'? Aim',1 aever i
? -
_
bavi
I wbea! ' retara
' -it tll"- ( Tinv '
I .
ly reeeived
lay, B i- ?
nied by Mr. Lai I
? I, aa 1; i
' . i
iii-. Brown r
i ,..|i fl in -.
.
T ? i I ?
bad
,.(::! ni ikl I
t' ?'. |b tbe < .
a'.l ? I
aik ?' '
il
notwilblti of I
1 . tria. T ' th
i ? rl, lhal i i. I i
tli! Convei ? ?'.
? n I'.n. r ibat I mkghl tUlnk n i
i ??
till aext < rh B -t 8
A .v* aaaeatR frtaadof aiinato
!:-.;. ' I
, ,,-i ? , ? ' .
.; 13 o'eTaia'k. ia l leBT9 .
ibo At i
I ... i-n n. :!.t 11 anvtbln : ha
|h t-i.l ei'li B e. ' tbat I 8
tbal be i 1 ? . ?
i l ii ..1 .i.
; M . ,"t .Mi
tbe Ftcnch I
ei t bii Ibraat, n di pat. b ft( m I t
roi
? I to tbe i"
,.fa ,,"_iu Witb thil dtepateh, Mr 0t_ ywonttuthe
i
li ia.ii ft, i.i :i. I'r.i. li lloapital ln i Mr.
I ? i Whi ? afr M.-o.'.'i l ft
; rt.H'.i.... le. On lha 7thai (i. !..i..r I wta _tve_.by_Ir.
' (ifl'.iy, aa niTn itl cejvjy of an i .-.tratt. f a 1 t: .- i. a tha
Boa. Mr M*r*k, at ,'"!'.iw* ?
iiixe . i r, ih- llu Oeanat P Mf?ik, tatatV. s.
?? ???'.".. '
" Aa ll r he.i' R tbe l-.n un 4-8 ?? ? pri.Ti-_-iar.al awrer, I c*n
ro' n ? i ef Mr.
a -
; abide by tiiealviifi.'-of tiiu L
? ' "
"I aaw r.| ial i Lat il.e r, teriaLon in Mr de Bnick'f letter U ao ptrt
of ibe a,'.a . Bl_etw*fB__a aad ayalf that aoa l
. .1 ? , ii bt Aa*tr ? I... beea r"n bv bm an.l tim
t.iiun I ? i .? !? lafi fl" i abak-VM un lb* nghiaol' tb* A iar 1
it
B 9 OFFI.KYt '* 8 Con.ul"
At f. ;, r. iii|i: ry nr.l"'t.) l?av-. Huda*
i|. Boa vi MarabMatad t_M tbe ooaditloaa agrwd b,
If an.l Baroa Etf u k, zive a ? ri/l.t wiiatover
I im. li ni.. w,iv ,o th* ; ato* in tbe
. zt roilin,* ve el, oftcr gikini{ to Mr. Oilley my f..l
ioBini: littlatalieii
?BtlRRA, W'edaeadty Sept. II, ita
, |. Orf-BT, 1 '*nl:
'*J|8: A . e. it:orui' d rar that ihe Minli'er ral lent tt Cuafantl
* . r'l.t lb* IMlfTIII-M rr.pn.tlng ir.vf- I wai
uo i irl*f I'uu rfilta blllTTTB klmnl' and the Auainaa fnt r.-.a aa
il ai h-'. ail u.i riviiili;* . ouaent tu tlial*?tl ***l IMI*
-.. , ... ,, ? ? .. ,,a ro.BT.I.oth tb. hooo* of the liov.i
-.ni BM a. -ri! a. ,n, Int ?e. au
I wii! now l.av. f?r tim Cuilanl Siiiea, an.l thu, aa
l rmbarraanirnt tiie Legatiuo M 1'uuatautioo/e aal tu_
? ?'e.
' Ii: in order tbal it ri-avbe esf.bliahed lhMlaeTerinr.udl.br
?? n'.i d to BCiaute wbleh woald annifilei* inkB f
? . I brreby glve tbfc ftlrmn drciar.tlon thai.M.h. oaht ,f
r-C-lal ? n ? B mt t.crt pi 'r eio,.. I
ir:vr tfcr rith', MerTf chtr cinxeu, cf ftw.ly goict to and > o-niog
ti awbl nriar b*-*ra rl'l I'li?. and tbat aBknil ttaBaR I*
t ou- fltg under whoM (hleld I hi* -
II. i a. . f
- 1 lex ti it :' .. BJ rrra. nt dr, !tratl*o. be duiy recurded. that my
.l . ra. :ta la**r***tl d"
MAUTIN KO-^ZTA.
On tl, Ml, ? i' (1. tobl' I 98-tad frmn .S:nyrnii in the ba-k
to H.-t.'ii, ii.en * -n I I have
y, 'r,. TtireHii in perton to II.4 F'xce!
\, , ? ? . al BBB. 'l.-'lcep _ratitnd_
bicb I .ira |.< letrnte.l, b-.th for tlieir tapfwrt la mv
ard tl.e est-blithment of a pt-aeiple wlii.-b will
jti-fU
Bftaa D. I I
LETTEES FROM THE PEOPLE.
thi: i:ui:i:uus 01 KMKtiaA'UO.N
,\i,, -n He . Monday l)t ?'?? 1881
Tn tt* l-'diftr n/ TV .V. Y. Tn?"**.
?-ia lb. bkjaaaa and revoldnir deecription of the om
.. Jetailtd Ln jourweeklyof the Jd in*t. moat
I aaajey Baa Teth
?at, it 1-' . I.. I n. r.t.y l.o| ed, arouae the prope-r autJ-oritiea
to *ne-f raif.n prompt and a<b <?_?...- to tiie if'i;v-ud)_*nedt
af tke ev.L Ou whtm mn-t n -t th * f-arf-il gB-t, kahithar
.1 r o) u.i rt Lip twgaaner their v,. 1! paid -Bf-a-M it i* noi
. ur jret*nt jnrj-xe to ;ni|tii're That it bat it* ontrin ;n
I ?
a !_____? iufr*_o, or perbap*
88 J ra n't.iition.
I ?:-.' "honl.J to lu.'itr and 'o stnrdily have
t that lhe thi
? il with htinii u wre: kedne.* have alao b-trne at the
-t aad the pLil-nthrop'c Sepa
e.-intr tnen and wom^n by only a few
- haie baaa thj*e to wbom no cbaritable appeal
. k t'tily made, *n?l who*e .tronijiM^ de.ire hat bocn
to tarn ti.at ireateM ef aartbly -mtiri lattaaa tbe righl ef
- raan it tbi*. bnt it eaiit t ? mimi the
?
- i-ijii-i m ; i .
?_d bari-B l.tard from my toreiirn torvantt recii-lt of
. , and oiiilesnl ne- i
r dav* of *ea li-iknet* h-1
by I ee (. aptain a ?!?
. i,? .1 by hiio. lle wat evtdently tar
I 'Ttteiy a.iTired mt- of bl* r?adi
? me hut |e***r>,oinv it fr th'; n-x' dty
?."?i--t.d?1 i'r.- -n*l.. ii ?[>' ]<-'- m imaata, |
B
. I-ti- U"t tl. - '.-.-.-.? lf a.;.. hin. -h-tear
la*R_a_tive c va* ucf?
> :
.
rt*. Aa exj.j- ?
. 1 kotl-fl
.
y vr aaaa ??'? ? -' ?*?- ? I
I
1 tavera* ?:
I.
.
. n-h oatya w-raaa
ly we baviL*JB*nB'
oi<n lhe a.umf f. male pnritv an ?
-
i - ?-'.'.
n tbeir ntiu.
? Binl n bv -1 tti ia I i
Ptafe* and b*?nl theaa "wi.h fir thewiclvea a a -
? bi kereof ?<nivity-th* optxirtBiiiir kWleediage m-are
a'.e.fBl and ua.r* f*aa,r?lly a-ef-1 Ul L.>tih*-*e
: tbe laareef their own *et. '.ne eaaae .f relig-oa
aadinoraiitr ii re tbem thi* rvbia perpeeeeMjlByaeBl
t t HTe in th* etrr***ion ot Me wiaht*. tf-JW ia H
wi'rt Oar *ocii iv i. b*?-avijiinjr grtaatly e-arrntA. oX"ttly
frrm foiiien importaion* of temptari n?f.r i.r ;\>atb. ba'
from aecjing our youih ahroad wiih ut a tn->t!i?r >r einler
*'~e. Am. ri.an roafiic tneu -in 1'ari* are va >_~f
%BB_ v. araatliey i?- jieit Why.
tu .-. BBBtl bii*
._?-?-: I '"?:;^a: ? ?- ?
tkt r. ch. ai.l ladha I*' liiaative aod pioe ottr their ioa
:a Y-ar*. A Wo***.
THE 1IAKLKM RAlLKOAD
Th ili fthfer tf Ttt .V 1. Trmeo*.
Bia Inre*dtnKth*B?OB?tary*nicli'.-f lonr aaper o;
tli* 4ib iii*t. I aee * refervac* BW8B l?> tkt ?*i*ll dinUn^B
bi retnt. re dr. lared by the Harlem Railroad t'>mp*ay.
? ih a brirf itairn.ert ol -a-ne Tbeee
. iui(i ni.y ptrhap. prov.* aatiefa. t. ry (.> " S ? kholder,
1 ct we t.rt.'t tbink ?hev will be BBW reijanle.l by *tooh
kalden ceaer?lly lt i? daahdaaa proper *a>t a*fi?***ry.
i! ai 8 rraooaabl. aam ahoald be anuaally oxpended apoo
anv grtai ent. ,j i,.e ui ihi- oat': i Ia :!?? pnocoot la
.. thia, ttn-t ?:! .'."..' v': rt'tiiaftai
V ithaof
AafBBt, SafBaaahee aaR October. . ,ftho
i ? f an ? ? 1 a? B*ei*gi*B p--r tu >alh or*r
Wiih -iu b au am.iBt- - ii aai uot
tne, coniiniia - ???ired,
tkiit afti r all. iiiu.' b* Koaai.
?r.J n jreaii] ? a Ba pahaibed eeekk
,.'... ,d -iii! V* a Urae aatylaa i'- ? .iathe
?
. l; a.! s ? ;
; ht will aa ' laiaw
i geoerally
watter V, ith laooapa lha f i -^uo
?? :-c. the acv m i t_ " "-av
rkaaaV
inpavi l 'I lt
la tiif"__ate lar aaj aataiwkia whea ?'? ?? m Baatty ai
l?:ee la". ceniid. ti . ::i t! ? I ? h it ia .-oa
i-iii'i d 11 at ?m b iba Hi-lt-m
Kailioai!. and fl
.ui ItlCl
i s MCKC ? ?
?V Tnibaa
| . , |? aaen it tta
thai tba Bob. Deawl 8 Dichiaaea waa a n*tirt< of Ne*
? me iu .-..rii-i-t Ihi* error, hy aa ? i
i . ? ti it . -i i *.
I i l.l - tl -ll . iu 1
i- .. u i ? 1 aaaproad t > .
v. ? . - - l
? while
?"i all
i well l havi i. ? ' after f
- .: waa
u , ainl lo p
- .
- th.-d-. B laoi'edwild-wood.
. . IM.'"
? - t- . . >_ 1
/ KREOS tl l:
l>r. W. B, Carpeta '?'"
Bl
i - ?
ofl ? tt
ea th*
,.? i , ', i ? t'liu
i
I 1 kOBB BR \>t
*
i, ;-r-d B
. . ittavilk . N Y
Ber. 1 Mi opened tbe oi laataBOa
a* l i
Dr. Foi ?r'aeaf,
i i
. i 1 ? . i-l, ',. ,tei, ,)'. Pee. I, tk D '-'? I 088/8
! , ,
1 r.Antoli 1 i) Iv-eture
U
, 1 . ? ii .it ln
I.I- . '?
... '.'. lOgi i
... d J -mi \ aaacod
? ir* 11 fore the < 'ii?- ?? l ?? ilo*' I kut*.
Rr., h'd* bt' oi the
I - , I S-ii-elV.
1 ??, ;. , , tl Hoior
i ..ii- n a n I i i tho iliath of
1
I ilu.,... UraccBa Joaea, ot Narfolfc, l.>wde
I . \v nko Ioii. . ? I. C.
Cattik in TnAi--\Ve nro gl*d to (te* thai a uooal
I, . lii ... _'..' ili TtlAB ftre .leiuln; lluil ;i?l ..liun
rteck than eettea, A Teaaa pefsr, tu kaVtag of kaa cattla
trade, ieya:
I l.ia btiiineB. i* crow-nx intu enn-aider Me Importaaee.
^..a Oila aiia iathe nmrkat towhlchil BdliW-tad Dur'un
?!, f-.huut kbrtr tboaaaad head ff beeve*
i tb* N.luH Itiver ot l!? iuni.ii!, I.uuiid fur New
Orleeaa, aad lurfce hcr.l* haio been ahlpped frum rtabino
I'*.-* anl liiii.ii.ula Tkt i ? , ' athat,
aiththe advaatagea ? i raUwaja, Ika eattla tradi M leiay.
will r.jtinl ti:e whi'le i oituti'irup ut ibe .Mnte, nutwilh
og th?t Iba I'.tte, lacraa*ea rapidlyfraaa aaaria
Mar,, T.i'iii atrri.uliuiiata nn- coaataotir BWerlog
i,i ock raUaf,whieh leqekea little lahor
? Ma largi proita.
Altlioiij,li nuco ol t^ieue (ait!. will raook thia msrket, we
ekall f.i I tl.e illuii i,l" tlu trada; in thia way il.ret..fora
lasmaaaabaaa ut .nttie kavabaaaadpfed kaa Mia.<ari,
BBboW BBd ii'enlu. ky lo New I u BRRM Th?l market beiajf
aapplii d I'rcm Teiaa, will lvave tli. up rivor ci.ttle lu ? BRI
to .Nt a Vork, ar many of them d? nnr
__kerji I'ni "ia are alru luting eHtnbliahcd in thatState npon
a lor-,'!; ?? QaeepoW laaaaffol Tk s 0 /Vnyv,
l.aa we ilu not know how many tli"ii?aii'N Many of the
grtat abeepwalka of Weatcrn Texoa, whii'h lluuriahed in
Ibe t ii,8 ot tkt Spauiah rulo, aro about being reeatabliahed
?? ri* /,'.'/./Di B*ya thnt II. N. OaldwaB, now aboal
acttlicL' iu Irilianula, ia btiii^'iuij aeven tbuuiaml Meii-afi
?baap i'r<.ui ihe BtaOraads toOolladCoaalyi andbrou^ht
un r un Ihe laat attamer Mt-zico, a Iarge im-nber of ine
blood haafca aad i waa bVbbi Kwrebara liliiu.ia "
Tbe di rtituiiun of a i-ieat part af tbo State of timber
ii luitl-i if ntre Iit tu -,'retit her-l. of hornnd ? attl.; nad .l.eop
than fur any uther ptirpore
. ?? ?
'Ihi. >!i iuikrer CiKiivii-lVe went 88 p808B l*et
niik ami'l ?r' at t-ieitemtnt ucea-<iuneil by the .iCeinjit ol
tkt uiiinieier I arawan to kill mie et _b* < min-l wiui ap
!> i, ;.-,| af daat Iiiu aa tlie trial, and hia Bhootin^ himaolf
irt'ore Ihe eiurt mul jury We proauine Ihe partieulara of
Uut iraaaaetloa will aat he uniutoreating to aae reaaier*.
_? la. 1 that the iury hail a^reed ii|>a>ii a vor.li.t, ha
-iin.ly rwaarked ' inev Baaoaaaad a/nin*t me <>a
pai-eii)? i et from the jinl, he bid the wil'e uf the j.ilor good
iv ai.d ttln-n l:e. aBaaWOd ii.tu Bha Urntt he wa in teara
ii.i- paetud off inatnntly, and he wunt intu the -uirt rumi
1. ? kiag ataraer ari.l aaaaa Badaaaaad than u.ual. He re
11 i.i ?: tl.e vi nli. t of ' guilty ' witbout m .vm. a ri.
The firai that waa aeen of tLo pin'.il waa j'i?( a. tbi erxwj
? :i-.d moting ta> leave the ouurt roum H? waa
poiiiti.'tr it at Mr. Vvarren, and at the aame imtaut (ired
? . ii I,. haad, I" thu piatul Oraa. tlim.t tbe hand
ii.tu l.ia l.otoni. drew ..ut another piatoi. anl ra* io the
a. t uf putling it t-i liie heaij, when Mr II ot m -"i/.-d bi.
a-m bmI drew it down tiiaii. the mdinK- Carawanloaning
Uil it tuucled fhe mug-le of the piatyi, when
i Ibe whole a. t, "huoiinir b.ih piatul*. wa* isBO
ln a ?<?< ui.il. How Mr. Warnm eieaped with hi*
tUoit aBBbadealaaea Ba waaaaadiBa; wwhhiBBBl I
i.i l erhiwin wb. n be firtd, in tb- a. t .f taking up hia hat
m li bv* the eoart room f>u axaaaiaatio* ?t bi. tmok. a
tk v wa* foond-life of I.immlf. wr,tl?n whifa.
in pri.-Db Baaaaraaa BOter*, a?me ?f wiii.-h diai-loae a
.IhUiiiiotr t.le aad -lef aml *k .t, * miitor*
li t like tha with which he kdl d LasBiter beinjf ia oue of
";!i I aj-a artenic 8i?c?r.fi_lly wrapped up aa aot tolead to
auaiaki'. and a i.ttial of medi- ine .uch aa. the doctor* **y
,,,,. m t, .,f tindiog in the poMeaaion of aeler
iri man. (.araw&n ha* t.r yeara b- en i. irao.az a ..oora* o
me, ihe evidence ot wbi-h will aiumi.h eveB
? in Lumnn ott-r .leura/ity The marder o
obaaeter ira* not tbe _-? marder he ha* comaut
ted. How i. ,t h.H in the coiw
.-a uf ao many frunia. aome ot whr
? ?: rnen in tbeState, i* a myatery tothote who
i. t kn.,w with what fearful and w.,o.leiful ^ift* be wa*'
deirad Hia .rieoi* were here in atn.ng foroo dariag L_
trial, aetivelj er.rtin/ thooruelvea tu pr.e ure hi* erq.ittal
lill tLe erldaaee "f hia gailt beoame overp .werlag. Thay
bad regarded Lim aa *n ap~ile -MiirerinK penateBiioB **r
ria hte._Ai)?B* aake. We learn U.at the jary. on rairia* U
mak. up tl..ir eerdtet, Btood6 to ?. When tke Jtdgt
e**B*a|____aa haa-k to aorraa t hi* tliarge. ibe/ *ti>ard 1J* ??.
i.?icg lur atquitta After that tbey ttoon ai
fim I he aaav. iag and l tu ?^^^j?,fj& aa
M' r > Pra- Cotvi. ted -Two'me. ?^^g
W.rd. kavebeo. tliX^ffSy of*J*r?\n\hk
^itTtU^nu oit K-brt^ywS
,'' ^italntakrA^lng ope* tb* door. aaar
( ^"kVafa tl^.aaK^i-aBiMaaar. b*ahar
? ^wtv^dhi- Ai id. aod *fter robhia*
t? wh?t ym^yTco.l-uueJ iwo honalrad aol
' , .ttbebaU-nnu AfwtbeyhUlaf
tn^LimtMtunn rrawled ab-aat tbree qoartrr, .,f . m_k
to aiSfjhbor b. aad gavo the elann
.. , . tawK.uii'" reir* of af*,eoa
... 1 ?? w ' i I | .
, J ? l 8 te: '-,-?-'. II* W*1
i bieh hia heal wa* rai*e?l
ih... hul ' aaja-n bi
lli'.u bi-lai- -
':
| 1 a wkite mku U
.i or.d afle?'ard

xml | txt