OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 04, 1854, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1854-02-04/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

E
Board iittb ttoomo.
,.. v k'fe. Hl't'SK rinoinnall. Ohio -it hadibeea
a_al-| \, I lt IH ? I , ,,f ,hr.^.r ?t.MlaUwwat. ta-ete
???*?",",.'.?',*?_?.- .*??' M.s-,? -aa.pve.al **>* ?_??*'_?
l?1?ifc. ?? *"'*' "?,,,.__ ,atill* -.1 ..ihat are.'li ti.at e.a*.
??? ' ' ' .1" *'.? eea^Wd wllfe
?Uv; ?;* .; aXtxltat t-leg.-tP __.d._d-r.,'.
__?_b ?-*?__?_ V'tla-V.--. ,r.. t ' . e . - ? -I tf '-e ernte I tml
?_? .tfcfd e.4 ?-. . 1 6 - ?* '? 4 ,e, . h re. ln - h..-k Ihev
-JV,, ,?. .... - .1 I a-lrj. ??? ?,,?,.?,.?.,.k, . -
?i_ tfce?, lfll>, f. *-*_*??* ,0 (.K(, M,l,r,i, kl-'
_air ?'?'- .vi> _ I.,I, - .
,Atn.Ki?oTKi MiiaiiMij .-^^wi.jg
;.l_r:;""r:xTA.:e;:.:t,ae:.t,: ? *_2S
^STlU?' HOTKU Bt. ^*-/?T_?__
.' Maal bet**teat VMTV?_,a v all-1 .Bg.*are.*..n*''l.
^,~?.I.X,w.t.;^ ____,-** VI f.lkklliPIKI.IN
a?va-a lYiwif.i **?"_- *? r*> "' ? ,
?js:..*????. .: i_^^S__e:
.AiS"!-...!^..^!!' "___?__:
J aiai?ne_?"-1 <""*,?.. ?,-,.,, .'*P'.-.V'?
a>f*a*4!i BBa* ? .k r?h.,t,al aeonl. I,. r of OolarB
EhatUTri te*tt_rX; tmmtmttm .
Ba1fa--B8f|aBMaflm.66fa?"?"Tg, ROM,,,,, ,.,..,.. ,-..,
%M'KKNATli?NVlJOTK?:.?^
JI Nbm. New \e-rk 8 aew epeti.t .s ( ^. JOU !?_,,,.,?,
?^IM lirVIN.YVVY S..~r...-" ? ...
A-XIkll VvYlllV liiin.iii i iiKKiort) tir.t-c.aa.
iT .... l-fii* Litafelaifeirrr ta _**Bj a *??*,
a***e ta *** ef IBaiw a ,|(. ?, ,_,.??, ,,? ....
Bar**** -tfe ???' K_fC__ taaa-3 Itaaei oa fe* tUbbeU, ... a
_J _?_? ta? fa-pk ?-? "-..la,'... aa*wfe* raa produie aa
KvABD -Te 1-ml with partial B,.ar,l. Iwo -to.,.1
_._> K*.veaa_ aprii*l. b.ttie li, tereoce rtaimred App T at N I
11 t?afi _ a*. few,
B.vXj:i? v. ?i....i ion .'..a.ti.blo rooiiK ,'f.ii n-w
r+boaet Ke |lJ'BiT*t*ay.plar*. ri'raer o( Kub l, at
BOABl!?At No nu liWibor At . near Broadi
>?__.,, ?Ai.?.'. __ato*MdBtae- gen.lem.-n ln * Ir*
l-.-XT ?-.*..-:? ' <?< m.aleiB.mpfi..pn,-.i. l?.BB*r..8
IvkfliWl'''' * " andg-a-l l.-relioa ii-t . , '
6aaaa
K
ad
ri
BOABDING- A pri.ato fcadlj "P town. ovvnin.
._? k.ii.e.k., >f.. .-dhtvingae.-er* roo., wo ...I ?l. , ...
laawa ?"-."" r. v . t.i- ),-> -- *'t* all
j__&tfataTO^ B"-"Slt? ?'
KaB-kamtUerall'ta-Od.ee ???,-,,
COABU ta 1'ihOOKLYN NEAB th.;> l Ml
IS r_-Bl OM et IW. tadtaa can BlMW ?J*^*toj ! ,'d' ur
cx,- ' .;..rv;;'.-*^'V4.^!p...;.--ceagi.eB
amt\m\\\mti! fa _*- - . C. ia-. othr-... -faar
l*_c?\Kl* WAM'Klv-A Geat-maaa aad hia Hn.rher,
6s^_^^lH_H_Ki
Cb^-^ i.ns.iii'tN
IH NTfoi'i.('AKl'-Toa:.a.'l'n>u;;l uinilY n bautf
J_lp5BlB_*dt__**?'-?^*?1''~* aENJA__l_.?-WB,
Ko 1 New Yiikln -
___*V-_A1 R BN18HED ROOM_? withoal B-wrd.
SVu_ar^-?- _-.li-*. mmm at a. n w.ri._.t -...-xt
Iay,, () ni] \>vNT K'ltiVS with BED B00M8
-VlaVhed .? -. a - . -o-e .ingle rooma, ate uow
t-atiatNo li' vv.i.-.v-plaee
"__'\\TFl??Bl two lif.it.eii.en. in a
>> _____ er ?"?<?.?'?"?"?'"' !"??' """I1 li ltT___..'__.
aa tka fia-otapc.-d BB*. wfck a kBcfesa and a room tor lerva-t
_Mrf*-VD Jr r~- OtTi-e. alth ternia _
(jonfics to Ccl.
U-EUE-kT to LET?Of atore No 360 Broadaray,
,M .V.I..M i. 1-..X |,,?-_,ou.-')')y!'"
^-J5^___?r__a_;_NBUa - Ll-~y-_
7^f___LGEo- 8TATEN ISLAND.-To be letjrom
L 1. of AI-il or M.v. f.r al? -..ftfe or one ??_.. t""*^ ' ''*
_fT.wifeg.rdpn .a afit- B 8 ? .w.lkof ,hc V_B-.rbiltla.4l.
tai Ad'rfWlioxi.sil New-Toik 1'o.i-Ort..'-.'. __ __^_
rvilMSHKP MAN8I0N to I.KT.-To lot for
gs-l -__--*_-?_!
^_____-a-__?-|
BiokBi-.i _-= V'
_T_A-E of HOI eEand 8TOBE near Brtiadway.
JLV. tMVa;k't.:....r 8ALK.-IU._t ... laiaf all taa**, *?
iTrer '(-?? a. i ? -r Ib-i .. MB??-*_
t' 01T8 to LKT.-Tho tbii- aad I ,nrtb Boon ol the
. If-J-d Biw ii.,ie S',..L6 llrotd-a.. w.il .,_.., totetb.I 01
******* - i'-^TtYIia. ?{;. i'N.".!.- iY/N- a^a-way^
___t__JIi POWEB to LET.?Lii-towith o n bo
S__-r.C_w_S,MCHAB_ta_ MMoaww a. i
Itawte-tt -.
STOI'l'S to LET-Noa. 44 aiul i.i Broadway, m eoo
__ _?Pi ih.-p in ihe tear .0 New-.: mnYing tbe*bole
_rr"aWDt lttt*Akmr\m\mm ?, 4a 11 at. 11 ta I -_ Ik
renr-a'ry At-l'.'. N'P.SM.TIIk >. M. -I broaiw.,
THE BECOND, THIBD, FOUBTH and 1 II TII
I-LOORpi. ,l,a tbe B-kSEMEN r t,< tl.e n lUdla. No. J.'l ittoad^
My.M-*-* ai'""-' * ^l....;.rot.-.neota Atl
tolea... tk******d Soor Btore. eeeaplrd M prr* Bl fef (ire 1 ...x
S_tT_e, No j... i.i .adw.y. Alw lo leiae tbe eottr. (New Mir
cac.il. -''t'-.' Api.lv ** a noe_
ri"(.i A(.l l.l.I.EI.-TS - Toletio Fulton-at.,Brook
1 Ivn. No .'??' ir.' :t ..)?.. .-ietbe C't J.1*'1. ,1'" 'h'r<i ' "^
ft.Brtir_o-r.ot... B*w bt." ? ' -"'I' '.'-'"' 'h*
ktt' .iti.rti.a- in lu..i.kb u for abo-'- Iib.iop-i A-.|iv at .' A. M a <a
8PM U.VALI NTiSb (i II-YI.I. - ?-ptirk. . tha ,
Mea-Yoik.
["O be LET.?Tl..- Batate No. 3 '1 Pearl il, eon
J. , ,i ... It II ainnte- ina I'.tI nt t'i- i-.fv
wkM.HC-tariotenaat.aia lakta. plaee an.l wll?a r-atriln
li. ii, ..i.t . -.1- ? or '? ui . I lb-t_? will fe* er*_!*d to c
arbolt-. ? !t 148 -wt, aad ta eoeb,a maanor aaito lott
tfeexiiwetif *. on " Prii.ni.iao4 furher iaformt
plyioJ A. VMD-BtVOOD N.? --' M ' - H "
T.r .
T'o II T?ForaTerm of Flve V.
Hm ,r No 4. ? I. ? Ii ia now
dlTid.rt Into f*..r noira.i relectory, ind . |hl roo?i All
B**_*N* 4.IBi?adway, cotasr ol t!i ao* ? ? . by the
Bieaoit.v Itaoiaac* Compaoj A'i aBl ?* a.. 1 'Jtrllingoa th"
e.iti.rltifltiofdiv.vi.tdt ihoix .' .'? ' - i v - .. .- iiun
I'?,:.:__?. i.u C-BBllI -
l,__-a. A,pl> to I' I"' *t[\ ?
1**0 1 IT?A im.' largo atore lOodd I ?' fronl
Bl-ie fora'rre-t - peetebl* ' - 81
eulti-oo, i.fl'' - ,,)'.^
CBBBl-ll Yl. H I-.i' fOI <!?"' YYIION
HAKl'I'AN Ni IllMoll J ' '
TO l.ET or t<> lil.AM' Tho hrovvn moio :
le, .olrr. No.f-''.li *t -i "?,!0,,"J'
Ir.,.-.. - _lb*
to P-'l i VV \ I 'i .-. - I ***-*' . ? r ' YV li
BA-BEKca?frof Hi adwa.r aad M hal
a^O LET r Ll A:-t - i be tii t-cl - i - Soa. 11
aodtC Brtadivae. vtili b-ef" *d
tn
r|'(, ill ..i I E.A6E? Tbefonr-atorj '
I and I i.t. Nr 4 Bi." lt, * e,
Ut_iaKit iic ! bi 1. .... 1 WH bat
_uri,,i,nl I.a'r.. ai-.ir or mt.
fntUll.,.'". iri'tt ??' I 0 nl ? a iWallat.
Ti LET?Ko ? Ba adway. Pai
i the tPiip.toiT xpi ttIB fettafe H'i'e near i.'fi f',
(rx(rilatorr.)rottf ? ani'. Iw* l.i.e pat'ot. ktt fe
?a ,..!........ ??..'. .t:-p.T:..r.u:J.f.-..-.t-ai, -.*. -
:tir.? .r p.. fe.i.t *1 I'tpo* a. A f". to J! bl.a OKLtZ
itOI)!TtZ Wl ..... ay.M to L ii No..l7 Oroen
..
ra*,. i i i 1 !?: No. 71 V
1 ai ba'.V PUll l '
Br-t-.'-t No - ' ....... i Jre a.
?
ri'i' i.h.T? 'il ?*??< -i ? 11 ..I-.--H . ni 6< , near 5th-av.,
1 U .er.ren ll i ? lemeaf. wMt?
m.n. ri.rii - ?. i- *r-:*' ??; ' '", "?* ?;;'
.'11
| | | :. | ' ' . ? . ANN N ;, .i.....i;,1x.
TO 1 Tf i', i'.,.|.itv oatbeaortb- Mteoraer.ef
.. -: .dr it. Bo* i. i-tia ..:"fi-ur 188*
?,BI, fl . : le t irr..'anit'r ...i ioi > oi- fa aiit
tfe,,._.tvi i -.intt. vt .-.ii tion AppW bctareaa 18
., ...ick.ftNo -;YV .1.4,,,.;-. r m^mu
Ti LET- Sevei atory baildiaaja oa UM st.. bex!
Iir coio.r ol the liiim. '?' I? . -
1'a'a.p r.ibit t . <vi-b? t n rtl.l aa -
_-e?(.'n.r_.i?i<?ir Het aet.li Bghied. aad cataatatad tar tay
k.B.H, llllll f . . ii lug [...'_?,*? l'l"fc?' ?!. _"-.* l^t'.ii.llm
_e..atr.T A.|i? >n HPNKY YYKbD. No 187 I'n.va ?1 . __:a.T
t.t 11. ..V ?t Ba
TO LET-Tht Iae Dai-aaaal Na 6S Jotoat. r<?
aeaalti. livru ui....t.iate.y Oa* tixturea. Crotoo a ' I -'
Al i t oa tbe _K.ii.ie, a to A H. DOtTl
1**0 LET?Thr",- now aai t K _.u_t Lofta. ob Broad
. wat.aiow Canalit witbfreat. rrar a e*8t*t Baiktl Wl'*t,
bl Apply lo. Ull.vp.i, I'.i .BRA. ?, i
N.. ; . :.-.-_:.vit.
T() l.ET or LEA8E - A (l--ir;,b!,. throo-storj Hoaar,
ai(b l?4f o?n' nt.l . ud. r r lltr , .TiSei . i-ti L- iitii ?_?
Itc.mt.lo* llllbe mottiu ituptoteuieoU. Sa't wttpr eia?-U itv
aad re* ln ln i" ?'? ? i ko A lt:..- ml ? .th ,-tpe-tiap aud
ehrutbtrt The h u_- I. iSx44. with an mcbar I nixr/a in ibe rear ;
aa it aeaajfam88*T*?. I a- I) f >??<' Ikoten .' I. pataaa ?? l iiaaear.
HrM eBOlo B enxail t\w < I 6*8 .. 1. t , Ne
fc "Taa.j *i
IHi LET?Tb. premtoeeNo 1 Catborha at..naraa
of Wt.i-oo bo* i-rc |.ied by I I iad OB Baafe .
wlli be mpovad to Ne li- IU >adv.av e-.-ner -flj.iti* .n *
aboat the ln o! .'? t Batt ______?_____? _* *-*'"
Tu l.l.T-Thut tioiirnhlo th.,v-'.,r ittic aod b..--4?
mtnt PwrlHti, w.tb all lh* med-ru >?? -ot. inevtta. v0 __5
Mtb-at Itcai. or v l*> exa?ioed k? xBordecn BttaaM-M
NIC'HOLAS HAIOllf, i-<- M" --YCbat'iatn.
oppo
TQ-ZR----r aa Ox_04\ thr Froal Bmcom al ol tbe
lotae No. 414 ?ll.8B-.fe B.
T" O LET?The leroo.l loft of the atoro No. ol Dcy
*t Apply on th. pr. luiera_
T) LKT or LEASE?l'...- ti - ? >? '? l> i bta.
Beat. Ot-raand l'?e IrrNn 15-' ?"?,'. B8-B81
Abo bomae adjoialrg No IM Ortad wiih a 14 ar *!._v a ?
lbe abotr wlli be Irt togith. rora-.arot- Applv t >
__ea-o 1 JOHN () SKYION No IMO .
tT*0 LET ior a TEBM nf VEaBB?F_re I .??<.i.it
J. of3?b-*t. North ftitrr. taitaole fi,r a aone or I_ uif-r y*rX
Apply lo CAMNON 1. OFROIV oo th* pr
iTH) Ur"T?The *2d 6t..rj of tl;.- Sr-r ocenph. hj
1 _ ktaiaeli llgbted aad adeairaWr loeati o App y >a -.be
ommma' Ul$l.XV% t! 1MPTON B ILLtAMS fe iV. Na _
ItaeyMd Mo 6 Barelai ?ta dtr-etly l? f*ar of Ajtor H. M
tA'OKK SHOI'S to LET-Wirh Stoam Power. io
f? ibe M ba-Hd.Bg - Bna-e-e et v*-'j^?'16."?? ??rD?* "*****?
wiy belr.g W _H on r-em-et 1.y -S tli""
iUfetrd fren. tb* no,th oo "r.am-.t a-i.l ?
IBtaffeT I ?h. n ?
aiae, f-oi ?
' " --**y.
tVo...vS,,VVr/.*.?^
> > raa B BHteflJ* ^jj^ t ?K!'*t.
?t r nr lo
-3onc.f9 tDaiilcb.
rii.l'VM'. 111)1 ,s]'-\Vftiit.(l to rent. tiiat anl
[ ?' |?_ wikaala-d- ia 8 h.althv *.lttM 11
,1 _3i_*ft*a N-? Y... Ct L.ng Iflgfltt -*>-' .1
[.....?.ia. l-i ail*.] N( K ? I or Mile, a v erj o I
M'1 Nn'' ____, ... ,, lt..,.'.., e a..! F.'m of fma
?_*' , , L.,1 ab.-,. a* UefroaE t
?&?_. N 7,yV.nn^;^h,B.hw.i... kruir , t al i.ndl on
br,,,,,-. *'*'M1'"u'*r-",^_,MfV.Tr!.KR-:- --ru- ?
tf wtl l'-A niiail <1(alrakle Hoate, aear tke i
II r.f.h.r,., abhaatera aaMaaaaaa taaaa
,,a flae Adflrtat lt Baa Ba ItYP 0
It'ANiI l't.. PUBCHABE?A l>w?llin_' Y.onti- on
M .'....iinlliihu. I'no?t b. touth of rraabTr.-. .
,., i-ile. t..t uvrr 04.400 Adiire*. I ( . Bt th* 0...C*
I.'?)?!"
Keal -Olate for Salc.
ANOr.I.K H0U8E hr BALE, lw *'?**>?. Ibo
tt?B .!...- :.:?? .'<?' BBkpatjwalteW *>?_?_*
f,<?.,.:ifefl .i.fl'*?? ffil..a|f.d..'.M* ?J-1""'.,**;" '_, >*
abMdwilhal raaj ..-ata byd,"?''?'"
.... ?,e ,.??,.... ,r.t. ?^^?'^^rii^'X^aToHB
. aad a Katn, in New Roihrllr, fl- BB ? appy
vv i: 11! Ka 1.1-iv.i -ttI-?? . B.J Hw. ?_??*??
a i^-__a/_iS?5ffl^s '
fla't^i-ayi^^
Nu .'..JiLn.i..<.r,i. ibepr-niite*. Mtff?L M- .BPBflj '
/idfNTKY SKAT f..r BA-E.^A heauti.'.ilr; intry
C wtlrffrem i.te ... -|-5SJ_JJtfSS#^ **tfrW*
*.,*._ win k* '';ri,' ;;.'V; - ,.Va i v aifl ??_*?./
t-n_a laqolt* oM?^Bf_l l.i-.v.'. -7-ti
i*.n* s\l 1 -1 Mirc, or in parr-olt, ?.'i acres 01 me
r&^fe__4-_:?l
Th* Parn. ha -Jae rtetgtxe re .aad Ka ^ o_ ,aU
tpn ,oiV VA- SHlLvaUO;. .'*," ,36 i(ria..Unx. N Y_
. *,.,, ju V| ..-_ .\ 1'arin ol *.">? acrea, in wkole orpart,
l m^meteit* B.*i> SU. -ih. Hatt. "^Jj*!
ODtl.L ontber eu:-i-? ??
|?OR 8 M.I-'I be thr.-e-Rt.,r;. hriekDwen_.-HoBMfl
11. "?v r a, frto'Wx^'rB^tTt'-^, ortT100
ttt May n. ll All J t0*Btgo*\ k" JQWDl*, So 113 Wall* ? __
I-.,... s.i I- or ?., I KT.?A pleaaBBt Beflideflfle at
' S!.-2 _ I 1 ro-v. , tt - ' _? __T_d D. .-I an I ro lood
W?_S__a_lv_a*a_.B_|Oftbl t .-..acreauf jtMllM.tath
?,__ tnd _m_tdloui Ho_*. contalalM ?1n?-?_Vui_
w.ter Applv _* '?' klNOBBURT. N.,.6 .-';,'..ce .1 , .. 3
\'AI I'AIH.K PBOFEBTY for BALE ia BBOOK
LTB -TWO Itrn-t'orv full taif narBn. loldinu doort in baan
?,?-. ,.nd,,il,ftll?..LiweliingiH,.u.ti, tbaatt oa Oaa-**_*a.
Of'pi.Bklin M .Ctooklyn; two Lotalor.niBo ?? Aaa Bll*t
-.)o,ti:,got.(.atr..av. To Iboet !_!*? k* m-t.-.n uf
tialta-iv . cuiun.. i! If ui.r.-.-aaa'i A: | I I
ij.vta av , co ^ g Cft0ryi/L_ v.? 4v PaltOB-Bl Brooktvn_
1*01; BA-J ? A ra'ii.'.ci'iitaiiti:..:-" l, acr-s.in Mew
l4 J, nn ".r a? lr in El ?'? tl t"wa u. ptV i Fruit Tr-'-io. i.l
lii kl 'II.- I)--.-. .:.r if'ars ?dronaraodioua; tbeoxtt-bulMlBa***
ite^l_T-l^--1te^
'?!.^riK'i'i^^l^l".
i'OK* l-LE-Foni Loti on 61tt-.,feM I_ts ea
r lat-tv ti.o L-ffO'i i".?l-i'.. tnd nno Lut oa M~i -. i 1*0"
on 144ih aad -re L... mmta*. tfljfrrMt N? ItrtP iBflWtt.
"L'Oli BALE?TbreebriekHonoMon Jefferton place
l1 ITlh.t k V3 iiii,n..r.urrh. pl ??iBtlT loctted with n 5 mlnut-t'
1701." SAI E aini to LET?A new Brick -ouend
Lot in Bearee-a am. bath if ?' WllH ? ' irtk . -
. V'-vfeiii.'..^"!..;:,'.
H0TJ8E8 lir BALE.?Om browa ttM
Boaae, ea ti.e aat Ba* et II l.-tt ._"*?_? <f No.
aeldai i.i..*l'>" Oae tii e"i"rv brtol Hobs*. No -
Ma.k'.ii'.,. alea ail.*? Two 1 - N ? "? '
h. r i'i'. v, ,-i, 11. -e oi: the r- ir ol lat pri . Itt ? ''? Teoe,,: ,?
Uoaot i.n aoahll I ei 14- -! . d.atant 114 tee!.eaa. of Avnne B
,?"ri, i.n'.ig t.r Bl *_ i-r >.-*r: priot 4:".i ' I
!v;A( K,.l.l.AN li BEBBlTt, Bo 4? gtv
Coi'N'I'KY BEAT for BAL-S-Bitoati I lo I i*bkill
Villo.-e Dut. !..?*. ? iMBaakofFitbkill Houte
(ir.firu L'urir mii - ' tftad ?"a- i-4.
?-iin iui the lf? ea tht artlval oi'ia.h u.xin at tb* Uuiiaj.
H.rtfoitYaad Pkabkill Railro. arvej i ';''''"''i ???"i'ii'1
,bt,ui t'-", l t will :?? ...... tew, Apply a It BEAO
( oe tti.i.'.-.p, val:'i- bu ....ii, typ.ll akia e?n be aoea. or 3.
^8-5-! ' "' "-I-ot Ififeeffr,-!,,
ropUia-gel. ?? .a d out a tsrden, wn'. l- -t
tadtrtrgrea trei IM _
I*!'!; BAl E?A (' iivia-e vv iti, foui i
. loth-ai : tCoauii n ?..?,.. Lotoa -tba aaa I
s.,1 two i.etl b.i k. . I.:t.. ...ar L'l. av.; alao l.lict.
nu lioai-kti.f. ll(?.f? "t. '- ' ? *1 at.'l Jiiba't, 1 -I
tli-u.- Anl;. to J.V.MLS K CI.A'M'.ii.l.MN
?
1 ."*()]. SAI.l. or toLET?A li
terfr. tea alnnleaof I '- . ,'? tid N-aw
1, ,.,? ,.., nl lel ttUi Oa tkt |. , mltei ar* a bxro
atd ?.r l r i a witbi I a ' * ?
andpleaaal ocatl " n.r|..ainni any otl.er ie ?
iui. il... r irroai i ?? ?t Bivi r tn.l .-?,. adaani
, ... i, .. , la. Ki.tj : ? '
,,,..,,,, , . - , mortgl - lai-nre of
HORACE BMITH, or'DANII L O. HAIO IT, Poitcbfater._
1?ABM for BALE.?Will ko offeredfor ale
l.i dai .,' ? ... i
ol iai.d ia
jn.la ti -, ,;, - <? tv. Near-York. -' mllta !. D .
'Ih, r.-a-i on i' twodw. I adtwota
llved ? i . - - l
aud i l.t'ter loeal not foui ' ?'
I'vryui ? '*?,'?"
I- iihet . nriir, lai I - .
told I \ r I.. 8HE I ' ? ?**t
TenBtofpayakaatUbaial Poraaotl ? .-'arinaer rrr lor.ia p-.pe:t
POB BAI??POU-HKEEPSIE PBOPEBTY.?
JT '! bt aan,,
?
? - ? .
ka miinirt!,., I
a I , 3V i A ll'J "tINS
. ..uu I'oor. ui lo r-.VlIl'i.L I. U, .
\
FOR BALE?A . ? :I : ?
bm' Lot en Lexing'i.i -
I/VK ."-A LE.?A brick 11 i e tn I L ,t in
iToi a . ga, 'iuht,
. ' v
1?A__ ior BALE?A very deiirable litnation in
.7 -V ? .
.
v. i 11 we!, itd, ? ?
? . > ?: ? i
?7*1 .New-Yotk.
1,*OK BAl E a I bl hu;lt t ro-aton Brick
?ai;h Cl -a-n w*t-i L tt tia -
'? ! ?
I*( I." T-A: l - li, e anil Lot Ji
1 :,a::ic:.ai.. 1,'iMa W.C .... laryee,
1;oil BALE or LET?Ai ?iybriek 1
?? ,1 I.. : ... ? lil f ll
I* . r- . . .
I
: , ?,, iir.i : | . - .! . . .. . : 1 ? ? . : 4 raio 1
. Ii e. few 1.11X1 ? ' '
|.lv il I'i >i M ('?'. lON'x. *
1,,(.|; SAI.l ?A two-tton I I ? i
La Na> .;. >. - ?? ?
. airrd A; plvtoS CU ::-*.-a-ii.,
Ntw \. x .1 '? ? '? ? aa
Pl,'l\ All. BAl I.? A la ?? TM of lnml iu
a ! lat iat. C . i Ii i * -.iiiu. wuhdwiil.ngko a* aM ?-.
, i ia ko a!. i .. r liiiiali'.i ufi-.-ar ? tertsek a Parai. . aaa at
:i, iar..,. - , n Ike I!,i-!., B I. akou'l
.( Ita* 1".. | ? ? a at A J rl...: i iiKli'.x of
i'.a Ve '? Itioa.i-.t Bepof taepiupatly* niae..in
|,'(>;: -?LE?Two lir-t-ci.-. irj ..r..l boee
A I ? r >. : i - .- . ? 7 -ii a- l-twrec Br.nd
?,,,.., ;. . . kl *- .-..I 14 VV'e., Bllin 1 -a - .
.11: ,bt rn.... ? ? '!? all ihe naoi-rn Irn
BiBTiaiait tii 1'Tgtra ???* *. *i ' i lawiatad aaa.
* i, , .. . -. and n.iaa: ?),,?: a' ? loeat Laat .a Ihe eitj Al,
iLi.rLi'aif tir.T cd en tl * ; ta-ily aide iflatli... kaweeottt
iidTihava Bio. ?hj i. ih-.-e ' tJaM b- .. ., . ?- na. j-'
V . , h, n-rv)L-i'i! terrc ?! I.--.- : t . I Leaa
,, ? ., ,nile w.t: tn-.' a! !be li I 0th *M tt??
tt* w th two liaawate .' .1 ?r* Wtll a.:*;tfii f-r . a
..,,.. ...?? . a ...u .? 1 a. ..-;. u
JOHN 1VEBBEB. ??? ?1 Broame-* ? 'tani
HOl'SK for SAI.K in M WABK? V rj ?flir
abla tx-tld ? , : > ? t dUtacee fr .m IM :.':':
1 rtbi p ' ' 1- iM'.re anl 1 ' ' * ?' ''"
. < ?- , i.nxtni.n! I a .??? rn ! !.- .rj. .Btl Tht Lai
?.:.* eixmgabBe F'raweiand veg, jr i.. U?rJet. v. thavariegy
. ...-l.it Ki-iif. i**.a'-w bi nud* aia r.-. tlonter?i
,. , re * lOaid inieati a-n;-.vr :h- puu lia*?. lu^iir* ol
m v. , ?? D -_
UH)B BALE at BEDF( BD, BBOOKLYN?A aeal
r Iwo-Bavy ?1 taaaiM*'<?***? ?*"??*- cont .luit. aia* roor_
,-d,i . . ? nal t.-dtoic,.. .i u ou: ? i
g*-*Vi ?? a?hg ' ? .r.-..:. o! I'r.it i!o*-e- aud 'Vwenai
>'i l't, the prt_?g.fa llao a hai?J^.* ktef.L k ???. :'b.x3i
feei in iiu-.L-ia-. . t>rr.u ' ??? 'e.T' ; f , f? lt* n..i. .:?. pa*.
wi.Mi a fcw at*p* ot tk* Oo? Vor fuitb-r partiiaiaa in-ireo!
BOM1 K MOROAN No ' Metropolita. Ha- i. li-iiuiat. I iar*-.
I.'i'i; fc*-\!K? v Intrlaa lonte,No ISBoenata
I rre Md*. , le'wern Ih, : Ik -u I "'.. *t. Th'. * tt ,r? Ba*
rttni k*?tfa j ? m.h.d u- ;h aii :be u. lan iujirereaar*.
04 iv caa rttciiB oa b?nd aad roorrtate_
1*01.' bAl.E?A new Lria-li Bnildiiig, eompritiiiga
St.r. aaat DwelBaf.fagaa rxax ent . .u-.? leett . a' N ??
li.rgh I I . . -ar . r w! . ., . ? :w. _ *
' vtara wiakearuretirt. Alao a Dweliug-n ,u*e a.-..aiuiBg i
Kia l 'iii.-... fu tti a . laaaiit o- t-t iuticrir>e: m iae ia*
. ! II a . t I X I- ..r.tain *, | ,|| Wetl_ Nr, i.i'k
_ P. C BlflOlaAM?
VALUABLE PBOPEBTY io. sTLif^Th.^i-tT
Y alaatkre. ataiy B ? *? ??. . wttAaii tM aadaa Mv
aOViaaatt Al?.x two lluutei ,r lot No? AmiwW rom-r .,
"rk.virtv-plae* -,a"3 A*.. li, . ? -iB.tarr. ;.ou S.w '_i i',,ni
? ?: iStffrl 'romfib-ir Tjx i r y r aailualtii ,.,,_
I.t:s> a IkVlKl, llra: I?:* a?d Hoott Ag-:,* No 4 g. ,.
Ft'I' BALE or E_CHANUE?A uiimber of n w
tliu-i*. w-i r-ttattMaaa thrltb... paxiag 13 p*r eeat on
aaaaa ef tewaaiai aia i i-._r.ro . ? aat L*u aad oa. , ai.
a . Water Piaal te the eeaet aat el IM ttty ai.o w?t*a.for
cuk, atta tatt *rt?beataakawava 1 .aii-ay aad lir: i.
lf._ Ki! Vi SI I i; I IJf
Fl '
! ? ? ?
' -
'
_\,-_Ul?l- LrVYll-I Altt_a-xa_e,
Tin I \ I l.f.I.'l I N8 for RAIX-Thiaattr
^.^at^t.aowat*,.- ?-?
'tirUmfta^iAt^^
Laid MBtrr. 4- tB IB* -?x-yr --r.__.i_ -,. ki.UiW.
arr Inwo-dtf Iarg'gT.-wth t ._,.,
Tha B-dtaa i "? * ., h _J___ . , ?l -***-*-_
d_.iral.le kitd. ._.! i- '-?? : .
a*rm Bt-, -tei.rre-aaid t* a- I '?'? [? JJ" , Md__
Thpr.lerA'.lia-n*'"*-0 . te. are
rr-Arf-rV. -
, ...4.-ir-r-t"?~" '
t.,.,.,,.n.pml'ew'^aTr.c t _ a,.#
T.tioafM-'dbTaai.ll.dt"**
rl.eraa.1 .-.-,. ? a i r* -. .-.nd *'_.-- 2
kareaabil- . .. .mi raln water ar
: r.triea eno 5 eelUr.- -?
_-?-__?afexttkI? . _.-__,?*____ .- ?- -?
Ibereare .,.- , ' .,._ |lru ,_,?_
horae. . w.ao* '"<> ?*__ ... . .-oke baaa. v I ??"*' ?
. d-.TI'.Wrr, . '.-^ * ? , ,l_4.-g
lainin t?. bt ' i_.'-* ' or s.-.Vi'k I-t- rr-eenfly e. I'tkvl!
? ,,- of ? he fittmmat \e* 1 w? ^
OT|?rcb.i#droBB'rv*e.fiiBtapini . ,.. r
::?'.. are Mr Arth' r Taaaaa. Ij. ?/',,.,_,?,.., y- _ ~?
Y.'alt :;i'J ' ?' l.-ri' tr* - -
. ' Vo)Vk..o?rp.i-.n,:i-r..,r.M,. ;-? ? - '
M-t-fetl 7 Yi M??_?_)-5 ,w.f. IU?*???? '.
ta__i*^_---^^ ??"?? a -d ra,? -detra .-x,a
. ...,-.. v reilrieore r._,tn 00 _rrt-*t
1 1 ? ? .1 ?*' ***.rir .?? r__< IDOBE *> w> LD' oa ??
.,S__.5._S___ ?" i____--r-j
a-OB BALE-Al Newbureb, leveo aotae el Laad.
Il ' 'k ' ' f r.-ril atf" '"? -?-.-'
a{\\jtm7Sma^ "
,'_,_-%!PTentt-.hXTf;.,C*i.-' - J
^;^r!V^^,lf-4pa-di'.VnM/r!-..Lo,o^
jOining tle .aii-e ,_,._,-- s.-,h ind f-_-r.n4.on *t, A'I of rh*
"^S-w-Vt'tn^ fl I ' -,1.
-_ ' ^!__d.i.i^nB.verB.R.D^.atF_r,
kV f____a tbe aaaebaaa -...-.?? - tba ahate or . part bm* remiin
.i^.^^ii'Nnl.ridm.'-t.P-OTar,
FOBSALE^A Fara ? ***--??? in Loban-.n. Now
Ary t , I ('NG l.-a- fp ?'?>.:.'. cera. - -..d-.t *a '- f?_*T -.
FOH r-Al E-That auh.tantial 4-atory briek Hoaae,
.1, *?;__* 1,-tk a**m*at well c.lc.Uted. wfch .'-0- 1 .d
t___-__^%>"_S___&ft_%
,.,|,cifti"n:.. No I' 2 4th av. Ar.lj to -EORI.Z Rr. kU. no,
818 liroadway. -r_"TJ.?-;?_
1...1: SAI.I'-VAU'A 'Jl.E BBAL B-JFA-B
' ,,, p^-.'i, . 0' .-.ve_.il* \*t*mm*a, ta tk
__ou.f Laad witfetfeekaild
p ed by tl.e-i. al a II II
?
., _ .- . -..*.*.?-....Bd ,.. a
A^rl.a.t'll.ebot. - Mibll'.g. tr-f:-" bw!,, .
.re-a.-.r-biv. Tl " '"in,-..fe iri.ipirfa'
_n,.^':.l.-|:o;"Ttvfi. ? ?: '? B-at
, I'A - '' I P ' I'I '" '
j . 1 NDERHILL Tieaaar p. IM ! . I" Co ?_v. ?'
j YY .' t-EVEKlDOt-toe-tW.NamCbrt?m.
i- (? PBABK. Chatbtm Baak, o-*i CaatAem Baak.
UNCdV^BrEVEN- ' _.!>._
?
i'.i>; BAl I - \ 11.?"? tiir.-o-storj briek II..i
I1 W feoa'hakm, nii-MBfeanfe on *-r taraw n?,rr?
um i , 11 ? -.1 ? IIN K.Bf-ar eor-e. R_hn. tnd-< cj Pt
ROrTRi. ?? - '? ?- ? *' .'tt-hirgl'-and
No l-i 1 hamter.--- . New > .rk. _
IV)B SALE?A four-atori Build
4 M-r. bb lb. tatam .ritk-av. .-n.l _6_-t,B- Nl 1
L SI l I.DbK B ? '
11-11 balE?The threeatorj Hobm ladLea.i
' lotNo '_? l!-r.f. ' 1 ? ' ??? _ _?T ,T:,r"*"
f0r,,a 1 ? ' -I __ HltTi :.' ll W_
H0U8E f'.r SyLK-<Ii :'.-!'!? !. ri.ir .'. b-tiv a
., brown it.me ff ,nt
..,i,f n l.i' ,ivle, ai,d v?i'b e. 1 u?nt?tht
Arebitact- 1 > ot A- A A-,
i.wl.D '?' I' Y',,i ..!?: fl rr.N'o IW Bttoxtitraj.
Hdl BE for BALE.?A now thiee aton bifb baae
? M B ?- Haaaa aifeallta mMera l?pi
, v\,.:_.,ih.i. beiw, n r.i. ?? .1 _tfe.**a OAaaaa mortjtg*.
.
B-jt,a_M_r.
JiOB BAl E?A f '-! : Ii -- tlin 'terv ai .1 ba. 11 I
' , ?', ? eppoette tha l ?
rv.i'dl'eai.t.lu! ,r,?.n,:? ter...-en i.nr aiii'
I. Il_. IL ' I " " T
ln . ? ?: ? ' t ' 6*61 or
? ll Biil ?. If< i.. 4 i 1 ' I' M _
\_SEV8TBEET PBOPEBT- for .svl.i.-Tho
Leaae Ioi .. **r*.aa 08. !?*? '?? - ? "? 1: " I j
1
di.aa'. ? tavintfe-c.!.
'"??.,.,.... ' . .,.v N, ,-v..,,,,.
J*?(>". H \1 K ? O.o i'i tw.. i.e.il Tonant Houaee, of
...I,.X,I, '
?ar?*?~? * .?,,.
Hi l .-: ;...-SA! Ei-.BBOOKL__f?No I7*-Adam
. ? 1 ?
B.i.lli,, - alfaa fara '
?- ?.,,;,. y 0,1 ..
Ill il'.'" ' . '
It K S\l 1 - A f' ree itorj brieb II
1 -0 , II 14 a.,11 .
Aii-- t'C 3 YV \1
_
1 OK ?- N i.'-- ? r ' -CHd *t''!- ". a modern B
l' 111,-tav,-. . I? ' ?
x ,.'1 lleeckei iad am ty t't.
?
- . ,T l.C.
J
" , " , 1an
H0U81 BALE of ele.anl K08EW00D and MA
???-'.'-.
t , .,, . - , from lt.'. .' -:.. ti i'i-.11 lie
,,.,,. " '..era ai.
"1"" ' !_.;",.
? ?
. , | . . . .;.,.-? fto nt wi:b I ,
,, ? 1 , . ? Mal I ' ?
' ' ? pt_l
I . . "p"
* ' '
( . .',.!.,. '.- ??,..
- '- '
F'i.J; 8ALE?Tbe firat-i thrre-*! . .""1 attle
kiirll '? ' ? ?l"',:',' i_^___
? . brookiy., one mile tro-i .-a
. . etriaakfcrt*.
170B NAI i: or l.M HANOE?Forty well I '
I. -. ,:? tl.e- IXifc Y?. ?,d I ' - ?*? orex
8 (or tiiha* pieperty Iddteai YY v. " ?_
1,1; BA_J -Tbe 1 L ?: lo I i aimpll
I4.IMI HI I ?? '
. i
- aata "n boud nud inor:
HU. Per cea t- . ot pa.
1* ?ol" -AlaE?A iiorv tbree-at r.. Hoi
? ? ' - ;
i . aidtei?aeaej li i ' ....
No - '?
M ,. r .- -.1.1 -.
ra?daataa
.... . MMwfetiaaad
ii I i httfei.
' '
t ,.;_?'?:
I_
"L 0;-.-.: I ? \ ' - ' '
1 ? '
. . lr. b- I 1 l
I Of I
' '"'''"
t . ? .i.-ial atooe we
11
-
taof B ll MY'Y E-j 4*w
, ?- DANII l. - ' 8- ib
VALUABLE FABJJ for BALE. KEABKET
T i i '. r i !. ? . i. ? -. i.t - - ? '
I i < ... i ? i . "j ? a ? ? aal 8 '- m* r*<:3a
v, , a .
a_
VV . i fce o-ered a
?t . or. ta- Braatiaa
I'OBBAI 1 ? i BAI RIFICE?Adelfahttol COI S
TRY RES1D1 ? '
.. ittd . :a H*w-J*_ t ea lb* iin- ..f ual'klH K. ? te* -:n
att* wtlk Irom o.? r - fttatloa. tnJ t_e..t li m
_-TU..,. . , -ihN I A PhiMt pbiafnT.ra: tt_*
.ii.-. 'lhob. atl tr eti. fea.lt fei lam -w?8i
, .. - ? ? ....- r. t.-.ip. a-ii,ea li r.rrnifr'. bfaide. I -rrv
... . -.?.-?? t .
dtbt froat Md aear. wtlfe a well ot* m_t *te*I_r_i waier 1
_t.( t . | m_A_d. a tvea ti pt^ry d-jrecrlaB
retr.-.ketie f ? o r.y u I f-i a ?api_er r-.td.-n,--ai b-anl.c.
1, r,_- . 1'r-. ? aalt *. I
Ttr ? ? 8 -ea iad ilefiiil.la t.ir*.*. eo-e,
B-ut.kr kc. al-Ai foritle Kur par... .iet tpply to Ju I vi UP...'
RY - CO., No. lia Iib*rty_t, w_r- a | 88B tie ie) rr cao b
88*8
IOTB for BAl E i EXCHANOE !'.-r a H-.u^oi:
J ..- . H -ih Oae on Lf i arof-H . _et*reei
Ud ltd ia-.'l ?--? - <X4P '-? -I rh" -s Le l'*|
t<- ?v b-:wn_ y-.h ird _:ii tt*. gtA 6 **ek -eam mtrtg.
e-ch i t.i- t;.r act.: Ai-i-i F_ANKblN J YY Bai ."tJ
. - ' _ _
("OK BALE?Fo iriif-w fonr_ton bro-Yn itoae froa
' . _4?tor. alBSJ 'roau..' aa Siavr?aat
?aai.. feaiataa 11 b arf l**k ? Tae Ho_ i .- 18 f**g8ta*a
.. n iii _* Oii-trn imprjvriaenia aai wiil tx
Map.
Alee thne lar- | :.-.:-. briek froat Ilonie* al'atte 03 ta* eia
a .d i-tf et*-. b-iri'b-e irrier-cai-e ..
tae Mal . a I H-B8M ar. lTfe-t liu. . i I
:pp ?OLt.ii t.! ita-.: 'de-n u.
by tk* r-i.at ot" Mav F.r - i?.a,.,.. .-. ?* 1. I u - . eue dao
eaat c?f Jd at _ __^___-_______?___
_-*. _U'(. ?FOB BALE, a bea, rful louutr
tJ7 tl.UUl/. BtM " "? -I'-'f tw. ? I ' C.ty i
. --'cr N Y ti... d Baadati > aamat aad o..?i_?.. pbat;. o
r : t iTt-it. wxd ia. ?i-e.- aad tli ? p. tnlaei ip pt-? M
A rarp il ii re'ir a i- : . ? . .. .r.r bome
| .ht ecaiie oa troBu xn : _8*tftf* ?18Mna .
, . i.le. aad r._?-w., a givpaAp.i! 1 A-ire*
l-EBICCB tiN ...
i-*_|| ? I ar .'.?- t'v. t. aatifal tbree-etae]
1** xi. bt. * taipa. '$| S, iaubei
e w'th Btul.le r_.f...,. ..rrr i or. t- ac ?
I'-rk ai batw-r* 'iif"-a ? l .-?. H.-ooiiyn FM
? tih rtf .-1 '?'' '-? r.t i-aauti woald liv-to r-iiaia
? ri.A.Nl 19 -Mll b No ML.lgri- _: NewT-rk. tmaagx
tie P.i . '
A
V^,ao?T_)''.
io li. t. ..t r a'tfc tn?Lie Oiac
i'-rk ?i batw-ra Diforo aad
? . feth: rt.' .-'1 ?arh. ;
Addrr-al-AMt Is -Mi! b >
t!c 1' l ( I '
? fi f if I.. ?i iiv. ! M.'M ,.? i ? leree ir
?
JnstrBi.iafB.
TO-NG I.APY fulli rornpetetit to |.Tfl ia*tftC
i; ii.- i. ar???r-d te taoatet . ha ackalart Fe*
L-Vtt ^ *&?& ****** *~^*_^
R, )_.K-Erottr_eL-rC..C. MlpB; ?"??
1 > Ba. ? for m* ata d r of I'-kk-epiag. n.K* '_*_*?
Tax Ibe _.arof -.trxctaoa-.totJ a ol prac'l-ia -."ehaBa
L,ll J -eTaTled w.l... ut kl - 1 ..,?, ?-*' *?"? "*
EaaMa-tet-t?Wa . i Mar... .orl.fn e ?
BK FOBTEB, C?aaltinf Aceonntaat, a I
. -tne , ..-,?. - ttaa tbed t '-ac*- ai P-aat
tw-blel .riaaal"aii
. .-. ? v --
__ir/,4 tlementarr orarip!**, t
??_.-. ?-...."?. .'Ar.aUar,. at No _T Bl I
? : a-e B_ ? -. - a . >? taa
. ; , MFEo WI Kl_T*Ba-Tae , rtae.p *? ef ta.
Lfl aad tbe fel?.a I . i-.'-d." d.-di
-*!__ ___?
1)
\II.Y 11'lTION-** ? A I ?'?. ..ualitie.1 tn II
?'ln PtfBfh atd 3*r..:f kadeeln a klga. B Y,
Cei-iy 3dV- -. 3 tr Br,.jil,x
LIDIEfl or 0EBT1 E! EB. wae wiak t,. pr>rf.*et
*th*ir tchool Ma?Ma w pg.pa.tt* tay ttaajaCattate. eta
,r,,re the Klifl 8f I Pltt?II ,it tbe Mflh? at ?itng. bv **?
,illL N-w 3 -a >-?-,?-- Ih- , _,vna na 1.-ik*n
e"t.r at tt* te*rh*r-. - eae. laawa n*rao'e?d ia
t'eteket that rnlt r iato the ai* ex't nair* F-<l,a
?ion ai wrli ?* ia tre t?Ba Or*** ? - - . .h *a4 tta'iaa
llBgntgtl Le-ora a'An; a . xixK'inai* I "r-vi k? Italieoa kc
Vl K HAM< -S INSTm'TE t'LASSES for l-i
iti 1 41 II1TFCT! RVI. I) iWIS'ii by I'raf PiTof
9 MllTilNF I>HAx3IN" V ''">? 1.0*8*1
VVrNTkL AM> PIOCRE DRAtVIBq tadOtriA.
tt-BTtl aM. Ud BB BODELIBCJ, ka P-_.B*1U
ItlMt-For twen'T Ift.o? to mtm'*-rx of the In*:i-i!e *I.to
nor. mr-hen ?? I Th* thit t <" -.rte of tae f-ce ttaaai *j. 1 * ;?.?
rnVncc tt th* ll e* ata l al Bia?. No 1 Howtry 1 Btl PA I x
a A ? teplaa* ,.? are to be mue ani ail mineyi
ijeti. le paid u the A:tuarj'tdeik .
-.wiii la??f BM far*- per.c:'.. Mk rabter. "1 itk?i**i
e'..re. . lr** kv th* paplli eaa alwayl be hia n apB.lcittaa a tbe
Ac". e.'v'a drek 1 hit' practler of dia-eriog iae at eo
lioaof Proftaaeti * r _lP_^t__" ??
taaa?xiagikea a. ageaUat a pa-fty traftc for I*. b-n-itoraay
r of tl* ritu Coaaaitte*. hoa-i.-r diiintete-ed tbat mtn
?*-* ?? *-* ? *" - - *" " -*__? BBaTBT. Jr, MMay.
New Totk. Jan 3 . 1-4_
MOl'NT WA8HIK0T0N COLLISOlATIi LV8TI
TI'TE Nu 218 lta.et on Wtiv.nr.ua taaalo. 1*1 ttaa** ;**?
tt tt8cdo_l-.il QtOBOB W. CLARKK. A St'. and J A .IM t*S
S-I.vli A M Princita.'. wtll comm-nce tbt tt*1 tera of itt
hwhooi veTaT-iaaaM MOB * kY tf taa ,axk*r. ita
p..r I'".i I'---.' ?? - ' ' ' ' * "' *** **" U'",h' '*'
ll! the liranfh-aivf Acad.ua tal tran-i-.. ,-a ?J
tni riaa. io (.,'1.4-. ii. ln . i a thenaw* taowlrtf. .1 f"'*0'*
liaian and Oenna-i Laat aiea II ... k ? |> ag hv .lo.ir.ie
., r* t..e.?'..,? Dra* ? - "*"' " * tkaaataal
,-,i i, irar.. e, ?.: i | ?--? '
s t -- -... amtah i.t ? ? " ' taa *c,ma>
?r nadat 'he ' r
CPANIBB LANGUAOE?^Prof. t30BBIB eoatJaaoi
v^ ti, .'..-i. i?i'*lfit.j_intherureCMtii_-bi*a_i . .?
1*0 tke BUSINE88 VVOBLD -Compaa attdrao*
? r tr, att n.ure tc, -riin at ie.tl-ao a,r..od hand and ibatawl
eeat. Viukar-i,,,,, to_* i*reb_f. el.rkVthg atreiat. e e ;r
retroBdeat.ei.dl.rai -o-.r rkaataeaaaa Malt*vJ^*Wt.t>
.x'.illH Ne *..' I.roadwax ka* oniuixr.i hit t* ab.uhm*Bt w.th
imiii r. ferenre io :. ia ll.raf brinr .**? I o,..f re
,e,e u.rir leaaa t . ea.ut ..,, n i itt aejtlai ...d-...* ty.i a o
; n .iih.u.h ra,..a i- tiioro'igu *a.l .-uii. f ??(.* prx.-i*-..
ammam?^??SS"a??-^? "
Oannit. ^cafttrnice.
ADODWOBTH** DANCING ACADEMY, No
e Vt llrridTvav now oren f. r the recepri.r...' !'.p:'. wVicaa
.ite. at ?rv I;-.-durint the ae*?n. liaa'ea f*i Ltdi-? .ad ( lil re.
aet?ytalBatuntT, ?. rvin: ? and Si-ird.v a Wraeaaa
L-jgoeSatB?arMpractiee w..h haat ?t m,..i-: L
? ? Jay. Wedareiix and Thurt' I) ex.'ainii. iaa
tril i aetlee with btnd un Seturdt- aan uiog
(J>UIlO-ifJtlf3'
AW LADD A Co s Qnai Diaaeflal Piaeoe.
oark-Bowg a. laBiartmeu-..f. ? ; ??! ind
liciio ? .|?r ? _ . , .
LINCOL* t ItlOVI'xflN ao'.Ag-n-.
A'ata.a full tappll of Ktllrt Da.it k Co't .? Ilao "lanaa wih a
j ,rr, aa ? .ud-hand i _tnun*Lt?. tl! of whicB are tor aale
an ihe uur leeeooable tern a ?
' LIBCOLN 3 THOMP-OS. Na 411 Broadway
_C?OLIAB 1'IANCS IfELODEOBB.and 8EC0ND
l\\ lirl) PlABOa-HALLETT, BAVIJ l C -'. attaatad
.i , ...n I 1*1.1* ir. i.,.la..i?,i at,,l v.ry 1. w. with i. pntatarvet
, . New-Teik PleaeaM i.U-e* lower than ai ai.yoth r i
v . .t oial'ti. tunea in thee,|utlieiip-rtn-at
, ,...,_ p..--.??Vra-Vk'.. w\
Ne -1 Bi ? ?? J PuUiiben of B-.tic, and llnl-n, wa.l-al*
tail in P'-i,,'*_
-: i..i :n. .- ? ?
... ' ? . ? II ' ? ?'
:-' W \r> i doieAte.
?'?ai ' ? ... . avraa.
ABABE CHAKI E -A rerjr tptendido-157-oe_T0
.' . ?. . flttti ipteadldaae,
.,., ;.,:,., tr . - an rntwet ia all rat
'
i Itciu be.eeu ifoin * llil
' '?
I i;,s'l li.'KMII'M PIANi>Fb-TEa-LIOHTE,
T *-!.. ON 3 l i: IDBI i.V. ' ' Nf Itt
. ftetnr. **d k ep. n bacd I ?." ,u2,'
. ? ? ,i . ,
... not i - ?? t . atotat
. ...... ... .
J, , x. M| I' M;.;. il'iu't" '?' '.-r.-.i...
. f.. , ., * ? ..o-Porin .ai
n_l"d .ttbre >
? ? , . i ' ? ewlunied
w ri ? ? . i - ' * ' _
1)1 V VI) I ' ' ! I." " '
? ,. tki Were
. ""'? is ,,--ii.arietyolSew Y. ri _?? *
?alMiBoadolrai
, ? :" adwa?_
11 CHAMBER8,
in-., .,,- :?;..??
I
(
i-nriiiturc, >V..
HEAP IBOB BEDOTEADB? BEDDIBG anl
l ?' rk* kea i
reataad 1 PallMaa Are
. ? i ? ?
',' N ii |r. ,:. latedi .11 ?' i (?'?>???>
. I i ... .h l .... ....... .
- '. tad -axraia. No tte 'T..id. .? I ai fr. -.
, \:\.!GA_k8 .. ?' ' ' I-_B BED8,
*? r-l'lti
.. t *t New-3 -. ,, I
tcdli' vl ' r ' ' ? ? Btteataor o;
U.giar ?? - . ..
. e be, r
.adifca.bprifia _d wi'l h* a I M ? l-rtcr. a. lo mak.
cn t al til .'"o-II anil ti.tu,',-'he ,.?.. ?? ?
.11.1.10: tL-irrurehv i
*' _ /' faSai < m*
VA I 4 ? ,.! IIK
a . ' -t*t of Lwrxat
i- 3-- 8 UOl -. vYAB-U ?? I I " '
|\ ... '.iqna'.ty oH.
!., ia a,,. .r... ml "f f' -I ' Co ? .* RAOlr.. gl.,. . a .J
':-*"r _____ ' _. - ** Kr?- ---'
j*tlat!)mcrn, &'i.
Bl r< HEB m BEAD, klaaa?ttnri t ei
I ..!-?- !.::?! Ir> . >u.' ? '*
Copper ii r . I.ali i* 1 a fi :nibi-g lt ail 1U
tirici... Ni .'3^ \V.rr*t 4 doraeafrom PeekV.ip_
t"AIKBANK8 PATENT PLATFOBM 8C*U-8.
flfatBX lf world to ih* *.i|jeri.
. ' weicbiag mv
ia . .. . i... r ,-. of rointrucriajn lt phdeaWiiklcal a-id
e i ? l ?u ir . . r*. w i h . a.uilr Beam it tht
r t,t . :?<?? ia a( ? ' "t Hai
a?e il.- w. ikiuatahtp a ner'rc'. tbe beariag* ar- broid lu.ft
II . ,. tae tea Bape a: .1 .tee! . ir
? -? tad b.eted Ika Ih* kiM adfl* k*arlaa wa |?allj
m? ._ rx-tr ( .ut Ikiil lu.ldi t?
_yeorii.tr* aii lene.uc.y to i! rant-iu-nt or w-ir. tbotaecariag
? rmanent iurc.:rxf v uf the inatr-.in-ut
'ibe.* Sexiri have l en ecbieeted to tta i*v?i <t tetti oa til tht
pnni-irai raiiroaiii ta * . I ?i tti iu every
fcriBCB "I buaitrta tki I th?1 Biofjrm ac
cracv trdir.atdwtLihia kat? ii -d Vr : ? ai t.ie rtpotartlItd
btinr tk* lf VNDAKll ft. ci wh ih tf.-reeen be na app-at
By the rrctnt rtalirgtii.. o'of our wola and lv tb-.B'r.i t r'i ia
tf itt iad va cabie _achi?rv v? are enx'.ird to ofer BM bl -I
at g.i'atlv redLced pncrt Cajunter "'caJei v-rv exa-t. f.r the re
tailtt So.d at-Jwu.-ii.ted. by l.VIRHANH* k iro.
_Ba ?W Bar? Mw-York
OTIS" PATENT DiBULATED LIGHTNINU
COBDI ( i' r.'-"is!y method of io-j',.a7e prote-jti ju igx a*
ligbttiBi aiit?ant'ratcd bi'i baa ar.d ? tptri-n? A rareop.
purtniily for ofaiandtraieilag Ajr-n'i in every t:woor aaflt. r.??*
? v n Batrm -t f -..'?: tM Ftaprkaaa Lf j>
MAKt'PACTI. il. ?' ? B ,.'wit.
aJOl'A WAlEia APPABATI ?Of ever.. de?crii>
k?I tar-a. eiihir f ?'li , ? ? ,- - V .r M.a
eral Wat-ra bm.nofcf - .1 sDar'oratt* riiheipiij-ric printet d.rtc
Ihatetoia byJOi.N MATTi _W.*\ eoroer '<i?: av aad ?h
tt Nt?-Tork.
Coal.
COAL-Pe.cb Orrt ard. Red Ath Nut, $*i 50: Es*i
txdrltore |* 30: VV te V-h rV.-.a-. K<a -.u! -Aot *,-? I
I CeaneL Liverpca)! aa* Cu_bet rad vt iM lowrat m.rktt p-iu*
JAfOB 3VCEEJ Jr
, _Nu 813 B?erf aad No il! Greeoe-a.. aear Arairy.
(^fiAL.?1 ttill BflBtkfl l.~t ".piai.t ~ ofljual at re
> dBe*. price*. from mv yar-.t i3th*i aod 9tb ?r_ ani corner o
w'.nc aad Oreenw, r, VV eb\. at ru.' d PETEB CUKI-.f.
Ct'AL.?'Ihe aijl.-.-riher ..rTeri ior tale ic .itiantitiei
to reit af the loweet raartrr price a fui wt rtru- U
Antbraciteatd . u ... caJa J L WORTIL
(rrxei (tb and T?0|*?i. >:. aat cor A hant aad VV^hingtra ?n
RKU _8H'COALT?Spohn an.l Lewii \>int hy thi
Cargo -Tte trad* ai* r-apect ?!??? adviied thtt tbe .ulnf riaer
ar? rrrpaj.4 to i, pt ij. ii-reit;, laeiaat i n-iaa'jii*. thii bighl]
f. 1. brated aiticle of Coai. fr. rn tbeir minea at Re'mo-it acd t'-im
I kol*. ob f.*orabie ter?a. dtliverrd oo toa.",! v.-e-;.et Po't R.ch
n._d or b> ct.* tettgftttCtela > 1 Yi.r.i k ?'?>.
No Tl Walan' tt* Philad-lpHli.
T>I I
?
<_opartn-T-!*!ip Notic.s._
^(inhTM-KMlir - Tl I S*___f*__^f__TI?8*M
a_yd.T<...m*-.cop.f,_"...p ndertl- bi-b afw*TlJplAm8?
ri>.,r,ket,_c-U,.,f.!' ] kta.jjjj
.^Sgiatoiiam lY'iirisi,. IAJ?>
^()I'AHTNE_81IIP-rHIl'IPIlKA?rT?r..
?L rBEDEBK I ll"' TTtxree I i .'arfr.-r. *->l- ?
e___tle Ihe. ...:.?_ ? * "' '.rt-d
^-''orelNo,B..kn.-.. '- - "
Di-<iii i tion?Th.-1 'i.:?"?! c_i >here
.Kw_;^aJA-aT.a_.rs
fflt?^5_feS-S-^Ai
^^W___m
t,l>B- rttlllTl! ST'iRKF. N ti ULLBB,
k-liv AHP MI N-OS. WILI.I .M OBTOJ. .
c_Ia__- t cotm'tt. tvotsr ut .. .;.?t>.
i_nait- _....;,.,...___.._, Oeot:.. i'_ -*.-?
Pated .1 A _M8 ??d bufl.le M. 1. '.??
______M_i-3K Wg
T..N 1 I C.I YbiV - '1 '? * ' r- , i-'v ... .ofthi
fsyw^-^jb..
P-uw-. . tox-k kr ol tbetate^
S^M^t___--^
Peted.t MP'-r-rdf "*. " -_efc l taH
* vnmii iTluN_The copartnerahip bt*re ofore ox
lki-.auLui -v i' , . oair/tiaaac* u tba
J./ Ulix'-fi faB him *V'A,'. . t,, :b_, ?.-,? r. ...i-i.r
da, d_*alted ly ^ ________ tie -p .rm I' B h- '?* "] *"
i?'d to ..tii- ur tbe le*... - *CM* IM* ? ? K,b . !4Jt
cooni**ill^fD'"i''?'**"* _??id*? '???* ' A f iri).
VYILblYM OBtiriTHI,
yvm m wriiaMaATfl,
3a-ssp__p ?
eaublwhiiipnt. No. .1 -pring- . \\YLUAM '-l YYTLM YITtl.
, f-.irua-.iv __ - Na, YV...UA.- a k C. ?_
_r*_8801 I'TION ?f CO-PABT_n_B8HIP.-T
!i-_^-3fSi;__r.
Ofwipei-i. in ibt ( ity ot Itew ior?. n** o_ - fj
eonient. x _._
_ v x r V. I MM **? " tABSVU.
KewY.rk. F. b .. I_a ?
DISBOl L'TION of C0PABTNEB8HIP at Ne"*
I i c i: .-.,.'h I'..-.:...* l-tparta
?i,?;|:r??,ri'.,''?''''''?''??''.?".v._'^r"l;.t'-\^,.'?
tarcilit.a Jan
ISSOI ITION-Tl.o linn of STl.AM'. MUB
i. a v k HKP YV.-TF.R u, tfela lay diae-lte- bi m ia
?YbUEL A BT-UNO aad JACOB B. UVatA rU
,-,he -.?..?_ ?'-?! afaataa. a_kct_a ? aa tfe.
J \ - Yoik -**? l l 'l .-wu BL A till l.t,..
YYILLIA',1 It I
OPYTTN-'R'tillP.-The uo.eraigned hi ikaj fl 168*1 * eoput
' bm h.-T.l.'.M.-.e f'v b-a.ne- 3 th. ta? imofd. ?
rar fc Btewatei from thaa day. '.uJer 'h* aaaa* ofSntANd > tl
keeerAt.mbarg^-Kt.
I?*- j_CO I B -?' tii kY.
Rl 4__L b WHI ? LER,
lateot'thei'.i- ot l-r- - YV th W i
DIR_klC_TION.?Tbo ectfartaerahip heretofoi
,;,.., . 8di . lb. fa- Md n* M*t YV Ml-L. k ll) kC ii thb
'-8Y__f__. _.l___d "i."fc'"'- ?"'??"?'"i'" r_.ta,_i_F__. _
, ul^.i.xpr.hipixeu.-tl-e name ...?.np'ifn.';
.e,tI.La.t.lu._.'.of*.-me J^E-fr Efelki-B,
WALTKB Ul .. IBOM.
i'?,:,likpe|.ie, Teb. 1. IIH attAtmee Ot H. nrv A U
MK 11 1. KtTCHUM is a Fartaer aritb aaa fa
:.%__^_r_m__i. s. . .
."'.,j_ o.n.erly ,u mt own natr.e .
61 J. I n lt
New-York fei
Tiir C0PAKTNEB8HIP heretofore eiiitlng
1 ti-.e'.?n . t. n.YiAN torBBor . Co, ?? - - ' t'i''T
_,u?..li .-?? ' Ta fea*ta*a, w,,l P" c ,- .1 hv '.rr, . .- .a. i
_e,.,_lth..r!armer plaee otbaiine.a - N ..-i.i^ J^n 81, I8?l.
yvm k _ori_aor.
JO tN A. LH I ... :, >N
Tle . _..',.?.fignrd have thia -Ut e, -er-d in'o a c rartn. raliip
?B-.1 tmtitm et Li v I N,., .,-'. Vi.Ybl.v
!___ ',.' .. n - i.iv . ... .-? '?? ? ? ..I' >a ' ??
tmaTa^iirt - , ' . .. ,.
Btoa* aod 8MIIBMB ofthe late -M IOU 8 A M^INOtIIUM,
'k v 'Ui'.: iKbb
TIU' 1IKM ot APAII- tl BCOTT, of tha I
I ts'. Y.rk. _MM 08-888, ?tl,i..i4Td.4.oli.-.i byui.l'i. B
"jOHN kPAIR will atter,,, ro.li'.-t'!.--".T:..t'ili' t.-, r- "f i..d
?T. .,4 fe**! I ' V "'
-Idtirm. DaiedJ-u.-". l fe "..i'i *,.',.,. .'
I)1
iJuenritn-c Co_qMme?
i," \(>r inbu-ED i
b" TOEB'd riRK 1*491 RlNCE COMl'ANY,
NEW ."
A
. i .'.OO.
, ? .iio ard ?e . ' lWt>tt *"*V**\
:: v *
*;^:,t'::
r_ABTH ;
t B Kl b_0 ? ' ' w ; ' * '
OHil'l.l- _TBE IN8UKANCE COMFABl oi
I tb* 11; y .! Nia roBK o'.'' a. iai o*a. ??- ii-?
' f...1' | , .iiedag-_t!o?ord-M_e ny tt'e on fn.f
atle leimi.
MBM I 'Bi
IlllBlIlk Tl--'" (li.lpoti I).? Angella. Cbat . I'i I I .
WraetaaaCaa < mt Bt W < .n,
. U-l, YV. tiuM I'-Wf, _V' ". '.' '' "IV
u .i ' .tt. . Ma*ai M? ? -'
1 ' ? .
D I- > tao' r.?'-" ' , ' ' *'
.v.ii.k [i"',"".,,r" ??
kk,? I. Waikon Oootfe -TantW, *
,8tepbe_ hriwi pl ei >.'w. r. I- I .
'? ? "'''
Edaard D. Nelwa John Moneypenny, c 11 .liloiiro
. OBjuptd B. 6.1 , , .i^,.
iv r. ravBinLt. *
A, plicit:. na I . .a't. ndedfo _
EPUBLIC i ' . .-' -ANI I 0B_?AB1 I
kkeil
l__V_a.|MUit fcavtog tfeeta eapltal of 818 I I
t-r irrli int , -d tr- prrp i-d ',) iieu ? ta .10*1 I- - _?! -I? '? HC *!
.arable trran ... .-_
1 he ehtrtrr of thi.'looipaat prot_?, MMaf *rp*Tteg U '?
. ,b. Idi-r* alth. ? j ?
t'e rema'nint (n ' t. -.
ta ?l i.-h ? ri|. i- a r-rpdesiua-l-luc.,'a wb-n*?-^
'ated pro. a aad tpltal imoua' o *l
_tf then YVMtn-/ t .
J .., A ( Urtf, ii-.i"in. a.
Kr ... V ? L-ll.T 4*'1.---l V _
v..: n |j i vv ? iixnii.-a .lohoi ?itoi'i
tox.:.ti-?C !>? w, .1,4 Doncini li . t, ' -
Uxr,*l, II Ui'-i _oI,!i Si <**rd Jr. '"'",'''
0*.,.geYY Rlig. Bdward. <-? ul. r
Wo Bul iOb-MB J-takOak*. -f.k?l?.f_M
-liliewell leaaph Oalttard,-i '''????? ' ?', /
.aaaeTowaenH -. ? .- ? -l /
, '. aud Weatot
D4IBCA8F. Cttar. ti.e ???- BOBEBT 8 HOJI 1*1
rpHE COLONIAL LIFEINrlU-ANCi 0 Itl
1 ofr.CO.bANI) ? ********
, m - ll lt "f ''-' '' ?? "' "' ' ""I 6 '
IL 4"?.l)i>4,, I
r.afelfe?rl ?
....
- ratrit'on ind D ? tt*A*. tba
'Uwai ? -c'tiie siatfi'
NKYV-YORR.
*"vy
aoi.tO or i.'ir.CT8BII
Tflr. I'O.N LI 1I1P.II UllAl/jil Chtlnnaa
Miuu_aC r-iiKtti.iLL -iq._/.laa?Bl
r/ chaud l-via, p|_u .,.Mercl.-B.
YY .rn .-.ptaai*. r?l.11
TuoMAiTiLt.Toa E^j. .Pr-a i'lrealt Baafe
(ltBiT 4. fo,T. Ka).M*r- .'it
N.iHiB.c- l-araa,a_i ???? Baakaa ?o_oo
Kll-1 . r e.| .Aih-i.y
Povti. I ...L' Viercoant
JaBMl vk,i,...r',' f'_t ol'tleneace l.iviugatoo Co H. T
.'ritiiDr.iT
O A THfJM^ON r'-.iiw ofthe ln*.t..te of A..'-,. ei, _-)o..tf)a
j. -/., il BLCVT a-ni?b
afll'.aiCxL lOTlltal
JOUK Y _E*rCJ_-_.M I). tud jOSIM (i - 0X1 -i D
D-taBrd pr tB*tga a ?r~?oi p.-opuaal aidev-r-/ uii.'iuia? cr
_ay ie - ' I at !?? inaiw.fi tlu
. B, ord. r of tfee B -ii cf .Jirecioii
"O t 1 l?(_). I O-t, l'.-e*ideot .f tbe Co. ln New-fork
?aaaa-r ? _-mmmma
/ Dt_ _00_9.
AI.I1VAI, af KEAL UTDIA CAMELa H.VII1
ttCaJAttl atd.tllAYYLr) A T .Hii'eVARr T Co ?- i ..? ?
on MaiittT. r?fe. 6 aiiuill iaroiceo". .-. iBfli-H l*_l-,|MI
IklBM?I irt.iipi..y ijotre witb.eiilet ti.-tdli*.
braadway i.liai-ii-r. tnd Meid ? ata
AMAGED MANTILLASaud CL >AK8 -Incon
I)
eace nt the are et tbe ifoie No *?- (_t;il f . tbr .roek a
r b SfhlNO MANMLLA8 icd l.LOAKd wm al'.-',"-d oag*
| w?ter. Ttey wi.l ue otferrd for ulenu rlATIIklltf vti.iV
I.t.O. Beb 4. at eiiieme Iow prici. a. tbe eaiiie ato X msat I*
cl'tie- out to make room for Rwt good*
MO-.B--- BKLL No mCttaaUat
1*"K0M 8HIP8 DOl 0LA8 nrul JEBOBE?WS1
OOODS! IVfcT O-OI).'. Aooth-r lot of tboe- beary blir
t ki earr e a* hrongtiiiucb ctaw d* Mo-.dty a i. r ... av '
. .achci wirte, _igh luit.r. .Ilgbtly w,-t at b . ,\c .!/ ?,:ti T i
-") p'.< BhI . ?ot.lj' -ol-' Bt 5, ; 2K (/iec-17/. well wor.h I ? ; a I ?,
rttted-. an'! Iri-h Lit. n ti.e for-. told uS/<; Ttble I.n*-i Lfat
f.olha. _> do* C.tnbit' Ilaadierchief.il worb I' li.enltr,
T'lWri. i.arh. Nap'x?., ?idfa lent. lorderod _qpd Htnllei
' <efefe.fa 2 ti; KD Cou-teipaoe (.oil.i. 14/
GKOKOK KEV_. No 313 .that.
GEKUlNE IKISIf I.INENS-Lmlios about to ro
pl*ti*h tbev wardrohet for tlie c.rmiag leieoa w.:b 088881
I (iccd*. woald do well to etinilae for fbemaelvea. at S , 'Al
Hrca-aa.f. bt Iow ''rificr at.. wl. re a rellalle arti-lp pat be hkd ?
tbe krat.t price "Nu cbeap aet gooda fej ta Iluaib ilf't''
Cnllrrn oub _)arbt_cire
CIIA8 8. LITTLL, Noe. __ aud -4 1 olt< nat orT-r
tbreeJe C.K,pert*T_t.l. in gr-tt rartaty. of 41. irBtaa'a liorte-.
4?_|er-i, BxrtoL-.. .nd otber uian-factnte.
(.r'.pi ra- Iron RIt.ii aod ''.?_? Hoop*.
-aj wt* ( outeia* Trua* H-opa
Houae and Si.i;, ( -.-. [_?-.-- f i -...
Hi.uae end ihlpbuili? ra- Hardware, kr.
U.plutirtg,
Rl': (i.i ol OLD I'LATED WABE, rb.
P o. t_- F . -. t ke B_k ta TM
?
Ca.te fcr, .AnttiriB.
ALIK II 11 N I 0 II Li|
bo*.. rrgular
IBC>1KBJ I
of
iffOCKB. BOND9. .Bd PtlUI.IC HXCOBITICfl,
eir-y
moviiat aai TirrtsDvr.
At 1T i.'etxKk.a' th.
31 P. R C H A N r 1' V. X ( II A N O T.
PIRx-T ??M I OBBI kOBYBC?I A.' PKIVATK BVL?
Aw.o.v J IlLttcaci Aa
ASMUM I"" BAl E <>! th.- PBOPEBTY, Nn 1*
ata-niar" bokse* waoois vwrnoti j.
M V'l'KIB ? I ?-M ai r.''li< ."Ti'-n ??? TOEIBtY f-h y,
"itoaVAM.al-B !"'?-'*'. *? '?>"-<*?* r'.pata>
"vtr, cnrl'attBt llor-* BMJM Markl.t. w.th g ate*. ro-aaae
,,,Ur A ^ .wo v*:,.ab'e 11,'rae. Att* ... I. . r -*__.
Ln-? ae- of .it-li* llane-.udone I. 1 il W aion
Alto a !.!*-. uu-t.t. of l..m*-r. taa ?; ? af tkaa nj.ok aat
fcr*. '.t, S t n ter kc .3*0. W.n., w a . . * v". *a I il| tfc,
.. r..,v ...i. ji-i.p4.or, raaaS
a*dat*| ' '.Mr ,?..
i ?>,., i.aiiii.i.a-a a* ro titl* Ae *e ? e iNriilHTj
So,Tt4''*i..|..itoM.-...aCLkBrih 'Miinid,
I . v K. ' ? B . . .... M 3 .
4 I'CTIOB BALE ol VALI'ABI.E KEAL K$
_V a-vii* AMia.vi J. BLKBC-FB, Awttu. ?? vv,.i *,
a-'det A-tioa ? >i ihelihe'Pebrii-rT IBM at l.',.'*l.. 1 t .oa wtka
V,-. fc.,,,.' Kv.-han.e Cl v of S.-w York 'ha** twya ^t" a'.le aa
KS-^J-^-S-ati-.a'ta ladll Bath kl moT
)v'w? n Wf,t I'-oadwa, and 3 artek ttt oa tu. aortb ai* ?. >Utth.
M.re.r it.ai.ifit Vi.'l.L..r I.T. .oaiNSO-t r? B.
Knif..rlfri'*t".i. aii:o-..r.-?' 1 ? FllHI .a,. .Ji, Fiaj , Wa.
?3T B.o ilwaa. oflheA-.'L-neer. a. W P kt BO
i jii s N i Broadway. Baw Vr. __^
A M Maawia . onoaewi
BY BANG8, BBOTHEB - C - Trade jJalee
: ;ilt;*N,N,i.^^.;, ,-.-k
,. , v lOalKl -A lAt.e . o.l c'.ioe. la
-.nxot Harp-i k !iro. be.r , .'.iia-ali'ii. now .-ry w,...;
. J.ir... . * ;.a?'l?.
Ac A.ao aa aao.nurni of Valxnti.-- ot* o.-w anJ _ra_r*
H.If,, Ao. Vi)Np , y ,>V) |t ??_ |_, ,,,ll?wi_ ,i*TI
Krcixia {.*b;mj Uifi e?fl-Tb. *a*atee*. if a
wili b* ready f*i - ? :*'^
J..a I alBD An ilon*r.|
BY QEO W ?.(>KD d Co No ?)'?'? I.r-._.
hrtwetn r*i_kiii. _d Ije.,B*r,iai* S.l.- at BWBM ?*a
- Ivunwai a. bad ta favarab? l rae_
ja*ti- - eaear.
DFSIBAB1 E IU ll DLNG LOTS in ltKi>"KliYH
at Al'OTIOS .! \ 3! ?:..:',.:?.?. -.is' i>.:?? ? .V.-DV't*.
I AV ? klerc fceafa' Bxcl.et g-. a Laa ob th* tt aadlab
?,.. ii, ? Btt Tl iai..? . ? T.aar.
., n that. ect. nol li - * i. r*g .l.ted ta.'. p. ...V-d. a
i?tl.e.n:. i.'*.i aa-..n e fiom ili-.o fi. nx | *.'?' ?"? h*ixi*
. atliaefroa Hamlltoa av SeveralIm-. ot .-?*.?* im*. with
, . > ,,k .fV p ? |-. rtx. Ihrii. p??r.ita ?-rh*a*
ige all ofthe fira r!ea ll * r niea.-?e
I i. ?? nnrrty iti*.
, ? .i.eri.ft inii,- I':. -.'!:* H 'mi ??>. >y k rr, ... New
".'?' Ei i."gr -raa
? ?' Wir'uuitD.i n-i, lit.i.klvu oa i|tk.
vi pi ai-i -.! paralaalan eau ke ohtalaedatta
. N, -Poltnaa H'.aa.k.xn. We lf S.ae..
m.-.i. .' J c !.(i33, .. ie il Palaaat,
? ii) _
trJ Blibcbbb. Aa*tt*aa**f
EI. HT \ 11 BABLE L0T8 of OBOUND, with
|M VV'aliT li' I.t . U !..- Illl.'a.i* U.aer. .1 ,,'..,| ,,,1 1 .'l >l *, .
? , a g v. . v ? . *i katttta -
AN ? IH-Sk J i,: i'Ki *- !'H will tett, ,. n ,*. 1.- a?.-':oa. ..a "d )1
DAY. K-b 13 II 1. .: ' ,'. l*k at ?!.-? M'-rchaaU' Pn liaeg*. the
,,, i?, ? , |, ? efOroaM on the exal *..|* ofl! i at ,
f0,aj,|tg 1 ai h bttek 'eiaa.-en ,3.'xr,.| I!,',, wita
ih?ia-t r rtebl ii, I*!.mt nf the-ti-? exf adlaa i.n
, tha I* ... t.i.tlng la til on* b' i <f w.i'.r
..,..,,. tbo. >? r tkt er. Ihe t'.'t ar* ei h '3 I. et >.x ia
i , o -i r '.,-. *'.ic'. tr ? .-i.-b ?!.* oKTha
rklt l.i "T 't "IM-"""* '''? North R.T.tlti.e
?aiiiurapidh g.nwiug ...-lahh.irli .'i.l. t.i
thf tale ot.-.i areat indnrei eBti f.r the InyritmeBt of rtpit .1 r rr
ii ap* iirn.ain.'i'..r ikn par.i.,ila.a of ih* ?'...? prapeily. apply t*
,he. ..io ...er. No Tll,,.a.l.i (J8-I) _
1_] ( l TOB*1 BALE.?Will bo ?..l.l at auetinn oa
'j lATUBDAY Peh lt, ItBI a- : r/etea P B. iaa ate
. avilnah? V rm. *itiiale*) n*tr il rilitM, Lm l.l.it,
),,?,,, . fjaeeh li Wllltt d...-?*ae,l Pa- o. ti .*
I.r. , To'* o' A J BLKP.CKBH t pe N-w York, SixTLB.
,,..,,.?. vv 3f i, vv Ii 1,1 ? ll .Iin, ..r..f L. II WIL
? '. '.-'. New \,nk._
Joeara Bmbbib a tiiea *r
/ i i:o( ii.'li s, Ac- 0 i BATUBDAY, E.'b -t, ?t 10
\Jt a'.'... ?, A. B N'i Wllleoghkyel ee?tw of ii '.! Btate
.41?k r.a.l Fi- tun . of * Retail O.aK ry dt.rr A1m I go?
3'. , _(
n-rOKTANT to^MANI T.M'I I KER8,I M'll'M.
I i,.: ? LABOE PACTOBY, Bn v vi BN?NB, M-tt
. N I'BOI'KRI'V JAMFtCOLB* dOtwBI
lONDAt Pek t a Ito", i.H-k.at >oe 31* ,? u ita' ) i.-*i?ag*,
!, w Viik ilti lugr lix." fc'ory and bit*a u' krick B.lbllag Ir3
fretfrajol iltaateattheN E .-. ru-r of llty.iO? tui Will.i igS'.y
tt* Thrrei alldlaa,
lere atory bilrk B.iltil. |. M A.?? the Pagiae tt hava piwa,
moti etprov.d klnd " -?! (i'a..,.i. - >a .
Iin Iroa Rctf rxobr .V.- i'h* pr. mi.ea ?.ow*il i.ppl.? wilh
, .ti . l. ? ii ndi .oila'a oi iiv I, ra .'h ? ? h ll tti I l>* . 4*
I , *| tnmpl.t* ea'ab ? n nr. la
?i- well aapttd for a tartori <, n... .le. , loa, a.i-r*
it.iitt. 4 ia re, >i 1. ir ? ii*; pint?
.,. ra. ? 'r* No aJFa?l*aaV,
... atiilNo 18 Nat-ai, at B w foH IttJ)
I) .1 HoUiJll A.li-'lon?.r
MOBTOAGE . Al Koi ELEQABT .K>l SEHOLD
M i.Mil, .;.'?'. lillS , .,eni. !-y. 31 IHNIN'i .1 tti, V I fl
' i> ll'Vv ? . ? .. neartfb-ai beli|eont*ati? .Iv.-flory tram
. ,ulll. i . ? , . anJil,. aiiii.ni Laa .idHrtjea
,, |?.. \- . a SIia.I a. A. ? ? "T aol
_ . , , , ? 11 tw* Baa
u .d Parlot B Itti lt aDaaatk anu llr... at-, ? ->.i
? , ? ipet l'?rT Ita I 'I.tia*
? i ,eu'?. Vun 1 ii. . V . i! 4 * tal
Mail.ii lopCe.UI ... la. i .-' ? kfwbli ">p laa. i.l *?<*
, II'.. .t,' I >'..i
a ; ? i ? ? - i F ?
ll. i wo. .1 : i .... '? a'.i . a ? ? II..... i ? ..! I. . _W|
Si v r do . ( nt. ra. -.. ?? -.t k, . u (I?iVVerei Beaa.
aa,, d a. ,i 3' i ? ? i Wh ??' "t'e,
Chtltt k . Bb , ,'ira te*
t.etald
C vi ? ,...er
SAI EofEl EOANTHOUBEIIOLDFURNITUBB,
CaBPETt i. .'.vi**'' iNOS.ae.a A'l i i ?(
? n Ire
? i l ,i , na ,if llr ,ad
wey comprla lakoeaay ee ta* fParttrPaa
? ? ,-.?<.,.?! i,4 iii-i .<
I n.ynti'- ? ' i , I P?ey Tablr* ra ? aat ' n
ntr rlatde Bad < ? 0 ' " : C otiege
i ied > t.Iaylogi tap ai v ihr.i i lv .rad .....ai. C.rprU lii^iaterte
, , uiialat ilrhC'.ina Vee-iei ta t da.
1PM, r,,. , . . 4 ?iMg ,i.? le *- .?'
, ... , ., ni, to : .. ? .,d anl taa
bogaoy B.dtftadt h?B 1 air Balrawi Uot. IHa..k. i*. -D.rb:* >op
,',... , . . .: . - . -??. ,-y, *.'?*?
i ' ratfd .. i. i ?? I'err
._ irri.t aM Kloh-n Ka-al
,. . r. iar.1 ... we,. . r ____
Al.tiar II. V .'..a / Va- ,
rpHE WHOLE " -l'l il-ID aSTUCK of
1 ..... x , ?. LOW i . /. ? i "'"*
, ihe l.a I.r,.. I. .. . a** ..,i.,! 1)1 V'f.l4.l JP.VV
li.'.S. 1'I.im. CHll
OULD Wt i ? UO
:be Bio.t , . -.. aud Haa*
, NIOOLAYBCb MII aBal aatttoa nn TtTEt
DAV, W 1 D.VFxiJAk ,-nl Flllliki' F b uary 1.
V -?. ike
i . . ? ? ? ..... I <t
. ... i I ?io a of Me a II .'.. BrilMa ?
Lfrwlu.atre from ike ltMBreark* Le . I'eg.et
..... . ti . .3' ..-* ll B A f. t U**T
... ! I ll*
i I'te ry, in Piaa, Bteeaaa,
V. '. ? ))l*J
v t i.-.,- .aaaa*
. .ktn
- . ,i , I ? i ri4 V.a' aad
.... 4. I <
. i .... I.-,- Hiagt,
? *ud i li'?? xaii
i tad p-ritn s: ? n*.
-. a i ? ? . . ? ?? Baltk Bi.it. af
i. ... raaaaal by .- ip*
... ?" i -. X ? . eiraxal
, Tea aad ( ' ? rj>.-ta, tctaof Wtig.
- av.. K'aT-i. P.gg P/abm*,
xt ? i L-dli* ii'i'-i,,.. '? I M Tx*e 11 j Bail aaa
i ,'uta
uatt ?p ? ijo.i1 . ...n' ttd ar 1 1 -tr.l lt tuaaatu *l e,,,uf aot
naaL, rmv. I'a ,,.,? ?
? , _ | j . a i \<*a B_rd., 3-.,, iag Ue.kt,
. . I - I .: ? , .1 : ra
lfl
yer lii . . . :y . L ath r vs ,, , 4 i> ,**,
Tltaiii'l Caa tf re'arutj'* P.
? . i ? i i af taell iaa*
Alv ? jjrv'.Jie?ul'l'?ri?ixu Kinbroiir ed Pi.lire*
ir tlnar ? iren -t
( alalngur. u ni I.e -etili, ?,1 tM io^,'i on xlew on M -adiy, ??*
r,, and Our tg tl,. I ,e aale
?: ~ -i mi'olvt.
r v ..ui si ir/.r.iii'H
_Ia-eOiUf ga' ?? .. -i I H laaiakOt._
r i ? ?r
THIrt DAY. 8 . eb. I,al i ", ...hrek, *tih*
A.i.ti.... laaa me M B Bafliatt.i'W
Iirr- wfcorti [ef | - weud **d Ma . <tnv ParBitanr, I'**""?
of tevriel latdiyf ll't'-wt? ard BloattlB ' l"?adf-.._.'_T
e I Prcteafla. arahoexr ( hair* lir- M??**a-|._a
. rtotik Ca**, \3 .utroiv.. racfM Coael , r i- . t*-J?lmY *?mk
, Mii.or.. Mi.' ? Ceattr - * I ? .4 ftof* Tak*-* "***.
Mi-ir'e (a-p...j O- Ir.iLt f-nh-i lid. Hait ??-'T*.!?!??
( -? ,. lariii.tf. pal '?re_i Klu?Blaraiiairx..
Le Aiao te.axce ol g'?da tem jeed f.o-n So T Breiaji/... laa
. ?? Uaanet, Lc. A'm>. two d- '.. !?!__? ??
nnt(baiia kr *._?_fla
N U -B?Btt aaWrllaotarf. wi! rrA i-.it ago-oppofta.^r,
aa tha. I'.o, i |g ,i.?. _d rr iar Ire .old to ^ty ?TBecef.
L'r'DLow. A""-'leaa**
r.'!K,M.rU^_i'_ ...at-tiu-a
fl' bf. can i. o:. tnoa bowdtadn.-'" rr _T
jpro_aeio7tJi ^ruitx.
DAGLERREOTYPEM for H c>iiti?lar^e ?'*-fJ
.. w ? h . -.(-*. **.ah.r,. f.r . 11 tti ?! flBflttflBf Bfl
. ip-teia -dta-aia ?BM. t'^^l'&^.mA**^
MOUNT, (JKANT ._ 'BELK.NAP.
ATTOi*.Nt : 4 ANO . ()I SaY.LI-ORd AT LA**.
A.D Illl Aflt.T.
8? FraorUo C*HlTa>r-xr:i? _
CHAS E MOtrNT.GII.BERTA i.KAS l*. U . V!l) P BRLC^Ar.
SYLVEfcTER LAY, Atti.rncr and CaaflaaW H
Uw*MO;ramw.i..ati r? all tb. **-*??.?'' * "*Z "KJti*
I-Uware, MaivUttxad llliaoax Ofle* N. '? **>.'?? , H T?1_
lirtn-a

xml | txt