OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 20, 1854, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1854-02-20/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

I Bt al
_r.ru
'
t
i-aitt'
'
w
t
N
i
aatkn ?
Kev.
I ' !
BUi >
etvti'l i
w -
I
a.fti.
%?? tll
1
\ '
oi...
W*v , . t -
oaa-Bi ? .1- ' ?
?ow. ...
0 par .
?oVea
aeahiai
Sfecu
parvita
Itlreal
lhat p??.
Btitntioa :
tMata* >
vbola I ' ?
aaaad ai ;
applau*.- I In i
iiil't
WowOrl ?
-ft_.il,..
O-kt.l I
l.roia i to I '
tolier <i~ . ? ' ?' '
rot tl ?
gomlit" ? ?'?
_.,.-. i, ?
i..-r t,
-rott n i *?
irol.ti.i ?
Tl.ii. I
ItOTth Ibai
tSotitlii '
,
Utinl |n tl !
lind witi. - . . i I, 01 I
inany an aaxio C ?
j.tavi-ii to the '1 '
BD_bl l.i.
cbief wi... . '
aoath aaal dt thi l
'
aaroi in'.. Ihe Ii
. -I . ?
low ... ? I . !?
?a t i ?? 'qn.red fro
witL.iit advi ? (
ITomi.caarmt.. .
Jhtail.
tl.at ita princii
tlie N.'ttl. . bat 1 ? ?
tl.e-,..'.
aeoK ofotn, - -,
|Ai iiianii l ? '
aanoi b
1 .
aeai'i
Irulii tl .
Iixg im - '
Jl. I i..- I at \\
deaire foi poli I
ooti.-'i : . . gethe ii
?
aaabii ?
fa.it t" proveit J
th* peot* of thi
all itrcai
fnr tl.i i
liat.-ti. m
Bbnrean - I
,,
anv irirat ?.. ?. .
wt* (b.
,. i li polrbcal pa B
Yfi, A-kai I
m ??liixii.f tb. ni-'tl ...
lualltl
pa i ib
Irf.ii.li_i.ui at th- >
, v.
Ihe . ' 1 I I
tVl.lil.ii :
reivedn .
I n.t'.l ? ?
Ikeden
?zen-riono
I,,.', :,g:i
laare
tiiti ii.i't
apeaakWwa to i ' ' ?
ooul'l aa** ao, hai
tbat M ?
a law ?
ltlt,r
ctuH.il i tll im
f.vt
Sot II. ft.- B '?
fe:. -i'?
ll. il ? -
aa a men- -? i
tbu* a* A le-er to
55 ' -
ap, nti.i ll |.'
fonr. .1 Coajrrea l i l
wea.1 a '
? -n aa II - il
-
-
th. t.
lllltb t ? "
?BBB
tion at-Ia
.
dafl af i
a.f tLe fl
crv i ki
,.w a ttned
11,0. .
vour :i .!..? ? rl
,
ai nl:>e : ? Wl ?
iial and at
hlavi rj
: ol
1
rl- ? l
plauf.
ean | gl IB i; put _g
II
*
lian i.
'
-
' ,i M< t
k*
.Bt.l
?""..ij,
? ? ?
'
*
:. | ?
'
'?
?
?
'
' '
? ? -
f,T,
I
'
-
?
? ? ?
. '. -.
?
?
??
l
'
?
i. ? ? '
?
' '
' ?
?
'
? ?
?
-
??
? i
. i
?
...
?
? ?
-
?
? -
'
....
-
'
-
tl
-. - ' ? ?
?
-
? '
'
i ? rn
?
? ' . ?
-
-
.
-
? ? 11.1* .-v a
?
?
itwra '? '"'?'
-
"
?
'
? , i. if tbey |
' ?
! *
i
?
-
-
1 '
I
"
?
?
-
?
'
'
?
I
I ?
I
1
1 '
,
'
....
?
I
I
- '
?
: .
'
?
?
... Cliat"?I
>
. t - i
-
' -
'.
'
ri i
'
....
?
j
il
?
?
'
....
?
?
'?
?
. i
' ? ?
ry l
t ' I
?
? ?
....
i
. I
'
'
l
? ?
i
tl
' I
I
i
'
' '
' '
'
?
'
a
' i
'
S.'. I I
?
'
r." 1
'
? ?
'
?
'
?
'
, '
i
i
?
?' ' ,
' '
I
I
. . . - '
'
i.i
? ?
-
? ?
*
i
? .
?
'
'
?
-
'
- '
?
-
??
?
'
?
?
i ?
*
'
!
*
?
?
? ?
? - !
?
...
'
'
'
" '
'
'
?
:,
i
?
i .
ratef ea
-
?
?
?
i ,
i
l i ? ?
?
? j
?
.
1
?
? ?
?
*
i
?
.. . i.
i
. . . . ?
i
ti
?
i
*
?
a
?
a
? .
?
?
'.
'
-
_
?'
'
?
-
1
'
...
I . .
'
- I ?44
'
?r
'
'
?
5
. . ')
i of
l <*
ill
i . . 'iii
it . ,1
1 it'
aa
.ara
I
.5
'
> 1.
*
' ' " f f
... lt
I ''_*
. > _|[-t
? I > <*
?i
? i
-
? i t itiaa
. ? I IU
. .. , ,.r
?hiii*
... j - ?i
i heaaj
,.,, ,|j away B .t. p :t th.t :iuti on tbe
? i -i I
?kia.
i.iit
. ' 1 or "? t ...ily
llOW
? _
iad
? r. 11 -ii ii an l
? i
? ia aot
i ?
I llrl
raoat
\ . , o to
.
Bi '!?
. '??
? " ?.*???
1
rat
aaa >i
. .- 1'iati
.ill
Ike
.. ?ai
1
I
:
- I
? '
- IB ba*
? la a
, ?>? .n.
il Will
I vi.U
, oaa
i
? a\t
. waa
_i
MEXICO.
a
' ' I
.
-? | I
, IV'-r
? . ? li
I
riaBy
," 'tlO
> tr 171
..
I . ..?.,., ,'t,
? l ly
ib rty
i
? -. '?
? ?I
?#
i ?
?
'
i ? ? - i t
1
.
*
? -.I
ibi i
'ineo
I -1 ?' aearfr
i
t
:
?
- tb
?
a
? ? -
i
?
1'
i
. | ?
'
-y [e-.uni
? . oan i
ree ia
l .
t !, I.
. ?

xml | txt