OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 28, 1854, Image 4

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1854-02-28/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

TkOAKD- ? ?-?
? (*" * n s i n t? ^ J^J^eji._
Pbt fkBrnm* atXkt Canh Prk r.-.?Tbe nn.er
Btaed 'tkeceaattta tt tf.-t.aa tkek frl?faetd bayara B*at*r?.ie
__4 tbey efcall b* pv.pv .d tt g?et theaa ti? ?prlo| wUb e ray
Btga ead dtiirahle rocl tt* aooda, oe? prking
Prti ta a?4 Gtrge???
I rra 0?>da e g*E*r*l .aort-?*?t
Wfiln Md reetea tteeie, *d*ft*d tt a?*a- waa
Wl?r Oe*.d* aa* R_H?HBB
H?ev aaa1 Olevee.
Faxc, O-fa. geaeral y ttn-d Taakte Netlooa. a fall aad toto*
*^a--11-*-.-<_ oa, kaata*. .00* tb* prte-p:* ?f?''';;'*''"
aiy-am M.uk h-rfv-eoeh ?'^7*'jr_f,*_r'c
aellt8? at . a-rje'-gh' ade.ivr. froa ?? ae* eah <**?"?- owa
a-_?_251-S---Sr
awwta*aRBa^8???r^J^^^^ ^___., ?
wotato ,o pre>pe>rt_~ and e.t ta expenee tor >*? ?o
?T aJe-MM tt- br aay oetwt ro 08 or m-i. W. avM*1.*
?atptircai BRBBM WH* drt_taof ?b_ a^ttr - ,.r att.. tt
Zatel at u, a-d *_-?'*. iu Iri-BBaR f tae I*"*'
Haabeaa fc FLi_rroat
lu.p< tt*_ aad J?tw _
Ku 12Vt*ey..ud No IBiIt'iieU,
dirac tly rear at i e _".r baaa, N T.
*_a-__i HiTf.tiN?'.N & Oa., whf.lc-ale detler* in
H____NM. De... Oc-t* kaa fc-...oioge,r.,
S_P-_ AHriaar M.LE-'.v O aa *c bV-BBMiRb_ 88
!rva,iu?_-.atlted!oeA*_.r
^ kyegaa., HtrrcHiBio.fcCo
Noa 11 and 14 Wt_T?o.t., four d?ra below Broad "*-?
"Thf Oiiiist IftTtAJ I ' I? ?- ? ' 'M.-any.-Tho
fcI'u..-'i*eetlemeB 8*1.8 8-88ttttt
"* ' Tat?it_a
Joba L. *.fttwa'l. '. ???-*-___;
Jtln AtiliL- k_*
JiOie. BfO
Ai-x M U88?_?*,
Art aer Ir a y
*______.* Va^toltakV'
f?__-*\ir. .
b^-ta-?/; i4S_-__-ir*
V-atH O'lBbfli J,.A Sc.-,_ak?r.
j vto'-rwad Baraa, ?l"'*t"i?\%,.m
Btah.gdi.t_. i" rne"r,,Kn1. ^'
Jol.n B Klfeblug. ?.-,.,
I- rirarv K-p.
T,,w_ J?5__*r_- *~^^'t??imo*rim~*'
.,,,,,_, ' .' r*B8B ' a
' ALr.EP 00 k .. VI
Re?-T-R F.b .7 .'-I c.aiLAi i?v. 40 s--r- ay
* The okif.vi M " lt aB_*7RAB< B C
.rfdt.Ba_afteiihr|.t Mxrrh.I '.. tt rao.1 -a
. .,c. oBMaiiiie, ao. Traa.porte.lo. ar.d Natigatioa l_k?
Amt.* "' ?' ' I'.tr.ln adeaneeof ;n_la_J
tn. 2Mrtc. a '.' _? h ag
TEv'ITBI.
jrin L Agp.aarall. (bar'a Liing?.
ffiaS-a _M M l?rence,
,.,?,, Browu Arthur L? ty,
i bc"". _^*-"_ L'<">*""a
Oetrn ( hrt... W A FMaalao.
Piaue ta Cottenet. _r _" _ _ K. '
E.ant Dxit.lk _ " ????.*?
Rubeit r__et Ji, I i.om.i Hi.ney.
v.. ?. ?k fl Pi,it.-r ?? H BaBd
}_tfo_-fff.' S--TW4/ BjM.naa,
M'.nU Orl.nell, f *- r? I00_*_er,
j Wooetwa* U... n. WaaBbarattB
iiirba'd Irvlo. '" K Wition,
Joha 4 K.uhltg, ?"D
-*_;?_V-i-u-. ..jts^SsS
C. W Paar.K, Preel.-nt.
ALiKf.o 08B88, \_;-Pieildent
Oaiili laviwo, ?e, t-tvy
New . ork, leb .7 18 4
Ko 111 a_B_RTT-8T.. Ni:w-Yoiik ? Xrw Cv-n
Joa.i.O Hct'lE-bMitii fc MtLLlaieBOw rv relv.nr aud opeaiug a
ia.e M.d t.lr.c.1ve.i."IB "ew Bgajai Prj Ooott at u-t tui
pTlJ..' -ell aorhyhr a.e....not baaa*) -*? H8I?
Ihel Llun ?___! __' "
ad.,.
aold ai 'I* loweet poaille- price..
N B AllaitlelteguiiunttcdtobeexarlY Mrepreeart?1.
" EDWAkD T Hacbevt.
(.iotbi'ig Ea
No lft>i Palton at.
1kre> r') ani Ingm.
K cABranaaa
Eegl?? aad Ameiicaa Floor Out iotli. aud all other gootli .er'iln
laa t tn* itule_|
SiniM'HAM' PlAEOI AT OBEAI BARGAIBI
ofT (, Iber. fc (*'? but lit'le u-ed 6J ocavea al tl: ' : oli> do w.'i
A^olein, 114 txttt'i. tal 'ml- wd a BBB une of Itawf rr! a Itiik'l
alO'l'1 rottll ptkro 88*8; oo* rt 8IW, do tt Oi*. do. at **i 4 . at
B74. 4" at tktS 4o at *?'* lioatt'B Wn.ii No IAI Broadway
ni.?ii iiY FOR 1854.
av THE > aie oa llrtCLI B8BBB,
Tbeanlwrlber diil.ei lo inloiu, tbe Proprle-or-of Ho.iery, l)ry
rjoavd*,('l.''litBg, (i-Bilri" ii F-in.li'i :g, I'urrad an i N.idleaad
f aacy Blorti, aad ail tli rn who ,1, al ln
aaaaa*,
lhal le ba lnii*vt'ed, maEi.fi.t. r.-d and lele.-ted * .ery l.rgeitock
af HoiiE.v, auBii-ahlv edapted lo the
trai.e iNDil'MMta cetai. trade
?,f .not In qnalitv ap,to.-d io itvlri, eicelirnt io inike and n, h
nwlll >< oim.i il't tea '-at nira, et trniuneialiug piica to tte
leali r a.l rtlue aatbjlka IM to all co.t
Tbe tubatllitf alao Intlir. ipe. al .tirull in to b<> large aakor-neB'
?f HO?E ANI. ?IL* H.-vr
aaaa 1/loW/'. I.HevlB. Ib? wili be aa?*,_> BaaBty aM 88**,
liin.ii ii 3 adoxea lu?n iliau pnc-i a.k.d al any otb'i *it.b.-b
? . i > ia Ibe .in
Allg" -da.boera e.brerful.'y, rrprtnai*d f.itly ofl. r-d at a e-nll
alvtiie oa ibe ungiual aoat, asd aabaHied a ti,- purca.ter'. ju
i.a-.d ,.) Irii r ....
J.8E. E Rtv lap.n-r ind Maa-ifat'irar of
i ,,. , Qan ti .,n,l tl'.l. m No 1"), Bowety. nouOraad-et.
Boa m i \\ \ 111.-. tole .1. eat t?r T. Gilhert & Co., \
prealun> A olian I'i.io* ih* lupeiior in.ili. ?f wbieti liava w?a f <r
Ibraawofid *lde trp'.it ,t. Ala., I' Oilb il k lu.'i Bea-'on l'i
a-oo, fo ?i bad t>l klu. ?? ow ai raa ba bad at t*ct, ry A large ea
teilmii.t of lliBOt of < tlf t ulrl.ratfd make, at pglutt whica dtfy
coropiiilia No BBBri n'way N Y
" W??OW BR?MH \NI) ClRTAlR GOODS tr QRRAT
BAkatikl- TLeiubtit h rabav*a i.oie, cf tbelr nwn uuti .factue,
aa taaimon.tlork o' IVindow Bb.di.i i.dof ibrir o.o un,..rta
' i i ' C*ra'cet Hatip de Laln'i P*iuaik?. I.aceatd Ma.i Oar
l.lni, Taaala, Olnpe Ac allofwt.lih tbey are oifer ba ? - ?
tbat tir apprrcitlod ky all clute buyru aud en>no_ic_ 'iex?r
keepeia KtLTv fc FaaAeTttB,
_No. ?W\ Broadway and TM tte.il-'-at
?I.LOl'liONs.? Tin- larnrit ?ksurtnic!it of nU,| moat
impiovid Mtiodecjii lo tL* City foi tal. at lloaac a WvTCKa'*,
h. J 1 Broadway. N Y Ueaal warautt m.dr lo de traa*
CAIItFIB F?R TBR Sl'RlN.i TlttOF. ? iilli). B. L
Hyaiv N'B. 44* aad 41'', 1'iatlat, nrar t.hatbam ta p?pa-. d fo
ehow ia exteu.lve awrtmeat of Knili.h and Ameiicaa l'c;i i*.
cvDjpUiag new aad hr, i.t ral dralgi* from a rieb Vrlvet io the
rbei p li gi.iL. u well.. tin; -nor ,">. i ol Otl . l,.t * itod rvrry
Mbeiai.ic'.t Ib ibe llnr. II *,eii are rec,vmtuea.led to give biu a
rall
PlAROa -.luit tAhat ivcry purcliafer want*. ran
be fonbd al No 4*1 Biuadway. rall 'A rcmarkab.y | * in
' ttvv.Be.ut.el a low price." Boe ibe otficla awar.i of ibe Civtul
Pilt e I'lrei, lo A W. Laud fc Co., Lincolm fc Ticmi-i aa M e
A(.i.u No. 441 Bioadway, be aveu IKwau aud. li. _d-i..
fl,. ONl.V FOK A BlVlTUII. HOMEATEAO.?Aad
ibi. i. ibe la*t day lo ebtalu oo- -do out d- i.y. l'he Im. of tka
Likr'.nd PalldlBg Ledtwillbi dl.i.led an the ?9th of Fo .mary
1*0* av ' beau lf,f llu_ie.te*.'if,i. oaly OI-.ee h fir rxle in .h.ra,
acai.rg to eiih lubi I'.tai tu r I uildiag k'U AJxlPO ftet, or a f.rm
ef frcm awatttwtat, aciei ai 1 ail f >t OU. payabl* I- iuitiltneat..
IVe lotlte oar itader. to ,-all liuinedialrly tart i.ke a ahare Make
auraof a p.euaat bomr. be va_ awa laaaiad aadpayroataa . tt
y*n*t.l Apply lo (HAkLti 'Vooit No _* ttroadwty, where mtpi
acd pampblett rai. Iw l.ad gialla_
~Sl\vini; Ma. iiiNi-i- l ai iion ?Alliier*.>uniiiakiu?,
w-lltai oi adai Bewag Mabiare havuga ur-.ilo oi urrdlra wi h
the rye ae.t ibe aa_et. with.ut a Ili-ea** fiom me. ate (urbiddea in
rrtagttt,-mj peiect of laat 10, 1**4, undn tn* prn.it v of tae law
*** a lia oV iuy lieeta* In tb* marhloerv rolutua laaid* l a'eo the
reamtdeclaieaIof tbe l'. S Oourt, aopplog lb* u*? of tb* ?nger
t.?, h'u.i in Ma?.cbu*etta E llo.'a Jr. No J0J riioa l*-av
reKvalN- AlAl IIIN'llS?CAKll Tl. i BB POB?li -Ihe
,lo_ Ciaaaibaliini I nl Paeotaul ikel'u.ted Star. lia aijodgrdiha
ij *ipl.t*i?? ttr letter. pateul for a Batvii* M?, hinr. wtnrh wa
ailt ? ? 1, iBirnteo, c-' riuou by it-r a ea-ly
Bt tne year 188* tatetfi r.. w.-. i ti.ivi
paei ii apoa BewlBa Marbiur* rouiaiiiiug tlie ooml-iLatioa o( th*
*yerue_?id aeed'.r, aud ih.abi.tie m?liug th* luteilock.d.tit. b.
All tkr partlfat ti> I'lU ui.ttri . I i-jl rrte.ei ,e tre ealled -ip.n bv ao
tict ft-^a tke l'.trnt Orl.e tt prove tbe .la'eof thrir iuv a int
N'avrre-t and a.wi ro.crciab!r at tneeee. wbo aw tcy Srwlag Mv
abine 1 aa already appriaed of Bu. u u Jeaira'jle to prove it* go d
aad ut>- -wl? epera??i by u maay M |*> le Aoy pera ? ?
betweer tbe yeart 1 -O aad 1*40, taw my ^.-wiug Ma.iiine. or *aw
a*cb . _*rbiu* la the p_wraloa ot my tttt biothei A F tli.: oi
br> wbota 8 wa exhiblttdor apttlai.a of tti work aliowu bv Mr
Oeorfe A fcrrowaa,i'h, will ceafir * grr?fa.-i upon -.or an ' -i.i
lot-a. a tiabbno? aaaaa, by ifil? mia. a - at
tammkfnt A cv?. n .: ? ..i binax? alntetMted to.'rlr.. ?
Jr_k.l_ ne, bet w'lk thetc?tuioav 1 have lir t.uib ui.it p.-aial 1
would wtab it tu preaal' oretvv
_tVaLTaa Htna . -. laa-tV, N Y.
BBW_M Mni.iM ?With h Muuufacturini; tamtta
I kbn et,i of grea extenf. ouBUlaiag tare aai novel marMu -rv eoa
afneud exprr.ely lu, ih- pu-j-a. I M fiinoit A Co are pm
daeiig r.aiag Mabini.ot ire.t ilrle-j u to iue. formaolcvpa
biliti.-t "at laikjui wutk. twiitg car and t*-o tbreutt, aad rav.ag
bvil |li.uandoi**ntei a i ,t.' i. ihe wb vt* tiaiahed iaiacbia?a
raei a'yle. ofwmkn.aa.blp u caseot tk.brrt beee.ualed Offlc*
Ro -* Broadway_
That WORDEEl i L Chinam vn -Tlie w.t. I
laef-T-ovvibwai bail tbe kalve* at oa* ano.be. taawf.l* jl,r? .ue
Jan* a ewe tktoat to look a them. bnt. a rV-re Tbr.-at 11 art*u?a
'lugh er Cold. eoa be cir, d bv a ? cent box of Bav aara I'ulaoniu
W.fti. for ale by l V rucaENaa fc t o . >? kl Berclxyn ,
Craara! Agtsti lor Riw Yoik *a* vie.Li'Y:_
"~All mho are Ra!.! cr 11 rev wili tindan iiilallil'leren
dv tt Trvf WooDt'i H.i Rr*tor*tlvr i tha m.a ttepiieal wiU b*
ra by a prn-..j ui' ihr catincatta. ia h_|tiicu.a a t_ed< ?,
Pt, t > Ke ?*.i s 1_
poa i: ::> am- Weli -. Phi P .Miah
?va. ClMea Ball. N* lil Maaautt V <? \ i _
HaIRDvi: am> Wrw-lUi' "i
8*r tbaw at?-iee lt mt.ov.dta No BUliioalw.y oppo*ite te iae
Paik *L*re b* ba tbe ?-tt are?_u?t'l.ai la'.h* world for tbe
appturA . o ol bta Kc-. ? 'lair Da* aad ihe ala of btt aewly.?.
aaotti W iae .ad Taapoo* Nu? pfvatt revo?* a'l oa oaa i*?oe
WrOll'-SAlJ F 'OK AM> 8TATUXNEE1 BOtTSE,
Oa ih* Caib riaa.
Ma<tm lurlllt N'o _'? Pkik-rew,
eptceitr tbe Aelevr lloua, New- Yoik. olet aa exieourr aadooap?W
STOt-g or Bocks ibO BTArioBkir. for Oah oaly.
Tba an.o..Bl of O.xfa iM oat lia* pare.'. . a ry M*r
H?faB w?Dr aoiw amall r??parad w-ttb tb ir Dry U*._ H-J
wae and otborklll.. and tha verv clrcu?*rtutr* aba.lattly ce_
prla Jolbrgala tk* Book knalaaat wbo allor tiiae. to tat larga
prv'tena aider M aaak* op tbr tb* loaae* andaxtr* rxp.o.-t t*.-*?
aarily lavclvtd la a eredlt buetaea af enalam. unu Wr hive
adotted la ca> bottrea I ir plaa of Smeil Pi?fa. I'svayiag Priaaa,
aad Ten?? alwata Ca-h. aad laaltt C?untrv Retcbaata tc call aa a*
aM Jodae la ia* aaaalree, 4 tke aavlag ikry caa make la baylag fa
Caab ta wwtb wbHa
Brh g o.i**lte*.b* toi- p >llab?r?ai*aBaah*r of tbo 1*?iag t.J
aata , xtraMvaly allng ?hool Bo. ke ie tba ceutrjr a aretl a
woiki laaibei drpartneauct fai.'i iea are aoaurptaaed].
Ot t! catoa tatfi. te* ral Andea', f 'iad Skiaadon tha Aator
fioate Mrya, aad le*. acrna tke co-eer of tbe Ptrk, aad yol atMOtt
v il?|ouf-,i. |..c t?ber ike et ?
LTART A Co/8 QT8BTBB.I-T ^^^l
xo.Mamt.aa
cde.I-f.4A ?'?
ar-nt>t ? * .... Vkirat. 4. itl'trxad
ne.,.,..'-*.- ?
!I 'i.'^.ai. L-rg.dkaa a ... . ?xUatmtt
''i ' ? ailroAdwi. Fabi
ii ' ???_ __? . h ,.. . .
"""?;.'.:?"* -? . "?
. , ' . . mia, bb
,,' ./*". .-); ... . . - btfA.Hi
,1.-:/,i.:.^.._."X'i*
- *4 A
, , ,.-?.,, I.,. >\. n-i' b lUii. Dn
'?
-
.-. J. . et .. w -haa ? Ita f jO'J IB 1 L ^ ** W ^ *
* 1 ' r a I'l'tr 8
it rn*:B. '? '
B.kde. told aid . .
i,... . tl, il aoia ui -, _
WBIQ bCBABAC POi
Tbe PeexA Edbka te n- w r.a.L In AalJa.
BfuaJ AKtr,.ni<D kcal < _ uat.ua BBd Ca *" tar pa^u. tba
Alnaana, for Bb year i "i Bj l -
Th* QOtaaaaaai ae ihi Cmtbb Braraa, Bseeatire aa 1
JBdBW name, of tbe C.W :?.*.-.,
? Mr.l-hel.ab~. of Ito Dtatad Bta- * I
trnaefd-et-th* ef tho U*mben of tb. dooat el tome
BBBtBSBa ic
Acptbia aaa rai Cmtid Statii?
? ., ?aaaa b*rwe-n fh-. ??Iiai i >?
t- g i ba..-eai 4Vm atton and S*C Bbbrj Bu?J te reg-rf o
tbe Rr.ra" a aX- ir at *tn y ? oa
C: Bt aaa thi Uxrrss -tat_*?
Tbe paapato 18*888888 TWx ai.d ptpteatUe Corr**p?u**-*
ofMewr" aPabaat B**aM Creoiptoa. Lord Joba R fla
pa.ir-i Ean 8IT1 18 -
, _r.r -f 1* Ks***Bt*Bta Jtp*n,und. commacd of
Ccttmodore P.ny. by Bayara Tayior, who acco-paaed the
Eipec, a
LirimT ib Ei Bora?
A ..allfal BBd kfHa t Oratlon by Wtor H-to
Tm |bai i.lhai. AuMiipt or Paaataaxi Fubcb.
J'urr. PACTI i> Aai tll t i.iL.il ?
A ; ,., ,. , _,,, -.ac/ xalnebl- fact* ka-I aint* far tb- co_ad
.r.t.'c M 1 a c.*a
Bat lOBAi Kibabcb*?
.,,':>;. ' >?? d - -.1 I '.???? 'I--B - '?
ih* tJca yrer eadtof ' ->?:'.. md me ?i..ii?t?d rM*lp?*
_' . , . - ;a* ,'? ? Bdiag J .a* B
BaiLWATi it nn ' tnxo *-rA7.
Th' leagtb ce|ltil mAL rut -f *?',.tr'irt ,, gioa aad nte
ta.ai.. tc of all ta* BBBaad* ta tto PaAtad Btata
i i f i I ? ? .1 ? I II 8
/, 1,. iottal Arti.;!* on tba Eth sition for 'he laa itry ef A.l
| U 4B1 ll'KK-T ?
An K.i.t.rlM Ar'K'eon 'be 4Var now aaBOag b*twaeB tbt.e
tuo in.. ? ?
GoTlkN*!! ITI OF Tllf ?r.4F.P.lI. ST4TI"
? l . , ta.t ii g a ll.t of tb* Btata ' apita ??>.-? ?
lu,.. ??':i ? itg ol L'gnatara, Tiuie ot ba.'.'ig Vc_-_1 Ea*
Bta*, kr
Popolax Votb roa PaaaTBairr ta 1*5*, 1848, aad 1844
AUo, i' * Pottiati-.B o' me Ca;ted ktetei by Stii-i acrard.ng 'o
it * ,-?' C ctnt .
ELBCTIO* Kr i i bus fr.m every 8tat? m thr- Luioa ear*
? ?'.. ai u mcpai'd ?itb loiiu-r L eta .>_*, expreaiy
14! I Alauu , _, _,
lagleccpi.-t l-i e*nti 81 per d-.ec. |7 p'l hncdrrd PoeBoia.
k- i,.n..U.i*?l Bill ..- ;>'? U *"lie* 0.i*;t *??; ct'ully toll
i.t.d Ador. a
* ORBELBT A McELXATB
Tr-n a* 0_ce, New f?I. .
1UEBDAY. FEIlhUARY -". 1<>4
TO OOMMZBPOltDKST*.
No notl, t ran b* tak*n "f acn.n.'.nt ' ?' ?? WtotaTflf
la interii. ,1 inr Inneninn m> ?t be inthentii ?i*d hy tb* Bi-ne tad
tt.'r'iiof ib- wniei nr-t ccaarily for pabdtaflBSB, bat a t
g'lirtcty nl biigotd ftitb
We cainot onderak* to r.pirn rej*ct*d Comm-inictidoct
The TrlLunc for Uttropc.
W* aludl ?*tie TIIJS BOBBIBG ta Kd'.tion of rnr.
Bbi i Wrbbli Tbibobb, breb-aletioa in Baropo lt wil
eoi tbin nli the laidt Baaa nj. L> tba bme affafaif to prau
Sli |b eepiea in wrtpper*, ready for madinr, (ia be bal nt
tle dielc 1'rir. Si CVnta The -team.hip Canada uila
fnm Hegton To Morr* v for Lirerpaol
aabaorifBeaa and adveriiarmtnt- ibr The S-wYork
/'rirt.t.f c?n be left witb the followinjr Ag?a? i
Loaiiort?Mr W lli.tna, Noa 19 and .1 Catbarine atreot,
BtraaA
Paria- Mr Kfoiirn.au N'o. M Rue St Mare
lh- irle* ftr tdr.rt'ili tin iht WttBLs 1X18*08 will btraafler
k< Y riv CgBTi a line. ftrb lnterlien
11,i clrcu^iilnn of Ito 4A'e k!y aloca hu now rracktd tbt nnpre
ctdraml ctmktr af IMyMBsSfBa
Id tbe Serate, vesterdHy, petition* atjaiiist tbe paa
aaj**f t) aBebsRekabfll tvereprewntc-il Braa kbaBtataa
it NeaYotk. Maaaad l.tiat-tta. IVutiayhaiiia, Ohin. III1
loi, Nea-HkPpkbire end NewJeraey. Mr. C.i\
praarated petitioni frmn Itbw-Y*eb tnd dbio f..r a re
pe al t.f tbe FbgHrr* "Ifiva Law and tbe abolirion of
Sl, v. rj iu tbe Diktric-t of Ctdutubia, aud tue repeal of
alllaiM ttikir.g tluvei in pa\ ineat i.f debtt d'io iu tbe
l n tc.i Stafea. Tbe biila Rrantini- buaiafbf tbe con
ttriK-tic- of railro&dt in Louiai.iU.v, Wia-oasia. I?'.va,
Alul.iinx. ('aliioii.il. Flonda. Mitaiaiippi and Arkangna,
tti N uki-u |f f.ii! pi'Hi'il. After the trautartiou of
80BM iii.ii' portni.t biatBaBa, tbo eonsiiUration of tb;
Kabiaeaa b-fl waa raaaaaaA wben Mr Oam naal* t
? ipeeth in favor of tbe bill. Mr C'.miplr, af
l'eongjliaiiia. followed ia aaaaaMoB ta bba MB. M,
Bl< DBBAB, af I'enn , got tbe floor, aud tbe Sicnte _d
jcuin. d.
lu Uie lloute of Ri-preieriLitivet, Mr. Ibu (M'K noved '
a iUf-pe-iiea uf tbe rulea lor tbe purpoae of tak Bj; up
Iba Boaaaa'a bill urtborialiif tbe eonitructiou of aix
ptcaui tti^at.-t f..r ibe BlTJi wbicb bim diaayreed la.
11. n eretarx- of tbe Bbt| wat retiueited to coiatnuni
cate to the Uou?e alictbor, in bt opiuion, the tt. ara
ahipt en jdoed in tbe ocean moil tertiee ofthe I'nitel
Slatea are cf j.roper BBBBtlBetioi to 8* **Bflt*i into
yeaiulii of ttar in the aaaaA of euergenoy retjnirin?
tl i'r uee for auch purposei, aad if eo bow uiany and
Ta Lirh ef tl.eiu. otber biiBioest of no gcneral int'o-tt
Tina trtnsnrttd, and tbe Houae adjourned.
Wt iii-e thia ii:oruiiin a brief aytopaia of tome of
tbe jMULtg of tbe BByooob delivered by Mr. Cass in the
Senate ytkteiday, on the Nebraeka iiueation. Mr. C.
doea not like the bill aa au.e_ded, becaus- it repenl*
the Miggnuri Compromite. althouj;b be belieteg the
Mia*t>uri prohibir.cn unconptitutioral Neverthelett
be will vote for tb* bill.
\ni i Ni. Itl \... N
Tbe Nt-bratka tieature alfordt tbe uiost couelutiTe
. e ot tbe uttA-r rvttenneu of the poltticiant who
bi art44sy atWaabirgtoc. and furnithei tbe n_o*t meltii
cbtly proof ol the .let'-rioratt-d and linkiDi* cbaraeter
diT eur party politict. Here it a meaaure of 8*888
iuiany. 441.,ite far rencl.ii.c coctieiiuencei of eril noe.4e
ci.nM-an aud no iuagiuaton ean depiot. ori.'iaktel,
n.atured and gupported by leadiag uaeiu! erg ofthe t*o
^reat poli icnl paitieB at YVatbington.
Northern Wbij;8, werpjoice to tay, have bad no pirt
or lot in tbe great iuiijuity . there being not oueof tbo
mtire body but what coudeuant it w>th loatkiug. With
iLeiu itand a vtTy lr.rge nuniber of N'orthem D
crati, equally Buicst, equally deternjiced in their op
potifido to tbe n:efcsnre. Yet notwi;h?tandin_ itt cbkr
acter. and nt'twiihpt.iud'.ng thit oppi tition, the Sen-ite
ii for it. tbe Trei d nt it for it. and the lioute bi.lt fair
to be teduced into itt aupporf
Tbe fact tbat ?uoh a dagitioua |8Bf**B-8B at one to
cotisi rt a t, rritorj. whieb it aeenrod by exittin^ law to
1 Rri 10M n.iu 41 K.intoadiamal rtgion U>be lilled w th
ibe tkoet ol* hutnan alaTery. bu been propoteJ by a
leading nortbern Senator aud iadoried by a uortbera
1 Ttsiiitht. ia eni-ugh to fill every patriot with alinn
and griet. It lookt u th..u_h to every buundlea ex
parpe of wrc-ng. tbere wa* a fortber 4 igta. and to t>Ter>
dipih of infamy. a lowerdeep. Acd when we refleet
tbat for tbit 88888801 acd ont rro.<** ean be ut'igned
xfciih ghould have tbe weigbt of a feather witb aay
rortbeni nai, or indeed any man wbo doea not profer
Wrong t? Kifttit. Frror to Tni:h, who doea not worghip
Ltil in place of Cood: we aay when we refleet up..n
tl ii faet. we ttai d confounded at tbe .Utlaeioua fatuity
of ita aatbors. and ibvulunt..ri.y tura to THE people to
kLi a it" ao migbty a erime thall be perpetrxted io their
tauie witbaut beiag tiaited by tbeir aoauimoua aad
I i.ti 1: | rt-probation.
?
fo bbbixiI m tke Bo. :1 ? -? ?''".?' "?' ' ?? ?' lt bu bee - I
-<? ?a A':.. aiasrad ?'.-??
r . ' -.-;'.'-' lij.
. r. I
r. i ? - ?
u () expect to i to I I
,. t ?- ?! - ll. > u Mrara
i ? ' '
tLen. bganrei tl*y b_Te t tbore
i . ? ?' ' i . -i
'.ir tbit a : ?
i -i. It ll
f i ; ? ? ' '
1-; I r tbd - Jv ol ti ?? t.
tbia aay rroa r.gka'
? ? : bara
-.i .h we
I .. , - ipreta aa,
a ? 1 rote
f-l*Tery fcetoHebCB-be. Ia it taii tbere are tatabt.
? itl p'wer afCaaajraaa to rua a
; Lk-I Baa li't r ? - - .- | ?
? i ? r. ita f'.ll foree. if it worth tv'.Je to .. ?
a rfrti.ci.il af tbat * rr. erbiabbaal.BBeaaeaaead
j i ikri.i."! Laaraaox aad ITiit, an. i Q
? ?. aad Caltowa for tbe ? -..,- - ?i ialrada.iag
Skrerr tateBabeaakaf I* it tad tbe Nortb b\t o >f
aiwan acd aaaaiaaoaxli tnitained the Iflaaaai. C>_
Wakara alra ' itl -ou'i tU
liiUt.it Bat tf it wer* atbtrw-8* iti-anyr .??
:'*r l'i,>latiik' *-la4eiy ? .- -.-tbea
vri, r? ??<!', vi rdii i!.e BBiae, ab) i N'orf ."0 888
ta] ?? e Virtue to Vii-e. Tntb to
FaJaal ? ? i aaaall I rata *-!av*r} bte Nehraika'
m, CHKBTSa 4>.% THI. hiiii.E n WMNKtB.
'Ihe Faatattea eftbe W ele i ??? ?? aryorbere
r.oit in pdrtaiit ii, in a l'emocra.*y, an iinperxme ne
.,.-?? 'Jnbeled by tbe blin.l atn-n^ tr. a-heront
aitfaUo, ot. r ilaxj bn-hti aad adbtbetaabla
- invoLei I'frilt ouly let* forarii Bkle than thote
of ai lu iti .1 D'tj otirru. V.'hatever allBIIBtl of w.-ak
.r ' Ul I??' t B BJ I ? -? ' in o-ir p ?
? :' i> diroetl] r.ia Iba toBaaapateaayaf ? aer
ti< _ (f < ',r pfdipb' f,.r tba aa du.iet t:. ? ?
,,1 .,1, tbea . _:..! ae aaaaal i _8*mb*r aa ta
8 -.il.re oar Oara/ltaeat bai been popularly in
jtllid lato a wiaag eoaree arbere n it araa u t miuifcit
t>.ht tle n.ircl.ief bad bi-i-n doBB bf I ltt|* -BBjoritJ of
oar aaedaeated 88Bbib arorraBaf e Bsajoritya I ?
wl.i bad < hjoyed tbe h-iyatitkgHg of it i.-A-t radimeartal
iaatraetioa. li" tin- adaaatfaa af ererj ebild w-re ia
rxorablT reqalred ?nd aaforeBd, anl aaebadalt wi
grat-Bftaaei pborei trere labjeetodtoa afaaOariB
qaiaitioa e* a aaalifieaaaa brrotiaf. in Boa af tbe
presfiitcxnetion of IreTean1 r*ttt*aee, t'..- baalaof
. ur | olitical bbrie would 88 ag nearly perfect at Hu
it rnify in it. Breeeat Bstate o ill i-< r iif
Hoa ibe L.iuc.iti.-n af the Wbaea Pe ?*% *tb*rwl e
tbat by a eaapreaeaaire *-'.ite-aupp..rt?<l tjt'em of
< i:: ii on S'chiio!*. ha. been abaadaatly prored haprae
licable Tbej wboaaaeittbal tbe Edaeatidaoi Cl.,1
<ire: dararroa on the Cbareb, or el. mM bs 1-ft ta tho
rare of tbe parent* roepeotiTi 'j, caurmt .-.ntrorert the
gOOOral fi.et <ltat j'.*t to far na Kdiicntion bng b.en
cari (! fbt bj the Btata, ba* it l'"en ironer.l and 8-fl
vihile 4-.L. ti ror tle *>f.ite bai left it to iadivUaala, vol
i.Bt?ri'y aesaeiated ortocbrical lapalsc bi .1 ;'ii.l_r.*e.
a Ti-rj large pfi j??.rti.-n <?! tbe rl.ilJi.-n af tbe poor hud
p(,v4crN t- l.hic li.-tu tullered to grow up in i-norin-e.
Ii tl ara be i-n t-xctption to thit rulc. we ure uot atvare
ef lt
Tbe Fatriot, tbe Lil.iril. the PbOaitbropbt, the
Caaaei atiyt. tba Derotae, would teem to be eiitiTlly
,it.ii t..l in .leiiinnditig tbat tbe Stite thill in-ik.;
i-ar. in' ai.d amplf. proi iaiou for at l> aat the eleinen'ary
Eduration of All For t'lou.h {mt DBTBB8*i ?'f wliit
i \i r ciecd. cabiot bopc tobato the t."i.*ta oi bia iaith
, > I. i aaaxl -i"i eaa-MBial to the cbildren att^niing
Ct v. ii in Bd booll t.imf.r n QaoWMBaal which it wisely
ir.tcrdieti d tr. ? the eatablithBient of a State Beliflea,
1. .1 - uld cc'ertheleaa be aatiaCed n riew of tbe uct
tbal tba Con u.i.n Bebool plotra up tbe grouuduud
I'lt-paria it for tbe te.d wbicb it it hit or hi* Chur.h't
datftoaew. Tba BBodefa BaadayBebeal, aaatfirgt
eatal 1 ibed, wu. derieed l.y aChrt'ivi philinthrypiat
I, | rl e BBTBO** ol teai hir.g the cbildren of the poor to
read totbattbej nigbt Bftenrard ba teiawli IbbiIbJ Ii
the fteattratba of BaBfloa. Tbe Coaaawa MobUhm
aioce BBpereedd d tbla aae el tbe Baodaj s,-hool, ie thit
ibe lattar ip now de\"'ed exclyively t.. t.e dire.-t
inc'lcatii'ii af relitii.ui *-ri 1 BXS*Bl RRRTOBB. And tbil
ieen.1 to u* tb* BltBial w-1 proii-r *? iarioo ef tb* great
. ef UsItctbbI EdaaaBcB ia uauaniiaBiea arhata
ra.ii.-.-.l airerattlaa of i... h axlei Le' tUCmmmm
Bebool f.r t..irty Lc.n of each we.-k. iimtruct tbe
elildreaia Beodiag Writiac, Oramatar, <: o^rxphy.
Atiili. .tii-, db* p.udl't xhitf ehl.l.n. thut (luaV.aed
|a r. c lr< '.ud apfiebead religiout truth, be inttru.'ted
h, raBfb ti (t. -iti.raT Baaaaj. ar axa-Bf aay ofi*r
tl.ao BibiHtlhourt onotiicr day*. l.y ni.h el. rical or
t.tbtr teaci.ers aa their lespeet 4e B8l?ata 81 p*I- *"*
tcay prtfer and indicate.
litit flipll tbere be no relig.ou* exereigf* Lu t'.'ininon
BobaalaT On ebolee viotiid be tbata brieffiaj*
klould bc nl. red and a seleet portbxa af Beilptaia
read bj tl B b aebll and a hj-aan afftaisata the iVher
of All'eung by the mtire ?ch.>ol: p? rl.spf 'h-r two
fornjtr at tLe begii.ning. the lattet a'. Iba doae ef the
day's leeaaaa. l>ut we raeegaLn tb.? iii^httof Con
tciecie at aboTe all coctiderati.mi of ehoie* or 8**>
leuitiiee. and we abould mtmi Bieaaoaal) pr.t<*it
a.a i et tbeieor any other religiom exerciiet in any
?clool wbere tbey would rratf on the r. ligiout eon
victioE*. aaadbBitiea or il you p'.oa-e piejadieea, a
aaj portleB eftbe pafOa or tbeir ? - aiaTaoa
Batbai let WttrtJ exerciie af a l|l gl ? I a'ire De re*
mitt'd to 8 1 tr occationa tban have one paren: leel
tbat tlo . '? le rbarlehfia ia endangered or uader
n iued it ;!.e iaeoJ i ' B8 or ducipln.e of tbi C**?8R-B
Bobail V. Iitctier tbla eLall becotne the achool of a
preditnnaLt Cbureh. or of a local Majority. then wi.l
itt u.-efulnert te BBBDj un-Jennined anl itiboll a
tie lOi.fidttce of tbe B***-S be eeri. utly weaktn.<d
Tbe Reiercd i'octo; ? t| 888888tb*1
i t.i v, rj i:',r.er. tt troic tb;a In bia \ -.4 t'.osewbo de
-i:e to bara >?? ra religiuu* ext-r.-.f ? la nave
ai g od a rigbt to iniirt on tbeir iatreda. 'ion u th"te
vibo oljecr le BBebexi r. ..?, H
aaaaBai Ibatabj. 1 re their exo ution. In
otler woriia. if tbtr. wt-ro a e ct a rb-est
ing a parr of thtir reli.-o'i- exertrtaet, aud tb -y were a
Botjoiity. it would be ?? l . ?rity
to force tltir pcrk ea'ii. islB a <": 8BBI MBMBBl where
an.icirii) af tie ebfldrea tvere He re*i, and iaeut
tbat tboie cbidrea abaabi twallow the pork or be
k'ckrd out af tcbctl Nay . if we ?ppr<>
11 l.1. 'h, l'o. nr fce btrlievet tle f ork^at:n? m-jority.
if th.y 44erc ortLodvx in :heir . .1 hare a tet
Ur ri_lt to ntke pork-catieg a ooir.n.cD tchool exer
ii*e tltn tbe n.inority wc.IJto rooletit Ilearbim:
? V. i l b >^k ; I?
the \\crd BfQeA ir> B8? l a ire
-.._ fa;. - ia tea ' li ? it ,i
, . : v,?da baeo - - WToad,
iltn >? u bara lo ric--t to put a l?.ok af fabl** >..u an
tr,i.abiy wi'h it?you have bo hgb: to permit the piea of
ai.i thtr a;_i. - -afrota
\.i!<riig it. wberera Jtm bave the rtucitr
and tbe BOtrar. If * BOW tbb b.k-k to be uh. V,
God, y?a ia.-i.: wl-.h.:? .t a .lat-in,- i_K-oB*i<tCDey b
ia faial lo tbe tlaitn. ef dod a Wi-rd admit the e?"n?i-:eBc-*
. i n y.'hfc_.njed8n or I'agan u of ec-i.ai a-i*bori:y wlia
,. uf * man iaatracted oal of God'e WorA
Ihe ronaaience wbich , ..maaada tbe w>r?hip of .
be tr**ted with the tame rupivt u tbe con*. ience
wl.il: i-igr.ruaed* tbe wur.l.ip .,f Bad If you tay that it
ip, tou are i-ttanily driv, n to tbe mott draadbd concla
-?ioLa. fatalto the tery ext-'ea'** of Chn_tt*a aottaty.
Snrely. co oee cv.n fail to tee that bera lt tbe S-rauip
tiea of an Latab.ithed Rel gion already extetiaz in the
Ucd.abrie aiiherentthaye rigbtt ander oar lawi tape
? ! Mr. 4
rre.i'oqr-.oteJrj'.
t r_ _ai .t . lia ? ' . uf our Goveraneot - fiMt.rvid
.1 oar
I .MtotofBBrt-*. --bb
? ,i rt_kf.iei na af art al hoaaaa-raMa "a
... bbb." Wa BalB ??'?
... - - -
? ? Br CI.: i :- .' ? 1-8*8-888
ra ata i
? U.D a-"
-.?.-??
, ? . h.rei_ex-'
?-.--. ? ?-' .- , BBfaj?
?ttt w th our CoM?1 I . I ?- ?'? l l'4t
??(.[.-. - . ahe co law ri
I the * ' '
tif-r..' wtta?aaen . ? .?>_? io all or
BBatafaaa BtaMl a?ala1. i_..n ?; hateai
.; ;.<>rt-.f i"fl"'.l* wli-rdn
tleir. tiliirer aret' ? I I tfBBM wbich )
tl..y ... - . - ..- . .. *I ii ?'' f-.'-_
?i. at war w.th tlu funtlame-_l_?i*<'f (.'-.riiti.?i
tj ' If a .-lt all 8l_MitjH81 tt thn* Te B8B8, who W1
l. el arciirt- n ihe ia i Ibj?tta
If t.r-r1 P tha I - -tll'X'l
u a.t t"_< a thar the _ m.iiL?r_t ..f *in aaanatttod here
* R_a_r| M . ar'.ly poarpone.l to anoth'T lif-'. m.y
they i ot la8BBI8R '?e tmfmftm in the in
?TeBiB CbI-b?r bt I atafna Tria tu?a a 8 *__a,
; i ? -r or _ette. - ? ta ? tha aatoaitj aay BM
t.t :o j ? ? _a_ haa naea leagi r w II they
? taa ti',_c of tvn .-oa Baheala'
Tnic ilr fJhMWf ie--! to ha animttt. br a ipe
cial hoBilit) ro the CataB?w, Skiaiuet whom hia bit
.') r??_?., whfle he 14 i.r.ifeaaa?1
i tur 'Le ui ?.?ixi.Tied at* of the Bil'l" ia
? . Iut ot,e ainit I-- a_-itaieai who 88M u)t
t the- *4'"p. "i hia argument ia far broiler. ani
tt??t*a r-iRaOj to the rafxajaltka af a li.tlly aetBB
' | o. to .e* haad, ni nearly a* pr*." i
aa hk 8WR ?RM af a - I -'tte He_.gi<>n eh'-uid bi?.
Taaadau ? ? eat wa ara ra a luge Mejaftt*
of th" Ai... r.t'-tn people ua kieTBljaaaaaaa'.aad not
?T8B iL" cry of ? No PofRiy?" p*r.-nt aa that ii. will
;o ivierre them from their ?ef:led eewrie?BHk
Ba < r e i :m necd |a be '..i'l that onr reli.iom vi*w*
iiif. r a .:? Ij . rtdicnlly. tttt* tlu.-" of t'.e RdH?I Cath
olica.aitbahokf E?SfaiB-J tkt BHBh nf ereuta in
Fiin pe l,ai iavcheil ur in a co-flict wLich the fu
ture ii likdy t" afgTBTBte. a?a aa C_tholie* a?a cla.a
ilocot take THE Tr.iiit nf, atul we prat-'ime they n-ver
r i : the] ii ii"t -.i ?? wi? u au I thai we * ippoie
a_lfe_ei-Qi ii* nor alwaya noato *? Wa bm?>ta
.leeptve tbeir er-pee', with that ot all other citizena.
ly rat/Maii.E the tiu'h t"*ar!e**ly aid ?tan.lin| firra for
EajaalBifhtl MAB; but tbeir favor an.l patronage ia
Lcithc: aaghtl i r f.p.'i-r..; Ly Bk Vit it il but aim
I'le jtirliff ?o ?*y that Mr Chaerera b?aaaaat repro
leatat?BB t_B ir__nCatbi.lit.dre ? the Ilib.'e. fear
the B_lo, or ag be *ay* on pnz* 36, ? hat* the Bibte,"
are ii ear a le w f_M aad ealum_aaa. Tbeoulyl.th
olic family whi rcin we ever liceJ h.nl m open Bible in
it? pailnr tktKBgkoRt onr i _y iu [ti aod thi* wai uioro
thr.n twerity year* aj?, ln-fore auy nolH?M with rettard
?otl e Bible iu aehooB ba 1 leeo i!e. t'epeii iu thia City.
Ia 8?aatd arery Calhel?jowraal we fbaaa over, we
U e c.iiioi i of il <? Bible advertued fbf a.ile an 1 eaaa*
nei.dtdto CatBaliM bj their Archbiabops aud Hiah
op*: atd rle-a tttti ar.- te our miiid utterly ia.ionat
ItiBl Rllh Iha BMBaipllaa thut tbey either btt* the
Fible or dread Uaalaaiaiaat?a Tba* they may object
t,, t i RM ol thi Fible aa a Mhaal PM?HT, e*p"cially If
n vcr.inn he u?ed which tht-ir Cburch ha* condcmneil
n* erioitccu* tti hartH?al, hy BO n.-an* juatil.ee Mr
Cheerer'g ia putatioua. which bmrb ealy aalaalaaal aa
lan tl.e lirei ol" MR?f?a bbjatf* anJ _efRBM tb*? Ut
t. rni *r ol riliiiioiie batrcda.
It ii in tbia vifiv th.it W8 mk tlie attentiou af all
CRrLtrt. iii.i-llio-it Treii'l* ol' Fnivcreal Flucxtion to
the 88Ctf_ca and epirit tt Mr Cheever'a book
DlUtill, 8B iliaaiBJBg person can fail to eee that thia
rpirir. ii allowed ta vvill prove fa'al to all
Lot.ei of tle tiiainffrjunce oi C'ointin'n Sijhool* Wo
l.iarit ? ?".?. I rl.at tbe Catholic prieatl.ood .tre ho*
t |e re our CbB?MB Sebool*. aud n.ean to withJraw
?heCatlolic e_Ul?l Uawfjau aa fitst aa pm la
Ii br '. ! ?!.' t! | tttt, ^?r ii... rai i* helpiuR tbe.ii etfi
ri< ntly aid otiy nee<'i to beconu" lufTiciently influea
tial witb Fr'.e-tatit* to in*ure the me.iitatod co-imii
rrbtitn Fcr tvher,ever tbe *pirit which auimxte*
hil book fhall predoniinate in the mana.emfut of our
Ci ii i ou SclooiH. Cata?Hil puWta will be drircn. hy
,,1. i. j(,: if 88??BJ ?'se. to Uke their cbilJren
iu.< au.l fira theui aaeh edueation ai t!:i-y e-.n uud
c!iaatatra |p?brcrtobaah?__y,aai bb payta ??
(or ac a*???8R a IWdabip. but bettcr 8T8R tbia thitu
ti, Mal n.it laTHfi. to iuiulr. miirepregentatioB. aud a
wautec ettatk un prefbaaa*ly dw_ata.1 conviction* re
tpeetirg the iLO*t lucinectotii then e that ean lix the
ntteiitiun ol Man_
TIB TBAITtina IV CAM_EI ABO A^IUOT.
We itattd tbe other day that. *o far au depeais upon
the acti< n of _M BmbM, the aale of the Sta'e of
(. au e'ei ai d _aha* fo the mil-oad kin/i vvb.i Lave ao
b cg hrUH?e*j over it* people. ha* be?n eBHfl BR '
We _ifl 8?C8 reecivrd a report of tue araea .lin^-a .af
that illu'triou* and not hoU' tt body. to au cxtract
iTOMWhtob r-e a.-k the n'ten'ion of our M?lan aa
iffaiihtBiilltoaal evidei.ee ofthe groi* iuiamyof
thi* tr*n?attion:
? Tle kill tt tititd .he , l.irtf r of th* Ctmdra iad Amboy Ra!
read wtt taken op. __ _____ ...
Mr Ci Bia ttM tbr ^roar, r fto? BarliEgtoo wu oot lo bta ita.
ba.it g bed t* e. ln ur oe t-rraar- .tin m anda hedeaired to vote
uf l L? ti , le.n'J roote t.ai Iha bll be p ?tpooed f.,r th*
a'aaal *o ihat irontd et-'uilvely H^V a-1 n.i dur- to del.y the
..nu. ef tbr ..tae on ih? b4H, Lat lA.rr/.naf ? ? t , -ut betm ?_I ??
, , . , -_, -_trufiu. ..nd ?-o_l?ji_.o/rAt
*? B>Br_R? wa .ct oppo*-d a |rao'..Bg reia'ite of thi*
-., - bid beea ?? tb .... igfcly daaaaaad ia all n?
piitt, Uth it aad o .i of it- Heooe tbat lurtber falay wm _an*cae
? ?:. Ii*t.' t tb* pr -' i.g of the bi'l bad been it*-e .?-.tbly
laaryi'orMr Aitea to :* a-rr lecaiM the
wayttwl .. br?o..d ratt ?** , B .? kaowa anu hb tban-??
: ? tf a much aaaaaaa**** a at he wu prrunt aod tot? n
. . .ve
' Tbe KtetioL wu leet. 5 to I "
Lut a I w waafea aince the vote of neariy one haif
cf the aaafto of tbe .tate waa recorded in oppoaitioo
to tle aaicte _tiee of tbe txi?ting monopoly! and,
I a i u be. c BBBBat to obtam their vnte on tbat ipi"8
titL altce. diteoaaaeta- from all otheta, the proba
l . > if that i li littfcg tt tbe abole wculd hav.. been
.p.ond to the . rder of tLic.i thit thcic "i-n
tttt* _c?ire B tt to purpttuate. Lut about four weeka
iir.ee if we raaeOaet rij.htlv thia HHI Mr Mulford
a_ad a t-tolutiou of irt<;niry aa to tbe terma
u{ou .bnt tbe joint cti_,p_niea wvaid sell out to the
>-_:e _?? B-taaT] tbe >tutt; htu, *o f_r as iiea with the
.tuibie. Ircen Kld out to tka coapauiet' Bb great
wa* the haite that not even a day could be allowed
tr the eiamicatioc ol tbe tcoat important bill ever
iced into ti | ? h_lla of that _oi__on
WR8?I Ita pr.Li oeen inoet
? BBBCaaa?tahty delayed;" int time pregred. and tbe
woik of tre_._ waa to te aocompliithed oefnre forther
rt_ti.??RBBM could be pre.-ectcd. Delay wa*i daa
gt IBB * a. u tkt fce* pajable on executi .n of the tieed
tf itie ??:e f rtnablj large eno__h to warrint extra
exert."B cn ue pirt of tho*. by whoin tbey were to
be rrceited
The mrn aco pait;. ipated in tt>is act of trr _oa ue
td by Ue .V- aai __BM| which ? yaoftbem
B-oat trtly thut " they wUlreeeire tbe juat and merited
' ct l tapt of eicry heneit Jer*<yi___. a_d that their
"iuieci will le re_.e_.ber. d only to be degpise-l and
?? exeeratrd. They ire a* foliowi i
11.--AH?,t.r A V BGaae.l I E?18*.!. B ukt Datta. D. -
aavj I ue, E.lord Eebtruoa, Bitgraave^ 1?tnaia, Sr-m, W.U
?? F__f_l a_oD| tta faithl._i foand" were the foi
lt*. ii g. all of wbom, except one, _ the read'r wiU ob
nrve ij the it-i"*, aere Whi^i:
Ravi?Lra__?1. C?if.ir, r.v-p?iAreiU, __r_i, tUlta.
!'??:-?
(rwb^C-BB*_B8B*A-l T "iSl^;
mtxii ma mt -???? ***_ ?_ -.*___?of, ' .;;
^.-itirra...^-'
.'O'l'itr-gCortliV- *"?_
..rewaa.roeof t-erat.'iBl BMlM _? I** IMf
ari .o al 8*0,, aad w, m>.t bb*. Iba w,,.nIel**B*
b bttoa af tbaaa fa-aereM* Jef-ahaara bar* bata ttai *a
lutr.d. II* aUfl ? w"1' i--^,Jhi;9
,: ffirr.1 to -atiifi ut of . ur er. or Io al a?e. tf t ie
aTaa*MtreeoaobasbaeBBberaIljpa Ifor Ja..8.t
bad tVrty pierea for hi vt JaOBB Ara-dl B8*d bit
lerricea at a tnuch r_B8 BX8B BBB B k .' a .1
tteaaa aeeded Bt preeari-f tba aarrleoa 01 the Ju
aaeea of Caad? ani Aaboy ere w.ll aad reBban to
. ara but wiU leara B m tm waJen ta | ?
b-nrbtraaaaael bai i_B8ajBt aa bbIbb* tboea
Bgya-Batabal . r backt theenormoui.
, tbej are now JeatiaaJ to carry w.th the-n t*
tbeir graxet. ____________
Tbe firrt illll llflB *? ?a AaaariaeB iiBBidaatoba
e, n, tt Ki-tev - Kr.B-1 or wl.at ver A * I B * ***
ig 1,L- BBl r iaaatOta ? ef Fren- m Aewrd a;ly Mr M aaa
wu ?nt u? Frana fbeaajb he ,-annot apaaba w.-i Bl
?ttaeb aid rnntt make h.tr.e-l' rd.. ulon*. BBiatbaraffM
at a a.:r e in I'arte he diteoTervd that he htd firrotrea h.i
ro, ket hktdk. n hif-f 88 88 bed np ? fire <ran.* piaea to a
aareaatf, aaytof, ? hai.dken b.n' That worl aet I
fri l, h. fbaaajb the aia waa. the *ervant tookth* ;* ? 1
w, r.t to an Etglith M) ? RRBB bt a tran.lati-n Th 1 !y
taa-Bag the JBBcaby *ent a baaAaa blaf to av
Mtaaaax ?bo aeeaaed la Baa^tBaaxjaba ??__?__ mla
Caa Iba ?aaMNg-flabba tn tuy saa The Barraal iin
a. aejbt the a. u'e' Unfliah lady. who n Kren. h f -11 th* MB
xant to pnrcba*' a bandkcn bief. whi.h he d l be Mr.
M-gA.n wi'h :he f.ve fran- piece
N,.? w.ir. a '.- tbe nvra-f brsw'er in Tammaay H_ll
. l nt aaal ' I * blob of a Frenchmen aent oat ta tV_ r.an
trrto BiiiHBi aaaaaa and taadto aab PraH i.**ul
ieaaaxai BBd not abfa to aay ' haadkenh.', lut w . !
witb ?-rima< e uy ' aat tktif '' It H not time thtt thit party
ra*pat aa *od ta aad gia d aa n Iaaa \ bgWolo
Itoukaaquartofal taoae ia Ftoaeb baexrei
Earoyg Ba ra ru nary and M.uiat. 88 P-BB p
Ulitiar. ' _____?.__________
I.i ,rii , r a MiasiR or thf Lr.il tTiRE-The n n
T*t. r P Keaoxct, a Baaaaberoftba Aaiabry Crom nuu-baa,
,':e,l *t li. laabbaa e in Fi*hkiH. oo Sunday. Mr. M bM
b ?': bbaaal bat a ba dav. a n?e in bi* uin.i baabb In
sofaJB ffltaai I - ?-? banly preeoW 'he aa
?aad af bia dea;l, IL waa a BB-ti I af the Coaaty
vbieb be r- pr B BtaA and in wbich hlt famly hite r '?iJ-U
for aearly *r 'ic'.te a c.-ntury._
Omo.-On tbe 23-1 in-t th<> DaaBB ra;b LagWal v* Caa
ineballated !'.' tim*afor acandidi*' f.rrhe C S Se iaM,
? r ? BbrB w re eBi.r. y fru Baa The vote on the
laat ballot atood, Ailen, M llirt-y. 3* Pagb 1
Kour Bf the A b-n acmhera w- r>* ab*,nt
Thet'd-m/ut Stota Dr* trol aaya that tw.-n'r twoof
Bi IbJbIb. iraaninf- f"|? h?V(-> "P^"*-*"1 '!:":,
rCd A'.len. three far Manjpenny. two for M-dtry. tWO
for rxgh. ar.d on* for I'ov Med !l Tbreo hare 88fff8 ? 1
tbeiBBarrae in BffaaaaaatoCal AUen. bat bave md'.-ntd
ro pani. ular cl oue
KxRTXd bt -llov. Towell Dcm 1 hu vtocd th- b 11 ap
pnriii.cinutbe iitate BBBB CaBBJieaaBRRll I * BBflj
adopted by tbe Legiela'nre Aiter the rae??eir? -*-l l>e n
read. the Smate aga;ntolel np m tl.e bili, and paaaadB
over tbe rero by th,- 1 ..m-> Mteaol mtjority of all tlie S*riA
|B88< ? ?'. viz -l Yeu to I. N*..? t m a'" n:
3 Itetno r-'a Wa le*rn by ul. irraph that tlie H?i?e hu
alio paaacd the bfl) araj bai flonrn..ri head by a v .to of
N to 4'i ^_________?__._-__-?_-.
MAMLSR AFFAIM8
1 IU"t IM C IIT.
The iU-a_.?r (rr-cent City wila to day for New Orleana
aod HAiatia. Shc t*kea out fifty dibo paaseng r* and
m pp',? Aaaag bor p*a*ugtra i* Mr it D
\A?ka b, arerol dipaLhee
aiaatraa n> -ihp encaBUBaaaaa.
II. Irun-n-b p F J ?\ 'ichelban.-.n. <apt Uannerman.
? . m tbb port on tbe H'th iu*t, for Antwerp. a-nl r
tuni. .1 y pt. rday rr.ominir, diaabled. Tho ^aptain report*
aa On th.. '.wh inefant. lat. 11 11 . I.m 7 10, iho
. x j r r ? Bd 1 il 1. B4 Bl y >'?!e from tbe ea.i* WbBa lyin< ti),
wuhoveonber bvain end*. ahified cargo, aad ahippetl 4
f. a abbh eiicpt the iB k* of water < atka, -.para. dr. -., atove
two boatf and bulwark*. canicd away tlie rudder , Jlat, lat.
ba '? .-ptr.ciic. d as-ale baa. X N W.gplt
moat of tbe sail- '.id. lat N ' -- , t?n 7 . 4:,, aaaai-BBBi a
gale fn.in N. W ladbg th.- aaaaal leaking ao badl.-. had
le bcoptbe paaaaa roaaiaaa-rr t1**! baaa away f.r New
Y. ik <r;tne in thtt llck on laat Sn'urday night, and an
.lornl Intle lowerhay. -4th n-t.. lat i'r 4_ , lon. 7. -I.
.-kw 1 rig yitf-en oi ib<- S. u*' ol Baltimore, for I'r,vid-n.- ?.
i I ? I I W wh. towed to the City by tbe *tf.ara tug Hor
tulee.
88 ruc cok-T
Tbe abaeaerAaa Sra.ib, Capt. Buni., ten day* from W.l
adoftaa aniieii paaBflnaay morning, after a very Iwi-feroui
(auage Mie wa* ibn* time* north af latitudc M , anl
bkiwn clf ajrain l.y tl.e Ttolcnce of the gale. Sh* bad ber
firegaft rr.d jawt of mainboom carritd away, broke tho
BBMBBBg v.I.cil. the atormpail blawn away, aud tba jib
warh. il 1 \. rbaaad and loat. She wu badly ttrained, and
ieak- <i .1 rj faat One of bc-r crew tvu frott bitlen
ihi BBBCI or the 8AR i'Ri.Tciaro.
<"apt St. yaa-, of tb* brig Abram airved thi* forenooa
1.1 n. Cuia. ca. reporte that on the Mb inst, ia lat. 1. lon.
,. ce , ,n tfcc (juli Strtam,) ho taw a pio< c of a tteam
abbji'abanleaaaaaabeBaab lt Baaaaaaadabouttbirtyfi.e
feet long, and ihirty _ve feet wide. He iuppo<cd it naigbt
be a part af the 4trti k of the BBBBBBB-f San Franeiaco.
The brig cxptrienctd very beavy wcathcr
1 bbbowb bark iBBtoaa.
An uriknown bark wu r-p, rtt-.d ubore, lut aigbt. to the
foutfcyiard of the Cedart. Saady liook.
[By T.legraph J
CARK (I.C'KIIA ItBoRE O.T IAXBT BOOK.
Sa?_.t Hook, Monday. F.b -7, 1880,
Ibe bark Cloelio, ( apr. Ingraham. of Tbamaaion, from
M. Marl a loadtd wltb cotton, tame a*bore yt-ferday about
! 0 elix k cb Sandy Hook, abreut of tbe HighUnda. Tbe
.pwwtre tarcd. Tb* cargo ip rontigned to Srnallwood,
Atd- raon Sl Go , and tbe Te-*el to U. W Trundy. The
wind wu blowiog a /aie fro:_i S S E , with rain, and it w ta
in-f cgr.ble to ie? th* beah A ahort time before the *rm _,
b.r ta.ii wtre aplit, and main'op?ail yard carriedaway.
wkxck or tu? bark h y,. bridgb.
Fobtlamd, Me , Monday Feb -'7. 1-54
The bark N \V Hridge. of Portianti W'oodbury, muter,
fr> m Ma'ar/aa (? r ihi.- port, went ubore 'ut a'-fbt oo
. ire laltxd c ff <ap*j 1'orpoiae, and bilged ; tbe er"w
BTB8I Ail MTtd.
AMr ro4\.x ?giAr.T n.BMtrr?arah HH'Tllli
.Vamoii, Monday, Feb .7, 1*54
Tbe Mail eieaxner Jameatown, from New York, did oot
arr iit hcrt till ir o c'kp k tbi* moriiiag, baving la'.d roo for 11
hce-i ]' pftrday owlsg to heaTy wealher, off Hog Itland
Air'.xtd cc-i.-tC'Dt r Muy B Knapp, M -Col'man. 35 daya
mna Ma t* for Laltlmore, with loet of boweprit j'-b booai
and bow. ar.d bnlwarka atove Schooner S&rab Bid^Sel,
frcm Bew York booi d to lUltmore. She parted both her
.l.ain* acd wu driTtn to tea
Faca Biinc Atais a.*d Moxtitideo.?By the ar
rivalof the bark Swan at Boaton. on Sunday UuL advi-Aa
frcm Bc r.c* Aj-tm to J*n P bxve been rtceived. Tber* i*
ao eewa of bB. reat. Lxchasge oa tbe Cnit*.d -itatej wu at
;e- -at dbaaaafi and doublooni wtre qaiudat
... ?
Tbt lxti-tt adTi'-e* rroin Montarideo rt preeent that the
id4._i_?c ot:ated by Borcno wai but abort lived. Hia
f. 8 ' wtre ec m\ letely njota-d ax,d di-perad by CoL Flore-,
Mortso and Bcaitea coctnT_og to 1 aeape by wxter to F.ntre
Kic*, wbcre a warm reception awaita them. if the threat af
tbe ProTiekinal Diitctor aay be relifcd apon, who do i red
to tbe Cozuniaicn of Orknta_a that they tboald b* ahot in
tfcc a.?. u anartiii-U and d.m_gogaes wbo bad compro
Bli. *d ie itrict BeutraLry bc waa dttemined to maintain,
aith r.fpect to ihe Otitntal qneetioo. Ueantime, tbe ia
torrtction tpptars to be almott extingairhed Of tbd lat
perial mevtmentf, notbing wu known wiih aay degree of
etrtaiity.
Geatral Urqaixa bu braa elected Preeident of the Ar
l tnty-e Coaf-deration, only tw? Sute* bar'ing rotedaga'aat
Lim Batnoa Ayrea took _o part in tha matter ir,te_,ling
to ^o ahtadon fct-rown a?. ouli
. ? 11 Vir.d wa' evee tdd very 1
TlIE LATEST SGWjj,
BBCBIVBB BT
aM/_(->r.T.c Tn.r.taR.ti'n
PBO- rAo-UWa-B
Froa. Oar Ow. CgrrretpuM.?.
u ,.: , .: v M al.y.Peb f7, ib_ ,
lt? now *3id'hat SeriVor.-i.tr r-,e ? . *>Mb, j
BliaaaalBliW au, .ppotttht pa*?af? of the IRhjH I
m I
Tbe I.tacr..;- I>pn.A*,nte-ve8 ar* ?n a qtm^ M
aront a rr-Bter to ih. IT af. F'^tiv wl S* ,_.^ ^
ttiyyor.eS aid it :?ra 1 r. . Fl - It-l fariwr _BaiaBl__- j
KicaoLfoa iaiBifrtatd to be tho f tant.- of a -k^aity^ -?
tkepartv. bat n i. raa..nd tba Mr lliaar* fl I .^
8TB0.0 '? *od m Uw.and B*v_a_l l< > kt* ot Ttt b*^
wUur l ?? ib" pr.ej Tbe " ? -br
A I> nv .r.ti- (-*?,. a. '."V bfiA riY.ti rr>rw^
to BBBf-MathaPablic IViBte* of tho Hoaa C?Pb?
ia . prt minc.t ? atdtdate
TL* SrcMe ha* ,-_.___. d 'He foll-wiog ** t "'Rd __*.
(onrirl* S C Pt b n'.on. of K y , t. reh.xr?e:' r .**4
kl Fli*. oi Ohio, k) Blwoo* Ayrort, .nd R B WOb,*/ ?
N'.t. rk.bnF'niO'!.
lb* Suprtu." OaaaI to day taetained Ibe ,_,?rta_B>
I>, it. Uk.h B-a, n a!. H paaW
Th* hearv ran y-Rerday did mach danaace be* a aM R
(l.orgttowB The river ia *i_ h gh, tat a_ d.n/.'oeM
over .
Tbe - pi. itt-l-ita bare b?!d .('oorention bae, ?t whi*
?x StEaf.tr Tallmad.e preo-dtd llie ae-ron wm prirtB
Sevetitren Senato-8 fn>t_t nan ahivebolFaj' Siateiaah
f&vor of tbe Ntbratka bill.
XXXIlId C0S0BE*J--1E8T SF.9S10N
KrKATE...-WAJHit.4no'.. M>nd*r V ' i*l4f
Mr BEWABD r>reeeM*d ..t.iton* fwn A.leifta Ce. .
Vi'.liit-.n. BBBlnB Ih.- N bror et.il! ,1'. Iha lir.aei ,
iag. of tha citiz. in of Allion .o-l L. ror, Ne r 1, k aa|
,_iti..ue fi.m li... and Out.no Cunt ea t. tha *aaa
Mr.SFMXERprraenteAl two p*titiona from ?w M-_*.
al _a, two froni htaasaeaBa tt*. an 1 one from * ?ni) of br
tairif k;n>l
Mr EVERETT preeciitetl tbe nn_o tl t ' < ?-*,
Biia nf tTaniiaa* Fn . II m . i. ? v '?>-.-'i* hlR
Mr .Mil 11 | I * r.mil- ixt-tti-xn fr-t.a Ca>
-
Mr 1 1>H preaentid aiun.ar .>? titione from V ??* Y?k
Mr WAD? r_r***M*d *__?tf*aaBlaaBraw I
Mr THOMPriON *!-> f.-oaa Rew .loiar-y.
Mr BBODBEAD tho like roaal'-iuvi,-._._.
Mr.CHASEpr. enti l . .titi-.n* froin Oh.o, .V.w T .rk,
. ,i i l. i.i.-vivauirt to the like e.l"ct. alni>.,|.fi,,_ v
frtmNewTotkaadOhlo fr the i*pe_ efHe TwrUr* t
vlaveac tkt Abolittea af Slavery in tbe Di.riot ot Co
iuml ia. ?.d th* rap-al of all laira f..r tak.iur diveeR
, 11. daeinthe l .m l.vatea.
lhey were .11 Iaid on the tal.lo.
ihv't iil eraa?aa land t" F.iuia.ana f.r a railr.vad fraa
i rev.i.rt to th* Miaai.-in'i Kiver wa* taken ap aM
' V
Theb-1 t-anting land to Wietyoaala fof . railroa-l fraai
Madlaea to Ihe M_*_*_ppl Blrer, wm t_,*n uy aM
; , -t?.r,d toItwAi'orcertaiiirailr,)?8t_4t>
B8,WMtakeaapaadpaeaBA _
11. li'll araalag Uad to AUt.ntn* t-raralro*,! fraa
i !,?>. Ik . Kiver to tho 4 "ity of ?*
bila, wa* tak- n np and tvna.-' i. ....
Ih. bill -rantint: l.n.l to Aiabama f.r a radroad fraa
Sflmn aa tha Akhaaaa Biver. to Ounte, a FanliajroaiB
T.nn.? Kiver. an.l rail I i !Bemph * ???. th- Ra
.iiiiptl Rivtr, t,. ? n."t .ib Na-ahville and l.h-lMRa
Kailr, ad. taken up and paared _.._
iie bill Brnnt nt; lan.l to < BUrof-lafof a ratlrokyrl froa
Snn Fnm. i.-c to ..u-l"-c ft.t'i B"ni,int,. May*v-ill*,fr??
Ba?raaaeatoCity rldAniarn toNevadaCUy, and fraa
Btaxhttwto_o_ork,waataBoaaB iMlaaaaM
Tha Mil _T8___*j iuod t.. Fl rila for aeveral railrt-atR
thetsta'" Paaae-.
, i, bffl '.-racting land lo ArkaaBU 'ti r_lroa-l fr?a
i;a:B?H la-dlof o. Ihe Mi-aisaippi Kivor t, th* Iota
I.. ni darr, rear Kulton, pa--. I
Mr I'ANN SON ?ei'l lien.veraaw aitch pl"_.ant. a-nillBf
fa.i* bb aara n w to be ?" en atnong the Senator* f.-'> a tkead
new ratatc*. Ib. y h.d got all lhey want-d. So momtttttTJ
wa* .BrewBBBioreopportnne tt n.ktbemtomii a lit.l*BB
man.tv wi'h ti.. ir land .li-trtbuti >n. lirt ther.-f t* boped
thi n.'w r*t.tr* would mak. no obj t-tion t. takit . ip ud
paaslag the 1 all irrantine Ut.d to the old nu.l ih ? aew
Stutea fer tle aup|H.rt ?>! th* iadigent iu*ai e. dcaf aad
theduBit.. ai'dthcblind. [Friea of " AgToed, " Agr**i|
Ihe lil'. tak"n on , ,...
Mr J0BN80B boped tl.at the bill woald I.e-aaad.
It wafjiift and r ,'ht
Vr (.WI.N raidthe llli #?.* imp-rf.-ef nofara.re ;trlal
hal fltMe. aili he dealred ti_e to orTer am-u lam ? Bl
w.ulil BbOT* t ' take it up to inorroiv Bill po.tpi.el.
Mr (IIA^F inf .rtniily pr *. ated an auttiidmanl to tkl
Boh*_?a bill. which wnn' ordt-rrd to l,? priuted, pi.r_a[
Ihr tka alor?ka of Ooreraor, Ja - raiary, BMB
a* Mi n.t ? ra of the Territoriel LbrmBB I
Mr 0W1N Infonaally |r-ented a ? .b-tit-.t ? f ,r tlwre
..?lu'lon rew.rdingr ili.e- who rcaeaed peraora froa tha
wrcck , f tle (teatner Kau Fraa iaa'o l_e *u:?titut*Dr*.
vid?? for tb* prteentiition to il.e I'apt-iiii* and crew. /?l
'Ihrre B?la, AUarvtii. Kilby and l.uey Tborap?aa|?t
etlv. r or lir'it.ge ratd.da fi'h au.taljl. .Icvi.-o* aod givaa.
e-ttrd io ni-tiev
Tht- Nebiaakabill wu then taken up. and
Mr FA.-S *atd he prefd. d?he bill, a*.-n,'ina'lyrtTierli-,
B_boM?8 rtpcal of th ? _I?ouri ('.ituprxraiBi.. toita prB
eat ih.p. He lid aotwiah todlaarb tbat *4. tletnea ia
_e<rp?er;iy, patti-ularly .a S..uthfrn Scnat >r. kad al
imwrd tbat it wa.i ouly abrtraction, ;.ie South liavisg U
hopc of Slavery going to the Tcrrtoriia Tlie M_aarl
Coi_{roniifi.- h_d in iHday _EecMd t ie eattleHBlaBi
B_??g and daiigrrona.ontroveray, and be wonli o-kave
aaafaaai to _*tnrb V .ut tbe prapeaitiea h?vi^ b*a
made. be would bave to a< t on it IU madea ItrtigargB
me_t in *u| port of hii. fre._utntly a*?e r'.cd dotriul thMall
political aovereiirnty ia Territorif* waa in tbe j^opWa-aar
of, aud not in Congresa. Ho denicl tho doclriiie of te_e?
ern Str.fora, tt.f. uu.er tl.e e.uality *.cared by th*CM
atitntioii to all citigtua, alaveboldera bad tbe ri^bt to'"an
alarta to tbe T. rrit?ri. *, and the local Fr>gia1atarfl ba-1 88
j^wi r to en lude them. Territory had now a tw > .?4
nicanirg . ne aa a.iplitd to land or publi.t ,1 ?.ratia.HI
oihar ae to p4)litical orKanization Over the latturrMb
grott bad no power. over the forn.fr Congreaa wa* ?**?
en ik(n . and all Uwe r. ltilnirt" tbe foriner wert ? a'i*.,lata
in pul.lic tl'.niain, witliiu St.te limita, aa in T*rritor?i.
If the ritrht of alavtholdera ?o take their ?l.ve? aad
rettle with thcmon nublic domain waa aecur*d bytM
CbbRIIbI?a. ahj eealil not tb.ygo with their mmnttm
ftttlc upon pubiic do nain ?f tbe Fnited Stattt* io Obio or
other State*, aa well aa ia the TefTitorta* ! If it wa* a
rigbt *e< nred by thu COOO?tMioB of tho Initei otUohtt
Stute Ihw or conatitutivn coald *.t it anide '*aU|8_|
tbat thn |iaa tbat alavea wore indiapenaable to tbe o-'J/t
of f*utbern pto.-Ie remorini; el*ewliere could not b* tnaia
tained for a m'tnent. 'l'he territory ac.iuirnd froat Rexifl*
waa now. ao far a* fJooRtaaeloB?I BCtion rti coB-ern*d,
in ex?tly tli* aanio cond.tion -(->p_<_-tinjf rtiarery 88 it *B
wb.n _.'iu'.re.l ihe j.roi ii.iti'.o of il in (.'alifornia 888
not th. .<t of Cc?freaa, but by tlu ex'-rci*e of tha right ot
the p*'.. le th. re t" detertnine the queation for themvdvea.
Sl.ve-holdetn. had no more riaht to compl.iin of in i .ibty t*
tak* their pn.pcrty thero than otber*. Northern ttto
"4,u!,l ri"t rt-move ih'-ir f_nn?, nor their corporo?> fraa
. hiaca, nor many of their dcareat aud tendereat tutvh?
nni-i.t* with them to the Territorioa or to Califtirai
Northem and *ot.th..'rn pi-ople were alike eotni*ued ??
turn tl tir property into money act th'ia r*oiov* it.
VI hen tbey got to a new couotrr nortliera ivn 1 eo-kero
anen Ix/th were eutitlcd to d? an,l n.ve all tbin/a all'.w-d**
titi.' r. '.ti/enc in tl.oge aoBiaiunltlaa. Thi* w_ tb? e'j_*~?*T
.eiur>d by tl.e ('.nrtit'ition. H" readaaMakaatotttt
how tomparativcly few were *larefaolder.. 811 ? .-y wa aa
ev_?bai he waa t->r laarins it witb the aouthern p*0j-^*'
and uaiLg no raatroacaaa. the Sjuth wa* t.>o tfnuct**,
and 8BH8BHM rif.iir.-l ti north rn rnin too mack. UO
had voted a^aimtthe prorb*ioua of tha Faaritire **,T_f^_. i
f. r ti.e abu?e of kulrat corput, and for tnalby Jory W m".(
alave bHaatua wlBta eaptaradi lu.t bahaaarfatHB
aimple provieion tha on tle n-tura ot tbe alara t*_RP
Seoth, 88 fbould have a Jury t.ial if ho a-ked it BP
tbe _< otb unanimoufly nfureJ, ar.d th. efor* it waa M
bad refuaed to vote fortbe bill TM Smth had ro t ..ff ra
tii.ii for a northem man wbo did r,..t go for Jlt."* CW
maaded. He would vote forthUb.U. He balaeal the
Bierouri prohibition unconaiituti "nal. but aa it BBWII
reieali-d he would prt-: I to decUre \t MRMW
aud therefore repeal it. Fnleaa tbw mater w_, d,;. l.vad
docidtd npon conetitu(i..n.l er .uud*. .t would nev*r boM_
ti.d in thi public mind. HU do.t.-ine of FongrwalaaB
aaa hliaiiMliB h_i bbm aaoa aaatod hy tiib-,aa aM
andthewlcle South. He hael livel to *?c lt adopB-Jj
tbe only taf* anieldto th* Co_at?tnt...n rhon^b h? *_J*
aot offt-r any amendmenta to tlie b.ll, it otber. v_r?rM
thtm to carry eut tbe prin-iide of r*ipalw a.)ve-,<ay_/
ti* ii ir tbe p*ople of tbe Terntonea tbe ngbt to ^'*___
owu orl'.cera, he wonld vote for them. He najtthe objotaav
tlat if t'on^rea* had nc power ever the Te -riwri**) M
could itdrkt;?e itto tkeT.nitorial l-'g-Utaro, by _.
*.rting tbat Congreea -onld dcl-jrac- miny powwa lt eeea
not ex( n kret ' It could authori*. the people ot T*__J"
to .all a couvention iad frame a Stae C4>iAe--t_'>n *,3_
it coull n.,t cx. rciae tli? power. He alaborated ali ??|
ptints at conaidrrahle length. .
Mr. COOFEliilvnni aaid he would Bi-e-k*8*-ybaa?>
ant fw ? me day*, acd waa tomp*U*tl lo trtil hi?aafa
th* late bourtocxprMW hia Tiewa. Thia wa a aaaaBBR
fraagl t with evl IU I_-W_e wottld revive all ??"*"
and en itr me u before txperiencod on the Slavery *pia-MB
Ita paaeage might noi be f>llowed ap a th* North byjna
Untoiitbr-korresiatance to the lawa, ba woaht aeaM
t'.tlua ptoduceadeeperand more Bniveraal ?^M__
than any other act could pcar-ihly do. 8ad_*o v-Waar*
w?,ukl le the aoonrr quieit d. But thia awa.ni. w.ul 1 P?
he ir at. *t impreaaion upon ihe *Tcut thiaklag |??f"

xml | txt