OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 17, 1860, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1860-05-17/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

-
V0L- XX.i\?- 5,948.
NEW-YORK, TIIURSDAY, MAY 17, 1860.
PRICE TWO CENTS.
THE NEW-YORK TKIBUME.
Tllf NKta.VOKH UAII.V TRIBl'^F
Bi rffBUallED F.NX.HY VOttMNd ASll EVKMNO
(Br.txmi Eic_rT?t>),
Bt HORACE URKELEY i Co.,
s* ??? miaraa anu;iM<*. C.iknbk .'r ixmaO A-iO sraeca
tTxaara, iirmuii ma citi hai_. _ n
Baa aerr-rred to l-TtyRehBrrlber.. at ita} r-?t? per week Mail
MraariWra, *C pet uiinun ia ad vaaea; Bl for *ix _.?_aa
VffUt IfVW.VORH WBBKI.T _>IBia>Piait,
A VERY LaKoE PAPER FOR THE (>H'NTRY
_ aabliabed e?ry Satvhi>*i Maaania. at IM> law pWwe of taa
raaeM_B,la advan.e Tb.oe forlee fer *5: "____*__
T.r.f'tHiir. Ba B12 TVrnty ( <'i'i. ? ??> ajw aAto m ia?_
aay targar ..unb* at tbf rat* of e-l r*r annauil **>. Tweuty
Ceateetaaddress of each aabaerlber (and any jtrr t nu.u Mr at
U~ l>*> of 4 1 BA ._ h>. *M *ny peraon aetttMug oa a nlob of
awaafry or bjoo wtll !?' rutit'od to an aottta oopy <*ob*-T.i't><m*
way aoa.tna.ner.al any ti"i* ,?.,_? ?.?,
A4**ni?in. nt* lr. Thb N\ B-KLI TKinr-.B i-est ONE DOL
CaBMa Not? ? i l"**xtwi for i-*. tban t>5
TtYK artliniMilV THIRt >B
h aaabHalaaad *?ert' TrBtlitt xuj FkH'AT Moa.ii.ee I'rlce Bl
psaancn-i Twc'Copiet for ii. Five Co;.in for +11 15
Tfl* NKU.WOIIK Tilllll N?
FOR El KOI'ENN tlllCt LAflOM,
It aeBHebed on ibe d.-i>ai?tnre of ?taoh MaAl Saeainer for LXvee
paal tt >l per uumia. poetete Ineladtad Hiagle Copiva, hii
TalaB .M-W-YOKCi tKIBl.tE
BOa CAUPORMv, OSLUU.N, AND TtlE 8ANDWI0O
1SL.ANDS.
it aabHabed oa th* ? pnrttrre o" eacb Mrdl Stuauuer for Aapla
Wth a| al te per anr.am rttt.fl* <~opi. ., Wa Ceut*
Spcciol Xoticcs.
T-e KepiiMiraa Oatral f'nDir?al*n ( ItiH Hrvad.
eaaitera-No TH uroadway, areopa-ii ii.iihr andd't Mr tbe
sse ef ibe partr. Maa* roeetinf.. er, rv TH . H8> \ V X.VKN
INO. attoYUKk hiMKiiNUKAPXR, Pre*i<teiit.
_^?^|eeet--H?.
j*eTeateeoth Ward Her>iibil?aa Aaaoelatlen.
A teaulai luaitlm oftbla Na.o latfiM aa ill tre lield at "n-waid
Hail.'No. l(&r.ast Hnustntvst.. 'litIS i'l'hnr*d??) KVENINO,
ai7l o'. Kfk rKx.li_.k;. K uLMSiEAl), Pre.Uent.
t.E.. P .>t: tx?*m. I ?T**r*m
-iTtri nth Aaafaably Diatrict tXl.Xth Wtrd) REPIB
J.U A.S ( AMPAl(.-> ' I.l >? ? 3.1 at..
ara; ?t..h-ft.. Tt.iS LVENINti A uei>eial atiendiure it partic
xUily d.aiiod. ED\V_J_D UAYTt).N Pr.aidant.
Kleeraih W'aral, Branklyn.?The niaii.laera ?.f ciie R>
tot Bf a;i N\ arU A'.HtaUoB are reaiueated to a;te:id the Aunu^l
W*ariuag (i ih. ....o.-iatioa, for ibai f/hittnn af OBbaiiefagIka
.roi, alati loiuake |'ir| tialloiis l.n tbr fau.paig.i.
Ibe b.pnbbf.n ckx tora i.t tne N\ ard are earnestlr iuvited to
aoit. vi n the ass liation, aud n.e**t al th- u Il-tdquaitera, I'na
flali ioTi..r.Mviti.- v and Adeipln ai. on TrilitSli 4 Y X.VX.V
1NO. l'.th luit t<> uiJ-r. Itl.l'HK.N 1SHELU 1'res't.
A h. l aarHBii. .*>? eretary.
Thia Kvenlam, at N p. nt.,
AT DOI?\N(.i>TH'.> BOOM-" No K.a> liKDNDNN AY,
MR Sll>:ui\s*s
POPl LNK H_A1>INU_.
Adttii*?l<.i' .'* t'eiit*
At a r>pe> tal Meetlna of tlie Jonrurnaaeui Honae
fatairn. P. t"., aaid on Mondayaeaalu^, May 14, at the (om
t_ittat Hion., i. n nkiu.Tiile. the Connuitte* ou Bbopa and
VN arxiu.n auLi'.it. d tb. f. Uewiag rep rt. wUeh wai aJtoted:
br. \A ni. JIcK' iiri< , Siip.et..:. haa i. i.':: ai: j'aiutrr. 1 hoy.
Mr. Tko? Bla>i<tn ~ i k t ?]? .' .... i.h* .. ma-n ill palalstt
Mt Bhxk Caa, Kaw-brWbtoa haa B nas, aU p all aaa, t Boy.
Mi. J. I'ulev. New-Bri?atea ba*4 man all paii.u-ra.
Mr. W. Kiikf.ni aa. Kt tk-i lig'nt. ii haa 7 ,.?,, .i .pati lat
laamb 4t Sbentor. Nra Biiuhi on. haa 7 men 2 pnintera.
tirauber k Jotaea, Fattoit ville. ha. 7 i_en. 2 paiuten.
Mr. llan patrr Port Ri-hmond. baa 1 luxn. paiute.r, B boya.
\VM. JtiNX^, Lhairujta f'oiuniiuee.
4.HA.S. NV t AMPBE1.L.. Prekideut
11. f. PoTTBa. Rerr. tuy
The Abi.I-1'?aar- of thn Brooklrn Proteatant
Otfa_xo Aaylurn beriety will be hilu oa IrlLK.x>AY
EN t.^I^(J. >-.bt |>, ai'; e clock. u: tbe Aibeasuui. coruer m
Atlar.tir acd l hntc:. ata. ' Tbe i biiirrn of liie Aayluiu will be
praaeal, aaa take pnit i.i tbe exeieiaea. Ad_rca~-a are npect^d
ftomtbeRfT Mr !.(iHI.NSu.N aud tbe Ret. T. L CUYLER.
XV>e pul'lic 1* ror.lially itiTited to ai!. d
_raa Inatliate I'olytr. hnir Aa?ar>latlan n?e. ta
tt tbe roonit of tb* lnatit ,te, Covper Unieu, oo Tburaday, May
IT, at7lp.ni. S?ub.e-1?" Th* EA',>anaK'n of JUeat." t'iiil en
| neera and tleaiu-' ugine tuildeis ae e?oe.'iailj uitit-d Ad
a.l.aioL alwtya tree to alb H. MElOd. Becretmry.
N. vi.Ya.rai I'ft.ilii'i- Exchance t'ompKllk.-The
taraai rinera to ta* MacB ol tbis t.ompaiiT are berany uotin<-d that
aa mslsllnjant nt uti iht per rent. ha* :ni* d.iy baaa r.-.ll*d for i.y
raa..|i.tu ii "I tb.- hf.rd'nt Truavas, j.ayabt* on 9r befcra the itlaf
a-t. at Uia ol.ke ..1 tbe Ti<w*..rer. Wl .'.LI A M'U. N RVt M A N
No. 7k Peari-rt- BaMUEL C. PAXSON, Preaideut.
EfWAur 4 e.oawaiL, Secretsry.
Kaw-Vaeh, May U, f?W _
Tae PHallaa-Haafae afthe
IMlU' .liAir..
GEORGE F. NESBITT & Co.,
GaatKAi. J..h Paun * k*,
Bk?BK-beiK M.tki .AfTltail,
BraTiamBa, N\ n. : axxi:; xxn RtTxrx,
I^raoaourui. Paiaraaa axpEm.xatix*,
ttXD M*>rBAiTt-KBh?,
t.JI'iXKl'LXTK >.5t.K_T_K. X.-? PaiSTKBt,
E>\ 11 i ? M.k.N'rA. Traaaa,
Kisa ( r . .i. (' .L .K rmrrTBXt,
Kaa. 1<77, lOCend 171 I'eail .t., ai^l 7i I'.i.e al , Maw-Taffc
"VatjAr Tflaaa. PttT ? 3. (o'/./.K-NS, tob. iaat
f* M(.liOLASL'>.NOV.OKTIl'8oniO\ViNK offersforbb>
r-P UlKLINi - ( AT NN b ^.. iu Pinta aad U"_tt. * -tate 1BW;
hPAUKTIM. IBABE1.LA 1
LAtlEB' \N1M.-M IPPEUNONU WINEB, 4 diff.rent
ia_Cahrx7fror_ > :tb Carclicx
jiVW-VcRK ST.'.TK tVINKB?G dlfT* . i.t -H<ti?a.
Thaae'Wia. are on ireptlonable for CoratnonioB pnrpoeea
i,_ >M.\_.S fc! f. r.-1 rr-v-ti: trom th ti-.-rxrdf of
Bim, F___1>C S. OOZZENB, !i_|K.rtei
Dt. Riaaa'a Traaa " * k*ei pMea, Bkatl kt halMMi a:
wajaeaa?i; aaaaot iujui* the eord, boi atdarpa tha opeuloet
Pilea arid Prr.lnf.kua Ar.i rured without inndi.-ine or tOe kuife
Aa'-r li<"'?*, >.H"i.?-at _
Twtaaaa* Kalf-VaatilalliifT ^prinx B?-il aud .Wnt
treee tcHiblnea.-'ir.. n.-?t rh*ape?t, and taott rxoaitbfa
loaa 8 pt-aAuaa st tbe last Fair of the Aiarrican lustitote
Mabaltctmed and lor txle cnW at No. bl* Broadway, oppoante
wtm Lsrfarge Hoiiae. Rijjiita lo Manufactafa f'-r ttio.
Parsona'n E.xt(*r_tintttor,
T!K r!LST l.S TUK NVtiKl-O,
Haa been u?ed h Ihe Kattenal Hottd N \ '
raeeeae r.Biuhu- 'ri* h'tli t o-k.-s-t -t nid Ratn t.-jtl: '. I 0"
acpheotioB. Bold by Dra?krta it tbe luitid _Utea jid (xuada.
Tareer'a Poreat Wine Blttara t'e ti * ateet iellai.i*
medjci-'ir e-ei ?? ti-jdii'-ed f-r t-? j>'- ?: tt- n ai.d j-ritwna-i.t c?re
arf Dy.tta-psi* Li." ' -j. .i't llllo -"??- ?r a.iy _rna..**n.. ut
af t_c llifts !?* Oryt?1 P.'ier -rexte l god tppeUt' '-nncB the
blo. 4 ttr. ..g-.t. ? . i : ~ , : irttt?i, n.-' eerr tue 3avrrt;i
ai.d pUxaXi.t t^ thi taat. . are rcuiioruinal xi.d rheap. S .Id tn
fiill quart bottlrt f'.r BO t.i.ta by Ibe rrini.lpai UrngsitU eAery
wh*T? _
I. irh^kTlvrr-PliaTirel Vtnrr at Redueed Prlcea-A*
tb**x.ri oi I.l i IITB liAltl. .No*. 4 ar.d t. Bart?ajadp, Ni *
Yoik. Tea Peta. I.;e P.'.'-'ier- Caators, IA>eof ^tands, Upooot
aod Xorka, NN a; -??, Naakia iiiefa, he , at r^iaila- araUaewbajte
t?le. Iiutrl. -t--. . :.. aUfci.d ah.y.pii.g auppli. d at priC' 1. v. i-r
than ever belvie eBeratV
ICem pnblications.
npHE CHlCJmUU riAVKMK'N.
TO-l?Ai'S fliOt KrMBMMt,
?0 HB LATE.-T li01 R.
IN (Itfc I oMMr.Ki IAI. Ai>.
TM'k
, . ? ,? i | p. r?.
V t*i* etW* aod o ? -
. | . ;ta. a
#|~BE CATHOLIC PUBLISHDIG HOUftB vi
I >, di mi.as k BBOTUEB.
(J. H. hir??Ti.
Itat ifmar. ! M Ba. BBl CltoAiAN .1 Y, np ftxlri, wbaro all
?ra>r* arr J.r ijatly att< oVd lo.________??
No'? R.'.it
THK LKMMt'iN M.AVK CASK.-The- ftiU Hin
i/irr ff tVr L?nimor. fttave f:as.-, from l?a oHatn tu it?
flnaj iHla-l h Ihe tourt cf Appa-r!*, c o:._i:4i'* the
r-l.don of Judf f ' ? ? *? r" ' ?
hsaxid, tbe tftaMl of tb. Blprai - Q t. the pointa aud
a_a;j_a :.U ~l l t-r-ea O t-tir. V.'Uiaaa M. I'.varf. tnd Jox. pb
BloU, tn tlr ( . '.rt of Apprtlt, ar.d tm- opi'..i-n* ot Ji.dff.a
lk?xi?, vtiigbt. a?l Oike. Daa f "?t lafittiana af tba
larl tnd pelltUsal prindp'.f* Inv.-W. d. tb. nridnraa wlth
wU.h thc laaw - w. r. _U*. _.d U.e atlUtr witb which tbt ar
Maatatt waa soatMaed on hoth aid a. rrndr thia one of Ihe
aeaatatgaliicabtead aataaaaaBp laliraallaa tt__p t-M eear toeB
pkcAinlUlac. _*J Pii" P'-' "'V afU'eet.; Wtt UM, *U
1/ ?o_t by mail, aa-^a an '?? ta ailiillo- ??uai bt; atat to p-.-pay
aaatatje. Teiui. rarh. Addii-aa
*^r HOR4.rr. tSKOUKf h f'n,
TrihL.-i* Bul?ir^a, Ni w-Yoik.
jxFnxr&jOK can m\ wmTvEblREBh?
f T Mift rOtTB LIhRARYt
TOM ROOD i NON KL,
I B L f. B 1 n a LL.
?Maaoefc,t_ienlj aotal hy Hood. h pre.aaad i.y the Ir.t
juaii.t.aa J h} .it. ?> > pstamt a. a isBtt k'" r....k :. |
. i-.il.f II.. a .thoi ot " I I
w/thefliilr',' ' Tho Hiidg.- of _i|i..." k .
lri?"r4 """" ' ' "'- ' '- I "? I ? f BB* library?a
roaj.-i.c:i nc ? - - ? .'ook
111AT ENERY UEBiTLEMAM WABT8 VOK 1HB LI
Tb< Beatoa Ltbrxr) EdRieu i- ..>gB_tij' elactrotyeed md
pilia.-e li ri ' al ( a .i-.-U,. iji, ai.d L.m i o.?_?>?.? ;.i ? rli
?te** ... ll- ata - > * : .x.l'e-a.1 ?J
Hhrattoa
__-ge l.n.o. Prlw ?A11*.
J. E. TILTON k Co.. P/, k
? '4P'Mi- Mlk .'.
A"GEN'iS"\\AMi;i' t" oiitaia euWriberB fur
luiwincpb
pir roitlAL t irr.u iiixjK of THE RKVOld hon.
leTi.- Veh-LieaJUi Km..fti.t-i ypw. dot
l.w Pawat, *m>
1 iw BxtiTtn t lij! -ntArioKt. -???_
?niaxorkaUlbeRiiI.Ii l.Xt i.l filVELY BY AOENTB to
a*ch < f wb<.ixi a apa.1.1 lii.tr>t ?t:i ba givau. Rr.raind.ie
aieel* oflerrd. Atrp.i~.ta ah. uUl i. .* the < o> ntlaaiheT w.<u?
mSn r ? '? 1 plnlrular. a-dra-r OtO W. ElaLI'jTT, cate
UABFEB k BROIHEltri 1>.*U*.
THE TI1U0NE OF D.AVID.
TUE 1HRONE UF DAVID.
THE THRONE UF DAVID.
THE THRONE OK DAVID.
Ry tbe
REV. J. B. INGRAHAM, LL. II..
REV .1 H. INGRAHAM. LL D.,
REV. J II INUHAHAM, LL IV,
KEV. J. II. 1NUK.UIAM. LL. P ,
Anthor ol tbe
PRINCE OF Tllrf HUl.'SE OF DiVID,
PR1NCE OK THE HOl'SE (?K DW1D,
1'ILLAR OF KIRE,
P1LLAK UF KIRE,
Et... are.
TI'BT PIRLISHEDt
THR
THE
THE
THRONK OF DAVID.
THRONE OF IlAVID.
THRONE OF DAVID.
TftROVE OF DAVID. THRONE OF DAVID.
IHRuNE OK DAVID. THRONE OF DAVIU.
'IHKONE UF DAVID. THRONE OF DAVID.
r.l ?? TBB
CONSECRATION or tfb 8I1EPHRRD c? BF.THLEHEM
t (tNSrt. RATIUN or thb BIIKPHKIlD or BETHLKIIEM
lONSECRAlION ur tuk 8HK.PHERD ar UETHLEHEM
Ta> THB
TO THB
TO TBB
RF.BF.LLION OK PltlNCE ABSALOM.
RKP.l.J.UUN OK PKINCF. AIISALoM.
KEBELLIUaN OK PRINCK ABSALOM.
In a 8-rira of Lettara,
lu a Serica of L-tt-ra,
ln a 8?rira of Letten,
BV AN A8.SY1UAN EMBA3SADOR,
BV AN A8.SVRIAN EMBASSADOR,
BYANASSlRiAN EMHABSADOR,
R-.idri.tattlae
ltr-i imt at Ul
Reaidcnt at tbe
COl'RT OF JERITSALEM;
t'OCRT OF JERI'.SAI.EM,
COl'RT OF JF.RfSAI.KM;
Wli-rrln thr Magnlfleenit of Juda-a
WI,i-.. ii. tl.r Maa> ii.Oa-i.Cr of Jodea
Wherrin tl.r Maciiiticeuer of Judea
la | .<??? i ta .1 ta> '.li- Ra'kdur,
Ix prrat nt. d to the Roadcr,
I* i ......i*.- t.. tbe Roadei,
xx ir
A? IB
BY AN EVE-WITNES8,
BY AU EYE-W1TNKSS,
BY AN EYE-WITNESS,
aaa aaa
AM> THB
AV|. TBB
ILLT RTRAT10N OK T11E PPLENDOR
ILLI-STRATION UF TUE RPLENDOR
ILLI'BTOATION Of THE 8PLENUOR
or ih>
or THB
RF.ION OK T1IK SIIFPHK.ftD,
KK1UN UK 'IHE SHKi'HK.RD,
RE1UN OF THE SHEPHERD,
POET, POKT, POF.T,
POKT, POKT, POKT,
POKT, POET, POET.
WARRIOR, WARRIOR,
WAKRIOR WARRIOR,
WAiUUOR, WARBlOfl,
KINO, PROPHFT AN.CEBTOR,
RING, PROPIIET, ANCEBTOR,
KINO, PROPHKT, ANCEBTOB,
aaa
A1II
TYPE OK JF.81'8.
TYFE OF JESI.S.
TYPK OF JK.SI'B,
18 OIVKN WITH GRAPH1C F1DEL1TT,
IB OIVKN WITH (1RAPH1C FIHKL1TY,
18 OlVtiN WITH URAPtliC F1DEL1TY,
Bl THB
Bt THB
BT THB
REV. J. H. INGRAHAM, LL. P.,
REV. J. H. INGRAHAM. LL. D.,
Rector of Chriat Cbnrcb, Holly dpringa. MiaaJaiippl,
Rector ef Chriat Cnurrrt, H<>lly 8priuga, MutdiBJBpi,
Anthor of Ibe
Anthor of thn
PRINCE OF THE Hul'SE OF DAVID,
PRINCE OF TUE HOl'SE OF DAVID,
AUD THB
4.VD THB
PlLLAR OF FIRE.
PII.LAR OK KI1IK. '_
llaiideonielj bonnd in one large \to.o. Tolnma ot OOBtxafee,
arithagiit. a-rft-e. *1 B5. . . ...
' TLLa voluii.e ia Ul- thlid ?f a aerlea nf erlgtiial, aiibliiue. and
tbri'.iit g n&rrtttJTt-A of Holy NVaiT. aud tbe wond.rtBl and mo
M.etitonarvrtita which cbarat-teria-tliraat BBBBMBtB, are iut-eted
v.lh a ib...i.. cf BBBBBXB at.d faai-iiiating grai.da ir, in.nqualed In
th. ir apt II? irrrja.atiol,; in tiirir l briatiaiilnng tr.Mueiir*. The
xnatniy of Davtd aa a Bhrpherd?l'.i-t? M Beleaan? VVarrlor?
Kir.g-Proprnt and rrlend, and a man arVr Uod a owu aeAvrt.'
?. ltcthat .1 hia aon Solornon. with tbe CTeirta v.hkh atte.-.d
their iiiunaph ol valor, wiadom and prophery, are gi?en h?re
?.tn i gt-pfcl' tide.ity aed r-ltgloua eaaNflrtaaj, which, avnll-i?.
rtit-itauia and iuati.icta cuuuot lail to awakeu the aajflKBBkt micd
to the dirine trutha und wor.dera of the kible.
TkeTafcuBB or l)?\.ui. a ......i.-.-ting llnk b-laaeen 'The
rillar cf r ire' and -'ihe i'ruice ot'tbc Uooae of David.' aiad
fui. - tbe lompleli'U ef Ibta LiateeBBtBaa and p.pulai ar-ii-a "
liaj.daoit.a-ly llio-ttated ai.d boui-l tn one la.ga. Uwo volunae
of W* pagea i.agta. I'.i. e. *1 '?>?
OafcO. U. E\ A.N8. Pnbii.her,
No. 43-j Chavtnut at, Philadelphla.
t'potj receipr of tbe rH-e of the Book and rl rent. addiilcmal
I 1' -lage. a tcpv of Ibe Book, tegetlier with a baudao.na prea
rnt, wnrth ftrtn r* -enta to * 100. will be sent free af expcaae, to
any aHdieaa iii ibe I'ul'ed 8tate?.
KEND rOR A COMPLETE CLASSIF1ED CATALOGUE
of bocka niii.li rr.maina a full da*i rip-.i.m af oter 10,000 voU.,
tonpntingtiiewntingaof aLIU.epvpa.lar aJid ataudaid autLoia
cf t t.e wje.
Tbia Catalcgue will bt aent free :o any addreaa.
SKl.l.i 1 i'l' H BUURR, iu.loae tbe a.....ant of .i.oney r*
e 'tfi, and one tnttl will aatiafy yon that the beat pla-e in ibe
eeoatrr to p.ni.haxe book. ix at tne lieidq^-rtera of
^ * Ol.tl. U. btVANB, PubU.her,
Oriuiiat.ik or tub Oift Bii-ik t^BTaaraiiB,
ABdl'ioprietorof ibt-laigt-Ht
ou: Uook atttaVJUahmfrnt m the ? crl.i,
No. id.< ( be/ti..;t it ,
PHILAUELP1TIA.
N> cuttlng, no piiu. uo daug'.r.
lfAMMO.VD
r.VVlTO-rKlNARY MtWAlRi
ii?vt-ii. Ki.tti'V Oaa Dt'Li.K.
A - .'Irely new oilgiital and MkBBBBaM Methoal (wRli'.irt the
K ..tt., ' l ."jt-il/atl.i.," r.r btrai.Kulat.on bt BBBBBB jfUM
Liiatnre). for tbr cun- of th. ao dlat:a<.-a. li.cluJUig Ntri.e Uttoul
t- \ aii-oceie. Lietral Sti tnr.-. etc. hy Cihiile- I). Hxat
ta.'.vn M I). fotmi-rly Profraaor of Anat-wiy and Patbology in
ihr Saiai-ma M-dlcal Coll-ge, Nrav-Yuik, author of eevera!
Medieal Worka, tu-, ir.
i. II. Haaea >"..l ba- Beaxd la.ng abi.aa.l, and ia an eutbualaet lor
11. .1,. . ; lt.'..:..,.??-IJltHAie JOAunal Beak, lo.
kOTOthf Uatlii^-nwla from thr ....vl.ral, IHa-rary, and rrligi..ua
-. ,- tb- IJa-'k .. .
. i i.. iii NDRIC.RSON, IILAKK fc LuN;.
LAWl'.ENCE. No. 1 Vt-a.) ,t. AiUr Houae.
OUB MU81CAL FRJ KM >.
No Tt, VOI.IMK 5,
Mi'.i RKADY. PRICK U CKNT8.
CONTKRTR.
GORDOLIER'8 8ERRNADE.0 8<lgelli
i omiio'-d ..prraaly lor thia ?ork
THi: NANIH. OALOP.J U. Hopuler.
LA BEDI ISANTK hKtn iW,n.(' 8rhnb?rt.
j.im, toffo AOO, Barlad .T H. Hajley.
?jlll. W1N I'ER IT 18 PA81 .^ oU-h.
ELEOANTLY BOI'ND VOLDMEB. PHICE *2 W.
ataoReaaV. Pri-- let-nt?:
hi.i.o kl? LODI8T Nn II
OajajBaNBBBf 'U rit.raa for Klnte Ni..:..i CeBtaaBkBl OaaBkBth
^?BBtV.aa>.aR*IW^
K~K M >. s.\ I i i: I ?.\ V. Mny 19.?WALT WIIH
MAN'8 LI A'. I'B UV OBJkBB, COMPLETE. A S.^-ib
\,.:^m. Pii.e *] 2-V
T? lhB i'lHLK." Tbe aliong and lilBBtrl. ?rit:ii?a of NVaJt
WMtBiau ar. bera araBeatad to yaa by vm la r^anipleii rerm fai
tc-Urat nr.r We invir yo-i to rekd for Yiure-Nra, ?rrrip.-a:t
Ive or iir oouaW ti.-ig iui!g;;icnla of the rritir-a.
-We plrdc- o,:rs, !vm ol th. n.tw.ritd nnd t-x
J
To thb Ta '.nn. N^ e pic-dc-- o,:rs. !vm n) th. n.atairlal nnd rj
, ..!..,. ..fll.i- ' k<1.- P. ?. ?. -ih Bf] tlw bekifxdexjl of Hl
...? caatlug. peper.jMeeaW'-rk, luk I inlitig $ic.,lh-t [ibaapetrl
i; .'ii . f i -u.irifui aud hon-at v/. ikttanaliip, b-ycnd nnything of
tuniia-a-ia-i ,-t p' ited toourki ?wi-.lg-, Intt,. w,,rfd
(JkATia- LiANI-H OK (-MA88 IMPRIM'8" a an.all
. , ?irix.-r.ion the
Firai (leii.). aud Becolld (18!>TJ llaueliBftba " LarBjaaa" Tlna
bmrhtirr ia ieannd hy ua aa n rireular lor gratuit'-.iia dUtrihiition,
? trae to any oaa wno wiabea it, or. appii. aiion by
? ..tlarrwiae
baa.- Ki Mail.?Weaa-ud tl.r ur* Bud oeuiplete " LKAVK8
Of (-H A8S ' bl ...ail, noatpaid. lo any part ol Ihe luitttd SiaUa
oi. re. riut'af piir.t aa ai.oi-.
THAYKIl k KI.DIHDOE. P.iMUhi-ri.
Rea. 114 and IIB WaBhington at . Itoetor..
?HK cF.vri hy.
Publiahed thia dar. No. 9. Yol. 1. N.warrita. ( ontaina thr
roa laadeaeftbe l-iUliaut uovt-1 TRENTi: >.T Ul'AKANTE
By M. Ait". t.
THK FAt'?T PAPKRS lontina.d
I'EB80NAL Al-KKARANCKOK ORKNT MKN
LITERATI'RK FOR THF. WEK.R-NKW P.iJOKft, ke.
WOMAN'h RIOHT.'' CONVENTION.
REMKMHRAMl.s OF VARNHAOKN VOR EM8E. ef
K-.lin Ihr fli-tl'l of Huii.liol'lt.
AKMY ANDNANY REWS. ( ORItK-PoNHKNCK. Cur
rtntNewaofthrliBy, Re. J. I "'BBORR, P-bR^tv-r.
No in.Park-row, Rooin No. II.
IMPOJiJANT WEDKAI. and PHTWOMWI
1 ( AL WORR, ?i'i< h ail al oold read, a. tt Imuarta knowl
H O LAWRERCE. No 1 Vreey et. Aa<or BtBBkM.H R._
\|ILLKTM "ML'HJC lULOON, .No. 3*)
I'lAS'OS MKI<illK!r.SAV'riTAHH, KLCTKS'. and all
KlTda^r Muric ind Mn.i.eJ InatroturuU. Bt lowr.t e.U. prtoe.
Ordeia how any dlatau' ?<? promptly diapat-h. d_
MOORE-" 1HIM1 HELODIEri
TU-NIOHT at MOZART HAl.L
Ot'HTAV OKAK. aitd MI8S MINA OFARi
VOi AL F.NTF.R'IAINMKN'f
Adofcaalc-it ? cente aud M ceaU. C?taaiteiKti< et I u . ??? ? k
HAltTER & BROTHEIkS,
No*. tn to Mi Pearl-at. (Frauklla-sunxre),
Pl'BLISH THIS DAY:
L
SELLING LU C K Y.
BY JACOH AIinOTT.
Betodfnlly lil.iatrat.-d. 16_io, Mnalin SO centa. tJBICMH arl'h
ARBOTT'SFIUNCONIA KTOHIEB. flfelalalM L90K1
It the Xourlh Yuluinc uf
STOR1ES OF RALNBOW AND LCCKY.
EANDIE. THE THREE PlNES.
BAINBOW'8 JOI'RNKV. BE1.I.INO I.UKY.
" Sure lo be capl.Tatiui to youut pe p'.e."?| New Utdford Mer
tary.
" Plenty of incident and a aue inorah"?[Norfoik Arrua.
" Told in einipl* lnngnagr, nnd mad* np of InHdrnta fal.ulated
o intcrrat th* youthful fanry wh.il>' the il i tratl >n? ar* jntt the
kiii.l le pieaae tbe eye."? | Melrop-'litau ItekOiJ.
" Ctiarniin* .torie.."?1( harleaton Nevrk
" Fleatantly told, full ol intrreat, and point-d by aa *_felleut
morti."?|HiirTal>. Courler.
" Oie of the 1'ett writert of jn?*nlle booki iu j_b or any o'.hil
roiuitrj."?(Haraunah Nitva.
"Nattiral, U'e-lik., inttiurtlTe,"?|N. Y. 01t*erT*r.
" Mott tdmirable for tbe younc Th* wrmn are l.l.hly ln
lereatio;. and eanry u.rfui le.avoa iu a tuoat iuipreaaive way."?
[Banner of tle Cro<- i I'l.ll i.|
" Pretty and . ntertiilulLg booka tn chl'.Jren-a val-iible. addl
tion to tbat apeciet of lil.-ratiire 10 whi h it belonga."? [Rich
mcnd EtBBiiner.
" Wlll be a alandlnt faterit-wlth tbe jtiTenlio*."?[New-Or
:<?.... Ree.
II.
SYLVAN HOLT'S DAUGUTKU.
A NoxrL By Holbr Lkk, Autlior of " Kalhie Brandr,"
"Agxlnat Wtnd and Tide," _<-. New Editiou. HaMa,
Binrllu. ?* I
?? W* can tay of ? Rylt-xn Holfa Dai'rhier' what Me fl*tion?
would ju.tify ua ln aaying, that ur heliek* no i ne oe_ reid it
wilhout beccuiinc wiaer and b"tt>-r. or witliout a feeling of
grattiud* to th* arrlter who can pr. ?. nt to il ?w*h Ttti*al t-p*x-ta
of our comtuon nature lu ao pi.| junt and int.-r. -ting a ttyle.
wlthont one word or one id*a to aboek or ditpl'-ate th* inoit
Mfiaitlse ninral fe*lii>r. W'a know ot no work aup..ri?r In tb.'
idiomatic A-lfor ot' ita afyle, or in Ih- ilrlicary a' i trutli of il?
fe.'lixig. It ia evidrntly thr rnanlt rf profound oh.ervation nn.l
eareful atudy, and roul.l bat.- haau writt^n only oy a pa-rson o'
great snslvlii- |>.itkrr?, an.l *n iiilinial>- ac<]i'alutanc* with th"
arprirga and niotiTt" of huniar. con.liict.' ? [llliufrtted New? o'
the Warat
HARPEB & HROTHERS
H.v. Joat raWHhedl
bjjtborsrat-UBMa.oovonmx By x ar s?.t?i?.
Pdllor-.f The fhlfttr.. Tlr.i.-.. Wlth a Porfralt. Iu Ouo
Volun.e, MOpagea, 12ino., imi-lin. #1.
THK MII.I. ilN THX. FI.OH.S. A NoTell Hy flaaaaa K.I.I..T.
Aulhor of " Adatn Bede" and " Soen.a cf Ori.-al I.lfe." Ll
brtry Edition. 12mo., .Mu.lin, ni.
OMPHANT-S I IMN.t ANI) JAI'tN. Narfatlv* of lha Earl of
Elfin'* Ml.alon to rhinn and Japan, In tb* Yeara IMT '.Mt,
'59. Fy Laaaaaaa Ounuar. Private Sreretxry of r.ord
I lc.11 llluatratiout. Vto., Mu>lin. *-' *5, Ha- Ciif. *3 7i.
OODWIVS IIlrtTORY OF FRANfE. Th. Ill.tory of Frru.*.
From tbe Xarll.t Time* to the Frm. h R-voluliuu of fltt.
Ry PaxKK Ooiiikira. Vol. 1. (Ancieut Gaul;. 8ro., Mualin,
??.
OfD LIATSfi Oath.red from ReaaeMJ Word-. lij W.
lltKHV WlLl.t. II'.ni Mllalia, -1
THE CAXTONS: A Family Pir-tnrr. Ry Sir Fnw tm. Bet.-ra
I.tttoS, Burt. Librery Editbn. 12:;:o.. >fnaiiri, rM; Half
( ..tt. Bl ftS. (Forniinrtbi Xirit Volume of Hxtrru'. Libba
mt Ei'iiiD.M or Bi'ttk>;H'a Notkl.).
ST0R1ES OF rNVE.NTORS AND DI9C0VE11EUS IN
UCIENOB ANI) THi; I BCFI L ARTS. A Book for Old
and Yoi.n?. Ry Ji.ua Tiam, X 8.A. With Iiliittralioua,
12_io.. Mualin. 73 centt.
LIFE AND TIMES OF OEN. PAM. DALE, Tb* Mx-Jattppt
Partlaan. By J. F. H. C_.AiH.ia.Nr. liiBatrated by Joaa
Jl.Lr.NAT. ISnio., rii-jklin. al.
Ll't'Y ? ROKTON. A N...-I. B] tl." i.i.o ..{ ? M.r.-.rrt
MaitUud. '' The Ltird ol Norlnw,'' "The Dayi ef My I.lfe,"
k*. 12mo., tnn.Hn, 75 r*Bt*.
LJFE IN KJ'AIN: Taat antl PBeeaat, Hy Wiim Thoaa
BVBla NYith lUJstrati-jae. 12rac, inuaiiu, *1.
MISKKmrsrSTATKlN. A HarfaL By As>a H DI ?.'
Author <>f " rrii nd> and Xortur-. "l-astnurT,' tu. Cro.,
|*lfr, M teul".
_r'.l.F IIEI.P. With IBaattatlaai of t haracter ar.d t onda. t.
Hy Baaan SaiLK*. author ot "The Llf.- of 0. r.- He>
rbeoeon.'' Wilh ('..impiet* Index. Uuio., rutiaiin, 15 centi.
(APTAIN MAICaPI PILNIRIH TRAVEI.KIl. A
Itl LIABU UUIUI TO P1K1:'_ PEAK,
ITAII. OK-tXnt, AND 1 AJ.I
BOIUflA.
THE PRAIRIE TRAVELEH. A BaralBial f..r Otarl .t d
Eii.lgrai.la. NN ill. Map-, li'.i-trati.ma, t.d Ithieraiif of tbe
Piiieipal R.mt.a I .-twe*.. Ut* Ml-.i-.ip|.l aadthl Pa !??
By B?aaetaa U. Mtm r. ( -\ l>_ l . H. Army. Pjl.lUl1.1d
by Antbority cf tbe n\ jr Deptrtment Suxi! l.'rcc, mni
Un, fl.
IUkvkh k Urothi K< v?_l -rnl . itiiri of tin a'.ove V.Vi.a by
.M.U. pu?Ua.' ixid (lor..ii.t di?Un"e in tbe Utmmi StUeai.iKler
3,000 mileal ou 1-rl.it of tb* M??n*y._
rTWK MIST KUKOPK.W GUIDE.
J. ETery TrtTt-lrr ihonld .-?nr". tvi?be'jt tail, a "opy ef
NOI.'TON* IIAMMiOoK To EUBOPK,
Conttining rT< ry irtormttion ni-ccir-y ha a thorni^h v.a ? m
pMa loiir ihrourb Enrope, W'.-ther witba TO-.xbulxry ol tbe
pbraact tncat n*<dcd in Xrench a:.J Ittllan.
llluitrxtf d with a .orrrct RAH.NVAY MAP.
Pri.-e l)<f Idht
f..r whi. h mui itwiil hBBaatt hy ataB la tap >t**t ef the OalM
Ktatee. Addreaa < llAKI.fS ? MIKTON,
A^eut fur I.iuraiir.,
liiini: B'.iU'luus. New-York.
S*'0cd Editicn Now Ready:
DR. IIAMM0NU,?
NX.W MX.1MCAL WORK
ON NKRNOI.'H ItX.RILITY, LiicAI* ANH nElfE&AL,
i__ iMl'uKTANi E To TBK BEXEB, Av.
An *ntirely n?w, nriginal, and anr^/aariil mrthd t'er t''* .'ap'
af a.Ia.a ..f iliaa-*raof vital latereat ta> tha aiiuds aud ui-eiie-1
ui bothaaaaa li.t-nd..! l..r atpalaf ua. Htill an..tba-r uiost
importxr.t la't of diaorder ?. tbe p.-uper .;r aafc Trcatnient 0:
tv hi. b ia bul l.ltlr uuduiatok..!. ia t?0 lle .? u.lily and f.ilbf.iU..
truUd npon ia tbia book. By l.HARLES ll. H.VMMOSU.
M. D., ltU- Proftteor of .Voati-mT tnd Patholozy in t_L- ST.-i;nto
Mrdical ('ollrc*. New York. author 0:' aevcral Mrdi.-xl Wjrkt.
kc.tir.
" Dr. Hammond baa iir*d lonj abroad, and ia an enthaaiutt for
Mediral Reforni "-| Houie Jcur.ial Bept. 11.
For ?*1* tkb.lraale and rati.il Prif* *1 Sent pnst fr*e. to
aay pcrt r> the coontry hr Btatt. flirifb' ropii-a may slio br had
of IbaAiithor tt Nf 65W Uroa.tvray, mmrr Boudat,, Nev/
York Oltife bonra from ? to 3. and ? to tl r?eninf?.
HKNI'HIl KB'ift. HLAKK k _'?N<?.
Noa. 21 aud 1] B?aVti, flht-hllll aud Buoka-il ?ra.
riTHE iJkTWT. _aTlfOflT Al'TIIKNTIt,' and
A KEMA-LE NVOUl'. oa. JAPAN.
OLlPHANrs CU1NA AND JAPAN.
LOP.D KLOrqri MISSION TO CHINA AND JtrtN.
N_rratite cf tbr Etrl of Elgiu'a Mlat,i"n to Cbini and Japan.
in ib. y.v.ral;.:.7 ,.'.::,'.':i. I'.v Ltraiaca oi ihia.it, *~|,
Private Baoetary lo L'rd tlgii. Aethet of the
"Ru..iaiT.'-b...ra ef Ibr i'.ia.k fca," ke.. ItC.
Illua'.n.tioiia. Hto., Mualin, ei 75 Hulf ( a]f, *? :S.
Tb.- ain,?*a|?i. icatetta ..f (h. . 'i,....as,.d..rto J.|..nU !>*)-? ad
all coropariarn tbty>>oit cirloua and Inipirtant adJiiiou fet mad''
to om kuowledge e( that uaoat reiaaf_ihle c -uiitry.
(hdlntiiirgh ReTieW.
Tbia acfeunt of Ihe Mii-lon lo Ja|-n ii abaorbingiv iuteretlint.
Tbe wcrk B:uat attrnct rri-rr nadrr who rxrea to noto, aaW tbe
guidalK. of an af rompliah'td tfBTebrr, the mann.r* aud i'i.atom*
tt* twe Kaelara taapCei aot ata aaBka th? r?*t ..f tb* world
th.u th v are ' i.i.traitt -.ne to anotber. [I.ondnn Athinaum.
(ii,. .1 th* tnoat lolidly Iritereating and inatrirtTe hf^tka ol
irarila vtbii'b bate appaai-d lur .uura Illu*. 11. >iidwu Clilk.
Mr Olipb.nt'a drau rijrlintia tt wbat be aaw at Naf-ksaki, at di
1,., .1. aadat Jadda w .n ih.. higb-.t dsftoeearloat -.'.d _*?_
lalkli ( III. ..'.a#r>?ii.nia I'mBrm in a irriiarkahlc rnannrr th*
[Ir.wiugaeOHiuta.if Japanasenvilifjlikiu fiveu by aU pretiou*
wriU'it, ftwai "Id K<Mii|.irr la Oolowala.
|Loud. n _*uder and Sai.irdfcy Analytt.
Ft.bli.bed by HARPER L BROTIIERJ*.
Xiaiikliu-a<4uar.\ New-Notk.
fp Sent by mail postaf* prrptld, nn r?wa Ipt of the prl r.
lVORTON's xIANb-BOUKT TO EVUOPm.
d_ I f| A DAY i-an ba itiadc By Afeaai in BfBf|
? J \j Couiity selliuK the fk.lloa.liix aubaa riptlon Inxxka
Ilrlper't luipeiidiug ( riaia l?i?-r ted ' by Judte NV oir* of Vlr
gliila." " Tbe Fats nf tir John Franklin Uia. ovar-d in tbe Ar
n< (l<*tn" "The I.lfe, Tratela, and Adrantuna ol Ferdliiand
dr Hoto, tbe Dlaovtrer efthe M.a.iaaippl lllver" I. oat puMiturr
f IJWal) ' (iodfiev'a Tlirillnt Narratiire ef ttir K n* Ar. tl
f ib'lbltloii ln Rear fi of HI. J..1.0 Xraiiklin " All lb.-e* workt
af* beatitlfiily lle atratrd and ratnn.rt b* bad in bookttorea L*rf s
aitta allvwed. J T. UrOKD, Aft. TmVt, Pt-adslpUa.
a^RIZZLY ADAMS" WILD 8PORT8.
THE KKWYORK WEEKL.Y.
READY TO-DAY at lt 0?CLOCB%
Will containthe fititofa aerje. of trnthful and tbrill ng axrto'iea.
By J. C. AD.YM8,
OLD CAT.IFOItNIA TRAPPER
AND
H l N T E R .
When deapemte Advecturia aud Uair br.edth aactpei bBTt
n?i rr been paraJli-1-d in the annala of
WILD-BEJUIT Hl'NTINO.
JtxiubebBBuilfiiily
ILLUBTRATED
arith a Hkoneax oftha TRAPPER IIIMHELF, aa wtll ?a a eeene
fren. Ibe akttcti, whlrh la tbe
CAPTURE OF 8AM80N.
Tbete tmtbful aBBBBBBi cennot fail to prore highly Interwting
torvrry one.
THE NEW-YORK WICEKLY
. ao comalna
MR?. HOLMES'S
Beautirul Ne?. Btery,
MIT.DRED;
Or,
THE CHILD OF ADOPTIOS.
Tojr.hr7 wtth a l;.rgr num >rr of flkrt-bra, Poen.a, Hrpttrt
io.rt.t-. Eriilorixla. kc, ke.
l'RICE KOIR CENT4 PER COPY.
For 8a!e Cvrrywhrrr.
C1TAMPION BI.SKF.LL'8 I'OEM.S.?
'II... I'l.KVB lu.. b-ei. Ivrfa.r. BM paBall BBBy lt trBBR,
ai.d thr lit^ rdit'n'i la tlrra.ly exbeuated. Tb- ae-ond editi'm ia
now n ady.
" Jat r ln-a. ll'a formrr r. pntation aa a Ra-vinv writer trnt T.A
itor would of il-elf 'iav- oamaaeatMB 'hi. b-">k tu popoiai
tavor, but, xaitln froi-i tbi . tbe nirrita aad th- b> anty ..t theee
Porun inanrr th-ai a peruiaueut and diatiugnidied poiitlon in
our lit-rattire. 1 hr wnrk an-in.'ea, iu ail pirta, thr powrra < i a
m-hoiai. a oiaa ol a.-eirlv, and a keeu oberiver, uii.t* 1 vvitba i: b
Inifgi'iafioti, aud a (tow ... trud-r ae'itiuieot"
li. ..I tbefoB...| -tt -a
Krom Th- Ne York Criitury.
' T'ir-e Pomia aboitud in fine aad ajalri'-d -xpreaadnna or aub
ir. 'at. at fail lu aaitll thr Bafij "baervatioua and uperlaflaOC "f
i , kb.in l.trp. Tluywill br vrry popular?we rxuxat .idd. aa>
aetredly ae."
Frou. Thr Brtv,kljr. Kajle.
TBalBBaBBJ.I*BBaBllarlllbl llla llfffaBXI Prtall lll IlllliillB I I
alra! arrrr. Tn? ndnor pircea diaptay pla, fnlw t of l-in-y, le
II ity ? f U.a-ta.Ui, r.i.d BBBBlM poa ti. f. : ?o; '
Kmru Tb- Connr-ticit ( oortnt.
" Thla -tar.dard abert d-votea a columu tfl q-iotiti-ma froui tbe
?n|..n.r, H|,d adala: " Hia (('barni.ion Rlaael!?) Tit-'.a o
LoTI aud FlBBI.ca,. ar- ( .iBatl.ar SIBNaB."
Kr-n.Th- Ilaitlold Pn-ea
" ritaii.j'toii rtl.aeli ia eildenily a lekakoe?on? who laafaelM
rratirr frr ita own fak- .aaa xh,. Iradinj Poern ia on
tlie rrcei.t l'alilt. aad r-lt-t-l the canaea and pbaa-a af that gr-at
niin In raay and BBmoroue h-r. Ira. * * Th - reraHratJon
ia onuaually bAppy. ' * " ' Thr lniigeat P-tita. ' Cyrilla.' ix
a IcurblLg ftory, xbounding in pejtag-a of itoe i r aud b-antr "
1 y..l l/nn. 75c
T, J. CROWKN.
Nn. IW9 B.-?f.d.vay, N.?? York.
For ?al- try all P.^okaellera.
H. DK-Xita tCo., No. 113 Naeeanit, N. T., will aupply
tbo trtd-. _
?? A CAPITAL (.OOli WORK. which should
J.\ be in tbe handa of eT-ry Fanner." Bo my eminent ?g
rlculturiiti who hxve exan.li.rd
THE COMI'aaEHRNBIVn FARM RECORI.
Tbia ia & anbatantlal quarto Toltimc. xrrangrd foreuteringaU tbr
eperafioni ef tbr farui ror 19 yrara. Prlce *3.
YALE AORICILTI RAL LECTURES.
Ita portaad hy Hrnry 8. O'oott, wilb au lutrudurtion by Prof.
Jobn A. I.t..
Tbif work liH'idea Leeture? on Ag/i.-ultiral Chennatry, Fn.it
Trr?..i,.l KniRa, Oraaaea, R.,.4('i'.'|.a, llraCag-, ao t lti.ral ,nd
Agrte-il' nal nattrra grnrrsjly l>y thr inoat .:xia-rieiii-rd Karm-ra
aud Horti.. liiaiata tn thecourtiy. I vrl. rkM.. cloth Frice
SOcenta. C M. RAXToN, KARKER V Co.,
Agrtr-iiltural Rook PubHahrra. and Pmprl-tore of
ihr Hortl-alfjriit. No. ti Park-rcw, N. Vork.
II
Drp (5oo5s.
i u a m Ti^d~b r
00900999 eflspnrjoa
9*J'J'j'.?a9!?9 fritrjaso-.rcinp
aaB^Brkfann fafBtyrtPHl ftrararkakftao UaTaBklatAUQ
i7^VlrJiJW itJjJJJJ J'' rWtW9tW aT^aJa^aF.'Bf
99tjyt 9W93 !V"J!?99 90X19
FJ5W9 tytwa fOOW ?**
flkxaaaBjaBBBBB aVaaafklll fl <tWlmMMM laBaataaVVaij
I*ra*r5tt9909r'9e **&*>.?:<****&
BWBBMBBBBi 9#rTai<?.u?aV")
9f4tW9 'JMA
?9999 f?p99 99999 'jor>99
??ajt-BaM v.-j-jch vmm 9999999
X'"fV99'ir?9y9 9Wt*VJ09a/|O9.j
a-aa-aar- arwiMka-a BBaBBal BBMJaaxfl|
BOnYERY.
MaaB OB TBR i '?'??
O O I, 11 | N E A 0 L E .
cr.?:-:u OPEN1NO
OF
PPRIVO CARPFTINO!
CREATEST BAROAJH8 KVKH OFKERK.D
IN THIS CITY!!
TEN BPACIOCS HALF.SROOM3!
BJBfl 000 WORTH OF CARPET.S
AV l-O IV i'RH MI
MARK THF. PRICES!
Br-lt Englixh M-da!lion t arp-U.
En-iilb ' -lfft CBraeta, Bl U. #1 If, |sl ?'.
Tajaetry, "V.HV..95e., ?1
K't-aarla aud \e\ret Statr.
'ihrcr Hy CarP'tl.
Tngn.ln l anMiing, 5.V., firte.t.V
Ainriirau Ii graio (arpeta. 4lV' . *V , 40c., W.
Htl (lotra, 81- ,87c 4<T , H)c. *1 to e>l ?7.
r.b-racl Mo*lc aol Wllton Ruga, M-liia^n Carpet, Tablr
and I'laan-CoT-ra, Cb-dr Mcttlng. Cbc-k Mattiug M?'a, Oold aud
I'ali.trd YNMowrMiedct, Rc., all at lyw prlc-e, Cbirchaod
ott.-. (arpeta.
N. B.-Allgoodx warrant. dM rr-prraa>t;-rd. _
itlRAAt ANDFRSON,
No. 91' Rowery.
M
AY, 1800.
NoncE
or
BAJLE AND REMOVATt.
GHEAT SAT^E OF DRY GOOD3,
TU18 MONTH,
at
No. 80 AND No. 83 CHAMBERSST.,
NEW-YORK.
DE FOREST, ARMSTRONQ tt Co.,
Ilriue klo ?( lo ir ....... to their ..rw aud cora.nodlaua Ware
roou", Noa. r3, tr, TB, MI, H3, at-lHU DCANE 3T, max
Braaataray, arr Jrairoua uf rlnaix.g nnt their prran.t rxt-r.iivr and
-. a-.. ii atock ol UR1 UOOUM, and lu etlrct thia object Ibey a.-;
oBtrina
OREAT INDUCEMENT8
TO THKIR CLTjTOMF.RS AND THE TRADE IH
OENERAL.
In kd-litlon to their AMOSKi:AO aud WAMSITTA PRINTfl,
u, i.,-w a.i-l l-a .tifnl ttjl-a th-y LkVe i. w for aale tbe eutira
'ik'f ?-.- of tb- p puUu Lw (liccd
YORK tfiATK.
ARKWRtilUT, AND __
RNitKEABOCKER PRINTB,
By the Plta-e or Pe-Vxgr
? FUR ( Aall, OR ON TIMK. _
ti/\i;ri;is. cakpkth. CAMPim
/ Atten'i-ju la iu.ltid to our -'? ? a
01 ibe ,
morf d-flrable ttylea ta
be bad in thia -ity.
J ?'. ? ? ' f '?'?> "f '?',,'. ?
MEUALLIONS,
VELVETR AND
TAPE8TRI1S.
0II.CLOTH3,
Kl't.H,
BHADE8, ETC.
T.H. k J. E. CONKLINO
are offniln; th' i- -..'' -r at -. Y at
RETAJL FOR CARH
.VT WHOLE8AI.K PRICES.
Tta fc.oat di atrahle l"att. .-..? -vrr eS.ired at
relaU In ttxle ri'y.
Evary grade of g< oda
can be had
at tbe leweat
? CArtU PBJCKB.
Pleaae gtra ?a a rall before jmrrhaalnt alaewherr,.
Kjpertenced l'pbi.la'.-rr?a are enxaxed, Bfid govda artll he de
l!, vitd 6' ? -..-! Ial.1 ti. ar y Bort of tbia ef the adj.iii-.li./ ritiaia.
T. H k J. E. CONKIaINO, No. aa Caartl mdt at,,
hrtw. rn Broadway and Orunnwirb.
rpSS DlKFKKF.NCE
X Betwern iUtxil -nd Wboleauie i'.-i-e- at
DRY OOOD4
araa ne-rer io great aa at tbe ereaaut tbne. and ka crder Ubet all
ktay avaii ther.a?.ita of the 1 * pri. e* ranging at
No. 80 l edar at ,
the anbaerlher wt.l contlnue for a abort Itaaj longer te aall bia
|obhing >tn< k af Dry fboda at reUll at whole. n'r pK.-?a.
Auiokg Ihe inaiijf iu-JuceuaBnta keld out wiil U- foi'.nd- 8t!ka,
Rlark, I'.aiD ( oiora, Kanry and in Rnbea, Cba'.liee, iia.agea, baJ
loriaea, Lae-na, Jacoae'.a.'Orfnndlea,
Anl >? f..r I'raverini. DraaBM,
Prinla, Oiiigb.uua.
Houaekeeping flooat. n...|^ ? o.....<, FmbrMdai-iaa,
Owda fur Meu'a an.l Cblidreu'a Waar,
Paraatua and l/iubieUae,
k/- ,kr ,
ta abl. h we are daily addlug i bvap axad. from tbe BBBMbNbB. aaa
potthaeera may rely upon knding gooda and prloee
aa .ei'ie- ii'.al. _ , ,
fii-1 il.al ne neaxithb, if.at ?... .U,. k will taa effereal al
AT THE LOWE8T WHOLF.MALE rBJCRB.
8. COt'RTIU, No 80t#d*,'*IL
_A few deota ftviu Brwedeay, Beat etda_
ME. DKMOULST* rrize Me4al SKIliTS?
M
uway , ?e acd I-? l an*l ?( , 741 irraaae .... ?? - ?.-' -x
Faltou mui naanej-oul-ai... BiookJjo- tbeape.t aud iaBaV
LaCaa rl ivaTixiaal
^_NE
OOfflOM YARNS.
No. M) gS, 40 90. 1,1. 70, W. (kl.
DEALER8 and MANl'FACTI.'REBfl
t'au obtaiu a aauply of any ot the aboTe
lSuiubera
AT No. W VEBEY-8T.
HNKLLINO k WEI.CH.
1
AaxORTANT t? HOtJBKKKEPEBS.
CARPETfl, UIL( I.oTllit. kc,
Bettiled at NA'bolaaale Prices.
De-I tne to re-ln. e our Sprinaj ai.uk of Carpettnt*, we wlll,
frcn. il e Tat day of May, t.ttei our large and wellaekicied stoch
atRE'iAIL.
ilou ekerpara will obaerre a a-irint of the retafl*r'a prodt*, as
well aa tha edvantare of aol*. tiug from a rery large asaortmaut.
1 .parietited upbclaterera are eofaged to niake aad put down
BBBaat
OROROE 8. MIRXKY k Co.,
No. 38H Hroadwajr (aast alde),
Near N\ hite-.t . NewYerk.
(IBEAX B1B0AXN8 in MiLSTLES.
B i: B. MILLB k Co.
Offer their entlre Sprius Iii.poeUtion of
I.AfE MA.NTI.r.i*. PoI.aTj.. kc,
beiow tha. aoat nriuiiaoitHiimi.
Alao, a lar.-n Btonk of
flll.K AND CUJM MA.sTI.E8,
In every varlrty, iu all thr mm Pui* thtpea, tt greetly re
dt.ced price,.
ttoa. 341 tnd 344 Broadway.
NEW^YOKK C'AKFET-IalNINO COMPANY?
Manufaeturrra of iUiTinpta.n'a Patewt Carpa-t Liulut, Mill
itif. Waii.ling, I'ott"" B>jtliui. aud Comfortera. OSee No. 11
1)./ at I NVtti. I....I,,. :..,. 4?< P> . -(
J M. IIARI'.INOTON, Agent
^rOTJCB] Avis, NornciA, aviho, notlz.
I-FOCNTAIN'B INDIA STORE la the only pla.e wbero
In.ii. _-isppli I'r. aat, blmk aud eol md , Wa-li Sllh*. l-wide,
Crtpi ? Lii'.'.i ta Batliia. BaaieuckWB, y.-lluw ludla Nankiiis. Not
?Maa Chlna, i hiiirf* Larq'irred Arti.-lea; all fcind* of curinaa
An.eriran Indian X.'i'h.-r Xina H*td Btrkwoik, kc , f.n he
procurrd, wbolecale aud rr'ali. at No. 633 broadway. Frenrb
aaid Cblneee Fana. Uteat atylea. Thia Dav Recelved, 23 difer
?d atyl*. of rhin.?- Featle-r Fnlding Fana'el.-gantand hnaiirlfn
LAD-ES* l_t__NCH SHOE&
JtXFERB'of No. i'.i Kroadway would re-.pectruliyaoli.Mt
the Udiea nf New-York, ai.d troiu all part* of the l'ui?n. to c .11
aud txxniiie hia elegani tetortiusut of Frenrh BOOT.S nnd
BHOEB, and eoibroldered T.nl.1 aud Bridal SLIPPKRS Prk*e
oan_Maaotate wlth ih* tin..*
Jl XFEJl.S, '-<? .'?:? Broadway, opp Metr-pjlitan.
iJOTlCE TO 8K1BT MANUFACTl'RKrW.?
Al 8TKEL SPR1NU8 of bect quallty for aa> low by the
Bi.-.-kik u Steel Spring Couipauy, No. '< r'urciau-at, Brookiyn,
neai Fulton Ferry.
SOMETHINI! ENT.RKLYNEW.?Irex .'ata-nt
8le*ve.Hutt..na.i'il.Shirt-St.ida,alt", fufT tnd Cnllar-Pina
for Latli.-a. and Aru 1< U l..r cliilatrttt. Tbey rouuire no uutt-n
holes. do not nnfatten. rcmblne gri'xt b.-antr and utility. For
aalc at mtmufcrtunra prices at the Oold and Silver W ,%rhcxta
Kaa
at nianuf.'fturi ra pnc.a ut tlie (.olil uid ailver NV .tehrita
uf.t.tory of JOHN II. f.IFXIN, No. 57 Yeeeyat, New-York
li
Qxtnuecmciita.
?BHUM" AMEIilCAN MLSEUM.
LAST NVEXK BUT ONE
oftbebeautifulanddivertiiig druuiatitatiou by Dion Bourckault
..f Di.-kr'.a-kat-.rk
DOT, DOT iJoT, DOT,
J. -t ir.eit.-d
JAPA.MWK COINS,
Ouid, .Sllver tnd ("oiiuer ; t.ga-'lier ta itli
O'l'H-A JAPANEaE CLRI08ITIE8,
ol>ts_ed
FROM THE JAPANE5E EMBA8SY,
by J..!.-. M. Falk. eiq, ofthe aLiurlaMn*.
THTRSDVY, Mav 17 lUfiO,
In tb* AKTERNUO.aJ. at :i o'elock,
IRELAND as IT NVA8,
caatwtth Ihe utreugth ofthe txleuted compeuy. P.e.i"iia to
whi. h a Uivirtia-ruKiit.
ln the EVENINO at7| o'elock.
l.b.-n Hourdea' h'a very betLtiful friry pie-e of
DOT; Or. THE TRICKXT ON THE 11EARTH.
Jobn Peerybicgle cy Mr. C. NV Cutaxa,
And D.t hy M!a. Eair T Mbatayix.
New arenery, mnalc. mei-bsnlcal efferle .-...t.....*a. and
Il.I.iaiNATBD lABLXXCI.
ra- Mdlle. DELMONTE, the uittkialil FORTINE
Ti LLER. i> imw here, and can he eantakad at all timra.
Prsf Ill'TI IIINOS, thr "MOHTNINO 1'ALCt'liATOR,"
teacbea bundreda and aatot.ifhea thouaandt eTery day. llo auidf
ap roliinina of iif urea at a glam *.
Tbat au much talked of
L1VINO ' WHAT IS IT?"
tt ati'l here?_i auiieal tbat lautb*. but oaunot apeak; wtlka
erert, yet cennnt reaaon. and thua el'cita tbti iniiulry
18 IT MAN . (tK, IS 11 MOSKF.Y 1
It rau b* M-eu at all h>..ira , and Alao a MIL.1.ION OFoTIIKR
Cl R10.SllIKr.NVIlll.il I KXTRt CHAKilE Inrludlug ina
l.KARNKH SEAL, ItABY ANACONDAS, 8ERPEM FAM
II.V, OHNM) AQI AR1A, HAPPY FAMILY. IJFE-SI/.E
i'Ai XIOLRES of A. NV. H1CKS, JACKALOVV, JUH.N
BRONNTa, and nf many otner .ELliliRl i'l-xl
rtduilttaii. e to e'e. t'li'nf, 'i eeaBai Parijiat, V> centa extra ,
Children ncderten yaara. 13 renta. ar.d to tne Perquet ll) ceuta
aitrx _
ACAOEM.'OKMI'SIC?8ATI I.DAY, Mav I '
HILLER'8 NEW ORATORIO -"SAIL."
P> ^Kv-dfortl-XliiST TIMF. \S AMFIRir \. I.y the
OKIt.MAN LIEDEBKRANZ SOCIKTY nudrr tbe diieeiion i.f
Mr. AtiKlt.'Ola P.Nt K.
Tl .. S lo Tat. k?..? l,> MaJ. y.inKuerman and Me.ara. Sli^'lli,
riill. Ma] r, ( haa. Mteliiway. Fr. St.ii... aud Oilax
Doora open nt 7: to rornnieure ut f..
Adniiaaion, ."*) .eiita ; (.allery, ZS rent?. Tifk*t* and Baekt of
tho Worda to be htd tt ?._> Mutic Storea of C, Breusint, 8r ha.len
Betl k Lnia, 8rbubertb k Co., and (". Pr.ix. and at tbe door.
R. KTEIOER, S-'er.-Urr.
WALLAC K" THEATER.
NOTICF.
Ctt.'.gr in time ofrcrneni-'-:gd'.irinf thc rert cf the acswi
Doora open at 7- . to coiniutnjr tt S o'clock.
L NEXAMPLF.D SUCCES8.
TO-MOhT,
And
ENEHY MOHT
TII.L FLRTHER NOTK'E.
T!.e "e? and o.l.li.a! Con.t. Drai.m, . alltd t'-e
rjVERT.AN!) lltil'TF..
By TO.NI TAYLOR.
Hrenery by Meia:.. Iaherwond ar.d Cuibert Mtiai^- by Me-ira.
BtorrelandNoll. Merhetdetl lieoei'.ueMt bv Mr. Ven Hattea.
ApiKiintineiiUby Mr. lliii.u.ey. t'cktuiuf. by Messi.. V '.>? -
.,,.! Baiitfboteo.
rom Detter (an adventnrer).Mr. Le.^er W tllakk
Sir Solomon Froaer ijt. l . B., < x reaideut at aeTeral
t-ourtti. .;;?,, ' __*_
MtJ. M-Turk.Mr Br_gl.aui
Mr. Latvi^ottdtBhinfapor. ;;..rihai.t.Mr. VNaicot
Mr t'rl.nfpper IConirnitsionrr of the Bodfnrypnrr
Di.trittl.r.Mr. Dyott
r?pt . laver.'f (ef Ihe Ck- riartterWi-rbi*fa 8tafT>..Mr Ffoyd
Moletkiu (a det.aft.te).-Mr I.I
i'tpt Siuartlki" tl.e PtaidO-atean.er 8_uwu.(.Mr. Lafie
Lii.,j>-t (S(r Bolo..?-./+>.??M\,v._
Mr.liardUly (tntoBBbC lha Bbueo a).Hr. Bevaari
lottie(bead.trv.atd>.?. .Mr. Baker
Stetaarda, Mati-. Laai-ara, Paaai iigera, kc.
Mrt Searhnaht....Mrt. Hney
Mrx Lovlboud.Mlk* Mary (Itnnon
MUa Cciepepper.-Mrt. Sloan
Mr. lUbf.lta.Mrt Ulil
Mra Oreeaweed.MiuTree
lst Atb_.Mi" <- trintu
:d Ayali.MU. P>uo
Im ual. Pta*i-ngi rt, kr , ke.
The r.enta of the Didina tie .w,piv>sed t? lian.ple in the year
ISSH, dnriigthepoaaage n'th.- P.ninsiil?and Orimtul ('ouipaay't
.crew ateaiueblp Sli.eKtm up th.- R.'d S*?, w.th PfiaM-nfcje lur
iu-i. ou the Oterlti.d Houtefmin Indiato t.ig ? ?!
Hy-opaiA of Baaai ry or.d ivii.ti:
_H_ SAI.OON Ol THE BI1I00M
INDXR THE POOP DECK
ACT II.
TTIE POOP DVXK OF THE SIMOOM-t-iwuid . v. uiiur.
V TROPICAL BUHBET SKY. EVENINO iu tb.. RED SEA.
ACTIII
CORAL RFFF IV THF. RKD SEA-SI^NRISE.
8TR1KINU TAULEAL' ar.d ITNALE:
OR8E R NE!'!
In r OBJUHineut-e nf the :.i;:hliy oTerllowa to v? lti.e^
Tlllrf UltEAT _K L'ESS,
Ta preveuL dlaappvlutiuaBt iu oi'ltlulnt *ealt,
They nir.v he anenrrd atthe Box Otnce
TWElaVE DYYS IN ADVANCE
N..r,. a.?YVith |ha aaeaatlaaaf tba Prea*. t_e Free Llaten
irely auapendad._
I ai;ra keknes tbeateb.
\j Leaaee aaj MaaaaaT.Mr. J.vaarH J*r*m*?>*
--s- fg?r-.Mr. Jan.ea Biuunouds
?".i..imf.,.or.Mr-^VMH.',eer
Icetda Arttd.Hl w' n''**
hi MMKU J-Ao.'V
THIRSDAY. May 1>. ?
COMEHIFTTA AM" BrRI.I-BQ1 K
Mra. JOHN WOOD
Mr. J08KPh'j"kFFF.R80N,
X TXIVNTFlT^OMIl V'OMFANY.
J^mntmlmm^nTZ?Zm ?** * *+** C'^
diettaenlitled AgMSB OF HONOll:
?" Or,
A BHaa ii l>Rr(.s,
?.i t. Mr Icai'ph J. fleraou. Mr. Janie* Bliuinoud*. Mr.
? .T'^HMtyNr-re., andMla. loi.e B.irke wlll B{.p. ar
'x 1 ft I!..-.5 bf l'l?1..'l.e'.r|Hekli:.gH..rt.?l.e. eiitT.led
iwTi iJZImHLK PKIrllF.i or Thb I.i abd of TKaagru.
?,'.???.-? wihaet. A.,..ery br Mr lleyrs. aad ?"?????'??
iBIieHTa, wi . . . Tru?llM ll?k?r; (Kr lilghly
^^-Ta^TlnrTA^tK D,n Uand'-r Nlr
fo euh JrUerae,, aa tb.Inlax.te Furlboad. ..-peorted by Mi.
Xelia Mareea, Mra t hanfrau. and a uleutad eompauy.
Docra epeti at 7f con.uienriug at I pteclavly.
Hoftirhrr afaa Ir.n 11 tlilS._
kr i B l O" 0 A ft D B M.
,1 i _?,? ?n.lMai?trr.Mr J M N.x n
kl *^?%$$rfavt?UA1t TROl'PE.
From Aatlry a Roya' Aniphithfater. Londea.
THrR>UVN EVENINO, Mav 17.
LAfit' Nlt.HT HI T TNVO OF
BI.I.F. HINRD.
UII.LIAM HANLOM S uill AT tY.STi.
In inifbiiirtliin vt Ith lia t?l. .ited l'....ll.*ra.
All Ih* great fraluie. tt Ue t in M .. PaXt' 1
ri.l.A _OYARA,
>_a_x *.v? p_m jjjggg ROBINSON.
And the n at of tbe Troupe.
On MONDAY wil! he produci rl a ir.ajrr.lllcent .luti olle Ptfrant,
n wbblb a trcupe ct tnfauta will auataiu tbe prti.cipal kburacten,
nd arpear ln a (?; ? 1 Ma. , ? ?. I.
MATINEEB -Wcdceeiey . .d Bettuday. at I I'eJv L
ADAMS* CALITORlfTA MENAQKUB,
New PBTlrion, earner letB-et aad eBt-era.,
Srr.H DAY ARD EVRRINO.
T. T. BABNVM aad J Bf. NIXON, _ . . _,,
r n>pl'aR*jt>?i BflaM J
GREATEBT NOVELTY IN aMERICA!
J. 0. ADAMB, knararo aa "Old Adame," "TtM M?e YaaUa
llantrr-aiioldt-alitotulaTrapper ot 49, wtll eibtbat kae araB>
aVe-ful CollerUon of
130 WILD ANlMALi. m^_^..?
freui tbe PaetBe aud the Far Waet, < aotor-d and BBBbbbI by aaVta
DANOF.ROCR Hl/NTI NO FFPFDITION
of o?rr fonr jr-ara it, tlie r-gioi.a of tbe Reeky MoBaHaana.
The Kxi.it ition alao incladra bundrrda of preaerred aoawtaxaeaxf
of NaturaJ Hiatory, -a*j.ia-h havr fajhn fx.fore tbe deadly rtfle tt
Adama Tbejn-eateat ii ving e.i.-ieaity ir, Axoeriea ia
THE OREAT bLACK BEA L10N,
welghing fOO potreda He reqairea 20 aarrel* of eeu
ret" ?fl uoonda of ft.h ear'. .iay Tie- <~nl|. .-tion ineiadee DAN( -
INO BEAKB, BINOINO BEAR.S, ( L1MRINO BEARJ,
HKtRr.ti.at Tt'KN' St MMKRfl U'l.Tfl P.F.ARR that aere
tfERV ED aa PACK-UOKBEB fer Adajj.a. and ixare at.pt ejRR
him for T-ara In tbr. manntaina. Alao, Cxiifor iix LIORB, TI
OKRfi. OHTKICIiKK PEUCAN3, au- ?- AxWoa d?rrib-a
thr nianM r ia ? bicb be captatred Capt. FREMONT. Um OtkmlJ
aaaaatJaAjaROM.aa.
THE AN'lMALB ARE FED DAILT AT 4 O'CLOCK.
Tbe M-na+.-n- ia Open fro... 1" a e uil 10 o'doak at night.
Adavtua peifoiii.a tlie Heart at luterrala dming the day aud i?aa
inx anaf rapecially at 11 tVciock a ni. and 8 aud * o'alook p. tn.
Admiaaian, 16 .-enta; f biidren nnder 10, 19 caata.
rp III ,1 > ij F E A T 9
NIAO.tRA FALLS.
M O N ? . BLONDIR
Will rimke B Reriea of
ASCX.NdiUNS AT NIAOARR FALLfl.
roBBBieiMU
Jl/NE I, lxW, ^^
Cotttlnnlraf at tnteTrala of two weeka duriug the Rnminer, arU*
aa cr.tlie CBanfe of pT'ifraninie from Iaat yeer'a perf'aroBaneea.
Mona. RMINDIN haath-aatgreat expeoaB iu bttiug upy-em
ortahle aeata lo areonimodate /
1.-W 000 srECTATUtM.
Tbe pa.ii.l a-t. rt?I for lt.a futnre A- r ..;.,.,. ia dir- tiy o?er t'ua}
feariul Rapida, abot 1100 f?t behiw
Bl'sPENSlON 1IRIDOE.
Aborr the WblrlpeoL Thia U Ue moat frightful poeition tbe*
could poaeibly haae bren aeWted for th-ae
t'.Nl ARALLELED FE.VT9
Of Rorae Wjlklng and will add murb to tha aah'lmity of tbe ee>
caaion duriux Ui- ffutniner. whi-b wiii be r-peated ou naeb aller
natr. W KUNEbDAY of tho inontii. Among the txtraordioavry
K. ata wbicb
MONS. BLONIIIN
Propeaea to perform tl.ia Snuiiiier, wbicb erill be Ibe daHngk.id]
nt.-at ajitfica.it leat to a. ',!..[.ll-l. and n- -r attrrnpted by *ir?
oth-r aitiat, that of walklug the eutlra leugth oaetU.rJaav.in,
UloUJ.t-d
O N H T I L T 8 .
Due noti.e wiil be givru when thi- wond.-rfNil feat will be faaj*
foni.rd MARRY (-OJaiORD, Agriat,
PALACK GAKDKN ANlTHATrxT"
ORAND FLORAL FESTIVaL AND FAIR.
Py the Laoi-a ->f New-York, fer th- Enlargement of
81'. VINCENl'S HOBFITAL,
Y.tlt roDimenee on MOVDAY, M.y 21 D iring thr Fair, a
Saud diaplay ef Kirrworka will fce given by the Ma-aera. Edf* of
-raa-y ( ity
TtM ( r-rlian Oand bave ktndly oOVred their aerri'ae, and wUI
occupy th- orch. atra.
Adn.iaaia.il iU i^-uta.
NEW-M(>WERY THEATER.?BENEPIT of
Mr OKO J. ARNOLD on KRIIIA Y, May IK, ou whi-b ecare
aion Mr JA.MF..S NVALLACK, ir., Mr (JEO JAMIE.-"O.N Mf.
AKNOLD, and all the taltuted Coxupany. wiii appear. Rox B?ak7
now open
W1KTER (lABDEN.?
f f t,A8V NKiH l OK THE SEABON.
FltlllAY, May II, M*>.
N F. U D c U A D N E Z t A R.
PARBRI, MHIANDOLA,
BERKf7L, ARDAVAN1, Rt.
BATttRDAY, CLO^E OF THE SEAdOaN.
ORAND OALA Ma i ISY.K_
W"_1JCTER_?3ARDEN?.SAtURi)AY, May 19,
Frem-h perfajrmarce for thr Rrn-ht of Mma. Laurettl, tba*
maati-r piece mOtttrre Feniilot La Criar, cotnedie draine In foax
a. t?a, Heurlr(ta- and Cbarlot ?and-vlll-, in wbicb Mnie. Laa
r-tti will play latjlf-rvut charactera. Kor parUuuUra, aee bille.
G" lEOV VlUUbTY" MrN.ST^Ei^aTNiBXt^
BaLOON.
THI3 EVE.VIN5.
A MOBT COMICAL PIECE.
OEOP.OE CHRISTY in thr prin.-ipal char8.-ter.
NEW bALL.lDS, 80NOrf, BCRLK.^tAOIW, ke.
Doon open at 7?to commeace xt I. Ticketx 25 oeau._
N^TIONAL~a7Ja1)EMY OF UE8K.N.?The
Tl.irty fifth Annual Kxhll.ition of tha Nalional ArAaienty
ol Deatfn. conaiAatina- of Ortginel Worka by LiTina Artiata, naeac
kefor. ttxhibited, a r.ow open fot the aeaarjn, at tha Otalleriee ia
Iflth at.near rtrc~-.dvr?y Seaaon Ti-k.-u S0 renta. Single Ad
n.iaaion ?.enta. T. ADDISON R1CHARDrl. Cor 8ae. R. A._
riMIE HE.sr and ONLY COaaailCT 1'LAN of
1 1EACH1NO BANJO orVIOLIN* ia th-oneadojftedby
JAME3 EUCKLET. of Buckley'a Ser. nadere (tkt.. xivirig lee
H na alone. not in claxaral. Civr him a call at hia new qoxvterx,
No. 3?> VVh'taa-et , uear Broadway.^_________?_
PAGE-* VEMaS.
THE CELEBRATED PICTURE OF
VBNU8
GU1DINO JENEA8 AND TBE TBOJAN8 TO THE LATIM
8HORE,
Ia now on extiibition at tbe ?--.-aaaa
f-TLYVESANT INfaTITIJTE,
Isioadway, oppoaite bond-at
Adtuixiion 25 c-nte. ____^_^_____^______
PALACE (JARDEN.?TlvT ertat HAMBU
GER, ROYAL WIZARf), THIS AFTERNOON tt it
ENEMNOatB. Mad. 8ALC1NAM. tbe IOItau Planiai, aual
Sig. LEOP(>LD, thr brilliaut Violiuiat, wiii appear. Adrnlaaien
2't centa. Reaerved aeata >0 centa. Baa profrauirue._
TEJ1PLE ot MAG1C,
No. 4(4 Broadway,
EVERY EVENiNO DURINJ THE WEEK,
At ??! o'-l. ? x.
ORAND PABHIONARLR MATINEKS, at ii o'rloeJr,
E?ery V EDNBMDAY Bnd SATURDAY.
(r.iwd-.l a. I d-lig!ited audlencea uigl.tiy witiareetbe lucaao>
nrrbenalble ai.d
1 ASTOCNLING WONDER8
Of tbe moi! ! p.-i-ovaiit-i Ei-xliah Wlaard, \ "utrtloo, iiet, aad
Iiuproviaatore,
Jacoh.s,
Aud tbe i.ri-i-t.Me comtrBlrtiea of
OOKLIJI SFRIOHTLY.
Adit laaion, 25 -riila. Rr?rrv.?i aeata, 50 crnla.
OBGAN INJxUGURATION and CONCEBT ia
IheNORTH RKKOKMKll PROT DITCH CHCRCH,
Clerraont-ae . nrar Myrtle, P.ROOELYN.
THI RMIIAY KVKNINO, M?T 17. WO.
l?0L08by Mra. ( L\RA M. bRTNKERHOFF.
Mr. S O. DYER an.l Mr FRF.DRICK FIELDINO, tbo
tnitut-d blitid (Jr^tn'.at, will preaide Bt the ..rjan.
( UORUBl^byttM ( h.lr ol the ihurch, aaaiated by a num
b-r of popular antateura.
An Addreaa on Muai. oy the Rev. Dr. DaTidaoa.
Tl- k. t. .'0 c-nta; ( hil.li. -u bavlf pri.-e. Proceeda t? be aa
propriated to tne Organ Fund. Doora opea at 7; Coooerl at B.^
C^rKNKY'1 GALLE1Y,
I No. 7irt Broadway, arat block below tho New-York HotaL
OnExblbltion^E te^I'M-BEH. .
and other elegant piecea of Htatoary, by the relrbrated SenJtHer,
Chi-railer Fcttrich of Reiue, pupil of tbe wotld renownedTkyor
waladen. _ ?^
M-a.if OBRNKY k SON, by the aollcltaUon of loeera of Fiaa
Aita, bav. a.-.ui.dat great t-apenae the above workxof art, IBBJ
tiaTinc bt:. d -p ono ol" the Studioa in tbclr ntabUahment apart
LV/Mi l PHOTOORAPHIC EXHIBITION OALLERY,
are cor.hdf r.t that a rialt ta the aaine will be weu* refald.
Opru r----.i 1-"'a ni tiil 1 p. ru. Aditilaaiou, t* BBBxak
N. li.? The Photographic Kihlbitiou Oallawy la aaaa for FrBB
li ?pei.tiou ff inHa. ni. tillfip. i.i._
F1INE ARTt?.? On Exhibiti.m,"
l'..w. 0*1 Fnll Ungth Portratt of
WASH1NOTON 1RV1NO,
in bia T.lhrary at Sannyaide _
At uoCPIL'8 OALLERY.
No *f? Broad>*ay, -onaer of tHB-ek ^_^. __
Aa*a*a*ai?aaa* ^J^^^L
VOW on Fr.e Exhibitiou, a r-hoioe et^wtioa af
OIL. PAlNTINOa
at WHlTT.OfK'S C ALLERY. 366 Caual tu. N-ert of BroB^aja*..
rrTlE OHIt;l\AI. i.F.NFRAL TOM THUMB,
1 TUE SMAIalaEST fU"EAUVB.
AT LIBKRTY HUi;. RE ?v ARK.
~ Sxnc Qlrta._
? VOKYTVIM-S HALF J'^-^^**
I -aWfaRM. JAa7^c^TLtkRT^tTataa^.
THE IIOLME8GAU.F.HY. No <591 Broadway,
r>je Irai bWell akaea tbe Lal'arge Heuae.
I ARD PHOTO(iRAI'HS- 24f r *1
A.MBRO! \ l'E8. lirgr lixe. wlh bbbi, ?aaBla
tMa^rCtacont P-itr..t., !?? ily l-v-.ipa Ukea tn ajprrb aWa.
li St.-rro'.copic V leW. ?>^'^?trK^vf"^,^" ',^'>
at No. t.Ul Bro.oviay._u. I). M PiopnetoT.
Staittincrn unb afaiicg ?oobs._
BAKD I'.]{0T1IEI{8 A Co., Maiiufartnrera of
WLl) PKRB. PKN ar.d PFNCIL CASF.S, BWatBRRfeab.
laue, New-York. illUufaK-tory, Brooklja, Coaa. Ovrd Paaa
repelaed or exciuanaed.
C^OLD FENB and GOLD CASES?Froin>8 aa
W i-KS. ((oli Prnaarjd SiNer Caaea from BJ eantato BVaaal
bt luail Oold Peua exabauged. Daiuaxed Peua repei^ed foekB
:anta. 0. F. HAWKEB. Mauufactuier. 04 Naaaaaa.,N Y.
IJTAT1U.NEKS' WAliEHGLSE.~"
IIKKS'S
KRW r.'.TF.NT PRASER AND Bl'RNtSHER.
blSSON'S FOLIO H1NDKR,
for LeUeia, luvoke, aud Moaic
rHE TRADE SITPLIED by
AMl-Stt H.MINKS.
No. 41 Jeba et, N. T.
iJi.mK aV jank.s,
tO M iTIoRERH, PRINTERB, and BLANK BOOK MAlffla
l AC i'l KKRS. N j. '.* Fuitoa-M. Orden reapartfally auaaartteal^
VOUB CU8T0M SOElflTED br
1 FRANCIS k L?'T?,Eil^a^_
Btetiouera aud Prlntera, No. 4? MatajBeV IBBBk
/irciuorkR.
?? l/HGK* FIR.<r PKKMIITM
\VJ I l R B W O R K B . "
FIBK CR.li K KBA lORI'KIK.EB, lOBB ITPtf RB ?A-IHia.
rlaal Depot No. T, MalJen i?ae New i .uk wbrre wU^I??d
thr.i.iixlTarirty of-jrrl--k-f nrajnlred for aterekeepere. .Halea. rek
il. Fihlbtfloiu. R.'.. ?f mprriorq.?.ty, at unuaoalty btl Bfiaaa.
ordera by Bir'.l er telefrapx. Wiil rea; l.e prouiirt atteo'leabJ BB>
*** * Nt. 37 VO l We, New-Teia.

xml | txt