OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 19, 1860, Image 12

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1860-05-19/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for 12

ilnanrial.
ALBRR H. N1C0LAY.
li'CTroNFK.R IND .TOCKBROK WR,
__ n. Wirtsm-e-- INSURANi K UTIICK and other ."VaO-ltiaa
2^t^U.i.i?'^TOCrk_ *"J BOND8 bought ai.d -old at toe
Bt!>k*r'' Board. !*? Frir** Conr-nt ii.utdtxixii tnotithly.
I^OKx-.CLOkSLl.E SALK of TIIE LAND3,
PRO PKRTIK. snd FRANCH18E8 of tiie MINNE-OTA
as_l PAC1F1C RAILROAD COMPANY.
^i/ksrNV. tb-- Mi-nraou and r?cih<* Railroad Coapany. a
-sT_p_Tarif.il TrmnUed urid.r tb. lnw- nf tbr 8ut* of Mlnntaaota,
_ULbd tb* 81 at ef July, A. D. Ia58.it the lity of New-York, and
BMeefN'rw loik, rx.rutr nu_. r ita eorporaite ?*?. and daa
B?n to Flon Fan-awo. _. F.dward f. Cowles and WlUi.im H.
WeWh. ta truat for ibt holdrrs ef lh.- bm un.rtaage bonda to be
t_romi by lh* aald Couipauy, a c-ert*!.. indriitaira- ani trnat d.aa-d,
-brtrr-y tlie aaid Mlutir.-t* and Pariflc Railroad Compuny
?ialta, tr_i.f*iTeJ, eonvryed aud i,'klpir?l nnto inid V.lon
JarBttrotUi. F.dwarj F. Cowles and Willimi II. Welkh, .wiol.it
and oot a. t*i -uii aud roiinuon, and to their lorriTort
ffBtfn.a, sr.u sut *a art- tuts saau t taiiiiu-.n, siita ta- ?**..? --- ?
tmi tnc?rees<iri ln th. truat tbrr.?i axprrk'ikd. th* rn:ir?* Raili^
rntrnki ( et_i.tr.y rroru Stlllwater, in th* Sttte of Minrarao-, ??
gt r-.u:, aud Bt. An'hony, Tia Mliiurapo.ia to th* town or
BrwaBeiiridg* on the _tnnt Wood R|v*r, with a brorach IP
Bl ABttouy Ti* Ar.oka and Bt. Cloud and Crow Wlng to Sl.
trUx-rit aear th* niontii of lh* P*iiibiiia Rtvrr, alao all tbe ra_
?jraya. r-ili, brldgea, frncet, tia-i, spik*.. cul-erta, ligbt or way,
ttiftoB boutfka, ind otbrr bulldiiigi. and in.h laoda aa an-- ae
laotod er artmUy ln aa* for a.-pot g8mtOmmmmakjam
WU er i.w,i. d, or whirb n.lght tLt roafter b* boid or ot. nod
b. talfl Company for tb* parr-.M. of ren?Jw,l"?',__. ^___
?aafl Biaii.tsix.iiii ita aal- A-lroa-. a. the acconUU&""?*
tt tb* boatn -? tli. ..Of. sijd all tb. toUt- _lt*~.W?a, 888*1, .-u...
--*? SSk-ffli rett'iit tb?r*to. sU Um. iBai mAjmkmtaj
tmthm. uvAotk tnd e*r. f 22Lj**?5_" wtm or Z
*~,U?tt iu.pl.-in -i,ta, and a^L\l?rr*Z?tmd ooiiduot
flaSod tor the toi.-ni.-tik-.. WTaT.nsd^rXrTaaJV-r to br ao
fc.afi.id Kailimd and ^j^^^^idd^drraarrd to
Xi by ..Id t e-l-xriy^^^"jaTJid"or lh* purpo-* of m
l?^n~rt?..nce..uy?toi^of >? Q( ._j(U ?,?-,
mwmt tbr t ik.i.rrt of?^?n?J^ ^,,!llouut 0f .wr.ity
_?__. txo.* to tu..- to ^'?*,_rd1^tTx.-p- du-t thirtv hvp thousaiid
Bua-a* ? il..on. o? do-!-.-but_i.nl "' _rortiwr bond. to b*
nm^mmamitn tStm mmTt2E& A*T-_ A. ...
___T^r,t^^tprr.t ?t thr ratr 0! 1 prr ca-ut prr annuin. payabto
ITL, ,?. o' n'w- ork -B.i annBillt. ou th* hrtt d.,y..ot r B_
S__j?_^A_n.t t- rsrh tpht , u.ad wLrrrai. -dx lundred of ..-ud
__r_^a^be,,d..ioBP..o.?i.?tio.i.of on* tlMiiMnd doll^r.
J__.T^lli-rvdtoii.d arr bBbl by-e SUtr of M,m, kotn
JTsoiBitT for Ih* pavn.-nt of th- pnnnpal and liit."r.-?t of an
!lil_ii^uDt of thr b'oni. Of thr St-tte of -innrso- 1-BtM Md
Sttwaad to aaid Company, payable at thr stiu. tiu.f-. ?-ith uit, r
JSTtherateof Bf.t.1. r-r V.-r-t p*T bbbbth. payi'Me --tmun
Mwlly, ?b tiie bnt dayt of Decemlx-r .-d June in e?ai and every
"TB- wbrrraa,ti.e^dMinn*acrla andiMB Railrk.*d Cnm
isust ar Ihr tw.--.tT sr-.*i.th day of No.pn.l--r, A. D. 1?M.
\7ti\\:td andrr tb-*r' torp.-rat* ..-al and dplWorrd lo said Elon
Fanifworth Edward P. Cowk-t, ai.d Williaiu 11. Wrtoh, ln
Jraat tor said r_ort?s^ htiBdh-'ders. a .nprk-m.-rit to said tl?l
Ild wh. rrit. it ?x< r.- itrd lhat wheteat, ar-nrtioriuUthe boadt
?___ld ?< i.iwtnf **tp tnbr dpliv*rrd to the _t?* of Mtau.-.ota
e_Jwh*iva. tb* -aid truateri w.rr anth-rixed and **iipnw*rrd
Bt aald tni.t' dxt-d tn caw of dpfnult in the parni.'- nf thr prai
?bal or interrf. ol ? ild hret niorttar* bonda t_.*r.-m uwntloned,
toxnak* aal* of all or any nf tb* pn-prrty th.r.m rmwH, ln
LaBM thpr. -.,. .[ -. .Ii.-d , ai.d .. ba raflB, in and by aaid -np
-W^.i.i tbr aaid tru-u-*.. thrir mBytmn or "'"'f .??nr*J(u0???
fclB_lhrr*i.y crrau d. ?*.-..? authori.-.-d aud dir.s-trd ln ta.-- of a
ArJtah ui t_e payaienl of th* Interest or prii.tipa! part of .aid
Bnt a-tnaagt Vmda Bl on tha ienarifl and rrqneat cf tbe ? v-r
Z_Vnf tbrTrtat* of Mliinetota. a, thr ts*ut nf ?id Btote, to fo?
?toaap aueh l.u.i u. td ..-d utk- poeea .-.on nf aii aud .uietxlai the
?a-B-aa aattwH anfl tr_.?frr.pd l-y Mild tro.t da-rd, and upon
__?_ drnmi.d ai'd rrt-ui-' to srll .och prt-rm4ir? and property. or
BO tBBfb li.rWB> ll.r Mid (aOTprnor BatobA dir.-ct. p.ir.uaul to
?ria-.?.....d i.r. k.-.,..--I .ttid truat d-<-I. bv ir.vi.i_ publie
B_ii_fa.of.tirb in- ly ada.frtiaru.pnt ln < nr daily MwHagai
SSi2 h-?__ __ !fe?_____2rt.Y__ ___V*Vb
Sslry B*w.pap--r -.-rii.trd and ,.?.,lia.hrd iu tbr l 1 y of ^
_._. for ,U wprtk .u.i-.-Tvp'.y, ai.d in eas? of i.ilnr.. or
MfB___ of isid w.-tpa-a. or thp aumvot or aur.
?rt_, to totnply witb _bt demaud und rrqut~t of Om auid i .ov
im7.ton.sk. Inch fkr.tlo._rp a*.d aale aa afor.-^d. thrn the
SoTotTaeref aaidKutew.. th.-r--i-y aaabifllaila-jdiaBjiaj.il
_T??kr er tiw tn b* u.ud*. fu.b ior-.-losa.r.a snd .alrs? af..re
Zid. and tu'aM-a-f -och K.r.-cloaurr ai.d -alr by Bal U-.vi-mor,
Crw_sthrrpbv.i:rh<.rii..? aafl m |aw?8aJ f-r and ka tn* naaie
ol Ui* a.1u Mlniii -t u ?nd Piril. R .ilroad Coiup-iny, to make or
mSt to be m-idr. imt d ar.d ...fficlri.t d.-rd- of c?iiT,-y.in.-p or
__, _? ,.M<-sf-~ lu-truraenU of Uan-f.-r Jf thr roada. Inuda. rran
?_di-*s. s.idotli.rprp-rty of ?awi Cornpany . si.d whrrra., tho
tete-at B8 th* talfl bonda of asld 8ti.tr ia.urd to aald l a.iiapaiurt
W-? psysbl* BB tbr br-td-iy.f l)r,-.-.,it>pr. A. ll 8SB, and
tkv.nldic._r~l.y hskinc uiadr tt.-fn-.ilt i*> tl.- p.yu.-nt t -r.f,
mZ Oote-oo. afieid State (Bd on th-fifth ot I).----uth.-r ?ft-re
aaid, a? reqi-lrpd by law, dero-n.l nnd r-qu*.t .?"?h "' ,.iid int'
mr* ln ?iiti-.i lo :. r..'''? aaid tr.iit fc*4 i)d i.^ **'.! ur. ??*'"??
attjr aodfraiiklii-p. thrrriii cnnv.ypd purauint tn tbetaTmiof
aaidtruit d*apj; ai.d vWiaaa, -atd atkmfsata aud faalfla KmI
BBjO onit Q4-PU ; I1.B v. u ra. . -aiu .?ipiip.aaa oi.u a ... .... ?? ?
raaaad CMBtM hav* ruadp dcfault in thr aaran. i-t of th<- lnt*r.-at
?oeruinf upon ?u< h _r?t morUag- bonda b.-ld by ?.? 1 St.it- and
bepkiBiiiig paya'.la- M tha- br.t alay of Aueu.t, A- D. IBBB, IM
srh-ta-M. Ihp anm of twpnty oiip tlinuaaiid dollsr* i" atill dur to
aald Blata- snd unpaid t.i. rent., aud whattta, aaai tTi?ti-a i have
..... .._ -_. __,. _. . .. ._ __.-.._ ,_ 4>... f/.r_.
sssaa Dkat- ati.. ...i'-.i'. t.., .. ",.. .... " ... ? _, ??? ? -- ? -
ottex ly ?>glaB?d aid rti:! do :.. _ -?t, to pro. ?d t-> thp f'-re
o?-ilr of asid tru.T d- d ai.d the ?U of tne property and fruu
ahisria Ibrtmn t-onvpypd -.
Now.tb?efOTT. notipr 1? hprpbr itTf-n that. pnr-tmnt to tiie
pomot w-aWd in tm, luanu i.y kititi tnn-t d.??-.', snti t1.-aupplt
BnaaBt ttierpto, ai.tl by virtup ol tr- pow.-r c oul'> n-rd opon nt- by
law, 1, as GokPK.or and Ag-nt of t!.- St.,t. of Miim.-n'a. wilT
bbH, or isnk. tobrsold, at PCBLIC AUCTIOM,altboCapitol,
bi ta* aity of .*-t P.o'. in thp,**ut- of Minu.-.ota, on t'.ip *)d d^y
?f Junr ni it at Ipii o no. it in tbr forrnoou of ti.nt day, all tiie
aroimrtaa. rirbta.. privii-c - _nl Araa iii- ? ln-i-in!. Tor, .-nnuiwr
ateo, and da-s.-rib.-d sud tOiiT?vpd in and bv sniJ tru?t i(.>.-d.
Data-d it th.- Ex-.t-tiv-Ottcp in Bl Paal. thr Mth d.y of
Aarii, A. D 1888. AL1.X. RAM--Y, Oovrrnor.
Oobbom E. Coia, Attom4-y Opiaprnl of Miimt-aoU.
Fxcif < Mui STKtmmp Co., 1
Naw-Yokk, May 9, 1*>0. )
AT tlie -.ffrular Monthly M.-a-tmi. (.f tht? Board
afDlrrt! r? (-. .1 thi. dav a DIVUiK.Nl) Of TKN PER
CF?IT was declarrd out vi tiie prohta, poyabl- on aud alV-r thc
?BtotosC
Tho irai.aft-r-bookt wlll bc elosrd from tbr rT.-r.ing of th* Ut?
lo tbo uatrm ,- of lla;. 21.
f'y u
ti.t ut thr Roard,
FB-axlfcBIC- UOFKMAN.
Sroi-rtary.
(diitS __l.Vx.OK .V (o.,
AMI RK AN BANKRR8,
Ho. i RIK UK LA FAIX, PARIS,
No. 8 WALL-ST.. OW YORK,
. __.Lr.TTK.i-tS OF ( KhMT for M>-r,- m'ilr Pnrpo*?a.
AkM, I IHi CLAK I 1 iThhS dl"- CRKDli' ou Un- prin-lpel
^_.a_driti.-tof KCR(.FK.
ABo oxi Ala-xandrlik, Csir... l>Tiont. Jpn.a?l-m, Algipri, fcc.
BILLS ON PARIS. _iui .TKKLINO KILLS in lumi lo luit
_ M. WOOD a Co.,
lo CdMMIS.-IdN _CER( UANTS and A. CTIO.iF.Kl_?,
rflhaaaaahaai i-J - !? oi Baal snd Penonal Froi>rrty, R<?i
Jmmmamatmm^mmMml _ m ^^^
W. L. BOSTOCK,
W. S. BOOUS,
No. 71 ( '-dttr-ft . and
No. -5 WootoB t
Otrirx er ,h>- Hrn.oN R;rr.it RtiLK(>a.> v'-'l, I
Ho. 8nV\.-K-ta.N .T.N.-w Y..rk. ..Iav'". -? I I
TO tbe HOLDErW o. the 8EC0NDM0BT
OAOK BoNHSfi I ..a Cii.MPlNY -All partios wli uav~
?otavail-tl th?_ia*??.i --1 tbe privii-g. of exU-naling. in acoord
aoee ?ith ti.e ' ProBoflalaof il-.-c i .i.er Ifl, 1 ?'.'--.-." aud
m* te do io, will obug. thp Ci-uipa.-y by pr-x-i.tii^ thplr Bui.ua
lor extenau-u as mt as p -sail.l- ln ordpf tnut the arraug- ?out
a*. be eo-pirted bpfor* thr ibth of Jaoi u--xt
* * C. t (ia daKE Trsostrer.
Tbmkb H.mtb. Alt<->-, t.aan Sr. Locii RtiiH-tn, I
Miy 1., Nfla 5
NOTI ( E .?Tb.* koldm of Beeoad .l'.rt_.u:.
B.ud. cf the TTRRK HAtTK, Al.TON. and BT. LOl'IB
BAILROAH, sud ..l tl.e ILLINOIBTOWN _iad BELLK
V1LL1. RAlLRdAli. ?ho !__-.* drntl ih.- b.-udholdera .tr e
xuent tor reoifa.ui_.iii.ri are io<jiiii- d to p^y tba lirtOWfl
Bub.'nptl. n in full on or l>*!ire th* KTu .lun* nexi: ai.d hold-rs
?f mrh Boudt ta have not aig. >-d tbe B ul afn (rnfltfl " rarfBirad
to alfii the aania , and pay up 'be ii-ta..- ? nt -n thnr il'-iid* bjr
the tan.e date, if tl-y wikb to avail < f tho Wietilk t-t th* aafl
4sgr**_i?i.t. rijmi III tn bo a?i't lo ihe B.tiscr-ber Iwtvkopn 12
si_i_ ROBLR'l UAiARIi ( bafa-aa _c.
N... 12 VVkU a-... N.-vt-York.
DUBL'QIE AND PAC1F1C RAILKOAD Co.
?Thp anutial ELKCTIdN of HIRKCTORS of ?tid Com
?_bt will b? hpidattt.pirorti .ii. Unboapir, on MONDAY, tbe
tb of Juiar, 1WXI- SiX IlilPlTOr. arp to L- I- t-'l
Aad try riiaolntiori of tin- liou-1 posaefl U. tob -r 21, UflB, a
? iicting uf tbe Sto i.-.oid.-ra of asid Company ia hpr-:.t -_1pk1,
lo be U-id at tbeir eflaoe ta IJuou.,up. oj rt ATCRIiAi, June 1,
HB8, at 10 a. ?? for tbp purpo.p ol -ou.idrring wht-tbt-r ao rno-b
of Article 21 ol Oip Artkip* of In- or;-or?tiOii. ta n-qniiai aevoo
Dtas-etora to br rrsideuls n; Iou... ahonld ba r r .1
JAMKS M. Mi KINLAY, 9eero__-.
OrriCB .-Fiaia lUJIiol. ? km:.u. II.hu .-.:.( ?? . /
Nl w-Y itt Mt-v li. !-:..) ,
TBEJ-SNUALMEETING ofthe Shareholderfl
ofti. i i ratral Railroad < i.-pany. Ur tb* I
TIOJI Of K1RK TOBB, ta'aal tbe t:an*.i- ll-l "I t_IJ
xwsa vfllbobrldal tbr uflxro of tha Compaay ln tb* < tj ?-:
ta,i_fo on WEHNK8HAY Mav an. lx.,.. ai I- -.-.-- i- x s iu.
Tin- tnan-r- r booki t>ill l-a - - --1 on tbe Mth May, and ro
opetv-d oi. ti.. 2. W. K. ACKERMAN -
(ni-. ?RgKBitamM. Y. _ B. R. R c-o.. I
_.'?-! 80, <
NOTICE.-Tl..- INTEREST on Uw BKCOND
MORTOAfiK BONDSol th. N- Vt YORK AM) i.KlK
h ? il.HdAI' COMP NY - y
wil: be PAID ati
York, oa ? i-l ikit. i v
laUrt -t I ?' '"''?"
isstipu, will br paid t-u f.r.a.i
.
MBaaafaayioe-., audl
*^' '. ! m Wl! I. .'f -. USli 11
Aaauuxv I!AM.-N'oTa8" . Mkh. utk 'I
\k-a ' ike, Ma* 17, I??'?.. i
ATth. ANM Afa ELECTION ofttifl UompaBY.
i. .
i;d
W.-i^ht. < 1 uia - 1. pp
- ..,
rnm.. 11 1 '.. n i
At ? .abta^ue-t p-rtui of the Tr ..-..- TRACY R EDSON
waa . l?
I eiat. N?*uL Wrig l Tm i ' '?'? !i Wl ' ug -**? ?
.rt_J). V. .1 Jl WHITINO -
C1DICA00 aod ROCK isLA^) RAILROAD
J t OMl'/NY.-Thr Attuaai Mi
?f Till. (Hit.i'M A-.. LAMU Jl.llall-Mll
IXlUI'/NY ? ...
tbe eusuiug yrtr ? ., bt ba ,l li . k Cbicago, at tha
CMBaa of tbe CoBapau , oi ibeaibdayoT J_oe_?xi 'i 1.
fer Bo..a- . ia. . tb
Ktbday "f Mav Las-t attocl.?hp aodwlll ba roopeoed
cu tie Bth day ol Juup pioi .
_ IrtAM IS II [OV
CH I C A G O CITt BONDS?BEWERAGB
LdANS.-The Bond. Uar 7 p^? r^nt . .ta r-l ( o-ip.itt
psyabir Jmiuary 1, and Jalj I, i" Bew-Tarrk, ?
Ihii 'Jbr paay-ua-nt OlUitarr-l. aod ai, i .,g tmui b BfBfldad foi
by an aiii.tul ta*. Thr rutire d. ut ol tbe City of Cb ^o ia
___&. OOO?alJ bi wLlki laa* bp"- U?itr?- Ud lor atrii-tly -nuuici
p^T^mT A/* 111.T.;. _ Nd/lUS,
' T ' No. 82 _aeaa_g_ .:._->..
HUMllOLllT MIMM. AND MAM K\C
Tl'RINd COMPANY BTO( K for SALK lor ri^hty (w.)
mmtt per i_u-. B. cLARK^.So
I^IIIRD-AV. KAVINGS IJANK, c<?r. rid-ai. aad
?tb-Bt.-8IXPI.RCKNT INTKRR8T allowrd on __M
kom 81 t?. *l <**, l.-st i-ppiitlaiiy fioui lutolo..- i ai-o oa
_iooalay, Wsdi?>.dav BB. S?Uialoy K.fri-ioaa from 6 (o a o'tlo. h.
I rt.a-_w,aWj 1-PF.-1CFJI K ORKEH, F.--1
PROI-Ol^^FOB #250?? "<&*??
PARR *PRc>Yl-i>_vT PUN.) ?^?"J^ri0,1
ta^I^^r^h^rMiyU^S^
a: the " . Httrfl Park l?fP?^??;;;:;*J ?; d(,',, ??_. ?f u,... ......
' ef .he Luwarf 18M), and r>> i" ? ^
i.oll, at.pr_Tr.lby the M.jor, Af ?_ ^__ ?,,.,,,_,,,
1 b.- f.ai.' rock wiU ?_"(??* 2K aud bear intereH at the
Sbaireaf Oue llnndr. J ?"""_,i^ a,iarter ye-*ly Iru-a Uta
?t.. o! _ IH I rent 1,-er BatMBB^aBBTaM q ^ .^ ., g^,
tion ; the priurip-l >*__?_??.7_; >,M."
Ki --I i-i ibe K. ?drr.'p.ie'' -I th. c i.y ? ? ^^ tnd th(.
-,,,,. pr.-iaorail. ^^'J^'ZlV pr^*elt air iu-.r.-pted
pri4veiH.ra.-jte, and the perjona ,h,. n,? ,.!'. ,.-'? ?f tha I Ity,
wl'.i r .? r. q. tred to . fej*-HC? ^ h. ?,.,. tWirJl,i t(,
vTi-.tln ten ?? '.???*?,?5 "n"*pr.-.ninn.a on the ean.*.
theiureapa-ctively inchidlrg jn (^ ^ ^ ^ lheC.ham_er
,"' r"*" V' ..n.'.Va the par.l.a will be eali'led to.
il/iii'c.,;^.^:--.-^^:;^^"'of ^-^^
v.ri . mo. ai ien ahould be aealed und lodorard " Propowla fnr
rl *r. _'a.\ I.nrr.'vrr'irnt K..1.J Uloob," and ihe afl.i.e put lu B
J?, J enaelope. a.Wri-aaed to the l"..i..|.tr.dl.-r.
Tbe ifcbt U reaerved ob tbe p? . of tho l ornptmllrr to r.-j-rt
,?T er all oftha-l-ila il cnaidfred neceateey t<> protect OT pio
?wtettiehit.-rt-alit'fthecicy. _ _ ,..?._ ., , ,
*?* ROHT. T. H -V. S, Cornptr.llrr.
CiTT OF RpBaTMBt, Triii-ARraB .t ,,, K,> tjfca, 1
Ovarraa. i wrt Praica, April _?. iw?. )^_
? -K -HB DKtaol.B N Wll-lTlaaN A-|< llUIH.UO ( . . J
Nu 1* WttlU.i -T.. NBW-YoKB, May IK, U.o-I .
NOTICE.?The DRSMOINK NAVIGATION
-,M) RAILROAD coMPANY arUl ttSet foi Sxi.i'.. al
ttieir .._.'? . in th- ("ity ..f New-Yerb. nt p..l-li. flnrtloa, itll
,,-clotka i. .. ..ithe'Z-tlid-y ol M iy iaat , ..(XU ?-..- nl !. \NI>
intl.e Statt ni IOWA, .it ...(ed ta Iba Cn.__t;.- .-t Lte, \ ta 9w
riaii Davia Wapello, JeftOtOB, _*___-_-. MariflB, I -|"'t. BBd
Pr-'k. Pavin.-t.tt fef the aaine may be made in ,?_?_. ?
t.ption of ibe pureliuaer. tifty e.-iit. p?-r aere in e.mli, tuul tlie n.il
? ii, ? -ii thr Hoi d? ? I the t ...i.pa.iv at p-ir.
byi'i_.r'fi'.IK.r,r,l._ ' IIrJ Y VTTKRSOS. Se,'y.
Oirit'E WlILIWHI HIIH ____?_.-< '11 l..>!.-lV..t
BaooKtTB N Y . Mayi:. lDfaii *
I'MIE ANNUAL ELRCTIONof S-v.-iilMr.-i-t4.rr4
.- thiaCoinlianV. l ed ot Tl,. re I,,-|,-. t.-ra oM!..- ne.tai.
,.-. du.g elettion, will h. h.-id at th.- o?re ol thi- c pnrnaay, (4th
-t. ,.....-. .' So th M-ft.) onMONDAY.tba 4tl. d.y ot .l.me
next. T!.ep.,a v.lt>eope;i.-.lat I oVlocb p. m., aud CloafldBt
5i?cloi k p __ The Tran.t.r Book. wiil be cfoaad from th- Mtb
MrtlM Ul.tll _'t. 1 the elettu,,, B, ffifoj^ ^^
L
V CROS8E AM? MILWAUKEB l>VM>
._. OR .NT KONPS.-The hold.ra ofthe Land Omnt Hv.vU
?i ihe l.,u --e aad MilwaakeB Bailroad Coiupanv are r.-!.-r.e.l
to ihe nroceedlnga of a m. .-tn.g of bondholdera pubUahed tn tha
! ,, u..-H..,l.<lu.m:? ol Tbe... Y Triluineo: ifieWb ol May.
1W.B, aud iu ihr ed-srH-t-g eoltUBlia of th.- IM.i.e- Bnd HeraW ol
tbe - ,i - ,1 -,t.. mial ure re.ii.e.i.-J to taod thnr i. ____?, Po-t-O.h <?
and i.M.nl er of bonda h. Id l.y them raepBetWely, to IO
BEPH H. JACKSON. Chr.irin..i. -f Couuuittee. Pmigbkeep-ie ;
t.r'to i.KOKOK. K. BATTERLEE, Ko. 4. Kxeh-i.-e p!.;.;-.
N.w . .iti ity. that they niay l.e herealter r_tu_niuuic.it.-il wlta.
i;V*. id.r ofthe Corauiittee. K. RO___,Bi ?
SM. WOOD 4^a Co.,
, COMMISSlON MERCHASTS AND AICTIONKKR.'.
lor tlir Parebaae aad Sa!r of
Rl \L AND PI.KSO'.il. PROPERTY, UA'LROAD
STOt KS .ND OT1I..K 8ECURITIE-1.
S M. WOOD.
YV I, HOSTOCK,
K S HOOCK.
No. -IVdar-tt.. and Ni-. .:. We I ?'? ,<
New-York.
TO LFT-At Nrw-Unc'..ll.'. on thr Sonn-t a ? , ? ..> -u.-l
l'OI .-).. live acrea lu gar.l.-n. liwn. kc ; ...... > _ud otlo-r out
ho.-aea all in eompl.-te order. Will he iet Rt aix wontlia 10 0
reaja. ttat le poity. low, tlie owu.-r Boiag to Curope.
A . Ol'NTHY SKATintl:- iniuiedint.- n.-uh'-o-h ??l of the
,. a a......!i..,-.-aiil out-R - ?JI-e1f an.l
. ,n,andi..gvirwol't.,.-SounJitnd.i.rio..i..l
biS"i'-criaMITHS AND TIN-T'.Y MANIKACTilKl 11 -
To .ta'ui-tah.,'f.in Bl^M 1 T'.OI.< -l . T-y M .n.nj
tor- etnalating ofae-eial leeer-praaaea, aad d.-.-p p ? jea, n .-.
Iin.trv t...a. together wR* a larre -to, k of B_____a___d Ktock,
,,.,, .,-_,1 tii.ua.._-ld. Il..r?. Ai-ply t<i
gg 'n" a U. WOOD k Ce N ' -l-r-.t
!-?IRMEBB* LOAM AND TBUBT < '< IMPANY
V Ktill V Tl ? -to.kl.r.U.r- of t.ie PAKMBB_P -'>\N
AND . ynOwPANY - ? reeme* i to - irrpde. th* Cb,
n ...,, 3toc. ittheO-BCool li- Compaj, .Si_.io u,... ^_
and r.-i.ii.- n..- CtrtHwk. -<__*_* __- k0 vfie l ? 4 t:.. Ugb
. luciD| tbt cajitJ oi thr Ciiibbiit M .y ll, 1MB
1). I). WILLlAM>oN, Pi.aiJ.n_,
kTFW-OKI.EAWiinflMOIUI.EFI'XI?S?.oiig>)t
by Al'Ol'ST HELMONT It Co., No. 50 W .11 at.
?.
A I L K1NDS of STOCKS. BOSDS, ttc,
i_L I'.Ol'l.UT aud SOLD tn t OMMIRSION, fat nab or on
t.u.i at Brokern' Board or Private Sala. Ir.tereit allowed on
Dei out. and _dv_nre_ made <>n Se-uritiea. Aunnai Cuvular fur
Uiaicd, ou api.>ic.t,,-.V^A8 ^.^ fc ^ ^ WWMht
__?<*} _I_M_ trlaa-W. ???**. ??* $I.<?"0, tu
-IPOe'"""? -O-S oi. It.-iil Eetate bi Kavr-Yecb -r
WjoeklTii EDWARD A. KKASEK. Att-m.-y and t'.. ,.:,--1 -.
at Law'. Netary Pabtir, aad I oainiiaaloner oi Dt-ed., No. .Wi
.1 N> aa-Y.rk, ii.ur lh<- llowtry. _
iHadjineTB.
ll bt .mr. |
BOABUMAN'" PATENT BTEA1I BOILER.
Thiahoilrr ron.bii.ra Uie atr.-n^th. duriitiility, aafety, and
.iinpliuty of a l-l-iii eyUader. w.tb tne iih.ntaire.of a tubular
A effrcta a aavirip ol froa _B to 40 p. r ceut in tne!.
The large number put in op. ratiou dunne th>- la-t J tr are
norlog tlu. .eon.'ii y aud gin__J general aati.la tion. Tlie in.
pit.i. ni. i.t ean be uppMrtl to ryli.iHrr bo.l.-ra now in nee. la-grly
i rthr ir e.ipa<-.tv, al the rat" ot +W .-...-h hor-r pow.-r
. dJ. d pH .- ofi ilaot, B* per horae power ol 15 feet beattng
BBiface. Prieaei ha-ii.-ra. in.lmh g p.-tent aa toll.?_?. Ih ree
BII ' 6 d., . ..l.-fi- I do., s.:'0o; 1" do , BMB: 12do,
. rbOO Mdo + ?_?' Wdo . fTSO, I"
100 ii.. . -f'!.'.*!). Kor a rirr-niir,
eugraving of bo._.-r. diui'-naioit, Ra., aJJre-a Ibi und'-r
'ix.liAcTS uto.M LETTERi ART) CER-IflCATER
| . . | ?NFv.-HiMtv. t t . Marli_" I8M
li. April, 1 ?'"'? tl.r N. w II... n lioi. II dUng i'o p .t la oaa of
ai t Patevt Boikn lu pla--.- ofatl.-- boiler wbieb con
,,i -., |j ta ". t . ? .,- p.-r aroek Ihe Board man
e w..rk throngh tbe year baa aot .a-.-ar-i
? , ? ? week. Wi ' '"? mv - t: r
to I. I \a m, ?I i. li ur ?r. acqindiiti ll. CHAS l'.ALL, Ag.'lit "
l.a.wl . .: ii p.| '? I iikmsii. N V . April I. lH-all.
? I ,.-i. ..at.te-I tol.. -. ? :. ? t- .th- S'ip.-riii
? . ? | repreaentationa madalo in*
liu.en,. toB'l'pt.t Hl ? y-tl. .-. Iron tl..-hr-t hniig thr boiler
bat wo-k.-d to hi- > i.tite aatia*!... tioi. lt drlvea lour rjn ol tion
with a conmjuptionol leaatban 10 If' ol Bloaajurgaoal r? r huur.
(Th' ? ' ? Y.)
??ite-t-e? tttillv, JOHN MAOEE.Jr., I) s M
[Nea- taoilt-.-.. J '' Av-'isi*. t oini . Mav 1. 1'__().
?? Wl have thrr.-faeto;-ir. heated bv at - --n. No I i- I 'tone
boildiog,IT-xSc. Pttt, twoatoriet h-.gh, in whjafa *.-h-i>
ri^ht tubnlarboIVr, but bBTi m rer aoeeeeded with it. and -t l.iir
het-air fnTnacein warniicgtbe boildinfii coldwaatbei No. I
r- lrun e bulldinga. eaeb IOOiM feet, .No _ two atoriea.
\., ithrflc torieahigh Both of tbem ara waraied withooeol
C,,Hi.'- - wMehwehaTi found aniply tofficient ia tbe
? weather, nitli a ronimnptionof et laaatBOper eenl leaa
? .. t -. :n tl..- Oth. r boiler. *t? ?"' ar. w.-ll pleaw d with tho
. , randaafett ol tl.> bcOei that we _h_ll aataaaBbarlfl
icita.-s So. I. in u' ..- e: the np.i|!.t boiler now In -
'?Keapertli ryi WALLACE k soNS.
"PrrT tV____MB,Jr., Bo___
;Cvi:i..lrrL"i!rr.!t.-r.-.l.| "WoOBBTW B,V| . Mr.y 1, IBM
? 1 1: ,. i ..d tl.. b ... : ii. ..-?? . !>o..t ai,. nio-.tl.a. :.i.il _n I .!.
?ay it :..r exoea <l-1 .> mpi italloni I - -;'- b - i rt only i-_pabl
ot producing r- '? r i.n.oui.t rl -t-aiu. bol i ."-I. -a:rr. br.ug
? tot-xplodcthan ai i otbarbailot I r in* nf
- Y....I.. r.a,.. it'i.llv. SOLOMO.N W OODWAUD "
[ CyWnder boiler aHeredJ " vm -Htritv. C .nn , M iy 1'.' I
' "Im uucb l'i.-..r.fd Wiih a"-.r Phtei.t Bnih-r. I eull BOW
.- ii.ne wi-h .i.o it onr thlrrl !.--- -o-il thui
r nard to produre the aame amonnt
?li,.a,,. ,',:i. MO.OE8SEWARD '
" Th a.: i ertify thal .- a ..rem w nain* H. Boaxdm m'i Palent
Bo !??- ai ?: '?? i-li r t-it^-rie!.. <? we fin.1 .t. aa repreeaotad, a g-aoJ
, uii .-. oi ..ii... ail ??... r and -i" ei tlre tatltfaction
-1'AIM. iiKOTUi.ll.- 1'.. no-Potte Man ifai tnrera,
? M_\ 11- -' ? . .1-1 -' . N. Y."
?Nrwuik N J M ll 1 80.
-Wi aarta l>e<:i . Dera(11 boraa
| . ? - |t I b night
aad da- . rl r.- v. . I coniider it rrraforablB to auy
Thefui | I) -???! p. r _-i. I i- fi-iii :i, toltuua
I ial l ; i perdaj i
D B COLE84 SONS."
'Tl.i. '? Ibal art 1- re been -.li H. !
I Boiler for the Iaat y- ? ? ?
' \\* H LYMAR, pr A Kjir.-K.
? Ni ? rl M l- uaa."
. -.. build tli a l.'.il.-r:
II. w. . _ 1', N i - Bbcoi New
Yi.rkCit-N.Y. ;T. Moutrea. Albanj N. V i i Maaaa,lyiB.
. ii v \\ ... i i i;. ,, -, N. ) . and W.
U l.. . ? I !.. idelpbta
. ? ? ' ira.i-h. ?' t" or.i. r Territ
, aale. II I'l aKIiMAN,
N.. 1'.' Broadwa. N. w-York.
OAItI'MANs PATENT S'IKAM-I.OILER
> aiM-a tliiny Bat < ?-. iif'l CyUadflt liollnt can he al
,A aud n.lar^.-u. S.-nd foi a ii- ilar.
II. BOAltDMAN, No I'.. HtnaJwav, Nrw York.
>l BKELL'1 BOTAET POECE-PUMP,
l \ t-.-i. I pnrpo ra of r Iba ertm andcia
.:, fir.- ei.eii.. . I'lu- io-'-' " -l'--'. d iruiil.-, aad
, ti. iei.i _'..n.p yet n.ad-.
,.<a... I .; _t ..t No. r: Platt-t Nea .. t
l lll.ili aie. j l.KACH
Ii
te
I
flaints, (Pilc, Ut. _
Ul.i im.Ii PETBOLEUMOIL fbeaa brfl-anl
flai'.i-, hiirna v. ill.- ? ! t .. i..,,,l. ,md iaii-t.-iplo
, ,, r? aale bj Y I. B. MA1 HKVV, N? IW.Maul.-ii lane.
rpo COAL-OIL KKFINEKH.
A Haviur B?flda anaagaaBBBtt with Ma p.-opdrton o. the
i li Iding
I-i i to -i i.l'M, OR BENEOA OTI.,
In-fc- ->tai.-f.l |-.-i.i.avl?..r.i_, tv. arr .-..nat.i tly !? .-iv.i.t! BB>
.. i nr.. pi.p?'. _ ti. ,fler thia artirle cu the moat Uvorahit
t.:-iaa a,id li; aaantl'i.?'o fii.l p i' I
' 4 hCiiiLiiKrJJN BllOTHKaS lt fo.,
No. 170 Willi.ain tt.
^aW) coal oii. oo., ,TM.f',V
ll Al.l. ..T ! |I'I AIILS1.
lu .IM H8 ol II.I.t MINATINtiaridl.liMIUCA'i'lNO OILH
tjptj a
Y-Y.r TUl
iJooie, 6l)Me, Ut.
BHOE8 at.d G__JTEB8-A NEW STYIJL
JONEf. ?, Not. l'i ai.d 12 AJSN-ST. CALL AI4D
A
Sfllco bp fttution. _
N EXTltAOKDlNAl.V fil'l'oliTlJNITY
To pBta-liBa.-*l.-raii? HOUBEHOLH Hll NIT.JI.K.
AT I'l Id.la Al 'a I K ?N,
lly W. B. WT.B'M OTTB < ?- . Anrtl ib -ra-.
.1 ' . tir.l rla.? Knrnlturr lu-l ro-tll W.rrk. '.f
. ,......( pttvat n-.idonre No. 158 Wmbt'il.1
. ,,. .- tv., tiie | i--i"-:ty oi 'II.1-r- 11 IliM
Tbi- taafllBtt 'i Ibi abott tioiiaa- will b4- aold onMoNNAY,
May 21, at lo. i-'il- ? pttt .?? 'y tba tfbola forakaatala _ad p?ir
iBiptorriali ..-. n-t.i.g ot beootifol Boseweod Parior Kiimiturr,
i tn piiaii.f two lull ar.t.a. iu rii-h broa-aal* . Ilnt. wood Crntrr.
Sof.i. aud I'i.r Tibk*t; Bosewood Etageret.'lurti-li Cbair. aad
i.riiiinf. i-lrgant Mantl*and Pi*r Mlrr.ua, Vetfetand Urn.vT..
(. ,.(. || .. \ .....I | ibtaiy tiooki ???-. anprfiot B*BBWOod Piano
?':... lu CliBiaii.-lii"M, ri. ll Mtntl- Vtve*.
. | |_ . - - ? - - i\. r vk,.o,i Cbaaabat
Kori.itar* ai .-t.iy.l-. nrtiou, all amat ta otder, witb atflierh
Mi-lli. m 1 i"l Beddil. -. IrlB-Bg r. - u. Kinititurr in -.st. i. I. Wl
.., . : li.uib ( l.iua, _.-.. i-otuprl.:.i? ---.-I
,.*. | |- .- I: ?? I 1 r I ba T.i r, md lliiiiuf ro'iin Knri.i
tttfi Kit 'ni I tei ails, be. Calal-cm-s at baaaa. fi.lr ralu or
,t,j, ', |, r-i i - .--li. < ".-.I-1" 'u- r.-...' ...I im.iirdiat. ly.
TTt l iON KALE TMIS DAY of 1'LANTH, RO
J\ SFS TREES, FLOWERINO SMRCBS, DAllLIAS,
11 UBEN. fl II! I lOTllOlT.S. KICHS1AS. Oll \PK VINKS,
IIONKYM IRLK.-. IkC, stNo. 102 Maldaa-kM, at 12o'cl-?l
, . ^ ?0I1,^0UJ_
"T~"f"?? JL M. MB_wTB, Audion.-er.
BY BAVGS, MEK'tVlN. A Co., Irvinu RuiM
Inpa, No.. ?M and Mt> Broadway, m-ar tbr M.-tropolBaa
iuYs (Sit.ir.l..v) MORNIVO. May 19, at 10} nM.-ek at our
r. o:na. ,
__.s__crtxixe-nto.I10l BEHOLU Ft-RSrmiF..<?*#**<*
(hiira, S-!a. Exl." Wr-BflTBMe, llr,|.tpa-l., Bliml. _<*
Abobbelegtnt M iBtaol '**,*??,,,_..._,__,., . v _b.ij.b_BILIM
\iiiNI>\\ Tl EHUAT.trsd \V EDSKSDAY AF. r.RNOO.i.i,
*>U* ' M? 21.21 .and 23. at 4 .-'cl--k. _____-.
.... .n'irr PRIV/.TI. 1.1UHARY of tb- Btt THBODORB
.H i.Wli K --, irecnth d.-rrn?-di, r.-ui.-t...g _ valimIiB
\W .,,1 V.1S.1! I.I.ANKdlH BOOKfl 'l I- Law P"'"""
om t,.i.-.i,f 1.-11 aett "f Rrp-rri ln eonmon .iw aud Kai-.U.,
g? '.- lUa, Ukatta, Con,..,P,iUrtp. _???**?? Um
_B_.phl*tf ( h-ir-W.-.tain Mrdical Juri-prml-.n*". Aa*. A*0,
i .o, ,(v -.1 t.lu.M* Ki gli.h an.l Kr.,,. I, Uw *?***_*??_ Wj
ioM ??.!.-i..,av aod 'l-.-i.lav a!t.r..o.,.i^..Miy 21 aud ?.?'?>
And tb* >.i--'-lla.... ? P-'ii"?" '"-l-aci-ig ati.;- v-irty of
Ih-ica- Va.-ikl OB ku.i.i.a tllbjUctl (I.l va. i-.ub laug HU-i I. Ur
y' Hiatory, Voyagel und Vh*..-.. Ili..gr.pl,.. I h.l,iog}-,
Wblic5rap_T, fo, try, ir. ? 01 b. .-U ,'-.. W'dn.*.d?y alWi
noa.ti Mavi-l. ni -.irnt ruch alay at 4 <? Cl'iek.
TBI RSliAY aud FRinA. RY I M1N08. M.y 2M-.dl>, at I
(?dlNS.MKI.Al.F.ui.ilTdKKNS riubraclnaae^"^
ti,n<..a.ti.l.aiuihi..li...-,b.iiiftb-kiibH,etoi B, J- OAUftV
<,liI* RTinqnBii iv AFTKKN'ddN. May 2T at lo'.lotk.
A vlf.V ARB. K VlUVATK. I.1KRARV ol jHa?dard WatU,
b._aflB*a?uj,_i^
ES^Ssiti. "::.!.-,i:.;:;<.f th-.,i l. ISrU _* _
,lH,'?' ' . i . I'-'lt'l.AY'" VKNVNfl. M.T 2.1. at .1 o'c.ork
<TANIK1I. -I -MIS? KI.I-ANK.di < IHK.KS. e-nbrtclnaa
v.'.T.t . UbrBx. K...I....-.T StamUrd Worbj oo^JJ*"^
,,tt. ind tcollection ol S- i--tifl., l iatsical. aud aS.bool B88B.
tr.A'-._ _
tB...A.Lr_av.^ AuitKiipr. _
T>Y GEO. A. LLAVirr & io
1KADM-.SALE ROOMS,NoTT7r tnd ..T9 BROADWAY.
riiKTHtMLIl.f
BOOKP, STATIONARY, WOltKS Of ART, ka.
typ~ ( or.-i. iii-""t- aelia lf" -Ai^__,
ra_ffiw^Si____aai__
LTtt-tf,?.Sl???S" I. .i-w..?.? ?. rwalas
1, tu. . .. tal ...'I ?>1 -??? _._
I'UK BALE at TIHI.IC Ali'TIOK, nn tlie
J. prr.nia.-a. Btt Tl _BD_T, Jiil.* 5. 1^* at 1 o'.lock p. i.i ,
U,h RtRM of tbe Bt*) Oar-fl l an Hi:.- .--.i.t-i.irig Iii .trr-.,
ii.-ar aMuldlr \ iliiigr. Nrwiown, Qaaana l-i.tiry. L. I.; wiil be
?,ld ii.-tiOBi . -.i.tavli iiig e. to 14 a.r.-?. d i two .... ti-.m there
,__y__dHou.*._!.d Ku.m. Th- land i- ricb, aad pl.-a-intly
sUxiBIa d, 4 ii.ll. I from Br.rkivn, via Mj rilrlTk-uu.- l'la_Uoi-, or
Will?unbarsh si.d Jaioaios '..implk-.
The rale wUl be podtire, to doie th( .-.ta.r
Bug.-. rtili ftwa. liitud at. fatry, WilUtiuaburgh, to a_ti__8
''^-'?ilT^^^parlirnlrir.. l.-q-nrr ttt VAM MtflaXa IW
BtV.'i,'-:- ".'ar N." . bl. H.SHMK .lai,:..c-, L. I.or
J,i. J BU. I'A.M. oeai the I im, { Kxrtaitort.
UAMKL HENDRII K.*"dN. Uuaeaa, L. I., 5
ITT.lkl.Y LEA8E i't AUCriON.?Bj thim tt
l1 Om suthmliT v-.t- d ii. bba by thc L.--l-'.sturr t-f ib. ?Uto
ci New-York, ?tA reoolutioni of lh.- CoaunoB CobboM of l.- a ity
o- N.u Yt-rk. Ibe tabaeriber, ( t.-itn-..-r. I mM etty,?r_laeU,Bl
Pl BLK M'l TION, to Ibe hifh.-t bi l-l.-r, wl'li salsqaat* aecn
n m IN dN.v" l.iAfr. tb- K-rri. known a. ?h? . I LTdN.
loCTH. HAMlLli.N i'...Nl K, WALL-BTREET, omi
CATHARINE 8TREET l Kltllli .-', f r.:..-1-.:u .-f [oaTaan
Bo- ti.- Hr-- day -f M -?-. A. 1). Wl wl-h Bfl t?- n;hta privK
Pf-...,,da<!v.u.a... th.-. ? f. 1 . I-bkI.. to th.- ( - -rf; >r-tUa of
l' (i'T ot New-York. Bald Fetrlea tobe TBB to(-3 from thr
SLlai dlBp, ud pn rxrtaea load trom wbkb -h-y ????_??
w?r - - foi h -.:?'-. V ...li .-, ...J pr- .mar. ?r- owm-d by tbel --r
Ti. lo-,, or ?rP, trl-.v. 1-n r---rv-.l sn- ?pp:-pritrr. f .r
Kn^i?otet,eieeirt that tbe _nd_?Bt tba-foot ol ll_i......i.
s\>', ' Ti.,,...., olaj be al tba foot of ...d .v.-..u?, or lu tlm
.t.;,'... hpi- -1; and ii- th- - .-r bi raaaa i.. wW 1. th- -rp.-n
_.,._,- noi ih. okkiiPia- f tbr .MyJanaW or tpr?.ii.,ll -n.uow
SSb; __d K.-rri-a, i-r any porti-n ??5S*5>S*W|? ^
u,i- ..ii-... in v I - i>"?.p sl ? nir point iu th.-lr vlrinlty, irto. __s
_?_ ___H so rl.-tt ,tt hi. own roat andrxprns*. ....
"A , ; prrs. . io., all.,. will I- e-bodiid in th* lr..-*, that tbe
Iraarr ?? ,11 run O.p a--.id -pvprai fprripa at a unlforrn ral* of faxr,
::tP?...'li. -ll- rr.ir,te. and thr dlafo,,. ?.,.,,- rif aa,
otirt.f ilirasl.lfpiri-a.durlut thr trriu of asl-1 lra?-. .h?H ??
r.npd.ndl,-ldto bo . f-rfpitur- -f th* .*".*. Md me _tU
Irs.ptl-af l T l-p'. i!.4-sb.oIotply nu.l and void.
1 Tl. ,,r. I,ya-r 01 -.mp, othp?.hau tba pr-.-ut *Mrrf. OM Ue
r*o.i.-J to DBrebsaa st t fall ayprra-ed vnlu.'.on, tb
b-J ji.-ii- bb/o-m r f-ny proporty t.f thr preaent 1"*.-*. art- aUy
-,",?. f.arv for Ihr purp'ara ut a.ich frrry grant, ? JWUto.
-0. |, tsIbiU. u t" b* a-,- it.ii.- d bv th-p-- courprt ut d.-lnt?r...t
.d pe-ona . .to l-p eboe. t. br tbe P.t leiaBf a, obo bj tba
pUirh?..-r oi I. -kk. c nndcr UiL. .ale, aud tho tlaird by ih* two lhaa
? Tbo -bbb (o be B?da ln thr aaaal fonn of f.-rry lraari, and to
eonfonn to tb* reauireiuenti of thpclisrtpr an-l erdi?? ?- ad
!-..< ;..ii ii- ..1 thi- Cir-iDioii Cotim il: and no t-xp4-u?- wlmtrv.ir
UtO bi -ind r-.il l.vtbrCorporHtinn i,.r or in - .-n-ir-ti- iwBb
?h.- l-i- ra, -!ir-, b..lkli.-sda, or pr4-mlsr. pr. p-. I 10 M leaied,
flar_g tbe t*rm IbereoC Thrl-a?- of ?ai.l lalrtat wtU bt br
aold bt _n innnal r. nt len than thr agrn-gate a_.oi.iit of aruo?
;ci,i in.vt i..-.iti.l |..rtli'-.au.-e.
Tl. B ir. I .-? r ol ihr 1' ak<- <-f tb* frrrlrf snd th- ir tyftHMaaM
wUlbirequlrrdtoBoj itthrtimoof taletotbel oU otoi oftba
t it,- R, \.s.i.i.-i t-qualt-. t>k--iity p- r r. ut ofthe t.OBt bid
far tbe ..Miu.i r. nt, (.. be app';--d on Um im.: <f Om hr.i
?,.- hr .-a.. nt. - I U --.-<? kti-n tbe ii-u .1 OOT, BBBti, otli.-rv. i? to
be rfiltedto.be Coiporatlna. Ho wIU at the aarot ti-ni, ilio,
1... r< Qiaira d to fumi.h ati obllzitlon, to b.. ai.n. J by st l__tfl rwo
aur.-tt-a io tbe efeet t?at ba arillexi rto aboud, with a teti.t
t ba avBroted by tbe CoatfoUer, f-.r th- puMtaal p.ym- -i.t tt
iu-.. it u larta.:. .ai.d lor tka bdl?AdaMoi?aaaTttaaaB?BBBl
ofth- ?oae. _ . ,
Tbi f -a-a of thr aurtinnrrT and thr rxprnae of tne 1( larp to be
pafalbT il.ppnr- li.-.r.
'11,.'.. io will ...-" rontain a rovrnant rrquirinf raa-h frrry
boattohivi- attacbed lo it. anglas a ara araafatna ra Imj
pump witb oa t l**tthan Wflflaet oi h- <r of lb? q-nllty iud ??
toti i. ii" .-- t-sed bjr tbe Kir- Doa?f?jobI -f tbit -Ity. t i ba -.pJ
f.-r tl.- > ttingulal in. nt of I.r-ra, wbeae? r r- q-.lr--d by tbe l hi-I
Engtoeef, <r I.i- A?Istanta; f-r val.i.li aerrfeo theleoMOWtll
rerelTe twenty dollara per hour, for * r ?? M_-d.
J ^ RdHT T. UAWS, ( outroll.*.
ClTT OF N>"X YoKK PtPXRIBBNT ur FlNXNCB, 1
(??,,!,. ::,r-.(.ili.-, N..v. li,, l.:.Vi. J
Tbefale ofthe abore-ineiitloaed K.-rn-. la pr."tp-nsd _nul
Wl.UM.SDatY, Deerniber-1. at the aamr l.-.ur md p! i
ROBT. T UAWS. Coatrol?T.
Tbriboveaalplaforthrrportp-nad ui.Ul T11L.181)AY, Ute.
_ll, liiS'., at tbt-aauie hour und plaip. ,,,,?_'? . ?
' RdHT. T. lllMd ( nrit-ullpr.
Tbe ahov* talfl i? firthpr po.tpoiiad uuti! tU-BOAY, Jan. 10,
11*8, ttmataammmmdakam^ _ ___ CttMtVm
Thrahove aalr 1? again po-tponrd ui.'il I Rl UA Y, Ktb. 10,
1(14.-1' ot tlu k&in- bi '.ralid plaf*
' . Ho?T. T. HAWS. Coll*ctor.
Tl.ruhov* a.,].- 1- furthrr po-tp'.ii-d iiutil MAl L'RUAY, Keb.
25. Its. .. ut tl.p ..mi hour suii p a ?
RdHT. T. IIAWB. Controllrr
Th.- ah'-vr aala l.f rthrr paalpaMd uutil Tl'K.HDAY, Mtroh
27. 1860, at tlu- M?* h-.nr slJ p
' ' Rdl'.T. T. UAWS, Cili-rtor.
Tbfl abovr k.lr la furthir p-atp-.iird BBflB TURBDAY, May 2_,
Iflflfl. tttti.-ami.-hour aud plar.-. ...,..- ..
RdHT. T. BAWI i . -tr .lat
A. J. I'.i.kkikkk. Auctloorrr.
CTH-AV. and MOIINT IIORRI8.?
? I A .1 BL1 K M lt. - ' - ' 11 -II tt ACCTION
<n Tl IMiAY MtJ - tl 12 o'clock, at tb* Mn li?it't Et
| . 4 . : taOTH -li tb* -? ? "- aT an.l
121 fa -t , .'a. iug Mt. MorritaqBare; f_e_ht100 tOeack. Tlii. i.
l., i, - |y ,.,.,., i -i.. ,.. -i flWrablt pl--t- aa lha Hb av. for ?>
dn :.ih ,.v. 4 ipla -..lal Lott aaai dde, battraea nith ..,-1 H2ih
.ia 2 bltxka 114.11a Central Park. TlUe potfect, nd ternia Ib
!?! Miji. &- . ?t Na. Il__ ?' _'_____
licmooals.
l.
R
|> W. OALLAUDET
1 ? HAS REMOVRO Td N- 11 I'INK ST ,
? L' r. h- will contll ue to boj ? id ? 11 "" oiru
HABDWARI Ml TM.. IRON.dothei l.iSINK?.SPAr_R
E M 0 V A L .
81 iTldNK.HS- HALL,
No. IM BROADWAY,
J. A. 11. IIASHilOUCK, & t'?>.,
Bl ITIUNKIIH AMi PRINTKRB,
Hav- K..M< i\ 1 1" from No* 1.4 and 17. Frarl at. to
IM) i:il(MHll'\Y.
III IV. I EN M.MIU N LANE AND J'HIN ST , N. T.
l-.M(rVAIa.-.jri)SON __ ___U_IO-8 l.iivo rn.
, t.-.l trom '' WBIo No.88 Broadwaj (lett door to
? ?? . i Tboa-tr), wRh HARRIB BROB._
O O D B R O T II E S B
ll W K RI.MdVK.li Td
No 3'J(i IIIMIAIiWAV.
Iu tlir.. t.: I i otlra to thi ir remot .1.
Wddli BROTHERfl
Boa to -.il ittention to th.-lr larr- v.H-tv tf OrTMl (AR
RIAG-B, -i h- v. <!,-,i_,i. ? ?da ? r - ? . i Park aad
va(. ili... | Im. . dntii.g, vaith t;r.-at tt,-.nl t-- ? .
ligbtneaa, and -tr.ngth.
Thi. it" k !? aur?-rii.r to .... . ? r pr. a^i.t..,| to lh- puh
d WOll worthy thr Uiapwartionof Ihosn wbodailfe .
beautiful in dritn aadfiniin, w too] -. . .-J i. II
ulil- III DOBltl -.- in ..
Iiitw iruy hi.i1 ape- Ileatloi . wUl ba . I. i l paflBflBI tt a
,li>l.u*.s ou kpplt. Kli . bf I. II- :
Co afarmers nnb 0tl)cro.
nUCKEYE PREMIUM MOWER.
I> WITH H.K.MIII.K., POLD1NO I1AP.
Ihr Kiruiir, ml-inlii-K t<-p .r. i.s--a Mower, w.ll Infl (t l? 1, .
i.l.ai.tag" toriau.il"- th- BL'CREYE for iNfiO, frkA li bobbBI .-?
all th. -a- l.st.ii.. wUah hav* gi.-n it >U pr. ..-,il . pmmilom,
lb'.l... HKST MdlVINd MACIUNK. IN THF. WORLD,
tog.th.-r ?i(hi.-v.-ial iu.piit.iiit ImBr. reta nttdUafl lha paaaafl
saaat.. IIp.i Mj-tiva-1 liulsr^, w il'i teatilDOBialt. L.iwsi.t i I.y
__J JOHN I' AUIUAN( K, Maui.ts-t.r-r a.. I I'r.pi.t-r
Ha. HiOiotawkbti, aaai I aartlB I Ri ? York.
Orp ?oobo.
FSBfSCT EITTINU
BBKS8
______ UH..
FHHS HHH
__SH SttttH
SH.M
rtliH
H|
?.??. 8SH
PHH HHH
M8..SHHSJ1
fWrtSS
iinmiH iiiimiii
iiiiii mni
HIU! li 14II
IIIIII Him
llllllHHIIHHH
t-4 IIHIIHHHHHH
llliil HHH
llllll Hlill
HHH HHH
HHHHH UUUHIl
1III1III
illll
INII
111 II
Illll
Illll
Illll
Illll
Illll
JlllllII
KiiltiiliUliK
KHKlUlRh.lt
Itltll KHI'.I.
Hill- Kl at
KB (l RKI
KKKRKRR
RRRRRR
KKR H.'rl
HKit Kllt
RRKIt KiUlR
M TTTTT-TT-'TTT
c tt-pi*i*ittt_tt
T TTTT T
TTTT
TTTT
TTTT
?ri-iT
TTTT
TTTT
_ TT1TT
C
a..
o
?
MA.'KTO HCAHIKK.
HIX MHl NiNK DOIsItABBl _.
t5____"_T?a_ff----*a^aHW-;a
I..o. th- vei^.eaTtfil,.rtatl,atc-a,.he.o,.d.V *^ ^ fof ,?
P s?Thoae ?ho think I eaaata neit" a ??-?-? "... ?
per dorin ai. ...l^keu. Here aa thr CO.t 0. On- _BBfl $M BM
M.-.d.ofYork MHl. mnelin. at l'i re?t. p.-r yard.M ?
7y_rdaetln.-l.nen. at :-? renU p.-r yard. ? g
Klakii'e and euttiiig.?. , ?,,
Laiiildo. * 1 ? at-Ba-a and eotton, 50 rent.. I *J
T , , .RM iw
8EL>'-B___AHUREME_*T POR 8HIRT*.
Pnrt-d din-.tiona bm ? 'r- at. tjw\ ? ia iad aa aafl to ondrj
aUrd that any one aaa take Ua aa - m aatare te Mrta, I war
,a,,t a BB. d tit. 'ihe cael, to hr paid to Ih- tiprea. -.-upauy vu
mmm\%ttmrmm WJw,tmmxmtmm,
No -' "7 Uro.tdway, np rtaire,
Jl.-tit-.-eii \. hite and VViik-r ata.
/_JIEAT UAKGAlNs'in M___.T__J_!_.
VJ K. s. KIL-R * Ca
Off. r th.ir entirr _*pr.ii|r ..iipoltat, .n Of
LACR MANTI.i B. I'OINTS. kc,
Rr-low the coat of iiuportation.
Alao, .i lar_.- Stock of
BILR AND CLOTU MANTLZ8,
In en-ry rariety, in all thi n.-w Paria thepr,., at greatry re
dui ed p. rea. Km m2 Mld M4 Hroadway.
MAV,
IMBkX
NoTlCE
Bf
SAL.i__ AND liF.MOVAT..
GREAT SAT.K OF DB_f GOODS,
THI3 MONTII,
at
No. 80 AND No. r.-. CILA.MBE1.3 ST.,
NEW-YORK.
DE FOREST, AKMSTRONO __ Co;,
FlriLe about to remoT. t. tbeir nrw a.. I eoiniiiod.ouB \. ire
"ooiuVtl 75, 77, 7(1, M , Kl, a..d KJ DUA.NK ST near
KreadwaT Ui- d.airoi.. ol - - ail f o .1 their prr-.-nt rtten.lTr and
iari.-d .tock of LllY OOODS ; and to efli.t thla objrct they are
'*"* GRF.AT INDUCHMF.NT9
TO _________ CU8TOMKK.S AND TUE TKADE IN
UKNERAL. ___
1. addiUoa to their AMOSKEAO and WAM8LTTA PRINTO,
in.Tewa..dl,ra-t_f.ii?ty!r.. t...yh.Te now for aale the eutiie
Lalaucr of th* popular low jrurd
iORK BTATE,
ARRWRIOHT, AND _,
E.SU KERBOCKER PBINT8,
Bt the Pli-re or Parkai-,
uy tne rie. ^^ ^g^ oR ofJ ^^ _
CABPET8. C-J-i-STa. CAKTETS. "
Alttnlion if iurited lo onr atock
ol thr
tuoat d. airabU atylee to
be had in tbia rIty.
Kverj irade et Goode;
MtDALLlONS,
\I_LVET8, ANO
l.il'EfiTRIES.
OILcLOTHS.
Kl i.S,
SllADKS, HTC.
T. H.-J K. CONKLINC1
are cIfrrir.< th-ir < ntlie alock at
RET AIL KOil CASH
AT WHOI.KS \LR PHICES.
The mort dealrable I'attrrna er.r eflrrrd at
retal! in *.hl? city.
Every pade of |ooda
can be had
at lh<- iowert
CASH PRICEa.
Plrate iriTe Bt a t-11 h*fP-r p-.rrh.aair._ -laewbere.
l;ir..-rlrnrrd t'phol.t.-rrra nrr rn^a^rd, an.l foadBIBnB "'??
Uvttrrd fr.r, and UW lo any p_rt .,1 thi. or'br idj .ii.iii< sIHaB.
T! U. k J. ii. C.'.'i'I.lNt.. No B l'.. .n.ai-dt-at.,
Uetav.-.-n Itroad . ty and QettmwB-R
?j^lNE~_
X COTTON TARH8
Noa i)0 35, 40. 50. M. :o r_. M.
DRALERl ?u.i MANl PACTttRERfl
C?u ohtaiu a tujiply ef any of the above
N unbi lt
AT No. *) VESKY ST.
SNKLI.INO . Wi'M'H.
1
Mi'UKTAN'l to HOU8EKEEPER8.
CARPETS, OILCLOTHS, ao.,
Uetalied at .. holeaa'.e Pricea.
De.lriui to redi.-e ur Spiing atoak of Carprtinja, we will,
^0Il. the Tat day of May, ofler our ktrge and well aele-tcd atock
atllKTAIL.
llou_ekeepera will obnerve a aavinn of the retalUr a profita, na
well a. the advautage tt BcieeiinK from * fery large aaaortuionL
Eaperieuced uphulaterera are eugiged to utake and p-it down
t ooda,
OEOROE i. MIRKEY It Co.,
No. _B- Broadway (eaat alde),
Near White ..., New York.
PABIB.
I LA COMPACNIF. LYONNAISK,
bo_lt-\_jd iliat ipai ii" a Baa MaadBl,
iiu. at Am. "i. me, I, aad
lt.- N.-uat- il.-. Capcr-lu.-., No. 16.
t-ILK ! T i; I'FS,
Iii.. im i.i Lyona.)
MANTLKS. M ITI - < LOAKS. Re.
PR1NTEU Ml _____(&
L\( E
(V.tM KA< n Ul ).
INt'lA CACHEMIRE.
illiH -a ai Ka.i iimiu).
1I.1.NCH SOAWLB.
lANi Y TI8SIT..-,
V\ I.DDINO OITKITS.
Piiicrltafonndratioi. th. C O.Ml'ACNIK LYOMNAISK bat not
e.-a.-.-d I-. -.- ? npj it- W partlcularly In lha aefectioa of attl.-l.t of
Bitt' an.l ol anp-M'.r q .nlity At ibe |n.-a. i.t ii.oiii. i.t it il tl..
ti.SL. 1101 .^r. Ib PAKIS offeriag a larcr I??-' rata
Non I'l. a ll v n aaa ol it' Ui _?ch EataSUahiDi ata thla Company
i. .-.ial l.-d to iiianul-. t ?-t Na-T.altira
at tlu Beat fuiuia.il. prrio.l, an.l to ittefnm tt tle ii aa t... m.i-t
tiviiai.ir i .'iniiiK.ua.luality and |.i ?? Et_T| biRbIb, ev.-n
lirii. I.. ii,. -I.- .--l.au l>. i. inaik. d iii _J_oa ii Igurea
Th.- COMPAONIE LYUNNAISE h?a eataMlahed Bimach
ll.,- a. a al L>oiib. Raaebtulr, Ai. afoa, CbaatUly.Bad Bruaeela. foi
tlir uianufactur. ; -. . - ?- ' iterea, and La.e, bnt tle y
la\>- uo otli.-r bsMfl _M B_k ? 1.1 ptiu Paria._
-piiE Dirn.i.r.NcE
A Betvteeti Rel -II ind WhoUaaale Prl.ef in
im. ooupa
wat never ao great aa at tl.e prc-t-ui time. au 1 iu oidc-r that all
n ty aa.iil tLou.aela. a ol u.o I a. pti M IBBR_B| at
Re Hl < eiar at.,
the luharrller ?M eoBtlauB foraah.tt lln.e looier to fcll hia
jol.l.ing ?!?-. kef DfJ li-.odaal reiailnt _ h .. . ? ip I
An.i ig Ihe many iiiln. ee.eut. he.l out will l.e I'.uiil -Slika,
Bl.. k, l'i..iu c elera, . .u.?>. aad i.i Kohea, t bnilioa, liaiegea, ti_i
loiiut-B, Law.ua, Ja .li. u. Oigueiio.,
Allla iea foi Tl IM-lillg DrBalHM,
l'liliU. l.iughaiiia.
Houaekeepiug CJ.....la. Hoalerj 0. .1.. Ijnhr..ldcriei,
Oooii. fi Men < and t liiii!r.ua Weai,
Paiaaola aad Cmlireilat,
fc. .itr..
to w hi. h we arr laOj addlng BBB p g-oda from Ihe aurtlout, wi
purt Maaat BBJ iely npon im.lliig good. and piia-ea
aa repiea. it'.ed,
Uid tiiat Be ii.ean thia. that our ttork will he offered at
RKTAlL
AT THE LOWEST \\ HOLEMALE PRICES.
s i ni KTl.-. He Ml adarat.
A frw da.".a froin llroadway. eaat alde.
|> i. H >s <? bV*
1> M-IIINO KA-IIIUNS
IlH 11 MI.K 111 RNOI S
RIC H MI1.K liA^Ul ' - \ KHY DEKP
______B, aail and are our new i'A ITI SILK CLOAR, tho i.-t
eleg.nit gairii.eni
Alao, bTRIPED t I.i ITH IU RNOI S.
BTR1PEU c IIAI.I.Ii: KOR fUMMRI WF.AR.
Ail mada la tl.r n,...t ibnrnujh mannor.
No :il" I'ANAI. ST , ; pe Ufl Mt I
ME. DEM0RE8T" Prize Ifadal BKIRTB?
lor elegante, dural.iluy an.l ecainiiiiy atu|>aaa .11 olhera
lleat Sir-I WovBdSkilta, II Spriufa, 50o. , C. Sjning. 7V. ; X)
Hpring, +1 < boai+?l au I I ? t Stlrta ever otlered in ti. Y. 471
Broedwaj . Ml aad MBi aaa -t , 2-CI il,,nd.t , 111 Ith av . and
tor. K1.II..11 .ml 1'inirp.. ..1 a-.t , lliitikiyt.. C-heapeat aud l-ael.
Call ..ud bc Con.ii.ced
M
H
IRAM A 11 IJ K B 8 0 N ?
tttejttn JaJHUWM
|4f.a?')').'.t05?i HMMMBBja
.<..,..__ _-.er.ia_B *rM:w trtttm
(*,!._ MBM t"r-l ''"'?''
U99"f9 K'rTf) <rwi tf.tm
tfc'iPBW BM*-.'. -r.___ir. wrurw
a y<._..___.'''_ aawawfr-). ai
IBRBBRJI mmmmm
WJOt) -.'__.
t_aej. JWWfl BWm. KKJHQ
wmnm fwo-fra -. nuc-W __??!__.
Dr.-rVi'.riBa MMMBRRja
atatlMW MWIWB
BOWERT.
ait.N i.f BBB uaeiia
? OLD B N I A O L E.
CIRAJJU OPER1NO __
fll'RINfl (.ARl'MTlRi. !
i.RKATKBT PAROAIN8 KVEIt OK______.U
IN TIIIS CITY!.'
TKN fiPACIOLm HAI.EHROOMS!
* ?01 iiDO WOItTII OF CARPETS
T AT LOW PRICES |
MARK THE PRICE.-.!
He?t Eiitliah M.-daiUni. ( arp. t. _,_,_.
Ei.gUah V.lvetc arpeta, *>1 U, fl 25, il tt.
.r|.?.'ry, -.:?. . aa_..M_., fl.
Hi f.ela ai.d V, Ivet tftair.
Thre.llyCerp.ta.
iugrfin C eip.-tli.it, Me., We..'Wc
Ainrllnin 1-gT-in <arp.-ia.__k.. _*? Me., ?b.
WII riotba, 31c, STr.. toa., SO-. ? ?.to *? "v.-,.. T..hi.
Flriaut Mo-aic and Wiltou Ruca, M.-d-.l _oti t.arpet, Tiible
alnl 1-f.no ..!,?.. < h.lr Mattir.g. {JfU .la. ing Mat. CJoU. and
riUi.'d W_Bd__ Bbaiaa, kc, ail at ata pnceai C_.u_.b_nd
OBi. e tarpete. _ . .
N. B.-Allgoodawamnteda. ^^'^nKRsoN,
No. IW Bowerr.
oni KEI.TY. *{;*?<)
? lai.l LACK CI'RTAIWR *9*9ef
^IOTI(:K, AVIaS,NOTnCL\, AVIaSO, NOTlfa.
-VorNTA.N'S INIJIAHT.IIIK b I^&?&
l.dh Pinaapple ^,e.,e..bUek *.,h*'; e.| Wjafi?**!?*?
S-'t'C^rul.^K al! Kii.-i, of cu_l.ua
eitira, Ihliia, t-niii-'--. a?S Barkwork, kc, can be
SKi?ft^ ??_____: .'ST.'
LidI .hinr..- K_..a. late.t alylea. Thi. Day Rrc-ifrd, 23 d ,!er
Statjlaa ol C h.u. ar Er mi.. r relding K.ina. e. -.i.t Bad bfl Mj I
T AD1E8* and CI-ILDI-EV" CLOTHIXO.
\j H C'HAMBER.S'Se..H..ii.hf,? nt, the ol.lr,.. . ad beat in the
I-. irr.l .Si-.tr. ha.Alwaya.li.iri.pl.- fipply of I....H-a anl Hill
_,. ?__ lolliin. i--??..-..y -nd .__... i,,/i,.t.' Wardrobv. Hrd.
di, | Outata, Roh-.ile C 1 a-nhr.-. I u-U-r C.lothiiig. Itr- U_B_
.1... M.-rfbalitiaritplie.l.it tl:-- l.weat pneea, wh le-.l.-i and IB>
U hy FcHAHUVU, Ne ?0f| BROADW\ V
?p 7 ,ST. Nl< HOLAS HOTEL.
M" ME. DEMOHFJ. F" PBIZE " MEDAL
BKIBT8 far ?-|, -,>,..-. d'.ral.ili'y. an.l cheapneea, inu-h
ia,MM 1 ?(. Beat .'tee! Uovr-t riitirt-. II -ajn
eeull I!- apriii.s, :.'< e.-i.ta *l 'pringa. Bli I'l ?p-n,.a, .1 M.
Mnft'bi- ateiit 'l.-app.-.-. i.te.t < .'. i nd . - ?'? uviw ??!. Mii
Iii MOHKST'S beattund elieapeat Skirt EmporlllUU, .No I.l
Brcadway, Noa.'J* u:.J-'.' ." tl 4 , If* 11 _? .tli av , _nd No.
U. IV rrepont -t.. eOTBC t ? . r ii*. B, Rrooalyn.
MW!:. JrEMOKEsT" NAIHKI.V d.-K MODES.
-OriMid t.pellillg <f ratte.l.a ,.f liew ai.d .-'. _'llt PAHIS
UEBIUNS (or the SprniK an.l 8 iiiiuief r.ial.i.iu. a' her new aad
rleraut Bhowrooi .a, N... 173 Broadway, nearc.ru.d -t Ba. .'.2i
Canalft.. nnd No. IU Pi. rrepont ?t. ??< r KuRon rt Br-oklyn _
LADIE8' FlfENCH BHOE8.
JKKKERS of No. IM llro-idwav would retpertfilly tcuen
th. I. liu - -,l New \ork, tmt Iroin all part.of tho li i n, t-'iill
and etai.iir.e hia rlmant aaaortmei.t of f^hBOJ."! aad
SiiOEB, and .u.broid.-rrd Toilt-t and Uridal BhttFmmm. rricee
?ouaitieiiBurate t-'itb tiic ttii'i-'B.
JF..'_ r.R.I, N". .'-:3 Broadway, opp MetropoUtan.
0CKW(K)D BBOfi., No. 4.'. llurrajr-at, v^iU
b-UTUIS DAV. i.t IBo-eli *:
300 ea... Meii". \\' "?'??? MUefw. ar.d ( bi.dr.n t
BTRAt. HAT8.
BONNE'iS, Bi-OOMERB, tt..^_
EW-TORK C__-__P_aT-_JND(Q C0MPANV
j^i Mtnnfacturtr, of Hanfagtoa'a PaBMtCarp.tl.ir.inr Mill
ln?. Wadding. Cott. n Batti -rtera. Otiite No. 11
Dey-rt., Wu.rc._i.aN-. 44-11'- .. .t. . .-.
' J. R. HARRINGTON, AfMBb
I.
S
OMETHING ENTIRKLY NEW.?Mt Pat.-nt
kj SI..-ve-Bnttona>nd8hirtSt.id4: tl.o. CutI and Collar-Piu.
for L__i.a. and Aru.lrta for C hildrm. They reouire no hntton
holr. do not nn'-rt. n. con.hin- aaatbeaatf and uUaty. for
bm. .1 inanufa- tur.-is rrirr. at the Oold _od Stlver Watebcaaa
Miniiiat-tory of JOHN H. QIFFUI, Hat W Vaaay-ki Na_-__ra
tooter-dnrc. ^_
?? I_I0ME EOR INVALIDS," eatablithed in
II 1R47 by E. E. DKN.M8TON. M. 1)_
At SPRINODALE, NORTHA.MPON, MAS9.
? ? .na.-. I.IBITflD TO 40.
Rrfrrrncea -Br.ton; J M. Wam-n, M. D., Jat-ob Bigalew,
bl I) John Wiir. M I). . .
IuN.-ia-V.rlt: \\r.:..-.l T.rVrr U 0 , und V. WfltM, eaq.
No'rthaii.ptoB, A|t1l lt), ibo*).
ilU-tical.
ABTHMA.
Kor the liiatantrtli. land permanent cur- of thil diat'eae
Isg cc-inplaint, Ml
rorova bromchial cioarettes,
Made by C. B. 8EVMOIR k Co, No. 107 Naaaauat, N. Y.
Priee *1 prr hox | iaat .ree hy poat
l-a.r aai.. at all Dr-nnoata'.
|\K.\l. BOVEE DOU'? IMl'EKIAL WINB
1 " ni'l rERfl -'Ihe baat rrmrdy known for Incipirot < on
inipMoii ludigra'ion. Dy-pepaii. Fl'.-a. Nrrrouaoefa. D-bilitv.
KcBiale liia.aa.-.audtt'l <u-a rrtj..lilu?a touic l.et tMft em
aui'Dtive i.r l)v.|"-t>'i- peiai.ii valio dauibta tUr. ..m.. trv m
...... a?d lia'd.'-.t.i. _i,l I* rainovad. CHARLE1 WllJ.
I IF1ELD I'ropii.-ror. NoT-i Willi-iutt., New York.
D\i. I.EAIIIE- YELLOVV DOCK .SYlilfP
. i.r. d Y M.rtm. I . 8. Inflnertir. No 1^8 8outh tth^t.
Brookiin, E. 1)., olltiiBi _4 na. .-ttbeiiii-rtexcruciatinin. tr_re.
.... tin Kra Him.
Dr. LEAT1IE8 YELLOVV DOCK SYRl'P enred J H.
Kv.l. .., dratbroker IT! P. rl tt. n.ar V-'ail. of D*?i-bi-IA.
Hr. LEATHES "i ELLOW DOC K IVRCP, tw.-lve yr.ra be
inr. i n tn".. iii*. ut publlo, duriiu; ? bieb time thouaaiida h?Te lie.?i
eared of Brrorula, PUefl, tnd EibbR-b di_e_aea. ii'th-raUa
attaaa) livina ?ho h: a f.iil.d t) ol.Uin relief by it? BBI let bim ge
tothe Depot, No. 1.)" Chiatlimi.-at . .nd driu.ind ..itiai*.-_loB.
Bb i-.-irrfi.l ta t_kr u. ii- ? thrr. One dollar a iu ttle. _
K1NNE,!< TIM'SS?A newartic!.', th.- beat,cfeao
ett. rhrapr.t. and mort roinfortahle for all riiir-area. Par
rhotera, il not .atialird. mav i.t.irn it in a vat-ek and f-1 t.i.ir
.... . v r.-in pl.I.-ta. witb full p,-iti.-iilara, Cuay lie bad _. Jtia.
KlNNE II Bllll.l.ll-S, Nrn IM Broadway. itnd I Jehn^t
IODiSVILLE Al.TKSI.W WATEB.
J Thi. NATCRAL MINFRAL WATER ia now eiteaaively
and ai.i.-i-. atully uaed
KOR TUE Cl RE OF
IRDIOE8TIOK! HiiEl MaTISM!
OOI T DERANOEMENT OK K1HNF.YS!
DI ItA.M.EMEM' uK 1,1 \ ERI C ITANKOCS KRCT
IHiNS CBRONIC COM8T1PATION!
LONC-SI'A.NI'INtJ t URoNIc: IUSr.._Sl_. I
AM) ALL ERROIU. OP DIET.
For atlfl by all DruBtrta, an.l by
8. T. TIIOMPBON, Ag?4it, No. 88-1 Broadway.
\VrINAM'? INDIAN LINQfENT ia a aure
I f run- be Hheiiniatiam, Neiralgia. Bunia. 8ore Tlitoat, Pilna,
W. .k Lin.ba. EnUned J. tota, Be_ kc K-.ld everywhure. U?
put, N... 1:-. ciri-ri,_i. h it, Nt-w-Yoik city.
0 -tXALTH OF AMERICAN WOMEN_"b>
/mt un the letAnjeJ *'-'y- '*'"- thr llmefmberg Oeeepee^emt
Sateircmt, Coneutt,U{i Hjflrei, ni.d Mrdteal Inttitut* \atre rt
meeedjrem Ao. 32 Par_r-f-_i ro Na.. 2 BOND-tt., Naw-You
(firtt door from Brondwiiylift o,Jer to afford grenlrr f.inhtiee
medm muie .entrol metMmt, demanded bythe r.ijud in. rwe of
etntdente m ihe Qrmefeeeer$ The.ry.ndrrmttkt
Ihk vaii tni.K aimBs ok OHABKaxiiflKii KtaiLT Miini
CBBBt do NUT t'ovrtil. o.nk iautii lr OB ittoaii. .ik Mmt
dmtlBABI KriRfl.aor .in|^ vimkkai. nKi o wmat?v?k. Thla
fa.-t ia provrd beyond a qu.-tiou. All tba lirn.'lrnl.rrg nn-p.rit
tlona ar>* uiada* o! tbe u.o.t akiii:'..il> - onipoimded veg-Uble aim
nl. a el lha _r.-_t' -t lalue and rlh. -.. v.
THE 0RAEFEXBKR0 VEOETABLI PILLS
(Kor Livrr C.-.'i.piaiut. DyapepdauRc. lV,.-eSt.-> <?<?-.tt ,i tee. r*vr
bi xet tenl by motl, free ej /. ?_BM lor one d.dlir)
11.va- oll. n l"et. roiia.der.d im- lradtug urtiele ia tba liat of
i i it f. i.l.. rg iiirdi.-it..-a; an.l arbefl areramemberthaterer\.ttt
pauudfl, or n.orr tl.oi. lu-.. huioh.d l\. utan.t h.uei. ur.- Often fk-nt
out iioin tlu. .ftal'ii.hnient iu a inonth. tl.r.- ia aaaaa r- _- >n lor
(ri\u._ th.-ni p->- . d.-nee. It 1 T, i.lienlhegr.-at.-xtei.tKud ?.-\.-n
tv oi f.iiial. diaeaara aud irregularitiefl. anddiaplacementa v. .tl.
all tl - n long, r.I and wearylai li dn ol conatH il . .1 lirl.ilitviuid
-.i-.i.i.g. taeonaidered ? Biedleine arhleh will r.-atore h....Itli to
Aii.-ri...!. W01 ? 11. at.mda o,.t iu holdti-lii-t. aud.ML'sT ureoode
ailothera. lhi.iafoui.dll.
'1 ik URAEKENBERc. 1 'OMPAN' 'I
MAK.SHAl.LS UTERINC CATaoLICOM.
In all....... ot dlaiaam nl Wemen. tbia n mi) a_II leHmnta
diately and ..-rtainly up__ Iba .I'.ioiiun.l and ut.-.u.- Bl M ea
an.l ligiiiirnta, and r.-.t-ir lli. r.. t- ... li.-..' ,\ ... '.-tio.g a eon
.litlon ... in ihi!dl.oa..t aud ioi.t.1. lt ariil Infalllbly, po.i
ti.. ...ni riablyi .r.- .!! Ibaaa torturii.g. penlnaiaa an.l debUi.
tntu.it aMii|i.e 1 raanaiaalj known ua feenalaal.eaea, _raak___aa,
Ittra, be., whl li wean ?ed r.n.I.r aabapn
ia, .,, d betweam tl.. _g.>. 01 15 und .'O, for wiii. Ii thi medlcal
pre ? .... .. ?. . a. .n Talu lor .. r. '...-dv. ai d Iro.n 1 ii. ll w, ith,
paailiou, al. li. n-y, anl r. hnruirut allo.-d uo eiemptiou. i'lie
?yu.plfl ? '.u-t..ii iii tl.o.. iln_i-.-a ..ro too w ii Ituown to n ?*?_
1 peliti'*.
V ilti. 11 vrar. of ul'plr f.ntl vitri.-d eaperieu. e h .a pror. |. bat
v. i.d the'al. dow i.l ad.-ii'it. tl.it tiua ('.it.i.iii. .11 w ,1 ie-t >r
.tl _j..I 11.11. r..l h.-a.th. rri-.l.u.-a. ot romplesloB and ">?
.1 algor, au.l >t wilido tbl al ail ...-> "i I male Ufe,
Ir. ro tl.e \..in.< woinaii laBfutdly bndding i-to womanhood. to
wbiutba t-iiiio' hi.-" l.-aw-a iii.- -a-i .i.-ie.. -e d and
t..ii..rl th.- deniaudf ol tbe I li I aat.-n In the
tt, ttteeemt ,ymj<i. mt mtteuding prefmturt, tkt bemjtt oj the
l .ni. m tt reflt. '
l-'ii-rBJI M^erbeiaU I_ K..11 Sir DotXABl rivB m..t
Tll> VIIL H/.-IM tl. r-ll'll'.., IMI lll.iltl._l l-kKl'lIt) TO
BBBOvEirBBai l.i-i: PNo. NBB V-? kk _^ }
ir'.'.fff .ID.'III'A ? Bltli'lrE. N I)., la_tt__IT i.r./ Wttt
iemt PlMtma, i.io.jmbeio Ctememt, No. '1 lloMi.si',
Nl \\ M)RK.
iy 'I i...?k.-r rmu'M rif . th.- nav.-t fonua tt uterine dia
I ie.nl .1--| .... ni.e ta. lefetber with thoae abal
1 polypl, I eratlon. and other ii.juri.-a ..f th ? ate
1 ne ay.t. iu li. .11 |irotra.tad eliil.lbirth, or inju.li. i.uia atlaad*
ni... ."ih..-.- r.-.|i.iu t pecaliarly ablUAu tiaaliiiaiilaad - ure tt
I::, . . , 1 , . 1 l,-i, 11. nt. i- .naiiniptite.. "iid ollit-n autlrriiig from
I.i t .ontiiiii.-.l 111 B.-riouB 1 ni. ni. ? .l.lli -.In. .. ..1 Btbata who uuty
with tero_ubiuerou_fuitahle reotuawRb tio-v.-rv l-.-.t ui.-tli. al
..ul I-.- re. . ii..I w iii.111 tl.? wallaof thr Ort_.'f.-nba.rg In.ti
t .te ,,t UJ...I ..ml 11 ? d- mt.- - h.ir^i', .md l.e under the a-air ol th..
1 tidenl ibi-i. i.n (Dm J. K. BBIIH.B). Tl.i. b.nldiiig I. ...f .,
I, In any ?.-nae of Uu- ??i.l. um oaa it raoetta a-harily pa
Uml.; hut foi all t-Uaaea of diaeaaa ara haVB rel.-ir.-J lo or for
anytl lug i.ip.uli.f aki'i and.-ai.-tul att.-ntion, the 11....IIfaatl \\ >u.
an.l 1. tn,.-.I,,,., r.....t U> II ?Bh eeefj {icMlaai - la Ba a_a__ie_J
t.o..i.l 01 adviaera, aud la that et Ibe raaHaaB fbyaii lu, trnt ee
rapie. tl.e bnlldlng wtth hi. t.....ilv aml wl,.. ,. alr.-adv w.-li
kn. aaiito \.ry 1 ..any who wrre iuvalida unt.l provldi-ntially f
_tt.,edtoheal.h through hia ..iniatiali. .... __.. _. .
t"^ PnrWral-ir- ui <e tetmt, kt.,eemtt ilMlaaa tyBdrBtflBBj
? '!",?i'n, rtttttTto, mmmtjA f brjdoe, M D..
who I. .1. eii.aUnt -tl-' ?'?"rr *' ''" Ruiidiiifa of ll..- luatit.itiua
N. U lU'NI' "T, NEU Y.'ltR
-?
HD M P H I f-T , '
HFFatJlFIC
ii<>.m<I<_oi>aTHI<: IlElCEDTBtt,
No. U2 BROAliW , ,.
Ti.'K ORKA- FF.ATrkF.
oi tjHaaBaaol i.ot'irsil. R. ...edieals .h*t *?hpaH_-,??*T__?fl.
e'u-r l? a Bpaciflt l--r th<- partkulai diaa ,r r?-, I,m,r A,^mbt
whoae usm* It beira, j.i<l bb y b* .-Iied ?p->n for tbai rtira ut tbat
pritii-iilar i.l.-a tion. Ileui*. prrsons s.ansring from t rbmnt* -fW
aaw ar long-altndl_| ifliaeat, Ib buyli.g k rm nf Boinpbrew
H| < Uka, ol.lai.i Ihe psrtleular i-nod.-.lro^In thoir a*aao, aodthua
il'ti ...h.-i make t cora whi- h otherwi-*. wouida-'-.t tbefii a_nj
dollari, tnd no iinill vnrnint of Ifine - ad me-iioil ttfeudsaoa, if
adaafl [I < -nl 11 e <lt-.ii ad at tlL
Thua n.u.t ludei tuff*r from Ojtpotftkb, rVll-.ua fiiB.Bxin.
(.. -t -..n.-aa, BBd Tvr?, Coafid loBfoa, ad Or.lJitjr. wbitb k,
prr'c tly rcntroUrd snd ( urel l-y tbr
DYBrU-aA BTOCWIC
Tl.er* ts .< iir.-aly a pbs.e or form of rhl. dls*? -a* wbkb b *>,
pr. lut tly routrollod tnd ultiriuteiy a-urrd ojr tbe us* ot thtU tat
.-.?... .li.u.snds who hn.e auflor. d for y.-rri arllh this " BlBoe*
Conditl'ii" h.ivliif p..r-haa*d araso .<f'h*-e (.pw-tt.. s, katc ob
li.ined - prrtpit rure .ml imrruuity fr.-. tl.ei- ,_d rotupkmb.
t 01 oll.-.. ((.Llirt, iNI? BdRK THROATS,
Whi. h M rVl '|iia-r,rh Irnd t-r.
f'RONCKITIH ANI. CdN. 1 MITI'iS.
Are in sll tharir .arly 188881 -r?d by tba
I "I (-H I'ILL
Many '?'?? af ???*? afland?g Bro_ .. ti- tad li ittt.h^CcooJ*,
have beeu peifcctly ( ui'd by thia HpexTti-. But n.<-*' ?_*,
prr.on. hsvr a api-.Tlii lltbllity to ml-ii, aud t.kr them frwn Uv?
icp.texi oa-t.e. 1_U vj.l h* tntlrely r. Hr.e-1 by thr naoof tM
Coogh 1'illi, as K ort-a i*in tp-rlfy froi.. BayariaMB. 8u
( A1ARRII
ja ..ii* of our moat'a-imiii-n .ti..| 11 .' t .' ---.mr dla*. ?? t^*i?_i
whi'-b tho Old St-ho-1 M.'li'iii*.'.ud ..in ii-iLuiiopothi-. pro'
? ilpti- -us, ne oi vi ry littn- uae. Y. ...indreda ?t p-mous bsso
|iP4 n iirra! of u-.t > iily re<-< t aud f:r.ii. .. fl rv-n k-l(r tt*ndto_
ni-.l ot-tintrr n?*s of Catarrh by tli. aat "f thia 8. ?
One igr.l l. dy _ Ijmaaas aaa thia iHrir.iiy <-irodofa(V
taTb, which had aiaiioyed hflg al! h-r iil'e. Airl * y--u"i(g Udy at
onr of our tir?t--liia boardmg *> hoola, who w;u io arnVtel witb
this dlari.p as t. rrq ire Bxota than foity baadkBrdMflflj a w>-?8,
waa eutirrly o-ir.-d in s atngla- w*.:k by tin. BfaflBb.
1-ILF..S,
bleedinf and i lind. la on* r,f th-^-a. eom.TK.ri au-i oh-iii... 4- f_n?t
? I di?*a?e whi- h i.r .o di*tir-ilt t-i cora b) ll.- ordintn um i,. d.,
bat wbicb I.nd. au eattre m.d fnndam* . ( ..tarrii
.cacific Tn r. Hn,* i? reqoired, bat -ii. -vt.stt-a
Istp, rp<juirraii4 i'r-4.rd-rt :.-r r. .tia . .?<?_ up, a
p. rit-ct enrt*fcf tbat reaiill II .n.l.els ol porson..la p i-haslng ?
i t,r of *-'prr ituf. h.ve ol.'l | It tr T ng aiid
llliBllialll tofBl it drtBBto, wbicb hai '-n, wortli to tBtartaa
in.... tbecobi -f iba tattra --t Ca~-i >.f '.,-. twmtf ymrtf
?t.in.ln _ bato beei eored witl ? ... ai. ,| ?,,. i>e.
li. ? r sll n.ay i.r i arofl i y | ataamMBti
Ti e ri r tronri - - -h* beat
FEVEB \M) AOtT ?PE( U IC
ii.own. A taaamiy witbotii *j ...-?- .. ..r iK>i-o,^>,? a?ib
itanco, wbkb Bd o: .1 oU . ianM?_ate.l
ac-'*?. bt't i-'?y berelird rrpan bb a prevei . mt ?-.,
ar- ie.i'iii gln ? l<"-er artd Bftw d.-(n-(. |( ..r.-ki .ita or pn.liai-ti
i j...i. t! o -au.e i^ikU' iple (Lat rartinail i pox, ot
-.-.l.-i--... - prt\*:-a rcarbft flrrar '
?ith rl e true .iie.iiik-. lluniifJ. I. n>- f-oentlius p.otacted -id
curtid.
THK OPHTHAtlfl IttCtnC
ha" prove.I s n..-n btvalaablB reiuodr fot S- rr K\*a iuU F.yalials.
mi! it.-r weak tnd Uairad dgbt (iu, lsd_ m IndiBBa wno kai
- 111. a -.ill.-rer Irom aore *yp.-..r i Hll MtfB. aod for two years
tlitiiely bliud. waa - i.red I.y tbeOpl.'l .'.i..k hpe-iac atooo.
HKADACHEn.
-. tkii h ao many are aubjoat. lind a .-iir.ilt* i.i the-*sr. Th**e
Uaacacific wbfeh reliotot ut iho r_?i 4 ll - *r--a??, and also
ri a- kt I.i-li '?oi,*. t. tr- .-oridiii-.il Ot tho yarrrn -ipa>u w!ii-b it
d< ;>ri d-. tnd ao deettoyi the prtdi-po-i i-ii t-i ? retnm.
j .. -]?. .li. . for the va/.ou. fornia ol f*tnalc -ouip_.ints ha*o
pr-.ted iiivalu ,1.1*. Old loiik'-atan-iiiif l-enp'-rriiea, nr VVlm..
itteiaded witb dabiBt*. tnd exliie.ati >u. ind for whi li .ailirr
formi '?!' n-etli.-iiie are rf little valui ontrtllatl aud
, n.*i|by tho Frttialr 1'ill-a uith tha- S|?. i'i- ;'or Irrrt ilaritiot
t -' sluiv.t a-tery fogaaat seaat/, pamt'al or ine^uUr mew
stniation.
MARRHKA. AND SfMMFH ( OMPLAINT-J.
Ir. 1 .:?- or iMI-tiMi. ara ? ? n-r- Il.-'i ill-- ii t+ic. l-y th-i)_rrha-o
I'ill-. wbii* it may beaverred wltha ul ih- posslbfBty rf mtaew
lu) -ontra.il-: i- n,'that th<- Hy-. i.tn . I'ill-ar-th: nKist pwrNast
? known,
Tor tba varioua fBnua of .pwr-, BrarH fmrer, Mi-laa aal
,,t'.-r rtliaaill ol chUdrtii, the Kt-i.-r 1'illa auay be aa/ply tnd
.urrlv . i-lird upon.
i h.-ar S|ii-< ihe. ar* rii* prparripti-n. of 1'rof. HI'MPHREYB,
... d foi roart in bia rxtrn-ivi- pr aet?e, to thr pr rf-..^ wri ot
kkh-.ih li. ba* deroted tba latoarw ? of 4 .,(? ii.iv- knowk'dg*, et
....... i. an.l -tudy. ?._,__'_ ? ,
Ibry batonowWeBbeforotbop blir f..r fiv- y-ar. and liare
rtrrvwlt-rr Wl 11 f--ltlru opilliou- froin th* .iialiy tlioii^iai. who
bikp'ti.pdthi-ui. , . ,. _ v
Mu.pl*. Aipp I" ui lutrui.y, t.-. bnleality. or da-?pr. rn*y Bove
ln OB - .lu- rradv la-oiir.,- liid u-1 ot lh.- ptrrnt. travrlrr, nairso
ur iiikaiid. und bava beeoine tbo taui.i- i-hy-nU? ?ad ma-dn'-il
sdvl-rr of tbontandt offamilies. Nowha-r* v?hrrp rh y hxve
be*Btrttd withont Lakinit brm appio\.-d. mh I ihrir hirha*st sp
preciatlon i- inioBg thooa wbo wx\> kuov.u thruimmpHta?d
moat iimn.."? Iv
Kkpry tau.ily will Ind th-a* . PEC1FICS all they b_v*feaafl
r. . i u.it.t i.ti. d . pn...|t. r.-liibl-. -iii.il- a_d p?ciexit; t ftsn a
fria ud in nred and a f-.irud imli-rd
RKMEMBKR.
That thouaauda cf th* n.oat ajifta-d snd iiita-lllffa-nt mlnda in thia
roi.i.try aiul Europ-, _.-%.- loug.iiiti- giv.-u in tneir aJL.rroa-- t<i
II. nn I'ratny. audpu pl-) tt etellwitwy ? -11 c*sps of di?r*?*,
;or (hpni.elvraand IblBiBa*
RK.ME.MHKR?'lhat ih - -..- BpeeiBct are mnpnAf bawatap tfl
aii inatsi.-*a and in all rsara. Habir. oaa tii-i..- tii-agrd, iulirui,
i.r inkalld '.n'tli. in. wilho t -l.nig.-r und witli Ir-uebt.
RK.ME.MHKR -That not only in long -tnndinfl old roiuplxlnt*,
hut'" re. eut-ii-i vi.-l.-i t .ii-'-.i-pa o' Co- moat .linf-ro-ii rharao
(tt IIui...-.ipat.1 .,-h.i. prmed its .upt-riority t-a auy utiK-r tjAitoi.
iu rpppatrdlriaU
RKMK.MHKR?That H-rppoi-thy la au-talnrd uot from kt
tb-.ii.a md d-'-triu-a b.it fro-n iti. duily au-l uourly atw?-a>*%. in
i urn;g the ai-k aud arrp.iing di- ??
Rl.. lKM_Kll~'lhat it ia th- Ittile Uk th.t lril to fm* oors,
ll d it i? littlr ailiuriita that ut-gl- kt-d. 1-ad to grav- aud tertoTt
il .-ai4*a
RF.MEMBER?Tl tt you hav- it i-i yoi.r powrr prouiptiy jiS
l lresaiit! v t" retnote auth <*o_pl?i.t- -t tl..? b-giiiiiing milai
pipventgrav* dis4-aara.
liKMK.MBKH-Tl.at thia qratern ?at,> -oB the irrugglitg,
ft ri ing, ind d. -rptioi. u?rd to ^-t other m. .1-.-in- takeu by cl_Q
diPii-alvt aya njuii-'iia, oi-.en daia_proua.
R EMFmBER?Tbit tbo evlliTiuR ? ?'" ...-h itruf^ir- gru^
nlly uiore than .-T-riiu.tncr all tur good that may be iT.oa- by th.
ii.. il ii..-Ibat t.k-n.
R1.MKMB1 R- That Humphreyi'i ay.t-ni of Homeoyat le
peeia - divrata thr pnv.ip pra. ti. * o! tn.. .y.trui of all pa-rp pt
j a.u uitricai-y. to tliat tveryb.ady may u-i- laoui wi'had.sia
a'ge.
liKMKMl.KR?Tl at tb* .-i:reo'a aintl* c'ronia-ailraimt.adrh
i a ttlet l ataril.. ll.eda. be, ot BaB Rb. Bt, wiil uiore than kn
? n p. rav 'or th- root ot a (bfl . t
KlMKMI.KR Thattv--ortur d. Uars Inveatrd inioaaeof
-p , ii; |?, i, ,-.'!. will r.-lnn. many '....-?? it- lalaB *o you ev-ry
?.. i. : fn .-ii- ui Iroui suxirty. prVvt-iitioti of dlsa-a-e. indabio
Mi i-i'.-i.
Li?t t>r
Hr.MPHREYS' PPECIFIC HOMEOPATI'IC REMRDIS8.
Ho. Pri.-e of ai:.gle boxos?MBB
1?For Fevor, Congettion, tnd lui'.-.i.inati .n?llrat, I'aia,
Kr.tl.-ffi:ra.. B
t? For Worm Krvor, Worm Colii-, \ oracbui Appetite, WaH
tii.gtiieBed.IS
3?For Coh.v Trrtiiint. Cry.ng. and \\ aksAilnese, Hlow
Orowth, ai.d Ki*t>lr_*>. of L ' nt-. 25
4?Fot Diairl.t-it ol t l.iUrpn or A.iiilts, Ch.-iera luf?it?>i, aud
. on.nier ( ou.pl .u.t. K
S? For I'y.ritery or Kloody Klax, loli.-, Oripiugs. BUioaa
Colir. Fall Dy-piitrry. Bfl
fl?For Cholrra. Cholrra Morbaa, Nauaea, and Voniitinf,
A-thuistic Rrpatiiii-g. 25
7?For Couiht. Cclds, H-iarseoeai. Brenchitlt, luttuti?t and
Sorr 1 liroit. H
I? For Toothache, Facrakhe, N.-rvous P.iua, Nrur?gia, and
Ti- Doloreox. Bi
9? For iletda.T-.p. Si-k Uesdaehos. \ . rtig-'. Kotb of Bltaod
tothellead. IS
lft? For I)yap*p.ia. weak. a.d, or Jerauged Stotnach, Couati
psti- r. Lik. r l oi- plaiut.IS
11-For Suppreia-.d Men-ae,, or toanty. or d-laylng, grern
Biakup...25
12?For Leuk'orrhea or \\ hites, b.-arlug down, too profiisa
M-nsrs.19
13?For Croup. hosr?e croopy (Juugj didi.-ult and oppressod
Brratbiug.IS
11?For _ alt Rh*. ui. Crnity Frnption,, Kryaipolai. Scald
li.-sd. Barbot'alteh.16
18?For Rbenuiati.ni, Fain. Laiueiia.t, or lort-urst ln the
( hp.t. Ha- k. Sidr, or Lluibi. X
ll,- Fot Kevrr a.id Atue, Iiata-rimtU-ut Ke>?r, Donib Agur, a 'Id
Inva-tt-rnte Aguet.18
17?For Pil... lnte.-naI.or extrrual, blind or olr^iug. re<ent
or obatiimta. IB
18-KorOphtlalii,y \l -?k or IiiiiainrJ Kyea or Ey-liis, Kall
IllgOl llork.Sight. 50
19-For Catarrh, a. ut.- or thr.ii.i.-, dry or tlow iug ColJ ln
th- lt-..-! hltueiixa.98
20- Ft-r ll io. p.i.g ( oagli. al.ortiuiiig and paUisliug it, or
Spaaiiu.di.- ( ough. "iO
21?For Aathtua, oppr.a?? -d. tlirri.--ilt labored brrathii.g. cough
ami expi.t-torstion.80
'it? F." **b ..i.t-liaiges. noiar iii tlu* h-id, Lnpaire.l Bt-ajtuf.
earacl-.8.
28-K.i. 1.x. KTlt-i-pJ l.lt.itl-..:.i .oii.ila, Swellinga,
.inti (1.1 l 1 rra. .... B)
.1- li r (i. ;i- i.l I'.-l ilily. l'liy-i- al >r NerTOOt WilkntM.... JO
2i- ?vi Ui- p?j FlaldAa niiuUtiona T.ii.iJ SweUiuga.?ita
_CIUtj Ml :- tl- i.?. 5B
Ifl K. r Sea **i ki.a --. Proetratlon, \ - it.g . Na.. *a V.,D itiii? 50
T. l-or t'rii.ry I'i-....-. dr,,-.l ReBBl tal uii. l/lrtit-utt ?T
l'ainlul I ii.ioa.*?
Ifl? For S.-un-i.il En i..ion?, invda-itiry Di-iharg -s, and k-a?o
M-.iii. ut ProstratioB a- i I>. bililj.W
2?-Fot Sore Moutii or Cik-i . mi
PKllr'.
Tho entlr* a.t. rase of Tk.ei.ty eigl.t Urge visl.. ln uio
roecw, .ml Book ofDirrj _mm....._.,_....? ?? ?~
Ctao of Tweiity laige ti*l?. m ?8f?888l sad Hook ot D.roc
C.-r . l" ttn i4*f'iaige Vlsl.! plalii MM, a?-l ?*???* "' V""*'
ti. ns..?;,?_???;',,' ?
Caae of Fitt.t-.. bosMfBOO 11-l.-l. a?d l!.->k ot D.roc
ti , . ? *w
( s.s ol any ."<U boxra Ottm 1 88 W. ?>'*? ?a*" ?( ***** . ^
araa aaaaai Baa Vi.V.! V. 'i'rul.t.-i. mi hq*k laa.U ??
OIR RKMKltlK.S bi MAIL O.t KXPRRSS.
W* flggrf th-?a Rru.r.li.... bj th- aln.lr BflB or full .a-*, lo tay
p.it.i thc eouttiy. l-y msilor flBSflflflflafeflfl af t-hsrgr. oo rt
j ipt t-i th.- pal.-.
N. R.-Tbe boxes Not. 1 to IIaM BBB- dxe. Noo. lflto I*.
, i.o.gai.-aa-Bfl Bf a+i ? -H taaafllai Biu-tbew
ii.n.il , rr.l. Tho vlall B8 --B8BI ln all- aiu' pri.-*, an-i ll tr->d
lug !'..r s vlJ anti- aa all.-l.,. i. .- BflflflflflBJ ou thl* P*"01
I.ook ot. r thr l-at. n._.' up a MM of what klu.U yoo ebooM,
and ii.ilo.e rbe snioiiiat tu 8 M8B?I BBB or alauipa, by naail t?
.... adtUr... st No. tV_' llrosdwsy. Nrw Vork. aud tht niraHaliiiO
wlll Irduly rrturu.d by mail or rxpress.
A(.K_!T_ IVANTKU for tb* B_B8f our R?ui.dl*t lu ewa-T
toWBOtt-oxT.uiuoltylBtiiel'?ltrddtst.a Addrrs.
Dr 9 Ul'MPHREYBBCn.
Mo. 5? Broadway. ReW-Tttdt

xml | txt