OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 19, 1860, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1860-05-19/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

_n_V_lVV H ATI'THIA Y MfNV lr>?WA1.T Wta-T
Rm_N-b?eJn\s OF OR-.J. tOMPLETE. A S?p,rb
*?_*?.. Pr^Lir'-T-. tt-*, tnd elee'ri- w-rrti.,; of NValt
wTr.,Ta!^^ pr^'eal 2p*8 b, ue ln eouiplete ferui for
4-1 , T NV. ia.i.. you to read f->r ym-telvea, Irreipeol
?a.i .__?!.. tine le.ifmeot. ri the trilrr*
,%*_f,-. T_a?" ? Wr iW ?*n?lv** rf the maeri.l and ef
*T _ f Tnt* kos,,..-rPoen, ?iib all th? h.-l
ITHl______ P iwr preaawork. ink. 1 indlt.g fcc , tl, ,i rt i.aapmii
^^,a.',',,rB,i.il,o'i'-et ?.nbn.ai.Ablp, bey.m I anttl l| i
___._*ever _?? pa.??*d ( ? our k11.1wl.-d5e.1* tb ? orhl.
?__TiI^lVANF.S OF ORA83 IMPRISiS" t enitll
l.rot-l*.-, rolle. Ing Ai.-nai. and Europeeii ori i.ia ..1 -n ti,
__st I?4p'. andtWond ,1-.:) laaor, olVie " L*BJ*_" T 11.
Loabaii- la s?Bed bv ua a- ? rlir-ular f >r gratnitoua dlrt-.
??J kaill be aenf fir* U> any oie- wbo with.* il, onapp l a:i .11 b.
8?irr m Maii-Wewatid the newaiid mniplete " T KAVW
OP flBf-B." by __?, 1- <s paid loBJiy pirt of (he l nl . ,1 S'.at-.
? NBB^rfirlaa^tkm.. ^ ELDR1DOE, FnbHeHeri
Haa IMaii.l 118 Waabiiigton-at
N
R
OUTON" llANU-BOoTtO BUBOPB.
B
.".
W
IIAPONS YOM MY FA1T11.
Ri tlu-R.v F H Marikmo
ot Toronto.
12lllO. 41r*ges. Fl.xlMe Clotb.
Na - tenta.
l'HINNKY. BI.AKEMAN _ MASON'.
Ptibll-l,.r.. No bl NNalk.i .t ___
I\lN.^Mi>KKs KAIlaK'UD QWlVR.
W lilT THBT 8AT.
" Tbe l^Bt On.de extimt "-1 h'iti-b NN lur
' Asi-liaMenap...il.le--|S N Dttp t h
tt 1 f\ A 1>AY can i>f wa<i?' by Ark itn m every
OT Illco.u'v ta-tal the following ti.ba npt ou bookti
?*Tlel_er_ Imr-endinf (nsis Disae, ted." bv Jii.l.-e iNolt, or N ir
luil.1 ?-Tha^te ' SirJol.n Frmkbii 1'i.vov,Ted in '
Sc tkraan- ' Tfce l..fr Tr.keU. aud Adkent,-.:!
?- 8oto tlie Ditcoverrr of tb* Mia.i??il'ld I.it-t" (.-o?t ;
aiiorat) --Oodf-ev". Thrilliiu Narn.tte 01 the K_.? Ar.tb
RxlatTWan ta Bearrf. of Str J.-hn Frai?lin." All theee workt
_ra.hMt.atifi.llv iliiistu-ted nnd I'Hjiii-'. I- b.din booklton a. Lirge
g^Uiilow^. J.T LLQ.Ii. Ar1 P,r-'i.P.'..',.l.',bU.
Qlmnscmcnts.
ACAPEMY OF MUSIC--SATURD \ V. M.iy l??.
HILLFRS M NV 0RNT0RIO-"SAI'L."
p,?W.,i TIME IN AMERICA. by tke
OF.RMAN l.K l>, RKK KS't SOCIETY, underthe dlre ::.-:i of
M- AORICOL PAUR.
Tbe 80I0 Parta s,u t Tv Miid Zltunieruuui. and Me<ar, -
PMl. Mayer, Wn. Steluway, Pi -!.*.
I).a< ij. opea at " li ronmience at 8.
Adn V?l-.n. SB , ? i. - ? lle v *>, .-ait.. Ticketa an.l Booka of
tbe Woid. t*b* h*d ' Breusim S iiar.'-u
l?.i. k l.ti- Bchubertb k Co., and (' Proa. aad at the .!...-.
s E. STE10ER. 8ecretary._
A_M.'M,S1 AMEKICAN MU81UM'
RFNOViTlI'! EHXtKOED! IMPROVF.I)'
P. T BARM _ daiiy. and pay- !,ig!i.-at
-ri.-ea lor aii rarloaitb -
.1IRF.E 8PEI KLI l) I HOUR TRiHT. NVKIt.HINC TEN
POUND8. are awuuuiing ln tbe kqoaria *? i'"? will be paid for
^"j'n'pa'n/sF C0IN8, NND (iTlll-.R CITRIOSITIP-S.
Piof HlTiTIIN'-v tb- LIOHTNING CALCULATOR,"
will add BP i"l
THE Llt INO " NNllAT is IT ?"
An anluitl th..t luught l-ut rannotapeab. ?__,.,
18 IT MAN . ck. 18 IT MONKF.Y 1
Over ONE M1LL10N OF OTHER CIRIOSITIP.S. inrlud
lirxTuTe laEABNEI. BEAL. BABx kHACONDAS. BERPEN'I
pImILY, ORAND AlilARIA, HAPPY FA.Nlil.Y, 1.1KF.
_I7? WAX PlOfREB of A. \V. 111CKS, JACKALOW
JOHB BROWN, at.d..f n.any tvther-.
TH18 A1TI RNOON at 8, Bonrlraulf.dran.aof
IM.r (1k THF. CEK RET ON THE KEARTH.
Mr C. NV. Ci arkb. und Mtaa Emii v Ma.TAia?
With _ew ac*nery. n.- -1, . tnd
iLirxiMTKl. Taiu.raux.
Y,\ ENINO, at :}
DANCINd 1-v Ni'ile AUOUBTA After whi h,
UELAMD A8 IT WAS
*iil 8* rep-*t-d
Mi!. DELMONTE. the FORT: NE TELLER.
Adinit?n.e 10 eterylhtaa '-fl. eaatei Parouei. 1* cent. extra
Cbildreu auder ten yeara. V> ceute, aud le tbe Parquet 10 ceut
extra._ _
WA L L A t K ' " THEATEB.
NOTICE.
Changr ln time of rotm et, i, gdariaf the rr.( of tb- 1-asOU.
D00.-I0t>rn i't '? to ronillienre at .': O'clOA'k.
LNEXAMPLED BL'CCBBB.
TO-MOHT,
Ai.d
EVERY MI.HT
TILL PURTHER NOTICE.
Ttei*ik ai.d o i.-iual 1 ou i Draiua, called tba
ONT ilLlNH R'll.'TE.
By TOM TAYLOR.
rVcrtery by Mea.j? I.hc. tt ou 1 und t'ulbert M__aC by Measr*
Blt*|>el auJ N'.-ll. Me, ' ..i.i al llepi'ti:,,Bnt by Mr. Vaa llatteu.
Appoiutmeiita I ;? Mr. lin.ouey. Cortuuiea by Mos.ra. aTkaatJ
and l'<?a h< tei.
Ln . 1>. xi- r ia-. .dt.iit irer).Mr. Ls't-r NVallack
8b .-M Itan.ou IraxariK. C. R., ex-rerfd-ut at ?.-v-rai
Coirts).Mr. Rlak.
Maj. McTuik.Mr B. .ujiham
Mr. Lovib.it d ia S.ngapot--1,.. r lutnt.Mr. Ylaicol
Mr ( ol'-p-pper (i ol the Rudgt-ryp -re
I-islrid).M r Dv -tl
Capt (laverug (ol Ibe I nmnianaei ln-Chltfi Btaf)..Mi. 1-1 ??yd
WoUwkni (a drtntive).Ml - ?l
Cupt. Siiutrt (o.' Ibe Pui.d (i ". . i.-r S_bo?_i).Mr. Lev. rt
Liuipel (Sir Boiouion'l uutn).Mr. N - un(
Mr. IlBrtbilv (hrri othk'i-r oi the Sltuooia).Mr. Beraafl
Touie (bi-ad Ataj? ird).Mi. Uaka
Htewai-da, Mn. -, L-uh ara, Paaaaougvrs, kc.
Mrs. Bewbrifbt.Mra. Hoej
Mra Leiibvnd.Mise Mary Oa?io*
Miea Col-pepper.Mra SJoan
Mra. Rabidu.JIra Yon-ig
Mr*. Oreauiwo-id.MisaTree
1st Ayeh.Mi.. t'ur-uan
.d Agah.-Nli-a Pyae
Feaaala Passeng-rs, &.?, fca
Tlie eventa of tlu I>ra.,a are .i.pn-a- d le tran-plre in t!ie y-?r
'(SIK, durirc (lt. pn?..????? '.iu? T.-ii:.-"11 ti-.d 1 )ii
BBBtr stesin.l.ip 8. np Ibe Ii - _ * 1 ? uti nas--i'g4-n i'or
bi et 01. tb. <).. rlai <I b- ta fi ? Ind * lu Eugutad.
Synopai. of S, ct.-i v a. d ? -u'a:
ACT I t
THF SALOON nl' iilE <kIMOOM
IN.iKR THE POOP IU.. lk
ACT II
THK POOP DEf'R OF THE SI.NIO'iM-toward ev-iit'.
A TRur:t'.\L SUN8ET SKN 1. - ENINO lo the RED BEA.
AtTIll
CORAL RT Kl IN THI Ri D SEA?8UNRI8S.
BTRIE1NO TABLEAL' and FINaNLEI
o 1: sk i! n e .::
Ib roi.-aea-iiiei ce . ? the nifhtly -neiftewa to witne-a
THIS UREAT SL'( CE88
To prev.-nt di-appoiul ent lo obtatntng 1
Thtk red ,tl .e Box 11
TNVEL'NE l>\,S IN AUN \N, E.
rtOTT<?.-\N ,th the t-ta.ptliat.lhe Piea., tlie Fre?: Li?t en
tbely an.peuded
LAUKA KKKNK> THEATER
Leeseeand Man tger.Mr. Ji,?kph Jar-'Bitar.-k:
8ta?e Monager.Mr. I
Mxiait? Mr.eror.Mr. Tho:--a? Babet
Stenir Arti-t.Mr. NV 1'uye
M'.MMl'R BEASON.
P \TI RDAY. May IB,
COMEDIETTA AM) U17RLESQUE.
Mr- J.iliN NNii'il)
Mr KMETH JEPPE-BOlf,
?
a lALENTEil 1 ...Mn company.
Tbetv-rf-.n auee wl - ?i:b th.- ud'ni.-ibie Corn*
eadb-ttaeiuitled
AN AFFAIR OF HONOR:
Ot,
A Deat i> Ditv-.a.
in wbicb Mr. Josa-ni: Jeferton Mr .lamra Bimmsndf, Mr.
Blall Mi.? Hettv Nl urr. 11 ai.d Mi-- lone B rbewUl apoafla
TB I* follokka'ti bv PlBIII >,.?'. atMf-illg li .1 ? -1 ? ? I
THF. IMISIHI.F. PR1N( F. Or IHm I.i t.-ai. ..1- TuiltariL
I>*i.i?.ht> wtth ne* Btt rrv i.y Mr II
Oiertur,-, r 1 pi---al ? ipresalv hy Mr Tli-.niaa Bal r; lh,
gi/.ed (?<-,, ,ir A, ?". r- Mra John W-... aa D-.n Leandei Mr.
Jo-pb .1. ft. r- -a a- tbe 1 r. te F rlb -nd. - ip* rrted uy Mixa
T't-nielu Jefl'r. .1.. Mn. ( lianfrati. and a talrntej Oompauy.
|,.?.ra open at "\ I .?ly.
hox on..- ..peu feaaa 11?I ?'>?
WaWT?B <;.\iki?i:N.
TT MAX MAKKTZI.K'S ITALIAN OPKRN.
BATl'RDAY, May lit. at 1 1
( LOBE OB TIIE BfABOal
LAST ORAND (aALA
MAil.SEE.
Ve-di'.- HhBh ia ,-rk of
N E H L' C HAD N E X 7. A R ?_
WINTEE 0ABDEN-8ATUBDAY, May 19,
kr. n. b perfori- ati? f-r th- ll.-n- fit of Mnie L-.ar.-tti, tb
i- aster pie-4- of ' I ti \< V, ,.:. f I.i Clif*, roturdie drauii- iu fnar
aitfw Ilenri.tta- m.d Cbarlot vaaderUl*, la wbleh Moa*. Lau
n-tti will play 8 ditt-r-11 i ha.-k. t- ra Fo: i?rti-ulaBt, 8*8 k?ta
IE0. CHBlSTr" MINSTK?L8 at MBLOs
BALOON
THI- I NKNINff.
A M'.Sl ( OMICAL Pl.'? K
OEOROE ( J.RI.-T) int.;-iiin inalrbaracter.
NMNV BALLAD8 8ONO8, Rl RLEBQUE8, bo.
Door. open at 7- to rouuneine at :. Tb ke'.a i5 eaButs.
T~iTe okiginal genebal tom thumb,
Till BM ILLE81 MAN ALIt R,
ATl.lliltAR. HALL, NF.NVARK,
l N J ll. MONDAY, MAN IL
Tbe little (iei.er^l i.i,|r.u.Bt Met'-|- itan Hall Je,--y (ity.
May tt aad ?
NATIONAL ACADEMY OK DE8IGN.?TW
Tl.irty brih A . | t?I Natlona] \ adeiuy
of De?itn .-,,.,.ti-..-?? (ir. .... - . ? ., never
l,.-f..r. . .- r.-l - . ;.. . |..r ?..._?..., at (h*Oa?
WXlt-et , near Broadaaav Be*ao_Ttekteta W centa. .-uuile Ad
n.i-loi. Kieutt T ADDI.-ON RICHARI) Col Sn. S. A.
ADA-iaS'* CAJL-fOBiai MENA0EK1E,
Nf* P. r 18th ?t s',.14tii-av ,
OPF..S DAY AND EV'KKINO
P. T RARNCM and I M NIXON. Pronri
a, .?.R_-_Tf'-8T POVELTT IN AMERL
J. C. ADAM8 tbr old CalifernUTrapper of '4'), exhibita bis
nocderfu. ' o! ??< tio,< of
WII.D A.MMAI.8. FROM Till P\( IFK
ai.dPBfW.ai. I.NIR> DAV aad EVENINO, from 10 o'clock
a in Hll l"at nlfbl Tl r c >lle.tU>u luc
HAMIMi, SiN'r.JNo, CL1MB1KO, ANI) VAL-TINO
Also. LIONS TIOER8, OBTRICIIES kc,
wblcb Adsn.s. aMI.'. .-t u.teital. d.ii.g I,. _ay n,J erenlaf.
4SW-C?Uy at 11 "'ci >ik s ru.,8and
THEY ARE PED DAILY A'P l O ( L<)( K.
Adrulaaiou. Bi '-euta . Children ui>d_r 10, 15 , e.,u.
G
PAIxACE GAKDEN.
LABT TWO ORAND PP.RPORMANC1 S TIIl.s i,AY
APTFRNOON bt i, >N EMNU at '
THE OREAT IIAMBUER, ROYAI. WIXARD.
Reteived i.igl.tiy witb xtorun of atapiaii"* Mad SAI.l IWAMI.
It_a*n Pianlat. ai.d S.g i.KOPOLD. tbe briliiant V'i*__tt, iiil
app-ar AdiuU.li/u i-'vauU JL ito rd soata 'J> teuU.
Cioo.-EK msi'rnrT?,, monday ifHUO.
' Mar .1 ORAND fONOER I' of SAORKD and IBOI
l.AR MI..ME. for Ua* llENEFll'of Little MARTiMiW
V|l S ,tl r- wetl known Simda- School rocal.at). a-ialod byrtM
ratab. ,'.ai 'IREAIA1NF FAlvflLY, KHHI I' f-OPIH'* I ?? ??
I^A^ .-? HOol. Vl)( ALI8T8 and ahout FO.'K ?lV'? !
( HILDRI S frora.?. Rundaj Beheolaia New-Yarkaad ??"*_??
Ijn. 'li. IB'-, ?.eiit. la-r aaleal Kirtb. Pn-d. A <'_? ?i u" _ ?
VAhtcia. Noa Ml a.d W Hroadaay, and atlhadn-w. U?>n
oj*u al (1 to comiiaBii. o at .| .-'. LhA. &? P'oxiamuur.
No'l.l'B froin tla? Prraa*. -
"LtrtlB Marlh. Davle.A-Who i. aha' P^^J^JSKT
lit.ie -?;,.. tha. ever ,1 ..rnaed thr a... of ... MUe, -MbUe.
S!,e la ihr d.nxhter of a de.eeeed i-er_> man. a i??Winat
,.v.e).r, who l.a* Maaa for the laenehl of many H.n..l.y
?^^aW-rxStrraBi.... .??*,,.,.. *?
-?,,- eili.t ? 'itn n..nVhBI o,er four tl.an.l ' O, I 11 bfl ? |B_d
'?;^'V,r."i-!f".!-",'l'l l.-M.rll.?aaBtho.i<nal for lha moat tra
.V,' ,.?tl.i,r.t.<" hearty ipf-auaa, nnd ahe really tueritwd
Il .iiera-a-rive,!.---- It'o'ti'-ianil Adwrtl-ar. Jaratf City.
???||?. !i.rlerirldipi>!?aed voral p.iwer- and ? .If."?* nf cultl
Miiion .? far beyoi.J Iier yeara a. to ha aln.nat a prodliy."?
11 , okirn Eaxle
T" Little Martha D?\-ir. we cWe Ihe palm f.ir hei ' Willia
Oiav ar aaawex t" Kiti\ ("Ivde ' Bhe la la a little i-iii.-l. Her
|.i:iiraa-,neairl]a \. err uln lraMe."-| Drei'kiyn Daily Timea.
?? I l.e n u.i. al laleell ol Uae Trrinaiiie Fatnlly ar* tlie aurariae
t.f all wtaBhaai ilni..." (Biooklyn Daily Eaxle.
? I.i! ir Alenio. the li.imoroiia m.-.-iat of the troi.pe. ia a baat
in lilmaelf."?|Piin.liki ep.ie Daily Piear.
NI B L 0 '? SAID'll.
Leie<eBndM,ir.?-r.Mr J If Nixoa
Nl.V'N S EQUESTRIVN TROUPK
Froi.i \.!l. r'a Hoyal Anipbitlioater. L-.ndoa
SATIRDW ArTERNOON AND EVENINO, Mxy 19.
LA9T MOHT OF BLUE REARD.
WILLI vM HANI.oN'S UREAT PEATS,
_r*C_OB with hia I il.-ut-d llrotbrra.
All Ihe frat i.-.turea of the lin u? reprtted.
ELLA Zi'VARA,
JAMES RORINSON,
And .),,. road nf the Troupa.
On MONDAY, tl.e tuperb owtratlc la. . .uiaery tale of
tlNDERELLA '
Will br r* rCormrd. with at-venty hvt. Jiivonile Artiata._
Gl l.M.Y *? ('A I.l.I.RY,
No TBI Broadway, tirat t_aa_ below tb.. New-York^Bote
Ou Exiribition.
THE DYINO TB-( I VI SK.H,
and oth.-r rli-t-eut alartl ol Statua:-. l.y taie c.-lrhmted SeulntoT.
( hrvalter Pettirch ol Rouie, pupil of IM woild-r.-owiird Thor
walfdaii. _, . ?,
Ut at OURJa-T R 80W. hy tha aaHaBaHia ttmtm tt Fbbb
Artr hh\" pa-euredatgr.at rxpeii-e ?be ahore worka ofart, aud
l.aviii; htt.-d np on. oftbeStudioa ia tlirir r.talili.liiu.-nt apart
lr?k'U"pHOTOr.RAPKir EXHIHITION OAUOT,
are confident rhat a vi?it to tlie aaaaa will h? aratl n pauL
0] I ?-.... 1" ?. m. till') p. m. Adi.iia.ion, .?-..-rnu
N li -The PbohpfTaphic ExhibitioB Galleiy - ope. far Frae
Il-p-- ? i- tidSp. ui. _
1>AGES VEM'S.
! THE t ELEBRATED PI( Tlllir. OF
VENUS
(illl'lNC A'NEAS AND THE TROJANS TO.TIIK LATIN
SHOHE,
Ii now on exLlbltloa at the
ST' ' USAN'T INSTITt'TE,
HroadHay, oppaaaite Iloud-at.
Ailm!a-inn CS r.i.ta. ______________
rpEHFLE of MAG1C,
1 No 4H Broadway,
E\EKY E\ENINO DURING TBE WEEK,
At --..'.'?. ?.
ORAND FABHIONARLE MATIN-ES, at'.'' o'rlo k.
.v \\ l'.DNESDAV aml BATuBDAY.
(i ?.!?! nn! flillflBti MBBBBBea nigi.tiy witueaathaiii 0:n
,.,,1,. ..-,!-i.-a.. ASTOI.Nn,Nn woNHKRS
O:" tbt- worldr.nowiieal En?!i-I. \Vir_id, Vnitrilo'i'iia:, and
linprovi-Btore,
JAI ons.
Aid thr Irriaiatibla ro ni alltlaatM
OOBLIM BPRIOBTLY.
.',!. laalna Meaaata a.-tirird aaeta, IB a?da_
RaIOZAKT HAIala.
ltl Tl!IS (BATl'RDAY] EVENINU,
MOORE'H MtlSIl Mi I.oniKS.
THE LA8T NIOBT OF THE ENOAOEMENT.
Ol BTAVE OEAIU aud MIBB MINA OEARY
In tli. ir ponular entertalnment, in ? bi- h th.-y ,m| tha
OEMS OF MtiORB'B IRI8B MELODIES.
Adn iaai'-n i'' reiit.. Reaerred aeata N) centx. _
0\V cn Free Exhibition, a choice cxilloction of
OTTj rAINTINQ.S,
a' VVIMTLOCK'S OALLERY. r>6fi fanal a?.. wr.t of Rroadway.
ilgf 5U.6.
N
1>AUL WEBEB of ___a_rlphia, beaja laava ta
I.i- fri.-nila, ni.1 a:iu.trtiip of Art c-in-r .Hy, th.t,
deaartorn f'.r Et-rona, he will SELL ^t Al.'l'
TH'S. ? -ti 'ha '.--h oftfay, At No. Btl Ohr.-n.it at.. PbiUdalahla,
\..r;..i.-produ. :.up Broan hi- aaa D.toar-borw_aafcwaaoioa
vt.k- fro? oili. r uti-ta. (-|ilK|..xur? tail br ohtained at Ihr
BAM1 EL T. WILL1AMS, a_4Keaaor to WiUiun-, BU
?ea_aW_Ua1 N I'-.-oddvaay^_
1V0BYTYPE8 HALF PKK'E.?Ph.it..grap_a
half ini.e. Vnrn.tt. P) ..t"-ii>ha. Ai..br..tTpr.. ,-tr.
LaWKENCEOALLEKT. Wa. Ml llinil-v.y.
iDants.
4 BITITATIOll ia traateel for a reapi?etabie nnd
J\ r.-n'ri i yoaafl Oe-n..... Woa ta la ? artrata Ib?Uly, la cily
K. UASHi.lt, -nd IR.)NE?l orjj-neral
Jil'l -E SERVANTj ia a rh ro,._h. K "d, platu Oook, luideiaiel
leiat hmadiaaa, nmjtj at N.. ti>:, brooaia at
WA.V'J'ED?A hifnation bv a competent jotvag
TT OtrtaaCBILDRRaNB NUKSK; h. a n.at Srwer, .uid ha.
h.-rn aecuatomed to tl.e cara a.t Oluildren. h-a n" .?!;.? ti-n |a
t_ie coontry fer tb. S-Xumer moatha \ ha. th.-heat ?f i-itv refer
? i. r I...IH htr iaat plaea. C ui. or .iddroaa No. IH (J-tflt Dlh-at.,
-.- .i.rl il.H.i. ha.-x i-...:n, '?r tw.. daya.
W'A.NTKM?'B* '2 niiirit oBURjiitR rootti Wb___b_,
TT BlTUATIONoi onr .,- _ood Caak, h^kn. I'a.try, ko.
or to da W-.-hiii- and Ii?Bhu; lha other u I hambermaid,
? - rn! L .ui.dr. -a. Both hav.. .-.m-, ll.-n' eity
rrferenca. No otj. .ti..u- t" .mv p.-rt of -In- . a .ntry. .' iU a'
Na "" lil.-ei-k.-i??? . Beat Bi?adraray, thia d..y und BtaaMay,
"W'ANTr.H?SI'I lATloNS l.y tw.. %v.'ll-rec.mi
Tt niended, wllling, and oblicinx flerrnan Pr t -t. .t fRrli
Oaa i-'i -erya.II ooK ..n-lliXKEK ferat rate W\S!IK1! and
IRONKR; tbr other, an ex.arllrnt (HAMBEUMMD and
Si .MV1K1.S.-4. or aa NI RBE and BEAMBTREBB. Nool.j.-r
ti OB t :u t<- tho . ountry. (aU ut No. IITH (ith-av.
A
YOUNQ MAN cf srot.il badaeaa expi*raenee de
air.-a a -i!i.-.'i..i, in h Who ? -i!r DRY OOODfl HOl'SE.
tr t.. t ak" i l.ura" 'I a Ret .il Di-y (iooil St.r.-. Can r:?r i
Addreaa F. D.,oa_ No. 14.'., Tiihuur ortire. for
t?-. o daya.
ALL FAMTLlESwiiiitmt! GOOD SEBVANT8
- (ie'ii.an. I l.i.M?h. Iri.h, .-tc. att., BBB Bl tha IbmIb
Uttata aud Hi.u.e No. 13o 11th at , cornar of 6th ar. Coudn. t'-d
by ^n Au.eri. an h<dy.
Ht'OKKKIT'KR.?A SITlATiON traated by
a I.... k kecperwha la. b"-n Latha Bflaalayaf bbb of th.
l.-.-r-t 1. |..rtr . li'ii-.- in tlu- . ity lor tl.r iaat 14 y.-ara. IL
w-.i I.l ir> :-r a ain.ilar i-.Uthli-lim. nt wb.-n- hi--.ivirfpw.ilii
I- dalj ipprerlBted A notr addn-aw-d Hi'NTEIt. No IH
'. . .il.. ... Ptat in: wl.'-rr aad wli.-n au iut.-i ai. w may be
i.ad wiii be p-oiiiptly re.poiided io. A Metil Baaaa prrf-rr.-.l.
KA>s CASTERS WANTED.?Threa Int niaai
ar.rkli.eii can find at- idy amaaT_aea4 ai.d good w M ?? liy
addr.-aaaiix '11I0M \S RAWLINU, MoaatCaraaal, Conu.
N. B.-Tho-e at-fuatoii.rd to li|ht work prelerred.
SAFE WANTED.?A oHtd Hecnnd-liand. _M
dli ii. -ue l.u'.i.'- H o M.-t ba i baam
Kl.I.sE _ ( o . Ra 71 Wall--t.
\\TAMED?A ainiflu MAN ..f jf.-nteel Bf__lreai
TT ,: A _crd moral rharacter, acq.iaint'-J imoug mitla, wbo
, n ...: or tnrrl aad temkr hlaiaal Baefal laaWOOLEN
HOISE t. :?'. Baa modurata. Addr.-s Kox Ne. R1BI
ReW '. ork Po-t-Otl.. ??
6tnlionfr_ anb fancr) ?oobo.
AETOORAPHS.?A htiihII, Imt mkjmk kmYttrnV
. :ecti-.n of A-t".r .i.h-i> "fl-rrd |.,r -.1" Port_S?
I. ....- wBh pri..-.. a.ldr.?S . Box Ne 1 Oi P'-t Oitic... N.w
lai ( ity. Abao lor aale, A BTEREOBCOfE, wiih IN choloa
ttewt ' _
BARD BB0THER8 A ('(... Mnniifactnrcra oi
(.OLD PEHS. I_R aud PEHCILC-R-R.IU tl Maiden
On. Nrn Y'.rk. Maanfac'tory, Rrooklyn, Coun. Oold Pana
repair. d or rjilinnxed.
CJOLD 1'KNK and OOLI) CAHhfs^From $2 to
I +2(1 Oold Prria aud Silvrr C.p.-. from M centa to a|>_ aenl
by maii. Oold Pri:. em-hanxed. Daiuagrd Pena rrpaired for tt
centa. O f. HAWRER .Mar.uf...-tiira-r, '.4 Na-.au-.t, N. Y.
1JABCHMENT KNVi:i.oi?i:s.? Th.- Mbatrribei
1, t :-..' B_l ' -U|..ri'.rriiMli'y of PA1K HMENT EN
V ELOI E3 of Lrdrr fi.d l?ir_;.-: rlle
Probahly Iheae Env. ;?., raan lha vrrv b. t . v.r tmil la thia
conitry. and 'h'.\ UB ri . r.-d a- pu)..ri.,r to tlir Cloth Lim-d
b> in.- walt r protl, and r..n. b
LESB IN PRHK
BAMUXL RAYNOR.
No IU VVUliaxtl at
CQI'ARE KNVEI.OI'KS.? The aabatrriber hits
iOiu-i et ou' tBneaiaeaat"SCtUaiRR env K_OI_8, aaadV.at
th" vrry- hrat heavy -rbi'r Ui.l pa|H-r. and put up v.iih illuiinn
a'"l l.a.i.al-n. cjunrtri'houaand boxr..
'I | ... Rbvi l..|>a- ar.- now ronBid.-r.-.lth" mo.t faahlonable kiul
u-a-.I ..nd ,Sl ,'.oi.. r- 1...J ba-tt.-r fii'i'ly t I'ln.'lv"- ettl a atoiA
SAMIKl. BAVN'lR
No. HH VVilliam-at.
CTA_10-_---_; warkhou.se.
HIIKS'S
M.W r-ATENT EKASHI AND RI'RNISHER.
?laaoN- EOLIO BINDRR,
for L.tKiB, lu?..i ? , a 11 M-a -.
THE THADE J-I'PI'MED hy
AM_-HA HAItNEH,
No. 41 John tk, N. T.
LM.OTL \ .IANKH,
il BTATIONERB PKINTER-" xnd BLANK BOOK MANU
I vi ti RERB, No '.)? 1 uitoi. .t OrB-ra iflapaetf-fly tmt^tttL
JBnilbing illatcrinle.
Ii^scAUtrnc tile_
J For FLOOR.B,.
PI.EMBl IIS' MATEIIIALH.
CI11MNE. TOI-S, DRAIN PIP"!, ke,
MILLER k COVTFS,
I,o JT. I -il ...
tDatdjeo, Jetwlrp, Ut.
BAI I-, IM.ACK A Co..
PREPAHATORY TO RKMOVINO TO T IHIll
NEW KTOIU'l,
Ahb itow oiibnimi -ii.biu wiioi.b art.i-H nt
HICH AN1> KlaKOANT
JEWKIiKY ANI) WATOHKS.
HII.V.'.ll AND I'laATKD WAIll,,
PAINTINGH. OLtOOKH U.0 lllloN'/.F.aS,
8TATDART ANI> PANOT GrOODfl
Of oii ry da ariipibn, al grvatly r.-duoawl pi ...
Pi.,'1- . fnti tabb.,; tt i ! tm I tb-- prmwut ,.. opp -rtunlty ealiltra
I.. I . >? ei vti'h
<ffh<uure for Bnaiiuos fU.n.
ACKM'Y WANTKD ? A llmiwi alrcndy .rttftt)
li.hedln l.n.ineea, biiing lurplm , apilal ani unliuVal
er.dlt, wouldttkelbe AOENCY of a MAKUPAOrOBT nf any
kiipli- arii.Te ta g"?-d denmnd. and prhip. an inlerrat ln the
aaria, Replie- u.u.t I- made w uii BEAL NAMK tnd n?t i.enf
tawtatea adiliea..,d to CAPM'AL, through tbe Htt Oj-88 in
Nassau**. _
ANY MAlNTh7NrTi^|l4.0lK), by tnkinic that trimhln
of talliig npou tl.e ?,lt.rti.-i iuuu-adi .t-ly. at Ne. S83
Hiondwiy Ilr-.-in No b. will b.- p?t ln the way to reiuite *jO,0.?1
per imni.iii. vi ithoul s partide of n.k. _
nvrarroBS11 iwot ond sa L_?Boo_?-F8f
J tb.- Fihllitlon Oalf and Pu-?haae i.i. ?"?'""?vAJB
_.leP.tenledA.tlrl.a: tor the-leofPttent Right. f,d for all
__*.*- ?*?Mo ^5-J,*- Jr^-SkBB Broad w.y,
rropri.t-r. ef ti.e Patti-u. S-K Om.e,*tii,f Qt+Bmnm _
aJtt^ll**^^ ( -.
? BROPOAA1 fl Niill I"' r.-.-.'iv.'d nl thit offlm nntil
I i ., . r?( l PAHIMOTEN1 MFNT'inl SI.Amill
tVr h wkb ta tb* raie. *f aWTart aad Br**kit_ taa
nity by tbe Hoard of Tollrn be deemed projudiriel to tl.e publir
'Il'e ne-on or per<.nn. nrTerineprope.al. ni'i.t arree to ftiniiab
?ll ii'i-ol.?!. rnta for cetniiif. aiid bat- a .uffioietit body of cleau
i,,? t.. iiiii.b eafh bon.e orderod to be C.i.-l in on ' -Iav h.
t?eei> (I e hon.. of li a m. and 1- p m . and irlv np ni tl.e 5id an.l
!\Sd MttiouA of tbe Polire ;.rt ol l?i lor paj iin-nk
Rv uldel ,-l tbe Hoard,
OF.OIK.E NN. F..MI'.RF.K.rbi..friark.
PARTNER WA HT! 1 >?Ia a LJT RRARY I 'K
ItlOlUt Al,. recently ??t iblNhed, b t r.pi 11 ? Im reaalus u.
rirrti?tiea About t-V"1''" r-qulred Aa aenta Maaat aaaa
pr. f.ned Ad.lr.-at A 7. . Tiibiu- Offn-e, Boa No I l.V
1'M^'a?Al)VERTISER? A pcraon ol BEtaaaifa
h*ftaeta exaerWae*, drttaea t-> frm a -..nn-.ti->, Bt
PARTM H M.l NT.or riF.KK witb aeatt hon.- arbeer Ui
kn-i?l'dre ot bii-i'i-? ?o"ld be .-f v..- Aa A^-nt f-re-t.1.
li.hiiacu brnnrli "f any bt.?in-a-in thi-. < -tr. 1,1. . M> re ?
d-r liiut p. c.illnrl- ht. Tbe b-.teityr-fr.n-e will I.e giv. n
foriut. rtfty < -1 .""ity, kr. Ad.lt-K. li. lt . Tribane OB-*.
r|TO CAl'lTAIalSTS.? F(.r thc purp.'H.- of txteod
J j,,.. , ri li- i' ?-- Iwaal tl'."?' t,, -f.ii-o... A r-ti'l-'tnin
tartinglhia tu omitofn o ay irtll hatwa geadepportnnitj -ith- r
. . inv- -t - ' m ??. nt- i' .11. ni- i" thibii.i'.--. N" lanry proht
iu r aaaeataItaa? AA?aaa P. T R.. Tribune offi-e.
t*> I ll UI \YAN'iTai>?'ln I.rni. <>ut th,< tir-t
?m\ \\ )\ t niHclin. nnd-r a pat.-t t of (tr-a' vabie iu rhe
rnjfiiaa*lBBliina teenrltj ot, a fbra. i-> Ib*eeaatry, wRI tl
,??? .,. ? mi ? Bf v< ai : BT, il pret'erri-d by the l,".d-r. np ?
le?Vw a cli.iin el afTirti upon the macbtaa aal pate*t; tbe
(?i.i prooet i- i.iii he tnm aaa be re?taad ao*b; tbe i. . ler (il
ibe ri. t mai) en bave ?., aanrj in i. y -i,l'^ *'''? l|'.v;nn,i; '
Macbine on r-irnn.ai": <-r t nalary. AiiietB IRVKX I OR, 8 1
No 1.8*8 n. v f, -? 0?ea
(_o tDI)om it -fllun (Tonccrn.
I1_KE E8CAPE.?JOHN DECKLEMAM '8
PATENT PIRE EBCAPE ran n-.w br .en .t N'o.
241 Avii in-a ntt Pbe Eeeape lon-i-t- of a tartaa? jraa
laddetl uitb f.-ldit.g buironie- tlt.ii'b-d to th* bnil.lint, and ao
arrf-ffd aa t" fold aud t-fold wbea detired. lt lt om of Ihe
rbeipett beat, i-n.l n.i-l dor.ibl- Fire F.a.ap.- evrr pat- ut- -I
Kieia ba?ord ongbt ta be pr,.til-l --- itli oue <-r i.i.-.-. Fire
FkCtW>? n.t'l- to oiiier (and put i p i-u tbe heibltnt fiee of rtiarte).
.t.le.b.rte.tn.tii.-. bv ..pplyirt r.. JOllN DECKLEMAN,
No 245 Avei.u-A.. trtoT SPIl.SS N'.. Wlifaua!-t_
?* ? C. V. D."?Tlicr.a .'tr.-l. tttTri I'.r poa at tho
*J s addreaa. " ADAM BEDE" jBWB._
NOTICB to LJQUOB DEALER8.?1> Obsb.
nil-aionen of Fxcise for the (lly and Conrity t-lNew-N ork.
uill boid thr hrat u... iii f of'I. ir H.-ard on Tl :;SI>.IV tbe K-th
of Mav. lf?4i. aud C'lillniie U. ilt for lixty dayi contr_iitlTely, a>
2 o'cb rk p ii, . in ibr Couuiioii Plraa Court Rooin. lu the City
llull offbltritv. futb-purp.-aeof griuitliif Llcenaea.
Tbe 1-lai.k f .rins of appliciii-n for Llasa*sa and the bleiii
b..-idt i.qi.ii.-l bv law, v,i!l be furiiiabed ta app'.lcan'i by caUinf
Bt the oflCeef tbr Cl.nill.ilwloilelt.Ni>. 15 (-.-ulre-it . and No. 7
Clia/t.l.iK at., 1 rtween ibr hoanWataa aad tbree, Jaily.
Da:rd, Now-Vork, Aprrl Bk IMB _
' r NN M. J.N f HASKETT,
Frask?_ of tbe Bt?rd of Exflt*,
No. l.r> ( entre-st.
KEID or WOODARP.?Waott*-, inforination
iceeeetlM WUBaaa W tmtmrt, kaatra as Cbarlaa Reii
?ktvwiis '' Mtol l"-.i b a..l Ibe M-liat .r,"
? W.-t. iti.t-r." m.d "Pr.-i.l-i.t." London L?arrs, - ft
I, ... -orhfadabout tbednehsat Bew-Tork: V aUve aat **wl
Ib. inft.inbiioii uill be tbiu.ki lly reeeived bv r. J
PEARrTE t?re ot Thoo. H. Oey?i Ne BM Bwadway N. \
I
JDoarb onb Rooms.
A GEKTLEMAM hatriflf PBgaajr^ a laa SUITE
i\ ot 1'ooV- nn - ? i I Bo*r.tl ree.wttk l..tl. ?? nal
B,.a.o.v .. inxtob .ii-.V..-. p? ?-. ib-ir- to RELETtb*a-ne, .t
a r. .liii.dprloe Tbe re*?* will 1- let totetbe, iraep
?.ti. ar wkbtmt bearA Apply al No ?i Cmma ptae* Baaa
rn. i - _ i \. ii .ii.il i'-|i i.-.l. ____________
Ia>OAKl> (.ii BROOKLTN HI0HT8.?A aea
P t,.nia_ nnd Ha wif-, or tavo ainglr R-iitl-iiien who w-iild le
willin.' t" room t-.g-thkr. eaa be . , vo,,.:,,. el ,t- d ? Itb h _d.--.n-ly
fui'ii i ed R()OM> hi d BOARD ia a iiritut- fa?Ry, by apply ing
BtNo. 1 Midibgh-t , tor ol" ( et?ub_. Beferaacet eae?infi'd
BOA RD Vn'AYJI.II? ln -t prirate fumily in
flieeklta, eaaew i-,.' I* Pi Ib a Patry, kf i?; ?aaBi Oae
tleme* .' plf aaaat tanrllr whr bb*i bbt* a E**_. ftirniehed i
. ,.,i -i -. , , bBn ? lt B?ITea ?I r .11 tn-al. on
B nd ta md bo other h-.;.rdera wiii. ?r ioaU aetfheaaaa
?ddiiU'i, t" t h. ir (ainMy by ari-.-miii.-di-aiin ua. r.l-r
nn riienll required Add -- - it ? .- totaaa, W. k il. F,
Boa N- l.'-i Trta?teOfltaa
1JH)BT WILLIAJI HENRY HOTEL,
L..ke?ieo 3-,
N\ ; ; o|??,, lor Ibe r--i-eptiou of gueataon t! t
4th dav oi lu, ??
li.NNIKL OALF. Piopri-tor, Caldwell. N. Y
Tlie iteaiuer M?aebaba. Capt (i de, wlll DoeB . --n ?- ber r-gu
i iiti.|-a ,n i oi i:? ettae b itb tn- at. u,,.r? on Lake Chaatptata ai.d
Rhilroad to Batatef . on th- 4th day of June.
Bumrncr ncircate.
DOARD ia lili.uiiilicld. N. .1.?Lane, iiirv, aal
IP pl- e l.t Roon:. vith t",d Ro_n| t*M b- uMiiti-d of Mn.
JOSIAH DODD. Tl,-hoi ie in, oat pl. .a-ntly .itn-.ted In th*
tiHaar o: BlootuBeld. N. J . abofll tbr?- mln itei' tt ,lk irom th?
d. |.ot llet-r- to Moa.-i Nl ll,.,ld BB%.Publ;ih-r. Na80B KrOtd
w ?! ('lu.rl-i l'..rlow. -rq , Donfl m M-n-,ntil- Ag-nrv. No 118
Bieadway I't \ S Ku g Druggl-t. near the Bl-omheld D.-p?A.
COl'NTHY HOARD.? tha rabaeriber bariaa fit
tul up for BOABDERB a fine and rommodiuaihoose in tbe
Blaeaaat ai-d b. altby illlax- tt Stan.foid, Corm_ would oall thr
atl'ilio!, o! perteM d. .ir.ou ol pr..ruri?f BOARD -n tbt ."Uii
trylb.r.to. Tbe bou?? i- fn.-ly lo, al-d jti.t out of iheiilive.
t-n BBIIidlBI 8 kn. %i-w- ol Loiib l-land S-unl. ai.d baa a farrn
at'i' ki-d aboanding ta ahadtand fiuit treea. aad from ikhi. h 'h
t_ . i. ., | | ... .1 u ,-h rVwtfc tetetablet ?nd 'Ui. f |.r,.,lu, -a. For
fu.iber parii- Liltn apply to ROR'T BTEN ENB.S?an ..rd. Cona.
Cioi'NrTRTT BOARD nl Raataitgi on thn Hudaoa.
) - -.I.. (Tokt.ti B***a i- n-.w epaa for lha aaaaatlaa*!
lionnler- P-1..11I withiiig board for tb- <e-i-o? ?h.->?'.-l apply
wirhonr detoy. ORAY k C* Pr-pri-tora.
A' , .-.eible a-t-iiil tiiii.-a a day by railroad ..r .t.-.umoat
CHU'NTlkY b6ARD7? On.- lirrir.- ..r tuo Hinnll
J F11. .'..-?. fl Bfl ? 'fonii,., d.ited Appy to J V. ONDER
IKINK N.;. k N V _
C10UKTRY BOARD? AflBaaj th.- IlilU i,f Con
J netti.ut, tbre.- 11 ilea tioni tb- llo ,..itoi,i-- Itailrotd,-igbt
i..ilr. from Bli llialim Addr.-t C P. ( HAFFEE, ElUworth,
( < nn
J^MIaOOCHT IMM'SK, W.-at ('ntakill, (Jn-.-D
_ ( ountv. N. V ?Soperior arromniodatloiia for fainiliea aud
Iraiiii.-nt vi-it,,ra Th- kooer it ?urround-d by b.-tutilol ..rti.rv
1.11 ii..,n-,i, 11 nr vlewt <! b-.thth- Hu-I.ou Itivet aad CatsktD
Miauntiliia. ha. e-i.y coiiiiiuinbatioii ? itb the ' ity nn I p >--;.ae,
eieiy adiaut ig-- tbat 1 ,11 I e ivttr*i in 1 eoontrt reeidei -
JAMF.8 P ONFRRAOH, Piopn-t .r
HKA'I H H0lT8E, Bebooley'a Moaataia Bprinaa,
will hoOPFNEDon MONDAY, M.y 11 F. nilin wi.h
ing to 11, -ik<- ui ing-:i,'-ut. lor boid, run do ao by ? tt-r to the
1'ropri.tor D. A CRONVF.I-I.
OHIO WHITE BULPHUR si'RlNfiS?AN
NOI NO.MENT -f (hr PROPRIET'lB f.-r 188b?Tba
OU* NNl.ii- Bntebui Spri,,.-- nr- -i- ?? I ta Di-lawai*Ceeatj,
IHiili,aeDortb eifColoa? ua(tbrCapl .1 af 0 lo), 01 t?iBetaU
Btrer, IOii.il. -fto-n D-I.iware. 5: ,. a frooi NNl.l-i - ... irSU
ti. a . 1, tbe Spiin^b- Id, Mt. Y-fnoii, aad Pittsboi il .1 road,
aod 1.11 ii-1 fniii La* !? ('--.it-1 Btatloa. o,i tbe ( !-.,-: lad I - a
Iui-. hiid Cliiriiiuati R.illroitd Theee Snti-j. ?iU br . j.-n tkt
tb- r.-i. ptb.n ef aitlteti fr-.tn .Mn> aottlOctobar. Tb-r,..tliM, ?
expa il. in u ol tl.- a 1-1 twe ??? .-..na bat fuBj ~m|, . .- 1 -
iat t )p.-i t, l',..| . of lh- p'' pr.-t.l. al,d -11, 0 II ..-r? hi.il lo p '-.
?aee Ui bi. eHtart. te make tbi- aecoadte n. pi... ta Cir t
RATIIS.
Ratbin: 1,-rr, ly the pl tn id-p'-d, I. brouaht tal I 'iii I
Utloa wbb tbat Bt natarally warm aad bol -prin:. T n Btalal
I- ?- .1 ht th. b*th tnb by ',', aaa P'p>--. 'b- le -I n-.t kefag ral?'d
bU'b eaoagh to prertpitsti i' -'''? i- tffBed t-. Ita muf- - o:
Ib. b all. -1 witl,..,it lle loaaof my ..f Bl -niif 111.T. .li-ij.. Tha
bi.li.iln.- ars subataallal and 000m-i.l-i.t Tbr trooada, rt,i
bi-artniibonl 180aerea, divi-led b*tweeabtn md ?.Il.nl rt*
tasttrl Iv |?id oH into ? I'k-aiiid _f- AT. legrtph Otli.-hta
b.ru p. ruiaiienily eetabHsbed, ceaaecttal tb* nailliai wi'h lO
part.of Ibr 10111,1, y. A LlielT, tvell at..-'k-.l vtl'li I, ,.-.. . ?,,.|
tatiinec. |e .itli., bed I* tha pltie. For lurth-r liifotiiintl.., , 11
rttiig. ui> nta foi rooui. 4- . kiiiiI 1 la
ANHREW ll II.SON, J*., Pr.pri., r.
White Sulpbui P 11 II. .a. . , 1 ? I)
rrni; WADAWANNCK laN'siITlTK. Ktonina
1 loii.t.t,,. Tb. li,,.-- V bm 11 aiTHE \N NDANVANN( K
HOI Mi, willb, OPEM for IIOARDERB tbt 1 ?,.i,, ....??
tbe .a-liniui - tm. to 11. L.-llMilim,. Bad Iln.Iii-, ui.ii:,,, tovi.it
Ibe Bf?dd "I - 1 .' tl- l..-t w.atb-i Vk ill lu.d lliihBii.o.tdi-airalib
rea, it
|3rinting.
AT JAaMli.S RVERDELL*--Wadi-f Ottia
ITOTEB *? Tiea-i-lebia r,| eiiftav-l Car.l. ,mi I* had
only at tbe old ? ard Inp-T, N.i M'i llioadway. rorner Duann-.t
W.I, EVERDKLL A 80N8, No. 104 r^aj-w^ei
L.nai attio. of WEDnilfU IIAIIDH, KOTEJ, EN
VELOl'LB, bc. (EtUUiaiei tdll)
tjouaio to ftt.
AH KLKOANT OOUlfTRY IIOIiHK, ttko, m
( tm A(.f L' LET, ?iib hn- (vdeaa ail ata .1 ?., ia
V.aaKLe^eT t ciUy. leaa than an hnnr fiom th? nty ih'T
al. .i.dvailhiMia i .na.., i.i .r, and lh? a.-..-ry a.l a ll.11
n?? taunotle.ria i.'r.l inthrai'ltii y of N.-w V ork lo - xreful
( .Till, - 1.1,1 I- ."..-..t? llouae alll be f'iriilal.rd. Ifdnair. I fcUl
le.lli ?? raiR., fninare A. F"r I..U partioaiaia. ej.ply l?
R( Ht\ELL o PIERI E, Ra 11 rm? .t.
ABBOADWAY HALES KOOM to LaBT-lfa,
'? ii.artheM Mhola Hol.l aadAdj..i..l'_thr Prr. ..el
Uo,ur, re.ently BrrnBtfd - a Ur* MUttaary aefck-fcrfktBtafl
'lle in4 I- I- w, ai.d the p N ia- - ?i" very .1- Iral'le
RlKDADWAY BTOBB TO LKT, No. gj
J) l IOAI WAY. BM "..: Baa*, t?? Ra.a; aaa af Ib ? beel
Ita-allonaln lha atrearl reat tow. kmij tej?^'_1__ _[_
|l> \Ti Ke 14 broadway, Otl.cr .f l.eterent VVaarlrg^A
liot'M.S t.. LET, with STEAM POWER-Two
J_V larce ROOM8 oa ihe l.r.t Hoor. with any aue.uut of P'wrr.
< , lin . vr.y buh. Paj.-ti.ai.o I.lof.May C. A. ALVORD, Na.
|B V an.l. ? arr >l
UOOAlb wit'i Pi.wer, mar IVwity, to LKT?One
rrry li rxr and aearral amall Rooma on I ,1. .1 and Walker
.1-. ?IbVtMaa. hy JOHN OAEDII, No U? VV*.l?.-r ?*
STOBE to LET?No. '-?> Npru.v-Ht., occiipieil l'.?r
thr h.at hrryonia lor Leathe-r and I- in.ii'i?ja II h t Work
ahoiax in the lear to Let lu.jnire 111 thr olln ?? o' the Tvpe
|oui.d.i)Ol t. C ((.iltTKLYOU_
1^0 LET?Tlu. TIIIRI) FLOOB No. 42 Ann
at. now ocei.pird for a priiitliiz nfli.-e luqnlra on tlie
BatatataaatTO. a. wdi'I ehor.ne, m of f. many, No. ui
I 1 -I- Bt_i_
r"|(> LET? (li.iip lor tlu; SeaBon? An el"_;aiit and
J axaarlt-aaCOl VI RY RESIDBNCE, balM la ih.- modera
a'%1.' v.ll t'..n hrd, w i'h tr i 'i.n | al ita*. d -in i a-hoaaa B-ed,
i.'-n al Ih- eai :.-'" Bo?- , I-n'l olhfl oi.t baUd-Bga, ail reertitly
erect'ed witho-l r.-eaid to eoat.BBd la I"- ''-.-> ordaM?; itioated
ahout thrrr inilr- froin thr .l'i- ' '' MarrlatoWB, N. J. A"J.ly
tofol 8 F HEADLEY, Morriataw?, NewJereey. or ta ELL
WOKTII U.loT, Exeeutor, Na qWa-taath *., .Nea V ort
IN) LET?Al New-Riicliclk i COUNTRY BE8
IDENCE, .i'natrd Mar lha rarlraad aVpet. Tl.e pr.-inia.-a
rnti-iatof a Daellii.R. a ' arn. aad "th?r ...it btifldiiifri, all in
perfett order. Thafroiindac n taioaboal one aad a hall e-rea with
,_.,..! x'-di-ii BBadaflreal tariety of fruit and ornaui.-ntxl treea.
|,!,i?ir.-..f Mr BUBINSON, M.iie-t.
r|X) I.KT.?Rcnt $600.?A liefiutitiil COUlfTBY
I Kr AT, near DaaW Kerry ItBttna, II .I-i Itimr ll .il. .1
Imitfla flfllflflallBtItbI vi.-w. . .n-i.iii.T "f Uoaaa withtwelve
lO.i.n . i'l.ib I1..1 ;ii,d('"ld water. (<ni..e !l..ii-i. \<-. irr undx
well Iaid on'. and itiaadantrj ato.-ked ?i'h fruit aud .had" treet.
4j ix now ofltred at r. mtttt d rent- Apj'ly t<i
M. K. ( Ol'/.K.V-a. No '1 Lihrrty .t
riM) LE'r^-TlorsK a\". li?7 Knst glat-et near
J 2.1-av bjbR. Bath. Baaafl., Oaa.Rt P? ? adbtcl/i
r.nt+4:v Api'iytoK. EL BROWN, No 121 KaaaBB-sL, Iron
lto.'lp .111.__________________________
I'M) I.LT, wi a private family?!' \RT Bt B
HODSE liinaRlllH nl Dii.in.-riiiin and Pmitry, with M
i>aat.r.2 Parlora an.l Redroo-sa. aa may !>?? r- | 1 ??? I
alao thr r.-i\i.r ef Ha'li Kit-hrn. Oellar. ke. Oaa Eiaturra
. | . tr. ( all at No 3-T VV. -t B th --t. T.-rii. m.ni.-.t^_
rpO l Kl'-A C50TTA0B H0U8E, oaBraokljra
1 liipi.ta Itillilahl- or nn'i niiali-d. with 0 I md W_tor
? !.,!.+4'0 Ii.-, ur.- .t No II Craab.a?y-BI
riv) LET ?-r LEA8E inASToR IIOl'si:.?To
1 RAILROAD ( UMI'AMIA or otl.rra -To LET. onr of
ti.. i.. -t HTI i|r t? on llrojdw.y, in thr Aator Houar. Apply >t
iNo k:> Pruucr at._______________________
TO LET?A lnri;.' HALL on Rroa.lway; I largn
HALLIn Ini-.r'a BuHdin;. Nsa IM Uid M llraii.-ar.al
?,?? .?!,..,,,,.,iini. II.i. tOilW feeti itao, AKTIr-T Sl'U
"DEOM Ap| W ta E. AV. ERR, No. M Ni-.-u at._
TO LEASE,
1 l? ,t rf II th-t. Eaat Rlrer.
For M_:.u'i. tiiriinPnrpoaei.
IheRRII K RI'Il.DINO. MaMH St.-. i. a-ftae. M'at.-r froiit of
of lUUfe.t. with I'ock ? ittt.'. to 10 LoU,
and Craaaa walar.
Thr locntion of thia prr.p-rty hring ao nnr the y and the
Watar-froal leii.a a?dlable f..r ar-a.la af anyi riBBBri it
u,^,, .,, . ' . km.l of inanufit. turing pu.p a tliau any
other pr. p< 'ty ou thr i.i nd.
Aiinlvto J. N. WATSON flarlem.
Vi * At the Steau.boat Dtx-k UtRk-ai
tkal (Efotatc for Solc.
ACOUKTBY BE8IDEXCE ofthe v.tv tir.it
, r,|. r,i t,. t Ba I. - .11 l .i.t^fr.u.i Naw-Yaft, .-ond'tl-u oi
in aa r>. Orii i d. a paod M... ai n and Minr II.? reah t- ??* ith
i'..iimi.I. i.< ia. anal .H. r liiM "?? rr I .? iiity f..r a d.-liahtl..
'j 1,.. _r n.la. whl"h ar> I l.h and ' hiriiifinily'llvrr-iie-d havtn|
.. fruit. and ahade, aud Urin? water, eai.I tt
. ,i i',,.t Rr. .: t - ll 1 i. ..ith . ria.r rr-nt A aa rlyM
f.-. I.ut.d art.rd .i pcoapacl of aarpauaal .- _r . 1. r md beautT.
I.yl'B wltl.ii. lu. n ii. t. .' flfalk oftl... J. ii 4, ii.d uilyu.lt
t'.i.t.ir ahor. '!'. nTt..wi. !..--r . y S.in.t M.ry'a Cbnrch,
ai.d i.l thr illilll..li tr at-i'ltv ..f M.-.-r- V-pinWiil. O.I.. a\ ,. . ,
Iit. ( nitrl ton. and othera, ,u.d h. .li-tini i-hrd hy ita aaluhrity
?atryttaelei -? hi pl.. r ia, f ? it. -it ...ti ... it-r-lii-a.-t.-r. ud
ii - irronnd-Ufl., aJn.ir.il ly ...i.,.t. .1 fora Buperl r Jl-ir.l R.-ai
ROSW ELL ... i'lERCE No. 10 i'l . ,t
AIIOISE nnd LOT f..r SALE at a BABOAD)
-la aituatrd lt No. 214 Eart llnu.tou-at. Su.- af LBl 2? hy
lrXi trrt ia _ two atery and attle fctaaaa, with taaBMai and
uudet i-i Ihr. !j,.',,iaH) cau rea_a_B BB n.ortfag.a. For particul.ra,
ii ., i.. ..u tlu- imi. if.-a.
T ORANGK, N. J.? COI.'XTRY 8EAT of fl ta
rA MatlBa BBB! to d.pot: Brat-rlaaa iinprovrin.-nta. ri.-h aoil.
IrnlT of fruit pur" aorl -piin^ watrr. Imt and .-old. r-arrird
A
rl tlr buildtnxa Poi i .rth.-r particulara, apply lo L. PAT
TOH k ( '.. No i< Willixm-at.
CoiNTKY BESIDENCEfui 8ALE?MWilow
Taa. bb Iti liiafl lftud lalrriad UaiUaa Brem t.- - ih
1. rry by taia > >' rj f'ra ba ita _?iin| tha ! >v . tl Acre. oi l. tad,
ahout half arablf. and hall covrrtd va. ill, -pi. n.li.l Sh i.l.- Tr. -a
Ue II...? ta a aaal Euali.h tiooare, c?ntunir.15 1- rooma. and
?en . .?!.?. i.l. 1'. . ?Tjaf CuTB-aa-ftaaaa ar.ii BBahla, ?u Icr
Houae (fiUed), V\,dS'.il?. _ c Th?a- ia a charmin, Lawfl
aroinii th. h. .-". a . iioi.r Ur. har.l. of tli- Hn. -tq-.ilitv
in full baariag; a _"-"t abaaadaaea ..f Brrri.-- Laaat?aaBra
n inutr.' n ulk iiom th.- rattroad depat, T.-rma raay. Apply to
T. M. WHEXLEB, No r, Water-at
C^oi N'IKV PLACE t'T BALE?At Qre-i-itrich,
J ( oam . on thr , axt aidr of CtBBBeih Hridiir near th" N-w
Vork and N.-w Havru ll.llroad. about 3'l 1. i;-a Baai N- ? Vork
t 01.t. ii.iui Sl Hi-r.x of .-xr. Ilrut Land. wirb tiur Or. hard B i 1
ii ra in a'">d ..id'-r a hroad. .-pa-n \i--w of Long l.land Sound.
aid hoiii.drd iu parl hy ita laatrra. Prlc.. +7.'>i>U. Appiy to
ID.MER Muki.AN. Ili.rai . No 3 MiiliaanHJI? Hank. New
\ ork . nr lo VV . A r r.RRIB, nrar thr prruiixt-a. ( ' "I
DE8IBABLE BE8IDENCE al Gtne-a, for
|A_f __\\ Hlbr ...Id at Orurva, N Y.. Mav31. at au.-ti.n.
t?. aatiafy a BtOftflBtfl et leaa tluti; tw.. ibirl- it. aalu" tha "l".a..t
bii.kroaid.i.cr ?t tb. L.tr W VV VV \TS<)N, fr-i.tin, Boneca
Lake, eontainlai l'i Rooma,! CeDara, (1 -? t rooc?iln abiai.lai...-,
I. r.r Attle; Mted artth Oaa, VV'at.-r and Eun.a.r. (Jrouud. and
..i|; Ii.d with ahade aad lr.it tr.-. a 01 20 y.-ara'xrowth.
.. :. % .-i.i- i.t 1 *-t ar* I t 11) Inini It ia prra.iinrd that c*.} lat?M
ol j.tt) 11. i.t n.aj b" m.dr with th" ni..it_a<"?.
VAI.MS and COI'STRY SKATS 011 Btatea
1 I latidforS.VLE-S"T-rnirotU?:?f and(,'oontry8.'?ta with
fri.m 10 to TO acrr. fltU'li. d. elaaa to IflM ta of tio- .it it. 11 IaLtitd
Kn.li. ad and .-'ii.iiiaiidii..- lu." Mi-aal ol thr b ty, at pri.-t-a t'roui
a>l oU'to BZt'OUO.
8. EDDY ?t Co., No. M Lih-rty-at
P^OB BALE?No. 17 WALI.-ST.? Th- l.uiMii,:
idjolarBf i- about to br-old at ui. tion. .111.1 ihe patehaaat
ia ll .lin. hart-a .ri ayyatl?tly et aaarariaahoth Lata, aaaklaa 1
.. -.1 .i-i.. ftrem ot |ir..|.rrt> toi .. BeaRhag Baaaa or Carpanttoflh
/ |.| I) ..I No i: VV ,11 .t , 2.1 atory, froi.t ro.nn.
]l I.WKI.LYN PARK ix :t trii.-t ?.f .'.00 ucr.-H ..f
J lar.ii, I.. .ut.ti.lly 'itii.ted 011 th>- ?? i.trrn al .pr o' Etttt
Ktdar, (Oraaaa MaaantB,! with aaBiRaa koaly dlraiBBed, >-.n
r .1.. p r.ain.-. l-"ld, roeky .- li rt -, laro.'.ka of th" p.irr-t
a| rir_a ? . t. r 1; t.r. a.) na- "id .ita. I.h.-a. and taRflfl, and I
a. i.l.- Imi .t oi tb" varii-a i_ti>" r..-rt{r.;''u xinl aaridoona
tr..a.
ll ia Iaid ont and .-inbrlliahrd with driv.-a. walka. .-ta-. iu th.
n . .'.? rn 1 ..t-ral Byla ol Ui.da anr mtiettat, And M acr'i harr
l.. n il.-. d> d in truat lor th.- Melaaf-e aaa aad BBjarataal 0 thr
j ur. h -? la 01 th" land Ivinx v. ithin th" P.rk ..111 lh>- rr ain
tl.r ol ll." Iaud h-? BBBB dr. idrd into V illa Mh I ol Iroan I to 1"
Al na- E 4< H.
It ?aa a. I.. t. d u th -p.-. i.l r.-i.-r.-ti-' t" thr w u.t. o| .itin-ni
do 1 a buatnefla iu th- nty. .nd yalwlthflaj aw.Ihle r.-t:r d,
Bhful hc... - 111 th. '..... ntry. Sh pii.x t -. tha ?. t I ? -t
Ih" b. it .-ap.-aui" tor he .l'h . uitu t..n aad protet Boa tretm tl.r
Wfaaia .1 VVnt.r, it ia I'nonhl _Rfl_|a4ta? at h the aoutb-rly
I ... .. - wl.i. h pr.v.il in Siiii,ii?.r.
1 he v. hola tru. t aboi.lid. .n |...rr. ?ott. -prin< watrf.
l'i- I. Ii.-i.dtlal 110 .|>o| w i. hlu twt'iity _x__a ..f N.-w- Vork la,
bl nll reap.'1-ta. ao hr illhy a> thr -i.l. of thia iiionutaui. It ia aj
.1 thr only locallty ao n.-ar thr tity wherr thrrr ia 110 f"V.*
:.- .1 ./ .
I'archaaera of -I'.a dea_ri_aj to l.nil.l of .tone, caa ohtaiu the
r lerial on Iba rr- "-'" ?? Rbb ett harn*.
1 hr priaa. y of th" Park .md al! thfl altra ia .e.air.-d by it I.odf..
and .-..ra k.'.er at Ibe enrtraacw oa V all.-y Raad on.- mil.- fr..m
Noitb Oraaaja liiilr a.1 Btatta*. Aa w? utetmi tlema th.- Park
ai.ii'.a--lx 11 ih-a of whi.h are alr.-.idy c.platafl -Nawark,
Rt w V rk ar.d th. ir l!aj. lln.<-klMi. ritat.-n lalaad and ih" Nai
r w> an- a!l tak.-n at a jtlanr-r. 1 'p.>n rrm-hinx thr top et th"
1 ...i.tajn. 7'?i f. rt al.ov.. |ha I. ii-l "I 'ti,-aea a I uiilaoapr iii.iri.
!< . .il.a in . at.r.l'|ai..t'."h'.rii 11 ( ullivat.-d h.-l.la and
<rata. tLlacra, tawnaand .-iti.-a. pond.. rlvrraai.d baya.
. Utflhlandaol Nereaink B? the aaath: Rvark Monotala,
II, . 11 tw P.ak M.d th" Ui.blanda toaraid tha north; with
I . 1 x I : 1 d. -.nd th>- oc.-an (11 therjal, ill li. r.n aled to th.- .yr.
Ti... ...n....I p. ii'.rnu.a ia ,.,_.... .a I-d_.J l.y all U b" o-.H of tli"
Ini.at in tuaerfc
Llewattj . I"?rk ladi-taii* fi.ini N.-w York (Ity thlrteen D-Jea,
1 r leaa tli. ii nr bonr, aia "l.-.n- . d Ea <a llailroad, fr.uu tlu
i, ..t , 11 oortlxodl -t Tbe faOowl-ftl-?ax p.-i day, .-.ch w.iv.
r.r OiBBft LatteM. a -Tcefcatl,?aM ll JBa. m\ 1. J, ...:?o.
1.10 and - H 1
Eor Naw-Vo.. Ir rtfl Ol m_" at 3 .':. I 3'., 1 tt, IM, IM, and
10..!.'. a 1.1. , 1 tt\ ? BJ, ll M, I .'4 ai.l 1 .'" p
Alao, aia.Nrv. Iria. y II llroad u.l th- Or.ui.'" Stag.a, the
k . ra. f.lr.art. .?? u.- aafollowa, \l/.
I.eav. N.? V. k f.i NewarkandOraatr al 6.40, 7.10, ' l'i, I,
?, in a. ax . M 11 I,., 4 10 4 RL:. ui. I, I M. *. KJ p 1
Liavr Orai.ii. , at tlu-. oiin r ..I C.i.I Mniur >t? . foi .S.-i
...k .1.1 n. v. ', ? tt, 1.13, l. tta. iu.,
jl.3 | rl 11,4 I.-.,.'. l" ^ IR i;..?'., tu4a.ll i'. ni.
Baaa.f .1 ? ? ?. I.ty and rariaty oi a. .-m-r?. ,f..r.
I lir.a I .,, al. f..| Ihe mt. ill.. n. . and ...-r.il 1 .In of i'l
Bo| i.l?t. 11. .1 1 for all tl. ? naltlarationa arhirh 1
ii. r.rul. 1 ? rrxlon attra-tire ia a faxoily reald. II i halleved
tlat tl.r ,ii 11.ity ..f Or.o.j. r.|... , Ut ll.. ta. intalfl aU
p.-n. adiai.ia.'p 11 t auf|.d, 11 aqualed, hy any othei p 1 ??
in tl.. rl.? ? 1 li-a V.ul
A frw ll.u.r... Kaah liol.- far aale, vtth lha il^UttoLI.
arl.ji, |'..k, :.... - ABDOI ? 110.008ea, h.
ii'i u.ai.a, lat_?1 .1 d i*rth . I..ib apply la lha Broprietor,
I. H IIABKELL
Ho. 44 '. rdaret , N.4t loik, ind Eaglr Rotk, (Jtangr, N. J.
la'OR 8AI.K? A COUNTRY IM1DH0I aal
I F.tllM. atlii-'ail al Ryn, lVt-t.he.t-i Coeaty, twe rullefl
i.i.rtU ate.t tr-.m Itye .lenot, ta ib iiiiprrtflng and dea,ir?l.|- n.i;_
haaa?ad aal? nn hit. H__a vaa? l ba r- are IIaa****t baa1
ln ortla-ird. amailow, tnd ? -.'.-Ib.nd . a large ve;t-t*bta gar-l-s,
fiii.aib.' t.-l >-..l "itli fn.ila and llo A-eti In abiiadaure. The
btiil.l.iiO are.II new. and r.aiisist of tw-dnellnuboiiaes. a laro
bai-, . ..Itba .(.blea, aud "Uier otitb.itlii.il Tuer- are ai.'hl
|?.d of Um, .took, "bloli. ?r,th fanulng implenienta. Bat-ires,
rrnpa fcc, * ill be ?.. Iud.?l ia tl." > U of tba- idao. aaid .U tt 1
baiit- m lt/ Tjl" -I li aovu. u llANBON K. C-U.MNO, Ne. M
S.-ntl, 't N? Voik.
jfOR HAI.E-A aalaabla WATER-POWER,
JT .it,,.'. ,1 ia 1 :..ti- ll. E*f*a (.".nty. rl, J, *tB_a aaa
Eaarei N-. '<?.k ( ity i-y Baflree- Tb*tratat b,. a asraae
diiular fall ol 84 feet.viiih aatef teflklrat tenve aboal IM
1,,.1-e pokii r Ihe aboi* I' fttoated near tbe Merrtf l.'aatl,
nh.i. ' I' ' 1. oh'iiii . d i -lieap, ai,-) fieijbt b..,'. ara, piaalij
d.ilyto aad fiolu .Ne.tNoik. lor luit.-xi parlir-.il at? apply tai
U KREN B BALDWlb, BlooioBf-, H. J
PROgPEOT i'AKK laOTS, BRO0K.ax\\
1 i \ I.E I.y MERRIAM k HUHHARD,
No 11 NNii;,, at , N. T.
^PAJ,RYT(?VA rT.-A VILLA PI .< >t, aoatai_ia|
1 ? LU .ik-rt'- oi J.AND, about a u.lie froin the ntllroad dere.t.
Ihe ilewa froai tl.i. Plot are Bnanin.d aa the H-idaon Rfv.-r.
'|a*m?a-ay. Appiyto'T M Hf llEELEB, We. BT NVaterst.
rpilfBER l,\M?S fur BALE, OB wliii'h ar.)
J |80,0U)(-ords -I R? it.-.b. Maple. ?n,l Uin-li TIMUF.R. II ruiln
from Hodaon Hli. r Al.on ioirmbU M1LL8ITE, fortb*maB
?itaitur- ?l liBrdwood luu ber Apply to F. M. RRIi.HNM,
No. _ lin?t . H"-!n Ko li, orMo.-TANOF. _ RKVNOLDS.
Kl.g.toi., N. V
Jnstrnction.
|)OY.< i.r,i?;.r.-.l f'.r BIWINESfl nt DOLBFaAR**
l> i (i.Miii lu IAI. ACADEMT, BJa Wi Broadarav, -
nlwsyf.lt in g-x d lUattloni 11-y r-.-ivo Pntat" I.Bt
Md be. ? ii.- u-il kui liL-in. rspid bti-ln.-a. Pi-nmeu and * >od
I o kl4 j* ia-.n r-dii - d t.-rii.l. Two+Ud-ikt iwaul Auply
1B1BDAY._
DOW ROARDlMr BCHOOL. at Little F-AiTy,
1) Heigeu Co.. N. J -A-ie-.ibie Mavernl tlmea dailt. Pnpila
r> - Iv.d ai y tiina Thee*d*t_ta?*l**daaheel forth-irao'.aorta
larce 'itrn. * ith liom, roti forta aud tlioroug b i,,*tnu-tioi, at +.12 j?
p.rnr. pi-a*- wnt. for . ir-ular. A. H VVINANT, Prinriptl^
J?DUCATIONAL AOENCY, Etibla llttuatt, lt. Y.,
_ ior aaa_a_rna TEACHEBB, Pt RCIIA3INO PIANOS.
Bl lioola rl BMTURE .NPPARATlrS.be. (irr.ila.-aof th*
bett Bohooia futuished gralnite*aly. Call. <>r ifWreas
0. (-. s.WE. L M.. Uoa No. l.r.l Poet-OBtae, N T.
1>iiii.iairs-" iNsirnrK, commebclal
rOLLEOE, and OYMNASIUM, No. xa Pulton-st,
Prooklvi. haa ae raeBntai Baa piaiaul, b itt-a aaeea n-w .l-.kt
wiUbe'added. Pnpila v-. ill i.e rocelvedlntl.rder--f tpp.i-a
li..? Nodh imt boyt oi aood mot?f ?i.l be adoiitted. Tut
Pitncrpal propoiet to tak- into bi. family, iu Befkehlr*, ?****-,
.b.tii.g Jniy aad Afl| ? i i,?>?.-. v. io, ,. partue tbeir atodlea
or laiBli maiita nn.lirt the care o"f B. F. PH1LLIP9, A. BL, No.
(-0 lleury-at., liiooklin._
npARRYTOWR lNS'I'M II K.?.S.irnm.>r Tcrra
Jl (omii . nn ,, M.y 1 Cit.i/tr, with tennt, wferen.-.-a, \.i .
eaa be obtalned at E Oood. ttou.-h'. Rook.tor-, No. 12aj Baaaaa>
at , or by a-i-lrewit-f A NEWMAN, A. M , Prin. inil
rpO rARKNTS-SIMMKR VACAT10N.
1 SlMIUIier R.t'.-llt lat bnv., w i?h g?i d ll.lriii and a-bool. aid
nistetnal i ar-, ta tlie ?aaaBau - o,,,,t,y oi Cee_*eMet8. (.'i,ar?"s
u.oda-rttleloi tw.. or tl r-e.ti,,. For p_-ti-:ulara addreaa P.
N. liANI.ARK, I.it-l.t-i.l, ,_
CooPf.rmohnSk.minakv,; & 1*}1\
C.iopci-t. un, N. Y. PorboibtJ *{P I ^O
1_R NEAR.' ?exe. Tei - b.-iu. M?y 11. < PF.H YF.AR.
Ctaaaa O-t. A R. C. FLACK, A. B., Prtadpal
4_*i/j $:?), *:?;. ?*:?>, *:?;. WC,
OOvF* p.rt-ri, .1 1 ,i..r?ii weeka, fbc Board, VPaahtaa,
1 i| bi ,1 'I i.it'-.t: iti c-.'i : . ii Eiiglifh, nt P-.rt Edward Iiiatit.ite),
New'York Briikbuild?at; 18Teeehert Beadferaew Cabv
| - etoJOBEPHE. MMi. F t Edvk ,-d, Hi ra V.rk. _
itlnsical Jnotrnmcnts.
A QREATLT DiTBOVED 1'IANO-FORTE.?
LIOHTE - HHADI1UBYS,
Manuf-iotiirera of
ORAND and BQUARI PIANO-PORTES,
No. 4J1 Rroouie-at.
We deidre to Inforrn the Prof.-aaion, tbe Trade, tnd the Pnblla
ft-L*rally, that baviut n-biiilt o,:r Faetory r--i ently deatroyed by
lire, on a gr.a'lT aatafBad and l.-nproved plaii, we are now
prepared to aupply our lri.-n.l- witb our
KKW BOssIal
OVFRSTRL'N.i BASS
PATCNT INSLLaiTFD Fl LL IRO.f-FRAMK
PIANO-FORTF.8.
In rebulldlug onr Fa. tory, yeara of expetlence hare enabled
u- to liitroiiu-e very ruany iiiprov-ui.-uta both ln th? ttructure
al lha buibiiiit and iu tb- inn- hii.-ry, aud ta Bettta? up our xaw
I'l.t.M' I-tihia our tiiu tnd deterimnatioB hai l ei-n to produce aa
liiatruii.-nt that-l.tll dely competliion. Our tirat anUta have
rb. ? rfully tetttted to 'br gr-a' .upa-riorir- of ojr NENV SCALE
PI.iNO FORTEB. NV'e cord-aiiy IiivUe all to exaiu_e for
tbemselres_
APIAHO-FORTE kt EYERTBODT.?Oaa
Hiuiilred and Tbirty Doi.'ara will our. haae a new Piano at
theWaiorooniaoi bU.UIH.MAN, (iRAY k Co.,
No. 4.iT Bioa-iaAay, cor. of Broonie-it.
ARAONIFICEKT 7 Oetare Baiwwood PIANO*
PORTK, aarraaled ta - r ry raipaal, nvill BE SOLD *l
t atrmt hnriiAii, or t ar-eoad hand Piauo taken lu exebange, by
ALRF.RT NN ELER, No. IM NNe-t Broadway, nearCaual at
AI.pjr.ltT WEBER*- oreratniBf, jrrand-acti.m,
irou fraine PIAfiO-FORTEB, iu,a-,rpaa.ed in .we4-tu4?ie
n,,d pevtrr, b- tulv .ind t'urC.il.ty. \N'anrjut<-d for three yeara.
No I'-i NNr.t Bt??Iway, Beet ( aaad-t
A H. AALE .V C..., P1AN0-F0RTE8, No.
i\a U>'. Eaat tftb-st, tatlta atlaattaa to their uew Scale
Pl.iNOS. OniriBlfid (-- gite aal.ire tallal?Btaa
1 11 I C K E R I X G & 8 0 N 8 ,
0
? AjurACTCKaua ->r
GRAND, IQITARE aad I PRIOUT PIANOS,
waaareeeBB, No. BN itr.-adw?y.
C. k Sona liAie berui t? urdel 'lTiirrv-eitht Prite Medale fot
tbe tuperionty of tbeir uianulVtuie f.-r tlie paat 35 yeara.
Al ie?Kaa Ba_b:
MASON _ H.N.MLIN _ SlTERIOR
M E L O D F. 5 N I AND 11 A R M ONIOMS,
l.,r Pa-i.ra, ( h r. hca, V-auiea, aud Lodges,
At NN boleaale and K.-ialL
PI.IN03 TO RENT._
C1ARHART, NKKDMAM & Co.'e MELODE
J ONS and H ARMoNI'MS, witb n-w aad valuable i.n
proi.ii.nU. f*t BALE or fot RENT. Piano KoiTea, nrw aud
aecond hai.d, ht _-tle or lor Rent, with r-ntapplied Up irahflaad,
8. T. OORHON, No. 701 Broadway.
DEPOT nf th.-' ALEXANDRE <)K(.A.\
f-r Ctancbee, Cbaayla. Bebeeli aad Drawlug roomt,
No. M BROADWAY.
SOLE MEBAL OF HONOR at tbe I'uiveraal Exbibition of
BBB
Tbia niagiiilii-eut litatrnment (pat-n't-d in tbe L'nited .Statea
May i, 1HW), whi, li thi- brilliaut pertorruaiu-.-a ef
THA-BKBG, VILANOVA, Ml.LE. WELUB,
h tve reiid-r-d tt 1 ? p'.Ur iu Nmerioa aa in Europe, bat been
adopted by tbe greateat arti.ta aud compoaera ot botb Conti
nenta,
laO'lTSCHALK. LISZT, ROMSINI. MENT.RREER, kc, 4c.
The ALEXANDRE OROAE 1. netahiated for th- .olidlty
aud prei Uiiu of Iti mechanism, ae well at for th- fbltaeea an.l
povt-r nf ita touea, aud the more retuarkable quality uf k- -ping
p. rt- a-t ly in tut,-, iu ull eUmatee.
Piii.-. at Ibedepot, *4o, B8B, *100, *IG0, 018*, *2.V-J$*30,
+.ajo. t-W, +4U0.
A d-- riptivi , ir ular a-nt to any adilr.-tt, onapptl.-atlonto
BERMARD b FABREQI ETTEB.jr., No. -''W ltr._tlway,
In.porter. of Ru-?..i Aceerdeone, "> lolius, N ioliu S'.ri:^a, bo.
HAI.I.KT, DAYIS __ Co.'s GRAND and
BQUARE riANOS-Laaa knownaathe b.at PIANOB
?i.t.le. PRATT- Ml.I.ODEON'S. Oood SECOND-UAND
I'lANOS rery low. Piano. and M,-lodeona to LET.
T. S. IIF.RIIV. No. 4.W Broadway,
M.ublr Buildiug, uonier (Jrand at.
HAZELTON BROTHER8, Plano-Porta Mana
fat-tureea, No. 99 Prin. e-.t., ofler a hne a?.ortui?nt of bril
.l..i.t hi.,1 INiB-fM?d PIANOS al tbe low.-at rate.. F-.h Elaoo
warrauied to gite -att-ftttion. .ind g-. ir tut-t-d three yeara.
1Q.DEMAR A B0N8,
_ No. 63(5 Breadwar.
NN'hn have b-en eatabll-ba-d for twrnty five yean ja .lf .nufao
turrra. t ikr pl- ,-ur- in otri-ring th-lr u-w acal-, over <tr ing, f-iU
irou fraine.1 PIANOS, whi h eaaaUaa beautr witb -iiualitr,
l>ower ol t.-ue, and elitlcity af tou-h. Th-?e Piauoa ato Ligtlfy
r. COii'inended by tbe followiiig eluluetit aitl-t-:
Max Marataab, nnm. o Dtataieh,
J.-I.u N. Pattlnon, Otia Stoeckel,
Ctaataa R. NN iUinut, Wui. K. B.ta.ford.
IJIANOH and MELODONS at GREAT HAR
OAINS. O?ll o.tiTB t*t?> Piano, been ti.ed abont ob
ie.ir, ln good order, if 2U<., one (>| o-'tave. pri-e t-'J M). beenuaeA
I iiionthi, will b.Id for + IK), one al 4-110, one at 4-luo. Ne?
Plaaat Bl very ,..? atleaa Seeond b.i.d M.-l ,.1-oti. at t>.K), aala,
tpO), ttAi, #.Jo. .ii.i+'d. New Melodrous at rediitted pri.-ta.
HORACE NN ATKRS, Agwnt, No. 38a) Broadway.
AVEN, BACON A Co.
OVEHSTRINO P1AN08.
We are now offrrirn on ftTorabln ttrtn", a fnll aatortinent
Piano Port-a, all of ultirli are of our own nuuu! ti'tutj", m-l wif
rautrd iu every r-ajw.t. Ry pernn,lajon, we rel'-r to BM imder
lifnrd pniti. ??, ?lo !'i..io BBaaaaal eaeasiaaea bt unny eaaaa
,sii rerouiOM-nd our uiatruiiienla, a. to tbotr qiallty aud Jaia
bilitT
NN INSLOW, I.ANIFR k Co., Y. D MORO.NN k Co.,
HdNl FN. HOLMK.-4 1 Co., ( (ILOAIF. b C* .
RIKk hANV. Bl TLER .1 Co., J II RANSoM k Co ,
HALBEHI RST.V MMI I ll, Rl-TTS. Nll HOI.H it Co.,
TIIOM.NBOWFN lt BON, 8HF.LDON. HOVT.V(?>,
MFRRICKat HI LL. JOrlEPH FOI'LKF. -4 _. 1.N8.
CART, UuWARD, lAJfOEE J. i'?>.. IN lSON k FH1NNKY,
tn-l itb- ra
War-rooin No. 1 l.N Cr.uiii <t , ,....,r Rroadway.
npHE DRlficS I'AIENT PIANO-PORTES,af
J il,..lllil.l.llT\MI,r.i?>,l,l? Mnat- S'..:,..,, IV \L.
HALL b MlN, 541 RrondMay, betweeu Sprlug aud Prm.e ata.
li
tloofing.
ATTENTION IS INMI l.D TO THE
PATENT MKA and PIBROUfl
CEMENT ROOFINd
Adiiita-d to every v?rl-tv of Roof iu-w or old. md .1 iui- nim'ed
for diiritbility, beauty, il .11 I ?? i| a -a. bj ut] loinpoaition ln iiha.
CEMENT for S l LE bv the k trr-l, ? itb prtate I iiiitru.-tlout for
Dirio. porter j. c<> , No an r. Md*
CEMENT lor S M.1-: i.v the fcarrei, ? ,tn iu
No 8B1 Bl -tdt? iv.
i'orti.1 ol Fiilto.l at (flit-i iAli-11 to JtM-'ph Dillo Si Cu.)
iN
_0 TARILEAKY R0OF8 Cur.-.l lor.-) y.ir--. 1c.
I.r loot F.llttl'l Pit-nt Ih.Iia lt .i-'-.-r 1'i.it -
Oa 1,800 RefirBBBia. Pr?clpal odloe N.v vai Omud
PITCH. 'at Hr-.ii. h. a. No IM How rv ai.d No .101 B'way.
(tOAL. -N'< Nili inincil r.-a.li Or,-li:ir,|. Lahlak,
i md Breed Maantaia, th.- aradaeta -f th.> baal ttdaa Ata -,
l,,t.-i,.I (),,. 1 aud Fngli.h C.iui-I. leiriiily linuoited. Nil -t
baVtuia.la.t,..!.. - ' . HKNRt RiEVE.
0*8881 af ttaaal aad toulre, aud Jtue uuj W -i.t tt?.
45onoe-fnmiBl,ing ?oofcg.
A N4-JTOR101!8FA(.T-T_eobe,anfletan(lWBk
/ 1 plaie to h.iy Refilr--.ala.nl, Biiae. Pl.t-.-d N4f?r? Takla C*t
i.fy, bti. -a tb ll HAmKOiOfS
the Coopee tfwtltnte, <V>r. Aat" p!a-e, M ?_. Xr, art.
|^KKN<:M?IX)NICAla W\HHINilM\(:HIi11
r peemcipb ^?c^0w#hiiju machi.-*
N B.-PIlicp. OKLT *io
PRICK O.Sl.Y TEM D'LLNRB.
PRJCB ONLY TE* DOLLNRS
Tll, .ln ple, roi.ii-ut birable. eoeaewlotl, p-trtaMe, ee-f
effuicni n.jrhine wlll ea.lly, otrtaiuiy, aad Ba?rlWiy perfura
'hn w 'k -1 twelve wornen
it eaaaN tn <i,t afeeaW, and may be wmk?d f>*i-(4wa|y Hy ?
-hiid, u rbi.ig laees :,?d ?v-iy v iriety of aoiM r| ,.hr>. a.it->*?x
wear or li jniy. Ithas h?wa t*tt*d in tb* Ivin.lry of Pr?rw&s
ll.-tel ai.d -lae-vbere. wi'b all o'!'?C naahlnr maeMn*. rnAiM
? y |-le-eu ions lo novelly. ar.d has. ineY-ry in-'?n -.a, perfsnae*
-. kto k iii le.. lhan I, Uf th' timr rrej.-ir-d by any otber, aad
tuin b n-or* ti - rougiily and aati.fi. lorfly
I' wlll wa>h a atnxle liiindker- hlef, eolltr, lt-? itsete. tt.
? I. it., cr all .af thete a/li, lea tote?her, withoart tbe neeesaMy tt
aoekiug nr lioillng.
1 beie reaul'i are prod-lf, d by the fnnaatent rear.tia* -?f tb*
?'da arirl not by frirtion of n bbing aurfBr-a. It taaiirt?M*
ndapted for ii.trodnc'lon into h -u-ra wl'b atatiot.ary tuba, as a
?y i - lueloaed aud c/.iiu*. led wph the wtste and tntar-rrl|>e^
ai.d will make an Impoitmit feature ln bouaei " witb all tb*
iii'-da-m lu.provenient*.
ln He Family Laondry. Ho?ela Boardln* rTo.iaet, H r>r,rW?i,
Aayluroa, rloardiag Bcboole, ?n Hhlpt an.l Steaninrt, aad it tka
Am y, It wlU ha. fonnd onerpnied and liidlareeia thltv.
It may le- workrd .Ingly or in nuaber by any sUidy r_e_?f
po?er
Tbia niaehine mav be aeen in opera'lon at th* laaa-try ot
Fr.i.-b'. H.rtel, mdat-'drp*, mo 41'Rroidwiy, eoraar ot
( aiutl sl.
PRICE OM I.T TEN DOLLAB3.
Vu'lre aatisfartlon rhen or tbe in'o-y returneat.
N. Be?Tbe BDdanUBed Pr p-leto-. *re u->w prap*r*4 t*
nrrnnlre arenries for tbe tale ot (be..a -naebine* ia afl perte ot
the r<,.,ntry in-1 to anpply ord- I to any extenl.
Xend for a etrcular. P b R. PRENCH.
HARRISON* ElfROPEAX RANOK
will operate with le- ? Coal thin %ny othee.
Outlatt avery otber kuid, aud give hrst-rate sauafactia
BRAMH.NLL, HEDOB b C*.,
Ne. 44J Hrea
li
EFRI6ERATOR8?REFRIOERATORfa
Dr KANE'S CELERRATHD REFRIOERATOR*.
Tl,e only pa-rfect arti'Te iu ?irk-t, fiulahed io oak, indaf mp.
enl aizea.
A large narertment of Jnr-enned Rath Tuba, T-.ilH Vfor*, T??
Treya Woodeo a/.d Wi.ltaa NV'arr, Meat Ba_fl, le.?v-Ore*BB
ATFR rooLPRS. NNITH PNAVPLED LINHfl.
Pi .f.-d Ii e Piteher. tnd Tea Heta, and ev-ry artkle ib tba U??a,
lumiahii-g line, at rrdu, -'d t,ri--s.
BALDNVIN V JOIIM-ITO*.
No 63 Maideu-laao, New Totk.
Delivrred free of rharge._
rro norsKKKKi'KikS
1 J. A ( HF.RRIAN. No. Ml Broadway.
ln porter. and Der-l-r. in BwtM F-.riii.binf FIARDNTARB. BB
now offertng tl v-rv low pricet,
cirrLEBir,
of rv-rv ile-Tii-'i' i.
BILVEE P'l.AIKD NVARE,
af Mi-fli-Ll. Biimii.^h-ini, iad A?er-aa maaaftflara, ib eB ?i
varlrtira.
TT--.A 'I HAYft,
it- .ii. ind lioaly; and Eiurli-h Pl.niabed snd JapsaBst
TI\ VN IR! . r. ttarlety. BTEEL, COPPER, IRON aad
BRONZP WAREB.
COOKINd I'TPKBIIaB of i-Terv d.".-rlptlon.
HI IRK-rRATdBS.-? all ib-t?-,.t aPi-rove.) m-tke
CANE CBAIBB Bnd BOF-Bj NVO(JD aud VflLLOW
NS.VRK.
Alao a Uf :r aatortment of
CAMPHOR NVI)(>1) mM ( F.D.NR TftVtt?_k
N. B._CATAl.OOUEB -nt gratia to my addnaa._
rpilK OLD .IAVA COFFEE POT.
1 HOTEL COFFFF. ROILKR-HARTLETT3 PATBTE
|l d-' tdedlv tbr beit Coff-e Pot in Hae. P.y ita navuH*!; ye|
aiu pl-r-ni'tT'i'l-B. It prt-.-rvr. and diati'.a tbe tlcb aro-oa, aa4
tbu. at'tireitbr full llavorol tbe roflee, tiiereby uiaking bcttet
e*ff*a with < ne third l-ee.
Tbehifbeit premliiin, aSfirer M.d.l. wna awarded the Otd
Jnva Coffee P, t by the Amerii-ain Instltute, 1KM. Cab aod ?*
tu.lne, ot aend t. ra rirrol r
B.NRTLETT _ LI.SLET, Mtaafirtui-ert. 4>5 Rroadwtr.
i-!?!_-g
D
Profcssional Notircs.
R. CHARLE- ALBERT.
t-Ro.M PARI9,
No. MO HiiotuwAT. Ntw-yoaa,
Bib-t le ronaulter.
1
*? f?LECTRICtTY taken eff.'ct in aueh a rsat
lj i'iiii.l>a-r ..I ajheaiu.. that it bida fairer to ,-ure evnrr
dt-e ?e lu, ulent to the huu-an b-.dy tlen acytb.ng -laeiatb*
vtotld. * ' NN'bilo thotia.tnda haie re. eived ii'i-peikabla ioo<
I bave not kiiown oue man. woman or cblld wl.n ba.. ever he#*
irjiired therel.T: .o that wb.ii I bfMraav tilk ofthe d,ig*r
ot b. tigebttiifi'd I naaairl but laaaala it to a great waaiot*
aenae oi honi-.tv. * ? I'pou tli, wbole, om may proaoan:*
P the Df tlderatuii)?the gnieral uid rarely-failing reuiedy "?
[John VVe.ley.
Th.- -ibovi ti .'lu oiy. froaa ea* arbaaa ?, k'i-iwle.ited wi?d.wa
?u.d pietv ia kuown and r ad of all nien. ia d ,ily ouhruiod by
Dr. PHELP8, K'-. tri-ian,
N->. M? Nlr-t litth-at ,
v ho?e tafaDfble fl rde ri dete. titit ..n<l BBB?| ? trreat v-t-iety ol*
I e Ini-uuble dire_ea ia i-.uiuia-uded to tbe a?i. tod efaB
gajaa aad aaaaa
MPROVE FOUR Y.YF.S, by bl. WISB,
OPTICIAN.
Haa REMOVT.D to No. 7M BROADWAY.
Persona with weak evea ran l>e euppli.-d wlth OLA.1SE8
? hi, h ? ill greatlT beneli't and not atntin the aitht. Partirnlar
at-entionla paid to a new atvle of PE1HPECHN E GROUND
0LAB8, of tl.e (ii.e-t Plint, which, tbrough tbeir hifh poliah tmt
tr fl glQBlid (Ta.l'i - tiie poie-it vi. on, aud have been hixhly
r.-. . , ii ende-1 aa the be.t. in tbeir e.lei't upon tbe ?ye forprw
aetiiig ai.d iinprovingthe .ittht iu continued writiitgaud rea-ilng.
Sl...i? -i. te." per.oi.a aud tboi-e ojr-rated upoo for CV-arat,
canal-o be .uite.1.
lle inaerta NP.W OLABSP.B, of aiiperior onality, ia old
framrt, and soiicitt th* pa*"oiiaie of all in waut of hia artielea.
Hr w. rrant. all apet-itule. p-r. hn-ed of biiu to auit tbe figlA
fi-.e yeaia, or ulutuse tlie (ilaaaa-a v. ithout extra chtrge. _
MARKS'" ARTTFICTAL LE08 and ARMS^
I.ont tnd wt-U kn wn aa the beat aud eheapeat?Mav 181
Bioadway. mar City Ho.j.irab_A A. MAREM.
SPEt.ES on the EYE?_5-_M and aore eyea
rured; ,-ro.t eyea made .tnitht tnniori from the eye and
ecr retnovrJ: latatvt ar.d BBMateata iiir-d and onerstrd forg
h-arirg r. -t. red . ruui'ii.g of the eir cur--d, by Dr. JONBS, H4a
181 4thav., N. Y._^^^^^^
.fnrnitnre.
B
ENAimLED FERMTl'RE.?
IfKADQITAHTFaRS.
Ko. 2TT Caual-at., four doora eait of BroaJway.
NVARREN WAail_
EST EXTEXSION TAHLKS.
n- i i.,k V. _ln.it, Ros.-w,-od or Mxhogauy, tolid or Tetveefed.
W1L1.IAM HEERDT, Manufa. tir-r.
No. 110 WOOBTER St.
b.-tweeu Prin.e and HouAon-ott, N. Ta
C\7" A ltrg- aa ortui-nt al-Atyaou haud.
ENAlf EI.ED FU-OtTTURE Wkat claaa, tn ~a
rioua atylea and eolnra. alao mtin-d and ornamentaad; wte
ranted .,'perior in ftyle tnd finiah to auv made in this rountryt
tlao Bfalfiaataa. Heddiug, aic. J. W F1SHER b Co., Nt. tit
Rroadwny.
I^ffiST PKKMUM riiBBtilfii and Orained
CHAMHF.R PUEXTCIJEE,ta aBealara and atTles; tl?
Beddtng ol eiety deeerlptloB i etery article warriutel at repr*
tented. E. C. WOODURIDOE. BToe. 4 tnlfi Sullivan.
tliroe doora from Canal-eb
plTXAM" PATENT SPRIXQ BED? HeallhT,
? chean and dnrab'te?Tbe beit bed lu oae, aa thouaandi wa*
lleep on then. >iy. lt mrkes a a..f*. bed witbotit feathert. and 1*
ai knraa lt la luvaluable, beii.t alwava made up. aad arrartead a*
tbit tbe poaltiou of tn invattd i? be.l r,n b- eaally ehauged.
NV. M PITNAM. No. Ut Ceutro A.. X. T.
Igorecs, Corriagcs, ^f.
AN EXCELLENT FAMH.Y MORSK-BLACb.
HANN K, bm pBflBfl old. ot' rim>-1 -in- .md ap-ed. -wund and
kil.d. -rtxtd lu har ,e.? orasddl-. and evfry way a uoble aiomU.
u ,v b.- aeeu at No. *M South?t., or upou xJdrewing l*. T. NV.#
Hox No. IM H.-rald Ofl ?'? _ .
FOR SAI.K?An tk<pni CALE8HR, oomrlj
n.-w. lt a8B b* ""d as .i naeaab* or Cloae Camnge. C*a
b.- aeeu at tberonur ol I'-roadway and /"th A._
HORSE CURB? r*Hl in Engl.tral thirtr ani
kr-.- tMrteaa year. Th? tatters nLI.S H?avB
l'OWDERS,'ure Heavea, Cotifh, Wonua, aud UI fondido* l*
Horaea. One pacange ln the Spiinf i. worth t>?u bu.belt "f.'^g
to amooib tbe eoat. aSl a pa.k^e "ix fot *i. A. H. UOLOH
lt Co , Proprietora. lt. T. I'RE.lMER, No. 11 Ooid-at.. Ag*^.
(Brotcrico, prouiBiona, Ut.
CITY Ml I.L S.
Not 1*8, Wai tud 231 Waahlntton-st., N. I.
COFPP.EB TEA8, Sl'lfBBa
NVRICHT, (111.1 lr'S i "R"T.I,_RSA.M..
Only .MuiufA.-t,.r.r..f p?re PANDELIOrt lOPPEH.
All who w&b ga-d heahh wid
tnnd CoB-e. ibaald BM tbe D NNDELI0.1.
None g.-; liua nul... 1-. arit.f our-:gi,ature_
IaWMlLlES SUPPLIED NNith
; pt u milk.
Addn-.a rr apnlv to . ... _ . ?-.___
T. Nl PfcCKP.R, (Jffi.^ No^lM Kait ?tTtb-et-^
It'HN DNVIl.lir a* ('<>..
tf Minufai-tnrera of _._.._
DO.U1 K REK'NF.ll ai.a KAillLT BNl.ERATLS;
SlPFlt CAIllloNATE (iV'soDA. 8AI. tQEA, ETC,
No. 11 (ll-l i-aip Ha, rtot aaiuar-, N-wVork.
rURE CR-AM TtllTAR ONLY.
(Tutlcrn, {)arbionrc, Ut.
l)\ ILDKR-1 HAliDWAlt'K.
M INV. IIN1.DNVIN l MANY*,
No. 4'. IdllN ST, ( Oll. DI T< II. NKIN'-YORE,
lu ..it.r. ..: 1 Maiio.actr. i.,.i 1 kii.d. of BuUdk-la* Haidvraie
t'l.t Leekaa?I MaUrialt.
I,4>-kt i f the hi-rt t|u ility.
lltavy r-iiter Pla'e.l I ...-r Kn>bt.
f | N.ui.i- an-l Nlli -biT Platea.
liglit 1 aicL.af.r Front l)o.-ra. _
Aud every ffclj ol arl Itb i B-aBad lor ftrH elaai dweHiBaB.
Iin|ri?..l NN us Door Sprh ?
(fceM and tls. liouae Tll.. Ot. RctwU. Fltt Briok. **. ??
tbe LuwtatCt^alxiWt,

xml | txt