OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 19, 1860, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1860-05-19/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

CflR.rim Noticcc.
Ia rr 80 f^ffo, it?? lM*itivf.y ao ! that yon can
r.ha- __? fcaaaRwnieal a.,_ i..t_t durable Hatfi Capa, kc. of
L.,, *hrll??t"'. ii No IU Bi___way. graai faRa^at, and
___T_____T ool br enrpriaed if thr ron.mltta?* <?f th* l.o.n.rioii
?__ra_41 __t> ? *"??lu*-' ??* **"-'? 8tor*' *? V'i.*vh*r ,,*J_-a,_i
J2^ft!rcBrJa|>x?!r.vviailoi?. on their arrival her* troiu ? aah
lnfTr
" IIatj* and CaW forOeata and t'bildren.? T1m>
larti-B ar'B nioat eafaant vaii-'tx u. tl.i. i ity. BeautiAil Straw
l.tat.oa lor Mibm?? and . tMrrtt Kano-t.. No ial t'aiial-at.
MJ>r I 1IAT8.
Jual i'f?lve_. au IbvcIcboI Pxi.ia Suft II .T?.of rariout (jnall
tita. In ad.iition to Ihr abevf will hr d'aplaycd a laif' aoaort
jiifa_? aat Beiuiai inainita. t .ir. t..'r..in| a atiHk iinaurpaaa.-d t.>r
-arir-U >.f altaiw aud ? -olot, aud atp.iira to auit tlir u.oit econoni
__i TiTUiLL, Hattf>r,
mmm Na aVati 'ir.aadw-ay,
Opiaoeite Iiitrmational H'tel
a-ATH FOR <tKNTI.r".MKN. ?l-V.ARY A ('<).'* flUC
aaaaaatara Ur.1T k P> aaSBIBT. inxitr thr attciilia-n otth* pobllo
tn thrtr pr-aa-Dt rl. ?ant Sprina etyle of (>. ntlen-ru'a HxTa, noa
fcl. atflaJAator'ioiiar.____,?
PPRINO ANT) 8VMMER. __.__..
For tho BMNt fa.hionaUr. n.oat taaty. beat ntt'iia, "_J ?
bbb-b .to. ?_. i,rrt ?_<^ **se \^h?:_rb__.*
Oooaaa. rrady made. aad at leaa prtr*. V an ^-BAtriVtlN
ax-ntiiithi. uty. pto to Noa'To'rnd .. Bowrr
_-_' i_fi__ ?_*" in th;,:h..dre_-. I*iS-_-i **aacallad In
Tba ( uatom Koom aiid l hildreu a av-p-aa? _
H_ta tawitry.
* .SPKINd. a_flxti
_, _, ?__yi*^g?-j*' ?*<* ?r f?-h
l.*!!.!.-?-^, ." .'uch'x'""''.xteiil a:,.l varirty th ?i thry
louabla. t*OTa.>?"? * *_ll0.in,int ?f _?y prerioua at-aeon.
__. fer__ & '???" stbw ?*?-** '^
a_____uew " Ctua-axi, WaKIH'-I'H.
Noa 121. 1.1 a'"1 1W r'ultoii-et..
ASiAi..-ia i.h.im.1 KaiAHi.iaHaa.xT
at No 214 Hr,.adway,
nrxt door to Hanii.re'a Muaer.ni.
B__h __._*n.a-?i card -Ith thr moat rlaaanl Ctrvraiso
i_i.?th_t . VMt trad* *iU rtianlr ____. !??<? ^ ^^^
BrjBrE-aPIM AND N-CIa-TUM
_____| at popular pri. ra.
*^^ P fcy 1-- 1-BKB90 ll SOB.
' i.u'l ."taaami-at .
and No. ttl Broadway.
BlTF-RrOa Drers Shirts to Order.
A porf.-et fit q._i_-trcd, at.^ ^^ ^ ^ Br,>td-t
' _hr__aV__n Pianos,
oaAM., Baauuaa ?nd Ph V0'WRto^w4T
T__ baat D.-nnfacti. i. d. ? BtBtBa -BW-bRI K??**:_
' a _M BtUOBR! ..l.-SsNH.U)r"S! !
(}_._. SHA..x-.ofi.li ...... forrovenm ciooka. flower., Re.,
Ro.. c4-_u-tiy ou haod aBi made to aaaTat^ ^ ^ ^
' ' ! AUHAKIA l ! AQIAIUA : :
J Ot_.._"r k C . a-a-Bi t-H't. and *?_____Tir%Ll_
-_rt. ty of patt. m. _B? on haad Ai'0^J^i^"l ^.
>l__e_. r_S-aa,___ a>4al aala ut No. 4*4 Bk.ai.wax, Biw
^____t-pRaJt)l ~-^l?>
Stbabm - t-aina,
No. 835 Broadway. i or Worth-it, N. T._
Wrjjiaaa_ _?AT__WT Sai.am vsmu BAFE8,
KAiri.AiKa. i-*i_nt _h_im
CtDKK Ku".Hai-.p N" '.W ..1-irie--. mr. N 1.
?? J L. HKOWN'S STANDAlll. BCfUJaf.
J D iiKua-K k Co. i.a?e BaavTBB tl.rir S.-ala Ha
riii_*_l^?_Al^-r%^-s?
Ulo?*.ho- _L_R_at'8 Noiski.i>s
f_jii-t iBetae-Ma---B-B.
THXBEaT 1H L'aH.
Ko. 49C Broadway, Nrw Vork.
No. 182 I'ulton ?? , -rfBasUy-L
#______? 4\ wiixins Baw-BC-MAcmaaa,
" W> prt-C-i tin-u. for l_u.U>- ufi-' ? l iiibuu*.
"llirv ?. ihr laaurir,, l.r fan.iU.-a. -llV.ra.
.Ith, r. (ta. ?_> rJlaaadw.y. N.-vi - - -rk
' Wilcox t\ GhBRa'B 8emw_w__Uc_u__-_.
??laapiifli.-hriiefati.i. "-|H"at. i. li .iia-'t-iPt
?' la pitH-i..ii.ri,lly a ?f.t..l tfl la"..ly ua.-.-?[Fjiil-^Bve. Joar.
Prit* *it) ^alra? - ' i.ioadvaay. opp St. Mcbolaa.
M tVIN(.-MMHIM>.
(!?..niiR B. Su.at lt Co.'i
Calebra-xad Ellii-iic Lm n-SiniB aud SacTTt.K Sbwiso
Ml.lil.N_8.
O. H. C"i.i t^f, No. m Broadway.^
|_____J_R__: Lvo.n | BBtna<H-_L*C___R__i received
(? higiitNM J-. dal al the Kxtr oi thr Aii.rrtcao Iiiatli.to, ?ith
t-Mf kaVlitart 1-r.i. ii.i.. for in..- -?*< wiiig-Ma.-hiiii- iriark , al-o, higli
aat Prarutuni at tl.r Kair of tne Kraukliu liiatitutr, Nrw-Ji-raaiy
8tat4> Yui kc, ko Agruts vaaiilrd Llib -.-. No 88-. Br adaa-ay.
M.MIM.-.M.A( Ill.Sf.S TO I.KT.
AU fiiat riaaa Macl.in.-.. i" BT an.l a.-cond iiaud. for S.ii.B or to
Lbt M-tliLutB r. pui.-.d ir piirrliax.-d. Srwinjd'.nf..
' M? Vokk BBWIMa-Mae-U-lfl taeoaiUBJ,
No. tm, Baoaduay. cor. BiaaBfl-B-B
I_B New Stkhkom'OPh: E.mpokilm.
t. amuum, No. ^il BiBadway.
C_tt'. i of Btarop. I'hotu^raphie mataria.a
fara-uattura nnd the Irxde.
V^awa or BaaiBBflcaa xbb Ost-Ooob Qaorf. takrx.
" CATAllAl'l V. AMI1N.. M.V( l.'INES,
lBT__UIB_al -TTJUTB thk Tbst orT'aa.
ExliiM.iina.id Sil. t. _Ni,. 4>1 Broadaaay.
IJAltHKiOK's Hair Dve, Wig and Toupee
Baciory, No. 10 llo..d at. PrivaU- eutixuce lor ladii-i. Tiie U>e
appli.tl la U ?? ak> lifhtl ? "ua._
"" BarR-'h'iRit-oi-iiKKors is the Oont and cheaot.st
artUlefor Dre-Biiix, Benutiijiiig. Cl. anaing. .BlRag, PiaBaiii_jj,
_,d )...<oiii.x t).- Hatr. Ladi.-. iry it Sold bj Drugguta
Bpaloiru- _*ri_parrd Glue.
? F.rrrybody fh.uM hav- a kuBli."?tTliBBBI.
r.'K fai k _im,\.iiiii_
Wauufa.turtd kfj 11 < Br*l.BiB?RCo., No _Cedar-it.
Poat (att><?- a-dlraa, BflS No I 000_
Bemovai op Batr Dtrtrt.
at-uaaa _ HAarn baaa aaaMfaBJ th-ir Puta and Bcb-ixk
I'aoov .a-Arr m.-xk to
No. *_?5Bkoxi.wat.
C..H.\i'.; Of VV',.itiH 'T .
aahere lliey arr now prrparrd t . nhii-it to tha r , loinera a
ehove ai.d ai.ii-le -faat et ui< ir _U___a_B?aa r_B_a-_*ai>o?
tSrxf, l-i ...... a.. i'l.--, . I.-.-.K aa' ?'.al JawaUtaf .>Ai?f, rani
fly halra, lui llatr, _i ; Bai.k LacRa, kc
bTXX?.Va_.MAKViar,
No. BBI Broadway.
1'1-rp. Wiu>h..? BO barr.lu S. T. Suit'a Salt
JUrt-r Bourt.i.n Re Mla hy
Aiw.aTKk, Mi-i.r..)iD t. Co., Noa. 35ar.d Bl Broida.
WU-BHOP-I Vl.VTII.AriNG
RaufBUBBBBaaaaw.
Polax braeaea cr.nat. i.tly . ir.-uiatii g thn.ugh theao P.r'rijo-a
tora abi.h hic warrantadto krrp r?B Plfl h and Krnitf aa.ih
artk Ir letaixiluf ita peculiar tlavor. lu !-il, it ia the ouly pttritatt
Bl'.AMHALL. HkI'-.K it CO..
No. lli ll road way
(HII/ION ON THB CKOTON.
Tha Itapl ragiu Y iltei iiianufaitaired by M' Kk.mib it O'Haba
b tlie kud r.fp.r.. ia Kiltrr to v. hir h I alluded in my rrrent ra
port t" the ( roton Bt.ard. I couaider the artniriil aandxtona
whuB < ..n.iiti.tra the riila-riug m. Jiun., to be aa excellent arti
?le for tl.e purpo.r ll.e .::?'.:_"i'-iit ia rjuite dorabl.-. aud oi.iy
laaanlred la ba r.ieraod uquaUy to iuau.-e ita attiou
Jamkx K. CaiLToa, M. U. Chen,ix_
Kor?a;ehy Mi Kfviif lt (J'IIara.
Coruer ol Ith aud Meroer-ala.
Mra. W-BSLOW,
Aa ?jpa-rlriicrd Nuraa ai.d Kemalo Phyticlan, haa aSooTHi.TU
fiiat'l- rua CHILiiaBB T___Ta_B4?. _ hirh grt-.tly faciMtatea the
^, .. , f 'I,-. .I i p by an'lpnlng thr gmiia aud rrduclrig allin
ii.ati..u-anllall.aj _il p.ii andla ...ireto r.-gulat.thfbowala.
I>.p i.d 1-p.in it, iiiolinTa, f: willriii r.at to Tounelraf and r*
lir/ai d l.rt.1' h te vour htfantt. Perfectly .afe iu all raavaa.
MUli.'iia ..I b.il'le. air .old every yrar tu tur L'uited StattM.
It U au old aud i-a Ii ? i d recaediy.
Pkll B ..MT .0 I flMTf A BOTTLB.
Nfiie flii.ulur i.i.la-a. ll.. tar- .'"il. ol CiKTil _. PanKi.xa,
Kew-Voik, la oa ti.i ..?.-. id.- wrapprr.
8"M l-y I'liiggi-t. throufliiout the world._
A Mepicibal Wmirky.
Aa lt ia UiraO.t iu.pa.aaii.lr to got purr iiourl.ou Whi.key, and
aa it i. pr. fc rit..d .j un.. h b\ phyaJciana, lor i.uin.-roiia eorn
gMXlia ta V. < havr a. , u.'< A tlir -?r!u y tor tl-r puT'- artlllr 'B bottlr.
C_ thr Kiutucly .--alt Kna r boiruou V. iti.ay [)ia_Uiat_ a a_h.-!i
arr th-oda-atti.d rr.oat . at.1,.11.- in tlir Stata- lt ia i.ut np l.y
thr ______? ____a__t, vt nt, 11. aaaaa Aa each battle, aad eo-oa.
di/"'c .i Ihed - ? ? v-. i guai-iittje to the publir
_ho leiy thia brar.d ol wl.itky that th.y arr i.ot h.iyii.g apiftta
Bladdruf. Ul <-|.d i'ura Old Hoi.i!-.,a Ra. Wi,.-.-. you pm.haae
kr auit. |., look lor .Mr. fl, T M . ip th. -l-.till.-r'a r.arnr.
fcaOld by ?a\ery dr.iggutt iu thia aud tlir i.irrouii-ili g riti.I.
iiaa.KM^.. k. I i, . ( b> i.iata it lln.gjjiat..
? 1-1 Ha 111 TH Hruadwnv Nrw Vork,
Oai<_ oftbr lliatiii, ii., whara tbe _rho,.-aale tr'ade tol ?
Btappie d. .No. IA Uid Blip.
"" THt GrkatStaruaruMeuicink op the Day.
?Broad aiad raat aa BatftenBorj 1. it ?,.uil ijr rl ?,. H i.o h, .1 a
?oiiu>r lu it uberr Hwutikk'. Sr..MA,H Kirraaa arr nu
hoOKU R BBtl >..'tl.'.-'i 'I..I-J' -a an.l v. b. ,. 1. u ??t
Z a ar. ii den_Hid Nor ia it f?r iiuliffaaRoB aiour that th.y ure
a iBilflr Errrr diaorder ofthe atotuarfa. the lirer. the howt-1.,
____ tbe uervoua ayatem a**uia to yirld to thrii ii :;.j. _ r 'ru, y
ara au aiitidote to pali'; tbey refreah aud rrtafon r tha nhauatod
?uli'.ai poveri; they ceuiit-ract thr n.orbidpnn. Iplra of dlaaaar ,
they r,-_.latt- the whok rital ir_.hi_.ry, ai.d utar be lu.tly
ti-nin d tlu ftrr.nxrat aliy tliat acience haa ever brou__tt to thr aid
of uaiurr iu b__ atniealra with rie-W-aa.
HtHata-tti-r-a c-lebrated Ktomath Blttera are aoid hy dxug^ata
?Tarywbare __
* An Oii? Friem>?Bishs"Magk* Cream Lin
l?BBT.-lt haa i.o aaaiial aa Ba eitaaruBi 4aro-t_tBttot? tor Rheuuia
___. Pallat, Be. PrtlK-lpal /lepot, B.'.l. CALBlt KoBIBa..V
Wko^HAl. l)r..a-tta. N. tat UraeawVi-tt, aud olh-i 1). g
a_?U It a-tUrecoBi-ari.diiBi'.f. Ytlbrti^eulM.
CAretTVTV.Br. SlTTB (Ooflt, PboU, Bad Voflt),
4T
OM
ow.
aii.
e".
_B_
Oood Mnrk-clath lajj? ^/-T'.totW
M
fiM,
*_
?>? 90.
?H
aa
I-?' ?0,
and
*(..
CtMIBBKB Hliaiattt CoATt.
>>:i rn,
gTfc,
BM,
? 18,
1,-., lr.. fcc, fc.-., kc fcc, kc. fcc,
AT
**'"' EitbnsiVi CaBtgiaa WAi.ainir'.B,
Not. 66 and lia .ulton-il,
lataata Oold and CMaTela,_ .
AsULTW Of Oak Okuiiaki) Ani> BfMW
V'ATrKreo?olp?,urirArld. H ffl
Proto Sulpr"?le ol Iron. ? W
M,)rhiteofMagi.ef.a. " *_
.ulpheta- ?f __??,. 18 JH
.olphat* of Almi.tn*. J? JH
.uliiiateof PoUah. j S
Siilr.hate of Sotla. ? _M
< blorirl ol Sodium. % JJ*
o:i: :.. a_U _. ? IW
Silitir Arid
Oreauic Mau-.
Tolal grahis p. r gsllou..- ? ? ? ...y _?
a_5*_ftft"_^i-".\::::::::::::::__l 8
DealfriiBPpHed oe llberal lanaa. No wat>r ?"?*?"?}?"
pro,n',d iro_; H. W. Bo.twi. k _,-!? A,-.-ut, Met.opol.tau llo
t.-l bnilding. No. 614 Brotdwiy, New York _
laVOS'a MfcGNETIC
mam Baa Nll"! FoWTiKR.
mf\m flBaafl only irtiole to faxtermittBt* Bed Bup. Roach*t,
Ant? Gaitlrii lui?-ita. 4.C., without I'oiatHi.
l.-.l'i. MAI.NKTK HlM.t
Eatennlnate RaU. Mice. and all V*n__ "?lld.lnP f^ips.
" ,1.ar.d I'T coutra-t. B-8888 fc PajU, No I- l'ark rovr,
MidNo. 4J4l<road?BT, aud aold by aU Druggiat. aud Oroe.rt.
Bi-wait- ol laiitatiout. ^__
H.SHAM.'S CAI.CINKII Hasksbu
Il free from iinplraaant taate. and three aa-88 tht- atreugth of the
?T^Tld'll'r^^Xrlnd ftm, FirttPremlum Silv,,, MrdtU.
l,.w-l,t.-i. awarded.l_br__ tht-bt-tt in the mtrkv:. F?*fl8_
bt tlir druggiat. and t,ui,l:? stofl k-, p-ra R.-ni-r-llv. ai.d bv tke
____________ T"""*' ' ""?*???"" "?"'
J. R. BtlkDSAI.l.S
AK.NICA I.1N11flBBf
_-_N8BS*i hyron.bii.ii_ Ami, a v. ith a uioct h-tUng and p_ut
trutiitr-g-tM' "-1 Korallthe
* * Al HKX AND . AIXI
tm -aa aat* l> l.eir tr. tt i-1 * .tli.'.it ?1,._.
BBr-CaATTIM, BKt I'ta. Sf-tlfTt,
Pain in tbe ?ide or BtaBBt, SoN Thrual. fcc. JielJ U a tom ap
,.ii, _!.???. P,.'warr cf rrn.nl.-rf.-lta. Brd iiny BOTifl but H-.U>.
__l^ OTifir-l Brttci*. Sold by all Druggi-ts. 1'n, .? ti r.-nU.
KlMa^IORH'S OstVK.O
Fii.m.BaOsaaa Stakcb
Givef a bf aitifrl iini-h U> tbr Liii'i:
( A, , 10a.?I k la? tb ., bbbbI u- i' i' v'rT ttrmn._
That Blebbed Salve!!
Purhl. tlir titl.glvr,: I'v <:iiiitiid. to Db. S? rjB_ Mai-MTL:
Bai ra. Yut toto .-y Pr. i. _. 8-tta. a*. BWl wii.at_
lkuxowat'b PiLLfl.?BcbH Head, Rtngwonn,
ind _ um Kt.-.. an- ;!.'? m.Mrul rff.. ta of c-rnipt.'.! l-l- -d aud iin
faltlVMci-li'-ua I >? P rirVir.g tli.- blood itr.-ngtl.?nli'R th*
!'. ? :h?I. -?'-!.?' Mii..-tb. ii-- ?l'..ti,.'*"P-L...v_l tl.e ?botr
skii pti.rni will quickly tll?. f-prar.
livspKPMA.?(nio g'-.-at preiiirjioMtitf eiui-e to
ilii.diieiiiH- i. th.-i.rgleei m.d irreeultu-ity *f aa_ ,i , f t'.e fui,
ti..?k..f lb.'i'.,ii.iicba,idl.',wel-- NNI.n tl. -.? IUI to regtalariy
Derfn di ib.-ir duti.-a IV-r any l-nptl. i-f tin.-. Pyaiiep.it m MM
5l ita forin. ii -uio.t aart t? foUir-. baoaaa <-\*>'Ti<\*
TaocHBa ,r ..oii.ai.t:. L-/K>r.Ks. k,,n ateetaallf;atdna?Bir*
-, tbear to a b.-altliy flfldfle. TiT-tc n- wl, , kn*w ili- u
b gredi. ntklrt-!y r-oin'rudili'ii.. S.-d l-y xll driigtlata._
HF.rKKUH' FARINA JKI.IN. 8 (l.liiHMl* dea
la-rt and tb. beit lub.litutr foi auiiu- f'-od, tat-hea th" ta.ilrf
oi t Attor nr-ute, and all tbr pnncip?] "-''";?? "7*i":,f
_ arlna Bnilentn prrvrnt bttrolng ,.r acorculrig: Jelly ">???? "'
^MO__*-.f ? a. M.':I'.-t-'..a: for aale Bt the etUbUthment,
No. 5 H*a ' Baal ?t . near Kait Broadway.
???
^ATUItDAY, MAY W, 1860.
TO COKKKSPOSDF.STH.
We rannot nndertare to r--tnm n-jpcted Cornmnnloitloria.
Ha nntiflt ntn bt taktir rl Aaoajr?oaa Cori?ia laatttn?, Nvtnt
ever Ih iuteiidrd fof iui" rti-a ni'i.t lu- h itl,'-iitlr?t.-d bT tlie
imnirand addri-.a ef the writer?not nr-e-aarily for piblic*
tion, but aa a gii ixanty Ut laia gnnd falt.'i.
Buaine.a letta-ra for Tiib Tkihcnb .h-uldin all tasei bo M
dreaai'd toiloKAiB GiiBKi.iti k LT>.
Our frlrndf ln Tbbxto.t, N. X, eaa abflaia Iba H.h.t. ^itMi
V i i i.i , or WOI ktl a'l.ili; Oa Otl baa Y.u<\h. N -. il NV ?rrrii
itll't'
Mr. F c |i _aag_ attbr T.it-giKi-ii om,, m_g Biaa, N. y.,
? - Thk Dah.t TB1B1 >f l,y i ? i b i.iomiug,
and will he lin[py t-, rervi it to >-?? ry <..-d-i
Tut Taiaraa ia Panaaaai-u - nn. h Ztaaaa, R .IM
t n i i I d -I ? ? ' ? Ag I ll P, ii tu,?? ?" t .! -
? r. citn h?^ <? Thb Tkihi nk prouiptly .-Ti.d I J - srii-jr. m Blmoil
ln', parta tt tht- -ity.
( ( \\,.,,!.???.i.ih k,Ce~LatTOsTveara, Kaaaaa,haeeTaa
I'm.i audNlBBKi.i Tiumi nb foraale.
D Ki-iiaii.. No l N, -th Mn,, -t:rL-t, i. our Agent lor tlie a.ila
of Thb Titiiii ,11 in PbotiB?Bi a
The BJB?< tkt laiin.pe, vi.i Boi??a_iptoa und
Ihiiro, l?_i the 1'nitod State.T rtoauiei llliimis, will
daae thiR BaraiBg nt i", a'alaek.
LittlebaaBBBM Niaa dono yortordny iti tho United
stiiT-r Seiiato. Mr. Iiaiis'n reaalutiaBfl arereagaia
tiik.-ii up, .'ind Mr. Maarni ef Virginia inuil.- n
?peeck thoroori. He roilerated tho uorn-out nnd
lat?e argt?aeoti ofthe slavery Propagaaaa npon
tho ii?hi of tho pOOfda <>: tlu- Territorio.a t.< BUtka
tlnir onvii lawa, und ol tho duty ti Coogreflfl to
j.rotect tin-pTtipoilN ol nll jioreo-n - _...'i| ihither.
In the llcusc ni Ii'i-iiio-eiifatiii-a, yeil.rd.iy, au
iinj-oitai.t bill |-e_:i!aiin_ at.-nnIBOal 1181 i" ttOO waa
paaaed. Oae of it- prer?dona appliea lo ferry.
boata, Nihioli li. pi-, iall;. ii.t 1'! for boal cum ln|
Kew-Yoi- Bajr. Tbe eoateated rlectioa caee ia
.irka of Mr. Daflj Bgainai .'-i.. Eatabrook,
?taa uocided in ttltmt ..( liie forin. r, nlm u;.
aworn in and tonl. nir BOai A _oud doal ol cn
eifi'iiiont Niaa CtHHai m t?fl HMBB by _M iuUH
from Chieago, aad afr. Daarea al Maaaaekaaett_
aiinotiiind tfcat Abraham Liacefal nius to be tlie
next l'r, i-idei.t of Ihe ITnitod Staf.--.
Tin Repnblieaoi of tho city were moat enthmi
Batie Norterday at thc roccipt of tl,.- nr-.vs from
Chieago. Altboagk tho fir-t eboiea of naaj btbi
Mr. Beward, tba doabt of his aaeeeai as a eaadi
dat,' rocorx iied hin fiiotula to the action of the
Convciition, . apocially aince n<> excelieiil a atand
ard-hoaror ar Mr. l.incoln had been choai-n. I.iiat
eicniiit; th" I. ?pul.licaiia iu BJBBl flf tho Wanli*
m'-t to ratiiV the BOO_inationa, uhon i;ood feeling
BBtfthe iaaaraiMB of loeeeei aa__ited thc audi
eoeea. Tbo Tooog Men'i BepabDeao Central
Union, th.- Ceatral Ca_raaiga Clab, the Plrat As
fllllblj Club, .ind tho Ninth and Bixteeatil Ward
Ar-otiatii.iia, entoK'd upon tht-n.-rk af tlu- caiu
j.:.inn at onco.
-4>
In another c liimii na ill bo Ummi B d'u-uinont
ai^ned by certain JJcmocratic meinboxa ol Con
.rc-r. It-* objeet ia to delay, and, porharix, to
dirpiiiao nith. tho Soccdcri;' t'rmvci:tion al Hicb
inoiid, and to ir.iliicc tho BOeaian to attnnl at
Jialtiinoro and to rcniinc thoir Beatfl, in tlie bOfB
ofgetta-gB jilatlonn, or, at b-art, n candid.ito,
aatintactory to ti.e ultia Soiith.-ni parti.
'ihou^li thc la.cedcra are juatiliod and kighl;
af.jil.Tudod, 11k ligUBJl ol tli-* (Iik itiiiii.t ari' oiiili'iit
Ij ulaniiod at tbe poeitioo io vn hich tbioga fltand.
'I he rt-vnU-iH aro Mfad to no back on tin- kround
tbat tin- CoiiMiilMiii uill prob.tbly jirovo moic
inaiiiivitahlfl at llaltiinorc; Nihilo, at all eveiita, \ft
thua gOIO| hack, they may poraiiado? ahuiild thoy
be ohiigad lo BBBBJB a aocond tiim?thc remair.iiii,'
Hnutborri, und 8*88 B8BB8 Northoni dcle/'ntea, to
join them. On the one hund ia tho proapcet ><f
etaapaUiug tho laeogaitiun of thoir priueiplea, und
thua viudicating their accdMioii; ?u tho other, thc
dariRcr that the Kiohmond ConTcntion, for want o?"
tirno tn acnd on ndditionnl deloKntea, may provo ?
dlim affair, beaide leadinK to incurablo diviaiona
nnd a fmal diaruption of thc- party.
-*?
Tbe ballotinfra in thc Chicngo Couvention yeiter
d:iv wetc aa followa. tt*Flialieall
rinsr bai.i.ot.
For Mr. Seward.... 17.._ For Mr. McLean... 12
KorMr. Iainroli)....10_ For Mr. Collamcr .. 10
Foi Mt. ?'"?'?><'""? ?? ?"'". ',,r Mr- Wa'1". J
ForMr. < ha.c.4!) jKor Mr. Simuier....
ForBir.Bt-RBJ.48 j ForMr. Kead.
Fi.rMr. Di'Vton...- 14 |For Mr. Fieinnnt... 1
Vfbok nunibcr of votea 4oT.; necoaaary to a
cboicc '*.'33.
SF.COND BAI.I.OT.
For Mr. SVward....!M_iF?r Mr. Davtmi.... 1
For Mr. Lincoln ... 181
ForMr. Chaae.ffh
For Mr. 1'aton- a_5
For Mr. Mel.i-an ... 8
ForMr. Caniaron... 2
ForMr. Clny.. _
TIUHI) li.M.I.OT.
For Mr. l.incoln...W'l ForMr. ....yti.n.... I
For Mr. Seward .. .llO.'For Mr. Mcl.eim... _
For Vicc-l'n f-ident. tbo followinK i* tbo
UltST IIAI.I.OT.
For Mr. lb.via. I
For Mr. Ilonntoii. 6
Fur Mr. Ibiytini. S
Foi Mr. l.c-d. 1
ForMr. lliiiulin.... I.M
ForMr. Clay.N'l.
For Mr. HhlBRHR -r,8
ForMr. Ke.-dcr .... f?l
ForMr. J.ank-..38J
SECOND IIAI.I.OT.
ForMr. Uiiu.lin.....t?7 ForMr, Clny.96
For Mr. IIit-knii.ii. 13
?? IIOIVKST OI.D AUK.*>
With .bishomcly bnt moat cxprcrivc phram- tho
people of the Nortb-Weat are wont to designate the
man whoni tbe Kepubliean Couvention at Chicago
ycKtcrday, <.n the third ballot, and by a majority
wbich iiiwtaiitly bccnnie uiianiinity, aeWte.l aa
unr itaoiai- bearer in tbe great eontcat now open
ii.g for tbt rcdcniption of tli.- Fed.ral (.ovi rnment
from the comiption, weaknern, and degradatiou
Into wbich leng I'oniocrntie predoininntiro BM
brouulit it. Thir rude d.-ix.i.ati..n, invent.-d by
unerring popular ii.ntincl, aRpiaBBBI thc cntirn and
coidideiit alTcction uhiehthc heart of the BMHI
leelr lor Mr. Lincoln wht-rever he is known; it
declares tbe popular certaintv tliat bi> k B natuie
afallllUlH r-tii-T. whieh may always ba reli.-d upon
for p.-rf.-et iiite_ritv. and conntant liil.-'.ily ta duly.
l .;.- reaaaet, how.-vcr, it is aai to bc takea at a
literal de-'ription; Mr. ImmVOiM in r...t an old jjian
eiii.er in yeara or in eharact.-r. On the contrary,
li. is rtili in the full fifOT and bloom of maiily
niaUiiity.
Air. vii IM I.iscoin vvaiboni i:, Ilanlin C.nintv,
K.ntucky, Fcbruary 12, 1809, and i. BBW 51
yenrg old. He ii tOMJ probahly of thc race of
thc MaiaiiaaRRilta Uaaalaa, >_a-gb bia
parcnti wcre of Quaker itaak, that inij-iat.-il
from l'ciinsylvania to Viti-inia, w.ienco hia
grandfather r.-moveil in I7-1--J te Ke'ittu-ky, and
Braa tbere __urB_iae- and kilb-.l bf Indians vvhile at
wmk ea his cleuring. l.ike uio.-t pionc-in, he left
bis I'uinily poor; and Ua non ___M Hai -irennturely,
l.aii?l B v. idmv aud aeveral children, includiti_
Abrahnm, theu _i.\ yeara old. Tbe family re
moved aoon rft.-r to South'-rn Ii:tliaii:i, wln-rc
___________ pr.-w to the rt.ttuie of lil fe.-t and MM__i
incher, but enjoyeducarceiy better opportuuitiea lnr
inntri'i-tiniithaii inKcntiicky. I'robably ?ix inontln4
in all of the nidest tOti of !4_M)0__Bg coiiiprchen.N
Ihe whole tt hi? technical eiiii4-ati.il. II<- vvan in
turn a fann laborer, a common workman in a savv
liiill, and a boatmaii BB the .Vaba-di and M__aiaaipB.
rivert. Thus hard work and plmty of it, the
ru_t;ed e:\perieiicoi of aNpirini: poverty, the wild
aj.ort.a- iind rude ganic.-. ot a n.-vvly lai tbinly pae
pb-.l f'ur-at reu'ion?the cd'icatiim born of the laf*
cabin, Um rifle, th. ax, and tlie p!"W, coiiibiued
with tbe reflectioiia of au original aud vigornus
mind, aafBI in the pur.-uit ol koMBrlaifa by every
available uuai.H, and dareloplllg a charact'-r of
ei|iial N -"iirce .ind liriiir.eag?made him tbe ni ui
lu- 1 an -i'u-e proved liiniKclf.
At 81, he jiusli.-d fiiiiLer We_t into Illinoif,
wbich baa lor tbe la_t tliirty yeara been bia home,
Briag alaraji near and for aaaaa feati aaal ia
Bpriogfield, tba Btate CaattaL He tntmtA aa a
__na aH hiied aaaa Ua liat jfaaria IUiaaiai tba
iHAtvear ha WBB a eb-ik in a rture; then volun
tvcre.l r<r tl.- Iiiack IIav.k war, and ua- ___M__l
a eaj'tain by lii-i compatiy; tlu- BBXtjaRI hewas au
nraeeaaaftd CRaiUata for Um iMgiaiaaaaTai ba R_a
elioM-n thc next, OJki .-erved I'mn a B -i"til wiih emi
nent iiHe;ii!ii. m and steadily laci. aafalg l_p____i_oa|
atudied law, meaiitinio, and to>k Li- platM at tbe
bar; vva.s enrly re.-ogiiized a.s a in.int elTeetive an-1
eoiiv ii!ein? adviicale bi ioii> the iYopi. of WUg
I'liiK ipli .4 aud tbe I'rotcctivo policy, and of tlu'ii
Dhiatrioaa laabodiaseat, Heanrj ('lay; waa a
iVbig eandidate for Eleetor in aaarlj or .piit
ev.-ry I'r.-aid.-i.dial .ontent fraaa 1836 UlUEa. in
clu-ivi: \s.ia ahoaaa tatbeXXXthCoBftreaafroaa th.
Ceutral I >if=trit-t af Ulin.rinin 1846, aini aerre_ to ita
alBBB, but vv;i_ not a canditialr l..r rei-!e.-tion; and
in 1^.11 ineamir.-ibly withdrevv fr.ini p.?litie_ ta! de?
voted binih. -ll'to tbe jii'a.tiei- ..f bi_ profeesiBfl until
tbe Kebi-Utka Iniqait) of l_6_ ealied bim agaia
inlo tiie politie.il aiena. He waa tlie eandi?
date oi tb.- Wbiga i'< i- r. >. _b9aa__c ba^bra Um
laajialatniT __mmbb tbat vaari bat thej were not a
raajority ef tbe b_a_j ; ao he declined and arged his
frienda to Kiijiport Jad_e Truinbul!, tbe eandidate
ofthe iinti-Xebrark;. 1 ti-iiio'-r.-.tn, who w a.s tliua
eliele.l.
In tlie eallaut and ineuiorable Pr. aidcntial c.n
ti-nt of lfit_B__, Mr. Lixoi.n's naine beaded the
IniiH'iit Kiectoral Tick.-t <>l lllinois. In l-v'.-',
be vvjik iinaniinoiii-ly i!e i.;i;al. .1 by the J{p
publiean State CoDVention lo HUi-cecd Mr. Doiig
laa in the Henate, and lhereii|iiiii i-,-mvaam>t| Ibe
Slulc Igalaal Mr. 1). with an ability in whieh
lin_ic, urt, aJaajBaajea, aml tbaniagb mwt mv
tun- were alike conapicuoua, aml wlin-h gaae
biin a national rcputation. Mr. Doiik!.., -.ei-ured
ti prediuninnnce iu the Li-girdaturo i.nd w;ia el.-rted,
thoiigli Mr. Lincoln bad the larper popular vote,
?o thnt if tbc (pief-tion had been decided by tho
?MJOt-tl <?f the people, the chanijii"ii of S.juatter
?Urvereignty and of indiflercneo ua n-^ u.U Sluvory
ixtenaieo would not now be u Senator froui
lllinoia.
Aa a rreHidcntial t-nudidato, Mr. LlVCOU en
jnyfl peculiar adrantegea. Whilo hia poaition aa a
Kopuhlican rendera him aatiafactory to the moat
zoaloiiA momhor ofthe party, the modoration ot hia
chaructcr, nnd thc conaoriatiro tondonciee of his
niind, long npproved und well kuown of all uien in
public lifc, commend him to orery aection of the
Oj.poaition. There is no tfood roaaon why Amori
f nnv nnd \Vhi?a, nnd iu short all who aro inapirod
rathcr hy patriotiam than hy psrty feeling, ahould
uot rally lo hia aupport. Kepublicans and Con
Bcrvativca, thoae who drcnd tho oxtctiaion of
Sluvery, nnd those who dread the progrosa of Ad
ininiatratiTc and Lcgialativo Corruption, may
he asBiired that in him hoth th(ve ovila \% ill lind a
stern and imraovablc anta>roiiiatand an impnaaablo
lmrrier. At tho same tii ic, aa a Man of tho
People, ruiacd hy hia own goniua and intcgrity
from the humblcst to the highoat poaition, liuving
made for himaelf an honored name aa a laivyer, an
ndvocate, l populnr orator, a atateanian, and
a Mun, the induatrious and intelligent inaases tt
the couiitry may well hail his nominatioii with a
BNNclling tido of cnthusiasm, of which tho wi!d and
prolont-cd outhursts at Chieago yoatord.iy uro tho
fitting proludo and beginning.
t->\Ve jieed hardly aay that tlie elcction of Mr.
I.iNtol.N, though it caiinot be aocouiplU'ued with
out ardnoua and porsistent effortH, ia emincntiy a
thing thut raa be done. The disruption of the
Dcuiocratic party, noNV perhnpa loaa likcly to bo
rcpaired thnn before hia nomination, tho fact that
ho wat put foiYvard by one of tho dotibtful Statea,
ffliaek. und noiniuuted iu groat measurc by Notoa
froin two othera, namoly, Tonnajlvania aud New
Jcraey, tho univeranl deaire of the couiitry to aet
tlo the NCMitioua Slavery ijueation in accordan.e
with the licws of the Fathera?all the,e are poiv
erful in bohalf of tho Chieago tickot. Hut, as we
said, efTorta inuat bo made. The organi/..Ttion
muat hc perfeoted in evory .^tate, in every county,
in every district. Tracta and ncwapapors muat bo
dUrominated. I'liblie disoii-i. ions muat be hold.
Tl.e people muat bo animatod, enlightened, iu
apirod nn ith a acnae of tho flolcmn duty resting on
&1I patriotic citizens. Thua thc great Victory
may be aohioved, and thc countiy may be re
d.T incd from thc pernioioua influenooB that are
hurriin^ it to ruin. Anicricana! Kepublicans!
Sl.i.li iiol ull ti.i.-i be aoeompliahed ?
IIA.VMUAI. ?JJ-laUfa
Hiiiinibul llniiiiiii.Niho Niaa riominated lant cven
iiiK by th<- Koptiblican Convoiition at Chieago for
V\ut rUBiioilf. BJII horn in l'aris, Oxford Co.,
Maino, in Auguft, 1801, and ia now iu the ,'M
year of hia nge. Hc ia by profession a latvyor,
but tor tho lust twenty-four yeara has been,
for uiuoli of tho time, in political lifo. Froin
I-:.<; (o I ? lt> i,i- waa a m.-mber of tho Legia
laturoof Maino, and for three of thoae yeara
hc waa tha Speaker of ita liouae of Kopresen
tiitiica. In lHlfl he wai elocted a meinher of
Coagreaa, und raWeetei hr the Mfaariag tcrm.
lu lr ?7 he Nva-? ngiiin I uioinbor ul the State Legia*
lature, and thc in-.\t year tTSfl chosen to till a
incaiicy, occaaioiicd by tho death of .lohu Fairtield,
iu Ihe I'nited Statcs Senate. In MM hc was re
olected for the full tenn in the same body, but
rori_i.ed on hcing ohoaeii Governnr of Maino in
|-.".7. In tl* auino inonth ho was agB-l cleetod to
the I'nited Mat.-a Sonato kt ai\ .wars. which
office ho accoptod, rcrfgoilIg tho (.ovortiorsliip.
Ho ia atill B mouibcr of the Soi.ate. Thia reoord
ia an eiiUeiu.- aftha coiilidenee with Nihicli he hai
Blarayi bo.-ii RgBftieJ by hn lellow-citizem iii
Maino.
I'p b_ tho time ofthe paasago of the Ktusaa-.u.'
Irarka bill iu 1864, Mr. lli'inlin nv;..-. n mr-mher 0.
th.- DeBoetatk party. Thai ad ha ragaraai bbb
proof lhat Om party, with which ha had heeo all
hia Iii. ccui.oot.-d, ao loflfoi daaerred Um aaaaa "i
Di ni'icriitic, nriil nai trr-.nchot-oua t" tho priuciples
lio bnd lelBBg oherishod. Tl,ene,-f,,riiar(l _8 ?avo
his BBpporl to tho Iteptiblionn jmrty, of which ln>
11 - rei lioce coatlooed afaithful aod diatiagaiah
, il leader.
Mr. lliiuilin in fl man of ligaMed BfBBBMB, of
.-.-'ni iibiiiii,-a, of ?0?ioehiog _itegrity, and graal
Bieeatire talont. i-'amiliur mih thehaahtaaaot
logislati( n, he in peeuliarlly adapted, by tin- p,?
- noi'nllithaaa aaattttaa, ta till boneii.-iully bt
tbo couiitry, and to hia own and his parti'a
bOBOT, the hi_h pnst for Nvhich h-1 ha-t becn nonii
t nt. (1. Th8 BB-M Of IJnNNIIVNI. HnMI.IN of Maino
iaBIt aecond to that of AltltAMNM LtVOOLI of
Iliinoia.
imf ri.AiFtiitn.
\Vc ghra bolotv tha pfattfiM?fl af tha Reaab?eaa
part}, aii'.pt.-d nt ita fnst Natioiial Convoiition at
l'liil;iile!|,l,ia, in Ir-.-.r,, and that ad( pied ln the
deiegah laf tha MM party at Chieairo, two daya
-H"??. l.-r 1800]
1 I.ATKIItM (11 1' .... ,,r A r. I.
/.? 'ird. 1h.it mt), tlie ,1-1- Fi/trinl'i: Ti.at Bffiaei??
r-ni. ,1 n | !? -.,,'.?',te- fl thr fc, . t>",,- h_v C,.?..rr.. |,,r llm-r .uul
|.,.l i,- iu l.le. tnia ol the 1'iiiiril llutbul luipiokt nii-iiti of a ita
Btalaa, in ( , uti'iitii'ii Mana-ltiaaal ekataeBBr, raaabed f r
11-tl. in ti..- t!i-,lnr. f On tbr accnti:iiioilatit>ii.iii 1 icrnrlry
tlulj ?r otTi-l(>t",r - i'ti?tlti?'i,t-''if nn cxi.tinr ('imimi-r - . ,r.
aaa aaa aaaaflly, ,,i,i'<- iu tlu
fcllaa in ? -lir..ratii.i,?:
/ i< ar. 'i la.it thr hi-t..r. ol
tl.- ,...!,. | .!? ,i,,.. tl,.- |-4 f.,?,
? I "liv .- ,i.|i.l.,-,l ;!,..
11 | r . i- m4 ,,,. ,.. ,;,? 0f t|?.
BBt?M??fl I.y tl.e ('oiitlitntiou
.nd i,i.tiiii-i i-y .tn i...i, pafllaa tt
li. OoTrnilllrllt to pr.-t.-t I tlu
It. - and |>r. ?>,. rty ofilaiiti/.-iii.
flBMaatflli tiafl a sk?aaad la
Mn- I':. iu. Otflflfl it imprra
T.iici/iitioi, ami ppTTtrtnatlon tivi'.y ilfuiaiiilril by thr mt. r
ol' lha Hipi.bliiaii pi-ity, an.l - .tit nf thc, whi.l.-ri>,n,tr; . Hut
caa ? a ui,, i, . :, \ | ]Om ToAmnl Qmootmmmi ou%Ui
iuto rxi.tin. .- un- |H-riiiant-iit lirto rrndri llnuit-dlat.' and t-fri
th, ir uiiuri. -1,1 nuw inirr i-it nt aitl ln it.c.iiiatrii, ti.m, and
t!. ii i vi r m r.-r.- -I.'.i.I ii? tl..it a. (.i.Timinary tl,. r.i.i a
Jlrr., iflll ,., ll . ? l.-tlti?(.. . I tl, ,,l.!ly BTBflBafl II.aii .lliallltl i.r
BB 1-1. pr?l?|.l!y . _t .1.11-1,. .1.
S.rntid That th.- ii.aintrn-' Sntntrtnth. Kintlly, havliif
aa ?? >.l lh. pr,,, i|,|.. BflaSI l-ltiins a.-t forth r.nr d,.tu,ct,a/r
,, lha H-'iTiariatii-ii of In-j principlra i.-iJ kit-tt ., var intit
.1. 11 D.li ll. - , an.l < inhniliiil iihtlii- , B oprri.ti-ui of ? 1 i rlti'-na,
Hr fmkti il ('tU.titi'tit'U, ia <t li'-?.-\.r _lfutlng <m .-tli.-r
f'.-itial to tlu- peBBBrraHaa ttiaeeallaaa who i;,l,.tantl.tily
am r> ptiblk .u iii.tit i ti_ti> ; tbat a.n-i- ta ith ll.- Iii tlittr atliruiaiicn
th.- hi'il.ial ( cii.titiitinii, thi-.aiid riippurt.
ri.l.ta t.f thr Blata*, H"l th<-! -
I i.innof lh. S:.,t.- n.ii.t an.l PLATKOHM (?K Nflfc
ah.il ka |ie- rt.-il; rn,il that wrl Thi- C ??,?,,litrn of D.1- _at.-?,
li.-ri- irntl.a Ifl Im- x?i< inbli J in pur.u.iii, I i
...-.tn. ? ih.it uii H.a-n ?.-. . tll aaVbi --.-.I t.i iia.- p.-.ipi. .>f
I . ,i..il; Ihtt Ihry alr'tllr I i 1,... 1 Stat'l, withnit rr
"?il ttfil by tlu ir ( i. -.itor.'tsrd r-. p.nr pi.liii.-al tllrt.
"ttith i i-rtaln innli. n.,1 lr ur tritialoui, wln> nm opp-ta-il
? litl.ta; Ibat an on_ thr-.,. arr to thi, rrpa-al nl tin- Nli..nun
" U:'r. liliriiy, ui.,1 tlu- pnr.uit 1 ouipromlaai, lo th-- poliey of
; |.ii.. -.. That ti, m ciiri- thr pr. .mr Ailniiiilatrati,'ii, to
i ? ,. I flf Kt>.f.-iiiii,,iit. afleltka ext4-nal-.11 af Slavrry lnl->
" inatltnti il ainoiif n,> n il. nv I rr,. T--r,,i. ry | in faxorof ad
" ifiat thi-ir Ji-at pvairiir. Irom tlni.lulltinf Kuu.a. aa u Kr.-.- aStato.
?? ll.u-.lll i-f ll?- .. .,..,,? ,|." |?f ,,.,(, ril|B .|?, _,||?|, ?f tl?.
7/i-d ih..t I.. Ihr I nl'in <>f K,,|.r.il (lovrrmnsnt to tkt
?? thi* nallnn ow. . Ita'prlnripli-t of NN'aahlnrton ami
nlr.lln, r-a.eli, popn JrtJnaoi,, and whu purp.an to
lali-n. lla aiirpiiaiiif iaMBtf ,,?il? iu pir.rnll,,* , aUtlldtl-i
iiii-nt ?f n A. iui irsouicea, lla l,.r thr ofti..I I'r.ail.ut and
rapi.l aii.'iiu iiUlini, of w.-allh
Ita haipinia, at honir and Ita
ho: or abroad ; and wa hold ia
aih- .-,,.? ? all a I . II,,.. ? r .li
Nl.-r l'.-f,.U, ut, Jo re*ul?44 as
followa:
Httulotd, That (li.- inaliilrn
an, -- of thi* ptiin i|i..-i pruuiul
i.iiivn, cvui>: fiotu ttUtivr jitatllL Ua l>?.la<atluu bi lu
afMirea* tbay may ; and wa rort-tdrprndrrira and embodlerl la
cri .nl.it.- thaa . ountry that no.il.r K.-lrral Conatltutloi. U afl
Kipublli-'-uM-niberofCatixrflaa anatial to the proarrrailoa of
1 ... ult. n-.l or i-enul. naa-rai alour rrput.ll.-_ri Inatltutlona, and
ll.rrat of diauiilon, ao often Hi.t tl.r Knderal ('..nrtlt.illon,
liia.i.- l.y I)i me. ratie M. niUra'the ? iflhta of Ihr Kl utoa, and the
ol ( rmirrraa without rrl.i.kr an.l lnir.n et tba Stat. a, -tixll bo
witb applatia. from their polltl Ipreaairi.-i.
ial aaaeCialra; and woiln.o<in.?| Httolred, Tliat with ouf re
ll.t M ibpata of diauiilon, ln|piil>li. an fxtlirra B/B B__l la t"
?flBBflfa [,. j.nlar i.verthirrw nf I..-a .. II rvid-nt tr.itb, that all
tl.rir a?. end-iicy, aa drayln* | mefl ?ro indowed witii tho
thn allal priuciplea of a Iree.inalieuablr ritflua tolile, liberty,
(iovernuii nt, aml a. an avowal aml tba Bt_ra_R tt h ippin-aa,
of roiit. ii.pl.ifed trimarm. w I.i. I
lt la thr imprrative .liily ol *n
In.liuiiaiit people atronuly to rr
l.i.ke an.i forevrrail. iu-.'.
t'outlk: Tliat thn in.iiiiteii
nriil that tlir nriu. iry o-.je.t and
i.ll.ii..,-.leai.i.a of our Wtmmm
(inreriiin. nt wer.-, I.. af re
ikaaa rl ktateal per. .n. _ iihiu
it-i-.'-lii-lvi- jnri.alii ttaai th.t,
_? tuvlolatc of tl.e rl.lita olj.a our rejnibii'-in fathrra,
tlu- State., an.l eapr.-lially thr! wh. n they h d a'.r.lHied Sinr
ri.-M of BBB. Nt.t. tooiderandjrry in .11 our Natlmial Terri
ronlrnl Ita own .louu atic icati ;tory, orduiued that i.o poiaon
titiona. ieeat__Bf lt III owi: ah-uld Im Urprived of llf.i,
jihi.iiifnt et'lualvely. !? .--r-n- 'liberty. or property, wilhonl
thil tn that bal-.n. - nf power on due proceax of law, lt lirromea
vv I.i. i. ll;. BBBBBBBBfl and entiur-,..ur duly to it.aiiitain thia pro
.,,, af aai |BB_lfal l_Rb 1*11-.-? of mt .'enaittuffon
pili.la, aml we faaMtUMa th- n.ainat aU attBinpta to vi.l.....
l? _ lt M iii-a-e B by armrdfor." R Rl aflat piirpoae of eaUbliah
of any BaMa afl T. rritory, no BBJ ..lavery in any T.rritory of
mi.ttrriiiii-.-rwi.iit pretrxt, aajthe ..*_..rd Stat-a, by poxitivr
.monxtbeiii-vi-rtofcriinra. i.-ilalatioii, pr.liibUii._ ita rx
t'i//A. 1iii.tti:cpr.-?-iitI)i'iii-i-lteu. . or extcn-i'ii th-re.n.
oin.r.Admitti trution haa far|That we deny Iba author
,.,.,.,l.d onr worat apprrh.n ity of ta-BBBBtB, Bf - Terri
.|..r..iiiit. ineaaiin le.. subaer -itorial i.egM_ture, of my ludl
t?ll,-r,a.-llon.ofaa.'.- jvid.ialor MaB I f__M tt b.divl
;..trrr,t, aa ia eape.-ially jdil.la, to _ive leirttl exiatence to
. . t ta ita .Irapntr _aar Sl.i.ery In aay Ti.i__.ry of thi?
tl.-i.a to forre the iiiiamoua Le luited Stat.-.. whil- ti.'- preaeiit
, t ii | tou Ccrnalltulioii upon the jronatitutloa abnU be u-.ln
va_ra__M aeflfla of Kan_u? in (tain.-d.
, 11 ain.ii.: lha penonal r.-lati ...I lUtolrrd, That the Coiurtitti
h.twr. i. u,.-.-ter and a-rrxnttoj-ion ro.fera '_l>oii Coiurre.a
|,,volveununquali_i..d property jaover i-n r w-r over th- Ter
lli pruolia-in ill altemptrd ??llRttatB of tl.r DflaBBl Statra for
foi.-. n.-iit r\erywheie, on Ut.d'tl.-ir K-veriiment, and that In
??!.,, U_tlB|> the Intf-rr... th.-.x-r I.-ol tl.i. power lt ia
ti?n arCaBBBBBI an.l th- .'d- noth the ri?ht and the d.ity of
fjr.l Court aot thc extr. uie pr.- CaaaflBBB to prohibit in tho
t. ..ti-naot a pur. ly io. al ii.tor- T.-rritori.-a th.ia-twiu r-li-a of
_at,a__l in i?a flaaaral ai;d un l.arba.-Um?Polyi,'iuiy a_d_Uav
Viuyiiaabu.ae of the powrr In -iy.
L_?J1_RI. - nil-bll " '''?"-"<"?' Tl.atwl.ilf th.-< on
i, atitiitlon of the Lni.rd faBBBI
g_M __BlBWBBa|lBjaB_ry|__taa__BBB4aBB!aBlBBt___Mtr4;
vi.u _ith alnrm th- re, kl.'ijthe people bi ord-r to Inrni a
extrav.p-n.e wln.-h t>.rvad- BBBBI l-n-'t _%____, r_Ubll.h
rverr drpartnient of BBB ?d RbBRbB, iu-'iie douieatk traii
J_,IOllllBTBt| tliatari-turiiijuillity. pro>i!e for tbe cou.
torij.l-ii.r r-n.y -?! .1 a. ount i- ?_? MaBaBI BBI a-ur- t.'i"
1 .iiity i- Indiapeu.al.le toarrrat|l.lr.aiiixa<'f liberty, and. ontaina
th- ayalaai el plumler ol tli- paBJBa pr.,vipi..na lorthr pr.at- ?
pnlilir trra.ury l.y favor-d par- j tion M _H tm, liiierty aud pr.p
li-.L. va i.i:- tl- i. .ua -turt l.r.y of rv.ry i.ii/..u, tb- _aaa>
??.Jjiilifiati af B_B- nflBtlaat tuBMnlliail itRRta ofthe
,, i,-,, ,r lha K-.I. ral mr- raoplf of B_BBBta MaBJ BSBB
l...,.,ii?. aliew that an u.tirr fraindnlrntly and riolently Uk-n
akaaajaaf aiarfaMaallaa ia im
l-r?iii-ly ilrii.nnil.'i.
>,,, .,? 1 !,..t tlu- nrw dor
from th.-m?th-ir territory haa
i.,.. n irivadrd hy an armed for-e
?ppnriona and prrtendrd Irria
tat tbut the Coi.atitiitioi. of italxUve, judkUl aud ei-ne.iv
r.wnfr.r.. rarriea Slavrry into offic.-ra have been aet ovrrtli-m.
ai,yon.lltl>- TwiBlllll if Iti by whoao u.nrped authority,
I iii.d .-tat-a. ia a ilaug-r. I ?-t i>y the milltary power
; betvay, nt I ri l tht Ot. I ?BBB, tynunir-al
? MUht iifBiR ^'o\'-^?"'"', anaaRflaaBNBaB-ltaaal i_wah_v9
thal 1.,-tn ii.. ntita-ll with ro- l..-.-D-iina-.trdai.driif..r..-.i-tbo
ttflBflaajaaasefl aaaaxaB-BB, aaal ri.-htao: lhaBBjaftobb hti> aai
with |i.'.l-ti\- aad ju.ii ial bi _r axnia hava baea iufrin.'-d
j.r, . . it Bt, i- rrTf.li.tii.i.ary in -BBBl "a'tha of nn rxtraordinsry
ir.teii.l-i.'v an.l P.ibv.-r?iv" of and anUngiinanatur- have b?n
IhBfaaaaBBat harmony o!'the,lnipo.4_, aaa i.-< udiliou of-x
.o.iilry. ler.-i-ing lha ri?-rit of BBRCBft
mTtgmm tkm lha -ornial ron-'and hoMinr offir-.?thr r;.-l;t i f
ilitioi. .-I .11 th-territory of thalaa BBBBBbI prraon to a.paardy
L'nltt-d P'atea ia that of Krre-jaad public trial i.y an tuipartUI
.'...in; that aa our rfii.iblii-mijj'.ry ha? been d-ni-d?th- rl.ht
fatheli, wl..u th.y haul abol-.l tl:- BBBfll t" M BBBBBB Bt
i-i.. i .-.i.i-.iryiu all our natl'.iial lin ir peraoiia, houaea. pap<-r.
t.-riitory. i rd-in-d that no per-!and eflecta a_u__.t uurra?..n.blr
p. n -hniil.1 hr drpriTrdof lifr,'.rarcht-a and aBBBBBtBBBBaaa
lilat-riy, or prop-ity. wiibont- vioUt-d?tm y BBBB b?u de
tl.t-i-ro..eea ol law, it l.e.ouir. pri.ed of li:-, li '-rty BBi )>r-p
r...rdinv i v l..'ia;.'ion, wli.-n-;. rty without dar proi-e.-aol' law
areraach lntMalhiB i* tm.-.- -that Bha Raaalaaa -f ajfljath
mtf, ton.aintaln thi. pwiaio:. and of thr pro.a bai bren
r.f tlir ( n.-litiitloii arainat all atiri-l.'-'l-tl.'- thjM to mtttm
BtBBBBBl to v'-late it; and w- tl.. ir BBBBBBI -.tativ. , h_x :>.? n
ui-ht th-authority o! toi.trt-.a.. mad- of ua BBRH ?a-RalB,
.ia'i'i.-:it..i.il L. rflatur.-. or RttRaalaa mid araona __ve bet-B
ofanyii.tiividuaN, to ajftlajil iiia.i.at.'_ and BMaBBBf"!. IM
fxUtni.. to ralarrty lu any Ter- lhaB___B_flBBktm Lean adow-d
rilory ot lha Iniled .Statea. lt co unpuni-b-.i-tliat .tli theae
.\ir.I*. That we 1 ran.l thr ti.i. li v. BBBBBBI with thr
_llllfllllBB If f~ *"***?j* ~*mAT ??""'?tion and pr
riBt_r_rB_?,B_BBBI tl.r .-ov.-r ol I iirniifnt of tbr pre.ent Ad
oii.ullai', ai.led by per |.uiui-uation, aud tliat Cl* tla,
malliBBll j4i.lt ial piw.r, _. a;.,li:h . riii.e ._ ,i- txh. <
,-rin- aaaaaai h..u,anlty, a io:i. tl.e Unioi. .u.-l Humanlty.
borkiof ahama to B?| . ..untry'weamwn th- Admimattation.
. n.lwrralt upon Con- the i'ri-id.-nt, hia adviaera,
?BBalBlBha BBBBBBl anrlefli i a.-r-U, auprorter-. ".pol.)--i.ti
,nt ii.r.iPi.i.-- ..r lha BBtal .rJta, at-bai aaataa
,-;..- i,niftiat.x...r? _a afur tli?- a_BRa, b?for. th.
blB IIBflRl lountry and hrforr the world.
Tentkl Tli.t In thf r^.nt'an-ltba.itiaOCartixed parpoaa.
Bsleaa ay ratk Trnmni r.or- la bbBbj the bbRbj BataaaaatflBi
tllior. ulll.-a.-taol tl.e U?%> tt -Mll iRlt-IBI IBlfajBI ttt*
Utur,., ol Kaiii-a- ai _ Mltlllll, th. B ... - on.|.li -a- to B
,. . Ua, bUaery ta inoaeia-nJi-- puid-'-""'^ h-rraft-r
V. ir.r, S -. ?' .,-.,i . pr?. ti, nl-! _ttt-?aB_i I-M Kanpaaaboaid
I -i.n ofthe ho.'.-t-d D.-ii, ? i- inim-diat-.V ?"?"JJ' " **
,ij... i,|. ,,. i.,u-r- St-tt.- ot thr I nion, BR- uer
t.niion .. -..I IflBMIBB S..i-rei?n prra. ut Kr.--( "U?-.itulion, a? at
ly, eiuliotlir.l in thr Kau. ?- _a_ ? Btka BB -t . rl- taal w .y tt
ReblBaaa t_R aud ti .l.-rii:n< i- | -<?? ii'ir;-.' t" BBf I
tkm tt tht .1. rr ption and fraud joynn nt of th-riiihu and priv
iii\,.lv. dih.-i. in. BaBBM to whi.h tii-y are ru
H.u.dh Tln.t __B___Wahe_ld :itl.-d, and of euiiu_ tl.r .iiii
of ri(ilit h<- iii.niediat. !y n.iinit-.atrif- uow rairiiiB- iu her terri
u-.i m a Stat- aaaaa th- CmmtV tory.
luti-n nc-ntly f-rn -d and RBbRBBB. That the hi.hway
i. '. ptr.1 hy her |*op!-, BBi|a_BBr_l BaBB, tbat " axtixflxt makra
,.|t'.l l.y the llou?ol H-p-.--ri-lat." MBhfl-W i;. tii-O-i
tt-M. ..-I..I ( ir. ul.r, wit. iu i v.-ry r. ?
V- . ,.-'i Tl ?? i l.ilf rroTid-'ain-'.-t ui.w.nliy ..f Am-ri.-aii
':;._ r itBH IH tb- -upia. rt i'l di|-'"inaa. v. und w-uld brilM
tl,. (ii BB r tl Oi veri.li-i.l by du lahaflBfl and di.lion.r epon auy
Haa 111 a- in mtmm, _n_a_ i tla| (lov.-nu..- Bl ofBaafhthMpTB
r< ?,t in aaui h au adjiiatini-nt of lt th-lr HM__NL
ILitr ii: i-oiats aa to MtBanajBI Hetohed. That a railroad tt
tl.. .!. -..-I- -I-.? .-nl af tl.r iu.liia- thr I'o i'l.- Ureaii hy the nioat
tflal bat. r-a) r.I the whol-eoiiii'ieiilral aud pM.'tieable route. ia
try. __ vvr coiiini-ii.l tiiat ii;.p-iati.ely d-uiaiidt-d by tht
pnlicy of ______?! exchaugea iiit.reata of tlie whol- i ouutry.
uli.-l: r MBBH to the workinc- .;i,d that tht Krderal Oov-rii
ni.n liheralwax.i,toa?rii'lilture niertt omrbt to r-n.l-r inirtii-'ll
laBIHllialalllij, |llli i a, In iniiliuii ' al and rHirirnt aid iu ita coa
i.-a anl iiiatiiit,i.tnr-rt an ail--|-tru-tion; an.l, tu au taittaty
tiuai- n-__rd lor th-ir ?!___, lin-r- to. lha buu.raliat- IBB>
Inhor ai.d > nt.-rpriae, aud tn tho ptrmtioi; of au flflfl|flj__-l r -.
in.ti. n r H___M -ri-i.il jiroap. rity .;. lha liu- of th- ratttB id.
an.l ii-.i. pii.dm-e. ?(? /.?>'. fhal api.r.ipriationa
Thi-ti.oih: tkm bbj pnt-t bj < >>n-. f" lha laaaaat
. i. -t ..nj ._!.. .r M.i-iiati..ii to ui. iii ??! rn..'- ii... i..r....r. i i ..
? ti.r. tt Ui- Mbtla Raaahald ailliiaal rhanrtT r. .,>.ir. _ for
hy aataal a.t'!. ra, ii ii tl arainat th- it"i-i"ii:i.odjtl-n nnd ---urily
any vi. ? . I tl:-Ir.. Honieatead of our exiatin. . i.n.airr. e, an
p. ii- > Brhaaha BBB-Bta_taiail_aB|aaih_a_aaa1 i.y th- ('ouatuution,
ax pBBfttfl or aiipi.iirriiu t.ir'.md juatin.al by the obli.-.ition
public bo.ii.ty. und we ________ ef Gi'Veri.ni-nt to pr-teit the
tl- v .- tt hy CaaBjttaa ef tht Urai a-u-l jir-'j-ity of it. .Iti
i-..ii.| ;.(rBn.| -ali-f... t.-ry H.uii-- BBBB,
* ea.l i.i-aaiirr which ha. __ri-ady I Keivlted, Tliat w.-invur thr
puated tl.i lii.uae. Lr!ili;:tion and ?B-BBBBBtaaBI t
.'. urt.entk . That th. R. [ -uh [(VaCBBBB ot BO BBBBB)-, haiw-v-r
li.iin |.arty ia BffBBBd to any '.iirl-ring fr. in uI in otli-r r
ihani!. iu our Natur.ilixatioii apa-rta. in ?upp .it of the priu
law e, or.iiy Sfal- la|Mattta by liplea h-rrln de. '.irrd. ,.
w! i. ii tl.. ri^-hta tt citi/. ii-liip.lii-viiu; that the apirit of our lu
hill.ir'.-.r.I..! to iii.ii.i.-rai ta .uiutii.na. aa ar__ u, th.Con
lr< ir- fii.'.i, lamla almll b. 1-ti'uti... ef .mr -oiiiitry. niiar
al.iid a.l rr linpiiir-d; ai.d liilantflfl llb-rty of . ou. i^ .,.-an.l
laver . t .iTinjafulland i rt.ri. nt equality of riaiht. BBMBBJ .iti
ptit. ctii-i. I- tn- rtflRta oi all -iua, we oj.pc ull l-_l lati.ni
da. e. of i iti..-i.-, whi-lh'-r ;. imp d__B| th-ir.urily.
thri r iti.r_li.eal. both ut h-ni.
The (litlcrence betvvcen th. te platfonm i-. pre
iiccly Um (iillercnee wbicb the lapse taf time haa
reiideie.l iiievituble. 'Ihe vii'tuul ntt.u-k upmi the
iiteLiili ol the luiiiti in tiu- repeul ol the .Mmsouri
[> in|.roii.i-e, and the attempt by I'nrce of BaRRa
ii.d oattRgea Uabaite nnbnown in any eivilizrd
?cuiitn, not in a utate mt ai-knov-.ledi;ed eivil
,var, to loiee Slav.-n BpOR KaRBlB, cn-*ta!li/ed
l.c e!i inetita of opponition into a vigoroua and
?arinat purty in lrvti, which apptuUca] tn the
-luntry lor rii|i}>ort. Hut it n|>|>e;iliil vvitli
>ut aticceaa. The IV.lerul (ioveriuiiciit, in the
nterveuing t'oiu yeara, hua contiuucd iu tb.- hauds
4 the pnrty under whoae auapieea thia alurmiiii;
ittempl to Hiibvert the chuiacter and purpoae ol
lu- ('oiirttitution had h.-en niade. It haa abated iu
io dr^i'ee itH.lt l.-ritiii.cd i-rl'ortri aRfafVaaa the free
uboicl' ll." North, and to uphold aude_tend a
ettioiiul iutereat founded upon a ra.litul de
nul of tbe rigbta of luuii; it haa uvowed tbia
lot aiiuply aa ita (-u.di.-g tuutivt. m u aii_gle
caae, bat aa a flxed prineiple of g<v-<*raniea*, ea
plicnhle at all timea and e-eryw here to any Terri
tori now belooging to, or hereafter to be aequirad
by, tbe United Ktatca; it haa maintained tho aab
liroo tratha ofthe Declaration of Independeoee ta
be glittoring generalities irnpotsible of uniTeraal
application to humao flocicty; und it h&fl threat
ened that any aucccaafiil eatablishment of Repub*
liciii ptineiples would be followed by a diaaolutioo
tf the Statea. The Cormntion at Chieago, there.
fore, BBBBB togetber under new circuniHtancea, aod
in thoae chauged rolations. The Kepublican party
nt Pbiladelphia, in 18.%, confronted a poasible teofca
pomry evil: ia 1860 it standa face to fac* with aa
organizcri dcHpotir-m which announces ita maigrrv*
oi nnienr and miagoverument to be fi anded oo iat*
mntableprinciplea of uniform application. Wbenv
na, tlierefore, the ptatform of IK'^j is mainly do votad
to Em ([ueation of Kanaaa, the piatform of 1860 cot
era n broader ground, and reatson the deep-rootnd
j.rineiplea of a true domocratic government, bf
which the apgreesiona of the 8lave-Powf>r and the
turpitude und trcachcry of protondod Democrata
ah.-.ll be orercome, whether in Kansas or any other
Territory; whether on the laod or on tha eea;
whether it be to open the virgin soil of the We?t
and South to the introduction of slates from Cbe?.
apeake Bay or the Coast ol Guiuea, to the virtoal
excluaion of free men and free labor.
The platfr rm of 1860 differ. from that of 185$
in xeveral other partitularfl.
While it emphaticully condemns tbe extenaion of
.Slavery, it oarefully affirma the right of each .State
to order and control its own domeetic inatitutioaa.
It propoaeH such an adjustment of the Tariff
that while the needful revenue is raiaed fur tha
aupport ofthe GoNeniment, tbe industrial intereeta
of tho country -hai! be developed for the benefitof
tbe workingman, tbo faroier, tho lnechanic, and
tbe artiaan. .
It demandfl that the Tublic Land* ofthe conntiy
shall be hold for the benefit of the tillera of the
BoO, and maintains tbat the sqaatter whi ha* re
olaimed a fann from the wiJdernoas shall he flOT
ercign thereof, and ? hall not be diapoaaoaeod.
It .-pporoa any ehango in tho Naturalixation lawa.
whether by Fcderal or State legialation, by which
there ahall he any abridgment of the righta of citi
zcnahiphitherto accorded to immigraota from other
landi.
It fuvors a railroad from Ocean to Ocean, and
arka for a daily overhuid inu.il to connoct the two
sidor of the continont na a preliminary step to tho
ni.ro perfect communication.
Thc party providini. thus carcftilly f<>r all the heat
ai.d higlu al intoreats of the people; pledging itsolf
to a p'lre and econotnical adininiatration of tbe
Government; called into exifltence by the deepotic
ruloiifui, iiiiscriipulousaristocracy, andcompreaaed
into a penaaaeot lagBiiiiaUoa by a porautent
oiili-n. ii.ont of that rule, threatening to aubvert
tho moat cheriahed ri_l.ru of man aud to defeat tha
ond and rim of a Kopublican GoTernment?thia
party appeala to the people froin tho boat aad
lottiest niotivo-r, aud has a right to reckoo on eue
(.?,"-.
?WMBAW I H.I OU TRADB.
The acconnt which we gave on Monday of Ja?
tico CoriiwuU'. coustructioii of th.- Sunday Liquor
clauso of the now Mctropolitan Police Act, aod
our flOggestioa that thia conatruction might per
baj>8 bo auRtnined by the Courti above, call out
tha couauro of a correapondont, who thiuki tho
docirion attipid and our obaervationg on it ca.CB
lntod to oncourago thc -Suuday liquor sellcrs.
\Ve abould be very BOBIJ to do that; at the aame
time it ia iuipoBtible t<> dony thut the clau.se to wlJch
wo havo rotorrcd is unfortunately drawu, and that
it ia likoly to open up a aeries of legalquestions, of
which, from |>:ist experience, it is to be oxpect??d
that thc liquur sellcrs will aiail thoiuaolves, if not
.ntirely to nullify the law, at loast to stavc offand
i-uibanass its executioii.
If the oi.l) charge upon which unlicensed per
80U8 who aell ou .Sutidaya can be proceedodagaioat
orirainally is tho charge that they are BoUing with
out a lioense, in contravention of the Kxoiaeact
of l.')7, then the new Mctropolitan P-dice aet,
voiitraiy lo what has been usnally suppoeed,
affords, s.? far as crimiaal proeecutions are coa>
eeroed, uo hew weane of auppreising the Sund?y
liquor trade. It is true that the Exciseactof
f-.'.T, if vigoroiiBly enforced, would suffice for fliip
pT0BB_Bg tho unlicensed aale as well on Sundayi aa
..n other dais of the week. I'lifortunatolv, how?
evcr, it haa hitherto fuiled to accomplish either
purpose, and it had beeu hopod that the new
MotTi.politaii l'olice act might, ao far as the Sun
day trutlic waa coucerned, afford a uew aud ufls
cier.t remedy.
In printii 5 our correspondent'a commiinicatit"-,
wc must nnt be auppoaed to aaaent to the eorrect
1101*8 of all his statenients as to the prorisiona of
the act of 1H.7. At the same time we beg to ?ug
e? at that we said nothing as to what might or what
might not bo done utnier that act. Our reuiarka
weie reatricted entirely to the clauae in the netf
Police act in relation to t. miday liipior selling.
The treat delay in the trial of McDonald having
attracted the attentiou ofthe pren, the counael
for the priaoner exciined themaelves by allo_ing
that this delay arose not from any managem.nt of
thoira, but from the noi;loct of the Distriet-Attor
uey to file crosa-interrogatorio8 iu a eommL-ien
which tlu1 prisoner's counael had taken out to ex
amii.e witDessea in certain .S>uthern cities. Tt>
this it is anaNveredon beha'f of the I)iatrict-.\ttor
noy, that the object of theae interroiratoriea waa
to prove "an idioayncracy on the part of theprifl*
" oner of such a eharacter aa to render hita irre
" Hpomible for tbe boaiicide" he had conimitted,
and that it was imposrible to file the neceasary
oroaB iattirogatoiiw without bmbb ksBBaWp of
the facta to uhich the interrogatones referrel
Ih.ui was (?..iituinod in thoae iutcrrogatoriea theaa
?atvOB nr could olherwise be had here. Heace 0.
became neceaann to aend oft' two aaenta to haot
ti|i tho nHnaBBB and innkcthe ncceaaary inimiriea,
und that the delaj couplaioed of grew out of thifl
n.-cenaity.
Ih the corruti'.ii Iunv still in force iu moat of tho
Statea, depn-itiona are not admissible in crimiaal
triala. All witi.e-?>('?. nmst be arooght ujwn tho
atand. lf thia rule may work hardly ia a hw
cnaoe, it ia oNidont froiu McDonald*a caae that tha
contraiy practice opens tho d.n.r to great ahoaea.
We ahall aaaunie that in xMcPoualdfl caae tha
interroitntorioa wviv ii!,-d in perfect iiood latth, aod
with no view to delay inti the trial. Hut other aaa
lacnipiiloua couniel might reaort to the same exao
tliont merely with a view ta obtaia time. Toei
iiniino one or Invo w itnessea on interronatonefl Bfl w
MNM "ptcitic fuct in the caae might iceui um?bjer>
tiouable; but to aliow thc aeuding oll a oouiiuia-B
to aixty-aeven witneaaca, acattered ia d-tOIOO
t-itioa, tho object being to make out a caaa af
iiiManity, aeoma to bd carrjing thia iudolgflaaa
rather too far.

xml | txt