OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 21, 1860, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1860-05-21/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V0L- XX.N?- 5,951.
NEW-YORK, MONDAY, MAY 21, 1860.
PRICE TWO CENTS.
WT^NEWVyORK TRTBUNE^
Bpecia) Uoticc?.
i
If P.MI. aaa Ibc _??,.?,
TR. r?P *(,LN ANi) HAMLIN
rtix. *.___?.^f-ncANd OF -IM-M COUNTY
are iuvitetltoittrnd a
MAS8 NF. F.TINd
?fUU.tD AND ROCK? MOPNTAl.N RKPl-BLKaAN
CLt'HB.
OuTI.L8I)A . Kl KN1NO, May ati\
Ata o't-lock p m..
TO DF.IilCATr. THF.
W 1 d W A M .
On Fnlfon it, opfawBe ?bel _r""',, ADi.ny_is
ABLE STIAKF.RS WILL BF. PBEBEJfT AND AUOB-B0
THK MFKTlNd
By order of .. . .
ST. PHFN! M OB1SWOLD. f A.blaiHlClut..
A. F CAMPHKI 1-. I
?l^-l^bLABt (oBiniilt** of Rocky
? Wk_U&* MounlainClub.
B. F. MlWKXroN>i,rOMK ALL!,
For lingi Coar.ly mo?t u d ahsll br re-teeine*. _
?Tfcf l bIob. Now aad Vcrevev.
THE PFWdiRAiV OI NKW-TOEI IN COVNCIU
THF. PBOFT-S FOH DOUGLAS.
Tbo Ym,oarraa y ..f th* ( ity and Connty t-f New-York, ln f.vor
af sa.lstning thr Brtion of oi.r Drlt-gatioo at Ibe Charlt-stou Cou
oeatioxi. Ib cs-lmg thr v. 'e of thr F.inpir* State fur
bTl_l>HKN A. DOUOUS,
t\$ tbo 1-oniiK-ralic la?iidati I.r
PRKBIDINI OK THK. I'NITED BTATES,
Are rrq.ie.ted to nir.-t at the
OOOPBR INST1TUTE,
fonner of tth-av. tn.l Btb-it.,
OK Tl l.SDA . F.\ . MN., MAV a, 18(50,
At "| o'clock.
TW following divtingii-beii I'emo. r?ta willaaldreos tb* inrrting:
Vbr Boa. \Mi.: LAM A RlciiAKl'SdN .-f D
Tbo H.n ROB1 BT T WALKER
Tbe Hon. WARKi- H WIM8LOW tt N. C.
Tb* lltu THd.M..-- L CLINOMAN of N. C.
The Hon. H-LEfl TAlLdR ?f La.
The h.-B. JOHN LOOAN of Illinoia.
"Ib* Hon. A. J. HAMILTON of T.-xas.
Tbe Hon ALBERT Rl_T of Arkansta.
Tno Bia 1 C MAIISHALL of Ky.
Tbo Hon. ELL1S K Sl'HNABF.L.
Tbo Han. JOHN Mi KH'.V
Tbo Hon. 8ANFdR!> K. CH.'IU 11.
Tbo Hon. A J PARK.ER.
Tle Hon LVMAN TRKMAIN.
Oov. ROI'MAN M PRICK. /
Tb* H.n. ? araioiaai. /
CoL W l-oHENY, anda,_ei_g
A. V. .Tol'T, < hain?_.
J..B!? J. Bbipibt. P*. retary. /_,_
""TlK* Fonrth Wnrd UejpbIiIIcib Aanor'.ation will
kt-ld ? u.i?;.i.t. at il.-.d.,,, ?i?v/?, A?>. _m WillitM B . ou MON?
DAY, Mi.) il. Bl 8 oclotk _i.ui. Meu.i-e;. are parti-nU.Ty re
SL,.i.tltr's:io..d. / HY. H. HUBTAT,
T 1 Ki 1.1-v .-*i relar.v__Ptesident
"Twriftb Ward KrvpabUran Awioci?tlo_.-A regul.r
-orlii.g wlll ba h. id THIB (Moi al.y) KN ENINO, st .1 o'cloa x.
at tlie new lli-adou-rftrrs on 8d-av , ba-twaen Yll uud lZAd-.t*.
An eaeetL.ii f< r ll.u-u.iii ol thr Aaiocutlon, to hll thr vacancy
etuied by th. n-six^-tiou of Jsrob Fiaher, will t>r hpld.
' - W1LLIAM E PaVHOR. _..'y
~Klxwa?_ih \Vard l-rr_bllrnn Aaaoriatioo. -An ad
K>urrariinp*tmx wl'l t-e Inid U tbeir h. t-d ..il:t.-r?. No. VMJ Htti
av .nMUNDA1! tMCMM' May 21. 1....0, stHoMoa-k.
H f . PabkB, 1 Srcretariff.
Et-.._.-*:? L.wi _ki_:,
"*Tba"W_i. li'."Kv'ward riab of ibe XXi.t \v?rd -.IU
aAriTiiS iMk...ci.yi i lE_aliSt>,Bt7to,cloek,Blt_ilrtaaM1
ko 425 ttb-.v By MflM --'^ _ C.()AC.?M0N Pwtktem.
Jubm W. H?flBB?U. Peer. Ury. _ _
Tbe ?__rrlca? Insritnte Kfirinera' Club in.et.at tht
-ou-ol U.r liattltuto, .-or..*r ol tt .t and -lt;-av M M'.N
LAY Ma_fl at Sib-r.t- ? Bpiinf Planting, Kruit
Haiwirri, ai.d Au.i-ni an \. iu* with Saiupl.-a " Admittini tree.
' ii .vLK.s. Seoretarj*.
Twe-rirtb Ward BBBaWcBj BaM_r--x_t Xltfc
ll AKliLIM dLN and HA.Mi.lN t LTU tkiU mert at Lttinai
tin* InilT HIS LVE.klNd. to raiify tiie BomioatioB of LIN
t td N sr.d HalMI.IN <"?' V> il T). D (ONdVF.R. JAME8
lAilblA-N acdRL'Fl'S F.AM>BF.M S ?il! ..ddr.-i- tht- mi-.-t
j,^ T. ( 8__&B, Prciideut.
U. i. Bxaaa Sern-tarr. _
"i Karculnr Meeting T th.- TWENTY-FIR3T VI ARD
B* riT'ii AM aSm.l.A'II'.s will br b.Id TliI: EVEN
l.\(. ri ?- o'doeb, at No. 4ni fltbao. Rppublios.ua, aal thor.
fiin .IU ta Tl - r.iik.. ?ri- ri-q iprt<-d to Bttend
j. ii>" aVaaaaa, srCy. a. w. OBISWO?I>, Prei.
Tbe AJ-irmi Aaaooiatloa o? 'ti,.. N K. I. M ia
Sti.dOL valii hoii ii> Auuual M'.etiuj; ?t N'.-wport, R. . , ou
B_( Ubf l?AY of Yoaxly MaVJi_. Wrrk. tue lltli of btn
Mnib _.nO.-?xon \;v ProL T/lidMAS CHASl. of Hatrrford
> fr_r.ni ut a Poa ? t>j MMtt. <*? UMlTlJtH "iiduinia
mtSutt ni tbo neiolf?% All peraons who hato been at any tiuie
MaaectkOWT? tho i_-tit>.tn? ?iBa?r at ofboert or ?t.-.d*nt? tre
?torBtaBtoaBRBd.? FhiU-t-lp.'.U. Mu Moutii. L*h. 1*1
-mmm v f|.ir.V E. CHA-E. iSecreifry.
New-V?vk Pr*da(r Exrhanse Comparay.-lhe
abbw-iit-rr. iu uia- ava-k fl thi. I iiiipsi.v an boiooy iit>tin*d thst
m ji-iJi. eul ol twrntj per -i-.t hs. thi. t_y beeu islia-d lor by
OMihf - ot th" Loard ol '1 r ? <-n i-r lielore :hr .'1-t
bZX Stb*-X*roltbaTra..ur?r, Wii.l.. a ni H MMMan,
ho -i iv.ilau 8AJBI KL C. FAKSO.N, Preaidt-ut.
En- .aiii Cat-iiv bll. BocHtary.
Nisii.T. M y 14.J ta_
" Exaaninatloa and C ?r_iraieucei?eiil ol t oluinbia
f oltrxil IaUtt rirhool.- I he bn.1 oxamlnatlon of tho Grodu
_MB%tttbot?tLoo1 No.81 Ufaye?topU .- oa WED.HEsDAY,
the Klb of May, h_L, sl t orlock p. -., aud rM-BMH ai-ily Irom
|lo5p I. uniii cou.plrtfcd. .
Tl e -t ur a -err liur-. to b? ewartlrd by the Hon. O-niel P.
Ini._l.a:i . JuitlcO of tl.e BBBMBII CoBtt; Iln- Hoii. Lew-ia H.
U o. dn.r), .1...ti.e ol tl.e Supirl r fonrt, aad tbe Hon. tlmno.
P Uslj J -di-e ot tbr Co?tnon Y ? ? n ?t the
Kewiv.ai.d "ii ritten EiaiBlMtldM. v.i.l t-e annoonx-od at tbe
Uw _ebooKor.n*i.ce-enl, to be heid i . lbo Hall of tho Hla
tori ai BocWy, _J tt, om tbe t-ening ot W El'k ErlDAY, May
ti atrp ni.'on trbkb occaaioB bb .-.ddro-.to-tbe flndaaleo will
be dtiiv.red bv MARnHALL 8. I li)U tl.l. .-., . to bafo.
hiw?d bv i ValVdi.?ry OralioB by ? .. WJibei ofthe . Issa.
?.TTtle evri.i.it ol tha T. EUDAY. .'dy Tl, pr-...-_ .,?, tbe
Con._ai.ren* ^'" ^'i.TT'V-'''^ lhe.' ","? uU
?_?,, i: "? Rev hRANUs v X.-.TO.N. U. U., st
Ti-iltT Chspel Srr.; ?-??> ;?? T'-c-C'.f,- _>. I p. :...
Mecilerio! tbr Her. Ibe J'ldrat ofthe ie\eral Court., nnd tbe
Mend. t-lih. Si.deuia tnd of the Colloge,BM re-pp.-tfuily in
tlted to a'.tei-d. (HAS i.l M.. I.i.. I" .
1 ? . -.uU College.
?Bta.TM-.May II l ...
Tli. um". Iloltaan,
dl.NKKAl. JdH KR1NTKR.
Ee^?rtfull> lunouiiK-t to th. pui uc that hi .till -nt.tinuet hi?
b'.iaiii.- - at
THIi OLO M'AND,
l k.n..-r - . Ot .ti> ?? I B. inip it--,
Wh.t. -?? 1 r, lor
CAEDB, B1LLH1 IW I IK( ri.AR."*,
HANnBH.I-?" I'dSTFH.s. ANNUAL RKPORT.*.,
RFKilON*" RAILROAD, BANK AND UW RA.N" E
nUKTlMO,
V. iU t* d..i.p st r. raa ...b'.- iflbaB. aud gafl-B hiwiya r. aly t-r
arliTt-rv et tl.< bour B
Hi. i _.p o( bBB-MB m thp o.-r...-r ol Crntfp sud \\ hitr -l
will i- baad eoty ttaetmu ry* tm* r tm <t tmwa towi tr.-nd-.
Oatu.- tw. hn k'o:.l> from Uroadwiy. ani -jaatly oatbO-M
of 'Lr Uh m. ' r.tir-.rb ( .dt-i8_M t,M- v.ith.u u 1. w uiin
otaks' ?-alk of th. N uv. rir- J?--i-c throuth Ihr liowrry.
Pnr.tii.- kfl PB-Baal < lutw a- -1 A.aori.Uoii' wU! I
Bronijit and p.-r?.nni stt.nl.
Adiui-'i iiad ( ) BB* r PREBBWORK <or tl e tradr.
rrinliiiH tor lh** rampeiiaii!
H__l .-. OLJVER BTEAM JOB PRINTER,
T?o. IB Rppxh a.aT ?afc( - '- tvoi infornila.
the vario... pp'irical OrtTinlfitiona ol tbia city ar.H con try that
aa-ispIPp-'d to ?? eab "aPiy fllBfllfWM tf PKINTINO is
tf.lf - r ' - "':,er
a__art.it MB-B.BB I UOWMI PRK Efl < aad MO.
AahcroO'f. L.ow-\Vat_r Dete.-tor.
We st.li to call - !t< ntlon to l e fa II >?vlng l-etter
*?Mmmx hmrtmmvt k\ Ca-, Bo. 18Jtba B R I
Hin. .- >- l-e hato bad lu oso, fur tlir _.->?''.
gJbaaof yo..r l.-w '.isf-r i>- l^etora. Tb* - ri " rei- '"
M.i*. gi-r tb* a'.rri. wl*. tba BrtflOl w.. kw BBdtaoM
Xtatirtrw'' uiitrly, when onr puu.pfailedl perata .1 it h.d
Xu,,, ;,,. ih* I'-l. ? r. will outdoaM oi r boiler.iwo -.dl.-.p
T? ?,,;,,,,.? dainand I coinlda r i bolia r il ould ba i.itnout
ua. u mrtomy oau-gia 8TEPHEN CLARK,
tl?' hop' Han-OB Mill Bortal Manul.a.uiiig tompauy.
I\.,,,.-. . k! i Mar. ta Ib, IWO _
Ki.h MllY_r-rMataHi \? are al Htrduced Prlrtja? At
tl *lur\ of LVUUr.IIART, No. . e..db_uriina.UP...N*w
V ,k T. .Betf.IatPltcb.I., t astort, Liqtior ?__d.. 6po?M
_ Fork. Uairrra.Nip-nRinM. ii . at rpUilaa w,llM whole
? [' ",' .. Ta aad i-ppi-g icpplwd st priuot loww
\\ 8 ev. :?.**?' ? ? ? '*'*- _ _ ,
F, ucniii.u. 0. VAlHWIIHUFr, aJm". N-BEtrtlfltk-l
? ~~" rHBtriua tt r. aa Raa aivaa.
IROXClflTlfl ?. 'w' "??-'' i'-hot - .v.ti-in both pren uip
??BiP.-..- i;-... ii,.;.. Hfa-toat-ag tnd
tyri, -rnnid i.e d pline and ru '.rlf'"',.r
~-_Jir .. . tte apaaknaaaa and pjwar.
itin of ItM-nlh. I- '?? -..a i- ,.<*pof r, ,ii..-i...,-sppli Itiolil
tof. - i.N'I;M..u i .- .-" -i ' ???'? d.ilt-- >-,???>?
E<1. R l> . .- ktORE, a- .!.- ' ? ???.?!r iBStiluta . | .-... r Md-_ 1..U.
eaflm?4 ?? irom 2 lo 10 p I'
glveil !?t 4 _ . r- !.t?
fiir-.ir.-*, I in nnlnHlor.
i 111. h.-1 IN 1 in. r. .a'tLi).
Wiil ? ? p-1. 811
1, -..;.. .-,,-1 ally
llllla-. :i ?
Talmiia'rx m ll-t fitliiitnir Hprlac lim aad ?lat
ti-t-fla fomblnrd.- i'e o.-t -i.-.^.t, sud uaoat b.-sllbfnl?
io? ^ pr.uili.? sl Um lt Ki of Um Aiu. :, .1 Ii.st't'it
Btsn.r. r l?l* Ol'ly ?t N-, i.-.ll Rr?a.lw..y, op,.o..tp
taV> lafsigf i.'t..t. Rights t" M?. ufsetairs 1. ? k?l?
3.cai pnblicationo.
R!!'l Ili.II an BOKO-BOOK,
?r. ir- .1 IitJOHN W. III Tl IIINlW.}
Oftu-.l- -twed'HI'Ti HNMlN r.lMIl.l tt hi M.E.: ?
\\ ill Or reiidv Juur 1.
' . .11
Iri.. tew.-vpi*.!,. 1 ,...1, .trl <??
Aglu. f-,:? i-I.ed wiih I. v^r q.. .-.iili- a al ledu. '?<! pl.. p..
O. 111 K ili.k.-di*. ito, ( i.db, Nspst,.-t , M. V.
rjONTENTS OF Tllltf WEEK
LBDOEB.
L A BIOGRAPHICAL 8KETCH OF THE LATE REV.
DR. MACLAY.
?. AN INTERE8TINO ART1CLE BY THE HON. ED
WARP EVERETT.
8. THE MEETING OF THI CANNON BALL?. BY
MR8 L. H. 8IGOURNEY.
1 A TOEM. BY OENj/OEO. P. MORRI8.
5. MORE LAST WORD8-T1IE UIILDREITS DAY,
iKD GRl MI'LEKS. BY FAKNY KF.RN.
6. 8KET0 HES. oj Pref. Wtm. Henry P?_k, Dr B. Compton
Smith, Miaa Gib?on, Mra. Vaughan, and othera.
"J. Fditoriala, Anawem to Correapouden'., Corrent Iteuia,
Chraa, Itr., ke.
8. A A KRY U-UUflllN INSTALLMFNT OK MR8.
SOl'.TH .VORTH'S STORY taat Eliner aud Lady Etheridie
anf two ofthe moat bruutiful tbaractera e^er drawu by any
f writrr. Tlu- narrative becomea qnite thrillinp in thia w-rrk't
nuui. ?
9. It ia enough to aay of THE CRCSA T)E OF TTIE P.H'
EST th_t TIM Ml RPHY, the famoiu tcout, figuret in all hia
glory.
OK IlfMEOfAI l; liBLICATlO-..?
1
THE LIFE AND FCBLIC SERVICES
OF
TUE IION. ABRAM LINCOLN
of IllUioia.
By D. W. B_.aT_.arr,
Waahington Corrcfpondent of
" Thc N. Y. Evi-ning Pott" aud " Iudi-peuder.t."
Neat duodeclwo. Prtca, RL
Agenta wanted. Addren
DERBY I, JACKSON, Pnbliaher.,
No. t'.i.i Hroadw_., New-Yerk.
.V
lLKEb SF1RIT
or
THE TIMFS.
Ol'T ON Tl'ESDAY MORNING,
May 22.
LETTER FROM JOHN C. HEENAN.
CHA.MPION OF THE WoRLD.
ANOTHF.R FIOHT
AGKEE1) CPON WITH
TO.M 8AYER3.
LETTER8 FROM THF. F.DIT'.R.
UEO. U1-.KES, tnd OBbbRM
NOCTES CORINTHIAN_K . 0r
TEE Si"jKTiNt. MEN AND HOUSF.3
l*F ENOLAND.
itoss r foonsT.
Oenernl Ageut*.
AKOTHEK VEV9 NOVEL t.f MA&KED
nL rouEit,
Ti.ifiTUi in . tyle aud price witli " Beulah.''
NOW READY:
i. U T L E D t__- _B e
Uue h__.dfi_,__ ll_.no. $125.
The Pul-Iiaher*; m oBTbrin^ to the pnl li. another No.el, by a
j'.n.. tud taiented BBlRaaaaa, i-r.prak a fitoral'le le rpti.'U
mmb OBBRa BBBrBe, laBaiBajaa tbay a>that aaa? or hter
it will bt-ome popular with all claisei of rcudera.
" RLTIaEUGE '
i, . aa rf tbe few Noveli, of the many Min_a_t- iianed _____! the
preaa. that ia deatiiied to more than a temporary .ucreaa. It
ia uot only well written, but portray. life and rharacter with the
hand of a maat'-r Th- l-bUabei. confideiitly ooninierid it to
tl.eli (riei.da ain! patrona. ?
Frotu Th.- Nt-? --York Kv.-nlnr Poat
? Thre* good novela iiave hea-u l-.a_.-d thia Bprlng. Two ?
i . i, > ..i i Th. t:.i:d n-v.-i to wWeh we r.-i. i i. ettemm to
?_? -i. Am. ttoa botbI Cotnmeoly, Auariuaai nov.-l.irr .ery
H'li \.ty untTBC and \.rv en.de. I.ut 'RaHadfl. i- BB aaa
'j- i . t.-.l. tTBtbful, ind tnll ol ori.i ntlity and
il'.i ht Both toa ? and coi i:.rd with rare p.-.w..r
Of oi.aen.-'ien aud fkill. ll vte ,, itUkr not th> w.,rk ia
DiSTlNEDTO PRODUI Y. ..'. I NU8UAL Sl-.NS \ IIOH,
aid tl. antboi n.uv imagialiiailn hiatael or hrr?elf (for _e
a- ,f t the wiit.-r fo bfl i WOflMB) a-n ? inort ance-ahil b. (du
ning of.' literi?_r i-uri-rr."
PKRR1 k JA'KSOV,
Pllhli -her..
No. 4*1 Rroadway, Nnv-York.
1.
EADYJUNE I, 1999,
THE B01.T.IN BOY
AM)
THE GOVLRNOn.
Thi? la aTBl'E STORY of tl.r bayRaal and earlylile of
GOVK1.NOK BANKS,
M.dthehnvB hr knew- __M thev ph.ved, bow they .tudiei, en
eourtge-J l.'y H..-I- lealer thebscs ttlbfl -t-.ry. '..__.tai.ed_t
thr \rrv foot ef the laldrr that ba ia attll flauffl)i __t| Hia arhool
nctea thoa. who followed In- exaiui-le, riar tohoaorabie aUte.n
n, Hte v. l.ilr thr idle md CBirl.aaaere the poor ol t. Jk.v or lu-ve
dird in n.iaerj lon(r alne.-,
WK1I.R IT II A
BOOK H)R BOY8.
Itia alao a-aret.,1 LIKE OE THE MAN.
The weffc wtll ha eleamaUy iUuatrated bj Bllliua..
Iii. l.y tha Rev. \S 1LLIAM M. THAY ER, author oi tht poj.
UU'" POOR BOY AND MERCHANTPftlN-CE.-eU.,
An eatretuely iritrr.at.nj wnter lor youth.
Price.".. aaaaa.
The Pel.li.her. ar. no_ makiinf arrrngemeiila ? ith A.e-t- r
Tov. nt, Coi.nti. a i. Inr the a...- ol thia book, whirh iBnnot tail
tob.- .trj-I'-'I'-j K TILTON k Co , Pol.li.hr r. B"tt..ri.
~A ()"( I.Ol'K P. M.
THIBD KDITION OP THB
CO.MMi:i? IAIi ADVI.KTINI-.H,
PubliBhrdatlo'clock p. i... Bafly, contain. ALL the new. ol
Un- duv to that hour.
lor'aal. at the I'flice or may h. ordered ot M y ot ibe
NEW8 AOENTS._
II'II I. I-' lilll'liKlieil llln.llt UM M?th <-?' .Illll'-,
>? ' THK LIFE AND PI BLIC SERVICES
or
T1IK IION. ABRAHAM LINCOLN
o_ iLUNoia,
R. i.nl.liran C?n.iidalr foi tlu- Preaideo. t
tSme rl-tb. PrlfeBL With a tee Mia. PotBraR.
\ l . u C HEAP El'ITION ol Ui.- aomr, ui papt-r .o?ria.
ThaTiad. will p_a ..e ?rud ln their ordn. iinm.-dijtrly
fi. DAYTON. No. M Howaid-et, HawTatt
"H
IWNEST OI.O ABE!"
WH I. BE PI BLI8HRD IMMEDIATELY.
THE LIFE AM) BPEEI HES
THE HON. ABRAHAM LINC OI.N
ot lllinoi..
n a f-t, ttrnm,wtmOttmFaitiatt I'.i ?-, Rl
A c AMI'AK'N edition. wRbiBltba -BBtacbafl,baffai
>v.-a triet, 25 'enta.
\\. A. TOV. NSI M> l Co., I'lihliahrra,
N?. M RTattaa m.. RawTaafc.
E
.WIJKI. HEMOVAL.
'{>. API'T.I'.TON & Co.,
If A"? !?' HE.MO . 1.1)
*1U1: ENTIRE Hl'MlNEM, ,
V H '> f. E S A L E AND R E T A I L,
N'?- 443 AM. 41ft I'.It'iMA'a bT,
Ahoae Bewu I -t
UilOLEaSALE ENTRANt E
1.-4
Ml.Rc ER i-T. ^
I _(>1)V. OitTIl" "JOIICNAL f..r BRA88
I f BANOB," ir-w i.n. .h.r . v. ry i..ontl., eontoina Mn.ir tor
iiruaua Utai.da 1'i.rf. .. p..i_t. 11 fc. I'odnortn. ?> A.ior pla. e.
UF. .I'YsVJI IIDAY. Mav I't-WAIaTWIUT
-.1 ? -.f' 1,1 A\ I B Ol OBAM COMI-I.I.TE A ri..perh
Tti tmB Pi ai-i. - Tl.-- Hi ?/ and aleetifa _rit'.ir. --r H'i_?
Wl it.i?? ?~ here preernled U, you bj ui iu roii pie. form for
tluTi .. ^einai. . ,-..-.. f-r - .r..,i-. nr..,,-.
;".'?. (l,..e..i.ll.'Hi.): J'"d?..latd ibr -
hnxhiire i. iaaud hy ? _
m?i wiil U _.nt Ira-._4.4_aj o*- arlBBBrlabaaR,aaapaRiatlia kj
l)P OieA.S.'M'.'a ..-*" B.._pa.-,t._B7B-ia_l "" ' BBtBaaBBBBI
"""""^ - J'""t'|Va"'. HI k ELDB1D0R. Pi.Uial.rr.
.V... 114aad lir. W?.ll.?toi. at., tanelou.
M
TILLMAN" MURICAL TREATI.SE and TO
NOMETER-A new eapoiltion of the phlloeoohy of
8ennd _dapi.fi to the wanta of all claeee. of Ml STCIA.Nr). Pl
ai...t? aill Hi.d in it novel illoatratioua applirable to their lavorite
iafltrwnrnt It haa already been rerominended hy the moat
nr.n.iiieit C. inptaaer. and Artlata. For aale at ..ie prlnipel
Xltai-- ttorra. and at No * Spruie-at_
BY D. APPI.ETOn'a-'co.,
THE FIVE OREAT MONAHCHIF.8 OF THE AN
C 1ENT UORI.I). Bv the Rer. Oe_ffa R..wli...on mrm_.
I.ORIIOWSS HLEEriNOBAltD-ALPIIAANDOMEUA
By Oe..iie Oiltillaii _ . ? .,?
iltEWER-S THEOLOOY IN fCIJXCf l.ETTYRS Of
IIANNAH MORE TO ZACHARY TAYLOR. CUIU Ol__
PARh Or. Thb 8i?tbk>.
Nn ruttinr. uo paiii, no dangrr.
HAMMOND.
THE
PAl.LAf Y OF CATTERIZATION EXPOSED, kc.
RflTlaflD EnlTIOM. t)_l lll'UlK
An entirely new. original. and a ift-rt.fn) Method (wtthDiit tbe
Ki.lfr, ? CuaU rintimi." or 8trar_giil'ttion bv iii.-aia of the
Ligature). for the ruie of arxcal diaraaea, includiug V i ile Del.ili
tT, Vancocele, IVthral St.l-tul., ctc. By CUUJt D. Haa
anxD. M D.. forniirW Piofenorof Anetouiy aud Patliuh-gy in
the Syriunte Medirn'l 1 oll.-ge, New-York; anthor of ee.en.1
Medi.,,1 Uoika. hr , lir.
" Dr llanm.onil hi.t livrd long abroad, and ia an enthuau.t fot
Medir.ii Ilrfonn'-IHoii.e Journal. 8ept 16.
For othrr teatiinniilal* troin tbe mrdirBl, iit- rary. aud rrligiona
mrtt. are tbr Book. - ?.._
Boldat *l,by HENDRICKSON. BLAKE k LONO.
Andl-y LAWRENCE. Wa. 1 Vaaey-et., AaterDaaBB,
I^HE CATHOLIC PUBLISHINO HOD____ cf
E DCNIOAN k BROTHER,
(J B. Klrker).
Haa remorrd to No. M BROADWAY, np ?l__n. whare aU
oidrra aie promptly attended to._^_
HAMMONP'8
N EW MEDICAL BOOK.
IntendriPfor popul.r uae. Pri.e*l, m.iieal
H_ NDHIC KSON. I LAKE k IaONO, Noa 21 aud 2* \i,n -t.
LAWRF.M ?., No 1 . eaeyat . Aator Houae.
rTTHE FTJTURE OF AMESICAM RAILWAY&
J. -Pce ATLANT1C MONTHLY f-.r JCNE. j.rt pnhl.ali.-l
ODEirtOIiGING-HOI'SES IN BOOTON.
i.ee ATI.ANTIC MONTHLY for Jl'NE, ja.t publithod.
JA p A N .-S.-i- ATI.ANTIC MONTHLY for
JI'.NE. foraulut-r.rtii.g artirlo upon the i_bje_t.jii.tpBb
lifbi-d. _
C1I E B 8.?flee ATLANTIC MONTHLY for
.II'NE, lor an e'traetiie paper upon c he?e, Jti't p i-.U-hed.
? ? \ioir_rr~vernon," mtiiI".homce"of
ltl \\ ASIIINOIO.N " in Oll C.ilnra. For aale, whole
aale ai.d retail at No. _y N.?t>an >t. Kurn-ahrd 1>t the d.-ren or
h.n di.d at Pnlliabar'a pri.ra, by OEORt.E ti. RO.S, Whole
imle Ageut. No. _9 N^iaau-tt., N. Y._^^^
A I?AY can be mnd* by Ajje-nte in ovcry
'. iiinty aelling the following auhi.ription hooki:
? lltlper-, ImMudiug Criaia Diaart-led." hv Jud;<e Wolfe of \ ir
li"la. ''Ther'tte ol Sir Johu Kmuklin Dia- orerrd iu the Am
aRj Oi-ean.'' ' The Life. Travela. and Ad-n.t.r. a of Krrdii.ind
de t-Oto. the Dteco.erer ofthe Miaai-lppi Kivrr" (to<t pnblieher
|a|V,?iO). ?'Codl'iey'a Thrilllng Narrntive of the K?n.- Arel,' ?
F.J-l-edition lu Seai.h of Sir John Kratiklin " All tht-ee work.
art- heuutifullv illuatriited. und cuunot hr had iu bootatorra. Lt.-gr
profits allowid. J. T. LLOYD, Aft Puhr. Phil-driphia.
Jnstrttctiott.
AT ONLY ?15? For Prit-BC I-i>?a..iir< in Pajjaaai
WRITING, I'.OOKKEEPiNC.. and ARITHMETIC. at
DOI.I'FAKSC OM.Ml'.ltc lALACADBM- He.OUBraadary.
T_o lieaka var m t at tl.e reilu.e.l t.rn.a Boyaprrp_niigf.it
bn.in.aa may leani more in one moi.th by thia tonrae than in a
yraral .-'liool. _
AT PAUTE*1 Men-iintile- CoUtajea, No. 02 Bow
ny. N. Y., an.l No. M Fiilt'.n -I . Br?Klyu?Btudrnta,
from rlty or rountra. pui.an. h Ikhii. h.-a r. th-y |.r.-lrr, ut
honra rok-Bg,iadepeadml ot rlaaaea. andprorrra. aa rapnlly M
Ih.-ir ruteipiiar ?nd ubllitj -ill parn.it. Separate rooui. loi
Ladir-. _
BOYS' BOAKDLNG SCHOOL, at Ultl. Ft-rry,
Bergen Co . N J?Acceaalble aevera) tirnea daily. Puplla
received auy tiun- Thoae d.airing arood ael.ooi for their aou' on a
larre futn with home louiforta and thoroucii inatrn tion at 032M
pti qr, pleaae writr for cirrular. A II. WINANT, Pm i(_i.
ri^ARKYTOWN INKTITl'TK.?Sumnn-r Tt.no
J. aaaBBBBBaai May 1. Circalar, with tern... referen?a, kc,
ean br abtained at E Ooodeuough . Kook.torc, No IB WaaBBB
at, ea k>y addrPMdng A NEW ..'.', A. M , Prmeipal.
4L 1 Ofh , Coc.pvjtHTOtmSEMINARY r
ifb 1 rmAJ ) Cooperatown, N. Y. For both \
rl.H YEAR.i a?,^ Term berin. M.- 11. ( P*R YEAIL
Cloaea Ort. 5. R C FLACK, A. B.. Prin.-ipal
?t'}t: .*:?'-- *:*?. ?^:-,i- !?:{-i. **'?
*W tJ-J, p.l te,:.: 'f f i.t.' l: ?rrkt for Board. W___J
I ul and T uiti< ? in c n.in"ii Eugliah. i.t Foi-t E lwa.-.l In.t.tiitr.
N. v. \. rl l.ii.k hi: i.lr g.. I" Ir.ichrra Heud firnew 0bB>
IflCM |o JOaSEI'll E hl.Ni;, FortEdwaid, Nrw-Y.nk.
? Hilner-,
t0nkl)C6, JcmdrB, ?Tc.
BALL, BLACK ck Oa,,
ri.i ra.Ktrr.it. to iicaoriNi. to tukik
NEW BTOBBi
ABB BBB BBBBBIBa thkiii WBttM ?Tor? o?
BIOH AND BltBOANT
JEWELRV AM) WATOHES,
BILVEK AND PLATED WAl'.K.
PA1NTING8, CLrOOKS and BHOSZEQ,
STATT-AKY AND PANOY OOOD0
Of nrrv H.-.ripli.ii. at irr.arly rr.l ...-.Ipil.e..
Pani.'.fnn.Ul.li.g will tind the prrteutau opportunity a<-ldo_n
to he met witb.__
Btationcrjj arib fantr) (Sooba._
BAK1> BB0THER8 A Ce_, Maaa_CMl_i_____
OOLD PK.NS. PEN aud PENCIL CASEri. No 11Maiden
Wnr, NewYcrk. Manaifactory, Brookiyu, Conu. Oold Yeoe
repalrrd or elehangad._._,_
DAVID WALKEB, Htationor, lTinta-r, and
l.Ui.k Book M_r.afart.irer. No. 2 Furk plare. uuier BroaJ
w.yltaik. T.g. ami Coiinting r. Notl-n. ? peet v..'e-ty
printing._
AT JAMKS EVERDELL'"?Wtrfdim <-ar.>a,
NOTFH lir ?Tlieae , elehi?te<l en^aved Cftrda t-?n tae had
only at tlie ola l ard Depot, No M Broadway, corner D..?_o-rt
"117M. EVEBDELL A BON8, So. 10. Fiiltcr.-at.
f f Lateat atvle. ol WEDD1NU CAKDfl, NOTE3, EN
VELOPES.lr, (Ettabli.hed 1B1S.) _
M1
Xllnsical Doxco.
U8ICAL BOAI S.
..__. Of ull ftylri aud tier., are cffrr d for telr by the ender
aLtiied whoba.r now on hand a y-rj larje ??.ortuieut bl thal
arti'-lt? pltjiu* 1,1, I, *. ?. ?. 10- 12- 'ti- u *** m BBBB
THE MU8IC.UK A jp:u DE FLUTE8
X ND BBB
Ml SIQI E A VARIAT10NS
arr two heaotiful nrw ttyl.-a.
THE TOY MUSICAL BOX,
aleyirii 1, 2, 3, and I tunea, ia a durabl- articlr forrhlldrrn.
hitNDoi.i.vKa. KiihKa.il... UtBBTVBBB, EoHTkiits.. kc
K. Ila Dnuia, C aatugnt-ttra, Elutr and Organ Areouipaniui.-iat-.
PopuUtr Au-eri-au Mrio.li?a. rnn- tfoaOtfe^t^Deai ? -, kc, _c.
" PAILI.AUI) k M.-.KTIN Inijx.iter.,
No. _l Maidrn lanetupttalr*), New _mrk.
UraiCAL BOXE8 BEPAIKED.
^onec-afurnioliing ?oo5s.
i. n
K0T0BI0U8 FA<'T.?Tlu- clr-niM-at itnrl be_.
, plr.r to l.-.V Itrfrlgrratora, Siivrr-Piale I \Vare Tul.lrC-,,t
_c.,i. * ri i). UAU^I-OKD'S.
Iba Caefflt Iaetbale r-.r latat f _B_e, IB aaal Bb a bb.
HARKISON8 EIHOPEAaN RAN<_E
Hill opetatr ttitli BM Co^, tllaU luy Other.
0-i_an trery t&tt kiuiL ttld give tiiat late lalii/actloa evetj
W*T' BnAMHALI,, HEDOE k Co.,
No. 142 Broadway.
RTPUS M. BRUND10E, " "
I, ..rrl.-r Wbllmll -nd Rrtiil De.lrr,
N-, !|3'_|r.U.ECKEK-Hl-...V_..
la aelliua the ierr "-J ^^ -?'-'?-'' ataeji "l
\NllIIB, UOI l> It.VMD. AND l)Bl''l___T?_l
DINN1.K, TBA, AND
T0II.KT S E T 8 . V A 8 E I, tc,
GLAIBWARR,
HOt'SI KI'ltNIHIir.O lillllUa, -"ROCKRRY, ke.
EE6T U'.'ALITY. _t LOV\ Eril PRICEH._
riMll. OLD JAVA t'OFFEE I'OT.
J HOTEL ? OFFEK llulLKR- B YRTLETTB PATENT
I. d. aldrdlvth. b-atCofl.- Pet ui W" By Ut ,..?, -ull.ir, > rt
.i.?,.le..*_tr...tion. Itprr erte. ..ad rli.tilatS.e ri. h aroiua. .nd
Uj,.....- urrath. _al._U.orol th. ood.e, Uer.-hy uu^u^ottUt
.-.".li.. ? .11. < *e thiid leaa .... i j ii._ ,,i_i
1 hr hiaWat an li Inii, . .^livrr Mad .!. ? u. awafded ttfl Old
J a.l..|l..i-t h) the Anaeri.au lu.tllute, lill'l. L?1I .nd ea
ui.iii'- ? ? a-irl i.i _ .ir.iil.r. ... u -
tlAKTl.E'li .\ LKHl.EV. Maiia-fu'-turera, 4.''. ?______.
IV
Profcooionnl Noticco.
< HM-LI S ALIU.KT.
i inm PARia,
Re MHnurii*, N-W'Taa-,
aliea le i ui.t.il'.er
SPECKH on tlu; EYI--i.i-l.ni.c-c] and acrn eyea
. _r. d . ro? eye. n.a.ir .tr.ight tnui-ra fiom Ihe eye and
,_r i...,ov.Hi. _______ t tu.d a..-a.iro.?. rund and BBaratad Mr,
lirajii.grral.r.-d, ruuuiiia o. tor rar tun-d, by I'f. JO.._.?, rae.
inthaa ,N. Y.
G
Drp tBoobs.
EEAT BAROAINS in MAKTrLES.
F.. S MILI.rl A C...
fl. MILI.rl k Co.
OlT.-r lh.I. pi.li,,- Npriiig Iinp.ilUll .,, of
MANTL??. POINT*-.
LACE MANTLfi... _ OINTS. kc,
Brlow thr eost of Iniportalion.
Alao, a largr . tock of
811.K ANH CLOTH MANTLE...
In rtery variety, ln all the now ParU abapea, it greatly r
dua ed prioea.
Noa. 312 and 344 Broadway.
M
AY, lt*0.
NOTICE
or
SALE AND REMOVAL.
QBEAT SAT.K OP DRY GOODS,
THIS MOMTli.
Bt
No. 60 AND No. 83 CHAMBERSST.,
NEW-YORJL
DE FOREST, AHMSTRONQ tt Oo.,
Ri-in about to ramore to their new and cominodio-f Wariv
roon,., Not TS, TT, 79, 81, H3, tnd 8.1 UI ANK-MT, oror
HrosdwiT, sir desiroua ol rlosing out their preaent extei.aive and
vari. d atvtk of DRY OOOUfl ; and to rfe.it tiua ob.oct thoy are
?B"lD* OREAT INDUCEMKNTS
TO THEIR CfSTOMERri AJfO THE TRAUE IN
(-ENKRAL.
Ib idditiam to their AM08KEAO and WAMSUTTA PR1NT8,
in ,'. ? *?> -I ira.itif.,1 -tvl.a tb-y bavr now for aalr ihe eutire
balauc- ,f thr Dtipular low prioed
YORK BTATE,
ARKYA/RIOHT. AND __
hiali i-kEKiidCKER PRINT8
Bt tbe Pi'ft or P.vkarr,
7 I-OR CaIii, OR ON TIME.__
Q/kl AT NO. Wl f.H..XI>-ST., OH1
ejUl CIIARLFS HF.ARD k Co., UUJL
Uill otler. st Rptsil.
On MONDAY, Miy il,
At thp Bifltt?a
RKDITED PRICFS:
TO PIFCF.S PLAID _ILK8. ar 2 b prr yard,
BEDUCED FROM 50 CENT!*.
20 PIECES PLAID .SILKit, at3, prr yard,
30 PIECEB I.ICH 8PFINO SII.K.-C ati flperytrd.
H ..III ( Kl) FROM :i CENT.*..
110 PIECEfl VLlt. RI( 11 CHENE,
( ANNELE,
PEKIS snd
BATADERE SILKS,
A( -, 10, l?. M ?nd 100 rent- |-er yird,
RI.DI'CK.D r-Kd.M rj-l V> TO fl 30.
ALMO,
A flPLENDID AaSdRTMENT of
i;l( H ORIS.ELLF, Kdlt TKAlELINd SliTW,
At l 8 l*rr yard. REDCCED FROM 10 CENTd.
.00 K1CH FLdi MEi) BAREOE ROiJEc1,
Froiu $?> upwiud.
AUo,
A Fall Asao.tnientof
INV*,.. tjl-*. of
Iiornou. snd Msniillax,
Prom ft to 4-10.
Hon.ekavprrs md 1'pl.ol.lprrra
Will tind t .pl.-nd.tl lin* of
Rkk Licr Ci.Itliua. iu drti,
Fr..m +?:> ro 4-10.
Redaced froru D.utlli- thr Prio-i.
Rich L.C4 ind Mu.lin Drsp.-rv, it 1 BM ytrd.
RptlUk' .1 floui t,b.
Pur-- Iri-.li Linrn,
Tsblo Dain?ka.
Diaper Clo-rw,
Towelin-,
N..pkin?, Ar., kc, ka*.,
All Redoa-rd Rrlow Coat.
Redurtlon Real, snd N'<> Ea?ggrratlon.
tllARLE- llE.tiiUkCo.
No. 301 Onud-rt.
FINK,
COTTON YARNfl.
Not. 30. 35, ??. 50. bo, -.0, 80, 90.
DF.ALF.R8 md MANl JTACT1 REltS
Can obtain a rapply of any of tb* above
ftii'uhera
__^ " Vta-_-Lio k WELC.I.
IMi'OKTAMT to JlOl BEKEEPEBS.
CARPETd. dlLCLOTHS. kc,
Relailed ?t Wkt le-a_e Pncci.
De.lrliig to reduro our Spring <to. k of t irprtingf, we wUL
rrom theia* day of May, offot oui large auid weli aexMed atock
aii. 11 _ 1 ' I I
llouas-keepera artU obierve a mving of tho retaller'i proflU, ae
Bal ai E advantsge of .electiiig from a very large assoruiieut.
r bijIibgali-Sahfl-oogsgedto -ahe ?M P*?l dowa
r>?m' OEOROE fl. MURFT.T I Co.,
No. Uii ttroad-sy (oaat fide),
Near Whitotv, No?e-YoT__
3037 ?<-?-Mr- 303.
Open SATIR DAY, 14th. ,
Mbgaa1 and Cbildn-ua li A.TB, L-.tilr.'. M i.-r.', ?Jid l hildreu ?
BHOEd, L-UieV snd l hlldien'i H^^?^^^,
aa. CANAL-ST. aait. _
nei LACK (TikTAlN.S QK1
fJt)J I ROM Al (TION. WI
At Iraa than roat of i . portalion.
_____ t-l.lli.t BON BROi .11.11.-*. *-_?*_
^)X Broadway. 8>f / I
^?AlxPETS-CAKPETS-C'ARPETb.
|_ ADAMS 4 fPKNCF.lt.
No *'l draud .t (Coluniblau Hall),
*... off. rirr tha-lr iurgp aud w.-ll usorted ?to.-a of CARPE t
IN(Irf OIL ILOTH-J, and MATTI.*ius, at very low pnces lor
^TBBB* BlBMrll. Ea, to #1 io.
Tl.r.. ply. 'JOc. to f> 1 10.
AU l\ ool Ingraina. *.? to .jc.
( ottos ??d \v ool lugrsina, IWc. to 40c.
Msir Csri-ets, 1-- to Tbe
Rug., Mata. aud Matt-g. OU Clothi, 1 ytrd to C ymrdt
wid*.__... . _
a T a great KKUUCTION froin AUCTION.
_Xo_l-.II CARPF.Tfl. OIL CLt/THS. PAPER HANOIN03,
I'OO vardi Ingnin tnd Thrra-plr Carprta. _-r*. - i?V. p*r
Ttid. t-.-f Fugliah TapesUyrupeU.^l W yard. bsbb::/told
,1+i r. k;-o s l.rg-.toa-k oi Engiisi. Oilcfoths, l.c per jrard;
_l.ii i 0U0 tair Bnt- gold __ .
__.., ..uuv.sa ? WI.NDOIV SHADES.
_1 n.r oaxir niaailv ?old st t-3; al.o. t-10.000 worth of (ln*
*t P<r peir. ^'-^j-j rtATM pAp>.K,
tl- _.rr.ll u.uahy .old at ITT. and Me ; tino doid Papsr, Jft:
P '.irroll. u.uiiliy .0 d at flau.i *1 50 at
COATK-', No iU liudaoii-ft. abote Spring ft.
lyiMJoW f.HAJ?E-S AT C08T.
FINK CULT) I.AKDSCAPK
A>D KLOWER SHADEH.
of oui own B?luUct.i.-.
llli.ir, Bllf, (ir.rn, snd Blu*.
Bfl AKK ( I.d-dNd (H 1 AT ( d.*-T
Tlllr BALANl F. (IK THIH **r ASON'S STdCK.
.Sll in il LD INVITE THK ATTB^IOMOF
PARTIES ITRMMHI-tU TO T;IE OREAT
lf
iT
'aV.\ ANT.'dr.S Wt NOW dbl-EK.
~SOLdM()N A HART,
No Bflfl Br-aadasy.
pLEABIMO-OUT 8AL1.
l\. ARE NdW dKKi-.RI.Ni. THK BA-ANCE OF ODB
SIRI"-... IMPdRTATIdNS
AT ( dsT.
llrini tb. Lrgpft -tork to hr lound ln thi- markrt.-.*
* Li( i. AM> Ml dLIN Ci RTAUW,
Kew rtyl. ? NoUinghnii. md La-uo (Tut?na.
La< p sird . i'.niin by tbr Yud.
L. ? ind .Muiiin lor Vratibulr D.or
I'.ro. alafex, laflBB. Tspeitriel.
Repi". Worstrd Ilsiu-tif, Chin'.zefl.
Puno and 't'ablr ( orcri.
dilt l (_r_lrri, Kiudi aad Pi?>.
SdLdMdN 4 HART.
No. ?'-??> Hrosdtviy.
CI'EI'LaL CUKTAI1S NOTICE.
O C. C. MERl HANT lt Co..
No ,l| llr.-s-lwsy
-LJ'.ARlNti QTTtAIaEOf OVKI BTOl h (?r?i l.llfAI.SS.
Tkk.uik TT.i.uasnd llnllsrs tkt.it). of
ll KTA1NH
\l ,l :. K>1 H M n-.IBfldaya, al tu--hp-i ?- t-?iUlniur*
taaflj ___, ... ib..t ib- ouiiifl lot 11 j b* tona I IbIoobbB.
Aii prked goodt, from liraorry i r 18 .. ? l i ynd, tot-i mmt
oa_U?_s_eaad Aiu-ii.. I BrtallB L iported ( --rnnej. Hink.-t..
I'liiN i.o.pa, ( ..idii.d I..?l?. tlla?lo-i pr..,-. ( urtaina pit
._M . I tkt - i" 8BJ p.it ot thr nty ..i couiitry ?t iow
Aay tan.ily i> i|..iiln_ M-M Cattak? d-.irirr.- 'hr r,-u.Iui:-raioii.
tl.st ?iil la\. r tia Hitb ICt?, ah.ll BB IBBiI WBfe ptu-r. aud
UK'll CAKlKTINiiM'KINi! rttYUE&
BM1TU ?. I.di N-,i.itlt\.
No 4>. lr.. ,,it-riv, "ii ll (ir- :nl ft..
u.kit- tttiiition t-. ' - ra il--y.il Uillo-', *"'?"
T.I-4-t.y. _,._ Lin,.. I t ilti'N.' . .-1
,(l... Th... IT, P...I l?. iln .1 ..ny vr-ri-t) "I *tgtl ""
araaV
| ,,_ |.. . ( ., ? uOILrlaOTHfl lr. A'.*' ___|
II. l-ly. ? 1... I, \ i ..,?.- --I ?.??? I- rl '?" l"'yj
BcsislylesEligUsli I .f-BsTBI.B8feBlf.ta #' I"" >_*"a
r..l, Blbhoat -".Ua. MiUbsrO Ojjod... -^J^f
.,T?g. M II I.KHTKN-.TEIN, N- *' T,', ?| ut.,, k. ? ill
Woa-.tr, -. , hottaa .ti--1 a. - ..i -.. ?-I ? ' JJJ .,, . ul ,_.
rro^non MdM.Al _t-y *_ . *_ uh ?? ;?'^ .ud ^Wlrd e Itb
nl-.ti f.-?l. 1-aMtf ht f-I "lir llsir IIM-I
grr.t.i.ie fl iui l-ial luijKifllug l?t>u*ea.
H
I R A M ANDEBSON.
JRgftetatXWtW 99WWr9B09
9B99999 !r:>9?Hf9B W9!*__> _<W!*09
waaa wm nm ?.-??<??>
9M09 WWB !'. 199 !r-.?.
1990999 J99OTW 99BW99 ___(!<__*
W99999999B9W 9B999999999999
MMHM _*__- !?W!)W99!)I)U9
9!r_W? 9_.*__
??_*99 _S_.)9 99999 99999
9899999 W-WW 9999999 WJUW9
89!)09?_i??9 _l)9ff_999T99?
vtwim '.reevnrn
BOWERT.
nn.i or tbb laaiiB
il i) I, li li N K A O I. E.
ORAND OPKNINO
OF
9PR1NO CARPETINO!
CRF.ATE.ST BAROAINS EVER OFFBKEU
IN TillB CITY !!
TFN BPACIOI'S 8ALEHROOBIS!
? 200,000 W ORT II OF CARPETS
AT LOW PRICES!
MAHK THE PRICES!
Peat Fngliih Medallion CarpeU.
E. gli.h \ elvet Carpeta, Bl 12, Bl 25, $1 60.
Tap.atry, Ha.. _Oe.,9:r., t)l.
Hrnaeela and > elvet Stair.
Threr I'l- t'arpeia.
lugrain Cerpetlna. bbc, We., 75c.
Amrrii an lugraiii C arpeta, 45e., -*V , 40c., S0e.
- il l I. Il>. .tle . .... 4- .-, Nl.-., +1 to ai tn.
Fi. gai.t Moroic aud Uilton Ru?, M.-.1.1.1 ... Carpet, Tahle
and I'l - no I over. C le Ir Matthig. Cheek Mattlug Mat?, Oold and
1-aii.t.d VMndow Shadra, hc, all at low piitx, C'boich and
Office ' i. > ? ll
N B.?All gooda wanauted aa repreerntrd.
lilRAM ANDERSON,
No. 99 Bowery.
ANTLJ-S 8HAWL8, TRAVELLNO
CLOAK8, AND
LACE MANTILLAS,
Ofthe new ah_pa? und beautiful atylea.
Alao,
J.ADIF...' CI.OAKINO MATERIALS.
IN i>TRIPES AND PLAIDS,
VERY IUSTINlilE.
Now open al our New fietail i'rru.iati,
No. 501 FROADWAT,
Oppoiite the M .tiupolitan HoteL
F.DWARD LAMBBRT A Co.
M
EMBKOIDEKIES.
Wiil be op.-n.-d ou
MONDAY,.May 11,
fc'tveral raaea of
FRENCH EMBROIDERIE8,
At prii-ea greatly b.-low the coat of inip?rt__lioa.
Alao,
A aplendld aaaortment of
FINE FRENCH EMUROIDKREI) HANDKF.RC.IIF.>,
At #1. fl 50, and $1 75,
I)rt idrdly thr frr.-t.-_t bargain yrt orfer.-i.
Alao,
BREAKFA&T AND TIIAVEUNG BB
Alao,
LAOIIi
POINT D-ALENCON.
YALENCIENNE8.
rOINT APPLIQIT,
MEDALLION an.l
LACE IN8EHTED SET-\
CHANTILLY VAIL8,
CAFE8.
COIFFURKS.
BARBK...
FI.OI NCINOS, kc.
EDWARD LAMDERT & Co.
No. 5_1 BROADWAY,
Oppotitr the MftiopolitBB Uotel.
i_/uVrii:rEs barecje .\N(;lai_.,
flPUU 1N PLAID AND PLAIN,
At 121 rent. per yard.
alio:
800 plecee additio-al of
t-i ENOLI8H PRINTS.
At 12} .enta per yard,
WarraBted (Mt r-olort.
WUl be openad ou MONDAY, May 11-t,
_TTHF. NEW RF.TA1L STORE,
No. 581 BROADWAY,
Oppoaite the Metropolitan Uotel
EDWARD LAlfBBBT & Oo.
B
AJOi:*" SITERIOR PARIS-MADE
KID OLOVES.
LADIFS", ."8 - ta. |
OENT-3. $1 per Pair.
LACE MITT8,
TAFFETA OLOVES,
LADIES- und CHILDRER
PARA.SOLS and SCN CMBRELLA-.
EDWARD LAMBERT & Co.,
No. 581 BROADWAY,
Oppoaite the Metropolitan HoteL
tiM. VYARD LAMBEKT A Co.
m WILL OFFER
A CHOICE SELECTIOM
or
HUMMKIt 8ILKS,
AT 15 CENTS ANU CPWARD,
On MONDAY, May tltt,
VT THE NEW RETAIL STORE.
No. 581 BROADWAY,
Oppoaite the Metropolitan H tel,
A~1t_ .mTivFheasonable i;ooi>s.
? lOOOOr, worth ofNu mmMwmm
At greatiy r.-doi-ed prioaaa.
Blark Un Floeiirlnga and f enter Pi--???-..
U'.a. k La-e Mantillat. Sha?l?. and P.ihite
Heal Point l-a.-e lollara, 8. ra. an.l Haiidkeri-hieft.
\ alriu-iruiiee and MedallioiiCollaw, Seta, nu-i Huiidkerchi-i..
A l.ew l..t of Vatencimnea l.aeea joa. onene.l
Paria En.broidered llaiu-ker.hlete. CaUaaa, aud _*U.
Fine Freuch Banda and Mualin Trimmiiwe.
Iufintf' Cap.. Robe.. Frocka. Wai.ta. kftem and C loak.
Togrthrr with a tuperb Selecdon ot t Tery amde l_ the trad..
aU o"_ hich we ofler at*uP'rcf'^rfl0,l$f?Co
(late PETER ROKK.inS), So. 4*1 Bro-ulwiy
HOLbEKEEriNO GOOUS
KOR KAMII.V I SE.
BKKKMAN lt Ce., Bm. V.l Broadway.
Haw .ne of the beat aelected atocka
ol the above
to be fonnd in tbe eity.
Via. W .M81TTA, WUITE ROCK, DU 100.1, and
WATER TWIST
HHIRTINc.Sat Ui eenta per Vard.
4-4 5-1 M. hl .Vai.d 10 4 lirSLIN-HHK.KTlNOS. at -,w
ertliiiee. aaith _ full .-an.rtii.eiit ??! Lineii Dauiaaka. loaeilni",
U^SSmthtX^
aaper KAMILY L1NEN. heavv, .M jjggjj Ay
^EEI____A-N & Co.,
_._._____. N ^ nR0ADWAY
WILL OPEN. on MONDA.. Ma> Jl.
500 KRF.Nl H WORRJ-D ..KT8, from Wl centa to f3.
35.1 BRKARFART 8ETS *i ts. wortb +1 Tk
Alao, a Full Aaaortmeut ol FRENCH COLLAKS,
rroiu *1 to +io rai-B.
BEEKMAN tt Co..
No. tn BROADWAY.
M
ILLLR & GRAHT, No. 708 Broadway.
W ill ofet, during tbia werk.
PLACK CHANTILLY POINT8.
BLaUK CHANTILLY MANTEI.8.
BLACR CHANTILLY B'LorNCK8.
At a great reduitiou. Ihrir itock Ul ui..urp?_aed. uud e.u.pn^.
many uovrltier_????
QK1RTS! SKIRTS !! BKJO^^^JC"
O aud beat -_-?_ b N.-w Vork.-Be-t^Ke Skr t.? BBrtlJg
31 rei.U; 11 aprlnr. W rent.: 15 ?P^^^*B.,'IGin.F CaU
Bli _J aprinfa. #.1 50. 40 ?P?'!!^nRF?*r8 'SK,H^ i'M,'l>
a.id be .oiivln.rd. M.ne. ^r-M?^u'dV* Can..l-at.. No. 119
itll'M, No. 47a Btoiadwny, ??? ? !^_- jiuiwu uid Plerre
i.tl, ,it , N... 241 Oraud-at., aud coruer o. f
pr.nt M... Btooklyu.
.a. iii k-.oN Nc aVil r.ro.ulwav,
A CAKU.-W. JA,SA,ir.,l-lafUtKAMIi:V
A haa c oatentlj ?? ha nd eve-y aiv ^ ^ ^ ^ ^ ^ _^
Moli'KNINO al ri-ojo?.^'_,'. MaN ,-,,.!. IR
tooaratotkof BOM^r-* .......x .,vrM
Au.erir.n '"""'..'^r.V.ari U Ho !..-? Bro^lu-T. Kren b
p?a. iiird. who. -^'"l* ['?*? ?* .[? ,i, 0m, R.oe-ved. -?_ ui-i-r
?^7c____ilT-_Sa^^
L' Al'IKS' FEEKCH SHOF.aS.
JFFKFR8 ot N - .'?:? Broedwa- ? nld re.iae -Mlv aoUrlt
?.. Ldn1. , > ? York. at-d ttem all BMtaaT Ibe I , , a <; eeU
V . . ..-. ?*,,!,?,.,it ,if lle,l.-l. Illll. IH ..ml
s.../.X:^
co4i.mtnw.at- waMhe tlm.a. . .^^^^ ^ |Q,.p.H^
QOME-lflVO ENTIKELY NEW.-lv..a Pat.-ut
O Blr^vr_Hiitl.?a and 8hiit8ii.d., alao. Cutl and Colt.r-Piua
fer Laaira, and Armlota lor l bildr. _. Tbry r. nmre n.i i. jU-.n
bol. i. do not uulaatin. i-ombUie |r. .1 b-uutv .nd utility Kor
aalo.t tn.iii.i.. -luieta pri.-ea ?t thn C...ld anl 8il?er W.l Ii.__m
Maaofartaryol JOHN 11 Ol.FIN.No. .7 \,t\ at . N. _ lott
fURTETmCB, OII>CLOTHS, BUOS,
Prugr-ta, Mati, Metriag, BtA_ firprtlng, kt.
LAROE AflSORTMENT! LOW F-ICIB.
LORD A TAYLrOaR,
No. I~ ro inl O RAND-flT.
I OKD A. TAYLOR, "
No. tfil to UTI | ROAD WAT,
eor. Or-d-gts
WILL OPEN ON MONDAT, May 11,
A IsAItQI. VARIETY
Of derlded
NOVF.LTIF.8 IN DRF.O. OOODfl.
Krt-ei-.-d per flte unrra and from An.iiot^
BELOW I'UUAL PR1CR8!
No. 885 U .81 Oil t Nf) .-T.
Noa. 47 aad 49 (: ATH A RINE-BT.
tITkd A, TAYLOR, '
Na 401 to 467 BROADWAT,
cor ORAND-BT.
ARE NOW Offs-UW THEIR LAROF. 8TOC*
o ?
LINF.N and HOI'SE-FI"RN1BHINO OOODfl
AT ?SDDCBOTllC-fl
No. 25i to 261 ORAND-BT.
Noi. 47 snd 48 ( ATH ARINF-BT.
OKJ) A TAVLOK,
No 461 to 467 BROADWAT,
ir-rnaj of ORAND- Bt,
HOSIERY, OLOVES,
8BB
L'NDF.R OARMENTfl,
Fall Assortment, at LOW PRICE.
No. 255 to 261 ORAND-8T.
Nos. 47 aud - CATHARINE-BT.
I 0BD4 TAYLOtt,
No. 461 to 467 BROADWAY,
Cor. ORAND-S-,
Wil! ethibiton MONDAY, Mtyll,
Eatirrly
NEW HTYIaKS OF MAN TIl_I_ASf
AKTFR THE LATEHT PAR1S SHAI'EH,
Juat Reea-ivrd prr Htranirr..
MANl FACTVRED EXFRE8SLY FOR RETAIL!
No. 255 to 201 ORAND-BT
Noa. 47 aad 49 C ATH ARINFa-BT.
ABMOLD, CO.NhTA_l__ & Co.
Will offi-r at Ret.ll ob
MONDAY, MAY 21,
Their .-ntir.- "tork of
FRENCH LACK MANTILLAS
at a gr<-st fp-iut tiou in \ ri. ea.
CANAL-ST., coraer of Mereflr.
RKAL THREAD LACF. .HAWLB.
REAI. THREAD LACE MANTILLAS.
REAL THRF.AD LACE BLRNOUS.
REAL THREAD LACE FICCOLOMIRL
ARNOLD. CONT-ABLE k Co.,
Will exiiibit t .plriidid lot of
thr sbovr Oood. oa
MONDAY. MAY 21.
Th<- stylee iM vrry r.ttt and brautiful, aud wiil be ?old at Mia
piites,
( A N' A L-BT . cora*r of Mereor.
c
AKNOLD C0H8TA31M & Co.,
Are i.ow oif> ring tb- ir *otir* ttaxk of
| H A W L I
At Oreat Bargxins.
CANAL-ST.,. on.*r arf M. reer.
ENULISH BABEGSEL
BAREOE ROBEB,
LA WNS sud OROAND1E9.
LATVNaadORGANDYRd^^^
ORENADINE ROBES.
LF. BOITILLIER BROTHER3 wiil omjn on MONDAY, a
larxe *?sortnipnt a>f sll the ttbovo Jasirable Dress (Kwds at mo*
e.UBoid-anly lowp^ej ^jj^g^^m rroaDWAY^
NEW GKAY (5O0D6?
MOIIAIRS.SILKWARPPOPUNB,
,ud other TRAVELINO DRESS (iOODB. _
hu 0W Lr. BOLTILLIER UROTUERS,
No. 3u5 (?oi?1-tt, near Broadway.
KiBBOMfl?i;mhkoidekiks-kii.bons.-?
LE HOI 1ILLIER UROTHEK
Uv'.BIiVKKkT STRINOS -d RIBBON8
ol .11 kmtis
at rxtre-?aly -a* prieefl.
Xla0' EMBROIUF.RED COLLARH 8ETTS
a_d BREAKFAST ???ANAL-?. ,jmt_?___^WAY^
HAKLBfl STRElaT^^
KHAWI.S, HHAWL8.
rutHTfa -"TRF.FT will opru ou MONDAY, thr .lstin-t,
eUm?*WltmlX* B SUMMER SHAWLS,
I?pofttdby ateanirr " Fulton." and bougnt tt aurtiou oo FtV
^NEW AND 11EAU1IFUL GOODS
FKOM t-2 Td +7 EACH,
LESS THAN HALF THE OOttt OF 1MPORTATION.
CIIARLES STREET,
No. 475 BROADWAY.
/>ill ih LEfl BTBII r,
I . " A J No. 470 BROADWAY,
WILL OPEN ON MONDAY,
OVER 1,000 GAUMENTS,
( o?,Mi-. ?f LAI.IE* CLirTH JUJt OIIOS ORA1NE mg
Oui Wb-l.-atlr Rooro- arr aew op.ii at R*t_il. and all MAN
Tll US in.-ludlnt ourMatBihrrntMockof Imporled
1 UF. MANTIlalaAH AND l'OINTS,
Art'tffeird st WHOLESALF. FRHES.
CHAKL.ES stbeet,
No. 475 BROADWAY,
IinD-r(pr and Wholraalr Desla-t ln
C L O AE 5 AND 1 A N T I L L AB._>
AN IMFOKTKK" SA1.K
OF Rlfli AND KLEOANT MANTILLAS,
Kor aixty -laya only,
Bv BULP1N, ORKOSON k ELLIOTT
T (L-iOEO. 1ULPIN),
No ?>1 llros.lwsy,
Wbo have op?n*d tbrir Wh.ilr^e Wtrrroon
To tl.e lpisil p.ibli.
For thr aoove-ii?ued tim*.
5 000 BPLENDID LACE MANTILLAS,
Froui #3 io .fSOrach. _ _
AL--0 LACF. BI RNULS. POl.NTS. IND SH.IWI-,
At lislf tlir i-ost of ioxportstiou.
ALSO,
HKH BLACK .-ILK MANT1LLA8,
iIL_, ( LdTH, ANI> ( HALLIE ARABI.Ot CLOAKB.
Andotbpr Psritian noveltira
At aimilarly ittra_tiv* pneea.
A BPLENDID OPENING THIS WKKK,
FOR CUY RETAIL TRADE,
DV W. D. ELLIOTT _ Co.,
Noa. 291 sud ytb Cnual-tt.,
OF MAON1FICENT NF.M MANJIi.L.VB,
?Lt,iS^RHLBAcY^.Pft SdrS an.1 M ANTILLA,,
Sl MMER-i LdTH IHAWtMW,ke
IH! KlvE*>T(i()ODS IMP()RTED()RMANI'FA_TWR_D,
AND ALL AT POPl'LAll PRH F.S.
Hraiidreth BuiVllrig.
U
lBOAINfi in niniifli1-'- DRV OOOWL M
'r.c.nt -uctiou itlra. in tU th* prrv-ling atylea oi BM
. ?:j: Z Ho,,.pker,.i.,g...KKi. of .br m g^gs"
,h, jTrteut - naon. La..- und S\?-toJ?^^.?)>m%R
t bm Matt-fB, of .-ll wiJ.h- miiomrtp^jmammmmmmm
T,,l,i.-, .t Noi. Iufl tud 110(ith av.. bolwekU -tb and ?fl J*?
Soote, Bhoeo, Ut.
_____ ViiOEfl and GATTEBS?A NT3W StTYLJL
113 - "SS-fS. 10 aud _ iHW. CAU. AN?
_...? i-l. V \l _
JI..E THEM
SxSS- FIRST PBBMIUH VIKKWORKJ*.
?<i t. !.. l._l 11-n-t No :7M.idpii lsur. Nrw-YorE
J , VT r^'l'or^ -. Jo-.'>- a-. .ud th." u.ual varirt, of
... , . r. ka ri. 1 ?''l^M" J , .,., '.-_ p.btic- rxhibitioua, of
iicl,.irpuulirdfi-r.tore?...p*ra a.. ?. _. .
^i.1,., r.-tiu ird to ?w~?j? r- ; "--, 'A<ldr?, ord-rTh,
Ittprilor ..aialily. ?t Uiatlia.. Utuoi px ^ ? OOLEY,
_,sil tt trh-gr.pb to M.id.?n-l?"?,. No* York.
/nmitnre.
E
KAMivLEI) FrKNllTRE.?
HEADQUAUTERS.
No. 2TJ Caualit.. four doori eaat of ^j^^^jy^
_RST l'KF.MU'M Enaaniai ana On_r_e4
t HtMlUR Kl BNIT1 RE i.i iReooan and Kt-e;, alo8
HrJtl.i.i of r.rik di-?. iipi.-.n every arii.-le wsrTsnlod ?a ropi^>
aonled. E. Ci WOODBRIDOE. Noa. 4 and (i B-iUWan.
thiee doon froiu Ca__-et.
II
tjorace, Curtiagee, ^c.
OKSF, rl KE-l mil in KnKlaiMi thirtT ao4
_ _ here thirteoB v.ira. The TATTF.RBALLB BUUTB
POWDER8 cure lleavet, Coogb, Worm.. snd IU .-..iidilioB i
llors*.. (>i i p.Aag* ?" ??"' asl"i"r ia worth ten hB^t M oata
toto-othtbe'oat. *alM.,.k,.. -I. f... ?> A.HlfdUOH
k Co., PropHrtort. R T. t RF.AMEK. N.>, 11 Oold-at.. kfaat.
(P>rorcrit8, prooiii-on*, Ut.
I.WMll.lKS BUPPLIBD with
1 Pl'RE M1LK.
Adar" tTTUcKER. OMc. No. 151 r..t??H_*.

xml | txt