OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, August 01, 1860, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1860-08-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V01* XX.N?* 6,012.
NEW-YORK, WEDNESDAY, A0GU8T 1, 1860.
price two cEPrra
fSE NEW-YORK TRIBUNE.
r?B MEW>I<!*4UL DAILV TKIBUW?
tf fUBUeiiEO 1VUIY MORK1SO AN3 ]?VB?UW
(&ini?Aii Excuptbd) ?..?.,.
a_? mltn ?aJUM**ra, ?>?>?*?* OF XaMAf ?>? W?0??
*. -I Aw**?wJ*?C*y B-bMribrttHUi ??1<PM??*- ?">
* ?.<i . TftJ gMoaonir. ln ad*t*ie? i MfwdjwHt'
6pctial Noriceo.
"i***, He.oHlcan CerMral Cmmprntmrn C'Ub 1m4.
JJrter*. >o. '.? br .*W>.ay. ar* ep*n aigtt ?ad day for ine
iStimt o-cW* Tbe Rwky Unaiittirt <.ie* Clob arill b* tn
gS5L| 8IMK0M DRAPEJt, Pre?**?*.
/akKi* G. T?W } fWretari**.
4. c. HitJ*._*_
~T%e~Wnt AwKtnUj Dtolritt KcpublirM Ctun
JVTi rimb wtlJ ?><*? ?* Heaaijuaiter*, oortwr of Murmj- ?t
SSn^pV*, on THI'RSDAV KVKNINO. Ang. 1 at ?
Srw.V?TlVA\-lHX U v>OOUKORI> aud JAM*?S PUR
JtAN wW*d*bwa* ?*? <**? A J WllXlAMstUN, Piwt
i.iua JBIOS. ' _
joaui Lrrtos,
STOoJl 4 tb* b. ^-?rt^ cf ?e Cjab, eyru-f of tfitj?
?. u-i t ollegr plaoe. Tb* Hon. JAlILS VV NYK. JAMK"
r*IItMANr^,?iido?h?,T?*1!l addr..ithi> Treein?. Alltke
-oseta in the dlstri.-t ar- rordtany ii.vi'rd to -ttr-.id.
AMUH J. WliUJAMXJN ril^loK
J. r. BOTCB, J <Ucl?UriO0i
' A Remlar Mtwliual 01 ti-e TH1RB WAItl) RCPl'H
LIcANIWHK'1.* TIU.N wili oe held THli (W?dj?<iJ?j i
,.\KMlNU, atlbe hr?dqtO!t?M. No tji Mnrn?-ft . <? >,w l ol
?ge PUeo. R *? l'OlLD, Preiid-ut.
AC ?. OoriD. * 8?<eTPioiy._
I.Wk.r B*lidiog, ???* Yotb July81, IM?.-COMPASY OR
1.k D N0. i._iu.. ?!? - lictrbr iojihbUJ to u?*t at Bleejk'-'
.trVtlir.oo*, No. TJBlrte ker?..on WBDNESDAT BVEN
'N< ? A">? 1. ?? K oVlock. fac dnli. t! v order.
' A 'hiiw, Ordrrl^. 11ENKV ('. KOUJO. (t, i.u:tnil*iit.
KI^Toath W?rd K??ablir?n I'ampaln (Jlalt. -
Tt'? l laV "'?'?' "??**? THh {\\*ir?~Aij) EVK.^IJiu, Ajj. 1, ?t
Lj?^'f Hij;. No. *i K.iM Homton ft, U (< o'clwk.
^* HAMrLTO.N WAUK, Ptcidwit.
Tn?" Btbwakt, S^krwtcrjN_
Foortrrnfh WbmI Hrpablirna A?M?ri?ti?a. - A
k^#-.u./ of Uttr A**ormtiou wil. br t^ld 4t Brojk'i AMi-Dibtv
K.-o?/Mo Kl Utoonj^t *IH18 iW.-dn-id.y} K\ ENlNo.
Aiia?* J, ^ ? o'clo^k. Pmrtnal ?tti"T!d?n.-r U r>-'nrrtn&.
i il k&UCJ WaiTLOCR, Pr^idaot
UoVBLL \ jivuP^crOUrjr_
MMMHl Wanl K?p?bllo?? AmomMml-A
>;k4;?? ?f Ih* F.i*--.i?ivf (omr.iitt*?- wi)l b* IM>ld 1 Hl.>
(?\V?^i?'?4?y) EVl.MNu, rorner of ?9tb <t acd idar., at il
eti?.k. JA.HK8 HOtiti.
8ia<>? S?wakd, bVirt-Uiy. Cbairman.
~Tmewt7-mec*nt \\Hrd KcpablicotA AooocUnon.
-A ?e*?lng of tbif AnocJotlon orlll b^ b?ld THIS iW?dne?laT)
rAEMINO, Aortr l,?t8 o'clnck, in Stadeiutrgwr'i Bth, (Mb
gi b?<we#ii *M ?i>d U?h iU. Meuibart uv rru;u'<(>ii ta atti'nd.
?Vb. J. (.MB*>..v bwt.ury. JOUN 1VJE.S, PieriJunt
YowbvlDr Wldr-Awakr?, Anention! The miai
U-ii ?I Uu* vOi/i>>?i j ?rUI niMuiDI* M ilar?cod U?l!, con.?r of
totb ?v ao4 4U ?t , on Wr.DSKSDAi, Aaj- ii ? 8 o'ciock p.
k. (?? tk? puruvtt! ol prrfscliDg tbr orgioizatlon ?nd drlU.
By aroer of O. B. V AN ti'.l N'J' t?mmanduit.
G H. BAtorr, Ordorly^_
~iTbrW, F.?TbV R, W. (.rand Loo>?rSoutb?nj N^w
York, wL'l OOBiUnsmx iU AuouaJ .Svatluu ou WKUNKSUA V
Au,- 1 M 10 o'ciock a-lii., to thr looai curi>Kr of tiiwitl aud (>u
UrW To? >:U?iian tot imioorf wlll b* b?U ou TriLRSOA Y,
irou. 2 to 10 o'ciock p. m.
hy oroVr JOHN J. DAVIEB, Grand bVc.
"liwrrml ^o)clfij of Ylecbaak-Ji aBd^Tr?ideoBir? ?!'
(Iwr Ofc af KrW'Wrk.-lli- r. ^um uj.tiLios of Ui^ Su
?wtj wil ?>?? b^ll *t Mt ba l -' lla'l, No *'?? Brrad*ay, THIS
(U^dbOMiay) EUMSli, atosf h.ioraftcr -n:.--',
W1LLIAM V.VN NOKUKN, Secr.Ur>.
Thr Htaaifbrd Baptlxt < burcb. mi-i tbo Mrtonl
oarr cf tbo K?-T P. NAf-pKHY KUN> will drdi7??e Ib lr
l?w fdiiff TO-MURRUW. Asg. 2. Tbo R.-v. l?r LATdliOP
wJJ pra?cbat3p. m.,aodtli' Krv. 1'. I'l RNHi L.'> kl ? p. uj.
n^iaiiiO io?T-New Ili?<o dfiro;, v'tb-tt.. a: y :?ia m at-d 12 15.
1 rrndl ur rordia))y mvlt.d, and boapitaHtiri rxt- nd i.
A Vhnrming timmmrr Rcirrm.
yUlMAOWii ? -N- Y., J.ilj 24, l?60.
Wby *Boaid tbcac wbo aif ?nxioiis aiidabte tocacapr iroui Ibi
br?U'd city -t?*t?bf i.iitJ<'d with th> i?ir i tbat a dmty to:ir to
Auacvafai "awiiy U>->*rLiiul to tmOi't true n>r^l Miiovnjajat.! No
!????'? baa in )'- taiiorb* niom dttUglitfn) fTo;ipmg( of ock?
Koodj, and OMlMS, thau Niw-Yuck. Tj Mt ?uu, Uke Ibe
writoT, baa fora?r.>? tlme bt>ra .-orrvrraaut mtli it* ?JaoaajaaOj
LaAr Mabopou ??-ui- ibf uivnt attra<u\p vl all ntau br rrtr.-.J^
'loieocbll. koouly :<? iiiilfi from toarn?a ta/o boura'iidc ty
tb? Harlcni Raliroad?10 tbe heart "f bei'it'fnl Pnteani CountT;
rtopat tbe Urrgory Houar. a niagnibc?ut bafjdiat, 230 fa< t ln
Irugtb, at fhil <f oomliirt aud luxuri** aa your uwn eiiy f.-i
?? i c? . ?lt aMtblo it* '-oo! veim?d.ib? in.d gai<< <or Er-or* ov^rth*
?i1t^t (jrlace of U.f iak", tim?td with tbe arbbM asi'a of h- .t- :
tbrn takr our of tbe latb-i, tiab at you/ leiaare, or wii :r hu
priu :>:n3d t? i-iai.d, neatniig lr thr watcru-, larublr in thr
wondt nd m<-?dov t co?' by, and d.itt in lb> ni ??! o: t,n:
uui? ibioDgh tbe pK-o?ii,t roadt of tbr n<-ighb?riioo-l; ?awT< Ue,
U yoa ebooar, bi tbe aparioQa hiljiard anj t< D-cr.i ?a' i
apaetad; eat ?t tb- w-t l.r.ii.teouta/iable*: eojoy ail too?e d<>
H?ht?, &od you wiil not bagTcdf* ib?> #>2 por di. |wMeb '? t! ?
bubctt ngure; cbarged by l>r. iJr'gory, youj courtroai i'dIt
Ail afeMtbo vniO-T Y?? done and bfOaafWr wil! D??erk? at a
loa> to an??oj th>' iniiwisji ijarjation, ' WaVreibarl I *yu-i ujy
suiiuberhvidaj. ' a i)l Ll. ? If'i r I) NEW lORKKR.
* iihi-v i < i,i m; I .i i h .
mim) jmi Bomr.
Pby??ologJ rex*?Ji tbe lutituatr I diiip tn n bet>^ ?-??!: tbe ajiiiwi
aiid t0?> koaj, and al.owa o> ihat h iti." it h auui.d a:.d b'- litfty
body tbe uiind eai.uut p:i>pcrl\ p-rrorui H- lilTttoajO Ha i: t
?pt ut bfteeu yeai? ui li-edinj "tle f ibli l m'nd, oattl apparvatly
au ab*?liite PWIbor* baa couie opoi. it, we no?r propoe* to ad
?ainataifot-tbe nialadVaof tl?-L-.idy?? T.. etue tbe IU
tWbia beli to ' W r bave itaucd duiibgo'jr l'unluluiif Lw- oot
>*? tban rour Mi Iim, aj Valoaaaa, aaaanlmt wktd aoai
eAualauaKl kata utiiej A>aucungn?, and booatoajadtbab arn to
bujidjed* ol' Uiouiaiiila tf loailort In eyery pjrtioii o: th?- babita
?mS brAi ao largcl? in?ttuHieut?) in di>.aeu:iua;iiig valu.'-b>
txukt whi'b have made m. ind?-ible impr'i- Uft good npoj
aua^kind, tt n not withuut a ilight meiiiig of regret tbat wr ?ba:,
<iou oux ealiiug 10. anutbe:, aiid ??? abjuid bvit-Wi'. ^o duiug,
?ild wt .-:ot Maavaa tliat good raii be done in auntber >pbfif
aud titat tbe KMly, ?)t:i it- moltifonn ihiiraiUi-a, ooedi ot
trjidtug to, (llfWWtj iu lbi? laud of fait livera.) s- wi-ll a? tbe
A t*w yeara aince a gentleirar, of Boaton, an luva'id. wai tr?v
elpg ji ae??cb of b??lth, in Peru, tbe boauuful tand of the
lu???. tbect-Jiitrj ?# ladooi atiii BiiMnla, Dniiui; )ii? aW:j he
?l---t - ven weekt in a conx-nt ln tbe inter.or; wbib Ui"e M
bac-iie poaaeax'd of th? luiifAi lor a B*dl abtfl wi.ich e*? -t d hi.
vwl ioiopi.te paakaratbaa lo lu-?ltb. ttiateful for tbe v. eana
wbieit bad enabled tdai to live a roui igOMI ? ii", be t laPMoa
tt* koovledge a> bv ?a? ?!>)?, aud in ? Um year> it waatn ??>??
<?**fal uu id all tbe Ho?|dUl? ?nd 1 y *J; tl:<- Mcdical V.-' tt
P?r . TL rnVtt of tbr il?^bciue vai au vvundt-rfjl tbat M M
terrd Into ixrreapoudeiiCr wiib p'-.rtii!* in tbii M intry. ?bn t x ?
il up ekluet'.y, aiid bave iabored uu<^a*iugly loi It* introdu l -Ju,
Mgfl
Tifi: PERrvIANSYRL'Pi
Ok,
PROTECTEU 8OI.C1I0N
g*y
PROTOXIDt. OP IRON,
i??- ictie i. ba omideicid aiiuoat a ne?f??*ity in every faui ly.
lt*aurc?*a i-n\ti?udiu%iv. p.yvni^ it- pTaal ? ? ? i.f-u ?-. Not
wiUutaudiiig i,? yl-*u\. pl/piiia.'ity. it l- dOtlii rd J ct to tOM k
bigiirr ."4Aik lii*j. auj -uraliva OOOf uHncd to tb*> Au rrlcin I'no
flr. It* r.ei.-'i.U aie Mlb Mai OavaaAa,. i;d di iut-ij-at-d, l.\v.
Wti anowu and r<- oinn.nded iy l*y- btMiW uoutiirie* ont,
ptarbMi to thi* di~.ov? jy, coold wm U- ptoperly . oiubiiied. ?o
a* to bo beidiu fcolutioc.
V>r p'.ijpo?e U <:? rot? the n*^t ?en AoTOOgB
axd ?j*teu.atir di?" miua'ioi. of thU invahabb- pn--*J.:iuu,
aaadl
" Y. \RTUH RKMOTl'.sT NATION "
?b*:. be rearbed 1 uJ Im oattoi il ?u? Ungiaige a-eni* extrn\a
pi.t, w.- bag. tba iitraedailatu ?t tba daiibhiic t*> ?nd far o pa. ?
p.b-t cf lajaUukaoiaJl t 111 to of tba auoat di?ti:igui?ui-d iuhu
o! Petuaod ibi* oottutxy, wbobavoUatediu Miu?-, and ?)>?**
fn.n. raperieui-e. JtJll.N t. JtVNJ-.Tlk Co.
'rLf ?tyle 0: tur l- vv nrii. ?
Ji BN t .IKWETT k f ART1R,
M r No. 0 S . iner-at, i: '.
IN< i Umm ig.Vi l'j?t-''
lle MEIUI IN'y wl! ttill .* n N. (.
< L \KK *. to, b*A ?Arlu-i .? . '. . Kud, a? Ju retofor., *4D
_BY Al.L DlDOOIggf*.
Tbr llyditipulu
Ar iuTii.ri. l cr tliioMlu^ w*t,.| f.j Liuc-^oner, p?teatnd
by W. T. V OHi.. It i* ouu of Uir bwiat valuabii urrei:.i?na of
THi: HYDBOPl VT
??ill, ly tb' powei of oi.e u:a'i, HoTOV wkVer at ti..- r?t.. o! elsbt
r-Ltut pej iuui.it* hlty foet l^gb, v?iib gro*t torce. It? 1*- br.t
astkte ? ?er iiivmud Iwr
EXTI.Nc.l ?1.-H1M* A F1RE,
PK<?TKi:flNt. A KOOI- btl<)U TAKIHO Kilti:,
WABHIM* WINttOWS,
!>PltlNKJil.Nl> PaikHTH,
VVA'IPKJNo liAltllKNS,
CLEAN.-lNfi THf.KB KKUM INSU S,
wflllNb Bil?EWA!.K>,
?PtlSKLiStj BTRJ ETS,
_. WAIHINt. ( AKRIA<<K.->, lr, ic.
Tbia article thonid be o? ued i? every I '? doe*
KV'W'lb 1.. ?.ity ol a lodraut. It U a ligbt poruble
eORt^Piup, ^m ' 1KmASf ^ti,r .^, ojadanlltoamoia
miueiitil*? by ni-ry fanoer, *a?renant, and ? - ? in tbe
uig, or kddn?< tl*
AJH.UH AN IIYUK'^'I LT CO.,
,N<.. 41 P. r* row, Naw-York.
A*ti.b?ti.t>i! t.-oimi.cirt ibr I iia.d aut-^ to?ei; tbe Hjdro
|ih. Ah.ju.jh,
Vm Publiratioue.
s
fc'.w Rrauy
JLAVKKY uT^'l STOK V
0 B;
C'l -.r fi'i o??U.
1 toI. 12.MC CiOCk Prv?*>l.
Tbe wo'AtinUif Bi??erjiif Bdi*tin,>tir.- aoeW dliwaae In
all %uf mud D-tt-,1,. 1 l^riimiiiF with ??;?,..ry aiuoug tb-< MOIMl
?????Va;- dowi. to tbt kuiiiku. Tnin work w tbe reanlt o' ex
?"?Aiv*. '?** * ' ai i *.iV, \,r. found cf g'eat iotermt to tbe niaaa
M ?am) uiyaiuaiuf w RepuhU. ?j: ?p.?k*r* and ?11??,.
<? 1-^ ? i<j...,,,. u M, ,jj r,. ,.,?..? A, 00 ra -ivt',: 1 1 e
AAtdreao A j, m/uuf, K, Pubn.b?r,
No. A4J Naaaau-at, N?w Yorta.
OijT TO-DAY?YANK>:E NfJTIONS fiw *T
t^niber-tb*) bett COM1C PAPliR pnbi!?t?d; 'ui! ot
lYAUl- fl'Ti and LAI ..HAHLE JOAKtf Uou I MI to itat
a orgry. Price lo ???'.?. Publiabad l?y
_ T W. tlTKONU, No. M >'*'?*" ??
FpOB*" RA1lBOA1> iiorviV] MAP &
Poblkbe4 |,y JNO. )) H?.U' -UV. k ' I
AJBlAtKAN RAl.'.ROAU Jol'KNAI, OPilCK,
N- . '1 Bp/., ? -t Nev-V -*
/*aV*Jt rdttiot, 17 f^, pr?ft*..i, *>j. OaroJU-.-a, ??
? Now rr'.dy.
AVING-ANIMVING;^
LE FEU FOLLET
? T.u *,
by
.W-i. F??i? i.r Ct< ? ik.
Baior Yaluiu.- Niu?We> of V..- n * rditio i <>r (ocpara ?wti.
Ona Voi.. tio*D O. taro, lii p^., notb b*??-Wd. Pnca *i ?'.
TU prcceiint E??!'l4'?" * u?o??? ??:
TH1 PIONEERS. TIT. PRAIRIE.
1OB RED ROVER. ' UOWEL L'NfjOLN.
LASTOF THE MOHK VNSjTJU: BKA LIONS.
TU^l'Y. IV ' WA1TR^V1T<U.
V.Y ANI>< TO I"'*? WAROvBOlN D.
TH>-KRAYO.!- jTHF. MONIKINS.
no P.i.0^"; hTANST'^i-.
W,SH l^N-W&H. ;.-OMEASxFOlN.).
THE HV.A09MAN. _^H? PAT1IK1MDKR.
^s'^:n riaaswfi Gm5K3.
,;, ,' ? wood allirom orui.-al derfgn* by Darl.iy. :>^0e
SS^^ttSKo" and -n.raTad by th- hr.taru.t. of the
,,*Z\7 11,,-Vf'uu.eitrfnni'orm in ri?. bindliig aud prke.
Tb*Y^?? b* ol'.u"4di ft?..i hooaaaUer. iu ?IJ ftj pnujlpil
a?yaddr?.inUieLlutadbfc.W, and.-r J.CM uUia*, lor *1*>
p/rMtan?,MR,,.y.8ooorn viuiiuiUL M
Folioa I and 4 w uow r.ady Mo? *3 gnfc A. only W o?
tii'.e aie DKd- pvrao... ?aZfa| I -ub. .r.ba r.ad b.tt?r do .0
\mZZ5LZj. tSn Hill be aVglM loiio. at *3 aacb, lour of
wfci.-b M uow P?*\T. Tt/tVNaKSl) k Co.. rubU,h*:a,
.So. 4" Walkt-nt, Naw-Yoik.
s w bumueb b op k s.
II,* T?iVi?b#r? wlll wnd ropirs ..i tfca MttVfcM baokt to any
jKirt ll th<> MMi Btat". p-J?t*g* &"?, ouretrtpt ol the ad
T<?rt'i*d r-ric*
N
RlTLEHor 12 n?.
*1 2S
Thr nioit ?uc?-??'i'l noY*l of tb* ye*r.
THE AiTRV.88 1S Hh?H LUt...?;??.. ? w
MAROARET MONCK1KKFE (th?? ftr? lov? of Air.ru
Bnrr).??. iM
Nbw Fpiti?j?* of ^??
MlUJl'RNS PlOKEJiiW. PRKACHBEi AND PEO
PLE UK filK Mlh^WSIPl'I. ?
II NSiiU.S S PEKMONe*.' ?? ??????................... 1W
PRENTItEANA. By tbe Editor of tb? LouiMlle Jo;u- ^ ^
wiLoiroitn i'Axais'Knitj'JP'jj'X''^'?"?? i iS
^R.iM DAWNTODAVLIJill'. HyMi?. 11. ^ ? ?**^rr 100
M188 S/ililMINS'S Wi.NDU'.V. 1 *
A ooiMpknijn ic " U iiinw B?>dott.
THK MINISTKK'S WOOING. ? **
NHAK!/* Rr?UY KOH PlHUCATlN
NKM>;8ia Bj Maiioi. ??.?<!?.....????????. J"
THEHOL'SEUOLUUF KOl '. ^BJE. t foli. I W
A work of tuUlLj nrgintlity.
JA(K HOlETuN AND HJi fKlE.NUB. 100
DKBST k 1ACOOW, PnkH?h??,
No 49? Bro?dw?y, N?w Yurk.
pROFESBORB.
rEACHE^HOOL SrPERINTENDEN'W
Antel tedto ixrme PRATT, OAKLEV *; ("o.f
u> sciiir11?>. cAiAUXj01
\PPIlOVKD fOILKf^E ANU SCllOOL, TKXT 1500K.8.
Corii-^ofwliuh ?ill r>?fuM.i?litd 7?'i*, ?n.l pn?tp?ld o?i appli
. t, t. PRATT, UAKLEY A Co.,
No. 2; Murmy-rt.,
N?f Broadway, N. Y.
AFOLITICAL TT.XT-BOOK FOR 1800,
*^ I \ oi. CMb.
Crmpii^d by BORACE (jia.l-l.ltY and JOHN F. CLEVE
LAND, 1? low lii prt-.* md 'vilJ be lnued on lat Anji-nt. It U
int*i.Jrd to enjiorfy evi ry i^ij c-Ur.t propotition, Vfalt1, docu
meiit orpa*M?e, HlnlHMli *?"" li(?lit oa th* peudlng Prr*i
driitlal ?;n^{)*> and 10 bn <p?i*i:y uiefol u a book of r?i>reuoe
to all fi^ak?rt, writrrtw.dotl.irn Mlivtfly ?Dj?t*d iu U>a can
iui. Au.oi.g iu colU>i'# arr :h<) followitf:
>. -, l.TiU OK ALI. TUX KATIONAL SOMINATTNO
tU.xYENTluNb hfid in t..' t iut*^l t?taw? tiiiC? tne tirrt,
Ui l?*?, ItcJuui-i Uio Paxo r.'atfoiui adoptod l*y oacu Cob
Tentioo.
A lliSiuKY OF THK MKI.iifHiE FOR BLAVERY EX
rESBlU*, UK iUUiriUCVIUH IN THE lmted
biATES Iroiii Uie l??via^Kii.).i oi Ind< jx-ndenw to th* Ka
ci'irdon of Kniiaantrum tj- i.'iioii iu l(XiO, u?taly I'roui th?
JoL^3?l? oi Coiiarr.., ?uu thuwiug tho vola by Yeataud
NaT? on ti:e moitTuiporUut diriticm of eitliei Houio.
A HlfTORY OK CONOHE^IONAL ACT10HOM THE
QT KSTION OK OKANTI.NO KREE lliJMKBTEA[)a TO
AITLAL KE1TLERB ON Tlir. PUBLIC LAHD8, with
ih" ? ?m a?id Nay? ou Ul i wuortuut quontioua.
IB1 a'ONltOli l)U' lTlNt.?l.itrtcUfiotuPwidnit Mon
ro*'i A;c??*f? ot im. in regard to the ri/jhtu of Foreign Oot
POPC LAH. HU\ KB?lUKTt.-Hx. Do iglat ? Eiaay (MMq
rjbll-.l-Hltn Jlarpei'i MagaHrr) ob Ue Dividiuj Lme ba
twr-'D >"wJ??liiiid L*.-?J AuUuiity.
TH* IKKifiPREBBIBLK i'-OM'XICT.?Mr. Seward'a Spe?cb
4aMma<at MitawrlaTti Wt
ML'UMLI.S? Extrnr,t fro'n rV-ntor Huomiond ? J?pwch, la
wr.l n hp dc?nb' a Nortbtni Mtvhaai-.-i af the Mudiill. of
raKRKBOLWTlONB iiralry ftmti fcy f. 8. B?iat* on th?
pouenaudd.li.* ol OaVfnH Iji rtgard lo bkve<ylntba
"iVnitorlKn. _ . ? _
4 PROPOfMED 8EU1T10N LAW.?EjtwoU fraai Mr. Do?c
lw'. Hp?H-.b lu !a%or ol a Uw to p;iwth buditom Puoli
POPLEAR OR eui'ATTKRHoVERF.inNTY.-ExtmrMfroia
St-na'or Bfi'jaoiin'i ^p*eoi> ?f^m?t tJquoUer SoTerei^nty and
Ui r?vi^w ol Mr. Uougla- ? la^onea ?u tbe iODject o! .S!av?ry
tii tlir lVrritorl??-al^> Mr. Mr. okinridKe't epe^h at irink
fort. Ky.on thapoweraaiid diUeaof CongreMin regaid to
PR[lMJi'LTr?T>V IHE RK1M-BLICAN PARTY-Abraham
U:ir<ilu'i BperiL ul 8pim?iir!d, Ul, Joue 1", l*W, ou r?ro???
ina th? Rrpubtiiau nuiuinauon lor L. S. 8*natoi.
?'U.N*R11-N^EY iJ^UlBLAlloN.'-UariUuui indanawerii
Mr Dnn?l?a'?q?iC'?tio:iato Wr. Eiaroinon Blarery, aud Mr.
Liiicoln rrpiiH.. Alao. Mr. Liacoln'i queatlona to DougUa,
LEf^RsouoT 'SSmmnsm miiiK ji.j
Cai.iietUttoO. A. P. N'^hoUou of 1 rniKiam*, lu wbiclj
hr *ouncia*M the tbcory of S.,w?trr Hor??ifBty. MirtUi
\?a?uim'a:et^r vi l?*o ?u tb? Po*er ..f CjMfM ov?r
ttatery ui the iVr.ituri^. 0?^n? ( . Bron?ou ? lett?r (li4o)
tt^kirLa Biav?y w ?a..v ?^ly by tbe force oi frglMjf.
Diuurl ?! Dickiu>?n on tho aarue mbiect. Edwmd batf ? to
tb? MUacnri O lef-Ux t > '.'i? Rt-puolicau CoiiTeiition; aUo,
bi? li.iter au?t?)'.i'!? thr uuuiiu?t:on ol Mr. iatcoln.
POWEKB OF llii. ?UP*?A1L CtUJKT.?E*a?ct??rom th.
tS nti^a. ana 6;*?ci-*. oi l*> Vnthon of tua lUpjolio, and
narticularlv tf tii? JatVraOfclac Republkan party on the pow
T. ?utf dutV. ol tue 8up.*i..?. OPOrt of tbe JJ"^^***,,
totKail .iuc* aud l* ;?dinC 1M.I, auo th., tom ol
^ktUU bl fimr"? ?' "- .i*t<.rneral Elrctiou prro?4
FEb fi TluN.N ST-JtaMibttMa of Party SiaM Couvention.
w"d of RUi. Ca?alliari. on ttr aubjwt ol Siavrry, aud .ucb
?B?MlB froui S ???? "??? "^ wr.tiug. of proinuir*l Ma>
fnVi.andPoaUciauV-Loaie iveomijed aa Wden of tnrir
uaen bf Uk> faiiouk fM^MM ?? roiitrit.
Price Mwrwvy.rMi l",d; *,'? P*"r nuljdr^d- CMh ordt'^,
A
(JK.NJS WAM'iJ>
To OBTA1N Bl BSCR1BERS for
LOBSINO'S
PItT?,KIAL KIKLU BOOK OK THE
IIKVOL1 TION.
In 1 7?u . Royai Octa^o, .vmtainUg npward o!
1 ?.,<)''?>'. KS,
a,d 1 N9 BEAl'TIFI.J. 1LLLSTRATIOSS.
ThU ?oi? trta bP aoid eiciuaivcly oy AgiuU, tooati. of*"""1
aapfcialWatdetwEwgmn. JUrr iiid;i.:.'mj-i.u ohrr.id. A?
. -Lould uaaw U?. ct^tic^ th?y ?ouid preiiir? Jot Jul.
pf_t..u:??. ad.lr.,- (TO. W. ro.Ll6TT, care HARPER t
BKOT1IFR-, New York._
1H"PBE887" ..*,?,
J.A BKTIHE Hl'MAINh:
TUf rOI^IKB OFMAHaUMtt.
Tranalated fmro
* ^rrn.?.bofNuHlA< .
O..vo.uturll?io.M IK,0LA||Vi
No. iJ Walk- r t.
M PSLSft, rd4 KXABLY REAl^Y:
AUaiuB bWUrSNBJVBOOI,
n.o.,iiC a;,l? v% ?,TMi.- Or, Tn> n<H*SA<? ?w.
R iS /!. Bj A...^ S KK? 'lllTlHl with Enp.nag.on
^** IM1IM OWMIS k v-.wii. b.
ParlT ord/ -. M?HeR?L ?? tUUai c >pi^ and ahowVi-.i wdl ba
aea *. iu. i-iai ' ^ ,j,Af)Y, No. H Walkar-at., Nfw- Y oik.
I
T
I1E WATiaWUBB .KUIKXAL fur AuKu-t
!S3^Vka^?WI *^d l)H..k-,Bn ,- ? b, I-:jv. ^
tJtau*- (ou.lurtlor UW-*at*.-Uy,*?*Tbar?p?ntfc College
P",A lOWJ.KIt V ELLH, No.^*Broadway.
1 iaL Al>VWhR u.d H.^IOLOOI. Ai; "OMr**
LXvs MkNuC, r^? 1 v aaay-aa., A.var Houm.. li ***???*?.? f?
aaaaata i.^am-t ior Narrau. iMWilty.1^.1 aud !??.<HmbM
I>. pir..io,.. erw1 !,<??? rf .V-uor? . urod by origunl and pa.ilM*
t,a?tii>?it, imtUMidnJ t>j n?k . r u.^ ,<m of Uuu?. by ia? ''"?"?
l*ral?*-i.a.-.ptHUlt5_.>l i.VkAIUNT PbjrfcUn ?"d 8ir
ia,l Auihor, ??., No. b*. tlr *d*ay, up ?Ul<?, N?? '?r?
Jfoiu 9 a. u.. to b p w., at.4 ?v?u^... ffoiu 71? ?. ?iac?pt r5atn/d*y
aud Kuatfay. Bta u,# bur.oj. a* of taatliboaiaU ia k* popaia/
kcak
THK
EE NEW 8 T O R I E 8
rii Tbrbb Poitlah
AUTDOAS
Wlll :i? ready io
THE NKWYOKK WEEK.LY
TO-MORROW.
GALENlS TBE GLAD1ATOR;
Or,
1 hi H"Mav MalbB> - i ? \r.
By PBAMaa B. Bxith.
THE MY8TERY IN THE OORNER HOUSE.
By T. 8. Ahthi*.
THE FAL8E FRIEND.
By V:koi!iia F. Town-bxd.
II. tur* to bay
THE NEWYORK WEEKEY.
Itetdy TO-MOBROW, a U oYloek (preoi-ly)
?OM U TOUdEY,
Agentv
124
PAGE8 COMPLETE, TEH CENT8.
REA1?Y TH1SMORNINO.
READI.E'S D1ME NOVEL? No. 4.
ALICE WIIJD1..
?1HE RAFIHMAN .S IMEGHTEIt.
A FOREST ROMANCE.
HY MR8. METTA V. \KTOR.
1RVVIN P. BEADLE k Co , Pubnahera,
No. 1*1 Witliam-at.. Nf w York.
R068 k TOl'SEY, Oenara! Agf
rOR SALf AT ALL NEW8 DEP0T8.
rp ii
JuatPubliabed:
R | A 8 O N WI!
OK NATl'RAL HIFTORY.
By the autbor oi " biqtiire W-itbui," "Tha Bioli.-al Reaun
\Vhy," " R<a?on Wby of QruTal Science," fc*.
Pro'uaely llluatrated. Wmo , cloth, Gilt ride and baok.
PRIfE ONE DOLLAR.
I'-iving r..-oi.- for huudreda of iDtereatlug facta in couneClltB
witb Natural Hi?toTy, and throwing a light npon tbf
pe< ulUr >ia>lt? and iaaUucts of tbe varioua
Oidera of the Anioial Kingdoin.
EXAMPI.E.
Wby do dogs turu rouud twoorthrer \'.uti brfof- th*y Ii'
ilowu !
Why hare fi>.t hb thiir upp?r lidea dark. aud their i-jdei
?ide? h bi ? I
\\ liy #o aportiiT- do{> make what ii termed " a point '"
\\ by do bild? often rooit npon oue l?g '
THl's YOI.U.ME WWIU ABOiT |^H SIMIIAK
01 ESTION8. and aboiiiid* with cnrioua and intereiting .ure
dotea of Natural Hiatory.
PublUh.-d and foi ial* by
DtCl k KITZOERALD.
Alto for ar.la by all th* BooLM-Uera iu thi> pla .-.
I opien ol tbe aboTf book arnt by niail, to any addreaa, !r ?. of
po?tag<\ on recoipt ol Om Doll-ir.
1,000 Ag^i.t* wanted in ev.-ry aection o! th? Country. to ?ell
thin and oth.r populir booki. lor particulari addft-aa tb'
publi?her?.
N~E\V 8UMDAY-8CHOOL MU8IC UOOK.?
fHE ANNIVFRSARY AND Bl NDA1 BOHOOL ML
blf HOOR, No. ti, li now r?aoy. It containa H\ pagei of T^uea
and Hymru, uioally u<*. Ikil Bouk tu* a nperWr ciiiacdkw
of rboita Tunni, nawly arrangad and compoatd, and a !ar?e
luirterof axcoUeat Hyniin, wrlt*en Mprealy f.?r thl? ?r^r<,
which ?r?weli naaptwd lor Sunday-Si-houU, Ravival Mwtiuga,
Aiui\er?arlei, ? bri.taiaa Footlt?'?,Olaiatta, Pic-Nic. i'acnpo
ram-e Me.-tin|t, Boyt' aud Oi(W M.-*>Ung?, E?.r'u?ion?. ks...
c?rafully and aunplv arra,'?d a? Soloa. U.ieU. U'.a:^". ?nd
thoiuioa, and lor Plai ?? c^ Mi Id-ont. Plic* e .piiU Potug*
1 c.nt. ??'> par bundr?-d. Ju?t Wnued by
HUMAt'K WATKRB, Ageut, No :t33 BrOTdway^ W^Y^
Now K. ?.lv
GtaCKD ON VUl'R 0RDER8.
THE Ufl OR
A li R A II A II LIWCOLN.
BY AN ILUNOIH REI'l HLM X'.i,
Who known w.11 the Man aud hii hiitory, U now ready, in a
|aig>-couipact Pamphlot of .12 doubio i-oliuun p.g-., for general
rtrcuiatiou M w I'AMPAION DOflMENT.
CHAPTER 1-E*ki.t llft
Hli Anc?'*tort?Hi? (iiaudfjtlirr UiUider..d by lndlana?Hla P?
rci.t- An Only t'hild?Advi-rae t'ircuoiat-i.'.va?Weatani
Scho..li liity Yrar. Afo-Henioral toIiidiaua-\Vork in th?i
Foieat-LrtaV'WiiMfwrtfa NadabbatWad TaW Hr?t,rrat
8orrow-t baiai'tei of bii Molh?f-K?adiu.' tfm Briiuturei
Brl/Ed.cbt.d?Iir-t Book^-Iub?r>?ting Ucid. nt of Boybood
?Eaill W ^?tern Proarlirra
CHAPTEJL-II?BJWOTAI. W IlAJJWJt.
iuii ? I. in ls<2??Eiploiera in the Northern and Midd> Portion?
oi the ^tat?Churacur ol tlie C?trj >amaifcanla Ini'.ux of
Populatioi.?K?moTal of idp Lim ? -!i; l-aailly? lueir Modr ol
Travfl?Joiinding auotht-r lluuia?Buiidlug ? Log Cabin aud
Making Rali?-S?iuboli. _
CHAPTER HI?Fl.A1-B<'AT?nS?CLfHK-I?l>MN Kixhtkk.
P^- huat?aiidllat Boatmen-A Comnwrcial K.-vo|iition-Th?
XmRaww-Lineoa. eng.ge* to taae a Kl.t Koat kfl N.wOr
U-ailt?I beHawl ol hn hr?t Trip Urat entrauce luto "ving.ninn
Comty?buiJd? a Boat and go*? to New Oi laan??1 ake? ebarge
afabtoreasd AliU ?' N>? ?Bah-u.-Primitlve Cm4aaaii-Per
ilnal Popnl-rity-1 hf Blank-Haark War-\ olntdraf-Jlaft; d
Capwin-\oluiitrem a Seiond aud 'Ihird Time? BRa VVar
Euo>d- Rxturn H?.uie. _
CHAPJER IV- MlMI>ll ?l?llHai laWllUH? lilw
TBH.
Liiicoln a randidd.- for thr l<en^Iallle-Tbe vota of Naw-Salfui
?Mrtchant again?Stndira KiigBah Oramnuir?Urptity Biir
revoi?Eletttd tothe Ee^slatnr.-Dough. ?Opimoii of LIb
colu?11-oTiueTertof Oenim-Stndi.t l.sw, and rniioaeato
Springhtld-A Reurlnlacance-Lincoln't rim rinaech-PoiM.
eaJ Coropleil'in of Illi oii fa Tw.-uty Yeara-Liucolu h><<ie
ni/rdat a Lender?Twice be ie. ^ive? tl.e \ot. o! hn faily lor
BtK-ake:? Summary oi'hU c?r.; r m the Mat* L-g..i*ture.
RoolTea to tawta bjaaaalf?? ida P;..f^Mion?Tbe Pr?iid?oti?l
tanvaw of 1!M\?U pl kx d on Ui<- ElaetanJ Tiaka-* u?t Caw.
UHi wl'b Uoii^lat?Ih.- Law again?Soiim- ol l.inooln'i cb<r
?Cteri'li'? ?? ? l-av.j?? Hi< Marriage?The Carnaf of l'.M
b .-???" puued on the kU toral Ti.ket-I>i?-u.?iona with Cal
houn (of lUn-aa notoru-ty)?lUi bpe.-che? 00 NM l.nn
St'ertlie* In ludi?)ia
F CHAfTER \1.-1n (..N.^hl--.
i*na: irr;ot:aW nnuinatid for Cougia-#-Hi. opponeul, Peter
CaUtwnika I nprecede.it.-d .Ma.oii:y--E. t r- ( o,,.-re?--A
hriiliaui Army ..fliieat Neuu.^-A Conaitteut wbig Keoord
TheMeAican Wur-Liiii-ulrfvotea lor all U.o oupply BUi.
Prooiafroiu the Re.-ord-The Po.ition o! t.ie W bU Palty lu
rrlat'.on to the Umtkm War?Aahnm'? Re?'l ition -I rt^nt
LeadA-ii ol the Hemociav.y uu tbe Meaicau War?JilaTeiJ ui
theDiMrictoiColuu,bJj.ApTKRvii
Reasou for Ketirir.g trom Conh-r.-i -TbeCanTas. of 118- Repeal
oi tbo iMi??ouii Comprouii..?Ag;au iu Pol.tma-Kucountera
?Htn Pwnkaa ?atVaaS of t) t ' Eutie t:ianf-An Oppoaitiou
L.ti-latui^-Elevlionof I . .S. Sena:or?Ma/iianimouicondu:t
af Mr. Uucoln-tiijjauiiatioii of tbe Republican Party iu 11..
noia?8r?'i-rliof IH5..
CHAPTER VllI.-TiiaS?!?*v?iAL(.o>-TM?T wim Uolulai,
IN \KM.
P?Jf??ICfUlaaUOpv; 411 t, rt? per do/^ll, *2 .'? pT h.lil
grefl ; ifib pe-r tiiou?aii"d. U Mta by inaL -..? < BS1 yot copy
addiiiouai BMMl avMMl to prepoy p..?ta:..
Ca?hord?r#are.oiJ:ii<d aud uill ka i.ll.-d UiiI.-ord.-rof the.r
Ij.jjll Addre.1 YHi'IKIIU -.?.. N-wr-York.
IVALT WlfVlMAN'*
TT LEAVXB UT OftAJMk M-1
Kor ? ?!<? at all riookiioir- ; p.i w VI
.-'. t bvm.i! toaaya-h'.iei. n l nited rtut*-, pr.'|?ld, *1 ?'?"?
TlLYYEKl El.l'KlDuE, N... 11'. Waih n tt, lloaton, Ma>
* A MERIOAM RA1LRUAD JOUKNAL
i\ Pi.bhahed W eekly by JNO H. H'HI'I.TZ k <o.,
At No. S Si>rui:e ?t, N. Y .
IIENRY V. P!M>R, ED1TOR.
8nb?crlptioii? prr ajiu.im, lm ludlng Map?.? ?_?*_
\yil>K AWAKE for U.?: CAMl'AIGN'
t A.MPAKiN MIDALS AI.I. THK RAHK.'
We ?re B*aB*fl f'"i' T.-'i to 1-iR.'-n ThooaanJ |e-r d ?.
AOENTJ ^ IHTCT l I I KYU'HIKK
S...dfo; ii t ul p.i-ea aud atyi.. to agei.t..
cVMnca, i- <> u ? i-'-"
Muujfactur.f.' I?rpat.
{ vl. faia ???. wi Hrtokuiai-'i..
New Y'ofk.
IliSl l'l-RLlSHElb^LEAVEci 7R0M A
J BA<HKIuKb.BOUKOK LlaE. By >MjQ*f??
ajl'i. W.% 1. Beul paat iree on racrtpt of prloa. >?!
B ty all i^*-'1;^ flOLLO, PnbUabar. No. \*9 Friton-*V_
ODWOBTB'0 "J0UE1UL f<?r BBAM
I1.",,.' J? ?ull.ler a.e.y month. caotaia. Mu.lc f^
UonCS to AjjVERflHKB8.--Tbe oidy Mf
IN P prr pubii.bed ac tb. OgmjkmJhm ^ ?naSK
WeoCMbC MORNI.no CMBOMIClaB. ****&&?
oio^r?ery faniily in Uua^o. ?**"> t^^l^g-rTa,*
lauada aod Now -Uiuujwl. k. ^putJ. lt^*? w, .^lud THE
cflROMiJ LK.u,aue^t..Hjd:.?. ^J*^S& C
ibbuui, la ad?aiica; ?v rakly t uroi.iv.ie, ??, ?*
?./!.#.. # auadakaawa oaapfl'.'at'oa.
1)
Jaet Pubiiabed:
PxlILIP BIJLNDFOKD;
Ot,
HOW TO WIN A SWEETIIEART.
By J. 9. SMITH, ?**>,
A.dh*?af''MliiBfeOray,,'',Uo*Howwd,'''' MUy Moyae," ??
Prtce SOceuta.
I'.iblwbed aad l'?T *ale, by
HICK k FIT4GLRALD, No. 18 Ann-t.
Alao fo- oale by ?.) Bookiellera.
FlaOJlKNCE'8 SONG BOOK.
gtawawUBMN
THE ORIOINAL MEL0D1ES
ef tboae
Dim.?-?ri*iian ??i ->? . r..?*
of tbe
? IRISU BOY AND YANREL OIRL."
'I i k" tbat witb ? great variety of ctber i.-w ai.J pop :lai
COMIC AND 8KNTIMKNTAL 80NGS.
Prl*e 13 centa.
a. nt t? aoy addf ?- in tbe Uohed rjtatra, firec of Pottajre. Scnd
Oggft i >r.:. ii to DICK k FITZUKBALD,
No. IH A.. : *V. N Y
apAMFAION DOCUMENT8.
tVe liiTtta tbe attention af tba fii*oc*>f tbe Bepublican eau?o
to the foliowing Uat of docauaeute:
L1FE AND PUBUC 8ERVICE8 OF
II O N; . AURAHAMLINCOLN,
(Aatboriied rdition)
By D. W. BARTiaETT.
P-ixr.t! lr. clotb, with Btetl Pcrtrait, J54 pageg. Tiioe $1.
Poetage j-.r-i ?id.
An abridgcd EdiUon, pap-r roveri, 13 c-sH*.
! 8LAVLBY IN HISTORY-By CountOurow.kl The work
tr>-at< of Klar.-ry aa a dirtinctiTe wi.il dieeaao, ii all tiuiea and
uationa; kegiming with Blavery a^-ocg the ancient EgypUana
duwn totbc Ruaaiana. 1 vol, 12uio., cloth. Price tl.
LINCOLN'8 AND DOIOLAS'8 8PEECHE8 in the great
lUinait Campaujn ?f 1368, royal octayo, V* p?g?', ttit.hed, 35
centa a copy. $30 per h-.ndred. Pot'.age 10 et.li.
THE LEMMON 8LAV E CA8E?Full lltttory of the Caao,
witt. ip.iii'u? oi tbe Judge* and argnmecta of coaoiel. r.......
%?> eenU; per 10n, 116. Po*tage 5 .-anta.
THE <:A8E OF DRKD StOfT-A Urge paniphlet of 100
page*. Portage paid. Oue copy, 25c<-uta; four copiet, *>1 ,
tweive ropiaa, 0)2 25.
THE Titlbl'NE ALAIANACforliaiOcorUitu Popular Voto
for Prealdent by flta'.ei; Rrturn gf Electiou. Price (pcatage
paid), 13 ggfaw; 12 Copiea, * 1; 1?J copioa, *8.
UEL-PER'fl J41PEND1N0 CRISI8 OK THE 80UTH
<( ompendiam). Pri:e 20 centa; *>tt prr 100; a-1" per l.uOO.
Poatsge 8 cant*.
REH.BLICAN 80NG8TEB' I pric-in centa
THE ROhoI.INk MINSTREL. (, r "i,
THE WIDE-AeVAJtAl \ OtAXiST, ; . .~-..
containiag Worda-.nd Mn.ic. J Poatage paid.
HtLLDOMS BATTLE-tRY. Word* and Muaic 2 centa.
Foitage 1 cent.
REPLBLICAN CAA1PA1GN MUS1C, No. 2. " We'U Con
C.uar or We f for nikl? volco*; two Vnor*and t*robajea. Price
3 centa, 4 oeat* by n. .r. i, po*tage prepaid.
REPLBLICAN FOCKET-l'lBIOL. Price 5 eeula. Poatige
paid.
THE BAB.BARITIES OP SLAVERY.-Mr. Sumner'i re
. i.t .;?.?'h in tbe Beuate. witb Hduuuond'* " ILLUbTRA
TIUN,,,inrtaxul-\Ve?kly Trlbuue of Jiioe8. Prfca 4 ceoU p?r
copy, *>. per li,.i.di?d. Pottage 1 awot per copy addiUuual.
CAMPA1GN TRACT8,
Plba** pat PAaricTuta Arnt.Trio5 to the remwk* co Poat
tge on the*e documeat*. ai prrptyiBent ia requirnd
L THE 1RRPPRKSSIBLE (ONKUCT. Ooy. 8ewirda
Ko. l.".t..i (?o.'-cb ol' 1856: witb Cbarla* O'Conor'a Li.iou
M. -uug B-M-ocu, D?c. 1?. li'i'J
II. THK DK.MOiRATIC LE-.DRR3 FOR DISCNION.
Bjieecb olHrniy V\i:-ouof Al<J. ??? Luirtt*, in the tvawAo, Jan.
]U>, 1 "'.
III. TfaE ADMISSU'N OF KANSAS; Oot. .Soward'i great
Spt-.cb, tn Senate, Keb *?'?, 1SS0
IV. NATluNAL POUTICfl; Speecb af Abrabaoj Lini olnof
Iiiuioia,??tlMj? oopei luatitute Nivv-Yoik, Feb. 27, Wil Jaiue*
U DcoV* .?'?\indic?tion of \Yi*cou?ln.
V. LA.M. FOR THK LA^I)LK^S: The Hon. (Jalnabi A.
Orow * bprrcu, in tne tioiix-, Veb. **, IvHO.
VI THE L1FE OF ABRAIUM LINCOLN-By au llllooi*
Rrpubiican, ? bo kuow* well tlie u.an and hi* ni*tory. A large
ccii part |'..uipblrt ol' 311 doubl.- lolumu pa?e?, for geueral circu
b?:loji ??. cauipaign do.-un.ent. Pri;e 4 cent* a copy. 40 cent*
p. r a< /??! , *>< 50 prr hmuired, *>>i per tbu^aand. Ifrcjuirud
tiy niail, ol* eetit addiliouai uiuat be aent to prepay p.j*Uge
( a*b orj. r? arc *oU.itrd, and gfj bu blied lu tbe order of tb> u
recrptiou.
VII. FROTECTION OF HOMK LABOR AND IIOME
PRODLflU?-N>NKi'E88ARY Tll THE PRO.IPKRITY OF
THE AMERK'AN FARilER. By Uenry far--y baird.
?The above are printed ou fair type and good ptper each
fofo-lug a lara-e octayo trai't of Iti pnjje*, e*cep; No. o. waich ia
doc'ile ?ire and priro. Tbe oth<-r* ara *o!d ia quaatitie* of Oue
'iboutand, or uver, lor uMci.it per copy, and tbe Xbouaaod
a.av ???? i -d.. ut> rroui tbe L*t above givcn, a* the buyer uiay
d'?irr. Iu ?iuallrr quantitiet, # 1 20 per oundred : tt cmt* prr
doavn; ?iugiv, 4 cent*. By uiall, po?t?g? piepaid, 5 .ent* per
copy, SUceut* per doien, *>l tio per li??, ?13 50 pr 1,800.
IN OERMAN.
I. Seward'* Iat>< Sp < :b on *.hr Aduiiaaion of Kanja*.
il. Laud f?r the laMfBawM Ibo Hon. Oalmha A. Crow'*
Igajoajb
III. NationalPoliti^*: Ahr?h?n LIdcoIb'a ."Ipeech.
1\ Tta" lireprr.nible Condlct: (ioy. Scward'* RochriVr
Spevch.
Statf Hi.-l ti ro.d Sopreme Court: Tba Hon. Jai. R. Doolittle't
*?"*?? rk.
\. fm. Demojratic Leader* forDUumoa: Tbe Hon. H-nry
\\ lla.ii* Bpeeih _
VI l^e KarbarlAiu of f larery, Tbe Hi.n. Owcn LovejOi ?
SjHKh
Prii^-of all tbene Oeruian Spee be?, 5 cent* a ?in.'le coj>y ;
*>-?:? p. r aw>| Blf pi'r 1,000. By uiail, poatage prepaid. t> ceut*
ea< h, eO i< nu per duaeu, 26 for a)l, 100 for *2 7.S, 1,000 for +li.^J
\\ 1D not our Repabliran frii-nd* aid u* to " cucnlat*' tbe do 'u
c.i-i: ??' ' Naw ia the tiaie whea thouiand* ol miiida cai be
ri-*i l."il aud lufluruied. Addre**
THJ; laUBVin,
Tribnue Buildinga, N.w-York.
?Iwnrewn?. _
IHn WTaUaT ANNOrNCEMKNT.
KaVDULB OF PLEAIt'Kli IHIPS
on I o .rd ti.e tteaiuanip
tiREAf KA8TEUN,
prtar to ber rrlurn to Furopo, A??, lt'. iKtio.
TV ite?m>hip lillKAT KASTIKN, JoauViue H.U, coni
u .>? b'l, v. i.i l.'aw Noitb lUw r. 0& Htuaiouu ?'.., ou
THI R?BAl Ah 1'liR.NOJN, Aug. 3,
at 6 oY.iock pn . in \, for
uLD POINT t.OMFOKT
ani
ANNAPOLI3 ROAOS,
lauJingrx. afataaiata iwitliout eitra iluuvri at
Nullt-OLfi arl hALTIMORK,
ariHingoti Old Poiut fooifort Friday evetiug.
\Vi!l lfa%eOldPointon 81'NDAY MORNlNii, Aui. .'., at S
o'.io. k. Kirhingat Anu.ipoU* Rouda on Buuday aitnruoon, aul
b t.?? on 8uuday tv.-utng.
tarur?i ui*t* cau tbtu hw*0 New-York on Th :-djy evening,
eu;ov an ocean iide of 400 uiiln* by 4*y ?nd ni/ht on th.- (ir-at
l a* ern, ateaniiiig op tne Cbeaapeaae by dayught. *peud We
ugbt iu Baltimor., aud ;.??.-u New -Yo.-k (\ia PbiUdeipbia) by
raiiroad ou Motidaj eveuiug, Aog. t>.
Tbe Great FaaU-rn wiil tuuu-ct at Old Point uilh ateimer up
.!?.!?. Rm-r to il:. !.i; oi.d. *id ?-- itti tbe car* at No.-foLk aad
Hoitauiobtti for all PoioU Soutti ? i-d >? a;h? \V ? -t
DJDWOItTH'S 8PLKNDID MILITAKY BAND
Will ac. oi.ipany the cacnii.on, und renialn on board during the
eotiie trrp.
MFALS ANI) UEKRF.SHMENT-lwillbefaniiihedata luod
,??!?? cliargi-.
bTA'U.KOOM IIF.RTH8 ONE DOLLAR BXTBA.
Fanfroiu N. ??,-. ? \mi to Uid Potiit, Norf'odrand I'urUuioatu..$6
r?l* Iroin NVw-iori to Baltiruore. 8
tiir fioui Oid ''ou i I ouifortto Aiiue:--.:. or H -llu -.e. 3
>.\tLR>IOMi,TB.MI HTtiKtiN BOARD ON THI/RSDAY
AI ? P. M.
Ti'keU will be rrudy oLTn.aduy at the oHue ti tbe Adaoia
Kip')'-* Couipany, .No'. .V< Br.xdway, whtrr plan* of tba cabiua
c.n lr arvu aud rlaleruoiu*aeoured.
J. II. YATF.S, ?r r.t m
C"illEAi* EXC'IBBION u- th.- FL8HLNG
J liANKS imi TLKaDAY. THLR-JDAY aud 8ATI K
HAV Pkialt. ceulaoacbM-ay. Tli. .pl. i.did Ur^.-*.-?.teoji*r
HKRn.tapt liancox. Ii-acea Robiu'on 4 at 8 o'ciock Spring,
; I". ok -lip 8J; 1'ier f/o. 4, N. R , H H. to.; retl.millg by 4
I. n. riabiuglackle, Dti.ner, k*> provided.
MlTOaHIMd BANK8, AUOYl-'ITie ci.mino
1 diom, tafe tad fa.t Ka-rteaner CROTON, Capt. R. 9
IIOFFM1RE ?*?1?V.I by C.pt NATIIA.N ABDERBON,
Jr., baytag beeu put Iu couipltte order. wiil eouiiuue
ket rrgular tdp* to tbe ri.hiug Banlt EV K.IIY DAY Jnu
ihe *eaeoD, leaylng Jarueailip, h R., at 7:30 a. m.( lirooruo ft
;;, Fslton-*., BrvakJyu, I, BprBag-au, N. R., ?J 1'ier No. \ N
R., 9 A tine CotUiou H.-r.d aa boardi alao, llettrabiueaU. Batt
aul Fi'bing Tarki- * pplled. F?re fi r tba Karuraiou, 5? r^mt*
aitoi'Uug a |M amil aad riew of tbe liay, Iiakada, aad Foiti
bcatioua. _ _
fi^X(i;itmwr~to tTm "coal fiflxw oi
A J M.i\.u.i,m > i,, rr.:. .ilM, RAlLftOAD of
NEW-JKIIBKY wiil aell KXi'l K8IO.N TI;KEIS duri..g tba
(sun.u.er U.roi.gb tll* i. g'on, couii.ii'uriii: Ji.-.e'J. lajelor li.e
entlre Ekcui*ion, 17 50. Tlcket* good lor teu dayt.
L?-?\e ( onrtlaudt at. at ti and .: r. m., II m , aad 4 p. iu
I.r ai. Pler No. 2 N. K. lt 7} aud llj a. ui., aad 't\ p. to. Appy
loi ti.keta at eitl'er plare.
For further infoi ...ati.'ii apply to 11. P. BALDWIN, 0> imral
Ticket At< ut, Nc. tiS U'all tt. _
i j K'AM) MOOM.KJH I EXCUBSK ?N to U ?NG
VI RH.\N< H, N. J.-The.tratiier ALIt K IR1 :i:..i '!?-??
frct ..f KnbloM.n ?., on W EDNKbDAl *nC FRIDAY EV F.N
INOM, A .. 1 . Ld.l .17 a'.Iock, ?t>pplag at Piei No. 4 Sartb
Rivei, louuectlug witb Raritaa aad LWiiat. Uay A.u.aa.1 :or
I.' \ t Biaurh, riturntiig aana eveoi..|, ?t?ii.g -uipl Ui*e at ('??
arcijuir to betbr. Eaeuralun ti keu. 75 e*-i.t*.
>1
AHOMr hii.l I. n. of <?. F. KKOALIA.
Pri-e'iPateo: b?ord H?.*'.g and Sword". Jawel. far I
ilUali,,,!.,!. a'M.M P?!*<r. <-*? ****** H V '
. 11' r. a l l apt< Ia, '. o.
B
ARNUJT" AMERICAN MUSEUM.
OREAT EA8TERN, AHOY!
BARNUM KTILL IN THE FIELD*
andoSera
A BETTER BILL OF ATTRACTIONS THAN EVER
Wtao ean fail to a.-.- thia gmat
COMBrNATION OF VVOMDEBJ audNoVELTlEa
The rreateet ever offered ln liie world for Tw?nty-ilre t.Vnte
WHO Wol'LD NOT OIVE
'ii CENT8 TO SEE TIIE '4i CENT8 lO 8EP. TIIE
OlANT BABY I LIVIHO BEA LIONt
1 jeara old. Requiree 1b bbla. aee-water and
1 etfiOOiba. nahdally,
weiihi 1,000 ibe,
'29 CENTS TO BEE TUR
ALRINO FAMILY1
Boni of Hla.k Pareula, but baf ?
ing VVhita Bair and Skin,
Plnk Eyea, Jt?.. fcc
29 CENTS TO SEE A
Llfelike Waz Kig-.re of
TOMMY.
Tha Japaneae, wi'h hii awn
aiuit of Clotbea,
aad aa Autogreph Letier
to Maj Leland I
?A5 CENT8 TO 8KE THE
BABY ANACONDAS7
HaPPY LaMILYI
J.l, ING SEAL ?
500 VATION'L PORTRAITS t
W'eigba 257 ponndi,
Meaenrea bl ineliea round.
24 CENTS TO SEE TILK
LIVINO "WHAT 18 IT?"
or Man-Monkey.
Tbe moat enriona ar.d intereat
Ing Hvii-g wnnder.
'2't CENTS TO 8EE THE
AU! ARIAL UAHDKN?
With rar.- llviug KUh, aa
BEAITI,XI. ANOBL-KISH.
BEA-PORCCPINE,
RED 8NAPPERS.
BROOK TROI'T A.-.. fcc,
'd/i CENTS TO SEE 1HK
LIVIMJ 8KJSLF.TON1
UON8TER 8NAKKB1
WAX PI0UBJS8!
LIOHTNINO ( ALCULArR?
'29 C'ENTS to aee and h.-ar HI DWORTH'S, late
WOOD'B MIN8TREI S,
ui.d.-r the entlra aopervMon of J. H. Badwoatti, the beat band of
EraioriA* Mihktkbui. Paiu-uiaii.m. Da.fuaaa, fcc.,
in tha country, ea< h and every one of which U decUred, by
thouaauda. to be worth
ZH CENT8 TO SEE Af.ONE, and yet, for the aama
29 CENT8. all! all: theac liring woudera.
THE BPI.EMHIJ PEilrOR.M tN'CF.8,
Intlie AKTERNOoN, at?, aud EVEN1NO, at i o'elock.
and 890.000 Cl RIOSIT1E3,
Froiaetery partoftho World?ALL, ALL, ALL,
are to be aeeu, for
33 f'ENTS, at BARNIM8 AMERICAN MI'SECM,
\\ hieh ia OPEN AT ALL HOUR8, DAY AND EVENING.
Cbildren nnder ten yeara, 15 centa.
ltflBLO* GAJtDBlT
i.1 Jaa. M. NUon.Uwi and Mkaager.
EQl'ESTRIAN MATINF.F,
TJIIB (Wedneaday) AFTERNOON, at 2 o'elock,
Bytlie
NIXON ROYAL ENOLIBU CIRC1S.
NO AHR1DOEMENT OK ACTS.
NO DIMINI TION OF ATTRACl'IONB.
ALL THE 8TARS,
And tnr
l.NTIRF. BALLET.- F.ULE8TRIAN, ACROBATIC, AND
OYMNASTIC FORtES,
Inclndlna
KORTY PIRST-CLAS8 PERKORMERS,
Independent ol
/.OYARA, ZOYARA.
THE HANLON8, THE HANLONS,
JAMK8 ROB1NSON
HERR CHARLTON, MONS. DEV'ERNV,
JOE PENTLAND,
UC BACH, BBBABTAIN, and QKAOLIANA.
GRAND CELE8TIAL FE8T1V aL.
DARING KIIHNO AND ORK/INAL OYMNASTIC FEATS
W1U diatiuguiah thear
DBXIOHTFUL MATINEE8.
FanJry Circle, eulrauee on Croeby at.i'< centa.
Parqnet and Dreaa Circle.50 centa.
Orcheatia Chaira.VL
Prtrate. Boxra.??5 and $?.
W"1nteb gardenT
TO-NIOHT (Wedneaday) Ai.g. 1.
THE WONDKRKl'L RAVEL3
* ill ;.pp*ar in two f^vortte pantominiea,
JEANNETTE
AND
JEANNOF.
Moat rrat-fnlly aacaible of the klndueaa which haa gaibered
nigbtry aroood them in tbeir aew home aueb > rowda of pitrttna
aud ln<-ud?, they beg reapi^ctlully to announca that thia ia
their
FAREWELL ENOAGEMENT
In Awerica, and the la?t opportucity of n.oeting thoae ti whoai
for ao anany i?i. they hare beeu indebted for a moat geiieroaa
aud untiriug aupport. During thia angageuaeul they will en
d> avor aa far aa poaaibk to appear ui each and a!I of thoaa
pi.?!???? wni.-h haae maiutaiaed for ao long a period ao adecUmate
a liulk betweeu
THE WONDERFIL RAVELS
and the publii-of Nevv-Yoik. TLeie will, uonaequently, be a
ahaaaa ol ueiiorujHiicn e?ery e\euiug.
^THIS T.\ ENl.Nli (VVeduc?day) Auj. 1,
JEANN'tlTE
AND
JEANNOT.
(iabi iel.aa.Jeannot.
t raucoia.aa.SerfeanL Mualacbe.
AaaaataaJ by Maaan. Topholi, I Martinettt, P Martine'li. E.
Lehuiauii, A. Lebruauu. Milea Lroutlue, c.apt-1. aud Kntueea.
TYROLEA.N ?IVER'lI88EMENT,
b\ iM - Eraucea. Patil m li.iant. nud tue ''? i p. <i. M -.1'.. t
Atter wbich. the ivarini cou.ic pautouiuue, eutili.'d
THE COOPERfl,
In ivhirii Frar.coU will auatain tlie gieat coiuic character of
Kenler._ _
? AURA KEENE ? THEATER.
AJ Leaaee aiidMauagar.Mr. Joobpr Jarraaaoa
Stur-e Manager.Mr. Jamea himiuonda
Muiical Dirertor ..Tboa. Baker | BceuicArtiit.I. E. Hayaa
rron-pur.T. B. CUne
tONTINUEU 8UCCE88.
WEDNE8DAY, An?. 1.
And every evening till further notice,
OtR AMERICAN COL8IN.
Mra. JOBN \\ OOD.aa.Horence.
Mr. .IOB JEKKE1LH(>N.a*.Aaa Treu. hard
Mr. E A. 80THERN.aa.Lord Dondreary
Mr. COtLOOOK.aa.Mmvott
Mi. PETER8.ai.Binney
Mr. J. Bl RNETr.aa.Coyle
Mn. tHANKB^YL.aa.Emtuia
Mra. VIN1NO.aa.Mn. Moantcbaaaliutoa
Miia JEKFERBON.aa.AoguaU
AND
MimSARASTEVENB.aa.Mary Maredith
Nev ai.d Bmuttfnl Brruery by HA'i KS.
THE AMERICAN CO18IN POLKA,
ByTHOMAB BAKER,
will be performed every eTeuilig.
Uoora op-n at '!.. coomuencu at n predaely.
Seata may be aecured one week ln advance.
w
AJiLACK^ TIIEATER.
DOMBEY~NIOHT.
GREAT UOUSBJ
NlfiHTLY ATIEND
THI8 BXAI TIKl i.si MMEK 'IHE.YTER.
To witn. a. the inimiiaule graiug of
OVH AMERICAN COIPLE,
Mr. and Mra. W. J. KLORENCE.
TO-NIGHT
DOMBEY A SON.
tapt. Cot'le.Mr. llorence
lVil'onu.-d aj liiai durin^ the paat two wetka witb gieat auc.-aa..
Atter which,
MIBCHIEVOUB AN'NIE.
Auuie 8ptace, ?a- uilcg hve rharartera, with
touga aud Danc..Mn. W. J. Horence
TO-MORROW, TOOtLES NIGHT.
Timothy Toodlea.W. J. Florence
Ooora opeu "f- I ouinieuc. at 8 o'dork. _
PALACEGARDEN S?TIUS EVENING,
i.RAND ML8ICAL ENTERTalNMENT,
VOCAI. AND INSTRL'MENTAL
Tb>- I'ollowicg euiiue.it taleot a ill appeai in conjanction witb
Mr. J. F. STKA ITONS Pula. - i-rden Orekeatra
Madai ,.- JOllANNA rlCHER. Mi-a 8. MARSDEN. MUa
ELLA M. WKEN. LlilLE MARi'HA WKEN Mr. O. C.
REArORD, Mr.HEO. CRoZlER. Mr. W.H, CURRIE, Mr.
F KICHER, LITTLE KKE1) VVRKN.
Vduii-aion tocinta.
H
EOPENING
or TMK
OREAT EAsTERN
Notice ia bereby giTen,
Thit ino.dei totoujply with the ?trongly ?.\pr.-??eJ wl?h?. af
the public,
The
GREAT EASTERN
? . i be
IHROWB (JPEN TO INBPECTIOS
1. ? IL- latt threedaj. oflier ?a?y in Newko.k, on t'.ie
iJlh, 111. ajaaa] IJtb of A ?, ?
V1BPFOB1 "ill ba> admlttrd bctareenlhehotriofJa. ui and ti
p. ui., ut a i-harge of
KIKTY CENTB EACH.
CHILDREN HAL. PR1CE.
J. 11. iATES. Secretarj.
I' 'MO.N (Ul KM.. J.. 1.?J KOITING.?Ou
) TH! R8DAY, Auguat2, at 8) u'clock, a ua'ch for $1,000,
mile heaia, beattlueei- bv>-. iu baaneaa. Jainea M-'Maun naniea
b w. KloM Ten.pl". D. T.'linau nau.ea br ataliion Gnorge M.
Patch. n. A k-nci .lay iind a p ">d ir^ck if BOg, po?tpoued to tbe
lollowirgMoi.day, aidt'.eu a go. A day Tbe aagaj will leare
SoLtUkerrr. Br.oklyn. for thoC'o i:ae at 1} o'clock, and returu
a* ?ut.u a. Tbe Uot ia o\er. Eaie to go and iet-.ro. 50 centa.
Mi.Vrt k WHICT. FlajHllaia
rVUE MA^SAIHISE'ITS CI1AK1TABLE
X MKCHAN1C AS80CIATION
reaoectfully annoonce tn the puhh> thelr
r NINTH EXU1B1T10N OF
AMKRICAN MalkWDFACTUBa-al
AND MEi UA.slt, ARXa,
^--'tmnL ANP Qr.NCT HALLB,
On \\ KDNESDaY, Bap*. ?*.
ln ?ba Clty of Boaton. b perti.>eAer lufor
toli.n ciiicktlona liom thoae wno w??- "? r?
BT.aU.-i.. ai.d tro.i, tho?.?bo?UI rae?i?? ?*"??? *??> ?*?* "
addraaaaadloUieaubarribor. JogKJpH L BATE8. hworetarp.
Ow'oti Krte EiU?l?ilioBi * chwiotl colleotiou yf
OII^ PAINTINGS.
at WHlTLOCX'a OALLKRY Sba Caaal-at, weet ef Braadway.
INTERNATIONAL ART~IN81 ITirriON
I EXHIIHTIONOF PAINTINOS,
* Na. <H*4 Broadway, oorner of Ath^i.,
Opea frooi lo a m. t* " p. ia.
AJn.-aaii.it L> oenta
M
RIJRIIEH of *t? ry doarriptiou fur uJe at tto
_ - Wweat la 'ory prieea, at No. jii feeri-et. naraera*!
? uildli.ge. Patctert h^a.e . k.- ?,a au.l ,<,.-d HRiyHEalal
raaaic.. i k ( .e. at Ne. (t? Prafl-et. lOHN K liOPPEL.
Ii
tDeiUe.
\v
, vn;r.A- j\ tituatiiou, Ij a; ?*L',cta?Wi ,
Wm.iar. 2* T*??*?f af?? cf_0*-.,eC*l-??*?'?? fJ*'?"t?r -*
rl7.r.;.X.willb^fTy? Addrra*. V. fio?Mo.i.4*,Jti?waw
k.~, Wieco_ai__^____ ______ _,_ . -
WANTED- By a rr,;d<n?>tv?i "?<*?*- Wo_4?,
inf.,t frou. IU blrtb, it wi . lata uu? f'^^ag, jtflSl,
tion.totheooiu?try Ca? bjittt- !<* afawdgarta.il*. mw*m
28th-aU Be?t o: refaTen.>glT*lt_?
A to Q.H.WUEP.LER Ro. IWUatrry-a*
A BODAIN'CE of goodVmtitt*um*&
___~for dty or comtry, *_m ^?/_____?*_J ???*_?
capeble.
diutedf
TEACHEB?One who Lw had eipflrwncB
.1 both m Pnr.cipaJ ??- Aaa-at-at irto:*Ir*dt?a*h*J ?*? Bkje
England Co!^ ln '55 dr.ir-a a r I HJATiON n *W sf KV
ano^ar^-'tie. He bae ?f.l-fbttory i*commer,_* oe ftoa
f^P^o.?-~pV^ Ad4T?a.A/M, rVe.tPa-A?ry,V_a
OY'WANTED? In a Bttukoip offie*, orw wr<>
_J reridee witb ala pe-*nt*. **_-?,_ h-udwrililg tf tba)
?pplinnt, Paai-O?ce Box No. I <30
B
4 1IKL.S WANTKIb?Ta jr/> t?> ? m#?i. ifa*:tnrifu>;
VI vUiage, flya bo-r*' ri-0 froni thi? ctty. fc.Or r._*'.-r-,o?. te
wbom at-Vdy F.MPLOYMENT wiil b* f<iw tba ya-r r,.er._ ag
reauneratiya prf.ee. F.r f_t-er _Arii_i-i- apply ai fto .<7
Broadway (ipatklrt)._ _
L^Wl?fUDEST 7/Bnted >mi-?diat?ry ^OaB
wbo - willlug tc wcrk atd detormiaed te be ...laethiag wdl
budaptr?aneitt ?*__>_ gcd homa). uae ?f uDxary ?c . ift? '
t! :' .?? are -.tVictory by addreating ? >* ?To 3JM Jereey L?aj
P. O , N J., ln oam headwritlrg. gl?lr.(! 'otl partlroMra_
^h^VA^TS-^otjujoetext and r_j*bte 4ir#ri__a,
KJ Frtnch, and f.'.h-r*. w_h g< rd u fcivi . n ii ? ^dy ?? 0_??*fj
u_y La obtaiied at _? Ei.plc?u_e?.t 8?0Hty <? 0-k?. B*' SJ
12tn*t. one door ?'..t af Broadway, trroarly fc.lle Um-%
Oeruaa and P.-aocb iaAffaagjaa apUuut. M_a HAlaD, aVJaaaraai
rp6Hf.AWYERS.? A Yoing Mao, a wry fcv
1 Writor, atoady aad reMkaa, wr_ba*to STUOY L*Vt aav
der aome Lawyarofabltiry ?vd *t*udJng Baaary ^o -.*>>???_aaai
U wiJlugto io*k? hiriiaaJgo-iaraiiy iaejj, Aadreaa 'idtX.-'
Box No. ir Tribune Qftco._
TEArHER.?A niflmber of the clawtj j-tjrradii
ated at Yale CoI>ga deabea a n.vjaf.c u TP.A.HF.R,
leat of reruiiiujeLdatioaaji'-a " to ch tkctat *_d ?bad,y. Aft
dica* B. A., Bo? No. i3 BaV*4 BTQttghto^, Mam_
IT^TSCHOOL Ag?'ncr (1847). U. 8. Brjaticwm
J a Agaucy t.1860). E. 11. IVfieoa A Co., No 239 ?r<*d??%.
FerpeAual lotroJucttona atd ai^agaceoU by ?pi'uafiM oo t?e
order*, adTane*) expes.ee, aid P?J??fa. Niw ta< htkaj aaal
new arlara, *haring eqoaMy w'tb jbaKklioldera. H**li?gj kftii
oarreapoiideiic* daiiy. 9tu .Jaiid : to i ^'elock.
Y1TANTED?A iltuatioD. by ? your..r Maf. ?>f fi*?
TT yaara' aaperieuce iu the PruTuiou Tiade, anl'-O-.K
KErPhnt, L'LERR, o: JENERAL A8318TANT. I. wittuaj
to do aliuoat anytMog, aad .? furuithcd w.lL ILe bart ti r*dr>
eucea frouu ?at employer*, for waota ae baa b??n cc_6aVxkU?
clerk. Addreaa FR.ANK, Boa No. 1T> TrVbrJQ Ofafa._
WANTED?An acUvo LOCAL AGE?n* ia
eyery coitty tt th* I't 5*. B ^ajmnw yary pionUbAa ;_<(
pleaaaxt. Addreaa V J. liCo., Eei No. 3.M1 Naw Yart P V ,
for paiticulara._
\VANTED?An Ad3>? MAN of bwlaou r*bit?,
TT to CouVot Ad7ertUaulentaoaa wldeiy cirjuiatod Weakiy
Nv.apap.-r Ouly thjae who ba?e cad ?o_ieaxpei^-Doe n ti.?
b ..lne*? nred app'y at The Mi?_g t't ??--. .!?? Omfre, No. ;-J Mae
aaa-at., fiOui?to ii._
rANTED?90,000 8iuart YOUNU ML-'.N, 01 an
. / AGENT Ia ali tha piiidpa! citiea. yUxgaa, aad towaa u>
the I : it-J State* aud ' (_adn? :?- D_ke ' o .. #50 W t'.: f .
montb. Addreaa, inoloalng a ?t-T.p f;r reply, C'.D. k Uo , Boi
No litTribaneOfrica._
W_JSTED? Fai__w?*i_l_M v r?-^ti tt *!*?
econtry, wkieb are ermp?a?c o:' t-?c r* jice grewa-ag.
ds..-tbtera, may brar af an cppvrtoatty to bettai _?df ib ??**
itaiic-?* with perm^neat tmployrcent in a ^_an.'*et<iri_fi rdaaga
In tbe fltate tf Cc-ne^tttut. b?e btaii' ?amj froau tk? uay. *p
ply to No. 37 Brtacyay, Of ata?a._
WANTED-A SALEHMAN in tbe BOOt.
BU81NE8S. To oue whe -n mtloaaei a lugo a-.d ftm
cl?m co.iutry ttw-e. unua-al badacraicntu wil. bt oBatid. Ad
d.-a.a, withpartiidlar*, Bc? Nc 3,afx:_
a 11y | per MONTH __4? by *_<y <???' 5B
?B AVVf 6V-..-_Tt?> Tb* tlaapeat and >w*t P? Pkr.
rlur. a*)dree> .uHN JIIL-J-LiN, Lawm-ce, M-*
Atietdlatuene.
ACA8E of CHARirY?At No. 2U8 liivjt.irW?
?t., N. Y., theie ia a h-dly taiae- BLNVERT. Tbe/atber.
a book-keeper, baa uot b?en ? _jk-j.-J for aix i_o-tt~, tba
uiober ha* been ri.^k for many mootbe. TheTOare fcnr cb.^
dien, aX gLU; th. oldeat. aix y?e.-* ol oge, i? affliot. d witr. b ?
dix-aae, ?nd crawliapon berban_? and baeea. CorAributioiai
aent to tl^ faniliy wtll be gratei-i)'j_ a*know.edged. Inqutry <a?
b? nlde ol Mra. JOHN 6 BAJLt/ (?_? yiattot), No ?4 BJy
inrtonat.
A
JNO. T. 11UN?J:HF0KD A C'o., Auc
.l_. tJo_ear*.-MAGMKK/:NT MW?!??^
TI RE aad WORKS Od ARr at PcJBLIC AUoTION. Oa
T1I1S I)AY (SVedue-day), at tl?e*W?-t i__*tuo of J Oaalaleo
kina, eao.. No. 5* Wee*. lhtbn batweea frtt ac~ btb ?ta OJ**
p_Mat| tt 10} o'c'.o a. M??o..di?Ui?Pi?adJ_i,
Ro^wood Urawing R/> jot Sanaa, Pieruid Maatle Mirrora Itaa
wood and Mabogany I ba-toaf F in_t_ea, Od P_J?t?ag? BIM^n
Brouze and Uttuean Ch?udel>:?. Oak Ojrueg-roatj Fw?M?~r
China, Olaat. and MWww*- *?'?' Eaaemeut ncd r_ttbe_ Wm
nitore. Hale pere ;iutsry._^^_________
B
\ ? a'i.. M.La , A ..; . a- ?
FIELD tV M- LJiAN.
I | Ora-i.-Nn. 9Pl5?-ei , N^w /ot,
IMl'OUTANI BAJ.F <"< C'PPER AliCOHOL ANlJv?
PHEN?. STILf.S, ST?\M BNOUaX, BOILKHB
VAC'LM P( Ml'fi, kC.
FIELD k M< LEAN w_l*all >n t^e pratr.iie* cf tbe NAI^JA:/
L.nSEEI' OlL MILL8 Fro___-at>, B.oAi/n, jurtbtlowtba
1 ultou Kerry, o_ WEDNXSSAY. AuiJat 1$, at 12 o _k?k. _?
Ui-e_un.iveAPPAR_Tr8 and MACHISCH f forovHj uaed
by Mewr*. Tapa.-ar. for ttv. aHLn-fact-t) of Aijo^.aulC-it.
phene yii: Oue apl^udld Coppei C.-pbtae 8t:J fcf i,M> g-i
fona ^aiiecity, witb t opp^r VVo?'o* iuriia to r__ Oy *t.-.u, witfJ
a lar.e toll ol Cop?er VVorc .' r :?d?_:^. aat Var j-i .-. Paa>p
wbici: may be adapted by S. g_ Aleti-aiii for a V_u_* faa, 2
laige l.ouuer .UcohjiStii- of ubj-t 31Wg_L.aa owa'.ity aaU.,
tH-airt-a <.-oi.petWo.-ma, Oc^a* Neck., Pnmpa, &c., toruu
?*_ie by ?t..__, aud < opoer Oluoau V "~k. J.g-ptoof A?.ov
hol; on.St.ani Eugine o.'al-vut IMtOtM p.wei *_b - buue
T:bQ:aro:tor_?hBoi>: 1" f?*? Um ar. f- fe.t io .Uat. _b-.-,
and thr?e Cylinder Boilart 3b feat loug ani 8 feat ai aUauato*
TleSti:l? w.re aL iuknuSv'tn;ad by otr ef tj. D->t "-?ipi>'
imitha ln NewYork. were arartad atar expeaae olore; M
a few yeaie ainoa. ?nd kr- perfef. a_J iu goxl workiug r.r Jar
Kurthar partlca kr* may oe obtai-id ?i:d*a order tn eiuau??,
the propertviJpouapi>l:'-?i:'on ?.. tt- A tiu-ara. ot 10 ?*?H^
raTTaVW.C VimLER, Nala-Fr.nt<,N.w Yorb_
BLiJR a-TwYETH*8
UUEJD RINNZT.
For Liaki-f, ln a '??'? -.!? < tta
DELltlOL'8 DE-dtRTB. ______
Yii-ida, with _d:k. tbe _o*t inviou* c! aU .Tgaef t'ta fei *U - i a
VhoLESALE lUTOT.N.. ^c'ad-at.M J
BOARD ON BROOKLYN IIK!(,H'J^.-Pkia?
.rt Room. are no- raoa_t at 1 >r ADA.-WB. No- Wttd ?C
Col.mibia at, Par_*>. l.okU, Oi . -oat aud baalUJ Ba.*aj ??t tie.
Smunier wUi ?nd N to their advan'ar bM Tbra.jo.iou*.*
ftom Fulton Farry.____________________
I^ARLEY, Duli'iqu** Co., Iowa, July 15, !8b0 -
M' P O B.j?n >l.l>. -r~.tS,: Thi* oarttte* tbat I <? .??
l*en deeply .ftVted fat a iodj ti_a wtb dropay all ? ?'r, u j\>.
iilariy ol mv boweN. I k_ a wry Old -dy, >(al u.y d*x?.'~
foand it uai-aaaery to tap _? froo ti ue to tliii* u oiier to oira
i > IU. \1 h'ipeaof a '-.re btd heea a-_>d. ued .c_teicc?, ?'?!
I fud baen tapted a. n._iy M 84 tirnea, aod Boa ;. 10 i g ujc..
o w.t..rt,ken,VtH_e ??><a^M3V%g_f___. ______
Dr. P. O. BOVD. kboat Dropay ani, a* _e ?aid Ui^ *?**<? ,
m m hareil* i*. we detem.ii <d tc mai for it. 1 U?k lt aa diraeted
and it htv* c.red me. IdirotUveU be Wfl-ed auy aiota I
_B fully.ruio-.tb.tk) <m> t dai .ld kii. * ta the docU ~j
tl? m?el?e. were perfe rt y aet.vilabad tbat^r _?*}'? F?Ja o_.,a
rS aa.h a ?_? a-aiiue. Hit Pill* ??*"Ttalary tb.. _5at uja.
-?lonan.edi.-_eI ever heard of _i I'.'op**, ._d i U__.a Ood
thU be i* doing a _u.':. good u/tlie *orld. 1 wuii ? ek 4 ?e_*
;!* _wlir?t_oeI Jr_._PP*(ot.' T^t_wdlJ._t 1 b_J
f..,rdo.-t r.teudngar.?a, tv_ aarararotbera eaiaaa tetoggaj
m. aadal. tho.rufbe*" ??" no -Te for me, b'A, aftt/**, I
? 'L,J WJ uu*' ? M RB T F-.MPEM N?;K ai-LEtB IB,
ANDREW ?HLr,E8PIT%
AN8EI. R HINKLEY,
8ARAH E HINRLEY.
DELil.AH M GILLE^IE
MARTHA 8MITH.
p >r?TrtW ci?-icl_e :an t? had at No. 3 Ciuitoo p_ue, ft?*r
York. iu tbe Puj*Ki_wknd8-rf!ja'o?_?_
VLAGSrTORCHES, ArdF_REW0BK8.
J poumALf-AOB, JkMMMM 9mm
ENOLI8E Fl_5&
Fl'NbTO.N k tL.MBU Fo. ? .
LOST?In K'H'h*! fwui N?. 20 8_ M'trkt) pluct,
_".ri,i_- Aator P'*-* **& 8' -odw*J to tbe Near Yorh rloul,
. <H)L )1?ROP tHAJN. wi? _E., 3rULe*d _4j_KW
!tt.!beA Au7'.?ret^'-''*tb-*a5?atoSlo.?iBt Mark?p_-?.
or No. 104 Duane *t, wiil be haadao.r.e'.y rv /ar?ie?l._ _
NEWYORK PBODUCE EXOilANGK V'o
TheS::hajriber?to tbe bu:k j" U_? CotuiauT ?'? _ei?t y
nntitied tbat a tbird iM___ent of TW_NTf PER Cl.Ml'kia
th- d*r bee'i i-alled for by rawoiiitlon of tbe H .ard ?f Tiuaieaa.
bbv able on or iWore tbv T__ Auguatat the orftee of th* Traae_?* t
\tlLLIA_ H. NEUMAN No Tf' Po... *t
rRkNCISM Fif'Ni'U V.-r.. -j-t
Er>? tmi> Chomwbi l Bacretary.
New-York, Joly M, IfWi _ _
On < * ? i T?B Ba*_?_1 Fia? J?H?M_a?J_ C_ , j
No b \Va_-Bt., N- , c.?. Aoiuati, iKU }
ry HE B?*trtl of Dir.'1-W* h.??- dotilarad a HKMI ?
1 VNN!ALDrviDr.:<i'c. I *e t - .1 < -t -A lla.. ???_?
Prottta, rnyable on da-wod. K >J. t il tidkllkil. I-*.
\%T 11. LiER ? r ATLTfT 8AI___AN_iJi
TT SAPKAl
?? i' f.'.? :ii I'lUTEi BU-JaBB.
VlflKK BUoriJkRb,
_?c.MMU4?T? *)-*>, F4 T.
I k> JER8EY ( 1TY EOTR at AOCTIOM, r?
I *?? s^ ,nd Ward n.?_ tbe I'eTJy--DAVIP B-OfT w.d
? r-e_r *"?*_?' ?tl*_ ? a . ?_ , i w. ?_>?'. . *_ y- k,. \ - k . UWVI4 ar* ?
? lloi. KKJD\V Ag i, lttSC atJ**t ? :k p m. ou tte. p ata
iae*. Morgan-at Ix-t-aar. Wanao aud Pioapaat ?*?. cwi Ivjt oo
l. i f a.i... . . t i.j?, near Vv'ar an ?(. toxifk) fVn'., ? Lei*
l itb aij" rtt- hen tt, neat Wkrt?0, B) tj ovu Bkl faa t, 8 Lote
*.iotk .ide Morgt? -at, ??at of Wartvu-rt , airaet m? I mB
I :l?:W, ?"k? l_d Wk'.eT pipetlf :_ W4RIUIU* deOJ* r?'ual**_t
1<| Uer ..-tt ori day of ?*'? Fji ?n?pa, arp'j V1 DAVID StWFT,
Au-il ineax, Nc. v. MooW^tnary ai. Janay Ctty_
-tVciUi -I'ARTaNER W._?TRD--Tb pot
?JBoPlllFa haa-lhal: tareataf kifUlag a_rt-_- _k? ?*?
ta-.:..heo IA81I _.BINF_S, gti.i? a atatdy kt-jrakUMaB*.
c ime. An uou-n l.id..*tiloa* p?r-m. aakowlU _a_r,__*?***

xml | txt