OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, August 30, 1860, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1860-08-30/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

rrioM P hil a ? I l p hia .
???
?UU4I?nVA. A 440VKBNOR?CROWDWtl A WKIWAII
^^ __THi: i.KKVT FOUTAIi HI MHI fi.
I
i Obt Own l"4__-e.poiid*Dt.
riUIAIH '.LI'IMA, Allg- 9| 1*00.
?Fberc are five President* to be tlaflfl d :n l'eiin
?yWania thie preaent year of fTMfl mimttytwa
Ovtt-raon. The foraier beinf tbe naoBt numirout.
aalarally make the most noiae. Tht* old p-overb
ml tho more the merrier doee nfl r.pply, in witnes*
flhereof oee the bitter denuneiatioos hurled to and
flo bftwc-n ceitain ofthe conteetants, who used to
ke the ba-st friends in the world bo Itflfl ivs aoything
?as to be made by it, reversing the h.nnely distich
afBudibraa:
like tiofi that miil ibout * boit*,
Aud p*y together w ben thoy re none." ____
No BflMMMT that in thia wild porsuit of five Plflfl
idt-nU ni ier difikultios those bumbler tflapfltt
lora. the two O overnom, slioiild be ld easuraWy
?verkK.hed, nor tbat one of them, at leait. ahould
bave been aetually nil.i:i.: _ed. fMM in witk hil
fatad ur.der. I have a MBpWfll that ^i? individual
k Mr. Foster, tlie fllBJIII flf the united Detnoo
tmcy at Bmflfafl be' "-re the bbb flflfl tt the d;?mait__i
IkMOftflrj at ttattiniore. F.vor BBBM the uieiuora
kle ftare-up io the iatter city, the position ot this
aratleaian has been painful in tiie extreme. If he
aould have found a lodge in MBM vast vvilderneiu.
aame bouudles* eofltiflOltj at Bhitde. into whicb co
pnoping partv apy eould ix-netrate for the fMtfflfle
ef aakin* - How about Breckinridge '" to be foi
hiweJ hy another asking. " How about iXiugl&fl ' '
afl il tte couidhave parriedtht-He flflflWfllflgOMB
floiiB, or btien permitt ed tfl go it dumb us well a*
bhDd, th.-re would bflflfl been coinlort at least. no
BiatU-r how fecble Ihe hope might Iflflfl bflflB. M
an tLeae two parainount ittwt the haflfflnflfl has
t?en lncA-ssai.t, and a* thfl loafl eaMpaigfl Pr,>
Sresscd itkflfMflflflhaaiflklfl. Bfl flMflteeteeaat
rom thi* tJfttriflflfl iioti-coiniuittaiiKin; hfl niuat flfl
Telop. though certain defeat be made doubly tvrtaui
Ikereby. Thu* plavinir duminv was flfl t.? be toler
*!_-.! ? bo. Ikoflflh BOt ojienlv declaring himself, he
navtrthelea* upeiikH by a most miraculotiB organ,
tke naid argflfl being A twepenny country pkper,
iaaued where Mr. FofltM 1-as ina most ii.tiiuutc
frienda. Hfl OOflBM Ofll lor Bn ?ckiiirid_v. Ouf
aidtrs nov; l.-arti tke Imt for the tirst tiuie. though
Ike ilreckinridjren. AflfflflT to Lave bflfll all Along M
tfle MflNfl Bflflflfl tbey support hun warmly. wh ;ie
tbe Dflflflbfl flBfl <(Hli "fl ? projM.rtion. Tkfl teo
?aimot tn_e. ev.-n flfl Ikfl >fa'e Iflflfl. Thus, while
JBaetrrhas hflflfl ttflgflfl tied, not dariag toderclop at
asir.(l.'ie pubiic BfleflOf, Curtin MM l?eeii fltuinnilfl it
with B perfect lopflflMMB, and wlu-n tkfl last scciie of
*_fafl alflj clflflM ifl Octolier. tliin ciirtain flfli Bflflfl
Bedl) fall and .hut out flflf. PVfltW fr-'in publie ob
BflvatK-n for ycarc t,? flflM.
Thib we?k and the Mnt wiil be even tkXWt a*
Mtin^! and faflflj than Bflflfll, s,rin_ that our BOBlina
BBBlfM CflMJKM WiU tkfll b.- made. Toin Fior
eflict- ii.:.) hfl cali'-d Ikfl mivitable in the irt Di
flrtrt mm t" hc ifflia Ml np. and tkifl tiiue iofl ut
aare V AB la;:i "ilt ttmi, Tl..- flMBl ftM of .-v.-n
tbt- Navy-Vanl caLin.t MTC han. An flflfl tl tt tkfl
hu.ll li.ultpl), Bu d?t. the fBtkllfliflflB of tiie
People'.. party heflABfl tlia- more mt--nr?e. Tiu
aartv driii ..- HKWt adin-.r.-ihle. Wfl ur.' as viirilant
aiid active m the rawfl] raanen arko Bwann ar tLe
fimtnoteof Ikflire-heO. The teaal intimBflon fl
new Bp< ak.i bflfl ABfflfld, thfl epefliafl af fl flflB
WfllflWifWaM, BflJOeCBBBB BM Bfl flflfll to
take QflMBBCl I". etl,.-r?i'.n _- OOT JOflBfl BBM flfli
by thouB.ii.ili'. Eveiy iugeoioM Appliancfl et iiaim
?r Mojntaent ha^ beea adopted. Wfl l.av ?* Clu _>e
af Kau-BpktterB, Campugn Clabfl [nrindblefl,
PAflUaiatfllfl, Lineoln Defei de:-.. lioi ntaii -?? -
ivith tln fliaiflhd-B-i-f Wifla>Awal
erday efflflflflj flflM wew acr,--' i i
turned flflfl to help deflieatfl the Peopk v,'i>jwauQ
At tt-utli and BroWfl itltelfl, Tnny, it was an
...Tny wi'h banuera?tLe .tretts BBM lieht as day
ky thousands ol tor.-beK. TktyflM fltotkeWig
aoni ar.d to<-k places witii miliUiry pr.-c:-:..i. 1 n>
baUding u* a ehflflf allair. not uj- auicaip, hut a nex
agoa 10(. ie-'t in d;aiii'-'.er, capitally pteflflefl te
_LO0fl Leteneie. Lincoln's portraitti liani: BTfllJ
whtire around tho iuU-ri,.r, with bflflflflll ''1 "i lent
in HBflflfl bud devi.-e. AJflfletker, tLe bu*j-i.ng, the
vast crowd inside and out, tLr neeahM and euthus
!??, flflfllBflflM bflflB MMpflMefl here. 'Ui
wam had if** flMBl ex.-mplar af Cflieflflfl, and wi'J
leave its inark here a- that ilid tkeifl. Bflfll ia the
flide-spitad , nrlmsiaein thar o'ir Dppoii.-iit* uei'iii
fltterly fllflfl ura^-.-d and flkflCTfld.
I cannot hy Wl"dK coiivey to you Bn imprt s*Jon of
the intentt- ite'^g ,.reat<;4 fyb^ttwat Thk J itmi. \i.
?a-^p K?d, Jj. tl,,. n,a_ teily and crtiHutfiu BIpMUIfl toa
\?VP JLude of that b.-ldert and basi-^t ol all mud.-rn
akfla's?the nh "f the I5.-11 party at Bj racuse. W<
ktlieved from th.- fl ^innini: it was a fraud. but by
tbe lij-tit uf )our extra.irJinary -evelations BflflOB
BBflB ittobe flflflfl What a '*)pic it is at all our
bejidquart. rs. in all our nuinerous flflahflNBCM,
avherever two or thr.e of ub ar<- flfltkeiflfl lagatker.
Your flraHuifl aitfl?.- - -? - tlovfl at many of
these AABB-IOOflBBi to flTOBfll 01 kera by day wbo
Bome night!) to hear the Mflt. . 0 cheat has ?v> r
raieed M broad a laatk. The M\ iflaflen are
atruck dumb by the MMfflBM tt the di>closure.
while th,- BflO voter.. tkfl flflfll bflflflfl! ujen at Iflfl
party, fee tLe cheat cl.-arly. adunl it with a frank
MM that provei* their hoiiectv, Iflfl flitker join tkfl
Widc-Awaki-H >.r thr..w up caps te Lineoln. The
fliflect ali over 1', iiii-vl.aiiiu and N.-.v-.li-rsi-y will be
tuoct rviflooi totL- Befl tickfli 01 tkflMMBi bflflfl]
blowsr-t uek by Thk IfllW Ni: l"i th.- nad eaflflfl,
this last t-r.-?th<- Im. ap to this t-m. .-i.ly. bfl it lfl.
8Ueniberi-d?has bflfll tru!) t.-ir;li. al!v nuahing.
THE V1SIT OF THE PRINCE OF WALE8,
m
HOMIBBAL KESTIVITIKS.
Tram, Out Owt, B-pur.r
?flB I I II . '1 .leBiay, Aug. 98, 18o0.
h ri.ic,d jaataidaj. I n_e fl ath. :.i li '.ly ba>
aauee xl,e pl ,-_?? hM faflflflMfl et'deared ta me bf cou
(cu-Lt fcflBilflritj, I: raiM alw-ay*, whaMMB tha
l'rime <f fVlkfl - -? HflNB I ther*), to I
Ina jflBraal ol loaahina ia . needfld ia flaferaMMto
iLepnj i-iii -. ii a ;.ui-v-.-.-.'- i-].,. i i. . flflUBBnitj, bnl
wttei? fc!l li 11 MMMMBli <U, tue
BBlUti-y ] ? i bfll ABfll i..'.-'ea!k to, it Of BtB WiatLei
kitee ita .hariu, r-?-< _t .-?? ?' ita flflfflljlfl| uwuotouy.
" Gocd _o< riiii-j^r, Sir ".r M_<lHii.e;, " _nBM_fld day,"
ia tl.e oiiiveisali-uiiir..tit ii. Soae!ifli6*t e ob.-ervuaon
'Lue wta'her is vtLiared iu A -.. H t, l.ut
tb* j.e!. ir ' .t ivjtution, bMlofliflMTOT,
aad oo kinv r aOBBflM nJrtb. Jeata ot all kiuds, m
d?ed, uie t. leoaiflged. Tue prt-aenl
terin flf fll ? flb-N Ifll 18 io tl.'-ii- flfpifl
Kvtry't- uy k A'l'.evtu u.al a be.i*on whieh eiiould he iu
al] ways iheeiltil ic B ? ually flflflMMflflhy thi. m
flflMfl I ptfl .. ? l?-g'utii;..; 10 r
kapfl of na ? Ti..- moriiiliy h k.d
gloVBb. iflfl hot.t*, aiid W Ufl tSBtflla, i| u, Qfl Blflflfl-Bf.
IflkflfllflB lhai ? MflnflB prisidfle "i 11LI
diear j nafl . ... ' flki -. tadaB. :
iar.il 88 H ki u_.et.uiee me..-'. .]'ii'e _u
aarioi,-ly and M IBBBhaaBa bflfl BflflM oertaiuiy Bfll Uu
tiu Biunterestii., bj*. i;
It cerUinly X'uld BB bfl Btflfl alburd or BOflMflBB
ib*). UM) sj-rciaik ofleit'l tl.> ui-.. :iln^ hy a paroel ol
bflBflflfl I.idiaiie, who, on a raee-courre flflaflflfl uj. fl
tie city t l.order, did w;it_?- and yell aud dn-tort them
anlvei', and grovel and tuunierleit HBflflJ in a kflflfllflfl
flflflBBl Bflffl ail K,J tBfl i-uterUiLaueni oi hfl ii.yaJ
Nigbnass, wbo, with tne Iiuae flf Neweat-tk- flflfl me
rtet of bia uuiw, BOflfl 'u plain flltBkM un
ii uniforiB were not to l* tflflflflflflflfl inu>
aach a Bflflflfl] and anrveyed tha " Bports ?I think that
wae ihe term?Bflfl I "'ent mmmmt wbk-a eve.y <ivil
iMd rjiettator sbartd. There were ahoot forty IMMMI
B tbe tieid, ||1 pauited *u<l poiithed MMrdiug to tht
t*ulli*l.?d aboriginal ta*t*. ftima hud featnerB io
t'^ir beade aud sr-m* had lor* around tbeir anflfltfl, ??l
tt flw wera wuJHaQ all up witb aaflaflBtalfa bnake
ekic*. Tbe cbrrft appeared flflfl flfltkflH all over
U^bi, eveu ruiiuiu^' down toeir Uj/e, *u ttutt U)?y
l^ofltd like a ^'igaDiie trired oi bauums. All tneir
Imi ta were L.tkvniJy painted, with grea-. red iflABM
MioiB Ihe uot* aud -flflflka, <T With blikoli' l.e*
mraflflfl U* b-obU), ot, eoine.iuiee, Wilh brigb', Taita
jcau* iMbirt, wt itb maat f*a. *ppea^ ae )f flaodiinf in
aetrearr-of suulight pouriog throagh ?? staaied-glass
window. I n.od flfl *sy that few of thair counto
naxiceeraaniredtbmeddi'ionHl ting. of uglin*** Art
<?ldad,_bat little to tl.e repalnivenee. wrth whieh
MM bed endowed them. Thea the naint wm not
?BBflfllAtoflMM lt aI*o served to vivify ?ruis and
\ofCt, whieh, ftaqueatly wreathed with red stripea,
looked Uie flBMMMfli barber'. poiet, exwptuigfor their
b imerons knobby protrusions. Their drtwe wa* *cant
and graceleee, tbeir aii abject and degraded, and their
aianuer deatitnte alike of the delieacy of civilizauon
and tbe boM picturesAiuene* of barbarism.
The noroinal "gat??J" began at about 10 o'eloek,
wben tha weather waa only atHicted with a slight driz
xle. First there was a tosstng aboat of bai le, and a
purpoeeleas r. :n>g hitber and thither, whlch the In?
diane app**red to eijoy, however in.crutable it all ap
peured <o the uniniliatsd. It waa auppoeed that one
ride was victorious, for, after a brief eoateet, half the
triVt fell to HingiBg up tbeir anns rind kickiog ont in
tbe moet excited maniHir, crowing at tbe same time
like an entire tiarn-yard under ininiedixte fear of the
ponlterer, while tbe rest pretended dejoetion, aad
wrinkled the pa int npon their foreheads into Bupposi
titious frowns. A war-dance followed. A ecore oi
the moet dietigured among them formed a circle around
a weather-U'itten Patiiai-cti with a yellow nose and
green cbeeks, who poundtd ineessantly uponadruin
while the reet elowly rotatod, bhaking their long hair,
twisting their ar ms and leg* nntil it seemed a* if the
joints tnnat eeparate, atooping to the ground, and aud
denly iflflfl with BMMM ut nearly ferociouB as they
eould niake them, and helpirg the biurre effect by the
rattltng cf fflflflfll filled with pehblea, and the claibing of
clubB over tht irbeads. Wi.h allitsstrangene?B. howev?
er, the performance waeas uupictures'ineand nnexeiting
as'anv tame draw ing-room qr.adrille in its moet sooth
ing aoftneec tSometLmoe it was diverting, mo mueh bo
that the pquawfl, who stood cloee by, were overcouie
by a Benee of rhe abemdity, and langhod ont right.
Tbe laet operation, the appareiit admisaion of a nei>
pbyte to their fellows hip, wss the rjueerest of all, bnt,
at ihe moment when the flflfljUfl brother was begin?
ning to teetify his satiefaction in a MMflflflflfl of ear
rending whoope, and the eld. rs were iiidorsing theee
evidence* of feeling witb a rhythme. 1 choru. of gruntf
prodnced by qniek expuleion of the breath, the rain de
Kei ded with fiflMMM, and, before the ceremouies coold
>>e conctoded, drenched a"-toi> and observere alike
Tbecoftpaint rolled frou the Indian caticle, and the
_wifi cftri iages rolled from the racing ground at the
faiue moment; and the delusive mockery was aban
doned without regret.
Witboat mueh delay, tlie I'tinoe repaired lfl tlie
Court-HouBe, where, at lfl o clock, a levee waa held.
The number of ptwntations was very large. The
Bcece, however, la< ked the animatiou wliieh dietin
guibhed the QflMMfl kvee. for the room wae Bmaller,
and the important event* whieh there tranepired were
bere omitted. A knighth ood or two had certainly been
expeeted, and there are rumorn flfl untiring etl'orU to
BA-tnre Ikfl bonor by some whoae fo'mer claimB to pob
lie reeogLiiion had been baeed upon their avowed in
diffi-rtiieetoany favor that eonld eome from Englinh
banda. But thete er.deavors, if auch were mude,
av..ilt(I BOthJflg, aid the r.val .word was laid with uo
m. gi.eti- B Mfl nj-on WflBBflfl Canadian shoulders.
Tl.e levee wae not prolonge.1 and, as no publie eele
blflkfll wa* flxed for the afternoon, the time wae given
up to MBflBBAion upon the prospecte of the weather,
whieh lowertd so frightfully that evcrybo.ly MBflflBB
Ihfl flflflfl, flflhaagh a flfl flflfl' lfl cheat tlieaiselvea
wilh the heppy hope of acloudlcss night.
Bnt in cpite of all the rain, whieh eammenced
.. i'y ifl the eveuing, and never eeased until nioru
?? _> ball bu.lered only a partiul dimiuution of
, flflM, i thiuk tl at, altogetber, it was
ibe mcBt beautiful riflflfl I ever flflflflfltafl.
A clrcular building of greav magnitude one hundred
yanls fl diameter) wae tilled with the guyeet and most
i brilliact throngs tlat the neighboring eonntry coold
' pretent. At leaat five thonsand jorsote joined in tho
j lebtivsJ. The vaatttrs of the building prevented all
] intonvinience from crowds, exieptiug iu tbe viciuity
f the Prince t jarty, when-, w ith a rather eourse di?
l play of i aii./bity, great number* BBBBflflfl together,
impeding themovements of the IflMMfl aud evidently
! t'ivmg muih AflflfljaflM to thoee whom they so re
! pjpiselyfcmtini-ed, Fverywhere else the spaee was
ample. The lights were abuodant, aud *xfellently
ananged in three flkflflfl, extemliug '|iiite around |he
javilion. The floor had bsen delientely tomhed wiih ]
a piiik titt, whieh eolieied the bla_e and uided Ihfl !
general effect of color. Two broad ppaee_! for promt- ]
nade were Iflflflflflfl ouii?ide the circle, aud
tbe rett of tbe tloor wa* earefully marked out te
> the dancers, with seciione BfllBBflfl aud gnard
' e<l by tbi.k BBSflfl, and numbered, in order to aff-.rd
easy rendezvou.'. A doep gallery overlookel tbe
sceue frim t-v.ry side, and whb closely flflflflatfld
thioughout the evening. The orcbesira waa statioue-1
on anelevhtedphAilorm in the centcr. All wat-pre?
pared with flBfllatM car.-, aml earried through witb
' absolute pirfeetion. It was the paragonof ball-rooms.
lt not only euipasstd flfl tbat h_d previonbly bc-n Ab
1 BBfflfld ifl tkfl flflBM way, but at flflM doiumatrated
tbe UBtleaeneflB of lature competition. Nothing eo
MMfMfl in every flfllil, bo ingeniouH aud really ar
ti.-tk in flflflflfl, and to hnliiant io execulioa, can BBBBi'
I bly be aceompliehe<l duung the Piince'bjounieya. The
i beettlai New-Vorkcan provide wiil be as nothing iu
I comparieon. What increaaed the extra"idinaiy im
I BfeaaBfll paflflflflflfl, wa* tbe BMflflflMMflM of flflfeflflfl at
j tii-ding co eiif^rh an exbibition iii a pla.c wbere, to
! eay the lea?t, IBMBBtflMflflMM in auy way approaebiug
? this ha-l n?t bitherio b?*n looked for. The artractioub
I Bflflfl Bfltflflflflflfld tfl tkfl interior ofthe e.litioe. The
1 i-roiirids wbieh aurrouiided it were glowing with Iflflt*
: eniB of manv colors, w hu h hong from a thonsand el<
ratkflfl Au ai-tiliiial lake u*ar by waa covered wi'h
, floating liglus, aud tbe bndge wbi.h. ros.e i i. *M like
a Bpan ol llame. Ibe houoefl in tbeueight>i)rh(X)'l were
illiiBiinaU.il, and al ibe oa, k ol ail, the Mountain Uoyul
ioi* Mflflhr, rU||?.riUig and Bhtll.-.ing tbo eutire
, view.
The dancing began about iialfpa.it 10 o'clook, aud
became general at 11. Ooiue ol the qaflflliflfl flBflfl
, played hy the band wae Aompoeed wholly of CauaJi _u
- melodicB, the refrains of wbicu were s.ing by tbe murai
i ciuvt, aioording to un idea whith originated, I beli.ve,
wiil. Julhen. The Canadian Boai-Song, alwayB
laiiiiliar, was one ot tbe_e Tne little air, wbieh Bome
jjow t_st__. BflflM atticbed iieelf to the _Mflflfl,thfl
BkflflM of wbicu- " Jaiuaire j? ue t'oublierai ?was
io fnlly joined in flfl board tbe Ht-ro, was another. ln
ihat va*. Lali, tl.e . mld.-ii flMBfll from onboetia to
tfliflflklfll tu-guUr eba-m. Tbe daucea flflBflflflfl
witht.ut flflfllflBflBB uutii Uie k:c-i_t jK_5siole hour thia
morning. TbeabBence of a Bj*<ial anppM,tkflflfllj
reanlt al wLi.h, in uioeX BflflM, ib to force to the burt ice
wkflflflflMfllkjMkj ii. .y be lymg p-niu tflflflflflflfl,
>._* ai.i-thtr admiral.it- provibioii ol tl.e maiug'-rs. All
apeciee of ref-<__jmento, nouriabkg oi iuspinug, were
ooutijiually Biipplie.1 from table* whieh coinpleiely cu
i-ir<-led the hall. Wine* gflflhflfl lrommaibletouiit_ins,
and milder beveragee tlowed from heated reoervoirs.
It Bfll flfltl to Bn chani|>ague on tap, but BBffllflNM
txoeit tne moet coiiBeivative flpitaiflBBM weie ueiioubly
UisturLed Ly tbi? auomaly. Ul uvery neeied gtaet
and cburm tliere wa* profntion. A luxory of Bbflffll
ieeling and good cbeer prevaiied.
It wu* very nnhandBome of the weather to destniy
a part of tlifl eujoymenl. Had B witbheH fcABAUM
tor awhile, the onter gtaiier.e. would hav o heeu alive
wi'h ramble. and ibe gardeu. would huve bad a Bflflfl
ol their own beeide the rippling of tbe Uke. But
even u* it wiis, the . pBtudor of tie hall was mpreiue.
Iw memory will loag he ABflfl t>> tbe elated aflBBBB,
ai.d will linger plea*autly with tflflflfl who flflflflflteflfl
ir with Jeet patiiotii- .-uni-y, p.-rbaj.*, but certaialjf noi
wilh 1'rt genuiue flflflflralMM.
T - -day Uj* fee-iviiieaadvaui-A;. Tl.e Prime ia to
lLoot Ue Lacbiue ispid* in a ttuue, aud M a"_tiid iu
the e vtning a BUBical etileruunmeot, of wbicb lh* ne_ t
BUraciion ie yoonjf Adelina Patti, wboee voica, fl. tbe
BK-njirrt that I ?r;le, ia ringing throngh the dingy-cor
t fi re ef thehotol in a andden btirrt of fr**vOe*t h_?-*J -Iv.
If lc fllflBBBfll to have a room oloM to a aprightly lit'l*
VKiilieit wbo dartfl cadenzaa and roalifle* about like
?pray, and tvho make* all thoae wbo paM tuni and
lit.per for cbanee glimpaei, aa it were, of her bright
votea. After th* con-cert, the Prince will g? -^nie.*J?'
to tlie tiint prirate ball be ______ attended daring hia
Ainerican vuut.
Tlie courae nf the royal purty, after the Cauadian
tevur. haa already been telegraphed to lhe ncwapapeM
of the I'nited Ktate*. 1 tind that a good de-al of die
appe.uita-ent ia exprewed, by -srBon* wpreMuting
New-York, at th.- dflciiion to make Portland
tbe point of il|l. B^'n. 14"d not Ne*
Ycrk, had jireviouely been eeUled upon, but
the re-ieon for the later Mleetion waa, that
th* danger of deeertion* from tiie Weet iBflU
S<in*<lrOD, inoaae of a vieit to ,-u.y Urge uty, would
be in.mii.ent. Tbe aailore ure out for a long crniee,
and rendy to aeiee any opportunity for ?Bfljflg. Wita
Ua vweeleof thawyal e4|UH'!ron, it i4 differei.t, bnt
the /Admiral'fl unwillingneaM to permit a diviaion ia
nnderetooal to bave prtveuted the vinit ol any 4.1 the
?hips to New-York or Uoeton. Tlie MaM wUl be met
at Portland by the aejuadron, whith will probably ouly
arrive tbere a few hoora before tbe Ume appointed for
the linal dt*|_urturc.
I'reeident Kelu-n of Harvard Coll.ge, who ia now iu
MflflM -al, haa oflered an iuviUtiou Ifl tbe Prince to
vieit the Univereity, in the oouree of hia par-ug*
throngh the Statea. The invitation hai been ac-epted,
wiib the undeMiaudiiig that the vieit ht to be a priv-tte
one, and that do public ceremony, not even the uaually
acceptable vanity of a collaUoii, will be exi*ected.
SHAKF.R SOCIAL QATHERINQ, AND
BAY ARD TAYI.oR.
Tv thr MM of 7 he .V. 1. Trihuae.
Sik: (Jn (he 81b of thia month the Young BfllMMt*
Order leoniiating of three familiem, bflBBBg__f ta th*
N. vt -Iiebain.D Ko.iety of Bhakere, Bf**1*1 ? ttkf kirc.re
afidiupaintheir own prerr.isea.on lhe ahorea of a beau
tiful iake in O?flMfl, Columbia County, N. Y. Tbe
company compriaed overeighty j-eraoiia, in abont Mfflfll
numbtra of brethren a.id eirtera, ranging iu a_.ei.01n
thir-eeu to tifty year*; BflM 1-elow the former, aad
but few above lhe bitter. With tl.is aingubir AflOflM
religion ie the biuie of all their l.appineaa; eo Uiat re
ligiouameetingB purtake largely of the characte-rof aex-ial
guthe ringa, und their aoi ial gath.-ringe aerve but to bring
out, nnd mor.- prominentiy exhibit Ibfl (iietinguiahing
fciittirea of tbeir iflUgiofll 8y**t*in. Aml, whil.- tlie 01
r-erver woul.l ]>*rc?ive in Hfl MttM nothing ipufflflflh
ing to levity or fnv..l.ty, ao in the former would he
u.me ihat heavv, (atuiib'T- MUflllflMJOBI I'eelmg, verg
ing apofl roeluncholv und gb'om. ahkfa by ao many ih
BiMMflfl forthe very eeeenee tt piety; an.l in phfll
theieef would appear tlmt BflNMfl, qflBtf JofOflflflflM
bei..keniii_r heart* at peace with UMMMlfflflj Btflflfl
wi'!. Ood, ai.il in haniinny with nature. l*'..r Ihfl
Khakere nrc it people wbo, beyond mauy, " look flfld
f.-,-l " tbioiigh natnre up to BfltflM'l UM." ___
Mfllfl providtd, flfld flSflfll?Mfl M the lake alternatod
w'th refreahmenta (twice purtaken of durmg l_M
dbv i, whith MBMhMd c-bietiy ti a profBdofl of
eu.all fmite aerved U with the product*. ot
Uie dairy, und ench ottier aiiiii'le flflfl_fflflMB and
OflBflflMBBflM h? ih.* kii.d aml ihoflMUffllaiMflHhad pro
vkbal in _ur.pl.- abuudmce. Hut by tar tha noM iuter
Mtil fl paii flf Wt dflf'l I flfl. BfldBBBJI Bl '1 hottgi was the
reuu.Tigoi origtaai pie.ee, in AOflflry and pNflfl, by thfl
brettren aod . iateia. which they had prepared b.r lhe
oe i-aaion: aml IliflM vvt-re varitu by BBOBMB mi fll !?-.
tiou liom eome other mnrce, or M AXtflMpOM flps a
T bl tfl WtW IhfM or t.nir of theee mertingn for Mflding,
MSB-riag and tfagMg, dflring ihe day. BoflM v.-ry
beiiti i!ul .-o;,gp were oOBtribatfld C r ihfl *ea_*t, by MMfl
paod Shaaai br.-ii.n-ii ai.d tfaton tathefloir-f aoddj
wbiflb were aa lhe pr..-fi"U- iMflM Of IMMfl U. mor..
, i-iMna 11 Ihicgfl. Tflfl day HmU wa- llll that day MflM
be. Im both bea.itv and t-r.joyn.ent; aml BM M unie M
with Ihfl ?.irr..iinif.l B MflMMJ. AMMM tb- I.'.:-11 > M
ltCion* v. i.f li-.vard T'Hvb.r r d Be-ripti. n ?l a v.-i', or
mther ca'l {f? R bfllfld Ml I ahort ume), at the BhfllM
Society of llanc. ck Mite-) , aml my Oflto fflgMt WM
tbat be himaelf wae not ptMflM M hear tbe criti. j-.n
ant! witne.a lhe etleet it prodflBfld upon many minrla,
Mfllfl Htid femule, a;uite- a. Mflfllthrfl aafl poliflbfli. if not
ue trnveled, aa bil own, in which BBflfl, I think, he
would bave regr.:tte.i tbe thuiiglillea* flMMMM in vvbicli
he expreeeed bimaelf roepectitiK an im|aartHiit ?yetein,
um! itcadberenteand exponeiit-, UB BbflBflM, of vvhii'i
,111! f vvlmiii bt Mflfl M utterly uuii.form d. A MM
wl 0 in g"ii'g to put hi* worals te-f-.re u mil!ii>i of re-ti
e-n- on-zlit to know for ccrtainty whether he i* epeikmg
truth or la.eeliood. A tieniendoua amonut of re*-. >i.
sibility Uiiherca to him. The whole company of
Shake-rt preaent who liad Mfld the .lincourteoua re
marke herein referred to, felt aggrieved, not on th.-ir
own account inertly, ont on account flf the
great number who would tbereby be uutrath
fui.y impreaaed, aml WhflM mind*. would
li ir.iaf.ned with preju.lice "to their own hart." Tha
Kev.lutoriJobn. ipflflhl of u wreat "dfflgOfl -vle. MM
a lofld out of hi* month, to carry away Mfl WBMM aud
her ae.d.'' W'e ur.derstand the hflflfl Ifl he the
Ifllthlj, MSnV.1 BfllflTfl flf uian thui i* MfflfM flppflflfld
to truth, alwa 1 n ahiag to controveit uny BBM ph IM
of it witb a ''lofld ' M tfaflflflTOM I'ee aml inierepre
wntatiiine, whi-b come throflgh IM "MflBth." A man
lke Horae- (ii.eley, witb a paper likeT.u. TbIMBB,
Iihh not iitt.tir.eci lo bia pNflflfl. po?i'iou without nnder
BtandiDg thie. I.v*n MBM wra? tbe vitUm of it, au?l
be aaid t? hia f'.llowera: ''llleaeed are yewhen men
ahall revilp you, and aay all inunner of evil of you
ful-e.!)-," Ar. Bajflfli ha- loet many fri.-nli., whi
bave followed bim in hi* travel^ thflBflgh the world,
by hia nnfeeling and wantou attaek tipem a whole order
ol people who have uever barmed him, or given anv
oe-taeion for auch unwarriuaUble aapireioua a* thi fol?
lowing:
''No awret breath of hnine va* rm? their lurren chainheri?
the fancied punty cf their livel ii like a M*BIIS of iu eih?u-te.l
rereivar, ? h. re all uoxiou* vapori may be extra. tnd, but the
lital air with it."
Kroraa bigoied tberlogmn, who expect* M g" M
li.-i-.v.-n, flftol haviug lived a groneely MBBflfll life, bi
CHii-e be beltevee that Jea.is, and tw.-lve otli-r mo:,,
lived g.Ktl aml true ishi.ker Iive* eigliteju hnndred
y.Hrs ago, we might hav.- MtpflflMd at_.!'*uieii'8 ao
fabe to iacta. It w.i* flBlOflhM br I'cm B. Taylor.
Tbe fiillneae ofthe BflflB?g flf tb.it laeautiful old Ku*r
l.rh word " home ' ie not aud MHMB bfl kuown bflJoM
itN.'titter iflBIMfl bv tl.e- BMItiad man aid wumuii.
Thfl iiit-vitable " trouble in Ibflflflflb," ahkhaoofMa
Mfldl 10 d-BMM M MM ril.-nt uud iMMflblfl ?___??
eni'gf piflfllflflfl tt. From IbflMU-BblflflflflflBH?M Ij
il *4 Bgfai in " fn e love. tfl eiiicnle, or, h.i Mlhfl
cnee offl " (Tirietiuu M.iiie.-r in mui'ler WtU. Hut
B.T.MFfl, "Tl.e pni.-tt life ia tlmt of the VflflOad
mbii II flrOMflfla" The BflM flf" Cbririiatia are thfl
tatbenaod motben." If all tMfMberaaad MOtban
are tb.- *? beat af C'briatiaiij. ' Ihfl MllMMMliM bad liel
ter reet from their labor*. Their work i- done. iiut,
iia thfl ih?Mfl Md MirtrtfTT _? Baa fork, wh.* bary
half ite nopulation oxdei ten yeara of age " tke l>e*f
of Cbrihtiaiifc." Or art thoee " tbi IsM Bf Cb. inti ma
sbohflflB the " ten govt-ruoi*" BMptoyi -l in Mflkiag ?
" e.ve.t hreath of home" rortbOflflBBdl "f "lii'iiii!. a ni
forebke-n 01 er "ii IfladflO'fl I??i aad wimilvtr plt-.-e*
of depoeit in und around the Cbriatian City of Now
Yoik ' lu ahort, a.'ter an AXpfllMBM iu butJi ir.ltjra ti
mere tlan tweuty j MBfl flflflh, ' BM hoM l" nay, tbat
there ir a IWflfltof " breath uf bon,'' in Bfld BTOM_d a
Sh_iker vil.i.g..' thtn " w.-.bl.-d Mflfl flfld SOfl Bfl" flflM
kntw, or tban a eontra'te-d, re*ltieh, gi-nerative circle
it* rilni | tible oi, 1 r Mpflbl* -I ITM-ing'
Jn Um Bhaker onlei, every oi:e pu*e.'.4**r. " ' ini-r-fa
??, | latiM 1 ..lei ? Mba -. aii'i i-.-ii! 11- Bad
and wbat ie not M b<* ilerpiHe.l m flu- nn" r t-l.'-t
world) ?? bofliM and land too, mm ifl thie lill, aad,
" in tne world to c n 1.1 toraal l" ? 1-...- vad l 11
ht-aiit-e ibe lile wbi' fa Mnik- i *, M true Cbii-t Ml li**
up 11 eurib, tfaflj ean BOBtfBflfl to Iive in Ibfl epirit
w. rld etermlly, wUl* Hayard laylor'i "CbiiatbflM
wiil tl.eie have to ehunge. and ie_M iiiirryiiig an 1
beii g giveu in miriiage?turn .Sbakt-ra. II tlm
" pui. rt liff :h th.tt of martii'd [>en?i!.t, .lean-e and lu*
twelve AflOfltkl dai 'pite- wr.u.g bfliakiag "eanucha
?fthflnauvM '? for tit Kii.g.loni of HaflVfla'fl ???_>;"
lor tbMfl louiiderri.J Cblittiaflitj , I ni ail ooflfflttfl lr?m
.ludbiam, eli'l i."t Bfltry, axcflfl. ia thoM '.-.-I i.'-i cetee*
wbatfl ibdiv-iduale" MflXfld v% afltofl BgaiaB Chriflt,__ad
" ii iimtd.havii _. dflflB_flflVOB" (whkh, 111 charity I will
M.lta I. ilnVVIi I.|,,iell:lla-.t.l..|l " b-c . . H Ul.-y Bfld BM
" e.H thur llM laith," whnh WBI t I Mflfl t*. Iive u
St.ik.rlile. Thia Bfld .'1 Chiia-.iuii* bflld Bfl bu-iiau
bi in_r... a .-!av.-, Ior' tl.*y caUed bothiag 'li-ir uvaii,
?* i.u' bald *il tbii ge in aoMMflfl. ' Mi 1 Mfl \hmy tigh'.
bfll Ih.-y I Bfld I ne flflfltflM, and "did not take mm H r,*.
" ifiMji Bgiiflit thtir fleighbor.' Qaviag aaM Mbm
three or I..ur flf tln* MMfllfl MMJflbflnoi tii.* Bo i.-'y
(and lln ite Bffli) "iit of the th mrunda tha* r mi
I...KI- ib. __kfl_MB order, lltv.ar.l T.iylor
hua iiiii.p* d at the .oii.'iii-i.ii tnat
? 1 lit v [thfl Sbak. rr) " have a einguliirlv <lry, HUirvatd,
" Ii.bely look, wbirb, il ii bfl tbe r.-< ult of ilieir BeHbaM
"life, ie a aufficiei.t BBflflMflM up'ii it. ' PMMm
AribbnvJ.C'p il.igbe* c.ul S aeelBt H.yanl M MM eUM-t
ti.rbealilg ii|H?n the enbjt-rl* of oel.ba V aud long.-v
lly. 1 w.ul.i alnoreftr him to (I iv. IIil* a 1 uf N. U.J
ib\?a*igaiioi.a upon thi* etibje-t. wIij, tuking Ibl
hhaker burying-groiimle aa bt* dati |tr..ved lha?. the
hfaabrra ware tbe 1 n*/. n I...-.1 ,-? ? | '??? m A._.er.,.i, ?.d
lb* rteorda ol il.e variona aoeieliee well a.uuua tbia
posilion. Or F.wler St Wrlla, if ealM npon, would
imtiii! to give the law. That popular phyalOMffiB,
Rvlvaatflf Grabafl, taettiti tnat the tomuion opiuion
U.at c-libiiey wa? nn&vorabla to haallk, mm wbhfl
haa l*d oiany a young nian aud woman to ruin, wa. an
entire falla'y; *nd ihat a "bflflflfl iM-uig, n p'i" "i
"heart .thought*), BoaidfOflflMfflbertg toOWflMflfl
"parflM i.'lik'He imt m<r.'ly Mtfkflfl phyeieal mpiry
"bnt wiU. decided benefit."
In-omliiflion, letnotTHi; Tkibunk. read -rsrely ipm
or believe in an "flflfl MpMt" flf 8hflhBW OT BhflB '
i#m until veri tied by their own nl .tervatioii.
' PHRDKRICK W. EV'AN. .
Shtktr lillaue, New I.ebauon, toiun.bU Co , N. Y., Aa#.
18, 1*0*. _
POliTIcXL^NTELLiGP^rCE
-fl
MK. LINCOLN IN KANSAS.
CorretpondatncoofTbe N. Y. Tribu**.
LiAVi.NVvoi'.Tii, Ang. I", IStdl.
During the extreme eold of the early part of Novem
her, 1K.V.I, and while the people wereinvolved in a ?am
paign of the higheat maguilude?the work of complet
ing the Krate organi/.ation under a ConatituUon whieh
must yet btcome the orgauickwof our ambryo StaU?
and our beet and winert men felt some solicitnde as to
tbe i.-stilt, thotigh Uie Kepublicu sentinieut had nerer
beeu so stningly in the u-cebdant. A meaeage came to
ub from lllinoifl, whieh, in Bubstance, read:
"Wr B-BlflU IB Kaiflafl: It haa long been an
eagtrdetireof my heart to viait you and your noble
land. < ild He^naint.ui _M nvtnre me ihat by coming Xo
U> yon at thi* time I may pouaibly render a alight aer?
vice Ui yonr eonntry and our common came. Wb-ii
duiycullb I ever Btfive to ol.ey. Not wiuhout detri
mAnttomy intertets, I therefore waive all peraonal
couflideranon* aud gladly plaee myself at the Jispoaalof
Un; Ineuds ot Freedom in Kansas, to whom 1 Bfll, :n
MMMM with my oountrynieu, an eterual debt of
gratituile. '
Iheee were tlie few aud fitting words flf that gtlL-int
velunteer, in whom we now iflMfllflfll the great s'.and
ard-hearer ol the Uepuhlican paity, " AfllfllflM Luk
COLK."
A ahort di.pat.h apflkfl -mr gratitude and extende.l B
m.-at ioidiid welcome to tbe favorite and favored hon
of lllinoiB. Witbout farther coirespomleuce, Mr. Lin
Mln btarttd fi-r the Fai Wert, and arrived in St. Jo
on tbe lart day of Noveniber. II.? wae there met by
several Kansa* OflMBflMflM and wirmly welcomed.
Mr. Iiineolii was aleo viaired by large BflflflbflMof tfafl
ritizens af Bis totatjk, Aflfl Ild St. Jo (inzitte
il'rc-Nlavery Dflflk,) alluded to bim as follows;
? The Ho... Abe. Liucolu of IU., p***ed tbioogb thi. dty ye,
terdty. od bia wij to Kw ia _.. ? TM lt'
pob li-am iitu-t be btdly tri^bter.ed wheu they ?*nd for r> ig tutia
rtonj other BBI**t*aaflattaeaa Old Al.e will be lucAv U ba
?iireerd? iiidniLir f-,r tlie Rcpnblican of Km.u wbithewat
uoable todo for hlitia.lf ln lllmoit?boat tbe Democracy."
Ob tbe appaanaM af thfl above Tkt t*aaaatamrt\
Time*. elited hy C BSBfiflfl Vaogban, offered " to go a
betiver" on a BBBflblii an Bfljoflflj of 3,01JOiu Kans _b.
Ttu Otiztttrwieely deelm.-d ihe proposol, aml the re
?fltfljwflflflfld Tke IVbmb'flflriflflflfla
Ofl .he afternoon 88* Bottmhfl 3lflk, Mr. Lineoln
w;.e ioi.diitud to tbe I ujbub side flf U.e WaMflfi Ab
heiourbedour eoil he Mflflflflflfl. " I aui indeed i.e
ligbteiltibe with jou; I can now breatnel'reely Mr.
l?i....ln was very kiudly treated iu ElBOofl, and m_de
bfl int apaflflh taera. Tne Towu Hall bm fllflfl] ali
ckufles aafl afl parflM tarahaj oat. Af;er lu* Bpaach
there wi.Ban .-legaii! eiipper. Uie very soul of whicb
wiiB the hflflflflfld gueBt.
Tbe next day Mr. L.niolu >*eut to Troy, the oanty
peal of Iioiiipii'tii County, flflMB hfl ipokfl ju ue after
iiooii fir n. ariy two tiours. Tne BWtiflBMfl, though
rotnpaiHtively emall, was ahsorbed wil'i tkt r<al giant
of lllinoia Ihe MMB afternoon Mr. Lincln weut tfl
Donlpbafl, ai.d ep ,k>.- ui Uio eveuing. Tnu nexi dav he
ind,- ta AtflkflflM, Omd spok. again with telliug aflflta
lt w iil t <? n-m<eebttt-d ti tt up to this t:me Mr. Lineoln
bflfl visiied BOBa bai " eonntry towu..' At BQplflM
did Ut audien.e excetd flfli ooi his HMflkM were al
way. ni cloi.r, fliabotatfl, logii-?l,_ud elo.pj.nl, ae wheu
he Bppeared m you, oiiglny aieti .potfl, iu lfl IflfltiMtfl
ttironged witb mtellecl trata, aad power. He paid
tbe kiinkrt flaftflBBM to all in<|uirit-s, aud a_n-med gr.it
itii d at nny int, rmptione thal BflflBBBfl inU)re?t iu his
?'taik,' aa be waa pleased B term ina able aud flAMOBfll
effoita. "1 :.cv. riloptoiaqaira," Mlfl IfriliiflolB. mMi
IbflckanwtMM BBMflBMflf thoie likely to hear me.
TaflflBflflflpBflh a li tle good is more gntifying lo uie
ihauto reieive iiiipty appflflAA, It MM iu iBBBflpiflfl
Le met Uie farmer- and flBflkflflkfl ol" Kanrta., aud l.iey
returLed lor it ihe bomage ol mt^reat, flflkBhtfl, and
ecnfi'lence.
1 have purpoBely rescrved an acronnt of Mr. Lin?
eoln 8 reception aud itay at Leavenworth?thi BBfltropO
lie of Kaiisa*?both bflCMMB it flflMtfla witb Iba " Bflrch
of evenlH,' and is detcrving ol t l.irge.l aieutiou.
Tliere wa* in it a peculiar eignili Ui ce. Xkflflflh we
bave reteivtd many dmunguiBlie-1 HUfltfl, we have had
notl.iug tbtt; approximuied fl Uiat ovmiou. Ii came bo
_.aior,.l!y- wae ho BBflflflflflflflM and beartfelt?the en
tbu.-ii.-m over him and al-out him wa* so earnest tlie
regHid for bim bo uuiveraal aud i>enetra'.ing. that we
imdratbei to restrain than exeite. Tb.- people reiog
nized in him an honeet man?one who i_.nl ioogut a
good fight, and who was in it and foi it for Bflfl. What
woi.d. i -Mfl ihat Mr. Lin<< ln legards bia vieit to
LdflVflfllflMlk flfl flflfl flf the httppiem events in his life,
or tbat tbe reeolkcUon of Uiat event is, to us, a tuemo
ry and a joy forever .'
In lompany with tbe Leavenworth Committee, Mr.
Lineoln left AtchflOfl early cn daturday morning, Ue
eember il. IflHl
L. aiiiig Mr. Lineoln b carriage jolting over the
hard eiodo ol' tbe irozeu twflfltf luile- ol'matber ea.Ui
tiu' BMetefa batwaaa Atchiicu imd Laavanwortl, let
i,B turn lfl tl.e It.t'er . ity Aflfl glauee at tbe BNpflfflliBM
tn foot lor the proper reeepiiou of tbe flfltbflpatfld
gute'.
The following announsement appeared in the He
publiian paj.-rof Saturday, .u;d BM pbic.i.tled flkofll
ihe streets:
"'i-helloii Al.e I.in.eln i? ou Kui**. ?oiL He Baa apoketi at
Klui.od, Tn.y .i,d 1). i.ipi.m. L?.t i.ubt he *p?.ke at Aichiaon.
To diy, n a*8a, h, ?m>e. in lmmamwattb\ 1*48Bfl*8 Ba8*1
isnt aaaarfiaau\ Iwidoa,ammptimt B_8__a*hi. srett u!ei.u,
l.i. .tlrili.K tloq .ei. t, bL- notie iieait.-d flfatMa lo tbe -lJ*e M
Libelty." . .
About 9 o'eloek a. m., tbere waa a greatgathenng ol
eiilzeliR, aud bv 11 I'ckck a large MflaBflflofl, With mil
aie and bannaifl, BUiiied outto meet the expeeted guesi.
The old Kickapoocaiinou la Fn-e-Srat.- tr >phy | s.-a-.ided
bis MtkflflM wben h>- flflMBIflfl iu siglit, aud UM domou
BtrafloflWMol lhabaarwaBdaacriprtoa. He waa e?
i-oncd lfl thfl Mautiou House, wbere a platform hail
hten > tae flfl.
To tl.ie platform Mr. Lineoln was coiidneted by Col.
John C. Vangliau; and, when tiflBM waa ptriiiily re
BtBtad, Col. \angban mtroduced Mr. I.iuo'lu to the
auuience.
Mr Li.. ,,!i) made a gTBeafal r.-ply, 1:1 wh M I 8 80B
gratiila'ed t! e pflopfl OB the vic'ory ti.ey 1 id Bflbflvafl,
tuvilig tli.il ti.ev vvt uld never bave to lig::l their tta
v 1.". onr again Ile. exprteeed hflaflflf OtOrfOWOtei
witb hia reeeption, ia whieh ba ra igaflfld bomafle to
jiu..ip!e ratii-i- ili.-.n a tribflta to pwannal bbbH Hib
.pi.-eh w_is a BBBBtflrif flttet, flfld ptflflflflflfl IBtrkflfl
u.d eai-iiaiy elteet. He wae umple aud downnght,
dealt plauiiy aad jut-uy with parUflfl Bflfl tae moa.-aro*
. f ;..-!,- .
Oa tba oflflflNj Bahhflli Mr. IAmma Boaflflad him
?ell to the nouse in con'pauy aud a_.-tK!iatii,u wit'i a
lew pn.li- u-ar Uienl.. M liduy uioiinng loiliid llim
- ii Un. ai.n. Bateefa equal pflflaan ht raMBlafl; tfld
a. c-ii.irt'i.l BM OT i'-ru _M BBB oiien. Ile wa* to bfl
| iu,(l u l . -ii.-et, Ui MMM r BflffcakOpfl. and tO"k
..|*,i.il '-el'ght m fanuliiiizing biflflu wr.h our
B?opla, tbtii puraiiit* and louvitiiouB. I.i tb'- af'er
;,-? u l.e Utiivei'd another Bpaflflh to BM lu:meuee
Ill.tl'.elii. .
.,1 i.uucli tha flBBaral i nbli i .s I?? ee auflfl fatnil .r
vrjlh ? ? mfl flfli BBBBol Mr. Lineoln, B flfl
j, loti ii- m his KaaflM ipeaekM m y ftettt both tr.--n
aad ii_'-i,r'nig. Ib '.p. n.ng iu) ii"-..- book 1 t:u.l ibe
Euilow iafl BflHMifl i ?--. Bfl ' vi ? M whkb ware
ihktn ur 'I ey t.-n trom lha -; aaifl - lipa i
Iku.i.ji Natiobai j- i t .-iiiii.ty of FraafloB
ie moU mtkflGovbibhbbbI Itaelf. taafl tln
vt L re Miii-t y .I'i! : ? i . - Bl by BBfl lifldp J M BT,
oot ntd* a dialinotive featara ol iba uiiolaaof caaaioo,
i- - - ti-.i^j .vci- aatabiiabeda
.N..N I.Xi r NfllU*.- AUo MhBIB 8DO flfld llllBlflllUg
WiU; Sl.-.vt), wiieie i?, exii->-.l, m .iii-'-vaig il 10
88MBBM 'be national doia.t.u. TIhh ih aliki aiy diic
titne, aii-l ibe doilrui.- ol tiie l.epiib.icui jarty.
1)1 Mo. nvl li flaBTIMBBTa- lne flflfll .nlv.tu. - 1 fllfl
u,,.|it in tln- liemoiiaev aufllfl boflal ol ii" n.gher senti?
meut Uuu iiiiliil.-r.il-? t<> SUvery, aad thojtboflght
ti et ie?il.i d a eui.liuie htflhl flhaa thfl] >l> i-'.u ? i 'ti.-y
BJ tre iu-iilleielit M to wilelt.ei lt vv,.,. v ? ?? .1 BO "i v I
flawB. Tbia IndUfceaoca isu vir-in.1 raaagBBloa of tne
right ' f SLiveiy to u ,iv.is:il aXlaflfllBi
1',,i i i vit flol).-) IOB n. ? ll a MBM wa* o-j lire
thflM Bflfllfl '"- but Iwfl parriaa. Uuefbr puiiuig it
< ui, Iba Otbflfl I-t l.-ii*-i it tuiiu. The " Popultf .>.>v
eieikUs," however, woaldargMaajalnM iaiflhiaiBfl,
?ti.il le;;ve the hotic- Mfljfltl to the eo ditun* of fire
Bflfl M flflfl.
I iu. l-ni iu um vi. Lisk -Hinator I>o-igLaa h u> ivaid
lha' tied dr.-w a Ibfl bflBflflfl l-'iee-Ul.or T.-rritory
aadBflva-laborTaBTitory, Ii Ma pity Uitt Bflth nu
niip.iitiii line, on .niitiiiig w lh 1).viuity BeaonBaajto
Mi. DoaflhM a lould uot l.e aiore i_Aipubie. 1'erliap*
lt n.ight exirt III ihe Misaonri Kiver.
(ni. J.ii-a Ilu,,.-.... Tbe atte_jpt Ui identity tne
lteptil.li. un paity wnh umiriei-t onary tnoveiii.-lile wa*
ii.fi.Uii.iiH. 1 la-..- yet Ui tilld Uie Iflfl H.-pui _;. su who
indoriee Jobn Hr.,w u. ll ti.ere ie .-ne, I advioe him Xu
hiep ont of our rank* aml Bflflflfl bis pilitiis But
Slavtry ii re*|Hiijaible for Johu Brown, aud aervila
upbtaviuga
A?ai i.tMii io .. ?In ttvlilicitl orgumrnt* tlie De
11 ttmtm tnm np their no.*** at H-r.alffan.a'i'iii. Tin'
whiie in the K.-publran 8.-t'eef New-Han_p*hir*>, we
ti) .1 17'.. tnnla.toa:* iu tm- ^ood 4.1.1 I laflBBflNMM Slat*. fll
V::g i i.i ibe i. it_,bei rune up IO 79,000 111 want the
rm .* kept .lic.ii.ct ar .1 beeaaae I '!" BM with to hold a
Aflflffl wi.ii.iiD ae u eiavo, ll do** not f'.lb.w tha' I want
her forI wife. Tle only BflMble inetanc* of annd_rv
MflBOB thai oc. ure to me wae in the eu***. of a IMiim
cra ic Vie-I're*;<l? nt.
Ni:..ito SirriCAoi..- The Detinati.ttic party ii wn
faoervd of two great el*-m. uta. let. Tlie original,
e-broDic, and uDadulterated Deiucx rat*. M. Tbe elip
pery and flfltfaSBllj c-unaervative Wbig*. Thia party
iba ge* " negro aulfrage' upon the Ke-pnhlie-au |>ar'y.
aod inetabtee Maaeuihuee-.ta and New-Hampehire
(wiv-re negre.ee are allowed to vote), ae eviieucti to
ruetuiii tbe eharge. Bfll lt ao happene the Uw c.n
lerrig thie ftflflflflMB waa eoacted by fhe old WbiifA
in Mbeeachuaetlaand hy tho Democrata iu New-Hamp
aliire; wln-reae, ifl Kam-aa, (he only State wnerein tne
Rej ubli.an* have had lhe fruming of the organic law,
l.e.Te tive tttmWWt ie conflned io the while hmu
ulcne.
K.i'imiiAs i'Ri.s. in>*..?Tue real iaaue of the
day and ibe Mfl ia tbe exteueion or uon-e.vtenaion of
Slavery-ita lotalization or it* nationali__ation. Tbe
piim iplee of the Kepublican parly harnioniis*. with tne
?pirit of progrea* flM tbe teuching* of thoee iu whoae
hloo-iour lil>erty waabaptized, tuidtbe predominance of
there f>riiieiplee*i? eeeen'ial to the pxoptr Iflflfl ' MMfll
..four j.epublic, ita pennanence aud proeperity ?t. ue
nalvation of the Union, ana tbe perpetaity of free ;n*ti
tationa.
With tl.e apeecb of Monday afternoon, December o,
Mr. Uatflh cloeed hie publiceliorta in Karsesa, but re?
mained over the next day to witneee the election, and
obtain ull (he iateat reporta. Tbe three coontiea in
which he had appeared were Doniphan, Atchi.--on and
l.eavenworth. In all theee he eacceeded in uromsing
und cor.aolidaticg the Kepublictttia, ao that, altheeagh
the trio of fl antiea were conai'Jere4| hopeleaely
Demoeratic, the two tiret-mentioue.l (Douiplian ami
Att-hiMiD) wkeel.-d into tbe ___epnl.li.un hne. Nu
meroua invitationa from the interior of Kanat* were
received by Mr. Eincoln. but home-eiiga^euienta forced
him to rtturu, and he bade ua fttreweli on ibe morning
oftbe 7tb, after a weeka eojourn and I'utnlul labor.
Champion Vaughan gav* utterance to the gflaarfll feel?
ing in tbe following areicTe, which BMflMfli iu _____
paper t.i e mon ing flf our honored ga.-at'e dflflflftflMi
' Ahribaui Llo.-olii le*v. * tbi* uion.Ii,g for bi. Ka.tern h-ime.
Hia ahiiit *tay iu Kanlui hl. been Iiiii ol ll-ji.lhc.ance. Hc ht.
met a ie,. ptlon thai wtnild! be ettrod.-d to but few Ifl the ., ili- ...
ai.d he ha.. lown irrd that I aunot but be pruductive A ijrnat
rood. Wn part froui him reluctantly, and but ei ho the aei.*i*
rii.-nt of cur peop.e wh.-n vv e beapaak for hiin a Ior?t life an.l the
hi.i.or. betitlmg .uch a jrallant captain in tlie army 11 KreeJiu.
Ahe Lb-a-cln came to ui no itraiifcer. hut t.i* NSM *m1 ni.
preirn^e have drawn him iloia-r t) ti'ir bearU- Hi-in.-r: .* ij
-tlm 1 r'.er.d of Kanaa* and tiie L.BBM, antMur him wi'lit-li
itnr.g. wiil leaiwayi out. Fall of rratltade lor _ervn-e? MB*
da-ra-u. .: atruilra.loD for bl* heioic tiuaktir*, we bid il-i..--l
Abe' a kUd r.Ld Mstfall farewej."
Bflflh ia a co-nprebt-naive outline of Mr. Uncoia'l
vieit to thie great battle-ground. Tbe motivt.e wbicb
picmpftd hi* eaiiniiig weie akin to thoae whkh gavt- ua
Lalayeite in the War of In.lependence. Tne e are but
fc-w atiitermen who e-ould lave been forced lo do the
work in whi.h Abraham Lincoln coluntwr, d. In dead
of Wir-ter he left the comforta of an attiactive home 'o
couple hie euergiee with thoee of a yoang people iu a
difcUmt Terr.tory baf.ling for the B1-8HT. Aud wh. n
Ihfl ] ? tty maligtierh of our inen and pruiciple*. eharge a
in.-r.? narv ep.rit n|Hin At.iah-em Liueoln. t.-ll tbem for
Kaneea, thai, thongh we preeeed u|rju him am h uim
ejed recompenM ua our pcor means would ad n.t,
for et-r-ii.e* aml eacriticea u.at no money ooiild repuy,
he ti inly dediued all reii.iine-rati- n. and b.ld ua our
auti.-fuciuu waa nioie tb_i. a loflciont retnrn f.r bfl
little he had done. la ji-tio both to our Deople aud
in iir. Lincoln, it inu-t I .* *tid that diinug the
latter e vieit no one ev. i ,1 i ed be would occupy bia
preaent c-xa'ttd poaiiion. We Iov ed and honored the
man iu bi*. plitin and eiu.ple diguity of chant'ter. He
Itood bflf-M ue aa an iHflMrfltloB Of what iudu-itry, iu
tegTity, aml priH.iple will accompiieh. In no bflBBBM
lliUhO llllldl 10 hJMM-1 in OOflMMtioa with BBJO?M
or p. eitioii. Frankly be gpoko ol thfl MOM couapicuou*
candidatte for the ltf.\ ublicai iioraination, Vi ill of
wi.cin lie rendered a du-e-riniinatiiigiueed of pruiao. He
|r-ii. ted the dieruption of the DflflBMBfly aud tlie
ler.iiiiity ot our IBMflM in 18430, an.l he looaed bODO
fally forward Mfl beiier day for our great kopubli'.
Bifl coidul reeeption m Kan-aa only evideueed tbe
atrong bold he had upon U.e popol__r heart, aud may be
le-gardid, in view ol inhMfaMB eventa1. ae a nguiliimit
ii.u.i-ation ol a aennmenl wide aa our nation, deep aa
the humun bflflM?a eeutiment nnd mipui.e wbica roa*
at.il BtrebKtLeued like h mij'bty biilow, uli it pv.int*_J to
bin.?lo Hcueet Abe?te u.e Man lor the Hour and tht
Criaia.
*
THE PBII WKSL
E.xtrat t from a piivate letter dated
"DflTBO-T, Mich.. Ang. 3& l^'iO.
" I have l>eeii tiavelimr for a month m Ohio, In?
diana, llhno.8 and Michigan, Bfld have everywhere
found our Kepublican fri.-i.eb_ animuted with the txmti
deiit expe-ctauou tt B nignal victary in November. I
atten.ttd tue gr.at C'ouvention ar Springfieltl. and the
s-.ill moie euniriiing tutn oat at Mattoon, on the bord?re
of Kgypi. Tbe enthutiaem at both place* wu* un
boiniuetl, ard our fiitnde beiieve llliuoie ?ale not OBly,
but DMtflhl for a majonty of at leaat 10,i-*4*0. Induaa
ie doing nobly. and though the Demoerate ure naite.i
on Htndrii'ke WT QoTflraor, it is. bflUflflfld Intue willbe
elected in < -ctober, aml tnat tha tuajo.-ity lor l.incoin m
Noven.l-. r will be immenae, ;i8 there ia no proapect ot
a union of the Doutrlaa and Hreckinridge MMM In
Obio nnd Michigan tbere ierealiy not opponitionenough
to M to uihke the conteet either epirifed or i.'itere.ting,
and the aame _a true of lowa, Miim..'_ota and W;nc<in
ein. Y'oure truly, ^ J. C, i'."
NoRTH-EASri-II-N NEW-YORK.
A piivate lc-t-.er from Crown Point, N. Y., say8:
" An enthnaiaatic and largely-atten.itd Uepul.li ao
meeting waa held yea-erday, tbe Wt, at lroudale, in
tbe WflfltflM purt of tbia town. True, i. waa onlv one
ol a i-eri.-a ot siiuiiar demouatrationa which are being
ii. I.l throughout thia county; but aa I -_app?ned to be
preaent ou ttia oecaeion, I make note of tt, inajre par
liciilarly ae I then aml there heaid tbe fine. epeech I
eyer lietened to ifl EflflM i ouuty. It wa. aelivered by
lhe Hon. (i. W. 1' w mik, aLdwuB a perfoot cruaher.
?'Wm. Koia. wha> h un tbe fu-mn ticket ae a Bell
Even tt man, hae b<-en co&aider.-d heie at Ina home a*
a Den,ocrat with Whig antetedeota. for two yeara ar,
lebet. So far back at 1866, tlie Democrara, in connec
tiuu wi.h tbe K. N. a, run him for OflBgBMfl. but he
iiidn t go to Waehu.grou ?.u that aceoun:. v. '
? . *>
ONE OK THE BILL ELBOTOftB.
To the WtmmTtJ Tit .V. 1' MflMM
S:k: le it poeaible that the people of ihfl BMM flf
BflB Yoik aie going to allow IhflflMfltfM Ifl be thttttt
on- of tbfltoTMM L.xt Kall' llenry H. Itoes "l Ka
rex, one ol Uie BflfltOH nominated l,y thfl H,dy Alli*
aiiie at Syracute, ia uei'.h**r a Douglaa Dem-x-rat nor
U h> a lbileveieii man. 1 had a long CMfflMfllBM
wiil: (ita. BOM >?t the Adirou.iac H.Kel iu thia i.
a few mon'-'P B_BM and he told me, in the piflflflflM of
MVIIfllOthMB) al iweli reiie-mber tce BMMMOJtiM,
that he w;w :iot Qfllj?DflBMCTflt, bfltflBcCBaflAI
Dera.K-rat. He beltl ti.a' the Supreme Court Dfl
Scott decielon had eternally -a?*ttled tl.e Shvery fflflfl.
tia n, b* f.ir M thfl Tt ri .tor:. -. wen- IMM rr.-l, k.id thfll
tb>- 1'epul.ir BoTflM_gbty dofltl?M of BMphM A.
Douglua weie tOO L.t--, bel.inJ thi Igfl, Bal of uo
accouLt.
The (l.-neral wh* deciei.<l!y iowfl fll thfl BaoabUflM
[ aity, and Bflflriy i.e Mai h mi Ofl the 1' agbM DflflBM.
raty. 1 uude etaiotl (!? iB. H *<e ta miy ' IM IM Kall he
Ifltfld Ibfl entiie ibu.", Ifltk th ke'. ifl] idating utterly
ti.. 1 |]f-i-.tiil-!..ilf B-nTflflBBBMati It ilMJ Opifliofl and
ir i- t.itiinl. il on hi. ".iti t-alk to u.e 'uit QflB. BOM
.' prete Mr. liievkiti.-.ilga to any of ;he cuiii.
ila'er. Hut tt'e Qflaaral i* au boaofflbh Mia, aud
wtitt-v.-i l.e pleJeet blflMfllf to .lo, hfl sifldoj but iii
tle ihflflBM flf fll Blgflfl, vvliAt then ' I faa.-y to<
wi'l -tbu.l un eveu i Lunce <. \m\ I ueatt-1 flfll of Dav' of
the l-.leet.-ral vot. e af thia Stule, ehould tht* ticket eut
eatd iii bfl-Dg eltcted. At B. Kim.m.am'.
At,ot,:, Aug..'',: t...
a
BOBEBTC. scili;xi*v on ElNCOEX.
Mr. Scbeiica. bi ln* n.u:-keal Muyveeaut lnat.tiite,
OMBTVfld, tbut it. tbe adveitieement that be WM tl ap
panratilie meeting, he wae MBMlhfli a* h.ivinir been
an (tlJ*I.ii,e Wi ig, u MBM rvative. flfldoflfl who " Mfl*
" porta Lint-olo, coneidoriug that t > be rhe only coui**
" left open M nimeell and i...'.'* occnpying a eiuiiiar
" paa__iii.ni." " Nos that notice. eaid Mr. Stheuvk,
" that torm flf annotincing mv prefeieuce MV ibe Bfl*
? puiiliiau taudi'late RM the l'reeideucy, wriaiiotiblle**.
" well iiitentled, by whonisoever it wa* wrion, tmi
i- ie .. phraieology litole t-> miae-oiiitnction. lt
' might le biideietno-l to uia-e-U tbat I a.e-a-pt our can
" di.late <v\y At a choit*. flf evil*. Very far Irom that.
" I have tien: gLiil t" take him from ara >i g all that
'* were flfJMfldMth-flflWB euhetantive in-ritH. 1 do
" aot l.-iitiiie lo det-Lire- aod tln* m no uewly eoit
" . eive.i oninion ot mine, for more thau a year ago my
" I.. j. ai..I my deeue were put,luly a. expr-**..d I do
" uot beeltale, I My, to declare, that, v naideiiug Uie
" time, U.aoeMtiou, tbe rtua', U.e maa Inneell, hia
? ? b tn..: \ . h_*__nt__aredeute, tre Merliag iaMgrity, aad
" bia tigb ituaiiiiMUvfla, the nouinativii of Abraham
" Lineoln of lllinoi*, wa* ihe witeat, the mm. mti.
"ilooa, the tery \ttti that thet'.ieago CouVe-atioB
'' r .nlo(have a...co. ,
My fell<>w-<iti7,e.nHof New-Yoik, I kv.w AbrHhtm
LibcoIi, U.ih Weetem .-Hndidaia wbom w* bave pr8?
tenul to yoo-wh om ton and we iiave cho**_ _j ba
oor dUmdard-beartr in thi* lautle for Freedom, for fla
CotiMit ntion and the Union, a* they were .nd'-r*.. hJ
and enjoyed by our fatbere-ihi* lead er of tn. h <
wnh whom we won.d BMfflh back and fltBMflh
fwir*
lvea m the old and ture itronghold* of thaf siiimd
inberpr etation of onr organjc law, and that wtiolc*iflfl
aud wih* praetn* ai.d policy whi. h were ?*nb mhed
and maintained *o long by the great men who hava
gone before n*. I know nim. It was my *.rtine to
au Utide bim for two yeara while he aerve-i m tne
council* of the naUou, au.f until he had to flaaUBB, ont
fwliVJjSu fc l?V?"?l duiies and neee^itle*,
a longer termlfl the 88% a.n.ce; and it hat l_wn m?
pnde to cont.nw. the friendly relation* then formej
tbrongh the year. tl?. htve Bne* pa_*ed. Mudeit^d
ouobtrustve ... h,a rnanoer, yet JTtha ahori p*ri-.d 0f
that aerv.e*,and wiil. roel, oppon^jty o{ ? m?
atee and obaervaiiou it was um p^k ?, (JU>
th.t he wai a man of no ordinary atanip?one t__t
might yet make hia mark hig__r aad _,?,,, .ontpic _
onaly?one that by his clear, logi.-nJ int.lU__- y,t ?r>>B_
fnl power ofargnicentfltion, hie fair, atraightforrraril
i'.irie, and hia manifeet unrliiuhing honetty of imr
po?e, wonld prove liiiuself, on trial at any time. if
need be, wortiiy of and competeut to any lUtlon or
tnat, howevtr high or re*pouribl?, to whicb be might
be ealled. And tbeae are the ,jualilie? of mind md
character peculiarlj needed in bim wbo is to be put at
the beHil of tbe nation at this er__i* of oar pablic adaira.
But Ilemocrat* objeet perM)Dal.'y to our eajwidate.
TLey say be in uot handitonie. Perbaps, be inay not
be. aecording to U.e nicest Btaudard of beantv. If*.v*_t
help roLiiy of nn, if l.eanty j* to be reptrttal a* tha
tett of fitlieee for bonor or jxiHition. Bn*. ha B _fr.
Lineoln, he must have studi- d tb-tt, atrongly-m .rked
fate with mott unobservant eje, wbo has uot read ul
it the hiii-s. and glowing expiatsiou, and bgnt of
thought, whieh tell of Btr.*-. o <-i.,e. Integrity, K.rrn
nees, and Mind, beneath ite Ltavinese. And re ..*__?
ber. it ii not to grace or on.aiii. nt the gay and fash
iouable eiiile* U-ai as_euible in the brdliact ealoons of
your rieh City of New-York, tbat we offer you our
man, bnt it is to guide and inle, hb we believe bim em
inently tit to <io, tae policy and the deaUnia* oi' thia
great nation through what may pn.ve a Ume of tnal,
in w!.;eh he will beet BflflBflB who ha* tbe t.-usung
contid. see ol'rbe honeet, pflflflflfl massas of th* neo.
j.le wbo desii* to see the Coveminent wreattd Irem
the grasp of i. rrupUon, and re<iored to Ufl M__flflfl
purity and riiupli.it?.
Our Democratic friends m-k* farther obj__.-r.ion lo
Mr. Lip.oln b*cau'e et bis early hiflOiT, his t'.n.ggiea,
and nectseiiieB, and flOOflBflllflM in tiie begumiug ?f
'ife. " A spliiter ol railn I a tlar-boatman ' a eornflflfl
?' laborer ta his youth and early msmhond ' How taa
" it I* pOBflfhkj tbat he ohool u be tver tii for U.e Preei
' dency 1 " Htrange question .!..- to be asked by mea
of that psrty, by DflMOBBMi hfl tojee who liave ever
i laimed to be peculi&rly the triends of the workiog
m_n ' Uow far must they have forgotten Uieratelv*a
bow far yieldtd to the wnaeuci* ot that scornlaltone
whlch lia* been unght them by their Sonthern scbooW
ing. when they wonld thus flflMflflflflfl and sueer at tha
honeit labor and itrugglt- ..fa poor young man ' My
frien.la, I do not prelend that itie t_. t ol hav:t,g ., :.i
rails iB in iteelf any proof whatever of tito<_? for omce.
I am not so absurd a* to flflfl Uiat tflBflflpM ity to steer
a flat-boat do wu our WflflMflfl river* mnot be endene*
cf abihty to navigate the ah.p ofrtate. I mukeho
d.-rnagogical appeal to yonr BjflMflkflB f"r those wboeo
bumlue birth and need have cmiipelled tbem w begiii
tbie lit'e, bard in its trial* at the oatx, witn tuil aud
maLUal labor. Bui what Idoclaim, what tLe Ktpublicati
BflflM elaims a* full answer MtkflM tinbei-oiuingari^erB at
Abraham Liixiln in. ihat tbe u.au who, from tbe oiott
humble beginLing, with all the pressore oi t >ver.y
and its privatione to bear bim flflflfl, flflfl ihua mAidid
hew liis way in life, and press upward IflflflflMBfl.
iiev tl<.| ing, str. nuibening, and reumng uu> powerd aod
<|iihiitieB at .-iii-i Btep a* he advB8M8B, untii be b. choeea
lor the bighest pBflflflM to whicb a_.y American cititea
ean a*pire. murt hor, mueh m him toirake thatiboica
appropriate. If those tlippant orars.r* aad edit/ra
ameng oor oppouenti.. wh-i make tbei' onworthy Hiugs,
thir.k otherwiee, it may bfl f.oin the eon_k.-ioni?ieH* they
teel that if either of tkt m had flOBUflflflflflfl hie carear
as a eplitter of railn he would lie eplittiug rail* stiJL
And, my frieno*, whtn weeoneider ihat tb.s MflMB.
bifl now prominent posiiiou cf Lineoln, is bot the fruit
of BflMflfflflflflflfl, ir.duitry, energy, and nnw _venug
honehiy, who wonld take away. Ly flflpBflflBJflMflfl or
ecoflB ng, the noble and enciar.ighig lesson th ne on
veyed to the mind aud the heart of every yonng
man in America? Friends. felbw-okizena, free
men, ehonld we not rather gtonfy aud rejoice in tbe in
stitntions nnder whoee foet?rmg influences, in a fair
liebl of endeavor, every youth and every man in tba
l.ii.d may hope ;has to rise and a.ivaiice, no iua.t -t- hove
ob-cuie bis it* rtirg point I I_*t them Biieer. There ie
in this nimple bfltstj ot Abrahnm Lflfloflfl, e"m*'.h'.i.g
wbieh tom her a churd in every true and noble heart,
that will vibiate an-1 be fell tliiunghout tbe whole ex>
tent ot tbis broad, free land. Alas, my fello w-ciu
zene! ala? for the Demoeratic parfy! may not thia
BBflflflflflflMMl of all their old houe?t eyinpathie* wi'h
B.iuggling poverty and labor, be >nt itnother indi.-at.on
of their hhmbUng BfltflHBBM B flflflflflflfl master* who
have taught them to consiiler tbat. thr laflarkfl clattct
cuaa never properly lieeome. or be trusted as the fflflM ?
ing r-/a.?a,.i ol our country I Yes: Senator Hammond
oi South Carolina may dare, Bflfll hie high pl tee at
W iHiirgton, to stigmatize the " a ho-a? cLibb of manotl
laborer* and opera ive | ae slavee," "white slaves,'
-? Uiud-sill* of sotiety; bnt I tell bim, I tell all tha
braBchea of tbat party wbieh a.-?ents to, or faila to re
pel, Bnch slander?I tell yon all?that we m--_n t?) take
one of these " mnd-sill*." and hy the rightfnl exeniue
el'tbat glorione power flhfch flflrflflflflflflfl Co u*. ita tion
bas .oiilerr.-o ujs_n ns. lil't hitu Bpflflfl plaee him prflflflV
ly where be shall be the very ridge-pole of our p .litical
ediliie I
a
LOCAL KKFUBLICAN MFETIN08.
The Fifth Aaeemlly Distri.-t Lineoln and Hamlin
Campaign Club held its tisnul weekly meeting at their
Headquartare, Met'o| .iliian Hall, No. 178 Prince street,
on Tueiday ev*ning laet, and wus iargely auended.
On motion of Mr. Pattereon, the Club sele. u-.l tiva
Dtlegatee to the Central Campaign Clnb; aud ihe fol?
lowing resolution, otlered by William F. T. Cr.aptaau,
ihe Pietdd.-ni of ue Club, wad euthnsiaideally re
t?ived and unaiimon. ly a lopt ed:
/ir.i.i.,., Thit we heartily reapond t th* nomiiiitiou ef
Ktlwiii I) Motgsn for Uover.-.oi, at ooe every way utt.i.t and
wi-rby tbe grett came ; aud tb ut with tl'* (lorfout oajue* or 1.: -
;cl_ ind Mv.xaii in* iibed upuu nui i_aj.d-.iti la tba cuiuiof oa'i
vi.. the Kree State of New-Vork wj|| atterly taaaulik th?a
inii i> r.s of BluotJ. and leave tbeir alliet with tbe Bell to; ug
tleir i>olit..tl deatli kiieii.
The meeting wae rben eloqtiently adtiree*e<i by Geo.
G BtllowaandJoat|.hC,uttr. Twenty- ixnewmem
1. i- were adoed tc tne L.t, whieh uow number* uearly
ti rn- biiudred voters.
Tl.e L _hth Ward Wide-Awak.-s met at the-p
BflflflflMtMA, Mefropolitan Hall. No. 178 Prince r-ti'eet,
. n Tneeday night. This wa* ot-iv the seeoad meeting
of tbis corps?George II. Smith acting a* ten.por.iry
Cbaiiman. A AMBBhfl of new namee were ad'.edto
tl,<-liet, making abont forty-eix in all. The Clab ai
jt iirued till next IflflflflflJ evening at the same pla:e.
The Eighleenth \\ ard Kapubiiean Aesociaaou held
its mnun.lv meeting ou Ttieeday night at tbe corner of
tlie Third avenue aud Nineteeutb street. After pa??
ing tbe leBolntionB, whieh will be found in oor adver
tieing toliimne, lue uieuib.-r* roie iu a body and jjavo
three flkflAM flfl tkfl State Ticket. They alao give pflk*
lii tiotie* tlat, wkfllMfl they inere_ued their number
llffl flailBfl ihe paat ) flM (lflSfl), tbey have added tj
tbe roll UK) new membera during the paat month.
Col. Beeiiey gave moet < ne.uiraging acoouuta of the
fllflfltk flf tkfl larty on tbe eaat side of tbe Ward,
wli.r. 1 irt year it wai AffltfflflM to a broken iieal
t-., le kut.wu w) or ealled a " Bbuk Kepublican. '
To C.iiTKi. Pvtuh.ts.?Speaker* who wtll volun
? ,-er t<- " rve their > ulinlry tn-lwe. tt i,ow tnd el.-, tion wi ! p'., i.rf
,.d.i >-- t:?>? < uii.iiutlee ol Un- t'.-titr.i. CampMfB 1 '.^t' No. ~lt
B loadtasy.
A. . BtlaLfl [? Comuiltte*.
THOMAS UUlVIN. )
Lithkk Ba Maiimi, es,|., flfl Uus tay, ani 0, E.
WflflBTfll flfl Virginia will t-[eak at the Coiitr. l C_m
l>aigu Club Boems, No. 7'J-J Broadway, thiieveaing.
a
?Ju.lge Douglaa has abaudoutdth* BflMfl name of tlie
" LitUe Giant for another. fl bich he, doubtle**, e"n
-iders more appropriate. At Peteraburg, Va., hetleeig
mited himself as tbe " Little 8ucker.
?There was a Urge Kepublican rally aud pole-rais
irg in Cioero, N. Y., on the 'J.'>th.
?A oom|.any of Wide-Awakes has beeu formed at
Skaiieateles, N. Y. Pn-eideni, Dr. M. D. Benediet.
?On the evening of Friday. tbe _4th inst., a B*
publican maa* meeting wae held at Newburgb, ln
diaua. Au infamou* ailempt to break it np wa* made
by a band of rowdiw, prouiioent amoHfl whom, ao
jordingto The EumttnUe Daily JourneU, wete a for
mar repraasnlative to the Leflialatara, and the Praai
Jtat of th* Coanty A^rnullural Sockly-both of thafl
laadan of the DeatecrAcy. booia alwfl Mara Ind,

xml | txt