OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, September 27, 1860, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1860-09-27/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V01- XX.JV?- 6.061.
NEW-YORK, THURSDAY, BKPTKJIBBB 27, 18(30.
PRICE TWO CEJVT8.
TH_ tfEW-YOKK TRIBUKEa
__? RtR.TORR DAll.1 THBBA1-B
M BVR-JRlxKD RVRRV MoBNlNG -ND EVfcVNINO
r-B?AVI BxtlBTTEIt)
PPIHUMC assihTaTIOB,
8* a? TW.HrBB *. iu.'"*' ooajtaa ... aaaaao aaa ba-bdob
???, orrtHiiTB tbb eivf ball,
areat la ?7t4y B*hee-1n*rt at 194 eeota per week Maat
t p,t i? ,,?-in a advaaa* ? 4?8fr??4i 'a-mtb*
Bprnoi Nctute.
Bt--.- \ ork Vaaaa Mfo". Chriatian Aaaeclation.
JO_N B. OOUOH,
Ihe Kadneat Tempeninoe Advocat*,
Wn *Wlt-er Ua tnt iectura, after an abienc. of three yeara iu
Europe, at the
COOPER 1N8TITUTE,
MONDAY, OCTOBER, 1,
At 8 o'<xoca, r a.
Ab addreaa of weicaoie wiU be made by.
riv. t. l. otrauoL
_f Oardi of Admitttoi, 96 ceuta ?a h. To be h d at Roab
taaVa, Mo. 10 A.ior Houae, Lo. kwood't, No.411, Randolpb'a, No.
B?t, aid tht. Room. M tb* Aaeovlatiun. Ne. V17 llruadwey. Aiao
Mibe deor
t alaaabia C'allaae. -The utxt lerw will begiu on MJN
DAA , i.ci 1.
akaa) exaa-laaUon fer AOMiSSION wiil be held at the tol
laga au PhiliAY, *Bth mit . at Stj o'llook on wbicb day. aiao
at^dvBta aba.it f oa or dehoient at UM>CAociud?og_.iuin?tiou lu
J.b. B*l, and CAudldatee 1 r aduiM_8- *Bj were Coudl.luUBlly
rwattvetl at U.at Uiue. ?ili p.etem tn*u,?.:.e. f, r r. ? la.mn.ti.n
CllJkB hl.Sti jui, l) . ri_deutCoiuaib_CAilrge.
Mwna ef Trmp-ra-ee -Naaaao Irltuion. No 6, Som o
1*_per.i ,-e prtpoae aeOACuliug ttirli u?w tutli at Nu. 14 (Luw'
uOaluaa) t oerv .1 bioikiyri, ou THIRalMY KVr'.M Vi
t'ttii int . aio Kilocktue a.v BifUVr P. O. AV. P. Theodore
L. Cl TL1.R wiu drlne; ao addrea. on the occaiion. MemOeri
mt ihe oi8t i aie lnvll>d to a t i.d
(JEl) HALL, Chairmau of Co-mittee.
" Fmnllt I.eclurea.-TK kTtTtk.N CENTd - a L?e
taie wili tte oejt.rtd 1 H18tThuX.dat) EVENlNci, al I o'el ca,
aai "Vluttr VatMa and t,er P_.il.,.'' hy Mr Ja* 11.811)
lnjNs, iulbe Lertuie R.-uu, attae-ed Ivthe Sohovi uf Mr Johii
MaoMalltB, No. .*? liioadway , ettnuioe to Btlh-*t
The Hecond Kxbiblttoo cl ibe
IOK__fl
HORTICl LTl'RAL
BOC1ETY
I* now orEN a
UtMjE'R BflLDlNU, YONREKS,
aatf wiU ramaln opeu uli IU p m. tnday
Hadaan Novy Ke?ratt_.-The bnt Annaal Regatta of
tba _ud~.nf.aty wiU Uae j.la... on H*'l l KltAV. tne J'Aii luit,
Jraui vpptail* Ihe r.,>. ei. p teidt. liotioken Tbere wul be thee
reaei, Ue tiiet to tt rtatap ,,. Tbe baig* Waabingt m tor Uie
araoa noOaiiou ol U,r lriendt ol tbe uie_D-re, wi.i ,e*?e ta. fo?l
ol t bitatipi.ti it, N. R nt 2) p o. . aoooinpanied by Dod
wotia'a h.i.a
11 the weatb-r erovei unfavorable. the Regatta will take place
aa the fuiioa mg Monda y B j oider
CllAllLEa t. TLTHILL, CominoAora.
BB-njabin f, Brapi. Se.rettry
*?:. I>. JUoraaa l.taht Artillery.-A weeUug of thi.
C-C'B pBA.) B,l,ltA, tr.UH.VO 1.1, illlte. .... M< tr. pOllU.i RuO.li..
tn Tbia Jt-V l.MNl. at h v co * Meinbeia vt ill ue piuirtoai.
8. BAhcKLii, CnuruiAu.
Johb Pox, riaeretary pro tem.
Matt'a ( hrmlral Poruade.-Thia aduibrable prepua
iBlia i nm i lii nm ui itlii.ieia, Bowevrr gi*y, lo aaauuie a
e_k, ilib 88888. Peiao ?? tt buae b-ii bave becooie Preiattuiely
&tmy abotiAd al oace uae thi* Pou-ad., aud b.ve it raator, d tu i.i
eraguaal baaki. Pil.e .5 aud Mt c ut* per botlle. tijlil evcrv
?b.?t, aud by Pt-NKULU, PARht.K a MoVVKR, No. U
Batkniau -at-_ _
The Very Beat
MBTHUD V? UAiNUlNli VA1NUOVV-8HADE8.
__-n>a< h.v> Patent. V\ M. CLEV ELAND,
No. 678 KioMttvay.
thi iiki BBBB
8ELP AENULATINO BPRINO BEDS.
Ta?AB'a IVvia-T. MI-L8 k Co.,
No S78 Broadway
1-B.rwiftb, Piaatera, and Itealrr. lo Aarricaltural
I_tpiru.enia, raeeda, kc . ?nli h id a large a.aoituieut al Na,
ba aeaej mX, ^t? k?ak j.uin maituk.
TW Prtntlng-Houee ot the Tnlied 8tatea.
rai.NTi.Mt aaa th. bbbm a?bp_mBi
GEOKQE F. NJtSBlTT *Co.,
6-BTBBkAl JllH PaiMTKHI,
Mt?aa biK.a Mam r., ir kbbi,
RraTiaaaaa, vvn. lk..m_ .*>t> Rbtail,
1_TH. ttkAih!' 1'KlNTrKa A.ND E.tOKAVBBl,
CiHl. MA.NltAlTI klkt,
c ,,i eaeei ai k E.m.kaVBhe OD Pbintbhh,
l.tltl. PB Ma.NL KAllt BBIi",
>l>8 l l 1 A.S1" ColAtK IKIMBK*.
Hea 146, )e"7 li| .,,di7. i- _ -. aud li) Pi .r-.t , New-Vork.
Mxrt* Ji.t laiu. d tne beat t'urtra U A th - aev.rai C andidalii la
Puikiniuil Vior Preaident tt>. iiivite ord r- fr. n aii p*r i of
thia- eeunti) 'ar Prtuiiug uf evrrj doacripUon lor ihe Paii Ca_
*#, .a 11?ril
^^ bPLEN' ID BANNPJRS ON CANVA8
ban*:*'-i.ely o^cbtrB and varniahtd. auit.o.e for Club-Roon.i
Mi fivteiaiaui, are very BttiacUtn._
"flkiel-n'B
lMTKftVKI) RILI.IAKD T.ABLE8
Aua t i.ini,it_i-.i. CUrhiona.
VA> bet to iuforn. ir- | bd tliat m lutur-we will make I
rad-.tic: .1 inun anM ' i' ."?' ta. :e? fsl all ' A.h ord-ra, tti.i.
?itkAl l>. tie luttJ. Ihe UitUbie*. uianulAct .reii at Wa .i/*t-l
paawSapalaa. W.La.N i i.tLLENDEB.
Flated Tea Meta, ti Pleeea lor gdO -Si.-ue new
itt ra t.r\ ri. b ib,i -K I.t bpatOsafW v-2o. u-iaily aold for
*? A ^eneia. i...r uiei.t ol i:ur fLATKU vv.i aE. at eq _ll?
kow piM-A. ?t the ^.d UBi d (-(' veurt in i-ue pl* e) of LL'lKB
bABl. No*- 4iua * Our u.g -hp
jf-emch'B t'elebratrd ( onlral Waahiap rlarhioe,
LNEUlJtXEU A_M> LMVlRrAMBABlaB!
eKHB'..NLV 1?> llOLL.lltr.
Dmy t Nu. 4lH Broadway, ooruer B i'anal-at.
Age-.c avai.ted ln aii pa t* of ibe L i.u d ritatea
AK.1D KoK A CIKi fLAB.
AAdreai Box No 8L8W po*t.,tt..-e. .Nevt A o:k Ciiy.
f A a rRRJM ii
Jpoliiical ivToiiccR.
I i'1'i'i-r InHtltute.
TkeUon IHAltltt-i a nl*. v i-.?B wl P-unijivanla, ind the
Hoa bCTLtBU NubLE. Lnut-i.ov. oi VAhc tuiii.-wul *d
dat*. the BBhlle tt ,V? K ra at Ibe c-ooprr In.titr.a ou
^^ TIll KHllAi P.v.MMi. Bapt 95,
At 7i o'ciock,
OU THE POLKY Of UIE Rh.Pt BLiCAN PVRTY.
fchiiRO* UPDMIE, 1 Comudileeef
jOt'.s a ? i-KaI. Arr>ni^uriiU> of
JuliN Al'eTIN BTEVEN8. Ja , I ibe
HiRaM B/tRN.t.1. 1 _ Repflican
blAiK a> IhAl'tR, Ceuirei l anpaign
DAA IU DLULRi rlf.Ll), _ ) _CtaO._
B BB ABABI liKAIn.' ABTEKa, /
No. 118 Brcadway. N. A .. ?? P' n UM |
To the Wlde-Awahea ot Ibe UBited PAUktea.-ion
man ra-attat tl uLl* lLtf itBO U> pa' HillWlr LU B
mm ***?___ t,ATiJ.SAL lttMuNSTRATlON
RPPl BLICAN WIDKAWAKbs.
whfcb WiU 1*1' P'Ale 0J tbe P.v ENIN J of
a'EUNEBttAY, tbeid da> ol (tctoti-r uext. lu tnit ci'.y
Airauieaieula oi an extiaoidluary ?nd unpiecedeuttd ch*i. 7er
will t. u,ade, jo rendei il tb. ar.-ate.l Poliocal iJeuiouit-al. in
Uial li.? tver o. cnrr.d in ibe 1 nitvd 3:.te., the pmg.a i.i ,-? of
wbnbwHbe8i.il. i.d rd pnbac.t oo Moud.j Ucl-bt-r 1, thioagb
tbr Ket.i.b.1 aujourual*. .
r.ve, j lati.tt lui rtacbing tiie city will be preaeattd, by ItaU
raadi *ud utber cOLVeyauci, at ;edui*l prlcea-at ax.-.uiiun
it it flalad ibat 8ut>i at a di.tance, and Conntiei iu thd.
Blatr al. id .BAb n. i-i.e-. lU.1 in U.e pureant by * uni'jrai.-d
dr.|.l."i. vtltt. B l .ia.nuti.dai t
ll I. u i.ttaii itiai '.!.? ( b?.ruiaa of thli C-nuodttee tbo . 1 he
lclwo.ro al tn.'eariiett day. tbe iuUutiona of tucb deleBaiioua
atdCoaptliiti to pa-ti. ipale u. tbe t,ar>de a:.d tbe t.uie -bey
wu aftibabij .,rlte ? araet that h8caal_f?i?tba linad M*r
ab LW J K " :?'t vv?/d' lu u-e ?* t,v** tbeirpoaiti.ua
aitig .oileii. ln tbe pr eaaaka, a wel: - la pariutt ariaap*
c.iU loi tceir paepa laeepRlO *'. Um Railroad Depou aud
bt*-*u,boa 1?udiigt tt/b* perr.ted
O_rr.u,iol Itienty auo tne pacci of farmlng tbe diferent
eutditu.i<,ii Aiii.rL U unuiber, wiil te p.intel and d.rtilbuted
txilhe wuutbiiti laol Ibe vliiling C^u.p_let, ..'lOwlug th- ex?ct
BfM.' Ill lAVeiU tA> 10'ii, 01.
?pv. tateiu MaKi;N 01LLE8PIE Cbairuian.
Puat-Wth.e box No. 4,368.
FRANCIS J Tl'CKER, daci.-uiy.
WILLIaiM CaBUMjR,
HA.MLIN B.^Iji "? Iv,
lhA.SK I. WBITE. _
S I8ILA.S B Itl 'It Hf.R.Pre.. IV. A. Oaa. Bcm.,
: ,J 11 HOMAilT VVAIvl) (,r....d Marabal,
mi LWlil E clAVl'T. MaiiuJ,
T|i,B. POR1LEV M_.b*J,
C UitORdl h. VAN BRI NT. Martbal.
Comiuitlee o' Air?iiferueati.
WiraAwAEE Hbak Ui aktak-. 1
btiM, idAi.a., i' ? Orrn a, t%o oisuroadwiy. >
New Vork.Mpt if'-ta 1 P* )
P?perla) Order. No. 5. '1 be Ca_?a_Maaa oi -.be ae
vei.l Wive A-.. i (- . f t ? ' itj and Connty
fork a ?? ball I j :. ^ ... ed f at'A i d a mreting of ibe HiJAKU
OP (itt'Kthh tt the , ?? . kl uraid Mar.bti to.t
<Tl!l hhlAt'. i ? v in i thetltl i?.t. ior tt?-p ,rpo-> ut makug
Bjiaig.ur, ? :,,i tLe N^ti,,.i: L?.. oi tivti'.n Ktriy Coui
baaxcbj ? ,-, .iv> . i^j ? Bj rder ot tmt
Mm?'
_WM.MARTIR QILLEBP1R, Ad
Cm v\ ,i,e AviAtn. HbaHv' tailh-, j
,'l?/aj.
Tbe Hrottklya Irrepreealble Vtidi-Awahen
hatinr tx'.iM'.o a ? ? .. i ,-0 Wtd.Aw.ke
tlubio ti.i'- tbut <it* o'. THI KiOAY i . . ',,.! i, uai.,
tbeu,t_t*rtcf thel 11 l Vlllll. AWAKhd are hrrr',) i. u
fjed to *ai.l..bi> tt tneir rooina iu toli m.l'oiu,?( a|., t ?r?
Ti.nb, Oiova. BM k'. ? ai.d Trowtei. ,g \_ \.. nimj)
\<i at H o io . po Baavj.
By ordei u! te' Comu.a '-n'
' A1.I.AN Kl THI KPORD
IA li.LIAM DAV10BQ .
"_aii*. uoT*T: ift ir: *" ' "asu
Plr I I, -V ?? '?? N" ''
'ooit- TI.I8(Tbur*d8,)l
A ? ?
hcy. indie t:..rb*.fulatui.ddi:ce. JOBEPH K
H.-r..i.d VAnrd Wlda* twahea.-'
?,u..t.dl*..ttr.d..l.e-tl.g' ri^'il '"-"'? ?
_?-> hep- rt. atth A
"maete-nib Ward UepabliiaD .Nijmiimlioii. ro
A?e.?bi>, .. W'b "i
JAM_ei Mcltu.-Atil.
" " I.t* r rr v Wlde-Awakea."- Memben. f th. 0.
pa) v and all frienda of blr.rola ar.a ll.aTin wt.hli.i to jotn
lequeit.d o attend pnccually. at Libe-ty Hall 39d r_. a?'
?v , TUia PvKNlNO, 9-thiitt at7, o'clo k. lor tbe |
-.-vir.irei.ih Ward \V Ide- twaRea.-Yen *~ ri*r*bv
Bot lied t. . 11 ui a No. lb? Ea*t Uouat ,u it. HllS ~v_4
1NO. at 7 a'ciock, for bnilnee. and p rade tbrongh the W arl
RORKRT a. MAlRt-r.^aptalii.
PaAltci* M Bbith, Ordeily Baigeant._
?*m
a'e
aearTth
i pirpoee
of ;i.-fta,o?.c*ra,Mdford.iIL gg^fag^ g^,
fterky Ma?talB Kepublican Club of KJaos
( annty.-'lle r.XEiUTIVE BO-Rb win ..?et at rt*-id
?Atar t ? c-r. Kollot aud Oraoge lit , Brooklyn, ou laVDRR
liAt iVEMNOat 71 o'ciock. _,___-_-. ?...
B. V. Mt'DOETT, Pr.tid. t
WiLLiaa W. Oix i>ku h. Seciitary.
The Maeteenth Ward \v Ide-Awake Club will
-. .rt at tbe \V igwoiu coruer 31 av aud t*Jtii-it . rtlirJ.lb-i'i
d?>) EAENINO, Sept P\ ?t 74 o'ciock, for dril aod to make
pn paialioui for Ibe parade on tne fd ? f Oc'-ob r
v ^ ' N. H BAB 0(7K J'.Capt
K. E. BaTEMAN, Pie.'i.
Wb B. Ro< kwbu, Orderly._
TWBBttetB WartTKepabUraB Abbbm latlen.-A nm
8i m?i.ib> ii eetu.g if li,i. Ataoeiatinu wili ba h-ld *t T irne' a
Hali.No. li? VVtet 3?;lb-rt . TH1S (TBureday) EVEN1NO K?
ocicek. The Rtpubli.-ani ol tbe W?id tre reooe.t--dU> Uiead.
AVM. R. 8TEWART Prealdeut
JmAEPB GrTBAW, X B_.T-.liri*-.
j?h.n v. o_um kt, I Raaiiwia _^
NiDrieraih W ard. -The I-*lag.te* f the XVith A.a-m
Mt llitnct *ie nqueit-d to aeei al tor !_*)? dein Hwtel, eor
fr?d-tv ax.d?ttb-.t, on THI8 (Tburtdey l EVEMN"*, Srpt
27th in.t _N. P ANHERiON. I btlrroan.
lourifeiiih Ward Wlde-Aw.-kea.-There wiU he a
rtguiar n.t.iUgof the XIV tb Waid Wldt-Awak. a at tneir htal
quarttri. No. _ Brocu.e-it, 1HI8 (Tburacay) EVeNINo)
2 tb In.t Aii ,'tt'?.-M ol the Ward in fa?or ol lha rlectl ... of
Lhn-oln tnd liarnln are inviled to bejpr??eot. Tbere wl I he a
leaular nitellugul thia Club ou every THI RaDaV EVENING.
ROBERT 1RVVIN, Captala.
VA a Pi.it, Orderly Bergeaal.
Hoath Hrnokbn Wipvvnm, foort *t. np^*it* Oooglar
?t Juei._.etiu?tev.iy TtU'RBUAA EV ENi.?? A. Oaht, Y
HAlL *?q , will be the .peaker for Tb radav Even'ug, thtpt
17. Seata reaeived for ladlea. Tte lil, Wide-Awak-i
of New York (Captnin bunre) have arcp-.-d an iuvl
Ia.Ii-n to be pieaent Col Hrl.tow. dealre* the " Utnjt*?
?Iblei" to 88 at the Wigwam at p.eoi-ely "g o'cunt top-epue
'or Ui. rtwpti.nof tber gne.ti At tbe cl *e ol t_? aeeting
tli.re wiU he a graxd torcblight pr. oeailon. The Praine
bongiter. V.UJ be preaent ^ __ _.-^|?
L W. MrBKAT 1 g^^^,
llAAC L. MlIIBH 5 _
NatioDHl \V ide-Awnke-, Atientlon !-Every mexe
b.r o< li la ua*( .'Uliou ia r, qi.-aU-J lo atteud me oieetuit <or d'iU
axdothei purpwi, V be beld riils liLnradat) tVENIN J, at
tteli rocn.t Moyv.aar.t Ir.-ttote No ii?l rlr adway aa b lai ora*
ol iuipoitaiic* will be t'an.aited. C. V AN ODEN, Capaio.
t b-r.-i.MM-. ordtrly.
a*BBBTteBl MaaaaoBan- cHAi.LENOE.-Tb. Co_miw*e
aiptini.o by tbr Rtpumi. an i>ntr?l i-a^palxn t'lab t > carry
Into ebe^t tie acUou of tbe Clob at i:i laat mee,tiug for uior*
thoiobgtily piAW-ntlng tbe 18*1 ebleot* aud prlncip ea ol tne Re
puMican pertv to the citiaen* of New Y.ra wbo are |a8BBBBd
ui attei d RepubliCAii meethig* or t > ie*d llepjblljtn aoouiuentt,
bave ieler,.a 'rou, a large uoniber of uauiri ibe fulluwuig:
ww tlRTIB NOYKfl. THOS. B VAN BUdEN,
E D>L*K1EI.D RM1TH, JAMEa PAIRMtN,
JAMP8 t bRIOOB, NTt WAltr U VV-OOOKORD,
JOHN UlACRENBrSU, HORA-t. (iREELEY,
OEO. W. CLRTlS
?>ch one of tbe above rei Uen,en boidt hlinaelf iu readineai to
oV'i.w b pnb'ic with genUtmen of oppoaite paiUea the letaUug
p. UII.-B quiitiom of tke ronnt.y
Tbe mcde of cvbducUig tbe debataa, aa to tbe place, order aud
time of ipeak'ng. to be delennlned in advance o' tb^ me?ti ig of
wbicb tbe Mnderaloi aball ba cboeen by tbe Co?uiittee tnd the
cppnaing apeakera.
All eouinnuiicaitoni alll be addreaied to the Coiuaiittee, at
aeadqoarUB ol the Clnb, No. 7P* Mroadway.
^ FRANC18 (i. YOl'.NO, )
AVM Ll PRY, ; CoiuiiiUlee.
BVptemherS, 18t0._J. A. 8TBVEN8. 5
Pireworb.! Flreworh! Torrbea! tVe.
Poutical aeetinga aud Proceaai ua will be luppded with
EUOE 8 clibralrd
PIREAVORKS AND PATENT TORCHE8
Bt ???tij reduced pricea W holeiale dra'an m Klreworki are
In.iied to call,
W. J. 8YMH k BRO , No 8h0 Bro*dway
Wlde?Awakea, Aiteatlonl-We *>e uo- uiaki.g iha
reguiar l oinpa** Hwhigli a-I'-'icn, tbe Red Wbli" aud Blae
Ti.r-ih Finrer Lante na, Tianiparencle* aMOelafM bala*aa
Capa and i opea, aod everytbing requ .ite for a A'ide Awaae o.t
bt/CaU .udVa CEVVI4A ' o , Mu. 9--0 ftwrl-rt
FaBtteal Baaaera. Traaaparenele.. and Flapa
made at tb- ihonrkt i oti e (Ton-mttt-e. wm ba 1 rv*r?i|y d-.!t
with BtTYLKR'8 Old SUnd. No. VA Bowery, corner Iltiittin
Ta Polltiral C'laba.?LANTEBN8-of all kind?. ihape*,
?in t a: * . ...r? in'li'i Miaaa or ( opper, furulthtid ?t abort n>
tlce. Aiao Rl BY BANNEft LANTKRNS to be*d puadea.
ManBia-lurrd and loi aale by WELL8 a A'kMAM
No _i Peal it , N Y.
&txx> *fjnnlirannn0.
q-^HK CKEAT JOrilN.VL OF THE DAY
WIU be readv
THI8 MORNINO.
THE NKW-YOitK vvi;i;kly.
,TQE BE8T STOPiY AND fiKF.TCD PAPER PL'BLISUED )
Contelnxgfortycolo?niofchaiceor^itilr.-Adlngniatter, wilt
ten expraitly for tt, by lome of the beit Arr.er1-_ writert of the
diy. Amoug iU toutenti will be foood tbe .ecoad lmtaliinent of
THE HEBMIT OF THE OTTAWAj
Or,
THK PiECHET DEtiTROYER.
BY JAMT.S RK.YNOLDH.
THK MANIAC SPY.
BY HARRY BAZBLv
THE SCTCIDE.
BYANNARAYMOND.
TIIE DOCTOICS JLABT COUBT8IIIP.
BY 1NEZ Bt TTERS.
DUDXaEY OBAHAM.
BY MOLLY MYRTLK.
JONE8 ANl> THB BOBBEBBa
BY HAZEL ORKENE.
A BORDEB HEBOINEa
Bi hOWARU EhLIS,
Autbor of " 8e_ JoneA"
ToKtiker with *even beMitifm I'oem., bf oor cholce coutrlbu
tora. Biiil>-lUdiifereBtdepartiiifiiU. Sacbaalti
KNOWLEUOE BOX.
MIIiTHPLl. M0R8ELS.
PLEA8AN1 PARAORAPHS.
AN8W -EllSTOCORREHPON-HENT.-.
ITEMS 01 INTERE8T.
EDITORIALS, eto., etc
The great beatrty ti tha above iD?r*rtmeiiU BR they a-a
OIIIUINAI., tvery i:em wrltt-n e.pe-laJly lor
THE NEW'YOBK WEEKJ-T.
Week arter next will be conoiit nced
Mri. MARYA DENl.^ONrt
brautifiilitory:
11AIN1 ll';
<?r,
THE MYt-Tl.RlU' IRBUB6BB
Mn. RBB H. BTEl?UM
bahaeaBBjai aMaBanaRyaa Bnaeeeaejafkn hnaBBl
atorlea
N \ \\ \ OBR wi i:kiv.
POR 'Atl. RVl RTWBXRR
MntaaM i^xcopy
S S I s s s
rTfOB INDEPENDENT
OF TB18 WEEK 18 JUST OUf,
Opar.lnt witb a
NEW AND ORIQINAL POEM,
BT
MBS. ELIZABETE BABBETT BBOWNING,
Enthled
"BUMMINO UP IN ITALY."
" Ueeribed to InwUigent I'ubli t Oat of If
Ihla ia oDeef tbe moat terae, traphl-. and orlrinal rontribu
tion wbl.-h Mra. Brawidng btt ever made to THE INDK
PKNDl.NT, to wboae eolauma ib? it a Speeial CoLtrlbntor.
"THK FIRBT STKP A8TRAY,"
An adrxilrabla Artlcie, b*
REV. BTEPHEN H. TYNG, D. D.,
Wbifb co jocog man ean read witbout belng made tb?
bettar for K,
"FREE SOIL,"
BT
I3AYARD TAYLOR.
Not a politi. V. diacnavdon. aa oue mitbt itrpp*te from tba title,
but an b.-.-ouul ol tbe aolbor't fartu tmnu; the Peiio.ylranU
Uaakrra, and aa autounceo,. nt tbat lt ahall be K-ee Suli for ail
tiiafil.-i.di. ard for ail tha world?abut out on'y aaaiiiat aacb M
ahall flafll theoiielTea peraonaily refened to Lo the aign on tbe
tale po.t " No iioraa AdiulUeo Il.-re."
"TIIK 6TRUOGLE OF 18430,"
A i.iaphic Politkal Arttle, by
HORACE OKEELEY,
Harint rvJVreiira totbr preaent Preitaentlal ttruggle, and going
at ttraixht to ibe point at uaue aa au arrow to a target.
"JOHN B. GOUGH AND TIIE TEMPEBANCE
BEKOBMATION."
lil.V. T1IEODOKE L. fUYLKR,
Orring aoma amotlng ln, H. cu of Mr. Clui ?,n> ontorlcal lout
thioogb England aud Bootiand.
A bElLMON,
?T
REV. HENRY WARD BEECHER.
Froin tbettxt, "Maygrowap Into Him tn aU thlngt, which
u Ibe bead, eren Cbilat." Tfaii teroioB wat preached ou tha
occaaion ol tbe laat comniiiBiou ln Plymoath Cnurch.
"TIIE FEAR OF MAN,"
An arti le pertlnent to tb.- tiu.et, wlth lTuatrar.ire lookk-utt,
BJ
REV. LEMUEL ?RORVENOE,
Of Ponifrot, t'onn.
"A POET TO A PROPHET,"
BelBg a arup from ai, albuin, addreaaed to tae Re*. Dr.
Caaarvaa, by
JOHN O. WHITTIER.
APotm,
"TO C1IARL.EH Sl'.MNER."
A DAL'OUTER OP ROWLAN'D H1LL.
" A WOBI) FOB TBE GOYEB-VOB S EAB3;
OK,
PETER TITE1.MANN RA18KD KROtf THE DEAD,"
Belcg an arcoant of a Modem Juq-diitioti arflatafl Kort* Mlie
uf Nrw-aork,
HT
THEOliORE TILTON.
"A HI8TORV <>F THE AttEKICAN BOMI
MlaaflOaVUtl lOCUtfY. '
Jrou lt. origib h a Nrwburyport Suge-, o&rh, Tnlrtj brr
year. a*c.
RBV. NATIIAMKL BOUTON, L>. L> ,
Of toucord, N. 11.
A ptte of Interr-atir." Rt-aVJii.i for tbe rawi'T. and a-j-eoltllj
for tbe ( MlaiBB. taiiren in tb- I.NDKPENUh.Nf erery w--k.
Tb? FdltriUl Department baa IU naual Yari-ty of able ar J
tl*a, op?-nii,? thia a.'l witb a leadrr on
"IHE IMTAR1AN E8TIM4.TE OK THF.ODORE PAR
KEIl."
THK INDF.I'ENI'FAT la publiah-d .very IBTJR1DA1
MORNINO, ai?i ia furniari?d for Two Dollart a y*?r, Oj call.
tn a.i p, laout ruldiug out of NewVoik and Brooklyn. To per
ll,D. re.idna Ui .ItLer of tbeae citlea it ia tej..fd a l ir
dooiaby tairiera, at Two Do.lart aud a H*X Addreaa ail b-t
'".it?si;ill Jl. BIOHARDfli FbIIbbbt,
No S B.-ekman at., New-York
Baa ineu copiea aent gralultooaly to any adlieaa.
BOR sai.k HY BRtVfl aMK.ntb.
rpITE liOBBlN BOY :
THE GrOVERNOB.
LET rOOB B0Y8 REAU T11IS BOOK.
It ii the tru* life rf a aoor bor wbo ilirted at tba rery foot cf
LV ladder, oLly a Bi.lxnu Boy'iu tbe lactory, wiih no natanal
ad%ai.l?ge., l<. ai boo liix eacept a f?w teaia ol rery .ail, i bl.d
Bood Y.t l*J a ati'iig . ali ai,d l.roi pri, ciple, witb oooata^t tp
p.i atlon iu tbe few apare bouia ae gal BB fmiu Iboae aaually de
vot. 0 l ? a e*p ai.d bia uieala, l.e Laa a q .ired not ouly Bfl 0 MBB
tu a powei ol oratory n^t ofieu a,irp*a?ed?tbat maBrl UJe Mai,
Ui" , o ire ol tbe peoi.le, tb. ir (lov.rn ir
I. la a bo- k fuh of lut.raatiiig lu.idei.t* that f'Tfljaevery boy a
iif.? |fl 1 td hii Itoi.biea. bl. li-IU aa al' boya btre.
(har le Htone, bttpl ymate ai.d in la at-- fit?nd u uow BM o!
Ihe ui. ,t popmar aa.tta ol oue ol ilie o.o?'. BflaWMflN a.lhai.,
ih.. . 0'iiiry He aia.. I'ated iu life aa a axx.r BoCiu Boy.
'Vbo book ia wiitten in tbe Rev Mr W?. M Tbay.r i ? it
attra i.eatjle, aud UiuaUat.d by bil.inti. lt U a larg-. book
for tbe
Pi i.-e, ni.iy "5 (Vnta.
Oc.d t\f-v.U war.tad f^r lorihtin not takeB.
J. E. TII.TON t Co , Pol-llabera,
No it^( *A'aaniurtonai, Boaton.
ihimij Baimaa N-,? iia.oi.
TfAMMOND" NEW MEUICAL BOOK.
HAMMDNDONNEKVOUSDIimiilTV
PRU | Bl- OKIE, IUYTON tt JONE8. Agenta.
No. n Anu at , N-* ^^rk.
1/ KiGiNN A KELLrOGO
B1.ANK UO<)K MASi FACTI'RERS.
tv I'.dLESALE
HOOKHKLLi.RH ANLi rJIATlONKRS,
Noa l'.laul lli Willlain-at, NeW-Yort.
AQEMT8 WAN'IKD
T'l obtain n'liarHlBBta B'.B
LeOSBINQ'S
PIOTORIAL I-M'.i.n>BOOK OF Tl"
i:i \ OLUTION.
Ir. Two \ olnoiea Ri.<al ii, Uv... . mt -luli.t af*ird of
I..500 t\tirti ANI)
1,100 BJ.Ai liai 1. K.i.l SIKAI'IONS.
Th . ?t.'k ail.b. BULO i \( l.i'Hi .'d.i Hi 40CBJTa,tt
,., |, rf wh na aaeclal Ulttrtcl *>. Ibegi-u R.r-tuJ-'
?,,,.,! Apl i 'Bat aboald aaaaa tflfl ciuattr* Uiey *o .Id ,-i'
lar J-or (ull uaiUCula a. addr-.a
' HAKI'KR k BROTHP-RH N.w Yora.
TtJtW MUHIC.
JJj Vdi AL ANI) INHTIII'MP.NTAI.,
Aa'Bf
linpoited li..niedlaU'.y ou PuLllea'l >o,
by Wr.rl-a k al.LEN,
No I Idaloai Hall, Aat? pVana.
tftir NotbUc'i Hacrtd Mstk aad tb**# )-ut.i*tkija.
1
bfortajnt ajjnoijnc_ui_(T.
Ml'.hHUh. RHELDON & Co.,
Na 119 NteSAl'-sTREET,
NEW-YoRK,
Pubfiab thia day.
I.
THE LirE OP
OKOItQE VVA8HINOTON.
BV
EDWARP EVERETT. LLD.
lnoneil.no volum*,
TA ith a Bteel-Plata Llkeuci of Mr EVERETT, after the ce*9
i r.-ej Ant by Hiran. Peweri.
Pil.-e, eloUi, 01; tbeep. #lin, balf-ealf. 09
RPATl THE NOTICES:
From Tte New York Obierver.
"Tbe Hfeof WatblngUn by Ede-ard EveiettU the book of
tbe diy , a dooJecimi volunie ln the br'trvlr of tbe g-e.t-.t
Au'r tc-nibetorician It . ooibln. t all ibe elegance and p wer
ol Mr Everelt'i fainooi oratl n witn a fnli biograpnlcAi .ne-oir,
aud docBuienti cf great .alue Bever befjre pub lahed. Mr
ptei.t luperf rnied a g-eat invio* V) hit eo lutiy and th*
at. ill by n.atin.- thia volooie It ib..uld be in every boo-e iu
tie lui.a ai.d it will natutally be the i-bool book out of wbi.-h
onr rhild en wiil ieam tbe hfe and chara. t?r of ihe f?ther of hit
couaUy "
Fom Tbe New York Examioer.
' It wiU donbU-.i, ai it .hoi d, bnd tt. wa luto every honae
hnld ii'he p pilA' embtdlmei t of WaAhuigVn. and b. aee-i
aHkelathe cttiy hhraiy. lur ounded by thuueaudi of otber
vilbor. .nd < ii tne hi uib * niBLtet, where in oooo-rtloo witb
tb* blble ai.d Pllgriui'i Pr greia, il wm form tbe ectire r.ock af
faa.Uy reiding "
From Tbe N Y. fbroniele.
" Rottb*lif*of WaAbiugton for tbe people?tbe book whiob
la t* i.e purcha**d ar.d read by ' tbe o.ilnon'?wmcb i. to be
louid in tbe .cauly lijiao of ibe bunibleit ei ixen wbi, b U to
?:nd witb a few weti-worn ouoip?iona op u the rude on
paitted .h.lf beiide tie old cltck-f.om whi:h rural Jibn U to
,p?li *ul bli fci.l leaaom of patrlnlliin, aud fariner 8_lth ll lo
take. beit lo bli newipaper and hia n inl.ter, aa bit aafeit bia
Un t' xt-bo. k and gnide - it it emioently fatting t? iacb a Ufe
o'Wa-hu.g'on ibobld be wiltten bv me wbo, more vban a iy
Utii-g AnierV-an, haa uuited to a itateamanablp, ,-le*r-?'*hted
and i ..n.pr.brbil-.r. tbe rareat cul.are of tbe acholar and tbe
_a_"
II.
L.IFK AND LETTER8
OP
MKH. l-'.MILY C. .TUDSON,
IPANNY KORHESTEtt),
Third Wife of tbe Rev. Aeoniram Jadaon U. U . Mii.ionary to
Burnah.
By AC KEMtRICK,
Prif Mor of Uie.k in tbe Pulvenity of Roch.-.ter.
I vol, Uu.o . wilhaBteel P-te Likeu.-i* of Mr>. Jadton.
Pii-e Ol 95.
From Tbe N V. Examlner.
" It Ia, from 6r.t to iurt tbe hiatory of agenoine hutiiau li'e
at dev.loptd iu tiie rhiidhcid youth and rip-r ye*r. of a aiagu
U.'ij gifV d v. mao ; and a bivtory ao well t- itl, wtthal, a* C. p >e
a..! Ue captlvatuig poeer of a well-wrought i i > ?..''?? It will
i-.i.d Ui way to teni ..f thouaandt - I homei, 11 tell li. Uuthf .1 aud
eloqurbt lale ol coi filcta aod nlua>ph. . and 11 impart new cou
i-p'tonaol tbe gracei wbich ad rued ai.d tbe prn.ciplei wbi :li
to.ert.-d . . I arai-'er wboae ' delicite and beautlfal ginlua' wou
UA. adnibail-jn of the momt eublvated u l-.d- "
Prom The N. Y. ludepondent.
' Hn oit every reatkraiil ttrttturntothe ahapt'rentltled 'Tb*
l.rtiotMl ' rxpeeiiug to Bnd k ru. thiug tt gratlf' ccrioaity or t')
jiittlf- previ.L. critium. but te wiil fiud iha.e inch laiutly
puiity auch l hriatian courteay, inch de.i- mU- attrclion bletjdinrf
? ltb io- b tpilgbtly grac 8, ?u :li war_ d.votton mch earneat o u
i-cration to iii.'a great wi ra. Uiai b* wi'l **y at one, thit nan
? td til. woman wele ordaloed of Ood to be uuitrd in eacb otber
?ud for tbat work tn wbich >he .pecl.it,-. of tech eubaoted tbe
ua. Iulu.il aud blet-rdn.il of both Wboever reada tba-. chipt-r
wili hi.d l.in.ai.if lo tne . eiew e of a Love to rebnrd. i, BBaWd.
to ei. tating. th.t he will fe.-l that the ui(.?lmarv rauie received
tben ia tht h. un.gr of earth'i beit and pari at gift. '
III.
LOVE AND l'ENALTY;
ETERNAL PLNIdHMENr CON81STKNT WITH THE
PAlHERHOOU OF I...I)
By J. P Tmobpio.n, ll D , Patlor of the liroidwav Tabernaele.
1 v 1 Itiriio. Prk* 75 centt
Tblt v.iuii.e , onlaiui a i.-ri-a of i.e, tur.i opon the Corjltlta
tiot oi tbe BbBHO Alu.J tne Curte of Llirlue Pruvidence, ai d
the Uecura luui i f rtcnpture ni piovi g tha lact of ktetr bution :
aud tbr a,.u,,,r ibowt the Cun iatency mtWotttt Puiiiahiuent
? itb Ibe Path-il> i barecter of Ood Tbe Iumiortality of ibe
btibl, ihe que.UoLi of alu'.nre Probaliou Bnd 0 Anuibi atlon. are
lepantely di., u.M 1 he voluo.e ii bated upon the u. .1 recenl
irquiriea and dltc nloni in tbia ixiterettiag beld.
foi Mle by all bobaavhatri. _
PHOTOGRAriMC ALBUBfl
1 PoR CARD POATRAPfB.
A ipiendid ataoitmeiit luit received from Paria,
' by E. ANTHONV,
Ho 90. Brovdway.
Sole Agent in Ameilca ni K R. GR MEL.
Every tn .*ii g-K?,. .u ne.-dt a PiloTO JR ll'.-lli' Al.lii'M
to pie. rve ihe PulUaita ol Irlendi
(AaO POKTRAIT8
Of rearly 400 tmlnebt p aropeaQi, lucludiug Garibaldi, Napo
ieon, Eugeine, Piil..- uf V\ ah-a, kc. -c.
A .aif-e vatiety ol' uew 8iereoac*t.ic V lewi, Aic*ri':an and for
E. ANTH01Y,
No 54)1 Broadway,
Tbr. * dvori toiith of Hl. Mchoiaa HuteL
NEW I.AW BOOS&
J^^T Pl BL18HED
AAiiAKTON k B'TlLLE 8 A.MEKK AN MEDKAL
JthlaPal Itr.MJE
A Treadie on Medleal lurt.piude ice. adipted ti the uae ef
ibe Po, ? t.ioi t cf Law and Medicine io Ibe I uit-d btavi Hy
riearla TAbirtia et.i, iu bor a MA?Mtlea. (iiaii"ai Laat"
' I'rt. rileiti of lndi.-tni.-ii t ' Ir. aud klorelun Stille M I)
I I.e u ttX al put n ti.'-d aud . oriecte.l vt ita nuo-'-r M a Idm >u..
B> Aitr.dStilie, M. D BaMad EdiUim 1 voi. Kv j., l.Ucf) pp.
P.ice 0". 50
WHAHTON8 LAW MCTIOR tRY.
A Law Lrii, ou Oi Law ttictiuuary of J jil-uruJence; erpiiin
itig aii the Ttibi.i.al rV?rdiaud Phut-ea empioyed Ui th i ae.eral
dep.itnn l. <rf Engli.h Lsw. li, 1 iding, ai.o. tbe va'lonA Ugti
'li in.. und ln t ou._?r..lil Tiamu, i ,n? tog t.i-r with au Ex
p.aua . r> ... w.-.i n Liteial Trani.atiou of Latiu Msn.i.t ? u
latiitia lkl aihlofl ol tne Aii i-il and Mod-rn tonun-oti
loi. Ita J. J. rt \S !.eii..n e?.j I vol hvj.,7a(Jpp Prlu-.-dou
Ltauii: .1 j I.i t- d p ,er Pilcc only 85 50
Kb.m ihk pRKtti b ?"ihe aiiui Blteiup-ed, tbr .nghout t-ii.
dleA Ijloimat. li e.ailj ai.d ttl.-ctualiy. A avord "ook wben
) ,.- ,il.v '.iloin.ai. i, e.iti.y ai.o eneciuaiiy. a aora->ooa wo-ii
ltci.viar.Iidl u.nrtt ut teai.-b Dy givtug a coiu.-iae untwer to
uie . inii.lt.bg It. poaieiae. a p-C'idar vihua, lor irlio ne la .he
pt, ni. ot tuiiung out a word wberr, ni.teai of bnd' g it. aapU
i.AiOii tbere B . irl.-imce toan.lberp.it "f ihe book outiha ,d
ib.- pia r ri'ler.ed toa.uln dlrnt tne Lq ilrrr .liewb.re, or, per
ihea e di.. lo.e n.iih.r noti,>' or luterpremtloa nor. in la.'t,
aiivlbiiig ion. tn ln< lt, tb. n paiiiuce aeoiuea eauai.trd, aud
p.1 eiei.ii.-elbd.l-dbopee.i-' KA 1 ll HtOTHE.*..
Law n .iktrll.-M, Po'.lliheti and luip.rt.-rt. Pbild-lpiia
IJlilM E OFWALEB r\)_3l_4IT.?FaBdeenB
I tt. e| pia'e Ponr.it oi hia Royal -Igiiueit, BAROR
RaRfRRW from a phutogreph M Mnval of Lonlou
uken at IV indaor by cuu.inand ol Her Alajeity, eapreaaly
l r tbe
ILLUBTRATRD RRWfl o? THE WORLD,
i-ay be bad and wiil b* Baad toanyudliet. lor PIPTERM
i r VIH. ,a-h or tUmpi, pottpaid. Jyil. A. BR<> VN A vJo.,
.".c 11 Hl:..'\el it . licttoli._
ABOOB I.M'osi.MJ IHE FALLACIES OF
I'HYaIOLOj|*>T8 aud the ui,..i ct.r.il t eatuient of
Pbtil, iant ln a jtcial diteaaea, at br.t local, but by D.g a,:t aud
Iu po.fr liea n.ent prt.aliatng tbe t eiv.ai l??teu , aad leavlug
Oo.b u,,:.d _d b^dy BtoUl wirck. P.llietb Edlt on; fib ptgei.
it lilo.t.-allonA. Hy M. LaRMONT, Pari., i-oud.n aod .Ne v
Y ,ik, pBial un atd durgeoo No 047 Btotd nj. up iUUi New
Yo k. Mullrdfrr 8-1 h. LtWRBRCR, No 1 Ve.-yrt. _B8I
H. ua? We . ai.uir a'ltb the otb r paper. ii rec.m ueud ag
llr l.?rn,r,n anc hit w...k "?|C n.ler dn P.tita i'l'll, Uaraiai.
Io. Ratana, Dupatrh, Biat. /..ituog, Nati eai Uemojrat, a.;.
Tmhtebath Ratraa Roa KaAitr.
A lOLlTlCAL TEXT-BOOI
IV POR 1H?0.
1 vol., rloib tmf ..,.??
Compiled by U .ka. b OuBBi.bt ani John F. CLBVBt.ASa.
New Edition, and eularged
AVltb AppAudix, containiug tne toll wmg adiiUoni:
Tie aaahfBt. d V bo_l and Kentucky Hr..,luUoui of P9H and
17 e. wL'.b loim apoit of tl.e Unn .cr tie Nati .ntl PUtlorin^
VaiI.u. Iitr.'t. from v?ii ,oi 8pee:hn of Ibe Hin .^TE
PHEN A DUUG-AR, dci.er.d it va.ioui Uinr., and glrlng
varioui vi.wi ou the lu'jeitof Slavery in tbe Ternturiei, aud
'he p Wrl.t, d d.,tlet nf l OU|tel. la lelatli.ll tberetO
Eiti.. t. fom. tbe Temt nJ Lava f Raai'?Baata for the
pute non .1 Mav.ry ai.d a_M Srrid.im, ard tb* v.-t? ol' tbe
H.r.e ul h?pi.-.nUti.r. by Y.-aa and Nay. on iprojotidou U)
de ar. tui-b Bwa iiull and vold
Tb> l'cini. de, 1J. d hy the Supr. a,, Court In the etie ef Dred
Scotiag . John K A Sand.'oid copled f,o,n ll.w.rd't Reporn.
Tbr wbolr oor pll.ii g a btiefview if Pietl ieiiti .1 Non.l i .l.n:?
and Htctloni, Uicludn g all tbe Natl.ual IMatl .mi ever yet
adopiid Alio, a b tl. ry i i tiie a..uggl? reii?-,-Ai.i< MU'ery iu
tbe Itrilt ne.. alld Of ll.e a;tioU Of I...I g'l*. *. tO .lie KreeJOil
of Ihe I'oblii-Landi. t i,b >h? o'oB u t-ible Sp-?nbet and Let
t.i.oi M-.r. l.li c..!n, Uouglai, K. II. Laat, Seward, P.verett.
llr. ckininig. . II. V . J. bii.on. A ? , ki , ln . tn .' 'b- | -.liout ul'
the diy, aud Rrtnr ? ..I all Pir.ldr. t.al Ele-uoiit _B88 Ir ei.
lo a ?l per copy. 8ent by aail, po.l p-i 1. o rec.-lpt of
iree ll.tl. ri tbdLlubiiupplleii at ra* ol O'lb'per l"). Ti,..t
e.au Addieti THE TRIBUNE, New Yotk.
A NOVFLTY in tbe WORLD of PASHI09.?
J\ l'ana ta-li ?. lii-.itrat. I wti. li a K ^ravtn^. .ml 1,11
r. p.'iti.'i all tha I' e a.l'iK Btylaa for L%*i*tf ...d i'bl..lr.i, .
Iii. t. Ka:! .ui, i,er , ; M?o li.-mermt'i (Jiiater!) R. p ,it a d
MI ror il the I'.i, -nd N.w Aork P'a.11 Bk, now .e-dy a' I f r
ta.e at tn ibe p-'ii'dn- 1 deoota Pi i. r :?, eult. 8*u'. p >.t paid
ou tbr r. ,:.l|.t ..I ') ' il.ti M ?n tteii'b.. Ya tr'y tu .?:r.otl >u,
I.V..i.t V.'.l ... alrd li.'.A!<lKr,">l N> 4"8 tir-.dway. lu
taluat ie la lha I, >,le, |)i. .aui.ke t and l.adiet geu< rally.
1~UY I'llIiKNOLfiliKAh .(OCKNALloi -OJ
10BPB.li.,. (3.,i,bli,.n ,,,. ol ibe Ph ,'ii.>liiri,?l(lr
r it; rbsBiRlabPa la; M-r*i Pl.i ?. pl y ai tb? (tili.a M
A'o.i , oi .1.1. ir.l ln l,i. Iiuiivid'iil 8 a lai aud U'.u.el i.: .iapn'l
l... i..|t wHbBradell K N [t I Pl.rei' \ .,( .1 ( I, .r. t*l
ana hngrai.l.y i ( irev, Phn u..iogi,-al bc* ? r ?? l IHo
liiib) . I , i , ?? i. Ibe Scbo-il , ait-i . 'Ibe T*o i.rtdln; To ''or
ie.p i,)., t.; A 1' .ti i; Bbi l b ,f Paala V W'ell,'. Pbr n,,l .1
ia Muieiiu No iMBn_?av N Y.'IurBahy. Tui. I l .
ni w.ttkennt IlliAlmted Peib.dl.il pubitti'dlii Aaia,l
- 'I Bah 80. 11. tl.e woild trr?tt- g ..ii Phretiologtrul Mdeaee.
Plblith.d.. li. t . lOcla. a Dun.Ser, 0 I a yeir.
POWLEJi a IVE-UJ, Mo. 8<tt iJioadway, N. Y.
rpHE H0U6EH0LD JOURNAL, No. 8.
READY THIB MOBNINO. T1IRP.E CENTS fER COPY.
rpHK FOLLOWING ARE THE CONTENT8
J. tithellv.l'8EHOLU JOL'RNAL (leedy thtt mornlog.)
TALES OF FACT AND FCTION.
'? Doutb* To 8nre; Or, Bni tlug for a Brlde.*' By a
rnifide.tl.Ul.rk. A New Yrrk Story
ku MuL.oi/a iew Tale, " Tbe Carllal* lltlltag*," Contlnaad,
wl'hlicrea.liglitere.t ..... .
In tbe HOI 8EH'>LD JOL'RNAL, No. 1, now ready.
POETRY.
.?.^iaaJtalla'?, By Jot-ph Barber.
? 1 be M. t plix P.rl." By J R Dit.
In tba HOLaEHOLD JOL'RNAL, No. 1, now ready.
BICGKAI'HY.
" Pro'.aaor Ag?atlB," lo tbe ' Cornar for Celabrltlea.''
In tbe HOLoEHOLD JOL'RNAL, No. 2, now raady.
THE DRAMA.
" I dwin Korr?a4 at in A"or"
in the HOL8EHOLD JOURNAL, No. 2, now ready.
M
I'STC. TWO PAGE8.
Bacrrd 8on? flaf " Too Lat*. Too Late,'' by Alfrel T-.nny
Pr,. t Lui-e.te . t' 1 it'and Pub lahed ln L nd..., at KIra
t-hllUnta- |ii.biial< d en'lre ln tbe HOL 8EUOI.il Jtll.'RN A' at
Tbrae ( enla. Now leady.
HI8TORY AND TRAVEL.
- Tha Hnntipg-O.onn ia of th* Oli World.''
? laaaflRRi w't Bl tl.pia.-e'
? Tbe Mod.reTuik '
" Oloilorja Sgi.t froui a Balloon.-*
" Quaan U.i. 'a Time "
" A Brahtn'n't 4iy<-Ui t of hia Country."
" Tbe LI .d an.l Ibe Unicorn."
In tb. liol SKlluLii JOLRNAL, No. 2, new ready.
SCIENCE AND ART.
Va.y n-ereatlui! Afron mlral aod other Sclentiric tabjectt
t o rniu.ioiia to detail here A wbolepag- fnIL
In the IKi! 1*1.11(11.1) J'.M HNAL, No 2, now ready.
EHLiTI AND UTERARY GEMH.
" OtflBa N.rlf.Uou."
" The Mlcruacope."
" A1: Dtata " or Raowledga."
" True and Kalae Oood hreedlng."
" Tbe Newapaper "
" Tbe Telear. pe,' Re , tte
In tbe HtJl 8EHOLD JOL'RNAL, No. I, now ready.
1
EADERS ON Cl'RRENT EVENTS.
?? Aero.Utliu." " Pbralcal rrtiolng."
" tt ha: ri Polltica '" ' fll ho Payi the Taae*.'1
Iu tbe HOL 8EJIOLD JOl'RNAL, No. 2, now ready.
I
_N ADI'IIION TO THE ABOVK THE FOI
A ic-win- U t-re.iii,g aiid vaiuabla ( onteuta will be found io
No 2 ofthe HOI'SKIIOLD JOL'RNaL(iiow re?dy) vu.:
Ot'dei int and Hnrl.'nlt'ire. L aaon in German.
Reiipea for tbe Workabup. Redpe. for the H>uae.
P. etle 1 0< aalp. Ne? Inveotliaa,
I be.. ( broniale. Witand Hoinor
Leaaon ln Prvneb. Jueenlla Departanent.
4c Aniweri to (orr.-ap indeiita.
THE PUBLI8HER8 OF THE HOU8EHOLD
JU RNAL, A. HakTHILI. St Co , No. 20 N .rth Wlditrn
at, New Y, rk. wil. n.ail a i-opy of No. 1 free. to aay adJreaa -or
an* ctber i.i.uiher ou rectipt of a d-rraut ataunp. Sobacription
fll 50 a year.
ME88B& TICKNOR & F1ELDS
_v , PublbhThJiDay:
I.
From Early Sheeta:
tin::gla('iki{8 of the alps.
Ba-iut a N-mtire ? 1 Kxi-uxvIobi aud Aa,*t,t* an acoonot of
the Oritln and PL.-r.. men., ,,f -Haoieia, and an axpoeitioa of the
PujairaJ P.ini-iplea to wbich they are related
By Piof JoBB TlBtBatlA, K R 8.
tt tth Nuui.-roua 111 ..trati ina.
i 12 I o flii 941.
II.
THK ODES OF HORAOB.
AN ENOLISH METRICAL TRaNSLATION.
By Tult 'i.'.i.K MaBTl-a.
1 rol. In Bluaand (J Id Prio 75 nentt.
Mr. Martin'a tiaraUtkn haa bw-u oon m*nd-d aa preeereiiig
more than auy othei- the .pirit tnd grace of tbe oritln tl. lt la
tha mo-t flBcrayflfnl at'.-n.pt ever made ti rander inta Kngllah ti
luln.itabl.- Odei of Horac.-.
For aale by ail Book?eller?.
No. 135 Waihlngton rt , Boaton.
rpHE NEW-VORK WEEKLY.
MRS. MARY A. DENTSON,
THE POPLLAR AITHORES8,
It now entagad in writing a beautiful .St ,ry for
THE BEST 8TORY AND 8KETCH PAPER PUBLI8HED,
THE NEW-YORK WEEKLV,
Entitled
H A U N T E D ;
Ok,
TIIE MYSTERIOL'S 8TRANOHR,
Wbich will ihortly appear.
MR". ANN 8. STEPHENS,
Taa fflflflaaBB AcTHoaait,
Ia alto entated.
VKW MlJPIC.-THLM'Rl'XCE of WALES
ll BCBOTTIBCIL ai'h Llthognpb >f the Prinje, by Tho.
Bake' tbe relehratrd EagflaB l ..inpoaer, price 40 oenta. Alao
thr PRINCE OK WALKd POLKa, by Aug.ittaa CuU, tie cel
ebiaied Oernutn (Jornpoaer. 1 flaaa are a.pe.ioi iriecet for
dancUg. PiiceofPolka 2S centa, plain ; Llthograpbed, 4J ceDt-.
tta.r.o fre*. J iat p.-bliahed by
?URaVCI WATERS, No. i*l Broadway.
I' EAVE8 FROM A BACHEL0Rs BOOK OF
J L1PE. By KR4NCISCOP< LTT
"Mun.prd wtht'ie mi'i ofgeui ia '??| Boiton Poat
" I'ati.'i. tbal will rea. I, tb** bea'tl of ali "- , K il, k-r i .-r.
"W.ip. i. tiearta aid ^peii hii.il luoold wet.' me t' aae le-avea.'
? (Ibe New Y .rkar. Kor aale by bookaellen genetally.
rp6 WTDK-AWAKE CIAJB8.
X Eteiy rVUfl A?ak' I'lub abouid hare '?oplatlrf
THE POLITK Al. TKAT-BOuK
for Kr-*.
f ^n.pdedby HORACE OREELEY and J. F. CLEVELAND.
P i,-.- a>l per copy Sei.t by ni.il pr. paid, ? recntpt afBtBBB.
( lii'ja are aupulled oy exp eaaat +'4i per liai Addreaa
T'lK TRIBUIfE, New York
V VERY LAWYER SHOULD HAVE r OOFY.
IHE LF.MMON~i8EAVE CA8E.
The rull IiUtory of tbe Lerrmon Stare Caa*, from Ita origtn to
tt flnal dacbrt ,n ln tbe Court of Appeala. oontainlnt the opinloa
if Judge I'al'ii, befiire wbom tbe raae waa ttr.t heard. the awln
1? of the Supreme Court, the pointa and artumenta of Ckarlet
>Conor, VVoi M. Krarta, and Joaepb Bluut Lu tha Court of
Appeala, and tiie oplniout of J-;J,-. i Denlo, Wrigbt, and Clerka.
The treat Iniportanoe of the lvaaJ and politioal prineiplea lo
? ii?>-d, the ho'diieaa with whl-h tbe iaauea aare made, aud tha
iblllty wlth whli-.b the argament waa tuatained oo hoth <idea,
t.nder thia one ot' the moat aitnih -.aot and aulreraally lut -reat
Ing -.rlali tbat eter took place ln tbia oonutry. Prio* per oopy,
15 lenta, per UU, * I' af aant by aall. b flei.tt ti; addiuoo moit
w? aent to prepaf pottaca T?rnn caah. Addreaa
THK. TRIBITNV.. Tribona Bultdin-, Raw-York.
VVALT WHITMAW"
-
Bent by mtll to tat addre*. la llaltad Btafc-a P '"Paid._?l*'.
BBAYERB RlaDRIDOR Na. ila Waafc o.t. floatoa. ataaa.
LEAVEH OK OtUBR. _, a.
Kor aale rt ail Bookttoret; prloa BI ?
QmnBtmtnitt
IIOWFKY THEATER.
I> Maaaatra.OEO. WOODandE. L. TILTON.
r. u'th ap|iea,?n,e
IU Mr K H < II 4.N- K4I'.
\VI?, wlllaip..' Tt) Nldltr I twool t.i. beat .rhaitilt. rt.
?flll'RSHAV K.VENlNO, 8eB4 17.
O-iLAMdaN tND THK KaIRIES.
THE DRBUTaN PR.
tt \lil.u( k Ob TIIE dLE.N.
HOOLEY A CAMrHKLL" JrllN8fREL8
NIBI.0'8 HAl.tH'M
CilOWDEn Hdt'HK.S t KOWOKD IIOUBfiB
EVERY RVRMlBJa EVERY EVKN1NO.
IHkmi open at "i; w cvjuu?_.e at t. TiJaata, Iomou.
A
CADEMY OF MTStTJ.
LI r R1VIA-KABBBI.
TO WIOHT (Tboraday I Bept 27 at fl e'eeteR
MME UtRZ KABFRI,
tn htr traat eharatar ot*
LL'CRFZIA. . , .
TH18 (Tboraday) KAENINO 8-at 27, at I ?r'iloek,
Will b? ptwaentrd Ti B.xettP. P. pnj .r Opera tt
LI CRE7.IA nOKtIA
MME 1NR7. KABBRI,
rnharee)evratadreLa.of.LBflrBBll
Mme. 8TRAK"8CH.aa.Mrtfte Oraflnt
H'? allOELLI.at.O aiiirt
B.-g SL'alNl....i.T.at.Dnk A aaa*
Maateal 01 ? tor ar.d Condactot.81* BltTtlC
Tomo-T w, Krtdvy, Hea<,ir,l>ar tfl, att ?'alaaR
8EC0ND A?>D LAS' NIOHT OK THE PRENCHOPRRA
eecond and laa> Wme of Meynbetfa Oraad Opar* at*
ROBERT LE DIABLE *^
NIBLO8 (JA?DEN.-?0RTE8I OPfiRA,
t POBITIVELT T?E Lt?T NIOHT.
TSLB'^AV EVENINO. Sept, 17,
.HE ONLY TIME
en ahkh Pacinl't tpU-dld T aa;l; Opera of
can ba gWen. ^^ ^^ ^ AMJ,pjCj_
CBAaaCTBBa
MadamaCORTKBI.at.M*8*_
Bigncr WISIAM...aa.'J?m
H?uor ARUAVAM._**? .__?____?____*- ?"?
(Klrrt eppeotanc* Boriaa the prtaeal aaaaa*. 1
cSt?^!.'".''? '".VcVrL'aNBCH'l-Tz'aae' 0.'flERVAOrO
couductort.T^o MaiT_Ky ejiagrtg
Hare bwn eugagvd upon tha ?>???*_? ?....
inMieaiON .ONE irouuaa
R-a'rved Saait'oinKe ob-i ed ln tb* Draat aad Fbflt Cltakfli
ano Parquette wrthout extra cbarge.
Ktu.ily 4|,c'e(-i.tianee oo Crceby-at ).i^."TiS
Prlaate Boxea (?C ordlng to loeaB >n) . ? ??.9*tt Bl*
Iloora open at"7 eommenoe at 8 oV.laek
ORANI) KARE'-' KLL MaTlNEE,
8ATL" RDAY, 8 EPT 89.
NIBLO'" GABDE.V
JA>4 M NIXDN L?aa*e and Maaatar. ^^
8,--ond Weaki-f Itr. EOWIN FORREBf, ta* A_ert*ta
Trax.-dian.
ERIIMY KVENINO. 8?pt W 1?*? ?._,__
?gX.F0RRE8T will apvear ta tb* aU.b tim* m HABTLJT,
Mrted 'y Met.it Ccway Fatber. Kenno, ?ea rtakn, ?-.
fiwky kc D-ori open-tft, o'elick cnrtrtn a^rl rta* atTfl.
aata b< x?t and orchettra itaIR only ean b* ae?rr*d Bt* day*
WALLACK* THEATER.
Mr tt -1.
Mr. L. ater W.IIank.
Tbe treat tocoeet of
Tb* Naw Cornedy
THE ROIALIST,
Indu.ea tbe maaafement t) anvmo.'-. It
EVERY EVENINO, ttll fa.-tber taatioa.
Fourtb ttme la America of
A a..a KARCE. ealled
A RACE KOR A ^IDOVV.
TO NIOHT.
THE ROYaLlST;
Or,
Koktt Ybar* Aoo.
To eanc'ode wRh
A RtCE KOR A WIDOW.
The abore pT9giam_a will be lUuatratad by the eoaabtaaaj tal
Mr.LK.BTEB WALLACR, Mrt HOE7 _-_
Mr BLaRE Mia*MARY0 4NN0!f,
Mr WALCOT, MnSWAN
Mr. 8LOAN. Mra REEVEB,
Mr. r?ORTON, Mlaa TRE*. aaaj
Mr KLOYb, MlaCAiUAaJl
Doart open at 71, t?. cuoaauc* rt 1 o'eloek.
P a.-ea uti be aava.ad thr-? daya iu adeaiiea
ADLJT10NAL NOVKLTiES IN aCTIVE PREPAEATION
LAURA~ KEENE*"TBEATER
THL'RSDAV. KRIDAY.8ATLRDAY,
LA8T TriREE MlOHTfl
of tha
NEW AND BEAUTIKI L
F1VE ACT DRAMA.
By T. B Dett'tldeo, *aq.,
ealled
THE MONKEY BOY,
with
MlaB LAURA KEENE,
and
EVERY MEMBER OK THE C0MPAN1
In tbe Caat
D*ora apen rt ' o'eloek: pertormanoa to oorjuneao* Bt R
AN ENTTRELY NEW
THREE-ACT laiSB DRAMA,
Ei.trUrd
AJLEEN AROON;
Or.
Tbb L.tDT or O'.hbimb,
A Tai* of Coanty Cork,
will be prodiced on - --
MONDAY EVENINO, Oct. 1, 1*60.
DA^UlaV0 AMER1CAN MUSEUM.
rjodertae Bartonal toperrttton ol P T. BiRNUM.
BK8T vtNTILATED LECTUR-^-ltOOM
In the woild aud d*hghtfolly oool aud oU-aaaua.
EVERY [i??4Nn E'ENIVO THI8 WK.EE,
COMMENCINO MONOaV, fh.pt, 14,1?0.
THIRD WEEKOK _?.-.
THE 8PLENDID HI8TORICAL DRAMA
JOSEPH AND HId 8B?;rHReN
Whit-b hat be?n recelred with IMMKNSE APPLAL'SE by
StUhEsOr IHOLSAND8, ihelitttwo eeka It U aalreir
?ailt icn-.ded to b? tbe beat aud MOS r MTKKEUTlNO
DRAMAT1C ENTEKTMNMtNT In NE'V-YORR. fte
S.ENKRY la ORaND BEYONI) COMPARI80,l. Tb*
ORorP'NGS TaBLEAL'X, COSl'l ME8, la abort, ALL
THE API'OINTMENTB, ara on a acale of n^nlrk**** aod
MflifllB^B?*wBeai witb RENEWED PERKEfmON ul
IN< ItEASEl) BPLf.NDOR, EVERY AKTERNOOR aud
fc\ ENIN'. TH Irt WEEK, at a and '.{ o'elotk.
LAfeT WEEK hot oue of thil wouderful aad extraoraRaary
Roaiintaud BaikiDg. Lirlag
BLAtK SEA LION!
Tbe ml/hty Klnt of the Orean. the l.ir? anppaaed fabntoia
NEPTLNE, tbeuiot M4JFfln i, TKRRIKIL. tb*?.gb yat d*
ciie, Inhabit-Dtoftbeg eat deep, the moat inwrettlng otealure
aiive Ali who would >?e bim muatdo lt toon.
L?HT WEKK btr. one. alao. < f the
ALBINO KaMILY' WHITE nEOROEB. ot MOORB.
The uicttln.eieatii tbimin curiotitiei everaa-u TVl pa etta
w,rr pure Afil-rait, black a* ebouy, ret ther are WHITJB Afl
S.NOW, tbeir LONO BI.SHY HAIR. WHITE AS M'LK, and
tbeir eyea >.f tbe moat dellcate tbougli decidedptuk. Tbey wUl
b-tb be aeeu rt ail houra. aa will alao
THE bTRANOE AND MV8TER10U8 ANIMALB,
THE " WHAT CAN 1HEY BE"*
TWO IH M-BKBK. *!?D of DUTI.tCT 1. .riBB,
One of wbich baa TWO UISTl.NCT HEAD8, bot ONE LEO,
aod laWEH-KOOTED
A TATrooED NEW-/.EALAND CHIEF
LIVINO ttH*T I8IT'" ot MaN MONKET.
The moat interetting amu'lng aad wonde fal eraatare BflflflR_
with a brlgh , ioaeliigent aje, yetdeaoU-f apeech and BflflBl of
tli. oth-rpecoUaritl.tof buuiai.it>, tbougb b? aat tht Rce aad
handaot a tiun au bAvt. butthelini a aad Bead of tha QtaaMN
OL TaNO, arl'er.tiy part hanuan, part brut*
THE LADY ttlTH LONO HAIR.
THE VlNEHT AUCAHIA IN THE w^RLO'
K'lled witb LIVINO SEa and RIVPR fHH from rarli??
rllo.ea aa the beaotifnl AN'riL K18H 8PCCKLEJ BR a)K
TROL'T rLYIN-1 *I8H, LIVINO ALL! It'l'ORB LIVINU
CltOCODlLtS, kc, Rc, tbe faiooba LiVINO LIOHPNINO
CALtUl-ATiR, LIVINO ?4.!N4Tr.R 8.-4ARE4 LIVINO
8AHV ANACONDA8. LIVINO HAPPY BABIIl.* ?a4VA?
VaRIETY OK NKW tt'AX KIOI'RKfl WOMDKRKl'L
FORTUNE-TELLER CONbI'LTaTIoN KEEtSaeaUaxtra.
Aii.heae healde ail the ttoudaitand Noreitlet *Ttn? a ea-iaa
aaaa?Baa. wbeb -mbraret not leaa tbau 3S0,(WB CL'RJOBJTIEB.
Torx. erery pari. of tho world, are ail, taa.
Cbildreti ander 10 yeart. lft 'enta.
ML'SEUM OPEN from 7 a m. tlll 10 p. flt.
II'INTEK (JAKDEN.
Vt remember:
REMEMBER!
LA8T NIOHT
BL r
TWO
Of the moat popular artl-'t in Arneri--a
UU A.MJ MR.S BARNEY WILL1AM*.
The pibli. aie reapertfull y lnf.>.o.e4 th.t thi-1. th* Batt ?B
tigeu.eat tbe^i deligbtful de.ine* ora of.
IR1SH
AND
YANKEE CHARACTERB
t'an tlay tblt rearIr. New-York.
TUIS ?.\ ENINO (THORBDiri, Bept- 27,
The peiformauc* win ? mm-ii.'.-wl h
PUEL1.M O'Daj.NNELL;
Oa,
THE LLrRtCHAlN.
To be followed by th?
RRW Bl'R'ESQUE.
ttiltt.:iei-r,.,-!y f?r Ma Witliama by U.e Brvtbera Brouaa,
a .( ? ..<: ed
THE MAOK JOKE,
t)K,
PBIN'K DO OROBO,
Re.. Ived nighty witb unboan led app'aua*. To bt ftU*wad by
1RISH LION.
Vi
/IKTER OalRDEH.
F.kREWELL benekit
MR aiidMR4 BARNEY W1LLIAMR
On which i,CL*ai-ni a bill f ?
I NPRECKDKNTKD ATTRACTIOR
w il'. be preaeuted. __
MR andMRS. BARNEY ttlt.LIAMS
in iour ??arltel pier. a ._.? __
COMKDY DRtMA. BL'RLKSQI E aol KARCE.
MR B.iiMRS. BaRNE? W1LL1AM8
,D*U MUs'iVanTi'y'ANKKF BONOS AND DANCEB.
' Secur* yourarall Inadaao.a, ?.,._.
MR OAhRIKL H\\ Ef.
hat tei-dered Uie a*r?li-?a tt bia w. r derful pupil,
YOL'NO AMERICA,
for thii or.-atlon. _
FAIB tt. th.> AMERICAX IN>TITrrE, Pal
?ea O^r.'e.. lith... Oraad lloanci'LTt^RAL a?4
AURK I LTI R.\L EXlllWlTIlN. Op?i Jally fraaa Ha
uutil 10 c'cl'ck p. ru . The M.toila Haala tae great 8 eth
Amrrlc-n W?u-r I.lly. th* l-at.-a ..f wbtafl ?r> ?) fattlo alreo u
?,i tl r<re uatveandexotl'i Pltuta, 'nlit RuSber l'raa Taa
Planta, Cotf. e Ctaaaaaoa C.ove, a d N ilmeg rree*
A Urga colle.-ti,,!-. nf Or.-I.i a ,.r Ai' PlanU, Ct-t Flaaart, a.3.
Sp'rldldexbll'llionol cbol e Krutt:
111 0.. dlal et ? f Peai. AppK-a, Plo *Kt. *" . Ar , from Naa
Ta k, ('..ture'irut, New-J.-r.ey. Maataouuaeta aud otiar Btalet,
Halt ard'r.-'!ia.it.-r Ao i n?
DULttORTH'8 ceiebrated BAND ?il. perform *??ry er*a
Adiil.aion to the whole 15 je'i'a.
BLONDIN' tb? DARiNt; BLONDINU
ORaNP BVIIKKLBARBOW .WtNalO*.
AT JObEB*! ttt'tll) ON KRIOAY.
v 8-|".?.''el i^l?? * ?'^',*,J\.,>m;,v.i
00 ANI) Sf V TIIE (JRf.AT B!..)Nt)IN I'tR/??R7,7,1,.,
THE Mt rtr aM'( iN.SIIIN' ; KK a f O* 4*ROLLINU
O.l TtlK. R 'fl- a tt-tiEKLBARRoW.
AT KiNESS W.lt.l) ON FBIDAT,
aVp .-ii.be' in, at 4 o'alaak R ??
THRWONDERKI i. MLONOIMI ?M-.r\?ji.
I.IUND tt HKKi HARHOW A8CBNBION!.
AT J INES'8 WOOD ON KRID*?.
tWptuaikat tt, at Weloab P ??- _ga
BOWV? OREAT nCTUBI ______
_- Ti a at ba ii J tiaw of New-Y.wt fra?' Hajbakea, by ta* aan
ablt el UudaeaplaV OEO L. BROWN .alleaj jLaaaj
BAV ANI) CITY OK NEW-YoRa At lOaOUS*
11 aow on v_w rt tb* ^^ ^ ath-at.
ORA YON AP.T ftALIJtRT,e4?T)erBr^a*^aiia1*!**4r
A latMBaac* * etBta. OEO. WliUI *U* AWaaa,
B

xml | txt