OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, September 28, 1860, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1860-09-28/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

*+?* fl
V"1- XX.N?* ft.0fl2.
NEW-YORK, FRIDAY, IRPTBllBfiR 28, I8<>0.
P_1_CE TWO CENTS.
TECtf KEW-VORK TllIKUNE.
_>_>V BBW.VURN ??*??.%? THI Hfl -41ft
_> PlIBLIIllFI' KVBIRV M-.RNiN.a aND KVP.rllNO
(Hrnnatt KtCBeran)
BT Tfl* TBIBPNE Ariatn'ItTlOlfl
fm a?g ?Biaraa Beiutiaaa. <"'?"ii or aaaaar aaa aranuB
tVBBBTt. oae-tlTB TBB B1VT II..L
ftaB j#~flal to Cftf flabamllaart at 111 rtaeta p?r Week Ifl flfl
gOtaawt*-*** #* B*r anamx. ta advaaaa. flfl far ali aaontoa
9BB rflK?*-*OHK HEIHI.f fKIHI'MZ,
a vfl-KV ..AfltlF. PAPKR roa T=?E COIfNTRV,
at faa? taha-l etary _avrai>at Mubmibb at tbe laa. aaiue ol Bl
Jar aa.Bt.ai. ta ad??nee T*.?ee Copiea f rt 0i fllaa Copiea foi
t,T\a Copl.l 'or a>U. Twenlt t ople, t_ one add.e.. ( ,ud
an avgei ? aanber al tbe r-t ot * 1 pe- ani an.) flfl'. T?'Ut.
Boftea te aaM aaa of ?anh e-benrtber lt"- any taryar oumbe. at
ft. rate 'f ? 1 V eaek) 814. An? per_-t> mn.ltug ua a -Inb ->(
p-aaty aw aaore aall Be entHi-d ur* ar* erlrt tv pv. flaBaeHp-~a
ta *? '?>? eaoe at aay I n.
. ??*r 'te?- ntt ti T?t Wniu Ttittat e>-tt ONE (XU,
taAB AND TWVXTV El E CfllNTfl PER UNE fot aaai
bawBiia Nott-_atoe*r*d f.r leaa '__t +5
THK HBWl-WKKKI.V TRIB.'Mt.
ft pabltiKea evu-j Teatoai at d Kkiuai Bt.i_air.tt. Priee fl3
par aa?B_ . T?-? 4 opww t >r ftl. Ktve Copiea <or 011 15.
TOE NKW-YORK TRIBTNB
BOfl KUROPEAN CIRCULATIOM
lt pnMlafced <*? the dep.rtor. at aarb Mall Btaamar for Ltver
fool Bt #5 par BoDiiDi. eOat ga lael ?ed 8> gia C-iplet, Pive
TUE aBH.lOHH THllUMt
fVB CALIkuKMA CiKEUON, ANI) TtiE 8ANDW1CTI
I__aND8
Ib B-Mt-.ed ?? ??? ArpflBflareof aaaB flt-.il 8t?e?er lor Atpio
tr_. Pi ee, rixtei? THE TKlBCNK,.
No 154 NMaa-i-at.' New-York.
Spcnal SoiufB
Trarbera' Aeaorlailon.-TUOM \S w \ U.1NT1NK,
aaa., ail .ddrr.t tne I. ib-iV Aaao.iaii?n at K > >uri Nj. 14
4 a. |ei li.aii-t.le oi. ?*Tl B.DAY 8?pt Ifl, at 7j o'cW-k p. al
BaBjeet?' ita. lu.p-iUi.i-e ,,l I'ti.... au jug Teacliera " A.I
batttit of tauratloo are ii vited to aiieud
HfcNKlf eV. Dl'NSHEE, Preaident.
Obokcb T WiCMfl, ?ec eta.y
* Mall - Cbe_leal Potnnde.-Thla admlrable preptra
r*ti?i t-aoeea he Lau ni. aabi.aeia, i.owaver gray, to aaaiiui* a
daik. ittb afltar. P.i.o a wb.ae b ii have i.-1-..na Preuiaturelf
array ataaid at oire uae tbia P.-_ ade, and b-ve Itr?.tor. d to 1 a
ervg.aal e_'< r. Pii e >t and N> r nU per b-ttle. S.ild e??ry
flrb.te, ?d by PENflOLD, PARK.KK lt MoWEK, No \o
Battu?ti tt
liroahlya Yoaii* itlen'e C'brktt?_ Asaariatlon.
JOliN b oUllill -lli l.cl.ieou "<I.u,Ha.auee," luPiym U'.h
C-aitb, anTHI RmiaY K IMSD, Joi 4 o. mrneMing at 8
aycleek 1 leBefla 25 e-nta each. Kor aale at tbe folioa-lug pla^a:
8_-a>i->'a No. I i> hni'.iu at , Ktw'i Aila..nc tt, Noa ltrl aad
1*4 W a-kUgU ii aL aod at No. U .'litt at New* ath
_L. H H >L.Mt 4, Cbair.o?, Aa.
The very Bettt
SKI.K-\ K.Mil.AllblU BI'KINU BED8.
TaLMAB't IVaBftft M1LI.S it Co ,
N o.67a Kro-dway.
Thb Vflai Bbkt
MF.TUOD OK HAN01.N0 WINDO'W 8IIADE9.
_aflflfl_M?*a Patbnt. WM CLEvrLAND,
No 67*4 Broadway.
BayuUia'B Parnitcea
theae err.Lr-CLl.AMM). filr.L-'f at;KINO and OAB
Tlt.lli I'I RN Al l.?i ha.e been Umrougbla U-ted for aia y.-.ra,
Btaal b.ve prov. d <!_- o.aai duraoie _f i. ._lal aod p-.pmar r I'K
81 Aa.k.B ?i uae, aa taoae aill ackooflrlrdge ahi Bave gi.ea iheo.
Bta?I.
BOYNTON'8 PoHTaBLE HEATEft
haa alao glven aan flflflflaal utiafacti ? for the itai elgbt yeart.
Call and r.amine theae Buma-ea. or tend for clrculan wi.b lef
araa aa
RICHARDS.JN, BOYNTON k Co.,
No eOianaat New York.
Kitrheoera and ttttnatea.
Tbe tlrlKKH A.N ?ais_>-4JY_N M I'-. nr.NK.R, a oe'w aad
agaie_did Rauae j-at ou-pl. ted, ooa.n_.uir moreu-eful luiprove
Bnei.ta tban a.j oth-i rai.ge u, the eoouirt. Aa. tbe IB
IRovl.D MOKMNJ 8TAR RA.N..1 auited fur wood or
aaai _ud tbe PlER.t RaMUE, tor aale by
RUHARKSliN BOYNTON fc Co ,
No VO rau?| ,t, New York
Biriin and Hat Water Ileatlos.
f#tre pMpai.d t? Mt.Al public ai.O prnau, bujdli gt wlth
HOT WATih or 8TFAM la the moat inbatant al flBBflfl r. I
law ~lc.a I?liMAlKti glven for w. rk lu aay part of tbe
?otintiy, by
BICHARDSON. BOYNTON k Co ,
_No Mti t'-i?l -t., New-York.
Plated Tm BfcflaJ 6 Pierea tor $20 -Sjuie new
aty ea, a.ry m b '1 Ea sE i a, t> pi oe? t n 4>2n, u- laBf a .Id M
? flfl A general aaaor oi?t of ho. Pl.ATr'.D W i IE, at -q .aJ.y
loap.it. a at ihe '.'d itatd ( (> y-ara ui otie pla a) of _L'i_lL_
BABT, Noa 4and b Burll-g allp
AUaata'a Celebrtttt-d ('?ntral Waahin* larbine,
UN-.UI ALr.U ANU lNlil8PEN?At?LE!
raii'i umi tb.i tH'H ia<
Dep t No 4i? Broadway, eoruer ot Canal-tL
Aao-U waated in 4.1 pa>U> of tbe UnlUd fjutet
aa.vD r,.K a i-.Kt r-i.an
ABateat Boa No 2,Ri_Po*t-orhce. New-York City.
P. 4 R KKl.Nl 11
Politiral Notirre.
NUtb Ward .NorgHB Wide-Awakea wiil meet at
{ta la ati-tt .1 . at V o irftafl l.??r.) uteiuorr aud taoae -hi
wiah to beca a e u.eBioen. are -.rgei ily re<juoat<_ to tueet fHIS
Ifiidav) tVKM.Nu hn ln.i- ofthe ntn.oat lu.por.a__e will
ha-e io be tr_._a.-ied to> ~rde. ol J_ Al* '-11.L. Capt.
Lraa Oi?mabti.-.^ tiid.ily
~Ke*.a?i Ward Wlde-AwnUr Battallaa.-A regnlar
BBiaue vi tLucoipa ?lli take p aee lillo tBrUlav) K\ K>la i
bWpt 2H. flirtubvra will ueet al Uie araioiy, No 7 New Cantl
tt at '.1 o'eloek, aru..d ana eqnipped aa me uw direcU
by .iflri * 1L1.1?M UARRIOAN. ?_aut*_,
JatBM L*-aort, Ordttly._
" Analher Kally for Freedom I K1HHTH A8SEMHLY
DiMKIt 1 (parta ot \ lllh, Alth.aud Xlllth WaiMi) --4. m?et
_,g tf tne BUL'bU.AMAMI'AH.MLIB, IIJ-N'UHI'
at No 4ZJi ti.ai.d at UEOEGI 1_*~ ILLlOi R, eatj, and
?*" ** "' WU' b" ""^JOM H. BBIOOS, Pr.aid__
Edw-hd M ani'?"?K.jgw,tUr_,.
Jaat. Hix HB-*,_1
~ M_ib vTartl Kt-publican taeoclHtiou.-Tne Hr'.
Pl'b-l_Ar._ ol the .-I?1H e> AllU Hiilbjld ? tiraud Rautt
otti nMeei.t at BieeaBBr Bul dlnga ..tlilKRIDaY flSVEN
lN-),8apt. fc, Bt B c'elMflt to ratlly tba County uomitiationt
Btde Lv tl.e B-iubli.-? (o nty _?fl?fla faaa Hoa B L
hC-BlEoi "'i na Ir; * W BaD.JKK.biiJ tiKO O BKL
ll.WH wiil td-lrraa tbn meeting Tue Uld Alm'l Cbair sufl tue
Prai ie 801 g.wn a>? be preient and favo: tne maetlnt witb
arta.alCa_ip_.gn 8o.,ga. ^^^jfj K. D(?W, Preaident.
H D. IflU?Ba, Secre-Biy._
" Tbe Teath \t ?rd Wlde-AwaUea ?jtl meetonPRI
DAV _>>T_fti.fttbaBta.aa|-,fllBck at N... 2 4*Jra_d-^-.
_r onll aid to a?ba pieparailona ioi tne liiand .ai?onal . arade
?.tbaauoi OtUbei. M ^ m N11AM h||)||Bt
A.J KA.a.BB (SecreUrit:i.
J. M. A.\uek...?, 5 _ .
~Twelftb Ward (am aalaa Clab.-Aregular meeting
a>f tLu Cob will be D.ia Ikiis (K.i.l.j) t*I,M?j, at B
_'i ItLk at He-a4uart?r? oi> fld av -*w I'-d-t.
-mmmmw ,SAAt; y. WIlaLlAMri, Preaident.
Wa. E. Pahok. Secretaiy.
Ofl Gaard I-UKTKKNTH WARD WII1E-AWAKE3 ire
re-n.-tad t" Baratattbatl li.a.q i.iteia, Convention HaU, No
_W W oaVr-li near B.B4-Mfl Tnl- tBtitawl Y.K EH1NO, -th
Eflt at 71 o'clc k for the p^rpoae of arrangu.; I -r .0- tirand
lo.tl.Ul-it Praa-raal n Oi. Ihe id o( Ortober Al. titiaeua of tue
taa d aboaie in lavoi ol the ejeolion ol Linr.olu ai.u liauiltn, are
lavi-efl to i_* pre~? t f- ewoii Uieir nainet. Ailer tbe t.anta;
t__olbui_eat a DliU wiil Uke Blaee. _
ttonoi pu.ui aa. IYER8UN W. KNAPP, Pretideiil.
J M VAN RIPER ( apt?a.
Oat.. W. Rrii.av, Secretaiy.___?____?_?
~HlxtcentB V% ard Vt idt-A waUea, Ailrutloo.~[^?
Ceupai.> .tlaaaeu-ole, lailj eq ,., p-d, ou lAll-ltlla B4 _..>
IN(. 2y b U,a? , tt Itepoi i- ao Meao^uaiteit, Nj *4.> ?tb av . at
"11 otaoek fOtrpttj Tne Hoard oi (>_n*-ri wlu uieajt *t I
ayc.cck aa_.e eaeui_g ll\ order A _
J. II. lltlBART WARD, Comr__a-_aL
Er.wahD Wn.i.... ka Oid-rl) Sert_oant.
~LMflbtreRlh Wnrd KalU>aplla?ni.-Yod are requeat^l
to .tt. ud a v m .ing ol ibia ...inpa-t a- h'adqiiJt.rt car.irr ol
Bdav aid itnat. i H1S frridaO BVEMIrtU, Bt 7| o'.-Jo. k.
A ituuetual attendan.e U de-l-.d. Br order ot tbe _ m -and_..L
*' R(,hr. A.D1MM.CK Actt.gOrderly.
^MBtSterath Ward.?A refilar toeeti-t of tbe Nlneteaoth
flVaio aea.ub.ican Aaaocla'.ltn wiil oe neld at headqoartera, tbe
?? U _w__. " M.U. at and 8.1 av., TH14 (Brtday) BVftfllNO,
Jbtb l_tt_ at B o'eloek 1HU6. J. M AR.SHALL, Preallent.
Jobk (Waa, ?r , t 8ecrelBriti.
Jatoat Mi.ia, )_
""TateBt-eth Ward I.id.oId aad Hamlin l lab wil
b_.de_ aoiouioed bo.ln.-a -iflBttM at Turnar Hall. No. I<
Weat ? bat., on PRIDAY EVENINO, tbe iUUi -at, co.u
T'ta-fii 0'C*KOBF.RT TAYLOR. Chair-an pr. tem.
J ftr.i.tua Lttaai, Sotrttaiy protrai. _
Wldr-Awahea H.lly !-WlLLIAM \V? "ADO" ,*?
II CllIiir.NUrN and o.l,er._Ul eddr.aa tiie I ai n W ida
ftavahaa,BtXt 6W Broadway. TUI8 (1-iidayi tVEMNO, at 8
flffllatk
Wipb Aaaaa HaAPy abikhb, i
No. tlh Bri.adaav. N *.. f?ept. 21,. |SfiO. %
Ta tl.t- Widr.AwHkra ot thr> I nltt?d Hlatea.-Yon
ara r.tpittfu.ly uititedtu pailittnaU- ina _.
i.KAND NAIIONAL DEMtlNSTRATION
Ot the
RKPi BLICAM WiDK-AWAKE.l,
whlcb WUI -.-t... pi*e on tne K.\ ENINO af
WPDNI-biiAY, the tn day of (Ictober uext. iu tnia elty.
Airai.geaienu i.f aa sauaat&at) and inpre. edeni.d chara. ter
trlli be u_4e eu r. nd. i ii tl.t *-. au-at Poiilical DeuiouatratloO
gbat b< a l-flfl f ' uir.d u. tn. t L,t-a rli-l--, t_e profa
arbl. b wi 1 bt _n. uie ed pobiu _r oo Monday, Oot .ber J, tbrougb
tb* Kepub-1-.an j ? .ru?la
Eve.J lacii ty 'er /._. b_| the r:ty a_U be preient.d, by KalJ
raadt and otoei co-tejai...a, at leduiel pii-ea?at a<< oition
?aflaa
lt la deaired that Statea at a dl.Ui.i-a-, _d t'ountler lu thia
?ftat alou.d earh t- !?p'e?Lt?d lu Uta p._,tx-,t by a uililjluiod
___e rfa.ioi. witb a ( na n.?_d_r,t
It ia le ceeaauy that tba < hanu.an ol th'i Committee iho iH be
ft>|. ,-u.ed al Uie e^illeat day. the iut. i,tt,,ua of tneb dele__t'.
aadf
ttill!
a_^aT_a?^Iha prtceaaloii.at well a. taj?ar^_rr-^
tn..ta lor their pioper r*x>plion at the Railroad llepoia aud
84-... n.avtLBi_li.at, to be prrlected. ..... __
D_gr.n.iol tbaulY and (-? f*** ?f fortning tb. d
BB-e-ltiVi-a, lixuaa i. duibbbI -IU "a pruitod and diatril.. ted
?o U e <-.-? n?.ia. te of tUe vltlimg oan.p _lea, aboaiog theexaet
_^t,t,_e_.to,funnon iKM. (
"* mAai" poOrO-ireboa.Vj \'J&.
IliANtlH J Tl CKr.R, Be r.Ury.
WILLIaM CABI.OCB,
IIAMl.l.N BABC'IK'K.
1-llANK J. VVHITK, _ , m _
? fBILAB B. Ul 14 HI.R Prea. W A. Oen. ftoui.,
i.il hOHART W ARI). Ura.id Marthtl,
S i DANIEL E OA\ IT, Maiahal,
.16 B. P()8I LEY, blarahal,
? OEOBOE B. I AN BRI NT, Maribal, _
- CoiboKtae ?t AjraB|emeBta
)l< rixed al tbe e^illeat *ey. ?ne mt. i.ti.,_. oi a-..;ii aalagBtla-t
i,d C ou ptnlel t-> |_"t" Ipala IB the parade, and the time bey
Bl pit-babi) arrlve, ln oroer tbat be. an i...'orai U.e tiiaud Mar
1 Oen J. U. Hobart W'arfl. iu tluie Ifl have thaii potiti i_
"rTe lalon AA Ide-Awakaa will bld ?.?**???./
a t,.lrh.adq.Bit....No til hrr .d-.y^Tr.18 (Prllav) EA KN
1NO t?b.n a?dr ?r. v I I leo.li'e'rd bv AV W. HADlJP.tt
. a R H IfclTTENUPN, c*q, Px-Aid- * J BRItLP.Y
bi co.... P-li ?ii.| b% thePooky MounulnOiaaClno. Pex
,oi. witbir | to j iu -IU bave aa .., n- r.unliy io*a *o.
I ll Iv'm S-cM-y. J-A T.RI004 Preatdaat ?
Ilradqanriera ol Kocky Moantain Hepabilenn
Club ol Ktu.e Coaniy, .-.orn-r tf Pol ou.n-Uia-g-.U.,
br'l'RANlt .Ipp'c'iT-ii AN WIItf-AWARE PARADE.
(in:.. KvlMMl.'KHtOlKRtt
Tbiiflnbtxttidne a.i tie ?ioe- A-.ke rga- Ujatlon. of the
r. i.i.iry ao i.ia' iutlUtion to unlt. ln a grand ReputUoan Pa
lalt. at I rnoi-jB, on tie.t 28 I'bO. *_____*
lie n.u.berf be'e n.gai.izati mi pre-'Bde. a iparlal Inv.ta
ion t e. cb Put ii lt earn.. .j h'ped ba Ute renerel iuvtutiou
?ill u..e-bc. ii'1al.e?to .. : 1'al t ii 8'ci-ut rtronghold of l)e
u o< leev n aj be i. d.. n e' l.om ber loi g bondag
R. p l.lli ana , br" gb >ur hioad rount y ! lt deprBd* npon yei
i, Mt.e nt ??... t.l..ther hngt couny b* fouad tn tbe van of
br rltiuihli, ar aiiny ?...
I v.rt. .. e-n.n i Ha iin .nd eiurt iy will be extanded to onr
are*-. *id i o ?'t-> t.o.. omiltod lo render Iheli vi.it pieaaaat.
t.nnvnl ati.t.ni.ybe addrnt- d to the ondr-iigued -ith
pt ( ?)?, H. K. M17UOP7TT, Pimldtnt
VVb W O odbich 8.?t.tary.
p.xNn l>2|i>r. A oi a Po.t-Orfiee._
Ptiltlln.l llie. ue.iaa t HAl.LK.NliK -The Coa-'_a
aiw/i.'id bj the K.pn'ii'Bo Central i/ao p.ltn ( lab t> eany
l'tVettrel tb. At'lou ol th. Clnb at lt. latt meetlBg'or mor*
tbc.it ?g ly prearitliig the ea: obiei-i end pilncip'e. of tbe Rr
uu'll.ai, pa tj lo Ihe rl iieiii?of New York **ho ar* lidiipr-eed
to ittei i Rei.uHicai. m< rt i g? or t read Rep iblliandociimenta,
i,a?e aelrcrd 'rt u. a lage i u.i.b- r of n,iii.-i tb" following:
VAB t.lRHS NOAPS THOb. B VAN BUAEN,
E DKL'PIELH BMITII, JAMK.-t KAlRMtN
JAM18 t BRinOA 8TKAVART ?.. WOOOPORD,
JOHN UL'AlKENbiSH, HORA>. GREELEY,
OPO W. c RTI8
Eicb i ne r.f the ahcve g*tUea?n hoidi hlmaelf ln readineti to
dla.ua. li pob ic va.th geiitlriai?u of oppoaita parliea the leading
p. litlral qut.ti. na ol tbe country
Tbe BH.de of ;. Lductiig ibe drbate*. aa ta th* place, order ani
tl? r ot apeak'D.. to be deler?n.ed lo adv _ce o' tb* meetlog of
which Ib. M.derator .ball ba cbown by the Cammittee and the
.npniing .peaker*
Aii eommnoicalon. ~iil be addreated to tbe Committee, a
beadouarUraof the Club N... "-2 Hrnedway.
H PRANCIS O. YOl.NO, >
r AVM H KRY, 'Commltte
Repiember 8, ivo. J^ a. bTEV EN8,_ )_
~Ninrteenth \A*rird"Repabllcan Nomlnation.-P oi
Aa.eu.b,y, XVItli l? tn ',
-' JAME8 MoDONALD._
V* ide-Awakee, Look at Tbtol
The Dndertlrned have juat puhli.hed an eleiint
CERTIKI.aTE OK MEMRERbHIP,
tbe de?lga of wh'c.b ? m'rac.r. I'oitrait. of Lincoln and H.mlln |
tbe Preoialon ln flronlof tbeCapt'ol afVr the Intuguration; fali
1. n?tb poitialt. ol Captain ai.d I'rlvate, th* P'.ye, Ea|le, Maula.
tbe P.a?t .nd AVeat, eto AA'i.b appropil.tn Mofoe* aud In. rlo
tkni. Blte, 15il8 Tno.a to (lu a, *16 p*r 100; aingle copiea,
25c?Dt>. Pipeciui'D copie., on raRata, timt by mail ou reeeipt
of jitre. (iAA IT t: Co., No 114 Broadway. New York
Tte ur d.TiLm d would recommrnd tbe above named Cartlh
ca'e at elegaiit m 0 appropria..-:
Hora.At Oreeley 8lmeon Uraper. Preddent N. Y. Stat* Cen
irt, . .u.mit.e, J. tl Ho-iAft tVa,d, Urnd Murahal New-Yi'k
Aiid- Attake-; 8 B. Putcber, Pie.ident New-York AVIde
AWake Oineial Como-ittAe.
Klreworke! iTrework! Torchea! _e.
P- llti.-.i Jtee-.e.g. and Pro.-.e..i ut will bei luppiled with
EDliP 8 rviebr-ud
PIRr.w-'jHKt AND PATT..MT TORCHEB
at greatly reduced pric.-A Wrioleiale draan B Plreworkii ue
tn tli ed to call
W. J. BVM8 k BRO., No 300 Broadway.
Polllieal Bannera, Train.parenrlea. and Flna*
made ai tbe aboriett i.o i e. i ou mitie--. w.li be I berally d- .lt
witbatl VLP'R 8 Old -tmd IU. teg tow.ry e-rner H i-tm
ItTl'ollUral t'lob..-LA>iP.iiv8 ..f .il tiudi, ibap.1,
?ia.aai.dc. itn in Tln Braaa or Oopprr, fataBhaaa mort w
tl.e Alio KCIvY H.NSKa LaV.TP.RN3 to haad ptrade*.
MBi,af*A.lar.d aud for aale by WE' L8 ? A'KMA'
No. 961 Pearl a, N. Y.
"*jjen> OnblitanonR.
?*T-HK NLW-YOKK WEEKLY.
MItS. MARY A. DP:N1S0N,
THE PoPULAR ALTHOB--8, .
ll new rugagtd la wiltSug a beautlfiil Story for
THE BEtiT STORY ANO SBETCH PAPER PUBL1BHEU,
THK NhVV-YOilK WEEKLY,
-nUtled
HAUNTED;
0?,
THE MVSTERIOL'8 8TRANOER,
AVM, h wM ihortly app*ar.
MR3. ANN 8. STEPHEN8,
Thb Popri? B ACTHOKBM,
la aiao enrat -d. _
N
JEW MI>1C?IHE PIOISCB OF WALE8
8tHOTTl8(H, wi h Llihogrepb if the Prlu-ve, by Th--.
,aie. be.elrtrat.dF.ndl h C upo.,-r, piiv 40 cenU Alw
|. e PRl?.? E (?? WALP.S POLRA, by AugitBut Cull, ti* oj.1
ebrated Oerman Con.po.er. Ihe*- are .upe.loi oieoe. for
d"i"i. | P.ict of PolkA 25 eento, plain ; Li-Jftapbed, 41 centt
99\n\TUm. J-I P^;^VATrR? No. m Broadway
LF.AVES I'ROM A BACHELOlt" BOOK OE
LlfE. By PR4NCI8COPCUTT.
"rita-ped w ? tneirart ofgeulj.'?IBtwton rort
?' Patl o. tha' w.H rea:b th* hea.to of all " - (Koickerbocker.
lOptii botutt a.d np-i. banda a-ioald welc -me t eie Letvea.
? [TLeNew-Y rker. Por aale by bookieller. gehera'ly._
q^__"WEE_L7Y T^bIjTvE^OB SEPT. 9%
TifE New-York Weekly Tribure for tbia
week contalm tbe following:
I LEAOINO ARTICLP:8: Pei.BiylvanlaandtrieTarifl.
Tte Next CoogT*..; To Bot or Not to Bolt; _Jl?
af Ia ai.d tbe Orci. auce. Kent'i Comm?ntary . Mr.
Bihtl I and hia AaaaiiBUtt; Tbe Naw Ceoioi. rbe
Pmi-eii.y tn Cougre..; Tbe Plac.i to Work, Tbr
Prince m coriitna.
II .-RI'.VIP.AV OP THK WEEK: (Hvtng In a eondenied
and conipicooni form 'he l.teit and ruoit important
eveut* that h?ve tntn.plred b the City and Suburha,
and the I'nited 8taW-a, tVnlral Ameiija aud Eu
rope
III THE VISIT OP TIIE PRINCE OP AVALKS. AT
ci.titucetin A.neri.a ( oireaj ondtnce ot Tbe H J .
Tiibune.
IV THE OREAT PUBIOR CON9I.MMATED.
V..A AOI E PHOM KKNTCCKY.
VI..POLITICAL PARAORAPBR.
VII AM'THKR ROBBEBY OP THE STATE DIS
COVERED.
VI11 A DAY AT PIKPVs PEAK: Correapondence of The
N Y Trlbune
IX (B1MF.S AT PIKE'8 PEAK: Correipoadence of
Ihe N Y. ft?BBB
X..THK CEOP8
XI LATF.8T NEAV8 RECEIVED BY TELEHRAPH:
Fro- Waehiiigtoir? Spedtl D1.palcbe.to Thi N. V.
Tinbue; (ini Wal-er a"d ( o' Ha.ller Noi t) be
Pbot Two SUv.rt < apt'.red; Congr i.loaal Noml
, - ion.: M.aaa-.liu.-ti? P lit'--*; Muiuuri Polllc
Viri-i...a Poltti, h. Anctbef Lake Dliaiter, Iiid?n
Pigi.t
XlI..PHOiiRE88 OP FUSrON.
XII1..TRAVELS AT HOMK: By Bayard Taylor.
XIV..NPAV Pl ULIt ATION8. ralfn-yi Hl.tory of New
Ei.glar.d.
XV..PUPTRY: "The Sammoot." "The Qoaker Wld
XAI..PROM P08TLAND TO MOlNT DESERT.
XAII..1HE I'ROPS IN ITAH: ConetpondencAt of Tb.
^. V. Trihune.
XVIII..THE RAlX OPFNI.N
XIX..1U.AJ.TJI AND II1SKA8E.
XX..THP. THIHI NP. Ki)R BBL
X?l..AORiri'LTURAL ITEMS.
XXI1..POL1T1CAL.
SXlM..l_a-OB_Ik
XXIV..MI8CF.LLANEOU8.
XXV..MARRIAOK.8 AND DKATH8.
XXAI..COMMKR(IAL MATTKRS: __*_* J___*_____?
Hto,k Mouey, Co'toB (rrRin, and Cattle bUrketi,
ipe,-i..Uy Repf.rted t-.r The N. Y. Trlbane.
T?K?t-02 per annum. Thrc-Copl.-i for 05. Ten for OU
Twety Copl.i to one addrea. 020. and an axtra Copy to tbe
penou wbo fori.it ihe Club
For a Club of One Huidred, we ..nd The Daily Tribaae
BINOLE COP1KS for aai* at tha Pnblir-atloB Offlce TUI8
MORNINO. Prto. Plva Caata._
PYEEY LJtWTXB BHOULD HAVE a COl'Y.
THE I.I.MMON BlaAVB CASK.
Tbe fi.ll Hlalo-y of tne l.euimon Slme- ( aae fro o i>. Oilll" to
III tit.al de- ,.i( ti ln 'he (ei.rt ti Appeil. ( onlalnlng tbe optoloi.
of Jud,e I'i.Ii.i-. bai "? whom -he 8888 wai luxt heard, tbe npi?
loi. of Ibe BafB n - ? onit, tbr point. aud aigui.ian'i of Ctiarl-t
OConor, VV ,,, M P tarv., and loaiph Hluiit lu the ( cirt M
App. a - mi ti.. . pUlaaa of Jnage. iieiio, Wiig-it and (laM
Thegr.at iii.p.,it.,n-.- Bf tM lemi and pollltctl principlei in
viv.ii tbe r,?|ji... v. ki. wii i. ?m toaaa Baaa aaaa, aod the
ablliij ttlib whl li ibe argumeiit waa ..i.talued on both .1,1. .,
in i',r ilita one tbe ?uat tiiinili *nt and unlvar.aUy Intor.-.t
1' g tr?la that' vei u,o. place iu thii oouotry. Crloa per cooy,
26 cent., per 100, .+ Ib. If .eot by mail, I r?nta io addlt'on maat
be wm to prepay poatag*. Term. -aai) Addreaa
THE TRlbl-.NE, Triituna Bu_iu|i, N.w-Ycrk.
N
AIUtATIVES and ADVENTURES
A
TRAVF.I-8 IN AFRICA.
B| ( 1UKL1.H WILLIaMB, Eau..
12B30., Cljth, Ollt B?k. P-efuaely (Uu Irtled ai'.b EngTBVinf-.
PRiCV ONE DOLLAR g
F. nt to tny tddr'tt In tbe l-nrted Btatet frae of poatage.
An intes.e ii.ttreat bat reeen'ly been awakeaed aud arllery
exte.del ln ragard to S .oth Afrloa. Qneattoua are, lu cooae
qo.nre, lr?quently arl.ing aa to the ebaracter of lu lurtaoa, Ita
dia.ialfird tri ea, ita pi?ta, ai.d Ita tblmtli; aud the reatarkabla
ciirumat?t'Oi nadet which, after loug ciucealtnent. tbey bave
he. i, iradually dlacloaed to our vlear. The object of tbe preaent
volurue ta to Oia.t tnch iaq-.l-lei by popular detaila, on tba hlth
eat lulbniltv, thuidantly mt- r-fer.ed al'h tme itorlet of cklv
airoi.a ? IflBfBBflfl and h.-.ir. tlnlllmg advet turet. It reapactully
?bllcita, theieloie, the acctpunca of ail rtnka and of ail aget.
Tbe foUowtag Worka of the " REASON WHY" 8ERIE8 by
the author of " Inqulre Wtthi >." have i>-c*nilj been publiahml:
THE BIBLICAL REABON why.
Illottrated. Clotb illt aide. Price *1.
TIIE REASON WHY OK NaTl-RAL HI-TORY.
C.Oth, gilt l?de. Pri e Bl.
THE REASON WHY OK OENEBAL SCIENCE.
I loib, tllt ilde, Price Bl.
Ail of tbe above popolar booka tre betatifully Uldttrated.
I'ubllthtd tnd fot aale by
DICK k PITZOERAl.D,
No. 1? Ann et., New York.
Alao. for aale by ail Boitt. l'.era.
~ SPLENDIlTtCOLLECTION OF BOOK3
NOW BE1MJ UPENED
At Ibe M...-.- Ot
D. APPLETON _ Ctl , No 44) k 443 Broadway,
belug r.-.ei.t pnirbaaea .i.aH.
BY OUR LUNIION HtlU'dC.
AII (beae in (.onatioi . are bouud iu a t'yle auitable for Llbrtr
lea, ainoi ( wbfi b ma* be l.-ui.d the l.-uowl r:
ELLlK'S LEITK-B of ENjLIsH HIaTORY, 11 tola. 8 to..
ful. .ali .le?ai,t, 03i
LlhKARY ..I RtJMaNCE, 16 volt, calf. 01).
bKI'llHil (1,111.1 H l? vola , , calf + *4
BOMiihCEaf t'el'rERAOE 4 vola . o-b B15. .
HOUla'8 JAIUhl KK-I.'l-. f rt OT1.A.ND, ? vola. $88,
RllTt.R'8 ANUI-NTPH(L()SOPHY, 4volt., 4 calf 0 I.
? LaSsI. AL lOl'BBinllAl.y.l volt, ? vo., J calf. fl?.
PtlMBOU-alUeo) WUBKS lu vola c.lf fll*
BRK.MEB'8(Mi.. ) w.|)HK_ ? 1 vola , j calf ftt
MILI."S BhlTIill (N JiA 9 vola, 8 vo . calf ??.
HaI.EK.H8 (BirWaler) VVORK8 0 volt 6 vo . calf fll l.
i LAHrNUi'N e REHELLION, 1 vola.. 8 vo., calf. ?8j.
_!.: RIE'8 WORK". 7v.la. 8vo.. call. flflk.
CAVE- tlRKf, 5 vola ? vo , i-alf 0U.
T11EKEEP8 KE avoia.flao. o 'f a_5
V RAXALL'8 HI8TURI_AL WORK.S. 7 voli, 8vo ?J ttU.
aaj
BACON (Lord) WORK4 6 vola., | ralf $75.
AhMlLU'S -OPK8 14 volt, 8vo,j c*l_ ?t>5.
BI'NSE.Vrt W'llBKH ical'
i OLLI.VH PEEAAOE oi ENOLAND, 9 vola, 8 to., J calf.
asB
bRinriEW ATFIt'STREATHES, 1? volt., BflK ?75.
III Mhi'LrS WuHK.8, 1" v, lt, ? vo . J mor. $45.
OLD ERENcIl ROMANCE8 (in Engli?), 8 vola, fo'do.
BjB,_
riAMPAlON DOCUMENT8.
Wr tsvite the attentlo- ol tha frlendt of tha Republic? eaate
lo tha follawlsg Ua of dooamentf:
THE POLITIOALi TEXT-BOOK
fOR isiiii.
lvoL, cloth. Price Bl
UO; AND PUIJUt 8ERVICE8 OF
HON. ABRAHAM LINOOLN,
(Aatbortted tdlii-ia)
By D W. BABTLICTT.
??and ln cleth, with Steel Portrau 864 pagea Price fll
P.iatafe prapeid. -
An ahrtdgad Eduiou, paper coven. IS oeaU.
?L?VERY IN n^BTORY-_y CoantOurot?_ The work
aeaU ef tilavery at a dlartlnctive ao. Ial dlaeaae, ln aJl timet aad
??iiucj, arglubL-g witb Siavery aoioug tho aoolent EgjpUaui
_o-u to the Roaaiana' ' 1 vol, 11?o., cotb Pnae 6>1
UN.ULN'8 AND DOLOL46 8 6PEECUE8 la tha gteal
niiua.la C-oipaiaa of 18-8, ro. ai axavo, tafl paiaa bo_J ln
cloth, pri. e 60 eenia, or, 70 cenU by inall; rtttohed, 18 Bfl-U a
Bvpy. Bat) pei b?dred. rottage lOoeota
THE LtUHMUN SLAV E ( AiE- Kuil Mitlory of tha Caaa,
wlth optoloni ol tbe Juda'-a tnd argnraanU al ar-aaa-a. _M?B
a_eenta, per 10u, fll6. Poatage >caoU
THE CA8E OP DRED BCOTT-A large pamphlet af lOt
_M?ea Poatage paid Oaa copy, 44 cenU; four c-plee, fll,
twehre at-plaa fll 16.
BOUTHERN NOTES KOR NATIONAL CRCt _VTION
Key-Nvtea, Eiee Speech South ; fr-e Preaa rtoath , Law of tbe
Btiapetted ; Sontbern Ut.pel Ereedoui; Tbe Hblvcriug Cnlvalry ;
Soutbem liotpitaiity, Tbe Pott-uffic SoaJi, ha, Ac. Price ?
cenu
THE TRIBtTNE ALMANACfor 1866 BflfltflBflfl Popnlai| Vote
for Preaident by BUlet, Return of ElectluBt. Prloe (aottaga
paid). Ileacu. Ueoptea, fll, IK) eopiea, $8
ULLl-tKH lAtPENDlNO CRlSiS OF THE 80LTH
(Compe-diani). Prl-.e 16 O?Ui Bl- Per 1(10) tl'V per 1,"44.'.
Poataje 8 O. UU.
DREW8 RKPIBLICAN 80NO 1
iJIJUl .
CUNNECTICLT WIDE-AWAKE
BONU8TEH, witb the B?Pfla?4?fl | Price 10 centa
l- .i .- ..a J- each.
REPt-LiCAN BON08TPR. Pottage paid.
1I1E BilBliLINK MI.NBTREL.
THE WIDE-aWaKE VUCALI8T, I
eontalning Worda and fltualc. J
BEPL'BLICAN POCKJ.T-PI8TOU Prlc?5oa_ta. Portagt
paid.
THE BARBARITIEB OB 8LAVER?.-Mr. ****** to
jeut ipee?i ta tbe 8enate, wlth ilauioiond ? " ILLUaTRA
TION " InSe.ai- VV-^IU) 'iribune if Juun 8. Price 4 ceutt por
?pj, 02 per huudred Poatafle I cent per copy addltlonal.
CAMPAltJN TRACTB
Ptri.B r?T p?KTi. vi *k ?ttbitiii?i ta tbe remtrki on Poat?
age ou theae doc'inienta aa prep_yment lt retjuired.
? THE IRRM'REBSIBl.E CONKLICT. Oot. 8e__rd'i
ao.heater Bpee? of !?_-.; witb Charlea O'ConcTi Uuiua
flieeung 8p*ecb, D?c 19, ln-fc.
II THE DEMUCRAT1C l__DE?I rOR DI8UNIOP1
Speech of Henry WUtooof M-taacb-tetU, ln the B-suate, Jau
15. lrJbll.
III 1*HE AOMI98ION Of KA.N8A8; Oot. Sewatd't great
-Jpeocii, ln S-nate, Keb l'\ 1860
IV. NATIONAL POUTICB; Bpeeon af Abraham Llnoolaof
llilalla, at the Coopei luatitute N ,w Yark, Feb. 87, 1860, J-tnei
K Doollltle a VtL<Acat1ou of Wianona?
Dlf.o with Nolet. printed on hne paper, wlth a oover. rn -e
Btflflafla.
V. LaND KOR THE LANDLES8: Tbe Ilsn. Oai-?a A
ilrow a Bpeech, Ui the IJouie. Keb 1'J 1860
VI THE LIKE OK ABRAHAM LlNCOLN-fly aa lllinoia
a. oublic?, ?bo knowa weli tha oiBu and hl? hlav.ry A larga
*ii.oat pamp-lrtof _ dtubleoolumn pagea. for general circu
'a Ion tt tu?ipaigD docuiaent Pdt- 4 centa t lopt 40 ceata
p-rdot-.n, Bl ?' P?-' hundred. aMj-tbouMnd Utef.lreo
S? mall ob* eent ad-ltlonal moa4BBJJ ??? to prepav p< ftape
vii PRUTECTION OK BUME LABUB AND HOalR
PRODuVlOM NECKriSARV TO THE PaOSPERITY
OK THE AMERK'AN KAKMER Bv Henry Carey Baird
VIII. POL1TICAL I88UE8 Of THE I)AY-Mr. Beward-a
l>-erb at De.roit, 8e_pt 4. Il ala- .onlalu. Mr. 8?wiard a af-ak
Bial Lan-ing and at -Bdlaee. V\ .. , llflllllBt witb tbe Platior.oa
ofhe Kepublican, Ble. klr.ridge, aod lliuijlaa partiea.
IX 8PEECHEH Of C.aRI. H.'HI'RZ ANI) IBE HOBJ
Jaait.S O II i.NAM at >ba gna-l RattncaUon MeeUug at
. o p,, ln.tH.ite, Bept. 18. Pri Bfl 4 ceuta. JrO centa p. r doteo,
? 2p.rfcandi.-di ?15 p. i thjuaa-d. Poaage 1 ceul each aB
*%."cARI. BCHI R'/.-.S SPEECH IN OERMAN LAN
i,( Ai.J. Pi*. I aaafli v* \>i \ A-1 l*r lM> ?** P*r l'wv'
fottage 1 cent per ..ip> ia?rtlaaa?
-Tha anove are pmted on ibii type tnJ good ptper, aach
foralnga larre octavo tract of 16 pagea, asoept N-? o aad ...
? birb ure etua tiie and prica. Tbe -.-ert ?xa told Ir. joaat'tlei
ol One thou-ti d or over, foi uni itit par nopy ; tad tha Ttou
.and aaay ba made ap from ihe Hat abova givea at tbe buyer tcay
deaire. Inimallerquan-llei, fll V, pe. .onired1. ? o?ota per
loten; atagiy. < centa. By mall, _*>t>P__?.m"" **
copy, *T!enta per dot?n. fll ?i per l'?i. ali M p? 1 600
U )', uot onr Repiibliraii 'rlendt aid ut to " droulata tba daei
_arn_?r Now la the tlnie when thona?da of tn?di oaa bt
r^chad-dlnflueBoed. A*Ugm ?_???.
Tribtifla BuU?_|t, Naw-Torh^
pUB-BBHED THIS DAY:
THE iOIS'O S11IPWRI31IT.
A T.i a or 11-a Bat.
BY'MALCOLM J EKKYM.
Pii.r ti cenU.
ARLINi.TON'8 iOMIT BANJO MELODIE.^.
l-rl. e H flflflflfl.
Malled fr?e of poatage, on recalpt cf pile.
I?EDEEI0 A. BRADY. Pubiliher,
.No. 14 Ann at.
A
N OVEMLAND JOIBKE-.
ruoH
lOtW-TOBI TO 8AN KRANCISCO.
BOaUCI fJEE'lalT.
On. vol t'lnlh m* paget.
Pri e ?1. Bent by tuoii. poat paid. ou n. |' fjfflkji
Add/eat La" N(WUil
O
\\\ IfUSICAL MUKND.
No. U, Vol 8, forO-l.b-r. Now Ready. Prlca Lfc.
CoBTaatBi _ _______a
T1 If A TKTE WALT/.-New.WgSE
Theflooveul. Bchottl..h.;?_.??,?,?_,'..'. tt ttoti.
Ibe Dew watouthe r\o*ot? IJ-ltad_.1"_______ 8B__B__b
L-aaal M ,o,?.g...db..llrtfe.llng.;Oern tn S^run.R_-l.
Ut&riHo. m Bioadway, cor. Orau- ?_? 9Vt.
N. B.-8ubtoiiptlofl Frt-^i i-dutA-d lo #1 88 ? I**
0
" Par o-er al> there baog a nlood o' f ar;
A m na. f mjtUry tbe ?p|rit *aont*d,
And aaid at p ain aa - ? i.per ia the etr,
Th.. pBe8 ia beunle?"
RIGEVALITY, BeTuTY, and TOWEB
COMB1NED.
DERBY li JOORROB, Pablltb-ra,
No. 498 Broadway, N Y.,
Have Ibe plea.nieof.galn aiioconciii. to thelr frienda and tne
nublic gej-erall? the btae of a new and remarkable ro?aace,
eBtl'led
THB
HOU8EHOL.D or BOUVERIE;
Oa
THE ELIXIR OP OOLD.
A Roi ance by a Soubern Lady.
Twn bandx.u.e 12_ o ?ola_*. Prlce 02
Tie PnVi.be't have rrret ed many'eil*r.fVom le?lngUte-try
mlnoi tonrhligthemeil i of THE HO08EHOLD OF BOL
APlvIE *Am.ng oirt.iatle f .llowlug
TEST1M0NV OP WOA1EN:
Frera Parri-t P. Prearxft, author of "flR Rohan'i Oboat
" Tie ' Hnuwhald of boiv.it* lt ani ke aoylhiuji thtt 1 *v?r
read. lt b ?* the great merit of ar u.ii.a '-arloihy a- d Aeeping i
ilert frtiu Ihe Pnt to the lot l!n?. Tha plot l. akUlfil y <:ou
du, l.-d. lld taeii laaii ear ieBi.e.. ln the .'yie thtt ia cLtruii g
ab.np tbtaldetbetlipput feuillrton Hae air .,f _aoyB?bori
P ou. Anua C ea fftti bie, author of " Bimlc LI'e "
' 1>* uiAit'ie. iiitiiiei lu ?blcbal' thela?tledibrelaare an
woui.i-tll tb* "my-t. rl-i latiemtlly ?cc luiiivj for?all tha im
prnbibiiitiea ~in,i potubiJittet. Bad l?iidar. d realiliei to tha
ii'nler, (iaro.. t'liici-n , t, ,1 le.ve* rnly amazement at t e
b'illiincv atd f.rtlltyof ibe ...thor". couceptioa andaduiL.i
lion 'or hn pow- r. of |MM !? n "
p'ro Mari.ii lUi land. ?uth"r of " Neme. a "
"At Bpirceo luiagiiatlvvaiiting. I h.v. aeen uot' Ing to eqoat
it Ba>e tte d.yeaf pTdgtr A P e ai,,( I d o'i'. -I.ether oa coild
h.ve?i'i?inedht-wlfand r-ad.r tbroogb a book o' balf tba
? tM o' tte ' Hoowboidof Bo-iverl* ' f wa. Htarallf hnrried
through lt by my ln enie ii rnpathy, tni d> vou'lug curioiitj?t
wai n.rre t .i, litere.t I reaJ every-h.re between the
roui.e. "ithe h. tel ta1-.'.-. oa the Coat, lu th. can, antil I had
rwalibwid ihe laat line "
D. | J '8 LATE Pi BLICATIONS.
aajflBM By MariDu HarUud. autborof ' Alone." *195.
RITiEDOE. A Novel 12mo. 0125
hEI'LAll. ByAuguala.l P vaui. 12-oo. 01 25.
MAM.AKET MON' KIEP'pE, or, Tbb FimiT Lovb or
Aaho.h IU hh l2n.o. 01 25
JAtR HuPEloN ?ND lilS FRIEND3; or, Thb Advbx
TIHW "' * GtOKOIAS. l'"0 +1. . _
PlONPER PREAi:HER8. ANO PEOPLE OF THK MIS
BH8IPI-I. BttheRev tv H Mllu ,n. llio. 41 ?
THE lOMPLETE POETICAL AVORKi OP THOMA8
HOOD Kdlttd by Epei .S*rgeU. WltQ porUait ou ttcel 3
. I- 8 3 7.V
AOlNO't. AMERICaN 8TATEPM4N: A eomplete Polltl
caI Hi.t- ry of the l nind SVtee fr "m tbt formatiou of our Oov
eri.rrn.t to the Pre.* t Ttue. heconiiuended by atttetiiie-i,
po iticl.ii', ar.d tdlio t of ev ry party a. impai?tl anJ iovaioa
i, .? Oitavo.l0bp.gti *-.',.'*)
RK. OLLECTIONS AND PRIVATE MEMOIRt OF
V* ASH1M.TON. By bl. adcpttdaon, O. AV P. ChaIU, wtto
a M-uolr if the Author by lai- daughier, and I la.trattve aud
Eitl.i.at lyNoWt, by Be_a u J. Loailug Oc?vj, Iliuit.ated
t J 50.
BII.D SPORTS IN THE 80l'TH . or Tiib Cabp-Fiiib.
88 ihe EvB?81?BBB. By ibe TianePator of " lieraid, tha Llou
hiii.-i " -1 u.ttaed. 01 715
'JI.E POoL OF QHLITV. Uy Fmry Brooke. With
Pltface by KU g.iey. 2 v.,1.. +J
. / DERBY k JACKSON, PuMlAhen,
No. B8 Broadway, N Y.
THE~"M ETII 0 1) IST
F,tT HS AA?f.Kiiret4y TrI 8 MORNING. Amsng
itacoutoni.wl I ba f ir.4 .n E-itoi'al o i
T|lr. BORtYCR,
P"xh I I'h g tbt p-j.ltlon of th* pnprr oe thi lubject of the pro
BCacid trpn ti n ?i d a l-tter fio-.. i u
BALUMOIK CORRPfiPOVDENT
Oiv'ng >b- prcerdii.gar.fae Cit/Su ion lo tbat city, witb
CCD Ul.ltt thne, u ?l?o a
LET"R KROM Dh. BANOS,
Oa tP? Dang-rt of Di?l.l n.
IETTP.R FROM OIR IRDIARA C ".RRE8P0NDENT,
oo >' i -c I iiahl* Ch-Ai. b > 't"(at.u?
P0R1I0N ANi) 1 OMLSric CURBESPONDENCE,
embrac'.ng a v*iy Int-re.'.iug 'e t-r fr )_
Dk MeCLINftPCR,
Or. OailbaMI .nd tbe Piogiet. of _ve. U iu Itily, and anotaer
from
? OUR ENGL'.SH CORRESPONDENT.
A le ter from-eve.al >f tue
Inflnertltl Ltimeo
Of N*w York and iti vHnity, c .nvevlng a rebuk* of the petty
tpl rt of Ue ntil e. of ' ibe Methodi.t in ume of the t_ 1*1
org.i ?
a tecoid paper m
OI'IZOT AND TlIS TIMIS.
Ltadlcg P ci'r.'iai. < n our Colletea, on the
p iiti. ai Baavea*, m th- p p?
and'.hf E'p-r r on Ev*. gell al uoveaenta
1. Itaiy on tb* Chureh. ke k'..
The *atton< d?i?rt-> nt. ? f he paper w.llfiil.d with
thorn.igi.ly rdited a.tlcl*. of lu or._ilian aod
ii-vt. of .init-r.a! lute e*.
ORORUB B (H't'iKPl, l? II j , ___
.1 HW MnLI.rOoK, D.D., it~toN
e Na. " Beeklu-ll A"
Terma 09 twr year. deltv- .ed Ly eairim
L. BANOB. Pnbllir-r.
IMI'ORTANT TO TKACIIBB8.
Now Ready:
HAND-BOOK OK URIVCRaAL LITERAT'.'RE:
P'icu. II e Beit aul Late.t ? uthorl'.le. Ueaigicd fir PopulAr
Ht-ad?.g, ..i <i aa t Text B-.c,x fo School. aud Culltgea.
By aNNC C. LYNCU BUTTA.
. 12mo. *0I 25.
From The Evenlog Pnt.
"So faraa vv. know thit I. tbe hi.t mauual uf the kinJ?
Ihe firtt leueral iurv.yof.be Uteratur. of al i.^tl n.i aud tii
age. iu eosed a. a buok of refe.ence and for popular retJing
Ib.t hat been produeed ln our 1-ng age * " Mrt. BaB.
b.t pio.ucd * work which il valaable a. a pmorami'- .arvey of
.11 tctt tbe humal. Ii.ind ba* mconip ih.d In itt nohle't d purt
mrLt of tct'iity Wr, have unlveml biatnle., ?ht h ar. a
record of wirs ind revoliti-tni ofcbang-a of gnvernaient ani of
ib- ? QiarlaB of dynattlet, ti I. book it ibe oiilver'al hi.tory o*
u,. .r/. ,;.!livated Imalkei 8 r.-coid "f triuuiaii a.'hle.ed by the
iraaon aid tbe im.gt.iailon In all laudi and all age. ..f the world."
Pion, TheN Y ubwrver.
" It li earteita'ly wcrthy of ihe a teutiiu of teachen, a. ad
rrilrahlv favied to be uaed aa a . .'aaa book ln eehooli Not .3 COO
ilaeaa o he dit, Bi.rexl.idid to prullxitv. |-ia In.tructife and
lute'i.lli.g, ai:. will give .he icholar an adncrtilB vie # f gen
eial liteiature It. m?ntt ?r- ol a hi-h ord-r t.tlog th" fruit ol
n.ai.y leata' tt idy a-d great fauiilia.liy witb tho aubject io aac
Ce--ll.Uy trean-i.
DERBY _ JACiTsON, Pabllihera,
No. 498 Broad*ay, New-York.
I IST THE 1100K TO RK\I> BKI-'OKE 00
*t INO TO EIROPE
A RIN THHOUGH EUROPE.
1 vel , 12nio . 6aJ pagea. Piice 01 25.
B-CrOMO EliTION.
" Thii book l.ai not a Ut i? of 1 bn va lo > ot a gaide book ln Iti
copi.ut auo *C'-urtle deltil., ihouah lt* valce ii iminea.nribly .ti?
li ned tothe ii.te igent fav-lrr bv IM unmerona oiigtu.l and
tu*r.8?ti<e cou ?< i ta, and pueadj appre. latiou of the qjtlnta&d
ennt-nhjeit. v.hich every wh-re m.et tbe trav lei. Aiaiabf.i
tu e ier c i.t.ii g t-t- ocean. f?w r?oent voluiaai of tr.vtl c*u
lomutre w thu"- [Harp'.-'i Maguine
?Tl..ie ii* mihi.eiAa.d .eemiug icve'ty in bi. deecriptlin.
ofaceiierv aidpe.tp'e. wortt of ait aud hi.toric*l wondera tuovr
in. thf th* wn.ei ba. not attempted to make a mere liaodbook
oftrive:, butbaipioflureda wurk replete with iuttraction ai.d
lalere.t "?lltou.e Joumtl. ....
"lt 1 ?. re-i.ed our .pi.lta warmedour 1.1 ol, refreahed mtny
a du:i and f.diua u emory, ani, altoitetuer, doae ua good lu
.j.lnt. ?? IBcttiuPo't _ _ .
D. APPLETON k Ca., Pnblthen,
Noi. 443 and 445 BfJ?*?w?T_^
IMI'ORTANT to HARDWARK
MANI'KACTL'KEHS.
Ou tbe I >th o' (KTOtER.
AViil be w ' li'led - t.XTKA RDITIOR M THF. IRON .MiE
c-biIi ing of .ev.ral tboo-ai.d coplra *hi. n ?lit be aent. B ttige
paid to e\e t c.->,? de.at, e Hard-rare Mei bant, Iroa l)-a er,
aod b.inulaetiirti of lr.,n and 8'ee: (ioo-lt oi e.ery klud through
oui tPe l nioii. Bach .n .pportunity of adterti.ing any article
of li.trretito that Uaidwa* or lion Tiade ha. pirnapt uever
tn',...- Iii en p. tri.'ed. ... . ,
T?kb.-PI\E IKJLLAIIS per ln-h, with an abatement of
29 per .-cDt to tbo?! who u.<- three InrheA cr upward.
Orden loi advert-lng di.c.d he Mtfreaa ate
JOHN VVlLulAMS,
PropriitiOi of The Iron Age,
B-ddietoAn. o,aaaa Caaaty, N. Y.
THE IRON AOF. ii a momhly i-.,,-nal tl.votrd t. ihe lotor
eit. of A'i.erlcan H.rdaar- Mai-Uarturert, and clrcaiaaug
in.< igiheliude-i'i neaily every Htatei.i the I ulou. Porordl
A
naiy te.mi ol advetti.trg. apply a. ao.-v
TaikTBBBTii RtMTlOB N.i* Rbaot.
POLHICAL Tr.XT-ItOOri
POK lhiiO.
1 vol , doth 9i? page*.
CompiledtyH'.Bu bObbblbi andJoitu P. Clbtbl_D.
New IMltiou, aad onlarged.
AA-Uh tppendia, cotH-o'ug tbe loll -wmg adJttloui:
Tbe , elrhrated \Trgijiia end Kenlucky Rei .luUou. of 17W i;.l
1799, whicb inuii part ol tb. Demoor tie Nrt! t.al r'*''0'_L,_
Vailout FxtrtctA from varlou. "peeihe* of tne H-tu riTS
PHEN A HOl'iiLAS. de.lvered at valou. Ume*. and rlvlu.
varinui viewionthe iu)?ject of BHvery in 'he Territoitet, aud
tbe p wertai d dutie* ol Cnnareai i* rela'i.-u therrto
ExUa.nf.oui Uia T.riitri.l L?w. f New M?aljo for t: -
piite.uo:. Bl Siaierv aad Bt hite ler'dom. and the vot* or ti
Hor - ot Repreaeiitative. by Yeaa aud Nari oa a propoai BB I
de'at. aorb la-i nuil *i .i i< wl _ _ .
Tbe Poitttderid.dhy the Siipnme Court ln the c.aeof D'.-d
-.?' ag.. Jobn K A Banrlford rcpled f.-om Ha-ard'a rUprtriA.
Tbe whMec'C.-nialig ? bilei vl*w nt PiaaiienUal Nooilnoio. -
.nd F.i*o?<?,t, lii.l.idiig all tbe NaU-.i-l Pl tf .mi ev.r y.t
adopted Aiao. a hlitoty.l U.e atingjt1* reape-ulng 8lavenr in
the T riiitort*.. ai:d of ihe actlon of touaret. at to ihe P reeJon.
of the r"Lbllc Lajida. ? i h tbe u-oB n table Hp..-ebea aud l.et
trrtof Bea.fl l.i.-t-r.ln. Iio.iglae H. ll, Caaa. beward, Cvereit.
III. ckiuri igr. II. V. J, hi.toti. A.C.. kc , toi.cblu.' tho nu-wtl, i.t of
the d.y. and Itetur.. of rll Preaideullal KleetioBi Btice IHtb.
Cif U pei .ont. Het.t by aail, pottP?ld o rer?.ipt of
trae. |)*ilni tudclubi tuppiie.l at ra e oi *>". i?r 1(11 Terma
e*.U. Aidieti TUE TKIBl NE, New-York.
1*4-JE CONFKSSIONS AND EXPERIENCE
OP AN INVALID-Puhllthed for thr beuelt and m a
warntn. to yoci.g n.er. ?ho .uttrr from Nervou. Deblilty. Pieu
alure Decay, ke : mpplylbg tha -ea... of SalfCure By aaa
who rurrd flnwell alter helng pat l gieet .xp*._ U.rouan BB
k*ll_po3l..oai.d.iueckery Bl...!* . o.>le. m*y b? bad or tb*
eituoi, NAIIlANIPLMAYKAIrf e*.| Brdfoi.i -i-giCounty,
N. Y , by Mtoa-B a pott-p-d idtlrra^J eovelop*_
"VEW BU81C. _
ll VOCAL AND INPTBIMKNTAL,
IuiporU. immt-atelv ;.n Put-llcAi.....
bv wBRO k ALLrJI,
tfo I ( Katoo Hail. ABor Blaca.
AgeBt'.for NtrvaUc.-. 8a?ed Muak aad Cba^p . ublTeatM-.
?JiIlE H0U8EH0LD JOURNAL, No. 2.
NOW READY, THBEE CENTI PER COPY.
-yilE CONTENT8 of No. 2,
1101 fSEHOLD JOl'RNAL.
abi At Bflaaaaai
I ?" Don't he too Snre; or, Huntiug for a Brtde." A
NewYorkit'ty. ?
II.?Mr. Muo.on'i b?w Tala. " Tbe Carlitla Uerltag V
cntiau.d, _ub kcrtaali.g l?tar-at ,
III ? '? Waa Italia!" A Be* p.-ni, by Joaepb Barher.
IV.?" Tba bleepiag I'rr! " A new poem, by Joba Rott
Ma
V.?'- P-o eator Artt'it "
Vl.-->d-in F. r.eataa-n A.nor" _
YJ1 ?- T- e I .te, To?j L.t ' A new 8a. ?d Sona, by
Alf ed Ttnavaon. Pnhll.hed In Lon-i n at Five
Hiiili.rr-ln the BOt SEHoLD JOIRNAL tt
5t>ree Celtl.
VIII.-" The Hni.tlng Oroondt of tba Old World."
IX-' L.nitfellow'a fci._. p*:e."
X -' 11 e M idern Turk ,r
XI ?" Ol .non 8ighl f.ooi a Hafloon."
XII - 'Qi.eeii .Vary'tTlBie."
XIII -" A Brar.nma A c.ont of hU Conntry."
XIV ?'-Tbe Lmn aidtbe t'.if'.'ri. "
XV.? - B< ia.ce aod Ait" Whole pagefall. Very Inter
e ting
XVl_-?i,??nN?aig?|ion."
XVII-'-The N-wioaper"
XVIII.?? 1 me >nd Kalae Uiod Br-edbj.-'
XIX.-" .heTeean p?."
XX-"Th- Ml-roacope"
XXI.- ' A?r>?tat'oa "
XXil - -Phulc iTr.lnltg"
XXlll -" W'atcf PohticeT'
X XI \'.-'? Who Pa>a the Taiea "
XXV.-'-0.id?nlia."
X> \ I ?' Pi eiic.l ooaalp "
XXVII.--'Nea I v.i.tl.r.a."
XXVK1.? ' tbeta ( broulcle."
XXIX ?" 1 eaayn In Vt nch."
XXX ? ' Leaaou In li.-ntn"
XXXI ?" Wit a.d Homo ."
XXXII ?" Juveotl- Ilepartmant."
XXXIII -" Re.ijet for t*>e Houaa and the Workthop "
XXXIV.?" An.werttoConetpjnden i."
ALL fOR THREE CENT8.
In No 2 of the HOI'SEHOLD JOURNAL.
To ba bad of tll Newa Ag nta. ? _______
Sao ple Copy <>f No. 1 n ailed free to any addratiby tbe DuV
lial.era A. UaRTHILL k Co , No -ONwt- *Uilaoi a_. New
Yon.
Any other nta ber mailed on reeeipt of a 6 cent ata np
PARIS, L0N10N, and NEW-YORK MEDI
CAL ADVI8F.lt and PH Y8IOLO01CAL WOKa-100
pag't, ne.rly 110 Eugmvlnri IM-e fll WoileJ free by H O
LAVVRENCE, No 1 Veaev-at, Aa'or Houaa It d?e-r1t.eato
tbe aperially Miil.-ted aia.. lh>._ aifecied wlth Naraoua Oehilitt,
loral and genrr 1 BlenCal fepreaaion and Loaa of Memo.y tha
orlginal n.l p-lnleaa weat nent, ' nattended hy rtia or tbe lot* <il
l_e, of ihe Iti. oo.oarahle? in thla apecialt/ - 44. LaR*()NT
Phyaii-lat a d Surgeon, ' uthor, Itc , No 6li Broadway io atalra,
N.w York f.oi-8 a m. to 6 p m, HundSi ajicepted, Tiia-alaa
eveiiiogt, 7 to 9. 8ee tbe hundr.-di of teitlmoaialt ia hia popuiar
bor.k. _ *
?JhJEW-Y^^K PUM-IC SCHUOLS.
THE WEEKLY I'ROORAHME
of 8ATIRDAY, Sept. ? IflBB ?lll couulu tbe uttofaaerieaof
PEN-AND-INK PORlltAlTS
or TMB
81'PERLNrENDFNT AND TE.ACHER- OK TUB
PL'BLIC BCHOOL3. _?
No. I **?
8 8 RANU'LL, Sipt.
8 8 HANIMLL. feupt
8. fl. Ra.NDALL 8up_ _
Fm/f(5?fil\ PRAYER MEETING. I
THK CHBI81IAN liSIELLIOENCER of thit weekg
coi.talna a full, Verbatim rep.' rt ol the ABiii'tiaary of th-. Foilou/1
tt Irayer Meeting. Editorial, The Powlr oi tlhrlatt.ntty tfl thf
W orld. Sn.gle coplea lor aale tt tbe Ogtl-re. No. 106 Kulton-tt.
WALT WHITMAN*~
LEAVEft op orabb.
K. r aale at ali Hookt'orea; price Bl 29
Bent hy mall to tny aJJ-eaa In Lolted tltatea. p-epall. fll >'.
Tll A i ER a ELDRIDOE, No. 116 Weth'u at, Buttou, Maaa.
'Zmnacmtnla
ACADEMY OF MUSIC.
RO"EhT LE DIABLE.
THIB (FRIDAY) MENlNO, 8.p'.. 28 AT 8 O'CLOCK.
BECONBAND I.A8T NIOHT oF KRENCH OPEBA.
Becond and laat time . f Meaerbeer'a grand Opera of
ROKERT LE IllAHI.E.
M?e. PAI'L'NE CtlLBoN lu u.r f-aat rola of.Alfie
Mme BERTI CCA MAHET/EK at.Inrjaiu
M.ni PLILIPPE. aa.R.)b rt '
IMona OENEllK>:L.aa. Beru-ui
fllg.BCOLA.at.Ralmba-t
MLLE HELENE.
the fav rlte .hnaen?e alli -pp.a aa.?.ElrDt
(iitnd Donble Orcbettra, ( hoiua Ji*d Corpa de Ra let
Mutlcal Directnr and -oo.m tar.\ . W \X MiltHlV.hii
IO MOBhOW, S.turday, evetflag 8. pt. W. at 8,
FUK i.laht of Verdl'a cel.brt-N OpetA of ,
NaBCCO.
MME l^EZ FABBRI
ln her calabrated rol_ of Ablgafl.
s 1., K K K Rl
for the firat rlme Ib hia great chara ter of NABl.'CO
8'g 61 -IM. .aa.7?bi-la
Uw 81 RAK08CU.at..Feuana
BIOSCOLa.aa .Itmaela
NIBLO'8 GAFDEN.
JA-4. M NIX.JN Leiaee tnd Mtnacer.
Second Wetkif Mr. EDWIN FORREdf, tba-X'jricaa
Tratedian.
FRIDAY EVENINO, 8?pt ? 1866
Mr. PORRF8T will appear f.r the ainh time aa HAMLET,
iupp< rted hy tl.iaia Couway. Flaber, Feuu.i, t?al Pordal, alra
touway.fcc D>ort open?t61 o'eloek cuitaln wiil ilae at1|
l'il* -Ve b'-x.a and orcbeatra italU only can be lecured 6ve da/i
tn advan i a.
LTURA KEENE* TBEATER
FRiDAY AND BATURIUY,
LA8T TWO rtlvlHTB
ofthe
NEW AND BEAirriFUL
i FIVE ACT DRAMA.
By T. B DeVValJeu, etq.,
oalla.
THE MONKEY BOY,
witb
MIS8 LALRA KEENE,
and
EVERY MEMBER OF THE COMPANY
ln tha Caat
Deort open at 7 o'eloek, perfonnance to oommaaoa at 8.
AN ENT1RELY NEW
TIIREE-ACT IHI8H DRAMA,
Entltled
AILEEN AROON,
Or,
Tbb Labv or Oi.anmikb,
A Tala of Coanty Cork,
wiU be i-roJ-i. ed on
MONDAY EVENINO, Oct. 1,1866. _
WALLACK'8 THEATER.
Mr WaJlack. _
Mr Leater W.llark.Stage Manager
The great tucc.eia of
The New Coaedy
THE ROYALI8T,
Indncei tbe niaaagement t J announ. e lt
EVERV Ev EMNO. till funher BOtlee. v
Plflh time ?t Aii.erva of
A ne* FARCE, ealled
A RACE FOR A VVIDOW.
TO-NIOHT,
THE ROYaLISTi
. Or,
? Fohtt Ybabi Auo.
To conctade witb ?Mw
A RACE FOR A WIDOW.
Tbe tbove progranu-e wiil be Liutti .ted by tha BflfllMaed tai
eot of
Mr. LF.8TER WALLACK, Mn HOEY,
Mr BL..KE MuaMARYlMNNO.N,
Mr WAI.COT. Mra 8L0AN
Mr 8LOAN. Mra REF.V'EB,
Mr. NORTON. MiaaTRKK. and
Mr FLOYD, MltaCAJOIaN.
Priori open at 71. to ooato euee at 8 o'eloek
PU>r-a _*av be-M-tiied thr-e daya ln advano*
ADLITIONAL MQVKIaTl?I IN ACTIVE PREPAEAT10N
W INTER OARDEK.
KAREW ELL,
KAJUtW BLL, J - .
FAREWELL,
of thoae cbara.i.ig artlatt, ......
MR aM) MR8 BARNEY WILLlAMa
ThepubRcae reapei-liinlt luloro ed that ?? TdH_Jf??
\>0. rflday 28th M. and M.a Barnay WUliau-l wU t_a
FAREWEI.L BENEFIT,
nnd n--ik.- tlw if _ _..,_?
M.~ m _-___?_ei__?anfta_
pr. aei.ted the new buile^.e, reO.lv. d n!g-tly wlth tha ftrMotX
tBtbu.laa_.,e-,ti.dTm. ?AOIC JO___i
PRINCE DOIOROBO,
To b. followtd b, jffil&JK&kLLi
THE LFi-tECHAlN.
To conclade witb hoRN w 0<)00 L,;ct
Mr Uebilel PbvbI baa aioat k_dly vUuuteered Ua K;\loet of
"??-?."il,,SV,i,.N,iAMERICA,
Who will appear Id EL T_APaZA, alao, lu hia celabrated
CblneatPaa. _ _
HOOLEY tt CAMPBELL*" MIN8TREI*H
NIBLOB 8ALO0*.
CROWDED B008E8. CROWDED HOUBEB
EVERV EVENINO. EVERY EVENINO.
Ooora open at 1; to cooimeace lt > Tlrkeaa, tfl aauu.
VuWt.n Free E_hibitlon, a chnnoe eoUeotion ol
11 OIL. PAINTIN-8,
at WHITLOCK'B OALLIBt, Mi Ca_J tt, weat tt tmiwy
BARNTTM* i-dBBICAla* Mimcvti. ^^
AT^mp"ant.VecTMor'iV .r-.t M?*?_~A$jtt
AND Hlb eV-HRrN, ']?!_*. VvenT^9*
1E8NOttN ai I ,'Alorb ?"4THI8 ?__*_>_____'___? -?
Tbe(,Rr.ATL|v|N(.8E? "-"I'* ,,,'M,0?il^J*?__
l-a Lio. .f B*. O.e.1 D-ep rew.l 8 ^L^^'ji^t^S
'ba - .1 a4rgi'ar a d w nder nl 4LBINO *-?"*"?__*;
AVPITB NFOBOF8 daiar li.g for Cube oo *'*_]'__
h.r Tb?y will b- e.eu at all bo ata day aod _M?i_e. _*___"?
d,t wf depaitof. A*. tM -aadefuj ead al'gaBr ofaOare
called tb. _____ M BAB JW1BBf_ ?._._,
a rraatrrr. 'bat h . r-e-ef he*n Aworibed -y aay n*to^,J2o?
.**_.tjb-..tn.Bl.r embia tloo of be bi_?n aad_*"J*v*T
to, ie. Ai.o iba atr.rar a. 4 ?yrt?ro ,t ao.ma * ^'r*1.*
w-tBT .nott-r nam. Av'haTCaN TIIEV Brl I a*. o# baB
wr.bTA?(M'EAI)TpntONF F '(>T W P7 ?_* >OT K. OA^a
, i,vingTATTOf.EDRPW-/.RALANn CH1BP .l?"|LADt
WITH LONG HAia Ua.it_o.ib?>fla_r _*?"_4B*
r..| EINEHT Jiai"aiA IN THg. W..B--Q l _____
Flli.d wHh LIVINOSEa and R1VER r'*" T*B_ _*~7_
rliuea, _Mbeie.i-,ilrB ANTPL 81811 HPr-CRLRtl BRABjl
TRm'T PLAINT PISH.LIVIVG A^J?"-^!
CBOCODILP 8, Ae . kc , tbe famoo. Ll WW ^ IO H TMINO. ,
C*L( tl ATOh LIVIMO t*uN4TrB 0144-*- I-'*' '*
BARV AVArONDAR I.IVING HAPPV ?AUII' ? J?****
V_"|_TY OP MRW WAX EiGIRrB Bli. DELMO.-rrB,
tbefamoa. PORTl.NE TILLPR_'?-".-.It^jf^. aawBB.
ALL TO BH BPKjN POR B> ORBBB
t'u'ld'eit aaaW l? yeara. It aaaBB_
Maaegai.?BO WOOD and R. L. TILTOB.
?"-??"? BENEFIT
Of Br P B t-HANPRtrj,
who will appear ln tbr** frr*i ? _^f**TJ' _ ~>
FRIDA'' E^ER'NO. 8*a?. ?.
THE WIDOW'S VI TTM
D_?oa.Ml?. AdaPika.
"' A OLANf R AT NEW YoRK.
JACK BBBPPARP.
BLOBLtJB! ibeDAKINO BL 'NDIN!!
GRaND WHEP-LBABROvV A^P-N-vlJ)?*,
AT JOr-Es'8 WOOD OM PBir?AY.
S'P'-'ier Mlt < o'rt?e8 P _???
GO ANT> 8EE THE GRfaT B'/>NDIN F<K/r>RMIRO
THE M(>Sr- AHTON.8HINO FK .To* 'ftOLLIN
Ob THE R..PE a WHEP.LBaRMIW,
AT JdSES 8 WlXD ON FRIDAY,
Kepr,r,hA?. M, *t 4 t't' 'k P BS.
THE WONDERE! . KIvUNoH:
GRAND v IIKK HaRROW ABCENStOR!!
AT JOPiES'8 WOOU ON PRlQtY,
Bepteaber 1', at 4 o'ctoak p n.
F~~AIR ol tbe ABER1CAN INhTITCTBr fS*
aea Gaioen l?h?t Orand HoaTICtfLTUBAL aad
AGRlCILTl RAL EXIIIPITI'iN Oa** daily fro- Ita.
ui.OI id o'el rk p. u, The Victorta 6e?i?. tae rr?et B n?h
Anieric o W*ter LUy. tbe !?*.*. ef -hteh are tn faet ? -Jr?-> a
fennc-, rtre oatlve aj.d rx'*.l- Pl.nu nrl. Rn'h-r Tree TaO
Plant*, Coff.e ( l-irtau,. u Ciove, aod N<it?ag rtaac
A karge call. clon of On-ti ? or Air PUat*. Ca Plowara, kn
Bp >-t did exhlhltion of eboire Erutt:
9<0" di*le. ? f P**'?, Applre, Pu-^ke, Ita., fr->a? N-W
Yi k, C< imre/.l.ot, New- Je-tey Maaaaeh oaet a aad efuir BUteB
Salt .? d re.b-aler Aqo-ri*
DGbWORTB-S eelabrated BAND will perfor- avary nea.
mt
Admbtlon to tba wbol- 75 i?nta.
FAIR of the AMKRICAN IXSnTUTE.
V.iRori e.peclaly th ** toar-atod In Marrdaery. Ct-a,
Meanhon V?'aaon?, *tc will ?nd an opocrtuoi y toAiuniva
th. extrat .dinary meil . t PRtlT'B new Au'l frlcttoe Univar
tal RoHing J-ornal Box aa l lo.t ated on * large Air preaa u-a
fi.-a ( h> rn Ti-ii Jo.inai Hoi leqnlr.i oo lob-ic* 1 ta ani by
them aiiimoaiaBdoiio'iaMBed Apwi.ba'iotio'aclei.t fti nvr.kaoio.
lac r.eded to fn bLb the moat reliahi* ar.d efl-ciB.I aVvaJip*
m?Bt in tbe p iwaea of marti ,- ry Aat baa ever beta lavBatod.
No >ne ihuu d 'aii to examiu* it.
^TtW-VORK 8TATE FAIR~at ELMIRA?
I tt,-tot?rl, 3 4 aad 5, 18*).?Olk MONDAV IJetobat l. aad
duiiig he Faii, Pxturilo- llckttof.r tl-roundt ip (Aodtorw
ta n u Ui 11:4- p m. OetoH-r 5. f o_ Elmi 8, wlllb* aold tia
Ne- .1 ork ai d Eria Ralir ad B r ?10 atdeptt, frot of D?-w
.t aid J. nty llty, aid a No. Ill Broadway
CHA8 MINOT, Ganeral Sapariatoadaat ^
BROWN* GREAT PICTURE."
The tpleiirlid view of New-York fr .m H->boken by tbe frtf
br. ted laid.. ?pl?t. OEO L. HROVVN, cal ed ________ _
' BAY AND CITY OP NEvV-YORK AT BUNRIBE,"
|a now on vl?w a tb* ...
CRAYON ART OALLERY. corner Brottwty a?d 8-b-at.
Ar-inifaxice 29 ent*. OBO. WARO NICHOL*
(_lic _ntf.
FAPHION COURSE FaLL RaCES, SEC<,ND
BAY, PRIIMV. 8ept 24
/ TWO _AT Htb ANI A 8*'EE?4TtKE8.
1 THROG8NE.4-K and MCDOY COON,
B Thr*e Mbe Heaia mr 02 "W
I*' ACRORA aod fLEETI <Q.
/' MI.e Heatafor 8S"0 _
BELL.I.AMERICA A V ?L tNCHE, .nd YOtJNO RBVBBVBt
T^ Mil* HeaU for 83 0 8
' Tbe Int nce will be ? U t-d at 211 m., allowtrjf %a>ple 0 -9
'XrtBearrlv.lofthe eantlitt brlig pa**ena*r. wh-> l.tea EeltoB
Haaet ilip 8 lp m aod f ?* 'aat train tr m ll.iie-r-. Point
The 2d ai.d 3d .v can t- ?4 hat. Ferry cooattet artlh all tba
Kluth ng taiuoad Ut?t to the Corw. Club Sttad r-iarvad faC
lad-ea
AdmltUnc to all part., ?1 - m_
D. C. GRrWELL ProprleVw.
geri-er-at.
mmHmt%m
AGIRL with 5 yeara1 revftn-noe wiahea a SITIT
UaTION aa CHAMBEBMAID and WAITER, ar
Cbamrieimaid aad Seaawt *? AJu, by a yaaof Woo*aa a.
WA'TER. vtithilxyean'rxperi uee. Hai exc.?jut ralareaca,
Aprly at No. 424 B.?*dway. up rtaba_ _
?vil/itJNTED-A aituotioo by a young firi M
ff lH?MBERM4ir?, orto do lh* geaeral U uaaweiB i_
a .u all | nvate fao llv ; btat of refereoc. fltan,??a 0. noo fdt
two day. tt No 130 Motl-et._ |
N expfrienced LEA DER and TEN< ?H 8I1VGES
d.tlra* a . erg*Aement (D a C.hoiob tn Na e Yora er vieint
Adarea* TENOR, virt of Hint Brotb-n, Noa 5 aad 7
"*r" *" ___________?__???_????_?-??-???????
ABUiNDAJNCE of good 8ERVAMT8 now readp
for eby er onuntrv Oar?aa, P.nghin, Sootrb, IrBb, Ito. |
eap.ble ctriLactlve. al tha ta ge.i loitilata waJ Houw, JoB
duc ed by an AmericaB Laiy Ko. 1?8 llth.t, _________
1RLS WANTED?To go to a __ufaet?nu|
Vll.gi. bva houta" rM? fmm thia dty, ln C-iaa.ntB.a. a
wboui EMPLOYMltNT wtU be givea tbe jm*M .mi*i*t rtm*
Dfliatlve prl. et For for?var uifor?ailoo, apply at _. IT ?.*???
waj, up ttoti.
GARl'ENER and FAKMblt WaNTED.? A
Hr.t-clBA. mao, thOT.inghly compeUSt to ?ak? BtB?not 8
a.Ltlanaa". p-vca Tb* bert referencee reqil.ed aodaja_jla
man prelnred Adcrea* Bcx No 1,198 New\ork PoB 0_ca._
SlTl'ATION WANTED, ta a PORTER in R
Store, bv an Experieneed ttw^^yr**^-8'*
ot nferetee. givea Pleaee .dlrt?, PRYOR, Trlbaa. Oflloa.
SCBOOL TEACHER8 WANTED.-TM Kib
i.. il er wi.be. 'o empioy oo. 8 bool Teacb.r la et>:b aiuoty/
ot tte Inited 8 atea toiravn aod iuUoduce th* JBeB *'n-,:T"
Jopedla of All N.tlon. " aod lh* " Ptctoral Mew World, wiUI
-4vl and colored Engravliif., Mapa. I'nartf, M. Wiaaued.
Apply by MB- -IMBIIIB. w --^R? B'^or?^Ca_.
TIIE"moTrSPLENDIlT^r^^ ever taTerel
to A0FNT8, aud NOHI'dBCG. Partieuiara B-hi rVea.
AUJr... Box No. 3tl-2 gyracnee, N. 1. _________________
G
_t}anc?8 tui Dnainxet flltn.
B
RAIDING MACHINE8 of variona binda man
JCt ufaclured to oio?r by tb* nnderalgaed Partiaa wb> ara ta
wantol th*ai?ve nem-d 8'ticl.a, or of part* for repti-a, will
aauieM NEW-ENOLAND BCTT 60 , Piuvhl-ae.. R. 1.
CAOPARTIN_R8HIP.-A PARTNER WANTED
) la ahntela-ea'abilt?d Piaao-Pon. M BBBBt rrlu*; t>.B
uee* BAvlug from Ob 000 to OlO**1 -p''*1- J __'*P*to,?*J
f.lrrt-nce. |lven *rd leq ired. Addreaa MCSl ., Btatt ). ?.,
. O., No. 120 Bprlng .t_
_riOPARTNERSHII'.?Wanted aa PARTNEB,
\J a youi i. m? of luduitry anJ iterUnj inU-g ity witb ***lta
1 vrB ln a r. .pecUble r. Uil G octiry L'uex.ep loo?_l. rerar
erce*e?ibaiPged Por tuttbor pirticolar. iuquka aa tba p.***
it*., No. 4.19 Pultonav , Uiooklyu, N. Y._
GKBI1AL DEPARTMENT OF THE BE
TROPOL1TAN POLI E. No 4U BrMtit-it, C"*''*
Eim. Ofl.. of Bnp?._.rud.nt of _*___*_____ ___"'
ia.'.- Pi. poaal. for ^uilding tbree lRya_at>niM_BatjlJII IB_
will b* ,. c-ivTd .t tbia Om. - ontil 4ta ?^,._'Vj_^_*UOU*
can^a^^r^
QUART7.-R0CK and GRAIN BILL, aad por
Ita of U.e PATENT 'or eALE-Proooaoced at th. mi. ea
the b*.t l? not only, Mlll ?4,.BaaB_____BB____d do. to i-ptl
I-hUnow-r h.vl ghar.i?0ed. .hiftii.g ..inaTl |.urT*c_ e*.irjr
rt?o?d.BlO Jd k ROtTi-w^Cg No ri NaaBBa-B.^
RARE CHANCE FOR a'PRACTICAL BL^
sivkk8 MAN -A wt er power ORIBT BtLL fwSaLO
,r to LET n-at to th* cll, aodeadly enewaalbU ajtb tl.a good
will of * larr "?laoraUva boainaaa. Abdaee. vV. M- lrib-ta
(ifrVw.
SIJaLED PROPSOAL8 will be received at th 4
Ofliceuotll Friday, th* 5th day of Oetober, int far the
p.iirba.*, by Ib. Corporaiion, of a L*">T f r ti* at. al* Baal?|
( on.paily No 90 t beloeateaj withiBlb. lolloa-ingbaiolt i**g
Fraualia Bieet. L aight, H idaon, aiid O-eeuft-h ..r.et. Pro
potala to e i.ialn a dl .grain uf th* propwttt oB?v*d with dtn en?
rlon., localky. and cbaiattor of Improvamenta lfany Payaxot
w ill b* aad. ln caib oo gt.l> g a Mtttfaeu ry llll*.
The rlgbt la teierved lo rv,*et any praaoia.1 f Ue tntataBi af
the Coip.iatttn req_ra it
ROREBT T HAAVB.CAMnptraW
City of New-Voik, Dapaniuaut af Piaaaw. CaoiptfaUr'l
OBce, Btpt Vt, 1800.
TO 8HOE MANCF ACTTTRER8^--S
POR ?L8 ?l 1 he r.',,-ivttd Batfl October l IBaO, fot ftim:?b>.
ing 8HOK8 OT Ihe Ne- Y--ik PUw Der?rlttient Putl, *r 0 8
y.ar irom Oct b-r 20 8aii.pl>-. a u.t a-.oii.taoy tb* ar p ttalu
The Cvii.ii,Ittee rr.. ive the ilght lo r-ject aay r all oltt* ? ?_?
inalr. i> d rmedt-Uie iulereitrtf the Ne *? Voik Pire Dt parV"
iii.-iit Pund. P'or f"r I.r >.f< rmati n a .pl? to
J.ME8 V. WaTKIHO. No. JtCalhwlnert.
AVM WILLIAMfl Nu 115 AVevt I9tn .t
, _Hllii'T McGINMS. No. 3 DapeyBarB. ?
111 II.Bl -PARTNER WANTED, wt!_
111*,\ l_RJFa thi. ium a Joia a gent.a-*- p?aat..-4]
o> tbe M-e faoi.rt ln takiug Uie Naw Yock boBaa? mt a i.-g
e.iabli.h.d Bott-m b'ua* AH c miujaai.?ioui letetrdad 88
crntd t,U- A-idtei. R P L , Meuopmitaa HoteA, P4B..j_c k.
_ *_ Iflflll ?A OBNTLEBaN h*viD< ?:yxaj
^?J?,il'\rr,ijT, a(blico..m.i.d?o. i lUe ?''?^vk*__
n wae .ef* ani g od PayUig b?Ln>a. ilreiAly e.tabliabad. nm*
dreae, witb M4 p.iU".:ar., ( . R., Tribaoe .tfhoa
(EojiariticrabiB Not-uB.
\|R. AIhTuhTINE 8MITH ia aaaotaated aa R
%r<ft?mU to^B^-5?PRLt, BAILR Ca.

xml | txt