OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, November 09, 1860, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1860-11-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

? ?5?-''
V01- XX.:~.N* 6,098.
NEW-YORK, FIUDAY, NOVEMBER 0, 1H60.
wovti iwo GBOT&
1HE NEW-YORK HUBDNIS.
M ?;.??-? BSgUBSSS 4ND 1VWD,#
?t tni teWiie MTOinon,
' wmm ? Muur* ?rr??Ti rna om aau.
.iA.Ktndun> ??beertba/? atia, jenu pcrtM bfaO
*?%?,? BB*aiatoBdv?nao: ?? fc? at? moatb*
_ MSW-WOMH WBKRH rftlAI >B,
A VEAT LaROR PaPER BOA TH"! COl NTAt,
Albik "* ?"7 '?r'"" Mourm? at tbe !owprWo? ?!
-aaaau n ?!ns"' Tbl?e oosiaa for #5, INv? '.opkoa for
fV<a Op1** far ***? *Nr?ntyO">pl ? 10 one kM.i?i|ih4
femr MOiboT tt <b? raa* Of #1 peraanam) *?0, ISrei.t?
u? t* addroM ef eardi ?ubarW (t?d auy r??y?f lambw at
^/raf of ?1 *? ????>, #14 Auy p*r? >n .?nJl >,j ut n otub of
fe**ty Of ?0re wtil be "DU?W4 U> aa eirtra <vpy ?abacirBoa*
Ciiwiw-* *t mj ttaa*.
A*??rli?*in?nt? lo Tna Wbikh Tamnxa coetONB DOl?
1AR AND T\VKNT>-KIVK cENTrf IV.R UNfi for eaob
fcaBTUea. M?lUnt Inawtad fcr >a? tbaa *J
TUB HEMLWEKHIT TBIMI'^fK
tepaaktbedevery T-amti v>4 huil Mihuhi. Prlca $1
MtaVfta* > T?? Capiee for #S. Kive Copise for All M.
Yhk Mtt.i.tKK rwnii m:
POR RLROPlCaU ORCCLaTION, .
HhM oo vb* d-part..r?. of ee. b M*i) dtewaJf for Utm
at $} |?/ aasau P-attfe b.<ljd?4 biujje Cepjca, ftvB
Tlir. M H->OHrt rnm- \t\
CAlUVORNIA. OAtOu.N. A_\ J ib< ?AND*ICH
ULRliML
Hab~<d oa tba oVran.ua *' "?*J Mal1 "f*""*' '?? Aapto
JBrtta, Ma Caaia. rUJi TR1 dt'N B.
?L'
Bpcrial Notirce.
WU?*Aw?ke <i.n??r*l ( iiMiliiff Aurotlm.
" Wt t??r .u<it tbe atiedij a-d the? ?re u.iri. ' * i??,i?*r u?-?H
Jaaof u.? 4i.;ulxt?>a wui b? Lrld r?l? (Kridajr)E^ V.NINO,
i4N?. nl* H iHt*U. Al\JJa?l*udaio*'Ji'ae ?fa-tww i <i>f>k>d.
H. k> Dl !? HKR, P.e?I*u*.
~Taa?lltai W?rU C?UB|MilCO <liib.?A r?<;Qlai menlne
?ftb!,clii?> ru:bai.?.4 Oj KKlUA* ?>VSNtN(.i. ^o> 3,at7i
Vetoca, ?t Ue?dQ\.a>teii, rn 8i ?? , n-a- ^id-?
H*-\C F. WILLIAM8. Fr?- i<>>
Wi.L P*bob S-r.'Ujj.
Tfcr Irreprraalhlr Wtde Awitko B?rt*JI*B ^1!
b?idBD>f>*C-..( llll' (Irid y) *.vK?lN'.>, ?f| CiM, at tt*
ico? coiuni! to.Mt ?ua S? kel ?U., br,o?ljn A fj'i atW?fcd
a^(.<-i? rrcoei ?-d, ?? ?u?i-.e>?? f i .po.tai ? *tl br tr?3M VmL
A. T. ja<HniB'?, Srcieta'j. _ _
~Nlnetr?ntk Ward.-Tbe KEPi BLMAN AWOCIA
TlU.N v.' Uc MXib ttirj ?'di sn a: ?; th?Ir H-*ad<;:?-r??ra,
DlMjd-'j'i llou'. o^nei o,' : hh m. ?nd Jd-a? , TM? (friduj)
EVRM1NO, Ncl .', 1 "i tms. J. MARPriALL, Praa'U
Johs Coorni jh , !*??;.
~W?tlrr r? ? a'avMimera of KlecU?n. Ti? KKTIRNS
OK EL>.' lli)\ a^d PuLLrUSl Jiu.t be fi'rd ;>r ). w ? .1
ih? * o-J'.tj C^rk'i ort r.? . Caii'niiMi* *''o h?.? uo; BirJ ttwii
ntJitt *u. du *o a: bboa, lo ?avr unoi-oatuart Wo <b)?.
JOUN *.LaNCV, Canoty Cl*ra.
1. <>. *t O. F%-The m#mb?? of Covaaaat Ljla?, No. 8i
LU. Ut) !? . atf :? . ?? ?d to n:*?t at :he Lodd^toim No.
kJ Bc?mj, >d 8Aii i;iuv, at 1 rtii-kp ui , tj atteud t^e
fn=fra)ofojf L.;aBr JAM? S CaMPHKIX
BAMbKA ftKKSttTKIN. W. 0.
IllMl?rt4'al J.eriurf* on 4ilrrat Krpre?eat*ttve
W ?anen.?Tb-' h-v JuMN LO'ti; wll J w a oourws ^r
Sli t?f.urn iu Ciinr n Ha A'Mr p.-i.-, ojaimene(ng oo
MoMJA < tVEM.N<i. Nov. 12, ?t a '?' 1 ea. and c'Lilua-d
oa ?o.o*n'.ve MONDAYS and THL"RHU.V?8 BbMI h. iin-i
7br?e L-ttuiro BIO I. U. 'W t > >i7?> a biatory of t?>e ?u9ct<??K'<
de<alupn>*iitaU< tbe ondiuon of Wouiau nuoe tbe iotf-J . .
?f t'bit'tiaii'tj. and hn lelatve potition -t .Jifl-r-ut *%???, triib a
vi?w cl c-acli f tb* pr iini ? :' -*r ?:e ation Si'i," tt:
L?e. 1. > )? ]2-P? IA-T:ie Ron)Bii? hrii'.lao Woojbii.
LMi II. Nov 15. - KH.wi'pa-Tnw Woi ?:> i f < ii?atry.
LoC.111. NOT 19? F.I.1MHKTII? \Vo3.a'?fi? '? ^jvoieuru
Lac IV Not. W.?JUnDAaK "? Maintk* jv-Tbo Womau o
Society
L?f. V Nov 16.?M\p*?tB i'B Stabl?Tbe Llfrary Woaan
L?r VI. D?c 1 MiBilTin ^iwnoBBf litiMtT
Ti'ktU for tb" Cotitae ?>l Vt. S:h ? >!* ?iiJ Ladtot *1. 8li>
gJoAd.^i?-. ^VJOitu Ti beb?ii;C--.-v.-e-i*?Boo?ator?. No '; I
Viiidnaj. r^icor of 4tV?t.. a> (i at ? he door. Kjr tbu dMM
enl> B bioi'.rd nuciber cf t! krta *U1 Ns wai.
ParMr Kallroad M'-filito
A MA?S MKtTiM. if Bli tu >??f i" >i't I i ?t* fflBrtTyjIloB
of-lIlE PKOPLK'S R?]LRO%D," freni tba Attantk -. i> tba
F?4.'be Oe?kD. bj tbe t?Btral icaW T^a P^t^ i Ptak OoW *lm?*
bsJ I'tab, wiP b? b-ld
AT IHE fOOPKR INSTITI.TE.
THURBUAy EVENINO, Nov li, lo61.
FjOo-v OEO. fl BOI TWELti jf Maaa*eniapi.??'nd?Hraf^
a* ada -<???, aLd prramt tbe flaloii o' tbe ?DV>rorue to t m juv-.
atdciativs <r to* eMMM o; N?w foii. ewtaraJ ctoar dia-'
tiaaulah-d ?j?ak?-r? ??>)) ^ddr?ta ?b<- Bid'? r^o.
NoebM?*fux aJmmiju. D^ortopetiat 6| c-'alaok? to t???
?aaair' at t) ?Vlork._
i:i?oKl$n V?aac n*n>* fhrt*tiM A**ocUi*>n.
Tb* i?it -.g'tlar n-"ir>, *il! 3- h?.l in t .e Ho . :.? oa
P/O jcVRNlNO, Uh toat, aoTtiniaoctBI ?t'>j j :. ><k t.??<T
li A-NOR^W A. SA31IH. 8ob)? t- ? SiJ.Vrelof ll?-f..lu-?a'
J L H HUl HJ |VCI v-Niaa^
"" Kconcnfc *??"P .
CtlEAP. D'.'AABU? ?Nu<:LE*N6INe,
B* tci*? of <'?> p rao.lt lt>> pib<??.
j. CBVLLS BOMft ?
fo JJI'ii R
Plltl OLI> PAi.^ -40AP
1m CbflffoJ :l<ni?._
A HOJI? T->.VSIV.. ClAJTrtKfl A'AS'il.iJ IS OSC
fJINlTE CaUaadiMit. No. 457 Bro*d?aj, N. 1 ,bbJ?o.
(tl Ml i.at., Broia.jn_,
"MerrB.tlle Libn.ry AuwtiatloB, ? ??*:'',
TUBBro7BW.0ft .A.m- .. *,? h?ejj rr.pe-t"iJyli?finii-d
tUi -tt Cl&.?*? f"i l?W "I ??-? eornaej r? ab >ut toa l-tb of No
aTn.brr Amnaae>e*H h.i. baaa m?le for luatrB^'oo u tu?
fclW?i.?*Ta. b, Krmob <>*. *? Sp.-'.b l-alao, l*tlna.d
7;.,,. . ? bo^pinr Oyrrr..ttei, ?P?n*of
retctotu 1 B .ra?L -uBblp. Kor f.th.r parUcoWi ????-'
i,e.,.;-rtJU^ .*>" ?!olh.tlW H,.-.b.BO? ly-nj.BttV l.t
Varv Kifc, i?-*i> ?" rer?iv* >tif nvi ea i thoae wl.blng to jo.b
an af u* abo??rcerti >iod<'!>- ?' or to
OOOOOOt?CH'<>oc)(><?. ><iOOO?><)000000000
O K?tabH*he? IKW. O
o -s r >i ir * o
O KENTI-f RV. SALl RH.-ER. BOTTHBON, O
O Wbi^KY dj.stillkrii;b O
O Addj^aa ? ' 8,J,T- 9
O ??k R>?er Wa?:>.ri*e. R^atJ<ky O
OOOOOOOCO(K)?JO-->Q') i<XJ'>O'>u.)0Oa:>?JU
-,)f BAMNINO U a*?i^' attaoAkcoa at b < rh<*. No U)
Bvl k.r ,'t 'or tbe prTTVoi ca o of H -W s P ? x-oory. DV'?
?itj:y. B.tily wltboot Bva*ane, b?; Bi-a M oTkta topro -i
Hoja)J:____
..-. |jr*rbrat?<i r*oi?-*) \v ehtn* Barhto?.
UBMtt*ALfT A.S J INDIRPKffiAfLC '
?m.<? ;??.? tfjr a -iLt>t*.
? epH No. at iroadaay, ejraei OdrCaaajHg.
aaaa'di wacted tn ail pfT* "? *** vaiuo t*la:**
f?.i? f.-iu < ontcvhAa.
fadOfaaa Bcx Nd ? ?lPc*t-o?0?, S?? K;k Cny.
fcs) pnblications.
i
)0EM8 JjV Ml^ O'MjLD,
N m B.usir.
E.efHt'y i^oiud io B;-? b?? BhB
fOEMS BV HAR\* XHllA
Pri-* T> O^ta.
Tbe 1'M^oV phia Hattk Aniarlw ?y?: "%V? '.***"(s*:*t
OouHiaaabrUrr (.tMuUu 'b- ^^>? lai^o-t ' J. *- i^.
Tbe N#w-7o?k ? brtviioa labal ic*->oer anya: " In b??uty of
ivtba,, delie^y of BTtMlloWj. aa? trao f^ro!ii! .e devui-n to
?kaw?.' i- lood aaa baaoUftl la B?tni ? cr lo raligiou, tbeee
a??ib? ati>.ad "
Tb# Troy Ai ,-rl^an nya: "A MaVM o' eiqiUIto poet!-;*)
H?u:a, wnoar it*d-iit I ll ?'? ??-'? I ? -?*1 ijVM ut J10"'
??? <'oi'iei? i '?'?"' by . ?, ...
Hl l'l? fc I tRJUXTON, Pi .l..'.er., N<-w
DAPPLKTOV A ( ??.
. N ,t ., vd<l Brjodw.y.
WILi >? ?U?I ?'BIT WBUK
A NKvV' NOVKL,
t. ;b*a <nor.' U:* 'l-1rof R-d :!yfe,"-cf ?d
H< ij } S AND FtiABa
(;P sus.k IN PUE L 8KO? *rtPJNWiKi;.
r,, i i Mu? f win b# dad
? ber pen
hn.! < B*n aaaaljra mi
? Jlei.rta*a?<' i? iL* N. rx.. * ?w:
"T/.o t:/-t. I . ? r .
tb' llriT. aud wtu.-. .. .-i..,?lo.i .. v/u K
a,aiaa cf ?h. i.-ar--.. - >9'.* ?'??jaaH,' *"
9:,J M beloat^d i be 'fcifhta I u .?aud' Ilow a?.'?y
. J . BJ ibi p . .. tg-ri to ?tvj>y V*
<b'uiaa<i BM s>'?r, n.J |ka Biaaot d ? .^i, dii.
,? ?( ?*?>' old e pia?, ?f aa not al.eru^t t> M
Not iaaiyid.alc oiaiely but boaaabolda-ooaakdH lu t;'/*'
u?rt ?f > - '" a \> -uffei ijto
tjur.ipf WiUiktv>i? ? ?
<?ot t? ?!*?? " UranaU* e <?? ??
tbe f?* r> i'1<:.'a< I aa Ur L.-m.'i..:. Iu p-ou?
!,< 8." U %' ''"? u' l"J >''"' Barn;.et tbr IbOBtBaaib
ZJ . ri-Lurl V?ltb i'- ?*''IJ Or ,it Tfi* tl"H<Ua, jOJ?'.rl>0-,
tb? brtll.fcnt, ard^ut I ? .-d : ..? . .??. row.)?'l wlOi
?? b*0J?y ol 1 loa'Il bfl ?? ?, ? 1 o;n*l*4 iw?4 w!t>i tba
A. BjMt pf bll brr-dltary g' -o?, ""d th' >ort and t otbltu . . I
?..? of i?i? BB-ly deatb. >Vo*i u ca'tiaa l. there! wb.t ?
Roikaei era ahooJd aend atati oW r? i wltboot d-lay, ?o t*?at
tb. y D,aj D* lopfilod *'?? ? ' Mj :i,"-t ^n-be- "?' '"P <* '?" a"
__________^.???^??????
* T,^ - !: ?t r B ->?? ?>y Go.l?Te *lana4:
ANITA t?J I ?'?< i:
Tlil TRAPPERBOK I
T4IK tkoMIKII KAN
TIIJ: OI'H.R K1I.I.KR .
T>r> (<hk*t mme?- or i "ii ?' ?
tiik ( oi.ti ?* '
TJJE M y J!' N
i:.t. ,Ni.MN..i*:i- ;(;3,,TM D wnn
sn r< BiBuAfwt.t.it. y
TSBADOW INTHK HOUSE.
...-.N6- :,w.Ti
bla
pfAKRJNC.TON,
HARRINOTON,
HARRINOTON,
HARRINOTON.
HARRINOTON,
HARRINOTON,
HARRINOTON.
HARRINOTON,
HARRINOTON,
A BTORT
A 8TORY
A OTCRY
A BTORY
A BTORY
A sroRT
A BTORY
ABTORY
A 8TORY
CFTM/E
OF TR'JK
OF TRUK
OK TRUK
OF TR'JK
Off TRUK
09 TRUK
OF TRUK
OK TRUK
LOVE,
U>**
LOVK,
LOVK,
LOVK,
LOVK
LOVE,
LOVE,
LOVK.
BY TIIK
BY THi:
BY THK
BY TBE
b\ im:
BY THf
BY THK
BY THE
BY THK
ACTBOR
Al'TUOR
AUTHOR
AUTHOR
AlTHOR
AUTHOR
AUTHOR
AUTHOR
AUTHOR
OF THf,
OF THE
OF THE
OF TBK.
OK THK
OK THE
09 THK
OF THE
OF THE
GH9ST.
OHOST,
OHOST,
OHOiT,
OH08T,
oaoor,
9B099,
0BOOT<
OHO0T,
A BRILLIANT
A BRILLIANT
A BRILLIANT
A BRILLIANT
A BRlLtlAVf
A BRILLIANT
A BRILL.'ANf
A BRILLIANT
A IAILUJlNT
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMERICAN
AMIRICA^
AMERICAN
AMERICAN
NOVKL
NOVKL
NUVEL
N<? 'EL
NO\ KL
NO'-KL
NOVKL.
NOVKL
NOVKL,
NOW RKADY.
NOW RKADY
NoW RK\I>Y
NOW RKM)Y
NOW RKADY.
MiW RKADY.
NOW READY.
NOW READY. .
NOW RV ADV.
I VOL- UMO.
i vol. w.mo.
1 VOL. UMO.
1 VOL. 12MU.
1 VOL. UMO.
I VOL. UMO.
) VOL. UMO.
J VOL. UMO.
1 VOL. UMO.
67? PAoES.
570 PAOE9.
iTO PAOKS.
5.0 PAOKS.
5^0 PAOKS.
570 PAOKS
5:0 PAOK<.
M PAOKH.
* PAOEB.
PRICK * i ?-*
PRICK (il tk
PRICK (I2
PRICK 41 tk
PIICB*91 *?
PRICE $1 25.
PniCE (1 tk
PRICK *i 25.
PRJCE $1 tk
HENT BY MAIL,
8KNT BY MAIL
8ENT BY MAIL,
8ENT BY MAIL.
HENT BT MAIL,
8ENT BY MAIL,
HENT BY MAIL,
HENT HT MAIL
SENT BV MAfcL,
FOfll Pi:r.
rOST-PAID.
P08T PAID
P08P PAO
rOST-PAID.
POHT PA1IJ
POST PAID
P08T PA!D
POHI I A19.
At.KNTS
AOENTS
AOKNTH
AOK.NTH
AOENT.S
401m
AOKNTH
A/amt
AOENTi
MTANTKD
WANTKU.
WAN1EH.
WANTI- ii.
WANTKU
n \ .
w viru
WAMI I'.
WANII ".
>DI>AJ>k
i uavi it a ];i,DRinoi
Not. H? Uti Ht Wm!. r.|U>a il.
mmon
yyORKSby .MMES RfDPATfT.
" Tke ir.in wb** wcri- ar?- W *???" - f*mk* Mftj*
BC9J09J OK HARPKRS KKRRY.
TkU?o:.. taUtcolUvt'y'i ???' it? ?r.-vt.-'. Saeeebse, SVa.0J?.
lajtarer Lett?r?, Po?m?, and other 09AMHH of tbe l*a<!'.ii*
n1?.rt? of Aai?l ? aud Ktrop*. eel.ed orth by Jitn B.cwn'i la
tMiin of Mif'nU Tb-y are e_i Js.-u-mo--.ly f?r tae firit ttae
???rr ded ; md tb?j kive sll be-n ,-,rr*.Wby ihetr ar.tsori fr;
iktt r<H kr,, ?r r?p.-lnt*d wlt'i t>'r pernjluloit frtDidoiy Itrihor
li?d?opi?* Th.tthii \oluur U jiui/ ? 99b Ito Ibtclt'm ef
b*t*| tb? tirr. cnilectlon of worfjy ip>5b?*ni of Amtlt.'U E'.i
q..en<-* tr* to \om\s>% br>f lam. try of Itt contA&U will ia?w
Itocntalni 8p'Mh^? a:id 3eimon?-by Weu.leJ PMI!!p. tw ),
Re'rb W?ldo Kuierwn, (two), KJward i.veref., Hatry D.
Tboi.-iu, Dl I liHr.?r, (twa), th? llon. 1 l.?r>iO ( ?or, Henry
Wa .1 !!'?? .-r, IkMtfcl Ti;t .n, Oet PV.Lpa, tbe R-t. Gilb?rt
Ui-TfL, Jiiii^ Kieeroan ? larie, /*)>?? ll-nry N?*b>'.!, M. P.
Conw?y%of< :n< lnn?ti), u<l Kdarln M. Wltrelo-'ki L*tW>ri-bj
TheoJ.-.-e hetaVj (two), Vktor H- ??, It.o), Mr? Muon of
\ir|i.i?, and L)die Marii (blld; PMH t.ind other Ont/iba
tJooa-by WB \m AlUnghtiir, John 0. Wbjttier, \VilU?c
LIvyd.'JtrriK- Judt^TlRn, K. h. Sanbcra, tb* Hoo. A, 0.
Rl<Mi., W bard Realf. C K Wbipple, the R*?. Mt. Bel-h.r,
tb? Rf? Mr. Ftinieii, tbo n?v Mr fcjatV, Kdna I)<-ivn Pr< rtir.
L. *. Aloott, Wm D. Howelx, EUnir Wrirbt. fcc, kc, i.e.
4Wo ?l! Om I.etWi ?"'>t lo J'b/ Brown wt-oi lo priaon at
Cliarl. ttown I.y Nortber.; oien ? J woTi'-n. and liiiowi rela
???.-?. '? one of tbe moit trnd*ilj-p?tbetl ? ?ci remaWMt c?l-;
leitlom o l tU-n Ui a ? I it<v<t "f " A'?- i'"1 -S.'ivi:i??;?t Coa.
Mtf, or"Litj'B7 rr ?Mirtji-,' c xfofd by Km?r.)ii, Tbo
ro?o Altott, Hnabnra, ^c.: " Qn-jrpMwd "? i>??oty eten by tL*
n,"?? rf Coaiuicn Pnj.T." 9 It'i ?u Appeudli, -ontv'.iiiag tl,
wide'/- ?flibr&ftd Ks??y? ?f Henry C. I *rry on Ifct Valne of tLr
Uaion to tb?i Nortb.
AfI>?nJpd t) the iiiionicmtrl'j tiotu u/? 9* a. lt>.r>1'!j? ''
lf>? ?n;iork.
Edit'J by !<??? R?:'. "H.
J TtluLiO, 51-i p?g?'?, bani?ort?ly l>onnJ fn mmlio. l'ri,?- $1 9
8?np!?copiiiiD6ll?dto?i-.y iMNa? HMI9I ll 9m Msll
prl", po.ta^fl F?id- For r.l cojor of |?M |Mm tbr pob
li?hTi.
Tio PU9U0 UfB OK < APTAIN 1011N B90W9.
By Jamk Rkti 1 .
V. it'u .:i A..? M*jn9>y tf bl*C!illdf.ood *nd YoltW.
Vv'itii a 9jMl r?9HR ?"d Kluitrati.'na Pp. 4"i.
Thi?vcipUi?b??bM?n th? c.oit ? M f.nul | Ikl MtMi ta?.
ln.,?lrtad.v ?? atl.--I ita I oril-t' Tb" :??nd, ui : tlit- itmiui ?ti I
coa'Ji t !r? Tory !urg<>. It I.m il?o k?H r?p-iblUb.'.l io Kn fm J
anJ wldtK r-oticrd oy lb.' BrltlnL prri. Tlio Auto'jiOfTnpby
(tfwMAM r-p:lDt v9) bt pm994| '??? bMU nnlv*r?ily
?roLouJt> d to b* < ne of tb^ ruo?t ramarkabln i'?3ipoiltl>n? 0'
tb.' kli,.lii Ih* Eo|U?h lain'JNjH. [n aliition |?Mag9? ?
tboDilc bio^r?pby of Jchn Brown. and c?Dtiiiiin| a c >niplet?
,-9lJ?-for ofLliTlabrat^d pri? n lrtt<- -whl-b cu nowb*r
?M b* fi. .11J thil . )...ui? b>f< a!?i ti.? 01 ly IMl a:id C0Q
a??Ud taiitcry ?? R?na??-T it- afJMta] f r aattatai
IWaJCM 0' "'* 9WBl< ar Kf^fdo.n tb????to It forrd ii>
' 1 .. 1 an lit latOt, ahMber perlddk^l M rtauawd. It t^eata
thtitfutr, o' top ri wLih ro rtix.lar.i-ly .l.-f *tA in politi^al
L>fcrn.?ay y?-am. A I.ujJ. -:r.- p^KrnUje. on ett-ry ropy
MaiL l?i?i"-.reiby c?nu ^ -( 9m I ? ' y Ojfl ???? Piira
9m9*UA*. Copit-? ;..*i ?d tc any addrwaa, pott p?id, <n r*
f ?'.p; of f ? r U ! ;>rl '.
AOKNih UANlKO.
'tMTHKBN 99T9I90I NATION*LUR( ULATJON.
T".'t b a \o\x\mit of ?rt? of r* *r l So Ui- BI Mk, a. narrat-d by
ita (?oitb?ro and M.tr .pa.i'.vi p:??a. It ? not IMBM:b tj ?ay
tt, .:, Lfit to 1 baiiea 8;iuiner-? Hp^ch, lt ll tl)*> moit anamwrr
aklaaadriha-rtl.l npn ?.'.mfnt of Uw 9jMI LVkMi tbit b.a
Mt-bttJ k?aj pi'.[,.hrd. AJ9M # t--->,: < ' d;"e.i:?t toplc-, it
^it?nda, .-.j,?v'et?S and 1tWi1.tther.1U..! ar,' w i-nt - 1 ?.'?? S-. 't r.
It lt a hlrtory of tb? 8otith*rn Htat^a for ili monibi ? ?M 9> nt
i-.J^Bi^wuiLrmiou 0: Vlrilnla. No on- wbo ha? re?d
BuLjnrr* Sp. b al vd M ta pf 1 ? "i;? rv.-bvt Th?
. j oi ita t*t';aM may be ,idg.-d iVoni Hm titlrt* of lt?
Cbapti-m: K.yNofi, Kr.- Fw PreM 8oi.th,
l.av. -f tk* H'iiT<'Ctsd, |M9M Ollftl 1-reeJom, Sonlbw.
Hotp:talIty, N909JU Soutl., Ou aAafM FHlloar-C:tIi?a?
flo.th, P.'ra-cutioiii cf SootberuCitl ?;;?., Th?- Shi..:I jq ON
olry, Spo?ti of Heath.'n Ofni ? lim, S.' , I le Al a dmji a
fir Anti-H'?\?r; and R'fiubli in oraWn ai.d oditori It b bVMJ
1 iMa.
A L-tiilaum* |.uuph>l 0 !?' I '-'
PlieCa?Cat9Tf.
? op>i mai.ed to ?iiy ?dJr.*i 0 tr -ipt of pii.-?-. ArM?>
k? .t?d ,
\\ irk- it Pr?-? II
BALT-aUXTLC WOBM IROM TBXODOtl P'KKEi:
"Eew d>ed? aW ?rtB>J ak hii > Haaa HhpWawwwIwia*
baMak.' ?1 Jr ? 1' ? on Mari n L Ikl t.
' 1 0. ? I
T . aj |m tSal HSM tfabl ?J'J"t aa9ja*pVI alfc
k< h ?! ?lhMi P >t- BanMBk, aa4 kaH MbMatftM
.., portralt .r.-i ol'ciirf *M . ? ? M thinoiiir. JobL
QtiMyAlBM <'? k'fta or- D?khl Wakaikl 9 ibi;i.t? u Joha
AiUU. llb** rwiMk. Ifl .ri-ji., 9k I' a i
Unuod .ui.ii JWt' iy.>
rtTJSODOaUS rAKKn in m:.M(jki\m,
?AtkCBa] Ibl ' ???affbf SaHMM 1'liLlij'i.
QlllllllI l.r.CMkk, V\. aVGaaMHfeal M y, Alr-r, Bel b-r.
ftttitogfm*, Coaway, B^lnaoa, Wuoelock, Cbarlet Soomw,
(,. W. ti.rtia, ViT. Ai-., \.lth t i i^.up!.i.:al tket'-:..
TabVaaaVakwl b?akaa?i I I eleja.it ?t,b\ acl - aa aflhba*
v. IM. a- .iprib -t<f! portrait 1 >? akVaVaaVaW
(l-i aitl*" proparitlon.)
,N, | I| i.li i: dl A M.WK 9191.
f.ntt.n. j ??- ' ? kfaV ItaakCMM
^ VI rk ;??? ? '
.: t.,y wuiiiau, a'id a!i w,:o UmtAM
i 1 ?r.i<-. 1^...' .
y iii N \i-:,,b< r.)
UII ,,.,. | 01 1. ? I L99 II - I9J91
IIy 'i W llirglnwi..
B., . . ? , %i> riin'ih- Afi'H '
I ,,? ;.J . -. ? .. ttior ?? 1. r tl..-tltb-o: 'TK 99 I '
j,oi.iW i ? M L
.t.1,1. atjW . - ? ? ? rfcaaWki
, , h -. aaj| M a ?.l I
Mdkfft ?' ?'? I ?-""?? Iktkfck I l-*n>o
A NKVV MiLI Hl OFfO
B] Wa!i Wb.ti an.
a ba <??o"" ?*?*? r'of * p*p'"? '',!'"'' ''""'
I HAYKR k I.LliRIHUE, Publlaben,
9aaVfllMili v- M''l?|to?-?' Natki
A1
I?Pr?e?
QUIDI TO HAYT)
JAMEH. REOFATH.
I
A..tto? of ?/ V*R!?Hiyl1U (??,'' r-''?'???<i bJ *?!? II
lYlkca*
it-', mrn Wttm.?, wb.v.h win abn9j b? bkaaki ?r?? m ?t?n
atUi? ir.|n?it.,f lb? UovtiunkBt of tha Rapublleof Hayti, icd
ITilirMlyiUbOrlmi ly ibe Cablnat cf Pr teaaat******* to
?h..oill wn lobniHkd for tbe conectloa of ite (+*M and tu
tiati.a. ;8Ba.iWi 9.1-"-.tJC ? ? --????? B9-"**L^.
?liwiileouUia. Xi3-; ?^K.r3C C'99BJB*??
fA HI9TORY OKHAYTI. *"<. r. ' l-??M Or_CW?
j the io:,sri'ii.rioN ok BAJTJ unabrid<;::d. (A
tra-AUtion.)
* THE NEW tV3MS9BSAB H'LL (ott-riiiK 9m foraii to
alTtb. ci lor.'d iti/em. and Indiaii Oi the LsiV'd Kt-.taa).
THK NATI HALI/ATION LAW <by whith aaaafcafjfll C*i.
atonoeb* on.- ? itlaem of Hijti'.
f.u: tu UERBtft RKPORTS, ^d OFFKUL90GC
MRI mMIbj to tLe F coUra-Joo FitjKt
fj Alt' !<?? M .?
?3~Tle Ai-ma! KiH?doui ,7t TT P*. '* '.TS ? !Y?ieYE
iT^Tb. * Wjalkklt Kegicm, I tlW *kU ti-tfUK*?.
The.Miofl.il hingd;ai;
IfaeSolli
Tbe l iUate, ftl [ -'ral-re, and 'iwiai I.' Bkj9
ROI.OH NOTE8 AND 9FUYI ON
THE PKOPLE OK H4YTJ
THK CREOLE.LAN0I/A6K;
m < AT?ioi.:t;? HuiU't,
H LMMM9J 'iOLER*riijN,
PBOffI HTANiWM IN HAYII,
< nM.'ll RCE l^9AVIOIATI01l^f?yla%Tkla?B?*k?a9k9a?X
THE IAW8 OF UiMU
TJU. I'OLITICAL UI'. IS:0N8 OF 1IAYT1.
m ' :l(KKNCY,
, ?SUaMU,
IKMHI.KMB,
?MaaaflaaMM aaa?aa?aaaVa??9aOa?a.?*lat9 -t.BESf
JBt KD1CATION, i? htV. fcaU X. k/ :ai*^-*'*.^??
9jT W?* 939?. S.:9r? 83ttL?Hf. HROORESS,
U sm r? i 8.
r n n r,
OfiBlltl 4
\V..b Noten <n i:>D.ii>eubl? o*b?f ? Itftefc eor.neet.-d *'lb tf.e
"0.1 i-EN OK THE ANTILLAS"
ic oi,a 1 '.iio Toi'ii, a o! abont JOO pa**a
I
'iv.L editloni -.f thlijwoi* mU be p.;b;f.ri-c.
1 M 9J0B. INTH EDITION will be Aubliahed lu-tiu-dl tely
la j.if^i ? ?? ? rajan* wlll eontaln a iniali outllne ? .j . - Hiy .
IMIM'K 9 0991 -'
11 i<>d> . faataji
,,. ... ! KRAItO KlH'liON wi.il- l? ?i lu tbe early pilt
of Bmm.!,.-. a*| *9 . .t.taii. ?? ay(kkaW9Mlfk9ak9afb9
E 'elletry the IT-ijent f.l Maytl. -uf-a.rd In tbe hl?heit Kjle
Of I ? d .n ?H. liid alto a ame ai.d tO? M> m?P "' lb?Wkl|
?lll.>tl. aktbkfl J bj tbe Oc-.^r aaa>9 i' th^ RepubHr, and
d/ ? ii I y il. 1 -?( toj i-upber tn Aai^ri???.
i,r 1- L ?hr..rnar.v.l.etlia-. tl- wttN
| , ikll ! ? Ibl I L
le ? i 1.-1 Irtli. .Upirtn.ent ofart It wEI l? priul w
? Mt ? |. | ?t. ,in p*p*r o.' up-i ?? , : ' -J
e-il ? ' ? ? '|j : ,,, Ilnrl ? -I '?
Ft ? * I, i: i dnif pott?re.
i . v,. . will . r uiii: in li, >i ?? ? ? ; ,? w 1th I ?'ot'er v.ora?
t' ^l . K.
1 i iVI.lt t I.I.IOllD'f Piibhahera.
Kr... IHaad |M U.-iil' 9M 9. B ?
rpHE LVDKPENDKNT FOR TIIIH WEEK
18 01 T.
OIKC1JEATION <> V* It 40,000 < < >I'FEH
Tba btttt?Of t? trtlf week't niruber U tbe newe of ibe Freal
dtstiaJ Eleetlea, battbtre are ; any othor tjood tblrigf Ovfid*.
Abobi thrae U a proiapt aiticle on Uj* re nlt by
HORAGE OHEKIJiY,
E t1ti?d:
THE BUBOTIOM OF I-INCOLN.
HEN11Y WABI) HEECHKR'S
SKRMON,
From tbe t*?t, " < JMa r.jm I M rathtr to b* ehoten than grtit
rrfV/i," lt pcbH.hed lo M, wiib bla own roviaion.
KEV. KTEPHEN 11. T YNO, D. r>.,
eontribaUf an batmctive r-Ki'.o u f I baf, ettlt'.ed
"Tlli: BUBtTANCl ITA8TED."
0r. Tyo* It a pjaajpj faaMatatM to (?t INDKPKNDFNT.
" THi: QL'AKKlt MKKTINO,"
1? tba iabj*.-t of ?n adaolrable _*t ta by
BBYa THBODORB Lt Cl.TYr.ER.
"liECOi.i.ECi lON.rt OF mendki.s
SHON,"
BATARD TAYi.OK.
A ftlrrtar Pa*m on tb* tfet?f?B .1 B -Jtlon, ert'lNd
" THi: . NALION'S HIRIHDAY,"
F.DNA D1 AN PRncTOR.
Tba INDEPENDENTl ia now rapidly In'ri'vliy tn | ir 'a
tiOn ..?ry day, and ltt corln.'tera 'tar.d plrdged to irtve lt in
<:tra?ln( narftat ??> in proportion to Ita tacreaaln.?, p?trontge.
Tbe prly af ^ibarrlptJa U *2 a jeer wb?n *mt by mall out
oi'tb.-(lty. I >iab:nber? who rrceiv* it by carrfcri tn New
Votk and Brouklyr, Uie prlH k + 2 50. Bat _ie p Mb_I
l ._*? tbo followiog
EXTRVORDINARY ItfDUCKMKNT TO 81 BSCRIKE.
U any p*rmn ?fl' amd tn* r_oj*? ot tbiee new .? JbMfikaaa to
t_e|INUEPE.ND>NT, acfocjpaoied witb tbe money (tbit li,
8I( dollart for tbe three fubferiber*,) h* wili t>* prea-ntod for tot
tioabie arlth a handW-.e ^<-py ?t
WEBBTER'S
UNAHRUKlEl) DICTjJONABT,
Plctoria! EdWoD, contalniog 1,3<? en^raved fllaitra-oin. To
p-racna il<in| :a the .onntry th* \)l:\imarj will bo promptly
:V ? arded by < ipreaf. Wb.?n it ia eontildeteJ tbat ti.e prlc? o:'
tt-) iM?tlona.-y ia of it?<'lf M *> at tiio roolrtore?. it will be aeen
tbat three ropl*a of th- ISDEPKNDENT for oie year, ai,d *
Dictionary bealdea, PjAal only for SI.x Do'lara maktt about af
|tti an ia\*ft_*nt lor ?o unal. .. ji.ii of r.;oney af th?- m? ??.:
aaywbere afforda.
Pi?aie fllde- a ip>Klra*n '.opy o' tbn | 4p?r, wb! li wl! b- ?'bt
r?t:itoa?iy to any addreea.
A'.l ??'?.* t ?r.onid,b*ivldr''Mt-d :<
aOfXPB B. RICHARDS, PjbU?hi-r,
No. 5 Beekjr.in^t.. New-Vork.
rOR 8A/.K BY \K.\\4 A JCNT*
rpilE
UBEATEST NOVKi/1'Y <-f tl.e J?AV.
JAI'AN.
8Ti:KE0SC0PE.
paa piaar ftatn t)F tvai traAsaa < nmn r?Ai i
hn< 1KB ?mk iu??.
.iKiod'ni JEDDO- ABKUMaMa-K kNAOAWA-ODJI?
1 kE "'Ka??TERV 'iK Tli-. NOHLKS-THE EaPK
RoR'fiTEMI'i.E- JAPANE8E L UJIKS IN PUiibOEE88
- IHr', ?.KK.(T liKLL, V , V :., A ?.
Ju.li^eivtdby B. AMIi:t.M,
Awataaa aad Porefga It* ? ? pteEmpirio .,
S'u .'01 BroaJ?ay. tbr-e dc?orj fio.n St. NkUolu liutal
Ua a :if? a'id run.Mkab a a>i1>?of
tillNV IN III.-: BIEUiiOhCOPl-..
Tu:aa Editio* Nw^ Rbadt.
rTAMMOND" KEW MEDTCAL BOOK.
HAMMONDONNEBVOUSDEB1UTY
PRJCE Bl. OKJE, DaYTON A JONES Af*r.?A
'* No. J9 Anaat.,NawYork.
p M I H I N T l'KBSONAOES.
Now ready, th* o'iar.*r!j pait of 13 Portralw, en?T?red on
?ie?l froa DriMorrapiia ipr*?..W for ibe
ILLI?MTRAVEii NK^rJ OK THE WORLD,
cooUlniiif tb>! Po.traiU ii ad-aii'-e t j Jaauarr. 1WI. Thif ala
|,nipartUa*nt.toiee ou r*eelpt of TW J DOLLAAfl; aad tbe
p?p?r U ??ut for U waekt ftoui date of ?uutcjipUou, tbe wbole
9'\l. A. bROWN V To.. No. '.4 Huiovm tt., Bottan, Mlff , Im
porten and Dea>r? ln Knjtr??ii!|i, <:brouiOf, ko., Ae. _
w
1J0 I.s ABTEM1 8 WAKD
i(*1?t!.<taai iic-i paylaa who tanat Bm "OtVAII 8NA'X"
ar>d "WAX >li; ?j:R-i,"aijd whjtraveltabontth^- vuntry :or
l|m p'npi.-o- raMbttlaf bi? ??OKATE 8HOW"jo tb* natuet.
R^aJ Mf Irtt Ictter iu T.uiW BEKI \ANlfk* PAli aad
' die U'tin."_
NRARLY READY: .
VltCBOW. OEBAT WOitK (;N
CKLI.L'LAIi l'ATIIOLOOY.
Helue a PaaJa?Uaaf . ??.?!.? nJ B editiiu Jliuitrate.i wiu. H<
er.pa-lnia.-n d ??<?! t-iini:-? '?" !?':;?? wt.vo ptt?, baiida.ir. y
p.i.iUd ?' '1 bcuuo iu oi i ??
Pttia Bl :??
In af"rdarr* wiib our r'-vio'n taafaaOl rent we b-gto!::
fotm taaMawae-I fiatiidl ti.st *e altaUl publlab thi< w^.k
sboot tba lat of Doremb-r. ,...?_ ? v.. ?
RtiBl. M DE WITT, Puhlli. BT,
;; 1 rwajfcfcrt attWaw Yot_
1 BOQK for AI.L.-PARIS, I.ONDON, AND
/A NEW rOlktaUEOICAL ADVISER AND MARRIAOE
UUIDK. tnthfditloii liO puM, r.early |M plclare*. Mailed
for *>l by I.AWHEM"f-, No. 1 V**e'-at., and tbeanthor, M
LAjVMOPT, Earopean Pnjai-iau and Su.gaon, No. 647 Broad
way, up ?t_i'? II* avaa a'-i Nervouo UiaeaMa, Loeal or ili n*r?,
V\ *tikuni, fco.; 9 a. m. to 'J p iu.; alio, 7 to 9 Tburadey avnoloe
TO P0L1TICIAN8 AND STATESMEN.?
SuriUTD Eritios Now Riaj>t.
A POLXTIOAIi TEXT-BOOK
roR lMitt.
I vol., olotb 258 pa/ea,
Compllru by IIomacb Umbalkt and J Ma F. Ci.av???"?.
N.w Editlo'i. and en'ar?,-?d,
Hlth Apr*nd_, couulniij tbe folliwma oddltiona.
Th* aaMrtataa \ l:^?ia ai d Rent^kj !L*aolutloaf of IT".* sr._
1799, al.lfh foitn a p?xt ol tbe Ueuiocr-tic NaUonal Pbuf?,r_'
\aii<,u? Eitracta froui variont 8^.-o'.!ie? of tbe Hon. arr>
PHENA DOtOLAS, de'.lfi redaat veiovt tfaa**, aad liaaBj
varlouf vtewf on the .ubj.ctof Slavar) in th* TenUoriaa, and
th* aiveraaLd dutb'tof Con<rr?? lurelatioii tkerota
Eitracu from the TtnikaTal L?Wf ( New-Mail-o for tho
protectiouflblavery aud W_RA S*ndoiu, aud tbtf ??J? J.'J^|
Baaai of KaprewnUtiv*. by Yiaa ai.d Nayi on a propod-oa to
d.vlvc i \f.\x l?w? n'.iil and foid
Th* roi-u daeklad hy ta* Stip-*ra* f oart laB_aaaa of Pr |
8oottaft.Johr.k.A 8a_l/o.d . ..ptoB f;o<u Ifjwarf * rl
Th* *b<-a eowpriklng a brtel riaiv uf 1 'ie.l lontiBl Non.Uia >uf
and E?c_t>, l: ' ?"^ ?!'?>? W_taaal I1at^?aij?taf_yaj
teri ol Bit?"ra. i<i.il<-wi. t#wu6._. -.??-? . "? ? ?"
Hr..<klunJi? II. V. Jcb_?on. *."-. Ae . toi.rMngl_eq-:<'iti<".iof
th* dav ."Sl He:..r. lofalJ Pn ald lal Eleottont .1-. D ' ->
Pnc*'*! l??r copy. B?n: by oiail, pmt paid, o.- recelpt of
pnoe. Doal*r. aiiitub. aapalbd al/^?B^JP? >?? -W "
NBWBCdJ YKRY POri'LAR MUSIC.-VBe_!
?? TattH'f Serret " " Bpunl* B?!le." " lohxny't ?<-, Btibfnl,"
? flilaalllt ~?|" "\Vt_aOray." ? Aniwer to Kitty ClrAa,"
' Ub' If I ??? ? LtUe BlrJ.'' " Alwayt l.i<k in tt * Sua.iy
Slde," _ oentt e?h. " Cbrlttiuat B*; i," #) ouulf. aid ' i__H
St.ibba't Vl.it to New-Votk CHi ' ;i? ren'^ lntt-umeuwi' I
' Bpirtt PaJka " " Corupo Paika," " Dol'aj WalU," ?? ?*m* ,
brraooa a Roiuml'VJS r*u.a aaak| ' 1_ Cbata d'uu Ana*.'
' Va-aaBililiau a." bUceula, aia>:?d *?
J_t pub nked ty II...: \i V WA lEKfl,
N-. Ut ttv ed?*y.
?p II
flOBBIN BOT?
THK GOVI HNOH.
r ,'T YOUR BOYS RF41) THlS BOOK.
It la tbe tn.e li'e of * pocr boy w!.o etajfcad at taa ?--ry feataf
tle laddtr, otd) * Bofcbm Hoy I- tb? fartory, wftkm aata.nl aaV
Tantar. ?o a. b oltog rv-pt .f" >?*? of ?^y aari, eb*.
ho?rf. i.tby a.t/oe* ?* -d ?'"" ?????***? ?*? '?"*?*??'
pli-.tiou ln tbe f- ap^re b ...n b- <al?*d f"ro thoaa oWy da
voted to .V*. o,.l U. uaeala. h* b - rtjklkfi - * ?*/?? *??
tl-n rnt a p<.'*'r of orat.rj not aftas ,rwl->M'. rrnka.
THK MAN the t*aaa* of tf ? p"ir!? tbeir Gwm
It b a book 9f of inn-r-al ? 1-cWw.U that for ua a?*ry *+f
lL'e?b* had bU iroubiei. bla fmlti, ** rl baji hara.
fbarlte Ptifce, kU pVaja.ate.id etUki tefHcod '???*???' ?
tbe rooat popclar aaaata of ur*. of the mort <">!abr?i?d luli.a rn U?
-ouMry H. ?i?> .Urted in lif- ??pwt K/*bln Bay.
Th.booklawl-.eaio 9m K.-? Mr wN M. T.IA/KR9
u;o.taltra.t;T?rt):?,andlil'iitiat.d b> B1iJiil|i. It 9 ? ***??
l/>ok for tbe
PRICK, ONLT 7>f INW.
Good Agente waated for VaoalRW I aot lakoa.
J. K. TII/ION & OO.,
P, t.wkan,
No. 161 Waahl-utoa ??., Boatrto.
THE METHODI8T 4
fortbi" ?r.k U NO-V RK,Al)Y,inilr??j??0'i?ii'',*Iif
ihe r ?wi .iWara nr.d j: lh'teffi.-e Amo. ( t'j^ -OBM.r', ?h- '?
aeofthei: i ? .al infrr-?t'->f fhaM-t. r, wlJ 6* loi'.i a LbU?c
fiom U e Bev. Dr Mc LINTOCK,
?DTHE PRO'LAMATION OF Vl~r<>R RMANUIL a*l
1HK CONFC9ENC8 AT WAR8AW.
^^"'o^RKN.LIMi GNHMMMi
THE LONDON REVIEW,
THK M. r. i UI Koai, avc., avc.
rn* DOaOFriC CO9aUt9F0^a99baV
OntbepropoaedBALTiMoBK ^.^^
AlMtMkaTaVrtl ,. ? i , m.
tba lo? P EOOJtBE. ff Ihi'iJt pl.U on tbe MuuuUe I *?
tiW of Paiuajhaiiia.
In tb? Editotial d^piruflU will be loonlaa WMM
MlNidlEHl'l. -*Jvr vi,IU,Oi rL\W8.
THE ??(iSI'Kl. IN IT'LY.
THE LATK. PtiK-IHI. -H \L EGECTTON,
and o ber ?r irl .n'lirtf iMta*efaet|
toteth.f -l?hth- L1TER Rv IlKMS;
1.IT-K RV ,')8IP oi
MOP^RN O' ooR.?Pt'l Al RK.SKARrilES,
MI.TaoI)l.S!" PERjONH. l.n>R?Ri ANU ED'"' A
T1"NAL INT- Ll IOEN "K, aad a
BTOIY F09 lMr LlTll.i: KOLK-V
Atte-ition ii ?all'diot'eiadi.en.e U wblcb are rt .. H?)^ 7Bt
Lv ih.- L.jbMi-rl.jpre-iua. tor b a'.ilrn .abaerl-jer* t) '1IIE
M: ToODIaT .-inptl.t.w MateaWici "??? ?b? M*o"vwi aila
v?riety of liockt, v?l??3ir aliki r the 8>bbjth-hchool oi prt"4?>
library
Tenca, +:? p-t year, de i^red Hy <-<?r le^.
i;r,H R. < ROOKv D. D, j ^jn-..
.I.iHN M. t LI.M'" K, 0. I). J ""^ '*
L. BAN08, Pbtili.trr. Ortir-No 7 8<H??t?-rt
T
.1
IIK KAV0RITK K4J1ILV PAPEBI
a _
THE HOU8BHOLD JOURN M
rOB TIH8 WKEK, NOW RKADY,
COVTAI99
'? Tb- OHa? -J Path." A Tiie. By V\ l\ hl CILu-.
?? HijaaHinikilFI ilitr'tj" 9f FkafiaaarFaw
'?TboT?*o Mi.ro ?.'' Poeii,. Ry J. R. Haini'.ton.
" CalaWlOril " MiffafMifkl a%eaa9.
? ILeCi !u'- BMlbfw" ?ta*w By A K. M M
' Kev. H. W. lMaw?P, ind Hla I'opynght Ser-ntn* '
? My U9lt ?:?by v" po IM f " Poerii. By J. F. Cclea
?: ,\n i-nt 7erao? Mjd-'B M;i?ele "
" Q*OTt? tbe Fo:lrtb,,, By U. M Tbaekeny.
" Twae a 8<.i' < f niy Natiw Lard " By L *. Joue-.
'? Tbe' Laovu' Quadrllki ' Two Fa?ei of M-iaiv
he.ij-n aa i .1. iwnaw aataaay of otberoiLia?: ?;J?-:'- txliaaaV
ia^ aj*tt?'r, ci n.i La<af -tiur and i' ktflKttek ki:id
8;x>?n P?r Pri ?-> AaM Q u'.a. .SjM by N"*e?ieat* akd]
P?l0aaaal Dea.-rieTerjwhare._ ^
MTaUJE- IAM>, faf BRVSS HANP.?
lj* Tbe Mh No of ihe " Dodwortha .'oom-l /or H.aak
BalUa," ..oiuaina tbil popaUr fui-bid/ io tbe D \ *y M < >l-y.
No o A*.or-plt '4. N. T.
?? iSoi ? woim"i i?-" joi;k>TvL7"fou brass
IlJ' o.WI). ' No I nontaim two " l)?ttd Jlil-.nem ' aiii ?
diiii-k Mtep ;.om tbe ?flioliaii Vkj|<- __
No. to Ait).- |/Jt e,N Y.
^^) ii D09W0BTI1 r\>B BfilfcSBAVlXk
?i, K i ut i i a few dayai e mat-n ' Oowraat'a <i rjM
M.rrh " "S bub^rt'j-?ere.i?.i.. ' and ? U'Jti*k S-.epfrjji *'*J
la?Vb ni>w Or>t-i ?f " Lu'iui^ " No 'i Aaaaa^ftkkai H. T.
0U9)VAL mi; BKAbS BAMD6, Xcs 10, No*
R.-aiy 'CmHkm Otaed l>.et from -'Rjo-iil lM??r, i,"
i,d < .alon '? H i ?. *,'' Mik ci tii. i hak p-v ' ? '?-,iJ ?
" Louj Loli Vv ea-> U,iy '
ll. B DOOWOBTH, No.-. ,\ai)-p'a-e.
rjral WEEKLY TRIBl NE EOH NOV. io".
The New-York Weekly Tridune for tLif
?aab contaii.a tb>- followlii*
I..LE\D'NO ARTICTJ'H: How Mr. S??-ard K?JD?
c-ho-.l: H>w tbe Caioo U t> b? Hi?.o.S?d; Of
1 Pr ?.lei,i.-? w,J <io.,a Manaati; !L>w tt>a MkawT
Ooei; The Or-?t Hc?ult; Tbe R't ut He-e;ltw
Can\a?a.
1I..RK.VIKW OF THE WKEK: Oiviailaaa-ndenaa*
aud aaakpieaoaa f,,: n tbe l:it^^ta^d jmt <zip^rta-jA
amanta thut huvc tnoapired iu tbe City and Sabo/oa,
? aad -bc l.'nli.-d 9a9ai
III..POKTRY: Ihe I. f ot ElecUon, Ibk No:. Oaaoaj
Baaa]
IV...REL10I0N AND P0L1TIC8: Peraiau ^y H. ifj
v< ard Heeehor
\..Hl'tM KLKOI'K.
VI..THI! MORALVALI K OF TH ; INION: Vraoaj
l.j 9. H. i i -I
VU..CT IMIilNt. PlKf.'.^ PEAK: Coneeprodtcee of
Tbe N. | Tiitiuu..
. Mli IRDM THK PIKKS PE*K OOLD RV 99Jafl
Cor,?pondence o! Th? N. Y. Tribnoe.
1X.PRO. L.UiATION OK WJMO VHToR EMaN
LKL
X ,.\ t.REAT KISUSHKT IN TME ALLB0A9T
MOI NT\IN-?
XI. THK PRINt E OF WALK8 IN RKUMo.'lD AND
NKA\ VOKK
XII..THK BLCC9I09: K.-ead-HB ti "<.a'ery;The Var-.
, i t jf thn Peopl.-1 Tb Or-?t Ww tor f-aa Me-ji
U.p.i.ia iui Priuciplti TiiuJifl'&ut; T': i ''e..eral
K.< Dl
MII..LATK8T NKW8 RKCF.1VF.D BY TKr.F.ORAPHr
K: no Wjal;in?ton?Sp.*ial Dttpatcbea to Tha N. V.
T.iiono.
UV..XFFBCTOF PHI ELECTION NEWS IS KS1R
ioRR.
XV..BKt Kl.AN'DS (URIOSITIE3 OK NATjRAJLi
HlaTORY
WI..THE Ai.HH I LTIRAL C0LLSO9 AT BONNJ
Cone.i>oadmc( ot Toe N Y T 1j ita
XVII..TBKTWO BKALT1K.8 0K THEt UfBERWEUI
AMEMtaLUCi I77H
XVHJ..STARVATIOM IN KANSAS 3'V^ Ptopi* araotlas
Paad uid Cloitiinj.
XIX..A W1NTKR U.NDKR 990U9R
XX..THK CPOPS.
XXJ..FACT1 Ht)K KAKMI 19
XXII.."THE TUBDNE KOH 1*1.
XXIII..AORICI LTLRAL 1XEMB.
XXIV. roI.ITiCtL.
AXV..PKR80NAL ?
XXM...MI*l KLLANEOrS
\X\11 MVRHIAOK8 AND PEATHS
XX\III..C?>MMERriAIi MATTKH8. FoII leaorta of th.
?aaab Money, CoM- a <ir:iio. ai;i t'allla Ma.ktta?
?p.?< ; il'.y Beport. .1 U* The N. Y. Tlibo-ia.
Trnaa -*2 p?-r annim T?ir ?<- Captei fur ?V T?a ;or wlR.
T*enty ? afaaa, k* 1 ? addpaai *-,J. kaal aa tatra Cipy to U?
perkou wbii fbriaa the Clni
Para Oub of Om Uuudxed we aand T'ua Dvij Tribaa*
*#?mOLE COFIEfl fef ?le at tbe PabllcaUoa 0?ca THI9
MOUNI.V) Pii ?< KiTeteiiti
itliocclluncons.
AN
A 1
Y I'ERSON wikhiug U< AOOPr twa l.ttlti
I'WIN OlRl.ri a? c?li at So -? T A'eat *M-rt Ihe WI
oi^n ?)?? I ala?
COM'K.t TIONES1 'A lloi.KSVLKii-wi Hfc>
1 UL LKCOMTKB.No t?i?lr.?i*B*ljl?-n , haaaabaaal
? awgaaaauraajant o( CaorVetafnan tor tiio Holiday. J.at >a>
Mhradai Ikl leaaTFtai t "?.. ii<>??, Pfata, T>,ya, I ?-.
EDw7c6K.\mo & co.
Haie raa w -dtrea
Bo. *l.lobn.i tot-^r NKWHTORa*.
Doaaa-ak. asai Brovlwav
FVKMTI BE, l AKl'KTS, BOOKS, ?*<-..
boui'.i .ur i.^ly nakMl at No l? tUi-a?., batwew 9b aaal
inh->t . _
L~)il\: > 111.1 .CfEBY.?Nwki *jrknfc?
atl.ii ,it!i S'r lelae^b. ******
1 . 1 UrYtiluaeti r. Iw ?..?!? , tr-.ia
HAl rOi'.taudl L BilUWi iwaaWaf JH 1.
No..' . H-t-ira._| _
ItllCHVil Mt>l.l.',,i. !a'?> Snoonntcn^al oC
ItI tha Uara-dM ?-?' wi-h -. t- In/orm kla ?^???J"
fnendaaadtbei . .1 ita* ? ' ?? ^ h ""^ffTf?/JTJI
a.,,)-.. ?? 9 -1 I 1- IR. No '?'? frt"* ?? "S'^ZJZ
ar:in?-J ? Itk 1 rd roor.i ai.d r .rtor coui>*-<t?A. fw'.-' "T* T
..i.-n for?:.e ertU>l'ak?iaalwlll Mk-H.
m-.I-ro. ? t.,* ,mw,>- T11..-ewtlib-...oe,rr.??.%,<t
for ?> o|.'il.-in- j,j,.,;lh?a?*???k0'

xml | txt