OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, March 04, 1861, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1861-03-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

/?**/
v"'" XX.tt* fllflR
IB-Ml ifl
\\'.<WL*'t
:^*zm?t :%c,
, -^
NEW-YORK, MONDAY, IURCI1 1, 1851.
PRICE TWO CENTS.
THE NEW-YORK TRIBUNR
-*?
THK MCW-yOliK IIA1LY TJtllll .K
? PIM.i.i.-i!:.!' ! IMNfi AN!) KY i'-JINO
I* -.
i'.\ : ION,
r* rr.t-. ' i ? ? - - .
?
JT.id dr?..r l ? I VII k. -M .ll
flaflfl i Bta flfl fli i flarn a- j ... ?. - ior b jj.ji.'.bi.
THF. NKIv'.TORlk BfBBBXT TllIBrXE,
A v)..'\ LABOE PAP1 '1 FOR FHEi OWTBY.
U V ,>.. ? . . .1. prteeef - i
rflBBIII.m iu adviei tfl lii il ?? ( upie. f .r
*/. (,... , p ."lirrfi (fll .!
anv ! :r< i -: ... -r-'H. nrtmij
IV'ti.. ln irlii*. -/ti! ? '.? .'.-...I n ? inu ?.; atrfel iwuiii.l 1
it*. ...-.f *i Meaeh) BIA Ai
fweut, .-I ?!. -r v... Iba* ??.-?? ? taaatracopy.
A.lve'1 .?..r.!i-T?iiii-*'-i'iiNr,l' -
LAR AND TW BN W-BIVI IM I bl >K fai . ???'
..C.1U
TIIM evt.lil.wffBvTl.^ *'K,?'./NE
ltp..V*i-!'-a.vuy T '? M?-.,.. rria *
BflaaflMlM-fWfl <' '!? - t"i f ' ri"- V ' -??-" fjn jf,\y ga,
fflfl BVWaTOBB* -fKl'rflr-iflj.
l.i)lt BWBOI ' kK Ctflt ', LATlOfl
ta p..l.l'.?" ? 1 ui. tt-. d- pi." ".fT. ,,r,r for T.it-..,
|j,i! ,t. ? ? r > '. * Bf i't S ,i.k:e '. ... .
THK KafBfaTOBB TWUH'\K
BOIl (fll.'.rQKNa'A, tjU: i.(i\ IND BBI 8ANDWICII
tflL*\NDB,
fla t'lAll-i' I n*3 a*V - ' ? -"I. flail S
WWi. l-iir..BB) I'l-nl-. Tlil Tl.IHIM..
Nu I..i N.. -an -i. -?'? T.
_,_i_. i a i.n i ni. i i ii i i. . ii an
Byciial Noticcs.
|?Bt**v,lorU Yonna llcn's Ch.-isfina Aftfipci-itior.
Nl IV I.l l Tt lii ll\ IH.I.N 1. I.''' '"I'. .
MOooi-e. i.ttiiute. aa THk*8UAl l '? &N1NO, Btare* \ ?- s
BrtZmtx niOHW AND^HAllOvV fl Of LOflDOH UfB"
lick -i-. ' ??- ,'? ie'?! .1 attb* flflfl ??? *aa*Bfl MB*
l*a*-tur*. and at
ilrwlit.- - '.' '. ? ?? - dNo.4l-.Bro.dway.
Hi.-uU . Na ' - Bi tlwey.
*Uoc*wo.-.d't No. ill i-roauaay.
Bai doli-b't, No 883 Bn-.di.ay.
Bo..n.. "I tbe Aaevci.liuM, Bll'.- . r of nd av. mJ
Br*YO('M' MKN-. ( HB18TIAN /t?<>t IVTION.
JOHN B . (JUliill
aVm Jeli.fr Iiii >.*w
WUI J*'. er u TKVpFHA>.( y ,.;CTrRKf
MAN AND BBJ VI IflTEBB,
.. ' '?'"
* BROOh-./YN *.<?.''? MV "! BC8IC,
MONl-A'i EVENINO. .'?'arrU4,
CaaiB ? i * al .3 ?? .
BBMrjafl B CBBTB. BEBEflVED BEJ - I BBJB
TVA.vilc-rial'-r Sfl *'??*"
OV..I . .1... ? al. Nua 182 a ??: IM W*eh .
aWvr-l art. . ? an br b.-l '. VV li Bal.k S'.i
Bflfij? aadai Ho :. rd S. K.., h ta, Na N WBa?***l . .Nrw
in>IJ',\ OBTttl HA.M) w::i p.- -loTai diui-iii th* 'Triirg.
L. H. iiO-.'-.l-.S, I i.?i.rui.
1Bbrr ia tbe Bcv. T. L. i nvler"a CBaTck,. " *? /f
Oa Balfl ...l ('.,.* :..i. -i. I'........rn. bb WEUNE8UAX,
fHlIBADAY, taid IBIDAy, Mar*h I, 7, *b* 8, B.*ai 3 a. bj. io
Mp.ni- Ail Mr Il.'i-rU.
.i.i... B. Caatflflfe
V. ii, !>?* iver -ii.
Nr iv I.KiTCRE,
?LONDON 8TBEBT LIFE"
4* :! ,
Bfldtnw .V TaBKBNAGIaE,
Oaraa> ??. >Bk * *u*d Bta-*...
Oa WEI1NE8DAY k:\KMIN4l. Mar-bH.
Uoeri Open af J, runjLiecoe at a ?>'<?!.wk
Tkket. at tbe Door. *.)?"'.*??-".?-'.".
" Blrav-SnuarWra A-tVaud llr,.-htl. .iii Clab. Klufi*
Oaaaly.-The ateaabert .ue imq r-'.-J 'o ...t ?' Ml
jj-ear...-!. ..I, BONDAY, i.lb ln**. al llaNIaek tu., to p.-.1
*o Ko.-t . rc/ui tu nn * tai. : on tr-e IW?'?j.ition uf t:.e BflWl el Ae
fcaaug'irati not Aiiiabaui LB flflfl). C*aa*aiat* B**. 1 ?** "
Aaiilai.i A.4ilt*r> are r....m.ie,| :.. ippaai ia ui .n.-iert .,..it,
(Balt aad ? ap. " Ji?.-*?l'U HKI.VK, F.r.id. ...
J^.A'-'waT.R.J-^-^'*
Kixl.enla Un..! Ifri.al.ilctti. Aeao. UI...H. Th*
BBOl'i.'.K MRKTINtt aiifbe brid a' II.*.l.,,.?r.e,.. Na.*f?
attvar.. cn jIu.v'DAV KV'tM.NG, Maicb 4. loty.. at So'cc k
A MtLKOy, riflaWe"*
B. C. PtBBR, t S-c.-t.ria
aA.Vr.>ie.,r
Twentieth tVnrtl Brpnbliran. i.Ih^HfV HALL.
?A Bj?*u-.f cf tha XXth IV a-d iirfiuuican A.locbitlon waa
fflaleatBfliflii iTinlflfl. fak f* K-tM1 BL BTNCLAIB, eaa*,
flf*.idrri 1 '
flflfl to'iowu-g rr*o'..:*..eui were cffered. r-nantmociiy ado]4<-a,
mrt o/d...vd U. U< |t init-u u. Ch* N- V. Trlbui-c:
H'-^riii,. Tl.. Beptili*ln*a raatralrstiimlttii rr-* lav
fleii ail alh iililaart Iki bitiI UeuittiivtjftlM. 'liat tb- ' iii
artv Hs:i A.??? ??-.?.? ??? -i-.'-nt-d lha uiajorityal lb* H.-i blp
^,^1, baXXlhWard r^jartfl* l*> flaatjfajl*?a .afl arfarBtad tha
cme ol Tumer Hali, ?.i lloj ? t - very partk** "-*. ? R*v*
oaoted ail vt-: riiic-!:! : ti I tDereby *i*. :orvd I :em
lfl *a ihe Iflplat.Bl dlvaa oi lb* XXth V.*,d. and
flBavaaa, Tha faaeCtnaal CataraBlfl by orderiug a rrTi'..-n
af tbar.Jli , ,1 |M? me ti .. of ufl". *-i. >iilu*Jlv ?A....ttl. getl
fl.Tafiter HaM rVle ?? l . iVvhavaaflau ? '-? e?"*J aV-rial abOfl
at ii.. --? . i. . - - te. "> --'? U. .i.ali
Bodv ul.i. a latattecidi a-1 iJ.utt tba dlflcrtBr/O betweei. aa;
a-uw li.r rt I. it.
Mtt U.d. Pb.t tbi- Llbt-.-ty Hsil Ataocia !oa. *f wbi.-h aaiuLel
BM Uj.- i. Pr-trtiltiit ,..,...iii.J . .
atarx-r- aaaaaalifl aaa part la aay piflteaui. ?? *.
Mflad b) 'ii. Ill*** le.tv.Li... lataatt) -
flkflif pfl'-ciple* aud thei, .. *.,.'? ?
? ? Samikl btbclatb r,r.-..ir.,t.
A. 8.HNBT tafljAX. 8- et. ?
CHAKI.F.8 NETTLETON, (ib'.. Vt*- (?
Jumi L. HiiTiH. "Jec-etaiT.
Thr r:....).;; ?.,,...r .1.- WV'd al... ara appo***! la tba T
aal) riie. V a*r r* fli ?..???u t^* (alra afl r?A.*t in i'.rt.ii'ig i ueu r.ul
?Baatthet iptceivl tbeCooitaitta* ??? 'na' ;.ui:-**e
lfl the 4>alr*3 Ct.i'r-. _
Tatullnk Wnr.l. 1,.. Rr. . * XX.I. V. *,J
art lnueo. uu..).-J ii..-i .i.- CoannliU e appoiutfld Lj. ii-e CeaUal
Caa-iA/il IU cf the ie-. - ? . . . 1.. th
Watd, aud fur tbr parpuBfl mt rflflfflalthtfl, *? ii! hoid i_ieH ngi
Bw tbe purpeK - the ? fuat-irei lorthenflwreU on
MUNIltV .. , lt l.-iil.V-, li'.f-MN(??. 4tha.-1.Mh of Bl
BUflny BBB,BMat 1%%^
kiilivR KKTi HI '.I
""TBe 'i tfeniy-flrat Ward Uepubllcao Anaociation
wil) u**al at 'I.-,' IUobii Na. I**S 4lb-af., Ilii.1 IMoa.la;)
JtVKNINO, Mv-l. 4 l 3;..'. ... ? M--U i?i.? 4- '4-,...... J ?..
atw d aa lb* C-tmBtfl Uena*aa?*Bd*dirlllb*ra*dT forali
Bd-ENcKil BJBBY, r-ftflfla**.
Ji.B-t VV MiKJVBtl!.. if. .
VAa. II*K..i.i?(iR?K. I ' _"
Brooklva Tenth Wnrfl U. i-ul.li. an Clab. l'iv.
,?flt,, ..".* v,??.-:. , -i ?'-. -l.-.i -V- '. K . THI3
Plond*)) EV KNl.Nu, tt 7' o'ciot*. A till itundinci B lfl*
aaa.', J, ai pupa-..'. .. ra.-'.'-. b* i....di; fort' H
?faa-J-l - < hart r M.-:tioa UJvJVilCL b HA.-LrlOLt h.
C l?- Ofaaa. ha .* ? ? fnalliM.
A..4.-. m mi* Inalltatf. Fm-aiei.* I'liib arfl] BM*t4 xi inmkt
teorr.t ia tbr t .orir.- L'ld u BoildtBg 1 >.? BAT (Bflaaay),
Ua.*. b 4, a II 8 .aud 1'iii.i-t."
tUraf- 'on. M' W... B ' Hfmi 1*1 *? >1 " atH butal, vta.:
A?ple*. Hawley snd gJtlei: J?e.n, Baatra .'* Anr-'T. bflt*-.
oSf;,,..-,. ili--MlV ME1U.H .s.?.eurr.
"fl Keninie of tbe Inauf aratlon r:v I HVhoiv
BH'H'l.l' K''/iI? IT ?Tha i-"n\f k B-ier 8 M C-n have
aabntrd 'or BratBitcafl flt-rtnentlea in r.iat p.'.:> tf.rin
?^ WASmNOTON B 8ABF.WEL1 ADirSjSl.
arflael. r?,. U UJ *t BflB tfl***, Btv flB Biiaflaijr, Bj I
Umlferfliiy al New-lark, .??KJlical Deparliueut.
?Tb. A. .-.I lii-.a.B? Bf- maat o: tl.a Medloai Ua*.* t.t i I tb.
Uia.-.-.;?.. v. fl bebi aa MONDAl EVENfNfl M.r.i. 4.
fl*fljt/t Ua ) ll ?'?* bapfll ' ' il" t''.|.-..>j VVa?bj,.i((...,-ti4..aie.
rti. Atld'-t-t" lb* '? -A alet ** i?'- ba .Irilva?' Ly I'ro'-./r
arOHl-. Tna l*rof4nl-- tu.- p-i/i.c *xe raapccUuUj lovUed to
aat.ud _
_A. P. A.-PRr-m-NTATUiN Of v BANNEB IND BE
BfjLLAflti urN'er.' . ?>*. Lflafl Be. j. A. Y. A , at tt-c large
BB ?f tbaCuapef I..-r.i .i-, ,?, MONDAY KVKNINO, March
4Bh. k-mun-t.t *?4-itrT. \-iU afllre-t thr cirr.ir.g. Itrlr* frefl!
aa>), n. k. I )o ,vJ.. I' a *rn-?*-..,-na ,d la/i*. I- 3 ?-Vi.,
4fh* Order arr r?*'ur^~l i" *pr??.r iu-^-atla rr-iii^. No |>er**.n
adtui'iwt wii-i'.. ?! t liehflt Chttr mi tt tu-n n ;? ?'?laek.
atijak bjr VV athlng-toi i'ru.- B-:..:.
Bt urda. of :-.t l.,djt.
CHAHLV-.V TT.-t8rP.WMB.
.I..H.N t. WILEY.B.Ba
UatBtOB'a Trorbe* for ('oaiBs, t'olda,
BBONt'KlTlH. BOK1-. TMBOAT. H()KalcNlrA8 Y.TC.
Cwrg>uwu, L.aja.. I'-il.::, Bpaaketa aad B^Bfflre, trlllflfl
tBrtaal-rccbei of tr. at b. ncbt nixr.i c: bi :?-? *| .Jrii.g.
Bo/t'at^rrh aud Ctjidiutf.. bt ad lii*y fflfl ain. ,.t u. I ?te
tat.. l I .-. 2- - ?:'? - : -???
flUBUTON'B, cn.*. *f Broada-ay, T!?i.:*v. and Catialall
BakfoiKual.'llii-c. . 1 ? -* lf ' '? tiltm.
Urr*. Powcll flV Pbillla* . .u b* c'.i.ii.iiad ou *'! Dateaea
fllli. k-ieai.a f-ai, ?:-d M-'i- ? -nd S...g.. .. - 1-. oueraltj at
?afl boar*', tt tbeir oSir/i, N>. Ui Bro l* iy i*ar l/:b -'
Te Oraa-atiat* (.iikiuUl
B.C. BBBaVflfll o , No llfi llflflfl at . Naw York, .-e tbe
BVboiuaalfl Aj-:-ti fur tappij-.i-i Un.*/lit. va frj.
"?Oflfl. BBLX.-B jM.kvim. POWDEBS,-!
Tu Ol BE
"LOVE OF BTRONO DRINK.'?
iVisu J3ub!uutujno.
Ni-vv i:i?irii"ix~ioMi'i.ini;._-> vob.-r*^
fla*-. oa -ii
?tJ.aialA.^1^1^0'-- Llr* U* WAIHlNU-tDN.
?tM^iata. eotL^rUtl Ix. Z? -/.rt.. i .;.*,: fllflal ln e*.-h,
m^J&tCm9\\\2*\'rt U mpport bflfl p.*.,. oo
rttotn ar-d vjtaau, try thu i vca aaj flf larre n.imban of
0. P. rUTNAfl. Pubiiibar,
,^^8*^ ?? mn* MWfMiWSaffl
A SaLSabSi^ U,T DAY BCHOOLB
?B"'W*4IL KKI.L 0Lti,ir..i.,''ii:f-1 --J-'-llh- "I'AY
K Duru, ino. U,ii?ttA,,.?J*r'^HtM " ,llt'i''? ???-*??.
*?^.?i..*ai, /wi iT,r,'h ? ?hor?*., rr/any af tban
l^aWala., halliVT T'lUfck .w o ?*". i1 u '**'npu.id l.y
?.akl/bl,.,. )..,. , ' ?'-?bbith .--cboc! Bal)." Maa, I md
^--"..^.aaitbouu^A- ^:7,:'rrir: ^
?ffliia?^^
.^ibfl^,^
i
_U3 1 IAI _ LOW LSTATE;
1T9 HEIRS-HKAL AND PIlETENDEP.
fUtOflfl till*- flfBflflBfl-MBMBO-d ??> ?*?* NEW-YORK
IXOfl-B,-0*B-T. lt lifrou. Ikc Mfl Bl HAMII.TON
UYFRw. tte\ *:d 1* tbe aKittif IflBflflflB bj ? flflflflflflfl
1..411 mt an *.*t aai Bflflflfl "f wn at'empt at *t .p?dcul fnnd
a. .-ur. j -i.'rd witb tbr mflit unnaturkl p_.tfn.i-l lyranny aad
he.rtle*! trricbrry. Thfl abdurlicn and k-n? ?<i.<raln.anl t*f
the rightfui beir, tbe p-ric. MflM cf hit beaUlf j) btul rUter
F. ?71.YN, and Ibe nrravrlirg flf thi '< ..' r.ot 'f wroag by uA
ijrer. ?ho -vat a Uwyrr. UlB an Int?BBB bull upo* tb*
MM?ffl teai-t ar.d k?MflaBMfl - d I-. j I.ii. A'<l'j .1 U *?1?aI
to Ibe and of th* ttory.
THK ___BPOER f<*l ti??j a'.to tcata?a u.na cf M.i
RITCHIF.'S faielnaiiii ftcry ef "THF. Mt'TE BINOER,"
a c-)it_-A*--D af Mr. I _BB _ great " Mt cf flSea aafl Land.'
(.LVERTIIORNE, tmd tbe ur_al Tarieiy r-f filet?*? Ediu- e
i';, _n.ir.fii tc l _rrnp. r.drnti. *-"-? ke. _
Dl( KENS'B NEW KOOK.
UUI'M) EDITIOM N'-'YY' RKADY.
COMPLKTK IN D.IK DLUUEl IMU Y OLL'Iftr.
Fub?hcd by
T. B. PF.TKR>:ON S_ HR .TUl-R-'.
No. 3**6 ( h. *aut tl , Pi.i.idt-lpbla,
mmttmrntt by flflfl >t flB aa
OIARLES DICKENS'S NEW BOOK
A MRflAOE FROM THE fiF.A AND TIIE DUCOM
I MERC1AL rRAYEI.l.K By (hailei Di-krni (Boil. aotl.or
' uf ' The Tii-kwick Pape ? " <Y.c Cuiu-.-rtr iu flM lajgfl u-.o
dr.-imo T..1.....C .:..l)i. fur fll 25.
II.
..XKsSION. COKRllO.N AND CIY1L YVAK The Taie
Thi* .?'I ? l- ?* ' ' Iba :.i ll?a aafl erifla.aal wiil
hirea vcn larg* and Mt ? d. fl ia'ic and ir.__.ld ba rraa bv ali
.:?..? uf taelnty. Coauiileie In ou* laige volwi.e, of nfl o\*>
P..**, t._..nJ ... . i.-.th. I.ii 4-1 tk
* 111.
Nearly Ready:
TBK CROSJED PA1 I : A 8tt.iv tf M->deru Life. By WB*
ki* CoUiua, -.uihw o( " ffflflflM ii. to bflfl " ' Ttiw D. od 1*0.11,"
V.. f li.e r**., 12o,o. 4-.olb, fll 25, or lu two Mfl , |*?li?< -*,*?*,
for fll.
Copi--* cf any tf fhe above b~ok? w.ll be ?rnttoaiy ne,
to.ny plwow, f.eeof A*./it.(c,uii iflu.itll.fl ihe ,.ri_tt lu BflflM W>
th* |.....n.bwia
Av.Jl_.l_-. ..;<_*,? ...d 1. ttri* I.. tlu. p?!..'__?. .?
T. B. )'ET* RBON k BkOTIIFW,
v, n*i kaitaMat, rbiia-K'phlB,
asd tbey wUl ttaaBt i_:..i j..tc bNb?Bb
XV R00KHELLER3 NEWfl AOENTfl, -.J all tflMM, ..Bl
j.._. .*udiu iheir oidwi. wlouow fui wb?_*tfl Ifl*) iu.> ? .al
uf fl* 1-..V*. _
' A g.wd book. wrltlwi. by * u.au of pflBM"'? [VUl? I'feaa
Er.fl.K8. TICKNOH fl ______Dfl haie i.oya
M
ready the BBflBfld rdl'.i. .. 11
EEKIE VKNNI'.R,
BY Oi.lv Bfl WBBOELL BOUBO
? vuU., musliu. P.lce. fll *..
" A tale uf MBM MB (flflflflfl *i i ' -igiitailtY. "? \ Jobi flflfll
"A rcinwikable piuJ... ? ,ii Bfl |flMdwfll U? IflflOlllfllj ? ?*
B a vru.k ,.f I,. -.I..I., .i.J i* a,...iic.,u., ii.i*.*^'_g and r..u.__nt..: "
? [7.'*w Y'ork aapt***.
-Oaa af U- _a*_l ? .i^ln.: ai.d IrlifT?f?etoi?aaf ihe *gc ?
[FhiladetoMa BoDettn . ,
? A very powerfnlaad*ic!tl-g tttry " - [hoiten I'a'.ly A?4y
** fflBB Tl? fltlfflll Hfl t*T*~ (?? BBM ?">?>'. I (lef.w0i.-lcr
p'.fli-e. ut' ABit-r. '?.!. .-v__.__i.ca ' - !_)& :cu l-*?i. iipt.
"Tbr lw.tuf il.e.-.'i.'ifl-a Bflflflfl wiiii.ifl."? [BflflMBflflBBMNB
TltKNOtt Jt KlM.lflH, Boflton.
S
ECE8BI0- !
OO-BCIOXI anfl ___.._...,
CIVIt WAR II
THE TALE OK 1801.
Ccmiit-le ta 'nr itrre vomuie, b .nd B BBflfl. PlMfl fll fl
II.,* wik ,-iiii..( i.ll M eiflll* * fl?fl aaoafltt? aiuwaa all
rlaAAiAol _e comuiunity. t>ot-i on aroouut of tne tupic* of w--. h
il trtat*. aud BaIbrluU-flIM__r*M l___it u-tAn tl.e l.,_--1 tflflfl
t___.*. tc 1*Y lt down tlil he hii* r*.,t :t q .itv. th.-ouga tverybody
will r*ad it, n. 1 t'e rfTect il flf? __fl**aBlk**t the n,..tl tii-i
taiy Ai..d. aud, ky ihowlng the Ul ttftct* of Cocnlon and UU
Bfl??, will dr.w ti.r bai.d. flf Kr.l_.ii.ili ywl *ta*M BlUfl ll t
lllt IBllfloa Ml-llflI tf Ifllflafl Rrpublio. Ererilhim ln Ihe
trort it ? ... tlflfarlageka. tflai ln a ...u,.l ?**?*, aad tf*?ndlwa
lr. pa_,-.tei of rtre nn rit and ccaorJitiBry b?onty, It drr>* crt-dlt
,., .j,. ,.,%A ..... *i_.,rt if ir_wB"'.l.-.r Tl.e ?Hnbn riwut. aud
balr br* adth riraper?the t:pi -uid downt -thr ?r r.et fnlj ot jry,
tmmW. bafl*, few', l"vr I...H fl, w. A ln .!..'. -ii tl.. ru flfl.I
ll.e i i'l d-Uke f.il pMMtflM fl '.bc rr.dri ai.d tOtflMflfl ___la_
u_,:_ iuu .ulhur ...e a (.on ut njitli Un, :i ptrert a___M-_r cd tht
naatWn.fl by ..fla tiugU if fl? mt kkt iirbaMlflfl w*ad. Tl.- w.uk
wlU liaw- an tuimrnie ?se Y*V'e .-'.'di.liy Ifll "innirnd the W"ik
t.,,1.. pmman btflauaral, wndou. r.i.ii.i. i? parHealfli li will Bw
loundartth Bflfli, an.l - iii nu*. ft-.l M iu.pr.re ihe icafler B*flfc
Mli.it Bflflfl flM l>w air_.l uf oid,:__._ ihl* vo.Lii.r ia qi.aiitliiefl,
i* tr..- popuUrity ol HM aath*a*l u'.Ut-i bvck* will produca a.i|i
?aie fui tke uww .?,.."
i |... . nf thr .'. v. fl, .k wUl be irnt lo ?_. J ? r..- tn my (? - '
li.e bf poflt^r, ou rncItlUg th*. p-ic4.li.* Uiurtu Uie *,._>?
li-le r?
Ad._rrw.all *.rder* ti.d iet.er* tu the BaUMflM
T'. fll lUIIL-ll.-I fl hll'.l 1:1 litl
Ho. jot) ( b. ttuut tl., I'hliau. i*.r._a
And tbey wl" rwr-Uu ',.n.-.Ji.,*. ?i aflfltMA
A
ECHlTECl-'andMEl IIam< sjoi ISMAL.
m |( .he only |?i.- r ..f tl.e kl .1 li, tl.i. r_-...?lry, wl.l, h It p..b
li.hr.din-.oi i.aki.v Jr.\ r.Ki YstKK., ...d __tod ky taa Bflfli
urul. .iiolial taieut
F EV-EBY WEEK.
FUI-L PAOK IL-U-TBAT-OMB
ar. r-.nii-flird. of grewl value to ail coi,i'.r?.;lor?.
Mli. d wt.-iily, fur *3 ? year in advaiue. Sainple ooplei *eat
flec to anv addrcit Lu thc c u:.t:y.
PuklUliWi, A ItARTHIt.L lt Co.,
No. 20 North -VlflaflB. fl Bfl a tfl k
11
EVXBED EDITION NOW KEADY.
tU ORKIINAI. WORK ON NFRVOfB PEBILITY, iu
UTBflfl ArrrcTi..."f nf LflJ?ITABM to tub 8bi*a. By C. li.
l!Aaa?M>. M u., fat_Mita __?0_**t ol AaaUaay, ___-.., iu .i_w
Syr-..i-Mcllall'. Iirge .ew-Yuik " Di Bafl?afloo. l-.-ok
1. worth ev.ry or.e t .,?i.'.n.?- IFrotu IheNuwYork Ilorw.
Journ?.l. Ti.i tn-.-iiie_,-. i__id iIim-D n. tl.i? bo>k ll iiew, entire
ly orlginal. i'id peili tiv IflHflMfl in c.mpetflnt tiand*. Prloe fll.
|'.._.i..Li-d by
DOIiKRK.Y. P.ook:.flile?, No. H'U Brosdwiy,
A.jlhrir'*addrw.*, No Ml liro.d_ay, oor. Bu.id-H., ? p .i_-?
t IBJkliD IMAUOI BATIOB ot BPBlHfl
\A KASJ1IO.NS
Tue Lat?wt SrRINO f ASIIKjNS Ill.ntrated by nevij loo
Ki. gaut 1?ligufl.
Dflilrable. praetlt-aJ. ard reliahle rrr.orti of tha Ute*l ttylet ln
MunT DaMOR>7.ST- MIRR*>H OF FABHION8.
S,.iii,i nuiutM r uuw mady, wud .'ur tak, c.u.y whaie. InvwluabU
to tbe trade. toflWflflOflflWa to dreeaunker*. rery tmportant tfl
mUllflflrLVflty _wBd M fl.flfl.Ifl, and U.t.rc?tlngtof*die*g*n
ei_y Yearfy, IS.enU, *u)?l* copie., .. eaotoi ?*..! r'*'i*U
aa .exyrlpt of 6 a*Ma Ad_*ai m_,a _.___M0B_B_rr, No.
473 Bioadwav. I.a.lle*, i' aoi fu'l to ?-*cure a copy, and U ???
tc?l?k'dtoflrid tbalit ronielni n-orc real practlcal tnlormatlon
on Ka-blon* tban ali tbe oth-r Faihi.'U Migailne? put together,
aed yet io:d at only f> c?nU.
JI'ST PUBU-HEDi A popnlarTEEATISEou
Bl KIi T( hK md DlaEAflBfl ofthe BLABOBB, My 11. J.
I-iilij.-. UM_*l_er ?f tl*o Colla? of Suiieout, Loudou, Docfor of
M'-il'ii'c Culver.lly <.f ?t Ai.fli*?'?, fk-'HUi^i l*l*> Army Mnl
l. .' flufl, ta Pi.lil-I *?! by P. C. OODFBEY.
Bi?l*eller, No. R7.I Hrnadway. M.lled for ter 3 cei.l ttan.pa.
ABOOK, expoHin? the fallaciea ol rbY*ioloi.iHt-,
and U.e BMBMflflflflal BflatMflM of rbyiiclin* ln ipeclsl difl
rt.u., it flfl loflflL bnt by neglcct itidln.ni-per trralmcut, prw
tiatli_(tl-A i.einii.t?v?teru, *ud li-*YUi| butb lulndaud b.Kli a
to.llv.rc_. 4'-hrd:ti"n, Vt) Vtt\rt, 100 ill -Irafi'-n*. UrM.
I.AltMONT l'? U l.ui.drn, and New-Yor* PlTticUn - d 8ur
.eon, No. t.17 liru?w.y (flf it*.r*), N. Y. Mall*.! by II. O.
LavVRKNCK (or fll. No IVeaey*!., A.lor llon_fl. Oflica
boura?'J a Bi. lo I f* tn, and Thur.day, " lu!) lu the evming.
We rorrur with th,. fullowitg paper* Ib rcootuuvei.ill t Dr.
LARMONTtotliea-H'-ted: Dupatm. Atiai, Counlcr di-iEtatt
I i.ia, Dc.i.ucral, Kiaafl-eltting, Oetnian dle BBBBB, kc._
L^XOUWITE rilOKH.KAl-I of
Ld MAJOR ANDERUON,
Tikeu at Kort Humtrr. Kobruary A, IMI.
Price tb centi.
A ramltUrcfl ln poitH* *t?-P* will brluc lha portratt by r?
turt, rnail E. ANTHONY. Na 501 Broadway,
importflr ar.d Maaufarturar of Pbttbgraphlc *kl?l*ia
(T-ry Atttrttflt Pfliiflt Bfll ftUt Bll ptihUtt
f OOK OUT' LOOK OUT'
Ij forthk i.hami Bl 8B.
APRIIi. FHiNNY I'MKLLOYV. APHII..
AI'RIL. I'lll'NNY PHBLLOW AI'RIL.
AI'illL. PIU NNY .B-U-fOW. APltlb.
READY THIS DAY.
READY THI*. DAV
RKADY ffllfl D4Y
ONLY HVE Cl.NTS PFR COPY.
ONLY FIVF. CF.NTfl ITH . OPY.
oM.V FIVE Cl'-NTS TEB ? Ofl
ONLY 1'HIVE OUflfl*
ONLY PIIIVE CF.NTfl.
ONLY PHIVE CF.NTe'
F11HNNY rilRLI.OW for flfrB-fflUWbfld BO Bf?flfl]
Am flflflfl] Bfl bafl aafl flMafflO tStmk OBOMflfl P*prr ev?f
pi.bi'.tlied.
EVF.RYBODY READS IT.
EVEEYBODY RV.AUS IT.
YVE CAN PEE IT. VA f CAN flflfl IT.
(4,II1IMA
"Old Abe'*" idea of roncewion.
fu.-ie Abt ? progrm froni Bpr.ng_.id tc WoiUing-r.-cfltal
cally HlnfllBl-L
T .,>? .,nn.bcr I* de- Idedly ihe br*l " bll " eref made.
It lt for tlie bj all rnpectablr ncwiJeaVja ln tk* t'nltaa
Btatei, BaMBMfl 4iuuled.-r.cy, md 4 anada.
for iale by
II HEXTER k CO..
?Offl I. Tol'BEY,
B A Ml K,L YATF.B,
HAMIbTON, JOHNSON k PArtRP.LLY,
JOHN F. BCBBfl k CO.
OK1E. DAYTO.N k JONtB,
WbolmaU iflrnti No. J' flflfll ,
c-rner Na***u *t.
Vh\V A.ND T1MKLY B00K8.
I'AHTON'8 LIKE OF ANDI'KW JACh.-oN. I y.,1* , ? :..
-?'ln* hawt life yrt mi.ttea o! ?uy *-f u-.it pjbii. :,wru."? [Atiau
ii.. \:.?.?!,:,.
-? | i,e t?,t hii.flr?pfl.y ri'inl of .. y An.. i. ? . p..llil-!w? '?
[Lonl- .. ( -iiir.
'?Tbr ii. i-t n bJa: c ber-*r,b-. f r iti r.- fflt, wklflb bai ip
neared ..f a-y of our |.-.l. i. Baa"- |ll!*i... '.
HI..M.-I1 l?'n I'.l IINKY IN ITIfi BACK I'ni'NTBY.
11? adlBflvolaoiflou "Oor fl-livr rli.'e.," 1.? ibi. .u'.i.or
? l .'f>.
?? Ki.,1 flf lu.p. rlti.l ? *<(*! ?:.<1 re; '?-.- wl.b.al aula tutgr*
i.--,..*." li.:--.? I'--".
A Bfl ?' imnt I, . -fl ?tli., . -I l'..!-rl*. I ?v.k "- [MflflBJ
Rei-ri* L- ? d"ll
" Adtuirable and uL.ian.plfd BflflB" (<-u tbeir t tfljflM >-(--.. 1.
Tiu.e*.
" No -t.cre li-j-'-tar. ? "i'rib'.l. t. '?? , ten.; ,-ary Aniirli fll,
b:.(. n ha*. baa i _a__da ?*?| IHanlie M ?-.'?.
AtthOIT"4 ITAI.1 lr. .1, '. r fl._ullrll Pr-I.-J I...I.C I' e. .
D.y l : .f.r. will. ' Aofltrifl ?r.d R ? .an.** Atikfli,
tfldk I?fll fli B
I... - .1 dig.it ei Italian hatory we kr-w of" [loM-.u
Tri. ? -lipt
?' lt jiyc* a *ui-rinrt lu.l Yery rr.phi- B. CO'int of rerrul .(Artto
DOtttl?.. ' N. -rr. kn > -i, ..:..
UISBINGH UFB AM- TI.MKSOF PHII.IPM IIIVLia
Vol I. fll B
" Fiii. quite i gap tn Ainrrl-an flflflfl) - [__rM__Mfl
Jouri.d.
'? ..nrr'.iely liCrrcllr? '- MW r, I ...t
" A .mfl. i..rl l,..ti_irtlf.-__ii_|c..trru ., ? ll I UftBffl "
?[Harie-f M'-utiilY
/.KAiil 1.YS arffflBtAM S-YVEIIY Jl b_ IITED. 1 tak
fll.
" ?'Ul __ oin.Ai.d more alt. uliou th.n l.t* utUn flirn to BBJ
w.ik ui. ti..: aabject M Ik?i ...i.ti. ' |( :.??? ) Iflaiflfll
" Aia man wh.-e prohliy l.f ? *-r > ? ? , fl-r. ? 4 , tie*,* I
trhni.r po*?e..rd "| gT.-i. j - N l *i rrafl *- -, ? i:?_?? vid
l._gi. ..I uiiui, Dr S-. - ? i |._tcd by any flfk* ?
ln_rr_.?iii hurri. '? iLhin Tiu-in
PablUhedby MABON BEOT____t_
B< a 5 BBfl 7 flatflBt it. Net. 1 .rk.
F| .IE Tl-HH .NL Al MANAC
I fl.'i:
ThU popular Annual for Pulitl ' ?? * l* liow ready.
AJSTROVOMICAL CAl'.c'lnU-flOB AND CAL'r.ND.lRU f.-r
ibe year l"?.l
OOVEHNflENT OK THK. I'.NIliU P ATEd f *.-n(tre
and JflflTeta1
KNYD.S KATTIAORDINARY AMI MiNlSTiCBfl RF.-4I
DENT ftou ibal'i i:--. - : ???-.' rafln I ourt*.
RF.NAI.. i*K illE l :.ll BD fll All fl, MasBfl. t afl T | i
BOVbl Of BEl-Bfl-CTATTfl-fl Of TIO. l MT? I
BTATEH, Poi.tl'a_iYlia*.ili.d.
XXXYI1.H rn.N'il'.r.S- la '.. ?? how..; PuTtlr*:'. C.awihe.1.
i FBEE IIOMEflTBAUS, ur tb. artUn ?. ( *
IliiBBlirrfl f ,-.. i..? . ? e llammt ? . ii : .... >??.
tb* fubi I Bg >'. Ml" ;**???-! 'fl-'.
BM <bc I'reMde.i.'t Y i to Iflirrc.f
Kkl'i BI.1CAN SATIONAL ri.ATFOBM CarlflM
N i't |i.N \l !.fl"-HH HA ' h: ll" ,_ ' '"
NA1IONAL D.-.MOI HAIil I I'.rr Ali.i.J,. . I'l.A l f Ufl Yl I...
! M
NA1IONA1. I'MON (R.li. I'l.ATIORM. for Iflfl.
ELECroRJkL VirrE u* Ti:.. IH.YElUVL BTATEfl FOB
PREAIDENT.
BECKBelO.N Of r*OI TH CAROLINA. _ __-._.,
TAi'.I 1 Of H .MP! IIYII Rl I I i II VOITTH \M1 TICl
pr. p-.-d f. tb* ' I ?'? ' -I mdeflflttfBtflf Ib.
Teoilieril?* ol Uie Foui 8c_a ? ? '?'?-? i-.-i- -
t . tl.e Y.ivr.t IStPiii.1.!. Nitl. An* ii.-spli.. l|-*Hy
ii, :hr l'i,-.;. d Sl.-e.
ELKCTION Kfl-iiKSH iRo.M ali. THE BTATTll OF
Thfl. ITNION r.iefcBj - - utpfk d e.|.r.**.y M Tca
I IBt'of B*ATT"_^CAFITAIJI, (?<>'? . BBOBB TlinCBl <'F
LK..ISLATIYE MK.FTI.N'i. i.tiNflJUI. BL-CTMMM,
poH'i.AR votv K.R PBBMUBM. Ib i-'-?, Nfl mAMM
'i en-,?- ( **ii it afltaai t , __
|-,, .. |,'|r. ? .. ,/ c.piefl f.r fll, |(?""|.ic *H, f.mttir
tmi. ty tmxptmt, tf pm Mfl, C M *r*-?i ? II M
l:_k. .. n..t TiiaTHii.i" *A'?(*??' -at: I.e.ulT.Al ?
r,tit i. t- l ? M ??4l '" -'rt*" IS l
?a.). ,.?l... U%lt AdJr.- TBB i:i!BI'.'.fl_ Nrw lo.k
AL'DUBON.?A cuiipl.t.- aerl of Al'I'l'IKlN'"
yt ADKI PED?B MM totafl-O, flflfltly mdi3r,.:art_.iY
I.i,H rvu,.t.i?ii.g liii pl*..?-.ue if U.e ...i*..wi..-*"*?'','
llthed ii. I .' ?il ...-Jrcvl- fur tai. fc. *-.'(- Add;r_..A. D. ll ,
BoaNo. IllfriboneO- c
N'ii'I'H K.?tbe A.-1KK-CAN AUENI- l'<?lt
THE l.'-t.ND'jN ITEBEOOCOfiC (oMPA.iY turn g
been irwirrrred from M.?.r. Patil A i -irl:,' .' I. WABNEfl.
the Inflinn artn aa ...d art-i Iflfl?b I, ifl?, b* *s*b_afl*fltf
Nu. IM hrowiway Al!. rfl?n p-.-ttueUy -'-tcr.J d t*. anl u<*d*
___ldoi. t?? ...u_l.r__.uimmtt Bfll ... I 1.. lYAHNF.B.
8ule Agci.t o: Ibe Laofl** *!? ?? MflfMl '-Bi;'*.T.
itligctlluucoufl.
Ar*_XANI>E_^8I_AM-Al . for RESTOKIKti
theNATIT!AI.Cl)l.(llI..f tl* n*H( ?UU t 'T tININO
tl.ril.l.N i_i.dwiri,o,itPRF.f.'.R.YTK).N.
A n.np'.e afluiltMli n pr*>du tafl *it ahale of "o .-r. lrom Brown
U, beauti' .1 bl.ck. depcLd. nt aa 'l.t i. _b*i of ? l- ,**-"-(?
ptmiutiut ? p* u.?i.e.,t and nal.n- c-l?,, B I b MMBBk MM,
?Uky ai.it Kloitv wpu. _ wt. ?.
TTiii.-": ie 1. one of :ne ri'.rt axtra'.-dir.Ary flBMffl?I I
Bicdert. ..-iei.fe .li.p. iilt.g e - irrly wl-l. tl Brapaflflt-** "J
BflMltasflMlflfltbfli Hy**. lei.ln . ? >i-afltal*MlaMiflBM
on ll.e ii)i, I..I licelruiu auy flOMBB IflflBMM
****** "ia F.Qt'AI. 10 THF WORLD! __-__
F.r_ie ,,Ui: by.dD.-flBMtf-flA.flw.'-bv "7''Hf-FFt..
LIN k BRO-* . N Yoik *__...*( * O A Y\ Ui'.HT.i'ulU'lel.i'?a,
AMAl.itAM BELI*.*-Oflke aafl talMfooM B l*.
??.*r,l tu No. Kfl Yl Ull..,, .1 , ?' H|'... *, wl.r.e ..... Ll
hud mr-rlcr BF.LI.H, ofary > -r fer aflrv PlM**, *' l ''? -? nfl
airewdl ,? l/rert* per pound M ( l li * l?YV ICh fl to..
... .".u ln VYIUi.u. tt
Bril'AI.O M .IU.
1 On? lin. Hi.n.lo llwlr, BflMflMa r..r ."Hd.il.il
Apply to E. t BOI OHTON
Bafl Bfi tlaiy.
C-ABK*' PatoBt Iudelibk lVndk-? ?Maiii-fTakt
J aielncouvn lent. Tbit Penrl! preriat, Ihl, " - Irlelenttrio
Au.ei W.-rrU.-vlirown.N V ; K P.i ._k, Noril..ui|ton, Ma.i
DKLANO" MdTlf-l'HUOl'TltrNKS?A nu.it
|*B*M*Mtt?*t* pi.t-.t YY, ,',..in Fu... lr lrom t!.w
r.Yage, .,1 Mothl CWflfltfl lllfwcke. i.i I UflBl___*Bfltfa
|_,HjH SALI.-One .d ISI'IAKNS fl BABVLV"
h*wt sAfl-flH- -i?w :.7 | ,Br 1,1.1,1,1 fl taflflea wide; la
r-i!-. ? ordei i ct fli'}, will -?* ?? .| r- i t' -. A.. a tr.t n*?.
OFKICK 8T0YK., prire- _M--.?y )^- .-. ifl the Ute Oflire,
Bif.-rt nrJri c.t fl'.5, wlil L-_k J f.., Bflfl. Ako, a Br.t rar?
IFFICE 8T0YK., prlr-- fll BM, l- .-. at the Ute Oflire,
ofTheMer,;h?,.l?' kfa_t./lue, N.. fl N__?-eu-*t, ei lr..|.ilre at tha
Odic* *.l THK Mfl-tCHANTB' MAHA/JWfl. fll Wllllam-tt
HACIIAIKIOK TATEOBTAUTi eflflMalei
OKIF.NT4L FK. I'AHTF, ... ,,.,.| f?. w-.k l.,n;i ? d
ful 'he wi.kly and ll.flln., flfldfl !?> il ? ll.eie , I- ?tr~n y-Wia
Lo * ln rsch caka for my trade mark, tha Mar aad l rflt.t _.t, *.__.
my li.itl.it II T. Nuulher I. .... 1._,
IlAl MAiXJOR TATEOSYA.N ofl , n.tantlnoBU T urter.
Soidbyail I?lt Drairn.
NANfSKMOM) 8WEET l'OTATOKS U
hl.iD.-A ane arficle *_?}.? ri., t'it _>i. 21bu*liclt. H.i.fl
for our ?tvular. C. H. MLTlltAY. > Bfltflr. CMMBfl-, OMo.
OLO i HAM1#:r.s-mt. CANDY BtaiBiton"
B1DLEY k Ofl., cor Ch..-nbeu and Hudioti .ta
f^A.l AkihiBI WABBAjrtBB C,ix.*i.*i.i t Pikb. _f_J
PA I N T E b'b aafl _E*l_U__EBfl ta Pi-BrT
BRl'SIIEB wili (iti.I a topflltat .,,,.liiy ef PA1NT aud
8AHH HRI'SHK.8, Ar., at Ibfl1 Bimh Farli.ry, No iff' PnA *t,
Hajpert Building*. JOilN B. IIOPPET..
TO I'UIN'l FflLS.?I-IN'fERS laBBfliaf to atart
ln butluris, or ilwililng to reple-ltb thrir offiret, wlil tnd
wbatc.cr tlicv i.-rjiiire al onr YY'ar. t-..-._?e MfltfllTyfl* 1-iBb
all tlie Y? .L.trrtet, * ,d IVooil Tt .^- ... ...,r own MaBBIl?flifl, at
tbir lowett prlrei. Five or Ma hutidied Fonla ot V\ ?od ..od Met d
Type, uiuvfl. "I it r"od a* nrw. and ab tf iiodcrn ilylet, at about
b.ii pri.e. New ar.dbeconJ band Prcei ot a.) ?lrn, kc , kc.
U!iai..l**a I.O. COOLEY k lo..
Prlr.'.ir* YYircb. i.e N.. I Bprn-eit
UN'lUN IIAIK'K?"l h ui'iff I'baate doaifn and
p.ragu.a. hub. enmarnfactand by Mr. AABOM cotuf
Je-iel llty. *M ut vvlii-b hat been nir.rii'rd to tbi Ho:i.
ABBAH AM I.l NC< ILN, ?ud by him hlghly appiu.e-i oi, may bfl
bad tf YS HI rt'fl Hr-t 8tore, baneath the Muat um._
ME KielH-flit ii- well ue tli.i ebapcfl INK.
CONOKB li K1-LDS8 WB1TIN0 FLUH U JET
BLACK.
Bt 75 p*r flori n. . . ,
lm? ^?w??'-?.5_[_j,_< _. <*mm\
U
A%Wm*Rtmm\te\mm.
ACADEMY OF Ml'STC. NEW-YOKK.
BEVESTH ANi) (.V- l VVkKK ut THK flKABtJfl.
THlM iV(..N|M3 ) r ' ENINO, M? '1 ?.
Bv Onirral aaaa** l.iR lllr TF.NTH il.Mfc.
UN livi.l.i. l'i HAri. lii-KA,
|Ta*B*M*iTBlaBi I . .?.
Mjd-Jl-. Pv.!ln-.l>l...n.a*. Vr.w.U
Ml . Ili,,kle> ....ai.Pm-rl Vi-t l*BU.ip.... - ??? ?? *l M*** ?
8-jJ.BrlgBflK.fl....Rle)-ard fi.g- Ymtri.u* ...R< tur..*^
WtBoriCalettiand Ouhrrul.......i*- ? "? '.-'fo.*
l.i 4-.t4.rind. ...t... r.**.: '?"" V li!"
A H.il. ? IliTcrtiatai rn* and Bui lo'afl
A
tflMBMl '-. .-.-..l-J vl I)"* An.-Iri-,? I M
li h: ?.?'?..'-. aal SlbalTa, vVelJ tt.
AUr, (-, n ?' i'i ? 1 I*-''-'*
<?l?EMi OF MUBIC, BRC-OKLYN.
..I'lt.lt LttlVV-ek'
BQM t I.AK.V !.(/( i>K KELl.OOO
Will i, .ke l.rr ?labt.t
Ou TUX8DAY EVENINO. Mi-.b *.
VVlian will bfl pr-'rn'rd I r'.-.-. ?
UOOLKI 'IO. ? ,.
MutKr-lofl.at.Utflfl I M'.i FL!"li ?..?*.. .Mi.-Me.,
'*.,*, 8'lBfllil.R"..-..c ui .-.?:.:?'
rtriiin bll world .-PTirrv-i.ed.barai,'' r ol Ku-Ole..O.
Coletti.?..1 .~'-'Vr'?'-1'
lilr.ctovai.d c*..du.-'..i.Bfl M ""
1 lekrti and c-r.-ict Oflfl fcooki at t>ibr..''l. VV ti. .t
11
AHMJM* AMKKHAN Ml SEUM.
JUHN OREENWOOD, >h.'- ? ?" .?rintrru-uf.
T.V. e.-.: .i.....??'-..??grr.
N
A.NOTHKR OLORlOUB TBII'MPBI
THB v.iiiti.ii . HAI.M-.N.-l "'
Ctmx-r tn ION i-i.i BTI i> INII HBBIBD
h> . > MION, Kr i".i.l.i"V ' OMI'BOMl8K, -o.di ONl ILI
AIIDN. ALL ( OMBINED. _-_-.
NOCOMFAKl8t.N PlJ H.tRM M'fl M: f! ViIONH'
IINB VVKEB V"H-i, ii") .11! '. **''?''..,.
THE bVLKOANT Ai-.ii . IM.-ir. IKiME-tTW, I)rtA.af.t,
THK VV < i.i i ?> l> VVHITE
Wu:, -.uuugb aa.aiiial nltb ii..,.Jr.l i-atMafl?i, flfll ?*
?itt..iiawi l*ai?a * a*4 >-i
OTlit.lt l.iAMAiir NO'. f LTlEfl
I.A.-T WEEK.alao, .:
TBB TWO LIVINO t/Tk. CHILDBEN!
lliK. TVVll I.IVIMI AAJ C< i UH Ullr.N
?iith TWO i-i'- INO A/.nt L'tULDBEM !
A? tbey iiiT. lor pr tJalpti* on M ..iu. tt.e -r
LA8T W I.KK .... ..I
lii- kI.BI.NO r Vi.ill.V,
?iHk. .tl.hi.-.'i fAMILY,
Til) M it; -ni *? .' Vill.V,
CanriitTuf of . llu.t-.f-l '.v.. ..... ( .t -II i l k .'Bt* '?V:.::
?-kt... vv u: totr . llai.. aud i'11.1 Eyfl*
Wli.l Wl.;, I V.I. IU 'EE ... r il ?- ,S..*?ltlr? thl.
arafl* la lha ka* Baa* I what. ettl
- .,.' tjflflaaka la .11. auaal. BaBtflffla kt M
"rEBIORMrNO BEABJ. OBIZZI.l BEABB. lb* OflflAT
MABMOril P.EAR 84M80N th*OR 11 L1VIM1 BLAI b
?- -:x LION v iia'. 18 II ',- Bl.; ... .
Avji iKiv i vi'l-i : iBlt.f, aal taa ???'.? ba* t ot .-.
W..ud*ri an.i I u-l ii: ri. whi b art n- tv*;.--e :o !ir tour-d bj: a:
dAHM Mri Ml 81 > il. ...
Ad-.taai..ryMeaala i UU.IwialSe* ?
,. ii ..i ,i *?!. CUklrae amJer 11. II c*ut* ealra
Ihl.tr* i.'JniKN.
iabuu fl. itlflofl.LtBaffl Afla flaaaaa
Mr BDWIB rOBBBBT.
BBB BTEEfl. Bfl NI'IHT.
fTtnTt:ilZ /ILflOaT t'Nr.XAMI'I.Ki. Rl'N
...
J'.ll. (iAI)j
Boa .... i. - i ?>.? v
aa4B***tflfla... t- . . - ' ) *?."*
?cutttlaa of t.'iai pjuuiir Fnw Tl HJ* Iv. ll ai.il bfl
, ,. ,.,.. ?- -I
Ofl BONDA1 BV? 8INO ?'*? '? I ""'
VV uh lbe aau.-; bri..: .i.i .-..: ?';d BfCftflri i--* ita whi k U i.ai
. ..|.i. . .t>. Bff raaflflBa
tt..* aaaaMa.
jacx c.vnr.-'-'' rortRi*sr.
Dr-ti( bala tai f*.t.I Bflt
(Jr, r.ln l U ? tlu b
Tl . ?D .Y
l.\-)T Ofl I v NlOHT.
THB B0I1BB1AN t-IKf..
Kilt THI. BENKflT 'ii -.YNHLEV COOK
On Tiii'-l-iiAV Mr. r 8. CHANk'BAl 'i - ? ?-.??-' ???
eantrl- lar.allan, wi.l u.ikr f.It atM '?',?*+ ia-*- B BflBfl
Oirdtvj ai ...
|fMfl|*Efl
I AlKA KKKM."? TOKATKB.
I J ,.,r IO N"?M. 4 i. ...liHH '-liiHT
USt HI MUlt.il AM' nt I > lltt'l r-A.M' :': <'?'. *
lla.*?**i li -
OIIEAT Tllltn: Ai J BI.KI.BTTA
TIIK. 81-VI ?*
?M 1- olit *. reptralrj
MONi'AY.
aafl
a.VrRY NBitll THI - W I v -i
btBA > Hbr
llki'.ITIvr?:. I'NtflN TVRI : AfT
at aii.!?? i-4.l io
( Nt'l.K ,-.-.tt'.- U.vi.li LABIBflfl
,...., i- J' j ? ith th< ' " -"? ''.
BIBTII nt iii l.i i i Mi. i.i
in Ibfl
H.iwr.K ..? PERNB
BtafleiMaiad Iaa flajafci a/ivt ???, ?>..?.'*-;>i{t
i-ii pr.l'.'j t-u-i.i*nc?i' .; l*B*f*t * rtaiinfft
,i |.-.,,-. -ri
rALLAi-'K.' T1IEATEK
HOTtfJB
BABB VKTriR BONDAV NEXT MvR.il l
r; fUOHMANCK TO I <'A%'::'- C VT
1 ()?('! "i Iv
Mr
l.fM i It W VI.I V.'h S
NEW i 0 il I 0 ll rl A M A .
A
OENCINK. AM) IVIVtK.NriK. IUV
. ri> iH IL l AHS .
tue not Bl fl ii H i fl 0 BOOBI
RVEBY Nniur
OIXA t'l.f -VtTr-D.
(JRKATLY PROntfT.D.
OUXATLT si OCBflflPUI*
BlIABH (l> LAI iill-IKK
fli
BEART1 i-ul NU8
al
iiNTIifSIAHTIf APPLACSl
f. II. lllr.' h?l
THE NEW i "illi liRV.MA
|. wrthoat .*"is' or. -I ihe ?..???*?. af tb*
MAM !-l . i i ^-t-8
rE4.TI.un TO T.ii-l TBEATEB
fvrry one ?!. -:,d tr-:i.a
L I *k. I.IA.L 11 Cf Ui
THE rJKAli' u POBB
TIIK BAI.I. .' P
K.\ KilY M'jiII.
.* i:n-ir Ol l .1 V.'.
IjWi opan a: f| Ml.???* *t '?!?
WINTF.K OARDEN
? i..?i)l.f-W IBCBflBB
Tba Baafl. I ?- i Mfl* "? ?' *." ' ' I
vti.N.iAi ?'?. : I,
.Vi -- Cl'd.iMAN
wl': ir? a. ia kinv.Vi-l .. ao ra. i bai
-?-- BKOMERRIUEA,
la tba aii;ii< tl draoia :
*? ia Y BANNBBMBO.
M> J VV. WALLA47E, 'r
DANDIE ULSV.ONT.
Br 8'nJ.ry.DI klU'trritk
Ml*. ciini.ii **. :;??-,? ? j '.
M. Da-Uat ??.,'<:.',,',,"'-?
Mr l..n|!?a- *?.??? i Vii' i*
M. J Ifdt ddi.l tt.UUbtit (l-i.l i
U.t 0. Mi/JJ*.t ai . .f*t*
THKATKl-: 1'KA.NCAI.S, Ko. 663 Hmadwa).?
I WlHIil SMu. 1 '1 l'.iii-.. .'1 tui.ci ri*. Jli./lir..lr,.t
ao*..dr.|.!c--w Lt T).MA.MK.NT UA CKSAB DlltODOT
f.ia.^i-M.^-.-. LflBOANOTIBflfl BE LA IEJJIE, pktea
a"ju*ti BB a graid ip. ttiv ll. ri. |. Mj a-.ei.__________
SKATIN't. i hKAIlNG'--yk.tfi-s will be h.r.
?fi?- fitJihrl hy thr Srrfr *r* *-T ***i"-g HtH, *t*i:hrd :o
ofl..-*. N.j 44.. Hr.^.Ui/, "i. l-.VKIiV KV KNINO from ot
\Y
. ' AJl**i_tlflflknjlng8kal*.*4 um -tii ?? IwlWa, I i.etW u.*
oftlirlidiairrv'ii-y fri... U' .. m. UBtll I*. Ba. OMl Bflt! I
liiit'li ? vv EBNtsDAY NIOI! i -.il be i-oatBui*eaaataaL
I Uvarll.]. v.J . .killlil VY VI lll.il *U t-liljllr . a,., ',.
ln Sk.tlug to .ii, h ** Xiti.t-i l*Bfti !.??*?.* ffiri. t.i tui'
fai Haa" iifltflMea* faaaafleBal. OadyDafit B-f
u .*j..i " '?' '??''?
' B? I.-r.c.l iv.l-Agr.t
HKOOBLYB BKAT1N0 M.M.I., No. ire. At
lantic *?. aaawBa a_aatraat, ainr- purti** m.r skatk
bv i.m IIOI lt u|...i. " -I, ..au Mkatr., .,, !,? f,.i,lll,-l at th?
ii*.: Ti.e piopilrtni. r, y ....I til".I UflflfBl BBd la^-i'ia'!. /
OvmiMitlc flflflfl 'Ul rr-rlv* Ihe attrrtlon of arorf pa.-(,:.t
irat Bi a liatblrrti rn- Aii i'.r u.ad ti .Vuliy "?".- t
thr t-jrrclae. Hall ?p*n frum lo a. m. until 8 p. ni. SkAtat f..r
ttle al New York (?(.c*.. _Q. fl. VAlLh Co.
pEiiJiudsir"
PAQI/H <*Vi:NT7H."
Tht. j'M'. Plct'Uf i. aUracti-jf lm-ieurt attantoa, anttbia
beenla^li bf tlfmfArixJ '
413, 81-31 I I
p*r.oi,. in flatf-Tork alor.a.
ABERICAN AND KoniilfIN ntt.I.ERY 01 fAJNTISQis,
N* Me e. . ,. .
Opan Day and Eirnlag. Alau'.u.-re 16 .- Tti.
/^KKMAN KMH.IvAM.- KKCKIVIM- IIII IK
VI rASTOR'SLAST Itl.r'S-.INO ...Inirl hy . ,- i ? .
?neil.ii.:ii...i U -*J4 HAI'.-' Mi Vl.I.h lf. ft- St" Bl
inrnitnre.
fl?NAMr.l.Kl) ( IIAMBKH BTXfTEfl .1 1 l K
J MI'I KE. in ail .v l,.r. u.d -tvie-, at whslatai*. ind ra'all
at flaudipaird Alio. MATT8K*.SES and fAil.LAHSEM
VVARBEN WARl*, No 27 Caual it.,
_ Koui tl-H-r. eait of Brniwiv.
1"!KM'-CLAS8 BKABKLEO 1'liKMTlTRF?
Plain. Dr.corttcd. aud (it.ti.a J, Solid VValuul and Oak 8elt
Mt'-t.att t BfliBa] Hr.l. aa.
J. VV. fi.lHra k Co, Minnfictoran
No. 610 BROADWAY, bflt- Blreckt. and Flfll Bfl
QO?. EMPIRK SKWIMl-MAcniNE. O-Jr
tPXJtJ 'Uia . liaapatt br, .uiati/a batt In r. aikrl. fjtft/
im-JTJk fi_ >/ "i<)lfllT12j%.lSik
SuL's bn Cui.tton.
A yi Mr-i-rv. - ti-rl- neer.
BV BA-.G8, Mr.UWl.N _& Co.,lnriu|B-i-dmc-,
N.w. ..:'! nnd Bfl fla-flvi-htflsr.?flfll?M Bflflia I??oi.ery
rtfl.?.-. Yl ?????- uf Ail. Keu.-vO?-J-. Vuiiiitnie.a*.
(..-.. \ baiYirr, l.i tton**i
Y OEO. A. LBAVITT .*. Co.--Tfflfl MB
!,,_, N*a II a-.d i'l M*- -cr??'... fel Ihe Bflfl ol' Ii-. ??,
.--,? Work* ol AM ala ' aaig rurnr,?!trt:rd.
B
(^iM.Yii.->|()NKi.' BALE offl fleaiiaWeeOl'N*
, mi, s, \.. Braflflwiek tf ACCTI ON. Oa Tl tt
DAY Mar. h l?, IMI, Btflir??*- aai , M 0* HoUl u' Mb*
... - ,.. .1.,. .. ?? ? -.. . '.- -. k. N..I. will ? ' ' -
hltbi ?? btdder, a beaatllal rfletfllry ?e,t. t),c ie.id-n.ceof IM Itfc
.. Wyckofl Iviiy ?..-.... tba Trenton T-:ri.,.i d
<r?.i|. ,v 'w.ihiii tbccirpu.'*rciU'l'.. Ihe tirm eonfltti ?_?
.;;i 1- 'lucic u. :??. . tb* li.'.i.c *Ul* of cnUivfllcfl,
.wl-iil, I* - ia-r- -i-w deibh. dwelHiiflbow*. witn d
p.r'.-ir. Mflil . n . B> .lu i. / fl-l_ Iflfl r?*BI ?fd kl'r_,en m. ')??
... ..'-.I Bfld b a li_.rid.-rnc bcd i?_- M ibe _cl-ui;.1 : ut;:.
Cardatr koo a. tf .ble. aed otl.cr oal b;:tld:n_-areut! in i xtcll. :il
eidi* Th- i.r'ii.i-i-ar.. t i*t. miivia-J out w-.thf.-iitund fo.-e.t
?.,. || |. * ,i\ ealevlflted fat ? geotie-M d- i:g b uyi* etaia tl I*
r'tr Bbe?? flrltMB flvfl inlflflMa rldfl of tl.e railroad .tarinn. tfl
ifl from wb i are right i.rUlly F*wh**utj i>- .-.-' !???*
,. ai : ? Bl li ? tl t. ?:.,- pii ?? ,* --.-,- ? -I by Ita-, bi a
._'..,.. .UB.tJ r.iclv mr! v. i'h Kur fertflM |.*J.._..?:
i,, ,..i,e i PKTT.R P, l'.t'NYo:.i >, ,,,0.r,;..|.._...
IRAI KJBHEEB, ..." _?_,wld_.
JOUNSTOTOI F. ."' l'-u'tw-*
Or 0, AI'.RAH VM BE.UCEB,
No.lo __.i__._h f~. NYu-'iork
<~~ ..O." TloLHK-Mrh. Aii.tii.in-.i. B'ill flfll, THW
J DAY (M,-,.,I.Y. Mareh I I Ifl n-etoek *i N fl - ?_
IflflBfl b.tu'-'-te liOl UEIIO-D HKMTIl'l , IWtf*J
Bulte In pl.. I>, hU.k.w*ti*ul W.r.Uohe, Burea*.., Tflh**
.,?> Bi ?-?? ? to - ?? -.'i-i-e'-.. -*--. BfldflMfl.aa
Ai.;i. KiMuu l'i-...
iiiotrnction.
\LADY mbIbBm Bm flflfll ttti offl pfrx-i
| :.....!!? '.beii-ti-io-i* c-.il neuf Y*ua* Mut- ..nd.-. IJ
ir-,;. ?.-..-y :. _ -.- epeuBfl a BEMINAB1 t t *.-.,-? n.i
li ? i*rd n-i:.-..-. -...rtf, ?-.-ru.!, and rel-gi al ln
w.ll... Bflflr I ? ? -P* .1.. ihey Witl BkM Bfl ?
,;,. ,.t.*.l.*..ul,!i,.e....l|-le-.....'. n. u; ln.v .. ,. ,
af fraflf.fratt ?-.- NwMflflt|Mwmm *>tfrlr.| t* n
. . :. ? Bay ii ? lra?fl
iii-* Y\ 4...I-M, I i.ioj ii.nre P. I '
BOOK K BBa. M*. Bl MNBRfl WK1II.M.,
turn;">.....? -Mi DOLBEAB.-N* Ml B_*?_?*. r
iMf, ..... ,*,... C.i i-i I itfll ut* la N-.--Y.. . i.-i.,.?.
>,r b--rt.-a-. hfltfl privat* * '*? ?JJd '?><? ftarlMtHj pre
uatf ... :.1. '?".-.? ;?"* 'a '"'?
. I, . .?i'.i.,.?. n.i. ?? r ??'
c
Hm)IT.RHTO\VNO40 PAY8 BOARD and
I I MlNAKi ( OMMON RBOLIHB 11 wbbbb
COOPER??wN, ? i ? Y. .. :- rorCaUlflgiiflw,
?!'.ie,*i(. c rukcfl, a H.
I^AOI-Pi-WOOli s(IHOOL, NKAK PEBTll
j .vmiioy. N. J.? ABHABOINOflC iiooi.r.i BOYSakfl
,,,li; I Om* .: .1 :...--i--- ,. - !?--iii-.-11 i--pii.. ?i-.n-'.
.i . ....i..,
DEFIMITB YIM -T. prepa-e*tndeBl*f.irprA tlrilti'e, fr.r a
Br. ?.. ? ? - "t 1.. n". . . , .
" FHY-'-. I'/IH li.N'INO-<'.<mLB.!ic* Ca Ha! Beinca BBfl flfl?rr
_,,-,,. ,.....-?? ... ...r ...e di.ec-i-n ?f w Maaaar, -MflflflBj
,.BlraHwl vi-hN w V*-rk by tfeiT.e-.-r by thc MaUfl
111 ard Btflrt*ari, .rYrr.l nr... ? dailv. fat l?tflBBfl, ado-c
i ?:. * ?'.* .li. U YY .-.!.' tbfl 1'rli.nr - I'-T'.n Aafltf. M. J.
H-i ...?_. ky ;* r-t-'r-i -ii tu ?? -'??!:-'vrir:^ _'-n*i-inen in N-a
i -:? wt.-Hl-liri. ur ttbet rebtlvM *:e. ei han- b- ea. t;ru.
.... ???.. ? h--i
Kcy Dr Hr'iifi Me.*:- YV. C Br_AnI I'. t. ;
y- tiii -. _?-.-? ? .-'?-kr ? IwtejW. C. Bi tli* J. N. flalai
.1. tfl. II. Bufl lal*. IV. II. Ile?ki ?-'? "?' -!??' " D "
V. I l. I. ?. . F.. J I).I-,, n H M.-? ing II.
l.i_i_mbflil _*'?_,.. f ?.:.-. YY ii.iatu Datrymplfl, Hon * c
r; -t-li Ellei. F/anci, I'-ki-?. Kathai.li-] Potflaa, D K
fl.it I Mi-r,-?:? -pru.r. neor;e \V . Or-iv, W-IUlaai Birney, UflWfll
?, i -I,..e',l __
FvAMIIaT SCIIOOI*.?A Couf_fi_fllion_l Cleim
. ?:;,,_.... i ii. - ... laflb** -.ri -ii'-:- wbb?
Bm flflB *?'. iT'*ra.:. By. prnpaflea tfl rtottva MM
11- ran hal .... I eltbor aei . of :i. _r.
,,i. . , lafloifl tii.- . ?.: ',--...^ a.,.1 ????...
,,. ,.,,. .. ...?. .? .. '...... - wtih ii.? ? Bfuflfh i-..*-.. al
ial . ..i , ..' -i , .. t.thw.-?' - i a* ? .
.. .?.?',.. n.ar wi.h'oayi. ? ??
tau -.pp?Un'.ty mn?! n.ak. -, . ..r-..,.
i-d i!m :-??-'? ' -
U tte f. No '.IB L_'*:? . Hfl ?
.-. \i !.:..'. . ..i MONDAY, :)... iflaafl ttbof M...1., ktfw?*.i
? ui i- d ** :? - wb*. ? , ? .
aiacier anfl aepabillly, wlU >?" ilorflafl >
mt ii..
HCI"OS BIVEB ENSTTTTIF-?Mtk and IV
,. , ... -;.: I,. .<-.,>._ i.-Y A FI.AI "I t.
M t'itu. .*4u' fprinateTBi apMi AflHl IJ Piof.BT. FBOtJT.
t.?....... r %'-!_. . ...:.;.. .... ..... - %~A i-.i tl.e'"?...??sl
(?-? *--.at. flfld wUlflflvtfflMi -ih i-?-..??.. Mfltvp - -? - _
?,_',,. i-. I lu.tu.l l-r.il.lct.rr ,n?ided lo .
?; ... .!.,!? ,. fll ;li.l.gr.-e. f.-I*. -
allfllaa 1 . -.;? '.-inirti_.enfi *rc n:i.-1 witb at!o i..
.(,,,. ? . . ..... ??. >' .' |i,-.
INflTBI t 111?.N-M.'?IllMH,i)VKl..Nl>s.-A
l.iir . 1 .-ri|). :--v..itY ai.d po-iiion. h tiina: *unic h .. ' ?
....
U. un.
...... . Ilwiei. r_ I.. . :.iiUi. n n.le* ll >. atuttf.. .'il.ni...
-r-. i ri tfl , .di'-t ???bufle ea.-ii i-Ju- t'.iou mar lu-.e
_.' . .1 .''.. |tf 'I. ...*!.'? "f !i.i..rtlu< fl ll.Mfh
?aMou. f-.mi m-eratc md r.-i'erenr*- BBBSflf
addr. *t M fl I I ?" -i*,,:' '?
VIAl'l-I.V.onl' YOUMU I.AIHL^' INSTI
.-?1 .III' Vi. ...1.1 Y(? . e-u. ?..- -c* ('. V?rli_.lh -.-....
BBBBfllflflt?Bfl flfflilfl, IBI Addrn.ReY. C F.SF__??-tfcfl
.. i.. CU. .:*.:. ? ? fll - .* ?->'??_
Mtil NT WjtJvHiNOTON COI.I.KC-IATK IN- I
-.V Ki /;...!..' *nrua*mtUm*mmmi laWak
,?_,,,? ., ..... 1*. I. u,?fe..O .. ,1 -*..ip..|..-?.. -l.*g-? Fl I I
IIi.ib-ii Al. .nil I'J.dM.-KilAl. CO. ,.-r tl Itfltl ttt
to'ett I'otBl llarv_ird. Cola-bla. or etker Collegea t_ra _Ii_.-.-.:.m1
at aay _____a U ? . - - flflfl 'fflted.
??.:,.,....*.,-. .......j..-.--.: -;ss.|Vti p,0_,rt__.
MK (IEOKOE C AMl.n.N" ( I.AS .('AL.
it| FBENCH. aafl ENOUBB M HOOL, v .)- r--;i:?to.-7
I)rp..tru, .-it wui Uyfl?aataM, Braaflway,. :..cr 1--.:. ?:.
Kl _____ PEBALE JB-Tiri IE No*. LU
? ?-., mi * -* i- a. Pof?ai eive-i ndflk-MflfldOrlM
ramataflflfl of tbo? ..I- ?? ??? M ?: '? , . ,
_M AM KlI* H< > . p...,.*r-* - --- I: - "itr
Dflncirif QUflbk-tUfl,
ADOI>WORT!ls DANCOTO ACADEMBBB,
a No. M"?i Br. adwaY. New Tfll?
N.i 11,7 M..n'tjt?j.lm*, Br. li.-..
\Y MifiK-I'lY.- wfl.A-H Kt>AY.-:ii NBW -07k.
MONDAY8 .nd TTUIvSDAY - TLE8DAY8 ai.d KIUD.Y.S,
lu Btooklyo.
(T-.-.il*-t m?y ><* 1-*d *'. -i'her A At'-i'iy
jjtintiiig.
AT KVFIM)liLIi'", 'Mri Hr._4lw.17, cur. Dfl i**
.. Y\; DDINO CtRDiv in ci..?.ut ttylat et UflflfrfOH
Bi e ihe Kibbua Knot (or Cardi. flflMBBBM *cnt by ?*?!?
Af WM. EVEBD1 I I." M)\s.? Wi'dilin,;
OABDflitf f- U_tf tfytoa. MKalM ?"??-*-???, B.Y.
Wi.b.iiriiiAii.j: HBBBt Eveaafl?.. iNi-iii'MiHiE 1.
\'l',l ll.lollSNioN tV Ca.'-, N" '?"-" ttoomj,
rorner Blflflfl*. .1 , Wfldd-f flfld VMttaflCfltfla Ho***, Ba,
;.:. .-.-,.... al .,ryl..w_ilvA. /1 -...'.?-?'-.? ? *" ' ? -.Yflt- b
M icweiry, SilY.-r, .. .1 B!. .-r-I'l..: .*.l \% a ffl tf Iflfl BflloM
ir-N(.KAVlN-t ai.d rKlNTIN(i ihuif price).?
__ .VMddin* ?? il-i.-r. - -I I.Pafflre.at I B ninewCi.d*.
Iliif-iuli. ?nu_i;., V.' ... liK.,.'.\'s.NJu.-7 1 ul...r.^..N Y
S BTA^OrvBM. PBIHTIBB. _d HT.ANK BOOK MANl'.
f ACri'i'.i TIS. Kfl B F i'.t,inl Ord?i. :c.pe-'.-..ii i flflM
iilnoual Jnotrununto.
\BEAUTIFUL flnrefl T*flctof?J iflewflflfl
I'lANO-KOKlT. itth*great bargiii.of fllM'eflik. Cot
fl-if made by ."t-xliut; :iear !?*et Iccc i li la pcrfc-. ord<-r
a.. _ fiiiiy wflni_at*d. < au b* aaoa f.,r t?o dayt at tb.
pi-kl _ i if jblliluoerjt, No. oiti ?h ?t., near 1"tb 'X,^}'*! 7 _ u-.
" OREATLY IMPBOTED P1AK0-F0RTE.
LiiitiTF a nn innriiYB,
...,f..4iirer, of a NEW BOALl Ot EB .TRI'XO HAf.-l
l'-.li_Nf I.V? I.trED KIT.I. IRON KRAMEi.llA.ND_.iid
SUl ARE P1ANO KORTK. No. 421 Broomi *t. Piano* to Let.
ALHl-l.T WEBEK'" oem uver-trtuif inm-truiiii
PlA'.vO-FORTKS. H-ar?nted rcfli_rpn_ard tnevrry reipftct.
aafl *--ld ?t :h- lu- ..! erlcew, ?t the M_jiu.'?_4orj, No. lij YVe t
Rrflfl-W**, nefll ...a',-1._
trniCKEBING fl SONB'
l i.KAMi, M-H ARE, and ITUIOIIT 1'IAMOS.
YY a.-,-:,.. .*-.., No. MM .'i.u.itviy.
C. I ^0.- bifle _K*r. ..i*.-d.-d thlr'.i aigl.t PiIja. Med._U lu, ll.e
...B^ilurilv ?! Iktfrii.-_.t..'?el.iief--rili? pw.t ISyeflr*.
r _________ -u''t- _
OBU4^^""-*wA**fltopOBUAN, oi raaerBc Iiibo
and ?.*-. Ifl??.4 f( I * v_:rch. Il* 3ALK, rheap. AppO
to 1.11 kc ? ('DELL. No. Ib,. i'hav. _
s
TEINWAY flr -Sl ?Nm OOLD BBHAL PAT
tvj ENTOY_R-TBllf(J (I'.AND ji.d ayLAKl. PIANOS
BI* i..iw r... tlil.-ieil li.e bc*. 1'i.uo* BMfl)*?flatflfl, *utl ire wai
raiited lor flrc yeao. . ...
lY'areroniif, No*. d. aud 11 Y\ alk.-r lt,*.a^Rroadway.
?? ra ii 11-; DRIOGH l'A 1 ENT iTaNO-FDIM j^"
1 -The DHK 01 PiANO COMPANY '._** tl.''**' ???"?
ngbt. . ...?n..1..l ire flM* Very .aperior-tenefl in.lnui.e..l.. *
n_.eU4uit_rwtf wiii.-hUfur (tffl a*Uijdi ^fff^,(r.fyr,
*nfU\9.
PABKEB HU--E* Btflfl-M**""11** "dtiili
.\lll\r.ll lt ' *_?_,.. _..,_ sumrrlor leeomri.
U, tbi. H..l.-llw.|..*......plcl?crl- ??" .^ M(,. ?
nif.rUdla* aud gcutU-meu. wlil PV if. ?._. . .-"Al
bM,_..ylt ThcIIu..e !? cu.iT.Ib lu MBa l|?fet_aata.
I
tloni
Feb.i.ary
urid it 1* tbe liilrnileil of tb** propilfltOI* t? BB-TII y-u. .- l' c
BfltaajtME bOflftlPflflB \J\4kimmm\
? jTiepiialic rn.i.-.,
Cl'RE 8ICK HKAIiACIIEl
OXPHALJO 1'lL.Le
Cl UY. NI.KVOL'8 HEADACHE!
CEPIIALIO PILLS,
CURE ALL KINDS OF HEADACHB
Hy tl.a uie ofilieiePliii tbe peri'.'JIcatiickiof Strec^tot fl k
? lu.ila.ht rue> be arareutrd, an.l if Lk-c at tbe c.*B_irnc*-Bi ut
; of iu ?lta._ iiuniediate rrlitf froni p.i.1 and Bflflfll wM ba
oh-tined.
Tliey iiidoui fa1) in rrmovin-; tbe flhflfl aod Iftada.ho
to w hieh femtle* ara lfl Bflbll *
'ih, y ict cn.tly npor, the h'lwli?removiiif Coitirtntt*.
V.n l.tlet.ttg Baa, iMiflMB, BflMBa Ftniale*. and ail per- rn*
r.-'.../?u.-.irp A'.'"/., U.ey ?re v-...i-e it . lamlitr, i iip"ivinig
tbetijipr'tte, rl'.iug lfl*8*1 fliflfl to tha digrtflve nrf.ui. >iu<l
.? h ria| llir naf'iri! fllflfltflfl) and ?rrn,-il. ol tha vthcl*lyt'.-m.
TawCEfHA-UC PII/Lfl ti* "--a laaflM iong inre.ligiti iri
n,.l carefi.ilj ?.., -tfi> Bflfl flflflB?MM baviua beeu in lfl flflf
veiri, d i.-irij* ?lii'iiti*ne thty b.va pra.fai.ud and nliev.d a
1 ait amiuiit of pairi .nd tuff.-ntig Ir m l!*.dich?, wbi-'her Bflfla
m.'ingin tlu>a*f*tw ijfltea* or Befl a Bflflflfl fllfl ol tbt?
rCoiviacA.
Thay arr anrirrly ui. tahlt .*: BBfll i " mtmpm, and I ay fl
fahen at .11 tirn*. wilb p.-Haot .vf-ty BflBaM uiahiOg auj ''.i .to
oi .ll-i. ,.-.,/ Ott aitni.r of jny ditugrttuL-U Iflfl tmtimtUtmg
tundmmitter thrm tt dtttdrto.
BEWABR Oi i'Ot.'NTERKK.'T.-i
111 Iflflfll Mil flil iflBflaB rf HENRY 0- f-PAXl-'NO
? i ??? i. flfli
Soid by BflflbB ?nd ali cthar D<i?l?rt ir. Mcdri.i**.
A Box wui be trr.r. hy ma-.l pr*r.?;.t cn r?. 'iptof tha
I'llii K ? CBBtB
Allordtn ibonld be addie->t?dlo
HKN11Y <". 8PAI.DTNO,
No. Ui (ir.i?r tt. NaflBflB
THE FOLLOWTfC IBaBBBflBMBIfl OB
SPALDINO'H t IPIIALIC PILLS.
WILL CONVINCE ALL '.VHO IDffBfl IROM
hkadachf*,
THAT 4
8FEEDY AND Ifllfl Cl RE
18 WITHIN Tllf/tt Rr A. IL
Al i).e*e t..'ii......i*i- ... ii.t-.ii'-iled by Mr. f-rnniat. .)??*?
tdcTd jr-.i-ieiticuabie pruof uf the tth.:&cy ol UUa
Irulj < i..,ii!.. Bia uvny.
Me.)'' 'LLB, IJDOl. , Feb. I . *
Mr. flBflflBBfj
I Bl -
I havatrird ynur ( ?phaflfl MB, ind f tflfl them tt xt M t*~l I
: wiot you to-e.-d Uj*'.W/ii. i'an aui'U.n-. m
P?.| .^,i.M*t.. C.r .he '.aighb r?,to wli..... I !?* * .ew .r.lu*
tlir hr.t i. ? I gjt f.'OUl ioi
Srud tftr Piiic bT mail. ardobbg*.
You' ob't earvaet
JAMK.-i hEHNEBY.
fltaMflflfl*. Fa. Feb ?, BA*
Mr. -Jcau-iNO.
BBfll
I ?l?li yi.'i l*i *ri:d io* ?? r mott- 'ei of y...,r Cephaii* fi1'* I
A. ?tirfrit'" agrtal mtni oj btfJXIJrom thrm
You" reaue.' lj
J_VRj A NN STOIK HOl I* K
BesttE Cak?*, HaulIngJorj Cv., Pa, J*i M, BR
If. IXflPALD'*'..
flfll . _. __
You aill f.U*.? **nd xam twu boiti of Bflfl C*fMB ? *?
i St -d iheui iiiuBeiilateiy
Rr-uri I' i iy your., . _
?^ ' J iflfl R BflOMfl
r. 8.-IBamaaaflaaabaa ef ycur Plfle wfl flfl flMfltaa>
i ItimU
Bkmb VflR-to*-. Ohio, J*n fl, . I
HfNR* C. SriM ivo. Eiq. __
i Maaa tiiid iido.rd taflnty fivr eenU. fcr whicb fud uie 1?
o'.ber b"i 7**B C-i'UaiiwTilii J'"V ?-'?? Btatfl f*? fc-4 f -1
*BMMr A. t-TOVKR. i-M.. ,
BtUe .?riiur., VV |flfl*l 4-o., O.
BevRRfT, Mit*., Dae 11, rw*\
H. C Bi'iLDito. Ea).
I a i.i. f..r .oui* fliffla?*! ?'< aia* ili'i**bi... t4.1.riog yc.r < t>
liiR.io i'li" .-?'?"* part.r.ilarly '.aO>re *?' cittouiara. If joj
hav atrytblue af tha Ma*. plata* tial Bfl
Oaa*4 -j ? i4.mi.-i- BrBalaaaaJaet t*? .?.**?*."?? * Hi*'- '??
liii.ialiv i^.iingiwoilny.1 wi. ruradot flflflfl in ju* Bwt. Bf
jourl-Viawtii.il 1 iii.t.'.rr
R^fiilyy,^ WiBiWILKWL
B*i*tcii'?niii'iB. FrankiiaCo.. Obi; i
im, 9, lau-;. f
Hbvrt C. l-iinvi.
Nj. 4. Cedar ait JM
I - ?..d tinj twe. ry-fiva reutti flB fef whicb .*iid b-l "I
I -pha.lc i*.il*" 8aa*l lfl addrrri of Hev. Wm tt KUier, tof
,,?.|.|, ,'? frtahflfl Cfl. (>bi... .... . ? . , ,
V, uxPlUl *...k 'ik- a ..bfi ? re baa!- bra."*?t im.. ?*?.
a .'hvui?< 'ire liMdacht* aitniMt BtflMfl '? A
iBflBflBBk ttEc.h,LL,,. I
Yfai_>Ti,Mlcb. Jan. 14, . ).
Mr. erAiDt-v.i.
Not longitn-a 1 icnt tc you for a box of Cepbalir Ptlit *V 11
eura af lb! Nfltaafl UtAd*cta u.J Cuaflffflflii, a--.d rc ?i?d a
liuie, aud they ha.1 io lu-.daueflttfl lhal 1 aaa UiiUvd W ail
' iBflflTMBfl b, raturn flB IBaflB^. LER
yp?i._u\ v . b.
Bflfl th* Eiaxnlner. Norf. ik. Va
Crrbilt- P1'.**. r.'n.pli-h4|.e'ibjee4 forwhW-blliey weraa.-44*,
TU. Cure t.1 dtadacb* in ali iti forut.
rmnj ihe E__incr, Ncif^.k. Va
?n,ry j.,i/b-i-ii -eited l" ujorr Ib-ii .tb*/.*.* d '<*"?, ..lfl
enilre t-icccia.
Fn.n. tl* BaatflraAflt. Oort. JJina* __,__
IfTorara cr bave b*en trciil^d a-nh tb-Head-'ia **nJ f-f
? b".. iOpijiJi. ri"'). tfl thU you fl~y b*f* ttt m xa BB l .a
allavk.
From ih. AJv-rt -*r. I'.ovidanrr. R.1.
Th-C-I.I.VIol'i;:i?r,_l.lt.!.rar?i..Kik*r.:teffr.t atdtf 1 f
tbr tbr liiaJiirba. and ont et iht f**fj '*?; iot lb?? MB frt-t flfl
cumpiauit which ba. ever been dlaruvrr-d.
Fr.Bflflfll BOaflBflt fJU M*j !"?
Wfltvveartil} iudcrarMr. spaidm,, and hii uur.faied tn,!-*??
PUn.
. - at.
PMB tbr Kai* ?b? VitBflJ Bfll Ka.av.ha V*,
.?? tUi pa....... .utlcru-g aiit. Uu Ueadache. wfic JJ
them, yiil rlick w then..
kron- th* Boutham I'ath Pflfla lataMMflflfl to
Trv theui! yuJ tbat aie altl.rted and wr are aore tan* ycrW
ImIIii.m.ij em ba 1-id.d to ih.' ilre_y nunwroni lUtthtt hai it>*
eeiTid lK:?rbti tbal ui ulhei I rJi- uie oau pioduca.
k rorr. rbe -t Lonu Deniorrtt.
Th* i, mente deuiauJ for lha exucie iCaphailc Pllli) li BaflBj
flwaMfl
KrO'i, ikaOaK-tt.,, D*v?npmt lowa
Mr. SnalJi.ig w'.'J-d flfl Mflfltflt uaro* wilb atairi'. ? bfl
did uot BBaW to poaaetl real uicrit.
Kromtha A.lvaniter, Prr,rid?n.?. R I.
Tbe te*tbuouy ln Iheir utorli itron|, tn-ni ta. mcaf letpaeM
bia -ijartera
Prom tht* P^y N**"- N"w?*rt: B l?
Ctmmm PiiliaretaAu.*'Bflr4^ -*1 ??*--*?
From tha Cotnmrr,-4al Buli";*0. B*>*<<m' ,fa
Said B bo very etLceeiwi* f fl the BtflarBfl*
Krom thr. Comnjerciai. Clnclnaall, Ohi*
Bufrring tiuinw.ltj C*J' ' "W be leiirved
ffl A aingle Mfl*, of SPALMNOS PREPARID flflfl*
wUITaave ten tlwtt itt ?ott I'muaUy. _U
bPALOiNOS piu:paki:d olui*:!
ISPALDINQS PKEPARKD GLULl
SPALl>I>*<i's PKKPA11LD GLUKI
sa\f; the piecebi
ECONOMY! _ DISPATtll!
* fjjp- ?? A Btitcb m Tiaa t.vai Nibb." JtJ
i, ,u. .4- ttt* atU h -flflfl*, rrra ia vtll rtyutaltd Jamiii**, it i*
vrry d> elmble lo h?va ...mr flM*f and cuuvflniaut w.y i'ui a>
uuliin* Fiirnit'ir*. loyt, 4 rorfcery Ue.
?^ * 8t?ALi'l.'vOB 1'KEPARED OLWE
maetiall lucb rmrig'-uclet, nnd no boutehold e?n alford t. bB
? uliout IL lt it alivayi rcn.i v, aud jp to thr .tb-h'-ug uuiut.
"1'S?IX'L IN EVtiRY HOl'BE."
N B.?A BruthaceoB'pM.leiaah boMlfl. Prltt, ti v a.
Addiei. HENRY C. Sl'AI.D.N.;
Nc 48 Cadiir tt., Naw Yc*B
CALTlON! . _ _
AtPAlU.iinpri.iHpladperton. ara tttampCr.g ??"?????? *J '?
ftaaaau-l rrta. taibHe xmrntUm tt my PR*--'^^^"J^
I *.. ..Id cau.lon ail paraont to axanina bifura puu '.a*iaa, wmb
- ** f>%__flBBffl PREPARED WB,AV
B?tewUi|isarFfu ?1.11'tiiivfl?k??w?-i?i*!fc?f.vv?bb^*v?*B_

xml | txt