OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, March 04, 1861, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1861-03-04/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

? _->i-.-_rc for th.-radical cure of RUPTHRE,
r|TRl,SSLO _.or. hK-,j?. Braer*. Abdomintf?!*t-->Tt*Arfl.
ke. TM-AL>A!^?;^ WJ_ __"__?
C^IXeltAdr^TJoLOXYrk T rfoB*** No. I OmWrkm,
-_d-PBA-.m'Mu^um_-77-7^7^:
T-TiSiTT-UKSand BUN10N_*?tr?'r-,a".v01 KhU
tfORE pQ^wwim, corn fVa._-K.il PrW 30 Mflfl
? _- ky tke na* ?( SXX J^pYiY1; iviJggitt, No. Mfl Broad?... _
?ntrFTTMT'RE ?L-r. Lelaud'a Anti-IaHI.i.
?r _atB twiuMf-dy crei Rbeum.tltm. (-ut. and
_iT'___l?J_-8TdI-caa*- Price #2. Sent per u.flll
gaSV jSffU, Frc. rirtoit, flfll 4M Broadway. V Y.
?w_____r^-?_.--?rK
Ik . Mmiih Mump*, Bcarlet Kever, Whooplng Couth. Dipb
th. 1. K-fl-S Crui.P Sniall Pox Coogh*. O.ld*. Hhenrri..'
^_fd olher m..if_.?.tdi.ordcri. flifl F^<^.?_ $.
?b __i.r_.lua e?t--ot among'-luldren. In Dr. KAinv A? ?". it*"*"
U.AT1NI* PILL8 and J.EADY RELIEK we ?**?<"t?'X_
T.uU..M.lB.t fuddin.t.^kof ,he.em.^
MT* forlboie whoarefltTb-rd RaDYY AY B ll r.mr i r ai
Boidby dratfll.ll aad .torrkeepe" ?very?l.crc. JIADYYAY k
Co.. Nj. 23 Ji.hn-?t. N. Y ? _____________--___?_?_____.
3&ft*32tt& _Md Sfeftfl flfl
carr _r__-i
.--?.
The weatber for tLe flfl wee't bflfl bflflfl n del.".*...*
fullv mild, and May-Uke, that ehoild it flflflflflM flflfll
lotimr there k reaaon B flfjllBlBfl Bflfl **? f-"ult **>
Will Buffer. The unaaual wiu-i-tli ha* rtarted ? -?*?>
tion BflMfllBlllllflMflfly, aaid thc Nflflf -BflOJ vyIii. _
we onght yet to expect may _flfl the IflflflBfl bud*.
Bat though very ?.Ml, MO h rigbt IflflUflfl fll
flfl tcniperature are ao gratcf.il. after (he bleak V bflM
BCi-c*D, that we cannot hclp -JljBfl M bflffll... ??>
terday was the BflBfl day rf '*"' **?-?"''"' ^"? lar'tle
therroometer, at noon, flflflBMJ 4 85 in iflfl --ii.
BtoveBand beater- were at n decided (BlUBBfl, flfl
windowB wire opened ?? lei in the BflflB, frt-ant,
welcome Bpri-fl -cphyrt. All N. w-York appeared
to be ahnfliid to enjoy the day, and BBflflMBfl
hnrried awav from the city, to liike a little uiiing in
the MflflT* Tne -aMBBOI I-* BfflflBf Bt_ fll flfl?
fll beautie*, and tl.- rlaiing po-ida nre noYv hhflfl
Bwarniing with bflflfl-- wut* rfowl, chi.-f BM Of fl jflcfc
.rwim tlie hall" a hundred etately Iflflflfl, jflfl Bflfld fr-.m
their Wiuter'* ronf.ui-i.-i.t. The walka and Bt?UMt
of the Park are daily Iflflortfldtfl by muUitudo* of our
citi?-ns for hcalth and iflflMB-flfl, bflfl OBflBtb oceflflflfl
Bfl yeeterday thc BB?rtMB of pBBNflfl-fltflkflTfl abo
throtg tl.i'.her rurpara hcAief. If thoei. viho <?roak
aboiittbefxpi-*- ofthe Park could onty we wlnit
frovi-dfl of pale fnced flflpB fl B it on pBflB fl flflyl
for a flflflBflf *?'Bh a;v und a fflBflfl 4 Ifl bflflflB I,
to relieYN. th.-ir Yve___7 eyes fiom ihe ctenial flflaflflOBJ
of the biickfl und mv.rur flfl city UB, ar.d li?w tkaakfi I
thoeo saaic Btfflflrflrtflfl, flB Bflflfl ftt* Jaaifl -fll
tht-y have BBflb tjAtmt B flflto, Bfl flfl B I BflBflTI flfl ?
tbe rich "rumblrrs BflflM be^rud^c the . Bfl.
_MVflflfltt?Tfl*?Tbfl Bflfl Bflfli La* flflfl BB-M o!'
BflBB?IBBflWflf fll Iflfl AfMflflMflflj ,!" ;' '
wl Bb have bflfl duly r. MflB d B ibfl ftOftt flfl
BBBM. BtrflbaeaflBf Bflfli fl flflflb apeaiaUy BBr*
BflflflflVflBBflffl flMflOflflflfli, M-fllhfl flfB?falg pobhc
wiil bfl obligfl 11'.c.i.". ut i'_*-il v, i'l.
lhacflfloaaij Oaraotjpi I p;r.*--ni. Bnt eaoagl -
thingi nre di.v. .i i:i t'?? i-i! iIflf t?I fflllflMl
a Mflfl?d IflflBfl ofl thc fl?flaflB i ? >'. i ifici.l bflflqa. t
Hflflfl?flflfll -flfllgbll flfll -flflffla BflflflB Ifl
OB6 of flflfl VflflBfl exct-llcD-, that no one n.-td ft
theetrkally lmiigry.
/ Bflfl Ate-i'-'fl T__Mri?<3flWfldiMflByfllgbl Bfll
there wa* h 8_| Bg (fl iircworke in fi...i? of Ihil I
in honor af "Tbaflflflfl S-Tcra," thnt dri.tiiii bflfBg
aabkvfld i;-* baaflrrfcb algbfl. Ac it k flffl fln > flfl I
for " t-vcry night till OtbafBOtfefl." it flfly poflflb>lj 1 -
kept on 'intil it BMAflflflflMfld flbflBfl-fld flBj-B Bl
ofthe SflflM Stvcn; indttd, it ip h.ir matteicf flfltM
lation whet' er cir pra*'dchildrcn niny BlfltaB I
bovaand ".iti" toaaethia tcnarioua pUy at tbii
theater. Luckily f?r Ibfl flfl-k tbe play datt B
rionile ar* old a-e tWIffl Bflflfl it, Lut glflfll flflfl I
?very ttgbk
Wimmr Gan] a_?Ibfl pBj (fl " Ofi'-- I IflBl Bfl
di_Y-.ufull L.niM-B durin:.' Ibfl flfl Baak, Bflfl B -
Caa_aa>aad-k.J.W.WaHaak,jr., bava beca tk
bbB of tba lawa a* XaaejB-Ma, nnd FflgB* Thc
|_y in yvc'i! pu*. on the Mflfl, flflfl t-'-e n.inor part.., on
thewhole, nre bcttet a.tcl flBB B. tt flBJT fhtj
given at, this houe* thin Wmttt, _B K'^at flflM I
*irt; ol.t-iu ou the part--I _B flbU BflM Mmtt
man B thie flflB afl MBM, tl_t Qajr Man:.' ib | -\ii. I (
playediliie Yv'c-ek. tli'fii ?)\ flB] BBflfl BB OBBOftoakjr 10
BMMifl C'rir-lnuan iu her fn B l Bflfl l* - ol Meg IB r
rilica.
.V /?.',,'.. Card, v.?It ii-' Iflflfltfl I '.hat thc MflflBBfl-Ba
flfl of Mr. Knrr.Mfl i" Bflflflfl, ?md tb..1 ihe flflfl k
neiirly aafl fl, and Bflfl ibi Bfl Bfll Iba then'. r k ofl*
fered'" lo let, " ii Bfl fidf BflBBBr4_0flthM B
thiaoc?c'.'.n ie not v. Iflfl ofl tli* BBI? I I
who dctire to ee0 Bflffl af Uf. Vflffflfl BBfl I
pone their Bflflflfl flbBfl Iflfl Bflf, flf ibfl. . ! ? '
kte.
The attiaction the part we*-k wai "Jafll Cs'
wliiih han flflM bflflfl flflfl flt BO Mfl ?
BflflB*flf fll Mr. Vtttxflfl p I
?fldriflj tt it* ci.riy Bfar, lind |if?i t? tii- i
_n<;h pB?flffl no-A-r.hie Bfl?BflM,B
day*. Iba aflflBflUa BBfffltt Mr. I -
thk bflflM Bflfl* B Bflfl* all thc tflhfO 4 Ibfll
el-ow t" iba bfl pMflbb flflfll
".la.k Civle B aflB flfl tbfl bilBBf tbk ivk.
Wmmudfi Tr,.'>r.-1h>: " I a-l Bflfli " np " on
thc bilk of tliil 1io':ac. n.iii.h globuli.i ;-.,
?igt?lie* t*> thc world thu' tbe ?tak dn BB o: " I
Park etill rcii.iii* ii" pBflB, flfl 4 tl.e
bonw are higbly eharmed fl?h 10
It kfflflBflflflfflty nigl.t ict,foriiii i -.. ?? ... Bfll -
| flfl .-.
Sif Bomtrf Tttmttr, fl i. r flfl knfa inrtore
Br tbfl pfl-flflt ol tbk j*- Im b Ai
..I fl unier f-ttno. bfll Andflraoa tb* n.
. f thfl North. f"i- flffl i.ig! t? ("il> v. ili >
friend, aie! i-ive tboM laihi.i.ir upiri--* Yil.u tio hii
..*a bI.o.ci fiirl'jugh. During ibfll
BBflfl ".' I Bfl II ?'-!'?' ? Bl
byarlBg '? Bdb Poy," u U
li.- will !?<: mOflBd bj *onx- <?:' bk flflfl flJafl !
in-n. Bflfl Mflfl Mflflfll BBflflOMflBlflB iB i
anlui-', by tbe afllflflflflfl'flflflflfflflj ? -1
t'.j bflflflB
Vt "i rHiflflr. Tbfl tillTfitfirr*1 TbeflBi :- <?? '<o
Openid IO_ifB undtr liii* new BB?fl, tk
be:*-*;; Mr .1. P. K-nt. Tle BflflM BBBflBB
" Lafltafla BaifB,' " L?-nd bm ii--?. 81 illii g*,' tai
" Merry Cobl.lei-."
Ho,:.,: i pbolti Mitlholt. Bo m;.i1cr what
may Lc tht Vt idiflg ei ent that occu[ i- tLe et-. < iai ut
U:nij"a ul ihe v.urld Br tba flflfl bfllof, t_BM f.'.ay
Indi __.4ii.l- BMB iiiii. .-ly Ifl aaiii i.'. poioilIB BCBpital
biiiice_jNc. Tbeir bmmB, Ba, Bflf tba bafl, tk -
?f t_Bfrace___4!st, aad tl.* Amoftba Anakat Thin
i* by ull n.^ai.h ibe moet conjj'k-te and enjoyable band
of niiuBrelein the ci'.y.
Tkealittal liemi.? Walliuke BflflflflBObfll been
leaeed t*. Mr. J. W. Iliickland, who, A flflfflM-A
\4-.th tbe -Bflflfl ol the French Ibfltfl, flfll oj-in it
lu a few YvetUiA flfl a l-'rincL coiu_ihiiy ol Ibfl -gfaflfl
procuiabie ciolknce.
fnal Ooodfkh'f new play kentl.l.d " I'iir:.
aad Wl.a! OflBM I ofl it." lt ia a 3ve-act c m -ly, y .i y
?martly Yvri l.n. with a g._od pBtgadn briUBal
Uiulogue. Af ii* name BBflflBfly it i, BvaBd i n y? bat
tl.e writ.-r cl.oor.* to BflflflBfl a Bflflflfl flBflafl?.
cbai_ct4.*rii?tic of Americur. w.mien, flirtation. lt w******?
?flaMrably calcolat*? for MfflRBflflflflfl, uud flfl hoi*
to te*. it Bji4__dily proda.:.d at om- of otu ItiAmg the
?Bfl
Babbi'm'b U'.'selm?IiriTH or a _B_Bt_BflBBflBfl
BttibENT.?Woe hM com* to the hotuo of Barnum,
a>*rix*w ia opou hia beart, aad deep grief brootk npon
the (oul 0f l'b.n, _,. The Mtuctim k ia black, tbe
at tendanu go ahont fi t h x iaagea fllongata aad doiefol
?the man ia the box-ofllca hM crape ou hk bat, the
fc-e-HkuiM who _k* th* chflckfl, do ao with BM'Jdened
? whkh tel*? of deep_tated wo?, and whkper?of a
>?k? b$kr\miMimjij grttya^ -^ Ihjjrxtmvtr,
baa thfl uatial badge ot _our?ing on hia bfl drom-etiek,
and the indlvidual who dovs tnusic on th* French horn,
bhi-vvs his coiiceakd and cankering angutsh Bflflflfl a
fliamal cloud of eftblca tliat envelop his ~nndctf.il in
ajt?imcrit of harmony, from tbe broad fnnnel of tlie
batt-end to the ttainty carve of the delicate mouth
) piec*. Nor are the enakes, tlie fishes, and the other
. qr_drtipr(ln indifTereiit to tbe general grief?thesprii'l.t
1 )k*t monkey, be with ihe blue bosoni, the scalped tail,
and the etye in his eye, did not turn a summcrtault lor
40 minutes, &nd the ears of tlie gratoiul flfll went uu
pinchi-d by him for nearly half an hour?tho bears
were lers sulky than hun cecn tlieir wont, the Sea-lion
! ha* put on black fiom head to foot?every anaromla
? witb a proper ecnee of the proprieties has let out a
. conple of Imks in biiuselfto exprt ss tliat his earnestwoe
1 has made him disrogunlful of appi arancee, and every
I fieh in tho whole eetabli-hment is at this niouient mov
i ing in a balh of his own teiu-s?tbe liorscfoot Bflh,
I alone, wecpe not, having been rcfuwd tl.e loan of a
J whi'.e linen p-ocket haudkercliicf by tl.* hard-hcartcd
keepcr.
Tlie gri.-f ia universal, and tlie whole establishnient
well may mourn. Death has bflM among tbem, and
one of tlie best beloved and most cheriahed denii-ans of
that most delightful and many-colored mansion lias
gone, to retorn no more?has gone tbe way of aU flflflfl
?alao maay fowl, and most lir.li.
jFiifi.' That word!! Alas!!!
Tke Btg Trout it dcad, The mebneholy decetise
of cur auuch-beloved piacine friend look pbee at 28
mtaute* past 2 of the Saturday aft* moon clock, March
2, lcHJl, in the A'luarial Hall attaclied to the Musetnn
of oar rvspected ft llow-citiw-n, l'hinens T. Barnnm,
eftq. Tlie bmented deceiu**.!, Mrs. Hiprge Trotite, lua
born ailing for Bover_ daye, and tbe solicitude of her
farthful friends has iw-reitsjed tlnily?it was obvious
tjRat a ?(-?* tateresting flflfll could not be Iflflfl P"st
paflM-d, and every momieiit brought uew anxii-ties.
Though overj tbing waa done for flflf tbat akill oouhl
anggest, scieuce faik-l, " physi. ians wtm in wain, ' Bflfl
at the hour und mintite before BflBbflflfl the BBflflBBfl
bdy breatliid her bat, in tbe aU flf increasiiip tlie cen
etis of the piBcatc?ial kingdom by a number aluinst
fabuloue.
The good lady Ivfid attempted t3 bring into tlie tmotley
world *eren thotttand and .flflflfl eggs at once. I'roUt
bly the odd ???** proved her ruin, but ebe ie by uo
meariB tbe tirat av-bo haa fallen a victim to wervv-at?iiig
flflflflflfl^
The uufoitunatc lady ia rapraaflfl taJflflM flflfl Bflflflj
bbbb Taan .'I-i. Ihfl aflfl ofl bflt iauiBflfl ki flhaawa; !
1 ? >WM :i riiUive <.f Iflfl toWBahfa flfl Atulii*. iu I1 ' - '
? nr.- Cbafltf, af thb Btato. flbvWBtai flflfl lfl
btfl 1 Bf* "f dlimp IflflMflflCB) Mi'l intcrrvtl Wm* nl1 BB
I, ni"!-..ii flfl Bflflf bflt. 11'i BtMTBBBJ RMMB, tlie
atbfl BBflB,Wflfl prevontnl. Bf pflfllofl flflfflflBflflM,
, .il.'.v. BBJ tho IflBfll 'i:it.-[l;i. o.
flj flfl flf Ufl eud laMfflflfl B>. H.iii.utn will still
k. ei. tha Baa iflflfl)', flrfll ma awra, Mtfl n.-w*-:
iittra. t: flfl, The b. uns, wiih Bflflf ki i per, will t -
ftar ao?* weekfl Ion/- r.
lfl UM tli'a'ri.iil tlep.-iiti'fi' ;-.m "1 pbffl fire ii'w.v- 1
.?M-'clloiily -araaaBtofli Th? p:ii.? ij.'.l attraetba ftw
thbflraal h WBtt? Cbfltaa i atorjof "TImWabbb
:. \\': t?." flffliaflflfl*flMflaMbfli tato u ?flflltafl Bad
i ft'ective .lra:iut.
Tl.e Rev. Ab-MflVi II. Viu-'-n of Pl Di tblfflb hai
BBB ptod a call te the rect.'i.-'iijx.f Bt Bflfl 'fl (Bfflflo
];.! Cbar. li in thisci'y.
ln .ni' atiox.? Tho licii.nii'il Datofa ChflBflfl.
Tnirty-fourth r-tr*.-(t, b*tWflfl Ekfhth Mkfl fl
?Ti iflfl, WM .l?iii'i.?'-.l i.rtcf'lay iicr.-in.' flfitl flffl
prifl ixmbBb. Tht hflflfl wfl tiowflid m iirarj
part. Tha flbtnaiM bm <!? bbfln -1 lj'_*ifflflBr, t!?
Ber. Pi.ct Bwfhfl, uu.l arafM wm flflaraflby lha
l.'ev. Dr. Ferr'.s. Tb.- Bfl?BM torruf-rly fleflfbd Bf tflfl
galtafl of thbtChatth, bm aBbbB Imbbbi bbm
of llr-xiriie and flrcene BBflflflfl, flflfl WM ataaflffl M Ua
? K. bflflfl l? tahCI Bflh. 1' war built
I B\flflfl Mflflflflfl flflfll B?f,lBBBi Tb* ffflflfl
btdMtag ir M tafl lfl bnajtb bj '?? ta wb?i,
.. - Bfl Bfl laffl. lt BBfl f:'. WO, BMjtb
:-s *.,.,,.'/(Ki Bflt*, bbbBbj '? total of ?? ?? .-''"? It
ie very ehflfllfl iu its anl.itc f.r. . bring fl wl
<|,-v't.i.i"itl.e"J(."i'i.t' -Ig'.th',- iv!'-."'!..- f' it isof
KlWfl-flbotifl BBflfl. Tbere u:e 1 M BBWI i). t1"- Iflflf flfl
BM BflflBB, while ihe irallcry, rni.i.ii.K fflfl 1 thfl '
. Bflflfl ?'I* A -.'itlb-ry still b )-':.;. aad Offl
is approprinted tt. tl.e ahofa :- I i ? ? 1
Bl W'S Wiil M rol'l bt MflflMB to-li.'.ri'.'A ' fl
T.i)' C") bm fflflfltaw '.*?Tinlay the M'.r. 1. tem
(. iiitnet.ccf, during wl.i.h, iu flddltba lo UM BtBll
loiiti'ic, i. -pcciuJ terrr. Otf the Ci.utt I f Offll Bfld T< '
:. nr will MBflflhf Jafltb. Is ' flVd, Bfld tl" Cofljll
of fl[fl*Tflh, iihbh iflflf IflfliN ??? M 1" Id i i ,1 :
will Imm BfifaaBta?*of IflrooMacrf I
Bal11. The Over and IflfB?BMfflUMMIft I lfl?UB V
Thl BBM flf Cli-iibs abflBlflfl ifl ihfl i) ! ??<U fl I
v,:,' 1. fl?I BBD c before-the Court. ThaCoaB of Ap*
paafawillflfltantflaf.urtJi Taea?i] fl l_u*h,aad
eontuine ta Boaabn abovt three wtaka. 'l i -v ptrflMa
( airt Qf?flffl] Tc; in, will BB " ,t!.'l-,'
to lendcr Ji-< i-IoiiR. AMBflfl tha fflfl to bt d* IdVdi
flfltarBBflwtrhlof BUIyMolligai eon
ten! flflflB ' flfl f?'C BBMBf?flfl to fl.I B polta
l!.i ??'v.iii i.c twoCi. Balaflfeflial Ifllfl laldta
tb BflJfWMfl i'lirt, ll.e ?Bfll l.y Jlflffl Bfllflrd.
Ba ? rhflkd will tfl fltl h ?' ??- '- ? :' **m
ybflflflflfltfl flriflCo'irt huve iaerei ed,flfldfltilI
i:.. lt BM Im-Urthan (U'la.-i' Ci.n Bfl ??tfO ? I
Ihfl Hiipeiior Clflflrt, (icmiiil T. ii.i, wfllb l.'M I'V
.ludge-.. Hflfl will baaapt l ufl tfl
i i-? i :.. The ial.li LflM flfl IB* li.-iii-el and
; Taawfl thflw fl fflfl i.tiiu .-"'ii, I'.-f'l.n. r. 'ti
Batatafl ouly I fltf flflflflM, flfl Ihfl bifter flflf, Tb
Court of Common I'lcas will hoid thi rcgotai ti .1
. kfl ;i flfMflBal tf-rni.
Iu th. I'n.i' fltfl-tfll in i C. ' ' Ufl "1 ; ?
m und flrawa flfl lha nll will b
11 on a' uu thily liiiy. Tbfl
i ... ; nd ('.,..,.,vcr w?j pi '? li ' ? " i. :? ? i fa i
few flflfl t'V* fiflfli lt"' bflflbri wbfli I ? ? Wfl
?
r, cri ".' a Ki'.rir. i mv...- A\ "J o'etoel
lf BfteMBBB, us the fltaftBMI YfllrtoWl Wl
ii'.'.-at '.. b:i\c bfll? ilotk f.r Noif.'!!., V.i., a BBtTBIflfl
. BBBjb?BJ Bfl* I'u'itcd flflflfl fltfltlj BBBB?flB, lafl?BJ
iu ciiatudy u BflMflfl BMB, vv fl dlllflfl ffl thfl p '? r.
One of fla nifirehals attcniptol t.i dnu thfl MM M
btflflfl thfl m ial, bfl la ciiii.g to tht raii .A thfl flaaff*
plii.ik and iinjilored the crowd to ri.vc him, nt Ihe
flfll tbM ?bf?f thut he WM ii fr. . iiii.ti. Oflirct
Aj_BbOBfl Of th-- sltuijii.oi.t I,,.ii..l, I o'l-y B H fl hutul,
dflfl -aflflfl of tl^: nuireh.'ilh fl s*e ll (ir WBtflflBt, Bfl
MBaWhafl uny. Oflfl flfl tflfl BarflflaBflBflfl tapro*
cure a wi.rrunt, but Lu ti.e flflBfl?Mfla I?IMfllflaf**
tive nrged on by the 4 r ?-.'.-1 taflfl lfl IB IflMI i?u.l
Bflflaajflfl to <Ial< p.trruit. Thfl Bahafl Siut.> BflMflab
llbfl* thfl tbt iitgros Bflflfl -,-..-.lohii l'oiiiflflB, Bkfl
tbat hfl had flflflped from the srrvic. oi bis mue'.er, Mr.
n, wlio IMBBBI in LOfl-flbfljff, Va.
DflATfl Bl as Oid MiiK'iMM.?Mr. Wm. W.
fflfl, flflfl oftbe oldest BflflflBflflfl fl" flMI city, and fflfl
BBfl flf thfl N.. w-York (lua Your any, flfld fl bis flfl.
MflMfll Wflfl iMflfl "" BBBflflBaf I'.-ht. iii the IBA
ratf-ofhbflfla. TlMflMflflMflwMfl aaflbfl of tlie
1 f-flflB. Ilu* BBBBBkl BBBB iBM tO-dt.y.
B I BBI afBBB A- " IATB I.?Iflfl Iffl B
ii.ccliiigcf ihieAreociati'-ti. rtX*ntlf flBBBBB, flfl Bfl
I n-ofccatiiigaftiiid flfl tl.e Iflflfl. AfBflfc ""'?<]"
ahled metnber* of tl.e piof. .-sion, whs Whi oa Kriday at
flflIMI'I. Bl ItTr ?' T Cbtrbb Wiitto, rreei
deut, in Bfl fllflaf. Tbero wa* a pretty brge r*i>reB4-ii
tutioiiou Uie i*rt of the -BBflflfl uiuistrcl flflflp
Aflflflflwrflf appliculions were rect-ived for BBBBbflB
aliip, und cci-titica1*2* gruntcd.
?
Fon Ei-Bori:.-Tflfl Unitti'l Statea muil att-uiuer Eul
ton, Cuj.t. Wflflfl, bft port on Saturday for Soutli
ftmpton und Havio. flha takea out M paiaiigera and
HfHlta inada^Tbc ]l*W*'rlr? ^ BfltiBB- KuXCeVI*
Capt. Elilera, alto aailed for Sonthampton, Havre. aod
Hambanr. Rhe take* ont 157 pflMfttd and fA'-tXi in
upecie. Tbe llri'i?h ateamer Kang&roo, Capt. BBr*
i.i-i-e, al*o ...Ii-tl for Liverpooi, will. 17 cabin patecn
gera.and 10G in the pteerage.
United Statks Navai. GUflBTTKr?k neat folio
ncwapapcr of thia name ha* BflB flBtfld in this cily
by Mr. C. W. Deniaon.
KbS?Bfl or flflfl BoVaflflflM or mr WflMflfl'l
IIosPiTAt,.?At the regnlar monthly meeting of tlie
Board of (.OY-ernors ti the Wuiikd'i Hoepit.il of the
8tat- of New-York, held at No. 71 West ThfaflfflB
atreet, on Tburaday evening, the MB ull., tbe Hon.
Jut.itflW.Baakafl?, tho Pret-itlen', t.-ok the chair,
Bflfl Jogeph II. Collin* Bfltfld a- Secretary prt Iflfl.
After the reading of thc miuateo, Dr. .1. HflfMB BflM
nnnounc.d to tho Board tho dcath of Dr. John W.
fkflBflfl, ono of its membera, and moved Iflfl appoint?
ment of a Committee to prepan- reBolutiona ex
preanive of tho eenee of the Board cn thk -jrrowfnl
event. Wbereupon the l'i?ident appointed Mn-erf.
Geo. T. Trimhle, fflfl OflBBf, and Dr. Sims ae aaid
Committee, to which the l'ic__i.I.:ut,Mr. I.c.kman, wa*
added. The Committee retiied for connultution, and
on their return BTBBflaAfld tt BflBfl of appropriatc reao
lutiona expreeeive of their liigl. eatim.ition of tlie rhar
acter of Dr. Fraucis aH a man nnd a* a friend of the
Bflflfflfll', and of their nympathy with hk family in
their bereavement.
IlnuTAi. A-. _i i.t.?We ure BflflBfld thal ?n Su'.ir
duy morning laat, BflOfl I o'elock, as a meml-cr flf BB
30 Kngino, numed J.,hn MflCflJ, was on Iuu way B the
fire in Penrl .treet, he wiih knockid down hy aome
membera of Engine Compn.iy No. li',, and on aitempt
ing to regain hiri fect. waH utrtick ....tbe h?ul with a
BflflBfltABtbfl han.lH of one of 1>-'h meaibera, nnn.ed
Webb, inflicting a very flflfll flflflflfl. Tbe aenailaut
Hed immediately, but tl..- polioe ure on hia track, and
exjx-ct Boon t-j flflflfl hi* (Ji| ture.
ICflOOfltB AtflORl..? Tbfl *<?! .H.'i.-i- Yo.,iig Sult-.ii,
of Portiand from BflB?k, bflfli for New-York, aud
Iflflflai with flfltB, conai^Tied to II. C. Ib.rnn, went
aabore on Thunday niirht. abont half a inib- eaet ef
New Inlet. L. I. ___? i* HB-?d for B-,000 in Portlaud.
(Jeo. M. Latham i* loatfer.
*
LxcTinr on Etiinoi im-i.-- Prof. IL J, K.?!....!
(nottr.. Kflbbi] -!. 1i\.r. .1 a l-.rii'. on "T!.( ploMJ
ori|:in af tha baaaa nwe,"*aa Batanflj flffl Bg
tlie NeW-Y-.l'r. Bfl 10 ? ? Wl ?' i'il ll
br.-thrci. I 11. bflflfltfld Ihejfl flflflfl IHt, '_'?> ' ?
that IbflJ. tfflffl Bfll '.1 i; ' l
rpei ker eai'l, a-tn I.! <-. Bat out BBflb flflflfl Ctralflil
only C,000 yeara afo, or that ik ttarabad l- n calkd
Bto b. ii g to ahioi .- ?' nl it, oi :'... -i'l t ?
tba world had been dflrlfcfl trom paii Mvfld Boa tbo
flood in N.c,'. , flrk. \\ ben |
, Iii- re va. r 11 ! .- i .'? Ik ; .1 t' .
tlilfer.-ncCr .,f Ibe Ifl?flfl I. Tl.e/
lii.rt a tbicLcr Ak-il. I.'.'.i 'r e ( a 1 ru. r
t.-..'K.:'.i. i. .-' bl i
drawn thn o* b tbe "i ? ? ing of l
.- rBflilar, Ita* fort -ann i- . - i ??*. i'1 H '?
r.-; ?. - Um I
in pro ? irtiou lo tk 1- u ll i k
bffll-bo-,. i* in '<li I- i- ' i '?? an
Mfl i'l. ti. .1.1.1 Bfll* i ? ' ? ' ? ... I 'i.
i;, OBMOIM fl"!' -'ii". ??' ?: ' ' ' . 1 i ?
? l|..'.ti litot hl.l th. ll'ii ' -iii-ci ii I bl 'J 'I.*'
otaaf-flfltaagaitat-j ?i l ' kuia_. IB
I a i i-ii.1!< e farktj ia i" liviiig. flo ?? Iii ?
B I Ba, aoai ii. d
! gnm thc Bb r af I1* Ity, ? ? ll. .!? ?
- nie.i tb.it rllaaOe aod I i tl *
?mrietka of rare. llktor i
t, rflncfl ? f ran kfl 111
1 iflBtflaaatfld ap ? * - oM< I '?
M.i* iritiinfl yi ith '???
1 . -I cii.-i'iali-'! iii e
tbat " in ibe lii-'l.' ', ''
boru fll '\bi*L 1 Bfl I ?
ni ,. no I.ii1!.--. I'.- ? . ? tben dw. li o > ? '?? il bo
call. .1 '? tlu .-. 11 ? -.- of >| - - , - ?'?'??
Tbe hiM ... ? i ? ?' i ? '? '.
I I.e k Iian I.'-..
.1.(1 iir.'l poBl ! ' -
. | _--.ii .-f ,y ii ka Ik ' ?' -
i ??'.?p i .ei !, Wi, le :},.- \ ? .
. a.i-tiij.c. - ui'!. > '. Y.
Bibli ? i
inirraiiY'- ol 'I - ? a thnn om
r..e. Th. re v
(.:.-.!' ik 1 Ii?l- a, tl.i- yy i
? I - f Ad i ? ? ?
? ha.l iflfl rflflflfl to 1 ? ? ' ' ?
JflWfl BflM B fflfl Iv. ' - ? I
_-.? .1 ! (!? I 1. Y-. i! : '
bv ' ' ' ' ' ?
, :, bi i in '-? ad i ain ? . ?? l dr* .?! Iho bi
own kind? I bat ofoth- ? ' '??
| . . 1- i ,:ei i- !,. Ifld. ? - . ?
of.-.'... ta abutr tb - . ....
OOfl' fl. ie I,..- !-? I ? ' II. ?
poi i< 1 (' ? ' ' ' ' ' ,!-;
- ?
; ? fldjr,
Y-. . ' ?
1,1
11 .1
.'. I
... ..- .
1
Ylin. 11 tfl.
...
L.J.Tlerni Utb 1
, . ?? '
Iai '..)'' b. IM
I r. .l....?-.. : I
: ? ? rd.
I, . II : 4' *I-I.
Oflflfflfl J.ill ol IB S. ? Btb Wt
Rkh-U Van Vegbtoi
? ?
i i l'i
a* M, Nfloml .Y.'.l.r' ?'?. I
1 , ,. . , ,.
?
- I ?
' '
rt j * aid ihe (
BYflflearr* t l 1 t '..- . ? ?
pockelb4_.il ?? -.? '
. .
,... (h .. I.? ? 4 . . * '
?|..., ?'.;,. i .;?? -.
-. ? . 1 . , I ?
tbe F ' '- * ' ' '
'
- -
"i'l
i-t... -' *??
, ...
- tbi. rt* ln tbe car, 1 " ? '
??
actnally t k
A \, |.,,. -. i fi .,!..- ai ,-. Br. C. C. 8
...
I,i two well .!?? ? l i . . . -i
th. After a. - - ? I
,
. i, ,i . i; ? i
... rt?_.1
flf Bflflfl .-!.-... iii- J*.
Boicidi in l_i C'-'i-. C roaar Behlraflf -.
.Ibt I.r 1,1 an iflfl " I .' ' ? ">"-' ttotl
ta* . ?"' of JatneiFt fll Bflllre - I ? '
mlttedl
rcaaadf,. bi.i1j il.edatNo I wai*
,.:, ST... dtye ? ? laifll ol i.i. .
Ki'l: I.r, .- '.Ii.ii.k ii I i-.'i i: ' -c I'- I
? ( .
..-.-k l*tb*d**l . - ' ? :- 1Jie
.1 UJ iindriod BB Oi lt
-?
>'i fl.ToBI IL I n.Yi.--'I.'" r.p.'it lo Iho Ifl i"-t.
. U a total ..' -.' ;..t ? i -a , ? 1 ? nt-'ii' :'
\ ' .". _; a.in i tl.t wet-k, '7 .1... I .
AU APi'i.M. Nfl 'J ll. iivi roarrB
Let not the bflflflffllflBl Blffl Bfl poor fll
?Bt MaB Bat
..f prKi.l Wltb ttmttk l-i ' Bfll . tbei i B.ntil! ? i'li-'ilt
vork. r-lrk'i.-*.. Bfll... fl 1' Bflt-T BflflBfcal
< flA*tf u.ii Bll omii.ltI t" _*f**t*J
Bfl*?BBfi >:i-Vit-. *. ? ; .- . al i I '- ? ?- ?,
pi.-ttl-v ruae* tf dlttr-1* I ?? ' i W OU MIBIII Mfl flfl??Mflfl Ofl
' , .. ',, ,:.-,. . i.-..y, CiriroiM-y 1* ^ore *nd
t ii j n c I.u-.-c '.. ii i -; ,, ? ,. 1 ti. t_.ru away *c) i-. Jy per
BBBfl-B? BflMMB flfl Bfllj r,-,?n,y. YYlH cn: f i- I I* *M "? '
i tf mj Im rlfftl -i i. ?' iBflalBflj Mflflkifl.
P_ca.e_t__.ctto N. MEAD, H,a I'olnl. MU.Ioft.
mm>bmtb, Mu bt, Ifl?
fl flflOM Mlr-lll ITH-I Vi V1I..N.
T* tht fflfl r pf Th' N. 1. fVflflM
8ik: In Tiii 'ii.iri *-?. ?f bat. ikIhv flflflfl an arti?
de li. irlation t?. the dcath ol .-. r?e*ut Jol.n Mfl-jflfl ?' *0 *-J
Rrgin nl, BBflb B ntilm tlitiuirnlt io uttt rly tu.fet.Lded n.J
BflflM?BM lo do me grrflt Injiry, Iba! I Ml MOBJ-BflM **k you to
puhUthth. tiiie(_Uofthocaie. Thii artLlr itltefl thal bc dl. d
ln lucldgari. t, m.fuiuitbrd tnJ .oii.k'iCni, aud (hil tbe body
flril foundniH-n . wrctcbt.I p.li.l tf ?traw.. r rcri d wbli Vcn. l.i,
aiultliai ?'alone aad oi.cared for, hit .plril rt. d." Tbe Britar
u.umt cither le Bflflfl BBlB?*M perion, or r .. bave neer, gro**iy
_*.-B*.*#'-_fltm'thtiimmm -flBbm ? BA P -*? *.-_-? .
RtrBMotMa-aaedieflat my rr.idafle*. No. flfl Fejrl tfrflrt.
in .co_flt4_rtakleBp*_rt_L*nt(r?frr.r,i Ihe garret), and brralhrd
Ma met tn tke prr.rn. -. of n.v?e!f and *?o otber*. He bad ev?ry
alteadsnea powihle, ii)edit*l *nd otl..-rwl*c, wbick wrrerur
r 1*1.' d hy me, without pwy, for be w?* an old ae .os'nt.nceb__ihi i
took bi- ln, Kme liu.e flua out tf Pure coml?tab.n, a* lie riatl
,,o MM* cf ...ppert m.l wu ur.able fo w,.rk. Col. Bnrnharii
wa. ImniedUtely upttfled ol l.i. deatb, on Tt:e*day inorning, but,
nr.t beaiii.g Iroiu M.... he waa fgiln npplied to on YY ed.ie._Y,
wl.rn after ronalderable delay, I.e tent to rxau.lne the <:**?? tu-d
not till thceveiiing of Thur.d,.Y wu* tl.e body iiBinve.l I WM '?
have attended to it and bcni'e the . ipmie m.'ielf, bot tne de
rr_.ed rrc.ur.ted Ibi* cour.e to bo purtued, ?o tbat te oiigt.l t-c
bi.rird hy I.l. old rocopinton. In arm*. He haa ricelvcd i.o
?liiatanre from auy but u.ytrif, wlu.-.b i. wr.l known to in.ny 01
my Irirrdt, who iv ill be atloatfbed when they i.ad the a-ount
BTtltlflta By gbingthlianli.icrti.il, you wiilgrratly
ollige me, and do an m-i rfiawlke. Youri.A,'. ?..,?,
Ar_ York, Idarch 3, ltstil. JAMES McBEAN.
[Adverti*enunt| .
I'llUINOI.IKJY.? iBflgflfl flflB fllti?I YYTll llll.l
thc PflflBNOi_u.il> Al. CAB1BBB ?.. at-ccaI.1i- piarw ttf vifit. It
aoflla?a maay rare eorloatlle*. K.i.mi. ation. with etarta iiii-i
full WTitteudeictiplioni ol rharac'.er. |i*M >l*iiy- Ro?un ap
waya open and Iree to vltitor*. No M lir, ?w?y, uc_ tue
Park.
| Advrrtl.eiuent [
EriWAKi. II. Dixon. M. D., Editor ol 1 hc
B. .-.![.. I, and Opcrating aud l.'on.ullBfl Surceon, Nn. 42 Mh-..-.
Oftire r.on.-.l.aiioi.. on tlie moie obtr.ire di*ea*ci of the pelue
vitti.ia. BflflM*. I'il... Vi?aaeelfl.aadFitfula radlttfly eared
without thc k.ife or liglture. Othct. hour*froui b toi), 1 to t,
tt.J 7 io 9 evening*.
-m*
|Ad*erti*rnirrt ]
Tle FBflfl Congri'HH did not flflMfl Bflfl?fl BBt
Dr. Turn*.'-. Vkmbtia!, fclBIBM* ilwty. rirrt OBmB
Rhruinall-in, $oru Tliroat, Oiup. puim of .11 kiuda. Ail who
aaa blalmflnU, try thi*. 2_ anrl _*) _? i.n. 6-id by all druggiiu.
UlliOt- .No. .'? t'ouitlui.dt lt.
_> -
[ Advertl*ein*nt. |
QiKK BBTUBflB.?-Bfll thc other day Mfl rr
tatVfld BBNBmM of Ihe arrival nf lh.- Jan*nrie i-.ruba***dnr*
.1 Y r.idi., *.rd alirady our er.terpri.in*: builne** nitn.re pirpar
ii.BT to u-ud o?nil_iiiuciit? to .l_.|-?n. Il.inriTKK k Co. who
...r.i-ntrd 1" Ibfl I.i.iImaflfldtt*. v. bll., h-ie. i-.tne af tl'rlr l_flflfll
Bi-rrrBi, ind aent oul t ru* fo ourCnneul in J.pen, Mr. I
hendllarTi., bave r.-crii-.l laife order. (? r the artide, wlucli
anpcii* to bit tb.i Utle ol the J.pi, ?n.i tbil w >-k en.g.rilof
thc li.ni W. Bl ont bv ibe ?:.i;i M.i.rfiiin ! -r tlu- p.:rjo?eof BBB
plylng thc Jipaiieie with ?ifl wh'lci iiic'.i.ir.. Mr. ('.nklm.
tbe aaflflaaflM w hn ha* ihe con.iur.t .,f tt.it allair, flflM ?ith him
Ib* BflflM ?f *.. i.-.'.i I..':.*-. wbieh caa !>*? put up lu * few dev*.
BBd wr l.ave nod ..ibt wl!l pive a ...od .rcunt of I.it ttcward
tl.ip l.rforc he !.?? be. :. Ihn c ...ni.ib* lr. Ja|.*_u.
| Advdtl.ciii.-1'.t. |
TflS MtisT BOBDB-BI? flttra*?Bfll in naturo n
I eturn liourly al IIai.y. w'k Mt?flB. llrar*, .-'c? I.i Bfl, A/trc
. i i.iirrii, YYh?l I* lt' and * BailHon othflr r.iri...i:irt. I'r.u.itic
eut. .-.ti.u.r-,1* at ) aad '.[ "'rlo- k. Iflfl Mflflflflfll advertit.-u.eut.
FROM ALIllNY.
m
i'r-.io. Our Own (7o-re*poi,d.nt.
AlllYNY, M.r.h 3, Ml.
Ti.e Sei. to iia- Bol la M ku '.--A-.y. bavBf n-:
loerocflovci l.i flrci.iiif liH ??? ?>? Tb ni * J. '-' "??
..rri-iiof I "; ?'? '" '"
icr-d.i'i.'ti an an ment i? ln* <
, ,i ...... ' "'? -ii'1' '??' I ' I ' " ' ' '
,|, ., -. - BMM ? I i-'i'l ' Mflf ?? I OT- '
.: y u i , . i i
Tbt I ill c ?? nl . tk r.avi I ' -'? ? l-inj]
Deeil . ? ;' '? : ano: i ovWin ?hau
.. -,,.,?. ? ... ,: *i.. ? \ itili -,? i Iw *-.
u?..-..!,4.i!.-rrdiu('. U "? '? ?- :" '
loatl
ijliim. I'l-k bill
|rd nn.-. W 'I I ad. I' '? i: Bl ,: '.llr
gg, lefl read a tbi ! li-f.ui.d ;
.???:. tbt
i.t (Oi ? ? ' '? '?
i - .- . ? ?
Toi laticgtbe r
. .
Iu Ifl
' ' ? ' ? ii
l ? rrfvii
I-' of Iba
. . - i .-..'.,?'. flflfll
. ?*- .
: ? : thc
pi,*-, Cl Of ll ? < IV "f S"'Y '" *;
-,., . w-. b ??? ' oard ??: ''' nn :-': i ara of ApfM
, 1 - : ? ti " '.
|'e bill to ll.'l- .- ? ' ? ' '
. -. i > ?.*..-.?! i .
I,; ? " . ' r, from tbe? om
.,,-., , , i- ., 1 V . ... - ? ? , led I
! ,11 t . : . .1 ti.- Bl t tO Iii I ? ' 1 lt" '
Ako, I
kf. llr. U il I ?, I iMn '??? !-'? ll ood
i" '?-.'. ? ? -; ' ?.": ??
.. i, Wt.-l H i. .. .. ' .
: oral ly I ?? bill
i .(,--. 1.. i lr -. : ? .n.l :??
. . . ? . i BKBfljr.
BILL,
||r. J - ' I lefl of War* fl i
A 8 | 1. bill, \v!,i- li fn ' ?
' - J IM .i i- fm- . II Bp] i -
: . . ' .1 ' ?
' . ; -. | > ' i. fot | ifltil i- :
- -, r ill .--ii . - Bfld Ibf I ? ?'!;? M <1
? .-.! tb* - i- .- *.: Ibfl Bfl iflflJ '
' [| ? :!'-..-.' Ifltt I lo inaiiv pe*., b
| ...,-:,. pa to tk Si:,:.- I..-..- ? hImj, il
, ild rtn'.. po*iti ?ly arkea Y\.- r' ail bii\e
- bilk for] i-Bflii g iiii-i. r
intuent ol tbe I'r. -el.-i,i
,i .Y > .-ll.e. ii a i r..| ti- lon of
, ited tl.i 1*1' di et Ald*?oan B I
Ncw-Vofl ?' -, ? ?') ?' -?<???'? ??
I. [l *-e.!. ? |||
llifl i-. ii flfl wil ? al.:
jou ol ii.. general u ?
! . , ? ,: - ? ni-L, if* j'
, | \. , .?:*..?? | . i- i
? i Ml.. | rkg .i'v pri
; .; ?? .1 k) , 1 in* r .Urfl l< li
:. tba I -?
? I -i- low tfl ke. I a hotel,
: . \ \ i-b .. I ill i'.i i- ?',''.
?r, llinl . ;: ? dal il ra ikk { it a i
i ? any '
i.,, , con oalj Lii-wii wt ll I
:.
1 irfld a bill in a<l-li'i'.:t t ? thi
i . -.. i rut !?'. for a reorgiin
, , net v.i*ii ii.
.
Br, " ?'- -.'-y i a . ? ??-. ".--.i.t. Introdncad a
III r- 'i rl .. i-.-.l Cotapaat Ie I
. k -- *foortba 11 i
ka n -. . ol Bi l' '? ". * ?
? .,, -, ,ii rt Com ? I ? fld ul ik i pmI. rt
fron \Y. ? l ',., I'ottuuu, and i i Iai
Br. I'i.i y i-.it ....-...l uLill ii.i.itloi h Tbeo.M.
Y. ? ., ,. . !l . ,i . . I , !, - 1. .-.-,o..y, :-.!.-' I). "1
i .' ui, :. b a. i i!-- adfi?fl bkfl N???? -
I'orkl i ? ? '.my t" ih>- l ii ?'? '? ? '
t bired i" Iba ('.!...'ni Um
? ,i Itaili
Mr. ' "'. I a I i'l '" a.iili.'ii-c Ji hn T.
tf ill !-. . ? i..;l-i..r. for th* iiai. j- rtall ? of | ?
t i - ii,,--, .-.I rt-iLe rootfl iii Ibe
L'ltvol .11 i- bill, like Ibt OB
rd ?- ir- r.-.iiiiil- BgencB*. ii
, i :. ! ... ;i i. ' ,-, M Br. Mill*'- -'.i-. !? ?
rooti i the Ba < nd tmoo, rhird
l ii ?; ... i: .'- ,, aiitl the bill flmpl; | ro
lilk .y pol ...rri .... tbe i.i
thoae . . i ; provide thal ba aball I- ?
|| him 'li. Tha bill \va* i.-t'.-.i
ihe Coniii ."(?? "u < UBaand VilBflflfl.
B| \Y'-i...in . ITI B-l-BOABfl.
dr. i.i'.'i ? il' Mr. RobinflOfl Bfl ('..an i't. .- BB 1
i, d Vilkgeawere Inatrurtcd to .'-;-..r! fortbwitbfor
tii.-...i,-1 i.-.,:'. -.a oi tbe li- Mfl, ibfl nx hill-< loi.g.lli.
.,; io ibal Con _uiu< i for tbe repefll ol ll i Cftj
Ballra-d ? ? ?. I. ? Wbrter, wbkb bmfldofiBfl, ?*b
l.i |0, nr b.ll B :
? . -?. BMfl ll , Yn.lr... \- I- *. Ilillcy, Bald
I HefledSi. Bll gham, Bl '
Hutr. Ca'llu i .... ai. i hltteii len. ( ? llin, ( ? BiMOflk, ?
, .1- ii.r-i,., l-.,i. . o Faioa, l
tiiicb, I i-i. Fi*l r. fl*.. le too, I
.. i, ? . I-... i. i. ,; |. i - . .- Lewi*. I.. rd. L.
i .?. M . ' M '
ii Bkeii .. U.
... . \, ,
, I.. - r,Y'. Iaid, IVrlflbl-M. , , ,,
i .. I ... I - ... Itai
. i i- - 1 lar, ? ' B . -I-10. >
Br. Litilejohu iMr. l'i- udi rga?i occupylng tbecbalr
tli ii . iii,,-. .--i aceonnt ..i't'... Up nkcriii JkpiBiiioii
tn.n.-.l h r.- .i.mi'i riiiiun, .-latit.t.'tht' I ifl deeiredtode
I .!. ll.e 11, I ii'.i, b.ll Mar* tO? IIUYY. II todOMthk ll.or.l
i-.L*. II* therefore Biored to ky Ibe motion "on the
tiil.l.*. wbieb wm carrkd. TB feM tafltrnetinf tk
Comniilt-e tO IflOflft f,.iti.with yy oldi BBloiadMBtfl
i. -tr. : gdkp flll ii "ii ll.e 1'iirt ..f ibfl lioOMtOlfltM .1
tl bm : -1?, b it trbethet the Benate will,i--' _?po-ed to
t.i',.. tbe iuu k tr.ii k i-. i oi .-.. 11
? <:. motiiMi i.i L. C. Andrewi, tbe 'ill tn dit Ide tho
l.hni.i' \',..i.lti Brooklyn?ndrektlu. B Comak*
llMMM ? I iii Kiiiy-fl'C.i.ii-y v,. ie .. fofltd B Ibfl
ii.'iinl < i :,,::i?ii of tbfl W I ok.
'i!..- L. ulvenl Debtora' l,ill ym.i referred to Ibfl third
CofluuitBfl of thfl Wb* I' ?
? wi ro in Tm tfl.
OaaMtka of Mr. li:. h tbi bllltoi-fonBlBcB
Iba Central aad fltber rattrofldi ooapet-ig flitb tbaet*
uab wu*. i. fetred (?. tfifl Bwt ( o_a_iBfl of iho whole
by Ibfl BBflfliflfl . ii.ph.iii vote:
VKA__t-Mei*ri. Alu.wort! . Ai tl,-my. Ball.-y, Bei.edlct.
H.ut. n. llird.all, C". tIn.. Cbapman, (Tilvci, I. n, I. i
('..i..i:.,.k. Iflar.-y, U,?ilil!c, Dot?er, Kmcil. k. l.-,iry. Kcl.,
Ki.-J, I i ...li hi.l. FWiflr, Unl. Hy.i*i kmpp, Uaflflfl, W.
i.cwl., I.oid. I.r,<i_rran, Mf.rora'jcr. M- kr.-l, Mo. laru. , M.iore
M.rea Nerton Pirndcrg**!, B.-indull. Ui,e Koln ,*.., iiublufloo,
Ba__a.SeoveU Sl,.w, Hhrrer. .-' 1, -.'.!. Taber, Tutblll,
YY uterb.nv. \\ ?i__i,, Well*, V. Iir.!er, Wlard, Wriglit-.'-il
NAYll afiaaia L C. Anflraa, Angel, BiIIyvIc, Hall, Burber,
Hi_rr.'i, Uln|hAin, Dui*, Farn.im, Fax>.r., Fnlton, (laidn.r,
llafdy, Join*, a.ni.y, Lauilng May. Yatlaii, YY oadiufl-19.
Aai at 1 ? 10 Ibe .S-iu.ic adjonrncd till Monday
( ol. /Uny, OhairmaB of tba Kailroad ('ommittee, tai*
giveu uoiice tliat the eomaiittee will hoid a se-*sioti BB
Tacwlny next, st 31 o'doek p. m., to flflflflfl. fl '
Hr..a.!wuy Kailroad bill, end to iiaten to wh:_ tl.e
friends ai.d oppotici.ts have to offer for or ntfaiii-t the
| roject, and wlio may dcsire to be heard will have on
portunity before liual flflflflfl aliall be taken by the
committee. _^^^^^^^
iTTARRIETJ.
HF.MMA-8ANK8TON-fJn Ti:*ed.T, Fab. 19, by the R*?.
t ba*. HarrU, Ch?. E. lleuinj. tu Maggia E. BflflB*, .1) of
thi* rlty.
LOCKLEY-CAMPBEI.I?.-In Schi.jUrvi>. Saratng. County.
N. Y., cn Tbur.day. Feb. W. hy the Rn-. Prtaklla Mrrrillcf
that viilttge, F redeib-k E. Lockley of Ttot, to Li?ie M. Cauip
brU ofSchuvlfni.lr- _
UIED.
ACOSTA?On P?tnrdiv, March 2. John Aco*'a. agrd 54 raira.
Tbe frirnd. of thr lau.ily, at.d nt hl* iot lu kiw, Jtrnea Var.i'.m
liraliuni, are itivlt-.i to a-taiui bit funeral onTue.day, ftb ta?.,
at 2 o'cli ck p. uu, froui bia late reildence, No. 2ii Cluitou ilrret,
Brooklyn.
Bt'RLF.VV?P.iddenly, on Paturday inonilng, March 2, Ricbi-rd
Burlrw, in th- 46th year of her age.
The relttiveiind frlendi of fllflfli, unA il.<> tbnte of Georjre
Bflker, hir hnitbcr-in law, arr invi'.ad toattrnd tbe funeral ut,
tl.a Kinrt Pratbyteriin Church. I?fl avruue and Eievei.th
ttnrt, ou Monday, tbe 4th iu.t., at2 ?<? ui., without farthtr
nutice.
BROWN'- On R.turd.y morning, Mttm 2, M.ry Brown, tiiter
of ll.e Ute Arnout Brown, in tbr 7 th yeir o' hfl age
The reiitive. ind frirndi of thr tarnily are rr-Bectruliy invited to
attrnd b?r fflBeral tbi* iViondiv) ajtafnoaa,Mai?. 4, at l
o'.'cok frnin ber late roiidrnce. No. K'7 Laurani itreet.
BROWN-la Brooklyn, onfiaturduy, Maich l, AJonxo Frederie,
i..!i of M. P md H. E. Brown, ig.d 4 yein tnd 8 month*
B_Mtal on To**d?y .llernooo at 2 oVtouk, from the ratldan, r
of bi. parrati, No. Hb Coiuaflfl itreet.
BROWN-On Tbunday, Kab. IH. Loui**. yn.inteit d.ufhtor of
flffl, B. md Mary A. Brown, iged t yian, 3 uionthI aud IH
tiat,
BELL-In tliit rlty, on Friday, Marrh 1. WillUm M. Bell, jr..
Toungait aon of Williani fl. and Mary Ann BflB, aged " MBB
3 ui >:.i ba and 21 dayi.
BLAIR-In tbia rlty, Alrxanrlar Blair, ln the tlat yearof hii ag?
BRE( KENRI1HIF?In tbii city, on Friday, March 1, Oeorge
M. Breck-niidge. in tbr 14tli year cf hii qre.
li VLDVVIN-On frldsy.Mirrb 1, Mary Fttncet, Ihedtnghterof
Jobn and Margarrt Kaldwiu, agrd I yeir aud l luontha.
Ct'SHMAN-At Piri*. PtaBIt, on Sunday, fflb, in, In the 33d
ya.r of hrr age, Saful. La. kwood. wifa of Kre ierick A. ( u.h
uiuu, and Jaugblar of Charlvt (i. S mi,.-., D. D , of thii city.
COUOHLIN?I* thlt city, on Tlnii- 'vy, F'eh. 28, Catharlne, wifa
efJt.hu Cougbliu, egetflH yeari.
CAMI'BKI.L?Iu thl. el'y, nn Thurtd.y, Feb. 28, after.ievere
i'ln.-t., Mit. Jiue Campbell, aged M yeait.
(ROVVLEY?Ofl Friday, Mar h I, TlBflfl Crowley, aged 22
yeen
DII.lv.S-In VVi 'iiiniburgh, on Soo.Iit, Marrh *l, 0*o. VV., In
fact kw of Joi'-ph N. ? il Mary Bh??ttfa Ulk*. itrd i moni to
Tberrlallifrt aod ffirud. ire retoectfiiUv invited to attend tbe
faaaral ftaa. No. II* Thlid itreet, ou Monday, March 4, at 3
o'clock u. Ul.
roX-Tldrd month, ltf, at W*?t Farraa, Williani VV. Yox. la
Ti'.. .' .tivetatid i.i.-i'l..,i tl..* Un ily ar. in?lte.1 to attand hl.
, ? ,,|. ? ? , tba. , , , .- v I a*Hifl, Bfl* hi* lit* r*?i
; ?j ., .'ti. kaat. I u IflflB IM beat
U.rli-i.Bridgfla ?
ii i ki-.. ? ., .? bry, Itan h tbrai. D
. . Ute. a-td friand nl ti.e l. ..i.v
al J- '* -'?' r md S M .--.*-.
? ut. i :,.. i..i aral fr. .- I i. li'- i**Mi - .>-? -' '
>e*t,ei fafidittftern' itt 1
ailboul Bl* ) ? Iflfl
? ir ia?-1
.... Maiah i, flaflartl Baaa, th* batot
... ? ? I' wa
,1.,.. ... . ,,*.,, ... I ? lev, Mai . 1 luaddf f Y.
i. , l A. . . 11-?-. .:, HJM( ? ?
- - I -. ??
pl , i;_ ;.. .;. fll 8* lfl Y.rV, ? Sf"ItaB**. Mfll b .'.
; ,- ..,-. aifeol Prflf. vVII -, ? I* -. I
i . ; . ' '? 'i ' *?
I , i. ??'??'
?
, I ' . 4 .- - ' '?
1 % ? ?
I-O'.V 1 ...?'';?
?
:
. - ? ? ' ?. 'ab. Pl, at 1 a.)
. . . - thirty
Wiul Wili Fl. B
. . , .1-. roiuo-jiu h* r
_
, .. 1,'i.rm I .ii-l li O.-eeuweod.C. r. -1-ry cnTJ-nn
? II.
lii' 1URDSON- " II ibl rlifai , Mat*
, v; i;v *,, \" i| ' | m ? 91. Bl ttrtt n.
Ft?laJ CB/.B.J
.-??>?
..,'.,'- ibetb 1... .ii t .j: tb
life . ? ? ,.* l'.,
... , iaviudto i'fn.d h,-r
r -.1 -.N I . ? .;. Brooklyn.
fl | E.Ch On friday, .'.'? b 1.1. ? ? H ; ????? ?
ii:d :. u ? " ? . :.-.'..>.
BaflflflM ?t?BfTU.1 Kt."i.Tr.r. fiaTe-a N. V Tfl rnn
aa??i
i , ? ;
it Bt i:..
. .i i< ?:? i
, 1 i . ... . ... !.. ar . f Md? ei ?
Uid . , . '? ? . a* Bi * ... M ?;.
' ?' B ? a- I ,t eeidy: aeloi of SI
II. ?i . |i'Jaiielraa! IJ' ? . cn*.
r i '
fl. nr i. . .. , . ?-? '. .'?..'? ? ll
... . i io i : ?? ? ,
. - ..... -,..-,. leiujl ,1 IO'- I'tl.r bettfl! fl i'ir. ara i, ? ?
it ai/d prioet a .
?. ii I,..'.. at ll'li '. flS Bl for .* ,
\.. ?- .: ... - fdr i ? ? ? Ital. - i : r
i - ..-.', ??! for i-i. graA
. j'.ui for i i|.;-,'.n ? '?(? i.J.i.: lt<e..J il -i' ?itn ?
. .,. |7 IU fai Ibe Lwttef ;-? ' ? '
i a-e* ; aal. * ? ?
I rti Ibout. -?- ? i.
aftale:
. , . i . i ladtog. od . ipcrtiBe Bal Iruoii ' -
... gradt-a. F.n- Pia I l '
. i io . ? -, M. alli I I-.' ? '?*? ** ol 6.1) bbi . - -'
: ?? i a. ii t* l .' ?? ? . i: '*.
,? rl -? ? ?: -' ? ' -'
... ? tt . : . .
........ iraflihada i vii.-, a'
.
? ?>
. , .... Caua
b. Ai -??? I . ' 81 "'
II, | u..-. t ..- - ? ,i- iu l ' . ??
K< J I.M-jJ I
? , ,,, ,,.,?. -I ?? I ' . eflrtn;
, , | . ? ? -, Ry, ,- .1. tdyi tba .
. . ? . ! . ib., at 70e. int' i <? dull and b.
. ! . -
At * Uh * lalr '? ' ? I .-*, ?
....
8
i ilrofld i', ,.i. . ?. ?
I au. I ? tj *?. i i d- d Ifctfld a.. i Wa ile. form ?
Ml! > - iii.' market .' -n'i ', i.e'. i"t bnt itevly ?? . I I I
. , ,1 ?. il.ll.
KlHEl !. . ... t hi. I - ?? I* ?? Hv*i .al.-tof J-Mfl Pi rto
. ..... . :.... lirii.le, 21 I -
. ? .
? - '- '
-. i -,
* II i
'?
NA' L S'lOREa I ?? narkal dty htt ? ? ? ?
i , !,,,.- tl . ,
reof Fttve B ? -?? ?' ? .'
. . l ?.I. . ? ?.???.
..:?:?- - ? i *?
?
? ,.?!?? I.i. tba - ?'? **'i Bfl
II . .l.d'.ii-.'ri.l. 1*. lidolL ,
UlLB I " i-'i ?'lll ' "' ? a" -
?
i , lt B
? i; ...... ? i . ie. I i I
. Jar- .l.tll.
I KO' i O.ll '. i - I' k 'iirket i. *.'?'
m . ., bbi. ?' ri '. .- il. i'i
. vi Br. ? ?' Uinlted ? il. bat li
? ! . :-.. M.--I
Ile. I UlU.l t.a h aalfl *1 M M ? fl
L . I
j ln lalr d ? , ; i ?
rtaied iU*nd uoi
md ..-..
tc ?t(i,,i * ? . - ' ilama. c-i- ? ?
i li .iea.li it .U'd i..-. fur Ohio aod M .
i , ... .-.:.: 0. : i ? ?
, 'i.i.ir'lya, tive; lulricf 450 tci, . fl ? fl BB]
8l)i _18? Taad Biiu d f. rBaa I. wltloot I?Bttteaitai, '.. ii
il ,-i,.,,-! ing. ,n pnceai wb * ...... i.
,.:,J M I.l. I* Texai flBatW reflfl**pttt*Mtfltflt* Bfl
' B|* J- . . .. m. _ ?
BEEU3?Ouli i ' IB*! toqolrlea for I
Sead ai fll V bflflb. ClotarHeed li lalable aod ia inn.<
... i, .1-,..,? ... iia ? ? ?
lt l.tnaatd It trTt-*f *"'' i a "mty hmly a flI B
,ui'iil t.i no.''. '
?| 'i LOW?Tb* i- , -i''md ptit-iaBTfln
.. ,-.. . . ? ,
'v.l l-KV.-TIr in,,.. i.- i-f !r.ailta*Bfl?flflMBaJ ? I
I 1
Bfl?ff?w.***lt3a i Bat.- ? i I BcflB-BBa.?
Klt.B ?*TRK th:? f*T.
BB dy Hock.. !;.,.?"(,.).. I.iai.J .... -':'.' 1 11.'..Cii ?.
I'n.-na-'i" --.(il .'
I-i araa* mtn l*f*i , J '? ? \ ? 'i ra. C *l* "
I, Mra 'I itt.Mra. B.vll. Veghi*, L.Oa \
ll Uofla , iv. ., Oiflord, -? ->ini BuBusau Jaha IVyiant,
I,, i). I'.tty. (,.?.....-?.;. :r..., H. I; retrli, V. lt.
furflect.
m, *>' ? ?
!' .". n?i i? Arrlicd
tn itr.m.Mp JuT,?t,nrn, Irom Suri- !k. AV.?Jfl Ifl F. K> fl
flffl H. Titut. liliail.-. liwuig, Y. 11 VVri;iit, Mi.tTra. ??T,
.i , . M,.y,r-. r.. t .1 in, -.,1* Jacobiand tw,, - **, LawltNa B,
P.C r Bn t: I'eny. Btn Hiu ?,l iaa-flkbr, Bfl*. r.
VV ri bf. 1. I . l i . ai**.. .;:?..
fa*taaaj*Ai> HtArmf tht South, /??>- ,c,(riRH lA-C Bflflfl B|
. l.t- ... . r I ? . ? :, .- ?
/* thr l, .j, 4ddy SwiJi, jf , I - Mr. aud Mn. A. 0.
lliiraia._
MARLXl- JOJJBNAJL
?t-*a>
PORT OK N'-.VV-YORK.MiRCH 1.
? ? ?*>
*DlMMfl*i
Sleaii.il.lPt -P??*p.eo, Vail, I'ortland, II- B. Crouiwell k Co.;
Yorktowu P.iiah, Noiff.lk. I.udlani AHrlnrkan.
Bark.-i'iiirie Ulrd. W lb y, Waterford, Brett, Bon k Co. i
EvTntiiir. Parlrtdge Claiifueio., H. 0 Bruokmau A Co.; Uoppm
11. Over flffl, Hav.uiiah, fuuch k. Me.tke.
*... ,at*i. 'ii.....'iU..'-U
Sehoonew-T W. Tbor?? lHtf*. Mfl Fleflf. nupyunr; MM,
r>1.?o?*ray N?r*tt. ttarflea, CUtanuan 4. 4 . J. M. ffarraji,
("hnpman. New-Havrn, mA-tcr: Sal.iva, EMott, MmynanamW.
T.lbot k Co ; J-.hu. Stct.no, WBnilngtoB, E. S- Powell: 11. P.
Ilii.tell. MankiIfl ( li.rloiton, D. C. M.rriy; Fretto, Motm, flfl
vanunh, l). C. Murray.
fl-lfll flflt
Shlp Benjaniin Adarn*, Chaie, Liv* rperl Jan. 13, mdw*. aad
32pa?.to Tap-.-oU * Co. Frb. V. hl. MM, Jflfl). ?>??.?
rhantfed *irnal* w ith a bark booad F. .howing a blo* tlfloal witfl
a white Mjoarfl. krom Ftb. 1 lo Feb. U b*. aad hiolj mmttmry
-Ship lleraid. CrnvYell Patermo Nov. 27. Pa**ed OlbralUr
Jan. fl froit to Janiei Roblnaon ; bflfl expeiiaoced weaterty g*?M
tl.e entire pauafle.
Brig YV'ui. Y\'i?on, Van Namee, Cindid. Bollvar, Feb. lt,
hide,, tr., to IlaibeckkC Pa.**ed ln the river, bftn.d a*,
Brcmru bria (luyama. from Brcmer. i Fflh. 2H, 1*1. 37 10, I.ha. O,
tpckx lehr. weatrrn f1 tar, lu ure, bound Ij.
Bri? Aiuy YVarwlck .of Bi, hmiiiui. Hr-wn, Blo Janrlro Ja*.
1(7. cotf-c to uia.tr:. Balled li co w1* h l.rig Hreeie, of Pbiladel
I iii a, Outerbridfle, for Oalre,..-. or Mobile, bark iiophia, Joaaa,
ol aud for Ualttbiorc, lailrd . few* d.y. prrtlooily. Jin. 'tt, lat.
1112 8, lon. 34 10 taw a bark thowii.g Mrkland k Ch***/*lot
llaltimore) ttgual. ?t.i ,iii t r4 .-J. YV. Ju,. 3ft, iai 15 1 S, k_*_f
35 Oi. tpoke bjrk Mar'a, ef Borton. froro B.l-.lmore for River Ifl
ITata. Feb. ?,' Nt fl i:>, ion. 19 44, ipokfl tebr. Seaiuel, ol
B.l'lincre. from Santot for NcwYork 50 day* out.
Brlfl T. H. YYitiou (of elilUdc]pM.,, Mnu'ilay, Pnerto CabaJko
b> lay* bldct, kc. to Dallett k BBfl*. had H.lt N and 14. W.
wiudi during thc ptiuire; I... been ? uart N. of Katterae,
Srlir. Albutri.M, Kulili, Eliir.bethpori f ir TfloflaB
Sn-r. Gorneliu*, Noyei, YVaihington, li. C, 4 -ay*, flour, Bc.,
toHardy k Co.
fichr.Koielli.ellaigkt. Beele Ori-nt f.r Pbiladfllphk.
Scbr. K P. Mmrnoti, Klllii. Virginia J daj*. nyrtora.
Schr. Kiprt-M, L*w*on, Virginia il day*, oy?4fl._
Schr. Saiuu-l i'e*r*all l'car_all, Y i-:mi* for Poii*_ikeep?l_
Bchr. Saiah Kliiabeth, Armttiong, Kli*ibethport for P?>?
broke.
Schr. A*torl*(ofHancock), Coggtti*, Caldenaa Feb. II, b_o
1 n.ri to C k JS. J. Petera.
Schr. J. O Babcock. Babeock, Wilmington, N. C., * d*y?*
n.iv.l .ti.r.-t tn M. T. Rnnyon ?
bchr. Conrad Foz, Ward. Virginia 3 dayi, oyrtera.
Schr. Expedlte Heebe, Sag Harbor, w li. tt.
Schr. Itahellt, Faulkner, botlou 3 dayi, mdae. to J. C. D.ytflB
l_Co.
S.-.ir. Hav State, flpear, Rockland 7 d?yi, llrr?.
Schr. (ioldeii F.egle, Flower*. Belfnat 5 day*, in baJlaat.
S.-hr. (leo.i.-.- YV. U'hiitier. Fritbl-, NewlUven 2 day*.
Schr. Cabot, II?__itt-n, Bo.tiui J dayt, ludie. to J. W. Mo
ICee.
Schr. Princeia, Loveil, Boiton 3 dayi, mdie. M Slark W.
I.eiviii Cr.
Schr. S. E. Pirker. Fltzgerald. RrrkUnd fl daya, lltue.
Schr. Lady Mulgrove (hr), Uraot, lialifax lt day*, t.h t*
Bia'ter. . .
Sloop Fredcrirk Brown. Cnrr. Vv arreu I dayi, mdae. tfl mn.ier.
Moop K. Bprague, Oibb*. Protidelire 2 dayt, mdte. lo u_*-_wt.
Sloop Arnve, Sii.ith. S?fl llarbor, wheat.
Sloop Diligrnt, llrown, RiYer Hr ad. L I , wood.
htranierValiey City, Chapman, N.w ilflYrn, u.d*?v U> D. C.
a Muicr. ?_-____?
fitcanier Otrpray, Kenny, ProYidence, mamm. to I. I?ell.
Slaaiuer Policau, BaAer, ProYldrnce. n.d-? to I. Od?li.
8AILED?.Steau._hlp?Ka-ig*roo(Hr), l.iverpool-pMflfl thfl
Hattery at 12 _*) p. ro.; Filtoii, 8oulliari.p(i.n aod HaYre-paxafl
the Hittery al 12 2u p. m. ; Saionia tlliu..), Hai_burg--|,rf^d
the Battery at 12.10 p. in.; Alabama R. It. Cuylflr, baYantiabl
Mariou. (Jhfl/lwUoui Parkeraburg, YViluTngton, N. C.; Yort
(own, Norf.-k.kc-, Mooxt Vernon, BflMdj.Jton. D-C, kc;
I'.iapwA. i'drlland.
Jkiafl, abipa Bayaard, for London ; M.ndariu, Sbanghai
?
trriiewl.BflflBflT, Hflflfl :<
- ? Iii,- Mfl> ? f th. "flouta. Kr.niev, flfl*a*fl*h o.ita. Mfl
, . ? d i. -,; i, .. . I ;? n .... n l T.-JOaii. t-7 niU.fl F
c .. .-,....'.* ni h*t.
? ui...;__t_-.ii d -i.-.in-t i.. ;.?!??"...? --ti -? 4 " p i m>i ?
1 'I llltt.. i.A?
,..,... iilAI.-.. ...i . ; .-.1.-.-. !. Btddle, '? ? k"
I. .... ?..:, nidi. *td
.:. ? t, '. I . ?'? Bfl] -
flttory, Alatwortb, Lltfltfflfll itm. M l '?' P?"
?' '? ? ...
g| ,, .:. , . ...-'.i. Uv**fl*tf '*n. i'l !?? H ?
,. _.'.,t....' 1 "-???.- d a v.
i n. 2'. 4ii, .;. -
| |. _-.".. ii-. ?
1 . ??'."? ' '
: _ roc UmdM 1 ? ?
. v. .v. aaoie ri:-.*. ibi . . ? ?
I i'|; feb 11 1.' >. i'
>!?.,.. ?' -- I
.- ?:
| A I ? || -?.-.-?. I' . '"*,_
Bafl Xairtl ? liflBflM tak, . ? ? 1. fl.
1 ? 1 Fflfl. fl, gcr. flB* ?
, , :. lanwm, Si-r-.a II -biyi - - - '
.. : . -.'.. i-.- flfl. laa. 7-*.'.. h aia oompaet
1 ilh Br- t'.ip iiui'.e. ol l.|?*gcw, lo. MMfli '*'1'u *' :
* I ,"i-' I eneloB lot I- -,.'.. Holki.,.. UflJMffl N Ji '" ? ,d < ?
I ?? |l d ifl.-irbleton,_..tc. i ? .. ln, I.. (.... ?
.... .: .Sirmy, l?ll trom Ibt r?reUfl?all Jra d
._, ,
. , ? .. - . ... Va.), M. fatka U. li -
I,n. tf , - > - InBfl.
: . MflflflflflM I'-h. li* Bflfl I '
- '' ? ? v_v ?
? BatfflB), Btaao, OBf w Dm. M "
.. I) .i.liau. .Y Ulfl. I - ' *
I. . J .. ?? ? ' ? I ? . . ' M, lon ^7 :..- -
.. .. ii g Dflflb
? 1 Im lidnlMflfllafTriir-*] alefl* an-i i.- . j
.. Pi.io- A- ? -
. -. . 1 i*. .'i Ifl, 1 -u. Bl
-..- 1 -i b.v. ;.. ...j wr.h M flbl*. *fll
, ..; . t* .. '-.- ., i, 1 I. ?
ll. I "I. . ., .
I ,, ?. ... .. r Mjeliill). J.IY. t -
li 3 S'-l'.Bfl. ,
I .; -_. t ... lYiifliii. li ?
. 1 aetd B BM !'**Y. . ? . a
. .: ull*. K?l> M. lal
aora. fm... Si ?
r. of atd <r .in 1 ?
Y1... ^ 1 CttdflflB I dr..-.-, ?!?
? ,-, P.i. rm, :i
., '.I! . fe l ..
, , M - J*. Im 3, fladl
10li.af. vv.y. -??-. M.jcii,. .
. , twlsa Fii.. tX '?'.
. . . Iai .'t 4-1,1
..... M.-.l, .' I - ? llewl
, ? ? .? , v. ith brin Id'.i J.
, rir,,, bm), CMflafl, ImBbI ? ? -
1 . elll. flaaaatt. V I
, , a,. . .-, n. M -i- -. . ?
iB . ??, : .... y. ?i.t-'.t'f--- !' ???-'
? 11 ... I,.. "...icu/jAfc, Fnakl
Bi . ;-. r ? .'..t- e -il....-; -it;, YYii <,_. . I
, ,< 1 M tl. Bafl. fln.*.-.. __._.. .? , .
.... .rt'. Park, <
? . .. ll :. "
, ,..). Suiall.St. Ln.u I
,1 .ivy waatba ,
Ifl) ?--.-. <
. Caivu ,'v 1 I.a.c.
-..,_. cwa. 7. I'l, S Bflfl
1jbot*),Bmiib,C .'."??
' r .1 I. L- l ? ?
n.i. . . ?? Maracalbo ld,.
t.. I I! r-:i'
. - . Batf*B| .a'-'-' ll
r Bnl'nil.
:? .. 1, CO .
. ? . ;..-.? 1. -??-..
.: -.-?':
? 1. -i. ? -
! ; ,1, :-...'.. ('?;?. fl ..?'' "
? '"" 1 aa h 1 v.
... p.i r. .,-:- .
A. , flflfl BBM I fll
, .' ' '-,.:?-,. ?'l BflVW
- Bai .... , Id.ler IflllBi-.r - I
- r. ,; -.v.-.l. II .wai-1, Newltru, N.l .. ldt|BM*fll
!!.*-. Prtt-r*, rhi:*dr!plit.
:?-..... PibibbiB n flt] -,
. 1 IVOfl IflflBBi N . Itfa.et
. ?< t ?
.. ' . . M- , U I <
. 1 .. Ihcerrli parl
tl . -. ? '
ifllagwbM*
......
'
.-,?.....
"" -1- ( '*' ?. ? ,
'
'
. 11. \ . . r. .- li.. H.ill.niore 3day*.
I 1 1 :?. !>? : t '
I . '- .
..-:'?.. I ' ? !? '
" ' v. , .
? ?..-. -, Um
H. Dollart,L ? 0 dti ilfla] -.' - IMI
k . ,, n
? k . \" I bgton, N. C, -I" kaora,
? Browa, Dell - ?" .? s ( .-.
? t.r \ ('-. 11. I'-.t-kli-. VBnriflB I daya, *j ter*.
M y '- 1.. le .VUfll iu.'.ity ??) ??*?
? . i .'.-? 1. I'l -rtufitdayi ?
B r. (.rnlK.iii .. II. h l'i.)-. uicctowr. I Jai*. ? !.
?? . - 1;), Jarvl*. .-ifl, ' Ml ??
,1 10 Maxwell I I 1 ., _
. i ; ntport), Wtotmt, kmyt, l. r...
i .'. . I aug r. .....__.,
.-, '..r. Pl.t.'l'. ? .-, B. v. ? . Sna|fl..ih7dji? l-fci
1. Bflker . rawiey, Virflnla for BflW
Oolde* l igla, Si.i'li, llrfltala .1 ? ? Bflfl|
Schr! Joitlee, Lc :'?-?'
r:
' .,_...
'' ,
.. r.r. YY,,.- |i.| UnMf*tt)i N-' ?
Ui-'t-lii-id, YY'lluii"j'oB, N. C.: eaybI I'.orei t?
Meu ? I Ct*.
St* iinci I'eoguu, WUIimt, Provldanc*. Bidie. %ni pmtt. lo I
D : wtre, Ca.-u.cr:, rhlladelpbU, n.d*o. ar.d paa* la
SirifNatijitack, Peu'ar, Vi'.',.- lal J?J?. '-vite't.
fll OW-Bark Hro-.l.- ..
> bark K.I.J, Bflfli Mt -iIb*. A1?o, l Irig.
BA ILi-.O- ?.iicui-hin* Yc'-i-.-o (Spmi.hY. <? r Itivina; R.R.
( Savanaabj oarkf r.o**(Prua*0, Uueoi.it wa; /.afri?den
lei: iPru**.), do.
Y.l.NU-DiiTliigtb.-day.S \Y".
S'.i-ar.uliip Mariou. for tiuilrilor, will not Kii fltffl Wedue*
day, thc 'th cf March.
Ili.a.tora, dkt.
Bark Miory, prevb-u-iy rrpeited i*hore ?t Vew Inltf, w**
taken on the large lec.lon.l ded ouBitnr.lai iftemoon for *j*n.
b.atioo. _ .
Bel- r. Mary, henc* for Airglnla, whlle going dowo the bay ot
Salurday flBBMfl waat aabaifl cu the Yl r.i Bauk, bulwti
f -'?';J "tf VtmYS, i-mki* V gUas;i^a_l'^tu__LCl__2iJOiIs0k

xml | txt