OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, March 04, 1861, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1861-03-04/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

THK rRO-SLAVER? REBELLION.
FROM SOUTH CAROUNA*
CLOS1XG IP TUE BAlfKS.
*_FK. DAVIS B_BTJfl A StUSTITl rr?HIS POL
KV-KFiri.S KAMl'ANT-1 VKIFF-HIRKCT
TKAI'E.
?V.bi Onr Oai Correapondexfl
Cir.HiF.sioN, S. C, Ytb. 27, 18-t.
President Davis. instead of coir.ing bimself, bas
ecvit a m&n?( <>!. Whiting. It is underst.-od tbat
he did not care to meet the di-oontented rebela
jnst now, and that he et-nt by Colonel Wi f*m
tive orders to await further orders firflfl bim be?
tore inakii" anv BfllBBflflt on Fflfl BflflB?T. The
preparatiors nre meautime to gn I'orwurd to com
plet.on. Davis vvill wait till Mr. I-ineoln Bflflflfl in,
aud then go over the gronnd South (ir-lina haB
flflaiflfliflV-flB? I a foriutil demand Bf tbe surren?
der of the Fort ' r.d ..ther Federal property with?
in the -BBflfl of the flflflflflfll States. If Bflfl ghflfl
up, of if not-otKitions nre rejectcd, lie will then
pitX:h in aud do his best BB i;rali tlie whole. The
Carolinians say this is aU flaflfl, tliey having al?
ready made a flflfll flflflflflfl record to fight ou;
?nd, notwiCi-taiidiilf the order which Davis has
a-ent, there is lnu.-b reaaon fur Bfl?flfl?MJ they will
take their own cour.ie. Fort Sumter they regnrd
Bi peculiuily tlieir own ganie. It is their own
blood BbBf aro going to flflfll in bfldlgiflf i'; Ihflf
have l-ought their own tt-ols to do it witb: nnd,
?dtogether, ?bflf regard it as a pie iuto which
Jefl. Davis bas no right to insert his fingors.
Col. Whiting will be sent back i-i.-tructed after
thb fashion, if not in these preciso flflflflfl.
Meanwbile, Qofl. Pii flflflfl flfl ItJflBB at being rc
lieved by tflfl iub rfcfflflM by Davis. It is well
B?ueraUnd tbai -'? ifltl Carolina troops would
not reco*-nize BflBBKl Bflfl Bflflfl by Davis to act
in a BflBflflBf BBMfllflf to those of their own
cboice and appoii.tii.ent. In this ceniuvtion, I
will abte that Pres'dent Davis recently c*pro<>f'cd
tbe firm belief lhat war was incvitald*-, nnd that
it would commence in a very short time. On
tbe contrarv, Vaiflj Plflflflflfll flflffflflflfl, Scck tary
of War Wulkor, aud Bflflfll Cobb, flflBfl Lfl an
opvMsite opiuion.
Tbe act patsed by tbe IfflfltfflflBflf CrMtfJfflfl
defining more accurately the tar.ff Bflflflfl th<> 18th
tnat., provides that flavflfltfflOB from duty ie ta
?xtei.d to gflflfliI purcLaeed MflM JUi on or before
the^th flf February, und actunlly laden on l.oard
the ve^el for fl-Bflffl on or before the 15th of
March. Ail dutiea are to be flflfll iu cin.
Tbe Scentary of the rebcls BBBOflBfflB, with
many tbankt\ contrilititions t*. tb ir flflfll ?flBflflltV
iug to flfliflflO, received within the the last ten
days, and amonK tflflfl Ih" it.". flf a%5*50 " iTflfl
B gentlemau B New-Vork, flj Cfcfllbfl T. I.ownd-s,
eeq." Tflfl re'.?els btflflfl Iflfll they flflflfl fre
quent oontributione from tlie North, and other
Ovidencea of svmpathy.
We are quito elatcd with tV.c pre-zress of t'.-'
direct-trad." pivjcct. Tflfl flMBBCfl? RBJ the linfl
has tppeared. The flflflpflllb sul.n.iUcu flf Mr.
Barry. agent of for.-ign flfltfb?flflflfl, are asfollows:
1. Tbe parti.i <*?%*** . " ??*-*.? ^V,'
?ItllbllMl fll- "f ??-"<
!fll-fltfl.-*dlBfl*aial/aBdA ('?,. v. l.-.. ? .???.::?-i. ,
iraof lion ararnari lt Burcral d artU ap I ? ' ?*
Briuioo.ahni tbaeiflul c-,.-- U toi
re_.i?iicr ? ib be i-;..tJ b. re. Tbo proi . ? "W.
*. *i. "luiiit a rk cempatry it lfl bt fat?4 1 in Bl fltal, urdei
tbaLiniitedLiiViiitv *ct in wbtcb tba Challrafa tb
?arlll be ou i!/- * -Bflfo ?i| ai'J '",,., .
1 Tbe *-<xiip??i.. eaea ftwfl ? tB'ee Ien ?cr.-w
acopellrr*, aud to pkefl lb. Bi iu Bte| iar Ufl bfltw?l i.i..rj.ou
til1 Cherlrt'on. . ..,.,. *v
4. Tbe itcnieri ar* I* bfl bellt by Menra. Laud I ( o., m.i
?pectai viti. ? *a P r* ?? I
flMflflf*fla iy*a* '- '? i ;?:??'?'.??.
l.aoutuu-'.."i.'.i'-'..eat.i pa-lty !?"? *?**
bale at 4." I ''T- ' ??'
r-j*tii:i"
aj,*. effeetlTeeapai-ltj of ?a *?g_aa o ..te.l 1-.
Bbout M* boroe-powar.)
Within the la*t flfl Iflfl a larg** flklfflMfll <f
powder hus bten IMfliffld, front AllflflflM, If Ih*'
rebcls. Thev stood Bflflfl ifl Bflfli of the aitic!.-.
Tbe BBIBflfll B?i aliout bV^OOO poOJida. Ii; "1 Bfl
?iege of Fort Siunt/er BMBflMMfld ten flfltfl flfl
flfl) r-'-b-l- Bflflfll Bflffl Bflflfl liflflh to flfl tflflM
flflflfl Bfl BhafltB. They feel reli-'v. (i i)"W.
Th.- Bflffl on tflfl l.'itvr!ia a:;J ot'ier for-iifica
tious in (irnvving tj u cltMB, and whflfl tiio iloat
bat'try ll IM?If flllilfl. tf flflflf, flfflI lfl vmi!.
iu a laW IflJI Bttlfl vvi.ll reti.ain t*. lfl done,
and U.e rt-h* 's will be BfflfflXi J B BBM M S'i.'ii
ter. Cummiug's Point BflttflTf ifl IflHed Ofl Ifl
do wonder*. 1 lfl flflfl cn-dit r. j.ort-. thti Major
And. Iflflfl ]TO.".g . | tfl flfl iMi tO d.-i-i.'.,ih thii
work ut once, if at ail. Hfl l-OWB IB str--iigtb;
tbat iu its flflflflflfflciBflfl the icl?< 1* havo bad
?buntlnnt maii-iial aml bhOT, direct. d flf IBBfl.
rior sk;U, BOflflflflfl, nnd (BMRrBfl00| thut it has
b*4'ii Bflflfltnttfal with a luii l_anfleflfc of what
Bflflflll l>e iiroughl Lgniiut it, and wbat would be
flflflflfafll of it; and tflfl nbflB l-dieve tln.-v flflfl
Beithcr intule a Btftltl't flOf fall.-n sb-rt of the
icark. It ia their Bflflflfl, Bflflflfll a fflflflBflfl.
A large Bfflil flf Bflflflflfllffl BPfl Bfljlffd in giv
ing tbe liuirhiug BBflflflfl t.? ILe tintx r,u Iflttflff,
|?r*>parir.g her Bf ber guns, nrd tflfl tf?J to which
tho is |fl be aubj. itcd under the ?.u.-.a flf Cflfltifl
PlflflflBflf. Oflflfl ?.]? tflfl rflBBfl, is low tl.e word.
BU t that?Pl iiiaii.M |fl flfl I
ko mo?e compromises,
**
No KogoliaticB witli Traitors.
? ???
XfmfM COlHmTTWWl "A_0.1I AS IT IN.
TliK TOICE OV TOE PEOPLE.
IK'.vi THL tmmVttm**. 00t\mI.M'oMllM C.
laoii Bat li kvai I
It rejoict-s me to know thfl Uflfl is om j.oijh .
Unit* d Stut.r thfl 1 a*. Ifll ' ?
flfll flf Kr thfl right, ll <i loflhkffl - - t iu Ba i
. rrnrrioa ai it ii flaf all coi
BlSkS, of what.vcr n.iti i or BBtBM, uini ill IBB. i ia
?iow4 with i UM K.iis. Thfl i- .u it bbbbH ba, ?
fteople of Coiineciic.it houor, and wili bUiikI bf u BM
BBfl kfl flflfl b-n.'iie- ta flflflflflfl kfl hyii'iy BBB tflfl*
amuic Iflflafl fl bbbBBB ? " it** ftbettMB.
.becourse lukeu bf Tflfl TflIflBM Ll I
Ci?J tuljuatijj.m of the dittic.itii s n.'W eziating L.
?flBMflBM 1 flfl .-tKiovt'-iiii. ut und thfl " e;x n
ta njecting w ith the utnuml hatiafiu-iion, and iabvhxg
btjartly ind')i>. ii by l.-.i-ulr. I' ot our cituens; they
BBfl Wh;Bflflfl flflflB flfl Bfltifl flflfl
-lilbcultiea hy a couipi-otuue / It tbfl (. .*.
yields ta tbe traiu/r* in flflfl flflBflBflfl, how BflflJ v.ill il
be et* BOOie other " tafl '1 e*.
etxla, Uid d.tii.t. lu.., ,f ? out ol | ! I
tiiia (jovemm. nt prcaeula uuy pbuoi coi
IflflflBBflflflf fflBBB, wili it Bflt, tflfl d.mj, vituully
auknowIcd^-o tht i*ffftfflf flflflfl Btau to iflfli fla | Tbtm
BBfll other flflflfl q.K-rtiot-, un- flflflf day BBMkflofOM
aJotiglifuce, ?MBBflOflbtag|fl_flfl for we bavaafew
flf lhal BOrt?thoiigb tho ii.iiji.iity, flflfl flBNH Bfl
i> ,,(,u?y,ftre liegimiiug to b.licve tflfl Bbi fl ??.
tnnefoi BBBMflMt?...Hflfl it ia tho tiiat duty of our
Uovernmi nt to mamU_ti ita houor at boue uudabroad,
ttni border to do thia it mm-t eompil tbe Kcc ditig
fluu-Btiiaiknowledge ibeir _Bflflflfl B Bfl flBflflflfl
ttioveniiuect, and re*pect and obey iu bw*, rogaiii
f^Meaflioti of ali tbe federal property, audaoatreogtb-n
the BtflfleaflflM in the bflSflfl i.t BlfltM th.it there
Bflflfl bfl 00 Bbm M tbe Mtataofa flflfBr dlfgiaatfyl
laoeflflaiflt Th. i np of '? Be On ????. ' i- li.-nrtilv
rid1ealefl,MBoaflbltflba. OoflflBa i aflbfliflflorted
to. TH Bna iriart b> lafonitd. Tbfl OflftflMMtiBbfl
] BBBbflfl.
From Ohi.iu-s I'mnv, N. Y.
In thie flflflM flf tho country w * : Ifl RflfflbBflBM of
the radical flflflf] we nre Mflflfll "f Tfll TbIBOBB)
flfl believe tbat tbe inajoriiy t-l.oil.l rule; flB believe
in tl>e doctrincR of ibfl Chicago PlatBnii we believe
in the C'onBliliuion a* itia; wo know- the l.iat'iry of
p.ist comproini_.es flfll Mflflfll J] yv.; know thnt the
Btflfl majority whi.h nuidc thciucau bflflfll theti, d'.wn;
eoaaaatMBtly fl fl Monflfl ooBnjatnMflfl wbicb nnw*
der principle or glre Slarery the advanUige over FlM
dom. Wfl gflffl Lincoln I bllHflTtt miijority in Bfl*
viiiibcr, l'-'-O, and were the Mflflfl tobc tried owr
flgBto, we w.ml.l give him n greflflf and flflfl flflfl
flbetaflaf majority. We bare rflpeflfled B llfl nfl 4
ftarving Eaaafl, aad wewill gBeneaMMd mm, if
it Bflfld ba, f. r tbe pwhbflf- ofOalMHtaaM |Bri?
. ti .ountry. Wfl believe that all Ibe property atolen
ft(.:iithe I'liit.-d Bflflflfl ahould I"' fllflflfld flfl the
hflBflfl of the iflbflB und DBflflbfllflfl. We beli.ve
ihat if the poliey of MM flflflBflbflfl il IflfllBd to, our
now dieonlercd country flfll Iflflfl! flMMMM fld
hnppy, and, BMMefef, tbat Mnlflaeoto flfll MflMM
the lawe in all MfltkflB flfl ihe OOBBfly.
Kkhb Asn Aki.ur, fltflfl.
Acce|it tbe giatflflal fl mi atbi' I "f ? BflM flf Aflfldflfl
Bf the flflfld an.l Mflfltflfiflfl paifH* "BB wLich Thk
TBIBOBB COBllflBMIfl e'efcud Ibfl coiirtituti-inal flflMfl
,.f tl.e Ainciicati pflfl, lc.
Ap Bflf MfM BMtaB JOfll pHWBl |' fltBfl, I bflflfl
tbfl you v ill be MpfOftfldbj the :i-..j ri-y ofthe people
..f BkblgBB, Bad of Ibe whole Bottb*W?flt. who itaad
ti.le by fiile wn! Ibfl p.itriota of Xcw Yoik and New
Liigl.i'.id, pledped to the aupperl flf tbe Chicago j.lat
form pure and aaflfUfld, r.nd un l fl I mpromiliag dfl*
1. Mfl n! tl.e Ofl flkaflM flfld Bflfl flf Ibfl MflflOf, un.l
abfl tba probibitka <>f :!- extee-ka MlhaeaflflM
y over MM Btb uiorc* of t.-irilory now Bflfl.
Continue fuithful B tl.e BKffld CflflMOf IdbflftJ, Bflfl
Lb? fll Ml flfll of tbi Ani.-ticHii people will hold y..ur
BOBIM in gmtefu! RBMflbtflBM faflf after tle memory
t.f flflab-baeed ',-oiitiiiar.e and eorrapt eofluiaaflani
who now iitgrm b tho Bfltkaal Ca] '? I lua bflM left to
rot by the ftpii.t ol' dtfllMf.
PflM 0. ISH r ! T.
I Bflfl but a flMd B 6^y, yet M an AaafBaB, tlmt
imfl I Aafl flflflb. BflbflMa paaBBL TbB Aaob
. m naii'-ri. in ll.e niflHi flrtb MBflflf flf tbfl Qoflffll,
lich il. f. tin.iin* Mflb aa iflfl flflfld BflTM l-l i. Mfl,
rich iu thc flflflf*flflB of civ il at-l rcliglOM fro ?'.......
ii h iu all ii.*' flflflfl if Fieedon flflfl Ibfl
Mflfl doWB, li'h iu BfOflffletlffl flfl flfll Btflfl*
prrity, rich in i.ll Ibiflp exerpi u m\
ai.d church, <1. flBlfaf A '''' il!l I' ''?'' ' M Md ti'!- '-'
wi.; lof Qed BfaBfl U fl ni" ofalarebol i.ag, aad ?
daaflflkflafld Bilffl?iflclng flatotiaeii. BeboM IbO
i.a'ion flagfflflBf, aay, abua. ? .- ? Bna mjm wiih
Brawbflflifl ideatified wilh a eriaa ifltba .n- et
miboBmd<fl%Mand bMBm i'. aay hiataryat
aadfl ! ' .
..,-/'. I '! " i '
rr, ,/./-.'.,
whtit nation,
fh.ifl S "I" I -i .r. I- I
Tl.e ut.-'. :r-'t_ii."l, (ii./.i.r* of lalip, BaflMb County,
Bkfl iMfl BMtbod Of flfll '-' ll.'7 V"!'
BeyeMBM tBbfl flbl ll
?' ? in ii... ratk i ..ri) :.t Ibe bfl flBctfla wiic Ibal
BoUaitad MaBa larrlfltyflbaaMat?flf laaanad
wiil. Baaaa Boadagfli aad w? Bt w flflb Bflarabbfln
ri tn<- M iB M flrf i) flfl ibi in'ike BB] I Ofl I I Mfl M '?""
flflflM! "1 ihat fui.i'.i'ii.t BBfl Rl ; bMBm l rint it.b*. fof
v ui bo'.'l LU'l luHul-, MpfMftOl ibeCflBM of L.'-my,
Badyaet eudMiiwi to heep oar party trae to ha | riad*
j.'. e. flfl U adei yoa our beettj tbaaba, iad 4\rm tbflt,
ii il.e dflfltiBfl "f pMMflbB Beetfll ? M HMtaiaed, ('.ir
vatiuUd Ftdeiul (iov.-iaiiiciit ia tiu.ply a eiiure and a
.1- lu-ion.
V. Y. Bawktflt, J"1n Urown, Jobn C. Cmek,
1*. J.ii.. i ., BatUetl (ml, iiri-yll.K*.
, U . . . , , . , A l t.ll'1* D.j.ee,
1 : -le-.-. r 11 ,4. An.l,
r-rtol I . II i.r,; li .- ,1
A 1. Hfl i II eb* I--"'. Henry Ktllic,
JtOfhl ??? ?>)?
Faafl XaaiMfl, Wia
Tflflf pftflBt eOUflflB r*-!..ii"ii B our ein'iaiTasa. d
p.li'ii-ul niliiii- nafl v. ith tho flattf Bpptflral oi aU
nnineKepub canaol WiaeoBcfa. TbeaflaBabi
. r .1 JtA I bilievc that pi.i'Inice Bfld
? oa tbfl part <d IB EiBMtiM flflf yet awaaw
. . : y flflM ii l<r ra. k and ruin. flfld I
? - t. woirt, flbfl I.ii.''. ra Ibfll th.' nnited
..... i:|. tot llMBMfllfl -. flloM B
i-'. ?[-.1 repablicll .i ibal M Bm Bdefld, aad
Iflflfl! iu all ita j riad] leaa
IdOB ll ';?? fhb ?!.-.(? v,I.., think thiit *iiirc..i*ii(rj
?i.iia'i iccvitiibiy i'o I-, '.''ei dflfllIBlJM bfleaBMB |">
-; Biated tl flflfllfM Bflfl Ibfl
I i,| :,--( w i i ? Yi r r< tuu., whi. h I i.-!i. *.)?
,1. Oor greateat daagarlBflB tbfldirectioB ol
Bfll B8)d nn' "i.Y Mfl IflflBfl vvl... h BBfl BOt Ofllf B?
pOMMtotbeeoaflflptof the world, hut likc--.\i?e t..
thc wrath of ti e Aluii, I
Tiifl, TaiBOfll ia the BJflflBB polllBfl] pOWflf iu
Ameii-a. lleaY.ii !.(?[? iti tn*.-1'< U.e beat ittarcfla ci
liuinaiii'.y und the .ountry !
FkoM ^?iitaiii ia C'iinti, Ohio.
Inflttflbe theBbertj B ezprefl B fMtbegr. *
pleaaaifl flt Bel bereab iB a* Ibt mvim of Tbi
Ti'im m. B r<i.*:iril ta our piaiflflfl poflflealtroablea
flfl; I BBfl flflflflflflfl l" flfltab*
Hth tbat "The flfljeaef flBBflflflb." For \.- ?
pfltt ihe |."li< y of Ibi QefflfBBMfll mtid tf Ibfl CMvi h
bot too Br) bin bflM to MMOflfflffl flflfl Bflfl tbt ga I
.-...:. bt robi.ingaaflplnadflfiflj
of ifl ' ? '? 'y , '?'?' M il i.uila tbfl c-'iiiei.i' in ??
flfltboB - I ' f( bflffl uhm fltoMaf M ihia
! j.l-.inli-r ua.
'I ' fl i'. : look for-'icil will
ilwaya bappeu. Wi BdlfexieotogetTezi
?. ii Iflaa kaefl it,
Noar 1 ezBB, iu .< -. -1 i ?? aadaettiaf aj fbr beneif,
r-- .!.,?!< ui property,k deiaf araeafllfM wfldHfl
BexieOi
And BBfl Bfl jHiliii. iaiis flflflM BflffflOatflflBfltber
i .liiii-ecn ?>:!ii,.tl ,'t'ti", f"l UIH'lli. r aflfflflfld ,- III
. lor | ? ?? ni Ln y gaMI o, bIBd bflflflfl. Arx Ibtn
Ifl i.vc rifbtooM Bftl WaabaBiflfl* Oofltatafl
f.i.i-. uno'.b.r flflfl
. i lUJfl-M
ADflfl IM to BZpfflM M) ptflfflod ii.l.'iiiia!i"ii ( f ihe
y ni hnve Bbflfl B bflbfltfol TrmL, Jiirl.:? ,
? ir\, iiini ii.-' bd i&terefltMd boaof of uai be?
Ifay 1 Mtn at y i i" flflM, n
,,t i:ur ?.. lioB oi ii o oooatry
Itbyoa beart ud toaL Petbflfl yo? ttm eo?__*
jirc.lici. I .' . . * ? .. flfl ? i:.! I Bl ?''it ? OfMf.
.- n- S'a-.e.
MISCEIJ^ANEQUS.
THK BOBOBB KTAM.S.
Bflfl i't S. I. frflMfl
Oarg ? tfbo li.-.or'-.ni|-it.niiN-,
eoociliatioo, Of wbfl jot ph i -. l n Ibt pn |
.,, i . nulioi .i .;:.'.'.. ,,'.,:. -, ,'.-? fl.". :.'."'.Vedij , '? I
tbaparpoM,B bm tbeir own BngBflffl, flf "Bildlng
i!,., i)?id u Biatea" A bid (>. bfl entiflly
aincerc and patriotk in !'?. ir deiigna, wlmt tb ih-y
un iu? I? tbfl flatfrt X.til. B yi.-l'l to tl.o lonBf
Bflflfl in l!.< ir MMflf tbfl ] lAttf 4 Ibfl QflfflfllM ni. fl
Uie ibe flflflflB it.-a io yiebl to flfl Noilh 7 l'o.-eihly
tbfl flVBMflfltBfli flf IMfl faaflifl bmj aatflfflMfltB
biiIm if Bim bodBi of uuli.
IMM fflfl flffl, when il w'iia tl-.i'.!,;fiil wbtthcr tbe
" liuru-Iiui-u.ua " oi " 11.tiikeiu '' were in tho
?flBflflflBfl iu thia BBto, Bfld wl.nn B uuion of thc two
OTganizaiiona waa tfljflflflfld, Dflflfl BBbflMflfl il.cn, M
tiow, oneof tbe ableat aud moat ctlicieut Bflflflfl of the
Democratic jmmmomu<>n. pertuic-ntly iinjuired whal
W< .1.1 l.e tflfl Bflflfll flf -flflflflfl*. " Why," i-.iid ..li
taafaflflf? -Bfa-BflMMr. 'Byaahill P*P* BflakflB*.'1 ?
"Tlut. is nll fflf Wflfl," Bfltfltft H i flflflflflfl, " bnt
JOH IMfOBM Iflflflflfl fl* "f '? "'"'}' wi,:'''' Iwi1'
rclat.'."
"A friei3-lof mine Ifll ? very BBflfl little dog,
especinlly BBB-MMhArfl Bf baactaf aalktBtaf wtmm
ehacha, A BBBfhhM bal btifl fflf Bflflfl aaaaffld by
i their BflBMBBTM MBflflBBflfl. Calliiig IfM BM OWBflf
I of 'Cbann,' ihe BBM of the chvcr flflf, he Bflflflfl
| peruiission to une him in tflfl flBfhflflflafl <>f rcrtaiti
? IBlbi gllMlfl BBBBBMB, BBBBflfl flflf to BJflflVflflt-B
j Tho iMJBBfl wai gflflflflfl, nnd the i.wner-J ' Charm'
' vi liintccrcl his Mffbefl tfl arsint flfl tlie IflflffllBfll
flMMWB. Tflfl holcof the principal Woo'lilunk waa
j found. and ' Chnrtn,' vvith chuvr.ctcriui,- tamfltflflfltf,
1 cut.iflfl i'- A IvBBJ BtfaMjflflfl folliivvi'l, my fri.'i.'l
i c\.l,tiniing, ' ?('hiniu's' g"l flflfl- 'Ckmm'ttBJOtfllfl
I 'CliaiiiiV' ffl Iia;' until tho Iflfl aud Bflodoflatl
; BffMRfl B the BlflfloM of the cave. One view fltb
I fied n.y f. iciel; hc BM Bfl flMMBflBlA t" Bflflflaf
| flflfl BBflfl thau I umi flflfll?hflaaBflflahBfl?BflBflflfl
said: ' Ily ??, tbe BflflflflflflMfl BM ffl 'Charm!' "
Whether the Bflflflf States f-hsll get us, M we shull
afl them?bo far .-isf.T-cd.ini, liunianity, and ei-nulity,
ure coiaiTti."!- fl B flB IBBflflfl m tflfl Bflflflt Stirely,
wi iflflBflia flflflfll ln tllhni flfl ifl?Im, perpetu
niion, or BfiV?Bjthaahaf Of BflBflB flflf Mf Bflfflflfl ita
present limils, WBtBBBfMf n;ny Bflfl?? it, (>r wflflflfM
may ha flflfl tflBBflflflflBB. M WB*MflfltaB Ml rr.ade,
they iimst not involve tbo intcreste or sentiincnta flfl
freedom. Ba
i <? bl iset.
l-EKCB kki-itimcan cuh.
At a BlMBflBJ flfl?flfl f'lub iu this city n fl?flf Bfl n
ing, March 1, Mr. F. BflMBflf B the chair, the fillow
iflf rcaolutioiia, propoacd l.y the Secretary, .Mr. 0.
Batohalflr, were adopted:
Hhtrta*. r-lavrry, tbr .nitureof Icral lawt tmi U**l ? Wflfl,
ii ,1.-tiued tuda?ii'i^ar bel'.ua tbe r'"g'|.'ili- I'?"" tt tb" BflBI
aud . , ,
IIA?edi, The neptib'.lct.i party. irrunr fruin tba lB.-e'taut
tit.irpatlci.i of la* bbva Pawaf, bl? ttiBBl| hr?i iu lb* ie -t I r. .1
.iriitl*! bii.-ti "ii, tflrr lbe i.ittiiiri- BflBMM of ali BMflBJ* ll
' bfld i" .liiputa .
H.i-lttd, Tbal. Ib Ih* epiiiluB of tbli Clab, tb. Repakil u.
Ptrtj oit-a*itt.. ile.-' flrbahava mvbI a ''?) ? ? ' ''?? ?**'??
, . i.t,. it.rif, ii a. .1 i. i" il.r w.iid aeilaaalf watefcl ? , .
? i.l* i.i t t.. i..?k4- ? < i.. ? .-I i.t ?1 i. k w **? i,.,ii,.Jittrljr
j. rtn . i'i thfl ft illi afmebal ? ?* ?
httolttd, Tliat tbe pr4i-;r.uiuir ..t tb* Repohll?1I Baity c-'.
l,,,t MM* B bt wl'it 1' " '? *'.' " '''"?' J ''?'"
Baiy. a fflr T?lrfl rl|b?. |aatwaaafl b| lfl wattfl*?M to
tba ia*atal t*t..tr. ,.-i iba ' ., , ,
.-.',.ii .4t..i,?|. :i cf i-'.vry fi ?uij-cf !l .- *i, nl' .rl. a vtl.i, b I?I
;.i'., n aaflaaafl* flf wbltb Ba?ay berri lflTHR|fllia:
lutrgri'.v "f tbr niti*".ai iot ti. fte_ t'j.- St. I.*** Ifltt* to tba
Itioliiai..!* IllbtealBg of tbfl Frdrl !?? i. fflBB! *
tbut ibatpirttfli Bati n i:j and J
,.,,. ........?? liulate
, tb.iu at deimiu. . ... Bfll | -.t.i*!.-! n.-bt
i .oui'lgifetbaeonpi ?/'?* <? M ?I ? flfl**
... i'. iwabav. ?' .-t tb" l*flfl
I dretaef iba Pn-al l-i.- ? ? ?' '
?ir? i. ? ?
.... ? I ... . r
. ,t; .ud furtb. ii r*, i" .? ? i
i. taiablbit-Vr. I
? , . -.-. | fl, | ? . . - ? ? 4 ?iN
? '
,\.,, | . i:. i, ? m ????? i, the I bb i..!j..-.ii ? d B
ti. xi Tharflflflf to flffl ? ffflfli.
TUE SOtTl III BB C0N0B1 8*
vi* : i i ' \ i II i.vv .
tta., Fai IBB1.
,.,..- , tfl nd
::. . :
i. . . - .! . ? J. | ? L
Mr. DBCrtM fl ll -'.'i ? i " e- *.t .i elbll
i luli n:
K. htrni, T ??? .' -' ' ' '? '
' ' ,
? ? '
-
tl-v i ' .- l ?
Irata ta *f|
t." .
. r ;r-? . . H
-
;|,.* t., ? lf tber.
? ; i. ? li !:? fll ; : '
,
llOB b, fl)?fl M -li I <? ??' ' ? I '
nrdi a '?- i ??? ? I ' ' '
?i..-i-*i|,. bav* i l.-.'ii'.*'! ror tb i. flt.te*
hjriug '.vi.l.i'i.. sm B??ti
. u?la a i.'.-.v ll ? bbI- Inll.bl
f- deracr ' ' '
tri?', I.* w. ri r, lhal <?' a ?*'??? -
i ? .-.? ,. I . i ? '
in i.i it will l.. ...' i" ? , I* y to
in wbich I
ritory ,\?.' -- ? ? - * t n v. i u* ? 11 e (
.iiiii.ot bfl aw-li- d I'I'-.'. 1 I 4- *i| ? i ?? l ' -i 1
t',. ti. w.iiil.i ,<*? ,i exl Hut nll lbe art
. |i. i I us - I ii, ,i m iih lbe Cl
? . (' niuit-..- m I' ibli I , I I il <
11 ubni t" btn ?:? ? " i> " - '
('..mlt i'.e.. Bay Innirir* bto th* beiti l ?
.:. .? i.. tbe paob i ..!?>, a..?l B i ? ta
|VI l.e ... .
Mr. Wrigbl ..' i;.. r .
. i ?!. |?u fi ? . .-. I .' ' "? ?
?.. .i n .,:?? ? ; I ? ? ? ??
' . . . I ?? ? : ? ? ? '
i
Jt Ue- rneoli l i:.' ? ''? ? ' ) ' '
. . i ?? fi U : i
Bj] ,ii 11. : la* '..v.i 1 :. * i ?? ' ' i ' .
oii I'tiblb I....'.'>.
li... retol lion wm ! ?? '!
. i . ? . ? . I. I ? ?
. . f ..j and .1 I i ' ? i' ?
ili-orgb ' ? ' i ?'' ? I : '?
? , , Id bur. tothe I
;? tflti . . ?
VI r. \Na'il ? 1 !'? BBJ ? f< ?
: \\ ij?bw, u illltflfl ??! .'-? Nl ' ? Wi
, ihe bm i?oi?1 wn- rtrt. tn-'i lo lhal
I. r. ii
.Vir. \\ aul ;.I 0 i'ir ? Bt*d IM
l*i*.Hi.-i.t oi ihe Btatfl .'"Hv.-i.-i i . ?
on !? rjttaa, vvi.B lafartflflto lha Cois?tbtoi > . I d i .
Ur. Bbcttof 8o?ith Caroliia aaid I. n ? I l?i
? i . ?. , : i. i ti. I i i of tbal ?
tnt Coi r rti . bt
i ., bl to ? ? kflfl. A I'-r-.i' ?.: lb !'? : ?-? i Con?
.-, ! rj ? ? | l.u. -I ... ihfl hiiiKii ". .).;.
I , .ii.-l : <: I opod bv Weda idai i
. ' to ha ii I'' to l.y tl.e who!' . t t. t ( ? . i .
bl body.
I .?. i'|,.i;,'.,( aaid t:.-ii, -.) bnain awai i tflB
aid. !..-i'-:. ol tba l.ill in ). btlori to ihcpalil
Mr, 1. B. l; ' ubh a?|*n
t Idlie. n u -I.v. ii- lbe (' i.< '?
,. ther ii.t"-. ?ba with tb. Publi Pi I
ii .,...,:?? : leratl
? ?; | o ith < t I - ? ' ? .
rtf< '???. i (??.-.; ?
. i ii of .Mr. Biraw. il, ("iiKi"! V'vi. itttl
i
l i, i ... fll i Bfll IBD UU l .
j . ,. ; ,- . . | -, | ,,|l ui 'I i ill w. N ICtofjfl i i . ??. i. l
. . -. io , ? i biBftry, aafl i ? ? aj n flktrvflfl
? ?
i 11 ..i.r.
Mr. I Ul ?'. from tbal I ' ' ? .
tliafOll wbflj re;."t':
?j (,.. i ? . , c ? ?. A:'.-i bavB
, .
- ? ?'
ll
rtal
ha i
1 . - - !
? I ? ? . , .
? i . . '
?
'
... !l , B ? ?? 'I. - ? V
....... t , I flflfl
ll .a .11, i- I...'. ? ? ? t 111 lt
-
?_.*?,I ..,-? Mil
,11.
J j-i , ? ' i I". m b?ftflfl :
...
1
rftl ' i ?
B. 1*1 Ita?1 8 .
;
.'.??i.i
,iu.i.
.
-..,.. ?....-. ?: II
ii:. f wia
.t uf t:m.*]. ilili.ii B?ybfl
, , tflf il rtfll .-? .
,,,.,,,, , rflduced la Ul .wili, v .,
:?j.i-liii 1 * liuii.l,. - ?
, ,.11 , .UtOOf
. i.ucfl. lul .-?> taavjnglotbi I".
pwiiuei
' 'M* '" m,b- "I i
I ' ie He.. *-?
By iavi'.?a. uuuvc, uulictud to'.al. !,?!,T*a B
X?iJ. rl.'???
Prrtent ??(.. . i. ipeedlinrea - ? recelptt. I.MtlB B
V.,ur('..n.n.ilt. o ia ..t Bp aafl ltdt tte|i* tliuubl ba iiiiji,*oi
Btfllf ukaa lfl .fi?tva Iba *?**?** atanie. il ibfld.i.ili.i.lou
r.i i.u, tnr, ut.11.ii aaa) ?; lafltha? aMataawM br aflBHa. 11
lo ni'-.t tlir ivtnti ol tlir dcf.trtii.rtit foi D'r j iri.ut.
Tkry iri.i'd flrifcfl lUflcnt ti ?t Ininieji.lr flfl bt->?""?
tikcn f'.rj-o.-ini .?Bti|.|.!i..r bill unl kflyt-BlMMflll ?'
.i-r, flfl fWflfltt-oflcflfllsnkl flflflb .? ,.r> >?>??.? in . ??
They wrt-.M f.irrl-.r re,-,-.ir--ml flt ill tl"- ? 111 mntttt ?
witbia il.i. Ceafi .I.-:. ey b- r.-i> i. Mu eflfly t d?y ? P,n- -";fi0"''
a .1 ......I that ari i-i. .', Ih. flikticfl ??-" ti '? tt ?''' ?
tlmli. veinincnt br, -..*. i. I' i-ucb .-uutrar'..,., D ...
tb'-lithda) ni fabfflflrv, ML ? ...._,,,_
Your llllllln B.ei.iiabl.-lo ? .ege.t any plm until lurtnrr
airantenient* *li.l. hflVfl bflefl i, I !.- Inl the rran.rul.tion ..f mall
,.i .tt na and Bflfli cth.r (Jo..i.aata. khaf helicm Lo*'
? tflpa 'nltrrvi-t flflfl b* Bflidfl, j -pr.'.l.iiti arl.l'-fl
hon Ite iie.*..lt..-i mt ihe pnliiculll rclily fng|e*t tben
.r|?c. whirti ??:,! IflBflTflMnuflflflffl,renedy ".-? Incuti- ?
Tl.e nl.le i rent reriiihrali.-nt of lh* l.i|?e?i Couip.ii.Vi WOflM
(k.aiib valflflbl* u.iiiiu.lc. flt tiHBMMlflfltlM hyead ti.*-( u.
|.-iler..-y. thc .ii?ll m.ttn* tail'.flthe llaMBfl *f flflflfl OflMffl*
, ttkn .1 whi.-h it may pj?ihj aaid eipreia.
Allol wlu. li i* r.i|>ettliilly i.i'iiiiiitr'I ,
YV. 1'. CHILTOM, t Iwinnin.
\N ACTtohe et.tll'ed M Art lo ptMCltbfl ihfl mt** ?ffaelflffl
In the Confi-Jrrat.- S.alri oi Au.crira, *i.d for oth.r por
"Mfl I. Thc Conirrcfi of tbe OtflA .lente flflflfl i f flMflfl.
M .b> ? nt t, Th?t ion. an.l ilter,in- b y, rud ui lh- I'o.'u. 'l-r
.1. i er .Initv ky jrorUm Ulon fn?flt IB r?- -li-all b.-1 bac| d thfl
- .11 .fl.il.i_t ii'tc* of f*flMf?,M?rfli lor .-ii ri *iiul.i eliai .?? ?,
..1, I li.r ? -. ri MMM in n .r.i.? <? npt, nr pa. n oi'any l.ii
ahfch BfataMdflfl flbfltt bfl flMflfl nr, w t i nasl rtaBwnttflfi
,,, ?BBBlh*mllflBB,MfltfljfldBthfl ?II !--r uny lii.-a. ? '
ln. n pl. .-.-* will.iii lbe( oiifedci ate Bfl** >.!' Atneiica, f Iflfl*
a-ri mt 5.4. uiilei, 5 rent. i Ind foi my dl.ta. <?-.-? tdlB| W
niil.t, doiiblellnlrate; ai.d cv y I Mflfl o* pflreel not oxc?edlfl|
bilf an BBBM in wei.ki, ahall br laBBlud a Mngle l-it.-r._i.e1 .-?.-. a
.dilltlopil aelflhtof half "lioillire. er t Iflflh?m] Wrlflhl "I flrn
tli.n Inlf ? i i-iiii.e ahall t" cktrt'A wilh wi addltlonal rli ile
BtstM*; aafl flBBflckflea eaalalalaflother Ihm friali d -r iv.it
i trn u,.ltci-in.i Bflflflf fl-flllflll ??* ?'" '"J"'1 O ?????* '_,*__!
i bcr.t.-.lby Wfllffl " irtt-it ?ic i.u-.l. and iballbflcbartflfl
douhlii ihe r.tct ..I prntafe oa IflUfltfl; *r.d ill d.op b tt. rt, Of l?t
te--. aiaead b. nj aafl aflea, MtfattrflflainBfllaa aotfor flemary
?.,|v.f|i,llhflehflffedwilhfflflflflflM thc rfl* tfl ,..'..-. ln
i.d'.i. all U,e i-.ic*.il-i,'.-?*"? xkm flflftaflt Iflflfl ... p..-^ >-l hy
' Bmb: aadalHettfliawbicbatoUhereal c- nx ?J-...t. ?
ii,.u.,.?-,irr...ri.i..flilledforin any BflflaCe*, thul Be il.air-d
I nitli iwocn.f. each MaflflWMM Ma p ?..l?r |ioitig?, bnlli to
! B ?. MOOtflfl for s* >.thcr pnirag. * rf thi* Conlederacy.
Iw.1 Jmitat/artktrtmatUi Tl.it...wtvmpttt, net ma
' MefllBfllkn* o-iiicc BwflfB. BMfl f.-"i" [ha Bfieeefffl lh*
I tiiin i.. aetual aad I ma flfl - .1 leribflfa, ihall bfl el ../--l ; Uh
po.l.renf llowfl. U WillflhflfflflUtflfl* Ibfl icj .lir n.ii-.licr.
UiMBiftp. aiiMBbat Tr?-Hy ?"!.. .-i.-.-.-..(c nln-i.fl |'ub
i li.l.ed. ?Ii.ilb.il.. --"it" l-r'I'.ort,!. .-... ! t:- r. [, . I-I-.1 Mrnil
' BNlh d.i.i'.'c thal '.!?. --..'I BBfort l.ihedthrle* ?*reM
I t:.l.lc"ihat rale, Bfld PBDflrl j .'. H.r.e-l .Liii t.i llmei
md the p.?lrre .... , 11? -tl IflTBM KtBfll Iflb rti .eia/
tte --utf wherr i>. ibi* *?J. Ml-t.it be rliaif. a rr_oin|
t r*.-i. And perfodlcali .".' I.ba el ?
, , ...ilui.d'..-*.. tfleiubfleilbera,thallb*ehaiatd withpfliUinit
' followa,towH: TM r'"t*f >?" -1"" " -' l" 1:":,,l!" " ', ''" "','",
! r^ BfltetCflfldl l. - - I -i- " 4, ,b1 indp-Jl laliefl
i,i..i.il.iy*i'.uiii tlieS*..te?l..-ie pi.bi.u-l ibalibe Ihrafl j-i.tt
?i..y.i. .I.'ctli,.'. I..'. .
.wi> addl'l 'i*i"i"-. orfracli n ? ' ai - i -. * iblatba i ??
i ?-,.? i.t ,ahall beehflfgefli aad -?*-.. dl li pab. I uarten-f
.- .ntl, v,.i I.r .).... n- l-ie ...i infl" i ?-. ii. : ? T ft
i-... aall io, Jlcaliwlil ontlbaflata where pub.i li .! ? .all bc
, .i.,' ,.. ta.p, : ? l . ,-? . ?- : : |i ni Ml > -.' ? ? ' :?' *'?
IBper.*xdpeilodle.l..ba)ll?*requi.edlo| ltl Ifflflt
.ai.-, e Ai Ub. ?? *h*ll > e . -.? ? ry -.tlier
nrw.p?I-r, or c. |, - - I I ? d I, tfl l?tfl| f*M*
I |Met,perlodir*l, Bfld .,.*.-? -*. whleh ihall ba BB.
*av n..i.. rlpl er wrt... ..'<'. >?? '' * '??'?>' l Ihi.Ifl
anta.1 ? i . . kfld i.- i - ? i. ? ? r- ' -r ? f?'i
...... r tw? eent* - ""-'" "'?' ?'??*-. ih? i .- ?
...i.-.,?.. y ,io ? l- !? ???? ? - dtha'i -1 ifit weifhiai
o.*r'
I.--..-J i.uliio-'t.-c Ivbapiflflfl 1 .?..*-.i.[-? at tw-?"
,-? . -i .-...- Tbei fll *b?i. i ?"??)?
,-.li in.-.n-u i c, !. nti.ii tn.n.t!. i reapeell.? .-? ? i publl
, .?>,, ',.r i. .? .
r ?'. d lyrf
i . , i ? lo all '!?; '.*
? r t - ?'- ? '
ler.tait ' ? -'??; ' aad *.? , I
. ... i.'.inili. .-..iy ??? iiiBifl*l
I . iact.1 a? bfl
..,?!. tmiam > '? * ' '
, , . ...... ..r .i.y r....... '? l, v- M l
.1 r ??.. pfllot* ? " r
|| ? ? . . ..- ..r
. ,, ., ...... baifl ? ? ? , w tb
*
r ? int. or
? i - ' 1 ' ?
I ?'?
. .:.... ty and di el tl -
Pi_.il
(rrt | ' teut Ifl J- 'ri ..I UM in". .'
IIl| ? i i ? ?
..i. .i .li?.l ba
? ' B
aud tha eal ol thfl (' I "C..c
. -...,, r ,...- r, r . . '.y III.
-
. ? ? pravl i ?
. , . ? ,; atieretifli l"l" *? ?"- I?- rtdrd r i <-r
....... ? . ? - . I .
<" "i
, , . , ? r? in il,e 'ir***..iy aii?
?
. I'.. i- iimI ba lha J ty
? , ? la i it
fll
I ? ?? 1 .. :?? ? r ? r J Ii.
? . I-- '
. i . ... fl| -. t . .1..
. - a i.o**
-
?
i ?? . i t
*? ? I i
... Ba* Itfll - 4> ry
... ?? ' ?
4
?? .I'l'I
? . . ? I
I . '
...
.
M
.- ?? -,. ..
....
>
... - ? ? ?
i; ? i ra .' i . ua]
? : ? - ?
-? . .i ?
.. ? i
,-.. De- l] l
i
. .... I !
... , ?
I Bfl |
.
I ' ?
..-.'? 1
'..:. 1, % IMI."
i ritm. ui
, : -md ..;?<?- Ih* I
? ? '. .* i ..-.??? ? .
. ! I. , ? ?
! I
u ? aay ( *
.. ' , ..?- i-i ll.i ? '
. . , i ?:,-..:: - . ? . .
r. ? ? ' I I. * ?' ? 1 ? -
l. .
fl
'
. . I ? I
.1. IW 1.
I1IIMII ill DVY .
vi ., Ala., r- b. 98, I ? I.
* ?, ? , | ._,!.- I bold iu mv -,.??',. llr. Prtal*
,.;,-! lrom .1.. i ? ? ' -..- ni
, tb* | Bffl ol " J M-i ?'' *'? yy' l
. ;., t1 ? . ABbBratiun ol >i. Commit
.... , i .1. -ii.-. baflm pw ? itlng i' B
., ; ai ?? i - "?'.? ct. It i* y io
? tbaifl \,.:a I .bi. daiing ihe pai
of Bw ' flb* i. ?
- itoa ri.itiier-. 11 ir I ol
. ,.-.[. rii.i-'i. of lot. i; n . .; itall-ta i i
, i ... iguiatb I di.--.' tni -'?' flitb h
ti.t.-.i Knrope. It Yvua.-iilY? pariiallv toereaaful, oa
. .',. diflflterfl, aajaiiMt win-n lh? commit
i , ! ? riu t-bargt coaM atH pt .tWe. I lu
-.,. avoring t" carry oal tbei
? ; ?' .? I , :. . i Bi - -1. -?? : ? b |
, , 1,1 f, Tlicrellie "ll?( M ." . . .<
I ?_ . > ifli.j.li-. ll o ' Dpil ?
. ? ,-, gtataoi Oeotaia, wflbb om -it
. ' , . , ,-i; j |i i.. i ,1 lo l.-n.i " ll ?' I :.. ...M.i.o
l |?| attbel ordei of th. ottoe r -.\
? ' ? . ii flnUdnti | '| "!? 'i-'-i- '
? ? -... v, boa ;i. i , :. i- -
. udmeichi aUdili ? 'l
... -, ,-. ln ddiii n lo tbia.
i d .-.ri. iin* MflbMfd bf Ibfl great I I
, iin ,|j i || bI il." I" 11 "I Mi i ".'.i u. on ll < I
i , ..-, uiii.ii eommnulcatinn by railroad with
. \Y,-at. Tben ia, bowever, - ;?
. ?? hk ii ii-iii ("iini.-ii'l it-clt to t'.' ?
li ... .,; .! .- ( ...i.i. a'-.ii < i...in.*r.v. ItBkoowato
?ll oi na tbat tba i orti ea <> u BoatB ra caaal m i ib.
,,.,'.. i !. \er aad otlflr :-.'.i rii-ti'ii
, . i ..|'-ii,i. '', v. ii- h haie, :u fflBfl Mfl lf*
,11 n'.i? ? .-, BflfflBBflb, BBd Ncyv
!, i thal Beeoaal bflfl j rafeatod ibe i i -
. , i |] i .i Importii o ?? ; Ital B ibe
i, o |. - ..i-i, bave trito. d
l. Bui-b (everaandepidflBueatbfl ChvofBa .. i
B,.j.y ,t, 11. i .u ii i La- a li iro bi ir-'.i'-fl <;i| i
i i j,..' i. poi Biioi - to a in i' h grtfllef bbI.bfl tbfl
,,i|,,.*_, , Ukelytohfl MMiled by pMtilaeeea. Itia
? , I ,i j n, M ?. Vi.-nident,. i IboM bm MOtiali. Ifl i1 at
j. tb* t ? -i.-n.ii ii..- ConJedenuefllatMof AbmiBb
tba Citj -I Macoa Maportol Mirj
livcry, ii.-fl.Y would tberaby great lt eubaacetai
ot tha CoaBdataey. wofl Iai i r.iuirke I
? Um i... laarial baiflflflfifld totba Uonunitt. i
? .
Mf. I .- tfbrdof <l:u?I Yvillatat.'. Mr. I'.isi.lciit,
lh BM bfld bv ll i-4 b-ati dfllikf ibe flb*
bfl ,. , y\hi ,. y-. il i- .! i: !,<
i lua U i ill..ii.,l tO tbflt "I ihe
t ,. \ ? . . we hav.- n, objwtioo i" l Ul idei
i ? , . Bflittol , Vi I .1 !? -i I .'i'l!, M 1,1 11
11 _ ( .. . -,-re pltlflM ibfl 1 .- ?'.- ..ol | "H
' ? i y ii tfl |.,?, i ..I u K >:, rei u y o
tlie Tr.ua.iry. I ? weat, therefore, that Um n emorial
i - -ii.ct r.
i ,, I un.l. ifltaad iln- ?" n-i b ..'? i-> Mj
t i m i offlftad ibal poaei oa t'i -
i:ry ot tbi 1'pmi my '
.Mr. (' itfford ?ii , Sir.
Br. Nitliei ? hia m, 1 flfll flBbdMWtBfl flfl
? ? I, ; . ii ; i. ? i : j ;.. i!. ....?; i r di p irtaMbt*
ii.i.l th.illlieCiiiiiiniit.e ,.-i tbfl I'. ... nn. i.l
Cn.. li-nli.'.i.re_,<iv l" rflPOtt, bflt w. uid prefi-r to
lu.lLe ii iu fl .-?! flflflflfl.
Air. Bborter of aJab?nM,Chalraan of tbfl CtaomBtofl
ou KagroaaaMBta. reported n* anrolkd and reafly ffl
lb<- flfuataifl "I lin- l'reaidei.t the following:
An *,t B d. lu..- more MMtfltfltf the cicmpiitu of certain
ttod. roui d'Jtj.
.4nii-ttoroo.!IfTlheNtTlr*'ionl.wtand repeal ali dberrini
;. Hflfl dutiea on ihij't ..' v?i*ti*. , .. -.
Aflfltait-a-RBMttaBaflliWfltMflB ru*"'h PMBBIfl
feiiding tharciii. --.-?
An a 't fur tbr attihiMiment nnd orCar,I/?'iin cf a g.iieral itaff
fortheari.y oi tl.e (.'.iilcdrri-tii rit.ilea nf Araeiica.
Mi..'t."..i.ho../,-tl,. Beeretaryoftba Trortury ?_!__"??
a.blittouil po'ti aud pflaa ..feiiiry tafl itnit ry, aud iipp-ji?
. d'rcer* tbctrl.r. ,
Tl-e Preeident called up ihe regt.lar baafaMB ontbe
(Bbaatar, which was the Lill in relaiion to public
printitig. . , , ,. ,,
Mr. T. R. B. Cobb of C.eorgiH moved two sl'ght
amei'dments to the hill, which iucreasee the pay fl tfl
public printer. One was taeraalng Ihfl pay lor BBM>
ing, etitching, Ac, from flfl to $G; tht "t'.ier BM to lti
crcn8c the BflflflBflflfl for comj.osition trotn fll -J t"
*1 r./perpage. Mr. Co'-I- wud be wai tatistu-d lhat
tbfl fl?ffltflfl BM HOt t'O IllllCll.
Mr. Witleisof S .!ith (bro-MMM hfl Bflfl n-kthe
Bflfli?Bflfl who hus made tli- motion to incrcase the
pay of the Puhiic Priuter wii.-ih.-r ? roaoluilfl has afl
bawi paaaafl fllTtof tlm prbfl??? of Coult. jto I
Pi_Bar oa thi Bflt totaa at tiKflflatwbkhbfl?x*.
BBtofl tha work fof Bfl Lafltrflfltara ef A?baaa I Mv
IflOoU..tion fo tflflfl htich a K-eolutioti haib-ci) BMMn
I may not Le ccrrect b tbis flfl position; but ifl am, I
um for adheiing to tbe iwflgfofllflflflfflflt
Mr. T. B. B. Cobh?That ia true. The iflfl?t_bo
pH-wrddid provid.: ;liiil tho Public I'riu'crof OflBfflM
should do tlie print ng ou the .-nre tfl flfl fl flBfl bfl
publisbed tbe lawa aud |otbm ll fof lbI State flf Ala
BBflM; but, ow.i.g to lircnir.stiincea lt?Wfl I fl?lflboW,
thirfis r,ot ptflfltbahlo, aud this bill, therefore, hus beeu
hi.lii.iitte I itftt r rt (ons.iltiitioii wlth tha Printer. The
law NfflBlbf tl.i pul lic ptiuiing in the Bfltfl of Aflb*
bflBM | io-. el. r lor :i il.t'.nitc BBBMfl of MflM flf th*
htws and joiirimls, und gives so iiiuch Mf Mflflk Al
Goflftflfl vvill BOl pro! ft ly have ti.e bmujC nuiuher of
ita acln ar.d jouiuiila publiabed, it wiil noi be BrMtiflfla
bb to apply the taw <>f Ab?flflfl to tbe prii.ting wLich
Cflfllfla IMflhfl* Iu uditiiioii I* thb,*?* present bill
j lni n tbt pno?ug for ('..tigr. m oa a ihjiiumbbI impi".
TB* Plllkiata aru BM?Baa1 vvitli it, uud I ihitik it ought
tobflfldojB*fl.
Mr. fVttbfH mil Ihftl r.BBjIfl? would bee.r bim 0*1
in tbfl afl i'i"!i tl >t M Bf M I i' foftBBBCfl flfflBt it BM
bwa la faror ofl afll apaifliaiiBBflBbMofa hii fflfl
ra.iioiui..iii i?i:;,ii irttati'.f. ot lhat?flfll "1 ihe (i'lvern
ni'-i.t wBOBflTtrwo BBM) BBTi Ie***-:,k f..r tbe fat.ire,
? l.e aiid, l"!"fll lafl ii" fflfl* aow. I flfl not know
arb Ihflf 11.t- tai?l f..r whafh the prfotof did the work
for tha Alabaa i Iaarfobtara w*ro auvh M to rflfaaaa*
ratfl hii'', Bf w-l.ctl.er lit- le* ind full flMfllMBttfl for
I --? rvi'isor i.ot; iiorranl bo BMflfl to BtaBfltfl?fll
.. . li ... .|i,.--fi'i.i, batflflfl I uui not u practKiil piii'ter
rnyaelf. Put tlns naeb I doaaflflfataadi tb?t**bag*n*
tbroaa wbo huve baa aarpl yfldby CMajrafl tolo th*
i-.ii.li ptiiuiiig know thcirowa bu ?flBfl, ial would ba
ten. I. inovo like].- t.ikuow- what flffl fl faiBOMflfflna -
tba for tbe wote wbbh they huve to do than thfltfl
win. Mfl BflflHfltflhfll I" I fi'-iib* MTMfl fof them. I
r.e fl Iflflfl why C MgflB ahould flflf*?1 froui its
origii nl rflBtiBOt.
B?T.B.B. t/bbfl linteiriiptlng:?Oflfl word, Mr.
I'uvi.l.i.t, I ibii.k, v, ,li aiUafy lha ge-itfoaaa
Tba iv. udenl - 1 k m lbe gaathw uu from iSout'. Ofl*
ottiaa vi. I.l tl*- tl'nir?
Mr. VViibera -(.'.iti.i'ilv, Sir.
Mr. T. Bi li. Cobb- Iio prlofl ._utfl Ly thii l.illure
I)w*r thaii lbm whkhwa Bflta ta Mf lhapi_itaf
iiii.le. tlu- Otigil >l "'i.tr.'C'.
Mr. Wlthara?la**, 8b, I um appaad to it. It
would b) leio.'iroiy t" tht* repoMIton of tlia Oo~ i-n
u.ii.t. I i!!ul.',. ?... ,1 tbtl ti.e pt?? estahh?.<?<! l.y ihi
b?IwMflfltaaBf tban ihflMBBBflf Ila BMtraci wlth
t',e l.'-i irln'.lie of Al ilirtu a. Bul wbetblf tiepn**
ea?vblisbed by tbe origbal nrntrai t bfl goofl or btfl, lfl
tl c ? liiitcrn liiive tt,. r^flpwfltba vvi.i, h Wfllfrflflfll t"
aivfl ihii-ui, wlieil.er il bfl flhoffl or below th*j prtal i iu
thb bill.
Mr. Cflflh I IkflfB, aftti bnatba, tbat tbo
CoBfj* a will i. i ui ? ?'') ? i. m bflf
abo, tbat fa ia bipoflibM to. any i al lb origiual c.:
tr,i, f in i'i- pri'iiiofj ahtcb Congreea aball < > ?bfl
J. ue. Tli.re fl* BflBf BB?*8B BBflflh BBflfll bfl bl
BflMfllh d, fld vv 11 h wo ild ha*re lo ba i*ttied M n iu
time or othi r. Tflfl | ttalt rr itfl miii-ii. I vvi'ii Ibl BflB*
eriil aaoffl of tbi* Lill, aad fllhoaajh tb* prie.
iMtflrtbre.ine jaitrai?aflfflfktbaathflfl 1 wbich
the', ISMBlB?M IbWfl Bkd JflBfBIils Otf flbhfllfl. Bill
I- -itfl them an.| !>? eoflBflflaafltlN aafl flimthfl
I. _at?B iu u uiaiin* r more tutirb. I
ii. ? ,i in tl..- 1 iw. t Alibaa a. l'i-. billI
!. !. I Bp vul.s I. t ail Ihfl | ;.
|-_..-i.tiva l)**j urtii.ei.i-, iu additloti !?? :
Ii i.. \fi.i banflfB?t, lbBtafora, that l
; ?'"'
Tflfl aaBBflflflneatfl propfltd were Bgrccd t... a
? ill | iMfld.
j of ibfl I iii wai pnblbl' ...l .
fflfl "tni BfO>]
Mr. lli*4j0B*BBMflBOfldtbfl C t.gr. igotfl
ta werept ? bi d
. ? i!:
V, '.(' i :o B ? ' ? ' '" ?
.
Tb*' ? . i.
.. ln tba
ti
.--,.? ' le.Slfl
,
|
....
. I .. ?
' - ? '
; '
? '
? i :
- ?
? ch
, .r ;? ? ? ?> ? jl.,r-i Baialfl
? : . 1 ... I . i ??
' '
bill to Mr n*e ol bim
..??-. f ot
r it
ie to* iuc"i
:?
-
? i
?
. ? \
! . ? :, ,
|| . y
Court .?!' :: . ? 1**1
?
. - ' ' ? '
? -
... by
i. ln ??'a utb.-r | . .
bv l?v. ?
. I ? '
ii - l .?-. -i..ii . I ' i.i
1 ?'; ? .'.??-??
'
,)
*
' -
'. | '. -
?
?
... flteler
: ....
ta 8tate
lea, 01 pere.i lof. lor.
. ?
? ?
? .
,, i , | .. - i l lll-e
. ...
I ?
.. -?'?. taua l . >? " ?
, ? rt. l Ib* i-l,i -?
act, aud ibill bfli
., . .' ? ?
ll
... I ! ? I i .
.. il. ... .?,'. , ? .... bi il<
. i , . ? '
. . , , , ...
? . heiitit
, . .
. .. ? I'I .. ?
gtil , orlh.l aaid-urgroalaliall le trau*|. ? ^
. - ',
'
.? h.v* ..-,."ii.''l lha Pn l.
?
i ,"i?
*Bl '^txrxVS
tb'l'i.
I'lliir
,,..; VMI |,.|', -tla... 1.^,.^,.
.,! iba I
v.i.ii ul,,'nt to 1 - - , ..aml , tli
i,.,liu
'?"".,, ','"'-..?> 1" iboMajibaloi i.. ioputxotmt
-, .M.:.-0!!.p-.-e,....II.I.-ie*-X''CUll'.0
? ? .':::?:',.:'?:.!.. i."
*^,S!WK'-"'fia8
.11...
''?i,'r,,i ft Ni.'t'r.n'ifcri ef tltle to an innocent purcbated with OT
,1 .".I ?,.t ? ? I t or witl.out valii.., aliall biteilctn witb luch
j;/;,''' 'M,'t;t,,,.,e lb.il betletbued it tbe l??^.?f?J
Ui i.i ii"V. Ou tu.b i.h). the Ufctuier or proaecu ot aflj.flathfl
i A,m\xi..*m,,xmovrthonaiiieol tbfl vei.rl in iv l.l.h lbe
IStBiitLaflte^^--aaaTfl*. *? La* oftb* mmW, owner
m\mm\\m\\mTm9 pmoi Bflfl whoo. tb. Begro WMpar
clined, hnt ahaM only bt reqnlred 'o t.il.fy tbe Mffl that I'teh
h.e,ru l.jibccn lil.^aliy impottflfl; *:.d on all .'icii trial* tbe p.,
?ou liavinfl trich t.erio in p - .- ilon *hall be comurilfld to |?
dn.fl.fl tuili ne-jroln opm fleflit 1 n iba InaMflioa of i.ie.ury. O,
r'lii.ie to,-. ,, piy with tbe order al tb<-rmirt tbt BKB p'rod-t
tion. )ud.'inei>t ?f forfctture .Lali ^? a. of ,-ourie, unki?fili?''i
ton-cAciit., !',,r?ii,-lifa!. .rr be etfrtt ite tht I
bac. 10. Al! othrr lawi on tbi: i-.flnie .uliject be and the MBM
are in.-reby reperilcd.
A.f Act Ut dcfine uiore Hrr.,n*e'y the exeniptlou of rerteie
|n..!_. Inoi duty.
Th* Congeett uf th* Cmnfrdrrmt* s/.nrn,/ itmnrmnt do aaflfl
That thfl i-it-i: plion I'iniii ii'.i .*-. ll iitri! by Ihe ' ? ..-? to flBflfl |
Iroin daliafl ee.lala eflBlflieflltiei th.-rrlu oau.ed tn.lfir- ?
I if flfla." Pa1-** d on the Iflh day cf Krbrunry, laCl, ,h?l! exr.-i,.;
< nlv to iil'h flood* bt -M -de purr'nar^d Bfl or b, foi>- tbe 2Btb iajr
i.f fel-runrv in.t.. a? ?bi!l l.a- >? bflflfl .ic'iiallv ladri, m boird >-f
tbe ej_.i-.rtf.i_5 veitelorcoi;-.-i .-? ? ' "?** fora?y jtertI*
? : fi-driacy on or before Ma i.'-tb diy of flflfl iu the pritmt
!V-( Arr lo iflbflriM the 8.-,-r.-t?ry of tbe Tr.-ii.ii-y to cflUhliMi
aioitioi.il potm *nd flflflM ot'en'.ry and de.i.ery, and a|
point ofliiflrr.ther*flfor.
Ka ri..** I. Tlie Cmtgrtmef lh,- C, .fnltrnte Sl.tft, oj Am,,
tnavp. Thfl thfl tm tomty flf H a Tr.?. r? br, and B i?
l.rr.-l.y. autliorurd un.l ewpowflrtd t" aeUbliab roeb f *rU < I
i-itiv aid.lcli-.'-ry of good* warci, ii I run- l.i...li.>- ,*, i-. I ?
j...il_ii.e.,t ...ai beuece'-.flo f"? lii poipereollectluB oii the cu?
lon". ind tl.? -..i.-eicn'of t.'ie :-.- - ><? Uw, ot tl.e *\>rfeder.
it.- State*; and th.t I.e hivo power to rb?n|c, ilter, and aboli*..
nirh p rt. md placo* of . ...try ao J lelnery *l any tlwe wbfi
the pui-li.: Inteiflfll ni.v req.ilre it
St. l. Um fuflkmrntietett. ThM tb* Secretary? theT-.
,'iry be, and hc i. b. r.-l.y intboriaad ind empowere.i 4o appoinl
,'iit.ble per-mt aa cllecton of ll.o r.iitomi at ?urh port* Mfl
tilict* ol eut.yar.d deliv-y, asflal MMh ic?-_l.lio.i? and w.?b
incb *a)ariet, aa be Bfl fron-. time l? Uoi<: pieacnbe aud*.
AN Yf'T for tb? eeilili.hir.ent Mid MflflBtttM?( a C'entri:
Statl for tlie Army of tbe CotfadarflB Man-* of Ai.i* rl'-a.
Hr> ii-.n 1. lnr ConarmoJ tk* Cm\f**krmt*ttmUtaf Amtrkm
,'., ma. i. Thfl f.oui nu i ..I -r Ihe p-n-aipi *f tiii, a-t. IBOBB
Bufl af thfl Army ef the Confede aie .v.atei ihaU cflflflt flf ?
A'l,ufl*nt and luapeetot-Geaflfal'* l"partu.e:it. Ui.artrrmu *.
Ueoaral t DepartBaatd, SubiLt- m t Dflflflflhflflfl, ?nd .r.e Medi |
lirparlint ut. , __ , . ,. . , .
Sa. . 2. Itt ttftrther ena.-ted. Thal thc Adintaat ind ln,pec:u
0*1 , r-ii'i De] vtm-nt tholl r.ni.i.t ..f.ine ndjufant an I impector
flrneit_lai-hther*r.kof colouel. foi.r ??.lilai.t adj-itaul -rrneiM
irllh the r.nk of iiiaj-jr, and f.ur u.il.taut adj-itauta-ijeijeraJ wito
tue r*ul of. apuin.
S_*.c. I .-(?..' I.r it furiher en.fr.t TTiat Ihe Q;:artcrnia*ter -
O,ior.i'? i'c|i.r-..iiriit ihtal flfloaifl rf ono Qa*tl*tMBlMBOM
Bffl] witl: ll,.- r?i.B . rColonii. ... U.^ilcrn,..(?r. wilh (l,r r.nk
of Major and ?* many At.i.tant l_Ii?rterni*iten at may :roi,,
tiuir (.) ItflM ': ?? icq..lred by tbe Mnlli*, in*T be drtaiicd oy 'i.e
Y'.'ir D<;-riitinerit :,o.-.-. lh* teb*B*rai of the liue, wbo, iu Bflfli*
lijuto tl'.ri-| ii in thfl IMfl. thall r**>-eivfl fliUflper inoiith whlie
liiithit tcriire. 'i'Le QufliliilMMflW hen :.i prnvid-u
!-r ihall aL*o diarbarre thc ihiti-, ol: I'aymaiti.-r* ,i d*f BBflflHflB1
latloM a* m?y 11 pr-.rri-.ed by tli. Secretary of VY'tr.
Bbc. ?.. .!-..' Iw tt turt'irr t.tet, '1 hst th* ConBilwarj 0*B
emli Ilrjiartt ??? nt thall COB-M r.f . .i.e ('..niriii.nary licuer.l wldl
tliermk cl'l'.ljii.l fcfll CaOMdtMilal wiib thc rmk rfCaftaM,
ai.d a* ...inv At...Ui.t CofllflrfaMrifl* u? m.iy from tlu," to lim*
br reaulraaby tbfl flflrriefl, nny b? ieuilcd d> tlu- YY ir Deparr
mrnt froui tbe lubalteri.* ot thc li.-.e, who, in addbioa to their
r. .y iii thclii.c ,h,'! reeetveflM pm BMtiB wbil-mtaredia
jl ,t terri ? ,"! .? A?,:i:,-.:,t Quarlertiiiiter* aiol ,',..:.l .i.tOn.
n.i.*aiic--1 illb* lobjafl ti d.Hr- i.i both dep,trUiienlial tbe
ne, bul ibaO not n c.i-.e the aiiiltlouil compeniation b^t
iu une d.; a-'-. anl.
gK< I, io .' jirlherrnarte.l. Tb .? Ihe Medlcal DflflflttflNM
ibaliroiiAiit of one ,nr_rr< n .'ci.e-i.1 with .he BMh flf flfltMfli
!o;ir ? ir^e.n.t with tl.e iink ?! DBJer, flfld flfl BflflflflM turg.-oi.i
i.lth tlu-raiik of r.ftain :-n 1 at ininy a'tla'aril MfOBflO* *? th
terrice may rr.|iiire, may bfl BBBplfl/flfl by tlie ffflflfl
W?r. aai recel.a lha pay offl*al?rant anrgeoBfl.
>*. 1 flfl il furlhrr rnited. Tbat Iheoflicenof tli'fl Adjutanf
Oflueral'i Q Jitfltmflflar f'mrnPr. *nd C*fl*B*l**ary<Ma*iBri
|i. -.iitii fll :. ti.ough cllrlble t* r..*iit.i*nl, arcordliifl to the rn.?
tbayboM ii tbe army ?,( l'io C**OdatflM S'ltr* . f I
-. ariiii.c roinnia.id oi trcp* n'.lc*, put afl dat]
fc , ,., liijr io fllrflct bf anthoiity rf li-e l're.id.nt.
Th* ?fle*ra ef tba MeoWal Dflfflrtaaaal tflafl uot ?ier.:it? 4on.
n siiiei.-erlin their oivn.b-pi :.n. n'.
Sa. 7. '."! furlkei tnocUd. '.'h*t tjc itiff 0^1 cr. herci-.
pri,v|.i-dfortBair..eappoiotfcl by tho I'retid.-nt. by anl wi'i*
thfl fld, iflfl ? I.-' I Ibfll :.-..*. tmi tha'i r.---,ve .i b
MJ .-l tBfl* WflflOt ihall i e Ii.-re.itcr eit.biiihed by law.
DETAIL8 OF THF. TREA80N OF 0BBE8AL
TBriOGfl.
GOV. IKH SliflN IOK THK I'NION.
[ri? li? Oatm Bfl .'..t-i. u] Ihe Uflt |
I.._rt Bifl it tho Iflport Rflebed bflfl, via lfo.-._>'.?ii,. i-.
?naotbeuti fona, ibfll b bfldyef flBM Bfliffl, flaflfl
ihec'.u.n..-i!ii ol Qea. BoCulBcb,aetaaybj the Mtbflf
ii >? of tl >'' '? nre ita* o, bad Bian bfld Ste Bia Aatoai
...nl tai.. ?? i" a. ;-..i of ll.e Iflfl flflfl other Bflflflfl
! . ? rl Y th.-.e.
(i. t-.'M .'.ul -..-l.'a n-.ove yvii ? li-.atened inoo iflflqflfltKM
0f jf. ? 'knot* ' ? i:. r?Mflfl I'J-1 bflM rfl*
i \,-.t bv otderol tba flacM atyaf War,aad anMtoba
mceeeded bf CeL Caiku A. W.tite, l.-t IaBatry,
b',.tioi:- .1 :.t C'amp Verde, la Ken Coanty.ab il niaaty
- nortbtreM of B vt AbumIb. Oul NVai'e i- *
N.iril. rni..,iii; bB fBflfl ou ihe political cririaflflM
foi k'....Au. Tbotfl flf Oou. 1'wig^a we.e; it flflfl
.' t-.iii i i- , A,-?rd tu the bl.a**i of b.4
I. li.>v.-. ui,-. t * "i ibe floatb. ihe S.ut? CeaflflMflM*
>tn we.e aiiii.-ia. wuhiili forBBBBflflflbB IfflflBBV
? v. bi :.
v, :? nived. li* cnrti.eat flflfl tt*
...--. ? ? ?'. -i of iflfl i Soflofl
? !-,. 'i,. i : i i-i. i t'i:t!-,'iil.a-4 l'.t aanoaail i.,
- . . baa. e ..I a ci i : fli'h I . 1. Wni'e. nud renV a
i.i:. !......:..??? ... ,r-a ent t.i I..8 |>o?i'io'..
jjSan Yi.l i i ? '.t:.- iu .1 U!.' (fl ifltflfl BKCttflMflat I"f
- :<? Ibe flUtnUMB af (he B inger*.
. -.. !-\. ..*.. iu I ihe N ? 't.i rv- ofl Vi'iii-'s order <>'i
thfl i.ii. ( .-I. \v ibawai Mpaeteflto biBm tba flfll
i ia l'- i:.-.- llv tbo ;.'lit he would iff'.aa to
. . t.cnt. an.l BflflldlflflVt
by i.'ir.e with tb* Yi I '.fl tiaaaaaf tfea Bflfl BbmbB
:,.i.:,i. I ' to give him acfaflBoa*
. ; .:..;. .-y. .i?:_? t eSan Antoaai B*'l <!? <'., '^,k'
i , ii-ii:.'i-; .', a.iflf[|irippfld iahly?n-ar-'he-I
-. :ux I......ji.i i.tiiei- .YL (.'.illocti fivti*
. Al to'lbwb Mflataadflf
-.?". ??! .1-.' a.? | i' ki.l bm i fltMflffld San Afltoaia fl
1 r-l....k .* aa adfaacad |flflifl> Iji'*.-.' Iflfl n.oin
. . . . .- y.nr u' uiii-t-'ui oi.t-.i ar ..nd tbfl
: tbe aitilBty patb, aafl afl IbflOflfflB*
.
('..> .- racouncil ofthe S..'i
-, i. . i wi i... ,. li.i.-.'-, tl.e f.fl tne.. ojtitii.el
ion at il ...l-ik a. iu., aad tbe Uulted fltatea
.M.-'i-l mar. ii i,i ? il .j er two for laflBaoB.
An m it bo Bm kii.diy plaeed
;? .'...' - li?]
After the i ity c- ? . - - . fl of tfl flflfl
ii..), (ieii. '1 c :? - .. ? . - I -1 by .Yiajor ffirhiflfl. uie:
. i .-. | 1 . l'i.i.a Tbt Bflatflflfl
dtbflfl aad iben wm a bant tt ebflert
. A dctaabd flM Bflflfl flw tba
tbe F. l . ? j. ad '!.?? BafledbflO
i ? I ??? .,.--. toldiera,
. ?. - Iflfl .-v.-iv e*)l_)i* r
\Y,-.iii i.- .-i.o: >! wu ei naiti jiijt tn Ihat flnflfljutflfli
I ara '.???" '? tl il
A) i -.''. O'doek, b( - YY. I.- fl IVld -,
The tcl.Bri leavfltown .. .. <-:i., ? ly, takn,-_j iluli- flflfl
... 1...1 ].- ibw -i
|. ..ve the State. i ? ready t.> l.av..
I 't.i v v ill c. : ? j :.t thfl Baa I'fllroB' iiac ,.-. *..i ing ihe
arrival ol Col Wt ita.
Ano h< r!
I'. 1. Li.-. l. s. y. I b . -' irrifed, but too lata I
i .... i . ?
i ? i,- ciii.it...u il t S.ltfli ,
and wil ' * arcb to tafle ; -? .- i -.. ol thfl ?
* : . .ii. i. ItB
th. mrhl tbey v. .11 .... tx iBtaafl.
aoLrge aill1 ; ?' t'lein. 11
- ii llag - M ? '? U ? ...
| l . ' . ? i J -M-ef' a
battery Bl Forl I'-u-au: bot th-ir luatraetloni
i.,M. Br. I." ?r.ro:i w?rfl to ivoM,U ? ffi I .
,, ,i ,;,. -,-,;. 1 .-1.. . wltb Ibfl fedetal tr.a.jia: Bfld
, i-. ,. ?; at. dlj a - ited to il i C n
. -j hfl Bi H iii tar; I tha i -
i m B bi ''i
l. ..i .. : Ibfl li.en U'l.'
,-.!... diflgiaefldi
? - ','''?,, .
? ? i. it'lbe lede.al
' i .Il-.lja.vaywir'.
Ba BflM flflflflfl I- ?
' a_-reer ii
tB ii ' ' ' /' u A X
\\,i,, .I,,-,.?'.--' ' A '? I-Yehocu crowd-.
?.,-., .min yv. M.il.le.and
i, , , V-.-i, flVflry*
- 'Iintl-y
.:. | ; .-. BflflflkflM
,i fla* diflebariod, flflflfl.
,a,.V?i': . Noi ol ,heg-u
?i.lcl.
... , \_ . ,1 tl . -.'..I M1Y ?:
. ? , ,, rulproia : cdbj the L-vm tr-x?pa at
, ,. ,: ,?,! ii Iartillery,44pBtMerdB*
' .. ___.. .* ........ n..ri..ii Mtif
MltlrUlc-.i'u^."'^ ,.,a.,f tour flflM flfl,
,'. ,,, i.l^ui.roi. .?','?'.'.XC and tbe BMflfleflf Iflfl
rt liou to the - t. Li" i.vreeiuei.i eiili (l.-ti.
'i'iv?','.'.'? hiiY ii g heea 11 i -? '"'. Ibfl 'i'exua OflBflMflfl*
., Dv ii.ll..wuvci,viil.ir:
* b\_? A>tom.i. Feb. 18. 14.1.
.1 , iiatr.-.'. laown; ai.u ...*i. ??!-?. .
- ai dcomfji table uioieui.ut, profl1
I,..,,. a,- . ....l'r..ui[....ui'o_i. ,d ^nrtln
lt |. ti... .1. tlra ot in.- l on. ni.il >n that tharfl iliou a a
. , , mrnt on Ihe part ol th? pci'l-f '' .urfo, jr 4
', ",bcU w Lh ... lh. Mfilia, i*'-^.^;^^ t orrSoidcd
tbe iro-),* 'l'liey %re our fi i-...l*. , it,;>h*v* h< '?[ 'h ' baro be-u
P. N. LLCKfcTT.
fl. A. MAVERICIC.
a_^_J3EBBEBBSEb

xml | txt