OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, March 05, 1861, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1861-03-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

AM
fiSLmmtlC^^'Z
/*r*
*^
voL- xx.is0- 6,io(;.
NEW-YORK, TUESDAY, MARCH 5, 1801.
PRICE TWO CENTS.
THE NEW-VORK TRIBUNE
???-ap
THB NBW-YOKK DAILY TRIBTTXK
is nBLMUZV 1VKRY Mo.iMNU AM) EVBMIOO
BVTHK TKIKHNi: 4S-iO('f ATION,
.niitiKfifrii-'.flsflfl** m-i. ABBflraven
W* ITTKKIT*. lill'^ITf.THK . IM II ? I ...
fl, d drrtrered to Citj 8..b-rrib*r. at 12^ ee-.t. per week. Mail
%i.l..*.it-er? flt per Bflfl Inadraiio*; flJfori. oioutb*.
TBE BBMI-WEBKXY TRIBUJiB
B ..ub!l.b*d flvery Ttbadai aud PfllBAf MaOflTM. Prtefl fl'J
?Ja.aiiiitiiUiTwo'CopUfl for fll; llT*lople* Ior flll tb.
THB NEW-YORK TUIBUNE
POB ECROPEAN (IRCULATIOB
W |r,bM.h*d on the dep?rtnr* of e.ck Mall Bteam?r for Ifl
a-o..l at fl5 per aiinum. po*ti|te iutladed. Sii_K.ie l oplei) 've
?,U- THB NFW.YOBK. THJBt NE
fOB CALHOKNlA, OREGON. AM) THB BANDWICfl
ISLANDH.
1. pufl'Mibed eu tbe drimrture cf flatk Mill Stean-er for Aird..
WaU f rlc* ?a CbbI. THETBIBUNE,
No iMNflwau-.t.. N. T.
Bpcrial Xotufs.
Kepabllean Cenlral Clab.-Tl,.r.*?l.r nMtM will be
b-.O ?, I'l K.IIMY MKN1NO, Mflfeb \ at .j ? clo k MMo.
j, CoiPfli l..*itule AdJ.e-* by tb. Ha*. CHABbEB B
sei M. VII S.i.fitii hy tk* l"*iitr*l(*le* l luh.
Hv or Irr' fllMEOJt DKAPKR, Prerfdent
BbBABbH. Saii.a.'UK. Secretary
Kluflfl (auntj Kepabliean Geaeral CommUtee.
J N. Braiafl* B*cr*tarj.
&&?DTU,S ^Mtiw?^^^:'
I K-.Bi.irfl flflatBMf. B*MMt|
Ttit.leiutb Ward.?A ..'*.iar i..e*-tlr.fl el tle TillR
TkKjTWABB KEPI HI.mVs A>S(>l'IYl'I?.N' ?.ll 1
beld at Headuaarter*. Bo. W< CBaflao-al., TM* 'J"?*_-T?
l.Y'r.MMlflt 7Jo'c. ck. Byarderof E. LLLIOl ., 1 r*?v
'.?) - M C.NTIBK I __,,.
-.' I.. CflflUWICB, Y ?*'*?
' Tweatleih Ward Kepubllcana 11BKKTY HALL.
- \ Bi.riit^erthe XXth YYaid Kei.iibncaii A.tocut'.loii vta*
be .) nn Tuaadey e.ei.it t. f?b. M. tiAMl'EL BIM LAlR, mo,
f,a>MrM Blbflflbalr. . . . . .. .
Tbe loiloa liifl ra*?l..'loii* wrre eflered. nnBnliuou*ly Bdopt?d.
ai.d _.,,i?red lo be priiurd ui Tlie N. Y. Tribone:
II 4rr.ui Tb* Hr,.-ih .oaa I eutral ('mnniitlf aOer ii.Teitifla
|V.o aiid a'l'.b e?iJ.i ce t'.e inotl ti.controterilble tnil ibe Ln.
e *v 11*11 A?*oci?tic , ,e|.re-*-uted Ilie maji.rity uf ihe Rr, ibii
,- '.in I.e iXtb YY aid r-iected W* d-l.fat.cn aud admUlrd lha
CL. otTniOm 1I*H. I MlBlflf *-f lh* ?rry paitiet wbo h??r
??_ ,**d ?ll oor diffi.-^'.iir. ai.d troohle*. and tbriebr declared Uiem
a.. ?.rttei-ira-ii.to-o! ti.r \.\lh YY'ard, and
.1 ki i.i. Thr im, et'-eutra! lonimittee hyoidenni arevl.iou
ef 1 e -oi aui a ... w aleelioa of oflicen. .I.tutily aekuowiedjed
tb, lu'r, er Hall d-iega'i ifl to hi.e beeu ili.fal'.y cltcted, ? b. le
Bl UM mu* liuir tba? i,'ra.l't*d tbat ilrleaatlon to tealt li. U??lr
hoo>. whirh i. to de. ide and adj-.nt tbe dMertnce betwaefl Bt.
*T,1 "rd l?bit thr I.lberty Hall Aa.?ciatlon. of whitk Samu*l
fl.i.v -nr U I'reildent, ciue-t ai.d ?111 n.-t urder tr.ei* cirrum
,l_u ?*. i?, wat io take part in ai.y proceediin* ?? men-urei pro
tr, edbTthe(?l,lr?lCr.u.U.itte?, butwlll COl.llBtt* to BflflflB
^'''"''^i,f,^dVhri,0r^Ut"LH.NCLAlR.Pre.id*B?
A S P3BT ^^ij-iY^'^irLElXY.-. Ck*B?flM CflBfM
IjjtM L. flUfltifl, flfle.etary, . _
Tbr RrjHihlk.fli of tli* Wird wbo are oppoted to th* Tiirn-r
H?.iclilii5. ar* r**ue*ledtotak*ni) puit lu f.'iu.iu* a ??* to.l
aieirr lha aui..-.? *f Ibfl (.eauoiltaa orjintifld for ihat parpo**
k. 'lielr.itralCtiBinlr.ee._
Twei.lli ih Ward. Tbr Rr; tka XXlb YY ard
ai. bweflj -.ot.!.- 1 tliat the (ooju.,tte* appolul*d bv tk* Central
l .i.i,.'i.'.t:*? tu rrvi?* the rollfl of thc lereral Ynoi-u-lem b. Uu
YYa>d 1'id lor tbe p..-j.oir o( faarfflfll?flfl, will bold u
_k. lh* rnrpm* of rei-ririiifl tli* liuuilurei for 'br BflW r*ll ?'
kl m.aY ?.-dTlTKSl)Yl EYESINOB 4th..d5th of March
Bl Lit-r-tv Uill. 3/dtt. JOHN KKYriKH
DAYTI) MilJ.K.R,
?DOAB kflTlHI Yl
" tlflaontc.-'lU. ii.ee.b rt of MKTRoroi.Il'YN LODOE
N .'-.( K. ai.d A M arr brrrl t ln'tined to mt-ct *t thnr room*
.uro.r flfOlflflfl ?"d ttutrfli:'. i'HIS DAY. 1 ue?d.v, at 11
* u. to mt.ud tbr fui.eral >.f our iale broth?r AHK4M HAK
isi. JOHN BHEV1LLB, M
New.York lliatorl.al Koelety.-A Mflafl antfln|
?ui br beidaithe i.ii.t?rji.ii l! fsl'AI K.Y KSI.Ni', March .,
al -,; o'. mb. Uir Hn Dl MSl'HELL ? iu read a Bflflsr on
" Tfl* il.ilory of the iuo.iiii'lou in Amerira "
AM-'Rfl.YY YYARNKH, KeeurdlD|Be,rrt?iT.
NewYarli <<ty Llbrary Aa?*cUtioa. -Lr, i -r- b?
ti- Kr\. K. S. POKrKK. li. I).. of biookljn at Bleflckflt BullJ,
i .. co.i.er ... Blaaakat ax,d Mortou-ilt.. ou WfillNKSDAi
1 EMNH, Maiflhl S.ibiit: " Aaetflfll aod Modem Ba"
Ub>." fMMMM* " A. C. ChK.NEY.8ec. Lei. Com.
NeTT.Vark Yooas >len'? ( hrietinn _A**a?latian.
M YV l.fli ITKK 11Y JOHN B li"l bH,
M C?*i>er Iuititot* on TDKBUAY tVENINO, Marcb J, at 8
* -.**__.. I)oort *i*u al 7 o'elock. _...._
Bvt.ie.l ' LIOHTS A\D ? I aDOWS Of LONDON LIKE "
i icket* .'5 . n u , tc br htid at tha door ou lh* Mflaflflfl. of tbr
1 ?- l.n*, aad ?t
K'ufctoB'i. No. 10 IflBt Htotr. aud No. 417 Broad * iy.
'. riiui.o'* Na '?* Br ?lway.
L*Mkwot>d'i Nc iii Hrxdwaj.
Rai.d-.iph-a. No (."3 Bn.rdwfly.
R< bbm of Ihe BflMflBMflfl Bi*i* liouia, eornflT flf 3d-flT. and
fltl, *' _
" Fulr fat tbe Kev. T. L.. fayler'fl Cbarcb, noromjot
De h.lb ..uo ( ..r. t-. .... Broo.jn i.i. YV miVEBDAV
VIK lu'UAl . ai.d IrtlOAY. Marcb * ". ai^ i, lrom lp.n__.to
ti y n. AUa-.-iotii. _
J .lin B. OoBflh
V\ ill Dclivar Hn
NEVY I.K.lTlilE.
LONDON STREET LIf E "
flfla
BROADWAY TABERNACLE,
Ci>rn*r ?f MUetU and bth-iv..
Or. WEiiNKSDAY KY ENINO March t.
Do?'! Opru at 7, CoaiBieiie* at 1 o'elock.
Tk Mti ai ibe Dooi.fldadoflcq tb CflBta.
Th* Famiaa Ib H iinmi. __,__-_
fll'Pt.AL KOR IHK WtflllTlTE MIOM lUE NEW YORK
(IT. . U.MMHIEE.
Y.M C BKTANr. thai.niaii. J. E. YVILLIAMS Treaflurer.
Cl*. H Martkal , SeU. B Hunt, R. H. MeCurdy.
Marrit Ketcb..... (?. C Broaaofl, t baa. YA E.ilolt.
lar, lord Daairl Drew J. fl. Wad.wi.rtb
h ,._^ ber.i eo,.riuiper?ti?e dnty tfl nrje upoa th* pobHc *'.
.hrfi't'..flwaMflMBflf *M Irllow-ciliaeni in BflMM
?lierbll -i.i...-. td.nflri of tti-ti.'.t __________ *a_____?
Thbi bt-?t hi .i-itaibbd. YY iii iuu haip u* U baip tbetn
Tci.-m-?_] K ' tt .bi'fW youdowi'l teaib lb<-ri), we*Ute
t/.atl-, ~r?,v H.-.l.-.u'.r townthfri. ?Rr.1-f Comaiittee: th*?*
arr fflinflflfllcd i.y Iba TerrttorU. l^ou.iuii'r^ of wl.u-b Ora.
V, ui.rny lt(h*lii.*"i who at Atcbi.oi. de.ole* Ul. wbol* liu.r
a.d .n.r?T. w.-b a.*Viaata, to thr recelpt ai.d durtrtouiion
?t eoDtrlKtioni of loodaudc-lotbli.(i,a.lof wbicb ^r dal trred
ti,,. ir??(.,il,?i ct .i-iwn Cmmmmttno and are dlalrll-ute*
Ibrooflh tbrui. M.i.ey aud yolhiu-r aie needed froui ati foofl
t*u bfl |ot tn thr \Y rtt
Onr 1'r.a- r. r i- 1 .bu E, YVilllam., Prerident of th* Mctro
aoliUiiDaok New-York City. AU mouey **nt Ut bim wlil be
aiiiird f h. .me it of lien Poiuerot'. d.-aft*. oo aceouul of
(raiflt l. ai.d ?*/**' W* appral to you ali l" unitr witb o* Ul al
la.ialii rtbi. f 'B*l r*J*o.ilji. Thrre i* uo tii.ee to be lo*t.
r .ni YY . m* ndvij oi*. rtrr., wii. r. t. eouirioute al onra,
and i>. t.iee It-.i-ou tbe.r f.iriid* and iirijbtion.
s?,i.?J YY r. BBflflOl to a:l ol.-.r.ii*. ?u.l oraflflUed bodiei, to
a. t i rcLnftlv, r* i*iou*ly. aad *_hti?-ui f.
t it't. YV* ..???* ..[lOli e?r-y Uuu s\?B or l.TFKT (4tatb',iii
I'.rd B*lt lo 1-ri. . rl... .-..tl.-r to lh* Bttefltlan of tbeir Le?i.i?
lare.a i-r ?? Oal *-t itati*tlei ab*t? thM aaart) BBW.flOt
flnardrfla i.ii. baofll - gOttBlgB,MBUfflljIflflBflefBflflfl
aaad f.-tipri.. .....tii.t iAt??? anuiiui
a; ;..??, i..t to our Trraiurer. JOHN E. V\ ILI.IAM**,
fli llii| i.MMbi Baa*, New fflfl tfl] wU, br (i*t?f..llj ac
i awladfltd aad ifliiflflfllr flaafl. _
All rlatbiut flritl b* tet*. to Oec POMKROY, Alchlion,
B*.i*.t ki 0 f.etvht ifl,oi.!d b* prepaiti._
"Hav* tbe Fallaa!"
LoVK OF BTBONG DH1NK
. i-KII' Bt
DB. TAVLASH NKHVINK POWDEBB
foriabatNo ?4 IHtiiw ft. and No. 214 ?lha?.. New York ;
a' Mia 'l?*r.'t No l? Kultou tt . Brooklju. at Dr. Mrr.^-i
?. | Blflflfl-fl Nfl **rk BfldMl V trer...ai.'t Htore, M-.-i.t
IflWB N. fl. P*ir. *1 Wholeil.r fl K C WELLSfc
I- No llMJrai.kii.fl tt Nrw York, ?bai* all orderi fiom fliuf
I .li .... . ..
I'r.nre'a Proieaa Foanta.n Pen- WarlBBlad ,
tfl Cl ?*. j !e ?' .re. C*iap*Ct N" t4.rup.-iBli.re BlirCti lt.
* ? itelj larflnoflikha. Al. kind* ?f Ii.k flflfld Oi.,e t.ib..r
*mir. frc'oi * io 10 hour*. I .ii aud **e it. or wA toi a rtnul-ir.
*.- Na. 1 tb. Bfl 2. fltl Nfl. 3. ??? 50 ???"'*T "'?""''?*
?'.i* T. O. 8TEARNK. Afleut. No. MJ Broadway N Y.
Care yaar I'aagb lor Oae Dime.
? TlfE i'OOK MAS'K KUIEND
' liADAME ZAOOC PORTER'B COIOH BAL8AM,
B >.?rla>>l* irn.rd* f.r r.i.ijh. clo. a.'hu.B. whioplug cough,
Ba 1 he low prVe Bt wb.t *i it i? *?ld e:.?b)e. erery -,-)e ta keep
BflflOVflfllaMMtflM and tb- tb. *.v ntfl of a flirijie kottlr w.,l
., .. to be woi.fli t-.'ty iin ei iia votL
Bold By ali dru(fi?t> and by
HALL Yi RUCKEL. No tlf Oreenwlch tt.
rrtce 10 cta i Iai j> bottlflt al M t?
Dr*. Fowflll A' Phtlllpa an b* .ouau'ted on all Diieai-i
flf Ibr Ky* *'iU r tt, Bfld ll-1! a. ai.d Su-rir-i! r.in (flneTfllly at
all I.ouit. al tbeir offic. V St Bru?d*?j, i.rar lAh it.
_Xf? jJabluatioti6.
An 0ri.1i.aJ Work ?n
NEBVOUS DEBILITY ANV fiTHEH AF
KECTIONS OK PECCLIAR IMPORTAM E TOT1.E
BK.XEd. By C li. Haniuioud. M I) , fonurrly _Profea*or of
Auatomy, kc , li. tbe ri.ra. ..e Medlal C flll flflB New York.
' l)r II*ii.riK.uJ'* work I* woitfa rrery oo*'* on nim."?{r rout
Tb* N. y. iloaie Journal.
ThrTrratuir.it tl.i down ln tl ia Book I* nrw, eutlrelt-orlg
" nd
M-.t., PAliadelpbia
'PilK FKE8H KEW BOOKfl.
1ASTDAY8KRMON8,
f'**<hefl ai tbe lat* Natim.! fatt. TMi rolurnr ilthr...*). t?
**?i.'ly aablniiefl . havlaaaatflonanuaaai*. It lt*v*nr?Batfl
?ptl?t flf a* a nivflt int?re*ll.i| loliection. Duod.-cuno bound lu
?*4k. Prka fll -tb
POKMSOFAYKAII,
Bf. fl.drlilifl naw voliiu*, roi,uiui..| all of bit b*?t lal*
C?!*-. E?.|cMie!y pi.i.led ou tinud papei. witb batriad u.u?
B*kibdhi|. PHte itaiiU.
THK OHKAT PltKPAHAT ION,
fiT_*?*Wwcik b. ttr R v D..Cuuiiilufl, author ol " The
y_*" WtltUmi," to wfltab ihii U a aaqurl. Tba flflflflfldBat*
Ij****? Ikea* ieiBtiriai i voiiuiafl baa fre^urnlly ran lb*iu oul
? fm. Two trrta* muilln bound. Prldfl fll flflth.
LAVINIA,
*B? Itailaa no?al. by lluflul. autbor of "Doctor Autoi.W),
** Kdiltoa after *dllio.i ol tbia flt..)?btlui bo>?1 ba* beflu ?old.
**? 'ln*. cUtb bauud. ffica fll ??
. d?y Ot _B abflf. book* tast by mnlA, petlayt /rt*, ky *UDD
fl CAJUXTON. tAilmlftt Nfl? Yoik.
11HE COINTKY BAFE '-A GOVEKXMENT
INAI'OIRYTED.
Ia Pr.K*i.
TflP. YVORLI'S PBOOBMBt * rietlonary of Dat**. from
tbe l ira'iou of tlie YVolfld to th* InaunuratloB of Ltnootll. By
O. P. Pl'INAM, A M. Onalirf* vol. 12mo.
A CYCLOI'EUIA OE I'NIY ERBAL WOORAPHY, brougbl
doWB to lH'.,l. 1 TOl. I?!|* BflB
PAPERH EOR TIIE PEOPI.E. 6 toU. aaaioll frro.
Tbe anme ln No* . roy.l fi.o.. flfl portral'... Prif* M cflnU,
each part c.-mplfltfl lu ita* lf. flflB ready
IRV1NOS ffABHlMOTOB FOR THF. PEOPLE. A new
Itiueii. 2*. pa-ti, ..'.nl <v> , *ach part cotit.ii.li.t 2 bn* eugra
Ti.it* on *irrl. l'tii-e _!."> centi r..< li_ Now rrndy.
VI.
THE ARTIsrsj IKETCH BOOK, elenantly llluttratrd, 50
friiti racb part.
N. b ? n*M thre* ii.ne* are well worlhy lh* atteutlon of all
aretitt an.l Bflflflflaaflta, I b - bt.t nuuiberi irut by Bflfl to any
.diirr.t on leceipt of the priee.
THF. NATIONAI, EDITK.N OF IRVINO'N WORKS
V ,1 12 t" 2! PabMihed u.onthly.
Publltbrd for l'rt>pii*lou by mmmmm .
O. P. Pl'TNAM. A?ent
Ra. I <2 Uroadway
S B _Th* new vobima of th* BflttMfll Mi I nl.Ol.l'. KR
(Jol.DSMUH. w.thiliu.tratioi... Hmall Uvo.. fll 50.
I\llKl.NS" NKNV BOOK..
BOUND ELITION NOYV READY.
COMi'Lk'lE IN ONE DUODKC1MO \OLL'MB.
r?w?*Bdbj b ,,gmM m ?!,??,?,
Nc V-0 ( Ur.ll ..' it I'Ml.i-ri. hia,
And for iale by all Bo-k^llrr*.
ch4Ri.es dickenss new book. mmtWMM
A MKS.SAOK fl-HOM THK. BBA. AOD THK UN( OM
I M. IM'lAi. TRAYfl-.I.Klt. By l haile. DkfcflM llloal. BfltMf
I of ' tm PlflkwU P.p.-r*" ke. liomplrte in ou* lar|? duo
|d>, iuio Tfl.uma. cii'th, for fll 15.
?BOBBBIOfl, coEtcioN, and civil war. fOBb
i of lBol. aimiitbe Look for tbfl priwent tirue aud rnili. and wi,
ba?*a**rv larre ?...l eilendrd iale ind tbi.uld b? read brall
' elaiifli of toclety. lion.u.'rtfl ln oue Bflfl roiuuie, of orei 500
i pieei, bousd ln r-iolh Priae fl 1 25.
\ III.
Nearly -? _
THE CROBSED PATH: A Story flf Modern Life By WII
' kle l oilin.. aulhor e( ' Wou.ai. iu Yl i.itr " ' TUe D.ad Secret."
kc. Onerol., lliu? , ilelb, fll X5, oi ln twi roll , paa-*rroT*r,
for fll.
Copiei of bbt of thfl above btx-kt will b* trnt lo any tM
lo an; pi*.-e, free of poilage, un reiul; lli.g tke prlofl lu a leiter to
tb* piit.li.bera
Adtrrew aU order* .nd letter* t? tbe publliflnr..
T. H. rETI.KSONk HKO'lllFRfl,
No. BM CbaflMflflb, rbtladrlphia,
dla
ar.d they *U1 r?eaiT* IniBiedlit* attaoiiou.
IV BOOKSELl.hR S, NI'yVS ACENTA, and all etkara, ?0l
| plrit.fl.BDdluib.il ordariatonoefor wbatflTrr tbey uiiy want
; of ibr flflflfl _____________________________
19 coercion: .* C1VILWA1;::
THF. TAI.K OF lfltfl.
Complete ln one lirg* Tolu...e. bonnd in ,-loth. Prlr* fll M
'? ilni woik cauDot fall to creala a deep iroiat.ou among ail
r'aiieti,! the comini.t ity. boih "D atronni ..f -.hr t-pi.-t of wbiiti
it treal*. aud th* thllllr? ItiUrri: that uiakei tl.e readrr reluc
unt ao i*y lt down ill ie Ua* rr.d it q.nlr thr ugh Krerybody
t\ ill read it. and 14-fl'ilrcl It w.ll hi.e will bfl of lh* uiofll aal.i
Uit ki ,d. and by ihowiug Ibe ill rflnli of toenlouaiid Dlt
union. will di?w thr bandt of Frattini'y yet do*er iuli?t tb
tbr TBilou*?*ction?of our fra?? Republic. E?*ryihlng li. tbe
work i* of M > levsili gob*r*cter tu * a.or*l trutr. aud ?boundiii|
iii pa.tagr. M r.re merlt and extiaor Jluary b-auty, it do*t rrad.t
to tLeT?*d aud h**rt of tba antbor ib. ttitiiug rrentt and
balr-Br. adtb eic.ipei?the upi aid down*- tb* ?<? ..??? flll) of jK>?,
ttrrow, hope, leer. Iot*. batred, at d In *hort. all Mt *ii.o?ioii? fl
! tbe n.ind-iake fflfl ;-o*?e*-ioi. tif ibe inj'i Mfl rn. hflfl bl...
| while tbe .uibor. like a |Krtrut inagi.i.n, .. p--f-, t m..:- r of ib.
. pa.tio.it t>y one tiuile wav* of bit ru,-b?utUi| ? ami Tbe woik
wUl bate au luiniei.ie -a * \Y * c-.r.il.l )? :.r..fl:,n,riid tlie woil
to the public liifenrral *:-d our l.i- n 1. lu pantrular It will be
found artcb tiea-. aad ? .11 no4 fa.1 lo ioiurore lha rrader. Book
?nllrr* uead not be afr*ld of ordrrinfl thi* voiuLir ln qnauillie*.
i. ib* popuiarity flf tbe autbor'i otbar booki wlil pioduc* * larae
tai* for U.* u?w one.''
(V.p1e* of the a* ... book will bfl ..a'. to any one, to any plaea,
fr-fl of poiU?r, oc rriiiittUi tbe price ln a .'ctttr to tbe |ub
li.ber*.
Addrafltflll ' idrn .-n.l lettrrt to tb* publl.hflri,
T B. 1'ETERsoN k BRoTHF.RB,
Mo. >B lh.wti.ijt il , l*hii*d*lphiA,
And tbey wiii rer-irr Ui.Tiedl_.tfl at enlioB
?? rpilfc SIAK IJPANlfl.fcl) HA.NNKK."?A
A new aud ncelleni nditlon?f tbit fauioui uat'oaal 8* nfl.
Pric*25 reut*. Alao, ' LOBE T(1E RANK8 FIRMLY." ...
luip rl.^i I i.l-.i. Boiifl 15 re.ii.. Muato froui Ib* i.rw .|-r. I n
Bai.-) ii. Yl.-.l.r.-a, Tora. aud m*tniBi?ntal. Cubtitbad.lDRE8.S_
Ll.il'4. Muk Slarw. t*m. ?jj Uroadway. teattid tl. _
EXUl'IM'lK PHOTOGHAPH of
MAJOR ANHF.RSON,
Takea al Foit BiimUr. kcbruary I, IMI.
1'rlc* fli ceatt.
A rfltnlUaiK* in potUgr tumrn wlil b-lot tba partralt by r?
turnaiall. E Aj/l'HONY , No. 501 Broadway,
linportflr aud Manufatturrr of rhotec.ap'iic MflMOflB
Etery Ymrrican patrlot trlil pTlte thii pictur*. _
AK( 'HITEtTS'aiiflMKCHANU'S'JnrKNAL.
li tke o?!j peprr of tb* ki-.d lo thia eountrv, wl.tch l* u-.b
li.brdRKOt'LAftLY EVERY WEEK. aad adlifld by flflfll
profn.ioualtalect. EVERY WEEK.
FUIaTt PAOi: JLLUSTRATIONS
are publiibed, of r'? T?loe i0 ?" aMflt?tafl.
bfuled wi-kW, for ?3 * yrar in adraiice Bau.plr eopte* **at
ft7.1flJSS^d,i"tolfc"B'",rrA HABTBII.LBCB.
No 24. North Wflllat lt New-York.
NOTICE.?TW AMER1CAN AflENCf FOK
THK LONDON SrERKOSCOI'IC COMPANY bavlif
been tranifen*d froui Mriiri. Paul k CotUtU J U WARNKh
tbe btitlue*! will. tu ai.d after Marcb i, Hfl), b* coiidaeud at
No. 5il Hroadway Ali ordert puncioallv attn.drd lu aud Ooodt
?oldon tb* inofli NaflBflBMl t*run. J L YA'AllNER,
Iw.le Afl. ut of tbe l.oudon fllMMBMfO l "nipany.
New Eflitlon
THE IXIBUNE ALMAMAO
FOR 1*1.
A B-w editlo* wl 1 br ready ou Frbl.y. Hk Marcb, r.intaiuli ?
the t.iiinei ef i'letident L.ncolii'f t abinet aud otber luteroill-.g
p.,11 ..*. u.alt.r.
A9TRONOM1CAL CALCI'LATION AND CALENDARS for
QOVe/nMENT OF THE UNITED STATFA-Eiecotlre
ENY^(')-, hVaVrAORDINARY AND MINI8TER8 REKI
DENT f'"in tlie li.i'rd fltalflflfll t reigo I .urlt.
BBNtkTB OK iHK L'MTM) 8TATE.S, Meaibrr. of, PoUU
HOl>$ OK RKPRESF.NTATTVE8 OF THE I'NITED
8TATh-14.PoliiiBllTClafl.ibed._ __ ,
XXXY Hia ( OM.HE88 |a-fa/a* ch?*en) Polltlclly Cla**ll1ed
PHF.K. HOMEBTEADB, or th* Ar'ii.n of Cwiflraat on ti.r
ttueit.r.u of |ra ,tn,? r'rrr iloa,*ai.-*di to Aelnal Bettlert ou
th. fublic Doinaln ln. l,.dli.fl ihe Bll) | __...-J for the pirpo??,
aed the I're.idri.i'* Y rto thrrrof.
RKI'I'RLICAN NATIONAI. I'LATFORM lor IB*).
NATIONAI. |)F.MOCKATlC(D>jOtlB*) I'l.ATKOBM for IBK.
NATIONAL DK.MOl RATIi; (BllMlfllUflt) PLATKORM for
i b"
NATIONAI. ('NION (Brll) PL YTKORM. for IBWI.
ELECKlRAli VOTE OF 'llit BK* ERAL 81'ATES FOR
PRKSi I) K ^T
BECE88ION OF BOUTH CAROLINA.
TABIK (.KTK.MFKRATCRK-i K.-R NORTH AMF.RICA
nrrparcd.t thfl (?iiii.b?oii;?i) luttitutlon, and ronuiBli I Ibr
')n,ii?-fl.t,irei)f Ibr f?*l fleflflflfll and the Meau'Irmper*
tar* .-t u ? 1 BM at 156 Polntt Ifl Norih Amar.ta, prU.ci,'ally
ELMn")N,,RM'.'RNB FROM ALL THF. STAT/.S Ofl
Illfl-. I NION. carrf.illy eompiled eiprratly for flfl
L18TkOF''STVrE8NCCAPITALK, OOVEHNORM TIMES OF
I.EOIBLA'IIVE MEETINO. OENERAh ELECT Iflfl
P?)'ri.AR VOTK. FOR PRESIDENT ln lib2, 1B56, ai.d 1B60.
Tflrni. Caah m a-dain ?
Prire 13 flaflMi 12 c.,pi?i for fll, 100 copiei fl8, pottagc
paid. By Kipren +7 l-r 10". Cflflfl MflHHtflllBlfl
H.k nunitiei* of Tua iKim-ni Ai ll.i. can I- *a.i..li*d for
yean 10*1. 1850, '65, '.'fli. '57, '58, 'fn __od*M hfl 1.1 eent*
eacb, po*t*(e paid. Addreai THETKIBI'NK New 1 ou
(Cntlcra, i)arbwarc, &c.
rpUN PLATE. 8HEET IBON, ZDAC, A..,
J. TIN and TKRNK. Fi.ATE. CHARCOAL andCOhE,
SHEET' IRON- helgian. Rn.*4a, Eaalbh, Amric...,
Zr.NC, COI'l'EH, 8PK.I.IER, HLO( K TIN, IVIRE. te.
Kor-.!? I.r A. A. T IIOYISON 4. Co No. ?I5 Water it.
T(? DEALEBfl in HAKJAVAKK. ?Ii. BMM.
uuen.e ofthe dratb of our tei.ior. Mr E.i*ar.l ('"ii.ii.g u
the 2(itb ol Jnuary it !>.-, onn-i mcrtian (? r iba ifllllllatfl'
ner lo cltwe tbe aa.lrt if thr la.r hrm. tfl tbe BttflBB umila
l..-w air n.'. ii.n.i i ii id-,'.r . tr, infl i.thr kOMflflfl* we .ln.l
l, ll floo.l* it rery low i.rn ?-. Lr . .-fl. or f-r *. cd tli inonll ?'
iwtri. 8-i.d yonr ord-r. lo F.I.YY AHH COHNINO k Cn.,
Per JAbll.ll E. CORN INO flatttyBfl PMafl,
Mfl. 7B liuAlie tt . Newr Yrik
P. S Oi. all r. B.ittancei we will .llow you on* ball Ij. ol ttfl
MflflflBM
?guiio bn ^tulioii.
A. M. MaBBBI. flflflflMBM
BY K\N<.S, MKKW1N .^ Co., Inrmi BaUdiifla,
No.. m m?A Ut HroHdw.y - BBM *f BflB flflflMBMI
,,';:;;;NK;iM;\^lNr^.'M;iMiH,"'iAT7^,T;ocK;
bVaNDYKI) AN.) MIBCeLlaMCOI la*JRXa^mmmm
OOINfl MEDAI.h'18. TdKKNS. *0 -Ameilcan aud Korfll|ii.
Cfl'taioguei mi-. be bad at ihe ..le*r. on...
Oati. A. Laavitt. Auctionanr.
BY flEO. A. LEAV1IT & Co.?Trade BflB
BooB,*. Noi 21 md B Mercer *t , for the tale of Bo.-kl,
Htalioi.ny, Work* of Ari. rtc. C..i.tir..ni*iiti ?o)irit*d._
0
LD CMAMBEIW-8T. C.-iNUY MiMBtflflf.
BIDLEY k Co., ior. Cbao.ber* and Hoflaoa-Bta.
gf An Airuni WAiiaiMtD Ci'tae *n? Pibb-JU
-tlioccUortcons.
ASMALL private funiily, N. W. crm-r flf
Id.v. u.d ilth-.t, having a HRNIfiHKD BECOBD
BTOflY HACK ROOM. witb Ofl, hot aud c.'ld waler. ai.d
B.th, IX) I.K.T, withor without Board fiinglr g-ntlniiaii pr*
frrrrd. Alio two large and on* lii.gl* room on ,'<l flour. Termi
ti,".l. nt* Kefereiicn aicbai,t*d _
AMI.K1CAN IL480NICAOENCY.?ADkifldaof
Regalla, Jrwrlt MUila-v Ktii.lpiun.il. Jflwalr}. Ac-. njaJe
toordrr. HK.NJAMIN * PRICE, Me. 424 hroad*av. N. B ?
8word. madr to i.rdar. witb I'rica't Patrnt Swoid tlauj-ing..
HKYaN A WILCOX*1 WHITING FLUID
writ*. freelv.iid WB?? W?l Ia JK P I'l.ACK-Agant*
VV anled-ealiuy I-ibrraL Addrrta S S. r-TAKKOHD, Agmt
Mai.hitlan Ink B?BS?flfltfl g Co , Boi 4l!*4 f.O Nrw-V oik.
BAKKKV and CONPKCTKiNKKY for BALE
CIIKAP foi t'-ANH, aith gooddvan, aud ail tbe >?fllBflfl
f.r H i ii . fint cl?. tradr. Apply on tbe preiuUe., No. \.i'.>i
It-rit.il*. T _
C^I.AhK"* P.iOntlnd.'libli- I'.ucil?' Marking Inks
-' arelnropvenieiit Thii Penril preveuti tbi. "? [Scientihc
Anirr Matfttta Brown, N.V. j K )' Clatk Noribainton, M??*.
DO YOU PU.SSKSS A 8EWING-MACHINE1
A T.u-kl.ig at.d I'b.i'e t Attadiuiri.t fur HawlngMarhii.rt
tt.nl it ao ilinpla and parf*rt in itt ,.i? r ,n i, ai to iiin.i.h avery*
bo.l, lalaadaiaioli.t it.t Mma. KKMiilt K.H 1 S Maratin .ln
M...1-1 Nn. tIJ I1.-..1-*. Pil.-e fll *? ?' wirrai.l.d to.lv*
aa'i-tir'inp To famlirt, lt I. worlb t*B lu. ?. il. cutt, t* dieal
lueke.t it ia ii, i aluabla
"D"
ZELI-i NKRVINK POWDEBS "
TO Cl'RE
I/OVE OF STItONO DKINK"
may 1** g-.flo (unknown to thr .i'ii.kar) iu roflee taa, I r BflB;
nevtr prudiic; nau.v. For i*'e at Noi -iii l>lv.*l.-i.it ai.d 214
t-iav.N Y.: Mr. Ilavra. 1:5 Kuiton it. Bfaaal *Bi Dr Mar
rn'a 204 Broad lt., N< wark .1 V. 1 laanin.'a ?Ui>a, Muirratowii,
N J Price fll. ft/a?flflfl Aimti: f. C WELLfl fl tfl,
No 115 I tai.l ln. it , N. Y.
1? XCITEME /N T KXTKAORl'lNARY.
J rONTlNl*XI) BUCCEAfl OK THK. UBIOiAAL
kiaNt'KAti'URK.HS' 8AI.K- uK KINK. Oill.I) IBB-1*1lf,
At No. B5B 8R..AI.VV AY, op.H.tlie BflM it,
Mgi. oftb* 1, .ly 1.1 tl.a iv latbtf.
fl'/lUO.UOO WORTH UN KXlllHlTION,
A..U vm K CHOICfl KOR fll.
for a Kavt D.yi I.ongar.
Tldi rnagnl^eaut Befl aaakflflBfltlfl hunt tad Itrtaal aaiee
U-in of kor.igij aud AMB?M l.tiaOr.ld ai.d I Uted Jaw-lry. wjd
t..liig i>ia~lof t'oial. liajiet, Ilul.y Moeair Toi.p.ol**. Cfl>
111*01 Hii ilai.ti, Jrt St.-i.e. 1 .1..1. 1 an ui. .ji f,.,,r: t I. t.ivit
EnanialejSetl. Bricrlrtl, lin.-di. Cblln Bflflfl*?Ml Bflfl, Yub
.1. I I mi. ( hallit ( r...l** Hl.igt Aru.i.tt BflBfll I'll.l, Krit to
grthrr witb au ei.d./vtt aaa-iticrut fli a tho'.iai.d v, I . Bfl tbii.g.
too BflflflBM t" uj-ntp?1, lucb ll ara nlua-ly krpt Ul t tiitt (.le*.
Br**dwiy t.t.vbiiabii.rut.
Cii tarly ai.d ?* .ect foi Touraalve*.
YUiR CMOlCfl )OK Oflfl I'OI.LAR.
Emplre Ouo Boiiar Eittl'U.hinant.
Wo.(M Bioadway. em. ..ta Bood rt
O VV HILL,
M*-i '?clu-ait' Vraal
f^tin SALE?A Go7*d~ uIvOcTITy'.-.'l'iiRK m
?. . flrit- ci.ti Lelgbborhood fl a I u.inraa Bflflfl 011 tne fl r*4
llJa . f tl.a . .ty Mullueil ?tll rit.hli.h4Hi 1?IM Bflffl flad
ha.rmr.it at luw rri.t. 1 bi. li a g'-od rhanrr f.'i 1 bu.lir ? 11..1
buiig* fair au.* .i-t of ct|il*l Bfl Ifrall 1 ?d apply. Kor
Bflt?fll lu'. in.atloD, ?rpl) at No. 87 We.: ..l.t tt.
UPIBITCALISM.?Mr. .1. ll. < . i.NK l-l.N. T.*t
1O Madluic, b.l r.t.iMi.d fri,n. tbr fl tfl) ai.d BBB I"- Mfl at
No. Va.iB!(*dw?T, lut tl.ii.r. bark |fl> 11, flfl b, Bii*lt"il Cii*
c.nK.vK.RY DAT u,d r.Vr.NIN.) li,?.it BflB Itfl fl fl, I
lo 5 p. m and 7 tn lu li. thr Baflfl t
HY. Hl.AlK & ( *>., Whoi.sal. and Iteian
? liaa.arili. VV..J.-J WKul t.HT lll'.N PIPE STEAB
IK.II.KKH ai.d I't'MI'S and ruturei for Wa'ar. Ute*?, aad
0M| No. IS Hi?a tt , llirtf.rJ I' >t.o
1RV1NG HAI.Ij, WEDNESDAY l.\ l.iMN(i.
tUirb 8.
ORKAT EVENT OF THK IVBBB.
OHLAT k.VEST UK THE Wflh
TnK PRF.Sr.NTATMlN OK T' ROBKKT OK LINCOLN,"
THE PKL-'t-BTATlON OK "HoBl.RT Ol LINCOLN,"
? Or ai.v otbar Song
Ov *i,'y i.tbar S.i.g
of Mr Park'* aernporttion, wlth evary llr.krt to tb* I'NION
COM KRT. aiabova
l-ii.f.'f by Ib* ProOwtant Half (Irp'ian A.ylnoa ChU
drrti. a.drd i y ealebraled iu. al taiai.t. ur.l.i ll,* Ji -? ll n af lfl
ebllilrrB'i fivortte cborui ataitar. Mr A P Pk.CK. _
K1M)I.IN(. WOOD?Al VfU tv-ntfl, wht-ii U-ti ur
anor* botrt ara ordarad. aud *l Ti flMfltafaan lr*? naa.ber.
(ial ai.d P neet fll We . -iJ ?' Ui., f ?. -1-.-J. a .1. b* aawad at
im.il c o.l et yaidfuotaf ttmtZid tL Addirm
C (i.l.I.IVB
f MI'NSTtK. (JKAl'CAlKU flUBU-Ufl
lj. OKNTl-fT, Na M Weat Mutx ?. katwaaa Ireeflwfly trt
Bh*fli _________
IBABY BOOFrfcUBEO.? ZLLEHt? PAT
J ENT RU88K8 ^AINT I rt * foot VV VRHANTf.l) *M
(irand 37 Park row. 1? Bow.rv ia 1). *r 11 Y 14th. '*Hb aud
Hroadway, and tf*8?lb av. I. Hill i r4 . 1 PAIN'i f.-r t.1.
130TAT0KS.-lVllh*m Farm KKKIH.INC 1*0
lATOKS rOR BALfl ftlif r?tfla) kaowi, will krep en*
T**r. AI*oRFiKI>) U CIDK* aid VI-vKUAR Ap,,lyl*H
I, PF.I.L rrat Uie Ageney, No. 4 Erie BeflBBflfl, Dur?ert. M
k I. i.VNCH.
aJHAlvKs' PATENT COULTEB HaBBOW.?
i'PRK KKKIill BB Kvaiy faruirr ran nrw tfl,. J lu own BM
ijfllM?ilar.01 aavint implriurnt. (a.l a.,H t..ll.*trt.li.ioi lail of
trntrntft fr n. ail tecU./ii., at lb. u.ai, ,'v t.ir.it w.r*b..i ia, N...
41 Kulu.n lt. TKK.HVVELI. k I'CI.L.
rBlHfl WASHKOAKH ttill TKM MI'IIANI.?
1 HOAOLABD-fl BPBINfl mrt BOLLBB WA8BBOABB
Itcouiidrrad rt- ai. wfl liva .....1 It ' Juat tt.- tbing ' fo.
waa! Ing a* It tav?i o.m. b.l - l.e lo.,a at.d WiImt rflflBal ky any
othrr ii.od* Nu wrar M irir. t r|. tl | 1 *t ip.a*bii g of walri
Th* .pri. (. ralirvr ?? wil.laai.4 a/u.i, aal g.-**lly Itawi tb*
lal.ar of lbe uprrilur.
for .alr by drai' rt geiarally
A LlhKKAL I'lSI <)IVT TO THK TBADB.
A. II l.i.W NKR No B Mald... !*?*. N. T.
rpo PKINTKKK? PKIMKKs inB-iidiiig tfl aUrt
1 ln bflflflfl M drtliii to r- plai nl, ll, ? 1. flfl .< -? will Ri.d
wnati.vrr tbfl] re.,?i,r *t ...ir \V?i.I?.i... M. lal lyflfl tc . f......
?II thr riatfliilt.. tafl WmrtTfpmmt ..'.* ? nn Maoafaetara ?i
tbeloweitpii. r.. )i.**r mi liamlied K, mt. f VV u.J ?nd MaUi
TyPfl, ni'.rb <f it tiKKi a* aa* ai.d ail <>f in,..!rn. .ivlrt. at ab...i4
btlf pri ra. Naw andhre.Ji-1 baad Pr.t.r.<.l .11 >ii*i, ke. ,Ao
Callaiidwe. J 0 0OULB1 k Co.,
Prtntrr't VV arrh, um-, No. i ftprur/* tt.
rpm n. v. 8EWIN0-MA( iiink kmi-okum,
I No. 4Hii Hrea !wa\. will Mil.Lor B?NT
lb* Wbrrler k VV1I...B '.riv-.r k Htkrr and otha- fir.t c'aii
Rrair.f MacJuaat (iSLW) wllii pri.l rir ..f an iniificg w.lbli.
tbirtyaayt. ? V vl VV 11 L).-, jr ,
\v
No. 4S4> lto.idwii cr BtaflB .1
JUAT CHKEH YEAOT CAKE8.
f Suprrlor to ail othrr IMptratlaai fflf l?14a| ll.irkwb.at
Cai**, B.rad.ai.davrrT d. a? 11(..i./.i ?.t 1'a.HT okmrt Ymmt1. |.
niiii. ,1 u.d rutirrly frr. th ?:- I?1 nij.il..... lugo-'llriit. fli 1 ral
Pu id.rt, brlng made fr uu paffl h"|>. only
Tbalr grr?t icputatiot. uaiii.g Intur.d etbaf pflftli- to makr au
Infaiiur article *>ii*. l.wari ih.-uld l? carrful t" a/k for M WUA V
CHl KR''CAKES, andlflr .... ,.th?r.
Bf.taiiadbytbap.ii,,lialOru.rri. (I. (i. V V KI.IN.
8uie Agrut for tbr Bfl lh-BI?', N 1 l\I I?Ifl fl
W' ' ANl'Kf)?A aituatioi. a- (JAliMENEB, bf ?
rnarr.ed uj.u, a (l*ri..?L, wb* Iflflfl I 1..1 ?, J- latMflfl tb*
Bffl ttt aaaiMM?ri 8*aMi *h be t. ,.?.-.: ,,, i.i. mtttoftmb.
.rn--. ui.drr-l.r.d* t),r laj i.,^ aal of ira.r, ,,'!. ?flflfl tt
-rjVMeT-aaafltf foicli g pl*t.t>, lli.wari fld flrflflM ai.d vrgrttb rt
-?nd *!. killdl i.f p'l.uii g 1*1. gl'.a la.'nauc*. f"r t? ii yr.rt III
tbli country. Can beaeen at lut Itat .lupb.v" >, laatMBi larki
tli.ri.t ai.d ai-.d .foi*. ruri/rr of Court a.,d HlaL- ill , I'l-uklin.
O/k ikikik BABPfllBot POl'IiKKlTK,
THK. LODI BABtTPAOTI IUMO OOBfABT,
for tilr iu Iot* to ii.lt pu-')i*a . >
Thi?!?:?.* riiraprtt r.itlli/.r in oi.ikrt 83 aTfljfth wlll ma
NMfl arr. of Corn, wili i.,. riMu? Iba ri. p fi. ... ou* tblid Ul
ona balf. and wiil riieu tha crop two wark. fltflfl
I rn * ovrr tflfl barrrla, 4.1 fl' pri barrel.
A psn.pblrt, with tati-f.itoiy riUi.i.re an.l f.li p.rlb-ul?'I,
arill bc aent grtli* to any MM iru.lii.g *.i.li,*.t la
dr.ilil.'.i. BKOTHKIt k ( u
Nu l*Cou.uai?lt .t . N Y ,
O.-naral Ag* i,t. f?r the I'li.ted l4ua*a.
iilnGical Jiiotrnminlo.
AGBEATLY IMPROVED PIAJNO-FOBTE.
L10BTB k HKM'HI'P.YS,
AI*,, .f.cturrri of ? NKVV 8CALK. <i\ K.R^TRI WO BABB
I'.iKVI IN8HLATEB KI i.l. IR "N l-AMB 'IRANU ...d
8UI'4HK I'I ANO KORTK. No 421 llrooi... tt. P.aio. t" Ir t.
BKST andCbeapeat PIANOSund jfc'-'''^
f,,SALK..dt'.llKNTbyT.HC.IAMftTTflln.hr,111,1,
m HII, .t ...Il.tr 4.1. IV , oppci.e Ihr I 01.per lu*4llu.r
HABBOBE'" Ccl.brut'-il Iinprov.-d OfMjBfflflfl
1'rainlu.n PIANOfll tba beat ll. Mfl w.rr.nted fur .1 yrar.,
? IB IkllTl " at Ml nlrrckar it. A tplrnuid 7 -ctive for fl IM).
MU iVkaNI' 8Ul'AhK and I PKIOIIT PIABOfl.
\V,.rr?ul..a NO l''*l lll"?,l?*V.
C k flfl* BB** bra.. aa_-ai Iblfty *a|bt l'.l/r Medalt for tha
aeaarloriti ef tbt-ir uianufariiire tet .be paat M y**?.
' l'liooa t<- flfl* ___________
KGflNB.*?An Bnitop OKGAN, of Mpertar tafl
,,, l hnl h, lultii'lrferiChuicb f.r 8ALK, cbrap. Apply
tl H A C. fl. OUELL, fla. BP Tib-a*._
1B1ANOS?PiAMiS.
HA/rl.TON BBOTBB-B,
Ma..ufai't..rrri of _.?*_
THL KLLL IRON-KRAMK ANI* OVEBJiTBI.'NO BAB8
PIANO fORTE,
IN III ITlLlt Uf C1IBI,
AT VKllY BOBEBATE PRICE8.
Wararooma No W flBn. at. a lew doori wral of Hreadwty.
CTEINWaY A HON'" OOLD MEDAL PAT
tO KNTOVERMTIlt NO ORAND ai.d BQUABB P1AN08
ur now couiiderad tba katt I'Unoa m^iulaclurad, afl) ara war*
ra/.ted foi hv.-yran.
VVaiciooiiii, Noa- ? flfl M WaJlw-a, Beai br.idwiy.
0
Drn ?ootio.
ARNOLD, fONSTAB) E .V l (..
WUl eihihlton M( .DAY,
AT RETAIk
Their rntlrfl
PPRINO IMPORTAT.\:,8
or
FRENCH, OKRMAN and BRITI8H DRi iBJODB,
T./.1
BILKB, BAREOF.R, OROANf)IE.? JACONETS,
BRILLIANT8, C.ALICOt.8, ke., kc.
Thfl** Ooo.lt bave b*flo *r)r.-frd with great rirr for Ib* City
Tradfl, and, for uorrlty and rxtent, rann?t Le i urpa.trd
CAN* L-MT.. ."..n.rr of Btflfl
L~ ACE AM) Ml'SI.IN iM KTAIN.S.
ARNOLD, CONSTABLE k Ofl
Are now ofrrliif to wholraale ai.d r*tail i-..r. hiten
A LAROE AND WELL ABSORTED 8TOCK
or
LACE. MISLIN md NOITINOHAM CI'RTAINB,
DRAPERY MISLIN and IE8I1BULI LACE8,
Al)?f which ibrj wlil .11-iHte. t
AT YERY LOW PRICES.
CANAL-BT., Coinerof Mflrt?r.
MOUBNIHG GOOD&
Jt'BT RECEIVED,
Oflfll BBIflfl
PRINTED lAOOMBM,
BflflflOM.
ORINADINKS.
FRINTH,
OINOHAMS, ba
Al*?, a Wr*. * *.-k of Oood* BflflB Bfl
FTRLhTaad l'RAYELINO DRESSEH.
ARNOLD, CON8TABLE k Co.,
l l". ? I. *4' , .-?--. I I'-, ..
4'" i K E A T K E D U C T I 0 1
LORD A TAYT.OK'R,
Nit 4*1 tfl 4fT BROADWAT,
Cotbat of flflflfl tl.
Iu ord*r to rlot* our pr**ral
UUtOE AND DEBIRABIaE HTCK'K
a B
HAVE REDCCEH 01.'R PRK E8
FROM 10 TO 25 l'KK CENT, aud ARE BOM OFFERINO
OREAT BAROAINfl
IN KASIllO.NAlll.K. I.HY l.OODfl
Ofl BTBBT BBflaaifBMfl.
Partlculai aileutiia I* ln.lted lo < fll -i- ? tt
DRE68 OOODS.
DRE98 IILKS
LACEB EMBROIDEBIEN
flBB
HOUpE-FUKNIBHING OOODB,
A d pureba?-n u.?y rrly _flM flflBfl BflflflflBfltflflfl
PRI T.S
I.OYYT.R THAN BflBB BEFORE OFFERED.
ALBO-AT hToRES
N. 1.1" fl Wl ORAND ST.
No. 4-. i.-i MCATHAB1BB nr
ARNOLD^ OOMfltABLE A 00.
?M Wlil ot-r OB
MONDAY,
Bl rflttil. an Bfl flBM tto. k ef
81'KINO lOBBflfl
flfl LADIP.H' OF.NTLEME.VS a. .1 MlflflW BBIIflfli
I'NIII.EACHF.D I OTfOB BOflB
WHITE flfld t NHLIACIII I) COTTON I.ISI.F TnREAD,
WHITE ai.d (NllLEACHhD HAI.BRIOOAN,
Alto, a fi..- ai*.,ttuif ut of
BDMMXB 0001 ii (iakmehts.
Iflfll tl., fcrnei .,f Merraf
B* AEBOI B0BE8,
Berar. ind tr* ".-.-?? and il--le lij.
ARhOLD. CONBTAIILE b CO
Willotrr al ralail M
MONDAY.
Tbrir ci.ltrfl *4o*k *f
BABEOE BOBEB,
at tbfl foUmrlug l-.w pflJflBfll
B*,.*a R"b*a al flt, f.a-mflr'.y. |4 M
Barega Koba* U fll f.r*n'y. t *0
BwflflB Robaaal flt. (. ? ?. * .. H> 60
Bar??e Bak?s*lfl5. larmflrly. M t* 11 M
Barar R.le**'. flfl, faru^ily. fl tc l* BO
Bflflfl l**aa M fll. (oramfly. lt fl 17 ?
Barega Bflflfl M fll. forai*.fly. lt lo flB M
Tbfl akev* flflduetloa flfl potlli**.
Canal flt., flen.flr cf Mereer.
IM POBTAM I ROTIC I.
BPECIAI. 8ALF. OF HEASf NaBI.E HRY OOODS,
Al Nr*. bfl aad 110 *TH AV
AT PRICES Bl ' "YY THE l I'SI ol PRODl'lTION,
!>?._? YINO COBI ITITlON
KEYV SPRINO ANl? 81 MMF.lt l>BF.8B OOODB.
CHOICE FARklCfl IN LINEN OOODS
ALL THF. VABlOUfl HOU8EEEEPIN0 ARTICLEB
NF.W BTYLB BTRAYY BONNKTK
CI.OAKB MANTLKS AM> SJIAYYLB
AlOREATLY IfllH CEO PRK I S. la oclrr lo fflBl flee
balf tkepr.B.t.?.. Tb. BTORE No. IMM IIE..I Au Mfl
aaolleaucn 1. d?*ii?b>. _
m i HAR1.F.S c, BOOK,
N.w. 1.* and llntib av
IMPORTANT KOTICE.?BRODIE aillopi.n
WEHN?'.81?AY, ihflBh loil. a .an*ly cf.a/h l-IKINu
OlRMF.NTS in ll.4h, Yriml, and Mlk, al flt M rri, flfltBfll
LU tt. ind Ifl af , aad No MO Canal lt
V1_IK. DEMORE0T'a PRIZE MEDAL
Ifl 8KIRTB. jul wb?lrv?ry lady r-qolrr. Kleflii.*, Dnr.bie
ll. ____.!, ?!.. ol iiii.l aa'l.'.ri|..ii. 4.1 hr?Bilw.y. t.'t and .20
M
.,. |i.? uul.'.-i*. a*'l*'*rllou. 4'.l hr.aow.y
t_an.Ul.M4 flMflfl .1 . H?8 h-.r.. IM Pl.rrrp.i.l lt Bfflokl
\|Mi;. PKMoKI.nT" QCARTERLI M1R
1*1 RnR Ol 1 ABHIONfl -Oraud lm.iflui.il. t, nf SI'RINO
HTYLK.S flfl gifl.t.r in.prn.eu,. i.'i BM flftr. irdli-*') tur
re.t OoralmUn w . riteu_.ll .. ?l ItlO 000. aid i.?t. riraof
dn.ar . li'*.. j.i.i-.hr. Ibfl BBflfl. '? k*B rt|?l?'.lt tt ra. b liuni
l.i-i i*"i'd i. .'?-. ? ..ll-.l '?? 'r ?..r.h d i.hl. Ihr forui*! On*.
flVt No li .V . |l flflflflllflBi all l.flt flM' N" ? B*
*-?. rngr.Tlriri. D 1**1 flVI Bfl 1 B( '-r.r.ily l'". .n
flTB. :..|!.. Iif.l fldili- n IS.flM J)i.l r.mrmli.r !*di-i n-arly IO"i
? ..(ratlifi ri.iii.inrd in ibfl BflfMfl B flflbfll ft,* Iflad'. ?*ly ^
rrt.t. aad ii.. ir .... i .i .?.) iflbabtr u.fo*u.alloe a* to tbfl Itl.-tt
I'ari. fa*> i. .,* ikm ..I tbr uibflf Bfltafl ii...a/1ii?* put l.
BflflM 8ent po*t pald cn tb- renlpl flfl '?nM yflarly, 15
r#...lfl
IJMKIS RPRINQ FASMIONN THAT ARE
I FABUI0N9 Mi.-.- DEMOBF.BVa flli-awrly lllaatfMfld
Spiln* Bfl Ul AHTIIU.Y MllillOll Of F ABHIONfl; au e*
(ra..fl'i.i ?ry --u.'-ii Vloa of Ka-liion, Eleflaaefl ami fflflflflflfl]
I. roiiiab.iueariT Ifl K.n* ?tii.?i "f fllflgMI D*-.Uni flfl flfll Bfl
p..itt l,i tbfl S|.rl. ? iMhl'.n. wlth ni.ii* wfiii.ii ptflflfcltl,flfll
u.'. r iim! irllihlr lnf rti.?tl-iu 'i K'a.1,1 ... Il.ar. .li "tl.rr _r'a*hi->B
SlflB**Bat Mflflflflt,flflfl y-i. ...I .t ouly ft*.- Bflflfl y**il),
Ifl Mflfl mmrnmoif. flaal y?tpald flfl raefltpt af iia wtU
o H. MACYi
1 I, * I il. M.i e. r ll.i. tt.
N'wO.-i.iig.
10.0 Pt FINF. JACONF.T CAMRhIC, llflt ? i?,d
' (YalwISrUi
LflNPfl FINF.R J4<'ONF.Tl YMHHK . 1 a tard
(VOmI t
l.lf'i Pa FINK. BBILUAim,lflM ?yaid,
(Sa'ur I .)
500 D.t. LINK.N NAI'KINS. S|>?t ind D?ii?.k fll ad..r..
(V.liir II .)
MODoi I.INK.N DOY LIK^4, Sp.t and D*n*?k 4 ? d... ,
(Ya.ur * )
IftOoDo*. LADIKH LINEN l AMB. IIDKFH, I
(Yaiae I < )
Hflflt flflMfl flBlfl*,
WAMHl'TTA.
^?""""SbBWiB
4'l"-MU,y,.'"ViVMA.Y.^.T.-orUlb...
2(M '^AiaWV"' 20(>
IN THK. aSi ENDANOV.
HBOADWAY
KN.l. KKH.
WE BHALL HAVF. TWO INAI'OI RATIONS
MONDAY.
At Waahlarta..- H.e "lafl tnd (Ue thort ofthe Pre.ideaey
.1 MAt Y'S Tb* |fl..,u.,.r.|.fl. Il.r il ttld th- fl**UllBfllfl* fll tbr
At MA( %;.,.. ,?,_,,KilV TU U.E
FOll THK. (OMINO IKAIOH.
Wr th.ll flflra MONI'AY.
l,ifl?idoi. LaIiIKS . OTION HOSK, Bflbflfloflflfl.^
l.uood..i.LAI)IKB' COTTON IIOSE fltl tmmm.
' (l oil to l.n port, fll c ?
I 100 do*. I.ADIES' COTTON BOflB, ht io adnirm
(l.oit tu iinpnrt, fll B.J
tOOdoi LADlEa' COTTON H08E. l?r 12 ad-ieu.
.(oil toiiuport ?.' ')0 ,
TOO d . I. ADIES' COT ro.N flOflfl for +2 i flflflflO,
(( >?( to ixi.ort. *2 50 I
MO flB I.ADIES' COTTON IIOflE. for i-l Mb flflflM.
lf.i.1 toiiuport, flJ OO.I
600 Bfl I.AD1K8' COTTON BOflB it fllflflflflaO,
(Caatta imp.-it, +3 iV i
flflflflfl. LAUIES' COTTON HOSK. tm* fll M ad.i*,,.
(I .lt tn impoll, -tl 3...
Tlie ahoTe lott wer* all p-ir.-ha.ed al ibe late gi-.tHi'tni,
Bai- fir br..,.. Ihr Bflfl -if ini| 'i.ii n
Now openliifl-Full Ufl*
LAI'IK.S' ..n.l MIS.-'K-- ENOL1SH B0B1EBY.
OhNTS' ENOLI8H H'lBlhKY
MhlllNO \ES1S, tc.
R. H. MA' Y.
(ith uv , BM 14th lt.
(To|iarlm'rol)ip Notirce.
COPARTNERHHIP NOTICE.?I bflffl thi* .Iny
adiultted Mr. CHARLES P OEHRISH a. a nartrer iu ...y
bu.ne.1 Tbfl uaiufl <>f'be tirm will bfl ber*aft*r JEDFRYE4
Co.-N*w-York, Bflfli I, Mfl.
JED l- IO t, Na. M flflfl tt
Samvi (SooDg.
105 & 107 SSS"*"
AND
69 AND 91 ltKADlvBT.
Weealltb* altenllon of boyara to our LABOI an.l COM?
PLETE STOCK, embracing full line* of Forelgi aud Doiaflflic
artielflt both S'.?plr aud Kau.-y.
The BBfBflBBBflflfflBM Mfl PBica* al wbi-h for th* p*?t
?ii'.yd^y* we h*ve bouglit a large porlion of our pretent *i?fk,
plare u* iu a poiition to offer bid'i.remeut* far gieflier tkau at any
perlod lin. * the e*tabi|.bineiil of our buiineii in 1W7.
For BAIBBT, TAHIBTT, and BBAITI OtlfllBtTlOS. Bflflfltflf
ana**ort?..ut IVPBMM to axt ?r ihk ki*.i> flflflfl ntr.n a
rKa.asTBU flflflfl citt, wbicb otler?tod--Uertan BflUBHBB
range of n Bfll *nd MM *? from wbirh to rhoo**.
Wb fabtm i i.akit invitb rimtB Vfle havk aataa BBAM
WITH I* TO IUKIMOII (,OOD* IM> PRKB*. BB.UrlUg thflm
thal all the advaiilag?? which we hategnintd by IflBfl vtrn
fliBBM.iiflafltaaiiBlaw Md rita paitk.-it*, ?i:i BiBBfl
ally divided with
CA8H AND KIRST-CLASS TIMK. BUTBBB.
WaaBnexali.tof a l*w ofthe articlei *iDbra..'ed tn onr va
ri*ty, all of wbi< U will ba aold by tbe packig* or iu loti tfl mlt
poaflaaflB
Calalogn** glfing a fill J**i-r1ptlon of aM *tock wUl be (ut
aitbed or .ent by mall o*. appik.tion.
All ?!.!<-,* ii.t!.ntrd'.o mw.il be .. urately ai.d ripeditiotiily
rupplird.
DHY GOOPS.
LINEN THREaDS, COTTON TIIREADS,
BEYYINO BILKB, TAFE8.
URAIDS, i IM'".''
8ISPENDERS, ELASTK m\
WATCH 0CARD9, WHALEHONE.
IHOE LACES, OOOBBf LACK8,
CA&PET BAOS, BKIItTS,
Flifl, HOOKfl AND EYE8,
MILLINERY ARTICLEB.
HARDWARI-:.
OCN8. RIH.ES,
PI.4TOLI, RA/.OIl KTRATS,
RA'40H8. POCKET CUTLERY.
B4;lS8()RB, SHEARS
MAHBLE8, NKKDLKS,
I OllK ?4 REW8, THIMULK8.
BPOONB, 8PKCTACLE8,
FUJULNO TACKLF, II I KLK8,
MIRRORS.
BPORTINU AFI'ARl Tl S,
MEABl'HJNO TAI'ES.
rOCKET OOMFAflflEfl,
I!- R( L'.SMON ( Al'S,
MAT'HEMATK AL INS1 Rl MF.NTS.
DHUOOIbTS' OOODS.
BRI'SHEh. BOAI'S
<?oi.oo.nks EETBACTfl
HAIR OIL8. PUMAOEfl,
BAIBOIBfl TElTfll POYVDKRS,
loll.ET POYVDERS, INDB1 IBLB 1NKS,
THEKM0MF.rER8, BUBBBB 00000
MIK< l.l.I.ANtors.
BHFLL COMH8, R' BMER l OMBS.
BOOB COMH8. WHllK llullS COMBS
BI'FFAl.O HORN COMBS, IYuIU OOMBB,
PEIHL hlTT )NS, AOATfl- fl.lTiUNS,
FANt'Y BOTTONB, OOVEBBD ULTTONJ,
BJ.EE'-E BITTONS. ENVKIOPF.rl.
8LATE" PLAYINO CARDS,
WR1IIN0 PATER", ntB HOI.DEIIS.
BTEEL PKNS, SLATK PENC1LS,
LEAD PENl IL8, I'Of KET-HOOK8,
HRSFS, l'0llTKM0N.NAIE8,
CARD CABEfl, WRITINO-DESKS,
WORK BOXK.8. I ANTON KANS,
fRE.N-:!! fABS, NFCKLACE*.
BEADM. HELTS.
JKUKLRY, WAT(H?8.
CL4M.KB, BBOBZB FtOPBBfl,
HEMORANDI'M BoOKh,
UTaTIonERV AllTU LKB.
Ml'SICAL YVARKfl *< .
CARY, llOWAHl), SANOIJK k Ofl*
la.-oKTBN* BBfl JoBBBH*.
Ml*. BROWN, IiniHirti-r ..l
? ALLKIM'SOF
IIKADK AND I'ANl'Y OOODS.
Prlcflt io mi-. tb* tm.* ?
Depot. Ra 180 Pearl <t
U0BBIX8, WJkLBBIDOE, IflAACfl fl Co.,
No* Haafl Ifonfl ,
U.v* pu.-cb**rd lh* riillf* ?liliil*l 1-4 of .
DAMAOF.D INDIA-RUIIRER COMBS
of tbfl Indla Hi.oflfll Cooib Compaay. ai.d oder turn. to thr trade
cb. M
FOR CAflH.
Jnotrtulion.
\'j" -f-j ;,(i?-Wril.tiK, 90 leaiiiiii*: Baflkkflflptflfl
I Ifl, mtttOT flflH fllMtj Wlfltaf flfld AdMMMB fllu pflr
aaflltfll ? Ifltflooi *a.-b. No ? B**fflr| Mfl hfl 2H3 Kullfln
?I , Hrooklrn. " Al a ifltaflflM fflOOMfl md ikillfn. l. at-her, Col.
I'AlNE u.'inot'i:?iior "?[Nawport Nri?i
CUBM B0AR01NU 8CH00L Br B0Y8?At
1 l.ittlfl Ke.ri. Ilrrgeu Cour.ty, N. 1 T*r.i.i, from flMM flfl
p,r.,u.,tflf Forrlr i.art addr.-t A. I! YVIN.Y.N l\ P l . I.v
HLJU80N RIVER IN8T1TCTE?Maie and Fe*
?al* it ( ..T.i. k, Cal ( o . N Y it. . a Kl.ACK.A.
M I'l.iicipai. SpiiuiU-rui .-.pen* A|irll 12 Proi. S T. I-ilOSl,
agrad ?te of Yala C.Tlrge h*. b,-e.- (OflflfM f- r llir ( lu.ica.
l-epa.ti.i-ut and will dev ,te liii ?hj'r time lo DraBadng laoa*
BMi. fnr College. I m-i..*! fadliti*. are ?H irded to to.n.g ladi- ?
lu ibe MuiU-al l?*i<rtin-iit, r- uo..-,., t ? klflkfleflfflflflf*80flll*Befl
Bflflflabi*. All tb* >ll.. r d-p,r'iL.-u-? ?i<- t.lrd with able iu
?lr r.i.ri. Writ. for Cfllllflflfl*
INSIKK TlDN-MNiriMJl.oVI'.KMSS.-A
1 l.ady ot r*?iw.t*l.ility an.l poiiuoo lianugtoaie h BflB fll
? ug.grd .1- irefl lo torin tBMflBtaifl ? Ui. ..ue or two fa.uilie.
a." itlttt.fl Oo.rri.rt* to tMMrefl aaflflt 14 .nt. .ftge Sne.l.fl
t.'i l.-r lent.flt '?- lidi-* wh.wr eaily rd.. a.iou m*y bare
hren naglec'ed. 8l.e I. luliy iii?bl- o( ii.i|.aiti.,g a tboro-iflh
li dliih rd.fl.tiin. Ti-iuj* Bl flflfll UB, Ifld i-lett-.icc* uneacrp
t.oi.iie afldraaaO R J . TrtoBM Ott..-e
BOOL'NT WASHIMilON CiiM.KlJlATE |\
1*1 ST 1 1! TE N ? 2H* 4.1. ?( . fl.inier flf M?cd (flflfll, ou YV..h
iBft. ti .,'...- li. 12 ur..le..or. and M- flapil* of .11 ?.-? K'U.
. i l.-Mi Yl. aud COOMERCIAL ( Ol KSE. Studeri* f-t
'Y.-.t r IbI ll*.t?rd l olau.bl.. or, tber Colleiflfl are -Unitted
,i . ,i,,--. ikfll ?...-. *.r whi.-h.li-y are prrpa-rd.
Th:rd U larter b.gbi* *-'fhrii*rj II. Ilbl
inrovi ?' ii ( . AKKy k . ASMMi, |',?pii?tort.
M
i;
U liEOKOE C. ANTIION" CLAS8ICAL,
KUlNdl.aid RNOUflH S( IIOOL. witli Pri-paramry
,i .1 ,;..,... ..... Bio.dw.t. coinri Irfth .t.
t li.KUS KEMALE INSI'irrriv. ?oa. 4:c,
. .Ill'.tia*. p./p'!? rr.rtvrd *nd cl??tllied f.-r the
, ladflt "I lh* d'fl|d-llil.- *r?> -ii Ml M.lill 7.
II A. II Pll IK>.. Prttidrutof the lmKituI*.
dr,.*/* -TeXCELLENCE witl ECONOMY.
?^?fll. *??, Bfl] il.'r board, IWel ?>d w..hinfl. wi'li i *B
Im btaflflalfl .4 ?*'*.. BB1CK BUILDlbOat Ibalarflajl,
l,-.t .'raii|-d and IMfl l-Mlfllfl llllflfl Seulii.ry ln ibe
S.?e ..r.Ju.ir-, flflarflfl M Mtafll >.??"?? ,-5"f*nS_ f'"
h.i.lne*. ot for mUbmj ? drpartuieiit Bfl Lad. aad MflNj
_p Tterti. com.,.-mr. M.r. -I. .'*. For rircui.-t or for re.,m.
Jd*-..l(-? JOSEPH E. MNO. Foitl.lward lo.liiut. N 1
Oi HOOL Ki'KNlTUBE, Lectnre R?w? nui
OCmnk Kl RNHIRE. aiauulaoluredbyKOBKRTPATON,
!4o. 2* Olore ?t.. nr^ Btaflflflflt
IJriiiting. _
A I EVKlilHll.l/", "".J Braflflflflf, cr. Dnane
_?""? it., VV K.IH'INO CAIUIS iii eleg.nt flylflt st low price*.
dr* ih* Mlr.ii..u K uot 'or Card*. Spe.nineu* *rut by ai.il
AT WM. LVKIiliH.!.'"' B0N8.?Wedding
CAJLDfl, ?( tbe l?.ei'. ttyl-. *' No In4 ffllM* tt . N, Y.
Y\'?. Ey BBBflU . jr. BBBB1 E.hki.ki.i. Ebam i?Ei BBBBflA.
\TJ. II..K?HNSTON flt Co.'h. Na f&U lii.u.-ry.
ro.ner Hroomr-tfl.. YV-ddln. nnd Y i.itit.gr Cardi, BflflM hfl,
l.tritiiyiet.fll v-ry |..wpii ,c.. 8p Iti.-m liv in.i' K.ne BflflB
r. Jew.-lry. Sllvrr, aud Silt-r Plated YY *rr-, at lou pr.i'M.
t LL B KDI?IN(JS *np|)lie.l witn L'AKDS, Ac,
__!*. Mflnoad ta 'be l.reit at v 1.-., i( f.lr pricei
A. DEMABEflT, No. IM Broflway,aataM John-fl
^l,M.KAVI^,lJ and 1MMM IN(i (half flriefl).?
J V-.di.g .1 Hflflflfl, and Note Pap*ri,bc . B..iiuea?l'.i J*.
i i .1. ?di. I'ortraiu. ic, it KELLY.-?, No t\ Ful*. n ?(., N. Y.
Iti fl || ki | CIRCULARfl, MO K),(MK) Card*.
* t,\ l\ f\r fll iu? fll p*r 1.000: Kill llrad.. fliper resui
- + . ii Iflfl I'o- ,-ri, and every <nh*i do.oi iption aqu.Uy iow.
I I.r BflBfl prlnling olli, e, No. 3 fryon raw, junctlon ofCbalbaoi
indl rnt.e .t.., iieirl'lir HilL
_13otc!e.
1JARKER HOI NE, IBaton. ? The additii.n
lo il.ii Holrl heingoiiirlrted. with tuperior arjommod.i
lloni for Itdlet and griitlrmrn. will be op*n*d on MONDAY,
Febiuary 18. The lioi.n, ia couipl?le io all Itt *| p*-mtri?oti,
and it uthe i.iteii.lon ef ihe propilet, r. tfl make lt **MtbjMll.e
pili. nige of tbe lraTrllDg pubUc j'oHN fl MILLS
e _
"i-I'HALlC YlUA,
Cl'RE S1CB H> AllAOIE
CEPHALIC PILLB,
Cl t K NERVOUB HEADACHE.
CEPHAr/IC PILLS,
CTBE ALL KINDS OK iiKADACHB
By th* n.e oftb*i* flBfl th* perlodle attaekief IBrflBM *_j
! lUtida.hr um ba praveotrd, and if takrB fl th* Maa_rneaa**fl
of an attack innoad?l? rrllaf from paiu a/d .IcAneat wfil ba
, obtalurd.
Tbey leldorn fall in rrmorlng tbr Kmutea and ?<*-**?*
| to wblrh fcniiJe* ir* to luhject.
Tbey tct grntly upou tlia bcwli?raniorlng Cottiren**:
for Iflflfll | BBB, Studmti, BflB?M F*mal?i, and ali f.rt-oa.
of BfaaB l.iry hnbit*, they ?r* vaiuable ... f?ufai, l-npvorki*
. tb??r>r,rfi*.\ fivli.g tfleaai BBJM to tb* dlgertive orfwia, and
re.toring tli* na'.iral elat.lcity and itrantth ol' th* whal* lyrtea*,.
Tb? CEPHALIC fll.LiI ar* tb* Bflflfl luog i iv.-uigitl-a
and oar. fully coi.du-ted ciprtiu.an'i, baviug beeu in n*e ?vauy
yeiri, during abi.-htisifl tbay have prev*nt.-d aad rell*v?d a
i jit amount of ptin and tuflenne Bflfl llrada-he, whrtbar flflgL
n.'.ii giu BV*at**aa iy?teru or from a acrangad ttat* af tb*
flflaflfl
Tbey arr entlrely v**-4ibl* it their comporitlon, aod fliay ba
taken 'at il! ilu.ri wi:b panect aaflflf witlioot making any <-?aufl
of diet, and th* aBflW fl* <?*r dxtugrnattt latt* re*d*r* xt taiy
?o adamifrrr them to childreu.
IIEWARE Of ( Ol'NTEBKKIT!*!
Tb* genuin* bave Ute ilgnaturet ol HENRY C. 6PALDJNO
c.aach Bflfl.
bold hy l)in.'gi.tt and uJl other Pealera lu M?dl -ia*?.
A Box wlii be .r.il by u.all prepaid on rceelptof tbe
PRICE M CENTd.
Ail orderi ibould be addieiard to
HK.NKY C. kpaldlno,
No. M Cedar-rt., Ne * TtfB.
THE KOLLOWIN44 lNDORKEMEN'TS 08
BPALDINGTS CEPHALIC P1LL8,
WILL CONVINCK ALL WHO lUffBB EBOM
HEADACHE,
THAT A
8PEEDY ANU SI RK Cl'RE
lB WITHIN THEIR I?-tf?B.
Ai that* la.ti4i.onl.il ara untoll-itrd by Mr. PfALBin*,
adtrd aji.iiie.iloi.eb.* proof of the rfTiraey af BB
trury Heietilikc Dlacovrry.
Mj.?o.iTiu.a Conn., ftb. 5, IMI.
Mr M i. n -???
Sir:
I have tri*d your Ophallt Pill* md l Bb them t axUtba I
want yoa lo tend uj? two dull.ri wonb uiore.
Part of tbt** ... f >r th* uaighb-in, to whom I g*f* * Rf fat B
tha h-.t bu. 1 got from you.
bt-ui tbe I'iU. by mail, *ud 88?fl
Yoar ob t tarv.nt
JAMK.8 KEN.NEBT.
UiiakfORD Pa, fab. I, IMI.
Mr. Hrain ...
I wi-h von to ariid m* ona more boi of yonr OflflflJi* YiLm, l
kor*rt.ttrrd a grtat a*a* oj brnrfil frOM th'm.
Your- rr*tir.r.. tully.
MARY AN.N 8TOIRH01SE.
BrRiCR Cbbib, HoMuigdjx Co. Pa. Jan. 18.188L
H. C. SraLnia...
<m:
Yoo wiil p'.ra*e trnd mt two beiei tf yeor Cepbaiia PH-*.
Bti/dtbeui lu.ci.-di*.rlT
? ? BaiBfliflBi j ik JNO - SIMOVB
P. 8.?I bav* uied one boi of yoar Piili and und tbem tud
lent.
Bblui flaflWM, Oblo, Jan 19, Ifll.
1 Hbnki C. Bi'.L.-iia-i, E*q.
I'laa.* hnd lafJual twflflj-flflfl ?4-iili for wbieb ?nd tn* Ma
' other bui of yo ir Crpbaia* I'llia thty art truly ih* lfl Ptlit
'^rjBflflT A. STOVER. P. M, _
Btu.lrruou, lVy.lnd<lt(VO.
BsT*?.RLl, Mm*. Dee- 11, 1MB,
li. C Sr.tniv.. ??t,
I wi.b t'..r .o..-e cioul/u- or large aho.v-blil* lo hring yoor l-a
pbaiio 1'i.i. u. >re pa(l.cu.?riy oef.v, my cu.toinera. If yoi
L.veaovini'g if thr Und. piea*e?e?<i.unie ?
O.at 'l uiy a*B?aafH wi,.. t? .uDiact to tevrre Bir* Ifr?lacn*
(uiuaiiy Iwing two dayi) wa.cuird of an attack inooekoor by
your P?i whkb l MM '?*/? .
iflflflMBjfflM. __ __ w,LKf_.
BuifflLMBtaaa. f BM?b Co Okit, 1
J_. I, IMI. 5
BflBfll C 8r-?LB.B?,
No. Alfdirit., N. T.
....? 8ih:
Incloiad nnd twant'.-uie reula ?5), for which tend bat..
"CapliaJic PUlt?" Se-.dt.. addraiiuf Rev. Wm C KUter, R*T
Boldil.arg rrtutlin Cu . Obiu.
V our l'liii wjik like a eht/iu?eur* heedicbe almoat xnttanUr
P+Y-+ WJ| c ?LIi._
BflflMIBB, Mieh., Jan. 14, IBL
Mr. BrAir""*
Not lougiw.-* 1 aml to yoo f.r ? bo. of Cep?lte Pllli for tbfl
curr oi tha N-tv,<ii* rJr?acba and C. .titrui.a a .d rer?lT*4tri?
Miue, ai.d they bad to good au rtjuct tbat 1 tu indjc-d M ifloO
fi,r njora.
PaMifltand by Bflfl flB ^^VH-ELER.
Iflflbflfltf,!
Krom lbe Eiimlner Norfolk V
tVplwli PilUiccouipll.b'ia .hj et for abicb tb*y w
vii: t ura uf He?Ucbr lu fll ita Bflflfl
KruBi be Kiiu.ii.ar. Vo folk. Va
Th?y h.ve be-.i lanud ui mor? Ibau a BBBflfl emtet, witk
en .itr flflflfl
Kr.in tbr Druioci.i. St. Clood Miun.
Ifyonwa ,r hair beeu ireiblrd ?it li _r Headachr tmrtkt
ab ... (Cepbilic PUii), ?/ tb.t you a-.y h.ve ibeui iu BB *f **
attack.
BBBflfl Advrrti-er. r-ovidatire. R. I.
Thr Canlialic 11..* ?.r-ld ta bm a .r...ark*9le rlfectu.1Mfll
forThi- IllaAici.* .'-d ? ne of.he.er, tfl lor lhal ver, fr?|..ul
coajplaiiit wbuli baa ever baan dlwi^vered.
Kroiu tha W-.tern R. R- Uiiette. Cblr^t, III
Webeartilv ludwi.e-M^. spaidiug. .udhl. unnvalrdtepJialio
IflB
Bflfl tlie Kauawha V *Jlry .Star. Bflflfl ha V a
Wa arr i'ur hit p* aou. tutttri.'g wiih tbe lieadai-l,*, wkolry
tbrm, ?ill .ma toltj.ni.
Kiom Ibe So'ithem P.th 1?flB. N?wOrl-ant. Io.
Ti-Tlb-nj.' y*B tafl aie alfll..-'ed ?nJ wa *r^ .u.r 11_ y ,mt
te.(iuioi,i ,-iu't/r iddrdlutiir ii e*.iv u'linarru. It.i trut hai ra
cnv. d beiieb" ibal no ulhar mtm ue can produce.
Kro-n the Mt L.cii* Drmocfat.
Tb* hi.niaut* deniaud foi Uie wucic (OflMBI PUlt) ia rapldly
?aaaaflfl
Kr.nu thaOatattr. l)?v*nport. low*.
Mr. Spaliiing * ould Bit oonurci Lii uijjj. wlill tdl art?lfl bfl
did not kitote lo pt,.*ei. re.l mrrlt.
Kromihr Vdve'tiari. l'ruvid*ne*. R. I.
Tha BflflBMBf tu Ui.tr f.voi u tUunjj, fj^oj the mc* rflfpaota
BaaflBaa,
Krom tb* Pil-y Newa, Nawpert, R. L
Cephalie Pilii ara takli.g lbe Me- ol .11 IflB.
Krom tb. OflflflBBtflM H .ii-tin Boiton, Haa
e'nd to ba vrry *thcael*ui tur ibe U.-adiche.
Eroui the Cemn.aicl.l. Clncli nati, Ohia
Sullarlrg hun?ulty cau u?w br telievetl.
ra- a ataf* bottle *r bpaldino's i kkpari-d olub
v. bl mv* lau time* iu eoit anuualiy. -flJ
SPALDINO'S PltLPAKED GLUKI
bPALDINaS PHIOPARLD OLUE1
8PALDINOS PKKPAKKD OLUEI
8AVE TtLt P1ECE8!
KCONOMY! DISPATCHt
XV |b- ? A 8TITCB laTlBBIAVBtNlNB." -flf
i,a-vidr?fi '.-'?'?' hippeu, trtt, iu xcrUrtgulated jamtliet. H lfl
vrrv deiirable io b.ve aome ch-ap tad convflulaut wfly iflf ra
._iriu* ruruiture. loya, Lruckeiv kc.
flMfl-aVALBliU'fl rBEI'AREB OLUE
meeii .11 mrb *uirigrnciea, aad uu houacbold e? aflord to M
wilhoullt. lt li llw.Ti i*ad), ai.d uj lo Uie itickIng pwiiif.
' TdtKLL IN BVEBT HOCBE."
N. B.? A Bruab arcoatptuita. each bottl*. Prie*,U ?at*.
Addim HENIlY C. 81'ALBINO.
No. 4.4 L'tJtUr tt., Nflw YotB.
CALTTON!
Al Mrtkin ..i.pri ,.-lpiad pe-.on. ar* a'trmpCng t* BflJtfl tl M
tba untuaprctlng aubik lu.iuti.ui. ot my ERE IA RED OI.l'E.
1 wonld rantlut, al) porn-ni to alamlna befurfl purcbaaing, aaa
aee lhat tba full ..ama
OT rtPALDlNO'S PREPARED OLl'E. _B _^
B fl tbe outitd* w r*|p*r. .1.1 tth*rt Art twotoixm tmUmmW/mtm

xml | txt