OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, March 05, 1861, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1861-03-05/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

A
CVmuoemcnts.
CABEMY OF MrCTC, NEW-YOKK.
\Y I i)Sr'S;.A). MAU.CH li.
Uk-T NIOHT Bt r OsF. OF TUE SEASON.
NOTICE. _,,
The leiioa riow-t brrr Balflfflfl] witb a grnjuA M.t:? >
BMBBB9 opeui il- L'-t' r '-n V - d .y neAt
*^ \Y ED.NE.tDAV. MAR,II ?.
R, uuir. rsjuii-ia*-.'. Ilo'iiM.iti'.Ct1ebr?tc40pex*
11. POI.TITTO.
MADAME C \i . INE COI BOM.
flMflfl twt M?*ln the ct ebTBiedt Bof 1 wHoo.
HrUii,. . .? P. i - Ferrl B* BeTBTM
Pab flifl* CbiiiHii***
rri-H*. po.i'ivei-, I..*' ..Vijt ?^^?_?ff??*
tlldS i LAltA LOllSE KK.LLO.-O
iB irew cb-.r.ct. r,
Oo ?'?ki. Baflflfl t in 1-- p...:..-.d Dou/'-ttiaehaaafli
Ope.ra
I.IM.A Pl IHAMOINIX.
BU* Ketloit. tn..................._.... .T.u.dt.
Wi'l. Mlt* PhllUnt l-'-e- i."'" 8u*tmand ( oletli
SATl Rl>\\ -< IOSE Oi THB BEA80N.
ORAND OAI.Y MAT1N1.E. _
A^CADEMK OF MiMi', BROOKLYN.
f**Btvtlj Li?t Y\ c.k "f toeS---..on.
I!,. BflflM* cle*. i on Satuidav e.eulng. '1 bt- NMfflfl *l erai
Bn M il.- r.flA' in lio-l.-n.
MISS CLAKA l.Ol ISE KEI.I.OOG
YY iii niakfll -r .'.bnt
TTII8 TI7E8DAY KY ENINO. March o,
\Y bflfl vi III Iw prmrtited Y'rriii'l
llli.Oi I i K)
MU. KflB*M.at.t.iliU| Mn.. I'Lillii*...*?...M* ? aaa
Mfl. M.?e:.ir..ut."'"' "r M?>' lua
?? hl* aoild-rTnorfnfldcharBcrerof Ri^ol-ti..
Cotett,.a*.8pi
Uirector and Cmiiiclut.Ofl
'lickei* flfld .fl.-r.t-ii 0;*.-n Bflflki atVibflU'fl. W all-*t
I,a*t Opura ighl pclnv. Iv ot. Siturdny
TVll'.K.- OARDEK.
Afl JAklliS M Nl\ON". S lr l_<.*tae aD.lMinair.
BEN1 KIT Ofl MK AYNSIl.Y COOK.
And J.a-i Met. ,,< ibe
KNOL1SH oPl'itA TBOl IT
Ofitl-iior-t M I I itfl*l flBM ?? iMttM
fo'l .irttg*ill - N- aUtted, ttal
BlliNOKY t.At Ll.il,
BlGKOB TOPHOFE,
IIOVOI RONZANI
BAD. Ti.l.l LEl'R.
MONS. WIF.THOFF. and
Bl N YYT'r -'?
_n- BDAT ky i N1N0 Matek t, i - I,
Willbe B.twiflflil. tjr li.- laa. Iiioe, the Uclisbtlui Oj* aoi tbe
M1AN i.lKl. _. mmutm
BflM.M..,.v IN\A BI!
D-i. ,<k.i .Mr \Y S8LE1
lb?-. ? ..'.Mi.jII.U.Mm
? TO MORROYV l.Yl.MM-. mmm
Mr. hl'Y'. IN FORBl IT
AS JACK CADB.
B
AKM'.M* AMER1CAS Ml SEUM.
AOHN OREENWOOD, .ia.Superiutaiideiit.
P, T. KARM'M. Muu.g-r.
W
I
rBEfllDEBT UNCOLN-S INAi 0UBAL,
Hoiooret-Miiyi.iflt ,n fti-nflfltbaaBaiBt ?
THAT ELFliANTANIi'V h.YS.f i'l'.MK.-i'i DIUM-Y,
TiiEYYO.MAN li YYH.TE.
ba* be?n rer-etved ui.h uobflondrd Uvor, ?nd witl be pe-fo-juefl
^Vem'of'JhE LmNOAZTTC-CmDRENI
I.AST WBEE OF THK AI BINO I kMILY,
CflflaUl'ig < f a Uaabflfld Y\i:,, nnd Cbl'd c.lwil. Pfllt *' kflfl
.-?kin. YY i -.. Bi -.-i. Hair. u.d I'ink Ky. -.
WHO YYII.i, I tlL '? - F.B theae tbrer .V. -.-?.:,-* tbU
flfleek (cr th<-la.t t; Ihemal ne i- worth
. lefl ,4 admirtior to flUj ai.d wbea. in addi-.ii.n, a e | t
"i'EKfORMlNO BEABB, OBBELT BBABOfla OBBAT
MAMMOl'H BEAR S4M80N. tbe OREAT LIVljO BI ICK
i_.A-l.lON. YYI'iV If ll ' Ibe BlO 8NAKE8, '..'.AND
AQI?AKIA. liAFI'. KA.MILY.Btid the wliole hotl ? otber
VVondflKandCnriofliti**. v. bicb aiemwh-r"to no tour.d but a'
BAKNlM-SMI'SKi Yl.
Adn.i**iori. obIt !o .ent*. Cbddrou under lo.l.- cet.lt.
Fatqjet. l.'-ieii'taeatra. C.idien utidei 10. .0 . S. '.?? y rt
L" AUKA KEENE*"tHEATER.
ONE HUNDRED IND FIVE V":I!TS:
ONEUUSlfRED AND rlHY TYVOTi 01 SANDI'LOrLE
Hive n-cu (lie
OREAT THR'.?? A( "1 m RLF.TTA.
THE BBVEN BIBTKBfl,
WUli-b wiii ba repcaltd
* MONDAY'.
and
EVERT NIOHT THIS WEEK,
wi-. -!1 the
BEAl'TIFI'L UNION TADLEACX.
a* taMMiad la
CSCLE BAM'd Yi tOlG L.YNrEKN,
MflcluOnt with the peal *c*i.e, tbr ,??.._
" . bIKTJ, UF JHK Bl TTliRFLY
ij the
BOWEK Of FEBBB,
fUat.M* -?at*i. davilnadvai., ?Uboot *r1-? cUrge.
D*or?')|*-natr)li tocouimeiioeal7t. l'erloru, .-.ceiri . ?.*_*.**
?llOo'Hock. ._
ALLACK" THEATER.
NOTICE.
ON AND AFTER MOSDAY. MARCH ?,
uRMANCE TO COMMENlE AT
I O'CLOCK.
Mr.
LESTFlt YV aLLACK'B
hEW COMIC DKAMA.
flflflnnn and immf.nse iht.
CENTilAL 1'ARK;
e?
THE HOC9E YYTiTI TWO D00R8.
EVERY NIOflf.
0"ATLTACTCUDllEATLYPaODUCEn.
and
OREATI.Y SI'CCESiFl'L.
E0AR3 OF LAUOtlThR.
aad
HEARTY' ROt'NDB
of
ENTHCSIASTDi API'LAtlSE
fnllr itleit tbat
THE NEW' loMlti DRAMA
a. aitkout An,, bt. or, - of tbe rraateflt of th?
MANY St.CCKSSFS
PECUL1AR TO THIS 'iHEATER.
Er.-ry one abould tee ll.e
LIFE-1.1K.E PJOTvBfl
THE 8KAl7.NO POND.
THE BALl, IP
e\ Bat N. .nr.
PB09T0RTHAW.
PflflMflBM *t 7 icon.itanc,- m "-?_
WINTK.K OARDEN.
Leaiee aod OiDirr:.A. W. JA( F.80N.
The gr*it Au.-ricau A.,. .
M.NS CC8HMAN.
TO-IflOHT will repe-.t ber ran . f
WBO MEIlUILIErl,
B tbe apeimi: Jtbiaia , f
. OIY MANNK.Ttr.INO
Mr. J. W. YYALLACK.Jr.
DANDIE DINMONT.
MiuCuikuiaa tetiflirfld cigt.t'.y by bi liant tndlklUoBflhlfl
??dlci-c<it by tho moit e. th..-*t**'ic appltfl-e.
Tbe Operatio Drama wiil be follow. d l.y the edtii: J Farre ef
i'.ETSY BAKEB.
M?a?ra. J. \V. WalU, k I'lviJ^-e. htudiey, Lirifllafln, O. Sto,l.
dart I H. Sloddkrt Mecdaiie. >< Clifton, BflflWd, CbflflOflfl,
E_L Stoddart, A.c , ? ill *?[" ??' la thfl | Btflfl
T
T
'HKATRE FKAM'AIS. No. 686 Broadwflj-.?
_ MlRDI, S Man, IMI. RenrewieitiouflKiao-dinsIre. de r
J.andeirHenea LE TfcWAYlKNI DE CEflAK OIBODOT
ifl.centrona.le. 1 ES C ANOTlEBfl DE LA 8EUU
aqu*t...i.r ? traad ?|ie-taclr. m .1:.; act**.
HE SKCONH LI'C'MJIM; bei.-r*-tb*
rYY'E>TH REOIVF.NT, wil! be .lellrerfld
On THCBSDAY EVENINO. March 7.
At irtii.g H*H (I.-.l'.j piaceandlfl'th-tt..,
MT
OENERAL CBARLK8 TATF.3.
(Coflimand.. _ I Kn.tude N. Y. 8. lf),
flfltlflfli
TUE UCIENCB Of AI.M.-y aS CON'N, 1 IhD YY 11H
PttOuREBS AND CIYILIZATION.
Sln..-> T K.rtl fltl 1 t..
1 icketi, adiiitttiiig I.ady ind Oe.uJeiuan 75 CflOBt
< \u bfl ouunied lt
HALL b SONS' Mu-' orr ".o. 5-U B-oadway and fl tbr
door 01. th? e.ri I:.g ? .
_-)(.?>-. '?-. ).*?<; .1- . M .iu..-r Hngat 8 o'c!ock.
&SJERMAN E.M/t;i.\MSKJ;( Y\\ IMi lill I.:
,fljl i*A^i,;K'",;.A.?5^ .''LESri'.O ptdBted hy Car!
<bo*ii.i.it,or, ?tS< flAi'-'-.. 1LL1 i'Y,.N.. 1. llr-.?dw*r.
Diir.cing ^raicmi:-:.
ADODWORTH** DANCING ACADEMIE8,
a ? -? dway, New-Y'oTk.
Nr. Iii, '!-,.. Ifl'M lil . Bl
WTDNLSDAYS andSMTKDAYl! rk.
IIONLA.-.-. aud TUl'ftSDAYS 1 * .-.DAYS aud ."l.iOA YS,
l Irculari n.iy be b? ' -my.
fln .? ?
(tljoncco for iinsinccs ittcn.
ASSICNEE'" KA
THk: WHOI ESALE DRCO STOCK.
No. il Bi ma ...
ln BBfl i.i flal ade, Al LXM 'iilAN COof, lo clote th*
bmA <?-??
*?X)B BALE?A flflfl] FOI NDEBY.
X ruufliug order. Apply to T. II. HuMliN.
No. 201 ilrordwaT. NeW-Yerk.
HALF of? gocA BU8JKE88, whleh wil fro
? g-.od Bttfl taa*Bt* ai.d iricr?a*e r.j I 'ly, ru ba
Bad IM I '". kopij fl Nfl. l*t Bro*daay, Haaenirnt. H. t?
?ofl* but DAeaol |?od buHneflfl cba/icLr, luj ailllt g to work,
?**l?PI'ly._^^
TO WOOLEN MAMI.M .Tl f.'l I
WOOLEN CARDhM we,I T>-i*ed iu *ia. T ti. paitm*ut 0!
Blabntin*M, dnirei to *1ml a_ eaflnj* ment. Fr>ni bi* flmpla
8**' ,.?? ?"?^*o?? kaiaf{, .i.r, iu thii country ai dF.r.ali^ifl,
B* would ba a na*tai fliafc AUr.?l. W. E.. Trlb.iu* Oifi. <.
*_Jt l (M\ VVAi Mo,,th ,n*?l?' ?WM yteneil TOOB.?
,V ?7. . r*l'ibn?'_.h*',p.*" *** *""*? **ni ?"' "-V Clroi..
IM. Addffl*. Jobn Mflllim Uwn-.,,-*, alaa*., UT *h. hatm, Mo.
fiurning f\\x\b, (Dile, &t.
JklA RflUOBUMnD 6AB, "*"
m*.Atmw ^^i^fot Bumlng Fliildiean ba n**d In all
yiuld Lau.p* and Oai Oeueraton, wUl bu.r. W p?r > ant lo,,,.,
flbaaflflmioor. Flu.d. '
ROSENE COM POUND 8AFKTY FLUID,
A flaferlor PURN1N0 PLL'ID, by a cbemical procm rrndarafl
mm, elaao. and rheap.
Orr th' p?wa.n?, ?r.d bamor* tf ull tmiUitwni
SWfflr AWKlHOt. CABPHENE,fl
BAFETY FLUID COMPANY.
B*. IM GREENWtcU-IT., MtW.YOBIt
Cflflflty Riflhl* for aai*.
flfliBj^rllOi.
mmiit
?Jo trt.
BrSINESH 1.<H?M> to LET,
At Nu. f* b.-ilon*!. t?flflf Bjfflai'l Bflflf.
t b -''.. S' . i-v -riicnt !..-h! ; cb-.pr. -i.t B IflfMad kt*
Bflfla
CfHEAP and wi-U-lighted LOrT8.witb PoWEB.
? i*i rr-.r bi. ii No. li" Wi'liv.|-al. Al?? t| '?? "'?
M . ? tt.. tii.-ivi ol* .;r pi t
wl I l- .'..iu ,iiiu.,,i,.tnj. Appiv to A. llAl'l Li 1 ,
Nu. II IflB* -.
(VHMKY Ri>Il)IMl. to BEXT lor tbi
J Si MMKR -Ab.-* tifnl i -tn.- -.' i
tom.. ai. I tally. Bef. i to ACK1 a, l '?> >AH -V <'? ., op| i ? -
Uaflbapet,! ii_*ra, I'tfttagt i ntaiaaB Mroi, Bc* attw,aad
, . '? ii ra) mt.. i..
1 iOHT BflOMS nnd K1EAD1 POWER to
I J LS1 By .iOHN i;v ni . N* IM vv
Ii
0O-fl8 TO LET,
WITH STEAM POWEIL
Al Ba ? IM n ?? i . 'i.r-.-r it.
li Rt!tt rn ENOINEEH, oa th* I'Mtflbra.
STOKE TO l-KT, N... 146 l...vi-ry. lotjair*al
.. VV .???. :., ?.??!? ... -r tt tue lluaerj
aal Btao ? '. J. B BUBBBUC k I
1^0 LET? BTOBE and BASKME1N r. aafl ? flfl
. ritflol nVKICK.-.i.ii tb* id Bflfli ..r bt aefle BJ*** ?*??
? l. lt.. lf i.t ff.o '.'?' *?.
ll J'4 VV.ilini.. .!.. nnJO'l '?-?
on tb* tbi-l B'.d Bflh titu.n at Ho. 113 Ntflfl-M. Afflll
? fl. I. (..,. IIOOL1 Ba, Tt Naiti'i -t.
1\j 1.1. l-A SUMMEB REfilDENCTat Cnti
kill.h.fwtiiit, ?* i bra. .- ?- brlol MOl Bl
n*. wBh thr** Acret r-f l-and; . iplffidld toettlon. Yet
la .?',;-.?. ii. il. v.O.lioiltw, i i'?ki'. N. r.
1 nv) i.i.r. in Weai I2th-at., b'tvVtfeuthe6thand
: X Tthavi., (to . i im:.' fBBiily naly). t .... .- ? ?? i iv*i lj ]
IVVEL..INQ.HOI hl bl|l ? ? P '
. ? ? ... waterrlo-i. omnme?m% ,
. . ,.. Iln.it* v :il 1 ,.? newij paint*
. , RMITB, No. IMDfli
Ti) 1 I i?A SJvCOMI ll.ooii of i HOI riK
1 | ?.... ? *,,. :,',-.-.,-....*!?; * '"'
,.- .nd v.al.rcb./rt. r.'.ir*- .... .tn
| itnioiilu. ApplyM No. IM ith .. . ..*.r
a
riv,, LET?For n terni "I veara, thfl UN.TED
I ... UOTELiuBll vi.O. oi. tbrT.r.,. Dtato
*
tf. al v .. Vi Vt V\ ..V* I.No.
v . . to ilvN.N J. lllllf'.t.'iN vi. I'V.alb
rTH) I 1.1'?Tw.. ifpbndid 5-eton im
1 BT " !.-?'- .... i
Df tl O'.ir. and rd li-tb
..-'.? ( ?
. . ? t b ? - .-r. ..-1 - ? > . ?'
bfllil i. '.!?'-!. *,l Wl rd thI. ihoat, Ib'.y w.'l bi
... - > ? ? ? ibb ?' lt
.... I!'.! I'..-*..,.
IV) LET?With Bteam-powfr, brfl* and -mai!
-? flOBBB '?" ,, ;,-!(V,! NEY."1
rpo I.F.'J'-Hi.- fIbST aafl SE< OXD I.OFTS,
_. v-.i'i KIXTVR1 u"'-r k
Iii AN. I \\1>. v- ' ' '
rf\) LET?Tbo thr c-Ht.iry aad bevBcmwit HOI 8E
I A No .i I.. nd -r .:*.?. VV.ii ..'.t.. u:.*. 1 '
'???? <" '? '?:?".. i. ', '"' ?
I 10cU ' ' _-__. '" *'?''"'? ? ?
Ilcal Cfltfltl fcv Sulc.
AT..;'\M i:. N*. J.?COI NTBY SEAT of 6 to
* ?
... ...
-,,;.. IO UEATTON V ( 1 ??'? . at.
CDI MlO >Y.\V kr s.M.K or F.XI M tNOE,
? - !.ANI> ii. ."tr I W
, , V ,; W,J tvit' in ? ' >i.i
J--I. _al aad. Tha bal dingi ir* no? .
ho* anJt'ld wn:..-. baib ri.,u.. kfl | .i.srt-ai.d '.' lttr-r. vv ,.
. j ?-? oi exehaoiad for a city ! "};a ?r ? BBtry *ei.
wiib|r.il*:.d. iL'uiieof i.Rb <OK1\ ?? ,c . ? . ..
No. . S B* ... *t . .? - 3 .
J/oK' SALE or to LET?Al Yonkere, for fla
,-.u ?-.. Xmjmm litllB!.)*: HOI Rl
? aad lfl 1 ? ' ii. 'ha ?>,-t ...ii I.-:," nl. v. .:n
aadaaalbroaj .al abootona acieof gronBd wi ad
?* ? ifrtrll t. .J. i ?.:...i.'.iit.-eet. ba. ? - . .i. .
i unie-i, ou B
| Itnding. ) ..r ptrti /lirt, . ,;i.-e ? l'. i ?
li K.iS'l Kli, ,?./. 20 i'uir *t , ilou?No 1 ;. o: of A B. fl"ll,
YcLke..
tMl.'M foir SALE.?Tbe fliacribrr offrn i.t
* .Ve bB Kini, lyiiuoutbr.- I ? ka, thi?
?uar?a.t i : l tnUa nortb *a?1 u* tl.a Cl.v ef P. itbl ri/.ia. eai ?
Ulntnt 114arr*? lli?ln aMflflflMtaof ei?JvaUoB, li*il..g),rtm
fondcitaC!.'. d-.ryt-irpi..ea. 'lbr.r *?*Bf?? >*U f ?/"? ?*"<?
1..**: I'lg-Uouaaa. at'i v.yf'.' ?rg. I i , ..? 1. a/u tlt ....Kr
bartiiaad oalbntldtofla, I??lndlaittablflra ? allla
loolrantir Tflflo* eaflf. Poite.ti?.. <'n '?* 2iv.?*. it anj tlmr.
r^rf..X.'p.-tic,l?r... 'i.i-e et JOHN (). PAhkK.il. .t lua
City jMU,*, <-- ff th* lubi.-riber, on U.e ^"'"^y^ U.ID
F.)K SAI/Il?ThflflBflW BOUt-Ut, br..vvn-8ti.iie
froi t?, ne.rlv rfl p;ol*il. v iti. ill tbemodr.rn improv-i,.-'.
ar.dbuill in tbr b'.-f. l:.*un*r .Ir-iiaolr. Iorv,iflB. onr blo !.'.??.
Dr TvB*.a Chnreb. and overiooklnf tb* Park, B.-?. IB aml ia.
Eaiti.'.th-at. AppirtoJ H HOI Bl IT,Ka-1?Btworj,Bfl
|] ?., i e'l lfl k. le'n fl . ?.*,.
F\KMS. tTOTTAGl 8, lafl < "i NTBY 8EATS
BOB 8A?Ii asd BBCBABfll in t>i*i|? Ilockl.ud a-id
IV.Mnbattrr fnnniin and Nawjflfaa- Al*a.aa.t. .,
. , . to ln i-, lircoaijn. d. Y.UI), k to, .So. 11 l.lir.'y.t.
IJVlB SALE?A hir_re fl betka of FARM.s nnd
(Ol'M'KY BBATB; a-o. Ci'v i roparty ln N. -.. '?
lli-ini-v aad f.vod VVritr*n L: ? t, for Kile nad E
Cb?ItriiBg ?'- to., rt*,l y,.oj*e*LJ Oaneral Brokera, :' '? ?
IJVlB SALE?Oaool the befl FARM8 ia N ?
tetwoj, 45 ru'ln tro?N*w . arh. aaa aafle from tlv
Drpoi -? i tw i Pri fltoa. ta Bflfflf Cauul ??
.... ? v.-, v i oodland thfl hii.na ail ln i h | -t
uf i idlllflHaai iVuit ln ^iiiridanor bani, MaTBTflt?M**>*al in
pari'a-t ordr.. baad m* ly ?!'? ? '-? t - bub dJ!
nn iilant.vr v'e.v , f -h*. .. r-. u Ir.g oountry; it Bnt Bflflrly
iviw.an.i I??flhel witb a.l lflI eWlflBMMI irq.i.iia I r*
con-.try i'0;..r.
Ai o .fat? enr'ainli'* '1 BUIM, aaar Blliflna flfp*4 I
Born Nflw-Yofk, wttb ha -- tvaxu, aad a brge -rartaty ot frult.
TflTflM r?y /Vppiy to P. C. KULKLEY, No. 43 Wall .1-,
Jatiiic. y ooii.-t.
FOI.' SALE?A BAROAIN?Th*Twod3t?ff aal
Aiti, HOI'SK . romplat* ofaVr, S-. Mfl Haflraw-a.,Bfll
Caart st,. Brookiy,. I 109 ft kl*f|
porti .;i ii.it rauiatri ou . .- ,i ird. ' a-i l-r .' < u f a-if
ilu.*. K.i i. c.nipiy to 0. O. COjYf'lN, Poit-Oltc*. Bfl
it., New-Y. rk. _ _
1!*0_ 8ALE.-A lr?t-4*bM COl NTB1 BEAT,
at VI.n-an.iack. o-jtii* N- ?-lliv i a?llroad H -?1*
?bi* ffitv; l f.lele wttB r...-y u i.ii.-n ln.fflflfl I m I B BB
pa.-:.;. i?ra, pri-j ii-i'i ?.? iy. i..at i;,-ily t.,
WALKK, IAIebTI C4?, Wa BB fnBoe-at
IOI s tn l.f.mi' or Fer Sak *?) 19th aal -.'"tii
. ..... Ba? At. A t bfl l-.t.t Hiiar A'ao tli/> Bfl.
Bt? Iiin aow Ofl) <1 j* . B*W-_fll AffltJ B llaBki A Ande.aou,
No. I i fl_
ORANGE, N. J.?CoTjatry Bflrta, Vtttajfl Bfli*
. ii il". ! "a Bli. t, igrtf vari-ty ?
hoi-raf ( u ?'..I..!' .:., fci t> ' aad foi atla ff ry l< a by HK.NRY
B. Hl.Ai K'.VKl-L, Ko, ' IVitUai. rt, K?w-Tork,IM11 *.*-1
1 N ? 4'.. >! . -.-.. Orai.ge, ' ; j p. uj. __
flhfi^AA ?FOR BALE, i hiB-v-BB Tbtbb*
90l/fvffl a rj blfl at na br?k hflotfl. aate*fltb flaafll
I. ll.llHl ii Ibl?I ?lllll.lt ilik BflM II .otrvrll ?t. Krrry. lt
... .. | . ,i.-n* aMO tn bfl |..id ! .wn- tba
I * . i ? ii ti renialo o-> bond uud mort^*. -. Inqnlraat OSBOBN
u I. OWN'a,No.BC??iba? '*4.;oradibat vV.Il taaa-pl*. .
fBBBIaaTl <?c.npanico.
IfRITISlI i OMMERCLiL LIFE INS1 '
J" ',M I,I'uMi'ANY. bfllflfld Ainiii, .
_ i , 1 *"
.. ?. , v. . owu ln both I.e_!ipbate>. *ud
: ' ? ....
' * ?
i. --? t
., ;.. . - amainflBloaM
.ity.
LartboBotwai *J-rty I i
Uk/OllOK M. kNIVITX,
?
tTo ttlliom it BN*. Cfltttern.
T!'|. HARD BACON, who w.ih t'i.-i\ ?
tnd wbo ii
u.bf.. Vll.l.Vilii.
.... I
(,.,.- , . / tbr i.'*ath
, . hi, . iiM.I'B . ni il t:.; i?*ii. u
-? i |. ? BU HA
'h?- ba italii" o, dr?.l, or, il *e*d if L* ? B
a wldow ... bfldi -. tl'., v.c battiwi . I f*. ). 13-i._
rf-HE COMMITTEE on SEWERfi nfbV
X H'l.'.llU cf ALI)Ki:''I)..(niiirr.'e..*7 IV KDNE80AT
atfo'ai -t ,'. i .,ii. )!.. .., to ii City HalL I'ni ... . ..a.ied
. <t thfl LflMiailnaa w..i i?vo.-.i. ..pja/.tfljiliy
UCHAXO BABBT >Cm flflfl
K. i \. BOOLE, '? an
JOUM ll. BRADi', ) tk.weit.
T..'.. N.f Caflrh.
/fnrnilnrf.
EN'AM. ! ED I ii VMBER HUITE8 td I I B
Nl I ' fi I ii- Bll ?? I i. tr.d ? ... n wbo....v md ratflll.
M 41-tuA upw.id. Ai.. MAJ-l KI..--K.S aad PAILLA88EB.
VV IHIthN VVAKH.N.. -.'.". Cu.alw.,
Kour rlourt eait uf Broadwiy.
1RBT-CLAS8 EXAMELED KCRMrCRK
_ Plai:., Drcirated,-u.JOral'.ed. 8oMd Wtluut anj <la? Bel/j.
Mt*.l/*i4-t, fprjng Br.)?. k*.
I. W. ritiir.BACo, Minufu-t.-rrii
fla.BflflflOAUtVAT, btl Bi*'..kerm.. I./--? ?(??
F
(Srotctiee cnb JJrooiflifliixi.
i)
Aw'- EltVALEHTA CRACKEBB ir r?**"ni
.nendad toail,?*|.w*iaily lo i, otber- .ud O?lalrro .filttrd
J dTtpi-VMi.,co?tiaatlon,or any derauf.uiCBt oftb* illfai.ivr
__*??-_ rtaecUcuUr. 1HAAC M< OaY, V ullty CtMflafflflhfl,
KO. JLt 1 flilU-at-, l-l/fl UlaWiBeVell**
.FhtOtdfll.
CI-XI! I.MH AKNI AL REPORT
O m Tfla
NI'.WYOllK
LIFE INSI KANCE COMPANY,
NOR llfl ANB II I I-IIOADYYW, N. Y.
ta,... t i-f BflMtaflM i i""*0.*'."'?"'.< ? "?
\r,,..i , t a .' ? ii . . Enfl. ? ..-?t*.
aud IV?v Faflfl ifl. c..e<i u'uiiug
I ., i.-elSfl.,.-' i "4
Aa - 1.1 .. ii.i.?_-.-: iMJtltafl ?' 4 M ,n, _
Aa ool af it.-u .. -. i- ? .1 *"1 teoxnoi f.wt fl
*?""?'? flMlMfll TnmU fldafl _ .,.
. ...-1 .-o. " "_;_
*2, tn
DUBURBBMIBTfl.
:..-.'.- D...-1. , iflflBflBfll
i,irte..lrr..i t nl '?"' Bflfld
P,,|; ... . ?"?? ? "
I'nld t..r r.*e...?:?:???."'_,'?? '?ff*"
I-,,.. f.,; :?. teraal ni I'l-.i'i ...ai.d/Yn
i'rn:;^v;;;.;Ar..iK.r:'tci'i.yi..-..i'
l.iilT i.fir.t .???- II.11'"11
r?d ?-! I ?*'?!
ii-.-.; Ofl a l'i;"- ?- ? ;""? . y* w
Palddnr O. mi" .'?? M. -in I .???-"
iaatieaa B Ageocta*, PflfltflflM Ea
rbauge*. kc. r>..,.i..-??
l ? ',*?(
.ud Ii4 tllold.f ?T. '
| ..*'4,B:'7 51
AfSftlR
CMOBBMk*. r'J-^,n?
latflfli I tn at lin rrei i '"
,?!.,. .- ; , i .-,. ml tioa York
i flofthfl '..'.1 Ktflf.. rmrSLm
It-tl Raaatfl. rafldbj IBflContpflay.. Ij", i."r'
h...,d* *".i M ? ig- .? flraarloi P
t ?
en -tell.
0 .?rl< .', . .i -*? ? 'BM
Iai I, i'l . '-"."I W
InploJu I. i '..1. I -'71 M
uploJan I IMI. I,MI B
pr, . ,-.. t'all
,\... * ._ .
Tlie TYfliliii hava fl*ettr*d lh* ? i I fl i'i.'!-nd fl
THIRT . .-t.i. . i -. i .... ..-..?:. . - ' ?l?
i?ffll?*fl?d tw*Ii.i ' - '?'' J.
1 ,,! .... , ,'.-.. 1".
| in tl .. ? ' - IMI llfl. it"l l?M. ? '?
?;,r - rl.tMond la Mareh M Iho** 1 Idluf ca
pt**>.'-'i> tttbflHoOM flfltafl, flfld tb**n I tiofl* ll* ?
? ll BtltaMflM af Bfl* ,-.r
TRU81 i:ks.
MORRlfl FRANKLIN, IOHN* L. IlOOVRF
HENI.1 J.SEAMAN, Lol'l'.t- ANDHEW8,
. mi, ' l.?t, yvii >.IAM BAUTOjr,
0KORO1 .11! PL1M . 1 HI'r.MAN.
WILLIAM !"? ..II' K, . ? ? ' -.NO.
V.11,1 ' "I I -, PUiTO ?'. DAY ID DOtVB _____
;?H-. ? YY M ' (?XF I" IFNBEP.KY,
:.-\*<. ,- ?.. " ...U.I.. J.'H 1 MAIBS
JOHN 1- yv i Y'l . . U y' ..
|] RT "? (0 I I -v
MORHIS FRANKLIN, l'r?fl:>'eal.
' Pl " Y ' I ' '' '?'?"'? '?? ?,,...,?
,. . . . iCOBNELICdB BOOI ''' ? M. D.,
.y ,,..-.. , i..i._i:,-.-i .(,.,,i,i|,fl WILKEI M I'
a r a mi -."i!i_ ..I Ibe I IR6T MOKTIiAGE
J\ BUNU1.fl ?' '???" iKi.l.i. Ii-Yl . y. roN.
? ? . ? i.i'Y i I.E aod ILLINO ! oiivN
Ra -,..?.-.?.... ? . - "tt tr*
,. ilflll ' I Ibe '? - I .'.
II . .
I RD HABDBON, B
1 .,, >._. I . I ? ? I' IBI ' ' ' " I
Naa ioi Bflf*
DI\ !1?KM>.?II" Boflfd "t I '?""'' 'r' (l" "' ;,,;"
da* I* -.irr.iH-'VMI Y'.NI'AL DIV1DE1
PEB - ' r. 11 - ? ' '
US. ti l'l-.l,' Cl M N'L\N MlAM. !'r
. . t ? ( ; :. .-: la*
r* n Iflb) LIYKHMOME, ( Lfl.YVS i Ml- fON
N ! I YA
'P H I R I) A \ LN V K W ' V I NG i HA .N K .
J I ? ! lt.
fll Yl ?
iy ,-..v rENT NTER1 1 - '???"-\ ? ? flflfad
dafli mm lt i " ? ?
YV.,'.r.
,,. --.., r-' T, BrEN( -11 .'?? '? ?' ? P -?t
i
UJuntc.
IXTANTS?A "in'\ri"N. I'* u - -??
Tl ,, ? , \*. OMAN, aai '? *'-'-' * '
gi.oilr',. ., k,?t *: *..t'u*kflr. ua abjfli tioa t ??
... ? ? ' . '
113 Hleb* ?? r.. k r .*.-.?? ? ' . iy .t.
\\' AN I KD?11) tvre n ipreta^le yvflflfl ^ "?'"''
V t .I. ?'?...I . itv cr .-, ?uj VASH
? ??? *. Uflgoofl 1*11 ?M"4 P'-' *
ER, . i v ii-- ' i c*- ?-p*,.'
,,. . A| ... i'i. aflafli, ?? * ?
\\' \N ; I.l)?A -t. tli'.n. bj .. fll k Woman. a*
f T 4 . . > K q n ? . * prtvtK IM Ity, ba* t ??? i.
(itt in tb* WASHItOi li mtomi B**flf M MO > * l ? ?
I.r . . ? M 1 ' ' ' " i
, . * ' i.to ci.?tat Na
U'ANIKI?--Hvn1i4iv i.irl. with ? i. <
n -fl.--i.-e. _.ali"uallr.B*i( IIAK RMAIDax.. kl
i !!. -.-Nl K"l ... I lo dfl i ' Yl'. -r V. IN... .
* , - ... v. H . |1 la.1 ar
No liu .:**? .'3.1 ?
\Yl)l NC MA^', n ('? I . '
I M .'."Y M ST wl. i ' i. ? . ?
j. ,|f. , ,i,, > - . ?ib*| - ?? ??
A B Ii'.i '. ' I TM fl'hlladr
W \ N I 1. " : * t ii- AMIHTAK I
M | I ."11 KC.iil. by a II. '
|
ENER.
IB7ANTED?A lUaation bi n wf.rr,. .1 Man, tbor*
f I ... ,1 ?? ? -. .- - ,
?ni^eri'iid. ri-'l.-i.li.g -.. ' ?'
i ,i . .' . : ! ? -r. aafo .pa- * .'
... ? i. . l!.,orr. 1). Ka 1 '?? ?'. i ? '
rp.fl \ILi:i'll\N"l'S.?WA.N'ILI', hv a
I ?> , i . : t ? ' '''.ark.
. .- . i whflWflflli ? Oil, Flflfl
i, ,' . . . ... .... - IHna IL C. co'ipFii, l.a
No 1 :? . I ri ?.* i T -r, foi tw ) d* ?.
rpEACHERB WANTED? Friue 'antt,
A. aad eflttflflBMdflfll*, In aK taettaei ?: tl.e I ....
I'.iU'-'i ind Frolff" ?>. I i. Nurtht K*a-y
il, Par* t a. 1 .- '"' - ? i thfl ] ?
b AN
. .'., N.Y
Wkl'?^8HURT-H.\iND Wli'iri.i:. Ad
* f .".-.<>. t. M. :>. QfldfMy'i' ai n ??? tn t B-0
ALI N'l'A.NtL i.f jr-iod 8ERYA_NTfi now naiij.
ler rit. M fllflfltiy Oeiflt?, EflflBalfl. O !i. ir'.b '. ? ,
?'. lh- lr.-' ? *? ai.d Home .-i.ii.rteJ ly an i.. ? .r *u I.*u]y,
JVa IM Ut_ ?; . ' arBM fl wb it Opflti fi-.... '? ? ... ? .' 1 p in.
Giooifl M.i:\'\Nl.s. iinil plenh nf tbem, inetud*
li,,.., ., rith liyr. ifl ? a* .? ... o-'..und
*? N.. oi. -.- .. Ua I A.t... ala*. ? '- - ?-.-..:? '
way, forav B'.kl* II. 1 ?' b u.d UfltflMl taflfflflflfl
, .? fldime. _ ^
*i iKk'MAN, l'i'1.. S.-..I. h. and Iriih (.irl*,
"'fl i- enfl uoBk wtattafl HTHATlONd la tbj 'toM
trr foreVrr??*B ItJ *'- Mr-. YCI..' K '."l1 ' 'Fll . No.
Jt'4 ? . . I" e u- ' * ll. " " '"-I. >? -I
r-ft-if. . . No U bo.- t flflfllil gp '-?
WANTl'.I'. ? Sit'uifinii* ie th-- city ?r ei.iu.tr),
, ra OK * I LA. Nl.l'l 88 WA1TK.R .1
ill \"' ... LAI NDBI 88, : ' ? ' ?
xv, ..a ? . . ? ECARAOLL'B, Ba
ltat*d ' i - * ' " - kfldraaa RICE b _A
DR '.'.'? 8, itiona Ti )? *t li Bll it*, N 1 l<
IPOI.' HO-TONiiiK.' PROVIDE* i'. -V
, M '. iii'. i ll i ? ?
? ' ? y
... ,. . -. n ir: ' (' '
, ' . -OIYY.
to r\. .? ..-I- .Y. AI.I i ,.' J'A'i At . ? . I i* '-'
ll'erfl M ? ' BflflB
, . ? ii i. - i y
ai. Ei' - i "
YY .1, E.O..I K.N. 4 ? ".
^i .v-yoi.'K and ERIE RAIL -mi-.
I ! T!l.-' I at 7 a. aa., ffll
( ina . 1*. .... B'.d pria
i l lat. ??' ??
V. A"i A-. i*l n. Bk, f"i MidiL--. ' I'. and i'it< .
n-cA'^ '? .,,.....
MO,', ?' *i l - -
i , . ' wi- ' ?' ?.--ril..
1,1 Bflfl't.
>TI NV -' ru -I.V UAILKOAD-^Fof l'll'i l
I t.i r.i \ ,,,.i ih* M.i iii . i a -:. ita n k-i.v
, |'i | ... Llfl. < .ei*. N' . M 1 ll
a.... ,ai. Ifliidd !'? ? ? ?.,.-..
, ,i . ni.d h o Y..-.I, and for V._*J li ?? ?. , 'I- "? ? am and
,., - ,, iriagb b*|tai;* iflfl. I l? Y'.*?L! flflalfl
71. i . * , air*.
I V. . WOOI.Bl'Ki- A.*!i .i.t
"... I v"' '? ulUbatfll -. r I f." ?iiy t.-t.'.i ..Ifliadrl.rartdai.d
tb.' nfld I ? )V t ..i a/l/ .u.e < I tL iDflafltl?aTil|.
(ilJNTRAL RAILROAD '.f M.W -.1IIK -I.Y.
j Kr. ' i A mtOaarllandt tt?CtaaflelBflM Bb?BUa Ju-.
lim wl.li Delawaie, I a. 1. ai.i .. ... d W?:? n K.'lutd ond tt
Eaatol wiih l.. hi^ii V-llei P Ii I n-i it- t-JBflwctiflba, fonub.g
adire-i i ..rt.. HarrlflburflwlttamlchaflflBflf*??
IRINO ARIIA.NOLMENI?< ouiinfliwing M?rrh I, 1*11?
liABer.i.i .'? a, ii "t? Atfl*. aa. I ? Bflfltoa. IflflflBfl Mfl
rillfl. H .-"- .--!'. Mau'l. ( b' nt to ?.Un,-i ? fl.br.
<i|,? -| i A'* ?. ii I" RflaMa, Y.iUr Xinp, P.-anlofl,
OreatB* . ,l_i.-.bi-rr tr
ita. 'lii'...ii.fl'i'nA'i.-loi -.-'"?' MaacB Cbflflfl, aruHMM*
ae.-t, fletili..,;, I'otu.ilie, lUnW'i.flg. B^.
4 .-. a I mi ..C..M 'liAAtifl?Fai La^iu, Belblrban,, A1..*Ui*b,
a.nl.Ma : ( I. mk.
I ,-. a. .' *y '|*HA^-F?rHoaieitib*.
Eii'i.'i TiMf.roK lliBKI*ir*',-TlifltB. Bl. E*BTr_?Tll..'l
ft-or.i.N*** ,'rrl ,rrlvn*? HarrlthcrgH U:*t.'". ln l'-r |.
?|._ilMt<lili.i, Kl'laiJY-. ??. !*fl.ifl.yi?anlli( e fla
K.,' '.. i.!?-iuC.rifial, NoitbujidBoBtB, a?d witb thatufl.
aa.i.ud \al!*y Railroad. _ , _ _ .
Ri-riai .ne..t- ei. IlfflTaafl faBBB-Llflflfl New York
fr.ni Fi.- No. 2, Nortb River, aii.a) and U iM a. m.; 3,'-'fl, Mfl
* "tr ?'.kKluabb.b-AIGiIS,- ile, flflflflflfl M-i l:B)iud4ilO
The boitt HvP tt Bflfgen Pi.i. * flfl Mariiieri1 Harttoravrry trlp
th" yt- Al'Ua U. IiUmiit m\\mmmmm\\ %
HUD0OH KlVF.I? IJAM.ROAD.?Fnr AI BA
NYi. dTIIOY, CONFECTINO WITH TRAINS NORTH
.udWlol. Traint l-ara:
Fr m Cl. n.l., i? fl. I Fr, r,,.1.t.t.
I.ipnw., TinJIlB. ui, ai.dJ..':- . '?' Hi.'Oa. u... aud ..:? and
aiidSp n . Bfl. BB
..., ... (Sonday. incl'iJ-d.)
Ka-tn., and 12.3" a.id ' flf> n>.
Iroy ard Alb.ny (wilb tleep
iug-car), !':*:. p. ..,.
Pou?hka?p*.e bflto, 7:.Ti*.m
I" i i at.d i p n
I'eek.k.h t . ,1:3 p. i.t. ?'?'? I' BJ
r-infl Mi lr. in. .'. I 1 ni'il'lp "??
I' m* .__.
T.r.vtov. i 'r.:u (i :40|..m. 7:1" p i...
' A f. SMITM Biipc' MMflf Wl
VKH.'llll.KN RAILROAD flf SEW-JI SRfll Y.?
}_> wi.\ i BB AliRANt.KMK.NT -Oflly-flaaflflTaflMaflad,
irtre New-York fron. '.-nt of Courtltflflt ?_, J> ???>> )' < "J ?' rrJ
.",.' : ..lirrnt. !i a. ln. , (ol .W?ii?*., l? *? rn- mi 3:5* fl ta. i I"*
rier.ii *.t. 9 a. n. , 11 m., ?.M aud tl? p. n, ilrt'trnfi _j .'-av*
8,.(l-fT*.t Iii*"!' n... M. iwa.r, 7:10a. u.. end 1 ?'??? I* "'?,- '.'*'
u...nt ?:J?. 7:45.11:31 B.B1. Bfld S:'lop. .... Oi 8"iC*iy n!,-h ?. *
train _-ava.Si.ffr.oiBt''. aid Pi-.'ninntat 10:1. ;. ifl--.rfltuiniufl,
ilrive* N?r)-Yoik*t6a. ui ou Mouday.
^'LW-IOI.'K, HARI BM, aad ALBANY U\IL
I ROAD, ir tlbai ? tnflTrfly, raflijaetlngwt* ?M.W**>
York Ceull.l Ka.'f'-v! l.i ail flaiflt* Ylr.i Notth-Ylr-t ai.d
SUuihYVei ala . ilh tbe Nortaara Ballrflad for i-c-it. ,-*. Bat*
, itUrfMO, Plfltl I-.-. It.-u-'. I'-i-t, lig.lei.tb.ifb, aud
*TVtY..u..-?....'. M .B C'lTtl BMBflflfflfll BfBfMfl
l(.ii. 7:1b a. nv, aud 4;l.> p. ni.
Kip. Tiab. 7 .- ........ II Mfl. di. j li ?.'?'? '?.-'
fciire.k Mhii Tiabi l"B-m ,
I >r Y\ .ii,.,. mtiim., Wl ra Pltiti*. Crolon lali, and all locil
IrBiaaae. lin aUMa . ?? m. EtWeaaTraii Iflave* Alhaa; a*?7
| ,;,j ,,.,,i,,i,.. .lnIIN tfll KMIH.l A..1 flifl.
I mlt I I THE I'l NNSYLVANIA i Ui J I
I . t|# I CEMTBALRAILBOAO J HU1
OBZ yt DOUBLE Tfl II K iiditk.
IV -.?p..citt of tl-e l.'.i.il |i m? -1'. ' ? iy.iy i" tb. <-o'i!ttry.
'IHl, ORKA'l HHORT LIKE TO THK VVl BT.
Ofltfl N". 1 AalMHi ,.e.,?-;:.>*..( Ve**r.t.
rt.-lliii*. for tbfl IIflllipcrt*!Iflfl fll I'l'-e. -rr* ;.. ur d fr.i.jCn.
tl .l.bii ?.o. M. I.o utl i t. Pflfll, N*-i, ?? i.l. . Maoipl l Nrw
.. aafl*. nnd all ot!?ei 1 Wt* ta '.lie Y\ , : RflrU. fl'flflt, and
.. ? Y-,> .' ire nn*ui nii.i , ft>r flperd and .. ?..'..( by ?oy.......
'i ,..;, traint f... i YV. ' I, ne N. ?? loii. .: <.- ??'. Our*.
iand.-it ? Mort>log Eaprea*. 7 ? .. ; Evenint t *prr*?, bp m.
1 . lokll -.-? t rain-.
Itrv tnrayt a< l?_?, .id 'I.e time *.<| Iflfl, ?* byfliyotber
. ? . i. ... y ,, i-11"
0 '? v : u.i un tue fi ..Ir.i.l.' f OIilo. hi. i.i. ky. l.-ixi.t,
la, IY ,. ? ... !? .-r Mineott, by l< llLROAl) Dl
. r("l. or t-, ?uv BoU 0B th* UMtaakl* river* fll ll.-- to. (fl, bv
Plit. . h
Tu. i ?*..,: Fral l* flad ftoni flfly pofat flf thfl Wfltt by tbfl
tflatlr. ..dai.-at al! iin- ?? ?. favatflbl* . . i??? ? h.-I
.. ..i ?? b- r-vi t .. p...-i Marebast* aodthlppi itatnifl
if lh* I . ,r Fr. iflht tothi* lou ;? '.\. cin i. if
? ; li* ?p?.-dy trdii.lt
l . . <.iii|.riv ala* 1-iiiiii.iii* an Erolgranl AaenaiaodaMoa
i ni i, Bilgratlag Weaiw*. I ra *j ?> kfl
roiiif.,-.. arcflalflne-half ih* ii. .* ? .*- i*-*?
Ifl* .. . . fl Ll.i i. T Pa*a?Bflat A ?? -I,: ..I- l A*i..t .
I.V K ll k Cfl . FlaagMAflMfla,
Na I 4 I . lloaae.fl. '? N, i Sfltil i Y' . Ha lt
M< Dl'NALU I HIS! HOfV, 1. , -i* : Ap-nl*.
',., II '. v p.ire
BNOCH 1 I YV IH, (i.-er.lS.l|.'t Ai'.. , i.n ''?.
CfUciin Glctlnuro.
rl\'!i NORTH (JERMAN LLOYI 'Bteamthip'
I . ",>.N H. Yv . . . Bttri >t ? '??? I
, vi ; afl] , , Pl*i No. iu Norlii llt;r-.. HM ol
.i.i
.' \ I . BDAY, Marrl. lo, st I.''-' .o. k. m.
Bifl
BREMEN, rta riuLTIIAYi, . UN,
h'a'yri lAMPTON.aad BRElQCB,
' " '?'? ?
t--,,/ r Ifl *t ?ra**', .
^of.i'.'^'i.ii. Ull fll
No. Bl . ' '
CT1 ?'.:.! WKl.l. I V betw.-n NI.W MU.'K Bflfl
|) , ? , I '',..;,.?'-.'? II : .< ? ? ? '?
i
t ipa i itafi , itMflfl i .j m
.1II uuli .?? ..rdu). M? "
. >? ? . V r.l'i.
. ,\ ut yy isiiin.'.'on.fi . Mar
iBAamajBATI BDAY, at uoon, fwu. l'.-r *N.. ii, N'ortk
i ,.
HA- *? .if .-A?*i"t:_
CiBIR. ?*?? HTB II Yr'F.? <?
( . V) | Stee- ." to I.'.'i.1.
.' -? ? I ' ' ' ?'" ? b. . f-'
Pa* ??? ?' iflMilfldtii Ptrli 1'i.r.fl"?.n. o-r. Einn* .. U>t
M.-d*i-..J ' '?'- ., .___,
? i.i ulibli globii - t.' ' ??
... .,1 er U i?n?
,? , j , i tl''. .-".rrn;? frafll l.w-r
?M fi ' ' * * , ,
'il.- ? " ' o-Ullon. for pBB*
Atld I- - - ' - - - ' ? ? '
. ' ' 1 ''"'* *' ' "'' .. .,
7 i, .,..-., yv V INMAN
?' -. N.y'.. . ?? - ' WM. INMAN. N.
* ,?!. k YV !) .-4K.MOI Klt
IACF.Y No. 61 K...? YV| ..
, |, JI'I TM Dl II - No 5 F't -d- I. B-i'.r; ln I liU
.-.. I. HNO DALh. No. lOlWalau. *t. or .1 tba Com
JOHNO I'AI." .*. ..I.
* ? No, I , blo*da*y. l. Y.
F\)H .-.<H I II.YM- l?'N "und JlA\Ki;?Un
-it.r K!?AY,M?'.-h l... i dtad ? ?? ? Bflfl ?t*?n?.
gB 4*?ll li " -- bU (>..'. II. . .-!.. r. N...lh
Hi.. r tnot ottrmutt -i - A 11 II. > 4 \ . Mar. ' ??*>. .1 B -.
. . | ... . . ? ' ? ,'-?? .- .1 ? .1 i, ,..) ha* d. .Ifl
.1 I.v w.t.rllflbl ..*..i?r*mr.it..
... ? i ?. ? lon oi
, . , ,..,.?_. k. . .?!?? fcrf-ty
. ' . . ? 1 ?
a ,? | to. ru.,* .,-,-!* ua%. ff -
..).- m ii f.r..-1/.i.:,
Afl-n-. Sj . ll.oajway.
...
i;i>i: CALIFORMA y.:i FAVAMA.?A flrat
I . . ?.*? . -k ,r * -id '-'1.1
. ,. j,.., .. Bl OlAl wb.
Ml SDA1 ' lowl i. I.r
? ' i. fli AU*1 N, ',
'IMI'.-Vni I" L!Ni: OF LIVERFOOL AM)
I LONDON PACKETS ? Pmmm i u. or tc Lif*.;
, - ..way. b- (Btaged b*f flifl w. . * Llafl
Wna* ?*ir??f.v ...*>?' i.lfl. anJ dlflftfll**fl*d *" ? ?? " '
iivi-, I Ifll tiyai - ou d-.fl ai d. I . ai y pa t .' (.:rat Biiiain ..r
-.fl l; 1 1* ?' lJ IrtMfll TAI'
... -I fl t Cfl., _4. -. fl. ,ll. .' .-? ? I *
I IMA1CA \M>M.\V-YiiKK S( \XE\\ STRAM
? I ) a. btr Ll i- < t".l f !?? miii\ '- ... fllB
7,,y i >(.-,.,.,.-..?*. :, . . :i? ti.all
aaa ih';. 41 Ll ( .pt. E laardO. ? l ? '
IDAY Va:--. -'. fl i Piai '
111 rr l',..l_re: lt.' flfll ? .:*'.?..
'V *.,1'orp .ngrip.lyt'YV.ti.DENbHOOlll. A. ?
: i.i
h'ni: MHillAMi'iiiN and ll v\ RE.
s.?. .".- s-, i' R'.iv, MaickE
,i^o ral- ? Mi
> I Rl Wn'
Jrrr- *? ?. M ? i I ? - -
?e'll I.*.- ft*fl l'iar i iv?. i. ? '" ?
; J. 14. *l ll - IO
*f Mflii. , . , .
,, .... ued foi
ann
lateioi panflf*. Ca! ' IBfr*.* "?
|. ?...',. . ' * f-.i. ""'
f . | . rllAV.e 60
V" ?''?! ^HoYV.'A^i'lAYO'.iYVY'.L.Agfln:.
N ? | flflfl M -....tb tt.
L'rciiil Moticco.
IN I'l RBITANCE "t ?n ttmtttt Iflfl BflflflflM fll
.1*1 ? iv .' N. ?.-?"_? .k 11 'Ur*liVrehyfllvflflMallpormm
havlaff .........-i t l'\'-. LFANflllAW. IflMflf Ofl< ? '
\,,i Y-. 1 .. ? -? | , -*n*t-ifl.i'.
-,,,., . tl. 0' aoi A. I. Ml.l'MAV '?
wn: .,..??? . 1 - 1 . r Ne* ' ? ?- ?*
lulv l.flfll I'r-. I ,. I 1 ., tn? l.tt
ia of Jai ?' ? II. *jy ' r HIPM.VN, j , .,?.?,-?.
WM. PORREfll ' ''
SIIPKKMK < (>l RT. ? ELI/ABETH Mo
?, .t 1.'. -m *4'i phu i kn .- 1
Itr..- v 1 , ?? ' ? -il * e
? ?
?_,! 11. . ..| ,u 1 ? nl il f.a'Tiy
,ud. ?- f -iy ,f
i.i. ?? J . . bifl
: . - ?
. j . . id **m
AlUl.?
!,_,.? . . . A..fl..\. , s:...' Mil li,
1 . ' t .r.e T.
7 , , , ta tbla ??<?-... i: ' '? k
.r t . K ? ' ,ituy,
AI.E.X . ..IKA". - 1 ? Y i.wy.
Ye. IJlMftflfTa* _
tjonu'cpnil)ic AflMdnflfl.
Oi ,\. 11. FLANDl i-,v;
fBtMfltty PiflfflflBor tn Hflfltaofflthlfl idelobla,
V.o.iiS t<? Ifl a m, and la -lat
1 . ? ' Kaw-Y'otk.
. . -.' ? "r- ...
JRcfticol.
ACKEAT CURE.?DwLeBnfl'i Anti-Kioc
k t: ii. Irtt.i. pi m... . ? | eflfea liii.-nr..^.iii, (..-in, .j-.-I
iBdaBM 1 ? ?". i'11* *J .-'*-.' |-.r ? all
orr,,,--.,. llr.. >l,.tl.r . . - * wnl free. AfOBlfl flfaflwd ata
ryw.'.e.. 1 ' '.?-.. I'r. ; r rtoi?, olli. ?*". f ru i-iway, N.Y.
/YKKATLK1' I'.MN KEL1EVER m tlie World.
'.fl HUNT'S I.IMMINT.
I flM a Vt (,a*Ti Paa Hotti 1 .
W'.rranlfld a r?n I i flot* i.i e>, ij e**t, orinoi ej r-fuadej, f.,r
.'Ibr ... in... Bali raiflfl, Ytottri I..' ;rr?ii.*, P.iii* l.i Um
Ll. 1.., biii' effl ln I'e I. r.l., r'ai' RL. u., 1 . It n*trr !*;.* if
aflad at d.rntted. llk |>rr.. .tl.? IliM rflt, flfld tM B i?'mI by
tl.i-old.-tt - * ..o 1 01 y- ii.'tt 1 :, !d. l.y a bo' ie r-ni I- cor.
?.. ced. k'or ??'* hfl I'rur..i'! eirrywh.,.- um! by 'be Pi.ipr!
tor*. HALL! Ml 4 KEL, N.. Ill draoatri :, .*. N Y.
rpRCSSEft? Far lha raflkal pbw aif l.''i|?tiire.
I f'ati - flMcbietl Mtr.i'der llra.-i**. Abdoinli.*) *? ir.t-ort-rfl,
k 7a- OAL . .'. 4u ILF.t TIII.; OENKRATOH li v.at
riawJ'o ciif* ^^. millorrliei, Ia.pu:inry, Hemltial lx>i. ? r.
Call avoa or..l.!r?i. Im. ( i.OYER b THORNE, No. 4 A..n
t*_, iMer Bar'.'ii..'i Mmnini.
THI "ily k..?'Yvn REMEDY Br DIAMKTKK,
|| ii TAlMON OF THE NECK OK IHE Bf.AODEB,
INFLAMMATION OF THE KID.NEYK.U
QOM8T1TUTIOM WATKW.
Al.o, for
CATARRH OP THB BLADDER. 8THANOLRY AND
CAIAIIMM W OR pA|NM',. 11RINATINO
YYM. II. OREOG k Co., PTopr(?tor*.
M0*aAN b ALLEN. 0.n*..l A??.ii.. No. tt qg fla, ?* V*
li'iLt.H .1 tu y ;.???
flFTIII. BABT
B . I' i" INO TEKTH. MB Mr_ WINSLOWS SOOTHINO
?THT. fl BBfl a IB flflfl J facllnata tb* proceM *ad regalite
the bo* ali.
Ill'.Af TBB I'OLLOVVINO I.KTTER.
DavldMiler ofClarii.,**. Nea Vo.k, writ. .*:
" Wt-Lt'.uBchitd three iii'iiith. old, vtbi.-li ha* irreimed al
niiMt iiifee*intly with . tpMio?dio aflection of tbr bowela, ao
thit we lad d/jflftfltr.-d of ei rr rai.iD* ? Itlltoniaoh ?_ ioM,
i,.M . i*. r ,,*?rl, lud ain. oil every lymptom wai unfivonble,
aalP ?> abttlaal e Mtlta afBfl Soo'bi.T. Bflfflf, BflBfl Bfld
likeacbin-,. It _imedlstety became qi.i.f. aud now ma.iife.ti
every BflflBMB tt in | rovooici.t and comfort. MbtBOtfflflflfl
flfl BflB* kf'tn., playfalaud Iflflaj arel teem* eutiraly Wm
A.i of wb.ch w? aioriiio B the u.e of Mfl WINS1.CBJTfl
SOOTHINO Bl-tff.
" Yot/ri, retpecifully,
"DAVID Mlbl.ER."
BflBfl) Bf tflflflb of MRS. WINSLOWS SOOTTItNO
?1?0f are noa qaedr/err year I*. tbe I'ulted Strtei for rbil*
dren tertliiug, a i.b flflraflfl?flfl lucceui. Ileliet it ibbrpiavb
tnd CBBi Itfl
MR1. flTfJfljavOM*! SiiOTlllNOSYRUPfiiuretarogu-ata
tiio bnaett.
Order, ara roininfi In every diyfrrm Brujfitii iu til parti nt
the country. " Ifll l BB r-.oro o!" MU.S. VVINSLOW'S BOOTH?
INO 83 KI I'"
Mi'IioM of bottlat of M1LS. WiN.d.OVV'S SOOTHINO
flfg?Tf Bfl MjideTery yni ir- the I U.-d.Statea.
fltfl til inoM BflBfl for diie*a*? L'.cidei.t tothe parlod of
tiatbihg in ihllAfl Hr.* .TO-ybaff that old nuria fjr K flflflBj
Intbr f. rn. of MBfl VV 'IN.-.LOVV8 BOOTBT?(O BYfltTF.
Mi'-. VVISSI.O'iV-.. BOOrBOB) SYlibP never f_l*tOfiv
MflflflBfl rtiief.
Bfflg, VVINS..OVVS SOODi.'NO SYRL'P U Bli by ail
drvirj-U'.* tli'ouabout lbe L'n.U-d *?flflfl,
UKlI'LY-JMPOR1.VNT TO BO?fl_RS.-MRS. fl/IBB*
I.ow-.-i iiioiiiiNi. .-?'. in Ytt fla flly Iflflfl ibal paacfltfllf
-.pon to riv4. rar*: to yonraeif, ?'.J rrlief r.n.i h?.p I* your iufuiL
Bflfl. WI...-i-ilV. S BOOTHlfla flTBtTt* bn been thfl
maant flffMUt?| '.br d/oof i. | afMfl of nnioy m,,'hera
Tl I. iith* t'lion or tha j ?_? to >im MRh*. WINSLOWS
?OOffBOK] BTaV P.
lo Bflflfl Ba?B win ba. rl iidran ia*,'ring f.-om any of tlie
,:,;, i.. 11. ta thia B?rl?|af IflthMfl,*** ?yfleaabfl
?aflaa- prejciiroi, or tb* prcjudlo-. ol u'lini., .tanJ in flfl
w.y of iLe reliaftl al ? I i bfl Ml??- j tfl. ib.oiu'.ily lurr?to fui
low BM a* ot BBB B INSI.OW s BOOTBUM Bl KL'P.
Bmbbbbi aiMjabaa uow leap MRS. ivinslows
BOOTfJINa SYRL'P :, rchild., n U-?ihii.g. No mt. Ji.ine in tb*
1'i.ii-J -''.'** ndli lfl* it. lt ii* itindird ii.edi.ine, and iU
fain* wuiid wido. iii>.i aj.1 ordet aad u** it ?/.b*r*v.>r iti
mi'if?' e3 lfl*lfl* BMB fl?Bflflj
Dnrtrif fl* tbtrty vrer, nf uiiprecedented anlinrrtuing popa
. pflf BBfl VV Iflfll?IB fl SOOril.NO SYRI.'l", lunumer
,i |. ? | ? - 1 oih-r no.i.iii.ii. |.r. pared by pre'.rndml
il. I)'t 1 iva ?|ir iigup v.i liv-d b'll a i BflBBB rii.'.en.-e,
wbli tb aflOOV??tfl BYBI/YbB beeu oonttai.tly luct-tting
l-ipop- '.' :y, .u.l l*r. Lia ? ho Bfl flflfl w.rd, and flflMBflfl of
4 Bflfl. BTlBBflB f/r lb- bealth of their ohddren I
!,y lfl flB "l her loralnabie Bfll I
flflfl tba ureieut rtce of " ( orJli!t" h*T* foii wad In th*
?oottt.-; t of tbefr ' fl i.trioatprrdaoiitori,'' MllM.WINSLOWS
SOOTHINO SYR1I ootln.e to b??--*op?txt tmtorUt aal
a b!4^i- g Bfl*. .y BBBB '.
Nor.ei.-: ?.,? - ..ul-aal ?- _fl*tt CVflTU fc 1_?ft?fll
','. . .ii., I* on t!.* outi.J* flflpffl.
j l>rogrl?tt BflflflaMM flfl ? "'J.
hfl flflfl ?' *.B* i Ci?ffl, Bfl* Vork.
i'.t. i .i ly .'.'.,-? i*i |-- _
, , ..- - ,
irfAMBIKD.
Blll.iin MRJOUT IaWaltbaiB.Baflfl,,flTfttiiaJ?y,T>a.M,
. .?i-i C. Panofl*. Wii:lt:ii r-i. I. rhj1!-. if Bo*lot.,
i' r ., * . (f.,daughter oi J. B. Bri^ht ot VV.lth.ui.
xi-n-it OBfOOBl In thit ?tr, cn Moiiday, .March 4. ln
s- loba'.Charek ky tb* Rat B. II Waetofl. Joba Orum Woo
t?o' N v Vork. to 1I-U,B, ti.iy flflflMM *I O. II. Ur.gory,
r*j. "? Biaablja.
K' Ti HAM-HINMAK-AtB* i.ibt'. on Wrduetttiy Peb TJ,
l.y tlie Rev. (? < . I.atl: op. .1 . ii- ? B K*4 tbfl? of Pflf?toa,
?e Coi.Liy, N. X.,%0 Ofrtiod* ?.. Uiumau of HlBflfl*,
? i
WAY MOnRF-On T.- r^Uy, K.b. BL by tl.a R.t. J. I*.
| .. >(.*...- ga i Way to .VltiSara'i 1...fl?MJBMlBBB
i. VV;.. Mt ? ' Bj I'- - :'-T
Bflflflfll
IXUfl?i Oafllflllaj BTa bl ."bo A o.:*. aged M v*ara,
...d--.r tbt t?.u.ly. a:-.l"f I"* ?"? in '??. Ji-' CV*
. .. tl 'tr 1- ffl* '? ,? - ?-'?'' bll fii - -I JO I '.r-.i.iy 5*b IuiL,
a:'.' . k cl O. av, Br*?' hfl lal* IWMM -,No .--it'iliitoiiit.-trt.
.TB.
^v;,, p. . I'.'-lBthlicily, ouSii:idi.v, Miicb 3, Wm. Andarton
Mrj;..)-*ja.
?jki uN- .' II kflflflfl. oil TcaaJty, ftb. M, Johr. E. H**ou, ag-cd
il v.iii and 4 ?_'_!_ .?., .
j.*h*iri*i.di t.-J ixiiialu'iiii-.i nf tb -fknillr an- ratpertfullvln
vii*d .1 *'? i-. I i. U'* rfliidaaea, No. 141
lyflft! ui**-*, tl.inT:**dty)?f'omeon*t i o-clock.
BOTCB- Bi 'lb-- Ifi*! vfon.tiv. flareh 4, Mui KUnbeth, 11
?fj L. an' MarvB.BoT r t*-d I jaar a ,d ,. in. tiih/i.
T!(.r, . . ... ? m t . or* rr.p*cti. .iy Inrltrdto
ral on vv.- lo. '. ll - 11 j raal
lj r.ey-.lannii, Jir.-y Cit'-.
HOVVNi Qb Moalay, Barib 4, M ear Rahnay,
N j' .-iarali ?idow'ol" Keb. . i It. M-wna, t;ad _ yiari.
i'rr'lririi er- ii-tiir,!. aflbOBt tJl'.lur ioil,-?, to attciid hfl
l Ki.ih diy th*7t IbiL.M Ikfl'eb k fr ... ber! ,t?
fla* -r tiarl?|M *,' bt -? -v.iti. ?* ?l K*b* ..v to uie*t
. * Meb '-? - N?- York at 11 tVciuck i. m.
I'> KIt-At llobokm,oa Silurdiy. Baflfl ?', WBBai-i Oflfl,flM?fl
hfl o< Jolui ai.J EUa Batf, ag..' 7 v*nri, k oionthi and tl dayi.
DETUlINU in Brooklyn. flB ?'?'. M *''?"' ??''"? *|B**i
K,**.l > ln A. Iin-Tli.f, lei.ii?. v of H.nubani, Me., belovad aife
0>'jv.t..u Brarl t. **"1'ii.' T.-ari^iidiiu.r.t..hi.
Herf.li-.'i a.r a*M '" ?* I* .*'? ' " ' I'* onaral on
T, a.J.v. tbe.Vh, Xjlla nj.irotu No. 3 W v?,ti ttrrel, wiih*
' . i
KA'- n Vi- -.'i.f, : '..*?*. ABaaafa, ?:( 11 Robrrt E.vei
<'.i yavflaMBflft
KAiinN-On %ton*y tmrnmj Mir'- (. Ca'b' in*- Ariftrot-g
Kir. n wlJo . ? I tb- ?-'??" ''- . ? k'aro ? '
T/iia ?? tnra t 1 i.i.. Ut o: ite'...."v io- . ectui.y invHadlo
*?-??' thfl ......
VV te? t?) arViut-i Al'. arabflfl, atlh
,-,'.t! !..
? , i -ny
rl IMIKt i '.?? *'?. le.i uJa. cn Ti^indry, Oct 11,
MBa Mt i ' t !?? <i ?' ' ?' v-oJ
| ,: Third -Bflfl l*t,a Wflfl ba' ? '?' I'au VV.l'..x,ln
tba ' i'.b yrar ifhi.*f*
. . ,, ? , .. ' tleffuilv tr* iinitail le it'en.l h't
rlhi .."'.-. at I o t. ' -i
|. . . 1 . . < .ri * i-l t'*.t
Bi it.,i - )B lalBi?i*4U7,flB*B*jJflBf,bbnhl.Jfl flflflj -
I i t ., . My. a-' tt bli a^r.
OILMOI ll?lu Btaaalya *n oa*?t?ry, Hatah -, Matliew
,, ? ,r v i ... n ???'.-? ? ...',- ;-d >) )???!*.
Q1LBEBT?O*Bautflay. Maflflfl, Thonia.iiil't!.rt, a Batiteo^
?' , . .,...! ,: ''.."? ,i ? , r ,
HOI M AN- l.i ti t.'.'y. ou ' B?fly 8 tl flflfl. B_-fll, M-.ry Anu
|;?. ,i|, ? .,ll ui .1 ' . ' .'? '?? llfli Ji ir ?'. M i "
X) rrlalivrtl .,''.!..' 'b" i i.ni - m-.-??-.- ?' .if ii.vi-. d to
???? ,,i li.t .... .ral at No. 117 VV it fortl tTtb .It.- I, ou
VV ? ln. ? l?y al'ariuiiU.Kb hkfl?fl 1 o'. Io. a, wltboJl turihar
Inviutl '?>
I'll'I-VND- In fWklvn, ?n Bukfl*f, M.r. i il. MM Mar'ha
)r..|_..il.diii.biero. IU *Mll**bv ntb. . IkyBt/Mfl
LABV?ST?In thlt tlty, at taaaay, Ba ?? ^*_b,fl?flafl
Ii .,,. ta., aa. i < J y"?r..
PX01 VlJfli .? io..;..I .... M't.l.' Co.iitv, Ifl*s eu hiinr
d?y, Krh. A VV.,.. Ilrny Kg. -mivd 4lyi.it.
N.ll i .j' ?.. aapy. ....
PECB In th.. *4itv of Nr.iV.it, ob Pttnidav. Bflfl J,
Eli,.'..;, Vf,?.f-..i.l,alf*cfl'*o.'. V.. flfflI .ttmtt Colum*
I... ...I ,?<>,.? -d J4 ,*'HU.t7 :.i 'nt''- ? . ?___,
^Bflt-flfla^feB^^
SSmrtmtmtrtM. An..'. Cburtb, KuliALl laaM-??
PKOJJIE?Al Na-aaib, N l-fl Bnadrr, Marcb 3. Mra. Ag*. i
PaVig-dTiveai. f.,r,arivof(il,.<..w,So.l...l.
POWEB- _t 1-tMd.y BB,***.**1 *V-*__^'_r!_--a
o. ilu* latfl Tinolhy I'owrr. i 1 -^??M__1- *r!_- ff"
tbr 'it.lol Ki-brini W bUJt>ek of I.ll/.betnt'.?... B. J
R i r lilt.Vt tbi Nea-Yo.k IliafBflb *B ~*^TjJt*&?
l.'.l, VViiiiB. lliffll.H?djC yaart. boiniu flanta Lma, We.l
In tafl**.
CaHl .rrdi F.prrt ,.**.? ropy a,u.lit*r of Wmmt and
RA '.(),.1.1 -Ou .-...o.Uv. Al* >n Bj ?iJ_\,~JJaa*>~ *~
tr.. !? .... .'4 L,?ll,ra" . iiijnt'ii a'.ii P uay?. ___,,
Ki'a ' . !v? -i. ?. tttr.i t j'.' \f.r?|, X Klo.a Ttmilflfl
BOCSEN-In Bwklvn.on ^^ nday, flflflfl hwmm inuu-.
Btte^3^_- sgmrJtSi ttugtf
**Hi,iel to a-trl-tn... wt rr w'" T _?" d/j y**?.?i o.ontht
3S-A^!lfl^^
HlrV.-,.i...a*.. BBflflB IflMBflllliniBB^M-lflaM'
flfll_ra____fll f^^
T84 tti AK*.?r.et. netr Bond. Broobi,?. o? Iun
1 bffl.?T?i btrd mrt\ oftb* firm of Sand. Nab..l it C.I.
ib? ?i m r*u la Bflj.?; the iubi ?t flf flBBJl
BPP.DDEN-At tha I'nited fltaie* Naval Haflpitfl Biaeflya.
? >n 8n.?iay, Marcb 3. Lieut Edward T. Bpeddaa, oTflTlC
ag-d 2U jtttt, atlarhed to the Uoitfld Stara aieaiuotMohatilL*
TUOKKR?At b<* r.iidanee, i* Plairtflld. N. J., on Maaflfl
niornbig, Mi'.b l. (li.pt. Joieph lurkt-r, fonneily af BMtflZ
N. Y,
MnniHanof tba Mtilne Society, flflflBflflaflB *.,d friend. gan*
ntllv. *r* inv. . d lo at.ei.d li. f.ner.l froui iu. Iale _*_____________>
.. YY BflflBMBy, Mtr, '? 6, at t p. ru. """*
WILLMARTU-.lntto.elty. oa Mouday, March 4, PkiiaoflrrC*
yy lllmarfl, ln tb* fiith yew of ki* ?ge.
Thi- rolstivrinidfricrd.of iholwiiily ?te _r?.p.r-f,.|l. InvBadla ?
attend the l.i.ieral j-i Wedn.td iy Sltr-h (f.t i ./' ?k\TmL
fto?i ilie re.idencn .t hit mb-Ib-Uw. E.Ulo A BtflflML N?*
141, YY r*t i weuty tliird .iiwt, wilbput !.,_ti?i uotiro.
YYIIK.YLK.N-On Batu.day, March t, I'atiiok Whaalaa aaflfl
1H yrara. ^^
WINO-ln Ihlfl city, on 8?turdiy, Man h ?, Cbarlflfl oalychilA
..( Martai ar.d Ma.in Winr. aeed ll e.entL*. * *??
.vio> eiii.iiM af O. ean Mt eamerfl.
TO DEl'ART.
{ttettntthtpi. I*ave. Wor. tmn.
Arr.rr.. *.Tiotten.I n-rpool.MV fl
Adffflir .New-York. Havre.Mm. fl
I '. rg.Nc York.I.i.rrpiol .Mm. fl
(fll -dllii .Poitltfl...Liverpooi.Mar. fl
t fll ll* 'lan.N-w Yo.k.Litci |...ol...Mar. 13
Brem. t.New-York.Brem.-n.Mar. lt
GtaflflflM .N.w Yort.Llvtipool.Mar. Ifl
North Brlloa.? Portiand.l.iterp. ai.Mar. Ifl
Nlng-tr*.H...IOO.LivrrpooL.Mar. fl
II. litfini.iii.I'ortland.I iv-rpo I.Mar. tt
l t m.N-w Yoik.Llveri-.l.Mar. tt
Johfl Bt '..New-Ycrk.(ili.gow.Mar. tt
AraMa.New-York.Liverpooi.Mar. tT
Arago. N.'w-Y'ork.Havre .Mar. II
Un*.;..New-York.Uiunb.ii?-.April l
Nrw >ork.New-York.1'rru.en..April l?
Raitio.New-Yora.Havre.
Anrlrila-tiflV.T."" "-T1 .NVw-Yoik..F?b Ifl
i.u.i!..*.LifflfBofl.?'"w-I.or_.5*2
15,-, I,,.- i.So.ithau.pton.New York.r**.M
North >(.-itoa.Liverpooi.Portlaod...Feb.21
John tell.Ola?gow.tiew-Yo.k..Eflbfl
j..,,,.,.Liv. ip.,ol.NewY'.ik.Feb. ?7
|. \j ,?,;,_.I.lv. rpo i.Portiand.Feb. M
Niaaara.LI?.r,H,ol.-Boataa.*rb-H
,,,,_.Livrip...!.New >.,rk.Mar. I
rJa"!!!*.Southin:pton.New? York.Mar. ?
Ara;u.SoutUa.upton.-.New-York.Mar. fl
Horuftl*.foutliir.ptor.New-York.Mar. Ifl
I altfld Klflgd "ii.(i'l^iow.New-York.Mar. II
Neiv-lork.ti'K tn*u. pton...... New York.Mar. M
1' i.t.,i.S.nitbanipton.New-York.April i
.,?.Jjoi tluuipl'i'i.New-York.April t
Pfl-mn-jfr. Arrivefl
ln tteimthip CoknxeOo. from Bflfl? inteont n,i Hamema?
Mr- I. It VY?tt v,d cbild, Mr* J Kflflj iafl flBB, Mra A.
..:.mo,-.- *nd . Iilld. Yln. Ermlley Mt . hil.l. Mid. Chap*?*a.
Tb.t. B. I -v. riev, YI. A. Nol.n, I K.ie-.. A. Ifarr.hard. O. I).
I i.J-. .. Mr-..l . El flflfl, YV Bel lylsr. K. Cuienara, J. H.
. ubu. C. Bi Uflta, IV. Fellawt'l tfltvaot, A. lluiigrrbabler, Jaa*
Miw, K .Yi.. r. 10 "t-.-.n. 0 A. Ro.rnb-rg, P. Herraia*
I (.i ? ...)..!.. I A. (.. Cou.iio.k, K deVtmrin. S. HnbK O.
I Ad*ui* .i.Jlidy, Kii '..i.r. V.'. l'.r.,-.n i-i- ia. J lady. D B.
Cabb. K 6 Norrta, A. D*sto, I. Matfl?alfl, 0. B. Lawrrn**
aod tbrc wn, Tbonm Smlth, J. L. Yl'l.i-ple, J. Oalvia, J.
. i.t... . Mr*. J. YV.-.t ?i.d cbi.d. F. Ai-.y *. J iwo *erT*iiU.
In .Ir.imih-p Ihjn-.iUle. from S,irj,u?t/i Wiu. Davia, G
Y\' Daeia r,? ,.w ? - D..T. I**-.; Moorw. and 2S la tlie flflflflfl
Intt.rJ,- j V,?tfm,.t,.fr.,rr Port au Pr.nir?Mr. P'. flflflfl ??
I'ort .-. I'riiice.
m.h.atobb AflflMBflB.
S.ii.-!ttie?....')-.?*|Seti.4r.,J| Mo*n-RI*ra...t.-M
aiua witbm tbi* t>*r.
>aady llook.. llfl 0*T. I*la-.d .... Itfll flflflflflfl.*:M
MARJNE -JOURNAL.
-ap.
PORT OF NEYV-YORK.BflflB fl
OflBflflfl*
ril.lp. Ocein S'.ee.!, Cox, Il^.vre, B< yd k Hinckea; VirW
( 'trk .--t JflgO, J h T. A. R. We!,,'--, r,,d.*r-A riter. Roberta^
Liverpooi. C. C?ron ; Froe Tuofl, ^lorer, i.< n.iou, R. P. Bafl
,*. i . . I. B*BBlfl?ar, natlMflM. flaMMara, C MMB)
H.rl-i Oilflfl iN'.-j). BflflB Corkards akt., Awet.dbCfl.<
>.. C Bttrt Pflrehlld, Havro, Boyd 61 HtaM? , Tyrtaa^ Wtt
on, I' . .. .. Ro,.-r. A. Rich.
Hr-jii Oooflfl Traflelar. bar?*i.t. Noiivit*., F. Oa*n k BM (
Jl-ry ?? 'n... M l.-llaa, .Jl. I'-hc P. J. NflfBM k tOm% flfli
)>,?..!. 1 ? ... ,,. 1 ;, ,*??._..... Urett Soui .'. Co.
?.?-.-W. C. Mrr?..i,n, Ctle. BarMOflb. MeCraafly.
' V A l,'**th,-, BuckflvllI*, YVaiih, Career fl
(hi.r M*.. ? l'.ylor. ( roarall, Philad-lphia, L. iland; (k,A.
Davta, l?'-vii Bfliatal, nia*t.ri J. O Bf. .1 1 Itaflb FbilaaVlr
p'.i*. J YV. VcKre; Mari.J*ne, Ci-o.by. EBflabfltbflfltb -?
1 tlia ?B'i. YYonvrr l'et-r*b.ir?. Y in br..n>. A MaaflBlBLflB*
kin, P.-rt BflBfl, D.jion kfo ; I on Ke?iT...y I. iieg. Ko?
vv LawUACfl.: MiilaiaiM. YV.rd, l 't.rl. *toa, Wal
? rwo-,1 i Co.; Ma_coppa, Davli, Aux Oflffl Millae ta
'"" ? ? -
[ia Imrrirfl. -, Brtitol. maitflfj OMp?, BblMt,
t'i iy iii-nca. uiMi_.-r.
_______ ___.-?
Arrived.
Sl-iiiiib > ("ALxwbi Unillh. Nr? -Orleant Kab. 34, aM Uaeaa*
y,th. Bi.bi . d r--'"fl '" LlvtaaBoo, CtocflMMB Ca F*b. 2*L
,i.,p i.i.. , tN YV ef Hfl Iflfl lflflhflfl*B '?'? Bterkury. ml
N. * lotk. i ?; Nflw-Yfllfc. >-i'-'-i taat o' boiJ i foremflit aafl
... '. BBBflSt) did not rr?,iire u_u*.an. *. Pflb il. al 5 p. ttm
? N l ., i i i .igi.aled an Aai. nark. illoarlnfl O.
L A A. fc-rit* tiflnal, botind N.
BM .l:p Hui.l.vU.e, Po.t, Barannab, mdae. ind paaa M U.
I, l roawMlfl Co.
.ibip (!oaiuromi*e, Y'ercga. LlverpoolJaa. '.. ,ud*e. to YerafM
I Cfl. f-iiiw'-ii laflT fll foe watar, aafl afltafl lhanra Jaa.
rrb. t. Feb. 9,1 ?' i! 14 lo Jl.O. flflli ih.p l.'liuniiMir,
,jip. ... N-i- Or ? *r.t. K-li -'?;. tj-oke b.ig Alic* M.
YYrbS flfla PalltflMtaf New-York, C dayt out, *liort*f fiw
Vtli 'Uf
Buk Pri bi uf lh* fl**, Ulflfla, Xtta Feb. IT. tngir, ka., tt
l-eb 17. ort /aia. ?[??nr br. ?*b'. Ttgre**, neae*.
Hai\l.*bt^i - Im laoatm liii. 4, flflflflfl
to n.-fr J*- II w.. 24 Ci .-t., lon. Jt 17, exehflBflflfl tlfttaia
webH-. bark R ?-d, froio I'lu'o tm Loodon, ib day* oat.
Feb tfl. 1 Jili* ...ii. ?.-.*<). Ifflb* ? ??? V ir-k'.iu. ol il.^too.
,.: 1 | .i?. -.*- li . _. :.'-. .'.'-?' a k* bfllft Oearglaa*.
Gro*nli*M ol .nd lrom Siranara lor ( j<|uiiubo. 12 day. oal.
i.a.k l.*!ell'al I. Berpart*. Me*.li.a il ity. ai.d Gibraltar M
dafa, tuflaa. ta Drapei v I'.i .u.
llara 1 ireue* (ol VYI...I.or, N. S ). Koye, Milip Jaa. m\
OlbraltM Htb, lea.i, li.|-.orL-*? roet, ke , lo Goaaaai
Yv.liDbCo.
i:-i, B-ti. .:.).-*, Pott-r. Pott iu I't-i.:.-- V-b. 13. via Mlr*..-???*
feb.M, _iiBii.**..MB?abMbOflflflflflt Pflb il... tpoke bfla
Nanai t. ,yiii? al 'i.e YV. nnd of PMt*M Iflflfl . bad bvcii oul and
rr ii d on a.voai t cf kejvy galr*.
Bri( l-flpriKo, liflnt -it. .Vletauu* ll d?v?. tugar, ka., tm
Rivr .
B; g J. YV . Woednitl (af Macblaaport), Rabtafl u. Trlnidad 11
d -yi, ttgu aod ii r. -'..)'. I K laibot.
ilrig I aratllr . of fl. Atid--w'?, N. R.l, LmflflMBfl Bhofl
' :v-r, lam., Feb. l'i, logwood, piice..io, I , to Bietl, Boa
. i t
Hiig Tiaio (Hfl.). Cm-Aco. P*!. HM 83 JflJ'. frult, *?., M
o.-drr.
Ilru Itaiea (of OrriiiRton). Mit. urll, Nei-riUi Keb. M, Mflfl
ui*.?do, bc . to R. !'. B.'ck IC*
Bebr. Mary Prico, ll.iy'ird, YVOiiiltrion, DeL, I daya, MM
ue-al to ".tnofll C. i'litou.
hih- Otii- I'.nocb. Hndri.flk, Haiw i-hporr Idayt.tub
. ?;. .*.hwe?ter. H ? . bay. N 1., via aiouap
*fl*t,t dafll htb .'?! rit?r. r.
mrnt. YYI.,1 Itov .-, Uamiltoo, Kortjue'i Bay, N. Y, flflflfl
. I*. t, h.h to n.tttor.
Svl r Ann, Ci.r, B*t u.n.l. 1 >.*j?- ****** to Dnncau k Dinum,
Sobr M. B. rflBBfllB. Oiakin, VV^n.^on, N. C, 3 day%
___? ___
Iflkr. flfll Bedell, Bedell, Charlfltton 7 day., flflfl tfl Mflfl
ti.-lr YV?t?urfl.; ua*t*), Mi.Igitt 3 flflfl, YV*.|iin;ton, N. Ca
r.AVu! flfltBB
Bflf. Mederlck Eugenc, :iaw?i, Rockland Ior Ri.hmond, f*r
c-br I- ? ' awr*r.cn. AI!.*n. H*?*' n, m.l?e. tr .1 C Dflflfl
? r.l '. ik, Katklia, Boatoa, aMaataJLC DaMaM
:cni. RoMQtb, r.-ir-r:. i, Newburyp.r., tcj*e. B 8. ttm
Sclir J. [__, B*wW>T HfllL KYe'lerii*Y_'ldaT? w-od.
I ' ml A. YY ood, Ct ui. i . baJ-nior* ^ Jay?, Co*L
Bohn t M> ' in. Miit. Norl-.'k ! dny*. ,x-ru U n.?/'e?.
I .... Yi..'. ei*i..!cr, K.i.-i, O " tfltar t dayt, fl?h.
BlMf BlackHonc, Reynold, I'roYideiice i 4iy*, uifla*. Ifl
maiter.
St un er EU*a 8. Tnry, Oflffl 1-tt.k, Coan., i?ltl* flflfl te
MBMfl
BKLOW?1 trl? unknown.
BAlLEp l Im I iaa?i B. Keder, UflBM; I?a*c Webb, Ufl
y, , v..- i ii-rroei.
. .:, M . . - *r, "-"I- Jsgo.
i titaflfPlM ? "I Ar-it.d, lloniugcr, ??.
YV!> U-S.ii.irt, YV.
BtMa AflitaHfl. Utr fl t ? M, aafl BflflFflf.flfl
. .-4- ,,'ihrt" .ni. wi.li. ill batakflflfl
. 1 k-. -rt, .- .llHlVt**, to*
lh*> l-r , r. *. _____
s ,,. , !?- ikm jutho '->? I'-ea **fl
"Ti?
y . 'I |o? i i. e larg*
? . ' ? * i -w . Ui flfld :i? -v MM| **??
t ..r? .-.:,?A ? I^ed.
niaaalira, flbfl.
utl _.'H lltl. u'K flk A'ai^i. ' "b- IL?Bflbr. Narzinngna, fl
SHKHI a.r A' .^' *r,;.,'.., ? .. fla h ..uorafl
' " ., ." .T.J YYrrck-ri.1 :,. it.ii*!. .ol.l for tfl
, . .. . i __
ni 11 INGTON Jl-i-rh 4,-Tli-i .t'si.i.ililn Mount Y.mMt
,' ,,VVa.li..i'.n,D.C..i...!r-e.- OMIuBl
Fbob Ha. v> y.- Tne BMtad Bfltfl Ibfl flflaaflM^
Cflflwtfl, J. Wi -s"'"h. tkknmmmmtr, Btfl BflJ
Otkaaa2BflalL,anMaf * tiwaam ou thc- Bi.*htfl
? tho 2flB Krt tlmt aafl fl * r- fl. tm *? ? *. ?"d*^
rfffld bflfl ut :iu t-urlv Bflfl od MflMl E ????
There innothiiiK M Bflflfll B MflH ** ??v?*?
Uenemlly apenkiDK bflflMflfl reniaiua iu alt.iit the mmtt
?ui flfl* m hfl dfl wflflflBi * ?"^ ^2*12
UM money flB*alf??BOOfl*veryatriiiKeaL Ihe Haufl
oulv ilieoounu ho*A aliort flflM, flflMflIflB*? Bflflfl
Bflflflfl to ruu. Btflfl flflflfl tfl 18 Vcont.
Tbe I'ni'.d State* Uuil Bt.t.AMalini De SoU?, CopC
JBfllfl flifl New-York, Ufl, foi BflOMfl ?
rived at IliivanB on the inoroiog of tlie -.'7th, andwoalfl
Iflflfl IB flfl AflMMflBflBM MMfl BflflMfl
B.iiar* -No. lt ?>4 io b| ri*l? |^ arrobe, lu codrr*;* dainMfl
mlimmra dulli -' Xol\ ilal* Cflfl. H Muwofladoi.
K..kl.t?.-A...nliiiaad*c*rcity of vfla.ala ka. idiuwHim
Hlj^K ?" L*^00 W d?7' 1010 }m mmmtmmlaAStt
Yoik" *> dayi P*r to !i prtnd.im: M New flflflflfl, Mmm
dayi, 11 tfl 3i BMMflfl_ j ?
SuiciDB or A DfBABOin WoMajJ.-^.Jw^B
w-a. on riu.idiy n.llfled to ^nB^/SftlSflK 3
tblrd itr*.t, ou the bo.W K?**?^hJEMbBhi^ *H
B-aadlMd Mtaflfl M BMBcr ??**_.g_rg_S5 flt aaaad
?iBfoiMnatfl watnan ht. ba*n ?W*K%CMMa_taB lBOBl3
ia... md wm rcceiitly coalned 1? ?b* a^ ^...Madi
kflluw. On BUuiday Ml" *??n"?? fl^Twa. adflaa.
AbvIuu.. Oa BUurday Mflt *fl _**?TU H- uAmixui! tt
..iiTai.butwhanb.aeo^lntbam*"1'0*^ t0#B. haafltafl
Riikfal.lck iBflaMBaMB^?*SLlM SSfllflfllfll
nflMflfli
_sa.7is_r*!_i*-. ^
ByBbfli?iJl4f?|i*tM>

xml | txt