OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, March 06, 1861, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1861-03-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V??" XX.]S?* 6,197.
NEW-YORK, WEDNESDAY, MARCH 6, 1?H.
PRICE TWO CENTS.
TDK NF7W-YORK TU1BUNE.
THIKRW.VOKH l>\ILY TKIBmiE
.' -ui ? j Vi K\ MOaNWO UNDEVtMNO
V i rto)
i.\ TIO rklBL'Nl AHSOriATION,
' ..'. roBXBBW *"*? ?fnBrBWB
A ??? "' M. nrroMTB thb Clil 11/ i,
Mii I*] cw.t. pn wrak. Ma.l
a.^.!'.".^r-"" ..,?Sfnr?f...Olrtht
THI wkW-VOHK WREKLY TRIBFNK,
avl.UY I.ARGEPAPKB rOBTBECOl STRV,
w i l,J n.n ?'?-? h..A? .M??kir.?iittb*lo? prlwofat
ZZmm h< ??*????. TTiwoCiMn Bj* a>t frra CaaUafei
S7 1?i ?Mfc<?fc*aMi TwaajWCBBBBB 10 UL4? tlddlr-m ,?J,J
aaa ia??t* ?.'?? br-at ll.* ralr of ?lpei uumiii), *20; TwoutY ?
SaaaBl ?'Ot***! ??? u xuharrilm .and any l?-(H-r uunil.n M |
ib? ><'?<'' *' ?,??'-??V *?. Aoy pem.1. ?eiidln?ii??cluhof l
? ?ij - .?p?.? ?.-. >. >d?o aaaitiracoay- rtubn-riptloiia
i',*?iti ia i'.? U'BiaLi Tm?rr.? ???>*? one DOJ.
EAM ANt) VWKNTY-rlVK ( KNTti Pl.R L1NE loi ewJiiu
aarOVn.. Nelbl'i inarrted lor i?*? ' h aB * t
THE NBW-1 OKR TRIBUNE
POR EUBOrBAN CIBOCLAJIOrl
a r?t.iw?..d .>?. iba d..p?.t..ir ..f ?*rii II*il sn!.i.f' roi Li?w
r?u ?* *? l* '"B* Laluded BiDgletopir.f.i
* THK NKW-YOKK TKJHINB
H>R tALIPOhMA oRlUO.V ANU IU*. SANUW1CH
1SI.AN ,,J
i* i?w.'t...d tMiikedrpaiiure ot ?.ii Mail Pimiiut i..r Aipii.
?ak MwIbi M TBBTBlBimi
Sn K>4 Naa-aii ??.. V T.
*7
Spctiol Kolicca.
hrrti Wara.?r>:? iri a* ... ..ih'vniaeiinfn'tbaTHlRU
,,ii. kl PuBl :< ?n *^o- l\T?'iN wtitbeheiJ'????'?
?w, .No. M? Cu.l.:. tt, rHW (Wadwaaday) EVKNINW,
hirin ar^e'.-kck. B.EaHIUlAPaaddaM.
H. 1-. U>- ^-bi wi, Baarataty.
Metrnih Ward Bepablkan Aaaerlatleei.
*okx? .IOBEPHH. CtOBR, f-.uifi.l.
JAMF.S r.KARRBROM < , ? ,..,?...,.
HKNtl Pt MtR. <
O. B. IIau.. j gwoiwl**.
J.N wiu??n?,l _
AiJon ?;.. i.ebeld 1HIS . ? oJoe.d.1) K\ ?.M.\o ?t bin?k
a?Ja . Hot?l, allo'.-io.-k. I? ^- ?? KRO^T. Chuirni**.
Ii. *. I..hm>, 8w *.?ry.
Twenrtetfc Ward Keuoblleaa Aoa*. laUen.-A..
BJawtka-far UMear* at Ibli aaSOi-lAno.1 f-<:.. lua ttfwlnt
yoll aw*ef 'ba oi'^'lloaot al'tMumit'tw ftnuith* I'aiural Caui
u|m? ?i"l.th?Uoo THI RSDAl EVKNIMO. tha.Oi n..t.
a*Llo?'i3 U?j, 4?dH. u?m :ihn? IMit op?u from '.| to 9
,??., Ji.HS K! ISXR, J
tiAVin MU.L1.H. JlBfp?.!o.?
EDOAtt Ki rcul'M.)
Twentj-aer.nd Wanl Uc^nUr'lUpabilrMB Aa.
<U}) K\ V SiNU. at Uahhliirtcu 11*1! No (^ Mh-aT.. ?? .|
aTatatb AKKllKD l.AVi A81F.R, Pr?4d<l?nt
.!?....h l.'. Wiakaam, iMn*/. \ M?a. a??. B? 'a
Tae Tweaiy-t'eroBd Word Keaalar RepobH
jbcb Aaaweliiltua ?1U bc!d a n.atuci al .""??'?'P' 'I*1 '
hS w"*4 I.u"*.7i-HlbiWe.la.aU:. ^NINO. ""???? .
m:?p a. ?yardar. KuHkVi' PA'friBO^. Prf? t
tfu,..? J.O'BaTin. jg.-.K^rtM
miHinN ;'.?.im>a <"'?'?
NewVark Cirv Llbrary Aaoaelatloii.-> ?
at R>?. E. .??. POK Ir K, D i?.. i?t Brook)..^ ??J?2^?B?^*
i>?. aanaM ?t B!^?kar aad Monao-aia . .? afUNWMl
BVRNINO. Marchft. Rub|??-ti ?? Au.-ianl and Mmiara Bi-ro- j
Jaau.' l?.'kati/4V'.laaeb tici't adu ?M..* a n?i.U?iii?a ai.d Ia
aj?? A. C CHRaBY, Baa. If -
B?|r Ih the Ee^. T. L. toM Cbarek, g?ar|f
ii? Kalk ??!.! l .', loi-ai. l.r->otlju, ui. WKU.,i.?IIAl.
TJIl )lsr>A> .and PRlDAV.Mareb ?. ', and 8, froai ? p. Bk ta
??p. I.. AUar. MllH*. _
Mereer-m. Preab.TtrrloF Cbjurk. -.TbO**1* ,
? ul!KKI R. R.XrtM . iJl bnr.?'?!l?d l'aalo- orrr IhiaCiV.trh ;
TUtB tVt?du*a]?T) r.VENI.NO, al '?) o'. Uhi. Tl?) ^?bh?u j
Vaiof. k?n.iL?i?. I
"Taa Brat naarlerl; B^tloa frr'M? ji-ar af tbaCIlT
Bnj>UA\-iJ3u0l s..i)ii". ofthaM. E. Chuiak will ba I
eaMaiU-ea .' tek TUIB EVBNlN?,attA. Int?ra?t?i,i
raroit* tiiina , ibmbllll rtDb* I'TaaetjUvl bj ?I-aCairaapeml
\. ?>Vr:rU.)t. ?f>ai whlh ih? foUowi.-.! ?ul?ja.:t wtll ba dt?
.hhwI IJ.. (br p*Tal!ii.< matbod* oi ..iTardinj S.'.ndar
Bw-boai ?' l.d-*u "?. >ha p<"o'.u*Bca of I'ty a?*raii. f.T'.iably
?r uafa. raMj on !hr*r oBaractm, < r promoia ihaiMi latetaata
?f..?<4 ' : Studaj B ho-l la^orfrea'* c iuiailyln
VK4-4 t. a?'?rd_^
Jobi I?. Gaaik
W UI llr.iM- lili
NEAV M-Xll RE,
?LONDON SftEBT L
At ihe
BRUADWAi 1ABKRNACLE,
C?n.?i of 34t)i-?t. aad tih-a?.,
0?WEDNP.5[>A\ BVKKIMti, Mar.t. ?
Dotta Or?a at', ronim#*aa?t8o,.lot*.
1 .?k?ta a? ^? l>oar.?-? ? ? ? ?.. BaaakMiaMeBaM._
"Mr*. Cera L.T.lfBteb, lb* Tror* M^wm, will Jec
INi: Ma.ebt.at't p- ?. fub.-art o! fluco?u?? >? ba ????cWd by
Baaau?>.ara. _|
A Keatare .f ibe iMuanllei S\}*}'*0?, :
JiTnViaJ^ fc.a> ^?"?^V,*l/fInA*.f?B!rJK?lf9^,l
^AsuiM.i,u.\,e >ARt.wF.Lr. APDRr^V
a>Mea ?aa ?a tia.l at le^ir aUxa. bV. *<* F<io?la-ay, > V
ttoaeral K?k leiy af Mecfc?alf a Bad Tradeantra |
#aX ntJrTrBra.aarU.- TW Eaaulai MaatJ. c; th*
3^A'Trb,!dattbaVla.i....k.' H..'i '-o ^ H:.;.dw.y,
?Hl?rtVl"adB?adaTi V.VPM.Vi; .1 ara ba ralet aumal
TBIJJ tw a*aaaoa. l r^ ^jjjjj VAN >ok)1>-.n ?t? :I-ury. ,
aaaMarkMM iBalUme B??.Iara>*;l.al?- Aa?a>raBoria.lB.
A .e? ??! B.rf.Bi o! 'ol* Ai. itttoa ? I b* ht\i T"ll"
aVaaaMBdiT) EV1W1SG, MBrcb 0. M ? a*Blaa? a. .V. '??nj?f ;
ttalr.u.utaU ?).? Tiiopar ItaUa. But,.*!: ra. >.i.clrlr
TaU#,H.i..T're.,l-.^B,APa.'.???M MK;op 9mmh
l-aiiva**. Lanyari P..bii' Bpfwk.ar? and mi ?*i? wuiflnd
Ihma fr?<-Vi af Iffal twi)?-at aflar a. bflor* ?p??k'u?
Porlaiarib ai.d lold m tba baad taay |i?a almoil iDiaadlal*
taiiri Prl.vafc'.ai.Uakoi. .
ll'tllWlVS, ran-ar af Broadway, Batctav. aad laual tt*. .
Aaa "?. Raibtoo't K< ? lattjMBaiu._I
^Cad Urer Oll Bad fkai .*kM Hr^a^anaTa '
???..,( Ia il. i* <-f *-i .?.i..ioi.|.|?e ?? r*'x? ,uJ':5i ,
aAMIPOlNIl OK Pl'RK COD illVEH utL ANU L1MI, U
a?ti.a a.rar.aUT ad-ptad Iu madieal pracllca. Hold by th? pro
?rtav.. aLVxa'NKKR B ?)i.BOirn??ai..Ui. No. ifc t>u.-i
Raaat^S t. rta. Vort by .1 MU! .u, No( 1MI Br,.ad.
war ttidl II Rtna In B?ltlai"Te, by l?l?"i?n ? nnt*?t, Ko.
nfltlllBI? .1 !?. PkUadalphla, kj T VN I'J'f. A Ban*._
?ra. PbwHI X PblUlae -an b? oo.in.Krd aa ifl DkaaaN
[ Umi Et? bi d iar, and M*d..?l *nd ^nrjlral ia?ri Nnarally a?
ir lJih?l.
?f tf* Ry* BJ Itar. and M--.
al ka?<>* al IUU ofl't*^ So. . <- Broadaay. ftr Ulh?1
R?
NrtTj pnblicatione.
rabiiakrU (kia Moriu f
?Nl PatM rdMatS MBFi
T. I f ?TH OK Q&1MK
A BOMAN1E or LI/K IN I.ONltaw.
By ? W. d tKYKOU*.
aaaavnW "ttaaa ?aaa.?M;>,' " I/ifa ia Lando*," RaaaPar
tar. ' BM.
frlca S4. caata.
ROMERT M DE Wltt, P.bJaU*,
No. 0 fiv? I r"b
.?nrd tfcl* Maraluc
BI K>M?RV1LLE:
o?,
A ?bbjMAbWI Ma'VTKRT
aaa
a wirE'a ti?\uriuK.
By O. W. M. REYNOtDR.
?f - fUat Palaa Stap." " Lkk m baaaaa," Roaa P***
tf." alc
Pri. a '0 ranta.
ROBERT kt UE W IT1, PaWai,,,,
No- 13 Kr?nkf',rt .1.. Nrw Yort
|i~RKAT HACKIFK i: 01 BOOKfl
CJ-0?N? Ol i BALk
DERBY A JACKfOVB Pl BU< AHCaMA
l?* utdaialaaad kaTtaa puickaa- d llia rr.'Lrr rtack iu irada 1.1
Mm. lataBr? o7IVr?.. a "a .. | aaTaaakeatba
ppri. . .?.?.?
foi tbrli hbiaitaa al lh? '. i I ary dlK.Mii.1 (lT?ii
a r?. -Ia: ratoil piv al. aiai ml'rdto
afrar* aad ?ai..?klr ?J1u?m of ikatUodard R:1tlab. F-r 'ith. ?nd
tartoaii aoikvn, l?. e ? f **&* *t<D fw
WBlRTi |i,Ui <>NJ.V.
Aa tkaaa baakt will aot ba raprintrd br aia, thnar wtablnf
?laii ,
? p-raaat apport.:ii)?T, ?.?.j^>1? .Tty ?rii;
aaaartia ?ai larti Mttaitaa at
?Ktf aAy pa? o?"! ljr?* <ba- tb
B*a'l ikaaaalraa ortk' p-raai
aarlia>A. laarocuiet. kal
i iiai> PRirF.
? ><
? I Jo
? >
* . .. . ..I for e ? 8a
>J (N.
a h ?? .. :.l lor ?? W.
? ? I?.aoM >J
0 J Baakt aUd lor 11 "?
%2 Boaif
01 Baak* a>.ld \n %? ta
Ifaaip'aH Ml.li|,.i. *lk iaU',1 aid t?l pilcra ar* latJ*
laasa rall Baa ?i.n.|. a tka aV*. k.
I U. OEHHY,
PKH r> <>L1? ^S'l'AKUSHED ll'-TOV.N
BOItk^Rfc.Na-BMBtaad aj ih? cA^[??t pia.. u.
kka ,a?wkut ya*rBiK?as?<nnAri.iNEJi\
Baj^aaalaMBTMaaM *..?*.?.ulll. ??,,., Qalaal
Htavt<? aad ? ankly Papara at '" ?-'-- ' -----
?aada daaaa'adta>Myparta?tk*rit.f,.r "t,"
Ravwl Boeatlo aV .Iu ,* B"
D k pk..
Ba av4?r^d?a>.^t '.*?? a.'d lwk ?.'. R ,??.
?^?jfalPinr'n.p.
Vaaa.u'wu*; . Kaarj Uraraa, A
?' ? ? " . . :
f^^k^aada>aar?i<'Baa>aa. Tkaat^y. Bntwy. Baatta^raaly'
BSSiv^ackaiaa. ?<.
?OJ-TOE a ( j iMartara of Bi-iUai I faarat a. Wr r w , ,
??*? 5^aM Cakliacaaa aaat ta any aadraaa aa rwatpt M a
^*"" *? t?) MtkaBt
*?*? **Ba?7a^ad P?rf **. fraai ?.?uwjta tMraak.
?POJLaTT-A pf^Mrlfll.N'il DFKICK Irat
TT'XQlM.slTK PH0T0GR1PH ol
?j VMOR AKDEBaOM
TakenatFort fiun.'tr. Kfbr ik/j 11, 1?61.
Prua U -fcti.
A rfn.l.'arrp ii. po?f*r^*Umr?*',ltn^? ?!' P" ???' h? T*
ti.rn n.atl. E. A.NniUNV.No.NoHro^ay
Imp^rrer at d Mamit... o.r.o- ,.f Pbot?f~| bio Mat riala.
E\eii Amtii-Bi. I'^'ri.'' will pii?-thia i -tu?.
ANMV siNdMJ BOOKforDAY SCH00L8
BTfeU l.ri.a'i.drbont tb* U> of Aprii . .:..-d th. ' 1>A?
bl UOOl. BEX.L." OOUtall . i.f.BBO?43?J ra?ra ol aioiieSonga
Sol-.a. Dueta, Trloa. QaartatUe, a .d Cborueea, niany cf tbein
? .-ii eiivee/v loi tbtewacfc, ht-eida aoait- thirty patraof the
,?(,.'. nitwtnhetbabaat book ~/? l- ?
- rleo, A?.d..>iii.?, aiwl Publh Bi'lioola It l? lonip 1 01
, \\-,-.??. antnoi ol "Bebbath Keb al BelL" Nia. 1 and
Lt-a\r li?d tb ?:i>irniouii aele of 4-Vl.OOO coih
uijuu.a. Tbifriea nl i;'* !'.<? wUlb?SCc?abr tht
japer a. *'???? m aaaAl bi nu.l. A Ubara) di.-. oaut 'o tbc tradn.
ABOl?K, expoabf iba tiilln.ie*of Phvoobgittt,
?Mi i - . . ? reaiir.rnl of Ph; ?K-ianain a] ? tal d'.i
ea?rf. at tv.-t ioeat, L't.i i>\ legl'C! aLd iuiprut-M tTeaUaeaJ, pro?
imil.a.lir ? errowa ?\ ?le_. aud l?a\iiu UotL n.indar.1 hody a
loul m <ck ?>ti. edltlon. 400 pegee, 100 ill.e.Tati.'UB. By M.
J.AKMONT, Ph ie. I.on?..n, ??n .Ne*--Y? ? Phy.lrian and Bnr
m No. ti<7 R:,*W>\ ;u|. .tMti.), N. Y. lUllad by II. O.
LAWBKNCE, lor B> 1*. No. I Vraey at., Aitor Ho\u*. OBM8
1 a. ui. to 6 ]>. in.. a)id Tbunday. ; to 9 ln tbe r>ebii-g
l\ e soni-ui with 'hr RiUo?in| i.apeia'in r-'"oininandiii? I>r.
LARMOXT tc the arRkted; Diapatr-b. Atlaa. founler d.eEUta
l'ni?. De-orref, fHaca Tattang Ueruian die lteio.m, J c.
Are i?a II ented F. ??tt?aaee
THE BU1LDER.?Tbc okbat, the beat, and
U.e muat MaCal aaaat for all li.:ereate<l ln Br.iidiiif or Real
F.i-av nm'tere preierta tt? gakatriban tl h yeai aritfe a .neguiti
aaat, Urte atetl-plate Kngrawug, of iba gMat poblic bul.iltng tn
Ibe worid, tbe
PAIaAOE OF Wl STMlNSIF.rt,
of itar.i woitb nearlv twlree yeara' anbaciiption.
PnbliaUed v.rekly,' wiih llluatinllona. 1'iice #3 a year.
MAH( 1SB. MoNCK, No af Naaaaarlt,?ew.Tafc
1WE CONEE8810N8 and EXPERIENCEaf bb
. l.W AL1I)? PiblUbed for u,e heuetit aud aa a ?rnui? to
imm ? I." aefai from Nerroat Dabllkj, Premature i>eca?.
, ?uni.!Mn|ihenieanaoi Self Cure. Uyoiionhoi^nr'dhiDiaelf
aftei beluaput to greal eipeme ibr jnab niodic-aJ U>ipo?lit?D aud
qua'+f rt. Slnile cplea rua. b?- ba.! oftbrauthor. N ATIIAMKI.
MAl P<IB, oaq . Bedlnrd KirpCounty. N. Y., by lnrloalnf ?
po.t-pah! a.tdreaaod euTelope._
Ne>> Adillon.
THE TRIBl'.NE AIMAJSAC
1UR
A ne? oditlon wi I be readr on Krijsy. tib Marrh. raajtalaJa|
tli* iia.'neaol I'rttidant Lbiivln'i Cablnel ard otber Interratiug
polill ?! ruattor.
AftTRONOMICAL t'Al.CCLATlON AND CAXENUAR8 for
the < eax Itttil.
OOIP.HNMENT OK THE L'NITED STATF.R-Ei.?.-^'.to
and .Ind.rtal,
I.StmK EATR*ORDfNAKY ANH MIMHTFRS REST
DBM ^m the I'idfed Sta'eaM Pnralfii Courta.
SENATKOF TH1 r MTKD BTATKS, Btaaaken of, Politi
oatly C!.?%ified- _ _
HOiKf OK BPPHE.SEMTA'nvr.B OK TUF. I'.NITED
BTAt'l S, Pi.titi. aJlT Claaatned.
X\\\1i.-h CONOtlESS (nfaxaaibo?^n)PulttioaJ!Tr,?aaified.
rHEE HOMESTRAnH ?r Iba Iction ol' Oor.f?aa on the
(Jne.'ion of grautiiip Kree Horoes'eada to A.-t.ial S^ttlera ?n
tbe Pnblio Hoi.iiu lm ludi: g ?'?.. Hi!) p?**ed for tl ? ;?->:, >? .
?'..i the Preeldeafa \ r'i tba
REPLBLK AN NITIOSAL PI.A'iXiKM f-.r laee.
NATIONAL PEMlM.It VTIC (l)o.1(.-'?) PI.ATKORM U-t lhw'
NATIONAI. IIEMOCKAIIC ?, Bree_midi;e) PLA1KOBM lor
UfQL
MATIONAL I'MOK (Btll) PI.ATKORM. for IfitO.
Ei.EClXJKAt I.ITK Of THK fil VERAL 8IATF.9 POJl
PRF..SIUKNT.
8ECESHION OF SOriH CAROL1NA.
TAB?.: uK TVMPEllAlTREa Pi)R N'ORTH IMERHXA,
areparedat the 'luiii.iou^i laatttattop, and t-'iiaiulna tba
Teinp?ati.re of the four Beatona ?nd the Mena 'r?~p*?a
tuie of tba Yeai at lob P-ii.U in Nortk iaiarlca, f
iu tbe I'rlteo 8t.'^?
FI.i,CT.ON Rfc'JI'UNS KROM ALL TUR 8TATV:8 OK
TIIE I NTON, i-arelullT coaapQad a-i.rMly for Tn*
Titini'kB Ai.aiMi .
Ll^l OF 8'IATKB. CAPl'l'ALB, OOVF.RNOH8 TIM'
LFOI8LAT1YE MF,t,riNO, OENERAL ELECTK)5f
POPULAI VOTF. Ff?R PREJIDENT ta 1W3,1AV>, _d l??.
Torma-~C?ah in advaaea.
Prire IX cnU, 13 oopleo for Bl, BjOcopkl f r^ poaUgc
p?ld. By P.xpreaa, B7 P?r 10U. Caab otdera aolirHed.
Back nurnbeia ol THala'liVNK \lman*. ran he a'ippUed fnr
y.ara 1819, 1W0, K-3, ':?. '47, ?f-8, '-M ai.J ?*). Pri-e 18 centa
aaoh, poau^o p_d. Addieaa ?UL TRIBUNK- New*o:A
AFN"I 1? Ci'VMAIM.K i I
i WUJ ekblbtt on MOMOAY,
ATRE1AIL,
Tbei. '
bPRIKO IMPORTATIONS
or
PRF.NC11 OERMAN ard BR1TI8H DRY OOODf,
T.t:
8ILKB, BAREGEB. OROAKDIRS, JACONET",
BI1LMANT8, CAL1COEB, kc . 4
ifrarCiooda Ute Wen aol? ? .. d mVk | '*? I are for Iha C.It
Tiada. aLd, for novell* and eate'i'., canii.: He .; -p^aaed.
ficff-lrfT i aaiaa ?< M-' i
L
ACE AND Mi;SLlN d'HTALNS.
ARNOl.D, 0OKBTABU 4. CO.
Are aaa etTerlog to wboieaale and retail ot ?
A LAT.OE AND IVELL ABiiORTKl) BTOCK
LACE. MC8L1N and NOrriNOHAM OUBXi
DRAPERY Mt.BLIN and VEBTIBUI.E LA<
All of wbkb ibay will dlaptae ot
AT VEMV I.OIV PR1CF.9
CASAL-8T., Coiaaraf .V
MOURN1NU <;<>t>]?s.
.ICBTBECAITFI'
OKOANDIES,
PR1S1ED IACONETS
BUIBOBt,
ouenau:n>j.
pri m
OIKOHaMB. ao.
Bha a Urge ?t?t-k <?' Gooea aultable fbr
? 1 REET and TRAVi USU D1ERREB.
AR^OLD, CONrtTABI.E A Co ,
CANAL-ST., (oroarof btorear^
iP~r"^~a~t i i u uctio n
T,OItt> ? TAYI/>n*S.
4 ? l t o 4 6 7 B R o A D IV A Y ,
Coraer of Orand it.
ln order to c.oae our preaent
I.AHrtE AND DKHIItAltLE STOCK
w ?
HAVE REDtCER OUR PRICEB
FROM 10 TO ? PER CKNT, and ARE NOW OFFFIt'NO
CUtKAT BAltOAlNK
IN FA.^HloNABl.E DRV <K>ODB
oa aTvar BBBOBVeiaa
Partlc'.'-kl attentlon li lurited to aaj Ktr-k .?'
uRi .*? aooMb
I>RF^Se S1LR3,
T.ACK8 EMBROIDEKIeH
AfP
HOUBE-FURNItaHINO OOODS,
I pi.tcuaaera _%y rely upon gfij g I)e? Jabla Oooda at
PRICEB
IGIVP.R THAN EVF.R BEKORE OPKERED.
ALBO-AT STORE8
Ko..?i5W *81 ORAND-?T..
_Baa. Ot aad 4? CATILUtlin
ARNOLD, COSTABLE a 00
II ? oSe. on
M ON D A Y,
at retail. au in.D.enae tl ? ? ol
BPR1NG HOflEKY,
Vatt LAP11-S', OENTLEMKM'S and MlSfiPf WUITEand
I'KBLEACHED COTPON HOSE,
WHITEar^l NBLEAOUK.D COTTON L18I.K THREAO.
ITHIIBaBd INBLEICHF.D BALBBIOOAN,
>i-o. a itr.r MionmH.i of
ai'MMER LNDKH-OAHMENTS
Canal a, co:bw of Merear.
BLREOE ROBBSi
Brre.i and h>? fiont. >?? and do'ible .ltrw>
ARSOI.D. CONBTAHI.K k CO
II81 aCer, at ratall. oa
M O N O A T ,
Taelr ?? tirr .l^rk 11
R A E E G E 80111
aj tbe followlng loa i
Rl-seK^.tat ?l,furr?a/ly. B4 M
Barege lUbaa at ?*1, forjaerW. T ?
B-r"f?Ro??aatB4, lormeriy. ?4al0?0
B?egeRobeaat*5 formerlf. ?taI3 00
BareteRob.iataMoTBiarly. M1*!'^
BBre??nobeaat B7.foni.erly. IIU17
Par-ge Robea at Ca.Jarin-ly. UtoBJIC
Tka abota aWu Uon ia poaitiTa.
Canalel i-?.n?- ?f Mareer
a>ME. D_MOUK8T ? tJ^ARTKlULY MIKRoK
^1 ,f' a8?>;-*n. -a**** iMPaovEina^^^a
,., . . . |oo . ?.,a?l i> - t i.r? an.t alaaaaj I>^t"? for he
MTt.a f ?nlaoa Mihl.-eVa !>-.? .Makera a..d L? Baa fonerally,
Sntd U l-r. prartl.-al uetol and reliable Iba. a-lth.
poatpald, aa t, idut al N t?l<>. Taar';, II- Mrae "-^
hMph GRAWD GTENI10 Of P \Tl _B!?B, Na. 471 Braad
I AD A 8TILES,
HAL8TE1D <* 8TILLS,
No* M and 54 afrRRAVPT. tfff/W
ia?,?ter. aad J?bU?. of ClXpfiUl. CASfllkfl' BE??**
l"U a.dTefry.trla and o.?.'?r 3 Oood. .,.ed bj C.'aM
aad Mvabaajr TalVta fai Maa . a># 8*7* "aay.
. iBT
I *f JV;f.rt
A
LL HOUSEKEEPERfi
Are iu?ii?.d in a.i lutpection of the fo'.lowing pikt
i r
ERENCIl I'lllN Vtll.VKRPI.AI i I) w'Il V ? I f i IBLE
GT.A27S.and TABL'E CUTLERT.
DISCOUHT
BMB tl.e.e go< dt it poeltively aajaal ta
FORTY PER CENT.
M'llte Bta?ehCMaaTeaBa_44 |i>- *t.cn 73
M'hlte Freneh Chlna llir.ner P_te?, the do?ai,. 1 ?*?
White Krvi,.hChhial,.i?-Bkfn.t PIa'-?, thedogei.. 1 ?
ii hlte I raneh i hina Te? lUatet. iba aaaaa. BJ
llhiteKrenihttMir. Sonp'l . 2 00
IVhltH hrrnch IMuaCovHred i>i>hea, enl. '.5
ivi Uer?nobCblnaDinnarBata, liaai* <??. ? ""
(J..IJ Bai.d FratK-bCblnaTeaSeta, u r^r". ? im
GoidandttolotedF?oehCbtua I>? Sett, 44 plwi. C 00
OnHRmnJ r-'Ten. h i htna I.. nner Sett, Ib" nie-ea. 41 75
Pai | pren?ChiiaDlnn?Sata. iroui ?<0lo.lto'".
SiWer-I'lRted Twh.e Forka, tl^ead aaJIHB, the do t?. 4 <*'
Bll?;i I'lated 'l'ab> Sp.. nt. tfcread pettern. the do-en. 4 N
Siiwr rittedTeaSiirona. thread pattarn, the ? oaen. 2 Oo
-' T?-.l'|*tedlrelit.-b-t..i?eli. 1 '"
, drdl ki . tketa, ee-l.
??-?,. r.. m ?o
Ivonr ileiidlt-d Taule Knirev thedo/tu.????? 4 M
lTo.vli..i.,lVilTeaKi.i>aa, lhed./en. 4 uO
rn?-DlaiaGohleti. tba dowm. 1
Cat-Gave Daoatrtera, the paii. 3 50
ColoradBoneniianOla?Fingar-Boirre, tbedoaei. I l
In addition lo the uhoye, we oflorthf following harptntin
IEON BTONE CH15A,
from tl *? i.'-br?o>1 rnaiK.ff !or> of
JOHM MADDOCK f. 80.V,
BtarTordthire Eng'aud, derldedly the bett guodt of tbelr clkrt lm
portcd uilo tbi. mi -kr'.
IVblte lrti.-tttoue < liina IHru? Pla*ea, tha doren. 9-'.
White I)on-r-?..n?> C'hi-.si Soor Platea. tbe doaan. !*
M'hite !-on B-.re(,i:--aPT?-,.kfB?t Platet, the doaaa. 17
M'bl'e Imn-i'tore Chlna Tea Platet. tbedo/en. ?
White Iron-Stooa CMaa Soip Tararna, ea-h. I '
IVhitelioii-8'one t'hinai o\?-re.l l>i?hrt. eai'i. l .
V'l.ite Iron Stone < Mna TeilH Bett, 11 p.ecea. 2 50
The?e prl-*? nurht to efteot a ape?dy rlearaiie of the enttre
lot. Tbe Mbttt inay reat atanred that ereiy arthia ofltted
h?-n ta wllf rn- or. aaja.
M'aara nuw nhibitingmir nt* Hprlng ttyleeof
GAS FIXTUEE8,
??inh a Ing. ?any noeel dealgna. Tbene gooda bave aaaB are
diii-ed. oii aocuurt of the derar-ted e'atecf aSairt, a*. a>
ingly low prlret. IVaintrndtu
fELLTMP.M ACCORDISGLI
F.TeryhodT iu wan; of
CHANDELIKRR,
BRACKP.T8 Be.,*.
wlU fator tbali okb inteietl uv eiiiniuing tbaab. ?e.
IV, I. r. DA1LE1 a, Co.,
N... C.ll Hr.aJ?a?.
AS 81 0 V K K ' " B AL E
Of tha Mo:-k or
D R Y 0 0 0 0 8
Ai No ?*9 ORiND-sr.. oarMrafELTJRIDOI ??*!
Il'ill rommeti.-e betug nld ott aa
IVKDNESIiAV THE m OK MARt H.
You wi.l tnd the g.< ttttt hargalnt ever cSeir-d ln
ory eooM,
Atthehntinattof tbe lk'e brni of FRIIDUOF A MERoEH
m.t! be ol<.?"?t no
(i
REAT t I.OS1N0 SAI.E OF L'ORbElK,
No 44'. Broadway,
KDWAHD LAMBERTA Co.,
m iiqrmanoN
100 patr F.NOJ.ISH MODF, I'ORSETS -
pdM.*3?
Mr.CHANICA!. rOPPETS. a!tf?dy laced
prk.
FBJ'.NCH BREARFA8T JACKET8, lacelnfront.
WAI8I1J, hookftoDt laeea.
Aito,
lnfrthf.: FRENCHB'lEM.ABHAIYLIa: Jvo ?D'b. J 1
* ? t.v.rtiuei.t of
rARIB MOUE MANHM.AH,
\rry lovt.
1NJUX0TION DIS80I.VED
lareHESRV ROBflCBOl ai.d 1 .
Bjatiat
GFOBGE BCLPIN and o'.be ?
Bai.Wort. J 01
BI'I.PIN. OKFG8M.S1 * ElMOTT,
No Kl Broadway, Nawlork
g^ar i),ei- nnotion latbeabrneri?ehaTlp|be?a .! ??,
uay, by kta boaor Judge l.ionard (\1de Snpreu.a ? .iit itat "d
Feb. 13. l-.li,
TIIE RKaiOIT.
of Uaeffrilaof laeabure Banbrupit ?iL h* aaiMJ Itiad t?r tata
lo thr 1
ra? \T ONF |. M.P TMf
OF IMPORTATION ANU M\N
?elba aaaaa
M H8 IVI1.I. BK BOl D VFit^ 1 HFAP.
500 Mtatet' and Cbi .lr? .. ' al - ,tt C I. B>. aad 4><
?J arcrth tb:ee timaa :
XX. Laltef.opnrga II ? I ak. al f2, 01 C<
?Mtn *1?
'?aj l.adi-.' \'ah( laaba, ?' ?ud *?? w.rth BMta ?m.
aa Ladae?*Traeel|n(Siilti(oaipU-ta. Rnbe and Ctaak. Bt> M,
H M auo ?" aa?wanb *;ot/. -
7,000 Yardt Maierlala for Buiia. tro* ? oasta ta B ^auttpar \ard.
all at one half th- 1 aet of
I*) LTona Vahrat t leakt at a>l'. 5o, B20, B?4, B k~-oitb
B3'i to a>f^i.
NB ll'li.rer Olaakata BV k Reatei ?nd otber C.oti.t at |>rS.et
rauiing Iroui t-ii to 03? all >? - ? ?-d.
450 Kli.f !-rer h / a- <? Mvl! > a d Potnte, . : faabl
at*|* and d^tigi. a? prl< et whi. h wl'l welt repay an mteat
? al tlila .a/ly ??
A miteellar.amja ooUertton. Inclodit.g <dd (')otkt, Rtu . ?
tlolhand Velvet. lilmmtugt. F.Ii.kea a -1 l.a? et. woitby
tb?attestlaaof 1 rakaepetaaad aaatfllaM ? 1
will be 1 ioaed out at any m
THE BTORE TO LET, iNl> flXTrRF" FOB "4T.F.
T1IE BANKRCPT SAI.E
oa
Bl'LPlN OBEG8GN A ELLIOTT,
. :*1 BKOADIIAY._
GRANDlNM'Cil'HATIoNofM'RlNG r'ASH
ION.S M..I.M. I861.-MME. l)EMORi..1'r8 GruiJ-ptu
Irg of 8PRINO PAlTFRN8..f PARIS FASHIOSf, N< ? ?
Br>adway,3VO<;tnB4at.aad 1M Pi?rrj,,unt t... brooklya ; a.to.
M.ne. IiV MORF..TT8 ILLCPTRATEfi Ql ARir.HLl MIR
RUH OF KASHIOMS, I q-.arV. pegat. tnl! raporta, and 100
rtigravlj.gi eulyJoenit, poatpaid ? oenr yeaily lleenli, .rill
be ready 4'h ofMar. b.
s
PB1KG and SUMMER fl.OTHIM*
AT H1IOLF8ALE,
No. 11 ? 0 irLianHt at,
IhaTaaoa ln tt ?e a blfa Md ?eli-?a4a S'e k (f NK?
SPRINO 0<KiU8for MKNand BOY* IIFAH all of-l.l'.h
wi:i be aold et tbe Loweit C#eh Pr-*i. ,.-_,.
N. A- KNAPP, No. laCottrth?dl il
QSO WWDOV9 8HADE8
359
N 8 W 8 T T L E 8 .
GOLU BANIH.
Bl.'FP ANT) WHITE HOI.I.AND. tc ,
and NEII 8TYI.KS OF FIX11 rt 1 ?
3J9 DRAPEMiF.d,
LAMBtni.<Jl'I.N8 \ Al.y.NCKB
Olf
BATIN I>I IJ1INE8,
PLAIN aud Bt<"< 1IK
COTELINE8a?.d BROCATELtE*
atada 10 Order bi the Bmi linio i'?-r-a.
3'.9 NEIV COLORS BB
BROCATFM.ES
and UAMASK8,
SATIN DE IiAINKI I
m LACE CITtTAl.NH ?&
3J4 FROM AKT10N. '
jt. peh aonr t.e??
THAN tWT OK l.MPOR'l'A I
at
BSLrv-J.
3i? BP<?A1)IVAY. BI
l\
VkmmtmWKiM.
AKNTM- AMERICAM MU8EI M
WED.NE8I)AY, MIRCU '.,
IIHAND FAMlI.i H'*LIWAV
TWO SPW.NHI0 DRAMATIO PEHKt)HluANCE5.
AKTEHNOt.'N a ,d KU.NlNG. at :? end t? o'. lotk.
TIIE IVOMAN IN IVU1TE,
Thk* auparb domeaMc Dran*. from tha graat ^107 of tbM nau^,
hy W'llkie Colllnt, Itnmdiiced at eaob
Be-emher, tl kt U Iha L MH WEEE thlt greaf Or.ma will b?
p'.tv^d. H.i..emheT, too, that you can nrv?r aea thit greetdrauia
parfbrn.fi'a' rw-hnre ^Ite witiioul pi?ing _.__,._?
doVbi.e thk pri<:i Of ADinssros
tutbfM.aeum; ar.d a'to ren^rnher Ibat tV.ugn yo 1 gee thU
ei'tv.t pliy for jiiat h?!f wl*t you wl'l htre to |>uy OT eeela* it
elaewb^rr, berr iou aee betlilo tbat a
PERFEC1' MEOLKi OF L1V1MI WONUEBB.
8nchkai,aTer?aaaaanlna?y pattof tl.eworld at aay oao aa
tab lthm?nt, ano tti-U ai e?ei vhody tay? ta
IVORTH ra.N T1ME9THK PIIKE O* \aMI8?.fON
tvth-M(..r.m. Tbtalalbaaaa?i afaaraueaaaa W?|_**V
or tbreadoUara'woitb of noeelli.^and ?
lara fnaltar." tt u.tlter. not -h.t the t.Oi- M tha eititor ta,
be It nrr to luvl it fi?iib.-.l, and leavelue Mnaenn _
IAT1BPI1D THAt HE HAB GOT1118 S40N1 > ? l\ ORTH.
II euibody doubUtld?. b-ttbeuilook at thit iit!:
T11E TWO LTS INO A/.TFC CU1LUKLN,
arbo. with the wonAerful and ngtraerdlnarr
LI.INO ALHINO FAMIt.Y,
-leiethafraihlMtlon bara :.^it 8af ,.dny. Nottma tkoaldka
iatt ln aeetng tbem lor thay oertaiuly go to Polladalpbla ob Mon
daT neit ,, .
tVIIO WILL FAIL TO 8EF. tbe-a threa Noreh '- BUl
tre..?, fn >h? ..t ttiua? *hrn eHher one '?; Ukm aloee U ??'!"
tle prl? ?i tt-r.i.tlor to all; a. d arhen, in tdditlon ara U> De
mh-i. th.w.i ?ro ...lenui lllld Aii.i.iala, tba __ , ,,mrkn
PKBPORMIMJ HEARH. t.RI/./.I.V BKIftS. the ''"'"
MAMMOTH BK.AIl fUM?>*. Iha OHEAT I.IV1N.. HI ACK
6EA-L10N, IVIIAl LS II ' the UK? BNAKEB, G?A^D
AUI AlilA HAPPr FAMIf.Y. awd the whole hoat ?J.otnar
Woi.dertaudi uri tltle. whi h are uowheia to ba loumi bat at
BARNHM'B MI'BEI'M. AadrttthaactaeoT
Adaiitalotslionly ?? cenU. Cl.ill.an jndet 10, loeenU.
Par.|.i?. U lamt eitra Ctlldraa nnder 10.1> canta ai_tia-_
THEATRE FRANCAI8, No. 668 Bnadway.?
JEUDI, 7 Mara 1W1. Refraae. tatlon ejtraordinalre, au
a*nehr,d,,?^".lr,e..dl*et: H,. ____?^7_!
pr?t? ar.n ronroara ao.ir re?a repreertation ta?l|BtU- *?*?
>>l IBJBB i>E fiJlIB ?ra?f t? aaptptcl*
ACADEMi OK Mrsic-XKW-YOKK.
WEDNKSDAY, MAHMi 8,
l.A>T NlOHT LIT ONE OF 3 HE SEAs'ON.
NOTICE.
Tr> .aamn oloeai hrr* Ha'.irday vbl. *(ALii M-' M J1'
company opaaa in Hoatoa on Meinlty n?it
W ,1.,'KSlnV, MARv'H ?.
By uiilTcr.al r?q. ??> li- I . UI . ? lebiatad Op?ra
II. PiiJ.n iu
NNDAMF PA1 I.INK ( 01 IOW,
f?: lkab.it tini.. In tk* M lahr.i'rd ratoaf Pai.itna.
Brigiio'.aa Peltato. Fanl MBataraa
Calatti aa I 'alaatbanaa.
FHtUAY?1'otliWelvlat'. a<ibt..fil.a?ea?oq.
?II8d CI.AHA LOULSE Kl.LLOOG
in h n.a .n?-a.-t?r,
Oa Vkha o-.-aalon w.'.l Ih. bhIbuI PaBRaltfe CaaiBWBf,
Ofcra
I.INDA Dt CHAMOt NIX.
Vii? Krlloii. ??.I.inda.
. Ml?a Pliflllu., Itrkji.. .11, Ferrl H-.alut ai'd Dubr^u).
BATItRDAY-CLOBE OK THI BEANON.
(IRA.N1) OAi.A UATINEX
BKOORLTM ACADEMI 0? IIUrHC.
OlEliA.
? ii... Tha aaa.An abee* on BatarJe) eveaaaj. [Weank
paayeMaaau Mon.Ur ia Uo.iou.
SATCRJUY, MAflCil II,
Pr.i.iT. !t lait cig>it of tha Opara aaa*aa iu Bio>.klyn.
AND OALA ANU CLOHINO M'-li'l
Ou whiVu <>? nailaa ulil l>? produi? d BalUaft ? ? irbrattd
Op.r:\ ol
N 0 R M A.
MADAMECOLSON.aa.Non.-a.
I- KL i".ai.Adalftaa,
?IG KTIDELLl.?? .Ptlilo
Sjti BI SINI.?a.Orovrio
? r.Jkf, MI'/IO.
Til K 8ECOND L i: i 1 1' B E before4be
?'IH KK01VF.NT, willli.. dr;i--nr,l
On THI R8UA1 r.\ ENI1
Al Irftag H?!l \l..i | r'. i md 1Mb it ),
BI
flEKBBAL 1'HARI.Ffl . I
(( amaMuderM Brifide N. Y. B. M.
BnMaati
m ftiFNCE OK AJIM.s a8 COHNECTED 'vtlH
PROQREBI ANU CIVILIZATIOW.
Hnrl* TiekatiMc ti
i'tckala, adiniltiiig Lidy and ilant'ajjiaii, ifeaata,
. oi br obtali.aJ at
Htl l J SOV-' MaaV Ktorr, N'o. 643 Bioadwa* a>.d at \b
fc.ni <?n tl.| *T8rlii| ot i!c la.it.re.
Ilooi-o oj rii a? ~ Lacl ? I ..Vlerk.
IBVISO HALh.
1 TllH (V'r.tnfida,, KVF
TIIH (\\^.l.aida>i EVEN1NO.
Tba fiaaet iliili.ru'. (..... ,.t aflnaa*.D. I I '
Tnli.nPrllofaii from thi) Pr.r.>?'ii.t I l*t'"??r t h.n *.iy a ai Ir.l
- Ujaij M aiaiikw* Uula bIiibbi* lia* nnrat :
a'tcain tba WrTo-wll.. Alu, atda.l bj Mltta Marfha Davta*
bM all af B Wa/ir*** Catakratad Vaoaliata. TtekalaM m ?
Taa (iki.i Eii.iiiai.ia a\? Ba laaiox atBaba
rtM)* rbaaaa Boaday-Bnaaal VaeaHata oi N.a Y.ik p...Ta.i
rrea a upirh aHditim. to tba ?ntartainmeut. I.lttia
MartiiA. Mary. aadMaBtai ttaary. tralb* flnaat amraraf .
- *aw i.flrd. I.ltlla klai'u * | ? . cf lif i
? ?' "?| Oaily haialorlan.
WIM'KK (JABDKM
Tf MkaCUBBMAB. thalakaaai it -. ?? nt?ht
" inliar iraat i.iV |
MKO MERRIME.",
lo lb?'.|lrf^^ drio.a .1
ui'V MA.N.NERKINO,
j nliUl. ky
BRll.UArtT AND CROWTJED 4 '??
witb linl^w.' J'd !ipp!?i.ia
Mr. '? W. MAM.ACK. }r aa
IUMHK D1BMOI
aiilrfr.l i?t a petiorr ' ? ??? rba '?
I ? i i l) ' I'OUiadl.llB.il'
\ IFF "ND OI.U fMBRF.LI.A.
Miu CuihaTBa wilt. b? rronr.i, iliujiW ii-or. t ^r % ?il. u? a
Kit IWIHt.
LAURA kKHNK'- THKA'II H
IHHUREIl \ SD rJ;\ Nl
IITtDBEO \NM> FIFT1 -ot U 1 HOI - > :.f> P.'.OPT.I
Hof "ai. t|,a
0Ri:.\T iltif i: u i mi Hl.'.f.A,
TIIE UBVEN B1ST1.RS,
k* itaralrd
MONDAT,
ai.d
F.VERY NlOHT THIB WEF.B
with a!) iba
8EAl'riKi|j i NtON TABLEAVal
aa aabtM i
t M t E BAlfl M\?.li I.ANrfRy?,
Lis|?ltk Oi' ai*. ? ? \
Biaiii of niF. BrvTP.Rn.v
Iu tka
BOWEI 01 I FRBB
Braiaiar ra-i tan dayt tn advaatw, ? . . .?
. .u?r a1 l|i to c?u i ??.. ? ?l "j iv. ? ' .
?
li , I s.
lAMKi M. MXON. .-a.-.a 49B MaBAMBIi
HKVTNTV-Kflt RTII NlOHT OP
M- KHHIN kilH>kHj'-l KNOAOEMJ
Oi V
? ?; ?-?J. foi tba atahlfe liina : t. i-a^i ...r , n|.J..
!?<> < ..Ol .
Or. Taa B.aua.s oi
)ACR ?M)E.M. P.OWIM PORREBT.
tU'lu.i..M:a. K. ii. ? onray.
rd.>tr. F. B. t'oi.way.
L.'td .''ay.Mr A \V t'anno.
V ? ray.,M D. Ha.ilna.
\V?. Worth?.Mr i r.ii.?.
lO-MOKltoW EVEMNO IrttalaMaf
Mr r.B ClANJ RAf.
Mr. KOf HUAY.
ThaRi)M/tM iltLI.I 1 7 ROt'P afa aair*|'d
AILACK'* THEATEI.
NOTICE- CUANOI OK HMP
U(i?lS OVEN Al U (OMM.'-M E AT * (i i
TO-MIOHT (WEUNEdUAY)
IHI'ISUAT. PBJPAT. AMi l-ATt RIUV
La?T 4 Nl>
FOB THE PREW
Mr UfinWAIXACE'i
iMBia tn Iai-)i,?l!t1
CEN1K-4.L PARK,
TUr. HOUBK >MfH TWO DOOH-"
Sa ura jani arin
N
AV
Sarnn ?fl>oo5?.
MP. BROWN. Iinrnirter ot
a ALL KINUS OF
HKAD8AND FANOY <>0?>DS.
Prlcai U anH tka tini'i.
_ _ Uaaot, No IM rraiiA
OBBIN'S, WA LliB11??- i BUAC8 A Co..
R
Noa SRandSn V.^?y.|t .
lotof
Ha^r puntaarj ttia eottra anuiaal 1.
DAMAOPD INUIA-RI HRFR ioMHS,
r.f iba Jndtt Uubbar Couib Coiupany, and ?r!?t Ikam io ka trada
ebaae
FORrAPH.
? I . 1 I J-J
itliflccllaiKOtw.
APERFECT TUCIIKO, IM.AlTINd and
Ul'll.lINo ATTAC'HMibTfoi SEWINOMAi HIKEB
rnrj i!u.|l? and abialnlrty ludilprn.abl.. f. I DlBB>Mek*fll a. !
tan lii.i.oruiit ioi Motlian. and all taditi who poiaan aa BOB
li.g M.cbti.a I'ri.a on); Bi.
(.'all ai. i ?*.. iliia U tn
oi>8r<t|on, it Mir.? DEMORK-T'S
MAOA/.INl DEI ilODEH. No. OBroadwar. AOERTI
\' AMI.l), with tu.k aod aktrt aptraJiy. auj widtli t-.om 'of to
tfcr bolton,, aitliuiit su.ppl'.g tb* ina! baa. _^^
AMALOAM ^UAj.?Olflce and n:.learo?Hi i? r^
uir.T^iio No. IM\\ Ul'am i'.. :irar."pt..if, whrr. bM| b*
b?d iup?Mor HEI.I.S of any ilia for bm uurnoaa. at diIcm aot
?i5oeJlii*l?.?uta prrp.imd. M. i:.i:HAUWlCK k Cr.,
MaaakMaiwi No. IMWOUaaiat.
Al'.MR rajne ajfea In raaiyraooej foi I ll.'M
J( KE. t ARPErC, UOOKS, Ba, M No. ?2.?6?h-a?.,ba
Iwaai ttk aai lOtb-iU_
(iLAU** Pateal likaVHItrt PwMir? "MarkinR Inka
) uelaoon'?h.<,.t. Ii li iVru.il prrreuta Itm ''- !
An.fr Vm.. tk Hrawn.NY. , E.lMlaiX WoftbaBip n, Mbh.
(IOVERNR88.?A Bitnatien Brantae! by h raBBf
I I.a-lyaa REBtDENT OOVERNESH for iu.i!l ?
a. ASSl^fASl TEACHEB: cao *t?a a lho:ou?h BacBBk
natmat Bl'o, Lotl.iii or. tlir PiniiK lb? aicii'-i.ti e( rr"i.rL. le.
J -r?t'. Addrrai Mlat 8. W., But Na. IU Ttti'.no
i ? _ _
LEAKi i;o()rs criiKii.-Kl.l.l i.i - PAT
K.NT HIHBPR PAlKT.loi afnot. WAHR ?vTED-f.
Oiand. ITPark-raW, lMBowry. 48 *<h?*t., f.i? litb, 4Mhaud
Iraadaa*,aadMBbaa. RIOHTBauaPAJNTfc aJa,
OLD ('HAMHi:i:s-si. i \m>\ Manntar*orr.
RIUI.EY kCo., ro . Cbanilara*nd Hudisi ?'??
rfTAi. Aam ia* \\ ahivnii Oaaauui n FcaaafJ
P\ 1 N 1 B S s ai.d DKALKKri in PAINT
KRITtHXl will bud a MtaarlM luado al PtiN'l atd
(-AMH HHI'HHEH, l^., al Ih" Hruab Ka.loiy, No iP? Paa 1 ?? .
JOHN K. HOPPEh_
RAKE CHANCE to MAKE a Foiai M -
W't aia now rradj ta apportl-a Tanlloiy tv AgnoU fur tba
luliodi '?tion.of au artiola iLdUpamtM- tn ayary ou? ?ko ra.'A
vitai a luod of aoil. Noua but raapuuilbia aarMaa, w iio <ui. |lvn
| rafaitnoa a? to obaia..tfr and akiii:.., aud wboaia
rraily to aitasliah Ihrmarliai BanaaaarrttTIa thr b'ktnaM, natd
?pi>:y. Kor f.ill partloi B'< >.f Agr wy ad^roaa
JOBB <J. WfcLf.s, cor l'ark-row ?:.d Bawkaaa-at, N. Y.
r>PRINTER8- rHINreK'Siiitii.liiiMtoiitort
Lu builura*. oi uoiiiingto rrpiral.l' tbal <Sii ? ., wtii tn.U
?hu." tbay i^juira al o.ii War. houaa. Met?J Trpr. tc, from
all ths Kouudail-i, a- d Wood Typa of our own Man.i >
Ihe lowtat arlcra. Klva or ati hi.udi.d Kouta oi Woud aad ilrUi
Typr, raticn oi It |ood aa naw. ar.d all of luodera itylta, at abot.l
l.alf pii-n. Naa audbrooud !it. d Tir-iea of a!l il/aa, At, Ai-.
Galiandiaa. J. O. CODL.LV k Co.,
_PtinUi't \Vu?h..!.a*LNo. I Bante^iL
U"^E thi^lteet ae"\T..Tl MtbeebaBaat INK.
CONOF.F fc PIELUe'8 WglTlNii FLl'lU U JIT
BLAtiK.
Ot 11 p?l do/BB.
aaldby ?H6Hi;oi!fra,Biidkjl).a .._ ^ ?
MA^UViTANlrU.C.KfwXaia,
%o famcxt anb (Dtljero.
1 IOMES lor tbe IRD08TRI0U8
INTHE
GAUDEN 8TATF OF THK WF.8T.
BHf, IUIN0I8 CENTKAL IIAILROAD COMPANY
HAVE FOR8ALE
1,?00,000 AC1IES
OE
tttC'T-I FAHM1NO I.ANTX%
!N
EBAATI* OF FORTY 81 RI 8 A.ND ITWAR1\
ow
EONO CREDIT AND AT LOYV FHICES.
MECH AXICS, FARMFRS AXI> WORK.INGMF.X~.
Tbe attention of the enterprlaing uid ludi.ttrloue portion of the
eoimanlty ia di.HCt.'d to tl.e feTWaIng aUteweiiU und iitn.au in
d'v en-enttolri-red them hj tlie
ILLINOIS CKBTUAL KAILKOAD COMPANY,
IVM.-h, aa th.y will perreive, ?U' enah.'e the.n, hy proper anar
gy, perieTeran-v and indi.t'i v, tn p-artde ooirrtoitahle and per
maneiii bIMI for IhaaMargai *nd faioiliea, with, ? ompanaveiy
tpeak!..g. lery lit'ieoapilal:
l\AND8 OF II.LINOIS.
No 8l??H In the Vall.?>? of th* Mintttlpr.l off..-? to great a'. ln
aWeaawi to tba lattlar aa tba fltate of llfinoia Th.-? laeaoc
tlon of tbe ?erld wharn all o'M e . eadfttonaafi li.jia'e and toijtn
adr.lrahly eaaabtaa to prodaaa tlo.e two grtit itap.it, corn and
?v fceat, aa t be p- al .-(et of IIHii.lt.
RICH POL1.JNO PHAritlF, LANDS.
Tla de<p rleb loana of the pralrtet lt rn'itieafad with anch
woi.derf IfattHty tbat'he farn.ert of-he Eatlern and Middle
Statea aie aaovt&a to lUaett in great i. mben. The aree of Mi
nela It abo'it ?'<ioa! to that of Ft aUi.d, atal tl* totl ij to rlcb that
lt will ? jpport tnen'y u-Ullonaol propla.
IA8TERM AND SOITHERX ILUaaUTft
i' e?e la. di erefontlgno lato aR.-.iVoad 700 tnilei Iu length.
nhtch conna ti wi'h o:i ,-r toada, moi aaeig tbia ...?*? kad n
thaa afn rding an i.ubiokin con.aiuwoaile'i i.lth tbe Eaatern ai.d
8vvlbeiu inaskete.
AFPJLIOUkTTON OP OAPITAL,.
Tl.i.t 'ar i-?j:tal aad labaf baaa baaa afftiad to detr'opii.g tba
latll the gieal retoor. ce of tbe c'Ule ka Coal and Iioii ar*
a i.ott uatouehed; thr Intarlable 'ule that the ine.-.bar.i- artl
flnu.'lih b?'t wht-.e IWd t..d li.ei te t he?p'-e?, wlil foiiow at an |
ea.Iy day Iu tl:. all. a J iu he aeWM of the neit ten yi-e.1 tbe
na'ural !awa a?d i .-??eatl te' of ihe ,-aee wnrrant the bellef that %t
laaat BIVK 10 NUBEU l Hoi BalD PE tPLF. ?ill ba an
gaged in tbe r*teteo' lillncia i'. Ije eaili/Ut uianulactuiiiH(eiu
pleyuteuta.
RAJLBOAD SY8TF.M OF IL1.INOT8.
Over aMa\aaajMaf Bltiaa aaattal baee been eir-ended on
t r iu oadaayatemaf ullaoia, Ina>n.u. hat j..: ofthe ;nooaie
fimn gaaaial of tbaea ?oki, with a Ttl.iable puolie futd In
landa. gn >o d Biiniah tl e State rtpeni?-t. <>:a taiet are lig-bt, icd
t?. c- t| .-ulty, we?ry day dei f?t*.
TH i. BTATE DBBT.
- *l?> Oebt (a anry #10,in>^9fl 14, and wlbin f?*
leel tbara yatw B baa baaa ri.te.ed c^' t*59,74Cao; and weui.y
reitenah'y expe-t tha' in ten yeari lt :. IJ l.aeorre ait aat.
ntKHFNT POPULATION.
Tlie ^tate lt rapidty M'tng np with popnlatlon. t*-t uX perao-t
batlng baaa >ddrd ..i. m laia atakli g the p.ea.ru populati?n
t.71F,4*--ark,.]o af V"'. per. ^.,t i-j t.n yaart.
AOBIOUltTURAL PBODUOTSa
II la ' .? I. l;.oia are araater tl.an t: i?o'
?i y oth. State Thr pr >du ?** teul out d ..-.np tL? p_t. rear ei
c.ro' A \MLjm\ baaa, The irh?ai .-rop al la-y) at.piosohaa
iC.rflu.niBi buth.a, whL-? tba corn tror tlelda not leaa thari
; ela.
Fi.urir.iTY OF SOkX.
N?wl . re . hu Iha ind.iatrtoua f?^r ,-? ??-e t .1. iinmedlate
? ltlabaraaaaaa >>*?? yrnlne aotla. they betii|o
a-?ed ul t ileep lich loaru, the 'tttu'j o. ?ui.li |g ?
by any aa ibeglubr.
T?J AtJTFAI. cn.TIVATOHS.
v ?? IH.^4 <A? tVBBBaf Ait? tolii l.-|()(l,l>(l(i -.
ittt\ft'ii o.'k fea. lu.-U , i.'f.r ./???? o?J eeerj ...f.fru. ;.v?f..i?Ma?
u^ra#?ri? >a< abaaa ta? rojd ?<ii brm HBtaoiadaaaal
iAtMi<,t>J?oitintjrr->?,j iri'iJO.OiNVKH). i? Ih.-so.'w
t }? ',u?i i/i/V?ye.,'j .>?(. :.ft i', -.j,/ akiat B jMiaaj aaaa
o*J? 8dS?0M ataaj aBaaa, 470 A80 hi" b*et. a44?*
mukhg U* vMt pppnlutitn 81 Jf85J 1 ?<* ?a.;. of 14y fr
MB*
I'.VIDEM I.H OF I'KONIM.KITY.
Atan rHcaata af Iba tn-lft of the pe-pie, lt u.ay he i!at-d
fr a.t < ? ? . [bl not buabalaof grain,
an.U'5?,'"-" utr.r.i oj Mr, ?ere torweided o\r: tbc lir.e lut
BDUOATIONt
Merhtt; taad ?V? MitgVaa wP1 fladitn t*iaa flaaaala|Baa
gacaaraftdbj vte hu'r andendow^t eritn a iaage rret n'-ie tur
Iha . .p|.<.'of a.:boola. Theti .-inldn-B rau \\ir Iu -.'.gh* of the
i t. . h and BehooMl.mie. aml gr. w up with the protperltyof
khe iridicg Huteln tba g. al II galara Bvpiia.
l'ltK.-I H AND TER.MS OF PAY.MF.NT.
Tbe pri.ea ol theae Ui.da vary from t<> lo 4>it5 per a rr aa.
gordlig ?o lora'ion. aoalttr, ic 1 irtt-rlaae fa.-ii.lng Ian It aell
for ahont 4>IOor a>!3 p?r a.r?i andihe relatita e>pe"te of t iV
di'icgpairlalaiid a. c .tLpaird with araadlaaa k* tn tha ratb af
1 to ta tu fkrrr of the fvin.ar. Tl.e lerma ef tt e tor tl.e tula nf
aaaaakwilba
OM. YLAKS INTERE8T IV ADVAMOB,
at i'i per reut per ani,;ni, ai.d ait tnt.-reat Botea at m per ce'.t,
pajable retpactWai; la vne, ttvo ihreo. f.u.. BBB, anC t-.x yo.ra
fruni dala ol t?ia; aud fiiir ivc>? .'or p 1 Wfaal, piytii'. f-ji.
Baa, tla. aad neaa ye*? t oan data or taia: " - i aatga> t attanh>
tlagtbat oiie-'rnth of tbe tit.-t punhaead ahall he fcotvad'and
(Uillraled. aavih aad etart > ???. fo. bee yrs:t tru_ tbe dateof
aale, to tl tt at tha and ef ate yrara oae-batl thall t-e w ?.?J and
BHdarrulttfatiun.
IWKNiV FKH CaOaT 1IJIX M DaUHJOTEO
fraas the vaiuadon for i aah. ei.. >,! tl..- tama ahoajUl be at .U dol
Ikra per acre, wnei. the ? atii pij^e nill le lite doi! n.
Pamp.'.. t? drt lplire of Ihe landa, aoii, i\ini V, pro.'.ii;tl_n?,
rncaa, aud te.u.a ol iitjuient ui ba had aa ?.pplna'itit to
J. IV. rOJm.R, LAND OUMMI8816NRR,
ILLINOIS C-.NTRAL RAILROAD,
Obieato, llllaata
Portheatmet of t?ia Townt. VtlUret ard t !tle? al
Ihe iUlBoiaCaBBa) Rallroad, tae page. l?a, 13?, liW, Appirt >a?'
Htllwi, Oi.tde.
1K)TAT0E8.?Pellbuu r'ann 8EEDLLNGPO
TATOER FOR ?ALE [tha aarrtaet kuown arlllkaaa aaa
"ar. A1-0KKKIN, Il t ILr-R ?>.d IINij.AK. Ap]lytoR
1. PEI.l. ?at the Ageucy, No. 4 F.rte Bulidin?, ii.iaue at. If.
k I 1.1 NCH.
Wll.M'i:>' FATBNT COI LTER HARW>W.?
k'PRlCi-: REDUCED. Kye-) ranaar aaa Bawaaardto aara one
of tbaaa Bliai atlag laialamwita ( ail andaraiheteasimniiialao,
farmera .r m aliaaollona, at the n.uinla.irrert aarebo..t?, No.
4;, K,.-on.'. TBKDUF.I.L A TKi.L.
Qtili's bn ^uriion.
A. M.B_*?iM, kaactaaaar.
BY BANGR M?R\A IN aV Co., Ipviai Buildin^.
Raa, MM ai.d I * Hioadiray ? Salet of Booka. Sution. ry
Piotun ., ll'.nkt of Aft, FancyOooda, Furnlti r-, A,
lYEDNESDAY KVFNINO, MARCH e. AT ' OTIrOCR
8TANDAHI) AND MWEI.L\.\EOt > HOOK- Cautaria.
taaaraiaatpal Lilrdre Copi?t ot BUndard IVorka li earlotit
lananaa' ?, paid p"p..lnr pnblioatloaa, kc- For part- t., aee
c*~10? Bju H.-|,AV and FIUDAY AITERXOONP,
.'dARCll '. ANI' ?. AT 4 O'CLOCE,
OORtB, MUXAltETB, TOKEH8, .lo-An,H.I au n.J 1 uraig"..
(atalogue t ii.bj he !? .J at tle t?n -: .oiui.
tlHi.. 4. LaATtrr. Auctioueer.
BYOEO. A. l.FAVHT ct Co.?Traac Bab
K-.i uit.-r*t II t.n! . . Me't r tt., t.r the aale of Booka,
r*.?tion.-iy, II ork' <?! Art, eli:. Con.i?ia'ieiitt avliclted.
tlOkkkUHKlONER'" SAl.i: ..(?adt'iirul.li'l i >l N
> TOI SKAT, at New Rriiiiiwt. k. ?: Al't'lVl.V <>. T. * 8
IiAY M .alJo'elaek p. m , at th.> Hn.-l o' 8IIai
Hall, ln tha Clty of Ba??Bgiwawba N. .1 will ba to'd ?.
h;s'.( .t I-..11. r, a baantil.il canntiy aaat, the raataaacaaft a
, W; k it!. lt'.-ig te?ween tbe l^anton Tnrnpik' and
C/Odetit-av.. uithln tt,e oorpoia.i- Uuii 1. Ihe la.u. . o..?itt? ol
ilxteaai lala)aaraaaflaM.il Iba btahaat t'.aie of e^ltlratiat),
11J..11 whi. h it a Ikig". neur d'uhlr .Iwelliiirhoi ??. * hh doubla
p?-ioM al"i : >r.., ?" 1 i r*m; aad aen aadkitobaa oi. tbe
torrt lloor and U*r hand M g 1- 1 j: 11 aa the ?ec.?L'l lt -o-\
Carrlae- hou-e. t'-t'-le, _<1 t'.^r <? I b lUdtnat ?.< all iu ?\. etiei t
- 1 tf. :..i!y la.il out wltb fr^ii and '.^^?<
? . r ? '! i.!i"i!t'til tor ag?ot>u ai. doir.a ii i?inea? tuthla
? i'e, II tx ing witbin nre niiuiiteandauf Ihaiailioad ?'aton, to
and trom whirh area4ghl tialrn. dally. F01 hmty haahhftilnaai
tud coueeiileiM e ul louatloi.. Uit pim.e i> auipataau by BJ?, ?,. 1
edera an *i)pprt rlte tare!? i.iet with 1-rr ftrtliT pi
lnav.tr" 01 'Pr.i'Efl P. HI-MON ),
' IRAC VOORHEEB, jE0"1 __*
.fOHSSlOTOFK. j New Bntat?ick.
Or. of AHl.AHAM ItEAMFH.
_ ' Vork
.loa.\ P. M.-rriM'MM I 1 1
HU\ CAHE8BOOI^ HHOEHaodBROOAN8
HUrlrM 4! (.riOS. th. THI-KSBAY. Marxh 7. at baj
. ?( iba tto.e ot J. V. UAV1& a. C> , No.lbLoait.auU tt ,? ?
prio " ?? o -iiieul nffrn.h tnaton.h'i gooda. _^^ i
Oonriug 'Xcabctnicc.
AliODWOKTH'" DANCLNO ACi^KaBBa,
a No. a?. Broadway, New York.
No. IT, .Montague platr, Brookljn, I
IVEIINE8I)A?8._daATllRI'AVMInNe?v\ork. | j
MONPAVfl and TitCRBUAYS. Tt'JSBDAYB eu? rRlUAYi, ,
Ib Brooki>u.
CtlCldViwarbthgdltTltkt'AcaAa-a. |
fJBHAIaK JFILLBf
CVRJS BHJK UEAUACBBt
C1DPHAI.IC PILL8,
tt'RE NERVOI'S HEADAIBH
<m:ptiat.ic phjls,
i're au ki.nd8 of ueadacub
By l>1rwaof?hMaPl:!?rh*j*r.odt<'Bftirltia?,>f'iAw. II *
Ufuda-hr ajay b? rrrvrj.lrd, aud lf U?ki-n al the <? .rouWUreiBrrt
of an attack lo.mediaie reiief from paiu and ai.:kur*? wiJi ba
obiain.-d.
Tbey arldom fatl tn BbbbbIbj fte A'a ua. and /J*b4*jvftf
to w hiih irmaiei ar? ?o inhj.^t.
1 hr> aet gently upou tbe twwU-rior,, "n, CbBaMBeB.
For Iiltrary ftfak, btudthti, Dellcata Frtualea, aad ijl aara^n.
o.' itdetuary hab,u, thay are %al..?bm aaa l.amtttt, Iropreiim
BMtBBBBBB, flvlu;r fim*and rijrvr to tba dlp-alive organ*. Bal
reetoiing l) r natural eitrtlrity aid itreegth of t),e wbole ayate.o
TlieCEPIaALIC PILLS are the reeateof kwg inaeauaatiot.
aji.l .^kirfully corjducted eipenmenta, haring bern ia aaa mauy
\i.4j-i, d:.rii n wbl. li tiuie tbey baae pra?ent?d and rrneard ?
vaet amoui.t ot paiu and aufluiug irum lieadaolie, wbetliarariri
ne'lng in tkr iirrru. t ly.tcn. 01 irom a deranjrd afata of ihe
BaaaaaV
'Ihry are enlirely Te^rtjfclria tl.t-ir couipeiitloii. and r.ej na
iak'-i at all timea with p?rfr. t nafVty vritbont nuak:r.? any *bae#?
af rftet, and tKe cbti.ct a/ auf Juagrrcalie Ut?i* rtnilrt Uff
lv mimmittrr tk*w to cAildrt.i.
BEWAJPC OF COlTrTEHPEIT^'
'Il^i^clijetaTolrTei.lrrjitii-raof HENRY C. SFALDIN8
ncaaeh Bo*.
fiold by Uroggbt* and al) other Dealer* in Medkloe*.
A Bvx v, iil be eest by uiall prrpaid ou rt'.eiptof tne
PR1CE ii CENW.
AJUrdara ahoold be addreaaed to
IIENKY <;. 8PALPING,
No. 4S fJBiMal.. Ne v York.
TBE FOM/OWING INDORbLMENTs OP
SPALDINO'S CEPHALIC PILLS,
V.1LL CONVDJCE ALL WHO SU1 FTR FROM
1IEADACHE,
THAT A
8PEEUY ANU BL'RE tl'RE
18 W1THLN THEIR REACJL
Ai tte.r ...timoDialt in nnaohoitrd by Mr. ?*ai rtiae, they
tfiord oixturatiu-oabla proof of tbe enVary e'lbia
Irury tHxettllc Utacotrry.
M.ttoyriLLB, Coaa., Ptk. 8, 1MI.
Mr 8pau>i:?4?.
?ati
1 bara tnad faaf Ophalie PiHa, and / :<>? Ihtn io veUtbat )
v ant yon tu bm d BM two d?l'ara worth niore.
I'a-t ot th.'ae4ua for the irigbb?ri, to wbom I gaaeaftweataf
i! ? ti.-.t aaa I got frotuyou.
.-. i ?! tba PlUi by u*afl, andobl.ae,
Yoojr otVt arrrant,
JA11L8 KLNNEDT.
H>vaarouD. Pa, Ytb. *, \fM.
Mr. ffaianrt
1 wi J; youto *r:id u.ti oiv* more boi of yoor C-phaiSe Pl".
I | .. r -i .aa jriat 4*ul ot bmtjUfrom tkrm.
?, /
Yonn rripeetf.iUy.
MAR\ ANN 8fOIKHOU8E.
B>M M Ckbji. Huiitir.|<lon Co.. Pa., Jan. M, IB6L
H. C Si'Aijiti"..
Kik:
- i : ;H-aa.- arnd ne two b?i?i <f your (VpUdc PT. ?
t'?i;dtk?u. iairo.-divly
Re?prvtfully yoor*.
JNO. B. 8IMON9.
P. 8.?I b?re; itdoaeboj of yoor Piil* aod end tbcoi nrt4
Ici.i.
?atl * VakNOff, Okio, Jau. \\ 1?6I
!i' C 8 'Al BWa, Vag.
i'laiiael.ud i-i ' >--d twaatT hre c*nta for wlii-.-Ji leadaiean
etbefbaaol >o.;c frpballe Pit'a. iAry arifr.J?? tbt oeUPCiif
/. J r - n-r r rttd.
A. RTOVER. P. M .
BtUaVriML, \\ jaidtlfa, 0
Batr.ai T.|Vtaia., Ur?. 1). )'?>.
U : UIB, f?
1 r-.- -. - .!ar? or lar?r tho?-uiCa to brlug yaarUa
pLilit I'Lla n.urr p. tK..i?-ly l?.|ora niy cuitoniari. If yo*
b.ir ai yii.i'.? >.' i'.*kt. d piraie ?ad to rt*.
Ono ol rny rr^ouirri ?Im> ii luhjecl lo ir%-rre B.ik HradAoka
? i . ;v,o d.yi) wa? . ur?d of aj> atia.k Ininja Loo. Uy
yo .r PCbwHN I a^bar.
1 ' W. B. YVILnVES.
Rsrsoi.naat'Httii. Prauklli. Ca, Ohi), i
Jbu. H, Jr61. J
H?n?i C 8rAi.Bijr?.
Nc>. IH I Vuii ??., N. Y.
Obak Sir:
ludoxd find |BB?IJ iw trut* (%'). for wl-UJ. ?ri.d boa ..f
?irpballe Pi-U " .-.r.d tu vldreM of ReT. Wm. C. Kiii>r, R; y
aoldaburg KfaBkilu Ca., ubio.
Vatkl rUl* w jrk IU* a ? iitrm?*aN beadacbe ^ncat ftMBi ^<r.
Truly Tuura,
v.M C. PJLLEE
Yl.l) AA1I, BBBV, ^Ui. K IM1.
Mr. RrauNaa
Sik:
Nol longakaea 1 aant 'o you tor a boi of tVpbaiie PiJla for tho
...ii. Headwhr an I Ceatiaeawaa, and mnt?t u ^
? ?.?. aad tbaj bad iu good m rlKl tbat 1 ?aa t-d .cd to aano
toi nior^.
Plrtieiri.dbyratiiraii.tU. I'iiatt lo
A. R. WHEKLRR.
\ BBtaaaE M ? k
r-rr.i:. f!ir EjamtDrr. NoroU Ve
Crpti^-. i'i;anM?,nir4?.biarot).ir?t hMwkktlbrj wanataa**.
: Hpadoubr In ?ti iu fornm.
K<-OD) lke >lzBDiUiar, Noileik. Va
ftaa/fcaaabBBl iratrd bi moaa tbaa atbouaaad aaa**, w.-k
ea.iir vutxraa
Kr.u:. NM U4.1no.Tat.Bt. ClauP, Mttia.
If von arr. .-r ba?^ brrn trtMiMed *i*b Ih* Baada. He. arnd '-1
a bui. (Crpfi^t Pti'i, a*/ tbat you a.ay have Hiriij n> i?ae o. a*
attati.
KrooitleAd^artiier, Prrvidri:. ?, p l
?ihiiic Pattl !? ri.id 0 bea roinarkabUi ^rtrotua! rit/t ? l?
tor ih. rlaaaaaba. and one ? ! ilr rriv beat for Iksl *rry fre^..ru?
| w liirb tua rrr; baea dlacoaerrd.
a* aVeakaa R. E ot'rtte. Wmm, P*.
W'e h.artUy luilcrie.Nti kpalding, andUa uunraJrd Capbat:*
Mi
Fron, tbr Ka:bk bi Vnllrv fiUr, Kat.awha v a.
\\ . n-.i' luretka: p?r.oi 1 ...keur.g with tbc Urada^ka, wbetry
Ih.iu, . klitiiktolbro..
(?iooj Ihe Boutkern Pa!h Kiu6?-r, NewOrLai.-, La.
It tlkaal you tbat rrn a'Hirted aid we ?re mrr taet yoar
Mtlui. i.v ui. b.' added to he ai.rady ntiBMwoui M>t ih?i baa re
:<?i. 4 keaaatl that "0 olbrr aaadaaaa can produoo.
r rom tbr 8t Loi.il IVnjr> i?t.
Tt.a bMMMM liVjtuand 101 ihe aiticio (Ophailo Fit.H I* mM:f
?gratttaa.
Krom tbe Oaa?tu-, Darrnporl, Icwa.
Mr. Soai.Kiu Boafcl i?H coDurct fcU name w.ih *? a :'..ir ba
Uj uo, b**a to poiirun-a nierit.
KrouiUte Adterrlaer, PrnTtdeDre, R. I
ThatMiuuooy U) thaii lavori* atroug, tiuu. Uw: il ? ? ? 'a
>ie m.*rt??.
PraM the Uaiiy Nrwra Neaport, R. I
CrphaUt P liU arv taklig tbr pia, - ot a.1 ktnda.
Krom the Conuurrtiai BulWtin Boalou, .Meaa.
8aid to 1-e vrry athcauoui for ihe HradiKhe.
From the ComruercinI Cluf ir.oa'i. Okio.
BiiBrn'oi I.'jiuaullj c*n uow br r?u ->.d.
trr A MagU aattb of BPAl.ntN'O'B PIIEPAJHED OU'B
r. iu ?a- ?? ir . i.i..?a n-1 . at ai.. ? a..'y. JU
fe,l'ALU>lNQH Plti;PAliED OLUB.
HPAl.niNOS rilEl'AKLD GLUEI
M-ALDING'S 1'ltEPARKD CiLUEt
S^-E 1UE P1ECEI:
vtjosoMY: m ? D1STATCI!
IV " A Btitca i? Tiaii tATsi Nixa." jy
. ^ndVTrt bjiiV h-.i/>p*?. ?*?*? ia \etUrtf?UuU jamJUi. i: ta
n-"r? J. i.-ablelo baTo tuiue ch.ap aud cwDvardenl w^ fw 1*
j?irin? * urniturr, Toya, Cro. krnr, ic.
'"a0* SI'Al.mNi.8 I'KEPAREO GM'E
i.eeti all <ach enirrgi i:ri.i, and uo bou^rbold can affoid to a*>
, ithout It It ia al? ava roodv aud up to ibe .tioklog potut.
CBCPVL IN^ b.VERV HOl 6E."
N B.?A Biu<b ar?< wpa-lrara.-h bottle. f?..',JS eaata.
Iddrvi* UENRY C. 3PALU1N0.
No. 48 Cadi ????., New-Yiira.
CAITION!
A*e*rtBlnw.^iwHplMpaTBona *>? alt^nwlai to Pfiaaalt .a
he uu.uap^tlng puaik- ItuiUlloDaof oiy PRKPARk.U OLLK
I would oautloa all ptnon* to ?taadaa krtor* BareataAiaa, *aa
iaa tbat tha luU naina, _
OT BPALDINO'S PREPARED OL1E Jl_ B
b ?? tbt vaK<4""?PBfl. ^HUrtttiB-MHafntaB^V**!^

xml | txt