OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, April 05, 1861, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1861-04-05/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

Viraj-aafaa ( nniiatloD,
Thar day, Ap. I 1, |M?1.
All*oVJerk 'h- drw- araeta nlna'cd tathaC a
?tmHon.^'aft-r BB ItrrtTWtual afJbtt by Br. f
fKtonft tho ti""' tW "I1 ' ?'? hi. ? ' irl tba
Otatnltlr^ "f Bat Jfl ? '.. thtnl
rearJuti" "
^laraer.. M F-deral H'im ?,
and H ? i. a.l<>; tod. Tbe f
tak.n 4.1.?
<- MMtaaafB B
tbe aaaatk ' f"l Btatca"
rnaki tbat tb- Terril
to be arfBah I aoa
of the BtMNl I B* To ?
Mfhtf ? yBf.f !
to.
Mr. V?*: . in-wed ? ? ' ' ?
MBMJ
f,..- .. 1 7 esti'oa tmf nd
fl^MbMa aaa abaaytot
MHm aaajM t? Ih* a_aia,aad aaal *y
witiin Ho Bm B by bwa i
p-r>i-v? IgrfM ;- I I I 1 I 1 I I ' ' Pea??
?gfltoBNttaWiMtalMM-afl tf tbo ratd
waa taken.
Oa roaaacroblirg. Uie fourtb r*ro!ntiou, MBB "''?'1.
waa adopttd.
In tbe Conni.it?ee of llio Wbolo, Mr. Fl
aooTedtoamerd tbe M
worda "nnd M _M m *":; -BBBBi .: d ' ?
Uon; I I * laratkn
??
egHinst betigfl baaa, A
Two at! e. BB ? i bat
Mr. CajBh -aflfflBMB-aaad byatHhtaf atf tha
roaolut'on Mbfch araa aegatiaed YeflB, 14
fWiflaahattaa vaaaBapt tl
Tl.e gfacth raaetalfaa araa rbefl t?Ven :p. Br. llar.
vie imived to atftbe out tba whtdaBBbd taaartt
Knolrttl That at. orj.. nt:i ? I .rre:i
dr'.egKvd i-y > i .:::.:. and p-OT.diug tor B-b_.i-.ii:.. .:.<? -u.i te j
Ih-^nti'.f.'.. ??'?? f tl.e < .'altb '. ;?' '? ?
?ectlor. at'.o p. I.e at tm hprt g rlertion la May. .:..!.! be I
adbptad by tbb Coarautioa
Mr. Qoggin oovad lo atueod by ii i I , Itbawa
tyrdinanr-, hM witl..'IBW it.
Bevertil BBttbaaWeN BBBde iha: BkC C ? i
btt wtre all vutcd d..wn.
Mr. llarvie 1 MbatitflM araa Njaatad - Ta aa, ti; '
Nays. Jfc Tbis wua n.?t Mbtly a test vc to but tbe i
fjmon n.th were tntnh i\ioh. 1.
l\ndinr' thie the Cow.i.iitee roae, anl tbe ( aun- ,
tioa adjouroed.
-?
Ftrdcral OtHcrr fn ^ow-Orlonna.
BlCBMOJiD, T:-:;m-<hiy, 4prtl I, IMIe
AnotToerof the tPedaial Arn.y ia in Nt .\-Orie;ina. I
Ee araa aaM by/ hb QaaieiaaiaM M abaaHhatiaaa al i
the eeoee-ion ol Tia_u?, H'.d rataaiaed there, U ia rua
pected, f >r the puipc.e af giving iaiamalkiiii Iha
warDaparta_antofl ' a .v-: i Bafaap.
Jees ejre oa bim. Ba ia beBored lohe aFetmayl
? ->
From B-'lMH.B-MiiJf
?oBraoBBai Thaiafey, \-:" - IBB.
TteTieaaary tiotenof tbe Confeda ?< v w'"? :
ImmIM-Mj W9J9t Iha bw aolhotrbi hana. ;
The fin-t bo:,.)(, laaaad bj Ib < oob eaaaf j Maadflf i
were bt |t|O0O, und so!d ut v.Opcr ceut pftB-Mpb
-?
Th? y.f???lit.-OtT Ol'ar-C.
TtBHTOB, TbniaMy, Aprll 4,1861.
fWValtad Ittatei Ciretrlt Cdail mal today.J
btfharBon bnd Orier prroi ing. A. <>. Iv a*bj. tha
tewIv-Hoinftiiftd fii1 d .w o/i ntinrTi-TIV 'f _ l'J"
triot bf S>w-Jerwr?.-, bp eajoaaad ttx.k rb&rge of the
Juckuluw utae. lie aviaaad a faa_U_arliy vvi h tha
poiuto Wldch B II baidlj o.-;i..U-i lrom Ibe eboiiliiue
it ha.- baati ta hb hanta.
-. i'ol Gtandiu, eour.. 1 for tbe prboaer,] cil'tlto
abow iii'< Court iba auieruiaty und tmfaeioa ed tbe ?
Terdict. It waa not euch BTardict MthaCoarl uin
eafely fotind a Jartfmimt aeoa. He wouJd h 1 1 w rea
iwiuilor a BBW tii.d bBBBflM tho Judtfe rafaaad to
ebaiK* ? - iaryaaloUa ? I k ??? " ol Um ?)?? ??? t ? .ip of
the tfolo" vui -Uver; bacatua tre J-Jd^i n
fhaj-K- t. ?? ui.-v tbat tha ?? a i i a tkketvfron Joyi ittaa
\Laaboby nobaaa. ii- tt^aJd aba aakfbra.a^ar
reat of judgment haennge theflntl rooatof tbaiitmiif
ment ia 'iiicortain and taanlttrbnt, '1 >.- bi ing ibe eMfl io
tbb Diatrbt, H itoulJ btve appaartd tl ;:t tbe ftime
waaco-nn.iaedoal o: n ? j i.i ?? i ??? i fi f poi '
Btato; b4yftnee it d^estot-.:-.-.! i:. t e ? mntl I -
prieonor W41 lound a-:d buunbt wiiLiu ibe ui* ti I ol
tht bt?- <?' Kaop JaaaaT; baaia -.-it waa
ihe verdict thal Iben'i.- i Spray wa?aa tatericttB
Vessel aad araa aa ncd bj ? I fc-ena td ibe L': /? :
haaaaab the tatBctatant ?' Iracy.bnl
dict oilv itrtrhery la fTwclfl rljand It floe nol aj?eeiry
that it vVa.dnneou the ii/l. b ' , .. i ??
{rtnt chaigtl |M criii e wm Bn e on ihai wal
ig tba S...i. of Coii.i.ii.. ; beoui 84 it i
h?..i ll.ial it w.i*d.>.ri wi?; i i t'-- _:??_.*?"." ? ''^
Oourt. Mr, Orandin will rtaoa ba-motiow.
Arrlval of tht> Amortca i?,i I*t?s?^a,
Uost'js, Ibtaraday, Aprll i. F.L'i.
TbeK. M ft.-oir.-^i; Aatarioa, frtM tivcrp ' i
Balitax. ai i-. ad at in p. m.
C Uto ??r*d_in meibforNcw York aad tba Bo a?_J1
baTofWa.'..a oy the monii. | tio.-i f.-tt.o.'rov. ? M ii
MflW-York &t 5 p. to.
BBgB-eflb I
Faat Day in ItootoM.
BoMOAT, iWHabf. APvl1 4' ** J
_Pit*t iUv waa ahaartns I by .. latal -i-j iaabB ? f baal
Beai, ndigioua aomefla iu uaay of ihu ahaiab ?, bm a
pory full ,vtendf_n:o at phtoai oi aanaantant. Tlo
wealfaariadtiigh'.ii.!. but tbo iriem a._ f.ni 11 ..-'4 ?
?e>
Arrtral oi tho Jobia I-ell.
Poii! LABO, TLurd.iv Ap:il !, i'i
Tlaateair-er J'.>iiuit,--ii, naaa Gbafav Maach ?, ar
itred bare thia afteir. x,n.
Tb?> -U!<?8ae>y Wov-'neitt ?t _r?Itle?;??a.-tilB.
PtrraairBOB, Fb., Tl Breday, Ar-.i! I,_bi l.
Tba movetueut to bri ig all baaioCM Iraaal ?loaa to
4 nar b-Bi? i? aiutb auaagthtaad unby, ia i- -
ifhtin'e of ;be m ,1 ??? u aapactinc l ?? ntan*
Im o* rr..-i-T Illit b- and WheonatB baaka, I'-.^on.j
and Vii-Kinia notea fcie atiD re-^ived, bat ?t_ tlmoet
-niv?vi auLly 4 i/ t?_lt uj.<;uu:it.
? -
He4?ui_apt-4>aa nl'fapevle F.aygueakta.
FiTTfBCp. b, i'h n aatbr/i April t, la^l.
The Methaui.B' BBakof PBbbaigb BBMraai 8j4.-c!o
paymcati tu-tiay. _
From klbany.
Aleavt. lhaiadajr, Aptil I, IM!.
fhMflSMtMBante.alg.rt tbat ?r'/:'1i.-..'r "'"1
TBto tbe Albany und gtoqrriehaana B j'.o.J Wlb
r.
Knlli-oud jhuilollMti
Tbbmbbt, Pa.,Th8Bf8iayj AprBd, Is' l.
An anBiue ou IM BwMb> t- Kailr.-ad raa uo . aa I... m
thbmoniiig nnd waa ptr- it-iri.r*->t d-'Wii m /
aient twwry-tivr bM. H. |>. Moore. E 'i 8 '?' * Bl
trl the road, w&? eeiionaly ii.jur, J.
-?.
Trfr. Frryox- r.t >:ori4>lU.
NobKoli ,Tht ''-v, tprB I, IMIe
TheH:-:t,RogtrA. Pryor arrired ben to-day.BBal (
Wnartv.i.ii] by i. i erowd Bod i? I ? OflB
guna. nao_llTeradaaadd | '?
Ulacara ofa^eru!.??_? ofib<?r?-Bi;? .'?? '
Farita-m-nt.
T..itoa 10, Tl rwlay, Aprfl ?:, J-Oi.
Bm. Cleorge Brown, Un'-vr ol tb. u; bion, btl ,
been ae-ionaty iii lor amr;*,1. ;;. t, I-;- :'."?"?_ ?? ?"?'"
tog, aud iaaxpaetxd to be abb to rtauiua tda feriia
aaetiUi-y dati.!. iu Iha eo< i" o/t^rooi thiva wrrba
Tba V_ i*?? naiia Unnb ,
Chicaoo, Thorgd.y, .'.pr;l 1, |&L
Tbe taoaka of thia riiy thutv aag the uot. *
mgeonri-i bcaiVt- thb rQ'-ritu:.., tbiir te.-e.-.ri i liHTing
ao'cB-oh 'tej'raxbud tbi.t i' wua nwaadaradr.aaatotto
btddtbeuu
- ?
Vlrft-jaia M*rmbilutilnre.
Bj hm< : ., U-iruday, April !, IML
Tlte I-" liolattrc adjot n..-.l todn), .?'?.. Ji>.
Wa are inftiruod by tbe psiibtwho praarBtad tb
bebntlfolcftrilagetoMrr LJ-iooln bobm wtx!\ ***?,
tbatMr. lieuiaou had 110 ptrt n-r 1 .? :r. rv l ? n-ir.
Xt WM got up a_.J praroenttAi to Mra. Luk* in I ;? a l>w
gatrtluruen wbo r.e\rr H t^eir Hrep have ??- :'? Bflt
do they^gar aajec. to aaaB.aoi?? i%t,^m h??o? *
IdOsn Wr. Llncv'u ?>: of., '.?? t't*.-.
WAR C10SE AT HAITO.
-?B>
FORT PICKEN9 TO BE TAKEN.
Tk lv.Icl^Dolerrniiied uitoii Ai.ac-ki.ig B.
PrJVATEERS TO BE SENT OUT.
-aB>
A Phaf of Tmcc i'roni Fort Siinitcr.
AN INIEfiYiEW WiTH GOVEflNOR PJCKENS.
TJir. WtttWBXl liUBBMXM ACmc.
?a>
Thi v Dfi'iand Forts I'ickens and Sta_61<
THE ADMINISTRATION FIRM.
ASCliOC.iERFIRED INTO AT CHARiESTON.
?
la,. llftVlla- BYwMa- en g_r_l_._._
Citat EKCileiaout in WfatllfBgti.li
.i.Tw.&AriCk AT FetairUSS KSrtRk.
-a>
rrtcV. ?'i[ -'-'-. to Tba N. Y. l_ke_g,
iTOOMEaaVt laa-a?la/i April ?'. 1611a
Tbe Coren.inent of tbo Confedirato 849_BB
1 a- datt rinined to I9BB99 Port Pickena at B b.-teYtr
'."?'.
ii thi I.-inco'u Ailuiluiittration ahould at-BBpjl
tn ol--? ' Qiajlbagll (oriiiitrce, the Co:.!--':
v\il) 8888B Nortbrru flhps in Boutbern 9-taiB,
Bnii thraa with hB-FJ gBBJB, and 888x1 thoin oot
ai prriataBra to prey on Via_at_ |iiaf?t|
c. tf, *.
ffg la] M.patcb to Tba N. T. Trlbaa*
WAk?lBtiTOB, Thiiraalay, April ?!, 1
r.vent* are progrenaing raprdly and -8?BaTePP,
fmd tha (Miii'try will aiHiu leBPB that IbaTB ia a I
Coverument h'.re, and that my di.-pui-'l itatr
BMBtB BTB reTifiM literally. l'ort PleklB_ will |
b? h!J at cttry hazard, c-.l it ia by aa aafjBM
ta-prahahla ttk- tntft have ix-m laaioi thara
ibBa-T. ^Y_ttapai r9B-aai9iBBB99i BtB] baaaaw.
BBCf to ritaiu it, will bo eeat, altl.i igb tha Ad
B_I.?BTaitoB btB-ahl in that, bb in a!l aiii. !.ir
a_aaaata?aBpaa, ta Btaaarta u pflaaa palayy. If
BaaaBai, N IriD r"ti 1, bat it '? H BBt voluntarily
a'tock.
Ka diaaj tl 8 bl ai^-'t'd in ragaaa! t" tbl gr-nd
in;; if lafpikBJ ta the Vaaoota af v.'flr rr-1 Fart
TickcbJ. TL89 are ainple for, pntaaf ai.<! :uturt*
vilfr. Irmtructit'iiii kBTB nlio bt? ?:; f<r
war.li?'?, ar?C- Ba9_aYB_laa to bi p .!"<
IBB fif Fb-W?-i on the laaTa, ,uA 11 | :re la
C(ioa?"TiTf tTith the ftat, bf a nignal kl _b] be
|tl?_.
C.nnmi -'oro 8-iopBBI, v>. . W88 r.
ordered Lere by tbj Seett-taiy ol bha Ns-.y. t..
aet Bl A?i-tant to b?B, bna btoa BBtraVftrj d
tailed to tbe MnaaaaatklI for aix-cial r.-ivi-e ot
home. Ibe Powhatan, which fcis Jaot r. t :rnrd,
;llul bb] t" be rgfairC-, aad lOBM ti'.auVr
toaa if, will accoiupuuy hitu on Ibia expedit?_
Tha epfl-Cf i? B^BBOOBrBj M8B-iT, o: the Tow
b&taa wvuid BOB be ordtWPm ui baf prt M ut Cou
di-utn, Brhea ?he i* uutit thf a Ibbi fayaga,
Tha ct'iiipaniii* af Bapaafi nnd Mlaari whioa
lafl hBTB yfgterday, haYe n Btta9k8Ffl laB-BBaiaa,
Bi d 8IB to H'j on board BM of thaaa voeaelr.
1 ? H_ be R<pla'-ed bf BBflM of tbe tro-ty juit
retrj'rn-d tiuui TBSB8, thi K i? mt bheaght BX
', at Ukia !ine-, to v..lbdraw tmy aaa klataV
bla po-tiou of tha itthaarTi Gaaai from Wi-Uaf
t.-n. On thi c-.iitrar;-, t>re are iudii aUous
Whiah Biaj ut;uire it ta ba ajja^aBBhkl . 09*
diitel*
Waik Bm aawapa] ara an h ri'"* -rf? ? ?"
ofpoHiri ia tha Ai-r_lacj.t*oD,t-t Pa "',''t,''', I
1 ?'-.- ? rti) tBfagad, do> alk. tiuf, \ !'_ hia .
Cabiaat tud otbera bigb ifl . ?? e of tbe
, itd t? the baot i::ode of BBBOthlJ tbi4
, :.nd uifotinir it th'.iii'i blj. ijn-at k-raaa?b
bflttii>. Hki thcio co"* iavoKed, vvhii-h ta^aJia !
all the p'lucrg BBtfdMf tlo Ceftatttl.ii D to be '
? ?1 eai?-By aud t^la-y, v.ith a tii'w lo .
tha bajal JuiUaoatran af et.-iy b90b_bb that niny
ba a?k _< (i, ? a.ii.ot bo dcteu lined in k d..y, aud
tbe;. dei 8JB- al.ii'.'ft e-tei-ij-oiaueiiui ptt-jaralion
;? | | ,- ? i),.|.:ir.i' 11 '<, for rertam Cfintiagfucici
v h \ jrny be B?Ti ptrtl.
Mforrey-OnrtMl bna now before L?B I9P? i
eral Itnportant qai Honii, whlfh affict paaoa ai ,
rallyoa Ui? oiinious hh:ill be rfiai:.d
Fin', rm to Uie poarOB f( '
. barat ta adLV>at tha Jatpao aa ahiphoard; j
tkiiti uei!, aa to Ihe exttsiii of hii authnrity bl
.-all ohI vohuilei-ia iu a rfrtaiu nmerpmcf, Hii ',
deciaiiin ou th<?a pointa a'd BBBkl othera may ;
ajaajatfjajaja mi f>tra OOOahpai Bai, fct rea.oug ob- j
, , . .,. | [uMrafaaBl iniud-, th*\t r?-?ort \sill Le '
a\oa''J if p-r.-..'>; but it may be M-rvsa/iry. lu j
tbe bomu tta-i tha aia_fBiBta_iOn rcnsl frapaia ;
j,ra<. ..ii';, 08 tbat it thi K? .nlui.oi i .4 gbvi"ll :
rAril -. bj tboy ta-aataa, bbc Haoi "?-??; ?ot tafl '
illjl bBBBb, ?
tio iar ?h Fort Snnita-r in conireniiff, p? linal
dffi-ioa hii*: bri'ii Nieep. A meiuinn of the Cabi- ;
r?t will Iuji bahl to-morrow, wh"n that matter
Ba?rf ba fiL'.luded. Majtyf Anderr*"'4 ri.npiiiit
gPB tfltfirij f-ft cbbBaaaai, and they taaat ba ra
n?Ktd, oi- ba ObBbI be withdrawu, or atarTa?ia
ttLd lBfM ??B OIB incwUblf. Tbaao are the al
Uriiati-'t^ p-eeule'l. UfTem have b-Bl inade t"
the G'.vcrunient to introdiiee auj-puea, bat th-'y
axe att'-ded v.rtb hiki wbi'-u may we'l <inre
B8 ti'ion. Tbea;oldenop|a3ftijuiiy waa lo.-: t.htn
IhB w*ar Of the Waat turned baek.
t>8ji_04|0TI Panlding bBI behfl ordered t-> 89-8
tha place in tha Marj PegtBilaiaaB raceatl| _b?J
by t'ommo'lfire B.-9fhB9i. Thia Btraof- neot ia
r?ty i i.r.ai-kr: .1 I -)]: rary, but it laay b?9oi ??
0880899 it, It .l.-juBda. up^'U evoatj pjbeth . tl ?
latUr Ytui aoou re?u_te Ihut pont.
To tiB Ajyo_? ' d Pr-aa. j
I'l., !,-4fOS,Tliu!adaj,A;'T t, 1H..1.
B_ent?!V-- Talbai i I Ibaadao Larra jugt taBahal j
,1, ;.y or-ba-i ??'??" hraoo. *^'y bw -?? !?
a?io_oowithCr?v.K4_a_8. Rotldog baa o__ph%f
?,, ?? ilalr iiua-l.u, [ruiwaaaAB telffrapa ;.? **t> j
_H i.ll./WU.
< :. '.n baato-B-jrWa9aa__B9l af OaeBn-aa* |
tuiciuaUdaujaa-eilralBa -- mmaf*?* f*_*
ia at riaaA The ^ppttraavre al a Behonoer off u ? ? r- |
bor b - ? ? ? t.<.? - aaJ ber att, upt to r_ae tba baMariakj
ber bt;^ ha i hatb, ra.J h"r bbI awajaaoa -}t , aaa a>
aimaraa-xi. hate ftrouard apiwbeafioBa ot fr? rm-t
aervaia abtariaatr. The B-bh-B loiioVa have bt ? B BB
naoullv tvliFtj all ''uv. und menitvars of th* tbaat - Btl I
\ pho ai j?ton Bot-.aiiBP t. ktB aaFaraJ ahlBl 0-108
bave le 'U cr.'wcd to tLei. aU'lora.
A thmaand nimoru nro in circuhuion, tho priuciral of
wbicrt indirittea that Fort Butnter will be i ttdcked tn
tb" conrae of two dnya, nnd that tbe att:t_k will le
from tbo fo-'a.
BcflflB Carolina waa Devep ao w*II prepared, and her
poople are uu_i..ua fui a tigbL The warlike feeling
ninn hu;h.
Lieuleuant Talbot of Foit S.mltr, b-l-iy promoied,
w? nt to WaahiagtOB thfa InmBNM ?ia iKfcu.r of ui-*
\ i'.'.-s to Aa QaTBiBBMM.
ThnrMitWonlinagtabwiTly guy IhMflihtl bito
MMB boyn' il:iy. BtBtaaMat figbt b tho trevaii-ng
bbMM
Mi.j.ir Anbi'.'i v ill have to Huirndcr tn Mtf-da
faBflbj iLoinrh ii ia believed that an uttctnpt will bo nc
liotifdy iiiHile ut io. nloroen out.
WaboBM Jb Sayba, Bpantal Ag< nt of the PoHt-Otlee
DapartMaM af ibe BoeiharaCaBfcdeiacji laB hv-agot
din-vt f..r Watdhtagb :.. Aftera ttataaagb aaaaataBBM
tatothe poatal aa ... , mento ta iha BoflthMBMMMa.
hcbf."l I'. :iii urOtiKrulI
..ii 1 Eflalrty hII tb.j FbbMM
Tbe old roail n.irirp-mcnts will probaMy bo e?*i
BflflM in*i! tl*. 1'onfed.-ute Ntr.t-n are ready ' I
. Ifldfl tl' ir own, wl ch will bo i-h?>r ly.
Two couipaoiea 1. il IM uieennl to nigbt for 8a
TBBBah.
a Mttata waa Irad ll h ajtaraon bj CaateJiMflflWe
" aallh'apriral buiierj lahoaot of ;bc lajtBta
ofthaC ? .-'on by B sth ChMtiaa, Mdththtb|ta|
c i Meaati I tataa ti .??
I.atet .dvi,. a ? a H A I M 4 M I M t I" M B 11 rrad
f: itn Mni't," ;;-'ry, ordri \ ' ica to Maj *
on t,i be .of o;l.
BofBathara MMttBaBtba wB M hBawM btlSaMB
IM bFt nnd _?- tiemJ atill.i iitioa.
Thadaaget ... uaaataaalf aad nn-niberaof ib.^Con
\w.tiou wa.i baaa, aapaetiag *eaaflbl Icb.toh.n.iidiy.
Bl B Obi BAM TlilllMMJ. Apr.I I, IStd.
Aapaabl diapateb from Waahfngton to T !' a,
r..]*.,t . ? ? . t ? r .-?.Tjiu.r,
aaa] t'li.t t! ? MgaM M ? ?' ? ? ? ?"??
war. ha 1 ln ? a o>_ i d to ihaaBBBlhaf tl
MaaBaMIha aaajMaaa,hM araaaad ibeMgbaMeatite
m ..t ta-Btf in the Btaaete, Ihenb _aflab|.
tha peport,whfahbdiaafaak-ad bj-aeaol b?ucr
jadgBM ..t.
D patcheg froi '? ry to-day m.!.e notntn
tba
T aB b.; to-daj
r?n-..i?',t.
I >-, an i aad .1 Mi ' ?.. ? m Ii f nt ? ?? i
ihiaa -h BflW | H tbe .,hn,e daathutl u
Ti.e lo. .1 J -i tt l'< I ?.U"!_ ia livo ihoti'-Jni.
The only d iflgai tal n BBB-UM ia 'ruui ibe |flM BMflf
...?a baa.
Wt ;ii?..n s,Tb ? . i i .:.
., ... i. io i .? (.? ,.i . ?...d 11 ( , t.
i ... m i r tb ? i . ?? aaa I
i.'rte in t'.n' <|it?rt<r are Borrjaatal
I
i. -\ n ;., otl ?.- a i ??' -i ay a un
i '. n .:.. . 1 t
, r ? ? ? ii, ii. ?' - ? ? | I
" to he kn . n only by i - t. t-.
I ? ii . ? ..... i relt.
i.... (?! i| .- ut .eiuelite i... ?< ronig 1 >U* I . n:u and
Piut.it. r. 1: ' ? *)' U
prva-ipii i'-tl.
i h.. ib ib et Paa - ? ? ';? ? v'.
ii4.v;--. br j
.1 o.
l'.,..ri..a,;..n las Ue.. PMthrad bfM ? ' I ' I
l . . TJboti bB t'L , lay arhh i a| art atl
_.._,. ?? ??- pi t v
fl ? - i tarn i.o-i |m I M tl.e
r 11 Bi ..'??'' ' '?'.' l,< <?'??*? Ca| I v ;
j; nd, Oaaa. C m U rta Wm B a i gba,
i i -, .- | M ?? ' ? i v
^ tb, M ia . -ii " ? ' ' J a,C lefEa
i trliai.lo piivute (iu | _XcU OmU ( b-t-'i
itiaBUpjyjaeJ Majaa .\ui-ra-?i. e BflpfBM MMB <*ut <-lt
. , ? . - nra I r : . .- i i. . <l i
tOthfl tllial ."- Ba
v.,.. laawaaay, Apni 4, ? I.
i ,. . .? ?
?
... ..
i: MBMBI v ?
llflT'f... T'-ir^i.y, A]--' I, 1" I.
V C I ?' - '
K . ? .n ,,. u. 1 ".loltiwli M Ne I," a ptf
tbe nrn.ywlio enli-T-a-l ?t llolfubi u y-nr Bfn . 1
?t ? trr-. ;i in F> r f? . I
I a b BBt B tViahl M t'> lu- ^o_ilatpa -
... ..ii!,l of tbl I.
\- PflB, wm l ? B ' J ? ' '
bj |._--... agjaj .0 BaW'Teah iu t'.o La1 i ?? i
'?V. ' -??..- | '
, ? '* J',- ,. ?/ . (i r fi. I ii, .
.' . ? BR _, ???_. '* tbink v.e i ave I e. ? k b, b':t
, .. y Baa aay eaa. alaa wlB ?. .
BfahaaatathbfBnbMb 'v'1 ''"** - iv ii,,..
hoU iha BM _pd M t!.r rfM ?l "ith iii fi "^ '
AaflMB "bia Ma ,' I i^r, m3/>' are 0M ow ei ?u- ?*?
nr.d tha ,r- -i waal '? leaJ/i aha-.'
, | , ' ' ', ?? | ,?e cmi u^ i'.J"'
.. |;? v,.,. ,:1, it wlJI BM ba wl-.'
'...-i. At lo o ? ? .- ? - . W
BbaU8_a8k_at_aalalatb bkatti .' r. ? I
BfranaB rio-bt ii ahlHbbbMwtBaiii; Mn
t . !.,. ! i- .?? la BtM I b> ua."
.... ,? l. v Be*. ? g Faot
\, ? :,:.. , i Baa dhy, Afi ^1 I, Bb I.
?\ ,. ( i - ggba toHby. II a
ing aboot. At~ -ng '' i'-' B B< i to tho
i ., . .. <.? ? ? ? ir"''i M?*al .1 ? y hata
?? i ? i new lomrauuicd :i to ! I' ,J
mptorily <i?': Hii.li"?f tho itnaied-ita iT-gf|BlbB ef
Porta fi nurei nud PbkaBBh
ltLancw {Miiimly Lt_own llat' BBoVm hMJM
r. ...t m ul! tha BBflfll BaaBMaa lor oarary aaaaal b tb
? .. I-- pMta raaa_a< r* for ins :."r raa aarrira.
Xna ' '?'bm i im IbM thia d<-.. ?;\< o-i. aof tba-tah
u b . iha ? ??.aa d I .? ll a '.i ??'?
Mtk .ireol lite Vt04ilg?il-l. 1. .ve>iinn ?
\ . . 1,1. H ? I- ? ? .-' I-4VHI
fotaa b to be ii bm dtately i - ;??'' v<l iu ibe colbMion vi
ii... ;-\oiiue :.j u.-- joiii oi il..- aoeedad t .
ejiv;ir ??-< MMB8M pre\h !a h-i", BbB *\'%>
_ ??? ber btelBgaafla wiih brerbfa imp-tiin.-f.
H OOJTD LU-T'. rfll.
Wi uutoToa, TMaatay, Afafl 4, ?.' r. v.
];., Ali u.-it. ioii _m Maiitf ta BBerakfltaFart
I'i.k.t iat all bH."--'^ Ihbid "luiP' tba buan' >? i
b.en of'i.iiilly ?":i ??.-','? tl4.--jh.Cri n 'eK-e.
tii.i i.-t,.e g ?? bbm ^\;.l be lahea Maafla brtha rvlicf
oll.eut. Baa r.: 9*1 'omiu: a-l. A badf at BBaebhafaa
lcitw-. i thta BMBBtaf B? Kaw??tfk. thab
: i.ion !h probubiy Key vTaM.
rl\s ?<:? 11 tha intik and |b o! 'ne urtny le:t Wa b
inulon h-<:ay tor Mvutg-.niery, for tb p :n "*e >.!, ab. t
, . :i aiu.y. lbfi-- I'-evrd.t? mukn hd
?ggragataal iMaaaj '' r""*1 r bM Ithtl 0 itm
lioui Bpaan me gaAaaal CbbbmI
\J0m bM juMBIX-VtAhflW fl WM Fott T'x\
11. MffMb tLit a flghl ia iiktly lo owur at that ftm
!??. wiy nv."T-?nl.
IM trooe.* ol BM CMite-bruto Stotoa are M| :<" ? < '
MBttrattagnPfl-ataBta M^toMBMatofGaBa i:"-'
t?>0 I'.nm i. and orepumiioiw uio muking for a ut-rUive
J1U.V.T-. Bt i;i m h> BMBrtaatlj daBtag bL. ron-ci, und
ha? n<.-.'ly f>ur IboflBBBMj n-ea nader cnriS.
Liopt. Ri'.. . .-, i- ftdly BteparM ItaiMwawk If
hc U attaekr 1.1< ??? _D gira ? |??<? I bbbmbjbI of bima At
l. ;...,(.<;.. u ,tL<.tbet tbe aoldiei. of ihe gnm_"n
rt Y>f Keb Bl BM BaMMaafld M aiHtain thfl hooor of
BM Bbm .J"l aiiipea, aud thm they will firfbt to the
deaii.
. UUpttch to Tbo C-dtnorvIai AdfaftaavT. I
W-.'HiMif"*, Thuiaday, ArmH, IBtl.
Lieut. GtLoran brrivni here tlna BBflBB-flg Iroi.-i f i
Aacola. His report baa WIBbl tbo ntujoet ta_>:ie'.y
k-TT-i a'td "?"? t>e ntaanat iapot-a-ro. -
Qr??i i.??--arttion. ui* btiugac-ct-iall/ male f.| BB
[ atlfcck ou Fort Fickc-n. Troor* and n ..nltionoof war
I nrc diiily arflvicg, and tbo cfBcere bave diffiV ulty ln
1 natnfarhjg tht Mt-bbtOB_, nndi-t iplined vohintoera
from pT-cipitiiti-iT ?flkdra and inan<rnr;>ting cieil war.
The danqcr of an attadi on the Fuit kl nt/w mo$t MMt
r.r \t,
'Ihe action of tbo Preaidi-nt is awaited bcro with ia
ter.ro intereat.
Ciptain ?I?igrt baa empged BBBM Brtf ttapaaitaia ba
Clu\tnnutntouip!oy, and they It-ft tbb BBMBiflg wiih
i ?? ; BtalM Bat ,., v,-bo were detucLed ftMB eervice
!?? i ? f..r daty iu NeW'Tork I arbor.
IhaaapaehalBBbBbBrftlMMiBtB of ahaip loob ia
aajfaowa, nn.l nBaaj qaaatbn are aird iu reganl to
tbe Barrba in w hi< 1. they aro to be engnfccd.
Capt. Ootgaai wbo nrently laahj-Ml in the Army,
baateTidei.-.i bia wrvieeg to the Confederate BaBtBB
llo ia a BBtbflflf Pontiaylviuiia, nntl wae fuunorly ta
<.mnai.d ol ibe ObflBbtMfl Anc-uab
IfecblDiafa. htoTb N. Y. E-jr-ia.
fPanta itob, Tbaraday, Apr'i 4, ifbi.
BflthM t'nu M Unifd BbMatraapatBai BflflftBM
are on bafltd i! Im I ai !'? nwic.li, i.ll of v.-h<-.m, it ia
oiiitl nt tle W..r and Navy DepartinetitA, can bo l.indcd
at Foit Piokeiai at auy nioment, uenidee tbeee M T-.rfi
| ?_. T.e QflvaaBBMM have .-..ol.cd, BO far, '.jon a
p t y an BOt ii.ly lo A ba 1 tha Fort, hM M rt ton an
attaek, Lfooa id bmbb by Qea. Bragg and hb rr.o-i.
Tl.e EVarMaMhaa-aTrratBtttlf thin_,_ RtaataMtBej
tiTC now, JefT. Dflrb Mud tbe I mtl-MB UOBB1 Wtfl get
BflWWM -f it, ii'.d part-.. B-Bt-J w! i BtM S-utheu at.;i,
aBb-aaa, Mkldbeaaea get aaMMgtha l,MBar5,MI MMft
BM M b bBMa -rMBaflaia. Al tbis tiiue it ia not the
I aipi.-t of ihe Admbiiair&tion to yield the fort.
i. ?:-; . heruCoiuiniariontri areineliued(afU-rlt i' -
ttr.it',,- tht;- ha.obud With *Ir. Stv?i...l/ M bM BBOfl
; JbpMoaeaf badtaith, a_.d wbi-n tBBBMdwttl
I tbat thfl paopbafl ItaMa baaa had aa
v-1- apaa aaaaaaba, tbey aay, fna', 'bat it ia ti'.l otly'a
oftha BaaadM S:ate<<, nnd thal ibe plm
, ? d i.y iheta wm the aaa ? bpo d :n ratBbatba of
t'.- D??;.???: fi n'.- CMtrtttltfafl WMfl tbe work ol the
freatera waa -ubmilted to convontiona of tbfl ptopb in
t t v, rt! S'.itea, anu their :JbM_B.M MM ue n:ci a
i.lUiiin auo.iion.
-.'. V. Tlu.ra.
\? \ : Tl bi by, Aprll I, i*oi.
A <: - i iiivt.i bare itai i tbat tha naeetM
battfrieaofl M bl laad, taM anatag, IredhMaa
...': aan BBaaaaar whbb attaaapted M aaterttobar>
Ixr wi'l mf divpl iv'.i ^ tu r BBBMB Ttane eho'ewere
I il.
M.,'i. r Auuui-Bo.i imn.f-.li.tiely dinpatcUu a niOnoei^cr
to (iov. Pbhan M Maaaad n BBBtaaMtaB.
A abbal __?? ma bluwing M tM tin.e, an- t11 n?>
. i i :t to neti ..
| J?3 Co.-te.rorulnnt.
J"?\:.11 ?:? .:i., Api.l i, I8B1.
Ai'...- nj I- Bm Bf tbid iiit<-rn ? . wa* mniled,
J rn'.-nfl M?MM itoui \\ avniigtuii, waicu behr
quit.i a r.juai';. a.4peot.
'JLc Me^rain noui tl.e Bifl tirande abont Am
fmii? .v B fBTflaa b| ..ouie oa a k-iut ul IM BflB
.. IhlBW tho l?d. r.l QflffllflflMM ''? b
ji-ard, uu<) er> ite a tliversiou tov> ard tht ___??
l..-r, Brtetll .' E Ibt-.ia i* Iflfl free to BfMatB ao
a4 lo Bttat tbo Cily ol \V:t..hin?t, u. Bj ?thera
it it trcatcd aa true. atel aa MBhrBtlBg IM apat>
??' t Bl f liiln.nt* r BBBBBahjBi who'h U M be
? | aa thia Spriag tgaianiha tVaat i - .^latea
. t B i M b.v IM 0 bI MrM
\v: ".. ti-ii-nr Um, Ihtfi I i I
..rv- the itaM of thJBgB bl liaMIt i'i '????t
aaaiter. if tht rrb. !a ?r to Mn their aywa
w.y. BM Bbm BbbbUb wiB piahB-Bgj taMt u
IflfM ll thal 99t9\ ail i: ...???:'niuy ni.t gi? aa
au.o. ??!,. ci t!.' .r d.
v,,,-iiir BtM dbpahah lhaM aMMblta had bbj
tl iti^ l<> Ho with the C'u'.. | I BBBflMj MM aat
BBM BBB-t. ?'? f'.-lo-k, lt .4 illllKl-ritll- to
aa), I || tM ti:'l:!xry Mtfl WBMfl.t B tb their
btaflgM of BlnlrgtaBl aaVtat* ApvapM fll thaaa,
. i ?..| ite ia expretet'd luat iwo of Ihe eoav
- r<-ceni.'.y c.iUtid ta eVathtagbM ahflold b?M
bflM mMm l MaathwaH I -My, It b aot Ihb
that the or.lers MMB MJABttrMMill beiVte they
pcafleatVai to if^hB ti m.
A i. J ? ii ', >- ? - l m tb pahBe
M ... ;., Wit | ". .?? n, bbI it han t -t. ? -I" i I-- Bal
. n Kooie depr .'. thal tha o.patkb af
Iha FaaanJ CrBpital ii aTtMtBj i I 1 hj
'-i |.-i -. wL-j ia BB-BBprttM iu hb mii-.i'l
ion ia l _? '. v iv. u? ih.it
. ! M ' ? a
P '\ pita I tm
...-? -. ? . ? a ? ? tl.e
?" V u N.-iih L .ru
' . ? .. la \ -.?;' -' ^S'i-/ a.o tht
...? r f. r tha T> - ~';.>n to
... .v .. ?-. | | ? i ti.-.
propb t-i thal 6 Bt?l rVhal <l-- tha rtxt ul bth
| ? ' ?' . ? 1 l . | I BMB
..: I'.-.if hiiaej li. ti*4 MBat**1 ' -'? ?"' ' Vir'
ItBii m whj BM iii W ?' ? " . Ha
/, ... ,_'.?< ?(.,,-, e.i.'i ..;i<t v i.. ..a Uataa
iuwapapan b? .fcbi ?p uud bobM '?? l| i'-1' f,''
b . '.'. |' 'i'o bm???. '" thaM lO'd ? buaBiwJ
Btbti k;_u.ii.'.l ''ur-.t.. w, ta tbat Bm la*| kMBBaJ
....... gt m I; tb/ nrbrl i.o-.ti.hi. ,t j
.. aesi Bal) cont ? t ? '? *hal - .?? "-*??, ? |
.. j ? a.v IM1 ?? -hta| .?
.1 '. r .?r .!. 1. I'j.'i ii.ki to lasd ? attpt '
'on, aad to MBht tl..i.. thfl t'-.aid "I
? . awi .r,. J i-y : ? ?-?..??-?? ot Bm bA ftmjk
;.. J IM raBiaada, a i b> tha Bpp-patbM of tt.e
? thnagh whlrb Ihap n*.
11. ,?.'! .il.nu ii Mt i'ur it"t i:ip. ta t>t>
...nt. lt ir :u.ron>..< b) tne wbhaMbfll af
bbj ?MtJM Maha Feaflfal botfi ut IM Gapitah
!or ptflpot, '?"' I I IboWB I ?' hl "\ BM it f hM
gml ajMMMBCfl m IM . BUiB bl oMh h'> M r
1 . , Ml ?'? ? i'b'l ?'?' bll-u. OUInl. ai.d
I,. td ut" meii ;n Waahiagtaa Mti BiBiMtir, whfl
ai,- now giaa . UattaM abadiMM ta t?.f FflBarfll
Q ?..?n.in.-Lt, B taM ey"" Ia':> to *00 lc'-:,l! ,1ui;?
Mothtag aii.,-1 af tlier..at',i..<l pr.v. .?? Bl Waab
. ?..: oi m ad BajflM btM will nuiet aiV^boO'
aiuiia,
To BJMW >?m bo-.- MMMMIMB] the IHnBmI ia
iu tho Uu\e?uiueut DtpaitiueuU at WaiiUiajMa, I
... 1 fll_ty ii BBaM tM loct that had couie tu i_y
Iteowfe-fe ta Bm tatl fcw ^eura. Om tf tha
.j. rha ? tM baltaa Dbmbb, ta tbe bbjijmmI tf
iu. flsBOO i_.ii/, iflfletnal .este-tiay a coinmie
aJM thM thi MMrf?MMiy OmmmbimI of Third
Andittr in thnt MMetB. aud he i. mMb]AmMJ
wb-tlier M ahail accept it or not! If be WBM u
tr'io mnn bt woald ha\e Iiid tbo COMpBaMbgl in
Btantly boforo Proaidet-t I.inool'i.
T/ie l^.-fiim'tirn iHar of tbi* ailetnooa tht.:ha
t!iat. the auti-t-coetdioutsta w'.U carry all but oae
of tho di.trictB of Virginia for Corgrc*B at the
e-l*i4'tiuu noit itioa-h. i'e/bapa ao, u.id perhapa
BOt Lcodfrii ttiat are for tho I'nion ,vith ?rm>
iu t'_-ir baiida, aa Qm Virginia UuiuniaL. tre, aro
very upt to fal intu the diteh of their own dig
ting, and carry their foU.iwcrs with tbem.
AllUY ASD KAVJf I.STLI.LICEHCE.
At 10 B>4_bek la.4 nigbt, a .r Army and Navy papartM
ai-riuedfioiaa viait to all tbe forta ut tbb rtnti.u.
Tt-ero ia not tbe _J!gltt?>rt dtutt tbat, tc-morrow or
gunday, a larg- lorce of artny roldbn wi!'. leavo for
rtrgoe u:.kT?wn dratiniabu. Tho gurriaon' of Fort
BmMBm wm j- . l ; J . -^ -;'-'# '"a '-|J* tWT* a'-^'
paratory to marohiog. O?oera were arriring fraa
W.'iabiiiot'.n, indiviiluully, all day yeetoiday, aad, oar
pet bagf ia baod, reporting theaiaelvea for duty. The
villai/o of Fort Ifamilton waa lika. a etormed ri'adel.
Troopa, who hud juet got tbeir i.ioney, having becn in
dultriiig freely iuaii-uluiiU, throiii/ed Ibe a dawalka in
-niHe of f'om flve to tcn, boigteroualj dbtcueairg the
_laira of the urition.
Fort LiifuvoKe, DOap TTamilton, New-Y'oik b&rbor,
baa baaa garrieoi.ed. A troop of Sappent and Minera
arrived from tbe Fedcral CapitaJ on Wediicaduy nigbt
liv.o, and were qnarkred at that fart, there bafakj no
BBkBl in tbe oppo^itc one. Detarhuienia of pirktt men
were engaged all yeaterday prf paring hay, onla, atn
baaBBea, itnd eton-.i, for embarkation; aud getting
plat C6 roady for tho aceouiniodation of two t^nijBtDiea
af Artilb-ry expcctcd 'aet nighu Couipanicu C undE
of ibe 3.1 Iufui try have b'.'.-n taider inurvhiiur ordera
nince IbbBB?Ja TLi.-i eveuing ti.e t-oldi* r? ordeicd from
Ootcruir'a Iulani, v,iil, it i?reported, go up to Ilaniil
ton, itnd thcie go on bcard u gteamtr fprobabiy tbe
Uniicd K:atea wram-friqute Powlmtan), whit-h ia to
8888889 them to Fbirida. Anr.exed in a correct and
rO?kbta atatemcut of tbe Fedcral forcca uow in this
ufcigubothuod:
rorKKMoh'i it?txa. Man.
Oirrlaon Raemitaabout.1,100
To?al.1.100
iioLoa'i ui?HO.
CartiiOU Rc-cnlta. OBj
ToUl. *7u
F'lnT BAIgtkVIOF.
Ca4Ma_. C. Thlfd IniAntrj . 78
?.i:,'--ny E. 1 bl rd (r;JTry. 63
i:o_,._iy MI, aVpaBaB Aitiii. rj. ?
Total. *03
raan i tFAtana.
Sappara and Mlncn. ?{
(ln u-r-va Uatuiji.tl Capt M.'Oruder'afo. ?
(Toerri.alMt ufghl) C?pt. Harran'i Co. OT
?aad. ?*?
tiaouKi.l.Y 3Af\-TABO.
M.rlne r.iTaaka. _|
HortkCarUfaa. ?<_
Pi arl atafJ (i,ni on board th>- Nortb)."08
Otbarcraft.;. BBJ
Total. f^
Ori.-idtot-...-.J.?''?
Ti e 1 >:: io aad aaiahaaaaat aooBbj-ol yeeterdayat
tbn afary-Yard and the araij depota. Men were kfpt
wOk?Bkg all Waa_aafay atght and lui't night on board
thi ateniii-fiigi-.te PoB bBtaa. faaaatday, a largo lWte
,f lat-- - r - in,|l-v..l on barwaPI rti'uf -rc^d by the
crew, latt-'.y dtbtcbod, wh.> t??iatad in get'.lng in ihe
kiuiolia U> Oc-' ii'i f >r a a; tC':il rriiiro aud iu pi.ahing
i'.;i-.\ui<i iba m i.eial BFaaaapiiBaa, Baaa arhBa they
WOaa at dinncnn troaid tbe afot?I Curuliua, hauda
Ojart put on to f'.K-e tkaai io hurrj in^ up tbe gbip.
Yeatanhnr, 8 grand I Bttai on lin'l of all tba iiHrirtew
n'.w at?ebad to tbe Brooklya ganlaoa arOB Vild in the
?gnmai, Capt, Dooj My ??? ?'? t rgoaal Lb?DimM
pntting ibo troopa tbroui h all th? cvohiiionB bti.l down
ii, ti..- kaat?a. 1?ao laafa aaa rp 1 Sfl BBbllaap uu.ler
nru.-,i'i. i :.-.k' af tbe reiful-ifu? -id of tba tsainicks,
?; (br aVaahatBBJ, BB 1 at-888. la- nt_o-.t tnviblc
goarl? tbe niilii ry ii niiuion of tha tPHrinea,
\\!.o aaiy aaaj i>? a_i u> be aa fa? La tbeir opaaaBkhB?
Tbi-y 1.--ak-r-l apltniti'.J, aud txhibi vd conaiderable ex
i ? ? aca.
T>. .row.l ofpbk?fsg?8j tVSoira thAt iu\-e?t tha
h-FF-Tatd ara i k?ftha u'jat 8laa9t?al O?atbaBBoB
rab :.-..I raan Iba Oaiamaaaal liiit?a bein^t'ir-.-barged,
aa fi.ey saaa willIb - OaWaa_oaaay aaOB?aja nx-et
raaealiy pi"*. to ruu af wttb publio property apaa
diawot?ad, A BBtagaa, bartag on bis nut twa
trbbdcy bartala, B_ad wi'.b " abavingx," aa Io
eaOt^tbam.arapI-d fcapa^ydaUy.lbFafraal
fj _ tba i raaai aa, bai iag i ? oaoal i-iWd. Mr. Wuugh,
tbe aratcbn-n at l) boi ibti Itht (iivern
r> -r-t'l' .Jo'i.1- '?' ii--'IBl ? ;n 4 Tew v< ira, thoughttbat
tbabaai . ? . it I barahaaai t-oo nmoh for au ani
:i .1 bab a arW aaaada m, t-tiaaaaatta Baarfaa^aho
|gB_aB|iawailali Ba tba? ?apkaakfl bl? aoafb?aaa to
!;xi-. ath iiO??i r Almy, wh. had tha barrela broken
.-[-.?ii. wbaa anaily a Baawaiajbl ef aplaaa?I cori?r.
arorth ovir $ rOf, waa fi.tuul cl.-irantly BM kod in thctn.
11..-b.rn.r ol' ihu tiiK'H--, ?i'i tbo ai'ialnctiyli of Mr.
Wangb, n.iiy ba toiagl 1 IlWal at l aaB to ray,
tbat, k- tbrtha .'? .' aeoof 1 utive,
iu. IItba wort paU ' l aa tl tho aniir. .N-.vy, in
i :? j i.i'i'.u la Ihair i a^fcta, DaelaBaa aaald ai I Wd
BSBwePth ofpOOBBPtP U the LbBBOb-TB Na.y-Yard.
1. i-' ft will b9_Y98tasaa8A
l^iio Vuitrtd B?taa cuttei Huniot Lfii.e It ft ber rooor
.) tba ilitii-ry yBBt888-7, Hinl bna tUKboftd in
Qtianta?ai?-. FYa toara al o ia I aaad to ae?,
ICaVrVACnt?* T EL*C&??
TIIK rOTE OiS 0fJv__KOat.
- - I^hi-k |><t|.
0 vr'. ?J^BTOl'
'?'-? ilr ,. k ....
llnrlf.rd.
_ , i' 1
| ?? . I
w j.:t..i?
?
MI?I. II
KetaU.. ???
B'*?l ? '. ,.,'. i-1
Th. i! ?.-(? kaaiiia la baaxfraaawfli -.ii^iitly redtvo
t!.;a jBOjoPtrp, __
tHOPM 18LAXD LUXTIOX.
Viril. , '.,; i .. i . >tiH.
-1^,5- -to<-a. --
, ../.. -..,. . r. I ragiA 8-aA
> 8.1 1 ? :?:
f. ., -'. . '- 10 I.MI 1,811 7
\.J. ,..-. .. :...! IW ? J. :
k., I.H8 I 1.8? 1.4-8 1
lii ..'."L". ..... ta_ ai * 1 OBJ 014 1
... ,IaV-8 :l .i Bl I?? 4 l*Baj l.i
i . | roa t aBTOB?fi,
. L S-.i'.
?,,. |.--- . ? ? ? 41
i , B.^r. Qi B
,...,.',?-... 4,411 J
g-Biflanatli adal7B] i bi a at.. IB bkrpalaB_aBBi
llaaHaaaaaf I praai ?? ?? '?? Hir^'ue aata vo^.i
I .i 11-. i
?????'..?' ' ? " ?!
Ba. IiOPiaEi ,CTii>?.- N f ?adara tlVe r-? iri'a of
th ? elott 0B '""f ?kj B Bt Bt. I? 1?00 'tonday:
? . .r K .n-m.)
I..Psatr-n P>rd.-..1 :? 141
kVaatniB Frafdnrt. lii Ji
ll..r. .- . it.i tw ? -i
w ? iatn r.r ta i. tj :>
MI.-aT^.-jt t. P-.i- t. 8 V ?*
. ? ? ???.-... I. I"* 41
tv..k'i.?i Prrctuel. "?' '.- '
Ur?la ii ".-. I 1.
v .: . ?- *J I ???
V. r I.? i ? ? .??? ? ,
VI..1 . ?' '.Wt
\\ ia-4- r ? ?-?-. o* n
VII. ,r. Ir i f-:.) I. .,
Waat ?. "4 ,?_
VIII..F_tAr f, ? I' I. '? ?_?
it i-atar-i PfBfUM1. 4iO
IX..f--t?'U Pn-'I'.-:t. ?7 I'-'"'
\V?.?-:-:i I'r..-i-ct.eat-UVi;. .-"I
A..Nojtharn I':it-.it. 4_ 308
rcutl-ra PfBCtBBl. UI U" ?
IWtal.aJBI ln,laJ
Tiytor . inajoil-y. .?!,-'*>
K laaaai ?r a Qi .m nb/.m- Taaia.?A lotter to i
i.;. .>'. /jmjj R:'p::l>t.a:ti, Loui TuctOn, iVii/vua,
iii.-. J Mi.rch U'lh, i-.iym
'? Il i.. i tid th t a jjtOywI?8?at aiipajv irftLti for Fort
Buvhaiiau, ieaded a tth faO.ooo woith of aaopertyi aa_
baaa drlvi aoYaa*tbe linabito Bottora by tb<.-.' lm\itag
h bl lihaiBa Tbetrhii i? nowhetv on th.-riHtl, acd
tudnotbttu B*aa tui.r p8,_ui^ ilciro Cauiii>bo_a
iw.-niy u.itra tliMrldo ii Fort M- Laim. Aj ?'icatioa
will be t??c to th.- Bonora aut?>rf_ta for th* _ raet of
tbe t_evau aad retu.n of the property."
A DuTiMoiu. BtrabvBB Fibeo Into.--7"* a9-?
raokaavI JtVaoAfiean of Mominy aBTa that th*> ti4?a?r
tleorjira Crvok. Capt. Wilk-ts, Vrora BaHiuiora, ia
BjeitutapUk S../aan?. iiiver on 8ktitid'iy uud)". waa
IreO i: to und broui:bt to by Uw ! atury at Fort Jaca
aou. TheOeorgfoCrfek.'it appetira. baTtng,Jjban
nbrtrtaat of li>?) iott. no tiaLiB obeervabU?, Waa "BtUBtl.
and g-%ibg uo ui.awrr, f,\ o 11 >ok caruwaa were Ored
at h< r; ptllV tiill).:' to w-awor. Iyvo ^BF_ ware areO at
her, ons cl which ptteet-d over har kaare, and th? i^lkar
ovirbtrat.n_,Oflitab v_iu?diaialy bruught k? cr?411
b-.ut 10 tht- ftait to 8B| ikia ber | t_Wk
A^ Ofpbb op $^0,000 r i thb Boijayna Coa.
rKUKUtcr^-Mr. I 8_rt of Kl Faao, Taxa, tUtaof
tbe Cvtauil-hinorj iro:u that Si8te to iNew-MMKO,
tun otTbrad (The M>ntrr?meiy Maii atxnounrca), ak-au ;
of r-tX> O0t> to tbe t'onftdaraif .NJatea, wttbont inrereat, t
io ha wpoid at the coj.vpwa-JKt) olJi e Uogertaaaaii!
Mr rfaXprui^ta tA have therunootit doiblwhylih,
isvjuit. d acitu it ?tap !)-4U to oaopaa-Tj
I'OSTAL &TA118T1C3.
Wo have rompflrd from authaatic aoarOM BM
followiog tablea, giring intereatiug farb napoat
ing tbe poatal operatioaa af tM Goverumeul ttMr
ing the iaat fiaca! year:
Newe- Comp.aaa Eaaoae
Letter pep-r ToUl lioo te Tetal ef Ba
Frfitnte. I,.,.ta*?.Pa-?,_? Baeeiptt. Po.-a.Ta jbaBaa. ftadfl
Maine.fllJ,t>73#I3,*W fllea.a.l ATe.fcOb e>l'?_ je? ?V?,MI
N. Oarup... 3KW 1?*,.| lll iftf 54.117 l?*.?ll ...,.
VenaoBt... 4,ia?7 12-010 lO-.TU 60,167 MB.488 BMM
Ma_#.7-413 27 4*9 64-.9M 164 74T 4*),K1B ....
kt l.lard .. 4,080 8,74? 68 057 16.4.1 42 ?44 ....
f<,_u.v,.tkut 9,721 15,1-4 207,944 7?,9W 104.198
Wew T.,rk..?73 4.*l Si.neu l.wii I3B Trr.ioA l,l?^a ,.~
New J_i*ey. 15,245 11,222 139,797 99 70B 155J.4 IA*4?
PMa.73 87. m,!ot 7(*,saa isat^un 830.848 .i:1
Mfcblf-in ... L,t*>_ lu.133 118.048 75 it_3 -38 VO 44.BM
Wl.. . i?In.. |a,_18 l?t -.f.et KKITWI Sl-.nae .VW.OIT ?7,*M
llil-'.ie.31,457 .; mo 44-728 lltS ~ii 645,119 \f>.i
ll.'.3?,W9 43.U5. 5:f_359 lxa,t_7 8I3.T.- 9-8,4
Iadisne. 13,891 -?,-00 2ISU88 1' 1.1.4 -ea.M9 14*/
lowa.. 8,841 17 368 Ui.'en 6.702 2t? e?8 128,'
raHfomia... 57.9P3 14 374 288.818 66,9-3 1,081 '|6I 774,1
Utegou. 2.703 l.if.7 15,980 7,227 40.151
Mini.r.oU.. 9,114 4,539 43 507 28,944 190,140
T ta!....600.443 418,910 5,379,509 I,762,_3t 7^777 _>9,8U
Ttrriiuei-e.
Nav. Mexico 409 238 3,359 1.CT1 19,ltt 15 M
i i?t,. i vt 2.r 4.43g ..nt mt*& ba.tM
Nehravka.... 787 9? 9.741 5 488 43 "04 23IM
Wvli.i.t.n. 1.211 481 5 150 2,T._ 41,8410 JT 448
kau.-J. 2,4a 2,7111 31,873 14,848 72.927 41 898
TotaL... M87 T-8B 9A798 JMBl -BJ.!*! 834.4-B
Dle tol. i,*31 3.-45 51,3-J 4,025 444,198
Berdarr Statt
(MBflk
Bebwero.... 1 ir. t,l?4 ffi.138 >?t MMie ^
MarTlaidU.. M.i-88 Ii' 88 l!49._aJ 3i ZO 3e?t6WI MBtW
ttoduU .... I14J4 .6,1--) -275,268 104.517 6-06418 -8A-U8
rl.f.rollaa.. 31_? UM 97,8,1 4?,41? -Mim t-aJMB
keuluiky... H,i44 15,608 lbti.NW 60,514 ?1 SM 1M?M
ajVnrvow,.. 5 184 14 6>1? 155.732 52 566 3H.I06 MtMB
Ubeoutl.... 24,528 25,0-1 Jid H_4 7l2,-_~ (HW.538 438,784
Aj_a.au.. 2.615 7>75 S2,S-0 26 938 34_r,t_8 ~ ~"
ir. JOT
8di.?ra
14H.-M
Ifli.TM
774.8M
-Maf
902 -M.
881,984
?? -'.-88
1 M-4JB
TotaL... 76,4111 111,*,*) 1,1*1,470 a.,8-9 2,802,._J I.-eTf.lW
Cen/Mfrrofe
(0_/e> or ',?//
_? .. S ? "?
ti famiuia . 10.714 8.5K4 113^75 33.418 24-ja. 148.M
6*>r_ta. 7.7-6 R.'llfl 1fl.i IM f_.,ltfl _4>> *5i |ti.7U
FWrlda,. 1,1.71 2-V5 98 217
Alabima.... 7,2<?5 14,748 144 471
Mlafi-.ipot. 4r?r 14.108 ll-.'18
Teia... '<.*'' "2,4n3 128,177 M.DDT 7W 2-a -7?,lM
Iaau:ai.uia... -6 7:. 15 478 2ld3? 33.140 97A-.7 MTflM
TB9B-L... TbTmI 9t0tt Sfte.iai JM,9a7 9,r7B,:_K _Ab*j5
axcaae ?>? aa. a?Ka>
Nvw-IIarrtpatiire..#> I ?M' P. ni.e, Ivania..fl'WJja
Ma..arb'.?-tU.183 I2f DUtrlct of f'olu_abU.... 11.-M
ku.Mlf ..land. 95 1lj|iielawara.. :4JMt
t'ont,'vilcut. *74*| -?1
be-.- York._*4,!?-, T?tal.86A7M
7 .Ml Fiee 8'atee. U.rdvr Slare. OaJf Bbarav
Iaetter paatage.^...*M#,44rl fl74i,4UI r7"*?!
Newep^per. 4IX...I- lli,!r*i W.-M
Total rr, eipta.B,li7?.Sa>? l,lr?,4ia 938 IM
i ui. petu. to Po.Loia.tera. I,:?;2.-2I 4U-,_3>J
Total vxpei.ae..7,213,777 f a6V,?,/f
Kx e? o' . ?p.n liture. .. 2, iW.Ol I 1,54.7 I r?
P.Xcraa ut'lecipta. .... 14,010 ....
UgbMRMEB UTTMM.
Tbe larg-st uniounu rei-eived for rt-^breA
lettem were: From New-York $2,^16: from IVua
aylvania $2,4^1; Obio fH.Wl; Iltinoia $ 1,4_M|
Man4aehiiBett8 ft,tBP, Virginia $1,06:1. TbaaB
aro the only Statea wbiob puid nver one tStva
aand dollara. The w bole rereipta frnn thia
from tbe t'nited Statea waa ouly aySS,!):***.
1?TAMFS.
The prine:pal reeeipta are aa followa:
?Mf w *.fli.ais,7*B
Proaey Ivania. 578,7-8
Ma-v_'h.i?.U. 52. ,114
fiuio. tw.iee
iMboB. ?.--,548
The totai rr eipu for Lnitvd St-tea.fl6,
LRl'TLK PO^T.ttiE.
N. \t to Ni-w-York comea Mnaaaehuaetb,
Peniii)Ivania, then Cklifornia. After thaa tMaa
ii no State eoming withta ^-l,(A'0. Chio, lfli
MJBj Louiaiana, Mimiouri and Maryland, f-B
batwaea ^2o,oiX) aud i?:tl.000. The 1-aer paat
age of all tbe Conf-detate Statea b leaa Uiun tbat
of either New -York, il-wu-achu-elU, o* IVi.aayi
fBB-B.
BBWBfAPI-l P*)STAG_:.
Tho folli.wiiig b tb.- artfar of Stafra airord-ug
to the amouut of BflWBBapM poatage.
1. Now-Yorii.; -z. l'eunaylvania; 3. Ohi<*; 4.
[Oiuoisi ?>. Mi-a^acbuaetta; 6. Indiaua; 7. Vujrv
m*; w. tlenrgia
Tbo bi^h r.ink of Illinoia ia to be t-baerved, aaB
abi the laet thfli Indiana, B-thoagh taa n. IM
Btafa as ra-^ar-U iittera, atanda .-.vti in tbe **r?
jtitjur lUt.
Muino ba.- abont an eqtial amonnt of r-, e.pt* "m
btten and papera; M&sn&rhuaett?, i_hudr (_-B' d,
New-York, New-Jeraey, Pennayivauia, Mar>lw.d,
Dutriet of Cohituhia, Suutb Cartiina, Wido?ir>._a,
Loiii.-..aua, California, Oregon, and Minaeaota
bave an exeeea "t" reoeipb ftom btten, wMb aB
tho oilwr Statea have the newvpaper* in prepog..
tleraiice.
I.i tb- bBoWtag Statea tho trunipurtation ot
tbe u:a;!s alflBfl BXttflBJa the tuta! rrt-i-ipta:
Rvrtelpt- Trmrupoetalbau
Mer.UiA.OlW.Sng ?-.j,aag
5 .- . aa.iM -ad.iit
No.th rV'dlua.. S7.813 I - H
Bootb taioltoa. 891 ti
<???-aio.. is:it-a _?Ja..cn
Klorii... 2.1.17 in 4_e
tlab...._._,... 1 tt,47l ...Ti!
M'-auaipi.i. 116 ul.' iI-JOB
l-xa.. :_?.177 n4?.2.i
kvutucky. 16r,.5CW ta ita
bouiabiaa. t u,_2J jc _v
T nuerfwe. l'0,7-3 ,'i.Ve.
M...?ua-i. .-..2i aaa,4W
?u.i.. aacr.saA. u? us
IndUua. 2U.HW, 15M.*t
Aritan-ae. 52,20 .I2I.1
bwa.... I.i -et m "
CalUoiaii. 298.218 ._?. <__;
. t'..5_a
Minua.ta.. 4.1 ^"7 Id7 l?
k MBBaa. aici
New-MexkM. 3?i, : i?
Utah i.r.riorr. aletr* ). , .
Net.ra.-ai uitmy. V.74f 17 09
Waeiin|toB Terrtiory. 5 1*. .. n
il.^HAPr.
betie: ^oatagc. 8"l tr.
Bawapapa-f p-Hdage. . __7.ujB
Begtoti-r.-d letter.._,. |9 .Jl
_-*-_..g.- ^,iU. a.^BBBSa
T< ai recetoti.aa.288AM
(' i>i dlonaf Fnkuaataia. 2,28tMB
?-n-M,, , ol foat-uaicea.?... 1 Igg,'4l8
TraaerK-r'aH n. v._ST.ni
T, ta!..- peoee,.
Fjc ? i of exaoiidbaoaa over ra aalpt
K? ?-*.. recetpt. orar eafaoaea...
Babiioe.*4.ey-a
Add ae followa:
Airr-._- -,at t t.;r fbti im mvi. ?r.d .!;e_'e_$g__.42:i
ABBvtaBt ;?ldlnrn?..e age, u,.^ 381,7-6
Afi-.-ni paldfnri( i . '. .ne..vrgara !7V.irrt
Amk.hi.i pe.d ler a<,ip, ^??anit..*t, and way
Mten. 13,658
Maraatta -aatraclora._.. 141,086
Wraprluf pupvr.*., jri,888
18. M4
_4yrf7b-ag. 11.814
MM . 44.588
Bhrka. 11*4,517
Mail .o--~a, key?, kd. ;?,.?
Kai! .1. T"'da i^i. an,'. epeei_l egiuHi. 4C,194
tliiTfa for i.*,:i..|. 94.1-14
Mlavv1._..-po" ?. 4b.TT!*
iVa*^ge?-.-in.paaivQ _t,rvlopaa. '<7 ,'i.^
rV'V- poatas" ret'dto r:rrlji' eouamef.... itl,'>l!-a,Mt-*-B|
TC! e ajaaof eifialBluo for tb" uai
r.ndbig J Jiit JO, idAU..
i^i3K
gU0. kl.ta TKXi.LLlY IN ALABXktA.?At ttj
Miriii--, Alabatua, h few oaya ago, Anguetua FB
Blterbraakfa-ifiitkr ?i'b hir. brottn-r, TiMH-nav -tjPa
at tbe reei-kw i.f their tnthher, M\ ti.e hoABt;
rotnreiug aboitly ?f!e_w*rd ?'JH ?* 'iv",'b>bHlr
gun, and eut-jiiug .1100m to wbier: Tfiotn-ia wanqa
couveraii.g with aitofber brtaher. aaid, ?? fVi i
bh,ve tlnckteuAi ta kill uie; I will kili >b?u Srat," MA
lev.Iit.ir hia piece, lin-!, kdllry tbo furcier imlalM. .
The tnunlerer an.i hie wile then hVd nid et1.??d hla 1
gncape. Tbaawo i)rotb-r8 bad previougly trtMB-MML 3
T/.. /'? ? ?? >/"??" ?'" ?'''*?' '"^? m 'o-o.dinK ihetraar-a |
occttrren?-e, reniarM:
?' The tiimilr oi wbich Tbotraa H. Panik, '-raand.
waa - ui'-iuber h-jt been vuited wiih muvt vtriklcta f^. [
Udity. No lee* th.in liiree out ol* nix brotherafcav* |
romc to an ui.iiaaely er-d. Auroa Ihttilk waa killedbitour
tbb pi-tce in l-kU hv the ~u.i h :."_,l dideiuirge ot
in hi'- owuhaxd. T.'r.aJi I'uull. ;act ivcd taul (
Sy a c.lri-ioTi->n the .Mum-otre. hnrlroad, neBr
baa, < m , ?' the BftflMB of 1 -.-'> .* trotawhlrb d?
.jm.I only a daty ot two; au.t uvw itiixni-i Jl. I'i
(rboee death we record to-daT*, bai* hoon cat tff ia.
rnidit of lile. In adrbtiou te r. i., w< U-ttrn that 1
hroJiei luat u aou vev. iai yoara ago by tbe a. <
it^Aatrge of a nfte iu the bm..: ? ..f a c?nijv_diion, hi.1
l > ?h rT.ulk. one of the three merttiiined above, fonrd) I
it tea-eaeary to lake the lue ol aaotber iadefensa of Idaa 1
owu '
K.n stoAf) ArciDBirr?On \V?dtv>o4iv eveoJoar % I
Uul. ai- d 1. ter McK iyie. aoa of Mr. McKelrie' t ity Aao-vn..- ?
ea(, H Jerejvy Citv, had oae of hle faat cruahed by bvU_ tar ei-wr I
baasew-lork bmI 1-ib lUlUaadcai. \ eetdbU 1 PtA a 1 _b_r I
Bat aja gtoi.u^iby Dra, QqiMlMd O-aMT^ ^"?

xml | txt