OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, April 06, 1861, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1861-04-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

y:* f
Wfc
-1
??r^t*U**J- i;
yoL-xx.a\* 6?24.
NEW-YORK, SATDBDAY, APRIL (i, 1861.
FRICE TWO CENTS.
IHE KEW-YORK TiUBCNK.
eriic \_?J\v-VOBK DAIIeY T?IaHWl
, li.Vt.MNQ
19
kfe-O. IATH
ya-T.BT-i ._ .-,-,??_.
And.1 ' ' M"'
g.ij.f.itiT. vi peraai Ufw ...tba.
Tflfi NEW.YOD1L WBJa-t$_.Y TRIBBKB,
A Vi Kt lAltAaBPAPEAFtiF, rilK<k)UNTBV,
la paMBhed n..y rUnai.Ai Mo/^maat<boI wprl
prren*wm, in?d?at>? . <ue. .t> . ? . for BJ: Fbe <
. .. ? I
_,??? kfg, r no .' ? .' ba .?aa ?
. ? ?. -' . ?l"-r Bt
Ctoratoof +1 _0?oe->_ w ? .... ?''.'?? '*' I
,_,... , y ? .. li.linns
t,' ? ' ' - - ~ ? ?? . M, !
>.,.y.- ll ?? <- la ? - - VVbBI I.T Tk" ??-? ? 0 *1 0 n.
t ? ( A-, , , v? K.r.. >-? ' ? ..(-Ui-.- |
aerliuu. BaUr'.af knaf 18
TtlB SB_t<I-W_<B-iI-Y TTUBITWB.
| | a,,.,.,.-,v . .... V.....I'. .. Pricv *2
p. .,. , ? ?. ? '?' ' ' " ?*?
rns ?.' \ -1 iH-B Ti'ii ' ' \
. aTIUN
tow. ? > ' r'
,. ? | . -.? ii rtaded I . b > m\
T.'V: NBW.YORK TltHUNK _,_,,,.,_?
Vt.'l r>.Ktat UKl (<l ? A" I. .1.!. : aVDWK II
|.-'.A
ta r* - keyda
te. ...o,i,_ . Tl.l.
1
Ui igions Nciiuo.
4
Bfc .
I'i
t.
"Antir., h ( ...
ln
U.iv. . tb ii"!.,
ti.2?. I
a.o-1 ? b.
a>
a . ? i t ... aall ita Atirndlna Era
r.u ( ._.. h -
rlatl n (Fbal
_Hr: I
?
ta. -t. ? _
~Blre-r . , . I ? ,-.- - ? I.--. < liiif ?
tu ?
( , m . ,.i.l i-oii-iJrr ?? Iba
I
lirotl. . i,ii. d oi GrnCO tbui.b. III'..
II-.
i
. I - - kt] ?
1J. ? ? t , , r .:, u.at ( l-.n;. h. ? a K r.CHA8.
L WA
ou:-. '-,. and IM .i . ni, .-:'.'. i.a\ (to-uorrow),
aad ? ..
_,,,,., :!>- Re? \ I
Ma n bi ?' r ?
BBja-toVotoabed aallaaid taa il
CBriatiata ( bitp-t, i ??'. <??'? v **? on
letlfvLi I i : ? l'-j a. iu. tu.l *| p. in Pmechi
the I . . '.
U. - ... lenj.n I.i i,.
t'afhol..- ^ m t. I t t>i:r. la. 1
Ttl. a . ? ? a. : . ,. k.
Bobj... _
('! --? b i l ln, . .. | h: -.
aad ..-'._?:.
fi.-. iha bV . .' F, B-MUNU-OM ivt-ipraa - U-H M'AV
IKO.
?irauat. Fraabyteriaa Chareh, betweea IH ul. M
?**?P.ea i 104 a. na b) iba i ..-.'.r. i a !-?->
Vi;- ? - ..... --'.^! 4 i u
Five Poii.-re Konarol i.-iiuntry. No .:> ? ?> ?>.ih -i.
Tl-r-gi.r "t__4ldi.n'e Sn .. ? ..:;. >'"..!.'. >
. i : Ually unit-a.
The( , >ttB ahcit ?.'.,-.r.. i>
Fleet-atree' 31. E. thunh, Hreoklvn. A puolic
Bav: ?- . . . -, -..ii.Mi i i > r..\I..t. ? :
a;:. elock in th- fleeveCM. B. Cbutob. ad
OaHvaieB by tbe Bar lir CRUOKR. tba Bav. A. S ill NT,
aad the Ber. C l> FO-bl I - bjecl ul tbe ruaaii | ? . ??
tl.e r.i i.ial. I. !.-. I !'r. ..-?? r t .-.i.n ; .hv lay Befoie iSo M. E.
. ? Ibaefcy oertatoi luatiag to tli. :n a 1 lt
4a:,,. i. ', delegatlo ir ,.u ??? 1. trck i ay
begeeaeat .'.- Itov. '-'- H ^tiRRIS ?i.i pree-de ?-. tur
aBaaktog iOhH tXWTIl.-l, Pteerldwat of the fl ... P_ll.
FiraU'rcf-Will UaiiUvl t httf h,- -? BaafBivad
wa.. in- iiey. O. -1 uo.?l ib. Paeuu ?Praathiug i<)
Mul'.itmV. ?t MB) i i.i. a? d "1 ; m At ibecii
Ir,,,,. ,i . t| ae Lotd'asupLtr v,lli beooarryed,
tu?., _ _
UrCOBO^la .11. li. ? iiiT. )-, Batwoao J: ? u.e ai.d .-|H g
ala.?Tl>r lto.. Ulla-4. K. UA.'.i.i:-. PaatOT, ?IU pre.oi. It>
_4t-ttH-^V\ al |4B a'a-oek -. o Sobjrct: :i.;.. .. )
aaei.-.." A. d at '.}?' .'li. aa --.jb^r..: "TBelaaeaeat al tha
holy 'ir.:.'.." A M? Uoa ef iv.i aaO -i J
?y-l '? | iu. toalefae. -U? .. .. are i.ieiied
O.B. rrolhln^b no wlll preacb at Bb Itt HaU, North
__aat ro.-urxi rruadvia. and -Ji. .t.. on BtTMlAY MOBNiNU
aad KViMm. M..vi' at -.iv n.t.al b ...ra. Puij-ct f-r Iha
Evwuiut. "TbO-MtoBaUy of 1 ? nii. ' the laet .m.uiuu iu tur
lonn; Bfaa'a t>. .re...
Jei.t.-i 1. K. tUunb.- MuRK'AV,
Bt i") a. ui, a u ? p m.. t-y tut . a . E LJA.SIS.
fceptwio a..u S... ?> rot in c BaB"
el.-e-. i . ? .
~ l_Ki_.b(v?t. Itrtpiiet CPart h, omaa ?- IgtoaodV. .
B_t- 1 .. :.. . \V. >. K.i!.l. |
oa 1 V JIN ? i b. KAlaLLM - ? ?
ln''.I.e JJ\ Kil -NO at 1 ..? i(H-k.
l.ee-av. -b.bBaig_--4y-re.o4>!. IUHN li U
d-i,>n ilarj ? u i-. u-eiai . - Lae at, <t.Su*z... . '..??-:
hiui (BrwahlfB), ou '.. r.U.Sr. -l>.li' EVKfllNll, Ap.i. IB
Ma ..: I _J . v...'.a.
?\ii.^i :.k. it
i n ?-!.? ? J4tkeel akd "??'.?.? . iba h>. I
Hakrr p-?. ? P.ea ?.. W-MOi | a m aad 1 p m.
by 14,- jie . Mr, MAh.-Ji.S. t ?. . , y 11*. d p. lu.
Cleaie '??-?
.Uari.-i-n.reet t'liiireb.-ll- Rev. CHAUNa \ '<
88 e KK^l . ' r I- .- -..' -.di.-' ?i. ( eur. b >wl. I ie_ b TO-.il')!.
Bt5W v.. ii ' y) ,.;i).-..-.J'- . ? =i i??*
? c.^ck. -_Uu iu the KVriMMi u-miuenre at
-.j al
Mra. (orn I.. V. U-trh u, : I
Ma. OMe Bfuedway, uBLAUAl k- . ?t P-j
a. a>. and "', i . ",
.lletaiiriBl 4Uur.it. Ila-uiaand-ic. aataai Wavanai
g-au- . i...' Bav. ui. .
Alua... h... . :r. :, J.. :? ' bjrl AlUBNiNO a-d
. ? li-Lk. Frn ... ,t..
_ti<-i.Riah,H fbureh. r.tL .t., -. f.?Tbe
Rvy. r. 1. ...;:i'.\ . ... ?? ? . - ?
Tiv.Mi.'Itl . .'A -* ItJ *. m aod3aad Tj f n,. Al wL ataB
the rou aad I.
v ytorttedtaaktead. aVataan Baa
New ? J. ra-elera t'btiri I.
v -ue '?ai.vn*. Ui.ai ^i lr.ll
gaaa. BV TBi II inada aj. at 1 - ? ?
jVeala>aTa?'tbe Itov. J. L. HaXC.H wlU le .... e elba
| i..,.i.:'f.M.i.M BOCIAXV. Hf-aaklya. ;.. I
lleii, (':i.;..-. .: , ? .n.-r At.iv,., .... 81 NI'.',. ?' I o'eleeh p.
a, , 1, . ?? .... ; ... Uaiaifd ' t. iaye Uad i:. rieara.' bow < ?
t-Jt-tig ,ucu ? aiUuioiiy to iM Charab ad B-Moaala rivateim..
Ueuuurtalio ih ol I'liUer'-Allenia? A d.r.uu.a- u-, t-la
aot.... - a..|fl.l. .1 1 ,
be p.re.i.r.i iU-MoKliOVv' Al i F.RNirU.i. aa. Ihe /utb^l.
Paieetaailet Cbur-h, btrtwem Ctb aud 1th ava., by the K. >. B.
0 BBI/4.KS, Paatur. S,,vl .,.'.? _H.riucuL.tb.- MOBN
INO ' y Uiei'^f ...
Ua-v. Dr. Joaetb V. Ktllea arRJ p.-. . ,. la u- s. iU,
e?e?- i i. ,iv;. - ., < bj. _.. -Q-B-.t., bat?_ai. Ur ..ad way aad aifc.
mt? on bl >L?aV, ApiU '. at I . a ru. u,d l| p. u..
ht. J.ibn'.a Mcthoiliat Chur.li, 41 e* at, ... .. <t:. t, ? ,
FroC BailniON wi.i pr-ach l'-j-.,iO.:vR"^W, ae ueurJ, j
at l?4 a. ui , ai,d at~J p u>. .Se-wa) adu.l cuiiynrta wi_l b? o.p
tUe-i .t tba ebaa M n.- n.u-?ui^ .erai ?
Sf Prter'a f'onnjt .M< i.'h Aaaoclktloii.-iii*. Bwe
Dr MUULa-NaElUi wl.l priac.2! lOMmiKoW (runday)
.IM . m.l-r ; ' ii ? ?? - ? J -ll
ava. -britosa to t tb-bbsbci -'- '-i u .-.*. ,\ ...; ? ? ilou v,.L be
ana.r in ..d ..f BbBl h. ity fui..l ..I tue AaBocIati.n
f?tute-?t. (ouurt-etatiou.il tliurc.b, Beai Ueyt,
BgiBJji "I' l.....v,A^?lM.ioNii..A..,,l>-1 Paetar, eu
paaaehlu v.uRK'jW a-. I?| rgbcfc. atd la tbe Eva.kg. al W
aVciv-A, iayoeiag aaaa;aablact, "Habtta" ^ n.'.^y ?? .'..v/iata
and -' 0 i'-.a. _
nerr.ril IfeforB-tO PrT-aSivtorinB t'bnn b, U
?t , ,i. .; ln??,?:,.?.? Piaa. biugby ibe i ar ,,r Ib i''. ru*! ?>< Kll
fc. rl.VNfcY tt>-duhRt.tt. at C. ociol* a ui., aud _ p. iu
_bh-*lb-S'-l:o..l at 'j a. m. ar.d 2 p. tu.
ttouiael hbeffieltl riivw, the uiau .-i.t of oud to pro
f-Ulu. lUapeUdiaia ,ud/,. 0..1, Blid t> I.e a .... .pi.kr ll ?_?i,,.l ,,y
1 , . vill pleach the W....J tt rit.j.-.ry iu
MtmRtiVV ai J p. m., lu L'uioo UuUdiafr, No. 1-J llow.ry.
Baafa f.-e._
Tbe ?Uv. Vt-u.Alvin lUrtlrtt wtUaroaoh i U-MUK
4UJV% - .. |.'.i..4iy i iaae. ..- lit FuliBB-ai rio.-r
ilnyt f_ varricea wtil .??"i,_u?-n..-e a< 1 j a. m and al ij p. in.
The Kev. J?r. Ik.wliuR aa-lTl ptoa k i ?? . iii BDAV
Muji.ti.'... ard kuVKatlMe, al tba i e.it.id ,t. Baptlat Cbatdh,
a8_88eBM?i - '. ? i i?:-r ifca otdiaaaia .-i Mfflkua -lt? -ti"
aga-mt-gi -...I......
Tbr Itev. ri< .iry UnUt-VB UalBBfBB wtllfreocbla
tb-.airery Baatwt ta.. ll tl.l. A. Ii. Oi .. II- I'a-Wil W ,-vl
-JaJ-it a?iw?r_.;h_ndt,tB a-..,a. .SnAY, Aprll 7, Ktt| a. ai
?a,da4'ip ...
Tbe Ite-. N. _B. (jaylord arttitefaanhtotbaCJ
?tM7o(lpf,_lv,"?*!"l v,"-y. b Ciaiie-naiMfav., ir.,ri>?,
IRROW. at tt- _,... buUfi Hu,a . ,._,.' .'
la.'W iu. ,h^t, ebel.ra,,, .??,,, 1 ., , , - ,|- .ub_c J,
exruir.'v n..i_?rl ? ' "' *
? uri^^,eKh'^tPK?Ov?l,'b,0 ^kaiuioer, i.ro BT0_tKBi
__du-T* ?-.->"-??. M . ....ei. fi oon-rt rftotbafc
aata _>r_ ., -?; .)_,??.
M PeuAl.MlO Uil .,., i k ...
do-r -.. ne; nf br.-dway, gr.ui.d r.oor, |l_| ?, ^ N,w.v?,_
ii..u.a-.p.t).ieDia,<i.Mij. " *""
TTte- K< v. .T1UU...VV IJi.lv MM;tti wtU ,..-,,, -il(.
? toul
, . v.;il be ,.d.!..r,l ,. ,, , ,? *
RVMMaAO: ?? Our Lerd a Pattaaa la _i..eiue., liaoaia" b_>
rtoaa to oemmauea nt ~t tfelerk.
BLTvhi.i*>p**v4''" ?n<-ei?Ur.i -l ? kVeRY
Wv-. ^' ? '"" '; '' uL ltB "u: "t J P ''"? ' " '?..
aaaaa,
fli<t'."",,:'':.b'-,u ,,r ,h" 'Vorah.-j. ot Alaitpltty
* ?" ??WtWB?l|...if LVUMNt., a,*ii io, a
tfif^TffS !___!SaB Koom, -<
AFllJLtNUON ' "..- 'j" ? at il.e a,,,-.. ,.?? . . , SI '
aMaarg^tftaU
W~.tr ina.rr Pl rshyier'.en ChnrrtfJ^ IJ*
BU.-|'-...dl ' IU I iV 7.liin-t. ai IU
laFlatoi-M
a'ri-i . i
Ytral r..-a1.a,..:i.n rh.ir.ti.-^BegalBf Behhatk or
? ? i,. ",',.., i! H Ho'- Ii-H'.'a Dtk-aval ?
,i | and ..?.-'?' ''?"? '?"? " '_*!.I"" ???4oalork
,' .(. : ,. a. d I'l Ib- .:
... ,,, . LnBIDiiRMIX M.b.11 -..' I
WtilVtt-ag. BJ. E. < Biarf k. -FreaO-g TONUBllOW
at , n. bVlba ...? VV .'.I I UlPPi -V f W bj tb* I'H-' "
tha il. ? -1 E.SFABI KH (Saf jmeat it J p. m ) ?trlval
? kawe*?. _? _
Oyccinl Xoticco.
rnriinl rtetieO to Pk-WBBfO ra |.er hienner III
?an? klp I ... , ilt wl ? ? >.?
i ..un.i J Ll l.i
?:"'? :' ????'?
lITY UF UALTIMORK. *a I rerpa i '' I II \ < at
?hi.,.- MMartk RWer. Tba luluola T?ki-la f
ai .. A|.b'i irf-ba r. agja?< i ?
' ? ' ...... ?
I, lORRANCl I ? -* ''" * Bowliri f?-rar.
.Ntv.-Ynrl. TypoAi.-iphlcit rJolca.rfa.8J
lar '.. ? I M.-ii. j .-I il.'-.ii ?". -i ' . li ? ' i.-'i'i! JnAil H.
|>.\\ 1A I \! ?. ? . .--,.' !'.'..ar..,
?|.. . , |il i.- i. . i >'.-. lo th, T. , Ui iai -?
NtTlONALi T> POUhAFUICAI. I'NIO.V wbt. h
: ii, lhi..if. .V ,\ i...J ..!. ? II ? .- I'l.B*
D w. | j, i,.- B. JOUri L. BRuWN, I'-.
V.lirr.-iba t[I'Viili Ki/i M - i . I *0 "< ??'?? MbiIoi
. i s.vv .'oikwlU i- : ald ? BO IOAY, lptlla,Bt??
l,.,>obt_ea.U,.').C..fl -
r
A If. THOjg 80N L Co.'?
I
TOMA io C* I'CHI .",
C'ai
Kl.l.-'l l"M kTO,
aid On- Ir.-ii . I
| M P 11 R1 r I - 8.
'
At i-e lt.(;Blnr?tfetliin nf tbe SrtctithXV.trd l*r
PBbli.it. A^aefiniio.i, ? d Aeluaad --??
. , r, ? , I
Ra* r. 1 I'laat eou.ldaeiBg tb* rmiraa patrared bt Dai
Patti ..nd :r-i..|.'a... dt i . aiult* bai? I Ward
! aadparty, aad baflntBg it BB?bki Bat Baa?a?a?ta? H ?>??)
j booaat llap .l.li^an , .
,.i. Tbat, bav?* lahorad *-ard t- plieaeot noble . l ..
| |-,pr. | weraai ??' r. '. i. f.e?.gwl
- ,i di.naii.uiat thi a-t.in .'aof ale-? aai UBBl " i -i ? Ha
1 ? --...,; 11. ? ?
ar.R, - i : ? B?bnaaalB a . . .
. . ? .. o -.--.-... l.i
1 ' J, -il- F. FltK' COKN, I'.latt.
H-. i li v* M kRAH, ,.t V..-. l'i..'t
HKNH ) Iti.l. i I.K 2.1 V Ica Praa t.
Jp.lY '. ...0 I.!-,'. I '-.fl"
At a tir-riinnnf the Sevenlh U nnl Hepubli- nn
AaaoiirilK.ii. lii d Bl .>?? M UiBb-WBJ BB ?klt>A
l . MMJ, ..tu b..t. lua Pf*a?mit, DaajaHa r*tie* ??
tb- chair? , ?
Tba o.iiin;. aof bt? niaaling W*aa raad and appi-a..
rj.<'.i..u 'lar ,i..-'i..- \-. .'. i ?- ra. i.a<t by u.a i ,.n mr -a..
'?'??' AU,.v,,,i.? :: .-. .:,.g. wa. r,l.|,t.-.l. l)-i BMMl
. Mdja9aB' ' ' "? a*?f tl I. . d ">;-:? I,- aL.) .a
.in - a; iaV-ajBpi?. ... riik i au*B ta :ht- vv ,rd,
wer- d? -.aaaaWhrAl-t. ain ih" lla?0aria| D*?B*d gi-l.tiauian aYBfl
Bl*ot*d t- au tb* vtwwBt?i
Mr. 'i ?lt>%! *.S MI B.PHY, l-t \; - I':.-.-! Bt
Mr. .i. BARCKOFI BTKVKNB, ire?uiar.
Mr. \VAl"U ? LT K* mary.
On ructli.ii (ii- < 'ti-ir wa. >? - aai. d I- JpBal?. Bl 4-tTy Bl | ?
iI'jIb, aa Fiaiilib 0?laaltaa.* a*B?08 af aai :? aasael
Uun I kariet , .
ii i . i,,,-. tbe thanki o' tba 4"f- i.tlon w--a tandarad tn tr.a
)v-i'rra.d.it. I08KFH B. t l.D.-l . k?)., n tba al,'- aud
I... :. '? I. -.: I H 111 v, ui. b ba t-llid. c-ad tb.- n.. M l .'< of tl.a 4,
ao-ii'ii-i. Mf.Cl. brk-Bt r.-;..-i.t'i d n. a ?!? a h ? wb?b
beroiuiliu. at*altba Basab ?tai . t tba Ua.l tat IkrlfBaa p
?ibrlnglag' ocdaraol debau ' a,,d '.ut uiplau gUtawigau
_ ,ti ,u .?? ;h? A'ii'i-f-.il"U wti, at, -b cotuplela ?-ia- ??,.
Oa mttloa, a.i-onr:i.d DAka-L L PETT1E FniHaai
CHUI.K- 11. il>l 1. V? ?h.!? K'.-lt. T. ^a,--al. laa
,1.1. n li. I- "i 'i
Wil, oVll?er hi? laec?parabta La?tura |M**ad luue tn Naia
York) bafara the MBRI?kNTU?. Ll?b-UlY A.-.-UiIA
i'lUN. ou tba
-UOUTI AND BHADOWg OP LOITDOB LM _,"
a r ia- iNo li iii.
Oripoa.a UV- Ari'l-u,)- of Mbb4>
On Tl I SOAl K^i MRO Ai.-ll ?.
Ti k.di ? ?' ntA For iai.. at thi-li:,._ J M tk ' ? ?* aa
anddeet. M .....?-::. kat. ?,Ul be a?ld ilian thelta'l wia cmu
lo.?my i'^'Oi luudata.
li efsapaaail, To rorr -r.an.-e at " o'-l- k.
Jufau H.t.ouatri - ' ? " F*'UALY
A-.u. PA. 1 i.l'.. i : '. - 1-tU ?"d t?k li ?'.. Bt l*e
i. . . ol l-.t ?'. f .' ' I la- ata.,
aVfl-i 11. i.- lu' 1 '?'? ? va , I-','. M. t a-d .-.-a.-b l'lf*by ??
rUn t bunh Babb? fa I ' ' '?""
.1..., " ?? I iri.ia aad . i ???..."a .1 t?itdoa : . a. ' '1..
,...,. i M ) -. rvd I l M AL VI UK'l I. I -" ?
i n-i . i l.i.ud aud Lawla-J?.| HiLL 8A?MI ? i I ? d >ud
' ll .-..adaU.: A. J CAB? No a rV (it? d it . /. i . \ A l.
' |,i.|-:nS So 11 '.\ ....-i .-,?-, at Ib .:. '.i-'.? -
: tka ia? . - ? ....
Oea-tiita?aaal Lratrae. a,i. I
ititutl UAlLa? ? . id ? t'iVF-DAl KVtkl ? ipn I
.- ...ii i.i , ? ? ????' Bf taarwa] at Ij i ? ' ? '
, , i . . ii . - . .a a lu
i. v? hbvi
fJrntiil lotiiaii r.abil.itlon Fartkaba ?! ibiiPa ?
Inut?l Fa?tk? io I? > .BJjara, Ihrr? ? I
U1...N rillKaB uf Iba .I '-'- --.a-. will
?v.- ,-,.- L'.--. i lu aid ol t- al) ai tka
toepai ? iiday) AFTltRN'aO.Y .. U , I
jppeaf ln thalr Bill?But Coainmai, Y\ a.- l.-.t ?<-.. llMaU. 8?BJBj
k ii anil ItHaJ kt..r-.a/i- ( i-n .i. ii.y. Uc
r .i.. 1 , ll) cetila. ll a>ri ,
ii..
r-milti. The II:,mi,
HA- BEMOV-D t. n b ..i..V .-.luivr., >o 191 NaJBBB-Ji,
twodoon frmB l.a*kaaaa.jg., aa?I lo Iba St'm B?BB, Aia
loik, ?1." b> I ? Ull r
KiNr. .SII.K IIATB at 8i,
t! a aanu. aaBbldala* ?> bera !.r iJ axd ?4.
Bptfji.. H:;.i--? i...w rar.cy CaRaad Biaaxl?' _
Nf.a-Yiifr. hni,.;ia Iteiiet < oiiiiiiill-. .
V. M. < i.ltiAN.', l.i. i.l. JOIt*. irea?'r.
Cb.a. 1. ? II II. il . :.
MotrU Katah ui i...?....( Hiooaoo, Cbatlja a I B
l.a. ii l.oro, ll.i.a. 0 *. Ja --H V. ...?..,-b.
II ...; .- . ?; -, ..,.,.- rnitoJ V. \\ lUMMS ir. .?
uiat. I r.-.idai.t BtatfupaU on li.'i.. N.w Y ??
BaaB?>o< Cletfcli g. Baau cuirihoi. c ty ba m-U to?auf
| . -. . ;?- G**p*f I?BtB B*
I.e .llonde Kleif int,
A.'Ril ?
Tlir-IteY U'M. I!. KNAll' .a not .u'.horliad tor.-!>-t- b
ar-1,i>.ii. for Mi.uk of Fa-hb.?publlthed by Mar.Jeu l-irti.i.
Nu. 4.J ii.'.^jwaj. _
Fitetnan dt RobarUon l a.a Rr.WoVi-.I) ibair Pat<-r.
Twi i- ai.d i ap. r Uun VVafaBaaia I* .No. lii Ue.-kuian-.t., B haia
1?*] alll kailp lk?ll aau.l ..".llil.aut. buje'a ? Ui ieYa tuouay
by f-lUfaJ BB tkt iu.
fprlair.
laaiaoa p:ap_ad U> nC.l my aiteii.l.a jt.i.-k of RPRIVU
81 \ LP_ of n ui HlrtO, leady bbb? ?" '-> oia- AL1. NEW,
rut ai:d n:ada li. tb.- n, .t ..."-ly u.ai i.-r Oaag ,?, lloom i.ot
rqualad. Kurni.hb.g (iood. and CblidrrB'a |la4.arii.*ni n..'. ani
r.in dooda ii. t?J :ltio will be ...id Ai' I.KaS PRICE8
thaii at auy otber eatablijhiuiiit. -louej re-un.rd tf n"t j->a?d
Clo b?11..-.!..- ?aa bb law. F li. i; .Ll)'* IN
Laigi-.t atort. ln tba rlt v. Noj M aud TB Bowary.
It ii.'iti>><*? P.?lflre. Trurbea.
For B.onehiUa. Htte 181?8, Hoaratneai,
CATAJUUL AKFLCTION.S, t?.
ll- .?ni..s,-Oia,/rii?i. alb.wad lo aa?"l.a .lo-aly iu Iba
jDO-r.b i-vaf)- two orthra. botiu.
Ba, BJ A....r Haaaa, ai.l Not. 41: . .1 eBJ ltr..hd'*ay
Itoarilmau, Orap ? Oa.
8?laewrn*wa*d PIAM ? tortii^a.
A faw ,?-..,mi hau I
PIANnH lor HAI.K i- rap, at
S. On hl.,adwa..
Itaporiera' nnrl Trnd.-ra?
i.vrti.iuNC1. lai.iii-A.sl
K*. Tl Wall-ai t?- ? f lk* Repubilc Iiutidtng,
CAFIIAL M-OO.OOO.
loiuiii ll kii.da "I pi !"? >. I'?"i, I'.ininra, Slui...
YV_-. boasra, Mwcbat?ba r-tip-audth-iiavi-r-, iurort, i;,:ota,
ba?11 Uaaoi daunz< bv blB, a' Ibe ..aluoaal ratea.
P '' ' - l.j-.NJ. f. ilA.Yll.IUlK,
Fr<^.i4ent.
VYIi.MJN U. Bv-T,
^? Vlw nadlaat
F?.^v^ ?v |a__bb ?>i- rlap._
Hcnpa, CaodlrB, -mr. h.
r-TAPt-B AND l-ANCY.
J. C Bf i.i.'??< lk!."-,
(fortnarty \\'. litiil b 8"H,)
|)|_*'no 28Pb.?-a**T,
oppoiira I'arl foniitaiu, Ntw-York.
i,?er tolbaUado
AN l'NJ1|tl',.S.iKI) A-i.-UIRTMKVT._
Kprriul Oroera No. Pti.
WH liBl-ABTBa-T. AlVi HKI UBNiUAL j Orticm. I
WAiaiaataa ktarib i.i iiifi j
A Honrd'f liedi.til 08a?BB wlBBIBBB. bia in .Nfw io J City
' at dai ol May urit or aa a.wu ih-raaflei a- prr. ;.
f.rrViaaixaiiii:'-iot. ol .'rav-un' .Surfaooa |..r ptocotUn. a. d lor
tiu"_ r,:,Oin.ua |avappakYatS?*t aa u?y Ua i.'.vlt. d lo piaatwit
th' u.aalfe* balore tbe uoaid
larrAU, iDn .-aaaoAi?.
Kar jeon Clan.ant A. I'i:.11 y.
?i i i arlei V.'i"" , i i,
hi.rga..n V\ i.-i I Btaan.
lly BBOBI ..1 U.S 0?K,reti:y of WBg.
,r? ? TllDMAS A.1, ito-Oa*>afBl.
AppHcBliooJ mui' I* aJJr.-aa_ lo ib* b_r*?ry ol a a
'ti't ?a r??idn-e .,f t.V- ., pli a-.f. cud '.! a dat-- ru.d paaaBf m
'?r.b ib.j jMB.alaubo a.. ...paoiad liafa.ri.rta ?lli 'a ?!.
no jataagiaa) _y r??j?;ub>. U-al.riM?i-i of bia B?J.ea...g _*?
Diorsiandph-.K-al . if-Jlibalioni f-rtil Ha f.>r flllti g ara?l,-ih|f
al Ij ibi) iMj.iu.ii aud
ajof aiioili-..-r-I Iba Madk.l.-ilr."-.
A*p9o?BMaaaalbebataoaa taiMj-onaiaj? twanty Ba y-88
'?! ... ?
Afa-re are ta>a ta*ce vacaawi- iu tba _iajfi:-*9_X
Kine PlntTM Waire nt Itednn-.l IVirea. -Itv Pi'. !>?
er- ? >, lo + ll'. tntle.- UlB?, -r ' to 814; T>a S.-fa. ', uier.-e. #-' l
l>.kr Haa.e-. r l .0 (-?>: . ?e-.re. ?3to Bill '??
rH.n :.. *a to Ti'.'. i-'.r.a aad .",".? *' t- M poa bjbbbbi
Wtitnra, ... , at tha atatacf Ll - It'd n.lRT,
Nae. 4 Bdl
JSem |3tib!icaiioii5.
ANNAL8 0F 1IIK AMEKICAK BETH0D1ST
Pi I I'li-liy Waa BBaeagao D.D.. (toa tbbk frw
vtilanw..*??>
iha - rei th 111 ? a.- . m m tLe Ajaarbaa
I'-.'. ? I- ...- ,1 . l.tl.l'T.
n? r. nl\ i.e
v I. i and 2 i i.Ni,I:K':a PION1 Llfi lt.*?' "0
V. I-... ,.d4 I It K- it i i . B1AN8. J "
V.... '? :'.-:.-? oi 1LIANI. !?
Vot 8 KAPTierTH . IJB
VoLIMI-tUOUiKTS . - ,w
r- .??. n,. -.. .i Teak Otoarrar.
" -Ifr.rfily a I ? ? ' * ? '** ''"'
- ? . Ui .-i... ? i bunet .t :??? Mi l?tra -. tba W
eieri I . teBara .-.i.i- -i.i. Beautl ilta it- ,'?-? " tl ' ??
i rt ' ... i-? | >n -.. d K_ra>n_4-a-i la 8 lei ?? ',|1,1'
? .1 Hiui... tb.. WOfk" of 'ie ar?, ae a rt.ui. inaenl to lba
itiduetry raa.be a ,i pbt) aftba aaabar.ot arrilaaaa
iv i r H . m I 1... . ? '? ' ba .'? ".
, ... ? v., nea i.i brevaa Far I
bm iw.Bgaa aohaabaeaiaaBag.dapaBB WUbpaorrtaai ai
I . ., r* ai I an i-.-i-try laaefailga Bod
f j .. 11 rv i ' ? '
ibagiaatwarB .-.,,-:. ? etotoedbyi.rl-M n r..i hv ?_,
.'. i ? an iu !-rt.,.t e. .vi .??? . .| ,. ... ntv. Lv.rv
ihk.g l.r. Si?K?'.e d>v. ia .I.i ? w. II. Hia kkyka b O BBB-brl (M
ra.- i-.-; I - ,
' Tue lll-i.iy ul .:?? .1. Inat.on Iioaeortaa
maralw-i in b4 ib ????:. I ? i . -. ? ,. . try
I ? a _ iha
(.,, |,.| i? i. ].?..... ti.-... taek aa i al.ete .. *
.ti, ? ? :' :- i o on
... I K.n-.r.iy :-.' ? -. " v . -. '.' n ... , Ma-Cltnl -
i ?.. .,,1, t... ? ? <.' ntl ? n "
i.ir i.ii.i.. AND1 ?M l Avii M '*
? j,,, | ? ..... 11- i.-] <f ...>?
peatotd .?-.:.?>. tl.e r eeeratl n r.i ike llivl i ?? c|. ..
i . ? -i.. . .. . ? . . ity.
('. --..r
i... - .t.l.Iprf:! 4VD BAILOB'S TT.XT BOOK. By
Ihe Re-r. l.r. M . ?n
U ,, ', * : 11 ? i ' I ' I
, , ?. ? . . . r?
Ml Ml UA' I ' I INI I 1 tB. Hy
i n r. M xMi.i' i." t . ?. '??
? ?.- |Je i'"r nf
H .??'. ?? . 7^
n ? -; r. ru i ilr. iti ? i "-, '?' " u
l?at. . ,. ^
T : ?. Ml JSINO LI.NK.O aoa
r .
FMU.I8I1 HK.ART8 AND H s 1)8 B? Mi-aMarak.... 19
H> ;.!? .,r.\-. i v. \ 1R0 Ii] tb Ri ''? " '-: ?.... .'<?
(,|. ? . I. Ri ..? He. I> Mard 8. ...
nir. . ? ? ? I IPI.R
ivci i-n . I". vi:.' ?' ??'? ibea .taflOab
........ - .... i ?
MiNi-fri . i **
i 11 li s OK n Ki i i' '
i ii, M. ti K UP ANI Oi ? .. ALLI UOIUEB..
i . , i . VICTOB1 ANU Oi I ?.?:..- .
I ?.|-..-- M l l il IOH.N 1 ' .U'-. 1 f I
I li'lir. a.-.ii tu-- iilt-'.-.r lt.-. ByA.b.O.1.
WIN \ ^i> IV] tl a Fvoat aoa Loie. M
TT1K i.i.V'.'l i a.M) '.U,\\ ..) ..-. niEM Dy
J': Nawtaa . '
I'I i Kl -I. - MIUHVt Al .
i>A iH AT MI'IRIIR li tl. 1"
TH i.A.-i V.r.hiv r- ii.i. . ir.. 01 DAVI8J0HB.
HON, - . f>
II Ti lill. I' IM\M .
IIA S S liK ll. |. i . fJl
TUF BROTMKB'* W4T1 HWllRO; aTa.b .
? '. i.iii \- . Oi i.-1 ? ? -.. iml. M
M i si i\ (.ni, i ... - .:?
t HlLDBl v (>>? TM? I'i oi i v ! Frbadry.... ta
THE JfcWIBH TtVlNS. B '?. dly . 4u
lli.Oh. A>|. US hlOllV i-- . 1 ou
I" ?'. _ I.HV.
ROL0HIN0 IT \M i li \ i. i. i tILIB.
MOBNINO?IBE P.XPEUIENI Vr" A YOCNO
HrlUI ll.
I Ilr. t.tu.n TliKKAI) BvlbvPet Dr. JfBcbod.
I.t.RI. PA( 0?*t BIBLE 'll.I tiink
l;R. BAOlE'BCoMMfcN.ARY ON IIIIFSIANS. Ve?
pa. i n. iti.in.Ti ?.itrnt k BHcrrilEBB,
V.. '. t I'.i ..-.y
,4 NEW ANI? rillilll.lN'. BTOBT
b y
Ni:l> Ilt NT I.INI .
b?t ?tan
TBE DI.ATH MYNTTUY;
A
IRI.M...N | ?
OF
LliF. IN M W .til.h,
aiu.. ggraaM k. Ifl v. i ; aar.a'a
THB BEW'YORK Ml iu i hy
?
Tua Paree? ' Ao IdaatiBvd -l-b Fraed aa tuu tBry p-._u
I l BT PUBLIHIihTi ' niK ABERICAN
fl ? y.\ .-.i'APi- lt iiiiti t i- ?? \ A .'. i: ORIIDFTBC
I .:; ;, . ,.,..'..'?
,|, .1.,.-:..- ... ? ? ? ?
.--,. _,.,.. i- ,. ' . , .
c. be- 1. Ibl ? ? ilv., _fa e. . d Bliilah I'r-vii c. u.
Au.r i.,. ibe ii-- r ?,' ll-etioe and tl a e.b- tt. i Bf ? } .
an. "inof ail ti ?-u,. Ipa; . It , e. Al. a >. ?
c-v aad ?.-..f?. Vfaa - d(r, f-vaiot iv*.
p.pe,. efcuWh a l."?.li-' ' ??" -a-MO. eBd
Uie meara raad i-t.-l t.< - ? . ? _#lf_aleef iboFI Beoei
,.fii.- i ... .,. i - ] .? . I d ? a 1 ... -. |the
u-adi f p.'.rual of r'i.u| ? i I a i--> . I . d ???? j.t..f Um
r-i?. i.-n ..- >.t ilr...... ... I-.. k. - . awarepepoa 'ibe 11 ee
kfgntf .i.e Bae'btlfB; Bo weadorfal i . ? e. withbtb a-t
.l.irty yr.re. Tba Tb ik Clty tn,-.... ruuil al laa
pro.eae.ta. Aipl-faillr'e Hte-an P.iuli t I'i-m. ilue a l <? a
i I ighltil g" Piaai ?.?-.-?? :...... a.di'r
l : l ? ? i . Ma i.i ..1 .- a r.t.l-.l'li j
aewfoapori a-..l ,? |..,;t . .? r,; -.:.. . :.r.,! ?'-. .... an.l I'rtaflpaJ
lnii.lru.ti., i.i.... r ! ? r trttfm aad lloawefb lv->tagv
0B .Sevre: _i,?re ai.d P.r. 't.ralt. I.ernr*; P.-O^t. >i,4r ,4,,- 4.
P-:.e l/r.r I'
8-i.f fiee I.. any part of U.e I'uiled ?iair^ or I'rll.b Pro.locea
ou paceipt -I piba. Ail ur tne .... ., ad Iraaaadta
VVATBON k lo r-_r.li.hvri.
Ne. .'." '?-,__.. ?? , >. V.
/T().)l> WOliD.s.
\JI bi_O0 WOBBB.
0OOB w.'Ri.s.
MOB WOBOBe
I41MJII WtlRllR.
0000 WOBBB.
OOOO WOBBB.
<,ooi> WOBBB,
Oool) "WOBDB
(;<K?ii WOBBB
A Be?r Mon_h!y Magai__e, edi'.rd by tbe R-r. Nobuab
M. I.i?-...
One uflh, beat tan.il) Maga/lnea -f tbe day. Prlre 15 c-vi.ta
BSraaaV. ^?'^ ^J *" Ba?-b-oBB88 ai.d Nvwrfindera. Mar'h
nuinbvr r.ow leady.
BOM * TOI'Mf V. AgenU for Amvrlca.
A I I. TIIK C1TY N1WS
BATLKIiaV N10IIT!
TBB HUNUAY MEBOUBT
Ia tbe only tl'y .Nvwepaper that gi-. -i
CiI.L tMt UBAPUlG BEPOBTB
avary .ML'NI'AV llimMM. .:
Tin. iiiiK'.T !.t.r\i. EVZ-TTB
now trar erl.'ing ln nur , l:y ari? viiini y,
UP Vo IIIK VUii UOUBOl l'LHLICATION.
ThecirroUllonuf tl.e BUBDaT MBBl t'KY cce-i. thal of
.-.tii.dey jntirn.l ln '-?. wuild Adyfitlaru.ia.ti u.uet
babaadadlaby ..,?.'...!< Ba.UyXeeat-ag.
iMaej ?'?o IU i'ultouar.J >o. <4 Ann .t. _ _
|>l iJl-lSHlil) 1HIS DAYi
1 HY rtUlll.E-4 al ItlrtNER,
No 124 llraudat.. New York,
TBB FOETICAL wokkh OF
8AMUF.L WOODWORTB.
i:dltrd by hie .-on, witi. a M' niulr i.y Oa08B8 l' Mu.rla. Io two
v.ifc., liliia aud 14. id, at M W.
" He waa a gdi.'ii, e puit. ol Na.ur. aown crea'lon i be wnte
1mv..i ee 88 t BtM not hrl,, )ir',;. g ti, tha iai; iilae -f uie grnlne.
AU hie p|..d.,, ti, :it t.iea'i " i p?e hea Ithy L. ueyole-,! eLJrlt.
ana are L.tariatly ?ouud taaawrMMM BM _-u.i:?l cijirr.aaiai.. '
J , Baueil
XVII iii EMTIUB OF
CHEOBOB P. MOKKl.f. I'tiii.K'AI. WOBBB.
ln 1 rd. MaaaMOaM TOreote.
Copive eent hy niaii | o.tpai4. aa r,r?lpt ol ptire.
JOSf lL'bkl.^liK.T.
AN orTTAiT.
a Nerat
By f. (V,i nrua An.*'. . . .
P.ietl. M. DtXH.aPY. No. M Wtlker-at,, |nM_bber.
AL'CiUbT ItKl..-1 ANU"
boo-_-_tTORi: ABB Ntws r.MPoRH'M.
Baoa-eBAV.
Al t'.l. e-t.i.m_,n?M.t tht- Uctou a_-l 1'l.Uad. InLIa doUee can
alwaye .rfi bad. .
All lo.eiji, and Ania-rVan N-w.papeii ai.d Perl-dlcali a/e
? rf4 r.....taj.U> eni.nd. -o- .?.:. I ., ,> i.,u .ln.., .r aerytd
lo a<.bcr:oeii ln in, pvt c lba clty without ettra rha/ge.
N. B.-Ua-k uuuiU.-. ef ail il.'. piitclp?: lyrtodlcUa.
Neweptperaand MafB_ln?a alwaya ,tl>a.,d. ^
TirsT j i ju..'-h>:i),
tt AN OUTCA-rf.
4 N.'ill
By. t. t- liii i.i* Ada*?
PrLeflt. M. DOOLA-iY, Na. M Wakar-ot. PbtdliboT.
TrrvT MJB'Li-yHBR?"f HJ h L1PB <>N
al HrKMT! PJE." ll Ciaar- Onrnvmien,?y atid Treatm.aBtf
nwBtaiab g Iha mtott BM '., ru yi.w. aa ll.ia eul jeet, aad euibu-y.
..(,;.,..,... !i '..e ?"? Bft-ktoftOf 11"?
bn. aad la tha MlUtary H?w| i:_.a nf _).. iflr.ieaend
\M- "Iuraluabb U :h ? ?f!..,-.rd.'' 'I_;| i.i
*vMmi bf OOWr-UJl, Bw 351 -Tr-adrai,
A GEBAT BEHBATIOH COMIXG.
_8_?E-MtOa, KLI'TTKItlM' a?KMW TB? aW?4?
DO?BB IN TBX MK.UOloi.i.'i.
I".- aiiiii ii..vi.ient of a New Loia! Stufy by
Nl.ll BUN'PI.INF.
laa prod j.-ad a tr-m-ndoi'i 0?BM imong a c?ri_n claaa of fa,b
IfABBblt BtkB?ak ln tha r;etropoli?, wlioie ronarb-nae telli ihem
? 1.41 ia?BovB aa*a afl ba BBaeaelaaBtaidtare, by tfaat ua
dan lad fo? of iawia.a tillaini.
m -ivafi_it- hb. o_n__i
tbe fj.Iil ,t.at!e and bypoaii'kcal rr.lnlatnr,
Mft. BU-8-T,
tha kerper of j ginibilng b,-!l,
MR. CA1N,
a*bot iB'-taa.fiil p'i'l-ir-ian(
MB? MAIaTOMt
tb.' lawi'cbfa11 bi.b u:d 8?I - -'
ARE 1*0919AJffl
ae
LI'. iN'. M?H ANI) YViiMF.N,
W_flBBM In
It?D B9Jatt_-8?91 OB-Al aaOO?l ITO?T.
BN.iTt.Ba
T1IK DEATH-MTSTERYl
a cal ..so:i i \i. .
or
JlrV. 01 sre 1
F.Yaryor... Y.h.id- Ira.io-a.d iila B?I- and 118?1- erTwia*
oftbe BBgtJ? wb? B**S fi. irad in ieTarJ B**S8B " B?F8?HBa"
tbat baaa aaktaabHN af b-ttaaetBtaaad v..?.d.-i p_aaaba 11 ?
? ! y, nd who li.ire liiti c:io 8* J.-ad 8? Ba n?jln? ua"0' *'
J ?' - i lk ,1. BBt a aopv of
Tlli. N-W-YORK Ml.l.i i KY
POB kPI :l. -"',
- ??. Jfoon on
MO IDAT, (
DOS T I MI. ro OET B 00 '
VI.n lii M1.1.M-: AO.UN IN HARXl
I ii, )?i!).a of r-ilraui'n!, J-iria? wh' h tha rraat
ina,ir. ... | facti
1 w. ? ai ll lal . ? Mpaka ?, ' of great
I II ? B-Y-rk, v:d wbi'-l. b?re ra
I . ? j af l*acl*l tgi- 'ta. BBk
irg n. i ? "I BBt, B-B IT M I.l N E onra
. afa? iT', onhirnt that tha
i.a .t ??: bb 0 a;.; ;.?,-. 1.. aldsli ani holy aauae will be duly
r . . I lat?a,
'Iba u. -? ??. ra, B.M a I ?. t!.u? ia-,...' ?! ?" ?'?<?!. reewb and
! .b .r.a. d wh'.Ii l? reple'a ? i |, ih-> u...: i ?.*' I ... i-U-i.,:, B?1
, ,a au.l. i, a. 889?
T H - I) 11 A J H ? M Y s T B B Y ;
A CRJM.ON r.\l.E
UPI IN B-9J YORK,
YV.,1 bapub laba.lla
THF. Nl.W-iollK Ml'.lH IJItY
r.iR -PBIti 8k
b_cain at ai.i. B?wa A0-9ci_a
99 IBOOBt, un mondav B??I.
BOTB PBOM -i li: At FS0&
Bai '!.'? Baaa, Martklb, 1 L
Vr.a,. f'iu "?-.?-' I BBBw?? 4> B ??B?pi
| baaa ae ie.it iita* _ aiyta| bb?toi bbt. If yaa ebcbjb, ?*
aaaaia**tkafar.tkaitkarttrj oi UIE 1>-Ai I Mll
, irp_?. ., ti. l.aaraaI, BBd?41: I*1 .!? BlBOBBB? o: ...s..j I arar
ta . aey wurk kl.at I btvr rva: Wlfc??k lu it I l.ive JkrtfWilB
BB*BBBB 'ba Ij [??'.-.,a. of . I ua e h??B ? whoee
lu- ? a. .uatl. a ll.au. -." a.aUa'.!., htW, a/id (u tlliiical? ibe bily
, ? a? - f n(hi aud j.i.u.. I baaa la uo pie. a*B elf rt *ivt
? Ui.c. au eaJuaaUy lu a? j ?-d ?agt? 1 tia p-iulir.
Aa ?,ar y-.'iia,
NEi> BISTL1N ?
W.'hi 'jn d. ibl 'bat enfb a ?ora, '? I - ?r d aouit-'.aut
ja aulhor, will ba read by s.ary niv, ? ? . i d ' I who 'an
?? .ratt' _
i .l.i. Day
TUE KTIUCB OF BlaAV-KY.
Bf \X > 8BBIG kB i i u/F.V.
.-waatloB ef li . .... , tba Wi rd if Oad
p ,?.. I,... ,..,.ty i aai aaaak?aa.avdemued it- A . ai.rai. .-'l?
,ei y ar.. gaad aa B ( iu?
i . kl_. prlo* t.ty canu. For tala by
biikiliir-ar-f -*t '-Tg-nT^'i Addiaaa BAX I rOUdBx,
B* i.'l ????-. ' ._
t ?.. k Oaa I' ...i *_
IN I.M1'4y1:IAM Me-JlCa-L id K?K.
? ?? OKIOli, M. vviiak 09
KERVOUfl t> i BILITY.
f.l. i l' . K Arifci , li ?'?'.- ? r I -li ort kSl E ro . ::n
-, KE8
BpO D Hiaa -.-. M ;> ?.,-..-'y Prw*?aar of tnakaap,
,. ,. . -yr? ^. \r . ..... ",r-- >p,g.
1 >r. I? s ll kli w?Ut a.ery u.ia auart.:-..-.- (FrJin
Tba } aai rr? li oia li
Thrliiatia-.il ?ddawatatk?baabi ? < k?B?alaol
f. . ,, _ ... ,.,.,... . . i pafB. j
.
p..buaocd i j i.wl 1-!..-. i. . : - Kr.adway, N. T.
ar'aaa?a?J 8?9Broadway.caa. l.< d .:.. -;p ,?ira.
11 . Taia <n"i bbb Kiiar n
rro thobe ai.oi t to Ai)vi-:i;risr..?
A han a of aiivi.ki isi.-a'i
IS Tln i r i s) IV TORfi il i i Uall.i PAPF.RB
i. | a>ad loll aatn* aad addn a, to li O, VVo.ld 0*e*.
ry H E ti - Ml-W F. K K L Y T If I It! N B.
I'lir NiuVoiik B-B*Wj-B-1 jiiiiiiNi: ia
p-ab.wU-1 e?iy lTla-AI and FR1DAY.
Caataati of No. 1,666 [Aprll .r?]'
I..LKA0INO ART1.T.F.4 IVif to ?) g Tolnt: Abo'.t
r,.bi...j. FiiYaiawitaaji Fa?Ify?g Hleieryj ii ?*
tba Tav? ata_paasd, Tka 4io.. ..a Uaelifaa T:.a
Bouar liutui Taa Ao-ut;losol ltr.5?. J^ura-iani
?ofR. bi Tb* VVraeb of Valai? A Voate haa i- ?"?
d..ti, Btaarapby A h.-a/i, . . Kaav-Masle* Tka Bad'
loLa fut,i.4.jy, VVarai liii.d, ti- '..'.;, Bbnda
labad,
U..WAU OtaOflB AT B?B?ll Perl PI ? aaM be X_on;
Iba B**ajjj Ika.a,,?i..ed BpoU At'.Jllllg tt| I'lirl
I-,,, ta t* sa>m i>,,', A Plagaf Traaa B?*a P*at
S.-i.ia' , Au li.tar,law will. li.vm, ir PkekA?l| I be
M u.lg.n.i ry ( on.nii.alot.. r. A.-..Uij , Tkai IkJ??wl
F'.'ta 1 1. Iai,. ai.d H,,i.,t..r, 1?a Adiu.i.i.trati'.i.
P.iu.lA BlkiBBII fir. .1 .. io at. ' a. I?to.. M?j-.r
Ai.d,abb FJaa?B?b aa h?paa?4??( Oraat Eaai??
BX*M in W? luniiton; I)_turbau-:a ai FciUrai Mon
iea
III..ARMY ANP NAVY 1NTF.I.I.K>_> Ct.
IV..D1.AIH U9 Jl IIOK M.LF.AN.
V..A 8I.AVF.il BEI-F.D: Corraipood.i:na ofTha K. Y.
aMbaaa
VI.LATF.riT NF.WB B-tt?-VK9 BT TELF.OHAPH:
From WBBMagtou?BBOb?I Olapalcbaa U> Th* N. Y.
Tii'.u..*.
Vala?TBW.TO?B I.KriISLATl'REi Prta-aedinfj _ __
Maiiale and kt-*"nOlj.
VIII..THE I'OPL-YTION OF THE HTATE.
IX..Tlif. CROl'S.
X..FROM KASSA8.
XI..KKOM ST. DOMIN'lO.
a_..AM__JOAB IVbTITI TF FARYfKHS' CLUB.
X1II..H.OYI KIKOrE.
Xi\ NI.W KAII.IIOAD TIMF. T.tni.r.S.
XV..WAACOMP?OMIBaVt? aEl'A?ATH1N : LiHtar
lu .""ooator Jol.i.,, u.
-VI..80I TU CABOLIMA'B ATI'l_*__ TO MAKK
_ll):.i OWR OllU-B; Ca>naep*aBW**B uf Tb.; N. Y.
iiiliuua.
XVII.Si.KKNaDIMI A TRAiTOR AND A TIIIEF.
XVUI..TH8 BQtm ro m: a MOMARI '.iy'.
XI_..l'.Kl'l)|lT UF THF. RKNTICKY COMMI.tSlOS
iii
XX..THE PKO SI.AVF.RY t-t-atLUOtTl laBMBttfef
tha Lateat Ni-.i ?
XXI..OLKAMNjm PBOM MOLTHEKN MAII.S.
XXIt..KJkAMM:YFARSONA(JE: ny Anthouy Tr.Uope.
XXIII..THE B?|V_B CVRD: i*y gnUIey braoU
XXIV..THK NEW MI90UUB1 t'MTKU STATEfl fl-N
aV.IU
XXV..At?HfcrLTl*RAL ITEMS.
XXAI. .POLI'ilCAL.
XX?ll..FF.BdONAJ..
XAYIIL.t li ? NKWH.
XXI\..MIiCSLUKEOt'S.
XXX..MAnKJACiF.3 A.NO DEATTJ8.
B-t?L.OAYllPOBBTlA MAKIUADEH AND DEATII8.
XX-1I..V. 1 I'KI.Y KtAlr.W oF THE NFYV-Y'ORK DRT
fJiMlBB MAB??T
XXX!ll..CO_A4F.ilClA_ BlAiTF.RB: F-.ll Hep?rti of (Puj
etoi-k, klotiay, Cottou, lirain. ai.d Caula ?arkeli, '
Jpaaikuiy Hepor-avl for Tha N. V. Tnbuue.
T_Baa?Oat ('..py lor one pi ar. 9.1. lVo C*1 ba O'* yt+i,
%}H. n - ? . pti,, one ysar, Bll af-3. Taa Oi Bat*, io on*
adCrria. B?ll<
For a Club >t{ Tu anty, we eeod at P.ilra C-r?.
Por a Ciub ? i Fwiiy, wa aui.d Tlie Dally Tribu:a ;r?tbt.
Ail... TilE iiUBI.N-, Naw-Ycrk.
rpHK biNE AirW and PATKlOTI._l.
I D.niel Wabiti-r i_dra?.lng ibe V. K Ba i Ai i n th, C. m
p.iu.lv. u.eaai..*t of i?ii ibl. a_ga??aa BoajravkBa I i,? i
fei i, i- now otfaiad lo. Bia ee-rely ucmiial pik*a af ? I ?V>."ay
Bl _BBTT I Ci, Vt. :i KaawM .ateaa ib ILltaa i*t_
jYaa.-.i-? loak
AI!OnK, expnuinc; tho ibllaeio- of Phyakdngbb,
it.d IhaaaaaaeaaaUd -reatirvnt of Phy.icltneln ?p<;ci-i-l.
r u< t .1 bti loctl.-iit by neg.v. ?, aud b-Bfopei ti.-atLi.nt, proe
li ,i Bg tba BOrveOf ayetgaa, and eavlug h<uli a.it d and body a
tntal arraefc, 4l?th edi.l n 4uo |-fe., l.aT illoelr-Uona. By M.
LAU-I'N '? ? '?? ..'.and Kaw-Yerk, Pl.y.i. ian and S.ir
gadf). Na. B4fl Uroadwuy (up Hal-e, N. Y. M-.i.vJ Py H. O.
L,AtVRENl>*. t'.r tl. No 1 Vefey-et, A.tor Ho.iea, Roaa fc
Tuaafij. No. If NaasanaM , H. Dv...-: fc i o . No. n. N_r-a.j-.t-.
FvowTaffcaT B. retaae. i Na j?; Aeetaagafk i hii-detpbla,
ard J II l'-h reoa. No 18 BtaBf ?f.. Cb- ago. Ufli-v hn.ira-P a.
in. 106 p. tn.. ard Thur-.lay " re ? ir, lba everil. a VW connur
wlll, ..e f.iil.,-Ing r-in-.a :.. 10'.mm-ndii.f Hr LAllMllNT-o
tU ..ffllcted lUapateh, AUaa, tourrlcr dei Etatu t'-ii, Hemo
krat. fltaiitt Z. Itang, Dally Nawa, kc _
V.ir Krre I.l.'ri'.nt: n.
A PRACTICAL TREATlNE ON THB IN
__V l IUSr\Tll)N OK 8TEAM BOII.EM '
Itb CavBBS axp ErraeTBi It. Raaovai. a-ta PaaoaafBUB,
WiriOfT I...I.'. AM. AT a Tk'/i.'-.-. I n.T.
Ayyty pateoaally ae by lefr er to H.RW1MA 18 II WaBat
Jl <T PUBU8HKD,
AN HCTrAPT.
a Ba
Tlv F. CokagBJi Aiaml
p.l ,. I..
M. IlOOLAUi . No M W llbat ti,, I'uh.i-'-vr.
?w?awe-wr-*--_^-^?-e-eeB_aiaaB-a_w-aae,.
?fmttn ?o.i)c.
105 & 107 CH*MtoMr
A-H)
rj.J AND 01 Kl'.AIiI.SI.
Waaaltba att?niton afhayaa to out LABOB ?t.d COM
PLBTE ITOCB 88abi-4_b| f-iil li-ea sf IMafaB aM tMaaMki
artir.lv.., hotb 8t it.lv a.M Kanry,
Ti.e i.vriiK'k-:-.tciim iow PRTra *" v,M b fo'thv bm'
ilatydayawehayvbotiKlitaltrn.i portioa of o-jr pnaentftock
plai-.ua iu a po.itlon to nt'vr baBBBBaBBMM "i"i:<r tiuiu attt y
prr.nd atoOB lba veiabll Li.vn- of our hueii.e-a inU-7.
For extiot, y tiiiRTy. m.d i.B'i Ty or,-. .'t:.iv, B_>4_aBiary
i-.aeemlu.eiit BBPBaBOa to A!?y ?f thb a'vo at 1 H Baro.tr.
iR..-,.\.KD i? thia ciry, wbl'h oti.'.atod.-i.-raan 1 ?.li*itbi>
leui-e uf -TtL... and PgOflfl ? fro.ri wnich M chooee.
vsa i-AiviiivL.iKLi LBfita raeea wae batb aa -..???? r
with r. to BIABIJia "i n aeOBI t.10 PB90BB fcraafba] tbe-n
tb.1 all thv .drantegea whl.:ii we hare.-L-ed by t ?-? bxpk
kir.>. k, unt.1 e. hciu-aa aud casu PAI ??!>, wi.l l uo. r
__y dl.ided wl:li
tAsn anu na-r-cr.A>s WtM BtTTBBB
Weannri a li-t of ? lew of the ariilee vinb-ivclln oar va
ri. ly, all or wbich wlll be aoid Ly tho _--_,;? or L_ 1 ita to iult
pgr.-a.erf.
Cel.!og.v? ?i,trg a f'-.l .l..-!p:lon of 0 :.- M -k wlll be fux
ui.l.e.1 or irt.t t>y n-.all 011 appii. .tion.
All ordeii iotrueted 10 aa wi? bc 888 mt'lj a_ J ..ip-Jitio-aly
eu|r.ied.
dhy ooons.
I.INKN threa...-?, CUTTOfl tBBBABBj
nWUfOBUeBB TAPF.3.
PRAIIH, BINDIVO^,
tUBPBBDBBS, El.ASl'irs,
WATOli <iL ARD9. WHALEFiOVE.
BHUE UACBB, COMET LACB-t
CARPEl BAO-1, BXIRTH,
PIN8, HOOKH AND EY__9,
M1LLINTRT BBTIOI-fg,
BdhBDWABE.
OTjIfB, KIKI 1>',
FI-iTOLS, RA7-OR STRAPH,
RA/.OR3. POtKKI t I lUCBT,
M l.-.S.iR.^, MiKAltS.
MARBLE-. BBBOUU,
COUK S4REW8, THIMBLBB,
BP.KIN.t, SPICTAI i_E8,
l_aUL.NO TAC KLK, EtTKLKM,
MIRRt.RS
rtPORTINli APPAR1 TIS.
MEArtL'ltlNO T\PK?,
POCBSt COtiPi-HSKH,
PKR( TSSION t APB,
MATHEMATirAI. INSTRCMKNTri.
DBUOOI8TV GOODS.
BBOSBBA 80AP8,
COLOOBBB BBtBBOiB
HAiRiill-S. FOMAOBB,
IIAIB Bl I 1. TEKTii POWnER.-:,
IUM.KT POWDBBBj INDELIMI.E i.NK_,
THBBMOMBTBBB B0BSBB BOtMM.
MISCKI.LANKOUS.
rtllKI.L COMH8, Rt'HBF.R CN0MP8.
HORN CUMP3, WBITB IIORN COMB8
BDTPALO IU KM C<;Mi'S, IVLiRY COMB8,
IFtltL llfir.lNS, AUATE lUnOM,
FAN< Y BUT10N3, COVBBBB Bt'TTtiNS,
BLEBVB BlfTTOMB BBVKLOPBB
Bl kTM PLAYI.Nli-CARDS,
WBITTBO PAt'KBS, rBB-t-OLDBBB,
RBBL PBMB FLATB PENCILS,
I.FAU PENtlLS, ? Poi RBT-BOOBBj
rtTMBB PORrKMuN.VAIES,
lAllli ,? \ H-B WRITI.NG -PESK.9,
wiii-.t. i-.iixt-.H. CAMTB1B PANS,
FBBBni FABB NEtKLACE.-,
BBAOB liKLTS,
JEWBLBY, WATi 11 :s,
CI.O-K-1, BBOMZB FIOOBIB
MKMORANDt'M BOOBB
BTaTIONKRY ABTICIaBB
mi .-u Ai. WABBBj kc
OABYf HOWAltO, SANGl.lt i CoH
Ibp'.bvbbi im. Jobbbhb.
Mr. BKOWN. ImiH.rter of
a ALI.kl.U80K
BFADBAND PANOY GOODS.
Pllcea lo t?M tlee BbBBB
Dvpot, No. IM Peail-ft
Spring ?oo&s.
DOWBN, HOLBBB A Co.,
Noa 390 and M BROADWAY.
OFFER FOR SALE FOR C__S1I OR APPROVEi) CREDIT
AT TUE VERY LOWEST MARKET P1UCK9.
ONE THOl'SAND CASXS
FANCY AND STAPI.E DRY GOODS,
OF EVERY D1-.CRIPTI0N,
TO Wllicn THE 8PECI.tr. ATTENT/ON OF TUE
TRADE IS l.NVITFD.
_C__brac(->g a Lerge Stoekof
BILKS,
DREfiS GOODg,
WDITE 0 0 0 D 8 ,
LACES AND EMBROIDERY.
RIBBONS.
AMERKAN FRINP9,
CL0TH8 -LND C.VS51MERE8,
LINEN OOODS,
MU8LIN HE lalOBtB
0L0VE9 AND HO*IERY.
K1UWU?,
?ibOARS AND MANriUAA
YANBEE N0TI0N5,
gga
tXTRAORlUNARY INDLICEM>:NTS OPBttEB te CASH
H
#0 afarm-rta anl. CDtber*.
0BE8fcr tho LNDCSTrIoUS
rN TKE
GARDF.N BTATB OP TUE WE8T.
THE aLINOIfl CENTRaL RAILROAD COMlA-fl
HAVE FOR8ALE
l.SOO.OOO ACI-I.S
OF
RICH FAltMING LANDfi
IN
TRACT8 OF FORTY ACRES AND rPWARb,
OS,
1.0NO CREDIT AND AT LOW PRJCBB
.VKCITAnTCS, FARUER* AND WORRINGME*.
I'I v MBaatbe flBa eu.rruil-ing and luduatrto.ie portiaa of U_e
? nlty iedi'rclro ti.l.'ie tuilowlug -lalecua-uta aud Uberal to
d i ? aaaaM otlered tne n b) t,.e
ILIiLNOIS CE.VTBAL RAILROAD COBP..NY,
?A 1 ch. aa th.-r wlll ?eroaBOB, ? 11 eoable them. by proper ener
.-.. iieffaiifBim aaabdaairy. *- t" ~"~ ooan'oflaaaa and.par
? .t i.ouire f.,r tUe u.-irea -i.d l.___~i~e, with, ocuipara-itr jr
apeeiii'.g. rery liti)-. r-pi' 1:
LANDS OF II.I.TNOI8.
No Mata ln tb- Vi Ivy m lba Mi "h.lpld nrf-ra eu rreat aa l?
draaa-eaa BB tba aaniaa a? lba lliaii. ul llltooto Th. -e ia no por
t(< ii efkba world wnere all ..fttie cor.d.tloneoi r.lu.-te aad -otea-.
adi. Iral lyeea. -..j... p.-u ?<??? i?o??n.u gre_t ..-^lea, u_a"u u-d
B u< ai, al lba ptMriea it D-beota,
BICH l.OI.LINO PRAIRIE I.ANDS.
T! e d.-.p ri.-.li l,?_ ?f 'He pntrle, te e'-Mrate- wltk eovJB
wondert 1 BellBy tbat tbe leru-eie of ibe i w ? .vd Mldd'a
j Sutee aie _-o?mg ti. Iliin. I- ;.. t ejt unmbere i 1 <? ?ri-a^>f I'Ja
I i. |. .h. :t ,.,|l.-l Wll 8 ' ' ......iid. alidllir ...? i. eoi-A'---*
U will anpi oil tweLty tij-oim/p. ,.piv.
BABIEBB ABD BOUTUgBI _.U1.._LTS.
Tl.v.e land" are Cyo-i.-uon. tue P.Ai.rond 7"0 rnllee tn leagta,
? c .. nne.t-wtHi a-l-er >?----. aud u-iw- l.r Wkw BB-ltBB-BB.
. -.1. ..? au u-ufuaeu cou-iuoii-a-Uou wi_i tv kieeUra BB8.
.O'.itu. IB .t.-rkcta.
AFPI.K.'ATION OF CAPITAL..
Tl _. far ca.i'il aud bbvf b_\e neeu appib-1 tu d?y. lop1. g't-0
fOttl lba .'.' ?' ra. - I ?-- M-le la Lu.l aud i"H? erw
. i ? i ..,;._; th. I .va ln".' riale ib-t the t. lienid 4*18
. b -t ->be,f i. . i ., i ri ?re chrtpeat. wlll i'ulio* at an
eafly iie) ia llu.< i?. .. d lu lba cur-eof the -:ent teu y. are tho
i aaiallaWi -, .1 . i ,- - I i.e . aaa w-na-.t ibe tofl f ibatat
F1VB l.i'M.hl. . i LlOl .-. .M> PE ?PLB *-l be eu
? tbe r-tae ol' i.i)-. i i in ihe raiioua ma-T-'-cturiug eoe*
p.uyu,e.ita.
ItAILUOAD BY8TEM OF ITal.INOIS.
0*08 BMMaaerte1 B 'vete caiitel bare been ej,vr.d-d oB
:...<i no f, ii -. i- BaaaaaahaBBaataf'abotBBapB
; tioin wveral ef tkaee -??.?. wirn a e.luabi. pjiiie f-i.<flt.,
lande. go todiu.n.i h !., aaa e-A^en^a, ti.o __..ee e__ Ugbt, -~4
gaaat ?: i ?X|u<:u!.!), eyery laj 18818-80
THE HTATF. DFBT.
The F'-itv D.'M la on'y BBMM '4, a-.J wLhln tbat
1-.' thrre yeaie i>. tia- liea-n red.iced *t BB8 :** ^0: and wenaair
reaaonabiy aapai' -bfll ... laa v.-j? it will bncorue vxtinefc
PREBENT 1'<>pul.ATION.
Tbe elate ia ra^idiy n. n.gup -1 U popoi Jdon ; 26H.OIW 1
ia-y .... addk d autaa ??". ...k..,g tne preacuv pc^peUtidB
1,119,4'?-?aralio of M p-r BBBd hi teo yeaia.
.VGItlCULIlUtAl. PKODUOTB.
Tbe asrirul-.urai proo.u-u..f liiiu-la ara greatrr than thoee af
any uiher 8t.t? ii.epiudicu .e.il uu: during tue paa* year ax
eerdrd lioO-aO faua lba wUeat crop of Iduu .ppiuaot-va
__.U..,.kJU bu.hrle. whiie Lue corn e.op yielde nol baa ti_aa
188,808^808 b-abab, .
Fl.ltTII.ITY OF SOITa.
NoTf-rre <_u the indu-innu. fanr.nr avcureea, h ito-eed-ata
reanltf p.r 11. l?b ?? ae ip-u ti.. a mairle ectlt. they bri-goofl_
p.-. _ ul a Jr. p rl n Ui _?:.. the i.-rtiUty ol wbkh la uoaorraaaej
by any on tne gioi.e.
TO ACTUAI. CULTIVATOR8.
flra?l?54 t*e <;u?,y^,.v v.,r a_4_ 1,300,000 *?+
Thry ,r- un.'f i-j u. iuu2 mi.-ri: t, and nt*y con:nu< vaa4.k4.wja
?/r, <a nt u> .-a.l.t-,'r. 2Ar r. ,.< Aae beea coeu.'rt-cied IkrovyA
lAa-e- -aa-U u? ua nrprnttof S.iO.000,000. *? 16l50,tAa
popuiulum nf l/lf /-rl, ?ie,au-iwl4ria,l* vWt.-A U aaaaef awd
oWp PfJB.BBfl BtBBB v-Aif*, 4711 -J93 Ao?r been addftf
tmak.iiy lAt v*u:ti*<pui<uwn ejl4,601-?tN*to */ 143 flM
agad
KVIDENCEH OP PKOSPFR1TY.
A. ... r'.u,?,,-?-'.n. th -.11 nf th.- p. [,?. lt ciay bw BBBBBB
Bbag8B8.8B.mmti fi.tahi t v.i.dtng H.ot*,"W boehrla uf gra-B,
ao J 2u<J.0O. barieaa ot nuir, -m- ..urwaribd uvef iha llua iaafl
EDU'^ATIOK.
Meebatli- and WaM-BB] Haa aM -id the Frv-iVhoet fyatar-i
eneouraerd oy the Slaie. an..' ei.-i.iwed wttb a large revaaaafor
Uia ._p,v,it.,f K-b.K..|a i >..'-c.nidieu eaa lire iu algbt of tha
4 nii.-i ina Brhr-n llnuen aud gn.w uu with the pruaparUy af
the ie-diug 8ute> la tbe g'--t >v . .tern Enipire.
PHICKR AND TB-BBCB OF PAYMENT.
Ine pri. .ent n.eee Ui.u. v .ry fruiu 4>C to *_- pe. aere, ac
ecrdii g Ln i. ca-i.t.. aaamy, 4-s. mwi-w faruaiug iaade ael
for ah.ut eiUur eU pei aoroi .ud .nv reUtiae raper-teof aub
?1 ,..? p-a..e- ,?i.-l a. . .. , ? .. w.lll Wua-d Uud 1. Lu tha reUo tt
1 t., iu ta lav.r i tbe i.,r...er Tha terma of ea_e for lba balk m
theeeia-ida wiilba
ONE Yl.AR'S tBTBBSff IX ADVAN'CE,
ai fii per cent per a-iu'iiu, aud ft- interee*. notve at fil pvr ar-t,
pay ,t,ie ra|.?.,-:,yrl. i.i aaa <w., tnrve tor.r flvr ard-U yeara
liutu data oi taie. aud f'.ur 888*8 for prtneipal, payitbie iu f >..r,
bv... ai- a_d fve-n )?.r> i:< m uate of aa-e. tae oontrart fUp_la
tii.f that oue-'eutb uf'l.r t a.-t purr-ut-ed ahail be fvaeed asd
gB-tlVatad e.cb .ud . ?e > \._r. fu, bye yeara froxD thv dale at
aale. ao t!.-.t .1 l ba end ot B,e yoara uac-_-a aUa-i ba f_noed ?-4
ond. i cu.i-a.loa.
TVVKNTY I'KR CENT WILL BE DBDOBBD
fr tu -.i.e aabatba .->r .-..h nerpt the aama ahould bv alaia d-l
|aj. |-e< a. re. el.ru the aaag p-tce ??)_ br fire doiiara.
P.IUpl..rlade? Ip .vr I . ?? 1. |,.1. _. I I, rllui^-V, MBB_8tfflBB
prLut-., ai.d teru.a nt. n> . ..i. ne l.ad ..n applla?vtt.jw to
J. W. Fusjirit. LANU COMtltoblONEB,
ILLINOid CKNTBaL RaILROAD,
Cfaiceto, niliioU.
For thvnaniearaf tb- 1,.?i.i Vlllagva, andClllea "ituatvdapoB
the ll.ii...ia Ceatral Ha braaat, ?e p.gee lon. 189, 1*, App-Btooa'
Ut.'waj uuide.
AGUICULTLrltA I - and-HOiiTItULrUKA--,
IMPLBMBBTB,
lir.LD. FLO'VKR, ?; .1 uAiutr.-. .lEEDS, froin tbe ux*M
relliiMr s-o" rr, u. Knrnpe aud Amer'.oa.
ALL GOuLid .- Ai.n iNlEo .8 HF.PRK8ENTED.
UaiFFlMJ bHOTH_R - Co..
,'. .. i... I'ounUi-.di-al. New iork llty.
piUAliT).?BM tuna BMM ?>fild-uiha Kay, K)0
v-l im.iri.ii i tokaalal-fl-b aaaaaaM artlcle, p..,e aa i-_
tonod, 1n noa ii ir. t? a.l a-. Icw pnce.
hr.KNEis v ht.S-. ^o e. W'attf-ft,, r.eartTaaal et
1f_?NA UKAl'E VINFS.
FOB UABBKB 12ft V1NEYARD,
Of nunqaaled i; ia ui. e .iiipnting ui vala.fcle r_rtet-ae.
For ILLliTR.irfct) > Ai a Ov,U_, wbich la tbe rnoat
>. Ir.iier un <l,e i - n, . ii-Engiteh lar (i tage, eend twa
:i.... t -t.i..p. P... daawttp ive( ?.aii>g B f. r (lu1.., aad deeJrrfl,
WIIB WbnlraAiV pii, . . _r d u, - , ? i .1 eUUip.
H'IKAM it; itlt\ I'L.tvIW,
br d ,_vn. fcnndrrd.or t.i inaai .1 i ictadi. g t-artl.-tt ar.d IVIomp _a
fla l.-i.d, the tw.. ? e l v?, i.-.l. a Add .... Ilr. ( W. (JR. N T,
luna i.-.r l'.-_,ki:l. akeatataflai ( ounty, New-York, or /- tt,
H1NCB.-BY, A*:^iit. >?. -.' la.-kro?._
PELLHaB SKP.Di.bNO P0TATOB8 r<rr
SaIiK.?Tt?- are tha aat-bti knowu; w'.iie aataly, an
Ih evaauu iliough. lba .???? Ai?. .eliued (ider aud Vluetgar,
any choio*. App y at'the Ageuey, No. 4 Ene Buiidinga,
Duaue-rt. M. A J. LYNCH.
II1 .OWS,~H iirmwa"""]I Iay Cuttf ra^ WMB-Ba-b
Mwa, Kaui.tiig MuU. 11o<m< Hoea, Corn Sbell.ra aad rt ad
eowria. f-r aal. i, a. I ? >..>-t, i I . V- MCliff-fc
PK KIJV I AN (JlTA\i)-r,t?VKhaN_l__,Nr
BBABO and WE10HT.
K'H VP.OE Ol Ami
vri'HU'l:' SPilAiE OK LIME.
BONK IH'Si.
For aata n\ A. _ONli_,TT, No. 14 OM rt.
teOrsfs, <?iirriagc0, it*c.
DOAD WaOONB.
if. BBBWBTBBfcCo . N-a 3-?andr4Broo_-v.t., varaof mt
bvttft, aiw i-irpair.l la ia .i>e ,,ve,a o.r ih'lr eupeiior Vt ageyaa.
.l-,i.e ..l.leai -ii, ,e ..-10.. l..g . le .-.luh.g "aaauB '"oJO'ViOB
toult.er .npiuve.nr, ir h i.i. I, ???,- fiyeu ikefc wurk ibe bigbvg
repu att.ulord'.ra i ny - u .1 g.nc?. iber w?Bid direet eparaag
?-...-....u? t . thall - lu... o.. d Bi..e B-r." rttdori* the r^ tolf
tpriiig- V\.?.,ua...p. ,..-t....l therain etrearb ?"d 'i?T~?,,r
aVi-.Uo.ah Jal i lln.d U.g.ea.pv.i.1 fe-i-re of tLvUIb-et
ne a tbey "uuld .1. ?; bvb o.de a fuf every atyb of 1 M-BBfl
ta'il.n-. .r towu a...i ?? . ' J _ .
AHOUSK for SAl.K- 15 himda hi^h 9 Ycarg;
U.y t_i: it ba *> bW. ar. JOBEPH SlPRlflAN.
""A 111 VUTIJ 1 I. a.id "PKKKECT COiJTB
A H-.K8K i.. >A K-A. J L. TLRNER'8. oorwar Mthti,
ai.dn.hny_
FriOU bALE-A Sliillmf l-'ather-Top KIJOfiY ia
BBaflaaadBk-ai aBabtoaaM aeedoaly aiMrtMM Caa
aaoaaa by .?.pi....* at..- MhaaaaaB._
T>U<tGY Vv'AN'iEl?.? Wauted, a gtvliah ane)
I 9 ml.aiauilai -f "jV, wii> Pite IbaPe. ai d ftblAlng-Top.
p.l.e+'? ." r >' Ada-aafl, wBh f.l' partlculata aa to niiketa
uaoie a.d prlce. II.J la, I>a8 No. 178 TrtBur* >._]'.?.
. , ia i i ? i_-^p-?-May-aa-?a-e-MB-w-?eaaa--_w-aaa
Jil, BAjm_v,
a BOOKiE'.-LfR. NEWIOFALPJI,
a.Al iONfcR.
Nawb.rgh,
Naw-Ywk.
P. 8.-Pttb_U-iarf a_U pw-uta eond traJo UaU to LU abev* aaV
dre.a_ -
IT 1SNT Al.L"it'IOHTf
1 Hvingaeou.|ia.teaud thutuugbrrfuta-lonof tb? ptralrioaa
mphhru tbat _
"W1UTFVT.R II 18 RtOHT"
|ty Cy.TMla imi':. Prlne 1* eaeia
AJ-o 1 HE UjrVElLtBO I (-4 l*erlriiaa_a0..)
By Dr P. B ItANiiiii.tH c .? i... -.. .-.o Modtom). PrteelB
eav,U'"?l.. Itf T?1A> LOVV., A rmeicatM Ber..>?CB.
j HE (ihANL b>.('itl- i i . Niiw Tiikuhi. 1'ii.a-AccBto.
11.. v.-hol. .eit lor N-r... e Luei.thc Bowon Olr,-.-. Addreea
Ni-v. rJ.OiaA.N_. PEiv.RM AltootiaTIO.N, h.?V . ,-iaaa
Kfw.J?r. AT.Bti^>ra2iiAliiifdiiMA

xml | txt