OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, August 08, 1861, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1861-08-08/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

b_2Ma
*"?? ".'?.,
/?;;,,
___. '?(
V0L XXI.N* <CM2.
NEW-YORK, THI RSDAY, AUGUST 8, 1661*
FItlCE TVVO CEXTS.
rilFl OT5W-Y0RK TRIBUNE
Tiir-Tw.vo: 1 ;JN0
-
?
' . V Mail
?
TI.E flEW-YOBKWKl KLY TOttBTTNE,
AVPRYLA "i! ',i! '?''"' NIKV- ,.,,
? i '
Maod
r?reati
?-J'; ? ?-b*nt
_*!??'. h
> ti_ie.
? ONK UOLr
VaB A NI tlM ra-cbiu
i.i.V TRII ? -
la f ?'
..'(?, I ? III '
? w.ioiih tbibi np.
, ? ? ,. i .. ?
| > .*. i" '
itu n
H, \- n i Iii BANDB (il
IBI a
jnililttrrj Kol
?i b?tt, i
_, .
rve.? i . ran
. ?
'
1
? N ' i1
I
Tk,< ( !.'??? i ni : af in " <??.
\ ot . << MI i> ?' ""??
i ..
H.aUK' ' ? .
I, al OLi-a.
. ,, . ... ininti
, _ alling
.
i. i. ,.;urd
,., o_k,i. w .
1. KJ BI
? ?k" '?? i.i r_!.
gyccial -N'oticts.
r. MMfcte. ? ! ew-Tarl ,i
?f ,,,?\ h t^Jll-NT 01'.. " ' ' ' ' ' ' " ,aw r' "'>
_? rf f-T ? ?
, r ?n n vRiei, ? ?!.. ? ' <?! lb r.idla.ued ..?.!
^ 04. .S r-'-n. t *d? - "l t: . i. ???i-e, >i-i i k bnoiotwea
.._*i eovi-r oi ihookl.i ? ?
*_* Ai W?^,. i- ,,-.
.o-tre, Start'b,
BTAPL.I" AND 1ANCV.
.1. r. i.i i l/d S'?.s.-'.
(I raa. '? II
-
?
> s l N-l ..: '-. -H AS-.'HTV
fforii'i '* r.lebn.tcd t.old l>u*.
-*_*,. ,, ?> ior Biannlacl .ing (iold
?
fn. r, ? ; ?
,. tb.- reaob ?
'.!*?; ;,.....-..
a i. .'io-,. (b.-.p r arlUi li ..i . eui tbau wl h
l
| , * i ? . , . ? !.'. r .-,? . , ar 1 <? < -
Bi,li,ii.,,\ o, i td ' i * b.
I'<a. ,:.e I. li I. i? alwaj. leadjr and ln ia
**t. , l ? . > I
tbn. i- la -i * aaa af tba 0. I Tm tl..-.. i. ?? -v ? i Ing . '
li?,. .... ty, ao
iliai .),* 0eM I'.:- .? 'i.c.1) udai.'.u to ll .? baud of the wnl r;
B,,.,'. .. mi aie *iot i . A a* la
kaaaa lala lin a*by th* ??eof oteelPei*. H< I
h,f < . i; p*ai ??!?.?,! bgh - -
I. -iie, ii..- ? ? ? al-ai a
pil, ,i l! ,? ? , | -',b1 P*l a. BUd
y. *\ bol. aa- BI J W I Bl
aHlai-Jrr iai b. Hbr'B ali oidri? I
arlRtacei-epri a ...-|.,.uo. aiu
*aiar. .1 - ... ? ird aet. ldii ; to 6.-..-I v'i"... will iuiuit ttute.y o*
?a-al bv aiail or "ibei? i-? i ldr.?*
A. MOR'lON.No 2? k^id.., ir >>.u Y?ik.
ICcw Pub'icdtioiio.
pIiAiai^ DICKENf m w BOOB.
..RPat' rpbccatkoa
. ? i:)K,
k BO-PR 0OPTX1OBTXD rt/:rr.iN,
' a. ItXrBOTAXIOBI
tijttA'i xxrxci kTIONX
ORl'.l BXTXCTATrOm
..Kr.4-: i.Xt'/< TATIOBO.
I ? . ? ' i
I y M'
--
T B. PETEBSOV i TIB'iTI'i
No. ?? t I- i ' ?::<-e\ Pktiadl Phh
(JREAT KXI'I < TATIONS.
- .. KENB'8 NEW WORK.
, r, oran llloal i
fcl Bl If-. m a-r ? la.thia dav '.j a bo. k-r l-ra, and la p.i
by T. I - I'KTKK-'iN i. bROTHE
No 'in ('.. atnat-al ihi*.
s
_MITHfc "|i)]-oi.KAPHU'Al. MAP ol V1B
OU IA u d M.ih , l.ANH -
, j *2 ;t, pn doaen *li bj ti." kaudrad
. M.i.i'i lR_ MAl' ". tb* S:a t.lil ll STATfcfl OU
gn, aa l ... Ni .. n. -
Hii yoi'Ni; MAN !?Withoal IWlp yoa ?r.
? ? , v .... V. . |,?t IN
ROAMaTION. H.*dk'ir? ? a tar a dima, oa aay
N.? M ? i . :a, *_,'?
Bk'lutr. A'l.i;. ?? I-A H<\ BI NU?ktAM>, BaBoU, Maaa.
??TIIE OEIGINAL 'IMlKniliN. -< <>AT
1 OP-AXMB of ihB erifiaal lii.Hli-'N : .ATKS,
^_ut, Boa iki.l Ea-elop*. A
Mdat ? ? ? ' ?'" '' '?'" ',-v
I'liAM, No. .<)? t li.a'm.t-t PbilailBlphla,
Ai 61J8T BKENTAlai
BOOJ i NP.Wfl i MTORM M,
, u -,,. i ? 11
Ai ?'.?. < .-.i.'Ubu.eiit the Beaton aad Pbll d- ; I rr .an
aj-.i,-a i? faiit.
Aa Po.-eigo a.d Amailcaa Nawaparan ?? d ParlodlcaU ar*
?.kt r .erv.d
hru ln anv pa.-t o' tb* citv u u.'i >ut extra ebarao.
N, r,.-l,?kn. ii.Wri*fBilihep..i"Trial iBrliataila,KeBBaa.
a ' *te^_,inri*lw*jnin bai .1. _
fif_ WII.L UI V ti'i Pi.tnoli", t'.m.ie, and
?rlM? i t.NVELOPEfl alidltaraa Balaa, th- rrBa'r-t
I liiTariBtieaof BeeeaaioD r.ii\?lopri
.' Ilvi, w?i v_ irtna t.,r .ali- at I * i.trach.
CHAJULL8A. MILLXR'B, No. B tu-it, I. T.
Ni V\ itEMEDlEP3 FOK M'l.KM Al (HMKl.A.
-HOWMil. AeSiJClAIMN RI I'UKlS.'nt ffOBV f
a - J. SMI.I IN HOl lililON, HO.NAMU
4BB4J , Peai ._
fpH-3 IBIBI fE'1 WAB MAP>.?Nou l.-a.ly,
JL m. K.'- ili'i I i. I " T-ri.. .? Mar? i.nb
*f KiBtNK i ?War.
k nd Wi ... d^d in tli> li> bat
t,.,. ii-mm ... l i-.' ? ewta. Thr.edoJlir.pei 100.
T?_-...- ?'^"
rj' il j: 1 Ji 1 li U N? 1 " r 1 a ti I .
PBOBJPISOTl B.
TliV "R.' " - ' an ' ,on
tai-a . ? tepici of the tin.e . amptoyiog a iargr
ecrpit! i:.. ?.,t r.e .-i- pm wii'.-ra ,-f ll. ii ; I
a*b,. . . j ., tt,, SeatofWarg Baa.aBla aad Fewlga
payhBNaiB ibbb Btka B. k- ?? <? '?? eiCfof
M?i L'Ml\* Uu!ae,aiidP.od.JCt. Maik.ta. IUv.rwr o. ?
Li:?r.i:> i-.?a,r,.cr . p?;<.,a ou Moshaaai. aud tbe Ana, _c
VVr .au t. hfctkH ,tc. BaaaflaBBtj i*bo. to ketaaa ti, faaltf of
tb* ? aaaaaa atalad bj IHXTXllt'XX,
?>i..i ?? ? ad. ?.:'. BBBBaaaake tbri,... laadfcylb
i? ? i
Be < r p.id OOiTBapoiidBi,., Ir Y BMBa, in 0 I
o- Dada i m Ba K'.:iy k
?Ug.i". - -' -'? ?' -r BBB thaj ar,.m r*()?iiiu., jrr0IU tha I
Biorr a- '.? .ble portiona of our owu coantrj. wi d^nve ??,
laA.:n a ? ?? n: .lti'Arioji oorrrapoi.dBiiiao' iu*
Aaootialra-i'rraa. :.o,,. ...?-ireieii.iuii. an J tb.-<i..o. i i?| la.-ll.rra
*f ii;. _ lle kiiu to innt ti,
tia.,. d uin.t a-itiK-ntic MBBBBatyBaa
ffclii.ttTlig-i rr, thal iaaoyarbcre adoidc.1 k_BOta| i>. ' BBfeB
aacbi'- y ?.'i t'cou th.-.i.t'' aud piinta kattal ...J o.-.t. r par^ji
ryciii yeaj :o y. -ar. i< O'lrtcBBii* ?n- ateadliy ? i.itn*
anaesaa cobeeratio- oi oui BBBBf aakVi . . 11, i
akailhlit io draerve a oontiuiian, -? of pjO, c i-voi,
lKil.MS.
OA'Li TRII lad, *7 a*t ,
PKMf I'lfer annui.i (liUiiniei)i twocoaiaaflB
fla}| I-. '..gii-_5.t'l'ioc.- id*bbfliBbBiBBjiaa'
LlULMrfl'd ?ach|.. ai.u i.ii. Trn,0| i -.ov, i '-?.- .!re*tt/
#J,A r ba.-rluBT, fl'd !i*0 raeh. Any prrao.i . i;dlng oa a
abtaftaraalf or ov*. w.li beeota!'d taBBaaOn cpy. i or
of bfiy kt aMiadTfll BAIhl 1 Ull HE a
y. ..
BJBUl IBfwaflaafl fMaB-ar)ifoaaeaBkBaaBJ#|tai
fcifliVi .. aapflrBBli ' Ba ?
??"' :.e>irn->-,. i, .? Ita BMwhaaaalga
flB I 1 . . .- e/ b! ^0,
* ? ? ? Bbsbb i- 0, o? w ito-n; ',tb.r?i.., *>l. N- '?
aaawa t-ay lv addad ?o a rl.fc at sjiy Baa al tbe origlnal
^*ti> Any v?ar. ar.diug ., *,'jb oI.?.-.ty or ovt.
BaaaaaBflaaaaaa aeay. I . ik offotty we wu,
?*adk.,rTof PIBIXMI BERBLiY *? dfor* lobofon* J
b-btba. BBlUtaael.iwda
?"??? ' ' ? ?'|Bjr. il in adun, a
?*'** pmnstmnxmmitm I
T
IV
H E HOUBB li 0 EI> JOTJBHAL
?
Ut |MiK\ "b; ? .. B, |
Of TH -
H. ?!,.'? ? a it 8 . ? ,'. .rrv '.\ it ??
?? ?' ' BJ ??
?
JSHOF BOY*. \IA\.-A \.n fine I iRli
. j HOTOORAPH oi tb* ' I SAMUEI
i | . vN li II. kai ?',' ' bi*b ; '? tb* I'. ? ? *] nl tbt
h'ent
M .u.i
la pbia. :
P\i:)s LONDON in 1 \I.V.-Y<?I(K Ml l>
? i M IRRIAOE 01 ii" k bo*l
'
? - ? ?
I ii I v..,- ?. 40th adilton,
L ? .!..n
? y <?p ;
li.li 10 . -1 No, IW- j
.. .t . Aatoi lin. i, '',"?:
I . .... \ N i-tt., N*? Ycrk aad J II 1*1
a ? ??<.. ., ? tv*
r.in lu 1 | pal ... ... V 1
JlON'l in ll:**JBirt?-d: Ditpa'cb, Ati.t, I'o.urier det EtaU Luli,
l'i i AUt St.l-u /. timg Medb-tl Ko'lea.Ae._ _ _
N.-w r,i. ? ?? _
ISew r.ditt'-n.
HPIIE TRJBUKE AI.MANAC
y. , ,..;?;, g gi ... , ., I.- '..i.tti ' i lli" narii.. ' f Pr.t'daot
, i . , ... n.w >',ini.'?i. u, i
au,aad atbataaaaanagB BbalaakB
rOBTBSTt:
ajyvjtfWOlfB kl I IbCI I.ATION ASD GAlaTJUkABf 'u
tk* i
oovi . :? iilK nOXEB BTATEB EaiaaBa
?iai .'? -
rvii'.ft BXTBAOinrifARY ABD M'NrsTKltfl KKSI
DRAf fiom tb* < idicdetataBI rei*aH
BBjpAJfBt,] tl ? UX1IE0 BXATEB, Btaaaaa B, BaBkV
aatj ? aaJAeA,
HOJ 8E | rAflYEJ OK IBZ t
fc-'iAThS l.liii,ai:.i ( B in.o.
EEXVlIta OOB Bl I ??> ai i a] P- lith-diy t...
HkEl ii >?>.; BTl ID8. ..r Oa a.. loa "f Cngr.-.t aa tk*
^,.,.- . ? I ;. .-.- !.:o Al
11 r | , , I ? gtbeBtll jaaaidlui BM BBtf ?? -.
tud tl i I i. .ia. n. ? V*to lii.-rroi.
BET17BLICAB B kTKW IL Pi AXfOEM
NAi'ION'i DE1MM BATK Obaaho) Pl.ATioaM bttBtk
KASTOMAI iir.MOtliA'iic IBaakarkkj*) ri-ATIOi
i .....
KATIONAI. I'NION <Fi- !> Pb VTKOP.M. Mr BM
BLECrYJRAti VOXE Of XBE BEVJ EA& BTAXE8 POB
l I.I 811)1 M.
- I TH fAROUNA.
BAB1J Of. TEMPEBArtTBBa fOB BOBTJJ) lUEBIOA
I ,, .... ii,? .- ,i !>a in?. Inalit,.'.;. ,i. "i d .-. ulaiuiiia-Ui
1, i.i) .??..;?. I ll..- I tbe N >' ?
Sor.b ,
i, ii . i aav i
-m.:..n . in:.-- fEOFj U.1 fBE BTATEBJJB
i , . X eiji.-ttiy for Tnu
'J BJBI >* AtBlBAP,
0FBTA1 l - i '??!< fl t 10
. riBO, i.i.Nt-UAL ELECT10 ?
etc.
i . LAR VI
.? I a?b intdrai.c.
|g - f, -,- 01 l.'c-, i ? ?-?4, ;
i ,.i.l'i Eaaat t. *7 . .? -,!"
l,i, | [BB i ii.i.i i? Al bam. cbji b* tdiplied for
y.in i .'..??- 13
,ach. " M ilih 'lHIB''Nr: braiioia.
Jnoiinrtioit.
a rEACHEBS' CIJIS8.?Teaebeii M FBpBi
. \ |a aportioa ..f ib>..- ia -.-> t
to.iudT.c40j i.-j? SPKCLAL LNSTRI CTION ln A
..sti^ion.; .
B*w?vy, c.i. tai.B.it N. i. BiiiN.. '???) ru.louat.
Bio.ji.il i. _
?* a MEliT-.**trHo'(i|. IN'ST. *' Katabhihevi
j \ , tl '".' ' i ?' Taa !.? ?
jjid Bek ? i r., ? - btraaaa* ai ?.?ga.-iDi trai;h?r. m.
,,nt.i a, iooI ......r, i uMtion >,f
leart et* H ? '?? ' ' ke*4V
. Boariiiig o: l.'ai ?-' I lloci
0. S. tVOODB tNkl s .' ? Bi dwtr.
CLAS8H ai. and i 6mmi:kciaX ACADEMY
for BOYS NYAI K I. II N V.-ll ? iatt
Bitedl ,? ?
... i . ara ? -d
ia gir. n lu ii.. J t thoroug i!y qtia.!?
? '- ? _. .,
. rilERFORD A. M.. I'rh;. ,a'.
I/I.MIifA I'i.MM.E COLLEUK n<xt yearopeni
'i S.pt. A?TI.U i- a !?:?.? ebartari o -a-.l'..l
Fl feaa lablpa; r.K -.;?. <? !??- ?? (tar* >??; l -.d- ...; . audfouj
i ;.. tiral d Board
e i.i t .i.n, , * ? kdd . ? 't. . A
vv. i ovvleB, 6. i>. i i.-i-'
l.WWM BOAKOLNG BCHOOL for B0Y8?Al
1 liBh faatjr, !?? . ' ' ,* {???
^ 7a*ri .r.i. i.i uiartBdaiMi A. I. vvjjuvbi rra*.
olpal.
I/l.rsiilN(. IX8T1TUTE.?Boardiu?-S?l.Ifor
I HuYS, al ftaabl :. I. I. I A hAlItt liil-U.
1?ALLTEKA1 b-gina Aug. tWj f .16 for II tvevbi
Far* fr**a NewTort |IB B**t-aiiOat.i< BOABIUNO
8E.MI.YARi Ib tb* ?-'>??- '? ? - k boUdlna*, Ib Teacbart Ad
difBBlbaaUv.JOdir.PHE I.NG r n I h ,rd le-ii.. -. N. >.
(
10LDEB IIII.I. SEMINAKY for YOI NG
>I I.AlllKri, BKIH'.EPOHT, Coun-l-i t'l ra'ar.. addieta
,? |.. ,jp,i, MISd I.MII.V iNELB )N.
MLLITAKY l'KIll-. aodor an exporieaced olB
. i, ,-,nne tion wlthan I". i i-l, ad Claorlcal EDTOA
i ON toi Yonna M-n, al..., f*r You*, Ladlet IN.vj I" CTION
in BL'811 , PA1NTIN0 and kRKNl'll, "''dn axperleacad I .
f,..or.. .tibe lll D80M IllVKH IbBTITl TE.^vcrMk.C*.
i.n. ItCo-.N.Y. KorCathli.gi.t, tddreit Rer. A. KLAI h, I BL
iii.mi \?. k88IZ" BCHOOL for YOVXG I.A
! ihi.s. iii Caur iidge,*bBa,arBitaafB "' PMIJEBDax,
S. pt. %', bi >. u ? l-.i-a._^^^
(tOfHirtnctohip Xoiiccs.
PpHE Fina af ED. DOBBF.M.F, A Co. 1THI8
A DAT iltttlnl by aaalaaleaata 1 Mr. OKO. W. TAL
ll. IT taket t ???ettloo i.rt'1 tb. aaa.ta a-d pr..p< rt; of thr ti-n,
Ali ..ut.U'.diug .'?iiu?d,ie tbe liru. eootractod Irom and ail-r
ll', I IW,l 1. ttfe. will I...,". ..-.la.,.1 a'l Ita BaMlheB* fi..!
>,j OKO. IV. T U.rluT. *ho la aione aiithoiUed to tlgu and act
for the tirn la li i.l.tlon.
Witneatou. li" utaiid.ea:i thlt^ldByofAiv.--i?t,l?,l.-New.
? . ,. j uM >.ir UOKRKLLK,
U,-,..-. liE... Kbm.a.I.._til.D.W. lAl.L-QT
Doaro arib l\ooms.
\MERICAN IIOTEL, Joroey City.?IbB koaxd
for rlngle gentlemeu, +& p*r ***k. ftnittli ? Mtirtaf P-r
1 .i.i, 1.... boiB ooawaadaalBbalaaiatai
. 1 ..1 oall aspeaaa.____^___
YV'
K
rJMI.H ItESOBT.
EOTAl \ ICTORW HOIEL, NA?8AU, N. P.
TbB U" '?? b. " t U*W. and li**u'.i!nlly aitnaled, will I*
n Ol gu..t- nr tba irotta of OeUaK r **It
...r ainrinraliJiand'. b*n wi blug
? ? ,.,i; 11 e i\.; b ?? II M- 8t*a*aw Karnik tatU 1.. .ntulj Iroai
\V. KKHK PM.l.tor.
tloncca nnb faxma UDantcu).
F.\L ESTATE WANTEIY?la etakaaaa Ibt
?? t'.'- 0 1 Kai Sklrl un..".,- I ''t-r.'S a? tbaowaer
i.uth. 1 at.il wai A baraaia U -'?? -red. Appfj ?t No. .4
iaer llroad ??ay up ^lalli il.nt roonit.
IJcal Cetiitc for Sair.
C0TTAGE8 Mtd I Al;M- ?'<" 8ALE.?Bba
aeraiar 01 IBj iacrea, #i'.'j li eeree, 01JB ?'">.
atk*4 Fantrt*! aRaaar*. G. II ol.ivi.n, No. 11 M,..rty tt.
galco bn 'Aoctimi.
A88IGNEE HAti of PANCV G00D8, NO
riON8 kc-A. ..i.riilSTAI.AIt.An, tl"i.eer. willirl m
i .11 RmMAi.biIi lii.t., .t in. ? . ? .. s.llif ml ???it-tl ,a
I rgcatio i..,.., t0| FANCY OOOUS, NOTION'H, ie , by onlor
ol d AIKil.Kili.lM AaalfB**.
A. M. Mr.i.v i^ An
BY BANG8. MKRYV1N & < ?... Inring BoiMin?a,
*...- -t Boofca atatiaaarj
Pk:..ie> tVorktofArt i . .' .. i rultore. kr.
\\..1J.N?-I>ai aiai THI'RSIIAi KiLNINOS,
', ?? k.
PEIVATE LIBRARY Ol VERY CUOICE liOOKS
Moailv nt ib" b..--t Koall : .- i . , i .1 >n, aml
Booiid i? M* -? . ' i ad Baif Catf. o*wprt*aa| lii.t. ry.
Voyajl*, ui d Ttavali, Ul fBpky, Poe'ry, Ui* l! ,ia, II
L> itie* ArtBBi - f'.tal-.guet are ready,
rl.,.,1,^ i. Exklblti in a' tha ,.Ce>rooiut.
Ai.BKHT H. Ni..,; iv, Ai .-ilon**r,
WII.E fl.EEL THI.S DAY (Tharoday), Augu.t
?. at ?i o'alock, al tb* Hto k Sa'.eiroorn, No. bl Wtlllaui
at . ugood vt/ie'y of < ity Inturanr* Btockt, Hti.k H ... ki, Bondt,
and oiher *? i uriilea toitabl* I'or li.?*tin.itU. fat fWIJ aartl
uartateTbeC'ou.lrraJid Kujul'.r, Tk* Na'iv The Eituliig
Foal, an.i Tbe ConBe:<iil A Jir >iHt Caw *|o*g ?n 0* wori.
>"| 0/ Mrf.
OJilMG.
A I ADY, ol - .iu. ...ir- ... deairfe ?
-fl - :. i mTXAI 'IKR
'. al.o Latin il' -i- .; . i. o, arould b* arill
? . . \ . . B. l Nc.
r I >!.,.*.
lVr,'NTi:i?-if. It i.?-,- ! dj < I 'I,
? v PLAINI OOK c:
1,..... I
M'.pL . t i., ?tyie. ??jak. < ncellent B"t
te., ?..???* O'.tc ?'icitj ? . a'. N... I IKaB
- .'Jar.
\OBADUA1 1". oi Hai .1 Cofii
. i ? , i ? . . tho Pal
l. A
i ? . '. .? ? ' ...
Iui' ? Ithei oi tatLu aa aC?
? mina.y.
AIJ,
,- | D. Bi f.
l.WMII.Il S WANTINO H ,NTH Oell at
1 ,,. Si i;|MH'.
. - ? i | , , ? i '.
waaam <'o*d olaoeaaJwiya rrady. Ali ordei* hy a*_ll proinply
k'l?i di-d lo.
"fTbll QTfl i ? .1. L'i_i__^.a ,. ? '
I>ILOT8.?Two goad Pilob are araatadbaaadi"
BteryfoTlb* COABT al NORTH .' vBOI.I.'i.t. App' e
! tlon Ia I" i".d" t, <i. w. r.I.l'N .'. No. 171 O.',".-r-i? , N T.
SI'.HV.ANis.? ih.. rMlT.uYMENT Mfl ll'TY
atCliniaa *a>all aaAataepI aaad -h ?i., -rar Jiioad*-*-,
I) ,. | ? rg* ai- r ? 'f ???'
W, iher SP.KVAf.T_ Uaaaa
and 1 ea
rt\) 1 'EAL'IIErtfci 1 Al>VElfflr3EU wbhefl
I ta b 1 iha t>-.i i oa U k i "iti< b for a h ra a
I ?i ? t a ? ?? - v aa - ? ' ? ??? v i.b .- b- ? y rreH-# a tl r n/>,
.... ali) BonraBy a .1 phraiaally. ?
lill" alu ...il 0* .1*1*1*. ' ; Nmily
gjldol , ,-. b I. imaltlODB I ?'? irra r-.-IIy. ApplieiM'a *nl
. U ,, -I 1 11. ,-.,rB..I ... a N ,. :*?", Ni?M "'k l'o*?
?fl atatlBi fal ". 'I. ? ' ? l a -it a . ?. I
, . . .\, a' - BUBBltBBk
W-iMI'D-Au AMJ'.IMC.W BOY ll or r.
lOOjrae4d I ' ? it Apnly Inin.'.hatBly
M N,. .'., M i . .-' . It* ,,.',- .:. I 4 b.tegl | bRh.
W-VMT li. for I.M.Mi IMAli: BEB, I' I
TY ONE 11UNI ? foi IVaabtBali ?. 'n
.- | HXU te i la MOTTH AKIII.I i BY.
.. . .. ? i ; ? at ali Iha
Of tl.ol 'd.od iii'y .;?? '? antod . ..
UU*ry drlvara, ali a ai'n.?????. twi c o.l n . ? .1
? .|,i . ,.j,< ..-a-. TboBo wiablag arii-a
.- ii,. Saibb oiiiii, II I
| . > 10 a. ar, aml to iv r
, aaat I ? j ?? aa ll ? a le a |. a UM
.!?-.? aa 1 nJa i . ' .'? ur wautrd !? '
anl :.i.. ? : ? ktai d lire.
\\vwui) < ii i.'a :? i .si i:\vr.K, w m.t:s
?? Bboral. oee Barkbeaer; ti-:li iiUji.i. AajdyaUta,
: i ba b a -aaare.
\U* ||| A MONTiJ and aii EXPEBSEM I'MJ?.
*sT>? BI P ?. I i. \i. A
I .. ? . ... I .... . I I .
k' il ..-..; ? ? ? < CBl.U, l' Al
lin.tWN ? , ?. -.i bi~ k-r >i . Now-Verk.
<?o UHiotn il inan (_*oium?.
k_a_M|/k ?"1 WlLl. pay ?!"?' or B$i
*ft ??" " '? Ikal,
l ... ... 1
I
SCllOOL WAXTEI1.? \ 1 ? l
? ? ...
? ; . ? I ? : a I .. ?
I
?
rt\i wi: I.I sa! I ME~BI 11 '.' 1- 01 M \'
1 1 1 , .
I |.,ul'-. aa of ? . ' * ' .: ;..
tr*\-lt . . . . ? \ ?
e.a ?|. . m -h ' -ar.k 1
tbril .,. '
A ? . I |, |.? , ?<. i; | .,;). . II,
C W.. B ??; ., ?_l -K*4? la 1.."'
iltr.OKrti Juetiutmnlo.
IIOIITE A BRAMintYS'
JM.W BTALEOXXRHI ''' '
Kl I.I. IK.IN tlta.MK '.H.MI..I-1; \H>. I'lA.SO
I i,|. I 1 H, '-c i. 1.
IVhat e*rrybody aayi a ... b. 1. -? i M ?
tl . I.B.t t..? I
i>.\\ EN, i'\< ON * ?'?.
I I Mai ? '. ? ? ?''
IlItlSD AMl Mal Al . . . ?? '
,
Uai. " ? ?'
N??
K!.Mu\ \i..-HuHA( I. VVATl Bfl Alu', kflfl
aaaaai 1 la v. i I I - '? j ! ? '
? -'.a abrrehl ' ' , V
1., nd.ori.ri. . r ?,! ,? - '. ?., -a -.?! ?<- ' ' ? ? I
I'lk.Mi and Ml.LOIjVo.Sr4 frou. B?lo ? a, A.. .
? I.
I ?--!..;.!
.?
A1.KXANDBE OitOANH I ' ? I 1 - ?' " " ? -?
/inaunal.
(lOBl'ORATION IXIAN of BSdH.OdO in AIU..;
. PAMILIEO of VOI.HNTItER KOLIHIRO 1
< 11. ..( N1-. v\ iilllKINi.A'.l.i' 11 l'..il.M'i>''i.' IV
i ? KiiYof Um NATIOPJA ' 1 .
ribeabo-ei ? > ?
ba l^'.'d by tI.I- I' ? "' ???'
leeaabl* oa tba BrW ? I"ter?i -t 7
,.. ,? ?,,?.,? I.H.. it. 1 H v\\n Conuollar.
l i'y 0: Nra 1 a , ?? ' (
1 . -.1 ., ..'.-. . (
ar Mini- bmi ? - I ? ? > - 1
Offi-e Ba '" '-"> >..?'. N< ?' I
Thi; ikiakh ?i uikectoiw btTA TiuaOav
d. laradaDlVIDEID ?t PIVI ? , ?'? '' ''*_.'? pajrjabf*
,,., d^.nai,.). * l'"",r' **"<??)?
i...;a.i. h. i -.. ??>" i"' n?*d" p-?VV'Vm_i1|
1 IBBILTABUCOAI - BI . ? '???'.' "."'?'
MIE BEVEN PEK L'ENT MORTGAOE
a ROBMal ....
I
.1 nra oa'CiBT-ii-p Pa.aaavuia *a? Aaataa-x* I
lU.IaoAa < " , ? >.. ,.,d,0. laHta, 1 It L
NOTII!E ? Th?- Aniiu.l Meeting ol the Btoofe.
holdaraof IbaCLEVELAND, PAlNXRVILtE aad Ad i
ta.1,11 r H a I B'.'.l. ??: b? Li ?? "" ofltaaB IheCaa
?*, 1,'t-l". d ?0i" ".,11 K1|iAY,tbB|..bd.,ofA.igu.t
SSl bT| o', lork P ... . '". Ua ? M.B,t.,i. a.dfor lb,
Ua.,....! m "f ".. h "ii.-r b .h.B.. a. u.ay ?n.i b.-to.-th.ru
Th- i'...,.!..-H"..a. . I lb C. |J Will b: . lo-*l fr..m b.
M..,t:itb*l4l -t ..M> I'. M.>,H rearj-_
tiiMON liaa Ipai ?*"? a I ... I
NaB.YoaK.Jalyl.lML I
DIV1DEND.?A R.-iiii-Aiiniiul iu\id.iolot flOfoi
rnffaraaBhabBaa* U...ai-.payablaoudru.Bad.
" JAO, I hUtm, Ja., Hiwaiarj
OrntB opthb Nr.w Y.aa Kikb iaa Maki>b li- Co.. 1
N. v>-Yoaa. Ai.gua. I, 1*1. I
DIVIDENO.?A I'im.I.ii.I ol SIX PEB CENT
ha. Tl.ia Ka? boaB t. I"d pa?*! Ir to th- Si 1 khobit ra a
d- ...and, at thr odicr of Ita I O-^ ' */t ?^/^r,l__.
OflfB i.|kik WA.Mlili l"i tonr y.-ara, 01. firat
?TB*y," lill " .'.?? ii.."" .jinSrrrdpt.iprrty In th* I-?iilneaa
pirt ol Irr.-y CB f, ihat haa rorei.tly ooot Bao.* than JUmble ti.at
;?.t. A..y .bavtofltha *bo>* ..,".: 11; tojaB wi.l and
IUa twaaeny dealrabla aad the aeeorliy inqaaBiBBlMB Ad
0,-.. lioiSo. I, ?- N>'v1^''''"-t"D '?
i^ousc /urnioljing ^ooue.
AM0T0BI0U8 FACT. ? REFRIOERATOBfi
it I... ihaa wh.i'r-.Vp.ir.. fill.vi-K I'l.v riO WAIX,
TABLXCUT-JtRY, COOK1NO 1 rKNBILH, kc , kc., at lo..
b,I ra tbau auy otb*r hona* 111 ib? t ?d*. , ...
'" ?" E. V. BA8.->POBP, < aoaor IaatRuta.
S<>H BEFB10ERAT0KW, Uat. i-('.M.|.ra Ctit
1 lan M.i.k*to H.n Tei T .?*. Porauih.ilatora. Baak-ti,
WeoIlon'tVa..-. l< ? l" B I'l.l-M All'rt. No MI Hr.?dw.y.
I YMAN,? Kl.ruHiEBXToll COMPANY, So.
I J ITt l\'a.M..gt"n it -XafrtaaBl BB fnr Panii!1"*. g *B|
Booaoi f?r Hotfla, Mark-la, Pai-klng and BlaogbterHo ara.
BUBaiba, te.. ao kand aud .0 .,. , .. aberl aoBoo. WaraMal
1, or-'*'' '"'" oaOP; BBaaoala BBXtbtofl in aaa hitborto.
CKLF-sKAJ.IMi FBI II JABB.?LUDLOW*"
n l-mroied Pal-nl, wltb lilaaa C)VB:a
*- ,WP .rhlliK.S V riTllB.Aj ?ti, No. 41 Jobu at.
?* Wi: bdow that thi: pniAi; m:\iu<-\M
YT ITOI' |atb*h*-te?erh .n t'd :'-Horti "ilmrlit.
BARTLCTTI LEflliEY, Manuiai-tur-r*. N". 4?^ aaaaai
PrialiBf.
1
t!ri'l)Y ECON'oMV in TIME ..f WAP?Tl..
DataapeatPBINTKBii.
I , > i,.i. :," I ll i.-amtiftbrl .111
1 ,, Bdaaa Cardaoa j I ?? :? p-n-enn
iioole, 6!)0ie, Ut.
IKHHI.FX'l ll SHO] Bi B330QUD 1
KO tONOREHf* h ooM 4 NEW ^r.Lk,,
At IONE8 B, N ? 11 md li Anyvat
?3
do UL _
I^URNIflHED H0U8E ap B00M8 lo BBOT^
AppljMNo. :iEatU?'kBt.
YV
TlmuGcmcntg.
JMK.Ni M? AMEBICAB Ml SEUM.
WILI.I4M III.I.MaN amI WII.I.'AM 0TBDD1NO,
M IIOONER 8. J <\ AJUNO.
W ..-, >l*w thr.e ..I ll: ? IW,BM NOtBM
aelvft and Ui. Tl
IMi.li I.' \ EK8 IMlhY
AT I IO- MI 6F.I '1.
M .'41 18 ITI oit, MA.N MONKEY.
I \i> IOA84 \.i ALBINOB.
Pl Ii> V illTK HKOROF. ;, ?'n B0OR8.
EA I :i''..M i.MMinu BEAII - \'?SiiN aviib vari*iy*i
.. ? IKF8 i"i IRlA HAl'I'l
I iMILl LlVI.nfl Bi 4!.. " IX 1T..HKI I
i.. -h i
l- i ii ?? INil III ItUsTTA,
l.li n LO i ii..'- I A--V iVONUEE
"? .and Mi ('. B, Hi.. IOI.IM
?- . ii.ii BLK Mili II) 8IN0
A0DI1 Li .i.lll N.
1 h. :'? D '.
of th. on,, .-.-. i% i I ti.- :!
Lll i.H Ol BOBROVV.
To b* f
Ad > -?i i.
I M l,\ KEENE " THEATEB.
II i iu i um i . i -
BESf-VM . i Mi- \Ti.K IN THE CITY.
Bheli
I i i LA81 IT II' NIOH li O ? THF ," \ ')N
i ??, KRIIIAY and 8ATI Bl) \\.
a-. p. >i oi iiiitiH, wbicli eaa b* aj . .1 i.?
' i , XTliA' AOANZA,
a r-aoy |. ?
F.K T iNBEl'l l'l\ K M'iNTIIB,
d l.il.f * I ? ll ??' ' '
.'iftli . ? ?-????' BY*V*I
... .URED ->' rolH niOVIAXD
PEOFLE
BW UillT,
I
int: ii'
<"?.
, iabPo M k< IC '.A''" '
...
\t\i M, . Nl >' ?? <??- ? ' ' 'BV ? I ? I
J \ I I !< ?. A li' 1? fi N
IH1 li1' ?'
TO- .ii UT (Th ?
,.?....? '?' ".!.!.!......!
MB ..
u ... . ?'?. H ,i
Th. r,?. fWBEBCE
Ii. ? ?
TO-Mi'i ' BK.N IT Ol MB 1 LOR] ' I
Isv||,i i i ni \im. N... iriii Broadwa).
pl S.-il I.IliiMK l.M.I.? .:V Ot PA1NTIN0E
BaeB of A kttl ' Day and
i ? ? V. WaRI>, aV?
illebical.
? ra
AIR^ 7,\ DfSl tTB ? 8001 lll>-.; BTBTJP.
i..a ? . : |- g pt... r.| i .n ol cue o'th*
BBMOapi ' ' I la N*w Engiand, and baa
ka*. aad i bB Iibiih ? : ,'"*
.... I B4BtaBBb
lj "? kaaaadajB
?te-n.
i, e*ta abaak | ? ? I a BB baa ad
.... gadla
IjM,
... . .1 int .
. i ii. ,a a i ?? .b ba Batba
from taf.i '' BBB
gfjj floi'.ks ; N' IBTIBOAX 01
| EBT,
TL. ..'??. ? It a. eilri.:t fron - I - B*?- l '
WelB.r-.or-.0-..- ' -" " U>awarabarr.
1 - * ? BEBEPAI rJUDH
Tkeia It i v . . - I td all
? MBlilk
ii . 11 ? ? ? '
. . . , laat aaaoefatl I
' ?
. || . , idaaB Ibat a*a
UU BaiBB tbt " BB **?* h" **
. ? i i? Baaa
eacidrd bf I - .: U.le.
|-rl> ,.,,!.-. I .- ?'??ii n.ay.- ? - tl.. iu
,?,,.. ? y. .1 -. i. i-. i a? t BBM OtBl ? i I -
. . b* a " rahlng," ll"* aMMaooBBaa. BB
Baaa. BMBB *r* araraft laBaaFQiylaa,aad tbeaah An aad
, ? v. j eaaaB | raaaM
Mr. 44 BaVra BBB B*l ? tnt t !-.?? ?ou !??.f. , ?-. N. r
d,.- ib. I-... BB * ibj "'i'" BB a 4BByaa
. btkara uytbi.. n. ,t .p.. a-h.- I I aa
? . . ? ? ? ? '? 'l a00"1
. a)B>. .1.d.".gll!.b?.l-,.i. ?'" '" 1 M"-1 bl I l"t
. . aataa. bi'- .tiu.i... .t.... lakjriAa
mi . ;J i,.-. rfa. -i... u .i iitt!* iD. 'T.-r .1,. .?e.l-li.l
AjtagB ? ' ? '''"' ' ?' $mm ,b'J'"' :" '"?'?i*u'1
Mi. vYIaal a will*t*v* tk* Aaarioaa fb ?=> >f
III BBIIIJ 0 Ibliwetirt .-..tbatv. afl aMBa* '' I M
? oiay "A bMBBABH I BBM B PBArB M BaafJ Bl ? ?'
ihiBltiaaa"Ba rbrtrg "MA'*t "mA * ibja. We
aaMiwnbj ?? 'J ?-' '' i'" r"' ?'?"
. | *baillpr... ? ?
A^a, ? PaaajaHa," "lltaaa,"
. I i.n olk r ' N.- oti-,'by wbi.h tbe babe
, ...llnto ?? B*kfl ty, f. I B I ? ? J ? IbBbI IbBBB Icr ilf.-.
u, baaaaaaaaaa M ? B rkaa-baM h*r oBiy th-o ,gb
ibepr.pva 8b ?i'if bYXFTBIEO BTEPP fOB CHIIJ1BEI
I ,11 Ml " Ifaraba.lll. **.B WO WBBldBBabtMt,BO*t
la, aPhjiicltab'.^r to l..?? ladMai ll ?
Ti *v*ry moth*r who bm . -litJJx-n inffarli.a ftoiu any of tl.*
tou plalnlali. Id-n' " th. mttti ol te.tliing, i\e aay. d>, not bl
waj .??, ti,,i,H... o, t!-.a p'., BBB of bBMB, tU 'd l-i the
nay oflborellef taatat.! be i-ire-y." ab.ol it.'v .nre-to f.-l
lo. a*..?-ofMIW VMN.LOVVS SOOTHINO SYRUP.
HOTEEEBI MOtBEBBII IIOTBEEBI I
AnoMnarte for c'.il'dt'ii D.t," BB B BBBBB Mil tVlB*
lovs s BOOTBINCJ BYBUfMakBdri k**tk a> ttkaaa
MwlMatB Si araBBi wmt baavaliladBBa BTUBJ.
IOW'8 BOOlilINi* SYRI P for iMBTB ?lll eve- cout.ut
to M IB olilld paaathr mgk Bat BBBMBkaj and crliiVal period of
te.' bi. g BdhV .Ul. BrJ "f BB i">u; BbB preparBtiou. If brk
?Bd b.altb BB b? aBBBBtad by dohart tud ceutt, ll it wortb It*
weigbl lu goid
ajajae ai kaBba ar* taUeaf*yaa u. bat Uuit^l staut.
It it au oij a. <l aal trted raaadf.
fSE BEBBm Of OOOD AEvTI I
Tbaakt t. MRd. antatOB S 8OOTHIB0 sVlil'P. we
havrforyar. be.nr-'i II . ,-p'.,. nljlit. o'pdu watrh
i,.- wttb paa BbBbBtJ t*.tbh.g i anb b. t'"Hk? aU BB p.?i*
raaaaaataa arbbb ar? umaiiy got up to u.*k* taBdaa
?. j ? ,1 l, raaaaty B i-1$ Ba BbBi, BB BoaBBaj Byru?.
?k not .,.,!? i.n,!. BvbjB. BaiaaBBbl tbe iifie lellow wlli
?raMMbaxbl Biiafil rl laaBBal. Hi* aaa bibbb,
BaaavYaaM atoaa^aafaaoBai ho??it. At bobBbI} bj
cl.edlhea.lv, wai I BBal f-rtb tb,- BBB tbv.k -, we lbaal]
gire it lo olbart, anl aay to aal ruotuert. Oo purdi^e BM BotO>
n.g^jr pfo. y-.r in.J, anJyo , wlh thmkut.r tbi. sd ?
UBaaaa ok ?.'?*> aiaBiaiit a>u iBBtrYBB*
Non,. .. . . akadbB LUllTiSi. PBBBOBA
N.wY.-k, i- B tbe outude r.-rarper.
foldiy llrarglitathroigboatb*. i
Piio. ijiai.,?!,. No. UOaarak, BobIo*.
I'ru-e .;t'y 1.4 r.i t? p?r I. ntie. ______??
Vol.IMEl.lts and TBAVELEBS?Do not
IfBTa ho-n. wlibout tt. f ?1! ".-"" ? rr) II attk 'bem. No
faudiy, w iktbop, r*flroad, *.-.t>a?bo.l. thjald foia nion,.ut
?TratMaiM -BTBRUNa CAMfBOBATEO OWOEE'
BBmi bM tBBBatys it aJta toBBB n AaMaaaBly
currtSaaaawOaaaalaai, CaaaaJaaaaa, taaap, Cabe, Dar
iba, Uyteutery. tndthnleralitbcii IBBtaBBA Kor Nauttt,
BoB-BickiiBtt, UjiiKpiit. atorn . it aditf, *"J l
bat .io..| i ' <> ? .' ? BBJ BV4 ? ?? ? iBarl BBBbU.
s. 11,- r. ?.,: al I i?t(u aad 4abB ta i nBMai 8 /^ aaa
abartb BB. Vo.-k vYkilaai Aoarlai Ba BB Broid*Ay.
BbBB < < BM B tt, ai.l U. B BARNEB, Na BB Uroa-Jway.
fabbaltkaatnai ibja laa tUOHkt f. MABBbUJaL,
i-. , tfaOaaAl laa I Pajaai Madabaa,
>.? i.
I.1-L ..- -'? ' - iii it
Di'tittoitn.
i
^HE biBwetBadekaaaeel Hent.il EetavWiakardil
l l.lh-l' S -v. H.OHIKHN A lOIOK. I).,-i."
,. d.l N \ tadN*. bOI K IUi -ti.. llrook'yn l-ia-it Mi ? r
a tia tauol IV.,.. ?? H..ir laiBfora Attuj*pi>rl fnr**ara
Pia'ea *ttboit extraeUaf tb* rMt*. On p'-U^a or g.ld, 045 ,
a||aar*f rubb.r, #>l?;p*rtlalt< ? ? ?? Of.OI.
all. ? iimi KEWAUL) t<? any luTvoii pn^iuc
4? I,\ylr\" BB bbt pali.l*** Bgent lor eit/a. tlug tcalh,
aiaaal albil a-id.blorof.iiaB, ai d*'. y ad-iilnit'erad by Di
V\ 4ir k MON, No. 8 Bond tt. H*?"tif'.l tala of ivth froui
OK and upwaid, wa.-nu'.td. Rrf.r t^ Dn. Jot?pb BBBB .
J. 0. FftHl \V, B Blltbrlit, 7- B Wabb aad otbtiB.
Prn <F0Ou3. _
"Pl-AOB.?AMEKICAN ENSIGNS, ofalJ -
I aaataattyaakaad. Chorebeaaad ? adtrlh
a ??? nt .. imall . !v. >. ? ? , ,-oat.
_TXRXY h UELLA TOIIB Ifl h '.
<r>uan Sti'nnu'ro.
I,1'1!! 8011THAMPTON AND II.VYI.I .
I oN 8ATIRDAV, \ i | .-' 1 .7-Ti..-I i.i ..! Suf.-. Ma 1
arPULTON. J. A. Wo.t.,., Comn ? ler Uliail from
Plar Na. 37 !forth Biver, foot of Heicb-B., i I t
17, at noon.
1 t ? .!?r .an ty and .o:i;l"r)r. i I aadotibla
?
? ? I
raa to -crk a- d . . .be ui'ei v
v \. -.-I a ,1 |
lorir.u'bl o. Pana.-B, >i't!i to
BAM1 FL >!. lf>\.
OEO. MACKENZIE,
Anrita, No. 7 liro; dtvay.
ta. BaaaawAB 100 bjBTmU
CH)B IM.IKIKMV ,ii I'A\\M\._A
? . - , llth, and Ual
ol'ri : % lhr.BdatB.fi <JJAY, when
Ika Hay of departora ?i be tba MO.' i I , K, r
"? ? i- .
Bi B. ALI s' \
STEAM WEEKLY betYAB* NEW-YOl
!.l\ l.HPOOI.. I*:,illnr a-.dr-j barklnr paa* j.r. at t.Ba
'"' ? I- I.?'??-..-I. New-Yorl
patebiiigibeiil . :. sratOyde
...
! "h _ "IZYmvnB .flataafla.i vU
..-ia(iAn'.t).aat raajr log. 17.
i i . \ .?'ai . i.i '.,.' ''.
AadflBflryiATUXDAT, it nooa, !r<,_i P tr .V*. U, Xort.
RivB.-.
batfi or raaiAoi:
> rrs.+?:.? BTEKRAi B.0"**
Pirat Cal .11
. M
? ? . ... H. j St-r ' I .. Ji
i . arded to ll* . , a Rotlerdani
A- .?. i
PeraeM irlak gl a
> .. .
towa?P.mCaMn, |7S I i kl' ' Bta i.-e fr-iai Mver.
p.i<' 0B( fn ii. U..*.im'"?.. 0)0
-...-. . , : '
acdrvrrexpanei ? , S ? i?. Iheyarel
' u,j
... ..pi'.T i.i ? , 'l J-l "i'i
r .11 N ? i ? ? ? ? - . i Glaagow, to WM. IN
v ts, ' ''. J. ti. '?.
R* YMOI It ' i ? lo 1 tdkH.tl EY, No. l i
i, ? , P .-.. ? lUtK.H iu <ui v No. 5 Ph .
,. ,i
. . ? lO'hce*.
JOr'N <). f'U.K '.-? t, No. 15B:c&J?r*y. N.Y.
CK)B I.IVIaKFiitlL?*IAPS( o'lT*' l.i.NE.?
i i , .., ??,.,,,,.' ibip BENJAMIN AOAM8, lylai
. i' i ' . E* ' -i oa Ih* I o ? -
i.a.-kri ablp ROBEH1 L. LA.NE, I Ing at I'.- a I Nerth
I ? ? a -aii ...i Ika I*] ? f A . tba liwr.t
al - oi BRAPTH pa-aSl* in a!l psi lofOrra Urltatn or Ira
and apili '0 T\I'.S Oi 1 k 1 ...... I" Ni-wVoik.
UJtOuinri QTfituG, ?rr.
Al F.\ EBDELL"*, No. *)2 Bmada if?WED
lii fl I'WIUH -Tbn- ? ? ?
oi.lv at thi. ato.r.
Af WM." FYF.I.'HEI.l/* <? i.' -.-W.-ildiir.
_ 1 . IRt) i, ? f ll ? l atylee, *l N< M4I N. V
UM.Eai.BDiti ,' Haaar Evbbbbia. Paav -K b.kdei. .
('
tfxcnrgiOBf.
HEAPEXi IJRSION rOCAMPt' ' KTATEN
? I. ? . -PARE BIX CBnTB.by fl ?'???/.
?
Ol I! _ I i t kMPt Pa reack ? '
< Md)j . . ? p Bewarl
>at at
pOt.lt aud J
i. iti it - r ? Iu diugfo. tauj|
11 ,, \ ! - |.RA\ E EV KR. IIOI H ft ? ' ? I P ui.
IDATS RVEUY llAl.i- HUI H a
E\. I 'KMoN-. ? in" apleudid ?t.?aiiiboat WM.
. - ?. r i
* t be
birg, ISUM'i ' vVr
N ? , i ? ?m
K., |.|
____________________
JJrofcooicmil Xolicco.
ni)WABD II. 1?IX??N M. D. 1 d i"
r_? i
. * .. ? ? ;.t V1"
v. . . Mdai.tu'aradieaU
, .- oibaature. O-..- haan fraaal ? | I
171*9*1 ______-_-_-___-_?
iHioctilaiu'Oiis.
CELEBBATED PKOTEAN r<" NIAlNPKN.
I, . | . , . , -. ,i i- attri! flah t ? '>' '-o.ta gre*t
, i v li'V BOLDER ANi' INKOTANO .<)MBINK>
it baa '., -?. aiar.'B ' i ? a* a ll ''."'P
UUeda, d ~d ta tBaoaly perfect I eraiofaf-aa
. .... ? .di.li- t. '5 aad
Kaailv ftil"d. . apaet aolf.aapp'ymg .-au he r*g-il?
t.d .? pi.iiiirr lila alr-tigbt, dora not .?il ihe nnaerai aaa BB
(Biitadla the |.o??. t wltboat Uak.,? ......i lli r a..d wfll >. rtta
?BOiaaadlTtaaaaBy PaalBea-rtaaaa. Ai kml- ol Iaa Bead.
,),.... i,? ,,. . . . ..? tonkeari ll - ??.?. .i'ret.d by
t*iiii- at.r. n,, l.-,,f bar.l r .Lb.r i. drr li" d; ra '. pai.-lit;
.? ,| ,. ,.a ? i-riT ... ..rrrdihle. Thr Oold Pena attach dto:h?
Pouataloaaie oi t_r o. at o,ii*iiiy. and -ii, i ? Bat.alacdoii to
i ' ?
??? ugaup-ilor aui.-Ie,wi;idowelito.e*B_iii... Ibaas brioie
Tbiipi "? I aa a dlp paa, la worth
b?rof tbr ordiu?:v .tj'.-i, i.i ?. !i oi.i- dip a irtt- r of *l or mor*
i?.t -br Pea f? r Bjarcbaata iiilabBWa,
f0,,y . . tn,?"lrra. r-i tan I -?? .? .-uari, banas
offl bt. baii-elatka, od I ll ? ' '*a. bni. ifd-'f, lawyar?,
?i l foi ?' v:l;rr.. .. .,
Pi io* ?ary aeeordlog to ilao. ?)t. ? tyleeof Paea mMBBm
oflloe. Ev.ryorri??rlnlbe?iniyahou:db**rwi;e. ?a.:-o/.and
..,, i, ?.,.,.- .1N... Wi H;., ,,l?. iv NawTart _
i;
."VKKV MAN H1H OW1N l'HIMEH.
XLi (Mira...., III.. July MbOl -A. S. Ai .?? k Cfci I -m
... , i, rlB.-d ?i-.h lb" Cotta.. I'.-ai, aud. a : .o .h l never
work*,1 a Jay it pri' i ua in bjj Bfo, ?ud m>?' I i bia ;o do any
klnd -I liuall jOtS. ol prliili-.g - ith i\ ?->mr BMipUa ^"bU-h 1
?rn.l l.rr.-?i-h. Tb- ai,.i,,|i,l'v o( .h? u.a.-M"- *"d ?? BBg
. * rrndor M ra-ily uiB.iagr-1 ky BBjlkjry. \\ .-. al^'.Ul..
Ibatl .... eouneof tbr jrar w . oau iav? by thi.i | r. i. BVUO at
!.?li., ...',,.1.. IngbUI. , v . txw.ri
l-rir-t-Pilnilug OflicB. con.pl-ta, No 1. pn.'iti .?? aithta,
4 '4 N., .1 ".?!" *4il. No. 4. lislft, *&>.
^udfor.iimuli.. AUAM8 I'KI..^ tOMPANY.
No. 117 V ' I >t. Nrw-^ork.
IV)?t 8ALE?A lii.e Yonin' Femab MOOBE,
' well A'l.i.'iti.-JtPd. Tw.i Ma. .-(."ia o; M.i!" MOOSE. of
Ihalaraoataiaa, Aullora laUjiawn, B>-ry booop?fret. and ali
rrady for wi.riu*. Tbiaa Pattlof M'Hl.-i; AST! VRH, ,ary
lag nprl a fraui |iUM a eaMafBO-Bi AdJrra*, Box
N* J I4?, Pcrtl.i.d Mr. __
tX>B THE 8UPEBIOB BOOFINQ 8LATE8
oftbo BAULXBLATX COMPAST.aaaryB waflTard. i
porn. r of 1Kb rt. and loih *?., oi to O. r 1'H.M <N. Ageut, No.U .
tou.tlaudt-*... N. Y. _I
IAME8 TYLEH (bb "' ?N'"'< * ?""' * Mulb.-ny
? I .1.1 l-.fou ia..i. fiinidaaadlli.-p.'l!e ?h*t h* haa removt'd
b-Aw.'ii.f KL? Sicklng and Col Bottoui Minufafitory to N.-.
. . ,?i ... n.l ?? .'. . ,rfr*n. ?..ihrrry at. He ba. alaoi-ounect
ed?f"i hla.a'.i.a.haiBiit a B-d and Krd.mg More, Uo,.? and
Mmbaodii* i . vara. be. Malt Big.. Faad Uaa-a *.c. et<-., con
?, ,. ! ,,t t|r w,),!I iB'.Kiilarlv Cill tbr atttnitlon of
earn ni aad otbail ta I.N Bearly n,vmt?d v enUlatlBg Keed Bag.
wbihgiveiii.cii univel'-JaotiffaotloD. t'"t? wbolrial* and le
UU. _|
|n|l\ DWIGHT A (??? ?
tf \I uiufactnten of
DOUILX-REPIBKU aad PAMILT BALXBATDB
al ".
BUFEXCARBONATE OP SODA, SAL SO!>A, KTH
Si.. Iliildihp, llauovrr .j.ire Naw \oik.
1 l 1 E t RE \M T IRTAR ONI.Y.
Kl.M.MOIfii- o.sWEiiti STARCH ia aiwajrfl
KlNOOPOXDVaaaaalaoa
..?i.... Bi kaaa, fortbep.atactlonoftbay
11> ih* ittentlou of ? uillai ia ?,!ii;itrJ totaeii
aa-BatyrllLt i k-OLOBS BTARCH. _
n^o FAUMKBS.?Pu.e IHJNE-OUST.iakaga,
J. ferial.-by 11 H . OOI'ER.
No. 17 BarUug-aWp, How-Tork.
rVi\\\ rTYDKOPULT.?An iuventu.n for throw
A i-g Wal.r by Hand I'ow.r. Pataatadky W. T,
It ia o, ofibi ir.,rt?al.iabl*lnv*i.ti"??"f tboday.
Tlii, BYDROPLI/r aill bytboROWoi ot aaeaBBaj, ihrow
ieat. i Jt th. nt* of elght |al! >n< | ? r uilnute, 50 frt-t blgb. a ith
, tt foree l'I. Ui. Im-ii anl lee.rr i ;vB?ted ,'or
rK?Clr,,No,rx^V.EXOMTAXIBOFIXF,
IVASlllNti W INDOWf.
K.'RINKI.IV.. PtANTB,
W.M1 HINi. 0AR0EN8
. I.EAN8IN - TREEB iRt'M IMUTA
WETTIN.l B1DEWALK8,
IHIAIMN.i 1 KI.I.\H!4,
. I.KIN.M, . IBTERNR,
KMCiVI >.i W VTIR UtOM BOATr
i y.. siii.H,
A M'RAY RWTI V, , I.-. .._..__. ..a,,.,
Tht* arttele attenld h?o?i.?l Bv . f. :i i ri'.tvh d. r. ^'?a1,<,
aw^uld. Uka.ei.tt, of . hydrau. . [? ??%!(??
N". II ! Nauan-.t . md No 41 Parkfow, N- ?
IV.Aoiya STFK1, BIFLED t^KON for
B^OEOoB.t"b*T-r-t_W4a fcrl??fceja t ,,plot*, h
TEB1EB Mllh ali UARa.a-Miud ;"__"". of aayiitowith
elB liog B*l( fckla*' iho. and akoll*. Alao ?''',,, h. ,_dr**ilog
?ur)H?i toahioown.r. arn.lna ?'lv*,JN'K| i./a/i'MART.
BORMAN Wl-aft YaXBr.?9BL?t Baw-XwX
fJtoposaiB.
Statb ,.r Nitw- YomiJIrnp^i-AHTBR. 0.!ab-?n?.,?,b.,
>!?'>! ivl I.S POK Sl I'l J.Il..S.-Se:.l..d pro
aaal Au?!,.Mi,^L?ir,T'.'.,';d ?' '"I'ott'C* uotil lATt/BBvAB
;. Bl, at II m., for l,,r,i.ia-,g th. foll iwing axt*.
iu .in. buu, t:cxj^:t:>:- fr"tu "^f^
to.ooti pa<r. A1IM, rtUl.K, ,.'?w^, ?
5.5? palrt'&llwooli AKMY Hr.n iimno
"'~ ^^^.F-^aBb ta QoartM
^'SS^88 (a.peraai.ple^
^^Ul^lJr-?** bLAN"? (wa-gbl, aiBbt
.1... upon ae?*j*AM* of tbe tame, ,i,n t^^.uu^d"0!
tbe fidftlluient oi th* c< Uia<:t. yr
Ai above eoutracU nr* uade f->i .nppljlng the Uslted gtetaa
Troop.. rw,-i,,,n- v.illbe o.ad* wben fundt ara forril.ued Bb3
piovidedbytl- . ,, t for au, b porpo,*.
'.'i.ai-eniii.t-. 1 ' ther'gb-lorejertauyaad
alloflb*prop.t l* tl . .. r tl.au, lu,;ou.i?t*i t uUk
. 1 I.I R V?N V'ECHTEIV
_QuartMcai 1. ....,al, Hate of New Yoik.
IIKOI'O.-AI.S h.r B1OO.000 of the CROTOfJ
YVATEB 8TOCK 01 ih.- Cll .' ol NKW-YORK -at,.<A
Propew ? i edattbeC utioiter'iOtlie* iiUU Fii**vt
.-'.-j.'. <i, 1 b'l .. 1 <?'?' ,-k ?. ?? Mine will h* p-iMb.-Ty
gpaaad f*f tl. .boa* B aay part of ib* t,ni .<f Or* Hindred
ind Dol raoftk*! atoa '. ?t.r Stook oi tba ( iiy <>f N?w
York ,u li. rta -1 h ebeptai 3TJ ? f the Law, of iP'iO, and bv aa
'i;ill. Bpprored by tb* Mayor Aiig. -
9 !? 1'.j : .- ?'l.e tnpr !r rf Cro*** Wacar tnd iitedulug
Ibi lll na?ij waltfii ... lllti 1 and dittrlbutii 1 tb* 'tui*.
i b* taiJ Btock wBI kear li ter, t at i-.ntof iU pei e*at p*r
Biiriiiin, | ) rt*t yearly.and Ib* i,i t pal m.i Le r*
d-.n.ableoutl:* I IdayofBov. ? 1 1
'Ihe proixoilt ?ill trat? rh? ani i'H.t of a'oik deaied. ajtd th*
ptioeper o,e h.mdr.sl d.liiit tfctreofi ?. .1 B* peravn* arkaaa
pr .po.al. ara bo 1 .1 to deroait with tli?< banj
be UiaafikaCUy, .ilida t*e*B^a*B*riM*p*aaBB*a> tl.. bida,
tba .um nwa.'uV.f io lli, m rc-.(.o. tirely, iucludiiig tbe preu.i BM
4 tlie M ? >-.
OapaBaaathajm BaaCaatraBa tb* re.-*ir?tiof tke C'ban.b**.
I .i , for - , :? J.-jKj.i'a tbe partfca aill li- enchled to r. tlve ..?r
t;b ibIoi ." / . , . Ui^ par val'ieof ibe aloek, beanag
.11 tuedVa of niii...
Eaeh prepadtlaa ?bo ild 0* .<?'? i and h.dor>ed, "Propo**^*
I t't.v of New Yo.k " a. J tbe aani*
_ ?a.i -a-.1 t.< tl.* ('ni.t li'er.
?? 1 rtoflb I'.'iitr ller to rej. ' aey
oruli ., il;. : ,.<? ii' ron tdereda.- n.arv to protect or prcu.oB
? a li.ecltv.
FOBERT T. BAYfE Coutroher.
Cj-v afNaw-York I>? i?rtuie..t ol 1 inaaae, 1
I ktifu it *, 1K1. J
OFFtCB Ot AX'tl ri.lTHIVO ASD EoriFAhT. J
C'Otat'i H' ?..rd %nd .M*rc?r-.n.. >
Yobb, Augitt 3. IBI. y
DBOPOSALS for ABMY YVAGON IIABNESS
A *rid AMI 1. '
:;>... .. d at thia ofSt* for roniitkiaf bycoa
? 'li ivn on 11 tR lEBI
1 -opotili thonld ?!.t* th* p lo* st whl.-h ti,?y c^.- be !ar
idta i-.i-. tt ?!??? u it*y
l*livet*d*t tbit dep.it, Ib* niii.iber wliioii mu bf n ^t
aa uior.tii afttraa r.celpt .f theorder;
,.,....,', artibta aaa veeb
1 Ha m? ma*t axaetlv eoni'orm ta tk* following tpeeaiico*
?.. 1 .
1 .r 1.1,1.. Iltiuen . bB aa ? M oBi
Wll^r.L.
Ta* Qrna**.?Br**ebatrap* * .-*t fi In.-he, loug :>. To-baO
? w.,| 1 ito 14 .. ' i- .. : Up -i. p?. 3 'eat
II lucbea loag.tita h*l artde; .'ny rdafet. '4 li-> t hing. H
1- ?tra| t to bnalelrlt*.
ttsy pi ? -tt;., i Baal '?<? aj if
ineb a Ufal, tie ttrap?, .o li-clie^ la f . ",cb wide. taf-eri-.g 10 a
Ta* Kbu.t Bibbi laaaalBa. laibalaaj iia.hea
.. ln.' :?cb b vkiei abatl -id-, 1 footb' luche, long, aai
11. Id*. . . , .. .
i Uaib Oollabi . 1. rg withdoub.e rtrape
and aafe leather. ? II ? , h b . i A*.
... | ,,, BnoSl llAXta ta iBit, ruad* of wuite eaa
raei, j.^ned att bookt, baaa] ntaat U kaab tq.^:*, -t*pl*t nul
Paib <-r H*ur aratta "l0mm on* s Baatl bajbal
? aefa wide 'ipp- r one 4 v. I .. iuob.-t I- nf, 1 Ineh wide.
a .i loo| I, lu.-n. ., ?*
pi.c?t aacli bti*ek*t long, 1. iu. h *ide f;<.Lt ph-ce II. ?'-'??a
I u, 1, ?|,l.....avi.i. fi .. blii.dtto CP.wr. ptaB*B,BJ
, .-.ii... li pfa - II h. -be* lo.-g, l If.eh
Wid binli.."ii.*l.etloi.g, ?*,; . . ,.? . ?ide. r. lu. I-Bg ain* t
I b 'i i.i--. -Iiolt nda -' f< ?! i"ng. 1 lnoh wld* W..U 1
| ..:> 1'a.to tM dc?o.
Two I'aiu Cbais Pira*,f feetung .1 taakaalaB.
, . ti, ,H,., t .. 11 ? i hi n.kt to the foct. 41
k I'on ou* ?:id, aalabt *| to a Ba pa r*".
pAitorBau m laorjetlong. 14 MB tc tba
? -? llroa. TwttraAi . _,.
1 Nr. k smtra. .. feet 1 ln.-h long, ?; luct?t wide, wtUt
? k -k < h?i ... 4 r..i? In.'.e. 1-eg. Ullukt to the loot,
h'a ? i, ?'? T ind Wo.i to be 1 .o'.?d m to th* uetk ttrap.
| . .?!, r'lliAtard.Bjill*,
l-Md. ?'.. ).a.f UOiie-J l".'";,",1?l
:' i? i",i. .... I,. j. ln lacbet ?ii* tu.ci..?ie 7 ftet J l ...,*a
bacaa oo one indjB ba
Miend'o tiv., onned etripa1 ?
? ? d oat aa hwIi .id* *f ibe bbooi*
.. tia.toltuei.ar. tbe o.h?r ?ad .?
ined wide, w ih H
... bal.-.l. B*""" td
H.-lajl 1.'"* j< J.'ot
Two CoiAAAa, rq to ia i tba loug. ?aaBaaaeBBi
r'traP II ' ?eil. of um* mBterlal MfBabal
d. with bookt. bie^tilugt and Uuc-i.tig". wHb
, llr-ia at io >. be*. > >
1 >Bbm - wka i.rueta.
TwoN**?Btbai alCkalni .j ? ?? 1*for wheel hainna
Ttr*Batxv BtHM a*w* ^> BM akaal harne..,.
Tvroi'iiKl'H. 1 fI K...JH..o. ?heelh? ???
I , l' 1, , IV i c. < iiaim, ?uie tl lu wb. .1 binie.i.
Two Cat kpbr* ax? Uir 8 1 Beck -jrap i lert oat
...... -. HlpatxHiaaeOI
,, .... bal eeui.
? -.. 4 , . I Bta ???
.... . rtda, ??? ? ? tiata
th. oit. ., . .
i, BCtatrnnaarrBAr.eBMI ?- . ba bw'<?*
in, . airrBBBia 4 ive: 1 . ? . tr ? ' b ?:. '01b*
? .di eud. witb a :m. BBBB to ;e ... tl.*
OaalaAB I-.^b II rVert r-.ng ll b wide, with aba.kia ai
one .? 1 ?.. l ????? f i'-.-'i !"'i' ??' ik etkar.
. . . piaited 1.... ? .'.- aMtiBB***aI***>
OBBltoataRa ia oval, ?by?luebet.
o.-.k t'. ai.v ' .-aa, '? ? ,
The whok I be n*. k.-d tn a b"X ab- B U Ineh. . wbl*. 11
1, , b*a deep. ?" 1 .'?- ' l"-ha ai, coopvrtd, w.Kd
b.K.|,< or Iron a- .y b* ? ad 1*1.
!?>. tT-aeras Bana ?? a, toi awi t" wit:
WHEEL. ? .
X?,,. .p, 3 feet 8 Inihet Mng, #i .....-1*
Wide 1" btaokriaaal' rtaektraai klp ttrait, 1 feet
I ., . 1 ,,. b**wid*j t'ay piiHiet, l feei 1 inthet long, l ineh**
in,.. wwh 1 -Ineh baekJOsi araaa ,trapt to baakta into -tay
,,,,,,',. .. ? i.i-u wid- , ..b .trap. Sfeetbt.ichet'.ong,
II in.h n bl* , tb- ..:apt 1J li.ebe. l.ng i incb wide, Ui>*r1ug to
* TwaBi u 1 Euraa laa ?>d". ? BM * ln*b?* lo-g, 2 ln.-ka
wide, w itb a Itack b ickla 1 iboit .Ide. 1 foot b Incbtt loug aud X
?i ...11.1*11 C01.1 ab- -? to X3 inrhet long, wtlb doabl* itia
end tiio loather. aud binkl** . tnoii l^ug.
TuofiiKii'i-nvilliii- lo- it luadeof ? bite l Ut 'Oot,
irouedalih book., breatt rtag. IJ incb to,uer*, BBM aud aaa
' lT,?<)PAtRorH*yB!!Ta4P?.-Low*rooe5fe.tl latbafbjaaj
llncb ?ld.-i iinprone 4 feet I mebe* loog, j iacb wld*, 41
Two KK't>..K?.-lrown nh-ce I leet * inehea lonf.lj aBB
wide; rheik pl?C"* *??' '? ta;ka* long. U i**h>~,**^iM*
plaee 121 in.-bet long, U iuebwide: ttar plrce*. from ktM*B
lr!T?FWMtart?Wl*l.;eh^
long, 1 Incb wide. I llnd* aF i.i,-he? lo.ig. * looliaa ?IJ*. 7?n?.
o,5.ide. feertli.be. lour 1 kt*A ?11* . abort ^'BaBlaag.
1 iiirl. wide. ?ith I i.eb buckle; htttav, Unna uiallen, to weijb B
'^oPAUCalAia Pir*?.'.' leet 6 inrhet long. 2j Inc'a*. wid*.
TwoP.iiitTK.rB Cbaibb 7fe.t long, U hak. to the fyot, of
No. liron, t.l.ted or ttralght, witb I oa one end, weight 0
rOnlK?*rBBAlM rii.iiM?,28inehealoag, UUultt* tba
foot.of No. liro,., tivi.trd.
Two Nki k ^iiiaj-. ] feet 5 inobet long, Ii lnchei wile, .IB
fai. Na< BCiti'Xt. 4 f.et fi iarbet long, 14 llnki to the foot,
twiated No. 4 iron, T and loop to be lireted ou to tn.- cecl
.trap. tiihel lu th* chalii. .... ,
Onb Saiu'IB. niadeou Attakaptitr*?, haad t/illetaxvl -r. ????
ir-ini-d. ourredln tbe u,ual way witb balltanntd horta blde,
ulBI itbtiihlilTg lli Incbea wide: turclngle t fo*l J im h?0
long ninchet mi-le, n i'u 2jlacb buekie on the end, to be faa
t.nedtoth.. ,addlehr belng ri**ted to two curved itrBp* B
ind.et wUe, thete ttrap. are pla.ed oa* on each tid* af tb>- aad
ile-tr**, o e endlt tl*,*toth> ?'ront partof Ibe bar, tb*. her tud
totueexten.lou Bf th* bar baMil BB cauil*. Spaul. i ?addta
,a-li|,u;atirrup leatbera 4 feet " uicbet long. 11 tn.-aet .I4B,
m itli 11 it. il. baekl*. .tirrupt aialbaabki iron Uautd bolt *y. p*|r
Ba, to i, eigh 131 tbt. to B dw/rii p.ir.
LEAD.
Twe Brioi??, ttini* ** for wbeel harneBt.
Str* C4H.UUta.aB tt luchet long, ajade th* aBB ?t ?*
Wlle*! h?,U**t. . . ^...
Two Taikof ItAVB-to t'.lt. ofaam* Bialerial a* foi ^bjH
baraeea treaed, witb h"okt, biattt ringt aud uua riugt, wttl
:tJ;:;v?: i sV-lA^'ind-chaiB,.......?a. ?bai h^ew.
Tvio Bbu.yH.imii. bbua* at !'? r wb*.l kAraeoa.
Two Pi'K I'liAix PiXOa, Miii* it for wbe.l han: at.
Tw,. PiirtTuAra-CuAi!i?. aainaatfor wbeelbaiBaai.
TwoI'bi Praaj a*B Uii- SraA.i.-Back ttrtp 6 '?*t lona.
taaVrtogfrt.nl 31 loeb*a to t\ in.-b*. wid*. HipS'rtpt ?i|b
b.ickl?-.,eatb3loet3tii'-bea long, 1, incb wld*, with wrottga
?Tw'' Pa<k IU.ndi. 3 f*?t 7 incbet! mg, 31 ineh** wide.
Two MAUTtsOAUt., 4 leet long, IJ Incb ?ide, to backl* ?B
' Osa r.irrni.. 8rRAH..,,if.'?t6lneh** long | loeb wid*.
OXK tllK. I IlBIN, ? feel 1 laM long. 1 bick Wldt*. - MBIM
into tb* Mt at **"h end. a Itb s rlng teaod lu tb* c*'t*r to ra
"o^La^LiVi. fllVtlo.|.tlBk wid*. witb 4 bucki* U
oue eud and an I tuok lo,.p at tbe ?th*r. . .
I Un Vi an-, heary platted horte-b d*. ? f**t 6 Incb** long.
Om IIok-k Bkhm.ovbI of htiitlea,- bj - IncAaa.
^.SruL"a^babaaa?a
de. p. .1 BBBa loi.^, waJe ol llmh alulf, .:oop*#atl, we*****M
or Irou, ta n*y he r.-'tiiUed- ..^.1 aawlratab* ma"
The -boJa t'obe maaVpl theh.tt ****? ?JM'g.BB I
?iVi-l.thi. 3f..t ^"? '^^adlln.'lob. OY-Bka*
?|tbal ^^^^XiiXimmmm^^^VS.
. i, lll al.o b* .i.-elv*d for ?aaa " ,,_, .peoln**
hnlABue b .?..*.? M twoor fo'ir njul* BMBBBB
tla;, ,,1'mbl-li will babcteaft* !"'? *''?*?- rarB|.'.*d op??? ??!
For.... *1 pror.-l. b.'^ I"? -t'? ^ T* iahteid tlait do aa*
,.lioBiIontotbltoOic?,a'id none wUlb* c*a*ta?*?
rooform tb^rato. _ b IVltaABXaAoaaf ???
Tb.p.l?I'.g*l" ^'wdbil*;i!"A,,ta?UB"*- . .v^
larliiiaany propo?alth*t may o? deauiea ? irwlodag tbf**
JfTapeaab wKl be ladorx-d ou O."'^rAoib-lBwo.,.****
? Propoaal. for l.rnlthtag A.my ^*go. . vlNTOlJ.
at<ra.tWre-ed I. ^?lAa fa*t*aArBf.

xml | txt