OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, November 26, 1861, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1861-11-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

f^y
X
/)w
%.&&*& i
?J}A.
._?-?-':
lb V
^/?'|t|/
bs..,.?_;a_i---_._
:__i?_.-*?- ??',__.,_.';
- -fc-^VV-*!_-.':-.-.
V01- X\!.R* 6,442.
NEW-YORK, TUBSDAY, NOVE__fBE_R 26, 1861.
PRICE TWO CENT8,
fflBlWW-yOKKTRlBI KK
*B
TbfV. NKtZ-YO'lTl-OAIIiV VUltU ?
m i-ubuaiiBn . -
ISIJMV >', I.Xi I ?? ?
--?.?? ' WL___D^\.a__a_a
8v.*.-...- a r___f*i_*-*s-_-2&
i_..uiitf? . - F-n ?_?"'' " agiaaaiBai i .-_'>..tn -
TllK NltW-YOKK"w_rRKI_P TItlHINK,
a YKliv LAMOBPAPKBWaTHKCOrBTBY
BP-^ajgaj?-^^
iy'J^wmCratbfiBf.. ..). r "ii Tw i.l,
tV'-H* to add.i*-' ul ?4-i ?" " ' lM>:*'' ?"?'"l,",r *"
ih.-" .erf Ol ?. -fh) OK -*y ,.r?a_m -eD*ti.- u.y e)a?r.
.?,-...,......i-wi.: ""'"'i-J lo 'Ui .xtmropy.
liTwS"rwW'Vrt'.TTiiiil -..-<-. liST DOL
l.Ait irii' T71 I E-NTfl i 7,11 !.1.4ii foi eati
eyeriliae. No'?t"* bi?itfd ir h-wttia-i -r_.
-r-li. BSg-B^WSSUiT TRTBt ..K
a.nti -abrd .very l'ua-uiv uinl Kk.i.'a- htoi ...... Prll f
f 3 j<i ai tiuui . T? 8 l'"l i ? '"i- t I , PW_ I'npi.a l'or if 11 -?'??
ffll Nt-Vi-yOl.t- TIirHINE
kOll MJT.Ol'l IN l lil .I.-.ATH'N
a pnh .-bedon tha laparme nf r." I* Mail et. taa '7 I- ??"?'
?wl .1 ?;.'>I*'t.nnuru in. ... -V 7iu.lr '; 'I'"" a1"
4.1.1.. Audr.-. Tf... 1.11 IB ISBO-iAriUfi,
;;<> li4.Viia.ai. *'?. -v '?
p-inrt W.tr.1 O.. Deek.-f'?__'!ltt^tfe_f!_g
4-tilv.i (''?,'.?' ,1 t.i* li-at 44'ard, Ti'l- at Nu. 5- f .rr*nwii-_
__T3-' fc-BB*) f' eu?4 Nor. ft ifal, .1- foUo-rieg rrf.-.ibi.
T *.. *l-'--ns*v,.!e"1:_'r:l: v f
,,', ,_,, ,,,,,, .,,?. ', tb. Ci.r ?f Nrw-Yoia have, for a
? rrUa.l . .?. .....-, ? I'* '?.??" *'ll ?'*"' ?-??*'' ??'*?"???
Uhm.er it,'?_i.;i tl.e>I':..i''i'.l ' .I'.ha.-brrnn ri.te,'
kVu- ___.u/w___kUKt_XOa_. . inip.id ttlll'l . thr
rl-u..Z ? r... _?fl -ae ' ? It? -*r<**''6 b? be
?___.? j a nui coBBaoa aaaeaadhoa
^'ii.w'.i .tM-? ??'-??? ?'Ui 'hr 1n(-r*.t nf .11 f?ii
, . j . _> I k ' aMetfa
, . i t l;o .-.:. fair fn'i lli,r_t_,_if '_.>?
ahtr llf,'
,,,,,, . r. ? - .i-t. ?.: ,, I o. I'.n. i.h-oi'im
C*^i**i'. ' r" rM*. ""'? '
emd i ,ot-. n f iiie (ieerge Opdjke t'luo oi tlif PBB W'aid.
deu *.' Bdj
1 ," ..?*,- ii-iHI.if^t* t' 8 I.epiibll.e.1 bla> or*!f>
Ceti.ii ' ar ?! tba) ? .??-?.?! - '".??ii,, fin.ii i'i. v." .- maay
bca.-bk;. .p.ir.iit m* i w__?e nnuti t.rr* ai.'u uled to that
a_Kly,.:..- ,.' Opdyke m tt..- or.nd Jate of tl.at
liuny BtrM.-'- f-rilify br.irvit>| lha Ih* mid Convt-i.'ioii ni,.
bl.iliff l *.'.l * "I: tttil ? ..ib ?hoi d
b*!t.<"
? 1. eit
i I
.1 tl..-eiitr to baaa. u i .*r. tliotiii. ad rvith IO*
,
ol!-. ? .
.-hi... ae i al a
?l*il -ple
Ht.'dott. l_4M 'r t . ' ? . ? ' !"-?'.
?(!?rla, ,i; -
Ce*|aa, l)_.il7.i. |? tl ' Bi i
V > r., I
tt tl. Dr If
tu Ir i . .i ? it ti i'. prea
V- Uti li.'... . r one* MH a*t. a
Ily f... an b* i ?? .' an.
,4f ri t. ? . . . r i ? /'
?!,. . I*\C1
''.;.?. .,.'-. t. v.-;-. *"? i'H,
I ._ of '.- I'i \,'*id.
Jaaavfl
I' " ''' ; " '"' ' -rr-ita Ir.
J. ?_
' y.r r:tb M'.iid Rrpahii-nn Iae*elarlaa.?tbt
_?.._. ,i. . ?: t; -
fUn. 01.0110- i'1-!"! ? - i
11. '' t ? ? . ? H
mtSo. : ' ( -'. h ? -i '?? I - Ih ?' -
'
r/r_.t A ii ... I Ailer th*
, .1 fo. the purpoa.
a) fo __i.. aa Ui'Ii kl CM in tli? i _ W.rd.
.1 \:.'_.> I . IBEI-BOBN Pr. iMeat
Jo(f? N ii" ??? _ _
I i, - i v '. .1 if i.iililit nn A*aet iatiiia ai'l
1, ii..,. - ' l-?-i Nov.
M. ia'', -i: >
i'i-.1 II' KL!l,.'.l. 1'roiid.M.
Coitr
"l_Mr?aaaib Wari - ...; - OR OPDYKB
>;, i> l, i : ? ... ttf r rf aa M ? aa a . d
, . .'>..-! ara bwitBJ ' - .ii. .
m ii.?.., ,t :l .t uarter*, No. 4!! f.rid-di..
TlllHiV . >.v. A., to ri:..'? thi B iiii-a
ii.ii. r i.i. i. ori>YJ-l
__-?RY. Prafldaat
la
o
Tkirli t'ttth M .ii.'. * i ..-_.:.... aftl
T. irt'f.: - '' -.' U r, r--i,. ?'. No.
441 i.t>. ,' ' :-fiJ*y) _.vl B, ?t 7
?-ci- k. K. ELL10T, i'.?.;d*.t
bii*:!. ii- ICI < ?*c*
Tbe T-tlrteei'th V iivd ReriaMlea.i Bchaal Cc.i
wcjiV l ? i ? . i.'tdli
Mri.fj.ioa id,". : (' - ii.*1"..,?
4*lba V. >.-,..! : * i . u :..- fol't . .. ?
!
CtABLM 0. 8-IAVKR Ci . r.-.t.
[V li .
t*(kti A KATHUb'It ii.Hardvv.raD*_er Bo. 1. II?te.-.t.
V '' v . . -a
B7.\ 'V _.!! i i.r-.-"'"!-.'. ---iMi .l.t ll Al
Dr. IAM1 -1 II. IRV. ,\ :? i ... .: - -? -nlk-ii
Bfn .?. - vrhirh (hr; ?;e
B*rt(-fi'rf. . o'? iraled.
'- >.S i-_.Lli.ii, Ci.a_t_i.a-.
Axi.tt. J. ( .-", ?e... .wry.
;v tln,
Pa-i-i I vi-:.a-. T)ev'_ P. Sml'h.
brir,' i.i ticb, -loha H. Kotrtif.
_*_ f. M. Gf ra/ JUB., Bfclij. i. iv*. v.
X- ? : r-ir, M
?
1 i-.Ki Wmr-t-BALLY: BA_.LY_! BAU.. "
O.lTt ' ????'. IK f I.l fl ON DI CK ? T ? V
Qab ..... * i. i.-ti..c on Tf r._-DAY J VVNINC. ti*-.
B.at f ...nck, *t tb. - ? rnv rn-.-*. >-l?a-iar .?,
Mir.i. r, i, fCKORGl I'lv-'iKj i.Vi.T,.-.
; - - '.'_? Lit't;.
r|_a_i. Kl' dali-i A. to J-B*, .M. h-V B. Blltk,-,
I'harM-t A. '>_lb I '
. tt i:-,mi.
i ()(!??;i :.il.- van cor., rr?
A-- ia I _
I'tftientb V..irri Oe.nae tirlv'i.* (lah.
j... m v., ,.T.N.)_.?^Kti;t
|)?TI|. H .!?? ' tt, )
l'J*..ti ( '.i''.- IV f-a '
E L. il'.in-f.i lil : rj .'. fl-..
H. *'?-' . Dr ' . t' '?an H
t-lo>r. --ii?r..'d Kohrrt*oii, jr , O^j.
Cb.f*>* A l-a-lfl ? b?
Irri-om W. rli-pr . I' ...
W. liluri: B*_*l_--i B.
?. , r i ? ? ** in - lol M 71" i a: rabaa f i _*.. Ba -
?fil.a-riith '. 1 ? l I l- - ? A. Cenrilin, .'?-.?? '.
Brirr..-I V-ii.oi. I.n.j. ii. V l BT*laB_ .'r^ B. Il'l'.u
?Ni. ia?ac A. I I ?'?.' , iitt tf! ' .- W. Chu-,11 i.
B vv,. ?; . li -. T ?? ?
aj-ha..-.. ..-.r.,_? ,: i. I )?!. uV,l hn l.eld on W'K D N ' V.
0,W l l . .i.i. 'fhi i',-n. J/.S
H. Ihi - ? '_.._ I'f'l. AJil it. VVG Jl'7"RI. iiad
ntliet ?-..: addi ?:. ? ' !'t>.
h,.i.t,,i! l\nni Gearae toflyb* Tslaatrer*.
a r. Mai h."->. .' ! adf,
oa 1 ? ? 1 ? ? ??. N.v. -s,
iai at). ,, *. -k. V R. llAKt'EK lieiiJ'iil.
Jaaa* O-Kat* m. J ,_,. ,.,rll ..
_C V. Jdt..,K., )_
~T_e iiaulu ^loBihK ,le.H-.B ? XVIllt.
waui. i.. "r;;:.ii.AN assii. :aiios %.;::hr beidatt ?
bf*-f...i'" Iti.c.i rt ' .au _av., . ..
Tl'T"-!'..V '? Vi'.-'i N.?, *('' '
i l.e.'t.
J. fi>.T. . ?' - S. rerr.vy.
N-MtleiM* WittA llenehilrun Aaeo- iatiou.- A
*.-.._? n.i.',-rr t-l i ? XIXiB Weid <'? . ill V.io.,-.
tiruw.ii br beM. . . --.-..n ... ao._aac.tk LiadU-av.,
Tlli- r.. ' locoa pli-.r iL"
iffv-i -uy i , ?*?. i?-ta for lae *_?-)?._ i.r.i >u.
umT^. -, PaaUeiA
Alm<i Cfi |-*l . ,
a-w v . '?' _
* " BraB-a-Awak*.t?TV\ 1 ?TV 1. '.-:' v
_.M7_i()>. I.PI.MO. ii ; ?.- A |. .hii-. mertingol tl.e -i'-.
aaa* oi tb.. ', a.d. '. . i .. "f i?_-ty, wbo deal.a ai h
_.___._.?_ ^i, - ?
-ni*'...- ?,.,-.i-.iiii,.:B_. *ad are la 'avor
of llf f,-".l 1,1
? ill ' i?. ..; 4V Vo,MJ 8th av , o:i Tl
IV *_7.1?.0. Nov. 98 M n ,.'. i,. k, f0; t_, puipoa. oi i
? I I '-. v 1,1 bf erp. ul to bi ''???? th*
Otttejtf IHAAI t>. >:
( i..ir.... ( ? fi.iiii. ? i.-.rii.a.
'??/he la-t.Pavei.' Hf..l l Hiienr* l'u;.ii."
ar*_*r?ri?., i ,r:j-, ,? (fv -
BVfc.tl.N ; o cloc., 10 ,'u
Baa ot UaoRtl 0PDVK1 ior May**- *'' "*
tc idd fi.rj '... _lra-->. Jab-ca (ulIaMi. B. I - I'
haaa- l'?3iu. Wa. 1 . Uodt., VV d.. I urtii Noyia aud otle.
um M .|-.?lrr.
iBaewMr-*
li..t ,. r, I
__wtbe Bleetaraol tbf Tentfc Aldeiotaaii* ?i?
aOai^-lhe uae i( <'.. oaaaa >>? ta adtertm n?'_.tiii tn.
*?*? Vo't ,.!_._.. ..1 ,b< a.-t ii.at., ..-- .".." - 'Iie iioniia?ilo ,
Bflaaip a. i., ,., . inf la u.a... ,*nai^_ . for Aldfru.an
B tl* lt.4' ???/rd by ua, ?ud
jaB'.il * .. him l.et [.riaaiit a.
b-a.imai'i?.?.. ,,,n ;. _? d tol. v. Im^u bcfd.
?_y?^**^B _.lAh, A. T. A-iBiiO
* B I ? ' . K. I'l.l.UA-M. 8,
a- *? babmiai.i. - K(HX o,
.".-T-i.B.. r,v"-,:
HlieMteaUa fe'ard Itn.-ilifici'ii .Notnlua'tlon.
?aathoo,, ub ,,, , /B1.
laa_aa?M_i_r ??
- -^T.u a-^aaf Braa?8. ? r, . ,-k 1; * Drp-trnwat.
1 nf ?..'".a'T^-""Aa-ldr,aa , i \V\N
r^.-akltn i?il. ,f J1 N7;'V' ' ,,i..ithi
?b
Rtotoaaai Balea Nawtlaattoaa f-r Al.DFtvMV,
.-. , ? ' ? ' .KKICERS,
iBP l'i .::.'" uf fi* BI01I
I WAI -
| ,.,'.*.'..'. I'itlna A..ot?':!;?" < ?' ti-1' Eighfeauth Wari iuet p
.. ,:. i.-., *'.: ' o' .-, to li, ar E r. p rt I in.
i by ibeui, aud . bo n,.u
ina.rd and . *. ted ii (Mi n iloyaj Pboff*.
Wm <i. Lin! ,-:'. **?] ' h i, nan, I ilvrd Ih" BMettsg '
ord?r. ?nd reqee*te* l) liuuiL,!,:.-,, e-,;.. f,, S*< rrtarv. lo
ret.,1 lb* B*R J.i: ai!.m ?? tl _u, ?q., |tit> Cbali,
rtomiu.tiaa CoiB?ttte*, b-iug ub?eut Irom aicknr*,, Iii.
II, ,-n ikeBecreiary, read Iba lottawtag lapiBtl
The r.'u.inl.i.'. aj ...ii'r.l tu BaBiBaa raMibbt** for tb
. t , > ?f.Xli.'erii.uu. Cr, in. il-ien, apiBekori otti, i? Kn lb
XXIiltb vV'ari, ie.)*ctiiil!y rapert: Tb l ifl I iu ii,libr*a
li ii, tbey have aaaalaaaady **l*rteii th'< followlng paimil
aaa?datou
l'<i Aldaiin?*i,
SABlfEL B. RUOOLR8.
Poi fu'ii,, iin., n,
TMTIM VS BTEVENSON,
8BOROI itoss.
A15HAUAM LK.NT.
? _, JOilN 11 RTER,
i>?iiiU? IJJUOiif. ani
Vvn.i.(vrLvl*i'o.v,
For Beboai (:<>nu,ii**h>prT,
wm. i. ( jrtii .
For TraaBai *f PobH* .-. bool*.
WM. II- BFILBON md
i?vr.. xx rMiiKiiinLi,.
Voi lii.prctor v. ^tti'.oif,
BB ..iv J. Bl I Di.-::.
fht Oaaadllir tn'? to ?uju.it tlie MWwIia r'*l?
i tljriaipai' "f t"> i.T'tt: -.___?
I Htiolnd, Th'.' in Bamael ?. Ttufilc. I. p.r?*n r la in. I
d.te *ii-li!*-itlv JcaeiTin. ,-f tb* unMiidri .upport of tl.e
ek*4 lor. ? ' tb* Xxard. A i it. n of nbilit y. of approved iuVg
I i t. , ??'i..r.'ini eu,-i,'k *nd ;?> rev- :ar.,<> ::i i.ii.rter. ' 1 1 bbib
*v.)tr,ri ,ieui i
?BTalri beli rn-nxuieiided ?- a i-eidMi" l.u tli* or?>.? A
,i, ruia- i..'?!>'? ' th.t to ),im ui-'y',? ? I
. t, all lb* inlet. .tk of bii lu'oicdlate coiuti' j * oy M
i tkoteof thrxvhierity.
I ?, .!,{.! ' hat tbe abUl--aml lt. !*pende:i*i' Whlcb bBTB
| th " -i?l r .n-'ie lf VV ihi-ni I. CattB, 1*1 ool
. .;,.-,,?.- .1 h? e 'i.:.,i> i.*- aedeapportof
B ,-tti.ci., a.,i t.. ' l BB* hluiourc.'.J.-' i-i i 'it
for ra-aiaotbo. . ,
'. Ibat inV.tT.i-. .1. Nti'.-vn. J.nv * XV . ! i .:
i,, . | , |. Souddi?: we r.-r^'oae iritent atid elficiuut
.. li.e.r!,. iganarbaeata th* r*.
wkb aai ?Bk*ab, tbe Baelity dbalayed
..'., aud tl.etr l.lg., per
. i ? .- -ouiiirnd tberu to tlie boue?t voter* ef
? "**' L.L
-, . ' .. vr ll.v if th') 1'ippnit ol
4 .1' i uui.clliLa-i T'.oo.a. ntavaafaa,
Leat Jchti H. it.yer, Uncrg* Brlgg*,
and XX Hlltm Or* n.
., ,< I" HtBUBT. A HA'VI.FYHEATII.M.l)..
, ? , ..- ,, i | .i.fl.N PVM.MAN,
' AN K '.THAN, VVIDMAM ..'. ,'.
liJENM-i li'".\- SSSY, KDXVARI1 8T1 FUENSOR,
JOS>:i'li K. JAV, i. II- LOBLOW,
JOKATtlatti NATBAB, Ohiirnan.
A. BAwlbi Iik-'.h S. rekary.
k ? ? .-ri. ^rn,n ?*r*.(,!? tud ln.ni tbo.r
. ,'i:.. ,.?.?<>. Tba ofl er* af tbe meet
a;.o(-.'-:! aCoi miiteete n?ilo ihr aealbaMaW
tbeir i I'.in.iii.i'. lt w*. liiai.ito ...?1t re- ,
j tbeae pi ? it -if ? X.. (,. i... MHKi. " t !.*??.,an
Tblrd yadTetal Biatrlet* Blffhth aad Blath
VV-.T'lo.- ttaa -> ' ".' ti'-. ( tlaea* af iba VJIItk Werd,
? beld .- -'[ in ? it- A- ? kiay. ?"'?? taat., lu* B*lbala| i>. *ui.. i?
aul i'-*d pted:
117.-,'?!, i v tl.e >:--,..-* o( lb* Ut" llcieuled I. Pl.*r.u.n
lftr--L-' Iba aftee of TeUoa Jurt -1! ;.'.* Uld Judltl.l I)i*
tri "t l.aa b ?
14 -?.,?, It i. deair.'nln tu.i tbarad ' ; k! ln Ibe
I **at ?o iaaue TBCaBt laaw i-*i <n \>ot- ?*i. i Ibaaa r* nineul
? ??;. I . ?.i j-:,-.- i*i.i io oar late Jartl r
? -on.',
? , ? . ll ? ? of a!l
I t.-Lo kaaa bim tl nrfote, be it
i ;,,, .,' 'i'Me, 'HitiUl .I.MMJ Illt'i.rl a '. .::
! eTer i.ax ltt#iteaibiatbepb ?? '..'t \-.n-? bptl batbel
i Mr. iliowti.','. at.d * ? It) * bb- ?? ?
I t:.! qua i': V.ii l. that ui.'lt gui bl auJ ?*cbl .i.e.
i thal '^. ei rarfolly preaeat hlan t . tl.e ,! etotl '? tbb Jttikdal
1 Iii.tti,. tt oui, iBdidate f,,i Pellee .(u Ibe.
' Rr .: r: 'll t '-i ; ? ? , ll ? .
?1 n -'-i ad, eaawbeee ipprentWahB fr* n .t?siel*3*
ii b. tb* Vllltk Wari. aad wbe*e laiaallly arttb tb*
.flbi Vlllh indlXth VX'-r l-'oi',- ftewtl UBMba*
Luad. iiiui ) - ' i'- .,,-:?
nlrdce ,. .r..** to mr iv.v b :-*.I rff.rt lo pturuir h,
i !?? '?? * w. UVFRoON, < l.ain.',in.
, r. ii. leaaBT, ^l erottry.
i:ie, t.'on Nettra. te *ba pimblwai o tu*
Ilam ot ti i- f t?l*. pnbii- r.ol ? i. h*i* j fve-.i. Ut kka ' "?-'?
? . rmetl of the City of Nrvr-Vprk. lb*' *u *i*<-tL,n w_U te
i .u in i ? a*****! lieetbu Dbtli . ol ti.a Tarioi.* xv ?i,;a ,,f
.'- ; tLefc.kt TCEfcpArdDe**M*f aeto(hda|th*
! ibiid d*V .-f l)4M<ie ;.-i i*-i>.
fb* 1 - ? ' ? ? ; ia- ??,!? :,tiled bv tlal'iri
adl .- TbrpBaar at arbteh .-!?*?.p:ii ? Bail be beld lu
BBM i'Mi'1-. !? Um .1'. ll.J ptek'.lll .. rar, .d I. .. (, ll WiU lir
1 op;_ :,; |.? Li.Jfii r*B4*i'i' ftu uutil ?. _L*?t, B-baa it*j >.!!!
I be firai y ?' r . __.
[ Tl.* oiri-r* I" ot n-ri fo: ??. Mfb *le:tioa ?re the fol
i lowing:
A Mayoi, ia j,l?ee et Ferssi.do Wood.
i A Polre .I'.t'.r* .'or the Thltd Pl^riet, corrptMir the
lEigbth ai.d Ntnth Wa?d?. in pbt-e of J. Hberman Bb*WBM
| dr -ea?*d. , ,
1 Au AJdeTir: 1" e*cb ofthe Alderni.ni- 1. .mc-.i of ,ue iny
iliiainr an *w;. a**?an**l ia*l|n*ll?a, aan li, BB.BB, ta,
10th. 1/th. l*th, and lath.
I A ( i. taWe, iu ibe l ir.t XA ird (? ;!ii-e *f Andrew I.eaty,
i ebc-.'-d L' t! * ltut Clia-4?r Bb ?i'ti. r nd wh* failed tu ,|ualll*.
I A (.->n*Ul,!e, iu tbe Mt.lb XX'ard. in plaeael lloma* lar
i 1: rl'-Cted lt tbe lait ' !iai' : i-.l?ct.oi:, and who fai-ed to
* i i oi d*bb iu tl.a Piit-ei.tb Wird, ln p!aee of Benjamln
' j. oa - d?c?wrf. .
?il ( u. .1111*1. I:. i-ach Beiia'-o.-iaJ lli.tiie'..
u. ,, o beeb for?a*aW*ri.
Ooa ln*pect*T *f CoiamoB B?b*?B I re*i:bXVard.
'IV c Tru*t?*4 ui ( - rauior, Pi bouii foi e "li W.rd.
! And o'ii.-er. lo f.!..a-.rh veren-le. ?? mey liare oocuned lt.
iloflbaaoi t -e wiyer.l XX'lrd. by reaaon (f deatb.
? c, or fretu otber eana**.
. tit < Jerof the Con.nion Coutrll,
1 ' Tl.i. VAI.F.VriNP',
Clerk of the Cuuiuioa CounciJ
. D*t*d Xew-Vork. Nov U, l*M._
! ~The Ffoule'B Cnlon RoiiilBBtloaa fat the XJVtU
i Aide.-i,:au> liij!..i-t, V i.Ltri-i.i'i XVard.
IrTAldLrma.,
SAM11.L B. ItltlGLi.B.
1 ? r ( our.t.'i rn,
THOM4-J STr-.V KNS'JN, OTOROB KOR.-?
ABRAMAM I. -i'. -lOilN B. RkT.K.
ULOIUE BRIOOA XV1LLIAK OBTOB.
lor Prlioci DITiCer,
WU.L1AV E. cuinl
Koi ln dae .
WM. lf NEII.SON, JAf. XV. I'.VDF.RBILI..
for Ii.K... tor,
HEBRT .' .o< I'.'iliKR.
VV.M. O. LAMBERT, Cbalruiaa.
i>. naaaaai. Baaaakaj
T*t\-l'i-}i ? <?" Nnnilnall.ii>,
1 oi Maycr,
0X0BOB opdyke.
Peeplo's L'aloa Naminatloa.
For Mayor,
BBOB0B OPDYKE.
Oe.man I'ii iu ii f.rauue Nr,<n-niiion.
Ker Mayor,
tiEOnOE OPDYKE.
-1
Bepnbiieaa .Noi-iusiiion.
Pcr Mktor,
GEGROB OPDYKE.
Krmemlirr ibe Tax?PuyerB* tlrand
RAiJlU-xTION Mi.LTINO,
(,0uI*ER DMl'lTUU,
1' i | )AY i.XT.MNO, Nov. 16, at I u'elock.
i.n J..:. Wurd < VI. . ..-? 'II I..-I.
l'?i A./i/..i C, inmi.ti mir,
WALTEll XX. VDABe.
l.l..,
JOHN I1IXON,
i'ti ,'lnt.
MAITIIio t ].ABK.
n !"l XV KELL4MK1.
\X li.i.lAM TUCKRR, Ck?i.mau.
.'i,.*, it c i..., laaabary.
The Voiinp Mcu'a Urpulili, :i i I nlon
,.i ..;, tu i.-. no.i. -i> titi, if ii 'bm iuyit.tluii, and
li der tbeii au.pirei
J10N. rir-.'l.r.' HNEB
WiJI t'.i..*- - .u.i u-eii
?THE RBBKLUOB.ITboaifllN.ANOJilAJNBFMBO,"
Oi lYJ_l(NEHt>.\V t.\ '.?-.' ... ? rr b, at o o'tbi k
At rOOFEH IN'S'fJTITE.
? t* earb TH] PRO-rKEliB IiK
POT V TO IRINTINO AND DISTIUBL!l'l*IO 1 f?r
Oil-TlOS.
i ,i ut* anav 1* l)*d it tl* -:? *? "t 0.* TRIBURE. r.v K
OSl'-.u! INDEPE.1DNT : nt BREMTABO*." No
G* Kicidw^y. aed if atty i*iealn iimebl, nt tl.e ilnor.
' -. Dll-'.S (aud r*t t.'?r.rn a*i-ouii,..iyl % tnen.l. IP
PKOVHIED IN AOVAN'i Y. Vk'lTit Tit'KEiS, will be a?
eouimnd-t,.) tvitli H'ONT I'Ki'J,".
i"r .-'ii.s VVIM. bl M ?-'MJirA.*<ORLy8PEEC'l
Ifl lUigplTS THI8 81 tJOB.
To the Eleptora of ihe r-txternth AMtia.-.tr
Ill-iiri.-t. -ll*-u f be." ln .l ikit i ii| rl
riiiiili ird (hut I I au wiit.dr.n-i my ...m* Ma* ndiilate IW
AU'-.l all .. Ih. XVJtli .4 .i. ?..,, ?:,.,- i, -rlrt 1 ll-- ll.i
aatkad nf li Bnab-|; ea ti ,: ,irb i.i nrt i.a. b*?a r i. .1 aad
I y By i.| ?? nin-t,-.., .'-d Ih.'I h.rr r,< hiWaflaa 01 witl.fraw
In, ff ru lo<! raarraa 1 adai any ri 1
OBO M. HAUFKI..
ltee.ulnr iti-pnlil.t :<n tiriou Nominullon.
7ui'jti'ii *..i...ir.iA.Ni. Didraii i.
7ui 4'-ii n.
(II 4111.1.'- I' HAI.fi.
Itr;-nlitr iiepublUi.ii Cai.dldaie.
f\it\ MaM)U,
(ihnlKil. (ii llihl..
H-venlh reit.ioriul il.Ht.it XHth. .'UX-b.
XXra. XXI-T. .nd XXlIu WAKllr .-Kepub.'Um and Pe.
ili'i tuiou OaaBdaM
Ki.. 0, unrifman:
_JU-IA'I".? . . . UTTBB. _
W.tfi -.eaalartal Dlstrtct.
Ri'l I '<' ? '.V ..V".d -1 rio.Nft.
I AI.BX. H. ht ?'("K -ii 44?r.l.
I V. If.',' 'M .1 OK! M.4. th 4V-rd.
Kor r.i.n.-1'n f., I Alirt4!Tl_ii,?NT 1-', V rd
? or t.uPtiine.., ., :i.;.t.lM,.?,,,-? i.,_j VVB,u.
ff._f.ll -? 1 --! !'?'). WarJ.
| I'HOM 19 Bl't-PUJ- .? ?.'-. f'th Wad.
PaMayai b.QODFRKY ul NTlll l;.
I'r. J.l.viKo M. Ab-TIB, Piaaidad
l)...vii. Cit?k. {YlaaPnB-Bfla
.1 ?OT' I, Mll L-71, I
.1.1 h Uoora, Tia*aaa.
\V* E ftjf?.l gaara-tfa.
1 B. .-. ... il.VLI , ._i_
A.H.t. alloti i.f Ibe Alnn.nT of CataahlB Col
leae.- lba Aaaaal '..l.l'.-n iad K ?? - _? ?r-t:, Ai. civ
tion fl Ulba-fl.4- !.*?! B Ih* l.r.l'i.r 't, 1 .1 tajNef.-i')*
Hntorka' Soctety (id ?-., *oraa ol ltt.wl.Mi Tl tIDAl
JLVl Nl.N,! tl,.. .'>';' N. .*? *k.
t) - n w 1LLI VM C. RUWlti v. ,v ..; . 1 --
ivc. OEOROE ).. KRERMAN, M. ll, 1 ' ?? I ?
Ail .an ? ,- ? ? led in Iba . ? ' ? ,.1 :.-? U I
Ji.i. A.i'.i.l M, tiir nf ti.e A. i' all bab.hl.M-B
Rociuof theHi'O . . f4o*i..? .1 " o'eli ?: Ih. .ua m.-ni.,.
,IA.". - W. I'DVV - lt ) 1 , millr*
wii.i.um 1- . om, ci
CBAnU-S A. .-I'.i'.iViA ?', v 4,,?;,.....,.
~Moa. of TemBerante.-.-.i ad ? a I a .. m ot lb.
(.'-.ni' L'lfiiion ol r. ->m i-ow--, ? '? . '? '1 bebeM
T.UH (TuBd.yi F.VENING, ]
r.'..-! -rk. in lha Ball ''? Na aa I ivl ' ., So, 14 I
K ll :,. Kr, ., -tDt.lifia :r re* - l< I
t)it ir at'trndajit r. JOHN HA'?IKs. Hr.-.d __rlbe.
TbaiiltaaivliiK at tLe b_y? I'oluu B*a*0 *f
Induarry, - - ' :'?? ' ? !*? 1*1
paiii md uaahrtid iMldien aaiTn 11 cur.iN I
tiifi Ioalituliou hopr for ? ,iV*ril a! ar- of ihr . ai.lt ??' i .?
1. iba aaaaa l ii" -.i? whaw b*?abBB_ ? law* ".rn au** a
pw.iou. _,nii. li. awaaaaaaa rt ia*a* *, ?rr at -i.i* a i-n
Iribat* 1 ->?. vrl, .'1 i- f tr- 1 .,1 -trra! ij
. 1*1 mea .Many wh 1 .->.-? t ?? .- 1 re ?un a
vt'.iiji' V.p. .firar'ii.lt r" Iribnlf ' 1. uh.r i ? I!
'. .ariy iu,-.i. pr. da. |. r l- daya . - al a . . 1 f. r ::
i .? ? ! I .ni taad fcr 11 el m ot* aaab.
. ..n .-n:- el btoai itertal .- -\ \ i i of aB d*
f ..i ' ? II aaaeedad.
y ,.'? 1'i.i ili.'it y t-) ih? Houi lb. i ?
Poit-Ofl . ? . . ?? _f it,.'Truit'i... T_.Iioi.ar
t_l t; ..?. r-flait ". Tl..- rbildftM itl.,'- . t*rjr d*v
a' I.' ' Ii rk "?' Tl.*ili?_1vli, l>af. t?.r , hild-i-i. wiil br if
, , U ?? all | '?', l. I rk'! (hry wiil h?-r BbB dln
nrr aftat v ' -V tbey wlll ?-?'r. u.ii.Hr lu thr f hap.1
? ' Arrl,i:,alJ Kniarll. Na. .j I'i!: li. , - r. ii-lart Iii..!,
ot <**i ]? Umii.ia i Obany: Tr*aa*m, ."il, >i a.1
I.ft(-'t. Ba 14." Krufri.ar. i"r t?a. Pffdrrii k fl. lo ??.,
N . li) iai! ,''?!? it . I ball* II- l-.u.fT. tt Uuni-an bba.man
.Ci, ( hirlri 11 eMaaaa. Ba II Baaaa ib Hii-uiUa.ua>,
:.',.. 111 i'rniJt.iy. tl.,r!-a \'.U, Banher, Oraaiefej P*.k
Hot.ir .lil.:. -.aj.. Ni. H f'rk i> a.r aud .*.,. 17 ilurlay-B.,
lt II |!ir'...i a ;? ratea- ( B. B. tl.vi.la. Oa.. A**al
TlianVai'l. itiff I>...i?ilaa V.-ti. ? ? itaaBlaal
.??!.. ? rth* Irirnrtlfa. ar. rorditllr i TU,d
B 1!ai.ka,itl i; D.r. .*?'?? t .* Baa
li.nlir'hri'ii '. : ail*l*ifl?a af." fi ? ?
p. ui. 'Pl,.' it. V: i'n haa lo *ada inrnt, h-t rrllo. aolt ly
u|-on rha f'a'.1* "..-?' n to u.r?t ita currrr.t .ij,t:. fi
A' 'ti. - ??-: i ?)?? ,? ll. nr ini.rf a. p| llraa-r n. . n fti..l'.iil,r 1,
wbll.1- t rt. - - Id... U'c-ly iarr^Bd. 7*,t.a
-.'?I ,(n. and l.oyi ar* ro.i-.i-r.a-1 wilh l_Ja Ml. ior.. ?.t a'
wnnii! bav.i -I, by well ' uur. tb*!. a -r- t f ? i Tbn.ki
,'.<-.I , IO;-*li. Tlt* WBI I of fl-folnin, Wi-ltfr ???* r,p,^t?d
... \. '??> -.vi i.ilnn, ia:|* or iuia.1 wiil 'oo
. ? ?>..- ' rcllT r*-.!'rd.
Plereanlile Iiibrnry Ai.o,-lail.in.
DI ( i.iifitjVA'*
KPV/H1 MOR'H'- liEcmiB.
"All OMM Bf'B-RIDE l'f BUCADWAT,*
.Itilnl. fi.ll, on T'T.IDAY r.VKMKll,
Ut*. -*, it 8?.l_fl
Tl -r'.l . . ,?.'1
lobr ?i*d m lha I.ibrtrt, ^cvtLio-fP Oflirr, nrh P.adfc
( ,, 'i, *ud th. iloor'co tt * rv,_ _| o; tf* _eBBB*
Th* Uot. E. ll Chapla D. D.,
tt If.i. llfl IV) K A LU 1 L'llK
luMa.'rt.' i'l._n_, pta, Lu-' liie.aaa*.
Oa tt 1 DM_.?l)AY EVE.-.ISO, N -.17,
Al k o'c'.oob.
IBhJeati "TllP PEiiPl.E."
Tirkrti. Ceata,
Kora?'.rat R i ' ' , Aat -r fliua.; tt.i.tuo,l'i IUk*...,
Nn i ! iaa! Rr.-l-a.: J. IL.Iobnitool ' * . Na ''oBow.iy .
aiio ..' tha di>o: fl tln Ch.irb ou thr BIBBlagB tb* _*?Jlurf.
BoupN, Cnndlea, Mlurifc,
STAl'Iali AM) 1ANOY.
J. c. HDU/I lOBa.
(Formril- W. Hull - ioil).
I'flicr No. M P?ik row,
Oppniite Katk Kotint.ii), l-*w Y.rk,
(ilfrr I. ihrt'ad.
AN trX_L'Kl'A_).?.LIi ASduRTMKNf.
Third Klltloa.
Tbe I.ii.lejrha Llhel Salt.-Drwlit 0. I.hlVjobi.
i,lii.I Honre Gree'-y-i-rr ??,?! faid at Ol.V.OOti-lil-- *t th.
IWr Giwf ,o t ii -iiii boter* Judjr H?roi, and fu !y r?; ortfdlo,
Tiir". ritllll'M'. hy J. L. Croiby-ii pibii.hrd ln. n*?,_o_u
pn 1 i it? phlrt of 90 PH". a-d foi ?-!. ?' t'di olfr*. I'i. 110
rf.nli. Altl.^ujh tha arfjatbulk r'th.e.ldenr.eollrftf d Ior ((.*
dffrnw wn jiilrdout hy Jud,e H.,yet thr opeufnionthalild*
by IriAIAh T. WILLIaMU. ?*q., ?ri.**. |o?d Maa B I'i
aBaaaOa ?-d of tbe paaail of o_rdi?*.|.fni o( th* Now-Yoik
lr<i.lalion tl 1 ?>>, iti ?r_iiie?r_, a.d tbeii i'i.:.__i*-.t*. Tb.
afaaaB J"-|? -lACOh-iidlLei-otumeal. (hnr-nty .'OllN
h PUK-1-I-, e__i,of AIh.uy, daii.e.nd wiil BBBBB?dfla
kttretiouol la-ieriliid jnriata Ar.d irhorrer wmjH to tre
? 1 I'rvrr aa I ' a?Jd a,ali il tl.. di frnd.ni ii t) i iui' by u
h ((er piultieai ainl ,*n*.al .dn rwry, who know- 'bat ne lt
uot to h. aiiivr,.ir_ muat l.t rtatitiru wltn 'hr a .nin'-i, np fnr
Ihr plaiutlrt by tl.* Hoo. HENIIV A. POBtBB. Tur rn...
. litllllBltieU 'f Ih* drffclldailt ny th. IIou. ( KA.t. E. Sl.lii.
WlCB.IMawBa, aawaita iom. aotawartby a*p*cl* Ai i?
litirii Ub. 1 auita *i. leaa t 0IU.U.U tl.an forii'.r.ly, *nd ai (!..
leri.Htlou of lw.0 if.iiil.jer of .BUuiin, iulr.r -t, w. h.liri
n.atiy v. .il bnU thia jiati.phln wurth r-a-liiij iLd pif_ri.ii.
iUilitorn Notucs.
D-E|iineuil Zonuvea.-lh' B1SCOND BATTALIOB
of thn auiiudiil r*,la.rnt *i.l fol.'c.-.- tfir lir.t.'tii
lot tle BB er wa, with dlaaieb R? ri:...,:'. i.
?I .ii t.iil.-.-iut it-uli m tbt re.V.aaitcU aa ;-.t *'tirr rrrruitt ,
ittitioul; *-ao al tlie Pi-Lflpal Qaarter*. No. if IVMa-ft,
uht.e aJl d.ae.Urawbo drt.ro to join ti.ilr :**Ser.r:A aay
ee_>e?toi.c*, orthty v.lfl !?-? '-.-rrly ilrjlt vith. Byorda.
. tt. MK.RIUTV. M.ior _d BaiUlioi..
MrClellan _ UBItcd 8uira Cuvalry.
R^IULATlON?rANoT_l-ITRI CTlONa
F.,r th* K.*i.J Srrvir, il lli. IT. (-. ( -v.'-y ln liiur ,,f war. Hy
OEii- H. M.(M-Ii-AN, Ma.n. OiaalD .H. A iny.
Onevol , 1-tuo. lully ll'-'iir.'.-d. ?>l f-J.
b.ut ba bp aaB a aal-jel jj^-^-.
Publiiher,
No. W Hroatiwiy.
Peter Caea-r M*ht lBf?BirPa-?lli Beata" t i*
,? Tfi,., .1 bl Uo*. Mui,_ -.. M'lh.ri aai '-...ru ? I- ?, r " .i
,:.,?. iu mi. IL rlaaal wi,: iJI ap.- oi tUrtmi ol I OIiRX
Ml't.. nt Und., i.iu-ii, No. IV.iiour.y. Otbif Uji.fiou.
10 (o 4._
Hoekrrnaifnllon for Iho Army of ita Tmtm*
m-,._.|i.,n- ipfUald-alr* .1 d.ja-i ajei I >'?' ?'??
rANar.'l:... < .'? I'AltltV.iH.'.f .'. "ilrrv.
T). a ,1- -iro.-a of iotaiai tni* " Ca. k < .r|_ ataaid *,p |
|_S3^M-laa**a-ier-<^WBya^
i a, Baaeovlafl omre. pa <?'?
ihu'iud ???* wHttaa ..uho-it,fiu. INli ' -V-.i... . I
?,:, , ,. ib* l '.:.!? -tf..i .'": ???:>' '?- 'f ?*-_-?*??
,.,, '.,, ,.f......... ti. 'i|.i.i.i'tfi_ ?fi.ri'v.iiould.'io
la ladnirf -j Ih. I .'.led taala Maatarib, and I7.ibi.rai.,
" i'vli rninl tai 1 b* paid ?r trai..pm!atiou jlvtn ui.ftl* the
?hov. !.,!? i- t-.i-H-.d-0
MKS. MOZAKT"
THIRD A.NNL'AL C0BCXB1
iv. nf).
( liRlST'** CIIUHCH INUI ? VK.'AL i-CliGOli,
l.vi>.|H.li, , .
(hi tt>:r)SK8l7AY KVBNblO, N .. ?, il c l tlc.k.
Mi. MOZABT, "i"-'
Mr. (1EO. 3IMIV:'.)?., .'??. .r,
Mr. J. R. THOMVS, llDrttno.
Mr IVARI- VVKI.H. I'i.n.i,
Mr. PBANft (.Uil.lil.R P L.t
Jtr. KI74V I). M()I.I.I_N)!Ai i.R Mi ??',?1
Maiter Uf ilNAHIif), V.oflni-i
iPbi-II ff Mi. Molff nhaurr. tn, v-?i. ..f ?*r?bnl ippf.rr.B_*).
Mr. 4V.M. Iiltl-BM.. M. IHr._t. .
TirArt. Ma.aaah.eaa bv .Kai-id ?, th' M_KlpBlla
-l-rei lo-t. i( ',h| ilecr.
ftrm flnb.iciiliorts.
MB88SB. TlCKNOH 4\ FlELDfl
. l'l IU.ISI1 IKIS DAY,
I
In ot.e rlrrant eataBia, Pneled lud Oi't.
hrl ., *! ?.,.
SONCS TN MANY KEYS.
A NEW Xoi.f.fE of Foma,
OLIVER BrXBOBU 1IOI.MK.S,
Auihw ?f "Tbe AbbjwB ai ib 'Ireaifaat i.?l?," "EUie
v ?aaatj" kc.
Tl.b new Tolmne imlid*. a.i .f i'rof.in r f*BllB**'B IdBI
1'. aaw. I'itl "?.)? brfj ,n,l tbe ni'.Ly Bnejtrie* *oi )>u,t..
ealU-if rti. hy ihe preaed "ati'.i.,.i,il?i- and p ibbfhaiia thr
Atii .i>. Jlou'.hiy aud e!ir?:.ei*. ]n . ,1 iiti il tbeae it 000
tain* niauy uxw poem. b<tl..-r!<> uup,.ti|K..eii. O M o .
tbei* ibgpb?e b tb ralaue?balong peatu la di p.it*.
eotiilad "AgneL'' Tb, loile?lag are eunie of tbe late j pnlai
plr, ** xeblcb lt aeaaprb**: "A v ?i, ?? >.i t ? Loyela .;,"
" Mrutber J'...iliaii'. Uin-nt lor <-..'? r Cai tice." " Vn..>
llyinii," " PBrttlg Uyn.n," "Tbe Fbwe/ef ,.ib ny." " J li
Uweel biUlt .Mau,'' " VI.e ll fnttt," ' ...i'u -0__i.i-.iy.*
II."
IN MI'MoIlIAM.
r<>
ALf-HI.T TF.MKYSOB.
A ^w.r.iBu, rib luiitiou |?; um> Tjoid.x i.
Ti i. .,*ii-i3~.?ilTl|._aJ-.:. ?'?:-?.'? icl'-,:.. Pric* .;-)!_) .
tov*r. a. ama.t ipfW; Xivyoit'kj* ?
pri-.i.d ,-;n. ? '.: '' r-i " '??'*' '? ' .".'?"*?,:, v
wwltie a dboaeoi tl . , .
X,... ,1,. I-tiadorn'lwi-. .*ti.- :??
ai . ? I - n i- . --il 'ii ' ' ' 'T*"i', ?' J " I" '
- V ",-..: .ink.-ch.-'-AR.m.-KHi'NKi 'lAJ.I.X:!'.
' -? i -. , *!,; ill I aakeeUe**, W *e-it poet paid by tlie FBbltjb
en un ut-elp'. cl j-rice.
Wi t9? WABHIWOTOB T., Bq.'.qb
A NEW VOLUMt OF PCO '*
iV I' labrdibbiay , _
By f. UfK.'BNKB No.lMOiaaid
liLIJAH-A fc.Ari.lil' DRAMA, AND OTHBH
POEMS.
HylheR'T. Ioa*. iMviion, D. D
ItoI. '.' ,ii? "? raaaa
" Farbeynnd Ihe BMBJ n. w *'.',.uie* of yer?e t ?l "f BM
y**l* i.i-.i *] l?" *u -???? '!,*?- t!'* itie.it* p( 1- i* h**-i'. ,;
li.i'.k Tb* wri'er I* ? i i-*,-,uii['li-!i*d *eholir, of l*? ,li<. . ?
i it*. i:-' !?-.-!? ni.nli.' i'urr whl. to th**.! iik.e uaelitie* h*
,i .? ,i, i land poe'l si temr-i-ature th.t :. aki-* I'lm Bt
liomr *uiob* tle ehtrtna ei ao* vai.d l.? >!!?? o ir.e* ia nim,
ler. * itb ri.-l ... ot ?.,d .biy."?| N- Y. Otx.-ner.
c |. -,-ui bj i.. ! iu.i p- : rt recetpl u' priee_
ri"A Kl) to COUNTHT NBWB-DKALBB8.
THK NBW'YOBK hdXBOUBY.
Il r.it;,.* ,. af Ih* refoael of BOSS k TOL'fET to fur
ld'1 ;-.??*.' their roun'ry aaentl t> Ihe ptiblWtu t> of TBI
MtaiCBY?whu dt.i.-i'd to 'iipoiy the nea.meu d*.!i -
ti.tu '.! ria ??>lli tlie ??>" e r,:.*i.iit.r* of poater*, lhear-*aid.
,u.,i r're ilar* th?t ar* forwaid*'! Ir-uo our otfi,. to ege-,'.
?!. felTa their .upplie. Bara UM aaba Bew-TBt
., h*'e.''.i*.lrr. tl.->?? ;et ?'*'..*u h.te ? *.**d t-> be Agrnt
le. ii. ...,, ol TIIE NBVF-YOBB MK.Rfl'ltY.
7 b- '? le will rontini,* lo I* n.|.;>!ied. M alweri h, r*to
(af* I. .i jgh lb*/iioii *nt*rp-,.in. pu.kbg e.lB'ili.bii.ei t. r:
H. IiVxiK.lt k Co..
IIAMII.TON, JOHNBOB '. PAaRELLY,
JOHN I I I.i ,.s k. lo,
L. N. HI! f- Ait k Co..
WII.LIAM SKEUl.T.
OltlF DAViON a JONES,
KAMUEZ. X l i r.S, aud
B .'i Dr. vviTi',
aa we 1,** ib*cl frutn tb> offir* ol lha pnbliib*.! ai.d p:oprl?
' "? .ICLDWELL. rtOt'THWOBTll k VVUfTNT.Y.
Ne*. tt .nd 4* Anu-.C, BeB X.rk
At (.isr BBElaTAXO*
M4X)KS'iORr STArioNHRY and BI.WS EMPo
Ri "??!, No. f? liaoai,?ay.
At (kia MkaMbk i aat eaa ??.??!* I id ibe BOewia| Be.
t, I. I ?? ' .ill , I,.* ta, ' ? _
Bo*:,m Jouinal. !f?:.!.i, Tranwrlpt, "an-J.y Feeelnr O.
irtte ud ComiLltctai p .ieti'i giviog'aiii.r. urd cbaoge*
lu b. . ? ? .*'
I'hi_d,.!pkl? Udgci, Pr**., and Euqu'.iti. ___.__.
AU Vvtrlgti and Amerkin N. - ipateri a<id I erlcdica*?'?
kept i.-.bMbuUt *n h*,.d Por ??!? tn rli.gle n imben. ol asrr.d
orai.!)*4 to euM. -Iber. ia any pan of lb* tlly or co_ui
? !. ? -11-. '.. - . .,
N li lt. k n-irUer* ef the ; t*.r!r? perielleala, New*|,.a
paai .* M?aai'u**alw*.?*n haL*.
EsrA-uLibttF.l) .'? l-?"i
WII.I f.VVt K COR.NVX , I.T.,
l , ? k , I.I.EH aaiBTATiONER,
.'lo 131 I'rai. .1 .
Fre.klle-Mu*.*, Harpri fc Biolh-i.' II ilUlcga, N T
. .nd 1 !?r?* ll I 'f *rl..o!, M*.lical. Law. Tbe
lag'ral, MiMrtr. ktiei.lllit'and AiiKulluial Book*. .. well M
Blaatfclltl. FafTT. ke. Pubib *ad I'lirate I.lbi .ri*. f.,
ulibel, and ivtir.iar .Oentior gj?eu to tiun.g **iat* I
*,iar,.; byekt Orde't |>f ert rr deaeili'lioo of llooki *0'1 Bl.
tioue.-y rrrelie 1'iun.i't .iieitt'-o
Bo.k-.!!er*.Bd T*. ' ?i. by onbileg a* aheaa, v 11. i,n*i
be abie to cbtiln Bchool Book* of ku.c'. tlu-.-).*** baea u
. *.; il la p- ? jriug al*. abna._
PAHIS, L').'xl.ON a.d NKVV-YOliK MKD
iCAL ADVI>r.R an.l MllllllAOE <>' .DE -A l.oc.
eipodnr tl* fa'l.-leaof Pl.y.icbk-I.ti. md tk* tinaurceMful
i.-i at .*? (- f Pbyiietaa? b ...ociai u4n ?**?, a f ,*t loeal, bm
bv netlee' BDd lu.pr ipei tiratment prortrBlina tlie l * *oi,.
?y.ten, and 'eavlnf boib mind and body a loUl m r. a BB
edlt). n 4'0 l-age*. 1U? illuitr.tion.. By M Larn."nt, Parl*. I.ob
*on, iindlxaw ^ crk. I'l.y.l. ba ai.J r? .r.e ,n. No. 647 Bl ?w!-iy
(op .air*l N. Y. M .ii.-'d !>y Hlr.t..rd.en. foi 01, No. I *,Hf
rt.Ri)??kTou.?y, Be.lllNi.*a , ,t . H Deiter k fo , Nu. 113
Nan..i-at , and De XX ln, Nu. I" Kr-inhfo;! it, New-York. Tha
ioclor't bour. for rurbg tLr.e af*al*B*. *r* froui tla w to *
p a* Wa eoBi-urailh tbe Ic'.l, wli g paperl Iu rev iiininidii.g
br. I'ABMONTlolheeffli. iad: Dlipach, Atba. < irnei (*
rui.-l uli lieaaokrat. Btaat. /..'?-r,g, Medkal ID-vlew. ke.
M~AOAZWK REA1 lEBB, COMPLETB
. YOLR .il.T8.-BAt K M'MHLRB of 1IAR1KR aai
all Iii* MAOA/IM'B Itil HEV1KVVH a* 10 rrnt* pr: nou.bar,
it (J. A. BILLEB'B, No z.x 4un B. W. Y._
Thlrd Edlli. i. Now Ready:
fJiIiE LITTL1J0HB L1BBL-BUIT.
A VKliHATIM RXPOBT
orTHE
TKIAI, 09 THK SlTT Oi
IilTTI.KJOHN AOT. Oltr.KT.F.Y.
. i >i ,-t a, i-i.Bu ia )'**iiaaa ><>** aa aaiaiB aaoaaea
Il ror.t.iu.
.HE PLBAS, OFERIRO and ABOI MIBTB OK THE
COI NIEL, Itt'MNr.8 OF TIli:fOI BT, TIIE
] Milti. IK-niMONY. 8IMMINO l'l'
01 I'i'V. COtTBBIlrOBB, AND
BEFORTOI IH'.JIRY
ON Tllr.lK DH?A
OIE -MKNT.
o , , | .-,t bo ?'.*.irr to aeeuieani pr**er?* a full re
|ien of Hi* te.iaik.bie tri.l, will de wrll to precure oui
p.r.lbletedltieli. l'.-i." rlMMBk
.No * ll*.:j .
1"EB LEMMOB siJkVE CASE.
llll. fl'LL flISTORY
o?
THK I.IMMON Pf. XX E (ASE.
FBOb 1TS (BU IN TO RIFIBAI HEClsION IN THE
IOI Ki OF APi'PAt.S.
on i ?it*i
OriNIOH OI JI'DCIL PAIME br.'ora wfcom D'a oaa* wa*
(tu heard.
DP1NION O! THE S! PRP-MF. COL'Rf
I i.ii.li and Aiii.niii.li of
.HAliUi.o 0 CO.-.OR.
iV.VI. M r.VARTB. and
jo.ojjH p.i.rNT. tobaOeaatdifffaab
Ac! th* Opinion. ef
1IT ,1J i 1NI0. XXHKH1T. and ( LJiRKE.
Ihefikit iBHOtun'-e ol the Irgal and rd'tlca! prbcipie*
ixTobed?tlu r.o.di.. a "UU wlnoli tlw BBB BBB flBflb *ld
ii .lihtywit'i v Ul,-b iii. ar.uu.enl wa. .<i.i.iu.d ou both
i.n. ruuJer iii. oue < f tlu uio.1 *i?i.ll'-antai d i.uiyeila.iy
'.i.:etr*ii..? trlal* tbi,' er*i t??k i'l?*e la tbb *aaatiy.
I'liu 'ii caat* t'-r ,i|it?B'* D?r uoien.
PtiUfe 8 ll tl i ? ,0PTi,dd'll'nal
AJ.'ir.. llll. TRIHUNB. He- Ye.k^
PIIDTdii.'iAI'HK ALBIJMH.
A T.rj ne.t one f,i JI IVrtiaii.. fl; a lirier me do.
?>! M. A larj kiai.imi nai wiib rl*?p. I* 0..e boui.d m
Mnroc*", altbl '.rei!if." U?p-, *X A Tery el*giat oi.c
lor M FcltraBl B* B*el fr. ly inai1 aTetjwlei,-. Au h
aeiUututol IHI varii-'i*?il n.ade lor poitnu 'o ilide ir
M.i .' lur*dby A. I'OXX llitO.
No*. b' and h7 N..-.,;-.l. N*tr-York.
THE TR VDE BUFPUEII. f.1818 BERT FBIK_
TpO STATlONEEJi M.\x.si.)i;ALLli>. aad
A UOOK8EI._.EB8.
lAUUEL RAYMOn. ESVi'f'.t'.PE R'NC
',', 111 WllUini it.
tMHt* )*.*' t i kl? that hr olitlBiir* lo niati
VEL.OPE8 of *yen nyie .;.*, toiei, ?uii ,,
yiloBU**, i.ol?lthl'a...ll.!g tlie v ai , ai d I. w!
im> oeiier quaJity or lowrt priee* rui be effer*
tAUUEL RAY.S'OR. ESViM.PE B NCFACTfREll.
No 111 V4-.,r,-i,. u.,
b*a* laja* t .*?? Ibat hr -ou'lrur* lo mann:.. t r* BW
k'F.M?Pj'.Si,f evert U*)e t,.r. toiei, .uii ., rllty, b 1"*'
? ? ?.?::' ?Lrrtl i ll *l
_. efl?r*d at *Ly r.Uier
?JI l,u,*nl in Ibi. ? iBtry. Dra'rr* .re luiiled U
, ..iiiilo* tb* l?ige *t -koiir.ii..l. ui *euif'-r*?i'ipl** _, _, .
A-l. tn. "lRXINO Jdli-L** WR1T1N'. J.XJEIIP *f
ttftrk rtftH <j.
rW-Mi.E, CTJ-DODB, nud VAI.UAI.LF.
V-1 BGOKS.-_Tho aiib.cri'.er ba* iu?t rei.iii .1 i.-on. Ban jx ,
and Do** utlrri for tai* at ?. ,j Uo pri,;*. . vwt laio.-tniri.t i
MOl) S. ho.h urvr aud oil. A.iioa.' l-i-ui are h.? vt-o.ki o'
i.al.i, .,,!(,' , a Pa_M... ( (...ic Throioiy Kiue Aiti, Foi
(ry, Diau.il. Kniiehand Itailia CUbMi, P.bln._.--phv. An'I
qjait a, bloj.aphy, Hr._idi), ili__.,ry. .___i,_?a-_, i/ot??.i
and Ir-vrla, Nut.it! Hi.torv. B-oV.i ' _'n*rai_ii,f. Picture
G*i]?ri*a. bc. A'?o, a vr-y lar,* ? -_.itiii.at i-f Enjllall i.aw
Booii*. C.tj.o.unfi. thit miui aril! h. ia_-ii-J froa, llmr to
lim.- t.d m.t-,)-ny adJ-i aiji.td, on app.Wtlon to T. W.
it. Kl B, lui^nrtaref fcinji,,, vf .? rauao-at, upatair. be
i, rrn N -?* i-?'. a- d Iroadf - ly, New- York City.
'PHI-. \i;.\-Yo!..t. REFORMEB-A Daflp
A ind Wrrkly, ; ubBri ' a- V. iMrttwa, New-York, U the
jj-.t ailtrrl..;i _ ii., 1 ;n ln lha Nor'l.rm r?rt of thr State
Th* V.'eei |y ! .1 :i .???, ojation of LSM prtaadpatly n Jefl*._on,
bt. Utf.r , ??. OtWrtt. ai. 1 -.wl. . .nintiri, .nl the Difly
J.M.iri., t.laiio.i of l.ttO. in .'?fl.-rt-.i Couety _ith*r (he
liBilyor vYeek.y i. read in alujoat ever} fainily. T.rjna
riioOe.-tr.
?100.0(10 "^JSagf* ***
Knj. TVV7. NVI V-KIV E .:___?'I B.
LLOYD'H
_T1Kf.-PT.ATE VIAI OP WR'UNIA.
lour IVrt Si-u-ire,
(. ?t Or.e TT n?'-r.'. Tboaaad Dollar*.
TRIi r; GNI.Y 1 WENT. HVh CK.N18.
HU r pir. f?r Bl.
No. 101 lt.o*d.>ay.
HIIWAJ.-I /4!?_W1_lAllUlf, ??. -
.?HlV-r"!t'..rr.li-fof thr.! r I ui Ai ,-r.wd a.IlirVd
,.-.| - .. 11 :.....:.. Dlaaa aal .? r _''-? BBMBM
i |h* i eaoal (ir,'"'.
v..'l,'?l?....i:i jivrn .-ai.ihy lli. Ac'in, g- ;-ou.
.,, ..i..|:K|.fil:^.'i SPtfRMA-^HtR-OT A a fW.MI
* ' ' \\y tfi'-i: iv-? tn.l ofb.r Di-run''-f th?t Sei'ial Or,am.
aad lu . 7.J-W EMl '?: Sauploj'd in tV* Diapaaaar-,
ie.il in -' ai-V ,,.,.."'-,-, lonra frrr of-i-liar,-. Adilrew
ii.. J. _Kll ??.... Hoi-VillTOB, HowJ-dABoetaHea.
B*. I B*aM C-h-*.. Phllalflahb.
AN ELKGANT CTrOAl. 5. r.._\ BaudLadfaa'
Z..-..VI'. JAOK-ET, or iv.. M _?-... i.o.ti, 0f Ml
..Vn. P.tteraa wBb ip'r- lld I l ?' ?'?? ?> ' nnrlr K">
vBaabl- l.n-.av.-ir-ln th. \"f ?? So. nt MMK. lmtj.,
::st? i-iAini ui.v miiuior o_ KAsmoNS. H.*
rra-r. i.?ii. ?t a-.il hett Fa.i.lou M_,a_in?. _* cl-- Foarlj
, ? : .. C; i'.-" ib.-;. .-' Id -. j. f-ere- Splendid lo
' .,.?'...,.. The nla-in r-" ra. a.oue _-?) vtort..
flir, .? tiu'-a It. ?-. _
"PRl-SCOTT"s l'l-IZE 1MCKAGE.'-The
X orUti.al fatkrt, h*at of ha kiud. 01. auia neia .11
rr*vii... ofM'-f WUa ind _ nl'. wi'h dai. of hl re.
ti-;* L'alon St.t.omrv, aad ajB *f Jarflry. S*nd foi i. .-lart
' .'. I.tfi. '!" Parirti wl'tn'it r?w__rf. Bc-t ibln^'irth
A.ir.y, B. HA-iKlNB * Co., No. . Beak ?*,
NERVOU8, BPECIAL l?lsi.A!-r.s. CHRO-I
BIC CONBt'MPT-ON, MavuiahK, Ae. I
f.ir jopulart. -ity C. !>? lli ._MBB.II. I'.e- -Piofn a B
Ipi ii! I'atholoay in I'i* Sv-. ? .? Mrdi'-rl Cilbaa, Nrw-|
York. l.lc i-'l. GGllI iCJ-., iiooi-i ?r, No ?.i l..o*d-j
ht; PG - '. i'-il..-EY, No. Ul.:. ... ?ttBICBAB-JBON, !
1 t. .?*
N
ji'.vs MIJ8IC-THK 80N1- OFTHE CUN
__1 iliABANDS. "OlaflBy Yotmm Bo." A- ? -
t.'.nu nt Kort-tM Moarac. ^tita a. J Moal tl
K.t r ' r., , mr, i baalah ':-??-'.. n.r r a- o by
Thoo.ai llakrr. Pltoa -? caaB Ml rd lt* J'fiia Son, wl"
'...- ii-e'ai. it "II ba l_m_d >.n (I.r -'th iint.by
HOUACE WATEHB N? 4-1 Br. -dway
l
?A8H10NABLE PURN18HING
OOODB.
BUOABI uhE*-^ siiiins,
Ma Ir lo . ri'r- ti iriji.lrfd.
Tllitr.K-PI.Y I.KiKN COLi.ARS,
fi* n ily Ira, not. r_*dy.
aiiAKKR ki.anm :. siiiar-i,
14 amuitf- uut to .1. . k
BBAWBBB ASH INHERSHiRl.'".
-IU, VVo.iiiad Mrrino.
HAlSTI.tild ANI) Ul-GYE-V
Fo. ?n.iy ui*.
1, bii OF. CHAMBRE.
N*W r-UBI.a utd ?tyi*?.
CAKDIOAV JAlKKle,
Bf If *.d fw.ry tolora.
f.NION RIUINi; UnLTS.
For.|ur.,.i.r.i.
OYMNA8TIC .... ''??%
Aprrovrdat-lra.
GA1TERS,
Clcth aad V.lvet.
KNITTL0 tt'OOI, (IAITE1W.
Por l.adlra ai.d Mi-***,
HOODB ANH J40!ITAGS.
Faihlni able roloi*.
RI.1GWOOH OI.OVE8.
tt'l.ltr aid Coh r? d.
NKCI.UH.K _!HiRT8,
Kor a:'.;? '?'??
gc_r_gn_n
8HAWL8
Bc. Ic, Ba
A Yttft aad *.*,iut ?aii. t. uf th? abovr Gooda, u.any o:
thasi ai.'.nf*. t".*d oo th? pn . ?ri. .uid uot to be had ala
wbora, wUl ta foaad a popular prien. at
UNION APAMS',
No. 6M Br-a^way.
OILKS, CLOAL8 aiidTHAWLri.
Au lamri.lv aid fa-hlnuallr .nortmeol
BBTAUVBB ac BBDOCBD PRICEflf
LORD & TAYI^OK,
Nb. 4t 1 to 1.7 BHOADWAT,
N*?. MiaMi GRANO-ar..
No. 47 aud 4? t.ATHARiNL-ST.
fl^BEAT BACRIFICE ia EMBBOIDKB1BB,
COLliARS, skts BABBnUUMULft
?nd failiionlblr k-ril. iiii.rir. lu ,r*at varirty, r.Ullrd
AT HAI.K TH1.III VALl E
LOHD & TAYr.OR,
Nai kl to 407 HROAUtt'AY,
No.. .'_) to2ol ORAND-BT.,
Noi. 4- a.. 1 4... CA1 HARINE 8T.
rpABLITAMB tbi EVKMNC I ..INSlv*.
1.000 pi*ci B.at a_d f'.gut dnijni, witb T.ij.u.i. ,. et
Biatcb.
IiOltD A TAYLOIt,
Noi. 4fl :o4ii. RROAOtt'AY.
ttillopemt Rrt.il, oa MGND.iV, Nov.-.'', tb* *ho?* d,
ain bl. ,ooda, at .'?'. pi CBJt
ItF.IiOW OOS'i' OF IMl'OI.TATION!
Al.o at ltor.1 No. IV* to ...I (? I: VNl> 9k\.
No*. ITi'.dt'JCATlIARINE-ST.
A T BilrF TBUB VALlS i
Pa '.i.iedof | lirui rrlfrin, from h.iiinen . choii-r I )t of
I.AUIK.V AM. l B1L0BBM GARMENfK,
(on.i.ilnf tf
M ?'* ' Haflb P.aw.r-, T i.?a_.
Mi'-"i' BaflBj Oi-wni, tuit:oiil,i?J.
I.adirr1 Ma iu Dr.w.n, Pliin v.:A t'mh.ildfri-d.
G.rii' M.ilio t'lifu.i.ri wtd .Ni,Ut-,owm.
?U ii, w.i_ii, Ur?pp*.?. Oapa. ha
Th. abov" wiil be ipe, .-ly eah' Bad i. our I.adiri' aud
t hlidrit.'rPufi.iiilii, Dflpatflaal on MCN'DAY. Nor. W.
jkT HHY ( BNtg OB THI. H0LL.U-.
LORD iV TAYLOIt,
Noa 4.1 M Bl BRGAIllVAY.
A
KNOl/D, OONBTABLB A. Co.,
Have now ir.Jr,
A \KliY 81 PBBIOBBTOCB
O I* O A K S.
Of *1I klnJi, *l Bioderalr piicti. to wbl-'b lh-y Invji. i,,...i
rt,, aflaa.
t'ANAI. ST.. ittf rof M.irrr.
BAitGAINH ln YELVK i l? INNET8, New
htj.a ?hla.k '.fi.rl Bo.nn la l f.V fr?n . iii., \ fivrl
ll, .._,. t* < . > vt-. j . . Ui ?rrv lt ,li-li. 7'.vi.in? lil P^f-eplioii
loi.n.l.. L. BINNlf MII.I.INKItr, . i?.i *i d Ihe*,trt..
iba, vttnv N. >*l J.JDBI*-;, "1 'i?'7a
ACE CUBTADH.
AltNOI.D, CON8TAHI.E A Co.,
Are new aBb**B|B
WHOLESAi.R and BBTAIL ltUYl.l-fl
A Lnr,;a ani Elrgant Stjck .'
I.AC1. CURTAINS,
AU of Btiiii.il are worked upon ihe
bEBl' ENOLiiiH HET_T_iO,
aod variini ln BBB f?0*B
BJ S0tot50PK.lt PAIR.
||B|
DRAPEHY MU8LIN8
aaa
VESl IRUL.E LACKS,
Iu New and thoice De.ign..
CA.V AI, -9T., BBBB of Mercer-d.
jY-aWOLD, CON8TABLE dk Clb,
Aie now efiering, at Retali,
A LAi-OE LOT
i.r
FRENCH CA5HMERE
LONG SHAWLS*
et tbe folloxving lo* pih-e<, Tia:
:**> BBAWI4 at 015, x-orth ?J0.
*40 -ilJAWLS, ai BBJ, worth BK
JOO SUAWLS, at ?_i\ woith ?3f?.
llBB,
301 W00L SHAWi.S, at t}9, wortb 010.
300 WOOl, .SHAVVLB, at *}% worlli t)U.
100 WOOL SHAWLS, at BB, worlb eil.
CANAL-ST.. corne- of Jlercer.
gVENLNG DBESaEa
AltNOLD, CONSTABLK A Co.,
Are uow olF-riog
TlfVIP. P.MTIBB BIIMB tW '??ii-' miwa /..,.,*.,.
GUKATLYUEDUCKD PRICK8 !
CANAL-8T . BBBB of Mei**r.
Vf ER1XOE8.
A LARJE I.OT at 65 cect*, 75 cent*. *id 01. will be
spi oed ou ? *
MoMDAY. Not. 15.
Tbei* fioit are nmch miibr pri- *.
AltNOLD, OONSTABIaE * Co.,
OARA IrtrT" c rn"r al Maaaa
Q 11 A K E Ii - K BIT UNDEKSHIBTS aaal
O BBAWRRB.
.oHAKr:p-H..<SSEI. ! Ni>' l.-Hlk - ndORAWBRB.
I.A.VIKS' .VVOOI. Dot'Iill.-P'REAB'n.Ii L'NDKI
BHUITO.
fi A.ii.i'.r r.-i'D>:i..i;iRT3 aua drawers. _,.
MEP1NO - Lb COTTON, ani CAMToR PI.ANNEt.
i. Mi. I .. Ul .XVEF8.
KNOI.I .. ia. -HAM !t h.N'li' HOBIERY.
i-ki.K, KID. ind < LOTU-blBID l LOX-B
$Hll\s<ita iVtr':'^.I,EItindnrADVMVDf-.
NExV aud E_.1__.ANT BTVLEB SCARF-I -ud r*E3.
BILK and OINOHAM I'MnREbtAB. ,_,_.,
A t ? o il(i i I COl ;. M. I'l.l'OT, No.. "TanifW wd
iiar , .1 , ,.. ioa* aerth af Mda>a_aa*. ____,?,_. ,
rmooom c. qiabbib, jm'>
EKOIDEBIEBand LACE&
plM.aa worth
>i>
BJCH LACES
l'AR!.<- AND BCOTCB BMMOIBBBISB
to be*'. ? '' '.'
11l.ij.vR.......so OFCO r
E. VXILLIABU ? Ca ,
(). ?? Pet-r P'i e-tk) >e. 4?'jBio_dwiy.__
Ii
Ki o-l.h iV KILXJMAN,
No*. ', Bl ;id 7 l;?-*ry,
Are ?eUtng _ luae ?t<>ck of_
KALL .ND VV INTER f l.nTiilRO,
A i'.lu.-rilCaih Priee*.
LAD1E8' and GEKW
t A.X'CV I L'RS.
W* -l.i'i oi'' -i'i' if " '!?* 1) JMajr*, *t oar
ni' ? Ni !! STORE,
, BltftMlU AY i.e-KoTirTany''',
A eacapb l* *_*ot1 Bd -' -*_.-. ?' wJ 0*atV K.vN'CY PURS,
inL I*. up iu tlu- Ue ? ii.*ii' ei ,d nt ??* lo tn: priee*.
,_<i..lnre-i Rue-iaand E.d*on B?y 8ab!e, Miok,
Kinaiue, *.' . h* *.???
OANDAIX lt EABB1.I. No. M Bioadway.
3(517 " *">?*" "361."
LADII'S' FAI.L nnd VV1NTER CLUAKf,
au el.l orat* ...oi i- > i
LAInr.n' KAI.L .tii W'.N-'Hl < i.OAKS,
i. .0* *j err?-:y f*t tl.* b. ?i cit? trade.
T.ADIEtT 14I.I. aud XX IN. Kll iJL'JAKj,
al: l'i* latt.t l*ni* .ivle..
I.AlUEs' t X i.U a-il XV 1 M t.R . l.'JAX.o.
nf >L? T*ry ie*t B a',-ria_*.
LADII'S i Ati. aud WINTEB CLO.AK8,
t ir.rd at tl.e 'nvt.*t pricea.
Al KETAIL.
? llll. HAYT k KAP.H, Bio-.dwiy. >>0 I *
I > A B B O U R^ ?
IBIBH PLAZ SIAVINa-THREAD.
JN FOUBBA ON BFOOI*B, AND IN BALLB
S|>eeU.lyada; ledfor_
GOXERN'MENT CO.NTRACT WORK.
F?B uie by
BAHiiOUK BKOTHKHS,
No. O BAktCLAY-.ST.
B
! ACKTHlkEAD LACE VElLf' fVoai f. M
? aud tlp??'i
Ii:?ck iiui| urr. liiiead and Kreuch Lace*.
Point X alenf iencea andThreo,! f.?.-.*, .li widthi.
I'litteui*, Baib-a, Capr* and Handlerrliieft.
Ailentirely a.'xt-, anuat-educed p.i. ea
E. VV iLUAM8_- Co., (lak* P*t*i Rtbe.-t.).
;,... BB ilioadwiy.
ATREMENDOU8 BACBIFICE.
100 PIECErt liLACK FRINCH MERINOS.
A *e:y banJtoui* qnality at 4' pei yatd.
A ?plcndlJ qaality at 5, per ya.d.
AtunerbqtialltTata per y?rd.
A*4ii>erf.n*'i*-lllyat fl p.ryard.
LAD'ES. f Al.l. EARLY. Tt-.*- good* *r* offend d
-.ricei whieh Btadtai nre a qu'ok lale.
N B ? Vv' JACKSON, Inino.teioi ^ToaruiaaOood*.
No. HI Bro.dwiy, betwren ?\ 'ing *nd Prio_e-*t'.
RH. MACY, o
. SELLH l.ADIES' DOLf.AR KID OLOVFS, ia ill
coior* and a_ea ror 4T.t CENTf? (by n.-il 69 cent.).
No.. 104 ?::d l!iir)i.th-aT., t door. i-e!ow 14U.-.t,
aal uo conneetion with any etber alere BWb*_eBy.
C1HOICE FUB8. No- *9 BiiKtdwa*f.
J Opaning it rebll of an entirely new tioct o( .<-* ...
Miiik *nd cth t cboice FLRS. b tb* uioat Je.ii.ole *t/lc*.
inuch below uitial prlce*. _, _-__?2__,
u,,.v. _- r Piaelioa! Purrier
illioccllaneone. _
GKNTS, Ai.ENTS. WAKTED b EVERY
STATK of tbo INION-Towll (DODIS'S) PATENF
I^riiMTrui:, carpets,
b. i-l.! for teaily money. ?t No. Bl 6th-*v., batweeu 'Jth
?rd 10th-?ta_
IOVE OF BTEONG DRUfK
J CT'BhU Hk
DR. VY.i.VS NERVINK F0WBBB8,
Kiraaleat !<o. bu DItIi'oii .t. .od N*. 114 KtblT., N. Y.|
Alr- HAVEo'S, Nu. 171 Kuitoii-?., 1'rooLIyn; Dr. AIEIb
4 i R'*> No .24 Broid ?t., Newark. Pitee 01.
' I. C. XVE'.LSkCo..
Wli -.? -aie Agenta, No. 115 Eranklin-.t, B. B.
kTIOMAL BANK1H fi i: 1 i MVAXY~ Ho.
a 1 VW l.l, rorm-rcf Mroadway. New-York.
Bank-Not* ! '-atlni a'id Prlntlng prorapUy e**4Wted la
Ibl I ???( . , , , ..
New Secutitie* ln Cy.-lot-Roeerte v. ork, nd ?pecial 1 .the
kv?ik *e. nter*. rout.'.uiug tbe i.anio of the liank or
lotlil -io. in repctitlon ??? oii-ied. beiog liw exelui
?' , ef thi* *oii];>any, *nd to*
N
ixu t lurerty r.n.t p.'*i,t.-d InyrnliP,' of thi. *'>iii?.iiy, *nd In
?aibg*g*lB.t*i | .ii..tv!imethodoi.t'uiite:l*i:luior altcriug
bauk-notf*. co Mr*. kc. R- U. O.VKI.Ei. Ptr.ident
' . j ie. simiTER. Vioe-Pnakient.
I. klACDONOLOH. Seretary.
Pi.Ti.tl \M FAKM NEWTOWN PIPPE*
ri'L' S oaakai exprewly for ll.e Europeao Mark.-td,
Aii Ai iu t" K '- r?_L__, Eeopq. P. 6., Ul-t.i Ca. .
,, ' . a. r. IX S'Clf. Ba. i E'b B, ikBaa*. Daaai d
oTiwi KX(.i\E AND B01LE8 (3biraa
il iwai-ri)KOK SAI.I'.. inejuelleitcooditiou, Bowroaniue'
' y to JOHN F. IULDWIN, No. UU i'eail-at_
Apaty
SHEET-1RON, Baaab, Iblainn, Aaerieau,
( ?i.,.n-.ii, ani ' ll. O." TIN aud TERNE PbA'i:Ea,
aaiCoke. ZISC, Capper. XX'Ire, Solder, Blo,k rb.
.-i".'*i, for *ali by _- . ,
A. A. THOMSoN k Co.. No- -l? wj*^i_:
lolii | ",'i. i'i." ind ?.*. naii*., ai ou, .???---- -i. ,
. Dey-tt., N.?*,-1 o,k, aad a tk* *^^{fflrotV
CUFERIOB Pood br dBB-aa, Iuvanda, aiid
o oibai.. iw^EaftrtS^^
it* toldhy *ll'Jrocei.. rt?ttm*W *a*******~ ?
i.f llll IV
*<i r:*iXTlT.S.?Your TABLI-.-RACKS,
"' I i.liMI,U?_,,..*._ .111 ..U-a.< Thaaa
raid r'-'lXTlTyi?ruiir i.in__i.-~?ti.i?,
1 ,, , .- ;,*<-(? \dE-i for BAJje ("be*". Theaa
A and f.?e !?*#<.suH^* ,?^bent , an.luio... Tltara *i*
Tabb-RMfc* toTCotfoue b f_,?^_r,' 'g "?riLEY k Caw
liya ta-i* lo IK ' ll->'? _'
No. 1 f<IiPtC.'. . ir1tuB*B?
,, i;;r \\SS7tTj: 7J7_3bu_? k c*.

xml | txt