OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, March 08, 1862, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1862-03-08/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

yotv. xxi.N0, 6y529.
NEW-YORK, SATURDAY, MARCH 8, 18(>2.
PRICE TWO CENTS.
T?LE NEW-YORK TRIBUNE.
?TTiri.'I?W.YOOK DAILY TRIB?NE
ir?. ruBLlSHED EVEBT MORNiv; 1MB EVEETNO
? * I??'. NU IY8 .A. KPTED?
kY Ti F TB1B?BE AS-(?( IATION.
u? vu ?jniaMi ii " ia ? oobbbborBAMAt uro?rr.rcs
?4SI ? ' 1 HI 1 II II ?I ' .
aOdW?to*Wdt*< ' 1 ?'? "l??.-iil '"'? ?"* l-'i cn taper weil M|il
autarubt ?? t, ft r li. i: uni lu itiraaee -, ?> J i "1?? Bionik*.
Tllfc SE.ni.*?\?rKKL\ TRIBUNE
?,. .],dev?T? rOBBBSt BBd PBIBAI M'R'.NO. Prie*
|. I??! aBUuui, i tro Copi? I for i? *> I :>r ?Joptet lai ?ii Mt
TFr. NErV-YORK TRIHI NE
?or El BuPEkE ? uti i l.ATioN
a ri:M:?hrd on the dcpartur. of te, h Mail Stesnie- fer Liver
T?eo! al f.". p*r ti.i.um paa*a*a laetoded. .*>!?n eC-.pl a?-i?e
I?-i. AviJie.? TDK ullin NK kStHH lATlOlt,
lia. IM \?mau -t., N. Y.
Ucligiono iVoticcs.
Jni.oih R?|irl?t Cbtirch. ajk-ev mob ''"'*
Bwt? fr*-?. I ?aai Ma I ?? li J :*. and li <?',- i h*1 JO B
?I IN? Y ADAME, r???:i.r In flip Ail Ki Ml' '.. th?->-u
B?*al>A?raKnarl D.tee* l??v|.l W. Btoplea .. u. ? ?? ' "?j
At I ? ? ?n . li. lb? ??:11e pla-?, ti.? tie l HAH ?- *? ".
HI .*)?' v : olia? re, ei.'.iv retiirvej f I'm ? ?.?it ii'tii- \-?"- ??
Um I.-.ci ..-. ?rrj ' pri.il ia n Iks taktoel o' "< ' ; "
It.?., fortbeSeMii >"*i:h?'''P-''i"|,;':-''"' .
Airjv -?crtiort, New-'li-ouswirU. -A '
Bi? ia tia 1 ike Btieid.l I a leal ,.??,? 1. u. ..-?"? ->- *
re?.|'!?nrimr Jr.T,veud\.vr willt-e ?eld to .??"?; ???"*"
?vi ii Ii tai -v. . I ?< ' ..J I?'- ' I '""*'.'., . ',
WILSON reatar. NEXT ?aIbaTJI E\E*?I1N
: ??srsi?itt*tt%?%
.',^:^V,.v.'..ih:,:L"'?!i'.'"A.'".
?itetsd.
.tll,r,aer..-"'ie ? iiecl' I.e.'? T ?* ' ???,?. |.
ko,,:, ot toxin..-? Miwmr li a '-4.?. place for ? |> - .
,,..? and ill ftfcaMe I te , , .'? tochj
?p. .?J ibe ev. ?. ' ftk* ?a Rev. Mr. OOSfi
?fl-iatr? TO MOE BOW ).v ' NlNl
a. vol v 1. be N <" Bad CSMMntSMara? i - - ? ,
?m... 'r- |s "?
Vi the *?i-?tc??tr?-ft Cori;:-eciit!r?eal ('?-.isrrh.
*e? H*r-!. bra -It-I'v*. . - r.i 4? H ?? t?3 ?
1; NEWTON Hi'"cT S Pa r. -e P I !;., ia. t
JB| ' 1 ti. ? n ni?.' ? i Vi ?IS ., ?r ._ ,
, vi ,;.-. 1 ?? w11 preerti t., the? Fii 1
Rr . llv'r wiie'l I r* 'll?l 1 v. .11, '
?xr Witioir?' and OrpiiaB?' Fund. Sent? p- ,v .Ceo io
Strt-i/rra
"ilr?rBooe itor?ten. TI ?- (. S ???'.''?
arlu ? Chuck in 3. sr Stkar., TO?
MORROW .1 f ?_
? litasen M? K. (kuri I?, ia N? ?-n ?? mi
ai-,, hi ? BM ?t..?. h. I."., .ai P ? ?.' I ' 1 ? ?
at Daot. 11. eh a 1 1 - II ? '?' ?.
eel - I ? d'?' '?-'? ? '<*?'* I' I B vV? I ? - ' - ' I
?jj etea) B1 ..-?fte--?.
~Hro livrav Cb pel* beta-? *?'??
V - i, - \, ? H MOB ?1 ? ? .- :
Je> POX ?af i-;-?? Chareta H.bbith > ' ?>, .I'.'v. in. I
J-, . L. th. li.? Mr v AN I.OP.I N. . ?J
C-. t?f tee Bftto eaiinot be the prrieei
A'tifH '..ti.' H.? f. P. CtatE B, at Iks -en,- 1-.
(?II. .1!, li _
Bleet ker-?f. Tint eran 11*1 I har 1?. -'
M ??r.*?!?"'.'1 ?ii co? ?ia* 1 ro-M' iKKOtA ; i ?
INO tb* Taral :? 11 !'- 1 .-?ve. aad l! r II?*!' ? ' -.
IT* R?. BENET H'.ANi UABIipi.. i.e. r IkeMOEN
INO. i?l-?i_- .'-._
Cb ali b al ita TiBBatgaioHao. E**t -, ?
h i?. :? e ?.-.:.-','
a.-., -jiid-.i, > 1.- -'?::;? ??. :? c. x. *?? ? :? tt
R.V FRANl 13 \1*- t*OE. !? 1>
~( berth of the Puritnne.-'' Kei I' '
e'li'i'T-*/-."! Pi-v-otiKO'V Et 1 NINO, li ikaC
P? asea, ? n lu? i?.i. ai?eici-rdiii? ?deioteOBI v( ?jj t u.
finn., e with ?ia.' meelBBg, ?1 :. p :
Coi*.fort for ?be r?ieU ?u.-l V. ni le.!.
ha wia e 1 ?1. by tb* < ? ' tor ?te Army ?<
BNi ''b ?'re aa'i'ia I'bat cn I'. , ??? ? I'., co
m ii,'V,?ti;:r. at,. eeBUNDAT I v r .'INO, :
a*| :. a. a behalf af tkett pall obj t 0 1
??jarree? ?ni o?i>r pre.-, ??ir- ? rud.i i I. the A my. el ?
titb? le-i-e i ii' : of ii * md tra ?-', i 1 ? ?eitel
A- ., ) ipitai?, ii ? ; ir ,'- UAirlLLl) id;
STI 1! 1 ?'? el I- ?.. Ipi ? 1 ? * n :?,.J lo t ie pail
h'lti ?r. ?- a I ? < 1. ?"' I.O( ? o' I'mcvvui- m
ati?TI. p-ril'li-vi? . r ! ? . , e
Art*?', r" ? ? <? Hal te ?'.it. A BBBwStteB wnl be
laltn
'?( tri?.! Pic*-.- ira the lkooranr?' ?I "?,'? n aa u
Or?audf..i r..imv? tteae.'?-i, ? 1 . WU.I 'AM AL
V. . * . e p ? ? . t. F r. ve
hat ?a li SPA'? BVENING, a: l?? Bi^ckijn 1
Borvi ?, I I0| I 1. . 11 ' *; p. dl
la ? .vi ..-..;-|, i:;h-.!.. i ?a- frii
L? Dal vi: ? a .. . .1 7. ? . .
aEJW? - '?. i.Kj ? KIl. e:.:.,e.-!i .
??TiaTV.?!? ? *>?, i.?a?h." fcrrniDa, " Ia? 4>.<ae ? e.a-r.
Bai '
tvaoi/elleel Pre.rhia. In rraayt**Jk.-Ta* Baa. M
n?*/ . ?*t..i "full....,,,,....,..,!!!,.., i wiUpl-aeieii
e. E D .'. 1 KNINO, ,t ?,.,. -t ..it .
S W. li li i. K ' o .t t ;.,,,r , No KA) ?? e.t .-? |, ,? . ?t
la? I *tk art ir- ..-1:14 oarrtr? ? H be held, a
bC 'i- 'ii'ti-.-o li;and It 1"J o'c'.otji. Si at! ftw* M
tee (?e..
Free ( hoit b of ihc Ri demi.tint
Om. ? i*, : ?? 14 -i -? li
- I?. i,'.i-.- : i tater. I
j a ?? IB 1 '.?.'.. ?ii. J" me?!, I ' Uli *-<j i.'re.
I bniblt, r.ill a.ni ??il, m,?) eii.ly ?cr*??
0?J w.;,.n.r tot ? kiel ?*'d pe-r u.*? ?.-. rito
teni '?alie .M, : f al '
Tree >f ,?.|on I knr? k, co-'er o'M? J'? ? ??
Mt?.te. .. lajei e . f ti. Ret l?r H IR
I* ? .. ?, -Tie, J ?> . ).
f ' I), in Ve . x... Vi '?,:?!? . ?
:, o'cl .1 . ara t
WttllO ti .: 1
Jim >fee.w lil Boetiat f*Bor? k,
Ek-?. ir? Bf?*da iy -Pt?
ivr.... 1 i
rMBifiofl
a ?*, 0- ?. bj
i-iPn p-?.-.n - ii ,
??rtr.Tlilrc.?-?!. M. ? * I'bareh, I
Mlluiarl ?. Pr . ri tina C1 -.;h rO Mi) "V. ?
a *\ 1. Di I.,-li,e Rev. I '.:.?? M - I). D
I Ctrri.-iij, ?.,1t-, ate ?'d J' uti mitti p m
I ?a*, -L- lu? E ? ? 1
' 1p u,
_ltoePeiot*Hei I iii?????,'
?Se-.. -
??el? ?*: *...'.,.-; /.-..--, .
Btee*. ? :? 0\ .? ? to tv.
the P i 'r ? t >ti e a- : 1 j. 1 ? ( i :,i . . I ?
. (Ur*?t?l Jnvrniir I orreeil, :or ii? ?* 1
I?? I".'. -, (I 1 ? . !.? -,
B??' ?t '..,- - 1 t ,..- .:
k\ ...?-. |..
?a?'? - " v . , 1 ..- ? t " ?
eWi?
?BM .'? ? c .? ? e'e ,. .ki. .-..i. Ti ee* , ?
t ? t! 1? ti"', of l'ut. U.aVIll
D -:?i I ' .. '.? < .i-,.
lireeoi-?!. )|. K. Choren, '
???'<i|''. ? ? . - , 1 ? }. I HAkB ..
EMri . II? BEOVi . 1 . ek a m. aad?!
f a
*llL t- ????????? ?:?.???. r OB i iii I. . .
Hit Io . I.oe.l ?ntl B.i?!. v., n ? ?
J***"* ? r' '*' ' ' ?? ??.-.-?!,. '. ..?. I ?? 'I
S ' ' BT.ilO.Sb, , ! , ,
, ? ? ??? ??tock. haiiu.au. tUMOE?INO
J?h i..-. >:. 1.. < iii-r h. Th? He, * , , ?
?'its ... 1 , MORROW ?? ???,1",, 'J.
I". , ' ' ? l'- -. ...
*t*? ' ?" rim? t at t> t/e .. Bp? 1?. **nxt ?, ?,
**?*? o- rial ti *. Beek.
U.-I nf th* llerteM -?i .- i.-.. 1.1 -?i-riiir,?.?.
hi I)r. A. li. VIN lu ? . i. , , 1 , ,
*?*>-.. !?r T.-. - - DAY EYENINO, ?
rath - ?? i. *-. .. ? p-.ritv 1
M NORJ It ..- .1 . ..
JLri. <' ^. ??? re?. *
Sraivrl.-rt 1 bar. h, Hmxbm l-st, etrriMi
fte . ? 1 *?"?/, Ma., '.v i v i > .
""'?? V ?'"' . v ' I 1 . ? .v IS
??.'ivrsiM, S? ... .? at 1 '; ? . r?p.i..
tW. , r
B.lb'.tlli! Pr?,te?r?iit I'horeb.
??*??. V. , ., -. V ,.w ,[, ,.,. , , ,,, Vl))
? ? " .1. I . ?'ti.t-IJ.....
fc>'??iT'.'el'..Vt?i:?.. ui. Ti,ep....e ,tej IStittl
JWfc lorn J., t. Batet v.. , k1
' - ;' '?? : a v". ? .'
v. i? 1'?j a 1 ? . . 1 -
? I "!,!..?
?ta,*. , "k " ' ' ' 'if ? ? ?
^?????et^t.t horeb.- -'!.?:.? 1 j;ti ?CETD.J
a^ ''''* ? p-.-,.l TO-Mor.ROW dORMNl,
?a?.. ?'?*?????? t ?? I", ?.,..,.. ?,., |u w,r ,.,; ,,,
nek.
?**^M*\,^,"?'?''".l''n ?un h- Bl??i??.
*?<?....?M'? "* ( '-?I?-'''* ??,- l!..',v?,,n ? .,.?
?^?#e,rr?, It": v?r ??e.?>ii.?.*i-ii,at ?,p. m. ).
, -? _ " ^ t* ?t!?:, J
' ?*Bl,k??l. e l' *hl
^ "*' *? 1 ? ?'? *m" ??? c?'"" *( !hi""- ?** ?*?? ??
i*" ? .; : ,1 ,- ***" I*'??'.! I MOBROW
"" ?- ?ate V W ,"''" '"* *** h' " ,'1'irr
?*?' P"^-i?,. ,, - '' ''' * '*?' " Bacraui? 1.11-.I a?r? 1.-sat.'?
?^-tej'i^ g 1119 ? "?'?'??? -? "..J', a AKciii.i:
-.. Hi /re. A,, w.ir.lu-u.
ST ?.?""xTaf?*; ?? ? ????'' ' ?...~-se
?L-'jia? . ''*T TO-MORHOW at 1.a a m
Na-i ' **? ?*?-'?''?'-('- a . .
L?^.ltei?fM ?? ??oteara.ltea..-'f?..' '<? r.
L.'?if,V'r*.-.,<"s"" i.e.. Vi
"?"???Way' i,' \'""" ?-?? ?Ul deli l.l.eb .
Eirlte "'""?""?! ?J sad H 1 .-.i, :.d^t
V..liffi>m'is0?'!1 ?-?wa. Br..kl,..-TU
1 h?fj| ?Vi ( im ?n .,?"?' ?Wt W" '" " "' '' " ?'?'?
15 *' *J ??j, ?,, iVA* M V> '?? M14 a. at a?! ., p.
ft^ ?
;>/''*^AK*,?,'J"''?'. Irria? tr t,,.y?L \ ;.. ,,.?,,
'?'^?twAtiLt.r^'!^,;' "*'?'?' "uwi,kt
St. Ann'a Church. De U?c. THOMAS OAlXAt'
I)i I I ,.r V- i .- TO MOBROW ?, ??..?I arttb lb
mi.? ar 1*'? ?. m . a.d*i r-'i' ?' d In be riga laagtiaas.al.3
p ? The Rectal will ;?, , b n the MORN IN li. and li.
ti* EVENING the Bet i-r MAHAR ?rill by iienaM, re
p. at Its rereton sa " Flthles," d-iivned \V*.luetdty even
I-,*. f>. al.-ree. _I
yiamaoflhe rrearag Tillie. \f-- '.('"?!' H'h
,. ..??.ii J.I fal ?liai*.?J. V. Hl'llS |re? i.e. ?(?
\l ?li?'i.V ?I ai ! ?* |.. m. Batt IT. IilMM.lt 1, j ?. li-.
?peel*! cob? tlenla l e a tarana lor tXU lime?. All aie
? i. lylnviU I 'O aitoid. Hauen open fot Iri-aJ? lo B>
?alni I? .- asan nee_
" !-;ii Itaattmc- a I? id ra*a!lWatln n-ealstsd t
i ??? ,.'. . : rUt'l ? < ii ? ?"? ' I LU ?-''." li the - I -.? ' ' ? ?at
-, i ?? i-i tie j??- M BAXTER ?n iii?- Lpiieopai Chi., h i-f
-,i ? li, ly Uniyn, '?o. Jti I"or?yti.--t. u??.- i anal, BIJBDAT,
.-.? 'i-i.. " _
.*?. te ithitaChurch?- 1" earl ii g MO l**ING a? 1 a
: . . I7gp i, hy Dr. Cl'ilRY. Bal IB - b ?>-' i-> B - nil
I la -'.? AAetae ?. a. I oYlick. galentteef
.! , . i. i i . e ir?It"rl i? Wlantt. !
st. Paal*a "?(. B. Chun h.v >+*., torrar W-ut^ ,?>
i: ? i>- *? ?ni - el ?ewbnrgh will preach TO-MOHROV?
ViiHMN ?Hi ?releeb ?as ita Rev. J P. NRWMA-I ia
-'?>,!. ?i 1 e'ebAJk. A eoUaettea wlllbeukea
the ?j . rrrbh .it:? Beu*Yett Oeaabnaa
- u -1 ? . ?
Keeaatt Calverealtai CharcR, 11 that. ?. 1 ?
. . ? .'. I- ?. \ ..-I...? i.':? I ?rr lb? thi I Mid -'I
? en" Tbe ??> ,: Murd, ?.- . n" on SUNDAY
. . ? i% . ... .- - ?. The pul Ik freelj i .lied
Tai? (:.-.-!, oT Hie .Netv Dlaprnantinn. - "e i;
lot ? ? n ,-. ? ai ?'.?;:? r ?if th it! Le? : ? ?? Co dcrenoe, Tra em
.in MORROW . ?t l ? ?. i ? . at Cewi li I
N , '.'.? a : .: p m rt MHMlbecger?* lill '?
? tween .lu ead ?lal ala. ? ?i c -lieu? Ukuii.p to dc
.
Tb?- Peenlee* Meeline ?' Be. r: B ????? ??"? I Bl
ti- N DAY. Subject*. Ma-el at Jp a Bl - ?-u-.e.'? .et
? r log the Rebel Staleeae Ter riterMM." A;'.
0 ti.- : l.ie'.'rade-.
The llt-t. Menrj Hlit ne Ii ard - 01 |-r? *i i. an Weil ?
It* Ol ? , a it? i i .n - i r?i ly i?, M ? ?.. ?.
W 4. Rat*] II, i- ,. ? Cl u h ri. ir.? ft. at? leOea (lint I r!
n i?i. .- e a - * Mai ee- {,.,-. ?>d ( .-riiit . I- til?-.
rO-MORROW EVBNINO. fta i-ub.i. ?ii enttlallj B
.-'ti.! -. i .?.' , -i !.
?TIi?- Hev. s?. K. t-'urniei-i : \v Itaaat ? willi <*e'i
II | -i I'-?'-'?li?, ('. ,,, ,.. >-. .?r.'i li r- ,1 lMi.ll. ,
o i so Al m.u bl at u?i a in. ami .. p u.. t*na?anaa
? i "-..j.
Th?- liri. C, I'niveni?, Pi ??? r ef Ute I- irtb
??'.i.i So .?-v el 1. ?..;? a. will preerh I . , :. . .:??
i ,- betaeea Lafaye ? ?al i?e Kale-eva., TO?
MOKROY* ? lOia m li.,! ?' .; |. i-i !?' .?. I foi tie?
rcel.Il g ,L? i-r. "Divine l'un.??.wea'. " The gentle ara
.-??'. ? y :? tiled I ? ?ti. i.d Kundi? -'? h"<il nrvi . a ?t .?? (. ni.
Th.- It's,. Wm. A. Mnhlenlter?. II. II., ?1
i-?-, I-, lieCbui ': f i .? li iv Awe? V ?e.,outee? of
, -MORROW Suattay] RVENINO, be a ? lb
lalionofthat Ptaiih fcier?>ca? torou.meiue
"? ' ???_m_I
The Rev. I.i-n. now-ler ?I the Near-England Center?
will p.?.. a io-. ?jRi.uiv. ViiKVii . .i litt a'i ??
ard El ?IMNU ?t mi ??' leek, el lb BaantaSill JSethaSlai
i Cwututm, um. iutuaueuu. BieTOlja
The I'?-., ti..? Unud.-TIIR NEW VORK PRAYINO
A--" ? l 4 : -'.?,-? AMURL BALSTED. Piailleat) will
-.*-,? ? ?? - -.,--.? m I , bare!. aeai
?I, TO-MORROW Mi-ili i ti le i ag.,aattM I
p. -., . alto al . MlNLSll. S*?i? fr?*-, n.d the i
"ted
Twci-ty-ionrth-.t. .11. t. ?"burch, m h av -
i' ? . ? ? . "??ak i .n by li ?? i'< ?
l .1 AS '? Sew-hr-gla li ('?? ??r. I re. ai ' . .
lae EVEXINO by SHAKE! all Al FKK. Seale fraa
tV-rr? e.??. H, r. ( harrh, '? I I'< irtaedBe
? v., -,v ct.ti.aoi -? I' I V i -ii. I .? , ,, li ?
Mt,KM'-'? hy tee Rev '111(1.- ii OBBORN el lae kk'a?l
"111!" - :? .al of the Lord'? Be] : ra?
:i..r?f.-t .? t ? ? Ar ! - If .On-.". IO?)-I'll M il W I?. 'KI'
?.. , ... ... ,,.?; | ,,....? i pj ".i; gi :
' r. Tbepnbll , raia] ?'..--.. Petill* taaettagt KVRIll
Mull . tai at.
? m i? ?.??i??. 11?? m me ,mtnmmm%m*mw?m^mm*mmmmWm>m***?^mmmum,
_ ?yenal iNotufo. _
l.ri.-al?-ia Mailaee.-Dr. criLTON wir. gi ...... ??
bli , ?. ?.:. [.Al liHINO-OAB to Ladtaa a?,.l ?1-. 1--n al
c ?. i? s'iit'dt'AY .uriRSn.r ?
K-.--.' ittetbetii-l i ni? r . " r. IteaPOtM ?nttl?.!
Pallet i : -?. ? i., ?e i-i- ' .1, itt!i?i. t ' Tfce ' ?-? ai T. ,.
I.r.i-n?>?i d,.?t r?u m ol,'' Adm.a-ioo l'eu... (?pen -.t
.. k. ? .? . ntl.
*l'he < nmniltt? r eri?Htreeti ?f ?ha Boord ef Aid?
r . t e ?et on TL*>.SD* Y, ti
i a o' ' ,. | . ?? ? ,.- -.I- li ard
' I I . ? i- i.i i ri- - ti.? .i -;.v ?
? -, ... -, , ? . . ? ta* ! . .? At1 pal
. ..? , ?., pleat? ait?. I ? it'ii.t Parla?
? . Ki .! ?????ii-, )
r i -, liooi.i , J('eaaacAU wi lean t?
? .- ,- i ii ii.!. }
" W TA.I?.H. ? .e' Il _ ^__^__
Tfce ( ? -Bliie l'oi-irniltec ol I'j? f.'.-pi-lil UM
'. ? on .,1 t .?nriitfe, ? ? . . ,. ?. . ?.-,.'.
S .ti. A!? ' -'. '?? u' ? * ?'? Bead cutir?
.. .... ?ey ai ' '- ' ?
Ott . N W. KK) N.N'AN i ?i Baa
' " ' Ia?rielBil?
_
rV?.:iT>?, t ai die?, March,
R i Ali?! AND I \M V.
, n f f.|
I w r i n n
. t .-? r .ii_ row,
< ? ? ? .?.ia '-ir. !.<??? Voit,
lo tbe trad?
- IBMORTMEST.
"ivr*r?i ??ia H.-ii?e ef lattaatry.- la ee?
? ' . I. Mr. 8. U
, Lavei .a ' on nada
lae aceetaarj net i g ?. t : ? i
?.- - r ..?. ? ? . .- .'i ? . i ? 1 ....
?; r .-,,'. ? ? - ? i- -.. by i d?. ? ?. I .. B1 u
, ? ? i - ?tal?t* r? !>,,
r -. . - -I . . - ? ? ? IA ?l-HAI.I.
? . . r ..... . . '.,..? - |. .ti ? -, . SillfeiR.
s, . li ? . i. B LAH .'UV - p -:? la :!* . .
|'t>i.lll!< i- Noll, e.?fbe Mil!? r Oreel B
Ireit : ? ?; (bel , ai.? i tlnroe*, vi?(gi enatowna
. r -t.?. ?- i i.< \ w, i eleaa ?i ti.,- r
,',,., - .i,i ''-.i i ?i i-t ? leek, ? bl
W ?, '-. ?. i ' > LOI Pi '-? ?? ?
l'i'iia.? Matte Humble ne I n.l n?.
Il it 1(10 r -, "?i SI ::'."?-. ( LAMP
roi i-i,?? ..
. been aa ed leediag m iii .--n?.
A?. BO ri) Bl Tir*. f.l?ITi)R8 - i f k? v?. P ,?
/..- - Roi ' Ara I rfc J-faMB. Rev. Il: SrwYm**
I.', i ?' Ott, 2 . v; ,. ?/ /?', Ita. No? '.?; "." ? ,a
kjrarea?, ? ' i. '- R? ? "? / .'?? j PaM and
/ / V- l a li Ht I.Il I
EN TH.-i TA. ; vi B1 UNO ? LAMP
le and (??i.'irr ?'r> i'. ef the t-n?.. an'/undrig tu
u? ?:,-.'? ^- indi . ?: .al? ula-i-id ti ? i .iJg? ?ud ?. i i
? , aila th. ? . . . giba eetetteralteua
gerfcHly ?? -i ? . . i.
ali. oi.:-1 pi a:, oh i.'i Ti I ?ll.v IO ROTR
'??' i ? I Piano? ,..-,,?. ? , ,i ri .,. . ign ?i li?, i?
? il.? 11 K1 M. ' LAMP, it ? .--.t ef 'ru-. RMta BSR 'li'?
I. '? r i.auui.t i?r .1 J. ? B4 v? Mi ... and 1 r w 1 u?rillig ta lilui
?b? -u
Ne? I leno? ?? j.?d i<t?, ,? ,|.r,?v ?? to tuoe.
l.vlr. ,. |e r.d- ,..t. 1. , , ., ,.i| ?, OBX W) KK.
I tai, . 1 |(| ,,. j?,., t M,l.g( itrjp f.. mr
WAAEBOUMfl I?. :, rtlto \ Dil Al.
I aeteattbe eea ipUoai Lib??h?d by tli'joj:
1' ? ?un b? ?, ?u r ?
1 ?l*.l'>? ? whretJiates, h* r,.t en?ire'y ta the saBattM
1 ' '- " ?'?? ' ??? ipi ?? I ? he r? ?iced
Ilr'|..?,v a i')(,K? II.
.S... * B Br .adway.
_ _ N..W feto
. At.ar.ii, iWa.ual l,?nra?rr s?rri,.'. ?.?. Batt
a IBJ U.V. , (,|, M ,, t a,,N
N". Il M.r.lii..:.' > , ? .n.?
ra?h?o?.'a Uiilnui ?JaattR-A VVHOLKSOMI
COK! I nOl -?.MUlitM, SK'A_U,,|...>W,J|U
it? '. tie ratl 11 On two t?. ? BtaM R. -??Jfeaaian m*
BL I I Bel? AU i\\,.n*m, Bat, B.rc..,-.t. Dr, ni
\\< t ? f wiihant tbb IS CR sait
j Berralta vVantett I ? cl,,, , ..,,.,,., . , .
Vola -?-'? 'i, la , ii?. ,.,,.,, ?,.,/.
\ - Aft f H Ne. Ou) Pear).a ? ?t r...
j ' I.,..'. ? ()\V..KV, Bar; .10,,.,?, ?,
l'I'ilJ.I.AllOl.'KU"'* I /l'M.M).
X 'i e* ;.; ..1, r? ,i. iel B ti..t ?iii. eevet
TI. u, ,r Batt Mab aad W or
A d mabel bin. h Lil,- ? fiapi? roan,
A g ,'"J *!,?! I ?me?-, b4 LgJ Bl
Non,im?.-0 b Bastsf l'y^
i.-.o Batab in lu gol ?m,
If you ??ill try I" yi. 1 ?lil find
Tl.. blioilugt it uulii then.-r
*T w... argat ?I I Uti lau" gillie ? 7
w eli \,tj li Ha lab*?
And ??t.. ena 1?., ?t.,1 lim- a? wal
li,e liuili ti, inl ?ci, ... Igt
In ???bin-' el ethel It? r raagrlt t.,u I
WBI iliotbuw it. powrr,
And ?I.u. ..1. 1 ,,, ?i. j arl au lou,
I ' ie ?' it doll, .?own.
PYl.r.S 0 K H(lAI',?oldl.vi;.,.r.riav*.j?Lara
Itt-u-.i cor. VVa.bingt-.ri BBtl V??iikllo-?t?.
||OSJKIfY' HOH?ERY! -i l,.~a?h. rl,?.-r,
11 HI, , ?. a tbe pad VI irir? ba? bad Ib? aole n.an?r? ne-rit
:.,r ei'rii.ie ll.-rlny d?a,eri,nri,i ?f Beaata. ( I.flu. Alel
im 4, ('.,., ?ni.,? io riLite willi leane betta uv.in..?..: rn?,
ii.g iii'o 'li? II ' ? y ... n?.. ,,n a BJ) It li Mab Partie?
w?.' il g ti nr^i'lclr ?ill j ?i?y ?J-lrrt, D ?, to III* cale Ol
Belara UihicbtkgetlfasM No 71 Doia* ?? New Vo-k.
JOHN wiiJUhLEJl, Ja,
Drn ?ooDt.
Mardi Mh.
?ltITIbll DBE88 QOOM
8. II. CHlTf KNDF.N ?fc Co.
INVITE ATTENTION TO A (iRKAT VARIETY Of
(HOICK BIUTISM IJBJawg MOM OK THK1II OWN
IMPORTATION. NOW IN STOKE AND LANDINO, AND
KOK toUal LOW DY THE rACKAOK.
_No. ;|50 BROADWAY.
\ j AitC'li ?*?, I el ?J.
OLD PltlCKSl
K. 11. flirri'lvMYllN' it Co.
OFFKR KUtS.IK A II HY L\K(i.* PBOPORTTON
OF TIIKIL STOtK. IN? 1.1 TINO Al.I, KIM??* Of
IMKRK AN AM? CIIWiIll PRINT.*?, KI.KA?UKI)
Milln iSiiS AND COTTON Al>K?i\ BRITISH AND
?111 N't H DUttg i.OOD.*?, BRITISH f-TAPhK. HOOD?,
D'iAlK fclLKS. AM, tVOaUEEl MOtM AVD -?'.lAt I.
Wait.??. w?i??!.r.s hoods AND catiPKTIN.,3 at
FBICEfl MAll.Y A3 LOW AS T'iosr. OAT l.t.-ii'
ntl i
(gj IHK ATTKNTIONOir HDTRS FROM FVKKY SF.C
I ION- Og -niK , iii NTKY, AND OK ALL Vi HO HA\ I
BEBE E AiriNii imp. Luvvi u pp. :i i s |g Umtl ti
i'? li.y ni i) io this NOUi ;:.
No. ?LIO BUOVDWAY.
|7"i; BALE BY i UK r.U'K.U.K.
Ii.I vi liili MHRTlN'l.S AND H.KLTINGS
BROWN SIU?TINi.S AMI ?-I1 awtfaWvaV
BHirvlN, l.'.r.At lir.D. AND COLOR?D DRILL**
AVE .li.ANS.
DOgOR AM? tl.T. Who?, ki. I s ".....s.
HI.I ? I i VNNF.I.-4 TW IbU !'.
PONi.l.I. dllK AM)i 01 rOB; ?i ?.MiKt BJ II til-.*
BRoAIu L'lilItJ, ALL WOOL AM) COTTON
WAKP
it*, i CAS81.Vf.RK?*. KEW AND IS UHK'.T
VARIETY.
HUNT, T1I.L1NGHAST A Cr...
tit. |g I'AitK PLAIT.
1S?-2.
DltY QOODS.
8. li. CHITTl-NDKN ot Cn..
I.... ? now In ?'<? - no e than taral?! buudred |*li,-rt: .ta
BBJ Dry 0?vdi 1 perfret or !*r. In. !udi ? Vga ?'?! Baba b1
.V Kit kim At K. ?PBAOUBth
IIAMI!. Ti 'N. KU'IKIC, AM) t MON
I'KIN'l S.
sin i;iiN(is. NinuriNds .11 ians.
DIMMS. I K'KINOH,
CAMMKKH, (OIIOMDIH, AM'
KKNTI'CKY .11 IAN8.
IN O HI?: AT VAItlKTY.
Al th? a'.u.? w*re |,urrb*e*d
Pnot t* ?Af .'.ii' J-ai. r
,i. p !,-?? ar,d ?re "P '.d 'or ??la on farnrtb:* tertix?.
No. 860 BBOjhJJWAT?
VI-'-'1"1' I sou.
DllY COOKS.
i.A'riliioi', lil DIMOTOM A Co.,
?tea iat;i rai '?A pa?.k plu r.
?O ai J ii Ml ti IV -.** ,
An i,,,\v oii.-iiM.' ???.??ra! thottaand patriaBgss I?. -
, ni ) - .? DEI (.?"ins rotee. Hatten ii*? .
?*- i IV lit? .? .'?? . im .'...? lata . ?' le e
It .. i a! of which we oB? AT OK BE1.0Y? . iw
i. ..vi.- , M IBEB1 I If ? K
1? li I N T s:
M*-ri', ?. I. ( a bl ? r'|i-?'ie. Iii fcr.ir.
ill OV B ' ID ill I?? UEO BUEET1JKM AND ?Ali 11',x
;-. , - . ' r -.?I 'van li.
?i euee an rrs, DEintn, tico bbI at serat tte*
?i |."Mi -ric OOTTOM OOOM
DUE 8 H (i (J o I) H:
i*as, ' D aas,llikahe
Oi r ?!*? k fk :? er ? I ??? !.. u.d ?er? !. |. ?vi c'.ob ?
.shaw LE, luiihoN? ki
CLOTH 1) I. IA It I M M N 1 :
v , ?? ' , ,-- ?lil.? ?. rj Mh t
YANK I II NOTION 1?. l'AI'TMTvNT:
i -a... .. ? ? o''!.? ...i. i ??.. ... ." i ,i ui.i-i tin.
li., J.
IK ?SILKY l>l KA HTM I NT:
V el . el' - ... ? | . . ,Ve!a.
WHITE 0O0D8 ANH BMBSOfDEBUaM
A ?cry exrei'e.ii t., k
lett ?In ?r? v lep.rti'i? i .i 1 jar ?,:?,ea
tel ? I ( ?. totU I o?ll.a I i A I i .
18G*>.
liAVIIiAND & T.INDSIiKY,
NO? HO AND H'i CHIMIIKH- Mi'.
HM
aPBiNo
OOuDf
Jl'HT OPENJN?'. 5?. CAHES OK
KNi.l.lSH DRESS (IOODB
ALSO
JO.OOi J/IFCEr" HOI P.K1) (.HU.STALb.
.'...??iflFCKS ri.AlN ORIKSTAI.8
?.?no p;r.i:i | i mhhoiih in mohairs
ALI? OK WUI' I '11II.Y Orir-.R AT TUK. LOWES!'
MAllki.T I'iiH IS HiR Otfla,
no RKM <?F THE Nf-W LOOM BLACK HILK
THE (HIAPKsr lOeg IN TH.'. MARKET, SOL?
ONLY HY THIS HOLME.
UAVII,AM> ? lilNDHIl'.Y.
El ,S. .1 A I' H I? \ ^ A Co.,
MJ . No. ggdj ItOADE \Y,
ARK niTOBTIEO H'R IHK. rRESENT hKAdoN A
LA?BE AStOETMEET ok
ItltlTlHlI PUINTK
ABO
DRESS GOODS*
..... araa, raaia Ml al i ,,?ei.?T? ?tv * o?
WHITS (?duds, LINEN OOOD8.
LACK (1(HI|)S, KMBltOIDERlKS,
HOSIERY It (?liOVHS, ENOLUU (JKA1-K8,
? 8II.K UaVNDKEBClilEFg, &c.,tVc.
N?v?.Y.,aa, Kel,, li?, Ii:,,.?. _
AT K. II. MACY'S, Noi. 204 tBtiflM lith-av.,
two Sbsm below lEkM. yoa will alwaya dud .full
?toil ofRibhi.Tii. I area llandkev I,ie.? Embtoide'le., Wmte
Oonda, In.? Y ajitjeli, l|.i.iaelrapln| linod.. Lnrtaia Lie?,
md Mullina, IV ?,?.,?, ,j l uiicitaear, Ladle.' nude up Under
llothii|. le M. B.?Ti? only lout* In New-York thal Mil?
lidie?' dollar hld (?lot.? fnr f.i re u (by BiaJ ?'J cito
n-u a " tj 11 lu?! MMttaMBt ?! ila*? tad oliera
c
L?THIXO.
RPRINO AM) BUMMER, 18(13.
Huvjiiow on bind and are 11111,1' r-irlng lb?
LMtUFHT HTOf'K (If OLOTHINQ
IN TUf uti Ti"Ii STATUS.
Uavi, grlJ.d
YOU TI IK AM) HOYS
iLiiinisii
w? h?ca no l ??i!. ? ibiay . leal ?re haw the atM rea
?tate a-..'. iii?n: in til? Batta*, (.ret iudu-aiii-i.i? o.eied
to c??h bo; er?.
LON8TBEKT, HHADI-'ORD ?* Co.,
3 IS BROAOWAT,
_Cor. Leiiit'.J-tt., N?vi Yc-k.
/1 A H ?I BOUSE.
? III'Ai~~?oODH.
w e m laaatftai. i?rg? ? J Mtmettai ?t?< k of
DOMESTICS?
DRE8I O O O I) S , S T T. K H,
shawls, WHITE DOODS, ?fco.,
T-, vthirb we L-iVlla Hie ?f.ri.il,, 1 o. lutr. I.? t-i fruin all
ir. :i ma
BebgBrenalta baan ?retan ?? ?)' ItaOBahAi tttntosati
re areenill?d lo?rlr-gr,-,( l.? .?m, ,, HJU LOTS.
Mririunt? in aeaitb of ,-?.r?(, tatt I? tali goad* aV
1 ,i im 1,.... ur ata k if o , ? ?m! to ian i-.?.aey bi nuv
1 g ?l llieVP.il V LUHK-i 1 111? I..S.
( l.AlMLNl?, MMI'Mi.V A- AKMSTI.'ONd,
No? SjYfa gttjtg ?TO ?ttl-tt.'t P.rofcil ?ay.
Order, w11! raeaica ir><.?' attention.
4 T DAILEY*.
J u Dining the preim' ?ii 1 cou.tag weak we shall ir..k? larg?
addl'.i ?1.1 lo oui ?. ck ol 1 r ? rr, ( hi ,.
DINNER AN,? n'A SETS!
? lio Vol?. Ilegal Klf iree. H- nie ?1 d Blatte? I !ecjit ant
attar rai ) Am, n far Iba admaaieM
OP THE 'im BEHOLD.
\V ? routiiiue to , 'i-r Liiixi :a.?dbi-gi:i.t in lb? fo'otvL'ig ar
!'idea, t wit:
Snivel-riil.d Tei'pnnn?. tk? doren.B1 '***
B?h r I' ?led Tame *.r,..one the-lor?. ?I 3(1
am? Plated 1? /?Pork., ti ??!-.-??,. II .'?(I
Sli.VKK i'LATi- !? |1 t PIM lir-HS,
!"? .*). Uigr.l ?I.? hir.dtr.msiv ?ugrtcad. ???.'i.
? .t e.i *5 Va M ?
? ... ! .(?.I Tee. .?et?, ?pitre?.1.100
??i .r "If rl* til titlit?. reot . 4.10
??.!?er-l".*t?dl'.et?i? IC .1 R. r ?. . . 4 ?V?
Mbv y it PLATED 1 01 I El URNS,
Btrw .?vl*e, ':?-?,,ufe,I? cbite.L
rio eio nu eio ain
CM-tBaa? Olbin. Ita ?han.el Bl
( ,t (ni?. He. ?i.'er?. aiMttl ita p?!r. tt i?)
( '.t ..I.t? li?. ?r> r?. 1 n.. in. 1. ?? 01!
Color..! It.a,.,,.i?n (?,... ringer li -a... lb*d- i?n. I NO
I ?l-l? I..I-4 ?d I'l-a-rr K ittrt, l .. d >!? . 4 ?1(1
Iton bandied Tia Kui-ee.t * io ira. 4 Uti
IBOS STtlSP. ( IIINA.
Mkldock'? du .bleibuk, aud ilrolil.d.y Um ??? good? ii? tbe
I- trkel.
I on StoBe ( h na lliu.er ri?te?. tbr ,Ior?B. it He.
Dee Stor? iht ? BreaAifi Platea -i.edu.en. IKSe.
Its?SiaaaCabsBena Platea thelman. Wir.
DINNER enr-i.
Li-.? lae- r'.a.rnt.BIM 00
LI REUT SB
? li uienae lune? In
Obi Maret ?n b ? ,- j r.? ii; 1, g ta? wey of ( bl',d?lier?.
Hri lela, he.
Rf. J. Y DAILPY k Co..
No ?31 H raid? if.
1 ROM .MCI lo.N. "?
I 4. ? ( I K TAINS.
Ml -LIN ( I K1 AI.N-?
Ml -?I f RORD1 KH,
ROTI iviiil.tvi LAi K. PiP.t K LACK,
Willi? IHII.I i',11 SKI AIL,
Al .So ?-? BR0ADWR1
(1 !.. * J F KVLTr.
?J -J 1 V- IM DOW KIIADF? 969.
? J??#?"e B1 Vi I?' BIOBS M'!l .?'/
PRIVATE DWELLI Non (?I RC11 E.S k STORES.
Odl.I? llk'tli IHI-. n V llill.l ?Ml SI1AIO B,
li. ? . 1 ?I ? .?Jr i.
V\ll"i ) - ILR -.."?I? r.r.iAlL,
.tat?, o i. bj b ar.i.iiV broadway, n . y. Hilt.
nVtfi I UM a WOK TH of VOWLWrii
fSHtJ\t,\ H/llliirtifliiO? bl??. I.e.? ai.d uablearht-d
ki.?., ?. Pilit. (.?i.iii... I h?rl. T.. k1 I". ''-.g!i' h
re.), brfoi. lb. ?r? ?? ?ln-.-.l. , .roi Ho ?eA.e;.?r>. BMBB
firiai.i? ii,d a?. ?.?,. ? pi , a al lo? atlee*.
iiiiiriUK KEYS So. -?3 ?th ??.
|yiNTX)W sim?!* at wiioi.i>ali:.
? ? to tait ? lorry re?- ' it ?.
Koli ( 1*11 <?R PROMPT kui li Dtosri'.? PAPER,
It Nu. ? - Petit ti . aaa d ur i. au ( Mt'.l Bat
I i -... .'?. i r my otc i. rti.idee, and d?'? , -.u> -ii- n
_Jare vvEMi'LE.
ARMY TESTS,
A l?:g? ,,'I utily ,,-f w Ir- proof ietu *ud roMua dark.
? ? -I i ?el. . ni.- ? -or AnayTe-rta, ... .a? I.?.?
.. ..-',? i..-- a?i|ird b? "-? Qetaraaoaii of iii? Rieanttj
|. l.u.r | ?lirra Al Bil .1 lL. off., e f
SMITB k PRIMRIE
S '.- Hioatwy Ree? N ...? v. I.
359.
M
?Veto f3nblicntion?3.
Aii'MN i HUZZLEWIT
M?H. II M
Mr..-e -til LIion I OOMPABT r.-...t.?.-? Iba teat
S ?I le ti.** a. ? Ike? Ihr r .??m
ino BEHOLD i H! i IHN
O' .M?
woi-hri ut ( if AHt.r-.tt DICRP.NS,
I ??li, ua'?-d ia o t,. ? bandi li ? v w11 ( ibllb
o , BORDAI II - ,. I?,
\l \UTIN ( HI IZZ1 l.WTT.
Will. DHattSti n? on Siir-I "o:n D .?lug? b? ?lucy ia 1
iii. ? ?
4 cull . !' '-'!> . feeii v. I! IIB I Mb (eil ? ig?* It BBSSt)
Pri?e . 4> '"?
: ..i. ..' - i. i- liB-u i t--*d in 11 li - ;i.? la?. ? 1 -? ? ka*
i?, .,?-. ? f? .rr? i a? -. .ni ** Well MI ?
?i ,1 ? i r ?? tal ..
of ii. ?r ? ? -.??? .-i read]
PI kwlrl Papen .i ? ?
Ullcct i -.-1 ? .
? '? I'-bt. 4 cala
Oreel i ip* a ' ?? ?.I veil
I I..I I . ??. .-'.!? P .J lO't.
?. ,.-,..Slo::r.? .
Marti CI . ?--il.. v- ? ?.?
LEAH CUE lOLLOVVlSa r.ii'ii-'S PROM T'li
PRESS
? Tv. i of alegBM eastlea i.f IH*beae*i Werta asa pM
!:?!.'. Ne Peg ?n c-.,t-r,-i-i--? ?-. it lu t -??, ? af fern.
liaeeiaghj bladtag *nd Iii ,??.i!l-,? " [Battea Tiauatrial
? lu??) in?t U .? .? ?.'o?.- baa ib? bacal aaeaaatattea ..f
Dlateaa le lae Al at! aa pobll ,)-,ea i ??! .,.-,i i n al?; ki
idee ,.! ii e ?'?;? I r ,1 tbi? edi ia,. I,?i t ?e ?ti r?A Irr. ?re i. A
?werai d Dlt?ea? tai Beat teryaM :. ib .,-d ej lu. Auir.i
im.tatllibir" ich''?*.- irli--ii.?
"I If in? li.uatiBli 'lil bj Dirie? and l?.'!-ert ?be .?..?. of
tk aiaaiTCBled arttttt ?i* a ?l.n n goariaty. M? tat*
li ?I. few ile?! ?urrt'i ?? h whir li n-| |?t.? hid? li lett all ?be
tiiiii . t Um *H'?" Hiy ceralaM n, in., mun a w.li ?oui
i,mili - |i mmhsbM Uan m
r?r ?al* br ?ii btafaannna,_
rkJKvi IKMJK
ii |1V Ml ''((>!"!? I'RY I'ARMIN."
BEMRS tu k nor a PIRLDB,
i I? I iii- DAY,
I EISt'RI Util KS IN li.lVM
H, ib? . Hi ' '' ' hi rente ? "t ii a M I f men "
j vol ii".-? w..i. Pun- t Pasa *i i*
Tb. Brce.tloi.? ?i* a (? HatTJ P?.'??ai. in two vol-ni.e?.
I- ?i? ?-.i?? i ii ? eio?t ?i ?..' a and paaalai K.??i ? larea I ????
?ue- i ???.? i'? ' Ivereal . . .mt lae* li??? I eea ?..?gnrd
? place ?u iiii.-a-r? iir.Je ina w rim.gi of BalaaaaRB na
loe i,?i? ?oi.i'-i? ' ont*'n? new I????| ',y ill? delightlu
i, ?, nn.i r.-,, m hil t* ?TeaM ia ?nattere ar ?hsasnna
far sale ey ?d B? BmUai m tust umt pitts, ?o my ad
d.oH.aie.cip"'1 pib* by il ?P.: I.?b?i.
Alta. Rea Ready
nvi HKATlit'.S O" A (di Mill PARSON K.u.r S?
-U LURA? ilyta |wl utn riil|i KJM|,
tin liSATIi'Nd OP A li?. Milk l'vlf?(?N. SB-"?.
hiH.i?. I??'- fal ?'? MatofSatin
TttCRBOB a rir.i.Uti, Pubil.ii.-..
Reatea.
riVjlK LI.'ISIS!
Tliiaklng Men ?bould re?d ti.? rr.aiterl? and oniB.we.
spF.Kcii or* in i. peni r/
It? i.*, .1 ? oi.cl attaaaan iaeciitbt?
THK IIIUTIT AND DRAtfl OK BATIOBR
Hy* st J?? M, Kite.
Bolb tbee? remnkeble paprr. wl.l be lu.-?-.?ded In the
BEBKIalalON IIKOOBD.
r-hMnr.lltli.nlf >r |eaar?l cirr ?l.lion. in ?ap?,?le form wi,?
he f.r?i?ed M the -?eis COST UK I'RINTIRO AND
1'APl.ll. R#4jy m M()Ni,AY
(I V. riTNAM, No .1 ? Breedwiy.
C T. EVANS. Oeiier?! Agent. _
rpHE II1JM01W OF THF? WAH.
THE GREAT SCNDA? NEWSPAPER
o?
TO MORROW
Will ronteln a nilrtb niovlng Istlcr from tbe Biirmi
ItHKitnBat Wa.l.lngtoo. by duran?!! Krm? .nda.a?c?*
(Ir oi.ii.iiu'iilralioii nun. Hi? Diaeiinan VOAI .-l??l? HU ?al?
ler? ti.d (hilga li Ue i?at vf Ootrinaicut ?
I
GET TUE BE.ST.-HARPER'8 WEEKLY,
Htady thit vay, /Sr? Ml ("rai*?.
Cantalot the foilowlnt Splendid llluilration*:
OKNEltAL VIEW OF KORT DONKLauN,
l!!K ATTACK OS THE SECOND IOWA REGIMENT
OB THI EEBEX BATTERIES;
POSITION OF TAYLOR'S AND M'ALLIfJTER'8 BAT?
TERIE** DIRINO THE BATTLE;
THE ?il.NHOAT ATTACK ON THE WATER BAT
TEltirS;
PORTRAIT OK tUrtttV MENDILL. Killed it F0rt
Don? an?,
MAP Of the Nmntroi rivfr from cAiao
T?) MEMPHIS-,
VIEW O." HOWLING ORIEN Kl'.NTTi KY.
TBBEE MEW ?I OB MEMPiiiri (TENNESSEE) BE
i Oil I* IHK WAR;
! (SITUAIT OF THE LATE OF.NERAL F. W. LAN
rati
GENERAL MAP Of WROIN1A, ?howlai Hie FU'.d o'
Oprr?ien* ol' ti * Anny o' Bal Pntor ?- ;
SIX VH'.WS IN THE JSRlUIlbORUOOD OF SATAN
NAH. UE'HUilA:
A MP.VI Alt ?NE TORPEDO, tsk.n froai th. SitaiuiiJi
Riler:
BEVEE MEW.?4 11,LUSTRAT! NO BAXEEEB IN Till
pro-ore.-- or the m sasisn beteoitiomi
COM1I ALIiY;-TilE lNAl'GL RATION AT RICH
MuND.
r.e.iJe the .m' mi' ty , ' Brarifcaj >f?u*r. bsaagar, Newt
striiet. te-.ta?, he,
r?* ?' latBEJm te eke anti paget* ?nJ th'>?<:>uh m ia
trati^iii uf'he War. (he i 'iuii er of Harpei'i W'oakly, pnb
owketn St l'I'IlDAY, March H, aBBwJM Hie lint p. ti .ti ff
S Net? ??.?i Poa? -foi Novel, by Wii.kib taBUIBh AttmOt ot
" (be IVi-.ur in Bj nit?." eut ti?,?.,
NO NAMK.
i -it-.-T ?id be K'l'-ra-iid bv John MiLbn ??>, E.?].
iM.l Jill! BEBT.?HARPEE* WEEKLYJ
\_H Bl mt Ma J>-i*,, /??.. ? ki-r Cat?,
<oi,tt:r.i the fol'.'.w.ng Bptai Bal lliu.'.ratioiu:
Orinttl. VIKW Of FORT DONEI.80N; .
EHE ATTACK OF THE BM OND IOWA REGIMENT
ON THE RKHFL HATTEHIES,
POmTION Ol TAYLOR'*) AND MCALLISTER ?BAT
TIEIEI DI RINO THE BATTLE;
MIK (.IN BOAT ATTACK ON THE WATER BAT
1-KBltfl
PORTRAIT OF CAPTAIN MFSDILL, KBM ti Foti
twathaa ;
MAP OF THE Ml-SlflSlPPI RIVER ?"ROM CAIRO
TO MEMPHIS;
VIl.W Of BOWLINO ORFEN, KENTt'CKY;
1 HULK VIEWS OF MEMPHIS (TEN^KS>EE) BE
FORK THE WAR;
PORTRAIT OF THE LATE GENERAL F W LAN
Dirt;
or.NERtl- MAP OK VIRGINIA; the-?"?)* tha I ? 1 u
Operation i of t-.? A i in? o. J.? Potomac ;
SIX ViKWS IN THE NLK.i.iluRHOOD OF 8A\ taw
Ntl! OEOBOLtj
A SI BMAEIEE TORPEDO, talea trou, the HaraMii!.
Btoeri
BE) EN VIEWS ILLI'STK'TINO SCENE?? IN THE,
rilli?fit !.?,S OP THE hi RNaiDE EXPED? I ?OS ;
' "MIlALITY:-TilE 1MAI -ii RATION AT RICH
MOND.
It. ?lia th. mai! ritiltraf Ilei.1 i 'is' i. 1. ?i'- Nawi
So I... hi , i-. , A
ra*" In ? ? M-icn to ?.! e t;?n?i ?rapide ? ,d ?!? 'rom,h I ' :?: ?
? ':... IV ir. I'e i. .:. rver ?,!' iUrr.tr'? tt e?t'y p" .!?!.? i
i V I . It. B. l*i-.. IL- trat p- v i.i .,'a N' w
,- ?i i Sut.', b? VV ii al* Cn 'I.??, Al i-Jt of ' T.i*
vv Maa ?u vi kate?' BjjkwBri?
NO NAMK.
Ii,!? Story wlilb* liluitialed by JOBS ItOwSMaB, twjk
OJhJ THE ItKST. ? MAKl'I'l'- WEEKLY,
I .,-i'j Ila Osfli I'rt.t tin I r .li,
t i ...? fie f ...o? ii.i Sp a idi.t lUtiatrailoa?:
OENEHAL VIEW Off ffOtf I'ONF.LSON;
i A ' F -.' K OE 1 )?F SECOND IOWA REGIMEN".'
(iN i ?IE Bl Bl 1. HA'DRIES;
in-l."M.\ (li TAYLOR'S AM? M Al.LISTl.K'S BAT
TER IKS iii RINO i lit. u.'.T; I.L.
THE "liv-UUAf AfiACb. u.N THE t\ ATKR BAT
Ti. II IE.".
1M.RIKAIT OF CAPTAIN MENDILL, KLlod at Foil
Doo, '..or. i
MU OF THE MISMHM/ffi RIVER FROM CAIRO
ill Ml- M ?' It I?
VIEW Ol BOWLINO ??REEN. KKNIUfKY;
'. .IrVVROF MEMPHIS (TEN??E*te??) BE
: iBK I tv WAK
r IRA roi iHK LAIE OEEEEAL K. W. LAN*
Dr I.
',? EBAL MAP Off vii;,.'MA. larswtes Ike Ptellad
a the V.i.y o', the P .io.....:
SIX VIEWS IN lui' NEIGHBOEHOOD DE SWAN
s ti liE'iROlA
? -I'l.'.'AI.I.SE TOtrCOO, (tim r.'.u: (bt Strict.*';
ii ...
- ? , vu wa ir.i i ?trativo scfnfh in the
I'.' i; ?.,, . l.i l, i SSUir KXPKUlTION;
I ???.!:? V'.li i -TUB INAI lil RATiilN AT EICH*
MO 4D.
iteahlcl:. u? ti rai.-'j >f I? Bag Matter Longer, Ne??,
St, ria*, a - . .,- v?.
Cr"?* ! aaaVttse t, tra aaoal ?upi.1. ?.d ltet*eogb Iih'ttr?.
. i*f? ?.- i.-n,i "ei,,: Sarpar?! Weekly, pobUtbed
? :,S \ l Ui.T'AV ..fa Bl , * ?ii.? :!i* tint p. titea et*a New
tad P I Nu?*i beWiuuB Catuai Auttao; of " Th*
V?.I Wl : ?. , ..Ulled,
NO NAMK.
. - v.- liI'toaBBttJbjfreaataliMiB.fig
/ M.r HIE Bl r?T. -UABPEK" WELRLY,
I? I jt'iiii/iiii /ii)', Pratt km t'mit,
(* -1 ::. t'l. i. ! v? ' ?J V| ion.tlJ lll-.--.r-.tion?:
i, (EBAL VII.V. 01 IO?.I- DON ELSON i
rill ITTACg OB THK SECOND IOWA KEOIMl'.NT
. i - : Bl Bl I. h* PT1 KIES.
I ION KI- TAI LOBS AND M'AI.L!.?U'ER\S BAT
ir.Kd -i ?ii Bl N0 HIE lill 1'Lr
:i" ..i.NL.v.r ITTACB ON THE WATER BAE*
. ' -
I oi. IRAIT (??? CAPTAIN otEBJOILL, K1 ?ed at K?rt
li,, e
v A i* i?r* THE o.l?Mi*4|.Ti liivt.ll PBOM CA1B0
.?i Ml M PHIS
V.tVVill BOWLINO ?.HI IN K|NTI(h\:
THRKP. VIEWS OS MEMPHIS (TF.NNKOSEK) BE
KOBE THE V\ AR;
I (UT H Al I* Or THE LATE OEEEEkL F. W. MS
I). I
UF.NEEAL MAP OF VIIIOISIA: MswhoJ Ibl Firldif
Ope.??lort ol H.eA'.n? "rthe rotan ?. .
t?:\ vin-,? in HIE NEIGHBORHOOD Off BEVAN
N VI: lil ?UK.IA ;
A -i BMABINE TORPEDO, oken f-oui the Strauu.i
Iti.er
i .I SMEWS ILLI'STRATINO SCENES IN THE
PROORESH oi THE III RN.?ll?t EXPEDITION|
COMICAUTVi?THE IN AI t.i RATION AT RICH
MOND.
HeiiJethr BSaal v-aiiety ?'. K-a>llrif Mit'.r. L9i".|"r, Ne?..
Stoiit,.. i . .v,-., te
IE lu odd 'I',', i" t*e,,?,.?! anehleaod (kawasfcIHaetn
?J . ftii Wat, iba Nui,,!j*r ?f Hi.p.i'. WVolily p-.ib!i?li*d
o-. BATI 1! DAV , *dar'-h ti. , tOtOmt th? Tint pertlsa o' ? New
? I Fit?? ',o e , b? W ih.K Cii.iim, At.:..or of " Tin
Waa t,. la >' 1,11? -' .n'tiiied,
NO NAMK.
Tn'vM. :) ?...I ha ?I ua.oled 1.? JMS KeLaSB >'..tj.
i vii lui; BEBT.?IURPER-' \\?.?.KI.\,
\? J,-.Lily ?B? O?^, J'rii? Bh Crntt.
t-,i,'.4l'.?tl,a ioi:?4lngMpl?ndvl Illn.tiiti-?.,:
0EN1 RAM VIEW Of BOBS DONELSON;
THE ATTAI K Ol THK Bl (OND IO WA EEOIMSMl
ON THE EKBEL BATlEBlfcd:
POSITION O* TAILORS AND M'AI.Ll.iTEKS BAT
?ti K11 b 111 RINO 1HE LATH E;
THE OL'NBOAT ATTACK Oh THE WATER BAT
PORTRAIT Off CAPTAIN MJ-.ND1LL, Killed a Knit
DoOel?' II .
Mai' ni THE Ml.vilS?JPPl RIVER FROM CAIRO
T'i MEMPHIS;
vlt.VV ii? UOWI.IN'O liKEFN. KKNTITEYi
Ililli K Vii.ws Off HEMl'lild I TENNESSEE) BE
Kil.r, ill! WAL;
PI RTBAIT01 THE LATE GENERAI, r. W. LAN
DEB]
?ilN'RAI. MAI' OF VIRGINIA. ...??...?, the Field or
Onrstloi tot Ik* Aim; ol'ii.e PotemMi
;?!A VIEWS I.? THE NEIOHUORHOOD OF HAVAN
?au, o? (?RO?A;
A SI UMAltlNi: TORPEDO, ?iVn from the Savtotiih
Biter.
K).\ EN VIEWS I'.l.rSTBATING gCENES IN THE
I'ltoiiltEhS ni- THE iii RNS1DE EXPEDITION;
COM1CAL1TV;?THE JNAL'OCUATION AT RICH.
MOND.
Eesldt the ini.il ?arte y ol Riadi?,- Mailor, Loani.?!, Newt,
Stonri, le, Ac, ko.
r-g* In e. f.!ilion to ti ? ti? al ?taphlo and ?hororigh llhiitr*.
ti- n* of the War. the Nunbai of Harper'? W'eekly. r... ..i.i.e.l
ou SATCRDAY, March a, contain? thl hi??, p.m.m of a
Ne? and ffeverfal Nu. i. by Wilkib ?..l, .?,, Autlmt oi
" The W ?nun in W nite," aatitlid,
NO NAMI'.
TI,.? tier? eCl be Illirtrttid by Jen.? MeLBriA", Et?x.
n|T?IE SUNDAY MERCURY.
S Among the leading aitrection? of To-Mono w Morai*!-!
EditiOB Iii thi? B^BBBBJJBl
MODKL SUNDAY NEWSPAPER
may he anuuitrtled iii* billowing intere?tii,g lad BBUaBg,
SUNDAY TARLB TALK
Old Tiaa Tavshn Lira-a Ceri?! RamlnUereee.
?,1Tl? Ca*"'TAI- I ebor from Oipheni C. Hen, al
tbe Markei.I Brigade.
Th?. Baiour oma. A Poem.
th?a'n^
T""trf,E*? CaB?iti,o, Alu Rcaoas Acxoat, ka,
editorial ?minara
Hoi? ?? Fakv?. T-A Creel Heai-SelUn,, BreheJeC.
'J. w?. binni to rea Stobi -CewhidingTftaplolt^
Au EtciTwasir ia CiaciMiATi-iTra-BaljiBahai ina
Cant?. ~**mm aw?? mom
A T-rbiMia Doea-KUled by a t)cf,
DttTAhi.i.T OoraseBk
SPORTINO BBBra.
i'R,ipu(SI> R?. VITAL or THI Ten? W Ntrw-Va?.
lia ? ..ki. Mat? h ron tus. Cii?bpio?iibjb.
CITY NEWS OK SATURDAY MOUT.
Poiirn lliiii'ii-iiiTm?.
Repeats op afaMTteeB, Ac, A.c.
MILI'i'AllY ?UTTERS.
What ii thi Mimb Ball!
1-c. tvn-t Tin City Auhubt.
Witi-.-i t Du.li -Rooms.
i m: Uki ki t ,-',i r,.
naeaane rot as ADvi-nra.
i u a io?! san,
Tn M'iitahy M?;??Bot Lost.
? BATCiTV ee ab Aanuaaise?
BaanrArau am, a?, ?i???it? rrr tub Ahmt.
Raaiua ?.? Vetraisaja Rauatan.
ARMY CORRESPONDENCE
itii.uLT besarsat and ivT**s?Ti*re l.ttbr? frena
Cairo, III.; ('?.rp Perry, r?er alternan ; Sandy Pitta?,
Md. ; V r-.-.t .Vonroe; Huater'* < banal, Va. i Oaaaa
(?awaea, N.wpon Newe, \,.; Ulncb-ater Hlgnt?, Va.
(u. ,i i .-'.' ?? on the Traill; I ItUtimrgb barrack-.
Lake? ho 1,0.?in; Old Polii? C.u-fort, Ve. - Camp Cega
we?. C.uip Iwunutm Camp i'eriniliy Town,
N? i to? a. Us. lu?, ie., b.
?IF DEPARTMERt,
I .i ? I ? ???. . I ? di.?? Arr,
Reran ,-r -na Koa-j,,? IvtraABca Tax
Onh ns rwB iliu Reta ia Ct. -s-.k\ia.
(Ii K I BR l)K:-AKTB??rT AT 1-ohTRaM Mi'llBOM.
kna MtT-irK? ii tua Coom.in CotklUL
? or ir..,M. rai Lit? Riiniaa
'i na i atoa R... ?..
Wu-i v*. K.riiitn to Votb.
Ar. k ? . I ,
TAXES, BOMANCEB, POETRT. Ac.
'I ni sour??* Terna. By u-?rg? Eibefy.
', a Cima isfltiiwasi? B.V.o Katoa.
CtKKiis,, ili-iAi-Ht.. by An Old Canaditn.
lattaiaMiOt. Tub Mikhlb Hkakt. Another anhat
n,. ti that latea ?id a:ory hy Pirrce Kran.
Ti? rtiTiia Bl NafJBBMrr. Hv I 'irar.?* liivu.
Tu. bra. T.i.via.Mi. by Noble Macdonild.
!.' IltiBSlU. Rv A i ire K?--,thro,?k?.
rJEI.K(TKD UirfCELaLARY. OMMHUS. BALLS ANO
SOIRK.ttt. IHK CO! KTS. LAttsT KINANCMI?
NfcUfj LATEST SHIP NEWS, ?lAKKl.T kLk"
POIllt Oi SATURDAY. Ac. ?ka..la,
i.:-'. BURDA! :.:. i i ? lil u. i-1-u.u.row wiU alco am
'?ii. the . -,- l-t.-tUg.t.ce bj lighlniiigand tleatn up to loca
O'Cl ?.?.'? on S'Idat Mith.viM..
lui- ?iRKAT SfNDAY NEWSPAPER,
???.i h cilla m the l?:?-t n.?ti telegraph^ t. (lie Wixx-inett
Piena o? ?nie he ?;?? , ?? bttatJJrag?ktS ? irretpouiionee, tntt
? bleb in? a ?irgrr circu?fi?B ty i> ia* tboiiaande than all tbe
. thrr tbaatag gaaea roiu,.iii?-i, arl ada Ina beat mediant bl
??it rtlera .: >? b ii,.i?,.ad ?m MM day.
Oana? No. 113 Pelt? -a.
V
J ? taSM neh bvlli in UM! ar.i Banana?*"? 1-Vdrlt A
r.rti'tr Jan., V.lSi.
r l8 bom a II LIFE.
Hy TIMOTHY TITCOMB.
A oorrpan ?n WBMH to LETTERS TO YOUNO PEOPLB,
and '.ni...? KOIL. 1 vol., I.mo., BL lOtii edition.
.4*1.11 uc rReai .?' . i'-?,..', .' ?tvi'v, 13IJ, ?ayt: ''Da?
Ho,In J... ? t In a imanl, forcible, and pici jreeoue way laeat
Si.itti.tvl I .. httetaU *?er?;budy.''
dhban M aaMB, / ? ?'?brva-v, IRIS, .?ya: Wladoaadial?
rn,l? lui. We Lui in 'be pa??? of tbii new cantara to iaeay>
hei'ibv nikiinii, and ?u mu-b excellent adviee that we hope
the io, .me wLl ipr? ad lUell . .rntr and wider than any af
ill -,-r?. ?a->*.r..-?.
Kow R*aa*Bi
RBM BBITIOBR OK
TIMOTHY ITTCOMBS WORKS.
I ?! allon !..(>?.-. to Yi,,.a People." 1 coL, lima, BL
iHh Edi-: '? a - i. ' I Ni , Iii:.?.. BL
;? n y i-i-u ? bittet sweaC 1 to.. iiiuo.,7>a?Dta.
1Mb K.n-too ? BiaOaaatifaCarea." 1 col., i2mo., Bl M.
? C. KRIRJaatR, No. lil Grand at..
? N??c-Yota.
OL. M of BtaKEW AMLR1CAN CYCLO
PKItlA. M ,
D APl'i.l'.TON 1? (o. No?. 443 and 44? Broadway,
Pi-:ii ita Tm,? !?at,
Vol X11 of
TBE BBW AHKrlK AN CYCLOPEDIA.
A Petril ?a Du rio\?nT or Oi.mkal K.\. ? ittre?,
Kdited 1.?
Ga... id? ?v ?m. (A Dama.
Tu be seaisleled . - ?.???.?? lerge ,1.1 vol?, eeib . oi til LigliO
ttauble telemaed I-?-?.. V oi?. 1 to ?4 now ready.
M ? p*.- co'cin*. clo(h, ? . Library ?tyla,
?eather. $3 .'<": bul morooio, r?.
nutt Raaata, extr?. ?4 :'-,.
Kren, li.? ;.. J Daily Newt.
" Aitbit ? - -, ?runt aabbatt west ?pi ow-iir. t-i eompletlea
it? hato - tirai (er bt-ooine? m .... uimlv eaubiiabad. At Us
aaaaaaaaaBMta tha editor? adopted lil* MIM fuudanieoUl
i.-. idpi? tb.it it ?1 .aid ander oa ti u-intueet be ii.?de the
?ni.-. -.. of party or pe.ajual idea?. To thi? principie they
bat? ri.ld,) ? ii ?? ?d , I.-e i Au)? i. ii?-.? tbe ttrong tenipia
Uee | -, .. .-.- be ?>?:,: ?veo-? t..?!- > ?? i.'.??.-n,-il ?tigniBupoa
naaaaa ?. of bBMBiag --pi -?: ?? a?, ara ?.-* ben? 4 io mt ?hit in na
alaste taataaea Bal ?l been yielded to. ? .i.B?-?on Di-.-l?' intt
' Jabe Cbarlea IraBteat, ai? mated wib ?v|Uii Wrne?a and
i. the. ilele on 'A'--ti am l.li.coli.' I? a model ol
Htgrtgll . ai aria: ,, re., ????.? ? u. for k1 lurid br*vuj and
it. f:, r i : ti,..-- oirj j- e. If ?: , Li: g could call "at ? iptrU
O'" I1--1,.!.?!.1;. i' we- l-l le '!.' Dan:?-? N ma? lill ihet*. wbe
t ? ii? rej.rt ?n.!-,!!??, ,.i aetatical rl?i?et di?ei'.Bgao widely
'?.,... t'.-.tt., r >?t ti ?? n.o.i r...ir-il r.iadri o I the erlic.ee
d.vo'ed to tli'iu ni,; 'ii; to di.cvr- ai.y indic-aiiuu? wbb-B
?a .J ?i.ailie Ha n antoja Ita uni louao: 'ii*?ji-.or. tomar
ptr y. An rt!:?a..tii* ?u.-e, or laterite, ?.1- ?ted by a tpirlg
of trttbl. , ?t. Ilka In't. mu?! pore ? rril iddilion io tbe lit*
?ritur? al in? w.irld, a ?I u i? giiii'.-t lag ??> ie?ri, that ?? itere*
reed? r? -irt'i.?tina ln-re??r. I- um ll.ou.aud? it be? rliea
Mina M Haronea it- meriti tut? -aastn i? bayoud tbe
i?.? o. aBMaiaaa Natlaaallty, ann ?nu red ii an eiienaive
.i- ?-. ? ii. th? Old W.r .!?? ?ceil ?a in iii-New. ititbayoutt
ill COI pella tim beat? : ?red. we ?::...ild feel quite juttitiett
lo ???ing . i? Ita eil? taehai atkranre neara tbwaeMro
i.'o-.'li.t .;' tuat b?. I M appeared N.- ?t?te?i.in or p-liltlia
i ... ii ,.i: ; i..:'. L ii. and it ?i i be aireiaure lo avery
? t ? f the mora! aud pliv?.c.'. ?? oditiun ot Aimiu'4 Ia
a ,r_ ?:. ?:. t? BttaMi. fis, ataannaiaM reaeesa* ?object
eonB* irdaitbthiti >antry. bV*ld* ib? aaaMnl MaaaMa
af it? ..?.-?? It employa taa gani of ? Lo?-. M lae aaaatttat?
to <t i i ?? .?: lal bat tia wtteeea- .tite.iaeii li*yen>. diviue*.
^,,.1 . r. ? caal ?ray ol *?bo.ar?iep fr. a. the profexorial
iiiii. ? i the I i .-.rr.i-la.. ??'?i i o-.iii.'i? of private literati?
lad acre daieiett a laaMSl ganan Aiih, igb ibu gr?a|
ki? Dtaetty ?a Aaaatt? ? mbmmH it do?, not eiciuda
... lui ' kW? >: >*4gn ; - . ?? 11 :?'-?? ?r? nu:..?roua,
?mi on-? t.-ii-eJ bj tli ? n-i.. ti ix cart ??Iii y ?i.d?. -uiaey. it
ii to t?e h-. ?led lu ?n'ren ?oli.u.?.?, (hiiteen of wbl.'b are
i J ll.e ier.ii-.iug tbree ?lil appear during
the. i .- yen eba ara hage la li??? an opportunity ol
oegratnta Irg n a imms o.. ita <? ?mp:?-.ion of a work
.t a . ing rea als a ...u; an ant M lb* leeming ?wd in?
du. . ?. wall *? of Um i upeut... Ja.liie ivni.-h wetruil will
i. ... :....-' .' .6 e- ci 11 ?-. lb? Ai.g'o-itatou iirnily."
SOW KlAilt:
TBB
AMFlHi'AN JOURNAL or .SCIENCE AND ARTS,
< eaesMBd tv
1 .-ofa I! giuaus, ?. r?n hmas, jr., ead
'.?.- ?|. Dina,
for
M .RCll.
Pri ? ** P* *a?i ? |!a " miera f cant?.
JA.?'r.ft MILLER.
Ne. lett Bresdaray,
O: i- .cr at Mchola? Hotel
'I'd \i i. v\ Hu l.'L.xn
1 Till-: NKW-loRK TIUBl-NJa?
r ? s; NHAi mei'.ci nv tia. poM tanaai abnun oi
forriga anil d, 'i:-??i.- ;-n?lii.-e'.ce ?. np.ie 1 with all lb? late
gad .. It ? - util m. | lud .ml new? t.an.iiiitted by (taara
and tl^lt. ? i ( ??? - p tbe ?tory ?i tbo point where your la*
?. o .'..: i' ... ?. ?ana, leece* i. eS an Setiuttaj? aat-BBMB.
? i b14 .-a t ?i-be,,' ab-ea? ,.p ?? km a O Clock <>w
>, vi- isiBi i. it?, -von ?R lae aro n.?*?, po?(. yoe
?i-i-y *? ,1 t.u-r > g'.ly ?t, til laealecaaM ?o< iel ?nd poliiical?
Briaat eenig lila ttefan yee a celamaa BBiatt with ?rapbir let*
:, :- ion, i- % aeauta ?'.?liol ed ball port? o'il.ee juntry. pUc?e
i ... ?.l-l oi' ?ith (be ice liepiiiu.e.l ?-id other orgajure*
H?ta Bl ? iiubllr rliirn. t.r ?b.e? vou M ? glane? what
? ;. ?g la all part* of ihe laaaBj eg ta He few m..u.?n|
,i?l r... tb.o.. ? blVri you ? ina?? o? Int. r--.?i..g
?alaet?d literata e. ? ?it? you to a b?i u,iiet of ongiim! Aiufii*
wit and ta 'o' r In lb abaai oftt.? aaitb-gioiikaag waa
;,.-. iel (.K?-H..I ?( Muk aid Hie Dtii-ASOBi? " loitl.
?p eaaaUld .ni original it ile. by toe oett roi ?uri.ta
o; ... ? day, endb net?, I wet ?rae uomn-iio den.? wun-R
Ktiot . ,. i ? e?r-.ite,[ i, m -. ?i?e nrw?pap.-r ot io* tugl?
e.i -la ? .-. a*, ivaileiy and gaantUj *( luipoitiut mid in?
tereatti g a ?tirr l... Bareet in-fore ban. aa-tradbl in any Sun??
day pagar, i. f.m. li iwutdee* lbs ant Bi*-irr*?f a *TT*B
.??ti-BH with th??eoI alutt rate literary magallne. tturh)
?M NIIA) Me-KiLllY, ?be obeap. al new?pupet pub.
ii?iie,l ia any country. Ill price lirotlM cS-tri.
Rkamt Tu ? M.IIMI1U.
BlUDLF- DIME I'NIO.N SONO-UOOK, No?
..- 'lin. .-.u? bo -A will have au luiu.ente tala, aa it coi??
.: it a Urj* number of -lew patriotic long?, Jnit now pu it???
ing -.??.-? ?.f.1 popula:lly?toagt that are "lu eterybody'g
m, utli." torh at. " Wa are Marcblug Down le DUle't Lend1*
(rrreivrd with ?,e?tt applauae at the Coeper ImUtute Celebra*
lion of "."> i.i.. , '. n't Birthday), " Brace McClellaa I? oat
Leaiter Now," ?? f4*kaaa, Rowde-Dow," "?luijr, llalleb?
leli," Mu,; '-ig Along,"etc.,et?.
Kor ?ale by al! N*w? deal? n, Bo<>kte11*rt, Array Sutlor?, eng
i cu -try Mwobaiit? Sent pott-paid-, on receipt of ten renta?
HEADLK A Co , PubUihera, New kort.
Roe? k CaeroV. (ienmal Agenta. ____?
M
ME. DEM0HE8T11 MIRROR OF THB
a.??. SPItINO KANlllONd, NOW READY. eonUlaa ha
? id niagiaticiit Kaibi.u Platea, thiae full ailed P??,*^?ll*
all the filling Noce.tltt for Honn?te, Clotkl, -^*-]?jf-rS
dren't Oirmsiit?, kr. I'ublltliedquarterly, rt Ne. ?TJ ?r"f-?"
a??T. i-u d?v? yvibers;.t>ce,.tt:yf?rly. al.nllhatBhiltM
picml in l'eut bj mall iu M ''Ipt of piioe

xml | txt