OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, March 10, 1862, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1862-03-10/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

d??ri?,t ?h" !"-?" "?'*..' emin, bean Tra? i? ? t - rag
ansaal Hut if i-eerlude:? whal ??ou.ii I.?. I.? re
? .(, I >, cur lo men 'f Nant I" >.t n more get! w id *
uot-rl ?'err (nor?-car?! It ii o.ly a queatioe of BakSBSBU*
,, . taaeeta wena an b i . i'i- . ?
j,, twe - ;- Mai i...i raaain ?t th?, im,- . ?, .?? m i a ?naif or ;
fee otile* i : ?' i ?- ' ???? bav? t .tai t eat. In balfe J
?i, :!ipe?(-rl en ely. moa then ti ev ni ftire l"..| j
f, ii..-, I , ?. . . ii ill ? .1
mrtt* ,.-?.'<,-.?? - . m,? of OBI-? -
rrf, m i ?... . i . ... . | . -, ? . nan ?
~ . ' '
- assl 1 .t.r tbei? ? c .i- Then ia lilli?
?, . ? . . - - Bro* i?-,;.- ,
ami Vir?k elree?. ,, , wt.?,?. ,!? , I..1 ti,. ,,;(
. ,.. ?mee nv j i ?un g I aak wy
,, b?i ko er, . ' ? - ,r.
? . ? ? . - - , : , i:.-. - . . . r
( i 'i .. .
;.. ?? ii. ir,-- b . -it J i
at?* tate eely I -.?.--.?, .,?, i j?
tero ?. .1 the H'intk *i ? r ? i? y m.,
?? ? . i
leet our *? - ' ' ?* len ow on y
two ?.-> '.? - .?- ' |
? to une on ?
lb?. . i ? ; , . . hi
Ibei ? -
i-v ' f Bl weet of
.
. - - if .' -? r : ... .1 r..?'
St - ' :? T'-'i w..
tai ? 1
r.-.-. y .' -. ?? rt i? ?! r la
ri ? r. ? .'.'?:.. rnuei In ita
i ? I B h Bieder I
. ? ,. ? ,-4 I pri
ca:.- c iel . ,. . ,
lifrli ... a,
i ?? i ? ? \ ? ?
? , . . ,
"... -,
. -, ,
te:, ii li i - ?-?
? ? ..,??.
.n i.
...
?...
Meei
i . .
...
? . ? '
(hi- i . ?'. ? , ?
? a*': ?'..-., That;?
"
. " '
.,-... em a
?
^^^^^^^^gB^aanawreii '
'tlim?kot b1? band It lae ?i ret wrong, it roll, for ! .-:. ?
, . - ? ' I' u howe?.
; . hi?i w?
? '.--:
t ,? .....-.,:-,. li r
'
? -. - ? i. w
. . . Sei ( ' .
-
I -
e'-le -lu' ? ' As Bl
i . .
r?
. . e I a. oi ? a! ta?
0 1..C ? i
? ' '
?
. .- ? ,
..-..'..-??
? ? I ?? <
?o ?.'... ra? '
I-, ?
.
. . :
.'???? ' ? ' "'''
,.,t w. :- ,:?,?! ? ' lb? : i- ' - ' . loi
? -,.'. r? i 1 ' it ::..
A hue irgia'a- \
lad relitv?
? - i . y. ? ? ! * ? ii
Wl lill . -'? ? -
A , -a i toad? re yen of lbs on i
?. , ? - ? > ? ?
. ian. .
, .i. ib' tin ?i. -1J ! -
: .-.?..-.
1 ? i' . - ? -.: -. i t~e | ria
??> (ha t- ?-.-> >>f (! si- . -i.
? ... i lb? i rn ?:..t.
... . i . . ? ii
; - ? ?!?: ?i
? - . ? --,-?..?
,, , -.- ..:..- ni ?I
, . .-'.?.
-. ? .. * f art ? *?.-??-?-.
. ?
. ? . if ? ? ? o i ! - . i . f the pi
, ??? -
\. . . Meow toast
1^.'. : .j - - - ict of a nile a]
In ita? .- . . .
fiooi bt- i t ?
??? r ?<l. want? ? ? provrnieet*
I ? th*
la? -
Bat. gi ? Bill ?ra no1 Bleiern
te in * '."s, neat glinea ti
.
.....
it,.
? . . . ?
roy
? , -? i
?eui > .-? reos.
i ? ? . ? tb< I b? Weat?
told thal an lajeo, ? I at,
,, ? Utera ar? abidtoa tas eceate that liti| |
?. > ? ? ...????..
bet tiega aie ? aawhichtb. tot? im?*.,It
, >., ;-, ?? they i.? r'lrt tb< durn -. aoa? t-??..'.
fog ii i B taaaM te et .????
,-.; . - . t.: ? Up ? 1 ii?..n lie o.-i
sf Rea -?i . . - rat risada were 0|
I ?. . . , ?
?
? ?.
- ? ? .
i .
v . .- . .
?Id ii ? !
. ... s ? , who b.d
-, i to m ti
rainy of the?e peieooe 1 I i ?
f.i-.
.
? ? ?
V?'r. 1. ' ?
? .. ; I,.. , ? .
til.' > ?
BTjud If
l
li liai * liltd I
* -, ? ?
r . -
- Mt? .1 a.
?? . ? . ?
-
B i. ? t ' ? it ai le the fra
bast"?ed the I ?
?galant . ' ?
f? , ir ?? - I ? .. , .
?n li.? ...[?.
t ? ? y to i ? Bet
i mit low, g.u'laii *t in pat.in, ? th -J puint?t-, the
.? . u?? i, O' wo> i li'?? o' ? .tv nn-iiit rn-.-e the tatt? ii
g*-1 ? '?a i i of yen? a*?etahl? o,.u? -aaaatt asea ii ?>? I
t >? |* l-l" ?M irteii' ?ne 'bu i? ^1-k I ito'-w?. btti. ?at !'.?
?,. i i r.mr i . .ia- - - .. I-:?' I -lid IOC r of th* . i- ?. |
I ..,? ?rr i I .- li ?? f -.<?' the bil] t.'.u- v. . ! .1- ,w th*
... . ? jet the corporator! bj
aerse ?? t apel -tho?? who i..iy ior iha i .- beti.t Be
?M?, bV.? . itali Wl '..r.r, pe;?u ? I.?-, b*, .1 B
r- ? will net ta ?teten leett try the Legi.HB ?. beg
h. ? - ? ? m .' ? ?ti to Bali ed ? -. * titi, er
' ? ?,.- bombit repeaea lativaa leay bave 1 ?ouuttlou
asia h halag It will M M the opt ea ?4 myal 'oo?e
?laen, iaaail ? St ' reel Indi? . ? - ? ... M in*
i bf-.it ???.< d te? : -z. At ali?cea ? u..?- --i.
pBBBBB? toe? acaec?ale Wita tutm u rr.?:.- fust .? ? . ' I
i ?it I'i t ??' i. M,nt.d?rit'ir.i u tba/ planet. Ila? .'? ?t i
Ltttr a? U f-r ?i . ?.' 'a.? BW*te*?Maal of tbit fn-?.....
w?aal n*. Ska tb? C- t.? of ins, to Baal ? t ?>
r-ritoi i. - t, lu. . i?. tutu m nanleaiiaalli ?-.
I ,1 .* l,,ir pr> -Is MMtCI M OfU ol'? ? ,i : ,ds
?iu- if i ? ? . w. u.1 :..i.?!. af. tia.? b-.towri opor. Ibe.n
Ia ?to??.g ??- !'??> annaly allaaea Ski Meeer-ie-ta-fergottea
e ?_.|- . -.- let | reo.ir,,, tim! I-?*', ?udtbay i, uit u,? < t
aaaaadtocl] ear? leal tSty .'u .4 ?? t-aabl ia th
BBB ??*? Is wal mutti? ko tba H. ? K? r .ai :-?? ,.,
?oetn'.. bartraggllBI I I id t.c ra?.,. .,.,, ? . ,.) , ,0
look i'totb*i?| rt ef iMa eatjaaay, bob or. Bia io th* ?.Bee
M ata S?? -I- peed and la ?ajen laattlaateoBtea ht
j,.-, ?ga r i -In: ? . - walba ??d withe, *r?
ratf/aaae BbbiBi Bara? bulMiS hut wbaaa rit-u*.? uki no?
app??r l- - hni.t? I?? li.-i- i r?-.. ?>, .
..urta? tie g. -i.ar?. iiulrcid ari.ai d r mi... i.red to t-ic out tf.e
liaidd t g.i r-i A r: rtioi f :.'.eai th*y ? . aeeclatt na bay.
t ,i eel M anta m I toast (reanStahr i?p. n Pet tkaaah thai
Base alt atti tanabl *o-.:fttl?f- g.rtowirdlhawoik, ib*,
r?. I ???'. (heir ?gpeettUari M gridi'ioii lid bmbm ry ?
bb Marea nitS, m ? .1 ti a Ibtir ?ipeud tur. |?r engineer
.eg eel ?t>i *? hi? heen SI.M' Aitbll tuputiit twera to,
lleekedil .el rtker le Batt BSM ?ipianation ol Ibi? ?tate
?u?ot, v.dw. |..|?dtyari aaci.il te lba?e Word?. " Tbli
< ?.ii.peny pi baaed tb? f.-?r - .-.t> n.d . g.'.ti of the gruiteet ,,f
toa L-g'.. ?.. - g? |beet pt.d rr itaiWer Ita ?um ban.
wtto mu..,: ' Tia.um ? ?, r?wiih nin.ed,"' gai i!?mi?n, le
? i'..'?i For the fact tbit IRtaar? bei bean rjpei.drd bl
? . (' ".?' '?...'..?' :!.n,:i :,,, n.,,du |,.iie?l In
c .- hill, j ?: have the oaih of (he l're?ideiii anti Sarreury of
?nt -rp r ti,,, n ,-. ,.? ,?,,, ta ,p,,.t J cAuuay ?ay 1
W u.d l?'..-.rr ii... th? r-..:l?( U.? .?.irre iliBU of iii* buy*-*
No? ti,?- il ?liai, rat? U not ka mt-.t Tl'lllk. Birkafg ???
*r?nlrd . cou rruisruber 1>. uni u,e oi tire rity, ; (til i ,.o not
c. ? ? th .? i-iiwii. will Bag .?a ti, lx ti.riihubdi.dand
forty th .??-'.d three hundrattlo.li-iagju I do not b? leer
R gcni.*.-.er No: il.i; J ??. ?,, grDLesj opinion u|?on
??y legal .?ifl?c .'ita that my hint io t-ccouttei tut I hive
io uri ?iiit.'.ietira. hrlia?, v%x now tud lerrVer
?H"t '( iluiid?-?:... ' Be Bar M -bey hay.- p,,c>,io,d
atsnatosv tr.'?e rr.atee. 1 ?.-, p.... ut Su u ,???> mm
: ?d ; bul I am Und tiare a-c a law wbo ?f<. nt| ?tl .
.t .li ,'t whole? rtatarinluetl tb?t (hay will lee
n i.to t Tb;ir a??oci?'e. b??l..g etpmJ.i g>j?ua?i?ug
aataatd . ?? i ate im m to Im (kM tharne annaly dewn
Baa. .?aie - ! thi?. tltey m1 their own prtce upon their lour
?tt toa? lea .A BlB.Mn.aatt altan ?? I Igha? BUw.auo
tee BBBaatea r t -u-n. that the ( cin|*ny le el ? aatd I I
nJIiappnu it ni.i b? ?ne lune b?'ore?.ay ?/??a.vei
Bnak li the CoatteaMaeW brl-.r? Jtu who ?ig for ti,|(
'??i... . drtiia to *teid tia ??tua diff my Bl ? ?mai?? din,.
c. J .iv.?a t nu tu ruLgs lL* pliran-ology of ti.? bil] te
?I .. I b?r? referred
Mr. V\ ?K s?le it th? Belt Kavili?j*d jou ?peak oft
Mr. Ti'i | S? ha -ay?.
Mr. Wn ii 4M??I conleteto yon frankly, Kentle
toS'-'hefeaei *?? fser for tue pi-tie? I ha?a the honor to
.jr.
etiyti.ig rr.,,,. ,.? ,,, Nothing muli he bbMB eil ni
?'?*.' Btrae bi?. k-, mu a? tl.e li-It K.Ureed b.l ldoi
?n-t? ,-?..?, MU .^ Plcrt ,w,, ^,^j jj, ta^gt#rrteoii,li
^^^^^^^^^^^^-.... - -?. _ ._?enteoi|.li*e
. ???** ?BJ ?j *> m ami naeu ?jatbj to? | ant m?;?
!"*>. Air-' tv. Do vn trink?* tins assertion from
yat ? ?, ,?e. ?? ,,,?... ?.,, , ,
Mr. ft ? i nie. If (,li?i ??cutler..*?) tieri ?V eervr 1
n,? re ,.. i.., ij, would Lav? 1 wu w-iet'nr I wa? apt ?k,i.i ?,|
my cur kn wie,',-., or aroa ii/"ii?.i ia tu,I belL-f
Mr. As'):t, is -hu jj lethal it BTMIwbaal **???*
I ' i D4 ??? :..?.?(. '
Mr. v. ? i rea ?till ledit te tetras if jTottl
eitli biara ?xvniT,. | ,? ,t v.laabtM
' ? ..("?. .1 ?? ? , | | ? , ? ,.,,,1 ' I j ? ., , ,..,'. J . . ?
?Beta adtstetalsi eatla, and ?,u ii ...i L?v. I ? I
.?idetvce.
li r. Ti; ?ey?We tara BBS lett ff.ii.rnil*?**?*? nii
uir* ?'? da
Mr. \N iLi um?- 'i tu .iitti- alta v,nti thal ('?- ? It? '
t'? i? thal ?:,? ? qalrlaaari ?, Ine/te laSlj n ??' ??'?
liberty t? .,..,.,, to 1R?** ',' -n : i ? |' i v .n ii? ni- e
in tu? liiajlililiii? i,, iivow tin-in to In inn? ...u, tb?-titii.ie ,
Hen* ?d'IAS It wa? roted down b.titrj f?rw paeani ?ni nt
.-. i ? ? ??? ..: II . Bl.?..i r :: '?
t
Mr. Asna s ?What anas tant Imply- i... I m
i-? pt i .. , ? . . . I
Mr. William?It lamllra the left, nbatevt ii -
? '. , ! .* i ve ti tri ? MB ;.-,.!, ?e, v.'
I* ?.your hill: < li ?'?<??' "'t Hi ty \.
i,. ? iiil.i, E /Vi' ???, Da? i i' i h
. ? It, ) i H
, | bara i ? ? ?nut? i-*.:ke al ay < ? ? Sea
....... i '? lu ?an of whom I un ijui?. i
. ? . r. 1 m Iba ; u ?? i"i? ' : Ihli
, . *. ; v., i' " !.. ad te do m ,
. ? IBS rt'i i , . . ' ? ?.,, u ! Ia- lb??n
- ? : i . ibi? . , ,,'. Iv.l Li? I ...
. t.: ....i,- ir nsBtej r*IB ?J?: arh?rther bj n<
,. i i iii ? my mia i utt? I In Ikli hill ia I.( ?. ? ?I tahlug
I .- pi., iii ally m lb* ?etta? of a ?
m rooi la I ? '
. . . .IaM re: lind ro-i thal the BrsBSSI.. , IBI I
- -? , ! Ni ?- Y rb ?ed ii
the r* x.t ?'? ?i,.' patty n tu* eaadda, asttbsmsssasBSSI la
? . i . ? m Iba olbai
arti lerof
I, (1-1,1 I? irl '
. id I '. I mea, you
?. .. sp ty to bui 4?roiiah ? ?,
' a lu' :.-,... I ? J l!. to Tun
. . i a min ula lad ?
l : i y, ; -a. ?? v, r > >? ? t
.,'?? .1 ? 1 ..-'??.?' ' Ij
'??-,, 1., t. ? ' : ,: IB*
!" Ni W> 1 otk, in i.'ii.c telita Bl
. ? arith the i ree i ameS M tl.U
, |a .... ....
...? , ii. ... u a 11????
? ..-,-, i ,, If. vv n j , ? " ?, .
, * i ben? t If Um? rai i
I in Bread? ? *. tad . ?-? n n ipoi .? why
i. di I '? - ? ei ?j.Tjeil in that lind tri
Do 3 t . I- T.'fl ' IO (1(11 V? III e ? . ? ??
, ; .> -.v. e ntl , tb?
I ? t.1 i ? -: u ita. :f toa wera ?xttirg foi
. ..
.... ?j ? free gift will
? Merer a-i'hortty to tay a di ?bl* tra:? ..-id run
?n hi E Battery to the F uri m4 I
. t ? ? ... ...... | franrl lo.
? i ? .'? ? . ?? ,. ?re ore mea I
, ?:,?'.
man .( i .*? ? ?
... I ' . | ti I'.T 11,'u
? I pi
? .' ;-. e?c landen
Ir?
; e v ? ???.-. that tea blU i ? thal
? lire bal Ihr? ? ,. n-i tr ?? ? v.- ?.
i ? . ? ,??-..? -. ? , . -
r r I ha tea i -v.-? ,, re le t, i I tr?* linn
.... ? the wenh
t ??.r? i" ?' ? ('"M ?r ef the CBy of N?*tr-Vl I
????-" tari sad i: ? :. ia
rgn ted to thuin nttaritj fe* ?r 1 thay will wit
-'e', e.V. ill ?,.'?>.,??' ?II *? ?'?
. - .i ?,. v t ' ? . ? , a,*? i. Afl?, il.e-e
i ? .? >? ? yo i -,rr ?':*
. the rea4 w< i Id I?> la ?-.-.'I b M Ibi
. ? . . . . ??'.?? tas Brisk. IfthtosassM
? . a .. ? ? .- ?-i. ' li. . I At t .r
? la.pet ? i? ? : .?il> Mrj ?? rou ?lim j
I - X.-.Li'
?lr. , vv''; ? ? ? -,- ? '?'. ? fi" r' le ? r m lbs?. ni?n: ne,
Bl ? : lb? . ' ' - ? n ?'-..
, | bt -, :. ,i ' r t rea nut* hat *? a. . kiasth at
, ? ,? ? ? : ,. t . -? ?alteration? i mel ' !
? IE re air the me.*, le
I their ti
? el,t IO le'?.?? II 'li:
? ? . ! > ita . : ni I n bal iba
lb.pl ?. ' ' I"!?:? Lr tbe
ha fon I prepon .',...,< ?t ar e.?
? , ? ? - ..-? ?< ! v. li?..) fo* ti - '.- ,. IV
. -, a- patpa Ik. a..., >:
? i ireatatj Th. frai Lia? ?,,
lllipttld ni in tint ?Elyl !? ? L.; ? ?i bl li-*. J le (?.?. ,,r
i riet i" . I- I th? t ?' ' "? - ' ?I sa?4 I ' '?'fjr :,>r ti ?
loee?- far ti.d I ?? " ? '" ?. .1 ? ? . |
..'.'?? ?..? : i a ; :.u eg., li
? gtI ; ?? i ' -I ? t-.t*.-; ? ?Bites iWasraflai
a. Illa* 'e'.1-' a? ,. liai ?? ,'?w,i)i
? ? ?a,petra .... if ti..
li ... . ' -I ara with the (or. -i :!. ? ??
, . v i ?? ; ' '' at ? v v?|'h | ,
. i i . . i .. ? , .
?*.* th* n.l eo?t .' i?-r; ?ng Bl !l:r?* re* ?? ? ?
r ... ?11rs re.?, (hay a
lea t ? . ? ? . tetlmo*?*Bi'i h
r lora?*la aank a a.oon at t ??
tiltil ? * ! ??
Bat 1 h * x astee th* tnarhtaa asea
I . -. >'? i. t !.?-? .1 ?J . ! ?????
i .. I ? ?? ? * ' : VV Lal
? ,. ? ... City ad Ne. i ? I I lb I ?. ?
II *.'?w Y i ?? !.? ' i 'i' ?? ?? i '... ? ?
?..?.. .... VV.I they ?v. n
,, , ? i . ? ?? r r* .:???? v? li , r.iijr tail red la
. , ? ; . i ?. i . ? - a| ottta traetil tent ! : 1 ? i-* .,
, ? y. If y?. I .*?? ,i :. ? ?
,: a , ' ?? v "? *' .?"ti et ??wird 1 k?
.... .... :... ? l? IT? ta. ? t" li ? ;
.?,.,'. ? i ? ?I Ne? V mt ?? .11 li*?. oaS ?? ? '
li v, , w|. <?'? i- t?, :e?a.d irreal ; -ii. i? ?n?i.-?. t.-i ??
ti.? it te ive.i c1 i i ? ?? r . -t? " :. If yo. bl ?
, I t??-nw :h in. 1 laet-li ? i
, . . , i ? . . . ,. i \ ' t '? ? ) n.
??? : ? . i leMtdsr. ead Barettes ead '''?a;.
? i 'vi .-? ?i i
T . ?. . . ? I Nea . i who bart - ? ? ? ? ? ? - rt tasa
, .4- ?? 1 ? ? . tool v '
e ? ??-. lo t'.* 'nie.?? . ??! ? - fallow. - . : ; . .
? -I v. . ?
,.,..,, r ot p?rll. Uid hare paid tha 1
..-.,! their | . i . 3 Ita .a ? - I
\\ .it : t -r r , 'r ? I..?- ' i:- i
w ? ? I a e ... ,, , , .fie
... '. >?( : . t / .
led bj a
???'?,'. ' .-.. ? ? ?
-, - ' .. I ? ; ? a i ,
' ... ? v - -, ? e 1 - - I
alliyo. i t -i ?i lull ita*?.
..... : ' ? , ' ?
?. - ii aa ta*. I- or e- r,
t ?, ? ? '. . poa te ?
a ? I | ? - -, ? ' ? i , .
. t - ... I . Iba pasito who
... i . .1 . ? . ? i. . v ?
? I ? ?, ? ? I ? .-.. . ?. t ' ?.
I ? ' ' .-l?le?, , ' ll,?| ...
, . , -, : r .
. -I , ?
- . . i ? -?'ill t?.. chara lei
? ? -?
maan ? the - iii ? ??' bara H ?ho.M he
. , ? i I : : ? .1 . ' .. .Vil, ? T ? liai v? . ,
>'0i b*??o ?? ? ?' ? .1 ? ? . ? i ? t '41 I i ? ? II
?? ? I I I? . t ' e
?tire r?....-, tit 11 for t?. ?! i ?. a I i .
, ,? i .? ther ?? -??
..-,?. rpatlt tetas cjuri
...'.,?. I ' ! I I i 1 ?* I'.- . . I I J
,-. .... 14 i - ,. -. |f ti | i b i bit. ile; t | t :. I, ?
?,..?- , ? ? J i ' ; - i , i - ? .''?; f .?
i.ri , ? i i i ? v'v.i- irai.-ut awak* la t-*** quasi .m .!????
yon aii'i'i-atr tnd loot. t iti.i ; a'' I'- B r',i.g.,lr>. ia ?? .;
ve ? ,,. -d 10 1.41 tesjh t : , ? 1 awi a .? t bj t .
. . ?.
Til rag I' . ? -':.? ' a.? wh* will tab* an ioUr.it ia th'.a qa?M
I '!? Tbey aia li.*.* tLet De.? up and down tb* elly day ?iier
ti- I? ? -?? ab*ri ?r.d Y'v ., ik-.r ot-a'.ly ?aitiii.'gt t: rv a,a
pa ?d' pay Isa eeBSt ter Ihswtera dowa tod up te*an4
ofa.i (tay w11, look U' ?"ti for UM ii iitng fJasr. >"?.., eula
?..?/ I ?a tii."a lu toj and rr,- bul ti ?re a 1? be ttio?e .(.oil ti,*
, .-? eve'y ,la\ le wLom ti e?. f , r c? ? ti art ? loaf al hiead \i
a de; ?ti len t iitnilt, aoiip el i-.vl to an li 'atit child
I v e?; youriehei tire.'t-ed tv BBSWMlS nehnMSM
bsoStwIta frf...e|.i?a and lake the twaasSjSBBSae. But if yo.
w. i i re ..?ii ? ??'.? i ' S aid the i ? ? ? ihe widow and tb.
fat. ?r.?.. r. .?! thl. hi.l
I erii.it a,a BSST, Mr. < l.al'inaii ?-..- rrritltii.ei of th? Cob
Battln to U? )? ' ? ?,it!" i ? '<?? t ?ely 'ew nie:, .?ntl r. on
BwSthMSn I lw. ? :u. ii,,. ? of tbr l??ii whiib I tbxak i.
umiIsriiteetmii ?? i essessal ttti mon light.t w
..-?'?'?.: v.? y t>, gan IBS WtnStM ' f tl.e j.?!?, r ? u|-, n
wtaaa yea na tikti lanslaw ti ia Basabas* lr.? Stat a*.
Hoi. jirov ide. ti ?I the too pSBMS* named, ?ii ?? ti - ?. ?in,
n.?y fo. the i ' .? ta..'ij b. ...ui .f'til wi'.L li.'t., " ?? ,J c?.
??li t* ? >'t,dy . ?u j -, .:?'? ?po, ?hori I? e'rtii lila? la a. eat'.i a
?i.t!. le I Mtawsst Wbg Saeta?. It i. |<on "ti.?.?.?!. r< r LI,?
th'.. bed., ?.ay be t??e- .?'.?,1 wltli ti .nu " Da yan k.ow
Brh* tiier v. . t>a 1 VV'i,| tl,ey h? peiiost of ?mu ?el.-ilui,- ,
MSBBBI Lauwa la tia I.t.-liUl i? VV 1.' tb* f r|,iilUri Eave |
any ??Ac* ii, ?ay.ng w).o th*y ?htll t>* I Outht not the L?|e
iltur? to tiiow to ?'oro th?y jtr.i.t tl.lt fitnr.lie ! Iii 1 tbv.a
wha drew ?bl? bi.l intend ti.eni to know ,,p.in whom they al*
bettowli.t ti.* fiai,ew? ? -|h?u why ?re tb? non..? o( .li,
?SMial unie, ii. word?. ' 'IBSSS who may for the tim. I
being b. aaate-iaied with them " ( aruli.ly yu .1 put i
t***.!1 "ot M tti?t,l* the?? ter. to ap*. ,..:? ii. ti?1
SSttt I? ?*'" FM aur* It will not com* I*.
t *y."tstM*ii al slaaaat ln*?tiu,?bl? ?iii.? whi.h'
tie Locl.1?!.,? of UBS be.iowed upon lb. lobby ?T that i
L*gi.i*t'... bara teten f0, ?,?? ?"J .?, ? ttroteO ,
\?tc?:ct*l*"y.Pnn>o?tnie u> tU gimtilint ti.fti-of W.ll '
le?'ileroe? 1.?TJLTel f?''?* 'D ,h* "**' lf ,h'<" ' M I
?MMmss wi,? ?M a,, ?taara hrawtail Attrhsstswae
Ant C.rta.n?yt,ot.tth.d.c.a?<inol the ten ?,., BBMJBtS
??i .,:. J T* ii,10 "'a,to' dM"'' ?"" tl.?.iit..?-.ven
' who ?land behind tb?rn who are ti..!- Uitatei. ii ,I who In
Hat eli,.*., tars i ro?d.d fur tUiJU.T^X uteldB
WUek the, dire not pnhiiel, ?MBaawtoZ, the, ...k ,? bold. I
' The .?en who sr. to bt IStlllBll ?ltf, the.e te? ?ithouxa ,
ttry trti no doubt 4.ii,'i.t!.d. n.d thel, ,|fh,. d.? , d^WrM
tfceu.*,?... .?-??I. oo doab! wholly uak,,*?. t- ,-? re,
(eJaly uuknown io a caaj rity of ImtttgnrnMrntT iu i?etX
Itanteoie.berebeloiejou, who ur|* yon U ?.Dort thx. Ll.l I
\tn dom, ..thtof tea Ibas Mklng ,?,.. 2u?pUtMlC
, Stat?, lo enter Into on. of th* ioo.t ?ol.n n *.? ni,., .?a-t Baa '
. UaStt erer enteied tele by way o! gia-.ting a (rai , i,i.. t,,7h. ,
! "te'., whi.h n er. nnkacm-n. n.?-n dliguiaid* ae.de, i eTraYasto !
, ..lion ?i.e.-. who will in di.a ni?* ur?. the laaiata ?.t iu, al i
tapp ?..?ng the f?*t lli.t ?bay are Bigja? hf,n tue,,...],,, a
thai th. y a ? to b?Kon,e eotlched by tiadlni lu th? nut ,?
rieudiii?: ?>y (ibUifiad.
; Mr. Ti ii r- Do yon mean to argue that this lan
, I iar? doe? nat i *r?l* I .orporatioo ?
Mr. Wii.niMS? Bj do uieatis. Yon ?Jorr?ate a
oipontion t>,ii?!?til,g o( the trn perioni ycu i,?i,?, ami'
' thu,e wbo luay tor Ihe tiiu.-beitxg be taiociaud wita u,to> '
vv t.....ier thor i..*y bo, and who they or?, and whe !h*y ra*? '
J* ?? * ** MteaM *v IssM ?uppimed friiui th? public *?* I
OLdiu, d.iat't auppi.aied fiulxi you * '
Mr. Thai r?Would not the ?-or>ion?ti<m |,* anu>r I
tha? raolrul *f , n.?H.ntv *f the lorp rtU.nl taxai
*t>'tin\,e'ki"t **' ?' f?'aia>n>t nd tay'lwi. dt O?,
M?-. W ti 11, ,. .?-??* nf the ?-nrrionfori may ?*?!l
j^MnisteriniTeitaiiw-?^i??. ?i.i* a?.
ii *r e;ero'eta io. I)*l fra?chi?. \? lo auy other prci*-T "?" '
limy eeaie.ale ?Bahiaiiey pe tees* Be pacaaal lo BBenriata
wen hur,, and th? p?r?M ?o u ?-?t ?t.?d ?,1'ii.i'u will ...i?
tota Ita grant and ?roy the v.-.?'.th it b*.'nwa V? ey m*y
h?:g ii to be ?i i.*ori .'rd. if -i.'t n?rg?.nbeirOt?lrt-^'T ?''*.
? .-. , . , -, . ? ,-.-:.,..'? ?:!'?' .'i'.?
la the to. .1 i. lah h?. Ji.tl-< i ?n,-d to Kt ", vine tn? nut
? f ? ' --.T ''.e ,n.i t i? w-ri. i ,.,ion, ett-b in?
Ita ,. ,. v., :ih alOO.aa li- arlll Bal be BJ
? . greet :?? ? :i - Ima avon If I? wari all ha
?iw? . .11 ? bac . ig (u I til [?beelaoae in tbia bill ?d
I but perbas? i .nii.li lalereal i it, Li?loco fatetill-1
read ia Bioe?.w?y wlUyieM to hi? de? " '? ?'
a ey fiora ....? ?eint.,,,- waif !,' an ti - -
im n.?n ate lo otra tba "?? mut ihm Baa Met I I
,..- Biighi t.. u?n ttrj le part with ? law ince? ti ti.
i ; | n teal thit he would ? .?
lil? , r- . r . .. i - ? ' ?II pi -:: |l ,.?.??? I 1*101
.Mr. Ci .. i. ii i ...... .
. i..l,; e , i, ,.|, !r ;. . ?r ?? paettkl? thal ?? - - -
ii. ... i . . ? , W. at? I .... ?dye?
and Hga ? ? teak ?.. tbep ?? ?? ?? ii t" - ..- . wh-a ?j * ? *
lae ?? .- ... ? ia ? r - ' l? ..-..' pu ? ' ? f uti
here i ?ndiug-.hrlr time and wurt ?\ ???? . *
of ebtaiahig a railroad in Bra* ?way. Mitt ?
i ?ra, -i ? .... ? ? . . r?
lou, and ,r. ?-lena y there I think 1 ? ...... li?
s- h., j .'|. and dee . thal u . a : ? ii : " ? ' ? ? I '
pun. .?? oft:? Ir beato? pleai
.?? (. ?ilecel ae here tolcly foi ?. railroad to i^o*'.
?ii, ? i? ii v\ . | .,.. ind ti I - . -
a. ?ra feel- rd I ?j-.,- ward art kerri
i to the ?ia.? ibal Hie
Itiign? ? ' .? lan* ?-..-. lila. I na?
, : .. 1.1? uf ia.? Mil tatt .i? bean aawrttt I . ; :
?cid ? ft ?ii, le ta partiet ? m?* be
I Beera af thatii.k . n I.,..?>' *??.
Mr. 1114.)? It ma i '? .-a n !ed tint it don '? '?
Mr, ffiiimii and t M11 lil ni UM bleutet* t ?
io--., ?in. orar-..; :.. ?eetion wa?to ? avej Idei
did aeprovide indemelty L-ngnag? lanarfwl
* .?it .. ti ,. had si i- -. a t. ? |- i| i.e. i bara 1" 1
..ii I ?n.'- bl ? fe? i ? ?? iu |
it. It tarn ? to ina'.o b*ie hcrii i-a ?? eglT dr?? ii-.
??lj ??ra? i,?'-i i .'?-.
|iii-,-c r tatt (l.ti las L?J.-.tt(urr
Mr Am-ci i..-- Itjt.iii.t ire'.. I;u .?, 1 u ill ?title
fh I'.'-n Cartla Beyes ?Brew the MU. era fwetttsi ??
hlr. Willis ni' ?1 de nut canil aaaan ai bannet*?
i:'a. li, atatwctol m Mi kadrawi h .Irew the bil*.
ii bal it la, M li; anti : ? I j I ?"' ? "?" "?
? li. |] ... J rrj ir- :-r, i I . UBI " ?.
Mr. Am.I IBU I - V' -i ii.-lti-?! UM li: nittee not to
fits Iii? fi?...l..a !o mau who I ad .!r??Tii niel, a la I
"Ii. \\ ii. i ia-: ?1 BOM tai tabanas I-, live the;
ira- -ti a t i r... a, m1... i re- ,'. fr? ????,??, ??' ?u I I
Mr. Thau?li ?. t-:ns ta ni' Cere ii r.o liddell
i ty.!, ? . ? ...it tab ?, i : .on u.?t tay It* j? i nuu.4. a : :? .. J
li, ?eil
Air. Wii.i.i t ?s?Ai.v lawyer, i?o doubt, I tit we
?:r Mall lae i?n It . . ' : - .'.te. -, J
I v liiicrri, of ?ii:-h I tr?-ik lt|>???' laeei aeteroftb?
itartlte ibowi 1.1 ?ii?,-?i ."J, who tafeat beatte yea? at an
? J ?.? lobbies af the Betane to itrenieto the ?taugt
ii ita lil.
Mr. Truer?-1 ttnderelnnd thal the etty otrna the I
R : . | ? | ? ? .? r ? . i : ? a ?? ' ' .siodrr I? '
? > ??. ? ? ? . it is very evident ita! wkes
the WBsTi t-i ti., r ?: ? i.t it-! i -,..- i... f?. af ita rim.
rntoiiBial Ki ?? ta tu Ii etraeri, ?- ?'?
?taking their pi ?nulioi On B
nu r? ., t m Iba ... I aera >?'?-: - ptacided i ?
: ? b1? ty where it owbi the f?e ?f ti?
iirrn ?ni -. - i to toa aeraari rt ihesttj ? ?i.t ?anil
wl.. ir ih?v on ,. ita lee ti Ita .
Mu. Williah '''i I, nu i tot uns the ?.?-??
i ?- , ?-, ?? ?: ? ajan* the bat ana ? u I bateben
P li r.i ;,, i tal ??. ? (hi : t ? ? ? . . .
thaattetfe U II eeatel a -1 i prael le : gen , -..- . I
el w?? :-i .,. :..r . a,-,,...-: n : : . t
.-??'? . Ii ! li ?. J . r
Uoo to the city. Nut i iciaghad . u. ? > i ?? n t? , i etta?
.? ' lillee ly, I itali uot couti ? ? t. ?j of
: , ; II. ? I at iii '
year huaatibhi kette to oat I bS every ?
ceai rritnai illentl-o t., t.,it., Batt fct| -.. I , -. i--.u?:
-i. ic'. taettcertea?ydrawn. -' her? .. u ? : J ir
f.^tiinii. leak, and i.".k eeiB*Blty, to ti ? -b aatikeyarty
?af have batt ta fiaat ita tad* they .i?- lata I
ae.-il??* through n.-h HrV I. lad thoa, li ti ? I light el ttal
i . ? i i. Uto ciara let ? ? ? * eba ?>k yu* .
fir t!.a t e.lownirnt u! ? frti hit? :. i ? ?i. ..
COMMERCIAL MATTERS*
?-?ga*
Ralea at i!ie lim I. -t.'trrinti'.e . KaBCB 8,
; - - i s -. '? ? r.r ... '-" ' B . . ?te .... ti
?. .?vi i. ; .. ' . .... as. i .?
? - : . :
, 1,-A/o ii-i?. ? j m y i-.-iit -.'o o ...
S ? ?Bl '. . - ?!
?... v- ..'. "
CO ?1. - - .
I ? .??I do. ?- ? '- '?.
i '" i ' ' aabdi ?:?? d .
? : ?<? >? ?.
: . ? i . . ,
Cotis?e bd? i .???..?
I L UM. J. .y ?, ' '
i .... - !. BLtto i :. T.. ii ii.. 7<?
? ??. . .
- . .141
.n . . . i ,
M - ..- le. ? '
t,en . o...,.
? It.(?I do. ......
. ? I .
:. ?. : . k11 M .......
do. .
I |*MS Sa. ' ?* ? "? '
!..(-? . .-?-. ? I'I I -. ? .
! . ' . ? I .
i ?; h ?th M. -..is. *' M la . - i ? ?-?
>A1 .\;.- : I 1 . ? . . I.t .I
k1 -i. K. C1 I..!? . - - ' '.. '
I I Or?) .1.,.,- . i ? i .. ? ? ? K . - ,-.-ii. ?
I - ?-?, M,-?, Bo. M | .. '? ' . .-'
1 |. -. ?' t - : . . . ? .
I '?? I 1. i .r.'. li R. bd.. B.'.ll.i .',
d?. ? . al .-t? nu. i?
?'?'?' ?? 10. i ,
? j ' ? ? !.. -.a ,ii . . i
... | .. ,
?.. .
' . ... 'i
! . . ? ? ? I?
. 1 J I I ?? . ...
.'I'-. I.I
.? : ?j? ?? .
: t
.
. I
... ! .
?
du
?
?
? .
' ' .'.. ? ?
de.........
.
, ' - - .
. i le......... i ? '
1 BO....... ' : .
.'I
? t -1. P dut
" l I do. ?! .
??li <
'. .
?I : ( i . t. ? .. . a e.? i. I
: i. ?
?' -ira.
1 '? i . - . i . ssi Elie Railwai
i ?. ?.?. . . -
.. "? . .: . i
.. i ? ? ? . . . it ., . . .
1 -, -.1 I ? i'? ray P
iL'.Sf.?b*......... - :..i. ...
I--." l. .
. . I ' ? . I ' I l ' ' 1 . :
as.........niall I I I ?? . ' t. < ?
' I.? 7 i . ii '. .' i i ' .
41 a ?fi. ? i . i .
4.11 ST. li .1 4 ? . . .1 '.
?'-<.? A:. ? . i . .' ? Cleve A Toi I .<? -
? j.Milne un.en
I ?I'liUW IBM.... Til ?. .: .!.!? 4M
i !'? n. Mail : ??''. to. MgjtOl do. ? i .
f J?. ? | '. M.l. *. I'. Hut h 1. i'. -, .
?"SON. V ? ?all RR. i.3e?4 :? ,1 . T.
lo ?io. I I MU ? i' I ii ' RB . '.?
J.-* <k>.t.? IO Col. Bur. A Cl HU... tnt
UD A-1....M. .1.1: i. 14
Sir ". : .? ?, ?Iii Y ^?v. it.
T e 'eu;' re? rttT tbeSti -?' t Bj ?lie I'oue of
th?) ?vic!, man at?ret]jrtb u ii ria?* i
.., lana ;'? '.*?> traaaa ?'? mm ia I?-, laay I ins d-> not
ytrtep] ox\ at* to ti ?t a? ned ii rr|?r'V..
.a? - !.;iie ' x lit -Bit. '1 ha '?-'"1-* I 11 ?? ? I i'
.-?'lrit.it tl.M'ii.; i IR* cn.*- I . ? it v.iy
leasn, m ? ''? i .?' ?.' .. ? . . i , : nan?
tab prion anjBBMi tornnrSM i.asaniy. l?ia lato
lia e l By? i-i for I!?..? ; . ? i . .. ? i
.. teal hatieetii t. ?.f t' <? .. ' ! al -..!!?,?. fei
iu '.f the pee] l i- t ? ? ? i I I Li : ? -??
i>> i. t'.v 'i? e**eariBf ?o lav i ?J Ij, i .' ?. - ? '
L ii ?li?, mm emref an "v led i
?ai sB Meeks n bbbvobmu? than '
?i? ana m in, ead -1 bbbirIm i if n\ n i I
In .-.i I ? hr. i necea A \kva a Bn I b
.ig;i at Bee Binna, ,t .,???? bul ik >
nal I io i aaaeivt tinto Um B ? i 111
us- ?> ti t: tba Al rta li tos lutloef
t- i ..i I np aft ? | ,i, la, -id i ' u ?. lie?
ay sitt' ?pa'iiM at maaom advui di
l'atr? Biak -'li 'if ii i li I ii? i ' ? ' I a '
??nan -A.il u a al *.'' ??? ula I ??; mu .This,
?fttl ritt, Ja .!"? rbn lak?*n by t. ?. pi-tvioiuea bull
. j -1.1.? M ti itoi :...)?' ia? -, Mid - : few B ?
l .i?/*-1 im ?.'..*i, ?: of larg ? i ; ? ? . * i i .. .
... j :!? .-? ' "? i i tV II '-? ?? ',
i ? h tba i?-'..' al Balee, ? an ? ?
t. , ;>. 4? , ti-i ia i. ive BB . ti ? i.. ? ?
li' i i cc'i.'ri ii- 11 ' ai?, trot there iAvt ? < '
ato . i t" i ? ' ra* ? ? ,- I . ?i ? , i. , .' I
? i .. ,:*?, : | i-, i ? i . . | l-aUS) -..'.-. I ??:?
k1 ?i. ani i ?'?', I ' ral. ?a? ? boa! ' the
i , ' i. ? . ,. t by toa ? i ( ? v:?
Y . for i I .' , i . ' :. I '
.i '.i. ni., ka ?? ?,- ,i-i ?.i- .. ? i I H I
..)'?-.,; ?-. t ii.- . ' ....??' -
(ii ti. . i.i. T.. t..lir 4. ?bl ..I I -ii !?? i "?' ?
i. ii I, , ,- .? .i ) i?-. . i b lal ,
nu j -titi* I... toe pert i.'i.-.i'..t?. lb
.in. L.lui? r jfi.i? v, .ui.l ?ti? m-. ' pi. 'I ? ?
influer?, s li*,, toil .n rtT.ctalr) u "B the HUtic?s Cen- j
t-,,1, v t?t f. teit-nd? ?o niiii!i ni. ii the BBV?gation M
tit Mlaaiariyp] -lu the ?u>ck Lin- est lasaren ?3 tts,
fvrrnor ?.run menre aii.l at iv?ty. Ai the S. ? nil
Poaid to*.In?, th- -e wan ?. stn?gBleprail en io bay,
i.'d bat little n?rvi-.!inii wdso"'r. I I ?',(-lean-, ;
nhehaes sgyasaady ?jteeengaxmlsjeaof eaj :
??? BStd reis. me. Tl.e tenipt?r of the mark??: ron*
tnued StaMtog ?ind buoy..ut Bp. to a late bSBF.1
CsnsJnl fid a* Bagh ht M, and etaanlattw] tai
i!:io v\;ui aleo very fi: ig, und Bltrincad to ?!',. '
taen ass t. ,.,. earien aera te key en BastaA ac
-l ' -: ?' ' i. ". I... -, :. thfll . 1 .,-.-i ; iilou of
?ral h tras Mi -' li ? tims i
ttom i ? | -.vu?, g.! trnnsferrsd ter -
IhS oviiioi? Mag BMBlwhSBntaa that, incan- oi w:tr
vvi'h Peglaari,ear Oeveranteal amend bmmi ?? I
??li J'r..; cry. I e ?'?.-f.-re... ?? SI Bat BSaVi at i
-'.'[. Tat vTsstsra ?steres Brets strang, Mtehigaa
Ceatral aritaarari I , tiri, M lugen Santaeen
t i!d ?il 34), I uver thirty, a: i", vvna i et ??? ?Ml . " '? vi
iliut regalar. ?Batrii Csstral im? "??? ! \ 9 d-ui, and
R ? ' Ii tad tlesett : 54 I .d. The et
!' (..-!?. !. vv'-t rj.l ?- i;. ? ; I, 95
98|i I'. B. sa, i??i, Cenpeas, "
Kotta, '.-.vi, 9 \ i,
'.' rateen,! ? *?; . ? ? :
Mini BaaasMtn>< amaey,";..?'. n, --i rk*Oaa?
tra! l.ii'liuii, S3| t6A? Erie ?^.lr.iad, ? ? 4>35j| Erie ,
I'a?r.nd, Pntetred, li Ho ob River Rail?
roai, .'i!..;.;;, Harlem Raili?-..!, ,:; '?. <?
Kail ...ni. Prater* .1. ?naOli Resri Ka li ? 13
i. ?BJ; Mkbigaa Ct .rial Raixmari, M
beb Benttesn aatl Rtnttera bri ? d, 24|a '
tH|| Mi Li.-aa Si.iit'.em and .Veri , ti 1 ,.l!ni it I.*:, ?
r-.'ii'!, Hilarante*,!, If |. ?.;?'.; Jlviv :- (<?:itrul Bail?
ruad, 6?* lu; Qeleaa and Chicago, i? ,< ? ?-"; Cleve?
lund aud 'i"'e.'u Ralbi tri, -I?*", ?- ?< ,, B
Khilri'iid. ?-,io7; (iiiii.^o, Barling! atad (?uificj
Borilres L, ?'!? I ...
Tiie n..irket is steady i"r fort'uti U] I, bal Bel
a-live. Sterling ii 11.',.? 11.: i,, : iaaQj.
PnlftitsaralsssnstlvBaarintes irs >?' ?
To Liv?T'K>il tl.e MSJSgi in? BJ Mai I
corn at 14 in beta ; 4,<?'H? ?J,.. ?'.??., :t- ?
i.uik and l.rra. veitn-lsfo hii'tl nl.ii'L.-^ ?!? i ?
Dssfcj ?,.'"? Lill*. Hour, ni !?. I'..?!. "-V. :
n?' 1 'i I.,-?."? li.iwii, 90a.) 100 ? .''.'i-v.*. ?it
~(ie. ; and esr stEMBBr SO mua Beean ?'I al
Bntter, at Stn. aaah. TeItrarifani N tra. Bra!, st
'. *. i?J.; ml 50 Iii-!". *)'.'-i.!.i'r . a'. 97a. Cd., BBS
neutral vessel ; and 3l ?' ? ?(j*, Harmi ?.<-t Meena r, al
lo*. To Ok : w i I (raia. Flee
. r. . Beef, at tri. ii. The i
i?r'i.r,!i Bark witt 16,000 Inabefa (?era tal rl an
omer*, al Hil. Me 00 li?, it? Imlk ; a Ilrein. ...?
to l"*?l Bl Havana or Mai.tan ia f"r ?irden to Fa!
ii,.vitii, Bnglaad, ra ?C3, aad -, 9 ama ptkoomt 1er
begat) tv? ' An.. :.i..'.i vi??->. i,..-.-, ; 180 tenate the
\v..' ii.iiit.-a and i?uik, at MBafM atagarsari |3 tot
-, a British atteeaer ei 173 tans te the Weal
?!. i ? tai link, Mt *!,'.?".), a It:, lah Ki!. ? 390
beide o* c i' a aad ?rask, at l".-. f r
Bagar, end an AnMriesa Brig tri 360 taai t<? Iks
i I- . r Cal H.'.':. ;tt :.-'r.
'I .-.a '-lUa.-iSa* ' t iii? S i'.-'l'ri'BS irr t-riil: 1.
I? for E u*'?'Uii, *.:?? .i"'1 ; PsjMSBls,
; i - -?i\ Beleae - "-,i- ? -
T;.e bents, -..'.. :o )? s
.!,_,. tai lap ? I ..'?".. ihrea m '? i rael dMMrad
Betes vv.tii ;.. i I "- :? aad let .. tfooai
i r. A . . ?.. i ?:?' ? U ; ? ibpe . sd ii
? ' tee al the
? . . .. i '..-??? ?
i, i:..E, r < ? ? ? Mart I .neil tin
11 BSM tau ??'?'. ? Clearii *f-He ??* trifl
!,e ina-.i . I
MsssasB was
?. i ? ??
i i -,.". .
?, . ?? > ? ?-. *b wa? (hi. day
, ... . , -..?.. vic ? latea, j i..
,., - . - ' ? "a-?ger wai ap pointed
.-..??. ; I. - i. I ?: T i E?. ?? ? ' ' '? i ' "' ? I
, , ',. -. ? ? ? i ! 11 : . ... i ' , ??ere r.td
?i ! a. if " d
, hi lit.l t' ? O.ri.g Ii ? ' ita?
*m*a , ' li iBtaa. I InltaMB in'.tnt
t ?? ? sa? a ;?:?..
- ? , lb? I i! :'. 1 ?l I e OOM
., ?,? . ?? ii .:. . ibl*. LMM lb? I ' . -'o? i len. n.?! Tret |
Korro, b* - t? ? I", ti ? ?? ? ?:
., . H 'II?
II . ..? !
' .? . : ? l , * , ,,
?.,
,?- ' '
o' I.?.? ?.
I . i ? - ? . ? eted foi
.,? ...
? .i iuali .??-... ? al
t ? , ? * ?-?
... : v m ?rc???d
: ' ?..-..
.. . , ...
! ? a . r. drafts, dr.? > I ? ?
....... ? ? ,. ,
? ? ?-.?.. bj '...
- ' -.?.
. ? ? i . ant and ?n?clq|
? _'?;..
Vck t ? a . ., ii t ?ill i a'-? IS
. . | Al 1* I ? ? ii : j i ,e
???',- | i! . Ino*
t -, i ? ? .-<?,. ? , ? :
? . ?
. ? > h , t ? f?>r ael toa. ttas Ihl.tj ,.
?, . i Ityi ? ...???? . .. ^i
. -.i ? -. i. Ita I ? ? ??
,. . * ? . ? . . .
,?'?' thoa en' r ei m
.
l ? l ? " ? , ? ' ?! I .
ut*, a** *a?
r.leredtl ? ' li ? . ? .
, I. ?... latin v...
/, . leader ' t ?J ?;-.? ? T-.n-irj
.I tataaBst M I ni.c.'.ni u. .e
. ..
,i I the ' . ?! i rsa lea ?Ir:
, ?.It I. ?at, ? liai He ..... I ? g . ?
I ?j .?'?...??? ..v tl..t v hi b ti
. ! ?,,d tbi tadd i ? :
i e a?? latta i '1.- -.? ? ? aa t . ?? :e. i au J ai
:. ?! , i? ?. . . . ,
, j ?.i tu auac?,? ila tona oi . ? ?ad .?tar de*
; tafle
' .11; I'. ,'??'? !' ?
|t .1 ti,? aerend |Ti uo.l'., I. ,| ('.? ?
, tiid It I* Barmy a
? r r?i ;? Ita dala.ni M I ?
. i : ? iii Van waa adopted.
ita,
I tin 't,i. Ti ?I t'Oti i 'l ?-?'i bel I with the
1.1?. .1 "-, ? ' ? .. i U.4l ti..
j ? . ?, -, : - li i ?
1 . I?. J ' '?-..: ?
Al ? BMW? i'l "f the ( i
IBs i
? i . :i hi- i*.il
u*d that ti? I
..... .
? ? , .
a? ' , ??? ? ? " '
ni ,? i., .v . Mossem.
i . '. tri i '. -r?vy dnrii . ibe daj i. rd said I
i? B ai-eaaslaa ,t. \{ v assriBteas. lt?i-i after?
m.id Ina , ai -I ii i?:, Blina ?*???.
We i. of the 1
; ,.f I , ??- .,!'.(? ..'.' . .;.
,|, ?. ? lafNeit'Torkforl Beek s . M
. . m. li
I . - -. al II it. ?*M. iv.:...
? , a .1
, 1
.,-...- I It'll
... . i . . : .
, ., ,i .? ? ? . ' . ' ?? -. ? ?
ei ?-?.
: .:..,,?.'
-,.-'. ? ?' ? ?
. ..
? i . ?,
-.',, f. . ? I- .- ' ?' ? v ?
i . .
...-.- !
. . -
1.1,11'J
? i ?
\\ * '
' i .I
..... i'
? '
; . ? ?-'. 'lim
.1, , -i ? ? ?
. ? . ? -,
.
.? ? ?, ? . ?? ?
1 ,, .. anal ??? tri ?:''''!
! i, , Ksilnari jar the year 1 ft atenrstn tell
.. .*? .? , .1 , foi ti v.- ireedli t I
? ?. L?..-...'.IE" ? '
I
i:*P"r,e". -.. t*|-,*1" O
Netee-iiioge. BtBteBB 41
Parlai- the year Hiere Uve been added lo the
rolltog StMk tt.r.n lii-at-clu??} ami i?.e Ht-cond-cLn?
loc?uiiiilivii-, Red ninety box ?rei-'n gan i i.yof
a bl , wen pan ! uad sad buy built M ti i s - - of
ti ?? Cou*] ..ny. Tie tfBStttl - H the ?ink ag fui,.', it-- '
pert that they bava Banbneai fcitag ibe vearli-b!
a.i.?t,i.'nr'p bt ii'!?? ii tie Ka.-'? ni Division, to tb?*
;,-, ? -.i.i .f -..'?.it!' ?a'I:iib, with toe ani'.'ir.t j?-e
rienely iBanrtsd, ,iii,tv tntt Bkne ?fe eawtotoe
baa ii. ?. toa Bm sas bond? ia toa an.oant of I?.'. 00.
Thl ?.ii'iii'.i, ?le ai d batBBAsani c> ul bionght doivu I
ly lb- K? -1.1 lag i.iiilro?.?! this week who:
?i n Ita.?M.I " t ?.
iii. am ?.ne.?. ? '?
tarni.. ?' ' ' '
L.it ;eai i ? -a co?;.).B ".''i tan
bama.li ' ntaaa
(' r--. ? ,,e.', |n l u. ti ??
li -?ii? r ,i-:.e vu st in 1 B .-"Hi ?
The el . ? ...i.-i.iii,'.
n r<- j: ,1-r;. :-..i. Ti.,.?.?., :,.,a tbrtben***!
ba-aay wai,? if 113,.,.?;,;,;,-j, betof ida ';
average of $18,918,719 64,a iii ,\ \ I -,!.;.?,l-.? bo for
'in ..,.-!; an Ba ?,,, m n -. -
.1. 1'. Tup; an. Receiver of th* .I..,'',,on MS bl 1*1.
-atnanaOanaany, wlBsja** a final dh ? I to toa
Bb?l oW i "f ?'??-tiltil of one t/cut oi? t!,. -. t"
tbc lib if April, Bl BMUafJl a, No, BJ ?'ire ,
BaaWketn? C ? Bl rvui Iii reatas roi T ?*** T.I
.- n -i : tv. M '
? . ?markel i lee? tctice bat la aeaedy. M 11 Io?
Pot? t 1*5 ' ? ? Peer?a
COTTON?The I irt ? r?|e*M ?? ? b '-ytnt. and we nora? ?
. f - , ? i g', .i. par ? ?
I :i-.-r; etlre .if ton hale? ,-.t ?> j-u?.. for.vii ?la s
I New-Oi . lanttTisat
i (?:-Si . , ! ? , -. Ipttona ?oitlnnai ne*
i are I ? - - timid t ti bara so j . ?
I ?li? of '.''. ii ..'. .ft-.?. ?' I
p LOL' li AND M KAL I a tobas I . '? Wettern ?
e-.d at* : t (b* low g?*d?s are cot plenty, end
: tbi ? ? t?ntala? Btatebrai . ra li ? . m
I-, ?m li Ure and do.? beet - - :
? - . Sapoitse S'? ? . d Weston -
r .- ?w grade? of VI ret? ; i- -..
? Extra Mt?'.-: Bl? '?' Bl I foi Kane? '
Billa for 1 ad . p Hint ni. .., ?. t
?> I ('.; ... a-i floor le In ra ? id it un
ii aalaeef ?? - Bl io for TI?!'?'.
II (?I tb 11 r?l |o? I
d'-?, -in j ' r i'..-r aeeiart aal- al." ?. at ?i - 0/i '-. 1,
. . . ? ii . i ? . ? I
. - . ., i - . . - ?
i.i, . ?? t - . - ?leal ia rather qatoti aalea ef 'lal
b! !?. tt ? . and l
.... ?? ii. bin tort ii hil re|?> ??: at -j-?in ul 10 ,?
on UN Hu Wheal market ? ?? ? r . ggt
? ? ? li Baler, *. tbe ...
. * . , i? co--1.*?! -oi ?? -ir.-.i.t leatantt of ni era; ealesof
... i -? aa CJ ???, ?n atora, ?t *>i JJ. ',
mau at I 11 ' '?i i', i
let, and I I0U do. lied Len? I?,?i.I ntl?. 11? leva ?.
.. I - ? : -. . ? ?! . . - : ;,. .
, , . i ita viewe at* heleen ? attn of 1.48*
i . i ,. -. t. Bules Mall i?
Matea ant Wl '- : Mai i'i- "a? tea etae?**, aatt n- fair re
..'I .,?? ? ? ?<? :. tal*? u.' IV riK-rii md !
i- . ?. 1 pi-'e t. ;..- us Bye li reta
.i boah. K in ?- I .?. l-ry, it
? ? C- -?- ;.'--.! ( :. l? lowe , I it 1. ? i ?..?r ,
-./ .-. | thl - ???1,111, i.'r. of flj ' ?i bo?h . at'
eg U ? tots M.jrd, iu it re. ?i.i t-??/ .-c. ici do., '
de?.et?J.
HOPd ' li teetty with ti....- dsn.u,d bteta
..... ?' iiiiet .New .-. 11 ? . c. for c- i.u.iy to
.al j
fu'.! Y?TheitoeblMVtTfw larg?! ? ?. I riy'd'c ir r.iii'rr
l-l ., ? ?? i.-i-.iy ? ,i lover. ?? b'?i ii atUM ol B tot
,i ? . ? ? tab. I l.d . '
Hil'ES?ita dru.?nd bee ban fvir to-,l??. and ?he mi:k?t
r?ot linuoe cary Sin aehtarof tala* oi b,(*B Baraes atyias
lacaaiilaatl itaatoeba? beatt ???
,.-:i.l MO I4JS m*'un liuie lill if? . ii. 1). ii J 1 B Co.'l
wckll ("a ? ?ir ?ti tilt:
. ! r t i? noa? h??a baan only fiir In ag-.tnt. em? !
braetog -'"-,"? HlaV? at Wbteh ?vc? >?? ? treta tit bia,
FSB vtiin.-ut auy B-ritalt. The tain <
?large week'i ?uUaeae, ?? d lbs ?' M
, r.-u -d-... IL? BBBiperiltv*4f iSW bgulo of llB\lto MhtM, j
I ?le?.
im* Hi- ai? The initi?t h?? m!?<l baeyaat ttateaghert the |
run. er-i.-.a-l ? v.-iy wau..'.. J dr.. bS ?obi l..e *.ra<1e
I. j .?, vii jim. Stlr? l.atr ha. u larger than for
nanni h* pi ai mimi, ?ni v.n,., u.,dn ?t ajaetakR* irr. paBMaj
?. , ... ... I -.g fully I a le. la :? -.- co?, rip?
uri,,, it ata ? MB lan it BtaesMaMBesttMn o; (bewrek.
Tie lirg" '?a ' Uont .ive:... bl? -;,'y if avail
. I aell.er 1 . r? ?n-1 w. .-o ,. I -,f IBB ???? vri'll a
. r-t needt. un..ii Ughtat than ha* in-?? h..d i r Ibcse
?sail H t hsce no4 been < Bl r-J le any perth ulai ? p
. ,?.,e.t trti... ,u. hu? Or. u. lu buso.?,.
?,.r. ? abito ii-?!?? te.Sntaceetangedhantta,
? . . . :a . i? . ne,; SUogh
. ir c1.?i ge to lep it ?sly t ,
UaMatt bavtog atccatled at a ?Miartwaakr'ianVM, BaaMiit?
; ?el ?-'-i; ':?? I to Europa bat rnilag pri ?
I In Ike ratpcetl itoatketi *tta no ronin fnr nietta, dals?
I hace been 4,9 Lill u.-i j Bart WaatombU?btertat '.oi
i... .neb B.MI ( ilifnrni-i lli.ltt ?nd Kipt el ?b:p told ?or
i, -.-. . i.-?:.-.ptiau ?t Ile . O uio?.
i .:?.? iaa Srteri -P, rthlada ti lion th?treeeatln?
uri an ft ive d? .id ?JBSB Kulan: Baal ? but ??.?t BM IS?
?!iic:ad oi lbs rrducrttit, ? sad In I ?M ci '. Mea VI a
, a? , ??' of i ma) RiegOraade R partite.! h mo* la Boi
'.-?ii u J r-tliai a?;out .^,<aii ?ie.ia L'our. bira been ?old it
absstt Hie.
Dal iiL-rUBDibbs?We? tanle* of i.n'O iu?l it 19a
;..- i :.... mi -.?i- i S3 Rakia, as Ktokkas
1..1. . . .1 M " a I? in tctc-e '?-, *?' ?t tnB priest. IV?
arte ?aie* of ' brtei Belli* M lJe, cask. ( .?? ?fwkiirbtta
?tori, i? 'itlit ?ra I., Id ?iirdrawu lim Ita r..?rk*t.
I...A . It. -..?-- : li > ? .- I, end pries? ?--.- var? I::-:.
M.-ii.. .-I ead Oak Bel* W e c.ip tue io.lowli.g from
|h* l in ...al <?. !'? ? '.'ri ?. W rid. ni.j .-r .
i iirm' k t it 1 h. alee of the wee b*?*e beea heavy, ead
I were uia-ie at ?dvan ??I [ ice?, ti d IheahMk ii ii retilii?.
i ii . . , ? i ? .
. ? .. i ? . ? . . ? !.? . r? t ? Al
. . ...d Lea bel bl -? peru .,.:?i . lue
ii- pr.ua i.-?-.( ?sa weare? 11 ikssaeneia revi : ?a
oi ?Kir .,-.?> ?fi-M. i-'i4 .- ? thei ..?,.? omina?! activa fat
, ' ?.. ?.? al theo? ratei a .-? f
.... ..u? a..-- I syend r.u.-r I ri .?....
. i il.-ly rr.e:: It of I Mt'bel I
Moe*. ?I.-1..'?!?"- eh. i. y (tatt in Centre?? I
- ? ?-:. Boto Leather, ana a bau a seal a
j r I . I Bt.
in J it former
? ?-. ?alee ef It h!,d?. i' ?">? Maaoactitts at.'.?.-., etrts ...?a
lot Potto B
-?'-.'' ? ? '. ? ' 1 Wl'''' ii
, , . , . -. . ? f Mobla, al s-i ? t !.. e?- ii -I
at *>i I . ? ar?
... "-ii !.!? . une l .1 ' Wbieb l?
. . r . : ? B ? ?' I ? ; "
it holder? arc 1 ?
i rxi to ii- ii lag ? hU? theei ?
.... . -, s.u
? - ' ?
i... ,:--i,,.-ia - ? .... r ... .... ? : ?
( le IV 11
! it 4.-- .re-h: 4> -'??i?. Lt'i.iii ?t l?:.i !, I '
. I. .).. ?I "t
pin iv I.SIONe?The r,-rk i - ? ? ?? I . I - foi
t' vt ?-, ihr ?i o' i. .t lhere iaa
i ??lr. of . ..... ? ?
I g -.:??.. - r li ??? Pr:nio Mi i
i v . >i-.? I ?slea aie J
: t ?, ? ? . v . - ?
o - ? ? .. - ?lug toi
, . | Plain Aieaeai
I '.ama are I
i - - - - . . i ? Io- Or; .?bo--!
d'it, ?:.d ig ?toe. tot ?lo. Iii igiiaa Cul
? st fj ? ' ? ? Ma) di
?ic Lara Mt (? ?!? . I ., . .. rta? > ?
i ? ?: -. .. J.,c
Batt. ? pic. ai Pri - .i ? ted
. >r eeitt'ied - ate axe la I ?--.ici i . -
? '
i -.. .. . i. bat j a ara ate*
. ?
..,.',-. .... - ? , ....
....
: . . . .
:
(
.
?-???'.- ' V i , ?
.
' ' ' ' ' - ? . . , ula? el
gi primeen
?.-.'-- r '? .
? .tt' i.,?.'.'? at'rf.M. ?;-. for Btatei We ?' ? aad
I Maali .?'t. -i -.-jc
-a?
rtet-rlpt? of ProJr t.
Mab? h " * i I ? " ? ? Beal I I ?-.
I pi . < I kwl : I ? . v .1
/..II/ INTELLIGENCE.
0 t-TATES CIRCCIT COI . I -le'e-?
Jri.t, a -... sv ' 1.
. i ?CU?
i i of J I: . ." '. ?, the ssennJ ?unte 11
I] . | ?? I cetlerd iy,
? '. B.l . r. !e^g ui-?it
. . ? . ? '
? ????' >..-'...
?tai ti'iecdtoimpri ... i . audio . ii..
- - rn in, . ' '.?-.'-....
? i ni., a?.d top? ? g ?? ? b]
?' '
. . ? i ......
?. I-L 1 .-. |(.
I
tiiat th atna
? . i ... ?:.
. . '. i - - ?: :??? , tba j
... 1 ,.r-'dt?.il?
a i m i t ? -t-.l
inoller.ro?. ia
. ? ? ? ...
, . -1 ,'t ? d ?gea!j !
-., | . ..LU. a-c ?'..< It M I
. I, wall ? ia '.Ilitti ti BWrten) ?it
iib.lt tj
a Tia? ?? ?-ntl ,i I ideo e?.^,- re *? -' " -**i|e? "???
,...!? t , ,,, ?..,.:-,-. -i ?*?'? JI
therrlrt -n ' ? ce? ??ni?, to lb mb article Tni . -it
. ., ,.?i:i,dii? J ..u i-u i-1 it? u .?-oil iriMiaUii
llrtaud itel.f? -r?, tiilti a lelle pr.ies i
S'TV-rior*. criTiRT-/)*.,,-t.? "*??? -M?aos s,
?ritl'lil A' Ai.'. ?I lill; ?I \ I li-IV LSI r: ?.IILIIOAO
?"(?vrrtSY.
", Bl 'beta. *r?. ?be BlaahteSBSe B*1'r"*,l Ceniptoly.
In Aaj .-? IW8, the plabtiiT, iher, a Iroy lu yean
ltd T..ok t awl .1 ? ? t. p "fa ?ixl!: ??.v -ie oce-Iv *?e car,
ait h bira sbeBdtasf ponan. Sitora eattrteB m T?b>
tar?|h ttraet, tv ?-.!"- Utwtottrtf The lutete of
th. Ctr est iii kel J. wi ?? Ci. plrii.t'.fl wat g.iting"tl IL.
?tr ?n.- hone - i '. nly t?fteil In ?trot, (hrowirg him forwird
sa the ti ark laatetia* ?rd ?r. ii jury Br?ente, lb?dr)?*r
?!leg*d ? ;.?? he ,nd n ,i li" It Ita tal, and ? .a roi awaie t,f hi*
?'taxnptirg to gut .!' the ear The lory found * verdict tar
'hop ?iutilf,,r S?..MO. On ?ne hr-t trial of tbt? eao* the Jojry
gar?, ?r* nu tiaiiiii.e., but t l-l? v.rdtct w?a iel ?.nie. lo* t*c
II ?. .?in ted lut J?i??rtt -:..cot vi' the Jury. The Lierai
w ? ". .?r.ird ,ii,l
Cuta . y.'WlerforpMntiff; ."11".??.? It P'atl ford*f?t?d*rtl.
' A- T?aa?,'d?k? It li.? -i.'..;.! jiiiUC?) BaHI?UIB,
'..?, ISIOVI?
K!v Horipock et al*. a,.i. Rtjberl li. Btrdell et als.
-Referred to 1. D. L!ving?tot., ?r. f report, ha
,, ?j '""?ri'J ?il?- Mg K. rtair??!* et aL-Kx?ie^<m*
ra.B?aae*4t ? , v.?,,,Wstesanl f ..-p'.'ntiff with costs,
..n?! ?!-.' iw.T.eeof B150L, Udttloa t? taiabls vuaU.
Iir.i la ?iln-h.-U tit. Ar.Lrow Bli n m liili?M tot
?- I ? v ?' ? iw trial oiler. ,1. ^ juu|Ui??i? ?u?
E!iratatiiVn,leret?l.*g?. Henry Pi*rher et rd.-R?ferre4
o !.,v.?ni Kobintea, jt., e? i . to ian ?a 11
. :.? Ile* it et aLigt. Htai) A. vvvt?.OT**ttil-Jodg
r.el't l?,r ililli,ti!!,. "
Jota rTteeSweB er?. \'vn WM?eBBatL-gJasBMBB o***t
iuied with '? !>, a d aith utarty tool ...
?mit. tgl. (orti Vi, um '-l)t-ni.iiTe?*?>*rerT>ile<1,
with Inte t. awwar wlthte tenty day* sgas atanlaBaa i??ri
leplradtbeii t..flin tattoet, wi?k BlOasste
i.i p- - i beesai K. Cafta, ???igiia*, s.?,?
i 11er j .iii'-i'irt
Iii fore Ju?t:.-e y,..
' " ?' jt. luio A. J!i ... y, tiui'x, le? Ma*
Il ? . * raid, ?? : h BlSeaat,
.i ittsh ?tat. Pm Willa; Etes*}Ho** igt. IbBBJE
Pi Iteoet -L-U.-i- i.;r?i.l?d.
?j', iii KUI COLJtT?Ciiiaasit*.-If ?RC-r 8.?Before Jue
t. i? bUsBSBI*.
Raoaab Pent iP;-. *Utrsti I? J mm ot als.?Mos?ob
CaxitaJ.
COOtU CAEE.*'!IA!I -T? ? DtT
ScpRiMt toisr- Obbsbal Taea-?EoBEanrEtati
-No?. I, 2j, 164, loTto ME ". 1 4, 1 ? I J tu 19L
?St'i-iv it Coi m?t'ai, bit.?Part I.?Nee, 3171,
I M7,Mt, rvif, ir,::., ij-g, i.e., |tn, USE MME HW,
1321, I Ale,, 1J4J. tjt,j, ut.
Mt Coi ia?Special Ti:um.?Demurrer.?
hat e si L?w, kr -v?. M ?? M, 2e. ra MB MS,
ifj. bri, .4SI, j^4, ?.J Mt, 3T2, M3 i 'T, 3.'4, SFT.
Si it. i.i'.'ii Corin?Part L- "*?.... ?..'./!, I'.?i7, W,
1957, 127? l'i'i, 12?3, 1361, 33)9, O'", US, 10CJ, VA, 1377,
1 :j. I art I! -Noa Kj*. t?t\ .'?-'.' .JM, IRl, ???4, 2"?? *,
: '., Km) EM. UM, IMS UM, I3M, U I. ISM. r?rt JIL ?
1 ?'.,:-? I?. 1273, ?I?, tata, llV. .1.1 ,25, ?09, i'?f,
I I J ' .-, 13*17, 1 v.'. lJid, IAS? I'.rt IV.?No?. MM, VCTi,
li.!, ti*), Lib, Eli?, 1 IS, 1311, UM, 1 :-, 1)30, 13J2, 1)42,
. uah
C" RT or Cosmos Putt .?i'.irt. I.?No?. 439,
Tin, "'?, '..Ki K7 ?o UM, 93?;, UV P?r?. IE?No?. I>?S, Inn,
I, ??? t ? .lj ?iii. 914. MS, ?li,, '<". 022, 924. ?uri. Ml.
BrooBLIB Cirr Coi KT?.Kqtriii ?wiaes to be
-.:i'.dw.:;., :,iJ T.-N.i a, 9. 12. M, M, 4t, i?, 61, :*.
?-. ??!???????-.-??' ???' -a
*ftvr?Tens H?mjtfae?--Ws '.'y i'eporttt ll?rcb
I U li
E.ri;?:. JJedleoL EolaL
Bstsasetef te Tah. M.I I lbi ^is
'?? i -o Mixrek I. t>7 90
i, ? i. .r.. ?i,, in ?i ??! I'ik'.ed... 'al t'4 I'?
D ?:. I 4 5
h<L:t.lv.ff. date.1)9 19t* U?
M4 e?. MS j l>ui?.e?, 33.
.ilsvrtxtrnt. st Ocean r? rec men.
TO DK.l'AKI.
?:rj,.,i'itpi. I.tort. /?'. r. f/ar*.
1(1 ?r ,i.Porlan.l.Li?'-rp?ju!.iich. I
Boraatie.Mtitv-Ttak.Ba-aleai..Mr.h. 11
Aral.it.New-Vurk.i.ivipooL.M.'.h. li
? ,i.New Vor?.Matjun..Al cb. 13
Hn.i.en.Net Y-,rk..LE,-tuen.MJl II
< m ot Nsw-Tork....N*w 7o.k.Linr-o?!.Mch. 1?
( 'j,!a.li'tt? n.Ei?' rrool.Men. 1*
I' au??*? t*t.K.w*Tork.Ki, .it'., n, ,!t. ...vi a. JO
PI, ti ?r,.!.Ne'?-)', rk.P. I".no* it Ja.Veh. M
?v?,! vv'aihi ttor..V-'w ton,.LirerpooL.W.-b. 2S
lia . minta.N. w-Voi?.U .ii.ui.i-c.M-h. it
('?.donn.\..w-Vr ia.lil i?;' w.M'-?i. 13
OMn..Sew-) ort. v? ;., *..Ii cb. M
TO A URI VI*.
("*!?do-ia.,'lai<ow.N-?w Tork.Feb. 7S
C,,y of V'i?hl.-'StoB..l.ivrr|ioT.!.*-'? ?r*1 ik.Feb. 25
I Hinimoni?.*?ou?hiinpton...New.Vcrt.**.b. M
| ( htea.I.lr.riMiol..*'ev.?<,r*...d-.b. I
l-(Cutard).I.W.rpoo!.ho?tr,n.M ?':. 1
I ??'.aitow.LirertKiOl.New-Tart.M*h. i
| x ta<.-Ijiithxii.ptoo ..:?.- Vork.Meta II
'-(C teats).Li??!,*?'!.>? w-Y, rk..Mea. IS
New lok.?*cot'*:,.pu>.:...New.'io:k.i-Ioh. It?
I'??arn{ ra Neill ?1
ya ??iO.-?^ n Brae, /be / ur,ro.? j? ' v ?a a?aa????JEBB
Lee, A. V i !,-*. ;-,. .Mtrg4riPin.l. w.'e and eelM . J. ?itt. i, Ii.
Maars. C. H. 1 Jdd, Or. A. ?.?tv, C H. Khude. IE BhawWB,
ii L '.V ., i, l-.-ed. l'oaili, C. J.i.-: uei , i.',d o'.b.r lu the
ttssrssjs, _
? ITIATl-.B llllVi;
-*-jn- aiiel....6:2' I .?-et?.Il '? I Moos-Set? I li
?tua wxrxa tai? t*a?.
rlantiy lioA.. 1:2', I oo?. btaet.? I?!'- iI?U-0*ra..... I;57
?fARINE JOURNAL.
tort or nc\v-yo;.k.ma?i. &.
-a>
bVbEBEwJ.
.-"?ei*.?'.',-??Hivurt (i'.r ), Davi-, TI?.tri?. J ?. BP? ti.h
ie i i, .:-? ?,.t?, ( r, ? ; Part ?o). K B < viiv eil BjDeJj
iii-,. -.N,.? VV,.r,J. Ki.i-'it. i.ii.1- ,-i ( . '.riTjT.ell; Vi lier?!
? .-, , ?-.?n J. VV. l.iweli A Co. ; Souita'!.).Uu, i mt,
Loed n,, E E. Murain A VV ile).
? 1',.-?.-Stn. ?*b?|beid. Jet??''., i-l?gti? !*(?-tBd, J. E ?VarS
i i . 1. ?laud i '?. iwrti-tv. 1 . . ? Ft mouth !? jt.cit,
.M.lni'a? L Wendt Mona .i.in C-.ir.ni :!.-i <"? rh d-.i?-.on
Brae Hrrlra? FatlMiBS, l?aatttaaia?.. VVoiah, CiWM t ObeBM
*' ' , V.r. ????. : .-. : ? .- .'??-. ile.' H ( ?"
Hut??Art. aid.- '
cn, V, lei I'..: 'le ?.Ma. J. i! nd Am.' U Jan*, How,
Mel 'J. Ii'inon; E.iiiil.lli, TrifLbl', Port
I. V . , fJ!.
. Merrick, Men! -, - r, !'l " lelpbla J>e
?
. - Kiu-tUck, P?n-.htll, Sue*,- Iii.., mts.tr.
?t-.. ?
? .ii,?, tater ? ' .'.II' KBIBS, H i?).,
-, . . '. I. ? li id, It iv? aid Ea.-'i.,ore.
. \ j: I'lirsMeir; v .?,.!.'? i ?v. i I Ja* 'IpLio,
-. e ? . . I i'.i italpbto I. ?V*r|
?' ..?? .- I!-., i PI ? j..... r;i. I". Lynes.
? , - .. u vi ; I . i'e *?r, It ,.-u?.a,
H. ? li .i' M ''v.vel Kent*? N?iv*'-??*n.
ii! ?ra. Knight E>?w-rWl, l. U E.uay;
!' Pi ?, f*?. R.ere* i'Ui*.
J. \V. IrK e; H. llr -a.u. Eera- '.i.un-.ci,
I tua kbisshli L It. a??), in??, ???ii.i.i?e, l*.
4
Ar-i?nJ.
' ' : -.-ei.:' i ^rn.iot: rea. te
- ? roi . .-, g we?', g* ti
? --?*'?. . | ,, , ?., a a"oB,
, ia J a?_, . aw l1t?Y
. ,.? m. ii .'1.
r r s Cmlkla*. tg>uptll Jtq. 3 ii J?v? and IT
. i :. .'..-.-?ill j. tia. ex|??.!?;-.:'-i ? ery ??*?y
. ?1 ' ??ii"'.( .'li v. I, lota .'.Ui'-by ti
.?.?i . ??? .-:?. i.?,.l io Jfj a. .'l?4.
l*t Ti o n ?v. ', C1 ipti r G t.a.ltr
b1 lUat tai t? W. Blwall k Va. Hat Mcbt emu j
v. u ...*? I . li, ? I . . .
Ra. of lia.! ? . ' ' ?o, .* i " ? '. It,
..? ? ?. Li ..... v.?. .1?.
? ' ' ' ? .1 I Ipili lela |
* ? , .,.-.. i on leaf, with *?>*<? I?. ?
'?? ?? I t ?? '. v.. j at,. o|
? v .( ? I , -a -a . : '
. . ', .tv? ulior.N.f.) Staw, Ti'.-.'Js?*
| ? ' .. - ? ' ,'- I ? . . - .. i, p. f
? ? ..: hlitahall, .ii and llei*-a r ria
? - i? ''?'?. Jc.n.v..! Uatracw, v.itj
V . . . I
? ? ?? ?I'r, of ?it'.!',*) Mitta Mt*tai*nst1 Uy?,
' ? i ' .LU. ?tllrl I. ? ... v.. i I.I..11
i N. W ^4'.?. ^
: > ' I ? I ' '-r'T|- -T, C^'. ?aicliv.'i dsy?, liles
i I I ,'??.-,.'. '.. .?liri 1 -
? ?? i li' S ???:, ,?? . J r-rd, i';,? '?Fir*
?? Is billin ti? tes t r. ??.? ?!>?. aaajn Ittuterf
I ? ? ? ? .v? IS ?lav ? N of Cipa livery.
- . ?? ??, ?i'.;vi:Bd. t'.?. ut u * j?. MbtoWsowMj
l i i -. i
' - ?. I .. ii !? Oott?r", Pi. ?I. 'pMi 3 diyi. eta!.
i. Lowaj ??!?'?u, blarytaa j. ?j. '>a!*ra
Beat. P? wee '? . , ?. ?. h,
b.'j J. , . :-?? ??. Ai'v r >, itoofclead : ?:.'?. '(ina.
.?' - B. I? v .'?.'? lloWe*,N. ?'I-' i-'' ;?'?.-'?.
?'?? .. ? ,0?. ,ilhietat'.ptrnraeSnoam
s ? ? .'. ?. . i v.,-, '?,.? ' ?ma.
Stkt BsHieSl .i B, Worden. Bow*]* on, india,
rVhr.Hetlttn, ,- l!i-.?l-y New-!.'..K?.: ;c"*
. .... ...... ... '.?i.. Nra-Uadn o ten, rads>
, ia - ? ,' -t-,.. I'd ita, *?? K1? - i.??*
Bleep ***,:, ,|, Wiirii u ?, bil?..'.' I '}'.-. ?dt*
,. xitoni.lt? ??(? I?!*, I " ' ? ' Ja?4,
a n ?r risa.1 tV ti. tr?i.-|jr() li -;t (lill vVLcorte
, eba wai toil orerbnrd t? twJ*aOfj), Lo ?iFstol.
, i. VVe.-,bt??U., Jons?, JVu-iiiuie. ll-JSt ?Jw SjWvd
' I ? '?" '? ? ?.
, , : .r N? II? Btk*-, P: wo. '.. : a
, , i ;,il ?al. .?-. :lo*loil.
-. vtl ? I'-'I' ? ' ' ""r'1' ?<*?'??? w.rtpnaiJ lythe U. $.
,\ ia... ?MtMr 'flier. itul*a-a*4 i.th. .. riaae.1
I .?,,.?,..'.- m t?' ' LI? t-.-.L E. .... nChra OtajoaJ,
He.?t.,r al." '?*?. t1- ?v Leeli and ti .tt;?Li, At*atsetS|
1 , , .,, r.' :.??? .vi?uns. Bitia De-cm J.',-,. Lealuideir*.
| it-t? '.?.'a.. (Joeeniti wo llilabta. fNerw ?, tl,i*e***t.iwB ?
1 d uuLd, ...n,. ol Liui? ?ui.. Otu., .NeuiiiM, heptama
il-', C'A, ,,er?(:-. M*ri*iU*i ; Raale!. (KaiL?b*
. P. i.,? i'l -a lllreruen . ii .-neil; Mountain Elgla?
, (?ii..iiiu,iit'i;.;,,, i',^, i;..^^? liasses,
J....?5.1.. t.lllb? li?; Vii'.l- s. toil, jwast
n?.mtrrs, As.
Ter ?. r .T Mi it., t, i?j lu? dteJei -rl tar Barf?, *a4
?... l-l? [?. .tu. ' iv, titoiti'cn ta Ukin . .J? I'ry tmeM.
ESUAir, let? O, IB?
rii. ?id-i t'? bera) pr.vi?'i?hr i?r??r*.?*d *.hir? .. '?*s
IE .-., li a u taJ len A partios ai tar nun I at t?ra? MBBB,

xml | txt