OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, April 10, 1862, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1862-04-10/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

?financial.
CoirMiiia i? it. InwasaeaOeapsat,I
NKfefVoMK Ap il H I J?.? ?.
? T nn FIjKCTIOX for DIRECTORS ??f this
\ - *mn* held,: .'?"Ti.l.y til? M iii.t . the f..lli?w:..|
, ir th*an.uia- yass, ? i_:
) . i . . 1 i v- Bat?
; -.
M..?t??i i* WorJ. .' i: ? M l'"6'li:d,
j ?.
, W .M'-rkS, J' ". ? i .i A .?i :..
ButtMlrld, A I -
?. y.i i.. d - r *
., j (J ( i." 1?. vi? A H?alil a.
?ack, Job ? i
. . iiin,
. , 11 P LI Si
?'hot, TI ' ? " ' ? '
1
?ney, ? i- ?
?
: li.'.
1! .- v\ . Cluer,
,- . ...
i TI ?;- .
?
? ,-,! i IMOTHT O.
II, fin - ?ry.
?
id BONDS
It ERT H
? i A|.ti' 9, ?t ! t ./.'.?ck. ?t Ib? Mricl.n.U' > x
*"- IO UV), If.rln? Is?....gtet
. \ ? . U :' i
.,,,!. m
t.-,
???'."
, I... SB
i bouda
? < H :??!.-,?.
, -, '?.i . . !.. ?.Oto
fe ? ? k ?t the
' *?'?
'"'?' )
, i ? .,'CO.,*'
.. J
M' ? I'HRI I CENT -Bil
-
?
?
l*aui|
1 i,, in . t
il. t LI"? ' -
!?
??-d- i : ? ? - -
v.fe.rtt
:- ?. j
..;??. I
Dintt?
, ' .;-,' T..1 ? Oil
s Bl
: ?
?1 - -.KV MM I Ti) T
L'M?i\ DIME SAVIN'
?.?.'
; ? ? i
I
?de I
'?7 Ml,.
',?.-? i ? 1
i .nu ..ii v .a. PrasfesMt
-... ? t ? ..
le on <
. I ? - ? ?
.V'l-.ili'. I?
, et?!*. ).' m ?" i ? 1
.S". 4? I V -LU .'?- J-iire.
; i i: scrip ci
.'". ION ?ii.l I* .?? iii -" ?d . n
. .' .
- .. i i
.er ?'..
I* '. ? , ! m ' ?SAVINGS BANK,
1
-
.':"?' ..-I . fron,
? ?
? H ?v? '?? I 'H. . ?R*T.
.? .-.al-iy,
I Jj? ? ',? H
.
i, F. Lan, I
RIJII-1 ?
ii
-??ivl.-v-. ? l I
i . ??. or
? ?
' ... - ? !
HI
TA K1 \"
, r i
I ? . , .
fe ? HT_R?MA8TKhV ? I'KDN', . | : 1_
? ?I
AME7I1 N rOIN
BOL ). ?lett
Lil k.RM LLEW? fc CO.,
I?ike?t ?id D*?ier. ?i ?*? uti i?' Na?. 41 ?lad 43 W? ??
N6W*Yorb
WILLIAM 11. MARSTON,
HANK J. .'. i. IIOIII,
?t
. mary,
lieu.iry N
-?
Uuartrr.li?>ta. d I ?.
.
ITOCK-* BOVD!? i- . ? - j
. .' .
. ?
B ? ?_ I
: '
A
'feil, ? -I ? -
I ' '
....
. ?
\ :.?( . ? '
Li ...
?. - . ? ?
-
?
-
? ? , ? - ?
. ?
_^_ _
]f< v.Y li :
1 ' '? ? I'.ONDa
-
:
? MAS J
'
' -
-
. ? . ,.
I .! ..-...'I ?
j
'
? . Vi
? ?-?.
-?
Ti?LA>i:i'Y :
AM, , ,[ ?,
D Bl
; ,yi -, j , . | ?.
1 ? ?,V 67-il
? a.,
,:)yfi'" .
?
B ' ?.'?' . AND BOLD.
*>iw_., ? . ? ? . ,?_, Bs-massa,
I ' HATCH
* ???- - * No ;:*4 '.v.-,li?sr
IL'J^?
C?__?
^'IIHATLS ok INDEJTTEDNE88.
? - -
?,J?.' ' ' .:.?-. ?.?
. ll*"1--i??,?_ . '' * i"' ? ;?>????
tt _?!?t?o??rli "' l"*""' * ''' ''""I" ? '? ??-S
' - a . ;.-?blidtotn.,ur.,
1 IK ft hatch
g-OUUUU*, mt, '4H ?VALL-BI.
gales bn -Auction.
AUCTION* BALE of nRKI -CLASS REA!
BSriTBlaJENSETCirr-Bj ivan IO Bl
i i.? . on I li ' . ? i ? A ?, April li, ?? ? p m
II lu. . wit!, lia? I I ,. 1 .v. ,!?'..
i ? -,'..-.?. Al ', ?i 1st M - ? H
ty I
| ?V ,? -,. V ,
I -fe I '.
fe. I
I ? ' . .
? - ? 'li V I lol
?' . . v , .-fe , ' *! '.
I? ? | ? ill
v I" ? |B I
A SALE.
Urn-" i -' ?? "?? " - ? '
, ? . ? I?.J?
' . ? ..-fe.
. Hld?, ...I- t t"?
,
? i 8
. ?'ii t In
...lol-. ... I
' ? '
: ral fe I
?
\l ... ? NOTICE.-- KA HI IIENV IRE
-
I. . li I i Ib
Ir Orel
. ? ? ? ?. ? . -
i. ? . ' . '
, , i pkfS, Aturriiiii lil??.. 'J
i gHlGNEl ?BALI BEIN M IN . KA
siX ? It .Ii A ini,. ?ri.
; KKIDAY. April II IB ' M iftj x m . - -
te ibS ?lint LI .?'li'Hi .m? I HI
?
? ? ? ,- ,'. ? ? ..
-
II ??,
...j . ... .... ??! la ?
AUCTION NOTICE.?M_*nlfl?**n| s.-il.? nf
. ! - -,
?are.- -'l
. I ? I ' ' ?
"
I lv
11? I
.. . , ,
{ MINI 'i.'N ,* PAR lill "IK r.
DI, ?bli
- ? ?
.' ?.
? - . I.IMI ?f l . ?
I. I
! a ., J. lilli,.
I.
.
.- ?> -Jil
' ' -
- i
-
"
-.
- * ;
." -- ????'. ? * -
?
-
? -
? ?:.,*?,
?
?3d I
it m '.- ?
B ta u I
?
- I
. I ?.
ISAAC <
; .fe ? ! ,?,.
BV BANG!* ' . \s ,. t ?
i. ?,
.
a
;. i
? *
Ci .
.1 I. ? ,. DAW I ' ' ?
batafei ....
. , i ?
i '? fe
! a. ?
'
a
'
i
NI
?
?
?
?
n if i
i ? ?
?
'?
-
i ' ?. "
jik.
? l, ..
.
'?> I.. ? li? ?
?? -
, -til?.
?
?
'
'
' ?
-
8 'in . ?
-
? iky. Bi
- ??
??id 1 trunk
??
I
1 f'pr.
. lingi
.
?? ?
'?he. . 1
I 1
?
.
,?i 1 d'.
i.i ?
"? ?' r
? ?
' I ...
I I i;
? h. ? . ?
, ? I i
II F. Com <
'.
?
I
?
i ? .
?
'
' ?
II
'
i.
, '.
: .
.
'.'
? I
- ?
"
li
.... i ??
I Li? ?
i
' ,
I ;. a . I ??
s
Hi;.
I .
I ?t ?r
i ,'vTir?,
D ubi? pl.ilo|
. ..l'a
I bri !u,ry 4,. .<)?.
Tinta
1 BOtU '
? iada?s*?
/ 1 >.. .
.
tt griadttSBM
I p.? ? 1 it ?lona.
?
III, ?I?
,11 bss
' funk
' ??
1 < ??! Kalara |J h ig,
? ' ,
it' . . d
? li 1
? '.' lunn r. 1
I r? , I, A l ;
Pal.?
?I-. P.I?, irr 1 n
' : . ,.. ,,??.
,.?!.
, I II Youi g.
I. ,.n
1 I'.." ..bold.
M.I. li ? Un
L I?. 1 ?y
<: It? -y.
I !? . J ill...
I II I ,,y.
, . . I ? d.T.O.
A (. M-.ri ?
1.1 ? I"..: 'ry.
,_??
!. I ? ..
1 .
l ?
? ' I.I?....-?
! . ? ..
I .
I
1 ?
' I
? I'
I i'la,
I . 'I.
Ml ' ,
Au II,?I 1 . ., .,
Y' 1 I, ", ||? ,, ,?,
I No. Il, ?ta
Jib.3 -. . -,.r
?' ' ' A ? ,.1,
a Bl '
Bep.il ? Ubarl*. I
o, 1 ' .? ? ia
? . ? .,,. '
!?? 12, '.',(. 1 ?
11? i. te ? -,i
j.ii) f? '"', c ..mi,.
' -1,1 IT.
M 'I? ? -III,,-,
? ,1
V, , . : i
(,- J U '? '- ?I, .'? ' ?. U
I"
li... II
Aj
E. l-l Loti..*. A ..e-I"? *% 4 I'OtT
A OCTION RAI r of M IKfi '7 . x ' V,
T\ I ?vi ia m i .?' Hi .
lui vf*-- i i :.,..?'!?;, bj . ' H? fe
*??'?.??? PKI DAI
, it i . DI 01V fe Ca. ?ni ~* ,
Au-.' II. I-'-.'. ?' '-? o- I i . * ,::???
? 1,1' Ma iii LA II '
(?.(??.
li \ i.. ,l - ? l
? n
? ?
I ' ". - ? I .'? '-? ,
?MPORTAM ?-? .: ofo? I ni IRE ? rOi K
'. ? DV . r I .?i .
IHK A I ?'? ?Jfiiou ?
\fe I I
? ? | ,tiy? until Ib! i
No :. ?
At lu r clark r? ' 8?ij?
"???...
- .1 . ! * ? :
? ? _
i * ,i UAD1 i: I I ' HOLD li"' I i V-.i.
? t I "l??T I I 4
D',
. ,. ...
.i i? r-.t
?pi lot 11? ii ?
i tu Mi| ?_t v , ? ' e<
*-????? emr?xti .a rirtrjiaiaaai
.'li?inboais ano noilroo?a.
OAFLTY, SPEI I?, AND I
FOB bo ton
v. "( T. ?TES, PAL M K8 , Pi H Bl Rd s ISHUI
. .i , ' . MOI'NTA
? l .,? i : ?. . B i ' .* i '
]
in ? i-- ???>.i tin ? . "K.
?, ?i m,
?? m
?
. ?
? . ?? ? 9
MARTIN. A lb* I
rj?o l: .- H'\. ri''?', ide:
J POI ' - - i '.'?!.... '
m. ?iiiv? ,? t'r. ?iden--? 1:281 ? ? ?
v.!. i ?
ll-iitl ia Pi ? ?? 1*8 I ? " ? i
i .1 ALllO fe? - I- eij.le.1.
D' I10A i ' IMI'dli: KI ! Ml -
'.
'
I - . - '
, . ? ' .
neil fe.! ?
1 ,. ...
? . .
C I ? SING f"N l INI', ?or i - - '?[' '
. ? ??.'..? . . ? ?
. . | put
.. fe .. .
1 '
"
N.- , : "*?:' :?? M " ' ' ''
? !
, . i . . ?
. j ?t li
IN?! lil
? ? .
>
y ?
I, .
NI.','. -
I .
? . ?
...
. ? .
.... . .
?
..... ,
' ?
li'""
?
? ? ?.
.....
? . .
I
?
?
v y
'..
, ? .iniii
*
? ? i. t . i ? .i i
<
Km Ml P?H ??, . \V*.lBfe?rt.
". ? ?. ,
roi Se . . . . ... (f.? |? IxM
. ti.
I ?
:
? 1.1 ?a st. 111 .
i m
- ... a. m ; 11.
I ' :
'
>'. |,rr?
I
?
li
' - ? ssl,(Es.)
? ?tr'iil
? ? .:. i .
i
ia (toa ktilioaJ
? '
-
-
Ki
. -. .
I, ?
-, i ' '
? ' ? indi ?.
-
'
HI .. ?
i ML'. is';-.?.
-
- ? - ? i ..
.
? ?. - -.?? run
r ii o vi x ii j
? i . .
? > . . . , ...
' , llll6|6tl
U 4 m - ? i , ?? -. ?
W11. ? irlvo at S I? B. .
... , . .
,
? ? '. ..vi a
..j.?-.
K. a ? .
fe V.
? ?,. v n
?
'
??? ?
t'
??
'? ? ? , i i ?1 l- r UM
.fe a
,. .? .. . V , ? . . ? l!,. . . .
I
B? 'Di ? ? ' ? ? ?? ? i . .-? Ip lea* rts fes I
? . i ......
-. ? - . ? : i : .
tlOAi) Dlhl . . A 66? . ? -..?.i a.
, . ? lb?
j , , . ? !??'.?, I ' .
iltoid I - ...... .
.1 - j .1 ?i
i? Cio
.
? '
? ?
, . ? j .... ,
... ? ? , ? . I
, ? . - ? ?,..-...
? ... , - ? ? r
t ?
1-lllA' 8 HAL . MARBI ?
, -. 11 ? . ,. >,
I I I ? ti a ' li
\e ?. lout?.6.1 Ni I feaaUl "'I iiniit
,'. I H ?. I ? I'M ?Si '?.
Bra '?( p'k..
i ,? i LEWIS >,.-?? i lto.o_.P6,
1 ?;,?'? i; < li.WA i '.-????: tra ia Di n : ?
j i . ., i. r, , .
* l til . I I - v .? ' v 'I no.
I. o ni Mill
? ': a. ii , lil ually let Od-ttA* ?ni tulonmuHtU i*
il i..
Il? bi.. Arxia.ati l?.:len lal ? ,,
' . ?,. .? , I*?.?, lot MllllmBn Niab.r|b Ml mUtiai
81?.. Butt mo _ _ . t,
'? l m . Riefet Eiji-eti ?J?l'a. f*r Dui kirk. tt'tr*?n t ti,?!).
H?( ,,? ...,i jin r,,.i -mo i ih? Trata ?? ?stsrasyisst
ii ?. ,V i ? a"?;'. ' ? i ?>. t t . IM I? ?' k.?k.
" i? in A i ? /inn. .? ' ' I""
f ? (li IRLr,'! MIM)T. (-.r..'_ Mmfk
Vl.i\ .ll-i'-l i RAILROAD?FOR I'HIL*
kr A!i I.I'lll A ,,,,. i . .'lu' . i ? I ?? < ST, ? . Jl.lt
?-'? -v i , \ -m_h ? ?! i ii,.-??? i ?? :??'? ""?^ "ml tt 7
!'..! . o . , 4 '1 .. .1 . |. .. -?? 4? - it. ?util i ??!?
??dfj- ir ? | , .!,.., -i.,?, ?ii*?k?.din
? ? > ?? ?? ? ti . .-i.i.
i ??. \ .olbinr ? -i ' -v ?" ! '??
I nint ,?. i say I ? i 'it* c'
tJisusi ii vj.ni- usj.su:* v? inaHM ?. im.-a
tjTwYtt X?A.^??r^D. ^NKW-JEKSEY.
? l'Tii^^'^^nti^^
""?i?di.-??i.fc.i, ?*,"_ ^,,l*;?^*t,--_ '???""-?
thaagaa -. ? rail** .b uid li.? IA,,t ?ithout
? i, \i BAKOEMX viT_/*a . a. .
'?- ? '? k1 ?. '?itiiy,,. ' "" ''- War? b1-, IM!
*' I*?-!,'?. a.
| , . ;.. ? " a? s ? Baa-tf?. tinmdi g
1 Mi? Tana-Al V ,,
tea. Una, tup Scr__.
Ila- ' i I A I ? L tv. .?
?stakbaa AUontrwa
" ' ' ' ? ? r- ..,,,,,
":??o-ra Basti
? ?:.:?";;
I ?-.?.:,..,*
' , ' "-ii ,-i
.
'Vii ... .,,,.. tit?
' ? ? ' ?'-,?? - ? I .- a. _,. _:*?
1 ?* ? ' I -a* I? ,1.-- ,,?..
I 'll.N ?) a, , ? ?..S. . ,,..:..,.dr,.l
\ '?? ,;' " * KA 11.ROAD .,;' tiEW~JF.Be*
li >' , . , |i i.rP f., ,, ,i .
? I 'I v ,.? , I. . . - - -, n l
a .... T. V Di v, ? ti. ,.
\ ".'??:* i? ? '?.? Ki ,. IE *|
li'? ?MI.N - I , .. , .:?.,..
k1 ' : ? ' .
:. l
. li.- ..;
la ....... i , , ?
- a _, L.
?T'tC'.iti r-tiiiincrs.
).'?'-: ??' ?Rl>l ,i \. - ii,, aiT T. i :
?????? ? v\.:. j. he ?VE Y i. i
. , .*
l ' Lil ' i \ . . '.*. IMA.?A tri
a ... Bil - i, 'I ? Li. 'I'll ?id
' ? ' I li ? - .Ve. . ? ' li '.I' V Y
- . .. o' ... (a ? MONDAY I
... ? at tua oulj ,,
. I l.r .V At? it.
11\ ',- r, I m. I1AVA? \
I t- ? |
... ,
? t
v
lad bat I
| , ? .
? ? ' ? I ?? li ? >. I ??, :.,-. S.?
-
?? ... ?.
... |
, .
'
reea l'l?r
?
a.ta? ? ? ? ??? ?.
? lA.lf .*??
' . J?
' . ).... - .... i
i r . !?
I
A ? vr .
'
Iga ft at .
? ? ) ??Sar? ?t lints r.tet
.
... . .
-
t
-
?
? . ?
. '?' I
?;' 1 _; Ia.1, .'Ul?
ai
I
kT Mill lal
?
: ' ' ' I ti
NI
?
I
-..?of Mi
? -
? .
?tra ? . '
........ . I. - . i. J i. J a ,
. ? . ? - - . .
?
j ) | '.l-lrll.' ? ' ?INLTEfi
I ? tv li i
I, . .
?
I
>.-?.'. ....
a . -
-
.....
a a
.
I . ? ?.
?Ill
? ?
?? ? ?
4 i. I*? : ? r ..- ) . ..
a. | . ' ? a ? r
I '
?
?
; , ?_? '
r
I
?
?ni literati ?na
blank i ... -
ut ?ban a? ..??..
.'"'T.
I AM I UTI
??'
i - . g ai.! Sis?
SEALED I'ROI 08AI - an II - .- i ?? .
I.I, Bl 11 >
, | ' I - . ?
I .',. a ! ?, 1
a - ...
! .<
.
? ?>'.?? I."
i<d. Heifer. ?
? at?. ?Ill I? r?
a ' ? ?
... ... ? . ?
I le big bl?, and all
. ?
.
a
?? . v , CB, U.I
-.,., i? ? .
... ? ? ' ?. ?-.?i
?io r? |
... i .
? ?, ,1 : ?? ,h .. . ? ,
,? . ' ' i'ttotl ?
. .... r i , > ...,., ttt Le
. ,'. . ?
A. -I- I 'SI
. . 1
Spat KD PH b? -?? .ni ?it
I '. , r ' ? , ' ' ' ' ' ? ' ?
,t , ? ? ...i ? '"' ins?.?'? * '
,1 : ? ' i v I ,
. ???? a ? l ? ..-..?.
1, 4 | I I, J I I J 'r-, ' ? - 1 - - ItlJSU
l'.ul- II.? ?' '*'?' iel'??.. -I I a |..?. ?? f drall ...1 '. IViana
ti.ii I ' '
,' . . a i . ? . ? . t 'i a. i" ? ? Mai I ? i : i a
.??m Pi ??.??'a '" "?"'i' '?' a ?I Bo?
It ii TOM PI. I I, ?.?i?.. ? ? *r , ?ral
Cuuiing /..tiri)..no.
I17ILLIAMH .'- ? ?la Vi '
\V , .; , irtAii-i) io' n ?: iii?t)-\i)
i ?MILY Sr.A'Mi MAI '
ill? 1,1 '
, ?.,'_ i . ' lha We?, na i" ? irmuttad l?y ?ny
'??,.,a ibei ?'??'? ' '''? CB1 "?' DOI.I Mi
i'll-AI'KR Ibu. '*??? ?bsBBBa I ? . bal ?e.p ca?ble
nAei. Heit?. n??.l.l'?a I" '? ' '"- bs?S ?? ?.. BSM
I . , ..,!-. .'Tal,:. . | wura -'
? ,., , ttioo** No lUHliROA iw ai. i l' r-TAIR-l
1Qt*~? First ?ra t Wi!
|>U, .,!? '. i'.- ?.?-.-. a ? ; 1 ?u . * lOUl
-, _ sewla] "i " i ' ? ?'?braii nbwnas**
^nrniinrc.
ENAMELED CHAMHKR ?UIT? of Fl'R
J_ NITI'RE (.. all eo'nr. and .-yle? ., ul,?w. tod Mail
iii*li.|?i< t'ofk s ti.? mr saliai. Bttaalaswaaaj Atta,
; ?und ?? ?i.?.it **i.'te?. ?*? ?Ire-.??. IV:,at ?., _c WAR.??"?'
?\ ?. I'?j, N,. ',7 t ??.-.I .1., ? J .r.r.,i?rHr??-ifev?y
IP1RST-CLA68 ENAMELED EURN1TURE
-Plain. d.-*.ro'?.l, aid L'i.'ii.'ii felt! '??'lion ard (i?|
:???;?, mili it ?> .'ni,,it ibwoiI fe.l.tti ?????. Bpriaa llriii ti?
,. IV FI8UEB i ?,j.. Mi '?jetar? ,'
Ne MBraassrai i?????.?-.. Ble ckaraal Braid,??
?iirmng Slnib, iT^i's, ?'c.
l>i;>i Rl . (NED PETRO! I UM <>II.?Non
I' ?i- ?\r?rii mini?'.. ?VibTla forttlt?
i'y BENI LEI ,V Bl Uli..*, Km 14661 II B*S? I I
pRUDE or REFINED PETK0LE1 M OIL.?
' ?i.rtl u'ieel (ruin tli.' BBBBSfetttSfStl lal nell* ami
' " ? I ii .- ' . a 'u . ,t, ii ..? ne ?l;i,,| li * "nl?r ?? II ?
m ri'* or m -?? Ir I K" l-l.? ?tittil tlLR
?'? ? j. Na. 17.1 ", |7-i ?V. i ,. v. >o?t.
Otocerict un?) Jhc?i&ions.
V ?s i a ii L i s ii i: i> i h na.
tuf: (??-m m ?
y. j'v, ,n * /-7i
In HARP*"",* HALr*I!AKRKl.| ?4 CASES ?I nemd
? ... , K??tacky, or l . l-l
i - ? ? ?, , .'I I I'd ?Mp S V li.,!, r, |lM.I8
t 8?I.' ? i ISriLLBBIEB lelt i I
Ki '?,, ty **
I (?UN DWI01IT M Cn?.
it ?1 I '???? rrrt ftf
Bl y '.: UN* i. ?-.i i- kMILT BAU I ? *
M fH! CABB'?N'ATr Ol SOD1 BAI? S')')? ITC,
fin I " I I ? ? ?
Pi PB ( IPI ?'I I-.BTAR (I -?.Y
IVHAT ( HEER VI tST CAKES-Made
? ? iHfe-pt -,.. -1 ?
? ? " ?. ?t i - . i ? .i .
Cig.il ?Xotufs.
VOTICE at APPLICATION sf CHARLES
Lv -fe |
r lb? lr*t ii- ?
? -? ii i ?? !.- i;-. -1 -!..?-.?
t|
.
I .. I" : ? v N*. ?> i il ??
J ? '? II.II I" m1
? ? ? .!?? o- VI.? ??,| .tina-,: i-k in tb? for. i? ?. I
, ,!,..*.? ; ? . .
-, id*, and h. fea 4
a , a ........ ( | I ?
I ? ! . . : ! . ..:-.?.
( Il ?:. ? -. ?V KI ! | >
- i ?ILL. Av.jiuryifur Aj-.il
.. : | ?? ?.**?? ... ?. ?
NOTICE tn CREDITORS r mt 1
? ! -. .
? J
, . . I '. ... l-l . fe
l .
. a ?
! ... *.'!. ' '
N
- .. ..V.l.,
1 T
?^ i ?, i ., u , - fe n.i ki;
ri.AiD AND
.
? fe'
. . ?lui ? ?
?
. ?
..... . .
i -,- - ?
?.: i, ? ._v
,, . ? ? ?
?.
? t ? ? ' ? I. ?
? ?? . ,-?!?.. ,.-'.,i., vv i,.,on ?-i .ti)
, . ?
'.'?'- ?*. ? '. n? n?"l
! ?. ?-'.., I . , . . Il ..??.., -
? .... .... ...i I...
ti ,i. t ii i '. Um. ?. .i Hi- ? lu ?., ia
'.. tah* ib? i ?? ' nu pa . i ,..,t h?
? . leim -I ?..d l ? .
.... i -, ^
... ,'-.-,.
. ? fe ? r
? - ? ?loa? I 11 ? ?? t
. I .'Vi!, i.'i.t 6*41 a
. v? BOBBINS, ?
i? y --' ?
f 031 ?J1? Jju.l?.
?a- \t \\ \ ' "' ,-N ,'""" r!'? i?* ' ? set
vj?r''l'.
? .
i iii it >b |h
i iiii I tent?
- -d.
.
QooftC -Ti*, r ii'o h i u'*( VfT'co-'G.
. - ' . : I.'I'SII
I ? , rl.rp.ra I j a i
? . ? ? ?
i n ' -. -, ??( p. . I.
(Ml URS?N ?" I ?' * t?... '--.i
. i .. ? . '--?.
, ? . * .
21 ; . ;-'.. -..\i .. pim I I? ii i I'll. 'i.
Oil.
i v i ii
, ?,.*. x, . ?! li iii.n?, i
I? fe ? ? ? . . . B
Betting Cartt, *rc.
ATGIMBREDE' So - I l1i.-:..!??.iy.--.'-'?.iiic
ibli . ia ia ??'-;.'? ? t ida, lo?l
. i-biiife|:..i.ii Al . i ... lil M lill
......
s i v. v. l. I '.i'i i i SONS Wl M in.?
L*\ CARD *? i i ? i. ? ? ? ? -r?1? ion! oui/
,'u toa BL, It. T. ' .1.11.,.,,-u . life,
III. .lull.?vi? ?N ?v i??.. N?.. l&o Bnvrerj --
? llril.,1 j 668 ?'?'ti.? (I'd.. .? . .11'?' -i?;-. ?'?
. fe ?. -., irv?- T?. : I??' ?v'?r? ?lj
I ,?t -d ?fe ii? of Iii? I . .1 Bl ? , l?. ?: d ?I i..?< ;
,4'?. ?li ',, ,.
'
'I I
V.KL'DiMJ CUDI.
?1 ....
, .'.?.. ?V, K
?t S. 1.
I . ?..J.
ImortlKC (Tiiiripa;iiC9.
N, ' l NOLAND Ml li Al- I ?M INS ? 0
BOSTON AM? St ".fe YOI K -n ? I M/!'.!? I ?v.
? . k11 . Al. I? i Ai 11 fe' TtVU III LION ?
, * -, i ?. ; - IBS i' 'I MIL
Tilt ?Co. I? fe ' - ??' fes?
. -ii l?i ?fe..r?in;?
? | t i ? * .;-,-. .i -
, IB. ?? .-,.,. i :
, . ..... li ... .1 ; . i?r in,I a xjvr ii .
. -vil |6 rfe'-r? ia nr?r
' -a - ai.to, ant, lull miiiiin?It,., lu rw mi'?ii n,,ou
.
j IHN HOPPES, ? mt 6.1 Altaras* Ut the Co,
li?. Bonk I .. : ? HU Bri ila.) I't" ? -?ik
IVIGS uni Turri::...
" * /j j
(?h:-amv:m'al uah:, all linda /' |
?ab DTK, but is ina / ? y
HAIR MOWO, A.'.L i'(?!.()H_ iLeouW'jJ
MOLDAVIA ( REAM,
gil ?*?rrvi!.|, bet.itt'yin-, ?i:i f.,i-!?g (ha / -' I \
l> etommh
Bah b) I'-fe?- BB tbfi. ?Tili-lri rtn fet -?vi-?
T, as I 'n |r?tt??t r?r'r?'ka it W. A.
li A it IIKLOR'S r*'.r',rti?d e.'.abil.v inn'.,
s. n, H, m1 -t Btnr-Tsrk.
I J A IK DTI WIG?
1 I O'?? ?tr,.idv?j,>-,|,r, r,?. M,-ii,.,,i. . ? .
i lii.l !,' b?. i.?d bil H?'/ I?" Y. and VV I .
'M' Pii??:r mon.? lut litlr Oymg Tbe
,6?t fvl cbeepit i 'act lu Du olly.
afi.i9rellanc0B.if
j^ELMONICO'-,
CORNER OB f-IfTII AV AND l.TO?t*tT,
WILL DE OPENED
WEDNESDAY. APRIL ?. WA.
( /_>H,,,A1,) ,or OLD N I.\VSPA1'FR?.,
\.F.i'?K. ?."J ??-iP-BLAME IabOEB.
1
PAM
11 ?j. K? el, v k"ME_jaN,i?rn!___-_u, *****??*-_
tjilipi [:itK! FAJHIW--. BOOl?, PlUat
PHLEP8 tari I.UHtRIE-? hi.l.iHr for read?
o.e.... -.'?"'il.-..b.?.?s,i??1,.,ji;,l"' r*"<V
I/i <lt SALE?The cbaOtee and valuable LIBHA
SYnfihalaaMr ItObK?T ,. , , ?.-?..,, ?.,.*,_. ,^V
laily a? I "???? 11 ??.??* ... jj an a
?EAKV KOObS.?Every (taaonntion of Leak*
J Tin, ?1 Tile. Iln.ro ?in? o?har ,.t) .KS ItVPAlitELt
. ?i " I vi r?.. in,iii' aal ainasistl \|i . hy ?ute or
i ,? . i, , ? ?r ?ia 4.'.: 7.-,??. N V., or ?? llrai.cn Agency,
? ? 1. - ? ,-.. ? i. ?t iv'iia.-ii b.!._n.
I KAKV ROOFS CURED.?Elbiya PBBBBl
li i n? in Balai ena tout S to * ?nd ???-a..'-?. Na. MB
? :. . ? ? - ?'a ? raw, J A-lor pit?-* IK 8th .... TTB
-h-.t . ietit.th t i'.'.i t.iiditl.v.. llSnib'.tb-.t, WuiiOS?
l-l .*?? ^! ? vu.i.s-At KIAMF-k'** M:.r
Varil? Na N lal ?v . near .lal-?*... and Na. lil r.ial
'?ir'l'i 8-1,la* lit. a |.|.'i,g i,.?? ra ?, to tun ins
t> t np in ?i.y pul ot IBS rtuit j.
MAR
ni.
Clll.l'.l IRON?Ruasia, BelKimi, and |jat_?tt
kj prii.i.j, ?..?im R.i Sheet Ir-a. a-aort-I numbera,
kia . 1 ni Kovbua 1'ii.e. ? li." on. and ( ?km,
A A THuMBiN a Co-, Ma. til arataea.
'I'lll*?
?'. TURKi?ll lJAill..
? ?ato Iba ft .knftt, HHKIS*TBATH COMPA
. ?. u i .,, m be r.,.i,..i unir, ,.Cr.?i a, fmaaatg fa?S'
' ? ' ?I *' ?' i spisas, Journal ?f f..iii,u.?rt;.* i ina?,
? ?? - H , ,:.
t tpiul Ira) ard. e?nJ?ai| lobe rilaed by IVOO ____? it ?B
ea?li.
lp rt f t.iii ti ?diiiJemi?, aul?.r,l?a.ri to ni? ?har? of I ha
? ? ' ' el , ' : ? liea tittk?! du. to am i _?, ___
i .-?? ?o tt, I?.?i.-? linnean llanta
I'd? fiai ?i |i. . i... u i on p ... i,a tlo.rd of Directloa:
V t W ? i I.!. t) \ ..??-.. Mott "t I)
Wui. Calal I.ria..-, JubuOdronim, M i) ,__a?
I baa vv l>.?u?i,t, I.L D , CeL |-rj* TTitiiwIta.
'li.? J S i bats? .??i .
... '- Hw, Batatal y t.etntoa,
I it lit din , . bl r. r. | , i , i ,,,._ M.I)
., i Li. I), ir... Cet ti) ? ?I. v.u '.',,.?. M.D%
.Ti iiiry t .m ? | , ti,.
' QIC I WYAN M?-* ?-?ry.id iie.?rra Ml liar.
I'D PRINTERS.?Puai rABLI^lUCl?tV
J . I ? ?r ., ,. ?i,|;.?.< 'rtSK.fjr BALE c ?_*-#. Teen
? ?. and ( ...a .i- ,?i . ??-..ml i.noii.Xi. . a?'? ift?
? ? " a? Bael lu- ? ?I ?I J ? ?. I i? J I. Ki k Cav.
I ? i -,-, ? ?t.. 11 ii? ui?. Ho ..in ?. N Y. I"'?
'?Ml. GREAT AMERICAN PUMP.?The heal
? - - B -a t* "i- Pt?r ttst ~i timm .h taBttai
. ?-.. a'.ti.-, .-,, ?i.kaea.T: ?"*k. ??-ii ; diii t mat I
a , r-.ai- ha : r, ?????'?' ?ufeaia, as?! a? Meal Pilot
n.'.l I ,,'.?,,.., I ??,:,. :r... Add ?,. Ja.MI.i M.
ti,.?Et .\ . | ., .?J*...
? ,?? , ? ?aaiMii, a? ?? a i?awit?aa????t???aaatara?i ??
Co IDljom ii mr*. ?Tonccrn.
V-'l!? Li I IX-PAYf I.-:?.? OKKIi'E Ol' TUB
.1 t ?ta?. ?K . 1,1,,,', ?a:, A??K-?a?M? Ma II
? n.tnaat'T, S.? Vin?. Juna?.? IT I Stil -?It.'i | |4
II iit.i.Y til? r.N i....t tba ??-. t ... . ??-. I . . ?1,4
- . . y -?- r tb? i i ?-?? . .-? ha ,1.? te.r i? rt ?it
. oa, . p-ti .na (i t, t.- I..,|a- itiiti tori ?1.1 cn-ii'i ,?",???? ini'll
'?? 1; .. mi li ?- \'l tu-?? ?-. tra
?_ ? >??til ? f ? i?., . ij a? i?r
tin moy ?tit?, ii al /Ob eflSStaat At??,
i I* to I?ti?ti i .f ii.? ? , r.-iuea'.a,
? f ben , ? !.??? i i.Ti or 1'" na I i'T ..->. -? ?nd al???
? ?? -t't "I CI..I?: -b.r I Mil t .. ?. ti. .ia, r?- .11
, ? i . >k? .i ..-??-. . tar a_eh ????
i. ? an..i? ,o .!.. i -i? g o? tua r. ??a on Mld.S? U day
?fat (*i
; .- b? kri of A;.m; li isa U pa"??
? ? , t n tt i i taiet?:
I III I lug ... t: , r i,. ... ?. a).l" la opr? la?
I ,,.'... ?I ?bri . al o . mt*
. - ? c ,ri.id ,? g nnna?ll .. It ?-I ? IBS
? f l-l. rill , ... . . ? ? _te in?
, ? i ? , i .'i m he m ? I a
.-??.?.. . i.ia... w,ii
. . ii aa-riioa
?it ia? leis ?Sa -.)??': ?I :. ?aal i'".
. ..... u,.n. ... i - . a. asad
" ?. ,1 If ? . b ano': ? : *n I? n-tds
,. ?. ?. . ?? *'.-.y
,i ? ? . i
? - . ? ? -'?ti- my
i . ... n i .?.r.o
? 1 11 'n*t
0- .,, ? -a - awl - ' ?? ? I-? ?'??*. ?"??I
t?.
il.all k?f l.rti It *h?'? ?>?
i..r.?ii r, I O . laaal
...... ? aa_ h .'.-, lui..! BSawa? B a-a'. ?*>?
pr.i . : .... ill l-.i t I '.?; ,|i:,r?a.UB
: . t? Batta! p. ?? r o- t I ..- oaf-rta?.
?, ?. ,, I at , ?? of risk at or a loui IS? Cat?.
I -La?, ui . ' . ? a?,??i JiiJ Secllj, ? Slid la.
A J W11 '.I?MSON,
J. 'i AI.Li N
' v : : ? tv ?i.
f ii mliil"ii??. of ?at.? ind A.-raainenta.
i 'de Dil ttl.
\ WONDERFUL D18 I \ ER\ IN MEDI
DR LAITBIE'I LIBB PIM ??
P ?r?-? '. ? ?-..,' a?
.'m '. i- iv.-,:.:*, i. moi iNr Val.lt.. e: BEMEOf
MI ..\ -ti i., i?:_;. v. . DOI OBBUZ
NM'BJ ? U .-?,'E,
I.N'DIOKSi H)M, 1 '.va .?H
*l Y I - : I,?"
iii?.tiy<*y . BPiam hki ?ai ?o
V lab1 :?-,.. I? i ii:.; -r I. ? ' i ni J i. r? .-a .'enll<e-a?nt.
Bl p?r Sol ot I' pi - ? r 41 .-? ! ,???!
r . . ? ,-. a ii tall nat! t B4 "') te - ,?? ,f i-aaiH-.
ti?,,, aal ?id by DEO Bl PIM,
i. st ?1 ?.-.i fur lbs I"->?d 8ta?4M II Braalwav. B T.
' 'I : ? y - /
iug. lur aa.? by ?d D'UMi.la I k - * '
w .1 ii '.ii. - a t j . Prut lal ata.
.ttal Afi.li, Nu. 4? t ..-l-tav.
.. ? 'i -,.k.
/ -A-; Min l a. ?. i~D ' v
*?, ? ? m4
lot by in I in h? ?nunn?. Ms i??. BVEB ra*
? ill a-J .?, . ina.
INVALID.?You ?ni ?.--t the Beeine t'.ira?uro
. i.? i.... ? .1..I ?. Lu | At!..?.
|tai li A i ? ' ? i ..Ii.
.. :? rii i. be? i .?a t-,o.. at i?
?Qcrc.a, tTiiuiiigco, iCc.
MIMI' 4 STEVI MS
Not .'? , J ? ?\ Al K'.K ?-T,
. ., . --..,, MA*4I rt? i I It Kits ?I t,..t
.-..,, - . a .-,. W* " ?? ?i I,. .,'..
r ? - . -na ??' 1 f< ?;? ?? "1 llii-ah,
- a , ... all ' ?net, to ?hie*
ne ii.? i ? ? ? ? ?
??? ? ii ^____B_BBSB| ?? nomomr. rom^ m mmumwmmummmmum
Uoolo awi* BhRBR*
Foil ?Tin-tun : * BOOTS, tr> PI . MIR*
patent labti ??.a ;?? hunt, ita ? i ami un
llr-i'w? Bl ? Oten ' o *r l'a'.? t '..?,:?
? P.agltab ).,.? '....t?ra. i i ??. I.? ' ?-.1 *)?.
'lilli a\.a\Y-Y<?li.K TR?B?Nlfi.
sa
TIM' NEW-YORK Pill.Y THIB?NK
l8 PLuLlBllED EVEhl MUIMMI AM' >-? L..INU
t-1 NI?\Y^ r \? r PI )'t?
ST THE TRIBUNE A?-\'t lATlON.
rstasvaiBeii ? s. sinai ?-isiran-a?
ITHIKT? "fei.alTa TUB I TV M?il
ABtltVHtirtll t it] (J a?.- I"-" ' '-l ?-?_' ""?""ii*. a**a
lubac aaal' a. ia ' , . T?aa o . Vi f-I ?""""I''*
T1IK NKtV.YOBK WBbKlaT TKlltLNlf.
i VEH1 Lu?".: PAP? ?""' r"r ,??,".?' ?a
_?ttw^^w??ra
... ,f,?h.i.i.t. ..i.r(,i)..iovU.<*: aai arab
,bai_ '? tU k1 .' ? ,-loii-t u. ? rli.ttof
?. : ?y or ino?? trill k? el -..?-d W mu .?tra copy. IsBtnB?-?
" Ant'er?"miti'i* ' "? u'e'?'T Tlinrta cart ONE DOI.
UABANUTWI I'Y-KIVE CENTS PEK UNI bl nth
i!?.rlli?)u. Notktn, li????''- I ?? ?? toni Si.
np. -?HllaWKnillLV TKIHINE
la pul , i-lir-.i .?eiy i.K-i'tt ir ,1 riuii Mi.hi.nu Pr1a?a>
*j , ? annum, iwo I opt? a for Vi, tltaCopti'. io. *lli^
THK T?.E\V.\OR?._ TRIHrMKa
fOR I*. I HO IE IN t Hld LATlON
', - b1 Habel o? ile lepaiiuia j: . b) til ikten at '*' ?'"?__
t'l ?I .- -? ?>? r ?UlaUall 1 Ort ._. |, ,.'..,1 I I. .' - C ??I?* ? '**
.ni?. AiUcea HIE TlllUt NE .'i???n? ''"'ify
It?. lv..Na?4?????.-,t' **?

xml | txt