OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 10, 1862, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1862-05-10/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

'tVbttn&
v?- xxii.!\?- ?,">83.
NEW-YORK, SATURDAY, MAY IO. 1802.
PB1CE TWO CENTS.
TH. ME irffCIAlin ABIT. :
?
GREAT -ATTIE AT WEST POINT.
m
fMmtmn ?T?nflift on the Peninsula?
??
^NCTH?LH ONION VICTORY.
fitN. Bi'RNvV?E MARCHING ON WELDON.
-???
Gfc-i-V- ttWTKM-MT ATMORFOL*.
?a?
Bfltll Frepa-__2 to Destroy tho
Wavy-Yara.
Pearaan -taara? ?. lta_Mto? Mi??, i
v.? Bal-w-ore Knday, May B, IB* I
j .tu i? t -: ni Ita al it G m. Me?
C1 -vi? -'I " " "' '' **' !n'' ' ' '' 004* ^,l"
I,., ;. r-; ? ? v'r.i! akfan lahm arl h tha
??aani i
??. , . . of traofM te Wee! l'eut wa.
-H.?, w.?- | ? r .? tr, Bad a beat I
mi nki i I '? mWi r' ? i betwem
ti,? t ??' - ' ' ? ' I. ;.
the Kebab aeeer Lm.whe wen eadean
um? ? Bab e*aj le Ki ' n
It ?a mid to bare I ? ? a i ??< n battle ea the
rr?,,, ? ?.?. _B- 1 KB lot v ' trd 4U !
o..., ,1 | ? or von bach toward tin neem eade.
(,?i. ,h i tbe Cbi
i i . ? ate kllcd Bad
aaaaet Tom enemy wen drirea 1
ao -?"?beete? T I i j.. |
Bni . wbile ear whole 1 ewmant
on. I ' 1:.'. ? '? i Bad it n--? !>ren foi Ita ga?
bes*i. Mt v ere ?Id bara !.. m datan ?i.
Ti,??' '.vii' ? -' .'..-_ a'? li .'<.?ir-.,i tren
t:. , ?? report -.?.iti- i? gr?ai ??xi-iierr.tnt at Mt r
fdbt-tai sfelOeB. BfltBaide, erith o large
i-rif. ittitl ii ? ra a ile- efTC? Idoa, a..il thal tbe
?ndireopaa i . utti ,. < B) <v. . eli ?weal
Mi- ?? l ?
Nu;.u? m..! .'ig Pointa, tbey ny.ea alnnl]
?i?! iiiiii-ii, m. ) pr?para tan wen um ki:.g io ?to?
rt..,y t!?- Nw .: o la- | 1 lie |irOi?-rty.
\x. Il ?- ' Mi ?'? ' Vatbiiig'.ei M.-. '
The -Ulta ? I bbh '! ? : y ure m
tetamiBom ii I :l ali nul bai --.?.
io ?m ?i : ii? . i... MeClellm which ia new
i.
'.-??' - ? iB-Beam yore tanitaeanhtgta.
f?en. J t ' i- barn appointa 1 HiliiaryQe
tmor ami Pn II ? bal of ile loam.
fbe i-.? iel report oi d?- Kille?! au-1 vroimdfd l.nnir
Me) " T to aead ?.vor il.?' military telegrepb ?
ha. I? ti, vrr - n. ad bv mail.
T;-.-? *i -..L'l-i'i ip Toik River basbseaama am*
re??',,,i . .... \'. ?-?? |'|. - |l... w
Heg haslam beard la thal dh I the. pan?
ticoii.-. i na.
lim BJ '? .le n.ilil it Uli: I ? I fhoi :i
?nraiiab a th tbi nargaard of the eue;uy i'??
?avi-i. bbwi : n i oro,
'I . : .. v ? the ei m j baa. ,,. ?a-Jii- .-u.?
?br ?it;? H
T- ?.- ~ : ? b i? thal
<'??!.? . . ', ..
hot h -. -., nit t? ii nil?? bayoud V. iii niir
haagtben i . Haag ?\-iii 'nil? ii mnywagmaia
th<- ret'?.?,' of |Ba ?'U-iny
Brtag-taf?t-i ral ga i II- Va?Alea l.a?*.een
npryintl '? f (ii- lier n:al Con mandant ?if
inrkii'Wi i- Mer, with I u; t- Oyrn \
mun '? i '
O-ii. Vin. J i- a I :.? ?i ma ?atad Gapt liaren? al Um
Kih N'.-?t iori i... : mt, lo be Pi-oroal Kanbal.
vv ?., u. ?r.j.r Meg -. ' .'.
? eileen leane feonaa eascer in the arnyo! i':-?*
Pot?.mat: u? a I ??*?-'? .'.. ii ti? I Bil
- wv ? leeefa beal
tro,?, l-l . . lo Johastm -a t i ' '' i
tpssna haw ??:?'??
ra safe bel - ! ' s'a I
Ti.,- -tobeli : 1 ? '? n. 1! ?
tbem ti,, beal ? ? a .. to th li m ?
r?i Uki be
PambM - 11 - W MI Peh? t m 'i an ? ?
?iii id- erith a lett
ii.it; of IBO I ?lied aed em
Hr i r-nl,.?- '.e ..?' a ur>?!?'i"n* a -
?e Luvt n - pan sale ? '?' ?tn |
ma-Bane at ate 1 - d? i ? ? I r ? ?
sr-?''.;,. Wbei laaad ihi
aaaauenl pnb m ) hame e?w i
BJEPOBT i BOM i.?..'.'. KcCLBLI-hl
Un i, au? ii- 4? . .Me .v l-l in
Te Bl ii . r I ?! a
I keerd erna atiaaMaag thal the Galeas? waa
Bfrrou .<i uti Hot' -?lao'l--! j id?;?' not l-adlv, for Um
Bemm t tat Capia Bo ami ino ihren em ni
?wal. I I.ai?- e al I nu ali ii.? ?. - . ? Baal
My tom* ? an la -arti .,...,.-, <
srir.!*. 1. y ha.s all ii? air and feeNag
?earan?. Itwoaldd i I at good team then.
.Iliari- ?-?..-i >.i a ii :? i iib lb I no. PraakUB.
RMtoaettam tkm navy ?ii
mtiv? ?jidirt'*? M-i ;-. : abonen and ???. ? i ?? -.
?uii*u. ei, . li. V I 11 ' *?.,
!'\i i it-e-^' ( ,. ? I <
HU ABE '.?,-?; I ..i.V.
? i
Capt Mu?..- . , -
??rn.tt i.. C i j?i?-?v.<| ioui turi. \\h.
??yrarta.).
?
rainfk
? Jha an m ?:..-.. ii. la Br. of Vaaaaa, ff. P.),
P-v-e-v,?,.. ., ! Royal, i _rriri :
ob rrtatflnaaan 8l.e . - ; re l| ? "???
V",!*"'.'" v '' tornntbehtai I ?
tai? I, S^'iah^ m^^, A , ^ .. (WMfrw|
"-*???ri?n.i. nu ,?f ??.::. ? ,
eau. ?Vi.
-a- ?", Mrane? .?,..?, 1V; ^ ; .
.Uoa.i.vti.,,,1. tajraMBmi,
JCL?/a. S^.Hlh.?.&gaVboat
?SSV leo de ( ,. ?_ Ma, v.? fn ,
? ? _ a ? ''?'?'-i1', .?r. I .,
.vJa>j m< h-.-1 un, v.. i ?"Bs?tinr*,.t,,.(i
A*i'.r.i? '?>.?? (?-Mum daoiwi innBnnnn i? mgBmt
Ut m<-j.n, ilia?'?. Jin, ina iv 1 )?-!,? r iu rai.k' ba?
teobh r in ?mi tLaa 1 _j t. li' I ''I t >. of il,e achina '
Hi.t-aie, h-B-d iu m.; Igy at IPtlHaamtamg, Ciu,t. '
Pncej fe*, for V4 3r? dev.it d Le If-?' ?'0.r){ir?V;ll'? j
?li ? Br/efof .at erjr*rmHon*>ataBdt fro.., u,e|
Toblic iJoii-aiii ty. nil Atti.al.-x.-.i,?, i,-,' J Bpmtal
BhiygirtB-.nroLoiira t?. tim BMBBnBBl ii.ra.ure, I
snl f. Lw-itirr jnrp.,-a, limn aiy mau wIi-t iu,r,vr? |
tia,. Vying berniia!!*, ead gkrit?r> aa be did, w? |
eiali be amM have beard al the cvaplet? tiiunnl
?asd Kefoim bef-re be waa r.llivi frnm aa lie an* j
?*? of tbe earliest voluiileei-i fwlbi wUr and meat !
?***> it witb a tliorougb comprebeLtin-i of ?hat it ''
?tom tod ?),*i it ought to atnie ve. The Ham !
r?**?? bggi bo iBon -titoliisaju or feVlBBBjan, fcd
?"try.
THE WAR FOR THE UMI0...
'.iilillili.NAL FlfOM KF.W-OItLEANS.
m, --
HOW MB. BAILEY WA8 RECEIVED.
? ?
STAIR 111- AFFAIRS IN UEMII?.M.
???
THE PRESIDEHT AT YORKTOWN.
ACTIVITY OF REBEL WOMEN.
The Repolntiou of Tliaiiks to McClellan.
VV ishik? ton Krlisy. Hay ?, II ?
I MOM M.W-liltl UM,
('..??- tv'.v, from HsiTfrrlMM.aeja that the
wealthy eiiinas, the apper (tdunss, sad the maules,
ih h or BOI t. aie in sv ii.j.tttUy t?, i.ti lbs reb? II; .n, bul
tiiit the l?i.i.ring emana, dm madaillaat ?immm, an
I Iii rl si! leVOl. ! te ' la I'lll"! .
! ('mu. Baila*?. Bmntba bnnt tif the tart ^ rm am
to s.irre- d?r sail vii lu?, wey to tha: Mayot*oe?Oi
Iwmmji ?te dod bj a ( ? ?.-'-i.ii' iv ?v?.?. iagerowd wbe
i ;?rr.i!ieii f,r J? ti". lVivi? nd Beatvegurd, and
sli-aiiteii. " l.i.l him! "llaii?' Lim !? a BUU] ; Mt '
" I ?vii i let i im go t.rtvk aiiv? ' '
Beert bdu ami thoa, l"w?vrr. ImOJV throi 1
sleeve vvvaiii be (.ulled, M lis Lm-iJ jr.?????', 01 ?
i vvLisjitr dnpped .iiu> ??e ew, Mab at " Uiu-J tu ne
1 Wby dida'tysununbefne t" BswMti
eorted baeli la a eemage by twe amorto detoiled the
the pat] n bj Gea. I., veil, vt-t..- eatotnioed tb*
lerowdwkileheWM asleiy BMaMng Ins wayOaibe
a van. ?,l?>n? s lissiiriiijiiB Ihnl lev
:?ei? r t'ive u?i tl.e < l'y.
lue A inn ??till tim., after it tv?- hiieted over bal
CustorjfH sa hattagal liol baaa Mh ah ? il a
CBSrd wai? * :. ii ia tie euee' B0BI inoir.iT:. ton
ai.J tiaaapled i?i iL?- ?lu?.
'Iii- MtnpBfen are -very irniudrnt, Lit it b
ti? ug'.t thal "Pic.ty.ine 1'i'lir v/ill dik?u bett
ti.? lia
Tia Jovis e\pre?F?rd tt?ir repret ti at flu.:?...'.,
l-'airs?ii I s?! Ml BBUSsd BBUatanaol lriii.-rr !..
ein! 1? t i m ia -oinj'i le tliir-oi araiioii? tai Med?
lent. I i bbbUbW ?. j ), a BBBOb more lotm..!?.!.'?
..?'!.-?' ?! belMrj 'linn tbtn win. li hgand m Bat
atajea had IroM hmaehed i?n?. *t?>iii?l.'?/thai?..'.?-,
ia v? re. rave J 1>?r .?in.aiieu! an.I ? ii? r defci
wea J bave L'-en m .tun d.
lena.tj leabnts mea tmt I apM Ila
an(i a rill of an extreme v lanstaUMa ehMBCtn
. t pegs1 B - I n 1 vs i it < ! allis, lud Ire',
B&etebed Mans tha near ahata tha *M*f, in,-?-! ???
luui for I- l?,'-(.lll.<-..r ?-??ote wLeu lie ?l.ould mun
(low.. s'rvMDi.
I 'Hie enBfl auule-ts rt ll.e I.i.pi li ?Aid ?-r.-i.rb ?mr
vee??-le m il?- Maudaslsnal lold ?.ur <.tlir.?re ti.at ?asTJ
weald fail m the attoaast o eapton Hi ?*??? ?rian i.
It wn haunted Iel i ? i md na li ?it ?ht. ?
a itii.caJiy BBBB to Jlcu.(iiis.
Mi ?.ti!? IS M i \ IBaBJtIA.
i'aj.v O. BiinaTtead our ?nrgwle Brigsdi '"mr
lernmaer, thie aaiadng r??u/e?i m AlessadrisSO 000
bagaol s1.. lied eera sad in beeatredbaejfiei
narbed i'-iiWr ntuatn. TI suata mer- aati
b?ldeme? Engumt eveuiagand bauwm i a deane
II take the Mina of a Bgiuiue .<> the Pbi f ii
. ...ut ead pay the anal Hi i r..viHe.it ney
M be enta mm bj the B*an
?,'l|..-'S.
Tbei ?bat a a ama an
!.e i|,, ?i.'e.l | atomiasienet of i-? retnwal,4tad ni
?.-?.li? ? BU ? -r ? i MS t-y.-iely luii.iei.tfj, ? :
v? i ? as t! < v <uu de lio i BTtSt
PI I. -i>\ M
Ur, ? ? ' if ? atari reed at dbm u t n 111 -, ?? m
latiaMml s < -t iv l-'.x ni I Mi.
Hettgwiet ("I., ii.j: ' ' l.'.r li MM VBMACObbMjs?
?-e.
lui panjaBMssT BISU ajBaaatT?
TWl*)MBsdnt Ima BOt ret. neil Ii?in ?otltfuwu
Pe aim? n I? at a laie 1 SM to-inui t. 11? witnraeed ti.?
,,- ni ti Sewalt'e Po bl jaowatwf, baa tivy,,
I -Ai'liiu rifle sie t. BBlaBUssftha '?:'?. iniv.ii? ??* .'b as
? a nets aixl as Iv'ly ai. . iteusi ss Ledi?|ilavs
mbtnMBlhag n new lorentiuu at tl.e Navy-Var?!
[l e.
It ii iinilerjl*?)?! ?list lie hu? bein BSertTaaiag a 'ni
letal atpeaauaudeeua, a? ?veil n bstatasaj ?eeh
BMsTSJ whaiatM Le Las ?val. .
in? ?.? tv. -i rim.r.
\i iv befare venurdav, tamk FiiUisiii. ? a:i. f!- n.
S !,..! ,. - I?-, r ai? ree u brij-a l'i ?j! fie lau? r,
wl .- 'i i .?) ?axe ; i'.eil f. m. t?o.-e ericpniiieil M
ii??? Mall rids of v?.'i> Blnr, Bafualta lf/e I
:
'l'l.e Rtfot la bed Ihi .a a ab? ?? a d?)tcn s!.e li fr?.i?
i.,t/le. ??; ,1 1 inland, !-.<t < i Ml illari r n BM
tin m te lliiiLt. A i rain of Ml rmtnlug iii
:'..- Wtst I'o::t dejH.l vvae in lied by our
bai.) j ? i?.>d toread i..- k.
r 'in. i m : ITWB OV HI ItaUN ?
Mr. BaUMBUan of M nsoiin ??vii?) Iii. i,;, v Lor 1er
?S'.il'e N Uli ?I VVi'i V(,t? ?J Ki bUBbJ ti ??) Ulo.iey (?11,,'nb- j
iii?'.? bj |ha i'-tv nana ? f ?? Ditiikt to 'Le aaaaa? '
liol oftheh earn uiieud of wi.ii. ahilaras, ead to
?earn obi I laen! wl a? I Lave (???.iiB?-e-J fie Na- j
liuiiaJ Capital *<> BBB ) veaia.
'fill, itl.?l.l. MilVII.N.
A' ah i ' .* ?*.' ?j baa )ii?i Bru vel from Me u
? :>. a ..y ' i Biehnead, batiag booa f??.r rsaahal
ob| . loaraey arya t'. t whimyer ile araateha
Io a d a '..( M .?': * lula (levotlou to tbe MUM of lill? j
: vu." Berti ula.-ly BJUOtUJ IL?- woixen, wir. v.'..
ntujiringtb BsnriuMel ihehMap**?MMMMMMiiBafJ
li!-, i." a '.vi; v' eviiyilii?.!' la the Babel Uoyinuieni.
aiuili.ii . Ma-y .'ft: .-:: bud 'n'. ntheeaVBBtO
tram ?le:..- 'loot,, in Le made u.:?? rbaivJ*fur U?
?oldiii?.
un vi ?.rRtvs MIBUTBB.
Tbe Atie'rinu M ?..?t-r, CLtva n-r llulseuiiiiin, u?
a!...1.1 u, rtturu home let a Summer mijourn.
anOTBBT OI COU *3aVt*Wtrm*l*a\%\ AM) l.ir.l'T..
i. if PoTTKIt.
i-'0'. '??'.oil.uin, 8C4A)rdin(.' to a Inlt 1'Uer from
N?)iiii (ur. i H ?ertcDverin/' frrna ihaeaVata ?if tbr
ao?t, 1 be r., e.yed ?? Nor.), ( ,??ima. TLe amj.u
ution of Lu leg wi-.i Uo,, B(., Irai tLuuijlit. bMMM
neeesaary. LicuU-CoL Polier i? now Lire, ?onta
leertrnf, en rout* to rejoin lus n-^iovent in Nirtb
( irol.na. H?tb of tl?sn ofliccn *>iuijjja?rjd ?Kew
I11N?-OI KICK AT hl.V W*->T.
Key \\ eat, Florida, bul bl eu nuda: a ali-tri' ui.ng
l'i.ri-?).hce. Jty |bbuir.uigiincnt, ?lb bl ataBBtthn,
an w i 11 un privat a? coi re.poiuleuie, will he regularly
iiid fabbly InuiHiiii?id lu every H re'"ion.
si w11 N wivriii.
The Navy llejiuline ,t i? m taUBadbtt B ..ni o'
i? un ir. Kiln tiducemi nt? lav?? ban otter?.i ii.
tim ?a li y of Hil? iittc. e, and in a.l.ir eli the ?eauieu air
! ibb| lag u larvato of prize man?
A singla? Ml of the rea eut SSBSBBBS, it ? eatirnbti-d.
' will vif Id to each MM M the Btttttrfanj VSattl
j from $l 'iii) to 11,-ton. A line ?h.uice for ths Ne*
I i rbnd liehermen.
MRBTltBaj OP rn\N| f?v?.Tivi s.
The fnlbiiing Balbi wii? read from tim dirks
, ?i. ?i? iiiuiie? lutlely att?r ile BdrMnMntt of ihe
llitl-e lo-tlaj :
' Tlirr? w ii I..- a n .?ti, . at* le ,?:.' ,??',?. M. . t.r? B
1 ag .m lin? litii, tomeana |l atoaiajli M ?y M? toi
o', ci k p. m."
All (<ii-errative BMBBMe ?fren BU Uto Bttttaatt
i-?i;..i io !itt?iid, to eeaaett togtobn n to the bM
| muan* le defeat the Hclierne? of the Aholiti' nid? sud
I ?stceeeiouiatn.''
r i.m wMATwae,
The Renate, la Rsocotivs ssaatan, today na.
t'ined J..'ii ,1. ('?? . ?? t?. --ni i Tr. inn r ? f ti e
I UaBedgentoo ttltew?Tmb| QeorgnD.Cnaa I?
tey? oi the Cntonn tat ?'.?* ?port of ?raw dock,
li I.; Col. George W. TayloroftbaSd>>"> --%
' Velum? ci?, io he Brigadk ? I ?? i ? rul.
RAI M "lim n".
rtn mar* Dapntamnl bn issaed the Ml ?h
?Li 1.1 J i?? I? \\. nilli lo rea r?. nCooaamsaki
! .' . I ,,.r ? i- . .. .-. ,, ? r.l -, . ii..; ? lad Ballal i
ii " li. ii?idas,
Como? ?' I. a ' h I', bi one del iched trom I : di
I Mon eely al BartM, and* ti refwt toCej?*. !
, ? u. lar Ihe ? n.iu.i.itd oi the Or..;,-re, M :
[Taaxia ,,,.
(tasaaolL Qaabl, jr. of Bat?, i? si ?? inte?i
4 ti | *-,.-> ? - , uid oed, os t?> rsperl t
( : ii.<('i,n 1 'rani 'i o !"' ii '? .
Ilwrj H. Vtrntar, John MctJowonsmd ?Samuel A?
vTatarbory of lae roioma flotilla ni? pie?.1 le
I be Art lag Mh.i?.?
I bri i -I 'n'?. I r-i| ?rai Jol B M. li Ifa r ? f Nrw
, ?'it, HI i ? poiOtl ?I A? lil|g W .ei.-ir ?ii ttO*BOW-1 ol'?
yard.
Attoag the pan..:..'? g Ce ?.?????ce ?Depett'i
mwadrrm h drttag M?rtir Ti Dodd, ta he Acting
Vul-llitfer I.ii ni? in, .!
IMPORTANT laaOll iOKIiTH.
m
rn mm imcin hi un. gram.
Tiley Fall Back to a New Position
-,.. m,?t -.*
A aaaattl ia Tit i ' I '?j aa?t
Aiiiialu I, it.? lru>. l'..!.hiirK Batt thn the Beheb
i ia, ra. B'tatafd hy lien, lirnnl "n Wrali ?wlav a fa?w
1 i ile? (? ,,f (i, lutt.. I heir linn waa constantly
I titi .-1 i? k iba?gh lo ponhctn ?
I'l On i -?.iii of iii1? ?'11 ga?'rn, ?-n t appa ar? in Ihe r?| Id
ii ,.??ii i.t ? f She Ii? i" '? hy tl.'ir i,?lu lim,k to th?
nath-eM,Ibaas i i ?dering ti" Mm sftBM Men
I ' ila aad i bai ?no Railroad Bad tabbaj a| apasb
ibnntti Hobib ladOhbBaad natbal
i I'onnll .
Tin? n.o?eri i? t, together w ith tl.o r?port? tf tie
demi srs, iadkaB il.ni th? absta Bebri kan will bs
stn at rapidly n posaihta tt CaaoaaBBa, 19
lillie? -'lilli ?,f f'./l '.'I
Al tatt posto iba Bobeta ban aattaaba werbe tot
tie Baaabttan of ara? aad ordnen ??. *
UtO'l I III III Kit lilli! III.
.:? lorn mt I in ?ii I 11'oi.ara tal. (air
i Kirm'. i:. i.irli l.rcnl II. ?? MBBttB al
i l'ri...aui t>. I.'?? Ita-Oaln llam?n und
III c1. Iran \ i.n Julinu A Han able 'tut.
mi liai...
,- . . . , to I Le V | . ,;l, .,
n/?a?ai ? i rldar Ma) I, MM
ii... ibatteb from krodawiadtshorg ?ittaiiii
' the ful1 ,.v,i.c BOWS ii aal'liti .ti I*, ?ash ??Indi SB
' arn not tal liberty lo pnlli.h
Ueeta l>HIii|sa*?y, Co. A, 1*1 N. Y ag, M, Biet
Cup. Farrith, Co. It. ?'.Hb Bew?T rb
prisoners .'ia in Bbbnoad ania-ed l??t ?
1 ?They my tia? ti?y wen mybbtunanly toatted
whilebitheBtabnaad ?orbae, ead m? bli or ?>!
I tba atter eitiu.'ion ol' tba ?oheb If?'.?'! lurde.
I <"? '. CesessM i? in vary bad bnbb.
1 Tbs Bisanb chun ?unit ttnggbtttWilhaanbooj
Iwn? a viettry lar Iban, and ??*?> th-t they are sann?
fully holding Mrl'l. ian in c'i? c1? Tiie DaNtotoM
..li-dei* rim ,rd to aiivf Keim*-iel ti oin ti.? M
T A?> ai.'.fc-irri ?ioiii i'.? I.t Booth CaroliMBagi
ii.ent, Cn!, liam li .i.,arrived i i .,, They
HaaaapMieb Cbateb, aim ? !?n.i?,n I'mdrkle
?.iira?, t*?-<U.y. Tbef tty thal W'.li the li? bel funy-a
?let a lit!'? Lar?. U radi a ill denert.
Th Ckriatima Bmtmwai Ibb ?orniog pablioBn
? the bibra lag
I Da tam aseraase? "a? IM of i - ?.-.
?myee? ?-?iib?, tom.of i ? i , .
a,,? '.,. ?I.?/? ?al ?l??ei !..,. ?. lait ?'..?.? lo !,?l?il:|,*n
f.e,?r p-,1?! a di.I an .ni.y laSBeB ??.. ?? ?XfttlI .
Batta Ihm i. J ? or n -.? o.,i o,m of ?n,.
?,.. ??ilUIg.
Br- ie itsenaj leaav? th?y tri ara t0 r.
Si tita ? d ita in aad tal t- ?'? i *.> .tie ? | iwlaj v?i?ei,
.- ? .1 ei I ir.!' I ,:a ... ? ?' | Si . i?. ... aaajg, ? ,
i.wL'd b, Mr? ?ia?), tanti Cn., Ballia i, Md in?.
ii ? ttg. ?vii ,1 It ?I! ia?. -, |, ,,..,'..,
.'?an UW a '. '-'ii? f BeRiuiLi-l ?? ? ? ? ? I I-.
BetiaVeta ingbt, ral ?u at ?.'ia?, i:ri(,,ir?r ?
V. (. MeWa Milrae! I.f I. ?a' . 1 a. I i to
Da ? i|??ii?. Hin*,! ?i a.:'?i
,ai? i lair?, nwntt hy R ?*> ld??-tat-idl B.I.
i ,.-.. ii k.ttnrg I ? , ??li.ed ?? 4 .??. Hi I? ,, ( ?a ? ^
' , ,,. Rtans I ??.i.i-.'i-n li l V'bI?ibI tan ?-d
.i ? I. and Angln Havana, ?wael by Be?* B featlaa ,'?..J ?
o.? > I ? val ied at + I M
l'a,..Iig Ulli, ri-lerl ?ab i-e Va. tajasd ti $. I'nt. ?.,
.i*iti bp A "-I .lii?u.l an I I! V, ?,., r I ? BBtttl la u?v
i? inlinnBI ?" .'nu,.. Ha f, ?wntdbvCt
Mi, r j Pankina ttaki i. ni I o ..-? Va, ralead st B4?e.
J l? IBaW I.n ?aler ? , a av. I? v,.l ie,l ?t +. ?:,
. ?, ' li.-niy 'f. ?) '"' III ii?. >.d( .,i ni) I. vaJu.J at Bt.SIO
.-,.11 . -.. BWaad BJ Ml ? ?>l r-alli.iiiara, I i ?LO k ?Sa-,n,
R i ,i, ad la , tnlned M - . - ?
Mai) iw'lu? , ewan by O, BatfnM? f.?-?iui, s.rl?i li ?,
?.., au? Vli.ler i f M;dd.-a. I \ ? . i.ln? ?I at 14,0?; Ntl ?le
lan el ??an by R M? g v..,?i ?? |t,M, j. . . I
award by aaWsnanfOM ???????? .1 a. v?|,?d?t+iiio, im.
a ?lh?, owii?d 1 y Mi (?uiiiid It 1 I.-'ila 1 , ??lii-d ?a I.'? ?
glaae liiHtl.yit Bwi.rd hy I ipi. I I at OmtM??jt ti ttotrOt
Inbtni a* ralane ? ?Wli toewasO| 'tm ?am? w !.. \ufcn.i*
?it,a Ha. r> i? !.?>.??
It ?a li be tm otarnd that more than S i 'S.000 worth ipi?
trli a ? ititi -rd. to ?ay t uti lug ?b-iil a vail ?lu .111,1 ,1
gra.B ? ad otbrr pr,?party wbla li wu ? 1 a u e.l In iliem all
?I ,?-< ably p. ova iu Hi? ?id? total h??? to li.? owi ?11
?'u coi.tec.ilon with tbt bun.) 12 ?f biidgai Bud SBBBBa. a ?
?o-jldaiat? that froui glMttttl *?' RM ?a'ir?b uf ?ott?,u wu
?lao liuruf J whloh nilfbt bl?e '? < u ?.?ed, bid Lol aucii t
terrllil? pa ila ?? lied ?li? niau*!-" ?' ??"? call
V. e a* ri.?.?ad ina burning Bf ti.? bridgi and veatfl?, and
traly tba Kana wm ona of i.??:?arboly mt lin.Ity M?y wt
nevar a?nu ?-,ln^? lucb rtlkit.i, wietMd de.lt ,iU"B of pi? y
ft
THE VICTORY AT NEW-ORLEANS.
Till: OFFICIAL MiPORTS.
MT. SniREMlERED OS THE 2811
ALL THE REBEL NAVY DESTROYED.
"TUB OLD FLAG" flfll IN TRU'WII,
ARRIVAL OF GUNBOAT CAYUGA.
WiSBIBBIBB Frl !?y. May?. UBI
'im- Kavy D?port?mes bra neairm ibe to! lew tag
int-reifin^' otlii ml detaiii? o: IBB ?_pti.ro of tfeW*
, OriaBBBI
I'k.tbi- Sr it?v Bl ?o Bat* lli.TTorti, i
at Am ?eK urr in? ? tri er Bra-Onta??? \
I'i.??rf?v tja I 2'?, MB )
Biri I um happy t? aaatn i loyontbel our
iIh? ?av.? -.v.-- i .iii PoneJaehcoaead st. Phillp,
ki; I'?t Ne? (>il.-Hie. arm ihnCaaiamlleaaB. I am
taklug ' tatt lur-.ii? to aeeure tli? "t< u)>?liuu by I ?eu,
e. .l-l ,11 ti ? foil? al,.iik) lin? romt.
iifiai- k- ii v ai.'i i-'nt Pike bomheeBaheo?
<?..<"t; in t.u :. ine.i? i? :i K?'iii-rul ?taiii??'dr. I ?luill
m dram to talton u ap. I tm briagteg np the
troon m tam ra potsibtaa We ban- metroyra all
-,nr forts aimee the ? Bj few la Bcaabn, -*" 1.irL? an
i.: ? i mi to he all the lui|mlinaale belwam -H_
k'.i Maaapbtai
Ii _b vary iMMclfuiiy rear cbaatam ?a-rsal,
I. (1 ?? ?lill vol T,
Kief n* ?? l-'iT III ? ka?ii | S n?r!,-r.i
llnt.t. i>?. M Wki i a.-, Ser ,-rt.iy til l?? N?v, WaahiagtoB,
D.1
r. s San- Baaatm i ???. kg at? ia :
Bil : I tie ne.mini/ after the?hip* pu??e.l He foris,
I ?-. al a aV a aal ?.. i 1. lli.yiii? t... a rarrandei M
tbe i ; i?. ti in n vin* ii a in.r.l. (?n ti.- 27th I seat
i i< .'.-< i. Iligghieaeemmm-ieaiioD, bera with in
. i. -k. ,-a. iin tor thelurreoder. Huamwei
, imlunil Oa ti -'iii I m aired a evramuni *
ini. (rum binatattag ":at be weald aBrmmerlhe
tarte, aad 1 ? ?ni?? n^ ead leah MaaaasreB, ?In.? np
antrim of ntiitalatim ann bnatod the A-BariBBB
lee ? v.. ib? lu.:?.
1 m m m' u ?ave d- Irniled tiree full with a BTBT*
?;? ti "ii. y of a bettor naaa. I mated then erith
ml iii?- naafeaarattaa that demontaaeei would
a lil'. .
1 ti* then Masmen na an lag vii ii .n-d.-r iii? eeaa?
n.m ,!,.:' ( lu aai dei .1. K. Mu- beBa Ina 'IP'e'"'
iii, furl m k..ovt le,iir, ?1 im , m;,rein i ?iib thmn, aiui
* itlir.l in im way lo he iiiuBideird i?t|?ii,.iblr foi
! their ?, le.
\\ 111?-1 bad ? Han al t. an aa-tha) teen aaaptoyed
? win.* ti a og battery of aiatam gaaa,
tonataahta -Bnair, to a plan aha se the ion?,
and 4*1 ile ilravt mf "I1 Im uni. I? ? < f I -) nul..lina in
::.? i _? to ?-t il.r Han .ri I ima H ??? r?-| otte.l la tie
Ibey bad aac tn le ihehauerya i to-raed it adrift
apea m. I aaBed the Oemral If it had pawnee m
bo.td m lim.? loaded. Mi- "?) >?? -I thai be wml o'-i
aaeVrtafee te ni what UM Haryedi an timid do.
li-- ..*:..ed lo bav? ?real loi.teuii l lor ibriil. I
told bim ' ?e r.iiilJ ?land ihn ure aud blow np, ii
I he fould, ' and went on ?iii. tim ? m ?ereu?-?, Mt..
Idtoac'iajl Ibe i.fll i r? to tam out for tlirlr ?lii|l
\\ lilla drifting duli ii on ii?, tin- K?n?, get I in// ln-uu-i.
.i.l-ir! il.iuwit.ir t .a ?bot above the nvrr. A
I fate .ai..m?? altar, ti? Boatlag halton exploded
erith a irru?'..- nil??* lhrowto| the frmmmte all
i vi r the riser, ead weamtogeem e? their own moo
m Port Bt, l" ilii', mid inn! edtau ly diaappoaied
aadmwatar. Mad ?be blown ti), ur_r Ibe walala,
f_e v4 oeld kars destroyed ti e abela of than,
\\ inn I ' ??: li ??be '. '...?." ?i D ?-?i.-ioii of tbe fort.
Igtaaadarway in the Uairnt l-tne, and ?tiirtivi
for the Mnmars, ena ef wbtah am Mill lylag the
Ctinfedente ".iii. Iliad IS-?l oter b.r, and Ibey
?iirrtniirred. Iberr 444? OB boord of tl.em u mira
? f : a- I ..??a 1 lind IWO ? "ii., :il.:..-.. f ?'.iii .v
1 art'll. iy.
II !..??> tbe "1 ?nrrrodrr uui-ondiiior.ally and for
theil iufiiiii'u? fo?'liiit ia InBfeg t?. bb'vv m up
w Llle '.1 ilrr a flu? of time, _ muley..; ti.eui lo
i io.? erafiaenoBl a? prlaomn ot wu.-, indthl k
iiiry naald ha ami la ibe Keeth and kapi in don
mi,1,tir-iii i.t ihne Beril the war m ever, o u.?v
il.o.ild be tried tur ibi 1 - inf nuoi.? ? oodm t. I lutv.
a great deal le de ben, nni ?iii ? ndymalltha
I aneri' when I an. al le to urra.'.,;- lb, in.
I I tunird over tbe lane ia (im. Pbelpe. Pert
Jackam ta a perta * toko? Ian told that over i,(M
?baue toll io mil beni ever Ike co er of tm tan,
! Tbe I r_rlire win brani''' I. The ne* foi', ive go ni
ma ?Bill aettle eoeoer, ea ihtahn bara bard to m ? ?.
Ibe i't?v.il tillite-r? ?nilli one guiilmal vi lui.- lie
ai 1 i.liiin ;i ita? gelog an.hol 1 anvi bobo! Um
? t r. t?, ? tteaam, al a rh, and kopi .? m to b_,\t
, Ide eilier.
1 li. 1.1 It.?? We ate in bl tbo " Hi Werenf \Vi>o?J BOil
'lui .4.1? ot v...t?'I, bi'l a. the h- '.i.rir BBVB BOtl lu?
ben aehamm aetive merer, we anil do all an
. ... I ahrahihave deane dod bj ondtttonal aarna?
.li r I nt witl'i MB ti ii tara m y i : .. .|i, H ?? a. gi -li?
li ii.i " ?i: paaaenaton of ahem tartan mm m poa
atrio. 1 ne otu,cr? la?ad ern ereryih-bg io good
i ? ? ibe walli aad bnilding, ahuman im
. ' !?>? the amrtrn a
4 ? y ..-,,...
I? I?. POR1 -;i ,..'_?
To I U llS.eri I?, li . tkm.,1 T.
? . ' I ? ' ??? -.?.'? KB lllhKI..-? 1
MiMIM .n Hive Ai.i. i'li- S
I u. I ..e lu"? vi- li i i ? i ,i |ii!ii I ii lim uf Foil? ?J m k
am Bin! Bia PI lap, vi I.l? ii ? irren tared to the mailer
! It 'lilla? OB the BBb .lav i.-- Rp -I, I ' '.'. I ?ii?'- li . lure
, a hu I-- nardi I in Ham a earies, ail tim tb.?-?
ia la the tn ?forte, with Ihe erigiml lag hoisted
oa Pert Bt. PI Bp whan the Biala ?it LaaWaaa **.
.., i r it Jackson le a aaefaol V4 n, .
K.nythlpg m Hie ?lui? ?if a btaldfan ta an<i
?i.. ? n vi?,, uni-'i Bp by the ametai amalla und
,,. |,Boo ti-il? f'll in the wink mopra.lo wv
1 in i m?/u' ! < n vi m b 1 urti over und ?round it. I
,,..,-.. 'ni Itth Bl - till- i' la I uri Bt, 1'bilip, I. i.vt
t ?ri ? ' 'l'-1 "- fell Uta i ';i?ii' vt-ml 11. Ilow.
ilii? lovilH?' tlutlil- ia ?lill I,erb. lrtil: the bach*
. ..?, , f |i r ni., I.li.ii ia bl' ?en.
m, the '-'?'i ??; ni? i.i.ii,ii. I aaal .i- of the
. f mann te ii? i?'k "i Peet Jachem t"
? I,, K i the I.i? tai prevml mpi Iin petting In.
I'hrmoi i ?-? ' -'tod ?iti-i to Port l.i. ii -'.m ..?? !
, , . j i orad the for! baan mil a uhr,, lag
,, ? r a ii. The Ki'iiiiiuiiv, ? in, li bad bom
, ,,i.f ia?.!? f-.r ? ni e m.a, a m .. i ni to ad ? ia -
? I, | .... ? 4. ? - , . ml um. .iii,, tbe ebon Ini,
jeiitivt.l ii ? !? "< ''"' pin Braal boiitiog itir lag
,. ,r vi.?: bad e .i. i ?..?! !?-.| t il.i- i..niai li,'illa.
, i , i? i ?:!-., -mi we ,.ie nUattad. lain
beni T 'oslan ili.it <-il"'' i. mai i ret? an- all V4eil ui^i
I ,.!? pirti*
I Ben the henel lo remals ?" rnbi Hen!
?AV .?i 1' POg i Mt.
i. ' "i i r?
I , - -inrilHi lim. n las. i
I ,, i IMS ?na Bi l'un n MitiiMirri Bitsb, >
Amil M, lest )
It. lit! I.B* Capitulation entered Into thii Kb
,l ,v '?? A.l .I?-' femWaaa l??vi.'. I? I' ii.:, < .111,1 ?. la?;
? S?. . I,.. 1 -.. i "? I .-! . . a M . ,
j,, t ti. u e ina _.<! Bilsi-tarUraaral J. II l?u? ? ,1
i -I ? l .?? t I'. '. n... -ii.l I.,,.. . .ni i , |?i,.| Id
ea.? Hit.."? MBimaadlaa Part* I kara aad at. l'a Up. ?4
Ifea. i.'ll? |.?" V ?,-tiel
I lim Ulli -O u. li .m an ai.a la. a-1,1. l|i?i... ali?'
,.,,,,I-, i '? li.,i.'la t ..I. l?.k?o-i ti.d.-i. I .. I
iii. ana., i.i'n i .aa ? of war, ?Bil ?II ti,. BpgM trueii? ?? thSMM
I... i, an. i k-i1"-' ?i ? ali pal .. pn a ii, ih.i n.?> ?.. . .... i
l_.li t-ail?
| Tli?i>. It ('?n l> ne-en ?n I Lira- Cal, lli.-ilnsfeSMthM
Bfe?tmsBtoMisadm ihsOseMmeada ii.aiiD? f millaa! n
r.la?i ?I -ii ? i'1, -TUil a li'.t ?'I |ni?a.e J roperlv ?lia I li"
:,.,.-ii J i iii .n nure, toa '.hi-yi'i?il (lie iBetrpni ,.??'
? 1,11.0 t'<? >' in t: ? I?.ii,ii Iii? ClalUil S'at? ui.lli .hey
itaBmlarlpeasaaBss-i
J it ia 1 ii?lirrui-.i. aiirrl br Cmiiii,aail.r I??vli I? Porter,
rall, .?el.-I til? li ? rt ,r lletlll?, OB li'? |nil uf lil? I HU??!
St.?. li... ti i-..fit Hut' the nun , -.m, iniitivaird olticer?, prl
Veta* ?'?- amah 'I1'? ??- ??' fe? peru-ll M to naire n? uwun ,
lleir c an' i? "li ? ? a' > li" afeaMM her iinln? r- ?p.. a'ii.? lui
lata, aad ?hat n-T ?hail dallvtr np thair axu.eand ?r.'euler
inn,!. In ili-ir pr?..bi aiiili'.,a. pri ?, lied Iii. I Hie .lut a-i?
of IL. nal.!.- il?i.ei. ut iii., iii?!, aliad? "? ilr'iai ? ?J l-l liar Uirv
wtema^^ltm^HoAr^tjy
4. On th? il.nirtg of BUM ?rtie'?i by fie roi.triftlng pir
(.?? Hi? foil?.' II '? f'iriiiiliT tikea pctriiloa of by llie
I'oii.dS'.te? Ntvtl I nei, c ti i?n.ioi ib? BMtta? Brot, Um
( m '. il?isi? Hag slisll ba lowered, the flig of mr b'ini?d Mala?
tioi.ie.l on th* H.gttafls of Po"i Ja ksoa sid St PI.Up.
In the agrre-a.Dl of iii? tbove we, the uud?t?igti?d, do
b-rtuvi'ti ?? ta.r handt and a*.!.
DA\ If) I) PORT K11. Cou.d'i Mort?r K1- : ills.
W B RKNbIIAU'.Cobi. V. i N??y.
J M. YVAINVY IlKllir. Ll?ui -Coiud'i Dtrri?t Line
J It lil Ni AN. Urig (leu I -smd'g ( - tit lleleuiri.
r.DVVAUU lill.(IIRa Lieut. ( ol. C. S A..
(cudi hot i JasfcSBB and S? Phi Ip.
Vi...??; Klisv. Nu.non, L'eut ^ou,d g YX ino'?.
J. A Rcs.bii, I.lout .Cotnd'g Xtrtwba.
I'MiTBD Sr?T?? OrsBoiT t.tvrui, I
On NswOma**??. Apiti li, ia*";.. I
Fr 4<;-0rrir*n: Your b??l.)ly-conceive<l and splen?
didly-executed ;.?l in ol' h ?tile luv ??ii/ re?,iked in per
fect'au? eera, leavci me time to make on the report
of my Divifion. I
IBB will lind in Lieut.Commanding Harrison's
rep-m an h? curate outline of the noble part taken
by the CayagB, un kr hil command, and leering MJ
di'vi-ional flig.
We led MT b1 9 ii. m., in accordance with rear
?ilinal. and iteereil dire.ily np the stream, ed ni uti a
li ile to starboard, in oid?r to ?ivo room for y oar
Division.
I was followed by the I>iiBirola in Une style, the
laeannaaref my division followini* in regular and
eenpacl onitr.
\\e ?ON acarcely ahove tie boom when we were
discovered, aid .Ia? kson and Ht. Pnilij oimned up? ii
n?. We tould hring no gun le tear, but ?trerad
rfirertlv ra . We weie ?trink Iron, ?tem to ?tern.
hi length we vvtre more close un with 5vt. Philip,
when we oj?eDf 1 with grajo and <Ttui?tor. *4carcely
were wi Beere the lineot fire wi en we found our
*?lve? stta- lie?l by the Keb? I rleet of g'inboa'B. This
waa bel v..u! non eaneMuni work.
'I'wj larys stearaeii now ait. mt ted to hoard onr
?tarhoard how, the other a-teru, an-1 a thiid on om
rlui board lean. Tl,u nirie-iiirh l>'ihlgr??n lu in?.
taraed on this fell " ?v. we II red at a range of th'r?. s
yard?, and the efl'e. t wa? vu? de?'rtietive. Sh- iiu
intdiitteiy sirere?! in ?hore, ian s?*miind, and lunk.
The I'arrott gin on the f.ue.iitilr drove oil the
one on th# i ow, waite we prepartd to re: el boai-l
?r? so close xva? onr remaining eii?rriv. About ti is
t in?,|Moi'c?" and Lee i?n e du?hir><? in, an 1 BMjdB a
'iu!in ol the hebel louts?i leven in all.
In the kihi ? f ii.?- morning we di*over?d a camp
wiih Ike Steed tia?,' (1. ing, weorveiied with cann inter.
Al 4 p. in. vxr re .?ived the IWafd and flin,' of Col.
BfJ aie Bah li ai?d hie command of five companies,
|?im-, and ?aicp e iiiipBge. While etigag?d at this
?iniii w? ohteiveij itie Ver.?tia in contint with a
nuuiber of gBubeBtej ahe had hren hut'od hy one of
'hem and ?inil, but with Ins fo wind .-tins atill
atom i he water, ?fee ana bterety m?iniaii:iiig th?
'ig'it diivirl| off I i. enemies 'ind auvhig hi. irew.
1 (if rrniUfj Cat t. Lee of the O eida, who had also
bena ettftgoi with ti t eaaatp, of the Verona'? ?iiua
(i ?n, Le lutiaiiily iteauied up aid made a Balah of
ikeBefeel ?Maa? lue *aaajiaajaiof tbe tleet now
? na.? ui iii? M -h? ip?a, ilntt liai BUM druiued he
low xvrith the .Maiiav-eai and ..no'hei non-clad. Alter
this, ?-veryt'iiiiij purged under your olservuiion.
1 Le j letrunt July i.oxx IBMOMB of fpeakaap ofihe
Cayuga and her hinvi: oftiers and s.resx , :iuiu Iinji
lo I'll'. Lieut.-CeBimandnig 11. II Ilainson <!;?
I lived araasterlr ebililrr ia*slewing He re-.el |.??i
tiie forts under a bunin.na of ?I?.,; and ii-li, and
atleissardiu maneiiveili.g atad Itajhling tier BBBStoJ
ll.e giiiitrocia.
Iiani.ot ?var lee BUtofe fer lim. 1 e w?i? B?hully
s?i?taii.e?l l?y Li??,', l.eo!?'? II. I'erkii'i mil Actit-g
lllaetof Ihuuiu? II. .Mim in: ii ire o.li-'Hr? uki., in ,
?unbounded aduiiraiiou. 1 muet, in cou ilaehn, ex
preis ll.e pl?jiure xxliiih I ex, eneiiced in W11 ness
ii?A the ?riiii,?-Llike n a'ii? r in wfeicfeull ti
wire b?,n?l lad. The rrtxirta of tho l?i?Linnet lap
tains will toaren you of the BaftnhMJjW iwrt (?one by
each ship.
RrtMctfully fr jr ,i!,?dl?t t servir'.,
J BAILI
CtPtaiii ('imii.ai.Ji.?g U'ii> ..?i of li? Ke?l
To Slag-Oil. ?r I) li. r*?*ni?li- I j;. matd.r ii: i tile!".
?C. .Nea Urlt.i...
I'bitbp Sr???? Bl ?Ho,Tf ?tua, t
AT ?B?, Msy 7. l.tSS J
/?? Urn (in,mi? XX?,ra?, Sr<rr:,ry flat *ory.
Bia: Hain g fo,ii, I a i'j)po??ih|e to get the Colo
rt?l?. over the Dar? of tie Mi?ri?*i| 11. I ?eut up a
lir^e portion of her g-n? and crew, tilling up deii
<i?ncy of both in the difTereot veraals, and wi'.b my
ale, BtetsUf, Midahipman Biajahkeoa, ?teward and ,
boat ? ciew. followed up myst-lf, hmslina hy author- I
ny of the Flag Officer roy red ili-'.iii?!uialii'ig rtig a?
re, ,a I in comiiiHiiil, first on the ( Incida, Comnauder
lae?, nnu afterward on the Ctr uga.
dal hr.se, resolute. Bud' iiidefatiuahle OUtaM, I
Coirmarder D, I?, l'orter, waa al ??Sfffe with li?
mortar tle?t. throwing theil at end tutu Fort Jack?
MB, wl ?lo ti? u. II liK-r with a di.-'-ion of his army
j in t ran-port s wns wainn,' it lareraBBI ni-ment te
, i ?ni!. Aft r ihr mortar tleet had bren playing BBBR
11? tari lor ?ix oi? v n au i nietht? vxiiioiit pranepii l.?
?Iiuiii.i.-l.ing t'.ir lire, a' d one or txro thanBc? ol'
Piegraasrne, l''lag-(iifl?er Fa-iagnt tinned Ihn chip?
[attitWU columns " Line ahead, ' the column ot MB
lied u.id?! mi orders befeuj ?ned on the fiafet, Brui
? ??liai?;. ?I ol 'le ("BViiM, La? at.-l oin d14 ll?rri"o;i,
. n.v DAR ana l*>?ilii?^ the lViit-tioln, Cap?.
m ? ?g tbe Ml ?inlppi, Com. sim ?1. (jnteaa, 1 o,,i.
? ',. I?. Lee, Y irollll, Cot'. I?. L. Il'?gl2"! Kiltn'idlU,
1. eiit.-i 1 iii.i a l*rel e. li a a leet. Uoasd'/j Baaetan,
.1 I the WiaaaliirVon. Liout.-to uu'g A. A. Rn ?h.
I lir ?. Ininti of the Line vin? forii.e-I ou Hie lef'.
1 tihI ii-, t!?." liver, anil 1 ?m?!t-t?d of ILtif iliip Xortolk.
t om. A WatoWtUtfet, ami hearing the tl.tg of 1 ... 1
1 ion .-r i'i-i I ict l- i?r; ?!jKi.i, the Bfoohlya, Caj-t. 1.
r. Claren ; ti? llkbrnoud, Com. tldua the 6?ioio,
?he I'Vhioe.il Ila?; ol''he Ih et, Ca; t. II, li.
I ? I. ?oil wisl hy he Iro??n,,|?, ItttaOB, \\iu?;i"., ?vud
K' 11 i.ele c
atol? , It?!, e-i iiairtiiiifr of ihe .'?iih.ilu.HBaelle Rd?
Viiii r via? lliiosvli out in ai t! e Ila-2-lili . ile i ivinf?,
a, a ? ?liait Iv ?etghed aaehor un 1 led uti the ,, I ona?
?Ve wen ?tweercred et the fe? a, a da little beyead
both torta opened iheinire?. ?aYken ehna as with
-i,? B liiiii'. we tnaaad xvith *rr*yt mi wfrtw.
?U| ?teeni ii 011. after paniaa their lue ol lire,
?li.o.iiiteieil the Moi.iiroiiery BOtillaX, > 1,11 , ii:?' <>t
IRguatweta ludeenuj the ran afiBBanaui 1 nu
baiterj Lotuaiaaa, of Wajaank
i : 1? iva? a in BMd (?f eniie'r, u.? no ?ntijHirtiti?,'
? l.p v?ra? in ai^-ht. Hy ?kill:al siceiin?.', bowa?M
we ;, soid.nl IhtW Blinna to Bull ami b?>?.!i|, a id ha?l
MtKS ?'l.'l ni fefl l?g t^e tan en.1er of t'irro winn i(,e
Veroae, ("u;t. liop?:-, ?md Otei.ia. c.ipi. ?Lea ?an
anet**ra*radaeer at inaa. 'ih* anlbaa eipi Ita .??
' .?. ?I,i;>?, xxiii be i.t.i,- k : ian hy I lien Mats
1 un let j. Al early duw: i??. rated a rebel nasa
? a ii at beak el tke river, ettjatriraj Lieu? Otua?
I a nin'ing N". P. IlHrr;?on to in? f-?r el ? al ? I
, ii,.1?,, mid orde.ed MB Colonel f., tile M in., ..ni h on
ih? laver 1 ank aal im .? ou beerda lula pies ed lo
ha the Cbalnette Beg! ian I, ? aanaend by Cot? I?
/'stn,,,-?,. The re iiiie!i??l RBg, tOBtl, 8)Ud maip
eiiiiip " ?? w?te rafstaied?
* m the lum iniii' ot the ?Oth, still leadin?.' and con
? ahead oi the lan, the ?* Chalraette hat?
l? 11 ?, eliUui? u IhrM u ?' bel.i?y I an t'iy.opeicd
a? -e mu on the c.y ultu, i o i in?, we r. ran aaed
uri ...,r two gili.?,. Ai tin? end ol twenty miaule?
tai )l,2-?!np liii.eed ni' iii ead in?! BjBBJeed Hit.
1 1.1 -ni? ? -?illa?, i 'om till? (oil Ho ot um o'.?lu. le?
?.:?? ia, 'lia laird ex.ept binni.?, alor? a, lou.iu
?hipe, (ne iui<?, and th?i like.
Luu.iii.ii.l? alton aiiiuoting in front of tbe city, J
iv .?..??.riol ?uislioio by Hie Flag (?llicer, to Jemand
the ?uruu.loi ol ilie eBj, und thal ne nagBlniuid be 1
l? i?lfil nu lha l'or' -Ubi? B, Cuni? I:n- II o ita-, aud Mint.
VNiat MMUkd Bl mit interview xxiii be helier Hi.it? j
iniii? Ung uiti?! * Bepetrtss du ihuVlbth, 1 went i
?wife iho Hag Ollker BMM seven ntilt's ahove the
?av. nfeera ne feaarj n?e ?wanna afeunanaai,afea
.?,,111? p,k??l, |2vi!!-..i'ii?gea huruiu,'. '1 hera ?lefeum-i i
?enera <-<i m ?unrn?! iho iearnnaad paseare ot,
l.'upt. Jrooie.
?B the '.?iii. it lar?*? bootu, situated above the de- ,
fe?isea, was dcBiroy.d ?>y Cap?. J. l'nilli, n Lee. Ou
th? ..*?ih, tnJto llutlor laaunti aliove kort ?St- l'bilip,
under the Kuna of Mia.umppi and Kutti. 'Ibu land- j
ing of llie anny ahovo, totjeher wuh the paasuge 1
ot the fleet, ai-pcnra to have put tbe liuisiiiog touch
to the deiiioruli/iaiion of their Kerrison, iiotb forts
tiuiei.ilercd ,0 Commodore l'orter, who was near at
baud wi'h the- v. ?nein ol his flotilla. '
As I left the river, Ueu. liutler bad ?rarrlained
Forts Jackton and hi. Piiilip, and his tmuap-oris, '
with tioop? ou bourd, were on ?ay to ?racopy New
IJilisan?.
1 1 unuut too stroogly exp?en mr admiration of
the tool and able isaiiagemeiit of au lite vr?asela ol
^?m^^l^^t^i?J ^Aijl^ .... i
Aft? we had petsed the font, It tu s ontoet btv
twn.. iron Lnrtt in woorien vanelo and ir? iv-s'tyl,
with iron beak?, and the " iron beana " won.
On the 29tb, lae Cayuga, Lienu^omataatiing
ii >ri baa, wa? ?elected io b.ing ne hem*-, a bearer
Ol di?;.i.t he? Li ? I e ( 'over me t.
I ?ave iii? hnnoi lo !)?'. ?er? r-.p- t ally ya? e>F???l ?ni
??ry.nl, TI? O DO Rit BA1LLET. M
I*. S. tra ??i (a--, h at Catc.a, st *j?a, May ?. ?.?.'J
lion o. \\ mum, tasnasra tiiJ" .Nu*?
Kia: 1 have tba honor to im loee herewith a dupli?
cate of ih? report of Commander Boen, late of the
V. roi a, and aitact.ed to my division of the atteeiing
j force. Tl.lt jrallant officer carne up to my sapper!
w lu n I bad more of the etieuiy's steamers attnmng?
me ihsn 1 rould well attend to.
I afterward saw him lo conflict with three of the
enemy s steamers, and directed (on.. I?*e of the
( ?acida to ?o to bia support, which be did ia a most
d- ?Liii|' ii ?imer. Cou., liagp s des? rip ion of the
?na el hie ve+sel I believe io be accnrau. 1 at
him brave'y fightine, bia anns level with the wtter,
a? bis v?'isel grdSaaljy sunb ttoderneaiu, leaving bet
bow i' ? iug on the liiore and above water.
I btv? Iks honor to be. your oh??H?..t servant,
T l'vll.r.y. (?piala.
Ubitph Btstb? Utpabsm Bkoos.i.n, I
VU Nsw UaiSASa. April ?S, IKS. f
Sir: I have the honor to report that after pasaiug
the !..arenes with the ?loaver Var ana, tinner bii
coui-imnd, on the morning ultu, budina my veesej
aruidanest of Re Lei itearoer? I trailed abeed, de?
livering he/ fire bo h tt:irbi*rd and port at every
one that ?lu pissed. The Hrst on berMarl-oard
beam that received her fire appeared to he rrowdtd
tv iib troopi. lier boiler wa* exploited, ?md the
drifted to shore. In like maoner Hirn other vee?
leis, one ol tie u s gnnboHt, wen (inven sabot* ia
flame?, and ai; cr * ..rd blew up.
At 0 a. m. the Va. una was attacked by the Mor
jvan, iron-clad about the bow, ? ? uiu,amie'l by Btv- .
erley K??iimou, an ea ua?al officer. Tuia v?b*I
raked us along the port ejBBtjBBJ', killing fonr and
wounding nine of the crew, b.tiing the verana on
the quarter, and agiiu on the tt?i*U>ard ?ide. 1
niau?.ed to get three H-im-li abell in? on abttlt her
annor. as also nveral shot I cm the alter tided ruii,
when she dropped out of action pan Lally disabled.
While still engaged with ber, another Rebel
??';...'-;, ?i.iii.clh.i, with a prow u...'or water. Btruch
ns BJ the port gangway, Bang co 1. iden? le damas-e.
< ?nr shot glanced tioin ber bow. Mie bucked off for
a ? iii e- blow, and struck again lu tbe same pla/?,
cruthing in the side, but by going u' ead faat the con
eui ?Kin drew ber bow around, and I was able wiik
tie (ort ((lias to (five ber while (Lie alongside, five
K im li rhells shall lier ?ra,or. 1 bia e i l?-?i ber, and
drove ber a-L-ire in flame?. MaaliBg the Varuna
in.kink/, I r;.n her i ?to ibe bank, mt go ber anchor,
ui,.! tie J up io He trees.
I? o-i a* all this time the gnus were actively at
work, o ?nilling the Morgan, wa. u waa making
feeble eft' a ! - to wet Up sie..iii.
I ne Lie was kept np until the wtter waa over t.ie
??.?i-trii' ka when I turned my ?mention to getti (t
the wounded and crew out of the veteel. 'Hie
Onei.la, Cent LatS. seciug Hie ?oli??oii ol the Va
runs, had rmhed lo her aet-istsme, but 1 waved her
OB, aud li.e Morgan surreiid?-red lo Ler, Ibe vveaail m
flamea.
1 bu-, e liare learned that over M af her crew wen
? , .-? mid wounded, aud s1 e w?s tel ou Ure by Ler
aWaMMBsMT, who tamed At? uowt.ud walu hi? te*
m1. I ? H'.iio award too much ? i,.i?e to ibe others
kiel ( ew of the Varuna, 1or the noble mauuer in
Wfeieb '!'"-y a .(',?..rted u ?, ai .1 li.rir cr.It.?? .loder
MBB .arl ?ii|{ i i. i iii.e-AU.es, | nilli iLrly vv LCi. es
laii/.iishirii: fire, haviag been set ou tire twice dining
the action by shells.
l-i bfteeu n.ibu!?* from the time the Va. una tu
s'a a,, k, ?Le was on the bo tou . wii*i ouly her top
galkint foreesstle ont of water. Ibe oui.cr?, a-.?J
crew lt?t eyeryll int they (.Oeseseed, tio till? think?
ing ..1 leitving hi? station until driv-u ihen.e by Wa?
ter. 1 trull the at lei.ii.ii of tbe I).-, artun i;t Will tie
I called to their Ives, and couipeiiB-.tiou made to thon
[ who bave lost their all.
i ha rrew were taken off by the ?i if. ictit ve-ieel*
of ti i fleet as last a? they arrived, and are now dil
Uibotod through the s'liutdro-i.
the wound??! have been seul to I he I', nsmoL. I
w, i,LI frtrti? niarly BeeMBOBd to the no1 ice of tba
' DapflrtMMt (?MM Peek, BBSMd claes Loy, and pow
d-r boy af ibe after rille, whose ?v.Lins? and iii'.re
Btaptj? afiUMBtod the Mtoarin of ?ii j?ud?. a ?i
reward tor suth lerner? wo ,1J be an appointiiient
to b* Navel ft-hool. T'ie ni. in.-?, ni.L-..!tr*j ne?.
. '-?. ni. ?, more lhan main ti ii.ed tbe lej.utauan of
their io. r?.
Their tj?.Ililli' 'i"-?* cleared Mm un ? rifled bud. Brid
pteventrd a rejietitioo of har mar Ir.-u? l.r, . tour
of the msiines were wouuded?one I fmr, mortally-.
lo soon as the ne* were raved. I n-i? Tied to you
ia Beran anJ witLiu an Lou.-, l-'i ia ibe only re
maining h-.at bvrlongiiifir lo tha Va rai. a, with your
?jjtBSSein for <?en. Untier, returning v.im Lim yes
(?iduy afternDoi).
Vervre.i??.U.lly, ( l.ARf.r.H Bi)0(?S,
lo.i.ii.Aii.ler I' I, N
T. 1.?,-('!*"-?: H ?. Ka'ac.i. r, Comitis. :1 ?? VVeaiprn (?ulf
?. t?:. a -?,??!'?????
Kla.? Suir BABtnam <
BbwObUUP?, Airii?a, IHtfJ. J
Bia ? I bave the honor te re, ort tne following lut
of k'llcriani wo?ind. d in tie flee? during tbe bil.?
liant engagement willi Forts Ja?kson and M. I tulip
and the tiatteries below the Lily of New ?Orleans,
on Ibe atath ttud J Jib inat.. tats :
KILLED.
ii aaean um ?n
Josapk Lawrence, ae?...ao, wound ?l.oi. VV'bs. Brown,
lai.J.iiia-, ahalli A j,. Th?,aiae, eBSBBB Ivrcuaelip, ?hall?
i Tuisl J.
!.?,.?? ty.
I John t "leTter. ir.ld.htpri.an ?trn.-k and ki. riet orprboaud
?b? caroon st> >t; Win. Len?br?y. carme. I'aniel M.-K.mery.
la? ,.?: if J? ??.?lim?..'-. ....... W rn ?. i ?; ?lu
of ??Inlay I Hpaiy H. tot, ?ariaei A i.-w BsaiSa, see.
in.!., DeuBia I.e.ir?, orrbiuuy *?aui?u. Jclm Wade, aeainan?
1 o-ai '(. , .,
l's?i??(-ni v?Tbea. Myer?. ae*-i.?n? ian ?s Mnirav, orJI
nsiy se?ii?n . Thoi.ii? U iu?.lu. .?i.i?it?u ? -triaoa Dow nu.,
!..,,|. ?n. Total, ?.
i. .m ?n - I bi P. Itrarly ?tad IV a 'in* mat'er'a -, ?ia,
I a* in brotvn.vil Ne? fur? i.il ? Lau Win, braty
orili ?r . ???ri.an *.e<l 2.1. fcl?! .'.
i k..ytou?J.ru-. I*, ?ii?, aran.an Aler. Van V'araenbti-,
... ?r?-. ? >l. nj.e M ir, ..y ? r i airy a*?inm ; Kdwu
K Tirrel' boy. .??oh ?riri. sat? :dt, n:alua? Ueari? VV
( sip u.a.! ia natal, o'- >
rive. ?, '
llio?. ttttf, tam?? at fiecast?; Bco?l*. H. JeM.aon,
li..u.?..a.., Jl-u N ,i?, Jo- -(" ?1 ???
i ??Kl aaj. ? ,
l,4..v a Sr-it) )?nl.u.?Q? Charl?? Har?' ;* taaiaaa
Dsiii. MtFa) PMW, irdluary ????? s???ti-lal ki.lecf, jo. ""*
wo? :.an).
?. ??? ian HARr??-,?!,.
" *'?.-? ? ?"n'" *J*'t.!'!> .1 iiir .. ?tei.ks. lai,,]., i??
J I ?"? .-I' ???,. ??? utti.;. i ??>??:. d... itaudaJt i'.lll.
H- ly Ma.lil-r. ?a.liuaiy setiuan do
Henry Mil? . .-i e lo. j J.'.ii? toa-*. ?ISIIIIB. sllsjtily ?
i ..? > V\ fi? e. ?fi.-ii ?. do. : MsCen v r*?p. nTer aeverely , Air
lie,?lei, u*ai !).?!:ii-?, al.?lal?? .?la., IV.
i.H.'OSLV?.
Xr Im ??. (? Kana, ?juvtttr, ? ?r,--y. J.oie? Hsirfcrd
. ?.- au, v.s'er. ?l,,li'iy ; Mr. K J. I.?w. n^aier s Baa*, do. i
V'.,., M lin'e. scaiiiai., ??.vrrely ; l^?[n Iteaib. rnarlii?.
?Ii.-1.11) . i , c?a. i..abo, ?u?f u.ai), sastertljl Jehu U '
? iratuatjreaman,ia . l-l... ( . .e aastaea, aii|:,?ly?
f.. I I .1 vi., ii.? t. .. ia, t- sr? y, .! K. I.? . i ,?'
ma ire, c n? aioii. Mr. We I, leau.i. apvenU?) l( .bert
liar-i.va erJin iv KBBHn, do.; J im It? .?t, Isadtniaa
di?., 4ja.it? ( ?roll.. ,a.itier, I?, ; I .??rd Ki,ion)
.nara?, ?hsbtiy i tai'ivn.? .Vla.'ie, ord'iiary te-?? >n
rin.hr'It BMSTtallyi Junta II. i*o?e', oidUaiy stMiu.sii
I all,hilf . li. (1. Lukin oidmsrv ?evinan, aevpisly ; Julia
V ?ms. d?. du . Jena Panie.. I?, d?u.? ., aiijhdy; Janie*
I VV Bbkajr. ?f*la Bal?eseita U ?eveiny. Aieianuer Au'., r,, .
? ' 'i . J?'. !'? ? tPPrtarrnp.tpf. ?ll-hily. Isa.
Ii-? ???? ?:??:? d v I | I, I?, i,, o^^, p ?Xle-l-iuili, iv
J ?lil a a Wl a.ml, i.,. ?u. Ul.i'l op, da. 1'oUl, .'. .
r?S-A( "I A.
I Jr in Hysn. Q'iarteniiss as, acd tsaaaSI Mowry, ?Jo . nor
I (?I.v . J ...? han Kobrrl* ? idici > *. ?m.i,, sever?! * , Mich??!
M.K.'ia '.jll.l.J.SI. do. , Tlijiua? Knlj. bo-!u.?!.'?'u.?ie. Jo..
Kd?i.ril Ban??. I *ptsL. of (t.i?rd, do -, I, jn .-?herlork, ?hi?>'?
eeea?d JetoJs kia?.epeteaar? ssasaa*. Jo. ? JeneeOstae
a?., ?e..?u a ., >?.,ii,.| i... ,.?i, or,ia?iv aasaaaa, do,
llttJUa! I??: J II- u!.-r?i.|i, de. ? A. C. I, r|. i J, ?le. ?John ?Ma
art jil , Sum ie' Baaaeln, ?ij . I*. Me Bay, si Juan do .
; t? i Baaataa, Be. tat Ne? ? ?n J. '-j.-.-a I.~-, ? ?
L.s?. i ? ?' l-tlv , li .-v I'?einu v.-L .????? rit M.rn.e. J:.
vv.ji BUBB OB (Ha '?tim ami .oiH ?run..
i'SNna.,11 ?.
C?. H Vi'tkls., Battra, ?,1,'itly, Michael O'Brien, ia.;
tiri vaam ee?i K.ai.cia Pa*???, de.i .''bn Bttnee ?lo.,
lohn ( liai ia lie t niariu?* \to n ii thfbtit. > lu.*
(?eiaid. d-. Acti. | M??ter do. ; W11? u Uoodrlch. bo?'.??:
do.. J .. i! i j? i .i, ei Ui. ia. I A.ntd Ivajuolia, aiaJlpi ?
L ?:?, do ; ?Je" Do ! u- i. Jj.--Tpi?1, 1JJ.
aiCHPO?!!..
JsSB .l"idoi: ?eau?:., ?everelyi (ha? A Bsusop. crdiuary
?lo -, ?lisli.y , ?.dwaid tVltaa, d* i j. bn r'oru. traman, de
Tola!, I
latnroii
J.iiie?- Noland w?on<led i,.or!?lly ; VV'*!tsr J. Whit?. BH
paral n.ai.i-?*, d? ? B<.l)t La??l.. ?rB.orer ?sverely, (lea
i i.ik ?.unei. do I Kool (jre.n.Pa!. ?e.nnu do.| Johe
ha Iii boy, d .. ? .Martin W lah t, toaUwala/? a,ata, tv. ; Jokn
Hro?r c?P??iii ' l,,0P ??ipoHyi Joh.i ( osaay, akln's coi
ptHBl J?. Ora Hlti-ln? a.?e ?n. do. ; Beij Bockwsll iu.
Waa i ojI, oidn?aiy ?tauteo., do. : Hein y W allara, do t W,0.
Uor,aii, |aed?.ua?. d?.. ; thoa Kealy. d>. ? Uwpn CpBiphe.,
Hj . Al'ret lire???!. U <t d-, Alf.ed Jsekspu, uaaiiaa do '
J?iue? Uoisn. ?aarnan. do ; Jauiia Mol' lu.laky do, , Thom at)
r-ianc'. Of J ?ary ?n au, do. ; r.suk K. Hs.Tis, "Jaaai.u .
aa,ioaar. do. lotaj, JJ.
iBBaass
Tbo* Foa'er .ahip'srook .Ki?:?!?; Thoa. Fard, laadaiuan
rio ; lloa. H. Jonr? ?j d Heury Stoliery, eiaicpr?' eooka, do
Win. Ackaorth qo?rtern)?.ter, allfhtly ; t',0?. L. Meriti? ena)
beaver, ia\ | Jaiiias A oakford, ordluaty naas an. ?lo. Tstai 7
. . a UIKU.
l?hn tawscn areli'redenek U 0. F rulla landaWlB. ?e
rprpiy , Kr?.! Is Nnrasll. ordii.srv seamjji Jshn lluiuphr?..
?-?I leaver. I.?i.e. ?luiiih, UndBOiaai Juba Titas, sJBc?i.'
oak, ?ii Sushi?/. Total S.
? -. ??.'(OTA.
r rancla Matter and J. Hairlustoa, ?li?h:ly.
.. .. yanoi??.
M K?ana ti d T. Johaaon. oidlnary saan-ava. rrry ttaaU] ,
A L,. Je), e, .and? niau sa,Uly, J. i?oid?u, ajarloe, MvaraJy,
?*ne*?j?jt?*thdr?kaB.v

xml | txt