OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, July 15, 1862, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1862-07-15/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V<>L- XXII.N0, 6.639.
NEW-YORK, TUESDAY, JULY 15, 1862.
PRICE TWO CENTS.
BKILY im?T\XT FW? ARutt'Sli
?B
?OUR-l IS A?.li RIGHT.
eftt
l?e Mteki aaatm I.iiut*? Hie C?Weiiti?s.
?tv
Vin InM cf ih<?fur lo Pi* m.
THE LATFST FR0J?I VICKSBURO.
*?*
The Li..?* Bltttei Mn ..???hniiinii,
JEFF. DAVISS ADDRESS.
?.,. g ? ? ? I ' ' " '? ' ?' "?
Mi u.'i. ? tri i ? "ela p.?-".'' J ? ? ??
A?'i'? ? ? atraes repon tam Curtis alteaba?! and
eeaaaleiela, ? i to ?, kee 8 MO Coafidaraim anaer CaL
M.-iv ill :,i :? nllraeoai "?'!,.? 'y *.
ThtOrthttJaE ttingApp ?/af lira i3to mya*!
1 fttal i? piupiMiBf. ?i'ii ?.(mttaajram
vror-.i'i- Bpeni .
/-.,... ktatM 1 ' ""? B fttl ? ? ]
Bal i !?: m ??? ? Bataronja
aniif: ?>?? ?ii- jil", t ? ?. \ : ?- io ins vf,i du,if?-.
'(?-.( Am t ?? tha -,:' i ? tap add ima:
Iii. !i?i..>r>. Via l8 I,
s . !.. ntl tata ?.? . <?" tae ?<""? i ol
? ,i . b andar farm at Wi tae
.-,,,, ? .? '. ?iv ni i. ??-? Im the '
d | ib? r Hit'-1. ?i-.. s?)'.? 1 do hereby tomtar
?on ti... ?? bo c ? nu tv name(nat ?*aaaaroa
Bara ?? tailKullj and heroicallj mratt
Ten day? ago no lavadios erny, \-i?'u rapar for
?. , , u ? - .: i ?? rial? "t w.i:-, c1 ? dj b ?
1 -,. an. ra all g1? i.' ? ' I ha
m on?* m".
,...'. ?.!?,, ,,???,, | the ??? ??? ? i" hi?
n- . With well-din????d ? o-'ii its.and amtth.
aa [Tal . ?? . i . i a bin ??' hi? Mrong
p sid to ('? I-1 orei ?? ?
?ii mo" thus iii ty-fief miles, ?in?! ipBe
arf bli ? ' ?-. ? onjx lieu bin ? - ? el -
.. ? .' '? I , \- l . I- | i BOW Km,
ra ..' beton i be ami he *o lately tieri
Bith ' .-:-.? - ' 'o,; -.iii.'"?.
?'.'?otto wftb tv.in n i?,n bat b ' a the 'ii
I - the i-.-tll u.'i v -"itli ubi. h voi
ha.- iiton Itali earl i .ti?ivc tn.'tle, nnstl ve
Been wi*?i?ra d to Ijo f?tl?r apprariated, bat i
foi] I a ill no 'ml ''? i??., i,i/i' poor ?atMa ?nu'
he? - ??' i i ? ed ?..n eoah.
We? uni i'ii- f. ,i ,i yon r' t poa tarra ?tone
OtiOngb "r .?birt . hal l :'v Io ii ?mu -vi,-c-.,)',-i ;'il
r-i ? ... ??? ? ' oomi? at ion i liitertt i laim fw j ?i
yt: ,rjr:i,. r ' i!->iia. I??*' i*. he yout \ rate t" rata? ia
laothiin- Which can pP YO ? your oven jr.in? eli -
. i. v - ir iitvn -rent objet* beton to drive the ta?
roden Iran peor toihrarryias roar ptantlaid be?
yixid '..,: .i-i boa .tarta? rd me (tantath rtv ? !..
wriaaj fron .-??i anrarapatoan foe the i-4-< ? .l;ii?i??i i
whi? n i? ti.e birtbrljTht of every iiatopendeiil oom?
ti ti I li J ? ? ?-.!??>,.
mi (Kf AM I It? i "l..; MU I..
?a?
Criapara-b Onm J?-I?. l?mi? Iii I I,,.ni- n
(?iii-'ii.ii'B of \ ii lorie? Iii i II u mi. a ni?
ai? ni ni' I ItdMaMUtJ Alla? I? upon 4.?n.
Curt?? 4>i . I ?.i?..?Mint ?no ,\?-iirl> fal
to Fierra.
?i bl ? 'I I !? lol!.- It*. T. Tn'r; '..'.
Ml ?a, BIS, ' >'? rilBS Iririay. J-,,*. 11 ION
/ ,. m te* tfutip/t
| ??? ? ? I \y i. Ti. baal vieek hat- bren one
aj? it .?? ive hallies: terrible art- our oiii-unlt i<?B, !,uf
the ra-i'iii ia atortam In lae (,'?>nii?'erui?- arm?.
Yat ??? .v li? leen iMRel ',n artjrj laid, Omi
ar?ij ta aUQ ] utBBag bin beyond tha potat to whl '
ta r- trad ? ?bi- earea ti In? -.-nilM.Ht?! m J
???-?. .1' i ? i ti ma Dai i?.
Y.om The '"?' .1 ?... Ij-ft'it
'[).?: li i". .-. -. Keg -ni Maro tato the Sieb?
ino:, 1 I'- ''i'Y'-oo at--".. BSaj CBBM ?ni witlo.t on?
Bal Stitt ?nan.
A ?tang i .-1. ? ? ? i I ? '? ??? I f 1*1 ?n. n a I -
tai ???! and U? a.lv :.ll kiib-d. bfl taw MptBlOd al
We kara 4-.|H'ind 115 I'h.'ii s ij.ply wfea/ona
llktajad totwaea Hemp di M I ('??'iu'h.
Ilani|'i rey Murebnlli ItBaJ ii?ii"? has MM BO
ce pled.
Vi? aanaas), July t.?-Tbe itorot*ojr?jmam ii tie
iijen<l<jiii? und um ?-?.?ii'.'? It i- tittil Bled that the
eDcmv bro In -'.'."V" i Oerlon t'i i?
far ia cul,. ?-?". uifii. One tram Bada 1 ne jubn'
bave taken rJnire iu tbe wo- <>. St.onl?! the in
vfcderi l-i'.o ive will driri t!,?!?, taft '? ..t tti? |>oiiii of
?at lav ?met- Va Iksborg MB ' bl Mihi Ba
/ r .? , II '. J.
Tli?-?lien?,"-i" t'(-' v ? rare t?e?reia, lae pah?
BaMataMel J>ir Hu,L i? iireul'icr ?u8|enoed, tbti
ibot? ? labeUi ?? - f'-i oji j :.
?a?
hil (Milli OF MfeTOt H(ll(?i.
a?
I in.n? li mu? i? ?I Pritoat-i-, Tftbra.
faiu ita, M ?' ' ? '
Th< B? '<? "ia, of tha bat eoptaa "f Tit R ? I?
. ??nii* B </? ??- rd tha 9th ?iel ???' T ? ?"
Erpramol ibe l"lb ?iftnr,!.
ut?, Turad .v, July ?, 1 ??-'
LftaMaakgamajtBe fb.g of tm i kaeamn Kateasja,
i oiu Nnv4-< ?i ti-i.li?, r?-| ?i-i ihut lia??..i Baantj ; ???
bam iBMplmad bj i?^ l.ebt-l (?en. Vau I'om, aud
tL.it Le bah Iahen ? 50? Uttwu priaonon, *
| < , ft ?V Jv T '
Ten tin I Bad I ? I I - ? ? bedWi vc.:" I ,? ?
dfej.
7>. / It MM ti G *?' I
bu? a 11 adrad : <? nod in?-n.
??
Tni: BKBEL bah? on mi Bl Bl I BBOKO
Ki ? i ' ', mUettda] , .Jilly 14, U .
iii! . . ? ? I - ' >-. ?
** boro.
Ibe I ? . u . '(! Al.a'iroi'ii ;
0 . I ? i ? m rd ti - 'A.
M,. ? i .,? i , :. j'h?, tae "d battaltaaol
ib' Ita Pi v ? ? ;? ? H.iwit n "Bat?
ter? H -, . I ? e K . '-. A..
ta ata taon n-,
ibtHcbiiioi.e c l?ni-i'-.i' fout- mgiaMBtaffetaaat?
iltaaha?ri ?. ofTexaa Bangen :.*j i Ce r
. . ? -, ?et-t-i cavnlrt-lx-t-vei-n
|
nd ?: ot-gitaa.
Tbeii tan ta kita 1 Bat? tro-mead i?l?a.?er ?Lim
liai .-<!, vi m feat -i.
Baiaaaanjaitaaaa? 'i ..e o: h ?jfenNM f? tim i tu
? ?' ' M??LJ i.'aviiMof Cat paa;
'.. (iijt. C. C. MiUn.;,.( ?:.<! Lieu. II. ii.
M?.? taty,
that aBaaaropaaJ rBilli! 1MB I la M
?fr?- pt -i.iu rrptal ?Ood v.itb ?rw< i
?"!of,?L:,', : ' . ' feftaoaawaiy.
Jt-tta Ba -. ; bM lfBwbal of Murii.?
MgBard -?VfeafSMBld ItM lUir?:. b??j.t ,
?no??.
: ' ,;11.- .? ;.i,.!A-i
?t, v, J..- - , _.
(oWtaBear-BBaa B*mBp,ajaMlpaito,afcw ara
?BtaatfajjBMjdBtaa; 1 |M ???ajnataay, ejinoh
0l*y, it i* at t ej;, idad la the ObbbbtJ
addMaantk
Tbe pub'., bj, ,,?, fl , ,,r,.,, r{a(V of -.AriumiaB.
m?ry fauilii- h.Ay?llg |(J,( j^ 1>)Ugvi !f r5ri Wff?
rnaamai at? fetmatag apiti alammd cot ? on ?rec.. -
Hil r? and advemurer?.
it i? BjBjjajB] ram Bmx j*hm c. Bratttai amaa,
antsMEa. ?**, C"'' ?*? of l?aaifUn cora*
BB-aana? the K*UI kapm ? Murfrariborf?.
?I u?_i. I ?bal ?b.y bave tabea i
,, m NY.ri.-. ?Je, ead that Ktibj Sii.i: i
iaaOfaneiagenMaebr?lle, froto! hattaiiij.'gR, with
15,006 BMMa
Marbi ?'??!?>' ?kau' bl r?(YnJ?-l bj I j', ii . bay, ami
ibaUaieoibeltieotireto ii.any hour"?,
; Cul. Inarter is lulling baik toward ?Nash'. ?Ile.
! Catia re-?*nii r-enn nts arc OOB-Bg ti by yye-':*]
tr.ii-. I'la' -J-*-'D Keatachy !.,- ?aatairrireda The;
i r-- beoiad aa they paond thr<Mgh the drreln
i ti.; is in n great stn-?- nf BinhtiiBIBl. Th?
Bomb oaieti eoa_daatiy e.,?i"ft the arrifaleftba
Hebi'! form .? til a to-night. Battariee hare
boob placed on Capitol Hill and other 1*1 nts.
Cal Isttlst ?'irrender?.I Bl Mar;'.. - ''m?o ut 1
oY'l.. K f, a,., the M BBeeota 3d ..?id Baa k4 ? L..*,t"i;
;;i. laded, ibc 1 it 1 r fog traal al Btaaraaltiee,
i Ut-orv-in and AbthsBM OBralT] BBdTi I i? l{.ii)i.ore
were eag iged ?a t?..- iib, t.
lie aTtb I'? ! 1 ?J i'-.tivi 1 u.Jry were | ar.ly en?
gaged. Sonie bara ism bad Maahrilk aad an em
ou d l'y.
Mob are l'.in.' ? the gMaaralki raleep boh?og
I their og mb' bridlei in band, ezj . ig every moment
lo be ?..illcd into action.
??
THE RAID Of MOROAG'fl CAVALIT.
Lu inn?., h; Men la. I ty !4, I i.'.
I? was ti e 'Mb M eblgBB, ? MBl ??: *'? llth .Ma tii
gaa, whfcb eorirndered at MralVerahi Ti,a- llth
Michigan arrisad ut tin- eaaa* Bear the Loairrille
l'un (u-oiiiiil yirti-nlav ni?.11, after an tmsin . ? r>: 1
ihraa ?lays?li m of Morgaa.
*>??, vu .; '?! n,'?? 1 ,'t '4, 1 ?'.?
'1 lire.- m. ?hen of Hewitt n battery, who racaped
iron; MarlNooboae', re?>oit ibu lhaer battery, aad
the 'id Mtaaoeota, eamadend. CoL Dt*_Uld wai
mortaUy waaadod. Ore? T? Ju Critteadai >.f leah
a:. . ?a priaOM r.
An? -iii-ii 11.1-1 .-i raporta ti.?* rat, M,asdet_
Georgis, ile l*t Keetaek*, BegtsMU and Tessa
Basgera, ami i,;im raoBarad btisatry, under sara?
Brand of Fornet and Wnrear, 1,000 fal a'l, adreao?
Maahfills. lia lil. PetBa*ylraaia Ctirah-i
aad the 74th Ohio arilied Iran LebaaoB lie aight,
i-' 1 ragiraenti an eoatiag bora BaaBrriBe? A
v- aval?aftnt lauij. ut I .n nf the llthMfcbhjaa i?
still at Maahrilia, abb laaip ogalpagc a.-.
( IM "IS ?TI Mol,dal J'l'l |l, I
TheGeizttt e?? ? l-l. dated Lexington, raya thal
Hen. War?! se 'iiiied BOmaBBd las' 11 u'bt. Dib city
la aaasr BMMtial b.w. Ma ana la ta epaaar waaeei
a BMabat, linder peaaJtj of bunn eli,a; iowa. Osa.
Wau! r |.-orlan,alion oilier? all the .:':/? ns a I .?;?
ftie County to pnpan hathwilb foi Bdhtary <i ity.
1' ? Comm 1.' ?,< ii. .1 .ti .i Ki.aVki'.n, sais
:l ..t llorgeaa, with Um thaa I0,0N nara, ereansd Iba
Keataeiy Mirarthhj a*?rlrg. ai.'l aawadaertb te
VinaJllea, whan bbw tia fom adI ?- i.t for thi
jrota-'i-ii-in ol Fraakforl and LexlagtoB.
( ?. uti ?-.' M.. Igy, 1 y I' I..'
Sin. f Sat di Jay B%bl tin- t i-y lia? boga grratlv
Bached. A ti eaaand naran are artet, Bteettaas
have been held, and cit'/ens in large non 1er hare
roloatoared s?erial sena-e at LasiBgtaa. Oin
||J?J of tb. ??ty ?Hiluf ,\. nf fallv air.cl, maa;
chinai an jrol aaaioea te gBtj bal ibab s?-! ? I ? ? nil
aot be accepted aatil farther news from Mai bbm
bad.
-*B
ti;?., s i-R<?.n mi: BAMMB Kit Kit.
?M8 Tri.ei-ps? I? ?lill Mi.' Urti b? the B? Lela
I on.laiton si Our Ars,).
TI,?- D & ?tram tra;-; .rt lla/r, (':.{!. (lift,
anived ia M'linb.y inorniiiv.' fioin Hannon* Bar,
.'?anns Uiver ria Faiteen Mearoo, herhnj till lb?
lunn, r | ort cn the? lilli tant?, a? I ! ni., ?uni tiie laf' 1
1 ? ?' UM 1 .'tY. a* '-' B. ni. Mu: re; BtBtl M MO Bl ti '?
nonatBlofl the river below Barrtioa'i Leeaaaj ?a
n nil foraaa 1 a bm i. l?.h?.. mi'! Mag em MoBann aa
thor j.ses up or down, and a* fuel a? they an?
aballad out from ear place by the gaabeab* they go
leaaatbar.balattQI ke?-?. on ile r.i?r. 'iiic gaa<
l.o.it* conroy the BleBSBMI Ital v?-?S4-l? for ten or
twelfl n ib -1 'Ali way-a.
Tin; Baaa airtrad :.i Raniaoe'i Laafiagonth*
5th tiat?, uni rSBB?tiod tin r? several day? disci arg
?nu her IBIgO ol war materai?, COBoMtiag "f r.A'?r
? r iiii? of fixed airininiJlioii, rifles, Bad ardaSBee. ?lie
???ft thatahwaoa Ki ?!.; aftaraeae.
! T?m Union fleet in .lames Uiver is ?m?neme?. MB*?
I - -ni'.' neatly six bun lied trai'.i'ports nod wht
' rteatners, exlending along the rivi r In.in Hanrtian'a
I Bar te Mowpoct NefTBa In addhiea b> theaa fsaaalg
lara two aaaeVad aaaal?aeBbi aad t-kemy or thirty
! ? ersels 1-clongiiiv to the ?.'unliou! 11? ef. The greatest
t un ber of then raeaala are on the liar, but there
.?t rt--. ?-ia11 insu is afcw miles a-ait, lyiag?jfoaaly
ItOgBUMN ior*ii"lectio:i boin ibu Hebe's, aboban
1 veld hatlertie on the b*n!.s. whiili iii?; move from
?lara lir ?ilan nan gBabeataibdl than oat
Tie lice! of ttaaanettt and war MMB Ml nude: ti e
c auaaed ol Ore. Baratidi was pyhajoM Mswpeil
Hawaaear btiaaeaaipBMat, whee the BaaaaaaMd
[on the llth bal. The men were neal by in omi,
and ? oi.bi be ea.tarM d on ?halt DO!ii e.
?, i,- . rVilkaa aaaosMd eeaaaaaad el the lae! un Iba
,jK. ,. i.' ..- ; aa " lhaa hafen the Ran h It li 1
Bae-al \< lajbi WeaaraBit. Caav Qoldaboraagb net
?oiioik. Tha Mobbim aad Iba flatiaa air al ?airi
P ? ? ii-ii the tune; and Bawhiarrj of the fenrai
abara hi aa a a ???, ttm it ead the htm wai n' I
?B Uiucb iiiinred bl the Ight ?kit!, bart Delling ar
wai a1 airet rrprrted. Ihtifah or ha-sralad vearalt
?nade a i- c un?liaaaa - ap li ( Jaaaa Kiver a slart
?iu. ahate, bat tha raaah of lha i.i, 1 lu?an was not
kiinwn to our informant.
(',,:.,?. ., - .-..,; - BnatfatTd on the bank
tltlerik.; exteadfaajforaleag d anea lhere ead
? be Ular. T! t la-id, ti.' -?y ??? rsdw-htaata,
,1 retiaaaad ??. Ifteea to IwaaAj afaen mil?*.
Notwithraeaaaaj '?t'* raerel laraaa Btthaeflean
and men are *rth k**i'x, and eager to HMH lha
BBS ?. There are to aifM '! iKm iru'i/aiion ( 1
tfatraa, Bad t!,e erdai '.?S"n t'.v.ard Bkh?
? ,(_? tja;-: ? v-I't would bl ! io,f,d Tvitli entbu?i
(,?,1. WaUathayadoBMtfeh, i- ??sipi"-'"! Ihof ?kill
? Y.- Jaae? J.Y.er hue, go tbbl lha b?kt ibc
I luboats n.uy b? ???cured.
..? aie loi.itiQi'j'a::'! nip?'lyarriv
rare dajioi ??st araek lae thor ead
Maa reed I .'?? Pisridrt UBtala'arBdtti
Um array ?raia ?'-.:?'. Braal, Be4hMapra* altaba?
?.?ted ii:?; soiiLer? tu renewed viiror.
ii ?- a haaardoai r_aertaMal b*?Bai%alihri ?' ? ? -
li.vti afaan th* Iftbeli mnkei, (DtAsid'scas'l'-of
t'.e ??? ,. Y 1 B at ? sood'l La;.???, :uid fire nj-ou
ktliateTcr jris-i-s w?tlix nBfh "1 "eir rifle? ?u?d
naeMB
I'apiMr, ol s Kesri Mp,-lA'osil* sn jMsar?
Kiter -lulled O? sur liaabeai? H'?"
pilsl seismsisdsliosa st IIssiplSD.
Kimrki'i M.iM.os, Moiulsj, July 13. loti.
Two of our niiliiary telegraph men, while upon
their 'isiial remine of line n-pi?ri au? iaipection
v.?'. rd ij ai'', ir"<,u, aa* tared i Karn 1 eu.:.!-?, mm
at"? lui?! beni pMWtaag k1".ni. aid bud even MM
i!i?i.!i- our muitury 4 m?.? at liampion. Tb imu tw>
rapaimi Mara Baaraa I, ami na tin- i,.'.-i drove
part tia in tia y jiiui|? I I. mi ti.? li- lion. ? uni c tupul
111 bor??', at tbe ron? t ?lia?- Baaaag bim be ?tu* tl-.eir
{irif."ii< r.
AlB?oasja ha WM tli<iroit(.'lilv nvn.ril, he m.i?lo do
fttteatpt to bm ata n bom wdM Mat roBaatarad
bianelf roptmott, It'-1? a apy, and t n ? ably i raia*
able mqaisitioa to the Up stope arohiem botare c1? i ?*?
tia ?.
'ihe Daka gaal east hive toa thalltag tai woodu
?? --?la?J illili!?.- tia-li.uika ?.I th" Jhui?'? !{!'?!. Mach
of it \Vf:H ?lull?* in rij.l of tl< nn.il te b', -ii, d' lil '.
na mm li'fl f "'4i t! o fttMM i.y tai K- bala,
A cib.?'i.ti was ?ei'?d at Ilariieoa'a f-Sfdirg
pastorday by Gea, M Cleltaa, ead wm ees to Badil*
m. re ?vi'li ?ill !'ii: . ?i S ii ' . i lie ,bi4 "i
ali?! I? laagad la i ita r?.
A ?l.irin'i-li I "ik ? lair u*. Hi liaanheag on Friday
iii-twe? n the Data i ead lhaB bal pb k. i?, la vi b
'he f-ni n kill? d ti.ne, mid liijtnrfj suvc-n al titi
'..ii? i.
A!h,!!I '.'(Hi In'mre:? ram?- i!?i\vu on tbo HBJD BMl
fniu i!h-?ni y li'-'f?v? iiiii/, cn their way BOBM '???
tim N Kh.
(?,-, ?il? l?iliiril? u iiml fir.mi M si" "ii ? I hr
rita tn lort lIn.-ir.Ht- t < - ? 1 ay. but p-Uiu in,.mi itali
to the .. By.
li? ?I iii? Bri- b<-ii ?? rii| i ??',,? ?i>iie'rrii led ut l?ai.i-?
ti ii. tor ihr in cu?n."?! itioii of ii. ..?-ii . .,,! wa Sa? -1
and ?n a rlii'.-t lune, li BCttS of lu. ?! will be , ,,v,-n .1
?rita bonpital baUsaass,m IhtaplaM, lae i? altan
ia welheetaetad, baiag on Ita) Barram poM m ed the
ptajptita, 8ii?l betwwM twe beantifal ahooM al
water, giriag n line braeM ?-J lum' ud at u* of tai
day.
ThraeBernahmeaattraarrirod tata lataareaiag
i' ? llaUataM'S, ?D?! have |-i? Bp -g ,? H"i(bl
II ?.I. 'it ey non Wo i. i ,| u,l r in. li |
atWilHaanbarg Yhaj baw theirHbert] :?? lam
tari t<> ?i a sxtonl ti ? ptam i?r.>.-'?. It i? ia ba bo* ad
that our a ?n, now prironen w Biehnead asM ether
taoalitiea, tara m well. Tbairaanmmvl al. Paney,
of AiuililhB; d'? I. William?, ?if Virginia, and ('apt.
bfarpby, of Itabaaak. Ti:*) remire mm than
Ihoil farr ni ate, '? i -n tnim ll.e lu?ii?*4 pre?rht
either from aynpaty or ran ly, whi ii, I urn nuable
to ? iy.
I I.I v i Ml *? i ci t M"*? i i:i?'.m Rl iv mi
KI Iii ! ??.
Tbe 1 .all b ?it N'-lhi? It.tk.r i?r .tiiliT i*W* BM
STMtag twentj '?? it Bebri prtaeaon who bare bam
rai -i- ly i a* tared bj i ir roroni eil i ag cavalry.
We learn bj mi I ?i of the ?to Mkuigaa, wbu
I.-of tie liC I''..a,li J'.-iHIirn? who i.ih.e Iron.
tha it. it.n or?- itera ii'?j -ai emtoraay, tam the
traatnoi they n ? redfrn Ita Bet-aleaaamt bar?
i - ? i Uga ?-f ' 'in ?vi bj tli-y wen- bold iptfom
ii ? ni uri -al!*/ I uni :.i .1 I ia i.te, and io d BOTOM
iron bow whmtbey bad aattaipaied tam! war bj ?
; ral I j ' . - le Um n *.? Iras?
At tha i Bfepaa ? H ? .. llaJMBM about v..??
i..-;. i ??. ov-r i<?i.,f wi.-.iu bib Babala. ?\he*t IM
i. ata bara ?Jfetd there a bio ibe tast two luonib?.
Moat af tha pottom ? mitti !?*?? n ?I ?-.. - ..-?
ata wmba, awd am ?a tsj trail 1 aaaia ant <.t 'ben j
1..U01 ? t..-.'?tv . ill | aria
ti.-i wo aaal Baye am I m bal han larra kal al
vi rv f ,v ..ra' !?? ti'...' vi? ii I ?? auk, hud ll.e well |
I.iav '? a, ?m ??.? ?I
The rirai:,, r Ba K. S j auliiin ? ?rrvf.l l.ere tliie
afi? mo i.
Ti ?_? l'un'? ,.'? Bttand BW Bafea ?t-tiUien? la Harn-i
?lill ? laBtBtaBg, a? tin rr? ir ibiiilf' l l?i tli'-in lr. ni tbe
lt>l ria ?till I ;? lo ililli,.
Tm gaaboateatao ktttondlhi ; rti? '?< ti* thal ? any
' a: r ??k iill'l Wolli, li i
iii- aaaal IgbM l.ave bBBB ptaaai ou ?be Jamua
Kivrr fegfeta,
-?mm
i.ai r iiion m4 lino mi.
?
Ibe It? bil -Inn? JI?.(M)U lo BBBtBBB
Mirana; Bataan? HI c1 ?til anti It? j nold. net
*f*Voaa<*tf-?l 1'br >??? llrrriiaitr- I lu
Obalrnrliona in Junie? Iii? rr?Tbe
(?nul *4.i?n:,ili ol Fort ll'irlui,,.
in- araai)Maajaaf -'...j- it. l c-.v
'Iii* Ameriem* ?I thi- after:.fx,I ?air
W? taara ii ii Hr. Wm ?iraj al imt rdty, waa
ewu'eil Iroin Ki, him iel ?n laftedaf feMa, fiai tbe
Rebel llMpI iii ni ?I ... ei,ml :!ir cry prior '?j ti ?? ie
iti.t bulli.? 'vere MtawMBad ft' trom HI ?wa* la
-'"J?). IM i".
[aBlpjl n-Piiioii x'?iit? from ?In oi: ? cii'iii af Pa?
ter?'?liri/ had been aniii:?/ tor tbe ?revi an l?-n dayl
and ui/ablp, whiih Wile ?8.1 lo be f:uni thama ',
but our iii.'oniijiut eaaM u? i a? Mtata arhataar any '
paitan at th.-in apara of Beaasnnsjid i army, Yhty
annul by ?iiilroad, aii't were- it nr. h? d ?lunn | the j
eight toward Banarn i "im-Home.
(en. Baaairegard had b?-(?n in Bicbaiend nreral]
week?, s?i**i? ring from a wran attach of fiver, aad
wm-...li ?.t ;'i?? Bpatatreed Boom, co load to hi?
i.,.mi, -wb '. Mr. Alroy taft.
(..a . m1? M ii all i? ni I.?-, uni li ure ra itber of Ita ?
m n, i, i, Altai ni.namul a day at the Spettwaei
li,, i-i ihej wen l le? loila (.?ficen1 ariivM?
v i" 11, i.i o, tb?- j Im ??t tb<- au 'in .oi-, tbo lab
nach ?nib'' i? ra| dlywartav ling rani ? n >?? .-.;
Ivni mo,.,i. i:., .?.'lime,. dtncaltyM ezperiewMdtaj
ob! .i ?h neu for ter B'uior
ibe , : -i : 11 n? i i the Jam Biter wem?
ni,- ? oi by the e ? ii ir. ita le. Oat of tbe
millaa rroael bin ro ???inii? arenad that tbe
li-n/ei win? l-l I? to ''aas thiuugh, nutt wiu fcix'ii u.'(?.r j
mtoarad,
V.,rt Darling I i bmn grmtli Mraogthanod,and
tbe liu'tei tal bl?" 'n-n ? lad. A Watok iiIV ii,nil of li. '
ti'iiiy bad aroaaad ita Jsbjm le.ve: <-n a; on!
biiiljai'*, to r.?bi*. m Bl BataMI fea?Baal ?ny lu-U'l
for??-.
'Ibe bl**dgm de?troved tr f?en. McCIellsu a
rkiniiy ol llanorei Coart -lloam i.-iw uut i
toieiruclc-?!.
J ne lotero of Qem. ,!itrk>.on bad moved oil, i' ? <??
tbonifi t tovvui?! ftodeikbihargi und, Btmiatti?
would Mkaiii ?ttik- u I low in t it- viillc-,.
1 im Mui % Lu ?( kelti raatanasa wi h bim aaa.
Hi-Hi i..:? Lowe and Bradtar Jnhnim. I??-' ?'itiei-?!,
t.mili m <h- Igati with lif-i','.t n:i.Si,i-l'- '
lliadl? i JobiaOB'l mlliaMl lia? bt-.-atut d.jwiitroijj I
'.im n? >?? ?ii. aura ?i en.
The amalea t*Mftdenci mt? M' fet Ii bno di
am? og it.- Le?., i* m tbaii ability tn d. cr y Mi 'I?' |
Lim . Bitaj ?i -i li i - * ?*"> bai i ? w tii-.ii i
?.-i ?ii-- awnj wart bttagieg tiiem tia. k agata
rin Datan nea wera, howev.-r, iiannfttal o? ibe j
m ?I ?. pt- not tin tity.
The iiiiii.oii eaptOSOd ??irin;' tM !?,'?!' '?d't??!'
were all hr. agbl, tata 1'n I unu?l, nniiiberiiig about |
i wtnivliir?-?-| ;? i-?, ?on??- oi llriu I (?ait?, r?, BBa
IfelM am] rilled gaaa. 1 hey were all lull. I ieco8,
und,wub tha aaeepataa oi tea hoarBama and ano j
l.iik?li?b ui ii, wer.- ?rut lo tbe fouiairy la be IMM , i
Ide Bel el? lill Hil*!,'? rbfll? to Ii* rit1t-?i i-I.Ulii.t?.
Wot B atafta ai>p ii?<? nad Iiom ramrod, and I
muib furi n?e waa BSJMjaBBd ttatl Mctlellau luid
MB aaaaa iu Kettiag tbeui uli ?itr.
l'he fiilliiii' bark of tbe Hebel army towaid Uich
mond had BBBMd conridi.rabie diBa*iii?fBC?i<JU, as it
tras k'iven out kbat Gen. McCk?.?*. would bo tile
tacked ia bit j ifetiil (?vai?on.
THE ABOLITION OF SLAVERY
HI PREsmwrs PROPOSITION
I
TEE BILL SJBMITTED TOCONGJIES8.
Stales Al-ulihliiiig Slaierv lu lie Paid,
ITaiau-efei B tay, I. p ii. 11.
1 '? ' y v'ni.' aaiMAgi Iron tiraPtaaideat sraada?
Brand ti Ceegrna le?d iy i
? i ?'.- V, mat ' -i ' / I ' I'eire,, .t.l'?ei.
Herewith m Um draft of the Mil t-i eerasanaate
BOJ S'aio ??Iii'ii l iv al li?1 .*?!jver; kvi lim li?
blare, Hu? BBBBbBB Ol which BO ft IBU illy r?s pie*
-.-.' d I res ? \ullk ;-at ? ir: ???'!? i? ? ?-a a-rd.
IBAABAM i in? OUt
/t M taatmti, bo the Seooi tai Hoon ? Reman
i tri Statuai dan ? ita in Cooa
uti,- ateemtkd, Thai whcaosoi Ite Preridoat of
the United Statt ? ?t.nil b* rattidid thai Bay Ita a
?fall have lawfully abehabed BfatfOrf vi.hin and
? ? i, .-, uni ?ni, li State, en 1er i . ii edi it? I? ,.r (jra-l
ai liv, it. ?lall la? the data of iii?- Pnwnat, as
?tited by nie Bscnb v i' the Pianary, to pre?
iste aud drlivir la ?*?< h Blatt BB BBWBBl
ii ?,\ [?'r .ei.t lateral* beariag 11 ?als of the
I lilt? d Bratn eqaal *? lha aggregate valu.'
at ? dulbil." |.t-a bead of tall iii?* -lavis within su h
fi Bteaanport? i by ibeeeaew ol 1861, iba ahoi*
BBtouBi foi any eae Btatetobo deHragedatoaae H
'lie ; hoiishliil-llt bu lui.neilu'e, OP lil i , I .Hill
iaaaalfaacBla if ii bo gradaal, nteiosl le begin rou
aiag ee eech hand * the dise ti oeBrory, aad ant
belora.
A u i< ii ftrthet tarneit I, Tua' if any ItBBl
I a.k ian c i re?ei\?il any MM h bsad ?li ill w any I?BM
?Iterward, by law, reiatrodeee m lolaralo Bia tory
?v. 1 ? i Ile lui it? conti i;y t.? tue m | al ai obabarasl
a;. a nhtih -'I " i.iiri I. H titre boco received,
BM I ' BB_ ?o re. riva I hf -ai'l ->t<ia- ?v.,11 at SSM Im
i dreidiawbon norw lands thayarayba,
:ti .1 a n allatO el.all rt.'.i. I :<i tie Mae- ali titOrsM
shicfa m v hers bass (aid on te? h boiada,
li ?-la ara Select CoMB?tte? .,n BaMacbrattea fat
the Beni r 8'ati h, nlD pr .bah!; report ?n the sibj. c.
t. -n, ? g
TI ? li wa? rt terrell in the S.-iiat.? to ti e FinunD
a, aad ia the Boan to tbe Be loot Cooaarit*
tee, e?. ? villy ebargcd with (lie foi e'deratinu of the
Bordt ? ' ;. e ?i,i 'iv. 'It,'rn is Y'tie probability
'hat it ??? ?I bl pasa I ibis a MB u, or at aiiy time, in
'.Le t!, . .n w tii.-b i' ie 11 r nit-a.
i non I'imi kovAl..
-?
I!' ?i. i.on sf Ji.it,?> l-l-ml Ihf ."fr^ro
Id. inni rgn.liiii.it tai Our Sullirr*.
1 ' e I . ;-i d K' . i - i a ..i i tikn?i4irt Kri'Sant?, Cap?.
I. ?jw I?- . an ivtii lu Mi li.iay li. rnii?- in three da) s
fnaui !'? rt Beyal, bgiagiag el ash and Maaaesd
r ?i| ? -
The okena hctagi Baeaareei aapM aue. lha I
Marra an hi good health, foi thai tiritada? mau.
Haaie ajrea sanaiag tar "area leeor el h ?wa;.
Gee. Bolea waarary popabnt a Beaaforb June?
lelai ass been BbBBdOBod hy ii., men, wl .. have
be?, s tuktn .? Kdieto, lill? ti Iletnl, and Heiufort.
1 ' . ' s ike i ia- ii lie ;,a u.r two ?.'talYtnaiily sur?
geons in rbarvrr of tb?- ?hip for act? of roartcaf ex
leadedUthearagn i>r. Bl aa, < al Ihay, Calal
? I..bus >:), and Cot. BBm*B Mi!'. MON f*\-i.iptly on
Yan.I, bobin?, alter ti.e welfare of Ibe sick and
a aade I ?ol Hi ie.
The Irilowtai i? ?i bel nf 'be pBBBMajnri
.M?Jor li . ?!? r ti 1 ? ..(?(i 11 .:l ar -I -rn . t CgSt I
Eaaslea. CaM i.irrn n I lu ,i ra ***Mt la lb* ! mi ? *f Col |
Parry ? ?in. ? .u.!<r i .? ? t . as, I ;?? .i v, lal Lia a. ii?
? ? .i, i a. ? Brasa i..' ' .-??. i 1.1-- 'ti ?a ?? i. a ? .??ni j
in v I'.irv .,..1 tarrara Lia I Di pat Yea. JuV-.. m, :
. ?.- ki ? Liant. I ter, i - t Ungi M? IY ?? ? Lb .t '
I ?Ililli L?SN H ' I. * ; rl.j., I ra K-. i?.oia. i.lntt
> it. i ? ? . : ki. | ?. BaTBge. ?li Bl?, J. I li- ;
? ? !.. ?, Mr I? ?ki.iJ.r.i k1 V,,? ?..,?,. Mr I
I'.rv Mr ti i I , i k'i. Mr I SnilS Hi kV j
II fama < U M J ' . irtut? Ha ? Mi ?ana. t- I?. Ho?.
a J Mr M. Kr'.1.. I. I' I I' I ?i. i '-II anti Ntvasg, (Tfl I
a |) , aa. I .' : J r le ?.. I ,1,'. kV . ,,.ii "1r. (I ii Mr I
?I Uri Ml I ...??-?'. . lei ??? l.l.*..laJ Sal?, iii. IU I !^I|S
.... i i .j.di-.a .? ?I i
j bil tu i -, " ? . lal Mata, llaiiBee
J L, Sav?,e < ..ii lib (JOBS. Val ii in liri
i w -'..-. ( , i. i is .?; i |..iiii."i la lui
J Corian ( a 1. 11 li I | . .iliul I .
- - . . ?.Mil Mi bapatli i
?J kka- ,||. ?I 1 " '? I"'' PS . I ial ...... in ? 'li I li
J. (! I' .. I . i N V . r.i pinrel.. .? irtt raLaitl.
f i. I- n ( ? I " Iel . .. ' r
I l, ? I: -i- i ?. y ? ! N li luotbot in tiiigb
I' VV lb, I . li . ? a . ' ... ?!
ii. ?; .-, ? i - i t th Ml el . ? ,? -a w.
la. k'. Jrar.. ! ? I lil \. . i i .. I ?., , .111 .
Ceri .... 1 ? ' ? t, ? ' .". t .u teal
K .ii ?.' ' 11 th Ps
I. I .1 i,. 1. I ,1 li ? vu ... ?' ?n-. ' 11 ? .
Wai. '? . ,- a. ? 0 1 N. U,|
II I kk , . . i 4, "th I 1 ? ? ot mi . : n .. d 1 e t
II k .- .- 1 1 ? . ( batia
it. M ( .(.i.:.. . , ... leigh.
r 11,1 U, a.i.i gjli.b 11
.-' I ? ' ., ?tb ??:..
t- ?uua.ro. I . I ...? .i,
J li. ? r..?. 1 u. I. tb Miel . ?ii. ii 1. ladiaaru
1 H? ni 1 Ce n . ? M k . . i i , i. .
B. iiTi . ?'? H. iih ( -ii ? ' ... >|i
.1 IV.- 1 ( ,. l -INI! .1. 1...ii. bip.
Ii ( . 1 j -. . 1 .1. . ,
to " - . 1 Ii INI' |-i -l. . ? 1
I . 1 . ' ii -1 N. Il . I ?? ti*, leg
?i 'i . rirl ? K. i tbl u... f g] li- 1
1. 1 ... 1 1 lou i ?i,.. . ? .1 ?lag
J. I . 1 ? i. a. I II, Mh Ma li - 1
( . t. . f , . 1 1 1 an ni.
kk ia. 1 . li Hill.. I ..?
(a. Vk !? ..? s ai lo It |
k" kV l-l I. ..,??,?
k'. 1 . I I .',,, > I /a ! ? 1
J. Winn , ' ? ? 1 1 ?
(?'!.? .
,M kV. W Lue, Co. I ai M?
1 1 W?id Ce. K,
1 ??.?.. 1 ? 1 I' I ., ?I . -I s '1.
j. kk .ii i ' - ;. n ?? ?.. 1 - j. 1
it i ; a -
II. Ill
I - . ? l| ?. k , I.'.!, ' . .
M Ma. t U I ..hu N k , jMaatiel ni a IX l-l
M li . .",, 1*4) fe. I ' ' I ... ?>
J (ai m. u. ? o. K, .'mli ?ii?.. iambi ii Ihigb
C M I.. ...? I <> K * ti 1 ? IS kit.
, 1. . 1 1. ti. Ms
('?;.' m i' ?Y u I! ? ..! 1 lia??
! ?en mt 'e' a- v.' Uti . i hi I lo Gi L Wlbjl t OB ,
Ibbbm irLi.J.baa i?--.i boaandwidtA latterftaaiI
i!*i (?en-ral Uti 1 titogy ol Hi i^.il
atiatry ?.laritii* the rettieef theleth? OaptiJaBhl
tv'li al .ii- 'al1' u ni'.. 1 i ''? :-.,-.?'. let'.or.
TU\:. \Y\H IS THE SOITII-Wl s|'.
Mit.i 1 nu. , .-?atiuiiay, July ii. littii*.
('ri (;. .at baa in-?? ed ia eraar, ???.,iiiimgihoi'at.-.
iliesol all |?ersoi!S c iunecied viit!. the Confederate
an?. '. r Obveit tar.it || li-avo t?ie eily kkitbi't live
di Ts cr ti.ke tai ciuh that, ti t-y have nat sin', ?v.II
Botfaralali taforssTthretathaiMMMy? SUiBwaae?
ink; i.ider ?. iii (toni qacwool r?.tu>tnut connvunica
tiou bltWM n i MOBS in tb'-- Iv -b? I '(un;- ?lud frii-ndi
lure. Ti is onie: musca iousiil?"iabIti excitement.
BaaBfBn Baal li'ltia, Ai'aausas. ray that on
the 4tb, UCK) K'I ??Is .." ikeU (len. Canis! advance,
hui wire u;iei'y touled.
Col. Fit'b is ?til! at Ft. diaries. It ti repoited
that be bu? bad a el.arp gkiruiiab with the Itebel? in
that Vkini'y, tu'.tbat ile latter were routed.
\ 1 t'.n hu Tusatlaj, Jaly Id, 1Mb
Tim tiring wie quite rapid this eveo?i1-. 'Hie
enemy repliud with n d'J goal. Ko great damage
was done oa ciliar side,
"?'ROM EUROPE.
-At?
ARRIVAL OF ME STEAMER TITYOl' ni-IWI
The ?< re?v-8t?amahi?? Cily ol' New-loan, (a|i-..
l'e'rie, wlii.b lailed from Liverpool at noon M th'?
, ".'I. aud (J lee u ato vi n on the eat. arnv-il MM ye?r?-r
IdayaroiBBfegk Her ncwi lue heen aMii'ipaied, I,.'
I.er nu, i I? are MM dayl la'er tbao tnOM i?:k''ivc I by
ti.-: l'.?at l-'unteru.
GBEAT HUH AIV.
In the Hon?? of L?ir?l-, on 'he Is* tatt?. Latti
Broeghna adarad an ?xphma'ion taraasaajtobia
?**aamrkl tt tim prcviou? eveiiin?/ upon Ai.ieri. .-o
j hil .it?. He ????I ?hat be wi.'bc.t briefly, a? ? l?l!oiv
|Cbi*iattaa, to remv-i?'r,it?* wi'h tb?! p Opta -jI 'i??
' I'nifed Slate?, ou ?bo coir??* of H o ??vii war, and
pja dreailful al ten da n lu. I.lo h i ?iver a.? il.v
, I'.i.-bt, t!ie war, if pmtaoged, mi iii! be -.I 'h i
i wi'h r '?!.!'?; htal t? thaebam? ? 'oftheAm
1 p'"?[ile.
I '?'h' II.nly Si'i'-t, in au edboiiul BBaaM "* I?01 :
1 PalaniMMii laitarated .'?*.:iara'i a 'ba? 11??*? ii ??-:
Oovernmeut could no", in tbo pie-cm ?'.a' ? . . i
fsir-, oller any mediuti M in the Afl ?ii'?n lti*r**iggto,
\ any?:
" The American? are tt'. t!ii? monient under tbe
tea bieg ol the iharpmt espartaora which an.
people of Diode ra liui i bave ka? mi. ice? -.-.ni
leii.-n in thal (."-ool, if DOW bera eba, ,-' i
thht ihey ure taft al'.ne with the ImBMa Ho' if
hyMandnil inter*, ra, whM met* riiae b< 11 - .
coniplicBio the ?Bite by miana, new pam! '??c tata
play, that will ?nier nill mne anani Im mid M?
ti ml 'be ?var, or laMBMtaa in tiif ir taaneeaMe ol?
le, -, v ?II ert-rtte .m anitii-ial ?'ate of relutn.ii? va lue
AajagrioanCmtiaeal that will betraf "aMB- vii,,,,
like our un i, haiit a ai'd mau ulai ?'urei?, nee,) ?. MJteS
broil or iii? ir operation-1. Tin?, a? .Mr Hopwood
tan bad u recent opportunity of kaeartag, i? aasln
?'????d in the ? allan uian.ila? luriiik! ?.IBUni?)
" We BBM baM lor year? ! iildinj?; o,r talgast
annatal turr on ibe iiii?>it treaclierou? f.jii.da' <ju.
, What ia wsatod, ia or?!er that il.ii war mav same ;o
an cuti, id lb.it eaah part1, limy be blOOghl '?j appre
lcii'1 Bl real tataimta When ?jnce that i? ??
bothtaalas, tttta the mvhmt ei itoeoroj r - ???
bot the eng,.,n ?ra of deeperate potittotatia, i
convenience oi tit* eouniry !? r :;.?rulla wuntre,
will prevent the Bato bi-nui ofapeooa, lio'ei'iv
woiU ?| okeu iu hiv/ti pla??-?, and Itttding to lore ?-ii
ialrrv. at ion, d- tara I Iii? eMBBBHaati ni.
Ib<? iMuriiik,?- "t llo: li un e?? Ml? ?)'o 1'rin?.- |,on 1.4
1 of lierre took place tit O?born ou the let mat. lin
Betraten? took j tam in the draw i..?,-1-0?.tu in u? aalet
a u .ni'., i- u? ["-?ii I", late Qaaia, atliiediu aaap
I nu. .riiiiiic, and aurrunnded by I. ?- tour Bon?, mm
pr?-?en . The iiriil?: wa? priven away by her une!?,
MB rei?tni!i?' linke af tvaxe ('?jimr?? an?! QtJtikB.
I After the tti?i-n.oiiy the (?Jue? u relired, alni tho ?li?
tJngntalftad gasaiB, la tai number of ubi..1- aareMy,
, awtoah af B dejeuner, and t ben de part ed tor Le, dan.
i le rejal pair proceded to Bt, ?BM. mm Byae,
? f?ir Mel oaaymBMa
The aiiunal ?oi:i|etiii ni in rifle -'nofirip, under!be
!au?pi?eao! (be " Naliouul h:ll,-A.??o. luiion. 1 o'u
u.enced at W'iuibl-il.iu on the let i.1 it. ?M1 intei
r--n,k! rotneau wet? ou lae earda, Im InHag tust n?
teWBM len li.rti.lwra ol' the ?l.i.i?.? ol l."r!*i al ..
1 orre?poriding riunitjer af iei itai.-iiia'iv.-? o| ibis,
II?' .fa??- Of CoilllUOU?.
I
PB0P08ED MEDIATION IV AMI K11 'AX
Al KAlKS.
ft m Th- kljrt '. .>? ?'
An open air BBPetUTg, eoitventd by ila ad? Maa
held la lha Miiikii plsce, Hin ki urn, "ii Bm
erasing. '* to nniiioa PailhaBeot to adopt the aw??
Baa "I Mr. John 'I'ui-uer Hopwood, If? l'., for j 1 di?
u?inn batanea ti??** Barthen and Boothera 84 ???- of
An.erics, in order Is briag ti 1- f liri ?'bil wai to mi
end. ' Nome opposition waa made to tne pHBBOtMB.
who are men BBOOanoclod wit li th?- town. Me, Hc?>
wsad hnvbax Made bfaaaall aabo- dar la nfonan ra
J.-id .li.im Ru-stll s Keform lill ggBMaf bis BZ?
press o. s in the House of CoMMBM on thal aceSSiOB
mam reprinted an ! Matad "?i Bra w ills of the town.
callina: attention le lil linking sp?.ken 01' WocbJagl
tuen um "mere mathinna," ''cieatuie? of iiu
1'iilse, ' Ace.
Air. James Afpin (if tie linn of As| in ?V Wari.
id'tnii it an ulai tar r0J Wa? elei.'ed to i reside, ami
?ailed apsa Air. Moriiiucr linn.--?w tu more t'm
tirst iiSfluiion, aa foils Mil " 1 Yat bl eSBBBgaSBOO
of tbl pros! nat i.in ol' foiMiiene la Iii? 1 oin,ti;-, ead I
lha kk?. i-.-i'ieiei ilf-lit'iti'.n arieiiii; llit?. ?roiii. this :
?ucetiiig ie at opinion thal thatbae han ratissa bri
the Oeraraamat of Bagtand to us- i'e ieflaaan in j
peitisg ?n (tai to the Maneatlee at*lb war fe i
Am?rica; this meeting fe T s gstlgiod that Hie vvi.r
will bo 1 meeruted bOJSed the litiut* of enduran. ??
nub t-s eiieiv'fiii ii eulie I g adoj lad bk one or both o? ,
the urei.t caropoaa Pawan to ratablith pi aie. he
isi.ii the 1 i.iffi idiog pariah.' He thoa Bllndod
la iba? 1 racbuBBtioaa al <?-u. r.?i Freaaont, abvliab?
ir.gSl*v?ry ti one part.eulin loCB?ly. Bod to Tieri*
ilivt Uacola having withdraws van. li
ami re-e-tat'l'i-litd r? la very , and al o to said Ba* lu, '.s
in Million to ti? n. Hinter iu three ??'bei st*-.-?.
aad tuBloaosd that the arai waa procreated mm do
?.?her puqosf than the ajgnadhui sol of tin North,
?ed !? r 'be ?alie of the | lander of 1 n pt rty wbj li the
Boath paanaaad. [IHrapprohat?4>o.J VU aigaadthal
the qsectioB i-boiii.l um he eoBBUaedlato bj
t|tl.b'l"ii hfi Bim ol it! in'!.dii.'?on I; Mr. Ilup
w.i.id, aaaiBat nhora a betrag ' .ni 1 o ii created t; ,
placards, and which feiliir. ?v ? vi mcefoli bul .
iiitt, it the |T' posMioe wat? ni. attabla to Um ii
:iiioaiBOd !"r ttii m to adopt a I gttBT.
Mr. Ile tv Coongell seconded the i...i .. a
em Mt>f-orted by btr. Win. Aithhi of A bl a -.
Lyne.
Mr. HY'??.nu Croaw ;, Beentarj to Ibc WY 1.1,1
Aaeoc iion,onrfalag to More aa amend na ra?
gretted thai there should have be? 1 ? i- ??? ?
lot B nWlitlllg fflf thai tb -1 rip,?on. lie!: i that I
war BQccMary, ula?! thal iirhlaegilneg aaoald ?
held throughout thodtitrict Bold the , ri ?rai ??? waa
i,?1 r .t. t ? iboi lil n. i . Bar an; ?" p siiioo I
n.1.''ut 1 1, if it were practicable, bete ceo tb
ern and th* Boothera Btatsa of kantien. Mt
M? fa be ?.tl'ii.?ted nilli gie.lt ;,..'. ?i,;.?,???.i! he
m ?g rrj thal iba ?oven.al of thi* 1 pi
a rai- ? 1 rich at, ana. ci aal u,,I" dei e ot 1
m r- I..'ion IO tbo CoadltioB of '!? , I >>i the'
11: .iiiifri. lill : bg iIi'M'ii e, bet Will thef li v.ii
1er iiifuiiitioi! they ebu.il.i bo cerafra what..
. rrl llouWMltbt mort li"(ely tf I ? e.itu --lui, a..'i ?
wiiiiid bav g ii 1 li,-:., inn um of fovor ead ranport,
both ia Ulla cooBtry and la Aarariea. Ho anrod aal
en an e.. Ina 't. " 1'btit, in ia B?SnOSO? c of the auie
Wall..ai of UM 1 oin 11.ti i.' "? (?ile OOUBliy. Slid til?'
sbtiap red dratiiutioo Blaine tberafrai . tala nteei- ?
ii,g i? m o, i.ii,.11 11.ist it ie tin daly of the Brinah I
O01 ??l'uni al io us.? everj influence? u ,.? ibis with
the Miiaunae ? ol ???;.. 1 '??? the *ci?l I ? ?
Ameriiau dilticuity ly iSBtoring thecoafidoBfeef
1 Ii?? Berthon planto* to the I ?Ucj o| I' indent
I..tut t', ead the reotgsntiatioa aadpni 1 ational
iii I Ane maa Ulah B. [Chsan?|
Air. Bcnjaaaa Bticbary. aa operative raediaabr,
?wooded tin BBMnd 1 ? ?>t. Ile ti Id thal h mbb 1 ara
sarytbesort.it aadiailoaiBoald bsdedaod, ether?
wise 'be prole-eiiuia1 Ightore, ..f vaLo.u UBM wa.?..
luBJurity in lha UoBBB of CoOUM tv*, v oahl tabs :?d
?SBtSga of it, and thai ?hi.fl Dg vk.aiid di ii e
very ferions ?uechu-t. WUeh thaf WOBld tier
i*e?*rot. liuii BaanB ?ut laid Iban in oiJtr to
liaosltha ban of tha aaUoa, tau'tin GkrawnaM ii
'?I nor atten.pted to tilorfoce, thal bsccnaidoied
ih. 1 n -. ut a iiio.?'i ioopperi ino Umbi bat, wfaenav?
lha .iiviiufiit eeaa areaa the clune ot iheBritbh
liif er: g eut vvi te !i' ely ta lead l'a: ea. fal M ',;'i
tion.tie; vsiiuhino-t eriibflgli BBertthoon (< been.]
It that wa- tbi? view ol tilt- ilovoiiiuieiit, Uc Bppor?
tunny WOBld !?e s-iied the iiniutiit .1 pgeaatilsd
|laaB| and tue rpeaaeis bad ^ot thal ? ? Blag ? norh ?
ot Mpararaaatlra in hand. Bappceiag msdisiionl
was now BtMBaatad, I.nit'oln wou J ra) , " V\ li; dill \
von not eome sooner ! I barr BBarif 'licked ' tho
hfk.i''??*" now." He woabi bo in< liuctl to go Be, and
w .ai.i :.ni iisteu t? .v?'Yin'., u.
The raaatatloea wr n Ibaa pal !?? th?* n.teting, aud
the auMi.dii.tni wb- carried, situ about lilly iliiaen
tients, amid loud ila? nug.
On the conclusioo ot the ruseting, th? defeated
agitalora atu-mptod to get on a s.?. ?oval meeting,
but in thti they were Uscwiee dvftated, aud I volo
loaf no .?ofideace waa pa*?v?rl, not only in the ?trita?
to?, but alto in Mr. Hopwtxi?, *h*. P.
lUF. TIMES OX MEXICO.
W r . aji only ex. re?* ihe e.tmmnnnlsre Wutb Hint
tbe ?MB ofertar ead #nod Koveriini?ut may beed
i ?tu ed by whatever eva nie ?re ?bout to oc? nr it?
M - ,i o. Now thai V c 11 m ?>f eM?thata*ng a monJ
nr-bv in 1er a foreiirn Pimm ?eemAto beabai'done'l.,
; i be deference ?lue to a f ?femar ally no lonieer forbioVa
I u? ta declare that if ato? a ?eherne mott mpoiu.c ?a?*l
i u/i/iii', .1 n i. tit h, u* Iii* Hesitant during tAt ul.olet
peril I rftteir independent?. On,uah Berg tare ?of j
ft n"t ?< iei? ? ,i AHccctinii of te,eked or incapable
?rtiii'j.. on i ulcrt, lim re netir */,< wn * dente to?
j rea i to ti i,, mar'liicni form cf ffo'crnnieitt ui.i.le
i i't" ,/ tie u ?lid-ion i ft' e tip iHiiirdt.
i ?* i?, li '??ed. 'i "i L,'"hir 'irr'in,?li?ice ?hi* a**ianr*SL>
???ilib'Tjl ?liiewhere, ?lioiiM ?bj Mexico have-.l|ir<|
ihr.-iaslf w.tb 'be reactiounry party, aud fehoildeta?
i at . to re?'.?re order by Hie BMataBM ot thosB
v..,-. , ria i ? wera Baromi kataanaaf anama m tho
or-'iti'inl tatoraaatato, B-it tbo niai'or han n.tr
?vi??.??! f ?jin 'lie d 'main af iratesmar ?hip to lan? of
war. Pro good m eta* Praam must mttf out tho
?.lai.?, af ?tar (vjaaaraaa, and, ?t le ?st, ?..nu m h vii???
? ?ri ? h? will i m te the U mu.! ? ? ? v. toten ?idl
BjMqtafeM in a fttMltd (liv.r m? r.'. lilli It? >? wa)
and i/?il! m the Bp?.i mu l.ivi?bai(! M MB M ' tit tit*
li'iiue Go.eminent ?an el!,-? t lotaMMBaeaaM "?'II
M do '. i* he done. I"ti o' frtttat I, i . ""t
' '.
li,! -in kwanfeeba LTnaib maand hi I**Mb*?*jj
baa been red'waed by a hornole ?I im/liter, i, '? i--ha
me a,?BHBBg lone?, BBaaW Tali ? ai d .Wuromv . ?hWh
?pla ? yoi".?1, ? wll?;?i tb- 3ui a:?i maaa\ ? gita
hu ?J .??;. . 'I, -.vit ?ait artillery, und alna ?' will it
Mil ,-'??? u-ne? l'be re.iilr of t? i? banl ? n ' : ?ha
I-ici'.h ara taft ta |eric?i io fortify Orizaba, vs >i la
the tut ei ?,!' M'iriiii'Z are enrainiifd aro >?!?! ne*
>? ? v md Won the Bartanaral prSatt BM re-i.!_? -<i
r" ?iv*? any cf-ipa'Dizer? in th? lum?n < lii'?al ..?.,-?
wh?> nar iatart bom tbe atopablatM anny, ida
still tbe rronab loree ia so ?nail, ft* ?v ?oKniitl
r lili y i ni mm'dm n tt,e>i*r<r*i for ti ,<j ', *w
? ' t reAafartamrmt , "? I te fatwdt? tketet
lariat tameemef frier, tciuoi mat? untr tha
tit .u O'tcher, ii to doom '"holt bo h*t ?J >'.'"i ia
i 1 ?u.
Til?? ? i y of Vent Cruz inn?! bo held, the Tierra
Caliente tnuat hetmioned,aal thontfli iv ??j'etia
?-?il y ?r) arflm frmi t'.e hhor", ;e! the (bree or* f?ttr
!??> - .-??? ii-?i'? :'ir li e paa.?s? of a r?priment muy ho
? Boagh IO ?i"?'.roy a la??*?- prcportion ot its n-iuiiVr,
a.id t- plan*, ta taB ollie? the nada of iuor,il ?lil*?
e.ii-e Tbe ? impaBga ot Fruin e ni lh.? New W??~M.
tttougfa libel] ti i induce hut little advanrape i.n?l
little glory, nay ?wag ba remembered in miiitaro
n? my a? ?me af the ino?t arduous in whi,?h it? brava
lim] hi? been ei|o?jni.-d.
PABTK IPATION OB ITALY IN THE MEXI?
CAN Wak.
I i rr ?r?). no : < i li? L'.i ii an ?lar.
ilitaerto I nave retraue?! from .omnitint on tim
.f' ip'.tiou ol the Italian aroiy in the
k| \ a.i v, .r. Yu a letter received this BBBBBBBJ
t'.o-i Ivr'n, wriit-ii i.\- au imlividnal well no u
Min:--?rial BWIBle. leaves little don t on mi di tai
iiia- ? i- 'he iiiifiiiiou o? KsIsbM io tarry tbis'extra
? iidi'i. ry projael mt?, exe uiioti. Already the atn
'lij-uo-is ansv/er niven to .M.tM-a I hud Hroi??<t '?i?s
-, ' ?? of the Chamber and tl.e ice of the Lib?er,|
pi se. Vu?, will ri ia. ni cr the word* of Kat&t/is
" lse<|BaasM lu* no1 le eniiisi ??.- ?-?I m ? -i? t v .i.?'.
Bbeahltboatiearatia anec, the Chatiiberniiiv imt%
'.-? -i-".l '.bat ?i. ii a de-i ion will be tahen .?? the
v.-.-I are of the I .in.try may demand.
I f.-Liip? on the Ililli ot June tin- question h.v. not
1/eeu io-niH)lydiseuseed b> all thahUBfaBen, but uow
? h ??!)?? i" " . iiks lake:. pi,ti e, end h s gi. enlisa
te via?en' disestsions which may end in the over?
threw of the Miuirtry. or perha'e merely in ile B s
igntt'iiU o: lle[-etis aid two other nu mi?-?. Ii
ou- may jad?,-t- 1 rom tbe presen stat? ol'oil lio
'.p.niou, the eetiae will prsMM a? one nisn?first,
? j ? a-- the f?)!ly o' ssn?ag out of ibe aaassrr I'bI
Lin soldi? ra with toe Au.tiiuis at our gate* in 'he
X'Oith, Xsplr-s ??a-aiu ihit-nieued with briiru><l .?*,
nilli'he I i ein', at l'on.e; recm.iii-,. sgainsi the ?ja
I'al:.iti4, whi e derna: ding the sympa'liy os
1 urope fog 'heir ow n st niggles tor liber, y and indo
I gndeeCBt lahtbBJ a?..??ant the libeity ann iii'lei* ii.!
e'ic( of itiio ner . ?mutry, which ha? in no w.ij?
off? .fled and molested tiietu.
?If tbti yon may be lertaio: Garibaldi at?! in*
lui lu we re will do their utmost to privent ?ach B
. i-'r ii I.e.
lha tidbra I anea Bim s anda to tie 1 ah -.-. ttam.
aaBHMMl ?ne these: lo send I alian '..-.?ps lo M*>>i-o,
'o be present at the piii.t-i.tr. a-siiran... ? ?at,
!? ran <? A mt Ml inieod to lone a monarchy on the,
lae_i.?an?'. tiM *h mid they prefer that tonn of a>v?
f --ia ?-.- to a re: unlit, a d should they ? h ??? a?
ti.ei. monarch the Au.tu.ui Arebdake Ma.ti nilibili,
then \'ea:?e noun be reator-d to Hely, with??]', lbs
I ?e of i?'?' snd t.? asure whitb a MMMsBf "t'1 ' ?' ?'
it wonli ?mail. I
FKANI K.
The a a-onut? of the com crops in Frame are more
f.v ..ah>, hi* a gea?--'*! leeling j revailed thai the
??arve?.s will not be a? prouu? uve as was enDCcte?!
a ibiorl '?m- u^o. It was not espected, however, io
fall shor-. of an ordinary year.
IbaFaitiCOBB mattet wa? .?met, and seine d?~
sinp'ious of shenl were a lillie cneaper. Mouc
w."s bill.
Ib? Psr?4 Hoirie wa? quiet. Rentes on the 1st
closed at i W.."|?.
Ihf oili-ia! report of Gen. Loren?e/, of bia pro
MOdhigl in Mexico, date?! On/at a. May It, ti ab
?Cagta publi-hed. It aives tbe detail? of'the ?'.-a- It
m (i.j?iali(x, by the Freudi, on the-'?th cf May.
I: rat'? ;h;,i the fire of the enemy ? artilbiry wira
legy belah an! well directed, lieu. Loretnei sas)
lecelfsd as t? the im| ortance of tbe fo.tili. ati m of
Hie place, wbkh wa? rcprot-euted to him as an :_.?u
11 ."aai woiii. The vigor and courage of the
neaah troon ajea admirable. The; were, tow
arar, abttgaa 'o retreat.
O u Inna,1 save the (ieneral. 'were IA ott. era
hi Had ana :?' woaBMBi, lbs nui* a.id nie kill--?. I -d
.- | .??!.? I. I at. um it .on rettived cive? Hie S-ia
ol'tl;e c?a ivy at l.isj.' I vkaited ??u Hie plat?;i. ol
Aiaeasc '.mil the I ich of May tor tue Mexican alli?e,
wl'OCi 1 BBBOBB ed i .ni iii? in!?, ruo i ai M?B?Bff 'ii,,
b. wttbo r afl et,foi on tbeaaoninf af ti..- ?m M-iy*
?ifii. Eafoaga na i ?u brbb|nsmbI arahJaanBf
. a..ian.it bfiaaaB bt hold the un. y st Mu?., i?, in
chees whi'e at weic belan lYi?bla. Xhisdhabi
ia I our ill i bo. Obi rain I waa eflaeted with?
g It ?a .'?Hj. M HOW ti I IW >?
cen. ?aranon raslrax iheareoral pnbltihel bp
iv. Km. n joh-..ale ni tue ift-i '?i tholdUief stay.
??i which ne ibc My, be i v v, mm h lagt lythe
??.a?' ar.-e, I.." hilled, alia '.??'' .. .--?la.d.
ITAIaV.
(lui '.,ildi ?ni. Aboot ??? 'itiu l'alt-riuo i?.r >ie??ii.a,
un I vv "mid al M BSrd ki-it all ibc .narnu..c Miel 1 ?li?
ment? o? Bl iii. ? lie BOW milhun - aRBBM -in- I a
I i- tie inure e!'- ii nul goppiBBMOa Of bgigBBSIg ! ?J
bien yd. Yilly promalgau da
ii... ex-ta\ .'_? a . i Ns| .?e bad ?<?'. out tor .Mai-?ili?a
M board a Bl M a h wa. \. obtl.
11m Pope bad recovered from bia ladispca ,
.11'! 1. , i arti?:.-.) at '!'!i?4 a! Si. I'l
Bl l.GHM.
'lia? Minister of Jv-ti'-e had : trola.n! ;. OJI
lireatenmg great seventy tewan* BM pabt? r
ii.-.i-, nu.! aaabsrhaaa hand peaceadtaga again*! i r
I- ?... liil.-.i-? of f r- ??li pai-ciri.
POBTUOAL.
I'1-? Ki ;. bad closed tl.e I ?r?es. IM-a speg.-li ?v.e
I .?liu.-a Hy ai ii .ponaiit. Herald bia Marrawa we ira
? ? i-? take p ... <-, but did not BMM hi? iu'.eu ed MM
B . _
THE 1-BiZE BTEAMBBXP EMILY.
Fan au . .-..i . Mu. ?ay. Jui? IS. 1 ??. i
UM steamship Batiaf of huMM i arrivea btre 'Ji.a
laomiugin tiMFfl ol a fmmPt MBW? The mma\y wga
?hf Win. Bsahneka lea wa? natani
aear (li.-lutou.
rai nun Btw i.ii'LA.
Beran ?* Aw? 'U'>J IA ?*>*?
I . M brig LT'.i, iiom Liver-??*?, for -Nasra.1^
uaonadaaafB,hal iialrad here, sie waa
ni .u.ed on the Yd im-t., off Abaco, by the ??-.?Wier
i,} laker ;';. ?be ia in c-Jifc'O of AitUi?j'-M?r'?r T?
Duiil?im.
?
non uWasiiur, ?. c.
T'a. U. tv?. TruiMimrt Albany. Capt. Lewis, amvedl
Ml Mondav BBBMBBBj She brinj?? a nuinbei- .f of!!
nrs. nn.i a_B Bh >-rage paseenger*.
Mr. Cb Ea KeaeortLy, tho parier of the ship, io
fornis us tbat G*neral Burnside bad left Newborn otp
the ?iib ?ns'., tore??force Gen. McClelLa witb 1U ?XMh
meo.
Nothing t'se of importance had occwi?*d.

xml | txt