OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, January 06, 1863, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1863-01-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

\?." XXII.??0, ?'?*^s*
KKW-YORK, TUESDAY, JANUARY 6. 180*5.
PRICE THREE CKNTS.
THE BATTLE W IllBIKWIO.
-?a
K?e Dayfl tf Terrible Ffebtiog.
- ?a?
GREAT A\I> (.LORIO. S VICTOIY.
*?
The Bebols Rua A-vay ia the ffi?_iit.
?t>
Tkir Arm) Otter!} Dfmor.ilizrd.
Oil, FORCES IN PURSUIT.
?aa
Union los* G,500 Killed and Wovxdcf.
FEARFUL SLAUGHTER Ol THE RE3ELS.
. ?a>
Oi!in;ill((,i?or!?r(i!!i(.?n.ltOS(Ti?ti:>
e>
I ?Bil AM leiDIfci-LlIB BT1TEIEST.
GREAT GALLANTRY OF OUR TROOPb
THEY DOTHEIB WORKEVEBYTIME
(?lory fur tlie Army of the CiiBbfritnd.
lllil.rnTi:.? Kel ?.Tri ? i' .?..., 1
I l-l IK I mm ,'S Tlir ( . ?an ki a? Ti. I
'. i . SB*SOBO, J IB '. (
Vi* . v-e ..1 1 I-, ,. . k, 1
tau, ??<,ii li VV liai'... a, (,(??' ,-.?-? Ai?', H.i?V.
Oil lb? -6tb '?! 1?- ?? 'n' i I v hu u?' i II" H Nh.Li
?iiili '11? :.e, ? J ? .. UcCook bj Kolausviri
Pike ,fi*i:. Tbouwa -r ila ei ipmeol vu I , . ?
lin * 1'ir.e, vin Wilta, . 1 ike, und Qeu. Ciiti'.;.?!
ti.? ?tala M u fr- tab? i-o.
(? :. left un,i ?sautai u.i-' nilfa a streng rai
?'i I ia tti? n .ture .ft:.- rcntitry permits, the roll?
ii,/ og billy rent??, ?kirted by .-i.r ii. keta bi.1
fiiiiiiH, ami iuwraetl?d by snull?treame, m tb rocky,
b'ufl bi.nks f >r?ri ,g- ter .. ia ols"?< les.
?flea. M Cook d '.ve Qea. Hardee'a cor; ? .
and:? baM from Ntalinavi la, and oacapied tie ]/l_ee.
i;.i.. Crirtenaai reached aitbini -tfleia'Ji bali
til l.av? rgBBi
Cen. ThBBBM re?.'..c 1'!:?-.-Y?'-', ti Pritr, meeting
a.tli n ?<r; ur o?a*j_HbBo.
O., f.e -'T'.b (lu.. UtC "k >? >- <'?<"? Il -rit?
fr.,', NV.ii. ville arl puaborl a reeoea ?lei i di?
vi*i. n ti? in V? t- -rarl s:.-.i.;t. ., w1. ..-:?' ,i
O -n. H rdea ; ad ntreoi i ? i ? a I M ii tn nht ra
(len. C.ilieidv-i f.i-i.at and diove tb?j KB
io.? Lim, oecajryi $ t <*? li"? of Btewart'a Ci ??'...
aad?aptaring?onief *?.<?? ?-. itali '. \ntt,
lim. . . v.i ? i. ,,
?Beag? .v-.- ' ?ttrpriaail,ttuatta m io ??m
lu- ..li l. :ti ?' ia? 1
* ., ii..', ii a :iv ?'..ii bn.l repfllscd thl < .
f.- I ? r?.r ? ??'??? the fink <.l t'.e eenie r,
?bleb I 'v '?': .: . .am. bat alvitiii-'-d, Balli
lisia ? tv. i -, v. booupeUnl ra to ratall
tb*i leB abaj to sapport tia right aal I it iii i. 1 U
raided aaal aaeuaM * .< ?? poeU on.
Ou i'.-.- Is. nit-?, tie Ii- I?. '* IJ.-11- ' l>r ,?ri ;.'.-.. k .-:.
ue ..:,?': v.. ,? a .. ;. .- ,!eed. .
Oath? id :i.e?. Ibera?rai dtlraiehinggW ti.?
f. it, igith ibreii's ?,i ,..n Mt-> k, aatil about 3 ol
m tin i.i'i-n.coi, tabea ti,?- mat; *-??'. :*r *-? ?I, ti . ?
lagiM&illdivlaionaci nS<.i B r?trtoaeeapjtba
r ml tj te.
\V V jei.mn,?ii? li: . tia fro '?V lliie
?!iv '? ,-, mi,,. I, bad no iiiti'iity, I saw i beary
lui,? emergieg from tai wood? and advaaeingii
line ..! bi,'.tie ti ret- lint?
'I I.? v drOTI "Ur li le (Ur Iskra I. d'..re teeta, tint ti
??mr?. . :i>- , ni whick ? e lost 70 ur BO Vii ni, a-d
'Si ? .voiiii'-d, li.it the? w-r.:- fi'i.lif repn!eod by
Gea. Negley's divUi m and il.e re..mining ti.,??.a o?
aVa l.f- wii.t' '.I (*>-n. M ?. o?.'* j i?,ue?:r brigade, und
fled far i'V?-r t? t laid and beyocd ibabr laitaaeb*
S'il'?. < ? r :iitv.r? rallying ti.e-.ii will. Kit-ai. di.'to
au'ty. TI ?-y lost heavily.
W.ipied in?- groaad with tLe left winglael
tt\\ t. 'I ! e line? were Baa.] leted at 1 o clxk in il.e
n."'Nillir.
'IM 3d .. ?r ?j"iit in biiii/rip? up and distribnti!!*?
pi., i., '-ii'.;.." .u. U lins bi?n raialaf ali
day, 1 . 1,1 '?'.'? la viiy Lt-tvy.
C*at viiiK M, Kr.isr-Moitri. Jaii 4, W',t.
1 ,(,? i- .V.I?, i ... l.r/..rui ?'i I Si.y .
' ring my dispatch <.f I,tat eveviuje, I kata t?.
ami'.m. ? tbit tai einmy are in full ivtr? ut, Itaej
let bi.i lUgbt
'?'-.i-i ii. Iiaving run.*-'! ii,- river, aad ik* bri*}ga
ar>. r?'?'"', "i. tlie- I?H ?i in,? ?md i, iltur beiug iu
Ofu., I ia, i >ir*"ine'i li pradaot io withdraw tl?at wmn'
?Juin? : ? night. This occupied B) J time ili.nl ?I
<? i i. k and ftllgaiul ti.? ?r<j?.|?v,
li* '.li,......... meul <i tie rf.tre.it w_e Diade to nu
?Bt 7 "el,? It ',. Bl.
Our ?.i.u.ui.'iti'.ii ?i .?u arrived klaiiag i^e nigl '.
1 e-iiuv w s '?-i-u'ii.-u m dkarihatiug Iba auiui.ii.i
??aviii, baryiug rho lU-u'i, ead aolle?* ?>; Bran *"r..ui Ibe
flrld at bailie.
'j'.'? pn.auit uiw ooenateBced by th? ?enter, mt
tan. J.Adlag '"leUiiie mrr.iii*; at tl.ewc.l n le ..t
8",in- Iiiv.-r line eiveniii^. Tata railroad ludgewae
Iii'.i .1, bat in wliii' c- iii!;i',ij ?g dut known.
Hv s..uii paeapj Um '"??aaad curl: tbaauiaail t.*
?i grow.
Oil! V?. ...,I |li,ir-t-ir eadu. I'e?. |h| W'Ul.d.-d 'I.
hem' .tel ,il ?'',(?", Bfid lill I I S'l 'it 1,00 '.
W' J...VC to dejiljie tl.c lo??? i?f I ?eat. Ctol.
0?-r. otiBt, "rli-.?c cap k ?I> ami geattiBUaly llep'irt?
B-vi t iiaj already en i?.;tre.l bita i?' nil Bal ??liii-.-rs of
tii.eii.ii. ..nu' aad wi...??? gilliat?** aa too M-i ot
biatii? ?x.lu-il limfntBsdatbalaBB?
W h hdl-l.l H'.'a.-i.
ti?;ul j.,-, ' Vi. a ?i ? ?? g ;
Oji-clal ni?-.?tr_ l.lh* B. Y, Till" na
. i i Filia ?Hawa Bit/aa Maria*, Jai I, Um,
It -r.nv.ii i, .in :?l? tti"1 ?''Vi lad l'i'tli arti < ?
I' n??..-.! ln.eti.'ii?a ???? ?kirtnli i. g, this ev.-..i. ?
va li.niiii'd d?.vi B Rebel bcaea whkh eoao?aled
-burpeli?.'!?!*1. and a*"ti?r ??heal Igblbaf ?lu.vc Iba
.,:, . t , mi "t a ' n* r li, m >v :,i-li tiny i t? 1 daanged
,r. i .i ga iba enr.'iy .iti.."l s, Baaduj will parbap?
. ;.,- tf liet.
I';, t.. dut*, ?ur kiltati and wiuinVil, iwludln_
'??.ir-Tiithinf?, am ? nts to tintrly (ive thomnnd. ii
i in?uil j rot ?rtloa >>t the wouaU arc t.?",?re. TI ?>
aatabei ni ki lied is al?, it o-.u-d?iii tbll of the
! wountiedL
/' . .'.' m ? rei}--ri> /,'<?',, Hu uer nf ye?tcrday al
! mi** a Ke el Joe? of 5,000 in Wedaeodaj 'i t: ? I.-.
Hey bave I jet .it It _,t-t ,',(> >0 i .ce. l'tis.mers alstt?
' thai Oaacralg llar.!., aid llaaaoa wena ki led.
l'i.' rblrowlag ure add ?fonal num.-? nf l'ninu
. :'.. ? i? killed anil v,. un 1 d:
Bil.lil?.
Cul. IV-.!. c. .iii?'?, ? ?Mi o mo, gillantlj iMtttag
i :? ? 1,,'H: ml., lui: I,.
Lb .'. Tii iiii'ir i. of Mi k"X H_"ery.
A.-j:. 1! 'W.ii.i, ''.?i?' (Bin.
lint XDI l'.
Col, Kirk Ai.dciM.ii. ni. () no.
Col. Charlea ? --i. ?-..,--, ?:i.| ? i ?.,. Both af thaw
.'ffii?rs ni-" ?,?? .'iii'i,.!.; It? sever ly, bot after the
v swen dressed, ibe' lataiuod to tba fl id.
l'"l. .I. K. Hiller, coauaandiag ? ? ti Brigade, rr
?:ri . d !ii i i ni v af er bia w? i-id wa? ?ii, e?. 1.
I '-r c ?I. Hall.
iai"ii'..?t'iil. Eitel?a. it, IrOtli In.lilai.. >" ven ly.
i ; ?. C. C. W hb, i.>':. Hi ?Mgaa, i ttarely.
Lient, A 0. Raeeell, '?il?t Miehigan.
l.i."i'. *?!.ik \\ .,.'? -r, i uii Indiiea, eviialy.
Li !? Kiiorl ">'v ? 'i J , -'iel Onio, ?ev- if.iv.
I ,-nt. Prank i'celi'r, i?...h lll.io, scv. r. ly.
(' 1 I...- '.
Col. C. i . ii,..-s.
M',1'r mid A-].!', ;? it. Tbaaa luet ne all it
the .. it. I;, in..?, hid mi ?-i v -r. ly w ii,?!. '.
, J. W. J; it, 911*1 Ohio, ?a-vculy, tut no?
.. ugly.
Haj i li-.? k. x. 6 'u, iiiiio.
? apt. M< l)'iiiie'i.aAu.i.i. ?ni-i.'-i.? r.*lal itWaearaae'i
-?? .i.
Linn. Jan.?-? '?. fjooaell Itkb K- g?iii
Capt. ('. \\. Harket, abghUy.
Lil v I I ' i, ' : "v.
Li r. .1. i'.. I ? i ?ia ti, ni ??? 11 io, s* v n'y.
i .?.i'i.i r ? . ? !?,.'. i.i... |i ?.. R palara,
'. in! ? . M ?ey ah Ocio, Benn ly.
? '? ? A.? ?. i i0 tot ?tang? i.ju.ly.
1 n:. t.. i -.ed, i?.. K. i.... . ,.
I.init. MrClaua, 11*41 <>..m. asiiiieslj
? . -. i o . -, IL ?> Peter ~? . <> io.
.'?i . '. . ??', l-l ?Vi*, r ...
'I .? I. ?,.-...-? ' ' .ii lodi? ia We
.'. - i itrock hil braal I
ku? Le
1 L. i Vi'bi Prr rrirf flin H Barrat?*- at at
? ? | '.u. ' ' ? fletl ii'. :? .-. I .1 I a I .,?<? ( ,
? ? ' ?? ?t. l ..?? mack, eut ig ki?
'
vi - v.iii'en iii? ski'- uah devil*
?',t. (JeU. U"?*?-! 1 r,
? - I e - ? 1 I -rt_i'W .r We, Bia*, ( . 1. H ?_?
a re, au ? lad l
1...'. ,i e and tbt*y carried thi worki U
? d ' BBpturiog BBaoy prisoners en.!
ide wolli?, All i* ' i-.-i bow, bat ? i . nr ia is
ev* lal' itif*.
:... .?* v r,.;. sa
i.? l .? t i ?? r, j
On Ha , la* ,* tained, ead all wai quiet nntil
iii-zt i * i,. u iba Sd O'?.? aad - la -
Mid car ed i li bel it tstwarl ? iptai
.-r-i and ki - .... ; ..'> ela, . bl .? -?
I ?Hi in?.' the li,i" ? . i . . ..,!? 1, :,t.J ,,-i
. -i ?! -.. '.- ii real og I I ? ?
Our Ion in killed and a
'? ' ' ?J 4,?ati |
1 ?aiafeiiy aa ga al, Oar kies oj
TbIuBI.Is OBI I is disTlBBBilBtt Till riv. ra Bri a!'
, . ,v. t.- u. \\ i ' . ii t* it I in-',! ? r.
.
T.. Ibe bete? Iel? I ' ? ?
ill ? .a J ' | ..,
le, the li - 1. -I .-? I ,? I??, >.- ?r.'j? y j ,,,?
?1 "ii t'.i ? V lill .' .f I1
v ?'i . "i.- t ae following Ik. ? ??? I , ??.. -
,' t!. IIP, I ? t'.>- ? Iel.I'., "I te?- ? -..
Oi t1 g mon ung of tba -U*t ibt ai I'l
nui forcea ui d'vi.l.t. liver ?in. e thal li ? t ?
right baabawa pragreaaiag. Tbii i? 'lu ti!?', da' o
? -t? locality, It ilia g '? I. .1 -ud irtni
? ??? , bera oar at) era I.do.
'Ile fighting ?n.? bean larri hie. Obi anny baa 1 ??
advantage, und will bold it, God willing. 1 raaoot
?v- 1 1 rti 'i'.iiH. Obi tin ? r-liuve e,ill red leiiiilv.
1 beard 1.?iii in?*/ of h poniat- ii ralOo'cloel.
but?-vci.ii.g. At thal boot ?.viytbing wai fitror?
??bli fog II?.
noiiKIU B MITCHELL, Hil* (Jen < aula
I'hi uriiliira vt the I l^klla|.
Te iii? A.?<a i?.e. I're...
I.t.n.viLi r. Jin I. I-'. 1
Ttiire is t'ireo for.! uf Wrt'?-r on the Cuiulie.l.nJ
-iii?, Hlnl the ii v? r le neiliK
Ever} liii.ty 1? y. m ? ob well in fiont.
(?en. Ibnvsering i- In Mnrfr?-e?lj'ir?>. Ile ha? gap.
tared tba It? ' *-' ti?tiui t.n.1 is driviag itbaeaeBiy.
(?en. Boaaaeai >* lahatk. Hil aasiatiai Adjataat
li..lierai II? O'.well, is w<>nn led in 1 tie mm.
_'/,( .lu ?r tal 1 disp iti *.??* any tbat u fniinl. bloody
Ighi .u .r.id 1 .?t i.i.'t duiiiK ti:?* atana. Tie
Ral la charged ia and wara repaland Oar troop
in!,! Murfi "Hlmr?.. ?Oaf BdvaitBgai ure ?l.-< d d.
(?en Hi.1 ki iid^'-s liivir-iiiu whs cm tapieoti lad
K, .ted n 1 l.r'.iy. Oat ?kiriiiin!??-r? ?leti.^e.1 |
larga latabaraf Hebel? laattag aar battaiin. We
r uleal .li. ni 'ti|li _rtul slttilgliter.
e.?]?. Mi t ".i ! lach ?f t'in ?d Kaatarhf Cu..tiiv
r , nyi ? . to I b1 <i ri Wullara waa drive?
i. ?' i.? iiiitdni ra I,y il.e ?iuut; .'ii ...? bil tneu live
a 1 n. r-t - -..v that ti a slangl.ter ex. 1 eda ti al ?.f IS I
lo1'. Oil'. K i-c 1 vi:b n m I ii'* s ildn. 1? ira 111 i.r
i^'licr- ?pi i a.
On l?a?tu l?jf C d. O.uiiel M Cook ? igad
Wbeeler'eC'avalr*-?ia un'e. fiom N?el rilli, mating
' ian c ?**? 11? tely. Ali is I ighlj ebe*?iiag.
Prieoneri raj thai Osa. Kirbj Smiii. arn in the
tight, li?-??i canteen wera Hilad wah irhhiky nnd
.'i.ii|'.iwd?*i.
Thi af . if ?/..." A'.'./uf Hie '?M snvs Il.e IJnioii
ielsfoUgl r..i\ .;,'?_v , lind iidinll* 11 l..e-' * 1,'HliJ.
'l.t I'l.liui niiannCi? HI ?tilt tn Kuri ea, .oro ne
' turi ?e '.,, ? li.
('?,;,t. John Deeba ol K ataoky w.o? woaaded, by
1 abell, ia ibe kead. Adj*. Cirdtaftbe n-BBiagi
ii, ?ni w,.? ?lut by a. mini..u Imll.
rix? ?ni low m.. 1? ti?jin iba ii initiated Prrat firr
iee|?r.?jiiei,t 1,1 N ?ah ville ?
Ii ?a ?aportadthal (?en. -bwarnaa abelbd ?Car*
lie. gb ,i" : ' J.? ni'.i-a-IK- Tl.cie was no n ? ly. Our
: raaa a?taldi <v-iv ?? at ?ouu. T?.* lta-buis ?ii*
i ?lotilite ?I?, left, Our finn?, it ia reputed, are pur
?aJagj,
M Co k attacked, Wharfon'i csvnlry near the
I i til ? ?? ii from N ah Taue, 1 illina eight,
tAi.icu Atere I? ft en the laid, and u,.?ny wotitidml.
Beete Unionist? vii re w?u .il?d.
Car?, PinBoyoftba 5tt Wtareetrin, Lieut. Hast?
ing! of tie '??.'?h Illinois, und til the nmadteJAMied
?tflnra nnJ inawaantl ol' r?.. apank a (J, L auJ K, aie
k'll?,lordi?it,l?d.
(' !.S--,,'iof tlie? "?'i Tlit.,."- i? aerous'v tvoiii.!. r!.
Cupi. Arnvin, of ti u Woodruffs St?.!.', in ti.k?ti
pu-?,m i.
PiiraM ?"*ni.??*cLea any I hat the Beena, in thais
it rr?t ait bnraiug ibi c ?Boa arbore?? theycaa get
lion' ?if it.
The Jetea a i patrol I bara tad at Cairo luve
appointed dafmttti*?Bi io pieteed io Watbianteo io
retnnnetrit again! Geo. Qraot'i order oipalling
iii. in ii oin the lei i ?tory MCOpied by 'lio l'ui,,n fo; (?<??.
bit k;?.ned that Fiant Ward, al Andersons
ll*OOB, it ki'lett.
A' the ropotta of (In, Roncran herlag n i ?i?* ? ? 1
to Na-'.a ?Ile au 'alee.
'In? lik'Li to-luy io soppond lo be latin rieiuity
? ft' rj 'iitnu.
I In- ii::t rnptioi i ,,f the I'?-I?el ?.'itvu'rv I Inna
-'? - ? 'i . ' . i.i i is a ii ,?1.1. ill 1 g1
iii-.a-, bal eeerytbing ibn mi ia tntenbU t-j ii.?
nltiiuute ?li v. ?? ol UM i';.) ?r.,.ri.
I li? Home in Vf a?!? ?i?groi?.
AA aaoiaevao, M bob? j , * Ittt,
R m lill ?' St. Ii!, li il,i? u'iiTii-.oii i" ? l..'il I '?'.. .?
?. ..i -'s.? Collat ni d Dei u?r..,:?.: f.u iulorma*
ii n, safollowi:
? w ?? have :? i. Ingram li ? i li Pt? , ' in !? II i '?. ?
in w Ln-b I.? . katula iii.- '?' ? ?ali' ' i a? r :c, i ?
i ?mr ?i,i<- dowe Li ?4a onlay. Another f> .
Mlldl'ell, a*. Nn? 'lilli', lo li"-, VA i h -;?? M !
Ibiageai entire!] i it.'iiil'?? un mi - ..??, ted i?i.'i
e un,L ? .. ot i.nr entire! ?,. ? ? ? nuil Ute
? .o ,'f ?L , o ,.._.-. A'i. ih? r f m th.' ? |? ?
: ' Ile tliie morning, in wliic'i h? nyiibe
., ? lera tbis mon i..?; is . ?
.a .y an In ?i ? '? mi wys I *' 'I'? Ke
1 ? M p-; :., . Btt Grail di HJ Il ?? Y i vi, ? .,r? 'I,
?. 'IL B ? ii, l.t te ??i sty ? r?- " ,.' i t]1 ? -
11- '?-I lli-fiort?.
?
tVa*Mi
Vit I ? I .. .. r?l|.,* to
r let-day, Je t. a. la
It'ir'. - , -. ? ,i i m h.n, ..i n?lil.u i i
L :li? ln??i-a i em tfoegg '.?-rH,t.-.t
!.. ! i .r- ? i ' ? I
hal the I ? t li g.
:i : . ?-. .ii? ? v? i? i. ? i.. ,|
? ..1
? - t. Ilowing i > ? ? . ? ,'. I :
H ?-, ?.?? a. Dea ?
V , , a ? n
; . ? - . i .. \
* . ' ? ? ? I . I r i var -I
.
? ? ? 1 . .
r ? ? i ? ?? s -1,-11
... r ? , '
-a?
lill laOMB ?m um: NANITttR.
tu Aiioiinl (-otu our o? I*??- -?>-,..?.??
? ut, ??liit?. I?- Inila.
A (I. M. A. . f
' i ? ' ? ? . . , ?? N' . ,
" - . '
? ,i r. i i ? i ? re. Kar<
i ?. ? - - . Il ? . .-? i ai i .. ?
? i <-.-?_.. . ? "
' a r '- ' ' '?
?, k?'i h ? .' ' m
i . i , i . . ,, . ? :, ?
? i: ? ? . ? ? ?: ?: ..... M1. ? i
M . i . .. ? r- -?? ' . I . !
- ?'..|| . I r
? ? Il' , S .1 ? | ? ?
f. ? .. i . ? Il ? i- i t\, i ? , ' | era n ? i;.
?
?.? ?j r wai v - i. ? ...
. ,v.|. Ja Ihe rat? I ?."...r ' i ....???- ai
? . . . a i ? , i1 '.- m 'n n '- i?. :i ( ? ?I
v ,..-,- ? I i .-t I : -i .
? .i ' g1 ' :-ll wo t iel .'. ? ?
i I i ? ? -, I .-.- i ! ? ? v i ,'i|.iii ?? il.?; .
al ? ? ??
L, !? n. ? : v ? afou?tor, i.S .v 1 ', ?
? i.-I I v n-, i i 'ion?, a ??it f.-el f,?? *ki l ?I Ihe
ii.,',--i?.k i Iba ?f-in il ? ?i ? -?? t the machinery,
i ,- Hi.--.???. B l'ii ? ? 'L. l'i.i. t. ni ?? tea :*??'
OrM-ird ni t..' ?n .L ...il. li. ia Ile | in . o ? l|. . I Li
-?i i?. ?.. . Still .i ! ? r im ?? ??..i i. the i .1 . . ititi
?a,i.ii im in. I -i* Igirtett by l arr?t Botes. Aroatd
mi? ure L ni ... re r hi'ii?, ?u? ' bj Hu-.', ??m1 '., ii
S?.hll' r i.i.ii, ?, hy '.' !rrl, o,:< ,li ???I by tile ollii i?
, ?be Li.I nil.?, r*eog boa put in a1 iVaabiagloa, I i
I toe porpoee ?,i drnwiag all thoalf tmaaivla ihro i.h
l e li I? f Of IL? ' ? r?.t m.?! l! .- I !,.we| -??' M k?.
Willi tho ei >pn.m no'..I of the i-losem a? ol air,
wuk i. uni?, d WM ulliioft IL? ?! poital.le, lhere wa*
! nothing io n ar Hu- eooifarl of ihe li i ai nun', lue
neal morning brnke beaotif?Hy, hn ortta a l|ghl
!,re?/.i t a ?m ,?h ?1 u| Ji 11? i??vi u.ai.sl Ute
tin?', Juni i'Uoii.'ii te Utaho ?mall ruiuLosve svLeu
I the inn sa ..? ?Iiiaing un lin- Lots ?. BO lue ?s a' M r
' i-oiiiiiiui-d m, il W. lim ?ti iy [Tbnradaj t| altertioon,
sa:.'Ii II h. i nun i I nuls, B'.il II? ILS -k > gie'..' ubi ker
' ii wa* i holl?la tht-A iiiigtii ben raie? bV on, how*
?v,r, the va iud , l?vre,l all II e the , lou ?? ?Way, aiei
h y thuin;, I tlu-ie would Le uytt^-n 1 ? wt-alher m Ii
Hit, ?vii.v 'in?su, hut Li'.-i m lue un, riiifou, ahout
.1 o'rl" k, il <-OU'll.--|il ?d to blOW.
At ?, u.locJv in?? ?t.?Hl gj, s. W. from Hatten!
Li^nt, ii-.vt. ?t ?'L- ireti il?) I ape, ih>' lu?eie freebea*
luja; ?ture ann u,m?, Lu' no tppTOhOateJoeS ? '-n, { '?I?
1.1 u Kal:. Al.oiit , o , lo. k U.?A diai'uvered Hie l'?B>
sait-, ?oui') L.ie- or lour mihs lo ile no.Bat,
?Visan tbet ? -s H.? I*a*esl ?his ia htr ?i-in. ?le
?ms iiii.' ben l'ti n ii a ii a.il al te ?lau, al? >u
n. uni ihe Al,n,nor ?oiilii no1 Lut Itwl a pride ' ia? "I"'
iii,- Moni'oii ?v ia Hie ti,el tli.-n-, u? ut try waaia
ate ?: lu. ? ?he w.?* Ho- Irai irea i la>i ti ai i un reenri?
n Cape II allom, ?m ehe ha.ihd ia antnl achet?e
lli.nl?. 1 Ne coiii'iuiioil wue i'ini'1 ti ,1m ll.e
l'oi m va, i||il n-, nti'ilHKl lueiii, ami llieir.'oie lim!
it ?A ?a not i aeeeaary b no lowardi llatiem lelct?
i Tli? hreir.e was blowing pruit ti? ?l.ly, mihi ?u
..- riiiix lu a inieiii, . ?.ni Un,re ?ser ? I.. i.-uiioim o,
lie W ?I Ol Ita ih Bring 'It outil .l'ou? H orlo, k,
as nell, in the ?(,iue ti u 1, w imuult-?, a Storni il
(Ti. u and min gath? ead in the aoetB-waat, i e
st ililli ol Ihe W'.iA, s lilian.?-n;ili. ?snh I an ?O IVUgb
' L i' i'-, o lo I.-L .?l'nii.si tha li'AAer ti,rots m.
Up .'iiiiutai.ir Ihnt le,i|s..i IL) ?r l'i bel i. air wnr'i
?og all orar the inru-t. TboforyM t.?- ?storm kept
ou, ovary waredee mik ..?er ibe w?tete remel trau
?i i-j. lo tl?'r,i, iii.?I ?m ii m? n? e?i i ;. ? n ?i. e in!? ut- u
tor the anmi .rinn o' ?ir. Tho ranal wn thumpe?!
,.'.. il in a inanii?! Il ilenliiuLle.
1 ne min hu-i.-'i Hou a ?jiiaiier t" hull .m hour.
. hui in? K?''" i "K''d eAi-u uiori- iiiu-u?? ly IhaB l??-l??r.
t h?- ?em i im^iii to leah?they bunill tuten Waten
u a It ii i?- in ?lull I' IA n? Si ia ??"lou? ni. um! lb?' tole
< i. li? ano anchor. Ii ?? j? ii'umi '? ?? ?lo? k, aid Hi?
I uni,? were ?et m iuo i .n. lattrB rajllly gafood on
the water, but in ah til h.ili 'id hour tee? top
abonaren pnoa w b each m her. Tie gah i?nd m
feetnmd te a amtttietm , ihe Moabro r?-riiniY ami
?lind leriaf fruin end Io end. Fafter and Luster Hu
sain lauiiiu. It ???-?? B?.uiupi ?.i. ;Lc ,"'?>?*? *lj
I lOJ .-'.-''j?-- the w-.fer was report?*? fPaiuing r iti.ily.
A lew ni?eta? leter, and ibe repart w11 tb?l It
I wi'iil'l * o i lie up to the n.i-g. T ? ?g-.?'' wai J***
loe ?>'. bj tb? report that the vc?.-,?! c ?aid not live
BMMB than IWO ur three hours ?at**?**r. P e watci
i .?.illy iiin.i.d tl.e fii.s; wtien iliey wtre nut on
the pampa could Bit ka ?sorted.
Wai .. i' sTB? re ,.rte I that the Monitor ooul?l not
, r?u:id it Tiorn th*'. nu hj.ir ?g two la-Beat?, ?: :, 'I ? of
digigaia wera st..,e nude, watti, white, Bad blue
? r-.cke'a tarta tbruwa np, ?.?id w. re i.niw"r?'?l by ttht
I li1 ode NIhiiI. 1 hil was u 11 o'v'i.M-k, when it bad
I l.e.iii de- id".| us ini|.i--!l- to save tt e vessel, ut.il
I nt?-iiii .r w- ?e taraos! u? aaviag t' eir own lives. Oat
lil' tim kawana eoaaaathag Mm M > ..tor wit'i the
?l.h.de laie'-d lad parted hetsreen M end '? o'clock.
I W'-icii the Khod.* Ibbbbbb ari?wer?d, a vuiw mi ti.?
: M ?.?tor aria I uni ihreogh a 'mm|?tv that they were
11 a linking condition, rno??e ?|i|>e?.'*d to on ti.r
! itliole Uland went io work wit'i the Baal st B|?ce<i
lu m lid beal to 'b* lUBBBBi
1' wrir- a i.iost aaHag notoiriikuag, bal they ^-nt
' ?mt n kui. ??'. Hin! minued h??r, und rfatlag on the
I crean and rirrking in tea kaOaari of wbvcs, *b?s
j mud.? toward ih* Haaiter. Al ?hi* Uawihaatj
wa liiletl wit 111.nid?, ihroagh willoi u ii: la Ugfci
t,,, ? en, nu Btepeared, ??> thal ?? i ?-?s could l??i
I ..I, 'in;- uni,I'd. 'I h<- reiiiHiiiiii.? hawter a now cut s >
ihn the bailiehiH nal i.i" aetei ? !? ?I; itiat-Bweat
M e *in?gil--1 wi'll the |?iiili|le-vvb?-- I Of th?
?.'I.' bj I*!:i'.d; I'm rope c1 i>* Ino ?vat-el, and the
?j de Irani, :i lur?.'-- wit.' ?'???,i.t, le dinliiiA?
- w i.i ? <? M .iii'i.r: ibe Inn:. '. .? t-iwv. n Um tera
v? -, ?? ii .i? m-tiha? ci-h other, ladagaiaad ed
lo deetroa-ti. ; Ibe I lunch tot th m ii' rida of tin?
im ? lad.
1 ne proaiiBhy i? ?' tBgcro tata all, for two cr ihr??
n.. in ? inn tee at i*,, i "'.\ o. tbe Moulu.r will steve
In thai wondon wattee tee steamer, .'.ti ?: 11 al
?ti- shall M io tin- batial, tbaaa iaaterribb
,,. nea aolaraatboM obi ? 1 f.uorirt ?"in. .-?i-'l.
,? ? w.. nr i.nee |.in(i ni til till i Mt, ??.?? '?el? an
? i, ?> li. ?ti io t* lu ; the Lnucb li hear?! ?:??.,?
ina?, m n ?? . ,?.i,i tin-C ?W tii.vo ; II tug im . ,. k
,,: tb? Muior. Siitiil? eouaiy mo teaWBei w
, . e i.fi i. -tv il -i, u d ?e l?li..?i?i
i-: ad rua* H. wiUw it iba !u al ?. ib, te a gala
?.
w, - ?he vet?ela lay alotigahle. eeveral I
, ? ne* ?t r-. f r the ro|a
It.n, trie ?i. e r.t lhe l?.'.'? l*irti d, .il--. e ... ? . I
, i ,i, . .., u . .v bite m-, . ia i * v.,,.ni ;
?I. ... i ? . ? ? ' .i ?, .. ? r .
,, met, h u i ?. ? ?I ??? II nu i l
?ili'S t 'o '?' 'i*l I!.em ??Ive* t'> III"* Itieili. , , a
ral were wasbu a? me .1? I by tee rrvii sea?
-?t .?n g osar. i'i.ey tdaag, ia laiore, talk t?,
.i .n i^ i !'.,;,:. u- t . are tia late lb?j
r r.i ?iv . t lal i- I ? . . |" ? i ! i. ?i I ' ? I
; I . a Iii le lou,? ... --o ibera w;*?
... i ibu tie. ' --?u lad
liVI o' i!.
i tall) the lau rh wa? fiiled. barring t kei on
li .?lil ei:' fi tu it,i- ?! ?:.! Vii thal
. i ? :...,- got io, aa ,! ' lia ??
. ..it. -.n.- , - i ern i n'K ?vi i pa t
? i.ke't, will.- "imie bailed >> .t, aad ibaruwera
? iteatner, ?ht? h w,,? u,n ?
m Bliss, Ute I. " ?? Ii ? 'Jini.?
. i a bate? i a* Isa eae, whieb ?aa ten l>-, disbii
w .t ....... tea lei i ,i t- iib tai..--._ kio i
v. Oi of th. . iii. ? ,r 11 t.* U .? ? *B*aag "??'
,,.?,r .. || ? . OMt '. 1." ?! olU I'O'i. I i? ...li.?'
.. . el Mm Ila . rag o. t:.e t?.-u\
i I..I >l li. I a?, tu' ?.. I '.li i li
i ... 'ii ,i? cloei la .
. - . I. ... B ? ' . ? I ?
?ed hy tbe aa?, a .
i \ - tlie on Staat eii.
... I. ? ? e I
(I ' ti V ,- ? . ! B1 Mf,
Uri ? : , i 11?. >e nsa
lils .- . ' ? ? i *.? n, bul ii u s*
.. I ti .ve ? -' ? ' r
; - l el . ? > i -.....-. . a*
? ,-i : ... -
Dr. Wi-eks a I
. - v ..-'.,' by V ? ?... ? ;,'.?
? li II*.at g I i'l ? U'l ' ?'? le ?. v ,
le ... , ... ? *, .? A i ie
foO "1 ? li ' ? ? I 'el V M.o a ? b .
Vi w. ?. re led with th* f?re?ie.i
... ? .; ? Isla rd.
. . i. .... I. .
1 ,i.i, ses Musa ?. J,a ?. ISiti
gera * I-, n.i ?r ?ted M 1 >.
v|. r ??? I,?' gracing. l',e sar??V?Bg ? t1
' ' ..ii' ?li ti? Rb : I?', i .1 . ,
?i . ? ' ti i- .,!';?'. i-i t, ! . .
., i , : , ?
' . ' . ?
... . v . u .
... Bl A ?! ? ?
I arl "li I? f lim llor !? ?II lilli?-?'!? Mini
.'!:. ?T lill.I .?-in. n ,
i - a .Uta] - I ; I ? ? Vi
i ' .v i .. li ? ii ih.
I I H nu, the .'.'"M-.ir'e I I B, LUM BO
n .' i || 1 o
I l.i- \J. i.ii. ..'.. < 1' l ;?(. llalli ill I . I...
r. it., i ?,;,,? ?! bar being Im ?vee le?k?ve. I
ned i wa feel el arabar lu nae boar, with all
her | bw|u 'vor', ag. T- a f n.w ,i ' ara iba r bms
.i ii,, um iHr aecao I?- ..
II ?ii i\ ".... ai,,. Us? ? lb li, r; IA. ?? sl
el ' r a-. ltd (Wile. Km a .
? ?. el? ... .-? r . li I?, ...a .. e , I'..,I
i ,, ? . ' Ml j ..,? .1 lil ?. VV ?.
e rub Nirkaa.t, W " I?. ? . . a I VV .,, | , ,,, .eau.en
li .. Mi.a. M ....'I! Il.w.iii i,.l !'? Lert ' . k, fu ., e.?
i
? . M istei Htodder ??_? the lust Brea te leav?
rh? M nitor. Thaea who wans losi rafaail te a mr
u w? ii"m ih?- tirrel a* th* na wa?, eaaetinlli
Imtikiii^ over tli?iu, and they aero a.iitiil "f batag
m.n i d anny.
I*.oin Hi. I,eula.
? i[. r . ti Iii? N. I*, li ii,una.
ir Lei i?, n-ci?! v-m \
l'ortimiH nt the llth, ?ild, ,'jllh, ll-i;! , li .1 und !
iwd lii.tni? rogieieata bata ju-t arrived her*. I
hb o'. i?"U lu all, luken |.tie.,ll?-r? at Cal mil, litllil
t.n'dt. Trenton, Over, Kutheifoi-d, K-ntou, Tiny
and I'uKui ( iiy, lal bbbbbb, by Brig Dea. V. B.
I?.ire?i, aeeswaBdiag ti.? Taaaaaaec ('iivalry, to tie
n iinher n| 1,000 Bilk It patanal uni lery. Thai
?err Mpakwd ut Jeckeoii nu tbe 19th. The vnn.'i b
,i. ?ti.ned ti?? railroad telegraph aad all tba (..>??
? nine..t property, n?i</ shot the slemta uho km!
semght ifjune m mir tankt,
- ??
The tliUoiaell ?euri ol' Inquiry.
VV BBBIBBTl ? . Minni.y, Jan ?, Iwj.'
lu the Mci) .well t'.mrt of In.?tiny io-ills the
i g ,v.ti oc. ipied in re.,din?; and liln.K I .iriou? teli
griM? a- d ..pt. it to and baa, Qaa. m i>,,w?-ii,
bearlBg on In? aaaaBBt during ii? ... Popaba reireat.
The Faster 4 oui |..T|iirliul.
w uBiBeaea, w. i imp, Jan s, tan
lu tlie Porter Coirt-MariUil to-iny, Li.'iit.-l'nl.
Hi 'iiton of tin* Vd IVniieylvania t'avalrv, win ?x
rinnueil in helialt "f ti ? ?I.-I.-ni?-. Hi teetiin-d te the I
ree. |>iloii of hi. .'id.-r free* lien. I'oit.l on tin- klgbl
,i it,,-.'iib, al luiduii/lit, ?liicrtin|( ! nu io claar lite
road.
In so aVBag, lis fourni the aiMBI io Hie rond
i a v?.-. n (v,i,r Kim und ('itil.-tt'? Malina, wttii
, ' i n bones urlii'i-licd. li. |l 'h,. i.i..'ii win d.tik, tieI
i .ridge ovei C?*dir Baa ltap?ia?ble 'oo ?Imk ti? I
lain lie1. U Wilson tit'.'cr Vin '? dirt int. I ?voni?! I
i, .vc been ?ii.tl.ult .<? uareh iufaatry, n lees l?v til..
Al ill.-iV cniild Uni n-ieei ily huv'e beru uioveil
allheal praviviwly rluaruaj away ttm wti.-ous.
line (i. ti. Port?t ann jiui.ed tii.tt lui wmild i .11 no
moir va nt ??--. ?.
SuliN ?j i-iii|y nu orderly to Ci*|.t. I'o; e at Ibe*
i,ne w ,? talud tor hu BftMeeaUsM, ano leal ii.?-I
thal he hld no rccolle?'tloii of l?, in^ witti Cent. 1 *..j.?*
it .I II? li?.well until late in tbe atiernooii of the
." h.
(?en. Rele? II was al?o culled for the i>ro??f. alien,
and lu? le-i-HBUaniaiiiea romai*_?veil.
CAPTURE OF VICK8BURG.
ANOTHER GLORIOrS VICTORY.
FIVE DM?? SEVERE FIGHTING.
FOUR LINES OF REBEL WORKS TAKEN.
Billi PERTI.Y1C.T? OF CB?. MIUU&
Ho Does his Work Without Help from
Farraijut and Banks.
??M -
lin ii Re-e:.f')rct'd from Onat*! Anny.
?? ?agaj>
Capturo of IO Guus and 700 Prisoners
Cuan, .liri. 4, nn,
The Aftmpk? Bulletin, Jual renlred, aaya the
Raider hn w ria ed tfreet from the Bete ni
a tar, -s h - !. plan iba left ?a .V ?ni.*y *rrenJ*ej?
Plgtrioghad been going on '?,\ tiv?- daya,eom*
i aueipgon VVedut-nlay. I*,? t? Mon.?ay ?? ii ?
(len. a*t**tn*aa had raptand three lines o*' the one?
?,/s w >rl.?. TinIrfogootinfonrth n i 'm-t lire
of deienae, ..i I v.1 ekaoB Bod \ ?? !?.-Inirif St I, had
reand, ead t??' . n?li ?ti -n? a?....' ti.it It bad ior?
rendel i. 'Im., iii.? nae jnat two taiUa from Yi i?v
-, '?..?? -, i,- nothing telWten (? "B, S', r nar
y ! U' i tlBltlt s1, 'i k ol the H
liefere laking tit fortifi, ?tion? (Jen. Si it; an ?.-Lt
bt 'nie tai r?it ..ti rnmiaaniealion with the etty by
: .?? i* Kaili ad, wbitdi un? itBidoteftilly
(ii i..?? ?r nao av..m i?-, u!- '? e-i )ti s mday i ight by
? ' men from Li-'i GrmM'fl army, by way ?vf tha
11,. -. li.? ?-. lu ??? i aron tom al Viekaherg la aom
?
At ti?? 'n'? ?? .... ?ii.'n w- had iBploied isu gin.'*
i,.I,? ?? ?. . .i?.
.'.?.! yet beta i ? .?r<! fram the fbina ha*
li '..
i ? .mer jii.'.-e T-.ir un i ian lied on while
Mil''?.n- :?V. l? N-'nlniiion ti.? 1. ?tier
, , i. 11Lie to?vn.
II li ? Sl-Bis, .. Mi..., I,!i 4 I'M
?.?.. lu . bi ?, UemsroJ a-1 .ut.
? ir.,-?! < ?n. -iii.itiiaii ?iii tho Narai
, <i ??? :e It ?i?, I '.t I! I. I*. OB Hie dirt
?*? ?re ?TBgagiiTg 'he tnetny*a i .-.???ri??.
i..n.. ..er ia,i w.is i,!.t.:. ii?ve BtDnfron vi ka
... .- arl
li.in: f? . i norna, I karn that 2 ?j ?'??, sod i
ol ibaSI? r jralbtTtB?Mn have yoi poo?
? ? - . ??: VI v.y
>.:i. e i e 1*1--lunts t',1? dopauuieat, ???. < \ l the
? I- .1 i !t J1 ?? , ? i |!| t .
inn- will be bat liMli ii If ort bar i "I ppi io
? .I ina f.-AV -.a . ??.,i r.\
t 4 lirtANT. Msjsr fiaurel Camog,
>? ><?? ??I !r,.,ii I ?a? I'l? l-l -<?S ii. ?aoi'iiiiiu
lion?- t.i \i|i)lion -Our I'iitti-ta Cupliir??.!
II. ?i.leur?- na* ti?, ?illili tLoon .: h?
if-? atoren ?i tiotu dem? s?i? ? i? n m. ??> <: m
htm hi millari t'orre.
,. - ?, , raei eaOsat.
lill i IA, Ark., I ter. 89, 1?m...
\\ bave 'm ,"?: ?Hfiem the :l ?" of irt*?opi
I itdor (jan? Steriiiaa exeopt thal lb y wera niel by
. ii.? i'l t; ?. II Hit) in les ol' Vi. kr' ular.
: ? r read ??? i? .?iii be ?i jfiltkoneBand,ebon
twipty nula! 'li? .-,.l... !?: I ifttiBBi when 'ley
?it I ? ???? ... it- _ i.'- it nilrond oomtnnni*
witta tri ntl m i r.-x.i., and await tue
????::.?-. . . ?''I?l Vi .?'.li: '.
(len. G rent ?i ? n (lu i?a.t la?: w, alag
n ?! f? . Bl S t? i?'ir ? P mt .?n i N ?| o
.. on. Tim pt*a|l?abilitiaa are that the han ?f opera?
:, na sa i ??.n be rliaiiged from thM ph-.e. te Map -
i on, wt i h ..?n,. inda i be in?,um? it ti, thoona
aud W bite Kit en, ai ? a? ill be eoori nu .n i. r a* em
lion hi... l-l 1. li l.'ttli. its iheee chun,,. ? ,.r?
? i . g1 li : to lake j imr I ? ?? r? tlii? litter ran Ire pub
lulu,!, ti ei? ia bo i eproptiot i mi hie ?nniiniiltaihni.
Our pickett co'itiiiiie to ??? Bartered by the Keb?!?
n '.nie - f Hala mt, and wilbla two and three nu1?,?
diet ?tal. I 'v.-eii'y-i-ix oi the tih Mtoonrl Cavalry
were ?-apt ?ire?! last sa ??eli hy ipeii ossu eBrolaanoOB,
und a?s'.< rdnv ??l more ?r?i:u Hie -l"i lotto Ii.Iatif rt
AAerti "goh'.h-d ui>." to use a leiy tnohnaal bui
popular army plum, ty ???...? naatt ?Mels j ..-t
? ?ut-i le ?if ?.'ir li:?*?a.
I ! ??-?? -iii.it tl.iiik? are ?hi I to he done by a foi mer
I'rt-fliA terian miiiiiier of thn? piare, atid a con . guy
of svhl ti i.?- In.? Ik-, oin.- Hie cap I it. li. The rix.I min?
is!, r'? 11 u eh i? bow ii?.'d as a ho?pitel !,) our troo.??,
?lid ho la tiny ladigimat at? n it. He i? very sly
in La BporaUottO, Kotting roond our pi.-ket? aud I ui
i u. ort their retrete In anannaaiabm ash??.
IlLMAllh.tlll I IBSTABCK OP ItBTBBflB? ?CUN.
gTBELB'a ??FlIt.tlliiN-.
IaBit tight the hm ?Uoine un,line?- of Mr. Craig,
n wealthy ?tlareholdei ret-iuni; afewmilet betew,
svua .:. ?: m? .-.I hy ti,.-, hy lis ?latee, li?? Mi.
? rali, is Hu, mal? W'.o perm'tted lu? ne?rotetolie
aaed in aid of the Kel?, Iii so, le Whom UM. Curtis
ga? ?? in? i i'-ii*, bal ssln.'iii <.'en. BteetorMurPtmte
11.vu Bmstti hy n n iliterj y tard and aa o?d i in hi* i
.?An bnod-wrtting, from the l'.si Umpitel, whan
?ty At-re empi .ted hy the F M LtOTgeOB, lioui '
wl,. nee ney won oarrted ior M?-, Criag lo his oaau
?I mt. n ni.
Hive It i-fwit'k tt'd ! i- faatily were the aahJooM
? f th a iiaiii' hi y order, wbkb lomutoted Mmj mM
le'ier, an?! li.? ii??ull ol td-ir for.lLI? reti.rn to thtir
in..?., i i.inl the ti.n. ullin' ni ?n. nisi* asaaeoa lo
ten ..min.; .i; u -i Mr.Ciaig'a dwelHog, a ?hall
Ita lii.nt'i!., le and li'? AA?e only BBttap Bf Willi
Huir liAee. HOOM of the eliuei Won ainiel, and
tiie,'. ?hole iii th? ir n u Mer ami lui.'re-s it? t ey ??re
.eili,li. ?, 'Lo l.'er i.pi!, hut AVt.etlt-r ih.-y '
in,,. i .??in theil'ala.u?, or ii isu re^b'y, lau?
quill umeil.,in.
is.i.h me ?? me ?f ti a i tnnn?aeamaM ot loi'in? iu'o
??l,A?-iy ii.o-t v?. t??? bare, oran foi u briol sear u,
laeted ibu itsnteot lai'erty. SovAill ii tu-, uIh .,
?Ah? u tin? wai i" over, if the tant roa'tgeef tbia
tel -.ir ?un i. riit'i'.i'n Le ?nteateet Bally rei.ovid i >r
oter.
lu mv ?ext. i ?nil eira inn hitanMeoantate
fe i.iuiliii.A ' | rin.l.ifh I t Hu.. I,,n. Kr? ?I. BtOOte,
nowa < 'ii-ii? I"1 ? 'I i ??-( 1-lierai, III ?toatrOahg
fu iiitrt ihktce to (heir ewaon, u and aiennd Hil
aaav Satuiar.
a?
TI??- I o ih>u ji i, i on ?ti .Vlnyor l.imoln.
n. ? i ?ia, Uomioj, Jan. ?. :?,.i
'Iho Inauguration of mayoi Liuttoa and tit new
i ity lioveiumeiit took ; l.i .- to day. Hie b?|.|it-?vm
ol Iii? in w Mayor ?is?-? au ei.iouiagiug rkw ot the
mai? ri.il prUBIOlity ol li on.
Tho bow Cuy Gororuamnta won ahn Innagnratod
m C'iii.biil.e, laAin, Koxhiiry, Cliailunown, I
if w?ii and siiier cuits tu .tia.ant i.-iw tia.
ANOTHER VICTORY II TBS.?BSSEE.
Defeat of th3 Reb3l Gen. Porreat.
Hemmed in by a f-unboat, he Fights
Desperately,
rinally Routed with a Losi of 1,800.
Also, 350 Hertel, 1,000 Hani of Armi, and a
Battery of Sii (Jans.
Oiir lois 800 Killed and' Wcindttd.
Csibo, J_a. 4, 1W3.
The wmmWgmt Hull ',?;,_ j,,.t received ??jp;
(Jen. S'il .van, vaiili a fope of ?1,000 men, attack"i
(?on. t- irrest on Th'irsdav rooroing, at Hum s ( r,-as
1 I." i '?', twelve mile? ' or.i I y? x1: g1 on, Teen. It waa
n re.? i,- ei a," ..-n ? n', laui-c? all i.-/. A ??iiiib-jat
patched tho river, auch prevented the Hebels
i'r?>in crossing, ?ney fcifzht denp?rst-ly, bit wet??
| .?nally r n ed hm! s,-.?tired with I hail of l,Osm
killen hud wi inidei! ami ?Jil eji.tured. W. aUa
toola :ei>j hore? e, Danrly I/*???! ?land of ?mis aud a
, batter; .1 ?ix guns. I'm ?ii Les, fc?X) killed ?b4
j vT'ii.nde?!. These Smes muy lm gaagfaritett It ii
lartaiu, liow.-vcr, Hat the y IM v.rv. heavy.
? *?
R? bel l?? ; o ta.
. .,, -ter?. M'isuoB. Jin 4, 1MB
Thr fittest ti WoptUtA ai the ?It?' h al D^c. mb*r,
??i?,* tha* 30,000 F?.?.. ral ti*, o? ? I .ide , I elow Vicki?
, our. on ilii- .let, and _...?lv a LkBli ?timk ei-n'.io
1 eonsl) ajvith an ai luck of the | ..nboaia ><u lout city.
iBaaral laabasaj are eai 1 te he ?ti?..'ned, und many
prisoaen labia?
'Die ?Iii,' jfiince bout -?munni l?f* bera l!?i?)iuoin
lug tor City Point, in elia jj. el Ca(4 J'din K. Mul
for! of the 3i New-lorb, expecting to latara iuirne
J'utely wi h l'-.l n |ii?r. n-re.
Cn . Lu lina, of Gc-u. Dia'? st;ti*i aleo le! io-?i-y
ItH ( .t;, i t?mt ?m biisntee, to ?t un at anne Uter
di.le.
POSTSCRIPT.
TUESDAY, JV.V. S, i.-V: - j A. M.
THE BATTLE OF MURFREES30K0.
THE LAST ATTACK BY THE REBELS
Thi-y Sustain a Terribie Defeat.
- . a*. -
GRlAT SLAUGHTER in their ranks.
THE! LEAVE THE FIELD TO US.
?-- ay, -?
t:.::r retreat by night.
thc pius-tit bv ol'r forces.
i
V* tii'ii* li.-n'iy, Jr. S, IMB
T. ? :- !!? win,; i? fin ni tbl aaaoebiiad Tre,* Cor?
r? aje iiici '.:
'I ,. Re ??? aBlarkad our ferns r-n S,.t:iid4y, Bt?
a. m , |i arta ? gtmaglv ia rifle-pba, ud wer?? lenelaed
eii.li terrible sleu^ii.er. le lig'.t a ii'inued tero
.
A'. ?>."? o'. 1'h-W Kim.lav i'ioinii.ir the Pebels com?
: t. '?fii'i?. At BOO? S::."ley'i f,4VH!ry en*
i ed st tfiaaebora, and eaptared prisoie?-? 'inns
. rea Tb* I'uionis'souS iLtUv? iu f..rt?e ?njiu?
/i'l M-'fi?-? ?'?i?-". Tti? Bl :ny his gone to rnila
, ona.
TI"' ? ii from LaaJst il le irritai to-night. About
' n ii i ir wound??- er,- in Murfreeboro. No
I: '? I? .| ;n rr:lu* ure oo li a ro>?d.
?"n.?,ti vu. whs reported ????ed bj itrheH lu ti bins?
at || ur.? eU.ro'. r.?e MMfliy b whipi-id bnt gone.
i!.'i?. MeCowB (Bahai ie ? ? ttaialy luiied.
The Caittrbl r!_nd Uiver hu- liscn IJ feet ?ince last
nimbia
Other ?our? is say tbe Unionists ars driving tbl
ii, ' ir lowird Tullel.oitia.
A V-ticrfioni Barb. itr?vil'?., Ivy., sty? that Col.
Cid r di j i. 't attack or caitu'e Ki al ide, bat,
...in?; ? ?is'.vvard. cal tue Fatal rencssee ariTYirkjiuii
It.iiii-1 iid, Uttff m the ch.iii.? s of the Rebels au?*
iii.-titits' t eir Western for.-,?s f ion: Kiiiiinoad, which
, it ia expe-te- they are Btteaaptil g te d ?.
I.Ol 1'VillB, Jsu 4. st1.
Th-: So'ithsrn lia>? is now workuig, but ha? been
, interrupted all the f? renoon.
rie *t1i?aairl Legislator* Kusaacipallaa.
Jarrsai? ni irv M? M.. ?? Jin **. I *<>??>
The following r-eciluiion. . feix-d la the II? use t?>?
I day, was refined to the Cviuuiittee cn KeUrrel Re.
I lat?an?:
A>?u wed, bv the Boaga, tbe ?Senate ??mci-riiii',
Tha? ti.e 1'roa'limatiob i**ii< d bj President Lircojg
OB the ?_H o' t> pieiuliei-, and til. supi le ueut?
liry FrocUinittiOii of the let of J it.u-iy,
? will ?nauir-urnt* the omet ni?,? rtsnt e'uX'b i.i Anien
caa l.i.toivj and u.eeiing vur full inn? r.ciiient, ?,v|
ti ii ii? vt v a ?I raafaati Hy uik?? its tmgtm amttxttti
ment, und will ut* nur lies!. aaJaWlBM to eui i'..
Int'- Senat* a jornt rerolution to mrni.'i.iliii
Coafrasa tf fnrr) out tb?' onyinal h.. ??..in.* order
...; .mu Se.estit'iiiiat.? was introduced.
Our trou-! lud "tilvf.
rmil. Util' OF miB Wll HAWKIN ? KXI'KRI
MCBT OM Titi, I'M vi*? ti?mi-, WsmmAfJ
TO AKi'l.i: 111 ItlO K.-l.AV,
Y.ri.rd.ty tin nmg ?he K ieaaM iron-clad battery
VVeei.avv Kt-n niiiv.? B ?liorf tii.il trip up the liver,
| -*ep liatory to ner ii.-na '.me 1er the UrOi.kl.vn X ivy
Vurd, whtwa aha ?* to bet .ed over to ti?. Navy
I ?..j nun,.-it. A' ?kj ocock rt.-uui eras up, and il.e
virhel tiuuU-d ni (min Colwcii's yard in.lena y
City, wlere the w?? ruirruttea. A vny abVjhl
; rcesii*!.'ot si?'.in win k|>, li.'.l la the engib?*s?jual
?util, i? nt to ni.iv?* ti.i- cr.tll ti.ri.tigh ti.e wilier?lb?
11111111,11 iihjr.i bruin to try bow tbhaga w.'.ked
?eaerallr. Bad to laM tbe pasrar al the helm.
>?'iH.t- 1,'v ni of l'iilifornis, M.-. (leo. Hirkh ?k.jr. ;
Air. s-,T t .iiiia.-t. i far tia Weakawhaa, bb4 elwell
w. ie presea'. 1'e t r?i eall nsikt tteaiued orer
?i. iii ?ii ti ) love Iheifli i. i i y I UM ?i.ginee, it,..,
II Win 11 ?y!,,.mite Mr. isttivinn'e, Hnbok?*?!, it W IB
detei iiiin'ii m in n siwaaal ataraptry, /or ita purpo?e
oi le?" ?t ?f wiinin a* nt ?!??? e sach I movement
mild li i niiiTBiiJBBllj isTi lae. iHt.e was i.o more
'un.', ' or ? I. rgef " lielu n? i< s*ary, tlitu I woodea
BteaaMf vaould Bud II parlai ? a eia.ilnr evolult-a.
Ib.. \\ i, ii ivvkrii BBBM u'.'iiud u? mm1.1) is the
Virginie .s. yu,.mr it ie ?i? well M ??tate that formal
trial trip? with Moi.ir?>ra of cbtsi? No. 'J are over.
L..th will pml.ably milt, a short trip, tot-?ti he
working at thing?, hut ti r- oi.\y bueinees to be done
by tli.ui, wii? h will ?n future involve any new
naval principle, will b? the heule? they ire about to
UbIaI.

xml | txt