OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, July 02, 1863, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1863-07-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

?tibimc
Y?'*** XXIII.N?- 0.910.
NEW-YORK. THURSDAY, JULY 2, I8G3.
?
PRICE THREE CENTS.
THE REBEL INVASION.
?>
Cav.i.ry FigM at HtnoTei ?faction.
STUART DEFEATED BY PLEASANTGN,
Rebel Um 100, Mil S.\ Viva
of ..rli?frji
rrekibk Battle bctittl Indi ona Iff.
EEAVY AND KAPID FIEINQ HEARD.
Um?? 1 ??-ii?. lotirirH t.*?ifi?hnr_ eil IT.lit
? A t.riitrel Kni;ni:*'nii*r?l I'rolntl.lr
Yo" li ????ipi d by ."rliuilt's Army in
lour,
s,?. .ii SBga to to IBs N Y- Mbeea
I,mi.? ni I". VV?,'-i*?!?T. Jnh t, isa
BSMBSSB nu , ?ultu' Wi.e ! tit J ii le?!
nipit b1 ' bis is t1? i!ii(iti'?ii if QeMyabsrg,
gaini | ?'til .' '? lill "? ?''' ?? - l! ?-m inn (/. At tin.?*'
t!, mat .i. au rapid sad _i-_vv. Tlie SB*
tr ...'. i ? i ' ? ii lass.
It.ti..i IitiAintt Ctons. Plminittoii anil
Ml unit The tti'.t!? ?li it ni? ti Until?
Li.tt? ?it awBMBSals -*l?n?l? end I.??-.
HiKKitm ni. .July 1- I -Op m.
A I . ? ? , r li ' ? ?. ..-TI .
cv rJaa I r. '?? nets PItass?loB mid ibs Bass!
asTsfar. iriylbsnkelssftsiBSos? Tie
IStort SB f .it tli* i remy I .st MO-Hied, BBSS Sag?
Illa! pi - ? e Sf l.ltl.!e.-k. ( I,it
1. - - re? "??< >! a; 9 ".'.
1 - 1 tim; ti;?? miin I-chIv of L*e's amy ii*
la ??-. !! {'.? tt] "' -' It '. C1 ' '
I ? at?Ms I'titt'e Iibs Ittn ItM-gB!
. ? tea l.i sa i Ila ids, bel to abai bambi
? ? ',-,.. k? n. im; i- it Uk? If t ?
'
]' .\ ? I BIS "ie wlitl,- i r?n
ii . ?!. tl.e ti:: .. ? I Crirl tis. li i* B loBg vmy ??>!"
S"iii ki ; I r k-1 ' i !..- ?ire ?i'.t -1
\A ? . - . ? IS JW I'*-''' a
I.
.TI?!? ' ittrnf* of tint. Curtin.
ia VV'adtii ti?*, .ti.ly 1 lur.j.
1 '?<?'-. -
7 ? k .":'-:?
?;?.-.('?-? ? ? rast 1 - I r P
11 ? i d Hotel, ?..I u tun?
;. ri ? ?" '.-!'"-la-.
Ros. I tas toa
v IBS dsBgOT kk ?
| . ' ? ' ? ? :?
L ?. ;' ' rta th? ? \, -.
It. |?. I? lu a Ki Iii ..1?*Ir Inila ?,f |'n
I l'S|s'"'tt* lo Id* I Ililli)'? %?l? Ililli .
la al Ipeetsi le BtPOIidtBI
Ina
A ' ? . ? - I I * ! ?? -
1 . - ? ..
| . . -.;.,'
I t tro we?- ka ob 11
Vkirr- ? i
i I.-- ?
W ..V ?atk tai
it
I ?A- .'?
.. .:?.!.??- !.. La
.n ?r a. . ' ?. t" . ,'"? ... ;
1 ? " , ?. ?ara ? u
1 :???".,?
til** I ? ,. . r
?? I' .,.?;?
I ? ?
??Un.? .;??-..
i
? watt Ii jI It . i
' ? , ' '
tit, alid V. Tj lltlv-' - . -
?a.us, gieei nunbsis -;
-. He klit ?A
I, I- -
lieu I . en slid u.c.. ..??.,???
j . II -._.-,. i
r> r. ' m !..;;'. o _?? .
?a?'-" ? ai 'ii t: | ..? uiuy ?A?*r
- -tv. li . te. Hue i.i.1?,
llH? lil?!? l-l ." a." .li ?
V. ...,,,.,. ,
I . . s . a > . ? f aa'atjr,
??iel
? i... -.i ..i, -,, ? -','ii' iba '-ii' ?
I . ? \? lay lu?
baa givuii as tba fe! '.? ...
?4 '.1,1 !? . r
i ? \'?'? ? . ? . Rebele I ."ketj u;
! <
.*?.'?! | -?? 1 lan ?a? u ,.. i
'ft' i 'I ? V
? ? .,-.?. pi), ni, 'or In
t ,;?'.. K ex of t ? ??? . ST. ? ?
? . be - -
leave, t.i lu? Maiva t ant*) ?ti? t!.u? .. . ?
:. .- ? . I ? ? -
le- ii; I .-. Brtbgtt- ?.ria, j i ai |. II?
i . . ..- lbs ' ? mo ii,
' j ?: : i aller Ir.im BslliaOtS SB? li"ii
Lit., ,i. ... y .???!;
fu, i ?, i ?. . I, bat i
Radiii.f, a vi i*-it out . agi
ac a k ?- .a.?., atoa el U*a i retir? d
to (?' tri
li . y :..'.iii,.,.'ii." bal Cd\; lit al ; -ni. d a. I
dr Va- ill ? 'ir | .. . ... I | . ,|, ; , em ,,t |li,.
?v! I J'd. V '. \??i ?,..,-,,-ii pt Majoi Iii!,'.:
A. I?. ?. I'' i I ... . , il..?
i- " ? : ? I it a.x ". It. ,!,*..,!. ; ma ?..?Al?,
arl.kIi !'? i Billi (soi Baa sad i tua Um bum ?
til ? I . . ,"..n .. .1.1?' '1 IB 'li ?Vii . <? :ntlH ill fores,
T. i . IISDl -MrlJ ?r IBSSBJ li' .1. :?? I
I BBS W dSSlJ i" . re ..11 eil , i.,il';u l.i,,,? ,,i| i
lo , ?i BBS I: ? Bdt Bad dS| -it pi, IO el cav nirv | ii.
boh., i.iii. btasaalst mairtinluilj*
(-ni. JsSB agi VA.il. I'i* nu.' retreat.d OuthiI
U.ir,?? n| sii?i ?Ah. ii nbtlsn ?.?piun-J, as aatBl.???
baa !???? i. i.. ui . af h . .?.-.
bruta? a gai t'-o it : ala adts-gad ivkia.d llsso?
?Si m V i?, ut tojriigul as - ! ?' '-.y tt.,a..'i-.ri
?L two coluu.a. Bass Ueaotsr, wksis, n? UtoSEef?
BBstt,t_aarB-bBssssstslr?/sal ia? KaatasniCsn
tiui ii.?aA?i ?i u.? Jeanie-, A iktr-dili w.u? !:'-re
hu'l k*.?iii..!, lli'.fi.^e I'.-,.!,-? lv.at.i_ BlslB Jillillia,
Bl.' i? ''.?; atM tay Mfebdraa in Hie Um ."i 'i I .ra
M.j'ii li.i.l.ti IssPBtosjUiM i.e Ma li?' y lobs OBI*
nnsed ?n, i nu. .?ir. ??i?...., i sara lo sTSfpowsPing
SBnbsa st ? |i. n. BasraWy rsMeeied ti v. i., bu
\" '. ti j. K a ,/... an a.,.... ,'.' i
' BBSBBSSSad foti?, Ms)asBMtwl/ Ci
gin em .?r ,? Ktltl0i ,j tkt j. , ,' , t , ,.
Bj ?.i-r.ji>?,:.K tit "V\,.,a'a! I ml .'..,..,,x a
. lad ii.eiti. '.'?., ?,, .
Wl ?'Hi' !.!)? .. .,1, , ,- J, ? ,,?., ,?,?.!,?,,;
II ' H ' ' "'?? ?'??-'. fl , A? t, ,,.? ,.,, .!,.
for tho old log, which wero given with a will, then
cutting off ihr iltmt of liii feet B^ftiimt the inpi er?
in ..d lows, he retiitd to Wrighteville, reaching
th. r?> :it IO ii'ili.ik.
? Col Fiiik tin? gi?ant often in command nt
| Wrightet Hie kn impn M d h11 able eitireut to work
' in h line t<f tr-inli? lloog tha river to guard t!?
I Colombia Bridge, wln-re tie it'veio ikiniii?li of
ISoodaj, already folly reonte-l, nd the koroiog of
'tin- iiim eiifi- Ciiliitnliia Bridge timk j.hire. TI ey
Ad oot retnit, however, and tal In to tbo bridge
till tbl Roi i'n hail fired M r<iiti<la of elmt ninl ?lull
fr m ri, it ti. !j piem. Col. Pi rk't min kobOTod
m it gallantly, and a eonpoay of oegnn who hail
keel at-work all day fat tbi tnocbei, took mucket?
ami fiiigl t n> lu airly at lo fi.ita the aitotiinl merit
and ailii iintiou of th? ir et mmuniler. H? t fe?
Brilliant Nl.irmialiiitg tilth Ihr it ?La I
tu? i.. i> I'oita 'liny nu- Ifiiiitl mu?
Hi.?in IS tlil?? Our li.r.t in ?-?-11.1
Spirit? ntnl WoiLin? S,i!? lldiall) .
1'rc.tu Uur i-ytc-.?. Camtmnohtak
r . ininti Aivv or vai ten ? ie.1
i ..lui?, i,.-. .lui.? .k1? io, o I
I nm }oil in from iti? hool, ami te nd l.y a nier
nagor t.. Predeiick a brief diepoieh of tbt ?? m
renee? of yet??Ti ?} al .1 le-doy.
11,0 Bobol forti wkiek modi the mill on ti?. Bikb
1 T'ore atl'l t H ?-." li iir. nil i OM Mod of Srmrt't v l?'?.
tant, n ??'. righi -ft .?if artiOt t\.
(?o M -Oday Digi I tbey armed nt Wooli itmterand
lotemptod iii Wer'ertt Maryland Itailrnad.
'I bj ti-n'iv m1 itroi i i . ??, nu.) ?'? t me
? n- ?!.< Bttettpted IO en-ttji-e und pfvi
i :. rtiit.Mt r. I.urlv lliii OKWOiltg, tiei.
Qngg h" ?? I ?;??. v mm an.' Inn Mmi mu
.I a ?. .. ? w ? tttcii -t< r to Baaovt t, Bnnytn
i u 11 .'t.i. i- of l8 miloo. Doriog tbe torea i
i,?i-. Kiljotrieb aid ( ii*tar drove Sun.rt ent -f
Hioovoi hfer a ?; I? ?ntid licit, and tln-v ara? ?tin
??analog Im::; port ni li? fane folog touhrd '?it
i ard V'.rk.
i I - I ..' . !'?:'.. .1 d', ve 1 ti- -.!:.mt i.?'
Rebel I raatry oat of (letty rborg, who aim rrt.r? ?:
?1. ?I !.-?? i ?
i ? t to bear of I H ? ? t Beera.
: --.tia.
i ? ? . ? !.'tri,e.l COOb
toora, r.i., >? j. It ia I ??"?? aooQettyal :
a,?: i ? -..:.-.,':! irg.
Itiinin i.i.ire hy ?naht I'? liirnlry- Htm.
Il.iii.rr ?aii|?i ; ?cit. al by I.? ii Vfr-nita ol Ihi
I.i ., t argo It nt ?nil I ? ni iln I. ii I? tin. a h
- Km pii hi of iii. liaq I?? iii? i Morai
ol Ira ila ral? A li.ii'ini'.l.? nu. l-iuir
ril - 'I ititi lum i'tieiou^bliiir I.Ni?
- Um H ? n ihi r.
?
???: t J . . '
[ I ? - i' i ... \ . ..it pf tbe4
I' ? ? r ? I .
? .: . ... bom actively <
?..
? . N i
1 . ? ? -i ,
? . i. '. ?? ii ? ?? ? i ; ?? ??
i . . ? -,
..-?"?
. ? ? .' '. ....
I ki
I fel ... I . . . f I 1
....
? ' . - " ' I a , a V
t? .i . r . | -
i - i i ? ii , i, and I?
0O i ? . ?'.??' ??"? ?"d' ??
l I ..>.
Ile ? ? ? ? ? i ? i a -? ?mt i" I ?? tbi
. | for tbe pn tom .iay?t>,.- a
.
qnite v.: I ii a. -111 . .
r ? too t ij ? i
. 11?
. u .
,i i -? ? - ? j an ?? -
a .? , M - no1 i ?
I bote 1 ,?>-' Vi in ? ?? .
I I ? . mt i I., in d' pt i Va d
; pull ft '. ...ii?, i.-- . . ' til ii.ile? j i-r
i- ' /./"???? -t ' u pata.
I. I..i?..*, on lie entry of OUI trw.? t, ti.?
if leal ?St ( 'i li. ?' I ?elf Iglia : '? -I..1" It !. I ki
pool ? i.. ? . t. ? i. mata li ..'??. lo iee ne, ood
iii will er to aLoweruig b-oepiioble narke
o'.tnt..i ? ?'. moo. Tbe ?iru-ii a,?
? ... mon u louie ol
Well mi, I'bei 'i/.l.e e? a ?a k a.f Iii. li?'l.liv|.?i ?it on
? r. I ... ...-i.' . I . lud uie nid]
" ? ? . . ???;. n latl n. I. t oighi
Merkel ttreal i- ?.? mai e al | .
-, .1 '..:.." !?, \l kOM ?: :ile? ? i
.,-?.':. ? Be r? in d J iivwt?-. .1
lie lion ?'.'-, i *, I ;?..., lad ol? i-i', rj ,
. . i _. i. i ? rj "l '?>?? a ? bil ,- I.t- u'.oi mm:
i.?i;i,eily in.iit.i?, moy tia ?tin groupe oi ?.i.i..-i?,,
! ? , . .i.i? lal". ?I '.Ii I li ,' II tO| ?.'I- t! I
ion v ? ; i i ? ? i - "i .1 j ?iii-.i, ? wiitre lLi-cmiig iloiin
?ni baulah
j . i a vieil of tbt Rebela oecorred one wnk ego
. ;.. t. ? i.i.i!? ot kaioi nvalrj aolond the
'ti'vin, u.. ,al ai '"?.ii... Ung ?...i?o?.b minordeprt la?
? r. c in deport OTO. TM iMmm, willi bal
I ?Ali, linne, u- lied I ?m Milk lilt'i- e.iidi
? ugb ipponot iiit|;ii?t ti.m ih?-y
i I.i?. i. io j in t:.i i rugged UgioMtotLel
. ... One i i tl.i-tii, h ?u'.u ..t frederick
?Cou '... liked if ki did ti' i ragm M?itiog in
:-., Bt i . m. ., i-1 ' ad ibu t.?; 'ii '?, tai nid
?? Ev :y tina ora .... ? Itkk elm if old Bogar
i. . . kUkOOtfeio J w. ? p l.k.- ii iliid, and t.ilieily n
i^nt mi folly i" i"iniii,' ?nell a Ath?tA?H
Kvj'iit Iomim Ln'i Hum aiu.j ii'-ur Oottjibaig,
iti wl lok dir nilli oar form on omnblog. Inope
nun feoM iii'.mik all ilay, ami (omigal a lelgl
'a?vi.ii^ luna, tiuh mollit oui ou n it? iiun.i.??eine. in.
iiihil im./i,ii in iii, typp ?loin (jen. ?Mended beail
qiorv in io ti mrhitt* im , Mun d book ui Clorkobarg,
:ii l-iriiirr? .u limt ili'iiiil| ltj.oit.ng tjintu lloTgl
lou. ol iti-liiil r-uvalry beloiv. Sevciel ffelMMBI '"
tim . i-nty t.. WiiklagtM vram ballad by tom Babel
f.?i\ .iii) ii.' n, v,iio too? timm IO l.eaii'iiniriii?, -MbOM '
IW" ng?OMMtl MM tia ionod. 'Hie i< iinnainliUK I
.dil >i i:,'m mu? iii? iiiiiiniii nial ti tai gut Cam na? |
kOIWOM li.i m RA? Waaui i|,to:i, anil kOMtld t.l 1..?v- ;
iii^t. m . .'I .nr I'o'ii.iiiiiiK'iiiiiiii willi lnai i .1). tbey
fiirti.i i mon Mond t) .-a i"< Hat vi tim Boll noan ui.j
tlmii Kn l|..iiil iNOUl.i lu ?ill t '-?.?;;!', Ml..eli it n-'Ui,
. | -I -ii?:, I.i?'.' lie i .ii.r.i UM I ? OOtiOtl.
A jirivali- ii' l.e lliii' n,? in ikol ;''.:eil.i\
ami tat'iii'..., nui mi aaggati thtj, MO'i.iiciJ, by
goerruial botwooatbiUM/IMdWnbiagteOi tour
l Wl mm , I ? o 'it ? 1 liii 1 tan ? MM '-tnim??! by our
: ?!..- ? -m ii ': '. "f Iii.',
?M Cor-1 were* in t>-itrob of wati-r ntar ila roaJ when
? fir? d n? u by the guerrdlai, Lut only one ?a as
wi.uudeJ. (fur fun?g occujymg Aldis, Thorough*
I fur? .ti. i vii inity, tTkriiHled those ?minti on 1 btire
dav the "JJlh lust., taking ditr*rt?iit road*, all gato
Wiglaf Bl Kdvvurdi Kerry on the l'ntoiuur. The
'Jil Army ('urn?, stationed at TlinronKlifars (lap am!
t (?iiiiiegville.iiii'Vtd ly MS] "f (JuinS'.riiik'?, biv<-tia. ?
lag tinga as rhur*<!sy night. <>u Friday Bight, al
? ?nun. 1, it reai lied the I'otunmc, en.r-siiig at IM v. aid's
Kinynt tun b'SSmI yesttrd.iy Mit-tig. At td?n
o'l'tTk -.tr.ter.hiy morning it Mia again on tl.e
j marrh, and is n?.w hivousAked cu the HsBOgBSJ,
near Fi??l?rick City.
Tie SoK.ud, or Pb?BSSlpbis IVgade of the
Si cond Dttialaa of th?.-S?. ond (or??, isssHad aad
I.,- Bflasaasly IsaaUad au ititatk on it? rear hy a I ?1"
1 "f lieht?I cavalry and iufantry, n#ar Ilaviuarkit, BB
th- ti ad fi"t!i the (inji Is OasSaSlilsa, on 1 'latirril.iv
if 1 ni an k j. iii. Quito a large fur? I "f Iii*.- enemy
; I .ctd |W0 gunI in J" ? ?OD i.tttrt!' |":n* MSBtgl in'i
I mai bsgsa sbslliag sai trasss, silling nos nsa mm!
? vv.. iiiiir g live t.:iii-i?, i. ??tie diaabllag i -..?
sad kil'mg one Infer, I, irr. !.,? ut. _IJtbMl'B I ?
t? ry ol th?? 4th I.Ti.ltd .-ni?'? Amlliry in.n ? dial ;
-, .It.l, aia!, iili-r I.'.n; i i. li or ten-.ti? t*. jai'
' e anny t% Sight sad probably u?ktsd ss*/sra
!"?? am n H cm. Oat ?! UM ii gBBg vu.? dMnsaalS?!
ui.d ltit ?m ile licul by die aaany? UnasassBisa
oa oat aids nats st flu* Prit sis Ena J
( n.;:.tik li I'M ii Maine, killed; Drier!? gorges*
P-ilUps, Cenpsay 1. lOflb PsaaaylsaaBt, Corp iii
l'y vi, i! um! [*|.*bMI Bootb, Allen ?id Illili "I ' ,.
?.i .nj'H?v ai.d rggia ' ni were BSSIIlV !, bit BO)
l'uni u iii? si.i'lliti,.'' ur tr?" ? s riii'Vtd
qg fly along va.ti,.ait tia- leatt r?BAMMB? IVoM
lUv liihlk.t lu the liBoisa no !(? leis, BIBSpl OSTB
?ioi ni ?? -'.u:* nataasaBB] osrsotoaaas,
Am :. ' r ?iMi.ti i I n| j ??? ? i is ti.,- Bib Pi ,* tyli i
i.it (millik ou TsBnaBsy. sTtotjT In lbs nnsiiig
II i ir fidstlSB ?? Btb "f tbt (?u)' ti n ?an ,:.dt ! .4i ,1
niitnred hy ti rre i PBBBM 'I ll<M raTtlry,
abkrti sftsrasrd allasksd iba itsarn , ad
Cenpsaisg it aad C of ti.o rr.,- .?? ? ?
li.ey knie stissB bask, bsnsesr, bal tiie mma
ci'iiipanie?, ablas furn.el the rear-.*:?!'! f t ?
< "I J?*, several I.'".!* I. ter, V1<e | it ' (1 and i*.i| -ut
i ear H.iii.aikrt. I.nut. II' ?yard, c muiau'ling
' y 1!, is!. , wit? left ii. rl.arg* of a Ile!. t
' :! ? r, -? ill ; ig an a, ?> rt'ita'y a. ?1 drawn.g hu re
i. r, bYM tit ra: t' r, ibat i'iaki'g big eora;??. 1
I. Bat! f( pasy H baa tntes bbbmb I ??? g
tuk*n ?r:? :ei, at.! I.?s s**i i-ed ssversl minti.? lu
' y Prig n ?? I. !.
I ' " ?? .'. D" rftin ha* iel'rri
. I . .
... DU. T. ( . "
I lie < liante af *'?? t omma ml ni tit? Army
V ?ty ?.in. Hooker A.lar. io lu Me.
1.1.1.1 I ? m >? a i i"i? si li ?i |>, , -s Ferry
I ,...? . nlr.iiia.il ol llur t iiii.'t, loree.
- V . .I!' ., ?? ? t
i ? .; . ? ISCA
? ? g1 ?
M I ? ? i ' i relisvsd
I .. . : M I ' B. '! -
lall? V\
' '
!.. . , ? ? - -. ,
? - i | . .?? , ?? e ;
? ? ? lls.it.,.'? ; u ..j, .
pa, ? ........
' ? i il'i .. uk si , -
: . . i? ? '?'.,-, i
In u?e hil tl.e a.?.la' '' bfl ? I r ?? | . | ?
... . .le , '. ?. .,1 I .<* 'I ? 1 .
.. . Lug tl.e eau pi Ma,
li i. i?, ie ni?;rie ;? .i ??'ii. Pisaab t ?
- -, ii. !.. I., li a ???!. 1.
'?I.. ii alni ???"! ' I' I an? ',.. i ,ii u..!, ii
l | army I ii l .u t ? ..'.id ii. Ile |. I
i ? ?? ? a ;' ? e.ii.i iba moy?d ? ni,
ti ii ,i,i.. t aiid vii I ii"i al."ki ai k ?? hj -, , .i.i?.
fais bj iasMsttsaj ay sutwr??aat? oAcen *u .;.? ?
? v ii k '. a*!, r. 1 ' k ? i ; ? -.,:?< -, he aeseil
I las noa a<c i'iiii|?'ly d"De, an I
.vin. lito Maadi ii, usted. Csi m ly aa Bgb,
? in-. i t,.,: i.i.i ri.!? . ,.ii bj Osa. MaBstt ?a?*
(St I?B MasSSBl II iii-er * Kirry l-i HBTt?I und jan,
ti *ir ioi"* to lbs Ai.i.t "i tin Pel Maa, Bad 1 baal
? ' Iii.| la eli SAB ... '!, I- !? ' " ?< ft .li?I ?li,.
pistoaltortanesiag Uonlioobef wua BaagBl bj
:|.e j. .iver? tfeBI !??? Mt VV ?el ililli,li. Ali ?til. r '' BBgs
va?, mad'- tin* ui innig, inn. M.ili'l ans relieved
: i um I Le i ai,i.,?ml if la? cavalry ?iitrlaioa, Had M
?l'i. u io take argaal tbe caleary fossa ia IbsDs*
latiineutoi lim ."Tus'i'ii*: ninia, li? asvslrysn to
! e uni .a) !.. lit i. li?, a.' hit... ?, Ml ''??*? I'.-t-n i t.
a .Vii j i QsBBMkl vv. ii. g.
I lie 1 li.m,,, in Ilia I i..u i i n ml of Ihr Inn)
I m Uli ?? m ?tronliiig II.? ttnrrh el
Ibu Anny I lie Men I sniping (.ml
I ... Du, Bj .i treal Bl
ililli.?. Ila. i l.? AeaT ,r lill i'Ol"??, i
?Kii.asii ?. Ms lean I i J
,\.ia i.ini)? tl.i? n.. ililli^ f ai (Jos. Hooker bet
boen ti ????ia' d' <!. 'I I ?? ni my ami lit I ti. ei? .1. Vait
ly b.ik Alian. M Iwitbatsad?lg ?J?n. II sksr'l
aide nlial*gy Jink, mel) lo the I nillo "f ('lliitii't-l
I'.rrVlll?", h" VMi* ile'eati'l lu tim IgbtaSad BSbC*]
.aine in linn wa* !? si. 'Hare wa* a ?Hit* o'
:iin. .?I ui.ivneal dsSpOUdSBSJ BMOS| (1.0 geln ia!?
ut IM j.i"r;ii! nf BSlrthtr BBgBgBSMBl l.Uler III? '
fiiiuituni, and a ttstiagsl . ? c relief it it|.ii
eiaei ii.ikv thai at tin* critical iii'iiieni hu Is 4a
poasd. Hi* *'i aaaan, Osa. Mass's, i* bigbly
itej.iclel both BM li" Uluitio and ? iiuriu ter. He
bal ?'? ' ?A a nulli'" tiuoBgb BO Uawejiij.ei tliiinini ry,
l.ul I li r o i ? ri 11 IBs Hld" BSB Btlsa ti all uur.-s allott? d
lulu, au.I lliioutili ti." eet. ?-in of UsBSBSgistSgaBS*
li. I?. VV lil li <l la* lilli ?I all,1 fie I'll ol U I lill. | III. I?
lu b1 iBlealti Vii iiln la. isnaist t" as men. Menu
gi tit luiii iii shout lilly, mid a gra<lu.ite ?ii VV ? -al
Pt?Bia Hu ( btol "I Mut! will ".loli-iily lae ??? S. I
VVeiili, who lisa long ailcl lo? linn in thal SB?
pui Hy
I.?. 't ta. '!(*, imW that Hooker Lue ntlieided, may
,.- i.,?i,Mii|. Ile lia* ei|.n*s*tl a viuy imiilloieul I
opinion ol lina w hi i ioi, und eviiitiiitly toleBaad
?li.lkMllg Lilli IBU) B liglil. WilS ?he ll'ija of Le,Uni.
un,,, ami,,.lining tin euss road to WasklBglSB, sg
'lie laiVlltg'Mif an el ten letl 1.1 Uti?! ' r in l'eiilitylvat.l?.
I inler our new lieud we eil breit?e luoie Ireely.
M ucli BBSapB?Bl liaa Leen uncle by BBT ??oula and
Bfjfcn al I ha iiiKk*"1')' pnsn ?brad wau for la?
lui lilli uni Min o lien. Moak' I look collin, and. It is
Itcli.-i c1 llmt linn n ea.lv news regBnling I ?re hu*
li iii Lal ihroiii.li tins luise ??fi-uoiny. lu this? imrge
1 Uo no1 nu Indi- I ; o it. PloBSMMSB, Wtio lius htcu liotli
,u,i-.i,.l ami jii'in ?in? m ptweaitog hott Bseatasn
it nu? i.|t:i*a.ioii*. 1?sa L?u- a Imge and aumiralilT
olg mt-I or ps "f ?; i'?, well ?m m und .'ii*i K"*1?'-'.
i!. ad'iUBll i? li I. cuirluA OeaitsUaasa "" ?"riduy
nun um; , al ?I un Illili, al ToolcrV ill* IBS IWBB StS-l
nuit/. Ml linn y*ieniiiy l?.r tin* putss, ?-khue il ?i-1
i,v d leal m ,l.i. ( poa lb? StipniHia iw ***** *'B) li
?.,,i ulm. Yut gd t? l'".l evilh" lull '?' bBJ "|..n'
tia ?veil mai:, ?i., i B ?1 Li ntliur^ lui li) ike. An "Ciu
?i.ii.il Inld <?! ?ii'-iii m raen, titi! luiiiiere geuerully
i ?,??.' st? n. u lum. illuming, fear??glBepiatoaliUiiy
j . '-?j rj i ? , ? ,,; .?e Bri .|.- I) um?;?
ville ?filin!* upon the road, the nene of two fight!.
Statement! were made tarly in the war of fe Union
liead t cni; i liir.'i uj.??u i pola at tin? plnee, after
being tevered from the trunk; alio, that bodin of
certain Inn.n ?oldier? were given to hogi. TbtMl
i ire r. ? r .. .! t |y denied by the inhahitantt. Al nttinl I
eltewbere, no white yonng mea are to lie found in '
j the region. A? I wai iaformed hy a tallow "poor
white'' fi'miil? of fifty, WbOHBOkod a pipe, '?They
i eoiiied h ri.'iHrri|i|iiu' and look 'em." Tbe ??iii. ??
have uho departed, and bat very few remain for any
I latior ri'fi'iired.
llinn?hafew liber'ie! hive leen taken hythe
loldieri with the pa?tiir-ige and ?toek of Maryland
lon . B ihi? innit'h, tb'-re M ii g? "eui ramiifk of the
gri-at in.; nu em? nt ?I.own in that re?r?-? t ?inee tbe
bei-ritiiiiiig ,.f (lu war. Men who have tu en through
nverol bottlei acquire a rctji-i t for themtelvi ? and
? n-i.ni the i- vrnr.lly r..l?tii-ry of doinoelin pertont. !
I A rouit.i,ri?"t: iva? mude a' I'ooletville between onr
MOOBB aid the brigade ti Col. Jewett, who pawl1
?'"? ? ' . > i ; ii ? ol' the Winter there. Ti.oiu men
a. ir ti.it?tli new ?a.Idler?. Iiidivitiuiila among them
wejoMMMBiiBl Ion and uooyion to toe flUKM,
I kef i -.??ii broke ?'I on ?tor?* mill rilVd ti.em ol their
MMWfe 1 lu v l e.'i.niii-d lo lleii.tzh'inan'a I'otyt?.
A? the army lo-e? m pi???[???. t of taking it.ciiiiio'id
il,:? S in i..it, It ii not Kuri to attain vi- it the mag?
?n''. ? i.t tietii'iT ..t .Maniant!, a legion of blet.ded
aliiiiilntiie ami nmaiire, i.t HMfMM mnotilaiii?, i
?M| th -Ut, and va'leyi ih'tt ?mile in miltitodJIIOM
I..;. ? st .ii ti|i ling gum. A* j' ming tin 1Mb tut-m
'i.n i.e., ar? banool a luxtiiy lo whnti BOM ol
bam pt..i.d Vtrg tah MOOOl approach. Am
ara v\: ..i. ,. I ..ve ?hr. e t ipi Iii a ? a i e, fen ?'?it ti .1
a i ?? ow, tad t.iivi kootimorabli Htuowio*
dom wi li gfMO Lull.?. I hell reU'lon will, n^urd
io u.i kooon i mnA Tne inner nnaaaao?
I? ii 11?;. IO ti.".: , ratlM tboi li I contrary.
Anothi r agreeable . oolml to Virgin! i i?, that wo '
!.. M ?? e I ?..'| .lulu.ii. J lo re i?c aaOMalj ntl lUiy
liieiv. i;..,,.|? i..ilil t>.. liddell tir tiffy nilh?, and
n..' .1 prit ito cvriigi neu. Omi army bad m m
ill tbe boran, ? nuked futon in Hityliod, ne
la all Slave Mtalaa, ia ti.? fModoen tot b. mr-bark
r, li ??. A N'.'rtl.i-rn lant.?r will caleulate tliat wnn
a ,t -. v, a bom will lurr) I w ,,, aid tt.e mai ri ?t,
titra ?Jil..ii fur hu vu.?ill a y..?\.tre be lulu.I
H'ben Blavery exitti ineitiooa .i Mooomy no
little i - ii d red We eoomotly iei?, iMonfcn?!
linn of all age? M bimi? lomt Mltb li.<-ir pauta-'
I....? ilippiog above Uteir been, ellon will thai
anude , t ,!rer? I'l feed li to the letn-r. Hr..wn bol-1
lund ii.i *( it ?.ii ? ? 1 black ntl v-A wida brimiied
i.iil ol Unte ?r lah, torn.1 ll.e prevadilig e ,'iettnan
r.?ittillie. \\ 1,. ., rdgu llin-ubeue, ab'OVV gMBMMC*
ton 'nut.rtllu 1? . 'tea tnrke-d under ihi krui. 1 wet
a y. a: a; It |j tTOMiog t 1 rhiicti li.11 ti ortiing upon
I n.rtii'.tir.e ..I: ,11...If.? el. (be w.ire an oitaii.eri
b?iu. f., had a 1 ? m,g ein rt oter her dreei nod tiki!?-?? ?
her ft ?r-: ? irr>ii lie mi, by an 1 m'-relt? of gigantic
I a-goliU-di . go u hil? gue lett lo lra*i-l.
iii-.M i.i M. MKWMOULD.
tie Bebelt tlnhit Tea MM of Walbing
lan All (Juin.
U ???i.ui ?, U ?.u?*J?y, July 1. 1SC3. 1
|| t?i iii-trta.iied bv oar Monto veoterdov, wbo
? 1 *
???I a an iii extendiug ten n.iiee frmn l!.e ,
lily, th?t there wa* u^t a ?Ogll Keb. 1 aoldUf to be 1
wen. (i.r ???.tit? are ron ti itent ti.ni there ara no.
Kelli n.inert ii.i ?there between Tttit r:. k and the
I ? t \\ tit ? .'"ii, t-- lav. 1? leuinrkuhlv '(Diet. '
tirm. lio.iU.r ia li .III.nu?. --OOM "tlnliil
? ?ni la lliirr nlnirjj.
, I tarni Oat ll*?U. I ?.. a?, -u '.. I
Bil nooi r, July I, I'-itt.
Q Booker nd otafTniliod ben I*m night, m
,-. t j ?t y wit!, M.i... (,. n. M*!.el and ?taff.
1.. Val el : tt 1 .-?li <rlet. .1 lo r. |..rl It Harr?
??I ihe Cavilry in that nfgh-t
! I hiaei w.lh tina oi'la-r lie ?iiuUd
foi BlMlmill day bel i??'erdi;., and MM-bod
II |*| Mil?, where . ?tiun wag .-tit. Ile.-e
? .. llovker, Mod tbo tWO ?ii't.era!?
0 ? ? r i'? ? ?. . - i.? '..? 1
1 lie aid 1 1 ??? ? ded on ara. J li.o b-ilioWlng dil, hal
-. ? ye I ti eir li riet 10 the lucan I me, in til?.
it ''?le l" Hu min.re. 1. g, ?.
? ?
I be 'I,i?< ni? ni al Herfgwirfe'i (or|w
llii|,i?l Mi... Ling The light al l%? al?
iiiiii.ni t. ull.i.itrt ul Urltwtrr l'iir
-li,.
? Ml ?.?'? I le Tbe M v. Trihun?
M nail 1 ? iiejt?...?? iiiy :
Hi Ooorgo B. I.m. ..in, l'.i?riti?eter ..1 Bcooklyo,
retoraed te Ba'aabiogtoo in .lay fr' ? ( entreviile,,'
1 a l\ ? rilli, Wittiiiiiipter, and Billi0000? Bl ng
'iniii le m rem h tin Uapilal hy any nii.?-r rout?, Le
ti.tr. hid ?iib li.e Bislb Sedgwl k ?i Cor|i, which 1
ki i.- fe ka ?I jn?t a? tb.y were ofeOM naring. Ile
n00iti thiit tin? ('..i ? ? mon bed doi iog tht ttti tour
?iiir t.ot Int 'h-iti inne'.y mile?, pooriog tbroMgb
I'Kiletville m about the tame i.u.-. al irbkk i!ui
Bi 1.el nvalry aooV r Muait w> m amaiog Iba fatiu
? i - , l'i ? l.?:|i.vr.
All Mt?r wag.n nain, . tntiitiiig i.f aiii I.iin.lri! ?
Bad ?ix.;. 1. n ?? wng"!i?, wuk MgMMd near'
BorkvMIO, t.iiiiiij MM ttti oil the nigtit
I ' . ??. Mr. l.iiii-.'ln apMkt in kigb terni? ..f '
.udor! -ii ib" mm.: y mM of tbe k'inl DelowoM
I avolry wbo man ti (b'oiiodorin vbMtba Ribolt
arrived, tod win? dekivod the eotomo. Dot Ice? ihnn
' ?
1,000 Mittag, f.T rome ttti.e. Twin tiny MlMldld
ii. t iniog itt li-ud. Tl't tin. I time, bring ?oObod '
iiiiii alni.-t ?minim.led, tlu_\ undi puotl linn ra-'
',:CiU, !i?? It'll li.til ?l.led aild wolllidtd, Uli I ' \ ? '.. y
um n ukin 1 ri?.nier?.
Kin I,utiU,1.1 Kel.e!? attempted lo chat? them
down, I tit gave up tin ponoB ufier a galloi' ot :
c iiht mili?, tevi ral .tf ti eir kocMI hating fallen
down OOOd on (be im.ii. The lollowiiig uri- the
liuii.rt ,if the kilh'tl, woiindi'd, nul \ MNMMf)
K11 11'? -(.'..rjora! Vainlegrult, I'nvate DomWI
W.I.I,.
Wm mu -1). II. Meieiiltli, head, eetl nuil , J
II. W Ben , rbi.uiilor; Corporal MaMia, Oorpunil
Jo. 0?, H'.lgh'.l) ; F. .ti'iirt, S. ('. Higher, J. li. .New
kuk.
liri t in n?Omo. (..'oibft, i.lout. Rudfej Dr.
Sim:.du, and M pnvalea.
1 - ?? Ki lu-!? mil?r?d um.uily. Many WOiadld
Win t'uirii-.l. IT. I..? uti- M m ray and (?ib*m ul the
lit Virginia Cavalry wire killud. Ilia foriner waa I
t'.l lliroiigb the lii.itij 'he laliur IMtlMOd three
hil.? in hi? l.iad. The Iii belt, in MOW notion willi
ile rili/4-li? rd W. ?tiiuii.'er, rp. ki? lil the hiflit-it
:.-ii; -..I Ibo gallant 1-01.duct ut the (Malvare rav
alrtr. The Kaliel ttmmgg wem iiuder Hie roiuuiniid pt
S nari, Kil/liiii-'h Lee, nid llaiiiptini. Tliay tunk
hule from thtir lymjulbitert at Wettniintter but
horatt, but I'unijlttely gutted the gioeery, wli?ky,
and ?Ima ttnte?, particularly linn- kept by Uuton
uieu.
Cavalry righi wail Victory.
Wigatatata, \t?..iu?.-i?), j?:j 1, um.
(?lui al fedvicei Imiu the Army ot the l'otooiae
?tile 1 hat a portion oi our cavalry, tu.dir (ieu. Kil'
patrlik, had a hainlroiue light yehtunluy with the
etiemy'i nvalry at llanover. We raptured a bat?
lle-tl.ig, a lieutenant-colonel, a captain, aud Vi
? muir?, rittitii or tu. 1.iy of tbu ?itieiny ware
killed.
I >. ??- - ?.
-Die? ?|iliii?- mt lim HU llegnui ni.
itiiiianuK, tyaemmaiay, July I. Ititi
Til? i.lbC.phlie Whli li IB t'.\t H li'l-'l in tho N We
ioik iib ilignueut ii iiuirkeal hy pata) dim tiiun.a
1 ? I prootpt jti"i.!mii'nt (lint thiit crj{:tiii/;a\iv'i
I fully roaintaina id character. Tlie regimetitil bnl
| latin board, at Fort Federal Hill, to-day, contained
tho following notice:
(Fitrtn from (!?n?ral Order.)
" Print? W. B. Md.ler. oil o. A. h??ui|ii.il?t?d hl?pled|?
lo miara od tu? tifirttlta of hi? \,. '?.,-.., I? hamfej diihou
ortbly diiBilaiad dom fartli?r duty, ?id will uot be thtUPti
to rejoin tai? Company du. tug their pr?tent term of ?ervioe."
Urn. Ttleeae'e Chief of Blair.
Umo.-Gm. IIemut K. WlMMIM, wbo baa juit
been appointed Chief of Staff to Oen. Meade, waa
bornai Culd Springt, on the Hudson Uiver, N'. Y.,
where hin family now reiides. He wai graduated
at Will Point erith high honors, hut acema never to
bare accepted a otnmiirton, bin name not appear
? ing in tho Dictionary of the Army. Entering upon
tbe profettion of an engineer, he unlisted n>*leri?illy
in mrveyiug the tipjter .MiMittijipi, and ittbreqnintly
the Te i.t. iy .,1 Ne ?ni.?k i, ?or win. ii hu uieani were
i very ?niideijuate.
We tiirt hear of aim in tbil War ag taking charge
of lliiiyea'e Z.jiiato? af'er the filMlMMMMWO*
ment of Hig 1'etln.l. This regiment he dbdpttned
mid drilled willi great can', hutii in? infantry of the
' line undia enginei'it, and on der bit ?nilructioti it
' bet am? ci-lebratad lor ile pr.dh ?i-nev. When (Jen.
Hooker wa? ippolotod to ooiiiaiiiiid the Anny al the
htOMM) 80M? Warren wwi mate C1,?i-f ?.f Ki?^i
ni'tri on i.i-i ?t..if. Ile d'-c'iurg?-d ibt diliicnit diniert
of th.it re; ' neible poaiti r., earn ;,J only io import?
ation |o the oin- 00 OOW boldl in der I .'en. Meade,
willi mik ability, and wilkin nan exhibition of h.gh
[?erimriil jmIi'.-, ni tr> win the re?pect if the army
in ti i'i i:?iti.(ulindi i? in an uiiiiMial de.ree. Al the
MftMN of the Bigbtl of Frederickshuig by the
fi,net under tlie brave (Jen. Sedgwiclt Oin. \V,*r
r. n r. Ja al. ut; the front of the pom lion to rtC-ui
in i'it a: a t ;t.. %1 m.nient, the fore*? of tho enemy.
IK- um MpoMd tu a ?eui ni great, thal niiexua
..i . ii.ir.v n Olgl attracted and detigbted the ?nrttiy,
n io e'.ta t\J lim a? he jataeil ?long within clune
r.ii.^i , a'id Kirbon to ?ro at kim WBOn hi? life
???rn. d whoiii at their mercy. During all (?cn.
H".tker't tilinte of r.flin? i'mo. Warien? ni lint
WOtl i n-, ' n M i? i| I ii.-y entitled bim to thir new
diitincii'.'ii.
m>
utoi itiiini in,
'tmiini'iili mt Illari.nile Iliinm-re Arrival
of Vnllandiiham.
\\>- I .i-e The B-t tun ix Jioyui tiuittleoi J.iiw 33.
The Hebel ?learner Lady Duna an veil al St.
G- trye'i on the '-''?.I from Wiltirin/tt-u. UM ti re
port??! t?i belong t.. the mmkam OlIOIMIMWl, and to
buy.' bfOOfbl important difpatcbei fiom that (iov
er.:i i ul to the Hi. ?i. QoVMMMMi
'lhere wer? twelve 1 ? ? ?.?:?? :.?ii ?.-- al \\ '. :u!ng
tmi tB the Itkh. Two of them left In MMMMf witb
Uie Lady I ? .v. which pane?! cl.'N to the blockad?
ing iipiadrnu on her way OMI of WlIlB?BitOB? The
I.aily b.ivi* watformtr'y the Cornubia.
1 ti?? tteoner Hamel l'mi kney had arrived from
Lnglaud, and ti a UtriQIyit hiid cleared for Nj-etn.
The it- ?a.i-i Marion, froui Neieau, bound '.0 F.i -
J.tnd, 1 ad railed for coal, but OH being able lo get
?upplitd, the pr . ceded to Halifax.
A l:i.e of ?'catii.ti is ab' >it to te e?t?llie!.?d bo?
taren Bofnodo and I.iverpi'.'l.
J '- t,?*rtu ?a.? f Mi. Vallandigham- ?
" I bl? teti'l? niMii, wbo hat : ?li.eii lo much IS?
Mm eu; t:i tha m* rtheni Hiatet, and who wm ban?
t? e-l m tbe Sfiitiiern Slate? tor a ?laird pario-d, ar
rue.I here ii le ('? nt-.cr?ale atOMOMT Lady l>avu
:r ti .'"?.t'. -? n. on Botorday !n-t. It I? re
I rtod ti. ?t tit. V. it nu in? w-uy 'o Canada, and
it.ere to iiwait con.ing event?."
Fruin Vorlre?? titane.
lOOSOOnH ? -a i... -ii?, 3we .te, iMtx
Tlii ?i?tii.. r New-V.rk. Caj I. < 'bilbo in, left bere
l??t i a riiii g .. r City 1'. int. Willi ton Kebel prieon
iii? lu cbitr^'e al .tia). Millford.
t ?. n. h ,m .gb Lei, recently captured by tha 1 ltb
r?tii.?rl>maa (.?vary, la? tutu nnOVOd \o 'be
Bel an Hi?; iial al lininpt'U.
Tw-.ii.v-k.vcu prfiiieri arrived at Norfolk laal
evening tr. ni S.ilt.uk, and were lodged in jail lo ko
sent to Poll Norfolk to-day.
? ? .o>?
I rum HowBlMh
Mowoooo, ti, v., j jiit i~ v i? t-.'KTK?!? Mesaoo, t
rt.ii[??d?y leai ti, n.i. I
The IVilmimg pa Jaataml gve? f.iil MMMMBI of
MB i.iovrineiit.rt here, nainuig the r. ?ii-.eui.? that
witt' departing and giving their deaunation, before
ui.yti.ing bud been ??.-at North about it for publica
i.i.u. hi'. J.m tin* think? that Ibu reiuaikaole
i eieritv of (Jen. Foiler ? .... wu.- : te it a jutl cante
tur giere a[ ?rrl eiiinon, und ?a_\t he i? tbe moil.le
oayiaiapt thal will ikiji iiil?? li., i.t..omi wl :le the
Co.ile.lernte? are u?p| tug, unirte he t? well w atcbl I.
'I lu i. li the (Hue oi lae it lu?-aloa lilt uien ni the 1 >?. -
i uiiii.i ni yt Not iii i ar....mt had ali. til t.\? .f.'.I, iboj
i beert ally volunteered to ?? ii.- during tbe preteoi
?n.t rbeiu v, boWMW '"'ig i'. Pighl lutl.
The U'.iiiia lnw of Ohio la bo Pul lu
Forrr.
I Mi ol' NU ISKol.l.MF.Vr IilKflttll\ IS
IMIHM.
Omi laoavt, tytaPuohtj, Mi i nat
At a ?lecail un't tmg uf the Cny Coo* A tom night
it wat ci- -iii.. 1 to ? ul ibe Sutic .Mi.iiia luw ni tonv
al once.
All ciii/ent bi'tween Iti au?l IS yearn of Aga, um
?.hitiually ditahloit, are to be ni-gMiii/.ed luto eo'utpa
ine? on ibe iib of Jul) m-1 are ml pun to the (}<iv
?,.?:'< ?all for dm/ iu path numbai ia? he tiuy tbiuk
MMHMJf?
I..i ii" wur Oieeungt were held at I oluiiibu?, Ohio,
..nd Iiiiliuiia, ' lu, li.thana, lait right.
1 he ililli, iiiti m regard lo tbe Mnuoonl lo Sulli?
van Cninty , li.diiin.i, i? t-lt.l.'d, and the Uiiliiaiy will
leltllll to llidianopol'l tacalay.
??
ferairtal ni li I'li-ra.
The Itntieli pri/.e k bonner I i.?.. i.-, of i m t.. out h,
N. S., MtiBM LuiiguK. M. Wagatiirt, irnu li. auim',
N. C, June iii, armed on Weduetduy. She waa
??n[ Mil i '-'ih Juue, 85 uiilut north of Frying l'eu
Sliitil?, by the I ii ed Hlatit gunboat Kloiida, hav
n.g run ide blocked?* ibe ?an o duy. (.'apt. T. W.
Krowu, her late caniiuiauiier, diet! Juue Wa iiu wa?
ti Yarmouth, N. S. Her Catrgo counvte if ni bale?
?if cotton, toll Ula. ?pirlta turpentine, und lud bid?.
rotia.
Ike DlMlploe.
T? the tutor oj T\* U. V. Tnbunl.
Sin: la an article, which a|peered lu The Tbib
i sr. ol ?i? ?ni?/, ?otu.?J "Tile Anti inn I'feurcii?? autl tn?
.-??.-la?. Uue?tloi.," yon i?j Uiel the "Dltcipltt" litre?
u g- ? ? .i I ?eiiicli t. u? tv lUciiit men, on tbe |i.ui.J
lliit .Jib ((neill 'iii tr? bul iitticieiitly ?plrltusl, ?bl ilut ?>. li
? je.il' .u i?. ??..... t-?. t..? ?.-ut kind el ( n| p-r .??tl
ii'i. Now. 1 ii i.u- '?.?li, ft that ju'i woiiiJ Intent! mtlty in
tin.'f ?i.y nth. i li isintu ti.'dv ?ny bjiiitire, bnt I thl ife
lli?l y ii ?le iiiI.iUI.'.ii Jaatolh? pttttitR Ofekk Hie ?:e?t
in.jiiiiij oi u.. lil?. ,?. ? ttntpy iu ii'ieioi. e n. ti.? Mill tail
1^1- E - . .-....... t\."? '.'itC'VViitjiiaJ li.y.i |q
prstty gsnsrsl icquiiutit.ee with tbe-, I feel warraated la
nyiog ihetaTety great n-jority et tlieai. rapacUlly la the
tima Sute., ar.? lannnly loyal aad httrtily In farar of tan.
j pr*iilng Ita* SIi-jThoIrlei'a Rebellion ly the mott ftgofon*
, n?.tnrea. it la t,n?, ;li.t in lb? Kabel Sut** our ehurcb has
vlui.terily, or by coerinu, .1 ?ed ti. fat* of tbe aber
nhiircu** there.
In the Borier .-"titea we tra dirtied, tint tren there wa?
hire a bon of zetloui Union mia, who ara trilling te cooa!
Madar, kag rennt, tbtl tkey miy win th. nlruios of the
?-?public*.
Ia the VVwteri. tod Nortli-VVetUrn Stttn we are qatts
aamtroui, and iltboug'i there ir* tome nuong ai, waa, Ilka
the Priandi, ir*c nt'ietitlnu.ly oppond to wtr, tnd others
?he. for the uke ot party aad po.itirt, are ciameriag fog
petra tod ?Mating the Rebellion, yet tba balk of ear people
*re oottpoken trid tarneit ?uj portera of th* U?lon.
A aitjorlty of oar non tilei.i. 1 Mluiitoro in the loyal
Statet Bre men who, In w o?d ?id deed, g1?? ?vidence of the
mott tterllng p.ttictl?m.
Anuu.btrof our Miutiten arenowir. t'ie irmy tt chip?
l.iii nlf.'.ari ind CiOin-ou loltiert, liai 1 . oug th' m ii iien.
Otrfii-iaI, wbe bl* diat lia-ui'had bimnlf by good niTicei to
the Unln.
ia an Chun h In tMi city wa pr'-t-h n?d priy (and te? to
fir ti wn em) tor the triumph ot th. In.au and ti?, doonfail
Of Silvery. Hiving tliut *. a t.. 1 acted, tad ha?ins ever
itertcd ouneWe* 11. lelut of the tick and ???iii.J,.,! mldier,
we lee! that we ire gelBItd to a piara etiiong tbo.e wiro ?re
Ira1? I ? al io Hie r c -uuuy.
Ile loving tbit you aim at truth ?Ui'l ju.tlce, wa hop? that
you will alvin. It ? b-' "lit mitti? .tit-!".' 1.
BassjBsBbflg .'".n. ?BBBMB BRP.wkr,
MIi ?.tar ut ti.? Dtoggg Ui' . horeb, VV cat .S?v?nt**ulli ?licet,
.Ve?-York
aVeu'-1 >rk. Juno 16 MM
West Yihoinia.? Tl.e Wheeling InUUigencer,
commenting; npon the call for l'l,i?00 gig monfhg'
1 nen from Webt Virginia, lay li' is im|>ot-iule that
that t; || inn ka far?it M d; Ciat frsst Virginia lisa
fiirnieli? d more tro?>? fl in proportnti to her {?-.pula*
Bag thii? any otl.tr MAl tv in i???. L'uion. Certainly
far mon in j rr>p irrio.i to 1er loyal population. Tan
i thoiif tri?! non BOB, tien, ia out of all proportion,
aiii w? ulil drain I cr of 1 ?lily ali her atle-bodie?!
umlt- population? Connan lue la.-?, also, in addi?
tion to the iorti??.?' ir, ' ut t!i? coutiiry south of ihe
X'litlt-VVt g?( rn Kailn id!'- low i.hnost entirely io
I... . .?i in gi 'h.- ene i ?tie wio-rrilU?*. Th*? people
i nre not adt<|iia'.e to 1 !.. ir hoot protection, fo* (he
ISBBBB ISsk Issy BM I ...tri..- A ami unorganized tor
tin.* _"rt pgrts lhcy art-- 'ii no condition to Itavs
'Leir h'.iiiee Iheii eropa u:ii8! he K'ithered now. or
MSIIBliia Bad w.nit *. an -m- iiriiil?-!* .1 est-em mato
, iii.low lilla AstSBia ?n ? W misr turonuhoat onr boto
der Many millari uuve l.ot heip eli"-.?ii lo aavs
; even th. ir emull ii p*. k?sn* BMfS have lost their
h tarin mi.i! nil f ?-.r itoek. IIey ti. nat save a bills
. ?.f soUieiliiiiK lu i-t MU of grain iu order to lire.
Now ia ti,.- only t n t iu >v..i.-ii they ?an ure li.
How. (Leu, ait lU.OO'j ana lo be bud from Weak
Y1 r? m ?a .'
| Ia n {ly, it suivi." sis tbal a I ?<-? irt mental Corps
m glit le 0rg-.t1i7.ed for ho-ne dtilonee, embracing
every ah] -In.' it ' niau. S ich H force could May at
???ii,e, eiii'j-i-i to duli anil tv. 1, and provide fur tLtir
f ?uiihes, while tin y would relieve iron duly ibe
, 4i),rO0 or jO.tyii) troon vtlii'h usually lave Itmtw
isa?daad to hu aaiBtaisad iu camp and garrison hy
tbr U ?verutnei.t tri?Ma the Sute hitit t. If see? s
for ? were orimni,' ',1' wctld number vastly t-ore
tban the 10,000 caBa! lor. The ?ro-tei-on ae__g
, f?aait?le euotik'- . _^^^
?? ?j?*nae?nnnn
!*Ieiae I'aioe Blair < onrriitioe.
B.TOOB, Me., VVedEe.dlT Jjly 1,18*4.
Trie I nion S'ate Convention ai?.?inLied in Jiorom
bttgA Hal! tiiii morning. The ?ratheri-i? wu ths
'??Treat of the kind ever atieial led in these parts,
?t^rjit**? a number of Demorra'i wer ? present. T*hs
hall waa erowded to oretflowng loug before lbs
j ConTei.'ion was culled to ordt r. At 11 a. m. the
Convention wag called to order hy th? Ifon. Jam?*
O. Warne of Aagti??a, Chairixan of the State Com
nrttsc. The lion. Janus I.. MrCobb waa appointed
! (?emtorai-y Cliairaan, and Chaa. A. Miller of Rock?
land, ana J. D. Fainter of Auburn ie_L?orary Sac?
retni s.
A Committa? on Crt'.er.tialt wu appointed, coin
pond of one from ettcb county. While lbs Com?
mill 0 w?re ont, Mr. Let wit Harker of Stetsoa wag
loqdly called for sod made a speech. Jobs T. (Jil*
tasa of The Portland Tritt mia? then called for,
BBS be a*? ? , addressed tba Convention. Tba Con
> Ysstion then sojourned till 2 p. m.,after agreeing to
I proc. *d upon r-eaass-bUug to ballot for s rsitdidsto
Ipr (lovernor. At ?2 p. m. tba Convention resa
asmbled.
Pie Committee on Credsntiali reovrted ibat tbe!
whole tu n. her of towna re; resented wea 296, and
lb? whole nut-tear of delegates prsseut 1,1174.
The Con.m .ile? on Permanent Organizelkxi re?
i v-ite.i tbe lion. Jiii.tt L. McCobb for BBR??iga!
,1'ieaideut, am! a lung liai of Vice-Frosideuts, with
[(karin A. Miller of K.-tki-nd, and J. D Polaiiar
?of A ii uri:, for Secretarial.
iwi'.i.it i Corny wat uouiintt?*?! for Govuruor by a
iaratii v ole.
i l'l.o Committee on Resolution?I ire'.>rted aa fol
Ret Irtd, Tint in ih.? asfMaal mil rnvi.?-itoiii period of tba
?.a ::>'? :.;?-..' y it ii toa tsMasB d ny of mi l">al ead pttn-i
utie t ?ti?ess c ti?? a inn .laud in favot M tn* Natioaal Ad*
u.ial? lal: .u iu inducting th? wai again.? tue HebeilMU, aad
Viada ?nug liles ..u .l.j i?l lue I lina tin? ii,baut ill ?nlirs
lias |
? t.iltr'. Tiki'ntii.it!' a* ?he Batlm ?1 ?uthorlUra In tkla
wir f r tn? n vat', u ni t'a- ga ii ?ntl ?a nibil of Bau. ara
n \te uu ill? iga.it.' g t pi''?.t. ai e the paney aud IB* lu.a*
' una al Hi? ('? laaanBI ? o It ut.lt* ii on? maa in tii.Ui u>S
ii? ? iTiit ..i a i". t?ry p'ltfy ti d BIBiail wlrhoot gaab?H*
I ?ian at ISaSltBl n ti i .?pou thu i.tue tuete cou be Out IWS
pS'tl?? I tul"'? it! flTor ?t d IIBItOII - PpOH-li.
n . ir>.l. in?? ino?* ???eoibsge? of .*?> al?efu ritiier?. whe,
?art- Bg lu u Ile ? ii.T.11 n .li b?S ot le. ri.. u, 1.1?. l.igBvd
n ?..i?? Etdlg it ?i. it the '?w ?rre.tt of r?er?oin en?gad
lu Ji.. o .rial ? 'tie iris:.ii.ilt<n o( a mi itary force to O.UuJ
the I aii.iiiiitioii win? tiiey nive ripr?..?J 0 *x?cr*uou*
aga . ?I ?ti? IO* uaw n.r..ii g III* I re? ->i?le? ?Bil Bl CvUliUil*
???.u. a l-l ?ui I? .io*, vi ig rat ??'"' u.? e M? n roobad oi their
? n patty .id .IriTru fV- in ti ?ir home* by ? b.ad of lawlara
,u .in?.a. ?g.mt? ii.? Begabtt* b??o ?:. ??u ?acS mu
di m lei ??n ; situe? tod taaa ann ?<?* ot ta? ntrt laaBssa
of pi'i im lui, ?a to ti.it? theui d? ,',,'i.i ?asi?e??rt in tin
prnllll cliSW I ???? ? vouuiry .... .
Btmltti it?t II i liaaalbal Hu ilto, V iee-Ptetden? of
the t ia ed State., si i .ai, two ?Aeits'ori ia I'ongrnt be te
liuettett to repel? to VNsiho.gt u luiuiul.triy lui ih* pui|w*a
.1 uigi da. ? ii - i' ri inn tu? unpuilauSe aud seo???iiy tal
plasteaeioaglbseeeal ? ?uMoJeol BSTalssd uu'tiary f*ies
t . piel.t't Hi? i-.uiu.'t ". ibe c uu?:y fran th* gMBBBl
, ??;, ra t.t. >i ? of t ne K* iel?, ad ??? uste the ??_? acoon*
-, i.te i to aasb u. aiiuei a? .La.? batoaaasM edtcnat aud tx*
li ?dil.lilli.
The r?*olii(?oi!? wtn? adopted ut animomly.
li eolutiotl? Wee al.-n ?.iseed v<?;ii,-liuiA*u'.iiig our
gallant army alni nun .
le I niiietiii ni BBB etci'edli??!!k l.trge dud en?
llllUII?tK', Slid Hi?? best lie.l..g | iii.ii.e.l.
Front Calll'sraia.
.-.? nu? -, . M .1st. J m* M. IBtt
AritTeJ. .'?ni- ?Big "? de? Age BOW 1'anatDS
I'm1er (H- inriiiriK-e ni tl.e i,uti rata ol insiirtuiCS,
|sS?I e ? "''..'ir* ?Hu.itiisui'ient of supplies of goods
through tbersstsrs al tc???.I? hy piiv-isssra, the
'niiiket * ?ti? ne iron? 'iiHV to ?lay. I'i ,?>rtsrsar>? in
i hm t! to iicuni MSSBS. JehbSIS are auaiooa lo par?
t luire, m d ure SBBBJI an <\ e.L*iit buainess. Can?
die* Jil., liiieii'd ?*?iii,Hr l?\: Coal higher. Caa?
nie .s.?ii|> 19 ? I ?..n > stir I,1.|iior* oSo\t. Nan-Or*
le ,n? Bagar I le. Nmls, ti ml K a I'oiSra 'J7a.
T"e ?teHniT Sii m MBfSSB has arrived, with
a?",i iK? m t,-. uni.?- lion \iit?'iiH and ?tlh ths so?
prsSadaatod B-M?bM of {*K1,0o0 fro? Oregon sud
Id .h".
1 h? minti)?-* news from Idsho it extremely favor?
able. l,,vKi) iuukib are eiigaj;}???
Iront S'reaeeaia, 1*1. H.
I'ur.i. lietsB, ?i.iM.s.i, NU.,)
an ?tin...i?y, July I, ian. J
The American Telegraph Com-auy bare ?x?-r>
11, iel ti e.i lue to the Fmncotiia ?Mouulaiu?, and
opsjBBd a tel??g??l h Pet *? in this honst?.
Hie Ihr- will It ??oiitii.ued to the W'liite Mountain?,
and a tefogn. '? "luce opeiied in the Crawford Houte
vvtthio a low duys.
Visit?n at lbs Ft-ncouia aud White Mountains
have felt vary innen the want of a telegraph liii?,
and consider iii j- ?.et under otligattona to tba
aViiK-iiiaii 1'tlegiai'h Couinauy for opening olflcei ia
Hie l'li'-le und Ci.t a lorn llonaea.
I'orernmenl Raed*.
l'un mai i-uii. VV . ali.Ki.iiv. Jily 1. IPS1.
Tha Government A.eui reports the tale of Fivs
Tweutiea to the um ? mt ot ll.roo.C?O to-??ty, by
the various licencies Huoughoot the lovel Slatei.
1 lie tSecretory of ths Treaau?r lisa aiithori??-- lbs
c utiutiaiice of the ugrtuy ayateni for toe sals of
(1nve.ru;?est loai s, wini) hot becoins so Popular and
productive ol am li uuixniiiceut results. Local
a-?jills and B'lbrriitji rs wi I have the sumo facilities
e.\n nth d to tin in as heretofore in the remittance o?
bank note* or -ii uti* for tho I nut, mud Urgsr tales
an? p.u'ikip'ittd thin I v? vel bren iel ortod.

xml | txt