OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, July 04, 1863, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1863-07-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V0L* XXIII.IS0* 6.842.
NEW-YORK. SATURDAY, JULY 4, 1863*
PRICE THREE CENTS.
BlMi INVASION.
THE FIGnTI-wG AT GETT.SBIUG
The Beteles. Actions of the War.
LOSSES BEATY OH BOTD SIDFS.
lONGSTREET TAKEN PRISONER.
Advantage on Our Side.
-^?
Thnv l)?i)s De_pente Fia!iiin_.
(ion. Vtairt Official Dispatche*?.
The Eirmj Realised at Eury
Point oi Thmdaji
THE BATTLE RENEWED ON FRIDAY.
TEE POTOMAC ARMY COVERING
ITSELF WITH GLORY.
GENERAL SICKLES LOSES A LEG*.
? ?_?
Durk.cV.e of Mississippi Killed.
-ey?
Gen. 3i>el Gone to Join tho Army.
Byar.?'. ? tala- t*-> ?te N. Y. Tr.? ? -
lit?..?lu. IriJii, .lal*.. 1W>3.
'?TI t mon tt-rrifii- Bgbl of the war lia* rajjfti j hie.-.
? ?. !.. ? beroi bDj. T??- ?i?*r w. ?
t!.e m I atrfsl of ??11. lbs laaa on bel- auUt bat
Wa bara Loagatrseta jr.. bsi
ti,;.. 1 Isfl UM t'at!lf-t;eM gi 6* r.'ca'i'i, fili'i
.. bji-'Bjgf I.?-?-. Wg bad tr? baal
of i Lo , ? : . I ? ? ? ?a*- ? I >?' ?
i. ? . ? am baj?os1 g gb urea,
*-. i Trir.'.r.
Ms ?. < i nu, Kridi?, July I,Tia Waihi fon
7 .?- ! ,:.t raga ' fsi saslf -ii II<?'< I??a inn sigbt.
| OrttJ - ' B| vu (/ tvii-ilrrle nt t'.e
ah iii?- ibu r "m '. Our Iori ??- i paasd
'!.? v. ? V" : 1 tbg Bald till
g our d? .??I. The
? ?
Se of 'I ?J vviir. ?! |
1 - . ? ? beat/.
'. war? , l.il absatSo'decb m ti.?*
i rhieh w?( eui.?* *j nal j* ampntau-d. li?*
.- well
?gad 7f. N V Ti ' i.
Vi a.u:?".i"? Krtilay. Jt_ y ? IAS
'1 - ? :i,i a : t 1 a.-a di patch froaa ?Tien. HsBSB,
dab.- ?1 o a Ice-k y ?m*??-rd a y aliero'ion. slid re<?iT?*4
thir laiiiiilUi.'. l'p I" ;( S'SBjsh I'O C^liliii?- ?Ai'.ith
? dtabsBpisosysaaardtly. Qss.]faa4i
iuii.ai'.*! thsl tu- ?liai i n-ii ..! hi?'??a? BSaagd liriiir.
t.u a baf;'c 1 tforg to-.!ay. One of I.i? coiii? hit? Bg
jaatsosti sp after a kmgtaad fatigniBg loareb, ssd
i i g real 't weald aseai th?-i?-f.ir?- ihm *h?t
?uri; :-..-. ?.?????? day uia?t have I ?j? ii
bri i!?/-?" "ti bj ibe ?'in luv.
Qggj. Maaila saja Ihai lagfcai*.* gfg in e-ct-llent
getan as ' '
?,. ',v. - ? . i; . Meade Buys t ? ?
. ti IBlbersd m oil the Bgld, It'll tliat
oui mt-" ? adairably Bad I?si lbs battis trsi
ose of ti ? ? iii",! a?*-ii.na nf the l?viir. Obi
ti ? ... .-I to tslisqsiab tbs grasad
ir),i h t] the earlier fart ni ti.r day.
m os iba Uigbla toalh and -s-?-ii ti
?, ... Iba Rebela had BBSBBBSsd b
?
ttOBBSsd u'i-t bg Hi the ei.einy e
Iih: l-l :t -ki i.,?ve I, !.. n f> runty grigOBBtg tti ii
l . . alala ?-'I.
?j H r ? aoB) Daastj tViiamlB'
? ... , t-? tlial Hie lui I ?>1
I??- ?iiiiiaii-s a i_.rt of lu? fnrrn,
SBd u id IBS 1MB -.?. ??II ao prstBiaSBl sm SajJBBt o'.
i .a diridaa hi? prei-mtua ban u
? .r'a.
(. t,. .-?... 1, vvli'j had '..eau i tr? f-.r L'l Loma, left
l . ? i iv-nirk iv.tii.ii, whtre he lot l*?.-i B
garai u? b eon
i. sel i ae han lbs a ana, a? we are in
I ? Maa "t (.'ailie e, l'a., WbS?BB??
i-.pj.ei ? . , asdt ii. ihBBIBg IbSBM ive?
i, i.? ?- . ... -. ?.u .j. i.K.i.eta Tbej Bssarsd bin
i* , i . , wars frisada to ib< BtWlbanCoafsdasst*?**
in i" par .le t! em, li ut th'-y might li'?!
badi, iiat.-i. it agaisal n. Gea? Jankiaa *?? I
i bat n n ?' ted that, tin i
i ? i, i- lo tbi Ho a' 'in ' nu?e, tin v
-.t'" b1 seam ..- lofig I far it, and actual!*
(u ttmt ' 11. ? i-Hink?. Bcfbra Um jokt
v-iw 1 aey BSgSB Ui tSSSBl ?d tlio.r
Cla ?
1>" -? ? ? ; ISJ Hutt it [g ?, ? : it.'i I .
e - - ' ti IgOOi b?kst! ali ?ria If I
i, sad tlope i .?Mi t., u waoi on th?
ignite i ... ?Vu bold i'?- i at.?-.,, tin-m u l, mi
' " '? - ?'- .V' Beaasflrfaa of that on the
"?. ' I ? ! .'. :i.lhi- I VA'? pualtluiis leiUs' ahull!
ti li ? '} ?t? .
As sri?lax j ... it ess bs oarriad sa ersr lbs itmu
i,? i. ptaaaati .. tfeg htai oa arbisb it is balk, Eba
pittsf t ? ringa bstd bj t'?. naii'Uiii fotsag ???i
si .u Ut hui porn-i mu, but set
I ? . Bl m i I? r? a ? . idsd udvan
lii rial,?ia lil th?: Ila)." "?t.kkll H' ?i
-, ?v. t?ut th.: forsa ?.: all bat Bia..
**? ?? .- !'.'? ??' i" i ?ii'iai acsls s mi.?,,...
? ?? ' ?? '.?? iii?- gsaaral sbaractsrai Iba t sa
irk ia roll
t>l*mu .... . ;. ; ,. yu,.
ia >. i ifi'iy jaij ?. ian
I a !.. aiAVmi/ BBBBBad BiriAndlo-ilay from the
GMtjabsrg bett?? IsM, aad va.-.a lahsa ta Nswtaa
Hosp! Uti:
?Y ?-?-.BsrASft
_l ' ? ? ? |*a M. 't,? taaeae ii im ?*,
M ffaamm LU im Cb., ha.fi , u0 N V
U ? '??? ' a .? J i. M-.buii a. iii y.
li,.,. Weoi I i I't. J C. "Weialn.be?. n t-u i?t
mSti;^' t*?' pi ?' htfi ?? ok. ?abig. 0. ut BL ?
Ml.hl-lONrol.r. ? N. Y. F.. J. William?. B.?7N. Y.
E. I. C .r-1gi.een, H, V ti. C? Mirare .1 Koot?, I, 1? Mlrh.
t ort.. J. li. Ballina, t, lt> McMirtin Older, K, UC N. Y.
K. I. Purdy. I 3 Ya.
F1KST ullin.
Lt Brecl, woun,l?,l 1.1. ti Stt'Iirta. wontded.
i ?I B1 SDBBO ?v.. FIFTY'SIVBBTB BIW-ToaE,
c?i?> li I- - nk. maamiai m?Cmya. timk wounded ? i t
a pttn uti i ti.otirr.
Adjt Urtu j. a, in.,ii d f.inl al ?; t. I tv. mi?.': ?.
fttot ter. Mel t. ltl.v, ?ournie,!.
I ?pt. J. li. liarkui. wonmled. I. mt. S Miller, wounded.
I ipi. J. H. Mon, . n i-i bl le it. Bl] i , BIM I
t -.pt li A. Aiiini?. ?..iiiiie.I l.ieut A'? a'er. wenmlrd.
la;'. 1. I. ti Btlggt, ?i-.ii.il I lent Wati-i?. wi.i i.ilfl.
i. ! al MUtibg I.l-llt I owen riil-ll *1|
?. ile?, wo.t'idcd. I.i t Durr, wounded ind min
l.i. ,t .1 A. t . i'iiii, wouniied ii g
H d t ii.in. Lieut. Pea! e, we.;tn!ed.
LlCUt. Mu li. ?.'?Unir 1 Iii >:.-. nu? Mt -1 '?
in?' 111 MI I ..- I SI -MM . ! t s ! || ?I l\-V'H.K.
lol J. J I.ii-kiiiat,. woiiint d I.I A. t< v.,ti < ,. o!' ? M '?!.
Alt Theo li g?. worn .led. i.i. II Ttiin | iriii.n. wonuUed
? , \ Val? Mat mi Ml IM, ?it Frael weoaSM
-MIMUMII ISillli ? I ? I I ?* IMAMliY.
vv ,i, ]>,.??? ?.iinii-d Mun ir Welch ara? ? i.
Vi, h?ei n.l|.uno, weee-ied. tym. Atimtt I H Pi. w?ee'd
Mi. har! I ' iin.-ra w.Iel ? Dageal IA I. Il l'a killed.
I ii ! IHMII MW V'llh.
I irt. E'.-iirk. K, ?eua 'ni leba H. v ig. I> m '? ',.
? t a: t Kari ?ti C ? '?! lal 11 I i I ) _o
t apt. Halt, I- ivonnrlrl. tv in I", --iiiiie, F ?
i...... Athlet, '?'. t. "i l'.vii i* ? yet, v.. I ti,
? ... .t D, ?, sad? I.
1 ' .- f ?, i'i i is. 11: ii mi addJlioaal Hm ti aroaadod in
\ihe ti e '?.it of yMlerdaj ut Qettjebergi
'- I Y. AH. BlMtei I N Y.
I ..,1,1 ." .N Y. J- .-pn li'iatnl 1 N Y.
Krut-et Mate? :?? 1. Y. JMaMuwtll '.'N' t.
C?tl Barnett C I? S Y. ( igt Dirt II i , B. Inf.
LI. i vv ? c. It, II I" S li '. Llcol In. I - 1 '. k' I.
Be rt Orej .- I . ? I- ? . t I. I. Mi rli ' I S In', k'4
? i ,v. inn. n r. s.loi n tun n r a int ki i..i.
IV 1 liraJM, II I s. I:.' J. Welch, II U.S. IaC
?
?. rt til >'rw? !
Pit.I in. : i Bl? ?rtl.v Jill J- Mp m
Hiera un* Mirriag ranon ia iowa. We aspeel a
full HtV' tint t.f the battle at ii. ttysbarg in-i tti t.
The rcjurt is sanead lier?- :hnt I. r lie! el GeaSfal
L i.'rtiti-t ii killed.
Otln in! Iliaptlfl lil ? I i.nil I..II Til Hill' I lu
I nitiii !.'? |inl?. ii ni All I'.i.n I- nu
i dut-.iii > n m. a ot our Qeaaaale
Killed nail \l iniiiili .1 'Ihr I t?l.i..ik
lii.ntii.il en I r uliiv I lu I it. ni. ?IhI.i
Nu I m|iii ?kIimi eil Our I'm.ti,in
M III IM B, Mi:?. J,.,. I
.l.i', <I!-?.m'. li wuk re.. it..I '1 ? i. . ? i. -
flinn Mii!"r.-t. ii. Meade, deled Hi tdqaarteta Army
ni the I'utoaiaf, 11 o'ehek y. B., Ju'v '-.', win li,
?ye:
? I . 11.. 'i _\ .." ? . aal li I , ? n . i! t -I.,
nu !, at'.r ..Le of tim sevasaM eoateMa ef tba war,
wa? re) til-*. I al all point?. We tata Mflbtadeeo^l
sideiabty la killed aad woaaded. Aaaeagtbi
n. it 11 '. . i' i ti i /. .., aad .. sa i ' ?
???; i.c: i s. klsa, Barlow, QtaaaM, a> .1 wv
rea iNgHty. Wa baa? Mkea a lai^e BaaBWafi
arMeaere."
?KO) NU DUM M M
'.v ttaiaei s K.n.?, v. I I
A lat. r i H-. ?. baa ? ? ? reajleed fion M
Gea. Meade,dated B o clock this morning, wt....
tit) | :
" Me :i :;., tut 1 BBB?B Bl ?..rl? ?!?? I ig i
tl|?n Tem tie |Kr'? I tin- Haa, 'I Le elie HT lime lal
i ? ' i ? le I li sp n tit v i \
ur<- .mi ?. | their wl o'e ana]
l r ? i < " rl " ? l Ltmpstietl's ead A. 1'. H l'i
' ?.b . ? i I J mi ii ti..it it BBJ
Been writ killed. Gea Rarkodaleef MMMe?
. y\ i .e daada Bli I" ils .e VV.ll .ii . ur l.i??. \\.
here ihtiM far ni. .t l"'i priaaaan t.-.A a i . al:
;.. : Ui b?' nari*'!.
II? .iii I ininni.mil :in al I'liilinn Vi I'n -
gngemrel NI i.Ml.ilnii? %???< i.ti...
riiisiasai Ki.!.. IM| i. Ml
A patttii u..iii, frrvni I'aikf?'';. twr|,ty-mx u.ileefrnni
BaMkaaM,aayadMteaaaaaadlag wat heard there
lu ... ti I II J. -tri I ,y ii lilli t.ine o i link Uat I :, I t.
'1 he taaaeaadtaii wea very keaej aadwMn
.un.?<1 ?ii.?ia at daj igbl Ibii a i ni-oy, w.'h peal
inri.
ii ia j ircil.v? !y ki.i'Ssli, I .:svt \< t, l:.?t l ' re wu
. .... sat al '? ijabasg yeeterdaj, uy t.. i
O'eleel m the witt rri.-iii
iii. ii. i.ii Km. ?ni ni Seeayefc-Bvf ??*
'I hu rail ii?.
, ila l . i ? I a Lb II ? . li ? ? I
a al I | li.
V ia I'.?, i ? ... B, 1 n la. a ? )
The dil) i..tr le? n -, .ii i n lo Um ? ?r-, al i
I ? n,. y art- ii' a Hinein,.* a lie.,\ y foros OB 'j'i
' h ft, at..I have jil? '. i" i .ti ti.- ui':.. ? with i
I . ? rababilitj iathMaataen Billi ? I ?? ?' if
f.? :? .e ia ?.
I be Ki-'hI alai, el....tiri have b* eh aiuioj
m aad inen all daj f xn tim MeeplM eC tbe
? ? n (., ?yuiuti
Wa bold the liiiiiiiiiirhiirg Bad BalliiBwa I
?aad,
m
Tin- J mt ii a? m? ?ii en tWmhmaoimp,
fan am i ? n ? Pi i?j j.,i. .i. i?> i
Tit 1.'.t.,ng; BalUtto leanu ir.itn nanMaa
? .? mrivi-'l in line i ilv '.I,.- h. I.? mtr | arti, ulitis
li,?- Ig i opeaed M OeUjeboig oeWedaeaday,
when nur: ii it wet?, alunit liai f .t in i:i> li;, mid tin
tnuii.
Bat Baa brigade of Maj.'?Qep. Bejrueldi au* ti
ii m du ten te ni tin i ! ? i,n.' ' t lb? Mragitli.
(in. BejooMi galtaatlj pasted tfcatB ig
soi in dibg i? -r "n '.n Hamiatry Hill,aadeadeai
. :? , to . ' Id ii ..n ii lae reM t?l tbe auf] ? c.mid coim
np.
I;. ? :,'i,i.? in- al? -.mi?, boa?-vir. delayed, an'lam
..litt- mii... .(ni nily ft-il hiiii. of tbe h.'iiii:; railed
Selniliiirv li II,
Al ni! 10,0 0 '.f t.'ir it.i'ii m tint IgbtB
ga ,i ,-.i". 38,60 ' m tim ? namy.
i run tal t n bj tbe l'ni"!i full ? i a *
I eld n;' i" the hit'-wi i ?? ?.
< ,? :i. Kerooldi mat killed laij aai ' ?? la tba aatiaa
?.'. hi'i- 11 h 'n;* tba brigade ia poekioa.
i Daring WadaaadBy n.^iit aboal75,<000 of Meadi t
trmiM icio i|i nu.I to-ill CsTorable poMtiuua for re
opening tbe'battle oa Tbataday uoraiag, wkOa Bl
ibatperl dsonM !lS,iM Mbei Daioetroopebalaag
j iii>{ lotlieAiti.y ni (lu PatBMM BfaSB M ?ear at
. I.mii! an lu l.e linn.t-iliaiely available tot li ti I't'iill it.
Tbe Rebels s aialj a aoaMrated i)m ?r lan >?* tam
I Omi j burg on Wedaeadaj blgbt,aad Ibeta waa um
'ii"'..- ti'iiiiittiint tin-(.'nui bat?aofyaaterdaji iroald
int.*iva cv. t y uv.i,?illili- m,n, ni I,.,Hi BIBI?M
'I li? Ituiiii- oi' l.eii)*hiir||.
I 111 r i- n :i N111: Iii rtiarae, ?
'I fa '.dny li ,,. J? y i. ,,, p ,lk, pMj, ? j? , :t i
T | iiflg... nu m yenttidity wun i|u..r MMIB,
tin,n;;1, tOtimtoti lu our ii'tviiiitf, the Kital alni
?..?vu h Corpa, iba aatiaa baiag aiatah IM^bl bj
ii., lint Corpa, i.ii.iii iirti. Beyaolda, ahawM
killed hy a sbarpabaoUi curly m tbaigkl? We
liict nuit. kiiI tin- eiiiiinv h ailviinre juet heytli'l
QeUyebaigi aadreyaleed it, when ti,? wkoteeospaj
letmiu fii^ag.il, uni Mil,a.-ijii? u Iv li,? I'.lesnili
CotpB, w kIi iti'iin up in i.ii|i|>i.rl hy tin* I'iiiiiiirit
hui'g iiiiiih Tba affaaiag IwaM were tim Rabal
?Xlgjt Vi ?mud Wa tiwi**. V-44 U*mH?'i?Uil?r?-j
tallied the fight, holding their own til! 4 o'clock,
?a hen they retired to a ttrong poaitiuQ jagt to tie
?K?!\karil sod loathward of GaUjlbarg. Thii wu
iiiuintitine?! until the anirul of re-eufnrccuittita at
ii .'ht, and our linen are now Well formed.
.Nu y;itii ml ? ' y;-, f? i:.ii.t 1 a? yet taken \ lace, but
the ? rnhiihihty in that a i/rtat battle will be bagbl
Uti? afternoon or to-niorrovv. The enemy io in great
force. Our lu Opt are hoav all np mid v\ell in hand.
Tbg battlg rationier wa? innpiinury in tin? ex?
treme. Wudtwort?'idiv?ion mstaiued the early por?
tion of it willi ?reat ralor, charging the enemy and
taking a whole rag?BgBt ofpri?iiiicr? willi Brig.?-?"--.
Anber. We have Ukt'ti filly one thnii-Miid piimu
??r? and ki?t many, nmot nf hein bein.,, woiii.d?-?!, Bad
II lietlVil'iirji. the grSBtSt j?.rta ii of va lieh iba
? liemy iiow liiild.
'I he Bobsh (Hiiipv 1'. niit-k lvaiiiii Collaga at a
hospital. Kulali?, ii o division and ??lie In. ni ol'
I ?ni! ilsdsj'a anppsrtod rVadgarotlb will gieel . g -
lutltrv. 'Ile Ijeveiitl, ('"11?, Ill"?t of It fiiUi{!.l Weil, \
.iiai radssetad lbs diggrssa of Cbamsllonvills.
Atmnif tit? gssjsral oal otra ?aro loot basada .'i
(?ill. Leila ?!?, (i.-ii. l'a ni ki! ? "I, I'l.ii Cn. l!,tli"?k
?*?,nu.led. c u. Si binuaelfasoiog be pi ?bob ar< An
???i iii...to of Teilt Ma) ? caillait.ta aSBBSl BBti be
u .a.'.?.
QeitjabBig waa injarsd bj ?le'l? to a ? i
i,l.ii t l'i i,t. Ill ?! "I ti..- iii! Bl itali!-. r.'i..aiii in t! e
Hurg- onay got ?way yaalsrd y. It ia a beeoiiful
BSjaa, ?iiri.'iiiidtd bye beautiful oj?n and rotta|
aosBtrj.
'Ih.-ie l ri? ban nstasrlsaa aUnalabiag all tba
lll'.rilitli:, hilt III. t-UlCh^a-lll?-lit "1 ill.I.? I.?loila. I'."til I
paitiet are prep.?ii tg fr the ?real "iiit.-?t bsfurc
them. Our tr?.;? aie in bj leudni fall li ."ii SB
Uki Vi I? I.iii?.
A in-in.- tbs '?rilli.'.- u ysstsrdaj 'a sogt ? ?ntl
AAi-n- tas foil S |
l.. BajardWilkrsoo, ooanaaadlBgbatt jrO,
iih v.. A . a . ? ga 11 \\ Ikeaoa,
W a-- ti, b ii. or?es* udeot of 1 i ? leg
- n aloa ti??', t -.A1 ;.* | illsatlj I.
? '.?.i i.?' sa ? -, i. gas i... ' iv ? i ii.- i..
? i adiof - - alistad ti '??? u ; - ?
C , ' ? ? II. ?? u : ' ,i ? ti ? i, i
?tog, va. una? 1.
i i a Iii .... I a 0
Met? '?-..? W ?
aila, i- | ?
i,. Han
?b..l it ? b ??? .. . ?
lai.l? n. Ita . .
? ? .? ........ y la M
?* ' . ?
. . . .1 .? all.
?,i, D ty. I
>i. .. i. i ?. .? -
I .?.l il. a.y li ?I
t ., ? ?__?| .!,..
.... .... !
I ....
'i ? lb leg,
taie, ait u fei
l . '
-?...ii . | .
lilli ?I?
I*, r eel . .
I i. -a ' .
a ? i i . ? t r and Mel
i I a *?t. It Bl WOg
Bt den.lie a. w? . ,
-
. .M ? I ? a
- t ' ' ' -.. " ? ? ? '
* . H A . il\.
- ? I?d
I..?!.- al i . ? a I I ' . : wea uded.
I.I I
? ..k. i . ? ,-. i- T.*'-, ' . ?i :
,. a
tkiiMir B1 IBAS,
Um*** ' ? ? a. ...,.?
H , t
? ., li-1 i< I i a A
I .,l . I'
t.. .-.. ...; . m
la. .?. v. i. ?. , fetal* Wallace, Bul 1 .. al
a ? ' ?* ti
I ? ? 1 ' . t
Mi, ? .
Ao.s i i ? Ile, - ..."
. ? . ? ' . ? ' .
.... - ...
t ?
i.? I . ..... a -, .
. t B ? rio? ? ? ?? ? -i? .| ..
I. s ? .?. |r||
I I. . . ?
....
III li ? V. vt
-.. g I .. .
? ', i ra ssi ??? m
Is tbs (?b M ? :
I I.V W? I.I..I..1. I" : -l I tt
, ?
111 te .' li, Il.l,a ii. ?-ter?, |?J k . la . I uno. ?
?II..!' V. US, 1 I ia li III
I ...
a?
Iti p.iria fr.'iit Hurt i.burg.
ii., i ? a ' . ..*. lal.
A proniuaot eil?sau ?! ?stljsbarg, abo Ititi
1111. ? ? - . .. . i a patt a-i bj ? i.
Swell i" ?. to lleUiWiorg, ?...'i towart, tmXl
, Mu. ti Lae, m l \v m1 II .? ?
ii..,i. m at io i-"?? mu, :i wbe ware aaysiag ia ftm
dii.-ti,. n ?.t ii?Ujaba ?.
'Ii.- r !l. an i Id ? in i' ?i Lsa I gd sa ?i.temen
of lasrio, Pai ty Waaia, bul kk..? gi aglorsaais
..ne m.lil hu anny w u. ?JaatroyBd 'i?
li.i si r -. ? i i ? ' hat BTaarng. the toi f nabiag so
1 t Moil t>. .1. la..i I.nu.
I ?? i ' ntj wera
.i?i < Isa p < si 'ii by Ugbta
A i -, l ? I . M ' ? 'lin
i? -,-. rdaj ii ?? 1.? o "? ?? ?'- < bii ..'.
. liIA dil i u u t.l I. !J>?'.iir'i.
I ? .. "???... : ? tand work
I ?bops lx . | lbs ia..i....I. I ."ti !? i. i? 11 mili:,
k\. ?I I I att.l'.'tf I Big If. ni linn*! hil-.
'11,111. Li, l!? ,
?Jay, na vii g m tin ??.ti" .i.i., lisa.
i rsrytblag goss teabow tbal Lssl ?? iswbolsl
?u. y t mu eui i mr?! bctwsaa Caabluwa gad.
?? ?
i barg,
11,.- im... tbal lall Cain, l" m . ? ? i i-.
?ii.., 1.1, at,.'M iliikli Inn,!, I. i. Ki lal die? : a e na i
ha?l f.ii.rt ill fr. ni II?: Ill'Uli'a
'l'in v baan aotbiag gbaal iba rsssll ? f Iba in*i?,
j lut ?tai? thal Loin am. cr iii. ?. ?,',!,. | vvilL^iflul
,h-e| eint B.
Killin.' VA.i? heard Ihhi. d.w.Jl np ta 3 silos! ?
tbi? ?banana ?t dMa?sal ? .uni? A -.v o lbs rirer
'Ihr Kia It 1. .?AT \r???i.luy l< It? ttt-.l To-III j -
llama.', ?a, 1 ... ?li...?. Ja!? ', ita
i I .ft- If SSJSJJJ ' A' iliil.telil t?MB t" l?li"VA ti.i Ittlilt
lof?ngrci i.a'iie inn. i.t ysau*rdsy aad laatagbtl
I ??? m aa Oh u- Msadg an.i lisa t amy
I'? irtHne ut Coluii.bia bud Ilalui i. e, . id .u bs]
Beigbbsrbood "i forb, ?board a?tbctiy tba neief
im ?i1. n ? Al t ni"? it vin? rn| ni aid ia rrj .
A! ?:.! i.(.'h' ??BBB-_?Bg it aim* ggaig i."nkk?|.
II u l .ti:In must h.iko base bl lb? usigbborboodp!
OttlJBBBBg.
'leleK*a|.lii?" SSBUBBBBntioa l.ua hieu i. ?,,(
?se ii ?. Jialliua re by wnj of (lu- N.,rih'*iu CaBlgl
1...,li t.U'i.
'llitie b.tvo been no g_gfMMB|g lu thlt Dgpaii
UtAiUl ?A ni ?ii Uiui.t.oBaUj*.
One of Gin. JteuAts'i Courier? ?hot.
Fr.lMITF.Nhl? M Ulm URI COl'llIEU'S DIS
I'Alillf.S 8?ST TO IAI.'liMoiti: INSTLAD OF
ii.vuiti?iitimi? PROW in yohk and adams
(til NTH S OTFBROM XtiM RF.Ithl S ASSI.STANt'K
? 1I1.W? AMI t iiNTISlol S KOAH OF AKTIL
i.tuv.
FniLir?Lrni4, Filtlay, Jolj3, 1M3.
Tit Eatnamg Hullitm lal tho iolluwiu? ifecial
slaeatahi
"CoiTMitii. Pi , Friday July 3, 1' C3.
"''.-,.. Roberta MT Philadelphia, who WBBSBB*
tarad bbbi QallyabaiR and j urvied, lu.? BuifBd
bera.
"Ho rip.rtt tlmt yeMenlaV, bBJNBd Tork, a
ft'itriei' from I ?en. Moule ti? Gun. C' urti ?ti ?i^eii al
B I 0'iiiP! to hui. i f '1.
?' I i.i: a "i.- n iii ita-?ii'Uie l.i-ranie aliiinio'l, nuil
.' ira la tall the neighbor?, wheo tba courier,
1.1. ?ng thal lb? t ? i-"ii! ! ri.K-li the Bebeis,
t!.:- ?tem .1 ii.i .n if Ihtj lint no1 ??? '
" Al t is m m.' i. arrivi-'l,
aad, taking the sovfcrfi* a Rebel, drew a pistol
utnl billM Baa.
" ? i ...-,..., r d | tcbM "?' ra ? aba qw Btlj bmI
to Balm. ...y i ?" iithly, iniifid ti io Bania*
i mi/.
"t'f.t. Roberta Myc that Banbara of people ia
V. ik bad Adana t di ti? h i Sered uvi ty \ oaril k ah
nttane* to tbi li.Is, ?immin oat la them ti".
1 mi er'y ol DttioO r"i/..-iin aii'l UM (.''Vnt.ti.tut, lind
si oali i-1' '-iii lbs i
" ii.-a'.-? sad eeatintioM artillery IriagwM heard I
...,.! . .!?? night, m 'i.f 'itf '"i n
M llOTsr. night inilsa north wael id V- .k."
I be -Ktont llullli.
i i^r of t t-i vi i n i '.n m t it ntl,
i.. ? ? . i ? moir j 1.1>- 2, i ".t
T ? , tbe i aaa all ? i
?i.. ? . ty Bl OeMyaba
maa, Atti au ? ? itbb blbtbbtb
i a, autmmtne, ??t Wtltloi
i
- - ? - : . ?:'::/.
tin i - --'.i. L
I ; ? ?
i . . ?. . '? r.
1 . . *. ? . ? w.k.. iron J J
I ii RTK RSW-T<
'
s .. . I I W. Ila,
: tai i. luli.f.
A A i
-
? I, I) ? ??!. I ?I '?'
a . ? i a ??! t t ?? ronipitiy
?I ?
? ii : tri i it Mtvv-rouK.
-
A ? .
A . - I ?. .
\ - ?
! ..... w, mma J.
l I
I i- , 11 r ' in BBW f>BB,
i . ?<
, v.
i .i-. BBTB BBW-fl R.K.
i i ? ? i
I aft. Ill ? ''
? nar.
I .A
?
1 ??I - ' .tt4*?L
t . ? ?
? ? ,?i
? i ?i i , :. lee??.
|| . . ? ; . . ?I.
. ? ' -. a . w led
I ., ? . I
i a i ? . . M
,, m - ' ?? t
. .
. J ?L t ?.'.aatDj.
I ?
tone ,
i\ ? . ? ? ? i
tUH Be?
!.. I? .
I ' ' I '?-.. I ?
i?l ? . . I i-t .i ,4
?
m < i . ra . 11 -"> i uni,
i i-i i
i i..n..?.
t .|' n .1 a?
i ..l WMil.lrd.
'
I. - r. '- ." l
I. ? - I
t I ? ?? : ? ' ? 11 it FBBBfTLTaaU
- r li. .. e
I I ?? i-l
.
1 . ?? . I . ? - g
?ii i i i n i .. s- ?i i \ ABM?
i ti... . j. j
Ik i
i .,.i .? i ? .. t
;
i
.
ni ?!
i ? i -, .
i I
? ? ?? .iii...
I ? ? ? Maadi apliitaJ.
tit- ? . '
? . w ,i.:.,'.
i .
i a, J bu l la li Hi l? li .1. L
i i ..? J. 1
i ? ? i
I I , . . IM
i
< . i ni a | ?tat
I . i ' kell ?? I
i - ? Metan
I i- t Ballet.In?
I . v. . mamaAotl
I I.,, .t i i,.. a.- : ?. .n I.hL
1 > otL
?
i DBB BVBPBBI IBB flFTT?TBIBB FIBBITLTABIl?
i , . .1.
I <
it! Mt. n ! I
? , ? v
? I
- , ?led,
1 :... iln?,
I . ' ' . . . l.i
L
?. ? ? II UN.,li.
i.- p.mtm i
l.i , ? i. ?
i . ? i i. - . i
I. '. h g
i i IT 1 -..i?' \s i i 11 IB.
t ? .? . ' H Beel : ?. n Jrl.
'
(M ti : ?. i t ?nmt loti ..i ??t I i >.?. ?out, J
mu?
?. . i ' : , .inri.
? .i i. i' i n ,ii.- n.". i'. ni-, i ,i.i, m led.
? i. - ? . - ; i i .- ?, | Di ?
t
' . iiiiii.'i.
'" I. ' -t I ? - kel t a ??! A ! ..: ,.t. J i I , i.i
' te. Ill I", i.. .-.li-11? ?I....,i mt
i ' - a- H Bl i . . .-,?, v eil ?..lunJrJ
i - ' I ' ? i ? iu ,n.nu,al,.1 , I lil lliilliull
III ,.' . '
v I.I.....1, m?u im M.i oflttti e-UipJd jw??*,
?In ?. >g
Mij .. v...: .w i i,....,, wa N? Fetfc,Mlled
I ' . ?V... U li., i .ey, l-l- f. ll.ill..., ?
i ?? I ? ' ? '. M ' ?. .<? !i Mu.' ...n. ? ? I..I
I l| I :.' vigUtW I -1 -II Jl l^ liri, I nilli), WU..I lill
ill li mil.
?
lan. ? ? rre-Wl Im it? I'nioinne.
nu; iii I iii ni i.i yx t i r my.
.nu ii'iiiMiii, KiiJu?, ,'iiljr i, 1MB
V 1,1 I ... li, f'.lliUV'iK tllfpiltflt ?JutAll
Ml... . linn, l'a., v.???lenl.iy:
"A m? ?ci n. t ha?joel reached 1..-n Inn tram Mea*I
eersbara Ile lefl Ibero al tatt o'eloah tide niorii.?
m?, li- 1.1 "ii ? thal n ? ?' i--i.ii? ia Lui aasable ar '
thi MM in I i'.' bl pot :
" \, ?n, .n i f lu !'i|i,tt h n,i:i retire I again rti 1 -rt '
liinrii'iiK flinn MateerabBff ami luve flap, oalnxr
ti iMHiia HagaretowB
"Iiiev i'ii- tij.m hil ht I.eitiL' iiin'Jt al;irii,-f(l al '
t'ai BBeapeeti d ties m ixe Potoaaa.
?? -~
'Ihr >eie-VnrU RM It. ? in. ni.
lu tl.e A.-e-uira I'.ra.
1 1 ki ..1 k. Tin it.it,,?, lu? i. ;???;:) 1
Vi. ii,, 1..1 i.? te . H?,!; ,?|. J Jul, J, Hki.1. J
Hil? It'guiit'iil han 1 in with no MSB
l.l.i.VI? iVM'lNVVAI.I,,
I u ..nu . ?j, wai. di g S. V. lid i.e. ii mill, j
The narela ead pesillee er the Ceefetl
erete Army la Prnniy Irania.
Krom an (Jocatioatl Corretpoodeat.
WitsisoTO-f, Jaly 3, IMS,
A Union offlrer jntt returned Irom Qettyiborg,
roceiTt'l, from the lipt of Mverel priaonert made st
that battle, tome information at to the movements
of the Confed?rate army in Maryland and Penn*
sylvania.
General Lee, Le wut told, after having vainly at?
tempted to attract Gen. Hooker out of his p*.?iiion
by iff? ring him ibe chancea mi a buttle in the Shen?
andoah Valley, and in Mar?, land where he intended to !
?top, finally decided to more hit torpe from llagara- !
town to (iroencaitle ai.d to invade 1'ennnylvania.
In doing ti.ia be had a tlire.f Id object in view:
in the ti i et | lace hi? di aire waa t<: aurait the I'oto
nSB ? rti v from ita porndon and un far from ita? baie '
BB poaaiMaj in the Rtrond place, bo wanted to re- i
plein?!1 bia m ally exhausted granaiiet and to add '
l" hi? vi ty ilia'!, .'unie mean? of tran?portaii"ii; iu
Iii? thud | laee, hu iiitenti n wa? to make people be?
lieve that he wau marching upcti iluiiulurg and j
I'l.iladc ('bia, and that his plan WHt a genoial in
va.- "U ..f ihe kelti .
To thiit ??fleet he ?ent several ?mull column?, prin?
cipally ?. ii.; -. <l ?if cavalry, in varioue dneotiona,
"i h ii a Hiller, 1 ovti ver, to lall blick whenever op
poasd i y nr.'i g LTsisa force?. Obs sflbsaa columna
Waa i.mi ltd iis'aiutt Hanover Juin lion, another
iign.ii?! Y'"k itial gfrigl.teville, va lilli oi.era op?r?
ai, d m (hu ?li ret i ion of Cnrliile, Haniaburg, and
al??. | the hie of the Sur?, uehatiu-A.
Alltiieeid'-iii"fi?'r?ti< u?. made by moving column!,
:n. In.it, . noun.brant'?, carr? ii g with them but a
' i i I bIsSSSS, no proTiei. ii?, and but very little
lim:!, had but oue olj.-ct in view: to bekvilder
? 0 i"ii:?'e, ui.d to tunke them believe (hat the
Confederate urti.y wa? divided in two: one, it waa .
IBjpi .????.I, the ?ru.y .f .1 ?.-i v.-a.i', r. n aining on th<
I ne h.-tkAt i u M.,r. '.uid alni I'eni ?ylrutua, Watching
tba u.'ivoiii? ii'.a of (he Anny of tba I'.t'in e, .md
for au ? i ?ortULitj- l8 pointe U| 'jn Wuebing
iMi, the other, the amij of invaei B, tomaich North?
Wari, ?liVlule I'tMl?) lluUld, NeW-Yol k, ?_id, IU?_?(, ?
al' tbg Ifsiibsn Stitt.?.
'llie la,..ft lae implies?"! ll? "II the publ.C Slid I
li uri i Ik t: e ? cn.ina,i.I.-r of oar f"rcet, tho t o?i'i.n
? i
...,'iiiiy tlear. To piara the wbonCana
. ttWSSB ti.o t'kO C i.bderate aruiio?, und to
i; i-h '?:?:ii hy coiiillig VA HU ihe.r whole Weight1
....'i, i tsd ?. ?_-t.ij??i.eh va na the piun to fol?
low, tt V ??at vA.iitiiiga iii- mont,(i?iiB.M.-ale gave
attisai Is the wbsls anay la asea fat ward ia Iba
b ot* Osttyabtug, ibatcattiag at righi aagloa
?ni.. _.'?'- army, k* In.e? ii.an corpa vsaaeitid t?j bo
al llggaiBtOBB. while two of lu* divirti?te were ?up
! a ?i Cari?ig ai d Harrisburg,
Ko bmbbtdid tba Kel??-!? l.iaroi the advance agi
? Bl ierBBfl ban, BCSSB?Bg to llie oniei* they had re
asi ted, Uni rapidly ivucual-td all lie ? lacee they j
bad viMnii-.WiigbtsfUs, York, Hsnosar JaaatisB,
CkI?tia, &i..?and Iel! batk ti?, on tleityaburg, where '
it'ii. h.h ? ton,?, ioriuiiig li?? vai.^.iatd of (jcn. ,
I... ? hue. IsBBtsd ?oiiiewhere in lae Cuinberluii?! I
???ley iii-iit OtaaaSBBlls, bad air. ,.dy taken pueilioii,
?ll? p- lied bj Le l.selreet, VA b ?a: !*:tr?)atlUg ColuiAlll?
had _lre_..y coSicitlruted ou that piala
li SOW be..eked 'Lal (.. u. Le*.-a ar my it uol
divi.:. 1 .?. I wo, hut u.Beetd lu the range ot the L'tiUi
M u an.-, WBBIS bg ha? Kiltcted bil own
, ii.. o| iiii"U of Ihn ollitor trom which I
i .?. - BBS ?'" B|ik '?. ti al if i' l'a ti ??'- ' ! ?'* the Ki Iel
.. BOB BBBS?Sd IB li'??* NgfaaMh Itiauol
[r.. meit that l.eu. ?lenile, vii,., i. now ?trougly in*
Heia ...1 in l:.e BSigbbSSfaaad of (icl'yiburg, whl
iiiiv.n.t?. uiiUitdi.il?iy.
I t?. ?a? airy Fish! el Heeever - l.i.t oi
I'aaaiallirs.
? ?r .Special l.en??r>ot?-?iil.
liAN'iv?.?, l'a., June 30, ttA
I'll-eki??.i .a gail beg al 'aal baa*- ?tamed with
;.;? .k1, m..I in. u sad benaa in- ?tig, aiag m death, or
groaaiai miain. Mawseeaa-g la tksbaaifaartn
e(?.in. I'ioaeAAnt.U that W? H- f, l.e?* end Wade
II ? m -, toa, willi Ik??, brigatti ? ?t Ii? bal i.vii.ry. ?v. n
inlbisBsigbl nt"'d. a ?I.vim.di under C ii. Ki pui
.i a? k? iii* ?? ' I IS BtlSSb them. They taiUO Up Willi
sk betweea bara aad Uttlaatatra, ab oat 11
? til? iiai mug and ibilBttsbsd till | a?! I in |ba
.it'.-rn. ?? it. Of isaalt was tbsl tba Bsbsksauaslsd
i. ward A ' b?i h<-, wbata Ibej ?jiwaa?n(BBBarabk
:. . Isarisg -i ? e.i I and ?"?-tit Wounded on the
laid. ,\? .-.ut ng (1 ?? tighi they captared fn-.n the
I li all foires Dint? BUibU.??COB, (beet iu addllli'U t"
;l.e r "?A I', ? nab.ed thrui to BBRJ ill' nearly all their
wniHideil, anaj aleo, ?liith'ly hurl roda ttiuir bstSSB
|?tiri eiinlne? may ti fielen? le aafely oillil.ale?!
in ?ii.-.' mai ??. ai .it d at io. 'ih?y htt in j rangnra*
?ta m IO, sanag wbsst ?* a LIsalgaag??Osss?tL
11.. ..-.ii Nova-York, lsih l'etii.tA Ivanni, let Venn .tit
l-l ftrgia n, ? :h ai ti Ttti Mi. nu.nu Cavalry were Iba
?. . menu i bioily aagagad Sa our eitle. Appended
.' ,i liait . I lilisd und Wounded, 1 give merely ont
iliii?. 1 hitVO HO l.li.a tor ' a:,., .na rt.
WoUNl'l li.
Hi... I.It. bin. I It T, ?Irani. H ii,? I?'..-. ! I 1*? arlu.
J m, -attie! r? vv i,, >,?|..i,, i? Ya ibu?.
11, tai a li latea I V a. fie? Nl'aiai, I S 1 ?,-,,
I fiat Uara.,, S MleB. at ni. It A ?...I? l.kV ,?w,i
t.,..?t tai, h. i, i,-, ibiga. J T f|..i.4i .??. t a 1 ia *h
I '... .....I...... ? IV I.T.J. Jil la,,, i, i'.. ??.?.?a
I a Muase, I v ? baa '. . ills?
???Newberry I Ya basa. K f?. liar, e S ?, siiou!d?i
J ka 0 . o i V a I ??.:
J..i ti Kiewa, i Mu b oiita.t. San, I Janea, H |'a, birk
J Wataea, I N T. ah..1.-? Jaa l.t.i., ??-.-.. t__gh.Ua
lu Hays, \l >b.i I. - I...... _ It ga. baa
i... I.ai v I. IN 1,-AVStfc. ? i J v Umala .., .. N V. tri i
H A Cal all I NY, um. g K?,.-, ? ,?,.. I. l'a .i? uldei
itfei k\ I..II1,. M It Min... H |H |', , ,??u,'u.
li ' M Ml ia IN i, ann II.nu labatt I. l'a. atn.
vv l.s. ? a .. ?? i tam A ara- John Tie? hJ.? isi la?
V VV -? ? e I l'a. I.T?,| auiiniisttt.l.
I*-Lirait i l'a. . I.,. .?1er. R M Meaiee, g N T, ?Ide.
v? ? ? i I'.. . lahtly. J il i m?
"????i Mi ? ly, *? ' It M i .ml!. I Vi tligb.
J i.n I?, ?.life?. .> N 1 bip I.a?, l'a i, i Va, Hash.
- .? i ??*?.t ?".?** ? *"?' *?'. ? ' ?. t a lau.
...ni' .i.. ?. l'a, I.T..1 "'i a frail?a. Il ri. luil
J?Im tlniii ., i . l'a. b.ck.
h?is? l'y?, I s f. I???u vv i, ai?i j i !?_
I -.'4 .t *??."). 1 Va. Jet I? li.i.?, M r_
Haig? ( . a . I Ve, 'lau uuiiioirii.
I Wtiirraat,ad, ?j i"a
'letal, U Ai I. J ai.dtJ waa: J, I
ilto.S M Nl.WBOUI.D.
m
t el. Croa? mt Mi-w.lliiiaiiiahir*? Hilletl.
it. nasas, j.h? j, hk'J.
The bo.ly of Col. Cl i'???, of the .nil a\okv-Haiii|eluro
Vohii.loeiH, arnvetl lo-,luv, ami will leave loi N, w
HSBIpShfra .S.iHir.:tiy alioii.ooii al H o'clock. Ho
vvaiajiill' il ou lliiued.ik MB- (Jet!; t-hurg.
??
I hr 11? ii,nins or lit?. Kt ynolila.
Tho rciuiniiH ol ??en. ItVyii.ilda l-ai bed l'hiludol
| hut at un ?iii V hour ?, ateiday ni..rning. The tune.
of the luiit'iul ima nul )?-l hot u lix. d.
Moliliere llrow ii. .1.
, r, t, , ,, ?*?** '"?"?? ????td??. July XlteX
A. (roft Mbd -IfrsdDsj, n?ii,l,e,?i,| (Joinpimy
B, Now-York Aniheiy. w.r.? drOWBSd to-day ?t
tina plate, vvhil?, balliiiig. \\rng tim?m bave mu
yet b?eu rtcovorcj.
Ithe siege of vicksburg.
NO CHANGE IN THE SITUATION.
The Rebels Still Desperately Contesting.
The Rebel Gen. Johnston Working
np to Our Rear Pickets.
Cbicsahaw BATor, Mmdir, Jea?ll, 1*13.1
VUCAiao, FridiyJulj3, 1863. I
A gentleman from the front rebuts everything ia
?tata quo. Operation? continue ?gainst the Rubel
work?, bat the firing ia better than that two dayl
ago. The Kel"* lu nil I diipute our hold on Fort Hil'.
Col. Mi-litt nhoii Smith died of hi? wound? ye?ier
day. Cul. linn, ni,le was mortaliy wounded by a
grenade while enuring the fort.
Jolinn, .ii ? advance it Mii i to be a few milet from
t ur outer [irkett, but only a ?how of fore? is ex?
I>ti ted. Nothing can be more tleairaOJe than a nar
attack, an everything i? prepared.
.VlttMii, -, Trim., U'litneidiy. Jo'y I. 1W3.
Off?rial adviiet from the uriny of Gen. (l--v.ui to
the --<tli of Jure, fumiali the following particular?!
TI e Rebel garriton at Vi.kabirg it very active.
The Rekala are making ilet.[ eiaU? reniatance to tba
?mti-h of the aeige, willi the hope that relief will
tooti Tfuch mum\
A.l.liiional lietel re-enfori-erneiitiare said to be oa
the way front (?cn. Uri._*,' to Geo. Johnston, and the
latter it ferftcting arrangements to attack Gea?
Grant'? retir.
QaaaaBll Maa, Harmailuke, and Kirby Smith ara
romliiuing to get to ?ome point on the bank? of the
Miwitrippi, and will probably make an itlempt to
take Milliken'P HeLtl and ?top navigation.
W?.him.toa, Kridij, July 3. 1MB.
Tmt tttytNitam ti ti?saftaraeaa ?ays the Gov
ernment baa a dupatcb, duted Vkkaturg, June 27,
rta* !_' that the *n*i .* wa? pro/reiaiug fiuely. No
mention ia muile of Rebela in Granta rear.
< Olllltl'li? Ililli.
l'un Ai.iti i in i Friday, July 3 IMS.
It ia ascertained ti.at the wiukmea at the Navy?
Viml wen- deceived this i.'.ormng by a false report
if motoaafhtaaat Wit ?burp; hence the romor that
he i. ii.illili, ?ii'i' had received a ditpatch to that
?Hect. There ia no trtr.ii iii the latter report what?
ever.
Pram Hrniphi?.
?EN. Hi RUHT UVKHIM? TIIK RKBF.L".
'Ik-, ii . V. ?.?.???_. J . y 1, li!?].
EverythinK ii quiet in this section.
(??it. Iluribiit it watching tbe movement? of the
Rebeli in the country adjacent to and soatb of bia
line?.
T^e weather li extremely hot.
Hiilmiond t lo?ly lui.at.-.l mai Probably
I iiptur.il By Cien. Dix.
l'un ii'iLraiA. Fiid*r. July J, 1883.
The Tren of t'uit city ha? the following:
?ni ?ni TU .ridiy, July! 1-365.
"Ramors frcm Kortreaa M .?urne by the Old I'oint
loat have utrea tue to the teriona impreation thal
Kichuioud baa be.n clcaely iuveated by G?n. Dix,
Mid ia probably captured."
m
Nuipit lou-? h'rmari.
Bolto*. Vridiy. July 3, 1863.
The tteamer W. Fot? pal iuio Gloucetter to-day,
an.l n [-orled that ?he was biaiud fn m Hufl?o foi
N.w-Y-jrk, and that her machinery wai damaged.
Mer Captain'! at..rv excited aunpii ion, and the WM
detained by the Unted State? ?cLooner J. ?. Curtis
for ? i:.:;.iii in- 'i.
Illo. kndr-Iliiiiiirr t hrcltrd.
Peantta, Ms. Friday July J- tta.
A private letter Iron? Halifax ?late? that tba
steamer Gen. Banka tri?d to ran ont, bat wM
..liljkied to put back by a Union gunboat wbiea waa
watching her.
Fr*M Fartrr? Maura*.
-t t KiKui M.'M i. Thormty, July t, lUSl
The C<vmmitt?e appointed by th? Co in mon Coan?
I eil of I'ortimoutb, Va., to inveetigaie the matter d
! the ?tue if $.?0.000 in city icrip by the Rebel City
( lovertimettt, previoul to the evacuation of the city
by the Rebeli, have paeeed the following rttoli
tiont:
li?. Th?t the f itT Count-'5 of Porttiuonth. otterW repadlita
lb? lim? of ti"t?*i tit th? tonner I o.in- ?ofthli rliy. iud da
nrd?*r t-iit iii ictiuu relitit? tfc.r?to Bt, tod li ti?r?bj r?
.'. Tb?t the .di ?rin' On OilY OoTennr?rt b? pmhlMU-1
fioin nmtitth g I e ?mu? io I'tjite-it of turn liceai-i, it
?n. J.M. d .?? berry.
Tie** reioiiitwi? w b? la forr?? fr??n in? p??-.f? th?t?or.
R. (i. ATAPUti,
J. vv. Tfi Ry H.
ti. W l.lLPKKSf r.VE,
VV. VV. SIKVKNsON,
\V Ma UUt-U.N.
du. llll-U??.
The ateamer Kennel.ee left tin? aflernoo i for Ral*
timor? with tie 13d Mi^aailitiuet'i Rr^iment, Col.
Charlea Holbrook. They have oiierad their servi?
.-??a to tbe Government, though theil tero of lerviee
lia? nearly expired. '
UrMiril Order Bat A, Ajfniiiti Ke< ret no
clrtirm.
i BasBaaaaeaM Daemter aa immaia ?st. Michioas. i
|llillltlll)IT or TH? Ou,o, >
ISBUBAMI IS, J-Jii- li l8* J i -'
! The pence of ladial a linn 1 *t?-lv bom 'li?f.,rbeO of ?
ni lain inou?': .' ' "' '?' :..orirytu t?, imi Ui?|
jiiivic ougiu ia cullin ?r-citi pv.,it,.?l mrtntm* totit or
IBesas* mtMUMi >.nr ton d?e-.-o.ii tk?t i.i m.h??
; ?mmaaat ?bu..;.! r Jh.. u Uaaed, vo muan* tu wh?i p?iu.m1
I v?rt? V ry ti ii li,.; h^ 11,,,; ut a ,' t.it ,ut ?.u-c* of 4i??I
ma iiiioiuii?.'i.py anio? ?al pt MM lioi'i,: y l"t>-?*a
iipi?liJoti. ???krti'ili.. iii<i,Hy au.I (,o?r?t o! rfurt? ul jual t?.
-i|,..r '!u.,..i..:iv inu.diiia, tim, .t..I diKooiij? Lum foflO
tto n m I In. i do.? i? ol tli,. N? int'
N.ii.: ' ? Baa?* or ?m hy li si h.vnfcp.n Ib? nottm '
, lot ?u.h in,- i ti. ? n, Um lu-iiiiiiii ,. x1 t\r vny iteiaty in. Ita?
i .'iili. iLay nip ..du a-mil,!,. ?riMad turi. n>n??lb*iu uuU lill
.?? 1 .1 li.J., aud irrmt tlioin into |.nl.lt.. h-i?m nei. ?t #
AU ?.J olij?. li cn be ?i-, . i.,|,,,.i.?.. ..... n,T md MM "?t
?li. . ti. n ii ? ot th.lr SSMBlf mimt nemo dl-t mn, I
Ii li p, rfpi-iiT pl.in tl.al.iu-.i ..o ?t ...(?iniitlMI ne U_p
.Illari ui ?> J La-ioinl til? milmatj piOf ot Ib. Ufl 'Jam? mrm
| ti., i-'.ti. B?lsiM t' M ho.tllH it, d -? 1! be pul dow alf, mit
. Um uiliit?! y | ini-t ot tup dlitti.il if nred b?.
luv illlllltll U ircie. ?uc.-rln t too gool i.ifltiaoe? ?, J
..?tu. nd at all tummk;, u? ItU? Ih t.. S? l:.k? l0 "?
. ulina? ?ml otc. iii v timk np lu li or|?iini I, ?j ?j.,.,"
? li .? limit! it lit.. J .ttiit ; ?ii ! ?efl ?pun thr inrni'..r. th.rJ.?
? |...-.il.y to wl.h.i,? II un Ibnr .i?:Aui?rliBj., ?od oi-nl-i
?llllW lill?! tll?-l' II tri Ililli Hld ?Ot? ?I? lUl'tl I? II!??? |h
m e tim um mi luy.i ritMMM ut ? toman wh0#; i?lj.?
?ud utterly th. v wnl lu. ut.|.. .??n,.t |.| ,uiu i.i aC
| lui., t, ?ud tirlui, th? ?*M i,i ?ii Hie woild wu???
Ali im*ri m liiditiii ?ud Ml. hum y exit pubiUh.
Ahiuval ok tms Stitamih Janis Adgir _jk
V. S. tteamer Jamei A%n, Thom? H. FMtaaja?
coititimndtr, arriveii from a cruiae off Nantucket
SI...H t. The following ii a Hat of her pea???Kerei
Ratit i ii. I- tliuon. Ailing Ma. ?r W,ok' v . ?K5U
B Nutt tu i i V ; ?"1U,U Mu'?"' 'lhl"*- *SS3
I'. . , Al . a .. ?*???, t.?.'t.r I oin b ?Lil Ml.? A.
t ?? I wT\ t; ?^^ M. ?'?"?"?" ?'?elm*,
-i?mp-_
A S.rt-M, Cr.tT.-Ti.? H.itiih brig Kapler bm
rived veater iay lioin Artceib?., P. R.( i, _? vtmgt
t|i at ha? I ten living th? MBMEBB] llag'm seven?of
the Weil liniiH| ortt.
- -?*? -?__^
-K.t'teen i-nr-!oa.ls of lixed amnmniiion for ara?.
kel? H..d nil,?, tarni two car-loaila of mu.kels paMel
MM tim Nor? ni, ?ml Worve.ter Uailw?d ou Wed?,
ueaduy, bMng lorvvanl to the teat o? war.

xml | txt