OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, July 13, 1863, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1863-07-13/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

?___, ah-?* A- Br?W)k?T. ali ?V.
? """"" Va,*'Vue * Bits? IU1 n.. ?_**-*
C *???? ""ii's ?<*.-?? K Essai. ?1 ?v ?*' *-"'*?*?
H" M' ' ,' ?.*. ?l-av H- I???, B1 W*.t 4__-t
J N'V1 iiwSttglhSh J- Milt, uti?-?* M ?? *?*-*??
__* ITS BWeSV. D. Kleid. 1?: ?V. ?-?>t..-.t
??8Ain\VM_ar. ? De-lata.??*^*
f A ;,, ??-? i?n w. 4i.i-.t_ m. ti., n.M. * ?**-"?,
IV". ; [-.t. eel ;.)-*v.y. T'...i.'n.t?^ ?a_h
*-*- *""^^^^^^? J ?iiiktm_n. ?er. l.lh-as.
_?j.IBHH?rarv?^^^^^^^^^^ i-ttt
W 1- ?I 76 h_t B R?BM Udeli, bet. lltb
i?, VVbi?. B <"? -*l ?n<- lahnes
>?' U i . .. 44? W ?7tb.II. Wa:i?-r, Bl W tUtb-st.
g ?\,.ax .? O M.I??:i .?!? B **>' 4f'-it
|r pa ,- f : J. Mci en.mer B1 W. 4i.i-tt
Vk'. \\?.t. ?. ??' . ?'? t-nti-lU V -'-?i:--r ?'? '?*?' 4 kit
"st. W RaatTaasaet IMBI iltt-B
? ? . ' b-iT. Jar Minie'., St. l.ib-av.
Mern eat 0 1 Hal! 74 H --s?.
I. ?V.I . I.- '.A. \?,- ?. tia... k74th-l?
V r ?T. J. VA .?,r. t |f Ol' .?T.
. a ? ? in ti san au Diualesj
I M. Ru?*, __1 VV tit -,-.
W i ?M.'.I'V 44th-?i J Ki-1,. it i i_. int..t
E. -ae? 1 u un-??- Joba M Lei 'I '''??'*
i,., i ? iM-jt 'i ?-?it?'.? y., tm ?*.
A. H. a-, :t. W t__it Jesa BeUUl
j - l,??ti. Btv i ** ?* athel?
? : il?-?? J ii '??" ?' "o *? Wkh-tt
C.L I ? J o * "*",.,?, ,
t .t r Ba t ?? -th-ti
W . VV i . ? i.**v
; . .' v
). V? K. ?.:.?? WuTV ..:. ?t. M -:.ti J. i. J" ?ti.v.
\v .... - V
> (i V.?.( ,.r. ti, .?.-. 7-i.74.tlt
J. '',. a " W 4?;:. at J '? ? ? 1.1 kA
j , : ...t. tit. Eaigt . 1 ' -v a n.
GB. | I- ' >?
J I- . tv . H. S ...
Ba. < B 113 tt ?Iii it II W ? _I ?
Tt. ? t '?? ' . .v. p ... - - ?
T. y ??- - ? ? i-.?
B.B. . . i ? -?
B . 4 .i Hi. .". Bj ?' ?
l : -i th-a.
B - v . . . a :-i.i
J . ' . . ? '??..' I I . - li.-*?
F,: ? . v
C: - - il. i ? .. ?'. .
? ?
C V ' .. -t J '
. - ? i. . -I. ?? ? ' K
M : ? ??
H H .'
S. ?A ?*.?_. ti Tt. ? I - ?? ?
E ?
r . a .
Mi A .-.:..? .
W 't ? A V.
Ji! li I . A ?-?? ??
\. , A v liai ?v
:. _ B. g. Otar, t
i. r .
A . ?'
T. I :
C. ?V.
M. M ? ? ? J?t ? i
i ' J. I
_ . . ,- ....
A I.
A M .. ?-? I
t. ?.
?.
- ? V\ , .
A W. 1
I J Ba ti V t
1. ..... . t. ' V V . . . ? 4 ,
J , . . I . ?.
J ? - : ? -.
g VA ' - . ,
fe. Di..-e, ? ? .e
h v . - v M,- ,
_ l .-. :.._?_....- ti .
i i ? >
B. W ima, m
I .... ? a .
t .?-,:?
J ? . > w .*- .
A ? ?* *??.: j ??
?I . - ? ?? J. f . ?
Y. ...-'??? ?t I - ? .
L. -.
- v . . . . . ?? Cl
E n ... a ?' .- .:
O Kei ?, ' :i?f A ? ? . .?.-t
H. ? ? i ???-. _ ??: :_ .i
W. v\- lia . W, Mt- - ?
LIL il? . .: .
.?V 4-.I -it . , T
?Si? '-??ve ,T
B ? *_? ,- . ? ache.
a ?*??:',-. t. . i t-a?.
f .-. (,eo. K ?
F? ty A ? .'il-.: ??. i -r ? a - A
T i .......
W. . ' i. h..? j. M i
C (? ? don. .4.' Vf, tti ?I B", b. ! ii?.?. 7l.iT.
jo. 11...".' ?? -' r . ii 1 ?*? ?
Jj, . - TSlS-ll ( Lr,- - ....
V.m ...
_, I r ,.I ?'
ii > ? ???' k- im.? ??e-ird. i.?' ? I.
T . . . ?- J I'_ . a
k<t ;. ?os. sa w ? .'n. ??
h .v ' s i ti fe t? h 10 A. r r?j :? ; .v _,? ?t,
go*. I . .* *>\ tan ?? ? i ?:-it
<_. ' , lu -.?. -et - VA ti.l
In; . :
Jabt li. 1 4 ?A :
Jo..,. 11.-t ?V. Jaros? Pt ? ' .1
f..'.: 'D It
J-a. . . .i . . ? '
Eel'I : : a.- ? ?
7 Ali
14 .i Y ? .. ' eat * ? ' ? ? ' tOtl
B- M t at .ai - - .... ? ?
feent Yt-ei? ', ??? J i' -
?? Ht: n I : ? .. ??.
ftt ' ?'
j. y ? ? ..:.- . . ? ??-??.
i ... ? _ ?i w. |
J. ? l? ? - ST
r \s. i. ita ?t * ' ?
L. t '? _??
I l . ? ? '
Ei- ?
JT k. ?r. i .*? W ti? .i 0 ?ti ' ?(
i P. ? : W. ? ?
?t.?, -, a -'a- I.-It lill -??.
Ci.? v ???- ? *s -??'a ? >? ? Ita. . a
0 . ? VV 'I t? a T
I>,L khliibC Aunt ,
fc,,bi I i ? ? . - ?
JoLi. .' *
J T J ?ti, S ....
CL? -? . - - ??'
J? ? . ' .
J K-e
L .Ni ra. .i,,
Bl.-.. .'? ?? f- tir?
T li ? a ?
ctu? - ?? ttttij, tu tv. 4 m
1 ? ?V / VV .
B IV. ?JA-.T
J. VA ..ti i-L ... It alL? A J-.de . SB fi. e?
f Lji A . ' li tt *i:l. it
J.lk'cl .i.-- '..-t
J. J.? . -? - '.?I?. J I ?
V - ? ...
J - ?
J I.- .. Watt ? ?? Pat I
B- -> - .. r. Ulta ??.?a???- ? -
Ai;-' t feBa,. 167 >-. ? v? ? v -.
lie- K. ' ai ? 4 ? rtB r , . -.t t.ti. ,'.
D-i.It. '"?,. a . ? . ?i : .r
H* , n . ? . i. ? IS 'l'iit Ink 10-iv.
J ?i .- flat. . ? ?
M?r*.i-' :?. .??.: n:.'-??. ii Isrkaei :? -?t. ti ? k 1:r i?
g. al ti.. -.??. _4n, S at:.-it. I VV . ... ?i-.ii, li ??., i, ?.i
A- X\ ... . . . ,. ,- i - 4iili-.t
Jan : ?- - .v .:..?_ i /?? * b-ee.
??*. i. , M eei-M J. H ? ' litb-a?
j..? -?-t k. i ... . sana h lia n.
pat ivr|cl, Tia-.t. tiiiit J. A, ii.; -'.-- tti, S. I_:<v ?v.
J. U?.? ?1. ' ,T J A ? *'J
J. BaB. M* W. tlbeh L. lu>,embimu '...'..i t n. 10 _v
VA - ? , i .'it VV. 4*Htat I! -'..-t.* K'
J . . ? ?V tlat-a, i w anc ?
W. I t. .. i ' -? ? .: idl .1.
A itrest, K1 ~ ?tia ?L A bbalse tu tatlih-a?.
0 a..'?-. . -? t* .4MB tt. 8. Aii-rei ? ?
O*? ira... -?4 agit, A. "HT ?? ?? 4-iB-et
T. i UM) u u ? il 't 1 IT.
J. A?!-'. _:?.. tVwtfkltk ?T A. Bu :'. I i VV <
A b , m- -? ?'.. ta?.?-?i il. Ms lu . '. . ?til-av.
1 tihfcl " .? J. Bart?? *:t vv 44 ?. it
t ? t' WA7.rt-.?. J ( t-tiiti??. Jl it. r.trMkaCM.
W. w.,,.;, ,-. a ..,..?,. k ?- IrtaaaaU M1 >n*.?
L. Aei?-.TL nw.taia-n l ?-???' ii
r. (i li.t-?T_ri iia. u ?i ?v?? I" K ?
e?Mann, broa?!??? uajk<;t?i,M. ?* ? Beek
t'et'J tirslllb-?? 11 (r?? ? I A A
*?*? I? L t s ? I til- at ' It 41 SX U Al.
0. raasej ilimi ...r llt_.av.lt W , , M* -i'. ?v
l>. i'.ad t_; ?v a?,.|i.l i. li-.,,,, U? Vi i'td ?t
M. Iteeart, i.*_. BieaSvai I ? ? MIA 4. -t
Ho?ln.l.teT lit W. viii,.,?.C. ri?uBi,'l.4 t?i .t
tV **i??.-f-r.i li W -.'.iiau I'. I. rieeli e Ut W. 4:1.1t
f. Eet-eeder. S | :- ?t. h BreJeSaf, B'wty ??d 5m ?t.
1. asvanaan, ia ?te^v. p.. ii.,,., .. lil ?i ?v.
0 1 ?'- ?? : n L H.t., . . VA 4_--?t
mm SU ? H. Altar.i..'.. l
h . ., ?v k. _.'th it (J t _k 1- _?..? a.d 741b it
at. W..d?T. I** VV ttlla-.t J (??_? I
J. 1.......1. u ?v a??0 it. J i_ail,?.iw,
I? J?fd.r. ? < VV ?I.:. ,1 J. bri I ?.Vi,,
J rtfull I I W. MdB ?? l J?lai..?. HI W. AAUilt
H Kr.' t-i.m 'ou -.? bil VI- J I :..-,' liba*
1 * -? 1. ? ' ? .1 li 3 '!.. bl ?il. ?>.
E. V. O-ri?i?. ?' I W ??al-it ?\ . '?? Ballal 1..'. lu, ...
J. (J ??1. til ?v.t_?j- .t J. 1?:.:?*, M W ti n
__?. I'.?.. IB V. . 4> it rt PssASlSSSi lit VV. 471U-H.
Pai. b.?.n.... u ?t.t.aitt J. Eatkee, ai W. -..:..
B Cob?, e 1 n* s!? s? Il I ..).. 7.:.' I'l-it.
?t?.?i? 24, W al h-t S 11 III! Ma-.-., l I k P-?t
J. len, -r A . 1 ?%, li. lea
? ? 1 : ? , A ('? ' ti ' "? ?'?r ?t
A- VV. UriMa A ? __?.rv. VV. i. At let, tu -iL-if.
V ' ? , , J. P. Wi.i.-T-?-t -t
P ?v ? '?? ?'? 1 - t ? st. .tflri tturriJI, ?!b-*t .con 1
faur Ulai?, I....?,. ,v.
B B.ir?T. t ?V*. ?.a.,t j., _-*,,?,,>,, ,n VV 4*?a-?t
|n( ?UM.uai, r.i ,v, _.,. . , ,
H - '? . -,? ? ... j ...,T
P _?i ??, ?-?.ii ?? - _ 1,.,,, %M ... |lat-ai
Pi...- IHttl iii a. j?. ?? . . I
Wui Co? ?? ? -. .(
O....M.-.H ?v 4/?n _,.-.,?, ?, 1. ?.,, . ?
t-' Me 1 . .: tu ju, . A ?li, il
I*??' ? ?- * ? ni? 1 ...
!
B ?. l.s.i.,. 1, B.tBhB
:. **??"' ' time-. t. tvmui
I
B "?' '.' I?.J ?I Wa,, . ' ?4ll '
I? I - M1 S '.-.T ? , ai,., , , |. |,.
j ?
Bp. Millee, ?in ilct-ar. ti, il', ?tb-.?.
B WaS??/....: a : ? I. a. " I
a*1*' .? tttb-M ??? -.. ? 1 mt.
A. Bui.lt., J.? M til t-lb-ii. U. ti* a.?., .m.
J Wjhatd MgW tOth*?t. g, Wllktct t.. f-thiv.
Tli? Ur.r- in I. '.17 V" rTl.?tJ_*. Oorxt 187 ?V l'it-i_
It t. try. IM'.a-it. B.ir Ii'b-|T ?it. Hart?, ti? VA*, tlasi
!.. w ].;?.. :7-.h?t _ab_..C Bt e? H'r.J?iv.
J. g ?a,!-,, it .: W. 4?lb-*t J Bbl.ltS.at W 44lh it
-.i?,. m- u Brsws, ?1-hi.v h Ud-iti
W. H ?I,?,- Bl VV. I'll ,t J Pr.lKten. Cflf. Uti it
E S?:na?y. h'?ty ?ed e?,iL-?t.J. Ml 1er, 4l:ti-?t eso tu ?v.
P. L. Halt, lM Weat itta-st J. J Hrini.*, no W 44n,-*t
K. (' gail ?sr, 111 ?lier.? J. V'Ati.m, 4JJ-tt. ?Hi it.
(.. gasen io rTaatliVet Jess K u?-. B'i k?_i'iL
Palftab W -aelar, iii ?t ?I -a Kitilla, ?lh-tT.
I???M Hoot. 141 ?V 4a-i It Kebt !*?! . SOO HU it.
Blahasl (>?I.1en. 7>4Pt?.**V. J. M. DtTlon, 117 W. t-ilb-tt,
H ?.ni, .ri. '.--..? irdliit-?*. P Plena, ta W. IBS B.
Pilrlr-t Ren . Ml ?tr.*t R H.r:T, .'-5:1. .' l.tb?V.
W. NseWtt. ?M W. 4lt?*t_ J MaglBW, l_0 7?lh_t
PraseH Devil I'.". 4lit-?t Wai. M?iib?,4.?. tv miv-et
W-n gaekar, l_nig Iwsy. J it K-u-ter?, 1*?_ W. nth it
_.,r,r n?nrt?. ??. geTBhev, JshsMBhsw. ?m w.lTthah
R. r Webe -, lil IV. tab-.t J Id.lmt.r. Hi W. 4Kb it
L. AVilgci wael, te* -ih-*v. J. Din I tit ? I
Cm. Ceri?, Bnwmty 'lita-l- H. M?ii????r ?t" ?tl.-tr.
juc? Berat mttMel Jit BnBh, 111 W. tttb-tt
r IkicMif J J'l-4?- it P Birt he?, Sill iii iv.
J. ( ?Buen, ..?' 1 ilb-tt. I*. hrVij, frith??., tod Kb ?T.
J I rtaaer, 111 W. 4lit ti. J. Mio.'iael. ??7t!, it aid iib-av.
ii r. ?*r. ii-h??. 9?--st, XV MeCe-b.a w.udit
1-, Bauet B Bl a?. O. Milla, J47 XV. t*_Ui ?t
V li.? ? ? .? .? al l~-U. it J E.'iw itnv vat-el
, ; . i ..... m __. p \v ?t ir.?, a*, it ?tb it.
P. Aita ? IW. ?Ma tit. Carty M W. tlal-et
?,1 .:.-??. it U_d it ti tiampiet, 'dib _'. ?Bbsh
g vi.... ; m ? . T4 s-oda? 1'i iv. 171h-.,.
E.I n.?.?r. ." ?v.tni-t. IV H jin Tiltil lllhtT
tV. U < l ?li KI ?V, _J ,;.
i tv ?.,. ,1 vv mi -a. H ?t'--*'',U.'-.?.
Vi m. i.,),}Ji ti A ik-,t J. !"..n-.e.t. _._ 8tb-tT.
A. Fit ? ? L?. I! ::. Ill i-bsT.
d. Ailinn?, 4M V. 4.V-1U H.:.'* Miner. 417 lllh-i..
, Mt?tv. MeiU?r r .ii,InW ?itl,-?l
M. l'?i!?-? 41tt.?t a rtb-iT.l".! li tv le ? 1 . \?'. i iii-at
i?*o. I'.e-* - ',-.?' *u-ev. A. dod li mtt VV ,-, ! ,i
Kieaa l W'**_b*i, tb-ae. J. Beyhsb IM W *.... ?t
B IV:. ...- a.- .a. I ) ",.-.,?'. M3 VV U.-SI.
. . Vt . .HW ?Mt* It.i.ry U?ttt, bank-.'..
Pi '? i ., i. W i.t .,? A a. j. Matin.? ?. IN l-th?-V
*' - -s li . Bassett, i'-.ai.., nail
I ? ..J? ?T
? ? ' .' .1 1 ' i. . IV. 4*1?t
| st fc 4.? .t I'st ?. *C ,?tt
Vt*. i ;: . a" a
T I *-..'?. ,. It
I J I g It, I .'':??
.L J.?. ' " . -I 7tll'.T.
i _t. tt J.I ?... ?
j Ka ? I it. >- ? .1 a?. ?T
D.vl! .. ;e . . .t . ? .1
it M .v
il"b*av.
. ?. . . i
'. . .i ' - - ... IV.
.-, , , ,.
*,??.-. ,T v , .
J A ??
? ' ? . .-.'.< .
? 1 ' I i ? ... 11
<?'.'. i
? /? ? . ? ,
.. ???. I IV.4 .:
la
1 ' B
v . .
' I T
a .
'? - ' .L
-- ?? ' V
? ' . W ? ..Bit.
Pat.? ?
*? . W f. : **,
?, ? ? . road ?ar
"I IT-i M 1 M
?' V '? .- ,- it
' ti" -si.......
? i
?v r- it
ti -.ii
r . : .?
4.: ,t
ti t
VV. A.ttl ?A. ... mt ,t.
Ai . .
?v ? ?t f ?
T
' ' ' > I- J
? t ."-?t
I ?
-,*-'?
?i A-l-l ' .*. it 17.
"_-?'?? ? . ? *"--?
. . . ?' u: it.
- .
?t - ,? ...
. .i
.
?? ti 01 Ai
.. -...?-.
... - J ? ?
? ? . r ? I . '
a . ,i
... r
i ..-. xi . t. :
; a . : l - ? : ? -.
and :
?T
c ?I
IW lit bit 0 Lai ?
II 1 ? lV ? . _? V.I '? .All
? ,T
. ? T t ? >? .,' . ? - . ,'.
... ! ?
?:?.... -.T .'I '?? ??
.:. IT H. ! ? ? . ?l
"vv -, ?., at tai ?? ? ? . i ? . ,t
a . i ?,,
ta V. A I ,? ? I .
...- . .t A.
. . I, II
A ! ......
tv. A i a.
j ?....'? .. ?! - . ?
/ ? ? ? ? ? ?
k ?" ...
?.- ". (. A l- 1 I
?
?I..?. .? ? ? . _ , M,.,
? ? ?a
? ? iutm y . . , . . , ,
\\- K ? ? .1 .
.',.,.
? . I, . etwee.
.
.......
t , ? ? t'..t
. ?'. ?"ir V'Mlll' ti I '..
blO I ...,'???
?. .t.-.?'/u will lo gsb t ' lb ? BBS '.
? ? M -?
Pas ?sei " ian n't Amas,
. * .
... r -t . T ,u ?. ? ? .
. ' ?
... ? ? ' ?-.. .a
' . . , ' ? I
ira*. i ? - . ? . '
a ?i. ?c
? u . . ... . ...
.
. . ?'- ? ? ?ml Ar.l
?Var.
: ? l:o| ?I ti
- .!? : 's...I
?. . ' l? ?*- . ? . ?' ? . I, ?_.
.
O??-:.? ha -'. ? ? i : i. ... ?,-iaiivD.
Till ?? ? ?,i vi II iN-4.
The I? KI tu - '. .. tim fyt mun
? io "ne of the CalaetOTe of I
_h ths bearer a Ith ti o :u
Mtka t" ii* ).
neat iu the digtrkt ia wl l?e wm towa.
H rt hate yet b?rn noehred tram the dapart.
.... 1 to thit ?.iut'.ei, mti we
?.- | ? ? ? . s goa lan I
" ? - e" it aatbn ??tile to whet partbalai c
it i- yltmd.
BBBDEZEOVa.
l).t i-: ;? oi it t?'.lcivom for drafted BWebOot
- . | Will be lui. i.l..... i
ti.e na_iadei of lb b ? be gaat I
H ii?f?.'. m.d Eli_?ra.
7 Rfl BBI OBI ? BEBT Of 'I lui DI I I ?
Col? i;tii<-aiie'i haJ been det?i lad to tabei
of the ??rovo?! fnard whbh fa btaadad t. r
the draft. _*be gaard WlO be tabea bon 0
lila: d, at.1 coiiiiit of ale/Ul five bun iicl nnfu. YA.
J-Ugglf? Big fun; ? rlv o?, 'icn. Pspa'l I
nil B70BB Ju-li.-.v.
lie i , atioa of the dnwiag in the S2d
Waid, to t?it drifting will rnmnona tbbi
in Ca-jt?in iltuLJerrea Dittrld, the VI 11
'tig of t1.? 18_ BBh und Wa Werde the baaaV
I v ? i Ho? 1064| Broadway. 'J ha
-?.<?? b iat? rat her ?la.ill, Ca?__- hu? a
|_r(.'.T r I a it v i' "? Bbete, ?*_ tbM hil ?au atietid
aha itr.i?.
Thal] ? vat ?'" b abieii ti ? i
wii.tiM j en., bai basa BBslond hy a miling, and
? ?. ,,. plstfon ... meted high eaesg (? i
? ? ?? y ose io * t?- t_.-_.ti .m
i EBEOLI MEJ B COXS < 0VOB1
I KI.
I'rovi ?'-.' *?: J bBg tcm|'l*'ed t'.e ?ii*
?'Hi .t-tii f. I Ccsgianbaal a*__het, end the
iif/ti;?_i ti jw an Bggrt. *.u 4 -_>!ii- Baa?sa Tbbia
: ? .' . i a? m the j
.?i?,. Bhieh ia e ?..iii? ii-rii yin
. . ? ? yd bo, s ' .'?? Bl '?
Bl nur eil.lui.I have I
ral -i -t ti ? pa-t i
i lowing an (li* -gana of t?ie III I rea
ObttB * as tia Bl k1. ' '??,
: S i.: , Ii-r.i'., I -i?H"t - ? '
I .wtuie. uni, at. ? !??? ?? i Wa li al ?aCitj oi
, .. ?
T '
II _--? ? ? ?? ??? "' l,*i U ' ?
\ i.UM l ?
....... I.Ot 'I
I U.,?,.V l-?f *'ww
X. 4.T? I-Bl 1.3*.!,
x11.ins nu m
Xiv.j.bij un mi
xvi.b - ia Ena Cm
XV It,. 1 '20 1,551 M7
xviii.?..ta xn ot
Totem..
1 lallat d. 4/7 Mt 1?
i. ???'.. 74? ia lia
V'w :.?!..?. ?87 so in
n?? i i-mu. iii an no
0 lava ?aud. J?4 3:fl II
Totals.?....13113 ?3,383 10.771
Trie fi^n.es of the Dil Confinerions! District are
not jst -som(listed.
TUB ??RAPT P.I ?r.WliLHE.
RBODB lil ?VID.
Tbs draft in boiL di?tri?*u of this Flats vu eora
yieleZ ou Friday la?t, tl.s total nomtiur drawn being
4,321. Fifty ?t?r cent of these ?re drawn to ra?er
ete?,; tlo.is by rehjum of pliyairal disability. Tbs
rendesvo.ia for drsfied lien bus been established st
Railroad Hall.
Win. li. T.l?hmen, or Tillman Morad), tbs bero
of the achooner 8. J. Waring, wa? drafted in l'ruvl?
dence. It wi.l !?<? rvcollectcd Ibal be rec?ptored lb?
schooner fruin tim lUb*l privateeis by a vigor?os
?ia? of au axe, list allied Uire? of iLe ytut erew and
Mai tened ilia ot? t-r two into rihiniraioo.
'Ho following decision of the Itl.ode Island Mar?
?hal ii so ?nfSt-BfBBj t'iat we ocpy it antirei
?TA7I OS l.ll-it'f IILASD.
Iiii?.ii.'iluiiiiiii.ii'i -?.o?-> Disraicr, J
P?i.vir.?vr? J !T 10 ,seT I
All disfed ps?-? ?ti? In tbs Sr ? id I .strict of Kb ? I? 1? ant
? l.. Iituu; it? tltfj u.'tbe ssmr a 1 . i, let, ita ?? of Ilia l.u.?
e tbair lieirj t! .an. And ?II wvis alert lo lort l?h s ??'-III
lair, w>< ,.i.i? i tba ?oua'tute to tbs u??srd of Buten.ent
'.???? BMtoi at tbli ?TI e wit in ti* tims tb? drsftetl
t at. u ?5 be ?i.'-ied tu ?| i-sar Aid a i wie sla-rl to pay
? > i (ti.? ?in.? tiled br '?* Bat tsurv s' VV?r la ffeSBW ?s
ri.ji.ui.) wtUfay tba ??iu?to Wtm, ti, i?i?yi<.i?, laaeivei st
wwalaiuBawn) kui ea | ?eeeiail t- vt v, J y ?ce-*
?. <??!,. t . till? un ce tis it ard if Koiu.lii.aal Wffll |ivs tbs
dia..-ti i . ., .n ,i .? -| it,, i-re y , til.iLtige ?ivoi t?S
y siBLl .aft. ti.? sa...? ti* ug f?f Ibsae Lan
A 11. t li ?ti.-* V tajlaln
Ano I-i? to.-, lu?,w.i Baaand In.tuet K. I
l'i r?Y?wd to lils ii.?ti?r, n q issli-u bat ?r:?eti
Wtsllni :Lt*i? i? t i h y-ril ?ilviti.U-fs lu praSBBBSf
B s?l?i.iiiif ?.?v* i jHVii.^' ti r | vii?. 1 sa | ??v u.eui of
lb? li.t>X rui,, Jim baigBI u fgag u fr :n tt.l? drnfl,
lut ii -itituf-ei dan ?i'u.d Le :i.uie neit year le
Wo ild agk'u be ?StiC. lint wl ?re u y trou w11 j, ? lis?
..? ?i ?????,) nbatitatts, tka RaralltBBBasai give?
1. lu ? .. n.l ,..ii- ??.-i l.>'?oltli 'bal le l? " n t ? T"'
>.'y ?.',?* to do .. iititry sjsiv itfftttr ?/.e If?-* fojl
?Asel '.e v.it ira/Ira, U??l ia, for three ye*ra or j
lariag ti e *ur. TbasB in'erMted wni donUlsar rat? ;
:!?? m ti ?ir inn n?B-ii i: ?w ni irb coiiitq'ieuc? is lo
lo |NaB to It.ia ctiiipulcrntiou.
ri BBBTUUBl?a
TI.? iaJI m the l..:,j 1> ?t;? ?f Philadelphia
c ..u ti.t asas 1.1? tu. r... g. Ii 1? alnad? ia raa-psra
ia LSBBBBB r, l'it..-l ,.r ' . .vi. ' u'.. ? : '.?.v\u?.
BastaBa
Good fet Ii? g Is* thal far bet?n nuiiiif<*?tnd I y tb?
1 1 ? *. r. n n .' Un .?ra?*., Ossaassa*
I 1 w.e^c aaara wa? BBaaaaaasl was
;?.?? ut Atti WSald iv?;...,?l Mill ? " litte, t u.
?MBsl ?j-.rt for lb? rve?? ff 11 t I -r ; BBBB f. '
x* 7*-****1l of KiBbT'wbI! bbstsb ranBTteaaJ -Trat
.rt'ied.tli? a? ?. ti id laaMBBVI ?nd .?n '
1 ri.lsy M MB f, WbSB mat nene of " Lift lU-tiy
waa ress, saaa aaa ia lbs hall nraafavt I Ural "In
vv ..1! .. ..e 1 . ?-. S la'l '?U ti ? ?. .? i. -
Tin CLBI -r.
Ti ec ?' I ? M , It I. I clrr.-v isa H
1 ...... I ? - ' I '?-? " ' M
. 11. 1 Bobine, aas! vv 1. c. 1.???-. t
i . j. ?, Mi v- fa. ? - ... M
. I t..c jr? ?I ?te - I ? :'?
I'ai.'Btri? Arrl??-?!
. ; , .- ? ? I ...., - V I
?. .. . e 0 VV ?., ?. *,,? . , m y I
?. ' ? ... . ? a : an I lad?
1 11 1 m ' c ? ?-? V I? 1 . t. san li ti
? .?i.e.. JehB WarS, li 1 H - ?? ? - Atti I "i'
; ? ? .- T * " I, ! '?- ? ??* " ; ?' * ? "??*
e.tg . M"??? VV . . n .1 i I -?ti ?la? a ???.- Wl ? ? I
... j ... - ? . . - tey karn*
..." , ..!??? . - 1
. .
, ?. 1 Mi I ? 1 . ?
t Am
? r- m ? ti ?
'? . . I A .
. ?. . .- ..-?' ..a,.
' K II?
. ? .'
\ , ? VA t ? ' ? . 1 >o ?B
... .... . ? A -? ?
..,..? - ... ?nd
I, ... , . '..?.. .;
, . . . . - -V . . I ? -.
. ! ?-, -i- . j ??? .1 ?
,,,. I fei . ........ 'I . i,,- M
, ??? ? -?t Beata ???-i ?
.. -.-...??. . .
I /a ?isia?.1 " ' . .' ' ' . ? ,- 1
l .1 . . 'I I ?? ? a
/??'?'??. ? ? ?. r .
? .... ? b? ???. , . -, VV H.-.S ?tf? ??4
ItiU . I ....
. , li. r 1'i.f ? - - t? ? .? ?. ? ? ?? * w .i ?
- . IB 1 V A,o , V]i a .a ) ttlluiti. I
? . Bia - ?MU. Ji ? ??
v ? . . ? I 1 un-?? ii? .15 ii ... 1 i?? J
/ i?.t?. v.,, (ii? I . ?ad ? w ? c ??? 1l?.:.?s
?M??, Mi? Wi...,.u Ai.?. ??.B, VV ?
A. Y liilaaiia. B /- ."l.t
Pt.aa?-n||rr? ??Il H
In titOOuhAj I','? 1 oui.m r, '., ?Mungo '-PaterCnr
I jar. 0 i>. ibis i.? 1? Bna,4 L bat? s H ?Usant
. t ? -*. ??? it ?. ... o wail,
U w Me ?> OB? '.t -t? at it . an 1. A ? ?eaee? Mi ..
. .1,' Mt:.m? I- ! ??.isst. V -i A M?,ti, Ma?1
Ipefsnrs MaaavaseM A a Mi M SUM. Mes A Vi?, ri,
Ma. 1 .?..?. till M I ?tai? Uah 11 S?. V?-. hairl.l.
.-I |..? i.?.? J ?...?? I'. blnbeWj ha?. 1
? r tbier. M : ?.- Inet K ..-.. a, tom, J v:
?Ai ' n v R h.,? ?. J sep. 1 anaa. J? 1 ?
J .? In in, fed a Pa??, t < ..r?, M ' m
.? * 11 I . -H A?'.,, ? eKrrj II y t et!
.11 ?'.t M? .?.1.1 1?? mau, Mt lil? liai I? fia II i
B? ?a. C bill II I . i- A Wl 1 m
IM* r. Bate??*, u.s'.i? o<.m, juu? Hb????-??.
? ?.'??. 1 ?r. '. t ?,J ...? M? Alcalis
? ? 1 .a '5 A V- ? 1 ? ? I tiulu ' "? LU ? 4 bov Mr
. Il,.un t? Mi*? M V. II. na. 1 li 1 I a. BO -?ill?. Ml?? C
Heit Y II Keerdiac A M I ?r e-a, T VA i .an M1.? J
1 lilli. M G ???!. I 1- ?t OS? I .el mly til le, I |l ?it
... H 11?! M '" I Ot?, II
lim,.. 01. ?. . : i . I ..i. v ?, Kres <? 1 ?)?
a H - ?. . , ? ty. ty . 1? '.; . ?a II b 4
v Walli alta eabsii ta ira aaaaaasa ?i-vn? ssw.tii?).
la anaasMj Ben???? rtmuitmmm Pudeilek lg_i w.
It tait? t '? ? 1 t ' ?"'. < has Otttnri. Jue, b Wa.r.D.
1 .... . - . a , a it 1 ? Isnair?! i".e ?
Maesa?, I ? P? l.a.? M? ? ka t .? I r li..tres.V Irai.il
kin 1 n a >?i? ? '? lu lbs ? ?? ??'
-, m ti.,. mern >' C - ' VV Fu.lth
v. vv ,, . 1......5 a Mu ii J. m un wain,,.,,, j
M < ... j >. ... loma, hat, lu vv i,i?u^i, ?ni il
ti I e .??. ?.,.
J?, lt',p Jv.iu. .from l'ara Pailla* Pleett, Tl.aa V-m,'.\ et
N.? 1 ,.?, J ?1 BVsnltb ?f N?tv-Y,?i? and VV iu Put|??auu
?.1 1 linWa.,?l.la. _
s?i?i r ?a ? ? ? . ? .
tai Bhsaa I It sea .ill M??? 1 ,. . .
t ? ? ?lil? T.Il? Ia ?.
.uay Hung., i ir. 1,,,. gmmt. t mi 1 I' ll-??te. I.IJ
HI13I ?'I ?.(. I N I . I I 14 I ?< I!.
POM ok r??.?v-Y iitK.jclt u
ti. urra.
1 ? . ? ? ?? IB?? I ? I .1 I.ud'aai, llelnttei k
1 Cebatvb? 1 ?. 1 Besles Msiu|Sibi P.hIb Nea
d . : ,v 1: .?. ?, ? ?? a ?-?? ,v , ?t., p,.. ,, 1 il
I: 1 r.tnaveii V ? - leBai |Br I H?u?b. Baa Ortasa?.
k 1,a tamty,
? ?? 1 . e?. I j ? II ? ;? r VV ?.'ilnrt'.'i J I ?? .Mai i
1 ia M , ii k Balun ? vv ,, DeieiaeUi 1 suj..sa
a ? . j ? ? A r. ? ?ti ?I
.. . I. ?a and ? Iii ll'i...? 1 VV.f,,.,, tail f..??h
U ? ti VV?Bdl M r I II. ...t..? Ma ..1 ?I
? t-t.lae We-I {tit.) l'-a,..!.] I leerp ? I
I' ~ . ?I ? . - f u - lil Ina I. al!.. M .?-?i 'ra ?1.J Ma la, K
1 i... t stat ' ib? ?\ ?.t Parry. Liiufi, t 11 ?? j.
?. liana L. Rapui, tamamy tit J..ii... >. il
1 .V l?. ,. ? . An?.!? . I .g... I ,., I. ..S ., I. I
|aa B W11.?}, ;??* tv ?iu, Ki.iiui. i.iv?i|x?vi 1 Oil?
I e
tititttmCtfom 1 1. I'?.it?r -t. J??hi'i N. H , H P. H 1 ?il
1 1 ?? t i?( ?? B.?P, t, t.
Basil bus . Ainu 1 (Bi ? 1 ? ,.,, ? , li. 1 u, 11? Oeerta 1
Pani?!?. A?.. . ( ... , t'kiii .t.??. i .... t. t . . u
. . -'? ? ?: t- .? 11?, 1 1 .i..-. c; ??? ??? ?r.
t lie.I 1 .1 ? I -. tii.j.tiM-. ilatvtflu. Il.it 1 K ? ? A !.?<?
I M ? ' . 1 " ' ? Bli . A
? Irj - ? ia ' -p 1. - ? ., i ? .'? ..I t ? ?
asnl 1 it ?.?n.? . \ ,. .lu V.r.. igi.r. , ??. i tr.b. Mvl.ilfce
li *1 ?a? (Bl) l ?HUB, l'wll-BU 1' . ? 1 ...
'?1 J
Ut ??ri? ?a t a n.? ? I?
? ti., 1 m- r, , Bttnat, a?? 1 1 ,'u
U ? . I. t 1 ? ? ??i k l.u I
la . .? t ? . .- 1. . ? . , . t , ...
. A. ? -Il -
, I''. , I ... .? - j. I,./? B. U .
?I - .1 I II.. .... I I I. r
, ? ? ?Il , 1 ,.. -? ,Bl h ?.. ' N II
^ b? ?Bl ?. 1 .?..,. .1 ti ??.
1 . . 1 . . .... y ? ? ? , ,
- ....t .. ? Katar?Bi.M.? ??si.i.-?
Sa .it 1 1 ?? .?,,?ii. Mi . t v
I II V? 11. ? II.?t*. VV.aliiii.ou Van Kiuui k
O-i??, S???? Vi IB! Wut, lUfAU? tv?HW? batavia?, If,
Bint (r IBgjbl Corr ?t. Hod tura. B-tteai Carollea mil Cor
d.i. Rr 1 I'.rt Eoval. (.???y k Collu, M. ?j Tlbbette,
(* ia a? Keit.-??. '.(. t,., r Ilinion k Srhi.'ieiU?! ."?It'eri, -*|?i?.
P. nlvid, Wm g Brow? k Co i Purr Mt,?. D.tU. Boat?.,
I- leu-ri "?Is, t ..ne. Hrewiter. Betten. Wai g ili'itik
Co i r>..?i|l?, tiaviball. Prevldiaaa, Wm. ?? l.rown EOSk|
Mi/y Parler. Peut, Want? gan Mot? Bedail; J. Il B .rail,
Cm-na. Portrait U-??. E I) Uurlbat k Co. | Marr, Tica,
Ira Ki...?Ms. J VV M'K*.
?*?- (,i-il Hu..,i?,i, V.U. New nivea, H S. Ricken h
H.H. i' lu Ceu-.i?_Jt, Diim-a, Sew-Utvtii, li. ki- Back
?it k g*a
I A-rrived.
(?te*?,blp Bnnat (l'r ), Brldier-iaa, Llv.rpool Jase M,
?r.d Uu?*-?'*?a i7th ?t 11:41 p. ra-, nuit?, ?ad bbm. U laka
'I Ii. ? J ,n. r, atc-tii: |? I ?ifi..'i ?l'-'i E tit. tiMi.-n?. r
l'.tia beuad np the (k.on.l, Utb. off ( ipe Cl??r, ?cui:|?i
'I ??'? ?iib ihlp B A, I . nrd, 6iiiit.il W. i Id tait, let 41 loo.
Ml pitt?*') ? VMtel ?Un -n ? forau.ttt tlindlof, ?ad t balk la
tneeesy, .t*-.i, ?r ,??? as?an ?bia? na u ia
t* B iteam tm.aort Drtr-.lt. Verni. V?'i?b1n|tao, P. C , IT
-???na, It ?A Lu te U. 8 Atat.tan? Uo?rterm??(er.
B.W et li."lu i,t, J-?wl?, Wu-ii.itoa, I). C-, 90 boori,
S"* ?? lo Jai Hind
Dieu ,*i 8-pht*, Or?n?'??-, WMhlr|ton, Ia btll-tt lo ?. B
Ait.tt.nt Qatrteniiiiter.
L' S BBBgaB A ! ?i.y, L???_. rttwbtrn. N. C, Jalj 9, te
U. 8 (_' it- . m.f?r
8'?i-n frlj.t? Prinr??! D'Aitrtu (.?psnl h), Hivirt.
rit.sr, er A- li Hawiuix,, Clark. N*?-B??ifor?. u.da? te E.
B?.i. er
fte?uei l'ii.'av Janet. Prorld?aee, n.dn ta Edward ~ ?ra?
ser.
Bmbm Coaceri, Norm?d, P?Jatielpbia, ?lae te Liper k
r*.lrki,.tr1.k '
-lat?' loiimblis Bryint, Lltirpool Jna? 1, with redie, ?nd
t.'O ;-..? g. t to Cbtri** H. Mtrthiil k Ce. lum 19 lit
? ? L- lab I.., ?i.?ri i?:p 1 'iaoJ.1 Mtr.I.ill from ?S??
1 t for Cl.irp.it). gillie d?*> rund I ih.p b'Otid ?. ?Uti
a -ed bil! In bet f?re?epiilb June P', lat ?_ B, lea. M OS,
at? .alp E ? .??ri'.lj'i. bo ,-i I K
'?:. Cbarlei Br?taer, Pie n, TrfrM. I ft Coba ti _.ti.
*'? '. ntir u n?er|* 3 gBptOBin A Ce it u-hl.i.J ?t
L??*? AbatlaaBae
? ?-k tllrbial (Proat ). Rm.. i.il.h ?0 i'.iyt, with coal t?
W?.i?-t DI! b?? ?r.o Hlitlfi.t1?
I.ark CaMlbeUtiBB? tel Bhieldi'l, AnotrtrnlU?, Brittol 40
?"?Jl, wlih !r a , te,'to c der Hld very bTi?jr weiteny
w??tL?r eut efthe ha-iki; illa-? tli?n. ll|St wi-tdt ead aiacb
''??I Inna 9. lit 4- 04. lo. .7 17. u? bri, J. Ciptl (Mr.)
? *.. ?'i , E. -' .-.. .V, Ut 4* Si, , ?. M 43, hw ikip Soat
A*-?i.e., it??rl?i E.
Birk salsa? p.t??n, BBagan vit Btana. N. T., ?-.iyt,
* "I 1 i.''.?-. r,,?-. ?.. VI. ?, .n?..?
?'?u li.tu LaT.it (o? Yt/ineutl., N S ). H"'t?s, I??!?t*
M t'y i la btl'M? t. royd k Hi-.el.-a. J-ua g1, lat tu, ?eu
ti IL lils??,! ?SI] VU II. Iioi.ilJ F
I? 1< l'n.rt i- (?f B JshBS, N P J. rimilieil, Olire Pty
' i-., it ?nil ?..k t.? to i."*<a r B i i?y. la last? 1st,
?i r io. da ?p'k?!' s tta?.ii?' Tntaina.nailati tih
in.! ni ta |1 \jU. ti 4 <. i birk ? . . . ! it..?rr, adowli'f IBe i
A n ntSss 11 |, m ?? tb.ii Bt pas! ut u?, -ben we t, ,.'? d ,
? t?-lto lu u.?illi'? v tin red her ISSsBl ate ?id
anasnB*nbjtswBI a?. At t-oon mi dir ??? hn bl
ti .-. i II.? fj. g itTiiaer Pr.riiu'i i totlted o.r I (li. l M I
U? lett, '.iii ne. u J ?at m ?ton 'lie t. t.a.el on lier
i? wash ihn n? gan igtha ant nd Msnsl towird m1
, t ,.???..?! agssissil-f n ?Weerina Big. Dartag theehan
atiet IBs fristote ass BMihsCaebJaraB bgBrnB cn i
1 * . ' la ; . ....?? i ,.t the .tu?. ai?a?a,?r ??? aathnthnl
lh? ?.-'or?,,-. p,.!,-,,, A'sbBi. S ?i 1?-. brat ?t-oat t?w 1i?h I
- :, . -?it ??. . !|, ,, v
? ;, i ?lim liii'.i?, .',_ p.:,,r t' beti.-*, tn btlifut le !
?st n.
n "tVri?r.jl ?a (o' BasSSt), Al?* od ' sr l.m. 1?
d? j. ?ib ngn M .\il.<r k Bssgnsa _aahend a Leen
e t, ? I
t? (It? b E?trait. Masan M d???, r_n?(i '?b*
" vi r sr?, trill "a t -?'? . IS I'fisi'.tiTi ii, Pit*'?* ? Co.
I ' j i ?In ti'??? i -?u ! '? - ?.*. it? .. ?,ib ?iii tn
."... A An ? Bli -__, - ?fag I brlTj te?.
?'a. ' ??'.
? . ?>??i. ?.':. ? ?r, l?a.uot Ayri. 60 diyt
-* . '?. le ?a u Bet? A ? O
V-... ht, iy :.., .a.id. (>e.r|eto?a, DC, ? tljl
- tata*.
? ? Beat n toa I ,,,. to s. vv [-?t-niti*.
* oi (J .1 a.i?, '.'. -. toe. tab* Is.t.
Y ?'. i:., t ? l!i?i?n lur -a. In bil -4.
.t . . . ? a.? arti tra
r - i , ..-. i ?. ?..-?
??(.-? H.IM-J. BiUatd Hu' a ? li ? . ? i.r.
I r v!? ? .? . pa, _ .i t ? .- ? :??r.
: ? * '.ii-. T BSI n. ? t Al!.stiy.
e 'u. I? li.? Ii?'h..d. I*, all laaiai fe- II-'Iuul
-i-.- J? L i.u.t, >.?.i Psrtlnd ( 't-i.. ?tia .teas.
Balla-.
?; -.?naca 10- ? f, r I.tverr-esl ? ?*lly ef Belli-I
... ? 'lu ... ) f .r Hun bnr|,
>: -, .'?..? I .? ..
I . I n.- ? it r I Tr m. f,i N?- kata M C
t ?i_?i. "W_ l't.??.? Mataaaa*
. ' .? t . ? . ":<? ?' ? VV ?at. P.Ki-rt. M?n>
n ? ...???i (???.! i I... ?!? 'i ' )
.,., r. V.*. a P?'r., (.,l_?n ??f '?.? E?t-?t
?. d iBi i, vv i.a.T.s 1'. .t. i. i .i?a an
. ' ..
, ? . g ..'. I" vv..4LI, IitrptiB, Atabe ?ia.
* .
??- . . i ?l r
Bpaana.
,., a) l *? ??i m C?pe
. * gee?i ?? < asssS P.., Jose in. ia? 4' * .
*Hi? ?l?_..'et*. (Uri fro*? OBSBhsj ( . B , fe? N.wb.ra
j ,T lai i' i-? nte.
a.i r M-?* A -? f :??' i ? ? 1 ?ni'. lil?**. :
?
Bailaad.B-satr.Jaly li.
.... gi a?. ? ' ?? ' ??? ? Isss M
... ' .?i i i ?
A ' ? ? ?I ? I
lT, |.. i .- ? ? . . . ::.? .?.?.f*
, . y '.... i ? ? o _" le J k N
. , .... ii ? n- m ham tat *? I
- , , , | a. M. ?"?J k'iar? B b? ? ?.'dl1ui-. ?
'-*?'?''
- ..t. ?i .?*?? Y k li lu. ? P .??? ,.'... indi. ??? J_i
1 I ' ?? Bv] t'-?' ? :'." .'*J,-*'" ,!;:'
V ? ?t h J -' ? ?"
. . liri? IB ??it. *b??l?t BV-BsflB_
? I ". . . . . ?
, A?.. .? t |: a. It - ? ' t Tn? B isa.
.... ?t?l |t ga-f. tit m. Mil* W?ltb, I
. A ??- I
I , ?it. Ir-U.-n llrli?.' .'" P' ??l'?t*Tp?rl
. . it . t\ .. . i |- Ls.aS-, I ..??? I d.i. lam***. I?
Ii' .?i-i .. ...
BrgNaat. . ' - ?'?' "' **? " _?' '* ?*__ ** h
r .. ir-i me'.:. ? . 1 A. I it*. Lett B.-lUil Big
I'., .1... r? I?, f . S-m i f? ??'
, ,,. , ? '..,. -. ? ? -.?... g?ls.T C. H., i.
f.,.?i ..'... vi E. Orien I -ita _-./ 1, off Cage |
S.V. , gal ??! ,'*? ? '* '" **
?ritr. ?. fOev.hna n, asenta- .*.. c, ia ??;., in i?:
._ l ", I V- T r..d. k I ?J
la-h I R?. "ti:.... Wiri., A..i?L i ti .0 d.T.. !a Li. ???'.a
I M.TTll, fc AktlOlt
r ? ? ? *t Cattiae) tsslsf r?-? He y* hUnaed
? n vi .r ? ii.u.lit.o. j? ? ?i, m i.? .:>.
ti t. .?ia fliasd IBsaaJftra aijtgft t B . atBeeea.
f ; r'T
? '?er Bp?l...in Bri??. II ?? fir A.*nay.
h'hr Ps?' im lt?l.r (l',>l?-?'.r n?h.
aVtr. Pa antn I ? Iy, I'mt asd M? . i dt*t. toppu eis
- vt,,?,, aas f ?' 01 ?naatn I'k
l??kr "pe.tW'i , Nieten ?!.. Penlasd c ypm Otm
o t Baa Eaaeae. Qlaekle? Net?*l J. u.
8 , r V. ? r. Batt a?. I?? toa I ?lea.
Heh W vv.rien. flhiiatB. IValTaa
B?hr An V. dr.??*, V?'??.roit N..r??lt.
rv.hr. j II Bubb-. TilWn r ?.i.
?rial T VV n,,.rr. I??t ?. V.il K'v?:
B ' a'S II?.. I '???.? I' ? 1, < - t?'r...a.
late i" Ma T ?Ir.n.er \ I .. ???? ?inn.
8 ??..,?.! J II Beers, NcnTr??-.. Hu.?u ).?t
irW?_., ?.i ? Ile , li ?tn.. ?'..?ii..?. Ne?-H?d'ord. e(t
M.io.,.i T II -v?tlt-i, Bfl||t N?w |l*l! trJ tur klbmaj.
^ . ?r Hrii. !??'. Uen " I tm? tam,
?pet temi Hr.*?n H.t.riT- fca.???t
1 ??i-J.?...?! Il?i.iy i..or.. 8nt? Nsw li-d ?rd, bi'laat,
' H b'm -f Alt?!' 1*11.? 1. ?lill. B-a'aa ??liait
??.i? on?r J l? li...ihntsa, L-?.ii ???tau for Albtaj.
gshasenOslstl U ?... l\mta*.t,iA,l,tnf
?wtioi,,.?. Am T BtpsB Bnsa BssBe 1er AlbaaT.
Bel oat W I? (?i, 1'il'a? I': T.-1.I.? *.i i.Miy.
Hill (rrsae OI di.r, ( Int. Koi.d.ui foi B Man
.*-,:.! M. ..?,??.'?r. *.??? ?. liitaJ.iui !..r Hutu.
get? vv I ' m i ( ?-np Alfeny fe?DatS?
toti c vv run. ?lalattaa. Blaabilhg?rt Bt EtBtB
?ri.r i?m li it 1 baastbpanle. Psrilead
8cbr C4 ? r.ioi ( ?... 1- na..u.port fa M.riabatA
t*. 11 ( ??la. kt. ,.. I .ai ?? ??i. : . Pi? ?: _ isa.
Bein Hil?.Jo 8? .Uli. II.Hi.i f..i?ll?n. e
Bia Baan s*4 Mats, Hall I'.? ? e.?i ii-a.
-r' ' V l._kai.? I*. . , t, C . ,t_i_.
Behr. B K Jbsmsss h tllasd. Urna
Bl* a M,.... i ii. |?. -.ni i?.n Taaataa
tatma m "?a? fosa \
peav-WaBssn Osun No ?w..'.i.(
NOT ICH ?! her?'' i;.vi'ti, ni BBBBB?HBEB tv t'i
man t ??? ti?? Ait ?????? A|.n ? lai.ssiBisdAs
aci o !.-,..... Bewnseaaa?OBee a ia. Port .i ...
? u.a. t. s. ,?,?-.i.a ii,i_i??iT.i in ai t.? iib ' ft? at,th?
labit?l ... iei of .tn li li -('in t .iiii.i. ?:na ti .?t,.r tim
in. I . tem ? a .?..? ? ?. ? La? a ni.i eieiiiiinMBB nt kit. I'.rt
VV.ta.t,. -a'l.,.l li,? mi'stri?,, or .. aaau.lteu. ?IU 8.
i etta,?let? l ?I'flit Itu a?,, nail ?li, tee-in? n.l? ?atti??, a j
. . II, ..... II
;."??.li. M a.i.i.a, VV.,?.Pi.r 1... 4- E Ii
.??a p w IW..II.HI.tm, Se ., y. k
?'st I.un.Pla! Be I .4 H.
lau .-?ra., I.. Iii.ant.Bfnelst*?
'?A 'J n- Bal.I?., N* 3. S II.
iiit?**?-- Ti.-t.PBnnsst'i
? li. I ,, *, ?I,, li .. ? r. ...I
J A!..'? iib.al. i*. tr. mt. f
iilihliirn _\otitfB.
Waa i'.ti-iiiti Pi ?as: 'l.'.li.i-.l tieril't OBsS, I
Ulam?-!.,*, li ( , Juli In li. I J
Circular Ne, til.-it? fsllstrBg Bat inaltwi
".''..?li i : rti... ?, t. ?ti lu fatrr ara ?ail? ni.eJ fal lb. la
la." s l a, ?i-J ,uiJ?n< ?uf ?li i. iii Stem
me totttrm At ?t .ian.: ti'. ?!:?! .i i.e. 'li I i?i-? ?!,.
?trail .i. tia asueseM nyei ' Ani asgerasen?nws
?liait '.? I.t.llltr ! a" i?.alli ?.lilli I.ti ??', !.,ar.
entrai et friatag sota va tie taltai pat tat ?r by Isar*
ill, ? f., ? a: i .? i?e! BfeBH et , anl.it... ,a?| il. ni, b
? ? il r.ti i, i. . ,. t , , , ,|i r,, ,!4 , "
I i A, . rai,i*i>, ito latoeliTf i
? A ?' m.
? ? ? !?"? a" ? (an .i n..? a -a .1,1 i?, ar|_t*<
|, ?il? ' ? , a , ? , . . ...
? ? .?.? 't II ? i-i .. . VI, . , ,,| , ? ,
.41 .le., ?il.? '.t.. t.. ian. ii ?u al ui ir?. upon |jr..i._r
?' ? < - ? ?' .itatjr, ... h... i. :
r.i io i isrtl -' il| l.ll.v? an,, llalli litt- m ?ft."
k Ami :. ?I a ?i , a., . .? i i ?ii . >AU ii.
na?na aeMBa ??? ? 1 ?*tat*d -.i Ktir.? .i?..rt? ', .ii.ii I
?i.tl.i ti- ? li. al .u u It., i I ia. ?la,,?ni ?, !.. ??airlie, ni
ri.iiil nislll.l ahall hah llt.-r. c4 '
.____ iy, HU, i ?um .'Ut-u jia-l.a. |
n?AB(jriaTiiti Paovorr-MABiBAaV, 1
Eighth OMMras?BBBl I'unirt. Ne. 1.190 Broad tray, >
BbW-TobK, Jaiy t, UAX )
TBe DrafUa? ef Perseaa llaMe ta Mil I tar y
Duty to 111 ths s???? rssjuirsj Boiler tbe arter? at tb?
I'rail i.t.t of tb? United State?, will '.?ka r ??*? <-? lum
BadqaeiUn ea MONDAT anea ju.T u. \XJ, al It
e'eloeka ob
Penen? Habla li the lint sao-4itx.<I. <?esai?tlt.g of tb?
XVIIltb Wail ?rtl, fi.-sl b? dtxmr.. toa inatug w_ h?
pabilo.
3ENJ. B. llA.-tlEaXlB,
11 at os i- M sr ?tai
ttttiSCfih KIKBT,
Ce mci lui user el leard o' Enroll meat,
OtO. W. WOODWAJID,
Sirieon of Pi t-t it Xarollmeot
Pbovi.it-Ma????!'* Orrioa. }
JElctitb CoD|re??lot.s. i'li*Mi, Utti. ?tb ?at? 'lit Wild?. J
No 1 I?? B.oedtvay. Fern Y nk, Ju'y 11. IM )
The rarma of affidavit? U la caed to ?st?':.Itali at
siiiptlea aa-Hsr tbs pi.? I m ?f section I of tbe A el for Vi.
I??.1 ti| ?od ? ? ' g Util litt Nati ?..1 ? ?l.lt,?.ui? f
I ?Muhsd fei tbelo?ormetlsu ?-fib? ,?i b .?I
tu?? I?.
Ct'lJlxUi if tjinplxonfor thi V??? ?-/? rYidovt.tr ef agii
?ni mjlrm Parmi or Paint*.
I, lb? ?o bart bar. rs.luent ef .
county, Sins of.I.? ?by ?ertlfy ?b?t I. bein?
liable to B.lliurr doty uodsr lbs -if.o! C?u|r?s? "far sniolh |
anal .?.lilli ?at ii s i.ai.ui.sl t -c. a '' ho., ty; ? r?d Mail*?. 3,
13dl Bin toe ?on ef. ? ?Mow. (or of. ,
?a *S*t putitl.i depeudtnt ?n a. j laint loi ?apport
Ws. tb? ??????rib?.'?, to bersby esrtlfy that tb? tbove
rsn.sil.ia tbs oaly a r, ol a ?vi lo*, (or of ?/?i
lad lu&rni pax?au,.) d?ps?d?t.l on LI? labur fur apport,
Psrsonsl'y ??'?and hefora me,. u,e ?bov?
deaied. and . ,.,ai.J s?v?r?lly io? is
uatb tba tb? ?boss ?erliSitat? la loneot lu 1 UUe, tu Ule Uti
oi ti.rU iiiuwis?i(e sutf raaat
.Janice ei* th? Peaoe
D?ud tl.li ... d?y.IP. .
Nut? L? Tb? ffr?t ?f tbe abovs SattJflaalSI mort b? ?if?ed
< ? ; ? ??? 3 r, , ti i ?i?.. . ??. st 1 in? se-id hy fra
rssisetab.s ?-ii.? a? (liaa-ia el laSaSnaaJ i.?..!? ia o( tba Utan,
t-ouni5, ur dn-rl tljvil..cu loo y rito i?iile?, .?d ?Wum to
betula s :w. i'.'x-e.
Mel ? I?Tul? narilla?*? 1? to be ned ai ly la ess J <?h re
lb? ?altar ol tbs |i?ron n.?l;illu| tietnpttsr? ,? ? fi?.,J nap?*?
?srr loi lb* ?upp-urt ef the MSSaM asp?udsi,l M titiO. tbe
It? i. ptl ' li lees ti t ?| r J Ii ??se? tvfs-s ti.ers it ? Motet ?
pro, arty to yield ??.j part, al. i ihr BaSSaaBTf bu?k ??? for cela
ISC H.| ti.S tLluUi? eaB ot UBB??V?lcd t/jT BfBBU, l.?.'-;S?, '
lbs Lie.
Fo?a K
Ce lg ile ef o Partit thai ki or til let r ti ?.?? / hil or tur
tai.i ijroij.t'd. v
I, tlis ..f tibor, ibe'n-tt- |?8 mother) of.?.
?lit., ta.'.deult of.Cta-.
t?. State cf..'.hateas ?wify tnst i aa ??ed sud
. 1 that I B.'U li??,BL??..I '..I ?.^''.'Ul ILS lf,.r ii
a? ta t . at ?el ?.: ?-i . evd li. t Ia?. ti?'.- T .
. IM..**.. ?h?.l be ss?n.| t lioin ths speiailt/i.1
..f Iba t ? ?f ' ri|ia.? f?r ?ti ?... 11.4 ?tiJ aaUag ? : ; ?
v.-.,.x. .?-.-??." ac, ?? ytu't-i Muck j, .?oi.
W?, lha ?ub?er!b?r? do htrePy Sertl'y tlial ti.- tooma
t,?i; el . I? ??ted -vi li.??.tu, ?ad
ii? ,rud?;.l u? u? .abor ol.?ul? lui a.tt,-t:
re.-?oii?!y ?p??ared bsfor? te? tbe atmramtxui.
. ,;,t.and ???? r ?l'y u-id? t>?Mi that
th? ?t, ita 1 sino?-?;?? si? aansM tai nu?, t?. ta? Bass o', melt
ll,oa.?0|e Bl.? be.l?f
.J m tice of : .a Paare.
?i.r.iat.ti. s .. d.. 5 ? f. !
-Te ftr.t eer'iiinaie .'..sit oe al?n-t. i?y tbe pArst.;
11.lt. 1 tba t mil ?:, ei d i..a ? c ' 5 '. ' ? t'.a '.. ' eil.
e- . .J. f-t-i lin), t??l I? 1 '? ff II ? I. -ti. e, ? ?
ti ?rt .? ?vhicj. t?? pereuua rs?i is. mi ?a ra t? haSate a was"
itu?'.r. In sas? t..? '.i-uar ? j? e?is.; lha i -r Baale Is t? be
; f. ? ! by ive inu'l-.rr and 'Le t? I ?.f t..? .ali.?.'' a? ?... i '..
L? ?(?? ?? < th- 1 ? ?on. -er i'jleg.
Not? 2--Tblscsiuhcaie Is is Is o??.l oc'v in estes vbm
th? tat?? of tne p?rs-on c.?.;ulnf ?au pt.iu Is ii la-., v irr.??? | .
aary ftr lhe au| ?>o-t of lb? par? i.? ..epsudsi..
sa?aafstaaSeas 101 sn-iy lateeri ?bar? ?b?-? ;? > 9
BI???Styte yi? ? ? -Pint', xut ti.? t eciswery builn.'?
feet ng.??? lucoius can b? UBi.U;'.i-d by a|?< i, ti??'.toi, or
'?->? la?.
Penn 17.
Ctrti/lcoU tkmt U? yrt a .-aite t -"i *l it ."** ni : ' i .Kt'
,j a, v\x 1 1. udriu .??.ni t??nats iehct ? 11
I ? ? ? ??? bell.- 1 : ? ?
?a ? ; me ti i:?? fiSaara Baeaby aahe ?nSevB the? I aw
the y bi iisi si.Baser M yee? . . ,
? ? -. .M-r uor u.?iti.sr, afld da-ad-. I ?a at J lab? I?;
l.pyuil .
W ;?.??.;' art.be.-?. '-.4.I-?.
deal? st.C.J1I5 ?t.teof.
t..ty tba . .w.u.?
m ,11 1.1'.:'mt ut .unlar U -??.s -1' ?|e -.1
? ? albas ?at ciH-iie?, rai ??j-Jini?.ui ?a -i? ..
1-1 si y ?ppearsd bs'ur? n t ths ?Siva Ball)at.
?ud .I ??! umarata ?nia ?en mit *?* ?
?? ti. 1 ? 11 enact sud ?tu?, lu to- b??t I I '.bail kt.u? -1|.
a . J ?? 1 ? -. tha . rt
Ubi 1.Ihta .dsv ut .
Berra I ? -? ? ? 1 ? ?? 1 a'v la ra..? ? , ? .
. . ,. .?.ciiii.il?; ???? .?ubi. Is tu..
. 1 ? ' ? , ??? : ?o ! en an 1. ? .
--.:?-.:? . ???? ?bet? there I? a
I t p.i. t ? ? ? ? ?
.....'?? ?- 1 tbe bi
HBa
.S ? B ?. ? 1h? .*.*? ?tit at" t ??.,;.-. .1
tlain, ?aa ??????vital aa4 She ?a I
?a. BML a . ...... I ?.
1 di.'r t ? >? 'ii tin pmfoL tot wtni-m ?lea p4 . 1? c ?
Pnaa I
ff.tit.tiu ttut maauttaPfnef tktj nap if th? fian
imiamleemtpm vu < itanm-puru ? y mt Catad
i i .
vv. ira saaavalhra.?e?l.r.-?i
d? U .t . t?ul.'t St?'? uf...
.?.t.;j that Its? nsml-r? o: iii? -,-??? ead
.I v ,1 li ?: ?si? I >?
B !ll?IJ Itiei'.ff ia? l -lied j) ?KI. M I)?? C.i-ii I
B?taes?i ? ?? c ?ubi piit?t?e
.A
PeSBaaaQ] ?ilvarrJ bsl re : ;?. *h* ?btTVet-juet.|
. ant . ?ua ssver?! r maf ? n??D txU. Ui? i
a . i? .. .. u ?vi?eClat-uUMi', lu'.Ls b,?'. vi u. i. ?:...?!
? :i< ist hsUM
.Imtttm ot ta? Faaaa
I),t?d?t .,.mm - - a?5 ot '????in ?
Kel? I ? it?? Is? L y it t?od- t.?, |!y ?????? tia . ?
? ' it ia- 'j ?... :..g ?ti,.. ? ? ; I a . ? ?
tha ? ?u.l?ei? iss-tee ? ?e* ue. aid have| aae
-Uliui aa ?lae al lha Lui;?J Btatea, ?j ?..-.,...kat
? d'- . , I
,S.,isl- i ?I? .-BilltiCBt? B.i.?t be .i?te; b? OB? Cf ?Ml
iBi.uts. ?i tu?:s h? san If a I u)i?i ie?B? ?
\ .?B.i. ?-f !??-i ??I r?ids* t ia it. ??...eu*?. . .. :>, ?i Ira '
liict ?.lu lb? ps.-suM f-r ?? ?i-.?_o t.. -- .
reaa M
(.SrM-wUlkjl thi puf ? fal., |s iitii/tii t. /a.Xer o.f moth- '
,,(,?!,,, nsi.^i Utii.ii.r,? a.,i...?i ? sa lalee I
for ittcpoel.
? .IBs aabaalbw. tis! ; a .?t?. ii iu> tbe !
lej'ti.? ?f IBS V.L.l?U l-ltl.? h- I, II ?I e Bil.J? t . | . St | ?ti. |
tu? im? st.tooti abMs eklW.... Satas .ijomn.
ol ass, at.j depstds-t oo u.y ?s W ??n ?upsurt.
VV. lbs sukscribsr?,.an,'.. rs..-i-?nt?
9f.i ulu'5, Biateaa.
b.i?lV ?artly Ua?.";??? U ??I ??......u.Jjb.
s. maa ct.ll4r?ii unJs? llj*?" ?f ?A?. aiiJ Jspradsti? uu Bl?
laiax l?l ??Ipall
Psrsonal'y sppearrd b?f?rs tu? in? ? '??-la.t.d .
and . aea wveiaay a?s?ta ?lb that tba above sea?
tiUoaie la sunset au? Hue te ...? bust of lu u lu..?..^ uid
hsaan
.j ??tic? of ti? Passa
Datad this.tay uf.M.?
N -va - lus r.ii ss?.lfl??i? rt. ?i ? il(i?J t Iba t'tou
slalalng san ,i..? nui-ni-o ii p tae ?-i...? ? ,??.
??ti? tbaad? ? ?la.1.1 !?.) issl?sai ,u lb? .aiitusu .' -. ..
di.aid, mik tb? psisuu lui vii?.,, sisu.pi.uti ? cm...ed.
r uti .?'.
CrrtiJliaU iu' i * ?mp IU? va Aovvunl aj I'?.??. , - ?. .. of .iii?.
I,.uf.I , u-'y Msis o!
.h?vlu| beau saisllad uads: lha ptuvi.t .. . f an
aot .ft V114.S.. ? (ui eui. ..i 1 anti? ?lila? ? ji :
leis. k . ?piiroved Maiol. ii, iSsl. aa ila .? tu [ st '?- a .u..
iiary suit m ia? ?tiki t-t ins I altad 1*111 n. ba - ft- rdM
ti? .t 1 ? b?SMaaUy aelj?nha?aahItahUlty, mi ... .... mr
10?. ,1 1 ttanavsai
I Us? lam.?saxa of efe.
ty'?, tb? ?ai?oi.i,--? . sod. e: Ik?
tenu, . uutt, sud Msie ?li?v? uiBi.tin.e 1 1.- ? ? , seiti'? .t,^
III? ?li.tl ?.ua" ...?lil u! .a ?|S 1? CultsOl ?l.d tru?
lu tlis beal ul aai tii??ied|i? sud irLisl.
fsisuci.? appealed befurs iu?, the au.vs 1.. .-J .
.t-?.ai.d ?rt, ral j ii.au ,., 11 ?i th?
?tut? 1 ?nun-ale? ats ooiaet aad lau- lu tha I ??( ol iheW
kiiuttis. ge ami ttuiial. .....
Jl.Xlf tif in? f, ,.'
I'atsdu.I
Ita*.tay at.
Nu a I.--lb? t?.ti...?i? iii .e.atid lo ?|e ?, In a 1 . ...s?
? hu? pat. t.emu e. I? ka al|l.s.l hy til? I a '?.f.
, ia. ...iu| s??n.|.iloii. and t?.(.irrn.?.??,.?. 1 . a,
., 1. ? at? i>. u? ?dk?r? d lu. lb? bleak ape??|i h? ..
cal- la ludiuals the ?ge of Iii- |??..?'u 11 to '.?? l.
I..st.1
Ti b1 I am " on Jer twriit ? " year? ,f 1 .?
that las u.?i tam. tag teal? ei ?,e, '?nd rasriis,! ?
'liai 1 atB ' ,???r f.itjl.??" v.l. .; =.|? , . ,,._
Beal Ui.?*?a? ? *"?j
ti iti la ?ese lb? eertiB t, -, ... , . ,, Uj.
the faal ? I ... ...?ist b? aeraSet U by tare i..p? ? . ?' . .
thead? .1 taiMilla?) inslSnnl Lu >be .a.- ,-. ,
tal l ?iib tb? I?.?.'!! t. f W11 ? ., a
lbs ...|...ir?!,-i.ts ul 1 ?1 B|rai ' bl, 11. , 1 ttiotu, ko..
0 ...|. .?.i a it.i
11. a. ?i1, tinto tuan U r.B.i? ,c -..t.. i ti? ttts.? Sara ? sat
" ""- .' ?-?-?i. bei-uiea 1 1.1, M?.i.t Umiott ?.
ii.? ? t., ..niii'tiata, u.tb.. I*?....... olali ..,?? , a?
BIB? .li Cle.l pi .uf ul th?ir ti.,t '.. mel ?1? BIllu
Ulaiia i..??, ?ia ue fur.iiahsd on applteailu . ,,.
LI J r M '.
Trovi.t Ma., al, r.,,.,u. |..
Kn-rulle W.iiiir.l, r !,? ;
Mt .5 ah, ,, , ,? ni, y. ., ,j, ,M tr
'"'" ';" " '?* ?-'?'. ? ' d .. foil . .. im ,. .. ? ...
tiUtl u U l lust..?,, 111 .1.,,,,, .? .? ?.,?.
?" -tOlUO to V 'Kel i.,1. .J( (1%1J.
?M. t?i. 1)1 t.j ..,,
_ llaa...(.,a:i. 1. ,? ?1 Brw.t?
Btf-lO lloitnlt to V1KS itr-..Nl.lSTIK.? ?
,... . \ ?... .
leu., stell -j Cea sa.1 tait ngitu : ?i.1 i -
?'mi? st :.... 4; hui'uu.i., jt ,..,?,,n t.. 1 ...,
Hsid.uartsrarl HrgiLisnisl ?No 4.' Bin ?? N??*?ri;
At- ?noam-AiuL, Lv.Uti-oi.
Pboto?. MtatSAi't Ornea, \
?tTT M ... !?. 3-_____ li.ttrlci. gan of New-Tarl >
??" ???ma afasUevbs to i-e a?*4 to _______?
??pAl-B ander the pruvt,.01,"f*Ls5a_Bet t_!__f i..- lflt
i-_i*T__?__gS^-?iS>
Cirt-Acat, */ Irewptien jmjt Bto 0/ a grggm, ,? ?/ *,_
I, the tobterioer. i_,dV?i ?r 1
t-nnty. Puteo!.... h,,;-,. ^JL".e^ t'"vti,l
i.bi.te__,VT4oi, una? th, w?^xj^sa
?ndInHse -at th. 0t_0-.1l foroi..'* -e . i.r?,L v_._b J!
tan, aa anns el.awu-i? ("o? '
ta i_?4 i Biaatj depeodant on toy labor for?upper..
Wa. lb? ??.bteHeeri. de b?reby eertify ?it'th?"..'.B
??u?e?l. 1? Iba only too of a widow (or oi tarni
tug L_x? pujan- diponJin; en bat iii? or lar 1 upuor..
P?rion?'i_. t; r??red before me, . IhV'i'bo?a
Bta. ?a?* . ?ed ?*T*r?liy msj?
an.that IA* ?bate cer.ftc.ie ii ?oir?ct Bal IMS lo nsBBI
?? tkaU k-iot? led,. u,i belief.
...... .J-ttleaef BsfeBB
I'ltelthlt ..d?y.lil .
Not a I.-TI? fi.il ?f ??,, ?b've arBfaaa moe b? tiro ?4
by i.i*l *:iol eiiiniug ?->*iii*,tiea. ?ud in? teeeud ti- ?9.
ri.pectil.la euiaarii (.?-?dt ?f {:n l'a?, r?ud?:it. ef lbs :? we,
toBDty. ur -l.-.i it in wtilel? ti? uer.-u ie.de., maa twurn ia
balor? a r. ?,.-.? ?
.1 N',' _ *T_;i' c''rt-1*''-*?' la to ha uaavl noly In e_??i ?here
.La taber of eh. psrtax. <"t?tn.tn? exmiayl BB _. SSSBsHv ree?.
_-y i*i tke tagpert of ii.* p?u?, j,."?,,?, ot u., inu- J .'is
?lanipl on doe. not *, pt?, 1, .?,., ?Vr? thue 1? mTiteal
pre-wly lu -iat-ei aupport, md the amcr.we ba.in**t lui eel?
.?cibii te.* _u.-i_e caa _e ?.?*__?_... 1 bj H,rati, uuateei, ot
You? 28
Ccnjlrati 0/ a larent Ornat mt m ,\ ?aim 0*1 -/ ki, cr orr
?orri izitnplii.
h tbt tubteriber, the ft?a-r ; 1 .other) et.
lad., -etldifitt of ?-.Con..
y, 9mm tit.liaueby eertify tua I aaa bal ami
liHn.,aed an I an segase?M f?r >u ; rt on bo .t.?rof
1 y two um, maa... umu.e '. ; tad th I 1 ?ie?t tlii-iny.
......oa. ..m,thitA to?senptfreetas oprritioas
if ta? ?.:t of Coug-e?? 'for al to ilO| ?ni caalisf out tia?
lati'tuii tumut," Au, approved Banh 3, 1?_.
'.Ve, the i-?bicr.L*it, do hereby tt'titj Cutt, th? ??.<,.*?
unee. it aged arid BBSS, aad
lti/*B?eal ou toe labor oi .... io??for .-?-.por?.
ftrtcntl'.y t?ip*t.-ed let' -e o.??i? Aiove-ni-i.t-d.? .*
. ??-.. ?od Bntally utde oath L?at
i.? iboTB sntBsaan eta anasa ?id n-t, to tua beti oi -~upi
?1 .?* f-d.t lui !?e?.ef
., Ja?: ce of Ih? Perte*.
lltUdtt.tun .. 'i?y of.I -
?OTll? The f' ?<? m 1. "Me ii-idit tre .l?-tied by the iii.bI
b| tot ileensa. aa? IBsnend ?y t?oiu?pecl?bn- c.d*
l?i ? (?.?J. ?I f.?'.j ?> .ti.? .' ll.e ? ?i ?.culyer???
,"','? '..1 ?*?'..lil *li? ptr.oal ??title t'.d iwrtru tai F-forS S
t-tul.ir.l-). 13 em U*l?ker It asssaasd, ile* ce.tiii.ale to
u ?e 1.41.0* by On -oo'.her, ard Hie tatt ti lit? fi?rai'i drmlg
1 to be ?Uto-? fey lb* p* ti*.certify'_?.
Ni-, a i.? tala? ir'ui a-* u la . ..?ed eely li? cue? ?'?n
.cr t'Ai*panams?Uaieiastnptfaa ti trtoi! y . ?.-*??
?ry tat l.te ir-tpet.i ci ti.* dt.ioi.i ??.?.iideiit ol kiiii i-g
teapti al -? 1 ?: ?ri'iy 1- in*?* . r* b1ti.11.1l ???I
?rty () y ?d |ii??nirt, trd ti? BSSaaBWg b-.ti??a. fqf
oilaetia| the 0.0.11.0 caa b* BnnsBd -j *.?;ui*, Beana,
rib??to.
go- u 27.
?irlijluati 9m IA* perm .u. :.? t: drajt it lu emly ?r l'a?r
u/ a cJul r th .ern i~p-u-i**t on hu lo *u-/or .?_>?? .rt.
I,i snbnriMa . bein? gable te Jr*n mi -he
a .Isa tf Iba Halted tlBln. hnatj auto ?_oa?it ii.?" I na
h? oniy ! t at'a.r of. ."t-le P.-?ui of at"--??-fig
?ititi ittiic.- : a a? ui*r, au4 ucpeitoaai uu sty lab?- lal
vv. the inbirribert. and., rail.
lent. a..'-oentj, Bl le 'f.,
t.'y tbat.?I-.. .? li?:- e io draft, it tito
?lyn terni. onacr U j-mt* ot mt*, tuning
itj-h.rfttltatsit ?ana, t-d Btgsadsnn kB '-?oo. foi
j|t^?rt. .
? -l'y *p],*c.r?d bi''tre iii* :h? ihoveii??ed.
nd. Hid ?everi.iy in?-? o?tB th? ti.? ?bovt?
t.rufio??? u ooriei? iLd bree, io ne feen [ u.nr ?t..*.*^4
04b?toi .Ju.tieaol l?tPaitee.
.ttU. day o?.'??
.. n I _ I r.t en.!i.??eit totossadaaji 111 ????,??.?*
_ 1 r .f in* iwatu ca-lmioi e*-r pilot 11 attt?i 1? rie..?-.
?ar-r fei lae ? i?A'?rlof t?1 i?i?eit. o.,?..Jt it wa ??1 The
, io? ?rp,T-in c??? . ?lier? t5er? ii iiit"cieot
tre| ?ity to }*ld suppura, ?ni tt? i ??? .. ?try euia-t?. ?.a. b4
r.i'??..?? J li?.- i-.t.-Jil '?!-'? ? .?' '-?, tr.? lee?, ?
?k.-:?? .'
Kera 2 ?1 m um ntttl mti atsa b ig -?1 oy u. f*.*otm
ilai__i| n, u.d tua at-selby te -? .?.??t.b.? ; er?
i. u. (be*_l ?? i.mt . ??) i.-.rtei.? tu the ?. ina towa. tccnity, al
...-_?,... .a 1 ?t a . a ... 1, ?i,a, ?ti
. rX* 'it.
Ctrt'JUat* ?hot rt? mimeer* *J ii* Jatdy / tilt per*** Uabll
l/ttftlbM y mitti ?1. . , urtu* of I'm U .it*i
Stelei
w? untobaaribnt. **4 .riit?
Lli it. (o.L-y, ?:..'? t: . hereby
cerUir t_u tu ? tu.'- ra et ia* i?_ .1/ .bo boa?-i.it.ri el
_.'., C-'ui. t ?i?. It? md, art ... t_?T
e?ae afin ? 'uit"4 bitte?, at uoc-<-o__.a?oaed
.. cr i-rlv.l?.
PiisSc-y pparireS before me, the ?b< ?**'i^aa?>a .1
. tai nsataUv ?esds sett BB tin
ii.." ?? uneate i? esma ?ed UBSi B tes tsBMiBel 1 -"*.*
.
. J Jillet- cf tile Pt?.-.o?.
.?!_?. -.?y . 1.???
^ . .?ihl t? c1? li. ?-'c i ta ? .... l,i?-0?
bti? mt lite :n. .. u?i'-i--i .1?::. i"' i*eWa to t..- ?aaM
? -.?_:??
? ? Uaktod ei*ui, -.a ?ia
...: . J ?.' ?_?
? ?;? n-u.t i?? ..,.t??i fev cat ol ii1*
ganai ae .-???' -. '?**-' -i-ir?"ttii>ie ;^f .out
, ? ? . ? t?.?? ? 1? amy, or disi
irl . ?. .. ? :? *eo (.ir wi.oui ei.j..:_ja m eJiijjeU.
r ? ? ..'
? uiihrr 0/at. I
, . , . . .?' i.' yeen '/ e.e . ,.'..li.I . An tolmer
y ?... , ?
i., iheiuatt-.'lt/Tr ? ? . a '-1 ? toorar! . ?
_- l??sv.i luat I -.j
n. uti i.?? * ? ? an da t O y ami
?I. , Bl I
We,theaatonatn . ?i-i .r?eii?utt
f . ? lias M .
-.:t t:.*?*..11 (lito. . 1.ai n'A*
nBnsl taaei ti yeera el aga and _r??ei j.li en aM
-.tOt/t cr a.., iv,it
* Pereee-..? Pgniit ttafnrt mi lbs al .?
ttJ^.,,...,as4tsvatsli. ? - ? ?. ? .-?
Ailo.toVa'i im?;.: .(louildl'i ...e.i.i <?.?-. ..4
b*>:**** .j iHn(aTlheBaat
.Julio* of ?be Peate.
f. ?v th'i.diy of.IB...
Net?? t_e tan ce. t.ra ile matt 1 r n,ued :.y 'he panoa
rl^u.' irte?|ttion ind ti.? ?eco: d by it? j rnpeclable ? r*
t*i_ (k?*dt if :'m.ni'. 1 i?.:dei I In lb? nan :.??n. couiity, ?I
In ila. ?wilhttogemB f?l s-ii^.i. nea.yi.uu .?,.?uied.
loka 3d.
C'rreulcii'? ?V >^?i-?7.'w? ?a .Ic-iani if Ci.tuttmllea*** off
'-'
I.of.1 -n tv Min
let.bsvtagton m ? ai ?nj.r ttie gnsialsn n
i at. Bet sf ( . f.|T?M " fir eoroniui and ?-? .ii., out .he i.tional
lasnaa. Bav. .,.? ?--i Muru X IMS, aa -? ? ?a ??nom.
I roi'.tarj duty lu me lerv.re at t ? I _.;?d .*?? r?, b.w..y ter?*
' g > th.. I a? oot e?? j ...et to l?ea .1:. 1.? aad lot um
I io OWll i Til. ...
I ii?1.?_ . yeariof???
I Wa. the . bi-?????. . *ai . of me
! town, eeuut? iud .*?i.(a above rneottoied heiTpy ?ri'i t' el
I Um afeave ii.:? .- I uf.'? *4* k* BBS ?u?tl li as
I* lb* b*st ol' eui tu.??*d|. aud b*Uaf.
l'ertK't.".j ip, sarej ?.?:' re te. til? ?boTe-u?ned.
.and. and hw .. y emt?mt emla tii.t th*
k?ov* ? ii ?:.a (ia ?orrecl ?mi Uu?. lu .be be?t of tbeta
ta*wl*dje ead feelit-i. .
Juiuoe of lue I'eaee
Pttedit.??.I
t hi. .day of. IB . 1
Nora 1 ?Th? oattlbi-i'.a In ret?'d to Igfe 1? ii all ana
whete p m ei le to be .i|ned b| til? gnSBB at ?he peneo
?i.m.iBig ?ie. .|'t?aa. t'td i*t| lUSUMS ? pre.f.r J la it? :e?a
lal tau a are le M BStottd B. 1 Le b....i ?pa?? B Ihs eeii.t*
eale to loSanB ISe 140 a' ite paiii.ii I* lo be gjfad ?* f*' ?
town
TbB '. It? ?amas ?wtnty" year? at Iga
Than I ?m ??? ei tuiit.-BTe'' y??ri el ??*, " t-J marrie. '
1 ual 1 ?-? "tre ionr-tiTe" -je?rt *f ?te icourdiu| lo tbm
?beti iu the ,' ???
Nota ?.?lu '?at. tn* certnirite las? I ttgTied oy ti* pareo.?,
the fact ef i|e ti.u.t be Batt 6 d le by iw reepeotiMe p?r..>?e
(b.*d. er-ii?.. t?i. re.idet.l .11 tue ?taBSlSWB coo??y. o? d_ti
".?le? witi Ha pei.uo Iii t? L ?1 eieu.; il.u le c?la**d. ?re?
tke rea,n: ra ti -.. ol pai.?i>ph ol, K-, ..??mee. Aa , maa? -?
eoinpii??<tt ?.th
T'.taaa ?Ifi :.?itt n it? he natte ?Ca-crtPn, to the?* 'orna, *??
mail ia all ciiai b* lak*o b*iur* * A Hil Mi|ialrat*dul? ?a*
tbi.riMxi le ?J imiier oittit. Pansn elaiatlsgaaangtBB
mutt liiaaltb cl*Ai prcet c1 ?ham nibt ?a uc'i ?leuipUou.
CHAS. Y. Ji.vKlM?,
_1 ?I ula , 1 , ,..;. .Ne tn ; _,niit; fti -_
j ??1.y?f?,T*,.,.?, ?' '*"'' -?elleeal OsaaBe?Tto Qt-m-J
iaEasf-.Lra ?'. " . ? . . rv_.&Mr?*ft' '/
u??,... bj ._.,. eu..? It VA.HAlii.V_.
B R. ? . . ? -, t, i.
?J ?talhe ' , .vi. toate Aruibr. Cs*,?**
? ' ?" " ?? ? ?' 'tala ?ad 0 ,r
' " * ' "* l lout t?, _ ?
?1 ?? :,e?.:ii.'?.a... ,,,, , ImmediatolJ 4?
?1 I..I.? oe.'lii,,?,,, _,- '- *'
th. i?) wl -h. ?I e., M ../;*:" ,M;- :?*
? u . frieuda ? ? 1 ... " I
' T .,' "a.. ,.or A. _? J**^
. , ~-a^J I
nit-tr-B? ? ? "e, ,1. . \ .ymjafm
i.tir*., Irish ?lillee. M.-??-au. liny,, .. ,
' ? -. - a tim
"??'??''? l 1 as i . . . arusi
' a ii,.' .'? :, ..f 1 , toiou te iii?!
??*?? ' '*? ' Pet fu?- Un, m 1. Benn?? 'to.,
'""*? ? ??? '-i H .irtsl. Baw?t*a??B>?S
t il ?:?? i> -i Ueavvj? Arllllery 1er ?agS mmd ?uii**
... ta u* it... i,?,! i?. ?ti? ? ih
T .N V V.u., .. o bl H'.A ??-'.?,
1 lal oiii.ju eui ?t ?Su. itt
' . l'IV.
un t..J K??tr?l?la< t)ihi"*r.
? i.ntui ?raptds "i "?? >oriit
? , S.i Ua u.-al ? ?J
'1 .?? 1:!,l--,r!Tr..'<'"Tf I!.? B 'nd*.
a . A JiJ.iik.*y, *p|.t>a:la> ha
" ? " N 1 j.i.--. CT*i.v-,a..J
.?su. (.1?,.: . .a. ? ?y Hall
vaett?___?_.
.'1!
\Mi.\ . i? *>.'?? 1 'Ail'AN?,
. 1
...At. ra, ? 1 -I.I-,*? OF
M IS? i.V. PI MO .. '. 1 ii t. I.\ED BHa
lui--s -,.?_. .,'. ? 4 it\i*tt*i,

xml | txt