OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, January 30, 1864, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-01-30/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

Vltm PublicatiotiB.
fjOWBEADTi
THE POPULAR EDITION OF
OOCHIN'S KESULTS OP EMANCIPATION.
fran.l*i?d by VAfti L. Bootb, Trtctlator cf De Otiparin't
flfl taboulayr rk* on Am- I i, ato. Author of " Tta Hia
Bfly of tta CPy ot NewTork."
In thu eJitit.n, tha rftatiatici tre |*.rrn tn BBOLISB CUR
BEHCIESArtD Wi.IOH'fa AMi MEASURKS, 10 that ai)
fla tum np at a |lanju. the t'rs.: cal UmoIU of Eminriittlnn.
W* workpubliabrd ditrin tbe iaat ten yeara b?i r*,:itira<l
flh?fltaal taffoba . *? Lii, ftoui the prenaiid tha ptiU
BBM o! An*rio.i .nd Rfllfl] r
Tba rauci AOiMki, tbe uifhait U'.eiary i ..burlty to tba
taflld, bM beatowed un lt
A PR1ZE OK am FP.ANCfl,
BfhUe Pope ftaa IX. bai eonfe-reil
AN Oltl>ii.It. OP KNIOhTHOt>D
On the a-tt' ir. In a- kt ov?teC|o.eiit ol i i marlt*.
flare, y* b?rl ntia beou nntaimonaiy pronounced byoar
^KSES^JuSVoBB ON EMANCIPATION,
lodiipeaiaUi* lo *r*rj r|'?*u oflta ' ..fl I*t* **'; , .
WuXJii TilOL'dANDi* I1AVV ALRE'DI BEEH 80LB
Of ibe Mbraiy Editl* n. *nd tl.e uruiam! .* eoualaittly
totaaMtofl.
flt efenilv* ctr,a:*t\ i .* Btatl] r-.lV.l trr By pron, n*. I
Bg,A. . ta the Bafli iai tta li,.'oy?l : t.t-., ai wtaje
faw ih* .,,. . n af KBoartaaltofl Mtafealed ftomi*
?k(i:,..)l!r,.'',H"i: "Itabojliltalii th* laaiiof flfl
Bflanc'f,'.:.-.. ifl ifi bfiiLMuh."
" Bfltatoi W?'i* t*)t;
*1i."
aflflu*i !r,t.-? a tetwu u j
flaa 10 id in iti r'rcuiaiion.''
?Tfo?ta ?"?*.! to :*-.', th.. yaar alta . to flreul.ta ,t
tor r. o-A-i S'.r'.t i hiro be-'U auc (...ir-'
^e&mWemtmam BMfltaM tk* paBfltfj*
rmor**..ecti,til?i- raMMBaaoaa of Euitivipr'-...
bl" ta
fe' '- ,M.Wt.i?*vi:.re-a.1to fN.Patt.
BflM^,riJeBJta^JiWywhfchfl aowbeteBna }i lfl
flal"vkfer tbr bi-ur.'
Ifrtf taflttaTZigfl ba to the bMfl fl Of err flflflfl
Bltad InOollial Ar--'
POU. Winier DavlalB.Ti- . . -. . .
lt fl fl MB *-ork -vbl-h hy ttflfla'toi IhflpatM *****
flaau fro.. wh-rh toeUtiutory eet nfl-at Life t-ttn
flflrrd by outrr.e r?r''?*-**? "** * ' '' " \"i i'""'1'' .
Enrlptvi'r. :.* n. eictr?i - U t . pi n o.t ibfl Bafl -ia U
Babeti fu-nuBM^ii Ba indjitry flM Bflfl
gmnd ?Ay flflflfl fer tL? fefflflfiflfleeta
TH? TRIBINE OI-IICE,
fl to WAXXER, WIBZ k Ct., F.tbl-alen, Fi-iten, M?**.
fleok* teiit ftre br o.tI'.. an rteeipt of prl-e. fli SO._
iBMOREST* KKW-YORK ILLU8TBA
J JtiH hM).". 0RAFH1C ANo BP1RITKD IU.I S
nlATKitit UN' MVB ll'flJKOT9 BPl.KNDH* BOVKU
Kf.B. W1IH A POPrLEMF.BfARY liH.t EJ Of FAftB
toK0 IB TU!:? WEEK S Nl M ?l X - OW 11EADY.
HB TRIBUNK ALHANAC
FOR 1SG4.
nci rtr.BBif flflflfl
ffl* fapuV ANNUAL MflbBI
AITROSOMIfAL PBBBOMBBA fcf MM|
tta B.tTM CAl.ENDAR* of Siui, Hoon. kt-Stw tai
fBafltaMflUaflbbtai
flk.Wl?H aad ktOHAMMEDAN AN.Mvr.lUiARIF.S,
tu.cts of rr.i.NnpAi. STARsr.i.t BIBBTXWR
fll THE YEAR?l?t?.'rtttflS U th* I
BVfEBKBCI OK TMIE Al PROiC'PAL PLACEfl IB
BX WORLD;
~fclMNi>,MERn>IAK *ai ST.TT'.tiC BBl TBBB TW*
BLECVliJ.I BUBBBBtafllfl tui Avcu.*U Vjta* 'af Uao
MBBmi
IIN1TED 8TATES OOVERXMENT-CtbLott Oflcirt
Bapitict tiecit?Miairtertlo foreip, Cocrti;
CAMM aod TEilM.* of 0. B. IF.NAT;)Rf j
AMEi) *f MLMBKR-'i *t th* XXXI ..'Itk CONHREHS;
a3aj\*UH.X tf LAW* fauadat .at tatt S-4*ion al Caa
*****
flTATE OO^RNOR*-Ttat ?f ElttUeui, ft*. |
flut'ii-:. OOvaBflMBMfli
flEIEL BENATE ani MOV3E. kr fca-;
WAA rRINCIPAL ITATES OF ilhOTT-. THF.TR
4REA, FOPULATiON, ARMT, flATX, COMSiERCE,
tORM OF 00N7.RBMENT, ????!
BDtO^EAT POLITICAL BUSBT10BB OF ETT40TF
A PRIEF 8TATTMENT OF 7HY FOLISH. TUE
J fllRJUN, THE IIALIAS.1I1K DANiiii-CiEI-AiA...
AND XHE f L'REISH QViPRIOMa
faual5c*uU: lt eop'.n ao*i-.?'.<L fll, W MfBaflfl
Bfl tiiiiM, aa. r.**b *rder* BBflfla
^fl'BC*i.BB?p!f b*-ft B..ul***aof fla TiHiib* ll?atltol
" MB' lli. 18*-. IIM. iait,l8^. 1*1. 1? tad .Ho.
? is aaaaaflh, paatflM. bibbbhiibb
? '.tw 1 '1
KkHOKZST'* N. T. ILLD8TEATED ME W8
Lr TUE MubTUa-lPUlC INTKllE.-mNO, AND LIVI
KiF.KLY PAFKH IV AMKR!' A. PRICF. 8 CENTi
ftoAlu.T, B3 4C; V.iTII flfLEMD10 PREMll'AW._
f^KETT MEN.'?Obn. THOMAflj Lord Klgin,
LH ArrbbyhopHnihtttTbtectray, N:na *ddb) Kiii| c:
tadr -'tr: Por'iti'.i Biciri; ti*.-*, tnd CUtracferi; flflfl Toai
Et-.4 : a .'oiilut. a Drumxer bey. Ac
AiU. W VT CHARAi TER?rBritftO.OBf; Th* Phy
rtoij ?.; trprootiorr?(b*.M*ulb, t-e Eye*. *he No*a, tb*
n fcc-wiih EBsrarmp. Eni.oti^eT.-ABionfl tb*
all??Illualrated. FtlCBOLOOf P,r* utbi'iitB, A Kno..
Do. kc; 41 Enartrirat. Ia I * rf. Pa*..*oLoait.L
uii. DouM* No. ou'y llrit,, or fll M a yau. 1 cWiaa
W uu, '4** Hr?*dway. N. T. ____^
10H8TITVT1OMAL FKEEDOM?AM
u*J ALLEOORICAL flCIl'RE-THE UNtON AB IT
TA$ OR UNION A8 IT WILL BE WHE.'J RTCON
TRl'tTED ON THE BAFIS OP COBUTrft'TltlNAt.
EFKDOM-A bFLF.NDID STCDT AND A ORArHTC
U.L'STRAT10N OFTHE CHARAITER VT KCELDOM
TtD8,'iAvrnT ros'TRASTt??.; in DTMOni::.; s IL
JOTRATF.D NEWiiOKTHIS W,T.t po^'"' R^ADV.
??
1IL8SBS. KULTLfcl'i.J*:, WARNE d
TJL aOUTr.F,DuF..
(Er.Ml'ND BALTVWTX, Aftnt.)
Hire RF.MOV'ED fYon No. ?, WaA*r fl., t*
Bt- IiaoRASD flT.. <opp>*luM*,iit. t >,*? florll aar ft Ca.)
Kfl tbey wi II Mfl BBflB lo liLpon Ifli *r'. ita rarioua Pi.'o
laBiom ?( tbeil Loutloa Huu*r. a. talMaftNl
M^XBCEdENAtioX.''
An lot*&a*lydi*u-r**.iii| w*ik 'r-* bi| o*?
L Tta Miif.'e o* Qflaaflaa mi Aincaa Biood Eiier.tUl
(a Arie.'i.. ??. ?.-1 -k?
fBow tt? Amertiao mar bacoma Ccarly.
Tbe Tfpe Maa t Miiiti*'. 11 ? -p: q uc Iflfll Csiftd.
.1
*
1. Tbt IiU.'i ard i.egio Ul.t to * t-."ii.,i fcitt.
ra ot tho !
H**rt H.none* of th* Dau|fc eii ot tho S*uta.
Mtoaflaato ld**i of Reauty iu i'-'oi?.ot.
IhafilMi BaWkta-N .')'.;.:*.
t atoeaaUi
DEXTER, HAMILTON ft Co., Wo. IU Nimbd rt
kEMOUEST'* ILLUSTKATEI) HEW8 OF
TUlfl WCV.K WILI, OONTAIfl A hL'PPLE
KTARY 8HEET OK KAbHlOiib CY MADAb.E
I0RI.3T. JL'ST OUT. PR1CE I CENTS._
RAPE V1NE ind 8TKAWBKKl?V
.' PLANT*?My DF.SCRIPT.VE CATALOOuE OF
IE3, ntw aud e,-,iarjed tdi'.icr, n n-w IB dy. It n p-in -d
?*.- typa. 41.1 con4t*-.i of 24 rery lntfr ptiet of du ib.e
_umi, aid la kiteaded U conttln all of tha tajtt afl
ay ta ?ua|Bt tai by perto.. w.is ?:?'. te acdertt?* tne ri.
atien af tb* rkut la t laft tnd prud-ul mtfiJici, that eeo nol
Jai i - -??.
[t fl tbe enly pnbtt-itloB ta which nnt ritife fi'ttrate.;
Itaa* ar* fuliy aoC tec-irateiy dewrrioed, io iai*. ibr j ahfltBOtlf
tai flaallttot taa ta undentood.
M eoiitaina, tlto. a r?p<iilof a mott interertli | !eitor?-by
BaU* n. MtaJ. ' ib tha c^i i.'i'.r.* flflaaaM. Ib QiapeCwi
?Ba." Tk. whetollloitrtted w tHi'1*tp!ait?tery engravlnci,
EaaMtaly dx*wo ftuia lifr. Xie I>r?rf1pt>? icd Illi.i'.ralitr
flfltntl lufHbar Bfltflatow MOflflal rt the rtie. flfl.
iCRi/liiE ata: fo.-^ ot^t titunp, ILLUtlTiUi'ED aat
BtWcaLta.
Dbuiwabb Woon roa I'm-rAOATroa.
flwohi'tidiod liiotiaand *y?a of ?ifd. ?*rr |ood. arii rr al
Iflt qnaity, tt plicet naijni flroiu *? to 0*0 pex tbooiaud, u
te
'rora rina grawa la bontm. Ne. 4 fl20 per TA
Bnt* nn** (ruwa in bootet, No. t. fli' pf-r M.
froia risei rrowo ln houiei. No. J. tfi per M.
Pmifl. *elB--ii'hitt.' vin^a lu ".-re ail, Ijolu wbick tbe flflfl wai
toi** *o .om. a* .el flIOperM.
fiotc tao** whirh bare b*-Ti,, t oi-d.rafr crop, fllflprrM.
Fiooi Ibo** tatrliy crtpie-d, r. , fli p*j M.
DlABA WOOU.
B*. 1, fllfl per M.
fl*, I, O'ofirU.
B* otdtta ojiter.itittrd fur l-?i t) a- oaa t^e-jitnd ef aty ona
ttm
BraAWBBftBf i'LAara
Of (br twa tat* tirieiir, ia eu".ifaliou lol tta nijrn aud foi
flabte tni (arnlly ua*. Thr ptoall a ? of uae^uaied n'.ai-ty.
frlc* p.r hiiDdrrd ttat by mai:, fli. ,
fatoa BB Ba?Bai taai ty aaaaa BB
(JOLOBB AB1" i. 1 ITJ*.
??ry uaaotlful pi ii u.il th* taa i. at I har* ?,.nee,,
einzm a.. old r| toiLai, fl<, flll cr.d flll; pot luiudied,
, flM, aad 1100.
Anixar* C. W. ORAN-T
lout, BetiFitkikiJl, Wr.*.,:.' 'er Cc, Ntti Tofl.
YYUCTED E?81 OlcKJ >! "iGNOBA^CE
EXPOSrD! FALLACIEfl l NMA?KK1>'
HIOHLY II!PORTANT'iO Boir SEXEB, Mtrrltd ar
fltoai* .a Haaith er Dl4?a*e.-Dr. l.Ai.MO.'iT'h Karit, Loa
te tmi Ntir-York Madicai ftirtow tid Mim*:* Ouiie
b etHltoo. 400 J(*l**, aeaiiy IW a-itiul'.! ilJLatrati nt ,
Mes U.iUl tad Narrou* Dability I nr.ajy D*poait?, lorol
tamkux Loaa ef t4ero*n. IropoUurr, AS'ctiou* ai tba BWider
tmi Aiduar*. (tri.ito Criuary Uia?B?** u 1 tiieir Cona*
4j*?n<4i tb* Aoatomy ot ti* 0 ;aui ot the mila ajwi
ila LaUat Rwratrl.*! Ui Pl}i... ;;. Euiopaaa Hoapital
(ie* ttutckt, tbidr reelpri ?nd tp*-l6ci; Iba Auturiri
_^-i.aled Pari* toi London TraMiuet.' k Mailed fr?? !cr
fll flllBfllj teJrd. All wbo would avoid un*ucceaaful tad
fmremxo a trea?i?*iit witb Mtrenry. Copefti Injeeflom, C*u
EaStlM, Uuack B|??iae*. Antld, i-. .frri.ieijU, fte,
flbfliiid ruiehaae H.I4 u.'H.ua. work uf E. WARNKR, No^l
f**..y*( ;<i TOOIY.V. Uo 111 Naiiauit , R. M. LAN
r.
' W* *ooc ,r witb olUer paper* I
.1 aad hu work "?(CaarrlM d?a K'at* 1 ikJOflB*
Bflforir, Ulapat,;., flaaU IflBBBR AU.4. Mflfl *i BfltttB, fte. J
T\AN0EIU} AND PITFALL8 OF NEW
J/lORK (JPAPlill'ALLT ILLI'HTflATF.I) IN Dt.MO
PLT*VH UilUiffRA TKD .NK.Wrt OF THIm 'Vl- KK, WITH
BTilER Ji'iTEftHeiiJiU AND ZJVE Iti Et Tfl
BON N*..'nUiie .Cl.le*|0. afccoi.it tba DOCTOR, No.
ITBfl-oadway ( p buuii, Nafl* Icik, from K' a. m toS p m.
"V/atout itxrIth oiUer paperiin reef.'Ofi.md.af Dr. Lar
Neu. pnblkot-onfl.
?? A TRULY GREAT AND STANDARD
i_ wi>rk.".
MflB FflBlfl-BBB 8* ?_. _ ?
0. JtCRrBNEK No. IM i-it*ud *t, Naw Tora.
A mSTiiKY OF BBOLWH "TM^T^RB AND
PliOU TKE RO.MA.l CO.'Ut-Lbi.
tlvl'iof. O. -. Cbaib. .
ivoi-,tva. _rBtei.iii-?r?yydr''r^'?? *?*""- ?"?f'?
87; ir l.i.t ciLf.a_.tri. *?.
to^^ee'tptal^e ha bfl Ba? W, _.,. abflX la
EX flrat..gn'i.'.r.-rliflillit.'i.'u-e; aad wa h_v. ft i
Wil ?ir...i,.?r.o..r _Bt.it litfr.t.i-.. but Bfl Ifl nol iio* B
m.i book al J.. i.i"* tb* pri'tii't, at-ibr BB tfl tfl.
''ThB ireit filuc ef tb* book ii IU tboronj-'i eutuprBbaniifa
rfV).'?N.Vf r.ri'araJeff.) -MBBfl, BjB lf V. !t II
??' :.* n Nl - -? "'" -'? ?"?? '"'-' *?'"'? anUflal ?"rk of tbek.ua
**_? __M_t_M Ttialiaflial Barfaa ha Imbim, UM bbBBb
? it ti i" acal "?' ? -?-' 'iti t-iIi * rttti i. i"',t l" lut ? r
utent, md geOmtelij .1 .'iii..:n-til.- n. .ntl.-iarr. < -B...LI
trtexoeo*, oayeeuAij trcm rarar war?-, iuuri ?a BflIbbbbb
,i..i falaa. ll l* lu-?_)d_ii *? a took for pn.i-._i_r i**___i aud
t-a<MaB8saBaa-l -t Baaalaaty t-r .'?< .rv, MMi
"Tbai ?? ..i nr:,'uf ctf'.t t'i ,-, *- t.. ui tba eainiBf ibbb
Irifli-iTf ti. r i t-> of tn- i-r-'d uui Ika fluutlj...... i
,, ri ..,,. dertttral abil'iy etWbbal la ili.tu."
Iti* R.H...-, -..,.,?.? t .ij.ii l.
? A trali eieit and *ta_d?rd work. It eommr-r. ? lt** ' a*
, , ? ? oataiaru -drai i l.f.t, rith
.. :-.: i..-.to_ iiiu-dii.w
.attl UO fl .'?? d. ? iu A .-? > -*- '
' * Abso so v hf.ady,
:. ? l li .oi f
nr*-**. oeoB-iE r. mausipb tvobkh. _.ir,
THS OBIOIN A.,1) ':"-.'?.-'."? OF 1 IB KV'OV-i.
. ,-., ,- j ? ; u .- Li '-'.fl* - ? i. . 0,'" b ?- 1 tai
8rn 6 .--; iit. Ofllf. *>b _ .
LriTrai on* ii i ?? < '?*"'? litiodaob. flfl?rtb
l TOI., C.'UTC. *_ ?-.'-. 1*if .-'-f as.
Ui'H' il'.1* ":< IUE bt :-...< 'f. u> LaNOUAOR. By
?Ux Moixi-B, kl. A tt..,ii-. .*i.iu. niatfldMlba
I..- ? u ??- ? ? 'li ?'? '??,??? a-*.
AN Ol II. i.-i ol- rilE ....-?.' -T .l/TU . !'..f.'al
laAi-i" L'AtiK. Hy I'm. ti U ? l-i**V I V?l '
..... i , ,; ....... i .,.,...?. eoi ili.ir ?T..t
i.ra.i ?-.'... ;ill B i ;? - - - "
,, ,:.awail .-* ?-"??'? *? ?' Mipiayad a?to miie il ari.,y
ITiili :,. ? : ' *w lo-k fr*:.--! a-.
r ,[,,..??., i.- , ai y- ,-. i.t. 1,.'. prtoa._
DR. Cl MMINI51* M'V.' BOOI
? ?dy O\ot mumisf
THE OBEAT CONSL'MMATION.
_..,,...,-.. - -
TW* Yoloiii* een ;'-4*?*id etwe'n !?? tha l-n.ifkibl* ia tef
cf wo:_i ttit bii. rn-totiy at p_*fad ia laafl-B B__BBBB*
I.-Ti(E flBS-kf fBtatn-ITHBIi
Ox, ianui Lon.'vnoB ma Eabtb.
H-TlT Ofll I.' nSPflfl LTIOBi
Oi flaaaaanaa lb_iwava Biaa
a li;.-THt_ t.i.KAi c'.f l BBJfoN.
Oa, Taa \\ .ai.l-. a* it W...L as.
OJt par ftmp'ta-lty of itj.r xi.i *ir-:*iuie** e? putpote bi
r. 'i -ni ?t-ii'' :!,t ?T--*' .ti.-.:taa MM aabad t ??
?od lha p >p;'? liy ut ti ??.. etf nt I _-?**"? work*, wblch j
tj?rt nf BMffl d--p'? ;..-. :*??< 11" ?""y aalBaaa bUA i. ??
B ? a- ,-?:? ?... t. t :.? ? ... n li. xi:**t bliltlii, wbefa U* I
BbflBBBBfl na* ua*u B
Th*TBt-m?i*re P-.'i.iO.. I ".al.iir. ly a-ad oBlfaffoly konud I
I.,,....;.. .t eoare I - pt* ? ~f if i.
. *f b d . *-a- !??. > i i H8 ky Itiil, fta,? n
oa-ptof 11 by CA-lLf- fOB, r-.blitbfr, N. V.
ttn.r r Jl- ld*'
rO'TJT OtRO*A>t. K D1ARV fOBIBB,
fBTVATK BIlaTI O'Bi I ' '- ttlB BOOK._
tIM1K iv. >H1:MI a >'s oi NE W-TOl. K?
X raEii; tVAB ob.m'H'cally illuirRAT&t* in
DI_BOl__:.-.T_l .'.. V. ILLt-'-IBATKO r.r.'.vi OK iJirl
WE'riK r'-aV Kr.ADV. PR'.rE 1 fl-N-'S._
ri 'I IE.illR-U^OVl-koaBiisd
JL TuB THII MDV CCBTAlfll
i.TT*Tiir. IB-TCHK-i N? I
\Oia_r.s VtxxjU THE l'l_'J*;.r*.
BARiON UEl-ER,bi Kai ;.. xv. YxMyriAM.
.RiBI .E'iO Dr. A. II VVII-ftON.
voitr.amoMTUEP-i-iii.-urkewyorb h-. a
i'l'l. _> ul:.'*A1.4 Ti.AtLli.__, Iur Cai-ti-. -y :< ai
ranaa.
bUITOBlAL" BF.V1EWB, ke.. ke.
_nea !.<? Li.Nl_; 81 w rtr ye*r.
__.J.DAti.-t Co., PcKHibar*.
No. rt i _,_?*..
OUB 80CIAL BELATI0B8.?BLAaBTiBO
roaWvafltiTlred of Murli**: MairUr* U , utboy.
'i l.n hr .y vt ..ii, Tw . Ilta-ui Mouiter*, wita tb*U ?n
trmi: lafl i.':*o-f)i ud 'ha Drad.
eotckua in uKf,.?*i..i.flv-:ti Rti'.t n_?:'*A ro
r: X: Ct-ict . .'i'uraui'.l; tipiii ii. I ifldlt BaK M_r-> i
X.o ? . r..'?rp.i**,l _-:!.,?***, Tta -Uflat Bfld ..? *?\ r ..<
Way lilloiU-teJ). _ ?
tVHAT Tf. flKT.IEW. ?terantitot, ot Tattmm Te..
t_|, ^So:id iiiklnr, Cbmb cl i'.?r;u.-,aakeii i.i..u:i flad
flwBfl E ,-4 tatoijImportaaAu Far.ati aai 'i.i: r.,
tSirr.li il .''l-a , -*:.-ii-S of :..f?; l\ Bit ?r aie luid* ut frt
. ..u.r- ,-,'?' \). ..? I- i'r. /Bfl. IHBrar.iv..,. ii IflflB
?t.t, .tiie a'tmhe-. is et*., or 81 M fly?*r *o--ia it
ll ILLI, .Jt broaawiy, N. k. _
?? A \\ tNTEI*K."_JIM! BOOK
1\ IR:?'?; THE K.l' T Pio;. 'a*0 TITZ tAST."
H*. - ? tit.. ABO_4( WOBD.M: 'Jbeib !',r7?T. ttntonf
A^id tfl iriov. iat Sfl i iUB .-itTtutfO. Mu ai~:..-iy frt: tt_
Sa I nu-a ? >' BflMTt Bfll Hyetulj Bv_td lo ci_ik I V
ij.... Mm *. !r?..
leui ln .... Kiia-n _flflfl| pr-iiifle.
Ji.t pj_,..i, j by
- ? - U'OS i*H0*'A8.
1, ?. .-.? T-r-l.nl' , N. T.
/Sak rRowTwNi. SoTrUKCE (OR wn i
V* WB ABE COMINO T0>? Lt'DH-BOCa BTI ?
lU'i'tr.ifl IN fii.'.i'iiV-..--- IMiL'rJTBATEU '.rWitl
, T.i * ? ??'? , K HAI Y. YOU fc?'l M ?. .AS lAAiUlt :
IN A CA'.. I bOOfl AT THIS PlCTHItK._
^:rFa\7 hrr.'sfc.?T-fE I.A~-'I 80V.S OF
I IHJ! LaATB 'iJ i'.ir.N t;. lu'ir.a. ?? .". i
;:?.*." "Mr.ua Mn 8r?wa Ble - -"t) "II y- i've
Ou'y tot a t'i. .ni','ui ' Vt fc?t. a d .T?'i li " e i i
1'i.ea M " i t. -.. 1.. tVaiied tr.*. Juit p ih ._.-.! -jt IIO," -
Ai KWAT-'.IS.Nfl MlBieadvay ' Ib* an* all tha warU
? ?? - 'l 1 ,fl?: ron y: IBB, W' . l.r IflBflad ''I 1 f'? .??-..
?**PHE ATHEN__C!_I COLLECTIOli uf
X BTinil u_1 'f I MiS fr (iKlttil nd IUB ;
AY-BCHOOI-B, li iiuw r*u.. It BBtflla IMI aaaaai
ar,U niflily TlU btL.ii afll X.un*. uch ai ' Kn. Ib
\V?aiy " ".- ..i.lr.fl S.-. n," Kiaa At.ov*," * . |
ki ,* -*'ia t..:r. tit* ', ? ka An.'.j iti* aora ? I
.rtutiful pi?iei Wfl wji j r?jr* " I'T* li f-B rfil," " Y ? ?? X :
i,ci, wflnj .?! I'iiu, ' " < uu e te im," 'Lioa ?f F-rlart** "biofii
*rei3i**t bei^tsd tbatife: '"!?<'. rla I'li'L,"'" Tftrr.,u |
iaud _f 1i,t?." ?? Oh, 'lii fllutlui.i' " "AV.I wili '.:.;-. .
f_om?i." " A ta moray?*'i iin'i to".' " Si'.uit', BefiaeBiaM
il "Oaa lha nrnr, ** "aLail w* ?_**t uu i-.ore tu p-r-.;
"'ih*Titint um'J" ?? t-orryrt attk tlia I urd." ke. fiin*
baaai, B aealei bijrr <i <>..; gbs y*i ieu. Cotfc-taaad. ,
i.i timirii". aaataj a r.r ?-.,... gtk p-t n"1 po-.' g* if
cii*i aaab HOtAt. E WAI r.rl-. N?. 4UI _.i..i 4? , y.
A^MMr^iTiri NirA.M' niti'ita. im: i:
B8T1.NU BTOBY: THB Wt.iu.l!.*..il Of <'iMJi:.
BATI, i OMMENCED DIUKMOBK.1 A HalA'STBAIEi*
UY.Wg i'f THia XkYT.X MIW BBAUY.
1
ON'K VllH B ONLY.?Writlne Paper, En
vt aaaa. Uu?k ud Baaaraaaaa ooon, ebaaj ?
Li'.ACii'-i. flfl. M .'-'*-.a ?? . ,'ir* V.. i. *_aa tba bi aaat a*
?uxUaent et I'nw.oiitLuiu AAaBM Xou "ui ka'-Ru-.ki t. Iba
cliy, adflfll p-n .... ..-at -V-^r'. I)>..? BBtU I o , !<>? 'i
LIBERAL BOOKfi I?Bf & I KA i -. Vi i -
VUtt, tuMif,, TBOBAI _ AIBB, aaltwi rya___*ta,
Yo.a Cl g.'t tL?Ul lf Ua..!l ?UJ * * e???? '. 1 i ? ... -..
lieiie piB-.i_:e. Haal -. U i.lireni uo i ltic.;,fd (avfllflf l.r i '
cifcuifl_f, ?> i,ri ful' BflrtlealafB,
_( . BLAHt HAit_. /iti la.'jcr Fo. *i Ann it, M. Y.
M!K COPPERHEA1) <;a 11.(111^*1?1 ir
xrnt.i'.ro..'.iouof iu u fflBd?baa Maraflf BbIb paaaa
CfltB-itlly coBipil-d by Dif.j-a l_ta.iii>i aud Dei^niufl we..
A .:??? riaaa aad with Adutuiiilio-*,
HY t-RNA-lIK) Tai. (K1TRA-UTE,
Illfr t"riri' uf ll.f Ofla *I CbypriUaxA:
I - ? I . . t . '.-a.
BlSCbllfl "rorTY,
Ha, in Baaaa ??-, N. T.
tjammond on a\i^vbiT^b_oii7n r,
I I lwp-.-or* ke.., la ? ftBiiliri! 111^ iiuiii'-euiibie f-l'IDB
N ?! * tot bflB fl*if* io lli-ie ?ri l.iiirrd iBftliuui. j
Ky ' '., tirttaonn, 14. ll., f^m.-tiy Pfflfiainr 4 Ifl.t,*;.*!
Ahuomv, lr. tt.* Syn- ?* M*<t:r._ t bti?(e, N*w-i r..?. l't-.g* i
fll. WABNKB, Put)i..r>Br Mo. I V.**y?t, Naw-Vu/i.
-T-ITB TDRONO ON THBB/6 81DE OF
J. HROADWAY AT VABIOl'4 llOtfRn?.HtAI'H'n |
oCr.H ?.f IS Di'VOftKriTrt K.Lt oTilAi tj T.f.Xa t)9 ',
THIS VVf.KK. NoaA* lif.AUli.
1" N rSESS?THE EXCEL8I0B MUB10
BOOit?For Tlirliu, Bflfl or r raal " Wi,*, a, |m |
( - i* Bl "e ' ' 1 I,,..' t M DaMflM J H|t '? R'lt." " \nitl |
PoitLuaii toour.ill f r t. e " l.aia.i aud Siti \iulin Klriuai
Aaa. Ma, I'-Bi'.-d. rrhDi.RiCK bLlUUC, Nu. im ttsuwy,
m FKEbS:
G1_N. M'CI-Kr.T.AN'H ItEPOltT.
l'.-lia* _.' (rtl'.l.
DICK & __TITZaERAI__D.
Nu. 11 AlfW-STREKT, Ni.'.VTOBB.
E.QIISITK READINO. ? BOUH8EA0 '
t i II k.-!ONS, JtuI... 4l 78; ROfACCIO 8 D1V
OM'-.rO*. rrftb l.fo-piat-i ai -4*1 THI' HKI'TaM
EBOli, b' MAUUAREX, t_il'_._._4 O-' NAV ARKE. wiu
).' y'.xt' i, fll "**? T'i* rtjr t buoki la i-ror ,i, md I alliu l.t
arii-ure, treai *t*d lato r.Uflliih witb?ul r-.iiiioui. Kei.d tue
pno* (ud j-.q wl. tax xl.e ti ,_ai i.y nini,, u-i.., flflB pai J, aod
,:M?fui:y aa.'.d fu _ Injaaftiofl .1 ' ? r'.oil'y.
CALVIH BLANCHAKD, No.30A_B._t, tl. Y.
"BO IN V'E-tTOHB nnd PATENTEEB^
1
l.'ilti eAfi n wit.i n. w nnn?r, *?. i.t _ijr.Aii__ir txt.y.
EBKNCI iN THi. PATKNTO-TICB. Baveril BuropBBU
nrdtrifoi -i hir* b*ri wiittuf tha tnua uf thia edhloa. I.
ti.'li B.'a i-.il, bv. i>4 i.i_niil, aad il xl* ttibxxao OBce.
Ntw fpablicoilonfl.
AMARD" NKW POOK
13 PUBLIBBED TII Ifl DAT.
1'BIOB bo (ini
the indTan UHUUPfl
B Of
OPBTAVE IIMABP,
Author of tbr " Prairlr Klufler."
TIIK INDIAN OHIEF,
THE INDIAN OHIBFj
Tlii; INDIAN CHIEF.
flOfTAVB AiM kBD*fl n;;vv book.
THF. TNni.N CHIKF. Hy OctiAfR AiaiHo, *tithoi ofthe
?TBAIRiK FI.OWE .,.rilF. INDIAN Hi'OLT.'
"TilK lit.ML MIM'KR" rtc. ii puhji'-rd 1B1I
IHY by j. lt. Pl-'il' 'I.Mi'l k BhOTHtRS, Mo. >?
t'l c.tl, i'i tl. Phl . ie.i' ?. o il Ii for ..le h? I. /. IHI.1 ?
DY, DHK ft HrZiil.KAl.IMI. IKVl.ill. HAMlli
fOB ft ('?>., VV. J. POOLEf k lo. ard rv . .; -
Bfltlae Iton a "J Sev/i flMBB MMyataia. aaMfltoto ta
rne Mfl c ti.r., ??' .r,,r Htia typ-. dc.'j:* c 'unin. **iu
pr.a'.ei nn lh- liiNt U.d Iaai, ot wLuia MflB Iflfl
*'i.ty CtflB * iupy.
NOT'CF.?Ontttf* Air ai w\* Bfl *doplid i-m irt ?-. ti
lha uio.i p.itr.r*'.. Ila i-n t ?"-? aBb wtaa taBrafl a flare
tbaa aftoa raan, ta Ita taat ta ..-?.'?.*, ttaitai Bta dam
,,-'.? j bflresui Ma,.ai ? paay ??? Itaai *?* lywhaie
ll ? i.i-u.r aa tai Itaai iwb ta itaaBM. ln t.-n flaaft
i i. . Y- M, lltpptl, W.i ?.. ? ? .., , '.' '. ot i.iii">i Oi
j i.iri'd taa iia.nud \ ,' i ? m bljtaa ;n-.x* atike
A on,i .t.f -.-l t* aeafli ai.o . i. I* <? Itaa !?? .1 to ? *'?'??
hippy ir il.* >l..f aerrttaef tbea now, Va,,c *? l -
.' .auii t- " > Ult' r. r. l ? . ? b it tj t.
iti*. uf-. 'ih* Inl- -.. of a... k* ip. -nl.t hai kn- wa -tba
r> anaaii hr d*pfea wrf rit rwn.
AIMABD'S (il.li It WOIIKR.
1 T'.r PRAIR1E Ii.?'.? nn l-vit,.. Frlc
! JOr-.,...
I i'ni. INDIAN .col i\ i!juri..u Aaaaaa fitaa I
[oaat
?; i:. oold (?".".:.nri:.4 Fj .i-.-'uta Aibjbd. ntoeM
rai *.
' Tltfl TlOEB-flLATEB. By Oflfltfttl aiw.ib. 1.-, . :
I /HE TRAIL BVMTCfl. Bf OflflFB tflAflta MM B
XUT PTfAT - ? - ? .,'?".. ij tirrrtfc
i a;a.1.3 r.i - tn ."t..
, i.i, I ' '? , IAI ? ? i .4 '-; '.irT'-t AlBA.'l*
Pi ?Mca*t*
fj** AO et Omettr* AUti* ? r waiftt ara ta ptn* bi *
?fl mb baak. u ? i>- :-ue: -h- l la : t .- -
ati.'l- ?rl,- fa l* i .. ' i tt J ': -. . a .,?''. a - ?,
| .-'"?!') bfll! , ?.' | '? ? -..
a:: of ibe ? toxt ??? . I BBileby
K ON k .-i: IfEBB,
'. ? i.-. . . tai* p-.!*.,
te whotn *"? M 1 -fi ti- r-.4' > i'i..
Pl R IALE i.v Af Ll q _
I.DJO'* CAVEI
Tlii: BIXTTI TIIOI -AND
j.. i
K ? \l)i' Wl b**ft SIHY,
??! uiiBi ., ;?l
flfllilfliii bW i -? ? ? i ' --i*.-d tVtltSa
C
. ... . . i-i bm
. - , -I ? *,...
DEMAND TU: Ui '?- ? '* - BF.BI * >
r.t*r ; i.'.'... r -.,, ? ? . :....- ...u, wuh bo*. u:-d**d
*- ? ? t
: l.,ia i..j'.oi'i ii - baaata i* t ?? i-t.ty of ******
??'.*-. '? ? '? ? ?
/' r.i* ?**". "kJ t ? .'.'.? -Al* .'. U- otf.
pe-4*?-i.*.i
c.'D.Kvs cavi:
18 PRO.I A ," i-T
t?F OREA1 '?> ..V i AMi :,."T"ir rr.
') ha dr* ll tl B of Ou. '? 1 Wat .
- r ...?*: I ? -? .
pMBMflaa 04 141.4 ur ii. Jy r-. .--i t. . :* t .
I. . flfl " '"? ' ' Bf ; "'? - fflflBB
PRI4 i. II BO.
r - h fl a" C.a t | . .: . . . ...? ii**' Hwra* *m
W. O'.tTAOAX, r-.,
J. F. TIL.TOJI * t'o.,
11- r- *t.
IM 'Iti l*. ' : l\
rpDE AMEBII '*>' RJ JOFUNAL
JL *i Ja.> ..-.it i -.'. -r i .- . ? . Baratoflh it i'? I
| Bfl Bfl toaflB aafl anfl (i , aB faaflyBfl I
!r'*.<fl'i *b? I'suvd Bta*.**. .i-t ?i( ?? a i* -.f".x a.lo-. rt
tat IflbtoM
tAltJxitoe I. ta* iini .tif*.
,-* 4 f r' fl..^.
BflflB l?iup.e.r 1. **?? I a .
Mi ?. '.- I * ?
flrt "i-t j-hlrr. * - -1 i- :.3j
.e-n-o-t... fl.. 11 ? ?'? '. ,i.. iji
l(..i.i:hei?*.a. 1?41 1 " *( r-rji-r
1-- ?? i . a. iv..ii i ! --.??. i
',i.m t. .-. '??' > ?? *i r?. M.tif |
Ne-.o-t. >??>:?. ft ll:.l!3.:e?l
l Sew-Jdlry. *.1.? TI111
i- ?? .a. la. 4,?ri.Tf I.K M lt. ",1.t? \
n*.a?B.-. vtt.fi .?? - .: i.
? .Marrli an4 Dir- t?l.. MB tf ? r,b**.Tn\
j V.V.i Vtrilni-. '?'.'* ? - I- Bfl
fltutaeky. *??' - ' ~? t ? "~ ?
llM.IV". I, '? 1* 1- ?? .'.
;."!.ljau. ica -.J-> ?. v.-r |
I ll Jl. a.?5.t(.; I'l - . '
iinnoii.jt!.:.! RMftit i:i?B.:7.-i
i Vk i.c-citn. it ' d*tn 'm K' r.. i
IMl.naaot.. l't 1 fl
ti,,-.. l.tfl.M r.r fl i":rai
MMai ai. LC'-t t:4.Tt 4 ? -..
Ki.-.u. BBB dt 1 -- -
t(*li...Bl*. tf J LM.fl ? ..-. ."l
ui.|ob.I IRM
Ti.ii'.* ..-?. 1 . ; a'
BuaaaaM n r-tt atati it.m
I'-i'.ia. 1.01 fl ;. ? : 0'- ?*? B4:
k 1 I* t 4 ,. !ai. l.JT-.u j. . ; 4, ..*
. ..... 1 OK.tj - 1 r -? ? :
??? ? f 4. l.C-MJ I . -tc iyi|
. ? a .,:?,.?
?. n.i.*. . ' 1 - r ? l? r
' ..I. .1. * ?.*..'
Tr-f..-. ' ?**? n I.Ml.11 1.
fkitaatM ... . t"i j
: - tiUBft. I M '?' * M.t: :'a.
Tna...: ?? fl 11 lfl,*fl
* - .'. .? ?'?. 1 t 1 1 v ti ii -.
-.'!? i :u. 4 ?. r. tn. "? t 1 jf
Bataflyaa.ci-u r.rtfl lJM.a
!n in* ic MM. ?** ^ 1 '. ? ? ' ??*
Ttir. AHr.l;.CA~l I ' ' ' Ml "?* .* :? ?
EVF.flTfli - . . ,t ... , :.*a * -. -
i ? .
rpj N!U I .11; - L j 1.. , f. .-"
I i*t 1 .??-.. j ...
i"l- fH- 11 * n- aa l.nr*ii V.A.-ily
1? - ? .? ... .
IMBlMfl BBflflfl W ffl "? BBBKBi . I'lTi'i'R IN
flEWaOBUEAM flfl r | ? ? .. : ir :. -i U ? :!(*?
ttaflk 1- ' -r r.o 1.,, 1 .: *.'.!,* -il -. M I
^.tjci*?i ntber *.b'-r, dl'i. ..4 .4. It i ?? taaa ?-ry f. I y M
?1- .1 . . . . ? ? / k af Ita
y ir tka '.,'?? aieewtarmtlt ... ..n ......
,. ? ..' - .*. . ,. ..... ? . bathflaaflflfl
lu t.i. ? ? (eria'lr, wl. . I-a lr.B?,-. ty, ? a.
I iti'-'U I "?'. -:? tt-t , -. "Shlflbflah
bBi'.ri ioa:r!t.'-.| n.ot* 'tar. t p.- / u ? nyi '1 ha f. r :?
flaai taa Rertoa ?' It i. a 4 taiy ?. ? i ? ... k hj i
?er.i'iij. b*r P*.-:? t t i -n -'.o tl biOfrtpMei tart to* u *??? r
Bfl bmM fflfflhwaflaai Bafl Mflfl, aflBBtMaheoharB
tafltttMMtlapata ??. aeakl i b gieptai.''
t'i0 pp. i.-oa-n lf,-. w. Iflfl IpaitoflB
Fob'l.heJI.y Mt',.,
flaa *
READY TO-DAYi
:. .. : fl i : \: . I .. .- s. -? i?'
lE.i-4 EBT BOV1 Lfl,
'i im: 'ii \( i: ? ?: FIRE;
Ofl k ( Bl 1 ?
A ( EBO.itir or ritifTirto AnfB^rt r.-ti ot tua i..B4?.
Uy Cmf*. 1'. !*?., aa ..
Tr.a rary aan.* cf 'i.l-I ? kaflauBB wni
W* , -Jirn | iul |ttofl% ,.."9 fl ?.*?} 'aii,ily. It i* ur.i. 'Bin-r
? ? *a? rr?ry id' ataflli rft-^ lt. i IM. 11 an-icr w.uai ra I
t'trlt !..r ll, ? .a,;...
Kol tait bj BflWfl A|*D* tnl.nttlr.
IflWlN /' KFADI.F. C* .
Nc. Ui WLltteitt.^. T.
MR. EVKRETT'* i.i.i IM-Iit P.O AD
iiRf.i fbl. to tho eody oMflM w.to** pflMtoafloah
fliflb.rto.iby ttat -., .Iit*. Ar..n|tta*t:t? tud Mr. RvtT
-?'.. V.e '. !?> il .1 ..ii* "i , t ..!. a i I'..- 'I ? l ? . ? .
a llll ..iy i.f (ta ( riuele'V, bh A.1 of tl.* Cerrirr u; o'
tte ll* ..!? B, With I' ??. ' I.' I.l . r l, .. -..I , - ? ' ? '
eierr.:*** r,( th* r-f*ii,.r . IllaaiMai wub i PBaeftfci a t
tary ao,. a Map .. '.i-r Battta-Pield. ? t ,-T::4'.tt.! fi : ita I ? BaM
tf (ha (V.i.'tiry Mouatntct . ^a.t. .n. l'i i-? II uatdt.
T tii4..*a'i'iil?D*y, bj , i i . HBOWMfl C* ,
Ha. Ul IVathtof ? .i , ho*ion.
I.N PR] ?
flHKi.DON ft Co. PlJBLWTTBflfl,
N . Il5|!ll)ad-a*y, *?rt Yoik.
H*?e l:i P-et. a. ? vi 1 p- i ', ,|;,..V, ? ? ?' ,'.,)a ?**'.
MA HIK IIKS. flCfl ' - ' - 'UIT
el ld? r'-iiur,-||,,? ? 1th t^. Arn.? , ' ..... P .( BMfl lr iu lt' fifX,,
furm.tli.1. fo wuirt wt" h.aiiUd br tba (1 * in *? IN
Ri i I ''!".' < i IUPT1 ll uottaCUfPAtGK ta ivi-H:
j.HN VIRUIMA, wt.lrh .l.,r% ,?,i ,p ^.r lo ll* r*pert ?*
aei.i lo lh* (>or*ini,i*iit.
Uor ?, tr.,., 4.iuiir*trd ?*.'!), m? ?*. fte.
/_j UAiNUK Pfl KAi'll 1?.VfSK iuf OOMCL 1 \ 1
Oo tha F.,..-i'ai Air
'?LilTr.N TO THE MO( RfllO BlI.O "
Caare*edbf
RDWASB HOFFMAB.
Thlafa tl.a Flana aaMrh ? ret'?.l iail a t.- * at taa flflfl
?iirdiaaii I iiinajii. a> IflrfaiMi u bj tba Atl Itt
Puea fll. Beutpoai lr? upui ,. r?;pi *f .rlca.
LEE ft WAl.kl-.il,
No. lii l.i.B.1'.'.* I* ,
_ PMhaWpftto.
I" lflfEN8E PRICER Y\l\' (ur OLO~BOOK&
.,'?-.' i'i.* * ir.pl, r A h .< . at aor prfloa.
l.. ? <?.. '-.,??-., and M, ? :.... ,.,, U*ok?*t your urlf*.
ft< .UO fl. i*p Pniil* atkity price.
tkuuAT kkOTWkki, ui >*.,.. ak. i.a/ Baflaita
ftcto Pnblicatioitfl.
rpHE MOST REVARKABLB
X LlTLfiAIi* AND POLITitAL BUCC
Of TUI- AOE,
rlT-iaf thit of
the LlftBflfl or JUBBBfc
ind
O'J.-LIVEirflTIUVEIal,
(i that trl.!*T*d by
T__E NEW GOSPKTi OF PKAOT-,
n*adf?"l ef p iflflflfl vf wb.. ,. bflflfl baru I'i'i* d?*Ciib?d ib
BABI-B b afBBBbl
Tb* i-'-on I rrnok of thii moit ontT*-*_!y j-u-fliilir 1-4 rffiaet
lr?p'ii. *' p-y p'-il-t ,., tl.,-. a if I ai . i* ippaaral, LU ? tba
bn- i'i k. ii cwra n iijm? ui 'lii.-nir rf.rrH ... "f Tijif.i
pnflv.?. lu.!-'*.' tt ll B .-eiiiiiki.-.e MetB Bfl bliicry ot ror
BWfltiir* Utit Ika tat p* I wa |iitfl'.ly lu'.-d. ?nd appaattly
.-.i.i itj t| fli.-<i '? r ..? 'f-4* Wt, flreaalty -ra .. - ?
trtni-.. aiat! (a't, tp;,tir?J ipi-.n bv./t BBW tv y. r ???J- ?''?
W.I ll.'li.iataif ii...*.. I.. ..,r..j .,'., . I i lha I i.i J *i'iaa.
t, fl r-.-T.i-T. ?* b- . jr-or.-a- -..-'.. r.ry r**'
: , ? aal ?ti(fO-'a. i* it noi i'k ..(-??. r?ty 'C";r*
r.*:.i.oB ?ra fl*(i|U et amiur.t 'mi.pit, wbiie uy ?? uoa iaaal
blowi il r-ii-iiiii Ib* *4lm_ii-*ic:i of tu? t_**t _-t*-i|*i.l
l, ti.tr.
i. t ..i^a. ' ,'? '? 11
?.ECTF.oaTTi'r. pnr?a,
U-t btil* l.t ? .. . ? '. .1 ,.?. I- - B* ar. 1 .?? i ? ' ?i .'*irty
.'.,-1' H* KDR__D i '? ...-?-.-' !> < ? r ?
b*?-it~"*e. Id aad daaaaad fer I 1*88 Ih
i-,..,.*?.*.: ... i" ?!'-. ??> I ??? 'h*o i - -o ".
id... rO '. __lif I'i. i OLI ilt kLAl.l .
? i: .-. ?''ie ?'? ?? i'i ..i'Oi'l *l
.. .?'__ lAitl.: LU ?
batui . ? ' ? ft-t* i'of
r:oMi( ii.* t'-rp \ ? ? i -
i mt" ln i: .u rf 'i .*- ne?u, b*? h?e?
.'.' '- ? ? ? i' i K.-' kt \
lalal trgt et,i..oa 10LL
.*._..',. . a* i- ..'.a' * ..i .ii?... ? ie . ..*cUtai w.i),
Ci re_>er itii'* nur.i.r. li. " t
? ?:.:> rviir
.:ti h*' . r-t ? ? - ? ' * . ! . ' ? t. I uiiir* f.lib'fl
:.-t. 1 .i BJBBfll u.u .-jj UM i.cr-ni 1* Caai
?r.- wm aaaial ?>
Tiifi mth aian aiflrow
Lf tht Po'.fl-ll t_,..Mtl- ... ' '? ' .. '.r.r*
Ul M ',.-_? I'llBj..
Tti.ffli.-J" r ?' ??.-?-?, -d iayt
T , ., '..? .di. t. ? . ... ?? Tta arerfctai I ?
i . ....,,.-*...
"'.. ' 'r-iai : ? ?? '
. ? r. , rf- ."Kl v -' ?: laOrflBACU ?
*_ ... ...ii.,.^ilii:i ' ?- ?'
I "'.. - l. 7U'"VT
No. ITI KBBMB tk.
|f toi *?? m ro know
1 .... .-.-.?.i#aflteiyt i.f'"
.-.!.' ' I ' ' ' *_
J ; i. v.'W'l to i.vo'.v
L w ?.. t. ... tl md
.?..Crk". fixix
|F .*>t ',v",M To KNOW
I '.
li "ii>?? WANT !?? KNOW
I ? . ......|r.|- .' ..?!-? ? m, . ?: . '..t'ti
. , ? ?
F VOI' WAN1 TO 1.>' A
tateotao* ' ? ? .< .. -.- ?? t.-,~..t faafB,iaal
ilbfiCAL LOBBOB .-. Hbi _
i' YOU V, AM' i<? KBOVi
. ,'.* ti ... . ?. ' .-*4
_
TTOU W NT TO KNOW
. tiu-l m a'-.' ? ..*..-.'-.-. - '
IU ').( '._ ( -_*." ' :;' .
I
fl' YOU WANT i?? K ?0W
l. ? ,. -? ., . '.-H . .-1 -"fl'-.-'T -* T13 Ifd W-Btl-fl '
11.t, I.-i
IfKbTCALCOBMOl. _
IF YOO WANI "TO k -* ? ??
wti cL_.i/.a "......._. 1< ra-*...'i- bi.t - ? p*.r.-.- r .1
? i n oB-floa ii fl-.-'.
I ^?>^ \-..\.\i lo KNOW
BtL. lU-d -J tfl T ? i.;b'l... 1 br' Tl. f*?d
I_rr._J.VAL CAMM'.'.'. -: '*?
It roi WA-ff TO KNOW
??? ',., f,? ?.,'!. p-.? "fl nn nt f * y:,A.-. -T
mmUi I-M . t . ' - ? I " ? ' ;- '* ?, ??'
Mf :i_AL COBBO.N 8t!
I. ' ?? V. 'Ni i*0 ii ii a
, ,..,,.-- ra I
U*C< HB'-b : 7'.-Y.
|F TOU iVANl' ro L'a' VV
I a . . . ri. fcraa . : -m '.?. ?. ??__ fi_.*? h*** c-n (
aaaiaaaiBilii* '- i a- -t ?? ??? aad*. taat
.... ? 'in .fl i? .*.S?._|
F YOU WANT TO E J. i i *
to.i w-n.n I i I., l.: . I. l 1
BBOIl ti. io_J-_;).". i ..'.'..itt.
I
IF ?OU WANT TO KNOW
ta?> biaif-M aaiaiiai ih<all ha aaan te fcaula, aaaj
-t.'.S *??-???_-_t\
I , rOI WANT i'i KNOW
a Ba*?teaaadab?aa af at. ...i... .i'*? ii.at, r?.t
: ? ? x '. . ' ? ' '?
fl fo? \VaM TO KNOW
A tui *r. naiidf cr! i .4 K-'. ' rasl
Xfi'ii tl. ? ',.";,'. '. o*
t Vi'l" WaNI ro KNOW
wi.y :.l rt ? * pt he -? t'.'.i
BJ .'i tt. I OMBO-4 hl i r
1 V TOC WANf TA fxVoff
"*'" ".r1-* ?' . 4r.yta
T i foi \YANi TO KNOW
I a.'.i* ,:. . a ?? '? . i ., 5
"?'. ? '?7.
i ir! ifl 2.'.a. ur .ii > ? ? ? ?*? . - i'-v. k far ?t-r?
. a ?.. . ' . -a *l?- ?
?;;.? . ?? '. P - .' x'. -?
r-.tt s.t ? j DTfli t ? " v ..? i.
..... i. k f. *. t Bl I '? -IB- i
; . .,.. ? ..'. *7ii>- ?. aa i*< i,i .'ui *.!.?
.1... !^._.L1. _
l.1; Ni ill l;' fi-A3 i -
l . ,.,???.,
... t..-i. ? .. -*,?, r? ? -?
.. j i. , '. n l iw ' r .- ... r'
A lirUi CLAfll lA.M'_l r.Wf-H.
<:, i .*?i.
>??,... . .? . a' : .... ' I I
I . , ' ....... '. '? 1 ??
Ml.' .) N ' I '.t t(, *. ' ' t .lf I'.'.'M'. *.
'. ? .. ? .
. .. - '? r:..i-? lii'''. oa I il .??'-. '-. tr- '
?r.y* r-t | i t-ii.u:n.
/--llXililrt*.
i
Ofl-fl a M fa* r_8Mlfl*8 1 i?? l.'i' *i ee ' ? . >
Nn taaa, Jaa. .- :?*? )
[VIDEND.- t ? B ard 11 U ir i ba
... li ." ? ? ? ? ?* ?
:a..__u??ii__t, pt flhla aaaai aBa
;.i..ii.i . - ...
'a , . ... a.iiri (>? t1-*?d T-i*|t fft.f ft-it rllta.
Uy ? . ' ' H-" -TU-.B?4 etU-1.
i ci .tn .". i. :. h B. BBl iu :
lu* .oaa. Jaa B 1*4 ?
*j*i;i' COUPON8 tli- Faa. I. Iaai aa tl ?
1 i., '. -.,''. (...?. aU) ha ;*'' il '.'.* u-fic* ..'
Baaar-U. u>:A\,aj\0 oo^.^. .n ?? '? wu-ia-ai.. ou i?d
,.>,,,., ? - Y 1 KOY1 - *- ?
Ojrraiil him .->. fl-ttt I-AitiOiD t 0.. j
11 Rsaa-IBIUB, ( niu. ...ua O , '*o. 30, IttXX \
'i'm; coi vottn (iur Fab. I, i-til. "i tba
X t 'tx ."..rt aa ? . lhl BABIL1 iA A .u i I.1CI .
NATI BAlLRu-nrOMrANTfai - |* .t*au), wiBhaaail
oi nf-in.-i-i i at tna xjMz* cf Ite .... / Laatai ?.
(? 'y.y, ,. tf, , W l.ratarj
v_iit;.m.i.i.'. VII.A 4 .
O : .-. ti. RS : - i- .i DKLB8,
IU I I ONOItK . ?.f.,
FTOrge, AUD bOIiDo _5f?*t_tJHT AKD BOLD ON
^V'oi-i.iicTioKB v.nr ofli ai.l p.uira or tHl
> ' -. ? '.a.n 0 b't'ATKIa
., . , 11 or "1NK.4 AliD BANAKBI IIECEINLD
t>TLAlj!ovv'ED OV BAlaARCBI AUD BZ-I
ruS.TS. blf-il'K-iAb AOBIJEBBNT.
I'lti. ?'. 1 '? ii. '. ....?.- i" i' ? p.-i.'j.*** ?Bd ifll* of Lif* ,
Bi.iet.f aai fviad'BB alb-flf katka
P ly ir-flti ot iSa_-itou_tOil_ti:kitfiirBub*l or. *p ,
f'lcalioi:. __ !
lyiLLIAM 11 .MAKaS-'ON,
BAflfl-Bfl AnD tiiioKr.a,
bu. m WALL-bT,
wr.w-ToriK.
- M IBBMB MOOT, BOLD ABB RITB
BUl __*' AND ..OlaU
ATBrtT BA1-U.
IfOCBI AKD BONDS
?f a'lklnd. b*j|_.twdi.!d*t Boird ot llt:k*r?, ilB-BM_fl
00 ( UJl.U'lllOi*.
Irif' r_*'lon ea ail ?'?!'J'<t* Oour.ert*d with B.y hndaaai
-bo'ffiii'y gtviu t* Icoulrer*. Coraipondiat* *olkit*d.-nd
rorVr*! ia ruid* to uiy eu*t<i->*l* Bnt and VV'*tl.
Dn__BB_l Al.I.OWK.D ON flPEClAJa I'UroSTTB.
___?I
\f ANOAITAN OIL I^OMI'-VNT,
ITA Ko II Broadwiy K. V.
?OI.B BANI/rAti'l'UBKBB OF
BABON e B) >:U__4 OU. and -XTBA l_/RP OIX
l*t txilteoiOt BB-MMBa aad faBilin
filatioiifiij anb Jancg <&ooh?.
"Thhk pen is miohtier tuan ttte
X. 8WORD."
TUX OOLD PEN-THE BEST OF ALL PENfl,
MORTONfl OOLD PKNS,
THK BE8T PENS IN THK WORLC.
On rerelpt fl tay tt Bt WBfltta| rir>? ln Cflflh. 'ta flfl
?er.bei wiii fj'i'lby rtltirri mt 1, or olherwlj*. bi a,'. -
.lui i'en ol l'*iii---.;'.vJ.fij| l*in ttm*an*t4t*t B d-ttn-ip'.i'ii,
BOBB rsxs flnrnoof CABBB
Fer Vi rrati th* iii lr . rn; fer oK r.-n'.i, the Laeky Prr
Be B eri-:i, fl r Alwa'i P-tiy Per.; toi JI -*. tl. Ita ?;ei*nt
Pe,.- ,ud u.i fll, tba El -i mr tiu.-i-i'ii i'en* *ro rot
r,-...',"*?' t, jt ^oireii jitiio BU4.B U, .....akira 1, 1, *, S, taJ e
, ? ... ?)-,
Ti.K SA.ilZ Rfll Tt ?'I.v;';n PTi'TF.n FXTSNSION
CAil -. a'i i'i Fr '. I '.
Pa fll atafl, ItaMfltoBaiifirl ??? t tafly ftfli
far fll, tta ftiwiyi iatdy Pbbi mt ii M tha i..f;au; nbi
tnd.-r i ' - '??- l ' ?? -t.r I'fin
Ti .-?? -ra Wt'l-Ptoh td, .( fl-Writtoi OoU Ptaa, trlth
ffl iuin.ii' Petota, Be Btarete wen ei wr. ion a BuicbwiQ
taiiaa a*ita tafl tafl P*o* itotoaplftflpata
BflMflrt --.ttt, umi, thtit/ore, txt tfltftflflfflel lfl
MOItTO.S'S WAUU/aNTJ'.D TV.SH.
u.i .o. Jn tr .a ,".l . li.i.in.oin uo.u i *n, ,t*i u? tw.
I ,,ii| ata Mb*41jm N:n M a.', *li?. tnt n laUliaa flhattffita
lff| "i.r a-, J 0 ' 41, *i
'). .' .. . : , r -t. ii.-'C. . | .?.;:???
i.? .::.!.* Cetra ' .*? ? eiatk Ihi M ?> -!? att l*m
?iu..'.ii*x Ba itaaa i ?*.'.-?*.
OM o Kflfl, WftBfoJt c.A.tl'K
-.'.: fll TJb ' j. ' Paa, IfltflBalii) ; e. a ISi 3 ? en, Id titi'.:y.
i . Pt* '. .-,'?" *? ' P?u Ht'?i'tt'tiy;
. i . ... 1., .
Kor < I.i tNl ? .y; ,-r* No. I i-*!!, 2dqa*'..ty ,
biMi - ie iflli J ? . ? ?? ?.
Tu,? M .. *: , :.i-I. Ity iMl Balf afl NflaaByi
.-,.., . it*
F * ft 7*. .. i . ?i, I* t'.aiuy; or a'??-?*i Pa <' -. ?* '
pn fl . ? ? ? -. ?'-;, | fll Tl i * ? - -. N '? J
. i-t : flu ..j. :i PtBI |.ii:<.i. ? lltfltalit/.
IfBB -Afli; i.'.ii.D vi.ttr. ". .- t ahij&afliua
I l ...... i ,'. r -
?i.i- ifaa nt ( t: .- , -* ? . ? ? " ' t illty
??? 11- . - )-1 .?). . rr- -- , ? ty
iN*. 4 Pa . id taU *?
lil ? . Ba j "rt. IflfaiByi ????No, 4 Pea. W qotlity;
l ara Bai Pfl *-i (Bflflf.
',*' fll ? i '?- i ? ?-1, Iit t .tayi er * Be 5 t -n. Id qtiBJi.y;
er * .-? - " '?' flfitf
' TnWl r b :<'? l> P in, lfl c ?x..:y ; or a N... ? Pan. id qill.ty.
? ? - .-'--I. r, ji-.-T.
CCLD PEi.'S ' ?' - '-' tLITTi IM SiLVEE
. i : . ' 11 :. '.: Kfl.
? - - .; i 1121 * fla ? Paa. f 111M a Ba,
* -. * u j::: . I i. *. Pea,
....*. faai (?. *:..'.'" Ifaii Bflitor fliafla
"
Tkt " li! :? '.'-.'.r' t4-t',-.n:el w'tt *h? Trry e-t IrliiBBta
. , . , * ?A .1 t .... ' . i; *-e *.'.!
- i :ta i ?" atl UBpanai I a ahtah Bil Bai * ? ???
? * , . ,.
j -*?...* i-e apalfl to ..--y PaMflM -? ny ..a.
p '. ? 1.' ? '
. . ... -.1. ,- ,1 . . ; to Dtrt
- v- ?.- i.' ? ? r? ,-.. .,-.y tm*
. . . ? ? . . tawbfla.
I . . ' .4i:a.'B(.. Bl* fu*(
, - . b.i N*w ? ?? I'at*nfi i? - ? ?? I -
. . Will i *ul D iBtilar* aaa ior lha
1 . ' ? ' ' Lr,: { I ? ?'?-'' ,t ? '
... ....,,,. : ?,.-.., iyr-ii,, tkt " ********
,, -?,'?- r, ,.,,i bk* -??, fitaC', ?' t bt
,, ... ???,( ( ? i - -. ; -?- klBfl ?'J/or
? .- -rjl..*. , , .
-.i.nt byx*;i ta r i.i'.rrrd le'.'.rra tr* al my
-...:.:.. . ? - ? ' ?? . ?'*- *w
? itattapftoB* iteiittiMM, latl g-u BfflBi
' - ---wl^ ta tO'.owit: Bl -iprt
'" ?
...t o.' II ptt ctrt ?-.;: tt i...ov.*J oa
t???-.. o.'fl.j. ?. li v?r :"? BO *".. inl MM l-f Bflflai
#41, if n.i totflt ti u*** ti taa '*? ?
flMBBh A- liORTON,
No. \t.1 MAiagfl-LABfl. flflW-Bi RB.
L-\AnY. tt JANE8,
. RL'iTERfl tet iii'" : ?" "r
:. i ? . | J. .rt '<-' :? ? . ? ?? ?? 2
J;iu?iniliu:!.
A-:.. r.,aad S'a MSFaU^s
*t Bi ? 1, "' Y,- ' J. ' i ? tl.li'il
-. MMtit, Ri ad. 81 ELUN * ' - * ??
? n.d-X-l. I*. t. . I ? |i i'al.- r ?!.. II ll.-lai.'?L
? i. I.-.. r.-.:.... ry ;..-.. C .ui to. BBB Itofl.
leattot . .J.. ** . oi** i.'.i' a*ii?-.:. .... r.
? ,4 oi Cfiaflrall ?t.,.4* f fl* ??! ia.i|L>I4 l^it b*M
Bil ? rt I ..' " '
i > :i\--'A\*
? coa ..tii nr. * -.< nn it .nv boarthno
.-? liCBX*. WbtAa,:.. t~,
fot tBaklnt tat* iiuajifTii. I.e jily Cb.iitUa l.ti*.B.
_(?" il;!|fl.'-'<rli' 'iaaaan il a ..1 N , I'.i ttieaiwaf.
11 R. r.F.OKflE C AKTH.".N"?
^lh i:::.?- ??*. AL ihkmii a:io r.KoutH actioou
Jt* koa ??ub-at.. uul. Ukit-m. Uytu.a ...p ft
UENt&KLAKR IVLY i'Kv'HMC lN-'ii
TiTT TROT B. Y,-Tta EkhtfaB flaafl-Aaa
. .* ?' : a, , ...? i . .... oT . :.,.'.}' ??
? t ? '* i' K-i th* Ni* A^a^iiic?^:M,
flflfli : . ' . r t :. it
rr.:. t ItARi L.*t Dl .'?*? ' t, WaBtl, Vjoy, fl. Y.
QANfl Toi cT bEMIKART, Ballitofl ^a,
? 3 tt?|ai i N 1
L- . :: '-. ": '" r
i,i - ? .
? BIM |M ' -r I t i-t: *i- T.-iilsa lnE..?i h.
t ? ? .... aa Thi ail
? . , --iv -tt itil K.-DaY. Pab. U,
rlfl bo ta .-*? Vmi,,.,.4 afl
, . . ? ,. . Ila rafl ala taa
? , i aadayafeaaftw?aa,bilfliialltaj
? i- : ??- ?? lal -BBtMB, *ii^rr*j
Ui j-. . ti i'-..kt ti.
?:;..:..: v idi n w,
*'t '? > *r: il. u "-tr. '..."*! axi ui lor iht
?-- ? I i.:-.--r I -.'. V ' 'l't- i i '?? o4 4 o . loel,
.,...i i'rl-att LtiB.* liaererr o*y.
naia. an ... B ? aflBflBMBBBBBBBjB
itlLbical in3trumfnt9.
\j hor .( ;. W LTEBi}*. Ko, W Mrook
m., PMNOI MELODKOBa, BAJtMUBIDMfl aai
\-, ,i A :.'i?: M. :."M ..r*??ry .>. ntx.-ii, a-'t .* ?rry
j . .? .. , . e I. ..,-. V -tr ? i ? -Bf. : \ie ...'rr..
?/r .. r I t'.e rur ci..4t ii*MrUj4.> Wanaatei I.i Oft yca.a
, ; . , ' r,.r anl* r Mltaftatioii. Nr* a-.t' ?e<- 'Otl
. ? i ? - ?, aoi ('a-.tcet liT'B-1'irtr.t, BM Iti '
. , ... r tbl BBM. A ' :, ... .t ..ri.. * . .i
. . i, i-.y ow I- 4*-o? *'l toal'idao-a icnaO, re
a^jeu,:.. i laoithiopei.
U-r. WAi rll i. A<ent. Nc. 4(11 B-o*.iw*y.
A pECIDED RARQAIN.?Twf PIANO0 wt
x\ i e. .:*-.. riii . i lah, lhal hare tatB Btai taly ft toa
.. latiytov. Api.:r aiNw. ?ai vVuaii.iiii
, 1m.,?.*? ?,?,.', tc-: na,
i ilHCK?SUI<Q ?V io6xStf~~
MtNT-FACTT'nfpa Ofl
.ii tND, BQI.AKE, ANJ iPR.ti..i PtANO-PORTF-i,
Ka. ifl BROADWAY
NEWTOBK.
11
A1NES BKOllillKS,
P1ANO-FORTB IfANUFAOTURERS.
WAI.' ROnMfl No. IM ItnoAliWAY.
Uv! I.I' i. DAVlfl .V Co.** Grand, Parior
Uaai aai flfl aa PIABQI, bobmIm B aaj AMarlaaa
: - ? . . - ? ...?. . baMartltii ir.'i
Bofliafa Bt my l - itil.'.V. l'.U 1 .Hr..ni. MS ir. II
r*ait. l'Ui... -.,. Li . fleceaj batalPlt.?.-.-.. taiflflitt;
i AOflMBI ai.u liajinoiiiinia. 1. fl flBaBT, xxo. bou
liioadwar, I'Biwreu Tlto ta 4^ 1 lla( iti-u.'a.
MTA80S .V. . i \ ,: l iNa CABDiBT"Oli
IfX UABB,o? tatwatf flaaaoflfli prtfl a^- tr. a..<
f4, b. k aafl iairroret'.eii. aa ?r*ryil.irf oi tb* ItafeflflBM
BflflBMBiaB LO.J. Bt ?r.itf? teitu.. ay of ait r* Itaa oa*
i- 11 . j .. ii.o aaai aflaaataiflflsaaflatflBltBaf laaitai
flto* to Ita preei Mataneafl t'u*.* toflinatalt, tai lha
rrei.oiity tu aflaitan fl tit*ir fltaa tot pritatoaai aflhw
.i- t1*. , jlttafltnai (' B' J to f.'o each I i.tra'cl
i "iijiiM 4*;.*. .'.rr W*r?toocri Nei. '? iad I li*:c*ri-.
Naw'karb AiirtaMASofl Itiur.ti'...(?.
1>lAN08'for tba B0LIIIAY&?Sapare tat
I p i?l ? i'laao*, th* tail Initmniei.t*. flflh ? i Iht re -n*.
ul iv* ie.it,. a; ,...?: ptfot lliau BBf flltt^ltot. mani.fa..
1 ai, r. H.CHAMBKR8, RH.it, am. Uh-*r., Blbto Ueuta
DIANOS, MLliOitLONS. 1UK.MON1U.MS
I atatoataMtatafl. lo lat. mby taaaBaMfla, ?uf.iirt.
.. itoflMfl .'r.ou'.ta 1'aruionl.i.i.i au'erioi lo a'i, *').'> ai.u
fltol wBhpatofa, fliatafliM, J. M PBliTOB.
Bft 8tl liioBflliray, near llth it., N. Y.
Si PERIOK Iron-Krmtio PIAK08. KUTikfl
tredff,rt!"-y*.ri. J 0. PAVBtfl, Ba MT Biaaifl fl.
llTOBCKSl ER * HINOED-PLATE PIAKO
f f KDItTKS.? TtaB tabUflM tit reecmtuemlad by
UotHctiiU, M44CO. Milea, Mf.riaa, Heiae, K-.itil, ani atban,
4* jtt ii ?.io- dtii :.* ti e reUtui* aad muiical quality ol piauoa
? f a eoir*i|i'iiid'ti| t-.tle mad* upou tbt ordlutry Baflfld
II aroruomi coniii llth *L and 3d-*v . New V ork.
llo ?ft.
IJ1EAM-P0WER aud UOHT ROOMS
ij ixtat Broadway. laqulrr, from 11 to I, of Mr. JAV, et
Mr OAIIBB, Y aa'.i ??it Ofllea, No. 1(0 11 .:. . .-.
ryo LKT?Funiahfll COUNTRY PLA11E at
A Wbll* I'lalii.. V\'.-iU-h,'.tei '"oantr, oourti'.ln* of iar|
4 ifl.t'lr .'.. tii.iti.i, tbr** Xorin* hlih, wlff. aood iioi.mil, Htalil*
I'wrinae Baaaa laa-Hoja*. O.rdm. Krulta, fcc, kc, Ib Um
V'lHaflu uf VV bil* Plain.. Ile-,? *:.'<' per a-ii ni wl(h imaie
eialr p........ u. BflBB af Mr il'l-Ail at Uie k*|i*t*i'a
OBm. V. MB f ml**. aa A. M. ALM I, Ma 1 txaaaou,.. M. 1.
tteal Gotate far Bale
[Sot alio Au-tton 8tdu.\
F.
A FINE PLACE AT J AMAICatLlTT"
*? KOR SAL*.. 1
AbootSjACRE-UtROi'-.n kwu.ijrd by tha Brooklr.__
Ja al.-a F_n_k Road (.>??..; lm; liiand ftrllTwad lr?rl3
ii. Ho.:k*w., Tir. n.i... \vii.,n tbr**'i-(t,,.'?. vni| Afl
P.ii.roi.idepotiBdtlhfe. Houie l'lhtdd witb n? YudV__
on'tie |)!?c . TheOAKIiFN i. 'leau'tftilly Ifltd nia^Lzf}
'-order*. wltb hnx: Htt'lT. ORAi'K.8, *rut UK,mu'i___
ab'-.odancs. Wilt ba SOl.D l.'I'EAf. and on aatr t* _?? ?
Apply tooraddr-i HE*4RT ft. Kr.nvil.iyf
r-rmeri* ?n. Cfiiieai' Kuik, WllHiunb? '^i
A BAROAWT-Ftir SALE,~UiV'v_?&E
/\ TK ;K."N'I PROP.TtTY No 'OPirt ?h^ V*
tBetaaaMy _>,.r'_ ird iwlnteU witbin fouf i_.ob.1__ -fi
j.... ....... wm fxcooilrmiit* ,?4 fimi.j..,. md ,.?- . ^.i,_. ^
ob ...e ii.Teltf-Biit. Ifl/. biiuttr-rd fltlbiriitB. AB-iJ_a
JOHN A. VI,_.' BUa-ilfli.lt, ***''
_-N '? WBbflfl., rrfii*r'of Hu,^
A VENTE A FRorhTRTf""FdRr8AE_C
Th. I.O'I' *(i#'tt f..r o.-i TiM-ti aTT) foor tit-rr btjl
Tr.'.KMK.-.j ..').'.. f... Tha wnob for lalflB tha laanl!
?i w''1.-*-!- TaiB. faturtble. *"
_ t. H. -O-IaLOOQ, No. IB P.-,]*
A FIli.-'I'-CLAB,. HO. SE'for BALEfajg
. "? l.-oit). .ni Wtb-.L. .I'.Wi.u iiro.dwa.ir_4 Hl.a. _J
-. ( ?tifi t" l'aj-k. i'ttj lo.** ofcari lar.uin i_|f ? t o-i *H
milaa in".td'ii?iy. Ap|.'v to *
AL'Ntfl LaatiiaKK k Ce
_No, __ rUmtk
f>RO0XI_YN PKOPERTY FOB~flAUC
_J Tba f.Be lsri.ai.Oi ?>. vith l_t?ht t>t.,f;: :,?a_4
. t*tt cr :rr ofEr-t.refli it i. d V. oo Ioim , t.-.iifJX
ib/c-l l'o ? i.... ,:_jia piy I j:' .i. !i)....? j?
j: ..... .t.. noofclyn, (ai lu .'.. 11. jiJ.NDai;:, ,,? u.*,^
j i ~*'.KM:i:.. i CRi. ai":dDWELUX0f.r!.7II
j \J tm. llioniwiy md K _-.'-_., F _.txiunor* S. J ABk
..I ior ,a 'no.tr/ oi KiLer b-j?ii:*t?. i.r_i* ivryba
al ? E.... li-.i.i.j-ai;, ;.j. jj*. _-iax'.ii.,N. 1. ^
' -' 1UEAF l.t.tf f.r Sr.i'j at ELzatatbu i.Ttll
! \o> Te.?... __. X ....;..,..... U8 _*._.! ?? N.I
j y'<H_ SALE? ~~
ii (kb ??.?u-.iury F.njnrh BflBBMBM Bt*w_-S'i._b.
AJ-ii,
?Itb ?t ?4 Itory, bl|h--(ncp biuWB--toa*, vrttb SlflW*; B8
Bm Ibb
AllO.
Wi :i*ob-bt?4 -itory Hrow_ (:ona ftnttt, at*, ant *v
.11*0.
l.id-11., uear ?tl. ???.?4-*tn,y liiuwn-.'.iona, oatm Aaa,
Alao,
Babal* -rar BfOBdway ?4-iiory fti'umor-yu.t Ht
tio >,. Baaa,
Alao.
37li, *.., hmimrma Mt *ad 8B ??*.?-a-aii-ry Bn-wi. ?>?*
? i . . . 1 . l_ii Ui l -I.- ? l ". .rr
AlfO,
Wrti-it, B?_r?Ui-av.--V8o-7 t:?owB-_-ta_?, BaMa -??
atllO,
H-fl-.f** ir.l iaota on BBB BM, *St_,Bta, 4"th i'.d t tm,
b'twe^a ntu iv. ita Utotdvriy.
Alio,
A aiimbetet otbet iet'ttula Hou*?fl and I/flt?'i--BB
laaaaaa
Kor furUift pifi.cjiari. Wf-ir ta
^ ^ ALLEN k BBOWXi,
ho. M -troUaiy.
ii. SAl_>:? _h_~_ru-_e HOUBE, r-iedfl
*:'tii i-i.Na MCfflahrrryflL, Breoklyn; ? ?.a*n
.. .1 l'-.,,', Bl?b t.. -?,?.,; asd iindar-eaia-. witii (a* oAt\
r..if? and 'tui'.ef, ? i ln |Otd ord*T: lot J.? h- ll?), l..i.;aif
Iflfl f-c., aad part.* wili. T-rotiiirb eas remim ca Ba ftfla
I-q.in* at .Nu 4-j" jrra.-?it. N?w k'ork,
pOR ISA-I.H?ln thn '? ii!a*a ti Wtatpaj,
A (Vd-.. bbb HOU3*J, 3B_W i vr-y imi* it|.Uiw imi
iiiiyia; aCARRlAl --,-ilOuaf: BAKS, i.r.t.ai,
ait.o'.r.jr .'u hi .e . iua teBccila pirtfcier.o: B*af.T|Bi
i icr-an' LA.fliD. roo[ii'airj-;'4*Tdan m> tth*chn.c?it cAt
.k.l i ua '-'*'..: Ua,!_._.. ibout tbXX mn.' -y _f* fe
n.?".ri, ;t;'?, w-th la_:f a_ ier< of Li-d, conutt. ? .krta
. : lw?t ,.| f'r.iL 1im>bIk-?^ la ?.rrroqadrd -y ior.4 indafl
i.r ,.. i ir .mo or two inr.ainj.i. tf aot protKitly aitfmAitL
.... ttoto ?1 pirlt- BU "-u OB tV_.t..-._._-J._\. XUtA
. t o: fr.nr.-.nr : ui. l_fl,uaa al -ntfiiuak P....._ wfl
; i. .'.r.iil.:.: *.'> i i Oo.'*, ho *' EacWaa* i.-l?L5e,a'iw.IiAv
1 ot .1 ? . ? . i'r a) ? 4 j la I-.. M ' *?? ifl.
^s7if SALE^f a *??*'- C43rti*in Lota of -UOfBi
? :.. ih.. "> ILDINnfl or-.v.l tl^r*.,.i, >;' iriah
?oulh lada-M iwrlit., vt-1 r?fi conet **i.uu_ i-.. ro-UaBf
:u :r Bt, un l"..rl... !."- :. rt ? is.-te*, icd t:i J.r-. or.tf
.t Wt' feot, ki.owi i- .To*. 4_D te <17l. ir? aaia
l'*ari A., nnd Hm. 3"- *ed V. Wuii*oi-*t. Th* y, ,-rli*J
ot .. .4 i :Xi.ut .u oa* pucr.' or by Kipi-Btc lota r.i ytltm
.ir : .-..lif* it tt.e tt'- ri: ? .li:.-< of th? R-fo^'a: Bfld
- ., ?-. lf- aaaalaay.ta i.otr'-a t'MY*r'.
J7<); _ sTfTk-A 8- sT< -ry b QTifBaineut HOH-I
I _-.-' LOJ au rrm* IU, fiuBbethport, H. J. Ll J5_J88
ii.ii.- rv ti ,.,r aifl.. * \7 ?'.. i"n-4i 8l.'.jti. 1 ri-.i t?.-jB
Ifflt t. k ixt.iti.X'0 ii, T.O. Itt ria_--_t.,-4.Jt.
t\?_ ?rL_^-_A ~COUNTBT e5_AT-ABB
J i.x um. aaw U '.'.t ai'-dln witb brtck to pri*: itaB
* -,.,,.i..yri-.u'.it: lii ? Di .'....,, Hubla, 8-ada, K.,,..-Hiaa
iti'WlI ll'irlion 40 r-.-i.-i iud verr saiy *t tr.-***. tmt
-??- Appyto X Mr.UKli'l' UJLLkBB, Sit-a "?'**?
| iflj. HV
il/*. I-Ti-ALE?A iilK'NTRY Rl'SII'i.-aT.R.
1 An alaajaa (XfUMTBT RBNlPBBCl- tot HAH8
| .?-? ? i, I'.,* AppiytaT. ft MEBRiCB k ^>N -*l
: a : .__-_. it., h. Y.; uf '_.. d. IlAai-Xi-L, i-hfafy '
- B. J._
HOUBE and LO. for .**ALK?I-.il *.-_xB|
Baaa BavaBaBa* wBk modara improTuoaata, wlB
||i| IBlflBldar ? ta cr.* ot Ib* ,,....:.? ' .8
tttt' Ap-'yat So.Hi l.r'".uiiiaa-piaca, from ti to ll .tM
, ' - l-fi'-.a,_
O-Vl- and LOT No. 10. Fast lk._i.-_t. _B
SALL.?llo.M br.iwj iiaii", faj'if f'.c..**, wi--i ail aa.
- i, i._.uf,.??uio_i., .ud-.i.ttlybi.lil. r.i-*. fl'i .'aM. Aw8
I' r iflBBBM, ae-, ti tbt owBar, A OooLM.'.s N.U
Braaflarafl, _
H0U8E8 aud L0T8 Ib A-Sataal i*_.lii
Bf< u.iyuii.i .^ Iti -b- - h.
8ai-A_.r r .-A HANGE.
Aj-plyta J......N-O.N fc HP1U-.'
LtiBi'mir DBBitfi, earoai ot b -.h-*t.
ind H_w-.ii-.. ? r .'fl_
OUSEB ft-r SAlaE.?Tha aalacrlbaj _ if-b
iua i uomber of paad l'webuifl-Uou.'M for aahh te (d
.l.. ati li. Bfl iuttii. lr-:., #L,uVtl to mij.iao. AyyyiomM
II. HWNi'r.. Nt. 8 P -.:._
H. BK and lFl RN1TURE for 8AI e"b
".! my HIIL?Ha a. Brai .Ial*, ld?h atmuy. ftbt*,
-.-.??a ti tt.n.B l.-rut I'tmilBM D'-irly a?w. l/f.-o el HtOt
*..d (...iiiltura, t^.y^O- id fmtbai p-iCrwWr* li.q_.rtl
N . Jl'. I'e-iflaC_
1"il-ri;S0N8 wi-hinn CUKAP HOMFS ar?"_
,,?.-.i-d io Biu-tua : .ii*b. ib; oii, N. J. tijis arllfl
at 1 w Utesa. tan bf paid Ict ia _.oBttiy piy_nea.i if 18
,. _* laafaad. A; ,.,y t- K. lt. HKl.t-OOai...w.,*.. N*?
!*-??! it.. N. l...orto CuuUiV b liliiDllJ'ni.fl. AJBB
BltaiBB?BBIt, B. 9._
bflLE UF VALUABLE RKAL i.**'i \ lT_
i_l Sal-iBi* BVHiJU. raorBBTT, -tw ft by M (l ?*a
iiirindliu iheruoB a ^{ it.ry troae a.H'-ir:*. iJ ty 8a
m, th ifcfEl ihlfl lt*~ ' ~* til rteli *u4 of Au ft l'*_
wliiaiUc.'l4l*Ui?d*T.rj fJd Kn?lDr-.>tiofvj. - -.-BB
tw.. ,. ..fl _?_.?, B ia. by i?R. I-b?. aad *b i.t.-" .'. jat
aad llflbl a*i-o?;.t-uo- .-ii-rUufl, tw? ot W. o. J,M
ri__.i_r_U_MBofl.-wfl ??"._.? Siwi-oiia up ii.. doanflp
r,ar__--?*SB3^tt*J5
*'. . ofop.il) Uiit.-*i-dwit''i"','? >i|*'lku ?,,?"".- * ?f
1 .. Y-J.. Btoaa th* Brra Lal-flh.waB a 11 ?*-*
it'u.i* _ad bB t-fl -drantflfflof th? luiuber aad '-r-rtof.
S?d wUrf .Y-_ti tba Le_i?b baa. wbcli - ta. oj-iiin, wM
le. Ifl,. I'.l.w.r..."d M ..rrli t'aaal-. lmuf.ee to I ?'??'*-?>'*
-? aad Mauch tiouuk.and a^io w.i_u ,-tot. :r-.?*
u_?r*_. allrcad. i-tJ'.-i*. tba jhaflMBB^ MflB
l rr t_rr-d I- -l-r'.* afl i'i b* oOar-d al pn**!.. ???_""
".;.!--*?_-. ?^ 4f n..l ____nlA w.i t I-.I UIIW
__AflR ___-____?
nini'i.?!.? fine i't?U'E8 in tha oomiWjj
u ?. -en* ktjkAMt,tm**m tktjt
r -? ^bS5'n*.f.l'l '.vVi_^e_trT:.'-:_ S3
^-^VrAi'^'Wata ^ ___l_-Ull? OILL'iIa
tot No. lii HN *;,"a-_?_?*
V ^BwSS. Ul wiuti-i ?_??M_X-3fJ??i
?BtBaaat, aUld .nd s*. '-.'? i '}"n*t* .^r^ ";,.' ?_-)
STlaihia by .ri".-' |. ., ...', faiaamtotte r i "j
'...i1 r.uw ba aaaa ar< ? i M a. M*aw _^S__bb_1
,0 8M p?. ae-., payatu ?*.'*'\?'fc-'?;?^^^J_dp
. .... i '.. rr.-i ind etharti ehuu-**.*c?t? ? ?.^
. 1. iiuuar ii:< i?? -I '"Ji'I"",,l,.'-'5*.,jr?iili*>**'i
__^_a-imaae
?:i;r.',i'i'_iV:',ai'__..iSi'Vi?'''''-?-'*3
( O., ;tB'?--*l?*y. a. p.J. 1\,1?,B*. .
11 am lt.port of IWea RoM"**l_; ,,.oU, to . ? .'a*
" It ii eua of the mat* tUaamae Jlmmt'y~' ,ta?
iev.i poiiti.-i aud lu.ti'-.* eoamaaa ? ?*, ..
w. luot. c t ibi. abb af Ba BaMMTTMiiaa
a irvph ot ?Two-stoiy aud Attio FRABJ
?SII,' I-tl' a I OT; ea rortbarly lid* flT BNbB. ?*
b..u.oaadfioui Jd*?--^Xl-SIdfOOQ, No. Ul haa^
* ' __* ,.*',_,; toini* uf p.yuiaut. AllO. 3M l?l- at 8?
le;. ?"'Hah i b-LbtuC Baa Kaw--?a. aaaaa ?**?
Jir.d'va-ii.-ieB-avB._--rrT
dii^tiiUl ?FOR HVLE?To closa 8*5
io JAM-.8 A. JOH-ibi'iN. No- U BflflMMi "*
lu| -tur*.

xml | txt