OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 04, 1864, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-02-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

.**'*'.
\v.
'k _^ -**?^"
W., ' ? ?' ???
V01- XXIII.-N?' V24.
KHW-YORK. THU..SDAY, FEBRUARY 4, MSJ. FJiiCl. TBREE CKXrs.
un soirrnERN neyvs.j
lulnivi.iii; lincrls frim; Tt.v..
?**> -.
IHE MNl ADVANCE FROM VICICSBURG.
.-mt
?j?t,f |AtTiation tn Bast rennesBce.
?
ni ki'w ubkl Mii.iriKv bu?
i
ail TfvLirt _-.<?_ Betweea 18 a_d 55 De*
i ____. |f be ix. tj_e Service.
m (ici i ? M' semfyll ii\ thFa phospec r.
_ T<i;: ..: tna GfrtYf/bg Pict.nrc Prosonteil.
A I?;i?t?reEt F/ew ty The Exaininer.
_
Wt- bl ? r. i 0 i ! ' '"
aatl ii.< ' '? ?
tie.i Um - Mwi i?
tM' t tl ITtlfl n:"M Tl I a|
I,, i ? ? Ta um, Jan. 11, k , .*,.. k-":i. Jan.
.. _W(
BCOOkC Btl lt v
d Li'iipp"'! bytbe iauki ?
i
; ' i . ? I ? , l
I ... ?. ? i ... MTe*df*J, en
0,ii rliu.tit, !i-h l.i'.ii
' ? I ?
A i ? ' erato Stiito.
: tl
i ? * ,,, i
.1 . il!, A1.',:
i
-. t?
',.,;,?, ? .
1 . ?? arh . ? out. II
'
i ?
. | |,_i ,1 mt:, i," i'i tO
. CoLtJohu S. 1 ? :... Ibe uld ial
raialBf Wart to ppreMtbi M. ttt a
t ' '?
.,,',,,, Dekew'i Potot It
taju i ? yiag ladtaB ... a tb
,,...,,. t ? I-". a Lat a. l, l ii i '. ii
! ,..-,', u ? lt-. ? Tt.t T.i'. -
t \ deat
i*l>taynjaolandrdaf.rrceofalewbi dt dom day tat
* (t_ iu tl ?? ui p*t i-.ii i ? f MutaaorUa I'euli - .Ia lur Ibe
Cf. ,., ,,e on :. keta wbo ?? ra
Tht F wet
oi..i."i ? o -?'?'- ?'? ''??'
| -A-c, k tu
HJOM t . .:.),?? ! . i M, ???
,?..;? ? ? ?? ? - ,? bu I i'-.-y *. re
abbr" ?
?.,??, tliair d.uii ,
, . the ??!?-.
\,, ,-. ," ii.nt of :-J- iiifU. ri a >.t: ..ti"
/ i.t llltt.,
-,. baTI I th< w. ,.t'.. r kt.iwti f'.r
Itl hbb in
, ,, i.b. i.e. u 0 i ? ?
bit. Iy iu thi faco, ai dtbey
Ltterwbai
I, .
i. . Wi r.
, i .. I rt*
1*1 i . ihougbt. i ?? ?' " ' '" " '
Mtia i of thi
;
?
I i a'wortl, 1
?
'. . ' ?
tr-pt u do t
BBDI TlOlflBl
BoBBha Jaa.-fi.?A hpecial to Th, 1
.? .... ? ?
iu'.,,- 'r! "?
Olu. IM <oa-t hrlovr.
> OM ?A8T TETTIfl
IfOBiabYftYOJI, ?'"' ? ??.?JI J -??
jwnhiUed l '
-liOM CHARLBRTOB.
, -BM-WTOBi J m. '-"?,- ? -' " ' '
a-b.k
\. . ;?? ? ? -
-,-i,i ? ? ? ? bui-atlii and
,,',.., ,.i t. .. i .
i
tatl '" ''""
11?_ Tb. 1
i rom m ai oa.
tja. litani from CoVpt. OriffhTi llnoi thel i
T_?a :
u '
_ ? !
f ...
Inr to Co
? 4 . ' ' ' i
I |n driYtna th*
rrtar. W* kat oaa au
aa a ri
'I ? -. Ici/ranh operah l
.,? i I
: tbey "tti
? ni >i ? . bi imewill pri rt
... :, , t ? tht 0-**-? ? -a M W( .. kn :?'
t :
.? | -....- t fj ii.j'ii |M f.'.i.r.- ln." wiil i.e
? tk-g?:i. 1" tl.e uifMi t lue lt il ? l?1
i,,n. aow i.t i nik ine. (.?.,. lini -ut, ;i .. i
i t preM eao M partially aerred,
? .,<>],. a t'." Lrgi.tati re *
i - ( .. rhill, u ?*??? k i/i
*:.., ii bat (ui ii- idjj- ? t thi
? Mt ' A't'il.lVA 3 tlti.VTIT.lt?Al IMIIUVi.
We I, "? , lYOBI :
I ? oa that a detaehmeot tn i U . iiuirit.
. eg B< ut. in.'.'
? ?
?i I. , ?.
I i
i . -,
t ?
i
? uith curaei uml ibait
..I t;.< i i .uu.ui.ii t' . . -?
? > ? ? ,?:.-?'?
TA hO, 'T.'ll ita ( , ,,', -| "' tbt lf I,
kiKwked 4r*M tM aatrro drtrer aad n " k\
n:, rad ai ut htr iv .? ,i a
tiik BEW ' -
?;. 'i.ral Ordan liov. ? tha A
;
??? ? . ....::
e ordan oy two
.
"tl
K, I.- loi the ui.u:.. ;
; n h I ? ':'-- -'?
AN IMPOBTAJIT HBA01 Bi .
Oi Thuraday iu i. a bill wa - pa a
II. UM ' f l'flt g . f ? ,
i,f ? iiic.iiii i?r ii.? r, ti,
HithiB Um Bbm oi
I ty <rf riiiii.ii.m.' LbeliiiL u
tnbui Mm .j ?
i .. . ? r . ?? ? , thro rl j. t .'i 11 bt tp
poiotedtorapBMMtthi oo|rityial I :. Aprop
HMBadeta pt?ratii ihaai i.t <?? fedo
?*it Boaey awBtaprialM bbOm u..*- o.li inr tither eur
r<: iy i.t b ?-. :!,i?. . ,? >? I ? l
"tr judpinent. BBBBbM I?>' M r. Monrirr i,f Hatnpafiire,
BMB Uie t'luiiiiil tUat lt wuulu i^mler tlj- nppn,pn.iti"ii
tia.i-.iy aaabai In IM tory portiouaoi oountry Hbajreit
aaa il?*igL.;(i tti l^> oparM-ra aad tl oUre,
1 ue putiagt! ni tLb bill wiil ii"ulitl<ia exart a aaui
Mf? iiiOufiAe ujhjii tlioae gaJlhiit iuen who Late Mfl
tb.ir bm,.. anti faroilii-a wlUiin the BBHWT_ linea.
??>?.-? Ibt tiljavtt y/ Bl IJitf MV IrVj ktt?_0^ tv Ul
theStateol Virgina '" an Indfolot Ik'' w< ran ot
.pll-l'IU-1,1 ol
Soatta* ? . i.?,..*i.
|UK BBRATK alLlTABk HILT..
... prday, r.'iiu'voii tiif iii
e__vss-t"^
_?_4^S^f&__
tl. v,Mi,--. ? keuflifdj adlPcroal
_ ,'.'.l,r,a all Wfclto
., ,, ,;,?i,',?",.i. Stat.-a, betwee, ll
. , ttava-itarj ank-aoftha Co-federato
^KiW-Mflbaa^B. I! -a -
-
. ik,
,'
bi .- ekaka, aad
K tbo Coui
... ,? 46.i'.l
.,,, w lOWll.
..... ... to i i j raa. . fi ? ..i'bi..t,..
? ,o,i- FrofIdatLthaito
r. ;'i^'.r,a
'V Ir'a, '
.. .? . rhepkeed k thr a r
''? 'v. f -~ .,ff.ri inleaa
I |?. r-f nn ..ffrpt ' nle.a
v. ti thi dtaetaa-a. a**a ak
...... i - ? , .,,m.pted aa ae
. , . a tb* UI icv.i d
,., .nilproi'd...
Uryterrl r ?,.
. , V..-'!..' ' ??<? '-' ?"'!" '
,... .mi ibe-offi.'it
? ' ? Bd Ma'eott.rr.1. th
n .- -loeritaBy, may
I . ,-,.., ... i.tiat ou "1 ...?
O. Ifttfa of April. IM
'"'.' ''"",' '
n.b bloi,
- per i
.[.rpe-atl - ? ,
rneym,
?
,;?vi! eeary do* b
- , | ... . i. , ?,-. av 1 '.. beea all ee
- oret ll rtj I
?
'-'???''
I i labavobeel . .'' ?'?
'
-...-.'? fl ll '
? ? . , ? ? ??B Mtatiikil
PtloB.
1\ I ?; . ? i a of alaf tbere tl '- -'? p ? '
: .",
??
v ' V
.
. - IT ? '
- : 'a i.. ? r pfi
i ,..,.? . . .. '.? ii
. 1 .1 i . ,.:
.... ?
i . ? rr. 1 ' ? I
. , i n froin ei ? , ' ? " '
rt, ., Btefore
hiringtbe ' '
-
' i ?
. ? . ? . ? ?
.i ??
..... , ouoi an
\ No i ? i- a. '? ? be ? ?
.1,1.,,: ? . - lud Ihr
, - . - Ihr |rr
. - ' I
. .- ? ? arkad
r ' : '? ? 1 -
. , ; > | ...
. - - .
? f., . . . .-, -? - - ? v ,i ,1 Ul --. ' ?
I.
. , . . . . vitli; mi
? . r , ? i
? ->.-????.?"- i"y?.
-., i ? ? . ' ? ?
oi Ai latwl ' i ?" ?-?> ? ??
... . ? ?? ? -~! !? ? ? ? ?
"
? ? . nf 11 I
.
I it akall ka Iaa
Ita . ? Irrt to rrlleve flllil
ll i ,.-? B |* ' '.?? of 1 ?
'
? ?
? . - - ......
? ' a .- ? ?i rlhe na-.i
...
? a _ -l i .
trroed Inrepeti
'
. ' ?? enda
. I ....
.
1XIZATT0B 01 Rl tBBT.
}? ? . |i. ? ol I.'- ; n " 'Bl \'- v
-.:,.-!,. r -if !"tt :a
? and prlfal ' ? nny, Inil
: , .-:.?.-t.ol.
for tba ri'-ii Bttti >i. Wa
?
v -.v . i ? . i wil ? Ith |
Anotl ? ' ' ' ',; -'ii ,;
? ' ? .
? tr. Our
? v ?
- I 1
i : .
?
? <? >
' I
uae qnai
? .
t- iin-i! . '', .? .. v- ln .ii io: r-twa
? . . - |r>ao(l nl I'.
I .. ? ? - tll rr HM
' ? . irnpo i ,
DIHABLBD BOLDICBB.
i- -.. || be i ? '?!"?? ? i ? -i onia : '"?? ' '?> a
r.-oinii" - ol" aa
lliili ol tl '' : 'I1' "I'. v bo
Bad 1"-' a i.i t- "?. U ?? ' ommi ? irj aud ' ?
. |i | ?:"-n i tO| ?" , bi- ? to dll '>i.'l ?
I ln-i'l'oiiii ," kaa I.--.-:. batlaaely farniaked. Adjt,
? tl ?? i.
iliib ."ii oi bia dia ba- ??? ? I
i tbi ?
. 01 .? -t ' ll MSlf a ll! nh"W to
?
Iklon ol Ibe
i i : - . puna
1 Law toi. w
- il'g oflli,. and to ?
beend ?
i
? i ????.
- ?
i ? ? . > made I
tbat
? . ? i . . . ? ? I,.
li ? tAd
-
? 7". u , . t-. r ? ?een a\ p ?'. .-1 ia ?- aaW ll ?
, l.?l. .,iii rtrrruattiTi and it.Utinl ? in ti -
??-..- i. . ? .? . . tl have)
? ondar i -,, ,
p Ut to lhe ...... |>
ii.- ? ot, i .i... . , . itrr itirn.
1 an i..- . .. n ,,y tbal
? . ? r
? , -
on ?., i i ? t. i
?? i I 4 f i! ra thlt ? i BBmber
i ??
? I a, ?? io ?? ? . - - ?'" i" uiir n. ,..ii ? fori
al n i I.r... 'I !-.. tho ? ,., : .io, ,,, ,
i ?!. "i.d'H. .1,, ibat lt Would ..lii.i.i to o.ii ,j.
, uble tantratwa
hroiii T'??- Di | ?
POBPBBCP BBTWE-B <.i..s.-. L0B0-TBCE1
ami P0BTBB.
ojiiiil Tcatarday inni NortbernMptr
pa.tebotwoaa LtouL-Oen, i..itreet and
' I, ll.,Tllll..l!'
? -?? -. I-- .. doBl t, tbe ,?
j." v.i.t h :i<t .ift!.i. i-oin . jhii.iIi i.i ? aai omiited to tke
j.iuiiiei fi.i'o wkkh v,.ptod tba tattai * i :.-? !,?,,. _.
r. .uiy upp< and, An ibe m u.-i apeaka i,.r na.-ii, m:u| i,r
- >? il-i-lj.i bdsaaa *?' aiibliiil it will,out ,1,ii.
int-nt:
I.. ? -v,i ti-Tii,. lo iii.it, ur r_BrT?BB?8BBB '
Jaa, li, iwo |
SlB ibmatbe honoi to t-km wii.l.e'lbe Tffalft af Tual
Bttaa ' br *ih ol January w.tl. itt Im foa.rra, l.,
j/et" i.i.-i a.ui-i lu v.M',1 I'Miavt akjaaatnsd
.,, MtaraftMMhM Mi|| I lplMa_lho a.HaapM
? i ,?...,?...'?. r that lh< ?>? .a ? ?'"? ? t ?'' " d ?? v ' ?
W1? ?'., haa, . il-d. i- ,f " r. P-.'i'd.y ....??? *t M
n.iir ,,,, .-I. :..:."-' .l.-.|T"..'"v -f e..i........... *...:; "J****
,, ,t ,,?. ...... r,.ii.. nt i.?.v i,.-r ... 'i .t.t IbroagBBa,
,,b, i.??...ai-., trubtrd ....???..r.;?'"'?'- ,,??
??.'.".. ?r..p.,,t:.l. -...lt-..>..??"?'
it. 1*1 :...i.lv .'.".. ..'?
| gad ?....-"t i.ij "I'fi "'?'?? '" BBM I'.-If ...hi. BBH
, |.' . ti-oinff wji.t <.f pratexi (??' y* I i-on-tf" Iba M IM
1. it. r iu.l'.r. lo ? inn _*hyoni ?? ' ' "'
,,,,?-, tMtgTeal .? r 1 .. ,.?::?"? Mti ttamani
,?, iriter iii ?.I'iti- ? f i ~ki ? ? tvm h a*ol Iwi and yri "
,. hardto I- ,.i.". leBo-icrn itnaimy. r?*tei
tn MiMieta, nnwbi ?<? - io ilden i.tti i ii P" ? _
ih. greal
i . , M. h..l, .u
-' ?fhli '"?"??" ' ' ' '" ''T* , m, ._????
ll.al, ,. "?' ""?*
, ..,., i . ba ?
? I
- harrbata p ?
; .i.i.,rk..l Jiligenliyio produe. al ?
. , ? ? 4
,., bl. fall.3
d..-??
Holui - ? i" ? i ' " I
fl,!!,v.',.!..? I ' ' ??
hfuor.i i ?
I i : tagact - . i 1 ?.'. r. ? v ii nt 11.
"itoibeaetotto?BtaataytaaeftMpi bp i I Btadytaa
IkaeaMt boaMta bbbwIb yo Ba bmbmbbm ofgirat
leiiif t. y< ui .1 ? i
|. 1 oM,- ii.. fi 1 ' ' ? en.l
;,[ o?n. J.0 Fotrrt a. ( ? ?'? P
I,.,,..
tiik FB4BFB0T.
Tbare i- o pool aad gow ti r*Fif tl in the
i.t- nml i. i.ti'l. B( ? oi i tM ii"'.
?
and ,- in tbe haM nfapirita, 1' ?? i ? '
l I " '" ?" ;
| | | tti . .1 , -t.'l. I" - '
f/r. CLattat.l'i.l frotn I a*ori tbe Kani lan - gtori- ;
out t d ii- '??"."? 'r.'in ,' ? -? Bl Wiil", i |
aaj liiiiiif o*i t. -if ' pairitd ?b bi <l
of u in-i'li ? ? -? tbey bi
? Bl ' ' ? ' ' ? '
brigadea to ndnnteerl
i, rioHbnt baaltb and a_I giraa k'"""' BUtUBBlM
... , . .. ii.
.ir |?. fpl" .* abo i 'I' ? i* a gen
aral di ?? - inut i?b i" oniu in bai u unioni eO.
Ul tu* Ipbi Ti. tO mr.'f tM HM HMk BH gtwlB -l BBM
i |,. ... i aacowraaing.
.... .
- ppoaed. ILeu'd
? in tho bi ita ' ? ''
, -,.l..f r*? j
i I ? MB >? I ?
.i ;?> " of Ihe
... I
? of wboa hUI :
Dfnrioogfba. "? tbe oiber, with
? ' ,'''
MB| BB B |
n for iii. :, i. , , I
I ? . ? i - . -
, illffli tba Wlll!
. , .. .,,??. -. , Fonl to
....'? ? . ? ?
? - """! t")l',":.
I ,-? I,. rtei na I ? ? '
? ?
iddie itnilet di . ? '? ***?_
U* bi t un lf w< a ,1 I l ? . I I '
: iki ! - gblei -.
BBFOBM IB 'UD tDMIFIBTBATIOB.
.... >i.
On |] ? '
rivatoi ' "-*
iiii.i i.k I ' ? MiTl r?<l I
j ? . ? .. .1 t.i"
In the A ?
I . . ? ? - - . -
- :: a :.-_'l. M,
i i\ljiilx
Tg?nitail
tr um .'ri,.u
? ?
iu p*tr ? t
MMtbM
1 i
Bolewin .'"',...i.i.i uf th* W'i.'I : ' I fetl.rate
~. ? Bte ? ii* i> ? i il. ? ? I''?)?'' dli .'
. li im* Ir?ard a!
,, . . . ,,.!,' ?! I.l l T- . ,? '
?. . ra no* taMi ?
. ? ? ? ? ' i .? . i
'? .
??????1 i it'.
PtOu.iJii ? , ? i
. . ? . .-ut " by aud
!? 'y a- IM
?. . . . gaatoi
.-? ,? ? , ?
.'
,, ,. . ifiilartakt
ately, m
i ll irit ?? :? ? r ' ?
? ,
... I
-
bdmuuilkii ,. i ? iMe ? ?'
wte Um
00 ititnl tli . ? .11M bt
t^i ,,: iki H . ... y aa _?.'
?
Biperin ?-.?? ' - ' ?-?? Tbe
..,?'. 1. at,
gty Bttf g BBM
l(an"i "
\t n t '... u , ? ? - .-?-?
A
?la ;>,',??
' 1
, iVon j"
rtuuei . ? ' nd Um
?
abo ttt in
1 ?? , ...
. - : ptitrrafy,
? -
I
I
?
?....' U '"
?
i - ud .? - ? ? ' .
. A ? . . i -
'. ??
il
i . . ... .. .
... i . ? i. pi
?
Mi "
j!" ii -.'? ol tbe
, ? i, i- I ta tha
'
. ?. i
? ? ?
luirtit
. . .
lintry I
I J
........
, i,,,in tln.ukthe S ?
nml' tl ,.? .:,?.,'',. . I i
;. ? :.,.; i' aitb I I
i ? i i. i) n i I i M M UL.
Thi- Ba ? "t "'' ?- -''? uner Now-i nrk, c < .1.
I'.ii.l ii'- . ' ". I '?! ?
... . .
and ii ? u
A mi- - lo tht pra
? 1
ItT.rrd to tb i> e rhek-Mera are
;,?> ,, 1 ii. the II ?? .i 1 l ?- tbey .11
? tei nf (Jaa. Wi .a. 1,
.,? 1. Mr. Ji ?,, Hlg i"*. I'- laltj ??' illed tbt
ll;|.l lllll.l . ' B ' ? i. lha Tl [opt\ "tlll 1 ,! ? f'.li ,
1 ?. -1, tt 1 ? ? ..??.,;,,,
,, ,,i .11 nliji ,'iii, iub ? ? '?? i'i""i'ii".ii<il.
A 1. Uf i!"t..il:i,L 11, ?- ailjugetl iil'jf.t:.ii.u!ii, iiifii
1 etuet-u nationa at war, I en
Igued .. .... ad btl 1- n. ?
,?, tO IBBMI in .
1 ., ? 1 part* oo npt "ii "'I b-, ii' 1 oa-'
leutA ? ? "? .1 letten gaet on froB day ta
il.iy uutil thi in il i- i'.'ttfi Uuroagh with, andevery
da- tk* k-ttara pra toualy axaniluad iro deptadtrd ia tM
|? -! .1II1, <> |,| :?, ,1! 1,1 ,l'.|,i,|, ta Hi" p.iili' I I" wl um
1, i" ii.liii. ? -ia. TM i' n . ?' " '"I '??"'?' aplBM
i,i;-ta ..I, IM flag , 1 im. " .!? ui. r bVbors, aadbb?1 "f
tl,.. l'ti. rs wiil be lomly inr d. lu.-17 t" day.
I i.i.uiiii,! r, Jan. 30
A Ni.w Aint 01 1111 Si iivici:.?The |?MalaftM *uh
ItltBtB ln?' le tiiiTiiif tbe edect af fol-iB** mto tM ariny
li,.!', f it i'ii'1 1.1111, il ia, 11 e hfiir, juopoaeil fur tl.e brii.lit
,,f tli" )'ry hiiny meii whiwe aiao in. upftfitatea thein
!\i ll't ikietiy tiiij iriil'try ttetvifa, uulI m?i>tn
aelghtww?B r1"'-*0 e_al latlaB boraea _*oaW they
"johi tba aafalry,* te rah* a aaapaa; -?
bcb weigblng KO poandi aad oti r, to l il ?? I lieldto
,..,ii clado-nlbBBR ?ad to i- e Ued tbeO nnlb -
(Jwlng to tt,.- great aeiglil 11 tha aen aad nai
,. il that aot ii-'-i tbaafcarwai.- <? _ b*. '??'?
,?... .,1 to aa eaaBbaa, bm Ika iballnea of their n_nbera
v, .ii ba in ...I -.ni. '?'? '.'? ' ' ol. -1 i i". i o
ii.- iu,n un.l tb- great *fll?i uci of their aa i, ll
, nntomptat' d U bare Ik m aheatb. .1 in irein and areu d
?,r;, tbe bnal 8e*ti m-t.-1 aeapona kaowa tomude?a
warfani ahflat two bonntaia bowitaeni w Ul i ?
rtlirig'?ent, l.l.h f-nl. itoatk and deetructtoi from
th- uil.p an.l nt-1n -t . a. hoinnibu*. li ii k Iton d thal
.;,,. ,, ,, ,.:,,no af tbaaa aarrtora ? B in.\? BToryda
moral-ina effeel up"u tba Yaakeea, abe baaa Imn
taui bt toVUeta IbB vv aia B8B Ba peBBtaf BBBta*
tioil. , , ?
Th* ret deafo?i for n ? i nit* ia 11 D* openetj on \ anx
|..,'l itland. Paraoaa daly qaaRfled and dealreei of
totnlag tkk aew i.i.'l f reitte i..-:in.-h >.f the
iboaliTappl) Boaoe, ha th. ttaawttk?i wkl?jT?nn
t.-iv ? nl -tn.. i.t. wdl '? permltt. dexpifea aext Monday.
Pi-raon wi__g ta e_iat a drif w* allIba paid
floma I.. - [Bxaataep, Jaa, PA
l..-'-APE OF FABBBB FRMORRR8.
We lei m 'i ti 60 V.?"!."? 1-'.ra eaci ped,
rj nigbt, Bwa tha iiriaoa B Daai dle. Va,
[P.XBI ui 7, Jnli. -0.
FROM THE JD-afi-Vn DISTBICT.
Roddy Urivn South of the Tcnnosec.
- ??
All Kifl Tra;_i,Cattlc,and Shcep Captured.
IMPORTINT FU'TOBY AND 3111.L DESTBOYEl).
WitaiiToT-v, a/aia BB i ? I
The t'oiio'Ai'i.ir diapatcfa aaa reeeiFed t l a
rtan ??( Bm b?) tolapi
N.?.etivi, i.r. Ter.ii.. Pl h '-'. 1 I L
QaaLxTadpa ragarta ti.it aa Ik MthB-.earfaeaa
BBderCoL f_Bp drofaBodl] lothaa ithaMeaftba
. . ? |.tur."i ui! Lia tiiii", aaaaBBaj al
oier twenty .-mle te.ima, j'> he, .1 of i ittle, 6m1 b
gheae aal BeatMObeadef banaa aadaTa
. itn.l aflaj arhl? bai bupi;..
Baa v Bawu a
in- ?. Bai Ba --- aal' .'. I M BBB
' ? -
1 ...iv 1'orlr.a. 11.,,ii". .
PoaiKi-- BobbDR, Taa BBi FB* '-'. i*4.
'I'. liBBiiT B. lt Bpanldlng, Capt.Howea,
tkk mnrniiir wBb 81 Babd prBaaaea from
; i .i'd lu N'.,it!i Cairottaa hy tbe
?i . Faraael BegtaaB. 1 " BpaahUag bnagM the
-, ?? i r I ? .-? 't .ii ?"U- |" BB i> n.''', lha b.-.ri|f
v. , . ? i ' Dawtag: Ou tha
. Oaa i _Bm r -. ni un ? tj adll ua ta ? ? > -
? - * Ra n i rvalrj in Faaa a d 0
'.. . i .r ? .. 1 . i . i .' ? I aa |
'-. 'I
Btroyed ISaJN t" 8' ? '
??lt, ioi??'-v.:. : ; ? II irrak"f '??
: net aai. aal v
.. , .....r, ..lt. r-vpt. I'ady...' th. ? lt!. N. V I
jproceednt wit? ! la roi!.::.. nd tn I .'. *> *
? '
...4?, .,? "r i*? .' ? ??:' lha a f l_UiB
v. ra, tu, i . -!.!?? j,
.- al?rga i- -. ? oa, h.<"., iu-uu
j -oi a i?- u't.n k.
! t.'.n. Wlatar reeently a ta f-r.-ontfroa WlMam*.
barg ta?ia ;.. aad bi ke rpaeaapof
i Bahal aeoatA oe| t ut t rlgl : ?.:.-'.
j tlty ..I pr . iataaa, t - f a aal
aaaaaadei wd rctaraed ? itk ? ?-.- :..an aaaaaaA
?-a
Arriial af lhe W.-.li rn Tf. Kojiolia - (ap
lure af R lllo, Uii.1. -ICunuir.
Tba -i.-w it.-niii i Betropol
' N?? Orkaaa Jan.
I
?? ! i.i
..
....
?
i ' . - - | ' ?
t .. ?:?
?
, | ? ? | ? ' . .-bt' .'.
.:.-., ? '-. B BOOB ifi- ?
... - . i-, k - -
.', | ?'? re i'__e, bimI
. -'
?
I a L >.it.
ni.... icrew with rei i i
, Mr. l ? ? ''"id ??'' ber, mt
A im.- I.i'-'.i to W. l-.-ii:. i . M later C, >
Xurpl.l i ?" '' ? * ,: I ?'' '?? F\ Itewart, l . ?*?. A.,
: ;. Iiiin.
' ,, . . i (? ,j. i tk y lonnd her t..
i ?. ..., t.:..i .. -.'.'ad tl
i . . !.. ii,'! to .'>
, ;, ,,< ,.' t 4. ia.i .! .
.? ' ,|.| ? '-'h io-VI,
, . : ed were bl ? i
;,.(_ ?) - , . ,, thal bl* maiili ita ami
Biofl Ibe il* pi i '
? litth do
.. li ?! li- |..,|? r-,
I lidii iu
, - Ba ,-t. -1, Iou
?' :T"' .
.,. ,uv fartk : ? " ay 1 *r
7 iml t tea aen iniortn< d th iht-y wi-ro
. . ri ?,,'i m nl in..'. ? i- i*I) to be l ?' an un Umrd
!i,,. v. i -t rn M-i-1.| ? ? . - ? ?" d 0(1 - . ?
iltoteli r-i-T--i buck ta i *p aad be ui unoe '
l ....
i ? . , i ' - '
rrwwof tb<
-. li i ik n ?. i. . ."( . . .
, . . .
'"Tul b< r to
?: . t nfwal
-
'.UM
. : i ao ? irpenl - :.nl i ? ?- on ,
..., tt, i, palr. i i" iborl Rn i al ? wa
-i.r,, u. -I i" I". ?, .io- i ?? !'"-" "I-' lhe <
. n) "!. takliiK ? ?
i, k i- boiter, ?? I
.ni -ii fetl
,.:,., . troy her, and
? - a .7 " ;?
. r
ij,.)-,,!!, ,,r taken i.boardof ?..
i || BtogikatlkeybadbeeBeaptoredbyani ? i ?
', i,'!.i -iii'i ?? I
i
uble." Wiui' ?
. m !nit liti!", a "i.i ? ? i'i"-ii a lati .i
_j,-ri . ratii k !.. i in totv tbr Key ,
iv, it tiat-n ? I
., ,|e|j t, ...ii,.i !,. idmiral Ral ? y,
. t i ? ? ' il itni r. v. Ith i er oflli ara
a ,i' i*w for roudemi atton aia bl. i
,:.,ir,,--- rn! i !?? i> 00 bxing aearrliod, vtcrel
louiid t" I'*** ' " ''"'" '"' "''?' "" r I '""''" ''"'''?
iH.v.,,,.roi theoargo ????.i< uaaul berofltoo
; pp-ti d to i itj U 't they vv.-r.- I
iii-n.li' port. II" ? ii'l li, r i-.irt'o ttoi i! ;
, oi . iittoa ln Mobito. Sha aa* frt rhtodi
|. ,.. .[', |.| . ?! - ll, .1 Ull.o.11 "T- - ll Vi IV ...
i ,. i ,,ni. ' i- t ? l'? ate imei Ru.lt , -;. ?
-e ,. i, nr.iiiv io ??', aad kferi toati va pouitnande.il
,. , t, Aluey, tormedr of tba Galf traaa, _katalM
, j, et I..TIIH. ' l"-t h"i.l. ui,il ;- ..I nl., n! KW
i; . burden. Sha ha ? l 1" aa eugioa a Itb i
eyltodei md 9 latrok* Hep i chln ,
order. W'? ki tiiii.it.>i labawartb, vitkeargu, tttj ]
? ?' '"? ...
'I i, . i, .,?,,,: Korth Polnl mia in Ki | ?e?t n ceinng
,,,,,,, am to uUl toi N-iv ini. ,ni.a on tba .mih. l-?
t . ,s. ni. ... iwaareoel?iBgeoalathatiafara*
iiieiit d' < ??? I
At .' |>- '"?, I." '"-' '" ?"?'' "" '"'?' ?'? -iiry ili?|M.-itii.n in
? ?. " i.- . ? ...,??.., . ?
raaard to Ua ftoa wa ga Baaarwelgk laaaatog
out in'i ? "io ataoaaa MeCkPaa gaBapta. isbeia
l.oiiinl to tkk aaai
Wo baaa bai a very BaaaaaI mn aBwa we IBI K<
Weflt. inaktiifr the trip to thlt port in fotlr d.iya.
av, t, 1v%,mj( J'wj.'i Beeaai ypatarajlaMaiaflR
Fi:oi .n. NRiff. mmm.
?
Aflranrc ?f ihe Rcbols in
.\o-'-[- Csaroliuaa
ra
Tbey are Represontcd to be Fifteen
Tlioiisand Strong.
?a.
OUR OUTPOSTS FORCED TO FALL BACK.
Z-osa of Abcut 100 Bffcn and a
Scctioo of Artillcry.
Advar.ct <-l' A.n.dier Dod} on (Le tMfc
SUt of the Trent*
-.?,-.
THEY ARE HANBBOMELY REPULSED.
SBWMMB l'-L. 1, Tii: l' ur MtiNi.o.: i'.-b. :i, !?").
';,. \!i,.t;.... BOTi Mfc
Ba h Mi i Morahig ot r i itpt rt M Efc ?
,. ... , * |
ii. t'r... of MoM ' tOOO ?' '?? f "' B - ??*
i Urip-i'le ? ?d I -!.i.-...ii. 1: bal?| iti.pt <"
... ottr fTi-1 "?
la goodor'!? :. dl?? tB | Mfl .<? I Lt |a>. aht?iaMBg out few
etor.'r ? aii it MM of 'a' to 100 un :i. aud ouo icction of
lti*tir urtiil? ry,
, itroMnoooo*ooorbbbMI BM ai mobobBImI
i,f .iicefit-.i":il rf?i-:utu-p.
Aliiioet ttauJtanaoaary wftb. t'ila Bttaalc, Bt
iiihiitf.l fi. Bl MMB -.i'l" iiflli" 'Iieiit, '.ri-li BtM
br< I .1 B d-u '.ailI !<? i-tnu.ite, ui.,1 m.T' B?dlOMMy 'f
pMMd,
. .; . ,:,,.. i oal Im ?? ' MLo ' ? Clty, bai
(? f . ii"?uiy BM BBM ti I raflN bl HaB IM BFkMI t ?0 B
tien , :', tf ? . ?
'1 !,.? M aara of tbe -Im. tion
ndwtti.ii .K'.'i ta p'f.tut :i:.y IntarrnpttaB
?il'i, iMtwai, ?! BT. I'liMii, la.h'.aien.
I.AtT.lt.?TLe tectinn of afl Bl] IBppOMi Io I?Tl
; .. tfrt
Tlli: DFPAKTMKYT 4)1 1 Iii; ?IOl IU
Tl ?? '.? ?0 f M IFJ At Boarda i. frOM Ilil
I taa BbM J.m. i*". -rriied ;it BM pati i -t. r.lay.
The ib .iin-liip Atiootie, < apt, Eldridge, fton
Hi ,i .i ?!'. 51, irrirad y< I rdaj altl
?.: li-t, BeBdBg BB HNifB ? BBOBa, rt
-..?:..: | 17th S I ? ? and
, |? r . 4-.), s.w Y'otk. iM
r VMtMM inform* ns I BDm
? !,;,, ;? t',i:,..d Loiu. t.i .-upf liut. Ctl t!ie
-
t of tbe
- .
llkirgiiKTiOH iir.rAaTir-iTor tut .-nrrit {
? ilAK. ."I. ( ., .'tl.. W, 1 1 -. 1
i, ? m. , 'um. a \. '? gr.il M
I- I ? ? tn linr I.... . Ii-nrrd il, the ei i?'? '???. td-1 -r'i
. . ?
? .1 ? . ?? |, of ?,,-??- s|
? t ? ard Itorora ? rI r eoau ind. T
,",?? lo ,, d. ua ' i ? i th* oi
? i ? ?:.n Ihe crtrtrr. RMbet amaama rnott r.,u:'
nil ,,r,'T 'n ni."),.'.ii.ati-n. bu. b ? ? '??? ' '" i,-e. ..; lll. ii,?l
.. r * ? b '?. r
.....
? ?? ?? : i ,r. ? 1 ? port (Bt.lb i- ?
, ... i ;.
.... ? ? ?
?
a atrii t .-iJ
?? ' ???*.
. ,,
r ?? ..,'.-.
-
? ? lhe|
. -
? ? ||
i- ? ?
I ?
1 ? i , r ? ? ? * r ;??'...? : ? . ? ?
? ?' I ? ?
?aa_
A I'roniofiirt BMtMtfBly llilByril- l.ra Fn
liitt. I*, ..lua Hi|l>t> ri hii> u_ 14 ; "L ? .
Fn iu (i i-'': ? ? .11 . .
li i oi Rt Ai' Fat - i
A 'I'HINIL Y4IK1 .--11 '"lll I'i HPKAI'IIR.
on v.Iikmi it .. .,* iii.- La*
? t oo i ' ' ? ? Ihe gt ..'?? ,;
' rali nf tbe aOI
i . r- llthottgl ini"" olTk i iDj Ib?
,. , - ? ? in il hi.
M.' a blm,
ln Tiik Tmaisr. on tbe
i :i, inat. <"t. Howall - Otm h tor t: ep.wli
. :, i i ;-. pitiTi I by tl ? laat l"
!. ? ? \ ? '
i ... ,
bia i-omrnand. tVlth Ibi officera of bia btigade
i i iMiptilar. IIii ? I-. "'I o_fi; .,
. .
j ? t, npprovea of th" condlUon >'f tha
. . bj L'oL li'H i. 1
, .',.,...?- Iy bj
t!? c -, in. i .a bii u'i ?
i ;. ;?, ll haa bi
iforrlili
? ... , .,i.- d by the i lij
Dia j i t . i .t tl ??
. , ? i enra'om at i ?, . , -
? . \k' , r II
? , lu..imii a onoe tl
i || !,.;i. i. i! lu,'. in i n !?- ? .1 io
i i u
l.t > K3ITA5I I. i:nc3.
., | ? . ; tba N'( a-York Sl I anlbo il ?? ?
t,?i, ,;, ? 1 tl .?> ? Uon th dl !.<?
?,. ti, ttlh and 48th New-York Kaglmant*. To thia
? || ., ,|).. ra.
ition thay wlll refnl I
I ly i' . |in .
, ? i ? ?? . . ?.... >? ni i.i. ii ;
? 1 ?
yj l_e , i ? ui.1 iu. ii. ln :tu, B .li be I" I '
,, | aftar ibe briof renainht$ p t_d ?>: Ibair
?? I. i Knfa P -
ll. nybd, " I'he Srw-1 ork Intle.
> "il iiitli in dlf in
i. i,.? uiffi'i.-i' itm wlthothai
. . . , i .. i, ? n .i ,i ;... j.. in.,:...
,, i,.,',. .
S' t> ii.kk.V EA* WBMBY.
itill (I.i"- lt ?' '?? ?!,1"'' t"'.- ''i"i .itiii'iu tb* arddiaft Th i
i, tb. trai ?? of ti lHr^f dapot ol
I, ,1,,,..; .,it., ?,., and ? ll prol ablj lt Bli 11 mtmb Moa .
?,,,,, tu< di iii 'i- ' ? bm y dayt are ; nt. '
Vi iliii'.i. ln .1 tht "nlfbt and day i"*-> " bald by j
, ,. || ? . I...-,, Lfi i rtTolal .1. I bM . ni" iBBOM ll iii ,i
,, prtitable prople, intluding : .<? Foatnuutai ii'l bia :
I,,? i, .?, to ? an thi : iponaibllitlri ,,t ?
Ukani Bffioag t.- Hboaredolngl airutraoatto
... ii,,. fiiiMi t... i, At tVanforI thewhisky
,\, .::,?!, !.i,. Im'i i i.i,':?,i illi '.L-iri., in,: ?. l.'IS.v, a
partyol ?? ? Ien from tha _5th Pa FoM, _ot druu_. :
r?|,iMi! ii decrtpil btaok nu_of?i ia? kei bmh tin.i j
?,,.,i, i.iii l.iiu and '!? oklwlfa moatbmtaOy,and
Bcattered M Um BppraraboftM Piwrort Qnara. 1,1
etiatod) ioi tl Itoffen** are Boborl Delan* a< <t l-.ttri.-k :
oi r.. .[,11,1 I-, aud Kobart Bt itli.u Compan; '
,; i , ,,. I.. nantjcii-f mma90nwof thel
M,i,if .. embled M tM af're rjfCkarlMl
r,, i.i; ii I-i,.: .,:.?! I'lii i-o, and aiteT I'if.iki\a g lato lt,
rlj ill of tbe ktock, pob Uiiua of tobacM, bbf*
?Ini, *. ,ii.' l ui l> r the leal ttuorof JohB Lntlra La.
I.,..,, |,ii.,il ii [kiuudi of tobucco. Xlit) oiiipnta alre-dj
t ik.-ii Ml ln ibiuofl.
(lll lhf .'I.l. il Irneiie BeWflM tietwe -n OM. BftTton,
l?,Mt t'.iiiiiiuuiil.illt, iiiul a iniiy Haili.r, who wua lau.ilng
nitli li.-iinr iu LU fOSMMMa ujiou HiltoB lle.,il iloek.
Con.'imera of UattaaT. '"'"' lut MMWMtlL act aa though
th.ro were n.ltliir luite RM lighB Bbhta tbey are
BOBtltBFBIftBl o. a
RM tO. KELLVS DEPARTSEST.
TLc Ecbcl UU in ffatan Yrr^nfoe
THE SKiRMISH AT ?ATTERSON?S CREEK.
iSovere __pg-M-, \\tm t^mu\\tjjmtmm
.*- ?.
THE RKBELS TI-RlilBLY WHIPPID,
Gen. Averill :a Hot rursiiit of T_.ei_.
Brigadicr-Geneial 8can_no_ Cfiptured *>B
a Steamboat.
Bai i '?' ? B .b r, Ttt ' '??
_\ gpeciaI 'li'-'i 'o Tu-i baarfaaa,dateal
i .- ? . i m . . apai
..,!,;?....? trj paatt8 11 l*aa>
! - ???.;. ,:i..!,
? . n! y BJ M ' 1
.....:.. ? ? t
..-.'.... ui v>' leb two tt ma ? lal aa
( tl,.? i itiipii ? ae.i r.i|.
[aareA '1 a aa Paa
.-.;?? ? ? I v. tn
ti" ir prisoii--r?. Taa i pBj**ci of tbo ral a ?; ~t>
|cc ded in gtayl ? ? ? ? "ltu
BBaga
-...1 wid bk aaaaaa .. aaa hal beea eaal
out iio-n BatlliiahMg bj Oaa. K?-liy. tbia ???? ' k.
. ? ? tha BehaB Bt? Bpatagiall nn.l .: r".. i ">
? aaaa L I - ." h I aaaa _r!ri i b
? , af Barltogaa Baaa)
i ifled aal aaa d"' a-"i aai agl in-a
,.r. lai - , ba BBB 17b' ib a rj al <-.r -.wi. bb ? B u
' 'V a'. Fattl - I BBBJ i -i '
Pk : aaa aakii % ta\ l tr .<??,-. :<?. u> haaB
..iliv. TheJateaiai
Sew-CieakBabasaiha?tethpGea a
? a
. ,. '.;. Oaa. K.-iij. aadBBirBahRpaataalaaeaaae la
I . Ba*. : k Bak
i. i: Lroad ii ara aaRBBpaia ,.r tha
BBl Ba Bl operstiou of tlie line t? iil I- . . ouee
pi -T ?
'liio araathar is eBai aul
Tke Ui ot 1 Ruid lulo H'eal Vii_ fnin..
B_uni aag "Fadaaalapi Pah iBML
! -,i.;r-pi liiio iy ur iu BaakiBft< r..t>
ta ?? l '!???? t.
1 ? a ara b.i-/ aaaAi to raataa thd r.ii'ga
IBwBi ??? i be ;? palreA
i Tbe No.ih Braaob Creeb brilga will r..n ,r
Ip?atoba i"-i ?i teaar, a it aaaaB waaap) B iai
? . 4
Ket-Bf Ba_arBhaaaa 4 Bm BaaBaaevaaa br
? ?.
? ill Ii. b. U ?|| iLC at.lllll.IOM- Hlld 4*bl?
trlnilroiiH.
*.k bbbua , B adaeeiay, Fak \ IPBfc
(Ba.-_R?talagrapbatitia BBaaaaa i.. io.,-,
thatflaBabek 1 ??- beea a?taa had i u*
? t Ba: , ir ? I a 1- ?Ma aai aaa aaw k f.il
retn .t. rlgocoaatypuraaod b) w-rtaaepa ii> Baaapa
tatk Bettl Btaaeb i BCreekaPUpaaBaal
. triiling. L*ha ralir.tui r .'1 be to Bar__g aA. la two
I duy.
? (] v Reveaaaalsarec Iredadkpat? (roa GalUpe
.ir tra: tbe at.-A? l . .? i. rbiahl lt ti pbaB
Be I k-katawa, W. ? gbjwaa aaptarBI aad
harataB Bad JIu_wua iLti___aal?.J?ter. I..t, .<;>u.
??I d.d ou* of bia atoP wer* takvi
!!? paB "I th.' paa.eriKera at.-l BBB Ben Bk,
... - r.iui iba teBgrapl ? l ?? i ? ' 'd
?aaaa
l . . -? j... ..;. rw w.'ik.Tir ori i ? I ? ? ii ? ?? ???'d
[f?aBBkiad
lhe t.nle AiTnir Keltri-eia !%>?. -frt-ela a_4
i'ltiraburg tapluri' of m tii>_..l?le
1 rnin 44. v.ie I . !<|.
ProiiTkeWl nr..-, 1.0.1
We?i?rn from pfissen^em whoarrivet, laat
14 "i-i.-n N> iv-'."r.-i-k. aaaaa additlonal parilcita?i
. ?" th* eaptare of tha trmn la'Ci-.-en >ew?
? r pi i_. Oi .^ntniility uft.-ibi.-i., aaaai
??, oiiior fi, a .',. vv i reek, B thejuucttoaaf ii;- Baaa
i ? tentmrg n fliagol
.. ?:. _.:!?? i' i- ? aaa ataeked bf ihe k.-nela. nmi tlie
. ,; ?? ? ? i ptni i i :.?' ?Jd i.inioH UaclaaaB
t;i?-! i aaa ?' -??? a to ;'.-- Jnu : :i of ti;'- toedi i" tbe j m
i ??'Hi.1::ugtbe ti'ii'. ini" Pelenl ir?, uid aoou
or. r their arrival wati attaeked b) lha Bai h ? itb :ir
t-.'tv mdbeatenbaekto cvaXBd. lie n laaatB
laidtoba ;r'iv bad ? ??.? thatraiaaaaatcaaa
paalsd by 900 aa 800 aaa aai of "< aa ???
i ititokea. i '..? :r .in w -a 1.1.,., . - a
Dl ? . lli'at 0 '?? ' ? -11' ' ' ' ???
_,- liii .r i -i iou- ':i,l! -iii''-- ut.'. :."!-??, .N-it 4U0 m
I ? ? ? ? ? '.vi i , 1)81*1 , - . .
Majoi l)oddrQ(?tAiul hisa --:at ,ut, Mr.C'liaa aa i
,ni.) la tka rw_ of tke iraBi. Tbeyweaa
? -? Peterabaxg t" pay ?ff tLe trootM, aud lu ,'. a
' . . ?.! atoaej w ith ll m. Ai tk Rei .la
I ? -n._- tba taaral tk tra a, Mr. ? Qaa,
? ? of otbara, eut a hcraa too*e froa tha
aiuhulani'i - talaman backto SewA'reehaltk
t I. | I Mr. Clloe ....oi. J
-.oi". Uattorallzed wklton weraeaa
i ifBarlve* M bii wJCraab.
? who attacked the trakiie_aedaaa i: a
Id i:.....i, aadaie aiippoaed to b..v- beetitrtog
? tba t:.ui B Al toai.. oiiioa,
i !. ' iob ra bad aueeeeded iu eaoAplBp: with tbe I'a
. . g i\v t,.,. 11, ti raa
. |.;.o | oi.
?
1 i un tbe Ttiaiivaippi.
. Airc T aeaday, i?? I '- n 4.
I_ ? ? ? . .- l> idan I - ? I-rivoil 1 t.ni 1. 'i -
?:, ? i ., .i.i.nli. ivitb ','i$
-
Ti, iii:. _UaoB Toi wa I laaaBaaaiaaa
eecd i-ixt.' r-K'i.. nnd ..r i. hoine on BrieapB
\ !. isohef the t'hri.-ti m < iiumiMiini tor the ta-m-nt
','t |.i":i e.-t..l' ??! . t i ;iro, under iba
1 Bar. Mr. w.'">. Baaaral fb B _# 11#
t ai ' V, ? dneeday, Feh. -1. IB ?;.
Katchea adfiaaaaftbe IM nl*.ibj tbal u.ra
rire ?? m 11.'-. ( ??'? il y aix ; a - 7:uui tb.it nloci m.-nteu*
luv; bi attaehi
d DBaaBaadlfl i B aaaaBi Baa pbB iate?i.
\ r i ?.? -.i'.'..t ivvo haigada af Leatokaa
ni. i \:itl ' Q{f ii"iu Wekt I.i'ui?ana
lothi 'ii tal ? I'j'i Blrer ta opa .t-- B Ba tiBaB) "ua
aftaapoaavili bia tadiag lha Btoaa um! to
get arms and ammunltion fr..m tho K.-at Iruna
Mlaak T'i>' DepartaaaR i- kaaHthaaawf have Ba
iiadj aancalud ln fTfTahg tmral Baaaaal etio..; of
i -ition.
? i aai i.-'y B aaa, eaptaial by gui trliBa mt%
i'liurd.iy. haa beea takaa aptha Arki'naaaj;.i<r. a
guaboB ? i aaaf ap altar haa.
Ci'v. Jo-Baaaaaautheriaat Ba Baaatfaaaf ai'-fl*
_.-it ef n aated aaa for tha auppreaakrn ai guerriUa*
b aa Imocu ordeahaiRBBaiap
(to potl ?!- doa a r.'ad-t.
|_m i - ?, bi . . i ' enerattoaa har* haa ra
ind Untonreftigeca w111 baaofgelBaBJ l 'e?a?
?a baaaakaBlA
?1 ke War ta Ibe aaiilfc-Weai.
Bk Loit4, Tiitiiday, Feb. R ni.
Qap.Bpaaet-BikftAi Ubbbbpi thu- Biu-rk
noon to atteud theCnttondcu Mot'ookConrt of Inqu ry.
ne A i Laat?weatb ppccial ?a>* s.into F?
utlviim to tlie IftB ult. arenceired. Gen.Carleton aaa
gaaa to ? Paa, A IgM aaaaaal near Fort suaaet
outhe Bh invvl.u'hourtnx'pii rvuted tbe Maiajo Iu>
BaBa_Btopa8aadvaadtaa___
.IiulK.' Kiuiil'. DemovrJt. lPivi.-.d to atteud tho iKtiag
of theSui'ieiuaCourt, aud the terui conaqu.ntlj ad*
iotllTied. ,..,?? tii ..,? i/v
An attempt will ba BBdt ui tlie Kdiu;ai Leg *Jiitur*ia
i htild il St'UvitoiiAl Cll.7.1

xml | txt