OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 04, 1864, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-02-04/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

Neo pubiicationo.
G
fg
TH IDltlOM WW BEADY of
TBB L1FB AND LETTBBa
or
WASII1NOTON IHVINO.
Bl 11..." i.i M- 117V !>!.'.
Cof-iBBa rx ro':?. VonaajBB
Frr. ' . Thr N. Y. T'-ne*.
aaa.,.,...;,. 4,4 Igbl to BJ laome g fram IB* *n
Ea! n WO? k. tk
tb, '? ?
_, a
a* ' ? ' - ' ? ?' 'jyT '_*_!_
Lim . t- -a I' r- .. - -
k_ '' ' I
artlb t-. i .,,.: juug-ral and i
avt??:' e >.
M .... -L.
fub.-.ai.ed arr.t?4>"
VBa*f-B*ar) BBBjaghBalc Dedloa to Ik
Rairi. .. tegaghaaak aaj atkaa kl | - - arRhthkta
g,,.-.-:,, aaf*. ^_aa*BafthataptoaflBtki rl
BtTo ad Baapbaaaaall - ??< ' IBablnaBjh) af
BTag gtoo Irataga ? lia arr.drall a
graii a lakttflBtaPkadii ??:' .-- ptotaaaB '?? ' a
la wm..'. i ? toad '
hadflta au-B Iba ateha aftta TTada, aBBthakrji
BBaba tt aaaai* af Irrkt'i ~J?' ?-,.:. '?
ao:k _ aaaaagadaa ta I ? ?- i - ? aaa ll ? ?i
w?k k aaaagBai., Bw 1 *t
Rl B PBB Tffl.1 "T
Complpte tn 4 y ' BBB ' '???'? ._
BsaflBB .-iv ' - . '''
B*aak** - 4 tetaa I.?J0
O. p, Pl TN k _. F bl h?w, Ne. 44 Bi la .- '
UBOWSKT*. M-W bOOZ,
DIAR- POB ItMB,
ajabepBtt_adto-a*ar,a_ - af k hrykaa*'
aaemv BB -nd la ???-.?. - . ......1 nl Ba B J. *--?l
aaaka t iruaaiiv'n ,<" era'iy.
IdJOI 00T FOR IT.
oi. Roart? i tRi for itn.
Baaweaaaabfl p_BAdaaOaiawaai,*a_aai8B|*Wi J
tftoa-tledaadlOBtaryl B* PaaflaAkaa, la tke Cal
aaai:.! ti. thaa?kl krthej ? ?? ?
ajafa _M| irtlTala?. a" - - ''?? BfBr-a-aw
aaaebai.i.ra..'..-'Tti?-Ar'. aa tl i tbkwaah aad baa
BWtyti.e painilrou. vid.br-. Bffl i- -1 BBB Baett)
bBaa, fio? bortti, pe i c
C-BJJ POB, ."?1 laha, Haa Part
nf.xt art v I;
rRTVATT B-UBP 0-BH-.1 v . h? r-.Iy wBI ' "
BBO_,rtthwtth Bsaat, a*ifta*a,? .7 Byaaeka *
aPylU-.i- 1_J
THE |_Ba_CTOEi> il KMAIi
oi i7T.v,iBT.r tM- . laotTaaca
A Bo aa or laieaaufwa aai bit* tioa roa thpia
%jh> ursiaa ro aaoeaa Bbiuiabi ilra
leioaesa -r. ?? >*?__, Bociari; oa *t
i'AUTira. lii.y* iaa 81 o Peffff v.i
(? ? ..-.(??? .-.
Bfltod-BtBaaatBaaaeka k all ?*-?.-?! a, wlth Dtree
?~i h0w to vlrrt- i taen Bl 1 ?"' aad t :?! a - a Ici |
Jr-rvn.vJv. aad '"'.' I*apfl "? a* - >...--.. I >? liowio:
rt \\ taa n '? al r , v., i. keb ? tai ..;. d< ?. ? .. i ?
_,. aadRataataa Carvtag ??: propai
fa f naapaay wt-h n Aiaati aa tTodaafl aal >'
Cvxai -u i.ti'd,t'..' u i'a: ? li.ii-.'. -??
f,, . ."?! n f' l???. ta.. 4 ' -
Be. oi i f hilraaai .: ? I wtok I . I
"tdetly CeatduB tkeieB toge b-. arata kt aal. ? l
, . ? ? I : / '1 I l> ' - ?- I I. -I.-. ? ?.. I"' t
aa *< .1 ef tonaaatifa aud an - - Mrta* aaffl hataa* pob
? j., aeariy ? _ -a.
Bubiiibalby -Tii ,:7A PITTOI IA1.B
\ i: .ir. . .rk.
Alao for aae vit tM Bro'i"-' ?:? I kl Baaa.
Cople. o. Ib* .i'Oir Ba 'k ir'it i.y n.aii, te a:.y adi-rii Irre
af po.ia^a. on iv e ;-? .. u ?? | .
KfESSRS. KOl."!i..-:i'' -i:.' vV'___iE o.
UX RUUTLRDOK
I.il vi.Mi BALDWIH Acpt;'.. j
Htiel.r.-OYhli i.i K V Waikei tt.ta
Ba.l?iilU:.'UB.' (oppoaii. ktatari . .?. - "-?'*'?);
wlerrt..ri w., ranii:.. . lo i , 11 u i a->! lue .ar.v ;.a Fub j
Boaiio?of tht.1 l.o. u,u Ilo'iar ataratafcaa. __l
k_M0KEST"K. V- -1 I- r.- T B AT K 1)
.-' BgWA-A ?~RRIU,1 J0 ttNAl. OP ll.LI.M.l .
.lONPD.N A1.LT.IVV Bt'Pl ' I'B ASP A NATI
kND FAM1L1 NRWaPAPl ?? IN IT? MOjI ( IMI'1 v
t> is:.l. BEHBR, VliAKi.Y. 83 *". !'.? NOT IV,'.
fOIER i'HK VALBNTINK ?" OPTHISW1 l!K ' 14
PA1MMI e^ VViiR.'lt "k :?."..;;* DIH. l.-i'Kl ti
LND CtiM'.i'AL * 41.VM.N..P. PABMIONB BT MMP
JZU09.tn, WI11I uTI.r.U BP.Al-HFUL ENORAV
INvjS. PBICR8CRNTB. MAll.l.U VRRR OMR-C1 .
|>K PKltE .NO. Ht) Br.EKM V!,-?f. _
m__ "i s U'. I N E A lTm a n a 0
A POB '. Bd.
.at rtf .ae. c*y.a
*>.!? papoltr ANM'AT- (*aM_MI
A9TRON()M!r4T. PHV7*. IMENA BW BB
Tb. oi?i QARBMBAB8 A Bta, Aiooa, Aa.-^tw mi
Oonpl.ta Tida'iclle j
JEWISH and BOBRBMBDAR AKWIVERRARJEBi
plackb op FBiaofl-Lai iaa pok bfbitraiO-P
0THK TPIB liilMBBttagti ? iTaaaa
BIPPBBBBObI ok PUfB ..i i'lUM-lTAL FLACZPIR
PHF. VVOUI.J;
BIIIBB MIBIIIIIMaal. P1 riBtJ *f?* FkBta r.iiva.
BLBO?K)R R_TtJ?1?-8 i ad AaaaraB v'Baa of thy
Bald.tii;
UNITLn PTAT-8 On'--; ? ' s '.-'?'?. .'.ii
Bai'r.oi.- i t i ? M ." ? - rt I t ?
BAIkUdS ii.t TKRMS u . . ,.Na ''/ba;
BAMKB of MRMrl_R9 tl II vVn lltfc ' ONORP.! ';
g\BoTBACZ of LAUa ,*** ll ".? la?I o?ia:-;_ o! ,.
^r*ATT MVERICORS-'.".-- - I * I a ka
WLi'.l.t.l. OOVl rl'V.I ,v i ?
BBBEL '"i* SA Ir. a.-l HOl'BK fc- Ae :
BIi_ PRINCIPAIi STAThri OK KUROPE: TIfiTiB '
A -A POPULATION ARMY, NAVF COMM-KCib,
p.-ik:.; oi- _'.. i ?.'
BBBUREAT POI.1TH Al, (4,1 ' TION9 OF *-i'ftOPP-|
A Hi'i'-'K BTATEM_.VJ "1 "!>. POM9H 1HE
fir;,': ?? S TU r .... .-?? .. 1
AND T'O: ['? RRI8H U r -I'MNS
Paivt IS " ?"? 10 aopu , l, al; it<v r-., Ua, m 1 -. j
r^Riprea- t>? 1 aa.i oiu-ra . ird.
VaO?laapfiy b. k n-,-.'? nof H.a Trlbi-n? Atowrac '..r :
ut 1..7.d L_f 1.77. i..~ ..-. ll..', .. . i ' * a
rr-?. '
JkbeT.
p-T_?
_rb
11 .ei.'teac:, /of. ptiJ.
g II lll fllZ TBIBUNE,
M r-Terk.
IMMKN.-'i: I'RICES J' Mi-. I'J.i' iiiiOK.-i. j
ln.t. Pkotagiap'i ii ? ?? 1 p 04
liajti ?>. Bi -. -. .' i . ? ' ? u/'n: yeiir I Ha.
lOftMl. S, ,^ i'ti.Ukl -.V y , ..
LROOAT - ii'.J'IV.,-- iluNtata H 1 )'.
-RSIBLE 1 ? - ' ION IN MAI1H -
ItANE, aM> a rii".. ? - i. ARRAF OF VA1FB 1
PTNES, in DE.MOB-STB li '? - RaTI . . P.Wa oF
ITIIS WEER?T IK l.ivii CM-;..' t,' AMI RK \ 1 X
IMINF. TU!B N" .. ANo Mi -. Ir lu'v' UONOTRATl
,_R. EVEK-ITT'* OiTlTYbBl K_ A!i
A*A DRE8R 'li.-li" '? ??< wbaa* pe! 1 la
a^th.i'i,- ? ? ? I Mt. p.vag
att. Revtatabyth .u 1 . ?? . 1 ? ??:
tt Iliali ry af tlie 1 ' ?
a iliau ry 0: t- - ' ? ' ... ar tha
Pa-li-a'"'- n al tb l'r. iKm ka. aad tbe e r
?aaNataa ?? tl" <?? ? ? ' . .-.t .- t P_noflh.l ame '
%?ry tnd t.v.rp - . ! ti-< v . tabaaatt
af tbe Cen t- ? ? ' I '? i.7 eaut*. I
^abilahti Ti li t/'ay, by LITTJ.f BROW , i ' |
* I ?' -
K
?AL}_,TIK_S ! ' v ILENTUS'l . I l?DO
NOT VA'' 1 U BEE Tl.i BPLRKDIli v Alt KTIN1 -
Jlt Di.7il'iii.Si7, 1.. '.I..! V.f.i- ..; vS.-. .1 J tia
WEEK. CO.Nl'AJNIo'i .< ANO COMBiNATIO.t ANU
BCLI "? :i :).-.:. . ."?? NTAL ANO 4 0.MIIJAL VALp
BNTIN-B._ _
A1TLICTED I'I. -K'ivKl ! IGN )Rt ' I
U1GULY IMPO . ? ? . -i'i.. Ma -r?d of
Btafle. ta HatlUiai Diaii-.-lir l?JLMoN.d I-:. _,
Ao.. ti. ' ...... k'erk M aad k '.?..?
gaah .d"-or ai" 1 i-. ? a,-..,.. ,
Bpo,i M - J. Rw ?'*). I'rlnary Dap ? .
flsiarv !,.... fl Baa.i la>| . -
Bad Rtdaeri <. ? iti ' t.i rj i).f 11 1 ii 1 .-.i ' 0, ?.
aaenret U.e AaBaaxy 01 (ba OlBBBfl of Ik*
Atna.. Liu.t Raaaarc ?? ? Pi, ? ' .. Ra r.-,,n 11 .?.,??.
Prt'Ttloe , IJ1111-ki. l i.i rteJpei 1 -i e, >? - i t ? . tl A....,,i
wae^ut'ed I'i- - I. I. J 1 -'.,
ai.cwiciy t?^.ro. a . v arfld aaii eeaa.fal aad
?arbttom tflataaB wlih M'rc ry Oapaiba I" "<"-? ? ?.' ?
tai?kt!o"i <--...k Bpecl .. 4 l -. ? ttrutni '. A
aho.a pu.t-ldie t,lt .n...: ? a ? f f. WABNJ B, iv,.j
Vaeeyat.. TOL'dEV, rfa . I Noaaeu ai )t 1 ? N.
BOII. Na a I?ke*L, ChiMfla . ? tea DOCIO?,h*.
R),t BroiOwty n p itt'rai, .Stu \ ,., t.li in lo ? ni. |e8 |, u, I
bWeeeaeer wttI otrri ptpartin ta it- ? ,-r lt- i.,.r-1
aqoot and Ma w*?k."?JCaar, ?r ur. r.-it?i,- . (,
BadaiD. ItlapBrk. Itaaa f- taaa Hki. Hiwral Brrtr?'. ka 1
EIQCI8ITE REA_)Tf.O. ? ROI SSEAI
OONFES?ON8 ?vol... 47 :?; RO11 MC 10 '
CaMKKON. vvitb ldl.nrpi.ir. Al Ji; TilK )' ' ? '.
BBON byMARO*Ri:r, U17KKN il NAVApBB. wRk
llpi.tet, 8! JO. Thtr.v tb . . . r.-, , .
w-ui-, 'i-i ?''J l.''o ln.''!' w '- > " ikoua, b'.'id'.r*
ftae t.id yoa will tet th-- book- hy :.- n B - I, poi! j.. . tuJ
Juliv Mii.d fron iuiperHner.tr rtaflty,
CALVII4 RLANCHARL) Nt. MAaB-et, B. T
r_~0 li!fvr__iTO__ -'-' 1 '_T__4TE__u?
M. _WBAB_'I HVDBAUUC3 ANU M-C1IABIC8,
Mtb aditloa, with new n ?lt?r ?'- IN CONBTART liKK
BBENI E IN X.iK PATE/v. OFPiCl Bararal Bptvpa* .
artrri foi it uavr bern wil'liig the ia. 1-<f .i,.a edin'in. C. |
BCblBNlCR, No. laOraiidtU. and nl ?? Trit .uel .1, -.
T" BE TERRIBLE TRAUKOY- KIU.I^O
0/ Bi.,L WILLIAMB BV IIAINV.-t. WITH ACI I'._.
ATE POK'IRAITB. IN DKMOXK r>' Jl.LUBTHAiklP,
AUIVk/B (JA Ttolg V4?|.k, OUT ON TUVHUDAI. 1
arieei
lafafu
Ncto pnbiicatio.tfl. ^^^
A TTI MTIOKI
HBWa-D.--vT-a_BSI
attention i
Hit"ng.h*J aeT.rtl Jttaaa) mbmMbM 'n Mt
iriYFI ANU BOOB Bob-HBBB
we wo.ild rupeiUViy MiiM Iht MMM a of
KBYFBDIA?tVBI
th:. of).o*.t thecr.mtry to our uuequtli.d fa. ILtlrl for MytWJ
? . vjrj gM ia
We lan, . -!r A-r?r,-i enf. with rn. tbe p-1nrlp.' etp.-'-i
liagailn Ikt agheta Ua DnOad iMMt M h.r<- aM govdi
...??.BdMtMa M OB i t.f..rpu.l..Ling,
YY a pay pttUSB?1 MMBBMI to aU
MUCEL :.'.:.::"'!? OBBEBI
AU c:.' BMB >' ! ' S " r' " ," I"01' P1 MMBMMi and
H s/ nv itrrciiN m\;l or B-TBI-I
at the ImmM n ark.t rata.
Oiitiat?tatdfl ' af Mb| MaMtM MaratMMMMihf
?n\ oiiiei BaoM '? Iht tiade.
| n. | . t. I iDE L1BT, bbImm toaaMpttara
.T.JI1N ll.ANAOAN,
\y bM??i Btwada ar, | ta. 'i * di:>.Vno?t,
V OU R KA.?Vi
rra rurt'i.Aft edtttoi oi
cocimra R__roLTa ot EiuHciPATiO-r.
i...?4 .hy riAor L. Ma?a, ItaM MatDtl aa i'i
? ; , ,H iti BBlBiBbl lt* A ,in r ? l'"T!io liii
taa-afUa ItyM Bra*Y*tt.'
.. t .,0m ?.? rta adtah FBOLTFH CB-.
BENCIE*. ? '???' Wl lOHTd tli bt^AaVEEO, ea UM M
,- iM ? , 'a r./** i* ,! - ' ' at :."!' '? ? .' I
R , . ...,?. :??? ?- ' -r* Mmi raeatoad
,,?i n,;i... i,. ntttaMiMlMpat
.. ii U wi Aui i"
fa?*-ct tuBrBT. taa bhjkaM UMrary auiMa vp M IM
a. i.d hM -? n 't
A I'Ki.V OK MM IIIANC3,
',Vb:;. Tn,' .'? M , ..'.?? ? l
A\' 0EDF.B OF h." I ?''.'?' ' '-'
Ou ?. . ?? tl - >.. ?'? - ? ? ?' B*M aartta
]-.-?, . '. ? .a i ? ?|y i'i': ..i.ird by o .r
''"'." . -. , ?.-. iri . S EMAJH ITATlOlt,
,. a;,, ? . i . , , . . ...??.; ,.::??_ -i t*A
MAN ii- .1. "V > ki IM. IDY t-.i. '?
...- iMLtktaiyEdilbB h iM to?aad b aaaatM-J
i r .a. r
H .?'. . t- ?'??.. Ii v. j ?B*d fat by pratnli ? t
. . 1 i ?'<;'? ?
,,. 1 , . ?' ? ? it
, .. - i........ u> haaaa "X ni ry
. ?' uiL"
*,,,: , .
? ; . . (rleiidi .1 rr*e ' n tl ? >ul ' e i f. i - i
: tatMc.'AV* a..' __!_.-.,... ?
i.ai .... lt?,.-' -if. ? ?
i : . I ?
bb j..i ..??? dforbto 0 '. ?'
..... , ...
?
? lt j ,? ni,,, atUBMB wita ? ? ' '? pAT* t ) t*a ;,?'..
ii;,'. anc '? ' ki - * I ?? BB a*. ll ??
il ? li ? .
- : v r ?- ...
'?.U**l ' ?? !r, tl . U,_di of tTeiy ,v.o ,|. t
f
io '. ? i .yi: , , .
? it i, . ? bj . ' ' adi t tb* p -a- > * -
u.. i'i ttt w ' ? ? I '" ' '?'"
MtoTiad " adtcft* p ???.... ?.. . ? f? M ? aaa ; -u i
r ......... -t ; ?' l BIlllIB i.
t , . ;:'. , ii ml Mek .'
SeuJ a_,- . :? ' ? r . M
. .r I '..;. sy. (?:
Ot to FFAUUUt, WUiI k C i'-r ..ra. I ..:., Mvi>
B ba f < <r^r I.r mt'iMin .-1 ' ' 1 ' ? '
?* a>; . , ,iii:n; and BLIJE BEBU -
lt .ii ai a;.'.
LYltI< B OF I.DYAIiTY.
iu
O'H H -i P01 TR.
>. ,, ' b] : ur ? _ lOOKA
? ,ut lltd l#, _i. :ir4
Ib > .'^ a I : ', ' IA, ty
Bbtabt. Y'riT-iian, Hotaai.
Lo ? rauaa, Aa_ I "'?? 't
yv i ... Tai ., Maaaraa
il.j^.k. :i?' ? and
i.N't- T'l'-.. : :> OTITE?i
[YatyataUypttaMdaad . . - ilnatag
: ?-? ? aeaaal
F aOI.
j BM ".' B I ' :r*, vn MOtMA O Mt ji.ic*.
ti.nr y R?*dy:
I I. BONOI OF 1 Bl -?>''.' '? -'
I li. ii a-oaax a:.l> i-oLiTital BAlXADi oy T_E
|WAB_
Ipl L.L181IED lilfs" DAYs
TI.Ki Z MONTH.1 rt THF BOl TBEBN BTATEe
Ai'l'.'l. ."? NF l?'2.
By I.i.'t t ?? t k r.nn.a,
... . ? -.
WtthPerirata Oa***i, 13< . rV_**01M,
1 "Ti . arl k i' i'i- t ? ii t- ti. I wortli raadlag at ttol
('t.i ,..:,..rt . at?yi avery I'tit Idaaaf ? Ml matam i
., !',,..? ar - ? i.n t,. ? ii Iglii? g ia Um Baxatb faf tbrll
b'leapei ' ?? ?? a.. I ,?? n| wrlttoa ta a **ry Mgr* Badhg rtyb,
tl b aotb ?r agemablt aad i ? ? .i-a-i. |,_- i aalMtaMMMM
I tb i,ii-.. - lt r
I " A b" k I iil i ' ij,., ?? i" W.I1 n ,'i a?. d, AL. ol !u -.? .:
tag aarfatlTB w.'J ? --?" xam a r.
i A..d la Mi* M all tM liookttoTi
. ,. ,!.,'i ,.;.
? i > , 't .-,^..'. ?
IbO '.k_..,. . B. T.
.; M by ? tf yttra
r-..
t.i \ 1 - t* .
bj :'?.?*," . ' ' y..d:;.. ? Te M -rh "
? , j. . _aa. in* 01 ML
Jli.i.a ba iDRI BT.
n , ?H Vt... t *t
l-i l'e.i.
rli'i; OP OEKERAL < RIKT? Lorga m
i e-i'r.' b BdMtaa M BMM tl'- OAlJad pvg... la ,,
pr.... i.i .._ akarOy b M ad pai * B*. bp
V ll f- i ? BOOM A BBOTIBBI,
hV BOl baaaM ?i. P-i mW
A BOOK OF UaT?M8? l.MLui.M'.
A ba i B a mu IMwa la haa 1 oo on* afl by aaai IB tb'
aud it ta* : id.
cunios OAVB.
IO. THOfTflAND ROLD HBFORE fi'l'I .CAT.'OM
i , : ,n ",?',, HAMi '.' FBI ??.
S- inva- !._ b. ? i p ll . ilirl '.'. i ?? Id a* -i i n. ?!y haf,r*
Itbattarylhd -^ill*-i rsadaiocd Mtb*bal1*.rad, Ika
S'..'iH-h'. i wiilMl ll '.ttorit?ialj* ai w,-.i
MfuflUI Bil t .... ti ._?.'. :;.
H )'.\ I'K-.I'Y
AT A'.L BOOK ANO NEVYI fTOrt-l
J. Kt TlXiTON A Co.,
B001 B,
IrXTB-JSHBRS.
OENER I. Bl i ' i B
V-t Kt OF.V. OEI-EAHSi
' ', JAMEI i^-T'i:..
"ilAC/, IPICT, A i!) BEADAI '.1
I .I'-.t.
"-PTEEE-TIIOFOEO I -RAL BRADTNO."
i'..... ou JanraaL
"."A",-.''i A TEEMfc :!? ttb BALE."
.V ... i , I,,,,.,,.
1 " TO l:: CEOWNED tVITU rUE POl'Ll : l . ?
K. V XriBtieA
? BXIIA1 OTl.. '. " ? . _".ui.-'. '?
N Y ' ' r
\-.M.a : ... i . . . .-.. : ?
JV A. IUvi. ??.
.; ,?:?,,. VI M "
ii ...l FOH-'RAITS Ai.'J' ?:
. r ; eici o*.
rUBLldtU U Ba ii.. .. :
N .!?..!..'
_ 1 1 ?
j .... Rt5 .'1 IBI.K,
A Na '' KO\*, RK4DY.
I U KI ihi
I ?..????
? : ',?.?!'. ... i, -..,. .
Yk tnd r . . . . ... .nbnia?
? 1 ? . II ?' I', -r
OutUt* i' r. .tn. Ltt lll .-.. .,. , vj riaa CL Ixoto
?..-,...: ' ll
VM MTt-aiy oi it.* Alfbakak
? ; ,< ??
1 ? ? n K: '.':i I A I'r BB
9?1 F.yai Lii.i.l. .'.*) r
Fwa
B?i BraMaaUia N***ibt
A 1 ? ' - ..e. aa
M ,d< i .iiay*.
\'. ?r >? , ii.
Baakbe Ainaag Wi
i,R*_lA
li.i! t,. ..
ART.
Ar. I ? ?
_rtbb ??t i ?
UTUtABY BO?Bl
AamMm,
.',. Ora
ri .rii'.r'j Ma
Fo'etgn.
Re* BtM hB ?'? Newid.-.l***. '"*''C*
? |.-" KS >,r;..l.-i.
l'u',1 ..li 1, II....Al,
No. II' ".'sttiu f.
rfYHB WOCD li 8POREN af LAriTl
J. - M1KCEOBrtATION.1
_T_a Wotrk, apprj . : tbaoi ,i tb* .ll-,,dlrf .f tlw I
Rar--. to tM Aiurrloaa n bl a iiaa .. ,1 ', ,, , ,
eraat?g iuch altort.iiig tatat?4 n, Mbbthii aad B>iUlit-al!
elltlei, CIU tehal (pri, r ttet .'.)..l "
DIETII, UAMILTON 0 CaX,
iSo. llj.'4A.M'|.|f. I
Nctn ynblicationo.
Il
EB-UaLl?N REGORD.
BJUPBD nv kkank moorb.
hrid v i,,i v., -k,
1*717 1 I
OOMFABION to ):? Bf' LIOB nrrORD,
ro, i Ai.viKO
Ovv. V.i'i EI.I.A ? .- RP.PORT.
0. P. PUTNAM, Pabilaher, No. 44lRr**dway.
. hEMORl SPN.Y.II.I.iMliMT.DM'.Wi
_/ THE M ??'?; IRAPtlir , .' ! Btttri ??, ABD M?'a
U : '?? Kl.T '.' VPPR IN > ". ' i"l ' i-. I CtM?|
\ ?- lo. v\ ITH ?PI KNOin I ? "MIU-B.
M kXLED FBEI ON R?l ' ii'i OF PRII B._
UAMIfOND on MEUV008 bSBILTTT,
| I ..,..?-., | | -, , ? **M? 0011 ?
yi> .'i-ai.iu I >i '"??tn ?.I kiwlftd ail ? ? ??
Bf I UaaMoai M. fl '? I'i ' ' '.' nf mu '.?'? i
Aa? bi] I '? ? ? a M .11 ' Bi - ' a
gl, AA INI , I \... , .!., r-.-vv l'-k.
rpo ADV1 : - ._ .
_ THr: WA , i ...'IV. . .ii!''.!iVV:T'.,!,.!'T?nd '? -V'.
anl !. ?-o at \Va'.".,i. ? N I '?.?.!'> i
i.. i.i i ,ir..jio.,ii?i nv-i I.p ? mi ?? Advertltlat
lfedlttoil eie ui ??,,.'?? ' by obi '? naltla iad In iWlheru |
Kew-Ver- i.i.. " . EK I V REI iRMKB ?? tf" e~i
1.000 ropiea?iaaeLtog every a i letbeodta JecVa.1 ' '?-??
M ..;..,.?? i .toi i ? . ? " ' ? '?.,??? ""??? of
.-?. I...aaa, ? ?'- :?????' ' ? wli rERM.4 ii ??.-.?', --....
,...-. i v ?'.. i . - ln < It.i -'- -.",," ' , .'.;?
L ,v|'ii i?liii, r_.ik.bel i':i. "T to 'I. M. lr-1
;,:: ,i.,. ?. i .?.:?? itieg / <??'?? N*w v k
toiGALL ? l-Oi RW A\ u BlOELOvP.
I "r.r'C'B.
MMK. DEMOKE-T" _U_BOli ol v: ' ?
to.S?; : he . - - -ral Pa.hl
? . . ...... ..:??? '?""; '
I ti.. r iba .--.?? ? ? ' ? ' ??." ???' ? d V ":'' '
l>. .ry " . "1 il ? h wi ta a I - t ' '
tthaa ? . - a g !-?
r... . i'l-tt) ? lhe wai a
T, ? ? t - -v i "... .'?' ? ?
tneie ... i ?? . . - , . i .. ? i i - '-.il-' '?' '??i-i-'d i 4-.
i .. : ,.. , .', aei .. ? r r , I * k l Bf*.
? , !?..-: ia ith itra Paltet I'. a? f, li
I . . , .v ...... V ..... UEMOR-ST, Ba.
4..!... idway, ,. f. _
\I INE i'lCTI ?.'.'. ?'"??. ? 1 ' "i
IE Ol ,'-.?'???
; *, iri; i,i-,. Al ? INOV ... v,, .... :ti-.
p .. i : ... i ' .-?-??
i i, . - I...... r, aadF .it -.loirt
, -.1' . ? ?! .
r. rw ????irmat ???.?
glBtioncTg onb ianqj Pbboi.
??-TPHE li :? 18 MI VI !!.U TH tl TUE
J BWI
i.i.-: 0OU> Fl P?Tl E Bl - <'F *:.'. F-BB
M. IUTON'8 < ?< H_J VF S,
PHE bEI i i'i'.' IP ihr a/oi D
Or rn ? ? ary M ? ? ? - ' d * * " ?
r-i ?: >. ? v- al. a
. . . . i . .. . . . ? ' 4< ' .
T"' RO! '.'?-" ITBOI ' B
r . ;. . - .. Uia taekyPa*
f r '? - ? ? - ' ' ' ?
; , ' i - i ? ? ? ? ? fl* I '
. j ? .. i ? -.? t". i ? t, a, ,_J a
. >? r.
,i Bi RE i" ?- :*? ' ' '
( AB'.i. tolTH il
... -, . . . . ? ? I Iv T.r ;
t . r, ... - a - aaaai ?
i .-.:??:'??-''?
t ' ? -
. . ? ? -
;;.....- . ? v . kNTKI> PKNS.
J ? ?. - v ? ?
. [o.'lWll.l > ?
... ... !'-..
o! ?-:...:- I
. I ?
, . .......
001 ' '?-"
r ? m .- ...
|ti*iaiNalii N -
>'*'?' a _.___
foi ?.... - ? ( ?
i -
! . , ? . t IV > y; ar aW_5Pau,lda?_tyi
a ?
? - ? . . -- ' i' ? ? r
I r ? > ?
... v . ? . ? lal *
UE < ? - . ?
i ? . . .
' |a, Pl U , ?? ? '. <.
. ,.*-.?.: . ...... .
o. i N ? . ? , .,
I ? | . I ' I ? e - , | . ?
..ra Ne I Pa '
? , t. ' . ....
'
! - ? 4 ' ' ' '?
... ......
., lu r ? ? "
I far Pl ?' - - * Bai I ??'? ?-??'?
II ' '-? * .....
;? . i i 'i...-. iPaai la v^ - ?'? ? ! '?*? No.
?La i ,,'.'? .- .,-, ?- i .-????- -.,. IkMaaaaa
1 p "?. ,.,.?'? ... i - ?
I .ui tb.- . , - a . ? .... aaa ;
I -,'. .yr. d
| ,? ,?. . ? i - , ? r - . .... , B j
, -ry .. : . yr.f
: n. ? v. ....?-' . - raapaette Oan
, i ,. i i. . ....
c II . ? . ? ...
,i. I - - -..' '?? a.' v
- . . i ?
..... r
I p'.. baa.. - -.1- .. ??
!i , .. , ?
? lar ' ;, ? . .
. . \t i . 14 , , .?? -- ??'? ?" ? U' '
.' - t ? '
t , r-. . '- t ' '-? tr. f IJ
, . . ,a , ? , ? ? ,
? - I .
11 .-.?..- ii., . ?? - tta
u.i ,-. ?? t'.r -ay r- d.
T. i ! ' ? '? i ff laperr. "? ?- ' ha a ?
. f0ii . . i i ,,. leel
.- i . > .:
A- MORT43N,
kTl i r 'iv. i i .:.
? ? / ?: '
fiai rA>:c.
Mi i v j j . ??
r .,. ? fir-1
'-, ? ?, : ? - ? ? , ? . in.-e lhal
?
? ... . . - - ? i
. , i . . . V-. i y, . '
? ?
t' ii.'
i | ? .. . ?
t .-..?. t. ,
...
?TiROPICAL HAL&_ I.
J
? ?
: . .
? ? . ? | frie.do
r. i , .......
'??????
? -
i, |. . ?
-. - : ? . ? m. Itl
ll ' . umi ? .....
? . . ? . .. ? . '
? . .
'? ? l #
: ? ctt,
01 ??.?.. i . lubtiii.i
? ? j ? .... pi
UT-AM-1 ? . . j .?,:"?. ?
l ? ' ? , . ' ..: J V .. er
? ? ., .
/rn i j.i. - iiM.i. i.i.
I I . , 1 II. I '
'!')<. vl;Pl M . i ? ;.i . I-.,
I I o- . r ?,,.i.. . , . i, .,..,.
-i. I l l . . . ,,...,..
* ' ? ? i ' i
?'? efltrg ,|. , , . ,
?<-.-; i ? . . : . - ?
aAN, .. , , . .-,.
rJM lfhM-l? 'k ? , ?
? "?? V i i..1 ? , . ??
.?ibd.1 ,.n.l i I ithli .? !:.. ,i ?
?? ? JOHN : ?
TK) l.l-.'I-;. - . i 127 ..; ? i ? BroodwAY,
? *djo. ... ... j ? . ... i tftb '..,
-. . I ii
- u of ig iio.i.1.; wlll!- :., i .. , '. . - ? i . j,
?? ., .-'.:. ??.,..;.:. ?
rpti i RT.?Tl - '-).?<?, bfOREB, Noi.
I ?"> I'l'.'t ?t. in. ar fiari), liil|?.i J-. p. IBO-B "' IWW,
3B1 CR, .'.,. 1)1 , iiibri, if.
rV<) i.i.r i.r I.KASK? .lu'l'IM.MiSKMNn.
I Mai.imiii,ioh at., aaaaaiB baart'aBaBaaryi b* l ''?/
J?;;i ?"?'?'? ?' _?* ir bm I .,.... Amdy ta vv." u Bl f_Rd
l.OW. No. 2.C Ai.d ton ^ taaa ii '" 'i -V Bi.. u- i 5 B l i>- ?k
^oeoco tmij Imaia UJmtteb. i
WAxYTED to RE1CT i REAT MOOERR
ll.' -K. In 11', 4 lo-'linn, h.'ivenn 4fh i i ! ?I 1*1 .
t,,.l .b.i I 11"! ?' ' i.i i'i ?- i-'-i- '." ? '"r
w. I ? a ?.?-?.??. ' ard ll wUItng ln Pty lrora I
#,i,'?.a.... 4ingto..a* aad : . a. ... a iblaa AdibraB
? jff.RCATOR.noiN* l-T.T bu-* I '?? ?
D
K.a. Cttate _*? -W*
[ *.'r? ,.?'?.) .t'/t.""i W4B?I*J
irn.ii' I ??? for Ba'.eat 1 la'-ell port, lf. ?'
l. ?. i tt ) Urjq. IMFm l-at. I.T.
OCR PIM IPI-.I. i i !?' ;>i;;. tl la- Vr'ii i Lai je
'..... ?,,,?- v i? mi ii ?'-'? ? *H -i f ' " "
ar, er i ,a, .:? ti ; I a ..?.,
?,... it ?'. i '.?
ra ?r n, ,i ?!, ? . ? ...... R..i '-...I of N.* J. ? f, ? ?
?.? .1 .1,, ,? , . ' -..''?*? R.
i. ILL a. .. i... 1..' Fi ? '' ??_
?.v'tc BALE? ~~ .
A im ty. latat. Ki.j l*h Ba nmM Bbbhb PtoM
ILSO,
r-n 4t ?titory Ll-h.t-ap tt;. 11 1' 'oi.e, u '.tb S: t.le , extra
li. r Lot
tl ' '.
bIaiimo' it --4 .0 ry P... ? n Inu ItaBt, i ' ll '?' t.
Al - '.
ZJotr., axAB'.uAT.?4 m ? Iraaa Ita???. ? itraaJt*
Ai. '",
2?r<*.. pr._a BaatOOAT?I ?'.? y I??IlljlM bmmmM
Biowb BtoAA
. r ?-,
.-!???-., P'TWMB tM a- trt an. ?4it iy | ,:r-i
MOML 'i'l. "ia?,*i .iupi fa I '?
?I.."
r m it . .14^/1,: a*.* . ? ? ? Bt a . Moaa, BU t Md U I
/. >...),
i;, bu ' I. t. -..''. ,44 , -j..???.:':?. '??''-. MlfttkMli
batwaaal h :t. imI Otaa. a ?
"
B aaabit M alkatda-lral ? UauaM .md LeMtadBMMa
FmBbmm PbOlMbb*, Ml**** -_ ( rR ,vv
Na lliaadway.
T?OR 8ALE or ' CIIAN'J i?A I il i-Iu '
ll | ? ,, I :,?...: HOI ?'
i <:?? ... iii .".i " ??
-. i ; ?, -. 11 , ... . ,.,? ... p. ??.. ? ...J--, aid
r-, ..n- ,.....:.... .... :? ?? . ? " ? ?
. at, r, ? ,: ;. i,.,._. ..u tha bm, - umm i>*t b . p ?
?i ti ... ? i .
', h . . u. .1. i.i the . tbl tr.t'r, ii the. ? ?
? ..i r ? .' i. t ? i ' ? ? ???
TT.,.,- ?., ..: raid. wbuhbeo.n
,. BOBB ? . , I ,
,.,.:,. ?..,.. ? ' ?
....... i ty af I. tot, I ?.:
j,.: I.r. *t>d .?,(." , , i
i'r , t'l'.,; <', i w.... h <> , ?? ' a l
Orll wl t b* , H...1 : ? ?' "
. ,i ,',.?,.:
. , | ...-?...,. i .. . ? '??? Tdk
_ _____
iV?i!v '.: r In ? . ol ? ?
J ( . . , - II ? -. ':',??
.,. . ? -.......".
... . . i . ? ' |.
,, . ? '. 4 . ? ,
, t '.,.', . - -
? 11?if aa ? ? : ?'
'll'. A ? ||(U
1 | I ..... ,
V . | . I . | t 1 ..... ".I V, .,,.?
-,',,, - '- . I I l ?
'. .' ' . ? . ' ? i ? ? ' .
? ' "J ' ' ' _ ' ' ' ,
IJHilf 8AL1
,, ..... .-.'?:>.? i '
... ? ? J ia
i . ... ? .....
. .
.?..,...,? .- ? ?- t
.. . .-:.!.- . I ?
? ?.,.,
. . ? . t
.... a a ' :i - ?? I
. | . . ? 1
? * ? ? I ?'-??;.
I . . , .n.
-:?.... - '? ''
* .
, i , > . ? i ? ......
... . .. ? - ? i' ? ? *
i . . t I
tyo;. - ? . ? :.??!-' . I
I a . I 1 ''?
. ,......?
! .. ? . ? ,. ? I .? i i , . . ? . t ? ? ?
i .. . , . i. ._. .... r*i .??? - ??-.-???*>???
..... i .t. Sarm ? "t
\ T m::': .i ifctj II ti :' ! OR t tl*K. Ju
I ( , . . I I'rrk. Eay B I
Apfiyl _
I'l.'; ?-' I i ', lf - i ?
1 ,_! . .... i.i,' ... I LL ' , ?
_
17011 .Ll -:?.,. 1 li .
1 fr ., Y'. . ... f .
1 . . .
..... - ' ...
.iy iaF.1 ?? ?'? ..... ' ?
I I' >H BAIJ . -The iibl B. ti i l"l', Na
' |" ? ?? .- 1 ? ? ? ? ?? ; . r 1 .,
, ? - ...,.,... i? ?. Pri_* OM.ara
? ? ? , ? .;.'.?( , ..:.?.!.
I. . ? . '. I I. - Vt l -*"ti.
, I r t ? ?
I .
yt* 1 I ? i- ?? .
j . j
; ,<???: ' !' : ITF '? .' 1'i.R
I ? A PLACK 1:1. ... . 11
A ? ' 4 . I
l.4:i bl. a ag ! rt. j
... I ; utio. 1
. . , 1 ? . f OM 1 1 .' - H <
1, L. I. I
, , ....... I I
1 ? - . . /. .. 1.... ;?! 1* ?
i I -. . 1 ?
. - 1 ? ....... 1
..1 i tl (1 b, X. J.., |
' I . . . 4 ? <? , l:. id. N. J .? ?
? . ? , 1.. , : ..'..?'
I. 1. 1 ?
.... J ? ? . ?. . N J.... tt ll.M
.1 0.7 "- r
. I I
.'...... , .. , 4 ", "
. '? . , . ' ? ' I ?
S. V . .
1 ? . j 1 ? r nrek. YV.t. 4 .
'I r* ?,,*- t . 1 ? . * 1 i5 4 4 ii
.> .. .. M I
, | t* 1 . . 1 a
... .. , ? j b . . ' :."> ? *.'
? 1.1 ....?>???
...?'!?
1 .... 1 ? ll lO.rOB
'? e .1 ? | . .. ? ' ? .. .1. ... ?? .
,.....! ^i . . . :
.4 . ? H.J. '
....i .-.,.( . . I ??
'.?.-a IO...J 4
. . ' 4
'. i . . 1 ? .1 - I >
: a.. ...' .aa.- ?,'? ? .1 ,*.LIJl l:,*
A, . ? . ., ,
11. ~i , ?., i ? ?; - \< . -. ? . . .
1 1 t. ???- ? ,, . rtat, * ? .? -1 r. ,..'?..? :<
. | . ... , 1
,.( :. ..... ? . -..1 > -'- .*
r-r I ' _
\ Lf . I. 1 ..1 I "I N 1 I. ? I
a I ......
trtiUapi I . . Bti
, , ? a ... k u.i UM i'.. tt 1
. J U :. OF , '.I 1 VBJ i Itl 1. 1 ' ' *'
1 ' . iWKAEI PI.OFJ , LyJto I
. . . ?. . - ? 4 ? .
.... . . ? 1 . .
. , 1 ? .
t ???... ...
1 ... .'...,
?. . . . a
, ? ? !?
, ? ,' . . M ? '? I ' ' ?
? i , r li .? ti. ..ta . : .
? ' . . . ? ? 1 .
......,...'. r r and
1 ... 1 ? . ...
Wai I bl.nil .? 1 ?
........
. , , . ,
? ? it ...?in :il
., : 1 .. ' ? J -
? ? > 1'. '
k iu t
..... ...
,;. ~ ,:*i1. i -1 "i. .-.lU.-r. . .....-ii .?."
ajp I t.a f\ 71 f, Uj "... ',,r 1, ,.? nr. ?
?,,.'.. J. HaiII ?. ,'... ...,,k )B. I
a ??! aly ,,.. ? . . 1 . 1 ''.? ?' ?"' 1 iaa i.i .gl lut, iml
. '.? ?.. . ? ? . . 1 . ? .1. . ? ,
. ....... 1
' ... ......"., .. 1 .. . ., ? . . Y ?iii ,u
. r.
_>*)in_l ' "? SAI.E l 1 i:.:"<.ki.\.*
M ? 1 ??' >'. ? ? ' '? >>. I" <. ? I l M A
. . i? . .. I . ? . 1 1 . . ... 1 , :?. f. . .,
,.>.,:?? . , 1, and 8 ,.,. 11 ?? 1 ... (. , 1.
. 1 ? ,-? ?, ., ,a .,. ?. 1
to a.?. . ? ,. A, > I. 1'A . .-. 1. ......
lo ,. al.u ? 'il d ?!.k ll.
BBBBBraBBBBBa*Bani aaapaaaaaammmmaatmaaaaaartram'. ??- ?
Cunlc,, vVc.
b_CAL-8! ?' tl.ES!! BCALK81II
ij . H 1 . - rANDARD .,'.i,
Adatyttd ?? .-? 1 ,i?.ra',i baaMaB 1 aarai ia 9 '? ind
,|,,i .', :-. . . , .'d A I40 iBi'ily oi th..: r.iil.laii
... u.., j 1 ?' : ?. ai d ar* ..tl, ,.,l, ,> Ui .? .a ? uadra
bil, by tl a,u faeturat, I ?? IMM, :.., j Barciay-M., ?p
,,..,, t.tor tlou.i
N. 11, Bt.:,., dj* r.i M iilt any FetMga BbM ad
VJIU'.l.T IRON.?OalYanloed Bheet Iron. "i all
O iiiiiiib.r aM widilia. "f th. Irtt t.taiid , Ih aakt by 4 A
TUOIi-O.* A Co Nv- lll ard ll? Walst_b
-.alco bn _lactlon.
AJ. BI.FBC-ER A BON aill bELL at, i
? AUCTIOII ob
PBIBAF. t',,b. 8,
At 12 oiViwi ti'he ht I..- ? ? -. .i-i, Nn. II t Bronlwif. i
BUPREMK COliRT BY ORHER OF PiiU.o '1. Ktt/
01 >',- I BEFI REH
: BARL ''. '?'.--> ? la, :??? '? ivtveaCkittaun-et ??I
Clly LtaJI " ???. S.-r'/?!.!'??... 'Ht1-..
* ' .'iii il 'UV, b'ek II.
ktltn'e! ii a' lhe F.- hsi.. ? .-' I. r U1..N0.111 Brr>e4we-.
V -..' 1 | Ti ? :?? BALE, "V iii'.!...,: 0? 11 ii ? I ? 1 tl-ORB
d ? : M 1RJ v 'i. UANDLIN, Dl I ' ' - 11
TVi? t' I* 1 .'". II OU ta a 1 H'atei ?'??' f
.,, i, ? , tii**, brlek teUa .' 1. ? ???><. ? I r. y
? ,, , ,.. ;,,.., UU May I, lMR Maga, ka, a I k, Tl
1.. l.-i a' adjell .... Udiia r I < BO ?' on e.
A i. r.U.l.i.'KJ.K. KON vv" Oo., B
-.-?a M.rionT ll'..il'VV. I h U,lB4.aU
it tiia 1. ai.ae ni.tr.--n, .'??/ III BroaJwei rtyarirof
1 ,i,,i R| - y g ,-. ? , 1.".'' ". OF 'i:'.:u . I ? ? tha
u,j'-:..' 1. ?.??:.?? -.!, . ?! 91 tweal *f Ba tvaaaa,
I .... BagB, ABm a* ?'?" -- - :r..'a otuoe, .Nd. II
Crdti-tt.
A .1. BLE1 ' KEJm, BON .v Co., wfll
ita . Aecttaa on
riTUBBDAY, Frhll KA4,
A*.'J k tt tkeEl ' n.-r- -. -..- N" 11' "ma!?,v,
(.?( Tl .'? V r" IT I .-.;.. KT?1 ? .1- ? ?
taaa-ral MB BOI IE n 1 U)T N* Bl, -? oU - k IM
.- t tBI !?-...,,, i.,' lOthtv. H im haa krowu '
?,.. v. it -.< (,...I ? . tnd wtlliaaatfer piea, <?-:,.?*??
i t id.''.!-?... *>'? ..>i iieigaa ae* ? ??;[t> i ?- -? tapBd
?*. .-.-.,!.? aadoiaad-B sara paa to froal af tke do-...
Bapa ?.:., .J. A attoaae* . ofl >.. :?:. . .7 I -dar fl,
\ .1. IsLEECKJ '., BON <v Co, arlll aall B
Jli Uettaa, or I IL'-BDAT. i . b. II, ai Iii v ,;-a, n
Um r'. !id,..aHa -. i i . 111 Iil > ? '? ;?:
:? .;? -.'i-T. i.i f IUI..
rini'i . '., - ?'. '? i- rjKTtaatkaaertk
?.'- ri t ??. ( .-.-l (. I-1, i- ? t t . ?), aoaaaw n u \ li <; -'t
wrtt . 1 latakf . /.', irr / 108.1 j.
..,, -.. >. 4!>7- ...... ita* af ttt-aa.,to tka eer'er
l .- k', k.h*tw*?il . * I - da.,?aaktal?fl byJ -i
t--.:
, ?'? t ataa t-t ti?'. ? ? .. T. ? ? ? " i - -i r-.
atata .--Tii ,.. T. . -a . . i * n ?
? i-. ?: . : i ..!d,. awy ba ahtalaad afthe a ..,
... 77. ., ,L
4 ,f. BLEECKER, SON .?.? Oo. wUl isll at
.1,.. - ., ? ? ?
,,. .. . . ... 1.? i. ..I .if Tl.7 t ..-. -i
? ? k 1.. I , v. - ? iinteul . ' .
? ? .-i -t ? rarbial for itl bm
i ...,,.-, tba la t .??>? r ?>
il ? ?? ' '
.. . i ? ai tn '? ? " ' ? ' av
--, ti d-t - oi '? ? ?
: - li of Ika Irat ajatllty i ILera ara beaoti . ? leirt ?
. ,; - ? i u 'i.i ? ? ? ?! ..?.-.. ? .. a .? . ? , . , ?
*lketataga.tatae; \ht ? U ia
.. , iol.fi ii '.' r : . .'. ? i . Iil ?. .;?? ". - 1
. a ? i ...'.? bj ; ' ? /
, ? ra ' ? .? 11 '
Etoo d. .'. y i ... ii ?.. r .?.? p ...,.'. i ??! . - ? ?
ei -.-, f. r . ia Ili 8 ll ? ?? I _pof tbaprsp ? ?'
? . .? Ne. Tf Cadara
\ ,i .'... . ,. BON i*c <:o., wfll pHI
__a ?. PR10AT. F*k 1 1864 .'l.'o'-'-V rt ? -l-.v
,-d p- ... .i:: .-..? iii .' . ? y. v, .ll >''V I.
? , ? .. - 1.1 , - r ' . . - aaai ka-rti ut i.ltl K
- 1 j OT '? ?. :? ' EI ? .. b''i?..'. Orai 1 -.i.J
,, ,tt., !.''.? tatbs i r tka ktaJ. I <'? .?
.? .?-u..'iei'. aahk. T-.-m o?.y. h_p*,hc.,
. '" ' : .'.
4 .) BLEECKER, 60N & Co. wll
.lt ,. ".-, toa fo ri r ' RI08ITIK8, B ?'
:,i. ? . --, | , |( - , ib* aa i tl th* lata THOri.
I.Il.Kl ? ' ..:.?, .).?."?:.. '-" a ?
, r IH WAltl" Ml .1 "i 1 "I i.i. r,n-i .,i '.????'
,, i? . , . oa PIl.'Al :? ? i IA ? :
. ? 1.: ...... ,
..-.'. V. .? ,,-!.."
....... ;. ??? i.?> ? 'r ??Lc''
, . ? ? . - itta r :.t :
? , ' v.. i P ? , ?
. ? ? i . ,r v , ,. ?ia in- '?'?
,.-.,. . iu.pi, rueai W ' ' iba. _r.t b earfrd Iow
, ? ! n?, tut \S m f 17-v ..-ia o-d
.'.I,...:..-'-''.- - '
? ? ?... ,-;...- .. ? : . . ? : ?
? ti i 1 ? .-. 4 . 4, ' l''. f t. I'.-.I'V
; ,. oU un ^'. Ika ii--- ? Paticaiata B J ?
? '.- -' . ?? _
t -?j Hi ? i ? i-.i i.-r-**''^ a-iii .?
i \ . '. . ' ' i ? i ? a : I ? . *
' ; ? , .; . t- .- i
I . ! . a. I ? ? ? '
? A . r ?: ' v . ' . y < ' t . .. 'V .i.nil
| , . , .1 .... I'..- i ? . '?'
...-.!. ? '? ? ?
rtif. ? > , ? ? ' ' -l I* - ?? t ? ? ?
. ,. ,. i v , ;. S, . ,- tren. ?'. ib' i?>oy. ? o^.rty
. . ..I..VI. ptfl ol tii. .-.-i.. Alapa, 'rrma. A .. at N
::.... _ _
t M Maaa ???. Aa 1 ? dMati
I>Y BANGB, Mi.ir.MN _.t'o.. IrrinB rVi Id
! ) . . . d . O.vi . ?? ? ? ? .
:? t.. w ....t f ..... r ^ , j ? ?... r' . - *..
.*?; xttli >v II tiv. lueta -.r.
X > v ::. II. LCOLOW k, Co.,
_> S PINR-BT
a ? i: ? ! i i " ." ? " "\ MERI FIANTI
, . ;?>:,. i , IV Hi:
o ;> ? j. ouiad byarWau- n?reet
. . Hli.V, E*l ?'. i -. i OX11
. . .. .. ai il. -. .?-,. .1 of ..im-.-- i d a-.t
. *?laato| ?ai,attaadadM u ihaaaaBjaaabh -.ei_a.
PB ' . t, Krb. J.
Attto'ataak.B0fl kac?_?? aaiearaaBalla 111 BmiJ
BAI B BT i iBBBB OF i.r'. AtvKKi RV. RB -a?
I'.', I'r.P't i .\ '41 I . 1% ..-, i.ijlo., A'.'J
v.. '.-,i.:k.k.T
??,--, ? .., i oraalta*
? ,v 11; vi'i: KALEB ROOMH, N'o. i.'
8'a rB*atiya*TTriB-ltt flrkalatllata TlPft I LrA
. --:. v/ i ' i ... ...,,?'. ? a- ? ?'.'-.!.
w
i."MVl loi.- 8 vi.:: of (-aloabla Brotdclvni
BJ 11 .''. iv. V .- . V .;.. . , ,|. - -S -...: a . ,
r : n y, ! f.,4. .t 11 o .. it :. ? aaua P kl
. , ? |, | ? , , ? ? il. v I ? ., Iil d? . r.
bit, tnd Re? 11 ". ">' I'ri Jay -? . i ?- K..
.. , , t ?? : . ? . 7 ? ? li',. '?? ?. ..'..-?. Ni
i r J.- - ? . ? .. n -r.l ha i>eul Dw?! i.i? (aad
i ? .... ataa
I i ky 4 .?.- . Tu ? pfigflfltj io. BM t
A'?>. hT \ j. BLEECR! !;. . .:? :? ?VT, Pokl
i . to - ? a ta
| i r i . i . ...j, .'..'.1.1. I
W.. ,r a- i r'..,v.l aia.
.. r '.-?'.- p rt .. --.'.v a lha Aa Baaaara or of
, ?'.?, ii ?'.:.? ? . j . Ba ti h.oiJ at., Uruoi . i, r ,1
landliai .-r . ?* 1. \
\\ )i ' i.i l "1, .".'!'? ioneep, will -. ' ?
d? I . v ivi.-.t l, Fi ?. I, a 14 .' o t lha bb?n r' 'ivt
I BK ..':... ? vl. v". i'AI.K, h iL'BE,i i?ii '? '? . d
4d'. . el . - . . . r o. I 1 I... "I- . v ' ? ???
. i iad Halr Mattrattaa, H._..??.. .."iru, BeUtan ..i I'.-I
., ?? :-a ? I'.J ??? a, VN'tahaU I., fo-.i-t ."..a, rl.a-|
Proaf - a. Ae., Aa _____________
I ABIBL 11. H.-niiirr .'.d-.i .ut,-.
I ' B. MARSll M." S '.'-.
t't iu buroei r .i";,''si Co.
v l_l ,e.-f i arrH . .' v i: ...'.mi i:.'i/v,naa lOH -1 r. ??? I > kl .
,-,. . '., I ... ai ?".. p ib 14 ? i 'i ? ??" tba lllb ty af Prh
rofly, .ei, itl. v. ,-?. ? li. it'A. j-i.ra ?-.-.?. 4._n'." j
..iiu, '..'.r Cdij" M Ba |:ne tl -ti.iei An.-B-a. -oi.- |
. ?'
bBANl'IEB.
\V . .n : I
B-ioV ANIi BIIOBB
tiRoi -.
? Al PtlRINB,
oiiLoa ib-i -xoieima, i
QlININK,
TBltT8,R*
?i-i _ MTRBAT f. 7 Ma- U. .
" , i, ? VV |.j. ^,, A ' ta? '.
DEAL E8TA'lEand PTER PROPERTY In
li-' . Tkkd V ,:,! Rt :-vl.i._r'.. lt. 1.1, i. .V k Co.
v : , aail ..i.T-r J ? e* m pai.I . Hka ?
' ;.?].'? .i ' '
. . , .- ..'..- ... ' ?n.!."-.'
,v . .- -i ,: Not 1, Pl ", ? i ??. 81. ?? lll.aad I
| II Itl l.h a: d 14.' tk ?- ,t Aia, tba
, i , i i 7V.,' . k it y.
? -., ,i ? aa i f-1 tba HoBakna Farry aal at
Boaaak Mapa B Ma I Plaa fl '?
. in.ili 08 UBDBABOa NAfl I'at .Hi u. m /
WaIII N i i ? i ??!? 11 .4
QALEof < ')M>I v.M.i- N U \ C Kl ?'0N
kjy $ aitberabjp ' I II ' d v i , .
II .', l . > - ? . ' ? V .
? . . ' l. . . , v ? , . a, ! A ;
? - i ? i . , iOR, I i
M-pd'aof I .- ? ?? i i ; ? t ?
. i . ? V.y> i ai t I
r , .... i , i, -t 'st.i ) id. >'..-, i ??. .
ii iiitlt ha aoU '?? , nd, ai lo eLalf tk*
i
. ? i. : ? - i at tl p?itbi p ?
,- .. . vi .. < ? place with
i. . . lia, . J tt ?.. -1.. ?. ? ' ." "?
lt a V - . ?'?-.-'.
'I'u i U'li Vi.. -I - ?? i U t-iCE for
I Bpaytag oi- elaaa Real Eata i tovaataaaot vv, he
Mil li -.- j nul ? kt* TBI
i . ., .t . , .- ? ' | . . Clt;
? . Ui i , il) ?nJ KIVr'K .1 'a.
i ll'I'V . ....:,?
i . . . ? '
? ...,. ? ? ? ' v ? ? . lt" ??- ' ? ?
,...,' i . addh'8eracte.1 tlnl . 1: a < ?? i ? ' ? ? ? ??
tha ?? : - atrea i.^n, . .1... b*d y. ?' ?
1 1. r .1.
11 v ,.... uah and gen* il
1 11 ',.?.. 1 .. i? ' ,d
? . ? . ,1 Ag i ' ? Pi p ? '' *?
..... 1 ? .1 v illTI 1 ??) ?'?? '? :
Wll b. I ,.- b V\. li. NAi-K ' ,VV . -
'? .1 partl dara alarnfl s. t M. Pl N '?? 1 ?:
c ,. ,-r t ? Pa.
^'vl|,'K\ il 1.1. I "' - , ? ., ;. ti U ' .- -
? J i'l.V V', KER, ???"'' k .".-.. 1 ? ?
i'i; kBUAY, Fab 11, fllla'etoak, a. vh? Eaaiu
TOO , lo III .'.' dl. >
.1 , ,: Bl '" 0 - ? a
II 1, lo ., ? 1 vv .'??), .? ;7 . 1 .......... ..
Bl . I i UT '
Ii r \ v i'u; B IdOTS -n?p . ? ' i
1 ?,...., ? ?? ? ? ?
Tha lltle ;."? r ? , ln Ita ' ? .'? ' ll ? ? 1 r
. a ii,,! pa, Tbatata wiafbi 1 ktbout iBflil ?- ll* ea
b'.i'in Baaa ?*1 bavl'l?nrd u ,nv A .-ii. > "
_Oalco bn ^nrtion
A J. Hl.li.fKT.R. BOR'dkCB., w-TSiiTi i
iaa A...i....,_ IBIBAX r*k. :J.aiii'etaik_u'?Vr
>. lll l.ioa
l o eioiA. ?, a# _fr
,G;;7Vi,a;i:._?;^vj!U'^0,',,ri,w''aL(i.f
j..1',.; :- -I'ra-MBraira. ba. imm. Jdata, ?*?
??...:>?- betlaaMNHM
...i..,. l_T.-FTBadaa MMLaiBMaa, i_.5n.t?
WAIIU1 ?TUNAM.H-M.IP.WS-W.-NW.,,-.,
Perda.lar*. ?,.. tt a-it-.i,-. . affoa No. TtCfS. .t
4 TTblkecker, r7j$ <_ co. wuniiTBi
. *? v' ' " ? ? "? ' I '?? H. at lt e> ,? a ?__
' ' - '? ,'u, Ne tli ,'r.,.i..y ???_*
i ?;?,-. ^^li*1*-^
' o., a . K.s [.,;?-:'.(, r-i.:, ti. ?.,? ,w, __, L
:.rLriof^^^?%^i^S__!
...:ve...-, -.. i *d_-*_.adM-i rB?rayc5S?r"*'?M J
_ Omtts. |
4 YOPXfl Wotnan wtohfts a iBnatiim aa /
ttoiaaataiMaa aorkafaaua_b__yi u.i gou, ,, .,/??.
_ _?: ! ??:?"' ' '"'.- ' ? 5* M^tMaajBMl
I No. Ji :..-.? i,-. dw y ta tM atOTA *
, >L'.1,'v'no'/i'V". ??; TTAKTof tJOMrSj
! a V . 7'l' l't'L". Mt'- ar' *_na_ for Cf. ? CooaraJ
Uarrfj ... . ?? Ua i., bniaii . y.,< ... ctao, n__5t
I \\ ?,... ni . !-?.. .*?*?_..,._.,. l.at.jr-., (knttri
?"'* ? - ? " ?"? '?' :? - y n.lud ai >. .na
! 11 .?*, ..? . .J.' lik K., M BB '.; I ,.T. ' ~?
C^ANVA>.ii.M: _G_a4T8WA_TED.- LibeJ
J ,!?:aaa?aottM i?ii. AtaiyMla o_ Fut ... .,_?
.:. .i .? i i iOfl a. F
Lf li iiir ISTS WANTKD.-aSaYoral Y,.-.t>
i'l Ma v, i i. ?? *, . ...( s'r-,1
I'i ".a i-k ''?..'ryt'.tnpiiy at tl,. nrrof N, . *, J
i, *. . ...i,!
Ul p.'_.? '.rattktf
N J, f ? a ,. : i r
? . o ? r b !f*w-1?1 at fX o. M Fi
, .'.ii. r. v. . rani ? ?.
HPEAI I1KK WAN'fKD-.ENiJ-ISlI AROl
. A >(\i .MATTCa A| piya?N - v --.al Ba MtOB
?il. ..ra r Mta-at I
,'?'. ,. UERB WANTED ia Md., Pa, Hj_
I A N ,i , il.. IT.. Ind . 1).:, Ky,t ).!..' . (,.fc'
i. I. ,-.d ... Y for Pa..., tr ..'.laafa (Vaal?dli .-i>
.: t.i) D'twlag tnl rdn'l'.g l!,,':- ml ,i|..? tttram
bieoa ? ? r t:i triri ry oi in b K j, ? .,, ..^
A.?a, waatad an BMeMtea? fbinnpiflMiM *|T . ^
i'i .j. t:. s. >.;'?'. _a "ibtba* ;. ...,.
i in..;; i'.e, ."'. ii ' . I iiin*.-..'.. ) .
t!fA-7TED--A IfAN OitmpelMB to b_i
I * f -...? .-' *i FOBEMAlt1 nf .ii- ua .au -.ir' ^ bperbaM
, if rt, itiaBaite BOAF tn,: C. liDLK 'iblilith....... pj%
lir.tr1,.'.-., !?. n.'.r, ??. ' ? .1-.. dw, i . hcd.
laaavtaM M**rio?*taaaaM* **?* deriila, ai;d o'L.t 'tndib
I BiM i Im* laMeiifii ai ta etmt atM Md abUtty. Ti *ab|
Ij -t -i -. -.irt. ? pp,r.*inty ?_, , ? . ? C 're a p..m i: ~t it*
f'.-i. N',i.' etn, r. n.-d'tpp.y. AMmb l??tto:. M <!., Pra
Otti.a. loi No. 4,3.7. '_
W.\:ri:.i)-~\~sip;-kt'i"N* 5 mTb
,,.-. *II ... Bl p> Ini CbbbbIbMb *t IbmHM
! tiineMpt. ttad l'i ij** '! '.-''"'?'?'' '" ? fwbB
Mt Md? ." yaara rapctbaci uul m ?:? 1*1 il e .. .t u?b
.... -At _.:...:..:?? B y. a I atrbttaBM iy a i.ery
p-d .1- ??: '' ?? k. B C 1 -HIIKO-M
ANTED a MAN tkU" iCuLi-jiaiaiid^ 1 -';?_.
i,. .., - "Ai.ua Liuiii, Mi vt- .c. aA
vv
: Tr
3n-ilrr..t(oit.
; ,? fiADT wtahM to '? aia PlTILS to ?_.
, t ???.<? . ? |,- - iAi er _ BM a-A ,
..,,,.., ?? ,i j.. , WfaaM ttt*MBtr-aM
:.i t - i. . ? .... '? ' ', "' t- , .1 h'M-.ii!',, ;tta
MdMtttag Ad'..'- .? ii.--tv.li.ir'?. INaTB-CTiOE I
/i.i.i _CBIA c6lLKGE.-T-o IItTERNK*
\ ., DI i ' - i'.y IMIXA KOJI "f *"?' ti'* C'-ite ? ', trvbt
?'. l, .... j. t:'g.. .-.A t. o_, a_4 e_ >* d*ly
i I ,,-? ti ;hn-,t 'hr \?r.?.
r^a Iir- ? , ol tr* ]':.';??-.?*? ptrerta of *P- ? ?? aa
?ji. ...... :.,. i .. ,-,bm a- Baaaa '?.-??
eatl i, ai, , i ' J taitti-...I, -,.,,_
'.,?,, ? ' u..:. te 'r alt.iitllOT/. ' li N
I MO.iDAV, .-,l- l_ ' Ita i.. -.,-.? ? , ?
! Tim BRCO-tO TF.RM ?-t ??*-m F3IDAY. 1 'a
j ||a bi. ca.u. hi'iu. LL ''??/?j^^'''-1 jaa
\ f rToEOROE C. A-i i UON*
Ji CtASSICAL rREM B *D EIOIIFI W B )Db,
N BHftkaf fur. -?'? lt Oirr.a Setv. I
R" i^iv^_XAAr.R POL. ii^v;i:::l:, ;\ jti
ii ':, IH.OY, N '). Tt* Eku'Wib $?n . -*?>
1. m tt thU aaM-knowa BCHOOL OT ENOUf 1 l ... *A
.. ., r h.b i-i. iaa fut >.aa Baaa?imUmB?a
....... 1 . , :? . iatl ? ?>---.
Pref. t HaRL-8 ItaoWTfB, PbiOir, Tto*. E Y,
_?* 1 . J i * TE \T. fr TUITIOMaad BOA-fl
?^ I. A \ . ..' I...d, ...i br 10 at ? d-" 'htf'.tly 1 *al*4 MM
! Hu-kiagafeboot, ll ini.e? froiii .vaw..ork. fn. ..>.._*,
... li ?t ,-iHL'i. Tribaat uif.e.
dancing ^VcabfmteB.
H. BEAUNO1*PriTott Donefau 1 -: nr,
MejBBM ..,.?'. ObMB .1 . ' B
i trtl't Bd ?BMaa 1 eet a- ? ? -14MI
? t ,. ?-. ... ;r laaaaaara
i^lnnical fmrttaBCBUL
a:
\T HORACE WATEIUP", No. 481 Rreal
wi?. -FI INO* Ml LOHAORO ffARM.'.a, Ma aai
V . _.i , i. . ?? . 1: ? M!"i; . y dr?.r..it, ... ? ?? orj
i v?e?- aal ' ?? Ih* lIe*au-riWet?f?Pb *':i' > ot^H
.. ... ftkat rytat wa rl ? HfoaMtadfa wyaai
ikdaaaraa te 11 i'.rr eiadr* . .ftci ?v .^?w . ? d
i.a'.u ?' ... t MeloAtirtaaad Cab?tri Ota_M totta uly
j ; en... C*il dMtlMBBB A b l# tlr r aa ' - J*d
ut .d i' il > i.y ba. l"b ,t ?l a .YLaiioe-Bi .."?-. l?
? | -y.J ' ,-.rd --?' iklj ' ',.
I RAI I VVali ? A-?. No. 4113. ...?
UOOU van t'*" (,! hntaCBM PIAldl
etunthi* tw tb 'tn**. Ap tt l
JA.->. YAD ttl'FH No. IT9 rY'' ""^
jrniK i.i:K*:.ajr dkboxlj
M i NT-.'.."'(?:.. ;r> OF
iiiiAND, a-i'. al>., _.i.i i', ,.i'i itAvi; mt,
iV. ?..JilliOADtVAV
KL.i OA^
pfAINEB BROl _1 ;??>.
PLAMOFOBTB M..NrFACTl'UElv3.
YVARKKiiOMS.No.-: I'll'lADWiY _
HALLE !\ DAr-tJ A Oo.? Orand J\j5
..i*".l ai .i-:7"t . .'i 4 .'?- i'*>-:;nr b t I ? "_?
ar Fo>*tgk '.'baia, aiM wa-_uowi.abyo.r uwata/t ? 'aaa
rt.iiai.A-. r.iv itata. TIllRTl rWTJ riiK".' Ial
j.ut. PiaMatoUt, .-?.-... :.d i'. i io. >t ? <-j_
i ? ,:i lOfBMa Md f'Atm >r. ?, t. .. I bl\rv??. ??? IM
l i.KrliTay. (>?". tt. ii 1 r:oc, aia HtBMBMB .
jtilikiN db txAML-t'" CAliLNiii o_
.11 CiA^*l, onatotwtiv*! jp**acb; |?1c* OT N **?
,?,h. A ritl iiuii.'Tt.n.ut on tTti, t. Ing il th. ? -i-i*
BaiiBealaai Itatl M a^dltaa teatiaioay *f n i? baaa
ImMiad af 'r- ai.it ei. >i?. t artit'i ai*d orga-ili ? * ^M
c.-uitto e g?M e\c?!!tu 1 ?! IU'** il.lt'titi i-l i . ! '.if
i, H.-i.,r. y io ?'l )tb?.-f ??: '-? . ?' oi I ? itrivt^ . M-jjt
ut*. Ai*-, MaMdMM B*M * I to BifO *ato MtM
( tlila. in t*:t rraa. YY.reiw,.. Ui.a. i ar 1 i ' ABtahj
Na? Yo.k AiaaraaaMABON URuT?E?E _#
piANC-y HARMOMUMS, and Ml L0IB>
1 UA-.-ve.'. .;? y. I r, |. ? . ... a.. .1
5. U.BAX-, ? 1 .'?ik. ? >' "'4.^
piJvROB, Vll 1 "i1' ?''?'". liARalO^irifi
J w- r ? i -,'.. .,,, . rt.
4, t?? ., ,ii . 11 'I i:n. ? .. I i|* r" " ? ?c
?j, Hi| v. . ,?.: ..*-.'?,;, J- lt '.'
.,.. T4. i ii - I?*?? t.e?r l.t ? ??_
CUPERIdR Irt , i io P! NOS. ' _?'
kt.re.1 .1' Uir T-.r.. a i. "..it.. No 4 .
vy..,ii *:. ,!.i.m::\ . 0 i'l ^?????^?\
? T F( '" .1 - -' ?- ?? bi ??:.. ire ? ? " '
k.M I". .M leA.i ... ii I'i' - ',?? ' ' Z
,.,. - _i
rfidMi li..,- a-u.,.,... --?*?
ii ? ... ,. :>?">'
? Orj 0004*4.
BB _ OOODBj
/ ;.... . ' V'T
;'IM, '.-lOI,
fra
itbaMtrMp
, . . . ??- -, ?" ,:t
oi. ? ^*
B-t^- . j ..;?:. ? 1,.1'R't *
.*- li. .1 ) a -.4 >N', J lt..
., 4.111 IA.N', r
;,etu k a^
* *. ;? i\V biiaTies '':il>..
1 ;. ? ? ' -
I .iK .-?> ? ? ' H .'.?,
?W*J ' 0. ... iJ. H t-Btfl
Um , "?__,,
],4,,-' bj-aDhm Mi.vi.s"'
b 1. BkOYk . ln. ? Fa BMfMaMBaBWi
VI
li

xml | txt