OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 04, 1864, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-02-04/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Jincnrlal.
., \
..rr. aaa '? ?
_TXn)EN*fl.--Tlie I -
i
aUt*
??? Lbbci ' i
iTVJM KD -
) |
j , ? ? /? r )
. ~ i ? i ? V
iTVII)KM>-?Tl [Jirector
_) |.,i?.i--.." a ".?? ??'d ' .' ? ? ? '
P
Dan< a Of Ooibci Miai! ? ' j
JVI1TV1).? Tl ? ' :
I Tr ? OATd '?-?''? -! ' ? '?''
- Ull Iu
v ,ry a '? ? ?
. .
I ? , - ka Will 1 ...
u Vatouary;
',/?,. rttry.
teaapT-Bl'i - ? ? '-a, <
t
nrvTHEND.?Thi I . Dn -> "
iba ???' k ?? ?- i i ' > - i
;. H . ... . . vv ..... . - .. ,..;.' - -
y a tt* j a?it * . .
Ta Aaw!
I . ? ' '"
Orncaoj ra* - <*~j
I v aa ? '
aTPIIE COCPONS dno Feb. I, I -I
! Ba . ??'i. ? I-' ? ~a te (??'i ?' -..'en.nr-.i
I . -. : uBOAN B a .-" '? ? ?'" '
! -te ' ' A-ecreta?
u Pabb op tmTn'ai i ?
SlW \< ..A. ?e ?. 1 .i-t. I
Prea?ent i - ? MAN
_ i . > ... i. ... ? ?
. .. , . rerfieui 0 - ?.. t l*x) *?
Ba - ? . . . ....
001
, , Pi ?? A lha I . M . ? i k ?a a.id i. :< r
ki. . .-.'_V, lue ini,, i at
? B 11ARI ER01 !'. '. ?
t'rr.i ? ?*?''..' ttaabbI in- ba iRaiu
A-- k- ...v.. I>. ' o. .:< . .a.. ...... .' .virt ,
TiTi". COl: "??- i ?? i ? '-? 1, le*el. on tha
I i -? vlortgaaa B ii leftbaMARIE'PrAANDflN . -
U l -...i I il Itl rv gtlii. ? '.
.',',,. k . u a' tna Utt - 'I Maaal ? a .?.., j A
, ..... k t'-'y v ... ?- ?'v-atj'
" oent-apiaaPai-WAtBA nHe?o. CaxalCo-. j
. ., , ... i -4. t
rnr board of m lsaoerboI un* coai
t PaNI !? >r 1 ?-'.:..' a M ? I ? ai
piVJDEND OJ _ i-N l'i-I. OK
-.? tt _ Q aen tu tt d tL* pi ta ef 'l-?
?ti r tt. - ? '
.. . ' i ' ' ?
.- wbaa
? -
. "l.V Vl , '
Nn. '-? Ckail iw ... V
IVlliEMl.? ' ? ? ? '' ' IjIEEC
t dedtafad a
... rn ia. |
ktar
D
-u Bft. r ? ...
-?'?.'- A-fl. I
- S ....... , .
rvi'. lUl.N'l).- . t :
j/ . redaaetfl .,-...? I
Klt-M, pa.tb.f '. . '
aa -aa , . .
_~rri7dEX8' BAJi ? . i ?
a
... . ? ? ?
. ' ' . L . ?
|m liaatlM baaki wlll k . -
-
Onwu - iaa la* Ca.l i
rioHTEENTn i itihi . ? - i ? u
J_ . I I J '. - d
I ,-;?. f l -. I
_.:-.. a ;. 1 . 'i
faOMTH \\ I -r.-" )
A . L v -. ' - ' - > (
. 1 I
rTvTE KORTH VI-> ..l. -
I .',.?? dr
7^ .' ' '
Btl tii -d- i . ?
rflia DIViDEND.
?
>KLi N i ? ui: INBt. co.,
rt
< 4i.tiia ..?? r> ,'
. i ? t ? ' >
IB. Vib:.:- U' ''I
I .Tl.V i) I " - .... J.'),i OO
Tirt .. .a M_1. .
TI "? PJBT.
B tba ' ..t---) ? ? | . Tllli
...... v.^.._ ' ' ' 1 .-A.
FRA
ii i.:.u.._.. i., Viaal ....octt.
Ii .7.' Caa ay Bacri
**-*fT A lBt ______
>rai. a o, Vavum.fa ?'? ' ? Bi ikara, j
No. at .? ?:. .\ Naw-iwik '.?...; a. J
T*,'!': .?.?? .(
; "" Baa AftflBaa baaa '.: ?t da anu,? aa
?*? ? ?' -? ?/ - t> aa hataaaBha by ?ak t ?
* i aeaaa i - . taaaa ?-^ h*ad*a p.r-- I
!e pVyi'tl'.o fi!. Bdaaftatt M I fcM
Ba ? ..... taaaaaafM ? i ??.. yaabaadn i
*'?<-.' < -i
Fadal , a, ,i ggl, ___, gf ( 11 ocha
- HVE FEB C.-.-aT l.N'i 77_. j 17; . i '?
1 ? | '. V . '
' f\ PRRCE.NI '. . ' ?8 OT D?ZBBE D
B?R
UTB1 TV 7 ' ' '
I ' i ...
1881.
1 - ? w.'.rr.a.
' - ? iaa fyv-y,
BhBn?a v | - . .. '
_ B ? ? -.',,?.
? -I . I ,| f'lk -Vi.
1^.. 1
?T ?: . iRT
i ? ? .
*.. ... , . .
___ _
Oppicaepi
?a ? *
' . . . . '-. ' :'
-
i.y.-.., ,.- . ,
??.?.-?
I - Baaaki haal p.
taaa
I] i- - i.LitT _, Co.,
Vn. O V'AI.T.-S'I.,
nWKl P.S AND BHOKF.TtS.
? ??.'..
1 . liuk m ti. i
bataai i j TroJ, ^ i
Of"eNrT* . a r-'.vyti i-dtuai.JB.
J.i-^-LL, WIK1HR0PA Co.,
f_ , BAM . i ?
' ' .. . i ? . i SendllOLtV
_ - itd bL-.'v.ij t. ig... .... it v. . . ... - .
;
I .I.r. . .I.'.L,, .,..? tak tb.
j ON'COUN ?) onio B< ?
' - ? - II ?.
???'?' ....
?_. ' Btaiuaa ret , -.,'...,
I . . i ? | r .
. . ? -. ? ,
B.'' ' ? ?
' '-'.,...-.
? ?
.._. ;,,?.' .u i.
" l
i; ??? .- - _., - . . .. .
'??,'' '
* ? it
? ?" -
7 ? But el I
? I
?
*?'? ' ???:?? .
l-?a at,
m ? ffraaa III
.aaa B TVobbali ,. ,.
PBBl
j ' '"'?' N . ' 10 kl
"r NK'.V
:
C I l,,r?l
" i , ., . .' ' i -r i > r. i i iv
!*? ., '
*?*. ti_u'"": ' . . )
- ? BaaAu.tli.
.- .....
.. V i -
V.; * f "?-? ; ' ? '- ?' BTV .!,:!.
?
^jiMi''.' '. ' e Voik I -. i IN.
JhUHKUtft
\TS rrE__ITH 1$) DAL REPORT
_t a paa
? i
LIFE INSTJRANI E COMPANYi
OFl ? /, Baa ,... ?_,.-. , i RRUADWAX.
JAN?Ai7y~1, 1804.
.af Aaaata'Moary l, ll.?}>:,j.-.t,Jt6 tn
? i ?? ,
. )
.<>? tn*,4B ra
\ . ... - r.d and
. i H8
?byAffl"* ajfitfA ? i itr.ioi _
.? P3kt_,48l V>
Pi - -..r, :-,-t . . .. %m\mt%
I .. ? > ada,
..,: . ? ? B'li I ?"?
i ? '?"* ?'? '?? I and 4 ... ,i
. 111,148 81
. , -i toiemai i m -i
. ? ...... .. -a
' . , . rn ?'.' - . ' ,.|
' ?'.!:'./': .:..?? maaai
. *-'..'?? I tl
' ? '? ' M?l *ad . _, ,,
, ,< ii^... 44.8*5 1*
... . . . .- t ?
..
i ' .--..- Bg .11 d I - ?
iM.aifitt
::.C4: w
i..,..? Inte o !tev. iaa
i_td_aw Expwwfl. 7,OC 277?1.07.4. WI M
pl,4Hkl81 Rs
?? n .
faibfj >.-.'rnain Paril.. pl01.I1f.7V
Btad a.
19-1 MO 4)
?v,, ftlet I H .'7..1
Ir Bank
117, Vf, 88
? , ?. i i :ty
. B.f~ ao
.t i ? i
'?-. ? notber atorat, i -t.... M BvB 50
? v . a -
. , ? ? . v .'. s.
. tV,4A)?
(A Bikel vtlaa, 11- -' -7")
Kr iltia | .-.'t. Ul an'. 114
? ? i i . v ? ?, - g 7
I ?. 88 :>'?
I . ta ?-'?!. ; I oil- _
,'rro.t. _5.171 a
- 1 i ?!?
. ' .. - .... ... -'t'U
. I1S.MTM
...... 4,4 C 31
i. al'4
?
Dd to < ra* a .r.-.-t
fllBI B
k. tii il a . I ,er ? ? bo
, , , ,. tAmW MBtPB
.-.,. . || :>r li., I af THIP.TY.
. | i : ? ?
v. ??? . -. . Iloi O ' >n. I, Iiat,
?i'A V la
. .? ' i . ? i. . . . v ? ?? an
, ioa Ok ' ' ' -NI '' : ?-'
? -...- ? i ??? paaaaBia
.ii... a e a Lioai ? ?. i . ? -i * i i ?
. - . .d lipaa t. .L I . v a ..u Ib. te l.rr. t-,1 of tiax:
.
. -vl i of '.I ? f a L
.LIAM lt PEPIU Retaary
'' ? ? .r, 4,pT: . rw 1'od.i'i weie 188888, luiv.r.i.g
? .j
ETOP T-BOOBPABT, J AB t MBA
.- ._.rO^,,d-. fc
vi .
. . >-? r'-it
? a?>e oo
?
. K.OOC' 0*
-t ?
p.i an. 1,171 71 |
i- irrt
? . t'xl.tlrg Pa. -. . *?
?I . \ . ,-r '.i ?? . l,TV,l.aJ B
, <e of
I ? v ' 1 t .- . ?.
-....? - ? . B
. fMfltMM
. .,(?.. i..?t..i a ua
. i.t.i a
U dl i- ? p i li ? . '
?,417a
? .. ? ,, ? .
. - - | t-r
H. J? ' ** II
.:?. ... Tl. B no
a. .... ?*??.?
Ho. do Ba .io. 4...... m ?a wa
.: 1 - CV ti. lM.li. Ul
Bfid* a -. _. B|iMP0 MFRBaai
. :
? '. FEND4LU
. . y. -, Jvji'.a ; i -4.
j i
li. . !? , , - ''.B,
.IdEB,
\. - rl a' i ;.r r ' -',
i.
r ... . IY fc. I . L-v-tt,
' , w y . .i.-iiiH.
A P -it
. t ? mt.
a J
I . i ' ' '
Ur.OR-i-1 ? I M l . i r . .
PISK 4t HATC
DANKJ _i_ AND DrT._T.KBfl
QOVSBNMj M h.X'T-J.ITir.S.
I7o. PB WA-ti B*? E
r ,..:'.,.?? rru,.- rfel i' ' *, _ J? Bj ''?[]???
i ":'?.. i Tl- ? ' ' *? .
I ' .
5 i? r n.:
?i .... :. MI .4TMl_R
? li ? ? '
, ;....-. .?.. ? baata aa a
. ....-? : I , . . - 'ai'.rtbli
. . . ? . ...
. .
FISK B HATOH, BANB_CIUi
tr.di.; a. .?>_'! ? -..;..'
;?.,,. __
riVER-OK- '..-. H ''?
i_l Ba. i...
.? t
(J. a ii . , a ? '? ,N"I4,
? !
09VEJ ' ... . ? . ? -' -
? .
.? . -
?? . ? '
I ?,.. bl I - ....
'?t-rrat .J.r.d..d v.:. . , ahaARtTB
_
j fBClOTAAND UOCK
I .;.-...,.
. . ? ?* .. ........
. . ,...., i| ., i , ...? r
?, > .
, - , i . ? . ?. ? ...
re.pec.ifai ?'
a ? v
I ' ? ....
II ? ,-.???
'. ' . ,- i,: ' :. ? t. ;? aeid i
B i ? ?
, i. I 1.
. .... ' '
.- I ? . ? . .
, . . . - 1 ' I ? ' ?: ,
j i" , a : . . v. i tn
! , ? . Igl. r4 l.Jl I :'? u ?'? ; .' r : l.tttt, tt,
? aflha ....
I | . . ??.....
.i . ? i . .
i | ' ?
? of tba 4 ? ,...??;.....- i
., | , , ??.?-? n - ? i -i , al
I -i '
?? tb. w! ? . t?an - .-. ? -i -v |
r . . . . - , . ; beodi tnd - I i
I ?? ? . :n!.> i_. r o.J pOaMtaB B '? ' I i '
?
? ? . .. .,-,.. t keaedeal t
? ? . vv
' ? ? ? , ?. in ?, ,,. .? ii .....-? i y
v ' -?. 'y ...?t 'tl.e ii.ot.J :?
' ?-. a .v.' .]? .,,,.; .1 , r
? I ? I I
... . ,
?-. . B ef tba B ? -. ' efl
? ?
'? ? ? ? ? ? arj ? .
- li?a . .-. . . ,., .,., ;
. beld t" Mr Tyag n 1?.. ...v.. ., ;.,- i
B* I - H -. . .. . ?. ?.,., ,..,,?? ?
' i- '?-?? I Itl I . . ' r ,. . ,
' ? .
-. j ?. ?? ? ? i th-, Maallowi
l ?..-,. .,.,,.
" ' ? ??' I ... I ?.. J '!. ."I ?.| U l ? I II, |. , ||
i ? ? rnlei
. * * ?- ' ? -? j -? i aal vioi.l.. ..... . th
Houio."
Ofnoaofi-a N, I aa i.An.aoAn .>, i
i - .,.?:. . ' {
\ T A WEETJ .'. .. tba BOARD OP DI
? ; . ' | I..-, , .,
. i 'ii.ui ?!,.?, oi !/. I-" n?dt-tt l.yUJ ou ib. '
? .!? H; a'.. , ?.' BVg lo.i.ptny.
!'???' iwan adtabafladi t.-in Tu MaaBMaef
ve. on ? b?.|i,re tbe i.d day offabruary, lid.l, _ u,
il. i lo ?ar? U. li.i l.-.tt-.-a, pr-.viiiid iiy iaw.
'i.K).J. J. BdBB, I'rraliient
(i etary,
t. 17. I MtLf. , I.t. i
V VIJ I irlU\ <~'~J-OAN"or. lJONir__u
? ?dF\7*J,ta_ftJ)_J MOUTOAOE, to *aaa la taB. No
? .."1 Ap) I . ,,,. ti. wrltlng, wlth iii?g,a?,
i '.., i.r ii.adali, M AilKfcla O UhOW N, l-vuiaB-I
la aiddia, Ba IB BaaaBaap
ianitruliil.
pHICAOO AND Q?EAT EASTKLN
ItAILWAV COMPANY,
FXB8T IfOBTQACW UONDS,
FOB S8t000*000t
,- | i;c';rr~"iN rt'iOKS Of-MD YY'ITH
BMaa iciixrCB-Biyi * ffa_*a__ffl||
BAIBBBI,
No. _ IAMUI T.. BEYF-rOB-.
TBB CHICAOO AKU "i'T .BAFrtM lUl.
\V 4 V I" . ' I i i " .'-,??'
.', ,' . .!, Di LLAE .1 t e.r rtR-rr
,, ? iBtr-trt at Ih* ri * '
t.i.' r> reea- p.r ti.ii'.m. ?? rakb B (he 4 i.y ol Ne* lora
aat 'i, ?? ? " ';" ; '- : '-"' " ' ' ???.?_
Ibaaa I . ? , - ? ? t and orly !'?.? ? t
(i., , neil i.r*m* aad fianc-bai ? '? ?? ?? ? * '
, . - rdi ai i i t"ty blargto a u. ?
,',.,?"".. ... :i, laaMDaUaMaftka Ba i*
ar. ..-.;. ? ..- d Tra*.
Ir, . ? r i >?.-!??'
_??*? -.? , i.. i ,? mt " il ? ' aipaa
fr , l.. . roaM . i.,- ... '..I-' I.e ? -
I B.!l._rrsa Pirtl ll Irt > , - ?? .??'" rl raad OB 1 .
axt.nl .
,..,:,! ? .... '?.-,.-.
Litltl* .??..<: Uu? ,.? '?' .???: We*B ."" - n ' ?'" '?'
Bali,Mdbyta-iM iMakortaMMB MMMtaUM tBtaaM
("i.''.:'" .', ,..,..,???.- b*Mla*t ? _wMb
...??-.* ? i eel Ham Vaak '; tkit rottta katamakartU*
Ib* i ib .-? '"-y '? lani ???'' ?? ' *
TLeraitdb a*w awtm eaaHaat, a*4 .... e .i a.-- ? i ??
rB-rttaial .. i*~. :*? ha** OafM i"t UM?I d-:in* ?to
.-..'?!?'. , ,
'_ ,, .,-.?, I tl 'it ii-ri'ii l|.? pro,r??. *1
tl. .?? i. : . ? ?*?? **,*ed 1 ? . ' l????? ' ' ? J ' '
-.lt b* Ka-iIi. . "' . . -,-,.. . . .u r*. - n i MC.I ? ?
-, ;..., II N.i,?.-,i ' ?', ? r .'"ui-ii"'
. , r pa . ,t || * i r ?! i Bt' ' b I ?? "'?' '?'-,
baahi**Mai ,. . . -... -' - aa ?: S*wToi
V. ?. li'i'.t.'.. I'...id**'
MSjJKl r 8AT1K08 BAN_, N- 82 Hao*
,, , , ,?. .- ttaM d-i T ir.'-n loaa to 3 p.
Ci., BBd V I -J '? I- L'
.' IX ? : II ,1 '"'A
Maateyd p.|i.,4iuN ?,?', ralre. 11, wi . ? IW m-.-.vi
?. jl. . *,. 1.
ll Tl'FRCCAIiTFR, Pivlbni.
Ux ai._ Ccpilij, lambwy.
i . rn
I ? r. ??? r ? "I ? R ! i . I*at UW'aJ atraat
J.- .-> i ? l .'" 7. a ' /. l?- *? ie* M oBII
. ? r-? la?i i- ? ? laiha!
i i;i\ i.l S . i. .. ,1.-, . aakantot ??L
lll.MU ii I - >i . '.-', ri.rr...'i < ; l'n. lit.aauA
j Ml ?? i ii i '.'''':' I s :"'*"-4- ",
,!t |. Wjl iM .'.'? ". ?' > i itortttnat,
J I r.'l'i-. .\ i r . ta l.reat
(,, , -ln .-.! I'..-'*.. I.. TP..t ; '>"?r,
W .i.l. iMi.i , ? .1 R . ? '???? -r,...
| ? :, . . V ?<? I | ? ITBBI e.
,y MAlTERAN.il h-viv.ai t aat,
i ?! I!.' KU .-..-. -i > . ??
raai
.( ? ??? '' i .. ,, l.J ,i ' . t l 3..am li.*al
Iil IV irt (.! Alta. !'??' I ?
Al } '? . ?? , ? .. ' r?e_
( .4 .!?_,
PRA! . i 1 I ? < . . ? ,1-Ht
. ?? ll 4 ? t-lwty.
k M ' ?. ? . ' 7
J ? . I . , . 1 . . io tL
I'l ? ..,. U ? ..JV..T.
0 . I ;. I e. 'ikl.k - YY*a_r*M
C ' lt' ' ;? P'. 1' I.. ' 1 .11 iTOB?L
DAk :.? M. OOL'L M.i ? 14 .
A . i.l k . a'. . i. ? . .- ? a ?t- -
k ''.i.l'). .'.?'. I .A. ..? I d UTrBB*.
,1 , ? . a*a flbatr ?t
- 1 \l?.i . wt-aty Bnt ttraat
1 I.l. at.r .41..L
, , ? ."? .... , - . ., .-. f.-iei
! . . ? . . .' ' ' . 1. .. .tivai.
i '.?'.<
UTLLIAM tl. Ll 1 ' ? W at _
t t pt N in. /.??t ? A
. I . 1'44 1
4 Tr I : I TI( N r r 1 I... i' ..- 1 ' I ?
IX ? I ) N.I* ? " -
, , . pa? ... - ..v _ .. y A....t .^u Ui*
' > . ? BOU.Y,
: . .,' l . . 'i'.t t
\. ? ? v ?' ? *.
M.: NARD.
k. . I
, , . / ^. ILI I lt
i . _,S AhlLKl.FT ,,.k,.w_.-4,
Ft'lfJ 1AM |
PWB il ? .
j.',' :.' r?i" * ? ?vrMLT'k
i . ? - k ? i ? :
At t I b.f-,arrr B*> . ? ' IM " aM Itli I '
? ,. .... aai.l .. , '. i a r ? ?
. ; \ .... ?. - ? tl ? ' ' ' -
. . . . A ? ???? ?
' 1 ? I ? ? ?? 1??
\
yUaUA-l ll. -UkJkSTOR,
BAMK-aB and BBOaTEB,
N, 3 Bi I '
h. MafOU,
URCURBEBT M">'i.v, QOLD AKD ULTEB
3;' 'L'OUT kXT) BOl D
*T B"T BA" B*
STOC'ivS ANI> BOND
af *!lkiBdtlotnhla_d K,.d Al licatd Of Piolar*,
EXOl ' SIV! /.Y ON' Ci)MMIS!-lON
i 'i' HBBaa M k'l .el.ir U ron-.e trd wHk tny *.it< .,,
-. rrr . y t1?aii to lu;' .r-H I' I f nd*nc* I-i. lUA And
,,i. , bl BJ .ii-u.ttt il it igb Ci? cv f.ty
fi . .. 0 I L. OM "!?->"AL .M\,MT3, BL'T
r ai A.Ni ..Mi: t<> b yin BBaffB
I ull.N A. Ifl E L IK,
ij ? ". -t,
OM I ? I I '-'? ?' ) FalldlnB,
'. , f | L .. b Md * ratga ki n_./?
? ? i u . i ? ? i ? _
'' .fii\ l-A-i El K *'?' MORTOACE
0 11?' rt^ IVU aivaa rip. 11 i
i ? : .1 ..11 Ml! '? - ' Vi'A.Si ..f
I M Ir' r ...,..).. BlM ' ..
?..*'( ' .." I-'- ' '.
I , ??? 11.' b* .'?',' .? *
...... Bbaa aa BBJ par al lb> ?'" i*
r . . : ?? . .,''.,
D,Ita.41 .',??. ri '"'ini
-,'r.' _
C7o]3vli tntri. fiir- ICoiitfO.
N?* um r-> t ?* t
rtDWART) M ri'TCt. ?: LVNDOM M.
1'. .'AII. aad KETCHI I ?r. I U J.. aU
,, , . ii l-u Lt. I' Itl d. t.i'.'. i
Mi.ru ON a .'.. UO. boYi Uuado/ooaif
e atod wllhl
Ml MAHLOB MATTII I -
Aftd Wi'.l .V ' ? ' ' ' 0' .. , _
:,-.;.-. 4 lei <Y
, r. I. U'4._
\. k. "?,i.??:_? *i i;7 i m., ? i, ? i...
t? F, ;? \Y ad...: > : . u.a I ? ll I ?' Mto,
w i, a l g TuoRna
T',. t,.,.i..-? fl-aportl ( a .1 i',i. ,i ui J" ????-? ?
... , i, .,-..,,.. ti :??? >. ' i an I. ?: " I- ? '? '??
,,,,,. ,i Yk. ii k t. i. i tJORMKhC*
i. . ; IMi_
Nu'iii i ? ? ii ' d noretol
..,,,, th* auli ? ? " I ? "? - ' ? I '?
V. MOSf ii i, li ,l'i .1 n.'l J ronteiil, II. I'
.'.J..ar.., i.ii.t : o? buMBM
DA '" li " ' _I,
Y\M. Wi),-I i
N.w Fath, Fh. I. l*,*
j,, . ? ?,. r ti ? a iv. MOOIOaaM
I ? ' '? WMMt
xt'iii || c ?W. ALBERl JI N'K.Na li ?
it pvr'.uei li oi i f,ri.. li I '? w k, l, PVh I.
MM V Fir/liDOll
rpllK ili;M i.i .1 jTJilNSON dt I ii i- '? i
" , ,. .,.*,.i by aadaal iiaal -ttaaYi k. Jtu. la,
mm J ""' ;;!__ .
|Otl'. Ml.'
Wu 11 ,M n. nowi 11 ?: ? TiiOMAfl
, ... .. j. .. .. _ ii.....I .
1 ' ' * "^7 K.v.(.;fi. ii.YviL-- ni:tJK
rniiK aadetBcBed orill contin the tTHOLE*
i - Ll "ii"' i hY At:i Tl KI fO, naaVi ba
bbiim i. d itya "f Hr. i .aOLOB, Hllb I l.L ? hfclFF, iti.it
it | , aud UOWKLtt. HAKil '. ( .-., :*". "I VYaiei ,i.
New 1-4 - ratnua'p I. lahA
THOMPBOM Itl YNOLHH,
i ifAiwa... t("kk .-i.L,
il I MAM',1 ll I 11 r .
tfii.i.iAi.l H. UOWE?U
TUliAlAh I. ItAl.ll
JJrof-ocional iVotufC.
1PDWAKI111. DIXON, M. D., Oix-'-Hiiiij' uikI
J t i.i.i, utit RliROF.ON, No 4-4, 'Ai. ?? Oltl,.hr,.n. fiiin
I to B. I ," I. ti d 7 to lt BMBraj '. i." ?--' " M BM -baJpni b
Al '\v 1 ' ?*| ?l . A_Wl l.ltb^.
Cft'.nrco anb incctinco.
ANVA E. DICKENSON
ai iba
AOADEMT OF Ai- il( IN rnnoKLV*.
M I iDAT - 1 : NIM ., r. b h
Mlw niC-T.i.S.iN wll repa. i, ? "Watdakf
lli- lioul |i. ?.V dl mr> J al --e iiofi o. io V\ u,.B"'.o ., ?a
ii waa
Tu-ki _ f?8 tfcaPaMjBat, V ;.',-.?: atadS.
oe.ii; Famiiy i-j. ??? aaa An .1..-,,, | ,. , .. Bu
? ? i n . ,?) .' i ?? ? ?d< . v ? . . . ? .
?i., Hoa.'. .... ;7 Atiaaiic t P] . n piifl iai
i . ., ??-.,.' ?'? ? - -i ??.... .
I a ".. y.
P_OF, DbREMLfl "
l v .i'mi.i i?" .r
POI ii ; BfJTCRBB
o, i i
aWOPLD- 1MRF.B1 IES8 TO ?C1E-'M;E."
WiUi U-.UBTTRATIVA. E>.'1 K.llKNTS
nrtv "?): - o v, ??
ITTi , . . -. , ' ? "
OaatoPaaalaai ai Mo.lUA. K. >. "; l ii/RRBAT, ll-.
? i . . ? ... i i i.
Tlrkal. f."i.t.pl 01
l-.ir i.tei.rd aaaa. % ua
t :. .?' .:>.-.?. H
pi-. ikra ta Attara adfaftttw t
T ECTURE8 ON iTitlTISH 01.AT0R3 ?
1 | i '-,?-,' -l II. iilt'l'A' , n' |l. I ni ..tb i i.r
tud i .1. M;.-- '?' an I . . v. i.v L.ii.iUd, at u
' a'ataak. *l ? '?
i p.r, 4-r-t.M!' i, ? . , ' R.
l-.i,. A , HARt.l 8 J." J k'OX.
|,', 11- ?. . Ll 15
1,,. |i Bil i' ' i ' N l.T'Y <;nri,trtAV.
pth || -I. /!?'" I.R LIM
Ttateta iri.'.i.T i, ,'i. . .:- I ae ira We?ara
' Ti. ? . I ai Leckweed'i tad Raad. pk'a Beatidoraa, aad B
t. <i ? .__
Cl IPER DNiO.V.
TitE A! V.vti MEBTOF M lENCF A.M0AB1
? 'ii, ? ib::1 I. . fl .. B al tba UHRSI , I ij
' Llf ; AL P.i "s 'MY, ?:. . ii t...i, d_karadb?BaBa
^....inr ll ' '? a . | .o ?
PRX0Af I..J..S. .>. Prh. 5, fl 8 0 atoflk.
j i
CAPPPAL IR rP8 CON, i.i t'ltiBB B'lTII LABOR.
", ,i ?ri i ..?:?.. d ? , ? i - -. ?. ... i-l"
,- r. td il f lafia* wbitk Iba** wid ba a* *aB*?taa
By ivJ.-i i.r tka fri..-. aa
Aal .'I I Bl B ITT ''? -.ttry.
ttd
1KA17GI l.vi |ii> EXE ' : ? ;i aNI
v r/a ti.
ItlreW by i ,11 I i "'? I li - ? ?.. .
' i . '? . ? ., ? ll - .. w ra. ,.. .! i ... aNi i< rfj kT
in .. etai (' ! . t .. ?, . t r ? r
i i . ..:-.. ..d -i t d . . -I ? ? '? ' -;'
|n ii ,.-? Tm u-' ay i. ? ...s ? ? ? ?
i. , . i.i-.m , . i- a u . t r_ V Hi L.I
.. I , ii ?! . irea -??-.- hy
! ;.'!?* ' ?! ..'. K ?! , " ' . i al
, aeia ta ri itb-'l ? ' I ?'
? . . .- . ? > ? *
.aew trart-oi t.a<
d. I M ? ..? I '? iTTUN
\.\:: i f tbo IXtii
B/ara wflhi ? Bli and
t ? . ... . ' rt... pai
, -..?? ' AMol
5. -.v i.i . ...
IM a .?-..- ? ? . ? *;
..,.? IT aaa.. wai
-.-.-, .. ?,a ai p i ? ' ll
.'f. rr ...- I a- ectloB I ? ? ? ... - -
b .. wtaitoa 1 ? i'i b atjouraad td? ui
TtiEAOAY, K._ 6 ?? : . .-.. i- ?
A. J ? LLI ,\1, , 4, - L.i ?.. pro teta
:,'. I HriTtB :. :?? .? _ _
Ni/.v-*,!' .;. '. . I ? ?:. ?:: 6?r
ta/oMl B - I I ? r will ba /'?-? tar tba
. . in.. - , . i.y I ? ? ? XI
li..' ? d . ...'... -. Tl - -
? i ...",- r ? a l. A . ..la.oi.. .'?'
t?ni?. 11-t.i. io ra !.-1 al iba r
4 MERli ?>: ' ??? . ; ~\:. an;
A_ 11 n il t
tl ..- r- ? ' ? ' 1 litfl ? 11
'
i?.i T i v, . I ' r.-'a
. | . . :
?j"' il, aNv ,:. I .' ORAL \
I I ? rn- i i . I v.
li- ' 11 ' ' -
, , . -t- . . il M . . A ', .1
;,i I . . l?: add
v.. : ? . .i a ? ? ??
CtNVd ER-V. IKTEH i '. i Iti rt'HERK,
, ? | l.ai. "',-?., 1': ,! 'r .7.' ? ?
... p..-: v... ? ? . i - .. i i - - . o uf a ??aaaaa
Oual v. taflj ol it. '
l .
A -. rr.-. _B .... -.- , ? Na ?*C retrl
.- i ti atadaa ai
?? !? I
1> A H .'. IV
V ? . i ?. i. . ? I. df?i - ? l
. i-i ?? i j ?i . . i - . aa ?.,-..
, ,. ? . . i
V, . ar -ra., I. v . , - - - - . .
. ?: | . - ; : I . .
, ,.. er u Mi Ul i .
rpi w. - i,;: ( i > i -:-. - i ? -
1 J>- r- f ' tftai*
-. ' - . ? ? ?
I ..,, . ? ? ? ' ... , , .
?
.-. ...
.,.'??? ' '
A ri ' ?'v ? ? ri
A. tnrklT FaBS. . i! t ? > i 1 (
rpm i Ufiallfl ? ! '' ' ' ; I' " ?
1 t,r ,??. i. l i ?
t_i. 1 i. i. ? > - - ??? ' '
.,. .. :h ot k.n ai y, A. 0. 1884. ta ? I -?' ' i '?
u .... ? Ij- IU ,- . n: ? ? ' ' ? '
...
. Itl I . , . I ? Ul
I ?, - I ? ??
? I f If tl'l'.l
.... -. ? ^ > . - fa 'I
,?-.,.,. .....
. . .t | b -
, . v. ? ? . , . -. I ? o ??
lal . ',. Ia? ' ? 4 a ... '.....:?? | . '?
i. -..iaa ?? ? , a ?
? -...,...
..,:,-?? ..... - .
. i
4ra?t. al' M. ?u:i ....... i l . I
... ' I i
HAM Ll 'LN I"fa ' - ? ? "?< ? ?
... ,. I , - I .- ? I kll ? ? >
;. - i iRD, Beri n ef I ? I ?? i
.,.',.,"':? ' l ? , ? ?
' ? i ,. ' ...
..... ... ? -.
, . .lamie. I'i " ?? -? ?'
. . . . ll . O I , I v.
I . - "a a aa. f
Ttill Pf atl..''< ? ' , 1' ' - ? ' ' ' ' " '
... | ,'..-?? ..-.'?? ' ;? l
. 0_a ibe Tl *". fy I
? . . . ,- BaSBBM | ?? ... o .... j . I . .
..-:'-'? ' ' - - - '
!l I. ,-'. t r -. ' ll a ..'.-.
..(.?????? ,4 . i
. ' , ' i i. _ I.r-*: '.i.
..... ' - ?
, ...
. ,. ?vei Bi ;?' " ?? ?
. , | ,.,. I " BAkki - -
. , i. -; .i -..i'i '- ? ?' ' ?" ? t "" "' at
U'"\'.".M RRBBBR. '? ' f
j,,i < K riiBTFA v,..i ? Bl
JA,.l.i A. B
it, r.ir.i f'^T rr AOBICI .Ti'H, j
v
rfX)tb?OROW>;USai HJAN"! Kd rt'KEJ
ii) 1 ? it* ti
: M. ? ,.. .'.?..? ?
, . .,,..--?. >? I
.??...,?'-'-?'
.' i lailew-g a?, ??. all " u.ata Oy ika .... ?
? i?-ta aatoaf i?'> i-.i to* l ? ?' i
M ,1 J , ' .... kip ?II B fl-l I ....... . I
. .' . .- i ' ?? ? ? '
??' ?? " I'.
. . . ii . . . --J ' ! ' ??? l -. ? ' '
, . :..i, um ..? ? ? o: i. .1/ ...t. a i
i ^
,-..'?. ? ?P!r
.... , . ...... lhep.iMlk.'|
. ? ........
tad I ???'?
, . V -
........
,., , , ,.. . M i - adaaud i
,. , . , ..,-?... -, .?,j tud tll
? ' " ?
. .... i ...-.- ? ???-..-.. I I'-lllbv.
t,. . '., a|.' " '
, ., , ... ?'? l>>.,, i .rn .1-. ,r
(grrBUrus ull. jJuii-iti.:-'.
Rvqi ij i: i.v/ji v BT. -01 18 FLOI tt.
I I he? ?' v .-.?? .-' ? ? '" '"
. . , *,.? !TB "i VI Mll i.M,
i [iii; KTl I 'lo.!-'-- I ' .'".ii Ml-Ua,
?.,.., M IHIIAND, TiJWA,
olAKA ? rAl!TR'w7fe.BTSLiai
fr.r' ? " ? nu. Ba. 13 t ? ? 't. '
KKNNE1 i ' EXTKA F1ME CA-lliRlDOE
,'i,,'.;- |;.\i II,: n M r!. ' itl , ?? . . I |. ,
,, .,, | k ,, (u,, fl Caafl'??B 1 I.f.ry laiuly tl.ould Uari
i, bat ol ,.?l ,,.,,ile'l?r..a.-'a.
>i RE col NTRY MILK.
Fa . ui auppi'.'l al H , eota aal qotrt.
AuT.r.a i. * iikcki it on ? N., laEBtntha.
r
nriiioM \s R AONEW,
1 Thr ?rnl irtllllllT and Hrtall Detler k CHOirl
TRA8 FIKa OaOtltRlRB FLOI ll Wi; E8, aud .,rery
tbtag ak* aaad ta e.rrr famii) i.aii, aaaa paBf aaaaay,aaw
MB_ yuo.?ira*- Noa ?' Ora.ua lub aud >U Ai jiay av.
'diiKi-daliy'jtadtraa
-tmncrmcnie.
ACADEMYOP MU810?THE OPRRA.
Dbaatot. .HA* M Ili-TZEE
lini- I ',.",-.:
T" I . ? - ' '-, l 'i 4, .' 1.
U'li.n tvt!' (? p,.. ,., I,-.. ('"?'-lii.'l'l kr?, BlIA-d, Bi.d i-fhly MB
-,, p, HbM brrt i? M
uiipiitilj piM"'I ' ' Bpaaw fctBtaloB?iBfMk
,11 li,, kl*>i y |T t- i U ...
ib taaMwM Mt ?? I B**_i t Catoa?M Iaa
Boaaaryaad Ap* laiiaaB* - t tot bdoaaTaj *aty Baapbta
Bat hIm.BM (L.MtA i.fc :.;.. KF.-LCKW
b ..y; ? ti .'.'' - ? '? - ?!.'"?*
i , -.bia ; .? ?? ?? ?? "''' '????"'! ?'
y , ,. ubeba.- ' ii ' NI '?<? ? ' -I
k .,i,.bll ri IB ? .-? I C dtltlj
V...?r.? I "Ul?'??'- ? _
M i.:.: ??; '? ? '? [Y ' ro.l
.? .. -:,r.,1 IX M-Yl'r. t..r.E
::? . .. Il ,r.i r (a ...i. . ??...<;?..
", LLINI u.i .. ? i-,t. .. tbl I iu p Mj ? oBpaMM Ye
p*ai IT?PGCETH BOBBCBIP1 "? '?'' BBBHt
I ru i,,, . . ... aetti. ; e; ' *-,;-. i , ad t.p.'? of
1 [II E t.i. l ? Rl
On ?AlL'iUi\Y A.'i'.ii.'i. / , | .' '. ,.?. 1 o'apick,
f ti-: "i: U41I M k'. !.,>..',
wbrn wiii t,. p*rforBt*d t i t i- ? -Viiu. Bgt pera of
M ., 11 a.
Thr i\!e ?f tlk.fa a-d Beaiad BBB iri.i camrrieiL*
Tl , ;.i ;....., r,?'...??. .,'.:.?;,.,...M.-. ai i.'-ei
' , . .., | ,-??.. ,.;. i i .,1 tt I',. t ? -. il i.'ny i,
'.tl, ti'-i. f..ri.. r ? ? ' .:'.'' B i I '?'? ? lltal ' befc
ACADEMY OF MUBIG?THK 01 J.liA.
li.r-or.?' kX .'I LllE'l 1EE
FOI I . .< ':l tt.HCRtri 1'lN M i.i.
TO MllBB. iW (Frid , I- , II .. . ak .Vato,
Fir-ti gliitbbMaavi ? -i ndi pe/aef
1 DI " FOSCAlki.
. t"n-ry?_J tppef .u-.-t.* J tl . to-OWhaJ extnt
wl . lt..
i ...Mb>aM1 DOBJ
.'t |.e t... vl.?? ? ...'.,.:. NT
I :? M?l ?,?rt .- : ?l . . ?!
J. r*d o.Mi* '., , ... , lf
l',.r. ri;.,.?? , . ;? '.i.Li
i ???. . ia. :. NI ;.<;
Oa B-TL'RDA Y AF1 i 8, -t i o c-.ck,
, ?,...>'.' ! . . . I
wLeu wi 1 b. pro. nid r i B?xOpaMM
",i
ii.il the f .!Iut Inr .pV*,! .1
I.au U*Bibtta..(Mria*ul '.?'?)." *F. :"-.0'*~
I.iuij.Iii . BULZ-B
I. i.. i|. '. ni
1 krti.: B1A< 1.1
Lord Ir'.i.n. .1 ? il
l'.,..i ,i..r.'? ' ?? , r.T/EK
Ai da* -.a .* tua Mattaae il, M *L patM M Ua baara No
I..M) . k'a._^^^^
r I'ltilA i J..T 1 KAKCAIS.
J KlBLOs P BA1 '?'
avEEY n ,..'.? ? ' aiur.
.4 l
BEIfl FIT OF M I v!_a
At'J r- a ptM ? - i'
. ..Ur.
I , n _Te ?? Iii ,1 .', ? i . i i' Bl .?Ua
" ..?. . ......... , "r ?aMtaa - -, *>! j Balcocy
. - kalaany. 1
.? -' *' pretrrat y.
i r . ? ? ? ? I
;,..,., , ? - . ROADYFAT.
i DAR_ 1 ? BBO ?..; . j.
A lAft ? l "? ???! . ? t - *l ilarrlaon.
MR \..\l CAS I.K'S llliki
1 ? : . ' -.-. ' ? I ? -4.
JiARI. bON -' . ? ' ? ' ? ? B 'i-'I'E.
H tli
BiBBB. ' bl *r.t
(, .. iy taa . . ' ?
T.I ? . i.e
i .Mi - ' ? 1
I |i< ,.,..?o'. .1'r ' aa Il?.
fitrc '.,. .". ? rORL TUOMAfl
. . K M r.Y n.-L'i.
\*A\ AAfltl iiti- iV < > -ENAGER B
Y olU.Ai MOB '
. ,,...-, IB CAB kYAla
1IYA1T FEOOT.MliiMM
N , i I ., .;
. . .-? >
Ojec ty . , . , , , . ?,.(->, a?|.,a ?} CrotA
? . t ?.
. ' : i - ? '? ' . . rtael ll .. :.j:l... . t ? I ?,'. *. ?;..;? . _e
' !kl...r:.s?t. (.?.,
..!'-1 CROYVDB
- fywoiWDJ
dtrT t?''' 'Hi 'tr.p:-t - It'.OP ? ? ' . .
, . . ,. . -r i . . i i i . 11
I .? . i. aat i ilti.ea
I ? t ? - , BBTpaB ?i . U,?g cl tka
' . .o ?tet La. B*l '
. . n ..a
r , l?p ....... '.< .' '? .
. . . , . i. . ? ? . ?
. i . .
, i ?;.?..* t?r
, i, ..tt iha
Iy . ._] .-I'.iiT,
im ii o ? >tra
_..,.,
? ? - ,. , :. -., ,p
i , ' ? | .a I , t
. . .i ? ?- ? l? ? ' ?
C; tn ' -.'i?' i. ? __ __ii iii. il.a*
X-LEJl . . ....-t
. ?
i ? . i | ? -. .
4 . ' . '. . '. S,
Y' . .
afctM mma} - md ...-. i r.. tf* i i: ? i . .'y tev-elitJ
I'F.4! || [MJ
i ., , ra. ,.i Ila. I
rrtuimidb ? ? hiats uf
-'??? ? ? ? IUA4, [TT,
Tb- li... | ? ,'!,
? ' , . .',
? ? M ? r . . -
'; nni t ii.'--ik ? ? ?
IC QAB-BI
I . I 'b*
?, , ? ? ? .
, ? i , . . i . l:
atui bad la il. A' Iy tb.
kluai l I. ILI ? . ? ? ??.t.
j.i ,. ??
Dia.r* Otalli l 14, tl - ? I
,.'. s l i|. .... ??
l ?'. ? . .
OR .. ' ? ? FTJ ???>',
A V Y. .N i r *ai ?t -t
| IOPE CllAP] L,
'.-, :.t BROADWAT.
f I'M.-.!?}"... I.') 711 Bl IJ kll.Y iV,
I liJixl t d.il'i.L, MO. :i? LEUAl
1 ? , . DAYb l*-*lath
i I . ll.4 Y At J u'i ,
LYLlvY UAI UJ.u a?,
v ? , itv ?: i HT Mle'elaek,
. .. * ? ?).
II i r.Y ' itiTiii.
? HE DAY.
ii t... i. n. ?
> .1 ? ' i '?' i i
Of ". ' ?> ;
lf i. ;??, .1 st't r.
'.- ? . i OF Ttil . - ? ?
, Fi CNItTRSI,
ah.eli b tt.i. . L .'! * ? . ... i. *
1 II
* gv-.J nivi ? eal t i, . '
, .
? it'A.
* . i. ? - -,' 1 1 r. I -.
ul*. 1. '
. B. Mi -'.?'N Mtiiatef.
'Pi:i, bj] i ?: {Tl i ri.oii
A ni
? i ?? . ?', r
OFPO! it THK ) '? - .
TIITI NI 1- ?'' '" Li'
I IN TKMI'Ll
!" > i , , i ir>n,
\v;?l oi l.v
YV'I.L o.'i.a
y\ ili, orns.
v ua i?
MAJfM ?TH OOltfAlf .
BBILI IAIT ?' ti .\' n ITS,
oa m ? i ???..''. ui MiY a
j\ ,:.;.?? ? B-XOON
A.1 UAl'tl
tt'icrF.
FB1DJ Y I.. ' ? ? ? ' 'bt arj o. ittA
- ? ' l M A.
T'?? f " - ' .? ''.??' ? ? , r.r:
, OTLLIAM l 4-iTI.R.
: i ? m i ?
? . , im ii i.i
t, .... . li A ." Iir.r.MCR "4
I ll ALL.
. 1. ? . I ??? i- I ...i ep?u al I
, I, ta toauiMBC* ai I a'elaej _
? l \IM' i I \ K IVKL- N
;?1 -ta* ? ib id Tl IRTImC, ? ? ...i
i. ?, laMrUj ? i t .'? II"? t I i-r,- . i ,.i.
ly-iilt iti",
A . i.e >? ^ L.Aidiit' i.pp'idt* MMrtpaBaiuMB
TilV. NA"! s. l'h ? t.NTl _ru:JB,
i ROU USD UOI lll
,,, -''r-'? inr W'..,L t ul
THE ORE i i BTI REl tl IIOFTTOOM. I
ajiii lliett.r.. ?..Igfel .:?.'?.
v iRul Ut IIFl t.-l IOB
-\ T.l'k '" ? , i. . ai i *5',T''F.- ,
a.iAB'lhil Y.*7n.\
.?! i . ;..D. EETatlMk' i aaratdMblti
. , " i'.ak , i'l ., ;. |a I, l. , i ul i ?I k .*? ,. i t. a Na
.. i.? iinai l.i^. a .-ayiiiour't, iao .1 NbBH Mi
r|Y||i; I.AlHi::!' N \ TlONAl." INK'N 1 AIK,
| aMM I* M MM M IM A, .l.lnTOf Fllllr. i.n.uklyu ou i
I .Bk?dHkaf P'.,..,iu.>. i.., u lRP.L'I.I' of .l? KKl.r'.. ;
,Mi .uu UIUIBEU BOLDIEBS, u k tm*udwUI.,.bM]
?|j -,, BBIBOM il ii p.li.y au I uoar. ity , 1 t ( Urlt'ttu pab
(.. ih. ii'iii.t tt l, oprr ln.,ii.i e. So. lu are o|.u ii. ii> ll
a n,. to .1 p ni , lo. ti,. i.i , ..,, i, nf ilt.nt.i.i.iaif Ui.'ii. j.i ,,lh I
_| .ii ' I ' BBB, '-.inl.n ii i.trlet anU proti.il,. I'artira .... ,
,,, c ,i,i.llira pab I i,.( ur tlijlllllig "' Uio,li wif ,1 I , .i.i I
tbr ? ? I- ol tli- i. ii? II (l.ey wniild Ij.h lt,eiu. foi L* pur
;.,..* ,.' t Mi.tei.i,!. lltiia., MbMbM Iu Wtl nklyu ean irate
iha.i laaatMa at BkaFaaadaxaB'i n,........ i.i, ? ti. -u Ul
MfttbBT**BAl TnknU M cent.. to be hkd .1 the tiouuie, I
Na au i o,,|... luttitutr, kt th. iat. - oi tn.- I'lmaapM ho.ita
YV??ta; and at Ua * ur? Airbaa Na M U?a?uau ak. i
? a ii I'l _JfcMni, tti ? | 1.
t \-.; ; i rStX v?ii.i.i..aiiai?i;i:,?kii:st
amnacmffitp.
!>VF;\U_l,a AMERK AN _tJ6r.b_.
OBl Y PBREE BAYJ UORB
of Ue ui-w dai ?.:,? ,, ?.? j j ?. ,.
?"AM:l;.as H USBA?OL
I AMILLA'S HUtiBANXh.
y. ?-,:*!.. ? . ,.,i
I v... t kkl_-NOORaSa'atoaj,aad
t.1 .' v r.V7.fINBB%
l-nt It vi' baaa 'a ba wUhdrav?i u nlaeata
iTHtB ? i .'. M i ,..,;.-;, LiRaMA,
whtohwLlbebrt.u ii.? i Mond.y, Pe*. -
Mr v-. M B. IIARRIHU!*,
ro.'l ?. i>ti ???<;? .. . ,. ;n
will aapaet Is I ? _ia. Ita . ?-. ..u; tadt.is: v ,~:.neoa*8IBB
aaaaa ? bnta re aia a ?
i i;r l il'.t'?'.-. k*t WMIBTLr'R,
wbo pr idui ?i I - . . I . .. - ?? tt i?.-.' p. ti ..iiidi.atk
oS 't.iKl.h, V*_J*rT_Cd AT o\. B,
?id oi.
' I ' TYBO-EAB FAMBLT OOFPEB-BBI
Tt ki i. .- ... ii.nr- atwy day ?ad aaai ?|
POUB PiNOBMOUB OleVNTS,
FOUR BNO&-IOUB QIANTBL
FOUR BMORMOUB OIANTiB,
POUB ENORMOU8 Ci;.\M_Vi
lhe kik'it evei -a. , ln my f ,- ? tbe Wi oi,
I li '.i O tR EI IHT PEI ; Hion
; ti .. OVER BIUB1 1 RB1 Mufl.
OVER 8B F_f_T OF GlAN'TSL
OVER BB 11.BT OF OLANTm
OVF.R 83 FEET OF OlANTSL
AM. OVER FTFTEER -VNDBEB POOBBB
They ara i i ?-.' al beu ? ,? .. . tt
T'?-.'?:? TTlB.8MAX.LS.4yi jWAltrs.
THE LilUPUTIAN K-tfOk
THE LIEIPUTLAM K1NO,
iiy-i.t . d," pIBBal('.'i'i.,adaBpaha B p?aa>
f,i N- GRANT, JR_
12yetrto;d. . il b? t Igk r. I wi Ig ? i.n'llB po.iada
lJ.PA.M-lE M- u'N Uo_
TBE VM'Al' li li'
(iB KAM MOBKK
AI.TIINO I 4MIL ?.
T1IT1P.E OROUPs 0? Mil'yi.av. Wa ''-Fltfl.RaB
7 '. MO.ad't! K bk.RP_.iT8,
ORAND AQUARIA, Hata oeth *????
ROKK.iii iioirii wa ai roMAioN wiviT^iv
BDUCATl .' ?-? VL whieh play* a ML-ICAL i7v.y__Bl
MENT aiid B lei It-v-i olint wot ?)??'
Aiin.? : '?' aaa Liuldrea Bod? ua, 11 BflBk
0
LVMi'i T *:;''T_K.
J,....,. B i i>nic'.roli.BlB Jibn V.'ood.
Bv.gt.??ijer..J- ll- ie.wytk,
coNTiNiT.D btjocebb
n? TUB _
PREBEBT M08T l.ATJOHABLR FVT7-CttTAIN__BB
io .i.o. . r . t >'-'!'. Ii'? .?..-" i.V. i witb-i.a
:. IN \ C111BA BBOF,
- ' .- ? y akhl mt '-bi pai-. ika wte*. wiih ikaaBaf
laufkter.
TB-U) ptn
of tue xraat jrfr-iui E? ? ?>?? un B .rl-.ijdt of
..i a >'. ? r F a ,
?m.J IOBB IFOOBaal MR. FRANK DiiCVY
tpi'or.
MR8 POITB W H "1 fl '.:.r"?J_to
j._ PBABK idiO-.v tt M.7_E/P_k
la tr.'.lyp r.l aaaai rnlw1!i B ???'vfce -ir-.d aaa, _
(far tha 8n ? Vtr 8?aB
tbagrett s-j.>a,.'.L a i ???? i ka '-. t. ?. aaa ahB l>???daj
op-r., eniiil-d
l_L-T_BAT_D li.L rROVATOBBi
Or,
T_Ellt)TrTJ " 1 I :BAlDEB,aadTHE KTJBlCTA-flt
!'..-.,.??: l7,Pe - ' cWiiil. i.o al 7j o'v..dJU
k. l tt ? i . . v : ... ?8a.
WldNTElt OAUDEN.
| T - . ' .nd F.\ i'.l'Y Ml'-nT,
lib. aad MRA '??'. J. FJAIBBRCB
a). .y
TI.. n RPT-OI -_E IVB M_N.
1 .
. .- - i af . .v. ral LT?i ? ?? BMetkaa a f_4 a
. ;.'.. c BiaM Mkda w.u iie-andhta
grtti .. ?
, ;.l ll .-n.d-ll frori I , ' <? ?--8%
??r ,- . - . - . . iaa?:v.,._.;? oflayp?laaaB
r ..... .r 'i'i'..i.-7 **'*,')
? a ? ... ?: :. Aa
.. ,liw?-':._t l-ar.'o.w.'d ?..-? BB
... i s
,. (. !T- IF-LBAVR Mil
Badtke|?IP' - ?? ta hivo ...j'-. l . rai frori Ba
t. - i tl aai ..v '. i wi k tl'. u cr... w kfl
. . .-? !-,.'. -.e -?? i :? c " lici rt oi Laaa
- ?i trfc, b?r_ ? i .-ka
g fl, BB '. i- ". rr r ; ? . _.d aalU 1.7,?B
!. a -., -... .1 ;? .. -?.
Oki tL.pi ; ?: .: ?' 'on of Sbtk-?^tre?
? . . - ibaarl
I ?'?.. ?? . \ ay,
! . i ' acwfl
.'?iM-oi'? paaaaBary
1. *J ,. i ; ?. .. itl :-. :,d .. . I."
iktiMaaa
Paaa*a*aBl| -e^^et.:"t i!aaaaat8a>
IV .CR?. Tii. 5DAT
rf 1 . ? ~.\ '*7i-1 r- Boamaae. :.,id-.-_B
, : . . ...i. ... .^fl
ii. ??? i.
VB .'' Tll E
I fU-e- t i - ilaa of tt.t
. . . ? ? i- i .. [i- ,i i ? i
I'taaa wl -v i| pl
. LI' - - '? hlit.C 1_?UtOBk
. I_HT
I" . , ?
.1 ILJt,
la wh i ' -. '.'.' v '.'? . '?' '-'"-"...Vr Fl.l v. Rt
I . r i- .?:, Nl I'arkaa
Mi.Pomi Alrt i .? Mtai i ..... u. ... .M?.?t, alid
v.... .v.'.-a. J,.-.n .-.,..... .'.fia. ii-..-rp, 4..W Le Oxaa *BI
: .'i.M tjuii ....... ,v i ,haraeia?
THE - riSE RARRIAOB.
. i ? v ...i MO.SfJ tl.
roR ... i r;i;E.
i- , ii ;' i)AY
l v?i'i be ^lvrr. ,'. i '.i. n:.i HaM ka ??? - .'oi'ntrvl aaew pla-^Jta
...,....; y ;, . tdtakaaakaa in__tua?ajeaa*R
:, hy
U'ESTIdANl MASTOB,BB8>,
? itD,
wl'b t.w irrnePy. O .
Due no-l v. -.... ? "t!'?:':oa?ntdtlaBB
. ? i. > . _
<. 6B v\b ' tit.AN k-OlSCl BT,
di_. UAidaf tkaMit ,i . >i .?,. I.eor.r i Cbarcb,
\. - ;'v,a by
MR. JOHN K. 1'A'i'a'F,
ICH. . tiutJAl
r- ? . . ~\ t> :u.
Mr. P_i .... 11 . -liu.1
?? 1 ,i ?,. ...r tby kl ?' Mr. - ? . < i/.
, . ,...cop_ _odA oiora*, I
??'.-. . ? ?? ?
B
UOOKLYM AC.l'i.MV OF _IC-I0.
nP.RV.Jl ' ? !'1.PV,
keb.
i : . ? :
... .; t
r;...| ,, ,., ,,, i . ... iv- .iiroer. wltb tt* aaaaa
<?*?' a. , ? J .?! .
i ,,.li. ?.C.AftSC-l.TJa.
? i ... n. . !
...... . r -1 .% IU con ?I ?., n.tiitaeB
!- ?_
/ IRANi) COXCI
\ 1 M AM
L 1 taakt
. 4 PH ?? -oal ifi.it Ora
-
a . . . -.
.i.
_ , IP.SNIE VAB 7! M01 Bepra
i .. . ?' v . . "'.'.vr.
? . i
r'nn'irr parli .....
I . ?'?4, aa
s ...w t.. i .a mkyaamt .??aal
. FOWE'1 UREA'J ClUCl'tf,
la ! .t . ' ? ? . i
AlTii'.' ... . i. S ' ..1..MANCE8
r . ? . .
AND Ui"..v'i'";i,-,1' v...' BATl B0AYA1 rBRBOOBB
;. i ... i .-..-., un 1 ?t
-bar.rfo for l!:iotr.?50 -V;rn.
Cv ' .: ?L v, AN'J BD.?$ iO.O0U ta p'.f.i.ooB
?-..t >d foi ? ,? Befar* ;i H iBdaBaBB
.... ie aad a "? ? ? a I
. . : , .i. in ' . . Bthai i t j? i i ne v-o?
,.-..., ? -B
.,.- ? ? rjito I'i ia#
..' .. ?. ..'.. ? j; it i. -a ? ,u ; '. -d fl
?,.?-, aad at aa iuJ ? --it i ?.!??- i k a peUat, ar.t 'oJk
, .i | t. ?.. .. tf tbe ra L- ii aafl
. T -i ?. i.will a eu'ltltd a|
i , ? i, ? .,?-.. ? i ,v "\. .-"i,u..-n, toaa
v-...... . ? . w toaa aaaa -J mtaea
:,.... ladaobfl -p.iui.i ri ? ? ?? ? ?' y
l>.... i..ti r'N.
No 3'.- Paa !at,.'. vr Yodu
N-w T.irk. raa w. Uli_
},\<\i h.vi.r~.\ Palaabla PATENT t?r ap
{ t LEO Bat.utadbylheUteBtekkfd_.Bv
t i i'.. . ... d 4, ;i! i , ty ta ha aaaa JB
i ? i vin -. aay ..... Lti aupm ark) ta all o.i.r.i, ..tu, tba
laeie, WaeAaad Nui.iL... l-r (ortbai partli I'ara, tdina
i. ll .)< TfON,
Baa N. ll*'.' atlad Ip ?i Paat OBaa.
tJOTEL WANTKH.?i ?-_ to fii?i I
11 v! .von Hi ?* ti.i'l-i" ! prafarreA*h*aaaj|
l.,,i A I --.i -t-t retp ...i.ble. Addrva-illif-L,. i ot .40. ?1
Tru'.:.
aaawtaarta?r?i fa________u_______SSSSL\\\\\\mat
/unH-tB.
nEDROOM EHAIIELED FLKMrtKEB
I bwaataatod Bwaataaara, A.ta. -UJ _*ff^8___lfll
Oha-hM bu-ia, Mtala au* BfBi ia__ B_M-F_ FAftMBBI
Ti IB S. ?UI Caaai .u. epp?le V\ ooalar Eatabllahail -**__
CnOW--CA___ at LOW PRICE8. -BPet,
& Wbua "__ft___g^gg^^^^,
psiiHAViNO and PR1BTDI0(baBtfrlaaJh-a
Saaat-iB^^

xml | txt