OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 22, 1864, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-02-22/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

-?*" xxiii.Re. 7,1:5a I-EWYOBK, H FEBBPABY --, 18G1. PR'.C', TilRI'l. CF..VTO.
LATERFROM NEWORLEANS
___jrrtv_U of tfce Oeor_*c Washing*ton.
IMPORTANT TllXAS INTELLIGEXCE.
_______ COI--J-NG ETATE ELECTION.
_Toai tion and _.trca?:Mi of _RSnrrr
der's Army.
BlhtAr-y AIY.irs in tbe Ml Deptli-Mit
Tho Btaaa bif Owg. WaaBiaajtaa. Oapt.
Blniie, ti.,m N?aa CBhatB-. M tl.o BB_B__?| fll flbfl i.t!
ttnit. airived.M .-.itun'ry, f.'it!. tiAiuIifalftrer iiewa. Aa
MflBN _tuivai.ti -*_; rn (r.-iri^-t: fflB tb* ^nr-".'Pi> Ao- tif-r
On tbe n'.pi'.t nf tr\- Iit' _bfl fritii-s i? liuil.? |_____M
Ba-W a I.r-.. Baaa B ? etb _: iu fmiit flf tbfl CMtaM-Hflflate,
_tt wlich i'i ,Mfl ?.ie r.iftde bf HflflflH, ]i______
Mm. ru.u Ii,r'r-i. BI eu tbe luiiutt/ir,..- ntl . f
wxaru uaate iaa!} ,-t ptt,;
B,?'.ro' IBatlbi tapaalaM?tbaBeataabaBale baa baaa ta
?Mavi.,:,. atteu.pl ,i'.,v, u -1. !? rt-'., i, "' '( -u-.-.r. ?iirt
a*i n.t B.atri ap, -I r.i-ii >.':.?> to baUeta ta aan
!__.,- ,? .- . :,??;.-. :i ,1-t i.,. Ul..-..?4
Bk--?rr. '? -- i, i- ... (Vaa ? . Be* I --?
tfttael-. a,,. T- . : . -. .. ? rr, .:?. ?
V-,4, >i, . ,. . ? ? ?? ttu '-iril
?nr, ol 4..\. T? .,iv I f.. 4-: .'. *rr.
- fttttit . 1'llBt tl? ? Uf II Or_.tr,'_ jjy tb* t -T1T-.-1III..B.
m__ ,u -. ? ' .--,., .tr- ,?.<i . BaO-aeaiifl
v.uu.1.' :'';' r' bo4 ri. ??' r-__e**t* r
J5SkeTdlrt.il
tba*' ?? Hl**- ' ' '
a. ar-aooduti '.-..>?
?w.A-....! ? -
,__, . ,o ILr l.- <.| aul ? t ? r ? W
*J*trl4-l.?
On Vr;.'rr ? .\. ?. Ilfl ?'? ? ?? " : '
tr *?u. II** ; tata t,a ' ? ' ' '
?whi.'h tt.K
-Scrife K* :.'. Ifl,
/_. IB r'r .""?? i iiillha-fllUltl *; Ml
t*BNj*aa ?" ??'
iai-A by araweefl _paa tbat ptaea. UafffltvBl
ftnBiii-u Ibai
the t> ?
Molli. ir- rf l-i .,?; prodnce-J
ihii-'u t rt- i-i. nint-h Bmed afti i
t,*n ' ., . . ragrutwitha lr.ir"
Boat ? ? I - ' .
r- ** r * '
___,,? i ,.r. '.'?::;: _..i! or'.t r |
? _4l , . I i? !..'.' ?.'?:. - i- 1
-?ot?. IM l-iif" - ? ; - ?) l.-it.-r w i
? Irtati'i.i ratt ofll ? .--" .'1. " il rflllrettad fltol .
thb* t ..tt.r . I -i roarki - ' i'he V iaan
artpti I;;mt r.v- , Teziu, :.i--..--...thb. and Ata
f<-a.': >!? bll letj-untrj
ataal aastel -J- I ' ' .'?'"
"*. it* "A'car-e Irout Tc _-._-- Arrl-nl of ...irnl
tmmmaaUM i*o_il,*?B- ui.it mmmUaUU ot
irluj..-- r'- Arany -A Trip to ."*u.ii*-an
Tillt- '*:'r4>?pri tattf" ihf Pli!n*rr*i l.rt-iit
Kn- i ' i ? I i-.f.l, ft,: IM: ..-,ll,.f-- .'t.i -
Bit-or- of tkr Hlnrbe? Thi- "?li-t? ****_**
tlrtfi ihi- Sit.'i .?' I|uiaii<iii.
Bte-ti Onr Ot ?? h ? ?BMBBflMB
' a_|) ;?? A'l 'Ytl II HM,
The BBwa Naafaai ia Wa *-h*" I y tki Btaaaaai
Creot-eu'.-- Mab .r:... ' . rt m?M, artagla_m
Hrvtru-i i- ?. I.'.-.a*, b'kI lrom liiaa Caiallo, ia ii
l_a. Ht'aej not BMBBBfi -&I 'ue PflaaBB o?.'.ri'tl l.>
?u: _r*> y on iLf li \, - I'cribl all i* <|i:.T i.i.'l di.ii. ^
*r__.y eBBflMtlg flf BBM ttjol T. r ,.ir anivrd ln
J4r_--'r*~ IV a li.ir ri ??<? N. f. rr t> a.i.'rir *ti ti.< t n
r-at Ha* al rreaa Baa laflaade wbieb piaee tbey kaft i -
Umakgat eftbefSd ?B. tineof the parl; b ren tati
fateal ^ntlemaa, irbo baa .eititofore oo Bptedlbigb
BOeW K-d pt.lirlraJ rirr?'*:.. ri jn Trx l t.-.i arnt bere hj
tjen. Beirvti to onu_uaii'?te direi t- ' B --
Ma ii,'..-n ? ti'-r t-n. r. .-1 itati o B_Wr*inl i 1 ?; i
ajamhmJm. Il ..e-... r aad eoareraeai aritbhiia. n
ant* Urii ttaa. Mnaiadu'i atta;, atauuutiaa: t
ajiuat tv < .-itr tlu.una n i u. it r-.tair.;.t.i in
__4_1 ._* . ,i) Ii. ???.I'. "i* lertt t'???? -i i.lt ol it i*
.rll arm-d T/r*ti *t><_.ld it4i<44i nnr! tl'tii' n-.n_l ??!...
Tbe ?tr ru: r.i-: I: "St I ;*. nrril Ir _i i:.' .. pIViall'
trnij t.u- a_Bjrtta|| rtftfl t*axWl*ea and
BiBti.1*. andtncli other wrapona an bad been ntabed ua
t_ ?..',?- , ti.t.u..:i4 M-nrudt-l '..aa pooll -
w>tt. t . ? tfegnai an ?
avf_,,u* . ?.. UalrratA-a. tbe i-,-i oi erij!.*;.???', I
%j hin at - rt b aerim ah felt Ibe bb
l-oii.? Utieana - pptioti thi.? -leuoo,
__>d ii ::ie'.: ii i t tl ? from tba i aat aid. t.i tirt
wppi, '.. ai?? - ? t
?_ittii...t ii.ii' _ ' ::?? ll?. Snurllra of artiolra of
Bjan ?> t.ie ? i4- t .f ta the I,-? .
Houai-... ti .,t iiril.,. ii'n of X\lO IMtlil -I ?'! '. '? '"''?
t?t in taoae iii tbe t jraar.
Tin B-aanKi Bi.'-i'?: bj Hu r-ebel aotooriuet,
frtft.. ;,;.. i ? ,t,-?t. bara aaaa -.nj Bflbetivi In
BwaiH-fl the i.xaln ot Umanatot md
biizr Mr.trn. N.-l- rv, ry n__!e iitia-n ..' ii' --i-if.
Jan.rA althas ."?:.? ? I tt- b tott* uii-Uarr or|
uoi, "I '?- ...- M- i?, I ? B??? l :.-. ?
_-*,_?-?. Kaaaipu ..r- ao .-.?..-?: ?" ?? ; , andi
l~t iiit.!.t. ov abaelata aad attei pbjr__t-aJ
CooiuUlfl ?.: for ' ItwHI
be ' - 1 ? . -.- "I ."irr.
tytbt !'-, tivi - ... pm '-. ii..v. ,-;..-- tn. : rf.i-Ci.v
tutii' 11 . ' II. An
#_.-. ; i*Wi -t tn
_i. ,(fr i i -4 .,. thrre
tlU :. .. tll-: v bii tad l!rr.t
u-W v. r-. ? ???? ? ? > ... gia Ibi raiii ol
the m." itt- -ii'.' i *.??'. 'mn rni:..,i*i ibe linfaol
PtB-ral" ? pat <?. kttbeltan
tt-at. . aa . M t ? ?
twir ? I -?? -.-r....,..-?' - l . ii l- ? i ;
lt ? . the meantra
loo, nai . ;i ' ''"?"' s''1''
atx..?? airvieUoa.di.tri tated ttnotur'ioui tbeevnnlry,aal
?onr.r-ri. ?: tmalerulent plrit*-.
It lf',1-:,:?:/'vi i'-' .' riiur.l wbofaUfltn
?Xl.-..: . ; ,n -ta '"'' '
I. Bt 4-w-1 ..'ii. <i'it. t'... v ? ? ni led 'therolioi li
fm:u)." u*_ lh*.'. ? i-l: - ?!-. li. '.I rty proport) aud
thr mu Ibe 1 rf*li
?a?T/r rj- .. >lu ;,l. I'.-t?,-f -ttl. n r tl i
ru,^,! . . ? ' i'i- rl.t . thi
?rto .' ? ; ? ? "
rirri.,- i-i). at everj ?
aaepiu'??/?? ia ovtny beart I'r.i.r:. asea hai
cliBin'*''.' ?'-?? aaetb*. r'ni
brni. al ? *. m tea rf ti.'-* >. l* ,.' d ?:' io thi
l_r[?l f.api .,:.:>? ??., uro I.t: ,-;r.-? t.i ?!
ajroo i> ,' ? .'?,?..,.
r?'. . rr rikei ?...??,'.. ':
gaji jv. ?'? ' ; ' ,,l.l--r Tii, "' ' " f tl
_ej,' .?..-.., ? .- tbe ? . ?- .
4 tttt i'.< ?<? i r. ii' Iba adi .?? a ? I
\ m,t..-.'.. . ; ,i it,
iati-i,.,,. ? . ... ??! . ll. w..i
. aaf < .
gaa ,. | ? ?- io tbe m tual
iltr.teoftM .".'.:' ?? dition .v.- atraiti of t ? tottor
J-ijr < rrr: r- . . .-.' ? 1. ? ?. i - . ? ! p r!'i;i llll I
_/<t. will ? - . rw rd ibi ?
mt.i i. ??.. ????? i..
*)\.%. I. I. . ... ? ... 1 t ,. ,. i 1,
Jhrrj.nliirii ':-. U.-V, . .. ll*. Tojiroinulgiite i
j_B0**t*tBB't aaasjtmai aililiaaa tn hia fnlk n oitiaoi , ?? aud :
r.oor. ir. bodyol a . aro Ud :.? nwarraal larBbJa in-j
fioit' ??*.?? in os . . , it part of tbe Btata. Io in
tttaato a Beabt aa te - rrirtnul atortei nf miraculniia I
\'jy.,r. .' ;-? . iano.i.r u'tii bigbtrtsa
0r.t ti.: wasldhepu ?? I rtir'..
jkty ,i t.nr..!.?,. t... i v.r. ti. t-: . ti tl *. ',
tutt'. ' ? ' , i F-. ll.a 1... i ..; .,,! ;?
BWWDB ,.'-..
w*.;t.vf'' end i-'! ., -tA and ? ti.,. ,- ,,? :
rtrUl: ... - - i .'-r .-,. . ji ? t-,; Ul i
ant-L Tt ????? aud rr: t, .r ..i.c" t.'.r.t ii c; < ..mu : -,t i
.rl, , i '..rj ii. tt.. |. ..rr'.t I i I.
.*. nUP !?? Ul !*?>-. \ 1- I.r , I.A.
M?<i 4'??'
jijA. i !"1 Into 1 i ir,
el.al!T--,' ''"? r v"~ ifll-taied byx ? i ?
Btk ?-?''"-' '? ' mn nl
rba f ? -?
j . ,rk ? aa l . ' ? : ?"?? at f*?ai,: :
iiiin-1- .. ,* .1 be i~u.v i ,
>ei-.tt. 1 li* i_ .i . ' ? ? ?
... - , . ....
... ? I
;_?! in ibe poi ? Ijauri -r- !??
!., ? I - '? ' "? tl ''?,'
*1a*i rortil . ?
Mrtt,, it . i*bi r.v. lry
l-n_4> "!?.?_'' I ' ,N -'
e .'uti-d ibe ii ? i ." U* ol
BtBuJer, . il ? . ?. ? ?
Biaul lh< r#t .ii?> .-. ..??? .? r Blllefl ? f ? ii r ? '.'?? tn tht
?e_*?i BrhBbMe naai ! ? ?
aome MMfflBta wl pe*__i ?? l-buhltai.ti tieio
BflBflBaeflfla ^, i? i ...i.,-< it.na bnd t utiii* 4, ,
tbe w . ,,. 1 .1 ? ni.-'jiil : . ?
avaair j;, ,T.i,f tpaat ?ut. ?iti, battallfereat 1
/PLaBTATlOm,
"Tl.eit'iint'1. tr. ,,,,%g/e,e fioio KtTW'Terl ri_* ? ')??.
tatfl .Tniin: .".? tara hnagM laigB addBleaa t?. Ita
Uu ,.,? ui laonej Beekiagge tleaenwbo I'.'.t- ie?dy te
ii- ;i itiiu *.'i, taeief aucSmeideutphiuleraaa]
acBtad t? il doaed thmi atatea, oi b*T*
;i. -I .-!:!.? ii'Mi' th- Ili. 'Ihe tllpj lv "f
di .? .iini. ..ur ihk- m in.! B*a aqaal ??? n." i<
. ? .1. i; aai' ? ut abofl t.aa I r
ward, I wara thaa thal wer willbodl appointed. In
t i* aow to* lata todomaeh with aragar
..,, . , 11 i raar. Thi workon anrar croaa ttm
ttuonti uto. 'iheii acaia fla atabUa a *
groatly mjured by tta aarert eald irafltar, and aeed
? t ti. u rn. ? red, fl. Mng n .' r
| tabfle bb laeedet ae a woree tl u "? -1,
,ri '.:?! ika with ?'.'.? irnM- itlstoipoi IMu. Cottoa ".i.
bnplantede a ueuaMwrabto portroa fltta ln.i'-ls ar*
., ' , v ?:.-! i i it.e.v. i.i to an
? ..iu; wwh. Aiui. aaabott rrBMried, Ita8Bp>
..it n, I'li.ii. fc aot e.|,,.ii to tha .lii'i.in..
''i'i'? itiiniof i'ii\ir. .'?,.?'... Baperiui :,.:? ..t of Ah :i
,!,,.? I I'.n: "i',oti._ huBb H ! i'-uti"".! I M i.V BBd lul",
fcr a i i< ith nr ti we, with appHcanti ..????.
' myaelfaa well aa poaaiM* i noernii | Ita nai ?
!,. r iBwhtoh thii !??!....?? - B ln.d, i d Itare
i,,;.,; ,., .... .,?_, objetl ?". .:?'?'? I ? i '?' lt ??'?"'''''''
bettor, pt tapa, if tta laad?bM befctafl to laudlrt
? | ae aa ta gi b mea uf amall oap tol a ak
ttaaa. I*-..'t, rn paaaafl Ihla fc deany impraettofldc,
v. i.. M arparatingthe baatlllTr *l all thi iireeduieii. and j
, i, inyjeoiaaa and ?: *dr*n h*aa*h a Ii a,
|0 be '( dn*y fl ' " ?" :,i -'nt I" !?.?' '
w, ' ipO ? hie I'.r ti? ai i-;;)' and ll . ."';.?* I " fc iliT
. !.-. i:.. |;. g ti ?;.. it!,.., rl .-: . Thr, rrai ge
t ?'? ? ?:'.,? ttal Bfll e?? ,. - kind tn
. U that i
',..'.-? ? -. ln |
altowi d to ' ko tl " !?';? toi ? at, ana lh. int. rem i
?,: toborer* an thoroughlt aecnrrd bj
Inaa uu the crt.pa, bi bonda foi tta I ? ? ".. perforiaanoe
,.- th, ... . a, aod by oavaAd aapairiatoa fltta
Vi ull IiM
ii '; B n .fl.
The i-iiinm f"r Btnt* ? fl '? 't BO* I j KT* I '
, :. i iu re ar*
? ifcki le la i. ? ??? '?? '? '? .. ??'? ? ? ?? ki .
?ii -d hy ?!:?? ' . ; ? m .-.. '1ha qaai
I . -? ? ' .. ;...-?
I ln.'.e l... ? ? ? ? t Iconld ti'-''. !- '
fi ? ii b onhaj m -..?-? ? :?-.??.'
?;,..t of ai ? '.--??? ; ? raoi ;?? >? ra. Ofmtt
ci.r. nn i.iutt aeeaa '?" tai ktag betwaenthetwe
?-..., of tha party la gfl apaaisaueoaa .
- ; - . paper adrooattogtbi ? ? th n (?:
Ml I. i!,i-, .-: iiii r,,i; te' ?. ,,!.r. r.".'t.ii,i:'i kl I |
. .... ,? .. ,;. - ,. . ?-..- Mr. Flaa lerx and 'I ha
.!. I)r,i,.:;t n! ! .
ou tl.e fii". tbal both if il. ?? gvutkn
,,' , . ,. Hi ' "' ? " ? '1 1 - I
.,. u. held to I ?.?? . , liailo tl ? -l. af Daeanber
i.t. Tha ?-,",..? alao ehargrd thfl Mi Plaa.
infarertd ta towingtharigfl ol i iflfl* tmthi tttm
; | :? ,! BK " of ; 't:i!.'.l ttal
cast for hia at tbe ooming afccflon wo?ld reareeafl
h of the partj ?I m d m tl al ..??? aure. 1 am
? t i.r' to, bowerer, tha Br. Baha waaM bi
willlng to J,.ii: Mmm wltb l :n appaaafl aa
.,:., BB "h irr.iiiii.ie. M'..:.y fl Li* ??IMSM
BMaoal actr.D fri-iidti atl i-'i.'i IiM ". the puii i ol
sim'uP a ttaaa jk'.| lepolittoal righta, and .t ii abrew I j
: ihnt <"i c ? ? -? f I? waittog i"i ln
atn* itoaa froa Wii_.!ii!:|.-t,.r a dcclarr thal tlier will he
, tovote iu tta oomlag Mectton for .1
LltUtil nai Pol '.'"!: !i. lf leit iu the . lection !,.i
GuTurnor. Thtq taraalwayataaatoyaL Th?yfongli|
iu: the. ..'lemueril n: tta laat *,-.r ailh (Im it BritoiD
the pieieut wur tli" hare ba dl poarei -'
btood ..:?! traaaara in tbe d UraMoftfc ; i Ion. A I irg<
ii .i ,.e,!v of ih-Mii ?'.- bo ... aity wbita thal Itat hawa .,(?
r jr. mingHn* fretlj witb wklte peoato. The.
I . . .r. i.i tbe tnti. e'ln et.-d in th^ (nl..
Orfcaaa. Ttay ara edaeated and toleiligeat.
fl .! t ttaa -hi.iiid th.i'iiiit Votet Ati (n.-- t.i'li tu the
prcpoaitioawillbesturtadintbi Borthl (oreltB ??
and will tara Boeaweigbl tbara, Mr. Baha aM aat,
[ tklak. iwla* a dMBOTling Ttik BBd eaee ttara aaa b*
oreray hetwti'. lun- uu,! iii. U.inJer- unegaru
?if. r.
.>.:,..:'? i - ifntt 1:uh heeli U.^.l" ln ? iilell atlll d> "pet,
Itabraaabaade totta party hy aeaaefltag Ba t?"
dldereal Preaidaatfci candidatea. lt i ifl
iailetl huWCTtr. 11-;r. ? i.'. .; al North, to UM
?-.-" i : ?:- r. :?)? tbe |. -
laofMr.Chaa* ?hll. Ita frienda ef Mr
?? uru'.liiT tl.e '.?..: r i\ r.if.ll-lil i. . ln fur
? .'.ivcto ,?!: -t il foandat'on. U Plfl
??.-.. UMI at, fcatald D. under Mr. Chaaa fla
.... ,i* .-, c.r Fpreial V gi r.t of lh. Tt.arrry Oe; l
? and >Lr. Maba'a aowapaper ba ad?? todtfcaatola ?
of U ? I rt t-'.d' nt f..i anottaf t'in. ofodtoa Bfl la
.,?"- nathen oan b. Httle roaaecttoa belaeenUk
??i ?, ho il ll ba l':> ri
,., al !.. ibi Uttl. .i ?? n I - '' i'r. .' i.i .1.
wkkJ I baretaard fl I 8 baaa in Uda .-.'.... l
tha tbere waa any ten
. , . . ,. ..." i i ; ?; ? . ., tbeir h?i. '.t.'.ii b- int
. . .; .... j ,. . ? t| .: ..tM il ' . ??
? ? n Monu. h ir.-T- r amlet .,.?.?
log i .. . ? i i ?'. i '? -'"
..???'. ?? .. . :
ilepoWioanparty. [fladapon fotof arer tbi i ta
. : ? ? tl '
,1 li im. I eouelt.de. iherefcre, li'l the Pi
baa dl-.-'?? i. oti aa tfc i nx -Bl il<
..... j.-. ireol Ihe pn f< ri utx tot tl
aregardtothe approachtog n tionaleh t.<
Tbe l:e!.:: mco bad u l*rre meetlug .. i
Mnare .???'?? ??" ning ol thi '.< I laat Tk* -'
i: " ihe grund I ?? ??' rlngof ita un] loth I hai !? i
. - . : aii in- !hi dayi ol the ! .,
. . .. ,:?,.,.." '/?'? i , ?? ira"a< onal li r. i?
, ; ? ! . . . ?
, i iiii-n baad attaotad to the !,.-.id,i u
; ? . ? nt, ' und fuitt.er on lt I n.i-- ttal
.: .. : |-i. ?? ?? I - i ..'.nn.it eii.'inly fl aoldteri
... Intereetia anytldng bv tk
? ? thi ?? n partj lmd tbi t ma n
,ri.i but tha two aaa.j i
:. m.i .:..;.-,-. ? . : ln /???. <i' o-t. I ? i 11 r it iiavnu ??
urerwiieimiiia, whll* Ti.t I'.ru .-(m_A? flfl a
. ,,.. ,i ,.,.,,,i tion. .""iiii'* ..re le..! i.i
, of tha city almufl arery alflbl and tbi i
.. m ihnndasce of rpeechiijftot aad torcb-tmralBg b
? .i of botb oarttoa. fta Coaui rratli
:.n t.i niada bbj wnaidabU pi.bin. demonatrutioni.
Tbey are aotira, bowwi :.?!?! bbj yal toaeh tbeir dl
? ,.:.;,....-...... ? i.-.-.i. oe tbe aaeeaMty tor awre bar.
i.-.i". Badte ? deralka to tha laareai M pnn.ici.lii! ;?
,,,. b V'oc'ii:'..
Mio't 41tUA\KtS.
'I'I*,' Krbe-I t;?-n. I'rier tittur la _*friiio
Aititiil of IiA.nl Tt iune ut I ..ii
fltttiih, Ar.
I oti :-:ii;i.. .'?? tb., ttt WitJ, lih UO. IIM.
; idligeDOi hai roachad hero thal Qaa. Ma
r,. ,,..:ii'.vi iayi ' rlaagh flanahlehlata ???
li; T.'i:>C _ilui _M>-.\.'?'. 'I '???? lieliei' al l:e.i(li,:..:l1eii. "ii-.l
:i,-..!.. ? (.:.t ti,. Behel ornj ia ttt he will tn ver ntiin..
i:i ?? ? ''nii.i'. Ii iilicut Ii li il i.-.f .ifciO. uillt .?:.?.. ? tt
i r.
? ptXm oi. hia i (?*.!.. u u'.il wlicii ii'ur ll.i old I'lit
? .I'Miii' t.i...i., v i.-.v '? pt.i.i. ii baa !??? in
..,?, v. . afl apa aareral tflaaa Baaa aa
, i fl >-b uinii aahart
TtaMBTflaaafl n aartyfl Baaaa lafaflaM atrlrai
i, n n ? ttty, 1 be itata I - aan ?'!fl;',! "' ""
i. .. v. i:.-y twataya_dfca fr..m aaaa,aad al bfl
.. ,. v ." ki lai "i aaptarad AH Itaraada ara aaa
. uardad hg thi Bah ? aahh. ;t raaj Iflfleadl
|0 ? -? .'J.e.
? -'
ti.iin ibe UafliaalpBl*
lAlh. | . ?? . . l'i.. '.?', )r''^.
Tba .ii.,n,rr WltiiaCload acrirod thiataam.
I.iiv.il'- Hluir Sta li:c cLi iu. ) unilr. duiid
i?. my iu.. I.. i.. .,f eatooa :.. MaaBpida
i !? .... ii'i;t,.-u ara banflfl Cflnaaaa Bf..
?, m aara ? ' ,;"" " ? 'l ttIlJ *"
!.'" '.'?il l!.;.| ;!?!.-.
? ? "id .-ii. w\t va '.-.'!' le ha i '! ?? b ?
.! '!? , ... ii.ii :. ?'.
flaa ii'i.ri-.-t fla ll?a. Itri : .aiildliufl
? ? . good atidHagi Hfc
Iti rmrhallaTai Ital ibegatiiWi wfll BeafBBn
?? ?? ? -y . Maaaiabflaa Mmn. mMkbtU
- i? i rapartai.
??
? .oi.. I'urlri--' lo.iit...
J!.'.h'il.-!(i....i , .... .i.|.;. 1 ? .. '.". IB ??
fl., A,Ul f,idi,.'.. J,in ',,i |i,,;;| .\ :, |;| [i.ii i > !l,ii'
u'.-ni'j- ? " i'" Btoaaa Laflalaaa flrea Partraa
? ? uiiiiedat 7 a. *.,. Six ?*ca|.d olliteia (ould
afl v i i" HeHfla aa n aaaaaai M toa 'i he aafl ia .iii
i i ...?,', Bbla aad SBattarraaaak ara
tyfcgafl Of" i.'.'i'h I'oiiit. a, t,\..lr,.[ ..l i..,'in,eiit fl
fid.ii.fllii"j taajvflarriiedftaa flallarj'iOpaatJ'
TH-S ___JW01tM-EOT " "'?
Thn iomoaring i-i a aan i"i '?'? oanw.
,..,.._., . ? . 1 B| ii Iiv :'? t rflBU i'l"-''I i
.,,....,*.', ,.?-. Bl Uttm mtUattmi Bfl -
diiy'ait:
AH AcatOWmmt an W't flfl fllal " ?"? ? ' '? ' ' rii-ill-i. aud
MattaaeaMa flaBeeala-eee,eMI- fltbei parpaaaa," ay
,.,.,.; M rei Ibhrl aajblaM baa Iii tai fltatj-tkree,
BjB iflflTrf bptafl fcaefl* a,A lUutt qf Ti; rmtOmtUi i tt
? Bft-tsi tf Jmtrlaa, ... Braerati aaaaBablaa*, *fbatl
.-.. r i, . thr Bata 1 MttBfl ,r_ll be llltho-iied. trtreli- :
dHaetaBaa .rjr, J-r tg t - p.Btwa_,taflflB
?i ' '.,.ii.l".rif ir tu Bl iii-' flflflTBflt. *<-',ic?vf Ibe lui-d j
BaB. . i.".??? BbB ? ? ?-??.*? aaaaBa.
tui. ?. mmmUJmmm tutdrd, Ihal tb- .urv'i of t*rh (
varlefeeitr, n?? ?.. I_ra_ah_i.pi*. ' ?.???'?? t ?!? '??" ?l
af fl ta?ty ebfltfl IM aia-l ? aei .. IBaJtatawfli I .b ?"".
j.r.'.-iiir.f, or aaaetttB MB -t?. iha!! N- ai nrarry ?*
. . .,. tl.r aaaabflfl .-f um mmmU Ibi raia
, ", ij ,4JT> ..?. tr.ui.t i'iio Bflflflflflfli al t?f ai
raa t: ..v.'.tii. ......... * vfTiri. baa haaa aurltaBB tummoi
?i.fl_flflfl__ ae-, i '..,< IflM 'i'l.-t* Itoffl ll ?'?
bet kmkiot i aMtto(taflflbflrflVamwtohaeel
?Mai Bm ?... i .... 11 al . ? I -? I --.'.*. *u- wtotfl
-.1 .. 1 ur, t.olr.r .,,. .1. t'..' . irr ,ll.li, lt lill, ?? klrriJy rot'irn.-d
? .t-. ..(:?? . .. r ... I't.r. ; Y.irl.al (1 n,-rr., of thi I ! 4
mmto
-1. ? Aal tt U J ..(.'.. r aaaaflad. Bhafl I Bm ? '*
, . ? i r, i, : .i - ... ? .- tt. d bv IM Vi I
laat, lha tutmt v.-.i.*! of tho Batrlfll wttMn
? 1 ? r . I . . i-r, t -rn, tr.*rr \ p. j.-,,? f, afl I ,' Itt fl - '*
ti ? '., .f DBIIBlJ Vl .. rr t'.r .. BM la B04 "1 >
. , ,--, | r, . .... l?. , | . ? .. ,i ,1 '.. ??? ',. ii I.
ItBataal laB b iin?'.d, ,ii?i. ui iai t-.??!..? i
?'.l-v a Ml '..' l ,'ir" .. I.. l?r a .',-llt '..-?!..- J, ','.' ? .
... I t .1 v.r n . ? n arha May aaBB ?ftn tkt
rlraae, rd befbflfl BahaBMeetaeBy
MaV,ahal ? .1- ? ' ? ' '?'?' r"d t" be liiatevl
, , . ., j- , -? . i.'t. ?'.-? ii, ? <li??-. I a
, , ? . i tflbflBl tl i..." d by
r .' ? - , ,- .'? i ; ? fiahart
| , i. ' ,t !? . . . r . .. i ii. : . r ? ? , ,1 ... i br
iil.tr t-i r.4..pi.~'*.' Ji'.l bt"! - nl tr..'.; .ntl. Oi", r h di.trir t
HM.
:'.!? i. Indltit fttTmW t:.-,'.li, 1 ' '
. .r ,.,,t t,,e
.ii-i ? - r. ?. ,"? Marahl
v .. aflBflBataaiiaraBaa.mo$ferai .'? |
? ? r ? ........ v. . i.t
Jra.t. BM *t 1 - -
? i ,..,.,. ?? th a, aad i bpan -,.-.,** tab
? .. B I Ti-f. - rr- | 'hrtirn ? - B
aaebeaaelB aai aBaethi Wbla la - al i"t aaaaaltaa-ba
Vhl-hiorh, iltili.t . i ir*- '??i: a-.-.j'ted.
Sri. 5. A, ,'.br itf^itStt ri.utrl. That any p MB n .lraft.il
BflallM i ii.,t.ry trrv.i. ui iii* ! -.>:ed BBBhM BBBJ, '?? '? - 'M
. .i I. .- l,.? api'.-a ? i' .lrit .ii.,
fui.ui: ui ar,.-; .il''. ?' b-tKata, nhjefll: m k laJei i ln
. , ,. , r. >rri., .| !>? !'?? . ? i.-'-.j uf V. rf. 1 b,t
BtMhaaBaBflfltelflMlBflMflteeM*. ti.r pga u (BtaBbba]
i.. .r.. i b- ??,. ir.| t tr .tu d-. ft d tii. it.r tiui* Ior artiirb M 1?
iBhB-ti.l* at rtt liai.ir '.., ira*'. r..,. ei,-ee..ui_ the ti-rni fot
ba *kidr?..'i, *xit Beaah iah(BBala h MMeti
ir-:., t... i. ? ? laa paeaaa faaaaahaBB hM aiiai: ajaiu b*
: . ? bia la taaB ba I Baaa niu,
. . ! . i ? ,.t ihal bfl ei'.a.alid; alij
? .,, haBaataaeeelbhaaanaIn vMBh a-cb prr.
?on aliali l.ave l*Tti diatrd. Ai.d aut BaaeM i?? ln
b. rin.il. -t 1 iur?; wt'i. r A Ifce I'liltrd '?t.t. a. not | hy.1
, aliy vi- '.. .i"il. ni,-. l.aa au *,-rterf B.vie IhtS BM y*?'. aod
a I.v -r f. tu, ? '? ui.rjp r. i ?.-rt ir* ?).* uo" at tl.,- tlm* ' ( , .h
atltutlon rirr-d iU nirtilh,, iiity Ir* euip! )ril aaa ..,,-,: ?
>r ? rvr in I'.-fi< "ti .1 ii' ' ' 1 ? wl.i, li ha enll.ted, ar.d If
any dr*?-* 1 J-riKin il.all l.rr. ,:i.r p?y .i.r.i -- fu, tl,. ai-v'.ii'
,11 ,i . | 4 ,1,1. . '.','r, ,,--.4-r ll.rj- f.|..|, f tl., a '.to whi 11
tlia I. >n "ii iri , r i I, . , '. |...im*I ot muiry ili.ll ,jr-i.t.
? i'? , ,.. irv. . !, . f, n, iii.rt,,, ttjt . ?::, aud i.l.
...,-? d o l'.. t ?. mt -4T Bbfll ba iuli;rrt t>,
dr.lt ii. u'.lin. teal ar-.ta, aaj Al natrw al..il ba .',-..-d ..n
t ? . ,,.- | ?... b .irjr. nt Ir.UBf* A. i
rn fii n uf M v ; -i i ' "f.: 'f rureaia
t ?, ., ? . lo.Xl.rpu r- I, ,.( ? 4?l.,t.l .1.. . l'r 1 I-r
; .? l . . il ? f ,.n* vr.r In rvrij .i., h ra?,
? . r ? | |H-/a..i, ,? ri.,i,jt, d .!._! b. rrr ,J a^ilr.,
. . . i ... rr r ? -, "1 lotl.rri.ro liiiri.t llat und,.! tbe prci
? 4 - ?
ttbti bl U tfXmtbm ' ,-'??'. Tl.it It.-r.r J. ??( .i'r
, , , . : -. . ? .!? B aal r iba pn.
? , ti . ii tn im.t.dir.rit,
? m.i n,aj 1 ate been t-uiitt. 1 by Xlx \ i [ ? r . oi. .,'.:?;
-. . ? , , farmm ttkO tmM trnva at tbe ?,r . i iwn.ly
. .,, |. . ?J.. i 4 -,? - -1. i - I -ir ln
I ? j,en.i:i J! .baxgrd frnDi tha
i: il.t ty -r v . /??. flflfla B t v.?te uof
. , . ',..). .j, du., i i.r j,rr?rnt vvaf , ani
! .. | trr tiroti.lone ot
.,.,,,. tl... ? ?- a., ti,,r,,.1i,,ri t
. . ? tt h) , ? ?? laf I * t; tai
., d It .'-.??' f ? ' .' i- .... r ? t'r.'i.,
i ? , ... '...-. I Ibi > ?
.nit.. 'r.ft tkm barearrti laBBMafljflflf Ibfltfdtaejaiflfly
-.1 v t . ..?? l .-.'ll'l
II.I' '.
ia.. i loibtUftrrUtrat itflat. Tka any aaatktm at Utt
...r.11 ir-J-.ir:..l u: I. r tbi. "rt, or Ui?
, t'.irwi.i.1. tl..'!'_riLL,.-:.dil.li.', al.- 1 l--*?" lha liflit, tfltb
'W* af''1 bbt ".? 'ilr -. ' " (fflBflh iii.lt. I" .i-..'.
lii 'ii. aaflal farrtee ea a a ? ! - irtBUaai Ihal ta
bat *u ei li-itd l'riri. | B*Bj w ith rr. ,ii
t.n. w hi Ii may l.? pretrribal br tir .-.. r firy of the
Navy, ai.l d- r iBfl M al '" tl- fN~M MflVflkal ?' tkt
liiitii,i ni arbich taah iHfln_B fll flblfl tfl t-flflfl >
BBMBaa ,1. ' II ? ' I"'", ?!'. li-'. 4i,.li eleinpt liio, If.oi lui I,
.. 'i riBetfaa*.Thattbapaaladfar iihtth bi BhB baaa aa
i,.tr.i ii.i.. ii.. aaaal aarrtea aball aal ta hw IhM t1-" flaaaal
PerwhlchMal BheeehaM tb fa-lhalalhi MtBtaryaanta*
...';? tUai.Sarimr. Tbat tha I I ata aball dct-Ure
g t. th '?> pt,...-: i . i" m ? -d, baaara tier aaaal b*bV rr
,.,',-,_,? the n,o.r Ihal tl e BaV) prr'?i, ,.,. r'..*t'.ii| in thr navy n
bt ,,.,,,,.,, . . . ?? ? fiian
.' i -I .
i? Um n.iii .ry "-rv, ? 11 lha i ? m '- ? ? '
?i || t... i ' .?,???'??; preaf tbat he B a i I.? '*
, || .. ,, b, aaa) i lat ata bt Bta. mbIm ? i ?
1'iln .,,'i ra| -..on ?? i" t ta t'"""'"'1 bp ih* I'l'-i
a,.?i af lha UaBel Si.'- ; /'.-<<, TUt ? rd ??.
i I - ,' ? . lt.,,'d l. iiii ? I ln,
?. rarrlm i r ? > * iMa aaa v ?'? ??Itaahaaa*.
.....nry wh.ii. try o.r.irii- ior ? -.n.-u ?? I '.?. i thr Arwjr
,, lu t'.. Uary MB] baM ? ? ? B I i - ? r
Bbbb IM Btaaatawhfcb ba aaBatod la the Aia?, ahal ?
.,, ... ,r. r, ?:. i . i. ? > .-? flrUeh heaar/bi aaaaa
.,, , : p1 ., ,,_ | .? nn.. rr-(ii.rrd la rnn [.'.'r hn mi I'aiy 8M
,, , ',,'_. Uat/uUm; Thetthe abiB aaa*bataa* ?ai
... .-i t, .i. iil iM't < i-ird t> II t1,,.?!, .;?.!.
Baa n. '"?' k it fmUatr r,_ :..<. Ihal flflBaaaaM my
,,,,,. ... i , r ibla ordltvry taammo I '! bara t>. aaaal
, ,.,,t.-: rt i, nah flflflB Ifi thfl ??, ?Bayaatrk i bg -o haaB I
,,;,, ?..;.-1 i.?l .#rv... aataraaahata Bartiaaalelhati
?r |i,? :;.. tv.rd, t, wi , MW1 ? j i* t. ,??,'.?,(:? n "lii
firt or.'n.'y. tmu t'.n tinie ii n,,t d.4 drd i t" I ai-1,,
i?v4,,a, lawaaMpa,aaajetaaBBj ui ri.,. aa 'Ut UU Beaaarhlab
. R peraaa i?* baaa .ir.n.'.i, Mbtl be flaalBalwBh bii
4 ..... t? all n.M tl M .1 | "j - - ?- -: bfl 1" I k ii 'I'-'l
inaatend lll Ihe 1 Lii ry ....... ,.i..'.-r,'. h IflBflk
... i. '. ,.' lt if / rl/.,r rn.i.-rr.-', fhflfl Bl BBBB
.. i!, i . . arrrh rd Bn I okai Umt , M aM
...,,,.?; i , ,t. ? B i.4,t.''.i MJ MheiBflBil
mbU a I,,.-....- HaUeU iat**i fl ?i"i rBteflfltflf Cfla?atM
,-? - i "An tal fai n.r. fljhflj r.i.J (flOtafl aal Ito Ballaaal
f/.r .,, inii l"t <> ' " :??'' tt M - ' ' " ? ;
...v-.i. t.rri. ? 'c f. ? io ?. aratn li.-n
- ll ? l d, ,-r.l 1 BBB V4 ,.14.
t.iwn,, t'.v.i..'rp*, praeflaeflflj Metaatlaa AMrlafla, bawhlBh
.... j.......i. -.'... n v.n?-1.1... , t.al aal ba lea?a*j
,..,.irr ti,.- M ?".""- "i'l. -ud' raaahri lalaBeai ?? tta Baaaai
.ManliaJ-'irii'"-" of thei II .'"
* o?t\ iO. -?"' ta M /arfltaraafl hai, 'J'hat tl-*1 '
,,,.?? ? .- t i . . ? affled t,,,ii. m
. || , % ... . | rr. ? .. | r..J of thf!
, 11, v'.. i ti..,.- i MflflB. '.o fl-Bi tam B* B*r re- .
..,.,.,., | M ll" BBt-lfeBi ti !?"
MMtaflteelj tatiai i UBt ? ?, .*?*i aanlflfl aj ito Patm
,_..lr. .t Ihe limr ot iliatt, and a.l |r-.A?., Wbfl l_ive j
_,!,. ,1 i.. thr i?i ilr y . r i. *?l _.,,.. iwu y._r. ,! i.-inj thr,
BiaaaB-l war aal haaa baaaaabb* Haflhfltaal tbflbbBbm And;
?_ aj r.ni Bbati ?? '? m bm i - .jifi '.'".i ata i ta aflfljMB*.
gM ||. i.,'1.,1' ',.. .;,',,:, TL.I ,f !? Iiii i'dif HaJ|
,. ,1 .< Aa 't M enr- i'int *nd rai!ip | ont th.' BBlfcBBl
attarpafiiia.-illilMl KaBhfl BB* iii'i
.. llaa fca af aafl ata*f***idM for th. irpor?te
, ,.. aai r'u.iha, aad th* bbbm .?* kaaabT, iep.a.ed;
. iitattba 'i.".iitTi.t the Boird oi tavaitaaflaf aafl
' d?e the two lif.e. me lioi.r.l in tl") thiid
h flaa nt '-dd ift.
BWrntM, Omikt i' f. kr raa.'','., Thit my l'i<?n ?^?
?i ll foi Ihlyiad t fr *pflaaa_Bfl BBtaflaiaiW, or wiio ilaill
fc in, ii.n,...|. en. ?,'.'., (' wb" ...i ..'ii pire or ,-oufei!
rr.te wilh any othei ~. n |Kii ... ttii hly '
I . , ,i ? '? Mfl, er rho ih jl Mi
ora?.i.t, on...'i.'j p.niu*..y taalMi m flaaaaagpafl
tion (LolMo, ?r '-Lo BBI ?? .'.lt, BBBBafl hli.der.
iinfe-).., M lh al'1' flfl "It'et or i.Ikt p-rien #o>
BBWyai iu ui...u( '? in ?;di.t n ii. Ifl ?:)i ei.ioiliu.Bt
BB flflBBBBpai 'a ln- r?r>.'. ? ?" ', "r ibflN ln ,h'
I-rf'T-mc* of ..ny ttttt l i. y wiy BBbfltog
?h.r.to, or ln ? 4) Bfl ?? fc ttttX ?'";' "!')'.
d.i.rtn fmm the iu!'ii..ry-ai.:,r il l Vl Bai Sla.et. fbttk
iu Bfl ' flfl ifi'int U try the
nff?i.,.., fc ]? !...' ed ny a Bu. nnt ... .. ^j.'.iw, nr t.y im
p-i.. , n.nt m t rinee.!::it6rcy'i.r., or hy both ofi..J pm.
iihm.nti, In.ae d!icr?i" f*4 ' ? tai fl aaaa* Mta**
,,c'. - ...ul ur, al ' leflag, fladiilag or tapa4flg riflfl
p, taaa Iha 4e., h. I aafl offi.-er i ? Bb i pfon. ti ?-. flad a
?hall be deei.n.d guilty of murd r, *'i.l, ?F .. rnnr.i fllaa thereef
,ip..ii fcdhtaafl "i Iha ? :. afl I ? I fl Ibe Bfltfl Baaa Ita
ti.* fldllfl will ill v ?' * "? *" .'i .I'.'d,
?hiii b* paaaatad wBh <i? '??? ' ' ailkfcfl ta tta
-. ? Maaabdaaiahrii ha eaflnei la tatara Ita fl tm aaafl
ii.biMy ut. ..-I :r.|-r I " | *?'"? '"' fc''>
ettea n.iu.t th.- lau-. M ? Ifcfl aBaaBriMBi i-y blui wbfla v.
alalla t a pr. pt laaa ,-f Ihfl aaatfca.
??4.1a .in--' tt n imrmw tm tat, Th.i kta laerafcry*
v fc ! iaiafl or Bfpaafl im h aamb ??- ?? fldBMaal eaaam
.... t ,. . -, ,i i . ot p.T- ndral ? 1 luln
(I. ?tiflaayaarafca, ta ai di?-r .,. i.^_> ba aaai "??'_/ kaaw
ftmamyt aaaariafllBaef afl .." i. paaaaaa mtt mt,,
'1 e i..l.ip-ri.tl.'II to OT J.aid tu - ? ?? P', '?' *d WhBl
a8Bf y*A Aad aafl ? . ?*? ad itod oi ap
.., ,. ., . .; , ? | ,-, r , ", ? ?-n a ; ',- "' the ??ir.i'ou of tbe
1 nr. ? ii"-. ......-pt thal '.!,. . .'. I not b* pe.luitttd
t.. vi t.- Brafli bb i ? .1. ;n ,.; Entolliaent
?r.c IA .l,.d b, ,? Juithtr rr..i.;i, Thnt 'he BaaafcM]
al vv i fl .. 9 ttttt M-n.-tiver _? bB laigaafl tta pebBt
? ,??.-. 4 ... dti r--i y,top nafl oi ?. to .(...rd
? Bi Maaflaaefi aflai* fl tai MM_)tohal i 1bel aanal
I ial*wtflfc ttafl aaa 's' "' Mflmaa
fcatrk t., fc ui ii-ti" fcadbybfca ?'?? le4\Thfl toaB db
lapBi aatofl ial ? ???? i m m a.
l idthaBI ????' '? B fl tad
, i . > , . i . nawt bafleab
i : . '? '.
.-ri 1... And b, il fuitkrr enoelr.l. T'lt* pro?*'' nir-hal.,
Ix.ardi of *i t-.l'ii ? n?. .r a'iy DH-mh. t the.-.n,:'. n.- \o% bi
?ut) ..rir v o! ti ?' i-" * to *>iuiuiua wltaaMr*
tabflb ?? of ti.- (i.f r. nru;. ii.ti aafl ??? Itafl BMatata *by
afcahaaafl wBtafl jrevioui pag aafl M i "?, ta any aaaa
| ,.,! o '.. ifllBB . ?:.,!. .i ? f Bfl " ? ?flflfc f.eiallowe.1
forw)lL.,ie, atlnudh, (i)i'ler H ? ....in il .11 be lil eeot* p?r
mile fot nnli*,.. ceuutinl one wiy; ?n.l no ottii r fe.-i . r 88 t
?liallbe aii iwad un.t. r the |.roTi.'i M f Mtt tatktm ; 88*1 they
ibali luTe poiveitii idiuiiiiiteroalh!. lud t.'liXiualioiil Vud *.i>
pgaaaa who ahail wiiifuliy a..d .ormptiy .weat or tflirtn
f.wly befi.teauy Pi.'ioit Marilil.ot Ko.rdof Fnt. iiuKUt. o.
?aaaha fcaaafl actut bj aaao.ayof Ma Baaad, a wta
.-.; ... n.t n? 1 n.a.iitrita, nilfn.iy and eorrnptly iwear
or affuui fa!?ly to n.i illd.vit lo be u.od lu any BBM pendun
beftre any l't"?o.t M??hal or B**fl M l.uroiiuient, auaU, ou
rr,,-.i I B b. fioed- lei.eediut flflfl ?"?> iaipt.?<?,'.! t.m
lea thMi lil uionlhi n.t Baaaa ttaa tw.lr. moutha Thr
drarted BBBB ihil! hie* pioc.-** to brin* in witu^ei, bul aith
out :ee* nt ud.ei<e.
| H*4j. Ml afldfc II f-rtAtr riActrJ. TL?t co|.!e, cf iny
trcrJ nf * pro.o.t ni -i.l.U or bo.jd uf eurollmral, cl of any
|.?.-t th. r. of, certihrd by the p:o?o?t luaribal, ot majotity
of BBM baaad ti -' r..!tu.ent. akfl b. deeri.a ?__>! taken a.
1 evMriiie iu ny eii il cf BdMfcB] aaBfc ln Bta mMiier a* the
oritiii. re.-x!id Prmided. Thii if ^ny f?n..n iWI k.K>wlng!j
laftir/ aoj taU.ro| r <w . *pl'' A u.-h tw.ord. lo ba u*efl la
[ iny cnli ?t miU'.tr ? ?art, I.* .hal! bo ivbjit; to ti.e palra and
I prri.tU ? ..f prrjury.
dac I" -4.d b* tjmAtm aaaaMfl Th.*l men.hen of re
,ifiuui aaaflfllaa wu _a*fl by ...0, m mmmttm a. Ba
ll.at tiiey are eoeaceutlouiiy .pjeeiej to lh* btw.u* wf in, I,
aud who are ptolilhited f:> tn Join( io hy Ihe rulri and arliilci
r.f !.lth aud |.r.. :ireof aaid Baflgfcaa d'r. iu!i. tl. n, ihal',
wl.ei, dia'ed iut., tl. in.:. ..';. lertl | 1. ?'.!? ifl BSB
i omhatiu'i, aud tb*l he mltted hy ihe B* ' ' ''Y M ff ?' fc
.li.ty Li Ihe l.o.pital', otto the r.ro of fre.^imeu, ot ihal! paj
tbeinui al thier hundr"d d II ui to mch peri. a ?? the Be.re
BBiflWarabafl BtaajBaflflaacfla B,toheiffBailadM
henrbl of the iii'i ? .4 wounded, *oldi4ra: .Ia4 pr.,U,,l
Th*t :m pexien lin'.i b* enl.'l?l t > ine beu.-t.t of tiie
I tflflB m flaa, unleai I.n d-. iaiatiou of eoai.-i.ti
flaa BBBBfta iBflbfl b*n..i, aaaa ata I a ?????, attai by mMb
BtBBBl e.id'l.' e Ihll l..l'1e| iat'. ?? .'l*. beeU U idi'.l u.iy i'i b
llii. i.t .tilli lufii t l..ra".. i_
Bac. ib Jfliba fl/fcafct aaailad.TbMa* p8ta?a tlBaafca
. , . ? ,.: BflBBflaj , I" aaaaapaai Baa aaiaO
aaafl rflfll ...?..?, i - ? - . m ti- ??? t<.
whi 1. it It an aii.iudtient. who hai a'. any Hm* *iinui.'d ibr
rifllit* i.f a r.i./ei, '.y i,,' nr it ..uy I!?? >'?? ti _fcM und. r a .'! I ri
ty i.f ll.e lawi of iny M,t? ..r 'IVn-oiy. or ofthe | i..ie.l
BfcfcB M ?lio !:ai kaM any offl.-e i.:.J*r BMh iaw, ot iny ..I
them , l ... fla Ial flfl aafl eaah paaaaa ..f foroijn Mrth toi
voiadnrh. d. ..iih?:i loto oi ii....d afl a,a*aafceaabi flBBba
Uliuiiiu;:! in.Tt *tile.., " t'a h ? i-n.t eu'itird to ticuip
tion lr. n. rtiili'i-y imi I ?:. f .;.!..: i irr.iiije.
;.*C. IB Andb, it/a.tk'. tmattoi, Tl Bl iB .li'mitoeteinp
flaaaaaflha taMBedbylta .>*th or ?ic Haflaafl .he p .t,
, iauiii, i eien.,... ifc ." afflM fc*fc itai.-l, aalaaaB
ilnil .itl.ia-'.rilT ippear t? ll.e hnanl ol rnrollmant that m.'b
psrly li Ior inme good *nd intli. lect reaioi. uuable to n.ake lt
aaaaaa aafl *afl a fltaaaaflaai md tho taflaaagr fl ma
..tl.r party tii. d :i ,. |ip"il "f BaWB M ettu-pllou .Intll _uio
I.. made np.,n i..tU nt sttir.tii u.
t|C. ai -ini be tt Jurlkrr t,:,.trJ. That If .my p. r?. n,
haftod ?i .1 i.-hiet-i .eiid.-r BdMfcB] BBtrlaa, ihal procuto a
,i. ,i nm ..! thr lio.ii oi Bi. dtaafl in -i- i*??'' ap*a ? now
,.,. [inii.b) my f.-ui.d or t:' .? rep: "i, ntatioii pra ii'.'l
by hin.i.ll ..i bv bn proriireuirnt, nit-b dr.-i.ion or iz.iuptlon
.l.alll.'.i B*eO**l,*ad tlie p-r-. ?? ei.'.,.|-ted. i.r iu v. l-ir
:....,,,., ,1 || Bl B it beaMdi, ln. I I-- deimed n de.^rt.r.
jid m.y IM ar..:! v|. tri.-d hy . l : i iJ, and f'r.i.i...: ka
.I,.:, aai aaal bi >?? dflaarrtaflaflB Bfl lara fla vM I
h. w?i .l.ktte.1, ie.fcaaBfl Iini i the l.?" t.1 I.i* a-riit: 1',..
.,.'.,', T mUmCw atMj ... flf*ri iy*ed*a ti... dfcfl
,;| ,.r,.. . ,., Iie i l.ry irltiee i/lni ire iiii.t- r Cio ,.__,.? . I
? ?,'. m , fll ?'??:.. ii" ", , "'I f i Itall di
el.*!,-, ? I.'i, it ,ha!l ?:.[., ai. ?',I .1 I Bl (fl ' I - '? |- '
??m,i ,ne ,i. ihesttrfce wfltaa fl* Beaa**4,*ata8 Mpaaaaad
ot imi iie.1. oi theh paaaaM a yaaiflaai hai tmaami 'w
Mar,Ttal .ab !?? a ? ? . Ita paaaafc .f | ?aata a, .i..ii ei.t
r,-p,.y ?" the Ont,'?-ni i : sn.l !i. I.'ie Ifcfc I I !? ?? -
iie.. all h." ut;e. .nd adt.n. ? | .; '? n.ay l.ive I..-ii ! |
t, ti .ui, a.) iini; ui1" ei fctrhlab ..... '? ?u aaaaadaMfl
lo tLe ...ntraiy I" iWltil ..m..li|.
| , ?.' Ai.d fc B J.itther tmOttti, Thit arv J" :? li WhS
.! i; ,,.? ?,,,,., ?: ? ,.i fc p: ? na ? U.* tepal B*ath*
., , | ,.i a . a ..i af aaafl ? ? ? aan Iaa ,!"- 1.1.1.'*;
, . iidiii.ni oi my il.?!t' I perion, oi a it. I-i ?>. in C***B l M u
patasa ky Ita ba flfl i aiaBmafl 1 paa 1 alata to taaaaptlaa,
knoniiu tli" mi a* lo I. f. 1 ? , -.nl'. np u i" ?i, '1, 11 iu any
!, t 1 t oi, n, mi ? ..ui: ni th- 1 Bflad flaa*. ka p adBtad fl
ii.ifii-tii.uiei.t r... tl.o paafci I?>, b ki 1 Ita p.,iy ...,? dioitrd.
Hai.'. fl Aud bt ,t l:rl.., ,. ,? rj, liial lilC l.e. oi
aceii'.and.ttrir'.. yi for nuikiu: uni BSdaaaatofl lo be .. |
Myp*f*abi flaapaflaf bi tataa ipBaa flaadafl,a
tor i.tiy Miti.c. tl.iitm.ylia Maisaad '" MM ? : iu.ai.:, .',..11
I. I, .11 ai.y . .?e, e, nl li.e d. l.l., *i d |',)4i.l.ni M i.r
i.i,..* im dataaj ' ? '? '? ?'?? a < ? akfl ?;? t" *>??!, uia a l i?
aaaaafflaa BaaflPdafl *!.?.! aM ka aafled to aay !???
e "uipeu, ti..i. th ii fo. -V.'d .nt au-eut or alliTi.-y Wta
th .1, dir., tiy M . I I* y. IbMBbI M r. .i.o ?nv . . ..
aMpseaaflea takla**i*ie*a aadai ihliarti ?;.d ?n> pi rieiaa
or iiirfeiiu whoih ,.., ilin. 'ly M hflfc -' >', il ??' '"I ? i r.. "I?.
?i j , iBipiBMllnn firfni ilihfcg add (*tille*lM ,.i MiaMBly,
? "I mt oftiter, c!erli, or "? pMy, MB I l*d w,th Bfc H",.rd ,.|
Kii.-nllii.riit, who ihall rr -ite r. .iipi-uiatlot: ir'.'.n i.ut .'.ii'.' J
man ibr auy ???tilce*, er obt-iiiiiuK th" |?-. fi rmatire ot mch ?et
rir.' ie<i:,lr?dfr.mnny ineniber ,1 uld lloard hy ll.e pr i. i, .
uf ti.u ni, ahall he tuilly ,t * -L-n mudeineaiior, au4, npcn
coiiViitiou, lh.!!, Kt "Tery I'ti h n'J< ni.-, he Lr.ed nct 884**d
Ini 4.5.1.1, to ha re, nir.ed upon n.i. ru. ition or Lid ituieut be
f.'ie iny m nrt ot | nnpitei.t inl.idliiiion. 01.e ha^ fm MM m*
of any luioriurr a i.o niiy ptoi c. ... Ior the <?ti <? in (he i.ui.r
, f Ifl UBBaiflfcfcB, ind tle?th-t ni.. Im ll t t,H of tlt Ol I
tr-l Sta'e*. aml thii1 alto be aiihj.rtto iu rr'.ri-.i*nt I
nr.t tl- r.,'.. '< Tt, t He rli-rr-trvr r.' !'? .
e,:c. U- 1*.' bfl i- Ju.-thcr atkmm\ fhfl. fla ila BflMfl ''?' tht j
Bu.id "f "-' 11 r.. ' . ? - . ? ? i , : -:. .. 1 '.u I
u.- rt i be Boatd of Y.u.v. uaoi, xu.1 i , tb rk, a,^,' i.t, oi'
eiiipl?r-e ,,f ai.y Tuv ?' Maaahaj, ., H,-r.l af Ba
-l-all, dirf. v irin.lir. 'iy,r,.-..?. ;' , ,j ... .-(.-:, jt- |
iu* to j-r ? '? ...... : , r 1' :..r> 'B ba (
,ir..'t.-d. i' ?., U - oai . j *?'. .i ??? o: :?? i.i.. ad su'jt. An! .:'i
any .i.eiuijor oi ? Baerlei EataBiwat, orany riieh rir* ,ro !
e'erk. a.iluni, M M k* -***i *' *'' to"" '' ' *?''?"""'* '?' : Mi,
rure, * attbatltut* ' r y panea df-f*d. o ii*',l* tu Irr
a_flfl-aa_ a? ajaaaaaai he tta? ta i Iiaa
.', u.eanor, ind tlia'l, : - ?? ? i hy lat
pr-BBBaefll i t!"?r ... t . Bj BaaaflBthflj
ind o..y abn* of uui it?? Ihtfl BB* B? &.*.. I ? I tlAU, by
wiy i-i.-ut, ir.ri i. rt f.. irv ?'", 0"
ir-. 24. Aud U it fitv'.-.tr ttm ", ~hflt :e BBMMtl
-..!.. ..; thr M ." IflM hlMl I* ,i..r..?. ' . .. .?? a.. ar.irLdrd
ihrllt t,illre-.| ? M ? ?' I t * ' "-"*? -???Ml ???
ttolfltyflf-fl b bufi ???.???' tbrJ n fltaa'f-fl-Bflflyfflfl
,on whom-oiTiT any BflfltBf fll flflbfle" B?flflMfl vblat- or *_/re.
diirrtiy or uiiiu-iitly. tt. r .- ?< .re the BBBM te 1'? oamoran
attaa+aeae, fae rn_.:?, aa ba : B,ara_Bflaai
Inrone-'t i*|K>r?, ur wbo .1 .il t> I i'nl!; <.??;-?> t I" flflflhfl ?
tkithfii, iu pw:,,* jid Bm re| at. ? aaal batflfflto
rd ul- , i.ro imrii: ..1 i...':. ': ?.vii'.r.'.y ?.,.???" tu lh
frum -<r.' ?? oi .n.. mmmi fottm wbe h* aol i-s !?.? aud ?.-*??
|,.,:_ r: Blal Ia aai h di*ili*ni. ilnll ba tiiil k] ... mm
.in.l.r. .- - .ioo ti.rrtot, be r,i,ri?'.?d by r fii? aol MM
thitn ti.frr Ir.indrrrl ,i ''r,-, n- 1 i.-,' n: ... thai, t-i ,:
ui., i,.,iii I... i.- triaanrd al tbi . -? ? leooi t' i i - rt, and |
lie chlerrd ai'd ll*:: laied tbeter, iir*.
bn.i.,. Ai :':.: ,'jii i..i- e .,. ir.'yy
? vi .. ?! peraona ii ?-? ? n t!i? -.^ei ?i" .0 iit, v- ?, " -
,u thr t'l!- ,i.i i, etaBtoflflflehel tm < itopaarkt-j
?uu* uf th a il.'t. iu.J at* Ua ? : it -. ..i vi. ?
n.Mit, tnd for.u p.ito ri ..n.it.... ,i eeeBawee*]
? 'nyol BM*M Bflfll bfl li ?"?<: ?? ' ? ? < ' -?'? "? '--... 1
,h? (',.:.. ,i .?.'.. Ua i - ? ? I hereeeet
lallhan paa Meh Bare ik-il JV ; . ? . i
.I'**, n.w tai ii .
-,.. | raaa Ie ????'.? I ,ir .-?.-??
.ibul lltlir ?___? : ? - ?
Blflfgfl i: - BTarahaB appetataCee
nah rf ii ? *?'. flbar|al tfl
.vt*r'.l to rm-'i laprl pai-aaaetrtoeie-elBrad
.,we irrvi e a j.4t .. i p. ' .i'r..ii. ?,.,'et.rr.
-o-hr-.-ioifrl V.. M''rr. iitvrble ot'. *f t!e f.inl.l-r. ' I
?on iin.latiou*. ind eviry ,',(!. eo'.orel to'
imiii.r, vlii.tu ih - bfl Bfll -?'?'?
_,.i,,r tfltai tora baaa baratefeia ai iltxj, ' :.?? ra
twt.il ta lha Mllttt-j t-*****? ***tk" **
t.iioniuf thia airt. to f.r aa the BBS-MI I B. thfl be nty ar-i
or,n,|-:Baatluii are pr.vv .1. .1. ti.il Ot toJOattf -J."'
r.i ihoaa who n.ay ho b*B-BflW B ri.i.rr). Bai BBBB flf
.ulor. diafted ot etili'tr.1, uf a hu may f i t**-l ii I thi ? '??
tatyaatrlae,wl letto] iMeB*toe__-4ae*flha
., *. rai ntalri. or ?ii!iriiv..iimi ot Mah ?. wheri iri tl.ry .ire
r.-,pe,-llv,'ly dri t"d, -iili.led, or .i.lil MflBfl Bfll "liould not be
IBflBP '<1 ** r'1-**' tru-yy, t",t ,1.^1 he ., ,-.'(: d into re;irc.r.u
or Coni|i?fli. a aa t'. '.. titiored Vc'iinli-rr*.
Bnjktt 4kt *>' 't ft mmmmomt, Tia H e wrrdi" Prr
viuct' flfll ' Baflttflfl Di ri :," a." flflfll Ifl mk I '-. "bfli not be
ran.trnad to rerj'..re any n.iidirliiori f..r pi.rjiiara ,.f , i -?-?"
rn-ut aid i.taSX le-a ti in tir w.Ha iito v,l ll ? v . '??rv.l
.av* niaj be divIJr.i, ur tbao tbe tuivr,. of leMaabbja -?'tu
whi. h i' v taaaaj Map be dviided.
Sai;. II. An.i bt il /ur.'A.r rxoctei. Ti. I -0 I u.-h of th* *.-.:
rt'lllJed "An a<rt I r eirvninj tiid t*..i.r.,i.t tho natioo.*!
frr.-e*. aud for ctber piir,-.oiea." tB[ir-itrd rn t'ne ?d day cf
March. 1IK3. aa mat bo Uiconiiitant i* i.l. li e y. '.ia.'U. ttlMl
ait, ll hirrhy rrptaird.
-? .
.tliliinry ABaire.
ABhIVAL 01* *f__n__-U-_;
The 9th and llth Mnir,?, "BBB*--B--flfflfrl men,
arrtted in our wat'-ri on tMiuday nionuuir. imd 4?ithout
eorr.tri*' oahi ro h.ittn.id lit,-rif4\-.iTil. Thej nre froin
ilontin, aa- aaii-U ln.ni lldt.m U_d on Ix-atd
tne uii.rr-li. r J<._n FUia. Tl.t^ BhM luAVe retf_dii-t' I
fur tiie arar,
TItK TWIXJTII DITUKJT.
The |iuiriiiLii' liiizcn.x oi PaBgbkaapaia an
M tiy ;roud of _bfl fnct that thty \.n\t: BM Ikfltl | ? ' ?
n,e.r aaum u,.iei tue _aBftBMBOoaaeaiwM!*.siii
viiluiitrir. inditi'l t,> trro IMrlal ap ln Tan 11. I?1_U|
__rafke4 bmb wbe w ni m i? auri and aat-ailtuii-i.
S_7| totaltabeef .!:;?-.i. -' Ml leartaf 1*B to to ralaal.
Min'i. !?', i, ther tora bceaa itefedtaawatea,ao
*.i...t they bave rahrai out mtatmi aai/krty . -. ,..
?ii-r Uivn ?;.'.
kii BUHUU Di TiiK CITY.
A bbw bBpalaa bm btsB fifaB ka i lendtiagiB
tt.la ei'y liy Ito f:.tin.-i.i-tir oi.ir.nt'i' itt |Vb|flb '-ar ri'.i
rona hflflTfl r.-tri\ru flbfl Int Ut:*- loil ObVBB**, BB-I the
aal fltal? VJ tbfl blJflUflllbB flflfll ottiern in p;t>vi,hn^
fur tl.e vi iitila of ait i, aiiil woii:,il"l Bat I iir ' ??" ir rfforti
tn ntirr ii |ai ->? (Bl i at tri" Mi-I iii.rrilrt Bfl k'e ll. .'vt l.a
i.ivlt. I!'i I. T. :.;:? i',y Iinil Blld in'' t-flfl* i 1-4
'.,'?? t ,'ii.tv t ...rni.i.u, -o, * )>: 14-u tofltaeaawaa t''?'> la.-t
.vrek, v. .ii. iurr iu,, | i".a af OMMtl iil una i i..iri ptaf*
raaa. M taj uf ti ? btokera, rnnaera, ot : foit eat*.
taiaaaadhral Dtawtoweei tbellrerp ofl
f,-r?.? Itoii bwb ? ? aatbt la.toraleti.-4U artaelpel r^
,- r'li'ir r. '!-,.? i . ',.;.-?,.- in d , 14. ?? ?l tbemaenea: ta
r.Al Bttl-Blie ni-. I??.. -. :.:ji'\v:.li- l::-l l."-. Dli 'tr.i htlir
thal hf_rnr| a ?? ..atii.inc tbcflB witi, patrtatta vt.i
'. u.,-.?.
IBBUBTB1A1 B_TABU_"B*B_BT FOB IOUM1 i.-.'t :ilL
DBBB.
A liin'.t iiii-i ' hM lixii ati ni. tooi in '.I'i hi**ao
111:.. ? i|.if .-.t.'l.iir Inf tafltltotion vtofl-tatto
, IHbm >f flflMh . i if bfl prato h ti aal hratoal ap h.
.. .;,.:;.,.-::.I.'i . oi-'iti.ty. Tl.f li.'V. 1. A. LflBflfl.fllBt,
A_gM_-f*B*Bf*taireb Kai MBaaa M i ?!,, i" Ito i- ???*".
i.'irt projectvr of thia piaa. Ba prop -? - u-ii.iti.s
ln- t..:tt,i.l ta *'? :>?'?? Bm b'.:)"r ith-ii Be laii.-.t i
tta rarionttrad s fanulnf, Ac, and thi ^irla l.>arn the
dotiea ,,. li.'iui-*!!,. iitf, ?,..,; be >??.. i or* t.rit auoh
ii .tin... arould o n becotne aelf-BaptiottuBa. Seeretarj
t'l \l ,? i.tiit ti"i i;! tir, u' ili'ii., tu, iiiif v rittea rfU**rt
t<> Kather LebH itiM^rtpap_*rii*rtaghtarlewai bmTim
,!uiii't t! ? p.'rr . i-i..|fi!.4 oarriedool iroiddprai ,.
V..HI! .11 :il! tbeSt 1' s.
ABOTHKB OBBBB ABO T QVOTAt,
Tha "bllowiug is aa extrad ol > codIs . b -
uoli fiur.i l i'l. i i ', 1'iiM t?-,l-M.i;-:::i:-'.i r t-;:), Ul I B AU
-.l?*.inr-. n tbfl -i rtben WtWmi
U.BlI.el. ,'>1KNT, l'B0V0*r-.\TAB4H.AL-H. lt?ILl ,
? ?... . iVaaata?To_i, l*.C,feb. 1 14*4. 1
.. ? '. - l>. C. .N. .1., .4. .1. t. .".I. I.'r.-Tor'.
... U . i A. Y.
: ai.iud iiiftba NoithentDiriataa ot tht-Stif
ri Ncw-l eth, to i.'1 ito aall oi tha Pteaidaat *arBOO,OuO
ni,-n, >nd t' im ? ?!' drflI'ieni;.? HBtfultawii
lltht*, "... >?.i . ii.-i i-t.BBB
l ?", f ? tri ?: .* -'i!
I nh t , - ..?? oo?l Dlftrld.tttt
1" i ? .r .?-.. irr Dil - '.fl, "4
I ?r i latrti .*
li.'i.- mai Dittriel.i '*>
r..h i or -. ? ..! Diitrtt..i fltfl
Icfnl'."-: : I'. Tl.-t. '?? ?
IIUiCi i r-??? i.'.-i Diitriet.....'?',-?>?<
a tb C i i.I !'!??- ,t. i
Tbiiiaexcl- reol i rdi ' lonacoonntofr/rediti
BOWtl I ?..-..- : '. ' .'. ::?' i tXi ? ;it ti,.,',
dae to tiie SUto at tatBjfl, ?' i :. han bot ....;:., i.,l
? -lii-'.iii t- ond lit-irr.i: 'ii. I...' BonbetB ta to
dciiiiAitod oa thc-Ai anotrButi are uafollowi i
> ? 4 r... i. .Iifci'r.1,
\ ._ raloalem i - '
, . '., Jar. .ii .- .i.li T..tal to
lot.. nut Uatota BtBtes a'l tu i-r 1^
p; ? , Jli -l - - ?? :.
vt.t,aoB aat 1. ?
\ : .l ttl vi 1.1
XIII.... *?<'? *"4
Xi\.LBB l.l-rS .,-.'?.
?V .I,8'4 AID il.lll
\\i.i,ii:. BB : ? .
XVII. tm Ttl io.;
J_\ ||.1 :.._ ?.'.'?i UA ,
XI \ .I.l 1 ' -I JAdbi
XX.1.48-4 PU .-.>?
Tbuae tii'il.i :"u t 10ennsptob< ilii '?.';,nti 11. i t
Be ni of i ;,.??'! it <'i c? b IM .h' . .
Diatriet eutttled to tbetfl, aadrl ilwted from thelr pro
puitioaal __?rt ot tbe 4neta ot rv Irltuiflt, whiob pro*
r .io.,. i ,i.,it tv ii In. datanatawi 'ii~ii tlio tutal aiunber
?*i, ti.!,. ii tr. laai. ? Koa, i aad - i he r- bm ,.-r v iil be
.; ?? qauta i"i tl.?* draftflrdareri Utttva IDth. inbjirtto
? .:. i .? mUI i'i bm rahtadbyrach rab-I)iatrtctbe.
tm', I ? I. .... I l Bad Febraan BHb.
Fi,,i:r thi II ..- ti- to iiiit'ir.- tbat '..'.t DLitricta atf t-i
Le iifilittil im feOkiwai
I. With ail the mrn eiiiited frum tha 7th of Jnlv, _MB to
htarcb-, IflM.
1 U itli ah th? dr re.l ii.rti arha r-av* rrupon.il d in pflflBBB,
l. \V lll, bll ll.li.tiUite* li.rui.h.d by dinl'rrt u,r,.; m d
4. U iil, .11 ito di.itedii.eti abo bara paMtlrd*] I 0 oai .
ttt laa fee.
THE WAR IN TOE 80Fri!-WWT.
The Atonco of Siieraan'e Expeflilon.
REPQRTED BATTLE WITH GENERAl POU.
Thc Mebek Vdippcd and 12,000
Pritnners Taken.
mm* of proyisioxs u acuw.
XERIDIAJI EEACHED AHD OCCUPBBD
RMD ADVANCE OF TIIE ARMT.
-._>
TLe Eekls Unable to tStop it.s rrogret*.
TKE EXCITEMENT AT HOBILE.
H. ntbviilb, Alo., fchfliaft r.h. 3), 11*4.
l! is MUMiu'd lic'o thr.; (i ?;:. fc'litifBMHI ha*? hail
a fl*Lt with (len. I*olk, nctr ilrnr.don, whlpp-iO hjut.
im: flfen li,:W)priror.cm.
CM-ri. Pa-rrday. ?K "0 1W4,
An eilnfl from Ufl mt UI:t^k Kivur reporta
thfljafl beforo rea.-l.irii,- .J.i.l'.ee", M:?o.is*i;?|d, ? flfl*
aiafcaaaafl aflaaaa i ? Mii of Bea. flflnaart f.ire*-*,
A t b lf flMM M .0 I IJ'-beU. in wbloh the tottor
tirre defeuted, and f;>: iy e.-.pturcd.
Crar srtny pa*"d thritrh Jaek*oti iu two enIoBine.
i ... . . :i:j i'litrouli: >; u< m-x I'euil Kl.er, ?? ff ? ipUute
ly Hkfllda jeutoori*, twa pieetr of attiit-ry, nnd a nuu.
>? r flfflaaawa flfl lafl wahaadai
Our t'crcc* aeued pio.L-ioas of aBkfldl iml twept
on.
CrritiliavitfafaeticnisstiMtociiat tmctig the Tep
aaaaa, Baaflakf aaal Ml Baaal nghaaalB aai Urgo
i i.uiuhere fl .luacrterr, BBB BBaflfl flfl aafl lio*'"'
I Uen. Shertuaa rviiiL*'! Meridlaa MBBBJI edter IflB*
j u.g Vlckaburg.
\ A pnrtion of ('.en. Tutt!i.,.i('.iiii(>ngnl)(hinil, at*
afl t?ff flaa tb? aprfBta^afli aaaaaafl to fBBa>
; barf,
| Oaa MeArthnr la ln eomnisnd ef tl.o l/,.:net of
Vieki.h.irg, i>n. M.P'.en.in havini; ei-rvimpiuiied (leu.
' ,-;'?:.?,naa wBh aaefl af i.i*flffl
' Paaiflbjea froni hlehfla roport tbat tlie iiihubitaiita of
j that eity feel anre of ua btui . Bffaa Ihfl aflf hy ?h*
; ..i i. Baa s.
i Jitteen thoua&nd Eelel troopa nn BBBaaBfl io fl io
1 - nd al.'.'ut the city.
i Tl.e I'lmn aer.tirrest prevaiJed to a con-id't b)e ? to
\ t- nt, and v.ould be aflBBBBaafl aa soou ?-> |Bfl4fliaB w.a
alt'ordrd to the citLttn*.
.Notl.iug waa kuonn of the rej-ortetl revoii at Yut
Morrnn.
The reportfl that Gen. S.-sith'a eon'tuuiul of .twrrlry
flgal Eiuiiiite.d infantry, in their expeditton i.it? Mi*. :a
eippi, bftd a IflM with i oneat * men are aot .-oaflraied.
Gen. fenckland. iu eouimaud at Memphia, ia gataiag
BUtth favor there by hia Judkioua adintoifltratton of
nitaua.
lr. |? rtinr.ing houTily ln the Ml-islaalppl ?' r?ir?. *La
I'.: y tr iii a bclow.
fl.rn. flliermaa'a KxpedlliwaClaad ! aadi
i,aa ?( ilte Tr<H>aa?Arriral af Calarii
Truopi freiti Porl H?d*w?? Heetnaataa
,aare at Btaek Kt?rr Hrld_ge?AdwMMM
?r iba Araar?EaeaMMte* w itlt tta- Itabato
aa tw? li aaaa.
', (.-.,_? Oar Kpccial o-.rn n -iiuV-it.
CAMr OS UUil r.ITTB. Feb. fl IBB4.
ftix position leinaiiii uuchaiigid i-iutpl in
' K.n'.o nil or MbOB Tt mnid not Ni intv**'^ frna thla
' fla thr.t tha *r*iv ifl n-tinb* iu iillecem. On tht) con
tran "very ragaieiitol eaapla laeraflamhBflaaa
' Inay v. ii!i uctiri: ;ir?-i araliou ior tiouiirg eie;it\ whoee
Bkadoara are eien n,.w peroapMbl*. V.r-n aMflSaaa
?Uta aaaat todlrldBBlly toiipiraa ae Ma ta 'he Bfleefl
.latloaa ..f t:.n rtotolty tlurn hy a f.in knowfcdf* fl
' t.n decda ol'irlorv that y.' reuiaiu for ttam to aehlere.
i. <t aoldtora a*rar were ir better F^irita, ar.d nr* liupa
! tirBt fcr tta adraaaa) to hegla.
i Twa dlriatoaai of eotored trx^* amt-d T^sterdar
iv-.'i lvit il pla-in. They wn! reiaaiaM VVihahagga
JMl'iw the aiain armj aa occa.ii?n m:.y deuiaad. Ab
Imanj a4.081 eotoredtroopa will .'ee,-.Tr,pi.ny thae?;e
[dition, banda ttaaa Ihfl mv la laaaafl a baniwiu at
! Vlekaburg. ... , .
i lt isr.iinidere.! r-riir. t'-.-.t. rt.tvnit:-h nn r.ppnaltma
ln forea will ha made to our advai.te thia bmb of the
I worka rt JaotoaL we will tara ttraly '.li-nii.iilnpaii
Bm waffrea Btoeh Birarofl. The wktrie wmalr] aafl
of here fc awaraBtog with gwerrilto* an.l Itobel aarabry,
? l-.tiie tiuryn^ ofl rt?r>fllag that Ib portable a.4
di troytog wbatorei ;* ;.ot.
C.'.MP ON I'.UtCK KnTR. Feb. 7. flfl.
I he eampaicr oper, 4 V.:'.* mornln-r to tl.e *h.,pe fl ?
nooniudsaaiira. A brinda of tofaatry, uMtragton-nl
of li-.vitlrr. ui;d Uvo iiu'ht batt-iies. all of ?i?n. Mc
. !? raon laoBiaMdBi, areea Ihiowa Btstwaa thartrafl
' UtockKtrai lliitiK'-. aiut moved eistwur.'. aaMftha
: .... !.? ef t'.e iii.-li:n;:;.'tri Igbl WhichaBBBB**T flthfc
'. rraaBtog |aat before the laTeatoieal <?: \ fckabaif. The
?]..., aolaiamta Amriomtm aathbBf, aad Iha muiuhody
? w.fl eo.iitlteO.'e eruaMUjf at 8MB.
! A e..inier jutt i-dir.e iii fnitu brmuHIiihIt cf itavalry
tbal ia acoatiaa up the Faaea, leporto tbat ytaterttoy
I tbeT oncxpectedrr aanM opaa u larga Baaa uf Betaa
1 "L.ier (i.n. Baaa, a:id aftar u Bpirlted iichi of half an
wtua ooapalled t.i MB bn. ii. Oattoavaaflfll
aeundad. i'ii.it ei t.".f Bahela 1* ifl kaaaa.
| IU'!lI__OV
I'ainje mf thr Kig Kliteb.
! CcrretpoiideBce vf Tue liL Li-ui-1 : ?
Ttoutwaa. Vi b. % irtrt,
YOktMrtarMJ 1 vrciit BBl ti? Blfl IVr.iA. to aOO
' hfi Pberaoa'*araiyearea aeea on aa paadaaalaMaa.
li waa a manlfaefl aighi tbey oommeaeei eraaataf
i .-.- I p. :n. Al 1 u'.loek the trato rvteru.nl toward tbo
i.tv. sii aaflea flaa t1,. bridgeara baadataflaraf
? ? ii .tl ip; eotoiaa. Ita .-ntue e.iinmn waalaarasa
adlea toag. Baribafa armj n-n.*, eijudiy fcrga,
laraaaad >.ii poatooa bridgea at MaaaaBgar'a Vapjf wtt
mllea ahara Iha brtij*. Oeeieral 'fhoni.ti:, with .na
: ?. I* -n.tri!, wi:!. BwrtoghetweaB ttaeflaMBB Almire
,.,.,. u?s iflnl aptta reaootoHainertBtafliaaaara
. la twaaa tl.e Kaauaabd Big Bfcek, t" praraiBlaaji ii. uk
: i, ,.ier,ir;,t thr ; ; ,::i-. Blight .'.tleiupi to c lt off the iaf>
plt ti iii.i. rtalrea ilad gaahaali a ill try to afl np io
ui riada. na ita VaBahaaaa, ta < dparataaah Bpar*
1 ?.,[,!, .iini'. UkOOO -im ??)-?, wta wara to aflrt ircu,
4 and t.-flt.d .Iini' ti.it i.r. Maaday Mai Th.y
wi:i drlre Ptorraet'B ewamaiidtowardCaaioa. tatfly.
li e anle* n-?rtb .'i .Iiw kson, where l.iahop I'olk ia it'a
ifcaed witb bia Babal euuarripta
1'.. I.-11,11 bweitba atabl .ra fast nn fr.,m th?-r? to
Jarkiwn, whtoh ptoaa ta betog aguia atro?|dy feettlad
with > o't.n be!. a. Ii la raaanavd that tta Ket-eU willba
abto to brinc toto tta Ce .1 ..i..- oo,ixm or 40, ix*) tu.-u.
i!. ra BBfl aa laaa bari Qgl ttof, bfl eeaaaeiyM euiLiiot
ataad hflare TatraaBA [aefaraawaaaaajflalaa a
1.iareb wltb bm i arta laakai on tull of tiifhtivaShermau'a
,..:i,miit..i. lt :?C(.i.ip'*edet:irt!y ui whiii: men. Tha
..ni. aanaa l iui* ou tta Biart-h were tta bodj-it. r.tna
,,,-1 ? ..::;? er*. and thi ae enttiatj Biavaad. fl..i? .:i.?*
fllgadaef tta Cerpad'Afrtoaeweflaaafl up ita Vm/oo
:. ie.i day* ataaa to ihinalah rouud ?)uiu Oslnmd'a i. m
i.ier.t waa takta( ta bbmm aara und feraaa Th^y arara
attttckedh] a!?>ut t.ft;. Ketala ta a ahln if th.. wo*'._.-, .
when they duwbfc qulcki d 11 baefc U. ita |.-uiib4)ali.
I he aaai* n -j l>e aaid uf tlio R: U 1 pi. ke:. wnom wo
::'.v )i fctia| lli'Ul tLe hltiga Ab 8<t)U a.t the civali y
,.,iii:.."ii, ,n| rrnain?, ttay BkfdoiiVed i.lnnnir.ply tn
j',i:i'.::? 11 lii'et'iieli IU lh" hilla lil tbe (lMt D.'-e. Al tli*
bbbb tui'.i! we diiti'-clii taardtta haouitaf fl arttUetj.
ll.,.ie itoae fcariiad Hal it ims u.i ntuek npontiio
\ taaa Hoet, a .h..rt itotaae* from BaBaetta, j<) mllea
nl.r.ve tio Maath of th" ri.er. lt i-- raaartai tbfl fr,un
... '?> _ ? tn iv ?i;i..4l nr.d \.our..ted. uud the 1'laite faflBf
I Will kaapyaa poated la rafard ta lhaiaaaaea
ri k to the BtaaeM eafaflflflM, *? val a* ita
I'.i. ; -. it?. I recei.e them.
I' ?\? Tl.e tirst akirinlsli oceim-il yeife nl.ty, COtnilea
ili't.iui ttom here. TheBabfle. aader Jaohaaa, darhed
t!,i."._jh tta adranreIini', w.uindlng two nier. aod e.i|
t'.i.iiug a ln". o of i.itlllerj-. 'Tl.e bt.tub.u.lu.eut ..f t!u.
fu.t :i tlrerpool, two u.ilca batow S.ii.uiiu, i* tiili
rotagaa On* ataaaa .i>i-t retu,aed. ^L* i.^t t?o
L.i.k ?-oe uud iu laV, m ut ior foiai,u.
The Fire al l.lour.ati r. Hl?a*.
BOOMM, tiatiir.'.^y, Idb., ftk litk.
Tl.o laaa by tha Bre at Qlouceator iHi>ttimi?t^<l
at |M_,llfl uu which therc it an liiiuiiiuee of l!D0,UDi

xml | txt