OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 23, 1864, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-02-23/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

4+
Vof XXIII.Nf' 7,140
NEW-YORR Tl f DAY, tfEBBUARY %\ 1864.
PR1CE TflREE CENTft
ihFAT vnews Fi.m nuuun
nriMTiM.
-?
pSfU* BEPOP.TS OF ITS PROGRESS
- mt
lyriviJ at Quitttau cn tbe JWot Je &ll
CIu'o R&ilrcad.
m> - ?
flbi Advance Ttiiin Far ttecf*
no Oppo?iti<iii*
ft< tmmmi Wa*Hmam\i lf lti( WlTel
BfcnLan Cuts 05 eJ2 CoamrniCBtioE I
ii. His Rear.
? Bl UBffAHfl Kfl si I r BACEWASA"
iw mrouiim is mulBi
? -?
TM. PIIH INTUEAMNU Oll IHI1 NR
L
? iii 'i.or ! l\mamii .Vi ?'? DtBUlfc Ul
Ifine thc Tiiv,
1. iiiki 81 Mi vno Mi ,.. > i ? ?
if, ti ?? .iu,'. i.ii.iiinu. ,.; o,. -?i;,, haa the
iBaaiBr
ga (itu '.- I'' h !-? tb. Wat l>. partmi nl ol it>
afcintt. bdi i ,">? i - G?b. vi.i -iilaa'a ai tvalatl) tmai
,.,. 4i, i o nnd MoMl I. Uro ?' ? ll. , opp
yahawil ?t baallowcdt< takeMoblfc withooti ....
!?!*!? tafl '
ypp , ? t'- ...:?::.?,? ti r, WttbOB! ,,?? ?
aBBdtal .'k.in'i't >.' tta war. BBeraaa I .i. | .a
?^ttx tt. ' i i '? ? Ttaytaa apAta rnflroadaad
MHaa i" 9 ??'?". BaaalBatoammatpbaohaaid.
tf:uM,, ' . 19.?Farroful t'uf i?ti, i ?
mA et\t ? I iba tha Baa
aaBb rb< g toi ' in .
v . . rrpvrtad yel iatbe < rctiea ol Paaea
n. h i - ? ? ik- ? I i ? ta tta f,
BtiBiit. ivh. waa i 4 .???!<??
my. i !? I.. nn "??. i |.."i ? - tj aa lared
i,., ? .... i . ? : ? - ital. ba artlri ? I ? i ?"
afltohMa ibalth. Be wa eaedba ttof
m,, .? ? ? -tn?!?('. fr. n: BcaayhB mi. Ha
BbB ... i ??".?' :? | ?' ? l ? en
mt.
gMm.Li.? baaaa '?."" ifla ? ?? I ,-????
?^t> ?iii i?.' . .vji t ti astng f. : laaha, anii
pA.i.y ii, ....-. ?? -
l/e ... - : a I '1 . . .? 11' ? ? :?? i t " 1 -
tttmgtVfi bareiiii-' aaobwaed Beeagi ttaleeed,
att.r ?i.jft t.i?!..?? on.. I. ]? aaa, !? n aaa faflbeato
fcr* jii-t ip!" t-1. ' ' - Ita aaaaa ueara.
BeadLc, Fi n. (. -?(.' i. vii'.tv ihfcaMralaf laaaed a
gMeaaatta tottaeBtoeaaM Mebtto IhaltheeBj h
Mvi.i b i" i.iti. i.(!, aad>.'!.i>rtjiK aaa-eeaaheiaaM m
Bfli
ih batibub iv mnia bhuh'h
nrptBTBi:>r,
? m
kinmiil of I'riatiitira iVora Rithnaond.
id -:i,,i:..- I'.ii. ii B. t.t.-v baaa Naatera,
V. 0 , en Ih? lilb inatai ? ha* ormtwl bew.
Tk> Mamotra l.u.t atnow.bat ????? rul il .n.iai.d
raair. p'.'iM.B^ra w> n- n-iit In.n. lii.in.ii.i, fcOa
Po taye .ini'.'.
le. . i.sat.<? .'? ?' f.on tho abundtt., ,i j !ar tiittoiiB on
tfco|.|'ii.'-t ef Iha k.imI* laeaaHy iao galaaaeiM
tfcir Int-oi-. _
llniru, tion of BUilrfirra' Quarlrra hy lirr
? aarr.aarul Kiiitt lo l.wki l'ln!|"
Aaott.'r la 111 rn. cn I konBB Hi.tr
rttAiTi-, iii... i,l KUI.IKKI I'oaali n' I'<.i?.
( uplui, of a 1 ii'ii. ?|..*u)ii' af l-ii.,.
ril) Anolhrr lo IVindtor llr?lrttiiuD
mt If lidtitA. , id < iipiur. of Harat-a,
Ttoiti. Uiintfii.. Aimuutiilio.. ttiiri
gloil.ing Nlill Vrt.thia ?lit Impc
tuai I uplui.i.
i -i ? Ti,.- Ifcarbaaa f taa 9am. l*.
/ Are eeearred on Setaraay, Jan. 80, in thc
Qturttn ?i ? aaaaay i. Bfl B. \ Cai By. <
ay u,r . i,??.'.. u ? and atahb t-. ? I i
aijb.n t i ildinga.
M,.,, , <rn aaal l -t their earbiaea. rerahyra oi.d
?Ltr*,' ead aaa lhair elMhtaj Al aaa I ur ;? waa
taadtbal rnm : '? ti yttmtilj araadd h? daatrayal
II.. aaga/in* waa ? "? oa a> but 1> Ihe
ii ,, , h, ., .,..?? - i.i ibe mii. il aaa p.iu-,1
i aat A. I I'ady, id Iba Mtk v. Y. Indi,?? t,- rotB I
*|t. a'.ii. (. i'i ii"!', '??? , i'n. nl-.? 4.1 il. ...,|,,ri.
i..ui> li r.-ui "'!>.--i, .' ??? iry, ..??'... -.i b . .. i ??
I,,,',,. aad ???? ?. - tol i'i doii g goi d " rlci
d ... i 'i.ll"l,t in n I.ni, 'i-i of gtH-fl il'..".
,;,. ,. ..??, H ,ii I...-.' ci M ,? t.'i' ?.! ?? .-... ? ?
mt iii" r.-r'i. i.a* tea allci Baa Cofcn n
t?-v, ib i; f . and.lad la mptm Bg aad da
_tri". .,-'.'" 0U|? ; nfpork. tofcwwo, ii.ttoB. tateM,
A,tf i,.,,-,.... A". .i-r. bmaghi iwav. s ...... p:.
,,r ?, , !.,l, ;,. i,?,. ,,|,l I,..'. i:ii<l n?('".. '.tlil.'i.
in. tta '-''ti. L.(ui-< cl. if"' ?? with eoamaad,.- eooa
. t j,, || ? . . ? LP.li: . (iinn and oi
iM i; ;... i. ,, ?. ? ,i,, ? naaa tta i;..i.!'.k< to roove
,., \\ , .. . ; ,1 Xl . I ? :n ?? B V n . ii.-l', ll.'tll
;.i .,i t . i,i, i. :? i litemfca la hror ol Ita ottai
M,,, ; it wtt ?!.'?' ?"?? '.n. 1 be bridgea
, , \i ii... ..r *? tt .'??' troyrdi
a..,,.. v ')-?..? :' ? '' ?? y <*'!?' ny
,hr,,. | v,, | t*i* tak*a aad rveral |.r..ii
ir+i.t, " wen '" rbt aai.* uo taetaga! fcryer
I., ? . ..', u y.. I.i"nt. roci*. ".?:. ... ? rt
...rk Irrtt.-li"!- 1>" l''?" '-tm. ?-. .
.., n :?.,. Hy.', am aa bal aabeal i.
t. . oa "ut (?!, li ia.
lillAMIKI l-i.AVi..
Oi. il ( all ? . ae |?aad ? i )it tn Boeni I ?
i il.. laprari i ? . ? n.-t t,...,:
L j,., . . i. ,|. .. ii ..|i ? ?-. Boada 1 i.t..
wov. i, ..'.,.-. fcn ??? I- >.i. i.n ? , "? ?
? r?.ic,i aadtto awi pa aab Iag wn i*d from tta
l.l.tr.M.f ifc 1..J.I... e Ub(. h?i' a. . I. i l- . .1.1. tt" IL
I-;..,:. i.. ;-?). '.. \road*tobtoom by tbeindnatry ol tta
.I.i :'. re f t'. r? n t.e'ci'.er.
I IIil,:1. ir. i"un.-y af Capi Klnj, Yr tt
lii.,i.'i .. n.i...!?(' ni ii t'.o ltloml, and .'?.-. Aniutaiit,
I J.i- at. vv.l...n, ?. wrreei thtet toratiaBtbi .n.t LaMb
-, , V i . -. a. t < :?? tiMl "batadtnthn !,'(iti-m ..I
M? u.?i?l.ie?, < 1 ,ii nn.. li ii 11.- i>>,, li.,n. -d opptiBi
t.ni 11 ('(?:. il....?, kill ii bal'. lortnighl aip.-c ; t n n. I
.ii.', ( r?.'k. iL.t waa agraal ?!.. to oar hlttory,
a ah?i. aawaded Ik i..-i. tbo i twanpa tolaab timt
J i^.tt._k. i. ,a ? , > b> ra .."1 i '? i -.' i!ii gadaaagbt to
mr: 1 ll - pl tt BB?. lt .? .1.1 ?. iti WOTa ? I n I i- Pl B8
Mtng ? i ? . Bare and itar* ?? a..ui'i lad aa
?.- ? ????', ll
tta i : ? | i.i wta i' ? ? .'.i'd.
i Irland i-.it' '""-I"i tta oM ort ereetodbj
I t v\ 1.1 l.-u ..-I. It ia in tln ?., and '">
i?t?eiiiii i?.,: n,ii- I i im ii t [ta oDtline la J
trri .',. in i , ,i,: atln il, uudfa wrfl worthi tho i iail ofl
ita aaikiaailaa [a. CLXIaea. '
Blt-t. mt uia of i.ii. Iini.f.
1'okii imi v<- Maealqr, i.t nt, IIM.
(.it I. ^i.-.ii" n.-'i,.-.. here ..? I o'clock, aad
waat^torti?(', ? v'.i i. battalioao troafi
ivwn ( atup Ui ny, tmoMt eaaaaead efOei Oharla l'.
Mcti.ii, ?.t* :.i .ii n aaa eeaeaam 11 i
ttmm Ifclditra noiu Ohia.
Qaeaaan, MaadeyvJiah 9% UM,
Tta ?. ial i Mmttot ma BaataNd Inte Ibe
?nUaaftkigMatoai u I i ???.' Bii ipa
WASI-INGTON'S BIKTHDAY.
aa - -
CeletTation in Ncw-Yorlr and Vicinity
<_>
IAi;.l!lMK/.KnN<tSAii n_-_-WO__I&
G :_._<_ CpcninF cf tbe I*oi-F lB?an*3
f-anitarv fWr.
?it. I'.'t. Ai.i.iviraarjr d Um Birtbda** ti
\k, ix... vn ili.lv . ?:? lrr.;..l t,-I. i.'ny I N. .
v.., u ,.,.., 11. , aj -flflC-iwi H I het, bl ead
... .,,,,.. i. . i ta j .tn IJjffi*^?fl TkeCB] BeR
ni.-. |-,i4.v .1. , l.. I' ? ? ?? r.ll'r. fl .ii fli.-t-lriiiii.iii' '!?
tbi Lcrboi bluoiRO* WHI b IRI l i f? ? * < '- U ? -' '
, <..r-, I,-;- .,?!,: I" ii- 'a-a ? ? i
.1 llr.rw...v i, la.!.' !?- lUarj aai >< ???
{,, t.tt m -. i ib? pitrrioui ? Id SI
I ...t totht i ....?" ? k ?? i
,.i, |] | .,, ,, ,' ti.u _? I- i ??'.-' ? .."i- .:??. arMk
I . ?, ? ' i.. I'l.tini.i Wli.il- fll JflflTM.
? ,, tri. i riBi 11 ? tbi "-"rflefflJl i
4-..|, ?,. v... t... -.? . . dfcan -'H .ir<: bj 'i at tka B*flV
t. iv um Im a. >"<?? i i.i Ui Oi n ii nn ?'? ?
i>.' inf. i -i.t i. 1 .> tkt ir.'ii ? l.iir.m i -rf tl,. '?>?'? ???'
':, v. j.. ].,>..4..; Broadway Ifl lbl . ?-Bf Acoord.
J(_ ,, t r ? wbicl 4-. |.ni. i-i.i-.i i' tcrday
II -i. .iv ,1 ii ? tv.'. | ajred i.t M'Mi hy Mr. '.tlir,
iHI "iir? Bfl '?."?? Ifl Wl 14 MflflJfld I ' Milji 1 <?'? ' I
, , , .,,..'-? \. ?..'.'..i-i. Btata Iffltl "?:'
i it -._,, tu . itt !.. ??itmiita ti.tiAitl
, :-A |,i ,. II ii.. :,.:..< Ibfl ' 1' I ! ; r. nln'.r.' I'? ' iBflflBBII
i..,nt tbeir eel ? '.-"i Bawttlaj Ikieai I
I'l. ......... li..-y ittn i. . ? "ti i.i;'t.,:t'. iift' Bfll
ii,.. r ni ivti, Mayai 11< flfliflflflfli I SewMflTt I totami
?.?.:. notfal li.:.",' i> iriit.i titt- ii..i*1*j a fui.
dl pi. t, it, \ i i.'-:ii ? , ? . .,.' tbeir coi tow :.ry
i .ii..., . i., . ?'? i ? 11.II ? :
? adtotk. Hi r. ?.. ll,..-. r i. rt tkarj iktai -n>;
? . i. ..:.,??. . ? . Im' ?>? of tl ? i" f.iin.trj.
I I ? :? vv< '. l..'i. ,. | , . . ; ? 4 ..- ? ? ? I.,' '"1 | i ?
? i ' ? tbe city iartog yoatfirtlaj ibe wkflta wiadiag
r.|i tt iu. t . .ti.rl,- liai!- i ..ii. ..: ,,i .1 ii gi n> raljublb >?
ll tbfl ? rti .; g. i:<.. ? ti. ,- ?, i, i ,.. : . i.t'. . . i tl t
flflfll. | I- II if.. Iit I.f tl .'. I.tf.,..
THK BCBOOI, iHii.pi.'n 'i .ri ii, iii. IBB1IMIIB.
I ..?: kagl Iftllof tlf <<i.i|i. r l BBtil . ,.<i\i..,.
it. Mi tii.it aftmeoa, wiil InTflare aaittiaita,aaa
tktr.itir.i.p. ip nkingni um .i i '? ii ...
for tbeir antrrl Inneat it.riti Bg paaaad oaT ptaaa
J, M 0 - l;..r . ' | .?).... ..,..; ii.f.?! .ri,i tti<
ebtag ? '? ?? i- ? ? i, - rl li i i< atatad
t!? lil.j.. I . . tt.. ri'.-r,- \\ .''.,.! ...-M ?f ii.i,. k pgX
. ? ? I,, ... I ul. I. II ? I ,,-'..? lll.l.l.'.tll.i tl ?
? ..'. rken Wlowed cboruaee, drcbtniiktiani
i.??: ? ata, 4 ii",-?'?>., . ...'ft. r.i. .i.i..
:.'!?:.. A it'i. |'iR, Ul ' 1 ll.i |.i.l iir Bl liovil".
II..- Btaai. wri* ULtC* I tlit' .1.:.'. tiim i.' l'r.,? I I
r . Ml. W, H. W_fl- aat-rl... .1 i.l tl:' | ,.i: ii-ftllti .
BB-U-Lr. A.l?.li..l'-"ia .Hi" Ui. tr, .1" ,iint,.'i.- I ? ' | ?"
oai nt .:,.'?? aa. that iamaaaUakma tnaaaah tm tht
1.'.rt.t >?: ti. .ri'r.t.-.: flfllUflBfl WkekWf- 'j.:.t.....
tl.-flf- h il'f'in.'ilri' nt.r .-.'tiiii.Mi "i i.nirj. 'll.iri*.
, n Bflfl 4i. lt rtfflflBwi n. tl.? BB-BtBg BB tkt IBBM
in i.< ti. > nt aai iiutrniti^ ?4" i
un fBBBBAB utt.Xb.
i , | j... _v t. Ati. i,. j,it;..i.t n'i it \ ari BtaAi i rt', ? i'
i, teaht r Mr, r .. t?.i ..? ,i i.f'.i.[ t. itiiji.ii. |-.iii_iiil
jottr-u) aith il.*t-ii- 'Ai i?oi.t,'l. rt. iinl BBfli ?'. itath I ..l
M.iilJl*-ol, lli.r I'utt'-ry ut RRflflk flflfll Wflfll I'vlfrtttU tj
? in ll.i.. . n.n Miji^rtn front .1 i ity Itull. XBteRflflfl
ttn? argaat-wtl ikty 4, IBM, flfltki Belflree ' taat el *U\
?. i r.v r.i- ? unv in., ike i ni 'tiiii flelflflfleflfli BTeel
- 11< i ? liiiii.i!,'.). i.t ti. aath t. tai Ike Mk at Je_r,
irt ur Ikfl l.ririr "f ttf ir OTgRIin.-jitii u tn ll" ptBI "t __?**
ii.ui Bl ?BTUBBI ?!.' B HAB I BB-BIl,
Ika trlal niiti. eaaM ut faamnay Umaamm nt
, . .I.W.4I | ,.,,,144. V, BfllWflH l.?'n.|it I"
, ,,,,! , v \<. :,.' r?flklnirlHR, utA Piataetioe
1 ? .( ni.| iti y *>,-. .."I M'.il't.'i.. RBflflM I" aad, 11
.... ,. - ??' t. i-iiiiLitrii in fl t.'t'.ry fii tl.' lattfll
. ".il.i.U.v. I.i.. '.i i.iil.,i,y tv.i* n I. <4..i tl. rtj Ii BRtM
?;,r Bfl-f i'?(.! Ba oai i il ity ttiu fltfll Ib trtaL Kxtflfl-j*
i ..( ,, \\ .:,,, Dearaw i > r_wi af/ i "l Uki bfl I aaj
awtkeBBb **_fl_B-a,"lbflWW fl lira.1 ot IBI het Bk<
.4 na foil.v.t by E-Wlei ti'-'. Boflar, 7aflMfl (
r.uii.ri. v t.i, i, tiu* w ,. 4ti,.,,,i,,f ..ii taat, it ,it', t
,,;.. f.? : ,,. ? i- tlu' bnll. IV-tfi * Wnndi'll ur..I 1 r?
, . .. , m: I k im' ,'ii"i'i." BBflfld "B (BflVjM. tti.d
Awiktni t BegtaflCI .'atii,*-I-.r,;. .i. r. i.r?>i..
? i.v,-.. i>: BBBMi " ' l_TO"4Al tfl BBB
1;. t... u,l irs pftfl-1 li.Tii.u.'-.i.ti'itiiil < i .tiaif tt.if
-, , , , ;? .: i> iit.i r.i't it ..n ?'.'?*?? fll l.'.ii'iiiit
,, t. r.ii-.-. erenieg at DreaMttle Bat. Baet HeeBtoB
.-ir...'. aaay at aat tatttt pieflilaeBtGcnuni tiacM
?v,l.'l'r,'il,l. llr. 1' In .. Iv.mv ./? r .,. ? U|'.-il tt < I l.,.r
?.. t. . >. ??!:,. :y,- v. aeblagton " 'Dai Pi i - Ua i.t
ii,- \'? i. -Ii.ii'tMi M ,.ut< tr ' Dtfl I ?" ' li.ilt-.il
_U1__" "UbflUie 1>Hll n'ril S.-.Ma, ut, ' " IMfl I'l.tri.'t
lldinii u. .J .i-i'fri. .".-i," ' lli?: Prflflflfl." Ai.
, ?? i. .[.,[ ',.i: ti, iti 11'-, i'nt iin'l luttriotic ai, i.. .?
;y Mr. li. araaflflflk i" i. Dr. t. Rflkaati, Mr. WeUi-e
!-? BBkeeR Mr. A. irai.t. I.n. ?i?jli'ii.iirk, Mr. A Itln.
Ao 'I;;, BreeeB-UagB v''''r B_^eBekl| lale*e_wieel
" tt rrrr.i , i.i,,; , , i.f | .- .|t 1 t I .. '?'< t niir.
iiii: Bl W-4.II.K iir. H4VA.I i r
Tba nlty initr..iitii'-. .; rfaW'Tart e_a_B__Mi?tMl
i,> BtatkBaj el **f*w*Ttrft**n l ?? eeeajaeet, b( DbI
H,)I,,.,|M ll.itl , ...II,.1 t'. 1 I'.It" Irl.llHtti. I iiti'l I Ifl
Ifi |BB, i.n M. .... t Bfl | I '? * WflB "' Pt *1 >' '?'
btJu tiu' hu ii-aeeftkfl Beaeei ead nn..i laaetyta
.< 'ii|n_.ll.Ii? Wttk liu I'i'tMil. Of tl.tr ...t:,'..|
ittr< :.
.vii.i ii)' i .. il'!'.i.<lt ivii.'M,.:. |.r ..it Wl ' >
v,,i. - iii,,ii?, am. iii ?? i. ii'i'M, taiam DmIrmu,
H.ittiii.i. I...,i,..:.l, I'u.-..' '<i.. l..iir*r. '??" ***?"'
for.l ni ,1 A-u>-uu.ni / rn *', Who ir:?.'tlU'Atl ll.f tuinuUB
ii'. i i? l i ;, f liuial,...
Dodw_Btl . i t.i . ?.., :.<.i -i'.li n ? ? ' ui .' tt
4. Ib, rn, i ii,!,!. d || ?:?, t. ike < ni" -1 * .i ir mi* i.t.
Wi.i-n tkco'.. II v .?; i? n . * ? *i, Aiiliriruu rftiiryriifiJ*
I I ;'] v iiitro.k.'tuy -?.,.. t. an<l <.luilnl tt'.tli tlf
tlrh-l, ' 'll i: "i_. 4A< C'll 1 ,. t>. 1I,.I, Kl.f.' II'.H'l
reapot il' tl.
Bfl i .i,. glewkt n.t,i,t.: t. ike BMaeij ai v/?*i.
ira.lo'i; t|o.fr of hii f.,r- va *,, BAdfflflflk flflfll ?b l mtai tkfll
rftbi BtlMifrW ef tkat aMrflflfl kad beee obeflrred tba
WRTMH flJrW - ? .1.1 in vi t 1,1.4,'.), , nii.il. liui..,',',i
'. ,i Ikfl I, .'.tlty u'.inr . tt] ,,f \,...-Yoik.
i ___?___! ". Mut-: Op.iy_.:-,_? ri,,? ^11 CllllB.
i: , | .<? r- - j..... t. ? i ti.tt, KBtiBflflta ef tbegi a
BflflBfljBwkebad jaaaaaaai Maa, u. .i..u.r,,i ,i gm$
lrt'1'v.i t"aflMraB Ike l rtkdflt) ?; IfaaJBactoa, ii.
.,!!,?,?,! (re . tt.. Brtflfl tket iiIHuIbbI tk>iifiwdliBun f
I .if. m. ?'. i. |" rp". I k < <ist, f llr. t>Aaii..ti* l Ifl :i
,, . ?? ; .tt.it ... .?<>tiii.il"'l tt ith th.; Wiiilttn.f tlu., ity. Iu
tbewaedeiri BrebttefkeweaU atbei paif Baai Mll hJaa*
4. i ti.,..i, *afa_- iha i Bbbi re ti tu t... <, bbm i__aa___a.
i ii,.- _____ i bfleaai i.. t aaldfl iyeke?likfl C< retltlhrn.
i;< ir. ti:? .inii' tni :_*. itifuitv ei Bai Vot_.
Te Bm *"?>? rtir t<u*,t "Tke Bwfea," aii, Oaamk
jtrA.-f.? r i.'?,. ii.:..;. Bfl ijit.- ef tka Bt_____Mwt ?t
th.- p**aB.|,. f.,r Ikfl I. iii'"U |>-?1 ftiiti tlu. liUiAi iviii ?,?,||
Bfl* I tt I f ll ttilO^'llAlul uil tlu laiul "t V Ul 1.0 , , ,| |*j|
1,1, r,.| t., B*l
Tbfl Ifth u*?t, "lt.c J tcmiiii. cf tt< i ;,,t..:
BBflee," w_a raa Irod fllth tr *
leBowed hy a aoag ttom :-.. |'.' : !
Ita BeaBaa Bt, " 'i ba Oon raon ? ? ..???? ?
laBewed by ? tr.. Baa Ita i ai ?-.
ln. 'K.:!-. rt li:.i..!.'.. -i'i. i< tta mtt, "*<? . ? i. ??
Matoa."
A it. .?<?.-.:. i ii. iiiiii.t. aald tftol B aaa kayfj 10 t*
|...(..! n. i.n... im .? .ii,..i..t. aad staejaaM lafcaa
nf iiuv. 'I.. raabfl Me fanvaal Ibe mtt,Baeaiwel
ailnlafl '?> 1 ih m 1 U aadaea 1 ad ta aae Iaa H
taatralMraaddeeerra Ha hfleefa Irattar. Bea
f.: r- ,111 iii. Iaa ? f ai '?'" 11" 1 ..ri ? ?,! la todh ld?
aM aad to eoaaaaaBltfca vv. im a fca abtdtagpeopk -
.. 1... t Bhaei iy Iha toyaB| aedi araaeef Ita peeatota
Ihe Barth ta ItalrefbrM M pat daaa tta BataBtoa
Tta rii't.t ..fft.i tpbttob Bfl k ? ??' aded, WeGerera
1,1'.t ,1 ii,p.i|/. 11 1. pattia| doai aalelhaaaBehebi
Haa aad falitotl Bhaald ar rt tta* aafl eBbrtoteata i'
liuiti.. Wtaathaa aart BaeeeapflahedwiBeeeBeMe
linii- d.r eeaeBBflke 111 lt 1 ? ae Br.Defeflaaaa
, tfc ?; fc teaed ... detal aha bV BaBfaleb u k\
i\ BOI ' i.- '? ?? i'i-'.'' BTi
..? t,. m Ba i". ? 11" a rt bj Kdga a ? gln 1 aeae
.-.tt* 1 dari ,1. fi. -' ? 4 Ita ' ? | I'"1 aad ta I Btoa
Sqaara, latta preaaaeeaf adeaw eaaadal peeple. I
it.- graad atoaa M ita BaB reoreeeatod Vaahtagtea
enadcgtha Dehtwaaa Oa aaaa aaa rhawa bj ?:
laagfia ?f wuvir,? *i b la ehlh ataadlag I tta
bea af tta beea MMtari j,-t p laad tta 1 hUh -1 IB
Ma .. aaaa ired Ihe eea aaadii 1 1 gaa af B 1 kteg<
|l : . I.'.: I..I-. tutl. I" ad . ;?. t I" . 1 a ttttk te li ad liim.
low.ru tta nKinlcf ihe "??: araa Boreral aMIan
aaa af wtaa earrled iha eotore. it laatod aaa al
it..,,,.;., aad iw.e graalad ? lh fca lataera tn 1 laaa to !
,,,, ||...,.,. ti. 1 ,.,,,.,, tt. 1. b waa ...'.it..iiiiiy iii,,-1
?laateflwllhTafiktito. ahall eeeared i.n. Be, IheeaM
ltit_.ui 1 i.ii ni' K ill, .1 )(i.' . 1 .1. i.''| ?? .1 ? : n i'-t.l'i
I ,?!. b, au. t ..tt> 1 iaa
T ln Dur in 11 101 I.i- 11.
1.1 1 -;\ .(.)? im flflflaai vs ??.' i. ii '.i BLAfll li
iai.v 1 Ufl
Thi daj aai 1 ? d na n ? ratt d loti ? ty a h
?mii.. >l.; ,i i.tni ti iw r.. .? tin, lt waa to New-Ytiefc la
1 ?.', lin.'i i. .? .;.,( \' .. VV.h..!. thr
I ..i-ii. . Ba Baad aai , ' ? ? ? ?? ? ???
: ,-, .. ? ,. ,. 1. r. 1- -t-i-.. . ; 1 aa 1 I.f ? ity
waa prettily daeoratad a I - aad I 11 Bg ..'..: Ita
Miteti ?-. rethreagad* i ??, ? '' ? ; ?>?'?'? ?> '?'
piaj flaatallahapeelBf |aail attraoted .?? rral altaa
t.il. 'll. Mtowtof r> I'ill ? : ? l '? ? ti. I. , ( tl I.u. <i
M vt. . Bea B BD ??
Tli.r.rl nt. ll. l ...en! - ( !. I. ' I V I
I'., i,:.nt lu. - ll.ef_.ld l(. ; ? ? .
i lh I......... ?. Vrtrr. tn i,.(. I'rl?
? . ? ( iti i.i..! flBtt :.?,??. . . ?. , ,
?< it i.. .
I ., . ,i.t 1 ? ? I . I . i.r ?? i n. '. ' .'
:..,.,?!. I par;
Tttm!'. ? . .. li.,. - nt?1 ? ( ) I i '
Forty ??.. i iti l(.. n ., : ( ? J. V '..?.....
i ?? -. ,. li-. ...-(? (
Fi.it . .? .:., ?..'! (-( ? 'i
A iiiiii"! ot ."..ir- aad retanieea M lb< I I
| !'!:.? I.. ?.. II I! ? ( ;[' i.i... ti . Ii.taii.l
. i ?... . i :.-. ; ra Ma Ji waa i ihaa
thiaaflh faBoa Coaeord, Bridge, Saadi WTaahlaatia,
li,. t- MeaBagja aadettaratrcett thaflaepa Mfl la
i.tiiA- Irf.r.- tt." Ifiij.r, Mi_.rO., . II... Vdri'iriil
I'au.iiiUf', a itt. ctl ? r : nu; i.i il t i.t y ..tlu-i i?, in fr.M i nf
t'i'a. .iiiriny i.i Mn-.". rtaatn aafl i ahtohtta
I:... .*. . i pu". ?! ?? n . r. .i... .1 ? :? |<" j..-.
iwiiiie i . ('. i ua.
11. araatef theday waatlM i ;? \ ? 41*? Broohlya
i.-i.i i < i g ii laad i'.i-r i .;.;.fti. ti !'d Mata laal
lury ( . iiitui"i.i..ii at tt.loa.j tptkmtaj,
..I, w ii. i,.... I.-. i, t-..'i .1.1. ?..i |iaeed bytii* rin>
afata i -ty " i ?? i-i --i-.? i' arad eetthaBtieeaon toeb
? i f a i ..nai'.
witr. tii. * i....ptid. cf i . < reaed waj .i. Beal af Ihe
_?:..,? i.i.i tm ti.t tm11.aa ef gaodB ij.u ita lattaa
irmiin,-1<, iii* Nat. )r ,ii?i..i iin-...i. ..... aaaaBtala
. ?? iii i-i'tmrnt, thu rifrral iip|- eain^- nt t1? '
.?'...-.in ii.% ,i ii-i.<-tiay uit" re.. TM t'l !?;Iag BM itea
ing waa lirl'diantly lighud. -.?? er* and
|i m. ti I. in|- ,.r*n_np.?'. alx-nt tif hoiim . XI,i n.u^ j
i, I... 11 da' ;4?t.i M at Ifl i; tr..?t t.'.i attoatka of th* !
Mhitor. Attln f__.rli.ir tiidt.ftl.1 Magfl * Ut t. i? Lccnd'
ci. r. 1.1. aui. tin, liaa ilwk k ?? 11 * trsf aaea
Pa.i.t.ii ty n. vv. (ui>>. i n in t... eaatoe ,f Ita
j.ittir.' aai Maalafl toward tta ? lauaaaha
pit..i t.'iit. tk. tt' ti i i! ahieh leato tkt laaBary
'?..mi, "'i.t'..,-. I.i.tp ii'ii ?? ti witi'i. the MM on
.. \..'i,i -,, ii tiiid peaedidaoldieraatti aded bj thi I'ea
i ? ;. !.. i latta ? "i.t !? n pi adB a glrdled
tri>. nt.r. .i. t.'.i .Liim... laaeaapwitl ?'?::..:? . r,
..ut;. Ftartoa lalaph bot txaeediogly appropriata. I
I r.iii r I.. ? i ; :> i (f Ita < ? il i i" - r r ig | ( ' I-1 ti lil.
aad bba beatlag ara graeafbU] Beteeaed, ni i I al
. i. ,ii,i,? ui? it ita t.i'aa. n u" 11. itti v iiii Me aaaa
aateriaL Tta briBiaaeyefttaeeea B graatly MgM
? 1,. .1 ! y i. i.it,'i iiiiinl.r (f iifi'l.iiiii a i.i. Ii arf aaa ?
i- tidtti jii. haa aaa bi a u partittoa i ..it aiinio iha
? i '. aa IM tift gaBery
Thg t.i'ifH oi eeaetori ia ti. aadlb ia nagi ta
.i mi. .-i ii iii Bea, i"..,(? r.i.p < ii i. ea Ita taBi i??? - I
ik!.| i.ii Ita r ('lil Bldeof !l". il.lturr Oi, |L' ii ii.
II ?, . . i, ba I ?) ii , - : ?' aaei!? d ???.I. tafb
ahlea iifgiriiir if mii !. . ,. todaBajMtta ayaefl
thayoaag aather, Maah af rarb aakapa aad haa
pileaM i i.t iu*, aada ifcarei llppeh taedi baeded aad
niil.ii.ii.il, . :i I in.iiir.il ir.it-. j ti.'i.tt.i-'i.t. (frlagaatl
ii.iii.iii in nl .i?tiy in ?i r ? .,; " ii faaa' i lotbtog' in all,
t" i ... ,i<". t aaa4 toi wmi a ladei ihlrbs taaeyl
laafcria. ijaportod haey; goi -. Freael j' raby, tiii.i (
ptotsd waa, eai gtaa taeeea peaeetala aard taaketa, I
i luir ut ?', dar(atrape antl a ? rtogantewi d ? t
?< v,. t lowi ,*, pt rfi uli, ii 11.-..! ii- af ("??' af ed
../.--. rim t" bea i'.' i' grapha a.., Am
At iii- itiiin iinx (?-.. ti i rtghl taa |ha i ? ilabUihed a
i'.-t. nm 'when I'i'r.'|u| i'.-i.1.1 ? ?". ii ii.-t f.iii,
iaa ? ?? 'i i'ti. t at tii baad ? Ita helgbt-eya
Lo i kargt ...f t.'.i ? " i
ii. t . n i.ti i eftfc aa ifl ? i (-1 lall a 11 a I
nnn ii ti..it'tul,i ( nt rcf< ?... I |.iii.. . lt. BoMoftl ib
t litti.- it.ii.ii nil. pu t. u. yeaag ladkaal iisaaaaaf
i?. ,; , f n.it., ;.i t, aan
A-< i ini lagto IhegaB rj -n i ? ?: in tbe apaeleaa ? ?
Ior, ataaaBdebeekeadstattoai y aloti atan an >?
M (baad aaay ataadard aoeM doaatla - M c'.r proa
ik i.t pi .i.i if- i.< ra w.ii ?..?:'? -i a ? bataaaa IM perd
ttoa ut tl.o i-i. li i f. ' araa ara
iiii.lis lu.I.-i. u.fL ilcll', t-;-. i ii ti.-": ??: mai nglh
liinfni n.tih i li gantly f. 11 ibed, uud aU *><rte ol i
i.i,. leawhtol aaf M1 uaed toaabyi aj l .[(.i!;. Oa
'I. h in ?,! uf 8oaa 8| k !?'? diy ? . ? - .I caap ebaira
,i?i '..Mii'.ni.' 'ii.e aalb ara kaaa;aill ,?,?.,? :
ifwhtohaiw tta work affaadieabi aaaaTpaalfl p -
4pm Oaaaaeflhetahla wm% adak ? apreai
-?,t?,t, i.r..., i!t:.f. p.in;. at e. ri Ita aM aaaa M
tl, ? daaghten MlegeeeB i ? Ita I ? bm aah bj '
IM v.?',.;.,?. ,!..,.. i, ? ?? .' fl i '? i '?' ?' :??
,.M aM MU a wttytt ..... r- i eeeatod .? n al
|M !,<!,,? ? ?
,v grral prepaetia <>' Ita la ? ? i whl I giae* Ita
ygalerefj I m .i Ma keediai rl ?* IM tadb i
Bn ,,' i.u,, aad daaeled Ba Ita ta aaM af the t ? .
ba .-1 |ia|Mla| i aBfletad to Iha Chaieh ?' IM
lattot riialBaaahflt*banb Uharohol ita Pilgiiaa,
?-...,',,.i BaptfclCtarob, *t litoaatbBrgH !'? bal M eton
,,| ; ?tti S-liool, Sidnryi im c Mtm... 11 HaM Prabj
;,!.( taatth.rilitaaannai Cl ral ' ....r,i.
MyanaM Oflarah, BBM Balaaad Dtfleb Cburcb.
-?'i, | ,:,..<> Baalfcl ct;.mi.. ?'. iwhef Ita Blgbta,
Biddto i.r. i ii ra Liut.'h ri ni-1. F.t a uu m uu! ettai
.'ti'in Uri.
Attti Maref Ita n<helaa ... thtaflparleega arj
,.r | .rt eu t v vi.tn.iii i*i;i/>,u?of rriK'H)ti, ti
|. Bg ln I', li" fl-kikfl*-***fll Ukk b .r.'t.i I"
?i ? . ,.-,1 ? ii. iii.... i.i tl.-1 j'u. A t i i: to ll.i. (.-ta.il. rt
,v 1 ,,-i . < Bflatw aaaaa .1 ti,.- flkaleflflt tnaht at tUaaeax,
taa, Um th Baat, -BBB, n_i>i-_i'". k- aaatA v, 1 *******
,,' .,1 ... I'.wiui''. Cteaei... ?. r?-11. btaeae.OUhN,
M, i 1 ti'ivn 1.111I atkflffl. i- aa__ WflirtB li??? ? ?'?" l- '
eaargi .1 for 1 da b "1. te tkt tam
A .Ijo," !? !'? ?? I 1. ?:-.' Ml-'li xi.o A" it ?"?
(am mi i' 1 ci " ? ?' ?' l- ri'' '?"' flflBBl. ttlem
>.-, i?.; , ? 1 1 1. ., , i__b*__h ii.*i'. Ihaagb b ,1
I t, ,,,j.. -.., | 1 . , i ? ? 1 ? 1 ItUt to BTtbltl 1 ??
turiii iiirir. and 1 ?' ???11 .-.:..?- Bai aeketaata 1. It
.-,,i.-.--t 'i'.-ise 11 tee ? t t- .1 ;- m f<t kigb, a
_i.l,' i-.illi-iy rniis r,.. rai tbrei - ??? ? .T ri e bflMtag.
.il '?? B_ 1! tl ?''..' ? .
'ii im BalUteg ki 1 '??' flfl* ? '? fl "fltjtklfl - I ?
luiiit,. r .'..mpi.tir. it. tii" I'l-'i ? ?? ti.ni'tl n*t"ii lt,the
.,,,.<, ii.i- I'.ii'i: ."', 1'" " ; ? "* aUm, ta ".?
fortfl, '|>."ii-. r,:r',liii a, ? 1 .'. ii. B I ' -Iflljlk-Bg -u '1
ali? ul tl.-pr-iii--, laTB 1 Ir-'i. ,..ii..'"l''> V ?
,!i4itl',..l , in-1 4tli.ii tlu' I'niri-11 t-i Ibfl iiu.l riflflfl t..
i?itall im ii?? 1,'ii'iit"! Ike taai, Ike wi.r;. el IflM
.,, t Bg im- tn.ii. iiin la i.i-lui aal Rk aat rkewaBa
. r< .'.lini-ii gpflee,tke triiealai ? ? iiiifi0*1.?"?*?,
in I'ui-t, tke Ai-itm m hayrcBflflB wttk ikfl aB-fflrw 1
,-i,,'i.i? ?-. I'l.,- letiffl flt ti. iflfleieti Bl ; rvrnl -?"".?
iiiiiity iii-nii.'ti witk petrietlflflB,Ua ? Ij r.i", Ie ti,''
,-i...-n |,< ;i;? 'i.ti-'i' ' '??' ' ? ' " ?> ? '?' '??'?'' !
ikiflMfl. Wttb fflt **f g1-* I'lili'i lhl"l,li. I "' il'r i tht
\t,,iil?, i? ? -,i. > ' 1 ,1. ,'?" h 1 I ?'? i' ,' 'l' ?' "' ^-' I
taBftflti, i'."ii. Ui dnpad v At Bag . ta t>.. "
, i,,i?i. liri innii.'il ot tii"' <-?!." al ta ' ??' ?!?
|.\...iti,.r . -1 :.'.m "!.' nl"'!.- si.-ii'-i. --.Wi.i.'i.-.t'ii bf ii
!.,,.. in,; 1. ti..-i..'. lt ...i.i.-in. 130*1 j' ? ? 1.
.m.i 118*17 ara ,.|'i",'f BJ '-" '?? '.rni,4. v,i,i, i, an
trluiUll.l V,ltt' I4M I'" I - r 1 .. i.r, ' -i ' 4' , lt I ' - 1-4.
|h il . , , nf. | .,| .... I . ? fll in,"l,'.l ? abl ./"??
?aat 'ii'.' waBi ..r. tin*I.>?. r ii.-.. are aaaaa.?'?
vitii beadaaflflfl -inaflfl, Ika iflfl. Bitietri taaaad. (a
., ,. I ,. . 1. ??. tir , aht r.t BIT) t'lrilui: , << ____ *4 Ml
IkafMafla ti.< .'.it. ..mt i ti. i? - i--.?i - - BflflM ttfcl ?
, i.iiii.i, ii, i- I-, a i rai I ? n.... Bai bV thal i ru ?
Ika aaataxtamrfeart lt la flflflflaewlly patriatii
'i,:u, i.in: j.ii Nflrtfl t'l ??' ' : ,: '?"' I "?''" ' *? U '"' n "
,it..1.1,,,Baea. i'i- .... ata Ji ? ibbb flflfll BTeeeae, >d bR
Ihe prottiiir.nt ii'i.r..!4 at tkt pn ?? "t '??>. Oa mi
.|?_ nf ika .mi "" '? i* " flflflTe ? flk i i'"H UbU. -t1 i m
:,.,. _.t. ? n ? aafi tb ?? y laad, rkakaBB fa atal ?"
?BkaatflBti laa takaw, flflfll tkeB-iflfle w_kai
a., i.r rgi <i at b ? ' uaaat, "-***? twwity^lT*
?aarta aaaVa"**** i"r H.ii?! "i aattkm tkt ik di te ?
i. t... . fri i .? ? t i. i aa ?? ??' **f_a**i
Afl.-r . BBBflBB*. lk rk. Ut tt,., .'. ri "i
U. ... ,,j ikfl I'.r.n'iful warki "!
ut La tka i..,ii-it <r I'uii tktaa, *aai tht ? i
:i> btag Ike hutflf aea ttx u tkt ? kuu -.;?
Kt.i. k. itv,. .? ii i ? ri Bbb rat n - letfci I
,.,,i.i,, - . :-., ii i,t ..i,'..' ii,.'-M,;.-.!???* ladabiai
?.-lt ma laaa] toaaai tht p- - ? ?? wa|.wk*ahi_lari Htj
,?. ,,t. i..i tm.!->? ipaaalai tka aiaet,aad eaam
,. . i... _ | v ? i .- waadaa -tm. t ,t. .,? y
othir ti,lf of tl- rii"t. Aavrniliag o .-li"t t RlgM i
*t< pa ttl" viilt.ir.-iil' r? tl.r HflflflBI ' aUnJ rt-BflflB.
ii?. hitii ia .:? t"i wtflw I. '"" '-t taaa. u
aaaaUmi x-'-t flttrrfflMe flfflflBfafl li BfflB. m ??:'?"*??'???
, ?!. . . |,,ti..---i.t... i . flfll . 1 :.-, 1" H > lii aiti;-'
nf .'tli-r ii-'i'il ni' ? 1' -? N' ?? ' ?
.-t.tranir j-a I ?>?? ?? i.ti'.n ?Bffi Bfl '? ?'""'"? '?i'" ,l '":
t.,l ? ml t.i l,..v i ? ? i. I. ?'1 I.v J...H. I.iIm.1 ia M. 11. -
. | i .. .- .
CeaaeeBBb] *-ith UU k_H ta ti'" HBea taafaal
K.t.'.i.,' ai.it t*. iii i.? Baakt f"in ??? eflkfl iu.-t
aitin.tr..' ' at . ? ? nl tt- Kulr. I ln Iri ..tj-.-t ?. It iv ti
.trr*>,tBthoatti'i.t..'r. la lt,a imn.. i v t i- pl.m liii.it m
t!. . i.t f... tr I flflBW atylf. BflTflBtmi *ii iMkBfll i?l' Ifl
fniit. Rfe tm lir'i aai "taa het la dflflk, taaflriag
_h.iIu_jit un.n aii ekaaaBf ekeai u l ? t i%Ba-raet t'.'
aaBBeai liarr a Iiiir* lira >f w.,.?l ia . r..<-kli-,.-, I la
o- ,| i. . rn.,- op the . himnfy. ptrXnp m roacl- ?i,.l , I.r. :
liil .ir li, 11,4- rmi'n. aad lr-liiiiiA.'up tl?- f.i.-4-a ..f lh. ln
.i Ua 'i-ri-'-t .'iK'kuiir, ?!il fii-linn'fl flflfltaSM
al.o -..11 iii-.u tl.i ti-il.-i. Hi I. ta v ti|> ll.i-i.uni.-i ?
flbtauarj tolka **< raaa,' te wkldi taaflta ' ? ?'
i.f I..,. ka anil riA.mii fl*. Orwi aafl el Ike ieerwiJ an
t..' i ? takh " trket-gaiu,' wkBi ii.. -Mfleae k la\ I
aith ir't.r. -i.i,- r.., -, aaaawi wkkaklaii uraralpltcb*
anevae MB ?> ir. atd, aa abl rlaak Bhi In.u ;<? tka ity
i,|,l l.?-t- ul i.'. }? .,!?, ,,'..' .1,1 ( r.'Ui- ? p! -i 1,1 ln' tvi ? '< , A
i: i i- _,..i.i ti,r \i4>(,i -iiii ba afctfl t? flktaia ?
HA'tiiar all f .-tii.'ii.ii iiiii..'-r k ,i:itrti,. toaatry
ptym,
i ta 'i' .ka I'"' te "' '? i tarmtatt tiatee i?l ISee*
-,, ... ..i. af] ??rii<.ii' l I.. tl.i Coa
, . i, ?? un ii,: t'ii-s .iiii t .lii.n.;. fl, and it ia ai-J
f mll. ri t i-it.
rka n i,i..ii' n l: >? taai lhaprltnat adaaJaalaa. to
BOpattfl r.i ii .1'I'-'itni'iiit "f tl.--iiur. rt .'? ? ??? 11-. Al
t:, , .ri.r t nn Ikaflfl it I." iiaa,:r t" 41- .1 .t ai ] Ila fll bj
th.- inain iiHr in ike niidii'iriniii aie r.'i'rit'.l lafaj bel
?.'.'..-. i.i-. tka" in al i"i"i*. betog 11''tti'-'i tm
-i.in I.. flflfll of tl- flflparutR il- i-niii'i. i.t*?? H.f int.-.um
ut art? i.-li. s BB'I I Umt BlML tl >Ifll BBB faaaatji I i
Ua Ut U'aaajkmi -it- taav
I.V .11 i:-> Y t'TY
Tkaa_ywaaabaarrad aaa beUdaj aadet i."'U tl.'
k-r> ,it>-r j.irti.'ii nf ll?? l.n-itir>i plaeafl -"i- Omt -
I . . ? vv, |_ ,V fliajfli ll.'ll. t .- Ililrii.l ta-Qdil I" , I'- 44. ,1
aa iiinny jirituta dwafliagfl, thf I. ny Inuti. t'linnril
Ut ?,ii i.ij.r, .,!,: ti ? ri.ij.i iur- nt ti.,' ii," ka, Al i.I B
-r.il.ti- aaa taai. laee*eetkfle betag Brfkf.tkB Btreati
turn Iiii. .1 w.iii BeiflfltffflUH in l,li,l?v i,:tir.. ln ikfl
Bteaiag,thaIbt. Mr. AreBt -akt-rrd eu tmtax ta
th. lii tlu.if" kl 1 . i i i.i.! "i; "Wl i ir ;,i.'ii."
?iiir um Bteaarkeea.
IB r thi.i-i.i..
I'Al.l' il I'.l., M.'t.'M, IM. ?-. I.
\\,, t iiipton'i Birthdajr u,.- apuro]
,?,:;?.. , ..i.,: '.. ra i" .'-.I bj lb? l"t Ij u I liil
S,? ,,|l ,.t Pl '...-.Hi r. ud : tbi m , 1.t . tt
?ludai'ti of tbfl i-i.... iit Db-klaaou C"fll_?r. WllU.ni
II. Ul 11, il- ?'? i '- Is" xt ? V "lk, Wbo ifll '
t.i. inii i .ii ii, 111- .tiini', tl.iii.t..; iu. ..,..
oraikM al ll ? L-'ab fl Hall to a k rga aadb i. '.
IV IIAI.IIMHIll .
I .1 IUKMU . "? '. ;. i ? ii .-' i.
?J ().,;. , v , ? r.i'i ii ? i i.,l i ' aii i "i' i . ? ii ..- i.
, , ,v ThB rlp.'l* ill B'l .lll.'t.'.l, Vtrll
i,,.'. ' Balati: '?" ? ur*tl ai >i ta ' 1 ? 11 fll
i.iH.r aaid atgbt,
IV hl I Ifl.
lu, *4i". llo dar, i ?-.'.
\\;. t it |-..'' BirtikJaj -.ii' M rj >? ?
, i,.. ,i... ta ,- i. ' ???
|B M.I IHI lll Ii .
r, i , i.,.i i i -ii , M.i il \, !
?| 1 , , v, [fl :t i t ' l.'t"' I'l-'liit it'H iii'.'li. Kv< -\
,,. . . ,,,,,. i ,.,i la tl |, ? ,:
fbJ, . . vr, ibfl l'l,''M ll" ? ."' . i
.,,;,,.,. i, ..' ligl.i pnB*-_tk*n la bor' |. ,i;-H i.?i; i. i
.. , . .1.1 'Ut and 4 U i "i'i' f*bt d
II ,v ... I :< ,,'"'. i' i" Pfl* "'' '?
I.V IM'I 4S M'lH I*-.
lM-f. ,' - I!'. ll l!., M". il. t. 1 i ' ' ?
11, ,,:. | raliftii ?f Wu tin U?n' I* lh
hj tmoonh) ..ii'it"'. '??:? Tbn inilitnrrmulcivlu
.;,,,; , < ,ll'|' ?? '" , il l ,,.'., ' tbe Ll.',. 1, "I
?,,i ,n,ii,?i ? '*" -f ???? i*. J'b* itltj iti" iuxuh
ib Raga aml ? t. tgtetaa,
IN I'lV'l '\BA II.
i i- .'.? tn -__ad f, !? b, ".. UU
\\ . |.:;,.'?,bi'i liirilulii\ vt,-. _i-iit-r.iltv C lf*
I ..'it.'i! I tx. I'fcfl **i ti< Mi'ilirt. Ii.-i Iad by Ita aab_a
?ii. 11 li-. th ? I " Wttonaa, tnnn d "'it i;. targii awmra i
j,!,! ,,,,,,. | I ... i |'|" '.tll.'.. Ilie.-ltv u.n | riilur.i.4
i j with lap .'.ntl tbe flte-fltfl were flrewled f/ttk
p.;.,plO.
IV fl'STl \.
BU l< ? Vt __. 4, I'. I . tt, l-?'4.
Thi v.? ;.' 1 ? ' fl llttj : I atl*:, With il -lij'lil
'mn. -?'i tbi t I' i oBii.?? _nii aianj itoraa uo r_*_ed.
/ iali ,<? wat t i"i aail b**tti a.n i ing .ai b_taor oi tht
iii.y, Mul baaiana kea I.iMDBtwbi Ij tw?j-ri ioi.
LATBRFWMCHATTANOOGAl
Keportcd 4d?anfc of Ihe fiMMf
nn TENinssBE wra blockaded,
John Kci gan taid to be Acraei the Kivcr.
( r. na ah hteadaj, Vt\ tt IWi
Th, CrazttU i I itU .'?? i. putofa ofthe21 i
- aarttafltwi dh loa al theea aj aeeo] a)
U . -...'? i. t' ?.'. t. bel ?.. i'l.'iI ii ii 'tl.
i in. BabMa i ? r< tpgaarail :.t ti. ')>
I.'..... '.. !? .iv Loodoa, aad ar* Mockadlag ti>e iit.-i
;.. ti ., ? ? ?? ? ' ? Baaaaajfc
I ,1, .,.111 H.. i .:?, -.!? iii: ioi i. ite) bbI ? ?
tbeTi
Tta Ca t-Boua tVohfle, tn: .?? ;t k'.ifl.o.o, r
I -l. trayedby tir**. AB btaafl li baafc Ibe
.. ' . I.. ' ? 1 I III.'. I l.l ll.l.K'l .
?ii,...... m , i groa ; aii ? ?? "ii-i'?saai
l,ATt: !*<? fBUB BBJWBi
I ni, ni *i?v 1 \.4.i?..t 1 nii.ii rsri.|.< .1 MB*
aara Baatiplaeai -trrimi of t;*n.
BeMaaaeaa ?" tttataaaead Btae Baaaaai
mt ll.i' Uti'llitniii. ii."il OIlio ltnil.4i:id.
ii.iu v:. ."? Baad j, I'..- v.', -'*.
jm /.'...',/'."/?/ 1' rn mi in r i.: i'.i.. ttl hai the
. r li.tt..n ba 1 ? ? 4 ? '
and I nn. ? 'i-i kei ipy al < ai HoTboi
i , | ii Mit. ., ; rti I'.??.. (' -i'i. I i atal !-. n'l. " '8
I I ...... i 11 ..! ? | 1 1 n ? ?. (-i.il", Fl'
IVilkina ii-'ii. Li.; Iv ?:-' <???? Bii, 1>
t - nm- " i,t 1.. ?-. >.?? h, i'"' I . S. l .; I ? :. VI .;
| . r., ' ".tl .V \ :
II . ' m 1,-in, .-i Mleb. i im.; I.-' B , 490
,, ,,!.!. H.i..,.!-l,t n.'tl t . K, I.- .. M. li ' '
,. I .. M. I.-...'I. i. ... > V . ' ? i-t. M- Nln re, V.l
Lad. ,1 ' - i m I,, . ( I;. I'li Ip*, ? ?
. ( ,i.-. I;..-. man, 3d Obtoj < ol. T. II. Bo f,
ii r ( ? ui,,1,,., ,:i ( ji. .-. i). -?
.i . .. . i- .. i .,,...... . . ? toi,
: .
M,.,, , - ..! ? oi .. ttat I ti 11' -? ? l ?
... ilged ii I IM tli-. , . I . 8
? !. mi.?!._.?!?:.
i , ? | . i ,..(.... '. akn .'- ?: - bare baaa ra
; ttl!.".. 1" l.-l'! i li!-"l.. , .
II .,.,,, rrtera ata ai nt w N? Bben am ? ? ?
,1 , -? ,'? ,-f,.i.i , , r:.. .. if .? . ? j i ."?: ?
t K ? ? tha 'vi li in-t.
ll, ? :, i i '"? llT-IlUt -i. I '-lt. K Tta ( |
. 1,... i. to i'.i.Ii rilifl ai !? i-i" '? ?
i. . i .i -. fca a traii ? I rai "fl tl - 1 .H
Ballroad, iii ? Ik abon Ha pfr'aaer
mn '.-'. MoMeanaad ablata laaaa Metyi
Ita \Ymr ia the Wonlb-ll tai.
!>,. I , l ,- M< ..'Ini I'lt.'.'-'. Iffi.
Tha ircii-rliiJ turri-t.'ii gnabeet Oufh auule ?
t.i.ii ti'p i.. I'.'ncm: Batarday, totta aai tht
i, ..I,.,. fl . *.!: M '?? I "li-t'l.' an .
: :. i ? Br* -. f i< ?.
i >. -. .. ii.i Bartai I af ?? rl ???? ? b Tt *?
? ?''.
o.-ii. Dai Idaaa h*? bffn rritovad al Ba eaaaaaei af
ii- i i I'.ti" (.: ri Meelr'eAray,aadeadaiedtaOetae
.,-.,...!'(. ita iCI ff af tii" OereB] I aaaeMWeata
MtflB. (,, ?;.. i . ,r M (- BBM (,< i. 1). i :,, < i , nnl Y,,:..
K ?? ' .1' ...!.. - Y.iH,. f.i) r'H aM itiiiiicli.
\\ D,. |,: -.nd, Maaad ataa ?.-' I i ?> i 'a '
nuii aagik r t.-i.^i.i. to ea rfi..w tag baa ??.
___ ?. -?
tiam ri.irr.. yi*BNr~triin.1 ... .llnrf
l>i ii!?*-?! I ni*n lltf... r?.
FflflMU -..- Mi .... I. Mi t...ni. l.l. tt, UM.
\ .ii |, li.-ii, j :-t ra elfi u by thi eoflaoai d i ?
?-"?I, ("l. vv ? ? ?, coauasading at Wiiltoa
- i:. kBeatag atti aa '??;?? Baa 1. ? ktaand,
? \- .rr,k"l .1 WiDtaa ll.nrl -( . . I !,.?:!, W. IBM ..
Maaa.1 m ?:??? ITaipai. IM1 U - ; Ci ptCtaaa
ar! ? Baaa, UeeA Baadolfb, Mb TJ.kx .v. aai
i ?.;.?. i i,. . f tin | ,)...! Corp .
i , Mk. .., m al ata tara .-.. .'? |
Ki.iitn.4-:. !?,'!? "i tn daj bu !? ll al ita] ban n-i t?*
? . - i i bara n BtBlaaa
li.- tl..:.- of traeeiteamerNew>ToT_lkanrired
i!.ii ni' im..!.. Rtohaaaad papm bat o beea rrofired
ni. t,. ti. -. r ? i aaato la ao dl pM ba Baa
i.t. ttaa ti a llth, ..i ; thaa aa
i ut,
?\ i r ., .n i ? Im i ..i rei i:; lad.
l'i i fca Xargaa aad Gaaeoa, of a Oeargh rc^-'-. ent,
tt 00 the IMh ii.-t.. i.t N'<.'i n -il.t. for d"?.-r
,'in.i.
0|i.iini|i af llii- Alliuiit 1 Hir- Thr 'iOlli
lt. Hi'.(? Ar.
An?i>\, Maaday, I > t. .'.'. IB '.
'I ln- I'.ir .:r in iiid af Ufl BBBltBIJ Cw
flaa waa toaagaatad thB areaiag, Bar. Beyaaar tm
it. edthaaddrea ABMdBLMraMieei aa a
pi.-nii, nml nu (?(!? flaa i tag k) i." ilagem Ataafl
;,ii)" p. I-. I.- wtm prei.-iit. Tta IW'-ir mii reanla
..i';,.. ii,. i- aadl eipeetcd to Mt gOftOOO,
i... :.i.:l, Milltii Baglaei . ra .''> rateraed Bon
Ihe aray, aaaa aa Ban Kiugatoa UHtoy, a Ipn
thetaorigtaalaaaladtaf tolheaa aftbalr lata cullnnt
..nnl ii.,. i. c,,i. Gaorgi vv. Pratt Ttapeeecntotba
aaaehwa aaMhyCal Oatea ???' " poadad t" bg
i ...i. -"? t ' ?
i ! ; , i. n" t, i. i ? pa .'''? ef aUU*
...... i I .. .'li- 11:11. I ! -
i ., ... u CartM ci N.-iiV."! .ii-' r*rta| Ma ad
, : ?!., . I'.i. ny ly Ba . >?." -1 ?
I 1.4 llnvjliiiid I iiioiidiliaiilll 1 iin.n I iiii
? i itlif.ii.
liA' IM 'IH Ml !?': ' F< *. 93, >' I.
'li;,. 1 | , , |.,|ill..|,,i l I.!..! vt ? ? 8 ?i.v - I,| ., ..
. ? m i.i-.i ., ...i"|. ... i . ; awlng ifmlu
'; . ? . . ..
, ??.?' ??
. . ..-..11 . ii . ttam
i - ? . i, fan ? ?. -.
,,..'.-.. i. . i '?.,.?.. ?
. l- ,.|, ii-ii to -. eO.ivi
. , ? . ?, t ? ,, ? ? i
i , ? . .- i t -. . . , ,
, , r t. r- . ? ? > j fat
..... ,. , ? ,,-,,.-. ' n A - 1
, ,.-..: ,',?'? t I'.ti,, e* ,n ' ?
, , . . , ? \l - , | ? . ? ?? e ..." ' ?? .
, H .1.-.! lr.. ..!? al th* li ?'.? '
I.t., ... . )a t. ? ,'?.'.(? -r*trie ,t
illii .:? ? " ?' ',-?
, .-, ; , i .rj.'. i.'.tli' Pt
, |. . | l- . I :? .'. i?*. .1-1. II
? , n.l d' ':r.i tl," K< '?? ; -nn ? ?'. ? UM '
?..-- ? .i -I-.. 4 peapcra i'
i -. H. lf. i;..l.l.-h.ir..:,). ,1 A.-t.o ftwrll. 11.
VV. Hoffuan, nnd .v. C. iir>.i ?? irrr* fl**t*d defcgafr
;.., fcrs*. aii iha eeei Ua a ti ? nu i- a a e, i Mi L
lud.kiiii 1 nil.ii Xtitit I ?nrr.uiwn.
iMiiVt.ii.At.i.", M.ii.iiii. ttmtt, MM.
Thc I'tiinii Coaraalkfli fitrnotBlnating ? RtaM
i , kel .; "I' fcaa ic iin.iri.il. L'tadtlegabaarii ni i.riy
;i bara Oar. Borflmalll M renonitoaied Ijaeeta
j atltiD.
*m~
Nwaimry lair.
Ili uitn Mi.tiV l.K'/.', UM.
'MM^r.iit r.uirn; 11lr opened here lo-duy
it itb nppr..p: nlt- rn i.in.i ?e
TBE SITIATION AT R>OXVlM^.
-p -AOA. ?
inuii of the nsn wmm mKIV|:B
Tbey are Repcrtcd Moaing Toward
G-corgia.
Ho Prescnt Indicationi ol'an Alta.-k BfflB
Kncnrille.
Baa Ial I'iir ?'"1i ka Tba V Y. T' 1 ?
K-ii\M!1. VV...1|,.:.!.,l. I'el.. II l'1<. >
\ i | , : i-Mi l,' , M-'tu lay, .'.)? - '? 1
.Mr..'.rs at Kaoxiilla Ibr fiflurdfyripatthave
b ."i tl reataatogi tail ii" aa ay, arhehad paaa ?
taaa baaa a Ma rtatry Pl aa? taaa aaraaa i ?
li.et, owigg |o b Breatat b Ita ttal toa fheeeaay
aaaaaa raffOMfld tt b. Berlag Merea Ceoegtewflh
tbeir ,.,i..y, ...i ii., \ii.y_-. :; tead, aad ttatrta
i patetogaeartta^aa "f tha ftaaht Baafliatai.
,. i i aa i ?? ? ? ' ? .
? ? be Biada .???? i tl?? rl i
? ielat*d i'r- .
i'i-. ? ? '. ' .-',_y, Fi i-. "., UM
The t'lil.tMir.Kii's KflOKTiile ili-pill. li fll Ua
j.,. .;:?. ibe i:, b la I ara bn I ? .i np VV'.ni.. ?;u .)? n ? i
Muiilitowa n-.l ni'-. n 1"." atBtrwwtarry fltob .
i ...j i ?\, compfci 'l :i p - ? ? '
aadtawbrigada ef i fitatij 'r" aaeaeaia ai.aaa
oan ..;?. ??? Mi " '?? ??? ???" "??' ' -l'"'-v
. ? .., ' - . M- II- ?'!.. ' ' ba r. ;.,!'? > .
i..i:. Hsatan eacai fcrad Ibe fi ?-i; Iwflail.?'
i paa tta aaal ' ;?'?? ? '??? ? Bad da
.- m i, . ', ?-? -rU aa
lt la i ri.n-.i " !.)>'- 'ai" l- ' :"'. '? aadhg
..*'".. ? afeiffllery*
Tlli: IJpWBIBCAWB AI'T AM? nd
rillMMMBPfl AHMW i-kih
I.ATIATfO*. _
iinpotiant fliaalaa br ????* Beaara#|?
I lirniinl.
WAbbbbbi >, FW rearj v , IM ?
PlB: M..ii.'t [KT-i.!!", agi'insl whotu i
. . .-? g a'? -n ;. ??'!' rty fro, ? i . -
, ? ,.,?,.,:!? ttoa fcwe aa paadtag ii ita itourt*
of th- Tiit. d --r.it- a, ;' ? ? |< M "f Ma partlilp ii'"
M.k.i), p.naoualB tta ealai on, bar* ln gota
;..,..;, I I ib* I'H.i'lutl'.ill.i' of
..-.., p. ml -r. I"-'., amPhi t.
., . ? . ' I !?!?! (? .I.n
I . , , . .I'I" '? '?
? >if thc rigbuoi thud i ?? ? ' ?
i i ? "i. -: y ??
Willol ('..ii' I' ??? I" il I" li"" '? '
, ,,?.?..; ,.. nl Ui "IO ni il '!,> I
t ? refora, iho i " il
... . ? . rrfiidrat. or of i I
. , . ? . V " 1 ' ? . ? '
. I .. -i . if ? ?;. If 1- bc '". ' l ' ?
? , ,..,., . p ., j :.,.,i, | l i|| IV .1
. ii 6>r u -1. ..rmii.,- vidi ertuiii ?i pra
. .. Bmb "ii-'. ilj i'..-.. " ?
... ? . i ?,!.? aoo iii.ii." .? r -
? , , ? ! ., ? i- ? i? i ;ilt'
rrbfllk . .i:..l int !?:' tbi aaxptod . ??>, will
;. .?-,?. _, ? , i ' on dt iU 'I' , li' I ?'?
, , . ? a tbi) ri; ..-??'
,. ii tern "?': h> iwiil f ding
? ,.. n i . ,;. '..I n ..-??? "i t ? ? I I ? ' V ?
? .. ... . ,,,.t'toi<.nn-. ... be arori*ioB?
.;' i iffontlao iumi u'-ii .1 Ai -. t (-. L-i-i, ftagUi tt,
r ?? - ? - :?-..
Kor witbuat ?ilrertlBg to *ni ottar woire < |>"Wp
fc (bi I .. .ti u?r - i- ' ? rlghti of prop. rty tta
ISt'ii ? -io,; i,: t!i> iict c; ?(.:?? 17, !-i\'. Biithmi/i th*
F'-intii-ii'. nt an] t '?"? than after bj prwlaioattoo to ea
fcnd toaaauaa. wbo inay bare puraripatad Ib ttmrnt
?-t'.'.ty K.-'?-iii"ii ? any ?ti.t. . 1 pati thaaoat, aerdawaa
? i. . , ? ... aa i. cctiil'iii). - a ta
' . ;-,::, :,t !,. |1 ? j, :'?-" ? 'i.Mr'v.'.
lt ui'l ''tr ill ! " ',. '?' ?'. 1,1 '!!?;'"-.., l! :.l ii i :::
|m..,- of ti.it Bevttoa,iiaertedln ibrmoinly inti*Bilfd
. . ; ,. ,,; in 1-, (hUioi
,11,14 f..-..'ii if.- J-i.id"- ritb iiii y.u.-i tu i-iiet.
!,i , ??? ttoaaat taahoakl preavribt,
4T, ., ,, .il - |.-.,|,.,-!?? I,_i i , ; . .";;|...| .
\" igh tfcf preeardiaee tot coamatae aadar 1 aart
,. - - i r, ftei, and Jnlj l*. leea, are fnri?i -i' ??:
, . -.,... ;- ? -.'.'. botb aata th< grwii d -'
i (-...- ... OiDBti'i ii i- tb.?";. - . ' - ' ? - . -
Iag tta l.cN-ili-'in Htii" i-inini .m.i iini.-'i;. '"?.
. .. . ' lt 1 lA..l.i,l a Ili 11 ..ni.ill,.!
,i otf.ni* Itaerf i -":.?.:. (' I butog Ita , ? |
..'. ,-r ?'..-; .'. ('f n!!i'"-.' bf tl.t .--Ttt .'li'.
,..,,:- . am '- BBtl i-','- '" ?- 'ni all ii'i'il pt?
...-Oi.L'. fciitf'.iii llirr., Whrtbei .D i Ini.;.. IBa |^i
... ,.itiT..!'ert', cf tb( 4 tfin.i- r. ii- i. '??, Uj*" ior.'. ic
oi-,. i-f iml.i "".il ii ., ? .nl -..y ? ti, .?? a,,-, . ,i,.. p.-u ulbj of
| i. ta otr.:.. l't.,r. Whk-b . .'rt BO tm iwai'hfd iml --afad ay
i ? I-, .1 lifiifnlii.'if nr "iutuii.;/ poWfr oi I! 8 ' r- li-lcn
pardonaad aii,nr>:r. ahtther ttaaa procaaq.
?.,, m .,,:. , ! |, ull. n.i*: l.y crtmiiiul
todictroaiit, ci aguaaiBiflprapart] Badviaaaealaiw
;iu!l ur!. ; trrr.-.l :n.
11.,- I'i ildeal hi, BceonUuglj dlr?uad mr toinatru. t
you ttat ln any c a*c wl Bgatarel.iaa
i'i--i.i ? .1. nd an pcndiitg nnd umlrI i mhi< ?l to tta l)i?
, . ; i' i .. rt" ci tta I liit-'l Si/.t.a 0? yiui
|. . t .. |e r-un ri I !;- ?'! I i'i. IC B".( r*b IliOl
toi tbe ? Kceptad i Iaa abether ttay ou ly ladiet
mrnton znre uud llbfl of hl properti tof mmakemm,
? ? t . ii-i,;. oi ..t!.< r i.i'-ti"-nd kartag iMenranot,
yon will d. ai -.ii r-i aa -ini rn ibr pr.ItogN
trhenevfi tki peraoa ??? etarged Bball p.?'1 we ?>.?
. i ? m. toyou tl .t ba baa, m *.>..<.
. .i.ii. i.i.,! ? "u ? : ?. wltb (!;? ??(.?' dittoaa pn
, .',..?.! by ll;" l'r- ".''?('?? "- I':-i'i,'..!. iii.i.'.'f tl': Btni '
Decemtar, 1M3, Nar la lt neccaaary ttal Itaartdeore
bi produrce aUonVdtaa deadofparaoa dgaad ly i.v
i'M : tfBt
it v.i i.i be nu1"- i; p- i''i.' ar tho naaeaM a
fu.i.. ktbe BoBttudfl wbuaranoa araiitogttaaaltf*
ol m- bi in tiis of tta I'li" lamatloa, uud ? ku im Ukelj
u, .i,.,,.! r.-.-itr.-i. v.i!!.',.. fo nai erldf nt-* m' pcnlur.
It v, il! be "iitti.'i.'iit r? J-i-tifv v,.nr aattoa if Ita fdir;
i.4.'lti:,ir to I"- n-ii T.-.1 man fnrtber proeeediap aig-ll
iirrni ioyo ir I ill intbtltation Ihal 1... 1ms la Rixti fcltk
ipltg thi ... ? t llmaclf wlthta tbe eea
dllloDBiifpordo wdn i ityafttorthtattapraelaaa.
t,,ib. lf ui unv.ni"- vit'i i...i" I-.....1 reaaaawbettof*
, .. , ,,. baab*. .:. ? iforw mneparaaeaafato
, u (..,- ...-;,,.iof ). i .,, ;1 pmperty ?- i.'.l andi r
.. -...?icii-itK, vitniM'it t-i i.'Miot" it 'roni Ita
? i !,..?_.-bi.t tta "iht'T-i aftha taa, y?.. ^vii
ii,.il, it'portuf tta tata aad rawiooa fcryouro. .-. 11
thia n'i" ?? before diaeontlnotoK Ma pi.wllagt or ra
storing - h property totta \ ???- ?? atoa of th....wi er,
k'ugitiroa anaerttaMb aectton of th.-a.-i -.f J.iiy 13,
.: .. ar* ; ?' i.'.: i u. i.-.i by Ita
l'i,?l,lent'* i'n . i.n. ii."'i. :'?? aader that u-'t Ita
? ,.. ahfthfr t1" property aiafd is aahjael to
l'.iri. ittin' ili .pi ...N ap> i ' - i .-iii,-iii,.-iii nf t!i,'j,r.i|? i-.'
? > ..?: ... ii tbi i.i ;il i-'iiit nr .' '-i i'i..- >.'
l tbia :? , ?:. fortflt'irea umb'r tbat aoi
l iv.- ni.'i- rcaembl inee lo caaet af prixetef wareap
laeaaB rneniy'i property thaa toproceedtoir*
.. ifcl Ita BOI nf .'V;.|rtM:, -?!, nmld tli, iktil. Sui i
. B .. "I 1 -.. '. I. ?
,. ,?? ,'. ..i : B.M ?" , ' bil I'.'i.n frolal inb
? w* i"'' ? -1 ?'...j'. ahtob ara ataraya
i trntm u??and I i StataM w.ir.
I . -i i!...ii.'. ll"- r.'in. ?(.."' i -r'.. ili.i-M nii.l.'i'll.
? , tbe - "i" "t Ita
l'i...-! .ti.ti'''..'. ol Pantoa, will ampfc pow*rla aoafcrr*
o? tb - ,;..rai.i of tfci l;.- ury by tha ItbBuetiaai
tl .,t i -i lo mitlgat* ". reroil ull fcneitari i aad p nak
ti |i Un i i,. .i.'i' tboeoL Aadlttanotto ta.wabted
th i! i-. nil ;>-. ? i rami '' ''? th.it m-' a hrra t:." m. I
of ih.) pi', ? i - .n.i' i:i th* l'.-ri itnry ?.f tta 1.
i.ili,...,,' mplii-a itiili i .uditiouof tt,u ProvUro*
, , -. , i :., v, i'ti,- Treaaury iiili eaereta Ma
power ofivmitaioDof x '. torfbltnra la tta aaaa aatrii
., t forb r ?. ? . d .ibn'iuj i,l j, u i.tpiroi
i >. wi.t...- (? ...-"1 Ifc r- .nlti.itIi.il.
V.-n i ?; ??' ?' i'i I -.,
liiuN ?'. ("oi 111. Ai iiii'" a ttm i... ?? oaera
I .it *?i:ii. fonn "ttiaa iw Iu.li..iin.
ClBCmATI Ml M t.t, 1' ti. tt, ttt
The CnioB Btete Coarcntion .. euthln: ..:
i; ? pelii ea T'i- ?'- .
Droward.
Si. I,' im. Mcn.lr.v, l>b. ! ', l-"'^.
A danghterof the Ber. l>r. l.'lioii, .i".-.l 17,
i ?' ttadaugbtar aadsaaof Thaaua CflaaBbury aftta
ll..uu* Mi.: nl luMiiani'i) ruiiip.iit, agad -?? aed '?-?
Mi-it droiiin.i ..a tatatday, ehla akatMgnaarlbB aay.
?I'ln .
PflMABAFflua Baalar vvk--"-t. Wl
Thc f'r.ijTlit depM vi the IndtaBopjilii ind
PayatteBaUread aata daatraged lgB?laa? ?H-*
loa in u h, t '--I- M ','.
--aa. ?
Irraat af C'tarkc, tht- Mobtar af thc Oearra
?Htaa
Diwik CkVt, Momlny. teb. Mt, 1*64.
Clarko who robbed tlio Dearer Mmr. ea iha
nthimt. aftH.Ma?e8 urrfiUvl r..-ar MedMM "
iaie on k'ridar. Mo?t of the money I ua rc-m 9 tk\

xml | txt