OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, April 26, 1864, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-04-26/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

|'OV"t"T.r? M,
?aa %?_-*?*'??.
flaal*. -f ??.r ?4lm U r.'hnnni
? 25.
I.i
a
o
d
.
,. :
.r
t
B . . "
. , :
5
I ' *
u ri".
'
?
M
!l
......
: .
a.'
_
0..
. ,
'i
? . '
.T4
' I
. :, . ?? ...
.
I '
Ao..,
..
. . UB...
,1,
4 ? I
8
?
I*,., ,i .
a
.? ,
., ii ?.
|rt) ' .
1*1
? "
?
1"
i
tf Kr
M8
M
|4- 4l V .
J '
100 do..
>"' i:
..i
.
..
..
...14-.
. \
.
.
?
?
?
?
rco
JIO ,. . . Ai.
* . IBOt B B...4BB
g-x ' I !t ' ' '
1- ... .
i i*.
3 ia "I,.
. ??
? lat, ? ? '
> .
.' <l".
>
IO' , : BT*.
1 . il.11"
lee do.? 1-"?-' de..UJ
ia* c, . t d ?. ??
la* t
t_ _?? ? .lr
v
,-. . - , :? . .
k.- i .
?
ttt) .i . ? ? :
aoo fl .
?
1
fla, , - ' J .
-. ?
l ......... ...
Ea
*??. ?
,
to .
M . . i ?
?i .
| ?
M . d .
t i f. , i ? . i ilo.
lau it. ? ??? .
rrnitc Bm ,i_-14 r. m.
gra i ? | T
aaa fla.
ton ,-,..bl..l ? leoChi i.r. v .
.
flt,
?
.
?
liiu tm...
v- I
100
BV d ??. * .
liv, ? .
*?, H
B-Uu fl*.i_. i? fla.
BM do....
fr.a, . -:??.
Bfl 11 ra '
MflM ......
)Oi fl .Iii ??< '??, d ?.
Jl,., ,|.
, J -
_.
BuO do.
a-tilli. (.. it-. .
i>>, d.. . i ...
Aaa
?Bfll .i
888
8
BBJ
>*iK, .
l*i fla.
B?' H.T.kl
, -
?
?' .
U
... .4 .
1 10
.- n
4
.10 J
truiiii.',
'
ccrr'B imcB*.
r ?-::::::::::=
K .6
C?u .?
Ca ' . ...II
Caatral.-7
4 ....?
Clift. -,....?
D*r'T. 1
Ji- : .. .5
I .
PJflton. 4
) .?
1 . 'I
Jt
Ia:.- I
B
I.al
kl. t I
llll
bll
n
Krir \ ?
Osi
:
? :
i
I
I
ii
-?
i
i
?
.?
OOLD tTOTEa.
T..?
. "
i:
i.4
. i
..
N. V ...
.. 1
.
. 1
....
... 1
I
',
.
.if
:
8
'
_;omav Aprll SS?r. u.
QoI_ ,;-'?'.' 1 i." '? Afl
Bi, - *'
tbe I'., fl . Ihfl , ? 8 Iflfl '?
Bu-t ? 1. ai."l nt 4 i>. ir.. th"
. '
Rew-V, rh C r,t.-_l, 1.7. J * ? ?
a J:- bo> v red tm,
HBl, Ui * ; ? '
l 1 r Cflrre- ?-.
Crrt.f - |. I'." r ..-r S flfl 1. , , ia 1
1 '? ,,-.
bl I ta, -Of971 j I
( ..ki Btafldy. D ? ? i? . '
PJ8, IViiiiBylvm.? < - . ?
l4i . I ? '
4fci . ~ "
|B?I ,- - r p ..
aJla M
tr.f- i: aay, r.".- ?> Pl
I.' ? 14-IJai4ij; i:
1818 i. ?MflBflfl CflBta-a, 145.8 Mi U
lafl-han, 10RB_Ol|j the fl-aaaa ?
BBBI I fla Iht rt.. ki
BHfll al tha a
iown. a:.,l BBBfl QJflflfl iiriaU pfll
flflflfl <1 with croat rn,
by rfl . i to Iha pr,ut'.-<i auloi. Gaali
i,
taa uiuvc-i.'.i-iit in thi* it<>ck, batad u;
f , a_ probably laanh I
hair y, t !,- - .-, :? whl '?? Bt
lau Im coal ia aj) ,.
fl?M-lt :, ( ...ai fl ;ih .-. |
a*,.- BflttaaaaaafltflI tad wai otTered al 190,
? tbat aa
a
|Mi Fhealoa
BBJiafl 88 wi-rc. Gi. I
10!>i B . I oa, IH.]
I
? d Bfld riiuburgu, 117.1 C
trcj. J - ' : - ' ? '?'
- I i. if_}.
i ' l ippai 'nl. To
Linri'r.i I:..- ? 90ttua Haflt.
? | ..ni :!.it-,
-0.l)i/) hutii. Whl al nt i' I.; l'w BBB J.*rd Bfld 190 boXBfl
BflMOfl u: iirf., __d ikt BlaaflMB BuO balci (
*.i.,. , ?
oih -... m baaaa Baoai nt W-i i:o trs. i?rdat
Ua.: 180 bara l;_k at laa. Iha CliBrtert are: An
I -, le Cfldif, atflv.'/OO, yayablo in
fo. i I'mnian bark to (ork, fcr erdatfl, with Jvtro
lliiiii in M.iy, at Cd., and an Amerlcon brlf to Ma-l.'ira
aa prirat* terrai. Ihe carrrinfc rnVa were: lo Llr
arpool, por Amoritan fltg-1-i.ur, ld., Whcit, ,?ld; 4
Baary i"!"'"'-1 Ba M.i pr ftartga (ln,- : - '
:i- i "i"" j*, to. Ta 1 pa Ainin.-.tu Iag,
; i' ?? nt, u I I
-
r
'
?
'! ' .. ..-?-??
?York i it];
t Pff.l
? . . i ii
i
. ?
,. ... ...->.. ,
f ? ,
I '
? I
f
'
. . . ? '
?
.
-
? '
?
.
-.
?
1 i l
1 i
v
?
IBt
..'ill
' ' '
?
?
-
?
1
'
'
.
.
i
'
'.
1,1 ...
1 I
.
.
-
?
I n
? i
.
fi
?
'
?
'
?
. -
i ? ? .
?
?
.. .
.
' ;
.tock l
leaaeonl
. i
.
i :
-
-
. ?
i . ?? ? pioa ki !?* n ?" Maa I(
t I-. - -
i -. t ?
_ !?? Y ' ' I ? '
' | :
lEzaa
no ? 1 41
i
March
: ' '
?
?
lt rtunci- I
partl . I | (
? '
, ? . . af 1
? ? .
* i
" V. ry .'??[?? r'.f'.lly,
? -. i' t ataa * i ? I -
| I 8 ' Tb ---.-? ?*? ??
I I
. .
l'ayrn. oti may be mi
? i ...- . , tal
- .. ' .
?
... . .
.VnrbetB -'atoirvi i.t BBtOBrOB wit Tmb N. V. 1
.: M.
ll
I 'il'i. ,.-?'',
- -
I - ' ?
. - ! .
. ?
t | . ?
.. |
. | 'ti 't.i
?? . ? , . 1 ' ?
, . - t bia. at
-.---?.+? - - 1 vn
?
gradei ?f IV . i,.? r- .
a . .
!
... - tfl - f
...
. . ? ? ... l
.
. . i . . i . i
l . . ?
, ? . i. Bbla. al 48 fai
.in..
?? , ? ? lympal
....
? .
|1 - '
I J.ri"?-.- .,: | . |
RON, at f I j. j./ 4 I u.-i, '
. |l ','.. B r ? v
? ? Data ara fl
- ' , talaa >,f 4S IMI btiih. r.t
? - . f r vv..',,.,.
? - ?? -I iha aaal i
a,
? Waataa ....... . al ? i ? '
Bouibsta Valiow, Byaiaacaraaad waal lat 81 <
? Mllwa
b'.v i| tb? if .-IJ.U rt Vi ... ,. t:.. i . . ,,i.ai liuih. , t.
. i . i Iti ? ? ef Ir, \' baal ? '?' I U
Ti?.- 41 z"".!..i 41 li f.,i Bm. i ai j j aaeai-B uati
... Bnrfi | Wtu dl
4? 25. aad adiiatof of a decllua nl Jle.V Uulb. ou fra.gbt lu
. a-eutt brlna wvle at Ma.
KK.\fP?.Vfanltla labifairrftmart tit a aiirM ernaeaalon ln
rataa. Kaiai B l.CAJO traie. al iu.. f ?.
HAY?Tl.alLi. dnrtaieodiod tba lapplTialiiht, aalaa of
M|totaaat8ia?Sla>tPM8ta
MOLASsErf-l'ikea aie ataadr for ail kli.il. b-llhede
BMM l? modeiala. Wa B8M Ju Baaa ^vlto Jtloo a B*
on o -? ?? ? ? ? ? ? .- n ara
. 1 i j. i , . .,? V. 1 *., ,. ,,, lair r.-qti.-ai at . ?
rtiiPorl ? ? .
'
I -
'
- ?
taa, aud I
*'
' - .
... - - , ? ?
I
r , ?
-
'
: J
'I ' .
?
?
r , ?
?
r
?
?
1 1 ?
?
t
?
Ber.ti.ta ? I Pradart>.
'
\tt, *.i :?< ? ati aaf i" Btha
?
.
.
i
.. .
-
BB4
? I
. ?
?
.
. 4
? ? .'.,
. -J
. ll,
. ,.,
. ... ~
1 . - |
?
. ?
I ? .
?
.
1 ? . . . 1
l. :
3
.jn
. i
vv . ,
Irrla
ii ...i.
? I
-
?
'
!
I
. |'iU
.11
WtK.l".
. II.r,
. ..nl..'4
III.... .''
IV. Ill. ' ? .
.?
VI. 18 XXII
?
T-taJ........4
-
.'.
vv,
? ?
,. .. ..?. 4
r
, . ? ? .,1 ...., in
V. ?, 14, IMi|
i --I48
. ... i
, -1 ? , . rfl with tha
-
... - ,. ...i
? .ta tl,ia wa)..1
tl
, .. . ..1
y. i ? , ,
l ii . IflflPBOl ..I
. '.I M i.. ., i ? .
?
aa, 4, fm akawaak
,?! ? . I ?
tn* i, vi ti i,r v .-1- . .
itacf i .-? . 17*,
... I a - ,.,.
' ' ? . -' ''
? ? '? r .4'.- . . . !.
. I . -l
|,i-,,i ii. i-??. raa* . IflaaiIhaflly
11, ,1 ii.aa I4iu.,,i , 11. ii l lin ri-, ? n? n.,,...
-, :, . ,: ', a, il.- ' irv liniti. 14
, I'.r 1 lt} UtUll*. ... IJ
lrrad d,,g. tnd utli.-i Baal] aiihuali r*ui?v?d fr,m, thr city
liiiiii.. PN
N . at barirll r,f ?fla' rrninvnl frnm thr i*|y Baflgl.!%. li ifl
VataunA, ibttnttl .r temkmllky Mtalt, flSge, / ..altry, trt ,
Stnttl vr lltm,nr,! h m tht Ctty J.iviill.
Rrtf..1000|. i.h. 415
V*_.l.iwiilrip* .,,,.,. 4*0
aJulrOB. 47_i
TIIE TRini'-VK CO'VTKTII'T C'ANE.
Wwtt ?f I'rol.ilvlion ArpK*"' (or
UPREMfl i ? :< i 8?AjeB Bk?Ba
j tba kUiiviN.
Mr. I. T. WiUiama, eann el for B
. , ? . rttor awritof pi
I Oy?aadT? I ?, i ?? *-':
BCoartfroa I
..... ..??.'
' "' '
..,.-.!,' ....tl!.
.,,?. , .. ,! .11 88 BfllBTll
. . ' . , | . , , mtta aafler, iad
, : ofhlaapp-1
? .,,,.. ... aBi Baa b '?
h,,v bBIbtB ae ettaraaen praw i ial
' |
* | | "-K. 'li .
..'].-,. ?? BeraOegadl )ba al I
' ? ?
tad ttal tf at aay
f tbe 1
?
i.'- i ru
,.. il. ? rel a
IM
tn
'
.i ? . rt ofOyei ' I
, i |
. . ? ? M '?
. . ?? ?
rpportoll
r ? "
.
. ? rer u
.
Ma -ii
proceediaca
, . .. .. ji..I,-.- ICarrii
;' i ? : '
tolhfl low am
: ?
red
? . r
; f
? ? , Conrt 1
but at 1
II
, ' | -
I.
Conrt, 1
- ? ?
I . a .! ty Of '
. i." it :!.<? (.?
'
1
?
I
I
?
i
1 ? -
I
i
. , .
1
II
' - '
? !?!???
. :i.
Conrt M
? ? .
?'?>'
. ? -
? i ... i
:
-
... | at 1
?
. I
I
t '
l ?
I
? ? tarrofaaa I
. | : i -i
I . 1 ntr mll t"-<
Jf>. ('
- ?
? ?
. , - ? ?
?
? ? ? .
i- , ? 11 hi
t>. t .(,.
? ? : |
:
1 . I 1 ? ,
th n iba Coart tata
? .
t the aaaa i
????('. r; ..f Ap
M . ?'< ? I tbe a
?J---.:
botly w.-u flattlad IhM abera tban
in pa led ?. ? ... ...
..... f oa ' ba i b
ii. ... I I- ? . I! ? ?
......
? '? uiiii ..a i..nt ln tnia bm
.- ?
'
i tbo Conrt of ? iilinmil
... ickle) to
?
At.it thatl
la rt ..
.
i i caafl
? i . ? . i.
. ? . -
' | nu li.ili. tm. i.. !".r
, . i
Ithal !..- M.'.ii th. ,
If } '.-..;. . . -,:r.
/1 - - I
'? ? o und. ratand it.
i r . ', . leaee bl
. Jodh . 11... eadlnp it i
? IIT. _ ! ? : Iir. ly t.. tta C n '. 1
8 1 Iti ? ? ' ' - ; !|. ,- |.\
i Irea tl it tln*''. un I foi ?
? . ? || ibe party who ta i ,- - . .
. tt p
t". tln" time flnt \ 1.1. ni tbi.i- i ai .1 in
? urt, and thal .*-.. tl t .: -
iv, licatioo toi i.
?. al i-miIu n't po ? .bl, app, ,r in the
. . ? , . .
otber day oi Ihe preaunptlon th.it tl ra t-.ib uo nu
Beaaid ta paaa Beaor ia Ibeaoareeef Ihe
. . ,
ad tt wm lohea i"i naatod Ibreogboui t;.,it ttare
i...
Mr. Itutl wfis l.ore n?-.!' r-t.! t.i Mtnfn t.i yr ]-,,||,.r
' i i ba MtoeaMd btaa al tha ttaa tt ihe eaMMaae M
'llTit.
Mr. Wtmwttm -Taa dilaBerthearfBaMat waaaree
?' -' '' fl I -tt. . Aid 1 tt,- ti r, ,-,.il.-, t v-ry
ell of tbioklaa ttal aiy fHaad flboall bare hee n ?
libflfol l.-Yiu bfl Mteed Mfl arhruu-eiit, aud bel'oro (lu
. . . --i.fi -a .i.t l:.i. .,-.
Ur ll-.u 1 ,,: ,), rifiind Ba gentlcman'i point ii BM
Iba H-ii.i.-iv a ma ata * rvi-ii.
Mr. Wtmmai?No, b/r?lhat there waa no iT(K.f \. Imt
errr.
klr. iulltrtvi-'lLt JudKlnl ffiiud could iiul a.t un
lo** there wm aomething; on whie',, ^ _-( an,i t>.,_t
ioraethinn waa not ln thi* caie. _r0- aa tb*r* ia ln
fahradlalhla aaaa n, tkat pi mtkn tt juriariiction,
Ithiak v.,:;r ?oaar aU ar M t|,? biaMlajaaaa I -
la?iy yofli boo" "ai o.> (,.ire ,,, __,.,.,..,?, a juri-dio
""" /t., tl iC-art, or ? d.inbtfVil
J i-.-l with
tl
' -.' rt ; .. .., r, ,.; ,?,,],'.,rr fur duiuv inr any
trpoae t>.._>.,, ,,.?, lillt gsMtiaa of lurudictloa.
-,,1,1,1 lf rtk.!lt ,? o-, a_twtttb\taaaa tmi
thal rtafl li B_-Kt-aad hy thoa* whonn?,-l,l.-r hu,I
T : ' | ,1 :r--lT*i?then t
? ;' '..a aoflW-ri i -1??.<? Ial i-oajatoriaa. li'wearc
???? mIhiii l'i'., ?? i na aukttaaof ooataa
'. ' ha /ii"lav CUI1 only Ih- fur B taw -njs, wi.ich oau oer
? f fllflhrflflefl.
| ?? * '.r-?v, fld_.tr* Ifl ' Ittfljflrialterlon ol thli
a aaaal* taa lUflflfllflfld ?>? pt Oa,
? IB 1 ' ?'? I
I
,'? ' : ? II 881
tait'lv to tii" ? ? ? nhifltea); aad tha othar bj
lo '.r-ii I'-r". U woahl be dotBf awarj
. ,.i .er_Iner b
r | . ?
. . .
, ?' |e avoi,l g,,lnt
. ? i ? ' ll] . ? : ?
... ....
al the ? _ rhapapan a* pn
n.,,1 t?, v wefi
? i t. tb* -iii,' i O nrt who bat]
' ? , rtbei on. i thlah ailb l
? -? w,_i Bl
Ibat we h tl n,
- ,
t:i, nt, | , llblfl It alioi.nl in- Bfl-Tfld thll BUaTB
Iriir, will
? rt no Ifi
r ,t.
??'??--??!, it tr.u-t bfl 01
.
are.
?-...'.:
?? ? Bta thal 3
Itt, I "- Wl'llllIM -,V.ia afl ?
it. l b irdly tl that]
I that oar ]
:
:????'.
Ur. 1
, i .? . ... . .: i arlth the Clerl
'
Af-. I
.. 11 ..... r_ rartol
!
i
-
t ,
:
1
.
. i, arith an;
? ,i ritad bj I
? n ftom the fn<'t t
?
, .......
| -
, ..... i .
irt ar.i
? ? ? -., o wbiit pai
. , ,
. . i ?
...
i ? ? ?
?
i
I ardlua ?
..
: ?
ronr 11 '
?
! ? ?
-
I I
I
.
?
Ind, I tl.inh vonr 1 d repi
....
?
: .
.' '
'
i
-
? ? . . ? ..
? -., k ,'. ' I
(o<-lati . . ? ll
? .
-
? i i
Ur, l.l bflfl II
I. tbut In the 1 ?
..
I - !
? :. rr,,.-,
? ;., do, i id, ai
: . .
?
? . ' ?
? ?
...
?
.
ad brfore ihe Con ,v moni
'
. . . ?
!
? ..
thfl -' Hi'- . '
' '
iiiutt r a i.i, h. if | In 1
n the . : bj I
ii ?? ? .i ird la ibe
with tiiit
, . : , . , i i
mii-ly,
, -i thia eaa
?' ii u 1.1
?
i - ? ? : <BI_ i,.
: ; , l taehnffl ,1 aatter, i ?
., ,:. I.. rthutaui ...r, i, ih i.i.'. ? l bar* -i.u.-J.
ihr Cenrt i bal .wu. t! ?? Bofln t I i::!i>-','..'.| le ,
I it. i it.B4Msara__r.0-i fl aa iha
et_a 1 : ? half ...
?
i bl 8 il !'?-, ii I" B] ,,:!,,??? i,, I
- no prnreei I
!:,? i ,,ii: %. eert a_ la law. I
.
llela ' I upon i
,, i i ,,,, aol thiak :t :
It ta utaar thal .. ? .,
Bot bua '.' "i'i-,ir
Qfllywbflflfl-flaflfll by MbaOaarl to aaa
I. .,r
aossahdhraofl ?
I ,
Mr. u. ttthtt, yoiir BflBaV aj-reea wUb
aatflBy esplann'inii vhlah ia aatis?-tarr, Idoaot
tiui k thara la anj dlaaaapael ahowa to thi* Court i,y ai.y
part,.
/- -? ari TaflflMty drawflf an order raal?Bfl _a
rarl aa i roe**dlngfi th il bar* t ih, n place hav* , v r.t
,,f nt-,.. i-:.,-i.r _BTB_d wilh hiiil ,it .!,.?', to iijiHtu? oa
, laj iiri-rtiii | al 11 o'rliK'k.
liuriiijr Iha a_88BBBfl, Mr. H'Tuty . borllT TVrri-.il
Ba iit eaOad aaflfl Mr. Staahrj nt IBfl Tbibubb Offlaa, j
aad aanatl Ihfl bltawlflf attaahaaaal, tahi..^ iir. _roe
i.vfl?g voib.il IflflBa?Bflflflt fnr hm ap rx>ar_nce.
TI1H A__-fl~~B_~-i
ri,r Pflaata <t tho Stitr ,-f N,-? V,rk to Jtmrt Lvnch,
. tqalra, ril,?ld uf Ihe t'liy ?i-J Cuunty of New York
Oreettaf,
W t .v-.uituJ toq th*i vcu Mtath ud -iiNl-lorici -raaiav
?o ai to ha-?e hta body bafore tho Coart of Oyer and Trnntaea
ln and for tha City aod Coonty af New Yerk, on tha twanty.
alil.th day of April, ln tha ya?r af aar tord or.e tho-iaaafl
eiiitt hnndrad aad itxty-fnnr. at elaran o'rlorh ln the m.irnb^
Ibaa Ui luuw.-r ui.to ..i.i Court ??.-biai a roatauiat ,; ,
crii-iinal abafaeta, whi. h, lt l.ai haaa ai'_.-|.4 ky tl.a t_\
f turt.et Tti-ii, to, the i.ilf Hurare -Jreel.-y afl ?? .n.n.ttted
. rt. lu tba ... had, aa tha ieurteenth i.y at
April, pub i'l-'-d a ?ioaa.y laaa ..-ale nyrt af oartiin proi
aaafliajta hi I In ..id ( ourt on "... tbir-eeath dty af aaid n.anth
at t-piD, aad ttal on niikin^ .mi a'taYiinaat ifbult faaBB
take tba per..-i.il t-tibt! ie.:<>ini/ance. ta tbe luia uf ? 'i.t, ibmm.
und ii -,il in of aaid I l.-r ?-.- Iiaata), to tkaa an|aar to aniwaa
ai al ra.iid, ar.d to pnifunu ai .J ab la i.i.h erd-r u __\ __a
Caert abail aiaka in thi. beK f. and l.aae yoa than u-,.| Ihera
tuit writ, aud u.aie aiid rvi-n a crrtlflcata unflei yo.it liiiidif
tl.'- n.inn.'r in wl... 1, ya i , ... I .,.. aaeeMed 'ha ... ....
Wiuu-?i tbe Bta. Oaetflfl ii. H.rnard, Juitii-e af the ta
r.ma Court, duly i?..ine.l io hi.ld and dnly holdlna ika mfl
art afOye, ., | , .. |a uie April ta- aad tha
Iftk Tu af v . . ..- sf . i.r I. -.1. nettaa.
Bdrefl "t 1 >i y Irtir, at tba Cuni.ty ?I N'tir.
. i VYrii.
1 Allowed by apf.lal arfay of ial.1 Ourt nf f lyer ar.dTaw
r. 1.. 4 ... ei ? | i
? i tl"* twi i i y._i ui out 1. .J ^
. , tlx, -jai.Jel^U hui.dxaj ai.d aifly Itoir.
nr.-.ii v atdbbvoobt, tiarh
-__ J I
Paeeaaaaea Aailaafl
ta itaaa-fraai U ~ .v. leOir^ni? Mra
Keniuion ini ii .linitli'. r.. M> .ra. Iii- '.. VVhalan, Maruba
*'.:';...-' ' "
tm ti*tm-trtut*p*rt ?'. ?-. ?> -?? m Srwirrlmnt?Lit^.
? '..'. i..i ?r. :?.??!. N Y. Vi . Y.-t !'.?.. -Vhit-ur *HI
' 'r a
' Dr. VV. 11. Chnrrb, Capt. IV ( r Tw.-.l., J. B. fldwitda, 8
l . Mu-iitOU, O. 0. Uuu.ap. li. a. . i:.ii..pii. y.
aiaiifcaa iitaiaaa
Iag BIbb.h 5.05'??'?-.. I ' Moon? ivuei....!..?
4188 WA1BR lllil ut,'.
BaMyB . :... II >-. , Uoll Oala. 1.4
BUIPl'f.VO IMIIlildEMB.
fOBX OP BEW-TOflfl.Arui-ir
fl'lrnrfol.
.??aaraB-?T.'b.ylT W lt It. T. TTt'aoai k Ta.
Barii-. . . r ? , ..-..- .. C. C. Daaea b fo.
. r :.-, Lyoi I' . :? K. i). ,r ...., i$t_
i ??-.-- i !,. .. i- . .',.,-. ", vielphia; (aao. I'-.-aaB
(Br.)-ii a.'V,, . , v ii.i.'.u, Oaali (Br.), Cattaaata
Part, Biii. p k. Bru.
a
Arr.rra.
ipertX Btat-pa !!??*.
Ke) '''?? - ?' . U-.i* , pui. to (.'. S. U.ntal
....
r i- :.!-. (I . u trflBBBMt), Hlilowiy, N.w 0?
8 '. Bf an. "-.,.,-r. |7>^
luat,aaa ? -. W.ttmt, bn^ 8.T. BaZ
.,.
I), Ba r rt R ii! tttfc
ui?t. aul r r- ? - - -. ira, M U. 8 -iuirter.. ..-..I.
' 1 , . a ..... K?,in -.Mea,
". - '. rt. n ia ?-.
. NraaabaBaa U- c-. uiMlt^
. iilal.
| *t< " 'Yven,
l
BarkNew-Yark, Caeaar. Ctrdeaaa 1 dfljn, in|arto Jianfl
I 1 ' rt. had a heaTy |ate, and ap a
I Ltaaa.a ra.1 A. Uaain, tur Baaaaaia
. . . . ..
?w'BflTaa), Baaaa, OflMhta
!'. lt 1 I ? i-l.t- - .--ifii tt N?w i.'m
..- ipahfl i .ii. ia -. Vfl
. ? /?
i .. i' .rt Raval. 8 C, 8 dayi. ln ', i iutta
i i tl
tyrwB t r'tflfli
Baaaa), i..Jet, ka, m
" '? I - nmj r he-,
t y. -. with aehr. John o. ". fcj
. I ,
'- -'
,'.'.- Bcwaa Ay-., F?b. ifl
* ?'" ??.frfl
.-k V\'. J.'Preat, fioiu-J-.ua.oM
? -" . -:.l !'-? IT, taa
t BU i Uli
i l'l PoOttow, fuf {le'.f I-flflb
tari, aaa I ^
?i . . . --aatuer; laatjl j,
-.
' f R)yiJ7diy nl
i Ji Co
N. S.), Foitir. i:.ibtdM
.'4 'lf. . ?
. . * : ?.? .uli
dty,, -i , -
toflM tato
j MM >"f^b
.
P . l. Oaal -MM, T. L,'
. V l o.
111 Jiya
. i, fl
(4 llfl-BM
.... --l.l-.Iiei. ? _4
- ? i. . :.iB
Ian. 74 30.1 -.rk 81
?
a, B. ? -I d'ja
_ - ar ll ???- 8
.'?'', " N * ' '
. - lerHl
B . m-a
. ? ? B
a -8
? "
... . .t,
. - - . a,
laaeaa . ? .- ? .iki ud
?
.- - Baacad MM)B
(at itt I
.. 'i ? . >l
P. R -. '(
l
,? | ilKBM 1 daya
? . 'a l I'tfl
-----
r ? Ha -x 8diTi, fl.h to J Ft
rd. P -. r R4
. . 1 Stirr.
. .... -4."; ?n, D. C. ' r Prcrb
?
-. haM-8 IM)
?
*ort.
.-.. tl.
1
H r ' -n-a f.r P-r* M rrta
!- i.i . ... , . ? ? . ... I..
r Prai
f-1 f r PbUadclpl -if
' - fll . 1-lowu.
UolMill.
1' , . . V' ? ?
VV -, Nrwr Ha.
8-l.r. I'arthaieua, I , -.'a.
Tli..') Hr.y .-..!.- I? I.
-u.-.l. 1.'. i? Y... a . raiii aud f^a
-m.-1
Krlur.ird.
Shlp F.li- ? R t-- (fll . i. heto-a tta 1
. ' ..... . iptai . . -ri' ,? ? - afl
.'? UWfaiaJe uu tue l.'ta ii.il. ln. BB*
I: .:
Baltafli
ArtiLl4 Si trnan MlTerBta. Vkm. PewalbCota-atoai
, ... , '.v.ifs. i. alaaMoaa A-faaafl M.nt
.. U i.u r, Taiunuaii.
1 -ri 111 ITiu.Q.
, .
Pal ?r Wiia-n. rithiHa
i I a. Ai. u Mi.-y A j ..... Jayna, Joa. J. Uta ry,
Mt.?;..- I.
1 aim 1 1 aaaaaaaaaaaj
Poit-lllin^ciio' Xoticr.
sstatc ? r Nrn V. ri. I
p ?t B'abbi v- ">v. v No li 1 vv
wrOTICE 1 aoconlance witb
Jlb ,-.- - 1 .1 . v ttfl
? IVarda . 011 . ,?: iBaPortef Nea '"'? |_
. . | ??;- tto "'-",.'_|
i.nlter ol iu,-ii v ? ? ? ? " ' fl ?:*? :?*
B , i"... - .... --. ?. .1 : . Ito !'? 'i vval*
,..- . ai .... ... aa-B
1 -.11. , .. ?i. .. aadtafl ti.iinutue ?a-._4
aaid fa -
r.Vier No. t:i. R.
Haik It . "- ir. 1' - s
1 ?.,.-.Waafiafl a. Kon
l'r: ? V !i .
iii k-ii.PtoataYaid.
.Baa'i
? . .IY: Bo. 4 N ll
1 Ii lilUMUALL. r.e.YlCt
J. Aro a llrititiaiT Becratarr.
9
iUilitarn -X*c?tirc9.
VTTEK riON W)l .- rhefl ?!"b>
tT . . ?
( "l.l.'i 1 TT l> j-.-J I'AII. ( liiu i.-itiuni ?*
I ? .1 a - 1... ... . Nfbaraa. M i. t. lilM'Ai-'-f
. IIII.. _
]>f)l NT'l I'.rt to80I-.DIER8diaobarged fl _"
t .- 1 r- ? 1 I in bitlle. are Bowtoia| I*
,. ptiy iii... a..... aii'-Bii ni |>"V, Mflflflppaa
.. I I r ? 1 lOffl.-e ..f
Al.l.KN V V.N lil'HK'.i I 'K \ S -.'O'l' ?'*,T__>,
Hniin.v important to woc5d*_I
S ILDTT-RJ . ?*?__
. ? ' wi..i-i.l. raeelfad I" any b.ttie, and wh" taTBBM
1 i.i..e il B_* ?t
t| 'vi ..- . ? . p-i- u -.: tl.a Mi.,:ny aad Ni?B
to. iii WaJiiul ? I .,?.??
J".-T.: 11 r. t-EVlTTACOBTA-ir.
I.Mrol.r.VM to BOLUIEKH diacharired M
VV . ..ui. - tta -t B ' y i. no* paid. Apr? "'"l
? --> ,r ? ? 1 ? itioni by und prou.ptlT Miwrred aaa
, kaaeot. BOMEd, BROWB bOa I IIMIpaaa
\X
rOOL TW1XE,
l Alll'KTWARP,
TVVINliS t "HI.Ai.K aad l.tVEB.
PlPKRi.l IAPER HAilM.
B. A. UABVEt, >_. M Maidaa laaa.

xml | txt