OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 10, 1864, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-05-10/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

_.an_ Otat-m.n.-.
Ameri-.? Bfl-b_Wfl* !tn..'
gWBKICI '
? -
*
*____?_? j | . ,
-
*
'
....
1.tla_.. B-l
??
1-- ' B|,0< -
.
l.-ra,' .-??-- .!.'._
'"..a. .' '..
'
I .1, .-,
> ' . , -'
'
lfl__L_
1
. -
_?_-_4li...ir?-_it.
i ....
~_T_iT_. ol i New-Y'irU..
-, -
?
. ? .. . ? ?
- . . J.
.
-,. - I ; "
.... i : . . ? ? -
' '
_. .rr. ****** . - ? - I
i .. ?? l.vraa, Bi larj
i : of lhe di i
l. ? ?
a . ;
... .....113
,18 tl
.
. . ., . ....... ...
l..i: .
Baab af tfce Neir. _
-
!.--._..: ?.-l> B 48
-
V-araaZa. . : .. - I *-? ' - '*'
C'.-ml ......'. ??' a--* i ?
ll..
:
Jl* i ?? - '
vatatUtn'oar. t ' _._.._,_. im _ja I
|l
araneaaa
A'-'ttt.- - " B ..... '.*','
?a t_i? a-. i - 'I
.llBl Ol .-..'.
aalain.-f. .<
? i' ? i
A- t '- ..,..?'.?
?
U.Bk ?f >in_ t ?? . . .
ir tfiRiH -.r.i ...ii -
.V. rnat ? . .....-.?
.....-? .a--'"-',.1- 88
iv__r-_i i_ *.. ?-?? ' ?
atataoaa*
4-.,,. ? ??? 16-01
.
*? t FuJ - ' ? ....
Me.aalalaaseMaearieca.ta Ika a* | -
. a
.r_w._-4.rr_:
....,.-?. a
hnn*. >l tb___t.ii.'... - - ?
??;,? i.. :
...... , ? . ... ii.- .-I. ?
? ?
_.._._:.?-,,. ip_ - . - ? *' '?.
HB_l_Bn . . ' l
4,.._4- ?..?-? ...
C t/a*. -? -?? * * . ..
"K..1 Ol" Inr -
xaltaor*.. a .
... - ? r
?won ixiura mi. ? ? ' - *
? !,l_ I
Broad.-UT V -. ..
_A'-? .
EauflM.8 -- .,? rtn ,, !
.?_- ??-?''. ' *e
. * ?-': -7,,,,.
.,..?., .,. ii.
<-??._. , .: l .
f>m__?..a ' ? ' ** **"* ?rK'**' ,UV*
ha-aT-a -
? a-ara bafnr. n* ? i
? . . - l
"Bail'ii . i ... li .
{llir-l 1-- * r -.?. 'J B ? ? - - -
.a-w.i--. o_
? -. --?? 8_,(_?0 __
.ir"'."-.j
- ?....- B__>,?W? ?B
B..B
-
*-*"--* . -. ?rr
?,^?W?ir._-t.*i-_hilv ?
A ill
"Bambrra* mmi'V" .'Baab.
;.:. ...
'
4a_mra ie "".***** .'.*'"'.',
'. i.,.\?'i
....__-. l.-..',.lol
taty?- "*_T ??'-?-?
? ?
4-1 B0O1I
Baaaa brtbre ue U.u> *"?> - .? ..
Baafc af tha BUtr ol ..->?...n..
a.r.-K IK .HE 5!,. ? ' ? ' ?
- '"' '-? -
.?Mij-asa
. "''.?.,,' _,
?..,__>. a -"_.___,'' ,11 .... ' ...?
Vrr.M' ?- ........... ' .i
..... ,- il l>.,rr. Cvl
__r.f-h-B.iJl . 1 . ? -
^* _r. ... . .
?Mteflal .: ...,i.. - -?
?-__i Walue. ">. | I '
... . . ? -
"rhathiiniHiol..
.
ararMa-* ? "8' ? '. ? ' j "
. '.'.'..'.'.'.'.'.'.'..'.'.
i*r?". i
'.
fl_Ck?lai
.un, - - *"'*.,.?
**
l__r. totora BM tkli TtB
|?ar. tmtota __ _ .... .
n_i.Bilj?_" itr-.r..
a a -_
.-84 ?*?
A.aratt *tou * t
l.
??'?
.
Um - ? . .
'C'luir..-It... i. * '
, . -. ? l
a. -rn. taa ee i
?_-_...
-.Oat -_L?la. . ? . - ,
*' ,CK, Cait__ I
B. ra atfota nt* Ou* Ttt '??.' ' I '?'
K ..... ,i r.i
Clty BbiiIi.?ii : -
k, .-. ... . .... waa * I ?? ? Ba.j,_.:u_> l
? . . ^ ???. | -
4?-rai'? i I '.?'-.. - . ?4M, >' ? ?*
- A.tTO U't
I..I, .... i-o.lil) a: Sr. |. i ' P '.' - 'a
111 ' -"t BtBM
__..?,. a, -i ,? . . '-1 tor Ueat of :nl 1B-. i
B ''? '
8?mtb kefwe ma flfc I
? ,, a .
-C'eurrien-.i Ba ??
ra i *??"
... u> "".a * W? M.r,
l.r.fr.tnu- tl . IXJBM ? . ?o.e_?.!it.7 Pl
i.jir . . ?'
?,,.?.. -.-;..-ii <i?
; li .-.-:..
i -
? ?_-a_;i.: t_i>
_______,: ,. airH_ U. u - ?
Iw.cai__4_._- tl.J _.._.,.
. r. 1-...T, jr. n_urr f abllc
~ Cera Rarbaafe .
-Ol M l HtV.1 !,????
a* 'laa a-rrl *?_ l.B?tl
r_-ta-a__a__^ ? . ?? -?>."-1 ??"
iv.,.J...,..uo...'-r-... -'.
-*'?"?-r, "" r ___"t_J _
A?.M. , . 6.I..4.II.O IMI
,.,-,.,,! . ...-J, _ -.. . A ,, . *
? ?? ? r
?*0?. .Ul.urtit J < '?
. a J *. Ll A 1 uiatuar.
Imc, l^lnrl M lin ttb 4u U Mll . ' ' . _____
J.a.i A. M -o... Balair Pubhe.
8is_ *..* * " amkaakat
taxarlay.u,, 7'L 4.J ia M. . _...-,,.?_,
A_-~-l. ___?>!_ l__-.l''l ?????-' "?*-.?"i;!-. __
*....,. MBaaM '.f ?!-?
awil- lir?.,? M <|? ". l7'_l___
4a_Ml.B?_.oto.r-^ .!..... . . .i_.'V,i 0
Iiiiiiihj.fliii '? . T ....__
? aoJiaa.rara._il I. **_.. l'a>__a. i -i.""' <?' u-a
il b*,n| dj'r ia,.,'r.. *?.._i a.d ui U..I .^ ? *? ? ?
aaVaflT-aaaB flaba^ ^^
? aaa Ikia Tlk 4a/of May. i*- _.___..?______
?b?. lu Oaiia, bolaa Taakt.
! Fullan B-nU. blMiMBflt af thfl ~T1~3B BlABB, M|
,. ,...,.,.-.,, l_*...i i4.i. u,-ik**r"k.*diM"."--i4r aa
ee,o*r.aaa nv
.b.'hi-i nr i:
*ka***tal*
....
.ill i/tii-R, L-.
......
I . . ' - - '? - kl
i ,1 i .'.. . - HANK.
? - io_. |'ir
i, Bi.oit.etfl *_
.. . ? t ? B .
. . i,1... on
1,181 8t| ??
" ?
? ? ?
B >? i lai aa.
? . .:.
.
i r ? | ' ?
-
i. .. . .<.,:??
. -. I"
Bl '-'I l i'i*
au t,? -?;'
. ? . io-. - v
kkual ? ?
......
-.
I ?
... . I
,
....
,-,.i*..v:. v
iaa
. ti-'.
. .. 1.-.7 - IJ
- ?
?- rabefrr ? t? BB **
j.t. .... 11.-s 8 u- .
Imjjnrl?ra -:-.! Tr ?i.rr-.*' ".lar.k. lUtf?4 I
...
... . . -
'
. ? '?? ? i "
t-rra... . I '
, ..?..--????
........
? ' ?
-
.Ui
t?on.tv-. --.-?..' -i
la 55' ? HIII
. /-, - 4* "- ?
-. ->
I
? . ai
.
1
? ?
'
... I
*..?iiri.'r tf.inuii.:-it. -it" Baab. ?
I'l - '.
"*? I .....gl ? ? ?
Kl i .-? i
'
v, ".: . ? . :". : "
I.i- -. II
.
..'? .a. '.ki* 81k ity ?' "'
'
i . , -ii -?
......
.....
? ? . ?!,-!
7.
?
-
i
....
. J 4 I.I, '
? - ra' nnrl .. - ? ?-,...
- ' ?:
- ?
?**M- , , - ?
. . *i.i.'?'.-?? ? ? ?
, . , .
, I.-4- ???- ' 8
?
.-:-,. . - . - .....
- ?
-
v, ... Bial
, . . io:l
-
fll, . .
: .... i . -1 ? ?
,...-. . : i .. ? ???
a ll ' '
. -. . ,,
.... ? . . ? ? ? -
? ?
Bfl _
- ?
- .
U rkai tii ak.?* - MAitK T B kNK
,.,?.. .__,(a.r u.* aaabaa-aattawmt.
taa,.a*\_>;.aaaaa
-. . . *?> .1 88 ia
a ''
? * v aaa, i--.. . .
? -
'?*?"*"'"
Baaaaaa , i - ..,. ?
-. 1- ?- . . .
"-Vlr ....'?.
' I '?"
Laa. a i-J, -.- u.f ?
ki r ,
i. ,1 ? ?
:
. .
'
BBBlCBPUaBh
| . ? ? ?
ax oi- iit aa
BU.fl* 81 11'
" A . .. 1-. ' l" .4
"'
fl
?
t .IT ton h
.^-B m
I.-,. ? ? -????' tta ...
?
Bt-ffl
1.0
i . ?.
*-" '"' ___ fV kt-na. '? - I
,li.r,.?.,.:.- il,,,:. . . ^ ' bERCi
k
.*_,
4Pvl..,.l 17
... .1 I."
? i
'....... i i ? ?
? A. ? ? ? ' '
L ? I
i J l:I_K?.. (mi. *r.
|*_-dI- 1 r -' tt*r, i"-i
J.a .5... .???.*. *4i.l* '
".-... I
- _.??...
.., -. M.) i* i
'ta.?li. ?.._?.. fl 'H.
. !..'? 7.' i > Bfl
a ? v . . l~".l'> ? ?"?
I . |0..?-..a*l 71
? . I, T. D. 1 ? ? ?
. -
raB-U&Caahtat
- ..iMall. I
, . . ? , . i. . . aot of II
, , ,, .,,v. r BAf? ia. .- - ? Baai I'-k iv r*
., . ... .. 1>. .... I '?' I' * ' '
-.*.#:Sa_.
1 ! * -7.BT5 OO
tt ,aaa,a_a ti
?? !_;.._
*?*? *" B. 7oi
s-irra taf- a. tk- *k atj^bbj^ ,* = ,,..,,. n., ?
, - .,..'", ',
...,?.,.?;s 046
. - ..-? ; ???? ,' ' . ' ? , ,,
I ,. ?
...-?--?-?
aai <?_.?./
? ??_ __ u a- .... r_tte.
r?aai"r Bnt, ^ -a'f I
t ..,,,.. - NAt*>A. I'1-'-1', J*
|_w, ofl* ,? ir.a .- ? a kag I a..... .
'.:?..''' ______ ?aa aa
? nt*.ea.rar.iaa h.i
j Av.rM-a "iSM "?
A?.ragai , . _?_r_7___
A?. kri ? *.??? '?", ' ""
Cttr *'. , -.. * , k .. 1 Fraai " M "4ar?a ta ?
? ? k. aaaa 4),'. *?? - ?> ?. i**_a*?*
BBMBBBia _,,_.?.. ,o.,ol,,.,a j ,,- a'A((U,,>_,...
BaornW'o-a? BuaTUt d?> ofM.). ii?4. - ..
c*?.x.ti R Dmaaai, ??-??'? k?kt
ISa tluaali BiTiTu'.Tta-.r .....i oftb* NATI 'N.i- UAN'
?i ia. t t. r.i N.ta Im. a. r*a,.r.4 Bg Ch.pt.- I ii. _*?f w HM k*?
1 Um f?4*k rai.,4 s?,,irj_,| ln, |? B_, ?t M.j, im i
i At.'M' a.'i... ' I i.i.i AB.Itl..i-OaLla _ .. BS.aTT.Bflfl 4B
kf**>-a..,.It,.rii-a. *-__*Ittl_
g..naaaa. ..,..rfi>...-,. . ?,o;4.f;- aa
[ Utlg a-. CtM_r gl f a* lotk, M. 1, P. il la,*'-", CflfltflB kl.
tb. Baaaaal Ilark, M__ Mtaeae__4 MM e_l _.*'>.nt.____'e
__..___ _.__._ ta __ MM o> ... __r->g. bjM?-L .^^
8-on, _*-?(??? ow tkM 141. dav ef Ma|
? rt. I-. Wot.-y PubUr
Oow-Tarb < nuritr Baab.
l "I.K , . . ,. -
? . i i. the t '
1*61616 Ifl
?-!.-. i-i r. i
.iae i*a -??
-.?;* aaa aa
, " , . .-.????
?
? -
'
BeM r . . ? "j ??'?? '_,..
. ? ?
.,-.>, *_,. p Baab ' ___*___
-
-...rin.i imi
'
.
. - i
.. i
? ? a . . I
. .
?
88,ia . -
.- ?
!>> ' : '?"
? ? -i '
! .
?
i'i
1
'
-,.
, ,.l. i ? a.ra,..j ' -
' atv -
. ..
I uer i. ?' il
... 11 ? ?
..Bl-IL . .
P .1 I , . - .
* 0
.. ; |,_TI
i .. ....
I ?_.?.(
? ? ? . -
?
, . . .'
-? -. ll-tnU.
?
a. i_a
f I.l "
.' ' . ....
., '
Bu ,
. ? ?
?-,...?.
I
'
J ? I.-- . I - I
1
'
. ? ' I I ? '
...
i.
?
i . ttfar* :
'
11 ? ;.
...
: ' ? i
:
'
. - ? .
,..?,?. ! , .
. . -
||
.' 88 J.(
?fl
? '" ' '
i
...
....... ?
Maa a__ t.e-.ih-r n .-._. tf '_
?__ fc- ??? ****** __--a __-" -?
. ..aa.iia.ie*'
ata u
....
. .. ?
I'r.i . ?
aa ol Bm
' ' '
i.l
? ? ? '
:
'
.,"..- aryj
I* , r.
i. UT.? I*
i ? i
* ' '
' ?
'
'
r,. ?
.;. -fiirm-.s ani. (Ti!,'...
Dn i.'" ii
...
?
. . .
I --...? .
. . l
? '
' -
v -
1 - '
?
' . I
?
r. "le tl . ' . a ,
1
?
(.,._ ? ? ?
'
... I II f.U. a r
? ? ?
? l ? ' " t i- a ,,*..
nraStri- -.-.. oyem
al.no-!.:
..... , I n***7 ****** ,
'"-..",. :. la M i - ** atteadte
,,. . ? ., ,.,. . . ' rf the Preil Vv... ????*.
. , . a>-""-> aU'lrmi ?";-'?. -" BB MM "I I B j
. Vl.r. Treaa, ke n.iv be le . at Co' \\ T '
* r .,...:...ri !.' i. .
laet.r-l. -.,.._ lu'.'tt. . '"' "_"<_? ? .?.1'"'-.
. . aaeeaUleeuIill : andMaikel aia.
DAV1D liM.iirsi..-,
Uoittaa U'lat >."d Sotari
Um
farnilnri
UEDKOOM ENAMELED Fl BNITUBE ol
I ii-.-'di led luaDafa-itura Alae, - Ud Cl__4i ..ta.,1 t\ . iwl
' Un !rr - -. . i.a!,. . ? - MH. I I tllltl.M.-,
'. Eatabllahed 1811
JDlTAMELED CHAhfBEH I'DRNITI RE.
| t | -4 iMU.l I. 1 I lir-ill t III., ln
i , ,.,. . , .-,,.. Vli i t aud '? ""' ???'. Hjl aad ? raa
i.?..'? ,n .-...le., Wiio.riir.ri'l H'tK. *"_> Mattreeeeiaud
U AKKi.N IVAUl i. Na. SA ( aaal ?*.
I OOKLNG-OLASSKS, 1'K TIKK KKAMI.-.
1_ k?, H W. MKHKl.tM
HA.-4 IEMOVEU iu >.u. Wl BB0ADWA7,
?b_ra_i larbea tha etteui , _>a
UARUB MO' K
OF EU.UANT MlRROia,
and everytblng p-itm b.i
LOwEBf PBICBfl.
. Uron, aCc.
CCOTCnpIGIKON- -fl : ', >. l, "Glen-'
l> flraeea," BBTflM No i " an*P****( tm BALI ta i-u tei
""?br ODWABB S. ?___*__.AB.
b_ ??- .i- ?'- '
Corporaticn Xcticee.
n.
.-*. N'.VV AND MllllNi: COKP8.?
M. Y. COUMI i .
Or?i ?:?"* J
C-JJl. ( BkBSBMM A.U aiU'lA.'WaX. I
| *3/X)0 BBOB1 i t_ WANi'i;P
i NAV_
M.MllN.. OOBPS.
OOfJBTI roi'.:? Ol |Mi ABB flflfl, CABB
1-.I5* ?? m- ? . ? Ofl :,
a r>
f3"I.ir> - * .
" . ? ? ?
?
? ' ' ad on tb*
? a
gl
' ra i
??-,.. i .
.
I ? B YK AB Ttt TBI
?..., ... flflt,
fE.VB , .?9-4%,
. . ...... Ifl -.
?
' ? . ? ?? - ....
AB* . ? . ? :
Car- -.-. |B OO
:
nl ' : - -
? .- -. ..-?.
? . ?
? :? l. 1 . , ......
rt
) . . . | |fl
: -.i .
. lf -
I Bl . . Uj
? - - - . ii
. i _
. IB ?
l . ri .
. .
? . ?
?
?
i
. i
.
I
I |
?? No. 34* ?V
.-:..-,
-
....
? I
, i.
.*! . , - - -r
> .
5\ .
5
4 . ' '
? '
I
:?
V , ? ' l ?
11 . ? t . ......'
a . - - *
10,0, i v . ,; i \ i RH WAN1 _*J>
7 , ? '
...... . - ?. .t M
UltTTZD BTA?BB fl6UU66t~, -?.,.?_t.. IBBMJi
.
- ?
3 .
ir*" Aaf pitraM M aratf ???
ta
-
H
...
VVILLlAl
Afrg I I_
rn.' . ? "l
it
Of Ml
?
'
*
. - ?
_|
. | . . .'i. A 1
tr
1,000.
:
a oo ... U WM]-i I
:
bl WILL I . tlt AT
,fl|__ ? -
?:w r . 188)
BflBflBBab gf att] ... - - ? ref ttoa
mim BBaalfld by i
ef t!*? 1*1681 ut 1 -4 a. I by al fl * Baard af
flk. ?ppro.od Way 4 14.
S_ii iivii.ii w.:. learn. ? i rate64*6-8Mt
annum, pt.-al f -?.i'i BM ._!y, m tba lat day of ".".iy and No
.- , *ach yar, and t..? | w . r l B
a.-crk.!- Mfl .:??*'.
on tl.l ttt d.y of NoTr.uti. r, I "X
Xi.. |,.-. .;._!??.: Beb motm .-.t of iaa*. tt rad, aad
ti,* prloa per *!twU"r*'if. aiii l'? peraoi.i whr,** ,
_ aflflflftagtrllhfl naflflbad M BafflflB *A? BM CMfltf
Tr-ki-rrr (at aba liroadway 11*3*1 on Wedii?d-iy tba ial _?y
of Jone, 1W4, tn? lorni iw.rd-1 ta U"*" ra'?l'i fl
On proMiiting lo Ib* Cu_.pt r- m i -ta M I ftl of l!t? Couuty
Trrainrer for iiu-h d-rvr-aita, th* i rti-1 will I. flBM ta
ret-rt? Bondi B_P*ga*l Bflfl?fl flf Ih* par B-tafl flf Ihfl BBBJ
awardad to Ib. ui betrii.- i-.tBrast f.-oui 1 Bfl-1 L
]_Bch [ ' b* ?? ?'*d and liilori.d, " Piopoiala
flfl So.di.r.' Suhatiti.t* Baaaty iaO-Bfllaa BaaAa,"1 ooi
Inclowd io aiaeond ?Qtrl B ???.:...?? i to thfl t-. | r
Th* right la remrred to r>-J'ct any.or all of tba bial* i.' I
lii-r-ii i:.'-**k*~f to pffltefltMfJ BflMtha li.t-i-iU flf thfl
Tcjaty. MATTUIAVT. BRi.NNAN. C rupiroller. |
ttTT or Ni w Vobk ?HilPAiT-irTT or 8?_B*a OaBB
| ?-Ui.41 uri-it;-, AUy ?. BU
CTorpotrttion -Xoliccs.
IJKOPl bSALS for $:. HV-...
L CBM-OAL P..HK __-PIOVI_i|__tOT Fl'ND 8TOCK.
. _'..t.V - .').'"''?-A'.. WV '- "r-Wr-t .rflv. COMP
7IOLLEI1 OPP1C8, aafl 71 BSDA7, ? >? lOh day of
: it I.'i- , -t, p. rr., when ?'? - aa-.e will 1,. i
BpMM ' '??? Iba " I- la ,ir Wtf |srt of ;!:-? .'.rn of 'i!,r- ?
.1 .! ? i ... i. i .1 iMptMMMM
? ? D..1 i,y
i redl Jthe \i .t _
I
-? tpari aM
. . : ' i ? .
.
i ? .
. . -. .- ?
...
rely.
? . . r . | . 1 , . .
.
. . . -
1
:..;.,, i r aay ?
i
I
?
. ?'?
? I '?
? ? .
? ?? -
? '
? ? - ?? ? ?
i ...'?.':
:i.
? '?? .1
I - ...
?i .
-
Bh .tree -
? ? ?
1 .
-. - -
? ?
, ?
t
'.
rpo co* ?*
-
?
'??
? - ? ,
...
-. . ,.
i
J ?
?
... rai .;.;, proflteunf.
,-..,.? riT ?s c -.
i
ua.
i Tl '. DI '-i.i.'
J
...
... i
- ..
?
...
. . , ?? i.
....
I
........ ^ , ...
,
.,, .....
- - i
.
?
. r
- . .i*.
(Daan Sicam.-C.
i. M. 0.1 ?' ? ?' UNI
.-' iN 11- _N< 184 " an.. ?.. . ? '?:.,
.
IL.T.TNOI8,
?
? '
. | . . . . .
: LITORXIA 1 ."' _lA.-_
i
?
alth.
li i. , .
. ? i BKAD 1
I
- '
...
i n I
I
- .
b :', kL .-i:.' M _ _- lUATH I '
_>
.
; v .- .
t _??-. ?
T~
.
-
.
.
.?
-
. . .
? *
V'
i
r
.
? ?
|
\. il UIAMS - <" i* >?
? I i , ? , , ,!.V U) LIVERPOOL i
, i
V ,l V l. : .
.
'
?.
..... ? ? '
; , , -, .. .-. - Um ii
T
?
. b - wi.o wiib i.
'
roi. ,.
N[l : ' . ? ? -
? , ' i'.N i ii b?-li i i .
? ie
li l\> MMi k A.-1-i...i m ...
1IJIE l.cNi't'N AND NEW-YOKK STEAhf*I
....
. .1, ii .ii _*__.? -i ?
.
t,','... .. i '? ' bti ?*i -'' !?? ....
?n ir?,i Luu lon. lial-- ,'
I.w-York: 1 Int ai
|l ', Jlm ir. * , . , i. , r llav,- ,
rim.abiii.ai_k r'_r|B_BujBBBeiy to i 'U.- A .VHIT
Ni_> ,,. i , ...... -i ... .. y t lr..,.l! I
j, m e . | Advuaee. n.i.le ci. ManbaadlM roeaaiaefj,
Ulbe liiudeu aaienii. _. ,.
UUW'LAND k A.S.IMVALI.
Steamboato anb flaiiroabi.
DAII.Y LIKE f.-r P.KIIH.I.POlkT.-Thi
erBBIDOEPi RT '-av.. from P. ? - .. Y ;i_,
dally, * ?*.-.:. Titk tha
a N.-w :.*v B Kx-.raM
. i.ui. 'o .-..}?. :.-J -v, w l.-.Ld-B.
_
i/i'i; b'EWBl Rfili, CORNYVAL1*, W I-..-.T
! , ...,: RU.Nt)' 1 4
r LL laatM Jey -(. fler rVHRT
*
MORXIMJ BOATFOR ALBANY.?Cl -a
- ' a,
. >p rm. l>ea
?i*
t.
I ? ' i ? . v I RD tai
1 ? i | p uu
a Bflfl*.
____,
?.; > ? I'l 6PEED IND CO-IKOET.
. ? .- A.
. .. .,
NTKHMKDIA '
? .
i. ,-.
i tba
....... , . .r
........
B
? - ? . , n. ura
fi K ? . .
A, .,.-.,. , , . ,t._
. ..- r -liora
... .. ?aa
a I
? .. .....
i. R. K '.
? i . ii.li a
? aad
:.>ey.
. I.f.t
'. ? Al'l.'tV
. . .-,... -I
' < Yo.k
? . ? .8
a
?' ? r *a
r ??..,..., r ' ta pfflb
. , ... W*l .: - kl %.?
? ?
Ne -.- Binadaaf
j LRO.VD of NEW-JEl - f,
"? ? -.- -t H ? a
. . -r A,
-
... ? '? A . .
-
? - ? r
. ro,
. . . , _a.
?
a.-roB rt m :?!:??*?:
I a. "i , ' - r.., Lae.idrn^
. .t Tbb
ll an*
na
'... !. .. V 4_*J
I laaaa
? L'I k, 4V_
:
1 I . A
: . - ?
, . . . rira*.
. ? . ., | a_a
?
I ? ? ? '" *?
I ~ p. Bk
. : - r :
a ot th*
f - ?I
?? ? .- i-._6
.'<?_
Tl
?,:,.. . ? .-.. . at. ?
.
I r ? N ? ?
? - - i
A ' | .
? ?; "?
? _ etB.flaf
.. j ... laat
j . ;-- S .nD-l.-i 1/
- . - -
?
J-7 aod
11 . U. UL
. . c. , and 1.88
. . p. ni.
.. ., __
r . e -.i 1 .
i. .
. .i m p. tn.
-.?? of 5\ ?afnvrrr
, . . tii .'.... ,. ? . ,-, afl *i
. ? MraMaadfo-a: |i Sprtaga
I (/.' i. Nisn RAILROAl)? SI VI.MKIt
La aot ?? ?? ?? -. Jl .- ? ..p -nd
*a, o I ' .il, ,?!? lltf_
I 1... BBd ieaka
.
I I - - - aet.
,-nag,
. ?. .ua
kti . ..-..,. ??.
.4.
I . ? - I
. a
k. Ri - '.- ? ? "bm.
M- .. IAN1 .' ? . ? i.. >N.S
?
.* - ?*'..
....:?
lilli CK
.. . .. t ?_,
.
- ..,.',11 00k
,.. york. 5 raat.
(;\5 . , ! . .Tiavek i:\ili.1 j\d.
s
MUl
aad BB -a.
. ..? ,,'a.i. I Ofl
. A . .- ? 1 | . IU.
B 4b l:Wk i . ? . ;j*l
r
- ? r n m
-. :. i. - * ii. . : 50,
...-J (l'.a-k
. . _ _.., .1 ".. V JO,
I 30. 11:301 ' -n.
I i ? ,.. ? ..-(.- ??>. I
? ,
.-.'.. r.-30 a.
. .
' i-i, IflvtB.
:.
*4- !.. i ..(--k,
?
: 1 r ? i. ti :_ui. !Kl 1 ' . Bt, IB
. ? 1.1.k
. A Ul
!
? , .,,
,1
' !T*p.B_
, .> i*
Nl iN i'
, : .I.T*
... .- ( 18
a. ni.
t i i.wii-' oi .. ' rn rn
j\ Rl IE .'A.v
i\_ M-W-l m Brta
'l
A
'? 55,^
1 ?'?
? ... O
.
U.F.SWI BEB,
6.
i. ij ..-'. '. : ROA
. . _ . | .*trr MUNLAY, J ? '
'.
.. tH wi'l UM ne r.-r* te.4 m tl * 8 k BB.
I 55 I5.."|)!'.l FF.
: a rt_
. ... i _ "i-i NNSYLVAN1A < KMKAL
( M)-li R :? ? kl ? .' "" ,N" '"" ' i-B
- ?
H r.el*
North.
.v - . ?.--?!. .1 raa
?, , -,1a. |'o,i la li tl.e 5Veat ai(fl
,i ti.rL -* ol lh? I'e-invy'r.'i'B
. ll - i . ? I'ooi ot
.... ivrv. 5 ,,rk .. :.. ..w,
,p .... ti. I I.i.. lr |'l ia, la?BM b i'U.ibiirgli M
l.xpr.aa. ?ia fh-BB-tfhhk aairai iu rif.iburghaB
i a p in.
7 p m I'.xpreM, Tia Allei.t^wn, artlf** lu rittaborgh M
l: -fl p. iii.
uur T! r ? .g"i T.Jn on t-iuid.y, v:a 1'l.llad. iphia, lra-iae
Naw Yoik al- i - _
d.U -.?luTi, rxaaa-ge. Agaat. ba 1 A_?Uo_ta.

xml | txt