OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 21, 1864, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-05-21/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

^-{mbmYn*
II I p *^
l^t%rl|
^^
*__J_E__Sd
^ _.<a__Kr_-^-l^l-nH.(^K!-.
V".-- XX1V.N?- 7,216. BEW-YORB. SATUKUAV, MAY 21. 1884 _Pr.lCK TIIRKF. CEBTB
TKE GREAT CGNTEST.
Froni .?to**?!* U_? to 8 a. m.
of Friday.
Lcc Trics to Tui .1 Our Right ilank.
K IS REPULSZD AKD GIVES IT U?.
WE ClPTliil- 300 PRISONCIIS.
tu Lcss 150 Killed asd Mksing
?00 WoL-ad-d.
-.?.
A OEClSlVE BATTLE SCON EXPECTEO.
t\
The Refceis Say They Are
Siior. of Supplies*
Noml.or and C;.re of Our Woonded.
Dira ARMYEJ SPLESDID CONDITION.
Arorili's tScceesscs in West Yirgf ula.
Be Defca** $ani .lonc* aai!
John TCorga!-.
Bt Breaka tha Kailroad Wcst cf
Lyucfcbaire;.
IO LATEB IwEWS FROM BUTLEE.
WAR OEPARTWENI OFFICIAL DISPATCHES.
#B*T*-*tary Nmnton li* B**_ 1>ix- "irie* frnrr
Graal t? I a. m. ol' Fritiriy Tbr Kaiatj
? u 1 liuri-tii ~ii-.bt Att-mpt lo Tora
Our Ki_(bl FlanU- Thry nrr Rrpuleril,
mmi Qiyr il 1>-Wf TnliO t*M Pr?-on
er*?Our t.i*-* HO li.illf.1 h.iiI .Ttiaain*:,
?nd 0OO W*mmtm*y*Orer 95,000 Vn.
*-.*. Arrlve 'aa K.-i ninri. iii.-nt* Ior
BBrs-t- -4_**w.al .Im. fr?/u Dhrrmaa?A
a*re.Hi Itmili- ltx|M*ci*4 nt Attnata
Itiilhiui. larlhrr from llufl* r.
AYaH L'hi tBIIUIwf) wTlflBwwMM-, >
i i ,. .*, ft_t_ . ?>?a.'ju... ui. .
To M.ij.-rri-n. Da: Tn.- b-Ui-oen m
tmrpatrbrn _b|**] ?I l_ Bf, fc*** *_**. Otta*.
Lc-t *f*B_*f au tllult WUI ~**dt I'V Kwel.r aOffl
*tta-_ oir rcirht. Th-y were prompt'v re? ?
Ifc-iej'a u.-tl ':.;??*? i.n ?i..db. ai.d -..me "f Warn-i.'i
*jr*rf? Mfl : -4- r-on th'- tatfrt rlftkt. Al 0*f
tn v - la. kitaaVi ??*, Hlbal aail aiiBBilnl
Otrk-'r ! ? ?? np a little o\tt dw woundixl aallM
Iflt-aj Li"! l-liMlfliT.
Gk.u. Oiaa* BflB* tl.at j.rob.ihly oci killed ?nd toia-diiK
aa* ?v.TTit.it. ii.
qtoT ib .... ttaaaaa i***a*fl****tt*ta ba**B**a f>r
atukl-xl to <;-i.. (?; t. Tba aaalltlaa aa* tbi at ?- aai
tk ooiit.-.: ;>i .tfl t**t*mmm ar* f.-l.Jti. B*ti***wtt*t7.
_be army ii abu-du:. - .
Uata* iii-.trti. ti.n.a fii.in Ba_ ll*aa*t**a_l t? <''-?
ft_rii*r. aaaaaaa-wliaf at lVaa*3i**e_ah*rf aai it- rt
*__tv. ataa .-?:*"::* iMtacaatolj*?waja **?***?*?<]
**_?.- baaa i-r.K.-iKfi wttk Mt*'** -kaagktar.
Bm Ma-arbal muie Ua aaaaaa betata laa .'.. ea ?
tt tht ******** laaaaal i catatokakaig, aai
aai wnan.ieU. vkat aaaM aai be trar.?..om<i ****?
Jaad, v. B U- l-r.'Tir'lit here uo water .rarn-^it-.
Difjtfit.li<-H fr..n. Oaa* aawataaaa, datwi at i: .
MoVi.e-k laat iiiirl t, atAte tLat dni._g U.e d*j ba bad
?a*tb-<l a a***B-B Bt*rt -J tl.at *l|*l Bl B**aa_l t.f JoL^a
taa, ave fitr Bfl Cfl*?*iB* ar d tbere waa ?i.u _Jfl_tag iu
tha Ut.er p?rt of Uie day Vttfe Hardf ?'? tatpfl. Tbf
tkn were expected to rea,ib BJagBtaa to day. A U_rd
tkpt tm Aaaai i la laaaal tv-r.
_u rt-jiurU iiaiu Lfceu Itmthwi fn.ia Gt-ti. H-.tii-r ti
a?y.
w j ''. .i. Baaatttfeaaaaaa alaeal la ataaatai I at*aaa
BBia-tiiieiitui* tTaat b/irglaia, iLci_d:r_ ika Baaaaaiaia
?_>v.
Lati-at datea from afajor-t-eii. t.'a_!iy wero at \S> La
aa-?
Tbe Ki-d K!vt-r w.i* r.-.. .rt.-d _i ba bl ..-kailcl by Ur
Aorc baMatii <.f tka aaaa*} :it <l.J""- raal ytti ia. Bat
Baaaa*** )..A btv.n tiken bj him, which wui: brlifvwl
?abo adreja ?**? ftr alaat~la*g ti,.- itvat <?f nJl aaab <>l.
atruito:.. aadlu . nablt-lum ti,r.-vh Alexuudna, t~_B~*
Ib wiil tate aaaaaaaal ,f Ika ata*?*
.?.i.v. .s >,;. BKBUva. B?afa**a*7 ?f War.
***t?IAt DISPATCHES 0F*Tri? NEW YORK TRIBUNE.
Tkt I ._t,t *>f V..ilnr-.du, llopra I nlal
ftll. et Niib* mt tkt- t -..uullire.
%l_ii,' ?_p*u.l. t? 31... B V. Trlbui*.
>4 ABIIINOIO.s. TttmJ, M'iJ 'Al, lr>M.
A m*?stch frotn " T. C. O." (unfortuinif<'ly ?k
^-*l)date<lne.'irS_.-fl.\klkauia<.'ouit-ll'.tj?t, rV.__e-dc_
tbrl.t ?... m\ aay*:
To-d*y Laa pa*i*d withont tht ar/kor-j-lHbrcrjjt of tU
Hct*rK.ua reeulta whK'li tb* knuwloiT oi,.* pre.ii, t.-d
ttat _i_b_ 'ibe ebanire* of paflMlta t*f rr>-d lo in mj j
aat aiapaJcii to-jk pUim ia?t altkc_a*d tht- Baaaa b w_?
?laaa lbe rn:bt by IIioK-.-_k ai.d Wr.?ht tltgayta. j
Aciiaricu ou Ika Bakd a*tka waa ini.de toori a/i'-r, and ,
l?o iio** of t_e Itebel work* w.-*-> c;_ti< d at tb'i polnt !
tftb?.b.kiiii.i't. a tiiini iio.., be-twe*... tiie aaaat_r*~wi '
aar m?a *Wk*? to tbe Daturu of tbe protind. waacon
*der-d nDteBabl* by ummtk purty. aid at -JmiuI 11 a. m.
attire bortllitle* were ?usp r.u?u.
Corcoran * L-gi'.D wt-n- ii. liu.> ?? a.-. I irly Lwr. Tl.e
l?floD luffered l-oii?ii)*Tal?ly diiiliiir thi; en^.v
?ai ii.irpiy. MaaaaBib| |b*bai*j*4a. t**aa?tl**a
**re woui.d i.i tl.e flBB_ I ******* :t Lixl of tav.ualUf*.
Tl*n ?traKKl*r?, tflfcflBi I fthtttwi to Bl my Itu.-t
B-patrh, Lumbi-ni.g ttk a*** atut to thu front tiu.-.
?aaflaaat
A. U.ia tline it ia lir.r?"-iM'ibt ln.1if.-.t/' Ikfl p**taaa
aaaaa of tbe failure of l.nt nl~bt * i-lun. It m.iy ln.
?taaonalily tnppoird, however, that lirui.t'a n fiKni... fo:
IM -octinui**; bia attat-k are ..atirfai-torv arid JuuK-ioua.
Cor.r.d-rat.1- iinpatleDor. i* BflMMM at tbe M* tSttV
Bai af 'be aaUa fr?n? Waaliiiittou. l\ l? now ue-rly
:.-.., pi ka rrof tbr- tri.op* n-cfirt-d any iiitelliiri'iice by
;;. it. ra nra** ka***,
L_?__-__J UM t,r CkkOAUmt ts -ttif. hokii am>
(__ 11| . oa | k\ u BBI :?/ v. MAI IN
MaLAJJiawlerJ laaa-kl ? 4 < ?-. ? I>*?*??. W N. V,
. B llhk.ll.
( ;,i r rr-i.ii .- '- s; - J. 1. M'lnti'ry, M Pa.
r.,rj, 4 l....,Ji,.., iiitM i ? tl rai ?-.-..?>.. ?.-noi...
U. t . klBllua, M N.Y- rje..
. r. I'V ... r (1. at,
...,,. n.i.i m I lYtaaaat, bta. y.,
ud?har<i-_.116Pa..U.tal.WBi P* ta***, g___
, . Y aM<... rl,...<t-'i.. *-***?*
U , -wi ..V. N. Y.,< ? M . ?? Armui*. Cmrnmm
I.r... t. u...
.r liafv.A,:!. 1". H. >'??">. I'? Ba|I?
A.1M i iaa tl ?
Ij. ad ai.d.. l ** ?
. er, . Mf..L.,-k. L;. Kali; WN.Y. |< ere**w_l
. aia II. tVan i ? i .- ? ' ?***_,
1.'. il. t ?? . *>? I u;>?'!? aiaO-jaw.
IL-l'.l. Capt M' . l.-e.?. ........1,'. I
m_J. L. ii. Mc- Kt! ry, ltrl N. Y .
-..'?. 1.. i..a^, i a*** -
_iu_,l U.J. A. t?. 1-uil.wun.u-., k.HJ
I H. !??:.. 1 Maaa, .id.- Ll C tVat-r*.* ?'???
..... r... l.i.N.V. k.M.
U.K. i. Bartlrtl 1" Ml-. Lt. I Mt-*t-*u*-*7, **., aaa*
1,, ,,I, . .1*1. a.,...ki!*.*-3.
I.nfrr From *_aalr*t Army? Tlir "*?**
Bi.ni ol V, .d.i. ..li.) ?I*??*? fllrona l*o
niCion f.raul'a EtTort- io jjil Him iuto
nu i-j.iii I-u-lil t-'ilir i oiiilili.ui ol
onr Troop*.
:-'_..< _1 lil._-...Ub la ">.?? V. Y. Tri!...n-.
wVaa_DNI*_*. l ri.li.y, Muy an, UM.
CoL Harkland, QaDeral kttnj M.kii A<-ent..t
tn. italii-.i. Oraat. siuiT, anired latalaat aiaalag
f rta Ikafraat, R? aajaaf tha aaa aat*at . f
t. j Aj?rj C**b?o? tkt i-ti. laat. tbat, wbii* II waa
aat aaaai if.u e*n~fi*f *B tka Miriao. the ein-my. II
i taal ptaaN "'i tl a aaaaaja lafl.
1., n. i..<? apie* tipotuj ink..iii('i.:.i! Baaaa an i? r,
ni.ii la tetlBtd aU aiaaatl bia tamy, Lunui... ia a at*.
fcct Ibrtti ta,
Ota. Oraat baa ?a4aakaatt an aattra ataaaattf Ika
taeiaj'i irwiti.... In tb.- taria ? aaaai .tr aaaa* aaaa u
. ., T .: , ' | ? tf with tbe btffl "f
;.,;.,. t Ota.?a? ?att*' btaaatfca. *>> tb.it bk aaaai aaa
. ? .-. .i b. >'. '?;
iv. -.- *?? vhj li*?'* ?' tkaa Ike*
dtwunatrationa bara aaaa m*ia ?Bata t!.i> i.n,t f. w
d.ika: Fiftt, Ik* r.-i.u. .i:.il f r .1* in tka vn ir-iti af tkt
.,: y k,. .,,..;,.-....? . ,.|.,:,f..,|i f ,1 I'..- .."?'?
ef artille_yt earalry, t;r rv, n tafcatrj. Baaaad]j, rt
-. \t- bata |*ttl*g oi,., bi.d in aaaaaaaaaai
I I'.i ra?dl I i-n- .i.i
.....-. .:. re*. . ? - M ???'?>! la Ika ti.ir.i pl ....
i? ,' ',. i.f* w.Tf ?n>t t." be l...i:.l
I w] -a niLi-h iifp.!.iled. D*f
lelajr. Ika ur:;:y ptupci _M bata l**tlS| and rt
aaai rai n*:.
>,l MarUaal, wk* aaa aUk Gaa. Gtaat at Ika
Boatb* Wi et.-rn f.-iti'jmirf., .ay* 1^- n. vcr >aw U.o Baa*]
. ; Bptrtta and B*~*~f ll. bM
i.f. .;.d'. trttataaaaak?aakaalaM mar.ifeatnd io-iai.1
,. Qaaatal iw t:i-Army of tho Pototni.o- mar.iffftr t..
aaal Uaa. flrant * henrrer f.r.' wl.ej-rrrr be tn..k.-? ).:?
uj )? .irii-i.-i. (..-?. ilruiit am ll th.. k.ry U-t-t .j.iritii.
?,;,,;, -, ki ? ; ? ' -. i >,. aaa aaaata*tf iki h.t....-,,..-..
An Attiirti b? Iht Fu.my- Tbey are after
our inpi'lr Ti...a> Thry Allcmpl lo
iu... our I'iuUt \\ iug, bai lu.l
Oar l.or?.?.
S|. dai DbftBab t" Ibfl tt, Y. Tribnne.
WaaBIBaiOH. Fiblaj. May it. i <?*
Mr. il:_ninonti aaaaat ta Uaia i.r.ri-..u l_i fn)
lowil^:
iit_iH.iaataaa aimt o* the pot._ao,
>__a Si tfribk Lv A".I4 < ll. j
IkBradajr, M*j tt-4w, m
_\:.,..,- af tka lafla**** aaaattUaa af tkt
? ;, le* wa* ifikf-ii thia cTctiinp?a B*M HBl
leteml ed dtak nitn cai t**_r, laaaU'iaai
u;>..:: BI rlfbt laBk u:. b. ur lrf.n> i .;.
I-,.--; k- . ,1 froi'i S}.,Ttf.ilT,i: i.i Coti:t TT"ti*f t"
FiadatiektBBO. bu? b'-<? laaaatal ?itb gatailQaa f ?
aareral da] ,* ixl iai] al i rlag Ika a* ti ? 11 '? af i ?
?..jj.I.i tru-.: r. Tht* > vei.in,' aa <.r,*ar.l-<-d and r.-a?.Iijti
u.'.v. :u-i.t araa awda. aklab wa>> aaaaa?ala|| Mlal
Da hurtk* lay, Ikrattgl aa ..p.-nn.fr mt H_aa~a tka
aa*d* tritij.-. w.-ri- mb* paaaiag ?*| b*_~tal ..ur rigti*.
f.ank. Kr'-i.i-.p 1*1 thtfti tktaJfftt****,
Y..:;r'>.,r^.?-- j tlie rtawdwbll* tbt I**
Irtl rait'.' ig pioktt =' ota kodk itad a ia*tk*aa mi.air e
,r i c ,- (? r. .n.'r. b.id ktea Irltaa laaaAat
km ?? .1. it< :i,.-.it. Tkey w>t?- Uaatsaat*! and taal Itto
Um v* : r.-.b t;,eir eatktaa. wktk BB?-tiaaMa_al-t*
i; .: t.?- baaaa* Xka laa alaia Utkad tb.-ir ?ajaa
alun*' tb* ro*4 t..ward wbif-h tbo tmtmj ?fre .kdvarr
. . ? .-.:.-? t ? n: i:i..i_. H_a i-.a:....*. 'I in..- w...
,:. lli !fa u .if an.l tb'-,.i r!.-..f tl,.-f..a.l? w_'l.l
p::t tln .-i.i in), abuw.i" BBM b*J>.r.: IkflBB l?bl:.d tl* -il
b fk*.
I bfl bBBBM *f**?*l*l t.nw-J-J. and tba mtibkitry Ih-itbi:
to rattli tt *. r tkroagl Ika a**da Tk* kaatj u-tii!i.ry.
I 'ir_ed ae iiif.ir.tr.', vi. re j.ret.'i.tlv j.'.t li.t'. poaitl *, *:..l
foMi.e-1 * Hat tf bat!>. CiKt ll Uie roa.l?, tben ia tbe
I wocri* townrd Ib" n.en.v, *k* ?'-?! tf afl '.(.fi... Our
btar/aatiOary art iuw Maa-pt, aaaaallaiallaartiaa.
bb! il? uid not Bwa**ba*a tanpleyel atoat at aaak ?
tiuii- battktywatt aaaai aatttaaiaal and trattaMala
a**l un aaattfi aay.
11.:: 1<<1? ll. klUtd OJ:1' w.mt.''.. d *an burdly f.I! rjl'.rt
t.f i.l*?J. 'I be en-ifjy taiue ln ai.d t>>>.k paaBBMawBa "'
t . rtad aai tb* aagaa?, aat laali Braaat trata aaaai,
ami tl.eir Baaaaataa* ot tbf m a'-.ort. Our fon-r* ~a*J*ffll
ki.rc 'lyl.r'e BB* HtWo* tf W-avy artl.l-ry. Ijii-r
?taatfa diliaaea of the N (-'ori-* ?aa rt-eu CM-kia.*;
ii.,vn, ni..l wia. ,i:,:;.'.!:ikt.-;.k B*J| ii.tii J*.>.:ti..r..
w, aaa* ~**a~r*a**1 Iba r..a.i aai tb<; w**j***, non/- of
wl.ik-b aud _.o e~?iuy *'i...-.1fd i:, .nxrylngaway ur
at*tiw|1ai a f--w kaaaaa at*. aftat .*ain tn r? killed.
Tkt .-...- iy ar*** dmen i*ha*t*at*j b*4*fc. ?alatflaaaal
tbe luat r-'-in bai! bee- tired. anl Ik* *amrt t'> tu/u nu:
Baal aad ?****}**? .?"*? ?>4;o" t??l* *?*' OT?'r- '-'"'
aaaajad ptatad la ??< Ibaaa af ttwtii*t-..rj?. /
i.tiudr. .1 of them voro o?|.tur?>d. wbo r<-(-jrto<l tti.tt tb
? ?ov.-uif't tk.ji nn..:.. f.".i.. tkaaftfktaf t^*m*jtt**k
t t*ll fcflBBl in tbo Ba**r***B
A?***** tba i-iil.-l ai.d tki,_:;dfd we baTuat tbi-.'.'?tir
b*arl tf Mnj itntr. i-t Maaaaribaaaabi iai Baaaj
Artilb ry, m.d Mnj. t'b.idd*Mc_, aame iag_Bl :.t. I.'upt.
Oliiirn aJid Ij'.ul. Kn.Jiii, of ll .Nrn-York B**f]
A-M-HTJ* weit.kil.iMli u_-> 1'ftpL MoitU. ?tb N.Y.
Baavj \rt.iJ-ry. C**k*M**k**, lat ilaod'ind Y'ul
i-r.iw, atllatlj Capt. C*m**t*t\ Ut M:_.u_idYet
.... .-. woatinlj Uaal.ttaaa_r, Oaya.*>**-, U**i
tUi- J'"!'. ^0 -^'Mifll. Li;fit. Stoffor.l,
Utat, K?7*e, Baaltb, i?ovi*, i?t MaMafltBaaaBMi
.; Lbtat OatariBBBBBb Uk MarflaB*. aaaaaai)
C^tit. btatttat. )?t MaaaaahaaalM. nu_ude<i.
Oimmnnlutiot.* are oj?-n ui n-tnil to (Ji/jrlrt and nip
pli.? arf *U1! r?.u.'i!._ Ifl for tit, Guinna iuitloa wa*
t**tm*i la-t ev-r.ni-; |fj- <ien. Ti.it.i-tV ?'ar_ry. and la
?oa la aat paMrtaalaa, l ri?-i Ibb patel laa K***bi bad
beaa btiafiai w?pi*Vml i ater BaallM ,'r,'(,,i aaal Haa
t , , : : tttrtr**. ii n now baaaaal tiut u.e
fiienj br_^; Kaa. auppli.* afrotr Crom tbeYirgi.iia
i , ;.:rai i;.ulro_!, u d.-tuioe af twmty indea.
Mapplira ii*l**t *Y*rr>ar6 UriaLlr??-r**al
Ha*** mny Im- I.ooIk- Vor-Oar Uau
boiu. al f/ndw-rlrbabarg? a-eaaatal af
i?i. WtMhrnami -fiarrrill-* ou Uc liuil
roiiila.
ri?Ui Ui.j-iUb to The N. Y. Tribuna,
W_h_in..ion. rnd-y, May'JO. UM
B4l imvuJh thk w tv-vlav. TUo gvweraJ pofci
tiiiu of tbn aruiic* la unehnnp'tl. Our *nptdiei *r?
bi-inf. hnrried furwnnt Bl B>gB fBBBBtMB. aad hmtm
BBM na our _____?! __B Im- B?-S__l BBf*d for IBB BBM (rv
may BSBOM Hlirring aawa ttam tiie PbBbmbi Bra y.
(M,r aaakeaM baaa alraad. raai B <1 FreaV rh
Hlitl our WouihIihI will BBBB Ih- IBBbIBI BJ uie__* of
k. iiiiier ilirt-i't fiom 1'rt ili _____b_Bg,
The eiitr_ji|iiu(' of the Oareeraa lagfaa iad tt"' Tar*
n.ie.t Uaai V Arulleiy i:. an Bl .biih'-.til.' ou \\ BdaMllay,
WhOTObj aboul t. tlu.iiaiu d Uieii wt r," .oaf, whlle lt tfui?
u miiiiii'i.taiy eheek to our eouiinutd rurt.B-tts l.im uot
d_ntaiahed lhe ii. t. nuined a|i.rit of lhe urn.y in the
laaat, aad Iha taaatrj haa aM raaaaataBoabtetthei
lhe piaeb oa aUlhg eftkeea aaM bmm t>> b!
araah t_.?- ha
Ac-'-itiiittaaaattayatWta Daaa BA h*aii<innrteni
nt. i j aflaraooa tat Waablagtaa. Al BBIM l'iuiu
he wa* iiitruat.il Wtth akoBl ..'.,iam b_BM -1:1. to th_ le-t
('??Mi. ile.it> Aiiiiieiy, aai aaal baafc for bbb. it-epiuj.
aad ta th.lr f.in ill' a.
A vt ry liiiny f.-ice ia kt-yt dt.inp i-n.-rd t'.i.l. BBM BM
front U. Ih lle rinij, na our BBBflj Baaaa are con
r-ti-iitlv r.ieii.ii d Dt thr BBI uiy'a oiivulry or gaarrlBa
rol.h. ra.
u m aaaaeOed lhal Ika raBeaai wlBka raaakag Baa
Aa_?aCtaol ta IVaaar?kafcarg by laaaay. Ika b ??
grafBflaM B/aaktagtaa tol-M??Bakarg Btahaaaj
it ii.|Mt tid.
ASSOCIATED PRESS AND OTHER ACCOUNTS.
Tbe l.nul Bnlllr A I.ursr rVuanbcr ot
WaUmtawam ToUm A Nrw Baaaao laa*
miiirm.
l-tUl iruiiiA. Trltay, May tt NM
A ipeeial dJepaieb trom Waahlngtoii te Hi
Pullr'tn BBfl (hnt Th, .v .ir ? t',:? ??
"?'li.n hkirmiahia in OiaBt. urniy f.ir the l._ t BTW
iL.ya I i.ve been iu oi.r tofBC
"" A luittle Ib liutnin.nt.
'" The IU?N la < 8-fBB* B B nnt ef atp'.'iri.
" a lrtip* 1 uii.hcr of Bakal piiBo.i. u aara tukea ta
lhe b.tttieoll \S . dl.'-l ll. '
?
Our M,.i.i,/4..l in th.- -Iiitllra nol '_O,0OO
?All iba? Wimimliil iti Iroui lhe i nnip
lli>B|iilnta -Thr A n.'/ii lum e Mjalem u
Mur.-i aa.
W-Haaei-aa. I-Maj MajIB HM
I'r. Ifortoa "i Bootua, arho ba beea at
Ttt ,i ;j, l. ! BTg HBd ai (..?? tn: '.
ment of the preee-l
i f ,iii i :! . l.i 4 in ll. ? : ?'.!. u:..l WiU.
? . .
b| wasadad, a? ahawa bj official itat i ei
90,000 tl'itt'.oa* iiM_niri'i,' aperal ll ibeaeli
af Ih* a .' ti.. t t * *a i t ? . i of U ? ?. i ..
beea bBBBgbt la froai tka eaaip bua\ aleldM
.Yedortekabarg, The amlmbnee wmmb
ii.Ill rai.ly. r.-Mli.Tlllj. th" _,.rid-.| ftOtt tk* |?,- li.ti
akare Bmj mbI uni-*. <i :. .) _.r. opi rai lea*. . ?: Ub
bospital irraagamasM ai i , : ? t .a.... __,
Maaoe wi_ aaaaalk
O-'I-OJI I.K'.. Ilt n.i 11.
A Kivar.no,a-au? i Iti Li-la >tur f'itf I'oinl
- U . ,inr-?u rti? I >>i rr I'.llmBlrd nl
J4t OOO l.rn Btullrr lo II,imar 0|?rr
i- ...? Iuinb. aliui. It I;. i.i.tt.- m.iIi i.
rii.irur t'p Ibe *. i'|.? ? i?> i Tbi
Ni'i_r* Tr*api oa l'nii_u. 1 Irr
l.-'.irntliiiB of lt.. Iln ?al. r (.ib.
Haali'i I . [i. .ln......
.?.._, iiui _aaa__ ( i-iri?i?._. u_
lin4;a_i l_nao08B Hi -nan. May !w, UM
l?Ma waa nn ulruin l_*i Bighl "ii lhe right,
held ly (',.?.(;,,.- or*. torort t ?'. tl..- traofi aaaa
aalh .11" .u ?* N t* aaa i aad I -"elael _ n. A r i <n.
BaMaBBaa a?aa ???( aaa taatoat, a.-.d i i.al* Im
work oo tlie latreao??aati. wkiofe aagM taka '?
doa* day* ago. Tb* reooi aoil rl r' i irtj i t
latotbe' Kebe,"whawan i <.a. Tl..
ti .)? t us beaa eeeaBjeB1 wlab vto.-t apoa iha Baaa aad
biatyablrmB-Ing Bldlagaloag ti frtmi ?,n,.,i.:
....I in t ... t a* Ik* ". tifltj ihmhkfai bf Oaa u.-i_,'ia
UaopalaMr*agtkaatBa uiaBaad] MraaggeaMMa.
Tba gwakaaM and _f-rt"ti baaa arrhrad a8 onr
li^fhi, Biid ii'ltl fTBati) to thi MBatJ "f OOB, Terry'i
tr (ijh. lt le p-rjt?,i tl M 1 akr- a htr-.d".:;^- here, fti.il
thoo ihoaapplia* Im thaanaj aaa ba hmv* raa__l_ dia
irlbaiod. i " daj tke " Bek " a] tit * u> MaaaM .t. ? aa
(,en. Hiiika, OA i Kj I". l I. eoii.:; r ,!_;. ti.e rt.n.l With
t'.n j.li ? . _ of art.i. ry iiinl BB BBbaMg BBfpB-1 Tbey
i.iui i:.!;. Bbm ta Ira balf aeaaaalekaM wkaa a_rfaa<
'".uta pM t!^- r.irir.- m.d ipaadlrj .li'.\< tii> M imj. A
iHrfil i.f l.t I < 1 BBI v'r.T _i ; e .f .! BB (' I egpuaB* h.iiik i.i
lhe riv.-r, eildeiitly to n t-ni.iiuiter "Ur poaitioa A fea
t..rr.f_:rr.<-r,t-t iii th" BBapeafWBB i .iriia frou. the (run
iH.nt? fr-.y,- Boffca to Ika utmakai ii-itora *.biitu?u
Bfaaeaaa aaaU u*. HbbobbbI wit_, Ifcaytaal the __
kiiitllT md " T..ii......;."
Prlaaaen Baaaarad taiaf ftr.t.- Ikal tmt fvro* in
_aai af aa ha* i?i n Mrgi l> aag bbbB a, an.i if afl IfcaB
a'i r.i-. ba (no-, n( BNMl f-ii.ty tho?und pray
baaki aadae BaaaragBm oaaftoal tut. Owaat tht
pri'.-i.era ,i(.. rBi n, .'nl.-'l t.':,'t |k*J aulft i*d r<*i-er?-J\
In th* li_f!.t of M. i.tl.ty l.-t.t, BBB BBBrgaB) ot t.'ne'v
i BMB BBMlag (-ut of aitioii ?llh hut ti.T.a MBM
| Th. re ia iM il"':ht th'-T W'-r'. j'l i.ia'' rd HfaBaljt,
Aii"'.her Btiaaaooaali that a inrK" aaaa wui pahaj
! to Bawtx r:,. ? 1 . r>> tlei un leivt,.,. t!.. re w_h t .li.-.-ta.
ularire BBM?11 of aiij>{.lioa and itniuniliiUnn. whk? they
laagsaO?I taaeOOBT?aa. arm-, that Mhitir,).-'* divl
Maa waa alroae. MFBteBabaigealkewagaaara, "r>j
you expeet tt. f> t Aaaa BafffBaa aad amnniailivn, do
yoti t" aaid (icn. KutliT: MT0B Sir." '* Wt .1, I think
mu wtt, I th lik ynu will jjonirularly tlt ttumuaiUon !*
It la (..-lii vt<l th.-.t th* foroii i.t,w threftU-miifftHurllne
af aaokBtoBMagj *?? in bb8m t.? thn.w up wbb8bm?<i
abatrael eeaia la frout af aa, _ i .-i <. ?-.__. Hutier'at-tii'iB
ua to lhe ronipietiou of otir work* b-'en i-n.-.t-'.l
jiroinpll_., bo an-jld hivtt utt*-_.yl the enemy fiday.
liat WB .i-j.-l u j- ?-.'. ."ii ln vt hi- h lt ? ill i.o( du to _HMB
aajrtklag ta ekaaea OartoBaa wili not b* idie *._?.
beWBTBt, und to-morrow _ay brinir nn attiu k.
Gen. llu!lor _? d ij atut ta ui.i_ of Lhe najue of fNurtl*,
wb" hua h(v n a mwat on thn .1..:???* Rlrer, ard who pn^
Maaal t" know thn poalti.in M tl. U>rp"d(_., to Adn.ir.d
L. ?. vtlth tht .hunK-tcriatieBUiTjreiition. "if he faitbfidiy
a_J ir.iy p-ifurrna his duty aud _i:rwera all querte*.
Ntamk-Bto 'ue at il.-miuda J_andlu_;; 1/uot, ha___
hliu at the yard arui." 1 Iia waa il.. l i;..l iu tha pr.*.
BBBB Bf C'irtia, to wbom the (^eoenil thnn remarke.l:
"SbM. rr.y (rood mfUi, _of you hure your life In your
own hands." Tht ln'linduiJ o._T_nly *eemi?d (o re*l
Ue IkB iofl, Bnd lt la U, be hopt? C._l A__.lr_l Ixw
wiil foilow out tbe IjJuiMMBB,
Jiy Imi?(ion of (.en. Grahoic. commandlng th*
Arrny gaabO?? I lo?i a aburt trlp Bg th* Ap|xnn?tt.ii
lu hia la| baai B?Itofl at t_J v?L.u. where Uon.
liink.a'a auppliea are rBBBlfB- A walk up thn hill
i,i..('ht u? to ikawaebi batog aawHra cp by the coiored
UiuBnatorlbi-iH-' ra>"t",-'<ion ?*?" (;'*u" s"ll,*J'? ?*,ft
Ml '-f v,fp. iim-'a eaa pa Btoa. The iwaafkj ktm* af
Afrirt (or th*> laM?MB chivalry) wrre Inu-Uy BBfBfBi lu
thelatajrundiraaweltiirinK aun. wblcb Would broll a
white man'a braina, with an ala-nty ?nd eheerfnii.eaa
vihii'.h would bat* d:a_ruied th- preju.lieea <-f PMMM -1"
Wood, SuMWt ("ot, BBl the Kiatucky Coi.K.-eaameu.
Inroinpiiny wlthUeii. Cniham. l.ieut. llullard, one of;
bia uidB, und Uaai Carpellt-.T Of th? SlKl"! <-'-*,rl'?. \
your oorrcapoDdtuit madr u PBBBOBMlBB88M iu -MM luto j
tlit mtarior. Aileft .__iBi_-_ tb* OOaaaM ahorei
aBaMba. and ?>? <"n? BBaaMBilfltlBat ,,f ?*" ?_?_"
B-kaaa, a* paakal aa bi bat *k -t Bat*, *oat
..,,ir ika atlraaaa rlgM af wkicft *?? aai - ?*
(,?u,,t taaa ?.f tka W*i Pafl CtttVaa, aa tk.
llfBMlll- aaalaf UM CltJ of I'.t.r b-.r^teyoMl.
?ib.Hf..rt iiio.ii.i--aix paa, haf tmmt} bka rl***" *l
n,-ht an,-..-*. aai IW* -?*?* | aai Baaatbaf *?*? ta tka
kaal Ika ' aVka" artaa .>'. .:.>_? Ba*a*jtt>aB*4talb?
.. MBk M i? BB ' '-1' Uu',r.
?....? f?r,,. aaat flaara laaa *? attaaaj Waf
iu tbo *<-?'.* to tbe ivir. From a Inokmr.
a vt,-ibi..t vatak I- bw-at, aai Ika aafawaflB M
,_i.y inbiali tr baaa*. aaa* aa Ika < iy Ptaat
-|Ib i.t aaat tnttjt Um pa-tflta* la ikeli iaa*
Tka ataab af iaa*ket-| alaa*ia*?a*_rMlBbllfl?aatki
aaaaUla bbara aad lha kaa --f MBBkB*-7B*u*a af tka
bbtj gaakaata aa tba tt tt a-ja-etb ***** Bka, were
.riati.ctiy b...rd. Tkaa?J-aaefPatatabaff w.
iy wiawba*, aad - itrett, aitk .:- aaai i aa ?iti - r :?
tf*at41ikaat1at?tb*aaa~k ti.>> _-,?.-tiui gbaa af tka
tdfraui oC.ircr.
trom our p...ition, tbe BB8BI t.f t! ?? n< t"ii ??f M
wb.-u tk* gaaaaaa B**a*t*t aa* laatr*y*d araa
A* no rti.ti) letf ftti-o.rt . - .: it ai-u>.ii 1 n? Ih ? ??. prtated.
II M o.-n- tur. . | ' ? ll I BM " ? fl?tl
i_?.l tf Ota. Batba tbt i ??*?**?** np CBj> Paivl
i . n'.d Ii* Btade by';?'*! IMi.kr. .ind rnt, aaked ba c>
..|,..iit<- ktith l.i* t-.tita. Arari tf kat laaatla* BBd
? ii... ,-tb i.f Ci- battaajrat r< rt CBftaa,ba r-a*3*att-?
lbal ? ? K'. y g ? ?? ? ' : ? ? ,,-! ap ta t ke i?.
*iti,.i. i.tf l'..ri WniUall. tr***. v. 1...'.. mtrnk wttk I.t
!,.;,ky ii..-. I... aaaM tmm al tka aat. n- tbaa
?atad ti.* ailb bk* ' la?Bi*a -1-' ?'.'" ? -1 i '?'<?'
bataaa. o..d Twmam Qttatj), bt ta* ataai ttmtm.
in -..i.ttiif tln- tVi.il iil'i-vc I "rt VV it'
fjkm* , |;., i.- ? n af ika iraaa "f fbti i
aad .i bttrtj liaaaa h~at*adl*t > ?;.<?-...', patfcta*.
lUtirp- ***** t rn. ?-. ttt aVUbi kt tk* I
linrc.i tkt ataaaa < aftka Ltov~nttr. Ibt p:!"1
?*,T,.lf.l j- ' p*d aiaiknarl. aai at**.. iBAakaaM
iftttlil T;,y *m ."t aaT aa aaaa aa poaatMs, aai
ti-dinp lbal aaaattal aaa ?aatol Inwaitbi
ibtit b*Haa1ia. tb. '.?? **a< i ..:...:..! t" rttir* Uf
1;, !,!?:* M..1 i' .-.und ii t ... .
!,., Bia alala (BM af tkea acaaad M ***** ? '?? ? al
n-.,rik* of ika Paa* a.d Mt* ika Maaa *****. Tba
?!,.,'? ab? H at ?"**? lk*fl ??? '? 1*
aid k ***** >.f tl. Bt r. v..if i .t, ta. ?1 i'..- B
i ,? krt**tp*tta mttt ttt ii' i:r.-..t'i i"-t QriffiU
ii...Ibr, ir vnt.- ' ?? i. I l***aa"*taala Att-k-rj
i, ? '
. . k ; ?' '
I'.t.d, taipaftj C ?? ?'?''?
t*mt ll.'. aka ' ..... V. a Krni
ii-... ,i. i ?
irr.-t.r BtaM aai at r t a*l Itaai aaaaa t'.- |*aa
?f Bja iMei '? Ma*"/, aai aaai
f-iU kat? tb
* .' et* tv(
- , .i if baab'ta k?.o-. bat , rt*j faaal tbat i
tu unii.an.iirail.le), aad tl--r- f..r" Irad ''??? tt
.'. ?r.> .).' tbt < bM! : M l Bl BBt BBB
ir...i aitb a r-'U-ra''* f''""'1 fl,r eIi'n
aataaatta.at* <?' -i?'-? ? ?> ^''h ? ::'"< aaB*BBaaaai
' i, bttf en--f i"ld_fl y f ...it-r ***** wMI M BBB
.- n- tMa, w.th wr.*?h.>.l ? ? : ? t ? ??' ' :"<,,l*TJ'
aere *i ii ?i._? n.r 1 ?? .?.:../, tal BaVBal witt) no
iiB-ia-nil ilr-,iatl Ifl Ika Bttrl etaw}fllial I
.....-. Ika i.i..a*ura aaaM i t* itai ?f ?u. i ?
. .,...,? *., ..t*.! t- I ?? ' '
i4.ii..ti? i-.u. rt. ra?tj at art aiontai aad aaa
'rl-..r..b.y ?e..-il.tod I? l.r.-.iV .:<ien.U eertii.: 1) df
M-rin.f of >? .^ni*lf *ot h.in-ing.
f ? K I* b.f/iai-ornfd fr?*i hia . ii-xIIIkm. to mt
t: i i>,.ni.iw n-B'fr?!. ? ?? I ? Baaaai .i*^ iu ilolnar ln laa
..r tl.rn Btaflflfl Bai ? t*M **i laat a ******* oT-aea
e**t* l)...- ria > ?-? ? : :" "t"''-1
__,,,. u;., ai.d tb'i.o lol'U. I****! t'optur.-J I **_!
....- i iliuI ?itb BM iy aad j"":-,-'- abMBfM I M-nd you
B uuuk-r k-f tbt :< iu r?. w- "? *
Tbr lli brl Atfnrli on ttondny I'oaHiona of
titn. Bnflrr'a Forrr. J lir Murpiia*. iu
tbi- I "?i Thr Iti Iriut lo Mir.n.b.ii.iit.
I'. ltmlol Ihr l.o*era.
(Dklam- I.i RBBw]
i...... Om BpaetaH an***. o.i- ..c
'lrj.? \.i?v i aaaa, bb_bCr*> t*?aar, Va.. |
ktaadaj. -tttuaf, M-.y lt, laat. .
I plan tbt i.i.i iata tvt Um Ibiad of Utii lattar,
f..r ?.- b*t* r. lurii.-.l ln onr ii.tr>-it.-bed _M a- r>'?i tb''
I'i-i,:a?u*v ti.'- B't-.'mi ffeat ex.edll.oi. flolli lt bakiuf
eu.l.d.
A* ha* bi-.-n b?**** atataa, taa bm-.! tarsptkea raa
i:._rt!.ki.ir<' M WakaaaB*. ti." ?aatatlj aa* bfltag ??> it ta
t!.r nlkmai nn.l i-rtM >.|C it nt B<-.rr:il i-.;iit? Pf?B ikll
BflBl n*l tbe r.nlroad lt*.lf wae tbfl l*bt of a w M k |*
l B tb. rn-trrly plfc* tbe ?r:~y t~*at..;, Iburviik laat,
tb.> MPlrtiiaaaf Ik* kUk Car*a.aa*wM OtauAatai
bttatj t*a4 ttvarl Ib* rallraal aa g**~? Bgaiaal I
i:.,.\. n,i-tr baaa Iba aaaaa* Oa i rta_j aa I Batarlaj
,,>ir bM< pa !? .d aaakad Ibt Rakala from Ibalr ***** Baa
of wtrrk. >i baak Bxtaal la a tiyr-.ty ao*~tt Btaa tka rui!
n*.l fBil-'-.k. >.r i.f.irly, M Ika *f***BM. aad ?fr>- llgat
..iuly Itattiai *I?'n tbo -ec.n.d l:.t.i'r llii". Irurli.s'
bwjadai taa, btaa tbeir own witb ao patwtplwkla akaagt
eiib'-r ?:.;?. tl.i-.iit.ll-ry i :.iyi:irf >.n n,-ht tad Mfl, but
ti.en-Ifii.K .? n.fantry tir.- but aa Irre/ubar one fr<>n
ik**_k~a_al taa OtaaraBj aaa k*n-,tka latb Cara?
boiil ?ur ri*-'..!, bM-atag ba* ei.t.-il. I*fflb***t\**?
ItaHtwJ tttm lt towajd the Jaiuei. anl tl- '?> tb bka
ieft. bai thia ..rii.-r araa r..t r-.,'.diy bdkraad, aartala
*te|_Baaa* ?.f ra?b rorjia bein_ teinporildy d. Uu l.ed
fr.,ii. >.bf rr,i;!ar iw>*itl..r.ii.
On tb* l.-ft tf t'.e tnini'lke ta whi. h 1* a lari*v bri. k
y,,,am\ wt.<re t~*f* U.-n It.itl.-r'* d..y lMt4**Mttt~*, t>i.
ll.Uf ->>y'Baaaa, baif a aaaa aat*tl*a*aa-l, btaag in.
funii.T *t..|.[ni IT ylare. wnt IlunihuHl'n brlfn.li-, !r! l>i
vi?l"ii. bHkOataai bajalag tbl*. aai afaaataf tbayik*
wai WtltkrV, i.f-it ?fi tbe riKbt, IIo.-kn.fl:.'*?ii Ii,-),!]..,
lirlradf?ali tbree brir.K of tl.e letli <\,r\*. Al?>ut a
yimt' nliiy -...r.ilaaT. the i.~t-?l.i IikI ni\ nni i(,->- of t!..
baiwy fo^ ar..l af laSMhtaaaaaaBB ablab MMfhata un
il..ibt'-.liy r.t-'lved. aud turned Ih* ripht of our ln.f,
loiip.iiiiit; <"ir r<'tlrr:ur:it U. onr til Baattiafl bflBfl
Tley eaineoii *id't*y. f.tvor. d by th-Ir f".i;.er,or knoal
*L*-e of Ih* (-ruui.d. tut abftber anyn.- l?Juatl> BMMa
ail* to thu i'h*r|*" ..f BflgNfaBM n-n.iil.:* t.i I..- iaaMM*.
Ii ane pl.ic? on the rla'-t flkflf w> M hf.ir.l by tl I Hef'.i
Kew-Yvrk, tkfl* taBafaal *" If.-.-kiuin. but fJkll'vl out,
kaaglai tbein n-.t to hrr on th> ir fi M-nd*. l>p'.jirig to
aa likierro_[?tory aa to what reftflBMl t!.ey a**?. tka*
tt.-kB?fn-d "Taeuty._i:*d;~ uul when lbe uuir.e of thf
St.kt.i wa* caJied for, tl.e roiro ?_id, "'I'wr.itylbird [
Virifinla?_i?* 't:in h- IL, N,y_" 1 n_--_. by *ur_.iiae a* .
tl.i-j tttrt\ our i;.''ii fo.i_bt triUautly iu the ti.i.-k kffl
afraiiiat an army they could not ?<???. i-ul tl?- ii.-'.t ? i
t-.rn. .1. ai.d t'.i.'rr waa uo NflJBlfltfllg U.e luat footbol.L
1 he H|<ht ffil back.
The riffht iv>nt?r tt*t**tti Ita p-.uud.but *ra*ord.>r<>.l
to r.-tire. Tbr left foll-nv-il. aud t_? K.-ht.l* t-\?t- vi-.-l
thom*. Itc-i of tb? oiiptur'Ml worka. TtMNttt*3BMai wa*
oriieriy aad jrr*.iu il durin_. tbe foreuou*. and at/out I
I took n.y itntr..n io tba field* Baal of tbe h.-df way
houi*, aher* two or throo bataatia* and a portfon tfl
liiinibam'* nn.! Wialar'* bllfBatal wero poitrd. Ti.e j
I,-. b< i. ..:..e r-iin.-mit of tbr w.ioda ii itb u ye.ll, but aj
.....'.. .ri,.- ii r ,'..'???? -1 ' :l>- ?? t I'-- I. l'i. ul BBtkl
ir,y w.-ia to be M .11, and uothiii,- h.-.-ird bul tbe mi-.j.|>1: y I
llreaff ikirmi.hor* ln tkfl elf**ftba WM.da. (?tfto tbo '
rif.hr. an .K-ia?i.in.d lioom "i*ikn flf runb.Mit.4 on tht>|
rivcr, and when I b-ft thr apot. battTaa* I ;<xd .'.. tbenii
wa* a lnJl Iti Vxs tiriag, aud oo lndicatukni of dvciilTc
work.
A bdT or Bflb B BBBM BksM ?.:i Ika Bat. BMBBBBBag
toei.t mi r- tr. nt ti "iirlntre, rt.menr.i. Imaia a de
t. ur Broni tle p.Kii M avi id tbi_., p- _tog BMB ry . f:-.
!.?t:erj- paBBadaoaatoaaanw_dd-I_retl aay* of up.
init ragtawata aaaaato aaatlaaaBj towaid
iiiK'ht. witb laaraa imy Irtog baaaa. aad, ??> br au 1 no*
iiiiotA, tba wbole io:tn ajaietij laaakaiBa *an,j..
BaakaMB- totgada aaaabBlagoflke Mh Rev-__ra
ttj, _tt, "-ih, u:nl ."l'i M-ir-a ohaaMM, i.ropon.d
mm k aai ?,> aai Ito bmbMaadai n priaaa >r. Ika IrM
Marj BaM trne. aai I toar the tottoe taaf oo.
Coi. Wi.itK, aaauaaadtog Iha IM BrigadA in Oen.
a-...h'i d!riatoa ai*tka UBa Corp*, w_? ptaeaoa wBh
i tr.bolb ti wkfl* indeaTBt?g taeaa arage the ostk
.i.i, M.i h bakarad badlj. U ia daa to IkB
. .r; -. ahtok to t- ?? tolgi hmM ef Ba bb aa_alteg i x\
. baaa i J Mfj ipukeaef iajaeraern ? I
aaee Ireai Oaa B Ber. bbbbmbbb. to aaj that darteg
tbiaexpodi-Wa :t h.e eartolalj don>.' it* BMptoabMN af
?Aork.
Ci a. WMWL wha bbbmbaaiB Bm N r>iri?-i. .n of the
.Mii Carpa t" t\ y poraaaalf) tkaaked Ike Mh IIbBm
BBd 118? I BW '? ark, botb uf A ?-'?*- iiiiBB-B, for ua\
Mg BM ''ti tI.f iij'hl.
\\\ io..! | .i , ;? tinera Uls nvirninp". und bvt aorne,
t.it tt wiil taaa a Bay a* _**** t" aaaer ta aa whtok
, i roold n t aadi rtaka to bm
ih t it B with bb, hi,t it ih paMBaly ti' tatf atam, 'i ba
bj mom wid. !y ai-.ii,'.e.i. aad in- af wi??-..-.
- , toobMia mwitj, BM atkaoaaaal wfll
!. i- .on-r tbe tuttillohB fiom tbal ? ''?'? mth
.\. ira Dim- in the old li.trei.cliii! line, aAM un nr
ih-iiy ...id leiatireiv n-tnt I i> Bt The BOh?I BraM BMB
, , i.,-,-. r ? ifcaraM esa_taettoa, ai to wkotk?
we b -ii i t* .i r. _? Ba it B wai m i <????? ? twi taaa aai
_bo aaaig haabIBI krakaa aad *_ajMated tho r-nir.'tt.t,
bb4 h at.il a _t.ii ii.ag bmbbo* ta Ri_h-ao-? J. w.
*m
RBWl Fison Kic-i.no-iD.
Tt'bnl lhe I.cbila ih..u_iit of CJi n. I.'ri-rl'a
ia|nn?- *li OBiina lor lli lon*'- ol Ki.b
ii'.Mi- Tlie \Vaaliini_ron \. onumi ni
Oulrnt'i-a on ibe Mcmory of Waabln.
lon Tbe ? iti-.n ?tUlf- ot Biihiiioml
? IIott Iha Itt Iti 1 i.'.uiU. iin BalBIMlBad
? N?'|_rt>OB Uinployed lor llie Brl'raar
ol lt..'nii.tiitl Ji-il. r ..ti h-nria nilli
I.n 'a Army.
r..rr-._. i.ti.i.t*at tke tL g.TMbaaa
V.A an BTOB, ttt. 13 Vtttt
Ib a wai t-.f.x toCter l ' '
e4<..,[B-dir'.in R I Ido? Ili-ft lit-hli.d l.v BVfaral f:ie:.t!a,
I tJalua i> i-u. wbo w*i toaaab Bartkellae
...I'l.n IJ . of t:.. M IBB?BaMB, MB
, ii. Uarrbi. Brrrred I ? 'cft ,,1C
Bb mat.. and the i
.? ao int. r. a...... u_d i-.|?'.-a_t t..a( 1 1. I
,r U te It.
Mr ,i r- - . 1 IgB???B, whn foi upwnrtl of two
r*ar* baa beaa aaraJayad ta th- pt. Mai ag beaa M
Wi- t _ Jahaaaa. No. 14. _Ui:i itreet, lU?_ino_d.
.: toebagtaaaaj al tie war, ba pre-n-i.ted to
c.-n B/ladar,aadafiia lagatoter to laa laaiaBarjaf
\v..r ika i'i.-|-r m Meaea IkM ha wa* aa -Baa. ?? d re
,.. __ *& , .. ,. ui i aaa _a BMBrtrji bat dtaM
l-B-ttoB* . I ; ,'.hat tf i.ot bI'iow ed to
;. ,it, be w.ii.:.l ba .?'.? g ?! M M BM la Ibai army M av.iitl
alanluif. n'iii.a.d him a p_a*iiort. lortuuat.lv, bow*
nr, ha ii'-..r:? .1 a aBakahlg ortth thu akooa Iraa, aa a
-u-iy wiiicl. aaaktol t.n. IB aui.o-it ?i;_out i__iu. the
i.i pr" drlrai . at.t .-rr. nt viiik'.
ivur we_W* ..i'o the 1>UI nut!MO?Ml BMMM antia
fied f..r ibe firat that It W..H tteu'.'.j Con. Cia.t a l VfOB*
loatleiii.t tbe n:_t..re of I?limo. ,!. lUfore thia Ih. y
: vli*Tt .1 l__l tl>? tirui..na"-Htio'_i ia that direclion were
a DU-re f.lUt to eonoeal l.l* real inUnlaoli*. T> ?
i,-.'l tbimai-lri'i t: at "On to riohoioi.d" h-d b.-eji
:rted vo oll- ii, Bttkata BBSaMa, th.t it would rot br ren
t r. .1 ... v ? ? y BBM Ig ib . BBl IkM ''?' tM B ,_? "iid-ai ..
b 11.aaa pBal I y Brotagy ??'"10 Kmrni mbbM b 11 *?
? ,.:..,!?'-? hi ik* rataraaiatraagtkel the i':-.-...'n ara?m
|f btoBaatgaa were aMIilaatal ka "<h'U aa Darbl I
08 tre. me MtfiriWd tbal a. r.i'id MafBMMal waa to be |
tiir. tttd ag data ah_i' ?) r. i. BMyeeeMBaaaadaai w ???
laaalrB piI'p'iriiiion to n-int iL Kot aato awaa ru ,
.-. f.iit-.'iii'U'.a a li" K I BBM BtOIJ fMMlM f>-r L?.'e. but
ll |. i.. iMaofai wdMbaMfawattai proi laaalya n tai
bi Baaaragardi but b?tored Ly Jviil l _?._?to bo auj- r
flnona. B-aa preaai tai with.
Ailditio_.il rut .^ BN 1 B-TO -ao OlOflOl t" rt^ider the
. ?-, a. Ui ti." BMire iiiiuit'tk iin.i (tTt-.-tive. The
? bara boaa bot aafetal weaka aBBMBbbl atM]
,.'- boob Bi (ui .-? i -Ojaara !'<?* r"uiii.i::y aad battaltan
i -. r a i.irh ihey ur.- galkaead .iro:fiii tkeefeas
IiIbb?niiaairntnf Bfaahiagtao, and Braandtl
, f t'.e Ca; Iti..'. ui:d .Ih. ,-ted und _B|I tr,:l bf fi'iv... Lt
. || - befwho? MMgtoM hii-Hf?' _ Patrtol
t.. B ? it BBM lhe -Y-erals with leHKiy hauda to
; '.. a; itabla k'i.uiv;.
, 8 B _gtoa M.'.i'i-'i.nt, aa the revler wkaka*
aaaa it kaawa, B au alsgaal Mraataia, i<___, ia .li>^ii.-ii
' _ad arti.-tu- Batok. lt atoaa. to th" onter of ? ein-u
Itorhaaaakaai 15 BM to _eeaetor, und aaaalatoel ?
,.;..iiiii al"'?t MM?I feet in btojBtj innuntetl on a
I,. ? | il pajgaM il. or at_". On the ^p ef tht r<lu:.n B
a atataa ef u^ toabee al hia aaaaMy. oo banakaaa. Oa
aaak paajaaotog aaftoeftke aur, afew feet from the
' t-.iuran. itondai. on a mh.iII p.-e.t.a, aaaaf tkalaaBN
HghM of Bm Baa??toa. ou ika akatoaf Btaaaaii
: -.-. ,-;?;-.-?.!.? BM i-.i_t.tof tho *t_r, aro plucetl i.irj
?Bgtoa i?aatog on h..w k* Mfalaaa,
(in (he MaoM afeaah of the rerolntitniary toWB?
?BiiaaallBg ?/aahiagtoa l* a phaaoaJaaak-f aaaMe.
bto dto_*gatokad aajtaga ba Iha aaja th.t trled bmw**
b,>o'.i. Aa b tamfkt, un lhe B-SOM >'f l>r. Vranklin
aai te.i frniii i.i-. raour?itotfcaBrM AflMrteaaCeagrasa,
tawrittea. " laBaeaBBBaea wiil ato tho Oar_aa au.t
ni aaaa 't':,i |rra un baeBaab" BTIal aaald ll'( paal
iu.>n im in. .t. if ba aaald lyaak, M batog thua bbbIb Iha
alfaaeto xttttt HafaBBBtorB1 K."-.'.lioii i
Kmui ike beaka af ih.-1 igtoi mv. tBaaaaa. i piataaj*
aitk ti.i:-ir-ir aaatoaata i..iu_. It aMMkava i* _n u*
itoad tkal tka Bakal* toalara aaa paaaala tatarta**?af
ti.eir aaaaabi n Baa!lBBaribBBgtfcflBr baaaaoB with u.ot
MM-TMb t'."iiei.?i _4to*alga?agBflfBBi i?it ibaiaaa a
?f tl.t-ir lateg io. uo ToahOO, poebapa, hm ever y^t
gaaaaaa. B B baaaaaa, tatbato IgaaraalBaiMaaad
bltowera tk*r* la aiwaMhlag aarlbb. BBfaBb^ laa Baad
laagaMB aaglag or taaeripttoa. Should tt_>y a.o or bear
tho BBBM aentir.ient in l.ii*:'.ish, they would riearcely du
Baa it. BM hailagaaaakta I~tiu. they willnotreat
uutil th.-y tii.d BBBM one who oan icterjirot lt, and then
they will meiituly rv_*ut the traunlutloa uutil tt lie
BBBBM a* fanlliar to them, natl moM savred, ln their ??:>
timatiou. than any of tho Ten (Viminandment*. To
(,-ii e all the lnw riptiont on theae cardu aaaM be t-dioou.
l.ut BBB or two of them inay proro mtereatiug. (lu tUo
oagle r.e.irt"et IkB Cupitol *t-t]>a liuiifc the unri. nt *.iy
ing?" Dult* et dieorum tel pro yttiriti mun," "ll ir aweel
aud glonoii* to .lie for o.-'i ootintry," on another \\\inf
"pra iu-ii rl/.ri.," or, for Our a'.tara iuul our IrBBBBBB?''
i _. re c__ bo no donbt that tho ReM leadcn have
aaeeaaiai by aruBao aml aktoaaary aucb _n tiii_ iu aaa
vinriiig many au BBBefbiBttoatal yonth tb.it it i.i IwaM
Balgto-toaa la dtotoetkaCaatoBwaagiBBd thattiey
are ii|(hUnf- f.rr their ail.ii-. au<l their fOBBB?M| und
muiy tho,ia,md more mnat bo loil to the B_OfBBM be- j
foro tiie tt tritile deluaiou ia di.a_>vUeU froiu lhe Souibaru
mind.
11.ul their deeeeratlon of the monainent rr.dcd hore. !
they mlfht ja'rhuim lm bOgllOB) but not a tithB of their i
?aarftoga hua TM been toid. They m.wt ontrnfrtHxiilj !
i:_;_t.-_ th* i??uiorr of Uie iuiuiort? Waaiilugtofl. ,
Ti.ey Halla baa baal "i ratkarla bka h?nd of id* etatoe.
a lor.? Ht-iir. from ti.- t..p..t aai b i!..a;ed, imultinKalike
Ika Fbaaaraf bM Oaaa ry aai bka pii*>- ":r of b<a-en,
u.iirty iu-i.-i I--. r ?? i-in.i->|i-i lw*BiwaflaaaMflfflBa_aaa>
rega.tbaafcO-41 ap?? i ly laaalfd ? monted a*---*?.
Ba bai batal] ataatad tt,.- I***ataa". a_*a bi* foot
:.1;mI. ai.d be f? .i b *** Bg to tkfl BBflflB 1*01 *?_?*>,
f,u. tariflj.' I.-* ai un. u-..i dyiag ataa** bbbbbbbb.
An nriulaivf litabMMl. ?b* hnd k*** fcwfaawl into tbe
?Utta tbeu ilruw i. up m t. e niiinre. aieinj? th* man fal1,
ti.uiri.ti.rriy .I..11..i "B* jabaaa, Vaabaajaaa fB*a
b.m tbr al.iii-nl?lt> * 111 kat* BaakkaJ but the rUux*
?u.d Strip. *." Tt* Bf?"?. I al *. -urieli p.-ir-wd the lip*
?,f ii,.- tafctlaaat* r.: n aaaa ka *?* atbaaal bf hi*
Ciiit...ii iiin , BB li ? f- I' m <l aflei he heit fi.beu. be w?*
ki.keil by Ika rkil lt* "P nnd him?bi* iiin.panioiie
iti-ikrrm?..ml .??:>?. id .iritff'??>! by the BBJBa* tbe rear
m .1 Ijblg *m 'I tifti. It i* BBBBBBt a woiider tlmt atthia
>.'no tt.ire v BB >?? t a ie?. IT'Ttif u at Mo'int Vi-rnon.
Tl.e -reat rpiril ol l! B !.' ro < -i.t. mb.'d tkt re muit huve
I M II a rai.nint; iti l.lth .oat in hi aTt-n, und Ukiiig up
ihe tleah ajr-in. to re*. nt ll.e ii-ault offered it* earthy
I'l.-.re by lri.AiBp lt * aiui.dard tVuror for tho ii_<>nii_
i.i b- llioii.
Dflaaaaateatlaaa *rch -- I baaMa**Mt_w*l ha** boea
aaauaa* tfaraugl ?.nt ibe HuMb tvat aiuc- Ika ?_r ba_*B.
ui.i) tr-.f.i-.i'i.i t ?-. i: .v . ; ;. .ir to the N.n tiu-rn roader,
tl.ey bl* Bflt ikit'.o.ii tb. ii aBkt t. Tb.-y a,ede*i|rned to
lie lu.le tbe art l. i.; i HT Iit :.:d r.U-b tho r.ibl.lc, by
i ; ladk | ll > ii. t i.t V. i_..i..-?tm .u i SoutU-ru u.a*
and u l.ebe). Spe k ?-. * ir* ah~a~t at hupil to expatiiitt!
I*tk*(apif*. eravd oi. ti.e eu.i l-iim bifore them, and
to htulT tbii.u v ||k .. ;?: latl Jr tkat tl.ey Hbould be pruud
t..l.o e.,:.tt i:<beir bacaa**aVaaklagllBaaa a atkali
I t afl I-.-i a * ii ii-11. : i :i i keaaaaa WaaMflajbaa wat
ri|;ht, aad tli.-t Ihe paaitta* of tbe Bebtl State* towni-l
lha I'?Ittal <;> v.-n.u.ei t i* ci.i-lo^oa* to thut ?c< npietf?
by tbU coM.try t. wunl l.n-at l.iit_.n ln TB To tl?
Buatberq j eopM um h " B| Bw*a**Bfl nre cot odn.ua.
1 ,o- B*t11 i< MB* i r IfBaah TLey t.>ke tl.e law and
th? a'aiaal fi aai t rtraapailewbi aaaaaataa aud.mft,
I a_| him ?aaa a? aa k*a* tbat to-il-y ttey <_*? u* pMii<
?**, lataff 4*1* ?id if te..i?.**bo either n-Tolre a'onnd
t':.. ir j-r.-.i li.DJii.iitj. d.-ft. D'.iii. oroccupy the patln
! ?; . -Iu:-. .'i-m nt I.e..-. | bBBkeat, Tbere ar*. to b?
?tr* _**7*_f-ptl - l Bbaa Hta* To keep ap tbo
! aUaUa 11.1-, i, >.ii f a lad -nd taaaltat bm?i tt,r
- at bffkraaa** i<- t . t to r.-.n.'iu nuietly in tbeir
? Bbataa Ib agbtb ki lt-*1--. ia for tha pr-*M-iit.*#eeured by
tv brii Marj nftlt ,-.!'?:''? Behll b?dk* trreuud them,
B t. b- iiti.eih . t>..... i -.. l.i *:.<? t ?.IT. eipbiile, uud diaiip
i. .:r im. ki-i, i i.e U r j* ... lriri.iT.en mt-r.toi_ed a mo?
im'iitortwo.._o. Tl..- Satthern Baaflfl uro (--ncraily
..v kgattai i. aai Ika t-arMal *iu>/o* of their a_tci.il
?Di.rt ;i afi aj t* i*' aa c.rth.
Bai I aiu Hftaaala*T The "Vrti_en tollltia," of
I -,..< ap* it-1 ? ?'. ii i a_h****t? man and noy la
un.l .ir....a,l t ??? . ?;.. > ap l'i.) of beunnir arm* of render
Mfljaaybbadaf Bli**?t7 ******* Allen-, cltiaer.e of
HtbarBI te* -kbo a****_B ;. t?> ba nt the ca_)iu_,aa we.U a?
. i ot ib {'? ?> >. iiav..- aaaa aahMal up ln th?
Mtaataaad taraad i I ? tha ra.k... and i.otbiug that tb.-->
,-,,t. ...-. . . .... - . i , ? t tl ttl f.-..'..B.''l. Ia*h aa compbua
t,H, ei |,l t. Ij of il.i-i. i-rvitinent are burrled off to
t ?tb 11 um r a vhaJa aa p-i"y. aaa*aaaal nvaiai*
tf IliafcflM i . >-.'l>.l ..i.l uero m oi..-.: ti.rown mto tli#
t ? t r.v bu i'fi-1 had U-en ioean
brtt ' ?., .-u.'.i .liti-idutybeforoMr. llarii?
,-lt.
|**M of Ikfl ion.,.'i. .-", eon.pMkod of Liwye-*, mar*
ria'tr, d?:,-, aaa ? i Bthara_af anqueiiifrnable Uiy
r- M l*t btl -. ** pMB-IIBl. BBB* driliinf- in th*
i.uii* f.; . t ? taaaaa*} wreturatotheirhomeaantl
M-MaBfl. i* bfl -*? BMtd -udileoly, if neci-h-.-ry, attho
ri|a*l rl*|rt*B*l Ik* brlUk But ail who ure luapt-cttnl
,,f ., ui* . i t.-. t- rl rk ,l..ty are kopt torether.
Tl,, |;, .,. ;. .| .-.I in <a.-tlf Tbunderawait
nifr triil f..r d' iBllliBX ta** BB* without ba*?, and other
0llrU?e*. a*?.l. 1* t>.. we CoDk.CU.Ml aud U.-dei |p.I_*_
[..,?.,.??>. i . i - tbala-gai. h..\o ail beea p:t-doD*)d
an.l r.t,i, .... u. I'teir -***!?***_. Th:. Jaii* and peni
ti-i.iiufy bara baaa raaaaafcatl f"r metuiu, ail reoeiiing'
-r.l.iikib Bl -...: l Tbo t'o:.fede*aie anthuritii-C
,.,1,-t ... iMflr'i "t t flj fll* b?aB*J M__l looeo on
S.ut ..*??.-:... Iw?*.l~altb .'..>-Ut.Ml to?.>v<jriU p?r
-oi.?, in t t bearta* of Mr. lioii.*, that ibould tbe*?
taariet* ea-tt. M *?aM ba la Ha flafla-jra aaaa *"d
tLat |h*| * Bl 1 MMBa?a*MB*BB* Btjraaj llMBt iivocatiODa
af tbeft Piww-rMt* un.l u.uTd.ir, anitrfif- tbe Yankr-**, *o
thal a. ?' If tk y '!"? bai ti.* Opflaaaaaaj would re
c-ikee ?;-.. .;.'.,?!..cfi".i ini_i buwinir rei.iaa.-d tlieui. aud
att'e*.- a ttlBfl B?t r.dol fndir.K them. Even tbe
? ****** bV .. i .ri_. i?mvi.)U-l reivntly oi man
l|n?_**tl ?'." tbt BliaiidBiiaed a?d CaaaaaVa*. atillnB o*
_r. !>??' n ' t weni-iri.i. Qkam ul* tho Iloueu of wwwwfft*
-aatatirat* a Utibi bm ra tb.ia a yi_r np.. ha* l>*cu t*?
,!...,,.,.iu tvuiuiaud of a company of p^/>
d> I.e 1 fe - *
T!..: Beb I 'V i| Daaattajaat hua abo d*t-rmir,-.l to
nBflla-J n-1 .. e ' ?? ie for thfl MflaBB of ;he IU'el i-api.
Ig. ?? .,... , ,. .s-.H-tn be oondu.en, and nre not U?
i.<- tati'.'- dor i ?ti B I into ti.e aertioe like white lol
,!..:-, bai ?r< t.. 11" birtv.1 by Ihe tlenernmeat of tbefer
umuMt*. 1 MB ?-v ** .iiiod or l<-?t, oi rrudereil.
vatthkaM, t ir on i.o.-a will riH'iro tbeir ?idue kB
BMflMt, aa tatj Sa Ew l> r-'<t. bbbbb*. ?"d otli r propirty
iMfrtaaaJa* iLrad by tk* tj*mJmm*a% aai lo?t in ita
*.nit-.-. i -*a B*a-**-aMflaa*aaMa4afaa tkaa* aataal
kkit.i t Btaaa al?f thkttwttm**, Tiu I* aro hundre.lt
I f.r::.:-, M~ga tl iVOlK^derr, i:i ba* f.v.inib-a of
Qaeeblaad ii taa**, B***K*a* oM llcunoo, who. ia
v kaa "t t'. ? adahai <? M Oaa. OffMB* bata no inclinatioa
... Beed I eir l iada ad batag, Ikcn ****. *'.*& to r-.. re
;?-k.-,l tor i.ii aaf tb?ir neg-ooa, they beortkly sovond
tbe I'tmr ?> u | i o; lha Wtir DflpattMM?B*
Hil' vbiiatie .. .-1 a th.rities ?H rf|*ard ti.. ?*? taJL
Uaa* BB ?-3- *a ...- e I "-...perty. they wili t-.-ilm, if kvf
..( t: i-i.i -3->' I -k in pttaou.'iB. tbat thoy are auliiiiir* aud ?
ibaaH bt i" ka tyim aaab. Kouo but Bm b^et mea
?Itk f-i ... . .i,l ka rtaflay**, ai.d th.y are a?.
taital bf th*M HBatatB tbuf. if tb.-y d(?ert, or ar* ?
ukei. y-' ? ?? raffla? to be. rxoha.if cU, tbat theia ?
ki.ke* ....1 h- l*tf**td t" d.-.ith or aald Sonth on tbt*
ria* BBM t ? . . 1 BBf r.rr tvo BbbMbT uit'. tbe t-r_> Itj*
aad b uta - of tl kt B. b*J maet.-i* u. Hatflajaal th.?
liemliB.i thtaat, >.i .1 tha r aBbatta* f.>r tbeir wivew.iftbey
< ... pa? ealled, kko-.;.l _.roin_/t UKietof il.et.i toendum*
._iiit!..n. araa baaaaat. u>k>eptbemfromd.>itrnetir_.
B*T*| i ? ,[? , - ft wohar urter Uiiio iilremly Iw-eO
_*-*-*_U?d, a~ai Ifl* uul-r inntruetion. It ii auppo?ed
Vatfv.iy t Ul I B Bfl p'.o; tvi pi-iueipolly wlthin the forti
floatMai. 11fcaj ara batag uur-it muii.iy t.. i...ui, rire.
und h.iu.iv Bm '.' ky i~u:i*. Iu elr.rt, nottfort is bein_j
?p-ir.-l to l.oid <n i.. llruut at ba). T! euvitid-of r>:
.?.i.uri-eiiit.--. aie bt-ii.fr etrnt cv.T} dr.y from the Suott.
?uid B*tb W.--t U? (i.u. I--5. Ne.ily a!l ll.e trooja
kat* k*ta l*kf* fraaa f?t?Mfc?*hw* ai.d ilt.bilr, and ?o
:-, tf baaa baaa adtka-aara t'rom ftkataaa tha. if
pi-.-raed l.y our fin.-e* be e-_ or.ly es-..pe dt-etriH-t.oli by
BBathat m:.HH-ry fftrc.it.
Tbe liib.i- an- b'.uud to BwBB* eTeryliiliif on their
aafaaai If thry I.**? it. tlrey know thfir cnueo m
lnepirably h>?t. Tbe army of Vug-iia eould aol, in
e-ieli Btaa. kfl btft loett-Uier tor * d tl. A "irut hatti.i
l.-tkveoil (iruiit u.d Lim; uiilet BOun b.'fiKifc'l.f, ei)H)paret.t
witb wbirb tl.i. batBat af bi*t n-M-k .....I the weekt
bff.ro will a|>|?ir lue -lilrTr.iehe*. JctT. Davniito
lakfl tb<> nel.l ln i*>i *.???nit to aaBBBMflal the arn.y. bu*
by hi* BBaaaaa* to endearor to iiuipire the dt a* _nu|*
Baaaafl i ? ilb t-ntbu.i_.ui. Sini.-e the battle* a iib Gra_t
ll.m* baa n-Ti.w.wl a |a>r.nxi "f Im* army, und ib
|*w*Mft*J Ut biive a.>-,d ln an exldieae to them that tha
lime hnd arrit-rd. ?-._. by puttln.T forth ail thoir
aaatajba*! Ibaj aaaai tntt BM aaaaay la al_o..t a Biuiru*
UatF* aud put a. ?nd totbekvax, and tb.a it wa* hia
lnt.utiou U< be with ii.'-ai uud -1 u-.-ti.iir d ~,-i-r? in
tbe next bT?*t couii.ot
-4>
Thr lli-nii ia Krniarby.
P.U'LVAll, ftm**, iiav 20, lrot.
Tho tlraft bl Kat-VMhM CkTttj, Kt'iitufky,
u.u ii i.e yeateul ik.
Kive hundre.l ai I f..rty-two nam.>? were drawn, aud
anioiifr them are M**| murcluiiita aud buiineaa men ol
tbat tlty.
1 here wa* i-onalderaiile exoit.-m. rt but uo duturb
ain ra..oenrred.
Tlie liues nre alaaai to prereiit the per-ona wbo arr?
drnwn fiom leaviu**.
1 f,o diMlt in (ii.-keaf.HintT wiil Uike yln* to-d.vy*
aud in l_?>*ii._toii Caanty on Mp_-1 -y.

xml | txt