OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 21, 1864, Image 10

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-05-21/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

Be
MM "' tht iM iBfl W_e_ B-_M be ft-njllfi.-d IB I I BJ
lUIltof B.IMH" ?'?I'l'llBB! ___.__?
? T_* . ? ??. ?;? ?ir.
.i?..oi'|-i .ir.i -iwi.!. li
__ , , . ab iu I .. li di ? 'I-'1 '?'
_-_** &.?
!?.,. il,- '.?.' ' '
. U i. '... IIM ?",
_,r ' , ., .n _t.-.-a'*.: .i"l >i. .,-.r,.'.-. ?<??>? '" *'-'
__ . ' ,- f?.-.?*?. I-' '
S :. - - ? .
.-. I lk? ,"."--M
eto ? ' ' ' ?'"_ ?_.,_
Mt,a ar. I
a. ? ,
__ .....I., .. - . ' ' ., .,,
ater. Il.rn. -I ?? ? ?'. ' ??!? r. u- - - _i___.?b
?3- i-r-n,
a_>(w~ti ?.l'.Tfi'"?-ii>"i'l ?"?-? el Ib"'" ?
! """l 1; w?i .le
r*".- ' ? , ? v r"l, Irf Jitt.
feeh-te "",,*; ,,., ?...U*,I
Laaenl e-iae rl li . laaa M ewt *?> ">"?" *? "'' "" ' ,"'
__T_ h ii Jr t-Ujaadiaotbai - ?? ,-? -
Wawiifliu a i _na?i, ?? , n . D( ti now manaard
_ ,.:,-.?:i'ai-'._..w-refBj
Z?L\. uyotur part, bat alfloaafl^aM
"Tnrn"inf.'>nri"i tliat S00 trna ?f rnw gwtta peieha fl ?
?.-.I Mmidy tni".nt ib- eopper ?ire when IBM if
, . ?.,,.,! ,i? ird Uithe fletaWlah
_,..,, ofGl - I ? "-''?. t'er " ?!" "?.?.""! ?a Ow
Mrtbed m tde e_'r..,'t. I had tateaded i" a.*"k in m?
k_ i ni ,-.-1 iti.-ii tt. tbia t"|' c nt thfl .-.i.r 11 gtoen ai tbe
__Mfl bolelbj Cynu 11" , prerio-ato hia d - r
fjM the Unit?-d-Uatea, wl cl waa t greal raeeeaa ami
tr-nvrka,''h' toi ti'" eelehrlttofl preMBt, bM ?..__rit>.4.11
?M-deii ll ob - - Iba. thlf weeh, had 1
?toenbun tbe preoedeat 1 Hail ia, an addiltoaal p.ir_
aaaph ii'iinit tht illu-'- 1
He haa departed for Cwprera ia thfl I>uke of Sntner
tati * Tiw'in??? Nnt," Bay* the kettoa "reaawM to um
SflU-tn !? ' I ? 1 ; i l?l r' ?'? "wtliti.it
Bbifer ? r'"-- B~
fayementaof hia ber.rT: toft tboagh tha trwe ffl 1 '
BM deaartare are al preei ut eouoeeJed beaeath tha aat?
wo-.r .? , m wbfl btt\. whUl.ttl hia
_,t|,;. eareei ? "- are Auth to l- . thal be toll bi.
wial.et angreti-ed, hlfl engagementa anfnKllled oal <'f
fitoawM to.uii. relnhigh .,11:n.-r-^.' |_.benuore,
Boii.1-;,,/.'..' *.-.r- Mwetoarafroml ai Maathoniy,
Vtn ted hy a flhort aoto 8obb tto Seaeral I famy
III ?.ei e?dl ha* beea nune thfl tmt ef.,-, 111.' t'om ita
Hpi? ted a-orti-etermlnatloa. Hn part?g nd.ir. aa to
MH" Kllgllfll PC , ?'? ia [lulli l'llftiK_l-?|8-" a,:ii l*?"1"1
Ma heyonec . n ?ee he ba| eiifl M he one of tnoafl
BHWtoffB 't lie. *'i...'T. Al.'l !'*? TU T-.vter, J'ut,,h,
Mto Bfbi bb! IheeaeM neeh-pooh t)..-n-.att.'r aamuchne
toi*. ptoaee, Mka wi Bl beount. nted abeut tt. lt hae
e-.I^t.-l-. j.-i>t int^. * * ? i'.. itl - -! aingara. I
nt one Uie other nigbi, and BBtel a MBaato of bia
Jtty:
a Oh ' there bai h-e- a fflBy ro?.
Lot d'.n I aa Iv -n in _m .: ,p*i I* fl< wa
_t.n, * t...rin.iiJ. .-.11. t.. ..l.?..l.d.
11* Krrii.-l-.riai; h- ( t Ttry u.ad,
?v. rl,.
Th- Aarti an le I" d tri b -i.tiuui ud.
S.i Hi ?-.. .. Iv I r?? ? I ia.
T ? ' j.. .r (iflv"aidi kemfl
They dui tda?a lh? aaHfltv
U . . .1 nbnJt
To li.it. a tl.-_rat._l.-i. '
i-U ,*to.
CHour*.
__*.>?:*;___ l-'-^e:. ,.aT- in'i frreil,
Jr....;_i, ii. '..
H' *M '' ?
FBr-we .. btat
AadHdon. 18 iMthBBB_4_f_-T_aXMala-eiraeti.
Mjn . bm Ihel Ing I >J tb? Tr. neb Ei
pTto aow atated, toa, thal \ atrtoandPi
tlrely r> '
Cenlt n ?
Hia iMiuuti"!! t" .M -/".:: torlalth_Mln hlf retieat ?t
Kriioke, _ad tbeir inb .-.
F_l_?er-lo_lan_Kiu_--_l_(""] I r 1% artth
-tcyii.- . treiigloi *yea kaowl) aad when
hbv e_rreepiHM_eM ii Tkt /'. .iy .'<w.: ronielod it. be
arwalneult d andan atti :.,t nu I , him trom
tbe trato lhal hreoght Ihe bero :t> l^-- ?? II---'
ata.'. ou areB .-- - ?t_-rlty. thal tha Qaeaa to af
tor-iltd -ritti ?-? Pilacfl t.i Walefl M that yu-w maa'?
| . ?! ti Geni ml,
A an rd .*"-;t lhe l m . ret ?. Cne poln
bh md '...
wt tk '1 bej
_>_.?:., hKmperor'i ' .--.--??: r teV
ttoment ' be will re?lio
Bradt ? - gblap
C:'-"' 1 : -
Bhrla
?Ui! I":
J.i-ui.ii' ? tbe * -
?.- ? -. it tt, Ir-' 8 ?'?? K dl
tru ..- ? ..-._..?' 00 ..-? teudf
t_ 1 . . ULlfl xno.-" laaa af?
_ khetllaatkia.
I :.".m. acnnona n
t- 4 I'ai ia, tk , ?'.?'?
Oin.r ? . opcnly, and
_a ' to ?
__??.- -rithtbe * . ? ? tnraln-a
?jt-ra, f i..t- ; ,. . .._:...-. *r.- ?
eerifil-l- ' 1 tu ( ?: mii ' ??? ??' -
a-,':-i. ?:;.'-..', - *
Mhoh ... . t-titefl ar.il Auatrto ;.rr,;-r Mt
?apiL.l bt ii:-- lu...u. I,.. 0 haa aacj-li-d tL. JUienlflb
Priirn.. tnd antl the tba - Ial?da. SpeiB
BBiiiitfli 11 1 Gibr.1 r. Ituir reen 1 ?' -"? Bel
_rl v; !.....:'.- . 6 ? '?? ^--!.-=
an U gary, St-iavoBia, ( ? U all thfl
?_tti
}?, . ,.... . . ug-~ern
BBMta to M.-i-. iu Etui ? ? Bhaorha tha wholeof
Tnrkr.
la-'.'l n ? toi -l-i"*"* 'T"':
lu.ii mm b wt " ?-'? M ? -. "? -a
ft ? ... 1 :.i V... Ar:..? :yl
lt kn,!-.- aa .: ig out ui tttli ? hart wi if m
to^' auemptod tnaomi i .,.c;^ AlreadyDfli - .
m ? IVy aaj th-ii lii-niatk playK theg?Bflel
_a.1.11) KapoleoBl aud i.LBi-.i ii-.u I... . ?
*? bm af I ..... .1.
8li-. :? ' : t. '
J am i-"!iip?-_i?- toa:<ak ot th-} "Tercentonan rery
Bri' fT ? ; ; 1, ....-- / I
|. ?'?
_____ 1 i wenttobti al fi oa .v.-- ia
ml - at thepretty, oatot old tovm
__?1 r loogodaopjitni ? ?
a- Bwy aem] ;. 0
fcrit- --..-. 1. ?? - reBeBB d^y
aeit'i'.t.'B r.
_ f.om !.i* puhliabiTt.
( :???!.._! 1 .... .
Bum t" _? HBld '..- Ibil 1
tmiv .,.' : .Ihfl ><'in
pletioii of .!.!? auu.-y. ? ...,.-? 1. 1_ U.
April nml .~Iar \1 enthf-r The I.ot:don C'ow
IrrMit r-n itl I'nlilii Optaien llur|;in_
tiiiiriruu A8?laa in F.nglanrl Retnrw
? 1 il. Uon. %% . .TI. I .iiriB uiul C'riua W.
Aiild 10 tbr I r.tt. d *itnlea-Mr. 11a. toa
111 1 "ii'inn lle, Hiie, 11 e m( fttlrti lntln
rnrr ia I rnuir nnd In.mtl lki< Jloy*
nl Arn-'em.-I.-T-BB A Bieir Abeut lhe
I'.iuj.. t ?-- iii^iiiir
Br*u. OlI >pec 1 1 t,rr..; . ilr.i-.
UKo8,iiejT,uii, I
f_|~ft_) '"? ' '' '"' - '.?>;.ii'. of aeira. b'it
w a *
Aall U_e the BMlBBI, WhMB M?Ml. V-iiic of corner I
eeli-u aun.-i.ir 1 . aleu at alaM __t otler* 1
ehu'-.a ?-. parui"-.,.. .: _ii c-.ie... .1 from itt rety rleieat- !
Btoility iiuJ Iha (.-ut.-::-- uit ntod by it to th? abM af
Apni. 1 - '.at BMMthiiwaBjlaaamlI
_rh.tr11 ._.-:? ptogtartofll fro _ >heir rroTenral breth-1
reu abt-ut tne BtaaaM obp, it w_t bairoy, atiany, de-j
Lt f eVBB tiial overarti.ing ti.ii aaioky me j
trc;?i.- d ?' k ??? .': Iu( j:id almost clti-Ui-'v. I tliink, j
md'v t\ i'-'t I ' Bttoa a'r_t Gaillxildl |
?.,! 11:., 1 , a* to, at aUarniU uicreaacd
|.? the BBMta ' " WwBlhW. Itnt tlie;
i 1 Italiiin ia bo' baek agal it. r?:_.y i
j_j",.,,! .. itly takea the aa?ihtoe with htob
?futttn to_.layaflfhta I 1 ? 1,
rain, a r*w, dmiK. an".- 'tb _.tiu<?apheie, Bkfl MfltaMtogto?1
r - ? . ?
ttt'. rwetly aaj btoat ?
Bcbeeand pait tkin toitin thetawaahedyi it iraa
InfBct, ".? ??"? I'harlM BLtantoy eeald bel
t .-.;;:, ley -iu 1 the lani.tint.,
'rf'i wtl ? tn Wl 11 .er.te.'it Witb'
I , ? _Btx*4- _* 1 -?r.t?, how 1
_v.'r, t ? 1 ont --n.:i with t?nething .,1 al
_, . [ag weatbtf. bo .r,t:, (hm .
ajra BMl thol^iblrc "" " be rr- t fied.
. . T ? _ -.. , i ? k tbi Londca I -"n'.-re:i?v ?
__n(li:,.. tbe Britlah fleet is the C'baaael aral
.,.?>,? t?).'< .uf i-iii.Ti r -ii ',-',?:."i. ?liahat,
n ? ? nd where the 01 ler wil ro ?,
BMJ Biw prcplfl | r-1.1 rl t'lknuw Thfl ',!>:
itot.d to li'.- la I beyeBMi 11 m^i Iaat M thfl
ith. when Ihfl ni it aaflemblagi i>t"..'l adj-urned to Mmi ;
| . .1 !?? I "ii-'.'k Bl d thfl
GeVman !???-.. .,-_ ? ? ?> the* BraN J_a~ito
Boiue Ih ' . ? 1 . ? . niiiu with the;
dlplomatic eoatia 1?. - : - - - r. ol "Tha L-_intl uf
IMrrerStore." le nnatt*a< ? atfolkflarererjr 1
eb-iui ti.e reatiltui fi.it ('"' ereBcoj tbej kai?yaappoM
Itot tho Daaiak ?1B be aaltUd at thi i?al-1
?bbm al _a_tat i - r->" TraaeM* la !'?" ??
atr.ei ...- ,. ..j.r .,.!,- ;!,?? 1<'. ea- we ;r l'i' 'bI
th-,: eoaiempt 01 it. I | ithl-a to Beialf
of t'te utiluisy ar.liji-.tT "I ti'.'- fatliel ol I fl I... ?
"rVahi aie aa atronn ai r?M ? ladfl d .!:?.!,_? .
y 1 .rn, f.-nni iliiy t.. day I "i" ir j'.:
Biark r. lietl ujam |hfl|| te. up 1.,'llie la-.l nKitoeOl t,f her
leeflBMfl aai 8m areneral iipimon landa to ti ?? beliel
1 ,"u:il U- ihiiii- fur i.i'i. aftel 11.I
guiug lo u.ir. How, MtbtMly haOWa, \Vitl.,,:it Ibe CO
?irirati'.o nlimp.nal JTraaoe, k,rg\'dui cwi'l ttlr, u.'
KaataaaaTn tataiata Mtada tJMy ?aj"'* ??;"?'f
,;,. i ln. loflinUto jf.i.i'.. t-onttreno-i tJaott h*?
th. '.i.: t nfWnipai <, >a oon |U I ot t B <? rinwui
?.,. _, ,., t. M ii.timi thi ki ??. fr - i'- "- I
,.. poeitivrli tl .k. <?< ?.i'l" >' lawaia
,,., , k ., ..I ; i pri* ? '? -? *t ??" b?i ? ' '
tvri- Tbta ".:. oo nonlnaed by tbe rirci
tbal v-u.u- Prine*Alfred hai Inal -eoeited :': .'..-r..
tion i.f tbe Ortler oftl* Btorb K*ttk* froui ttt KIi.r oi
Protait lhat rTfimitoflj obati at* looliai y U y
Orderof st Oihhtt' A iw*. dV i -i ? [?_-**.??
, , tt at tba traiiaad.pritatelj and a?ar*e?P>'*-*
toa ii. . ....I ma ia P? ?' itoiiD -
l.rm o- Pali ? '-??'" - r-".t iiiuiiu.L- ru' ? ?
m .iil..H J.itn toattead. . , , ..
TalkiBgof theB?l?WB,tttot?bayotoatr.- ?
du th.- brat .I... -?! tht ae b amui I rtr^Wi? b?J _,?"? l
Nf.kP.t.., ahtatht Inetitd ilt .,n. .tion ol . i- ?? -'I-;"
i*t,i?.!,. ...m.-upaf-m in I'-il.'i-ii-iil. *"<??*? "." .,
4, r. * oouaented loafl Inv. htiirntu.n t.f thfl wboleaBO. n
_,, ;, IttryaJ Co aaiaaita*, tppuintcal foi iho aui.l"*?*.
l'i.,, .?,..??. ..ft...- i tpl K rard, If boI Ib* a ahuo- r
Iba kaltnr, aooia b*1 oi Bodifo .-.. >a ol /
kooa* appUcatioa tof^niBta ur.. iio? In
refoi .-. ludeetl, 1 thnk ilalwaya r. iai - i
anmhai ..i tbaii -f-puaenta to diooil tirri ba R <? taa]
. ? ba earrl. >l. ..,.,.
Ibt c-r. i-niff-nry eeJehratloni baa* teirl' Ma-etl oi
tl-,, kered out thal of Bl a ford-aa ktoa bt ,
rtded laocwaa, I itof L don afartva aad ? 6*-!*. l
.,,1 aiya t ' ' t lo tba pb aaiit ? >><i
Warwickahirt lowa, and yoo -.????? ??? ?' "? '-'
.:,,...,-t:..r... but tbe aaal wlrwU-N*-. BJ Inb '
.i.i,. the j.i ;-i Bf* awthej aol ?iltlen a
lha daily aa-w-al Tbongh tbt I-. rateaary- arith
whu-h aoTO, iv Hfl aay.tae iwkne.t'B-he ?
work. laaUBlng t? | n i I t n rnttyne
?v,-i itot-**~-t**B-_i,ttianui_-jaWel>a kaofth. poet
and bia b .Kture*, Bf?
al i ii work* ??'?? Tbe pufJia.! taiiora and ti
af allklnd-, toa, kara, of ootvee, b ; ? ? ?'? -:- fPP '
lui.iii: aad -i fri nd inl rnii nie tbat ,-?
t:,n.-.l tbeothei daj b; a *bo b ?-.. i ho p ? ;? ad tt
BiT*httb?*tt*M-w~M-h-fc-*-r-*f*_ioUah.
In iho li"u?e of Coaaoaa, laal night, Ml ?"?
,-, ,. ,,?,,, :. Lfof Mr. Uadaay. ILP
; dV-hn.i um <m thfl 3d <-f Janfl bt ?oal I ? iba II i bb?
Uuatt rea-wat to tht l ailtd Btataa, baf:na.foi woD
,,: , -.,; ;;; Ltttion betwoen the bellijrr-enuiortiie
\towa, iitlon of tba aUbeb bj fl al Bi i n. H>
Beaaa aothli.- ln | 'rtant, tbouehourai
? i. t Btelvtt of a ttatia tupeiHuona lil*a-ain-t na
ami thr Minutrti tbe nwtion oan_rve* proToke a BeW
.lir. Bataa* Uraal k* Bii*h Biore inlu. kj tban l wtt e be
v. :, poaail li t kaa bean pni ttrwurdln BJ
tiripatioa of eontinned L'cion dkaaater*. ln. i.t-i? i?
kara ?..>1 thaii lyBpatatteni onr* u good ??
Fort Pilioa aad tha Bed Bi i ?', ".-' ?
rora al tht ataaa m ra ut tht Ik-naer "?? r* 'Ta_k?~ ?'? -
aai tii?-aationai alaa, Bakto| i- 'imei -n."i-..-, ....>?.
l .. i,i k. bowert*, lbal tba Btori -
lot ?'-. II .- ber*. *-w kl poap
......-ii. inaubjoett, ahlchareoeit* . '
kalotbe l-;.iki-...:....l. Biaaj i'*| - - ' '
li.lifl. r-nt-.-ti.ih. ;n. A_m>poa: the ibb
Paraia, tbal bringi tbii to .. ... * ?? I aoari
lha Athtn'.c two Aa ri. ? ?crthj ol
ragard aad boaor L m their ooaat-ymen, for I
th.y Iibv- be*n n -;- ? .... d Iii ta Ln
raaa. ihe Uoa. \v. il. Et* tt ol New li -
aaaat I Ihlak, actnt I u i r kr* m -nt..- i i
wkt.rld. aad in.'t'i..: uf d. rol . ..-...:
en_<.vinriit. baa d.-iii. it-.i ali >aal lha Hh-.l*.-.
and nnt abiiiuea totbe laakol eipiaining K< I
-... eaa aa tha raal 11 bh ctri >-f th* An rl i
war, an.l i-lBBtriaatiBg thaa with -arract kdraa
af it' *? t' ? ? ? ?.?..:.. '-"-? Bt ?' ;
. .. ..... ' bk
Nni trt Mr. Adaia* tbal 1 baal
at Mai aoati botlng ??
ri.ir. ?t f,i !::>'. BfalnM th* Itobeia, wbioh I have, of
lat* bad if [?eai f~*c**aou t? mention. Ii.
d li :." Mr. ETHrti
1 t.i
? --,-:. ?:? - - lli ; ' 11
c-n*. Ul rotaaio- on behall
? >.?,.. work.-d bard r, ol ??
,' ? r- -.--? f ' ' '
aii la * itiaiaotory in onr for
...
- ?
?-.- ;??? -h- ft |; ; - uf i..raaaa aatia j tt
hia aad :.> klr. Ada-M.
. ,??-, roTB :'.?'? P raU ?bfl rr-fl ?
? ? .. '
..i.-r;./-.-.-. whi. b ll t. nvuff
lle haa te-.ii' rerwai
. ,. ? ? . . r*ai '?., aud - I
. .- M [ tbat, ?il
? ?
? ? ktr*.n> 1-. . ? . I
? ?... .
\;.o'V r WtWtl . . ? . ?
9 . I.. Daytaa, I .fl Ml I tol'i
.'.,? bealtb mi:..r kBiiair i bj i m Ltb -i
. - , I kla < . ? . ?? '?
of tha eoaatro. i-n ?.f it hrl i i
. porta. \fi ? ? I ? I ? ' ?
t r-r ti-Jiafam-d fn.m tba
? ? ? i-.,. , trj ...;,......:. 111. rn. I - diteatlon
r | . ,i . but aitb :... ? i
ii Ike <..-:,-ii bad to bo renioved aad - ern. a'
, ataark Tory, r-Beniber?
|.n. ,,| t jfirt-n i.'ifi' f ol a Botaon af ln* krj ab-athai
. rit-L a-ith*Ttawlobete?-?-lalaB: .-.
I,.-, ..ii,.;.].*,,,,'!.".. lii.'ii.ri. ,:.( '.tf
tBUBtfy, h.ie l.'ii. .i ..!. i... Iti hi* UlAll.e of l'' . ?
tl trdottf*. , ,,,,.?
lat* lhat they bare. by lha laat nall. -irrBlal d i
.toiT tbi ? ?' ? ? ttfte-l 'h
r-rU.ofthaii .ui .t ;.. t-....t.- raaa. ia ?id of th*
Coafedaratt caate, f:..m Ku.-??>?? uita ytat. I ?'? * law
,.,,..... ? kua \H t
- . (?bei r- i? -1
; v ?.;.; ,-,i. -. I.rant r"-t* uul'y " " ' ? u '?
I tbara a ao faaowiaff what aaj aappan. lai*r?a_.lkoi la
... .. > , i. ?.' in. i.or'.'..i rwaatt .?
ob?blt m ptaat I , ,
, - . ? ut F.xhlblilot, Wl :<?'. "I "??i'-'l, ai
?taal aithtne B00th.|haa baaa -?qaalli *- i_*a?--*?
onrwdrd I '? ? I
I byataal Ttart Iwe t, bat bb tosilaad lo iJ***" rny
p? oaai abaiaraaiton*, I t-.n k la-dat***. piiure en
| tir.ki "Man PrapoM ' Q UMeoaBI.* B**Jn*d tt
Iattract~toB Btttatioa UBatrluBphofabll tyta-rdbad
BuactarBtk tf the great aaiaial pt ler. I ? '.t
...?_,, :,.--,, s Polai bran an- ditf-ntointiinc tha n
aataa of aaaaatt B rJ*haFi~*n*vltt'ah*a1*d Alwtttaa'
plora-B. (ii.f i* Itariaj the U_iwa -Imi., tue .>,!,n
(tibarat thatihto. a^kfift'.n, toibaddad ka -i alaft of
? ???. w kat * ?.. :,|'i.ifi.i aabjoutof oonten ',..'?? foi n
w.,l&w Of a,,:.... ' f thfl ??'.li***? ot the mtiirpl'l *<-.unen I
Mlllalaiahtttpooriylaareaaaladbi fi>? laooni
i: ..ir?-_.o.tr..itr. UtottaatiT*tf *??
,...,,,..,, - .- ?-< . v. ly.-t. I(? Bi-r.a tu hnir aJlowH
kistaieatto nu to.wu-tc in ptctidiag dxawlagfl ou
j -wie-tl :-.r aanaatloa aaaata*, piiatlaldfl otly in a reiy
1.,wb< n-e. i'.ere inaJroatu- ;,.?i-ru l.y LeifbtO* of
? Daatt to Etttt," watthy, I thmk, <,t tke komn nf aa
? BoI i bbj ratora ttth* J^i?; biti ahtretfttr.
;? tht Hiyma-kel tthBldairtlttoB,
,,,.,.?...!.. i.-;! <iJlal i'.'-.'i Oaniei, Whlea,
? i-r.i-j.ii.iiif- ni' i: hrtog tttarij tthtdoaa,
i ry la*n*otl*hfa. a*d giaat wtannte. ttatttat, It h.-u.
-ivt-n hiffi anotaei cbaracte* h?-a.-i. I^ird Iiuti.ireari-, of
ahich, they t*y, im h"d gat bflrriety aaai--, l:u'_
>,%..-,.i i--."ii- baflttd alflti itattta f..r iytpaiaai
three or toar y*?*t. '-'??!.' f-':y r.lrhi I LordDafl
drr.iiy is a* n.i'.i | Mr. Si.th nt* Utl* In KaalaBd ua If
1_C hati htfii rri*.-.l ttth* paeraf* bytt. rte~pl*t-|
..,*! thul Mr. V. ,.?-.. : ?'- v, ? .J- Biadad frie.ii.1 ia (rur
II itaal oct by Chariea IMok*iM. ia i iliffbl M-fli?-i|<in of
'.?lorJehip. 'iu* nnrt nuuiivr of Uuii ai-i.ai, Ly iho
tw ? i ! 3d ______ ?'
mk btt-_wj| ll M*"T*f, *_hauaW. *Tfr- U \ tury
toovn-dudi- with. atoaa* Btob a kMaadi U dota aol aa***
le-itimatfl-in nvpr-Tirice. Utl .lare aaytha you
cttfei i-.i.-,-< -.-T-jv-a-.t will fi- Bta n.y -.?t-iui.f 11
TBB-*-BByatB*a?*-*il-d MalalBl^aBl Ui.i-riaay,
b r tl nmnsiii.-:
i -spr-a* :?aald to b* r-ry ftmm*. ;* hta ;t baa
?*Mii.titr.'. UoBBtCB* id ? ..'.,.-:.... - ahn kat rrwnntlj
adopted * bbw wtua* ot drtMisf ber o kr. bj 1
ttback kooaarr, ?nd tying it brkind w-.t!. ooloredrib
l?,na, tha f nd-. hah-iii*; liowu jn tutiH. Etifeaii. Uviny
.. ... proctired a hltl.-f.-u...-: rnc Bkyo
ttrrier, witb halr tt '??'>''? '?" "??v' '""' B,k_*P?~
t-^ineti nvul in tlie Iropeiiui u_'.-*Bar-. uid a^-r *_?
r.pgiB-li iu a_Bw~_a**lj Btaaibv luimon t-. tbal ??: Iba
,*aii < wUr.t... t.iii-u taa aalB-l .>???'?;" .?? i ba baad*
iii,r.r, ! :!eifl'>, lt - *" u- l*:.1 "-''
?xUoua uub* by iBidk-itaoa. ih- Smpttt i ?ai Ln. ,
aaiit ibaaaat ?"d * ri?bl lajah taar tflaaal ta aaaaa
^u< mi-. _ i a. i*.
Tbr l.re-it Mhahrapr?rlna I'r.li wi.l.
( <.r.--*p->iiJe?_?- '?.' Ti.e N. Y. Ti-.buf.e.
IIMIBOBB IBI ITBB April 'Tt, \HtA.
On Batsrdaj la-t, Um waajlad i-inJuiay of
?l.a_t'*p*am, the *?"at Biiakt penre Xtt Oi.t.-nary
_Pl*t*TalB*g*a l.i'.-f. and hua b-rn ffoing on with ln
aa***flaf epirit *f to tl.e pr.-i.-nt tiiiie. Mrat.'.,r,l * u
*aallpia<.-f-,it_i (K'tween 'ACOJ and HOM ..ihib.taiu
lia lradingaania Bfl Mav?:r, Mr. K. T. I-r****, B-*
thotif.!. baaa in Kaflaal, am. natad *l Aii..on, Utaala
but rotnrnetl ahilo yet a yonn^r man, ni.kiri-ii her.', ?"t
up a ba*a<IJ* out ..f kk'uii!; bfl hua flBBB* ??'??! -i-- f'>r the
BBBflll ?nd a fortor.o fo: niiaaclf. II* broagbt with him
a anut l?ii;a ht-uit of thu piaulo flplar, at..!, VMh hi*
IV... eonr, Li? b?.-U h Uioet ??**?_"Hfl Ui"" I" K1 ,tl;1rt "P
ei.d onrrying f.-ntanl thia fcal.i_.i_ B~hlah haaaaBad to
ttl! br tbe atttat '.f rhr.?ri..l ,?t Ujkjd their ll
I bty aaaaag-d t<. ftrt tka HttU- town to n.nk- un aallay
af Bhont#ltX*J00in*taaaatwaaaa* Tha graalai i""t ?i
thiK waa t.kk?n ttr th- rt urlag <>f a batistlfal p .i I -??
htaatlfhitolttl aaa?**~_B* aaA a__* la ttaVJ .w.-iyt*
aur-.m. for ii. oaa week frota tbta ttt*? that* will i...t
b ? 1-1 ?'i it ?aa pl'iuk i.p. -. mh. tln r. Iti-.. ;'f-': -If
rular l.iiiniiui.'. aitb tapacitj t" B*~ttaotafortaW" .r>,ia?i
p.r-t.1.*; baaa platfann i-i i .,..i, ita, orobaatia, *-.. oi,
eoeaiil*. aad ? ataaja a? tk? athar. Tha l***tattaBfl bi*
chanti-an.l i U-f-nrii. theaoaaory, in.-uoee, uml Igatat
eicelleBt; BBd wbaa llfbtea tp an.l lili.d *- ii ?<
Bigbtly, with luely dn ed pejjde, raally t?fl aa if it
wt-- i'. _c C.i jm: J i ib.-.-u wbivh l?i> VT aiul oH'totiniti
tai Nsefcel aaraM tatat MBt~"'~* to aveka Oto lh?
f: .-,.-.?,?.>? tl" ;.i,l' :i' a ,u ;,ll-, Bm_~d fMini WJB I.
laftheaaagatotheethM, irath* ippvprlatoB ae,
?~ , 1.1 . ... v .1 l v,. !? IB* .- ?-? ? '? ,'
.'???.
\ . I whehit inl
.,.,,.. , ?-,' ? , . ? i 'I' d,
I ? .,t .. ?,, i ' . ??.,.,! '
I Beaa <r-:'!> - ar~ed ? ? ' ?_bbpedjntenfal
rapporteof tbe gall-rea. eack be g .. lei
i!,.il., ia anti-ur k-tterilii "- rritten aome appniiiriu?
reaB-vef ll.
ii, * ..-. i t bii ra Lb all,
i .l..i! aM ?"? "I-" '???' -keaaato,
(1 Ihfl a nr an B_gM l?ar Ib* *ud <,f tbia day'a buaiurn -ra il
. mma *? llala i' i- bM aaeet
1 i.-i r.r, t V, (fl ' lt' ? ? I ? ll" .rnilli'ill
ln b.-n.-T *f at'" >, ? Itl ".'?? ini ii -.1,. ure.
Yen ,r- wl*"ii.e ii y r* r /'.r.i.i tl, * I.. i.,i (i/ui n,_ - ???'
and r.i j.'ii al a otoi >
l . . . ? f ?, .' i ? r ,. ? ? ? ' ? rrrt aorroW
Tl ,t I aara -.y (oa .i t ? i. .,
Al! llu ? ' . " ?
With thfl B-M ?!''-' lle ii :? ? f ! ' .
f:uld. b; thfl l'"n! B-llie. ln I.' na n i Bg t- ,? I ?? '?'?'
ornauientedBlagfli aaoneal ? ' ebl tta dal ralaa.
? b the .,1 e? Im i - rtal ty, and betwi
.'. 1 ? [. r'l l.'l'i. II l_l>- tl; vi" ? 1 . ' ti Wtth
. . uhapii-ta, -ad i:: uaa - - ah aidfl ef htoB
? e.
lt ?.ie fur Um
Ibr the grand l-u iqw t. whenit a
gulahed oompauiy. i> ' k ?
Uiitli' beii | in' ??- -I - ? tlt
Opbi Iia rtoo i I... i ron* ) ?? ? ? - ? ?
?? .
, r ,1-1. - ttOod "?-..''. h I '- t .'i 0
tl.,-i, agalo thfl lorlng i:.ai ilJnUel
jlbUfll -I iBta* :? 'uMi'd . i.i. n dl -.- '?'
blnd thfl cb lirruaa an 1 :????- .' ? . ?
Bo- '-..:.''-?'.
. ?
'-.--.' II
and on tbe etagv, rb<
i irt ibo aat i tbe fimt B-rt of thi
; , me with whtoh they had Mthtof toaa aaataq
the * i i: i?r-. _c part,
iu Iha c ;it-1 nf tl,," p-nti it_, Immed
. ,..; _. 1. ?
K.iTl uf l . rjn bia rigbt tat tbe Mott K_i i .
Tn ioh, '\.- An ' 1. ti ot ol Uni In Mr l: II
_ i..'..l Itmigbti n) tbe !!? n, f. I n
. iir i l . :..ii-:, Mayor t.r ->;r.!
'. i ; ; , : li K WU :??-. Ih R.T. J.C. 1 - . ' - ?
\. L'oohe, R A th. '-? ard, Dr. Bn khant, ai
1 , to, ; . I Klng it'olleg ? ? ' - 8r. ( r iwb k, t
s< te t. ui.ti I.I..I-.I.. Tobifl left win I i rd I - a, Karlof
? iry, 1 .n.l Lytie.Ui .. thi Uighi Hon. I I ki
: .1. 1. : ? I
, ?,. ?, __.. tt ?? l'. ' . I I- . W
i i " , .- - _. H I .'"ii. Rli M. ' -' .? Sl ? '.ii-. i: U
ri l". M.I "
? , , I?iti i Bo I ? i '-t-j- 'II"'
. i t Qm vii-ai .. -aai ird.
,i.; iia-. waaaoai- -::. tolto ?* ty, aai r< aiarn
Utowai
- - ? . .BtoTJ MH.?t, k
? ? ul
- ?? - I ' ' v. ,- r - . ? ?--ir.. 3.
. ., _ . . I..,. j
ki e?n.
BUA.I T KHrTa.
MWhy, harehei i ?? ? biM > Hmry V.-r, l.
lr_ I.)
nea ruWL
'" A Terv, T.rr p.' ??- l".BflB ?''' Ml , '
Ktiin ro I...
1 ?.,.._.-. ... .-.-.: ' ..Ij '. y l-'.r- Ul . 1
i tr- ia
?Uem,oomam,kt BL".;. H..,_ iv. ii_. ?.
i ,i
"db. daw.ljr di.. k'".v ? ? ? I'reaji.-T.. "
Bu<a f 11 KAI)
?I.i.-Bf: n.l b f .( _ : b.'.:i'-ll ,8.
T.iBk BMM
'Hitrr: .. a. ... I. II. :.. Y\ IL, 3
t awaaa,
? ? ? " -? ' M.r ? ?-. ".. 1,1
j. _ - | - _r..>
ra-a n BAtaBS l- M
b.k . -.: :.: t?T . : .
m .ti< oa ?ai.bo...
i
y, ? , . r ' ... I II , ..
. I
? lluvll '. r LlBB
' tl I.T. - . " I II , 1
l.i.. UM 1 BBM
"l
a -..-. i... I d ? Ie*i ? .... '??? t ,
iaib
' ? tat ? . ?'..-*.. I.
.*
uii ,? BSBIflABB r wi'I
? '
. ? ...
M y, .. | | ? -IT.. I
i,ua44..-. i ? i ? ?. i ta ? a_aa.
- ? ... t
T . 4
?..' U *I|VB.I". .
r . . i MM
1 M.I.'* i'. ? - - ' < . ? - IT , 3
: . - ? ? i |. . . a ' II
. - III. I
? ? ' .1
tM ' ? M a. i.? . i >? ., i - *
'( 71 I" a. i . ? kl I ? - - . ?ae-.lUal ? 4
. ? .I
0 ?*. irrnr- iii.nii im -rni.t.
? Tb* Witrt ul -ur>. .B1 _r ? a. ..i i.'.i . .air i* . S.
t-i-i a. aa..-.. ? . ? ma i.rr_iiiiii-i.
"}'"?? - -' '??'??? ? BweaBlJaBM BB..I
ln IM . aatiy . >
BBB HITl A
fMMwetolhahaaey --- ....I:?nry t ? i, i
?
.. :, i .i.i- .'-.,-. _ '- . . . v ?. it . t.
rffrria aaaM
_:.*rti.l' ____?.<!_? i.II. I.'-.:/ :v.?1|_, _.
I'.flll l I.T ?.
Lat th?i*T ib r. . .;.?*rry Wlr?? t,J
airTBB ai a.
Anrl lirr* I * pnl ''' I' -l '-' We ^*r. Bjr;|i.b .I i
Dttak ?'. I -i -? ' .fl " ? I -tt , I
CBABeAt.at lu. ? .iab.t nn iv int.l
BeoaUa tat wtoei 'ahaaBa, |jmb_M ?ha ItolB IM.I
^n-.th h* .) *
M'hen the d.iiiier ?i< fl-.tt, nt??', tl* ahMt of Trtnll>
('biirt h him ift'ir.. il thaakagivln| naa pn>
pueedlaafaw rkttbfl r ?t t.y<.',tii to?at
t<. thi (.T - n. 'i .'.B' N'atb a >l A athea aaa thM MUBJ Bf
. la ? BiBg-lari] beantitol arraageax i t -,
*vl. ??- d< f il '?'!?? '? 1?? < "?
(?.?? hiK''ri oojofttm i of tbe bai '/.rt 'i hey w, ro mmm
twei.t.i tivr to aaatber "f ??? II MflMfasag
boye, wheeeroit-? ?i re iv,. m:.,1 ?.ll trained. 1 haie
oertan.lrncrer li,".,, Um Katfaaal AathflM oeitar
r.'ii.l.T. il. Thi ' ' -.1 IB, ll a f"wlia;p_ uu-iaU-iia I
r-'".-.| J'lin'.t irr t-i ti.-I'i ;..' aofWaBMk ua ' th" _.?a
nf fflahl-B aaif laa a_rahl tl tona,. ? rredoi aii
t.baerv.ra, l. en pr,i!a*,ai tl.r bOBMh uf iJ.ta Pltoflfl antl
Prlaoflaa, whtohwmmBbaai hy tbe *i_.fci_.4 ?i |laa>
arda < me!l knu- _. hjmu.
Alr_et i.f thn per*.,i,t. :: UBfll ri ;..le aJ**e^"fl, BBl l')_ie
nf their,, UlriiAiii bloii'itoD Milne il/ord He_g_t_a)
B8MB8 thtBBMhat, Mfllfl MfJ _ MB uIiti. I__TBVM
:.,, rMBBBBB BhflMl ' !.^? BBBlfl _f Aineritvi" but the
lUm. ilr. Alderi> ajrtil'j wariuiy af tlanni ln propuairig
BfMBtIB 'Irio, A '"'; I ' gtoa BTB h.B.ter
- at-.. p- ?,.t B la; ittftoB *Tt ? ui Krauifi'it v hu
br :.i bt a r.. bly i nnxwaed tddxeM baaa ti.e laatftattol
vhtoblsoaJ II Kt rrhoaMof OcflUan toto V??l
? t he .? ln which Qeetha ft* le-'fn Jia* l*.-n oJ,a;.eevl
J to r-.i_ur.-_B waa ti i.i. ,..-<l al ,b'. -Aith n.i, aaa i>~__
iMTefl, thederi'.'Oi.f tl.r !? .._?.?.'..on, nnj ' ail d ? ...
gi.i'l ti." hottM of ( in oitfl o'.i_n_r a_'i
thiit nl' hhal.e-'^ni-e iii t je other.
TfllegiflBn of oeagratalatwa were reoorted fmm
j- -,.:., j, 'i li .ua i.f i be ? - i.t... :!..:.* l-c:i4{ fruin ("bar
?koa aud .i-otLcr ttWM _1 (lo-iw, a_j< itl_g th. i... iu
_.?_.() wlacb .ii.e-j?_ ii. I.ati . i ...... liuatiau ...'.*
tiilC.
Oli the f-.Pr.wIng ilay ?.nt flfOW?I wra j-reae-t tt Aa
l Lini'li wh.t.h hcida tbe duat of t-iukeepeam. Ita
CtourtbiaT?rybeeutif-L. oi pareto <iui:.io aiyl*: aod
tbo iuu_ie wni adiiiirabio ni'wle _h__B. by i-ry y.,jug
':oya. 'rKLb BHwnlnf liaeiirm wm ba ?|eb_rl C.I
i r'ei.r h, the trtt _4lA_bMp 'TTi'..l"i'n. thtt flf the ai
tt-r.ta-in i.y i?r Mrwrdaworth tl i Mtohoe M Hi A_ Irewa
wli.i l.u* mitt.-ii a l,.rik thewlag pBIBltol |'-M*?,;ea i.
hUHkrtpeoM * 'i tieiMbh. Bota ai?i-i_r??a wmta am
tbuslaaiie enlogtee oa tha greM ItaHL 1, whioii U *p
rareil tbat be waa BBBh MMM nl a ...nnt tba I Bfl BBfl
an gt-neralll aupja-aied l.. |>e. 'J'!,.. Al_libl_bi.b'a
M d d iu irie ft'.d poeth paaflagee. flfat flf whieh
dWifcll witl. |Hiwri on tnu 1 n l !_. it ou> o! th? B-BB-aT?M
<o?t>Obi:o .ii 4 .. . - . . 1 bfl prouui i,l "l!_l>.t>
?f piii- ?r-,j i? ble uoi.ieu, uliich h*i p_vt-?I wu
Irnui ?_'' aii n(fr, bltogtog htfteit riili MaaataltoB ei
i-i.'..la >,f im..*.-. ? - i-i l'.."i> f.n.ujri thmtwnt at."
'1 to -.matlii r haa nl' BlofM l.t en i li _l_lag. I Bfl k K I
wilh ita a?ana aml biaita, Bili-4 w u., nu .r/ BMBpBfliefl
haai,,-t,iibptotoua uit u, to lurgoli?_ 'ihe m^i.tin
gah - ni-'l Ir.lla Join <;? '- ?e I'-.r ? n
i.i ..* L'ii-1 a* ii.nimn . . unoe I8M '??it-'. ?B-U
th- h.-.irl of Iha i.'.i.J -'-.-a.-ij - i.r.
(to Mm i ii am ? I b ly i-alered, hy Jo"
j.t-rlt.n... a, ti.e on- .. - ' ibeM i?,th-p?.I
aair* C u.'.-li-ue..-t w-uiiliy tt. le-biwul uu l!na u- ? J4i?:i
-thfl Mea ._?., :-..i at Blght a laM-Bwa Mnift,
eeaalfltlag (d?m~ ef ttot haa?ll rr.>m lha platja.
" WboiatUlrlai "Mighao_Mi%todtot," "?? ipott*d
annuta,'' 'I.iki, Bh li.-.'.'* *e.. a.nl 1_[.v.'_...*! ?? I
.. .,.- ,-: !. k'. . ? im r .*? .i.i* IJr am. Afloflhlf
l-u laa aafBpaay ai ? high Udeial eaeM y. On l ueail ii
iii'iiiii/ we bn I ii aj.i it.i.i DflriMrBMOM of Ti aliia
Mtrht witl, Hu. kai"M mr ? Audr.-w AgBechark,
?l.i,'h. in the wbv of nn t-nt. rtuiiuui'Ut. i.ni.ii M_I_ely
iiavo bt-en *i,ip,i_ai J, aii'l. ii,t-r*afit-i, u i'-w a: tl dfl
lightful f.ir-e, witi-,1 I- vi'.i-rn * f _*.- .1 Dnndn ary),
uuil i-apititlly aeU-U by i.m. BMM* ?<?! ?BBfltlBBl
liiiiig ol Xuflfldaj wae lhe exenatoB tn tb- Laaej u..ui
""?-'. t1''.' . "!t'-t,?"r.b lm i|;it.ji \- deeratoab
|. r ?i|? ua. .a, ot whtoh 1 ii.uat arlie iu n.> taxt.
4*
1 Iit "al,nt, b|?i :trt nn I'eaiiaal.
CflBBiaaiBBBMM ot 'I l,* ,'( V. . iibi.a*.
BTBIlfOBII Wlif-a. Apr'I.A), \fft,
Ika fiuliuat wi-t k druwi' utar Itl cIum.'. Saro
ly uorer larf.ire wern blrniltiil an mi.i.y aort*aanriifl of ?'
fttftt t fe-tr.aL <?. Avoua banka todsy ou? teei all
Iha ni"iv of that Bbm
Wl, adala?1 aM and ai. <rt* l.K.r.
1 .- laa l-nt t,| Trl.ow hue
1.. i_- a aniech, ail liililiaut Liiil.l,
1. v Bi Ui? j-e?dvwt niih d?.i_h_
>?>. . .,,? ;I|(. tv,,. Biaraaatl bbb* tttttti aai f?r nn tt...
ba-aaa aai Baaaata. wttk Ibatt u oaallf rtflaph kaaftry,
aai aa m aartaaa t!.r t*-uB-B**>**waa afaaaaaa lbal aa
?aaartagaatbi atady th.u <*k**mwt ta* aatal' ky
w! keb, B*v-ordl*a tt Zoro -tai ?" <-'"' s r P"1 '"' '? 'l
... ?...,.,,.. \ .. ..,., I.. .'?...? ron n t- .
pmb to tha ...-I -'t ? ?rere ftba eip ??** laa
. I . l..v-d "'?? ?I ?!? BBt KB well ? tb*
,:,l,,f.i. .-i.,.lkk 1-1. lkl...tiu:,.:-. A i....-:i "-.'". ? ?*?
ii.g Bior.lna
- , .;..-'4 . . .il." Mr .'?-?? '? lft'1 ' ''??' t';..vv
, fo, ' ', Thi nld eotftto Ifl ? a
. . v " ' ' '"- '
4 -r. . -.:. - . Id* .?n.i-.hi.l '?.-? bt ?,
.?.h..ik.i,ir.,M aniddahn **
,i, h an ru, i ' -- ' ? ?' H -Aw-*_-*arti'*I > tiitln*
w ? .. d.."...;...;'. bbco -aartaaht aaa lt aaat baaa
Oa i ?-. ? ?- B*t*t*l a*r*tty*a, wt afl vatrl U?|*a
..I:. "... - ? -? na ?.,'f !". '?''?:', ^
? ? ?" ? r
.r-Uf-l-IU- ..boul -I-.:-' ????
, toui u the ? tUat. i ' ?' ' ,
r~B?BbertheiBV*?ioaol ...... ??-..? **?? 1
,,e.i?.r- .-I B? '_.',.f '
i:, .1..,. l.k- ...i tbe ;. -t. ra ..___.__?__.
-.I,. r- aai ., . tea i-boii *1 i ii btlu?r-J>a alona r'.f
.... . ? B Al ?ay. upon
kiiheV.I7ftTi.il.il .rretil.nl
ito thai
? ?? ha il ?
I ,.,. ... . , ' rl ? ? naii. Tl. - |h..- b
..,..,: lil* ?
iad i lai ? of ".r. th. ? ; -';''
. , Qrat i.?.-:..: i lt wl ? '? . '
uffitara. I deaeemlniil*, pn '!>. of IliO*" wbi i-r**lj
, , , nd .....I wbo vi.T. p.<- -.t i . '"'"? tt ?
? ul ?''
.-,,,' ... t-otte. mn
u ..ui ? ' ? '?;-:??
: '
.. ?
, ,....;. , oi ? ?-?
. , ..lt.,!-i......:?
? . I ? : ? ?
c-i. ? t - ? ? ... . ? . - ? I
. .i;t in tho fora "I I.
I,.. .,..,! t. . . i . . ?! ? ? i ? I
'?. ,; ia I-* ... .-... dbriiki ;b
? '
? ' ? ' andare
. Mk.*..!.. - .;- - ' I
.'...-, md ??
. . ... ? t
: . . . . Ir I" i
'?-??? ? .... 1"
Hl th. :;?:. ,?...-?
, ,. I ,. -,?. lhat l hi ..-?- ikiml ol
.1 We t I
? ? :
- r - - - ? II *?'.:-'
.
taro rare* kiad -i ' |
1:,:.,., a . did md pro - - ' '?"l '" ,J*
ibi.BBI ? ? .. ? : ' ? " "?"?,1 ?"?
ba i:.i ' ra of I' ,
\, k r-!.i - ? ' ' ? ? '?
i: .- iu ' ? ' '
in .._.-. Beia.uiKkwithtl.* I : '' -."?' ';
.-. Ij ?!.i.h iu!. u.!l!,:
l.. tr. ! -. - - .
; . ; . i . .;, i ?! ? ? Ln* ....I...
I I. and I
... mily I i-t, *ad
' '
' '
ureo'n
tt lad ln ttt
, ,. - . : i. 01 .1
. I .
! ?'
1 ?
.,- :,??-? ? ? ? "?"
1
? -
?
?
. ;..???? i ?' ' ' '
, - * tb
. | .. ib
? t :n
... . - ? * i
?L'. i .- J, M '? I ?
'
-? . - 1 fl I ,:
? .' ? ? . ? . MH
-. .;..,. . - ' by
, '...:.'? :t !
} j > V-in.n
.. ? ai.Ja ';-:.it *lth - '? ?? ?? H
? rdiraai>iia '? - - - '
ntb* M. i.y VV ra*?wf M ll deui - . . l< ua-j
.? . ? ? ?; .1 uf tho I.U. }
ttaatti
.
? i - ? . -?
......
a af IB* ttact
, ? ..**.
....... ... .... .- -.,m
M. dr, A? ? i ??'??- ??- ' - - *'? ba'11
u;...-i I . . ? I ."'-? ' ? ?Byhlll w.j
ItitX. qui'. .i ? > ' I. .... ?
bat 1 ia;tadaawaduaaany . um -? ?
... l .-. I ?? ?'?? ??'', *n,1 *'t ' - ? M
... .... reth* JaaiawMtt
acaata *?**
II wai B*ta tv.e BMM. * f ?!' fr ?n -k , tbal thr
rad I . I tb
famlly *ull (**tiktaoh eaaatbeli acal tt af - Ha
t,,?_ wa bara bara an old f . ' r of th*
p.n_je thfl dai mdaatofaVi ?- ' .ir. ht.
euatafara-. aottrulj .. - - - "I ,'"
aaaJiltt hia _?fbiBfwa_rka?elt. bul aill
ii* u. .t aaa flrhat Ib Mi ? >.-. -./ bai aaaa t.> t
im at the oid juiti.''.
?Aai.'i--l. .'/,t,*"U !.a?*b**toii _y |U"U, Mlltd - ?<
BJ.i hr-k* [r--.IT ? r
r .. _*?_al nat ktaaad y*ar k?*p*r*a aaa-frMt.
kaattaat?Tat* aatal Ik*t *t_. baaaawaradi
Acd anrw.-rt-l tt * ae??.-*?f ? 1 'j *?ob ? -..
S'nlit* Im. Bta 1 **WB t.) B-MMtll
i_a ar** jrarsici.tB aa a kuidiT uid Laiakt, ti i~a*h aoa.
what f.e'ltiii ??ti4?? r..r lhat* ia a? raaua la bta
bai ior rr-p*. tinf lha t'.t-ar killlii^ ll ia do* arifbl f I
ttaabor vi tkt boartioBt ao;;. Jiw.u, l*~ kaflMU I l l
_y pia-o* of iiuinor.
l-jy ''. ir: t .d ttflBfl ftat * 9tti ? :? ?
n.r Tr._i.'u. M*.t<-. Bbal vn
64__,' ...-.?M nl-l P*t* I a:i ? '
__* n .di-?trt I wbhad **t >? Ma ? ?. it ?? til
CJu Wedneialar we h*d aflne ? rl-a of Ir?1?H
lag* Baa IbB. it-trt-dy of tbt I .-??..-?.!.
;.. e-ror:iri)r. taataoaai Jmrntoui Tha ('?'..-,- -/ 3:
r*ra?th* formet bala( not?hlo ?a flaooaal tf ? ap;>.*
?ii-? f,f the Irriiun -L-ir * t:1 B B*a /altal 1* a
metadty(tfttttttJtdae), an't t'.f ?* ? i .'-...?. tro-n
lha atiiiifl of the Mo?4*i. Wo^h twta MMhflffl. v. ho
par-M.nat* the two Dromioi.
On T?.ur..t tr ara bad .i tui* .xhike-r- ir-m ooncertin
the et.-r.i.-'ii, end at nv/.t. a r ...H-l ,-? !..r:.,e m ot
A* iuuLvtttt. Ihe ?b'..*ot filittywa* -ivr. B '-'??'
ai naratloa of catu_et ka ihe _raad btaMajaai ?
iitl,.r~LA:fip-.,:*aa lott-ni- *??, fcl _*S f_J'"i?_4
Thia wat ? giaadaaa .__-?:.-*? ognt. lt u a- *?- ii wo
kad haen laadealy tran-po~t~d r_-..-i aar -tiVMk-*
iiay world. oo t*U*t btl llfl to Ib ? ? ?td nt Ihl
t if..* i,;.,, :? ?} r....., itwaa aa t i tea tbaa aoaa* n.n
Kiciaa tL'-'.'.i tkt* e ?tt *aa coadlt na ^t
Ika ti.i y. ?':. l .-._-,;.,.?, i na lo an
. l. .1 ktOBM. aud tlr.-oo. und VaaloB, h i.i _> eBbied
... . ; loaalk aad da
tn deh ii.f t "- and her "' Mii ata eeatarlea. li'-rt<
bm*aimtdkalabtt tb* fatt ? b*flladwv|| kat* w.-ro
u.i.-a. . ? 11 ? ?
j. at .- i: .: ?-' - ? -I " 'b*ll ? tha vi*a Ptw
_a,(ht -.vit'j i..u.:.iia, aad th* r-?t. tiu, ,4., ibaj
d_kv~*j ta*r*aa*ttt ,<*-ir...'.- ??'?'?. lo a?d hottto of
. ? . i...,--.- -j.-.... >-.??.. -, tof tbaaaaata tatatik
ptoht*e*Ueutnat thai "tbt** torapaal ibtiarata for
ahiel tt j ? ??? baant . . Ibt ?tta Ittnabatl*?
t. ?.i:u;,. i..l-:.i'y ?kan tb-I J Ut erow, aad Un-y Ilt
*-. .k Bfala, i.n.r t.i bt llai l*t* liphaliaa, ?r Pan aa, I
w 4.u_. u. k|u*. ui uy... At b_t tb*hoar waaatfaidti I
ll __*-. ....,? fadewfawa- BB'I " dea-ft-a. n'jJ i
V f ?'. 1'eviion v.hi.1-. il.'" ,n li fili t" n .rrow, will,
rtiu.l ka B*B] flMflBBItta Bl ""'K a* i^ey laat, a*
?/anb.i af a waakof bi
' ll . i-T, .. nuv> *:- --f1' ?'. '? ?'? ?? ? ? < ?
v. 1 lorateld -v.. *r*r. ipirill a..a
Ar* i>, t.. 1 intaair, .u - ? ? li .
? . w' I ..
I - - .. ??.'. rpy i ,;?:?? . .. . ..,
I-.I Illtaaa* I.Bl*l*l lie* al'.l .k'tie U*. .,
. . *., al i . il ...??-" "?' - ai.iali -,
*r l_l* n. -.h-i. I* 1 I,
Laaa*aalataakB*** J ?\* .laaueBMnl
a. Oi*. i.. ai- .-ni- (* tad*MBtttltalltt
1. r .1 l *>.?? . ?
A Bpaoish ,!:"'"?..:,'?.? ba il ? -i- .- 1 a v_r
ttak wklak atrtt aa iatuatabina briUlaaoy v> pix>to
UTrtpiii io alu.-.h it .* flffljdktwL H* k*~f* hl* :a.-i. i.-i
?....-i, ('i.t t:., ra-t-tai. ?? beli-retltoo*a Uttt tih*>
vl kl. t \ Uaa atao pn di i *?? a ?laUai tltctb)
m-.iriot a thi* aaat-tg af aaBadtta,
M. <H tr.l, (i li'.-tiiif'?? '-i.-.l j. i',-- nf I.viin ;,
!im lw-n ir.tird.-rril :.; bM BtliHo Bt B**M By n ; MH ? bfl
, i ,. ,;- |a bia " ? i '?"' ?'"' .i -?''-1" p ?
rt j. i m :.t..-,. .1 no.... j-ik iii>-1 v ktaB n tht H a ui.
A.-i '-nliii- to UM h**amlt tho e_*ctivi? in li
tary lartaaf ataaatt h>- t.? rttotd Mat* kaa. B??m
_*rl.0i?i tnlki.tr. t>. i.-'t.i**' I" ???-..???? .1,.,!,. i,.4",ii:"Ji
irmii 41,000 artlll rytott,0n0 andfrna 13,ibH> tapper*
lo iCvV-'. _Jl-.._-i'..n, iiviulj.,'..-3lvc r/ ..-. j
Vlton ItliatftOt'HI.
fJlorlrtrntlein of the VFeal mrwer Oranfa Vie
i,,,i,. I'..'. I i-l,,,,.. for Iftaeo-eriiiij
?.r..r,it.l '.n irurrll nl IVorli Niiire in
i;ii-4ifi, I'liimi*. A..
Ir'i-.... Obi I~bidfll I flnflfpfl?toM
Kt. I.oi'in. M.iy. tn, UM4
Thfl clarioaa Baara from Ika Anny of tbe fotk>
j muj it ao B-Ja?I 18?Bg 8-8 thirv ii IBBfBaa. BB. U>
iiiu't-ii't'i | ia a~-to a b Itoe tr .m tt.ih petaa, Q* Mwtial
j4 ietof totofaat ia la ike Uaaaa mbbmm bbb bbm ag
toWMithl '? -urt of Vte ___-__-__-_?. All layal I"-!''
1 rcapund uu ?t MtlMBtoettoaft. tothfl i-i.Il i.f Ihfl 1'
' .I. i.t f-.r eatoUaaefl to 8ea_ Oraai UtoaaaBioi M
1 UM p:.,!..!? ii??atoBttoBtotbaW?c, tothi laaaBBl ibM
,., i - rn ina thM thaBehto Army ef the Pot
i. ,1 l.y a ae-petent ii'ii.i.-r, and la a i .- di tij
, ,., -i.f ii.--', pm! laMflter. i bfl v.. -i toi
i in.i-. wlihthf BaMto laiag h-MTla the ktatj ot HM
i. i'i u.n'.
if i..?r tOWAatt ein !Bi? their ejea or,* i-iu-.-n:
,, ._,.,,,. Mia-iafllppi Uiey auy be lurprtocd I ?
that tbi ?i-'i lion b-reaway la aot promialng to peaee
.. i.r* lo baakeaiid H. ha~e infuaed ??
. ? .- Htn ti - -. ii..i. ... ii ?? K< i-i I-..!-.-. ?? ii
there U tm.ily ' donblthat .t - nai Mia
anariwiU be eadartakeo toto H-iuninr. Klrln -
,.;., trkaneu ?? lhe arn y wbn
'<;. i, ?;.-., ind pay hl* eei tfl to I
, I.. ii,,,.- i???. free wtibthearmj which I i .
\*j .? ste le tomarcbinto Ul* -u i. Ano-era
. : th? |..ir'i.f BberBun andGranlron* |
-.;. but It i.l '- ?"? i ?""' '?"' uwjMT-ent
: 'i...a.,i...ll ilt a-..:- ti.Ulli w-ty b 'I BJipflai "? ?'?'?'?>'
__ ,..,: t at I fl le i"".-t.: I ? ?'.'* -?'??
,-,,.;( | , .hlfl.U_.tfl antl n Ij atorraed
.....-..! in I--- iipj ? ? .-?<? ? ,"-r ,: -
triir of i ?? 'I" - '
.... i0fU?lt.ii. aud Atliiot-i- ?'?
. .1.1 iathe North, t - I ? - -
ttofanj --'.. -it- ?'. ut. i
*? At r . .
(, intt-UflBd btoflflfloetotefl tn on tl -
; ...... ot lhe -' tfl i ? .
, . i |i>m tr-lnflbetw*. ?
,:.,.,?,..(,, witha ttroBg gaard l-l they _-. -
. j rxiPgtoa to I...I -,?? idenoeaud t oi
. ... |i, a, -.. hiiTU le n ?
uf . - - ' ? ' ?"?? '? '
. itl i - i- ;-:?,,'. Iheh. -:., irwfl" .
i .1, nl K-: ?al'tty, ' ? '"? "?*
.I - Welll -??? II - da ? ? . ,
. ,; ? Ln ; 'i . - r ? ?
r
Ulive l'. - K-'.a?e |-????!?' HI- H...I..I.. I.. ilai
.I- I - tor*-"*? "'" '?'<? ?"" ?
. ..-;,! ra dj f"i boal I - l g aot W* t
ln . r< v few btmta. ? ? - - t
... .-..., md im ? ? i ? -. - '
. i i?,ii. :., k,.-p a abarp WBtoh ott
lli tl.,- -a, j, ni. i.i.riu in 1/ "?'?:. III., 04-oa .?._.". br a
rt . . r-ralltHt.il i r..i.| ,,|. il. I pl ?? 1
. ? Iheieaa afooliab affair. Kume |-r.I
, ; vv ii, ?!.,-- rivit: :mf 1 i-I ItTB, u-^u -
... proToal Mai bai who, la toi
. | .... ,.r bul wb-i th ? i rt,nobi I
dtbement .
. , ,.,. , -,..;??..? .t iiii.-i.il t ?i.?h ii r.iul. il..-. ...;-?
.. i". M......'t? -..'i theC.am< ?
.l,..t bod) rotod inap-roprin-lni I
. .ur. kaatog .!?'-? BBd au mnniuoa foi ?
u-,l tt ? meaaure -.' | - i iti l tormn
. i .!,.;, ?_? i. ? d. Il oBly aae.
. , ... . ,,, i..,..--.. tUI Ihf '. . i. v peo
.inaeloi ibeir feara. I Wb their prn
?'. i ' ' ? . ?
., ,. ,,: i. . i.u-. *i.ii.-k-r ir.-: v i.'-ni t'.' Mi--i ippl
t., i.i. . n e UlWBfl ol. II- - ? bflt bfl Vii.il
,.-. .., _, ?;, ... oeawi i ? ? aai . ? *?
, *" i,.- i".hl M'twtoHBl watw ta
?-.... . ? .*
. trom N.w Vort I.e '" J-hi
r.7.. by rill. b Illur-t .i.i...
.. n, .:.-! I ' ' I * ;
-,i v I'r-- '"I- aaa - ir.?:i '?? Bl id ?
aad the U-aaU'i-y of gold wu.. u ... p. A?
! ,t r__l uli ?- ," ? CfM- 1W0, tl " M : - i.iepr,
: .
?
? .: - .:. .. b -
,?...i.,',. ,. e,and I :..-.-.
,,. | tai -. -an..-ti.- ?'?? b a .? .', i -
n, waa hed to l
|owaI, ? n:: li.ei-r. ". I i.e
.,, . I?taltal IB-Bfll. .'li.l BflB ep UM
,treitl .: ?'?' - *a *" ''"*? ""'
... 1 ? . id. whei t ? ?
,.i iMMightha bowb eaa, oi ih* rl* - k"".
??'"?.
J14. , , - .4 1,,'i-tto' tk li"-.* .!"(:.
ita'arM i wai u ?eariy erory brokof wflfl bllMB Bj
?;.. i-i.t..;. .-? j.il- '??
. . k byt ..- ai.arof
..-l.'.JI-,'. ......I-'- ? -?-? ?
_.. -., r.n w-11 known - ? n b?ata rei p__?-d
r | ? .. m?t, bi -1 two - -
. ', , .. ?,..,... bt* i,. M uh ? ' tbe
. .ii ,|.i t.. ? n..- ..r .; . from >? ? ? .:?
n ii ..i li"'- I.- a_' n. the Rel ? ' ? " rt'"
a-.itr..,- itl d-ath, a-- Badoo-tr-l. Imponaat. on
Uu.-iu from that e?ilflfle? n ia i'.- bj-oking '.pot a
teoretmaillinebel' ?- ' -'?army and St Loui*.
il ,- rrport*-d . - - ? ? ? ? ? ried
,,.'v. n il< rliei M tteaj?.!-,?.-. aad ? I
.. .,;.|-1- ??) ,. -'? -
.:- A U.g.i -iit- h(il lit'.el t
i, _. i . a aeeaiB? ,
^ ,,.;.,..f tnaa-.n befloometo lig ' -.1. aith tl
oi.t of I'rauk !'..-? t ? - ?
u?ia togrlel II aupeari h-l to ?11 ? igoalettir
.... | !? a liilr I |.. a?. . r 1.. fl i 1 , - ??? ? Ig?' 'l
i.i i -:.,..??. ? i-ia.i?iuiiBc ihehaiabeet la g
w.rutrii' t; ai - ? twmaaa, Dpofl torc tigi [I ntiturBeil
Lmi ji i r. un V..I* wr ttea by bm W.L, Amot,
i-.,..- .?t. r al Iii i,-'.*--.., I'oltConnty, ~dmwaeappojiite4l
. v . . 4fp, .Art."t -
rntod .... itowd aud .- nt< i?d to are ~eart I
? i ..-??! aill ?"?! I
? ......in.?.'....- Iraprtioi \r*M
Tbe_~e___gof tbe__-~_flaippi Vallej 6*vrV tf I u
U Bxed tor the 17th taata, Mdlttob?ieredth '?
., p. Ib Bdn .. .Nt
tttniiat ul IheoaMtB* Breepeai Ifl noall at Ibai l1"*
? 4. . uf ll* ri?_Je-<..'ii lhal -I "??>*
kork. i w bnlldlngi an- uiuie i-apavloufl andconre '
... il.. i- of Si w V.-.k. "?
. . _ ;. Iltl'-.'', Wlth tv -? I'.if.et i
deep by e. la wldth u.l ?. i. aa large ee elUn
?i..Ka. a f,.i_J fli-litary paradfl . ? . s Itotaht
tttovi ui i..| "' Uafl -i" -v - - ? '
.; .,_. UaJ ? ? IUred ll uwaton hM bfleaap
uuiuled (in_?,,i Murii.a. ul Ihfl
toaallguerriltoatolnaia ot,-,.
..... ,,, ?',t , ,,i_?i,|, r?u__ ,"., ? ot ai-.' ? ??-? i., ?
: :-. 1. ? -' . ? . .r.. ?
lo ptoy tbi
illiej ."in- wili.1 rauatfl
r, ij wattrraareqaiet luo Badtoelaaia aara*
..,', .;?:.. rtingtbeCk lalandCoarentiui ind formtog
Kn-mout l lubfl ln ?rerj v,u:tl w.-u ai..:iaKu_i he<l ttu*
.-a-* T.u Dtata*f*t ti _mA ??'. waxaa j . frtondf af
i ih.t.li. tgaiaal ttn fiTfy TTTgaenUj toelj rela
14 uu inaiguiili nt iui.oe:_, aiiu BBBM *iM ?' I
i* ,,_>Auo la." I.. i-i-'Oui .1 DMlflOtf MBBl ..-f |he TU!l_. i
_,,,:, (",,:,? 1 M Iit. LaaM Coppcrheoilfl ure no- j
ineliaed to '1" bto tto ii *u|^jni het?-. u MeCle?mi ami i
l.ranl fur ihe ? i.u ag" B-BOaatoBBb lt ia an in.? t t ??- ?
liriiiit toeeagto hia iiauie w:tb aut'h B'i a_l'.r.lo:i, v*t 81
,?_;_,: :,',, Hhilejl that au.h a :. ipp.irt ia tai_e_ ol
The rnlnniate of ?aonihrru lliaiourl.
To Bfl t'.d-i.r vt Tht S. Vt ln
\. vou arere xxai eaoa_g|i to aiib-ua. n\y\
?iiriurr niii-'.e. *:..eh '.md ika afetoto _tottl -. ?
?ram _eu of tntlie nofl ia your U*m Whi-h wai r-. _? ?
peal e.HJtl. 1 iruat. maylaak Uie to?rigMMfl of cne |
i . lag i . . ai ei-.t-it Mto?Ial |
,..,ith aaal atka i i ' ? ?-.* th?ra>ai;''i;
4tkladraadtal wta Tht Patoa | mthtai
thara-M m torn until \ rt] If ihap-laaol
iu- eifeptioa i I ?,n'1 'obbe.i. i
ThM lalr.e:
?1 \r_ii'i?,ia ul?... (-ii<l al.en I ?J -BBM en.fire it n->
longer iht-y havt n..i to themilitary pofltf forpr-teedon,,
tlm :,- '.i.'u i'?iii at-i?? t ? ??. luitaUfl la-aeae
.. i ? . .. ? e ?n,l theirfa?IHeawom i-*'without
thfl netvaa .rn- of Iit" 1 M Uag ir BBJBifl iu r-tdrn, aud
kartog M hope afeMjoytoa Mowritytoi . ? Mi i
,.?i ,,,,|,. they m.li leni'Mii al Ibbm P"-'* torthfl
i.itr-iit. Bj l i'r 8m graateM*_ubbm ot aayaaaBtoM
in ibe State laM thia pot8 The wtodfl bbbmm MMlfl
- t '.--'I blael ahoal KJOareW -ek..
, _ .'ii '1 t" t.ik" (tieof tlifir
mafltenai I t1-- ??? ? - too are b-tterpaeparedtoea
:;-.-t e hai?Mlpa ef the pce*?Bt time thaa "im i ..
tnd are re Ulj mofe iBtelligi nt aad aotiTfl thaa ih* - Ite
? ,.i, tilv,,, iT'iveri . un .,!,-, -.: ^.-oiwhite
? . ' j t te bbM a tad t'ie bflttei
ii:,..'i>t ?hil"a. Thfl Init--- BBffl f.'H the our-e
.Ttry ui" e tonibly i1"*.' afaa lhe riwaa
,.-.,,, .1 i-u ladtog kom i. an
'r j? ji ., _!? tnd Bortbem M .*uu i
v. , .ry aiii-i?> -il wt 11. Ki.l f'?r the i.tr-I-fituiill?of
ivlui rifiigeca uo fltubopportnnity praM
t'.. i ,..' I.II..I lur li"' '-'-'' h ttbl ?: M :.-:.! r-rni, ?'. ;
jl.rupehavlng Ite-n cui urt loit mi innl'. t vere
^ein by dreeth bbI fmiat. Ihetar BeMdwlea w ilepio.al le,
tad ti.ev are leehlag la h. n to mm ip? Man ui?, The.
|._ T __" ? - ::..ij::l.i "I th-iu WM uu foot, flleepl f :U l .r
Viut..a-t ulgbt, iad ii i-Ttag i. i" BMrly l::k'<d aud
ila.o-f IflwawBh bai "? i ??? j genatall] Ial Iha
m ' , i.ua flf tlu- aooutf ui __~enMBBM mlaa. E^ery
. , : e lur their rattoaa oa toto tweaty bbUm
nor* or leM, wadiag Uw ttn ibm aatTytng nantog
I.ii'.ik, r; t lli" I: .lt 1 ..l.iiin af lea-.a, htuiil:T bm i)H, j
in I U.-ri-.tiiT .ia luin'i ef itaa lliey eiui ou Ihelr
?? to Tla. ir wt.i.',. .1 i .li'int ' titiiii without '
Intbtog eaougfa tu blda Ibeir aakedaeM uml hantoel;
tiiUuif lii.. i.inl ev-ii it.r.f .liiya t>, aei't >ui pl wb the ;our- ;
i,,-, To-<taj B bm ther aad tha a wirlnw. with tiiree
Iouj ui ihv Him. vlth _?? u, Daukf, vamv aluttacn nillet
aai ??:!-.d hU ta th* atUwtVia* v.h< r>i__ taaaa -*_
1,.- Ior twealj Icmr hour.. tWtu** ... r-.l. j al* ttaZ
~-r emlarta om af tl.e wo.hu, wnera aba tkti _
II n.i. ;-i -niioia. and. ',*i ..ij. 1't.nd a aa-.r f,J.
ilyabowen -kili. t tw dkvide tbeir pitAa*?*a-^ta'|___'
l-rt tben ?nd taa?*a, Thaaak -.--i to i-_h *-.'-__*
??'??? i :.>t ut taa i-.tni of ber ..-ui,'
dyln*. h: ii k'I koow t.. mofor ,,)j __
bul liur friendi wbn .b*en rnl-i-l ?7?
???? ' ,-.-!.".. n-.j. ndi-wpolr Wl tai BwadtaatZl
ck.tbi.~foi wToB?a uu.i boya .n..i -irl*, .nd ?h,*-, ?
. Wbo k_1t 10 BBtBt a tal u.er t-~*e tr,r u_
r r,,,'. f... thi ir rati. tf |_ i,*,.,,>?"
.?..-, Hii.l BatttBifl fur tha iy., tJJ"
oui baoun, iu-.'!, aud !"-..iiH. *.t'.,,,,t _[,. (kflH||u_ _*
' "ttht Wttflttol -i BTtt Who *,_.'_?_
forlag t' ? i . ..? ? l v Vk"-.Gnr
? i .-,<! fttparii ttndtaltf i_ehi_-.??
/. -,- ., /? ?._, ...
/ Caat. _?*_, Muy -.', iNri.
.flnr.l.rPiiniahi'd by I'irr | r-.ra mhwat I*
il, nliui. ?aaMBBBM ol Ktihrrl Tayl*,*
Wilt liil-nrrviK-T i
Al,jrTkM..,p1,.__80m ?
WAaBDtOTON, D. < , M.iy ., llwyi, (
C: ? -. ... CotTBT-lB vr.Ti.<r, Onrriw, No.?._,
' ' : ' ' -' ' JOfCtW , afl
Mlchlaaii Voiunie-ra; Caaiatt Om
...aiii Valuntiv-r*. Cu_, . _
Nllfl -rl. I-i: V..: .fr,,.; .-.,,- ,, U.R.H '__
Wlnconi . Viil'ioteei* rtrtt Lteattaaal (___?___
i.i.,.i:i.__, sm vv-..,,.i,-in Vafaattatt aalwttttS
Moi ?. . ? ? t 14 (V , r_?;
- ? i i? --;,... ,!..i !. r, Nn H, .1 ttad !'..-t 0*adaW__
Morfri-eal. tttpt. ' '-?-?, ?u*.iri___u_d___-J ...j*
: i ? i . ..-Li. ''
- ?','
ta* MMBakati t?-.
Itlaaa tri" Coffee Coaniy, Intti- 9ttt**f '1.--.**.'
??,.'..' Baa :...ii td " K-tier' i>, .ui
. ;i ?... t:. ed ?-.* of the ?? auaa
' oa or 11,,.. Uttdai , a_.
ro*l le*3. >t or near tbe reaiden?e of *aid Boberl r*w.
lor.'iiboai t!,;.- i.id-a rri.tn th-towuof UUIbi-..., j_i
|.,- ' md *o*?7rl~atio? tha aaaaaal B*IM
'Inyior, u. Ria , aleadea " Bot ir.i.iy."
KINM.'U.
i; e Comaia kon haviag fl?rtai*h r~>::*.d*-*d ti?*T_.
I.-.;..ri layl.-r ..__..
..ioWB
~P? i ? ? atlot?''Otrtlty."
h.-r?"??'? Not fruilty ut chargcd, bat t . jm
.
.1-1.1 th* ''..-??'?- :..:: doaa tataaaai ?*>n_f r,,--iiita,
? t i ? -. tttea, ' to tt ii'ujitud ta Uu im
tf Arr y.art.''
l.i -:.-?;: ..'-. ?. ?'. ?f.:tpn** * On
? i | kag btaa approred hy th*. -t.ir*.
t - l.?-p rt ::? r:t and la:d 4on
. ? -.) . : i . i. i.'iiitcd .St..U.., .:..: tuUowiBa;- >.re ka
-
? ? ny to th* ****.** lbal in the r-*. rd, lt
tn . ? tnd tree Iroa afl liaonpaaey tf Btat_ad>**B*i
: :..-, .ui. ,-n.ithataaaaHBBt*f ?taa
bo* ? ...-!. ?aa aot Btaaaa
| .. :i;i"f.f Ut Ifl '? thtft, Mh*_l aay.
? ' iin_ to f-ii.n-ct wftn it the aorltial ataaaj
Ij baaawi _??
? ? ". :.f, thia w..ruan, abaa bj
.- to ..*?' aadfl an attta-fd tt rfiiui,?,wB
*-t hy the priaoncr and hi* n, ighboM, taii ttt*\
? . ?'.. ...
I '.- jir . . r tl '-<i priH"irr-.l a t~*pa, and, tMr~M?|
-'..., ih- by -. iu.i-:.-. aaked if i!?re aaa aay aa
? u . ili^k::.... " \kh-n ataaaflflflBB
m .; forward aod t.-.l it. The ^Minrr
?? . it nroand tkaaook .' theworr.*i, mi,
? . r"-)rr.hof ,itr>-in tk* sig't of kt
. aar* hi? w :f- aaj laaa-Mr* ttt
^,. -. .,i ? rai, '? k ,n.
. tb* v aa m aaat**tad iif-r-v.f h* ? ,-_a
.. ter-d iad tai
r im drawa aa aa tkat ba
.?: -, . ll ?? _.!......i.d. aadla_u**aa_taaatt
-- u : ; I o a .u.T.ea;.-1 iad
11 t'll e* <.n- si !.\ Thr.".... tM
.... ,,- ??, ; r .? -? .-?. i ii- ar.d th?bv.' ...l-tt,
- .- . . ! ?-, p.. ItQ.it* a'itU
Whuetbiatortare waa gal ;**,
? : hb "i.J?I to bt to tatjn 1 tta
?!?. 'i tbu --?'! BBo* hrr i*
. ., knowk gttt t::-; u-uury oi. iti
? ' ? . ., .
? . '? tb -? -r to h:? tv tiM,
or tw* ,'? >r.! ! Mtd h: y trit
uid waa tb i _ri_~p*~*] by hiia of u.1 ht* dotht*. i ittpt
1; : .1.. Xllij-'.
In tln. 1. .f anaof tM witoeaaaa. aaflwaaaal
ilag h. r hi.i.d-- and tyina; 'I ? m ta
, pntl i-* ti.em ot. r i.-r kr.e.-i wit!.ii___|
i.igtb* Bthal po*ttoa." Th . ptt
: . . ?...,'.,.. aiid on hn oit,
rmrpbaoaol h. r tornrr.tor r |B_*C for*ntT*tti
?
b.
aii.l ...
?-.-.? fl ;7(.!orfl p--se.lt MB
, ? L,, p-I her ?!""it etionp*. t-rtttt
? renpo* destatad. Bha waa thaa aaaa*
, ,,',... -??ow-xdtho kit.-ka,
i pt ring ; i __.'.:iig *'-Tf r*l iiinu*_oa txhau?ti.*?
....
:?'. u. ,-.>df1. bowwrtT, Ib roti-binf* tne kw..?.-*. a |
r thre-h id ..: - rt_ h -1-.- fell. m ihe j rtaaBtt af tta .
r'a wi'- ^'.tti f.-w ininntf* therr-ter riprwt
.. i. '.-r iit iba defti **> wh* lu .??*pB| |
??.,-,..-- it wai totiatod ia tha letVaa* i *b_
.: . t vn pn-iiut'. d hy i-tnc eobl vau*, *"
-..'. BXht '-d .onditlon, ?!?! ktl;
tnd. . attcai t.-.l |..J!ni:n.i uf tho pr "D-fi i
? * i* pr-.v.-l l.y m.'Trral *fl_l
r-. thal u > hore n -<h~I aeral eharn.-t?-r. _4
? and rV-t htt ?Ia*** w-il; and for hm -ifB
? ,t >i? ? ii oBta btlb**, nn a ilmilar <',*,w_t
-otnome whi;_d:ig thaa) 'D*!*.'
II .r n :k !t ..f nfTierra, fcnldrn- e-mrai--4on' -.Bta,
ftha Inited Stttet, aad *-.'tiug nndrr ttatt
ith.flb ahi d-.ui t:._.li-htlTM.Ul*,
? ' ' ?.:? ia kttt, flflBBOt bat ??*?
B-ttrMt andrrrret. Kv *c
? - urro'indlnj- t_aaa_BtaanaaalB*lttaBB>
_- which any br- n-nu'-l th.'ab-rn.fofu
? ktioa, th-. ; r.-Io'tiire-l to-tnrt to al.cutU*
..'. - r. _ s;ilj.~_t..l. tl ::* affnn!.; ." iaB*?*
n ,,i aaa patajta. bad tnyflsJaMbtttta
? b t ahoT* *Jt. tba aat aaal ntt.^b,ipW?*.eaa
. rliag wi. lia.
Ti - Prtaideal dlroi t- tt..t t!-> lert^r.Cf?-In*.!.-;***
f./ .*-tbah\ ~*a*a*l a* t*i thf |Hai-r af flflaflaaaasaft t*
'. i.-.t.i e***fltt*a, tud Ail...: r, Now Yurt i. d?>
idaath. penitaatiarr where bt ahaO b*o.::9ned;
bai w^!'' "?0';"a ""? b* ttatt lt lauBiBhBBl tw_BB baiaj
.', - ibaa^a*0*'01 nf t'..e aray, aud erp*.-ial;y tt -&*
> ,'. arl attk t3i.-.-.dr.iuiatration of milit_-yjr'.-*,**)j_ '
tha in-.'u.it.:ut.T dtaptayad hy tbta _<a_a_aatat, ???
, trw _>r~-T,Hj**ioa wtth wMi-hittf p;**
. .,...,.., o; ?:..-?v.-tiini^io.:.!:! thu* b-htlv...iB-l
. oftkeavBtraroil - - - ? =?""?' ?'?
.,.,?.? ,..,, uuteivri a_.a?d.i;.:ed an ? ft*
Ihop .1 *i!l n^"T B_;-lB_|_rt^f" ?-?
,* v.!; KS ?a .i-iittf-Hi it. ? w??c"?f*. ?
? a: :...: ;J.a-e f..r i,;rtii":-^ tht ir.^B
br- v-ar*. in At>,~.r,_.n.~3 witn Lhf Ituitoca
h, itder of tbt Uiiialary af Wa*.
K I). T0WMlK.1t'. A??l-t--ytr?'-. '??*>
, ??[j.l.plll l.ll ll". ,... ,,KII 1 t>.... ... PW. w... -7 .ww
If ?ith brief inrerv I- ihe waa ? ?**4
[,,..'r p-:-i.'r kk.t! a leatber thoag. two ln?:f.M?;_i
iad three f- ? ! r. ? lu* * k. : < n the and. -it th*
;,ri--i. I
Tha laleraal Itrrrana Blll.
AuioLig Uii iiumeruua arn.'ndmentt '?? b*
Haaaa k_ter_sl Revenae Bili reported _ob the >_??
1'inania OatBMflaaaa *n the foUo*. iag:
1 he .'.41.011011 dlatriott aro aade etjiial to the BaBBj
uf S-uaior- aud Ki'preao-tautfe*, Ki?ia? __? 0"*
rtio ?d<iiti.>n.kl di4triota. . ___||
Th.'pfnaltvf..riie*r'.'~->toT ref_.il to make jMtt"?
properiy to -V-*i.-**jra ia iucrcu_id frmn s? to * I?
"Sg ,al.i-r If an ABBMBaff ia BBBaat to HW}r*?
of ttl i>?J. JkBai .taat Ai-rwaor- are uiiowetl ?* ,? ?*?,
?:d .'o-..v-lor, am jutid 11,500. ?***!?'."iS
tarta r*r cet.t UUIIIBIBBMI, n*t 1*1*9 u_dt*d to l*w
i.i.tfad o'. flM.'UO. . _j ____M|
,-? iaa ou ui4*llttdi-drltt MQ!wh*B-*d.?^
ti 29 ae-ialtta M *ha*|tB irom Itttl '~?wad oiJUe
l -.,- tai ou b* r i* ?ade ____??_?_b*Tr_;__,_0_m ta
1, -attt tt w^.>;el-ede_Jorswb-ae.?J*???M?,*'
..,,.' are tu-r-a-rd froin |V-'5 *o liO.
,>ak ,n_* Baaka are taiod ?Uk? f<* Ue-aa* ?? Ur"j
l)_t_r*r* .?f trapet, aapiri-a. *r y-ncl.e* *? ?^-l,w
,TtolJ?i-lty tor manafefnria- tobaeeo erclfj
wlt'uKitAp?i-nit.-i iaore_r-4 froui |n?J ?Jf^J;
" rLaoBBieat f*f one jear ia.tead of ilt MBMBBi Bfj
ttiar or frnud : ifa*an.eat. the term of hi'P^'^S
Shk^S ln. rea**4 The yetialty torratatr^ t*tt
ttom oaa rho k m bb r-vtnit, ia IbWiaHl '"'".,*_;?
?-. ii. The dt.w ..n iSiaauaatiM l-I. J-^Ja,
lo -.. eaata par ' O'1 f1**** --d ^ *^ w
_. totl b -traattty J""*1"-^--! _h_jf ^??*
StatSr ? l^taVo^nd.booo.-d^
l ,n.- . i ? hi on it*>* e**?in_n for hritl^f. _
'^iXcrr^^iytt
,,:..:.. iflBW, aaaaaakh^ttaaBmaBl
^ ite.m_.4a*. te .*?1 ???? lJ ?? 1V' ^'r ?_,,,_.. o/OB
'?f'." ,''..,.... .......l^oi-^iCHlu^onivelibuoir*
., ,.i* -aid, aaaaa,tta* c-e-twentittb Ib^bbU
T ffiiStSiT^hide. and tallow. af *i"~r**
ih ;,.*'<:-_?!*. WlnBteadof 43. * ___.. __rMl
? S^Stt lo banka. otie-fuurth hi.tead of one If**
r__h. _dl*S! &De.h.lfof.n.rBre*nt*.rbjl
^^i.r.,,- at--i.>anh.rfon?rrctat***kaa*a|l>
IV.. tttaaa **_ll ut Uarp^oll. Main?__,^S
ratiimuiB a lt* -tt3_ fj"**- ??^'85l5
a-hioh t" dtcoral* their tnother* pravt, ?0*0 ?"*-;
.Ttttakta bj Um tfdf iad aiiBBBB.

xml | txt