OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 24, 1864, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-05-24/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

New publirationo
UV RV th B 0 U O flIT 0 N,
PTBLlll-EIl-i. BOORSELLEBH
ANU ?>ll'tViVir.itS ur ENOLISH BOOKS,
wi!!op-?Ji,.aa-wUry..tii,U)V1)U..y
a ?.!! aalaetad M*orta*tM ol
BMUn BOtMB, ut^ek**mkw*m\
BTAMURDAMKK" ,rr . ,r ;,? ,.,?? *_.-..
nioiiwc_a.M>o_-r. ai ,.,.?.,,,.. .
DEVOTIONAI. B.X.K4. . _ ^ _ . ^ ,.,,.,,.
*____* 8 r.
PPAVKKa'.JHVMSll.i'K-. .
p_PiC_lLi_reOlrBB0OKB, - ?,?.,. ,?,.., ,,.?.
,I..r.:.:vTKI>ANI>(;irrii".KS. ,_ -_.. bi!l ,i,,,
SlNl.VVMHUOL.il>."-. , ..,
JirVElflLE ABD TuY BOOKS,
J au ezta
ra*rTOORAl?HIC ALBITMB,
*** nf T...ri,.ni*tyl.'* and pri ? >?
AO*f< ?'.'..
I.FS M.E nll !!l. r VII.
Maaa. HTJBJ) ._ Ul I | ra iB*t_*l attoatt ? to
"""" roa \ni> r;i'i.\'" i rm.v BOOKB,
Thr. laa Ith
l y\. ril.K'S k l
y !', lil"-,-,' I.N k I ? . II .'"ii,
> i i- . ri'i I T, r
V\ IKREN y I3H VI'* K, Au : r.r,
.,!?(.. 1'. ITTNA M l.il
_, i> Y RANDOLPH, M**i v. rl
And ?.i " . , . ._____.
Mr
e-pero ?? indeaten.il
Cbarge. ? theii ,
? 111 HDi llt? N
nleua-.t re-ort loi book 1 ttt*, ind they.
...ttttu.. pr... .
allowed. _
OdK '11...1>K SAl-H 1-OO.US, N". 4t*J
? Btoalway rlj '"*?*?
OEO. i I ' A- ? f byJ. K. t'ovLKT.
WEHM.M'VV - ? -Hl BSDAT.May 36 at
te'eieck e
UirOBTAhT SALfc O* r-NUl/__U BOOKS,
BISULk ANU IM UUAMTITIE-l
l-i :?' !< .': iSB,
ABDOTHEB BOOK PROPKBTT "1 MH.
HENB1 >? BOH.N l.'J.NUoN,
(' i
ENTIKK. BTOCK Of BOOK... IN THU COrMTBY,
Am. tl _ at \1
? n IrOLLARH
Ir eea-r-ne. ca ot Mr. 1 l
ba* otdered hil ? ? K ol'BOOhB lo b
. rl t" r t.i*|
? : : :'
and ll '- I
!.'? '
th. r iinrw-r ol
v
ki? J
ta a* libr.it** .eparat. ? ?:"?-- ?'"'
I- h K ll'L'Nl'Ki I> Vtil.1 M -
ofthe " ;"1.1" a
?gaatoTD, o,j ????.?? adaptea t* th* LUaarj and tba
f .,. ,
INDARD LIBRARY.14. 1
Hull.N - K\ I l: V VOLI ".. H.? ?
THK PI1I1 "l.".:i \!. LIBRARY.
THE ILI.rSTRATl l> Lil RARY.
LIBRARY OP KRK..NI I! Ifl MOIKt).I
TIIK Bl'IKN'l IKll L1BH VK .'>' ?
THE HISTORICALLIBRARI .'
THE BRITISH CLA~_.ll KAR1.
THK > LASSII AL Lil R VI.'..
THF. KCCLKM HTUAl ' RY. .
THK AN I :._i .11. VN LIBB MtV. .
TIIK K.V.I.i.-tl t.i NTLh.M \.N S 1.11.14 VR
Thi. tariri of b->.... - th I
?rr.tiu.-tt'.. .,:. a'rJ \ b aork. ef. d. en
li.hrd...-.-.
? ? ; r r :? ;? II e tbe |
.pirit ai, '
tl.r _ r ? ; - | I
a. kii.i_l-i.-rd tl
tion. of thr da*. and are I ralaad
I r - .
lyrenm.
B
lyrenui* .o, ??_?-., nivtnci - r ;'' * 1" ' ? .'
r | v*.
*M- uia't.r at aprke I
mo.t Imp ??-...: arrle*. woik* ...
thr war. tarie* .- t in m.y >.ti
of til'
?peria.iv for tta? 1 ??????
I - * aad bteratar. i
fon.i.. :
ll. |J : t ? ? ? ? Mth. et' ib Ol
MIm ELLA il 'i-i UOKtf,
rorrpn- ? . ? Iwofl
rio.- d*| litent i?,
Mr Ba?I na. otdarad th. ? loll *
i o- . ? ? ?
MOBNIB ? _
R
EADY WEDNE8DAY, ,-.''"'t,.
TIIK LJFE ANL) T1M1.S
fl
Bl NJAM1N 1 KANKI.IN.
By JAMEI I'AKHiN.
Author of " Life and T.uir. uf Aar. ? taat," " LltaMAa-***
JaiitOU.- "Oo*. i'l.til nt lS'ik. i'r'. ....," ic
8 rJ*., ciokwu. 8to., C.'TauJ 7.7 pp., wilb ?:? -r. i' .rti^it*.
CL'theitra. *5.
In pr.ri'n* lii'irraphlr. cf Fri-klin Ihr <
bern to .-..-ii.r ;r... ... . t. . .' A utokiocraphy _....- f.it.a..
, ' r 1
?f i-.t. re*t 1 ? 'rrr idwti' a.i'l to .Mead I i Um m ? bri_
arrou.it ef rri-na - larear. Aoniirabla a* t* lbe po.
tbii, of -. ?-. !. -
? I - '
? -?
aaiualj if* v'. Ui* j wl
prrw-M.
Mr. I'. ? ird Piai ..'? aul
0. ... - . .
m*.. or iut.ie.tui. ? ??
... I. rr j? ? ? i- I ? ly
rel*t.'_?Ji ??....
ofniat<*i
O'.ti.'ir.l Wl r|. thnt i? *'.?.. " .
w . V. t< ... I lt ? ?
Fr .u. ln i - porkap
?
?
po lt* .
.
Mi 1'ar- i, i . ? ? ?
Ap.n,
ot-.., an l i.i. ?'??;??? reaorerj ' .
l!i, S '
and pu- . - -
Seiv: . . ' -
IOI1* of Ik i
dooaatbr repretei.tatlr. ?nd
ll.rir ' rt Ul ,- r- J.e.a. 5. H
Ci.r.ti,-.. ? ) ?
Mlhr nt tdipoinatUt.l '? Ui. I**?l i'?.'.
aud L__
The ; ibll.heri _ .
Indii.t.-. f tba aa. ??, ' ?
a.th nl
uable bi ap.1
A n.w .ilithn .,t PARfON'l I.'IK ABD TIMES Oi
AARDN BL'BB I 1 ?a, .-ie-.
Portrait. i lotb rxti
Por ??!? by Mi. Ito.ton, a.dbyh
irnrraliy.
I -...dby MABOB BROTHERS,
. V- rk.
CHABLE81-7 J0NE8,
.- i t. Ci a I
rUBUSUEB, BOUKSELLEB,
A.VO
iNEB,
No ttt BROADWAY near 14"
Aror. M.-CKI.LANK
OL'S book*. il. B
Pl.NE BTATIONARY,
BBLIOIOl'S BOOKS,
. HlLYt
liKAMATlC I'LAVH,
CARD EKOBAVINO.
BOOK BINDINO,
STK.SClLl'I.VTK MABKIMO
_ 91 BBCRlPTlOMd, fcc, hc.
*pHE ill.KAI.li OF HEALTII,
J. A MOMTHLY MAO.t/l.sK.
Mffl taaeh yan tb. Law. of Llfe, udhoal
lo irt ttt-. ahm y.'i ar.. rick _.-._ .ol t^n.-i^ p_,? ??
bowto I.Tc a., aa t'. nv,,;l *. Vn. .. . !, ,?? to ...r yu M
h~*,h.jw to4ltoi._t.'.eii t*idar*A ;r th* body bow w i kl;
low to dii.-ii. li"", !? "???. _'.|.|.y !.,,? ti. . . . p . I ?_?
obrrail... boW I r ? ? ? _ ? . , ,. .,,, ,,-;.,,
~<&k* yoi baahby aad happy. I'.I-.-. ai..,l_ ci.y li rei.t.,
*1 50 pM >? _ ?.:_-"*, It T. TKaI.L J. Co.. No. IS
Ui.lt lt , NrkV-Y. r*:_
LETTEB OF \I?Vi< i: 1<>H LADIJ -
H\ E ABATOMICAL EBUBAVIROB.
Haa inforn.a'i.-, Barrf b. ' r.. |. !. i.l.r.1.
tkr.it Ir. r. in .i ? .at IU celita
Addrr*. [).. BTANPORT, Boi Ma 4,4*1 N.w Y.r? P. O.
I^ITBTEENTH EDITIoi. .\<.?\v READY,
Of
BAYARD TAYI.flRS
Cn*BBi.*0 a~d rortrtaa Notil,
1IANNA1I THI.KSTON,
MM 61 -?.
O. P. Pl.TNAM rahbtha, tf* <41 Rroadwiy.
*J_T.\r SONli-UMOKS.-DSS! AN'?" II AK'I'?
i.* A rolle-tion ot I'o'iii- aad ......H.-nrnt. ?
>y OmiiD B. D-dfe, (Wi-.i, ,.,) M-i.ir.) 3'. DCBta, MiHL
LiNO SONO-BOOK, No 3. contaiulni Nrw and Populaf
loiuy* that b?T*.*pp-?**d ainrr thr j
1, niBOY o.f which *ro uot to hr to in,l ... ?..>
liee.it.. S. ut, i o.t pa.d, hy OLIVEB DITBOM k Co.,
' 1'i.h Ulirr*. I
Bool-ifiioi AiTvf,
Ii. BUT quautitw, fr-.m a Sln?le V'oIuiik: to an
f.i.'lrr Llbrary.
JOHN 1'YNK, l,.,.,h-Ki.l.KH Me I08N.
D<X)___TOH_E 1".-8 M-i:. ?One of th* beat
P B*yt*t tad aioel cantra'lj l-ra'?l P?'i-f
lolin?-..,d bu.ri.e... I* . '.-..I for aala 1 m prop el ?
Mher bi.'in-.a w, : k>eu l.lui ?? .y '"" ?a*b u, utt.-i d to .t.
AJ).... I-. M. K Tnkme i
\V.\NTK'.i--A tl. . 'THE DAILY TRIB
11 I NK fu.Bi ai.d in,:, . AdJr***Wi_*
aum.i-j tartlculaia Baa. Ne, IT3 I
jBkTCa? Publicatione.^ _
B m K'-ii.ly
i L , .....pi.-.r iu it NUMB1 Bl f- a a.t.IL I ta AI'KII.
ia . Br?tly b-aal q-arta aolaa*. Wt* $1 Ml
| TliebnlliBTit -.rny..'author. who i aibatad **__?_! _-l
',,,,, . hi* . f-e-anlal r* Mth* G
. ? ? ? -
.ti.ro * % i ?-? ... 11 pr** wi- ?. - -
., ..,,?..?. :.'. lha l ?.-? wi.u-i.
:t ? ? . , , ,
B ? fta. by Dail ...i r> ,-? 1*4
'' " ?joflB K TBOwV.B - '? -i .t.N.u-Yorb.
\1 \v OF VIROINIA.?W* at* rtow ariflt
_> 1 , r < r MAP Ol ! A-l i BM VIB
f.INIA. w. ? ''- ??'' 'I'1'" " bi if .-iu ?b*
| ,.? . j , , - : . .i'l'i ai_*Bl t < ii- i
? ,' VV. Ill'.INI. No. 178 VV.
Cil.itioncrn mib -fiincn .PaoJio.
??TUE l'K.N IS MIGFITIER TU-VI. IHE
1 S.VuKI>."
THK OOLD l'K.N - TIIK BB8T Of ALI TVtt,
M< >RTON.9 CH >i.!> PENS.
TUE i'.i JT PI MB IB THE VV iiiil.l).
On rer. ? ''" f?'"'
,.-? erwwil -.. ! i-T r.-lur i mail Ol otli.-i - 1? *< dl
Uol i l'e.i oi i. . -...,,- ..??'. '.-??? a ? ' _** I' - - ?
t.i
OOLD PENI vvrniiHT CABES.
For ii m H tl ? M ??? P*ai tarll aata, tba !.
llway* Readr Pen; I I Elejanl
i Peni .ir .. 4
ti .11 ?ur, toliul.i WBI .', 3. '.
... ......
TUK 8AME PENS W 8IL-T-R-PI.ATED EX1
. \- *. VV ITH I'l- v 4
. . ky Pi B|
U.r tl.<; ''r". ,ur ?
' ' . , .. , ,
.. tl ' Vt tta. '??:!'
M .
,. . l**| ur.
.. ?
M< ll. rON -- NN U.RANTED PKN8.
? '?
meaaaoi . i .
for .b oi.th*. e* .|it . iib.I .. I I ???? ...
11... N - . >?.
No. ? th. j
M N IquBlitie*. riho-tNlbl
, . I ? " .
Thr 1 - '?
.-?,, am i ?
Ith* .
BER.
Ke. I PeB, Irl
iFor *1 l ? ''
?r*N... ir?J _. ? ,
: ?? i
?? | Pea, :i.l q laiiiy
1 r - . ......:
? .
.---.???
fot t ???-?
1 T. . ? ? I ?
rn IAME OOl li i'r NS, iS ER 1 J_ThN?I0_4
1 W ~. IV.,11 PI ?
Kor ?I ->>aN ?. ' I :. '
I Koi *i :? "
i
| . | ? Ni- I I '?:.. -'
... ,.
" - ? '
. r '?
| - - . I ;..:..?
OOLD PENS, ti.i, Hll~r t.f'M.TY. IM BILVEB
HfED l.r.SK n .
? : - . . ? ' I
? i ?
: - i . s 1 r ? ?
I IO IVn.
The ' ? ....
Peinti. -
. anb tb. , - .
?ctutiuy rau
ly" arr '-I* ri r to a:.y Pl
?
? ll ?
...
.
fl-e-.on.toor- *
I. ??? hawr ?
-
Parritt
ut Iht ? .\ II .....
i rh *w *****
Itmbtr
a .i- .????. -??'- bym*
.
? -, tolh* price ?
1*1. deiiwen , ,
Partt***ea_la| o d oi . ? rwfll !? iS. aa ! th* Pa.lpri
? ,- ,. ? ,. r- ,t?,|.
TO CLU1 ' ? ?' om ou
IBB ? "f T T.'i . I ' - i'
*4i., Uttu-.
Addre... V MORTON,
M M MAIDl B LANB NEW fOBK.
|>AI.D iV BBOTHEB1" (E*UbU*_*d 1845)
| ?' GOLD PENS,
PEB inii pbni it. < -taa
Al--- M rrr nl
. BABO '? vv .1..- I.THPATI ? . ...' i.M '? ?
., -I.U i'r Nd
J V.". r?. BARIi.
\\'.M. i;\ I.KIM.I.l. BONS N'o. HM I
I fi_.__.bIA U ?? . .t. i. .-. ' .
Tl Ht
UJ.iiUo
ARELIABLE p B -
' i< ? ?
.
, ,-. . . a Ka. Tl
,. i , ??. .-.
l.t-AK-rrKHA'TKi. ? Urri. f. Naw-Yoat '?,- I
A KT1I-I.KK. UUK-SLti V\'ANTED.?1,000
a\ tltl a ".
. V. I > . I ..
?
vel ...
_j,a i.- -., .. ai.. . .-. .
A GENTS WANTED?To ?**?_] a aphndii]
______ BTI IVIN . ? f IBB vil kM L ?
ADYEB W \M ED?One who andc
; ? i .i'.i
li- ,: -i
lt. I ul'. -ii -.' :? .-. , it.
VV AR :.?.PA?-TH' ..T ( AVAf HT I'fK.Ar f
i ir, I. i. ow l -nr-r Ul-AHtr.K -..-I, u ,
.. aaaiatrroB U. C, s
C\V A LBY HUBMEH VN'ANI ED I ?
Ird. O.NK Hl SI?RI l>
AND IIXTY-P1VE 114?) UOLLABB pa baad -
f?i ali
rWAl.KY HOBBEI
,l.-.lvr-.. 1 w-j.'.i . ? aeat li.irty (38> Oen a I
? I
.-nll! - ' ' ? '
(fi. BOI
;
.. . ,i, ,-i ... .?. i ...- ?tn Uy a.'h.-ri 1 t , i.t,d i.jid.y
,:
r*t
JAMES A. f.KIN l. r ...... -
. . .. , l_ ..-..:. iu. i.t-1, < ,
_ir,KT*RBA-T?Rsfirrii e, NaW-VOBB, ?
CAN AI.KY HOrWKS WAKTED?IlOlitJEfl
.u.ta',... :..r( iMiyi.o.; weaa, I ..-t _.-?.. Um
10 ...ay ? '.-...
? ; +l-.)*r.ii h?- p*!4 I I r ?<' h.rfM I ? , . I .. ,
.-.i.UAKi VANVLII i
C1ABD PBINTEB.?Wantatl a good BOY,
J Who* I.r ...... I
y \.y Ul it ih. * kpply .' M?_.
1>l,'|\( ll'Al, NVAM ED : ? the M ..- II
., ,p ? r ? , ii. Ap.' :. ?..-.
I ,,|v .-?? _ . I., ih. .- .i?-riiit.iid.-.it. I'r. < 'I I . . . ?* .? .
I Wa-aiattou-*-.. Hobokaa betwaaa th. hour. ef 18 and t
IHUDDLEBfl W \M ED.?Eigbtor teugtiod
I'o.ij. r- -aated i " ' '' '-?'- ??' '-ti
i. II JAt K-' ' ' -' ?? _ ?'?_
'TEACUEBS, PI PIL8, Bnd COIU.ESI'OND.
: 1 K.NT.- WANTED lo e. b STATK and fOtVMi J
r aral lueatl nal Int r .'- l'EAi Hl- >'?- * " '" ti.it.i.
ITl'li.S. ?l>? |a +?". COBBEBI?ONW.NT- (3 ? ? .
wrritln.WMkll r lo *6oO. A ??? <? A .MKll.i A.^ t.HI.
ICATIuNALUNlOl- No. 113Br Iway, N. T.
WAM'KD-Ii.iui nilii-i-. an intuUigcnl Boy,
tiU wr.t... a t.1 I r.l "? VMIIII- kl 1 4 i LHlHT
W.illK. l.. ,\. ALVURU, No Ij .-..:??? .r .'.
furniiurc
TbEDBOOM ENAMELED FUBNITUBE of
I I >warrantr,| ...an.ifai-t.iir Al** ."'l.i I beetl nt .....I VI .iluut
| l haiiihei ,~,..l. ? j .111 and ..:.,?.,..?.._.. itll. 1- IAHUINU
Tl I]. ? ?? pfa _U M rtai EaUbli.l i ? I
|,\\ kMELKD CHAMBEB n BN1TI BE.
; Aj Thr hr.t *..,,rtti,r,,t,,f KNAMKLKD KURNITI BK, ...
.11 . . ... .1 ?>>:.- V'.. ,. r| .,?! . ... I, .,.. I'l.. saad <?....
U,.!!.?.. ill .-illltr.. VV l.i.l, .a r BBd Hrt.:.l. A ?... M i ?
I'.. .- . V\ A,. Kr S VI ARD. N . -' ' '
1/1 IK _. M.I., ( lil. \1' \ lol "I good .
-.? ,i.,| l,u,li IRPl ;-..,...? i :.
r ! VTill it Bl
? >i k ... i Kl KNITI lt. . ?
I I'l ANU I.. I .
BENUALLS, No_.io.___4JUUttd.ou-4.. col Ca I
V
-oiporation Noticco.
S. NAVY AND MAKINK COI' -.?
? n. y. oouMTT vuunmu coauat**??.
"rricB, Ni.w Boildiko* l
COB ' It tSlllKI..-, 11 i>i/ l'.UUADWAT. I
6,000 REORUITa WANTED
POR THK NAVY
ANU
MAHINK OORPS.
COVHTT IMH'NTY Of .'.OO ANU _.09, CASH
DOWM ItMl saii.ors.
aaa
8301) !_? BABlHEl and Pitt/.K monet.
TIib DWM MM flflUmmttm hutUtt, In order toflll np the
Nit_ aM MtfltBfl Cflflfflt Bfllhl IflfldIhO r.i.in. of Ki-rruiti BBf
that l.raiich flf Ihfl a. r\i..-. flfld flflflfflfltafld th.it IflflMBl fcl
Iha Nivy w:d Mtiii.. i rj. da! !? f-'iin'.fd aaMfljM*
10 . : I., bf (ffldRfld, tb* laniea*
i Iheyatflffl K.'cr'iit. fof (he Are y. t' t OflflflB. -flBBBBBBf
Bo?o ra '?? l !? payRa r~~a hrlhfl Mfly*?d
MafUoCflrpfl Ih* Moaaai heoiity, flflflh dowa, flgflB thrir
beinf d'i'v iBOflftrfld ii.'" Ihfl tfltrl ???:
WHEN KVUBTOta TOt 0M1 YKAR IN TBI
?__?_. $100.
WHKN I.N l.ll-'ilNU TOt UOtXt THAN OMt
_____ IN THK NAVY. ..00.
Wili.N ...NUSTlNu POR MARI iB i Otft.. ?? BBM.
IV any PERROH BRIXOINU . IlKC RU tTFORTHK
n.w. or'Barini corpsto riiiaurncswill
Ul ElVB A COI ITT i'i; M.i N 01 ..0.
pBT'.fih ? l I Bai Bfl Cflffa
Grodt.
>.?':- .?M Oll _ if in 'n'tl.
A I ethflfl BarfflflBta, aa h. 17 00 pat meekh.
t . Ill 0.0 [? r u.'.i.th.
D r- -.i I ?? n. I- <M) pat a Mh.
I'r.tn:.?in!_i: ,/.-..'N.vt I :! 18 00 flflf fltflBl
I . 14 Hpif '"'!'
odflffl?aiy ifl?fla, ?i.. b I ' * i~ '
? ??: IM
M~~y*fl
' :
?| ... r .- ? ' ->
HI! -T ' '.".'- Hi1. : ..HtlO p.r pion'h
;i)-( LABS PIREMEM. M P~? a tth
COA . I'a "Ba a ? '
BE IMI t. Is M i
OROIM kRl - . I I !?? ?' '
l. i\;i--,!i,.\. IB
_OV_. 10 |f.- ? -ii'ti
; ? . .......
| - , - - ? . . :
. ;? . . -....
I
I ......
I
_,..a-il. '?
-
? ?*. bj ? ;?. :
N*t*l t.. | tha fflihs aad | i c?B
?
-. .. ? i - - ??
I la ICflflfl*.
t \l'i O0CAI i-fi.l.' - - -. ?? ?' ny ?t
CAFT. EDWARD1 m .?.-.-?- ?
?, juto mi arur, l .
A< i << BA-TEI J'HIN M ? ' - N..
. \.'1 \ *, BRI - ??
I.,-,'. UU) t
I
II tayof
IKW T. i ii* ? ? . ? < , l '
.
wu.:.' \M v TWEKD. I -
Will,' ttt ll ?-> I". M "
, ,1.1 ? . ?
__.wi-.i_ Oflt.KI
t
01 . .an.
N.w "ork, A| i _
V _. ( 01 m '? VOU Mi.ii: COM
_>, . ? y.
Omea R~w BniaiB-f ~_B__a Coawwa
IM. I.ii..*i>ariT. ? idaag. >
lu.Diii) \ < il.l N I 11 KS WAS1I.I).
?'?.. i.
.
. - ?
. *t I
nr i?y i ? ? ' * aa. h
li....f_ . | ?-,.-?, r..
... ,,.,.-??
MMllli.V. ? ? -
t'H-ii-. I Ll M'
, , I I .
. . i. a,
Vt:l.i.: am ??! .
OEOROK OfDVKI i ry M
I) C *>m,Hee.
r.'fw V rk A[- I l _
iiKOr08Al-8 1 OK a LOAN
,000,000.
riOI-B?U riU gj ? ? BOLDIKBI
si Ml 111 11 lO-Vn ?S0BBI.10M
IM
-i:\t.Ki) rROfO?UJ WILL M RBCBIVKD at
'.tiia ,,tf! ?? i.i.'i .*_* ii.liT. May _ ,, I '.I, at i>. . a p i ,f I
| '
So >'.it ita I-v ,:-iy Rndfllu| i- : .. . I |
I :k, a ,!'i li.' IhfCI
of tho i.awi >4 i JA, tfl I hy Bfl f tho Lo?ld of
.*. ija-iTi.'.r-", b| [.roT.-I Miy 4 I M,
? ; . t | . r
' M iy and No
r ? r, tad tha | . w. ?. r -:
. iflflflfliirt
ai ti..- Ifllday oi Rofflflflhar, i "
XhoyfOI llf ?..??? ? r I '? d. .:. A, au 1
i-i .: 'i i. ob ' .- ii pttflflai _;.- it- i
!.- :. , | I ' t
IMtflflflfl (.'. Ihfl ir ilf.y B ? .,._ tiie Iit day
..f Juiif. UN, ttt >'.u.. ih nl. d t-i th- ui rr.|.."'i.. y.
Ofl [..-. i .',:,.? : ' , : . ,- 1 ? r .-,'., .,( ih. I vii.ly
I'r- ia ... r f- i MMft lflBflahfl_M |aM ? ?H L<- ? n-..I Ifl
: '.f tl..- |,ar v_' M t/l ll.. a MM
awaiJfd Ifl ll.uui bfarim i,.'..,r.-.t fron. J,,,.. |, I I.
BM r'i wl ?' j Uflflfltfldflai hflMtod, ''tngoaok
(? r Md ? i. I .."lil'.l.- Itoui.ty il.-il. in|itioii lliiinla,'' Blid
inrlo.ftl in s Bflflflal f:...l .fa td-.I to Ii.r f.r.ntf.U BT.
Therlgl.ti. r.rflfldIfl r.j-..l any flf tfl fll ihfl hi.li, if r n
?Ihr- d nnriiitry to piot.et Bl prou.otf tlm Inl. i..|. f llif
Cflaaiy. BATTBXW T. BBBBBAB, I
l ITI Ofl N> W VoKK ? ilkl-ABTilKMT 0? KlMAMCB. t OOP
Tuou.K.B'?OrnrB, M.iyfi, lw^.
QBBBBB CaoTON Ayianct-T 1'ki'Ihtbbtt. I
r|"o raos l'oi-N'PKK's-sr.ALKii'rko
I- POHAM M 't.i" Pt .;. italetoit A -I'IRUNVa Aii K
li l.-.amli.UAS, ||K> wu. I.. t- 1V.J *| IhU ..fbc? until
ii ????? ka. n, Klti l? \ >. i- d.J.1 im, *l _ bleb boar thfl hUa
Wl.l b* pll!..U-.T 0|k?,,, .!. f..t ||,? , ,,.|,|y ,,,
.' i 'i'-.-i ofC**| I, ,n \v ,?,, p\p_, !? i?. i,., ,ii?,...,. r,
.: I ???' ln .i W'.i.i I'ii'-. IIlm i.-.,li..,n..(.-r,
1 ' ' *_l?llioi, V. utii l'i.-. tiiu.-l,...., ,|i,u,.'..-r,
2._.-i:..t.,fi ..'.:. .,, \\...,., i-j ,., i,,,!;,.,!,.,,,,,..,,
ml li Braacl lta*_
JU*-.l '?' ?""'?> rrqulr*d ?UI :,.- flOMX
"'I" a ! .-,.- , . ,?? ,?,|f,,r..? ?
?!";-" ??""??'?'??,.l,u'
\tVctAy}^!uoa'r^A^^*^
(Torjiorulion Xcliu'e.
( ITY la.pr.TOiii IlEFAHT.BWT, >
No. 13 (ify lt_a.ll Sij-.ir.-, < liatl.vn wt l
PROP03AL8 for CI.EANINO STKEETS,
_-. IN IHK CITY t)f M-VV Y'HtK.
Prop _ 0. for tha Bt '??? ?-or?. for h?? '?? '". _Be_|0_,i n "
*a-Jeden-*l*-a,lBd-T*ad I'r.-i.-.-al. !oirlriiiiiill.vr-.-i.,-. ..
ui thr ( i: v of HeW-Y-ri " wvitii lha name ot the i-anr ... i_
in* Ih,- .a,'.,.. wrrit'.-n th- refln, ? ill I * rrri .?.; lat ih.. oBce ol
th* City In.p* tor.uutii i-'J. ?:-k. P '"??';' r_'ir-.liy,3.irf
2. 1884, .1 ... i I. .- Ib* 1. I. will be pub. dy opaae* aad
raad I.t ti.. May r I .?? pl ?? er, ?ndl Itj ln?p-cl ir.
lli.Wl.-r. '.r- i"._|-i..-.l W.tatei.ith.it 1" -I" >* ih-tr na.r.r.
-1,1 pl. ,,?: r-..lr,. Bi Ihe i ....... "fa..|..r. 0. hllereated
?Bb Ibe-m, Biidn iio"tl"-r pataoa h- io Ini r- f I '
.I..II d.-tin.tly ataU tb. f-t; .-. iBatllUtn d* withont ??..
roBneutioi * ri. ..-. otber perion rnaki .- uy ??? ;.????
tbaab-r* worki aaid lhal H 1< *" ?;l waprot* Wr. .....1 w..|. ? ?.(
..... I .. ,',., tl.at >:.? me' herof the Cotiiui. r
Co'.M.i llra.lof . li.pi.rtn.ru_, < i i*l oi a B?r**_, Dap-itj
ih.-r.-of, or( r'*ti.r-l... *r o.hn oMeat at th* Coiporatl-a
i*dirn-tlw r mdirn 'Iv lrt?r**t*d tl.r-i... or li. tl.i *"I'P---*
at -rottio wbicoit I te.. or la .bj portlon of rhe protti
tbarrof.. :.,.l. ... vrr.t
Im ... th* party m.U I that ib* lerer.
itated th.r.-,,. ... lia ali n -i- ?' ? , Wk ro .,tl.....?;..
,,?...?,?.,.-.,. ?? I .1 i- ?? luhhe tliit Ui. rarill
..i.i.. a.ol labaCI ieJbyBlltbe___rtW-J-4-re.tr-,
Kaeh pi..|. -i -? ..l I" "?P Bl*d by th* <
wrritini ol ta ' I ' ?" '?" _
New/;.rk uil ll I. ? PLAOE- DI
111 SINKS- i'it KK.MUKNt K. t ?!.? ?!'? ? ' '' ? theeoa
? ' ' '
Ita beiu ? : ... i. - :
faUhful peifonu-M iad that U he ihaU o ul ?u >? a** too*
.... -.. thr .. ? g tbei wr! pit . I ' I ? I WT d.ffrr
me I,-.... - : ? ? iwhi-hb* ? lid ? ? -I *? > '
.... , pl.il b . ... ? tbat wbieb tl.aCo ? wit-ia a iy be ...li-.-l t .
p.y lo any oi.-o.-r liil.lrr t.. v. i.i.m ti.
, , ? ? .:',
i. I by tbe oatb or ?
il.- .,..?? i..... : for* a J i|
?..
i ?. I . arorth : ?
., .. I ? : r . ... i- ? , I ? v a i I. '
. .. ..? INII
u .... j. . . _.s KAII 41 i ri', OK Ol IIKRWI8K|
I . . ?
it. ii-.? ?.???.??? ...
Ih. < ll.i, ? '?? l Dlr.lt of |b?
.
.: t'.,.. ,,., ir, . I r , . I
?h ii. h- i- ' . ?
. ii .-,. ? . l.il ?? I i ? i I I : ?? : y th.
?? ? ? ?
.,.?-.- ' - they w U
,. ? * rk re
quiied |l '
i . out the auioant ol
r b.l. i. '" i
T.ir.. ??: -r r
tm* wltol - ?"
III.. < r ? MH.
:..*:.' :.T '
... ba*b. ? ??
of I t w III
. . . u
i. I ... ita
,? . ? ? , ?
... -i
.
.'....'. 11
I-' -
fl
f ?'
?
...
f.rI ' ? ' i '
...
: r ? r
?
| . - - , r ...
i: f . ? ? ' ''I*
Ib' _ .
, , ????.
. - r
?
I . ? I ' ' 1 ' ' ?
r ! : ? ' r
'
...
. i .
? ? ? | ? I
.1 ?
;
...
?
- ?
. | .
_ i >
... ??*? r
: I . ..... .r
I '
4 . ?
I ?
I,
I ... ...
...
? . :
i . . . . ? <
I 4. I _-.-h.re tu,. 1,
x, ?
?
I Itrrrl W ill
i ? ? vw- -'.
I ? I
?
I ....
'
II.
'
llm.li
: ? -, i ? '
-
.i ? ? th* h?ur of 1
a. ' l day of 11
?
:
Ibeilty
Bt I
;
. ? i ; ? r, Cotnp
? ? ? .
? ? ' ?
. , i
, .... |
. . r .
...
| . -
. . ? . . , r? .. i ;?
.t *l.> ai.,1
: r t.
. . ;?.. .'. i ?? oi
. laUWUll I
. .......
* ? ? , : i .
. ?? . i ?
... ih, i_re.-prr.auip Mn lu
.... ....I
tba . .' >
.,, .uud . r ...I
. , : iu i. tb*
I i'r r. mr. (?,. :.i .I'lfiit aoy t?n ry ? ' -.
... pt. i.t.
?i rut, i.r
u.d t Itj
.. ... au. twroifl lh< ui, -. ? i- ?
:.. n iIIobi
? Ul, ,1 1. . ' .
i,.._,.,; tb. i.t i.t , : VI.) ... 11, . I
? , ou* ireek !?? twrea I - I? d*y of llrl
ii,h l.i y.ty oi May, tba Mayor, Ca-aptrollai aad l tj i -y
i...,.,. rn.) i_?, t ti.. ii., _.,.k...''. I ' ? ? >, I
tw. oty foui I . ll.? > I f rt ' ?! "? ? ?
m ti.11 ... ?>. ?
and roUl, and a| < lon !?? ?
,.,,.!., ib* >alU ;?? 18 t.ball be al _n i :,
M I ii,- i .tv lo-*. la - .; - . ,
.?.,i, ,...i ? . i.l thaworkpi rld rl ? , ,.,
Iheae l| ? I ?
portlon 4 tbi tra year* for wk ab thi. toati.. t n iy b. im.lr.
o. ...iii: * ..<?_ . .1 ihailb* ni*d* and eaeruted ln puriu
, .! t!? a 1 ni..ln whi h t I' '?'??in t.f ha* br*B ni
l-i. .1 mii.. aiul Iti ? otn Ihr |ioii.,riojl., ?? .f BaMwofb hy thr
l uy lu.) eclora ... -el B.ore, ... ... *a*e Ih* c. Btl . I priea l*i
__a paid o.ihi .... I. uew i _rl*h* b*nioretb*atheatnoanl
..,,!,. |,,,,i -h r. 11. ..ii.hr thi. ni. -...out, Ih. taat
r,,. bi* ...r. i.o. .ii..,I. Ott et befor. tb* t. ill day "l
,,.,... ,-. ., b -r ': . ill :, ., b Iwaaa
.,.,,,',.,, ,1, ,.? - c,.u'r*.' priea. *ud lha priea
a.r.. 1 t" I,- paid il i bl ll . ? t ci. ll MM tl.,- .,. 1 . u
to iu .kr ... I. payment al Um
ii,,,. .,,. ,h ,|, ti,,.. ih. I'apattloa V..-1 ahall iu,titi.tr
i Ih.iu !?? i olli ?' ? ? ?
. ? ihall wrrl ...'y w?d f.lthfutl) ?!-.. perfor~B,
a.vl. l.- .wi, atl thtat. .r,|i,iml ui aud iiiiui.itn-iii .ij, ii
tr ictvl i??. ? . 1 ?. 'iit" I di ind i *?| la i rt-. t.
and for tb* __??! Intere.t* ol ll.erllj ind lli Inbabiuali, and
aha.l *. I, aud in.ly . ii.r.T.. iu.i I "ufo... to ail Ib. 1.n?. aud
i r-lliii... ??? ,|i,.ii ,.,lri,,,.,l 1'y, u-i_ iu lou.., ... wliioh m*y
hrr.-aft.-ll ,1 . l.,|,t..l. aod ?i!l not klolat.. th.. *aio.
?[ uny oftl.,ni.
Tl....ti.. '.ii ihaH wall aad Aill] b-Bmaiiyaad ?__*-**?
laa* *ai*] aarty oftbe rtr.t part of, finu ,o,,l igain.1 illdam >:? ??
rn.l*, . har(r., .i?| ,.,[? ?.,.,, u ;, |, _ ?,; party ol tbr bl 4 B*rt
?uay aaatala ... h- b*_| .... for, ,.i bj raaaua "t ?..y wi* ? "-1" '?
ora yn.i ..-?. Ihe parl oftl.ootraeter, bl* *|
ni iriki... Ihi* aurr.-ii.i-nl into *__Mt| ""I "' J ''"
daillBBM, . ... , ,.,| *,,. .,..., i?,i li. . I ..,. ,1 uid I- I
duet i it?fll e.u.pao**tloawhich .ail r.)u,t,..tn ?oulal
ua.-iwi.j h. .uUitd lolio.iv*.
?orpocatiou -.oticcfl.
I Tftt p?f c-nt of **clt ???mi m mihl. iBitallm-Bt of tha ron
II- i t pitcB, a. Iier, ii pr. vidrd, ibail h.> rfltati.?l bt thr (omp
troll-r until theeapliatl m of Bflflfa ooBtrafll ytflfl, Ifat thr pi
pira'lon ol eai-U y ar ll.ia coutra.-t alntll have been laithfully
! l.-rfoimed ou thr part ol Ib* OBWlflOtor. I* th" BatUfccUofli ol
' in |. ntlfi "f liir tirit pirt, ti rn uuon th* irriili .1.- th.-ruof ol
| U.n mm Mayor, Coniiitro.rr, anl City In.p-ctnr, th-Comp
,11 l.? ,r tom 1 ; ,:itr_.:tor hliwirranu forth?ten pei
-i i.-t .li ..-I hy hlm.
Ko .'.nn in or iiioilihr-Biiona of the t"rnn of thia rontrif
.li.tll !... bm?i >-i- eft bftam Bflfliii-i-fll eooflfl? "f thflflfl!
Mayor, Comptro . r. aod t ity latpoctot, ?i,d ihflB ouly ii
wriiiiu labaflrihfll bj tb-ta.
K,.r thr u ur nnd blthfal pflrforinanrr of hit ;t.'r.?im-i.t, tht
Bflftli ? "'? lhe lirai | lt wRl _ iy -.i.i pir'.y t.i tht areooi par
ibfllABof-,'f'li nn I rvrry y* :r. ao loflW flfl flflid flf iflfl
: ?? - nn* t-i ht im 1 by thfl Comp
? BTol .ail' Ity il: iwlog hi. ararraot *rar. montbly for ? pro
j r' i .-- ni.?".'.' Ibrrauf, *fl?r d-d i t :..' i i: - ?-'.-.,-: i teo prl
. -nt 1.1.. rrinb.-1'..r.. in-.nl. Bfld Ib I iT.ir flf Md eamttett tt, - ib
, j.-. t, bomttet, I. tt.ji o,fl__l_B itlosa Btrstio?_ i.t
in. -i.?.
| .Mifljrremrnt ah dt flfloHflBfl i" (flfflfl fur tb" trrni of Gv
bi th* ,i it.- I.---'- I
' In Hit'.r-< wl,.-,.-oi ti:r inld MnTor, (.??Bfrull.r, flndCttl
h.|. lor, Id pur.uflooe of ? proTiiion coiitiiu-d lo Beotlon I
of 1 liii't.r !":...( il.< Lawiof tbe Btatfl of (lea fotfc, _,-.....
i \pi.2'. 1 'il t.f... I,, i.-'i:iti, li.iiKtl Ihflit BflBMfl anl ii:.!!.-,:
li ir-.ra .. tii.l tl... Mi I |. .rry of Ihfl - -1 | Ifl both i -i
. , . _-i- I i tf ?'" ' ii i il 'i'- br) ii IOM 'or n..mn), an.:
uth,. l :? i.orl ? n . -v [or - i ? . ll? ? 'lay of-. in tht
y ? ,t .<\ g ir bM "ti- IhouflflB- flifll t bfl??odflml ?i
l Kn-'W oll ii,i-n by thflflfljaat bia, tn_' w-?, -,ttthi
c\-y ot N?w I ? i, ,t-1 ? Id u i ? n > - iad ni ? i ll .? M 13 *,
\ 1 ? ? . 1 .- ' 1 ..mu oi.tlrv ?.: Ikfl I itj o: Na* i
' aiim -if I iv- llunlr. I !:? -.- ??' -I I)ol ti- lawfol 1 .-.'i-y of Uut
Itltriol Auieilrt. t" l>- I'U't '?? th" aaid Miyor.Al
.lriiii.-ii. i'i I 1 ? ni'-i .. vtv. ortli.-ii -.-ruiii At'-orn-y-. - - -
a..i', ,,r A..,_n-. I ,r wi.i.-ti pivi... u*. aoll ai: I t: i y Ifl bfl
1, ol-. me, ml ...- . of .!.:?: fooi
ii. .. 1 ? . 1 'ii ,.'.i--i ttafl - j- u.'-y Bfld B t- iBy,
' V tlir.r |,ir.rlit*.
[witb our 1 il*. U.--.1 thli-day of-, onothoa*
Bivl . . -i.t bi adi -1 .1. I .ii-v (.nr.
V. ,,-i. ? ? I ..-. by inatl
1-1 .1 ...,l bt irina >-v 1
M ,,, , . onti ???! t?i'..' Iha "'1 U ,y - ',
:., n. .1. , 1 lonaity, tO| . r . t ? ? r I
rk ? ? f ' I f?<
.-,... -. r, w ? -. -. | ..-n. and
f ? . 11 . 1 .. - . 1. ??? .. . .... ;i' ', 1 I -
?? .
: I aroU 111 i >r It, antl ::i
. 1 ...ud - ? . ' " I 1 '?*
1 .- | b ? ' ai I -r y p. : nn ..1
. | : 1 coutract an I
, . ,. - . ? n.|,.y Bith
Ujt : 11 I t
?1.11,1 ill 1 . . rlrtoa
I .- ?? -, .) ?.: -.
f-rh, City Bod Ceaaty of towTetk, aa.
I ?. . . .?-:.- ? ,i 1 ? aud m
, r ' 1
l.or? -
. . . t r. lliL'ltldlll _
? - . ?
;-tbia ?day of? ? ?
'? '
I_. of aaid I-. do -
, .- .'...,:
? rl
ol . ,| . 1 a] ?! 'i .ri 1 .
..- 0 U) fll , bf ? ?
... .. ., ; I
_. . ' .
rrtUE DBAFI PObTPOKEDl
i.'.'iio voi.I'.n ri.i.ics WANTEDI
v OHANOB POB PATBIOTS1
It Iiit.i._ |? -.'? Ihfl CtkftA N-A V r? i<
. rWBLTI HUXDBSO ABD ?BVBMTBER
? , '. -.:, !-r ti I'r ..iu: lOfllferM
, wtf .-!?-. *f-w Jiy> Ifl ': '- ?,,: '?'?"
? . hy Ml in'-r ? .
1 . .ar n;.. il t . |
I allthflfltUn
ita-lt.-lli .dt' 1 tii.l - Ifld. BadIhflflflBffl
1 ??:?. itaneof ? D.-i't.
. _?? 1 . . wB riy tlv 1
? ? rv
MV RECROm.tmttt
tot .MAUINrS. 300
por nw\i, m ri m roi tbrsi vi ttt.., ;ioo
por naval RBCRum roR two__?_i.aoo
i'.fi navai. rxcri m roi om_____?. ioo
A 1 .111 y Prroil un of *l?) wi.l alao br piid for b:
I
:? f |H li' -, Pi. 1:. nn o: r
, . : - ....
.... ?! ilt
c 1, IDI i.KV 1^.1 VTBBB, M tf r.
MWTM. VV T. |?BBI '. ?? ' -r.
ELIJ \1I r. l'i ROT, Iflfloatriatr,
OBUOM IU Ut, Bfl-fln
Wtl.I.IA.M M. TU BBD, BoBffi -r.
miiliUB I SIK.WAiU' - ; :
(il.tlll'.i ' >PDi y~1'. Am .tr. .". r.
OBItOI BU BI I '
th. Moy li, IBK_
nEUEMPTION OF
Q9^)00,00__
Off gUBfilfUft BO-BTf ITN!) BOBM
Of THK COVB-I "V BEW-TOBB,
PATABU WU 1.
1 1
i , Laihj ? ? I ILOIBRB RTBIf-a
II IK. P.wl'NTY K! S!> lOBM" t "? C ? fll. of N"?
y. :k, I -oi.iinf du* aud payahhi laaa 1, i*/t. *ith tlm tu
t-rrit tht-r.'.-n, will he |'i.d Bfl ?fll Mf on l'. ? 1
of ? .1 i: adt .1 ll < aB "?_
ri_.OIX.SAIJ- FOR
0300*000
"NEW-YORK COUNTY OOUBT*
HOUBE BTOOK."
siAl.KD PROrOSAU aB Ifl BB_BI-BD_tMCflflia>
HiMtif t'rt.-.i uT.til MrED?BBDAT, MAY IR 1 tt, a: :
o'fllflfhi a. aa-arhaa Ihfl ???? aid bop ' ' ?
whuleorany ptrt "fth* ntnof Tv?-i II ?IM T Mfl 1 Dfll
M <tt "Thfl Nrw York C.uiity OflflBl I - at **t k.'1 aathor
ur.lby Chtp. '-I-'' ?'. Ihfl 1.1*1 "f 1 ti, BBdhj in oi.l.n ?.!?-.> of
Cin Uoaid of fwft ivt.'it. ai'.r.T.! hy tha Mi/t, May i,
: 1
IM? ia'o provi.le tddMM uinni for tht con
?tfBBthM flfld I--iinpt.-tloii of lhe nrw Couuty Court llotue on
Ohaahact .t. It att bo.t i. *..-r.*i ut th* ?_? of ?i_ p.T taol
BM .iiii'iui. paylnit i.-nii aiinually 011 th* fir.t diy flf tktf twi
BflflflflflM In ?ach yrar, and the pruu-ipt] w l.l Ifl B tecuiab'.tf
a.foiiowi,ri*.: Oaa BaaMd IhflaaM MAr, -nthon..t
M of Booflflflhae, IM a"'1 bbb haadM IhaaaM _it_i ou
tiir ftrtt .Uy of BofflflthflC, BBL
Ihfl BBBBflflall will IBBM Ihfl flfl-Hfld of it.ii'k aad-fld, anl t!i?
?rlflOBflf ounhuiidied dotlira theroof, and MBflflflflflBWhflffl
propo.ali aro tflflflftfld will RMflflOgflB ht) rr-iui-d to de
p.'iit witli lhe Couuty Trr.n.ur.r tbe iiiini awardrd Ifl thflflfl
r. BB lively. ?
I ln preaaiiltng lo the C.tniptrotler the reeriptl of the Couuty
Tr-t.ui.-i foi Bflflh >!? Bflflhf the partit-i ? 111 |fl taMfld U> re
irlte cntifl-atea for t'lital aiuoiiuti of tiir par Tilur of tb* '
.nml awai.lt'd to llit-iu, bearin. iutnrit Iroin tl." datri of pay
liirnta.
Bflflh propoiltlon iboul.l b? tflflM and ladflfflfld " Propmal* '
or N-w Yoikl'onnty Court II?aot dtflflh. ai.d lu.-to.rd ln ? '
1, -.md rnTflope ad.lrra.ad Ifl tlie Coinptr-.l. r.
The ri^ht ia reaerTed to rrjert any or all of tlie III, If the lu I
flr.U of tlm County NOJflBN lt.
MAT11II-.W T. IIHKNNAN. ( n,p.r
City of Nrw York, BflBflflflfBBM ot liiuin-- L.ai|-u-..iri'i
JUi^e, N.M _?__, >..] II, _Bi
Corporotion Noiicee.
Ornca or tub Ktbbkt f"OB~-_Uii.Bi._T""
No. -.17 | OADWAV t
-po COViI.A.TOl.S.-l' BOP08ALI
? I in laaal kt a aaalal taafaaa bUanad _i'.h t>_ _,u_
.Itb* work, an.l "ith Uieiiameol th- biJ.irr wr.ttm y, _.?. **
1 wiil berwrl?rd_llh_.-_U,.. untll li.ui.Jaw, Ji__,__ 1___ __
olok a oclook a. n.. ? "?*? ?
For re; l-tin, and gradtog Sizty-Rftb atteet, b-twrenTlii,.
?n l Ki:'... .w.uaaa ""?
P*. -arbiBf, ij.itfrrini and f!a,,lu. Kor'y.i/bU, __,___,
betweet. __*s.ii|tnn aad .-tith aw .,?.* ' *"?_? a~*|
rl..-,. ..itt.r1.,_and t'.__.u.,Koity fifth .trert, b..?__,
lor ,_rb.._<. |..u?iin| aud _.-___- kor~y-e|w_._h __,,__,
rriThir.tuTiiu?arid P.4?t Rlw-r. ^ w^
h-fwrrll '
t ttb ni, |uttt -_? |_* 1 laaea. Ut.*
- ity I .-t ...-li ,t_ li-th atrr-t. "*?
Kr . nrbiiu, ???t**-:.<u and ll._-.i- Klfty-I r, .. ,
-. 1 iwea ... _ad K..t Biwir r (
itteriae . J tu. og K. ?:it. ahahttmtt u
rd ?weaaa aad BMth ewenuo. ?
Kor. irbing. guttariag andlaigiug S.it... ntl. *'._r? h???.
Kor. urbinr.-i.tt-rin* -ndfl*__rir,' Sixiieth itn-et, Lrtwr*.
I th .T.-uur. **?
Koi I!..-....- rt. ....id tweuoe, betwaea ? -rt. nUuk mm
i t .-..,-t*. ' ******
Kor lauiui aad reflatila- Eightli .vonur, brtw.. _ ??-..
third ai_Uf|fty mutb *tireU T
Kor fillin.: n.i.kru lot* fci Krly-.-ri-nth iai Hgtr-BM
1 ?tr*rti betweeu Leilnaton anl Poartb tveaoM
Korrebuildin. I'or N . l'i N ?th Riref,
Bl iai ? .ui. '. ._? '..or with l
and ai.re_ii.eiit*, <-ui rw - I tbi* oliic--?Li
Dapaitaaaut, N*? i i rt . M ij -' I, I 'I ^
CHARI.K.S ii. t OR\ |.r?
Gnmmcr Uctrcats.
/ JOOl) r.o.M.Dranliool.t.ii: ,Ii:i | ? j,-,,
i' y lu l:\'.l.r-.'.-i.O') Pertb v Vt .
y lil ??? . i.. k.- a '? i: . ? ? t |; r,._
? . '
A luir . ? ? r ? ia.HI wa.!*, in*
i. ?! _ . :??.. p ? uty i i .'..-.. . _
v ?r?-. ,. Uau ?
. I'.'t*. _at weab, Bl| '-! .!:! -n in pr pirtiao.
Kor furthrr p*
A.O H i.i
< ,,r. B.l*. . M ' Plu* >?- ?-? v? ': -V" -ir of
_ I Ll. Rt ..? Tt I
MAK8I0N I10U.SE, LON'G BI.AM.li, N. J.
?VV.'lV. .p-nedot.tb.laol Jun.'. IVr- ... v,;,..i-^
a pt-*** ii yt*
S. LAIHIl !'
rWoaxb anb Uoo.-iiq.
\l. \I?V of ei ;> - '
-nd *i!'"iiir. ?. pi.pii'o! i ? ? .
?i
_
? i.--. 'i,-.
|. iyni'1 ? ? r i . .r 1. i-. h:. | ,. . . . i, ? '..:.,
:l ;..
I,"1! i.'NlMlKi) l.iHi.MS J.) I.U.--.
, f .. , .,1 A| '? '- f" ???'ft 'tt t i-l - ,
H ... I-, Ilt* .1 b* ' r... il n..'.w ,t nol :
? . . ?. i
*|>l7l-.\-\N I' KOOMH wl H >ABD,
1 f,, - I -i I i ' I ' _i;
, ,. ... . :;-.. ?., ii .r .
Co C-t.
r|"i) 1.1.1'?ln Ne-r-Iln - ttt i 8 I
(ilHAIIK. wi'li *|.I Tu
rr 1 I li d, Wil
. . r ? ? ? I ' J
lo Ki uil .... ...i...-. ?> ?
_____? B__*,,i?_r**w*. 1 ?BBBaBW
ij?*ii5cG iinij -f.r.aij (Dantcb.
AjpAKT".rENTS V.'-.M'I'.I).?>'-. or mtn
i ? i
...,:- ? -i ? -? '
\ .'ANI I.I >?ln <)l.tn_v, N. J., i l-il.
> I r____L| .- .
Vddr-ii with fu'. p. ? ? , .. ?
lei N N V
iica! wfttatl fof l->d!-'
[Set ? ' ?! _
AT NORTB KEVT-YOSK.
i, HO I ? . '' t*
'. < ??
? ? ? ?
?
.1 ? iu i
?-._'.. r I. ; r ??-.! ?
. ....
.
II 1- ? I kd . ' ? ' '' ? fl
_
A
MAGXIFICENT i'M.'M ? i
I)1
. i. : -
-
? ? :
v-.
, . ra.
|
. . Tr.rL.n-.
:
_.
VI'II:m-i I. ? -*-. i ?-,>'' : ??? l N'"?"??
-
... ? ? ?
? : ? - a*
. . ?.
!.mi:i ?- B. Ki .....-'?" 1381
4 LAKOE FARM it 8ALE. ?r 1
i\ i..
? -.. ....
- ?
r y: n MAN, > i ? r'-_
CIOKNER STORE 1 Ki'l.'. i
.....
.. .1. r l .- ?.:. .
'?
l\t)i ik l'.;ori-...: i : 8ALE?\\ '
I '
.,;.].,.? i,.
. i ...
??-'... ?'?'?'? i < ?
I K. M LL ?? N ?
1.. -.] . : . - BROADWAY.?] - t-tLE
-
,:id* .b b.*.'i. ? ? '
Iio. J I
. .-.
I.WUM AT AUCTIOX.-- . i
I
. rated), ' ? ' :
11 Aor-i af r-lnableL .r-tl
'
TB\ Kr -li" SI folVul ?_ ,,_?__
plaoe the '
p. ii.. r . ?
Ll UAA H. . .'? HLtwU__
i"iil. BALE?A I! I I- FRONT
1' . ,
? ? - | arbola front, on 4 I I-*.
betHei ? ?'?
k ?? ? ? i
* I'??.
i - ,
v ? ll*llel , ,, . ? , __,
-, . 1 thr did..t .? - "
? l ? ? ,
Al.i.r N i. l-l
-.
I.iOR 8ALE?A haiiilsiimn ,""''-'
k .. iaii f ---- HOUIEI .nd L0i-iud-4ata
"Ttt^aatli -.'- ***t :WltK0UV
f I.IIN..-I.,' VSYI.I M.N, M r
?t. Tbe p i?t of .- .'I l*"?fr?_ I nt. M
,;i -,..?? ,!..(, Largebnek b ii di :. :??
i v >, .
?ili:,ht aad aara Broadway Apply I
i |,-()1. BALE?Ai MM. >IN<*. OU IVEDSaaJ
I llVY.M.y -? ''? *
BNOWDEN KsrvTK. , ,
eon*l tliuof * !>-.- ing llou** ?nd ...
Uuil.li.ig1.? I 11 i aud w ktei _...? - I? '?-"l" '
?rail ? the H R R !<?;?" Ap ft* N y
M,, Oaa t VV. HABUVURU Bo ITky**;i**_"
l.WKM iintr Lake lltvho|rao _j?.vLE
I1 aaaaML?_l*-b_-h*tBaab*aB8aaaaBlMl
, ?^Msi-1:wxvN;,?^jii-?...
PiBoito*-. P. ilfUktoeU .
K-tiliSAl.K-A v_lu.il.!.- ^i.-.i-.'l ri:'*!'*-''1^
r ....k.?.iii".'.?"'"'"':.?r',L,1:;?;",..?'_,*
and Walber-et* aiica t, Hl'.'WN
ra__B-4l?_4lana-Byb_ra ALi.r.->^- '^ ,;r ,._,y
OEA 8H0JU. EBBpENCEFOll sv!f>
?> Thr M.lu._. IL."-*.*_ ^',,!n,^.^i_ _.l..:? ?
r__!^---ftC*^^rV*i-1- HC*__, Bla^himC*
' .\sH i'.\ lli r :? R.MJS i ! .'-i kiui* o
li PAP1.U-M.VKI.K.~ itWN^^ ABDBBMI __
ho> ol, -J, u-jt-a-w*

xml | txt