OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 24, 1864, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-05-24/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

IMPORTAXT FfiOM TBE MISSISSD...
-?
OmCIAI FBOM ADWRA1 PGBTEB
.-a>
Onr Fleet Out of Red Biver.
-*%>?
ALL IHU OVHBOATS ?AVOT.
Bank* Evacoates Alexandria
THE ENEMY IN PURSUIT.
BM-rial fraia the ."favy Departni.nl ?
Nafely af ?J~a. Baaha't Ked Bi-?r
Fttct.
"WAsmNOTrar, Momlny. Mny ? II 1
The followinp dJayBteb wus reeehred at Um
JJavy Dopartmcnt thia mornint*:
?'JdV-B-UTl BODADBM PtAO-BBBf BUCB?-WB, 1
?' MotTll OF "BB KBD Kivtu, ?
? ? Vial'AiKo, Maj tk, MM, J
? Hon. O. Wflitflfl ?flfffllari ?.' B_ Bflflfl
??lUtetl.-bonorto inf. .m you that tho Bflfl-BBt.
the iiaaiiaa aaa_fM _bMm IM fafla M Alaaaadria
t.avc Maa r-iii-vrd toa llMt BBflaaaaai poaiBaa,
WWtbS tt.thcii.iltfiiti^iit> (?x.-rti..:.s fll IMat CilBBfll
B-iev. Acttag FaiMiirrf _M MiaArroy CflBfa, a*a
H_|im| aai MIN .-i *.r..- Mai ?f '?* MaaTiM fcei
?araaatMBiraMtM torai IBBBwaJM .nntt.-.inu
i r.-M.r-tM-p Mak-vflMraftat
Mas.M.j'j i -t .t< till b* ?B_B ;r >
*? Your t't't-tl.t i.t m rraai
'1 _vii> Dl I'' BEKB Ilt -ar- A Jnirnl."
Parther 1 'artirnlara - Th. Red Ki~er
Da.i.n.nl Tbr Benla t-am llown
Baaki Leari-fl AU_Rndria? Part of tbe
Tuttn Hiirmtl.
r*A:!." Ma_ M ttGi,
AiVn.-nl PtftMa f.;iL*--! :;> 1-.- B-rived nt
llouad . ty. _to.BBB.-t tIMlM ci.f.n- flf< t i> .ut uf
the Kt'd __~-~. tMw??iwaa~_f nacMdaaifM aa
tbi- i.-.tl. .:..!..:.t IMI iiiiil'i.-il ?.'??>'???? tf _~Ta.
Au iMaaatrfl aaaa_____l_aB naaatif Mataiiai ?t
Jhatoai , i ag laraal Maeta al Baal ~ri ae.
laM?fa. TM Ira B ?;?!faaM tt, ba-* Maa it i waak
ni pi, ihic-ikary.
__e _?...._...:_' Ib?a aii-. ?? 17, anirad I ?
?lflLl_.p.
(tur ft'if-ca maaaMd _laiaaWa )n*i _r?M bm
n_?n?ii lawai- s-n.-jH :t.
i 'Bttt.tr-.r.:.uu..: Laaral H.'.t. -i.i.-h la-af~rrM
Bl laai thmama, ttate tMya?1 aati-Maial BawwaM
laa laa IM dlH-_t.ui. aai toi i * aad latoi ?
Adii.iti I*. r:< i a laai wai g~~a**. aaawy-d ia M*?> I
cut of tt.e it-tl K.vn Ig IM RaMi -aan?aa, wMI ___
_M MaM af IM liwi Mt-taa Aleiaadria aM IMI
dt K'..-?y.
a aoaliaa uf a:. Ha*_r_a arat '?:.::.:*.- wl? tMLa_rB]
I1..I '.. 't Thh laaaaiB Mi BBJ t-.ik ou i i
_.. | ?yttB aaa-f ? _**- ______ lea __-_t bekrfl
Al?-X(.rilr:a. No it.u-.y. MaflTfl", IflflflJll l fiom thi
fiiiDg. <i.i.. M~C_~~aa~d, wha wta _~rk~__. Oi, aat
cn MaM
At \\,e tmt the tfaaaw <'.u BaDi w.i* eastuc- aM
b-rw-tt I-; tit- BfliiflBjIIBt. MMi ??'?"? Ak???Ha
ia the flBrlg* paitmt tkawam ' . *??"? ??'? tht l?~ll
Oh.o wu* WJ.i-d. Many ftLtr ttkatti "! raM a*BB n.r"
liiilil. ai.t! the j;natti I'crtinn uf th- '.:i't_. wen
BluttghUTitl, of Mhini: tl.t BB w. : t: iia' uli MaM>
NE.'n FRO._ RKBKI. NOIRCIN.
-?
The f-nfrdernUfl Gnally Eni ?uriij,. ?l
f.oil CiiTia thrro Fromitr of ain-craB
f.inui ? Army thr I.nal tbe I'nioa ?'mi
BaiM Tbal WhipiMd. All i? -*eiured
All Who C'an Fijj.ii ~li?*t a-'inht, am!
Ihe Womra aud Chiidna tttmt tta*
wiege tbe Tbrone of Miinni ?ilh
|irn,,r I ti t. iu* ttittihir Viciar)
Batler Driren 9JmtmW tottv- *iie?ie,?
Army CaiMnred- BanU?'? F.ntiri Armt
BaB (Burrindrrid ?- AII firant'fl A?*null?
tamplile Fnilurra, h<- lli m.; Al?n?a
lt, pnlaitl With llcnry I.obb Hi_il l"t
lerly V**A Vp. Almoai .npturtd. Bul
Not Quin. A.C., taWt, wh NirouR ua
.ou Pleaae.
ir_-B_B_tOB, Mnflflj. MayS.;"''
Tlu huhmowl Btwkwiltd ti.e 19th i:>t. i"!1.
t__i._ the foilowing:
?Thti ?? - b?la *?--u!"(- af fttM aac-Vflfi
ment am! .tt>u..-ai.t r-.-tatin foi _____fBlaeflf orai iMil
arwflntaffl?ptro_flfortnne*. it wat iaeonqoerao~r?
aadG<wlaairiDf aa ??p* - *r of it?";.r w.-ik -wil!
be tlt-i.t-. 'l m rcaannlwn aa. tv.< '? an ot tht i
atirc na nt tbia Gmat t araij lt Ib? I .'t k ai n-i frot I
M thia MrrM war. Thia If tM lime, tber??ra, l"r
rn-iv aan ala aaa attiht t i cuuBtry Ui ren
tlt-r i"..? aid. LM atary waa aaaiflt in wlaterei ?
_p._itt.hi_:,. O-l-fllvflt ID ? !--,t!l M
eLcerfollv and ataknttf m ? red ? i n ?'? Maa
calk-ilf,-.' . ? t i- y-fnt ighi li
? !?' weMaMbeipkaao iawMcaaD-tufttne-~~a
MMttb t<:-j-:-t iu uiti.' impiojTL-i.t :i.ay duaa Hu
Ir.. ; laoi K.-th-i diil mIi t tht-Inl. . ! B Dath ?:. t.uuy tr.
MreBurto. TMj eaa btaiay IM Cb-out ol Hca.eu
aitt. ft-rti-i.t aapaaMcatk?11 at Ba I k a*_ ifi d bj !.<? uj
oi. tkow ' ? ' , --.: ? ' tbt l - f. i! i '-v, hu c..i.
dhoetiBK t_fl gnaA katt W? M~? ntwb t" tt
ai.tl to i:- o ir~~- ??*. TM aea_ of ~ei aaoth-i t ? lorj
?'...wi. fr.ir. I.n: Lf-'fl ~l~Br. I'.-.t .i'l !.:.?
laaBttiivt-i. t_o-Ter. i !?'? iru:.- ?ia?
cbeerioff tidingB. i I ua aad atnaa Mr_, fa
t,ur .:' .ii. iu:.ii draaaolf_.*'
THK ITIB OB1IT vicTt'Itlts BTBBTB-BBB.
'.in- Baara KBcbed di yesti rday mornlai tbal
tbi -t- ,.:..i ba . u. -ii- !:.?:.!.:.- in .si"t' :?!????? -I- 5 I ' "
rnr'a. liliu.-lt la r-: I-.':.!? il tMt l.r:..t i.H'i l.iutlc it
??my aaaa.it ca Laara rlgbl fltot aaalBtaauanl't MiL
aiiJ "...-nl ::.i t aitb Mflcaa Ifl hia Vtifjlnia
l-]H | .it:i .1- :i ? <?:.: !.. a'. J I
ihe I-.f^:<.[l: luu.l hriLg Bt BMfB iiC'Cr.itl t'l-l-.iif tn
fbrc joii % :-? preaa.
1 . ? *,.- ai.ii.c tirrn" w. IM flflnlh flidi y
to~etbei witb a-:... aklraii lr,g tbuugb ? i bavi aot
leiin.i'tl tiit .t aasof Biatarlal uonaaqaem e. VTi Mti
;.: ) BBBlMf taf r|ajrts ut tu th- i:.u\t :... i;ta ul th
, hut wa lii-ii-t- tbcrfl baa baei uo malerial
, . iv to thia time bIbco " liaklj" Bu tit touftil bit
Xortiii.-.-tn na.
i.. i.-...;. i aiQ Cad a di* aateb relatiTe to tM Trana
>1 - ?- .O, . ",: . .lti..U-, W I 1, I. B , . .
aaeordiaf to ltia fkith. Kor oaraelvaa, wc ecnfcat tbal
wt- an- ?h.i.i.|- t'.- ;t-< ouulmatioa. W? Mta baea
detuded ofteu enirurb witb t-ti> fruui ihtt qaarterto
| ?-..'. \t t... -.iii:t-t::in- tl.t n u.i ..--trti tl
Ib nt't taM aoBfl-derM aa improMble. Baakt wai in
doabte?7 in u dcaporata titu I a - nw
i | ui n,.-. i(.';iii"ii Intfln_i i' -
pti.it.il. Hia |i:.ili-. Mwflvar, wvaU aiaael
tt. ivn-ttdi i aMil it-tl H'.I loeztn mitiei. Ji,- li h_.Lt
lagfortbi _?_idencr, and lo flnrrendor i? iwt I i- vi
to it. ln :t!t raaefl tu tM tattatidai uf Btei u t., Prii >?
|b?. !._> ta .?!, iuut-hc'ilili.aiiiu.ii:iliii.'ii.vi'.,:.ir.i<li,-!n,i._.
Freaia eoapafteoa "f IM ttmrti ttoriet wt trt in
il.ntd tu tt.e opiatoa UM Wa anayMa beea eaptared
IlfUnrj - wai at Wh btttet oa tbt ..iti t.f Juue
?.t?th.it ka tt, .?>, Steete, witharaal inl mai ; ?
ni i> tl.e l.i'ily "l i. . !? :??? - fell UitO otw bai.da.
lli. pr-fbahh kai iit'ir. iii t" i.n.- tbonflai ?? m< d beaiile
bia tt?aa aad aniUery. Btcala, wltl al.' tlrtatMu
miaa hM ii th.'' witb Mbi~bfldMawhi?, tluuld
i: u ii Little Kuel tb? flnt Btaela, earrjiui Mi IMIi
veipl.t, wili bv ;t a tk
?| bfl u.tyr;., ' Ul ' ? t J ? 1 l)r*-a?l?fflr.
Bietoi. ui.tl t,f Kigefi p-u' ttriai
We l.aii i.t.t.,i_,h' t-tl.t .ut fi.-ui ii' u. I.. ? jri'flt" rday, bM
a [ .ii:.!- iii-.'.it. t'-.. -1- ?"? . fajfll i licn.iiarlj
bh_M aa attaeh faalerday n ?..,:,. pun I - ? i ? i...? ;t.
th. rifbl "t Kpottayla ol 11 '"?.ri Uoaae. eaptarl"" i-'-?
piet-.-? of arUIk rv and ? BO_bei fll pi BaSflra, I.uit r m
iLe tlny the i-!,ti:.y ii.u.i'- Iwo Baaaalta upoliamUaat
i.e.-.i Btaanard. M.'t. oa IM I'obrmncb uf tM Matta*
i-i.y. i?.ti. i.f wiiieti ren rtafila-d will -t-r. lt.a..
reraoBt aboicfl Uilford li
tkW BM IM laa mu.- te,> hiavy.
I'l.H i li.i'i; Bl i B.BBL.
STAr\T(..v, Maj I..?Gen. Ureckii
?H tt rt i.t Bai li.urkt t -,t ;is . \. :. , BOffl -*~B
j li ?' tl ? i t,-.- .. ill pircet
of art. al n.i ol ?:?? -v
?.:, i i .. ij \., __de_
aad i
i.t. ,vLt....:. . - w..'..i,t ,1, i i .i.i.'? i.i | th :,
,nL-bi*bf_?rit_i_iM<l<leatroTin_raf~_rtioB t.f Ml trata,
hi.iavalrjff.rt-o alone prirTenK'd u* from btirnin- ti.e
hri.l-e tn hia roar before tb.- rout. antl th.Tflr, .******
iDir tbe wbole. Our lui-ee*" waa ehiefly due to a <l.iy
___a night miireh of over :t0 niilr., anil eommrncii...tbt
Ittaab Iwfure the tirrivul of ot.e of bis dln-ioBi, whu-b
ma wkipftd wkaa it Md arrive.
Ottt oiK-l couiuiundrd in person.
ltr:p. lifti.Stal.eloouimantfi'.I his cavalr-. wLile f.rn-.
Sollivan antl Conrh -.unnianilnl Btasb ? .IIm.Ii.h. TOt
Htaan encamj* .1 laat mirlit ou Odar Ctmk. IM ar.-.ill.u
condition of wbieb aloat chceked th.-ir lli-ht. Onr ta
vaacei. twomilf* l_:<>tf Strasliur"-. atidl'. ut tl.oug .t
Qta. >S_rel will ?BBtkaat to __artin?tiar>..
BI'TLKIl IN 1118 KOUTIFICATIO.VS
rETKRSBi'K?. May 17.?The tni uiy li_f "BMB!
from our front M b_a n.tr. n. MaaaM ?t DuiBOla ".und
red. Ika tuniiiik.' to Kichuiond in now ojn-u Kaulv a
laider. areei.rht uult-n thi. ai.lt> o( Janutr
PALL I.N I'ltlCKS.
Th~-~ ta a gtocral rejoicinghei_~_4i~~~TLae'i
Mttorioa. Prtrrabaea are laertatag. From Mobik*.
Maion, Cbiul.-etoii, Moiitpoiuery, antl oMi r eitiea,
t-.'tni-a tho welcotne lafttnaat-on taat ***?*? ara _?
l.litip. In Macon, flonr i* now aaDtaf at 1160 per n ir
r.l ami Iret-qaaltty baau att* 30 per ponnd, fin.l othet
urtii-li-.i'f priiin- Bite.alty barataBeii ta likt- __-o_K-rtic__
wi.ith. tv? weeka ataon. ainaawiair*-' tba aaaaa piit-e*
tl.at U.r-y are now n llmir f<T in ttua tity.
I Aagaata (<?_.) C~aaaa__aaaaaaaal,
AHiilr. in ?*a. I.r*-. Army- Nilaaiion af
t.? n. Ilutlrr Tbr IUlrr-1 af Um. J. K.
Johnaton wBa___n_l Nrjinear .TlnLi. a
Npi-cih-Oprriiliona in Wfalirn J.ouiai
nnn.
TIIK SITI'ATli'V.
**-*? Tl.* Ri. I....O...I raaaiMar, May M
The battle iititr Drair'a fflafl traa imporfipctly
ai.pr.-. ihtnl ii. Kicb-Boad tlll T. M.-iil.i;.. Itwui ilutit.ir
Ihetimi it laated, oaa o! Ib. noa. tarrila eotabala that
bu beea kaowa. Ciiifi-ilfiiiti- i.-ili.r ti.-irr badanior*
tplendid klluMration. TbenerTt <'i Smith or Huti.r*
largt anay "im ei'i,i..-!.tii>t'->l oa U.r bili. bakind h. btj
f,,rt:ii. ation., which tbei bai i4i-_B|-tben*d witk ail tbe
i.i.i liiii.t.-H . t i:!.!:iiih.-.! 1..I...I an.l Inaxhao.tible in__i Bfl
Iti A w.irlil m .inr.r voaMaotbave m"*. .1 Pbaur*
irunl tioin anck*ptoaa. TfcetaM a-*ayof Oraal baa
beenlatdi brokenon .."in- batti brt a.-rorba, throwa
ni, in a nijrht hr I... i'a tr.Mp-v. iti. tl.' n __ty*_BCtt J_Bd
Itaeaua It.it ii aaaall bbtc* t>f braTt Boutharl man
__oTedon th..*. kvrt*. *r~4 ta a draaken nt.b. bnl a_n
Iht nt.-ailk Bpartaii tu p ot ln* ilia kpline aad Indeiibie
?:'i. a.-.il mi :.t. ihro-t-b tl.t- Maaa oi aaa thaaaaaa
naa, HtrnifEt lo tbeir nuirk.
AJtbonah completelv .n oe-aful thei infferetl a cua
_j_U-rai.leloa.in killed anl wt.!.-.,H.l. "'l" aaakt aa
,-..,;,' om aiatt break ttaa? Bt*-*," b tk? Bto-rerb ol
1 rn.. d ariiii-r. Batata?tor_lM_l to itnnk thal tbt
i .: .l.-r tr . xuyy r.t'.1 '"i theti '- tbii i I dt i I aaaa*
.; ? fi ._.?. nt:. D; lbal tbi brigade * I i ? -Oti tbi btanl
, ? : , .,..;!.;.- lontained t pr il j irpurtioB ofyi - f
from this cMt. Maaj !.'??? berir) tontain aimnded
litothtxaaad'aoBi Btidbeoot tb. j pulai Imtxination
ettbe lotal kaa beyoad i- diij
\. -t l lat .. irrrinil ti.i.'. d.-iv ni, <!'-f ti-rT.. nf
r ;,. f, it) a*. aatii Ipateii I* I ?' aaj ? '' ?
a-b-le -in " ??' tht . :.? uj bad \., ilahed. Bi 'h r bad
itolen otl ka t.-> ni? bl tn llit - ? lt? ol ka g b U
. . , eii i- '- ka ..? ?? ih- "- '? -; w??"
.-, .. . ?: |.... .r. i-.i.'il. A bttuard t?l_bt a?Ttal
y\ r'n ? .ti '
'infaatn an ? a I ln conaid-rablt untnl
Iheother ildc i*/ tbi r-.. i "1.'.. witb
Buwof 1 .t" I"- Batb r- ir.. ?;. II i i ui
bt p .:-1'._- iiin ka I ' B"* *?
r ml, ... . b* ^ . -- ll I ' * "v'11
. ' " ?:??-.,??
Ail i. Blill f tbe line* ol Bp-U-iKaala.
i.vii.i haa i-'in.i- t.'ir: n.iij frotB ::? boi leofl
..!-...ind t'.yu, " . tb. : ?
il . ,1 ol iiin ? man] i al* i ? pii i in . ?- - *
. wen .::,... aaaj to i
Bul .1 wi '?? I ' ? ' ? < i -I- n li
ia in.poe.ibia lo eataoTer Ib* cr?wbofTletorymra
l .ii, on tht lel Ibcrefcn thi . kt UM ? '
!,..H,.!k ii. :.l ll I. potail le thal <?: uit'i arinj
awhiie :i: li.ii.T.. kabnif t" |4o?ter B. bnn
I... nl:. nik n-i. I-...1 f... i" : i -.. '-. "t" "I tl.ut;.
?I...1I and. He bat l"*t ll
. -.,.. !?? lu'i. !. lotbeocw lini
. ? kladl
i.i .'.. - Bl M.'l I IB < HARl.OTTl SVlI.I.I ?III. M tKBI
A BPB1 < H IBB k BBI BH 110V.
i.- . ... -i. . i per,
Nn Drora j? r.-_??? t.-1..,i-_ exliihition bi bn
.,, B _ i:. connt M tbta \- r tkaa ll i r?wa "i
. i,ri..::.--\;'... 11 i< Id th. i " i r da. n tl > arrlTal "I
tboat tve -anketr Bi .- idier .... ? r. ? al i I
,;ip'.ir'-.l lli tn- iii-lt atli.1 k t'.-. I..,|.ln:i f !:??
tb* VV i._iii..r*. Tk* taa ..ntii.i* ar< i.:iii. .1 M'kli-r
. .. ....r. tl.t *ann< i ba. k iaited hli hi o .: ; ? t .
i,. i.i.- capacit- ??: captaia of a i-umpan. la ibeMea
York " HerrBti abea tl.at daud r- .-.i. i ? I ? 11
i-ocbaeya aaaeiittrtaiaed bti? <.:. lha ooeaaionoi ti.
il, i.i,.' fnneral oba i.bIi ? At thal titrx .
? ?
. , , |. . , k ll V. . t a . t ? ? . ? I ?
I ho-p:t_lity of Virrinia. -"<??. adtniK-Ing aitb
' ,.f cai iro'ntf iiiul t... .
.
' h- . k j -r-: i ? i L.I V.,_i Bi* . I--'.-. -tyto "f I" ?:.
0 ? aad wlD _*** *n opporta ni ol rompariuit tai
1 ni.. with tbe Hfiln.r! ln- Kl ai. r. boaei
le -t' ki pl b i ?-? II -.
: ii i: li . md i il '??? il em iabki
>..t bo tln- ..tti.r ra l* i iixmrii
? ?,.,. , . aho, .1 (i- . ? i b_rida,
: ,.- . ? ..'I.
I dir t.'.' .:.*. Ifhe /....:.
r. t'r i ki rv act of leadiug I
II c.r naater*. It i.pn .-...??
,,.- ? ,,t ... '..? aell d< erre. t" I e, I
. . '..--..:.? i n .
?I,.--., r\ tir-t < oi r.fii.n'?: i ? ll| l_to l'.,-. ''.
., ? ni r.i'r <?! <i...... i'_.?i!, tautjiof blmaelf to be
?..-']?..-;..?
? irr, ti..-in.i.ii.,. ^ ;.- i-v,"- "i -s'..'?? *-- :.i -"-. v
.l.-r l. baart, vt** kkt rltbl f..u.k [aallnftun
aroodi lha ?. i'. t ati a railof ll?t*hm* (*eor*rl n -
,\ .. oi , ? t i:,, ro i .. t ? -<1 Aiii.y L'ot] . u i
...;,, r. .: ?'' n ?' ? it- and at* id] i wh of thi ' oa
fi-.li i.-.t. ? iii.il Bl td wh.it ln im- "I M.0W1 -;.,i.i.
oranyothrr Ihe baolea. Briaradier kaoai i ??
a itona >.f ' ' ? i :? ?
ai il wl.. i. it i~ l'i? .1 au?. 1,<- lad. I.in... li a
?aotd ?orina t" thi raai aa apriaonri Un. n.i.h:
arell my aatb r ki".. ?: ? |
.. r, ,.... tl a bb. ??'-.-1 ? ? itini
.ml I..4. .it kaal, proroki | i
abortln i..- | ait* - Bai t>..*? I i <: - ? - ?
nour'a ii.i.in:. r. It .* 1...t preaeribad tf tbe
taat? ta wbkb ke aaa btvoakt ap i ? t-aptii
itj ba bai i.i...tt<->l i o oppoitunlty of rr~atta|t eflb. t and
n.'iikii.K mi .riijiti-i'-?"'?'? It a ' ? i'-it: r.< af tbi atao
llhirauii r^ lo bt Brat mar. btl kalo' iiiiii|-i I i -.. t-ll" i.-<
kkii;. _iH.,.t 1,-00oth. i prii
Xhey were halted oppoaiti thi rallin* v.iiv
t'.r i i'tirr Hoate, t"it \. hil? Kbak r itoou la i - "
r.atnrnl nanner tnd aitb ap] areal tai ono. ra, t i
ent '." tbi :? ? -|_h t iiu.-, | . | ?.- , iad
ii-<; uttii.:.!.--. mi..i i..(..').. elaborav i-;..in.w Bl
i-iir.-iii.-lk .-i.-it, witb one thtuab atarb labMbrtl aaa
rkii!" : llk" ;._.-....I.: y 1..L -? ll Bt BB object tt 1
ittatl to kl.?? riilafri. kt in-t kiobt 1 ap BH-and tbe ?in
,l,,u.... b*a. bb .-I w. i, pa j Ln- aad .-.-if
:: - theli own hfiirt- aho the ,. . man ii
ihooldvr-itrnpa eonld be. Tben, kwbini .;..k.ii ..j-...
ihe .idewalk, wbere h'.;n<- litlle boyi l Ib white and
Iiiul., wert (at a ?1 o le? .-. ? ..,- I t*-tnpe~i-d
l.i.. iiiii.iiiM an ih aritb aa Boateri re-ard of oontrul
?i).i tbot kadifmatit lasliea fri.tn hl. dark eiea. Thii
? a. upparently ail thi notict ho rouehaafed to m taall
aplacf aaOrange. Bnl nowooaktttbi tbi rdpartof
tb. i.tfnlr.
l.i. ,irr;\inr nt i'l arlutt.. i llh a Mrgi r lown, able t..
? i.- , .ni .i.ikk.l of i_~-ctat__~r, ihii al.ij.pe.
y.r.r :.'.:.-r bethoiighl I lu uf honortag the ptace au fai .i?
I.. addrt
| dg v,i.u... r. ? in ii.f r-iil.i. yel trnttwortki ,-?..
tlemen btoui b ti <? tm i that bj 101 ' ana eonnt .Ll- bul
r . .? cuipabie .'?;.!.i-.'.i,.-'- "I thr ..iii" r i.f th. .'.ni.l.
uore mh? I'.ti ly I'' i?itti-il ti, , , ?
r, |he i .t;/.ii-i'l t li:irl"tl'-'kilir. "1 i.. _. . , .?
r.;,..rt tbi Bobata-J.I bia apae-'b. ?blrb~cai lo 11m
fo lowli y. ??!.'?? t: ' ?.ti ? I*Bt ii-i.v l ' Ibly defirat Oi
Urantaad lh? i i ioa an fi I"'' al ll "' [kat' ' traal
t',.it if b. dtfi >t hia bt m-v f. ?'?'?'? np hl .....
laktan VVaabinct-n bi '1 btirnlnf ll to tkagTu md And
lat bim not atop there let 1.1m oapture and hnrn Ralil
amrt than a-lvaarc on _r_i__.cdpl.ia and bara tkm.
ii.. , al Mat, wt ihall batt i bbw-BbI Harth, ?
betiutoabowyoa what warla,"
Ihii from tb- _ll-atarr*-_i Hri_adicr wba haa atret
ii..!. i.i... ihtag Ln th. wurid bul ninttwayfro? flaae.
iruu m*i l.ni.;.., .i'.i m.-1'I i.iii'-'-li ip. reai'i. no r*~
e?*,attk?tral v. II ol .riani ln th< Ail.lerueN
Mt ttad ll iiniii'ti. aad. rataad, flral, wby the man aaa
r.i.t " tun 1...1 an.l (r.iL'ir.-.i" I" thi anal I,
ab] ).- waa n'.t ii.-.n-t anil -aftcd b_ th. pipnbu-i.
11,.' traah tbat be attrn d __? m r*li a *afe )..'?< e ..i ihe
ii...i-t ralgar Yaakrt toa-gBdoela fiTuk-at witbitfl the
ipltc which n.ually rankli'i Inamean natare. xetwe
!,.,k,- li.-.-.ul c.mit-.i.-ir.!-- cltkaeua, ai-parentli aaae tbaa
iiittl.T eoBpliiaaal tl i "plaok'1 a:.J "aaah '? ikM BaB
eii ant'a barai. .
Oui peopla, aabatrp-lly h**aao~k a di.eaaed appetitc
r : o-at-iry, ar- n. ri -ointe t-. hare trerj man ' <h lae
i.i* paWttkm,' an m -??By iiu|_-<l kj the tbo? "f < v.-rr
,-. | -.:....-.: i j;. : i | . i| ? . tbat tbe* aill
crca Uatin le tl..- Iinpadent rant ?f adrtineable lieiag
? la, ll l.i- .-.iiin..t lir.'.t, he eaa al leaattali bd
i. i.|-.ii' <h -i.inpn thaa Iiin akM.ii! il I,.- taauol advaaee
ti.tm- burnii.g ami plnnder oi Cbarlotte.ell**. al tl.e
i.ciol <.f l.i-Sri.'.u;.. ?.,?, m. al I--.-..I -t-ctrl*. im I'itlzen.
t: ,i. ? f by a ?n,all liradr ..f deflanl pbraaroh>*rf '
Ontkt aktde, tkia ?koMae. aa kl tkt <>n"< "'' "l"-|"''i
imprvprietj. The f.'.iunl k, i.<, panuitted it de i-rvc*
.. ni d if em i, .p*.. bti' are t<? if. i om. ?
\. iu.u:.. i.t iiiMit.ii,. n, ... ,;,, noiaaa Iba aaaai baaa
mn! rn;'.
PKi.M thk KB ih sn.K.
Inft*~~~M*Uc_~ u.t- ri..-;v.--l ?caterdaj tbat thi
',,...!.. ? : '1 i. .i .- ,. ? , r ,.i i'l '.I. il.. r.'.ili'.f.'l be
I.... i . -.. ..-I -,.;,- tnd Wt dou burniu. tbe bridjr. t
. .? ? tbia lid. oi Wi kdoa. it ?ai r< p. r". il
t it ibcj ?'n ?.''.:..,..,? Ihuway, aad had declared Ih.
, ' I a.;.. li .l.al.. . .: g tkt loilllttd UiiJ_e at
Stony Oiaak. It if f> urod that thoy mny tut the ttwtr
moiit ruilroud or atTiko the Ii.in.iilr railiot-il a|_aiu.
A RAIMM PARTY IN M1S8IS8IITI.
OpOB?OIM M-B t<i _M MBBBMBeiBB muw btt
t-t t n tho armle. in Nurthern Georgia aad Miflfliafl?PP~
TM loUowiag ofliriul diap.itch tru reccivetl by tl- af nr
DapattaMMhal e~?e_gi
D_Hot-ua Ma. Mi !_??
Ot -. C Coo.F.B A ra_t_Bf p.nty from Vlt-kalmrg.
r-oiiiilatlng of inf?itiy .uni c.tvalfy. muveil on tne
Ciiitrnl Kailroml. anl while Uni. Atlnmi waa fiphting
tiit-.r liiuiii IhbI.v aeai Platoaa'i Mattot ui'avalnr totva
liiirii.tl BaagMMfl Btaiioa, and aevrral IncooflloernMfl
tri'atlrk. Capt. Taaagflr, with IM mm of Wmmrt
reuriiiit'iit of iiifatrtry. from tt.e raBroM bridgflt aarod it.
'I'hft enemv retre.-itoil tt> Yu/ool'itv. Th- railroiid i?
but B-g-Uy itijured. S. D. LCB, Miijot-lit-n.
KUOM T_{A*_-MISS1SSHTI ?DANKS Hl.i'ORTED
HrRIM-NDEli.
Duorvua, Mm ki, MM.
Ge_.Tgykf Ibm BbbJu hemmed m ai Uox
oiiiImh, aml aMttery telew. atoppiiiir all Boaj?aai-a
tiiui l.y ru afKed l.iv.r. Baid i.ntt.ry ia flaaportod
by M.ij. r I'.riiU-.-. :i:..l ? jmrt of Poltnac. infimtiy. It
c.ii.tiiit't a tr:iiia]>i.it with a a fliaaMa cargo of eomauf
?u7 ttoret aad 100 priamerfl. and tM ?'iiv K, lle. *ith
tbel'-Otb ol.i.i 1. giment, klUiagCoL Mu.ld, Col. Baa*
at-tt t.f tMCorai __1Mgae, CaL Ogfal amiamal*bma\.
CoL in the IliK'it.
On th- 'th iIji-v i (ijittir.-.l the Warner. tlflO jiunhoatfl
Ki^iit ..ml Tweutytwo, tMlng from tMs> tweaiy-pafl
piOOflfl. iii.lu.l.HK "ri.lii ... ijm.iiik'i PaiialM Their
orewi m ' i- ?.'?"' lak?_? , .
It wm iwpartM al Murereport tMt Oaa. Braltb and
thet'I.elin hit't u Ighl .'.t .1. ..Kn.-- I .-r.i, III rt t.lth V"
eiij.turni ?e-firal haadn. prifl?ttt aai maaf BBMB
arma, thrir pontooa bridgea, and all their traina we
loBtUen. I, rj md Col (Jreenwood, kiiletl, aad Qaaa.
WiUl, Baa?di, aml Cbu ?? ?-__? d.
I,ATKNT TWDtt OBV. M I.M AltMV.
BATTU _____ Rl AR-~OTT-Tl/l AKU ____"_ _0_BB r
Mai I*'. tia ?Uf?d M.iy 17?8a. m. .
Tbe enemy daruif. Sntunlaj* ulmudoned tiicir
trt>:it t.n oar lefl, nquiring a ae? diapoeltion of our
ft.reia. Thk ii. .tii.ii IM n .rt?.! lirant ua- erideutli
ii.r IM j'-:-|?'"r '! bulidtnn ap and i -o.ering the nu
road, in ordeT d. na- it for tranaportinc tnppli-a. Tbe
,-:,. u.v thn. f.n lerep.I i" BclaawlBdfealBBBM ?
?reneral ufllc-ri aad i- 000 men.
1 bc in-;ii. I. ii ii' biapitalfl ibeir wuundi ?'. ne?? itl
li.u i inr. ii on Snnday, oaaial aiag aboul 700 of thati
ui. ri and a f-M ofoara TMj l-n u larce anmbi i
unburieil deadon onr h :i ?nd fronl a_?n they retirejl
There waa no general eaa ' '- ny, ualy allgat
_ - .- ui 1 ?.r.-,:,:i..:. idlng. Utl Ulifl flfealng
;':.. \ ..ni., . , BTflil_ ' ' ?' ? ' ? ? ?' "'''' '"" '
i,i:in,'\'aSt..ti"ii. Tbe ei.ei i.t hI-o Ii-ft iiio.ii fn.nt .-a
trril.Ti.i ralflflotif aad 21 gun-i - - la aMwt
lhal lle] lefl ti.ir i...11 i ' then line burrt ''?'?'
(,,: \. i'. II..1 aaa :,-t La eofloataad . ' bia corpa, i-it
aai t>:i lhe ln 1.1 Irudi:...' tbt nl 1 ol hia Iv at u. ? t-.l.-u.
Barhr. ...
Large quantitiefl af an - were lefl by IM aat % fl
Ibe battlr-fleld. TMj I ,?- beea aj I hy ooi
?
'l M arm~ ?a at'-l la IM t" rt of -*??'''''?
| ? .... I B_J i , fl UlM - aie ft.I I if.tini.' I
1 :.. r Bl. li.'W tolltia-tetl aa I __. .,
lt ifl reparted II -t tl.e Baea/Mn deflt~~~MLat ?
i Im rai-Mfl
PBOBI BOBTfl OBOBfllA?T_M DBM1 ATTAC1
olli UBBfl, H- T \Ki BBI1 BB BAOB.
Aii.A? ia Ua, Maj I . IBM
\ ? --.. ?. ? bl blew iliiwn tl.-- U*l-gra|?h
tbei nr- i. -t ?? ' - ,
? ? I>aii"i; tiia muraing airln J .W. aM ooBi'
, l ? ,. I , . ? - I IllB". Al
... .,-',.:_.! M ..' rtrnt gap,
whicl ponlint rdabi r I ll -
til.-u tbe tr.n:. k R, leai iiai t i pn - ? : ' '
t ,1 : .-. t . M i ' ? ? , ? -
, ? | . :? .-'?-..:.. .1. I
... ? - liotiflly api fa, bina ooi
... . t. ? at< :. li i raporle! tb*.
. i ut d h..
i. . rai .Jl..t.al,l.
, | ? ? ' - Intfl.
No i. - ?-..-'- t 1.
Mi ' IP MSfATI il
...- - - i.
The * |l i*:.:'-!i - . ..-? WU ? :.:' Ill IMlU*.
1 . j-,, h .-.,."?? I thfl aaaault yefl
? ? t ? Uidreal MilK i.iftai
h a. ::... aaa r . tad wil .- ?? -l"'i.*'-i' r. lt ??
,.; t ? ? BU Bl -ii"*i . l'rnat. !? (- :'.*
fi ,? lt-... rei n-a-nt-l rt tbia .- \:--.- ?-?
i_, j.r.!.. ? .
.. :a I- ? . ? . *. - r .... :r
liiiiin BlgrATCB.
l.-u- b, Uay .2. ;-' i.
Tbe .-;..?]; v i.!- ' - - " ?
.,? M I i :?? k ...;.'?: I .
? '
? Id. I ? ? ? ? .-????
a'i ti.i.r. ii|"..i Ihe CicTelaad 1 ; il Mi*t
? ? I ?
A I. ?ST BTIU. AM' II 11 AMINT.
On theix
. ? t at the Yrliow Tarei lahil afaaaar
l-lated ln tbr I -?- ??-. ?' < J *? -' *-_ ?.___,_?
,,,,., I,. 1 . BI.I | w:%:i I flftei blt Wl,
....: ? .:. .?- i. ? ? " - - - .-? ?? " "'?'?
......I, ??!. Jobn V. ?>? ?? \ orl ( arairy.
\-. . , , - -? ! lt. tto
... -? _ : ;
r III,
I. v |?^.r iMi i :. i I rak ? ? ?*. ' _' ??' -'? ?"?
? ? ? ? foi .:.-. ? , ai
- : bj bl ?-'.. Tl ? m il ae lei.i.
: \'. . , ? ? - i : ,'. \ : .i ? - ' ?
be imn i ? | - - ? '. ba fl Ul p ? " ": ? ! ''?'"?
?..-... Ibe paper a aa U I <-? body,
*?
XXWIIIih CO><.Ui:~H....Iiral Beaaloa.
<1 SAT1 'A -flBll ITO! V ? Md
i:i nut ob ' omii tai oa
Mr M- l:t. V ! I n. > V. ' ' T".t t"I B h.'A t'l
? dl !?'. !?? ??-'?: - Iroi ?! ?!' I ;? ,!-'
,i-.. i ut uf i-.??:.. i. vi/ 'Thal ! ? "-' tu
'|-|],,1 ? An B-l ? . ? ? ? ' "'""?'
rureea, aad f< i othei purpaea ' ap| - '. !-?'.
.: cadatuq u-r.-.t. a- autl :..- c ? ?'. ? I irp
, i? r '? "' ,"''
t.f -.fof,,: ti c j.... iral ? :. "f n ? bflfhi le oi
. be ,.: d II ? ?'?:.? i- b. - hj r- ,- il r."
ridi i thal nothing ??"? laii ? ' ' '?' '" ' ;?'
? ,i'i : tbe |.i ?? i ?? ? nl i ? BWB-ela
? . ? | . ? ?
.s l.Al Mi
(iiiii.o|i..n..f Mi.i.i-imi *,( I 1 ?' relalloB
lo N.n.il inppUt ? ? ? '''-??' '? "'
,,,,- foi vt twn -.. .:? ln t :
n,,.;,- t!..ri,,i. b] thfl Ka?al ' i ?? ?"???? !:- -
. i r ? ? ? ? ? ? ? ?' ?? taiti D| ii ii- ?
,,-.,.' ? i .. '?? - - ? ?!?.?'
i not k - ' ?' ; "''?
, . rv n jy.t. in h v i ro rn Bp hj ro ' -,rii' '
io ut, i 11.vk ,r-.[j....il
. . . : rsioedy tl- ??? abofl... lie i ? '?
totl I ?-.'..: , i |i- - - ' .' i ?? ' '
? , ? . . ' . : -ii, .i: ? -'.i.'. II
be| l ibai tlu ntl ??'..: iti i werei .'. lt H.;
i-i rtalu ' "i.ti... ia ben -
... - oi, . i "??
bad I?!. ! Id for ?! one d. i?*r toi J Ai irrii an
Iroi ,t f.e: tt BBd Ibil ? ' '; "' ll"
_rat Bi--?nl . ? rti ed oi tbi fon l ' "r ?*
loat wtt* deU-ere- whlB oflM latter, daabifl <t
? t .-..",;.i Ih- furaUhed i
koowl ,- i.\ ? - - - - !? foi.1 -""! * ?'
rr uir-'l it, re thiu ei *bk d lo - . art tbe i
,i.,',. al bflftl M BU li !?? :? - - ' ' tn ir ftgtt
undn ti - et'i.trn. t tyflb ? k. Be ...ut.ml-tl j
th .t thi-M- tl. Bgi ihowed roilaabiii bi twean t-utrai loia
Hlrlll,. -i.,;.:-,I.-fl.if th- <...V> r.i 1' I. II- li.'Ktiol.ril I
,: :....;,!_? IhtaC (Olltl ? ' I '" ' ?' A ' "' "' !
, . Vbu hu.!. fli:.? I*" I fi'Ili.-l-l t" lh< ' I
.,f |],0IU,9u0j St bofleld __ Vo., ot '- ? '.-i- '" <* "'
a ilnillai am:. ii -I anoth-i Inn ka S< ??ilani|"hlra, M? ?
th, i.::.vi,: t ni .-..-.' ..? aiae -oaeuh L -atn-- "i
\\ aabingioa lleaa la tM lall l - bill t" lb< ? - )
. .U'l, .'tiiiou'.l .,- ... t. ? i . i rn . i.t" t" '''?' ?' '?? hi l" ;">'
IMIoweflt-idder-f tl <? Wboui Mr. Grlruca (,. ? -?-.
to be BBMraly hia ronfederatea. fM pmaa "' W~
..ni.irs -ctuall] frriilabed ?-i- doulik Iheii aiarket
ralue aa for inatama aiea ai r I S0, tM toarket pnce
,.r v.:..,!. w.i- -.... and taany oth-i arttoi? iu |iro|H,.
Uaa. Mr t.iii.i-. tbow-d .il-" from tbeir I.- I ?'?
--,-,.111.| a __. noa andei i-ourt-martlal, in Saipti-ui
i. t !,..i raral hed bra - m n*wi eo ting -
fi,",-", and fortj righl flla Ii ol i-_pi?t. t-atiug - '-';. "l
... Irnt.'-i ...-t.iv' - I.-"-. B "i-i le., ko. ur.
.... ... espl. ...'. di i rtl th. - - ?':? "'? hi? i-iii i
ti. rni.ril. Ih< ' rk?:? < I Bl tfl I '?-?' -,; P~"~*d? lhal
??. , mattan of lumdj i oald bv it iibut 1 to i
oi!i"i-t.I ili.-.NaM liuteadol t- i,i|...r.i> polllleal ?r
polnteefl, and pn - rilied tui fa trxctti | ttal limcnl aud
j.'-li.tlln-a :i. woi.nl d.ii.iiii.-li to B hu. ? I ' I IM COI
ruptln nnd traudi wbli'b wen now prarticed.
Mr. iiali n(i...l aith IM S'....t"i fro-i Iowa en
ti'i.t tlnit tli- fraudt iin.l maa outrajr - |? rp "tralad
.:|.vii tlu- Nary rVpartmcnl were eri-nflutti hotl
.Inl. rii.i-f i.-n.e-.i bltu and the .-- ial? aatolMffl
l.r> w.-.- graat. II- Md ao -:? i U bi lh< twtt \
laa i hiirre. in:ul' lu tl.e Keaatoi Bfain I ^*a~l Ar "'
nml v.oi k.ni- iiii i -.-. bua l - pfop m ? bj one fell blu_ lo
iwflflpf_~imtMNfl%y, '.-.- ' i ?. Tlu ..-- -u.t o.i ti"
.'.'it.i ... .?!,!?, ud .a,i-tei li". I : -II. Blld Bl ' Mail I ???
floktiy i. ? i ? . ; , . .it-.-. i' ?! .. ? -- |'.oi"i ted tl -
? i'm in?: ? n. :r... ,'t . tteniptaat fraudon tl.e fott _f
th'ia- ul.i, ut-i" [,.,:t ii.- ,11' i. ,,N ot the l-iie ":
IV pertairai, wM tangirt lo M ~ari<,'"1 ?!
IM pnlili- ev|.,.,.. ii,- n,.i ,;i, ,,i,-,,..rher-Xarj
AffltHfl Md, wbiifl ,'i .. .tf i .ii, lo |.ioi..i iM
.- nt trom f. imi on ii..-1..ii oi f....nt. - '
Madaof Mreaao. iai uradthel displewarr. ,,:' ?
i waa l nplyluii ?f tl- tb i't ef th- tieann .
? tri Ivi'i't- nt the i ,?'.., |.-|..w ti .'.iv'. 'i nt. Wl
S v | .\ ft :.t rrluat ti t.i j, .. i .- ? ? ? I -?
i-enl pt-rpoand ?bnnotttfaoi\f kne? :t rouldMpm
. ba ni Tr M. Mr. II,,1 ??. lu'-1' ? li m lifSmiih
.-. Co , nid :. ? | ' ?.. i ' lmt lo
i: I- r iu tt iii. i. fraudfl a 11- |> rj eli it< d
(.?-.I.?:,.,.',t i be i'.'.' ii. e.'. NaTfll I ii
laUiKhaigiag ibeiidMf IM coawto tMa-aflluauni.
aftrrr partial luve.ti|-ati<>n. tkat thia bat. thonprh con
tiuning manr eic.llent featiirt?, wa* n._m the
wbole ut thi* tliue uu_i-o a'"I inex__-dieut.
TIk.v reeardi-.l lt im an BBBBBtaat to cut
offfrom thepublle- Borvice and paa. a.'tnVu-e ?' **??
d_'mr...ti..n apoa thottwho uro th.- incst ftm.iful i.ilit.'
la the rmt..l Btatea Berrkee, tk??k ?*____? n,,t.
f-poilPtiii ~. mlrmen. li- had aa hl|.li ri'B?rd for uav.d
Satra bb tke Beaator. Ht thoafkl them at a ataaa aa
heaaal .411.1 1.1...1.I11 tt* H..joth.-r otiiicri; Mkevaa
.4?r--.-dto tt, * wlii.let.alt. uni.hii.-_t aatb* ..".htnica
oftl,.uiitrvwlio La.1 -h-I ae aaaeb Uaod aad. ner
fomii'd BB iuu-k laN.rin defenae of tho Ntt'...,i_J I fo
Hr i__n.idered the bili Ittelf a lUndlng iibcl ar-nnij.t th*
boaaety of ..nr hunly m.h* ot Mfl. Ba Mal the
-T-nt-T would prer. hia invi'stmatto.,* until .'vt-ry
rog-ii- and .very one who i-nnmv.! Bl frand
and -o-riipti.m would he br'.i.irl.t to ~~_*l^.f^n?h1'
m.-iit- btrt-after nll, ke woald lad tl.at tka tatttf **}?
ptfewmeka^keiw. Mr. HaM baM tkat, wTlk uil tta
kkir.l.m. Unit t-ouldbe l.r..u_ht to l..ar. it would I.e im
Doaaible to keep oartel-ei latacl fron .i.-r.r.-.l.-.fi'.n, ontil
_-e?oald find men ofperf-wJl late--Hty to adiainltter
..ui air.kiiM. I'.itil we ,-i.ul.l lad Hiii-h ii:.i:. Ihe kMnator
ibuald n..t 1...A t<_> btfhljr ui_.u epuuh-iied MBeata la
IheJfaay. H? aaid ke bad baaa arralan-d ior bia de
iiun.-iati.ui "i fiuud iktidrorruptioii. aad profliRacT, ?a
empoeed to thle Adrtiniatretion. H'? lappori ot tbe
Atlirdni.tration eonld t."t be .pprectated by tha thlere.
and i.liiii.lir.-rh thnt clung nr..iii.d lt. 1 'h-y woald "_!y
_,.,,.,._ _?te the AdniinUtratioa aa kong oa tnoy could rob
it Kueb tii'-i.. ta hia c*-_nk~n, wert aalj aai ctiml u
t'.ni thoaetaanaat?a__MtkaGoT-rnmcnt.
Mr 1 _vm .nni tiu- .1.ti- -. bare t..- kay had iil.ii.wr_
a rraarkatda atata of thtaga Tba Cbainnaa i.f thr
c, .mn. nt..- on N.ik.il Affalra had iiitimti-rd
tgrnt ":"! ;ir':'-:i "" aateal of profl-i ...
und BtBiai_m_a la Ika UenartaaeaM <'f Iba
i,.iki-intii. iit BMte aLiniiinr than tbt tsetny la
ih. Beld N. .rt!.. cloa Mkiatpeecl bi bad eoaceded
tbat the Naral Depnitateal aud tbe Govcrnt-unt gea
crnlU wert tafeated mth thie-ret aad robtarr. 1.
,l)a\'l-; mppoeed tl.i* ba bt trne. Hut waa ll not itn ttft
lhal Ihe l-aiimaa tl tke Uocan itt.b Nbi IAI
..f rnr.- ezperi.., and alawyei b_ profi *aloii, iliould
11. t or? iImdiu irea tobrini t: ? ?<? i-rit in iii to pun
iabm. nl ti rt. ,,1 uf 0 Bti .;.-.: 1 i- lelf t" 1 ? ?? "'I d. un
, Lationt, iiii.i;-...!.. 1 - ii' it* r there, I'roml
tl man - eonclaaioiia tkara m v t i .. ?. r.
Gorrrntoentea .-rirth. II" wn- aatoa iheo
_h?:. itor bad not lutii.'ln. ed aieaenretol rrton
.:,. 1 ??! aai iklaraa ka Ika 1>- i*artmentt vi
i.,.t I...1.1 then bb t" pal ? koi and 1.1
The*e admlaaiona in a rajrue and loaul-fcioul .- mn
um*. inted tn Birthiaa -lu,[ "'???' '' l! Botbin_.
Mr. lN.oLiriLi In-i. di-alrad 11 ? Mr.' ?
. - - -t.-.l tpon lakinii up ' ? ?
be anflntah - ?
d< f. 11.-<l foi thia di* ..
Vlr. m mm .. wia! ed lo m] 1 word In di ?
, in.-. .. .?! Maa*?. . .- tr abobadbeefl
Mr. C'OKXI * if.'l -Vlr I'.i-.i- i-??: 1 ??'? ? 1 1. d.
1 A li i. K.VILUO.Vl. 111. L.
?| >,,...... Id. : ition .'i i.i I'- '?
V.t-.i rrt . ? - tl ! Ml I'. ". ! :? r
10 the 1 . amendi lent i; 1 ? - tbi ?
::.:., , 1. , - .-. r.- rred to Ih. I
\i . oaai ta ? -. tk...it iii..- 1 ..
M . I'-milh n_ti ild ihe fetitli - i. onl >.f 01 ei
In kutetruptiuK lani. aad bi .t ? . lo aaj t""t be bad
. . ,_? .1 foi ut- kaaaa l' ?? 1
. tion u ni. tb. ?? - ' ?? J'* i?
: .ir.-. ou t..'- * ibj. cl "f f.-.. 1 and 1 ruption in tbe
,s..k > Iieparta 1 bi H< bad ..?.?..'?..-.
.1. .1 ii ? rri :.<? i. ..i i.i.: .
I inl li 1. ?? ' - '? Vw'h_f did
r...| tba - > ? .:.-? ii," ? ' ? hc (Ml.
p - iiiiii u...;- rt* k >.:.: ba ,l . 1
uau in ike Sary Ib-pai
, ... i.. .. ? wn...'!
?
'1 be i.i'.i r n.i. .-i.liii.-it. of the 1 i . .d I ill
--... bj 1 '
. .-adi-d a_* ? ';? bto* .: .-..
V. .? . It t *? Nay? I- ? .- t ? li
_A1., ? ...it.-: t">.... lo. kt, the8 I
w>
II.,1 RR OF I.I PKI rtl \ I \ ! IV J -'.
1 ay roa ua n_> bi bi ?-?
Mr. r?vvvi> 11 :... llaaa. 1 froui Un < - om ttce
. 1 ? iio 1. rrpirt-d
. :. t. .,r and ik.:<- rn, who*- 1.... 1 to tt ? ' ? ??
? ui Ird Ib uh-i-i il :. I 1 ?
...... 0f 1
linai ii ::.. 1: r. 1 ;?? cl l Mr.' lia ?.'?
i.r 1- 1'. . I ' ' ' lirtrfct of Vii
,...,. 1.... . ? ii i.-iii.
paid IB ta -
ii. . . Baia* waa au il I
... ? ? .
HNAI. I'.i.
un 1:.. ?? - ??' U ' "I lil" II ? . Pl t ? 11. "oli
nl that tl.- Bmate ronem I ?
; | ' I . ?
Mr KOiaai (Dt * ?t- .?.- r. !r.-i I r .!,, ,'T, r .1 B
... 1 ' ? ?
-
. . - | - .ii.ii.i. II. .. i... .-, ,... - ? ..;.i i,.i
< m_fr I , ? ? '
*,-If.-iii-r.ti. .: y - I. i. ? .. uf 1 I .
n . 1. i.t ..I ir.?..'.< i:. v. rf.ir-. talbtd in Iba
litli- U.r tha i . I-.: .- ail
1 ,-i .nri.-i. n... -, .t . ? ? .-..,.,
tber-~BatltatbMi.il uttoritb "Ith. couotry 1_theu 1 u
-
* i-i uaa oi " RBwn ai h
'?'...-. r |H. -t.: t,
' .
t ..-.,, I
I Nrw- York ?
, k-d. Ab ob
1 ? r
.'...f ik. "i .-IH 1 VL Ih,, DMKXTB.
Oi. iiii.iii.i. oi vt. a i. 1 ... Uaa waa
tra t -.ty t...- r.'iii
i:..tt<. ,,f ib. .1 .... iad ?i..it
. _,._ .-1.. . la wr-w-aary pu
r.illi... ? '. ?
.....:?;. ? : . I Bat I
_.ik. ml. : .... i..f.-.t i<> tha
KebtlB.
1 A..I.Y v. 1 ui
Mr lli aaai d (I a, I. I a ?
... , t:...t tl." Iii '?? ad ?f M
'
Ml Wi BBI IB (Un., 1 ? thnt ?e
1..-IT. t<?.
.. . . ....ii ..I Mr. I*i m 11 ro ? ;?? <' lo) Ibe r.*<>
^ :i? n.i ..... ... iti
M.wsi.ii'iii bi rraianoa adaim.
Mr I'it- r - il). 1 . V V aabrd ' ' _f of
bia fri*nd* of I aXew-Via ? '? tooifcrareao
? ? 1 of tba
llou . * -,, tay a few worda la ? .. ?.f iht
- 1!._'. Indu ??... t _?:.. ' _i i ?
l-j.it.
-j'. :....,?.:...- \ 1 :. :. . Ior tka l~-fcr_Mtaaaf
md I ?? ow.
.... ,, . El ?' ? -ttw . f
.: . I . .. r.' . ? ? " ?
. t ; ii ? . ?
11, t ... ... N. _ Ior. .
I1r.11 | ?'. ii i.. ? ? ?' 1 .
.... ? .'l.r 1 t ? . ? ., ol t.,..
I ,,.,.l.t .11, .. > .1 - ?..? rl . '
, ,. 1. r. . \ ? 1 ,, 1 b] .. "? i
< 1 j. otloi la . . de '-i ... lapenaion
of Ihe iu1' ? lu ordei lbal ? '>i Inirod u 11
tmttbeq 1 iu tka nefatira by
... Iu .? . .- t'-t
. -.
.. .... I),....1.1.11
I .. y .... Ilaldlaf, llanl*
r I.?
? .. j Law. Um Mal
v tl , . , . ..'? .1..
. . . .,;,: K .1,
I, li 1 . , itoliu I .-... s
r.i, -?.._,. im. j 81 v- 1 ?-'?. vv.ij.
W ,r. ..r .1. VV. VI, ... . I ra ?'? Ik .1 n
Naia-Mr-wa. Allry, tBira, A.- I Haldwln | M... |
I , , I . . ? 1 Ii ,U \ 1 I i 1. II _tw*ll, li.,k,l
11. _,. tv, \ 1 \ vt . i.r. t ..- < .1..
i ,1, i r? _r 1, l> .1. IM_.| I' '.- I ? > ) !-._.-. tWl 1
.... ln...,., I..., ? v 1. . . . I 1,1 1 iwi .ti,,
,, ,, . r ? 1, ' . ? U't hkla, H.ib
|.,rJ |l*wa?, lB(araoU, li - K- .. |Vli, '. 1,
U*a. L - ' -l. M 1. ??? r ?? "I ' . MII .. ih. i.i.
M... il,. ,.l. VI,... , Al I ?*>1'. 1. N.i :
, 1 1 . . ...I i' t ferhain, I'iki I'. I'rl ?, lt...
_____ ihi ). ll. -(Mi . Ra : ... IN 11.) Srhrn.k. -
.......
Tb. 111 -, I p* 1, W ' ar (I ?V? Biu* (Mal .. w,
.1.., w 1 ... Wll .- 1, vv, il :. v\. .. ,, IVIada-B, mi
vv?. uim. ? Tl
PBABCB IB Ml.XHO.
Mr. liavir.. I ... Md ,' ????'?? red th. tullo rl
11'irf?i. Hn- ...j.imu j mat .11. ?... 1'- appeetai 1.. Iba
11 .-...,. ii.. y I. ; rl ? t' :. . . ' l.lllj
" ihr Kaiparw iGowi nua. at bai irrrlrrd from tbat of th.
I . it, .1 Htala., mt.'! 1 t r\ . \ 1. ? f Uu .. .- n...l 1.. r.- :
ef Iba ......l.i..f tbi II,. r ..: It.-|,i, ... r .:.,.. ,t VV.
laft*M in...... to M.?,.-,. . .1,1 :... * .. I.L* ibattheKea
at,. ba* ...-I. baiti r puali 1 f tb* i_m ... ..,
wbicb lu aay tu. I . ra would uot bara aauatiouad.'
Th. ? laaa,
/,.._..,( Ti,?i i|? iPraai :.. ? .... i -I.-t , thi. II..u.r, If
i.'.t !...irnt witI, iba r :- ... 1.-?-..,uy eiplauation
?.,.-. 1.1 tb* ..?,,. ..,..,r,,t 1 tbi ' Blt-d ritat*. to 1. ?...? r,!.
t n I.. iba i? a.n.K aiid ....??? of ti >? 1.-..ln:.. 11 rrlstif* 10
M.... 1 wbiab ..11 iMii..... y paa* iii.. ll ,?-., ,., ika ttk vt 1
AmU, l-Bt,
I be r.-Miluiiiiti wa* p.i-.*- '1 ???? uM ..i'.i: in."ii.-lk uiiiltji'
u runaaalaa ..i t! ? n _ ?.
TMiiir DCOBBaJB.
Mr. Si i.vi vh 111., ii. .111 ? ..ni esplat il ry reaola
ti..i. Wbicb w.,s _...?.., .1 I'l-.k i.in 1 r: .,1 ti. lat* U*
tenporary inc duw Iu duil iob liupoiiaihull
uk.-1-if., 1 ,,.. t!,' .. .!, Laalead of the '.'-th ..t Afttl AU
ii.iii. 1 ka_prop*rij paid i" La rafuad..!.
'i.trits i.n iMi-i.his.
Mi mum.iI i,? I'...) ii.in tkt r.-ti iL.tt"- aai
WajaaadMi iaa, itporteda |oinl rt'toiuiion tan-nda
im.. ..l'i:.. j.iii.i 11 .ni..>i,m I., im-reua* t. i.i|.urtilj Ihe
duUn ...i kaipufta, approrad A_pril SiV, .-. i bi fuk
I..V Bl
! ilhr,,,,, Tbe j..i..t.1.. al .,...,.iBhrd A
? Butiu_.li ..,, 1.?....? :.iii|i... r.l, Ik* il t..-.ii . I' '?
? ? ? .1 ln 11... Tr- - 'i.i ' . 11 Iba fttb at *__*_. _ 3" :
.. '? - I -? 1 . . ? _ | i.i bul _ ..- u. ' 1 ?,. luuli .1. >l UBI.I
? ? ? ,?!,. ? 1. ? 4 ',., .
II . .1 M r ,. . -'I .1 t.. ln"
tr..- - .1 1 ? I, ?.._ tiu
? . ? , ' '
... k-U foi ?... . ? | il
.1, li ll IU 11. ..J 4'kli O.-j vt .Vlil ? 4 md
any dutlri whlch mty ha** been exacted and r*c-l-*4 eon
tr.iry to tbe pr-viiioai of thii reiuhiliuu il.a.l be refunded. .
Mr. IlKOoaa (Dem.. N. Y., tai-l lie Wflfl _lud thlg re?o
lutinu had been reported ua a matter of Jutttir... TM
neoeaalty for the explur-itory rflflO?IBBB ?how-d the hur
ried mode of legialatiou. Soiut-thing dime on ono
Ifoaday ha<l to M conactM on naotMr Mooday.
The joint reaolution waa aaaaM undcr tho oporation
of the prefteoa aaaalBM.
aiTPRKWIDN OF NI-.W9PAPI K8.
Mr Priivn (Dt'tn., V. Y.) aaketl prmiation to prlnt
tht atatement prapflflad hy luniaelf on hehalf of the op
poaitiim Kiembera from New York Stnte in relation to
the Hiippreaaloti of The World and Journal of Com
tntree.
Mr. WBSOH (I'n., Iown) oMeeted.
Mr. BlB.aao (Ua., Pa.)aaiaM had no objortitm to
puliliabiiiir the MHii'im nt iti tlu- New York BagBBfl.
.Mr. Kkknan (l).'in., N. Y_, reiniirkul thal hir duiug
to the aevagapaeB _aiglt be lappeaaeei.
A PACIFIC faa-aataaaa
Mr. STr.VEX? on hara, r~pU~Md B MH tonitl Inthe
eo_fltr_Ct__B of a riiilro.nl nml lotflgnM line from LaM
Soiwrior to Pagetfa Boaad, by tM aortli m rotae.
TM luil wai i ?: ilt: oi! to be pnntetl aml reeommitW
to the Bpeclal CammittBfl.
i.huisLATivE _n_db_M?m bill.
'1 he Houar i-oiiMilneil rariottfl Mnatfl aiiiendtneiita to
thu Lefiaiatirc, Kiecutire, and Judu-ial Appropriatfoa
; MII.
i Hiirinir the j-m -etlinpa, Mr. Hhi.man (Dem.. III.)
ii,;,i-.-.i tbi .'im. luliiieut lacreaatag tM lalaryoftM
1 r' i-,.n r of the I'nited Stu'' | to MOOO ja t ;.niittni.
| Mr. Ki-jvoK (I'l... lowa) aulil lhe |TOflt_fl_Df_a. ri
[marki ware bunooaih?aot oaltwlfllcd tur etlec-t lu thia
iii.i;,.-, bai to b< read eleawtaee,
.Mr. I10I.MAV npll-tl. thnt lt the pel.tl-BM? ?as nf
il ? opiaioa i." wn.a teitaiiiiy laMriag aaaler b ajseaf
. th iuaioii.
I Mr. Nii.m.ji (I.ein., N". Y.) K-'.t ut. to bfl i-iul nn . i
I tract from a Imol ooooerning ti.e rre?oal aajapaaja
? ..u.i ile:.. Bplnnt r.
Mr. Ki.:.: iv'I'n., Pa.) -.inl.il to know wlmt Mat
it waa, Kxr.i.t- ia_d aer-tofMa beea raM from it
Which w. re r. jiiele \t ith bdflflMod nml liflUd-Tflof ]-at
riotlofa-a. li, aaked fcr tM naarn of tM hook.
vr. t i,\ iii, ui, ii , tai-ply, tald it waa tM " Logle
. . liiatory ' c__t_daing Ivi hu?red political ttxta,
I.e lli-ii r> nl tioiu it BBBM iriu.iria of IMt gentleman
.il.i.iii tbe w.ir, niut toii.ii,. iit-il iipoo thi w iii ri'li-ul-.
i :.?...,. mlii .-i,t to Inereaa tlio aalary of tM I'nited
Ktatefl Treaauiej from 16,000 lo #-,000 araa i < j ?. *- ? t .
... : ". 7.
Anioflg the _j.:i-intii.i uta agicad to waaoeeaopro
g .'.ia>i for I'-- .- larj "f two auiiir-.cual up
praiaera at ih. ;-, it <>? N.-w \ ?. _..
At i. o'elock th. lle m adj -i.r. ? <1.
"iiiiril .~lo-ctn?nta.
TRIAL THII* Of THK IBOBH LaLi MAMIAT. A5.
Thii *.'??- I aailed mi ber trial irfa jrenterdaj
ft ...iit Mcflflttk Mcof _ yard, Jera-y City wher.
?TBfl huilt. I ht if ttn : ..I ..:!.. I- tai
, .?-t. ".'. board aa - - - - i.o-i--'i Admiral
i.rrgory, Cotu !;?.-? , Capt .Vorden uf tbe Ifonitor,
. hi.f Buginei :a .-uu,. ra ... il N-'-Mim /.:..,.-<i r. ? - .
.,,. -ga Kurel I* el ot . aM ?? k ? otttoi i - -i fwreigi raa
li.-, i - ,r nt | M-a. Bl Ij Ii y la our hai Mr.
l . M.,:.: ,.?: ii ii ibird ? f U l ?' ?? 'I -I k- "' Bri
b...- .:. tblf ti Ity. T '
tlready la flerrke, and iiu kl i baloaL Veater
? p aaa w t < t,' ttml Ui ?'?' ? natraU 'h
i :u.) ... ?* f-..tui- aortb di acribtna ka di talL 1 ?
tbe ?; i. ,1 and the battai ir. of tbia ciaafl ? : ?
ai. be?a trietl, a.i'l aaavflred the rspei-tatlona o: the
' l.owri::.. i.t i.n.l tM .i bttildi r- Thi M U?atl l
leiception t.. IM raM IM lnaI ibowod ; I
iii.nt wMa ?'.'? i* nm. <! u.r to hi-i uBtoon M
? r, ? -' - ?! >? ??'? iit M aa c"od u- aay
of berli-t-raliipfl. OatMlxfl Iriai, maoatao, parta
' ,.f thr atacbiniiy gct out of ofd~i and Ineoi rinl cet
l.in>-a wl.:. !. rxpei lencfl Bfld j-rv.i'- maove. 1 li- M .:,
fa itt.ni raa ~o len i anta aa bot r. ? ben it ia fi
-., _o bb aad - - ~an !?? ir IM diacbarpe of t.i
i.iv..'.-- .nn. i.i.eiit ail tfl a. TMi-WiT afea
sew detaiia. aaM aa a log'liae aad utler an i ith-n
ahiel na ::.:...., ' D -Ui .'. '? I dil d rOOBI t"l
..?; rt '.?-..-: t. It .- expe, ted IMI thi rflflflel '-t.il Ui daj
i.e fonnaUy receired bj Adtulrai I'anJdiag, and tl?toa
. n il r i ,,y .. m- tt.:s jair; M Bat] ni IM
Sv.rlii rn t-nrt.
i:,. Banhattan, Ti .-.???! C aoaicaa aad naagai "f
!'?? ?,,?,:.,! I,.,:.!..!' ii,... uni' :..,;. II-.1 i-i' aaM lo bfl
re.'iilt tor c r. .rr i l.? Mai | ...... i:.. ota, Cutaw ln.-i.U
kl-liop?: ?Ul bc read] in a laa w-t-k_.
? -
Iti-iii-t.iii mrnt.
Wak I-.-.rikTarar, v MVfl_flT ' .kskual ? l imc*, 1
w MBiwf? D < B i if. iaat J
| '......,.. . ?-..'. .',.. ..'A'.-- I rl .1.' ??? -y. .V- >'.:
siu I \..ot ti.e ktmot t.i _foni jroo UuU, bf ii*
:. ? ..,. ,.! ur Ir. - ..:? l.t -I li.. I: iBM MBflfl lM-hfl-ilB|
..anil i.| ? i. l.r l.i.ai .i 1.. t>. f- -ri... r. y a | aftfllf _B
ptBJaal aaHalta II -? V*a*., Maafl aa "l... tamatt Tt
4a_, Ity iaa.-n t.I i.i* A.;. Mtl '!? a M fl - BBdl I tflflfll I 1 oi
?,, , r.. . .uu M..:t:a.. I- i ? r) -y BMB *Xoi ttr.A J... i.,ay _?? r
c ii.ii.i... ii. d. i: ). ,..- _i .' y "> d. t.:...
I am ?-,r. ?? ty f M" ' Bh ly ~~B1 aM-Md tflflVBBt
'lHut.i m\ Vtaoaai AaaMiat Adiataat-4flflfl8fll
tlTV ITK~19m
Vami.mi"H's Ki s'.i.Mi.?Mr. ind Mr-. Ooo
v.ii,.'....?..,it v |H gtn IMii mai raadtatg Maan
D dwortl H.-iiL An attraMlre aragraflBBM, aM IM
ki...?ii ?aiaoaofl af|M~. VaaMaMI aa aa doanti-_M
, ..-.-. le laaart IMaiafaBaM JaleWlgflfitaiii
?
Tbi ObM-AB Aith b Abbitbbbabt.?Tho
Orplaa AayhuaSacM) ka tMCBjfld Kaw Vork will
.-. t.-iirut. ita i Hj t Ightl loateanai. t" Mj c I
t'.ti"i. nina?MgilaM TM i x> r. - - i i ?'- -
tx, aai wlB aaailii <>f nn iddraai by tta Ber. Df. A.
i :. aiiai.it ('? i, aad IM al 11 aa af trafltaaa.
?
Tli Ka itt t'nAi., it arill I"' rriiu'iiil'i rt-il, i- to
MboMO ti-.y >t..'" kask. IMtMaaaad taaa -
Bflg agoM mai.*? tiu-uMindaof tloilai* into the 11 ? '
,if the laai?~) ! - ? fcf t-- aaMai tMlravi
.oldlir* who are li^htu | tM Mt-M of tl." Jt- ,
\ :: |l_l i iiiul i M-?l.i :
ls.sTltriK Off I'HYSti AL ITLTt HK AXf SvLT
\~A-i.:r flWUBBTBn Haiii -M. II-BBfciB. 0 |lMll-BB
, -, al mfadagi Im lafcI asteoBaa
plaa f'T the r-fMBhf* Ot atamntkm wBI oMer
l4_ilaiian. Tf i ta.i" aaM aM* ra-n-flg aaM ???
i ... , ir. Whmt \--t- I I BBBOl Bklrit, aM -*I -
ei.nr.it fcaalMe. M mBfltopB-ffoeeeM-reet aMUd
? | ii ?-?_?. tt Bi~~-*- ~~? ~? ?H->?-~t~ ?
?itttary . t-r. Ma, -MflfflMal MIM| aodaMafj ahaH
luw!...-!. th. Ifl B Ifl MOBWiB??Bg l.ath i.ot .
Bl Ij M liit la ailaail. Um i"t ,!-< p at aaa oad, oad
ffaaMg t.,:. .1. pll af laa hflt nt IM otMr. 'i Ufl f*t k
ti. M kefd njpfa-M bj Btaaa poejparwl?ia ... ttaai
ttreaato-floal waaw MoagM ttam the Vortl V.^-v.
,ii.a baaatd Mfcaa bbb Ib ?~| Mgraaa lariag ladka*
., ri aad te ih Mgiiai ta* geatteaieo. failrorillaB ii
I,, m gtvoa in ti-? .iit "i twiaadag bgacoparperao-8
Darlag IM i bb _M it.r:.-il faaaaa f n., ttwm OMtM i la
Mu\ . it B Nggaaai HMtMMOdlageenMfl .
... U- in M i':"tit.!i'!. BBtah-ffd Mr pr.!.'.'..' er prtraM
meiMlia. aflaaorta, Be. M. lil:_k.,'.. parpoM
|a fl'tiiin tl.e funtla fuf ti.ttilii, Ulfl ilisttutit.il fiom
lubflcriptionfl, f". wl i.i: au r~a_~a!fl_B laMMi-tora-d
la aillu:-.-loiii to IM liitth. -t~B ft i.tleiueu flf tt ttfOt t\
h.iity iiiul rii.ua, 1.1 haraeoaaeated t.i Bd as Iraaleai
t.i.-t.Ullol the i'.-I'i-.lt iliul UM' ot IM tllol:-S Bf?M?,
1'r.f. J. l. M. t. :t? M l> -mtl Ki.ltey Waata, AUrai
Ogdaa, i:. i: Urlagatoa, aad n.n.ia BUkif, aaaa,
i he lalaifilBB laa alaa tht tadfltaaa?H t ?.t a rery ?rga
i.;,ii.i?r ?f .mr tu>t phyal -ti v ilfl~fl~~~oa,aaal mat
ehaota. Wa Iraal IIMM aaj aaal wBltMreedj
rapportof .mr attlaeaa, ItwaaMMaaaarlaoai tai
|.|:.iu the ralflM of tl.e beiiltliful and d'BgMt??MTOlflfl
ef iwiaaMag. a iwtaaalag MII aUaamti Mma t.-urt
oi tlu- tt.wn, t.tt.,1 for it.i.n nu nt aaebj ladiaaaM gaa>
ti-ineii, \tollttl Bfl all . itl-u-h Bfl-iallfl BBj| MM ful .ul
dltioa to oar pubilo laaUlallaaa, aad waaM M a greal
blfealag to iiifloafl tini'i-iaoiieti in Nfw-Yoiu tlrougl
IM ho', tlnti tit} SllllMi.rl. Uul Ul. .1)1B tt. it'.i:.... | IM
tii-iii. iiiiiargiMaf our MeM MteUoMlhreaoagkla
iii.il p?. aaa afller.
.-m ? ?
(inv. Bbtmovbib mi- Citt.?Conrftlerable
asi in ii.itit ? a . uawd fttkt rday la IM rie_?j M IM
Iflflipagfll I'U'.lt _M '?> aM Ul.lioiilieeiii. l.t tti.it ?.ol
Diijiflfluiialiailnllnr~r*~v*~* BarttaawM flhuflM ag
ti.. oiii, t t...f Tke Wattiwai i'i.. j.?.,.,: ? Cbaatrnw,
I I.e t ,.u.|-!aliit* .iiu! Bl i?HJ B_ WBTfl liuttle Bai?J tf Dl i.i
,,i :??-. ttl,,, ,1,,'t.iItd tliittheli.II.t.i? W..1.1.1 kriBgfWi
tl ,. i ....I. iii pt I'll IM i'el'.oi r.lu part] ii:-t! kflBBB lt ?
lalucBoa. hy lli :atiioiiHi.|i|aiMti..ii to ti i Q-teraaaeal
ni ii ik Um .i trii I. _le] arguM IMI 11 waa aa ai
i. rn.n >?. Bfti im ? t i o?. i t.i bMn ti- .?? bb ta I
ti.m. mu thnt ti..- ttttaif BOggBated i j- t. v. B raoat
waa w. i>r ti.ui, :i,.iti-.?.'.-. TMDaatocrataa
Iom to ahaa lhal iMy iflppilfld IM war, ll ?? ' |
II |fl ni.:,., ii. i: ..,., rr. nl -? . nl.. > I I '
i .... i. :.i..l j i.i ,1. ii, tbe l:t I tl.'. aud Ju.t ?
.?I .i I'n -.tt- :.;...! > !?. t.. ii t .-? ?
..nt) p:..tta thn.. ii. a in. ai it t t BooBioo atta-l
deavoring to bring about a eoDiikm betwtea tht Pam*
and Xatinnal authoritiea. Tn the een, in eatin- beea*-.
in tbo I'ark, ut tbe .treet-oomera, emywher- __,
thr.-at of the Governor wa* dlscus-cd, and there -*e_*_i
to b- but one optnlon ln relation to it, and lhat _?_* _.'
he hud made anothcr blunder.
P.tRADEOP THE SlITH Rki.IMBNT.? The6t_
Rt-giment N. Y. 8. N. G.. CoL Joel W. Mi**
coinmaiiding, coinpoaed cntlrely of Gerrnani, a**-B_y,,
y.?t~rday nt HaniUton Park, eornrr of Slxtw _?,_
rtroet ai.d Thlrd av.-nue. AU norta of BidiUry t-.1
tiona wero practiced, with a great deal of credit totu
regimeut
i-m
Iiri.L'8 HBAD, Montltiy, Mny 23.?The beef
aaaa? market oponeil tlii* niorning with a ihort io~-_.
af tattli'?that i?. lon* than -.(J00 hcad. and the ._______!*_
om-.' detennined ui?m an adrance of t.rue, a_i.l_o??
l?ta of rathiT i.xtra quality wi-re priccd at mtn thu
butch. rs ertiinnt*-.1 at 19* '.-.c. ~> Ih net, au.i a fnr -__?
aaaa a_beB 'i M ptiorH that **? paaaaat/akta'aaaaa
nnirly tta, * tt, laaa tl.o thIiic of tl.e r.ITU, tnd t
gixad ii.-inj- lota koM nt fnll 18a., nn.l lm tra thut wer*
good f .ir_'..-. tr. ...Ll below 17,-. Dariafftfl tl.o _,.-_i__
tka aaktag atitaawtta bifbat tbaaLaat _??._. b_t._*
tra.le .li.l not coi.tii.ne very briak, and ttnAily w*t_J
elada tbal tbt priea loet n..t ran itm. h tr>nn ih*t i_o*
day. CoaaUeria?thal the aerp~_~r ia w. macb tSk
Iaal M..iiiiuy, Ibt m.irk.-t is n?.i ,i. jrood for _at~t~*. r*?
in it as noa at Ik. y aalealaaad aaaa, wh.-n ti.cy hZ
oataall <.f tl-.-n .t.x-k nt Alkaay bt tl.e.,:.-..?,//
ereating aaek ? aeardty ai woaM atad ata a_air__Z
uf aricea, Iu tl.i. Ihey me diaaaeotatel. Bt*ti_|2
tka lintrh.-iKdeelarc tbat tbt artudt inTiiF/lBiai'M
o.-i Moi.il.iy tin.r; ;risr. IBtitled, "Shail ur <at or*f,
baa beea tt ttatt ln~_~rtanoe lo tbaa, aad Ut Ud o.
dralred attt* et.-h.-.-king Ike Inteaded udvnur. _?_,
deataa thal tlie anbjeet may bt: k.;>t N-fur* th.
peopte. if :u.y oat aaa r.-ati^ t'l.a te* baa aat bm
tl.ut. ur n>k thaa t<i >'.?> BB. N"i.-o.: ..fciij.].
,-. i.i ttaa apecabtioa, ii if i* abaekal u..w. the tnm
fnru i.irth'T adtaaat ?Ml aaaa, aa fraai Mttk *-j
rameia daringJun* and July. Tbt Qjudil* .,f *m%
fnutintn* giBML 'l bara ara ..h'ut TW) bi ad i f dfc'ilm.
fi ii itncb aad wr beat ..f nu* i"t of mo .iyo-., ?btchta
foUoa-iag ami n.is.- 1-.. l mad. h.. ipecu tt'*~,t*ai
...,t' i -.,:?.',..diatltlen inofit. II aho ;-? , i :.-..___.
t ? ? '? r ?..:.! Ibei i toa. ataptolt ol | J
I .,-ni f.. S -.'.I i.t ,i j rcilt ' ! b.%00.'. S -..: huiii t-, :;. _0q
nt n j.roiit .-I'|1 .'?.-.. ' .-? ::-..!. i: : I iblya
|l ? ' ; ..,.',:. .v.. tl lt, 1- tw?. n pl -..'.tr.
Art ti.. .,,.-....- willii.g tfi continat im* -t.t- -f
thiag.1 Do ti.<- predarer. deairt thal p-.< - tk**%
lh!v..!,... > Wa thl-b i.. t. vv.- th.uk it ttaaa tu aa)
,-i<i\un. in_- oar -, Hrtatioi i. IVe B*aari .liaartl ?
eerued tbat tba areaaal BttBBer af tkt '<???.;_.? utop?
ri Ii:. -r-t .fl-i-t il:ll BtOPfiei Uj "ii I Uf BBWatd t 1.6:1*-.
il..,k.- preaaat rai.-. !',.?? priet of ak*t| kat !**i .
.l.lv h i_.it kince l_-l r- i?.rr. but bm i't.-.ui
tn .llk a eenl a po??d, aad irade U duil. >i.< artd >!.?!
..-I! at 911 ir. ih r ;? uid, aad ..-.-.-? ?'.- -i litl iit Uatt
ie*. per |- bm* ut K -?? If 50 ??? ba _L Ika >? iaa em.
kat kt i .....??; .:? ly -applted, aad prfc- ? I ??? :.<it-____
. perpnand; ~-_*BBogi aeliingat r.B~(c ptrpaaal
Notb.i.Klel. ii. th<- yai la,
THI SaBDATH-S. II. OL ('ELrBKATIfiVS.? Ttt
Kabbftl -? li ?J
t.ik-j :.i .- to il iv, -..'I il i- .-X.1..--.-.1 tl.:.! .f tb. ? ?
.' la* i-fwkieh fhere waa tTery pn*i_~~t b|
thut i ? , . ? ...,i.i.-a ij
|,.,:!l, i| ||* ..'. , tedl H!. IL' ' i. I. ill ''.I ? J
....
10 ti- .li-;. n -.t ehun i, ? . .-"tf i-autiai
w_l taka . laaa MM a Ika i .r tm.
( ulliT CAL.K5DAB-.Taa fir.
BprBBMB C'OCKT- GKBBBAl 'lUiM. kk .ru-dto
'
BcntUCB C(UUT--('ir.. i.iT.-Ihr' !.- N
1811, ,mi .. li;-, ttl ? .a.. . 1 1*4 1131 1*41 .' i-d,
n :,? .: ,. i..t I..-C*a_t
?..
mi-iiime CD-iB~f?STBCTAl Ti.r__t.-i--"'.
law am ...--Si.. IK IM. IBB. Hil Ml .-.-" 3B.U*
KCPBBIOB Cocbt.?Parl I.?Ai~Mitir_4-i| r< r tka
Parl ::.- - *. r.t ? l ". ?'? ? ? B_~
- ? i i. m,
Cocbt ub fJOMMoa im.i-.-i..' i-.,.-t-i.iibi
wo-a.'r! ;n -t.. 'r ? .....
Bbooeltb i'iti vqevt. -Haa. *, la. B ....
[A.!w: ?::.tl.J
Pl ?:.-..sal Idln:i;ii.-. ? U H " I' " ? r ?_?
.... . -:.? %.- -..._ UMI tar*
..... a ........ ..... g*-r*ii .t*~f
. -,?Tn. I.r.i .I.ii.ti*.
tiik sci.-nce ta w**bch ' -1- I ? ? - - -Arat.
i Iaal llaw 4*1 .,? m ... ? !'. i.-tr. tkwm
, _ \- ... Water, Im ? Hi, itB r-Wt*
uHoik aa.r?'iur iar.iT.. or I.ira.
1I.4H m M? a-d Wobi-.n. vv.... rrtaTb*. Ba tm i
a?Ia A:._. i f. < n_~*te ha???>? b?a b I
l.aw ?: rra--artl a?l I Ap . -- ry-l'i-v *aiC_?~_B.
H -r.. 11 . | i r - tt ... I ? ??! ....r.-I*. J
_ v*_i,,(.,.,-__?j_v Tkrjtl ui.?Bai rt ? I ????._f_-~- t
Madatfl Mhaaw* Haa > .-u ,t ihal t tmmtA
rt.-. lis.ior N, I'lu.? vkw*?*!. Jor?NAL. OaiyMata
AJ ;:.., 1'owi.aa k M . ii ? BBB*. ..l_-..y. N. V.
I \-.-r. r i.e..n -.]
Tm: .1 \r.vM>" I'.'Li-H-?i-V'*y ? Ij
..r... i . . ..-?. plaf wltk ? ?****?
.... ._ un
. . r ? - . i - i ua
lil ? r . ;r. . J ??> L- ....r Jl*
N . Tt kk . ... ., ,i.
*>
| uh< -.- ?- i.r]
WtLLOOI A QlBB_ > \:\v:M,-MAn;:vv-.'
. ? -> i ? i ? ' ?
? . ... ..: iba ii i . J i* **
. . f . -r? . ? ? ,'""_
bII ? ?; - .a lartbi il 4 Ib* w,.rl. b...._ ? . ??-"-"""
..;<?? :( ? ?
tv r itrictluu. ? ? r
,:, rrdp. ? ?* S v i rl th, S. k.*,i_*
[A.iW. .'UM: ? ?! !. |
1,000 RBJtlOBBATO 18, ln "I (M 50, i.t
I . ;? i *--roRn * I . ? i> i I: ?'?'??*?
l.iiltul tt *? Fvniint; I'\< liH'i_.r.
[i'ob..i:e laaarttthibbrraarraaa i'.R.-,4i.wit i rroirn
I.l(lllttlki>l'r.ll"ll,l.. , . I
.Mo_DAl M.y U-i . ' T
l.tatAB-rri an... J .. iri 3-.lt. 4 l.j.n.l . . ~ ? ' t J
KliKrU Ita.lw.w......H-. WON rtb WetOtte I R >?* *?
,!,,.11*1 .v. .,.,. _ N
:,., Z. k ?'?
11 i:. '. . im.4 ? ?t .1. ...... .'_?
. . kiilT-i M. <<?????? "
, ? . - . iih.n. '?? : - "' bia i, aM. I.."_
, itK.: j an J-..*~
l.rj la.13 1
I
l,nl.-l kMMjl "4ew*a.
tBBIVKP.
Maaa -r Prai k. 8hror?l ir< n.il?J. pl__*. uidi*. ?;.*-?"
'-'^ 1;,riv'w.'.T, Bba-r, l-lllllljbil, n.a.r ...J ***?
| :- .'.,- P.a. ..,..*
Le-_ n . t? hc -*.__*??
IIHL f'vr,-..: A-wtll 14, aaaa aai??**
^'^ ,r\,ll.r" V\. i,?. , r.r.m.n 4S <lay*. uidie. *--**? *
1'i.kart k t ...' Tbrr* .!. '. - , ;?_!
BertK A.l...i.!rr(Hr... Druni. C-rdil 4 4.TV**?
Utm, T .-.,.? I.n.r-. Fn<. ?- ? I a i.r- " V,
.. ? '
lai *f. 13 I 1 ni' '..-; -? I , ?_?.?
.. H ;-.r..lr,Un--."
1 wool 10 I. ??' I lir. *. , ? ll ?r*
Ha, AUaalBr.).M. -? I-, .k K.v.r, .wm... " ??
? ? . iin.rv _* > rd. r? h . a , ^
.i. i'.ii... B-liu -, r l( M daya, ? ??" "J *"
!?..,.!, Millrr* Hoi ? '.-? ._*!
i , . .....-_.. iii. i i in n?i.- Mahaaat ia taj*. i
i,, .-. ? i ? .1 -. ... \, . j a"
l ,. ,,. it,, :l!r ). <:. dwia, Ir. ntrt*. M"/ _..
l,v k..?d tni.- l.l-r.".. - I- ' ?' ,viua
? .. . rdtdb] i ?*? ebi ^
; *frll. ... , . .. 1,.***
H hr. K.....I...>Ha-ei ? ll.??..NrT.berB 3 -.y?. l*-~ "
''-, bl -. i tl.rrorr l> r i. - K. rtr ?? Monfr.
.-.i.i. I h..t,i. v\ Uitn a. I..H '
,,.i, .. x i., ,,, i . ... K, rrr. -? Maa-te.
.. Hr-wrr, I ? r'r-- Maa
t_.br. M-n "?"? P'erlii . ? I . ?- ? _ __
_ i, B v\.i.-..un. I :...vi?nror.
- | VVI.it. I I0..4, I-,- i - _ '_?
. r ! I-. A i-t A .. >;- Ke-lr***MeBW?
_ , _ ,, ,, _,, ? a. - ut...._-.
tJEe* ?.^''
.?. I,,. M.in A ? , i a.
V\ !Ml-|l..il.^l.r .:.> ? ?,- ..
M.T4 I.t H-a.lr_i.M4f. .',pV.I-rrHnlr.of--4
. '',r'f."'.n'v I ikip t-eBHB.abB,y
u?Vi!'?.ila.Yi^4a.a -? -at-amtUki*
(rain l-i -i- l*N Naw iwb.
Mi;S H. UOL3J \N
w' ' m . i,,.Mi'.v tl '-' .
il. '. II, I- . _*felj
At kl>l U* ??* ?( s?'?
TIIW FV1 HISO,
: ?? i &\M'"""**'
? i.s.i K' I LA.
Ll.NliK.B__l.LJLA.
, ..?,,....;!. .I.A.
i ,!?; KK.M.A,
. i .-.- ' ?- -- ; tt,
? , ii - ni-'
J th.
(, . ... aai .Bl ":i'^ "?ATt'iW?
., | Pia.1.*.?*

xml | txt