OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 25, 1864, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-05-25/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V"'- XXIV.NP* 7.219.
NEW-YORR, WEDNE8DAY, MAY 25, 1864.
PR1CE THREE CENTS.
FR-MSHERMAN'S ARMY.
ur.'.. ncmi m CEMt-.
DALTCW IN CUR POSSESSION.
-?*>
Thr A-Vainr on Bwaca.
4W
ITSFCRMICAELECEFENSES.
.?.
ATTAc K ( X THEWORKS
?*>
TBt FIRST TAY UI-SUCCESSFUL.
??
SiUKUtNABYAMfl 8EKSEIES8 CHARGES.
*w
HCC<ER GOES IN NEXT DAY.
?*?
fJIXSlW FLUCK CF EIS TROOPS.
THE. MARCH RIGHT UP TO THE CIKS.
*m
EJEXP UXX>SB TIiriR L_i: ALL DAY.
?
_! right Dig Ont Gnns and Gunners.
HCVEY'S 1NDIANA HEROES.
WK'.T THK 8TEEL (AN CONQUER
Booker Pierces tte Enefliy's Line.
*w
JOEKSTCN LEA7ES IN TEE NIGET.
UN LE.. AM) Uiir.NDEIi I\ OCI IIIMIS.
a
WEOCCUPY TEE REBEL GIBRALTER.
?
l_e z-ceixig Tot Sbarply Followcd.
**>
4,000 PKISONERS TAKEN.
I bt _MffBfllfM_ in l-ioni R< aiimr of flla*
Tl.-l.llli. I I l.|'__in|.ll. I>1 llll ll.BBH)
? Oar . n toi i ...mh iii Ailinni. an
U,-*m.
~j. ii i', ' ^ I > I
i'A-1 Sf-i r t.->\ -i . ''l.'i.*-* _ tt Maj '*??
*]:, ? icu.y'i posil
M '
. - ? , ? t , ...... \ .,-. t ? f Keekj Fbi >-,.
?.', |, tf, ;,. ;., t. t ? a . !_? ln -.'? iia Ba*
?I tit laa . iu. i<" tM*, i! .*:..?:< i ? - j ??? ?
\ \ . j :>,. tkin .-i ?| BJ _-~a-~~,
V,,, ,' |. -,' :., :.i .1 ..tlt n .,.._:::. ..;.. . .1 il
? ? ai... I" tht 1:> l .
>? al ,,, .. !:.,. -' ?: , tM ?? I? <;??:?
_sVwtt: ? tk in-' ? Rwrfc i .
(?rr~tbflr.il ril
tf tie i.. 11.1 u well a ke _*?._ akii_
? C.eaatoi
*kjtxj i in- .ii aai ?e-a
l
MlllllflflB, 1\ I| utiuk : I '- IXflTflB wan ?
tt ; tgnm mt w~ Dall ?? -'?? ? 11
- i ,:.-. bifl .
fll. II. I '. I .: r - t t: .? ..lt . Ikfl t ralti Wl fll. n tfl*] bfl
.*. :.i.t Ccaja. te aw~< ai , - . >. _ .
Ibraafl >:.' i ??' Gap i_m_ lotberiakt ITadei
?_baaaaa?i-*rtki iti aaiautli, lJfl_iet'iaaiH.
,rj. ?'._....-.,. \- -._ mt i. i ? . - ? ol l'.n/
.t ? i.i'.i aarl] ...-t.iv.t- aoraiag i ?
rtLtt ? lli_i t: i. Ug\ Hfl-fllMB Vl V-..-' . Ig :<
N _, Ot_M.lfl_.Wafl ll '' !??"'? flajfl-lBfl fl f ?
?_:..! | ,-..... J;. ????: .-.-. ? ??>.._'? t 1..'
:i*'aK:t:. ? | ?' <J I tfh. *"? * Beaaaj
Jai. u.n- .-, .... aboal fl-daiftkl tobmrrj f< ward
B~Mgaa, aa. _k_a
?., i?_-<. "ViB ? i ' ? : ???'???
? :.I: | :? _v- .? .- i ';? > '?? I .f.._- a-1t
I.'t.l. i Cflt-OMB, Ke?Cfl H'. Rill(fl-I_. ibr |?-?i.^-,
ft I n.t.iii t:til Iit __M_? ' i. - ? v
. t ... raag? tt l U .... apaifl ??) t' ? n*i t, i -t I tb '?<
Ml . .it l-l ,! 'i., T l -i.il .r li,- ., ,i . ?". . .,-. ?,1,| L' '?.- I .<
-I..'.., :..tt;Tv ? ? . ;..-.-? Tullrt. 'J J * _M Al?J
> . pflwaecleai aai i
.(aeleil il.t- i-a.t imiutl. ..f tl* gapearl; ii. ih<- ..ft--:
aaaa. latka ttfot -;?..- ji.-t taaila ti.e y*; wan
ngaatrahaby ikei MltreeajBBf t_eaer_.J
Ai\ tttntft at aa aaitoaatfl tf Ikak aaaikfln -?.
paaal?M wwMIML Tk* i ' j akr. .h ?kiefc M?
rj.n-.'i,... i. Lagi i k -1 ?? Q f...
: ti.ti ayataageef flankweefci baM aatttfllalflag_
?fltaaatlM I aaa. iy tba bUa to tke rifk^ whk ?i, a.*.
_. nl .: rjiulitr lm- f.,j.,,?
uf tht foiii.-iti'.i. ?f (kc alaaea afciel taeai tht ?
leaaltBaftiH .'-r. -- ? a t tbi Kebel Beamanlei
.i,..i.l.] ka~a '?ft Ikh taBaaftaal gt*tt \t?y l
?r.ii.ju-u.-ini.<!. ?ir. pt :t - Ha t..r ib* tackflfaeatogaa .1
? iiu- ji.?B.i)i.' lalialiaa >.f nmk...,:
:i kn.i >.f f.'|. ii a .!?'. ba wriii.i ba al
i - i .... -. t" ti'.pti.r.' uelflfltnj ;t I, um ,,t
an.j't wr Batgfcl r.fli" !'? -?! II - ?.,-. Ii - - m
. ?... n| i .:,- I toOen. Kkti 11 rowiiif
;..l| u ., tn (.. . I, .:, -.:... Im ? . -fll lt \ :? '"!., ul i, V,,.
.I'wffrtii' i i :? n Itaar, \-. i... i..i... .... _. mn ..-??.?
. t/. r t.i- i ..... - ...
.
?,?ir :.. . i ?
I < . : I > | . . I . ? . ' 1 . . , R ?'
I tn .-?)'?
t<.,.,,., , , , | .i j . ? .
wmai Iw
\ ? ??'
' . . ? .-) ini' . ofl B ' i' I '1 .'.Ix'Ut
. . I I ,. . I ..'I. I" |. -! <-t | ? ?
? ? \ : l>t . i .I fa.na.B_. ti..- t i.rn.} B_-_|
. ? ' i'. ii it'.-r 11 ad
'..?*,ti i.ivi.:,, 11? |owa .\iy la tlt n itu t.f tn
' .... . >? ti t r. ? !??! i.t Kl afM h Il.c i tt . i' Bf
**'t' mi ui a iMi. t aa n?- I'tf-'i ?' aaj I n* awaaaa
:, . ...11 -. 1! I | l,.:..l (>'Wt i ll . li f.illl. 4 '1.1
loaaea wtti aol bt vt daringtkaafttiaoa? batthtri
aai a i.i.-ik.k ki,_, ... i -,-. i.t. ,i, Ika <'?> tctiaa ?;
!,':.: .j ., ,t. | n. tha ,-..? ??. I wktea I kart aet
.....!?... l!l 1 |.'.'. |R.I >, ? I'.'.J. I retlt 11 ill t f ? T'
wai aat '??>?? ? ami on Ik? left that oai pkkettwen
i.imi. in aad tka wtad," .'??;'? ia rtraacdtki _-_aylre-_
it??1 ....li ri i. ? U' -1 <? -. ..... < >t-i. ..uil .. . i... ? r
-. .1 iii kk li . ... I- III" :< t. 1.--I.
M . .i '.',,.ii.- i ,-' . .:? c. mn t m < <I t' ai i
i,;.. u iii n.i ... :. i n.:\. I.- rd wVa aba
y i j.it :, day, <; a laat raea Ba~ti t ?
when ti.i. ti. cii.t n.i.k. a >!..'. Bajaiaal *n<> -??
? , kk | ,.:- .1 - i, ? ir,. -i i aid. < f Atl i ta ? ''?:
I _. , .. tooarco*.. 1 Bl l i.'.- i -kta <-i.'.
ll. . .L" I.. kk ,1 II- '.'. I'.ittlf. I *
O.l.iii <)ii..|.i..l 1 oriuitlnbl*. I?rfn:*i-* *t
Hi.ii. ii %it?* t* <>n |ba rttace Baaaa -
l*.?li lllnti-Nr* A "Vil.l .n4 t riiitl*..
I'liiirn*-. ii ii .1 il_ KIoimI. BiaaBlM Fi|_?il
,n_ on ih*? l.i-il 4o_ 4nni*? BBt? I'oi
t,4iiinii.l K.liif* D?liiil*of ???* Ail...-.
Hur ll* u?? .baaaa? Nii?hi laapaaraalaMB
i.n 'ln tixni) *iiirr?i? tt***** *? tkat*
ni ii n.
. t ? r- .|. L... i '.
j:. im. atn a*..' Asn Arun oi rai )
,-?.!!.'. I .
-. rday, Ma. 14, k I --? reaiii-r. >
Th. t. 11 oofl v.. - .... ijiicd ,i. kkini
with ? t of tkt eaaaa* ka wl,.. i a rea of
, , wi.. aoaaded. lioward. with tbi Ml
? , | - ooeupied Dalti Bthi*l Btab f aad tke <
glotkat | , ? ? ?? j aj aeabtt U
, i | lo IM r u.irk- I.- Tt ?1 i-i. Bfl
. , 11 iht rirer aad tl a fattartkai M IM arai
ii.in',.- foi ii kdaMe.
i., .. .: , - ? ? - ? ~r.it. ? r. k ?' i . . ? ?
...... . . kar J kat? beea i
? urtmad Jl' mh? f"t i < aaoatl -.
aud bi in iniii.k, tooai ? ?!?''?'?'?' waai
. | of ?-,,.. ta tbe tery atao tt IkeiTi aa aeltc
i ,,..;.,,. | ? ital bti bti a
? ? , ,. -,, . ii, ti, ; Um n ?ai UM *i i <*?" *** ?f N
i ??.,. i. i.i ... Wa ar? aagaaad ia a ti ~ ? brn
M:.:, i wi,!.,.. ai i.).. rtai ? ?!"?' h ot tka ai ? laatt
ha? baaa ae ti aat ? a M tba raar M a
? .; baara 1 Mgret M *aytkwMtaea-M-aiykarw.
? i. ptteedeaet ia arti. i.> -.. 11-. - aat ??? b?~i i ? I
. - <. ;. ? aaaoa tbal kat
,u, ... i:... ?..t!. rk - i:." kaaal i"--'.>-i lt? ?aar oa
lbe i- 'U>. Tbe eai i; ? ? .. -1" ? i __) ali a j ?i
atl i y aaaata-aiaadkaallllla,tkaafaa,tote?>
;': at_rka?ei eicept lo lai tai ? nea | - po ?
-., i u ata i aaadd-Maaat. .VeLim-. aa aaaai, aattei
. ! n ttn i i'.i. aad 1 ;\r f.aiil tbi
1)..- . ?.-ay a?. i ?bM tka eaM ?
, baal ttre wttm M the Itfl al tknm
their right aai itt. _B~c*tet~d by raagea tfitti atti
? -, .-.nl tartkwtaka vmu batterk i... \- .1
attoaveep tka two Buetcdtkeirliae, 'i!?
paa of aaai.- ? a laaed bb. i a aa u 11
i..., -.;, e. t ake-ra laa b ia. "f Ikal
-.i.-. .i aaat, At tta i gbt af tba tt*
..ti .,|_.r I,.-..!. i.f ladMataag ptttn ,! ''' B~__r*~d wltl
i hr Hi a of tka ii.'.mii '<
. d Araay?awfi **? ?? ta* ?'?-? ? ? ? ?
aaa M a Baa M the Baal anl rlgbtaftba
? arta-tarl wavka Paaaatag ta Mn.- <.i battb la
t>. i > i\, ai .1 "'!'? nf ik* -? ada thr ttl ?i ' Ittaead
t..if a a_e >'kir MB*. un.l Ikiaaajk rattaaa ibkbrj
vooded and llted aitb aadei|iuaCb aai taBaatraeB.
ii.. .t l.il(adi M PltjB-oa, (Je?, ftfe&aaa, v?* aa
ti,.-i.n ot tt* llnr, aad tkt N Brlfal?, <?.?"? m. s
ll....i.ii < i ii. ii, 'nt Ika IM Btkfaa? tra? la altaae.
lt wn- ? p'i I agvt raiirj
onderway. Ittookkalf aakearbb paat ?rer 1
i i.uk" dtaaribad th.. n...i.n.-i.t batatj att-Bdatakl.
?-???? e? ii"".
'ihe trooi-i ?.i? n.'t hat.il to l.rni. Aaaaaaaslki
,.,,}..:: r, 1..-..1' .i ika ? eai "f ti.- b.i! ataa lia tall ?? ??
t;r-t aad fi.;' ttt* ' f ti< t-i f n >'? ptdtiua MaacdaM i "
?r ? ;- BC*J f rt irt-i,-,'lli fi.il "'yi t ' f tl.' 6~M_B]
lon the oppeaiti l.il. taaad Ikaataalrat ta potat-blaal
r tbeii gaaa. at a olataaaa al B_*-at?5-_>oi ""
rl bili aa -I.it-i. '--.i t~-~wffl t-ti--.i ..t, ii.-.i,..
il .ttti i" tbt < i" a y, B?a?| .'""-i '.''??'?
tkaatkfl-ta aai f? d away at a ttty i?e<~p aagte, aboai
.- tlof*. 'l l"- eti'tiry laaattdkately opeaed ;?
ui.i.'i.k .n.i B_aaketiy, Tkt atdt
,.,,i, w, w. L'karge," iad faaid n.i.t tkfl treeat
dova Um I U ttapi i aaaltti r aad i ? ''?? ??? l
, iketa.
? ? ,/ ;),. omt bti led al tkt i-i > ftkel IH
I Him. .t .ii j---?!.'? i" ?'?? datri ''' - Boad ol
...i.i i. .-..t i "l BbeTwoed M Ika aaa . regi
?aai rodt aheed aatbt right aai i.-ft-.f tin-ir ir-i
n,. nt A g-eattaaB. Wi W-Ua Iteatadiayll lakrpc
1 tba lil aad Id ; raa baa] Iba tad b* r > b
:_,, ,, | ... .,, .I ti.,,ir I.in-.-. ' <'.-.-.:'-: ikl. thilil.t-.l. I '.?>?
redaf-aa Ikeheta of tka biO tka Baa taai adat*~-_tb
!...,? iii .i lerpenttae eoara Ihiaagb tbaTaBaj
y - ,.f Iblfl . 'I.- k, akleb kka. llll.r I"' ???? p
' kk'ih a inMi'iv iiiiitiiin. aaai IBad ?itt wm.-r aan Itaed
ayatkleb eapaa af wllh-w. aad tka ttaaaaaM baal ?aa
lataitatad aitb aaa-Mae, _p?_bb."__bb aad *_katt ta
t;i,,.-..-:i;'mi purp -.. Batde ky Ike Ktai?. I?atap tkt
pn peea M tht t:.K.|,.. h aaaaTabry an*?<-r... Ika i>m
laaaed. Wm* tka Uaafcalaa; taaanaaaai i -
teaifaraiil' brekta, f..r tb- Cu-1< eaa t ? n
botter.
il,-.: by tb. leori i- II d<. 1 I tathc mt Idj
u.it*. '?!: .- broei ii. .:?> itaab taat aad wara aaahta
r<. aatrtaatt Um ??eltat, a btl. -.t... i-. i c ladi ?i bv .bat
Hi?i .i,. ;? iii.iwi.nl Tha i aaaa ??*_ b*4
'< Mgh eii'iue'. t.i nft.-id t.it- iliirbteat fprotcction fi.>i.. Ihr
1.,-ui l'iii- itri. Tkt ha wke r:iii.-k.-.?ii taaaaojl a*
ereeb aai Ika akatriabiB? tal adtaaaal Mia tiu
m . d leUi bayet d luMtatii oal aadei Im bi ? r* -1 Ira
. a tetylatjr, _??? iled !:<? raa iktBatkebia :
!.--in^ :-iy> aaddaad lreea.1 are tkai rtaaaiatd aaabh
11., BM*< arakaw ttv ? bbIti i aatil n'ter da.k.
rbe t*? brigadea rttnaiaed to aad alaag ika MaM
tkMereel Wngdeaafci atarlyaa baai ?abiagUttM
. ..... .,?,. fm ?,,.;. UM BB n iitt<-ttir..d |..!n._.
ln,.- toeeebe. oi ikeii gooa aaaa aaaaaatfal, m.ii thr
ckargettbaareaderi I -": J"l''
;,,.,. ?..,.. -i.. :i h:i.uiuiiiI."u?;h)iI-'I. TbetWfl
btlgade. wer* reealkd le tk? cratl ? m.-nnn
, | ,,. ,,.,.. -. tm tt t, aatil tn. i reaekfld M*
. u.,,1,1 io ibt baaa ??! ika hiil. aad aeart >?Um
- aai aad retanaed. ??ta ErafMaali aalj M tu
itaa ihlj baB, HatBd Brigadi
' w.m ii,,. n,.-i,.. i w.t;. ..i.oi-i i.aam n*yl?~-aa_at?Bi
. : .. , .,? ?i luul.. Tkt 1971* t-Uaflt
. .....,_. ut eaaraa latn aaai
: kiil.-.i <.r aoaaled tad btl
? I Um ..... ... um ?attVtaai Ira aad -i"i n--i I ii
?..,.. t rbej aj* wi -': la aitb kaaj ? i
IdaBheti : ? rpoitof biUed ?d ?aaalal la IkeaU
lha Bd MMkif-fl t'
h.liiBi.1 Irinr,. Ali. j ,,-foi i..:iir' *,?n .lii.lnl. ?'. lia
lithi id Rrigadt faratrd. l-pta tbta Ut** than
?i, ....ait.ii.-,i .i,|,|...i| ali-it-k.' it. fr"t.t an.l M
.,* ..... . tt bai i << . :.I ? it. otgkthfl pmjecl -|
.tti-nii-.i paad i-< -.;.. b ab ag Ibt abetoi t**t M Ika
* wt..... ttat.,:. tt '??-1 ?'-1 ,,|il " "' ' ?"
' Hr Ih. l. i :ilt, :., . '?? ,,, , ; , |i , , ;, n,,'- .-lifl" ~OB_
lii\. in. t. i'l..:.. ,1 ,,! ii.,ir -iiriii..*. ... Hierted aa ta
hare *.- i i ? i _ata*k*l aapaart to laa Bdtanetap l~aa_ a l
\i I l.i :.! I. >-:r::i i \ H.,,1 f,,p\. Shifldr- . ilirlliu. ..iilirr tl '
I'.iiiini.ioBaaaaao, Baatu?gHMiyaaaaBaJaBr*. aa i"nr
.i im ic iIumk ti ii ttniiik- uiMi fii ail aaaaa naaaa
SCEXE OF SIIERMAVS OI'ERATIOXS.
% T E N N E_ S_g _F_J_.
? ? -.?-_? ? ~~? ~~*-"""_-.. r-t _-.! A\_??
%
5
Iringgold
RUD C LAY.
> -- -
?\
-?
;V .5
RED;-HILL
9
I \ >"V-~: ~
, UNNCL I .ILL.'?*> I \, potaTOCMIU
!_.CHOrU--D 0' BAVTY
V\Y b.ii-_ A.C |~">> _:
1 \%J*m J
MA
tllCKAJACKGAP
.'5
kc
/V
GORDON/o
?^SPR.GAP,*.
/?
; ?
5HIP-CAP
M
afl
V_
S-GAP FOR S I
?^ r
i ^ JSaiton
t-Oc^c^jnEOMAvia
$
?._: toerdat hia baMflf) laM ? |' Blttoa bfl bad m
Ua Herej ?.v.th',': rri - tai I i wi I''..-,
i nii.j.-. .ml ln t!in. Btn lt.irtu. tkaaaaahfla.
ini ?nn aBTiva afl aaiMUT.
Iti-ti-...;a t iiii-ri J ta ai.iM.t* ? BMflfljd t- ?
ki f? rara 4 Ma Ika bbm paetti i tm
i L.-fli. a.itkdn_wa, ?? I "?'? flB_arai le raa?_ tken
aatll ?fl arUO?~ aaali ba I a agka I i i* Tkef n
?flaal i.i..- f.r aa aaaa aaaaa. aalki b_u?-to_k-d n.-t
-,t arrlrad Ikej wara wdeted i*.* la ti.* u_ i
p .....tlia ........i u' i".rt . f ii ?..
rejilu-iuta. U.' I MHjr. ntt. nt.. i bflttfl BHMai
nl'itilt; dr. i 'l, t ii c_r liui-Jl'.:. left, t.i ft 1
li.en ?i-!t-m. .If.,.-'. At l.,'t.: ".''. MJ B|| u Ikfl
mm wtat got iu eaaMea ut lavaeal ptoeeaaaaai 'hr I1..1
to thr ifft antl flfeaei BflJil m?eefbel Bfea n? aaaeaj
an- ai. 1.11 ii ti.< ir gaaa
; lir.i. M.I..P.11 ImU hia hi-r.i. flit .r.i. i'l ?.
l.ai! tl.e!: .IM: |0| r..:,!l'.!.
1 Ika weadi lan .. 1. n *? '? " ' '?''? '' '? ' '''v ?' ',;
', ft.r la th* Mdaal NgaJai beeaftala, waan-tkai
uiinta he IMb aara aaal tNatr.nl an ....??
, !~otkia~ aoald . 11 "I ik* aaaai laflj.at tk buflultfl
. . :;..:,.! H. Ikfl ll-J ?< tkt < "i.n. ...riit. .!. IkB
tt Am.) CflVft liae aatfl akaaaatal krerafc. bjeaiad
| tu whi, h nii >.r ihht Coraaaad Ikaat 11 bbbm i Ikeraai.
ti.l.i.jn! Ilf Arr.huhili, >? CflffB, ,.:.i!rr t! I ' '? I
Caat Wu'tirr-i-r )a partlaB] ..i?-in/.-i.. atai ladaBaa.
wtt Mwaf at aat waaaiaimn aJBaadei iMflaaap.
I Ira aad keyeadeai raeek.>.ta| la ika ti.ui.,.._.-. b.
, hinJ )i'_'- tai :tm fnr ikflfle.
VIOflTIM Ml mi: Uatl OOX'I _-*??a_ tAUKllJ
iiu. wotxt am> ai nbw?an r____1 mvk.
(?'rn. Coi, with i..aai Dhrffioa OdCoffa, keakera
? Bfagad ? u ika .. ft ail II1 *?'? rwaat ? tt ? I ? Uat
Iiowgreaaflaaaa Ika ."?.i wkieb leadaletbalaA t..t
! tr.MijHi t.f ii. i'. Cea advaaeed aadaref~>ei oftht waata
ura. ika fldgfl t?f ti-. 11 * 11 laid. dlreetlj toaa
eiiriiii'a Kfbt, wl.ith ia leakfldkya laaf ra~taar~av
: .i.t- baek t.-?.-..,: Baaaaa. Thm whtm akf* liketk
froatl-g waat, ,a ao-ered wW mjuibbIti laai ?'
rllr-flif. aad ikeri iu bbm aa Barlkwwh bav?f ll in
hecaatlbfl aaatk rf tka r-riaa. wbtokflffflflflfltbeii
Isaiakwttl graai aad aaaiater. flajBrWalB afOea,
ea. -t.,rr bad latak-flkfld ? battorj "f tn.at iv
t poudi. , -.th.iit Md ui,. 1 bad bt ?
..imi iii ti" aaraiag kj Um Bakal abiramhata. 'Ho*
baaMa- wkkk wai iaa al 'he lm tint baibeea
i>i*ii.ij, Aflflfllflid aaa ?f iki maay*. gaaa aadaflfli
w.ml t.ttjkrt iwakaaaela Ikefa reai BOfrlalaiag ana?|
? antl mu"_'t _1nTi.u1.it ion. Tfcaie waa far a taaa a
Taaaaa "f aanlfl hi,<! f.an.e thtiat f'":'- tka taa
la__at_ a,
Tkeirooa* Bteadily ad~aaeed aadera beaf~ 1 1
' rai:.t-ti iiu i"'t< r !._.? ni Ikfl aaaiB). riaV ;.it?. hut be*l
bu . ?!?"?.,'. tn Ika tiitil:rikkg taa, aai waa?afaavfortt
thn weeei uli,i'thtii i<> itt.ir, wkieb Ikej did aali tbt
...... >.f irr.ipe ifcellaad BtaaiiH~, Tkedli.
ii.,t- li'i.ii..'""? _ra____l ut- ..u.t. ii.ui baaa plaatod at a
ooaUdflraMfldMaaaata _? rvarrfflM RaM i.ait*i> ,
akwadniiiibad. Tkaj ratliad limJi-. aav?i of iti
wtH.ii. Bt.itiiiK ikaeaMay, Mfl beeaai11 p t ? fa liaapaa
t:.i asfltaj*. H~~. Thfl laflflfla fi Ibi M Dtriaiaa Bia
-naifljd t,, I,,- largt la bwtl flaaet >a aad aa a,
llil. ADVANCE Of THK lOt'KTH CoBIK.
At Iflrflflfleby. a_~ Ika Ml Oaraa an- M-t-n a_a.iag
fi'.iu 11 >.;.11..,' ft tt, iki aaaaael at, w t" raflfa r? tht xH
C'.ija. 'i i.t 11 ut. 1. v t i. Mt laak, aadflr eoeer rf Um
hnia. i.j.,,11 tur ilnabaiajalrti. ?.<i la raa*?hb! ardia
Now th. j- hnit, ft.riii in IweBaai ha tolkafraal, aai
ma aaak kfllto rlewla tka daaaawaBda, aivaaaia| le
1: ika -tu. a.
TBI TWF.MIP.TH ~0?Pl MOVK TOTHE UVT.
I tot., i.iMiiit afl.u ..m.i .'?-i-ii'ik. p. in. ti.r -.-.ith C?rpa
? waa HaadiIj _wila| reaad awai rtgl t la Ml Gaa
- ]l,j.,k. r Bti.l .'aft BBflflfld thf i*i-i fi of Ikfl lm.- Kot.ni ?(>
? iiVit'tii 1 _, r.ti.iii! 1 -1' id Ij i- aad atoaf?ifaalj aato
,.:? i.t'..,-ijr.ik w,tii .im HaLaaa aka waaeagaaediw
. hv_aiai M> ieatt?red t?:i>.- m!.-. Ike?.. w ial. b_e?^wei
? flli.il .in.i.r him. .in.i he bad ? BBl IWW Bflflaffl wklkukai.
1 |_f in t."i t ',f l keUi ,? 8ei ? Haa al kd aa hia bi Igadfl la
fiifii.-nt ti-!.-, aad witb Uflfltol ?aaaeaaaBl at ika
?art .nii,. itm.i phi-r. ifl-flfa alag BB Ikfl bmb.
Ai al?,i t 9 oi-itK-k, j,. 1.1 , m vt in! hiitr.irn tt. rt- fM
? la poj-itH'ii .. ..i.K Ike .Ifl'"i'i aaajaai iMkflb aai
,i|..-iir.i ui"-, tht- aaeay. arke raaalad aUkflkaflaad
?aHd that Tkaeaen-1 1 ? len 1 ?? tkefa Maj
, ruiii."- "r'"? awdfl U ?wkidfl?fl11 toatoadealkeeraa
t,t th.- bilb i-v. ,.. ,kii_.? tht i - Id utbeirl i?1 aaaai ia
niiy w.rt baaid ari aaa a| IkM ?? aeai ari rkaai Hmi bbb-"
,n- r.i t,. ti. . iu '1 ba 11ii Ai-j Carpfl rd ? red ?
pm-t of Um Md Cafff iiiiMi.K lk? aft.aaaaa. fbej
i.ioM.i i.v 'I:.- r.i. k aaaai e-teerflkflfcll afcH aaaa
paaalaf ? HU- tolfca_flflrfa*eflflaaar,_kejffcala~dBi
two Uaai atoBd lo tka araa. aaelal?* aaed lor
I wi.l'! unr ai?.|, li.iijtil 111 tl.e (I 11 . ft'lihiri', ________?
1 Ui the atlath Ibej awu U-taine u.tiviiy angagv*!,
Baj B_ a:.. . .i.r tl in da. kai .
baai f.
11, uli Caaat riUrrakaaal aHk Ika faeaayk tk.
rtahttftbaaOlCerBfl lartag lki ,,. b <<: ita
day. ln tiie aatalai Ihaf aad aa arUn ??
ii, ,i?,?yi. aaul ta l* largelyn taaWatd bj P< I
VV. i.i.k. tkaa tm 'ii.l.-.l le iiiriK.- u. > ii-ry df-Jded in
ir. - ni. t.|rti thf aaaaay'B worka, ahhoagb Ike trwr*
ba.. inaqaa aBh itapaiBta aaergyeod a ?-? ' -;
kaaa* ?aatla bttfalytoe-aaaBt-l lk*a ?'? Iht anenij
.,. i.e la batjaOi bB tawaatworba it. bB aara <
hi,.: wi iu ibe ujh-ii li.-i.l the BUBiiu'.tiiig party, it ta
lt i<. m >',.. ut aaaaeaa. la Ittail ita arbleirt.
i aataef taaa ptotlia af tl.. ara >. oi M ita i
,, r > ? f*tp .1 i i .cnriiK'' ' I bka . tk ara ??' d *t <
I ,i. I i . li ?..< ?*...'_...tl.ul ni.k | l.i' . i.iiir li . ?
:.. i ? : Ma aaaM -<?<... .n\ i<I i..u*?. Tta ifldCarnahBi
u.r. i. .1 i reetfy, bi d kntkt tritt j.i i-n.n.1., i ? ? >
i,. ...... ia i'.-.. .. | . U ; ii. i-,' ?' p ii ?'
,....!.,.;Baaaalatkia aaaT-Mabh liwi . yoi
taa beft?rt tk rapaata *i mt ? araal] a, and aa fighi
lagia libel] t>> aaattaae aatil tbaaaeat] i.
t! , , | UJ I? .... r'..: t m;..i . 1 I ?< 'ii 1 ... I i >
aoanded. AtpteaaatIaaae?iy?bMtoBtnd tL. i r*
nf.,.icoauaiaal.laOleeraabo ka.i hllei
a*-*TegatekM*a laa a*wt toa el tkoeonau dai - .
i , ii (- i oaila'ara m v. bb In ? Bfk rianaei
ineih .. i " aaat |Bm i Uk i iplodtof bbjm g Um
... i i.lel ii ii. apei li Id.
i,. ii Whei?_a kad a aarraw raeape frea a .hell wi.ich
nplodtd n ihr ii.:.! t.. ti. lefttd tta Itehel i-ratei
ahert bt ?Bk t.'n. rbotaae, aai -.'r.'.i ag Iba pri
greaaei Ita ?~*~* Ita ita d brota ibelegol i
.: ,| _ ... ,.--.. . : . ? - ' ...I.I!
? II .
!.,...,., , ,: ? . I . ii i.i.i. : . : li. .:>..-. ' 1 '' .|-*
!' r ,;.:i,.' ii.I,, i, | lt ...in la theatM 11 11
aaiu.ll j* -"'. ,u-t a' Btt I ? '
i.,,,.. ii .. i etrly t-Ht tht i -navii ? Rea
,,, X; i. hia-l .... r, . i. .1 ll.- Ipnk. :,-..???
| it.\ ...il I aai kaled," aad aaa takeaftt-a
,-!,.! I
i --. El vn- . ' ? i . : ?
ahirh.be had bul lat< Ij rtvi ..,:.,?.. . ? i .
( i. ? : -. 1 .... v. i I
i. i. k- a n . :??? ? i i
i'...ii!ii:.i Iaal -t lbal Ba?j Kard. i. -.. n |
.?*-,. a.. i! bj ail i ia ?? > ?'!? -. 11'' a i ...?>?
aat. Me* r.
I f-.r.-.-t to n.. i ti.i, in tl.. i ' i< i | <? lhat Otl
Maaaaawaa aogkUywaaadtlii tatl*. rl ? ?? -
... . ? . .... r.t bi. aaa t bj lai
. - . i .,;.., ...r.-i...
Ii. i -, i ? ?..-..-'. H
.... .1 trvi- #. I . '.! .I ' :
I ... ., ' ? . ? ? . . ? ? ? i . i . I
N.iond l?.i; at ihr Alln.l. 11.?..!.<: iio*?
? lu ll.irr) 11 i i l. II.s til. iiin* Bl?wl]
Uiiiii. ii l.uuilir in Ih* Iu.i ol ii l-'rur
liil aire 1 eiibl- lo M< ..,< ihr fnrr. our
I *lli. t?* Ui* |< iiinlrr ih* li* ol UM ""orh.
?laa ii ?4i ~*Iut>i. ??"?i *???-? B~hai cl"
l.u.t* nnd I.HHMii* 4?ut tt*** IWUMIIo
\ hiiu _ai*<-_- M? aaaaaa m Mm Baaaaai
b? Bl?i??? "" ,,,r ' ' '? kn Ailiiin
l.iyr..... I'a.ilini* Tiik'it II*..U.r
? ?Irrxa* Ih. Iiirart.'a Vt** Kwlllr i n
ih*- ii.i.u Wtlmfkt oi itaa it?b?i_ i.i MM
~ti|_kl Ih.ir 14 ill. .1 iiiirf ttoi.u.liil
l.rfl on lh? Piild I.IIOO I'r. ??i*u r?.
j ir, ii. Om .-|..i*. t.. ??i.. B ..I
i g| miav II i) I I v.-a.nir.
! I_t Btorolog oroa atnaky, ? d tBe a-lwrkJ-Brf
u . Ittayfld i.n 1 nt. i.t f i ii-V wk*1 t). opp~e1__f
.,..-,, ? -.. . I... k. r I, ki ,
i.. ?:.,,;.? taraate Iba lafl i" i- ? *? ? a . ?? n ? 11 '?
' .r,.; ikta ih.- f-, n ? I lha > || aaaM ba oa thali Uaa
,,(,.,..,. ii.. .n-t i, I..,; ita ara ..... ? aroi gg
I . ti, * ... .- ibjaj I-" *ed ****** L I " Od Corp.
i. rrj BMtrtd I? tta kfl - t*k*t ?? a l
| ll.H.kei ll.< ? ii- u.r Baltaf tl. -t Mt ?' ?? I
I tn,- i, -i |? atbiaat *_re_ Mtoai k i aat aa.
, _J___a*rbtke~ h 4 ttt , kttt atlea aeD eei pled tw ifceli
H, rj ihhrt kiag baaaa ata M . ? --i 0*1. BalU
li Id". dli l.lna ta lag ka adi aaneand itradj htifldi
i, .u.r kt ii....i. ...' nl ii ?? > aaarj. atrw geti poatib . ?
ni. .--rti.w..i_ . : m ..i . h'hi f.-nn. in r, 11. 1 .-?. r> ? f- r
.lu.nr.i. l i-i ti. aaaaati ? i ikta parl M
-*t ftaat, Bl d n BB] "I ' ni ii . I. wr..- w
, i.aii-i ii. ti.*- <1.i BaaeaaMta attetapM ?.:< nr_'!' ta
tm ii., aataa, 111 bbbb aari tbaa oaiali k bbbbi ata
. Qita i.rm. . ...ki.ii.i. ?.,- tai gl I B| lo n i
j? it I.,?!.. Batttfi ? .'i vv ,-.: - i ::?... < I li ...bi ui.. >?_?
i briug .-i.i -...1. bobbIj forward. i'fce atraggie aaa .tten
?ad iii.wiij. kat tka i Baaa taogkl ?Bk tka taaaeity ol
reteraa. a-'1 laaOj taeeeeded lagata|Bpal?d_meBl
ui..1... ti.e rtt] bteeetwttb of tta tmmf, u.r. tiu
wn.- abi-iti-ii-ti fr.iu. i.n, wkitatka i ghtaadltftlaai.
... nn- w..ik aata rakal bj tai Iro. aol tba gaaa
aaaaaaii bka hi.t nn. >.i rifa pMa bad laaa aaBrbrd -1 >
h. hi. No l;. i*i aaaM ri ?a l la i ? n<l ii ai i Ba aatapi t?
i ul thr foit nn.l ilir,
I At nii-'hi latraaehiag toatawen abtaiced " ? lanetfc
?-.ih.i.iirtktaaaja aadkytaeahlefroprB Iba gaai ..
,,.,.,l an.; bai.breagb Ika -falB| i hej v.<r. f-. r
. ?;..: i .1. r i..*a-.r gaaa. Tltj ui~" Mptartd i?>. batita
laaa baa tttk aad >th Btabaaaa. i ba Ueat < ?V aad
a Captatoaftta >ti Itaaaaaa arera aaaaaa lha ariaaa
._-_. ftpjhkWkaaa t aVaran aa~_tared lai t.*- Bm day,
(,.,.. vv tiu ii.i a i.. la I -aaaaaa. lat, aa* rtaatiid bj n >
lubei BtMaaaaa t? Lbk- btaa bttadi a,M, Bm Bebel
Brigadtar !?< aeral lu.k.r IBtj rtpatt, batldeadaki
ItoB, i...-iil.-Gen llirnl ii'i.l lt! .' <Ji lir <i|l-f' Iket
?r.l. nn.l r..lW. witli llur.l.-.- **.n...i.**- Ihe e**BBB_B*>r?
i ,. m* ii.- f-'"- ir abaal ~a.HI bat tka betaer la
fotaatd ??? tkjWk, wi >< I B tf- bttta* *? ?ktb '-..r ewa n
|.(,rt~. i aaal iad boaa aaaaaa,
Uur Baa B ealiiniitril at 1 rlwi-.-i. 4 (HO Bad&HO, >'f
akaaa arata akaa tt<- aaaai araaarttaa a-r ?Hki ti>
tti.lll.ilril.
'Ihe ci alaM wa* th.ir,! l.r th* ilarkr..-.. a Ib tal]
aaaaoatj li'iuif trotr, p.. bata ami tBtrraiakara Tka
maht aa* iiu.ik.k.
1 HI HH'KIH KM'I LSKI. ON 1 llk LMT.
A1h,.i -.'..iio. k p. n. . afi.-i li,.- > i.rmy ha.1 I i-i-ii >lr,t
n. b*b) baaa aaatkai paa-Maa <"? u.e i. ft. akara a
jji.rire aata IBtaagb t' t k__a t._arii Raaaoa, it<- u tatj
ii, ida tkk" ??i.-i.nn.r rt?,,ilB ,.f a Iii.? -t ilrtriliulinl i har
H.ti 1 to irlnrir I I" ttttttW*. k btal \ fi-lcr Hn. liiiilrtl
f,,ruBtiiai iBaeaaBM M Baa Hiik.-k'* dnmion af aaa
Indiana tn*>p.. Ihr mm ?. i. ail, or i.f arly ,.11, fr. ri
fr,.in ii.i-ir aaaaaa bh.i aaaa} hu.i aatat baaa tir.ii.-i iir.
i i.t- i_roi.li.! a nt .ki ainpk. aaa trarytking eoatyirtd t"
_iive at !'-.k?t leafaaaqi ^n^>.^. la taa Baaaleharga
'i'hej . amr ..ii ? tl. a wloop an.l a y.'ll ar if tln k auu!.!
i-i.r.y BH bi'fi'ir ttir.il , lmt thr l...lla..a l.OJr llut tl.i-tt.
?att tkat i.n-t w*f, akaipkaj aaaa ikadnaUe aairl
tartaa tke aNaaa*. CaL Caaa, <>f tka Wttk aaa artaal
aaat, taadtog *? bta Baa ... th? i...?i r-.ii n i ityta, The
ii.ii .. .,r litatallj ia ''i't iik*- haii. ami aaltadiag baltark ?
ratoadahrapatlaadtkraa ii.riln.toib.-ii rai.k*. Tta
id-ii.-i* .lu^-ir.-ii.) ami ga< '? aaf, talltog btal ht? t tru,-,
li i\ t-.-.iii.-. nUti k-akiii|( tl.i .r front rourt-.l Bilh ili-inl
.l.il UOIillll.il.
I i.t.r iii thr a'i. i r ii.ii tkt ttkt nn.l" .. Biir. ilnr at
laaaal a ith raaewad i yi bai aai * .tb ti a tmm .1. n
Mffata antl ilrii-rii.iiini Baataa, Tka ftatat M _H l?
Itaaa ttaaaatola ?.?rykadi'i aaatk. BoTty'i 1'ikn.
Mii) of " I.i-ral liiti.aiiiaiir," or ' lloneir.r a* thr,
linki I "-I. i.Ulnl ba. ii'kirni itaelf Bith ffjogj. Mm..
? I ibeac ti-M'fa are mera yuulb., wl... it aouid m..iu
i? UkeaM p Lag toactoel, faartead tt ararh -
,:. tit- i i.ttif i.i ui. aiii,i iii t,.;iik | av aai
?aa if Boakflf. eoauraad wtn- baUdlag lag bredkl
w<r... aadtkiewferwaad a im.y ttaerf akira .-??
;, proterl Ika workmeai Ifceafl aaa iato ika Bebel
...i. aod a ebart flcf-fflflMat wa* tbe retiilt la wkfch
i ? ., rt .. ?.'..:: oabetrj fkkft dapnrt, Ikfl Ueba
ui-, ?, [ i. -I li : ' '. i. ... BfcMg Ikfl Wh' .1
tmtenai aat hoftraagoai atretg aai t kt r am _ ti .
...r : I :.. ..
l'i.i.i.(/ tl.t aiffl l tbe ? 11. . t. ade goni l ia .... _,
leai B(iabia| ?? l| lafl : | ?? !???? Ued aad "? und.
nl 1.1 ai baadt
HO i i M | ? ' ' ?''??. 9ti t ? "'? ll ' BBfli 11
I ? , . , . _| ii ,: >, i m :t(! Ib.ll ll ?? . :.' ll J I fll
11.!_, ... ?! ,-. ? ? ? - bat t ,tti>
,uy I'll i.. i i. mi i.i i; A gt ' cea flfl i't'" i'
l!i:i.iiiiv ol i ri ' rn - rn .-?!.??. f't-ni iba
?in r 11':. i it . "tt bI aai 1,001 ' . I mii nclml
,i,l* ii iii v flfleeri tomt rfwb?n made ao etktrl t"
?-. [i _;." k. r in- nraflflfld Ika rl~eraea~ Bm pi
..I, |i :,l. . : - .1,1 .,-?< , I ..i i,- . . r, d tk r -
w bili >'. I. (?... - . ? - ag nea 11 lt B, oa Ibe
? ? ? . \. t . .: .;. *.;,''?... i I d MflfH iu:..:, Wl ??
ufti r in- ! ?? ? ".' . ' ? i ' ?
.-. , : -r ? ? . t>. ,ti, artilk 11 I. .. - wa* o r .,,.
t....,?, ,:.(.. t ?? ? i .1 i,i;..-.iiv iii raUread c__
.. :. :i i n ..i. i. v
?
?111*4 nml N oimil.rl T .?? nlT-Thirrl Arni.
fSwanta*
t ? r iir\i . . ? -.!? . avi ,.i iuu.. \. li ?? ii.i.i.-.
.. li. ?ti ... , ... i. ii ;:
?A i-i p. ll -.t r. . .
II.: fi ? . ? .? .. 'i.t <i K . ? 1 ?
. . v :.. .:. :. Ki . . | r. , i
? ? ? ? I ? A KwaiU K ? ? ti.
? | . v . | - ? .. ..-,
ii ? r M . a llarkr, A. B--i n
? ?? K ' ? . t..
i, . ;.it 1 .: * ;
i ? r . ' . ...|. II . . . ;. w. -. ? . t- ?
y .. - . ! -.. r.
<? . . t '
,Vi? I :- i ' . i - - '
. . .' ? ......
? vi I't M i" !? i-.i, BICHl 1 .*? :il ' RK)
Om HI !C1 I ,.!? .-;.?? ' H ?'? I " Oll
. . ? ?? . , ,,
rwi-Tl mn D _:in i.;..:..
. ,.' Ta
11il ii: ?.]? :v COftM.
i |- - I l *.,- <? .'. I'fl lat tt. t . t
li.it . I
. , r. iuu
\. i ti
i. i i*< i.t. j.... i ,. . ..
!? .! I
. i t - ? - - t. M ". '
- - MU. 4. aay, 11 I
IIIW il LAHKOTra.
( |. I i .i. A. I . i ....... i . .
I , i , ? . i .1
. I ? ? ? i ' l.ifliit. I ; "
. n ... 1.,. ? . . . Bn .i .i.i Kt.
i. . i I
,'-... {.-,.. n .
i I ? ,
I . | L *' I .... - .. Kt .
- i ..UtlV'
oaa. coxa DiYiBio. mv wa bbjoadb, iv, >n
h-i ara narn < kv.
I . | t I ? I . . t .? . I T ? >
,
? -. ? ' ' ? I
... ? , . . ,- ? ' \\ , - ? . -
? I V. I UU
. . ._..!
i .; H. > ? ? ?'? ? i ? ? v . .' . "i i. \r-\ tad ?
? . . ?
. . ... Mflfl-OI .' . ?).-:? r..iri?!!rw K.:.d'!'., I
I il t'-.'f.
r. ii. Li n. -. ??- h ??'. r- ? a
I I ? I rr f I 1 Ilt Uf flfl*
.??-?: . . . ? . t l ..
Ill Drtol.H. H. i ? ? ? l ? M. h riil.t
. . 1. flf, Ul Ifl I'r.:, ?r>...
I -i r.i ? ? -,i V . Capt I'i, .r,
.. I , I 4.1 l.l,in I I i,|t. N|. ....... I . ?
t ? M ? I) -' - - . . . Ill vv i, . An-: -r , i?.l kii ad
nt,,. iii(.. _??. . I'aM, akmerrn i:. ,(,.. I'larl
l.< a, run I' Wa ... p IIHI,,,, |i-i..,.,u it ..-.-. ?!? .1
: ? ... M .,.,.., . I _,,( (| ,.,...;. CaM. I'l:.
; ' \ ' M.< i. I . II l.ai,,. . . ,..? im l>l,,?. . .d.
. ? LaM. Mi, , t Hi . , I. I . .
Cat*.ttom n I ? R ? I'- Nf .'" .i 'tiV.i. art...
kil.'d. I ? M.r i.i -?.ii :i!T.......kiil-.l
1.,. ui T*-|fl A. li C U i... I - t Bfliier, 141 N .
't. ..... ? i ,:. uill ? rl 19All. I
,... .,_?.. -i" - ?.,! i.imi i- rk. ?' ? '?; ?
l_4.Bunin.ia M .-? ? L.l l.t W IHIflln. 13 Vla- ,
l.i. t ? , ... -. i ..,.., ? . i ? N v. -.., ? >
, f*lal ?' r N \ ? .'.' Ll t . l*bt B a-. 90 ..~
( .(' i\..l-_r : .i , killi- < apt la... ' W. la.HI P Ifl
! i. .1 H-u. ,-: .'' I'., . .iiu-i. I.I. >trt.-ii.. rv _ . Imi ? tbi
1, ? r.. l.i.--.i. \:.I II III ia k. ??:
M c ?*.'...: i tpt. r.rk .-_(>' L? ki ??
i. . | l-.i . r. II! killwt I mt Ho_ l.l '.
U i. . ..\ YawrtJ, Ui?Mk C ll, H, 1 'i. i n
, . . _...... .. i.i broufbt la ? Di.iaion hov ...-1 t3i
A. 1,1. . - IO* -*' 111. t i . '
at ?oen.Ai t.i niii.'n t.~~aa>a p?oi 'i.mu
roara, na. urm ta . uaaaa
. . ;? Ro! Trrciba tkt,T,l -,. Idjl, II nt?i Id li '
. '.. , v Iit Ll. ..:. t?? .-_ .._A
lii L>. Ko lutirl T. < ttt Itt V. I., i.|
0 ? . I . >.Ae .. t. I.
1 apl U.r :. l .... I , l> K: lad ' ??'
jf.ti.'iv ? i- . i ' ? I . ,.' . ...ij |_g
. ..:... ?..:,. nll .- | . - - r
1'. Ial i r, ,. t '...:. .. . - pi .. ,-.-. y uioi . .- ''?
flliMl IHE <-.?__ Ol- f.OOIl lioi'l
I hi .InhiiiriH on llu . oiiM ~lt? ? ouI- nl
( n|n I t.i-ii 'latiiiiii.i. ol llu lloiitln.
. n .1 ' trBf. ,. i ? i...|. maeat.
? xri Towa, l~fi ' -' i
TbeAIabaaia Hrived on tbia coaal on tbe
lltb t f M. r. I I ll! ....! I .1 i HM .1 t.' [a lt t.il tiir .-.ith.
BBfareaU] ?..it.i>.- tit ik t. . rtfaajai tb Baroafl
faalkl lltli-Wa* l.t. Alui .1, .,:. t,.--rl IU |it,lt wl.ei. '
? >, Bflflat i-. 'it Maa tttu "i i" flritrfld h j.n.iul" whrr'.
ft.-uii.ti f....I Nm iiii ......1 ti..- Kn, Kiaai ?
larCkiae aad iwe wkakn. II i knaai Baaa :nto th"
1't.y ju?t m> tli- Alabfuaawai raaaiag out, nml tkej
aaaaad nekotbei ?rt flaaUkrflN iffltaaaifltkfl
Ikal 'i<iwm li.i.i.a.. imm *pe araa a ?er~ aanaa
one. Uaaa Ika two ot iha Atttttaaa reteek have
|mh ih,ti ti.. ti M.i _,.... t.i.:..j, ..Ml iii.'.i--'. it waaaap
|.....l tlat il-Aii.i.,.!.. ??a waMag i?r th, iu ...itaide,
in, Uliafflrf thin, laii- baaa ii.-_.i_. ttaept ibattht
_la X iai y w?r tpvkwo I j ? BrK tk al, i> "tr Cogt l'.-ii.t
Itoda~aUarakaflflikd. Ito Ikkaaa waa ...:..w.jt..
?aolkarc Hkflii'flflflirdtkfd ikflkad aatiaatatidaa.
rflflael ..i.t, ai i tta k ti".- -IbiuIbii i;r.!.-i el IUfa
pore.
Aiir.w tiran.tr I.Okflgea IBBM i? bflM ??? f<*?
laaa Bfaaad rflflaeiad um tht rimt adoa ?r tw..
m itt, ihi i latida at Teaaetilb. ?ladeiia Ibai rflflaai
ImvinifjiiBt tl ? ii airn.il Bfl- Hm-i 1 r .1 ? ?-. ? ith.ml
_Bk_caa~eaaaB~ca~a thtwag. Whaa mMaaaahf
tkeOkagefl ikiatM ITflda wba ttnn.lin_ lewardaa
Aini'iiian Mfflk al IkirtJ t. u'i- akkb h_,i ju?i toffl iii
aafjht,
HwMtoa baMM 1 i.iK'i IklMtMial atttoCapfl
for foui uii.ntl a. -N'' "" H'
tiew. firnnl'B Anlii ipnir.t l.iirli t apiiire ol
Hit hinouil.
i ni. i ni I'aovon Mai-iiai. )
~~lalk~raui luraoaa, inxoa, Mai t., lrMM..
'erktKdttaro) TkaCkemft rfmtw9*.,(
1-hw a itati toeal 10 youi papei ul Uiteven>|
inir la tl.r t tlrit tbal Uaat-Oea. Graatkadiaritet]
two irrniii un_ -fliaieaa lodiae w i.n 1 [mia Rb kamod
Aa I am m adariiw rf tbe Oeaeral, nn.l aa__alifl~fl l
T.-._
1 -HW 11 itateiueot \u "our \ni\?-\ nl [tai even
? '.1
1
i
_M>w Ikfl fcet- ifl I'lat"" t" tl" oricin of t'.r atntr
im nt. wi.it-i. 11' 1''????'''-." ~e~~r~t, Itatetto Ubertyrfl
aritlng tht u, to "ofl.
A k-tberrfuea. GrtBit, wlni.- lo 11rI_- riclaUr.oa
Mimdii) iaat. raeeiTfld .. Klt-Ltam frotfl tbe ..
wliitl, una f.-rui.i.'fii I-OBI Uali IW, Ifr. <!' >lit alit.-il .
thnt lii* brotbei 1 a<! pnnnUed him ln 1 no* thon aaa a
,..|priapflctrf bkatikriag Btebamad tbatk waatd
lullft hi? 10 tl II )?? Ulifll 1 bfl I'l'*" Bt. I hr ,|la|Ht-.l:. ,
niitt.-i ln fulf_nent rf fbifl proailafl told bba teco_m
tnd BM'urdinirl.- be. in rompairj with anetber fentle-1
?an from Gakraa, waa aba ,t to .i.,t Ikfl teeaflflrftM
grri.I battle*.
j tbink i? tt,: rael tlalemenl nf tl li inati. r ia jroai i-a
per woaid be gntitj ia~ bwtb u? aa iadicstina rf 1..1..
(;rant?fpniiou oi ti..- aii.iuii.'U. aad aa ratterinp bim
irt.n, tli' ai n.l ..mt "I frnt.litv 1 uni tour t.l-.-tliri.t
., ,,,,!,? Ji.iiv V. b.i.iAii-,
l'i. v.at Marakal UJd Diitrkl 1.1;.... I
THE GREAT CONTEST.
GR.NT'S n_ili MOVE3JE\T.
NEWS TO TUESDAY MORIf 1YG.
FURIOUS REBEL ATTA6K.
THEY ARE BEATEN.
Lec Hurrying Toward Kichmend.
GEN. GRANT IN HOT PURSUIT.
PARTKULARS OF 8I6EI/8 PWHT.
? - ?
FURTHER OF GEN. CROOKS RAID.
i
NEWS FROM BUTLER TO SUNDAY.
NO ri..HTIN(. BIIC1 FKIDAV IHJHT,
WAR DEFARTMENT OFFICIAL DISPATCHES.
<.or.rtiin.iiltltfxi.il tdrirra ?Preai**" at
ttat I luul. 11..11 ni. nt * I* ? ?kir
aalafcta ?aacaaB Baaaa -*? "i*-*. _enih*i
Iii.i?I.n_I l.lieii.
Hi t_~rt'_an ~ \!.t. oi-thk r.'ifMAt- .
bataril jr, '?l .^ Ul letM ?3 p t.-- >
Oen. I'.. " lt, orith tho Bd Corpi. by k fcttad
i ? :.-, ? ?: ;;.??! Bg Ota. ii t"-il ,y.
ai .;,iii.i . .. Stataaa ii <> :'" u I aaal BaM .i.va!ry
? ' ::,'!' iy. .- bb b tht. i...-|..n.l.
j . ? ...i ti.ni taflathag aaaaa k?aa,trkBB
. f i, ii a? ii waa v n li.'l t.
- i.:. i oaaBai i-t af rh <? ,j
wheaetei l ? ? w i. Baaaen.
I.. \i__i a . i :s aomtot thf. Prjm mh- )
.. BII . SiaHov. .May -'.'. J
Tkt K-'fit , .''?! ti.. ir':.; BB_tt II il.('_?*, Bf ItOl at
\t - \,?:,.,,:, ,..!,. r- itataaafIkaaaaa-j, ...<ita
. i aad drate tbtai taaatajB Ika aaai p .
...--., Oar haa I .. a? i ?
^ r ! aad(B irt.-rs tiaia nrar
? i Slatioe, ~~~~t*~d~a* Brraeea. Tfce 114th Bagi
.,, ?,- PeaaajtUaaia ZeBat-B*.**Bklket~"th 9t*a*f\
\ '. . ..;.,: ilio... tt..- l;. i ? ? ? ?
- ' ii..'.ti. \i,:!-... CataBj. aataoi Bm i rtdgt.
, --.. I', i. .1-, ,1'iawas ___*_, aod two
? rtai -I ni .i led.
-... rai i :?<?' rr-, ??.??. tahaa.
Hia; '.'? a: ik.a Ab_~1 01 Tkr.Pt ~~***_. J
B_i| _q ll * i... V
Oea. Hancoek It aatta atBta teatk tt BaaUi | Btaaa.
aadeei tataatta ii|ga ?tertka Mattaaaaa/,
' ,.i.?. t .,;?,_,._ .'.,-.] afflghtfafi nt .r?ie
tka .-tifniT iiii tiu- Uaat*
Onr peattlea .- ?BW aottaal Important, ard Bb I BBtal
. i ,.r. trer.
Mn rrt.ui -li.i.i.in to (.rn. t?i_ ~e.*a lioni
l.i nni ie I ii. ?.im , ?* a. ui.? Ihr K< b.la
?"iiih.ii_I? 4.I.K J. Har.il.'. 1aip>, but
mr llriii. ii lir Fnlling Bark front Ihe
*i<>! iii t ii i.u - l-raut ia < lo.. Puraail.
Wa*Dfcfaamurr, vVaiiimhov. Ma. r.'.?iop. m.
'I'.. ,M;iji.i-l..n. lUX: A (ii-p,tt.h ti..m t.en
.?I.H.t. iiiif.-ii at ii n'.'imk i.nt aaafca.aaaaaaafcalbaa
...'. tii.iii Ua pmntiuii tu the Xortl. A Ml., fvl
i.ii lag. kaalj I.<> ? nrnf.
'iL.-.n .-t-iiitii Cerya tiarebal hy wapef atoriafc
.tun- t'.J.:r. I.. Ki.ni. aad ti..- ..th Carpt aoaaaaalal in
?'ii'-ttiuir paaUtaa wBBaot aflorfc
I.. S!..it!-. :,;';.r hevefea* Uag vaaaatataaalp
aaaJaad kkaaaaaaB arBfcapl
' ?
We . ..|-t-.n-<! ...n-i- pr.-. in-r?. Kv.iytl.mg ktefcaea
. . ...l.r:..l,ll- [ll l.r.
\i ..fll, i . iapeti.. ? ? i-;- ladslaBtha moinror.i-nf
oar eorpt, aad .pesktag <ii Ika Bekd bbbbbB a? War.
rea'ap Itioe, *a~t Ba vaa attacked with grt.it *a>
.. 1 l.iii.- ii.-ii-i- Irir.l tnoi>- rupid oi mainie
? . .-ry tt n-.u.wkrtr.v.
rbrattaeb nM.it.-.i iu a laatnetfta rtpakaaf bka
\; :!. ;.i it'.ni iillii.-kt'.l l>y H..rtOtk tl.e
|.i-l.|.I* wrri' iiilrrii'ln.!, .-iiiil nt oon>i.l. ...I..! f.no
betwaaa tke trtek ka kad naaaal aud bka ritor. aad
aiadra prnii aeioofl n riataaet to hi. cnret bat tatata
.'..-. i ? bad breed tii.-u. Baaa aadi aoaaaaal Irirea
tka* aeiatfl Iht attataa.
raaaaitkai latk-Wfafaaaaaaitta -?? n_.-i.tir
tt tta . i -n.y ?ii* ury irri'iit. Our l.'s.e* arne iim.ii
lidaaalaii nta Baaala .iarj-ed a-iimt ui;r amlleiy,
:!.... .1 i .|?.,i,.!n luul. liiiuat'-r.
A tttaaaafc Inmi 1'ieii. (irant, dak'd at ri-ltt i.cli-. k
Iktaaaan ? f.- baa ataa baaa aaaattaal. Balataaafcaltba
. n.-Miy iai- b_taa boak Baaa tka Vatafc Jaaaw aad ao
ni a- ;n aanaait.
k'egiata waa baaa aaaa in <.iy that ir.. s 'iiiiin
bt* k to I.u l.iiiit ?!.
I't'.iroBtdaldlapatektaBaaa btadajaartera m.> iiiat,
Wiiri.-t- Ba-aaHa aad a~aaaaob are paakaataaa~aaal
n".r (!.'? r. titattog anof.
tTarrta ?aaaaral a yni aatakaa <rf priaanerajaaa
ttaoiag; bat baa aat had tiBO la eount thim <r ij..?r.
1(1. II hi* I'.r*.
liiiir.ink le nti.rii.in_- thr nfle pits tM? .i.Ie ?.f tl.*?
rm-r. Latt?ttaiag kt ui.o took batwaaalMaadMI
?rin . an aad in** ooaj Kc'jeii mto the ritar, wi,*ic
ti.ry ?ttt Iraa w .'..
Vartaaalaa rtflirt- *>m* o~;rial pap-rw. atr.en^wt
them nn . r.lrr cilliiig out -.li ba_~l 17 year. ot tpe lo
piriaaa Ba~__aaal Atdkmtkm men oad Baataoaaa
nrr i!l?? Hlileinl ti. Ika lauk*.
Hh. i kdaa a a. tiu* bbm u.i.g at Duukirk ai.d ? H i e tt
MBbard ta abjkl
n.i dbpatckta baia aaaa laaartal todrr* fraaa ilen.
Sl.erii._ii _i.d i.uiie nu- r\pe<-t,-d for -evi'ial itf*.
DiaaatakaaBaaa Oaa. BOtBt-aore btaa ataaaaad to
day. laoolai i.iuii.v taitapardhata-oaa.
Adm.lttl Lrr. lu B trl._lalfl diited the M, tt) tli?
Beeietaryoftbe Vktf vt.,t.'a tbat laat nlpht Sati:r?l?_r
B__~bt)tfca tiu n.y itt.u-ked tho army and OtM baoO*
BBBM iy r.pniK-d.
a dtaoati k frati m?. Oaa. Paaay, Itetd t).. kaaBj "t
bka ?aaak af tka i;rd Bttta, rtate* tlmt Oaa. aaaaaB
Iroop. had arriii-l al Semnie?|_)i1 ye.terd.y, and wi.l
i.-ttoii Hatgai aa le aap.
'ihr aiuiv i? in l_.titri .omiilion than wa. ojected,
and w ,l WHiu I.' ir-.'ly to reiuuio olTon.ivr opemtion?
Boonoi m. STA_-ro>, ___*taaaa| al War.
SPECIAL DISPATCHES OF THE NEW YORK TRIBUNE.
i:nin. 4 iniujt. oi l.nie- l.er aia.t Ini
iitr bia Worka Iiuiiiiral Muici ?? al* our
|-'laakiB( llowi-m* hi.
f.,1.,1.. r -'.....'( lllll|lllllBt
Ul AH.1 AI'.ll.Kr SlC' M) AKMi I'Cltr. . 1
Aiuiv ol lha I'l'tfUiac, Sutinilm*ni_,'ht, S
9 hltty 21. uil )
An tiitie i liiin.'i' in our line* ha* taken plBM
"" -Vea Li?htk I'Bie.

xml | txt